TOM 1a ARCHITEKTURA PROJEKT WYKONAWCZY INWESTOR:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "TOM 1a ARCHITEKTURA PROJEKT WYKONAWCZY INWESTOR:"

Transkrypt

1 INWESTOR: POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI S.A. ul. Świętokrzyska Warszawa tel.: + 48 (22) fax: + 48 (22) NAZWA PROJEKTU: NADBUDOWA I PRZEBUDOWA BUDYNKU BIUROWEGO PRZY UL. RAKOWIECKIEJ 19 W WARSZAWIE Działka o numerze ewidencyjnym 3 z obrębu _ FAZA: TOM 1a BRANŻA: ARCHITEKTURA JEDNOSTKA PROJEKTOWA: PROJEKTANCI: ul. Górskiego 6 lok. 06A Warszawa arch. Piotr Lasek upr. nr 19/00/WŁ arch. Michał Janukanis upr. nr MA/013/04 arch. Mateusz Jędrzejewski SPRAWDZAJĄCY: arch. Aneta Wlazło-Czmyr upr. nr MA/033/04 Rewizja A Warszawa, październik 2011

2 ZESPÓŁ PROJEKTOWY: Architektura: Projektant: Nr Uprawnień: Nr Zaś. z Izby: Projektant: arch. Piotr Lasek 19/00/WŁ MA arch. Michał Janukanis MA/013/04 MA arch. Mateusz Jędrzejewski Sprawdzający: arch. Aneta Wlazło-Czmyr MA/033/04 MA-1621 Konstrukcje: Projektant: Marcin Karczmarczyk MAZ/0228/PWOK/04 MAZ/BO/0039/05 Hanna Gadzalska - Syfert Sprawdzający: Zbigniew Kotynia 130/97/WŁ ŁOD/BO/1828/02 Instalacje elektryczne i teletechniczne: Projektant: Tomasz Barzycki MAZ/0387/POOE/08 MAZ/IE/0081/09 Andrzej Skibiński 0746/97/U MAZ/IE/2122/02 Sprawdzający: Damian Adamczyk MAZ/0395/PWOE/08 MAZ/IE/0072/09 Instalacje sanitarne wod-kan: Projektant: Magdalena Tomaszewska MAZ/0454/POOS/08 MAZ/IS/0303/09 Wojciech Tomaszewski Zbigniew Suchorab Sprawdzający: Jerzy Łabędzki MAZ/021/POOS/07 MAZ/IS/0984/07 Instalacje grzewcze i chłodnicze: Projektant: Jerzy Łabędzki MAZ/021/POOS/07 MAZ/IS/0984/07 Wojciech Tomaszewski Zbigniew Suchorab Sprawdzający: Leszek Mucha MAZ/0451/POOS/08 MAZ/IS/0080/09 Instalacje wentylacji i klimatyzacji: Projektant: Leszek Mucha MAZ/0451/POOS/08 MAZ/IS/0080/09 Wojciech Tomaszewski Zbigniew Suchorab Sprawdzający: Jerzy Łabędzki MAZ/021/POOS/07 MAZ/IS/0984/07 Technologia kuchni: Projektant: Arch. krajobrazu: Projektant: Małgorzata Kraciuk Dorota Nitecka-Frączyk Fasady: Ochrona Ppoż.: Rzeczoznawca: mgr inż. Tadeusz Cisek Upr. 6/93 Sanepid: Rzeczoznawca: Barbara Romanowska 79-N/97 BHP: Rzeczoznawca: Barbara Romanowska 79-N/97

3 SPIS TREŚCI: 1. Strona tytułowa 2. Spis Tomów Projektu Wykonawczego 3. Autorzy opracowania 4. Specyfikacja Techniczna

4 2. SPIS TOMÓW PROJEKTU WYKONAWCZEGO: ARCHITEKTURA 1 TOM 1a i 1b Projekt Architektoniczny KONSTRUKCJA 2 TOM 2 Projekt Konstrukcji INSTALACJE SANITARNE 3 TOM 3 Projekt Instalacji Sanitarnych INSTALACJE ELEKTRYCZNE 4 TOM 4 Projekt Instalacji Elektycznych i Teletechnicznych INSTALACJE TELETECHNICZNE 5 TOM 5a i 5b Projekt Przebudowy Węzła Cieplnego ARCHITEKTURA KRAJOBRAZU 6 TOM 6 Projekt Architektury Krajobrazu OCHRONA PRZED HAŁASEM 7 TOM 7

5 4.0 OPIS TECHNICZY ROZDZIAŁ S-01 S-01A S-01B S-01C S-01D S-01E S-01F ROZDZIAŁ S-02 S-02A S-02B S-02C S-02D S-02E ROZDZIAŁ S-03 S-03A ROZDZIAŁ S-04 WYMAGANIA OGÓLNE Przeznaczenie i program uŝytkowy budynku Podstawowe dane liczbowe Warunki ogólne Standardy i kontrola jakości Tolerancje konstrukcyjne Obsługa i konserwacja budynku TEREN I INSTALCJE ZEWNĘTRZNE Wykopy i wypełnienie Przyłącza zewnętrzne Odwodnienie Wykończenie nawierzchni Iluminacja budynku BETONY Beton wylewany KONSTRUKCJE STALOWE ROZDZIAŁ S-05 S-05A S-05B S-05C ROZDZIAŁ S-06 S-06A S-06B S-06C S-06D ROZDZIAŁ S-07 S-07A S-06B S-06C ROZDZIAŁ S-08 S-08A S-08B S-08C ŚCIANY Ściany murowane z bloczków silikatowych Ściany gipsowo-kartonowe Ściany murowane z betonu komórkowego OCHRONA TERMICZNA, AKUSTYCZNA I PRZECIWWILGOCIOWA Izolacje termiczne Izolacje akustyczne i wibroizolacje Izolacje przeciwwilgociowe i wodne Odwodnienia stropodachów (w tym tarasu) POKRYCIE DACHU Pokrycie roślinne Pokrycie Ŝwirowe Pokrycie z desek STOLARKA OTWOROWA I ŚLUSARKA BUDOWLANA Drzwi i ościeŝnice Okna i ościeŝnice drewniane Ślusarka aluminiowa

6 ROZDZIAŁ S-09 ELEMENTY METALOWE I SZKLANE S-09A Poręcze i balustrady S-09B Czerpnie/wyrzutnie S-09C Kraty i podesty S-09D Odbojnice S-09E Przeszklone daszki S-09F Balustrady szklane S-09G Szklane Ŝaluzje ROZDZIAŁ S-10 WYKOŃCZENIA SUFITÓW S-10A Sufity g-k S-10B Klapy rewizyjne S-10C Sufity akustyczne S-10D Oświetlenie ROZDZIAŁ S-11 WYKOŃCZENIA ŚCIAN I POSADZEK S-11A Tynki zewnętrzne S-11B Okładzina cynkowo-tytanowa S-11C śaluzje zewnętrzne S-11D Okładziny kamienne S-11E Tynki i gładzie wewnętrzne S-11F Powłoki malarskie S-11G Okładziny panelowe ze szkła hartowanego S-11H Okładziny ceramiczne S-11 J Podłogi podniesione S-11 K Wykładziny S-11L Posadzki przemysłowe S-11M Wycieraczki ROZDZIAŁ S-12 ARMATURA SANITARNA I WYPOSAśENIE S-12A Armatura sanitarna S-12B Meble i wyposaŝenie ruchome S-12C WyposaŜenie do usuwania śmieci S-12D Urządzenia zwiększające bezpieczeństwo uŝytkowania. ROZDZIAŁ S-13 URZĄDZENIA DŹWIGOWE S-13A Dźwig osobowy S-13B Podnośniki schodowe ROZDZIAŁ S-14 OCHRONA PRZECIWPOśAROWA

7 S-01 WYMAGANIA OGÓLNE S-01A Przeznaczenie i program uŝytkowy budynku. Zgodnie z wymaganiami Inwestora oraz warunkami zawartymi miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego budynek będzie pełnił funkcje biurową. Program UŜytkowy Obiektu: Na kondygnacji -1 zlokalizowano: Pomieszczenia obsługi technicznej tj. węzeł cieplny, przyłącza wody i energetyczne i telekomunikacyjne, rozdzielnię elektryczną, wentylatornię obsługującą sale konferencyjne i pomieszczenia administracyjne poziomu -1, toalety na potrzeby sal konferencyjnych, ponadto jadalnię pracowniczą wraz zapleczem gastronomicznym, pomieszczenie wypoczynku, palarnię i pomieszczenie dla obsługi technicznej budynku. Na kondygnacji 1 (Parter) zlokalizowano: Hall recepcyjny z mini zapleczem Szatnię 2 sale konferencyjne przedzielone mobilną ścianką łącznie na 137 osób Trzon komunikacyjno - sanitarny Salę bankietową na maks. 75 osób Pomieszczenie cateringowe Podręczne magazynki Pomieszczenie gromadzenia odpadów stałych, Na kondygnacjach 2, 3, (typowe kondygnacje biurowe) zlokalizowano: Powierzchnię biurową Trzon komunikacyjno sanitarny Na kondygnacji 4, (kondygnacja biurowa), na której będzie zatrudnionych mniej niŝ 10 osób zlokalizowano, oprócz powierzchni biurowej i związanego z nią zredukowanego węzła sanitarnego, pomieszczenia wypoczynku z własnym sanitariatem. Na dachu budynku, nad częścią nadbudowaną, posadowione będą centrale wentylacyjne obsługujące część biurową i zaplecze gastronomiczne, oraz klimatyzacyjne S-01B PODSTAWOWE DANE LICZBOWE Powierzchnia całkowita 2587,24 m 2 Powierzchnia uŝytkowa podstawowa 1036,54 m 2 Powierzchnia uŝytkowa podstawowa biur 937,25 m 2 Powierzchnia uŝytkowa pomocnicza 385,15 m 2 Powierzchnia usługowa 171,18 m 2 Powierzchnia netto 1906,67 m 2 Powierzchnia ruchu 313,80 m 2 Kubatura brutto części podziemnej 1843,56 m 3 Kubatura brutto części nadziemnej 7324,14 m 3 Kubatura brutto budynku 9167,70 m 3 Wysokość zabudowy: Budynek biurowy (część wyŝsza) Budynek biurowy (część niŝsza) Maksymalna liczba uŝytkowników budynku: 150 osób

8 S-01C WARUNKI OGÓLNE S-01C 1 Cel / zamiar ogólny Rysunki projektowe i specyfikacje wskazują konkretne preferowane urządzenia i produkty. We wszystkich przypadkach jednakŝe Wykonawca powinien w granicach wyznaczanych okresem kontraktu starać się samodzielnie wybierać materiały, urządzenia i produkty o konkurencyjnych cenach i terminach dostawy i przedstawiać je Architektowi do oceny i aprobaty. Przed uŝyciem takich materiałów zastępczych uzyskana musi być pisemna zgoda Architekta. Oznacza to, Ŝe niniejsze specyfikacje stanowią ogólne wskazanie, co do jakości i zastosowania materiałów związanych z robotami. Wykonawca ponosi wyłączną odpowiedzialność za dostarczenie i wykorzystanie wszystkich materiałów w zgodzie z ogólną wymową projektu widoczną na rysunkach Architekta. S-01C 2 Polskie normy budowlane i prawo budowlane Wszędzie tam, gdzie jest to konieczne, materiały muszą spełniać wymagania odpowiednich polskich norm i przepisów, zaś praca musi być wykonywana zgodnie z odpowiednimi przepisami wydawanymi przez władze. Wykonawca zobowiązany jest, na własny koszt, uzyskać wszelkie polskie certyfikaty na te materiały uŝyte w projekcie, do których muszą być one dołączone. S-01C 3 Przedkładanie próbek i dokumentów JeŜeli w specyfikacji wymaga się przedstawienia materialnych próbek robót w celu ich zatwierdzenia, czy to wskazanych bezpośrednio czy teŝ ich zamienników, Wykonawca zobowiązany jest uzyskać akceptację architekta przed zamówieniem materiałów i/ lub wykonaniem prac. UŜycie niezatwierdzonych alternatywnych materiałów lub metod budowlanych odbywa się na wyłączne ryzyko Wykonawcy. Architekt moŝe nakazać usunięcie niezatwierdzonych robót i ponowne wykonanie ich przy uŝyciu zatwierdzonych materiałów. Wszelkie koszty wynikające z nieuzyskania przez Wykonawcę akceptacji przewidzianej w niniejszym punkcie będą obciąŝać wyłącznie Wykonawcę. 3.1 Produkty zamienne o równorzędnych specyfikacjach Gdzie specyfikacje zezwalają na zamianę produktu wymienionego na inny, a taka zamiana okazuje się poŝądana, naleŝy wcześniej, przed wystosowaniem zamówienia, powiadomić Architekta, oraz, jeśli tego Ŝąda, przedstawić dowody, iŝ produkt zamienny jest, co najmniej, równorzędnej jakości, pod względem materiałów, bezpieczeństwa, trwałości, funkcjonalności, zgodności z przylegającymi konstrukcjami, dostępności akcesoriów i, gdzie jest to istotne, estetyki. Przedstawić naleŝy przysięgłe tłumaczenia na język polski wszelkiej dokumentacji obcojęzycznej. Wszelkie propozycje zamiany produktów zawierać muszą równieŝ propozycje zamiany powiązanych produktów dodatkowych/akcesoriów oraz, gdzie jest to potrzebne, zmian w detalowaniu, wraz z dowodami równorzędnej trwałości, funkcjonalności i wyglądu konstrukcji, jako całości. Jeśli zamiana taka jest zatwierdzona, naleŝy dostarczyć, zgodnie z Ŝądaniem Architekta, zweryfikowane rysunki, specyfikacje i gwarancje producenta, jeszcze przed wystawieniem zamówienia. S-01D STANDARDY I KONTROLA JAKOŚCI S-01D 1 Dobra praktyka budowlana JeŜeli materiały, produkty i wykonawstwo nie są w pełni opisane lub wyspecyfikowane, to muszą one: Prezentować standard odpowiedni dla robót oraz do funkcji wskazanych w dokumentach projektowych lub wynikających z ich treści; Być zgodne z dobrą praktyką budowlaną; Posiadać aktualne certyfikaty ITB, odpowiednie do zamierzonego ich uŝycia (dotyczy to wszystkich produktów).

