INFORMACJA O WYNIKACH KWALIFIKACJI UCZESTNIKÓW KONKURSU

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "INFORMACJA O WYNIKACH KWALIFIKACJI UCZESTNIKÓW KONKURSU"

Transkrypt

1 STOWARZYSZENIE ARCHITEKTÓW POLSKICH ODDZIAŁ W BIAŁYMSTOKU ul. J. Waszyngtona 3, Białystok, tel Białystok, r. INFORMACJA O WYNIKACH KWALIFIKACJI UCZESTNIKÓW KONKURSU W związku z zakończeniem procesu kwalifikacji uczestników konkursu do udziału w konkursie architektoniczno-urbanistycznym na opracowanie koncepcji programowo-przestrzennej przebudowy budynku starej elektrowni na potrzeby Galerii Arsenał oraz zagospodarowania fragmentu bulwaru nad rzeką Białą pomiędzy ulicami: Świętojańską i Elektryczną w Białymstoku, uprzejmie informuję: 1) w terminie wyznaczonym regulaminem konkursu do składania wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie, tj. do dnia 25 stycznia 2012 r., wpłynęło do siedziby SARP oddział w Białymstoku łącznie 145 wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie. Wszystkie wnioski zostały złożone przez uczestników konkursu zgodnie z regulaminem konkursu w zamkniętych opakowaniach oznaczonych nazwą ogłoszonego konkursu; 2) Sąd Konkursowy powołany zarządzeniem Nr 23/2011 Dyrektora Galerii Arsenał w Białymstoku do przeprowadzenia ogłoszonego konkursu, po zapoznaniu się z zawartością złożonych wniosków, na posiedzeniu w dniu 25 stycznia 2012 r., postanowił wezwać 74 uczestników konkursu do uzupełnienia w terminie do 8 lutego 2012 r. do godz. 16:00 złożonych przez nich wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie o brakujące lub zawierające błędy oświadczenia, dokumenty, pełnomocnictwa, i/lub udzielenie wyjaśnień; 3) w ustalonym terminie złożone wnioski uzupełniło i/lub udzieliło dodatkowych wyjaśnień 65 uczestników konkursu, a 1 uczestnik konkursu złożył drogą mailową rezygnację z uczestnictwa w konkursie; 4) Sąd Konkursowy po dokonaniu oceny złożonych wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie (wraz z dołączonymi oświadczeniami, dokumentami i wyjaśnieniami) przeprowadzonej na posiedzeniach w dniach: 11 i 17 lutego 2012 r., postanowił zakończyć proces kwalifikacji w sposób następujący: a) działając na podstawie art. 120 ust. 1 ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) dopuścić do udziału w konkursie i zaprosić do złożenia pracy konkursowej, 136 uczestników konkursu (lista w załączeniu) jako spełniających wymagania określone w regulaminie konkursu; b) działając na podstawie art. 120 ust. 2 ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) wykluczyć z udziału w konkursie 9 uczestników konkursu jako nie spełniających wymagań określonych w regulaminie konkursu; 5) wnioski o dopuszczenie do udziału w konkursie, które zostały złożone w dniach 26 stycznia 2012 r. i 31 stycznia 2012 r. w łącznej ilości 3 szt. Sąd Konkursowy postanowił odrzucić i nie dopuścić do udziału w prowadzonym postępowaniu konkursowym, jako złożone po terminie wyznaczonym do składania wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie. Sąd Konkursowy postanowił je bez rozpatrzenia, zobowiązując SARP do zwrócenia każdego z tych wniosków na adres nadawcy po upływie terminu przewidzianego do wniesienia odwołania od czynności Zamawiającego polegającej na zatwierdzeniu przez Zamawiającego wyników zakończonej kwalifikacji uczestników do udziału w ogłoszonym konkursie. Zgodnie z ustaleniami regulaminu konkursu oraz decyzją Sądu Konkursowego wszyscy uczestnicy dopuszczeni do udziału w konkursie zostaną zaproszeni do złożenia pracy konkursowej. Z poważaniem: /podpis nieczytelny/.. Zastępca Prezesa ds. Organizacyjnych Stowarzyszenia Architektów Polskich SARP Oddział w Białymstoku arch. Marek Tryburski

