C. PROJEKT WYKONAWCZY KONSTRUKCJI

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "C. PROJEKT WYKONAWCZY KONSTRUKCJI"

Transkrypt

1 C. PROJEKT WYKONAWCZY KONSTRUKCJI przebudowy poddasza nieużytkowego wraz ze zmianą sposobu użytkowania na cele biurowe w budynku administracyjno-biurowym NFZ w Łodzi, położonym przy ul. Kopcińskiego 58, dz. nr 17/18, obr. W-23 branża: konstrukcja Inwestor : Narodowy Fundusz Zdrowia w Łodzi ul. Kopcińskiego 58, Łódź Zawartość opracowania: I. Orzeczenie o stanie technicznym budynku 1. Wstęp 2. Opis ogólny 3. Stan techniczny elementów budynku 4. Wnioski i zalecenia II. Opis techniczny 1. Wstęp 2. Opis ogólny 3. Opis poszczególnych elementów konstrukcyjnych 4. Podstawowe materiały konstrukcyjne 5. Zabezpieczenie elementów konstrukcyjnych 6. Odporność ogniowa elementów konstrukcyjnych 7. Wytyczne realizacji III. OBLICZENIA 1. Obciążenia charakterystyczne 2. Więźba dachowa 3. Strop drewniany istniejący 4. Wzmocnienia stropu IV. Część rysunkowa K1. Schemat konstrukcyjny stropu poddasza K2. Schemat więźby dachowej Projektant konstrukcji: mgr inż. Jolanta Mroczkowska nr upr. 78/80/WMŁ Styczeń 2014r. dr inż. arch. Michał Tomaszewicz MiM ARCHITEKCI ul. Dobra Ksawerów tel.: , adres do korespondencji: ul. Partyzancka 80/92, lok. 10, Pabianic

2 I. ORZECZENIE O STANIE TECHNICZNYM BUDYNKU 1. Wstęp 1.1. Podstawa opracowania Orzeczenie o stanie technicznym budynku zostało opracowane na zlecenie biura architektonicznego MIM Architekci z Pabianic Przedmiot opracowania Przedmiotem opracowania jest ocena stanu technicznego istniejącego budynku administracyjno-biurowego należącego do NFZ w Łodzi przy ul. Kopcińskiego 58, pod kątem przebudowy poddasza nieużytkowego wraz ze zmianą sposobu użytkowania na cele biurowe Orzeczenie o stanie technicznym budynku powstało w oparciu o: - inwentaryzację budowlaną autorstwa MIM Architekci - wizję lokalną w styczniu 2015r. - odkrywki elementów konstrukcyjnych - aktualne normy techniczne 2. Opis ogólny Budynek jest podpiwniczony, posiada 3 kondygnacje nadziemne i poddasze nieużytkowe, zbudowany na planie zbliżonym do prostokąta, z dachem dwuspadowym, o kącie spadku połaci ok. 20 stopni, z kalenicą równoległą do ulicy. Budynek wzniesiony został w tradycyjnej konstrukcji murowej. Stropy między kondygnacyjne na belkach stalowych typu Kleina, z wyjątkiem stropu pod poddaszem, który jest drewniany. Dach w konstrukcji drewnianej, z pełnym deskowaniem, kryty papą. Poddasze składa się z dwóch jednoprzestrzennych części, dostępnych ze środkowej klatki schodowej. Konstrukcję dachu stanowi drewniana więźba, mieszana płatwiowo-kleszczowa, dwustolcowa o stolcach stojących ze ścianką kolankową, w której zamiast górnych kleszczy występuje jętka. Słupki ram stolcowych opierają się za pomocą podwalin na stropie drewnianym. 3. Stan techniczny elementów budynku Więźba dachowa Ramy stolcowo-kolankowe ustawione na namurnicy, są usztywnione mieczami. Ramy stolcowe ustawione są na podwalinie, podpierają poprzez jętkę płatwie, które usztywnione są mieczami. Krokwie opierają się na płatwiach kolankowych i połaciowych. Na wiązar pełny składają się ponadto usztywnienia ramy stolcowej-kolankowej w kierunku poprzecznym (na parcia więźby na mur) w formie zastrzału od stropu do krokwi powiązanego ze stolcem kolankowym za pomocą półkleszczy dolnych. Krokwie mają wymiary 15x20cm, płatwie, krokwie koszowe oraz narożne 16x22cm, słupki 14x14cm. Zaobserwowano liczne ślady zużycia i korozji biologicznej drewna, w postaci pęknięć i rozwarstwień elementów wzdłuż włókien, widoczne ślady zawilgocenia części elementów więźby, ślady gnicia drewna przy oparciu na podporze krokwi koszowych. Stwierdzono prowizoryczne wzmocnienia więźby, wykonane najprawdopodobniej podczas remontu budynku w 2000r., w postaci stalowych obejm wokół słupów i mieczy ramy stolcowej oraz wzmocnienia krokwi poprzez przybicie desek o gr.5cm. Stan więźby ocenia się na dostateczny, dopuszcza się zachowanie konstrukcji dachu, która będzie dociążona nowymi warstwami dachowymi, lecz zakłada się konieczność wymiany i wzmocnienia części elementów. Obliczenia sprawdzające załączono w projekcie budowlanym Należy wymienić wszystkie słupki i miecze ram stolcowych wewnętrznych. Należy wymienić krokwie koszowe (lub końce krokwi) ze względu na gnijące drewno w miejscu oparcia tych krokwi na ramkach stolcowo-kolankowych. Ponadto należy wykonać wymianę spękanych krokwi (w przypadku problemów wykonawczych można obok zniszczonej krokwi dołożyć nową o takich samych wymiarach, opierając ją na ramkach stolcowych). Przebudowa zakłada usunięcie deskowania dachu wzdłuż kalenicy i zastąpienie go przeszkleniem. Dach nie wykazuje oznak nie właściwej pracy, lecz wymaga wzmocnień i wymiany elementów krokwiowych. Należy zastosować nowe elementy z drewna klasy C24 o wymiarach takich jak element uszkodzony, zaleca się wymianę deskowania dachu, widoczne zacieki i zbutwienia

3 3.2. Strop drewniany Wykonano odkrywki stropu na poddaszu, który jest drewniany o układzie podłużnym dwuprzęsłowym. Belki o wymiarach 19x27 są w rozstawie co 1m, do obliczeń założono schemat statyczny belki jednoprzęsłowej wolno podpartej. Ze stropu usunięto polepę i na deskach ślepego pułapu ułożono warstwę wełny mineralnej (około 20cm). Na stropie nie stwierdzono paroizolacji. Do deskowania podsufitki przymocowano sufit podwieszony z płyt g-k na 2 piętrze. Dla ułatwienia poruszania się po pomieszczeniach wykonano podkłady z płyt budowlanych. W stanie obecnym powierzchnia wełny i płyty są silnie zakurzone i zabrudzone. Na belkach stropowych za pośrednictwem podwalin opierają się słupki ram stolcowych. Stwierdzono zły stan belek stropowych, podłużne pęknięcia wzdłuż włókien, co znacznie obniża wytrzymałość belek, dlatego też zakłada się w obliczeniach sprawdzających konieczność przeniesienia całego obciążenia wynikającego z nowych funkcji poddasza, przez nowe belki stropowe. Zakłada się wzmocnienia stropu dodatkowymi belkami stalowymi. Obliczenia sprawdzające dołączono do projektu budowlanego. Budynek jest użytkowany,więc niemożliwa jest wymiana belek stropowych. Należy wykonać dodatkowe belki stropowe zachowując jednocześnie stare. Pokrycie całego stropu wełną mineralną oraz sufit podwieszony od spodu nie pozwala ocenić wielkości ugięć istniejącego stropu. W miejscu szybu windowego, w stropie należy wykonać wymian z belek stalowych Ściany Ściany na poddaszu są murowane z cegły pełnej na zaprawie cem.wap, są grubości około 55cm. Nie zaobserwowano żadnych istotnych uszkodzeń ścian jak zarysowania, czy wybrzuszenia. Stan techniczny ścian ocenia się jako dobry. Przebudowa poddasza będzie miała pomijalny wpływ na nośność ścian niższych pięter Nadproża Nad otworami w ścianach zewnętrznych nadproża ceglane w postaci sklepień. Nie stwierdzono zarysowań ani ugięć tych elementów. Nadproża w ścianach wewnętrznych klatek schodowych są żelbetowe. Stan techniczny nadproży ocenia się jako dobry Fundamenty Przebudowa poddasza będzie miała pomijalny wpływ na nośność fundamentów. 4. Wnioski i zalecenia. Konstrukcja poddasza jest w stanie dostatecznym i nadaje się do planowanej przebudowy, pod warunkiem wymiany uszkodzonych elementów oraz wzmocnień stropu drewnianego i więźby dachowej. Po usunięciu ze stropu wełny mineralnej i desek ślepego pułapu należy sprawdzić stan wszystkich istniejących belek stropowych, szczególnie oparcie na ścianach murowanych. Należy wykonać nawiercenia celem stwierdzenia czy belki w gniazdach są w stanie zadowalającym. Powyższe badania odnotować w dzienniku budowy. Badaniom poddać wszystkie belki stropowe. W przypadku stwierdzenia uszkodzeń, będzie się to wiązało z dodatkowymi zabiegami wzmacniającymi, których zakres zostanie ustalony przez projektanta z wykonawcą robót w ramach nadzoru autorskiego. Przebudowę należy wykonać z użyciem możliwie najlżejszych dostępnych na rynku materiałów i technologii, ze względu na dociążenie istniejącej konstrukcji. Przebudowa poddasza nie będzie miała wpływu na nośność elementów konstrukcyjnych na niższych kondygnacjach.

4 I. OPIS TECHNICZNY 1. Wstęp 1.1. Podstawa opracowania Dokumentacja została opracowana na zlecenie biura architektonicznego MIM Architekci z Pabianic 1.2. Autor opracowania projektant konstrukcji : mgr inż. Jolanta Mroczkowska 1.3. Przedmiot opracowania Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany przebudowy poddasza nieużytkowego wraz ze zmianą sposobu użytkowania na cele biurowe w budynku administracyjno-biurowym NFZ w Łodzi, położonym przy ul. Kopcińskiego 58, dz. nr 17/18, obr. W-23 Dokumentacja powstała w oparciu o: - projekt architektoniczny - aktualne normy techniczne - orzeczenie o stanie techniczny 2. Opis ogólny Projekt przewiduje przebudowę poddasza nieużytkowego wraz ze zmianą sposobu użytkowania na cele biurowe, wiąże się to z licznymi zmianami w elementach konstrukcyjnych poddasza. Budynek jest podpiwniczony, posiada 3 kondygnacje nadziemne i poddasze nieużytkowe, zbudowany na planie zbliżonym do prostokąta, z dachem dwuspadowym, o kącie spadku połaci ok. 20 stopni, z kalenicą równoległą do ulicy. Elewacje budynku wykonane są z nietynkowanej licowej cegły ceramicznej. Budynek wzniesiony został w tradycyjnej konstrukcji murowej. Stropy międzykondygnacyjne na belkach stalowych typu Kleina, z wyjątkiem stropu pod poddaszem, który jest drewniany. Dach w konstrukcji drewnianej, z pełnym deskowaniem, kryty papą. Komunikację pionową w budynku stanowią 3 klatki schodowe, z których 2 (środkowa i skrajna - północna) umożliwiają wejście na poddasze. Klatka schodowa od strony południowej kończy się na kondygnacji 2. piętra, w budynku zlokalizowano windę przylegającą do południowej klatki schodowej. Poddasze składa się z dwóch jednoprzestrzennych części, dostępnych ze środkowej klatki schodowej. Konstrukcję dachu stanowi drewniana więźba, mieszana płatwiowo-kleszczowa, dwustolcowa o stolcach stojących ze ścianką kolankową, w której zamiast górnych kleszczy występuje jętka. Słupki ram stolcowych opierają się za pomocą podwalin na stropie drewnianym. W budynku projektuje się nadbudowę szybu windowego, który będzie przebijał strop poddasza oraz dach, wzdłuż kalenicy projektuje się okna dachowe. 3. Opis poszczególnych elementów konstrukcyjnych 3.1. Więźba dachowa Dach jest dwuspadowy, ramy stolcowo-kolankowe ustawione na namurnicy, są usztywnione mieczami. Ramy stolcowe ustawione są na podwalinie, podpierają poprzez jętkę płatwie, które usztywnione są mieczami. Krokwie opierają się na płatwiach kolankowych i połaciowych. Na wiązar pełny składają się ponadto usztywnienia ramy stolcowej-kolankowej w kierunku poprzecznym (na parcia więźby na mur) w formie zastrzału od stropu do krokwi powiązanego ze stolcem kolankowym za pomocą półkleszczy dolnych. Przebudowa zakłada usunięcie deskowania dachu wzdłuż kalenicy i zastąpienie go przeszkleniem. Dach nie wykazuje oznak nie właściwej pracy, lecz wymaga wzmocnień i wymiany elementów krokwiowych. Należy zastosować nowe elementy z drewna klasy C24 o wymiarach takich jak element uszkodzony, zaleca się wymianę deskowania dachu, widoczne zacieki i zbutwienia. Orzeczenie o stanie technicznym zakłada konieczność wymiany i wzmocnienia części elementów. Należy wymienić wszystkie słupki i miecze ram stolcowych wewnętrznych. Należy wymienić krokwie koszowe (lub końce krokwi) ze względu na gnijące drewno w miejscu oparcia tych krokwi na ramkach stolcowo-kolankowych. Ponadto należy wykonać wymianę spękanych krokwi (w przypadku problemów wykonawczych można obok zniszczonej krokwi dołożyć nową o takich samych wymiarach, opierając ją na ramkach stolcowych). Podczas wymiany istniejących elementów więźby należy zapewnić odpowiednie podparcie w miejscu usuwanego elementu. Należy wykonać wzmocnienia poszczególnych krokwi koszowych i płatwi kalenicowych z profili stalowych

