C. PROJEKT WYKONAWCZY KONSTRUKCJI

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "C. PROJEKT WYKONAWCZY KONSTRUKCJI"

Transkrypt

1 C. PROJEKT WYKONAWCZY KONSTRUKCJI przebudowy poddasza nieużytkowego wraz ze zmianą sposobu użytkowania na cele biurowe w budynku administracyjno-biurowym NFZ w Łodzi, położonym przy ul. Kopcińskiego 58, dz. nr 17/18, obr. W-23 branża: konstrukcja Inwestor : Narodowy Fundusz Zdrowia w Łodzi ul. Kopcińskiego 58, Łódź Zawartość opracowania: I. Orzeczenie o stanie technicznym budynku 1. Wstęp 2. Opis ogólny 3. Stan techniczny elementów budynku 4. Wnioski i zalecenia II. Opis techniczny 1. Wstęp 2. Opis ogólny 3. Opis poszczególnych elementów konstrukcyjnych 4. Podstawowe materiały konstrukcyjne 5. Zabezpieczenie elementów konstrukcyjnych 6. Odporność ogniowa elementów konstrukcyjnych 7. Wytyczne realizacji III. OBLICZENIA 1. Obciążenia charakterystyczne 2. Więźba dachowa 3. Strop drewniany istniejący 4. Wzmocnienia stropu IV. Część rysunkowa K1. Schemat konstrukcyjny stropu poddasza K2. Schemat więźby dachowej Projektant konstrukcji: mgr inż. Jolanta Mroczkowska nr upr. 78/80/WMŁ Styczeń 2014r. dr inż. arch. Michał Tomaszewicz MiM ARCHITEKCI ul. Dobra Ksawerów tel.: , adres do korespondencji: ul. Partyzancka 80/92, lok. 10, Pabianic

2 I. ORZECZENIE O STANIE TECHNICZNYM BUDYNKU 1. Wstęp 1.1. Podstawa opracowania Orzeczenie o stanie technicznym budynku zostało opracowane na zlecenie biura architektonicznego MIM Architekci z Pabianic Przedmiot opracowania Przedmiotem opracowania jest ocena stanu technicznego istniejącego budynku administracyjno-biurowego należącego do NFZ w Łodzi przy ul. Kopcińskiego 58, pod kątem przebudowy poddasza nieużytkowego wraz ze zmianą sposobu użytkowania na cele biurowe Orzeczenie o stanie technicznym budynku powstało w oparciu o: - inwentaryzację budowlaną autorstwa MIM Architekci - wizję lokalną w styczniu 2015r. - odkrywki elementów konstrukcyjnych - aktualne normy techniczne 2. Opis ogólny Budynek jest podpiwniczony, posiada 3 kondygnacje nadziemne i poddasze nieużytkowe, zbudowany na planie zbliżonym do prostokąta, z dachem dwuspadowym, o kącie spadku połaci ok. 20 stopni, z kalenicą równoległą do ulicy. Budynek wzniesiony został w tradycyjnej konstrukcji murowej. Stropy między kondygnacyjne na belkach stalowych typu Kleina, z wyjątkiem stropu pod poddaszem, który jest drewniany. Dach w konstrukcji drewnianej, z pełnym deskowaniem, kryty papą. Poddasze składa się z dwóch jednoprzestrzennych części, dostępnych ze środkowej klatki schodowej. Konstrukcję dachu stanowi drewniana więźba, mieszana płatwiowo-kleszczowa, dwustolcowa o stolcach stojących ze ścianką kolankową, w której zamiast górnych kleszczy występuje jętka. Słupki ram stolcowych opierają się za pomocą podwalin na stropie drewnianym. 3. Stan techniczny elementów budynku Więźba dachowa Ramy stolcowo-kolankowe ustawione na namurnicy, są usztywnione mieczami. Ramy stolcowe ustawione są na podwalinie, podpierają poprzez jętkę płatwie, które usztywnione są mieczami. Krokwie opierają się na płatwiach kolankowych i połaciowych. Na wiązar pełny składają się ponadto usztywnienia ramy stolcowej-kolankowej w kierunku poprzecznym (na parcia więźby na mur) w formie zastrzału od stropu do krokwi powiązanego ze stolcem kolankowym za pomocą półkleszczy dolnych. Krokwie mają wymiary 15x20cm, płatwie, krokwie koszowe oraz narożne 16x22cm, słupki 14x14cm. Zaobserwowano liczne ślady zużycia i korozji biologicznej drewna, w postaci pęknięć i rozwarstwień elementów wzdłuż włókien, widoczne ślady zawilgocenia części elementów więźby, ślady gnicia drewna przy oparciu na podporze krokwi koszowych. Stwierdzono prowizoryczne wzmocnienia więźby, wykonane najprawdopodobniej podczas remontu budynku w 2000r., w postaci stalowych obejm wokół słupów i mieczy ramy stolcowej oraz wzmocnienia krokwi poprzez przybicie desek o gr.5cm. Stan więźby ocenia się na dostateczny, dopuszcza się zachowanie konstrukcji dachu, która będzie dociążona nowymi warstwami dachowymi, lecz zakłada się konieczność wymiany i wzmocnienia części elementów. Obliczenia sprawdzające załączono w projekcie budowlanym Należy wymienić wszystkie słupki i miecze ram stolcowych wewnętrznych. Należy wymienić krokwie koszowe (lub końce krokwi) ze względu na gnijące drewno w miejscu oparcia tych krokwi na ramkach stolcowo-kolankowych. Ponadto należy wykonać wymianę spękanych krokwi (w przypadku problemów wykonawczych można obok zniszczonej krokwi dołożyć nową o takich samych wymiarach, opierając ją na ramkach stolcowych). Przebudowa zakłada usunięcie deskowania dachu wzdłuż kalenicy i zastąpienie go przeszkleniem. Dach nie wykazuje oznak nie właściwej pracy, lecz wymaga wzmocnień i wymiany elementów krokwiowych. Należy zastosować nowe elementy z drewna klasy C24 o wymiarach takich jak element uszkodzony, zaleca się wymianę deskowania dachu, widoczne zacieki i zbutwienia

3 3.2. Strop drewniany Wykonano odkrywki stropu na poddaszu, który jest drewniany o układzie podłużnym dwuprzęsłowym. Belki o wymiarach 19x27 są w rozstawie co 1m, do obliczeń założono schemat statyczny belki jednoprzęsłowej wolno podpartej. Ze stropu usunięto polepę i na deskach ślepego pułapu ułożono warstwę wełny mineralnej (około 20cm). Na stropie nie stwierdzono paroizolacji. Do deskowania podsufitki przymocowano sufit podwieszony z płyt g-k na 2 piętrze. Dla ułatwienia poruszania się po pomieszczeniach wykonano podkłady z płyt budowlanych. W stanie obecnym powierzchnia wełny i płyty są silnie zakurzone i zabrudzone. Na belkach stropowych za pośrednictwem podwalin opierają się słupki ram stolcowych. Stwierdzono zły stan belek stropowych, podłużne pęknięcia wzdłuż włókien, co znacznie obniża wytrzymałość belek, dlatego też zakłada się w obliczeniach sprawdzających konieczność przeniesienia całego obciążenia wynikającego z nowych funkcji poddasza, przez nowe belki stropowe. Zakłada się wzmocnienia stropu dodatkowymi belkami stalowymi. Obliczenia sprawdzające dołączono do projektu budowlanego. Budynek jest użytkowany,więc niemożliwa jest wymiana belek stropowych. Należy wykonać dodatkowe belki stropowe zachowując jednocześnie stare. Pokrycie całego stropu wełną mineralną oraz sufit podwieszony od spodu nie pozwala ocenić wielkości ugięć istniejącego stropu. W miejscu szybu windowego, w stropie należy wykonać wymian z belek stalowych Ściany Ściany na poddaszu są murowane z cegły pełnej na zaprawie cem.wap, są grubości około 55cm. Nie zaobserwowano żadnych istotnych uszkodzeń ścian jak zarysowania, czy wybrzuszenia. Stan techniczny ścian ocenia się jako dobry. Przebudowa poddasza będzie miała pomijalny wpływ na nośność ścian niższych pięter Nadproża Nad otworami w ścianach zewnętrznych nadproża ceglane w postaci sklepień. Nie stwierdzono zarysowań ani ugięć tych elementów. Nadproża w ścianach wewnętrznych klatek schodowych są żelbetowe. Stan techniczny nadproży ocenia się jako dobry Fundamenty Przebudowa poddasza będzie miała pomijalny wpływ na nośność fundamentów. 4. Wnioski i zalecenia. Konstrukcja poddasza jest w stanie dostatecznym i nadaje się do planowanej przebudowy, pod warunkiem wymiany uszkodzonych elementów oraz wzmocnień stropu drewnianego i więźby dachowej. Po usunięciu ze stropu wełny mineralnej i desek ślepego pułapu należy sprawdzić stan wszystkich istniejących belek stropowych, szczególnie oparcie na ścianach murowanych. Należy wykonać nawiercenia celem stwierdzenia czy belki w gniazdach są w stanie zadowalającym. Powyższe badania odnotować w dzienniku budowy. Badaniom poddać wszystkie belki stropowe. W przypadku stwierdzenia uszkodzeń, będzie się to wiązało z dodatkowymi zabiegami wzmacniającymi, których zakres zostanie ustalony przez projektanta z wykonawcą robót w ramach nadzoru autorskiego. Przebudowę należy wykonać z użyciem możliwie najlżejszych dostępnych na rynku materiałów i technologii, ze względu na dociążenie istniejącej konstrukcji. Przebudowa poddasza nie będzie miała wpływu na nośność elementów konstrukcyjnych na niższych kondygnacjach.

