Obręb. Nie dotyczy (null) Brak danych Bierkowice Gosławice Grotowice. Kolonia Gosławicka. Nowa Wieś Królewska. Półwieś Szczepanowice Wójtowa Wieś

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Obręb. Nie dotyczy (null) Brak danych Bierkowice Gosławice Grotowice. Kolonia Gosławicka. Nowa Wieś Królewska. Półwieś Szczepanowice Wójtowa Wieś"

Transkrypt

1 Załącznik nr 3 do QSA/08/TT Obręb BIE GOS GRS GRT GRU KGO MAL NWK OPO POL SZC WWI WRO ZAK Bierkowice Gosławice Groszowice Grotowice Grudzice Kolonia Gosławicka Malina Nowa Wieś Królewska Opole Półwieś Szczepanowice Wójtowa Wieś Wróblin Zakrzów Właściciel WIK WiK Opole Dowoly tekst gdy inny od w/w Źródło P A B D F G M N I Pomiar na osnowę i obliczenia, w tym pomiary GPS powiązane z osnową Pomiar wykrywaczem przewodów Dane branŝowe Digitalizacja mapy i wektoryzacja rastra mapy Fotogrametria GPS bez powiązania z osnową Pomiar w oparciu o elementy mapy lub dane projektowe Niepoprawne - brak miar kontrolnych, podejrzane lub oczywiście błędne Inne 1

2 Stan C N Funkcja G R F K Czynny Nieczynny Przewód główny Przewód rozdzielczy Przyłącze funkcyjne Przyłącze komercyjne Typ WM WR KD KO KS Wodociąg magistrala Wodociąg rozdzielczy Kanalizacja deszczowa Kanalizacja ogólnospławna Kanalizacja sanitarna Ciśnienie NC WC GR TL Sieć wodociągowa niskiego ciśnienia Sieć wodociągowa wysokiego ciśnienia Sieć kanalizacyjna grawitacyjna Sieć kanalizacyjna tłoczna Armatura HYD HYN HYP INN Hydrant nieznany Hydrant nadziemny Hydrant podziemny Inny 2

3 KIE KOL KON KRO KSZ MUF OBE ODP OSA PPD RED SEP SIO STD STG STR STW SZS TRO WZW WLA WPU WYK ZAK ZAW ZAS ZDR ZWE Kielich Kolano Kołnierz Króciec Kształtka Mufa Obejma Odpowietrznik Osadnik Przepompownia domowa Redukcja średnicy Separator Siodło Studnia Studnia głębinowa Studnia rewizyjna Studnia wodomierzowa Szafka sterownicza Trójnik Węzeł Właz Wpust uliczny Wylot kanału Zastawka Zawór / zasuwa Zaślepienie Zdrój uliczny ZwęŜka Obiekt HYF KOM PPS OBU Hydroforownia Komora Przepompownia sieciowa Obrys obudowy G7_WOD GUPWGB GUPWLB GUPWOC GUPWLC GUPWOH GUPWLH Wejście do budynku przewodu ogólnego Wejście do budynku przewodu lokalnego Zmiana cech przewodu ogólnego Zmiana cech przewodu lokalnego Punkt pomiaru wysokości przewodu ogólnego Punkt pomiaru wysokości przewodu lokalnego 3

