UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE 1999 2008"

Transkrypt

1 GŁÓWNA BIBLIOTEKA PRACY I ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE (literatura polska w wyborze) Oprac. Alina Kulesza Warszawa 2008

2 - II - GŁÓWNA BIBLIOTEKA PRACY I ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO ul. Limanowskiego Warszawa tel./fax BIBLIOGRAFIE (113) Social Insurance (Selected Polish Literature) Druk ZWP MPiPS. Zam. 76/09. Format A5. Nakład 120 egz.

3 - III - SPIS TREŚCI Przedmowa... Wykaz skrótów tytułów czasopism i wydawnictw ciągłych... Objaśnienia skrótów nazw instytucji wydawniczych... Wykaz skrótów... Wykaz symboli... VII IX XIV XVI XVI Spis bibliograficzny I. TEORETYCZNE PROBLEMY UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH... 1 II. PRAWNE ASPEKTY SYSTEMU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH Zagadnienia ogólne Koordynacja polskiego systemu ubezpieczeń społecznych z regulacjami unijnymi Umowy międzynarodowe Zakres działania i funkcje Zakładu Ubezpieczeń Społecznych 28 III. SYSTEM FINANSOWY UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH IV. PODLEGANIE UBEZIECZENIOM OBOWIĄZKI PŁATNIKÓW SKŁADEK Powszechny obowiązek ubezpieczenia społecznego Obowiązek ubezpieczenia osób prowadzących działalność gospodarczą Obowiązek ubezpieczenia zleceniobiorców Obowiązek ubezpieczenia twórców Obowiązek ubezpieczenia osób duchownych Obowiązek ubezpieczenia migrantów Opłacanie i rozliczanie składek Dokumentacja ubezpieczeniowa V. ŚWIADCZENIA EMERYTALNO-RENTOWE Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH Problemy nowego systemu emerytalnego... 85

4 - IV - 2. Emerytury a. Ustalanie świadczeń powszechnych b. Emerytury wcześniejsze c. Emerytury dla zatrudnionych w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze d. Odrębne formy świadczeń emerytalnych e. Kapitał początkowy Renty a. Ustalanie prawa do świadczeń b. Renta z tytułu niezdolności do pracy c. Renta rodzinna d. Renta szkoleniowa d. Renta socjalna Emerytury i renty a zatrudnienie Waloryzacja świadczeń Zasiłek pogrzebowy VI. ŚWIADCZENIA Z UBEZPIECZENIA CHOROBOWEGO Zasiłek chorobowy Świadczenie rehabilitacyjne Zasiłek wyrównawczy Zasiłek macierzyński Zasiłek opiekuńczy VII. ŚWIADCZENIA Z UBEZPIECZENIA WYPADKOWEGO Świadczenia zasiłkowe Świadczenia odszkodowawcze Świadczenia rentowe VIII. OTWARTE FUNDUSZE EMERYTALNE IX. PRACOWNICZE PROGRAMY EMERYTALNE Formy pracowniczego programu emerytalnego Indywidualne konto emerytalne Indeks alfabetyczny

5 - V - CONTENTS Preface... VII The register of periodicals titles and its abbreviations... IX The explanations concerning the names abbreviations of publishing institutions... XIV The abbreviations register... XVI The symbols register... XVI The bibliographical register I. TEORETICAL ASPECTS OF SOCIAL SECURITY... 1 II. LEGAL ASPECTS OF THE SOCIAL SECURITY SYSTEM General questions Co-ordination of he Polish system of social security with EU regulations International agreements concerning social security The scope of assignments and functions of the Social Security Institution III. FINANCING OF THE SOCIAL SECURITY SYSTEM IV. INSURANCE LIABILITY DUTIES OF CONTRIBUTION PAYERS Compulsory system of social security Insurance of persons running business outside of agriculture Insurance of contractors Insurance of authors Insurance of clargymen Insurance of migrants Payments and accounting of contributions Insurance documentation V. PENSIONS FINANCED BY SOCIAL INSURANCE FUND Problems of the new pension scheme... 85

6 - VI - 2. Old age pensions a. Establishment the right to social insurance benefits b. Early retirement c. Pensions for persons employed in special conditions or in special character d Other forms of pension benefits e. Initial capital Pensions a. Establishment the right to social insurance benefits b. Disablity pensions c. Family benefits d. Training pensions d. Social pensions Combining pensions with work Pensions indexation Funeral grant VI. SICK INSURANCE BENEFITS Sickness benefits Rehabilitation benefits Compensatory allowances Maternity allowances Care allowances VII. LUMP-SUM COMPENSATIONS IN RESPECT OF ACCIDENTS AT WORK Benefits Compensations Pensions benefis VIII. OPEN PENSION FUNDS IX. OCCUPACIONAL PENSION PROGRAMMES Different forms of occupational pension programmes Individual pension accounts The alphabetical index

7 - VII - PRZEDMOWA Bibliografia Ubezpieczenia społeczne prezentuje polskie piśmiennictwo na temat reformowanego sytemu ubezpieczeń społecznych i dostosowania ich do warunków gospodarki rynkowej. Zakres bibliografii obejmuje, tak jak ustawa wiodąca o systemie ubezpieczeń społecznych, ubezpieczenia emerytalne, rentowe, chorobowe i wypadkowe oraz powiązane z nowym systemem emerytalno-rentowym fundusze emerytalne i pracownicze programy emerytalne. Bibliografia rejestruje na podstawie dokumentacji zbiorów Głównej Biblioteki Pracy i Zabezpieczenia Społecznego (Bibliografii Ekonomicznych i Społecznych Zagadnień Pracy) oraz innych wydawnictw informacyjnych (Bibliografii Zawartości Czasopism i Przewodnika Bibliograficznego Biblioteki Narodowej) prace naukowe i popularnonaukowe, zarówno wydawnictwa zwarte, jak i artykuły z czasopism, podstawowe akty prawne ustawy opublikowane w tym okresie. Zebrany materiał, liczący 1581 pozycji numerowanych, w tym wiele zbiorowych, usystematyzowany został w dziewięciu działach głównych: I. Teoretyczne problemy ubezpieczeń społecznych; II. Prawne aspekty systemu ubezpieczeń społecznych; III. System finansowy ubezpieczeń społecznych; IV. Podleganie ubezpieczeniom obowiązki płatników składek; V. Świadczenia emerytalno-rentowe z funduszu ubezpieczeń społecznych; VI. Świadczenia z ubezpieczenia chorobowego; VII. Świadczenia z ubezpieczenia wypadkowego; VIII. Otwarte fundusze emerytalne; IX. Pracownicze programy emerytalne. W obrębie poszczególnych działów i poddziałów stosowano alfabetyczne szeregowanie pozycji, w niektórych zastosowano odsyłacze prowadzące do pozycji o pokrewnej problematyce zarejestrowanych w innym dziale. Opis pozycji bibliograficznych jest uproszczony i zawiera niezbędne elementy identyfikujące daną publikację. Bibliografię uzupełniają wykazy skrótów tytułów czasopism, instytucji wydawniczych, skrótów i symboli oraz indeks alfabetyczny. Warszawa, grudzień 2008 r.

8 - VIII -

9 - IX - WYKAZ SKRÓTÓW TYTUŁÓW CZASOPISM I WYDAWNICTW CIĄGŁYCH Acta Elb. Acta Elbingensia Acta Sci. Acad. Ostrov. Acta Scientifica Academiae Ostroviensis Acta UL, Fol. Oecon. Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica Acta UNC, Ekon. Acta Universitatis Nicolai Copernici. Ekonomia Acta Univ. Wratisl., Prz. Prawa Acta Universitatis Wratislaviensis. Przegląd Prawa i Administracji Admin. Publ. Administracja Publiczna (Białystok) Ann. UMCS, Sect. H Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio H Oeconomia Antidotum Antidotum. Zarządzanie w Opiece Zdrowotnej Arch. Pol. Archiwista Polski Atest Atest. Ochrona Pracy Athenaeum Athenaeum : Polska w świecie Aux. Soc. Auxilium Sociale. Wsparcie Społeczne Bad. Nauk. / WSUmiej. Kielce Badania Naukowe / Wyższa Szkoła Umiejętności w Kielcach Bank i Kredyt Bezp. Pr. Bezpieczeństwo Pracy Biul. Inf. / ZUS Biuletyn Informacyjny / Zakład Ubezpieczeń Społecznych Biul. RPO Biuletyn Rzecznika Praw Obywatelskich Biul RPO, Mater. Biuletyn Rzecznika Praw Obywatelskich. Materiały Dz. U. Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej Ekonomia / Uniw. Warsz. Ekonomia / Uniwersytet Warszawski. Instytut Nauk Ekonomicznych Ekonomista Eur. J. Soc. Secur. European Journal of Social Security Finan. Bank. Ubezp. Finanse, Bankowość, Ubezpieczenia Fol. Oecon. Crac. Folia Oeconomica Cracoviensia Forum Dysk. Ubezp. Forum Dyskusyjne Ubezpieczeń i Funduszy Emerytalnych Gaz. Bank. Gazeta Bankowa Gaz. Praw. Gazeta Prawna Gdań. Stud. Praw. Gdańskie Studia Prawnicze Głos Naucz. Głos Nauczycielski Gospod. Nar. Gospodarka Narodowa Harv. Bus. Rev. Polska Harvard Business Review Polska Inspektor Pr. Inspektor Pracy

10 - X - Ius et Admin. Ius et Administratio / Facultas Iuridica Universitatis Ressoviensis Ius et Lex J. Eur. Financ. Serv. Journal of European Financial Services Kontr. Państ. Kontrola Państwowa Kwart. Eduk. Kwartalnik Edukacyjny Kwart. Prawa Pryw. Kwartalnik Prawa Prywatnego Manager Manager Magazin Market. Rynek Marketing i Rynek Med. Pr. Medycyna Pracy Międzynar. Prz. Polit. Międzynarodowy Przegląd Polityczny Monit. Prawa Pr. Monitor Prawa Pracy Monit. Unii Eur. Monitor Unii Europejskiej Myśl Socjaldem. Myśl Socjaldemokratyczna Niepełnospr. Rehabil. Niepełnosprawność i Rehabilitacja Not. Płoc. Notatki Płockie Nowe Ubezp. Nowe Ubezpieczenia Opol. Rocz. Ekon. Opolskie Roczniki Ekonomiczne Opol. Stud. Admin.-Praw. Opolskie Studia Administracyjno-Prawne Optimum Stud. Ekon. Optimum - Studia Ekonomiczne [poprz. pt. Studia Ekonomiczne] Organ. Kier. Organizacja i Kierowanie Państ. Prawo Państwo i Prawo Personel Zarz. Personel i Zarządzanie Pien. Więź Pieniądze i Więź Pol Plus Polska 2000 Plus Polit. Społ. Polityka Społeczna Por. Gaz. Praw. Poradnik Gazety Prawnej Pr. Mater. Wydz. Zarz. UGdań. Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego Pr. Nauk. AE Wroc. Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu Pr. Nauk. AE Wroc., ser. Finanse i Bankowość Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu. Seria Finanse i Bankowość Pr. Nauk. AE Wroc., ser. Finanse, Bankowość, Rachunkowość Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu. Seria Finanse, Bankowość, Rachunkowość

11 - XI - Pr. Nauk. AE Wroc., ser. Nauki Humanistyczne Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu. Seria Nauki Humanistyczne Pr. Nauk., Ekon. / PRadom Prace Naukowe. Ekonomika / Politechnika Radomska im. Kazimierza Pułaskiego Pr. Nauk. WSBizn. Gorzów Wlkp. Prace Naukowe Wyższej Szkoły Biznesu w Gorzowie Wlkp. Pr. Nauk. / WSPrzeds. Chrzan. Prace Naukowe / Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Marketingu w Chrzanowie Pr. Rehab. Niepełnospr. Praca i Rehabilitacja Niepełnosprawnych Pr. Zabezp. Społ. Praca i Zabezpieczenie Społeczne Pr. Zdrowie Praca i Zdrowie Pracodaw. Prac. Pracodawca i Pracownik Pracodawca Pracodawca : ogólnopolski magazyn menedżerów energetyki Prawo Asek. Prawo Asekuracyjne Prawo Bank. Prawo Bankowe Prawo Gospod. Prawo i Gospodarka Prawo Med. Prawo i Medycyna Prawo Podatki Unii Eur. Prawo i Podatki Unii Europejskiej w Praktyce Prawo Pr. Prawo Pracy Prawo Przeds. Prawo Przedsiębiorcy Probl. Zarz. Problemy Zarządzania Prok. Prawo Prokuratura i Prawo Prokurator (Poznań) Prz. Nauk. Kult. Fiz. URzesz. Przegląd Naukowy Kultury Fizycznej Uniwersytetu Rzeszowskiego Prz. Podat. Przegląd Podatkowy Prz. Sąd. Przegląd Sądowy Prz. Ubezp. dla Ciebie. Przegląd Ubezpieczeniowy dla Ciebie Prz. Ubezp. Społ. Przegląd Ubezpieczeń Społecznych Prz. Ubezp. Społ. Gospod. Przegląd Ubezpieczeń Społecznych i Gospodarczych Prz. Ubezp. Społ. Zdrow. Przegląd Ubezpieczeń Społecznych i Zdrowotnych Przyj. przy Pr. Przyjaciel przy Pracy Rachunkowość Rocz. Kol. Anal. Ekon. Roczniki Kolegium Analiz Ekonomicznych Rocz. Liwski Rocznik Liwski Rocz. Nauk. AWF / AWF Warsz. Roczniki Naukowe AWF / Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie

12 - XII - Rocz. Nauk. WSBank. Tor. Roczniki Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Toruniu Ruch Praw. Ekon. Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny Rynek Pr. Rynek Pracy Serw. Admin.-Samorz. Serwis Administracyjno-Samorządowy Serw. BHP Serwis BHP Stud. Ekon.-Społ. Studia Ekonomiczno-Społeczne Stud. Finan. Studia Finansowe / Instytut Finansów Wyższej Szkoły Ubezpieczeń i Bankowości Stud. Pr. Kol. Zarz. Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów Stud. Praw.-Ekon. Studia Prawno-Ekonomiczne Tycz. Zesz. Nauk. Tyczyńskie Zeszyty Naukowe Ubezp. Majątkowe Finan. Ubezpieczenia Majątkowe, Finansowe i Społeczne Ubezp. Społ. Ubezpieczenia Społeczne Unia Eur. Unia Europejska Wiad. Stat. Wiadomości Statystyczne Wiad. Ubezp. Wiadomości Ubezpieczeniowe Wiek XXI (Warszawa) Wspólne Tematy Wspólnoty Eur. Wspólnoty Europejskie Z Życia ZUS Z Życia ZUS : miesięcznik pracowników Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Zakł. Pr. Chron. Zakłady Pracy Chronionej Zamoj. Stud. Mater. Zamojskie Studia i Materiały Zarz. Innow. w Gospod. Zarządzanie Innowacyjne w Gospodarce i Biznesie Zdr. Publ. Zdrowie Publiczne Zesz. Nauk. / AE Krak. Zeszyty Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Krakowie Zesz. Nauk., Ekon. / UOpol. Zeszyty Naukowe. Ekonomia / Uniwersytet Opolski poprz. pt. Zeszyty Naukowe. Ekonomia / Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. Powstańców Śląskich w Opolu Zesz. Nauk., Finanse, Rynki Finan., Ubezp. / USzczec. Zeszyty Naukowe. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia / Uniwersytet Szczeciński Zesz. Nauk. Kated. Ekon. / WSEiA Zeszyty Naukowe Katedry Nauk Ekonomicznych / Wyższa Szkoła Ekonomii i Administracji w Bytomiu Zesz. Nauk. Oecon. Zeszyty Naukowe Oeconomicus / Wyższa Szkoła Zawodowa Oeconomicus Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego w Szczecinie Zesz. Nauk. PBiałost., Ekon. Zeszyty Naukowe Politechniki Białostockiej. Ekonomia i Zarządzanie

13 - XIII - Zesz. Nauk. PGdań., Ekon. Zeszyty Naukowe Politechniki Gdańskiej. Ekonomia Zesz. Nauk. PPozn., Organ. Zeszyty Naukowe Politechniki Poznańskiej Organizacja i Zarządzanie Zesz. Nauk., Pr. Kated. Finan. / USzczec. Zeszyty Naukowe. Prace Katedry Finansów / Uniwersytet Szczeciński Zesz. Nauk., Pr. Kated. Mikroekon. / USzczec. Zeszyty Naukowe. Prace Katedry Mikroekonomii / Uniwersytet Szczeciński Zesz. Nauk., Pr. Kated. Rachun. / USzczec. Zeszyty Naukowe. Prace Katedry Rachunkowości / Uniwersytet Szczeciński Zesz. Nauk., Ser. 1 / AE Pozn. Zeszyty Naukowe. Akademia Ekonomiczna w Poznaniu. Seria I Zesz. Nauk. WSBank. Gdań. Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Gdańsku Zesz. Nauk. / WSBank. Katow. Zeszyty Naukowe / Wyższa Szkoła Bankowości i Finansów w Katowicach Zesz. Nauk. WSBank. Pozn. Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu Zesz. Nauk. / WSCiL Warsz. Zeszyt Naukowy / Wyższa Szkoła Cła i Logistyki w Warszawie Zesz. Nauk. / WSDG Warsz. Zeszyty Naukowe / Wyższa Szkoła Działalności Gospodarczej w Warszawie Zesz. Nauk. / WSE Nisko Zeszyty Naukowe / Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Nisku Zesz. Nauk. / WSFinan. Łódź Zeszyt Naukowy / Wyższa Szkoła Finansów i Informatyki im. prof. Janusza Chechlińskiego w Łodzi Zesz. Nauk. WSHE Łódź Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi Zesz. Nauk. WSHE Łódź, Ser. 2 Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi. Seria 2, Nauki Społeczne Zesz. Nauk. WSHE Łódź, Ser. 3 Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi. Seria 3 Nauki Ekonomiczne i Informatyka Zesz. Nauk. WSHiP, Ekon. Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Handlu i Prawa im. Ryszarda Łazarskiego. Seria Ekonomia Zesz. Nauk. WSHiP, Prawo Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Handlu i Prawa im. Ryszarda Łazarskiego. Seria Prawo Zesz. Nauk. / WSHU Pozn. Zeszyt Naukowy / Wyższa Szkoła Handlu i Usług w Poznaniu Zesz. Nauk. / WSM Gdynia Zeszyty Naukowe. Wyższa Szkoła Morska w Gdyni

14 - XIV - Zesz. Nauk. / WSUbezp. Warsz. Zeszyty Naukowe / Wyższa Szkoła Ubezpieczeń i Bankowości w Warszawie Zesz. Nauk. WSZarz. Częst. Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Zarządzania w Częstochowie Zesz. Nauk. / WSZarz. Wroc. Zeszyty Naukowe / Wyższa Szkoła Zarządzania i Finansów we Wrocławiu Zesz. Nauk., Wydz. Admin.-Praw. / AP Częst. Zeszyt Naukowy. Wydział Administracyjno-Prawny / Akademia Polinijna w Częstochowie OBJAŚNIENIA SKRÓTÓW NAZW INSTYTUCJI WYDAWNICZYCH AD. Drągowski AD. Drągowski S.A. Apla Druk Apla-Druk SC. Zakład Poligraficzny Arra P.P.H.U. ARRA, Wydawnictwo, Roman Lewicki Artman Agencja Wydawniczo-Handlowa Artman C. H. Beck Wydawnictwo C. H. Beck CeDeWu CeDeWu Spółka z o. o. Consilium Wszechnica Podatkowa Consilium Difin Centrum Doradztwa i Informacji Difin Dom Wydaw. ABC Dom Wydawniczy ABC, Oddział Polskich Wydawnictw Profesjonalnych Elipsa Dom Wydawniczy i Handlowy ELIPSA Exandi Ośrodek Szkoleniowo-Doradczy EXANDI, Elżbieta Sznajder Finjurist Wydawnictwo Finjurist Fund. Razem możemy więcej Fundacja Warty i Kredyt Banku Razem możemy więcej Fund. Rozw. Uniw. Gdań. Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego Impuls Oficyna Wydawnicza Impuls Infor Grupa Wydawnicza INFOR, spółka z o.o., Wydawnictwo Prawno- -Podatkowe Inst. Stud. Podat. Instytut Studiów Podatkowych, Modzelewski i Wspólnicy, spółka z o.o. Interfart Agencja Wydawnicza INTERFART, spółka cywilna, Stefan Franaszczyk, Marek Kustra KiK Wydawnictwo KiK Konieczny i Kruszewski s.c. KZRS Samopomoc Chłopska Of. Wydaw. ASPRA-JR Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR Of. Wydaw. OPO Oficyna Wydawnicza Ośrodka Postępu Organizacyjnego Of. Wydaw. SGH Oficyna Wydawnicza. Szkoła Główna Handlowa

15 - XV - Of. Wydaw. Unimex Oficyna Wydawnicza Unimex Ośr. Inf. Dok. RE Ośrodek Informacji i Dokumentacji Rady Europy Ośr. Szkol. Wydaw. Ośrodek Szkolenia, Wydawnictwo Jacek Kropkowski Pol. Wydaw. Ekon. Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne PONT Info Wydawnictwo PONT Info Red. Wydaw. KUL Redakcja Wydawnictw Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego SeZaM Sigma Przedsiębiorstwo-Handlowo-Usługowe SIGMA. Zakład Doradztwa Organizacyjno-Finansowego Stow. Przyj. Integr. Stowarzyszenie Przyjaciół Integracji Stow. Stud. Inic. Społ. Stowarzyszenie Studiów i Inicjatyw Społecznych Śląsk Śląsk, spółka z o. o. Śląsk Wydaw. Nauk. Śląsk Sp. z o. o. Wydawnictwo Naukowe TNOiK Dom Organizatora - Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa Dom Organizatora Trans Humana Trans Humana Wydawnictwo Uniwersyteckie przy Stowarzyszeniu Absolwentów i Pracowników Wydziału Pedagogiki i Psychologii Filii Uniwersytetu Warszawskiego w Białymstoku Univers D.K.M. Przedsiębiorstwo Konsultingowo-Gospodarcze Univers D.K.M. Videograf II VIDEOGRAF II, spółka z o.o., Zakład Pracy Chronionej Wszech. Podat. Wszechnica Podatkowa, spółka cywilna Wydaw. AE Katow. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Katowicach Wydaw. AE Krak. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie Wydaw. AE Pozn. Wydawnictwa Akademii Ekonomicznej w Poznaniu Wydaw. AE Wroc. Wydawnictwa Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu Wydaw. Bibl. Prac. Wydawnictwo Biblioteczka Pracownicza Wydaw. Jakro Wydawnictwo JAKRO Wydaw. Praw. Wydawnictwo Prawnicze Wydaw. Praw. LexisNexis Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis Wydaw. Praw. PWN Wydawnictwo Prawnicze PWN Wydaw. Sejmowe Wydawnictwa Sejmowe Wydaw. Ubezp. Wydawnictwo Ubezpieczeń Wydaw. Uczel. AE Katow. Wydawnictwo Uczelniane Akademii Ekonomicznej w Katowicach Wydaw. UMK Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika Wydaw. Uniw. Białyst. Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku Wydaw. Uniw. Wroc. Wydawnictwa Uniwersytetu Wrocławskiego Wydaw. WSH-E Łódź Wydawnictwo Wyższej Szkoły Humanistyczno- -Ekonomicznej w Łodzi

16 - XVI - Wydaw. Wydz. Zarz. Politech. Częst. Wydawnictwo Wydziału Zarządzania Politechniki Częstochowskiej Wydaw. Wyż. Szk. Bank. Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowej Wydaw. Zakł. Poligr. ITE Wydawnictwo i Zakład Poligraficzny Instytutu Technologii Eksploatacji Wydaw. Zrzesz. Praw. Pol. Wydawnictwo Zrzeszenia Prawników Polskich Wyż. Szk. Bizn. Wyższa Szkoła Biznesu Zakamycze Kantor Wydawniczy Zakamycze WYKAZ SKRÓTÓW aut. autor bibliogr. bibliografia cz. część dod. dodatek dot. dotyczy dysk. dyskusja k. karta koment. komentarz mater. materiały nr numer omów. omówienie oprac. opracowanie poz. pozycja przedm. przedmowa red. redakcja rys. rysunek s. strona ser. seria spec. specjalny supl. suplement t. tom tab. tabela tł. tłumaczenie vol. volumen wkł. wkładka wprow. wprowadzenie wyd. wydanie popr. wydanie poprawione posz. wydanie poszerzone uaktual. wydanie uaktualnione zm. wydanie zmienione z. zeszyt zob. zobacz WYKAZ SYMBOLI AE Akademia Ekonomiczna CASE Centrum Analiz Społeczno-Ekonomicznych CBOS Centrum Badania Opinii Społecznej FI Fundusz Inwestycyjny FUS Fundusz Ubezpieczeń Społecznych GBPiZS Główna Biblioteka Pracy i Zabezpieczenia Społecznego GIP Główny Inspektorat Pracy GUS Główny Urząd Statystyczny

17 - XVII - IBnGR Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową IFiS Instytut Filozofii i Socjologii IGUiOR Izba Gospodarcza Ubezpieczeń i Obsługi Ryzyka IPiSS Instytut Pracy i Spraw Socjalnych IRiSS Instytut Rozwoju i Studiów Strategicznych KIG-R Krajowa Izba Gospodarczo-Rehabilitacyjna KRAZON Krajowa Rada Zatrudnienia Osób Niepełnosprawnych KUL Katolicki Uniwersytet Lubelski MGiP Ministerstwo Gospodarki i Pracy MGPiPS Ministerstwo Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej MPiPS Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej MPS Ministerstwo Polityki Społecznej OFE Otwarty Fundusz Emerytalny OPO TNOiK Ośrodek Postępu Organizacyjnego. Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa PIP Państwowa Inspekcja Pracy PSUS Polskie Stowarzyszenie Ubezpieczeń Społecznych PTD Polskie Towarzystwo Demograficzne PTPS Polskie Towarzystwo Polityki Społecznej PTS Polskie Towarzystwo Statystyczne RPO Rzecznik Praw Obywatelskich SGH Szkoła Główna Handlowa WSAiZ Wyższa Szkoła Administracji i Zarządzania w Przemyślu WSBiF Wyższa Szkoła Bankowości i Finansów WSH TWP Wyższa Szkoła Humanistyczna TWP w Szczecinie WSHE Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna WSPiZ Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania ZNP Związek Nauczycielstwa Polskiego ZUS Zakład Ubezpieczeń Społecznych