4 I. OPIS TECHNICZNY 1. Wstęp 1.1. Podstawa opracowania Dokumentacja została opracowana na zlecenie biura architektonicznego MIM Architekci z Pabianic 1.2. Autor opracowania projektant konstrukcji : mgr inż. Jolanta Mroczkowska 1.3. Przedmiot opracowania Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany przebudowy poddasza nieużytkowego wraz ze zmianą sposobu użytkowania na cele biurowe w budynku administracyjno-biurowym NFZ w Łodzi, położonym przy ul. Kopcińskiego 58, dz. nr 17/18, obr. W-23 Dokumentacja powstała w oparciu o: - projekt architektoniczny - aktualne normy techniczne - orzeczenie o stanie techniczny 2. Opis ogólny Projekt przewiduje przebudowę poddasza nieużytkowego wraz ze zmianą sposobu użytkowania na cele biurowe, wiąże się to z licznymi zmianami w elementach konstrukcyjnych poddasza. Budynek jest podpiwniczony, posiada 3 kondygnacje nadziemne i poddasze nieużytkowe, zbudowany na planie zbliżonym do prostokąta, z dachem dwuspadowym, o kącie spadku połaci ok. 20 stopni, z kalenicą równoległą do ulicy. Elewacje budynku wykonane są z nietynkowanej licowej cegły ceramicznej. Budynek wzniesiony został w tradycyjnej konstrukcji murowej. Stropy międzykondygnacyjne na belkach stalowych typu Kleina, z wyjątkiem stropu pod poddaszem, który jest drewniany. Dach w konstrukcji drewnianej, z pełnym deskowaniem, kryty papą. Komunikację pionową w budynku stanowią 3 klatki schodowe, z których 2 (środkowa i skrajna - północna) umożliwiają wejście na poddasze. Klatka schodowa od strony południowej kończy się na kondygnacji 2. piętra, w budynku zlokalizowano windę przylegającą do południowej klatki schodowej. Poddasze składa się z dwóch jednoprzestrzennych części, dostępnych ze środkowej klatki schodowej. Konstrukcję dachu stanowi drewniana więźba, mieszana płatwiowo-kleszczowa, dwustolcowa o stolcach stojących ze ścianką kolankową, w której zamiast górnych kleszczy występuje jętka. Słupki ram stolcowych opierają się za pomocą podwalin na stropie drewnianym. W budynku projektuje się nadbudowę szybu windowego, który będzie przebijał strop poddasza oraz dach, wzdłuż kalenicy projektuje się okna dachowe. 3. Opis poszczególnych elementów konstrukcyjnych 3.1. Więźba dachowa Dach jest dwuspadowy, ramy stolcowo-kolankowe ustawione na namurnicy, są usztywnione mieczami. Ramy stolcowe ustawione są na podwalinie, podpierają poprzez jętkę płatwie, które usztywnione są mieczami. Krokwie opierają się na płatwiach kolankowych i połaciowych. Na wiązar pełny składają się ponadto usztywnienia ramy stolcowej-kolankowej w kierunku poprzecznym (na parcia więźby na mur) w formie zastrzału od stropu do krokwi powiązanego ze stolcem kolankowym za pomocą półkleszczy dolnych. Przebudowa zakłada usunięcie deskowania dachu wzdłuż kalenicy i zastąpienie go przeszkleniem. Dach nie wykazuje oznak nie właściwej pracy, lecz wymaga wzmocnień i wymiany elementów krokwiowych. Należy zastosować nowe elementy z drewna klasy C24 o wymiarach takich jak element uszkodzony, zaleca się wymianę deskowania dachu, widoczne zacieki i zbutwienia. Orzeczenie o stanie technicznym zakłada konieczność wymiany i wzmocnienia części elementów. Należy wymienić wszystkie słupki i miecze ram stolcowych wewnętrznych. Należy wymienić krokwie koszowe (lub końce krokwi) ze względu na gnijące drewno w miejscu oparcia tych krokwi na ramkach stolcowo-kolankowych. Ponadto należy wykonać wymianę spękanych krokwi (w przypadku problemów wykonawczych można obok zniszczonej krokwi dołożyć nową o takich samych wymiarach, opierając ją na ramkach stolcowych). Podczas wymiany istniejących elementów więźby należy zapewnić odpowiednie podparcie w miejscu usuwanego elementu. Należy wykonać wzmocnienia poszczególnych krokwi koszowych i płatwi kalenicowych z profili stalowych

5 walcowanych skręconych z obu stron drewnianego elementu. Należy wykonać stalowe konstrukcje wsporcze pod wentylatory nocowane do konstrukcji dachu, oraz stalowe wzmocnienia krokwi do których będą mocowane wentylatory i centrale. Należy wykonać wymiany w więźbie dachowej przy przebijaniu go przez szyba windowy. Wszystkie wyżej wymienione wzmocnienia należy wykonać wg projektu wykonawczego. Drewno należy zabezpieczyć przed korozją biologiczną i ogniem poprzez impregnację np środkiem Fobos. Wykonanie nowych elementów więźby przewiduje się przy zastosowaniu tradycyjnych połączeń ciesielskich z ewentualnym wykorzystaniem stalowych złączy konstrukcyjnych do drewna. Wszystkie elementy drewniane przy styku z murem izolować warstwą papy. Pokrycie dachu stanowi blacha płaska na rąbek montowana na łatach i kontrłatach Strop Wykazano obliczeniowo, że istniejący strop drewniany (belki o wymiarach 19x27 w rozstawie co 1m) nie przeniesie obciążeń od nowych warstw na poddaszu i nowego obciążenia użytkowego. Do obliczeń założono schemat statyczny belki jednoprzęsłowej wolno podpartej. Zakłada się w obliczeniach sprawdzających konieczność przeniesienia całego obciążenia wynikającego z nowych funkcji poddasza, przez dodatkowe belki stalowe. Zaprojektowano stalowe belki IPN 220 umiejscowione pośrodku pomiędzy istniejącymi belkami drewnianymi, będą opierały na ściana zewnętrznych i wewnętrznych, należy je opierać na poduszkach betonowych. W miejscu bezpośredniego oparcia słupków ramy stolcowej zaprojektowano wzmocnienie istniejących belek drewnianych, poprzez skręcenie ich z obu stron profilami walcowanymi C220 śrubami M12 co 50cm. Należy wykonać wymian stalowy przy przebici stropu przez szyb windowy. Belki stropowe oczyścić z korozji biologicznej do drewna zdrowego. Podczas wykonywania wzmocnień drewnianych belek stropowych należy zapewnić odpowiednie podparcie płatwi w celu odciążenia belki, obciążanej przez słupek ramki stolcowej oraz właściwie stężyć układ przeciwdziałając przemieszczeniom poziomym dachu. Wszystkie wyżej wymienione wzmocnienia należy wykonać wg projektu wykonawczego. Profile wzmacniające wykonać ze stali kształtowej : S235JRG2 (St3S) 3.3. Szyb windowy. Zaprojektowano nadbudowę istniejącego szybu windowego, zostanie on wyprowadzony na poddasze, a nadszybie ponad dach. Ściany szybu będą żelbetowe gr.25cm, zadaszenie szybu będzie w postaci płyty żelbetowej monolitycznej gr.15cm. Szyb będzie oddylatowany od stropu poddasza. W celu wykonania przedłużenia szybu należy wyciąć istniejący strop nadszybia i krokwie dachowe, pręty ściany nadbudowanego szybu należy wkleić do wieńca szybu istniejącego, za pomocą kotew chemicznych. Elementy żelbetowe szybu należy wykonać z betonu C20/25 i stali A-IIIN Nadproża Zaprojektowano nowe nadproże stalowe z kształtowników C120 nad otworem drzwiowym w ścianie łączącej oba pomieszczenia poddasza. Szczegółowy opis osadzenia nadproża wg projektu wykonawczego Ściany działowe Zastosowano lekkie ścianki działowe w systemie płyt gipsowo kartonowych GKF gr.12cm na ruszcie stalowym z wypełnieniem wełną mineralną. W pomieszczeniach mokrych (toalety, pomieszczenia porządkowe) zastosowano płyty G K wodoodporne. 4. Podstawowe materiały konstrukcyjne. Beton w elementach żelbetowych : C20/25 Stal zbrojeniowa : A-IIIN Stal kształtowa : S235JRG2 (St3S) Klasa drewna : C24 5. Zabezpieczenie elementów konstrukcyjnych. Szczegółowa propozycja doboru środków zabezpieczenia przeciwwilgociowego i przeciwwodnego zawarta jest w projekcie architektonicznym. Elementy stalowe należy przygotować do malowania w II stopniu czystości i przed upływem 6 godzin, zabezpieczyć I warstwę malarską. Malowanie podkładowe: farba ftalowa a ogólnego stosowania, dwie warstwy 2x30μm Malowanie nawierzchniowe: emalia ftalowa ogólnego stosowania, dwie warstwy 2x30μm, ostatnią warstwę założyć po zamontowaniu konstrukcji. Dodatkowo Elementy stalowe obudować płytami GKF ogniochronnymi 2x. Drewno należy zabezpieczyć przed korozją biologiczną i ogniem poprzez impregnację np środkiem Fobos.

