Rozdział 1. Postanowienia ogólne

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Rozdział 1. Postanowienia ogólne"

Transkrypt

1 Rozdział 1 Postanowienia ogólne Korzystanie z pełnej Funkcjonalności Serwisu (za wyjątkiem możliwości rozwiązywania testów dnia wymaga dokonania następujących czynności (wszystkie warunki będą musiały zostać spełnione łącznie): a. zarejestrowania się (założenia Konta Użytkownika) w Serwisie i zalogowania się Użytkownika do Serwisu; b. wypełnienia wszystkich pól odpowiednich Formularzy związanych z korzystaniem z Serwisu, chyba że pole jest wyraźnie oznaczone jako opcjonalne (dobrowolne), a następnie przesłania tych Formularzy drogą elektroniczną do Testzbhp.pl poprzez aktywację odpowiedniego pola znajdującego się w Formularzu. 1.1 Możliwości serwisu Testzbhp.pl Serwis umożliwia Użytkownikom: a. układanie i rozwiązywanie testów znajdujących się w Serwisie, b. założenie i korzystanie z Konta Użytkownika w Serwisie, c. zgłaszanie korekt do pytań znajdujących się w Serwisie, d. udział w konkursie, e. korzystanie z zakładki Niezbędnik Inspektora BHP. 1.2 Baza pytań Serwis Testzbhp umożliwia korzystanie z bazy pytań zawartej w następujących blokach tematycznych: a. Przepisy Ogólne BHP 41 pytań, b. Czynniki szkodliwe i uciążliwe 41 pytań, c. Transport i magazynowanie 40 pytań,

2 d. Maszyny i urządzenia 40 pytań, e. Wypadki przy pracy i choroby zawodowe 44 pytania, f. Praca Kobiet 33 pytania, g. Praca przy monitorach ekranowych 23 pytania, h. Ochrona Pracy - 43 pytania, i. Ochrona ppoż - 50 pytań, j. I pomoc Medyczna 21 pytań, k. Praca Młodocianych 21 pytań, l. BHP Budownictwo 22 pytania, m. BHP w szkole 16 pytań, n. Prawo Pracy 34 pytania, o. Ochrona Środowiska 18 pytań, p. System zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy wg PN-N-18001: pytań. Ogólny stan bazy pytań na dzień wynosi 501 pytań, nie jest to etap zamknięty, pytania dodawane są sukcesywnie. Pytania są na poziomie wiedzy podstawowej dla inspektora bhp, pracodawcy pełniącego obowiązki służby bhp. 1.3 Definicje 1. Regulamin - oznacza niniejszy Regulamin zamieszczania Treści Użytkowników w Serwisie Test wiedzy. 2. Użytkownik - oznacza osobę fizyczną korzystającą z Serwisu Testzbhp na podstawie Regulaminu. 3. Serwis oznacza Serwis internetowy funkcjonujący pod adresem internetowym 4. Funkcjonalność Serwisu oznacza dostępne w Serwisie formy i możliwości (w tym techniczne) wyszukiwania i rozwiązywania Testów znajdujących się w Serwisie, prezentowania osoby Użytkownika, jego danych i informacji o Użytkowniku oraz tworzenia, publikowania i przechowywania przez Użytkowników Testów.

3 5. Zablokowanie Użytkownika oznacza stan, w którym Użytkownik nie może z przyczyn określonych w Regulaminie korzystać z Serwisu. 6. Test dnia oznacza testy zamieszczone w Serwisie służące sprawdzeniu wiedzy Użytkownika. 7. Ułóż test zakładka umożliwiająca samodzielne układanie testów z bazy pytań zawartej w Serwisie. 8. Napisz test zakładka umożliwiająca samodzielne układanie testów zawartych w bazie Serwisu oraz dająca możliwość ich zapisania w PDF oraz wydrukowania 9. Konkurs zakładka umożliwiająca udział zalogowanego użytkownika w comiesięcznym konkursie. 10. Niezbędnik Inspektora BHP zakładka z linkami do przydatnych stron dla inspektora oraz z bazą danych przydatnych w pracy inspektora.

4 Rozdział 2 Praktyczne wykorzystanie strony TESTY Licznik rozwiązań Rysunek 1 Strona główna testzbhp.pl Tło znak Nakazu 2.1 Zakładka Test dnia Na stronie głównej serwisu testzbhp.pl (lub zakładka Test dnia) znajdują się codziennie trzy testy do sprawdzenia swojej wiedzy.