18 - XVIII -

19 - 1 - I. TEORETYCZNE PROBLEMY UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH 1. ANALIZA statystyczna i techniczna w szacowaniu ryzyka ubezpieczeń społecznych / M. Balcerowicz-Szkutnik, E. Sojka. - Katowice : Wydaw. Uczel. AE Katow., s. - Tabele. 2. ASPEKTY systemowe reformy ubezpieczeń społecznych / M. Rymsza // Gospod. Nar , nr 3, s CZTERY reformy : od koncepcji do realizacji / red. L. Kolarska- -Bobińska ; Instytut Spraw Publicznych. - Warszawa : ISP, s. Z treści: Golinowska S.: Wdrażanie nowego systemu emerytalnego (s ). - Żukowski M.: Reforma emerytalna po roku (s ). - Szumlicz T.: Ocena zmienianego systemu zabezpieczenia emerytalnego (s ). - Góra M.: Czy realizacja celów społecznych musi być obciążeniem dla gospodarki? Uwagi o reformie ubezpieczeń społecznych (s ). 4. CZYNNIKI społeczno-ekonomiczne kształtujące ubezpieczenie społeczne / W. Muszalski // Ubezp. Społ , nr 1, s. 1-4, tab. 5. DEMOGRAFICZNE aspekty ryzyka w ubezpieczeniach społecznych : uwarunkowania i analiza demoekonometryczna / M. Balcerowicz-Szkutnik. - Katowice : Wydaw. AE Katow., s. 6. DEMOGRAFICZNE uwarunkowania funkcjonowania ubezpieczeń społecznych / B. Jackowska // Bad. Nauk. / WSUmiej. Kiel , z. 3, s DETERMINANTY tworzenia systemu zabezpieczenia społecznego / W. Sułkowska // Pr. Nauk. / WSPrzeds. Chrzan , nr 7, s DYNAMIKA aktywności zawodowej a ubezpieczenia społeczne / M. Balcerowicz-Szkutnik // Pr. Nauk. AE Wroc , nr 1088, t. 1, s

20 EKONOMICZNO-społeczne skutki wdrażania reformy ubezpieczeń emerytalnych / B. Kołosowska // Rocz. Nauk. WSBank. Tor , nr 1, s ETYCZNY i historyczny wymiar ubezpieczeń społecznych / Ł. T. Sroka // Ubezp. Społ , nr 12, s ETYKA w marketingu ubezpieczeń społecznych / R. Garbiec // Zesz. Nauk. WSZarz. Częst , nr 4, s ISTOTA reformy ubezpieczeń społecznych w Polsce / E. Grzegorzewska-Mischka // Zesz. Nauk. PGdań., Ekon , nr 39, s KOBIETY i mężczyźni w reformach systemu zabezpieczenia społecznego w Polsce / B. Balcerzak-Paradowska [i in.] ; Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową. - Warszawa : IBnGR, s. - Tabele. - Bibliogr. Treść: Fultz E., Silberstein S.: Reformy systemu zabezpieczenia społecznego w okresie transformacji a sytuacja kobiet i mężczyzn (na przykładzie Republiki Czeskiej, Węgier i Polski (s. 7-43). - Wpływ reform systemu zabezpieczenia społecznego na sytuację kobiet i mężczyzn w Polsce / B. Balcerzak-Paradowska [i in.] (s ). 14. MECHANIZMY określające dynamikę zmian w systemie bezpieczeń społecznych / J. Kroszel / Opol. Rocz. Ekon , T. 17, s NIEKTÓRE elementy zabezpieczenia społecznego w nowych warunkach ustrojowych / M. Pierzchalska // Stud. Ekon.-Społ , T. 3/4, s NOWE wyzwania przed Polską / R. Bugaj // W: Polska przed nowymi problemami / Stowarzyszenie Studiów i Inicjatyw Społecznych. - Warszawa : Stow. Stud. Inic. Społ., S M.in. reforma systemu zabezpieczenia społecznego.

21 O POTRZEBIE naprawy systemu ubezpieczeń społecznych / J. Czamarski, Z. Tarasińska, L. Miller // Myśl. Socjaldem , nr 3, s O SYSTEMIE zabezpieczenia społecznego w kontekście postępu i regresu społecznego / T. Szumlicz // Wokół teorii polityki społecznej / red. B. Rysz-Kowalczyk, B. Szatur-Jaworska. - Warszawa : Of. Wydaw. ASPRA-JR, S OCENA reformy ubezpieczeń społecznych / R. Bugaj // Gospod. Nar , nr 1/2, s bibliogr. * Tenże: Ubezpieczenia społeczne - propozycja korekty reform // Tamże, nr 3, s bibliogr. 20. OCENA ryzyka demograficznego w ubezpieczeniach społecznych w Polsce i wybranych krajach UE / M. Balcerowicz-Szkutnik // Pr. Nauk. AE Wroc , nr 1176, s , rys. tab. bibliogr. 21. PERCEPCJA systemu ubezpieczeń społecznych a postawy wobec zabezpieczenia własnej starości / M. Rószkiewicz // Gospod. Nar , nr 3, s , rys. tab. bibliogr. 22. PODSTAWOWE cele i założenia reform systemowych w zakresie opieki zdrowotnej, ubezpieczeń społecznych i edukacji w III RP / J. Karaś // Tycz. Zesz. Nauk , nr 1/2, s PODSTAWOWE pojęcia z zakresu systemu ubezpieczeń społecznych / W. Łagocka // Zesz. Nauk. Oecon , nr 2, s POJĘCIE ubezpieczeń społecznych / R. Garbiec // Zesz. Nauk. WSZarz. Częst , nr 3, s POWSZECHNY system ubezpieczeń społecznych w Polsce, jego ewolucja oraz finansowe perspektywy na przyszłość / E. Gubernat // Zesz. Nauk. / WSZarz. Wroc , z. 22, s bibliogr.

22 PROGNOZY wybranych współczynników demograficznych rozważanych w aspekcie oceny ryzyka w ubezpieczeniach społecznych / M. Balcerowicz-Szkutnik // Pr. Nauk. AE Wroc , nr 1001, s , tab. 27. PRZEMIANY ubezpieczenia społecznego / W. Muszalski // Zesz. Nauk. WSHiP, Prawo , nr 3, s PRZEWODNIK po ubezpieczeniach społecznych / I. Jackowska [i in.] // Serw. Praw.-Prac , nr 50, 80 s. 29. REFORMA systemu ubezpieczenia społecznego / R. Małłek // Prz. Ubezp. Społ , nr 11, s REFORMA systemu ubezpieczeń społecznych i jej skutki dla rachunkowości finansowej / V. Skrodzka // Zesz. Nauk. / WSM Gdynia , nr 39, s REFORMA systemu ubezpieczeń społecznych - założenia nowego systemu ubezpieczeń społecznych / V. Skrodzka // Pien. Więź , nr 3, s REFORMA systemu zabezpieczenia społecznego: ku rozwiązaniom ubezpieczeniowym / T. Szumlicz // W: Reformy społeczne : bilans dekady / red. M. Rymsza ; Instytut Spraw Publicznych. - Warszawa : Fund. ISP, S REFORMA systemu zabezpieczenia społecznego jako czynnik ryzyka w funkcjonowaniu małych podmiotów gospodarczych / T. Bernat // Polit. Gospod , nr 1, s REFORMA ubezpieczeń społecznych i jej wpływ na sytuację polskich przedsiębiorstw / M. Osak, J. Ratajczak, M. Ratajczak // Zesz. Nauk., Ser. 1 / AE Pozn , z. 276, s , rys. tab.

23 REFORMA ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych. Otwarte fundusze emerytalne. Pracownicze programy emerytalne : odpowiedzi na pytania / B. Zabieglińska. - Warszawa : Wydaw. Bibl. Prac., s. - (Biblioteczka Pracownicza : Poradnik ; 97). 36. REFORMA ubezpieczeń społecznych - jaki będzie jej wpływ na rozwój gospodarczy kraju / W. Jamroży // Pr. Nauk. AE Wroc , nr 813, s ROCZNIK statystyczny ubezpieczeń społecznych : system pozarolniczy / przedm. A. Wiktorow ; Zakład Ubezpieczeń Społecznych. - Warszawa : ZUS, s. - Tabele XXIV, 234 s. 38. SKAZANI na reformę [ubezpieczeń społecznych] / P. Siennicki // Więź , nr 6, s SPOŁECZNE aspekty ubezpieczenia / red. T. Szumlicz. - Warszawa : Of. Wydaw. SGH, s. Z treści: Szumlicz T.: Metoda ubezpieczenia - interpretacja społeczna (s ). - Rymsza M.: Solidaryzm w ubezpieczeniach społecznych (s ). - Szpor G.: Społeczne aspekty stanowienia i stosowania prawa ubezpieczeń społecznych (s ). - Monkiewicz J.: Społeczne znaczenie nadzoru nad rynkiem ubezpieczeń (s ). - Rogowski S., Owczarek J.: Instytucja reprezentacji interesów słabszej strony w ubezpieczeniach społecznych (s ). - Wiktorow A.: Zastosowanie rozwiązań ubezpieczonych w polityce społecznej - geneza, rozwój, problemy (s ). - Jędrasik-Jankowska I.: Ochrona ubezpieczeniowa ryzyka utraty żywiciela (s ). - Szumlicz T., Więckowska B.: Metoda ubezpieczenia w systemie zabezpieczenia zdrowotnego - zakres i możliwości zastosowania (s ). - Kawiński M.: Podstawowe problemy zastosowania ubezpieczenia na wypadek bezrobocia (s ). - Handschke J., Łyskawa K., Ratajczak J.: Ryzyko emerytalne w systemie zabezpieczenia na starość (s ). - Góra M.: Zmiany w społeczeństwie a system emerytalny (s ). - Żukowski M.: Reformy emerytalne w Europie - wzmacnianie ubezpieczeniowego charakteru społecznych systemów emerytalnych (s ). - Stańko D.: Społeczne znaczenie istniejących i proponowanych mechanizmów bezpieczeństwa w kapitałowym systemie emerytalnym (s ). - Szumlicz T.: Przyczynek do teorii doubezpieczenia społecznego (s ). - Osak M., Więckowska B.: Oferta dodatkowych ubezpieczeń chorobowych w Polsce (s ).

24 SPORY o organizację i kształt reformy ubezpieczenia społecznego w Polsce / R. Gąszczak // Zesz. Nauk., Ser. 1 / AE Pozn , z. 270, s STAROŚĆ ekonomiczna i ryzyko długowieczności w ubezpieczeniach społecznych / M. Balcerowicz-Szkutnik // Pr. Nauk. AE Wroc , nr 1037, t. 1, s , tab. bibliogr. 42. STARZENIE się społeczeństw jako jeden z czynników reformowania systemów emerytalnych / B. Wątorek // Pr. Nauk. AE Wroc , nr 1088, t. 2, s SYSTEM ubezpieczeń społecznych / K. Gilga // W: Zadania społeczne / red. Z. Pisz. - Wyd. 3 zm. - Wrocław : Wydaw. AE Wroc., S SYSTEM ubezpieczeń społecznych : zagadnienia podstawowe / red. G. Szpor. - Warszawa : Wydaw. Praw. LexisNexis, s. Treść: Szpor G.: Ubezpieczenia w systemie zabezpieczenia społecznego (s ). - Szpor G.: Struktura systemu ubezpieczeń społecznych (s ). Kluszczyńska Z.: Świadczenia pieniężne w razie choroby i macierzyństwa (s ). - Koczur W., Rubel K.: Ubezpieczenie społeczne z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych (s ). - Kluszczyńska Z.: Emerytury i renty z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (s ). - Szumlicz T.: Organizacja i funkcjonowanie funduszy emerytalnych (s ). - Rubel K.: Pracownicze programy emerytalne (s ). Wyd s. Wyd s. Wyd s. 45. SYSTEM ubezpieczeń społecznych a procesy starzenia się ludności w Polsce / J. Hrynkiewicz // W: Sytuacja rodzin i polityka rodzinna w Polsce : uwarunkowania demograficzne i społeczne / red. D. Graniewska ; Rządowa Rada Ludnościowa. - Warszawa : IPiSS, S SYSTEM zabezpieczenia społecznego w Polsce / M. A. Szczur. - Warszawa : ZUS, s. - Tabele.

25 UBEZPIECZENIA publiczne i prywatne jako problem skuteczności i efektywności w polityce społecznej / M. Kawiński // Bad. Nauk. / WSUmiej. Kiel , z. 3, s UBEZPIECZENIA społeczne / M. Podstawka. - Jarocin Kalisz : Arra, s. 49. UBEZPIECZENIA społeczne : informacje, fakty / red. E. Borowczyk ; Zakład Ubezpieczeń Społecznych. - Warszawa : ZUS, s s. 50. UBEZPIECZENIA społeczne a ubezpieczenia na życie w aspekcie świadczeń emerytalnych / H. Worach-Kardas // Pr. Nauk. AE Wroc , nr 991, s bibliogr. 51. UBEZPIECZENIA społeczne formą materialnego zabezpieczenia ludności / M. Skalik, W. Wlaźlak // Zesz. Nauk. Wydz. Admin.-Praw. / AP Częst , z. 1, s UBEZPIECZENIA społeczne i ich reforma w Polsce / M. Lubińska // Acta UNC, Ekon , z. 36, s bibliogr. 53. UBEZPIECZENIA społeczne i zdrowotne po reformie / D. Bieniasz, G. Uścińska. - Bydgoszcz : OPO TNOiK, s. - (Biblioteka Menedżera i Służby Pracowniczej ; z. 138). 54. UBEZPIECZENIA społeczne w kontekście reformy systemu emerytalnego w Polsce / H. Worach-Kardas // Zesz. Nauk. WSHE Łódź , nr 7, s bibliogr. 55. UBEZPIECZENIA społeczne w Polsce : informacje, fakty / red. A. Ledkiewicz, B. Radzik-Kazenas ; Zakład Ubezpieczeń Społecznych. - Warszawa : ZUS, s s s s.