2 STOWARZYSZENIE ARCHITEKTÓW POLSKICH ODDZIAŁ W BIAŁYMSTOKU ul. J. Waszyngtona 3, Białystok, tel Białystok, r. UCZESTNICY KONKURSU dopuszczeni do udziału w konkursie Szanowni Państwo, Dziękuję za zainteresowanie konkursem na opracowanie koncepcji programowoprzestrzennej przebudowy budynku starej elektrowni na potrzeby Galerii Arsenał oraz zagospodarowania fragmentu bulwaru nad rzeką Białą. ulicami: Świętojańską i Elektryczną w Białymstoku. Sąd Konkursowy, po rozpatrzeniu i dokonaniu oceny złożonych wniosków, przeprowadzonej na posiedzeniach w dniach: 11 i 17 lutego 2012 r. podjął decyzję o dopuszczeniu 136 uczestników do udziału w ogłoszonym konkursie. W związku z powyższym, działając na podstawie art. 120 ust. 1 ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.), zapraszam Państwa do złożenia pracy konkursowej. W załączeniu zamieszczam listę uczestników dopuszczonych do udziału w konkursie. Z poważaniem: /podpis nieczytelny/.. Zastępca Prezesa ds. Organizacyjnych Stowarzyszenia Architektów Polskich SARP Oddział w Białymstoku arch. Marek Tryburski

3 LISTA UCZESTNIKÓW DOPUSZCZONYCH DO UDZIAŁU W KONKURSIE NA OPRACOWANIE KONCEPCJI PROGRAMOWO-PRZESTRZENNEJ PRZEBUDOWY BUDUNKU STAREJ ELEKTROWNI NA POTRZEBY GALERII ARSENAŁ ORAZ ZAGOSPODAROWANIA FRAGMENTU BULWARU NAD RZEKĄ BIAŁĄ POMIĘDZY ULICAMI: ŚWIĘTOJAŃSKĄ I ELEKTRYCZNĄ W BIAŁYMSTOKU Nr wniosku Nazwa uczestnika konkursu, miasto będące siedzibą uczestnika konkursu 1. AIM Ireneusz Maksymiuk, Białystok 2. Konior Studio Tomasz Konior, Katowice 3. Major Architekci Marcin Major, Wrocław 4. MXL4 Architekci Norbert Michał Białek, Szczecin 5. 1) Adam Zwierzyński, Katowice 2) Anna Porębska, Katowice 6. ns moon Studio Sp. z o.o., Kraków 7. 1) Biuro projektów i Nadzoru Inwestycji ArchAZ Anna Zawiła, Katowice 2) Zoom Projekt Piotr Zawada, Katowice 9. Autorska Pracownia Architektury CAD Sp. z o.o., Warszawa 10. 1) Studium Pracownia Architektury Rafał Maliński, Warszawa 2) Studium Sp. z o.o., Warszawa 11. PIW-PAW Architekci Sp. z o.o., Gdańsk 12. 1) Pracownia Projektowa Salwator & Architekci Salwator Dąbek, Sandomierz 2) Firma Wielobranżowa VERSO Szkoła Rysunku Architektonicznego Jakub Cieślik, Kopiec 13. PAG Pracownia Architektury Głowacki, Wrocław 14. Aleksandra Doniec, Wrocław 15. AKO Architekci Krystyna Stawiarska-Kostarczyk, Gdańsk 16. Ultra Architects S.C. Marcin Kościuch, Tomasz Osięgłowski, Poznań 17. Podczaszy Pracownia Architektury Łukasz Podczaszy, Kraków 18. Przedsiębiorstwo ARI Sp.z o.o., Poznań 20. Grupa AT Sp. z o.o., Warszawa