6 6. Odporność ogniowa elementów konstrukcji. Budynek zakwalifikowano do klasy D odporności pożarowej. Elementy konstrukcyjne zaprojektowano tak, aby spełnić wymagania tej klasy odporności. 7. Wytyczne realiacji. Wszystkie roboty budowlano - montażowe należy prowadzić zgodnie z Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano - montażowych sztuką budowlaną, aktualnymi normami, przestrzegając przepisów BHP i pod nadzorem osoby uprawnionej. Materiały budowlane muszą posiadać aprobaty techniczne, znaki bezpieczeństwa oraz spełniać warunki normowe. Elementy pionowe należy betonować odcinkami nie wyższymi niż 1,5m z każdorazowym zagęszczeniem. Usytuowanie przewodów instalacyjnych zatapianych w elementach konstrukcyjnych oraz przejścia przez nie sprawdzać z architekturą oraz odpowiednimi projektami branżowymi. Belki stalowe i drewniane należy docinać na wymiar dopiero po sprawdzeniu na budowie faktycznych wymiarów jak i możliwości ich usytuowania. Ponieważ projektowane prace są typowo remontowe to nie sposób przewidzieć wszystkie możliwe przypadki rozwiązań jak również nie jest możliwe określenie dokładnie stanu poszczególnych elementów, wobec powyższego w przypadkach wątpliwych należy skontaktować się z projektantem w ramach oddzielnie zleconego nadzoru autorskiego. Usytuowanie przewodów instalacyjnych zatapianych w elementach konstrukcyjnych oraz przejścia przez nie sprawdzać z architekturą oraz odpowiednimi projektami branżowymi. Budynek zaprojektowany indywidualnie. Wyjaśnienia, zmiany, uzupełnienia dokumentacji itp. wymagają współpracy z projektantami w ramach nadzoru autorskiego. Uwaga! Projekt chroniony jest prawem autorskim. Wszelkie zmiany oraz powielanie i rozpowszechnianie wymagają zgody jego twórców.

7 1. OBCIĄŻENIA CHARAKTERYSTYCZNE 1.1. Projektowane warstwy II. OBLICZENIA Warstwy na dachu pokrycie dachowe (blacha płaska) = 0,10 kn/m 2 mata separacyjna = 0,05 kn/m 2 deskowanie pełne: 6,0x0,025 = 0,15 kn/m 2 łaty, kontrłaty = 0,30 kn/m 2 wełna mineralna: 0,20x1,2 = 0,24 kn/m 2 folia paroizolacyjna: = 0,05 kn/m 2 płyta GK = 0,20 kn/m 2 1,09 kn/m Warstwy posadzkowe na stropie poddasza terakota na kleju 0,02x21,0 = 0,42 kn/m 2 suchy jastrych = 0,30 kn/m 2 legary = 0,31 kn/m 2 wełna mineralna: 0,16x1,2 = 0,19 kn/m 2 deski ślepej podłogi 6,0x0,04 = 0,24 kn/m 2 legary pod ślepą podłogą = 0,04 kn/m 2 deski podsufitki 6,0x0,025 = 0,15 kn/m 2 sufit podwieszony z płyty g-k = 0,30 kn/m Obciążenia zmienne 1,95 kn/m Biura = 3,00 kn/m Obciążenie śniegiem (20 O ) = 0,72 kn/m 2 C=0,80 0,80x0,9x1,0x1,0

8 2. Więźba dachowa 2.1. Więźba dachowa w części południowej Schemat statyczny Obciążenia - Stałe (wsp.1,35) Ciężar własny Warstwy dachowe - 1,1 kn/m 2 Wentylatory - 3,0 kn - Zmienne (wsp. 1,50) Śnieg - 0,72 kn/m 2

9 2.1.3 Siły przekrojowe momenty zginające [kn/m] Wytężenie elementów

10 2.1.5 Wymiarowanie wybranych elementów więźby Krokiew 15x20cm Materiał: C18 Klasa użytkowania konstrukcji: 1 Odległość między przekrojami< 0,5 m STRZAŁKA UGIĘCIA f= 16 mm < 22,77 mm (L/200) CECHY GEOMETRYCZNE PRZEKROJU Pole przek.poprz.netto (A)= 300 cm2 Pole ścinania (bxh)= 300 cm2 Wsk.na zginanie (Wz)= 1000 cm3 (Wy)= 750 cm3 OBCIĄŻENIA OBLICZENIOWE Ściskanie (Nc)= 18,38 kn Ścinanie (Vy)= 6,405 kn Ścinanie (Vx)= 0,01016 kn Zginanie (Mz)= 7,295 knm Zginanie (My)= 0,02314 knm STOPIEŃ WYKORZYSTANIA NOŚNOŚCI PRZEKROJU Ściskanie: Sc/fcd= 0,07 Zginanie: Sz/fmd+0,7*Sy/fmd= 0,88 Zginanie: 0,7*Sz/fmd+Sy/fmd= 0,62 Ściskanie+Zginanie: (Sc/fcd)^2+Sz/fmd+0,7*Sy/fmd= 0,89 (Sc/fcd)^2+0,7*Sz/fmd+Sy/fmd= 0,62 Ścinanie: tz/fvd= 0,00 Ścinanie: ty/fvd= 0,35 STATECZNOŚĆ OGÓLNA ELEMENTU - WYBOCZENIE Długość pręta Z-Z bez wyboczeniay-y bez wyboczenia STATECZNOŚĆ OGÓLNA ELEMENTU - ZWICHRZENIE Zabezpieczenie przed zwichrzeniem STOPIEŃ WYKORZYSTANIA NOŚNOŚCI ELEMENTU Ściskanie: Sc/fcd= 0,07 Ściskanie+Zginanie: (Sc/fcd)^2+Sz/fmd+0,7*Sy/fmd= 0,89 (Sc/fcd)^2+0,7*Sz/fmd+Sy/fmd= 0,62 Krokiew 15x20cm spełnia warunki nośności (SGN i SGU) pod projektowanym obciążeniem Płatew kalenicowa 16x22cm Materiał: C18 Klasa użytkowania konstrukcji: 1 STRZAŁKA UGIĘCIA f= 41,98 mm > 31,1 mm (L/200) CECHY GEOMETRYCZNE PRZEKROJU Pole przek.poprz.netto (A)= 352 cm2 Pole ścinania (bxh)= 352 cm2 Wsk.na zginanie (Wz)= 1291 cm3 (Wy)= 939 cm3 Wskaźnik na skręcanie= 1238 cm3 OBCIĄŻENIA OBLICZENIOWE Nrr: 1,2,4,3 Ściskanie (Nc)= 0,5378 kn Ścinanie (Vy)= 15,05 kn Ścinanie (Vx)= 3,273 kn Zginanie (Mz)= 18,31 knm Zginanie (My)= 6,372 knm Skręcanie (Mt)= 0,02266 knm STOPIEŃ WYKORZYSTANIA NOŚNOŚCI PRZEKROJU Ściskanie: Sc/fcd= 0,00 Zginanie: Sz/fmd+0,7*Sy/fmd= 2,28 Zginanie: 0,7*Sz/fmd+Sy/fmd= 2,01 Ściskanie+Zginanie: (Sc/fcd)^2+Sz/fmd+0,7*Sy/fmd= 2,28 (Sc/fcd)^2+0,7*Sz/fmd+Sy/fmd= 2,01 Ścinanie: tz/fvd= 0,15 Ścinanie: ty/fvd= 0,69 Skręcanie: tt/fvd= 0,02 Ścinanie+Skręcanie: tt/fvd+(t/fvd)^2= 0,50