26 UBEZPIECZENIA społeczne w Polsce w latach : spojrzenie historyczno-filozoficzne / Ł. T. Sroka // Ubezp. Społ , nr 6, s UBEZPIECZENIA społeczne w procesie prywatyzacji gospodarki / U. Kalina-Prasznic // Polit. Gospod , nr 1, s UBEZPIECZENIA w teorii i praktyce. Cz. 1, System ubezpieczeń społecznych / R. Garbiec. - Częstochowa : Wydaw. Wydz. Zarz. Politech. Częst., s. - Tabele. - Bibliogr. 59. UBEZPIECZENIE jako instrument polityki społecznej / T. Szumlicz // W : Polityka społeczna : globalna i lokalna / red. A. Kurzynowski. - Warszawa : Of. Wydaw. SGH, S UBEZPIECZENIE społeczne / B. Zasępa // W: Polityka społeczna : zarys wykładu wybranych problemów / red. L. Frąckiewicz. - Katowice : Śląsk, S UBEZPIECZENIE społeczne. T. 1. Część ogólna / I. Jędrasik- -Jankowska. - Warszawa : Wydaw. Praw. LexisNexis, s. 62. UBEZPIECZENIE społeczne : podręcznik akademicki / W. Muszalski. - Warszawa : Wydaw. Nauk. PWN, s. 63. UBEZPIECZENIE społeczne : teoria dla praktyki / T. Szumlicz. - Bydgoszcz : BRANTA, s. - Tabele. - Bibliogr. 64. UBEZPIECZENIE społeczne i pielęgnacyjne wobec procesu starzenia się społeczeństwa / P. Błędowski // W: Polska w obliczu starzenia się społeczeństwa: diagnoza i program działania. - Warszawa: Komitet Prognoz Polska 2000 Plus, S WYBRANE aspekty polskiego systemu zabezpieczenia społecznego / M. Pierzchalska // Pr. Nauk., Ekon. / PRadom , nr 2, s

27 WYBRANE aspekty społeczne i ekonomiczne reformy ubezpieczeń społecznych / J. Hrynkiewicz // Gospod. Nar , nr 3, s , tab. 67. ZAGROŻENIA publicznych systemów ubezpieczeń społecznych w Polsce i Unii Europejskiej / T. Kołcun // Acta Elb , T. 5, s II. PRAWNE ASPEKTY SYSTEMU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH 1. Zagadnienia ogólne 68. KODEKS ubezpieczeń społecznych, kodeks pracy, kontrola : aktualne, ujednolicone przepisy prawne / oprac. J. Kropkowski. - Wyd. 2, stan prawny na dzień r. - Sztum : J. Kropkowski, s. wiele liczb. 69. KODEKS ubezpieczeń społecznych, prawo pracy, kontrola : aktualne, ujednolicone przepisy prawne, zmiany w przepisach od stycznia 1999 r. [ ] / oprac. J. Kropkowski. - Sztum : Wydaw. Jakro, s. wiele liczb. Ze zmianami w 2007 r s. 70. KODEKS ubezpieczeń społecznych, prawo pracy, podatki, kontrola : aktualne, ujednolicone przepisy prawne / oprac. J. Kropkowski. Stan prawny na dzień r. - Sztum : J. Kropkowski, s. wiele liczb. Wyd. 9, stan prawny na dzień r s. wiele liczb. Stan prawny na dzień r s. wiele liczb. Stan prawny na dzień r s. wiele liczb. Stan prawny na dzień r s. wiele liczb. Stan prawny na dzień r s. wiele liczb. Zmiany w 2005 i 2006 r s. wiele liczb.

28 KOMENTARZ do kodeksu ubezpieczeń społecznych / oprac. J. Kropkowski. - Sztum : Wydaw. Jakro, s s. 72. KOMENTARZ do przepisów z zakresu ubezpieczenia społecznego poświęcony zagadnieniom reformy systemu ubezpieczeń społecznych oraz funkcjonowania prywatnych ubezpieczeń indywidualnych i grupowych / oprac. J. Kropkowski. - Sztum : Ośr. Szkol.-Wydaw., cz. (117 ; 179 ; 140 s.). 73. KOMENTARZ do przepisów z zakresu ubezpieczeń społecznych i prawa pracy : pytania i odpowiedzi z zakresu ubezpieczeń społecznych [ ] / oprac. J. Kropkowski. - Sztum : Wydaw. Jakro, s. 74. KOMENTARZ do przepisów z zakresu ubezpieczeń społecznych i prawa pracy : zagadnienia omawiane na szkoleniach / oprac. J. Kropkowski. - Sztum : Wydaw. Jakro, s. Grudzień s. Marzec s. Stan na czerwiec s. Stan na grudzień s. Wrzesień s. Wrzesień s. 75. KOMENTARZ do przepisów z zakresu ubezpieczeń społecznych, prawa pracy i podatków : elektroniczna transmisja dokumentów / oprac. J. Kropkowski. - Sztum : Wydaw. Jakro, s. 76. KOMENTARZ do przepisów z zakresu ubezpieczeń społecznych, ubezpieczenia zdrowotnego, prawa pracy i podatków : zagadnienia omawiane na szkoleniach / oprac. J. Kropkowski. - Sztum : Ośr. Szkol.-Wydaw., [Cz.] 1, Marzec s. [Cz.] 2, Czerwiec s. [Cz.] 3, Wrzesień s.

29 KOMENTARZ do ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych / red. W. Modzelewski. - Wyd. 2 zaktual., stan prawny 21 marca 2002 r. - Warszawa : Inst. Stud. Podat., s. 78. KONSTYTUCYJNE prawo do zabezpieczenia społecznego a nowy system ubezpieczeń społecznych / K. Kolasiński // Państ. Prawo , z. 5, s *Zasada ochrony praw nabytych w orzecznictwie Trybunału Konstytucyjnego - w sprawach z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych / J. Oniszczuk // Pr. Zabezp. Społ , nr 4, s KONSTYTUCYJNE problemy prawa pracy i zabezpieczenia społecznego : referaty na XV Zjazd Katedr i Zakładów Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych / red. H. Szurgacz. - Wrocław : Wydaw. Uniw. Wroc., s. 80. LEKSYKON świadczeń ZUS 2005 / D. Kosacka-Łędzewicz, B. Olszewski, E. Szóstko. - Wrocław : Of. Wydaw. Unimex, s s s. 81. LEKSYKON ZUS : pytania, odpowiedzi, wyjaśnienia / A. Chróścicki. - Warszawa : ECOSTAR, s. 82. MIĘDZYNARODOWE uwarunkowania polskiego systemu zabezpieczenia społecznego / T. Bińczycka-Majewska // W: Prawo pracy a wyzwania XXI-go wieku / red. M. Matey-Tyrowicz, L. Nawacki, B. Wagner. - Warszawa : Biuro RPO, S MODEL zaskarżania decyzji w sprawach ubezpieczeń społecznych jako szczególnego rodzaju decyzja administracyjna / M. Knosala // Ius et Admin , nr 2, s NOWE ubezpieczenia społeczne z krótkim komentarzem : zbiór najnowszych przepisów : system ubezpieczeń społecznych, emerytury i renty

30 z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, pracownicze programy emerytalne, organizacja i funkcjonowanie funduszy emerytalnych / red. R. Krasowska- -Kłos. - Stan prawny na dzień 1 marca 1999 r. - Warszawa : Infor, s. 85. ORZECZNICTWO Sądu Najwyższego dotyczące ubezpieczeń społecznych : wybór. - Warszawa : Wydaw. Bibl. Prac., s. - (Biblioteczka Pracownicza : Poradnik ; 177). 86. POJĘCIA i konstrukcje prawne ubezpieczenia społecznego / I. Jędrasik-Jankowska. - Warszawa : Wydaw. Praw. LexisNexis, cz. (177 ; 287 s.). Także: Pojęcie pozarolniczej działalności w świetle ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz ustawy o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia / P. Kostrzewa // Ubezp. Społ , nr 2, s * Pojęcie pracownik w przepisach o ubezpieczeniach społecznych / A. Klubiński // Prz. Ubezp. dla Ciebie , nr 7/8, s POSTĘPOWANIE dowodowe : w sprawach z zakresu ubezpieczeń społecznych prowadzone przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych / M. Pogonowski ; Instytut Pracy i Spraw Socjalnych. - Warszawa : IPiSS, s. - Tabele. - Bibliogr. - (Studia i Monografie / IPiSS). Nadto: Odrębności postępowania z zakresu ubezpieczeń społecznych / A. Daniel // Nowe Ubezp , nr 13/14, s POSTĘPOWANIE sądowe w sprawach z zakresu ubezpieczeń społecznych / M. Cholewa-Klimek. - Warszawa : Wydaw. Praw. LexisNexis, s. - Bibliogr. Nadto: Postępowanie odwoławcze w sprawach z zakresu ubezpieczeń społecznych / D. Siwiec, B. Siwek // Prz. Ubezp. dla Ciebie , nr 1, s * Odwołania od decyzji wydawanych w postępowaniu przed organami ZUS / R. Bodarski // Tamże, nr 12, s * Postępowanie sądowe w sprawach z zakresu ubezpieczeń społecznych / P. Kostrzewa // Ubezp. Społ , nr 4, s PRAWO do zabezpieczenia społecznego / M. Zieleniecki // Gdań. Stud. Praw , T. 13, s

31 PRAWO pracy i ubezpieczeń 2008 : przewodnik po zmianach. - Warszawa : Infor, s. 91. PRAWO pracy i ubezpieczeń społecznych / Z. Salwa. - Warszawa : Wydaw. Praw. PWN, s. - Bibliogr. Wyd. 6 uaktual s. Wyd. 7 uaktual s. Wyd. 8 uaktual. - Warszawa : Wydaw. Praw. LexisNexis, s. Wyd. 9 uaktual s. 92. PRAWO pracy i ubezpieczeń społecznych : podręcznik dla studenttów ekonomii i zarządzania / A. Patulski [i in.]. - Wyd. 2 popr. i uzup. - Warszawa : C. H. Beck, XXXIV, 239 s. Wyd. 3 rozsz s. 93. PRAWO pracy i zabezpieczenia społecznego / K. Kolasiński. - Wyd. 4 popr. i uzup. - Toruń : TNOiK Dom Organizatora, s. 94. PRAWO pracy i zabezpieczenia społecznego : suplement / J. Piątkowski. - Toruń : TNOiK Dom Organizatora, s. 95. PRAWO pracy, ubezpieczenia społeczne : zbiór ujednoliconych przepisów. - Stan prawny 12 luty Warszawa : AD. Drągowski, s. 96. PRAWO zabezpieczenia społecznego : ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, bezrobocie i pomoc społeczna / J. Jończyk. - Stan prawny na 1 stycznia 2001 r. - Kraków : Zakamycze, s. - Bibliogr. Stan prawny na 1 stycznia 2003 r s. Wyd. 3 uaktual s. 97. PRÓBA charakterystyki prawnej ubezpieczenia społecznego pracowników / K. Ślebzak // Państ. Prawo , z. 12, s

32 REFORMA ubezpieczeń społecznych. - Cz. 1-3 // Prawo Przeds , nr 6, Wielka Księga Praw z Komentarzem, nr 2, 128 s. ; nr 7, Wielka Księga Praw z Komentarzem, nr 3, 72 s. ; nr 35, Wielka Księga Praw z Komentarzem, nr 12, 72 s. 99. REFORMA ubezpieczeń społecznych : zbiór ustaw / Kancelaria Sejmu. Biuro Legislacyjne. - Stan prawny na dzień 15 marca 1999 r. - Warszawa : Wydaw. Sejmowe, s RÓWNOŚĆ w ubezpieczeniach społecznych / B. Wagner // W: Prawo pracy u progu XXI wieku : stare problemy i wyzwania współczesności. - Białystok : Wydaw. Uniw. Białyst., S STATUS kobiet w ubezpieczeniach : zagrożenia, przeciwdziałanie i ochrona ubezpieczeniowa. Cz. 1 / red. I. Jędrzejczyk. - Katowice : Wydaw. AE Katow., s. Z treści: Jastrzębowski-Hoffman Z.: Ochrona ubezpieczeniowa kobiet w polskiej myśli społeczno-politycznej. Ewolucja koncepcji do końca lat 40. XX w. (s ). - Wieteska S.: Wybrane aspekty statusu kobiet a działalność ubezpieczeniowa (s ). - Krawczyk K.: Kobiety jako podmiot ochrony ubezpieczeniowej w świetle skarg do Rzecznika Ubezpieczonych (s ). - Frąckiewicz L.: Sytuacja społeczno- -ekonomiczna kobiet i jej konsekwencje dla ochrony ubezpieczeniowej (s ). - Błońska-Fajfrowska B., Blacha E.: Status osób niepełnosprawnych w polskim systemie ochrony ubezpieczeniowej (s ). - Szumlicz T.: Problem dyskryminacji kobiet i mężczyzn w nowym systemie emerytalnym (s ). - Pacud R.: Problematyka równości kobiet i mężczyzn w ubezpieczeniach emerytalnych (s ). - Bożek-Węglarz S.: Sytuacja kobiet w systemie emerytalnym na tle wybranych aspektów funkcjonowania systemu emerytalnego w Polsce (s ). - Czerwińska T.: Inwestycje finansowe otwartych funduszy emerytalnych - aktualne i przyszłe kierunki rozwoju (s ). - Nagel W.: Funkcjonowanie pracowniczych programów emerytalnmych w Polsce - konieczność zmian w otoczeniu prawnym (s ). - Buk H.: Wycena i ujęcie w sprawozdaniach finansowych długoterminowych świadczeń pracowniczych (s ) SYSTEM ubezpieczeń społecznych : podręczny zbiór praw. - Stan prawny na 22 sierpnia 2006 r. - Warszawa : Gazeta Prawna, s SYSTEM ubezpieczeń społecznych : tekst ustawy. - Stan prawny 1 kwietnia Warszawa : Wydaw. Praw., s.