5 walcowanych skręconych z obu stron drewnianego elementu. Należy wykonać stalowe konstrukcje wsporcze pod wentylatory nocowane do konstrukcji dachu, oraz stalowe wzmocnienia krokwi do których będą mocowane wentylatory i centrale. Należy wykonać wymiany w więźbie dachowej przy przebijaniu go przez szyba windowy. Wszystkie wyżej wymienione wzmocnienia należy wykonać wg projektu wykonawczego. Drewno należy zabezpieczyć przed korozją biologiczną i ogniem poprzez impregnację np środkiem Fobos. Wykonanie nowych elementów więźby przewiduje się przy zastosowaniu tradycyjnych połączeń ciesielskich z ewentualnym wykorzystaniem stalowych złączy konstrukcyjnych do drewna. Wszystkie elementy drewniane przy styku z murem izolować warstwą papy. Pokrycie dachu stanowi blacha płaska na rąbek montowana na łatach i kontrłatach Strop Wykazano obliczeniowo, że istniejący strop drewniany (belki o wymiarach 19x27 w rozstawie co 1m) nie przeniesie obciążeń od nowych warstw na poddaszu i nowego obciążenia użytkowego. Do obliczeń założono schemat statyczny belki jednoprzęsłowej wolno podpartej. Zakłada się w obliczeniach sprawdzających konieczność przeniesienia całego obciążenia wynikającego z nowych funkcji poddasza, przez dodatkowe belki stalowe. Zaprojektowano stalowe belki IPN 220 umiejscowione pośrodku pomiędzy istniejącymi belkami drewnianymi, będą opierały na ściana zewnętrznych i wewnętrznych, należy je opierać na poduszkach betonowych. W miejscu bezpośredniego oparcia słupków ramy stolcowej zaprojektowano wzmocnienie istniejących belek drewnianych, poprzez skręcenie ich z obu stron profilami walcowanymi C220 śrubami M12 co 50cm. Należy wykonać wymian stalowy przy przebici stropu przez szyb windowy. Belki stropowe oczyścić z korozji biologicznej do drewna zdrowego. Podczas wykonywania wzmocnień drewnianych belek stropowych należy zapewnić odpowiednie podparcie płatwi w celu odciążenia belki, obciążanej przez słupek ramki stolcowej oraz właściwie stężyć układ przeciwdziałając przemieszczeniom poziomym dachu. Wszystkie wyżej wymienione wzmocnienia należy wykonać wg projektu wykonawczego. Profile wzmacniające wykonać ze stali kształtowej : S235JRG2 (St3S) 3.3. Szyb windowy. Zaprojektowano nadbudowę istniejącego szybu windowego, zostanie on wyprowadzony na poddasze, a nadszybie ponad dach. Ściany szybu będą żelbetowe gr.25cm, zadaszenie szybu będzie w postaci płyty żelbetowej monolitycznej gr.15cm. Szyb będzie oddylatowany od stropu poddasza. W celu wykonania przedłużenia szybu należy wyciąć istniejący strop nadszybia i krokwie dachowe, pręty ściany nadbudowanego szybu należy wkleić do wieńca szybu istniejącego, za pomocą kotew chemicznych. Elementy żelbetowe szybu należy wykonać z betonu C20/25 i stali A-IIIN Nadproża Zaprojektowano nowe nadproże stalowe z kształtowników C120 nad otworem drzwiowym w ścianie łączącej oba pomieszczenia poddasza. Szczegółowy opis osadzenia nadproża wg projektu wykonawczego Ściany działowe Zastosowano lekkie ścianki działowe w systemie płyt gipsowo kartonowych GKF gr.12cm na ruszcie stalowym z wypełnieniem wełną mineralną. W pomieszczeniach mokrych (toalety, pomieszczenia porządkowe) zastosowano płyty G K wodoodporne. 4. Podstawowe materiały konstrukcyjne. Beton w elementach żelbetowych : C20/25 Stal zbrojeniowa : A-IIIN Stal kształtowa : S235JRG2 (St3S) Klasa drewna : C24 5. Zabezpieczenie elementów konstrukcyjnych. Szczegółowa propozycja doboru środków zabezpieczenia przeciwwilgociowego i przeciwwodnego zawarta jest w projekcie architektonicznym. Elementy stalowe należy przygotować do malowania w II stopniu czystości i przed upływem 6 godzin, zabezpieczyć I warstwę malarską. Malowanie podkładowe: farba ftalowa a ogólnego stosowania, dwie warstwy 2x30μm Malowanie nawierzchniowe: emalia ftalowa ogólnego stosowania, dwie warstwy 2x30μm, ostatnią warstwę założyć po zamontowaniu konstrukcji. Dodatkowo Elementy stalowe obudować płytami GKF ogniochronnymi 2x. Drewno należy zabezpieczyć przed korozją biologiczną i ogniem poprzez impregnację np środkiem Fobos.

6 6. Odporność ogniowa elementów konstrukcji. Budynek zakwalifikowano do klasy D odporności pożarowej. Elementy konstrukcyjne zaprojektowano tak, aby spełnić wymagania tej klasy odporności. 7. Wytyczne realiacji. Wszystkie roboty budowlano - montażowe należy prowadzić zgodnie z Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano - montażowych sztuką budowlaną, aktualnymi normami, przestrzegając przepisów BHP i pod nadzorem osoby uprawnionej. Materiały budowlane muszą posiadać aprobaty techniczne, znaki bezpieczeństwa oraz spełniać warunki normowe. Elementy pionowe należy betonować odcinkami nie wyższymi niż 1,5m z każdorazowym zagęszczeniem. Usytuowanie przewodów instalacyjnych zatapianych w elementach konstrukcyjnych oraz przejścia przez nie sprawdzać z architekturą oraz odpowiednimi projektami branżowymi. Belki stalowe i drewniane należy docinać na wymiar dopiero po sprawdzeniu na budowie faktycznych wymiarów jak i możliwości ich usytuowania. Ponieważ projektowane prace są typowo remontowe to nie sposób przewidzieć wszystkie możliwe przypadki rozwiązań jak również nie jest możliwe określenie dokładnie stanu poszczególnych elementów, wobec powyższego w przypadkach wątpliwych należy skontaktować się z projektantem w ramach oddzielnie zleconego nadzoru autorskiego. Usytuowanie przewodów instalacyjnych zatapianych w elementach konstrukcyjnych oraz przejścia przez nie sprawdzać z architekturą oraz odpowiednimi projektami branżowymi. Budynek zaprojektowany indywidualnie. Wyjaśnienia, zmiany, uzupełnienia dokumentacji itp. wymagają współpracy z projektantami w ramach nadzoru autorskiego. Uwaga! Projekt chroniony jest prawem autorskim. Wszelkie zmiany oraz powielanie i rozpowszechnianie wymagają zgody jego twórców.

7 1. OBCIĄŻENIA CHARAKTERYSTYCZNE 1.1. Projektowane warstwy II. OBLICZENIA Warstwy na dachu pokrycie dachowe (blacha płaska) = 0,10 kn/m 2 mata separacyjna = 0,05 kn/m 2 deskowanie pełne: 6,0x0,025 = 0,15 kn/m 2 łaty, kontrłaty = 0,30 kn/m 2 wełna mineralna: 0,20x1,2 = 0,24 kn/m 2 folia paroizolacyjna: = 0,05 kn/m 2 płyta GK = 0,20 kn/m 2 1,09 kn/m Warstwy posadzkowe na stropie poddasza terakota na kleju 0,02x21,0 = 0,42 kn/m 2 suchy jastrych = 0,30 kn/m 2 legary = 0,31 kn/m 2 wełna mineralna: 0,16x1,2 = 0,19 kn/m 2 deski ślepej podłogi 6,0x0,04 = 0,24 kn/m 2 legary pod ślepą podłogą = 0,04 kn/m 2 deski podsufitki 6,0x0,025 = 0,15 kn/m 2 sufit podwieszony z płyty g-k = 0,30 kn/m Obciążenia zmienne 1,95 kn/m Biura = 3,00 kn/m Obciążenie śniegiem (20 O ) = 0,72 kn/m 2 C=0,80 0,80x0,9x1,0x1,0

8 2. Więźba dachowa 2.1. Więźba dachowa w części południowej Schemat statyczny Obciążenia - Stałe (wsp.1,35) Ciężar własny Warstwy dachowe - 1,1 kn/m 2 Wentylatory - 3,0 kn - Zmienne (wsp. 1,50) Śnieg - 0,72 kn/m 2

9 2.1.3 Siły przekrojowe momenty zginające [kn/m] Wytężenie elementów

10 2.1.5 Wymiarowanie wybranych elementów więźby Krokiew 15x20cm Materiał: C18 Klasa użytkowania konstrukcji: 1 Odległość między przekrojami< 0,5 m STRZAŁKA UGIĘCIA f= 16 mm < 22,77 mm (L/200) CECHY GEOMETRYCZNE PRZEKROJU Pole przek.poprz.netto (A)= 300 cm2 Pole ścinania (bxh)= 300 cm2 Wsk.na zginanie (Wz)= 1000 cm3 (Wy)= 750 cm3 OBCIĄŻENIA OBLICZENIOWE Ściskanie (Nc)= 18,38 kn Ścinanie (Vy)= 6,405 kn Ścinanie (Vx)= 0,01016 kn Zginanie (Mz)= 7,295 knm Zginanie (My)= 0,02314 knm STOPIEŃ WYKORZYSTANIA NOŚNOŚCI PRZEKROJU Ściskanie: Sc/fcd= 0,07 Zginanie: Sz/fmd+0,7*Sy/fmd= 0,88 Zginanie: 0,7*Sz/fmd+Sy/fmd= 0,62 Ściskanie+Zginanie: (Sc/fcd)^2+Sz/fmd+0,7*Sy/fmd= 0,89 (Sc/fcd)^2+0,7*Sz/fmd+Sy/fmd= 0,62 Ścinanie: tz/fvd= 0,00 Ścinanie: ty/fvd= 0,35 STATECZNOŚĆ OGÓLNA ELEMENTU - WYBOCZENIE Długość pręta Z-Z bez wyboczeniay-y bez wyboczenia STATECZNOŚĆ OGÓLNA ELEMENTU - ZWICHRZENIE Zabezpieczenie przed zwichrzeniem STOPIEŃ WYKORZYSTANIA NOŚNOŚCI ELEMENTU Ściskanie: Sc/fcd= 0,07 Ściskanie+Zginanie: (Sc/fcd)^2+Sz/fmd+0,7*Sy/fmd= 0,89 (Sc/fcd)^2+0,7*Sz/fmd+Sy/fmd= 0,62 Krokiew 15x20cm spełnia warunki nośności (SGN i SGU) pod projektowanym obciążeniem Płatew kalenicowa 16x22cm Materiał: C18 Klasa użytkowania konstrukcji: 1 STRZAŁKA UGIĘCIA f= 41,98 mm > 31,1 mm (L/200) CECHY GEOMETRYCZNE PRZEKROJU Pole przek.poprz.netto (A)= 352 cm2 Pole ścinania (bxh)= 352 cm2 Wsk.na zginanie (Wz)= 1291 cm3 (Wy)= 939 cm3 Wskaźnik na skręcanie= 1238 cm3 OBCIĄŻENIA OBLICZENIOWE Nrr: 1,2,4,3 Ściskanie (Nc)= 0,5378 kn Ścinanie (Vy)= 15,05 kn Ścinanie (Vx)= 3,273 kn Zginanie (Mz)= 18,31 knm Zginanie (My)= 6,372 knm Skręcanie (Mt)= 0,02266 knm STOPIEŃ WYKORZYSTANIA NOŚNOŚCI PRZEKROJU Ściskanie: Sc/fcd= 0,00 Zginanie: Sz/fmd+0,7*Sy/fmd= 2,28 Zginanie: 0,7*Sz/fmd+Sy/fmd= 2,01 Ściskanie+Zginanie: (Sc/fcd)^2+Sz/fmd+0,7*Sy/fmd= 2,28 (Sc/fcd)^2+0,7*Sz/fmd+Sy/fmd= 2,01 Ścinanie: tz/fvd= 0,15 Ścinanie: ty/fvd= 0,69 Skręcanie: tt/fvd= 0,02 Ścinanie+Skręcanie: tt/fvd+(t/fvd)^2= 0,50