9 2 Ogólna jakość produktów Produkty muszą być nowe, o ile w dokumentacji nie podano inaczej. Na Ŝądanie Architekta produkty wskazane w normach polskich i europejskich muszą posiadać certyfikaty zgodności wystawione przez producentów. JeŜeli dopuszczalny jest wybór dostawcy, producenta lub źródła danego produktu, to cała ilość produktu konieczna do zakończenia robót musi być tego samego typu, pochodzić od jednego producenta lub z jednego źródła chyba, Ŝe dokumentacja stanowi inaczej. Na Ŝądanie Architekta naleŝy przedstawić pisemny dowód potwierdzający źródło dostaw. NaleŜy dopilnować, aby cała ilość kaŝdego z produktów koniecznych do zakończenia robót była jednolita pod względem rodzaju, wielkości, jakości i ogólnego wyglądu. JeŜeli poŝądana jest jednolitość wyglądu, to naleŝy zapewnić stałe dostawy z tego samego źródła. O ile nie zostanie wskazane inaczej, nie wolno stosować partii materiałów o róŝnych kolorach, jeŝeli będą one równocześnie widoczne. JeŜeli produkty są podatne na degradację lub mają ograniczony czas magazynowania, to naleŝy je zamawiać w ilościach odpowiednich do planu i kolejności ich wykorzystania. Produktów nie wolno stosować, jeŝeli wykazują jakiekolwiek oznaki degradacji lub innych niepoŝądanych zjawisk. 3 Produkty firmowe Wszystkie produkty naleŝy magazynować, przygotowywać, przemieszczać, uŝywać lub montować zgodnie z aktualnymi pisemnymi zaleceniami, instrukcjami dostarczonymi przez ich producenta. JeŜeli są one sprzeczne z jakimikolwiek innymi wymaganiami, to naleŝy poinformować o tym Architekta. Na Ŝyczenie Architekta naleŝy dostarczyć mu takie instrukcje / zalecenia. Wszystkie produkty muszą posiadać aktualne certyfikaty ITB. MontaŜ oraz uŝycie produktów muszą być ściśle zgodne z opisami i metodami przedstawionymi w tekście certyfikatu. Konieczne jest uzyskanie aktualnego certyfikatu i dołączenie go do instrukcji O i M (eksploatacji i konserwacji). 4 Próbki / zatwierdzanie Zatwierdzanie produktów: w przypadku, gdy nakazane jest zatwierdzenie produktu, wymaganie to odnosi się do próbki produktu, a nie do produktu w postaci wykorzystywanej w robotach. NaleŜy dostarczyć próbkę lub inny dowód przydatności produktu. Nie wolno potwierdzać zamówień ani stosować produktów do momentu zaakceptowania próbki. Zatwierdzoną próbkę naleŝy przechowywać w dobrym stanie na miejscu budowy. NaleŜy sprawdzić czy produkt wykorzystany w robotach jest zgodny z zatwierdzoną próbką. Próbki zakończonych robót: w przypadku, gdy nakazane jest zatwierdzenie próbki gotowych robót, wymaganie to odnosi się do samej próbki, (jeŝeli konieczne jest zatwierdzenie gotowych robót w całości, to wymaganie to jest podawane odrębnie). Akceptację przedstawionych cech próbki naleŝy uzyskać przed przystąpieniem do robót. Zatwierdzoną próbkę naleŝy przechowywać w dobrym stanie, niezabrudzoną, na miejscu budowy. NaleŜy sprawdzić czy odpowiednie cechy robót są zgodne z zatwierdzonymi cechami próbki. Próbki, które nie są częścią gotowych robót i nie są juŝ dłuŝej potrzebne, naleŝy usunąć. Zatwierdzenia: jeŝeli produkty i roboty mają podlegać zatwierdzeniu lub Architekt poleca bądź nakazuje, by zostały zatwierdzone, muszą one być dostarczone w takim zakresie, w jakim to jest wymagane i wykonane zgodnie z wszelkimi innymi wymaganiami i z uwzględnieniem ich przedstawionych wprost lub implikowanych cech, i: muszą zostać jednoznacznie zatwierdzone przez Architekta lub muszą być zgodne z próbką jednoznacznie zatwierdzoną przez Architekta jako wzorzec. inspekcje lub inne działania prowadzone przez Architekta nie mogą być traktowane jako zatwierdzenie produktów lub robót, o ile Architekt nie uczyni tego w postaci pisemnej, podając: datę przeprowadzenia inspekcji część robót objętych inspekcją cechy lub właściwości, które zostały zatwierdzone zakres i cel aprobaty wszelkie okoliczności towarzyszące

10 5 Rysunki warsztatowe Przed rozpoczęciem wykonywania poniŝej wskazanych elementów Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć do Architekta rysunki warsztatowe w celu ich zatwierdzenia. Rysunki te muszą być przekazane, na co najmniej 4 dni robocze przed rozpoczęciem robót budowlanych oraz muszą pokazywać wszystkie główne zespoły, podstawowe wymiary oraz sposób połączenia części składowych. NaleŜy pamiętać, Ŝe nie ma to związku z wymaganiami wobec elementów projektowanych przez wykonawcę, które stanowią uzupełnienie poniŝszej listy. Moment rozpoczęcia prac przy wykonaniu tych zespołów / elementów naleŝy ustalić na podstawie głównego harmonogramu robót. Wymagane jest dostarczenie rysunków poniŝszych zespołów / elementów: Projektu prac prowadzenia wykopów i ich zabezpieczenia Projektu szalowania betonów Balustrad Stolarki okiennej Fasad zewnętrznych Daszków zewnętrznych Detali odwodnień i izolacji przeciwwodnych (dachy) Obróbek blacharskich Kabiny windy oraz drzwi do szybu windowego Okładzin kamiennych wewnętrznych i zewnętrzych Elementów małej architektury S-01E TOLERANCJE KONSTRUKCYJNE W robotach betonowych nie dopuszcza się nierównomierności powierzchni i nagłych nieregularności. O ile nie ma innych, bardziej dokładnie określonych wymagań, co do wykończenia powierzchni, naleŝy przestrzegać poniŝej podanych wartości tolerancji: Ściany i kolumny: 5mm pod liniałem mierniczym 3m, 2mm pod liniałem 1m Płyty stropowe: 5 mm pod liniałem mierniczym 3,0 m 2 mm pod liniałem mierniczym 1,0 m Zmiana płaskości powierzchni ( odkształcenie skręcające na całej powierzchni kolumn 2,5%). Odchylenia kaŝdego elementu konstrukcyjnego od danej pozycji nie mogą przekraczać podanych poniŝej wartości: Ściany - 10 mm w kaŝdym kierunku Płyty stropowe -10 mm od kaŝdego podanego poziomu Otwory - maks. Odchylenie od szerokości i wysokości 5mm; wszystkie otwory prostokątne muszą być naprawdę prostokątne. Szalunek: Szalunki naleŝy wykonać w sposób dokładny i zapewniający jego wytrzymałość w trakcie prowadzenia robót budowlanych. Konstrukcja szalunku, sposób podparcia oraz ugięcia technologiczne uwzględniać muszą wielkości mieszczące się w granicach tolerancji podanych dla poszczególnych rodzajów robót. Odchylenia miejscowe oraz poziomy wyjściowe i końcowe nie mogą przekraczać 20 mm.

11 S-01F OBSŁUGA I KONSERWACJA BUDYNKU Po zakończeniu prac naleŝy usunąć wszystkie osłony zabezpieczające, a ukończone etapy prac naleŝy przygotować do objęcia przez uŝytkownika. Po zakończeniu prac budowlanych wykonawca przekaŝe gwarancje producenta i instalatora na usterki materiałowe i robociznę dla całego budynku na okres zgodny z zapisami kontraktu. Wykonawca zobowiązany jest po zakończeniu prac budowlanych dostarczyć kompletną dokumentację projektowo wykonawczą obiektu z uwzględnieniem wszystkich zmian powstałych w trakcie prowadzenia robót budowlanych. Dla instalacji przygotować naleŝy instrukcję przeglądów i konserwacji, która ma zawierać dane wszystkich zaangaŝowanych podwykonawców, rysunki powykonawcze, kopie świadectw, materiały drukowane producenta dotyczące montaŝu, opis sposobu konserwacji, sposobu dostępu i wymiany części oraz zalecany harmonogram konserwacji. Dołączyć wszystkie awaryjne numery kontaktowe do obsługi producenta. W przypadku, gdy konserwację urządzeń sprawuje firma zewnętrzna naleŝy do dokumentacji dołączyć wszystkie numery telefonów do serwisów producentów i dostawców urządzeń.

12 S-02 TEREN I INSTALACJE ZEWNĘTRZNE S-02A WYKOPY I WYPEŁNIENIE (patrz takŝe opis projektu konstrukcyjnego) Roboty ziemne będą wykonane w celu uzyskania poziomu posadowienia stóp fundamentowych nowoprojektowanych elementów konstrukcyjnych budynku, odtworzenia izolacji pionowych ścian piwnic, oraz wykonania remontu inatalacji kanalizacyjnej na podwórzu. Jeśli na wymaganym poziomie dna wykopu znajduje się nieodpowiedni materiał gruntowy, naleŝy pogłębić wykop i wymienić materiał. Prace ziemne wykonywane będą w odpowiedniej odległości od duŝych drzew. System korzeni będzie zabezpieczony przed uszkodzeniem lub wyschnięciem w jak największym stopniu. Utrzymać warunki wilgotności systemów korzeni i zakryć odsłonięte korzenie tkaniną jutową. Zabezpieczenie wykopu: spadki wykopu wykonać zgodnie z odpowiednimi przepisami i zasadami. Wprowadzić odpowiednie zabezpieczenia i wypory zgodnie z przepisami. Zastosować systemowe wypory i wzmocnienia, w dobrym stanie technicznym. Sprawdzać stan techniczny wypór i zabezpieczeń w całej rozciągłości procesu wykopu bez względu na to jak długo wykop pozostaje wykopem otwartym. Wprowadzać sukcesywnie nowe zabezpieczenia w miarę postępowania i pogłębiania wykopu. Po zakończeniu prac naleŝy usunąć wszystkie osłony zabezpieczające, a ukończone etapy prac naleŝy przygotować do objęcia przez uŝytkownika. Po zakończeniu prac budowlanych wykonawca przekaŝe gwarancje producenta i instalatora na usterki materiałowe i robociznę dla całego budynku na okres zgodny z zapisami kontraktu. S-02A 1 Niwelacja terenu Zgodnie z projektem zagospodarowania terenu. S-02B PRZYŁĄCZA ZEWNĘTRZNE S-02B 1 Istniejące przyłącza Przewiduje się wykorzystanie istniejącego przyłącza c.o, telekominkacyjnego a takŝe wodociągowego, wymagającego remontu, oraz kanalizacyjnego, wymagającego remontu i rozbudowy (w orębie działki Inwestora). W wypadku napotkania podczas wykonywania wykopów rur lub innych przyłączy, które nie były naniesione na plany lub były naniesione błędnie, będą zabezpieczone i zgłoszone do odpowiednich Urzędów w celu aktualizacji. Wszelkie uszkodzenia powinny być naprawione zgodnie z wytycznymi tych Urzędów PrzełoŜenie istniejących elementów uzbrojenia terenu Nie dotyczy. S-02B 2 Nowoprojektowane przyłącza Planuje się wykonanie nowego przyłącza energetycznego (projekt poza zakresem niniejszej dokumentacji). S-02C ODWODNIENIE Zgodnie z planem zagospodarowania terenu. Wody opadowe z utwardzonych powierzchni będą odprowadzane przez istniejący wpust ściekowy, a następnie do sieci miejskiej zgodnie z ustalonym poziomem zrzutu. S-02D WYKOŃCZENIE NAWIERZCHNI UTWARDZONYCH I DZIAŁKI S-02D 1 Powierzchnie utwardzone Przewiduje się remont i podniesienie standardu utwardzonych nawierzchni placyku na tyłach budynku, a takŝe dojść do budynku. Forma i materiały zgodnie z projektem Projektem architektury krajobrazu w załączeniu TOM 6 S-02D 2 Trawniki, drzewa i krzewy

13 Przewiduje się wymianę istniejącej zieleni od frontu budynku z częściowym zastąpieniem powierzchni utwardzonych zielenią okrywową. Przewiduje się równieŝ wprowadzenie niewielkich powierzchni zieleni od strony dziedzińca. Forma i gatunki wprowadzanych roślin zgodnie z Projektem architektury krajobrazu w załączeniu TOM 6 S-02E ILUMINACJA BUDYNKU S-02E 1 Zakres Przewiduje się oświetlenie uŝytkowe stref wejściowych do budynku zgodnie z wymaganiami nakładanymi przez przepisy, akcentowe w celu podkreślenia wejść do budynku, stosownie do ich znaczenia, a takŝe oświetlenie zalewowe dla podświetlenia fasady głównej (od ul. Rakowieckiej). Oprawy oświetlenia akcentowego oraz zalewowego wyszczególnione w spoecyfikacji są oprawami referencynymi. Wykonawca zobowiązany jest przed instalacją wykonać próbę oświetlenia daną oprawą celem sprawdzenia efektu świetlnego i uzyskania akceptacji. W szczególnośi dotyczy to opraw zalewowych jak i ich lokalizacji. S-02E 2 Materiały 2.01 Oprawy wpuszczane w nawierzchnię A. BEGA 8826, LED 1,5W IP68, 34 szt. Występowanie: nawierzchnia na dziedzińcu B. SPOTLINE ADJUST QUADRO, GU10, 35W, IP67, 2 szt. Występowanie: posadzka przed wejściem głównym (iluminacja portalu) 2.02 Oprawy zalewowe i podświetlania zieleni C. SPOTLINE SXL HIT-DE REFLEKTOR, 250W, IP65, 4 szt. Występowanie: fosa przed budynkiem (iluminacja fasady głównej) D. SPOTLINE NAUTILUS SPIKE, 35W, IP65, 8 szt. Występowanie: zieleń przed budynkiem. E. SPOTLINE DASAR EXACT, GU10, okrągły, 35W, IP67, 6 szt. Występowanie: zieleń na dziedzińcu Oprawy wpuszczane w ścianę F. SPOTLINE DOWNUNDER, E14, 26W, IP44, 11 szt. Występowanie: cokół budynku od strony dziedzińca i mur graniczny. G. BEGA 3283, 9.5W, IP67, 4 szt. Występowanie: schodki ewakuacyjne z sali konferencyjnej. H. BEGA 2206, 54W, IP67, 3 szt. Występowanie: daszek w naroŝniku budynku J. BEGA 2920, 20W, IP54, 20 szt. Występowanie: ścianka attykowa na poziomie Oprawy ścienne i sufitowe K. SPOTLINE ROX WALL OUT, GU10, 60W, 4 szt. Występowanie: oprawa naścienna na poziomie +3 nad wyjściem na taras oraz na elewacji budynku od strony tarasu L. SPOTLINE ROX WALL OUT, GU10/ES111, 9W, 3 szt. (2 szt. sterowane modułem awaryjnym) Występowanie: oprawa naścienna przy wejściu od dziedzińca, wyjściu ewakuacyjnym z sali konferencyjnej, na elewacji budynku od strony tarasu. M. BEGA 3033, 60W, IP44, 2 szt. Występowanie: daszek wejścia od strony ul. Starościńskiej, spocznik wejścia na kondygnacje -1 z naroŝnika budynku Oprawy typu słupek N. BEGA 8492, 70W, IP65, 2 szt. Występowanie: dach zielony Oprawy podświetlenia szklanych Ŝaluzji O. SPOTLINE LED MULTIFUNKTIONS-MODUL, 24szt. Występowanie: parapet okna wstęgowego od ul. Starościńskiej. PLUSLIGHTING ul. Schroegera 90, Warszawa Tel: , ,