11 STATECZNOŚĆ OGÓLNA ELEMENTU - WYBOCZENIE Długość pręta (Loz)= 6,22 m (Loy)= 6,22 m Wsp.dł.wyboczen. (miz)= 1 (miy)= 0,2 Smukłość pręta (l_z)= 97,94 (l_y)= 26,93 Wsp.wyboczeniowy (kc,z)= 0,3064 (kc,y)= 1,008 STATECZNOŚĆ OGÓLNA ELEMENTU - ZWICHRZENIE Zabezpieczenie przed zwichrzeniem STOPIEŃ WYKORZYSTANIA NOŚNOŚCI ELEMENTU Wyboczenie: Sc/(kc*fcd)= 0,01 Wyboczenie+Zginanie: Sc/(kcz*fcd)+Sz/fmd+0,7*Sy/fmd= 2,29 Sc/(kcy*fcd)+0,7*Sz/fmd+Sy/fmd= 2,01 Płatew kalenicowa 16x22cm nie spełnia warunków nośności (SGN i SGU) pod projektowanym obciążeniem i wymaga wzmocnienia. Wzmocnienie wykonać w postaci skręcenia elementu z obu stron kształtownikami walcowanymi, wg projektu wykonawczego Krokiew koszowa 16x22cm Materiał: C18 Klasa użytkowania konstrukcji: 1 STRZAŁKA UGIĘCIA f= 54,3 mm > 38,55 mm (L/200) CECHY GEOMETRYCZNE PRZEKROJU Pole przek.poprz.netto (A)= 352 cm2 Pole ścinania (bxh)= 352 cm2 Wsk.na zginanie (Wz)= 1291 cm3 (Wy)= 939 cm3 Wskaźnik na skręcanie= 1238 cm3 OBCIĄŻENIA OBLICZENIOWE Nrr: 1,2,4,3 Ściskanie (Nc)= 8,831 kn Ścinanie (Vy)= 19,69 kn Ścinanie (Vx)= 15,76 kn Zginanie (Mz)= 19,47 knm Zginanie (My)= 5,57 knm Skręcanie (Mt)= 0, knm STOPIEŃ WYKORZYSTANIA NOŚNOŚCI PRZEKROJU Ściskanie: Sc/fcd= 0,03 Zginanie: Sz/fmd+0,7*Sy/fmd= 2,32 Zginanie: 0,7*Sz/fmd+Sy/fmd= 1,99 Ściskanie+Zginanie: (Sc/fcd)^2+Sz/fmd+0,7*Sy/fmd= 2,32 (Sc/fcd)^2+0,7*Sz/fmd+Sy/fmd= 1,99 Ścinanie: tz/fvd= 0,73 Ścinanie: ty/fvd= 0,91 Skręcanie: tt/fvd= 0,00 Ścinanie+Skręcanie: tt/fvd+(t/fvd)^2= 0,83 STATECZNOŚĆ OGÓLNA ELEMENTU - WYBOCZENIE Długość pręta (Loz)= 7,71 m (Loy)= 7,71 m Wsp.dł.wyboczen. (miz)= 1 (miy)= 0,15 Smukłość pręta (l_z)= 121,4 (l_y)= 25,04 Wsp.wyboczeniowy (kc,z)= 0,2047 (kc,y)= 1,016 STATECZNOŚĆ OGÓLNA ELEMENTU - ZWICHRZENIE Długość obliczeniowa (Ld)= 7,71 m Wsp.zwichrzenia kcrit= 1 STOPIEŃ WYKORZYSTANIA NOŚNOŚCI ELEMENTU Wyboczenie: Sc/(kc*fcd)= 0,15 Wyboczenie+Zginanie: Sc/(kcz*fcd)+Sz/fmd+0,7*Sy/fmd= 2,46 Sc/(kcy*fcd)+0,7*Sz/fmd+Sy/fmd= 2,02 Zwichrzenie: Smz/(kcrit*fmd)= 1,82 Krokiew koszowa 16x22cm nie spełnia warunków nośności (SGN i SGU) pod projektowanym obciążeniem i wymaga wzmocnienia. Wzmocnienie wykonać w postaci skręcenia elementu z obu stron kształtownikami walcowanymi, wg projektu wykonawczego.

12 2.2. Więźba dachowa w części północnej Schemat statyczny Obciążenia - Stałe (wsp.1,35) Ciężar własny Warstwy dachowe - 1,1 kn/m 2 Wentylatory - 3,0 kn - Zmienne (wsp. 1,50) Śnieg - 0,72 kn/m 2

13 2.2.3 Siły przekrojowe momenty zginające [kn/m] Wytężenie elementów

14 2.2.5 Wymiarowanie wybranych elementów więźby Krokiew 15x20cm Materiał: C24 Klasa użytkowania konstrukcji: 1 Odległość między przekrojami< 0,5 m STRZAŁKA UGIĘCIA f= 19,65 mm < 32,86 mm (L/200) CECHY GEOMETRYCZNE PRZEKROJU Pole przek.poprz.netto (A)= 300 cm2 Pole ścinania (bxh)= 300 cm2 Wsk.na zginanie (Wz)= 1000 cm3 (Wy)= 750 cm3 OBCIĄŻENIA OBLICZENIOWE Nrr: 1,2,4,3 Rozciąg. (Nt)= 1,509 kn Ścinanie (Vy)= 8,546 kn Ścinanie (Vx)= 0,02879 kn Zginanie (Mz)= 7,768 knm Zginanie (My)= 0,02822 knm STOPIEŃ WYKORZYSTANIA NOŚNOŚCI PRZEKROJU Rozciąganie: St/ftd= 0,01 Zginanie: Sz/fmd+0,7*Sy/fmd= 0,70 Zginanie: 0,7*Sz/fmd+Sy/fmd= 0,49 Rozciąganie+Zginanie: St/ftd+Sz/fmd+0,7*Sy/fmd= 0,71 St/ftd+0,7*Sz/fmd+Sy/fmd= 0,50 Ścinanie: tz/fvd= 0,00 Ścinanie: ty/fvd= 0,37 STATECZNOŚĆ OGÓLNA ELEMENTU - ZWICHRZENIE Długość obliczeniowa (Ld)= 6,572 m Wsp.zwichrzenia kcrit= 1 STOPIEŃ WYKORZYSTANIA NOŚNOŚCI ELEMENTU Zwichrzenie: Smz/(kcrit*fmd)= 0,70 Krokiew 15x20cm spełnia warunki nośności (SGN i SGU) pod projektowanym obciążeniem Płatew kalenicowa 16x22cm Materiał: C24 Klasa użytkowania konstrukcji: 1 Odległość między przekrojami< 0,5 m STRZAŁKA UGIĘCIA f= 14,16 mm < 31,1 mm (L/200) CECHY GEOMETRYCZNE PRZEKROJU Pole przek.poprz.netto (A)= 352 cm2 Pole ścinania (bxh)= 352 cm2 Wsk.na zginanie (Wz)= 1291 cm3 (Wy)= 939 cm3 OBCIĄŻENIA OBLICZENIOWE Nrr: 1,2,4,3 Ściskanie (Nc)= 2,049 kn Ścinanie (Vy)= 34,92 kn Ścinanie (Vx)= 1,074 kn Zginanie (Mz)= 14,71 knm Zginanie (My)= 0,2351 knm STOPIEŃ WYKORZYSTANIA NOŚNOŚCI PRZEKROJU Ściskanie: Sc/fcd= 0,01 Zginanie: Sz/fmd+0,7*Sy/fmd= 1,04 Zginanie: 0,7*Sz/fmd+Sy/fmd= 0,74 Ściskanie+Zginanie: (Sc/fcd)^2+Sz/fmd+0,7*Sy/fmd= 1,04 (Sc/fcd)^2+0,7*Sz/fmd+Sy/fmd= 0,74 Ścinanie: tz/fvd= 0,04 Ścinanie: ty/fvd= 1,29 STATECZNOŚĆ OGÓLNA ELEMENTU - WYBOCZENIE Długość pręta (Loz)= 6,22 m (Loy)= 6,22 m Wsp.dł.wyboczen. (miz)= 1 (miy)= 0,28 Smukłość pręta (l_z)= 97,94 (l_y)= 37,71 Wsp.wyboczeniowy (kc,z)= 0,3225 (kc,y)= 0,9562 STATECZNOŚĆ OGÓLNA ELEMENTU - ZWICHRZENIE

