UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE 1999 2008"

Transkrypt

1 GŁÓWNA BIBLIOTEKA PRACY I ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE (literatura polska w wyborze) Oprac. Alina Kulesza Warszawa 2008

2 - II - GŁÓWNA BIBLIOTEKA PRACY I ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO ul. Limanowskiego Warszawa tel./fax BIBLIOGRAFIE (113) Social Insurance (Selected Polish Literature) Druk ZWP MPiPS. Zam. 76/09. Format A5. Nakład 120 egz.

3 - III - SPIS TREŚCI Przedmowa... Wykaz skrótów tytułów czasopism i wydawnictw ciągłych... Objaśnienia skrótów nazw instytucji wydawniczych... Wykaz skrótów... Wykaz symboli... VII IX XIV XVI XVI Spis bibliograficzny I. TEORETYCZNE PROBLEMY UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH... 1 II. PRAWNE ASPEKTY SYSTEMU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH Zagadnienia ogólne Koordynacja polskiego systemu ubezpieczeń społecznych z regulacjami unijnymi Umowy międzynarodowe Zakres działania i funkcje Zakładu Ubezpieczeń Społecznych 28 III. SYSTEM FINANSOWY UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH IV. PODLEGANIE UBEZIECZENIOM OBOWIĄZKI PŁATNIKÓW SKŁADEK Powszechny obowiązek ubezpieczenia społecznego Obowiązek ubezpieczenia osób prowadzących działalność gospodarczą Obowiązek ubezpieczenia zleceniobiorców Obowiązek ubezpieczenia twórców Obowiązek ubezpieczenia osób duchownych Obowiązek ubezpieczenia migrantów Opłacanie i rozliczanie składek Dokumentacja ubezpieczeniowa V. ŚWIADCZENIA EMERYTALNO-RENTOWE Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH Problemy nowego systemu emerytalnego... 85

4 - IV - 2. Emerytury a. Ustalanie świadczeń powszechnych b. Emerytury wcześniejsze c. Emerytury dla zatrudnionych w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze d. Odrębne formy świadczeń emerytalnych e. Kapitał początkowy Renty a. Ustalanie prawa do świadczeń b. Renta z tytułu niezdolności do pracy c. Renta rodzinna d. Renta szkoleniowa d. Renta socjalna Emerytury i renty a zatrudnienie Waloryzacja świadczeń Zasiłek pogrzebowy VI. ŚWIADCZENIA Z UBEZPIECZENIA CHOROBOWEGO Zasiłek chorobowy Świadczenie rehabilitacyjne Zasiłek wyrównawczy Zasiłek macierzyński Zasiłek opiekuńczy VII. ŚWIADCZENIA Z UBEZPIECZENIA WYPADKOWEGO Świadczenia zasiłkowe Świadczenia odszkodowawcze Świadczenia rentowe VIII. OTWARTE FUNDUSZE EMERYTALNE IX. PRACOWNICZE PROGRAMY EMERYTALNE Formy pracowniczego programu emerytalnego Indywidualne konto emerytalne Indeks alfabetyczny

5 - V - CONTENTS Preface... VII The register of periodicals titles and its abbreviations... IX The explanations concerning the names abbreviations of publishing institutions... XIV The abbreviations register... XVI The symbols register... XVI The bibliographical register I. TEORETICAL ASPECTS OF SOCIAL SECURITY... 1 II. LEGAL ASPECTS OF THE SOCIAL SECURITY SYSTEM General questions Co-ordination of he Polish system of social security with EU regulations International agreements concerning social security The scope of assignments and functions of the Social Security Institution III. FINANCING OF THE SOCIAL SECURITY SYSTEM IV. INSURANCE LIABILITY DUTIES OF CONTRIBUTION PAYERS Compulsory system of social security Insurance of persons running business outside of agriculture Insurance of contractors Insurance of authors Insurance of clargymen Insurance of migrants Payments and accounting of contributions Insurance documentation V. PENSIONS FINANCED BY SOCIAL INSURANCE FUND Problems of the new pension scheme... 85

6 - VI - 2. Old age pensions a. Establishment the right to social insurance benefits b. Early retirement c. Pensions for persons employed in special conditions or in special character d Other forms of pension benefits e. Initial capital Pensions a. Establishment the right to social insurance benefits b. Disablity pensions c. Family benefits d. Training pensions d. Social pensions Combining pensions with work Pensions indexation Funeral grant VI. SICK INSURANCE BENEFITS Sickness benefits Rehabilitation benefits Compensatory allowances Maternity allowances Care allowances VII. LUMP-SUM COMPENSATIONS IN RESPECT OF ACCIDENTS AT WORK Benefits Compensations Pensions benefis VIII. OPEN PENSION FUNDS IX. OCCUPACIONAL PENSION PROGRAMMES Different forms of occupational pension programmes Individual pension accounts The alphabetical index

7 - VII - PRZEDMOWA Bibliografia Ubezpieczenia społeczne prezentuje polskie piśmiennictwo na temat reformowanego sytemu ubezpieczeń społecznych i dostosowania ich do warunków gospodarki rynkowej. Zakres bibliografii obejmuje, tak jak ustawa wiodąca o systemie ubezpieczeń społecznych, ubezpieczenia emerytalne, rentowe, chorobowe i wypadkowe oraz powiązane z nowym systemem emerytalno-rentowym fundusze emerytalne i pracownicze programy emerytalne. Bibliografia rejestruje na podstawie dokumentacji zbiorów Głównej Biblioteki Pracy i Zabezpieczenia Społecznego (Bibliografii Ekonomicznych i Społecznych Zagadnień Pracy) oraz innych wydawnictw informacyjnych (Bibliografii Zawartości Czasopism i Przewodnika Bibliograficznego Biblioteki Narodowej) prace naukowe i popularnonaukowe, zarówno wydawnictwa zwarte, jak i artykuły z czasopism, podstawowe akty prawne ustawy opublikowane w tym okresie. Zebrany materiał, liczący 1581 pozycji numerowanych, w tym wiele zbiorowych, usystematyzowany został w dziewięciu działach głównych: I. Teoretyczne problemy ubezpieczeń społecznych; II. Prawne aspekty systemu ubezpieczeń społecznych; III. System finansowy ubezpieczeń społecznych; IV. Podleganie ubezpieczeniom obowiązki płatników składek; V. Świadczenia emerytalno-rentowe z funduszu ubezpieczeń społecznych; VI. Świadczenia z ubezpieczenia chorobowego; VII. Świadczenia z ubezpieczenia wypadkowego; VIII. Otwarte fundusze emerytalne; IX. Pracownicze programy emerytalne. W obrębie poszczególnych działów i poddziałów stosowano alfabetyczne szeregowanie pozycji, w niektórych zastosowano odsyłacze prowadzące do pozycji o pokrewnej problematyce zarejestrowanych w innym dziale. Opis pozycji bibliograficznych jest uproszczony i zawiera niezbędne elementy identyfikujące daną publikację. Bibliografię uzupełniają wykazy skrótów tytułów czasopism, instytucji wydawniczych, skrótów i symboli oraz indeks alfabetyczny. Warszawa, grudzień 2008 r.

8 - VIII -

9 - IX - WYKAZ SKRÓTÓW TYTUŁÓW CZASOPISM I WYDAWNICTW CIĄGŁYCH Acta Elb. Acta Elbingensia Acta Sci. Acad. Ostrov. Acta Scientifica Academiae Ostroviensis Acta UL, Fol. Oecon. Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica Acta UNC, Ekon. Acta Universitatis Nicolai Copernici. Ekonomia Acta Univ. Wratisl., Prz. Prawa Acta Universitatis Wratislaviensis. Przegląd Prawa i Administracji Admin. Publ. Administracja Publiczna (Białystok) Ann. UMCS, Sect. H Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio H Oeconomia Antidotum Antidotum. Zarządzanie w Opiece Zdrowotnej Arch. Pol. Archiwista Polski Atest Atest. Ochrona Pracy Athenaeum Athenaeum : Polska w świecie Aux. Soc. Auxilium Sociale. Wsparcie Społeczne Bad. Nauk. / WSUmiej. Kielce Badania Naukowe / Wyższa Szkoła Umiejętności w Kielcach Bank i Kredyt Bezp. Pr. Bezpieczeństwo Pracy Biul. Inf. / ZUS Biuletyn Informacyjny / Zakład Ubezpieczeń Społecznych Biul. RPO Biuletyn Rzecznika Praw Obywatelskich Biul RPO, Mater. Biuletyn Rzecznika Praw Obywatelskich. Materiały Dz. U. Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej Ekonomia / Uniw. Warsz. Ekonomia / Uniwersytet Warszawski. Instytut Nauk Ekonomicznych Ekonomista Eur. J. Soc. Secur. European Journal of Social Security Finan. Bank. Ubezp. Finanse, Bankowość, Ubezpieczenia Fol. Oecon. Crac. Folia Oeconomica Cracoviensia Forum Dysk. Ubezp. Forum Dyskusyjne Ubezpieczeń i Funduszy Emerytalnych Gaz. Bank. Gazeta Bankowa Gaz. Praw. Gazeta Prawna Gdań. Stud. Praw. Gdańskie Studia Prawnicze Głos Naucz. Głos Nauczycielski Gospod. Nar. Gospodarka Narodowa Harv. Bus. Rev. Polska Harvard Business Review Polska Inspektor Pr. Inspektor Pracy