4 GUPWOF GUPWLF GUPWON GUPWLN GUPWOM GUPWLM GUPWOA GUPWLA GUPWO GUPWL GUPWOW GUPWLW GUPWOL GUPWLL GUPWOS GUPWLS GUPWOG GUPWLG GUPWOU GUPWLU GUPWOZ GUPWLZ GUPWOD GUPWLD GUPWOY GUPWLY GUPWOE GUPWLE GUPWOT GUPWLT GUPWUW GUPWNP GUPWSZ GUPWTZ GUPWTS GUPWWD GUPWWM GUPWWZ GUPWKR GUSWUO GULWOO GULWLO GULWO GULWON GULWLN GULWN GULWUC GULWUB Punkt inny przewodu ogólnego Punkt inny przewodu lokalnego Studzienka przewodu ogólnego Studzienka przewodu lokalnego Komora podziemna przewodu ogólnego Komora podziemna przewodu lokalnego Armatura inna przewodu ogólnego Armatura inna przewodu lokalnego Armatura niezidentyfikowana przewodu ogólnego Armatura niezidentyfikowana przewodu lokalnego Hydrant przewodu ogólnego Hydrant przewodu lokalnego Zdrój uliczny przewodu ogólnego Zdrój uliczny przewodu lokalnego Studnia przewodu ogólnego Studnia przewodu lokalnego Studnia głębinowa przewodu ogólnego Studnia głębinowa przewodu lokalnego Ujęcie wody przewodu ogólnego Ujęcie wody przewodu lokalnego Zawór lub zasuwa liniowa przewodu ogólnego Zawór lub zasuwa liniowa przewodu lokalnego Zawór lub zasuwa domowa przewodu ogólnego Zawór lub zasuwa domowa przewodu lokalnego Zawór lub zasuwa hydrantowa przewodu ogólnego Zawór lub zasuwa hydrantowa przewodu lokalnego Zawór lub zasuwa rezerwowa przewodu ogólnego Zawór lub zasuwa rezerwowa przewodu lokalnego Trójnik przewodu ogólnego Trójnik przewodu lokalnego Urządzenie wodociągowe Dalszy przebieg nieznany Szafa sterownicza Wejście/wyjście z tunelu zbiorczego Trójnik zaślepiony Właz prostokątny Właz kwadratowy Właz okrągły Kratka wywietrznika Komora podziemna wodociągowa Oś odcinka przewodu podziemnego wodociągowego ogólnego Oś odcinka przewodu podziemnego wodociągowego lokalnego Oś odcinka przewodu podziemnego wodociągowego nieokreślonego Oś odcinka przewodu na/nadziemnego wodociągowego ogólnego Oś odcinka przewodu na/nadziemnego wodociągowego lokalnego Oś odcinka przewodu na/nadziemnego wodociągowego nieokreślonego Obrys obudowy przewodu wodociągowego na/nadziemnego Obrys obudowy przewodu wodociągowego podziemnego 4

5 G7_KAN GUPKGB GUPKSB GUPKDB GUPKPB GUPKLB GUPKOC GUPKSC GUPKDC GUPKPC GUPKLC GUPKOH GUPKSH GUPKDH GUPKPH GUPKLH GUPKOF GUPKSF GUPKDF GUPKPF GUPKLF GUPKON GUPKSN GUPKDN GUPKPN GUPKLN GUPKOM GUPKSM GUPKDM GUPKPM GUPKLM GUPKOA GUPKSA GUPKDA GUPKPA GUPKLA GUPKO GUPKS GUPKD GUPKP GUPKL GUPKOZ GUPKSZ GUPKDZ GUPKRZ GUPKLZ GUPKOT Wejście do budynku kanalizacji ogólnospławnej (*KO) Wejście do budynku kanalizacji sanitarnej (*KS) Wejście do budynku kanalizacji deszczowej (*KD) Wejście do budynku kanalizacji przemysłowej (*KP) Wejście do budynku kanalizacji lokalnej (*KL) Zmiana cech KO Zmiana cech KS Zmiana cech KD Zmiana cech KP Zmiana cech KL Punkt pomiaru wysokości KO Punkt pomiaru wysokości KS Punkt pomiaru wysokości KD Punkt pomiaru wysokości KP Punkt pomiaru wysokości KL Punkt inny KO Punkt inny KS Punkt inny KD Punkt inny KP Punkt inny KL Studzienka KO Studzienka KS Studzienka KD Studzienka KP Studzienka KL Komora podziemna KO Komora podziemna KS Komora podziemna KD Komora podziemna KP Komora podziemna KL Armatura inna KO Armatura inna KS Armatura inna KD Armatura inna KP Armatura inna KL Armatura niezidentyfikowana KO Armatura niezidentyfikowana KS Armatura niezidentyfikowana KD Armatura niezidentyfikowana KP Armatura niezidentyfikowana KL Zawór lub zasuwa liniowa KO Zawór lub zasuwa liniowa KS Zawór lub zasuwa liniowa KD Zawór lub zasuwa liniowa KP Zawór lub zasuwa liniowa KL Wcinka lub trójnik KO 5