5 2.1.1 Duży test z BHP 21 pytań - pytania z bazy strony. W skład testu wchodzą po dwa pytania z każdego tematu (wyjątek: Praca Młodocianych - 1 pytanie): a. Przepisy Ogólne BHP, b. Czynniki szkodliwe i uciążliwe, c. Transport i magazynowanie, d. Maszyny i urządzenia, e. Wypadki przy pracy i choroby zawodowe, f. Praca Kobiet, g. Praca przy monitorach ekranowych, h. Prawna Ochrona Pracy, i. Ochrona ppoż, j. I pomoc Medyczna, k. Praca Młodocianych. Na stronie głównej naciskamy przycisk Sprawdź swoją wiedzę rozwiąż duży test z BHP 21 pytań. Pojawia się plansza z pierwszym pytaniem (rys. 2). Rysunek 2 Plansza z pierwszym pytaniem Duży test 21 pytań. Tło znak ostrzegający przed potknięciem. Poprawna w pytaniu jest zawsze tylko jedna odpowiedź. Użytkownik może skorzystać z następujących możliwości:

6 Przycisk Odpowiedz - przechodzimy do następnego pytania; Przycisk Nie wiem (w przypadku nieznajomości odpowiedzi na pytanie) powoduje przejście do następnego pytania; Przycisk Cofnij daje możliwość powrotu do poprzedniego pytania; Przycisk Zgłoś błąd powoduje przeniesienie do formularza, za pomocą którego możemy autorowi zgłosić czyli opisać wykryty w pytaniu błąd (rys.3). Zgłoś błąd Rysunek 3 Plansza Zgłoś błąd. Źródło: Opracowanie własne zamieszczone na stronie www. testzbhp.pl, data udostępnienia

7 Informacja o wysłaniu zgłoszenia Rysunek 4 Zgłoś błąd informacja o wysłaniu zgłoszenia. Po wysłaniu informacji o błędzie jest informacja o dokonanym zgłoszeniu (rys.4). Zaznaczamy odpowiedź w miejscu kwadracików przy wariantach odpowiedzi A, B, C przechodząc do kolejnych pytań, których jest 21. Po zakończeniu rozwiązywania testu pojawia się plansza podsumowująca.

8 Rysunek 5 Plansza podsumowująca duży test 21 pytań. W podsumowaniu mamy podany: wynik w kolorze zielonym (test zaliczony lub czerwonym test nie zaliczony), na ile pytań odpowiedziano poprawnie, ile było pytań w teście, ile stanowi to % poprawnych odpowiedzi, które zajmuje miejsce w dzisiejszym rankingu. Następnie omówione jest każde pytanie w formie: pytanie treść,

9 przykładowe odpowiedzi A, B, C (na zielono zaznaczona poprawna odpowiedź na czerwono błędna), poprawna odpowiedź, podstawa prawna, odpowiedź zaznaczona przez rozwiązującego test. Rysunek 6 Plansza podsumowanie testu c.d.

10 Powrót na stronę główną Rysunek 7 Plansza podsumowanie testu c.d. Na dole podsumowania jest przycisk Powrót na stronę główną (rys. 7) Mały test z BHP 11 pytań - pytania z bazy strony w skład testu wchodzi jedno pytanie z każdego tematu: a. Przepisy Ogólne BHP, b. Czynniki szkodliwe i uciążliwe, c. Transport i magazynowanie, d. Maszyny i urządzenia,

11 e. Wypadki przy pracy i choroby zawodowe, f. Praca Kobiet, g. Praca przy monitorach ekranowych, h. Prawna Ochrona Pracy, i. Ochrona ppoż, j. I pomoc Medyczna, k. Praca Młodocianych. Na stronie głównej naciskamy przycisk Sprawdź swoją wiedzę rozwiąż mały test z BHP 11 pytań Pojawia się plansza z pierwszym pytaniem. Poprawna w pytaniu jest zawsze tylko jedna odpowiedź postępujemy tak samo jak podczas rozwiązywania testu dużego składającego się z 21 pytań. Rysunek 8 Plansza z 1 pytaniem mały test z BHP -11 pytań. (rys. 9). Po zakończeniu testu, i odpowiedzeniu na 11 pytań pojawia się podsumowanie

12 Rysunek 9 Plansza podsumowanie małego testu z BHP 11 pytań.

13 Rysunek 10 Plansza mini tematy.

14 2.1.3 Mini testy tematyczne 5 pytań - pytania z bazy strony po 5 pytań z każdego tematu: a. Przepisy Ogólne BHP, b. Czynniki szkodliwe i uciążliwe, c. Transport i magazynowanie, d. Maszyny i urządzenia, e. Wypadki przy pracy i choroby zawodowe, f. Praca Kobiet, g. Praca przy monitorach ekranowych, h. Prawna Ochrona Pracy, i. Ochrona ppoż, j. I pomoc Medyczna, k. Praca Młodocianych, l. BHP Budownictwo, m. BHP w szkole, n. Prawo Pracy, o. Ochrona Środowiska, p. System zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy wg PN - N :2004. Na stronie głównej naciskamy przycisk Sprawdź swoją wiedzę rozwiąż mini test tematyczny 5 pytań Pojawia się plansza z tematami wymienionymi powyżej z boku tematów liczniki rozwiązań testu. Po wybraniu interesującego nas tematu pojawia się plansza z pierwszym pytaniem (rys. 11).

