OGŁOSZENIE O ROZSTRZYGNIĘCIU

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "OGŁOSZENIE O ROZSTRZYGNIĘCIU"

Transkrypt

1 Znak sprawy : ZP-341/10/12 Gmina Belsk Duży Belsk Duży, dnia r. OGŁOSZENIE O ROZSTRZYGNIĘCIU Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zamówienie o nazwie: Opracowanie dokumentacji budowlano-wykonawczej dla zadania pn. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami, przepompowniami i zasilaniem energetycznym dla miejscowościach Anielin i Jarochy. W wyniku przeprowadzenia czynności związanych z badaniem i oceną złożonych ofert, działając na podstawie art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 z późn. zmianami) Zamawiający; 1) przedstawia poniżej nazwy (firmy), siedziby i adresy wykonawców, którzy złożyli w przedmiotowym postępowaniu niepodlegające odrzuceniu wraz ze streszczeniem oceny i porównania złożonych ofert zawierającym punktacje przyznaną oferentom w kryterium oceny ofert i punktację: 1 BIURO-PROJEKTOWO USŁUGOWE ROLWOD ul. Okólna 59, Konin brutto: ,00 zł 28,68 pkt ceny przeprowadzona na podstawie wzoru matematycznego, określonego w P(Ci) = ,00 / ,00 x 100pkt = 28,68 pkt 2 Przedsiębiorstwo Ekologiczne EKO-SOLAR Os. Zygmunta Starego 12A/2, Poznań brutto: ,00 złotych ceny przeprowadzona na podstawie wzoru matematycznego, 53,33 pkt określonego w P(Ci) = ,00 / ,00 x 100pkt = 53,33 pkt

2 3 4 P.P.U.H. ADIR SP. z o.o. Ul. Zamkowa 4, Kielce brutto: ,00 złotych ceny przeprowadzona na podstawie wzoru matematycznego, 65,45 Pkt określonego w P(Ci) = ,00 / ,00x 100pkt = 65,45pkt EKO PROJEKT Zakład Usługowy Projektowanie i Nadzory Ul. Głęboka 28, Przeworsk brutto: ,00 złotych 52,55 Pkt ceny przeprowadzona na podstawie wzoru matematycznego, określonego w P(Ci) = ,00/ ,0,00 x 100pkt = 52,55 pkt 5 PRO PLAN Inżynieria Monika Jarosz Ul. Braci Gierymskich 156, Wrocław brutto: ,00 złotych 70,58 Pkt ceny przeprowadzona na podstawie wzoru matematycznego, określonego w P(Ci) = ,00 / ,00 x 100pkt = 70,58 pkt 6 NOW EKO Biuro Projektów Sp. z o.o. Ul. Dąbrowszczaków 39, Olsztyn brutto: ,00 złotych 39,13 Pkt ceny przeprowadzona na podstawie wzoru matematycznego, określonego w P(Ci) = ,00 / ,00 x 100pkt = 39,13 pkt

3 7 KOMA Zakład Projektowania i Realizacji Inwestycji S.C. ul. Północna 27/29, Łódź brutto: ,00 zł 68,18 pkt ceny przeprowadzona na podstawie wzoru matematycznego, określonego w P(Ci) = ,00 / ,00 x 100pkt = 68,18 pkt 8 SWECO Infraprojekt Sp. z o.o. Ul. Mogilska 25, Kraków brutto: ,00 złotych ceny przeprowadzona na podstawie wzoru matematycznego, 36,62 pkt określonego w P(Ci) = ,00 / ,00 x 100pkt = 36,62 pkt 9 10 Marek Zieliński Włodawa ul. Boczna 4 brutto: ,00 złotych ceny przeprowadzona na podstawie wzoru matematycznego, 48,00 Pkt określonego w P(Ci) = ,00/ ,00 x 100pkt = 48,00 pkt EPRD Biuro Polityki Gospodarczej i Rozwoju Regionalnego Sp. z o.o. ul. Szkolna 36A, Kielce brutto: ,05 złotych 32,07 pkt ceny przeprowadzona na podstawie wzoru matematycznego, określonego w P(Ci) = ,00 / ,05 x 100pkt = 32,07 pkt

