ŚCIEKI I OSADY TECHNOLOGIE PRZEMYSŁOWE BASENY I AQUAPARKI

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ŚCIEKI I OSADY TECHNOLOGIE PRZEMYSŁOWE BASENY I AQUAPARKI"

Transkrypt

1 WODA PITNA ŚCIEKI I OSADY TECHNOLOGIE PRZEMYSŁOWE BASENY I AQUAPARKI 1

2 Szanowni Państwo, Rafał Lipiński Prezes Zarządu Helene Zaleski Wiceprezes Zarządu Gianni Mancini Wiceprezes Zarządu Tomasz Przyłuski Wiceprezes Zarządu Jacek Tokarczyk Wiceprezes Zarządu Już ponad 55 lat zajmujemy się technologią wody. Nauczyliśmy się, że praca w tym sektorze to zajęcie wyjątkowo wymagające i trudne. Najważniejszy jest człowiek i jego bezpieczeństwo, zapewnienie nieprzerwanej dostawy wody o wysokiej jakości. Wiemy, że wymaganie to stawiane jest Państwu codziennie, 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, a my musimy je spełniać realizując zadania inwestycyjne w Waszych Przedsiębiorstwach. Firmy nasze zrealizowały setki, a nawet tysiące inwestycji, dzięki powierzonemu nam zaufaniu, za co wyrażam naszą wdzięczność. Mamy i inne wspólne dzieła jak ustanowienie nagrody Aquarina i Aquaeductus, przyznawane za wybitne osiągnięcia w ochronie środowiska oraz najciekawsze opracowania specjalistów naszej branży. Historia firm naszej grupy rozpoczyna się w 1951 roku, ale tradycja rodzinna sięga roku 1895 i założenia przez mojego dziadka fabryki kotłów i armatury. Dzisiaj traktuję to jako zobowiązanie. Niewątpliwie przełomowym momentem w historii naszego rozwoju jest moment powstania holdingu i przystąpienia inwestora finansowego Carlo Tassara. SEEN Holding, dzisiaj jest jedną z największych firm technologicznych w branży wodnej posiadającą: Doświadczenie ponad 55 lat istnienia na rynku, Referencje blisko 1500 realizacji, Kadrę inżynierską ponad 100 inżynierów, Biura projektów zespół 100 projektantów i technologów, Wykonawstwo ponad 100 techników i instalatorów w zakresie instalacji mechanicznych, elektrycznych i AKPiA, Serwis kilkunastoosobowa grupa rozruchowa i serwis, R & D kilkanaście wdrożonych własnych opracowań i patentów, Kapitał zakładowy grupy wynosi ponad 50 mln złotych. Równie ważnym jest to, że dzisiaj nasza firma ma wymiar międzynarodowy: posiadamy zagranicznego inwestora z sektora finansowego, jesteśmy od lat przedstawicielem i partnerem handlowym największych firm technologicznych świata z USA, Niemiec, Francji, Japonii, Wielkiej Brytanii i Włoch, uruchomiliśmy oddziały i firmy zagraniczne we Francji, Niemczech, na Węgrzech, Ukrainie, Białorusi i Rosji, uczestniczymy w realizacji kilkuset inwestycji zagranicznych na obszarze 18 krajów, potrafimy współpracować z międzynarodowymi koncernami, i znamy światowe standardy jakości. Jesteśmy dobrze przygotowani, żeby realizować dla Państwa kolejne, również i te najciekawsze zadania inwestycyjne. Naszym przesłaniem jest, abyśmy byli inżynierami dla środowiska. Chcielibyśmy być również inżynierami dla Państwa. Z poważaniem Rafał Lipiński Prezes SEEN Holding 2