4 Rożen & Rożen Pracownie Autorskie Urb. i Arch. Izabella Ossowska-Rożen, Olsztyn 1) Archika Agnieszka Ksycka, Wrocław 2) Buga Projektowanie Joanna Staniszewska, Wrocław 1) Piotr Bylka, Warszawa 2) Bartosz Lewandowski, Warszawa 25. Ambitne Studio Projektowe Piotr Gara, Gliwice 26. Meteor Architects Anna Pszonak, Białystok 27. 1) Maciej Kurkowski, Warszawa Wesoła 2) SWECO Architekci Sp. z o.o., Warszawa 28. Maciej Kuryłowicz Architekt, Warszawa 29. FUNKCIONA Architekci Sp. Partnerska MUNOZ i Partnerzy Sp. Partnerska, Warszawa 30. WXCA Sp. z o.o., Warszawa 32. 1) Casper Mueller Kneer architects ltd., Jeans Casper, Belin, Niemcy 2) Formation-A, Torsten Lockl, Belin, Niemcy 33. Architekt Maria Słota-Puda, Opole 34. PL.architekci Sp. z o.o., Poznań 35. Astragal Studio Projektowe Grzegorz Józef Łaniucha, Szczecin 36. 1) ARTETE Pracownia Architektoniczna Ireneusz Trzęsimech, Dąbrowa Górnicza 2) Biuro Architektoniczne 2H+ Anna Homan, Bytom 37. STUDIO M Pracownia Autorska Architektury, Wnętrz i Form Plastycznych Małgorzata Fornalczyk, Poznań 38. Tektonika Architekci Sp. z o.o. Sp. Komandytowa, Kraków 39. Autorska Pracownia Architektury Piotr Jaszczak, Łódź 40. Festgrupa Sp. z o.o., Warszawa 41. Pracownia Projektowo-Plastyczna w składzie: Dąbek Michał, Getter Andrzej, Getter Barbara, Skalny Przemysław, Zapał Paweł, Kraków 42. Pracownia Projektowa ABP Studio Architekt Bartosz Prokop, Kraków

5 43. S3NS Architektura Igor Kaźmierczak, Kołobrzeg 44. STUDIO ARCHI 5 Sp. z o.o., Kraków 45. Bałtycka Instytucja Gospodarki Budżetowej Baltica, Gdańsk ) Grupa Plus Tomasz Wuczyński, Warszawa 2) Paweł Bekier, Warszawa 3) Elżbieta Kozłowska-Senderek, Warszawa 4) Jakub Majzel, Puławy 5) Monika Niezabitowska, Czosnów, Czeczotki 6) Justyna Wnuk, Warszawa 1) Piotr Tokarski, Katowice 2) Magdalena Tokarska, Katowice 3) Adam Skrzypczyk, Tychy 48. K+M Kopec - Maierhöfer Freie Architekten GbR, Aalen, Niemcy 49. Federacyjne Biuro Architektoniczne S.C. Ryszard Burbicki, Paula Burbicka, Szczecin 50. Piotr Gajewski, Kraków 51. KKM Kozień Architekci S.C. Marek Kozień, Magdalena Kozień-Woźniak, Katarzyna Kozień-Kornecka, Kraków 52. NOW Biuro Architektoniczne Sp. z o.o., Łodź 53. Autorska Pracownia Projektowa SIENKIEWICZ & FILAR Sp. z o.o., Gdynia 54. ARCHI-CAD Jacek Szczęsny, Gdańsk 55. Autorska Pracownia Projektowa Jerzy Wowczak, Kraków 56. Projektowanie Architektoniczne arch. Rafał Ciniewicz, Polanica Zdrój 57. Architektura & Consulting Tomasz Fudali, Kraków 58. AGP Sp. z o.o. i Wspólnicy Sp. Komandytowa, Wrocław 59. Lipski i Wujek Sp. z o.o., Łódź 60. Domino Grupa Architektoniczna Wojciech Dunaj, Szczecin 61. Warsztat Architektury Pracownia Autorska Krzysztof Kozłowski, Sopot