10 - X - Ius et Admin. Ius et Administratio / Facultas Iuridica Universitatis Ressoviensis Ius et Lex J. Eur. Financ. Serv. Journal of European Financial Services Kontr. Państ. Kontrola Państwowa Kwart. Eduk. Kwartalnik Edukacyjny Kwart. Prawa Pryw. Kwartalnik Prawa Prywatnego Manager Manager Magazin Market. Rynek Marketing i Rynek Med. Pr. Medycyna Pracy Międzynar. Prz. Polit. Międzynarodowy Przegląd Polityczny Monit. Prawa Pr. Monitor Prawa Pracy Monit. Unii Eur. Monitor Unii Europejskiej Myśl Socjaldem. Myśl Socjaldemokratyczna Niepełnospr. Rehabil. Niepełnosprawność i Rehabilitacja Not. Płoc. Notatki Płockie Nowe Ubezp. Nowe Ubezpieczenia Opol. Rocz. Ekon. Opolskie Roczniki Ekonomiczne Opol. Stud. Admin.-Praw. Opolskie Studia Administracyjno-Prawne Optimum Stud. Ekon. Optimum - Studia Ekonomiczne [poprz. pt. Studia Ekonomiczne] Organ. Kier. Organizacja i Kierowanie Państ. Prawo Państwo i Prawo Personel Zarz. Personel i Zarządzanie Pien. Więź Pieniądze i Więź Pol Plus Polska 2000 Plus Polit. Społ. Polityka Społeczna Por. Gaz. Praw. Poradnik Gazety Prawnej Pr. Mater. Wydz. Zarz. UGdań. Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego Pr. Nauk. AE Wroc. Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu Pr. Nauk. AE Wroc., ser. Finanse i Bankowość Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu. Seria Finanse i Bankowość Pr. Nauk. AE Wroc., ser. Finanse, Bankowość, Rachunkowość Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu. Seria Finanse, Bankowość, Rachunkowość

11 - XI - Pr. Nauk. AE Wroc., ser. Nauki Humanistyczne Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu. Seria Nauki Humanistyczne Pr. Nauk., Ekon. / PRadom Prace Naukowe. Ekonomika / Politechnika Radomska im. Kazimierza Pułaskiego Pr. Nauk. WSBizn. Gorzów Wlkp. Prace Naukowe Wyższej Szkoły Biznesu w Gorzowie Wlkp. Pr. Nauk. / WSPrzeds. Chrzan. Prace Naukowe / Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Marketingu w Chrzanowie Pr. Rehab. Niepełnospr. Praca i Rehabilitacja Niepełnosprawnych Pr. Zabezp. Społ. Praca i Zabezpieczenie Społeczne Pr. Zdrowie Praca i Zdrowie Pracodaw. Prac. Pracodawca i Pracownik Pracodawca Pracodawca : ogólnopolski magazyn menedżerów energetyki Prawo Asek. Prawo Asekuracyjne Prawo Bank. Prawo Bankowe Prawo Gospod. Prawo i Gospodarka Prawo Med. Prawo i Medycyna Prawo Podatki Unii Eur. Prawo i Podatki Unii Europejskiej w Praktyce Prawo Pr. Prawo Pracy Prawo Przeds. Prawo Przedsiębiorcy Probl. Zarz. Problemy Zarządzania Prok. Prawo Prokuratura i Prawo Prokurator (Poznań) Prz. Nauk. Kult. Fiz. URzesz. Przegląd Naukowy Kultury Fizycznej Uniwersytetu Rzeszowskiego Prz. Podat. Przegląd Podatkowy Prz. Sąd. Przegląd Sądowy Prz. Ubezp. dla Ciebie. Przegląd Ubezpieczeniowy dla Ciebie Prz. Ubezp. Społ. Przegląd Ubezpieczeń Społecznych Prz. Ubezp. Społ. Gospod. Przegląd Ubezpieczeń Społecznych i Gospodarczych Prz. Ubezp. Społ. Zdrow. Przegląd Ubezpieczeń Społecznych i Zdrowotnych Przyj. przy Pr. Przyjaciel przy Pracy Rachunkowość Rocz. Kol. Anal. Ekon. Roczniki Kolegium Analiz Ekonomicznych Rocz. Liwski Rocznik Liwski Rocz. Nauk. AWF / AWF Warsz. Roczniki Naukowe AWF / Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie

12 - XII - Rocz. Nauk. WSBank. Tor. Roczniki Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Toruniu Ruch Praw. Ekon. Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny Rynek Pr. Rynek Pracy Serw. Admin.-Samorz. Serwis Administracyjno-Samorządowy Serw. BHP Serwis BHP Stud. Ekon.-Społ. Studia Ekonomiczno-Społeczne Stud. Finan. Studia Finansowe / Instytut Finansów Wyższej Szkoły Ubezpieczeń i Bankowości Stud. Pr. Kol. Zarz. Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów Stud. Praw.-Ekon. Studia Prawno-Ekonomiczne Tycz. Zesz. Nauk. Tyczyńskie Zeszyty Naukowe Ubezp. Majątkowe Finan. Ubezpieczenia Majątkowe, Finansowe i Społeczne Ubezp. Społ. Ubezpieczenia Społeczne Unia Eur. Unia Europejska Wiad. Stat. Wiadomości Statystyczne Wiad. Ubezp. Wiadomości Ubezpieczeniowe Wiek XXI (Warszawa) Wspólne Tematy Wspólnoty Eur. Wspólnoty Europejskie Z Życia ZUS Z Życia ZUS : miesięcznik pracowników Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Zakł. Pr. Chron. Zakłady Pracy Chronionej Zamoj. Stud. Mater. Zamojskie Studia i Materiały Zarz. Innow. w Gospod. Zarządzanie Innowacyjne w Gospodarce i Biznesie Zdr. Publ. Zdrowie Publiczne Zesz. Nauk. / AE Krak. Zeszyty Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Krakowie Zesz. Nauk., Ekon. / UOpol. Zeszyty Naukowe. Ekonomia / Uniwersytet Opolski poprz. pt. Zeszyty Naukowe. Ekonomia / Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. Powstańców Śląskich w Opolu Zesz. Nauk., Finanse, Rynki Finan., Ubezp. / USzczec. Zeszyty Naukowe. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia / Uniwersytet Szczeciński Zesz. Nauk. Kated. Ekon. / WSEiA Zeszyty Naukowe Katedry Nauk Ekonomicznych / Wyższa Szkoła Ekonomii i Administracji w Bytomiu Zesz. Nauk. Oecon. Zeszyty Naukowe Oeconomicus / Wyższa Szkoła Zawodowa Oeconomicus Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego w Szczecinie Zesz. Nauk. PBiałost., Ekon. Zeszyty Naukowe Politechniki Białostockiej. Ekonomia i Zarządzanie

13 - XIII - Zesz. Nauk. PGdań., Ekon. Zeszyty Naukowe Politechniki Gdańskiej. Ekonomia Zesz. Nauk. PPozn., Organ. Zeszyty Naukowe Politechniki Poznańskiej Organizacja i Zarządzanie Zesz. Nauk., Pr. Kated. Finan. / USzczec. Zeszyty Naukowe. Prace Katedry Finansów / Uniwersytet Szczeciński Zesz. Nauk., Pr. Kated. Mikroekon. / USzczec. Zeszyty Naukowe. Prace Katedry Mikroekonomii / Uniwersytet Szczeciński Zesz. Nauk., Pr. Kated. Rachun. / USzczec. Zeszyty Naukowe. Prace Katedry Rachunkowości / Uniwersytet Szczeciński Zesz. Nauk., Ser. 1 / AE Pozn. Zeszyty Naukowe. Akademia Ekonomiczna w Poznaniu. Seria I Zesz. Nauk. WSBank. Gdań. Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Gdańsku Zesz. Nauk. / WSBank. Katow. Zeszyty Naukowe / Wyższa Szkoła Bankowości i Finansów w Katowicach Zesz. Nauk. WSBank. Pozn. Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu Zesz. Nauk. / WSCiL Warsz. Zeszyt Naukowy / Wyższa Szkoła Cła i Logistyki w Warszawie Zesz. Nauk. / WSDG Warsz. Zeszyty Naukowe / Wyższa Szkoła Działalności Gospodarczej w Warszawie Zesz. Nauk. / WSE Nisko Zeszyty Naukowe / Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Nisku Zesz. Nauk. / WSFinan. Łódź Zeszyt Naukowy / Wyższa Szkoła Finansów i Informatyki im. prof. Janusza Chechlińskiego w Łodzi Zesz. Nauk. WSHE Łódź Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi Zesz. Nauk. WSHE Łódź, Ser. 2 Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi. Seria 2, Nauki Społeczne Zesz. Nauk. WSHE Łódź, Ser. 3 Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi. Seria 3 Nauki Ekonomiczne i Informatyka Zesz. Nauk. WSHiP, Ekon. Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Handlu i Prawa im. Ryszarda Łazarskiego. Seria Ekonomia Zesz. Nauk. WSHiP, Prawo Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Handlu i Prawa im. Ryszarda Łazarskiego. Seria Prawo Zesz. Nauk. / WSHU Pozn. Zeszyt Naukowy / Wyższa Szkoła Handlu i Usług w Poznaniu Zesz. Nauk. / WSM Gdynia Zeszyty Naukowe. Wyższa Szkoła Morska w Gdyni