3 MOŻLIWOŚĆ KOMPLEKSOWEJ REALIZACJI INWESTYCJI GRUPY SEEN STRUKTURA STRUKTURA ORGANIZACYJNA HOLDINGU: Technologie i zarządzanie kontraktami Firma Seen Technologie powstała w 1990 roku. Zajmuje się realizacją inwestycji ochrony środowiska. Posiada: biura w Warszawie i Gliwicach oraz 2 oddziały w Polsce. Reprezentuje w Polsce renomowanych światowych producentów i do stawców technologii i urządzeń. Zatrudnia ponad 50 inżynierów i techników w zespołach zarządzających kompleksową realizacją projektów ochrony środowiska, zespołach technologów, serwisie i grupie uruchomieniowej. Instalacje mechaniczne Instal jest jedną z największych i najdłużej istniejących firm instalacyjnych w Polsce. W 1951 roku powstało Państwowe Przedsiębiorstwo Instalacji Przemysłowych Instal Warszawa, które w 1993 roku zostało przekształcone w spółkę INSTAL WARSZAWA S. A. Zatrudnia około 150 osób. Wykonuje instalacje sanitarne, technologiczne, przemysłowe oraz konstrukcje stalowe. Posiada możliwości produkcyjne zarówno z róż nych gatunków sta li i two rzyw sztucznych. Grupa projektowa BPBK Wrocław powstało w 1951 roku. Skupiło inżynierów z wie loletnim, bogatym doświadczeniem w bran ży wodno-kanalizacyjnej. Dysponuje zespołem blisko 50 projektantów. Wykonało dziesiątki pro jektów obiektów komunalnych: stacji uz datniania wody, oczy szczalni ścieków, sieci wodno-kanalizacyjnych, oraz ochrony środowiska, jak również wiele projektów instalacji przemysłowych, pompowni, spa larni i suszarni oraz obie któw basenowych. BPBK w Bydgoszczy to wielobranżowe biuro projektowe z pracowniami (oprócz pracowni konstrukcyjnej): technologiczno-sanitarną, drogową i tramwajową w których zakresie uzupełnia ofertę Biura we Wrocławiu. Nowa spółka Holdingu istnieje od 1953 roku i zatrudnia 50 projektantów. Automatyka Asyst jest firmą, której trzon stanowią in żynierowie i technicy z dużym doświadczeniem w dziedzinach takich jak: uzdatnianie wo dy, oczyszczanie ścieków, obróbka cieplna metali, transport i paletyzacja produktów w przemyśle spożyw czym, samochodowym. Kadrę inzynierską stanowią absolwenci renomowanych uczelni. Pracownicy spółki Asyst zdobywali doświadczenie na rynku polskim jak i poza granicami kraju. Instalacje elektryczne Belit oferuje kompleksowe rozwiązania w za kre sie budowy instalacji elektrycznych. Mający wieloletnie doświadczenie oraz kompetencje zespół oferuje rozwiązania i realizuje usług w zakresie: instalacji elektrycznych, systemów ochrony osób i mienia w formie zabezpieczenia technicznego, systemów telekomunikacyjnych oraz sieci komputerowych. Spółka Belit współpracuje od lat z naj większymi firmami budowlanymi działającymi na terenie kraju. Nasz inwestor firma Socamil należy do fundacji Zygmunta Zaleskiego, która poprzez Carlo Tassara posiada udziały w przedsiębiorstwach sektora hutniczego (Arcelor-Mittal), energetyki (EDF Energy), bankowości (Intesa San Paolo, Alior Bank) i ubezpieczeń. Spółka ta została założona w 1938 r. Jej siedziba mieści się w Breno we Włoszech. 3

4 TECHNOLOGIE Filtracja systemy drenażo we, złoża filtracyjne. Koagulacja systemy magazynowania i dozowania, instalacje roztwarzania polielektrolitów, analizatory efektu koagulacji SCA. Filtracja ciśnieniowa - uzdatnianie wód podziemnych i powierzchniowych. Flotacja zgarniacze osadu, saturatory. Neutralizacja skrubery, wysokowydajne systemy wirnikowe. Adsorpcja instalacje dozowania i regeneracji węgla aktywnego, instalacje adsorberów, granu lo wany i pylisty węgiel aktywny, regeneracja wę gla aktywnego. Stacje pilotowe badania w skali technicznej, dopasowanie urządzeń, sprawdzenie efektu technologicznego. Reaktywacja i separacja węgla aktywnego- reaktywacja węgla aktywnego, separacja pasku filtracyjnego od węgla aktywnego, transport węgla i napełnianie filtrów. 4

5 URZĄDZENIA Pompy dozujące przeznaczone są do bardzo dokładnego dozowania cieczy. Nasza oferta obejmuje urządzenia firmy Milton Roy Europe: pompy dozujące z membranami napędzanymi mechanicznie, pompy dozujące z membranami napędzanymi hydraulicznie, modułowe pompy dozujące. Systemy mieszania proponujemy rozwiązania firmy Milton Roy Mixing. Oferujemy mieszadła do szybkiego i wolnego mieszania. Wyposażone są w wirniki z odpowie dnio profilowanych cienkich łopat typu SABRE, które zapewniają bardzo efektywne mieszanie oraz trwałość mechaniczną. System przygotowania polielektrolitów jest zestawem urządzeń przeznaczonym do automatycznego przygotowania, magazynowania i ciągłego dozowania roztworów polielektrolitów, z możliwością płynnej regulacji ilości dozowanego roztworu. Oferujemy swoim klientom urządzenia do automatycznego przygotowania polimerów francuskiej firmy Milton Roy Europe. System Ozonowania możliwość wytwarzania ozonu z tlenu lub powietrza, od 4g/h 200 kg/h. Lampy UV dezynfekcja za pomocą promieniowania UV stanowi wypróbowaną, akceptowaną i ekologiczną metodę dezynfekcji wody. Urządzenia UV są przy małych przepływach gabarytowo niewielkie, łatwe w montażu i eksploatacji. Nie wymagają stałego nadzoru, mogą być instalowane w stacjach bezobsługowych. Generatory ClO 2 oferujemy 2 typy generatorów dwutlenku chloru: generator dwutlenku chloru produkowanego metodą chlor chloryn. Standardowe wydajności urzadzeń tego typu wynoszą od 1500 g/h ClO 2 do 4500 g/h ClO 2, generator dwutlenku chloru produkowanego metodą kwas solny chloryn. Urządzenia, wytwarzające dwutlenek chloru w oparciu o powyższe związki, produkowane są standardowo w dwóch zakresach wydajności: do 2500 g/h ClO 2 oraz do 5000 g/h ClO 2. Chloratory oferujemy kompleksowe instalacje chloratorów podciśnieniowych wraz z czujnikami, odparowalnikami, wagami i automatyczną wymianą beczek o wydajności od 3g do 40 kg ClO 2 /h. Destruktory Chloru i Ozonu oferujemy instalacje neutra lizacji składające się z: układu wentylacji nawiewnej, neutralizatora (bezwypełnieniowego skrubera) z wentylatorem wyciągowym, pompy obiegowej, systemu automatyki i pomiarów. SELOP system drenażu filtracyjnego łączącego zalety blokowego systemu dystrybucji wody i powietrza oraz nakładki wąskoszczelinowej ze stali kwasoodpornej. Stosowany przy modernizacjach i budowach filtrów pospiesznych w Stacjach Uzdatniania Wody. 5