4 11 12 AL PROJEKT Adam Lachowski Kazuń Nowy, ul. Grunwaldzka 22, Czosnów brutto: ,30 złotych ceny przeprowadzona na podstawie wzoru matematycznego, określonego w 38,06 pkt P(Ci) = ,00 / ,30 x 100pkt = 38,06 pkt INTER-PRO-BUD Bożena Bajerska Pl. Zwycięstwa 2, Łódź brutto: ,00 zł ceny przeprowadzona na podstawie wzoru matematycznego, określonego w 51,50 pkt P(Ci) = ,00 / ,00 x 100pkt = 51,50 pkt P.P.U.H. R.A.W. Robert Wojnowicz Ul. Nowa 29/31, Łódź brutto: ,00 złotych ceny przeprowadzona na podstawie wzoru matematycznego, 53,73 pkt określonego w P(Ci) = ,00 / ,00 x 100pkt = 53,73 pkt PROJWIK Sp. z o.o. Ul. Domańskiego 43, Opole brutto: ,00 złotych ceny przeprowadzona na podstawie wzoru matematycznego, 22,50pkt określonego w P(Ci) = ,00 / ,00 x 100pkt = 22,50 pkt

5 15 ETGAR Krzysztof Wójcik ul.borowinowa 55/10, Kraków brutto: ,00 100,00 Pkt 16 ceny przeprowadzona na podstawie wzoru matematycznego, określonego w P(Ci) = ,00 / ,00 x 100pkt = 100,00 pkt Zakład Instalacji Sanitarnych ZISTB Biuro Projektowe Tomasz Balcerowiak Ul. Szeroka 7/3, Radom brutto: ,00 złotych 40,00Pkt ceny przeprowadzona na podstawie wzoru matematycznego, określonego w P(Ci) = ,00 / ,00 x 100pkt = 40,00 pkt KARPOL Karol Brzeziński Ul. Płocka 7, Sierpc brutto: ,00 złotych ceny przeprowadzona na podstawie wzoru matematycznego, określonego w 62,06 Pkt P(Ci) = ,00 / ,00 x 100pkt = 62,06 pkt Transprojekt Warszawa Sp. z o.o. Ul. Koniczynowa 11, Warszawa brutto: ,00 złotych 18,99 Pkt ceny przeprowadzona na podstawie wzoru matematycznego, określonego w P(Ci) = ,00 / ,00 x 100pkt = 18,99 pkt

6 19 LT Projekt Tomasz Czajka Ul. Wandurskiego 8 m.17, Łódź brutto: ,00 złotych 58,72Pkt ceny przeprowadzona na podstawie wzoru matematycznego, określonego w P(Ci) = ,00 / ,00 x 100pkt = 58,72 pkt 2) informuje, że dokonał, w oparciu o kryterium oceny ofert opisane w pkt XIII SIWZ (cena 100 pkt), wyboru najkorzystniejszej. Jako najkorzystniejsza uznana została oferta nr 15, złożona przez Wykonawcę: ETGAR Krzysztof Wójcik, ul. Borowinowa 55/10, Kraków. ( cena brutto: ,00 złotych), ponieważ spośród niepodlegających odrzuceniu ofert w toku oceny uzyskała najwyższą liczbę punktów (100 pkt za kryterium - cena). 3) informuje, iż umowa w sprawie zamówienia publicznego zostanie zawarta niezwłocznie po przekazaniu niniejszego zawiadomienia wszystkim wykonawcom ( z postępowania nie wykluczono żadnego wykonawcy oraz nie odrzucono żadnej ). Wójt Gminy Belsk Duży /-/ Władysław Piątkowski

OGŁOSZENIE O ROZSTRZYGNIĘCIU

OGŁOSZENIE O ROZSTRZYGNIĘCIU OGŁOSZENIE O ROZSTRZYGNIĘCIU Radom, dnia 11.07.2011 r. Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o nazwie Modernizacja i doposażenie radomskich domów pomocy społecznej i towarzyszącej im

