SPRAWOZDANIE BIBLIOTEKI UNIWERSYTECKIEJ W WARSZAWIE I BIBLIOTEK WYDZIAŁOWYCH UW ZA ROK Warszawa Sponsorzy i darczyńcy BUW w 2012 roku

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SPRAWOZDANIE BIBLIOTEKI UNIWERSYTECKIEJ W WARSZAWIE I BIBLIOTEK WYDZIAŁOWYCH UW ZA ROK 2012. Warszawa 2013. Sponsorzy i darczyńcy BUW w 2012 roku"

Transkrypt

1 Sponsorzy i darczyńcy BUW w 2012 roku Darczyńcy w akcji Książka z rekomendacją Fundacja Uniwersytetu Warszawskiego Jolanta Talbierska Klub Absolwentów Uniwersytetu Warszawskiego KPMG Sp. z o.o. Muzeum Uniwersytetu Warszawskiego MyWorks Studio Sp. z o.o. SAMSUNG Electronics Polska Sp. z o.o. Szwajcarska Fundacja Kulturalna Pro Helvetia Towarzystwo im. Mariana Sawy Wiktor Marciniak SPRAWOZDANIE BIBLIOTEKI UNIWERSYTECKIEJ W WARSZAWIE I BIBLIOTEK WYDZIAŁOWYCH UW ZA ROK 2012 Wolters Kluwer Sp. z o.o. Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika Zbigniew Okorski Dziękujemy i zapraszamy do współpracy w roku 2013! Warszawa 2013

2 SPRAWOZDANIE BIBLIOTEKI UNIWERSYTECKIEJ W WARSZAWIE I BIBLIOTEK WYDZIAŁOWYCH UW ZA ROK 2012 Warszawa 2013

3 Opracowanie tekstu i tabel 1 15 Ewa Kobierska-Maciuszko Krystyna Kocznorowska Wanda M. Rudzińska Roman Tabisz Opracowanie tabel A L Roman Tabisz Artur Wrzochalski Tłumaczenie Agnieszka Kasprzyk Foto BUW Jadwiga Antoniak Krystyna Dąbrowska Wybór zdjęć i podpisy Wanda M. Rudzińska Korekta techniczna Jadwiga Krężlewicz ISSN Druk i oprawa AND Sp. z o.o.

4 W pierwszych okupacyjnych latach właśnie BUW stanie się dla Czesława Miłosza przystanią. Biblioteka zachowała część dawnego personelu, z którym pisarz się zaprzyjaźnił, zachowując później w pamięci dyrektora Adama Lewaka, Jana Kossonogę, czy bibliofila Józefa Chudka. Później napisze:»poczułem ludzkość czy cywilizację jako olbrzymi ser, ja w tym serze, cóż za uczta!«andrzej Franaszek, Miłosz. Biografia Kraków: Wydawnictwo ZNAK, 2011, s. 312 [Nagroda Czytelników w XVI edycji Literackiej Nagrody NIKE, BUW ]

5

6 ODDZIAŁ ROZWOJU ZASOBÓW ELEKTRONICZNYCH mgr Grzegorz Kłębek (stan na dzień 31 XII 2012) ZASTĘPCA DYREKTORA ZASTĘPCA DYREKTORA dr hab. Jolanta Talbierska mgr Joanna Chełstowska SAMODZIELNA SEKCJA DO SPRAW AUTOMATYZACJI PROCESÓW BIBLIOTECZNYCH

7 Biblioteki Wydziałowe i ich kierownicy (stan na dzień 31 grudnia 2012 roku) Wydział Biologii Wydział Chemii Wydział Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Wydział Filozofii i Socjologii Wydział Fizyki Instytut Astronomii Instytut Fizyki Doświadczalnej Instytut Fizyki Teoretycznej Instytut Geofizyki Wydział Geografii i Studiów Regionalnych Wydział Geologii Wydział Historyczny Instytut Archeologii Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej Instytut Historii Sztuki Instytut Historyczny mgr Danuta Niedzielska-Starzyk mgr Agnieszka Łapacz mgr Ewa Busse-Turczyńska mgr Aleksandra Łabuńska vacat mgr Janina Górka mgr Maria Urbaniak mgr Małgorzata Nurek-Malinowska* mgr Barbara Grzęda mgr Ewa Polańska-Pogodzińska mgr Władysława Roszyk mgr Joanna Maria Koźmińska mgr Elżbieta Działo mgr Tomasz Morawski Instytut Informacji Naukowej i Studiów Bibliologicznych mgr Elżbieta Szklarska-Maruszak Instytut Muzykologii mgr Iwona Januszkiewicz-Rębowska Zakład Papirologii, Katedra Prawa Rzymskiego i Antycznego mgr Jolanta Jabłonowska-Taracha Wydział Lingwistyki Stosowanej mgr Bożena Majorczyk Instytut Lingwistyki Stosowanej mgr Aniela Wysokińska Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki mgr Jacek Grzybowski Wydział Nauk Ekonomicznych mgr Izabella Migalska Wydział Neofilologii Instytut Anglistyki mgr Krystyna Dolega Instytut Germanistyki mgr Marek Kwiatkowski Instytut Studiów Iberyjskich i Iberoamerykańskich Katedra Italianistyki i Instytut Romanistyki mgr Iwona Grzybowska Katedra Hungarystyki mgr Halina Grzymska*

8 Wydział Orientalistyczny mgr Danuta Zwolińska Wydział Pedagogiczny mgr Urszula Pawłowicz Wydział Polonistyki Centrum Języka Polskiego i Kultury Polskiej dla Cudzoziemców Polonicum vacat Instytut Filologii Klasycznej mgr Barbara Wierzbicka Instytut Slawistyki Zachodniej i Południowej mgr Zdzisław Kłos Biblioteka im. Jana Baudouina de Courtenay mgr Jadwiga Latusek Biblioteka im. Wacława Borowego mgr Maria Franke Wydział Prawa i Administracji mgr Marzanna Ciastek Wydział Psychologii mgr Wiesława Nowak Wydział Stosowanych Nauk Społecznych i Resocjalizacji Instytut Stosowanych Nauk Społecznych mgr Rozalia Sułek Instytut Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji mgr Lucyna Kwarcińska Wydział Zarządzania mgr Ewa Florek Centrum Europejskie mgr Przemysław Bartuszek Centrum Kształcenia Nauczycieli Języków Obcych i Edukacji Europejskiej mgr Mirosława Szaro Centrum Studiów Latynoamerykańskich mgr Katarzyna Rossienik-Ciosmak Wydział Artes Liberales mgr Tomasz Chmielak* Ośrodek Kultury Francuskiej mgr Joanna Kiwilszo Ośrodek Studiów Amerykańskich mgr Liliana Kontny Ośrodek Studiów Brytyjskich mgr Dorota Traczewska Szkoła Języków Obcych Iwona Książek Uniwersyteckie Centrum Badań nad Środowiskiem Przyrodniczym mgr inż. Teresa Marciak Uniwersyteckie Kolegium Kształcenia Nauczycieli Języka Angielskiego mgr Teresa Krajewska * osoby nie pełniące formalnie funkcji kierownika

9

10 Rozdział 1 1. ORGANIZACJA SYSTEMU BIBLIOTECZNO-INFORMACYJNEGO UW 1.1. STRUKTURA I PRACOWNICY W roku 2012 system biblioteczno-informacyjny Uniwersytetu Warszawskiego tworzyły: Biblioteka Uniwersytecka w Warszawie (BUW) jako biblioteka główna oraz 47 bibliotek jednostek organizacyjnych Uniwersytetu i jego wydziałów zwanych ogólnie bibliotekami wydziałowymi (BW). Na początku niniejszego sprawozdania znajduje się schemat struktury organizacyjnej BUW oraz wykaz bibliotek wydziałowych UW i ich kierowników według stanu na dzień 31 grudnia 2012 roku. W strukturze BUW powołano uchwałą Senatu Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 17 października 2012 roku nową jednostkę organizacyjną: Oddział Rozwoju Zasobów Elektronicznych (ORZE). Nowy Oddział, którego kierowanie powierzono mgr. Grzegorzowi Kłębkowi, tworzą dwie sekcje: Sekcja Kopiowania Zbiorów (przedtem w strukturze Oddziału Ochrony i Konserwacji Zbiorów) z zadaniami skanowania oraz mikrofilmowania zbiorów zarówno na potrzeby elektronicznej biblioteki Uniwersytetu Warszawskiego e-buw jak i na zamówienia czytelników oraz Sekcja Zasobów Elektronicznych z zakresem działania obejmującym e-zbiory licencjonowane, e-buw oraz Repozytorium UW. Repozytorium UW rozpoczęło działalność 1 października 2012 roku. Jego utworzenie wynika z obowiązku deponowania rozpraw doktorskich w wersji elektronicznej nałożonego Zarządzeniem nr 35 Rektora UW z dnia 12 lipca 2012 roku. Tworzone jest ono przez Bibliotekę Uniwersytecką w Warszawie we współpracy z Interdyscyplinarnym Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego, które jest odpowiedzialne za stronę techniczną przedsięwzięcia. Z końcem roku 2012 na emeryturę odeszła wieloletnia kierowniczka Oddziału Gromadzenia i Uzupełniania Zbiorów BUW mgr Dorota Gabirel-Marcinkowska. Rok 2012 był rokiem kończącym kadencję Rady Bibliotecznej, Senackiej Komisji ds. Bibliotek i Systemów Informacyjnych, jak również dyrekcji BUW. Rada Biblioteczna kadencji , której przewodniczył dr Mirosław Grochowski (Wydział Geografii i Studiów Regionalnych), zebrała się trzykrotnie. Przedmiotem prac Rady były sprawy formalno-prawne związane z regu- Sprawozdanie BUW

11 Rozdział 1 Organizacja systemu... laminami BUW, plan rzeczowo-finansowy BUW, opiniowanie awansów na stanowiska kierownicze w bibliotekach UW oraz kwestie infrastruktury BUW i coraz pilniejszej jej modernizacji. Rada Biblioteczna kadencji ukonstytuowała się w sposób następujący: dr Dariusz Grygrowski (Wydział Historyczny) przewodniczący oraz mgr Elżbieta Petrović (BUW) sekretarz. Zebrała się dwukrotnie, zapoznając się z dorobkiem Rady poprzedniej kadencji i bieżącą działalnością BUW i BW. W 2012 r. działalność zakończyła także Senacka Komisja ds. Bibliotek i Systemów Informacyjnych, której przewodniczyła dr Aneta Pieniądz (Wydział Historyczny). Największym osiągnięciem Komisji było wspólne z BUW przygotowanie koncepcji Repozytorium UW, a następnie jego uruchomienie. Senat UW nie powołał Komisji na kolejną kadencję, uznając, że rolę tę spełnia wystarczająco Rada Biblioteczna jako organ opiniodawczy rektora. Zarówno w posiedzeniach Rady Bibliotecznej jak i Senackiej Komisji brali udział: prof. dr hab. Włodzimierz Lengauer, prorektor UW w kadencji a następnie prof. dr hab. Alojzy Nowak, prorektor UW w kadencji Druga kadencja ( ) dyrekcji BUW w składzie: mgr Ewa Kobierska-Maciuszko dyrektor, dr inż. Krystyna Kocznorowska wicedyrektor ds. systemu biblioteczno-informacyjnego UW oraz mgr Wanda Rudzińska wicedyrektor ds. naukowych i zbiorów specjalnych zakończyła się w dniu 31 sierpnia 2012 roku. Rektor UW powierzył pełnienie obowiązków dyrekcji BUW w dotychczasowym składzie do końca roku kalendarzowego Stan zatrudnienia w BUW w dniu 31 grudnia 2012 roku wynosił dwieście siedemdziesiąt jeden osób, których wynagrodzenie finansowano z dotacji budżetowej Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz środków SPUB i POIG. Szczegółową strukturę zatrudnienia w BUW i BW przedstawiono w tabeli 15. Awansów i przeszeregowań było dwadzieścia sześć. Dwie osoby uzyskały stopnie naukowe (dr i dr hab.). Dwie osoby uzyskały kwalifikacje bibliotekarza dyplomowanego, jedna osoba ukończyła studia podyplomowe, jedna osoba studia wyższe magisterskie, również jedna studia wyższe zawodowe. Dwadzieścia dziewięć osób odbyło kilkunastodniowe zagraniczne staże szkoleniowe. Były to wyjazdy na stypendium MSZ Republiki Austrii (2 osoby) i w ramach programu ERASMUS (27 osób). Nagrodami z okazji Święta UW uhonorowano siedemdziesięciu jeden pracowników BUW (w tym 3 bibliotekarzy dyplomowanych). 10 Sprawozdanie BUW 2012

12 Rozdział 1 Organizacja systemu... W roku 2012 pożegnaliśmy na zawsze: Halinę Pfeiffer-Miler, w latach kierownika Oddziału Gromadzenia Zbiorów BUW dr. Zdzisława Piszczka, wieloletniego kierownika Oddziału Ochrony i Konserwacji Zbiorów, wicedyrektora BUW w latach Pozostaną w naszej pamięci. Biblioteki wydziałowe W BW w dniu 31 grudnia 2012 roku pracowało dwieście dwadzieścia sześć osób na 213,5 etatu. Ponadto, podobnie jak w poprzednim roku sprawozdawczym, cztery pracownice przebywały na urlopach wychowawczych. Wielkość zatrudnienia w poszczególnych bibliotekach w podziale na stanowiska pracy przedstawiono w tabeli L. W porównaniu z rokiem 2011 nieznacznie zmniejszyła się liczba zatrudnionych osób (w 2011 r. 227 osób), natomiast wzrosła liczba obsadzonych etatów (w 2011 r. 212,5 etatu). Zmniejszenie liczby pracowników etatowych odnotowano w sześciu BW, a jej wzrost w trzech, przy czym w jednej z nich wynikał on z faktu uwzględnienia po raz pierwszy w sprawozdaniu rocznym za rok 2012 jednej osoby zatrudnionej na stanowisku młodszego bibliotekarza w wymiarze ½ etatu kilka lat temu. Nadal nikogo nie zatrudniono w utworzonej w 2006 roku Bibliotece Centrum Języka Polskiego i Kultury Polskiej dla Cudzoziemców Polonicum. Ponadto w Bibliotece Instytutu Obserwatorium Astronomicznego na miejsce jedynego bibliotekarza, który zakończył w niej pracę z dniem 29 lutego 2012 r. nie przyjęto nowego pracownika. Nadzór nad funkcjonowaniem tej biblioteki powierzony został jednemu z pracowników naukowo-dydaktycznych jej macierzystej jednostki organizacyjnej. Łącznie we wszystkich BW z pracy odeszło czternastu, a pracę w nich rozpoczęło dwunastu pracowników. W BW pracował jeden bibliotekarz dyplomowany. Awansowano łącznie siedemnastu pracowników, w tym trzech na stanowisko kustosza, a pięciu na stanowisko starszego bibliotekarza. Ponadto odnotowany został jeden awans, który miał miejsce w 2011 roku, ale biblioteka nie podała go w swoim sprawozdaniu rocznym. Jeden pracownik BW uzyskał stopień naukowy doktora. Studia magisterskie na kierunku bibliotekoznawstwo i informacja naukowa rozpoczęło dwóch pracowników BW, a licencjackie na tym kierunku również dwóch pracowników. Sześciu pracowników BW kontynuowało studia licencjackie, magisterskie lub podyplomowe, głównie Sprawozdanie BUW