14 S-03 BETONY S-03A BETON WYLEWANY S-03A 1 Zakres Zakres objęty niniejszym rozdziałem specyfikacji dotyczy, bez ograniczeń wszystkich elementów betonowych. Niniejszy rozdział specyfikacji naleŝy rozpatrywać łącznie z Projektem konstrukcji. Rozdział zawiera dodatkowe wymagania odnośnie wykończenia i pielęgnacji robót betonowych wykonywanych na miejscu Występowanie Stropy, ściany szybu windowego, biegi klatek schodowych i schodów zewnętrznych, stopy fundamentowe nowych słupów konstrukcyjnych, słup w osi B/4, fundamenty odtwarzanego muru granicznego pomiędzy nieruchomościmi rakowiecka 19 i Rakowiecka 21. Beton ze zbrojeniem rozproszonym- posadzka poziomu -1. S-03A 2 Materiały 2.01 Beton Zob. Projekt Konstrukcji Tom Zbrojenie Zob. Projekt Konstrukcji Tom Beton ze zbrojeniem rozproszonym Pływająca na gruncie płyta grubości 8 cm z betonu C20/25 zbrojona włóknami stalowymi oraz polipropylenowymi. Zob. teŝ Projekt Konstrukcji Marka referencyjna: BAUTECH Typ i parametry techniczne: Zbrojenie rozproszone: stalowe Baumix 60, polipropylenowe Baucon S-03A 3 Technologia 3.01 Wymagania ogólne Wszystkie masy betonowe naleŝy w miarę moŝliwości wylewać natychmiast po ich wymieszaniu w celu uzyskania odpowiedniej plastyczności zapewniającej pełnej zagęszczalności. Absolutnie zabrania się stosowania wody podczas transportu i wylewania. Sprawdzić czy temperatura masy betonowej nie jest wyŝsza niŝ 30 C lub niŝsza niŝ 5 C. Nie wylewać mas betonowych przy ekstremalnych temperaturach, jak i nie wylewać ich na powierzchnie zamarznięte lub zamroŝone. Wylewać masy betonowe w miejscu przeznaczenia w sposób ciągły, aŝ do złączy konstrukcyjnych. Nie wylewać mas betonowych z nadmiernej wysokości bądź przez przeszkody w sposób, który mógłby spowodować ich nierównomierne rozlanie, segregację lub utratę składników, bądź teŝ doprowadzić do uszkodzenia szalunku. Do wylewania mas betonowych stosować odpowiednie rynny lub pompy. Celem zapobieŝenia powstawaniu poduszek powietrznych w robotach juŝ wykończonych, wylewać masy betonowe w warstwach o grubości umoŝliwiającej ich właściwe zawibrowanie i zagęszczenie. Pielęgnować masę betonową przez utrzymywanie temperatury jej powierzchni powyŝej 5 C i zapobieganie nadmiernemu odparowywaniu z powierzchni otwartych. Zapewnić dokładnie przestrzeganie okresów pielęgnacji mas betonowych i temperatury, tak by uzyskać, co najmniej minimalną wytrzymałość i określoną wodoszczelność. Nie stosować środków pielęgnacyjnych innych niŝ środki zatwierdzone i dopuszczone do stosowania przez Nadzór Kontraktowy. Przed wylewaniem mas betonowych przygotować i udostępnić harmonogram okresów pielęgnacyjnych dla wszystkich klas masy betonowej. Na Ŝądanie naleŝy przekazać szczegółowe dane na temat czasów, terminów i miejsca wylania wszystkich mas betonowych określając temperaturę powietrza oraz temperaturę masy betonowej w czasie jej wylewania Wymagania szczegółowe Posadzkę z betonu zbrojenego zbrojeniem rozproszonym wylewać na warstwie izolacyjno poślizgowej z folii polietylenowej gr. min. 0,2mm na podłoŝu z podsypki piaskowej 10cm.

15 W przypadku pomieszczenia wentylatorni na poziomie -1 róŝnicę poziomów istniejącej posadzki wypełnić 30 cm piasku/pospółki zagęszczonego do Is= 0.98, na tym ułoŝyć warstwę chudego betonu B10 gr. 10 cm, i folię poletylenową, jako bezpośredni podkład pod posadzkę. Wykończenie trudnościeralne w postaci suchej posypki np. Multitop Enduro firmy Bautech lub równorzędnej w ilości 4kg/m 2. Powierzchnię zaimpregnować np. preparatem Bauseal Enduro firmy Bautech lub równorzędnym w ilości 0,1l/m 2. Pola elementarne posadzki 3,0x3,0m dostosowane do układu pomieszczeń. Szerokość naciętych szczelin skurczowych ok. 3mm na gębokość ok. 2cm. Docelowa szerokość szwów i sczelin ok. 5mm. Po miesiącu od wykonania posadzki naleŝy przystąpić do wypełniania szwów roboczych i szczelin skurczowych sznurem dylatacyjnym (np. Baucord) Ø6mm i masą dylatacyjną elastyczną (np. Bauflex 35) Tolerancje konstrukcyjne W robotach betonowych nie dopuszcza się nierównomierności powierzchni i nagłych nieregularności. Zakres dopuszczalnych odkształceń według PN Szalunki Szalunki naleŝy wykonać s sposób dokładny i wytrzymały, tak by roboty betonowe mieściły się w granicach PN. S-03A 4 Rysunki robocze/warsztatowe Nie dotyczy S-03A 5 Próbki i Prototypy Zob. Specyfikacja Konstruktora.

16 S-04 KONSTRUKCJE STALOWE S-04 1 Zakres Zakres objęty niniejszym rozdziałem specyfikacji dotyczy, bez ograniczeń wszystkich elementów stalowych konstrukcyjnych. Niniejszy rozdział specyfikacji naleŝy rozpatrywać łącznie z Projektem konstrukcji. Rozdział zawiera dodatkowe wymagania odnośnie wykończenia i obróbki konstrukcji stalowych Występowanie Słupy wzmacniające konstrukcję ścian istniejących budynku, profile wzmcniające istniejące słupy konstrukcyjne, konstrukcja nośna nadbudowywanej części skrzydła od ul. Starościńskiej, konstrukcja pom. pompowni klimatyzacyjnej na dachu, konstrukcja nośna ekranów akustycznych i konstrukcja nośna schodów z poziomu +3 na poziom +4, zadaszenie nad wejściem do budynku z naroŝnika ul. Rakowieckiej i ul. Starościńskiej, podkonstrukcje 1.02 Rysunki referencyjne: Nr rysunku S-04 2 Materiały 2.01 Stal Zob. Projekt Konstrukcji Tom Powłoki antykorozyjne Zob. Projekt Konstrukcji Tom Powłoki ogniochronne Zob. Projekt Konstrukcji Tom 2 Sposób zabezpieczenia antykorozyjnego powierzchni stalowych powinien być ustalany w zaleŝności od stopnia agresywności korozyjnej środowiska, w którym konstrukcja będzie funkcjonować. Zabezpieczenie antykorozyjne powinno spełniać wymagania normy PN-71/H oraz Instrukcji ITB Nr 305 i powinno być odporne na działanie środowiska zasadowego oraz wykonane z wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie. PodłoŜe, na którym będzie wykonywane zabezpieczenie ogniochronne powinno być czyste i odtłuszczone, gładkie i pozbawione substancji szkodliwych. Aby uzyskać pełną ognioodporność systemu, materiały naleŝy nanosić dokładnie zgodnie z instrukcjami producenta. Personel nanoszący te powłoki musi posiadać odpowiednie przeszkolenie w zakresie stosowania i ogólną wiedzę na temat powłok antykorozyjnych i ognioodpornych. Na Ŝądanie naleŝy przedstawić zaświadczenia odnośnie wiedzy i doświadczenia pracowników. Celem zabezpieczenia powłok przed negatywnym wpływem czynników klimatycznych, naleŝy w trakcie nanoszenia powłok jak i później podjąć wszelkie konieczne środki zabezpieczające, w tym, ograniczenia/wydłuŝenia godzin pracy, zapewnienie tymczasowej ochrony i dodatkowego czasu schnięcia. Na Ŝądanie naleŝy przedstawić dokładne informacje na temat czasów, terminów i miejsc wykonywania powłok podając jednocześnie temperaturę otoczenia podczas wykonywania powłoki oraz jej schnięcia. Natychmiast po zakończeniu wszystkich prac przedstawić kopie raportów z kontroli jakości według zaleceń producenta. W zatwierdzonych miejscach umieścić na wszystkich konstrukcjach stalowych, na których naniesiono powłoki ognioodporne, naklejki samoprzylepne z podaniem wykonawcy i opisem zastosowanego systemu, ostrzeŝenia odnośnie uszkodzenia lub usunięcia powłoki oraz wymagań co do konserwacji powłoki i jej ewentualnego odtworzenia. S-04 3 Technologia 3.01 Wymagania Ogólne Wszystkie konstrukcje stalowe zostaną wykonane i zamontowane z naleŝytą starannością według wymiarów, linii i profili podanych na rysunkach Zob. Projekt Konstrukcji Tom Tolerancje konstrukcyjne Odchylenia kaŝdego elementu konstrukcyjnego od danej pozycji nie mogą przekraczać wartości określonych w PN. S-04 4 Rysunki robocze/warsztatowe NaleŜy przedstawić do akceptacji rysunki warsztatowe konstrukcji stalowej. Dokładne rysunki warsztatowe dla wszystkich konstrukcji stalowych, łącznie z obliczeniami

17 potwierdzającymi zgodność z wymaganiami projektowymi, naleŝy przygotować, co najmniej na jeden miesiąc kalendarzowy przed rozpoczęciem produkcji. S-04 5 Próbki i Prototypy Nie dotyczy.

18 S-05 ŚCIANY S-05A ŚCIANY MUROWANE Z BLOCZKÓW SILIKATOWYCH S-05A 1 Zakres Zakres objęty niniejszym rozdziałem specyfikacji dotyczy wszystkich wewnętrznych ścian murowanych Występowanie Ściany poŝarowe między róŝnymi strefami poŝarowymi, przegrody szachtów instalacyjnych 1.02 Oznaczenia referencyjne: Typy przegrody: WI3, WI3.1, WI3.3, WI3.4 S-05A 2 Materiały 2.01 Bloki silikatowe Bloki drąŝone z silikatu o grubości jak na rysunkach (24cm, 12cm lub 18cm) łączone na długość spoiną na pióro-wpust. Marka referencyjna SILKA Typ i parametry techniczne: Silka E24 (333x199x240) klasa 15 Silka E12 (333x199x120) klasa 15 Silka E8 (333x199x80) klasa 15 Xella Polska Sp. z o. o., ul. Pilchowicka 9/11, Warszawa Tel: , Fax: , Kolor Naturalny biały 2.02 Zaprawa NaleŜy stosować odpowiednie gotowe zaprawy systemowe do wykonywania cienkich spoin Odporność ogniowa NaleŜy zapewnić wymaganą odporność ogniową ścian murowanych zgodnie z rysunkami (REI 120 lub REI 60). S-05A 3 Technologia 3.01 Wymagania Ogólne Ściany z bloczków naleŝy wykonywać w taki sposób, by nie było odchyleń w płaszczyźnie (pionowej i poziomej), a ukończona ściana miała prawidłowy i regularny wygląd odpowiednio do grubości bloczków podanych na rysunkach i umozliwiała wykończenie tynkiem cienkowarstwowym. Ponadto ściany z muszą być wykonane zgodnie z pisemnymi instrukcjami producenta i zatwierdzonym systemem, tak by zapewnić odporność ogniową podaną na rysunkach. Bloki pierwszej warstwy murować na zaprawie cementowej, w której stosunek cementu do piasku wynosi 1:3. Celem zniwelowania ewentualnych odchyleń płyty stropowej. W miejscach otworów, ościeŝy i naroŝy naleŝy stosować bloczki połówkowe. JeŜeli z długości ściany wynika konieczność zastosowania bloczka nietypowej długości, dopuszcza się cięcie bloczków, jednakŝe nie naleŝy stosować blokczów o długości krótszej niŝ długość bloczka połówkowego. W miejscach gdzie bloki nie łączą się na pióro-wpust, np. tam gdzie wmurowujemy docięty blok, naleŝy zastosować spoinę pionową z zaprawy. W naroŝnikach stosować wiązanie murarskie. Na stykach ścian na wszystkich połączeniach pomiędzy ścianami stosować łączniki metalowe w co drugiej lub co trzeciej spoinie poziomej. Ścian nie murować na styk ze stropem. Szczelinę o szerokości mm (zaleŝnie od przewidywanych odkształceń i pełzania konstrukcji) pomiędzy górną płaszczyzną ściany a stropem wypełnić zagęszczoną wełną mineralną na całej grubości ściany. Styk ścian p.poŝ, ze stropem wykonać wg instrukcji producenta, aby uzyskać ognioodporne połączenie. Nie wykonywać prac murarskich w temperaturze poniŝej 3 C. Nie wykonywać murarki na zamarzniętych powierzchniach i do czasu całkowitego twardnienia zaprawy zapewnić temperaturę nie mniejszą niŝ 3 C. Zaprawę uszkodzoną przez mróz naleŝy wymienić. Jeśli zajdzie potrzeba, roboty uszkodzone przez mróz wykonać od nowa. W trakcie pracy czyścić nadmiar zaprawy ze złączy na powierzchniach bloków betonowych.