Bardziej szczegółowo

Nr sprawy: ZP/141/2013 Zegrze, dnia 20 grudnia 2013 r. INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY W CZĘŚCI I, II, III, IV POSTĘPOWANIA

Nr sprawy: ZP/141/2013 Zegrze, dnia 20 grudnia 2013 r. INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY W CZĘŚCI I, II, III, IV POSTĘPOWANIA Nr sprawy: ZP/141/2013 Zegrze, dnia 20 grudnia 2013 r. INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY W CZĘŚCI I, II, III, IV POSTĘPOWANIA Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego

Bardziej szczegółowo

Sygnatura postępowania: BZP/137/DK/2012 Uczestnicy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego INFORMACJA O WYNIKACH POSTĘPOWANIA

Sygnatura postępowania: BZP/137/DK/2012 Uczestnicy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego INFORMACJA O WYNIKACH POSTĘPOWANIA BZP-064/ /2013 Warszawa, dnia 28 marca 2013 r. Zamawiający: Bank Gospodarstwa Krajowego Al. Jerozolimskie 7 00-955 Warszawa Sygnatura postępowania: BZP/137/DK/2012 Uczestnicy postępowania o udzielenie

Bardziej szczegółowo

NARODOWE CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU

NARODOWE CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU NARODOWE CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU ul. Nowogrodzka 47a 00-695 Warszawa Tel. (+48 22) 244 28 58 Fax. (+48 22) 201 34 08 sekretariat@ncbir.gov.pl Zamówienie jest współfinansowane ze środków Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny PUM w Szczecinie Dział Zamówień Publicznych Al. Powstańców Wielkopolskich 72, 70-111 Szczecin tel. (0-91) 466 10 86 do 88 fax. 466 11 13 Znak sprawy ZP/220/67/13

Bardziej szczegółowo

Znak Sprawy RI.II.271.729.2015.II DRUK ZP 403

Znak Sprawy RI.II.271.729.2015.II DRUK ZP 403 Urząd Zamówień Publicznych Zamieszczanie ogłoszeń on-line w BZP: http://www.uzp.gov.pl OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA Zamieszczenie obowiązkowe Zamieszczenie nieobowiązkowe OGŁOSZENIE DOTYCZY Zamówienia

Bardziej szczegółowo

Szpital Specjalistyczny im. Stefana Żeromskiego Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Krakowie

Szpital Specjalistyczny im. Stefana Żeromskiego Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Krakowie Nasz znak: DOP ZP /2013 Kraków, dnia 20 lutego 2013 r. Do uczestników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na " Dostaw ę jednorazowego i wielorazowego

Bardziej szczegółowo

Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert. Punktacja od 0 100

Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert. Punktacja od 0 100 Śrem, dnia 12.02.2014 Ogłoszenie z dnia 12.02.2014r. o wyniku i udzieleniu zamówienia prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego "na endoprotezy i implanty ortopedyczne" Na podstawie art.92 ust.1

Bardziej szczegółowo

ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ w Świętochłowicach

ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ w Świętochłowicach ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ w Świętochłowicach ul. Chorzowska 38, 41-605 Świętochłowice Sąd Rejonowy w Katowicach Nr KRS 0000042462 NIP 627-16-69-770, REGON 000311450 Dyrektor tel.032/ 245-34-40 tel.032 /770-77-84

Bardziej szczegółowo

Zawiadomienie o wyborze oferty

Zawiadomienie o wyborze oferty Strona1 RARR/BZ/7978/2013 Rzeszów, dnia 24.09.2013r. Dotyczy: zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego nr ZP 60/2013/CSW ogłoszonego w dniu 27 sierpnia 2013r. w Biuletynie

Bardziej szczegółowo

Część I: ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej Żeglugi Ostródzko-Elbląskiej Sp. z o.o.

