Data październik 2009 r.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Data październik 2009 r."

Transkrypt

1 Inwestor Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne Eko-Babice Sp. z o.o Stare Babice, ul. Gen. Kutrzeby 36 Biuro projektowe WKM-Projekt Spółka Cywilna Łódź, ul. Abramowskiego 3 tel Nazwa zadania Budowa Sieci Kanalizacji Sanitarnej Klaudyn - etap IV Klaudyn, gm. Stare Babice, powiat Warszawski-Zachodni Działki nr: 720, 687/12, 688, 694/2, 1166, 802/5, 696/7, 804/3, 804/1, 697/1, 700, 702, 698/2, 701/2, 698/5, 814/4, 706/4, 819/1, 825/5, 829/4, 830/7, 830/11, 830/13, 830/26, 830/22, 832, 833, 834/20, 834/21, 834/3, 834/4, 834/5, 834/6, 834/7, 834/8, 834/9, Nazwa opracowania PROJEKT WYKONAWCZY BranŜa POMPOWNIE ŚCIEKÓW ZAGOSPODAROWANIE TERENU, TECHNOLOGIA POMPOWNI P1 i P2 Projektant mgr inŝ. Katarzyna Wielgosz nr upr. LOD/0867/POOS/08 Data październik 2009 r.

2 Łódź, 19 października 2009r. OŚWIADCZENIE PROJEKTANTA Niniejszym oświadczam, Ŝe Projekt Budowlany: SIEĆ KANALIZACYJNA W MIEJSCOWOŚCI KLAUDYN jedn. ewid. Stare Babice - gmina; obręb Stare Babice: dz. ew.: 720, 687/12, 688, 694/2, 1166, 802/5, 696/7, 804/3, 804/1, 697/1, 700, 702, 698/2, 701/2, 698/5, 814/4, 706/4, 819/1, 825/5, 829/4, 830/7, 830/11, 830/13, 830/26, 830/22, 832, 833, 834/20, 834/21, 834/3, 834/4, 834/5, 834/6, 834/7, 834/8, 834/9, jest wykonany zgodnie z obowiązującymi przepisami, w tym techniczno-budowlanymi, polskimi normami i zasadami wiedzy technicznej. Projektant

3 3

4 4

5 5

6 SPIS TREŚCI 1. PODSTAWA OPRACOWANIA CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA OPIS ISTNIEJĄCEGO STANU ZAGOSPODAROWANIA PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU WYROBY WYMAGANIA DOTYCZĄCE WARUNKÓW TECHNICZNYCH WYKONANIA POMPOWNI ŚCIEKÓW Wymagania ogólne Przepompownie ścieków Usytuowanie Wykopy BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY KONTROLA I BADANIA PRZY ODBIORZE WYMAGANIA SZCZEGÓLOWE POMPOWNI POMPOWNIE SIECIOWE OBLICZENIA I DOBÓR POMPOWNI WYPOSARZENIE PRZEPOMPOWNI Pompownie ścieciowe... 8 SPIS ZAŁĄCZNIKÓW 1. Dobór pompowni P1 wg producenta (GRUNDFOS) 2. Dobór pompowni P2 wg producenta (GRUNDFOS) SPIS RYSUNKÓW PW1 - Mapa sytuacyjno-wysokościowa. Zagospodarowanie terenu pod pompownię P1 PW2 - Mapa sytuacyjno-wysokościowa. Zagospodarowanie terenu pod pompownię P2 PW3 - Szczegół pompowni P1 PW4 - Szczegół pompowni P2 6