6 GUPKST GUPKDT GUPKPT GUPKLT GUPKOU GUPKSU GUPKDU GUPKPU GUPKLU GUPKOY GUPKSY GUPKDY GUPKPY GUPKLY GUPKOL GUPKSL GUPKDL GUPKPL GUPKLL GUPKOS GUPKSS GUPKDS GUPKPS GUPKLS GUPKOK GUPKSK GUPKDK GUPKPK GUPKLK GUPKOW GUPKSW GUPKDW GUPKPW GUPKLW GUPKOG GUPKSG GUPKDG GUPKPG GUPKLG GUPKUK GUPKNP GUPKTZ GUPKKR GUPKWD GUPKWM GUPKWZ GUSKUO GULKOO GULKSO GULKDO GULKPO GULKLO Wcinka lub trójnik KS Wcinka lub trójnik KD Wcinka lub trójnik KP Wcinka lub trójnik KL Przepompownia KO Przepompownia KS Przepompownia KD Przepompownia KP Przepompownia KL Wylot kanału KO Wylot kanału KS Wylot kanału KD Wylot kanału KP Wylot kanału KL Osadnik lokalny KO Osadnik lokalny KS Osadnik lokalny KD Osadnik lokalny KP Osadnik lokalny KL Osadnik piaskowy KO Osadnik piaskowy KS Osadnik piaskowy KD Osadnik piaskowy KP Osadnik piaskowy KL Kratka ściekowa KO Kratka ściekowa KS Kratka ściekowa KD Kratka ściekowa KP Kratka ściekowa KL Kratka wywietrznika KO Kratka wywietrznika KS Kratka wywietrznika KD Kratka wywietrznika KP Kratka wywietrznika KL Punkt zlewu nieczystości KO Punkt zlewu nieczystości KS Punkt zlewu nieczystości KD Punkt zlewu nieczystości KP Punkt zlewu nieczystości KL Urządzenie kanalizacyjne Dalszy przebieg nieznany Wejście/wyjście z tunelu zbiorczego Wpust uliczny z przykanalikiem Właz prostokątny Właz kwadratowy Właz okrągły Komora podziemna kanalizacyjna Oś odcinka przewodu podziemnego KO Oś odcinka przewodu podziemnego KS Oś odcinka przewodu podziemnego KD Oś odcinka przewodu podziemnego KP Oś odcinka przewodu podziemnego KL 6

7 GULKU GULKON GULKSN GULKDN GULKPN GULKLN GULKN GULKUC GULKUB GULKDK Oś odcinka przewodu podziemnego kanalizacji nieokreślonej (*KN) Oś odcinka przewodu na/nadziemnego KO Oś odcinka przewodu na/nadziemnego KS Oś odcinka przewodu na/nadziemnego KD Oś odcinka przewodu na/nadziemnego KP Oś odcinka przewodu na/nadziemnego KL Oś odcinka przewodu na/nadziemnego KN Obrys obudowy przewodu kanalizacyjnego na/nadziemnego Obrys obudowy przewodu kanalizacyjnego podziemnego Korytko ściekowe kanalizacji deszczowej K1 BPO Budowla podziemna WLD Właz prostokątny WLM Właz kwadratowy WLZ Właz okrągły ZAS Zasuwa liniowa KRW Kratka wywietrznika KRA Kratka ściekowa HYP Hydrant HYZ Zdrój uliczny UPW Oś sieci wodociągowej podziemnej UPK Oś sieci kanalizacyjnej podziemnej UOW Komora podziemna wodociągowa UOK Komora podziemna kanalizacyjna UGW Punkt pomierzonej wysokości przewodu wodociągowego UGK Punkt pomierzonej wysokości przewodu kanalizacyjnego UW Oś projektowanego przewodu wodociągowego UK Oś projektowanego przewodu kanalizacyjnego UBW Obrys obudowy przewodu podziemnego wodociągowego UBK Obrys obudowy przewodu podziemnego kanalizacyjnego TRW Wcinka lub trójnik na przewodzie wodociągowym WCI Wcinka lub trójnik na przewodzie kanalizacyjnym WLW Wylot kanału ( wylew ) SZB Osadnik kanalizacji lokalnej STE Szafa sterownicza USW Punkt zmiany cech /sposobu inwentaryzacji przewodu wodociągowego USK Punkt zmiany cech /sposobu inwentaryzacji przewodu kanalizacyjnego UKW Symbol komory podziemnej wodociągowej UKK Symbol komory podziemnej kanalizacyjnej STD Studnia STG Studnia głębinowa FON Fontanna 7