6 62. Anita Gradomska & Architekci, Łódź 63. DEDECO Sp. z o.o., Szczecin 64. Nizio Design International Mirosław Nizio, Warszawa 65. Domagało Wnuk Architekci Małgorzata Domagało-Wnuk, Łódź 66. Raczko Kokoszkiewicz Architekci Joanna Raczko-Kokoszkiewicz, Łódź 67. Mańczak Studio Adam Mańczak, Trzebnica 68. Mirosław Wiśniewski Urbanistyka i Architektura Sp. z o.o., Łódź 70. Biuro Architektoniczne Cignus Anna Kalinowska, Strzegom 71. 1) ED-Projekt Pracownia Architektury Emilia Dawidowicz, Białystok 2) SATO Sp. z o.o., Białystok 72. Paweł W. Graliński arch Magic Associated Architects Sp. z o.o., Warszawa 73. Siebiesiuk Architects Mirosław Siebiesiuk, Białystok 74. Usługi Projektowo-Reklamowe arch. Katarzyna Chyży, Białystok 75. Pracownia Projektowa Piotr Turkiewicz, Kraków ) Ch2 architekci S.C. Marianna Jagielska-Chruszcz, Sylwester Chruszcz, Szczecin 2) NAAN architekci Michał Kołodziejczyk, Szczecin 1) Abstrakt Studio Architecture Voytek Gorczynski, Toronto, Kanada 2) Pawlik i Partnerzy Autorska Pracownia Projektowa Hanna Pawlik, Warszawa, Polska 79. Biuro 87A S.C. Małgorzata Adamowicz-Nowacka, Marek Nowacki, Opole 80. 1) architekt Piotr Zubala, Piaseczno 2) Mamoko Maria Ceran, Warszawa 3) Łukasz Przybyłowicz, Warszawa 4) Maciej Wilczek, Warszawa 5) Łukasz Wolf, Warszawa 81. Pracownia Projektowa Wojciech Kolesiński, Poznań 82. VROA Architekci S.C. Marta Mnich, Łukasz Wojciechowski, Wrocław 83. Fiszer Atelier 41 Warszawa Sp. z o.o., Warszawa 84. MTWW architekci Sp z o.o. Sp. Komandytowa, Kraków 85. APA Kuryłowicz & Associates Wrocław Sp. z o.o., Wrocław 86. Mofo Architekci Ma Sp. z o.o. Sp. Komandytowa, Kraków

7 87. 1) ARCHI+ Polska Sp. z o.o., Kobyłka 2) Atelier Tektura Sp. z o.o., Warszawa Kilo Architekci Projektanci Jan Sukiennik, Warszawa 89. Roman Rutkowski Architekci, Wrocław 90. AUPA Autorska Pracownia Architektury Marek Gierasimiuk, Białystok 91. K. Igarden, J. Ewy Architekci Sp. z o.o., Kraków 92. GM Architekci Sp. z o.o., Bydgoszcz 93. Thesis - Projektowanie Wojciech Buchta, Kraków 94. CDF Architekci Sp. z o.o. Sp. Komandytowa. Poznań 95. Home Of Houses Sp. z o.o., Poznań 96. Biuro Architektoniczne Taczewski Ewa Taczewska, Katowice 97. 1) Group-Arch Sp. z o.o., Wrocław 2) BAS Biuro Architektoniczne Sebastian Bieganowski, Wrocław 98. Autorska Agencja Architektury Archidea Adam Krzysztof Kuźniewski, Pruszków 99. Mąka, Sojka Architekci Sp. z o.o., Warszawa 100. D. W. Bagińscy Architekci S.C. Dorota Bagińska, Wojciech Bagiński, Komorów 101. Stelmach i Partnerzy Biuro Architektoniczne Sp. z o.o., Lublin 102. Pracownia Architektury i Designu Piotr Kuś, Wołomin 104. Tamizo Mateusz Stolarski, Łódź 105. Arsis Atelier Projektowe Agnieszka Kaczmarska, Katowice 106. Zespół Projektowy AMD Marek Dubiel, Jaworzno 107. Synergy International, Bruksela, Belgia 108. Cristina Verissimo Diogo Burnay Arquitectos Associados, Lizbona, Portugalia ) Jacques Gourvenec architekt, Paryż, Francja 2) Jacques Haas architekt, Saint Jean aux Bois, Francja 110. Pracownia Architektoniczna Aleksandra Wasilkowska, Warszawa

8 111. Autorska Pracownia Architektoniczna Projekt Sp. z o.o., Zielona Góra 112. RAr2 Laboratorium Architektury Jan Kubec, Ruda Śląska 113. Archistudio S.C. Tomasz Studniarek, Małgorzata Pilinkiewicz, Katowice 114. Atelier Loegler Sp. z o.o., Kraków 115. EA Fusion Studio Sp. z o.o., Kraków 116. Consultor Sp. z o.o., Poznań 117. Zakład Usług Technicznych Architekt Wanda Grodzka, Gdańsk 118. Pracownia Architektoniczna AR-CAD-A Anna Iwanowicz, Białystok 119. Inga Olszanska Architetto, Rzym, Włochy 120. Mazur Arquitectos i Ingenieros Asociados Sp. z o.o., Byków, Mirów 122. Bjerg, Szpalerski Architekci Sp. z o.o., Warszawa 123. ATI - Architektura, Technika, Inwestycje Sp. z o.o., Warszawa 124. Grupa Projektowa Skala Krzysztof Guszcza, Białystok 125. IDOM Inżynieria, Architektura i Doradztwo Sp. z o.o., Wrocław 126. Andrzej Kikowski Architekci, Warszawa ) Łukasz Reszka, Puławy, 2) Adrian Wyparło, Dąbrowa Górnicza, 3) Maciej Kowaluk, Wrocław, 4) Magdalena Siemienowicz, Białystok, 5) Maciej Siuda, Wrocław, 6) Iwona Iskra, Kozy 7) Rafał Janus, Konstancin-Jeziorna, 128. Justyna Zalewska-Grycuk, Białystok ) Dorota Borysewicz, Warszawa 2) Andrzej Piłatowski, Warszawa 130. Pracownia Projektowa F-11 Marcin Furtak, Kraków 132. Projekt Praga Sp. z o.o., Warszawa 133. Kubatura Jakub Antonowicz, Zaścianki