7 1. PODSTAWA OPRACOWANIA mapy do celów projektowych w skali 1:1000, Warunki techniczne dot. budowy kanalizacyjnej sanitarnej w Gminie Stare Babice, z dnia wydane przez Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne EKO-BABICE Sp. z o.o., zwane dalej Warunkami Wymagania Techniczne COBRTI Instal, Zeszyt 9: Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Sieci Kanalizacyjnych wraz z powoływanymi tam rozporządzeniami i normami, zwane dalej Wymaganiami. 2. CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA W miejscowości Klaudyn, na działce nr 819/1 projektuje się przepompownie ścieków P1. Pompownia tłoczy ścieki gospodarczo-bytowe z ulicy Lutosławskiego na odcinku od ul. Sikorskiego do posesji nr 28 przy ul Lutosławskiego, wraz z dopływami bocznych ulic. Ścieki do przepompowni trafiają poprzez kolektor grawitacyjny o średnicy DZ200mm. Ścieki z pompowni P1 odbiera studnia K21 zlokalizowana w ulicy Lutosławskiego na wysokości posesji nr 32. Przepompownia P2 zlokalizowana na działce nr 694/2 w ul. Brahmsa przy ul. Lutosławskiego, tłoczy ścieki gospodarczo-bytowe pochodzące z pompowni P1 oraz z pozostałej części sieci kanalizacyjnej grawitacyjnej od ul. Liszta do studni K21 w ul. Lutosławskiego, wraz z dopływami bocznymi. Ścieki z pompowni P2 odbiera istniejąca studnia kanalizacji grawitacyjnej zlokalizowana w ul. Lutosławskiego, na wysokości posesji nr OPIS ISTNIEJĄCEGO STANU ZAGOSPODAROWANIA W przypadku działki nr 819/1 (ul. Gureckiego) jest to droga posiadająca nawierzchnię luźną, Ŝwirowo kamienną. Pompownię zlokalizowano w pobliŝu skrzyŝowania ul. Gureckiego z ul. Lutosławskiego. W przypadku działki nr 694/2 (ul. Brahmsa) jest to droga równieŝ posiadająca nawierzchnię luźną, Ŝwirowo kamienną. Pompownię tę zlokalizowano w pobliŝu skrzyŝowania ul. Brahmsa z ul. Lutosławskiego. Ulica Lutosławskiego posiada nawierzchnię asfaltową. 4. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU Budowa przepompowni wymaga zajęcia istniejącej nawierzchni dla zlokalizowania: - zbiornika przepompowni; - urządzeń sterowniczo-zasilających; Ze względu na lokalizację pompowni w ulicach, ich teren nie będzie ogrodzony. 5. WYROBY Zgodnie z wymienionymi w pkt. 1 Wymaganiami i Warunkami. 6. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WARUNKÓW TECHNICZNYCH WYKONANIA POMPOWNI ŚCIEKÓW 6.1. WYMAGANIA OGÓLNE Zgodnie z wymienionymi w pkt. 1 Wymaganiami PRZEPOMPOWNIE ŚCIEKÓW Zgodnie z wymienionymi w pkt. 1 Wymaganiami i Warunkami USYTUOWANIE Zgodnie z częścią rysunkową opracowania WYKOPY Zgodnie z wymienionymi w pkt. 1 Wymaganiami. Wydobywany grunt naleŝy składować po jednej stronie wykopu, a jego nadmiar wynikający z zastosowania podsypki, zasypki i gabarytów pompowni wywieźć na odkład w wyznaczone przez Inwestora miejsce. Przewiduje się, Ŝe grunt uŝyty do zasypki wykopu będzie gruntem rodzimym. Zagęszczanie zasypki wstępnej wykonać ręcznie. 7