8 Izolacja N Z K O Nagi, bez obudowy W kanale zbiorczym W kanalizacji W otulinie, w osłonie Przebieg N Z P B Nadziemny (na podporach) Naziemny Podziemny Wewnątrz budynku lub budowli Materiał A T B C G K M O V P S E Z Aluminium Azbestocement Beton Cegła GRP Kamionka Miedź Ołów PCV Polietylen Stal śelbet śeliwo 8

GŁÓWNY GEODETA KRAJU WYTYCZNE TECHNICZNE G - 4.4 PRACE GEODEZYJNE ZWIĄZANE Z PODZIEMNYM UZBROJENIEM TERENU

GŁÓWNY GEODETA KRAJU WYTYCZNE TECHNICZNE G - 4.4 PRACE GEODEZYJNE ZWIĄZANE Z PODZIEMNYM UZBROJENIEM TERENU GŁÓWNY GEODETA KRAJU WYTYCZNE TECHNICZNE G - 4.4 PRACE GEODEZYJNE ZWIĄZANE Z PODZIEMNYM UZBROJENIEM TERENU ---------------------------------- Warszawa 1987 r. Wytyczne opracował zespół w składzie: Marian

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY BRANśY INSTALACYJNEJ (KANALIZACJA SANITARNA, SIEĆ WODOCIĄGOWA)

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY BRANśY INSTALACYJNEJ (KANALIZACJA SANITARNA, SIEĆ WODOCIĄGOWA) PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY BRANśY INSTALACYJNEJ (KANALIZACJA SANITARNA, SIEĆ WODOCIĄGOWA) INWESTYCJI POD NAZWĄ: UZBROJENIE TERENU OSIEDLA DOMKÓW JEDNORODZINNYCH W CIEPŁOWODACH ADRES : 57-211 Ciepłowody

Bardziej szczegółowo

PREZYDENT MIASTA RZESZOWA. Województwo podkarpackie, miasto Rzeszów PROJEKT BUDOWLANY. Funkcja Tytuł, Imię i Nazwisko Nr uprawnień Podpis Data

PREZYDENT MIASTA RZESZOWA. Województwo podkarpackie, miasto Rzeszów PROJEKT BUDOWLANY. Funkcja Tytuł, Imię i Nazwisko Nr uprawnień Podpis Data INWESTOR: PRZEDSIĘWZIĘCIE BUDOWLANE: PREZYDENT MIASTA RZESZOWA ROZBUDOWA DK NR 4 w km 595+885 POPRZEZ BUDOWĘ PRZEJŚCIA PODZIEMNEGO POD UL. POWSTAŃCÓW WARSZAWY W RZESZOWIE W RAMACH ZADANIA INWESTYCYJNEGO

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI TECHNICZNE PRZYŁĄCZANIA DO MIEJSKIEJ SIECI CIEPŁOWNICZEJ W SUWAŁKACH (wydanie 3)

OGÓLNE WARUNKI TECHNICZNE PRZYŁĄCZANIA DO MIEJSKIEJ SIECI CIEPŁOWNICZEJ W SUWAŁKACH (wydanie 3) PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ w SUWAŁKACH Spółka z o.o. OGÓLNE WARUNKI TECHNICZNE PRZYŁĄCZANIA DO MIEJSKIEJ SIECI CIEPŁOWNICZEJ W SUWAŁKACH (wydanie 3) Opracowali Marek Ciężkowski Artur Rejterada

Bardziej szczegółowo

Projekt budowlany przyłączy wodociągowych

Projekt budowlany przyłączy wodociągowych EGZ. NR 1 Projekt budowlany przyłączy wodociągowych Obiekt: Przyłącza wodociągowe Adres: Leśna Podl., 21-542 Leśna Podlaska dz. nr ewid. 14/5, 14/7, 15, 16/20, 16/21, 178,14/6,17 Branża: Sanitarna Inwestor:

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY Biuro Inżynierskie Anna Gontarz-Bagińska Nowy Świat ul. Nad Jeziorem 13, 80-299 Gdańsk-Osowa tel. / fax. (058) 522-94-34, www.biagb.pl biuro@biagb.pl PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY TEMAT LOKALIZACJA INWESTOR

Bardziej szczegółowo

Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji WOD.-KAN.

Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji WOD.-KAN. Zespó³ autorów pod redakcj¹ dr. hab. in. Zygmunta Suligowskiego Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji WOD.-KAN. Poradnik kierownika budowy i inspektora nadzoru Zespół autorów pod redakcją

Bardziej szczegółowo

Ul. Podlesie 1 32 641 Przeciszów. Adres obiektu budowlanego: Działka Nr 2877 w Przeciszowie, powiat oświęcimski, województwo małopolskie

Ul. Podlesie 1 32 641 Przeciszów. Adres obiektu budowlanego: Działka Nr 2877 w Przeciszowie, powiat oświęcimski, województwo małopolskie PROJEKT BUDOWLANY Przebudowa zjazdu, budowa odwodnienia, remont drogi do Zespołu Szkół Podstawowo Gimnazjalnych w Przeciszowie, ul. Szkolna 93 na dz. Nr 2877 Inwestor: Gmina Przeciszów Ul. Podlesie 1 32

Bardziej szczegółowo

Mgr inż. Andrzej Klecha, 39-300 Mielec ul. Orzeszkowej 14 PROJEKT WYKONAWCZY. Dla zadania pn.:

Mgr inż. Andrzej Klecha, 39-300 Mielec ul. Orzeszkowej 14 PROJEKT WYKONAWCZY. Dla zadania pn.: Zarzadzanie i Doradztwo Budownictwo Ladowe Mgr inż. Andrzej Klecha, 39-300 Mielec ul. Orzeszkowej 14 Egz. Nr 3... PROJEKT WYKONAWCZY Dla zadania pn.: Budowa parkingu od strony pd-zachodniej na około 28

Bardziej szczegółowo

System instalacji sanitarnych i grzewczych Wavin Tigris. Katalog produktów. Solutions for Essentials

System instalacji sanitarnych i grzewczych Wavin Tigris. Katalog produktów. Solutions for Essentials EPIC G111, L61, X46, X719 kwiecień 2014 System instalacji sanitarnych i grzewczych Wavin Tigris Katalog produktów DO INSTALACJI CIEPŁEJ I ZIMNEJ WODY UŻYTKOWEJ, CENTRALNEGO OGRZEWANIA I OGRZEWANIA PODŁOGOWEGO

Bardziej szczegółowo

SYSTEMY RUR KAMIONKOWYCH METODA WYKOPU OTWARTEGO. WYTRZYMAŁE. DŁUGOWIECZNE. INNOWACYJNE.

SYSTEMY RUR KAMIONKOWYCH METODA WYKOPU OTWARTEGO. WYTRZYMAŁE. DŁUGOWIECZNE. INNOWACYJNE. SYSTEMY RUR KAMIONKOWYCH METODA WYKOPU OTWARTEGO. WYTRZYMAŁE. DŁUGOWIECZNE. INNOWACYJNE. 2 STEINZEUG-KERAMO ZAKŁADY PRODUKCYJNE: Niemcy: Frechen i Bad Schmiedeberg Belgia: Hasselt Holandia: Belfeld PRACOWNICY:

Bardziej szczegółowo

Realizacja projektu pod nazwą Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Olecku

Realizacja projektu pod nazwą Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Olecku Realizacja projektu pod nazwą Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Olecku Autor: inż. Wiesław Klaus, główny technolog PWiK Sp. z o.o. w Olecku Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej w Olecku