11 STATECZNOŚĆ OGÓLNA ELEMENTU - WYBOCZENIE Długość pręta (Loz)= 6,22 m (Loy)= 6,22 m Wsp.dł.wyboczen. (miz)= 1 (miy)= 0,2 Smukłość pręta (l_z)= 97,94 (l_y)= 26,93 Wsp.wyboczeniowy (kc,z)= 0,3064 (kc,y)= 1,008 STATECZNOŚĆ OGÓLNA ELEMENTU - ZWICHRZENIE Zabezpieczenie przed zwichrzeniem STOPIEŃ WYKORZYSTANIA NOŚNOŚCI ELEMENTU Wyboczenie: Sc/(kc*fcd)= 0,01 Wyboczenie+Zginanie: Sc/(kcz*fcd)+Sz/fmd+0,7*Sy/fmd= 2,29 Sc/(kcy*fcd)+0,7*Sz/fmd+Sy/fmd= 2,01 Płatew kalenicowa 16x22cm nie spełnia warunków nośności (SGN i SGU) pod projektowanym obciążeniem i wymaga wzmocnienia. Wzmocnienie wykonać w postaci skręcenia elementu z obu stron kształtownikami walcowanymi, wg projektu wykonawczego Krokiew koszowa 16x22cm Materiał: C18 Klasa użytkowania konstrukcji: 1 STRZAŁKA UGIĘCIA f= 54,3 mm > 38,55 mm (L/200) CECHY GEOMETRYCZNE PRZEKROJU Pole przek.poprz.netto (A)= 352 cm2 Pole ścinania (bxh)= 352 cm2 Wsk.na zginanie (Wz)= 1291 cm3 (Wy)= 939 cm3 Wskaźnik na skręcanie= 1238 cm3 OBCIĄŻENIA OBLICZENIOWE Nrr: 1,2,4,3 Ściskanie (Nc)= 8,831 kn Ścinanie (Vy)= 19,69 kn Ścinanie (Vx)= 15,76 kn Zginanie (Mz)= 19,47 knm Zginanie (My)= 5,57 knm Skręcanie (Mt)= 0, knm STOPIEŃ WYKORZYSTANIA NOŚNOŚCI PRZEKROJU Ściskanie: Sc/fcd= 0,03 Zginanie: Sz/fmd+0,7*Sy/fmd= 2,32 Zginanie: 0,7*Sz/fmd+Sy/fmd= 1,99 Ściskanie+Zginanie: (Sc/fcd)^2+Sz/fmd+0,7*Sy/fmd= 2,32 (Sc/fcd)^2+0,7*Sz/fmd+Sy/fmd= 1,99 Ścinanie: tz/fvd= 0,73 Ścinanie: ty/fvd= 0,91 Skręcanie: tt/fvd= 0,00 Ścinanie+Skręcanie: tt/fvd+(t/fvd)^2= 0,83 STATECZNOŚĆ OGÓLNA ELEMENTU - WYBOCZENIE Długość pręta (Loz)= 7,71 m (Loy)= 7,71 m Wsp.dł.wyboczen. (miz)= 1 (miy)= 0,15 Smukłość pręta (l_z)= 121,4 (l_y)= 25,04 Wsp.wyboczeniowy (kc,z)= 0,2047 (kc,y)= 1,016 STATECZNOŚĆ OGÓLNA ELEMENTU - ZWICHRZENIE Długość obliczeniowa (Ld)= 7,71 m Wsp.zwichrzenia kcrit= 1 STOPIEŃ WYKORZYSTANIA NOŚNOŚCI ELEMENTU Wyboczenie: Sc/(kc*fcd)= 0,15 Wyboczenie+Zginanie: Sc/(kcz*fcd)+Sz/fmd+0,7*Sy/fmd= 2,46 Sc/(kcy*fcd)+0,7*Sz/fmd+Sy/fmd= 2,02 Zwichrzenie: Smz/(kcrit*fmd)= 1,82 Krokiew koszowa 16x22cm nie spełnia warunków nośności (SGN i SGU) pod projektowanym obciążeniem i wymaga wzmocnienia. Wzmocnienie wykonać w postaci skręcenia elementu z obu stron kształtownikami walcowanymi, wg projektu wykonawczego.

12 2.2. Więźba dachowa w części północnej Schemat statyczny Obciążenia - Stałe (wsp.1,35) Ciężar własny Warstwy dachowe - 1,1 kn/m 2 Wentylatory - 3,0 kn - Zmienne (wsp. 1,50) Śnieg - 0,72 kn/m 2

13 2.2.3 Siły przekrojowe momenty zginające [kn/m] Wytężenie elementów

14 2.2.5 Wymiarowanie wybranych elementów więźby Krokiew 15x20cm Materiał: C24 Klasa użytkowania konstrukcji: 1 Odległość między przekrojami< 0,5 m STRZAŁKA UGIĘCIA f= 19,65 mm < 32,86 mm (L/200) CECHY GEOMETRYCZNE PRZEKROJU Pole przek.poprz.netto (A)= 300 cm2 Pole ścinania (bxh)= 300 cm2 Wsk.na zginanie (Wz)= 1000 cm3 (Wy)= 750 cm3 OBCIĄŻENIA OBLICZENIOWE Nrr: 1,2,4,3 Rozciąg. (Nt)= 1,509 kn Ścinanie (Vy)= 8,546 kn Ścinanie (Vx)= 0,02879 kn Zginanie (Mz)= 7,768 knm Zginanie (My)= 0,02822 knm STOPIEŃ WYKORZYSTANIA NOŚNOŚCI PRZEKROJU Rozciąganie: St/ftd= 0,01 Zginanie: Sz/fmd+0,7*Sy/fmd= 0,70 Zginanie: 0,7*Sz/fmd+Sy/fmd= 0,49 Rozciąganie+Zginanie: St/ftd+Sz/fmd+0,7*Sy/fmd= 0,71 St/ftd+0,7*Sz/fmd+Sy/fmd= 0,50 Ścinanie: tz/fvd= 0,00 Ścinanie: ty/fvd= 0,37 STATECZNOŚĆ OGÓLNA ELEMENTU - ZWICHRZENIE Długość obliczeniowa (Ld)= 6,572 m Wsp.zwichrzenia kcrit= 1 STOPIEŃ WYKORZYSTANIA NOŚNOŚCI ELEMENTU Zwichrzenie: Smz/(kcrit*fmd)= 0,70 Krokiew 15x20cm spełnia warunki nośności (SGN i SGU) pod projektowanym obciążeniem Płatew kalenicowa 16x22cm Materiał: C24 Klasa użytkowania konstrukcji: 1 Odległość między przekrojami< 0,5 m STRZAŁKA UGIĘCIA f= 14,16 mm < 31,1 mm (L/200) CECHY GEOMETRYCZNE PRZEKROJU Pole przek.poprz.netto (A)= 352 cm2 Pole ścinania (bxh)= 352 cm2 Wsk.na zginanie (Wz)= 1291 cm3 (Wy)= 939 cm3 OBCIĄŻENIA OBLICZENIOWE Nrr: 1,2,4,3 Ściskanie (Nc)= 2,049 kn Ścinanie (Vy)= 34,92 kn Ścinanie (Vx)= 1,074 kn Zginanie (Mz)= 14,71 knm Zginanie (My)= 0,2351 knm STOPIEŃ WYKORZYSTANIA NOŚNOŚCI PRZEKROJU Ściskanie: Sc/fcd= 0,01 Zginanie: Sz/fmd+0,7*Sy/fmd= 1,04 Zginanie: 0,7*Sz/fmd+Sy/fmd= 0,74 Ściskanie+Zginanie: (Sc/fcd)^2+Sz/fmd+0,7*Sy/fmd= 1,04 (Sc/fcd)^2+0,7*Sz/fmd+Sy/fmd= 0,74 Ścinanie: tz/fvd= 0,04 Ścinanie: ty/fvd= 1,29 STATECZNOŚĆ OGÓLNA ELEMENTU - WYBOCZENIE Długość pręta (Loz)= 6,22 m (Loy)= 6,22 m Wsp.dł.wyboczen. (miz)= 1 (miy)= 0,28 Smukłość pręta (l_z)= 97,94 (l_y)= 37,71 Wsp.wyboczeniowy (kc,z)= 0,3225 (kc,y)= 0,9562 STATECZNOŚĆ OGÓLNA ELEMENTU - ZWICHRZENIE

15 Długość obliczeniowa (Ld)= 6,22 m Wsp.zwichrzenia kcrit= 1 STOPIEŃ WYKORZYSTANIA NOŚNOŚCI ELEMENTU Wyboczenie: Sc/(kc*fcd)= 0,02 Wyboczenie+Zginanie: Sc/(kcz*fcd)+Sz/fmd+0,7*Sy/fmd= 1,06 Sc/(kcy*fcd)+0,7*Sz/fmd+Sy/fmd= 0,75 Zwichrzenie: Smz/(kcrit*fmd)= 1,03 Płatew kalenicowa 16x22cm nie spełnia warunków nośności (SGN i SGU) pod projektowanym obciążeniem i wymaga wzmocnienia. Wzmocnienie wykonać w postaci skręcenia elementu z obu stron kształtownikami walcowanymi, wg projektu wykonawczego. 3. Strop drewniany istniejący Schemat statyczny Do obliczeń przyjęto schemat belki wolno podpartej Obciążenia - Stałe (wsp.1,15) Ciężar własny Warstwy dachowe - 1,95 kn/m 2 - Zmienne (wsp. 1,50) użytkowe - 3,0 kn/m 2 zastępcze od ścianek działowych - 0,5 kn/m 2 maksymalna reakcja od słupka ramki stolcowej 60kN 3.3. Siły przekrojowe momenty zginające [kn/m]

16 3.4. Wymiarowanie elementu Przekrój 19x27 (L= 6,4 m) Materiał: C18 Klasa użytkowania konstrukcji: 1 Odległość między przekrojami< 0,5 m STRZAŁKA UGIĘCIA f= 56,1 mm > 32 mm (L/200) CECHY GEOMETRYCZNE PRZEKROJU Pole ścinania (bxh)= 513 cm2 Wsk.na zginanie (Wz)= 2309 cm3 OBCIĄŻENIA OBLICZENIOWE Nrr: 1,2,4,3 Ścinanie (Vy)= 21,1 kn Zginanie (Mz)= 33,55 knm STOPIEŃ WYKORZYSTANIA NOŚNOŚCI PRZEKROJU Zginanie: Sz/fmd= 1,75 Ścinanie: ty/fvd= 0,67 STATECZNOŚĆ OGÓLNA ELEMENTU - ZWICHRZENIE Zabezpieczenie przed zwichrzeniem STOPIEŃ WYKORZYSTANIA NOŚNOŚCI ELEMENTU Nośność elementu taka sama jak przekroju Istniejąca belka stropowa 19x27cm nie spełnia warunków nośności (SGN i SGU) pod projektowanym obciążeniem i wymaga wzmocnienia. 4. Wzmocnienia stropu Założono wzmocnienie stropu poprzez wstawienie pomiędzy istniejące belki drewniane 19x27cm, belek stalowych IPN 220 opartych na ścianach zewnętrznych i wewnętrznych za pomocą poduszek betonowych. Wyjątkiem są drewniane belki będące bezpośrednio obciążone słupkami ramy stolcowej, je należy wzmocnić obustronnie walcowanymi ceownikami C220 skręconymi śrubami M12 co50cm, również będą się opierać na ścianach zewnętrznych i wewnętrznych za pomocą poduszek betonowych Belka stalowa IPN 220 między istniejącymi belkami drewnianymi Schemat statyczny Obciążenia - Stałe (wsp.1,15) Ciężar własny Warstwy dachowe - 1,95 kn/m 2 - Zmienne (wsp. 1,50) użytkowe - 3,0 kn/m 2 zastępcze od ścianek działowych - 0,5 kn/m 2

17 Siły przekrojowe momenty zginające [kn/m] Wymiarowanie elementu Przekrój nr: I220 Dwuteownik walcowany (L= 6,4 m) Materiał: St3SX Odległość między przekrojami< 0,5 m STRZAŁKA UGIĘCIA (z obwiedni) f= 16,08 mm < 18,29 mm (L/350) KLASA PRZEKROJU: 1 CECHY GEOMETRYCZNE PRZEKROJU Pola na ścinanie (Avy)= 17,82 cm2 Wsk.na zginanie (Wcx)= 278,2 cm3 Wsk.na zginanie (Wtx)= 278,2 cm3 NOŚNOŚCI OBLICZENIOWE PRZEKROJU Na ścinanie (VRy)= 222,2 kn Na zginanie (MRx)= 65,8 knm (Wsp.rezerwy plastycznej (alfa_px)= 1,1) OBCIĄŻENIA OBLICZENIOWE Nrr: 1,2,4,3 Ścinanie (Vy)= 21,72 kn Zginanie (Mx)= 34,54 knm STOPIEŃ WYKORZYSTANIA NOŚNOŚCI PRZEKROJU Mx/MRx= 0,52 < 1 Nc/NRc+Mx/MRx= 0,52 < 1 Vy/VRy= 0,10 < 1 STATECZNOŚĆ OGÓLNA ELEMENTU - ZWICHRZENIE Zabezpieczenie przed zwichrzeniem; fil= 1.0 STOPIEŃ WYKORZYSTANIA NOŚNOŚCI ELEMENTU Mx/(fiL*MRx)= 0,52 < 1 Projektowana belka stropowa IPN 220 spełnia warunków nośności (SGN i SGU) pod projektowanym obciążeniem.