19 3.02 Tolerancje konstrukcyjne W robotach murarskich nie dopuszcza się nierównomierności powierzchni i nagłych nieregularności. Zakres dopuszczalnych odkształceń według PN oraz instrukcji producenta Spoiny Zaprawę nakładać przy uŝyciu dedykowanych do tego kielni o szerokości równej szerokości ściany celem równomiernego rozprowadzenia na powierzchni bloczków. Zaprawę nakładać jednorazowo na długość nie większą niŝ ok. 4m, aby zapobiec jej nadmiernemu wysychaniu. S-05A 4 Rysunki robocze/warsztatowe NaleŜy przedstawić od akceptacji. S-05A 5 Próbki i Prototypy NaleŜy przedstawić do akceptacji. S-05B ŚCIANY GIPSOWO-KARTONOWE S-05B 1 Zakres Zakres objęty niniejszym rozdziałem specyfikacji dotyczy, bez ograniczeń wszystkich ścian w konstrukcji lekkiej gipsowo-kartonowej Występowanie Ściany wewnętrzne bez odporności ogniowej (ściany toalet, pom. gospodarczych, socjalnych itp.). Okładziny ścian. zabezpieczenie p.poŝ. konstrukcji stalowych schodów z poziomu +2 na +3 i szybów instalacyjnych przy osiach 1, 2 oraz G Oznaczenia referencyjne: Typ przegrody WI4, WI4.1, WI4.2, obudowy szybów instalacyjnych- WI4.3 S-05B 2 Materiały 2.01 Płyty gipsowo kartonowe typu GKB, GKI (wodoodporne), GKF (ogniochronne) Systemowe stalowe profile nośne do ścian GK, systemowe taśmy uszczelniające, taśmy zbrojące, masy szpachlowe, systemowe profile brzegowe. KNAUF lub równowaŝny, dla obudów szybów instalacyjnych NIDA GIPS lub równowaŝny. Płyty gipsowe z krawędzią ciętą o grubości 2x12,5 mm przeznaczone do prac wykończeniowych ze złączami licowymi na styk (bez szwu). Dla obudów szybów instalacyjnych NIDA Ogień (GKF) 2x25mm Knauf Sp. z o.o., ul. Światowa 25, Warszawa tel , fax S-05B 3 Technologia 3.01 Wymagania Ogólne Na profile obwodowe, przeznaczone do połaczeń z sąsiadującymi elementami budowli (ściany murowane, strop) przykleić przed montaŝem od spodu taśmę akustyczną. Profile obwodowe mocować do sąsiednich elementów budowli na całej długości, w odstępach zalecanych przez dostawcę systemu, przy pomocy łączników odpowiednich dla danego podłoŝa (kołki metalowe sufitowe dla stropów, kołki rozporowe dla ścian). Jeśli ściana g-k przebiega wpoprzek dylatacji konstrukcyjnej, dylatację naleŝy powtórzyć w konstrukcji ściany. W przypadku ściank instalacyjnej WI4.4, dwa rzędy skłupków naleŝy przewiązać paskami z płyt o wys. ok. 30cm w rozstawie ok. 60cm. Płyty okladziny mocować do konstrukcji pionowo z zachowaniem odstępu od podłoŝa o szerokości ok. 1cm. Okładzinę ściany instalacyjnej moŝna równeŝ mocować w poprzecznym ułoŝeniu do profili konstrukcji. Rozstaw wkrętów mocujących okładzinę zgodnie z zasleceniami dostawcy systemu. Styki podłuŝne płyt rozmieszczać na mijankę. W przypadku pomieszczeń wyŝszych niŝ długość płyty, styki poziome rozmieszczeć z przesunięciem o, co najmniej, 40cm. S-05B 4 Rysunki robocze/warsztatowe NaleŜy przedstawić do akceptacji rysunki obudowy schodów stalowych z poziomu +2 na +3.

20 S-05B 5 Próbki i prototypy NaleŜy dostarczyć próbki sufitu akustyczego oraz klap rewizyjnych dla sufitu g-k. S-05C ŚCIANY Z BLOCZKÓW GAZOBETONOWYCH S-05C 1 Zakres Zakres objęty niniejszym rozdziałem specyfikacji dotyczy zewnętrznych ścian murowanych nadbudowy skrzydła od ul. Starościńskiej Występowanie Ściana zewnętrzna w części nadbudowywanej od strony podwórza Oznaczenia referencyjne: Typ przegrody WE2 S-05C 2 Materiały 2.01 Bloczki gazobetonowe Bloczki betonu komórkowego grubości 240 mm i 365 mm YTONG ENERGO Bloczki z betonu komórkowego o gęstości 350 kn/m 3 i współczynniku przewodzenia ciepła nie większym niŝ ʎ=0,095W/mK Xella Polska Sp. z o. o., ul. Pilchowicka 9/11, Warszawa Tel: , Fax: , Kolor Naturalny biały 2.02 Zaprawa NaleŜy stosować odpowiednie gotowe zaprawy systemowe do wykonywania cienkich spoin Odporność ogniowa NaleŜy zapewnić wymaganą odporność ogniową ścian murowanych zgodnie z rysunkami (REI 120) S-05C 3 Technologia 3.01 Wymagania Ogólne Ściany z bloczków naleŝy wykonywać w taki sposób, by nie było odchyleń w płaszczyźnie (pionowej i poziomej), a ukończona ściana miała prawidłowy i regularny wygląd odpowiednio do grubości bloczków podanych na rysunkach i umozliwiała wykończenie tynkiem cienkowarstwowym. Ponadto ściany z muszą być wykonane zgodnie z pisemnymi instrukcjami producenta i zatwierdzonym systemem, tak by zapewnić odporność ogniową podaną na rysunkach. Bloczki pierwszej warstwy układać na zaprawie cementowej, w której stosunek cementu do piasku wynosi 1: 3. celem zniwelowania ewentualnych odchyleń płyty w pionie. Murowanie ścian zewnętrznych zaczynać od naroŝników. Po wymurowaniu kaŝdej warstwy bloczków wyszlifować ich górną powierzchnię i usuwać drobne zanieczyszczenia. W miejscach, gdzie bloczki nie łączą się na pióro-wpust, naleŝy wykonać spoinę pionową. Do układania kolejnych warstw muru moŝna przystąpić po związaniu zaprawy cementowej. Zachować przesunięcie spoin pionowych w stosunku do poprzedniej warstwy o co najmniej 8 cm. Długość bloczka przy krawędziach otworu lub przy naroŝnikach budynku musi być większa lub równa 11,5 cm. W strefach podokiennych naleŝy umieszczać zbrojenie poziome układane w najwyŝszej spoinie stosująć firmowe zbrojenie do spoin wspornych lub dwa pręty ze stali Ŝebrowanej o średnicy 8 mm. Zbrojenie przedłuŝyć co najmniej 0,5 m poza krawędź otworów. Do mocowania elementów budowlanych do ścian z bloczków betonu komórkowego stosować kołki i gwoździe przeznaczone do tego typu bloczków Tolerancje konstrukcyjne W robotach murarskich nie dopuszcza się nierównomierności powierzchni i nagłych nieregularności. Zakres dopuszczalnych odkształceń według PN oraz instrukcji producenta Spoiny Zaprawę nakładać przy uŝyciu dedykowanych do tego kielni o szerokości równej szerokości ściany. Zaprawę nakładać jednorazowo na długość nie większą niŝ 2-3 bloczków.

21 S-06 OCHRONA TERMICZNA, AKUSTYCZNA I PRZECIWWILGOCIOWA S-06A Izolacje termiczne S-06A 1 Zakres Zakres objęty niniejszym rozdziałem specyfikacji dotyczy, bez ograniczeń wszystkich budowlanych izolacji termicznych według występowania Występowanie Projektuje się docieplenie istniejących ścian zewnętrznych budynku oraz izolacje termiczne ścian nadbudowywanej kondygnacji. Izolacja cieplna stosowana jest dla ocieplania ścian zewnętrznych oraz stropodachów Oznaczenia referencyjne: Typy przegród: Ściany zewnętrzne WE1, 2, 3, 4, 5, Stropy S4, 5, 6, 7 S-06A 2 Materiały 2.01 Wełna mineralna ściany warstwowe (WE2) Płyty z wełny mineralnej o grubości jak na rysunkach. Warstwa zewnętrzna w ścianie warstwowej. Mocowanie według technologii wznoszenia ścian i stropów. ROCKWOOL ECOROCK-L lub równorzędna Płyty z wełny mineralnej o gęstości objętościowej niewiększej niŝ 120kg/m 3 i współczynniku przewodzenia ciepla λ=0,039w/mk. Grubość według rysunków Rockwool Polska, ul. Kwiatowa 14, Cigacice, tel , lub równorzędny 2.02 Wełna mineralna ocieplenie ścian osłonowych wykonanych z kaset stalowych (WE3) Płyty z wełny miernalnej z wierzchnią warstwą utwardzoną pokryte jednostronnie flizeliną, przeznaczone specjalnie do izolacji ścian z kaset stalowych. Wykonany w płycie kanał umozliwia montaŝ wełny w kasecie w taki sposób, Ŝe oprócz wypełnienia całej głębokości kasety skalną wełną dodatkowo izolacja o grubości 40 mm szczelnie przykrywa złącze kaset od zewnątrz, minimalizując liniowy mostek termiczny. ROCKWOOL STALROCK MAX F lub równorzędna Płyty z wełny mineralnej o współczynniku przewodzenia ciepla λ=0,036w/mk i obciąŝeniu charakterystycznym cięarem własnym 0,55 kn/m 3. Grubość według rysunków. Rockwool Polska, ul. Kwiatowa 14, Cigacice, tel , lub równorzędny 2.03 Płyty klimatyczne Płyty z lekkiego betonu komórkowego dedykowane do dociepleń budynków od wewnątrz YTONG MULTIPOR Współczynnik przewodzenia ciepła nie większy niŝ λ=0,045w/mk Grubość- według rysunków. Xella Polska Sp. z o. o., ul. Pilchowicka 9/11, Warszawa Tel: , Fax: , Płyty polistyrenu eksturdowanego Płyty z polistyrenu eksturdowanego o grubości jak na rysunkach. Typ przegrody: S4, 5, 8

22 Styrodur 3035CS firmy BASF lub równorzędny Płyty z polistyrenu ekstrudowanego o gęstosci objetościowej 33kg/m 3 i grubości jak na rysunkach, łączone na zakład. Dystrybutor Styroduru na terenie Polski: Firma TUPLEX, ul. Ziemowita 19, Warszawa Tel , Fax S-06A 3 Technologia 3.01 Wymagania ogólne: Według wytycznych producentów poszczególnych systemów. Dla ścian zewnętrznych ocieplanych wełna mineralną stosować systemowe akcesoria (zaprawy klejowe, listwy cokołowe i naroŝne, łaczniki itp.) Dla dachów przyjęto konstrukcję warstw dachu odwróconego. Przed dociepleniem ścian piwnic płytami klimatycznymi naleŝy osuszyć zawilgocone ściany metodą termiczną. Po osuszeniu ścian i wykonaniu docieplenia, od wewnątrz wykonany zostanie tynk renowacyny S-06A 4 Rysunki robocze/warsztatowe Nie dotyczy. S-06A 5 Próbki i Prototypy Nie dotyczy. S-06B IZOLACJE AKUSTYCZNE I WIBROIZOLACJE S-06B 1 Zakres Zakres objęty niniejszym rozdziałem specyfikacji dotyczy, bez ograniczeń wszystkich izolacji akustycznych. Niniejszy rozdział specyfikacji naleŝy rozpatrywać łącznie z projektem konstrukcji Występowanie Projektem objęte są następujące elementy budynku: Izolacje akustyczne ścian i stropów pomieszczeń wentylatorni na poziomie -1, pompowni systemu klimatyzacji zlokalizowanej na dachu budynku, przekładki akustyczne pod fundamentami urządzeń wentylacyjnych i klimatyzacyjnych, ekrany akustyczne zewnętrznych jednostek klimatyzacyjnych i wentylacyjnych, wibroizolacja zamocowań instalacji do ścian stropów i podłóg. Typy Przegród: Ściany zewnętrzne WE5, WI3.4 Stropy 0 S3 (nad wentylatornią), S7 S-06B 2 Materiały 2.01 Izolacja akustyczna ścian wentylatorni i pompowni systemu klimatyzacji. URSA URSA AKP 3/V URSA Polska Sp. z o.o. BIURO HANDLOWE, Wiśniowy Business Park ul. 1 Sierpnia 6, Warszawa Tel. +48 / , Fax +48 / Izolacja akustyczna podłogi pływającej pompowni systemu klimatyzacji. Nielaminowane, o duŝej gęstości płyty z wełny szklanej do wykonywania izolacji cieplnych i akustycznych w konstrukcjach podłóg wykonywanych " na sucho" oraz "na mokro" przy większych obciąŝeniach uŝytkowych. Szerokość płyt 600 mm, długość 1250 mm Grubość: ~30 mm

23 URSA Płyty z wełny szklanej typ TEP 30mm Pfleiderer Ursa URSA Polska Sp. z o.o. BIURO HANDLOWE, Wiśniowy Business Park ul. 1 Sierpnia 6, Warszawa Tel. +48 / , Fax +48 / Izolacja akustyczna stropu wentylatorni i stropodachu pompowni systemu klimatyzacji. Płyty izolacyjne z mineralnej wełny szklanej, laminowane jednostronnie welonem szklanym, paroprzepuszczalne, niekomprymowane, włókna hydrofobizowane. URSA, Isover URSA AKP 3/V, Isover Ventilux 6335 URSA Polska Sp. z o.o. BIURO HANDLOWE, Wiśniowy Business Park ul. 1 Sierpnia 6, Warszawa Tel. +48 / , Fax +48 / Wibroizolacja pod fundamentami urządzeń w pompowni klimatyzacyjnej i wentylatormi. Maty kompresyjne z granulatu gumowego lub pianki poliuretanowej. Marka referencyjna: REGUPOL, CALENBERG lub równorzędna REGUPOL 6010 BA lub równorzędny BSW GmbH Dyrektor techniczno-handlowy mgr inŝ. arch. Mariusz Czynciel ul. Św. Gertrudy 5, Kraków fax. +48 (0) , Ekrany akustyczne wokół zewnętrznych jednostek systemu wentylacji i klimatyzacji. Panele akustyczne wykonane z 2 zabezpieczonych antykorozyjnie ram stalowych wykonanych z kątowników gorącowalcowanych lub zimnogiętych z wypełnieniem z 2 warstw wełny mineralnej rozdzielonych warstwą papy. Zewnętrzne powierzchnie wełny zabezpieczone fizeliną oraz dwiema warstwami siatki polietylenowej w kolorze czarnym. Elementy stalowe ocynkowane ogniowo. WELDON- Zielona ściana Grubość panela ~13 cm, wysokość wg rysunków. Parametry akustyczne: Rw=31 db, LR=25 db, La=12 db (klasa A4) Weldon Sp. z o.o Brzezówka 90A, tel. (14) , fax (14) , Wibroizolacja zamocowań instalacji do ścian stropów i podłóg. Mocowania instalacji systemow producent MÜPRO lub równorzędny Drzwi maszynowni. Drzwi o izolacyjności akustycznej min. Rw 30dB Wypełnienie drzwi wełną mineralną, uszczelniony przymyk. S-06B 3 Rysunki robocze/warsztatowe NaleŜy przedstawić do akceptacji rysunki warsztatowe ściany akustycznej wraz ze wszystkimi detalami posadowienia, mocowań, drzwi oraz przejść instalacyjnych i technicznych przez tę ścianę.