Bardziej szczegółowo

WARUNKI TECHNICZNE, JAKIM POWINNY ODPOWIADAĆ LINIE METRA I ICH USYTUOWANIE

WARUNKI TECHNICZNE, JAKIM POWINNY ODPOWIADAĆ LINIE METRA I ICH USYTUOWANIE WARUNKI TECHNICZNE, JAKIM POWINNY ODPOWIADAĆ LINIE METRA I ICH USYTUOWANIE Warszawa, 2007 r. DZIAŁ I PRZEPISY OGÓLNE 1. Warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać linie metra i ich usytuowanie, przy

Bardziej szczegółowo

wt60_po_uzgod_09_03_06proj28_czarny 1

wt60_po_uzgod_09_03_06proj28_czarny 1 wt60_po_uzgod_09_03_06proj28_czarny 1 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 12 marca 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich

Bardziej szczegółowo

ECONCEPT 15-25 A Kocioł kondensacyjny wiszący jednofunkcyjny

ECONCEPT 15-25 A Kocioł kondensacyjny wiszący jednofunkcyjny Kocioł kondensacyjny wiszący jednofunkcyjny INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA, INSTALOWANIA I KONSERWACJI 2 ! Uważnie przeczytać ostrzeżenia znajdujące się w niniejszej instrukcji, ponieważ dostarczają one ważnych

Bardziej szczegółowo

Opole, dnia 5 maja 2014 r. Poz. 1213 UCHWAŁA NR LVII/866/14 RADY MIASTA OPOLA. z dnia 24 kwietnia 2014 r.

Opole, dnia 5 maja 2014 r. Poz. 1213 UCHWAŁA NR LVII/866/14 RADY MIASTA OPOLA. z dnia 24 kwietnia 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO Opole, dnia 5 maja 2014 r. Poz. 1213 UCHWAŁA NR LVII/866/14 RADY MIASTA OPOLA z dnia 24 kwietnia 2014 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na

Bardziej szczegółowo

16.0.0.1 LOGSTOR Detect Przegląd

16.0.0.1 LOGSTOR Detect Przegląd 16.0.0.1 LOGSTOR Detect Przegląd Wprowadzenie Niniejszy rozdział omawia podstawy i zasady działania oraz zawiera opis elementów składowych systemu nadzoru rur preizolowanych LOGSTOR Detect. Spis treści

Bardziej szczegółowo

z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie

z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690, z 2003 r. Nr 33, poz. 270

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 1999 Nr 74 poz. 836 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI

Dz.U. 1999 Nr 74 poz. 836 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI Kancelaria Sejmu s. 1/1 Dz.U. 1999 Nr 74 poz. 836 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI z dnia 16 sierpnia 1999 r. w sprawie warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych.

Bardziej szczegółowo

PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA MIASTA RZESZOWA NA LATA 2013-2016, Z UWZGLĘDNIENIEM ZADAŃ ZREALIZOWANYCH W 2013 ROKU ORAZ PERSPEKTYWĄ NA LATA 2017-2020

PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA MIASTA RZESZOWA NA LATA 2013-2016, Z UWZGLĘDNIENIEM ZADAŃ ZREALIZOWANYCH W 2013 ROKU ORAZ PERSPEKTYWĄ NA LATA 2017-2020 Załącznik do uchwały Nr LXIII/1158/2013 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 14 listopada 2013 r. PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA MIASTA RZESZOWA NA LATA 2013-2016, Z UWZGLĘDNIENIEM ZADAŃ ZREALIZOWANYCH W 2013 ROKU

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY LUBIATOWO, DZIAŁKA NR 303, OBR. EW. KIERZKOWO, GMINA CHOCZEWO

PROJEKT WYKONAWCZY LUBIATOWO, DZIAŁKA NR 303, OBR. EW. KIERZKOWO, GMINA CHOCZEWO JEDNOSTKA PROJEKTOWA PROJEKT WYKONAWCZY INWESTYCJA: Projekt przebudowy i rozbudowy budynku hali rakiet z adaptacja na cele ośrodka terapii dziennej osób niepełnosprawnych, z instalacjami wewnętrznymi (elektryką,

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi CAESAR 14 3 E *1.032004PL*

Instrukcja obsługi CAESAR 14 3 E *1.032004PL* Instrukcja obsługi PL CAESAR 14 3 E *1.032004PL* Immergas Polska Sp. z o.o. uchyla się od odpowiedzialności spowodowanej błędami w druku. Immergas Polska Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian.