33 Nadto: System ubezpieczeń społecznych: przewodnik po ustawie z dnia 13 października 1998 r. / J. Kuźniar // Prz. Ubezp. Społ. Gospod , nr 6, s SYSTEM ubezpieczeń społecznych : zbiór ujednoliconych przepisów. - Stan prawny na dzień 20 czerwca 2000 r. - Warszawa : AD. Drągowski, s ŚWIADCZENIA z zabezpieczenia społecznego w regulacjach międzynarodowych i polskich : studium porównawcze / G. Uścińska ; Instytut Pracy i Spraw Socjalnych. - Warszawa : IPiSS, s. - (Studia i Monografie / IPiSS). - Tabele. - Bibliogr UBEZPIECZENIA społeczne. - Cz. 1-2 // Prawo Przeds , nr 8, Wielka Księga Praw z Komentarzem, nr 5, 88 s. ; nr 20, Wielka Księga Praw z Komentarzem, nr 20, 40 s. * Stan prawny na 27 sierpnia 2007 r. // Tamże , nr 37, dod. Wielka Księga Praw z Komentarzem, nr 9, 126 s. Zbiór aktualnych ujednoliconych przepisów UBEZPIECZENIA społeczne : praktyczne omówienie z orzecznictwem / A. Krajewski. - Stan prawny na 30 kwietnia 2002 r. - Warszawa : Wydaw. Zrzesz. Praw. Pol., s. Wyd. 2 uzup. i uaktual., stan prawny na 30 kwietnia 2003 r s UBEZPIECZENIA społeczne : zbiór przepisów podstawowych : ustawa o systemie ubezpieczeń społecznych, ustawa o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, ustawa o ubezpieczeniu społecznym rolników, ustawa o funduszu alimentacyjnym i inne akty prawne / oprac. A. Czyżowski. - Warszawa : CeDeWu, s UBEZPIECZENIA społeczne : zbiór przepisów z zakresu ubezpieczeń społecznych dotyczących świadczeń pieniężnych w razie choroby i macierzyństwa oraz z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych / oprac. A. Czyżowski. - Warszawa : CeDeWu, s UBEZPIECZENIA społeczne : ZUS - komentarz, IFOR - porady, akty prawne / red. K. Konieczna. - Warszawa: Infor ; ZUS, s.

34 UBEZPIECZENIA społeczne i inne teksty prawne / wprow. R. Górecka. - Stan prawny czerwiec 1999 r. - Warszawa : C. H. Beck, XLVI, 178 s UBEZPIECZENIA społeczne i zdrowotne : komentarz do zmian : ustawa o systemie ubezpieczeń społecznych [ ] / M. Czechowska, B. Zabieglińska. - Warszawa : AD. Drągowski, s UBEZPIECZENIA społeczne i zdrowotne : praktyczny poradnik / E. Dziubińska-Lechnio, E. Orkwiszewska. - Stan prawny na dzień 1 kwietnia 2003 r. - Warszawa : Dom Wydaw. ABC, s UBEZPIECZENIA społeczne i zdrowotne : stan prawny na dzień 21 maja 2003 r. // Prawo Przeds , nr 23, dod. Wielka Księga Praw z Komentarzem, nr 8, 136 s. Nadto: Ubezpieczenia społeczne po zmianach / B. Majkowski // Nowe Ubezp , nr 5, wkł. Vademecum Nowych Ubezpieczeń, 32 s UBEZPIECZENIA społeczne oraz świadczenia rodzinne / Z. Januszek, A. Staszyńska, A. Ślązak. - Październik 2005 r. - Warszawa : Apla Druk, s. Czerwiec s UBEZPIECZENIE społeczne pracowników w orzecznictwie Sądu Najwyższego i Sądów Apelacyjnych / B. Gudowska. - Warszawa : Wydaw. Bibl. Prac., t. (240 ; 252 s.). - (Biblioteczka Pracownicza : Poradnik ; 89). - Bibliogr. Także: Ubezpieczenia w orzecznictwie sądów // Prawo Przeds , nr 29, dod. Prawo Służb Personalnych, nr 12, s USTAWA o systemie ubezpieczeń społecznych : komentarz / red. J. Wantoch-Rekowski. - Toruń : TNOiK Dom Organizatora, s ZARYS prawa pracy i ubezpieczeń społecznych / A. Kisielewicz ; Wyższa Szkoła Administracji i Zarządzania w Przemyślu. - Stan prawny styczeń 2004 r. - Przemyśl : WSAiZ, s.

35 Wyd. 2 zm., stan prawny na dzień 1 listopada 2004 r s. Wyd. 3 zm s ZUS 2003 : (teksty jednolite) : ustawa o systemie ubezpieczeń społecznych, ustawa o ubezpieczeniu z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych, rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie różnicowania stopy procentowej składki na ubezpieczenie społeczne z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych w zależności od zagrożeń zawodowych i ich skutków, ustawa o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym. - Stan prawny na dzień r. - Kraków : Forum Doradców Podatkowych, [2003] s USTAWA z dnia 19 lutego 1999 r. o zm. ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych // Dz. U , nr 26, poz zm. z dnia 23 września 1999 r. // Tamże, nr 78, poz. 875 ; zm. z dnia 23 grudnia 1999 r. // Tamże, nr 110, poz ; zm. z dnia 21 stycznia 2000 r. // Tamże , nr 9, poz. 118 ; zm. z dnia 11 stycznia 2001 r. // Tamże , nr 8, poz. 64 ; zm. z dnia 18 grudnia 2002 r. // Tamże , nr 241, poz ; zm. z dnia 23 lipca 2003 r. // Tamże , nr 166, poz ; zm. z dnia 1 lipca 2005 r. // Tamże , nr 150, poz ; zm. z z dnia 15 czerwca 2007 r. // Tamże , nr 115, poz USTAWA z 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych : tekst ujednolicony. - Łódź : Interfart, s. Także: Tekst ujednolicony // Prz. Ubezp. dla Ciebie , nr 4, wkł. Teksty Aktów Prawnych, 32 s. ; 2005, nr 1, wkł. Akty Prawne, nr 1, 40 s. Nadto: Uwagi do rządowych projektów zmian w ustawie z dnia 13 X 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych i w ustawie z dnia 14 VII 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach / Z. Pustuła // Arch. Pol , nr 4, s USTAWA z dnia 29 marca 2000 r. o zm. ustawy o komercjalizacji i prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych oraz ustawy o wykorzystaniu wpływów z prywatyzacji części mienia Skarbu Państwa na cele związane z reformą systemu ubezpieczeń społecznych // Dz. U , nr 31, poz. 383.

Spis treści. Wykaz skrótów 13. Wstęp 17

Spis treści. Wykaz skrótów 13. Wstęp 17 System ubezpieczeń społecznych : zagadnienia podstawowe / redakcja naukowa Grażyna Szpor ; Zofia Kluszczyńska, Wiesław Koczur, Katarzyna Roszewska, Katarzyna Rubel, Grażyna Szpor, Tadeusz Szumlicz. 8.

Bardziej szczegółowo

WYKAZ TYTUŁÓW CZASOPISM NAUKOWYCH I WYDAWNICTW CIĄGŁYCH PROPONOWANYCH W 2010 ROKU

WYKAZ TYTUŁÓW CZASOPISM NAUKOWYCH I WYDAWNICTW CIĄGŁYCH PROPONOWANYCH W 2010 ROKU WYKAZ TYTUŁÓW CZASOPISM NAUKOWYCH I WYDAWNICTW CIĄGŁYCH PROPONOWANYCH W 2010 ROKU Annales UMCS Sec.F: Historica Acta Poloniae Historica Acta Universitatis Lodziensis. Folia Historica Acta Universitatis

Bardziej szczegółowo

Spis treści Wstęp ROZDZIAŁ 1. Ubezpieczenia w systemie zabezpieczenia społecznego ROZDZIAŁ 2. Struktura systemu ubezpieczeń społecznych

Spis treści Wstęp ROZDZIAŁ 1. Ubezpieczenia w systemie zabezpieczenia społecznego ROZDZIAŁ 2. Struktura systemu ubezpieczeń społecznych Spis treści Wstęp....................................... 11 ROZDZIAŁ 1. Ubezpieczenia w systemie zabezpieczenia społecznego........................... 13 1.1. Prawne podstawy zabezpieczenia społecznego.............

Bardziej szczegółowo

Rok: 2011. Rok: 2010. Rok: 2008

Rok: 2011. Rok: 2010. Rok: 2008 Rok: 2011 Tytuł oryginału: Unikanie opodatkowania a struktura własności Źródło: W: Finanse nowe wyzwania teorii i praktyki, Finanse przedsiebiorstw/red. S. Wrzosek, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego

Bardziej szczegółowo

ZABEZPIECZENIE SPOŁECZNE W POLSCE

ZABEZPIECZENIE SPOŁECZNE W POLSCE ZABEZPIECZENIE SPOŁECZNE W POLSCE PROBLEMY DO ROZWIĄZANIA W NAJBLIŻSZEJ PRZYSZŁOŚCI Redakcja naukowa Gertruda Uścińska Warszawa 2008 WPROWADZENIE 13 Rozdział I Hanna Perło, Gertruda Uścińska, Hanna Zalewska

Bardziej szczegółowo

wypadkowego w Polsce Porównuje rozwiązania dotyczące ubezpieczenia na wypadek wystąpienia poszczególnych ryzyk socjalnych w wybranych krajach

wypadkowego w Polsce Porównuje rozwiązania dotyczące ubezpieczenia na wypadek wystąpienia poszczególnych ryzyk socjalnych w wybranych krajach Uniwersytet Warszawski Instytut Stosowanych Nauk Społecznych SYLLABUS Ubezpieczenia społeczne rok akademicki 2013/2014, semestr zimowy piątek, 13.15-14.45 + 15.00-16.30 (4-godzinny blok zajęć w październiku

Bardziej szczegółowo

Wprost. Dziennik -Gazeta Prawna Gazeta Wyborcza Newsweek Polska Parkiet Polityka Puls Biznesu Rzeczpospolita. Wprost

Wprost. Dziennik -Gazeta Prawna Gazeta Wyborcza Newsweek Polska Parkiet Polityka Puls Biznesu Rzeczpospolita. Wprost komórka organizacyjna Minister Skarbu Państwa Aleksander Grad Sekretarz Stanu Jan Bury Podsekretarz Stanu Adam Leszkiewicz Podsekretarz Stanu Zdzisław Gawlik Podsekretarz Stanu Mikołaj Budzanowski tytuł

Bardziej szczegółowo

Spis treści CZĘŚĆ I. UBEZPIECZENIA GOSPODARCZE

Spis treści CZĘŚĆ I. UBEZPIECZENIA GOSPODARCZE Spis treści Wykaz skrótów......................................................... 8 Wstęp................................................................. 9 CZĘŚĆ I. UBEZPIECZENIA GOSPODARCZE 1. RYZYKO

Bardziej szczegółowo

Czasopisma otrzymywane przez Bibliotekę WSG w Bydgoszczy w 2012-13 r.

Czasopisma otrzymywane przez Bibliotekę WSG w Bydgoszczy w 2012-13 r. Czasopisma otrzymywane przez Bibliotekę WSG w Bydgoszczy w 2012-13 r. LP. TYTUŁ DOSTĘPNOŚĆ CZĘSTOTLIWOŚĆ WYDAWCA PUNKTACJA UWAGI MNISW 1 Acta Universitatis Nicolai Copernici. Nauki Bydgoszcz nieregularne

Bardziej szczegółowo

Czasopisma otrzymywane przez Bibliotekę Główną WSG w Bydgoszczy w 2014 r. LP. TYTUŁ DOSTĘPNOŚĆ CZĘSTOTLIWOŚĆ WYDAWCA PUNKTACJA UWAGI MNISW 2013

Czasopisma otrzymywane przez Bibliotekę Główną WSG w Bydgoszczy w 2014 r. LP. TYTUŁ DOSTĘPNOŚĆ CZĘSTOTLIWOŚĆ WYDAWCA PUNKTACJA UWAGI MNISW 2013 Czasopisma otrzymywane przez Bibliotekę Główną WSG w Bydgoszczy w 2014 r. LP. TYTUŁ DOSTĘPNOŚĆ CZĘSTOTLIWOŚĆ WYDAWCA PUNKTACJA UWAGI MNISW 2013 1 Acta Universitatis Nicolai Copernici. Nauki Bydgoszcz nieregularne

Bardziej szczegółowo

dr Marta Kluzek Zestawienie dorobku naukowego

dr Marta Kluzek Zestawienie dorobku naukowego dr Marta Kluzek Zestawienie dorobku naukowego 2011 Tytuł oryginału: Podział państw Unii Europejskiej według zróżnicowania czynników tworzących klimat inwestycyjny. Autorzy: Kluzek Marta. Źródło: W : Zarządzanie

Bardziej szczegółowo

CHRONOLOGICZNY WYKAZ PUBLIKACJI. 1. Zasada równego dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej, Warszawa 2011, ss. 397.

CHRONOLOGICZNY WYKAZ PUBLIKACJI. 1. Zasada równego dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej, Warszawa 2011, ss. 397. dr hab. Daniel Eryk Lach LL.M. Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu Katedra Prawa Pracy i Prawa Socjalnego CHRONOLOGICZNY WYKAZ PUBLIKACJI I. Monografie 1. Zasada równego dostępu do świadczeń opieki

Bardziej szczegółowo

Sylabus Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych

Sylabus Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych Instytut Stosowanych Nauk Społecznych Uniwersytet Warszawski Sylabus Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych Prowadzący: dr Magdalena Arczewska Rok akademicki: 2010/2011 Semestr: letni Tok studiów: studia

Bardziej szczegółowo

2 WYŻSZA SZKOŁA FINANSÓW I ZARZĄDZANIA W BIAŁYMSTOKU BIBLIOTEKA 5 WYŻSZA SZKOŁA EKONOMII I ADMINISTRACJI W BYTOMIU WYDAWNICTWO

2 WYŻSZA SZKOŁA FINANSÓW I ZARZĄDZANIA W BIAŁYMSTOKU BIBLIOTEKA 5 WYŻSZA SZKOŁA EKONOMII I ADMINISTRACJI W BYTOMIU WYDAWNICTWO No. Name 1 Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Białymstoku 2 WYŻSZA SZKOŁA FINANSÓW I ZARZĄDZANIA W BIAŁYMSTOKU 3 WYŻSZA SZKOŁA FINANSÓW I PRAWA W BIELSKU-BIAŁEJ 4 WYŻSZA SZKOŁA EKONOMICZNA W BOCHNI 5 WYŻSZA SZKOŁA

Bardziej szczegółowo

W 5. Księgarnia PWN: Wojciech Muszalski - Prawo socjalne. Spis treści

W 5. Księgarnia PWN: Wojciech Muszalski - Prawo socjalne. Spis treści W 5 Księgarnia PWN: Wojciech Muszalski - Prawo socjalne Wprowadzenie... 11 Literatura... 14 Część pierwsza. PRAWO PRACY 15 Rozdział I. Ogólna charakterystyka prawa pracy... 17 1. Pojęcie prawa pracy...