14 - XIV - Zesz. Nauk. / WSUbezp. Warsz. Zeszyty Naukowe / Wyższa Szkoła Ubezpieczeń i Bankowości w Warszawie Zesz. Nauk. WSZarz. Częst. Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Zarządzania w Częstochowie Zesz. Nauk. / WSZarz. Wroc. Zeszyty Naukowe / Wyższa Szkoła Zarządzania i Finansów we Wrocławiu Zesz. Nauk., Wydz. Admin.-Praw. / AP Częst. Zeszyt Naukowy. Wydział Administracyjno-Prawny / Akademia Polinijna w Częstochowie OBJAŚNIENIA SKRÓTÓW NAZW INSTYTUCJI WYDAWNICZYCH AD. Drągowski AD. Drągowski S.A. Apla Druk Apla-Druk SC. Zakład Poligraficzny Arra P.P.H.U. ARRA, Wydawnictwo, Roman Lewicki Artman Agencja Wydawniczo-Handlowa Artman C. H. Beck Wydawnictwo C. H. Beck CeDeWu CeDeWu Spółka z o. o. Consilium Wszechnica Podatkowa Consilium Difin Centrum Doradztwa i Informacji Difin Dom Wydaw. ABC Dom Wydawniczy ABC, Oddział Polskich Wydawnictw Profesjonalnych Elipsa Dom Wydawniczy i Handlowy ELIPSA Exandi Ośrodek Szkoleniowo-Doradczy EXANDI, Elżbieta Sznajder Finjurist Wydawnictwo Finjurist Fund. Razem możemy więcej Fundacja Warty i Kredyt Banku Razem możemy więcej Fund. Rozw. Uniw. Gdań. Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego Impuls Oficyna Wydawnicza Impuls Infor Grupa Wydawnicza INFOR, spółka z o.o., Wydawnictwo Prawno- -Podatkowe Inst. Stud. Podat. Instytut Studiów Podatkowych, Modzelewski i Wspólnicy, spółka z o.o. Interfart Agencja Wydawnicza INTERFART, spółka cywilna, Stefan Franaszczyk, Marek Kustra KiK Wydawnictwo KiK Konieczny i Kruszewski s.c. KZRS Samopomoc Chłopska Of. Wydaw. ASPRA-JR Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR Of. Wydaw. OPO Oficyna Wydawnicza Ośrodka Postępu Organizacyjnego Of. Wydaw. SGH Oficyna Wydawnicza. Szkoła Główna Handlowa

15 - XV - Of. Wydaw. Unimex Oficyna Wydawnicza Unimex Ośr. Inf. Dok. RE Ośrodek Informacji i Dokumentacji Rady Europy Ośr. Szkol. Wydaw. Ośrodek Szkolenia, Wydawnictwo Jacek Kropkowski Pol. Wydaw. Ekon. Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne PONT Info Wydawnictwo PONT Info Red. Wydaw. KUL Redakcja Wydawnictw Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego SeZaM Sigma Przedsiębiorstwo-Handlowo-Usługowe SIGMA. Zakład Doradztwa Organizacyjno-Finansowego Stow. Przyj. Integr. Stowarzyszenie Przyjaciół Integracji Stow. Stud. Inic. Społ. Stowarzyszenie Studiów i Inicjatyw Społecznych Śląsk Śląsk, spółka z o. o. Śląsk Wydaw. Nauk. Śląsk Sp. z o. o. Wydawnictwo Naukowe TNOiK Dom Organizatora - Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa Dom Organizatora Trans Humana Trans Humana Wydawnictwo Uniwersyteckie przy Stowarzyszeniu Absolwentów i Pracowników Wydziału Pedagogiki i Psychologii Filii Uniwersytetu Warszawskiego w Białymstoku Univers D.K.M. Przedsiębiorstwo Konsultingowo-Gospodarcze Univers D.K.M. Videograf II VIDEOGRAF II, spółka z o.o., Zakład Pracy Chronionej Wszech. Podat. Wszechnica Podatkowa, spółka cywilna Wydaw. AE Katow. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Katowicach Wydaw. AE Krak. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie Wydaw. AE Pozn. Wydawnictwa Akademii Ekonomicznej w Poznaniu Wydaw. AE Wroc. Wydawnictwa Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu Wydaw. Bibl. Prac. Wydawnictwo Biblioteczka Pracownicza Wydaw. Jakro Wydawnictwo JAKRO Wydaw. Praw. Wydawnictwo Prawnicze Wydaw. Praw. LexisNexis Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis Wydaw. Praw. PWN Wydawnictwo Prawnicze PWN Wydaw. Sejmowe Wydawnictwa Sejmowe Wydaw. Ubezp. Wydawnictwo Ubezpieczeń Wydaw. Uczel. AE Katow. Wydawnictwo Uczelniane Akademii Ekonomicznej w Katowicach Wydaw. UMK Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika Wydaw. Uniw. Białyst. Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku Wydaw. Uniw. Wroc. Wydawnictwa Uniwersytetu Wrocławskiego Wydaw. WSH-E Łódź Wydawnictwo Wyższej Szkoły Humanistyczno- -Ekonomicznej w Łodzi

16 - XVI - Wydaw. Wydz. Zarz. Politech. Częst. Wydawnictwo Wydziału Zarządzania Politechniki Częstochowskiej Wydaw. Wyż. Szk. Bank. Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowej Wydaw. Zakł. Poligr. ITE Wydawnictwo i Zakład Poligraficzny Instytutu Technologii Eksploatacji Wydaw. Zrzesz. Praw. Pol. Wydawnictwo Zrzeszenia Prawników Polskich Wyż. Szk. Bizn. Wyższa Szkoła Biznesu Zakamycze Kantor Wydawniczy Zakamycze WYKAZ SKRÓTÓW aut. autor bibliogr. bibliografia cz. część dod. dodatek dot. dotyczy dysk. dyskusja k. karta koment. komentarz mater. materiały nr numer omów. omówienie oprac. opracowanie poz. pozycja przedm. przedmowa red. redakcja rys. rysunek s. strona ser. seria spec. specjalny supl. suplement t. tom tab. tabela tł. tłumaczenie vol. volumen wkł. wkładka wprow. wprowadzenie wyd. wydanie popr. wydanie poprawione posz. wydanie poszerzone uaktual. wydanie uaktualnione zm. wydanie zmienione z. zeszyt zob. zobacz WYKAZ SYMBOLI AE Akademia Ekonomiczna CASE Centrum Analiz Społeczno-Ekonomicznych CBOS Centrum Badania Opinii Społecznej FI Fundusz Inwestycyjny FUS Fundusz Ubezpieczeń Społecznych GBPiZS Główna Biblioteka Pracy i Zabezpieczenia Społecznego GIP Główny Inspektorat Pracy GUS Główny Urząd Statystyczny

17 - XVII - IBnGR Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową IFiS Instytut Filozofii i Socjologii IGUiOR Izba Gospodarcza Ubezpieczeń i Obsługi Ryzyka IPiSS Instytut Pracy i Spraw Socjalnych IRiSS Instytut Rozwoju i Studiów Strategicznych KIG-R Krajowa Izba Gospodarczo-Rehabilitacyjna KRAZON Krajowa Rada Zatrudnienia Osób Niepełnosprawnych KUL Katolicki Uniwersytet Lubelski MGiP Ministerstwo Gospodarki i Pracy MGPiPS Ministerstwo Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej MPiPS Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej MPS Ministerstwo Polityki Społecznej OFE Otwarty Fundusz Emerytalny OPO TNOiK Ośrodek Postępu Organizacyjnego. Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa PIP Państwowa Inspekcja Pracy PSUS Polskie Stowarzyszenie Ubezpieczeń Społecznych PTD Polskie Towarzystwo Demograficzne PTPS Polskie Towarzystwo Polityki Społecznej PTS Polskie Towarzystwo Statystyczne RPO Rzecznik Praw Obywatelskich SGH Szkoła Główna Handlowa WSAiZ Wyższa Szkoła Administracji i Zarządzania w Przemyślu WSBiF Wyższa Szkoła Bankowości i Finansów WSH TWP Wyższa Szkoła Humanistyczna TWP w Szczecinie WSHE Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna WSPiZ Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania ZNP Związek Nauczycielstwa Polskiego ZUS Zakład Ubezpieczeń Społecznych

18 - XVIII -

19 - 1 - I. TEORETYCZNE PROBLEMY UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH 1. ANALIZA statystyczna i techniczna w szacowaniu ryzyka ubezpieczeń społecznych / M. Balcerowicz-Szkutnik, E. Sojka. - Katowice : Wydaw. Uczel. AE Katow., s. - Tabele. 2. ASPEKTY systemowe reformy ubezpieczeń społecznych / M. Rymsza // Gospod. Nar , nr 3, s CZTERY reformy : od koncepcji do realizacji / red. L. Kolarska- -Bobińska ; Instytut Spraw Publicznych. - Warszawa : ISP, s. Z treści: Golinowska S.: Wdrażanie nowego systemu emerytalnego (s ). - Żukowski M.: Reforma emerytalna po roku (s ). - Szumlicz T.: Ocena zmienianego systemu zabezpieczenia emerytalnego (s ). - Góra M.: Czy realizacja celów społecznych musi być obciążeniem dla gospodarki? Uwagi o reformie ubezpieczeń społecznych (s ). 4. CZYNNIKI społeczno-ekonomiczne kształtujące ubezpieczenie społeczne / W. Muszalski // Ubezp. Społ , nr 1, s. 1-4, tab. 5. DEMOGRAFICZNE aspekty ryzyka w ubezpieczeniach społecznych : uwarunkowania i analiza demoekonometryczna / M. Balcerowicz-Szkutnik. - Katowice : Wydaw. AE Katow., s. 6. DEMOGRAFICZNE uwarunkowania funkcjonowania ubezpieczeń społecznych / B. Jackowska // Bad. Nauk. / WSUmiej. Kiel , z. 3, s DETERMINANTY tworzenia systemu zabezpieczenia społecznego / W. Sułkowska // Pr. Nauk. / WSPrzeds. Chrzan , nr 7, s DYNAMIKA aktywności zawodowej a ubezpieczenia społeczne / M. Balcerowicz-Szkutnik // Pr. Nauk. AE Wroc , nr 1088, t. 1, s