15 Rysunek 11 Plansza z 1 pytaniem wybranego mini testu. Po rozwiązaniu mini testu tematycznego pojawia się podsumowanie analogiczne jak w poprzednich testach (rys. 12). Rysunek 12 Plansza podsumowanie mini testu, test zaliczony.

16 Rysunek 13 Plansza podsumowanie mini testu, test niezaliczony. 2.2 Zakładka Ułóż test Dla użytkowników zalogowanych umożliwia układanie pytań testowych w ilości od 1 do 25 i następnie ułożone testy można rozwiązywać w wersji edukacyjnej lub sprawdzającej w trybie on line.

17 Rysunek 14 Plansza główna zakładki Ułóż test. Układać możemy pytania z bazy pytań podzielonych tematycznie: a. Przepisy Ogólne BHP, b. Czynniki szkodliwe i uciążliwe, c. Transport i magazynowanie, d. Maszyny i urządzenia,

18 e. Wypadki przy pracy i choroby zawodowe, f. Praca Kobiet, g. Praca przy monitorach ekranowych, h. Prawna Ochrona Pracy, i. Ochrona ppoż, j. I pomoc Medyczna, k. Praca Młodocianych, l. BHP Budownictwo, m. BHP w szkole, n. Prawo Pracy, o. Ochrona Środowiska, p. System zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy wg PN - N :2004. Po naciśnięciu zakładki Ułóż pytanie pojawia się plansza rys. nr 14 u góry planszy mamy licznik, który wskazuje ilość obecnie ułożonych pytań (0) oraz ilość maksymalnie możliwych do ułożenia pytań (25). U góry planszy w wyznaczonym miejscu pod tytułem nazwa wpisujemy nasz własny tytuł testu który będziemy układać. Wybór pytania jest możliwy w dwóch formach: ręcznie - wybieramy samemu pytanie rys. 16 lub automatycznie system sam losuje pytania z zadanego tematu po zaznaczeniu przez nas cyfrą ile pytań ma wylosować rys. 15. Wybór automatyczny Rysunek 15 Plansza wybór automatyczny cyfra 4 przy temacie Przepisy ogólne.

19 Zaznaczenie pytania ręcznie ręcznie Rysunek 16 Plansza wybór ręczny zaznaczone pytania w kwadracikach pytanie 1 i 2. Ułożone przez nas testy zapisywane są w zakładce Moje testy i mogą być wielokrotnie wykorzystywane. Po wejściu w zakładkę Moje testy oraz wybraniu tego, który chcemy rozwiązać pojawia się plansza rys 17 z wyborem trybu sprawdzenia wiedzy. Możliwe są dwa tryby: a. edukacyjny oraz b. sprawdzający.

20 Rysunek 17 Plansza wyboru trybu rozwiązywania testu. a. Tryb edukacyjny - pozwala przechodzić test z wyświetleniem pojedynczego pytania na jednej stronie. Po każdej udzielonej odpowiedzi pojawia się ekran z informacją czy udzielono poprawnej odpowiedzi oraz wskazanie jej (rys. 19), jeśli wynik jest negatywny (rys. 20). W tym trybie nie ma końcowego podsumowania ze statystykami testu

21 Rysunek 18 Tryb edukacyjny pytanie odpowiedź. Rysunek 19 Tryb edukacyjny podsumowanie po każdym pytaniu odpowiedź poprawna.

22 Rysunek 20 Tryb edukacyjny podsumowanie po każdym pytaniu odpowiedź błędna Tryb sprawdzający analogiczne działanie jak podczas rozwiązywania testów dnia pozwala przechodzić test z wyświetleniem pojedynczego pytania na jednej stronie rys 21. W tym trybie po zakończeniu testu pojawia się podsumowanie prezentujące wynik oraz czas spędzony nad rozwiązywaniem testu rys 22.