13 Rozdział 1 Organizacja systemu... na kierunku bibliotekoznawstwo i informacja naukowa, a siedmiu zakończyło studia w roku sprawozdawczym, przy czym dla dwóch były to studia magisterskie, dla dwóch licencjackie, dla dwóch podyplomowe na kierunku bibliotekoznawstwo i informacja naukowa, a dla jednego magisterskie na innym kierunku kształcenia. Siedmiu bibliotekarzy odbyło kilkudniowe zagraniczne staże szkoleniowe w ramach programu ERASMUS FINANSOWANIE Budżet BUW określony został kwotą podstawowej dotacji Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w wysokości zł, identycznej jak w roku 2011, powiększonej o dochody własne, które w ciągu roku wyniosły netto zł oraz o dotacje celowe: środki SPUB, POIG oraz DUN w łącznej wysokości: zł. Plan rzeczowo-finansowy, przyjęty przez Radę Biblioteczną, ustalił fundusz płac w wysokości zł (dotacja podstawowa w kwocie zł powiększona o zł z dochodów własnych). Z części funduszu płac pochodzącej z dochodów własnych finansowano dodatki specjalne oraz bezosobowy fundusz umów. Fundusz wydatków rzeczowych zbudowany został ze środków budżetowych ( zł) oraz ze środków własnych BUW ( zł) i w planie rzeczowo-finansowym wyniósł łącznie zł. Fundusz SPUB ICM UW przeznaczony w całości na finansowanie Centrum NUKAT wyniósł zł. Zakres prac merytorycznych z tytułu zwiększenia środków finansowych i inwestycji w infrastrukturę projektu obsługującego jedyny ogólnopolski katalog bibliotek naukowych i akademickich opisano w rozdziale 9. Pozostałe środki finansowe, pochodzące z grantów i dotacji celowych, przeznaczone były na przedsięwzięcia, omówione w kolejnych częściach sprawozdania. Największym z nich był projekt NUKAT autostrada informacji cyfrowej, finansowany ze środków POIG, priorytet 2. Infrastruktura sfery B+R, działanie 2.3 Inwestycje związane z rozwojem infrastruktury informatycznej nauki. Efekty projektu w trzecim roku jego prowadzenia omówiono w rozdziale 10. W roku 2012 odnotowano spadek dochodów własnych o ok. 600 tys. zł w stosunku do roku Spowodowane to było większym zakresem działalności niekomercyjnej, skierowanej do odbiorców ze środowiska UW (bezpłatne legitymacje studenckie zamiast płatnych kart bibliotecznych, wynajem powierzchni BUW dla jednostek UW wyłącznie po kosztach eksploatacyj- 12 Sprawozdanie BUW 2012

14 Rozdział 1 Organizacja systemu... nych itp.). Przeszacowanie spodziewanych wpływów przy intensywnym rozwoju usług i technologii informacyjnych, choć bez zwiększenia funduszu płac, spowodowało powiększenie deficytu budżetowego z 275 tys. zł (na koniec 2011 roku) do 500 tys. zł na koniec 2012 roku. Korzystnie natomiast kształtowały się możliwości finansowe BUW w ramach pięcioprocentowego odpisu od BST jednostek organizacyjnych UW, który łącznie wyniósł zł. W ramach tych środków zł wydano za zakup e-czasopism i baz danych (95 tys. nie powtarzających się tytułów). Pozostałą część tej puli przeznaczono na zakup multiwyszukiwarki EBSCO Discovery Service (EDS) narzędzia do jednoczesnego przeszukiwania wszystkich e-zasobów dostępnych w systemie biblioteczno-informacyjnym UW oraz zawartości katalogu online bibliotek UW. Koszty eksploatacji gmachu w roku 2012 rozliczane były przez Biuro ds. Nieruchomości Powiśle UW i wyniosły 8 622,78 tys. zł (o ok. 470 tys. więcej niż w 2011 r., choć wciąż mniej niż w latach ). Koszty te bezpośrednio nie obciążały budżetu BUW, nie są zatem szczegółowo przedstawione w tym sprawozdaniu. Szczegółowe zestawienie kosztów finansowania ze wskazaniem źródeł finansowania przedstawiono w tabeli 1. Biblioteki wydziałowe BW są finansowane ze środków pozostających w gestii ich jednostek macierzystych. Drugi już rok z rzędu zdecydowano uwzględnić w sprawozdaniu rocznym wyłącznie dane dotyczące nakładów na zakup zbiorów. Tylko jedna BW nie podała wysokości środków przeznaczonych na ten cel. Doświadczenie lat poprzednich wskazywało na brak kompletności danych pozyskiwanych z BW dotyczących finansowania innych obszarów ich działalności takich jak zabezpieczanie i konserwacja zbiorów, retrokonwersja, remonty i adaptację pomieszczeń, wyposażenie w sprzęt komputerowy, reprograficzny i biurowy, a także wysokość wydatków na opłacenie prac bibliotecznych (np. pełnienie dyżurów, opracowanie zbiorów) wykonywanych w ramach prac zleconych. Do łącznej kwoty nakładów finansowych poniesionych przez BW na zakup zbiorów nie wliczone zostały środki przeznaczone na ten cel przez Bibliotekę Ośrodka Kultury Francuskiej, która ze względu na zmianę swojej sytuacji formalno-prawnej ostatni już rok finansowana była ze środków pochodzących spoza UW. Sprawozdanie BUW

15 Rozdział 1 Organizacja systemu... W roku sprawozdawczym utrzymała się niepokojąca tendencja spadku wielkości łącznej kwoty wydatkowanej przez BW na zakup zbiorów w porównaniu z poprzednim rokiem sprawozdawczym. Wyniósł on 1,3%, a tym samym był znacznie niższy niż w roku minionym kiedy sięgnął poziomu 17,6%. Należy jednak pamiętać, że w latach wcześniejszych odnotowano stały wzrost łącznej kwoty wydatkowanej na zakup zbiorów liczony w odniesieniu do roku poprzedniego (w 2010 roku była o 5,1% większa niż w roku 2009, w 2009 roku była o 12,0% większa niż w roku 2008). Łącznie BW przeznaczyły na zakup materiałów bibliotecznych zł, to jest mniej o zł niż rok wcześniej. Ze środków własnych pochodziło zł (w roku zł, a zł), to jest 41,6% łącznej kwoty wydatkowanej na ten cel (w roku ,4%). Kwoty przeznaczone na gromadzenie zbiorów przez poszczególne biblioteki niezależnie od źródeł ich pochodzenia znacznie się wahały: od 390 zł do zł, przy czym w dwunastu BW (rok wcześniej w dziesięciu) nie przekroczyły one zł, natomiast w trzech z nich (rok wcześniej w dwóch) wynosiły powyżej zł (tabela K). Nakłady finansowe poczynione przez BW na zakup książek wyniosły zł (w roku zł, w roku zł). Podana wyżej kwota była o zł wyższa niż w roku 2011 i stanowiła 57,2% łącznych nakładów na gromadzenie zbiorów. W poszczególnych BW wielkość nakładów na zakup książek była bardzo zróżnicowana i wahała się od 390 zł (Biblioteka Ośrodka Studiów Brytyjskich) do zł (Biblioteka Wydziału Zarządzania). Kwoty wydatkowane na zakup książek w czterech BW przekroczyły zł stanowiąc łącznie 48,4% kwoty wydatkowanej przez wszystkie BW na zakup tych zbiorów. W jedenastu BW na gromadzenie książek przeznaczono kwoty niższe niż 5000 zł (tabela K). W roku 2012 BW wydały na gromadzenie czasopism łącznie kwotę zł (w roku zł, w roku zł), to jest o zł mniej niż rok wcześniej, w którym to odnotowano znaczący spadek nakładów w tym zakresie (o zł). Udział środków przeznaczonych na prenumeratę czasopism w łącznej kwocie wydanej na zakup zbiorów wyniósł 41,9%. Największe kwoty na ten cel, przekraczające zł, przeznaczyły kolejny już rok z rzędu następujące dwie Biblioteki: Wydziału Chemii ( zł, w roku zł) i Instytutu Fizyki Teoretycznej ( zł, w roku zł). Podobnie jak co roku, niewielki udział w sumie wydatkowanej na gromadzenie zbiorów miały zakupy zbiorów specjalnych jedenaście BW prze- 14 Sprawozdanie BUW 2012

16 Rozdział 1 Organizacja systemu... znaczyło na ten cel zł (0,9% całości wydatków na zakup zbiorów), w tym Biblioteka Instytutu Informacji Naukowej i Studiów Bibliologicznych zł INFRASTRUKTURA TECHNICZNA Przez cały rok administratorem gmachu BUW była jednostka administracji centralnej UW, Biuro ds. Nieruchomości Powiśle (BNP UW), którym kierowała Pani Agnieszka Łukawska. W tym czasie prowadzono szereg bieżących prac remontowych, których dokładna specyfikacja znajduje się w sprawozdaniu BNP Powiśle. Biblioteki wydziałowe W 2012 roku następujące biblioteki: Instytutu Lingwistyki Stosowanej, Instytutu Germanistyki i Ośrodka Kultury Francuskiej przeniosły się do nowego budynku Wydziału Lingwistyki Stosowanej oraz Wydziału Neofilologii przy ulicy Dobrej 55, którego uroczyste otwarcie odbyło się 25 października 2012 r. Na rok 2013 zaplanowane zostało przeprowadzenie Biblioteki Katedry Hungarystyki. Wybudowanie tej części gmachu kończy I etap realizacji całej inwestycji. Po zakończeniu budowy całego obiektu przewidywane jest przeprowadzenie do niego pozostałych bibliotek działających w dwóch wspomnianych jednostkach organizacyjnych. Biblioteka Instytutu Lingwistyki Stosowanej zajmuje w swojej nowej lokalizacji następujące pomieszczenia: czytelnię o powierzchni 100 m 2, magazyn z wypożyczalnią o powierzchni 117 m 2, oraz jeden pokój dla personelu biblioteki o powierzchni 8,5 m 2. Biblioteka Ośrodka Kultury Francuskiej zajęła w gmachu przy ulicy Dobrej 55 jedno pomieszczenie o powierzchni 80 m 2 natomiast w dyspozycji Biblioteki Instytutu Germanistyki oprócz dwóch pomieszczeń przeznaczonych na magazyn i wypożyczalnię znajduje się pięć pomieszczeń pracowniczych. Łączny metraż pomieszczeń zajmowanych przez tę bibliotekę wynosi obecnie 370 m 2. W roku sprawozdawczym kontynuowano rozpoczęty jesienią 2011 roku remont całego budynku przy ul. Krakowskie Przedmieście 3, w którym mieści się Biblioteka Wydziału Filozofii i Socjologii UW. W ramach prowadzonych prac zakończono osuszanie i odgrzybianie fundamentów i ścian piwnic, w których znajdują się m.in. magazyny biblioteczne. Zakończono również Sprawozdanie BUW

17 Rozdział 1 Organizacja systemu... wymianę okien w odnawianym budynku obejmując nią także pomieszczenia biblioteczne. W grudniu 2012 r. przeprowadzono także wymianę okien w Bibliotece Instytutu Fizyki Teoretycznej. W Bibliotece Wydziału Nauk Ekonomicznych wykonano remont czytelni czasopism polegający na wymianie wykładziny podłogowej oraz malowaniu ścian i sufitu likwidując tym samym skutki zalania wodą tego pomieszczenia. W okresie letnich wakacji w Bibliotece Instytutu Literatury Polskiej i Instytutu Kultury Polskiej przeprowadzony został remont instalacji elektrycznej, dokonano wymiany opraw oświetleniowych, zainstalowano sześć dodatkowych gniazd elektrycznych z przeznaczeniem dla osób korzystających z własnego przenośnego sprzętu komputerowego. Ponadto pomalowane zostały ściany w Czytelni, a w pokoju przeznaczonym dla pracowników tej biblioteki wymieniono znajdujące się tam meble. W wypożyczalni Biblioteki Instytutu Anglistyki zmodernizowano stanowiska komputerowe, dostosowując je do obsługi wypożyczeń w systemie VTLS/Virtua. Ponadto cztery BW w swoich sprawozdaniach rocznych poinformowały o pozyskaniu dodatkowych mebli bibliotecznych takich jak: regały na zbiory, lada biblioteczna oraz krzesła dla czytelników INFRASTRUKTURA INFORMATYCZNA I OPROGRAMOWANIE 1 W 2012 roku BUW zarządzał wymienionym poniżej sprzętem komputerowym i oprogramowaniem: przełączniki xstack Gigabit Ethernet z uplinkiem 10G : DGS-3627; przełączniki Gigabit Ethernet z uplinkiem GBIC : DGS ; przełączniki Fast Ethernet z uplinkiem GBIC : DES 3526; przełączniki Gigabit Ethernet z uplinkiem GBIC : TGR3224; przełączniki Gigabit Ethernet z uplinkiem GBIC : DGS-3324Sri; przełączniki Gigabit Ethernet z uplinkiem GBIC : GSR-3326; przełączniki Gigabit Ethernet z uplinkiem GBIC : DGS-3024; przełącznik Fibre Channel : Brocade 300; router: Cisco VPN Acceleration Module; punkty dostępowe sieci WiFi Wlan D-Link DWL2100AP+; serwery usług: SunFire 490, SunFire 4200, SunFire 2100, SunFire 2100M2, Compaq DeskPro EN/EP, Compaq Proliant 800, SUN Ultra 5, 1 Infrastruktura informatyczna i oprogramowanie Centrum NUKAT patrz rozdz Sprawozdanie BUW 2012