15 Długość obliczeniowa (Ld)= 6,22 m Wsp.zwichrzenia kcrit= 1 STOPIEŃ WYKORZYSTANIA NOŚNOŚCI ELEMENTU Wyboczenie: Sc/(kc*fcd)= 0,02 Wyboczenie+Zginanie: Sc/(kcz*fcd)+Sz/fmd+0,7*Sy/fmd= 1,06 Sc/(kcy*fcd)+0,7*Sz/fmd+Sy/fmd= 0,75 Zwichrzenie: Smz/(kcrit*fmd)= 1,03 Płatew kalenicowa 16x22cm nie spełnia warunków nośności (SGN i SGU) pod projektowanym obciążeniem i wymaga wzmocnienia. Wzmocnienie wykonać w postaci skręcenia elementu z obu stron kształtownikami walcowanymi, wg projektu wykonawczego. 3. Strop drewniany istniejący Schemat statyczny Do obliczeń przyjęto schemat belki wolno podpartej Obciążenia - Stałe (wsp.1,15) Ciężar własny Warstwy dachowe - 1,95 kn/m 2 - Zmienne (wsp. 1,50) użytkowe - 3,0 kn/m 2 zastępcze od ścianek działowych - 0,5 kn/m 2 maksymalna reakcja od słupka ramki stolcowej 60kN 3.3. Siły przekrojowe momenty zginające [kn/m]

16 3.4. Wymiarowanie elementu Przekrój 19x27 (L= 6,4 m) Materiał: C18 Klasa użytkowania konstrukcji: 1 Odległość między przekrojami< 0,5 m STRZAŁKA UGIĘCIA f= 56,1 mm > 32 mm (L/200) CECHY GEOMETRYCZNE PRZEKROJU Pole ścinania (bxh)= 513 cm2 Wsk.na zginanie (Wz)= 2309 cm3 OBCIĄŻENIA OBLICZENIOWE Nrr: 1,2,4,3 Ścinanie (Vy)= 21,1 kn Zginanie (Mz)= 33,55 knm STOPIEŃ WYKORZYSTANIA NOŚNOŚCI PRZEKROJU Zginanie: Sz/fmd= 1,75 Ścinanie: ty/fvd= 0,67 STATECZNOŚĆ OGÓLNA ELEMENTU - ZWICHRZENIE Zabezpieczenie przed zwichrzeniem STOPIEŃ WYKORZYSTANIA NOŚNOŚCI ELEMENTU Nośność elementu taka sama jak przekroju Istniejąca belka stropowa 19x27cm nie spełnia warunków nośności (SGN i SGU) pod projektowanym obciążeniem i wymaga wzmocnienia. 4. Wzmocnienia stropu Założono wzmocnienie stropu poprzez wstawienie pomiędzy istniejące belki drewniane 19x27cm, belek stalowych IPN 220 opartych na ścianach zewnętrznych i wewnętrznych za pomocą poduszek betonowych. Wyjątkiem są drewniane belki będące bezpośrednio obciążone słupkami ramy stolcowej, je należy wzmocnić obustronnie walcowanymi ceownikami C220 skręconymi śrubami M12 co50cm, również będą się opierać na ścianach zewnętrznych i wewnętrznych za pomocą poduszek betonowych Belka stalowa IPN 220 między istniejącymi belkami drewnianymi Schemat statyczny Obciążenia - Stałe (wsp.1,15) Ciężar własny Warstwy dachowe - 1,95 kn/m 2 - Zmienne (wsp. 1,50) użytkowe - 3,0 kn/m 2 zastępcze od ścianek działowych - 0,5 kn/m 2

17 Siły przekrojowe momenty zginające [kn/m] Wymiarowanie elementu Przekrój nr: I220 Dwuteownik walcowany (L= 6,4 m) Materiał: St3SX Odległość między przekrojami< 0,5 m STRZAŁKA UGIĘCIA (z obwiedni) f= 16,08 mm < 18,29 mm (L/350) KLASA PRZEKROJU: 1 CECHY GEOMETRYCZNE PRZEKROJU Pola na ścinanie (Avy)= 17,82 cm2 Wsk.na zginanie (Wcx)= 278,2 cm3 Wsk.na zginanie (Wtx)= 278,2 cm3 NOŚNOŚCI OBLICZENIOWE PRZEKROJU Na ścinanie (VRy)= 222,2 kn Na zginanie (MRx)= 65,8 knm (Wsp.rezerwy plastycznej (alfa_px)= 1,1) OBCIĄŻENIA OBLICZENIOWE Nrr: 1,2,4,3 Ścinanie (Vy)= 21,72 kn Zginanie (Mx)= 34,54 knm STOPIEŃ WYKORZYSTANIA NOŚNOŚCI PRZEKROJU Mx/MRx= 0,52 < 1 Nc/NRc+Mx/MRx= 0,52 < 1 Vy/VRy= 0,10 < 1 STATECZNOŚĆ OGÓLNA ELEMENTU - ZWICHRZENIE Zabezpieczenie przed zwichrzeniem; fil= 1.0 STOPIEŃ WYKORZYSTANIA NOŚNOŚCI ELEMENTU Mx/(fiL*MRx)= 0,52 < 1 Projektowana belka stropowa IPN 220 spełnia warunków nośności (SGN i SGU) pod projektowanym obciążeniem.

18 4.2. Wzmocnienie istniejącej belki drewnianej 19x27 bezpośrednio obciążonej słupkiem ramki stolcowej, poprzez skręcenie z obu stron ceownikami C Schemat statyczny Obciążenia - Stałe (wsp.1,0) maksymalna reakcja od słupka ramki stolcowej 60kN Siły przekrojowe momenty zginające [kn/m] Wymiarowanie elementu Przekrój nr: Złożony Dwa ceowniki C220 (L= 6,4 m) Materiał: St3SX Odległość między przekrojami< 0,5 m STRZAŁKA UGIĘCIA (z obwiedni) f= 18,11 mm < 18,29 mm (L/350) KLASA PRZEKROJU: 1 CECHY GEOMETRYCZNE PRZEKROJU Pola na ścinanie (Avy)= 39,6 cm2 Wsk.na zginanie (Wcx)= 489,1 cm3 Wsk.na zginanie (Wtx)= 489,1 cm3 NOŚNOŚCI OBLICZENIOWE PRZEKROJU Na ścinanie (VRy)= 493,8 kn Na zginanie (MRx)= 117,3 knm (Wsp.rezerwy plastycznej (alfa_px)= 1,115) OBCIĄŻENIA OBLICZENIOWE Nrr: 1,2,4,3 Ścinanie (Vy)= 47,77 kn Zginanie (Mx)= 84,73 knm STOPIEŃ WYKORZYSTANIA NOŚNOŚCI PRZEKROJU Mx/MRx= 0,72 < 1 Nc/NRc+Mx/MRx= 0,72 < 1 Vy/VRy= 0,10 < 1 STATECZNOŚĆ OGÓLNA ELEMENTU - ZWICHRZENIE Zabezpieczenie przed zwichrzeniem; fil= 1.0 STOPIEŃ WYKORZYSTANIA NOŚNOŚCI ELEMENTU Mx/(fiL*MRx)= 0,72 < 1 Projektowane wzmocnienie belki drewnianej, poprzez skręcenie jej dwoma ceownikami C 220 spełnia warunki nośności (SGN i SGU) pod projektowanym obciążeniem.