24 S-06B 4 Próbki i Prototypy Przed przystąpieniem do wykonywania prac naleŝy przedstwić próbkę kaŝdego typu izolacji akustycznej oraz ekranu akustycznego celem uzyskania zatwierdzenia. S-06C IZOLACJE PRZECIWWILGOCIOWE I WODNE S-06C 1 Zakres Zakres objęty niniejszym rozdziałem specyfikacji dotyczy, bez ograniczeń wszystkich izolacji przeciwwilgociowych i wodnych. Niniejszy rozdział specyfikacji naleŝy rozpatrywać łącznie z projektem konstrukcji 1.01 Występowanie Projektem objęte są następujące elementy budynku: Płyta denna, ściany zewnętrzne podziemia, stropodachy budynku oraz pomiesczenia pompowni klimatyzacyjnej Oznaczenia referencyjne: Typy przegród: Płyta denna S1, S1.1 Ściany zewnętrzne WE1 poniŝej poziomu terenu, Stropy S4, S5, S7, S8 S-06C 2 Materiały 2.01 Hydroizolacja dachów. Mambrana EPDM na stabilizującej włókninie poliestrowej, mocowana mechanicznie na obrzeŝu, łączone na gorąco (wulkanizacja), do pokryć dachów eksponowanych, balastowych oraz dachów zielonych. Membrana hydroizolacyjna typu EPDM: Trelleborg Superseal lub równorzędny Według kart katalogowych Trelleborg Industries Polska Łódź, ul. Szparagowa 6/8, tel (42) , fax (42) , Hydroizolacja ścian zewnętrznych podziemia Stwierdzono zawilgocenie ścian zewnętrznych piwnic. Lustro wód gruntowych znajduje się ponad 2m poniŝej poziomu posadzek piwnicy. Zawilgocenie pochodzi z przesiąkających do gruntu wód opadowych. NaleŜy wykonac naprawy izolacji przeciwwilgociowych poziomych i pionowych tych ścian, połączone z ich osuszeniem. Odtworzenie izolacji pioziomej metodą iniekcji niskociśnieniowej. Izolacja pionowa dyspersyjną masą szpachlową na tynku wyrównawczym do wys. ~30cm powyŝej poziomu terenu. Izolacja pozioma: Sto Murisol Micro Izolacja pionowa: Sto Flexyl na tynku podkładowym Sto Trass WM. Według kart katalogowych producenta Sto ispo Sp. z o.o. ul. Zabraniecka 15, Warszawa Tel.: , Fax: S-06C 3 Technologia 3.01 Wymagania ogólne- według producenta S-06C 4 Rysunki robocze/warsztatowe NaleŜy przedstawić do akceptacji rysunki warsztatowe hydroizolacji wraz ze wszystkimi detalami wywinięć, połączeń, mocowań, obróbek, dylatacji, wpustów itp.

25 S-06C 5 Próbki i Prototypy Przed przystąpieniem do wykonywania prac naleŝy wykonać próbkę kaŝdego typu membrany i izolacji obwodowej celem uzyskania zatwierdzenia. S-06D ODWODNIENIA STROPODACHÓW (W TYM TARASU) S-06D 1 Zakres Zakres objęty niniejszym rozdziałem specyfikacji dotyczy systemów odwodnień bez ograniczeń: 1.01 Występowanie 1.Rynienki odwodnienia daszków nad wejściami do budynku oraz dachu pompowni systemu klimatyzacji na poziomie Wpusty dachowe/tarasowe 3.Odwodnienie liniowe typu ACO 4. Rury spustowe 1.02 Oznaczenia referencyjne: Nr rysunków: A-SC-A, A-SC-B A-FP- 3, A-FP-4 Detal: A-DTH-05 S-06D 2 Materiały 2.01 Wpusty dachowe/tarasowe: wpust ocieplany i podgrzewany z osprzętem do dachów odwróconych i zielonych o średnicy 110 Marka referencyjna Polprofili Top 100 POLPROFILI ul. Pałucka 44, Poznań tel. (061) , (061) , tel. kom fax. (061) Przelewy awaryjne przez attykę o wymiarach min. 10x20cm z kołnierzem umoŝliwiającym łączenie z membraną EPDM Marka referencyjna ESSMANN ESSMANN Polska Sp. z o.o. Ul. Nowa 23, Stara Iwiczna, Piaseczno tel.: + 48 (22) , fax: + 48 (22) , tel. kom.: Odwodnienie liniowe: szerokości 13 cm z regulowaną wysokością, ze zintegrowaną listwą Ŝwirową i rusztem w otworki, w wersji ze stali nierdzewnej. Marka referencyjna ACO Profiline ACO Elementy Budowlane Sp. z o.o. Łajski, ul. Fabryczna 5, Legionowo Tel , Fax S-06D 3 Technologia 3.01 Według kart katalogowych produktów. Od wpustu dachowego do odwodnienia liniowego doprowadzić kabel grzewczy wzdłuŝ linii kosza. S-06D 4 Rysunki robocze/warsztatowe Nie dotyczy

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY REMONTU WYBRANYCH POMIESZCZEŃ W BUDYNKU BIUROWYM GDDKiA Z DOSTOSOWANIEM DO WYMAGAŃ BHP I OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH. SPIS ZAWARTOŚCI PROJEKTU : A.1. OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU

Bardziej szczegółowo

D151 HALI SPORTOWEJ (PODŁOGA WENTYLOWANA MECHANICZNIE)

D151 HALI SPORTOWEJ (PODŁOGA WENTYLOWANA MECHANICZNIE) ZESTAWIENIE PRZEGRÓD POZIOMYCH: D151 HALI SPORTOWEJ (PODŁOGA WENTYLOWANA MECHANICZNIE) wielowarstwowa wykładzina winylowa 0,4 płyta OSB 2x10mm 2,0 deski sosnowe 18x95 co 25cm 1,8 tacica iglasta,wilgotność

Bardziej szczegółowo

(TOM II): WYCIĄG V. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY A) OPIS TECHNICZNY - ARCHITEKTURA

(TOM II): WYCIĄG V. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY A) OPIS TECHNICZNY - ARCHITEKTURA (TOM II): WYCIĄG V. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY A) OPIS TECHNICZNY - ARCHITEKTURA 7. ROZWIĄZANIA ZASADNICZYCH ELEMENTÓW BUDOWLANYCH, WYKOŃCZENIA WNĘTRZ I WYPOSAŻENIA OGÓLNOBUDOWLANEGO 7.1 PRZEGRODY

Bardziej szczegółowo

Przykłady rozwiązań konstrukcyjnych. Przykłady rozwiązań konstrukcyjnych

Przykłady rozwiązań konstrukcyjnych. Przykłady rozwiązań konstrukcyjnych Przykłady rozwiązań konstrukcyjnych Przykłady rozwiązań konstrukcyjnych 0 Przykłady rozwiązań konstrukcyjnych 0.0 Przykłady rozwiązań konstrukcyjnych Ściany zewnętrzne 0. Ściany wewnętrzne 0. Słupy żelbetowe

Bardziej szczegółowo

OPIS DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO

OPIS DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO OPIS DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO BRANŻA BUDOWLANA 1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt architektoniczno-budowlany termomodernizacji budynku Komendy Powiatowej

Bardziej szczegółowo

Biuro Usług Projektowych OPUS Gniezno, ul. Mieszka I 28 lok. 7 PRZEDMIAR ROBÓT

Biuro Usług Projektowych OPUS Gniezno, ul. Mieszka I 28 lok. 7 PRZEDMIAR ROBÓT Biuro Usług Projektowych OPUS 62-200 Gniezno, ul. Mieszka I 28 lok. 7 ROBÓT NAZWA INWESTYCJI : Zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń kuchennych na sale lekcyjne wraz z przebudową kuchni w budynku Szkoły

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA PŁYTY GIPSOWO - KARTONOWE

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA PŁYTY GIPSOWO - KARTONOWE SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA PŁYTY GIPSOWO - KARTONOWE 1. INFORMACJE OGÓLNE. 1.1. Nazwa zamówienia. Niniejsze Szczegółowe Specyfikacje Techniczne (SST) odnoszą się do wykonania i odbioru robót wykończeniowych

Bardziej szczegółowo

Ogrodzenie działki. Inwestor: Gmina Komarów Osada. ul. Rynek 15 22-435 Komarów Osada Adres budowy: Krzywystok działka nr 71.

Ogrodzenie działki. Inwestor: Gmina Komarów Osada. ul. Rynek 15 22-435 Komarów Osada Adres budowy: Krzywystok działka nr 71. Ogrodzenie działki Inwestor: Gmina Komarów Osada ul. Rynek 15 22-435 Komarów Osada Adres budowy: Krzywystok działka nr 71 22-435 Komarów Osada branŝa: Architektoniczna i konstrukcyjna Autorzy opracowania:

Bardziej szczegółowo

P R Z E D M I A R R O B Ó T

P R Z E D M I A R R O B Ó T STRONA TYTUŁOWA PRZEDMIARU ROBÓT P R Z E D M I A R R O B Ó T Inwestor : TARPIL Sp. z o.o. 64-920 Piła ul Rynkowa 42 Opracował : R.P. Data : 2015-09-04 SPIS DZIAŁÓW PRZEDMIARU Lp. SPIS DZIAŁÓW PRZEDMIARU

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA 1. Dane podstawowe 1.1. Podstawa i zakres opracowania 1.2. Oświadczenie projektantów i sprawdzającego 1.3. Uprawnienia i oświadczenie o przynaleŝności do Izby projektantów 2. Opis

Bardziej szczegółowo

MODERNIZACJA ELEWACJI WRAZ Z DOCIEPLENIEM ORAZ MODERNIZACJA KLATKI SCHODOWEJ LOKALIZACJA: ULICA DWORCOWA 5 DZIAŁKA NR 413/3

MODERNIZACJA ELEWACJI WRAZ Z DOCIEPLENIEM ORAZ MODERNIZACJA KLATKI SCHODOWEJ LOKALIZACJA: ULICA DWORCOWA 5 DZIAŁKA NR 413/3 PROJEKT WYKONAWCZY MODERNIZACJA ELEWACJI WRAZ Z DOCIEPLENIEM ORAZ MODERNIZACJA KLATKI SCHODOWEJ LOKALIZACJA: ULICA DWORCOWA 5 DZIAŁKA NR 413/3 OBIEKT: INWESTOR: MIEJSKO GMINNY OŚRODEK KULTURY, SPORTU I

Bardziej szczegółowo

PROJEKT. REMONT BUDYNKU SALI GIMNASTYCZNEJ Zespół Szkół nr 1

PROJEKT. REMONT BUDYNKU SALI GIMNASTYCZNEJ Zespół Szkół nr 1 PROJEKT REMONT BUDYNKU SALI GIMNASTYCZNEJ Zespół Szkół nr 1 Inwestor: Zespół Szkół Nr 1 im Kazimierza Wielkiego ul. Budowlana 4 05-300 Mińsk Mazowiecki Opracował: mgr inż. Bogusław Kowalczyk Mińsk Mazowiecki

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ ARCHITEKTONICZNA

CZĘŚĆ ARCHITEKTONICZNA BUDOWA WOLNO STOJĄCEGO BUDYNKU MIESZKALNEGO JEDNORODZINNEGO Z DWOMA WYDZIELONYMI LOKALAMI MIESZKALNYMI WRAZ Z INSTALACJAMI WEWNĘTRZNYMI: WOD-KAN I ELEKTRYCZNĄ, BUDOWA PRZYŁĄCZA WODY ORAZ BUDOWA DWÓCH BEZODPŁYWOWYCH

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ XII. Izolacje wodochronne budynków Izolacje bitumiczne

ROZDZIAŁ XII. Izolacje wodochronne budynków Izolacje bitumiczne ROZDZIAŁ XII Izolacje wodochronne budynków Izolacje bitumiczne Prawidłowo wykonana izolacja wodochronna budowli ma ogromne wpływ na walory uŝytkowe obiektu, jego trwałość jak równieŝ na koszty eksploatacji

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA:

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA: ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA: 1. Uprawnienia budowlane autorów opracowania; 2. Część opisowa: Opis techniczny elementów konstrukcyjnych budynku szkoły podstawowej; 3. Część graficzna: Rysunki konstrukcyjne budynku

Bardziej szczegółowo

PROJEKT(BUDOWLANY(( PRZEBUDOWY(I(ZMIANY(SPOSOBU(UŻYTKOWANIA(POMIESZCZEŃ( Z(PRZEZNACZENIEM(NA(POMIESZCZENIA(ŚWIETLICY(SZKOLNEJ(

PROJEKT(BUDOWLANY(( PRZEBUDOWY(I(ZMIANY(SPOSOBU(UŻYTKOWANIA(POMIESZCZEŃ( Z(PRZEZNACZENIEM(NA(POMIESZCZENIA(ŚWIETLICY(SZKOLNEJ( PROJEKTBUDOWLANY PRZEBUDOWYIZMIANYSPOSOBUUŻYTKOWANIAPOMIESZCZEŃ ZPRZEZNACZENIEMNAPOMIESZCZENIAŚWIETLICYSZKOLNEJ Obiekt: PomieszczeniawbudynkuSzkołyPodstawowejnr23wBytomiu Lokalizacja: ul.wojciechowskiego6,41"933bytom

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU BUDOWLANEGO REMONTU POMIESZCZEŃ W BUDYNKU ODDZIALU IMGW W POZNANIU UL. DĄBROWSKIEGO 174/176

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU BUDOWLANEGO REMONTU POMIESZCZEŃ W BUDYNKU ODDZIALU IMGW W POZNANIU UL. DĄBROWSKIEGO 174/176 OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU BUDOWLANEGO REMONTU POMIESZCZEŃ W BUDYNKU ODDZIALU IMGW W POZNANIU UL. DĄBROWSKIEGO 174/176 1. PODSTAWY OPRACOWANIA 1.1. Program inwestycji przedstawiony i omówiony z inwestorem.