20 EKONOMICZNO-społeczne skutki wdrażania reformy ubezpieczeń emerytalnych / B. Kołosowska // Rocz. Nauk. WSBank. Tor , nr 1, s ETYCZNY i historyczny wymiar ubezpieczeń społecznych / Ł. T. Sroka // Ubezp. Społ , nr 12, s ETYKA w marketingu ubezpieczeń społecznych / R. Garbiec // Zesz. Nauk. WSZarz. Częst , nr 4, s ISTOTA reformy ubezpieczeń społecznych w Polsce / E. Grzegorzewska-Mischka // Zesz. Nauk. PGdań., Ekon , nr 39, s KOBIETY i mężczyźni w reformach systemu zabezpieczenia społecznego w Polsce / B. Balcerzak-Paradowska [i in.] ; Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową. - Warszawa : IBnGR, s. - Tabele. - Bibliogr. Treść: Fultz E., Silberstein S.: Reformy systemu zabezpieczenia społecznego w okresie transformacji a sytuacja kobiet i mężczyzn (na przykładzie Republiki Czeskiej, Węgier i Polski (s. 7-43). - Wpływ reform systemu zabezpieczenia społecznego na sytuację kobiet i mężczyzn w Polsce / B. Balcerzak-Paradowska [i in.] (s ). 14. MECHANIZMY określające dynamikę zmian w systemie bezpieczeń społecznych / J. Kroszel / Opol. Rocz. Ekon , T. 17, s NIEKTÓRE elementy zabezpieczenia społecznego w nowych warunkach ustrojowych / M. Pierzchalska // Stud. Ekon.-Społ , T. 3/4, s NOWE wyzwania przed Polską / R. Bugaj // W: Polska przed nowymi problemami / Stowarzyszenie Studiów i Inicjatyw Społecznych. - Warszawa : Stow. Stud. Inic. Społ., S M.in. reforma systemu zabezpieczenia społecznego.

21 O POTRZEBIE naprawy systemu ubezpieczeń społecznych / J. Czamarski, Z. Tarasińska, L. Miller // Myśl. Socjaldem , nr 3, s O SYSTEMIE zabezpieczenia społecznego w kontekście postępu i regresu społecznego / T. Szumlicz // Wokół teorii polityki społecznej / red. B. Rysz-Kowalczyk, B. Szatur-Jaworska. - Warszawa : Of. Wydaw. ASPRA-JR, S OCENA reformy ubezpieczeń społecznych / R. Bugaj // Gospod. Nar , nr 1/2, s bibliogr. * Tenże: Ubezpieczenia społeczne - propozycja korekty reform // Tamże, nr 3, s bibliogr. 20. OCENA ryzyka demograficznego w ubezpieczeniach społecznych w Polsce i wybranych krajach UE / M. Balcerowicz-Szkutnik // Pr. Nauk. AE Wroc , nr 1176, s , rys. tab. bibliogr. 21. PERCEPCJA systemu ubezpieczeń społecznych a postawy wobec zabezpieczenia własnej starości / M. Rószkiewicz // Gospod. Nar , nr 3, s , rys. tab. bibliogr. 22. PODSTAWOWE cele i założenia reform systemowych w zakresie opieki zdrowotnej, ubezpieczeń społecznych i edukacji w III RP / J. Karaś // Tycz. Zesz. Nauk , nr 1/2, s PODSTAWOWE pojęcia z zakresu systemu ubezpieczeń społecznych / W. Łagocka // Zesz. Nauk. Oecon , nr 2, s POJĘCIE ubezpieczeń społecznych / R. Garbiec // Zesz. Nauk. WSZarz. Częst , nr 3, s POWSZECHNY system ubezpieczeń społecznych w Polsce, jego ewolucja oraz finansowe perspektywy na przyszłość / E. Gubernat // Zesz. Nauk. / WSZarz. Wroc , z. 22, s bibliogr.

22 PROGNOZY wybranych współczynników demograficznych rozważanych w aspekcie oceny ryzyka w ubezpieczeniach społecznych / M. Balcerowicz-Szkutnik // Pr. Nauk. AE Wroc , nr 1001, s , tab. 27. PRZEMIANY ubezpieczenia społecznego / W. Muszalski // Zesz. Nauk. WSHiP, Prawo , nr 3, s PRZEWODNIK po ubezpieczeniach społecznych / I. Jackowska [i in.] // Serw. Praw.-Prac , nr 50, 80 s. 29. REFORMA systemu ubezpieczenia społecznego / R. Małłek // Prz. Ubezp. Społ , nr 11, s REFORMA systemu ubezpieczeń społecznych i jej skutki dla rachunkowości finansowej / V. Skrodzka // Zesz. Nauk. / WSM Gdynia , nr 39, s REFORMA systemu ubezpieczeń społecznych - założenia nowego systemu ubezpieczeń społecznych / V. Skrodzka // Pien. Więź , nr 3, s REFORMA systemu zabezpieczenia społecznego: ku rozwiązaniom ubezpieczeniowym / T. Szumlicz // W: Reformy społeczne : bilans dekady / red. M. Rymsza ; Instytut Spraw Publicznych. - Warszawa : Fund. ISP, S REFORMA systemu zabezpieczenia społecznego jako czynnik ryzyka w funkcjonowaniu małych podmiotów gospodarczych / T. Bernat // Polit. Gospod , nr 1, s REFORMA ubezpieczeń społecznych i jej wpływ na sytuację polskich przedsiębiorstw / M. Osak, J. Ratajczak, M. Ratajczak // Zesz. Nauk., Ser. 1 / AE Pozn , z. 276, s , rys. tab.

23 REFORMA ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych. Otwarte fundusze emerytalne. Pracownicze programy emerytalne : odpowiedzi na pytania / B. Zabieglińska. - Warszawa : Wydaw. Bibl. Prac., s. - (Biblioteczka Pracownicza : Poradnik ; 97). 36. REFORMA ubezpieczeń społecznych - jaki będzie jej wpływ na rozwój gospodarczy kraju / W. Jamroży // Pr. Nauk. AE Wroc , nr 813, s ROCZNIK statystyczny ubezpieczeń społecznych : system pozarolniczy / przedm. A. Wiktorow ; Zakład Ubezpieczeń Społecznych. - Warszawa : ZUS, s. - Tabele XXIV, 234 s. 38. SKAZANI na reformę [ubezpieczeń społecznych] / P. Siennicki // Więź , nr 6, s SPOŁECZNE aspekty ubezpieczenia / red. T. Szumlicz. - Warszawa : Of. Wydaw. SGH, s. Z treści: Szumlicz T.: Metoda ubezpieczenia - interpretacja społeczna (s ). - Rymsza M.: Solidaryzm w ubezpieczeniach społecznych (s ). - Szpor G.: Społeczne aspekty stanowienia i stosowania prawa ubezpieczeń społecznych (s ). - Monkiewicz J.: Społeczne znaczenie nadzoru nad rynkiem ubezpieczeń (s ). - Rogowski S., Owczarek J.: Instytucja reprezentacji interesów słabszej strony w ubezpieczeniach społecznych (s ). - Wiktorow A.: Zastosowanie rozwiązań ubezpieczonych w polityce społecznej - geneza, rozwój, problemy (s ). - Jędrasik-Jankowska I.: Ochrona ubezpieczeniowa ryzyka utraty żywiciela (s ). - Szumlicz T., Więckowska B.: Metoda ubezpieczenia w systemie zabezpieczenia zdrowotnego - zakres i możliwości zastosowania (s ). - Kawiński M.: Podstawowe problemy zastosowania ubezpieczenia na wypadek bezrobocia (s ). - Handschke J., Łyskawa K., Ratajczak J.: Ryzyko emerytalne w systemie zabezpieczenia na starość (s ). - Góra M.: Zmiany w społeczeństwie a system emerytalny (s ). - Żukowski M.: Reformy emerytalne w Europie - wzmacnianie ubezpieczeniowego charakteru społecznych systemów emerytalnych (s ). - Stańko D.: Społeczne znaczenie istniejących i proponowanych mechanizmów bezpieczeństwa w kapitałowym systemie emerytalnym (s ). - Szumlicz T.: Przyczynek do teorii doubezpieczenia społecznego (s ). - Osak M., Więckowska B.: Oferta dodatkowych ubezpieczeń chorobowych w Polsce (s ).

24 SPORY o organizację i kształt reformy ubezpieczenia społecznego w Polsce / R. Gąszczak // Zesz. Nauk., Ser. 1 / AE Pozn , z. 270, s STAROŚĆ ekonomiczna i ryzyko długowieczności w ubezpieczeniach społecznych / M. Balcerowicz-Szkutnik // Pr. Nauk. AE Wroc , nr 1037, t. 1, s , tab. bibliogr. 42. STARZENIE się społeczeństw jako jeden z czynników reformowania systemów emerytalnych / B. Wątorek // Pr. Nauk. AE Wroc , nr 1088, t. 2, s SYSTEM ubezpieczeń społecznych / K. Gilga // W: Zadania społeczne / red. Z. Pisz. - Wyd. 3 zm. - Wrocław : Wydaw. AE Wroc., S SYSTEM ubezpieczeń społecznych : zagadnienia podstawowe / red. G. Szpor. - Warszawa : Wydaw. Praw. LexisNexis, s. Treść: Szpor G.: Ubezpieczenia w systemie zabezpieczenia społecznego (s ). - Szpor G.: Struktura systemu ubezpieczeń społecznych (s ). Kluszczyńska Z.: Świadczenia pieniężne w razie choroby i macierzyństwa (s ). - Koczur W., Rubel K.: Ubezpieczenie społeczne z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych (s ). - Kluszczyńska Z.: Emerytury i renty z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (s ). - Szumlicz T.: Organizacja i funkcjonowanie funduszy emerytalnych (s ). - Rubel K.: Pracownicze programy emerytalne (s ). Wyd s. Wyd s. Wyd s. 45. SYSTEM ubezpieczeń społecznych a procesy starzenia się ludności w Polsce / J. Hrynkiewicz // W: Sytuacja rodzin i polityka rodzinna w Polsce : uwarunkowania demograficzne i społeczne / red. D. Graniewska ; Rządowa Rada Ludnościowa. - Warszawa : IPiSS, S SYSTEM zabezpieczenia społecznego w Polsce / M. A. Szczur. - Warszawa : ZUS, s. - Tabele.