19 SCHEMAT KONSTRUKCYJNY STROPU PODDASZA skala 1:50 Belka drewniana 19x27cm Belka stalowa IPN 220 Belka stalowa 2x C220 Belka stalowa IPN 220 Belka drewniana 19x27cm Belka drewniana 19x27cm Belka stalowa IPN 220 Belka stalowa 260x260x10 Belka stalowa 2x C220 Belka stalowa IPN 220 UWAGA: 1. Przed rozpoczęciem prac nalezy bezwzględnie sprawdzić wymiary z natury. 2. Rysunek rozpatrywać razem z odpowiednimi rysunkami branżowymi. 3. Cześć opisowa jest integralną częścią projektu wykonawczego. UWAGI: JEDNOSTKA PROJEKTOWA MIM ARCHITEKCI ul. Dobra Ksawerów PROJEKTOWANIE I OBSŁUGA INWESTYCJI 1. DREWNIANE ELEMENTY STROPU ZABEZPIECZYĆ PRZED DEGRADACJĄ BIOLOGICZNĄ I OGNIEM POPRZEZ IMPREGNACJĘ. 2. BELKI STALOWE OPIERAĆ NA ŚCIANACH ZA POMOCĄ PODUSZEK BETONOWYCH, BELKI POŁĄCZYĆ NA PODPORZE ŚRODKOWEJ. 3. BELKI STALOWE NALEŻY ZRÓWNAĆ WIERZCHEM Z BELKAMI DREWNIANYMI, NALEŻY ZACHOWAĆ PRZESTRZEĆ ŚLEPEGO PUŁAPU W STROPIE. 4. KOLEJNOŚĆ CZYNNOŚCI ORAZ DETALE WZMACNIA STROPU W PROJEKCIE WYKONAWCZYM. 5. ROZMIESZCZENIE BELEK STROPOPWYCH MA CHARAKTER PRZYKŁADOWY, PO DOKONANIU PEŁNEJ ODKRYWKI STROPU, NALEŻY SKONTAKOWAĆ SIĘ Z PROJEKTANTEM W CELU DOKONANIA KOREKT. 6. PROJEKT NALEŻY ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z PROJEKTEM ARCHITEKTURY ORAZ Z PROJEKTAMI BRANŻOWYMI. STAL KSZTAŁTOWA S235JRG2 (St3S) ETAP PROJ. TEMAT LOKALIZACJA INWESTOR TYTUŁ RYSUNKU PROJEKTANT KONSTRUKCJI PROJEKT WYKONAWCZY Przebudowa poddasza nieużytkowego wraz ze zmianą sposobu użytkowania na cele biurowe w budynku administracyjno-biurowym NFZ w Łodzi Łódź, ul. Kopcińskiego 58, dz. nr ewid. 17/18, obr. W-23 Narodowy Fundusz Zdrowia w Łodzi, ul. Kopcińskiego 58, Łódź SCHEMAT KONSTRUKCYJNY STROPU PODDASZA mgr inż. JOLANTA MROCZKOWSKA nr upr. 78/80/WMŁ BRANŻA KONSTRUKCJA SKALA 1:50 DATA: NR RYS. K1

20 SCHEMAT WIĘŹBY DACHOWEJ skala 1:50 ramka kolankowa do wymiany ramka kolankowa do wymiany ramka kolankowa do wymiany /do wymiany /do wymiany /do wymiany belka drewniana 14x28 belka drewniana 14x28 belka drewniana 14x28 WYMIARY ELEMENTÓW WIĘŹBY DACHOWEJ: krokwie - szer cm / wys cm stolce - przekrój o bokach od 14,5 do 16cm miecze - szer / wys. 16cm półkleszcze - szer. ok. 7 / wys cm krokwie narożne/ koszowe/ płatwie ok. 16 x 22cm jętki szer. ok. 16 x wys cm nadbitki z desek 4 x 16cm UWAGA: 1. Przed rozpoczęciem prac nalezy bezwzględnie sprawdzić wymiary z natury. 2. Rysunek rozpatrywać razem z odpowiednimi rysunkami branżowymi. 3. Cześć opisowa jest integralną częścią projektu wykonawczego. UWAGI: 1. NALEŻY WYMIENIĆ WSZYSTKI SŁUPY I MIECZE Z ŚRODKOWYCH RAM STOLCOWYCH ORAZ SPĘKANE KROKWIE I PŁATWIE 2. NALEŻY WYMIENIĆ KROKWIE KOSZOWE, ZE WZGLĘDU NA GNICIE DREWNA NA PODPORACH. 3. WYMIANĘ ELENENTÓW ORAZ WZMOCNIENIE POSZCZEGÓLNYCH ELEMENTÓW WYKONAĆ WG. PROJEKTU WYKOANWCZEGO. 4. ELEMENTY WIĘŹBY DACHOWEJ NALEŻY WYKONAĆ Z DREWNA O KLASIE C24 5. DO POŁĄCZEŃ CIESIELSKICH KROKWI Z MURŁATĄ LUB JĘTKI Z KROKOWIĄ NALEŻY UŻYĆ ZŁĄCZY KONSTRUKCYJNYCH DO DREWNA (NP. TYPU BMF) 6. ELEMENTY WIĘŹBY DACHOWEJ NALEŻY WYKONAĆ Z DREWNA O KLASIE C24 7. DREWNIANE ELEMENTY WIĘŹBY DACHOOWEJ NALEŻY ZABEZPIECZYĆ PRZED DEGRADACJĄ BIOLOGICZNĄ I OGNIEM POPRZEZ IMPREGNACJĘ. 8. PROJEKT NALEŻY ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z PROJEKTEM ARCHITEKTURY ORAZ Z PROJEKTAMI BRANŻOWYMI. JEDNOSTKA PROJEKTOWA ETAP PROJ. TEMAT LOKALIZACJA INWESTOR TYTUŁ RYSUNKU PROJEKTANT KONSTRUKCJI MIM ARCHITEKCI ul. Dobra Ksawerów PROJEKTOWANIE I OBSŁUGA INWESTYCJI PROJEKT WYKONAWCZY Przebudowa poddasza nieużytkowego wraz ze zmianą sposobu użytkowania na cele biurowe w budynku administracyjno-biurowym NFZ w Łodzi Łódź, ul. Kopcińskiego 58, dz. nr ewid. 17/18, obr. W-23 Narodowy Fundusz Zdrowia w Łodzi, ul. Kopcińskiego 58, Łódź SCHEMAT WIĘŹBY DACHOWEJ mgr inż. JOLANTA MROCZKOWSKA nr upr. 78/80/WMŁ BRANŻA KONSTRUKCJA SKALA 1:50 DATA: NR RYS. K2

DOKUMENTACJA WYKONAWCZA

DOKUMENTACJA WYKONAWCZA DOKUMENTACJA WYKONAWCZA przebudowy poddasza nieużytkowego wraz ze zmianą sposobu użytkowania na cele biurowe w budynku administracyjno-biurowym NFZ w Łodzi, położonym przy ul. Kopcińskiego 58, dz. nr 17/18,

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA WYKONAWCZA

DOKUMENTACJA WYKONAWCZA DOKUMENTACJA WYKONAWCZA przebudowy poddasza nieużytkowego wraz ze zmianą sposobu użytkowania na cele biurowe w budynku administracyjno-biurowym NFZ w Łodzi, położonym przy ul. Kopcińskiego 58, dz. nr 17/18,

Bardziej szczegółowo

MGM PARTNER Sp. z o.o.