18 Rozdział 1 Organizacja systemu... DualPentiumIII BUWCD, Dell 600SC, Intel P4 Terminal Serwer; Dell PowerEdge R910; macierze dyskowe: Sun Store Edge 3511, Sun Storage Tek 2540, Sun Storage Tek 2501; macierz NAS NetGear 1100; biblioteka taśmowa Store Edge C2; komputery PC: Compaq DeskPro EP/EN, Dell OptiPlex 745, 755, 760, 960, 990, Precision T3500, HP Compaq dc7100sff, Amilo Pro V2085, Vostro 3550; drukarki sieciowe i lokalne: LaserJet 5550, 5100, 5000, 4500, 4050, 4M Plus, 5MP, 1320, 1100, 1100A, 6L, OKI B4350, OKI ML 3320, Epson TMJ 2000P, HP 1020, HP 2015, HP 2727, HP 2055 DN, BizHub C250; skanery i ploter DJ450C; systemy operacyjne: Unix Solaris 9, Linux RedHat 6.2, Linux RedHat EL5, LinuxTerminal Serwer, Windows NT 4.0 Serwer, Windows 2003 Serwer, Windows 7, Windows XP, Windows NT 4.0 Workstation, Windows 98, Linux Gentoo, Oracle Linux, Oracle VM; oprogramowanie systemowe, serwisy i aplikacje: rodzina serwerów BackOffice, APC Power Chute, MS SQL2000 Serwer, IIS, Kaspersky AV, WINS, DHCP, DNS, SMB, JetDirect, PMail, Gespage 1.6, FTP, NTTacPlus, Radius, SMTP, CMS Joomla, LTSP, m0n0wall, rodzina produktów Acrobat Adobe; zintegrowany system biblioteczny VTLS/Virtua , a po migracji w wersji Linux X86_64 jedna licencja dla 256 jednoczesnych użytkowników; system muzealny MONA, wersja klient serwer na 20 stanowisk komputerowych. W roku sprawozdawczym ze środków BUW zakupiono jedynie cztery drukarki paragonów Epson TM-T88V oraz trzydzieści licencji Office Zakup dwudziestu pięciu przełączników sieciowych 1 Gb zrealizowano w ramach projektu NUKAT autostrada informacji cyfrowej 2. Ponadto otrzymano w darze sto notebooków od firmy Samsung, które w większości zostały rozmieszczone w wolnym dostępie i kabinach pracy indywidualnej. Kilka notebooków stanowi wyposażenie sal wystawowych oraz służy jako służbowe komputery przenośne pracowników BUW. Po likwidacji starego i zużytego sprzętu komputerowego, wyposażenie BUW na koniec roku przedstawiało się następująco: 2 Projekt NUKAT autostrada informacji cyfrowej patrz rozdz. 10. Sprawozdanie BUW

19 Rozdział 1 Organizacja systemu... stanowiska komputerowe 310, w tym dla pracowników 203, do prezentacji 4, dla czytelników 107; drukarki 55, w tym 4 urządzenia wielofunkcyjne; ploter 1; skanery do mikrofilmów 2; skanery do książek 4; skaner z kamerą mikrofilmową 1; zestaw Arios 1; skanery biurowe 4. Na 107 stanowisk komputerowych przeznaczonych dla czytelników składało się: 33 komputery z dostępem do internetu; 7 komputerów stanowiących wyłącznie terminale katalogu online bibliotek UW; 13 komputerów z zainstalowanym pakietem Office 2003; 20 komputerów z dostępem do internetu i zainstalowanym pakietem Office 2010, stanowiących wyposażenie kabin pracy indywidualnej; 32 komputery z ograniczonym dostępem do Internetu (bazy danych, e-zasoby UW) i zainstalowanym pakietem LibreOffice; 1 komputer przystosowany do potrzeb czytelników niepełnosprawnych; 1 komputer stanowiący wyposażenie kabiny multimedialnej. Ponadto czytelnicy niepełnosprawni mogli korzystać z sześciu komputerów przystosowanych do ich potrzeb, pozostających w gestii Biura ds. Osób Niepełnosprawnych UW. W roku sprawozdawczym czytelnicy korzystali z dostępu do internetu na komputerach przenośnych poprzez sieć przewodową (w wyznaczonej strefie na I piętrze) i bezprzewodową (na całym obszarze wolnego dostępu oraz w salach 245, 256, 315, 316, 096). Nie uległa zmianie liczba punktów dostępowych do ogólnoeuropejskiej akademickiej sieci bezprzewodowej Eduroam punkty takie znajdowały się w Czytelni Ogólnej oraz w obszarze wolnego dostępu zajmowanego przez dwie szerokie dziedziny (B,L Filozofia. Psychologia. Religia. Oświata oraz M,N Muzyka. Architektura. Sztuki piękne), a także w salach 254, 256 i 315. Przez cały rok korzystano z narzędzia do prowadzenia webinariów Netviewer Meet, dzięki któremu możliwe było uczestniczenie w sposób zdalny w specjalnie organizowanych w BUW seminariach czy też szkoleniach (więcej patrz rozdz. 7.2.). Kontynuowano dyżury informatyków, które od po- 18 Sprawozdanie BUW 2012

20 Rozdział 1 Organizacja systemu... niedziałku do piątku pełniono na miejscu do zamknięcia Biblioteki, tj. do godziny 21.00, a w weekendy telefonicznie. Biblioteki wydziałowe W roku 2012 BW miały do dyspozycji pięćset pięćdziesiąt pięć komputerów (w 2011 r. 559), przy czym na dwustu osiemdziesięciu stanowiskach pracowali bibliotekarze, a dwieście siedemdziesiąt pięć komputerów było przeznaczonych dla czytelników. W dalszym ciągu brak było komputerów przeznaczonych dla czytelników w Bibliotece Uniwersyteckiego Centrum Badań nad Środowiskiem Przyrodniczym, a także w filii Biblioteki Wydziału Biologii. W 2012 r. ubył także jedyny komputer przeznaczony dla czytelników w Bibliotece Szkoły Języków Obcych (tab. I). Czytelnicy Biblioteki Wydziału Psychologii mieli dostęp do katalogu online bibliotek UW i internetu na stanowiskach usytuowanych w bezpośrednim sąsiedztwie Biblioteki. Czytelnicy BW coraz powszechniej korzystają z bezprzewodowego dostępu do internetu na własnych komputerach przenośnych. Sprawozdanie BUW

21 Rozdział 2 2. WSPÓŁPRACA W OBRĘBIE SYSTEMU BIBLIOTECZNO-INFORMACYJNEGO UW W roku sprawozdawczym liczba BW nie uległa zmianie. Nadal sprawozdania nie przedstawiła Biblioteka Centrum Języka Polskiego i Kultury Polskiej dla Cudzoziemców Polonicum, powstała w 2006 roku. Współpraca BUW i BW obejmowała podobnie jak w latach ubiegłych następujące obszary działania: prowadzenie prac bibliotecznych z wykorzystaniem oprogramowania VTLS/Virtua; realizację projektu NUKAT autostrada informacji cyfrowej 3 w części dotyczącej retrokonwersji czasopism; prowadzenie prac związanych z działaniem Systemu Wypożyczeń Międzywydziałowych (SWM); prenumeratę czasopism papierowych i dostęp do zasobów elektronicznych; odprawę celną czasopism zagranicznych; przekazywanie z BUW do BW oraz z BW do BUW materiałów zbędnych; przekazywanie materiałów bibliotecznych w depozyt z BW do BUW (np. kolekcji starych druków) oraz z BUW do BW; konsultowanie problemów występujących w rutynowych pracach bibliotecznych, zwłaszcza dotyczących ewidencji zbiorów WSPÓLNA PRACA BUW I BW W SYSTEMIE VTLS/VIRTUA W roku sprawozdawczym BUW podpisał porozumienie dotyczące wspólnego użytkowania oprogramowania VTLS/Virtua z Biblioteką Instytutu Filologii Klasycznej. Tym samym łączna liczba BW, które podjęły decyzję o korzystaniu z tego oprogramowania wzrosła na koniec roku do trzydziestu dziewięciu, przy czym dwanaście spośród nich użytkowało jednocześnie dwa systemy/programy komputerowe. Liczba ta uległa zwiększeniu w porównaniu z rokiem 2011 ze względu na wspomniane wcześniej wdrożenie modułu opracowania systemu VTLS/Virtua w bibliotece Instytutu Filologii Klasycznej użytkującej dotychczas wyłącznie oprogramowanie MAK oraz podanie przez 3 Projekt NUKAT autostrada informacji cyfrowej patrz rozdz Sprawozdanie BUW 2012

22 Rozdział 2 Współpraca w obrębie... Bibliotekę Centrum Europejskiego w sprawozdaniu za 2012 rok informacji o aktualizowaniu katalogu prowadzonego w oprogramowaniu MicroISIS. Po wdrożeniu modułu udostępniania systemu VTLS/Virtua w Bibliotece Instytutu Anglistyki oraz w Bibliotece Wydziału Geografii i Studiów Regionalnych do osiemnastu wzrosła liczba BW, które zarówno katalogowały, jak i wypożyczały zbiory w tym oprogramowaniu. Ponadto Biblioteka Wydziału Geografii i Studiów Regionalnych podjęła decyzje o zautomatyzowaniu nie tylko wypożyczania zbiorów, ale także ich udostępniania prezencyjnego. W wyniku tego w dwóch bibliotekach wydziałowych praca czytelni i wypożyczalni prowadzona jest w systemie VTLS/Virtua. Laboratorium Technik Diagnostycznych Wydziału Psychologii było nadal pierwszą i jedyną jednostką organizacyjną UW inną niż biblioteka, która wypożyczała zbiory w systemie VTLS/Virtua. Pozostałe biblioteki ograniczały się do korzystania wyłącznie z modułu opracowania bądź znajdowały się na etapie jego wdrażania. Biblioteka Wydziału Filozofii i Socjologii współkatalogowała swoje zbiory w katalogu centralnym NUKAT. W roku sprawozdawczym utworzyła 808 rekordów bibliograficznych wydawnictw zwartych. W tym samym czasie z katalogu centralnego do katalogu lokalnego prowadzonego w systemie Horizon pobrała 3282 rekordy bibliograficzne. Biblioteka Wydziału Zarządzania udostępniała online swoim użytkownikom bazy danych Katalog zbiorów biblioteki Wydziału Zarządzania oraz Katalog prac doktorskich i magisterskich Wydziału Zarządzania UW, prowadzone w systemie SOWA2/MARC21. Katalog zbiorów biblioteki Wydziału Zarządzania, mający charakter wtórnego źródła informacji, wypełniano danymi pobranymi z katalogu online bibliotek UW, w którym Biblioteka Wydziału Zarządzania na bieżąco opracowuje swoje zbiory. W roku sprawozdawczym biblioteki: Wydziału Artes Liberales, Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych, Wydziału Matematyki, Informatyki i Mechaniki, Ośrodka Kultury Francuskiej kontynuowały drukowanie inwentarza wydawnictw zwartych na podstawie danych wprowadzonych do katalogu online bibliotek UW. Po raz pierwszy wydrukowała go natomiast Biblioteka Iberystyki, Italianistyki i Romanistyki, a Bibliotece Wydziału Prawa i Administracji przekazano potrzebne do tego dane. Do końca roku do szkoleń w zakresie katalogowania nie przystąpili pracownicy byłej Biblioteki Uniwersyteckiego Kolegium Kształcenia Nauczycieli Języka Niemieckiego, a obecnie sekcji niemieckiej Biblioteki Centrum Kształcenia Nauczycieli Języków Obcych i Edukacji Europejskiej, natomiast Sprawozdanie BUW

23 Rozdział 2 Współpraca w obrębie... w roku sprawozdawczym uprawnienia umożliwiające tworzenie rekordów egzemplarza w katalogu online bibliotek UW uzyskali pracownicy Biblioteki Instytutu Stosowanych Nauk Społecznych. Liczba BW tematujących w języku haseł przedmiotowych KABA zwiększyła się o jedną BW i wyniosła na koniec 2012 roku dwadzieścia osiem. Nie uległa natomiast zmianie liczba BW tworzących rekordy zasobu. Było ich, podobnie jak w 2011 r. trzydzieści trzy, w tym trzydzieści jeden tworzyło rekordy zasobu dla wydawnictw ciągłych. BW sporadycznie prowadziły zapisy studentów w module udostępniania systemu VTLS/Virtua. W 2012 roku w BUW nie prowadzono szkoleń w zakresie katalogowania wydawnictw zwartych w systemie VTLS/Virtua z udziałem pracowników BW. Przeszkolono natomiast jednego bibliotekarza BW w zakresie tworzenia rekordów bibliograficznych wydawnictw ciągłych, dwóch w zakresie tworzenia rekordu zasobu dla tych wydawnictw, a dziewięć osób uzyskało uprawnienia do tworzenia rekordów egzemplarza w katalogu online bibliotek UW. Ponadto jeden pracownik BW uzyskał uprawnienia do tematowania w języku haseł przedmiotowych KABA. Na koniec 2012 roku uprawnienia do wprowadzania danych w module opracowania do katalogu NUKAT i/lub do katalogu online bibliotek UW posiadało stu trzydziestu siedmiu pracowników BW (w roku ). Szkoleniami dotyczącymi obsługi modułu wypożyczania w systemie VTLS/Virtua objęto piętnastu pracowników z BW, w tym pięciu pracowników Biblioteki Instytutu Anglistyki w związku z wdrożeniem przez nią modułu udostępniania. W roku sprawozdawczym wypożyczanie w systemie VTLS/Virtua rozpoczęła także Biblioteka Wydziału Geografii i Studiów Regionalnych ale pracujący w niej bibliotekarze, z wyjątkiem jednej osoby przeszkolonej w 2012 roku, uzyskali uprawnienia do pracy w module udostępniania w roku poprzednim. Jeden pracownik BW, który odbył szkolenie w BUW w roku sprawozdawczym nie uzyskał uprawnień do pracy w tym module. Dodatkowo trzech bibliotekarzy BW wzięło udział w szkoleniu dodatkowym. Na koniec roku stu osiemnastu pracowników BW miało uprawnienia do pracy w module udostępniania (w roku ), w tym siedmiu wyłącznie do modyfikacji rekordu czytelnika w związku z obsługą e-biegówki, działającej w ramach Systemu Wypożyczeń Międzywydziałowych. W roku sprawozdawczym kontynuowano prace nad utworzeniem bazy danych Uprawnienia przeznaczonej do zarządzania procesem przyznawania, zawieszania i odbierania uprawnień do pracy w systemie VTLS/Virtua oraz 22 Sprawozdanie BUW 2012