Bardziej szczegółowo

WINDSOR - 25 WINDSOR - 30 WINDSOR - 50

WINDSOR - 25 WINDSOR - 30 WINDSOR - 50 IO-350-Windsor-25-30-50-PL.doc / 4.0.200 IO-350:2009 str.0 DWUFUNKCYJNE WINDSOR - 25 WINDSOR - 30 JEDNOFUNKCYJNE WINDSOR - 25 WINDSOR - 30 WINDSOR - 50 IO-350-Windsor-25-30-50-PL.doc / 4.0.200 IO-350:2009

Bardziej szczegółowo

Obowiązujące akty prawne:

Obowiązujące akty prawne: 1. WSTĘP 1.1. Cel i zakres opracowania Celem Raportu o oddziaływaniu na środowisko planowanego przedsięwzięcia, polegającego na budowie Obwodnicy Augustowa w ciągu drogi krajowej nr 8 Wrocław Warszawa

Bardziej szczegółowo

REALIZACJA ROBÓT BUDOWLANYCH

REALIZACJA ROBÓT BUDOWLANYCH REALIZACJA ROBÓT BUDOWLANYCH W ŚWIETLE OBOWIĄZUJĄCYCH PRZEPISÓW PRAWA BUDOWLANEGO Prowadzenie: mgr inż. Krzysztof Piątek Styczeń 2012 r. Spis treści: A. Czynności przygotowawcze poprzedzające rozpoczęcie

Bardziej szczegółowo

E-PROJEKT. OBIEKT : Budowa publicznego budynku Ośrodka Zdrowia Smardzewice ul. Główna dz. Nr 411 i 412

E-PROJEKT. OBIEKT : Budowa publicznego budynku Ośrodka Zdrowia Smardzewice ul. Główna dz. Nr 411 i 412 E-PROJEKT Wiesław Baluta --------------------------------------------------------------------------------------- PROJEKT BUDOWLANY WEWNĘTRZNYCH INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH OBIEKT : Budowa publicznego budynku

Bardziej szczegółowo

Lucyna Maria Szymańska 07-410 Ostrołęka ul. Gen. Prądzyńskiego 1 m.19 tel. (029) 764-44-88 NIP: 758-112-64-78 REGON 550739015 kom.

Lucyna Maria Szymańska 07-410 Ostrołęka ul. Gen. Prądzyńskiego 1 m.19 tel. (029) 764-44-88 NIP: 758-112-64-78 REGON 550739015 kom. USŁUGI PROJEKTOWO-BUDOWLANE Lucyna Maria Szymańska 07-410 Ostrołęka ul. Gen. Prądzyńskiego 1 m.19 tel. (029) 764-44-88 NIP: 758-112-64-78 REGON 550739015 kom. 602 702 324 EGZ. WYKONAWCY PROJEKT BUDOWLANY

Bardziej szczegółowo

PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA GMINY WĘGORZEWO

PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA GMINY WĘGORZEWO PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA GMINY WĘGORZEWO NA LATA 2004-2011 Autor opracowania: JERZY KOZŁOWSKI Konsultanci: mgr inż. Karolina Kładko mgr inż. Jolanta Pawlak mgr inż. Paweł Pytel mgr Danuta Ilasz mgr Marek

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA KOLEKTORY Z TWORZYW SZTUCZNYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA KOLEKTORY Z TWORZYW SZTUCZNYCH 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot ST SPECYFIKACJA TECHNICZNA KOLEKTORY Z TWORZYW SZTUCZNYCH Przedmiotem Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót, związanych z budową kolektorów z

Bardziej szczegółowo

IV. ZASADY PROJEKTOWE DLA KANALIZACJI

IV. ZASADY PROJEKTOWE DLA KANALIZACJI IV. ZASADY PROJEKTOWE DLA KANALIZACJI 4.1. Zasady projektowe dla kanalizacji grawitacyjnej Poniej przedstawiono zasady, którymi naley kierowa si przy programowaniu, a głównie projektowaniu układu sieci

Bardziej szczegółowo