MGM PARTNER Sp. z o.o. MGM PARTNER Sp. z o.o. 25-415 Kielce ul. Górna 19a/7 PARTNER Sp. z o.o. tel/fax 041 361 03 24 biuro@mgmpartner.pl PROJEKT Temat: ODBUDOWA I PRZEBUDOWA WRAZ ZE ZMIANĄ SPOSOBU UŻYTKOWANIA PODDASZA, BUDYNKU

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W ADAMOWIE UL. CMENTARNA 33 21-412 ADAMÓW MAP/0027/POOK/07 MAP/0018/POOK/06. stadium

PROJEKT BUDOWLANY GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W ADAMOWIE UL. CMENTARNA 33 21-412 ADAMÓW MAP/0027/POOK/07 MAP/0018/POOK/06. stadium stadium projekt PROJEKT BUDOWLANY BUDOWA BUDYNKU GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W ADAMOWIE NA DZIAŁCE NR EWID. 46/, JEDN. EWID. 0600_2, ADAMÓW, OBRĘB EWID. 060_2.000, ADAMÓW, NR DZ. PODGIK 784/202 WRAZ

Bardziej szczegółowo

PRACOWNIA PROJEKTOWA BUDOWNICTWA OGÓLNEGO

PRACOWNIA PROJEKTOWA BUDOWNICTWA OGÓLNEGO PRACOWNIA PROJEKTOWA BUDOWNICTWA OGÓLNEGO Kordian Morawski ul. Groszowicka 21a 45-517 Opole tel. 77-423-11-02 bestprojektkm@o2.pl wrzesień 2012 PROJEKT WYKONAWCZY BRANŻA ARCHITEKTONICZNO-KONSTRUKCYJNA

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY WYMIANY STROPU NAD PIWNICĄ POD LOKALEM NR 10 W BUDYNKU LEWEJ OFICYNY NA POSESJI PRZY UL. NARUTOWICZA 24 W ŁODZI.

PROJEKT BUDOWLANY WYMIANY STROPU NAD PIWNICĄ POD LOKALEM NR 10 W BUDYNKU LEWEJ OFICYNY NA POSESJI PRZY UL. NARUTOWICZA 24 W ŁODZI. 1 Nazwa i adres obiektu : BUDYNEK MIESZKALNY LEWA OFICYNA ŁÓDŹ UL. NARUTOWICZA 24 DZIAŁKA NR 524/2 W OBRĘBIE S-1. Inwestor : Wspólnota Mieszkaniowa reprezentowana przez Administrację Nieruchomościami Łódź

Bardziej szczegółowo

Ul. Prądzyńskiego 3 05-200 Wołomin

Ul. Prądzyńskiego 3 05-200 Wołomin OPIS TECHNICZNY do projektu wykonawczego przebudowy oraz zmiany sposobu uŝytkowania wraz z infrastrukturą towarzyszącą na cele edukacyjno-kulturalne zabytkowego zespołu pałacowoparkowego oraz budowie ogrodzenia

Bardziej szczegółowo

Ekspertyza stanu technicznego

Ekspertyza stanu technicznego dr inż. Sta nisław Karczma r czy k mob i l +48 603 642 6 5 0 mailt o : skarczmarc zyk 1 @poc zt a.on et.pl mg r inż. Wi esław Bereza mob i l +48 501 580 3 4 5 mailt o : wiesla w.b er eza@oep k.pl K B -

Bardziej szczegółowo

Adres inwestycji: 18-400 Łomża, ul. Al. Legionów 36. Państwowa Szkoła Muzyczna I i II stopnia w Łomży ul. Al. Legionów 36 18-400 Łomża

Adres inwestycji: 18-400 Łomża, ul. Al. Legionów 36. Państwowa Szkoła Muzyczna I i II stopnia w Łomży ul. Al. Legionów 36 18-400 Łomża PROJEKT BUDOWLANO - KONSTRUKCYJNY WZMOCNIENIA I WYMIANY KONSTRUKCJI STROPU NAD PARTEREM I I PIĘTREM W BUDYNKU PAŃSTWOWEJ SZKOŁY MUZYCZNEJ I I II STOPNIA W ŁOMŻY Adres inwestycji: 18-400 Łomża, ul. Al.

Bardziej szczegółowo

R E N O M A OŚRODEK INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA

R E N O M A OŚRODEK INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA R E N O M A OŚRODEK INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA Spółka z o.o. 53-034 Wrocław, ul. Ołtaszyńska 83 fax. 0-713-615-018, tel. 0-713-618-695, 0-713-615-023, 0-713-323-321, tel. kom. 0-500-038-674 e-mail: oib@oibrenoma.com,

Bardziej szczegółowo

1. Podstawa opracowania... 2. 2. Zakres opracowania... 2. 3. Ogólny opis konstrukcji... 3. 4. Opis rozwiązań konstrukcyjnych budynku...

1. Podstawa opracowania... 2. 2. Zakres opracowania... 2. 3. Ogólny opis konstrukcji... 3. 4. Opis rozwiązań konstrukcyjnych budynku... 1/9 1. OPIS TECHNICZNY Spis treści 1. Podstawa opracowania.... 2 2. Zakres opracowania... 2 3. Ogólny opis konstrukcji... 3 4. Opis rozwiązań konstrukcyjnych budynku... 3 5. Wyburzenia w obrębie istniejącego

Bardziej szczegółowo

TRUPEL 55A 14-220 KISIELICE siedziba: IŁAWA, ul. Lubawska 3 biurowiec IPB, p. nr 4 e-mail: bogdanmotylinski@wp.pl. tel.

TRUPEL 55A 14-220 KISIELICE siedziba: IŁAWA, ul. Lubawska 3 biurowiec IPB, p. nr 4 e-mail: bogdanmotylinski@wp.pl. tel. 1 inż. Bogdan Motyliński TRUPEL 55A 14-220 KISIELICE siedziba: IŁAWA, ul. Lubawska 3 biurowiec IPB, p. nr 4 e-mail: bogdanmotylinski@wp.pl tel. egz. nr 1. PROJEKT BUDOWLANY adaptacji budynku Suskiego Domu

Bardziej szczegółowo

71-650 SZCZECIN DZIAŁKA NR 4/14, OBRĘB: 3018 NAD ODRĄ

71-650 SZCZECIN DZIAŁKA NR 4/14, OBRĘB: 3018 NAD ODRĄ programy / dotacje: generalny projektant: ATΞLIΞR XXI PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA KRZYSZTOF KALERT 7 0 5 3 5 S Z C Z E C I N UL. OSIEK 1 / 4 N I P 8 5 1 1 1 9 2 1 0 5 T 0 4 8 9 1 4 6 4 3 7 6 3 M 6 9 5 4

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia (Dokumentacja Projektowa) Dz. nr 176/1, 176/2, 177/1, 177/2, 161/1, ul. Leśna 12-250 Orzysz

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia (Dokumentacja Projektowa) Dz. nr 176/1, 176/2, 177/1, 177/2, 161/1, ul. Leśna 12-250 Orzysz Łódź, dnia Przedmiot Zamówienia: BUDOWA OBIEKTU AKTYWIZACJI I WSPÓŁPRACY W ORZYSZU WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU W RAMACH TWORZENIA PÓŁNOCNEGO SZLAKU RYBACKIEGO Opracowanie: Szczegółowy Opis Przedmiotu

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY /WYKONAWCZY/

PROJEKT BUDOWLANY /WYKONAWCZY/ e-mail: e.knapczyk@gmail.com www.e-knapczyk.pl PROJEKT BUDOWLANY /WYKONAWCZY/ PRZEBUDOWA KONSTRUKCJI DACHU Obiekt, adres: Inwestor: Autor projektu: Asystenci : BUDYNEK MIESZKALNY, BOGUSZÓW-GORCE, UL.SZKOLNA

Bardziej szczegółowo

mgr inż. arch. Paweł Litwinowicz upr. proj. WP-OIA/OKK/UpB/33/2007 mgr inż. arch. Aleksandra Litwinowicz

mgr inż. arch. Paweł Litwinowicz upr. proj. WP-OIA/OKK/UpB/33/2007 mgr inż. arch. Aleksandra Litwinowicz nazwa i adres inwestycji PROJEKT TERMOMODERNIZACJI BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO u. Źródlana 3, 60-642 Poznań inwestor Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości ul. Źródlana 3 w Poznaniu ul. Źródlana