23 Rysunek 21 Tryb sprawdzający pytanie. Zmiana trybu rozwiązywania

24 Rysunek 22 Podsumowanie testu. Wszystkie ułożone i zapisane testy są w zakładce Moje testy rys. 23. Uwaga. Podczas rozwiązywania testu możliwe jest po każdym pytaniu przejście do innego trybu rozwiązywania z edukacyjnego na sprawdzający oraz z sprawdzającego na edukacyjny.

25 Na rys 21 widoczny jest element sterujący zmiana trybu przycisk Przerwij rozwiązywanie testu i ponownie wybierz tryb. Rysunek 23 Zakładka Moje testy. 2.3 Zakładka Napisz test Serwis Testzbhp udostępnia swoim zalogowanym użytkownikom opcję Napisz test. Zakładka umożliwia ułożenie pytań testowych z możliwością rozwiązywania ich w trybie: a. edukacyjnym, b. sprawdzającym

26 oraz możliwość ich: a. zapisania w PDF oraz b. wydrukowania. Po naciśnięciu zakładki Napisz test pojawia się plansza rys. nr 24 Rysunek 24 główna zakładki Napisz test.

27 Rysunek 25 Strona główna zakładki Napisz test po wyborze rodzaju testu w tym przypadku wariant testu stanowiskowego do wyboru 0d 0 do 15 pytań ( licznik na czerwono u góry strony) Wybieramy rodzaj szkolenia. Wybieramy szablon oraz dziedzinę, z której będziemy tworzyć test, do wyboru. a. Szkolenia stanowiskowe szablon; b. Szkolenia okresowe Pracowników inżynieryjno-technicznych, Pracowników służby bezpieczeństwa i higieny pracy i osób wykonujących zadania tej służby, Pracowników administracyjno-biurowych, Pracodawców wykonujących zadania służby bezpieczeństwa i higieny pracy, Pracodawców i innych osób kierujących pracownikami,

28 Pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych; c. Szkolenia edukacyjne szablon. Licznik pytań Rysunek 26 Strona główna zakładki Napisz test po wyborze rodzaju testu w tym przypadku wariant testu - okresowy dla Pracowników służby bezpieczeństwa i higieny pracy i osób wykonujących zadania tej służby do wyboru 0d 0 do 25 pytań ( licznik na czerwono u góry ekranu) Układać możemy pytania z bazy pytań standartowych wykorzystywanej do wszystkich pytań podzielonych tematycznie: a. Przepisy Ogólne BHP, b. Czynniki szkodliwe i uciążliwe, c. Transport i magazynowanie, d. Maszyny i urządzenia, e. Wypadki przy pracy i choroby zawodowe,

29 f. Praca Kobiet, g. Praca przy monitorach ekranowych, h. Prawna Ochrona Pracy, i. Ochrona ppoż, j. I pomoc Medyczna, k. Praca Młodocianych, l. BHP Budownictwo, m. BHP w szkole, n. Prawo Pracy, o. Ochrona Środowiska, p. System zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy wg PN - N :2004. Wybór pytania jest możliwy w dwóch formach ręcznie - wybieramy samemu pytanie rys 16 lub automatycznie system sam losuje pytania z zadanego tematu po zaznaczeniu przez nas cyfrą ile pytań ma wylosować rys 15.- tak samo jak w zakładce Ułóż test. Po zapisaniu test znajduje się w zakładce Moje testy. Po wyjściu w zakładkę Moje testy pojawia się plansza ze wszystkimi zapisanymi testami (rys. 27). Testy zapisane pozwalają nie tylko na sprawdzenie wiedzy on line w wersji edukacyjnej oraz sprawdzającej tak jak w zakładce Ułóż test ale pozwalają również na wydrukowanie testu oraz pobranie go na własny nośnik w formacie PDF.

30 Rysunek 27 Plansza w zakładce Moje testy (rys. 28). W celu wydrukowania testu za zaznaczamy opcje Drukuj wtedy pojawia się plansza Rysunek 28 Plansza w zakładce Moje testy po wybraniu testu do wydruku.

31 Drukujemy trzy dokumenty: 1. Arkusz egzaminacyjny (rys. 29), który zawiera: Tytuł szkolenia, Dane pracownika niezbędne do identyfikacji (imię, nazwisko, data, miejsce urodzenia, stanowisko, miejscowość i datę), Tabelkę na odpowiedzi na pytania (wielkość zależna od ilości pytań w teście), Liczbę zdobytych punktów przez pracownika, ocenę oraz podpis. Rysunek 29 Arkusz egzaminacyjny. Test z pytaniami arkusz egzaminacyjny rys. 30 pytanie, trzy możliwe odpowiedzi, jedna poprawna.