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY OPIS TECHNICZNY

PROJEKT WYKONAWCZY OPIS TECHNICZNY WYKONANIE IZOLACJI PRZECIWWILGOCIOWYCH WRAZ Z DRENAŻEM OTOKOWYM BUDYNKU NR 25 NA TERENIE AKADEMII OBRONY NARODOWEJ PROJEKT WYKONAWCZY CZĘŚĆ ARCHITEKTONICZNA OPIS TECHNICZNY Adres inwestycji: Inwestor:

Bardziej szczegółowo

Przedmiar CDI 252/05/2008

Przedmiar CDI 252/05/2008 Przedmiar CDI 252/05/2008 Obiekt Budowa Kielce, ul. Stefana śeromskiego 12 działka nr 1211, obręb 017 Inwestor Filharmonia Świętokrzyska im. Oskara Kolberga 25-334 Kielce Pl. Moniuszki 2B Biuro kosztorysowe

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. URBIS Spółka z o.o. Gniezno ul. Chrobrego 24/25 Komórka Nadzoru i Dokumentacji DOBUDOWA POMIESZCZEŃ WC W MIESZKANIACH ISTNIEJĄCYCH

PROJEKT BUDOWLANY. URBIS Spółka z o.o. Gniezno ul. Chrobrego 24/25 Komórka Nadzoru i Dokumentacji DOBUDOWA POMIESZCZEŃ WC W MIESZKANIACH ISTNIEJĄCYCH URBIS Spółka z o.o. Gniezno ul. Chrobrego 24/25 Komórka Nadzoru i Dokumentacji PROJEKT BUDOWLANY TEMAT: DOBUDOWA POMIESZCZEŃ WC W MIESZKANIACH ISTNIEJĄCYCH ADRES: GNIEZNO, UL. LIBELTA 56 DZIAŁKA 4 ark.

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA MONTAŻU. Ostatnia aktualizacja: STRONA 1/5

INSTRUKCJA MONTAŻU. Ostatnia aktualizacja: STRONA 1/5 Ostatnia aktualizacja: 13-08-2013 STRONA 1/5 Dostępne średnice: 32mm 355mm Klasa odporności ogniowej: EI 120 - EI 240 Kołnierze składają się z zewnętrznej obudowy w kształcie opaski, wykonanej z blachy

Bardziej szczegółowo

do projektu przebudowy sali lekcyjnej Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Świeciu

do projektu przebudowy sali lekcyjnej Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Świeciu 4 OPIS TECHNICZNY do projektu przebudowy sali lekcyjnej Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Świeciu Inwestor : Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych ul. Kościuszki 6a 86-100 Świecie I. DANE OGÓLNE 1.1 Przedmiot

Bardziej szczegółowo

Element - podłoża 4. pozycja kosztorysowa nr 2 - proszę podać klasę betonu podkładu betonowego ilości 72,97 m 3.

Element - podłoża 4. pozycja kosztorysowa nr 2 - proszę podać klasę betonu podkładu betonowego ilości 72,97 m 3. Dotyczy: przetargu nieograniczonego na wykonanie Budowy sali gimnastycznej wraz z zapleczem i salami lekcyjnymi przy Zespole Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Zaskalu Uprzejmie proszę o odpowiedź na niżej

Bardziej szczegółowo

Dotyczy: ZAPROJEKTOWANIE, UZYSKANIE POZWOLENIA I PRZEBUDOWA POMIESZCZEŃ KUCHNI SZPITALNEJ W S.P.W.S.Z. przy ul. Arkońskiej 4 w Szczecinie.

Dotyczy: ZAPROJEKTOWANIE, UZYSKANIE POZWOLENIA I PRZEBUDOWA POMIESZCZEŃ KUCHNI SZPITALNEJ W S.P.W.S.Z. przy ul. Arkońskiej 4 w Szczecinie. c. d. Załącznik Nr 5 TYPOWANIE ROBÓT NIEZBĘDNYCH DO WYKONANIA MODERNIZACJI POMIESZCZEŃ KUCHNI SZPITALNEJ Dotyczy: ZAPROJEKTOWANIE, UZYSKANIE POZWOLENIA I PRZEBUDOWA POMIESZCZEŃ KUCHNI SZPITALNEJ W S.P.W.S.Z.

Bardziej szczegółowo

Przedmiar CDI 252/05/2008

Przedmiar CDI 252/05/2008 Przedmiar CDI 252/05/2008 Obiekt Budowa Kielce, ul. Stefana śeromskiego 12 działka nr 1211, obręb 017 Inwestor Filharmonia Świętokrzyska im. Oskara Kolberga 25-334 Kielce Pl. Moniuszki 2B Biuro kosztorysowe

Bardziej szczegółowo

Spis treści: I. OPIS TECHNICZNY KONSTRUKCJI...2 1. Opis stanu istniejącego konstrukcji budynku...2

Spis treści: I. OPIS TECHNICZNY KONSTRUKCJI...2 1. Opis stanu istniejącego konstrukcji budynku...2 Spis treści: I. OPIS TECHNICZNY KONSTRUKCJI...2 1. Opis stanu istniejącego konstrukcji budynku....2 1.1 Fundamenty... 2 1.2 Ściany... 2 1.2.1 Ściany piwnic... 2 1.2.2 Ściany kondygnacji nadziemnych...

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY do projektu termomodernizacji stropodachu

OPIS TECHNICZNY do projektu termomodernizacji stropodachu OPIS TECHNICZNY do projektu termomodernizacji stropodachu I. Dane ogólne 1.1. Obiekt : Szkoła Podstawowa w Długiem Gm. Koluszki 1.2. Lokalizacja : Długie Gm. Koluszki dz. Nr 235/4 1.3. Inwestor : Urząd

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ II BRANśA KONSTRUKCYJNA I. CZĘŚĆ OPISOWA 1. Wykopy i posadowienia kanalizacji Projektuje się wykopy o ścianach pionowych, umocnionych, wykonywane mechanicznie oraz ręcznie w miejscach kolizji z istniejącym

Bardziej szczegółowo

5. WYKAZ POMIESZCZEŃ objętych obmiarem i adaptacją (numeracja pomieszczeń zgodnie z inwentaryzacją i proj. technicznym):

5. WYKAZ POMIESZCZEŃ objętych obmiarem i adaptacją (numeracja pomieszczeń zgodnie z inwentaryzacją i proj. technicznym): ADAPTACJA POMIESZCZEŃ W BUDYNKU MIESZKALNYM W WARSZAWIE PRZY ul. ZĄBKOWSKIEJ 4 NA CELE ŚWIETLICY SOCJOTERAPEUTYCZNEJ 4.2. Na rysunkach zamiennych zaproponowano także dodatkowe elementy wykończenia wnętrz

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT DOBÓR I MONTAŻ OKIEN POŁACIOWYCH W POMIESZCZENIACH NA PODDASZU W BUDYNKU ODDZIAŁU INSTYTUTU PAMIĘCI NARODOWEJ KŚZpNP W POZNANIU Poznań, ul. Rolna 45a Inwestor

Bardziej szczegółowo

Ściany działowe GIPS

Ściany działowe GIPS Ściany działowe GIPS ŚCIANY DZIAŁOWE Ściany działowe Najbardziej popularnym zastosowaniem płyt gipsowo-kartonowych są systemy ścian działowych. W ich budowie wykorzystuje się wszystkie rodzaje płyt NIDA.

Bardziej szczegółowo

ANEKS do PROGRAMU FUNKCJONALNO-UŻYTKOWEGO Aktualizacja na dzień 07.05.2015 r.

ANEKS do PROGRAMU FUNKCJONALNO-UŻYTKOWEGO Aktualizacja na dzień 07.05.2015 r. ANEKS do PROGRAMU FUNKCJONALNO-UŻYTKOWEGO Aktualizacja na dzień 07.05.2015 r. I. STRONA TYTUŁOWA 1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: ZDUŃSKOWOLSKI INKUBATOR PRZEDSIĘBIORCZOŚCI 2. Adres obiektu

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY REMONTU POMIESZCZEŃ BIUROWYCH

PROJEKT BUDOWLANY REMONTU POMIESZCZEŃ BIUROWYCH BIURO USŁUG PROJEKTOWYCH I OBSŁUGI INWESTYCYJNEJ >>JAN HARA

Bardziej szczegółowo

Firma Knauf Insulation zaleca takie rozwiązanie we wszystkich typach dachów skośnych.

Firma Knauf Insulation zaleca takie rozwiązanie we wszystkich typach dachów skośnych. JAK IZOLOWAĆ DACHY SKOŚNE Dachy skośne, których pokryciem jest na przykład łupek, dachówki ceramiczne lub dachówki cementowe są od lat najczęściej spotykaną konstrukcją dachową budynków mieszkalnych. Chcąc

Bardziej szczegółowo

Szczegółowa Specyfikacja Techniczna 11 Kod CPV ROBOTY ELEWACYJNE. 1. PRZEDMIOT i ZAKRES stosowania Szczegółowej Specyfikacji (SST)

Szczegółowa Specyfikacja Techniczna 11 Kod CPV ROBOTY ELEWACYJNE. 1. PRZEDMIOT i ZAKRES stosowania Szczegółowej Specyfikacji (SST) Szczegółowa Specyfikacja Techniczna 11 Kod CPV 45 321 000-3 ROBOTY ELEWACYJNE 1. PRZEDMIOT i ZAKRES stosowania Szczegółowej Specyfikacji (SST) 1.1. Przedmiot specyfikacji Przedmiotem niniejszej SST są

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY PROJEKT WYDZIELENIA KLATKI SCHODOWEJ I MONTAśU SYSTEMU ODDYMIANIA W DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ W śorach

OPIS TECHNICZNY PROJEKT WYDZIELENIA KLATKI SCHODOWEJ I MONTAśU SYSTEMU ODDYMIANIA W DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ W śorach OPIS TECHNICZNY PROJEKT WYDZIELENIA KLATKI SCHODOWEJ I MONTAśU SYSTEMU ODDYMIANIA W DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ W śorach 1. PODSTAWA OPRACOWANIA - zlecenie Inwestora, umowa nr IKIN.2228-63/ 3 / 07 - inwentaryzacja

Bardziej szczegółowo

I N W E S T Y C J A INWENTARYZACJA MATERIAŁOWA-ODKRYWKI W BUDYNKU USŁUGOWYM DAWNEGO BARU BARBARA INWENTARYZACJA T E M A T O P R A C O W A N I A

I N W E S T Y C J A INWENTARYZACJA MATERIAŁOWA-ODKRYWKI W BUDYNKU USŁUGOWYM DAWNEGO BARU BARBARA INWENTARYZACJA T E M A T O P R A C O W A N I A I N W E S T Y C J A temat projektu adres INWENTARYZACJA MATERIAŁOWA-ODKRYWKI W BUDYNKU USŁUGOWYM DAWNEGO BARU BARBARA WROCŁAW, UL. SZEWSKA 80 i 81, ŚWIDNICKA 8b, Wrocław nr działki 27/5, 27/7, 27/17, 27/35

Bardziej szczegółowo

STANDARD WYKOŃCZENIA BUDYNKU BAILDOMB KATOWICE, UL. ZŁOTA

STANDARD WYKOŃCZENIA BUDYNKU BAILDOMB KATOWICE, UL. ZŁOTA STANDARD WYKOŃCZENIA BUDYNKU BAILDOMB KATOWICE, UL. ZŁOTA FUNDAMENTY płyta żelbetowa KONSTRUKCJA żelbetowa, monolityczna murowane ściany kondygnacji nadziemnych zewnętrzne i międzylokalowe ELEWACJE instalacja

Bardziej szczegółowo

48-200 Prudnik ul. Kościuszki 76 JEDNOSTKA PROJEKTOWA: Pracownia Projektowa 4D WOJCIECH ŚNIEŻEK ul. Gorzołki 17/9 44-100 Gliwice

48-200 Prudnik ul. Kościuszki 76 JEDNOSTKA PROJEKTOWA: Pracownia Projektowa 4D WOJCIECH ŚNIEŻEK ul. Gorzołki 17/9 44-100 Gliwice INWENTARYZACJA TEMAT: ZWIĘKSZENIE EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ W DOMU DZIECKA W GŁOGÓWKU NAZWA I ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO: INWESTOR, ADRES: Budynek zamieszkania zbiorowego - Dom Dziecka 48-250 Głogówek

Bardziej szczegółowo

TABELA ELEMENTÓW ROZLICZENIOWYCH (TER)

TABELA ELEMENTÓW ROZLICZENIOWYCH (TER) TABELA ELEMENTÓW ROZLICZENIOWYCH (TER) zadanie branŝa: ETAP B i ETAP F - Wymiana stolarki okiennej w budynku Urzędu Miasta Szczecin przy Pl. Armii Krajowej 1 w Szczecinie budowlana Pozycja TER Pozycja

Bardziej szczegółowo

OFERTA STAN DEWELOPERSKI

OFERTA STAN DEWELOPERSKI OFERTA STAN DEWELOPERSKI Nr ZESTAWIENIE PRAC TECHNOLOGIA WYKONANIA BUDYNKU 1 Fundamenty mury fundamentowe Ławy fundamentowe żelbetowe wylewane z betonu B15, zbrojenie stanowią pręty główne 4 Ф 12 i strzemiona

Bardziej szczegółowo

PROJEKT ARCHITEKTONICZNY - BUDOWLANY

PROJEKT ARCHITEKTONICZNY - BUDOWLANY PROJEKT ARCHITEKTONICZNY - BUDOWLANY 1.Przeznaczenie i program użytkowy obiektu budowlanego Przedmiotowa inwestycja przewiduje: -przebudowa i rozbudowa istn. świetlicy wiejskiej 2. Charakterystyczne parametry