Bardziej szczegółowo

Ogółem opracowanie zawiera 39 stron i 6 rysunków. 2

Ogółem opracowanie zawiera 39 stron i 6 rysunków. 2 Ekspertyza biurowca ul. Jagiellońska 55 w Warszawie SPS TREŚ 1. DANE FORMALNE 3 2. DANE OGÓLNE O OBEKE 3. OENA STANU TEHNZNEGO 5 3.1. Konstrukcja stropodachu nad kondygnacją techniczną 5 3.2. Stropodach

Bardziej szczegółowo

u l. B ł a Ŝ e j e w s k a 6 3, K ó r n i k - B n i n S T A R O S T W O P O W I A T O W E W P O Z N A N I U 4 5 2 1 5 2 1 5-7 D o m y d z i e c k a

u l. B ł a Ŝ e j e w s k a 6 3, K ó r n i k - B n i n S T A R O S T W O P O W I A T O W E W P O Z N A N I U 4 5 2 1 5 2 1 5-7 D o m y d z i e c k a u l. P ł o w i e c k a 1 1 / 2, 6 0-2 7 7 P o z n a ń ; N I P 7 7 9 1 1 1 5 6 0 1 ; R e g o n 6 3 4 5 6 8 7 1 2 ; n r. r a c h u n k u 0 9 1 0 5 0 1 5 2 0 1 0 0 0 0 0 2 3 0 5 4 4 7 0 0 1 P R O J E K T

Bardziej szczegółowo

01-494 Warszawa, ul. Piastów Śląskich 49 tel./fax 22 788 18 54

01-494 Warszawa, ul. Piastów Śląskich 49 tel./fax 22 788 18 54 Pracownia Inwestycyjna Ryszard Wyszyński 01-494 Warszawa, ul. Piastów Śląskich 49 tel./fax 22 788 18 54 Inwestor: Dom Pomocy Społecznej im. Natalii Nitosławskiej ul. Bielińskiego 26, Nowe Miasto nad Pilicą

Bardziej szczegółowo

projekt 26 600 Radom, ul. Żeromskiego 31 tel./fax (048) 340-46-46 NIP 812-119-96-31 Regon: 672975379

projekt 26 600 Radom, ul. Żeromskiego 31 tel./fax (048) 340-46-46 NIP 812-119-96-31 Regon: 672975379 Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe AGATA NOWAKOWSKA projekt projekt 26 600 Radom, ul. Żeromskiego 31 tel./fax (048) 340-46-46 NIP 812-119-96-31 Regon: 672975379 Nazwa inwestycji Branża Nazwa opracowania

Bardziej szczegółowo

SPIS ZAWARTOŚCI str. 1-2

SPIS ZAWARTOŚCI str. 1-2 ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA: Część opisowa SPIS ZAWARTOŚCI str. 1-2 I. OPIS TECHNICZNY 1. Dane ogólne str. 3 2. Opis stanu istniejącego str. 3-7 3. Założenia projektowe str. 7-8 3. Opis technologii osuszania

Bardziej szczegółowo

INWESTOR: SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5 ul. Szkolna 14, 05-500 Piaseczno.

INWESTOR: SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5 ul. Szkolna 14, 05-500 Piaseczno. EKSPERTYZA TECHNICZNA DACHU NAD SALĄ GIMNASTYCZNĄ W BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 5 W PIASECZNIE INWESTOR: SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5 ul. Szkolna 14, 05-500 Piaseczno. AUTORZY OPRACOWANIA: Branża: Imię i nazwisko

Bardziej szczegółowo

projektowanie i realizacja inwestycji Przebudowa willi "Pałacu Ślubów" OBIEKT/INWESTYCJA: ADRES: Ul. Kazimierza Wielkiego 1 dz.

projektowanie i realizacja inwestycji Przebudowa willi Pałacu Ślubów OBIEKT/INWESTYCJA: ADRES: Ul. Kazimierza Wielkiego 1 dz. m g r i n ż. a r c h i t e k t Marta Bejnar-Bejnarowicz projektowanie i realizacja inwestycji Ul. Orląt Lwowskich 13/2 66-40 0 Gorzów Wlkp. 6 0 1 9 4 0 1 2 1 N I P 5 9 9-1 8 7-1 9-9 6 w w w. b e j n a

Bardziej szczegółowo

II. SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH WYMAGANIA W ZAKRESIE ROBÓT BUDOWLANYCH ST-02.00.00

II. SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH WYMAGANIA W ZAKRESIE ROBÓT BUDOWLANYCH ST-02.00.00 II. SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH WYMAGANIA W ZAKRESIE ROBÓT BUDOWLANYCH ST-02.00.00 dla PONIEC - przedszkole ul. Kościuszki Przebudowa rewitalizacja zespołu

Bardziej szczegółowo

Wykonywanie stropów 311[04].Z2.03

Wykonywanie stropów 311[04].Z2.03 MINISTERSTWO EDUKACJI i NAUKI Alicja Kulczycka Wykonywanie stropów 311[04].Z2.03 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji Państwowy Instytut Badawczy Radom 2005 Recenzenci: mgr inż.

Bardziej szczegółowo

EKSPERTYZA KONSTRUKCYJNA DOTYCZĄCA STANU TECHNICZNEGO BUDYNKU MUZEUM WOLI M.ST.WARSZAWY PRZY ULICY SREBNEJ 12 W WARSZAWIE

EKSPERTYZA KONSTRUKCYJNA DOTYCZĄCA STANU TECHNICZNEGO BUDYNKU MUZEUM WOLI M.ST.WARSZAWY PRZY ULICY SREBNEJ 12 W WARSZAWIE EKSPERTYZA KONSTRUKCYJNA DOTYCZĄCA STANU TECHNICZNEGO BUDYNKU MUZEUM WOLI M.ST.WARSZAWY PRZY ULICY SREBNEJ 12 W WARSZAWIE Zleceniodawca: Zespół autorski: dr inż. Stanisław Karczmarczyk Upr. Nr 224/69 mgr

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY TEMAT: PROJEKT WYMIANY POKRYCIA DACHU DLA BUDYNKU MAGAZYNOWO-GARAŻOWEGO I HYDROFORNI WRAZ Z EKSPERTYZĄ TECHNICZNĄ

PROJEKT BUDOWLANY TEMAT: PROJEKT WYMIANY POKRYCIA DACHU DLA BUDYNKU MAGAZYNOWO-GARAŻOWEGO I HYDROFORNI WRAZ Z EKSPERTYZĄ TECHNICZNĄ ŻAKOWICE: 14.06.2013r. PROJEKT BUDOWLANY TEMAT: PROJEKT WYMIANY POKRYCIA DACHU DLA BUDYNKU MAGAZYNOWO-GARAŻOWEGO I HYDROFORNI WRAZ Z EKSPERTYZĄ TECHNICZNĄ INWESTOR: S.G.G.W. LEŚNY ZAKŁAD DOŚWIADCZALNY

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia - realizacja II etapu zadania inwestycyjnego pod nazwą:

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia - realizacja II etapu zadania inwestycyjnego pod nazwą: OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia - realizacja II etapu zadania inwestycyjnego pod nazwą: ODRESTAUROWANIE BUDYNKU ZABYTKOWEGO BĘDĄCEGO SIEDZIBĄ DELEGATURY MAZOWIECKIEGO URZĘDU WOJEWÓDZKIEGO

Bardziej szczegółowo

BIURO INśYNIERSKIE matej & matej SPÓŁKA CYWILNA 22-600 Tomaszów Lubelski ul. Lwowska 17 tel. + 48 84 664 4224 fax: + 48 84 664 7503 e-mail: bi@matej.pl ŚWIADCZY USŁUGI W ZAKRESIE: Egz. nr 1 PROJEKTY OBIEKTÓW

Bardziej szczegółowo

Projektowanie, kosztorysowanie i nadzór w budownictwie mgr inż. Benedykt Stecki

Projektowanie, kosztorysowanie i nadzór w budownictwie mgr inż. Benedykt Stecki PROJEKTOWANIE, KOSZTORYSOWANIE 1 I NADZÓR W BUDOWNICTWIE mgr inż. Benedykt Stecki 87-300 Brodnica ul. Poprzeczna 15 tel. 603 037 614 PROJEKT BUDOWLANY REMONTU I ZMIANY SPOSOBU UŻYTKOWANIA BUDYNKU SZKOŁY

Bardziej szczegółowo