32

33

34 Rysunek 30 Test z pytaniami. Arkusz z odpowiedziami prawidłowymi wzór odpowiedzi na pytania (rys. 31).

35 Rysunek 31 Arkusz z odpowiedziami. Zapisane testy są do wielokrotnego użytku możemy je również wykasować. Zakładka Napisz test posiada w szablonie układania testów zakładkę Dodaj własne pytanie Po naciśnięciu przycisku Dodaj własne pytanie pojawia się plansza rys 32.

36 Rysunek 32 Dodaj własne pytanie. W górnym polu wpisujemy treść pytania przykład Nr telefonu 998 należy. Poniżej mamy pięć możliwych odpowiedzi, podajemy jedną prawidłową zaznaczoną w kwadraciku Czy poprawna reszta odpowiedzi jest do wyboru ale błędne. Uwaga. W całej bazie pytań obowiązuje schemat pytanie, trzy możliwe odpowiedzi, jedna poprawna. System strony jest przygotowany na różne warianty do wyboru pięć możliwych odpowiedzi minimum jedna poprawna ale również mogą być dwie, trzy lub cztery tak jak w pokazanym przykładzie jest 5 pół na wstawienie odpowiedzi poprawne zaznaczamy w kwadraciku Poprawna zaznaczona Straż pożarna pod nr 1. Błędnie dopisano Policja oraz Pogotowie ratunkowe.

37 Rysunek 33 Wstawione własne pytanie. Po zapisaniu podanego przykładu na rys. 32 i naciśnięciu przycisku Sprawdź pojawia się plansza jak na rys. 33. Na dole strony mamy trzy opcje: 2.4 Konkurs a. Powrót do edycji w przypadku błędu możemy wrócić, poprawić lub usunąć pytanie, b. Zatwierdź zostawiamy odpowiedź, c. Zatwierdź i zapłać powoduje możliwość zapisania testu w PDF oraz wydrukowania. Serwis Testzbhp raz w miesiącu jest organizatorem konkursu, który odbywa się na stronie Konkurs trwa od 1 (pierwszego) do 25-tego każdego miesiąca. Liczba pytań konkursowych: 53.

38 Rysunek 34 Zakładka Konkurs. 1. Konkurs jest dostępny dla wszystkich zarejestrowanych i zalogowanych Użytkowników Serwisu. 2. Zakres tematyczny konkursu obejmuje pytania z: a. Przepisy Ogólne BHP, b. Czynniki szkodliwe i uciążliwe, c. Transport i magazynowanie, d. Maszyny i urządzenia, e. Wypadki przy pracy i choroby zawodowe, f. Praca Kobiet, g. Praca przy monitorach ekranowych, h. Prawna Ochrona Pracy, i. Ochrona ppoż, j. I pomoc Medyczna, k. Praca Młodocianych. Z każdego działu po 5 pytań z wyjątkiem działu Praca Młodocianych 3 pytania. 3. Uczestnictwo w konkursie jest darmowe. 4. W każdym pytaniu prawidłowa jest tylko jedna odpowiedź. 5. Punktacja: a. dobra odpowiedź 10 pkt. w czasie do 30 sekund, b. dobra odpowiedź 5 pkt. w czasie powyżej 30 sekund, c. 0 pkt. za brak zaznaczenia odpowiedzi, d. 0 pkt. za błędną odpowiedź.

39 Pokaż moje odpowiedzi Rysunek 35 Strona główna zakładki Konkurs. Zakończenie rozwiązywania konkursu równoznaczne jest z otrzymaniem przez Użytkownika: a. ilości zdobytych punktów, b. czas w jakim test został rozwiązany, c. aktualnego miejsce w konkursie.

40 Użytkownik po zakończeniu konkursu może sprawdzić swoje wyniki na planszy podsumowującej pod zakładką Pokaż moje odpowiedzi rys Każdy Użytkownik może tylko jeden raz w danym miesiącu przystąpić do konkursu. 7. Serwis prowadzi rankingi a. Wyników miesiąca, b. Wyników z poprzedniego miesiąca, c. Roku 2012, d. Ranking ogólny. 2.5 Zakładka Niezbędnik Inspektora BHP Rysunek 36 Strona główna zakładki Niezbędnik Inspektora BHP.

KROK PO KROKU jak zacząć z MOODLE

KROK PO KROKU jak zacząć z MOODLE KROK PO KROKU jak zacząć z MOODLE Spis treści * 1. Tworzenie kursu... 2 2. Logowanie do systemu... 3 3. Wchodzimy do kursu... 4 4. Widok strony z kursem zmiany w ustawieniach kursu... 5 5. Zmiana profilu...