6 INSTALACJE Instalacje wentylacji i klimatyzacji wraz z automatyką. Instalacje technologiczne z rur i kanałów stalowych kwasoodpornych i tworzyw sztucznych. Instalacje wodno kanalizacyjne systemy rurowe. Pompownie Instalacje uzdatniania wody Instalacje przeciwpożarowe Zabezpieczenia antykorozyjne Prace montażowe Instalacje elektryczne instalacje siły i oświetlenia, systemy okablowania strukturalnego, instalacje światłowodowe, systemy zasilania bezprzewodowego, stacje transformatorowe, rozdzielnice średniego i niskiego napięcia. Automatyka szafy sterownicze. Systemy wykrywania i sygnalizacji pożaru Linie napowietrzne Linie kablowe Instalacje odgromowe, przepięciowe, wyrównawcze i uziemiające Instalacje systemów ochrony terenu monitoring wizyjny, ochrona obwodowa terenu, system sygnalizacji włamania i napadu. Systemy kontroli dostępu Systemy telefoniczne Systemy przyzywowe Kanalizacja teletechniczna 6

7 PARTNERZY Zintegrowane systemy automatyki przemysłowej obejmujące: systemy sterowania systemy monitoringu systemy do optymalizacji procesów technologicznych, obiektów infrastruktury wodno-ściekowej drenaże filtracyjne systemy flotacji zgarniacze koryta przelewowe lampy UV średnio i niskociśnieniowe żarniki systemy czyszczenia pompy dozujące mieszadła systemy dozowania generatory ozonu instalacje wytwarzania ozonu z tlenu i powietrza panele operatorskie programowalne sterowniki logiczne falowniki czujniki światłowodowe czujniki fotoelektryczne zasilacze regulatory temperatury złoża antracytowe o dowolnych uziarnieniach, krzywej przesiewu dobieranej wg wymagań technologicznych sterowniki PLC przekaźniki urządzenia miękkiego rozruchu styczniki systemy szaf sterowniczych systemy zabudowy elektroniki panele graficzne tekstowe i graficzne moduły rozproszonych wejść i wyjść przemienniki częstotliwości układy łagodnego rozruchu sterowniki programowalne PLC oferuje wszechstronne usługi zwią zane z wykorzystaniem węgla aktywnego: oczyszczanie wody gruntowej usuwanie chloru z wody używanej do procesów przemysłowych oczyszczanie wody w basenach doczyszczanie ścieków WALLACE & TIERNAN PRODUCTS chloratory generatory ClO 2 elektrolizery OSEC dozowniki wapna 7