Część I: ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej Żeglugi Ostródzko-Elbląskiej Sp. z o.o. Ostróda, dnia 25.03.2014 r. Żegluga Ostródzko-Elbląska Sp. z o.o. w Ostródzie 14-100 Ostróda, ul. Grunwaldzka 49 Zawiadomienie o wyniku postępowania Dotyczy: postepowania o udzielenie zamówienia publicznego

Bardziej szczegółowo

Zorganizowanie i przeprowadzenie kursów dla osób niepełnosprawnych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Zorganizowanie i przeprowadzenie kursów dla osób niepełnosprawnych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. NR ZP/PCPR/1/2012 Jarocin, dnia 16.07.2012 r. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na Zorganizowanie i przeprowadzenie

Bardziej szczegółowo

ZATWIERDZAM. Leszek Cieśla Kierownik Działu Komunikacji i Promocji INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

ZATWIERDZAM. Leszek Cieśla Kierownik Działu Komunikacji i Promocji INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Warszawa, dnia 01.06.2015 r. ZATWIERDZAM Leszek Cieśla Kierownik Działu Komunikacji i Promocji INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (Nr

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW

INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW DI.2831.4.2015 Projekt współfinansowany z Narodowego Funduszu Rewaloryzacji Zabytków Krakowa Kraków, dnia 30.06.2015 r. Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego

Bardziej szczegółowo

Nr oferty. Nazwa Wykonawcy. /siedziba, adres firmy/ Liczba punktów przyznana ofercie- kryterium cena - 100% Consilio Joanna Senetelska-Murdzek,

Nr oferty. Nazwa Wykonawcy. /siedziba, adres firmy/ Liczba punktów przyznana ofercie- kryterium cena - 100% Consilio Joanna Senetelska-Murdzek, Wadowice: Pełnienie funkcji kierownika projektu pn.: Jakość w urzędzie - wdrożenie systemu zarządzania jakością ISO 9001:2009 realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet V -

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O ROZSTRZYGNIĘCIU POSTĘPOWANIA

INFORMACJA O ROZSTRZYGNIĘCIU POSTĘPOWANIA Zamawiający: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Najświętszej Maryi Panny 42-200 Częstochowa, ul. Bialska 104/118 tel. i faks: (34) 367-37-53 Częstochowa, dnia 07-12- 2011 r. Oznaczenie sprawy: W. Sz.

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ Gdańsk, dnia 31,03,.2015r. L.dz. 1185/2015 NS: 40/PN/2015 INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na

Bardziej szczegółowo

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY ORAZ O ODRZUCENIU OFERT I UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY ORAZ O ODRZUCENIU OFERT I UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA SZPITAL PROMUJĄCY ZDROWIE 10-357 Olsztyn, ul. Jagiellońska 78, tel. (089) 532-29-66 /fax. (089) 532 29 79 e-mail: alis@pulmonologia.olsztyn.pl www.pulmonologia.olsztyn.pl ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ

Bardziej szczegółowo

PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W ŻYWCU 34-300 Żywiec ul. Krasińskiego 3. Informacja o wyniku postępowania

PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W ŻYWCU 34-300 Żywiec ul. Krasińskiego 3. Informacja o wyniku postępowania PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W ŻYWCU 34-300 Żywiec ul. Krasińskiego 3 Centrala : 033 / 866-67-72, 033 / 861-21- 37, 033 / 860-23-91 fax: 033 / 866-67-73 e- mail ; psse.zywiec@pis.gov.pl; pssezywiec@wp.pl

Bardziej szczegółowo

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty Łowicz, dnia 30.04.2009 r. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty I. Obowiązek zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych. TAK II. Zamawiający. Gmina Miasta Łowicza,

Bardziej szczegółowo

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty Pismo: ZP 3311/33-3/2015 Chełm dnia: 2015-07-07 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Chełmie, działając zgodnie z art. 92 ust. 2 Ustawy

Bardziej szczegółowo

P O W I A D O M I E N I E o wyborze najkorzystniejszej oferty oraz unieważnieniu postępowania w zakresie wybranych zadań