25 UBEZPIECZENIA publiczne i prywatne jako problem skuteczności i efektywności w polityce społecznej / M. Kawiński // Bad. Nauk. / WSUmiej. Kiel , z. 3, s UBEZPIECZENIA społeczne / M. Podstawka. - Jarocin Kalisz : Arra, s. 49. UBEZPIECZENIA społeczne : informacje, fakty / red. E. Borowczyk ; Zakład Ubezpieczeń Społecznych. - Warszawa : ZUS, s s. 50. UBEZPIECZENIA społeczne a ubezpieczenia na życie w aspekcie świadczeń emerytalnych / H. Worach-Kardas // Pr. Nauk. AE Wroc , nr 991, s bibliogr. 51. UBEZPIECZENIA społeczne formą materialnego zabezpieczenia ludności / M. Skalik, W. Wlaźlak // Zesz. Nauk. Wydz. Admin.-Praw. / AP Częst , z. 1, s UBEZPIECZENIA społeczne i ich reforma w Polsce / M. Lubińska // Acta UNC, Ekon , z. 36, s bibliogr. 53. UBEZPIECZENIA społeczne i zdrowotne po reformie / D. Bieniasz, G. Uścińska. - Bydgoszcz : OPO TNOiK, s. - (Biblioteka Menedżera i Służby Pracowniczej ; z. 138). 54. UBEZPIECZENIA społeczne w kontekście reformy systemu emerytalnego w Polsce / H. Worach-Kardas // Zesz. Nauk. WSHE Łódź , nr 7, s bibliogr. 55. UBEZPIECZENIA społeczne w Polsce : informacje, fakty / red. A. Ledkiewicz, B. Radzik-Kazenas ; Zakład Ubezpieczeń Społecznych. - Warszawa : ZUS, s s s s.

26 UBEZPIECZENIA społeczne w Polsce w latach : spojrzenie historyczno-filozoficzne / Ł. T. Sroka // Ubezp. Społ , nr 6, s UBEZPIECZENIA społeczne w procesie prywatyzacji gospodarki / U. Kalina-Prasznic // Polit. Gospod , nr 1, s UBEZPIECZENIA w teorii i praktyce. Cz. 1, System ubezpieczeń społecznych / R. Garbiec. - Częstochowa : Wydaw. Wydz. Zarz. Politech. Częst., s. - Tabele. - Bibliogr. 59. UBEZPIECZENIE jako instrument polityki społecznej / T. Szumlicz // W : Polityka społeczna : globalna i lokalna / red. A. Kurzynowski. - Warszawa : Of. Wydaw. SGH, S UBEZPIECZENIE społeczne / B. Zasępa // W: Polityka społeczna : zarys wykładu wybranych problemów / red. L. Frąckiewicz. - Katowice : Śląsk, S UBEZPIECZENIE społeczne. T. 1. Część ogólna / I. Jędrasik- -Jankowska. - Warszawa : Wydaw. Praw. LexisNexis, s. 62. UBEZPIECZENIE społeczne : podręcznik akademicki / W. Muszalski. - Warszawa : Wydaw. Nauk. PWN, s. 63. UBEZPIECZENIE społeczne : teoria dla praktyki / T. Szumlicz. - Bydgoszcz : BRANTA, s. - Tabele. - Bibliogr. 64. UBEZPIECZENIE społeczne i pielęgnacyjne wobec procesu starzenia się społeczeństwa / P. Błędowski // W: Polska w obliczu starzenia się społeczeństwa: diagnoza i program działania. - Warszawa: Komitet Prognoz Polska 2000 Plus, S WYBRANE aspekty polskiego systemu zabezpieczenia społecznego / M. Pierzchalska // Pr. Nauk., Ekon. / PRadom , nr 2, s

27 WYBRANE aspekty społeczne i ekonomiczne reformy ubezpieczeń społecznych / J. Hrynkiewicz // Gospod. Nar , nr 3, s , tab. 67. ZAGROŻENIA publicznych systemów ubezpieczeń społecznych w Polsce i Unii Europejskiej / T. Kołcun // Acta Elb , T. 5, s II. PRAWNE ASPEKTY SYSTEMU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH 1. Zagadnienia ogólne 68. KODEKS ubezpieczeń społecznych, kodeks pracy, kontrola : aktualne, ujednolicone przepisy prawne / oprac. J. Kropkowski. - Wyd. 2, stan prawny na dzień r. - Sztum : J. Kropkowski, s. wiele liczb. 69. KODEKS ubezpieczeń społecznych, prawo pracy, kontrola : aktualne, ujednolicone przepisy prawne, zmiany w przepisach od stycznia 1999 r. [ ] / oprac. J. Kropkowski. - Sztum : Wydaw. Jakro, s. wiele liczb. Ze zmianami w 2007 r s. 70. KODEKS ubezpieczeń społecznych, prawo pracy, podatki, kontrola : aktualne, ujednolicone przepisy prawne / oprac. J. Kropkowski. Stan prawny na dzień r. - Sztum : J. Kropkowski, s. wiele liczb. Wyd. 9, stan prawny na dzień r s. wiele liczb. Stan prawny na dzień r s. wiele liczb. Stan prawny na dzień r s. wiele liczb. Stan prawny na dzień r s. wiele liczb. Stan prawny na dzień r s. wiele liczb. Zmiany w 2005 i 2006 r s. wiele liczb.

28 KOMENTARZ do kodeksu ubezpieczeń społecznych / oprac. J. Kropkowski. - Sztum : Wydaw. Jakro, s s. 72. KOMENTARZ do przepisów z zakresu ubezpieczenia społecznego poświęcony zagadnieniom reformy systemu ubezpieczeń społecznych oraz funkcjonowania prywatnych ubezpieczeń indywidualnych i grupowych / oprac. J. Kropkowski. - Sztum : Ośr. Szkol.-Wydaw., cz. (117 ; 179 ; 140 s.). 73. KOMENTARZ do przepisów z zakresu ubezpieczeń społecznych i prawa pracy : pytania i odpowiedzi z zakresu ubezpieczeń społecznych [ ] / oprac. J. Kropkowski. - Sztum : Wydaw. Jakro, s. 74. KOMENTARZ do przepisów z zakresu ubezpieczeń społecznych i prawa pracy : zagadnienia omawiane na szkoleniach / oprac. J. Kropkowski. - Sztum : Wydaw. Jakro, s. Grudzień s. Marzec s. Stan na czerwiec s. Stan na grudzień s. Wrzesień s. Wrzesień s. 75. KOMENTARZ do przepisów z zakresu ubezpieczeń społecznych, prawa pracy i podatków : elektroniczna transmisja dokumentów / oprac. J. Kropkowski. - Sztum : Wydaw. Jakro, s. 76. KOMENTARZ do przepisów z zakresu ubezpieczeń społecznych, ubezpieczenia zdrowotnego, prawa pracy i podatków : zagadnienia omawiane na szkoleniach / oprac. J. Kropkowski. - Sztum : Ośr. Szkol.-Wydaw., [Cz.] 1, Marzec s. [Cz.] 2, Czerwiec s. [Cz.] 3, Wrzesień s.

29 KOMENTARZ do ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych / red. W. Modzelewski. - Wyd. 2 zaktual., stan prawny 21 marca 2002 r. - Warszawa : Inst. Stud. Podat., s. 78. KONSTYTUCYJNE prawo do zabezpieczenia społecznego a nowy system ubezpieczeń społecznych / K. Kolasiński // Państ. Prawo , z. 5, s *Zasada ochrony praw nabytych w orzecznictwie Trybunału Konstytucyjnego - w sprawach z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych / J. Oniszczuk // Pr. Zabezp. Społ , nr 4, s KONSTYTUCYJNE problemy prawa pracy i zabezpieczenia społecznego : referaty na XV Zjazd Katedr i Zakładów Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych / red. H. Szurgacz. - Wrocław : Wydaw. Uniw. Wroc., s. 80. LEKSYKON świadczeń ZUS 2005 / D. Kosacka-Łędzewicz, B. Olszewski, E. Szóstko. - Wrocław : Of. Wydaw. Unimex, s s s. 81. LEKSYKON ZUS : pytania, odpowiedzi, wyjaśnienia / A. Chróścicki. - Warszawa : ECOSTAR, s. 82. MIĘDZYNARODOWE uwarunkowania polskiego systemu zabezpieczenia społecznego / T. Bińczycka-Majewska // W: Prawo pracy a wyzwania XXI-go wieku / red. M. Matey-Tyrowicz, L. Nawacki, B. Wagner. - Warszawa : Biuro RPO, S MODEL zaskarżania decyzji w sprawach ubezpieczeń społecznych jako szczególnego rodzaju decyzja administracyjna / M. Knosala // Ius et Admin , nr 2, s NOWE ubezpieczenia społeczne z krótkim komentarzem : zbiór najnowszych przepisów : system ubezpieczeń społecznych, emerytury i renty