8 REFERENCJE Podczas ponad 55 letniej obecności naszych firm na rynku zdobyliśmy wiele referencji. Poniżej przedstawiamy listę wybranych realizacji. Wodociągi Dębica Wodociągi Oleśnica WiK Opole MPWiK S.A. Kraków MPWiK Żywiec Toruńskie Wodociagi Aquanet Poznań GPW Katowice MPWiK S.A. Warszawa MPWiK S.A. Warszawa ZWiK Szczecin Aquanet Poznań HYDROBUDOWA Gdańsk MPWiK Wrocław ZPW Mokry Dwór ZWiK Łódź SUW Kalinko GPW Katowice RPWiK Brzesko MPWiK Kraków ZUW Dłubnia MPWiK, Warszawa MPWiK Warszawa MPWiK S.A. Warszawa MPWiK S.A. Warszawa Przedsiębiorstwo Wodociagów i Kanalizacji w Giżycku MPWiK Wrocław ZPW Mokry Dwór PWiK Wodnik Sp. z o. o. Elbląskie Przedsiębiorstwo Wodociagów i Kanalizacji Wodociagi Białostockie Wodociagi Białostockie Wodociagi Białostockie Wodociagi Białostockie MPWiK Wrocław ZPW Mokry Dwór realizacja: * SEEN Technologie; ** Instal Warszawa; *** Asyst 8 FILTRACJA Stacja Uzdatniania Wody. Modernizacja filtrów pospiesznych.* Modernizacja filtrów.* Modernizacja filtrów pospiesznych SUW Zawada wydajność m 3 /dobę.* Modernizacja filtrów węglowych w ZPW Rudawa wydajność m 3 /dobę.* Modernizacja SUW o wydajności m 3 /dobę.* Modernizacja 18 filtrów (9 filtrów piaskowych i 9 filtrów węglowych) pospiesznych w SUW Drwęca-Jedwabno, Wodociągi Toruń wydajność m 3 /dobę.* Modernizacja filtrów węglowych w SUW Gruszczyn wydajność m 3 /dobę.* Modernizacja 16 filtrów pospiesznych w ZPW Maczki.* DEZYNFEKCJA SUW Wieliszew modernizacja układu dezynfekcji instalacja dwutlenku chloru i chloru stacja o wydajności m 3 /dobę.* Stacja Strefowa Białołęka modernizacja układu dezynfekcji instalacja dwutlenku stacja o wydajności m 3 /dobę.* ZPW Miedwie modernizacja systemu dezynfekcji instalacja dwutlenku chloru i chloru.* SUW Gruszczyn. Modernizacja chlorowni i dostawa, montaż i rozruch urządzeń.* Modernizacja chlorowni wraz z instalacją neutralizacji w SUW Drwęca-Jedwabno, Wodociągi Toruń stacja o wydajności m 3 /dobę.* Instalacja wytwarzania i dozowania dwutlenku chloru wraz z kompletnym sterowania i monitoringu 2 x 5kg ClO 2 /h.* Instalacja wytwarzania i dozowania ClO 2 2 x 2,5 kg/h metoda kwas - chloryn.* Modernizacja ZPW Czaniec w Kobiernicach stacja o wydajności m 3 /dobę.* KOAGULACJA Modernizacja instalacji koagulacji wody w SUW Łukanowice.* Instalacja koagulacji wody.* NEUTRALIZACJA Zakład Wodociągu Centralnego. Modernizacja systemu neutralizacji chloru.* Zakład Wodociągu Centralnego. Modernizacja instalacji wentylacji i neutralizacji chloru.* INSTALACJE Zakład Wodociągu Północnego w Wieliszewie. Wykonanie modernizacji układu płukania filtrów pośpiesznych powietrzem w zakresie zabudowy dmuchawy.** Zakład Wodociągu Północnego w Wieliszewie. Wykonanie instalacji wentylacji w chlorowni I stopnia.** Stacja Uzdatniania Wody na terenie Siedliska Fuleda w m. Fuleda gm. Giżycko. Zaprojektowanie i kompleksowe wykonanie modernizacji stacji. Uruchomienie, nadzór techniczny w trakcie wstępnej eksploatacji, opracowanie instrukcji obsługi oraz szkolenie załogi.** Zakład Produkcji Wody Mokry Dwór we Wrocławiu.Wykonanie robót budowlanych i instalacji technologicznych w zakresie renowacji budynku ozonowni. Wykonanie instalacji wytwarzającej i dawkującej ozon.** PROJEKTOWANIE Zaopatrzenie w wodę i oczyszczanie ścieków w Jeleniej Górze - budowa Zakładu Uzdatniania Wody Sosnówka.* Modernizacja i rozbudowa stacji uzdatniania wody Królewiecka w Elblągu - dokumentacja techniczna część technologiczna.* AUTOMATYKA I ELEKTRYKA Białystok Wasilków Pompownia I stopnia. Automatyka obiektu + transmisja radiowa, centralna sterownia.*** Białystok Pietrasze Blok Chemiczny. Elektryka i Automatyka obiektu.*** Białystok Pietrasze Filtry Węglowe + Ozonowanie pośrednie + Pompownia Pośrednia. Elektryka i Autoamtyka obiektu. *** Białystok Jurowce Filtry Piaskowe. Elektryka i Automatyka obiektu. Wrocław Na Grobli Ozonowanie. Automatyka obiektu.***

9 REFERENCJE Stacja Uzdatniania Wody w Żywcu. Q=15000m 3 /d. Instalacja neutralizacji - magazyn chloru na terenie Stacji Uzdatniania Wody Wieliszew. Zakład Wodociągu Północnego w Warszawie. Stacja Uzdatniania Wody Drwęca Jedwabno. Q=86000 m 3 /d. Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody Dłubnia w Krakowie. Q=32000 m 3 /d. Największa Realizowana Inwestycja Wodociągowa w Polsce - Budynek Ozonowania Pośredniego i Filtrów Węglowych w Zakładzie Wodociągu Centralnego w Warszawie. Q= m 3 /d. Instalacja Systemu Neutralizacji chloru dla zakładu Wodociągu Centralnego w Warszawie. Q= m 3 /d. Instalacja flotacji ciśnieniowej zastosowana do uzdatniania wody pitnej - Zakład Wodociągu Północnego w Wieliszewie. Q= m 3 /d. Stacja Uzdatniania Wody Sosnówka. Q=25000 m 3 /d. 9