18 4.2. Wzmocnienie istniejącej belki drewnianej 19x27 bezpośrednio obciążonej słupkiem ramki stolcowej, poprzez skręcenie z obu stron ceownikami C Schemat statyczny Obciążenia - Stałe (wsp.1,0) maksymalna reakcja od słupka ramki stolcowej 60kN Siły przekrojowe momenty zginające [kn/m] Wymiarowanie elementu Przekrój nr: Złożony Dwa ceowniki C220 (L= 6,4 m) Materiał: St3SX Odległość między przekrojami< 0,5 m STRZAŁKA UGIĘCIA (z obwiedni) f= 18,11 mm < 18,29 mm (L/350) KLASA PRZEKROJU: 1 CECHY GEOMETRYCZNE PRZEKROJU Pola na ścinanie (Avy)= 39,6 cm2 Wsk.na zginanie (Wcx)= 489,1 cm3 Wsk.na zginanie (Wtx)= 489,1 cm3 NOŚNOŚCI OBLICZENIOWE PRZEKROJU Na ścinanie (VRy)= 493,8 kn Na zginanie (MRx)= 117,3 knm (Wsp.rezerwy plastycznej (alfa_px)= 1,115) OBCIĄŻENIA OBLICZENIOWE Nrr: 1,2,4,3 Ścinanie (Vy)= 47,77 kn Zginanie (Mx)= 84,73 knm STOPIEŃ WYKORZYSTANIA NOŚNOŚCI PRZEKROJU Mx/MRx= 0,72 < 1 Nc/NRc+Mx/MRx= 0,72 < 1 Vy/VRy= 0,10 < 1 STATECZNOŚĆ OGÓLNA ELEMENTU - ZWICHRZENIE Zabezpieczenie przed zwichrzeniem; fil= 1.0 STOPIEŃ WYKORZYSTANIA NOŚNOŚCI ELEMENTU Mx/(fiL*MRx)= 0,72 < 1 Projektowane wzmocnienie belki drewnianej, poprzez skręcenie jej dwoma ceownikami C 220 spełnia warunki nośności (SGN i SGU) pod projektowanym obciążeniem.

19 SCHEMAT KONSTRUKCYJNY STROPU PODDASZA skala 1:50 Belka drewniana 19x27cm Belka stalowa IPN 220 Belka stalowa 2x C220 Belka stalowa IPN 220 Belka drewniana 19x27cm Belka drewniana 19x27cm Belka stalowa IPN 220 Belka stalowa 260x260x10 Belka stalowa 2x C220 Belka stalowa IPN 220 UWAGA: 1. Przed rozpoczęciem prac nalezy bezwzględnie sprawdzić wymiary z natury. 2. Rysunek rozpatrywać razem z odpowiednimi rysunkami branżowymi. 3. Cześć opisowa jest integralną częścią projektu wykonawczego. UWAGI: JEDNOSTKA PROJEKTOWA MIM ARCHITEKCI ul. Dobra Ksawerów PROJEKTOWANIE I OBSŁUGA INWESTYCJI 1. DREWNIANE ELEMENTY STROPU ZABEZPIECZYĆ PRZED DEGRADACJĄ BIOLOGICZNĄ I OGNIEM POPRZEZ IMPREGNACJĘ. 2. BELKI STALOWE OPIERAĆ NA ŚCIANACH ZA POMOCĄ PODUSZEK BETONOWYCH, BELKI POŁĄCZYĆ NA PODPORZE ŚRODKOWEJ. 3. BELKI STALOWE NALEŻY ZRÓWNAĆ WIERZCHEM Z BELKAMI DREWNIANYMI, NALEŻY ZACHOWAĆ PRZESTRZEĆ ŚLEPEGO PUŁAPU W STROPIE. 4. KOLEJNOŚĆ CZYNNOŚCI ORAZ DETALE WZMACNIA STROPU W PROJEKCIE WYKONAWCZYM. 5. ROZMIESZCZENIE BELEK STROPOPWYCH MA CHARAKTER PRZYKŁADOWY, PO DOKONANIU PEŁNEJ ODKRYWKI STROPU, NALEŻY SKONTAKOWAĆ SIĘ Z PROJEKTANTEM W CELU DOKONANIA KOREKT. 6. PROJEKT NALEŻY ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z PROJEKTEM ARCHITEKTURY ORAZ Z PROJEKTAMI BRANŻOWYMI. STAL KSZTAŁTOWA S235JRG2 (St3S) ETAP PROJ. TEMAT LOKALIZACJA INWESTOR TYTUŁ RYSUNKU PROJEKTANT KONSTRUKCJI PROJEKT WYKONAWCZY Przebudowa poddasza nieużytkowego wraz ze zmianą sposobu użytkowania na cele biurowe w budynku administracyjno-biurowym NFZ w Łodzi Łódź, ul. Kopcińskiego 58, dz. nr ewid. 17/18, obr. W-23 Narodowy Fundusz Zdrowia w Łodzi, ul. Kopcińskiego 58, Łódź SCHEMAT KONSTRUKCYJNY STROPU PODDASZA mgr inż. JOLANTA MROCZKOWSKA nr upr. 78/80/WMŁ BRANŻA KONSTRUKCJA SKALA 1:50 DATA: NR RYS. K1

20 SCHEMAT WIĘŹBY DACHOWEJ skala 1:50 ramka kolankowa do wymiany ramka kolankowa do wymiany ramka kolankowa do wymiany /do wymiany /do wymiany /do wymiany belka drewniana 14x28 belka drewniana 14x28 belka drewniana 14x28 WYMIARY ELEMENTÓW WIĘŹBY DACHOWEJ: krokwie - szer cm / wys cm stolce - przekrój o bokach od 14,5 do 16cm miecze - szer / wys. 16cm półkleszcze - szer. ok. 7 / wys cm krokwie narożne/ koszowe/ płatwie ok. 16 x 22cm jętki szer. ok. 16 x wys cm nadbitki z desek 4 x 16cm UWAGA: 1. Przed rozpoczęciem prac nalezy bezwzględnie sprawdzić wymiary z natury. 2. Rysunek rozpatrywać razem z odpowiednimi rysunkami branżowymi. 3. Cześć opisowa jest integralną częścią projektu wykonawczego. UWAGI: 1. NALEŻY WYMIENIĆ WSZYSTKI SŁUPY I MIECZE Z ŚRODKOWYCH RAM STOLCOWYCH ORAZ SPĘKANE KROKWIE I PŁATWIE 2. NALEŻY WYMIENIĆ KROKWIE KOSZOWE, ZE WZGLĘDU NA GNICIE DREWNA NA PODPORACH. 3. WYMIANĘ ELENENTÓW ORAZ WZMOCNIENIE POSZCZEGÓLNYCH ELEMENTÓW WYKONAĆ WG. PROJEKTU WYKOANWCZEGO. 4. ELEMENTY WIĘŹBY DACHOWEJ NALEŻY WYKONAĆ Z DREWNA O KLASIE C24 5. DO POŁĄCZEŃ CIESIELSKICH KROKWI Z MURŁATĄ LUB JĘTKI Z KROKOWIĄ NALEŻY UŻYĆ ZŁĄCZY KONSTRUKCYJNYCH DO DREWNA (NP. TYPU BMF) 6. ELEMENTY WIĘŹBY DACHOWEJ NALEŻY WYKONAĆ Z DREWNA O KLASIE C24 7. DREWNIANE ELEMENTY WIĘŹBY DACHOOWEJ NALEŻY ZABEZPIECZYĆ PRZED DEGRADACJĄ BIOLOGICZNĄ I OGNIEM POPRZEZ IMPREGNACJĘ. 8. PROJEKT NALEŻY ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z PROJEKTEM ARCHITEKTURY ORAZ Z PROJEKTAMI BRANŻOWYMI. JEDNOSTKA PROJEKTOWA ETAP PROJ. TEMAT LOKALIZACJA INWESTOR TYTUŁ RYSUNKU PROJEKTANT KONSTRUKCJI MIM ARCHITEKCI ul. Dobra Ksawerów PROJEKTOWANIE I OBSŁUGA INWESTYCJI PROJEKT WYKONAWCZY Przebudowa poddasza nieużytkowego wraz ze zmianą sposobu użytkowania na cele biurowe w budynku administracyjno-biurowym NFZ w Łodzi Łódź, ul. Kopcińskiego 58, dz. nr ewid. 17/18, obr. W-23 Narodowy Fundusz Zdrowia w Łodzi, ul. Kopcińskiego 58, Łódź SCHEMAT WIĘŹBY DACHOWEJ mgr inż. JOLANTA MROCZKOWSKA nr upr. 78/80/WMŁ BRANŻA KONSTRUKCJA SKALA 1:50 DATA: NR RYS. K2

BUDOWA SIEDZIBY PLACÓWKI TERENOWEJ W STASZOWIE PRZY UL. MICKIEWICZA PROJEKT WYKONAWCZY - KONSTRUKCJA SPIS TREŚCI

BUDOWA SIEDZIBY PLACÓWKI TERENOWEJ W STASZOWIE PRZY UL. MICKIEWICZA PROJEKT WYKONAWCZY - KONSTRUKCJA SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI I./ OPIS TECHNICZNY II./ WYKAZY STALI III./ RYSUNKI 1K.RZUT FUNDAMENTÓW SKALA 1 : 50 2K.RZUT KONSTRUKCYJNY PARTERU SKALA 1 : 100 3K.RZUT KONSTRUKCYJNY I PIĘTRA SKALA 1 : 100 4K.RZUT KONSTRUKCYJNY

Bardziej szczegółowo

DREWNIANE WIĄZARY DACHOWE

DREWNIANE WIĄZARY DACHOWE DREWNIANE WIĄZARY DACHOWE Drewno uniwersalny materiał budowlany, przez wieki powszechnie stosowany w budownictwie jest systematycznie wypierany przez inne materiały. Są jednak elementy budynków w których

Bardziej szczegółowo

PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA BUDYNKU ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ W SKOŁYSZYNIE BRANŻA KONSTRUKCJA

PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA BUDYNKU ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ W SKOŁYSZYNIE BRANŻA KONSTRUKCJA P R O J E K T B U D O W L A N Y PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA BUDYNKU ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ W SKOŁYSZYNIE BRANŻA KONSTRUKCJA nazwa inwestycji: adres inwestycji: PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA BUDYNKU ZAKŁADU OPIEKI

Bardziej szczegółowo

1. Klasyfikacja pożarowa budynku

1. Klasyfikacja pożarowa budynku 1. Klasyfikacja pożarowa budynku Na podstawie rozporządzenia MI w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (DZU nr 75 poz. 690 z 12 kwietnia 2002 z późniejszymi

Bardziej szczegółowo

OPIS ZAWARTOŚCI I. OPINIA TECHNICZNA.