Bardziej szczegółowo

Przedmiar Strona 1/8. Nr Podstawa Nr ST Kod CPV Opis robót Jm Ilość

Przedmiar Strona 1/8. Nr Podstawa Nr ST Kod CPV Opis robót Jm Ilość Przedmiar Strona 1/8 1 KNR 2-25 0307/02 2 KNR 2-25 0307/04 3 KNR 4-01 0534/08 4 KNR 4-04 0509/03 5 KNR 4-04 0305/03 1. Roboty rozbiórkowe 1.1 Roboty przygotowawcze Budowa ogrodzenia z siatki na słupkach

Bardziej szczegółowo

PROJEKTY DOMÓW Pracownia Architektoniczna Z500 www.z500.pl tel: + 48 725 000 005 tel: +48 (22) 355 15 55

PROJEKTY DOMÓW Pracownia Architektoniczna Z500 www.z500.pl tel: + 48 725 000 005 tel: +48 (22) 355 15 55 ZX115 1 166 28 210 810 90 28 95 110 6 864 91 365 14 405 63 14 61 5 170 10 54 110 46 57 90 95 74 d=15cm d=15cm 14 118 24 158 462 95 90 11 A-A 5 145 Kocioł c.o. na paliwo stałe 1 084 1 166 28 210 810 90

Bardziej szczegółowo

Opis techniczny do zgłoszenia robót budowlanych budynku mieszkalnego wielorodzinnego na działce nr 100/1 w Wichulcu

Opis techniczny do zgłoszenia robót budowlanych budynku mieszkalnego wielorodzinnego na działce nr 100/1 w Wichulcu Opis techniczny do zgłoszenia robót budowlanych budynku mieszkalnego wielorodzinnego na działce nr 100/1 w Wichulcu Inwestor: Agencja Nieruchomości Rolnych ul. Hetmańska 38 85-039 Bydgoszcz 1. Przedmiot

Bardziej szczegółowo

B.01 ROBOTY BUDOWLANE B.01.04.00 IZOLACJE TERMICZNE

B.01 ROBOTY BUDOWLANE B.01.04.00 IZOLACJE TERMICZNE B.01 ROBOTY BUDOWLANE B.01.04.00 IZOLACJE TERMICZNE 01-1 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA IZOLACJI TERMICZNYCH 1. WSTĘP 2. MATERIAŁY 3. SPRZĘT 4. TRANSPORT 5. WYKONANIE ROBÓT 6. KONTROLA I BADANIA JAKOŚCI

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Izolacje z wełny mineralnej

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Izolacje z wełny mineralnej Specyfikacja Techniczna Wykonania i odbioru Robót dla Samorządowego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Pińczowie SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Izolacje z wełny mineralnej IZOLACJE TERMICZNE:

Bardziej szczegółowo

ODCINAJĄCYCH TYPU KWP-L W PRZEGRODACH OGNIOWYCH

ODCINAJĄCYCH TYPU KWP-L W PRZEGRODACH OGNIOWYCH 31-587 Kraków, ul. Ciepłownicza 29 tel. (0-12) 680 20 80 fax. (0-12) 684 39 83 Sp. z o.o. INSTRUKCJA MONTAśU PRZECIWPOśAROWYCH KLAP ODCINAJĄCYCH TYPU KWP-L W PRZEGRODACH OGNIOWYCH 1. Przed przystąpieniem

Bardziej szczegółowo

INWENTARYZACJA OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO

INWENTARYZACJA OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO INWENTARYZACJA OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO Modernizacja pomieszczeń i traktów komunikacyjnych budynku administracyjnego Rejonu Dystrybucji Bochnia 1. Spis zawartości Opis stanu istniejącego, Rzut piwnicy inwentaryzacja,

Bardziej szczegółowo

Autor projektu Specjalność

Autor projektu Specjalność Inwestycja budowlana Obiekt budowlany Adres obiektu Inwestor Rodzaj projektu BranŜa Przebudowa schodów, tarasu i podjazdu dla osób niepełnosprawnych Schody zewnętrzne, taras i podjazd dla osób niepełnosprawnych

Bardziej szczegółowo

TERMOMODERNIZACJA I REMONT Lecznicy Weterynaryjnej w miejscowości Jabłonna Majątek

TERMOMODERNIZACJA I REMONT Lecznicy Weterynaryjnej w miejscowości Jabłonna Majątek Z.P.H.U. Usługi Budowlane Janusz Lipiec 23-100 Bychawa u. Roweckiego 16 Tel. 502 040 840 TERMOMODERNIZACJA I REMONT Lecznicy Weterynaryjnej w miejscowości Jabłonna Majątek Roboty remontowe Lokalizacja:

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY ZAMIENNY

PROJEKT BUDOWLANY ZAMIENNY PROJEKT BUDOWLANY ZAMIENNY NR B.145.05.04/A Tytuł opracowania REWITALIZACJA BUDYNKU PRACE WYKOŃCZENIOWE Adres UL. PIŁSUDSKIEGO 47, 42-400 ZAWIERCIE Nr działki Działka nr 133 Zleceniodawca MIEJSKI OŚRODEK

Bardziej szczegółowo

ROBOTY BUDOWLANO - REMONTOWE

ROBOTY BUDOWLANO - REMONTOWE SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH POLEGAJĄCYCH NA ROZBUDOWIE I ZMIANIE SPOSOBU UśYTKOWANIA BUDYNKU GOSPODARCZEGO NA BUDYNEK SANITARNO - SZATNIOWY Adres budowy (inwestycji):

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY do projektu wykonawczego Budowa nowego obiektu szpitalnego na terenie Zakładu Karnego w Czarnem

OPIS TECHNICZNY do projektu wykonawczego Budowa nowego obiektu szpitalnego na terenie Zakładu Karnego w Czarnem OPIS TECHNICZNY do projektu wykonawczego Budowa nowego obiektu szpitalnego na terenie Zakładu Karnego w Czarnem 1. Przedmiot opracowania. Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy wolnostojącego

Bardziej szczegółowo

- 2 - Norma STD Wersja 4.33 Nr seryjny: 10322

- 2 - Norma STD Wersja 4.33 Nr seryjny: 10322 A.S. INŻYNIER ANETA SIKORA - Kielce, ul. Klecka 18 KSIĄŻKA ÓW NAZWA INWESTYCJI : Remont schodów wejściowych i bocznych przy budynku gminnym ADRES INWESTYCJI : Skrzelczyce, gmina Pierzchnica, działka nr

Bardziej szczegółowo

BUDOWA SIEDZIBY PLACÓWKI TERENOWEJ W STASZOWIE PRZY UL. MICKIEWICZA PROJEKT WYKONAWCZY - KONSTRUKCJA SPIS TREŚCI

BUDOWA SIEDZIBY PLACÓWKI TERENOWEJ W STASZOWIE PRZY UL. MICKIEWICZA PROJEKT WYKONAWCZY - KONSTRUKCJA SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI I./ OPIS TECHNICZNY II./ WYKAZY STALI III./ RYSUNKI 1K.RZUT FUNDAMENTÓW SKALA 1 : 50 2K.RZUT KONSTRUKCYJNY PARTERU SKALA 1 : 100 3K.RZUT KONSTRUKCYJNY I PIĘTRA SKALA 1 : 100 4K.RZUT KONSTRUKCYJNY

Bardziej szczegółowo

SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA KONSTRUKCJA

SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA KONSTRUKCJA SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA I. OPIS TECHNICZNY 1. Podstawa opracowania 2. Przedmiot opracowania 3. Opis elementów konstrukcyjnych 4. Uwagi wykonawczo montaŝowe 5. Obliczenia nadproŝa 6. Uwagi końcowe II.

Bardziej szczegółowo

1. Klasyfikacja pożarowa budynku

1. Klasyfikacja pożarowa budynku 1. Klasyfikacja pożarowa budynku Na podstawie rozporządzenia MI w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (DZU nr 75 poz. 690 z 12 kwietnia 2002 z późniejszymi

Bardziej szczegółowo

CPV KONSTRUKCJE MUROWE

CPV KONSTRUKCJE MUROWE Załącznik nr 4 SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBUT BUDOWLANYCH Kod CPV 45262500-6 KONSTRUKCJE MUROWE ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA 1. WSTĘP 1.1. PRZEDMIOT ST 1.2. ZAKRES STOSOWANIA ST 1.3. ZAKRES

Bardziej szczegółowo

TEMAT: PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANO- WYKONAWCZY ROZBUDOWY URZĘDU O ŁĄCZNIK Z POMIESZCZENIAMI BIUROWYMI

TEMAT: PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANO- WYKONAWCZY ROZBUDOWY URZĘDU O ŁĄCZNIK Z POMIESZCZENIAMI BIUROWYMI TEMAT: PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANO- WYKONAWCZY ROZBUDOWY URZĘDU O ŁĄCZNIK Z POMIESZCZENIAMI BIUROWYMI RODZAJ OPRACOWANIA: PROJEKT WYKONAWCZO BUDOWLANY KONSTRUKCJI ADRES: ul. Wojska Polskiego 10

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY KONSTRUKCJA

PROJEKT BUDOWLANY KONSTRUKCJA Pracownia Usług Projektowych i Inwestycyjnych KONSTRUKTOR inŝ. Rajmund Scheffler ul. Brodzińskiego 15 33-100 Tarnów PROJEKT BUDOWLANY KONSTRUKCJA TEMAT: ADRES: INWESTOR: Projekt dostosowania budynku do

Bardziej szczegółowo

BUDYNEK ZAMKU POŁCZYN ZDRÓJ, UL. ZAMKOWA, DZIAŁKA NR 28

BUDYNEK ZAMKU POŁCZYN ZDRÓJ, UL. ZAMKOWA, DZIAŁKA NR 28 OPRACOWANIE: PROJEKT BUDOWLANY WZMOCNIENIA KONSTRUKCJI BUDYNKU ZAMKU W POŁCZYNIE ZDROJU, UL. ZAMKOWA, DZIAŁKA NR 28 OBIEKT: BUDYNEK ZAMKU POŁCZYN ZDRÓJ, UL. ZAMKOWA, DZIAŁKA NR 28 BRANśA: KONSTRUKCYJNA

Bardziej szczegółowo

Zadanie: SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

Zadanie: SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Nr: 890/06/09 Zadanie: SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Temat: WYKONANIE PROJEKTU ARANśACJI GŁÓWNEJ KLATKI SCHODOWEJ ORAZ REMONTU POMIESZCZEŃ PO WYPROWADZENIU WYTYPOWANYCH KOMÓREK Z BUDYNKU

Bardziej szczegółowo

ST05 NASYP Z POSPÓŁKI

ST05 NASYP Z POSPÓŁKI ST05 NASYP Z POSPÓŁKI 31 l. WSTĘP 1.1 Przedmiot ST Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru nasypu z pospółki. 1.2 Zakres stosowania ST Specyfikacja Techniczna

Bardziej szczegółowo

OPIS PRODUKTU -- ZASTOSOWANIE SPOSÓB MONTAŻU. Dostępne średnice: 32mm 355mm Klasa odporności ogniowej: EI 120 - EI 240

OPIS PRODUKTU -- ZASTOSOWANIE SPOSÓB MONTAŻU. Dostępne średnice: 32mm 355mm Klasa odporności ogniowej: EI 120 - EI 240 OPIS PRODUKTU Dostępne średnice: 32mm 355mm Klasa odporności ogniowej: EI 120 - EI 240 Kołnierze składają się z zewnętrznej obudowy w kształcie opaski wykonanej z blachy stalowej o grubości 1,0 mm zabezpieczonej

Bardziej szczegółowo

TABELA CENY RYCZAŁTOWEJ PREAMBUŁA

TABELA CENY RYCZAŁTOWEJ PREAMBUŁA Załącznik 1 a - do Formularza ofertowego TABELA CENY RYCZAŁTOWEJ PREAMBUŁA 1. Tabelę ceny ryczałtowej należy odczytywać w powiązaniu ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami. 2.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Nazwa zadania: Docieplenie i kolorystyka elewacji ściany południowowschodniej budynku Zespołu Szkół nr 2 w Milanówku przy ul. Wójtowskiej 3

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU WYKONANIA POCHYLNI.

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU WYKONANIA POCHYLNI. www.artprojekt.eu OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU WYKONANIA POCHYLNI. 1. PODSTAWA OPRACOWANIA. Niniejszy projekt opracowano na podstawie: Umowy z Inwestorem, Oględziny lokalu i pomiary inwentaryzacyjne na

Bardziej szczegółowo

Budynek Specjalistycznego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego. ul. Krasińskiego 19, 76-200 Słupsk

Budynek Specjalistycznego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego. ul. Krasińskiego 19, 76-200 Słupsk OBIEKT Budynek Specjalistycznego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego ul. Krasińskiego 19, 76-200 Słupsk ADRES OBIEKTU dz. nr 574/3 i 576/1 obręb 6 w jednostce ewidencyjnej Słupsk INWESTOR MIASTO SŁUPSK ul. Plac

Bardziej szczegółowo

WYKAZ CEN RYCZAŁTOWYCH

WYKAZ CEN RYCZAŁTOWYCH WYKAZ CEN RYCZAŁTOWYCH Załącznik nr 8 do SIWZ nr 1 do Budowa krytej pływalni przy Zespole Szkół nr 7 w Lublinie, przy ul. Roztocze 14 wraz z instalacjami wewnętrznymi, przyłączami, oświetleniem i zagospodarowaniem

Bardziej szczegółowo

EKSPERTYZA TECHNICZNA

EKSPERTYZA TECHNICZNA EKSPERTYZA TECHNICZNA stanu technicznego istniejącego budynku głównego Specjalistycznego Szpitala im. E. Szczeklika w Tarnowie w związku z projektowanymi nadprożami. ADRES INWESTYCJI: Tarnów, ul. Szpitalna

Bardziej szczegółowo

BRAMA. Nowoczesna inwestycja mieszkaniowa

BRAMA. Nowoczesna inwestycja mieszkaniowa BRAMA Nowoczesna inwestycja mieszkaniowa STANDARDY WYKOŃCZENIA BUDYNKU WIELORODZINNNEGO BRAMA W ŁODZI PRZY UL. WRÓBLEWSKIEGO 19 1. Otoczenie Ogrodzenie: przęsła stalowe, malowane proszkowo, częściowo murowane

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA. Opis remontu pomieszczeń na części I-go i II-go piętra

KONCEPCJA. Opis remontu pomieszczeń na części I-go i II-go piętra KONCEPCJA Opis remontu pomieszczeń na części I-go i II-go piętra Opracował : Grzegorz Mizera Opis robót. Stan istniejący. Budynek uŝytkowany jako budynek zamieszkania zbiorowego. Stan techniczny konstrukcji