10 BADANA I ROZWÓJ - DOTACJE EU Spółki Grupy SEEN kładą duży nacisk na tworzenie własnych technologii dopasowanych bezpośrednio do potrzeb klientów z którymi pracują. Spółki dysponują własnymi działami badawczo-rozwojowymi i są beneficjentami badawczych programów Unii Europejskiej. W roku 2009 spółkom przyznano dotacje z następujących programów i działań: POIG i Instal Warszawa, - Badania nad usuwaniem materii organicznej Poziom dotacji EU: Badania nad usuwaniem związków złowonnych w zakładach tłuszczowych z wdrożeniem Poziom dotacji EU: POIG, RPO WSL SEEN Technologie, - wzrost konkurencyjności firmy SEEN Technologie poprzez inwestycję w infrastrukturę badawczorozwojową oraz wdrożenie innowacji produktowej i organizacyjnej. Poziom dotacji EU: MIĘDZYNARODOWE PROJEKTY BADAWCZE SEEN Technologie, spółka Grupy SEEN jest zaangażowana w projekt badawczy o nazwie REMOVALS (nr projektu ) współfinansowany przez Unię Europejską. Projekt REMOVALS ma na celu opracowanie technologii w zakresie usuwania i ponownego wykorzystania osadu ściekowego. Droga do znalezienia nowych wartości osadu ściekowego obejmuje kilka procesów idących w kierunku zredukowania masy i toksyczności osadów ściekowych z jednoczesnym przekształceniem w ekologiczne nośniki energii, takie jak metan czy wodór. Równie cenne surowce zostaną uzyskane z osadów, takich jak węgiel aktywny, wykorzystany w procesach adsorpcji i zaawansowanych procesach utleniania. Uzyskane wyniki pozwolą na wybór technologii odpowiedniej dla osadów ściekowych, możliwości produkcji węgla aktywnego z osadów, który posłuży do oczyszczania gazu, wody i w zaawansowanych procesach utleniania. Jednocześnie może stanowić innowacyjne formy odzysku z osadów. CELE TECHNOLOGICZNE: A. Optymalizacja parametrów procesów dla osadu. B. Wykorzystanie innowacyjnych technologii, w celu zminimalizowania nadwyżki produkcji osadu. C. Waloryzacja nadmiaru osadu. D. Wykorzystanie waloryzacji osadu w odniesieniu do procesów przemysłowych. Lista uczestników Universitat Rovira i Virgili / Koordynator/ Hiszpania Technische Universität Berlin Niemcy Université de Nantes Francja University of Coimbra Portugalia Universitat Autonoma de Barcelona Hiszpania Cosvalado Portugalia University of Glamorgan Wielka Brytania CNRS, Institut de Recherches sur la Catalyse, Lyon Francja Institut National Polytechnique de Toulouse Francja Imperial College of Science, Technology & Medicine Wielka Brytania Gestio Ambiental i Abastament, S.A. Hiszpania Salsnes Filter A.S. Norwegia Tratamientos y Recuperaciones Industriales, S.A. Hiszpania Chemviron Carbon Limited Wielka Brytania Institut of Chemical Technology of Praha Czechy SEEN Technologie Sp. z o.o. Polska Politechnika Łódzka Polska K&H Kinetic A.S. Czechy 10

11 HISTORIA W 1895 roku Kazimierz Arkuszewski, dziadek założyciela firmy Seen, wraz z bratem Janem budują w Łodzi fabrykę urządzeń i instalacji sanitarnych. Firma po kilku latach posiada 5 oddziałów w Rosji i jest największym wytwórcą instalacji centralnego ogrzewania na terenie Królestwa Polskiego. Kazimierz Arkuszewski wraz z grupą przemysłowców wydzierżawia w 1909 roku łódzką gazownię. Rusza produkcja samolotów w zakupionym przez Kazimierza Arkuszewskiego zakładzie w Lubli nie. W ZMP&L powstaje łącznie 540 samolotów w ponad 15 ty pach, co stanowiło blisko 1/4 polskiej międzywojennej produkcji lotniczej cywilnej i wojskowej (między innymi dla LOT-u). Krzysztof Lipiński, ojciec założyciela firmy Seen, technolog wody, naukowiec, wynalazca, nauczyciel akademicki. Ukończył Wydział Chemii i Wydział Mineralogii na Uniwersytecie w Poznaniu. Pracował w kopalni arsenu i w przemyśle. W latach był dyrektorem biura projektów Biprowod. Do 1992 roku organizował i prowadził Katedrę Technologii Wody na Politechnice Szczecińskiej. Był autorem ponad 100 wynalazków i 15 patentów. W 1997 roku NOT nadał patronat K. Lipińskiego nagrodzie PZITS Aqauarina. Powstają jako przedsiębiorstwa państwowe Instal Warszawa oraz BPBK we Wrocławiu. W 1990 roku Rafał Lipiński utworzył firmę SEEN. Pierwsza działalność to przedstawicielstwa i dystrybucja armatury przemysłowej, pomp i węgla aktywnego oraz produkcja elektroniczna transformatorów. Od 1994 oferuje usługi w technologii wody, ażeby w 2004 roku przekształcić się w firmę inżynierską SEEN Technologie. Przekształcenie firmy Instal Warszawa i BPBK w spółki akcjonariatu pracowniczego. Uruchomienie fabryki transformatorów Myrra SEEN w Kałuszynie. Zakup przedsiębiorstwa Sigma w Szolnoklu i powstanie firmy wraz z oddziałami handlowymi na Węgrzech, Ukrainie, Białorusi, Rosji i Francji. Przekształcenie firmy zależnej Energochem (powstałej w 1958 roku) w firmę developerską SEEN Budownictwo. Wspólnie z inwestorem finansowym Socamil utworzony zostaje SEEN Holding. Do struktury holdingu wchodzi: SEEN Technologie, BPBK we Wrocławiu (Biuro Projektów Budownictwa Komunalnego) oraz Instal Warszawa. W 2008 roku zakupiono spółkę Asyst Sp. z o. o. w celu uzupełnienia SEEN Holding o firmę z zakresu automatyki. W 2009 roku do grupy dołączyła spółka Belit Sp. z o. o. specjalizująca się w instalacjach elektrycznych. Pod koniec roku Holding zasila kolejne Biuro Projektowe. BPBK w Bydgoszczy to wielobranżowe biuro projektowe z pracowniami konstrukcyjną, technologiczno - sanitarną, drogową i tramwajową. 11

12 Woda od wieków determinuje nasze życie. Gasi pragnienie, nawadnia pola, napędza młyny, ale również zalewa miasta, wywołuje wojny i powoduje wędrówki ludów. Nasza cywilizacja stworzyła tysiące wielkich budowli wodnych. Przetrwały tylko te, które powstały w zrozumieniu i pokorze dla natury. SEEN Holding pragnie rozwiązywać problemy związane z wodą: tą najczystszą pitną, wykorzystywaną w przemyśle, czy używaną do rozrywki w Aquaparkach, jak i tą przez nas zanieczyszczaną. Będziemy budować w zgodzie z naturą. Chcemy być inżynierami dla środowiska, inżynierami przyszłości

EKOnomia czyli GreenEvo Akcelerator Zielonych Technologii

EKOnomia czyli GreenEvo Akcelerator Zielonych Technologii EKOnomia czyli GreenEvo Akcelerator Zielonych Technologii Program GreenEvo Akcelerator Zielonych Technologii świętuje w tym roku swoje 5-lecie! Misją akceleratora jest ciągła zmiana myślenia polskich przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

III EDYCJA KONKURSU KRAJOWI LIDERZY INNOWACJI I ROZWOJU. Publikacja wydana w ramach realizacji celów statutowych Fundacji Innowacji i Rozwoju.