24 Rozdział 2 Współpraca w obrębie... prowadzenia ewidencji stanowisk komputerowych z zainstalowanym oprogramowaniem Virtua. Ich zakończenie planowane jest na początek roku W 2012 roku przeprowadzono migrację oprogramowania systemu VTLS/Virtua, obsługującego katalog online bibliotek UW w bazie produkcyjnej, z wersji do wersji Poprzedzono ją szczegółowymi testami, którym poddana została nowa wersja systemu. Zgodnie z procedurami przyjętymi w Bibliotece Uniwersyteckiej w Warszawie działania te prowadzone były przez bibliotekarzy i informatyków pracujących we właściwych zespołach roboczych w odpowiednio przygotowanej do tego celu bazie testowej. Oprogramowanie Chamo w dalszym ciągu zainstalowane było wyłącznie w środowisku testowym. Pomimo usunięcia przez firmę VTLS podstawowych błędów wykluczających udostępnienie tego narzędzia użytkownikom do końca 2012 roku nie udało się przygotować Chamo do obsługi bazy produkcyjnej katalogu online bibliotek UW. Zgodnie z przewidywaniami powinno nastąpić to na początku 2013 roku. W roku 2012 do Systemu Wypożyczeń Międzywydziałowych (SWM) nie dołączyła żadna nowa Biblioteka. Na koniec roku czternaście BW tworzących SWM posiadało tysiąc czterech użytkowników (w 2011 r. 927). Największą ich liczbę zarejestrowano w Bibliotekach: Wydziału Chemii (271 osób), Wydziału Biologii (182 osoby), Wydziału Lingwistyki Stosowanej (167 osób) oraz Wydziału Zarządzania (110 osób) (tabela F). W 2012 roku w ramach akcji Zaproponuj do zbiorów bibliotek UW czytelnicy z UW w dalszym ciągu mogli zgłaszać online bezpośrednio z konta bibliotecznego tytuły książek, które ich zdaniem powinny pozyskać do zbiorów wskazane przez nie biblioteki Uczelni spośród tych, które przystąpiły do tej akcji (więcej patrz rozdz. 3.1.) POZOSTAŁE OBSZARY WSPÓŁPRACY BUW I BW Podobnie jak w latach ubiegłych, BUW zapewniał dostęp do licencjonowanych zasobów elektronicznych, w części z inicjatywy i po wniesieniu dodatkowych środków finansowych przez trzy wydziały (patrz też rozdz. 3.2 ). Prowadził także prenumeratę drukowanych czasopism zagranicznych dla bibliotek UW i wykonywał wszystkie wynikające z tego faktu czynności, a więc reklamacje, rejestrację wpływu czasopism z krajów UE w systemie INTRASTAT (1034 zeszyty), odprawę celną czasopism sprowadzanych spoza UE (1791 zeszytów), odprowadzanie podatku VAT od czasopism. W ramach współpracy w zakresie Sprawozdanie BUW

25 Rozdział 2 Współpraca w obrębie... odprawy celnej czasopism zagranicznych, BW przekazywały co miesiąc do BUW (drogą elektroniczną) dane dotyczące wpływu czasopism z krajów UE, zgłaszane następnie przez BUW do systemu statystycznego INTRASTAT, oraz odrębnie dane dotyczące wpływu czasopism z krajów spoza UE. W 2012 roku BUW otrzymał cenny dar od Biblioteki Wydziału Geografii i Studiów Regionalnych UW w postaci trzydziestu trzech atlasów, wydanych w oficynach europejskich w XVII i XVIII wieku. Autorami tych dzieł są znakomici kartografowie oraz rytownicy, którzy zilustrowali mapy efektownymi kartuszami i scenami rodzajowymi. Kilka egzemplarzy z tej grupy posiada bardzo cenną proweniencję, która w postaci superekslibrisów, pieczęci i autografów jest świadectwem bogactwa zbiorów dawnych bibliotek Czartoryskich, Potockich, Rzewuskich i Mniszchów. O wartości zespołu świadczy też to, że dwanaście spośród ofiarowanych atlasów jest notowanych jako jedyne egzemplarze w Polsce. W roku sprawozdawczym BUW przekazał BW 653 jedn. ewid. druków zbędnych. Żadna BW nie przekazała w depozyt do BUW posiadanych starych druków. Tym samym wielkość depozytów starych druków, będących własnością BW nie uległa zmianie w stosunku do roku 2011 i przedstawiała się następująco: Biblioteka Instytutu Anglistyki 65 wol.; Biblioteka Iberystyki, Italianistyki i Romanistyki 66 wol.; Biblioteka Wydziału Biologii 166 wol.; Biblioteka Instytutu Historycznego 1171 wol.; Biblioteka Wydziału Orientalistycznego 79 wol.; Biblioteka Wydziału Prawa i Administracji 114 wol.; Biblioteka Wydziału Lingwistyki Stosowanej 1 wol. Ponadto w BUW znajdowały się nadal depozyty przekazane przez: Bibliotekę Katedry Hungarystyki księgozbiór hungarystyczny; Bibliotekę Wydziału Orientalistycznego księgozbiór iranistyczny. Podobnie jak w latach wcześniejszych, konsultowano problemy dotyczące ewidencji zbiorów, w tym przeprowadzania skontrów i selekcji zbiorów, sporządzania protokołów poskontrowych i poselekcyjnych. Podjęte w 2009 roku przez Kwesturę i właściwe służby finansowe oraz BW prace nad okresowym uzgadnianiem wartości zbiorów zinwentaryzowanych z wartością wykazywaną na koncie ewidencji majątkowej biegły właściwym sobie trybem, bez potrzeby wnikania w nie ze strony BUW. 24 Sprawozdanie BUW 2012

26 Rozdział 2 Współpraca w obrębie... W roku sprawozdawczym nadal organizowano spotkania tematyczne kierowników BW i przedstawicieli BUW. Odbywały się one rzadziej niż w latach ubiegłych z uwagi na wykorzystywanie w bieżących kontaktach portalu BUWNet oraz narzędzia do zdalnej komunikacji (Netviewer Meet), a także z uwagi na opóźnienie w powołaniu dyrekcji BUW w nowym składzie. Na spotkaniach tych omawiano sprawy bieżące oraz prezentowano wypracowane przez Bibliotekę rozwiązania, na przykład przedstawiono założenia automatyzacji udostępniania prezencyjnego w Czytelni Ogólnej BUW. Swoimi doświadczeniami podzieliła się zaledwie jedna BW, a mianowicie Biblioteka Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych (wystąpienie Ewy Busse-Turczyńskiej kierowniczki Biblioteki, poświęcone wybranym przedsięwzięciom zrealizowanym w 2011 roku). W roku sprawozdawczym ośmiu pracowników BW ukończyło prowadzone przez BUW szkolenie dotyczące korzystania z programu MS PowerPoint, natomiast ze względu na brak zainteresowania nie było chętnych do uczestnictwa w szkoleniu poświęconemu korzystaniu z programu MS Excel. W przeznaczonym wyłącznie dla bibliotekarzy UW portalu BUWNet zamieszczano opracowane nowe dokumenty, instrukcje, a także bieżące komunikaty. Ponadto służył on do dystrybucji pakietów instalacyjnych wersji testowanych i produkcyjnych systemu VTLS/Virtua oraz plików koniecznych do przeprowadzania bieżącej aktualizacji tego oprogramowania na komputerach w BW. Pracownicy bibliotek UW mogli również za jego pośrednictwem proponować tematy kolejnych zebrań, z czego skorzystała jedna biblioteka. Witryna ta umożliwiała także bibliotekarzom przesyłanie danych do systemu INTRASTAT. W roku 2012 po raz piąty sprawozdania roczne BW były wprowadzane, gromadzone i przetwarzane w sposób automatyczny. Formularze sprawozdania rocznego były dostępne w postaci interaktywnej w portalu BUWNet. W roku sprawozdawczym dokonano nielicznych aktualizacji tego narzędzia. Na bieżąco usuwano także problemy pojawiające się w trakcie jego użytkowania. Sprawozdanie BUW

27 Rozdział 3 3. GROMADZENIE ZBIORÓW W 2012 roku do BUW wpłynęło jednostek ewidencyjnych (jedn. ewid.) materiałów bibliotecznych (z wyłączeniem czasopism), a więc o 15,4% więcej niż rok wcześniej. Podstawowym źródłem wpływu był egzemplarz obowiązkowy (42,7% całości wpływu, w 2011 r. 48,0%), a następnie dary krajowe (46,6%, w 2011 r. 41,2%) i kupno w kraju (5,6%, w 2011 r. 5,9%). Biblioteka prowadziła wymianę zagraniczną ze stu siedmioma partnerami z dwudziestu dziewięciu państw, do których wysłano 3235 wol. książek, 7 CD i 4 DVD oraz dla których zaprenumerowano 485 tytułów polskich wydawnictw. Od partnerów tych otrzymano: 1658 wol. książek, 1 atlas, 4 CD, 5 DVD, 3 dokumenty życia społecznego, 34 tytuły na mikrofiszach oraz w opłaconej przez nich prenumeracie 272 tytuły czasopism zagranicznych, z których 20 było przeznaczonych dla BW. Wymianę krajową Biblioteka prowadziła z 11 partnerami, którym w 2012 roku przekazano książki (46 wol.) i 22 tytuły czasopism, a od których otrzymano 59 wol. książek, 1 druk muzyczny i 24 tytuły czasopism. BUW jako biblioteka depozytowa Międzynarodowego Funduszu Walutowego nadal otrzymywał wydawnictwa tej organizacji. Ponadto w roku sprawozdawczym w dalszym ciągu wpływały wydawnictwa niemieckojęzyczne do zbioru Biblioteki Austriackiej, stanowiącego depozyt Austriackiego Forum Kultury. Rok 2012 był kolejnym rokiem porządkowania relacji z partnerami wymiany zagranicznej. Zakończono wymianę z dziewięcioma partnerami. W ramach projektu Wideoteka Uniwersytecka WATCH DOCS (umowa między BUW a Społecznym Instytutem Filmowym została zawarta r.) BUW otrzymał w depozyt 10 DVD z filmami dokumentalnymi, prezentowanymi podczas kolejnych edycji Międzynarodowego Festiwalu WATCH DOCS. Prawa człowieka w filmie. W pierwszych trzech miesiącach istnienia Repozytorium UW, które przypadły na ostatni kwartał roku 2012 zostało w nim zdeponowanych 70 doktoratów (w październiku 24, w listopadzie 28, w grudniu 18). Do 34 z nich autorzy zdecydowali się pozostawić dostęp po obronie (30 na zasadzie dozwolonego użytku i 4 na licencji Creative Commons). Autorzy 36 prac nie wyrazili zgody na ich publikację po wymaganym 10-dniowym dostępie przed obroną doktorską. O ile utworzenie repozytorium było zwieńczeniem długich przygotowań, o tyle liczba doktoratów w nim zdeponowanych jest poniżej oczekiwań stanowi zaledwie 62% doktoratów obronionych w IV kwartale 2012 r. (97 ogółem, z czego 26 Sprawozdanie BUW 2012

28 Rozdział 3 Gromadzenie zbiorów przesłano 60 doktoratów; 35 doktoratów (36%) nigdy nie trafiło do Repozytorium, 2 doktoraty (2%) dosłano w 2013 r.). Szczegółowe dane dotyczące wielkości wpływu materiałów bibliotecznych do BUW w 2012 roku w podziale na źródła ich pozyskania zamieszczono w tabeli 3. Wszystkie materiały biblioteczne zostały zewidencjonowane. Materiały pochodzące z egzemplarza obowiązkowego i darów poddano ocenie pod kątem celowości ich włączenia do zbiorów. Materiały niezakwalifikowane do zbiorów Biblioteki włączono do druków zbędnych, z których innym bibliotekom przekazano łącznie 4598 jednostek (tytułów, woluminów, zeszytów lub numerów), w tym BW 653, innym bibliotekom w kraju 2914 oraz bibliotekom za granicą 1031 jednostek. W roku sprawozdawczym opracowano akcesyjnie 624 jedn. ewid. z księgozbioru Seweryna Pollaka (łącznie przekazano do dalszego opracowania 4756 wol. książek i 184 jedn. ewid. innych materiałów bibliotecznych) oraz 175 wol. z księgozbioru prof. Macieja Żurowskiego (łącznie od 2010 r. opracowano akcesyjnie 3552 wol. z księgozbioru prof. Macieja Żurowskiego) WYDAWNICTWA ZWARTE (KSIĄŻKI) W roku 2012 do BUW wpłynęło wol. książek (w 2011 r wol.). Nadal największym źródłem wpływu był egzemplarz obowiązkowy, dzięki któremu Biblioteka otrzymała wol., co stanowiło 49,7% całego wpływu książek (w 2011 r. odpowiednio wol. i 65,1%). Dary krajowe stanowiły 36,4% wpływu ( wol., w 2011 r. 18,1% i 6563 wol.). Trzecim pod względem wielkości źródłem pozyskiwania książek było kupno krajowe (7,0% i 3512 wol., w 2011 r. 9,1% i 3309 wol.). Mniej niż rok wcześniej zakupiono książek z przeznaczeniem do zbiorów głównych (o 137 wol.), natomiast więcej do księgozbioru dydaktycznego (o 340 wol.). Udział książek pochodzących z kupna zagranicznego (885 wol.) w całości wpływu w roku 2012 wyniósł 1,8% (w 2011 r wol. i 2,8%). Należy jednak w tym miejscu dodać, że zakupiono dostęp do elektronicznych wersji tytułów książek zagranicznych na platformie Ebrary (więcej patrz rozdz. 3.3). Średnia cena książki kupowanej przez BUW za granicą była 5,0 razy wyższa (w roku ,3 razy wyższa) od ceny książki kupowanej w kraju (odpowiednio 242,76 zł i 48,11 zł). W charakterze stałej donacji otrzymywano książki zagraniczne od Szwajcarskiej Fundacji Kulturalnej Pro Helvetia w ramach programu promocji kultury i języka (38 wol.). Sprawozdanie BUW