Bardziej szczegółowo

BHP Pomocnik. Instrukcja obsługi 0.85. KSW Sp. z o.o. http://ksw.opole.pl biuro@ksw.opole.pl

BHP Pomocnik. Instrukcja obsługi 0.85. KSW Sp. z o.o. http://ksw.opole.pl biuro@ksw.opole.pl BHP Pomocnik Instrukcja obsługi 0.85 KSW Sp. z o.o. http://ksw.opole.pl biuro@ksw.opole.pl Instrukcja obsługi BHP Pomocnik 2/64 SPIS TREŚCI 1. Wstęp... 3 1.1 Specyfikacja Techniczna Oferowanego Oprogramowania

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi aplikacji. FedEx Domestic Shipping

Instrukcja obsługi aplikacji. FedEx Domestic Shipping Instrukcja obsługi aplikacji FedEx Domestic Shipping Uwagi Niniejszy dokument ma charakter wyłącznie informacyjny i może zostać zmieniony przez FedEx Express Polska Sp. z o.o. w każdym czasie bez uprzedzenia.

Bardziej szczegółowo

Program Płatnik A1 10.01.001. Dokumentacja użytkownika

Program Płatnik A1 10.01.001. Dokumentacja użytkownika Program Płatnik A1 10.01.001 Dokumentacja użytkownika Tytuł dokumentu: Program Płatnik Dokumentacja użytkownika Wersja: 5.3 Data wydania: 2015-04-23 Dotyczy aplikacji: Płatnik A1 10.01.001 Spis treści

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi programu Asystent Hotline

Instrukcja obsługi programu Asystent Hotline SoftVig Systemy Informatyczne Sp. z o.o. Instrukcja obsługi programu Asystent Hotline Ver. 3.5 2012-07-06 2 Instrukcja obsługi programu Asystent Hotline Zawartość 1 INSTALACJA PROGRAMU 3 1.1 WARUNKI KONIECZNE

Bardziej szczegółowo

Materiały szkoleniowe System doskonalenia nauczycieli oparty na ogólnodostępnym kompleksowym wspomaganiu szkół

Materiały szkoleniowe System doskonalenia nauczycieli oparty na ogólnodostępnym kompleksowym wspomaganiu szkół Materiały szkoleniowe System doskonalenia nauczycieli oparty na ogólnodostępnym kompleksowym wspomaganiu szkół Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu

Bardziej szczegółowo

praca.gov.pl Podręcznik użytkownika

praca.gov.pl Podręcznik użytkownika Zamawiający: Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej ul. Nowogrodzka 1/3/5 00-513 Warszawa http://www.mpips.gov.pl Wykonawca: Sygnity S.A. al. Jerozolimskie 180 02-486 Warszawa Tel. (22) 571 10 00; Fax:

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja użytkowa systemu RWD-2

Dokumentacja użytkowa systemu RWD-2 Dokumentacja użytkowa systemu RWD-2 Główny Urząd Nadzoru Budowlanego Październik 2012 Dokumentacja użytkowa systemu RWD-2 1 / 43 Spis treści 1. O systemie RWD-2... 2 2. Przygotowanie środowiska pracy...

Bardziej szczegółowo

System Numerowania Recept Lekarskich Moduł Operatora Lekarza 2010.08.1.45.

System Numerowania Recept Lekarskich Moduł Operatora Lekarza 2010.08.1.45. System Numerowania Recept Lekarskich Moduł Operatora Lekarza 2010.08.1.45. Katowice, wrzesień 2011 Strona 1 z 30 SPIS TREŚCI 1. WSTĘP... 3 2. PODSTAWOWE ZASADY PRACY Z SYSTEMEM... 4 2.1. Opcje wspólne...

Bardziej szczegółowo

Korporacyjny i Indywidualny Rachunek Internetowy

Korporacyjny i Indywidualny Rachunek Internetowy Instrukcja obsługi systemu Korporacyjny i Indywidualny Rachunek Internetowy dla Banków Spółdzielczych Styczeń 2010 1 Spis treści 1. Podstawowe informacje...4 1.1. Wczytywanie certyfikatu do przeglądarki...4

Bardziej szczegółowo

Karta diagnostyki leczenia onkologicznego Portal SZOI

Karta diagnostyki leczenia onkologicznego Portal SZOI Karta diagnostyki leczenia onkologicznego Portal SZOI Katowice, maj 2015 Spis treści 1. Wstęp... 4 2. Praca w systemie... 5 2.1. Konta dostępowe świadczeniodawcy... 5 2.1.1. Jak założyć konto w systemie