III EDYCJA KONKURSU KRAJOWI LIDERZY INNOWACJI I ROZWOJU. Publikacja wydana w ramach realizacji celów statutowych Fundacji Innowacji i Rozwoju. KATALOG LAUREATÓW III EDYCJA KONKURSU KRAJOWI LIDERZY INNOWACJI I ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCY www.liderzyinnowacji.pl Publikacja bezpłatna. Publikacja wydana w ramach realizacji celów statutowych Fundacji Innowacji

Bardziej szczegółowo

Konferencje to SKUTECZNY NETWORKING relacji

Konferencje to SKUTECZNY NETWORKING relacji www.dndproject.pl S E M I N A R I A B R A N Ż O W E K O N F E R E N C J E, E V E N T Y T A R G I, K O N G R E S Y Konferencje to SKUTECZNY NETWORKING relacji Poszerzamy Sieci Kontaktów w Twojej Branży

Bardziej szczegółowo

Paweł Jędraś Lider Leszczyńskiego Klastra Budowlanego

Paweł Jędraś Lider Leszczyńskiego Klastra Budowlanego Spis Treści Wstęp str. 2 Razem dla lepszych efektów str. 3 Struktura podmiotów w budownictwie wg działów str. 3 Siła synergii str. 3 Stawiamy na rozwój str. 4 Budujemy wspólną przyszłość str. 4 Koordynator

Bardziej szczegółowo

Oferta edukacyjna Technikum nr 2 im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Zespole Szkół Zawodowych nr 2

Oferta edukacyjna Technikum nr 2 im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Zespole Szkół Zawodowych nr 2 Publikacja współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Oferta edukacyjna Technikum nr 2 im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Zespole Szkół Zawodowych nr 2 w Starachowicach

Bardziej szczegółowo

Laureaci 2010, 2011 i 2012

Laureaci 2010, 2011 i 2012 Laureaci 2010, 2011 i 2012 wyprodukowano na papierze ekologicznym Szanowni Państwo, GreenEvo Akcelerator Zielonych Technologii to zapoczątkowany i prowadzony dla przedsiębiorców projekt Ministerstwa Środowiska,

Bardziej szczegółowo

Jubileusz Zakładu Uzdatniania Wody Raba - str. 3 40 lat wody z Raby dla Krakowa i nie tylko - str. 6 Spotkanie emerytów i rencistów MPWiK SA - str.

Jubileusz Zakładu Uzdatniania Wody Raba - str. 3 40 lat wody z Raby dla Krakowa i nie tylko - str. 6 Spotkanie emerytów i rencistów MPWiK SA - str. Nr 70, wrzesień 2014 ISSN - 1505-2478 C z a s o p i s m o M i e j s k i e g o P r z e d s i ę b i o r s t w a W o d o c i ą g ó w i K a n a l i z a c j i S A w K r a k o w i e Jubileusz Zakładu Uzdatniania

Bardziej szczegółowo

KATALOG FIRM został wydany w ramach projektu Promocja Inwestycyjna Lublina z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata

KATALOG FIRM został wydany w ramach projektu Promocja Inwestycyjna Lublina z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata KATALOG FIRM został wydany w ramach projektu Promocja Inwestycyjna Lublina z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013, Działanie 2.4 Marketing gospodarczy, Schemat B,

Bardziej szczegółowo

raport roczny 2010 www.azoty.tarnow.pl www.azoty.tarnow.pl www.azoty.tarnow.pl

raport roczny 2010 www.azoty.tarnow.pl www.azoty.tarnow.pl www.azoty.tarnow.pl Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres 12 miesięcy, kończących się 31 grudnia 2010 roku, sporządzone 8 marca 2011 roku zgodnie z wymogami Międzynarodowych Standardów Rachunkowości. Sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

List Prezesa Zarządu. 6 Zarząd 8 9. Grupa Kapitałowa ANWIL. 10 O Nas 12 14. Kalendarium Wydarzeń 2010. 20 Energetyka 22 Rozwój 24 26

List Prezesa Zarządu. 6 Zarząd 8 9. Grupa Kapitałowa ANWIL. 10 O Nas 12 14. Kalendarium Wydarzeń 2010. 20 Energetyka 22 Rozwój 24 26 2010 Raport Roczny 2 4 List Przewodniczącego Rady Nadzorczej List Prezesa Zarządu Spis treści 6 Zarząd 8 9 Rada Nadzorcza, Struktura Akcjonariatu, Schemat organizacyjny Grupa Kapitałowa ANWIL 10 O Nas