29 Rozdział 3 Gromadzenie zbiorów Następujący ofiarodawcy przekazali dary książkowe, zasługujące na szczególne podkreślenie: Fondazione Giovanni Paolo II, Centro di Documentazione e Studio (5 wol. Bibliografii Publikacji o Janie Pawle II w języku esperanto); Instytut Badań Literackich (7 wol., prezentowanych wcześniej na wystawce w BUW); wydawnictwo Wolters Kluwer (172 wol., prezentowanych wcześniej na wystawce w BUW); Igor Homziak z Ukrainy (11 wol. książek poświęconych wojennym i powojennym losom Ukrainy, zwłaszcza Ukraińskiej Armii Powstańczej UPA); prof. Elrud Ibsch (14 tomów materiałów pokonferencyjnych poświęconych języko- i literaturoznawstwu pod redakcją prof. Douwe a Fokkemy); Wiktor Marciniak, były pracownik BUW (37 wol. książek i 6 map); prof. Mieczysław Matejak (60 wol. książek). Księgozbiór dziewiętnastowieczny BUW powiększył się o 772 wol., z których zdecydowana większość (547 wol.) pochodziła z dotychczas niezinwentaryzowanego tak zwanego starego zasobu w tym przypadku były to pozycje pochodzące z biblioteki Wallenbergów w Kamiennej Górze. Na aukcjach antykwarycznych zakupiono 34 wol., a 80 wol. pozyskano z darów krajowych. Do najciekawszych nabytków w roku 2012 należą między innymi: Psaltir Blžennago Proroka i Carâ Davida : s pěsnmi i psalmy izbrannymi na prazdniki Gd skiâ, s Paraklisom i Poshalieû :pomoŝïû Bžïeû, i tŝanïemobŝstva Nadstoâtelej Cerkvi Staýropěgïalnyâ Lvovskïâ, sobstaveninm Carskim blagovolenïem zaŝiŝennago napečatasâ. Lvov : pri Hramě Uspenïa Božïâ Matere, 1808 książka drukowana ręcznie, częściowo techniką druku dwukolorowego, w języku staro-cerkiewno-słowiańskim; pochodzi z bardzo zasłużonej w dziejach pierwszej Rzeczpospolitej oficyny przy cerkwi Zaśnięcia (Wniebowzięcia) Matki Bożej we Lwowie; wykonana bardzo archaiczną techniką i stanowi dużą rzadkość antykwaryczną; Delcroix, Victor : Le bon roistanislas. Rouen : Mégard et Cie, 1863 książka stanowi polonicum zagraniczne, z pięknymi ilustracjami umieszczonymi na osobnych tablicach i ozdobną oprawą z epoki z superekslibrisem pensji panny Duverdie; 28 Sprawozdanie BUW 2012

30 Rozdział 3 Gromadzenie zbiorów Reibnitz, Ernst Wilhelm von : Mowa przy uroczystym oddawaniu konstytucyi Wolnego Miasta Krakowa miana dnia... roku 1818 / przez... pełnomocnego kommjssarza J.K.M. Króla pruskiego. Kraków : w drukarni Jana Maja, 1818 książka ręcznie tłoczona, stanowiąca ciekawy dokument epoki; Catalogus domorum societatis Jesu in Polonia unacum carum praediis ac possessionibus ordine alphabetico compositus, Cracoviae : ex Typographia Epherridum Czas Fr. Kulczycki & Soc., 1899 dzieło do dzisiaj przydatne dla badaczy dziejów nowożytnych; Chodyński, Adam Antoni : Poezye. Drezno : [s.n.], 1872 (Poznań : dr. J.I. Kraszewskiego (Dr. W. Łebiński)) książka z odręczną dedykacją autora dla Adama Asnyka, znacznie podnoszącą wartość historyczną tomiku; Ubysz, Aleksander : W borze i klasztorze ; gawęda myśliwska / przez Symplicjusza Gawina ; z ilustracjami Harasimowicza. Lwów : nakładem Redakcji Ogniska Domowego, 1886 (Gródek : z Drukarni J. Czaińskiego). W roku 2012 udało się także poszerzyć skromną, lecz ciekawą kolekcję masoników BUW o statut loży masońskiej w języku niemieckim Statuten der GrossenLoge der Freimaurer, Royale York zur Freundschaft: Sanctionirtam 8. Mai 1815 und gültig vom Tage St. Johannis 1815 bis dahin Berlin : gedruckt bei Carl Friedrich Amelang, Książka ta jest tłoczona ręcznie i posiada piękny miedziorytniczny frontyspis. Jak co roku, dodatkowym źródłem pozyskiwania książek i finansowania ich zakupów była akcja Książka z rekomendacją, będąca inicjatywą Klubu Absolwentów Uniwersytetu Warszawskiego. W 2012 roku darczyńcy wpłacili 4713 zł (w 2011 r zł ); do końca roku zakupiono 87 pozycji: 49 wol. książek polskich i 38 wol. książek zagranicznych (w 2011 r. 78 pozycji: 52 wol. książek polskich i 26 wol. zagranicznych). W roku sprawozdawczym kontynuowano zapoczątkowaną dwa lata wcześniej akcję Zaproponuj do zbiorów bibliotek UW. Łącznie do BUW wpłynęło 368 dezyderatów, z których połowa dotyczyła wydawnictw polskich. Wielu z proponowanych tytułów nie zakwalifikowano do zakupu, ponieważ spodziewano się je otrzymać jako egzemplarz obowiązkowy, zostały już zamówione, znajdowały się w zbiorach w wystarczającej liczbie egzemplarzy, lub też wykraczały poza ramy nakreślone w obowiązujących zasadach gromadzenia zbiorów. W sumie pozyskano tylko 7 wol. książek polskich i 35 wol. Sprawozdanie BUW

Biblioteka Termin Godziny otwarcia września pon. pt , sob. (tylko 6.09) lipca, 1 30 września wt. czw

Biblioteka Termin Godziny otwarcia września pon. pt , sob. (tylko 6.09) lipca, 1 30 września wt. czw Biblioteka Termin Godziny otwarcia Biblioteka Wydziału Biologii Biblioteka Wydziału Biologii - filia 1 lipca 31 sierpnia pon. pt. 9.00 15.00, sob. (tylko 30.08) 9.00 14.00 1 30 września pon. pt. 9.00 17.00,

Bardziej szczegółowo

8 1. Zadania Oddziału Zarządzania Zbiorami Drukowanymi i Elektronicznymi obejmują w szczególności:

8 1. Zadania Oddziału Zarządzania Zbiorami Drukowanymi i Elektronicznymi obejmują w szczególności: Załącznik nr 2: Szczegółowe zadania dyrektora Biblioteki Głównej, zastępcy dyrektora Biblioteki Głównej i komórek organizacyjnych Biblioteki Głównej Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu 1 Elementami struktury

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY SYSTEMU BIBLIOTECZNO-INFORMACYJNEGO UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO W KRAKOWIE

REGULAMIN ORGANIZACYJNY SYSTEMU BIBLIOTECZNO-INFORMACYJNEGO UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO W KRAKOWIE Załącznik nr 3 do Regulaminu organizacyjnego Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie REGULAMIN ORGANIZACYJNY SYSTEMU BIBLIOTECZNO-INFORMACYJNEGO UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO W KRAKOWIE Rozdział I Postanowienia

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE BIBLIOTEKI UNIWERSYTECKIEJ W WARSZAWIE I BIBLIOTEK WYDZIAŁOWYCH UW ZA ROK 2010. Warszawa 2011. Sponsorzy i darczyńcy BUW w 2010 roku

SPRAWOZDANIE BIBLIOTEKI UNIWERSYTECKIEJ W WARSZAWIE I BIBLIOTEK WYDZIAŁOWYCH UW ZA ROK 2010. Warszawa 2011. Sponsorzy i darczyńcy BUW w 2010 roku Sponsorzy i darczyńcy BUW w 2010 roku Adam Michnik Artyści dla BUW (IV Aukcja dzieł sztuki współczesnej na rzecz BUW) Darczyńcy w akcji Książka z rekomendacją Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE BIBLIOTEKI UNIWERSYTECKIEJ W WARSZAWIE I BIBLIOTEK WYDZIAŁOWYCH UW ZA ROK 2009

SPRAWOZDANIE BIBLIOTEKI UNIWERSYTECKIEJ W WARSZAWIE I BIBLIOTEK WYDZIAŁOWYCH UW ZA ROK 2009 SPRAWOZDANIE BIBLIOTEKI UNIWERSYTECKIEJ W WARSZAWIE I BIBLIOTEK WYDZIAŁOWYCH UW ZA ROK 2009 Warszawa, 2010 Opracowanie tekstu i tabel 1-16 Krystyna Kocznorowska przy współpracy Ewy Kobierskiej-Maciuszko,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN BIBLIOTEKI GŁÓWNEJ im. JĘDRZEJA ŚNIADECKIEGO AKADEMII WYCHOWANIA FIZYCZNEGO JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO W WARSZAWIE. 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN BIBLIOTEKI GŁÓWNEJ im. JĘDRZEJA ŚNIADECKIEGO AKADEMII WYCHOWANIA FIZYCZNEGO JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO W WARSZAWIE. 1 Postanowienia ogólne Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 46/2009/2010 Rektora AWF z dnia 21.09.2010 r. REGULAMIN BIBLIOTEKI GŁÓWNEJ im. JĘDRZEJA ŚNIADECKIEGO AKADEMII WYCHOWANIA FIZYCZNEGO JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO W WARSZAWIE 1 Postanowienia

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE BIBLIOTEKI UNIWERSYTECKIEJ W WARSZAWIE I BIBLIOTEK WYDZIAŁOWYCH UW ZA ROK 2008

SPRAWOZDANIE BIBLIOTEKI UNIWERSYTECKIEJ W WARSZAWIE I BIBLIOTEK WYDZIAŁOWYCH UW ZA ROK 2008 SPRAWOZDANIE BIBLIOTEKI UNIWERSYTECKIEJ W WARSZAWIE I BIBLIOTEK WYDZIAŁOWYCH UW ZA ROK 2008 Warszawa, 2009 Opracowanie tekstu i tabel 1-16 Krystyna Kocznorowska przy współpracy Ewy Kobierskiej-Maciuszko,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY BIBLIOTEKI GŁÓWNEJ UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO W POZNANIU. Rozdział I Postanowienia ogólne

REGULAMIN ORGANIZACYJNY BIBLIOTEKI GŁÓWNEJ UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO W POZNANIU. Rozdział I Postanowienia ogólne REGULAMIN ORGANIZACYJNY BIBLIOTEKI GŁÓWNEJ UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO W POZNANIU Rozdział I Postanowienia ogólne 1 1. Biblioteka Główna jest akademicką biblioteką naukową, a prawo do korzystania z niej

Bardziej szczegółowo

Ewa Piotrowska. Projekty biblioteczne realizowane w Bibliotece Głównej Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie

Ewa Piotrowska. Projekty biblioteczne realizowane w Bibliotece Głównej Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie Ewa Piotrowska Projekty biblioteczne realizowane w Bibliotece Głównej Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie Plan prezentacji Pozabudżetowe źródła finansowania bibliotek akademickich Środki pozabudżetowe

Bardziej szczegółowo

Baza Wiedzy PW. Jolanta Stępniak Biblioteka Główna Politechniki Warszawskiej

Baza Wiedzy PW. Jolanta Stępniak Biblioteka Główna Politechniki Warszawskiej Baza Wiedzy PW Jolanta Stępniak Biblioteka Główna Politechniki Warszawskiej Regulacje prawne Uchwała nr 26/XLVIII/2012 Senatu Politechniki Warszawskiej z dnia 21 listopada 2012 r. w sprawie utworzenia

Bardziej szczegółowo

Regulamin Biblioteki Politechniki Krakowskiej

Regulamin Biblioteki Politechniki Krakowskiej Regulamin Biblioteki Politechniki Krakowskiej Rozdział I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Biblioteka Politechniki Krakowskiej jest pozawydziałową jednostką organizacyjną działającą zgodnie z art. 88 ustawy z

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR R SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia 29 października 2015 r.