9 P.W. Arkon Jan Kabac, Białystok ABD Studio Anna Babula-Dudzińska, Białystok 1) Omgeving CVBA, Berchen-Antwerpen, Belgia 2) Biuro Usług Inżynierskich S.C. Barbara Anna Ryżyńska, Władysław Ryżyński, Białystok 136. Pracownia Projektowa ARCH-ITO Sp. z o.o., Białystok ) Tomasz Grygiel, Warszawa, 2) Szymon Kalata, Warszawa, 3) Piotr Sołowiej, Białystok, 4) Karol Włoskowski, Białystok 138. OP ARCHITEKTEN ZT Sp. z o.o., Warszawa 139. Piotr Zybura, Wrocław, 140. Achilogos Michał Wróblewski, Warszawa 141. Architekt Radosław Guzowski, Olsztyn, ) Beton/OZO Marta Rowińska, Piaseczno, 2) Andrzej Jurkiewicz, Warszawa, 3) Lech Rowiński, Warszawa 143. Atelier Zetta Zenon Zabagło, Białystok ) Tomasz Michał Podniesiński, Warszawa 2) Jerzy Jacek Grochulski, Warszawa 145. Prosper S.C. Piotr Łodziński, Marta Baum, Zbigniew Baum, Białystok /podpis nieczytelny/.. Zastępca Prezesa ds. Organizacyjnych Stowarzyszenia Architektów Polskich SARP Oddział w Białymstoku arch. Marek Tryburski r.

I. Wspomnienie o zmarłych Kolegach... 5

I. Wspomnienie o zmarłych Kolegach... 5 Spis treści Spis treści I. Wspomnienie o zmarłych Kolegach... 5 II. Nagrody i Wyróżnienia... 7 1. Wyróżnienia i nagrody indywidualne... 7 2. Krakowska Nagroda SARP za najlepszy Dyplom na Wydziale Architektury

Bardziej szczegółowo

KONKURS NA OPRACOWANIE KONCEPCJI PLASTYCZNO- -PRZESTRZENNEJ SAL EKSPOZYCYJNYCH WYSTAWY GŁÓWNEJ MUZEUM WARSZAWY

KONKURS NA OPRACOWANIE KONCEPCJI PLASTYCZNO- -PRZESTRZENNEJ SAL EKSPOZYCYJNYCH WYSTAWY GŁÓWNEJ MUZEUM WARSZAWY KONKURS NA OPRACOWANIE KONCEPCJI PLASTYCZNO- -PRZESTRZENNEJ SAL EKSPOZYCYJNYCH WYSTAWY GŁÓWNEJ MUZEUM WARSZAWY Projekt pn. Modernizacja, konserwacja oraz digitalizacja obiektów zabytkowych siedziby głównej

Bardziej szczegółowo

issn 0239 3549 styczeń/luty 2010 KOMUNIKAT 1/2

issn 0239 3549 styczeń/luty 2010 KOMUNIKAT 1/2 issn 0239 3549 styczeń/luty 2010 KOMUNIKAT 1/2 NR 1 NA ŚWIECIE GMV jest największym na świecie producentem hydrauliki do dźwigów (wind) hydraulicznych. Ponad 650.000 dźwigów na świecie jest wyposażonych

Bardziej szczegółowo

Drogie Koleżanki i Koledzy!