Bardziej szczegółowo

5 WYŻSZA SZKOŁA EKONOMII I ADMINISTRACJI W BYTOMIU WYDAWNICTWO WYŻSZA SZKOŁA BANKOWA W POZNANIU WYDZIAŁ ZAMIEJSCOWY W CHORZOWIE BIBLIOTEKA

5 WYŻSZA SZKOŁA EKONOMII I ADMINISTRACJI W BYTOMIU WYDAWNICTWO WYŻSZA SZKOŁA BANKOWA W POZNANIU WYDZIAŁ ZAMIEJSCOWY W CHORZOWIE BIBLIOTEKA Uczelnie, z którymi prowadzimy wymianę międzybiblioteczną: l.p. Nazwa 1 Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Białymstoku 2 WYŻSZA SZKOŁA FINANSÓW I ZARZĄDZANIA W BIAŁYMSTOKU 3 WYŻSZA SZKOŁA FINANSÓW I PRAWA W BIELSKU-BIAŁEJ

Bardziej szczegółowo

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2013/2014

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2013/2014 Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego Karta przedmiotu obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2013/2014 WydziałPrawa, Administracji i Stosunków Miedzynarodowych

Bardziej szczegółowo

Wykaz skrótów. Biuletyn Polonistyczny 31/1-2 ( ), 8-11

Wykaz skrótów. Biuletyn Polonistyczny 31/1-2 ( ), 8-11 Wykaz skrótów. Biuletyn Polonistyczny 31/1-2 (107-108), 8-11 1988 3 tvykaz skrótów Wykaz skrótów nazw instytucji, uczelni i związków oraz tytułów czasopism ANS ASP - Akademia Nauk Społecznych - Akademia

Bardziej szczegółowo

CURRICULUM VITAE. Wykształcenie: 1969-1973 Uniwersytet Łódzki, Wydział Ekonomiczno- Socjologiczny, Ekonomika Handlu Wewnętrznego

CURRICULUM VITAE. Wykształcenie: 1969-1973 Uniwersytet Łódzki, Wydział Ekonomiczno- Socjologiczny, Ekonomika Handlu Wewnętrznego CURRICULUM VITAE Imię i nazwisko: Hanna Kuzińska Data i miejsce urodzenia: 17. października 1951 r., Kołobrzeg Narodowość: polska Wykształcenie: 1969-1973 Uniwersytet Łódzki, Wydział Ekonomiczno- Socjologiczny,

Bardziej szczegółowo

Prawo socjalne. Autor: Wojciech Muszalski

Prawo socjalne. Autor: Wojciech Muszalski Prawo socjalne Autor: Wojciech Muszalski Wprowadzenie Część pierwsza. PRAWO PRACY Rozdział I. Ogólna charakterystyka prawa pracy 1. Pojęcie prawa pracy 2. Geneza i rozwój ochrony pracy 3. Ochrona pracy

Bardziej szczegółowo

Kierunek Ekonomia Rok I Lp. Przedmioty Blok Wymiar

Kierunek Ekonomia Rok I Lp. Przedmioty Blok Wymiar Kierunek Ekonomia Rok I Semestr 1 Semestr 2 Matematyka wstęp 60 1 30 30 1 Matematyka A 60 6 30 30 E 2 Podstawy statystyki A 60 6 30 30 E 3 Podstawy mikroekonomii A 60 6 30 30 E 4 Podstawy makroekonomii

Bardziej szczegółowo

CZASOPISMA UDOSTĘPNIANE W CZYTELNI WSZIF - 2007 r. Wersja papierowa

CZASOPISMA UDOSTĘPNIANE W CZYTELNI WSZIF - 2007 r. Wersja papierowa CZASOPISMA UDOSTĘPNIANE W CZYTELNI WSZIF - 2007 r. Wersja papierowa L.P. TYTUŁ CZASOPISMA Strona www Gromadzone od: 1 2 K Kultura www.dswe.wroc.pl 2004 2 Abc Jakości www.pcbc.gov.pl 2002-2007 3 Academia.

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie CZĘŚĆ I TEORETYCZNE PODSTAWY POLITYKI GOSPODARCZEJ

Wprowadzenie CZĘŚĆ I TEORETYCZNE PODSTAWY POLITYKI GOSPODARCZEJ Książka Współczesna polityka gospodarcza" jest podzielona na pięć części: Teoretyczne podstawy polityki gospodarczej; Główne obszary polityki rozwoju gospodarczego; Polityka stabilizacyjna państwa; Polityka

Bardziej szczegółowo

WYKAZ PRZEDMIOTÓW OBOWIĄZKOWYCH ZAWARTYCH W STANDARDACH KSZTAŁCENIA

WYKAZ PRZEDMIOTÓW OBOWIĄZKOWYCH ZAWARTYCH W STANDARDACH KSZTAŁCENIA STANDARDACH KSZTAŁCENIA (Rozporządzenie MNiSzW z dnia 12.07.2007 r. Dz.U.Nr 164) Studia stacjonarne i niestacjonarne I stopnia X) EKONOMIA Matematyka, statystyka opisowa, ekonometria, mikroekonomia, podstawy

Bardziej szczegółowo

Dot. : Zmiana Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w przetargu nieograniczonym na dostawę prasy i dzienników urzędowych na rok 2011

Dot. : Zmiana Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w przetargu nieograniczonym na dostawę prasy i dzienników urzędowych na rok 2011 Katowice, 26 listopada 2010r znak sprawy BI/I/ 323/108 /10 Wszyscy Wykonawcy Dot. : Zmiana Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w przetargu nieograniczonym na dostawę prasy i dzienników urzędowych

Bardziej szczegółowo

Księgarnia PWN: Wojciech Muszalski - Prawo socjalne W 5. Spis treści

Księgarnia PWN: Wojciech Muszalski - Prawo socjalne W 5. Spis treści Księgarnia PWN: Wojciech Muszalski - Prawo socjalne W 5 Wprowadzenie... 11 Literatura... 14 Część pierwsza. PRAWO PRACY... 15 Rozdział I. Ogólna charakterystyka prawa pracy... 17 1. Pojęcieprawapracy...

Bardziej szczegółowo

zmiany w przepisach od stycznia 1999r. - oznaczone indeksem i opisane zmiany w 2011r. - oznaczone grubszym drukiem styczeń - 2012r.

zmiany w przepisach od stycznia 1999r. - oznaczone indeksem i opisane zmiany w 2011r. - oznaczone grubszym drukiem styczeń - 2012r. aktualne - ujednolicone przepisy prawne zmiany w przepisach od stycznia 1999r. - oznaczone indeksem i opisane zmiany w 2011r. - oznaczone grubszym drukiem styczeń - 2012r. W treści: dział I - Ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

Wydział Zdrowia Publicznego Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach

Wydział Zdrowia Publicznego Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach Wydział Zdrowia Publicznego Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach SYLABUS MODUŁU (PRZEDMIOTU) Nazwa modułu Ubezpieczenia Społeczne i Zdrowotne Kod modułu Zakład Polityki Zdrowotnej Wydział Zdrowia Publicznego

Bardziej szczegółowo

zaliczenie na ocenę 0.5 0.5

zaliczenie na ocenę 0.5 0.5 WYDZIAŁ INFORMATYKI I ZARZĄDZANIA Zał. nr 4 do ZW 33/01 KARTA PRZEDMIOTU Nazwa w języku polskim: Rynkowy system finansowy - ubezpieczenia Nazwa w języku angielskim: Market financial system - insurance

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. www.meritum-ubezpieczenia-spoleczne.abc.com.pl 5. 11 Słowo wstępne. 13 Wykaz skrótów. 17 Rozdział I. System ubezpieczeń społecznych

SPIS TREŚCI. www.meritum-ubezpieczenia-spoleczne.abc.com.pl 5. 11 Słowo wstępne. 13 Wykaz skrótów. 17 Rozdział I. System ubezpieczeń społecznych SPIS TREŚCI 11 Słowo wstępne 13 Wykaz skrótów 17 Rozdział I. System ubezpieczeń społecznych 22 1. Podstawowe pojęcia... 1 23 2. Zasady ogólne... 21 25 3. Zasady podlegania ubezpieczeniom społecznym...

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie CZĘŚĆ I TEORETYCZNE PODSTAWY POLITYKI GOSPODARCZEJ

Wprowadzenie CZĘŚĆ I TEORETYCZNE PODSTAWY POLITYKI GOSPODARCZEJ Spis treści Wprowadzenie...... 11 CZĘŚĆ I TEORETYCZNE PODSTAWY POLITYKI GOSPODARCZEJ Rozdział 1 Istota i zakres przedmiotowy polityki gospodarczej - Aneta Kosztowniak, Marzena Sobol 17 1.1. Pojęcie, zakres

Bardziej szczegółowo

Zestawienie płyt CD/DVD

Zestawienie płyt CD/DVD Zestawienie płyt CD/DVD Ekonomia Księgowość finansowa Mała księgowość 2008 Gra o Wiedzę z Organizacji i Zarządzania Doskonałego Wartość Narażona na Ryzyko Bankowa analiza przedsiębiorstwa na potrzeby analizy

Bardziej szczegółowo

Wpływ emigracji zarobkowej na gospodarkę Polski

Wpływ emigracji zarobkowej na gospodarkę Polski Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach Wpływ emigracji zarobkowej na gospodarkę Polski zestawienie bibliograficzne w wyborze Wybór i opracowanie Małgorzata Pronobis Kielce 2010 2 1. 2. 3. 4. 5.

Bardziej szczegółowo

SPOŁECZNE ASPEKTY ROZWOJU RYNKU UBEZPIECZENIOWEGO

SPOŁECZNE ASPEKTY ROZWOJU RYNKU UBEZPIECZENIOWEGO SPOŁECZNE ASPEKTY ROZWOJU RYNKU UBEZPIECZENIOWEGO Wstęp Ogólny zamysł napisania książki wywodzi się ze stwierdzenia, iż dalszy rozwój rynku ubezpieczeniowego w Polsce jest uzależniony od znacznego zwiększenia

Bardziej szczegółowo

(materiały dostępne w Bibliotece Pedagogicznej w Suchej Beskidzkiej)

(materiały dostępne w Bibliotece Pedagogicznej w Suchej Beskidzkiej) UNIWERSYTETY TRZECIEGO WIEKU Zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 1996 2014 (materiały dostępne w Bibliotece Pedagogicznej w Suchej Beskidzkiej) WYDAWNICTWA ZWARTE (KSIĄŻKI) 1. Aktywność seniorów

Bardziej szczegółowo

Monika Kaczurak-Kozak, Rachunkowość budżetowa, Wolters Kluwer Polska, Kraków 2007, (współautor: K. Winiarska) 2010 wydanie II uaktualnione.

Monika Kaczurak-Kozak, Rachunkowość budżetowa, Wolters Kluwer Polska, Kraków 2007, (współautor: K. Winiarska) 2010 wydanie II uaktualnione. Monika Kaczurak-Kozak, e-mail: m.kozak@poczta.onet.pl Dorobek naukowy Książki Podstawy rachunkowości budżetowej, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Sulechowie, Sulechów 2003, (współautor: A. Kwacz; recenzja

Bardziej szczegółowo

dr Paweł Felis- absolwent Wydziału Finansów i Statystyki Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie

dr Paweł Felis- absolwent Wydziału Finansów i Statystyki Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie dr Paweł Felis- absolwent Wydziału Finansów i Statystyki Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie (1993), doktor nauk ekonomicznych (2001), zatrudniony w SGH od 1993r., obecnie na stanowisku starszego wykładowcy

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ PRAWA I ADMINISTACJI UNIWERSYTETU GDAŃSKIEGO

WYDZIAŁ PRAWA I ADMINISTACJI UNIWERSYTETU GDAŃSKIEGO Nazwa Przedmiotu Polityka społeczna i system ubezpieczeń społecznych; OBSZAR KSZTAŁCENIA W ZAKRESIE NAUK SPOŁECZNYCH Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego

Bardziej szczegółowo

PRACE NAUKOWE Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

PRACE NAUKOWE Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu PRACE NAUKOWE Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu RESEARCH PAPERS of Wrocław University of Economics Nr 396 Finanse i rachunkowość na rzecz zrównoważonego rozwoju odpowiedzialność, etyka, stabilność

Bardziej szczegółowo

Tytuł Wydawnictwo Okładka

Tytuł Wydawnictwo Okładka dr Joanna Szlęzak- Lp. 2015 Autor/ red. naukowy Tytuł Okładka 1 M. Jamroży, P. Felis, I. Olchowicz, J. Szlęzak- /red. Irena Olchowicz VAT w działalności gospodarczej Difin, Warszawa 2015, Liczba stron:

Bardziej szczegółowo

Doradztwo edukacyjno - zawodowe w szkole

Doradztwo edukacyjno - zawodowe w szkole Doradztwo edukacyjno - zawodowe w szkole Zestawienie bibliograficzne w wyborze Zasięg chronologiczny: 1990-2013 Zasięg językowy: język polski Rodzaje wykorzystanych źródeł: Wydawnictwa zwarte oraz artykuły

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr do SIWZ ZESTAWIENIE GAZET, MAGAZYNÓW, CZASOPISM, DZIENNIKÓW ORAZ WYDAWNICTW PROMULGACYJNYCH DLA SĄDÓW OKRĘGU OPOLSKIEGO NA ROK 203 Lp. Tytuł Wydawnictwo