30 z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, pracownicze programy emerytalne, organizacja i funkcjonowanie funduszy emerytalnych / red. R. Krasowska- -Kłos. - Stan prawny na dzień 1 marca 1999 r. - Warszawa : Infor, s. 85. ORZECZNICTWO Sądu Najwyższego dotyczące ubezpieczeń społecznych : wybór. - Warszawa : Wydaw. Bibl. Prac., s. - (Biblioteczka Pracownicza : Poradnik ; 177). 86. POJĘCIA i konstrukcje prawne ubezpieczenia społecznego / I. Jędrasik-Jankowska. - Warszawa : Wydaw. Praw. LexisNexis, cz. (177 ; 287 s.). Także: Pojęcie pozarolniczej działalności w świetle ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz ustawy o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia / P. Kostrzewa // Ubezp. Społ , nr 2, s * Pojęcie pracownik w przepisach o ubezpieczeniach społecznych / A. Klubiński // Prz. Ubezp. dla Ciebie , nr 7/8, s POSTĘPOWANIE dowodowe : w sprawach z zakresu ubezpieczeń społecznych prowadzone przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych / M. Pogonowski ; Instytut Pracy i Spraw Socjalnych. - Warszawa : IPiSS, s. - Tabele. - Bibliogr. - (Studia i Monografie / IPiSS). Nadto: Odrębności postępowania z zakresu ubezpieczeń społecznych / A. Daniel // Nowe Ubezp , nr 13/14, s POSTĘPOWANIE sądowe w sprawach z zakresu ubezpieczeń społecznych / M. Cholewa-Klimek. - Warszawa : Wydaw. Praw. LexisNexis, s. - Bibliogr. Nadto: Postępowanie odwoławcze w sprawach z zakresu ubezpieczeń społecznych / D. Siwiec, B. Siwek // Prz. Ubezp. dla Ciebie , nr 1, s * Odwołania od decyzji wydawanych w postępowaniu przed organami ZUS / R. Bodarski // Tamże, nr 12, s * Postępowanie sądowe w sprawach z zakresu ubezpieczeń społecznych / P. Kostrzewa // Ubezp. Społ , nr 4, s PRAWO do zabezpieczenia społecznego / M. Zieleniecki // Gdań. Stud. Praw , T. 13, s

31 PRAWO pracy i ubezpieczeń 2008 : przewodnik po zmianach. - Warszawa : Infor, s. 91. PRAWO pracy i ubezpieczeń społecznych / Z. Salwa. - Warszawa : Wydaw. Praw. PWN, s. - Bibliogr. Wyd. 6 uaktual s. Wyd. 7 uaktual s. Wyd. 8 uaktual. - Warszawa : Wydaw. Praw. LexisNexis, s. Wyd. 9 uaktual s. 92. PRAWO pracy i ubezpieczeń społecznych : podręcznik dla studenttów ekonomii i zarządzania / A. Patulski [i in.]. - Wyd. 2 popr. i uzup. - Warszawa : C. H. Beck, XXXIV, 239 s. Wyd. 3 rozsz s. 93. PRAWO pracy i zabezpieczenia społecznego / K. Kolasiński. - Wyd. 4 popr. i uzup. - Toruń : TNOiK Dom Organizatora, s. 94. PRAWO pracy i zabezpieczenia społecznego : suplement / J. Piątkowski. - Toruń : TNOiK Dom Organizatora, s. 95. PRAWO pracy, ubezpieczenia społeczne : zbiór ujednoliconych przepisów. - Stan prawny 12 luty Warszawa : AD. Drągowski, s. 96. PRAWO zabezpieczenia społecznego : ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, bezrobocie i pomoc społeczna / J. Jończyk. - Stan prawny na 1 stycznia 2001 r. - Kraków : Zakamycze, s. - Bibliogr. Stan prawny na 1 stycznia 2003 r s. Wyd. 3 uaktual s. 97. PRÓBA charakterystyki prawnej ubezpieczenia społecznego pracowników / K. Ślebzak // Państ. Prawo , z. 12, s

32 REFORMA ubezpieczeń społecznych. - Cz. 1-3 // Prawo Przeds , nr 6, Wielka Księga Praw z Komentarzem, nr 2, 128 s. ; nr 7, Wielka Księga Praw z Komentarzem, nr 3, 72 s. ; nr 35, Wielka Księga Praw z Komentarzem, nr 12, 72 s. 99. REFORMA ubezpieczeń społecznych : zbiór ustaw / Kancelaria Sejmu. Biuro Legislacyjne. - Stan prawny na dzień 15 marca 1999 r. - Warszawa : Wydaw. Sejmowe, s RÓWNOŚĆ w ubezpieczeniach społecznych / B. Wagner // W: Prawo pracy u progu XXI wieku : stare problemy i wyzwania współczesności. - Białystok : Wydaw. Uniw. Białyst., S STATUS kobiet w ubezpieczeniach : zagrożenia, przeciwdziałanie i ochrona ubezpieczeniowa. Cz. 1 / red. I. Jędrzejczyk. - Katowice : Wydaw. AE Katow., s. Z treści: Jastrzębowski-Hoffman Z.: Ochrona ubezpieczeniowa kobiet w polskiej myśli społeczno-politycznej. Ewolucja koncepcji do końca lat 40. XX w. (s ). - Wieteska S.: Wybrane aspekty statusu kobiet a działalność ubezpieczeniowa (s ). - Krawczyk K.: Kobiety jako podmiot ochrony ubezpieczeniowej w świetle skarg do Rzecznika Ubezpieczonych (s ). - Frąckiewicz L.: Sytuacja społeczno- -ekonomiczna kobiet i jej konsekwencje dla ochrony ubezpieczeniowej (s ). - Błońska-Fajfrowska B., Blacha E.: Status osób niepełnosprawnych w polskim systemie ochrony ubezpieczeniowej (s ). - Szumlicz T.: Problem dyskryminacji kobiet i mężczyzn w nowym systemie emerytalnym (s ). - Pacud R.: Problematyka równości kobiet i mężczyzn w ubezpieczeniach emerytalnych (s ). - Bożek-Węglarz S.: Sytuacja kobiet w systemie emerytalnym na tle wybranych aspektów funkcjonowania systemu emerytalnego w Polsce (s ). - Czerwińska T.: Inwestycje finansowe otwartych funduszy emerytalnych - aktualne i przyszłe kierunki rozwoju (s ). - Nagel W.: Funkcjonowanie pracowniczych programów emerytalnmych w Polsce - konieczność zmian w otoczeniu prawnym (s ). - Buk H.: Wycena i ujęcie w sprawozdaniach finansowych długoterminowych świadczeń pracowniczych (s ) SYSTEM ubezpieczeń społecznych : podręczny zbiór praw. - Stan prawny na 22 sierpnia 2006 r. - Warszawa : Gazeta Prawna, s SYSTEM ubezpieczeń społecznych : tekst ustawy. - Stan prawny 1 kwietnia Warszawa : Wydaw. Praw., s.

33 Nadto: System ubezpieczeń społecznych: przewodnik po ustawie z dnia 13 października 1998 r. / J. Kuźniar // Prz. Ubezp. Społ. Gospod , nr 6, s SYSTEM ubezpieczeń społecznych : zbiór ujednoliconych przepisów. - Stan prawny na dzień 20 czerwca 2000 r. - Warszawa : AD. Drągowski, s ŚWIADCZENIA z zabezpieczenia społecznego w regulacjach międzynarodowych i polskich : studium porównawcze / G. Uścińska ; Instytut Pracy i Spraw Socjalnych. - Warszawa : IPiSS, s. - (Studia i Monografie / IPiSS). - Tabele. - Bibliogr UBEZPIECZENIA społeczne. - Cz. 1-2 // Prawo Przeds , nr 8, Wielka Księga Praw z Komentarzem, nr 5, 88 s. ; nr 20, Wielka Księga Praw z Komentarzem, nr 20, 40 s. * Stan prawny na 27 sierpnia 2007 r. // Tamże , nr 37, dod. Wielka Księga Praw z Komentarzem, nr 9, 126 s. Zbiór aktualnych ujednoliconych przepisów UBEZPIECZENIA społeczne : praktyczne omówienie z orzecznictwem / A. Krajewski. - Stan prawny na 30 kwietnia 2002 r. - Warszawa : Wydaw. Zrzesz. Praw. Pol., s. Wyd. 2 uzup. i uaktual., stan prawny na 30 kwietnia 2003 r s UBEZPIECZENIA społeczne : zbiór przepisów podstawowych : ustawa o systemie ubezpieczeń społecznych, ustawa o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, ustawa o ubezpieczeniu społecznym rolników, ustawa o funduszu alimentacyjnym i inne akty prawne / oprac. A. Czyżowski. - Warszawa : CeDeWu, s UBEZPIECZENIA społeczne : zbiór przepisów z zakresu ubezpieczeń społecznych dotyczących świadczeń pieniężnych w razie choroby i macierzyństwa oraz z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych / oprac. A. Czyżowski. - Warszawa : CeDeWu, s UBEZPIECZENIA społeczne : ZUS - komentarz, IFOR - porady, akty prawne / red. K. Konieczna. - Warszawa: Infor ; ZUS, s.