UCHWAŁA NR R SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia 29 października 2015 r. UCHWAŁA NR R.0000.55.2015 SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia 29 października 2015 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu Systemu Biblioteczno Informacyjnego Uniwersytetu Ekonomicznego we

Bardziej szczegółowo

Regulamin Biblioteki Politechniki Krakowskiej

Regulamin Biblioteki Politechniki Krakowskiej Regulamin Biblioteki Politechniki Krakowskiej Rozdział I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Biblioteka Politechniki Krakowskiej jest pozawydziałową jednostką organizacyjną działającą zgodnie z art. 88 ustawy z

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE BIBLIOTEKI UNIWERSYTECKIEJ W WARSZAWIE I BIBLIOTEK WYDZIAŁOWYCH UW ZA ROK 2014

SPRAWOZDANIE BIBLIOTEKI UNIWERSYTECKIEJ W WARSZAWIE I BIBLIOTEK WYDZIAŁOWYCH UW ZA ROK 2014 SPRAWOZDANIE BIBLIOTEKI UNIWERSYTECKIEJ W WARSZAWIE I BIBLIOTEK WYDZIAŁOWYCH UW ZA ROK 2014 Warszawa 2015 SPRAWOZDANIE BIBLIOTEKI UNIWERSYTECKIEJ W WARSZAWIE I BIBLIOTEK WYDZIAŁOWYCH UW ZA ROK 2014 Warszawa

Bardziej szczegółowo

Wpływ komputeryzacji i informatyzacji na procesy gromadzenia zbiorów w polskich bibliotekach uczelnianych. Ewa Dąbrowska, Biblioteka Jagiellońska

Wpływ komputeryzacji i informatyzacji na procesy gromadzenia zbiorów w polskich bibliotekach uczelnianych. Ewa Dąbrowska, Biblioteka Jagiellońska Wpływ komputeryzacji i informatyzacji na procesy gromadzenia zbiorów w polskich bibliotekach uczelnianych Ewa Dąbrowska, Biblioteka Jagiellońska Komputeryzacja poprzedza informatyzację polega na wprowadzaniu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SYSTEMU BIBLIOTECZNO-INFORMACYJNEGO AKADEMII EKONOMICZNEJ im. OSKARA LANGEGO WE WROCŁAWIU

REGULAMIN SYSTEMU BIBLIOTECZNO-INFORMACYJNEGO AKADEMII EKONOMICZNEJ im. OSKARA LANGEGO WE WROCŁAWIU REGULAMIN SYSTEMU BIBLIOTECZNO-INFORMACYJNEGO AKADEMII EKONOMICZNEJ im. OSKARA LANGEGO WE WROCŁAWIU przyjęty uchwałą Senatu nr 118/06 z dnia 28 czerwca 2006 r. System biblioteczno informacyjny 1 System

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE BIBLIOTEKI UNIWERSYTECKIEJ W WARSZAWIE I BIBLIOTEK WYDZIAŁOWYCH UW ZA ROK 2013

SPRAWOZDANIE BIBLIOTEKI UNIWERSYTECKIEJ W WARSZAWIE I BIBLIOTEK WYDZIAŁOWYCH UW ZA ROK 2013 SPRAWOZDANIE BIBLIOTEKI UNIWERSYTECKIEJ W WARSZAWIE I BIBLIOTEK WYDZIAŁOWYCH UW ZA ROK 2013 Warszawa 2014 Opracowanie tekstu Roman Tabisz Anna Pełka Jolanta Talbierska przy współpracy Anny Gimlewicz Justyny

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 1/13 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy z dnia 11 stycznia 2013 r.

Zarządzenie Nr 1/13 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy z dnia 11 stycznia 2013 r. Zarządzenie Nr 1/13 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy z dnia 11 stycznia 2013 r. w sprawie ustalenia Regulaminu organizacyjnego Biblioteki i Archiwum Państwowej Wyższej

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE BIBLIOTEKI UNIWERSYTECKIEJ W WARSZAWIE I BIBLIOTEK WYDZIAŁOWYCH UW ZA ROK 2006

SPRAWOZDANIE BIBLIOTEKI UNIWERSYTECKIEJ W WARSZAWIE I BIBLIOTEK WYDZIAŁOWYCH UW ZA ROK 2006 SPRAWOZDANIE BIBLIOTEKI UNIWERSYTECKIEJ W WARSZAWIE I BIBLIOTEK WYDZIAŁOWYCH UW ZA ROK 2006 Warszawa, 2007 SPRAWOZDANIE BIBLIOTEKI UNIWERSYTECKIEJ W WARSZAWIE I BIBLIOTEK WYDZIAŁOWYCH UW ZA ROK 2006 Warszawa,

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO

UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO M O N I T O R UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO Poz. 112 UCHWAŁA NR 237 SENATU UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 21 maja 2014 r. w sprawie planu finansowego na rok 2014 Na podstawie art. 62 ust. 1 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Pkt 4.1. Tabela 1. III kwartały. III kwartały. Wyszczególnienie

Pkt 4.1. Tabela 1. III kwartały. III kwartały. Wyszczególnienie Pkt 4.1. Tabela 1 Lp WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO - stan na koniec III kwartału 2012 roku (bez przychodów pozabudżetowych jednostek i dotacji pozadydaktycznych) Wyszczególnienie Plan Wykonanie za % Wykonanie

Bardziej szczegółowo

Sesja bibliotekoznawcza

Sesja bibliotekoznawcza Instytut Badań Interdyscyplinarnych Artes Liberales UW Biblioteka Uniwersytecka w Warszawie Instytut Informacji Naukowej i Studiów Bibliologicznych UW Fundacja Instytut «Artes Liberales» ul. Nowy Świat

Bardziej szczegółowo

Miejska Biblioteka Publiczna Ul. 1 Maja 12 58-580 Szklarska Poręba NIP 611-167-04-39

Miejska Biblioteka Publiczna Ul. 1 Maja 12 58-580 Szklarska Poręba NIP 611-167-04-39 Miejska Biblioteka Publiczna Ul. 1 Maja 12 58-580 Szklarska Poręba NIP 611-167-04-39 Zał.15 INFORMACJA Z PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W SZKLARSKIEJ PORĘBIE W 2010

Bardziej szczegółowo

Oddział Opracowania Druków Zwartych

Oddział Opracowania Druków Zwartych Oddział Opracowania Druków Zwartych Podstawowe zadania Oddziału Opracowania Druków Zwartych wg Regulaminu Organizacyjnego BG PW Opracowanie: formalne, rzeczowe i techniczne wydawnictw zwartych zarejestrowanych

Bardziej szczegółowo

RANKING SZKÓŁ WYŻSZYCH 2015

RANKING SZKÓŁ WYŻSZYCH 2015 RANKING SZKÓŁ WYŻSZYCH 2015 PAŃSTWOWE WYŻSZE SZKOŁY ZAWODOWE Ankieta 2015 Termin nadsyłania ankiet do 25 lutego 2015 r. Dane Uczelni 1. Nazwa Uczelni 2. Adres...... 3. Filie, wydziały zamiejscowe......

Bardziej szczegółowo

Tworzenie układów działowych zbiorów udostępnianych w czytelniach na przykładzie Biblioteki Głównej Uniwersytetu Opolskiego

Tworzenie układów działowych zbiorów udostępnianych w czytelniach na przykładzie Biblioteki Głównej Uniwersytetu Opolskiego Tworzenie układów działowych zbiorów udostępnianych w czytelniach na przykładzie Biblioteki Głównej Uniwersytetu Opolskiego Danuta Szewczyk-Kłos Dorota Wierzbicka-Próchniak Biblioteka Główna Uniwersytetu

Bardziej szczegółowo

M O N I T O R UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO

M O N I T O R UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO M O N I T O R UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO Poz. 92 ZARZĄDZENIE NR 27 REKTORA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie wysokości opłat za usługi edukacyjne na studiach doktoranckich w

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr R-21/2015 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 25 marca 2015 r.

Zarządzenie Nr R-21/2015 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 25 marca 2015 r. Zarządzenie Nr R-21/2015 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 25 marca 2015 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu organizacyjnego Biblioteki Politechniki Lubelskiej Na podstawie art. 66 ust. 2 Ustawy

Bardziej szczegółowo

Projekt e-repozytorium prac naukowych Uniwersytetu Warszawskiego. dr Aneta Pieniądz, KBSI Ewa Kobierska-Maciuszko, BUW

Projekt e-repozytorium prac naukowych Uniwersytetu Warszawskiego. dr Aneta Pieniądz, KBSI Ewa Kobierska-Maciuszko, BUW Projekt e-repozytorium prac naukowych Uniwersytetu Warszawskiego dr Aneta Pieniądz, KBSI Ewa Kobierska-Maciuszko, BUW E-repozytorium instytucji definicja Gromadzi systematycznie, zachowuje długoterminowo

Bardziej szczegółowo

Baza Wiedzy Politechniki Warszawskiej uregulowania prawne, organizacja. Jolanta Stępniak Biblioteka Główna Politechniki Warszawskiej

Baza Wiedzy Politechniki Warszawskiej uregulowania prawne, organizacja. Jolanta Stępniak Biblioteka Główna Politechniki Warszawskiej Baza Wiedzy Politechniki Warszawskiej Jolanta Stępniak Biblioteka Główna Politechniki Warszawskiej Początki brak jednego źródła informacji Bibliografia publikacji pracowników PW 1944-1986 wersja drukowana

Bardziej szczegółowo

Komunikat nr 26 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 31 sierpnia 2015 roku

Komunikat nr 26 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 31 sierpnia 2015 roku 75.0203.25.2015 Komunikat nr 26 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 31 sierpnia 2015 roku w sprawie: nagród Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego dla nauczycieli akademickich i pracowników niebędących

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO

UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO M O N I T O R UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO Poz. 203 ZARZĄDZENIE NR 41 REKTORA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 1 października 2014 r. w sprawie wysokości opłat za usługi edukacyjne na studiach doktoranckich

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTETU MUZYCZNEGO FRYDERYKA CHOPINA

UNIWERSYTETU MUZYCZNEGO FRYDERYKA CHOPINA REKTOR UNIWERSYTETU MUZYCZNEGO FRYDERYKA CHOPINA ZARZĄDZENIE Nr 13/2014 z dnia 10 września 2014 r. w sprawie zatwierdzenia regulaminu Biblioteki Głównej UMFC Na podstawie 25 p.5 Statutu UMFC (t. j. z dn.

Bardziej szczegółowo

M O N I T O R UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO Warszawa, 30 maja 2006 r. ISSN 1640-6583 Nr 6A

M O N I T O R UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO Warszawa, 30 maja 2006 r. ISSN 1640-6583 Nr 6A M O N I T O R UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO Warszawa, 30 maja 2006 r. ISSN 1640-6583 Nr 6A UCHWAŁA NR 88 SENATU UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 17 maja 2006 r. W SPRAWIE PRZEKSZTAŁCENIA JEDNOLITYCH STUDIÓW

Bardziej szczegółowo

Analiza SWOT. Biblioteka Uniwersytecka UWM w Olsztynie

Analiza SWOT. Biblioteka Uniwersytecka UWM w Olsztynie Analiza SWOT Biblioteka Uniwersytecka UWM w Olsztynie Czym jest i do czego służy analiza SWOT? Mocne strony Słabe strony Szanse Zagrożenia Dlaczego przeprowadzona została analiza SWOT? Wydziałowe zespoły

Bardziej szczegółowo

I-go stopnia i jednolite studia magisterskie Wydział Artes Liberales filologia nowogrecka 2.000 euro -

I-go stopnia i jednolite studia magisterskie Wydział Artes Liberales filologia nowogrecka 2.000 euro - UNIWERSYTET WARSZAWSKI Warszawa, 6 czerwca 2013 r. Biuro Spraw Studenckich WYSOKOŚCI OPŁAT ZA STUDIA USTALONE DLA CUDZOZIEMCÓW 1 ROZPOCZYNAJĄCYCH STUDIA NA ZASADACH ODPŁATNOŚCI W UNIWERSYTECIE WARSZAWSKIM

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN BIBLIOTEKI SZKOLNEJ SP im. Jana Brzechwy w Gościejewicach

REGULAMIN BIBLIOTEKI SZKOLNEJ SP im. Jana Brzechwy w Gościejewicach REGULAMIN BIBLIOTEKI SZKOLNEJ SP im. Jana Brzechwy w Gościejewicach I. Zagadnienia ogólne 1. Biblioteka jest interdyscyplinarną placówką szkoły; 2. Z biblioteki mogą korzystać uczniowie, nauczyciele, inni

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 107/2009 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu z dnia 24 czerwca 2009 r.

Uchwała nr 107/2009 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu z dnia 24 czerwca 2009 r. Uchwała nr 107/2009 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu z dnia 24 czerwca 2009 r. w sprawie: Regulaminu Biblioteki Głównej i Centrum Informacji Naukowej Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z rekrutacji na rok akademicki 2012/2013 na Uniwersytecie Warszawskim

Sprawozdanie z rekrutacji na rok akademicki 2012/2013 na Uniwersytecie Warszawskim Sprawozdanie z rekrutacji na rok akademicki 2012/2013 na Uniwersytecie Warszawskim Studia pierwszego stopnia i jednolite magisterskie Dane z systemów IRK i USOS z 11 i 12 października 2012 (w tym studia

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 8/12 Burmistrza Miasta Hajnówka z dnia 07 marca 2012 roku

Zarządzenie Nr 8/12 Burmistrza Miasta Hajnówka z dnia 07 marca 2012 roku Zarządzenie Nr 8/12 Burmistrza Miasta Hajnówka z dnia 07 marca 2012 roku w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego Miejskiej Biblioteki Publicznej za 2011 rok Na podstawie art.267 ust.1

Bardziej szczegółowo

Komunikat nr 25 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 7 lipca 2016 roku

Komunikat nr 25 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 7 lipca 2016 roku 75.0203.26.2016 Komunikat nr 25 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 7 lipca 2016 roku w sprawie: nagród Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego dla nauczycieli akademickich i pracowników niebędących nauczycielami

Bardziej szczegółowo

SYSTEM BIBLIOTECZNO-INFORMACYJNY WYŻSZEJ SZKOŁY HUMANISTYCZNO-EKONOMICZNEJ W PABIANICACH:

SYSTEM BIBLIOTECZNO-INFORMACYJNY WYŻSZEJ SZKOŁY HUMANISTYCZNO-EKONOMICZNEJ W PABIANICACH: SYSTEM BIBLIOTECZNO-INFORMACYJNY WYŻSZEJ SZKOŁY HUMANISTYCZNO-EKONOMICZNEJ W PABIANICACH: POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. System Biblioteczno - Informacyjny Wyższej Szkoły Humanistyczno - Ekonomicznej w Pabianicach

Bardziej szczegółowo

I. Postanowienia ogólne

I. Postanowienia ogólne Załącznik do Zarządzenia Nr R-19/2013 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 12 marca 2013 r. REGULAMIN INFORMATYCZNEGO POLITECHNIKI LUBELSKIEJ I. Postanowienia ogólne 1. Działalność Centrum Informatycznego,

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 35/2016 SENATU POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ. z dnia 19 maja 2016r w sprawie: zasad podziału dotacji budżetowej oraz rozliczeń finansowych

UCHWAŁA NR 35/2016 SENATU POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ. z dnia 19 maja 2016r w sprawie: zasad podziału dotacji budżetowej oraz rozliczeń finansowych UCHWAŁA NR 35/2016 SENATU POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ z dnia 19 maja 2016r w sprawie: zasad podziału dotacji budżetowej oraz rozliczeń finansowych dotyczących budżetu Uczelni na 2016r Senat Politechniki

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 21/11 Burmistrza Miasta Hajnówka z dnia 02 marca 2011 roku

Zarządzenie Nr 21/11 Burmistrza Miasta Hajnówka z dnia 02 marca 2011 roku Zarządzenie Nr 21/11 Burmistrza Miasta Hajnówka z dnia 02 marca 2011 roku w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego Miejskiej Biblioteki Publicznej za 2010 rok Na podstawie art.267

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 50 REKTORA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO. z dnia 3 września 2012 r.