Bardziej szczegółowo

SYSTEM FINANSOWY W POLSCE. Redaktorzy naukowi Bogusław Pietrzak Zbigniew Polański Barbara Woźniak. Wydanie*drugie zmienione

SYSTEM FINANSOWY W POLSCE. Redaktorzy naukowi Bogusław Pietrzak Zbigniew Polański Barbara Woźniak. Wydanie*drugie zmienione SYSTEM FINANSOWY W POLSCE Redaktorzy naukowi Bogusław Pietrzak Zbigniew Polański Barbara Woźniak Wydanie*drugie zmienione Wydawnictwo Naukowe PWN Warszawa 2008 Spis treści Przedmowa do drugiego wydania

Bardziej szczegółowo

Wykaz prenumeraty gazet i czasopism na 2012 rok dla placówek Miejskiej Biblioteki Publicznej w Gdyni

Wykaz prenumeraty gazet i czasopism na 2012 rok dla placówek Miejskiej Biblioteki Publicznej w Gdyni Wykaz prenumeraty gazet i czasopism na 2012 rok dla placówek Miejskiej Biblioteki Publicznej w Gdyni I. Czytelnia Naukowa 81-402 Gdynia ul. Bpa Dominika 17, tel. 58 622-10-99 1. 2+3D 2. 30 dni 3. Akcent

Bardziej szczegółowo

POLSKA W UNII EUROPEJSKIEJ

POLSKA W UNII EUROPEJSKIEJ PUBLICZNA BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA W KONINIE 62-510 Konin, ul. Przemysłowa 7 tel. centr. (63) 242 63 39 (63) 249 30 40 e-mail pbp@pbpkonin.pl www.pbpkonin.pl FILIA W TURKU 62-700 Turek, Al. Piłsudskiego

Bardziej szczegółowo

Pozycjonowanie Wydziału. Trójmiasta i kraju. mgr Adam Szczęch, dr Marcin Wołek, dr Marcin Skurczyński, Wydział Ekonomiczny

Pozycjonowanie Wydziału. Trójmiasta i kraju. mgr Adam Szczęch, dr Marcin Wołek, dr Marcin Skurczyński, Wydział Ekonomiczny Pozycjonowanie Wydziału Ekonomicznego na mapie edukacyjnej Trójmiasta i kraju mgr Adam Szczęch, dr Marcin Wołek, dr Marcin Skurczyński, Wydział Ekonomiczny Najpopularniejsze kierunki studiów na studiach

Bardziej szczegółowo

PODSTAWY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

PODSTAWY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI PODSTAWY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI Elementy składowe sylabusu Nazwa jednostki prowadzącej kierunek Nazwa kierunku studiów Poziom kształcenia Profil studiów Forma studiów Kod Język Rodzaj Rok studiów /semestr

Bardziej szczegółowo

Literatura przykładowa

Literatura przykładowa Literatura przykładowa Samorząd terytorialny w RP Zbigniew Leoński Podręcznik "Samorząd terytorialny w RP" omawia formy organizacyjne lokalnego życia publicznego, tj. gminy, powiatu i województwa. Tok

Bardziej szczegółowo

Uprawnienia laureatów i finalistów Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej

Uprawnienia laureatów i finalistów Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej 1 2 3 4 5 Akademia Ekonomiczna w Katowicach Akademia Ekonomiczna w Poznaniu Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie Akademia Podlaska w Siedlcach finanse i ubezpieczenia,

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA UZYSKANIA ZALICZENIA

KRYTERIA UZYSKANIA ZALICZENIA KRYTERIA UZYSKANIA ZALICZENIA Elementy obowiązkowe Esej naukowy indywidualny na dowolnie wybrany temat z zakresu przedmiotu, 3-5 stron standaryzowanego maszynopisu, przesłany do 09.01.2009 na adres e-mail:

Bardziej szczegółowo

K A R T A P R Z E D M I O T U

K A R T A P R Z E D M I O T U Uczelnia Wydział Kierunek studiów Poziom kształcenia Profil kształcenia Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie Wydział Prawa i Administracji Kierunek prawno-biznesowy Studia pierwszego stopnia

Bardziej szczegółowo

Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury

Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury ANALIZA WYNIKÓW KONKURSU NA APLIKACJĘ OGÓLNĄ w 2014 r. Analiza wyników konkursu na aplikację ogólną w 2014 r. Każdorazowo limit miejsc ustala Minister Sprawiedliwości,

Bardziej szczegółowo

PRENUMERATY CZASOPISM (tylko do korzystania w czytelni)

PRENUMERATY CZASOPISM (tylko do korzystania w czytelni) PRENUMERATY CZASOPISM (tylko do korzystania w czytelni) 1. Harvard Business Review Polska (miesięcznik) 1/2006 2. Harvard Business Review Polska Brief (dodatek) do nr 1/2006 3. Harvard Business Review

Bardziej szczegółowo

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć Nazwa modułu: Finanse i system ubezpieczeń Rok akademicki: 2014/2015 Kod: GIP-1-304-n Punkty ECTS: 2 Wydział: Górnictwa i Geoinżynierii Kierunek: Zarządzanie i Inżynieria Produkcji Specjalność: - Poziom

Bardziej szczegółowo

Ranking szkół publicznych

Ranking szkół publicznych Ekonomia-Zarządzanie komentarz s. 61 1 Szkoła Główna Handlowa w Warszawie 58,3 64,1 60,3 51,4 2 Akademia Ekonomiczna w Krakowie 58,0 54,7 59,8 59,0 3 Uniwersytet Warszawski - Wydział Nauk Ekonomicznych

Bardziej szczegółowo

UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE. Informacje organizacyjne 3 marca 2015 r.

UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE. Informacje organizacyjne 3 marca 2015 r. UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE Informacje organizacyjne 3 marca 2015 r. Plan spotkania Tematyka zajęć Rekomendowana literatura Organizacja spotkań Warunki zaliczenia Przydatne informacje Zarys tematyki spotkań

Bardziej szczegółowo

FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ I-go STOPNIA

FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ I-go STOPNIA Lp. FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ I-go STOPNIA Przedmioty podstawowe 1 Matematyka 2 Mikroekonomia 3 Podstawy nauki o finansach 4 Elementy prawa 5 Makroekonomia 6 Podstawy rachunkowości 7 Statystyka 8 Ekonometria

Bardziej szczegółowo

Nowości w Bibliotece WSKIZ październik 2011

Nowości w Bibliotece WSKIZ październik 2011 Nowości w Bibliotece WSKIZ październik 2011 Jakość, środowisko i bezpieczeństwo pracy w zarządzaniu przedsiębiorstwem Bożena Gajdzik, Andrzej Wyciślik Wyd. 2 popr. Gliwice: Wydawnictwo Politechniki Śląskiej,

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW niestacjonarnych zaocznych drugiego stopnia. Finanse i rachunkowość

PLAN STUDIÓW niestacjonarnych zaocznych drugiego stopnia. Finanse i rachunkowość Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu Wydział Ekonomii PLAN STUDIÓW niestacjonarnych zaocznych drugiego stopnia Finanse i rachunkowość Obowiązuje studentów rozpoczynających kształcenie od roku akademickiego

Bardziej szczegółowo

Przekształceń Przedsiębiorstw w Katowicach. - Katowice : Górnośl. Wyż. Szk. Handl. im. Wojciecha Korfantego, S ZR

Przekształceń Przedsiębiorstw w Katowicach. - Katowice : Górnośl. Wyż. Szk. Handl. im. Wojciecha Korfantego, S ZR Rok 2005 ARTYKUŁY W INNYCH CZASOPISMACH RECENZOWANYCH 1. Gawrycka M.: Bezrobocie w wybranych krajach unii europejskiej - analiza porównawcza // Pr. Nauk. Kated. Ekon. i Zarz. Przeds. / P. Gdań. Wydz. Zarz.

Bardziej szczegółowo

ZABEZPIECZE NIA SPOŁECZNE

ZABEZPIECZE NIA SPOŁECZNE ZABEZPIECZE NIA SPOŁECZNE Ustawa z dnia 4 września 1997 roku o działach administracji rządowej ( Dz. U. Z 2007 r. nr 65, poz. 437 z pózn. zm.) określa zadania i kompetencje właściwych ministrów, m.in.

Bardziej szczegółowo

ZJAZDY, KONFERENCJE, SYMPOZJA, SEMINARIA MIĘDZYNARODOWE

ZJAZDY, KONFERENCJE, SYMPOZJA, SEMINARIA MIĘDZYNARODOWE ZJAZDY, KONFERENCJE, SYMPOZJA, SEMINARIA MIĘDZYNARODOWE 2010 - XVIII Światowy Kongres Międzynarodowego Stowarzyszenia Sędziów Rodzinnych i Nieletnich; prowadzenie warsztatu: A Child Friendly Court połączone

Bardziej szczegółowo

1 26671 ABC zdrowia dziecka 978-83-200-3869-9. 2 469 Analiza finansowa przedsiębiorstwa 978-83-01-14871-3

1 26671 ABC zdrowia dziecka 978-83-200-3869-9. 2 469 Analiza finansowa przedsiębiorstwa 978-83-01-14871-3 Lp. Ibuk ID Tytuł ISBN 1 26671 ABC zdrowia dziecka 978-83-200-3869-9 2 469 Analiza finansowa przedsiębiorstwa 978-83-01-14871-3 3 2307 Analiza finansowa w procesie decyzyjnym współczesnego przedsiębiorstwa

Bardziej szczegółowo

Zabezpieczenie społeczne źródła (2)

Zabezpieczenie społeczne źródła (2) Zabezpieczenie społeczne źródła (2) Regulacja prawna zabezpieczenia społecznego: î uregulowania międzynarodowe î uregulowania krajowe Uregulowania krajowe: î Konstytucja î ustawy î rozporządzenia î akty

Bardziej szczegółowo

Opisy przedmiotów ECTS dla kierunku Socjologia forma studiów stacjonarne nabór 2013 2016

Opisy przedmiotów ECTS dla kierunku Socjologia forma studiów stacjonarne nabór 2013 2016 Opisy przedmiotów ECTS dla kierunku Socjologia forma studiów stacjonarne nabór 2013 2016 Semestr I (limit 30) I. Przedmioty obowiązkowe (limit 28) 1 Wstęp do filozofii 4 30 15 E 08.1 2 Pracownia komputerowa

Bardziej szczegółowo

Spis treści Wykaz skrótów...11 Wprowadzenie...13 Rozdział 1. Charakterystyka płatnika składek...15 Pojęcie płatnika składek...15 Obowiązki i prawa płatnika składek w zarysie...18 Rozdział 2. Relacje płatnik

Bardziej szczegółowo

POLSKIE TOWARZYSTWO EKONOMICZNE

POLSKIE TOWARZYSTWO EKONOMICZNE POLSKIE TOWARZYSTWO EKONOMICZNE POLSKIE TOWARZYSTWO EKONOMICZNE HISTORIA XV wiek zalążki towarzystw naukowych w Polsce 1800 r. Towarzystwo Warszawskie Przyjaciół Nauk aktywne uczestnictwo badaczy społeczeństwa

Bardziej szczegółowo

Uniwersytety WSKAŹNIK. i niepubliczne uczelnie akademickie o charaktrerze uniwersyteckim MIEJSCE

Uniwersytety WSKAŹNIK. i niepubliczne uczelnie akademickie o charaktrerze uniwersyteckim MIEJSCE 1 Uniwersytet Jagielloński 1 2 100,00 2 Uniwersytet Warszawski 2 1 99,92 3 Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu 3 3 80,08 4 Uniwersytet Wrocławski 4 4 72,31 5 Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Bardziej szczegółowo

Opisy przedmiotów ECTS dla kierunku Socjologia forma studiów stacjonarne nabór

Opisy przedmiotów ECTS dla kierunku Socjologia forma studiów stacjonarne nabór Opisy przedmiotów ECTS dla kierunku Socjologia forma studiów stacjonarne nabór 2012 2015 Semestr I (limit 30) I. Przedmioty obowiązkowe (limit 28) 1 Wstęp do filozofii 4 30 15 E 08.1 2 Pracownia komputerowa

Bardziej szczegółowo

Prasa codzienna i wydawnictwa kolorowe. Strona 1

Prasa codzienna i wydawnictwa kolorowe. Strona 1 Prasa codzienna i wydawnictwa kolorowe Załącznik Nr 1 a L.p. Tytuł Częstotliwość Zamawiana ilość Cena 1 egz. Wartość brutto ukazywania się egz. (rocznika) (rocznika) brutto 1 2 3 4 5 6 1. ADMINISTRATOR

Bardziej szczegółowo

15. M. Zaleska (red.), Współczesna bankowość. Teoria i praktyka, Difin, Warszawa A. Kaźmierczak, Polityka pieniężna w gospodarce otwartej,

15. M. Zaleska (red.), Współczesna bankowość. Teoria i praktyka, Difin, Warszawa A. Kaźmierczak, Polityka pieniężna w gospodarce otwartej, ZESTAWIENIE zagadnień i literatury do egzaminu doktorskiego z przedmiotów kierunkowych II Wydziałowej Komisji ds. Przewodów Doktorskich na Wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym Uniwersytetu Łódzkiego Finanse

Bardziej szczegółowo

ANALIZA WYNIKÓW EGZAMINÓW WSTĘPNYCH NA APLIKACJE: ADWOKACKĄ, RADCOWSKĄ I NOTARIALNĄ 28 WRZEŚNIA 2013 R.