Bardziej szczegółowo

KATALOG UCZESTNIKÓW KONKURSU Innowator Śląska 2009 OFERTY TECHNOLOGICZNE I PRODUKTOWE

KATALOG UCZESTNIKÓW KONKURSU Innowator Śląska 2009 OFERTY TECHNOLOGICZNE I PRODUKTOWE enterprise europe KATALOG UCZESTNIKÓW KONKURSU Innowator Śląska 2009 OFERTY TECHNOLOGICZNE I PRODUKTOWE Enterprise Europe Network Sieć Enterprise Europe Network powstała poprzez połączenie dwóch sieci:

Bardziej szczegółowo

EDYCJA 2013 ISSN 2081-898X. roku. tytuł poleca miesięcznik Inżynier budownictwa

EDYCJA 2013 ISSN 2081-898X. roku. tytuł poleca miesięcznik Inżynier budownictwa EDYCJA 2013 ISSN 2081-898X roku 2013 tytuł poleca miesięcznik Inżynier budownictwa Kreatorzy budownictwa Wydawnictwo Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa Sp. z o.o. 2013 OOddajemy w Państwa ręce kolejną,

Bardziej szczegółowo

Energia. w Działaniu. Sprawdzone Rozwiązania dla Energetyki ENERGIA W DZIAŁANIU. Elektrownie. Komponenty. Serwis i usługi dodatkowe

Energia. w Działaniu. Sprawdzone Rozwiązania dla Energetyki ENERGIA W DZIAŁANIU. Elektrownie. Komponenty. Serwis i usługi dodatkowe Energia Elektrownie Komponenty w Działaniu Serwis i usługi dodatkowe Technologie przyjazne dla środowiska ENERGIA W DZIAŁANIU Sprawdzone Rozwiązania dla Energetyki Od Węgla do Elektryczności Produkcja

Bardziej szczegółowo

Energia z przyszłością

Energia z przyszłością GRUDZIEŃ 2008 nr 01/2008 ISSN 1689-5703 redaktor prowadząca: Urszula Ciołeszyńska e-mail: redakcja@einnowacje.pl W S Z Y S C Y T W O R Z Y M Y I N N O W A C J E Wydawnictwo rekomendowane przez Urząd Marszałkowski

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE O FIRMACH NOMINOWANYCH DO NAGRODY GOSPODARCZEJ STOWARZYSZENIA SZCZECIŃSKIEGO OBSZARU METROPOLITALNEGO ZA ROK 2011

INFORMACJE O FIRMACH NOMINOWANYCH DO NAGRODY GOSPODARCZEJ STOWARZYSZENIA SZCZECIŃSKIEGO OBSZARU METROPOLITALNEGO ZA ROK 2011 INFORMACJE O FIRMACH NOMINOWANYCH DO NAGRODY GOSPODARCZEJ STOWARZYSZENIA SZCZECIŃSKIEGO OBSZARU METROPOLITALNEGO ZA ROK 2011 ul. Janosika 8, 71-424 Szczecin tel. 91 44 96 090 NIP 851-29-42-637 biuro@som.szczecin.pl

Bardziej szczegółowo

Zielone dotacje dla firm. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Instytucja Wdrażająca Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko

Zielone dotacje dla firm. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Instytucja Wdrażająca Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Instytucja Wdrażająca Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko Zielone dotacje dla firm UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOŚCI EUROPEJSKI FUNDUSZ

Bardziej szczegółowo

Publikacja bezpłatna. Publikacja wydana w ramach realizacji celów statutowych Fundacji Innowacji i Rozwoju.

Publikacja bezpłatna. Publikacja wydana w ramach realizacji celów statutowych Fundacji Innowacji i Rozwoju. PRZEDSIĘBIORCY Publikacja bezpłatna. Publikacja wydana w ramach realizacji celów statutowych Fundacji Innowacji i Rozwoju. GMINY Fundacja Innowacji i Rozwoju nie ponosi odpowiedzialności za treść materiałów

Bardziej szczegółowo

zaawansowane technologie informatyczne

zaawansowane technologie informatyczne zaawansowane technologie informatyczne 1 Profil działalności Poznańska spółka informatyczna TALEX powstała w 1989 roku. TALEX świadczy zaawansowane usługi informatyczne dla dużych i średnich przedsiębiorstw.

Bardziej szczegółowo

Nazwy i kody WSZ robót objętych przedmiotem zamówienia Główny przedmiot

Nazwy i kody WSZ robót objętych przedmiotem zamówienia Główny przedmiot Nazwa zamówienia Adres obiektu budowlanego Nazwa i adres zamawiającego Data opracowania 2014-04-15 Modernizacja procesu napowietrzania wody, koagulacji i sedymentacji w Stacji Uzdatniania Wody w Zawadzie.

Bardziej szczegółowo

dzisiaj Magazyny energii istotny element sieci energetycznych 12

dzisiaj Magazyny energii istotny element sieci energetycznych 12 dzisiaj 3 13 Magazyn dla klientów ABB w Polsce Magazyny energii istotny element sieci energetycznych 12 Duże zamówienie na trudny rynek 6 76 pociągów Stadlera z urządzeniami trakcyjnymi ABB 10 Robotyzacja

Bardziej szczegółowo

60 LAT DOŚWIADCZENIA. Elektromontaż Warszawa to firma znana na rynku elektroinstalacyjnym od 1948 roku. Nasze realizacje w kraju to m.in.