34 UBEZPIECZENIA społeczne i inne teksty prawne / wprow. R. Górecka. - Stan prawny czerwiec 1999 r. - Warszawa : C. H. Beck, XLVI, 178 s UBEZPIECZENIA społeczne i zdrowotne : komentarz do zmian : ustawa o systemie ubezpieczeń społecznych [ ] / M. Czechowska, B. Zabieglińska. - Warszawa : AD. Drągowski, s UBEZPIECZENIA społeczne i zdrowotne : praktyczny poradnik / E. Dziubińska-Lechnio, E. Orkwiszewska. - Stan prawny na dzień 1 kwietnia 2003 r. - Warszawa : Dom Wydaw. ABC, s UBEZPIECZENIA społeczne i zdrowotne : stan prawny na dzień 21 maja 2003 r. // Prawo Przeds , nr 23, dod. Wielka Księga Praw z Komentarzem, nr 8, 136 s. Nadto: Ubezpieczenia społeczne po zmianach / B. Majkowski // Nowe Ubezp , nr 5, wkł. Vademecum Nowych Ubezpieczeń, 32 s UBEZPIECZENIA społeczne oraz świadczenia rodzinne / Z. Januszek, A. Staszyńska, A. Ślązak. - Październik 2005 r. - Warszawa : Apla Druk, s. Czerwiec s UBEZPIECZENIE społeczne pracowników w orzecznictwie Sądu Najwyższego i Sądów Apelacyjnych / B. Gudowska. - Warszawa : Wydaw. Bibl. Prac., t. (240 ; 252 s.). - (Biblioteczka Pracownicza : Poradnik ; 89). - Bibliogr. Także: Ubezpieczenia w orzecznictwie sądów // Prawo Przeds , nr 29, dod. Prawo Służb Personalnych, nr 12, s USTAWA o systemie ubezpieczeń społecznych : komentarz / red. J. Wantoch-Rekowski. - Toruń : TNOiK Dom Organizatora, s ZARYS prawa pracy i ubezpieczeń społecznych / A. Kisielewicz ; Wyższa Szkoła Administracji i Zarządzania w Przemyślu. - Stan prawny styczeń 2004 r. - Przemyśl : WSAiZ, s.

35 Wyd. 2 zm., stan prawny na dzień 1 listopada 2004 r s. Wyd. 3 zm s ZUS 2003 : (teksty jednolite) : ustawa o systemie ubezpieczeń społecznych, ustawa o ubezpieczeniu z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych, rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie różnicowania stopy procentowej składki na ubezpieczenie społeczne z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych w zależności od zagrożeń zawodowych i ich skutków, ustawa o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym. - Stan prawny na dzień r. - Kraków : Forum Doradców Podatkowych, [2003] s USTAWA z dnia 19 lutego 1999 r. o zm. ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych // Dz. U , nr 26, poz zm. z dnia 23 września 1999 r. // Tamże, nr 78, poz. 875 ; zm. z dnia 23 grudnia 1999 r. // Tamże, nr 110, poz ; zm. z dnia 21 stycznia 2000 r. // Tamże , nr 9, poz. 118 ; zm. z dnia 11 stycznia 2001 r. // Tamże , nr 8, poz. 64 ; zm. z dnia 18 grudnia 2002 r. // Tamże , nr 241, poz ; zm. z dnia 23 lipca 2003 r. // Tamże , nr 166, poz ; zm. z dnia 1 lipca 2005 r. // Tamże , nr 150, poz ; zm. z z dnia 15 czerwca 2007 r. // Tamże , nr 115, poz USTAWA z 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych : tekst ujednolicony. - Łódź : Interfart, s. Także: Tekst ujednolicony // Prz. Ubezp. dla Ciebie , nr 4, wkł. Teksty Aktów Prawnych, 32 s. ; 2005, nr 1, wkł. Akty Prawne, nr 1, 40 s. Nadto: Uwagi do rządowych projektów zmian w ustawie z dnia 13 X 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych i w ustawie z dnia 14 VII 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach / Z. Pustuła // Arch. Pol , nr 4, s USTAWA z dnia 29 marca 2000 r. o zm. ustawy o komercjalizacji i prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych oraz ustawy o wykorzystaniu wpływów z prywatyzacji części mienia Skarbu Państwa na cele związane z reformą systemu ubezpieczeń społecznych // Dz. U , nr 31, poz. 383.

BIBLIOGRAFIE BIBLIOGRAFIE

BIBLIOGRAFIE BIBLIOGRAFIE GŁÓWNA BIBLIOTEKA PRACY I ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO BIBLIOGRAFIE BIBLIOGRAFIE BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY 2003 2012 131 W serii Bibliografie ukazały się: 2010 Nr 118 Jakość życia, ubóstwo i wykluczenie

Bardziej szczegółowo

BIBLIOGRAFIE BIBLIOGRAFIE

BIBLIOGRAFIE BIBLIOGRAFIE GŁÓWNA BIBLIOTEKA PRACY I ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO BIBLIOGRAFIE BIBLIOGRAFIE TRZECI SEKTOR działalność zarządzanie prawo 2003 2012 130 W serii Bibliografie ukazały się: 2010 Nr 118 Jakość życia, ubóstwo

Bardziej szczegółowo

ROZWÓJ ZAWODOWY PRACOWNIKÓW 2000-2005

ROZWÓJ ZAWODOWY PRACOWNIKÓW 2000-2005 - 1- GŁÓWNA BIBLIOTEKA PRACY I ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO ROZWÓJ ZAWODOWY PRACOWNIKÓW 2000-2005 (Literatura polska i obca w wyborze) Oprac. Ewa Wyglądała Warszawa 2006 - 2- GŁÓWNA BIBLIOTEKA PRACY I ZABEZPIECZENIA

Bardziej szczegółowo

BIBLIOGRAFIE BIBLIOGRAFIE

BIBLIOGRAFIE BIBLIOGRAFIE GŁÓWNA BIBLIOTEKA PRACY I ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO BIBLIOGRAFIE BIBLIOGRAFIE PŁACE W POLSCE I W ŚWIECIE 2006 2012 132 W serii Bibliografie ukazały się: 2010 Nr 118 Jakość życia, ubóstwo i wykluczenie

Bardziej szczegółowo

BIBLIOGRAFIE BIBLIOGRAFIE

BIBLIOGRAFIE BIBLIOGRAFIE GŁÓWNA BIBLIOTEKA PRACY I ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO BIBLIOGRAFIE BIBLIOGRAFIE ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI W ORGANIZACJI 2006 2011 127 - I - GŁÓWNA BIBLIOTEKA PRACY I ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO ZARZĄDZANIE

Bardziej szczegółowo

EMERYTURY I RENTY Z FUS EMERYTURY POMOSTOWE OKRESOWE EMERYTURY KAPITAŁOWE

EMERYTURY I RENTY Z FUS EMERYTURY POMOSTOWE OKRESOWE EMERYTURY KAPITAŁOWE EMERYTURY I RENTY Z FUS EMERYTURY POMOSTOWE OKRESOWE EMERYTURY KAPITAŁOWE KOMENTARZ redakcja naukowa Kamil Antonów Kamil Antonów Marcin Bartnicki Bartosz Suchacki Marcin Zieleniecki Zamów książkę w księgarni

Bardziej szczegółowo

BIBLIOGRAPHY OF THE TEACHING STAFF PUBLICATIONS OF WYŻSZA SZKOŁA BIZNESU - NATIONAL-LOUIS UNIVERSITY W NOWYM SĄCZU. Nowy Sącz 2014

BIBLIOGRAPHY OF THE TEACHING STAFF PUBLICATIONS OF WYŻSZA SZKOŁA BIZNESU - NATIONAL-LOUIS UNIVERSITY W NOWYM SĄCZU. Nowy Sącz 2014 1 BIBLIOGRAPHY OF THE TEACHING STAFF PUBLICATIONS OF WYŻSZA SZKOŁA BIZNESU - NATIONAL-LOUIS UNIVERSITY W NOWYM SĄCZU 1993 2013 Nowy Sącz 2014 2 Redaktor naczelny i koordynator Maria Sidor Redakcja i opracowanie

Bardziej szczegółowo

USTAWA O EMERYTURACH I RENTACH Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH

USTAWA O EMERYTURACH I RENTACH Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH USTAWA O EMERYTURACH I RENTACH Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH USTAWA O EMERYTURACH I RENTACH Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH pod redakcją Kamila Antonowa Kamil Antonów Marcin Bartnicki Bartosz

Bardziej szczegółowo

prof.zw.dr hab. M. Wanda Kopertyńska WYKAZ PUBLIKACJI I. Artykuły

prof.zw.dr hab. M. Wanda Kopertyńska WYKAZ PUBLIKACJI I. Artykuły prof.zw.dr hab. M. Wanda Kopertyńska I. Artykuły WYKAZ PUBLIKACJI 1. Wpływ organizacji linii potokowych na strukturę zatrudnienia w przemyśle spożywczym (współautor) Przemysł Spożywczy nr 4/1976 r. 2.

Bardziej szczegółowo

WYKAZ DZIAŁÓW SPIS TREŚCI

WYKAZ DZIAŁÓW SPIS TREŚCI WYKAZ DZIAŁÓW SPIS TREŚCI 1. Informacja biznesowa... 2 3. Biznes i ekonomia, ekonometria i statystyka, e-biznes... 3 4. Biznes międzynarodowy, handel zagraniczny, promocja Polski... 4 5. Unia Europejska...