Drogie Koleżanki i Koledzy! Informacje Prezydium (SARP Fundacja SARP) Drogie Koleżanki i Koledzy! Drogie Koleżanki i Koledzy! Przekazujemy Wam pierwszy numer Biuletynu SARP. Będzie to elektroniczny informator zawierający przegląd

Bardziej szczegółowo

ARCHITEKTURA MURATOR 2014

ARCHITEKTURA MURATOR 2014 ARCHITEKTURA MURATOR 2014 SPIS TREŚCI nr 1 (232) PRZEGLĄD 006 POLECAMY Najsłynniejsze polskie domy. Wystawa i konkurs Modele Zumthora. Wystawa INGLASS Warszawa 2014. Konferencja Spotkanie z mistrzem. Wystawa

Bardziej szczegółowo

Wielkopolska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa rozpoczęła rok

Wielkopolska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa rozpoczęła rok Wielkopolska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa (WOIIB) 60-602 Poznań, ul. Dworkowa Sekretariat tel. 61 854 20 10, fax 61 854 20 11 OKK tel. 61 854 20 20, tel./fax 61 854 20 21 ROZ, OSD tel. 61 854 20

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 6 kwietnia 2012 r. Poz. 30

Warszawa, dnia 6 kwietnia 2012 r. Poz. 30 Warszawa, dnia 6 kwietnia 2012 r. Poz. 30 Na podstawie art. 7 ust. 4 pkt 5 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2003 r. Nr 24, poz. 199, z późn. zm. 1 ) zarządza się, co następuje:

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 14 marca 2013 r. Poz. 123

Warszawa, dnia 14 marca 2013 r. Poz. 123 Warszawa, dnia 14 marca 2013 r. ZARZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 26 lutego 2013 r. w sprawie powołania Zespołu Projektowego do spraw realizacji umowy na budowę i wdrożenie systemu informatycznego

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE

ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. ZAMAWIAJĄCY I ORGANIZATOR KONKURSU 1.1. Organizatorem konkursu (zwanym również Zamawiającym) jest: Akademia Sztuk Pięknych ul. Krakowskie Przedmieście 5 00-068 Warszawa

Bardziej szczegółowo

MONITOR SĄDOWY i GOSPODARCZY

MONITOR SĄDOWY i GOSPODARCZY MONITOR SĄDOWY i GOSPODARCZY Warszawa, dnia 30 maja 2014 r. Nr 104 (4483) UWAGA Poz. 6961-7073 Poz. w KRS 101366-102937 Na podstawie art. 23 ustawy z dnia 16 września 2011 r. o redukcji niektórych obowiązków

Bardziej szczegółowo

2 Dwumiesięcznik stowarzyszenia architektów Polskich / www.archsarp.pl lipiec / sierpień 2011 081-809 sn 2 #7 is

2 Dwumiesięcznik stowarzyszenia architektów Polskich / www.archsarp.pl lipiec / sierpień 2011 081-809 sn 2 #7 is lipiec / sierpień 2011 #7 issn 2081-8092 Dwumiesięcznik Stowarzyszenia Architektów Polskich / www.archsarp.pl 3 2 W numerze: wydawca stowarzyszenie architektów polskich sarp 00-950 warszawa ul. foksal

Bardziej szczegółowo

CENTRUM INNOWACYJNEJ ADMINISTRACJI

CENTRUM INNOWACYJNEJ ADMINISTRACJI KONKURS otwarty, dwuetapowy, realizacyjny na opracowanie projektu koncepcyjnego przebudowy i rozbudowy Urzędu Miasta Kołobrzeg w celu stworzenia REGIONALNEGO CENTRUM INNOWACYJNEJ ADMINISTRACJI w Kołobrzegu

Bardziej szczegółowo

DWUMIESIĘCZNIK STOWARZYSZENIA ARCHITEKTÓW POLSKICH / WWW.ARCHSARP.PL PAŹDZIERNIK GRUDZIEŃ 2012 #14. issn 2081-8092

DWUMIESIĘCZNIK STOWARZYSZENIA ARCHITEKTÓW POLSKICH / WWW.ARCHSARP.PL PAŹDZIERNIK GRUDZIEŃ 2012 #14. issn 2081-8092 DWUMIESIĘCZNIK STOWARZYSZENIA ARCHITEKTÓW POLSKICH / WWW.ARCHSARP.PL PAŹDZIERNIK GRUDZIEŃ 2012 #14 issn 2081-8092 2 3 W numerze 5 / kalendarium wydawca / publisher stowarzyszenie architektów polskich sarp

Bardziej szczegółowo

Koniec 2011 r. był niezwykle smutny w środowisku, a to za przyczyną

Koniec 2011 r. był niezwykle smutny w środowisku, a to za przyczyną ISSN 1732-6990 Nr 1(36)/2012 1 2 X lat w służbie budownictwa marzec 2012 2 Białystok Szanowni Państwo, Koleżanki i Koledzy! prof. dr hab. inż. Czesław Miedziałowski przewodniczący Rady POIIB mgr inż.