ANALIZA WYNIKÓW EGZAMINÓW WSTĘPNYCH NA APLIKACJE: ADWOKACKĄ, RADCOWSKĄ I NOTARIALNĄ 28 WRZEŚNIA 2013 R. Ministerstwo Sprawiedliwości Departament Zawodów Prawniczych i Dostępu do Pomocy Prawnej ANALIZA WYNIKÓW EGZAMINÓW WSTĘPNYCH NA APLIKACJE: ADWOKACKĄ, RADCOWSKĄ I NOTARIALNĄ 28 WRZEŚNIA 2013 R. OD ROKU

Bardziej szczegółowo

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W RACIBORZU

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W RACIBORZU Załącznik nr 1 do Uchwały Nr /01 z dnia PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W RACIBORZU PLAN NAUCZANIA LATA STUDIÓW: 01 01 01 01 01-016 STUDIA STACJONARNE KIERUNEK: SOCJOLOGIA (PRZEDMIOTY KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO,

Bardziej szczegółowo

Podstawy ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych

Podstawy ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych Podstawy ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych Punkty ECTS 4 Łączna liczba godzin: 100, w tym: - wykłady 30 godz. - ćwiczenia 45 godz. - samokształcenie 25godz. Typ przedmiotu: obowiązkowy Wymiar godzinowy

Bardziej szczegółowo

PYTANIA NA EGZAMIN MAGISTERSKI KIERUNEK: EKONOMIA STUDIA DRUGIEGO STOPNIA. CZĘŚĆ I dotyczy wszystkich studentów kierunku Ekonomia pytania podstawowe

PYTANIA NA EGZAMIN MAGISTERSKI KIERUNEK: EKONOMIA STUDIA DRUGIEGO STOPNIA. CZĘŚĆ I dotyczy wszystkich studentów kierunku Ekonomia pytania podstawowe PYTANIA NA EGZAMIN MAGISTERSKI KIERUNEK: EKONOMIA STUDIA DRUGIEGO STOPNIA CZĘŚĆ I dotyczy wszystkich studentów kierunku Ekonomia pytania podstawowe 1. Cele i przydatność ujęcia modelowego w ekonomii 2.

Bardziej szczegółowo

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W RACIBORZU

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W RACIBORZU Załącznik nr do Uchwały Nr 0/00 z dnia czerwca 00 r. PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W RACIBORZU PLAN NAUCZANIA LATA STUDIÓW: 009 00 00 0 0-0 STUDIA STACJONARNE KIERUNEK: SOCJOLOGIA (PRZEDMIOTY KSZTAŁCENIA

Bardziej szczegółowo

Funkcjonowanie Policji w Polsce zestawienie bibliograficzne w wyborze

Funkcjonowanie Policji w Polsce zestawienie bibliograficzne w wyborze Funkcjonowanie Policji w Polsce zestawienie bibliograficzne w wyborze Wybór i oprac. 2014 r. Marta Boszczyk Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach Materiały dostępne w Bibliotece Uniwersytetu Jana

Bardziej szczegółowo

XXI. Ekonomia. oprawa miękka, stan książki bardzo dobry 872. CZUMA Ł., Ekonomia między socjalizmem a liberalizmem, Lublin 2007, 249 s., cena 25,00 zł.

XXI. Ekonomia. oprawa miękka, stan książki bardzo dobry 872. CZUMA Ł., Ekonomia między socjalizmem a liberalizmem, Lublin 2007, 249 s., cena 25,00 zł. XXI. EKONOMIA 866. Aspekty ekonomiczno-finansowe zamówień publicznych (stan prawny na dzień 30.04.1996), Urząd Zamówień Publicznych, Lubelska Szkoła Biznesu, Lublin 1996, ss. 97 + 3 nlb., cena 5,00 zł

Bardziej szczegółowo

DR GRAŻYNA KUŚ. specjalność: Gospodarowanie zasobami ludzkimi

DR GRAŻYNA KUŚ. specjalność: Gospodarowanie zasobami ludzkimi DR GRAŻYNA KUŚ specjalność: Gospodarowanie zasobami ludzkimi 1. Motywacja pracowników jako element zarządzania przedsiębiorstwem 2. Pozapłacowe formy motywowania pracowników na przykładzie wybranej organizacji

Bardziej szczegółowo

Służby kontrwywiadu wojskowego III RP : zestawienie bibliograficzne w wyborze

Służby kontrwywiadu wojskowego III RP : zestawienie bibliograficzne w wyborze Służby kontrwywiadu wojskowego I RP : zestawienie bibliograficzne w wyborze Wybór i oprac. Bożena Lewandowska Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka Kielce, 2015 r. Książki Rozwinięcie skrótów dot. lokalizacji

Bardziej szczegółowo

UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE. Informacje organizacyjne 24 lutego i 2 marca 2016 r.

UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE. Informacje organizacyjne 24 lutego i 2 marca 2016 r. UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE Informacje organizacyjne 24 lutego i 2 marca 2016 r. Plan spotkania Tematyka zajęć Rekomendowana literatura Organizacja spotkań Warunki zaliczenia Przydatne informacje Zarys tematyki

Bardziej szczegółowo

Prof. dr hab. Andrzej Zoll

Prof. dr hab. Andrzej Zoll Prawo karne Prof. dr hab. Andrzej Zoll wieloletni kierownik Katedry Prawa Karnego Uniwersytetu Jagiellońskiego w latach 1991 1993 przewodniczący Państwowej Komisji Wyborczej, w latach 1993 1997 prezes

Bardziej szczegółowo

ISBN: : 978-83-61807-60-5. Projekt okładki: Joanna Kołacz. Skład: Drukarnia KNOW-HOW. Druk: Drukarnia SKLENIARZ. Kraków 2011

ISBN: : 978-83-61807-60-5. Projekt okładki: Joanna Kołacz. Skład: Drukarnia KNOW-HOW. Druk: Drukarnia SKLENIARZ. Kraków 2011 Wszelkie prawa zastrzeżone. Żadna część tej książki nie może być powielana ani rozpowszechniana za pomocą urządzeń elektronicznych, kopiujących, nagrywających i innych bez pisemnej zgody wydawcy. Wydawca:

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 3 do umowy na dostawę prenumeraty dzienników oraz czasopism dla Centrali Spółki Operator Gazociagów Przesyłowch GAZ-SYSTEM S.A.

Załącznik Nr 3 do umowy na dostawę prenumeraty dzienników oraz czasopism dla Centrali Spółki Operator Gazociagów Przesyłowch GAZ-SYSTEM S.A. ROZDZIELNIK TYTUŁÓW Z PODZIAŁEM NA ODBIORCÓW I ADRESY DOSTAW PREZES, CZŁONEK ZARZĄDU, DORADCA- ul. Mszczonowska 4 2 Forbes miesięcznik 1 3 Gazeta Wyborcza dziennik 3 4 Harvard Business Review Polska -

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 1 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia Przedmiotem zamówienia w niniejszym postępowaniu jest dostawa prasy dla potrzeb Urzędu Miasta Łodzi w 2014r. Zamówienie podzielone jest na dwie nw. części:

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie trzeciej edycji Akademii Młodych Dyplomatów Promocja im. Jana Nowaka-Jeziorańskiego

Podsumowanie trzeciej edycji Akademii Młodych Dyplomatów Promocja im. Jana Nowaka-Jeziorańskiego Podsumowanie trzeciej edycji Akademii Młodych Dyplomatów Promocja im. Jana Nowaka-Jeziorańskiego W roku akademickim 2006/2007 odbyła się III edycja Akademii Młodych Dyplomatów, programu przygotowującego

Bardziej szczegółowo

Wacław Szubert: Ubezpieczenie społeczne stanowi system zagwarantowanych ustawowo i związanych z pracą świadczeń o charakterze roszczeniowym,

Wacław Szubert: Ubezpieczenie społeczne stanowi system zagwarantowanych ustawowo i związanych z pracą świadczeń o charakterze roszczeniowym, Wacław Szubert: Ubezpieczenie społeczne stanowi system zagwarantowanych ustawowo i związanych z pracą świadczeń o charakterze roszczeniowym, pokrywających potrzeby wywołane przez zdarzenia losowe lub inne

Bardziej szczegółowo

Anna Zachorowska-Mazurkiewicz Kobiety i instytucje. Kobiety na rynku pracy w Stanach Zjednoczonych, Unii Europejskiej i w Polsce

Anna Zachorowska-Mazurkiewicz Kobiety i instytucje. Kobiety na rynku pracy w Stanach Zjednoczonych, Unii Europejskiej i w Polsce Anna Zachorowska-Mazurkiewicz Kobiety i instytucje Kobiety na rynku pracy w Stanach Zjednoczonych, Unii Europejskiej i w Polsce Katowice 2006 Spis treści Wstęp 9 Rozdział I Rola i pozycja kobiet na rynku

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. Ustawa Kodeks pracy z dnia 26 czerwca 1974 r... 9

SPIS TREŚCI. Ustawa Kodeks pracy z dnia 26 czerwca 1974 r... 9 SPIS TREŚCI 1. KODEKS PRACY Ustawa Kodeks pracy z dnia 26 czerwca 1974 r.... 9 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej

Bardziej szczegółowo

30 15 E/Z Instytut Nauk Ekonomicznych

30 15 E/Z Instytut Nauk Ekonomicznych suma godzin EKONOMIA - studia stacjonarne II stopnia Uchwała nr 87/V/2013 Rady ydziału z dnia 27.0.2013 r. I ROK SEMESTR I (zimowy) SEMESTR II (letni) RAZEM Nazwa przedmiotu (modułu) Punkty 1 Makroekonomia

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 5 do Zarz. Nr 33/11/12

Załącznik Nr 5 do Zarz. Nr 33/11/12 Załącznik Nr 5 do Zarz. Nr 33/11/12 (pieczęć wydziału) KARTA PRZEDMIOTU Z1-PU7 WYDANIE N1 Strona 1 z 5 1. Nazwa przedmiotu: PRAWO ADMINISTRACYJNE SEMESTR II 3. Karta przedmiotu ważna od roku akademickiego:

Bardziej szczegółowo

DP/2310/6/14 ZAŁĄCZNIK NR 2 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

DP/2310/6/14 ZAŁĄCZNIK NR 2 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ZAŁĄCZNIK NR 2 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA System Informacji Prawnej Opisane poniżej funkcjonalne wymagania mają jedynie charakter minimalny. Wykonawca może zaproponować szerszą niż opisana funkcjonalność.

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. Ustawa Kodeks pracy z dnia 26 czerwca 1974 r... 9

SPIS TREŚCI. Ustawa Kodeks pracy z dnia 26 czerwca 1974 r... 9 SPIS TREŚCI 1. KODEKS PRACY Ustawa Kodeks pracy z dnia 26 czerwca 1974 r.... 9 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej

Bardziej szczegółowo

RZECZPOSPOLITA POLSKA MINISTERSTWO CYFRYZACJI

RZECZPOSPOLITA POLSKA MINISTERSTWO CYFRYZACJI Warszawa, dnia 06 kwietnia 2017 r. RZECZPOSPOLITA POLSKA MINISTERSTWO CYFRYZACJI SEKRETARZ STANU Marek Zagórski BM-WOP.072.33.2017 Pan Marek Kuchciński Marszałek Sejmu RP Szanowny Panie Marszałku, w nawiązaniu

Bardziej szczegółowo

dr Marcin Liberadzki Autor/ red. Wydawnictwo Okładka naukowy 2015

dr Marcin Liberadzki Autor/ red. Wydawnictwo Okładka naukowy 2015 dr Marcin Liberadzki Lp. Autor/ red. Tytuł Okładka naukowy 2015 1 M. Liberadzki The European Union s Project Bond Credit Enhancement for Developing Infrastructure Project Finance 2 M. Liberadzki The European

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ I. 1) Główny kod CPV: : Gazety, dzienniki, czasopisma i magazyny

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ I. 1) Główny kod CPV: : Gazety, dzienniki, czasopisma i magazyny DOA-ZP.VIII.7.74.06 Załącznik Nr do SIWZ CZĘŚĆ I ) Główny kod CPV: 00000-: Gazety, dzienniki, czasopisma i magazyny ) Przedmiotem niniejszego postępowania jest : Dostawa prasy codziennej do UMŁ w 07 r.

Bardziej szczegółowo

Informacja dla studentów Akademii Humanistyczno- Ekonomicznej w Łodzi i apel do władz uczelni publicznych i niepublicznych

Informacja dla studentów Akademii Humanistyczno- Ekonomicznej w Łodzi i apel do władz uczelni publicznych i niepublicznych Informacja dla studentów Akademii Humanistyczno- Ekonomicznej w Łodzi i apel do władz uczelni publicznych i niepublicznych W związku z decyzją MNiSW cofającą uprawnienie do prowadzenia studiów pierwszego

Bardziej szczegółowo

Polityka społeczna. Social Policy

Polityka społeczna. Social Policy Kod UTH/HES/ST/I Wersja Wydział Nazwa kolejna Polityka społeczna Social Policy Rok akademi cki 2014-2015 Kierunek Specjalność Specjalizacja/kier. dyplomowania Poziom kształcenia (studiów) Forma prowadzenia

Bardziej szczegółowo

POLECANE POZYCJE Z DZIEDZINY OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

POLECANE POZYCJE Z DZIEDZINY OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH POLECANE POZYCJE Z DZIEDZINY OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH 2001 1. Barta J., Markiewicz R.: Handel elektroniczny i ochrona własności intelektualnej. [w:] Radca Prawny, 2001 r. Nr 1. 2. Barta J., Markiewicz

Bardziej szczegółowo

Kierunki REKRUTACJA 2017/2018 WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH EKONOMIA ZARZĄDZANIE ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI. Nowa oferta specjalności!!!

Kierunki REKRUTACJA 2017/2018 WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH EKONOMIA ZARZĄDZANIE ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI. Nowa oferta specjalności!!! WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH REKRUTACJA 2017/2018 Kierunki EKONOMIA ZARZĄDZANIE ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI Nowa oferta specjalności!!! Logistyka w języku angielskim NOWOŚĆ!!! Możliwość wyjazdu do

Bardziej szczegółowo