Bardziej szczegółowo

Publikacje pracowników Zakładu Ekonomiki Zdrowia i Zabezpieczenia Społecznego IZP

Publikacje pracowników Zakładu Ekonomiki Zdrowia i Zabezpieczenia Społecznego IZP Publikacje pracowników Zakładu Ekonomiki Zdrowia i Zabezpieczenia Społecznego IZP Prof. dr hab. Stanisława Golinowska Książki, rozdziały oraz inne publikacje zwarte Rola centrum w kształtowaniu struktury

Bardziej szczegółowo

POLSKA BIBLIOGRAFIA PRAWNICZA

POLSKA BIBLIOGRAFIA PRAWNICZA POLSKA AKADEMIA NAUK INSTYTUT NAUK PRAWNYCH POLSKA BIBLIOGRAFIA PRAWNICZA Zeszyt XLIX 2013 P O L S K A BIBLIOGRAFIA PRAWNICZA INP PAN Zamów książkę w księgarni internetowej Warszawa 2014 Pod redakcją naukową

Bardziej szczegółowo

Centrum Informacji Biznesowej i Europejskiej SPIS CD

Centrum Informacji Biznesowej i Europejskiej SPIS CD Centrum Informacji Biznesowej i Europejskiej SPIS CD 1. Informacja biznesowa Rocznik Statystyczny Rzeczpospolitej Polskiej 2003 : Statistical Yearbook of the Tepublic of Poland; wydawca: Zakład Wydawnictw

Bardziej szczegółowo

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach. Faktoring. zestawienie bibliograficzne w wyborze. Wybór i opracowanie Ewa Lewicka

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach. Faktoring. zestawienie bibliograficzne w wyborze. Wybór i opracowanie Ewa Lewicka Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach Faktoring zestawienie bibliograficzne w wyborze Wybór i opracowanie Ewa Lewicka Kielce 2013 Korekta Edyta Smolińska Redakcja techniczna opracowanie graficzne

Bardziej szczegółowo

Prawno-ekonomiczne aspekty gromadzenia i lokowania środków przez otwarty fundusz emerytalny

Prawno-ekonomiczne aspekty gromadzenia i lokowania środków przez otwarty fundusz emerytalny Prawno-ekonomiczne aspekty gromadzenia i lokowania środków przez otwarty fundusz emerytalny Prace Naukowe Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego Seria: e-monografie Nr 32 Dostęp

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie. Polski, Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej, Poznań 2010, s. 17.

Wprowadzenie. Polski, Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej, Poznań 2010, s. 17. Wprowadzenie Wdrożona w 1999 r. reforma systemu emerytalnego w Polsce została oparta na koncepcji trzech filarów zabezpieczenia emerytalnego Polaków. I filar to powszechne i obowiązkowe ubezpieczenie w

Bardziej szczegółowo

Istota i etapy integracji

Istota i etapy integracji Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka Istota i etapy integracji walutowej (EURO) zestawienie bibliograficzne w wyborze Wybór i opracowanie Marta Boszczyk Kielce 2010 Korekta Magdalena Zawał Redakcja techniczna

Bardziej szczegółowo

wypadkowego w Polsce Porównuje rozwiązania dotyczące ubezpieczenia na wypadek wystąpienia poszczególnych ryzyk socjalnych w wybranych krajach

wypadkowego w Polsce Porównuje rozwiązania dotyczące ubezpieczenia na wypadek wystąpienia poszczególnych ryzyk socjalnych w wybranych krajach Uniwersytet Warszawski Instytut Stosowanych Nauk Społecznych SYLLABUS Ubezpieczenia społeczne rok akademicki 2013/2014, semestr zimowy piątek, 13.15-14.45 + 15.00-16.30 (4-godzinny blok zajęć w październiku

Bardziej szczegółowo

PRAWO PRACY W ŚWIETLE KONSTYTUCJI RP

PRAWO PRACY W ŚWIETLE KONSTYTUCJI RP MONOGRAFIE PRAWNICZE PRAWO PRACY W ŚWIETLE KONSTYTUCJI RP TOM II WYBRANE PROBLEMY I INSTYTUCJE PRAWA PRACY A KONSTYTUCYJNE PRAWA I WOLNOŚCI CZŁOWIEKA ARKADIUSZ SOBCZYK Wydawnictwo C. H. Beck MONOGRAFIE

Bardziej szczegółowo

LISTA DUBLETÓW POLSKICH (2)

LISTA DUBLETÓW POLSKICH (2) LISTA DUBLETÓW POLSKICH (2) L.p. Autor, tytuł Rok... jeśli chcesz się rozwieść : poradnik prawny dla kobiet Przygotowała U. Nowakowska i M. Jabłońska... jeśli jesteś ofiarą gwałtu : poradnik prawny dla

Bardziej szczegółowo

roszczeń deliktowych

roszczeń deliktowych Jednorazowe Przedawnienie odszkodowanie roszczeń z ubezpieczenia deliktowych wypadkowego Przemysław Sobolewski Michał Warciński Dozór Policji jako środek zapobiegawczy w polskim procesie karnym Jednorazowe

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIE BIBLIOGRAFICZNE WAŻNIEJSZYCH PUBLIKACJI PRACOWNIKÓW WYDZIAŁU PRAWA I ADMINISTRACJI UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO ZA ROK 1998

ZESTAWIENIE BIBLIOGRAFICZNE WAŻNIEJSZYCH PUBLIKACJI PRACOWNIKÓW WYDZIAŁU PRAWA I ADMINISTRACJI UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO ZA ROK 1998 STUDIA IURIDICA XXXVII/1999 ZESTAWIENIE BIBLIOGRAFICZNE WAŻNIEJSZYCH PUBLIKACJI PRACOWNIKÓW WYDZIAŁU PRAWA I ADMINISTRACJI UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO ZA ROK 1998 I. MONOGRAFIE Bardach Juliusz O Rzeczpospolitą

Bardziej szczegółowo

Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Zarząd Krajowy

Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Zarząd Krajowy Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Zarząd Krajowy Sprawozdanie z działalności Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego w 2013 roku Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Zarząd Krajowy Sprawozdanie z działalności Polskiego

Bardziej szczegółowo

dr hab. Iwona Kowalska prof. nadzw. SGGW

dr hab. Iwona Kowalska prof. nadzw. SGGW dr hab. Iwona Kowalska prof. nadzw. SGGW KONTAKT SGGW w Warszawie Wydział Nauk Ekonomicznych Katedra Ekonomiki Edukacji, Komunikowania i Doradztwa Zakład Organizacji i Ekonomiki Edukacji ul. Nowoursynowska

Bardziej szczegółowo

EUROPEJSKIE CENTRUM ROZWOJU I TRANSFERU WIEDZY WWW.EUCENTRUM.GLT.PL

EUROPEJSKIE CENTRUM ROZWOJU I TRANSFERU WIEDZY WWW.EUCENTRUM.GLT.PL DOROBEK PUBLIKACYJNY CZŁONKÓW EUROPEJSKIEGO CENTRUM ROZWOJU I TRANSFERU WIEDZY (1997-2006) Tomasz Bernat, Podmioty gospodarcze w strategii marketingowej firm finansowych, Agencja Marketingowa IPH, Szczecin

Bardziej szczegółowo

MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W GLIWICACH. WYKAZ KSIĄŻEK DOSTĘPNYCH Z BAZY IBUK.PL OD PAŹDZIERNIKA 2013 r. DO PAŹDZIERNIKA 2014 R.

MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W GLIWICACH. WYKAZ KSIĄŻEK DOSTĘPNYCH Z BAZY IBUK.PL OD PAŹDZIERNIKA 2013 r. DO PAŹDZIERNIKA 2014 R. MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W GLIWICACH WYKAZ KSIĄŻEK DOSTĘPNYCH Z BAZY IBUK.PL OD PAŹDZIERNIKA 2013 r. DO PAŹDZIERNIKA 2014 R. Lp. 1 "Trzynastki" - po wyroku TK 2 100 roślin w Twojej kuchni Analiza duration

Bardziej szczegółowo

3) 2.01.1996. RZESZÓW - Bezrobocie i rynek pracy w regionie Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie. KOMUNIKAT - Bezrobocie postrzegane przez młodzież.

3) 2.01.1996. RZESZÓW - Bezrobocie i rynek pracy w regionie Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie. KOMUNIKAT - Bezrobocie postrzegane przez młodzież. Dr hab. Krystyna Leśniak-Moczuk, prof. UR REFERATY NAUKOWE, KOMUNIKATY, GŁOSY W DYSKUSJI NA KONFERENCJACH: 1) 12.04.1995. WARSZAWA - Metody badania efektywności programów przeciwdziałania bezrobociu Instytut

Bardziej szczegółowo

LEX Touch - Pomoc. Spis treści

LEX Touch - Pomoc. Spis treści LEX Touch - Pomoc Spis treści O SYSTEMIE... 2 WERSJE SYSTEMU INFORMACJI PRAWNEJ LEX... 3 WYKAZ WERSJI PROGRAMU... 3 LEX TOUCH OMEGA... 3 LEX WINDYKACJE... 3 CZASOPISMA ON-LINE... 4 KOMENTARZE... 4 MONOGRAFIE...

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIA FINANSOWE; SPRAWOZDANIA FINANSOWE - STANDARDY

SPRAWOZDANIA FINANSOWE; SPRAWOZDANIA FINANSOWE - STANDARDY 1. B.98322 W.50954 W.50955 AKTYWNE zarządzanie płynnością finansową przedsiębiorstwa / red. nauk. Katarzyna Kreczmańska-Gigol. - Warszawa : DIFIN, 2010. - 397 s. : rys., wykr. ; 23 cm. PRZEDSIĘBIORSTWO

Bardziej szczegółowo

Instytut Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk. Sprawozdanie z działalności naukowej. w 2011 roku

Instytut Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk. Sprawozdanie z działalności naukowej. w 2011 roku Instytut Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk Sprawozdanie z działalności naukowej w 2011 roku Instytut Nauk Ekonomicznych PAN, Pałac Staszica, ul. Nowy Świat 72, 00 330 Warszawa tel.: (022) 657 27

Bardziej szczegółowo