Bardziej szczegółowo

MONITOR SĄDOWY i GOSPODARCZY

MONITOR SĄDOWY i GOSPODARCZY MONITOR SĄDOWY i GOSPODARCZY Warszawa, dnia 27 kwietnia 2010 r. Nr 81(3439) Poz. 4947 5043 Poz. w KRS 55748 56547 UWAGA Od dnia 1 lipca 2008 r. (MSiG 127/08) przyjmujemy zamówienia na bieżące egzemplarze

Bardziej szczegółowo

GIS Warsaw, 2015 February 9th Radisson Blu Hotel PARTICIPANTS. Arch. NINI ANDRADE SILVA. ATELIER NINI ANDRADE SILVA Portugal. Arch.

GIS Warsaw, 2015 February 9th Radisson Blu Hotel PARTICIPANTS. Arch. NINI ANDRADE SILVA. ATELIER NINI ANDRADE SILVA Portugal. Arch. GIS Warsaw, 2015 February 9th Radisson Blu Hotel PARTICIPANTS Arch. NINI ANDRADE SILVA ATELIER NINI ANDRADE SILVA Portugal Arch. MARTIN GRAN SNØHETTA Norway Arch. MARIUSZ ŚCISŁO ASSOCIATION OF POLISH ARCHITECTS

Bardziej szczegółowo

S T O W A R Z Y S Z E N I E A R C H I T E K T Ó W P O L S K I C H. l i p i e c / s i e r p i e ń 2 0 0 7

S T O W A R Z Y S Z E N I E A R C H I T E K T Ó W P O L S K I C H. l i p i e c / s i e r p i e ń 2 0 0 7 S T O W A R Z Y S Z E N I E A R C H I T E K T Ó W P O L S K I C H l i p i e c / s i e r p i e ń 2 0 0 7 ISSN 0239-3549 Spis treści VI Międzynarodowa Konferencja SACROEXPO...6 MISTER ARCHITEKTURY woj.

Bardziej szczegółowo

MONITOR SĄDOWY i GOSPODARCZY

MONITOR SĄDOWY i GOSPODARCZY MONITOR SĄDOWY i GOSPODARCZY Warszawa, dnia 4 maja 2015 r. Nr 84 (4715) Poz. 5461-5546 Poz. w KRS 82554-83553 UWAGA Akty prawne regulujące zasady wydawania Monitora Sądowego i Gospodarczego i pobierania

Bardziej szczegółowo

Protokół kontroli problemowej. przeprowadzonej w dniach 29.11-3.12.2010 r. w Powiatowym Urzędzie Pracy w Nowej Soli, 67-100 Nowa Sól, ul.

Protokół kontroli problemowej. przeprowadzonej w dniach 29.11-3.12.2010 r. w Powiatowym Urzędzie Pracy w Nowej Soli, 67-100 Nowa Sól, ul. Egzemplarz nr: 2j D-PS.IV,WPer.0932-3/10 Protokół kontroli problemowej przeprowadzonej w dniach 29.11-3.12.2010 r. w Powiatowym Urzędzie Pracy w Nowej Soli, 67-100 Nowa Sól, ul. Staszica Ic L Część wstępna

Bardziej szczegółowo

V OLIMPIADA INFORMATYCZNA 1997/1998

V OLIMPIADA INFORMATYCZNA 1997/1998 MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ INSTYTUT INFORMATYKI UNIWERSYTETU WROCŁAWSKIEGO KOMITET GŁÓWNY OLIMPIADY INFORMATYCZNEJ V OLIMPIADA INFORMATYCZNA 1997/1998 WARSZAWA, 1998 MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ

Bardziej szczegółowo

Lokalna Strategia Rozwoju dla gmin powiatu nowodworskiego Nowy Dwór Gdański, Krynica Morska Sztutowo, Stegna i Ostaszewo na lata 2009-2015