P O W I A D O M I E N I E o wyborze najkorzystniejszej oferty oraz unieważnieniu postępowania w zakresie wybranych zadań Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 1 im. Prof. Stanisława Szyszko Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach 41-800 Zabrze, ul. 3 Maja -15 Znak sprawy: ZP/35/55/20/PN/35 Zabrze, dnia: 20-08-

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Najświętszej Maryi Panny 42-200 Częstochowa, ul. Bialska 104/118 tel. i faks: (34) 367-36-74 Częstochowa, dnia 3 czerwca 2011 r. Numer postępowania:

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O KOLEJNYM WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY SPOSRÓD POZOSTAŁYCH OFERT

INFORMACJA O KOLEJNYM WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY SPOSRÓD POZOSTAŁYCH OFERT Biuro Administracyjno - Finansowe BAF-VI-2377-6-1/1-PN/2015 Warszawa, dnia 12 marca 2015 r. 1. Zamawiający: INFORMACJA O KOLEJNYM WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY SPOSRÓD POZOSTAŁYCH OFERT Minister Spraw

Bardziej szczegółowo

INSTYTUT FIZYKI JĄ DROWEJ im. Henryka Niewodniczań skiego POLSKIEJ AKADEMII NAUK. Sprawa: ZP 4/P/2010 Kraków, 9 czerwca 2010 r.

INSTYTUT FIZYKI JĄ DROWEJ im. Henryka Niewodniczań skiego POLSKIEJ AKADEMII NAUK. Sprawa: ZP 4/P/2010 Kraków, 9 czerwca 2010 r. Sprawa: ZP 4/P/2010 Kraków, 9 czerwca 2010 r. OGŁOSZENIE o wyborze najkorzystniejszej oferty W związku z zakończeniem postępowania w procedurze prowadzonej na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku

Bardziej szczegółowo

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Mońkach Al. Niepodległo ści 9, 19-1 00 Mońki DO WSZYSTKICH WYKONAWCÓW

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Mońkach Al. Niepodległo ści 9, 19-1 00 Mońki DO WSZYSTKICH WYKONAWCÓW Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Mońkach Al. Niepodległo ści 9, 19-1 00 Mońki Tel. (085) 727 81 30, fax. (085) 727 81 35, GSM 668 877 590 sekretariat@szpital -mon ki.h2.pl, http://www.szpital

Bardziej szczegółowo

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Warszawa, dnia 8 marca 0 r. Zamawiający: Uniwersytet Warszawski Krakowskie Przedmieście /8 00-9 Warszawa Adres do korespondencji: Uniwersytet Warszawski Wydział Fizyki ul. Hoża 9, 00-8 Warszawa tel./fax

Bardziej szczegółowo

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty, wykonawcach wykluczonych i ofertach odrzuconych

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty, wykonawcach wykluczonych i ofertach odrzuconych Brzeźnio, dn. 30.03.2012r. Nz. GOOiW.271.1.2012 Do wszystkich Wykonawców Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty, wykonawcach wykluczonych i ofertach odrzuconych Na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy

Bardziej szczegółowo

3. Osoby wykonujące czynności związane z przeprowadzeniem postępowania o udzielenie zamówienia

3. Osoby wykonujące czynności związane z przeprowadzeniem postępowania o udzielenie zamówienia PROTOKÓŁ POSTĘPOWANIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO Protokół dotyczy: X zamówienia publicznego umowy ramowej Pieczęć zamawiającego 1. Zamawiający Pełna nazwa (firma) zamawiającego: Miejskie Przedsiębiorstwo

Bardziej szczegółowo

Znak: P-M/Z/ /15 Data: 07.05.2015 r.

Znak: P-M/Z/ /15 Data: 07.05.2015 r. Wszyscy uczestnicy postępowania Znak: P-M/Z/ /15 Data: 07.05.2015 r. Dotyczy: Przetargu nieograniczonego na dostawę środków dezynfekcyjnych dla Pro-Medica w Ełku Sp. z o.o. (Znak Postępowania: 1606/2015)

Bardziej szczegółowo