OPIS ZAWARTOŚCI I. OPINIA TECHNICZNA. OPIS ZAWARTOŚCI I.. 1. PODSTAWA OPRACOWANIA. 2. CEL I ZAKRES OPRACOWANIA. 3. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA BUDYNKU. 4. ANALIZA PRZEDMIOTU OPINII. 5. ANALIZA OBLICZENIOWA. 6. KONCEPCJA ADAPTACJI OBIEKTU. 7. WNIOSKI

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY Remontu więźby dachowej w budynku mieszkalnym w Warszawie przy ul. Długiej 24, segment A i B Część: Konstrukcje Budowlane Spis zawartości : 1. Dane ogólne 1.1. Podstawa opracowania

Bardziej szczegółowo

OBLICZENIA STATYCZNE

OBLICZENIA STATYCZNE PROJEKT BUDOWLANY ZMIANY KONSTRUKCJI DACHU W RUDZICZCE PRZY UL. WOSZCZYCKIEJ 17 1 OBLICZENIA STATYCZNE Inwestor: Gmina Suszec ul. Lipowa 1 43-267 Suszec Budowa: Rudziczka, ul. Woszczycka 17 dz. nr 298/581

Bardziej szczegółowo

Projektowanie i nadzory budowlane mgr inż. Paweł Tomicki 87 630 Skępe, ul. Pszczela 19 tel. 603 272 356 PROJEKT BUDOWLANY Obiekt: Przebudowa dachu istniejącego budynku mieszkalnego Adres: Srebrna 45, gm.

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY - ZAMIENNY

PROJEKT BUDOWLANY - ZAMIENNY PROJEKT BUDOWLANY - ZAMIENNY KONSTRUKCJA DLA INWESTYCJI PN.: ZMIANA KONSTRUKCJI DACHU WRAZ BUDOWĄ LUKARN, ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA PODDASZA NIEUŻYTKOWEGO NA POMIESZCZENIA SZPITALNE ORAZ PRZEBUDOWA BUDYNKU

Bardziej szczegółowo

SPIS ZAWARTOŚCI. 1. Opis techniczny konstrukcji str Obliczenia konstrukcyjne(fragmenty) str Rysunki konstrukcyjne str.

SPIS ZAWARTOŚCI. 1. Opis techniczny konstrukcji str Obliczenia konstrukcyjne(fragmenty) str Rysunki konstrukcyjne str. SPIS ZAWARTOŚCI 1. konstrukcji str.1-5 2. Obliczenia konstrukcyjne(fragmenty) str.6-20 3. Rysunki konstrukcyjne str.21-22 OPIS TECHNICZNY 1. PODSTAWA OPRACOWANIA. 1.1. Projekt architektoniczny 1.2. Uzgodnienia

Bardziej szczegółowo

OBLICZENIA STATYCZNE

OBLICZENIA STATYCZNE OBLICZENIA STATYCZNE do projektu budowlano wykonawczego przebudowy i modernizacji istniejącego budynku filii biblioteki w Barcicach dz. nr 303/ obr. Barcice Materiały konstrukcyjne: - beton C20/25 (dawne

Bardziej szczegółowo

EKSPERTYZA TECHNICZNA

EKSPERTYZA TECHNICZNA EKSPERTYZA TECHNICZNA Nazwa BUDYNKU GMINNEGO PRZEDSZKOLA W KRUSZYNIE Adres UL. KOŚCIELNA 70 42-282 KRUSZYNA Numery ewidencyjne działek DZIAŁKA NR EWID. 759 Inwestor GMINA KRUSZYNA UL. KMICICA 5 42-282

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA III. KONSTRUKCJA ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA CZĘŚĆ OPISOWA DANE OGÓLNE... str. ZASTOSOWANE ROZWIĄZANIA TECHNICZNE... str. OBLICZENIA... str. EKSPERTYZA TECHNICZNA DOTYCZĄCA MOŻLIWOŚCI WYKONANIA PODESTU POD AGREGATY

Bardziej szczegółowo

4.3. Stropy na belkach stalowych

4.3. Stropy na belkach stalowych 4.3. Stropy na belkach stalowych 4.3.1. Materiał nauczania Stropy na belkach stalowych były powszechnie stosowane do lat czterdziestych ubiegłego stulecia. Obecnie spotyka się je rzadko, jedynie w przy

Bardziej szczegółowo

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANY

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANY Załącznik nr 2 do SIWZ OBIEKT / ZAKRES ROBÓT TERMOMODERNIZACJA STROPODACHU BUDYNKU OFICYNA lokalizacja Orońsko, ul. Topolowa 1 PROJEKT ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANY adres INWESTOR CENTRUM RZEŹBY POLSKIEJ

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY PROJEKTU WYKONAWCZEGO

OPIS TECHNICZNY PROJEKTU WYKONAWCZEGO OPIS TECHNICZNY PROJEKTU WYKONAWCZEGO 1.Opis techniczny 1.Dane podstawowe 1.1. Przedmiot opracowania Przedmiotem opracowania jest przebudowa budynku prokuratury rejonowej Wrocław Krzyki Zachód przy ul.

Bardziej szczegółowo

OBLICZENIA STATYCZNO-WYTRZYMAŁOŚCIOWE ROZBUDOWA O GABINETY REHABILITACYJNE ORAZ PRZEBUDOWA POMIESZCZEŃ W PARTERZE BUDYNKU NZOZ W ŁAPANOWIE

OBLICZENIA STATYCZNO-WYTRZYMAŁOŚCIOWE ROZBUDOWA O GABINETY REHABILITACYJNE ORAZ PRZEBUDOWA POMIESZCZEŃ W PARTERZE BUDYNKU NZOZ W ŁAPANOWIE OBLICZENIA STATYCZNO-WYTRZYMAŁOŚCIOWE ROZBUDOWA O GABINETY REHABILITACYJNE ORAZ PRZEBUDOWA POMIESZCZEŃ W PARTERZE BUDYNKU NZOZ W ŁAPANOWIE 1. ZESTAWIENIE NORM PN -82/B - 02000 PN -82/B - 02001 PN -82/B

Bardziej szczegółowo

ORZECZENIE TECHNICZNE

ORZECZENIE TECHNICZNE 1 RODZAJ DOKUMENTACJI: ORZECZENIE TECHNICZNE Obiekt: budynek warsztatowo-biurowy Adres: Wrocław, pl. Hirszfelda 12, Ozn. geod. Obręb Południe, AM- 23, dz. nr 9,10 Inwestor: Dolnośląskie Centrum Onkologii

Bardziej szczegółowo

Kosztorys ofertowy. Rozbudowa i przebudowa budynku WDK w Chorzowie_stan surowy

Kosztorys ofertowy. Rozbudowa i przebudowa budynku WDK w Chorzowie_stan surowy Kosztorys ofertowy Chorzowie_stan Obiekt lub rodzaj robót: Roboty budowlane Lokalizacja: Chorzów Inwestor: Gmina Roźwienica 37-565 Roźwienica strona nr: 2 Ogólna charakterystyka obiektów lub robót Przedmiotem

Bardziej szczegółowo

PR0JEKT BUDOWLANY ZAMIENNY PRZEBUDOWA BUDYNKU BIURWEGO UL. BOHATERÓW GETTA WARSZAWSKIEGO 1 W SZCZECINIE

PR0JEKT BUDOWLANY ZAMIENNY PRZEBUDOWA BUDYNKU BIURWEGO UL. BOHATERÓW GETTA WARSZAWSKIEGO 1 W SZCZECINIE PR0JEKT BUDOWLANY ZAMIENNY PRZEBUDOWA BUDYNKU BIURWEGO UL. BOHATERÓW GETTA WARSZAWSKIEGO 1 W SZCZECINIE INWESTYCJA: Budynek Biurowy, SZCZECIN, UL. Bohaterów Getta Warszawskiego 1 INWESTOR: Szczecińskie

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA:

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA: ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA: PROJEKT KONSTRUKCYJNO BUDOWLANY OŚWIADCZENIE PROJEKTANTA, KOPIA UPRAWNIENIEŃ I ZAŚWIADCZENIA Z IZBY SAMORZĄDU ZAWODOWEGO PROJEKTANTA I SPRAWDZAJĄCEGO OPIS TECHNICZNY OBLICZENIA STATYCZNO

Bardziej szczegółowo

W oparciu o projekt budowlany wykonano konstrukcję dachu z drewna klejonego warstwowo w klasie Gl28c.

W oparciu o projekt budowlany wykonano konstrukcję dachu z drewna klejonego warstwowo w klasie Gl28c. 1. Część ogólna 1.1. Przedmiot opracowania Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy konstrukcji nośnej zadaszenia z drewna klejonego warstwowo hali basenowej Krytej Pływalni wraz z Zapleczem Rekreacyjno

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. 3. Charakterystyka budynku

OPIS TECHNICZNY. 3. Charakterystyka budynku OPIS TECHNICZNY 1. Podstawa opracowania 1.1. Zlecenie Zamawiającego. 1.2. Projekt architektury i projekty branżowe. 1.3. Projekt zagospodarowania terenu. 1.4. Uzgodnienia materiałowe z Zamawiającym. 1.5.

Bardziej szczegółowo

SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA

SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA Spis zawartości opracowania Opis techniczny przyjętych założeń projektowych oraz rozwiązań konstrukcyjnych Spis rysunków: - Poz.1.Nadproża stalowe...k1/1, K1/2 - Poz.2.Konstrukcja

Bardziej szczegółowo

Spis treści: I. OPIS TECHNICZNY KONSTRUKCJI...2 1. Opis stanu istniejącego konstrukcji budynku...2

Spis treści: I. OPIS TECHNICZNY KONSTRUKCJI...2 1. Opis stanu istniejącego konstrukcji budynku...2 Spis treści: I. OPIS TECHNICZNY KONSTRUKCJI...2 1. Opis stanu istniejącego konstrukcji budynku....2 1.1 Fundamenty... 2 1.2 Ściany... 2 1.2.1 Ściany piwnic... 2 1.2.2 Ściany kondygnacji nadziemnych...

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU BUDOWLANEGO BRANŻY KONSTRUKCYJNEJ

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU BUDOWLANEGO BRANŻY KONSTRUKCYJNEJ OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU BUDOWLANEGO BRANŻY KONSTRUKCYJNEJ Szpital Wojewódzki we Włocławku Oddział Ratownictwa 1.0 PODSTAWA OPRACOWANIA - Zlecenie na opracowanie dokumentacji technicznej - Projekt architektoniczy

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. 1. Przedmiot opracowania. 2. Podstawa opracowania

OPIS TECHNICZNY. 1. Przedmiot opracowania. 2. Podstawa opracowania OPIS TECHNICZNY 1. Przedmiot opracowania Opracowanie stanowi projekt budowlany branży konstrukcyjnej szybu windy osobowej wewnętrznej na cele projektu Modernizacja przebudowa pokoi bez łazienek na pokoje

Bardziej szczegółowo

EKSPERTYZA TECHNICZNA STANU KONSTRUKCJI I ELEMENTÓW BUDYNKU Z UWZGLĘDNIENIEM STANU PODŁOŻA GRUNTOWEGO

EKSPERTYZA TECHNICZNA STANU KONSTRUKCJI I ELEMENTÓW BUDYNKU Z UWZGLĘDNIENIEM STANU PODŁOŻA GRUNTOWEGO TEMAT: WYDZIELENIE POMIESZCZENIA HIGIENICZNO-SANITARNEGO, PRZEBICIE JEDNEGO OTWORU DRZWIOWEGO ORAZ ZABUDOWA JEDNEGO OTWORU DRZWIOWEGO WRAZ Z PRZEBUDOWĄ WEWNĘTRZNEJ INSTALACJI WODY, KANALIZACJI, CENTRALNEGO

Bardziej szczegółowo

Spis zawartości. 2. Analiza stanu technicznego budynku. 3. Wnioski i zalecenia

Spis zawartości. 2. Analiza stanu technicznego budynku. 3. Wnioski i zalecenia Spis zawartości 1. Dane ogólne 1.1. Przedmiot opracowania 1.2. Podstawa opracowania 1.3. Cel i zakres opracowania 1.4. Opis stanu istniejącego konstrukcji 2. Analiza stanu technicznego budynku 3. Wnioski

Bardziej szczegółowo

OPIS KONSTRUKCJI. 1. Elementy więźby dachowej należy wykonać z drewna sosnowego klasy C24 o wilgotności nie przekraczającej 12%;

OPIS KONSTRUKCJI. 1. Elementy więźby dachowej należy wykonać z drewna sosnowego klasy C24 o wilgotności nie przekraczającej 12%; OPIS KONSTRUKCJI I. UWAGI DOTYCZĄCE KONSTRUKCJI DACHOWEJ 1. Elementy więźby dachowej należy wykonać z drewna sosnowego klasy C24 o wilgotności nie przekraczającej 12%; 2. Należy stosować połączenia na

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY PROJEKTU WYKONAWCZEGO KONSTRUKCJI