Bardziej szczegółowo

I-Bank Przewodnik dla klienta

I-Bank Przewodnik dla klienta I-Bank Przewodnik dla klienta System do obsługi banku internetowego 1 Wstęp Witamy w pomocy do programu I-Bank! Pragniemy zaoferować Państwu jedną z unikalnych, a zarazem bardzo bezpiecznych usług dostępu

Bardziej szczegółowo

(instrukcja użytkownika) Wersja 2

(instrukcja użytkownika) Wersja 2 KURPIOWSKI BANK SPÓŁDZIELCZY w MYSZYŃCU Internetowa Obsługa Rachunku (instrukcja użytkownika) Wersja 2 http://www.kbsmyszyniec.pl SPIS TREŚCI Wprowadzenie... 3 Bezpieczeństwo... 3 Blokowanie dostępu do

Bardziej szczegółowo

Portal Świadczeniodawcy. 2010 Global Services sp. z o.o.

Portal Świadczeniodawcy. 2010 Global Services sp. z o.o. Portal Świadczeniodawcy 2 Portal Świadczeniodawcy Spis treści Rozdział I Wprowadzenie 4 Rozdział II Praca z programem 5 Rozdział III Obsługa okien 8 1 Moja struktura organizacyjna... 8 2 Umowy na realizację...

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA. Wielkopolski system doradztwa. edukacyjno-zawodowego

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA. Wielkopolski system doradztwa. edukacyjno-zawodowego INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA DLA UCZNIÓW JAK KORZYSTAĆ Z MODUŁU UCZNIA narzędzia informatycznego opracowanego w ramach projektu Wielkopolski system doradztwa edukacyjno-zawodowego Poznań, styczeń 2013 Partnerzy

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK DLA KLIENTA Korzystającego z Usług Bankowości Elektronicznej w Banku Spółdzielczym w Dzierżoniowie

PRZEWODNIK DLA KLIENTA Korzystającego z Usług Bankowości Elektronicznej w Banku Spółdzielczym w Dzierżoniowie PRZEWODNIK DLA KLIENTA Korzystającego z Usług Bankowości Elektronicznej w Banku Spółdzielczym w Dzierżoniowie Dziękujemy Państwu za przyłączenie się do grona Użytkowników Usługi Bankowości Elektronicznej,

Bardziej szczegółowo

Platforma e-learning Dokumentacja użytkownika Pracownik

Platforma e-learning Dokumentacja użytkownika Pracownik Dotyczy projektu nr WND-RPPD.04.01.00-20-002/11 pn. Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego część II, administracja samorządowa realizowanego w ramach Decyzji nr UDA- RPPD.04.01.00-20-002/11-00

Bardziej szczegółowo

Podręcznikużytkownika KS-CRMMobile

Podręcznikużytkownika KS-CRMMobile SYSTEM WSPOMAGANIA PRACY PRZEDSTAWICIELI HANDLOWYCH Podręcznikużytkownika KS-CRMMobile Katowice 2011 2213PI01.00 Nazwa dokumentu: Podręcznik użytkownika KS-CRM Mobile Wersja dokumentu: 2012.00.0.0 Data

Bardziej szczegółowo

Przewodnik dla Klienta. System do obsługi banku internetowego I-Bank

Przewodnik dla Klienta. System do obsługi banku internetowego I-Bank Przewodnik dla Klienta System do obsługi banku internetowego I-Bank 1 Spis treści Spis treści...2 1 Wstęp...3 2 Instalacja oprogramowania Java...4 2.1 Instalacja w systemie operacyjnym...4 2.2 Pierwsze

Bardziej szczegółowo

praca.gov.pl Podręcznik użytkownika

praca.gov.pl Podręcznik użytkownika Zamawiający: Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej ul. Nowogrodzka 1/3/5 00-513 Warszawa http://www.mpips.gov.pl Wykonawca: Sygnity S.A. al. Jerozolimskie 180 02-486 Warszawa Tel. (22) 571 10 00; Fax:

Bardziej szczegółowo

Logowanie. 2. Wpisać swój login i hasło w odpowiednie pola formularza (login i hasło zostało wysłane w email-u z danymi do konta dostępowego)

Logowanie. 2. Wpisać swój login i hasło w odpowiednie pola formularza (login i hasło zostało wysłane w email-u z danymi do konta dostępowego) Spis treści Logowanie... 4 Ustawienia konta...5 Użytkownicy... 7 *Kredyty ( Dodatkowe funkcjonalności - SaldeoSMART)...8 Menu Główne... 8 Dodanie nowego konta dla Firmy - Klienta Biura...10 Wybór formatu