60 LAT DOŚWIADCZENIA. Elektromontaż Warszawa to firma znana na rynku elektroinstalacyjnym od 1948 roku. Nasze realizacje w kraju to m.in. 60 LAT DOŚWIADCZENIA Elektromontaż Warszawa to firma znana na rynku elektroinstalacyjnym od 1948 roku. Nasz Zespół to najlepsi specjaliści w branży posiadający wieloletnie doświadczenie techniczne i menedżerskie

Bardziej szczegółowo

PREZENTACJE SPÓŁEK WCHODZĄCYCH W SKŁAD EC GRUPY: PREZENTACJE SPÓŁEK WSPÓŁPRACUJĄCYCH Z EC GRUPĄ:

PREZENTACJE SPÓŁEK WCHODZĄCYCH W SKŁAD EC GRUPY: PREZENTACJE SPÓŁEK WSPÓŁPRACUJĄCYCH Z EC GRUPĄ: PREZENTACJE SPÓŁEK WCHODZĄCYCH W SKŁAD EC GRUPY: 6 12 16 18 20 24 26 28 PREZENTACJE SPÓŁEK WSPÓŁPRACUJĄCYCH Z EC GRUPĄ: 30 32 34 36 szeroką, interdyscyplinarną wiedzę, umiejętność pracy w zespole, umie-

Bardziej szczegółowo

Inżynierskie Targi Pracy na Politechnice Krakowskiej 22 X 2013. Katalog wystawców

Inżynierskie Targi Pracy na Politechnice Krakowskiej 22 X 2013. Katalog wystawców Inżynierskie Targi Pracy na Politechnice Krakowskiej 22 X 2013 Katalog wystawców Honorowy patronat objął Jego Magnificencja Rektor Politechniki Krakowskiej prof. dr hab. inż. Kazimierz Furtak Sponsorzy

Bardziej szczegółowo

etwork enterprise europe enterprise europe Innowator Śląska 2013 KATALOG UCZESTNIKÓW KONKURSU OFERTY TECHNOLOGICZNE I PRODUKTOWE

etwork enterprise europe enterprise europe Innowator Śląska 2013 KATALOG UCZESTNIKÓW KONKURSU OFERTY TECHNOLOGICZNE I PRODUKTOWE etwork enterprise europe enterprise europe KATALOG UCZESTNIKÓW KONKURSU Innowator Śląska 2013 OFERTY TECHNOLOGICZNE I PRODUKTOWE SIEDZIBA REDAKCJI: Górnośląska Agencja Przedsiębiorczości i Rozwoju sp.

Bardziej szczegółowo

Zweryfikowany system zarządzania środowiskowego Nr rej. PL-2.24-001-5

Zweryfikowany system zarządzania środowiskowego Nr rej. PL-2.24-001-5 Zweryfikowany system zarządzania środowiskowego Nr rej. PL-2.24-001-5 DEKLARACJA ŚRODOWISKOWA RAFAKO S.A. 2013 Spis treści Deklaracja środowiskowa RAFAKO S.A. wrzesień, 2013 1 Wprowadzenie -------------------------------------------------------------------------------

Bardziej szczegółowo

Przeszkody skrywają szanse

Przeszkody skrywają szanse CEMENT magazyn dla klientów Lafarge Cement nr 2 (13) / 2010 TM Cementujemy więzi Przeszkody skrywają szanse Rozmowa z Tomem Ehrhartem, prezesem zarządu Lafarge Cement SA ZRÓB TO Z LAFARGE Drenaż, czyli

Bardziej szczegółowo

y 2014 WODOCIĄGI KRAKOWSKIE Raport Roczny 2014 Raport Roczn

y 2014 WODOCIĄGI KRAKOWSKIE Raport Roczny 2014 Raport Roczn WODOCIĄGI KRAKOWSKIE Raport Roczny 2014 Wstęp 5 Sprawozdanie finansowe 7 Infrastruktura wodociągowa 11 Infrastruktura kanalizacyjna 15 Polityka cenowa 19 Sprzedaż 21 MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW

Bardziej szczegółowo

Codziennie z tą samą energią.

Codziennie z tą samą energią. Codziennie z tą samą energią. www.energetyka-ursus.pl Codziennie z tą samą energią Szanowni Państwo, Energetyka Ursus jest kompleksowym dostawcą mediów na terenie zachodniej części Warszawy. Wyróżnia nas

Bardziej szczegółowo

Papier barometr gospodarki str. 14. Robotyka wchodzi w kolejne branże. Symbioza historii z nowoczesnością. Ekstremalny test wytrzymałości

Papier barometr gospodarki str. 14. Robotyka wchodzi w kolejne branże. Symbioza historii z nowoczesnością. Ekstremalny test wytrzymałości >>> Raport: ABB dla przemysłu papierniczego Robotyka wchodzi w kolejne branże str. 6 Symbioza historii z nowoczesnością str. 8 Ekstremalny test wytrzymałości str. 20 Papier barometr gospodarki str. 14

Bardziej szczegółowo

Usługi Oferujemy kompleksową obsługę przy projektowaniu, budowie i eksploatacji sieci transmisji danych w wielu dostępnych technologiach, zarówno

Usługi Oferujemy kompleksową obsługę przy projektowaniu, budowie i eksploatacji sieci transmisji danych w wielu dostępnych technologiach, zarówno Usługi Oferujemy kompleksową obsługę przy projektowaniu, budowie i eksploatacji sieci transmisji danych w wielu dostępnych technologiach, zarówno sieci światłowodowych, miedzianych jak i radiowych. Naszą

Bardziej szczegółowo