OPIS TECHNICZNY PROJEKTU WYKONAWCZEGO KONSTRUKCJI OPIS TECHNICZNY PROJEKTU WYKONAWCZEGO KONSTRUKCJI OBIEKT: Budynek Zwierzętarni ul. Muszyńskiego 1 w Łodzi INWESTOR: Uniwersytet Medyczny w Łodzi Al. Kościuszki 4 JEDNOSTKA PROJEKTOWA: dr inż. Przemysław

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY OPINIA TECHNICZNA

PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY OPINIA TECHNICZNA Remont przebudowa pomieszczeń Dworca Kolejowego Warszawa Wschodnia dla PKP INTERCITY Inwestor: PKP INTERCITY PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY OPINIA TECHNICZNA Opracował: inż. Andrzej Matusiak upr. St-185/82

Bardziej szczegółowo

Ekspertyza techniczna obiektu

Ekspertyza techniczna obiektu PRO-POMIAR s.c. ul. Legionów 59, 42-200 Częstochowa NIP 949-17-67-996 IDS 151838275 34 361 61 35 fax 34 361 61 35 biuro@propomiar.com.pl www.propomiar.com.pl Ekspertyza techniczna obiektu Inwestor: Lokalizacja

Bardziej szczegółowo

Obliczenia statyczne wybranych elementów konstrukcji

Obliczenia statyczne wybranych elementów konstrukcji Obliczenia statyczne wybranych elementów konstrukcji 1. Obliczenia statyczne wybranych elementów konstrukcji 1.1. Zebranie obciążeń Obciążenia zebrano zgodnie z: PN-82/B-02000 - Obciążenia budowli. Zasady

Bardziej szczegółowo

PROFIL STUDIO ARCHITEKTONICZNE, REALIZACJA INWESTYCJI UL. ŚWIĘTOJAŃSKA 5, 44-100 GLIWICE OPINIA BUDOWLANA

PROFIL STUDIO ARCHITEKTONICZNE, REALIZACJA INWESTYCJI UL. ŚWIĘTOJAŃSKA 5, 44-100 GLIWICE OPINIA BUDOWLANA PROFIL STUDIO ARCHITEKTONICZNE, REALIZACJA INWESTYCJI UL. ŚWIĘTOJAŃSKA 5, 44-100 GLIWICE OPINIA BUDOWLANA TEMAT OPRACOWANIA: OPINIA BUDOWLANA DOTYCZĄCA. MOŻLIWOŚCI PRZEBUDOWY ODDZIAŁU NEUROCHIRURGII W

Bardziej szczegółowo

Z30 L d GL wersja "LUSTRO" z garażem po lewej stronie, technologia "szkielet drewniany"

Z30 L d GL wersja LUSTRO z garażem po lewej stronie, technologia szkielet drewniany PROJEKTY OMÓW STUIO Z5 www.z5.pl tel:7-17-12-12 tel:(22) 425-5-3 ' ' 1 57 87 57 22 8 6 1 2 3 1 4 134 178 336 612 W.. Ø Garaż 2,56 m2 22 G -,2 nawiew Ø mm 254 24 254 87 5 22 -, weranda,21 m2 496 R. @ 19,7

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY do projektu wykonawczego Budowa nowego obiektu szpitalnego na terenie Zakładu Karnego w Czarnem

OPIS TECHNICZNY do projektu wykonawczego Budowa nowego obiektu szpitalnego na terenie Zakładu Karnego w Czarnem OPIS TECHNICZNY do projektu wykonawczego Budowa nowego obiektu szpitalnego na terenie Zakładu Karnego w Czarnem 1. Przedmiot opracowania. Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy wolnostojącego

Bardziej szczegółowo

Zawartość opracowania

Zawartość opracowania Obiekt: Inwestor: PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY (E184/12/KD/WY/11) Budowa Sali Sportowej wraz z Częścią Dydaktyczną w Śniadowie Urząd Gminy w Śniadowie ul. Ostrołęcka 11 18-411 Śniadowo Miejsce realizacji:

Bardziej szczegółowo

OCENA TECHNICZNA. STANU TECHNICZNEGO BUDYNKU NR 1 Wojskowego Szpitala Klinicznego NR 4 we Wrocławiu

OCENA TECHNICZNA. STANU TECHNICZNEGO BUDYNKU NR 1 Wojskowego Szpitala Klinicznego NR 4 we Wrocławiu OCENA TECHNICZNA STANU TECHNICZNEGO BUDYNKU NR 1 Wojskowego Szpitala Klinicznego NR 4 we Wrocławiu dla zakresie adaptacji pomieszczeń dla utworzenia R Kardiologicznej 2p w części IV Budynku NR 1 DOTYCZY

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY KONSTRUKCJI

PROJEKT BUDOWLANY KONSTRUKCJI Projekt: Przebudowa i adaptacja z przeznaczeniem na oddziały przedszkolne budynku szkoły Strona: 1 Opole, czerwiec 2015r. PROJEKT BUDOWLANY KONSTRUKCJI NAZWA INWESTYCJI: ADRES INWESTYCJI: INWESTOR: PRZEBUDOWA

Bardziej szczegółowo

EKSPERTYZA TECHNICZNA-KONSTRUKCYJNA stanu konstrukcji i elementów budynku

EKSPERTYZA TECHNICZNA-KONSTRUKCYJNA stanu konstrukcji i elementów budynku EKSPERTYZA TECHNICZNA-KONSTRUKCYJNA stanu konstrukcji i elementów budynku TEMAT MODERNIZACJA POMIESZCZENIA RTG INWESTOR JEDNOSTKA PROJEKTOWA SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ 32-100 PROSZOWICE,

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. URBIS Spółka z o.o. Gniezno ul. Chrobrego 24/25 Komórka Nadzoru i Dokumentacji DOBUDOWA POMIESZCZEŃ WC W MIESZKANIACH ISTNIEJĄCYCH

PROJEKT BUDOWLANY. URBIS Spółka z o.o. Gniezno ul. Chrobrego 24/25 Komórka Nadzoru i Dokumentacji DOBUDOWA POMIESZCZEŃ WC W MIESZKANIACH ISTNIEJĄCYCH URBIS Spółka z o.o. Gniezno ul. Chrobrego 24/25 Komórka Nadzoru i Dokumentacji PROJEKT BUDOWLANY TEMAT: DOBUDOWA POMIESZCZEŃ WC W MIESZKANIACH ISTNIEJĄCYCH ADRES: GNIEZNO, UL. LIBELTA 56 DZIAŁKA 4 ark.

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA CZĘŚĆ OPISOWA ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA 1. Przedmiot opracowania 2. Podstawa opracowania 3. Dane ogólne 4. Warunki gruntowo-wodne 5. Kategoria geotechniczna obiektu 6. Fundamenty i posadowienie 7. Układ konstrukcyjny

Bardziej szczegółowo

Rozbudowa istniejącego budynku Szkoły Podstawowej w Krośnie budynek nr 2 w Mosinie, ul. Krasickiego 16, 62-050 Mosina; nr ew.

Rozbudowa istniejącego budynku Szkoły Podstawowej w Krośnie budynek nr 2 w Mosinie, ul. Krasickiego 16, 62-050 Mosina; nr ew. Temat: KONSTRUKCJA PRACOWNIA PROJEKTOWA: 93-312 Łódź, ul. Tuszyńska 155 K/01 SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA Branża: KONSTRUKCJA 1. OPIS TECHNICZNY KONSTRUKCJI - str. K/02-K/09 2. RYSUNKI Lp. Przedmiot rysunku

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY KONSTRUKCJA do projektu wykonawczego Modernizacja i adaptacja pomieszczeń budynków Wydziału Chemicznego na nowoczesne laboratoria

OPIS TECHNICZNY KONSTRUKCJA do projektu wykonawczego Modernizacja i adaptacja pomieszczeń budynków Wydziału Chemicznego na nowoczesne laboratoria OPIS TECHNICZNY KONSTRUKCJA do projektu wykonawczego Modernizacja i adaptacja pomieszczeń budynków Wydziału Chemicznego na nowoczesne laboratoria naukowe 1 1.1 Podstawa opracowania - Projekt architektoniczno

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY etap III, pomieszczenia w piwnicy

PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY etap III, pomieszczenia w piwnicy Remont przebudowa pomieszczeń Dworca Kolejowego Warszawa Wschodnia dla PKP INTERCITY Inwestor: PKP INTERCITY PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY etap III, pomieszczenia w piwnicy Część 4 - Konstrukcja Zespół

Bardziej szczegółowo

1 Inwestor : Gmina Nidzica Pl. Wolności 1 13-100 Nidzica

1 Inwestor : Gmina Nidzica Pl. Wolności 1 13-100 Nidzica strona : 1 Inwestor : Gmina Nidzica Pl. Wolności 1 13-100 Nidzica INWENTARYZACJA BUDOWLANA DACHU Obiekt : Budynek mieszkalny, wielorodzinny w Nidzicy Adres : Nidzica, ul. Warszawska 5 Opracowali ; Roboty

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOWANIE KONSTRUKCJI STALOWYCH WEDŁUG EUROKODÓW.

PROJEKTOWANIE KONSTRUKCJI STALOWYCH WEDŁUG EUROKODÓW. PROJEKTOWANIE KONSTRUKCJI STALOWYCH WEDŁUG EUROKODÓW. 1 Wiadomości wstępne 1.1 Zakres zastosowania stali do konstrukcji 1.2 Korzyści z zastosowania stali do konstrukcji 1.3 Podstawowe części i elementy

Bardziej szczegółowo

REMONT, ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA BUDYNKU OPIS TECHNICZNY CZĘŚĆ KONSTRUKCYJNO BUDOWLANA

REMONT, ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA BUDYNKU OPIS TECHNICZNY CZĘŚĆ KONSTRUKCYJNO BUDOWLANA OPIS TECHNICZNY CZĘŚĆ KONSTRUKCYJNO BUDOWLANA 1. ZAKRES OPRACOWANIA Niniejsze opracowanie dotyczy remontu, rozbudowy i przebudowy budynku remizy OSP w Lubzinie w zakresie konstrukcyjnym. Zawiera rozwiązania

Bardziej szczegółowo

PB PRZEBUDOWA SZYBU WINDOWEGO, Radna 9, SM RADNA 2014.05 Nr 1417 PRZEBUDOWA SZYBU WINDOWEGO. Ul. RADNA 9 WARSZAWA PROJEKT BUDOWLANY KONSTRUKCJA

PB PRZEBUDOWA SZYBU WINDOWEGO, Radna 9, SM RADNA 2014.05 Nr 1417 PRZEBUDOWA SZYBU WINDOWEGO. Ul. RADNA 9 WARSZAWA PROJEKT BUDOWLANY KONSTRUKCJA PRZEBUDOWA SZYBU WINDOWEGO Ul. RADNA 9 WARSZAWA PROJEKT BUDOWLANY NAZWA INWESTYCJI: Przebudowa szybu windowego INWESTOR: Spółdzielnia Mieszkaniowa Radna, ul. Radna 15a, 00-341 Warszawa ADRES INWESTYCJI:

Bardziej szczegółowo

budynków NR 12 i NR 1

budynków NR 12 i NR 1 KONCEPCJA ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANA budynków NR 12 i NR 1 INWESTOR (ZAMAWIAJĄCY): ADRES OBIEKTÓW: EC1 ŁÓDŹ MIASTO KULTURY 90-022022 Łódź ul. Targowa 1/3 AUTORZY OPRACOWANIA: mgr inż. Dariusz Dolecki UPR

Bardziej szczegółowo

Inwentaryzacja pomiarowo-rysunkowa budynku obory, ocena stanu technicznego

Inwentaryzacja pomiarowo-rysunkowa budynku obory, ocena stanu technicznego Jednostka projektowa PRZEDMIOT OPRACOWANIA Usługi Ogólnobudowlane Daniela Maciejewska, 64-300 Nowy Tomyśl, ul. M. Curie-Skłodowskiej 8 tel. 64 44-23-437 0-607-583-697 Inwentaryzacja pomiarowo-rysunkowa

Bardziej szczegółowo

KONSTRUKCJA PROJEKT BUDOWLANY SWK/0019/POOK/08 11.2013. Opracowała : --- 11.2013. Sprawdził : Witold Korus

KONSTRUKCJA PROJEKT BUDOWLANY SWK/0019/POOK/08 11.2013. Opracowała : --- 11.2013. Sprawdził : Witold Korus PROJEKT BUDOWLANY KONSTRUKCJA Zespół autorski : Stanowisko Imię i nazwisko uprawnienia podpis Data Projektował : inż. Krzysztof Oleś SWK/0019/POOK/08 11.2013 Opracowała : Sprawdził : uprawnienia do projektowania

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA MONTAŻU STROPU GĘSTOŻEBROWEGO TERIVA