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr../2013 Zarządu Polskiego Banku Spółdzielczego w Ciechanowie z dnia...r. PRZEWODNIK DLA KLIENTA

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr../2013 Zarządu Polskiego Banku Spółdzielczego w Ciechanowie z dnia...r. PRZEWODNIK DLA KLIENTA Załącznik nr 2 do Uchwały Nr../2013 Zarządu Polskiego Banku Spółdzielczego w Ciechanowie z dnia....r. PRZEWODNIK DLA KLIENTA OFERTA DLA ŚREDNICH I DUŻYCH PRZEDSIĘBIORSTW Ciechanów, 2013 Strona 2 Spis treści

Bardziej szczegółowo

MOODLE E-LEARNING SYSTEM ZARZĄDZNIA NAUCZANIEM SKRÓCONA INSTRUKCJA OBSŁUGI

MOODLE E-LEARNING SYSTEM ZARZĄDZNIA NAUCZANIEM SKRÓCONA INSTRUKCJA OBSŁUGI MOODLE E-LEARNING SYSTEM ZARZĄDZNIA NAUCZANIEM SKRÓCONA INSTRUKCJA OBSŁUGI S t r o n a 1 INTERmedi@ Spółka Jawna ul. Modrzewskiego 1a, 63-100 Śrem www.inter.media.pl tel. +48 61 282 97 64, 283 61 49 fax

Bardziej szczegółowo

(instrukcja użytkownika) Wersja 04

(instrukcja użytkownika) Wersja 04 BANK SPÓŁDZIELCZY w Końskowoli Internetowa Obsługa Rachunku (instrukcja użytkownika) Wersja 04 http://www.bskonskowola.pl SPIS TREŚCI Wprowadzenie... 3 Bezpieczeństwo... 3 Konfiguracja... 4 Logowanie do

Bardziej szczegółowo

Przewodnik dla klienta do internetowej obsługi rachunków bankowych w Banku Spółdzielczym w Błaszkach

Przewodnik dla klienta do internetowej obsługi rachunków bankowych w Banku Spółdzielczym w Błaszkach SGB Spółdzielcza Grupa Bankowa Przewodnik dla klienta do internetowej obsługi rachunków bankowych w Banku Spółdzielczym w Błaszkach https://ekonto.bankblaszki.pl SPIS TREŚCI Wprowadzenie... 3 Bezpieczeństwo...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika programu Asystent Rejestr Pojazdów 2014. Autorzy: Tomasz Fok Karol Wierzchołowski Dominik Samojluk

Instrukcja użytkownika programu Asystent Rejestr Pojazdów 2014. Autorzy: Tomasz Fok Karol Wierzchołowski Dominik Samojluk Instrukcja użytkownika programu Asystent Rejestr Pojazdów 2014 Autorzy: omasz Fok Karol Wierzchołowski Dominik Samojluk Spis treści 1 WSĘP 3 2 Asystent Rejestr Pojazdów 5 3 Instalacja 6 4 Pierwsze uruchomienie

Bardziej szczegółowo

Platforma Cyfrowa Opis Przedmiotu Zamówienia

Platforma Cyfrowa Opis Przedmiotu Zamówienia Platforma Cyfrowa Opis Przedmiotu Zamówienia 1. Informacje ogólne Ogólny opis opisujący docelową wizję Platformy Cyfrowej jest zawarty w załączony dokumencie Założenia ogólne prototypy projektów stron

Bardziej szczegółowo

(instrukcja użytkownika) Wersja 014

(instrukcja użytkownika) Wersja 014 Internetowa Obsługa Rachunku (instrukcja użytkownika) Wersja 014 http://www.bslacko.pl SPIS TREŚCI Wprowadzenie... 3 Bezpieczeństwo... 3 Blokowanie dostępu do internetowego rachunku przez klienta... 3

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika. Aplikacja Webklient

Instrukcja użytkownika. Aplikacja Webklient Instrukcja użytkownika Aplikacja Webklient Instrukcja użytkownika Aplikacja Webklient Wersja 1.0 Warszawa, Lipiec 2014 Strona 2 z 39 Instrukcja użytkownika Aplikacja Webklient Spis treści 1. Logowanie...

Bardziej szczegółowo

Przewodnik dla klienta

Przewodnik dla klienta http://www.paluckibs.pl SPIS TREŚCI Część I. Internetowa obsługa rachunku, autoryzacja operacji za pomocą listy haseł jednorazowych lub haseł SMS... 5 Wprowadzenie... 5 Bezpieczeństwo... 5 Konfiguracja...

Bardziej szczegółowo