ZARZĄDZENIE NR 50 REKTORA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO. z dnia 3 września 2012 r. ZARZĄDZENIE NR 50 REKTORA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 3 września 2012 r. w sprawie określenia zakresów obowiązków prorektorów Uniwersytetu Warszawskiego w kadencji 2012-2016 Na podstawie art. 66

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE BIBLIOTEKI UNIWERSYTECKIEJ W WARSZAWIE I BIBLIOTEK WYDZIAŁOWYCH UW ZA ROK 2005

SPRAWOZDANIE BIBLIOTEKI UNIWERSYTECKIEJ W WARSZAWIE I BIBLIOTEK WYDZIAŁOWYCH UW ZA ROK 2005 SPRAWOZDANIE BIBLIOTEKI UNIWERSYTECKIEJ W WARSZAWIE I BIBLIOTEK WYDZIAŁOWYCH UW ZA ROK 2005 Warszawa, 2006 Sprawozdanie opracował zespół w składzie: Ewa Kobierska-Maciuszko, Krystyna Kocznorowska, Roman

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE BIBLIOTEKI UNIWERSYTECKIEJ W WARSZAWIE I BIBLIOTEK WYDZIAŁOWYCH UW ZA ROK 2011

SPRAWOZDANIE BIBLIOTEKI UNIWERSYTECKIEJ W WARSZAWIE I BIBLIOTEK WYDZIAŁOWYCH UW ZA ROK 2011 SPRAWOZDANIE BIBLIOTEKI UNIWERSYTECKIEJ W WARSZAWIE I BIBLIOTEK WYDZIAŁOWYCH UW ZA ROK 2011 Warszawa 2012 Opracowanie tekstu i tabel 1 15 Krystyna Kocznorowska przy współpracy Ewy Kobierskiej-Maciuszko,

Bardziej szczegółowo

Postępowanie rekrutacyjne na studia doktoranckie prowadzone jest w Poznaniu.

Postępowanie rekrutacyjne na studia doktoranckie prowadzone jest w Poznaniu. Uchwała nr 315/2016 Senatu Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu z dnia 25 kwietnia 2016 roku w sprawie warunków i trybu rekrutacji na I rok studiów doktoranckich stacjonarnych i niestacjonarnych

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. II. WYDZIAŁ CHEMII... 8 1.1. kierunek studiów: chemia... 8 III. WYDZIAŁ DZIENNIKARSTWA I NAUK POLITYCZNYCH... 8

SPIS TREŚCI. II. WYDZIAŁ CHEMII... 8 1.1. kierunek studiów: chemia... 8 III. WYDZIAŁ DZIENNIKARSTWA I NAUK POLITYCZNYCH... 8 SPIS TREŚCI I. WYDZIAŁ BIOLOGII... 6 1.1. kierunek studiów: biologia... 6 1.2. kierunek studiów: biotechnologia... 6 1.3. kierunek studiów: ochrona środowiska... 7 II. WYDZIAŁ CHEMII... 8 1.1. kierunek

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 68/2005 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 18 lipca 2005 r.

ZARZĄDZENIE Nr 68/2005 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 18 lipca 2005 r. ZARZĄDZENIE Nr 68/2005 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego w sprawie utworzenia w Uniwersytecie Wrocławskim Kolegium Międzywydziałowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych Na podstawie art. 49 ust. 2

Bardziej szczegółowo

Dorota Czarnocka-Cieciura, Dorota Gazicka-Wójtowicz Beata Górczyńska, Katarzyna Lis.

Dorota Czarnocka-Cieciura, Dorota Gazicka-Wójtowicz Beata Górczyńska, Katarzyna Lis. Dorota Czarnocka-Cieciura, Dorota Gazicka-Wójtowicz Beata Górczyńska, Katarzyna Lis http://rcin.org.pl 1 Projekt Nr POIG.02.03.02-00-043/10 Repozytorium Cyfrowe Instytutów Naukowych realizowany w ramach

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 33/2014/2015 Rektora Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie z dnia 19 stycznia 2015 r.

Zarządzenie Nr 33/2014/2015 Rektora Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie z dnia 19 stycznia 2015 r. Zarządzenie Nr 33/2014/2015 Rektora Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie z dnia 19 stycznia 2015 r. w sprawie: zakresu zadań i obowiązków w zakresie przekazywania danych do systemu

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie zbiorami drukowanymi i elektronicznymi w Bibliotece Politechniki Łódzkiej

Zarządzanie zbiorami drukowanymi i elektronicznymi w Bibliotece Politechniki Łódzkiej Zarządzanie zbiorami drukowanymi i elektronicznymi w Bibliotece Politechniki Łódzkiej Oddział Zbiorów Tradycyjnych Mirosława Lont, Małgorzata Gruszczyńska, Elżbieta Błasiak, Krystyna Masikowska Oddział

Bardziej szczegółowo

Instrukcja. korzystania z zasobów elektronicznych Biblioteki Głównej UMCS poza uniwersytetem

Instrukcja. korzystania z zasobów elektronicznych Biblioteki Głównej UMCS poza uniwersytetem Instrukcja korzystania z zasobów elektronicznych Biblioteki Głównej UMCS poza uniwersytetem Lublin, grudzień 2015 Informacje podstawowe Biblioteka Główna UMCS dzięki zakupionemu systemowi HAN umożliwia

Bardziej szczegółowo

Karta nauczyciela akademickiego Karta kierunku/specjalności

Karta nauczyciela akademickiego Karta kierunku/specjalności Załącznik nr 1 do Uchwały nr 101 Senatu UŚ z dnia 27 maja 2008 r. Karta nauczyciela akademickiego Karta kierunku/specjalności Przygotował Uczelniany Zespół Zapewniania i Doskonalenia Jakości Kształcenia

Bardziej szczegółowo

WARIANT 2 dla zadania obejmującego bibliotekę główną 1. KRYTERIA FORMALNO-PRAWNE. Podpis dyrektora. biblioteki. poświadczający spełnienie kryterium

WARIANT 2 dla zadania obejmującego bibliotekę główną 1. KRYTERIA FORMALNO-PRAWNE. Podpis dyrektora. biblioteki. poświadczający spełnienie kryterium Kryteria Certyfikatu Biblioteka+ dla zadań realizowanych w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa Priorytet 2 Infrastruktura Bibliotek 2016-2020 WARIANT 2 dla zadania obejmującego bibliotekę główną

Bardziej szczegółowo

Kryteria przyznawania Certyfikatu Biblioteka+

Kryteria przyznawania Certyfikatu Biblioteka+ 1. KRYTERIA FORMALNO-PRAWNE Lp. Nazwa Wskaźnik 1. Biblioteka zorganizowana w formie instytucji kultury 2. Świadczenie nieodpłatnych usług bibliotecznych: udostępnianie zbiorów, działalność informacyjna

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 27/14 Burmistrza Miasta Hajnówka z dnia 18 marca 2014 roku

Zarządzenie Nr 27/14 Burmistrza Miasta Hajnówka z dnia 18 marca 2014 roku Zarządzenie Nr 27/14 Burmistrza Miasta Hajnówka z dnia 18 marca 2014 roku w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego Miejskiej Biblioteki Publicznej za 2013 rok Na podstawie art.267

Bardziej szczegółowo

Z dniem 31 sierpnia 2010 r. znoszę ze struktury organizacyjnej Politechniki Radomskiej Dział Promocji podporządkowany bezpośrednio Rektorowi.

Z dniem 31 sierpnia 2010 r. znoszę ze struktury organizacyjnej Politechniki Radomskiej Dział Promocji podporządkowany bezpośrednio Rektorowi. ZARZĄDZENIE R-29/2010 Rektora Politechniki Radomskiej im. Kazimierza Pułaskiego z dnia 6 września 2010 r. w sprawie: 1) zmian w strukturze organizacyjnej jednostek działalności administracyjnej, 2) zmiany

Bardziej szczegółowo

USŁUGI. Komputery i dostęp do internetu

USŁUGI. Komputery i dostęp do internetu USŁUGI Komputery i dostęp do internetu Usługi reprograficzne Pokoje do pracy indywidualnej i grupowej Wypożyczalnia Międzybiblioteczna Ośrodek Informacji Patentowej Bibliografia dorobku piśmienniczego

Bardziej szczegółowo

Biblioteka jest czynna od poniedziałku do soboty od godz. 8 do 20.

Biblioteka jest czynna od poniedziałku do soboty od godz. 8 do 20. Biblioteka udostępnia książki i czasopisma w wersji drukowanej i elektronicznej oraz zasoby internetowe, bazy danych, zbiory specjalne. Ogólnouczelniana sieć biblioteczna Uniwersytetu Łódzkiego składa

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 36. Senatu Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. z dnia 26 marca 2013 r. Regulamin Udostępniania Zbiorów Biblioteki Uniwersyteckiej

UCHWAŁA Nr 36. Senatu Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. z dnia 26 marca 2013 r. Regulamin Udostępniania Zbiorów Biblioteki Uniwersyteckiej UNIWERSYTET MIKOŁAJA KOPERNIKA W TORUNIU UCHWAŁA Nr 36 Senatu Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z dnia 26 marca 2013 r. Regulamin Udostępniania Zbiorów Biblioteki Uniwersyteckiej Na podstawie 76

Bardziej szczegółowo

Postępowanie rekrutacyjne na studia doktoranckie prowadzone jest w Poznaniu.

Postępowanie rekrutacyjne na studia doktoranckie prowadzone jest w Poznaniu. Uchwała nr 45/2017 Senatu Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu z dnia 24 kwietnia 2017 roku w sprawie warunków i trybu rekrutacji na I rok studiów doktoranckich stacjonarnych i niestacjonarnych

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 20/2008

ZARZĄDZENIE Nr 20/2008 ZARZĄDZENIE Nr 20/2008 Rektora Olsztyńskiej Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania im. Prof. Tadeusza Kotarbińskiego w Olsztynie z dnia: 21 listopada 2008 r. w sprawie: wprowadzenia Regulaminu Udostępniania

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 62/2017 SENATU POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ NR

UCHWAŁA NR 62/2017 SENATU POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ NR UCHWAŁA NR 62/2017 SENATU POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ NR z dnia 25 maja 2017r w sprawie: zasad podziału dotacji budżetowej oraz rozliczeń finansowych dotyczących budżetu Uczelni na 2017r Senat Politechniki

Bardziej szczegółowo

Baza PEDAGOG narzędziem edukacji informacyjnej w bibliotece

Baza PEDAGOG narzędziem edukacji informacyjnej w bibliotece Baza PEDAGOG narzędziem edukacji informacyjnej w bibliotece akademickiej Danuta Szewczyk-Kłos Biblioteka Główna Uniwersytetu Opolskiego Bibliograficzne bazy danych i ich rola w rozwoju nauki Biblioteka

Bardziej szczegółowo

Protokół z posiedzenia Rady Bibliotecznej. Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie. z dnia 8 grudnia 2014 r.

Protokół z posiedzenia Rady Bibliotecznej. Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie. z dnia 8 grudnia 2014 r. Protokół z posiedzenia Rady Bibliotecznej Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie z dnia 8 grudnia 2014 r. Lista obecności znajduje się w sekretariacie Biblioteki Głównej UP. Program posiedzenia Rady Bibliotecznej.

Bardziej szczegółowo

Przygotowanie użytkownika biblioteki akademickiej do korzystania z zasobów wiedzy na przykładzie bazy PEDAGOG

Przygotowanie użytkownika biblioteki akademickiej do korzystania z zasobów wiedzy na przykładzie bazy PEDAGOG Przygotowanie użytkownika biblioteki akademickiej do korzystania z zasobów wiedzy na przykładzie bazy PEDAGOG Danuta Szewczyk-Kłos Biblioteka Główna Uniwersytetu Opolskiego Informacja w świecie cyfrowym.

Bardziej szczegółowo

Publikacje współczesne w realiach biblioteki cyfrowej technicznej szkoły wyższej wokół pewnego przypadku

Publikacje współczesne w realiach biblioteki cyfrowej technicznej szkoły wyższej wokół pewnego przypadku Publikacje współczesne w realiach biblioteki cyfrowej technicznej szkoły wyższej wokół pewnego przypadku Jarosław Gajda (Biblioteka Politechniki Lubelskiej) Twórcy a biblioteki cyfrowe Problemy z gromadzeniem

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE OPISOWE Z DZIAŁALNOŚCI BIBLIOTEKI ZA I PÓŁROCZE 2013 ROKU

SPRAWOZDANIE OPISOWE Z DZIAŁALNOŚCI BIBLIOTEKI ZA I PÓŁROCZE 2013 ROKU SPRAWOZDANIE OPISOWE Z DZIAŁALNOŚCI BIBLIOTEKI ZA I PÓŁROCZE 2013 ROKU Tomaszów Lubelski 2013 I Sieć bibliotek Miejska Biblioteka Publiczna w Tomaszowie Lubelskim jest samorządową instytucją kultury wpisaną

Bardziej szczegółowo

VIII. Wydział Historyczny 3. Instytut Historii Sztuki

VIII. Wydział Historyczny 3. Instytut Historii Sztuki Załącznik do Uchwały nr Senatu UW z dnia 19 grudnia 2007 r. Zmiany w załączniku nr 1 do Uchwały nr 217 z dnia 23 maja 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu postępowania rekrutacyjnego na I rok

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY NAUCZYCIELSKIEGO KOLEGIUM JĘZYKÓW OBCYCH w KALISZU

REGULAMIN ORGANIZACYJNY NAUCZYCIELSKIEGO KOLEGIUM JĘZYKÓW OBCYCH w KALISZU Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 15/2005 Dyrektora NKJO Kaliszu z dnia 29.12.2005 REGULAMIN ORGANIZACYJNY NAUCZYCIELSKIEGO KOLEGIUM JĘZYKÓW OBCYCH w KALISZU I. OGÓLNE ZASADY FUNKCJONOWANIA 1. Nauczycielskie

Bardziej szczegółowo

Digitalizacja zbiorów bibliotek publicznych problemy, szanse, perspektywy

Digitalizacja zbiorów bibliotek publicznych problemy, szanse, perspektywy Digitalizacja zbiorów bibliotek publicznych problemy, szanse, perspektywy Charakterystyka zbiorów regionalnych Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej im. Hieronima Łopacińskiego w Lublinie digitalizowanych

Bardziej szczegółowo

WARIANT 1 dla zadania obejmującego łącznie bibliotekę główną i filię/filie 1. KRYTERIA FORMALNO-PRAWNE. oświadczenie dyrektora.