Lokalna Strategia Rozwoju dla gmin powiatu nowodworskiego Nowy Dwór Gdański, Krynica Morska Sztutowo, Stegna i Ostaszewo na lata 2009-2015 Lokalna Strategia Rozwoju dla gmin powiatu nowodworskiego Nowy Dwór Gdański, Krynica Morska Sztutowo, Stegna i Ostaszewo na lata 2009-2015 Powiatowy Program na rzecz Wzrostu Zatrudnienia i Spójności Społecznej

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Znak sprawy: BAG.261.11.4.2015 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO Narodowy Fundusz Zdrowia Centrala (w skrócie NFZ) ul. Grójecka 186 02-390 Warszawa 2. TRYB UDZIELENIA

Bardziej szczegółowo

MONITOR SĄDOWY i GOSPODARCZY

MONITOR SĄDOWY i GOSPODARCZY Poz. 6244 6339 Poz. w KRS 61351 61950 MONITOR SĄDOWY i GOSPODARCZY Warszawa, dnia 9 czerwca 2004 r. Nr 112(1948) Biuro do spraw Wydawania Monitora Sądowego i Gospodarczego Ministerstwa Sprawiedliwości

Bardziej szczegółowo

MONITOR SĄDOWY i GOSPODARCZY

MONITOR SĄDOWY i GOSPODARCZY MONITOR SĄDOWY i GOSPODARCZY Warszawa, dnia 19 marca 2009 r. Nr 55 (3158) Poz. 3304 3400 Poz. w KRS 30984 31510 UWAGA Od dnia 1 lipca 2008 r. (MSiG 127/08) przyjmujemy zamówienia na bieżące egzemplarze

Bardziej szczegółowo

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na usługi - Konkurs na projekt - Konkurs na projekt

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na usługi - Konkurs na projekt - Konkurs na projekt 1/7 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:296358-2010:text:pl:html PL-Wrocław: Usługi informatyczne: konsultacyjne, opracowywania oprogramowania, internetowe i wsparcia

Bardziej szczegółowo

Białystok. wrzesień 2008. Rejestracja zamiast pozwolenia Konsultacje społeczne nowelizacji prawa budowlanego str. 4

Białystok. wrzesień 2008. Rejestracja zamiast pozwolenia Konsultacje społeczne nowelizacji prawa budowlanego str. 4 ISSN 1732-6990 Nr 3(22)/2008 Rejestracja zamiast pozwolenia Konsultacje społeczne nowelizacji prawa budowlanego str. 4 Auchan na dzień dobry Dobiega końca budowa Centrum Handlowego przy ul. Hetmańskiej

Bardziej szczegółowo

KANCELARIA PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

KANCELARIA PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ KANCELARIA PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Biuro Administracyjne Dyrektor Michał Leszczyński BA-WZP.911.20.2014 Warszawa, dnia 16 stycznia 2015 r. Szanowni Państwo, uprzejmie zawiadamiam, że w wyniku

Bardziej szczegółowo

i rozbudowy lotniska Lublin w Świdniku.

i rozbudowy lotniska Lublin w Świdniku. ROZDZIAŁ I PRZEDMIOT, CEL, ZADANIA I ZAŁOŻENIA KONKURSU 1. FORMA KONKURSU Port Lotniczy Lublin S.A. zaprasza do wzięcia udziału w konkursie jednoetapowym, na wykonanie koncepcji architektoniczno urbanistycznej

Bardziej szczegółowo

XIV OLIMPIADA INFORMATYCZNA 2006/2007

XIV OLIMPIADA INFORMATYCZNA 2006/2007 MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ UNIWERSYTET WROCŁAWSKI KOMITET GŁÓWNY OLIMPIADY INFORMATYCZNEJ XIV OLIMPIADA INFORMATYCZNA 2006/2007 Olimpiada Informatyczna jest organizowana przy współudziale WARSZAWA,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU. na opracowanie koncepcji architektonicznej. Parku Technologicznego Miasteczko Multimedialne. w Nowym Sączu

REGULAMIN KONKURSU. na opracowanie koncepcji architektonicznej. Parku Technologicznego Miasteczko Multimedialne. w Nowym Sączu REGULAMIN KONKURSU na opracowanie koncepcji architektonicznej Parku Technologicznego Miasteczko Multimedialne w Nowym Sączu (załącznik nr 1 do Uchwały nr 1/12/2008 Zarządu Miasteczko Multimedialne Sp.

Bardziej szczegółowo