INSTRUKCJA MONTAŻU STROPU GĘSTOŻEBROWEGO TERIVA TERIVA INSTRUKCJA MONTAŻU STROPU GĘSTOŻEBROWEGO TERIVA ŻABI RÓG 140, 14-300 Morąg tel.: (0-89) 757 14 60, fax: (0-89) 757 11 01 Internet: http://www.tech-bet.pl e-mail: biuro@tech-bet.pl CHARAKTERYSTYKA

Bardziej szczegółowo

RYSUNKI WYKONAWCZE W ZAKRESIE FUNDAMENTÓW DO PROJEKTU ROZBUDOWY BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ O FUNKCJE PRZEDSZKOLA. Gmina Tłuszcz

RYSUNKI WYKONAWCZE W ZAKRESIE FUNDAMENTÓW DO PROJEKTU ROZBUDOWY BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ O FUNKCJE PRZEDSZKOLA. Gmina Tłuszcz JSP B I U R O PROJEKTÓW RYSUNKI WYKONAWCZE W ZAKRESIE FUNDAMENTÓW DO PROJEKTU ROZBUDOWY BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ O FUNKCJE PRZEDSZKOLA Inwestor: Gmina Tłuszcz Adres inwestora: 05-240 Tłuszcz ul. Warszawska

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY BRANŻA KONSTRUKCYJNA

OPIS TECHNICZNY BRANŻA KONSTRUKCYJNA OPIS TECHNICZNY BRANŻA KONSTRUKCYJNA 1. Podstawa opracowania. - podkłady architektoniczno-budowlane; - Polskie Normy Budowlane; - Opinia geotechniczna dla ustalenia warunków gruntowo-wodnych pod planowaną

Bardziej szczegółowo

Przebudowa wejścia do budynku ZSP Nr 2 w Mysłowicach przy ul. Pocztowej 20

Przebudowa wejścia do budynku ZSP Nr 2 w Mysłowicach przy ul. Pocztowej 20 PROJEKT KONSTRUKCYJNY dla zamierzenia inwestycyjnego p.n.: Przebudowa wejścia do budynku ZSP Nr 2 w Mysłowicach przy ul. Pocztowej 20 1. Podstawa opracowania: 1.1. Zlecenie Inwestora. 1.2. Projekt architektoniczny.

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY MODERNIZACJI BUDYNKU A CENTRUM KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO

PROJEKT WYKONAWCZY MODERNIZACJI BUDYNKU A CENTRUM KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO ARC-KONS PRACOWNIA PROJEKTOWANIA KONSTRUKCJI BUDOWLANYCH mgr inż. Janusz OLEJNICZAK * PROJEKT WYKONAWCZY MODERNIZACJI BUDYNKU A CENTRUM KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO Temat: Modernizacja budynku A Centrum Kształcenia

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOWANIE ARCHITEKTONICZNE ANNA KONDEJ 26-600 RADOM ul. Komunalna 143 e-mail: kondej@dzierzkow.net

PROJEKTOWANIE ARCHITEKTONICZNE ANNA KONDEJ 26-600 RADOM ul. Komunalna 143 e-mail: kondej@dzierzkow.net PROJEKTOWANIE ARCHITEKTONICZNE ANNA KONDEJ 26-600 RADOM ul. Komunalna 143 e-mail: kondej@dzierzkow.net PROJEKT BUDOWLANY PRZEBUDOWY POSADZEK KORYTARZY I KLATEK SCHODOWYCH W PAWILONIE C DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ

Bardziej szczegółowo

Projekt Wykonawczy. Konstrukcja Projekt przebudowy [modernizacji] Miejskiej Oczyszczalni Ścieków przy ulicy Lipowej w Twardogórze, działka nr 4/4, AM -22 Projekt Wykonawczy KONSTRUKCJA A. Opis techniczny

Bardziej szczegółowo

Budynek nr 9. Trybuna Sędziowska

Budynek nr 9. Trybuna Sędziowska Budynek nr 9. Trybuna Sędziowska Opis techniczny do Projektu Wykonawczego Konstrukcji 1. Niniejszy Projekt Wykonawczy Konstrukcji sporządzono zgodnie z wymaganiami Rozporządzenia Ministra Infrastruktury

Bardziej szczegółowo

ADAPTACJA PIWNIC NA CELE WYSTAWIENNICZE

ADAPTACJA PIWNIC NA CELE WYSTAWIENNICZE Przedmiar robót Termomodernizacja budynku Oficyny Dworskiej Poręba Wielka 4 z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii ZADANIE CZĘŚCIOWE NR 1 "PRZYWRÓCENIE HISTORYCZNEJ BRYŁY DACHU BUDYNKU" Budowa: Oficyna

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY PRZEBUDOWY POMIESZCZEŃ BIUROWYCH NA ARCHIWA W BUDYNKU PROKURATURY REJONOWEJ W KRAKOWIE OS. STALOWE 16D

PROJEKT BUDOWLANY PRZEBUDOWY POMIESZCZEŃ BIUROWYCH NA ARCHIWA W BUDYNKU PROKURATURY REJONOWEJ W KRAKOWIE OS. STALOWE 16D PROJEKT BUDOWLANY PRZEBUDOWY POMIESZCZEŃ BIUROWYCH NA ARCHIWA W BUDYNKU PROKURATURY REJONOWEJ W KRAKOWIE OS. STALOWE 16D INWESTOR: PROKURATURA OKRĘGOWA W KRAKOWIE ul. MOSIĘŻNICZA 2, 30 965 KRAKÓW OPRACOWAŁ:

Bardziej szczegółowo

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY Pracownia Projektowa ARCHITEKT mgr inż.arch. Janusz Rotko email: rotkoj@wp. p l PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY Inwestor: Obiekt: Temat: Branża: URZĄD GMINY ROPA ROPA 733, 38-312 ROPA BUDYNEK WIEJSKIEGO

Bardziej szczegółowo

EKSPERTYZA TECHNICZNA

EKSPERTYZA TECHNICZNA Widok elewacji południowej EKSPERTYZA TECHNICZNA dotycząca przebudowy pomieszczeń w budynku transformatorowni w pawilonie D-10 AGH, ul.reymonta 19, Kraków oraz wpływu planowanej inwestycji na istniejące

Bardziej szczegółowo

INWENTARYZACJA FOTOGRAFICZNA

INWENTARYZACJA FOTOGRAFICZNA PROJEKT BUDOWLANY REMONTU DACHU W BUDYNKU MIESZKALNYM WIELORODZINNYM W POZNANIU PRZY ULICY KOLEJOWEJ 17 INWENTARYZACJA FOTOGRAFICZNA ARCHITEKTURA INWESTOR: Wspólnota Mieszkaniowa ul. Kolejowa 17; 60-717

Bardziej szczegółowo

E K S P E R T Y Z A B U DO W L A N A

E K S P E R T Y Z A B U DO W L A N A RODZAJ OPRACOWANIA : E K S P E R T Y Z A B U DO W L A N A PRZEDSIĘWZIĘCIE rozbudowa i nadbudowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego położonego w Międzyzdrojach przy ul. Marii Skłodowskiej Curie 41, (działki

Bardziej szczegółowo

OŚWIADCZENIE. Na podstawie art. 20 ust.4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane /jednolity tekst Dz.U.z 2010 r nr 243 poz.

OŚWIADCZENIE. Na podstawie art. 20 ust.4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane /jednolity tekst Dz.U.z 2010 r nr 243 poz. OŚWIADCZENIE Na podstawie art. 20 ust.4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane /jednolity tekst Dz.U.z 2010 r nr 243 poz.1623/ OŚWIADCZAM że projekt budowlany ZADASZENIA NAD WEJŚCIEM DO ŚWIETLCY

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA DO PROJEKTU BUDOWLANEGO CZĘŚĆ KONSTRUKCYJNA

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA DO PROJEKTU BUDOWLANEGO CZĘŚĆ KONSTRUKCYJNA ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA DO PROJEKTU BUDOWLANEGO CZĘŚĆ KONSTRUKCYJNA I. Opis techniczny II. Część rysunkowa III. rys. K.0 Rzut fundamentów rys. K.02 Elementy konstrukcyjne przyziemia. Konstrukcja stropów

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA. 1. Dane podstawowe 1.1. Podstawa i zakres opracowania

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA. 1. Dane podstawowe 1.1. Podstawa i zakres opracowania ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA 1. Dane podstawowe 1.1. Podstawa i zakres opracowania 2. Opis techniczny 2.1. Opis stanu istniejącego 2.2. Opis elementów projektowanej konstrukcji 2.2.1. Naprawa pęknięć ścian 2.2.2.

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY MIEJSCOWOŚĆ: TARNÓW. DZIAŁKA NR: 1/297, 1/299 obr. [0200] MAŁOPOLSKA IZBA ROLNICZA UL. KRAKOWIAKÓW 45a/15 31-964 KRAKÓW

PROJEKT WYKONAWCZY MIEJSCOWOŚĆ: TARNÓW. DZIAŁKA NR: 1/297, 1/299 obr. [0200] MAŁOPOLSKA IZBA ROLNICZA UL. KRAKOWIAKÓW 45a/15 31-964 KRAKÓW PROJEKT WYKONAWCZY BRANŻA: OBIEKT: KONSTRUKCJA BUDOWA BUDYNKU ADMINISTRACYJNO-USŁUGOWEGO WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TOWARZYSZĄCĄ I UTWARDZENIEM TERENU NA DZIAŁKACH NR 1/297, 1/299 ORAZ BUDOWA ZJAZDU PUBLICZNEGO

Bardziej szczegółowo

EKSPERTYZA TECHNICZNA

EKSPERTYZA TECHNICZNA inż. Andrzej Rybarczyk Usługi Projektowe i Nadzory Budowlane 71-245 Szczecin ul. Szafera Władysława 18/16 tel./fax ++ 48 91 43-27-298 e-mail:arprojekt@pro.onet.pl Oświadczenie projektantów: Ja niżej podpisany

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO- WYKONAWCZY DOCIEPLENIA I KOLORYSTYKI BUDYNKU WIELORODZINNEGO DOBUDOWA KOTŁOWNI

PROJEKT BUDOWLANO- WYKONAWCZY DOCIEPLENIA I KOLORYSTYKI BUDYNKU WIELORODZINNEGO DOBUDOWA KOTŁOWNI FIRMA INśYNIERSKA ZG-TENSOR 43-512 Janowice, ul. Janowicka 96 tel. 0600995514, fax: (0..32) 2141745 e-mail: zg-tensor@o2.pl Inwestycja: PROJEKT BUDOWLANO- WYKONAWCZY DOCIEPLENIA I KOLORYSTYKI BUDYNKU WIELORODZINNEGO

Bardziej szczegółowo

Zakład Konstrukcji Żelbetowych SŁAWOMIR GUT. Nr albumu: 79983 Kierunek studiów: Budownictwo Studia I stopnia stacjonarne

Zakład Konstrukcji Żelbetowych SŁAWOMIR GUT. Nr albumu: 79983 Kierunek studiów: Budownictwo Studia I stopnia stacjonarne Zakład Konstrukcji Żelbetowych SŁAWOMIR GUT Nr albumu: 79983 Kierunek studiów: Budownictwo Studia I stopnia stacjonarne PROJEKT WYBRANYCH ELEMENTÓW KONSTRUKCJI ŻELBETOWEJ BUDYNKU BIUROWEGO DESIGN FOR SELECTED

Bardziej szczegółowo

Hale o konstrukcji słupowo-ryglowej

Hale o konstrukcji słupowo-ryglowej Hale o konstrukcji słupowo-ryglowej SCHEMATY KONSTRUKCYJNE Elementy konstrukcji hal z transportem podpartym: - prefabrykowane, żelbetowe płyty dachowe zmonolityzowane w sztywne tarcze lub przekrycie lekkie

Bardziej szczegółowo

Pomoce dydaktyczne: normy: [1] norma PN-EN 1991-1-1 Oddziaływania na konstrukcje. Oddziaływania ogólne. Ciężar objętościowy, ciężar własny, obciążenia użytkowe w budynkach. [] norma PN-EN 1991-1-3 Oddziaływania

Bardziej szczegółowo

Opis do projektu konstrukcyjnego budynku Hotelowca

Opis do projektu konstrukcyjnego budynku Hotelowca Opis do projektu konstrukcyjnego budynku Hotelowca 1. Podstawa opracowania: -projekt architektoniczny budynku wykonany przez mgr inż. arch. Krzysztofa Degórskiego - inwentaryzacja budynku części istniejącej

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY VI.2012 PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA KOTŁOWNI OLEJOWEJ NA ŹRÓDŁA ODNAWIALNE BIOMASA I PELET NA DZIAŁKACH O NR EWID

PROJEKT WYKONAWCZY VI.2012 PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA KOTŁOWNI OLEJOWEJ NA ŹRÓDŁA ODNAWIALNE BIOMASA I PELET NA DZIAŁKACH O NR EWID Spis treści 1.Podstawa i zakres opracowania projektu. 2.Projekt wykonawczy- branża architektoniczna. 2.1.Przedmiot inwestycji. 2.2.Projekt zagospodarowania terenu. 2.3.Zestawienie powierzchni i kubatury.