Bardziej szczegółowo

Sp. z o.o. INSTRUKCJA MONTAśU PRZECIWPOśAROWYCH KLAP ODCINAJĄCYCH TYPU KPO120 W PRZEGRODACH OGNIOWYCH

Sp. z o.o. INSTRUKCJA MONTAśU PRZECIWPOśAROWYCH KLAP ODCINAJĄCYCH TYPU KPO120 W PRZEGRODACH OGNIOWYCH 31-587 Kraków, ul. Ciepłownicza 29 tel. (0-12) 680 20 80 fax. (0-12) 684 39 83 Sp. z o.o. INSTRUKCJA MONTAśU PRZECIWPOśAROWYCH KLAP ODCINAJĄCYCH TYPU KPO120 W PRZEGRODACH OGNIOWYCH UWAGA: Niniejsza instrukcja

Bardziej szczegółowo

INWENTARYZACJI BUDYNKU CENTRUM KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO W INOWROCŁAWIU

INWENTARYZACJI BUDYNKU CENTRUM KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO W INOWROCŁAWIU FIRMA USŁUGOWO - HANDLOWA AGBAST Biuro projektowe, pozyskiwanie funduszy unijnych, 42-218 Częstochowa, ul. Okulickiego 31A/37 e-mail : jacek@agbast.pl, http://www.agbast.pl tel. kom. 0 888 558 508, 0 888

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ KONSTRUKCYJNA PROJEKTU. Spis treści. Spis rysunków

CZĘŚĆ KONSTRUKCYJNA PROJEKTU. Spis treści. Spis rysunków CZĘŚĆ KONSTRUKCYJNA PROJEKTU Spis treści 1. Podstawa opracowania 2. Przedmiot opracowania 3. Roboty ziemne 4. Ogólny opis obiektu 5. Opis elementów konstrukcyjnych obiektu 6. Uwagi końcowe Spis rysunków

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY SZYBU- DŹWIGU OSOBOWEGO (1000kg)

PROJEKT BUDOWLANY SZYBU- DŹWIGU OSOBOWEGO (1000kg) PROJEKT BUDOWLANY SZYBU- DŹWIGU OSOBOWEGO (1000kg) INWESTOR: Gmina Miasta RaciąŜ, Pl. Mickiewicza 17, 09-140 RaciąŜ BUDOWA: 09-140 RaciąŜ, Dz. Nr Ewid. 1012/2 oraz 1012/3 Konstrukcja: Jan Witold Kaźmierczak

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. Założenia ogólne: Dane powierzchniowo kubaturowe:

OPIS TECHNICZNY. Założenia ogólne: Dane powierzchniowo kubaturowe: OPIS TECHNICZNY do projektu architektoniczno budowlanego docieplenia budynku mieszkalnego V-cio kondygnacyjnego przy ul. Mickiewicza 114 znajdującego się na nieruchomości oznaczonej nr geod 2600/1, 2599/2,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH DLA ZADANIA

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH DLA ZADANIA ZAŁĄCZNIK NR 5 SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH DLA ZADANIA PRZEBUDOWA OGRODZENIA TERENU W GIMNAZJUM NR 2 RZY UL. PRZYJAŹNI 28 W SIEMIANOWICACH ŚLĄSKICH SPIS TREŚCI: 1. Ogrodzenie,

Bardziej szczegółowo

Z23 GL DEMO - WERSJA DEMONSTRACYJNA PROJEKTU

Z23 GL DEMO - WERSJA DEMONSTRACYJNA PROJEKTU Z00 PROJEKTY DOMÓW Z00 www.z00.pl tel: + 8 72 000 00 tel: (+8 22) 2 0 0 tel: (+8 22) projekty@z00.pl DEMO - WERSJA DEMONSTRACYJNA PROJEKTU Z00 PROJEKTY DOMÓW Z00 www.z00.pl tel: + 8 72 000 00 tel: (+8

Bardziej szczegółowo

Beton komórkowy. katalog produktów

Beton komórkowy. katalog produktów Beton komórkowy katalog produktów Beton komórkowy Termobet Bloczki z betonu komórkowego Termobet produkowane są z surowców naturalnych: piasku, Asortyment wapna, wody, cementu i gipsu. Surowce te nadają

Bardziej szczegółowo

TEMAT: OCIEPLENIE ZEWNĘTRZNYCH ŚCIAN BUDYNKU WRAZ Z OCIEPLENIEM STROPU NAD PIĘTREM. Projektant: Nr. upr. bud. Podpis mgr inŝ. arch. ELśBIETA PODWIŃSKA

TEMAT: OCIEPLENIE ZEWNĘTRZNYCH ŚCIAN BUDYNKU WRAZ Z OCIEPLENIEM STROPU NAD PIĘTREM. Projektant: Nr. upr. bud. Podpis mgr inŝ. arch. ELśBIETA PODWIŃSKA PROJEKT BUDOWLANY Załącznik do wniosku zgłoszenia robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. ( Dz. U. z 2010 r. nr 243 poz. 1623) OBIEKT: BUDYNEK ZESPOŁU

Bardziej szczegółowo

S E M I N A R I U M nt.

S E M I N A R I U M nt. Centrum Usług Techniczno-Organizacyjnych Budownictwa Polskiego Związku InŜynier ynierów w i Techników w Budownictwa w Poznaniu oraz Wielkopolska Okręgowa Izba InŜynier ynierów w Budownictwa i Międzynarodowe

Bardziej szczegółowo

SUFITY PODWIESZANE I OKŁADZINY SUFITOWE

SUFITY PODWIESZANE I OKŁADZINY SUFITOWE SUFITY PODWIESZANE I OKŁADZINY SUFITOWE Drugim, po ścianach, najbardziej popularnym zastosowaniem płyt gipsowo- -kartonowych i gipsowych NIDA są sufity podwieszane. Mogą one pełnić np. funkcję estetycznego

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ROZBIÓRKI BUDYNKU GOSPODARCZEGO W RAMACH ROZBUDOWY I PRZEBUDOWY ISNIEJĄCEGO DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ROZBIÓRKI BUDYNKU GOSPODARCZEGO W RAMACH ROZBUDOWY I PRZEBUDOWY ISNIEJĄCEGO DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ 1 DO PROJEKTU ROZBIÓRKI BUDYNKU GOSPODARCZEGO W RAMACH ROZBUDOWY I PRZEBUDOWY ISNIEJĄCEGO DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ 1.0 Dane ogólne 1.1 Przedmiot opracowania Przedmiotem opracowania jest projekt rozbiórki

Bardziej szczegółowo

WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH U.02.01.01 ELEWACJE TYNKOWE

WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH U.02.01.01 ELEWACJE TYNKOWE WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ELEWACJE TYNKOWE 1. Wstęp 1.1 Określenia podstawowe Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi polskimi normami i definicjami. 2. Materiały

Bardziej szczegółowo

Arkusz kosztów budowy domu jednorodzinnego GL 430 FENIKS

Arkusz kosztów budowy domu jednorodzinnego GL 430 FENIKS Arkusz kalkulacyjny nie uwzględnia instalacji. Lp 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Opis robót Opis elementów budynku 1. Roboty ziemne Zdjęcie ziemi urodzajnej gr. 15 cm Wykopy fundamentowe (netto-po obrysie

Bardziej szczegółowo

PRACOWNIA PROJEKTOWA KONSTRUKCJI BUDOWLANYCH PRO-CAD. 33-100 Tarnów ul. Szkotnik 2B tel. 632-88-52 lub 0602 461-535

PRACOWNIA PROJEKTOWA KONSTRUKCJI BUDOWLANYCH PRO-CAD. 33-100 Tarnów ul. Szkotnik 2B tel. 632-88-52 lub 0602 461-535 PRACOWNIA PROJEKTOWA KONSTRUKCJI BUDOWLANYCH PRO-CAD 33-100 Tarnów ul. Szkotnik 2B tel. 632-88-52 lub 0602 461-535 Z A W A R T O Ś Ć O P R A C O W A N I A I. CZĘŚĆ OPISOWA 1. Podstawa opracowania 2. Zakres

Bardziej szczegółowo

PRZEBUDOWA BUDYNKU POWIATOWEGO CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO W ZAWIERCIU, UL. OBROŃCÓW POCZTY GDAŃSKIEJ 24.

PRZEBUDOWA BUDYNKU POWIATOWEGO CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO W ZAWIERCIU, UL. OBROŃCÓW POCZTY GDAŃSKIEJ 24. Nr: 1013/11/10 Zadanie: SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Temat: PRZEBUDOWA BUDYNKU POWIATOWEGO CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO W ZAWIERCIU, UL. OBROŃCÓW POCZTY GDAŃSKIEJ 24. ST 11. ZABEZPIECZENIE

Bardziej szczegółowo

DYREKCJA INWESTYCJI w KUTNIE Sp. z o.o Kutno, ul. Wojska Polskiego 10a

DYREKCJA INWESTYCJI w KUTNIE Sp. z o.o Kutno, ul. Wojska Polskiego 10a DYREKCJA INWESTYCJI w KUTNIE Sp. z o.o. 99-300 Kutno, ul. Wojska Polskiego 10a Nazwa: Inwestor: REMONT OGRODZENIA PRZY BUDYNKU LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. T. KOSCIUSZKI W GOSTYNINIE UL. 3MAJA 15 (DZ.

Bardziej szczegółowo

PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA MUSZLI KONCERTOWEJ W PARKU PRASKIM WRAZ Z WYKONANIEM ZADASZENIA WIDOWNI Tel/fax INFORMACJA BIOZ

PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA MUSZLI KONCERTOWEJ W PARKU PRASKIM WRAZ Z WYKONANIEM ZADASZENIA WIDOWNI Tel/fax INFORMACJA BIOZ 1 V. INFORMACJA O PLANIE BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA 1. MIASTO STOŁECZNE WARSZAWA, DZIELNICA PRAGA PÓŁNOC 03-708 WARSZAWA UL. KS.I.KŁOPOTOWSKIEGO 15 W ZAKRESIE POŁĄCZENIA I REWITALIZACJĄ ELEWACJI

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA. 1. Strona tytułowa 1 2. Zawartość opracowania 2 3. Ekspertyza techniczna 3 4. Opis do konstrukcji 5

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA. 1. Strona tytułowa 1 2. Zawartość opracowania 2 3. Ekspertyza techniczna 3 4. Opis do konstrukcji 5 ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA 1. Strona tytułowa 1 2. Zawartość opracowania 2 3. Ekspertyza techniczna 3 4. Opis do konstrukcji 5 2 EKSPERTYZA TECHNICZNA Dane ogólne Inwestor: Projekt: Wodociągi Zachodniopomorskie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH OBIEKT: DOSTAWA I MONTAŻ WINDY PRZYŚCIENNEJ DLA OSÓB NIEPEŁNODSPRAWNYCH. ADRES: 97-565 KRĘPA, gm. LGOTA WIELKA. INWESTOR: GMINA LGOTA WIELKA.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Nazwa zadania: Docieplenie i kolorystyka elewacji budynku Szkoła Podstawowa w Dębowej Kłodzie Inwestor: Gmina Dębowa Kłoda 21-211 Dębowa Kłoda

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY PROJEKTU WYKONAWCZEGO KONSTRUKCJI

OPIS TECHNICZNY PROJEKTU WYKONAWCZEGO KONSTRUKCJI OPIS TECHNICZNY PROJEKTU WYKONAWCZEGO KONSTRUKCJI OBIEKT: Budynek Zwierzętarni ul. Muszyńskiego 1 w Łodzi INWESTOR: Uniwersytet Medyczny w Łodzi Al. Kościuszki 4 JEDNOSTKA PROJEKTOWA: dr inż. Przemysław

Bardziej szczegółowo

RIGISTIL. System mocowania płyt g-k Rigips

RIGISTIL. System mocowania płyt g-k Rigips najłatwiejszy i najszybszy w montażu system zabudowy wnętrz RIGISTIL System mocowania płyt g-k Rigips Zabudowa poddasza RIGISTIL to opatentowany przez Rigips system ryflowanych profili metalowych i wieszaków

Bardziej szczegółowo

KONSTRUKCJA PROJEKT BUDOWLANY BUDOWA BUDYNKU PUNKTU WIDOKOWEGO KORNELÓWKA. dz.nr geod. 241/3 GMINA SITNO. inż. Jan DWORZYCKI upr. nr LUB/0274/POOK/05

KONSTRUKCJA PROJEKT BUDOWLANY BUDOWA BUDYNKU PUNKTU WIDOKOWEGO KORNELÓWKA. dz.nr geod. 241/3 GMINA SITNO. inż. Jan DWORZYCKI upr. nr LUB/0274/POOK/05 Egz. nr 5 BRANŻA: KONSTRUKCJA STADIUM: PROJEKT BUDOWLANY TEMAT: BUDOWA BUDYNKU PUNKTU WIDOKOWEGO ADRES: KORNELÓWKA 22-424 Sitno dz.nr geod. 241/3 ZAMAWIAJĄCY: GMINA SITNO SITNO 73 PROJEKTOWAŁ: inż. Jan

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY PROJEKTU WYKONAWCZEGO

OPIS TECHNICZNY PROJEKTU WYKONAWCZEGO OPIS TECHNICZNY PROJEKTU WYKONAWCZEGO 1.Opis techniczny 1.Dane podstawowe 1.1. Przedmiot opracowania Przedmiotem opracowania jest przebudowa budynku prokuratury rejonowej Wrocław Krzyki Zachód przy ul.

Bardziej szczegółowo

Pracownia Projektowa mgr inż. arch. Mirosława Herczyńska Łódź, ul. Żeligowskiego 17/10

Pracownia Projektowa mgr inż. arch. Mirosława Herczyńska Łódź, ul. Żeligowskiego 17/10 Pracownia Projektowa mgr inż. arch. Mirosława Herczyńska 90-75 Łódź, ul. Żeligowskiego 7/0 NAZWA INWESTYCJI : PRZEBUDOWA SANITARIATÓW W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 74 im. J. MACHULSKIEGO ADRES INWESTYCJI : Łódź,

Bardziej szczegółowo

4.3. Katalog szczegółów budowlanych

4.3. Katalog szczegółów budowlanych 4. 4.3. Katalog szczegółów budowlanych 119 4. JAK PROJEKTOWAĆ BUDYNKI Z BETONU KOMÓRKOWEGO? 4.3.1. Detale ścian 4.3.1.1. Detal przyziemia ściany jednorodnej LEGENDA: 1 ściana zewnętrzna z bloczków z betonu

Bardziej szczegółowo