WARIANT 1 dla zadania obejmującego łącznie bibliotekę główną i filię/filie 1. KRYTERIA FORMALNO-PRAWNE. oświadczenie dyrektora. Kryteria Certyfikatu Biblioteka+ dla zadań realizowanych w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa Priorytet 2 Infrastruktura Bibliotek 2016-2020 WARIANT 1 dla zadania obejmującego łącznie bibliotekę

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Zarządzenia Rektora PWSZ w Nysie Nr 14/2014 z dnia 30.05.2014 r. REGULAMIN UDOSTĘPNIANIA ZBIORÓW BIBLIOTECZNYCH BIBLIOTEKI PWSZ W NYSIE

Załącznik do Zarządzenia Rektora PWSZ w Nysie Nr 14/2014 z dnia 30.05.2014 r. REGULAMIN UDOSTĘPNIANIA ZBIORÓW BIBLIOTECZNYCH BIBLIOTEKI PWSZ W NYSIE Załącznik do Zarządzenia Rektora PWSZ w Nysie Nr 14/2014 z dnia 30.05.2014 r. REGULAMIN UDOSTĘPNIANIA ZBIORÓW BIBLIOTECZNYCH BIBLIOTEKI PWSZ W NYSIE NYSA, MAJ 2014 Rozdział I --- Postanowienia ogólne Rozdział

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 49/2015/IX Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie zasad finansowania działalności badawczej

Uchwała Nr 49/2015/IX Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie zasad finansowania działalności badawczej Uchwała Nr 49/2015/IX Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie zasad finansowania działalności badawczej Działając na podstawie 130 ust. 3 Statutu Politechniki Lubelskiej, Senat

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 113/2014 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 29 października 2014 r.

Zarządzenie Nr 113/2014 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 29 października 2014 r. Zarządzenie Nr 113/2014 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 29 października 2014 r. w sprawie Zintegrowanego Systemu Informacji o Nauce i Szkolnictwie Wyższym POL-on Na podstawie art. 66 ust. 2,

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 32/2016 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 16 marca 2016 r.

Uchwała nr 32/2016 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 16 marca 2016 r. Uchwała nr 32/2016 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 16 marca 2016 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu za rok 2015

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI BIBLIOTEKI WYŻSZEJ SZKOŁY BANKOWEJ W TORUNIU W ROKU AKADEMICKIM 2010/2011

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI BIBLIOTEKI WYŻSZEJ SZKOŁY BANKOWEJ W TORUNIU W ROKU AKADEMICKIM 2010/2011 1 SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI BIBLIOTEKI WYŻSZEJ SZKOŁY BANKOWEJ W TORUNIU W ROKU AKADEMICKIM 2010/2011 System biblioteczno-informacyjny Wyższej Szkoły Bankowej w Toruniu tworzą: - Biblioteka Główna w

Bardziej szczegółowo

W dniu 9 listopada br. odbyło się pierwsze w kadencji posiedzenie Senackiej Komisji ds. Polityki Kadrowej. W posiedzeniu wzięli udział:

W dniu 9 listopada br. odbyło się pierwsze w kadencji posiedzenie Senackiej Komisji ds. Polityki Kadrowej. W posiedzeniu wzięli udział: PROTOKÓŁ nr 1 z posiedzenia Senackiej Komisji ds. Polityki Kadrowej w dniu 9 listopada 2016 r. W dniu 9 listopada br. odbyło się pierwsze w kadencji 2016-2020 posiedzenie Senackiej Komisji ds. Polityki

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE z wykonania planu finansowego za 2014 rok Biblioteki Publicznej Gminy Kotlin

SPRAWOZDANIE z wykonania planu finansowego za 2014 rok Biblioteki Publicznej Gminy Kotlin Załącznik nr 2 do zarządzenie nr 17/2015 Wójt Gminy Kotlin z 26.03.2015 r. SPRAWOZDANIE z wykonania planu finansowego za 2014 rok Biblioteki Publicznej Gminy Kotlin I. PRZYCHODY PLANOWANE PRZYCHODY LP.

Bardziej szczegółowo

KSIĘGA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA. 2. System zarządzania jakością kształcenia na WZiKS UJ

KSIĘGA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA. 2. System zarządzania jakością kształcenia na WZiKS UJ 2. System zarządzania jakością kształcenia na WZiKS UJ 2.1. Ogólne informacje o systemie zarządzania jakością kształcenia System zarządzania jakością kształcenia funkcjonujący na Wydziale Zarządzania i

Bardziej szczegółowo

Baza danych BazTech historia, twórcy, zasoby

Baza danych BazTech historia, twórcy, zasoby http://baztech.icm.edu.pl/ Baza danych BazTech historia, twórcy, zasoby Dorota Buzdygan Biblioteka Politechniki Krakowskiej VI Ogólnopolska Konferencja Naukowa Informacja w świecie cyfrowym. Technologia

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO w WARSZAWIE REKTOR

UNIWERSYTET KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO w WARSZAWIE REKTOR UNIWERSYTET KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO w WARSZAWIE REKTOR Zarządzenie Nr 36/2006 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 18 września 2006 r. w sprawie regulaminu organizacyjnego

Bardziej szczegółowo

1. Konkurs jest prowadzony w dwóch kategoriach: granty doktorskie,

1. Konkurs jest prowadzony w dwóch kategoriach: granty doktorskie, Konkurs grantów doktorskich i habilitacyjnych w roku 2015 na Wydziale Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu finansowanych z dotacji celowej na prowadzenie

Bardziej szczegółowo

Bibliotekarze dyplomowani w bibliotekach Krakowa aktywność zawodowa i naukowa

Bibliotekarze dyplomowani w bibliotekach Krakowa aktywność zawodowa i naukowa Bibliotekarze dyplomowani w bibliotekach Krakowa aktywność zawodowa i naukowa » Celem prezentacji jest określenie obszarów aktywności zawodowej i naukowej bibliotekarzy dyplomowanych i dyplomowanych pracowników

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. II. WYDZIAŁ CHEMII... 8 1.1. kierunek studiów: chemia... 8 III. WYDZIAŁ DZIENNIKARSTWA I NAUK POLITYCZNYCH... 8

SPIS TREŚCI. II. WYDZIAŁ CHEMII... 8 1.1. kierunek studiów: chemia... 8 III. WYDZIAŁ DZIENNIKARSTWA I NAUK POLITYCZNYCH... 8 SPIS TREŚCI I. WYDZIAŁ BIOLOGII... 6 1.1. kierunek studiów: biologia... 6 1.2. kierunek studiów: biotechnologia... 6 1.3. kierunek studiów: ochrona środowiska... 7 II. WYDZIAŁ CHEMII... 8 1.1. kierunek

Bardziej szczegółowo

PROJEKT ZAWIERAJĄCY POPRAWKI ZGŁOSZONE PRZEZ KOMISJĘ PRAWNO-STATUTOWĄ NA POSIEDZENIU 30 MAJA 2007 R.

PROJEKT ZAWIERAJĄCY POPRAWKI ZGŁOSZONE PRZEZ KOMISJĘ PRAWNO-STATUTOWĄ NA POSIEDZENIU 30 MAJA 2007 R. Załącznik do Uchwały nr... Senatu UW z dnia 20 czerwca 2007 r. PROJEKT ZAWIERAJĄCY POPRAWKI ZGŁOSZONE PRZEZ KOMISJĘ PRAWNO-STATUTOWĄ NA POSIEDZENIU 30 MAJA 2007 R. REGULAMIN ORGANIZACYJNY BIBLIOTEKI UNIWERSYTECKIEJ

Bardziej szczegółowo

Regulamin biblioteki szkolnej

Regulamin biblioteki szkolnej Załącznik Nr 5 do Statutu Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 im. Tadeusza Kościuszki w Stalowej Woli Regulamin biblioteki szkolnej Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 im. Tadeusza Kościuszki w Stalowej

Bardziej szczegółowo

1) III. WYDZIAŁ DZIENNIKARSTWA I NAUK POLITYCZNYCH 4. KATEDRA EUROPEISTYKI 4.1. kierunek studiów: europeistyka

1) III. WYDZIAŁ DZIENNIKARSTWA I NAUK POLITYCZNYCH 4. KATEDRA EUROPEISTYKI 4.1. kierunek studiów: europeistyka Załącznik do zarządzenia nr 44 Rektora UW z dnia 9 lipca 2012 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 19 Rektora UW z dnia 30 marca 2012 r. w sprawie wysokości opłat za usługi edukacyjne w roku akademickim

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 20 REKTORA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO. z dnia 28 marca 2013 r.

ZARZĄDZENIE NR 20 REKTORA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO. z dnia 28 marca 2013 r. ZARZĄDZENIE NR 20 REKTORA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie wysokości opłat za usługi edukacyjne w roku akademickim 2013/2014 Na podstawie art. 99 ust. 2 ustawy z dnia 27 lipca

Bardziej szczegółowo

CENTRALNA BIBLIOTEKA WOJSKOWA JAKO KRAJOWE CENTRUM DYSTRYBUCJI PUBLIKACJI NATO RTO. Dr hab. Aleksandra SKRABACZ

CENTRALNA BIBLIOTEKA WOJSKOWA JAKO KRAJOWE CENTRUM DYSTRYBUCJI PUBLIKACJI NATO RTO. Dr hab. Aleksandra SKRABACZ CENTRALNA BIBLIOTEKA WOJSKOWA JAKO KRAJOWE CENTRUM DYSTRYBUCJI PUBLIKACJI NATO RTO Dr hab. Aleksandra SKRABACZ GŁÓWNA KSIĄŻNICA WOJSKA POLSKIEGO GROMADZĄCA MATERIAŁY BIBLIOTECZNE CBW ŁĄCZYMY TEORIĘ Z PRAKTYKĄ

Bardziej szczegółowo

Kryteria Certyfikatu Biblioteka+ dla zadań realizowanych w ramach Programu Wieloletniego Kultura+ Priorytet Biblioteka+ Infrastruktura bibliotek

Kryteria Certyfikatu Biblioteka+ dla zadań realizowanych w ramach Programu Wieloletniego Kultura+ Priorytet Biblioteka+ Infrastruktura bibliotek Kryteria Certyfikatu Biblioteka+ dla zadań realizowanych w ramach Programu Wieloletniego Kultura+ Priorytet Biblioteka+ Infrastruktura bibliotek 1. KRYTERIA FORMALNO-PRAWNE 1. Biblioteka zorganizowana

Bardziej szczegółowo

Lp Numer wniosku Numer uchwały Nazwa projektu Jednostka Decyzja

Lp Numer wniosku Numer uchwały Nazwa projektu Jednostka Decyzja Lp Numer wniosku Numer uchwały Nazwa projektu Jednostka Decyzja Kwota dofinanso wania 1 I/A29/1447/2014 I-II/861/60/KP/2014 FRESMAN PARTY vol.3 ISM x IE x IPS Europeistyki Polityki Społecznej ZSS Instytutu

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 29/15 Burmistrza Miasta Hajnówka z dnia 05 marca 2015 roku

Zarządzenie Nr 29/15 Burmistrza Miasta Hajnówka z dnia 05 marca 2015 roku Zarządzenie Nr 29/15 Burmistrza Miasta Hajnówka z dnia 05 marca 2015 roku w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego Publicznej za 2014 rok Miejskiej Biblioteki Na podstawie art.267

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr../2012 Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu z dnia 23 listopada 2012 r.

Uchwała Nr../2012 Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu z dnia 23 listopada 2012 r. K. 301-1/12 Uchwała Nr../2012 Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu z dnia 23 listopada 2012 r. w sprawie zatwierdzenia założeń do planu rzeczowo - finansowego na 2013 r. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 117/2012 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 3 października 2012 r.

ZARZĄDZENIE Nr 117/2012 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 3 października 2012 r. ZARZĄDZENIE Nr 117/2012 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 3 października 2012 r. wprowadzające Regulamin premiowania pracowników Uniwersytetu Wrocławskiego niebędących nauczycielami akademickimi

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN BIBLIOTEKI GŁÓWNEJ AKADEMII MORSKIEJ W GDYNI. (wprowadzony zarządzeniem nr 25 Rektora AM z 30.11.2010r.) POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN BIBLIOTEKI GŁÓWNEJ AKADEMII MORSKIEJ W GDYNI. (wprowadzony zarządzeniem nr 25 Rektora AM z 30.11.2010r.) POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN BIBLIOTEKI GŁÓWNEJ AKADEMII MORSKIEJ W GDYNI (wprowadzony zarządzeniem nr 25 Rektora AM z 30.11.2010r.) POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Biblioteka Akademii Morskiej, zwana dalej Biblioteką, jest jednostką

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ MECHANICZNY Instytut Technologii Maszyn i Automatyzacji. Wydatki strukturalne EWIDENCJONOWANIE I SPRAWOZDAWCZOŚĆ

WYDZIAŁ MECHANICZNY Instytut Technologii Maszyn i Automatyzacji. Wydatki strukturalne EWIDENCJONOWANIE I SPRAWOZDAWCZOŚĆ WYDZIAŁ MECHANICZNY Instytut Technologii Maszyn i Automatyzacji Wydatki strukturalne EWIDENCJONOWANIE I SPRAWOZDAWCZOŚĆ 13 maja 2011 Wydatki strukturalne akty prawne Ustawa o finansach publicznych z dn.

Bardziej szczegółowo