Bardziej szczegółowo

TECHNOLOGIA i ORGANIZACJA ROBÓT MUROWYCH W BUDOWNICTWIE

TECHNOLOGIA i ORGANIZACJA ROBÓT MUROWYCH W BUDOWNICTWIE Wykład 9: Wykład 10 Podstawy realizacji robót murowych i stropowych. Stosowane technologie wykonania elementów murowanych w konstrukcjach obiektów, przegląd rozwiązań materiałowotechnologicznych (a) materiały

Bardziej szczegółowo

PRZEBUDOWY DACHU BUDYNKU

PRZEBUDOWY DACHU BUDYNKU PRACOWNIA PROJEKTOWA ARCHITEKTURY I BUDOWNICTWA ATLANT Jan Koperkiewicz, 82-300 Elbląg, ul. Prusa 3B/6 NIP 578 102 14 41 tel./fax (055) 235 47 25 REGON 170049655 e-mail: jankoperkiweicz@wp.pl PROJEKT BUDOWLANY

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY

PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY USŁUGI PROJEKTOWE ADAM KOJAT AL. BOH. WARSZAWY 15/16, 70 370 SZCZECIN tel. 605 229 901 e-mail: akojat@wp.pl EKSPERTYZA TECHNICZNA dot. stanu technicznego konstrukcji i elementów budynku Wydziału Inżynierii

Bardziej szczegółowo

OPIS ZAWARTOŚCI 1. RZUT FUNDAMENTÓW. SKALA 1:50 2. RZUT ELEMENTÓW KONSTRUKCYJNYCH PRZYZIEMIA. SKALA 1:50 3. RZUT STROPU NAD PRZYZIEMIEM.

OPIS ZAWARTOŚCI 1. RZUT FUNDAMENTÓW. SKALA 1:50 2. RZUT ELEMENTÓW KONSTRUKCYJNYCH PRZYZIEMIA. SKALA 1:50 3. RZUT STROPU NAD PRZYZIEMIEM. OPIS ZAWARTOŚCI I. OPIS TECHNICZNY. II. CZĘŚĆ RYSUNKOWA. 1. RZUT FUNDAMENTÓW. SKALA 1:50 2. RZUT ELEMENTÓW KONSTRUKCYJNYCH PRZYZIEMIA. SKALA 1:50 3. RZUT STROPU NAD PRZYZIEMIEM. SKALA 1:50 4. PRZEKRÓJ

Bardziej szczegółowo

EKSPERTYZA TECHNICZNA

EKSPERTYZA TECHNICZNA EKSPETYZA TECHNICZNA o stanie technicznym budynku administracyjnego w Kędzierzynie-Koźlu Pl. Wolności 1 1. PODSTAWA OPACOWANIA - Umowa nr 24/2009 z dnia 29.05.2009 r., - 2. PZEDIOT I CEL OPACOWANIA Przedmiotem

Bardziej szczegółowo

Strop Teriva 4.01 z wypełnieniem elementami SKB

Strop Teriva 4.01 z wypełnieniem elementami SKB Strop Teriva 4.01 z wypełnieniem elementami SKB Śniadowo 2011 1. Opis oraz parametry techniczne - stropu, elementów składowych (elementy SKB, belki) Strop gęstożebrowy Teriva 4,0/1 z elementami SKB przeznaczony

Bardziej szczegółowo

4. Opis szczegółowy robót w budynku istniejącym

4. Opis szczegółowy robót w budynku istniejącym OPIS TECHNICZNY KONSTRUKCJA 1. Przedmiot z zakres opracowania Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlano wykonawczy konstrukcji adaptacji i modernizacji budynku głównego Oddziału Leczniczo

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY KONSTRUKCJA

PROJEKT BUDOWLANY KONSTRUKCJA Pracownia Usług Projektowych i Inwestycyjnych KONSTRUKTOR inż. Rajmund Scheffler ul. Brodzińskiego 15 33-100 Tarnów PROJEKT BUDOWLANY KONSTRUKCJA TEMAT: ADRES: INWESTOR: MINI PRZYSTAŃ ŻEGLARSKA EKOMARINA

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. branża: architektura, konstrukcje. Adaptacja w części pomieszczeń pokoi podlegającej na utworzeniu sanitariatów

PROJEKT BUDOWLANY. branża: architektura, konstrukcje. Adaptacja w części pomieszczeń pokoi podlegającej na utworzeniu sanitariatów PROJEKT BUDOWLANY branża: architektura, konstrukcje 1. Przedmiot inwestycji: Adaptacja w części pomieszczeń pokoi podlegającej na utworzeniu sanitariatów 2. Adres inwestycji: Sandomierz działka o nr ewid.

Bardziej szczegółowo

PROJEKT MODERNIZACJI PRZEDSZKOLA NR 7 (blok 307) W LEGIONOWIE architektura i konstrukcja

PROJEKT MODERNIZACJI PRZEDSZKOLA NR 7 (blok 307) W LEGIONOWIE architektura i konstrukcja PROJEKT MODERNIZACJI PRZEDSZKOLA NR 7 (blok 307) W LEGIONOWIE architektura i konstrukcja INWESTOR URZĄD MIEJSKI W LEGIONOWIE 05-120 LEGIONOWO, ul. Piłsudskiego 3 ADRES BUDOWY Legionowo, ul. Husarska AUTORZY

Bardziej szczegółowo

MODERNIZACJA ELEWACJI WRAZ Z DOCIEPLENIEM ORAZ MODERNIZACJA KLATKI SCHODOWEJ LOKALIZACJA: ULICA DWORCOWA 5 DZIAŁKA NR 413/3

MODERNIZACJA ELEWACJI WRAZ Z DOCIEPLENIEM ORAZ MODERNIZACJA KLATKI SCHODOWEJ LOKALIZACJA: ULICA DWORCOWA 5 DZIAŁKA NR 413/3 PROJEKT WYKONAWCZY MODERNIZACJA ELEWACJI WRAZ Z DOCIEPLENIEM ORAZ MODERNIZACJA KLATKI SCHODOWEJ LOKALIZACJA: ULICA DWORCOWA 5 DZIAŁKA NR 413/3 OBIEKT: INWESTOR: MIEJSKO GMINNY OŚRODEK KULTURY, SPORTU I

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY ZAMIENNY WZMOCNIENIA KONSTRUKCJI WSPORCZEJ TRYBUN A I B -tenisowy klub LEGIA przy ul. Myśliwieckiej 4a w Warszawie

PROJEKT WYKONAWCZY ZAMIENNY WZMOCNIENIA KONSTRUKCJI WSPORCZEJ TRYBUN A I B -tenisowy klub LEGIA przy ul. Myśliwieckiej 4a w Warszawie PROJEKT WYKONAWCZY ZAMIENNY WZMOCNIENIA KONSTRUKCJI WSPORCZEJ TRYBUN A I B -tenisowy klub LEGIA przy ul. Myśliwieckiej 4a w Warszawie Inwestor: Zarząd Mienia m. ST. W-wy ul. Jana Kazimierza 62 01-248 Warszawa

Bardziej szczegółowo

Spis treści opracowania

Spis treści opracowania Spis treści opracowania 1 Dane ogólne 1.1 Podstawa wykonania projektu 1.2 Przedmiot i zakres projektu 1.3 Wykorzystana dokumentacja 1.4 Wizje lokalne 2. Uwarunkowania wykonania projektu. 3 Opis przyjętego

Bardziej szczegółowo

SPIS ZAWARTOŚCI OPISU TECHNICZNEGO

SPIS ZAWARTOŚCI OPISU TECHNICZNEGO 134.12-05 Strona 1 z 14 SPIS ZAWARTOŚCI OPISU TECHNICZNEGO DLA PROJEKTU REWITALIZACJI - REMONTU I PRZEBUDOWY BUDYNKU MAGAZYNU TEATRU IM. JULIUSZA ROZBUDOWĄ CZĘŚCI PODDASZA, BUDOWĄ INSTALACJI WEWNĘTRZNYCH:

Bardziej szczegółowo

PROJEKT KONSTRUKCYJNO- BUDOWLANY

PROJEKT KONSTRUKCYJNO- BUDOWLANY PROJEKT KONSTRUKCYJNO- BUDOWLANY BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY ROZBUDOWA BUDYNKU MIESZKALNO-USŁUGOWEGO ADAPTACJA ISTNIEJĄCYCH POMIESZCZEŃ INWESTOR : Gmina Woźniki ul. Rynek 11 42-289 Woźniki ADRES BUDOWY

Bardziej szczegółowo

Opinia Techniczna konstrukcji dachu oraz pokrycia

Opinia Techniczna konstrukcji dachu oraz pokrycia Opinia Techniczna konstrukcji dachu oraz pokrycia Lokalizacja: Szkoła im Marii Konopnickiej 42-290 Blachownia ul. Sienkiewicza 8 Inwestor: Szkoła Podstawowa Nr l im. M. Konopnickiej 42-290 Blachownia ul.

Bardziej szczegółowo

PROJEKT KONSTRUKCYJNY

PROJEKT KONSTRUKCYJNY egz. PROJEKT WYKONAWCZY ROZBUDOWA Z PRZEBUDOWĄ BUDYNKU USŁUGOWEGO KUCHNI ZE STOŁÓWKĄ Z PRZEZNACZENIEM NA GASTROTERAPIĘ PRACOWNIA KULINARNA Z PRZEBUDOWĄ I ADAPTACJĄ POMIESZCZEŃ PODDASZA NA MIESZKANIA AKTYWIZACYJNE

Bardziej szczegółowo

0,3 0,2 0,1. m o d u s PDK/0002/POOK/12

0,3 0,2 0,1. m o d u s PDK/0002/POOK/12 0,3 0,2 0,1 m o d u s PDK/0002/POOK/12 0,3 0,2 0,1 m o d u s PDK/0002/POOK/12 0,2 0,1 m o d u s PDK/0002/POOK/12 m o d u s PDK/0002/POOK/12 STRONA: 2. Spis treści Opis techniczny 1. Przedmiot i zakres

Bardziej szczegółowo

EKSPERTYZA TECHNICZNA

EKSPERTYZA TECHNICZNA EKSPERTYZA TECHNICZNA Przedmiot: Zakres: Budynek Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 3 w Gliwicach Ocena stanu technicznego w nawiązaniu do planowanej przebudowy. Lokalizacja: 44-100 Gliwice ul. Wróblewskiego

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU BUDOWLANEGO REMONTU POMIESZCZEŃ W BUDYNKU ODDZIALU IMGW W POZNANIU UL. DĄBROWSKIEGO 174/176

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU BUDOWLANEGO REMONTU POMIESZCZEŃ W BUDYNKU ODDZIALU IMGW W POZNANIU UL. DĄBROWSKIEGO 174/176 OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU BUDOWLANEGO REMONTU POMIESZCZEŃ W BUDYNKU ODDZIALU IMGW W POZNANIU UL. DĄBROWSKIEGO 174/176 1. PODSTAWY OPRACOWANIA 1.1. Program inwestycji przedstawiony i omówiony z inwestorem.

Bardziej szczegółowo

REMONT WIEśY WROCŁAWSKIEJ T E C H N I C Z N Y CZĘŚCI KONSTRUKCYJNEJ

REMONT WIEśY WROCŁAWSKIEJ T E C H N I C Z N Y CZĘŚCI KONSTRUKCYJNEJ REMONT WIEśY WROCŁAWSKIEJ O P I S T E C H N I C Z N Y CZĘŚCI KONSTRUKCYJNEJ 1. Przedmiot opracowania: Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany konstrukcji dotyczący remontu WieŜy Wrocławskiej. Stadium

Bardziej szczegółowo

I. OPIS TECHNICZNY. RYSUNKI KONSTRUKCYJNE. OBLICZENIA STATYCZNE. Opracowanie zawiera:

I. OPIS TECHNICZNY. RYSUNKI KONSTRUKCYJNE. OBLICZENIA STATYCZNE. Opracowanie zawiera: Opracowanie zawiera: I. OPIS TECHNICZNY. 1. Podstawa opracowania, 2. Przedmiot, cel i zakres opracowania, 3. Materiały wykorzystane do opracowania, 4. Warunki gruntowo wodne, 5. Ogólny opis budynku, 6.

Bardziej szczegółowo