8 7. BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY Zgodnie z wymienionymi w pkt. 1 Wymaganiami. 8. KONTROLA I BADANIA PRZY ODBIORZE Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną Wykonania i Odbioru Robót. 9. WYMAGANIA SZCZEGÓLOWE POMPOWNI 9.1. POMPOWNIE SIECIOWE Zbiornik Zbiornik wykonać z elementów Ŝelbetowych z betonu klasy C35/45 prefabrykowanych o średnicy 1200mm, produkcji firmy P.P.B. Prefabet Białe-Błota (płyta denna, kręgi o odpowiedniej wysokości i płyta pokrywowa). Połączenia elementów obudowy wykonać w formie zamka, przy uŝyciu uszczelek z elastomeru umieszczoną wewnątrz złącza. Odpowiednie uformowanie wnętrza pompowni w sposób uniemoŝliwiający gromadzenie się osadów i zagniwanie ścieków (skosy anty-sedymentacyjne) Wentylacja Wentylacja pompowni zapewniona jest przez rury wywiewne Ø100 mm ze stali kwasoodpornej wyprowadzone poza pompownie. Element wywiewny stanowią rury ze stali kwasoodpornej Dn150, z podłuŝnymi nacięciami, wyprowadzone ponad teren za pomocą redukcji Dn150/100 ze stali kwasoodpornej. 10. OBLICZENIA I DOBÓR POMPOWNI Dobór pompowni P1 i P2 wg załączników nr 1 i nr WYPOSARZENIE PRZEPOMPOWNI POMPOWNIE ŚCIECIOWE Podstawowe wyposaŝenie zbiornika przepompowni stanowią: - po dwie pompy z wirnikiem VORTEX typu: P1: SEV D P2: SEV D - zasuwa wrzecionowa EROX na dopływie; - przewody hydrauliczne ze stali kwasoodpornej; - rura tłoczna, kolano, zwęŝka, wywijka ze stali kwasoodpornej; - kołnierz aluminiowy; - zawór zwrotny kolanowy SZUSTER; - prowadnice rurowe ze stali kwasoodpornej; - łańcuch pompy kwasoodporny; - drabinka złazowa ze stali kwasoodpornej; - uszczelki; - deflektor nierdzewny; - kominki wentylacyjne Dn150 ze stali kwasoodpornej; - śruby połączeniowe nierdzewne; - połączenie rurociągu tłocznego RK - kołnierz/pe; - właz przejezdny klasy D400, prod. KZO. WyposaŜenie pomp: - górny łącznik prowadnic; - zabezpieczenie silnika bimetaliczne; - czujnik wilgoci z kablem; - przekaźnik do czujnika. Elementy sterujące czyli rozdzielnia zasilająco-sterująca umieszczona w szafce z tworzywa zlokalizowana na zewnątrz w okolicy pompowni, pływaki sterujące, sonda hydrostatyczna z regulatorem poziomu uwzględniają: - wyłącznik główny; - wyłącznik róŝnicowo-prądowy; - czujnik zaniku faz; - przełącznik rodzaju sterowania ręczny/automat; - lampki sygnalizacyjne pracy i awarii pomp i zasilania; 8

9 - zabezpieczenie przepięciowe kl.c; - lampa alarmowa zewnętrzna; - ogrzewanie szafy z termoregulatorem (zabezpieczenie przed roszeniem); - licznik czasu pracy pomp; - zabezpieczenie przed suchoobiegiem; - zabezpieczenia zwarciowe i przeciąŝeniowe; - sterownik typu WA 1000; - sonda pneumatyczna; - szlauch do sondy; - pływak; - moduł GPRS; - gniazdo remontowe 220V; - podłączenie zasilania awaryjnego. 9

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ) CZĘŚĆ III SIWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ) CZĘŚĆ III SIWZ UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOŚCI Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. ul. Konstytucji 3-go Maja 19 05-250 Radzymin tel.: 048 22 786 53 96 fax: 048 22 786 50 49 e-mail: wodociagi@radzymin.pl

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ III OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ)

CZĘŚĆ III OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ) Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia część III Opis Przedmiotu Zamówienia Zakład Wodociągów i Usług Komunalnych EKOWOD Sp. z o.o. ul. Mariańska 2 46-100 Namysłów Polska Tel. (+48 77) 410-52-22 Fax.

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY Nasz znak: ON 340 / 03 / 2010 ZAMAWIAJĄCY : GMINA CYBINKA 69 108 CYBINKA UL. SZKOLNA 5 Tel. (068) 391 13 08, fax (068) 391 13 63 www.cybinka.pl e-mail: sekretariat@cybinka.pl PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY

Bardziej szczegółowo

Nazwa obiektu : PRZYGOTOWANIE TERENU AKTYWIZACJI GOSPODARCZEJ W MIEJSCOWOŚCI PIANOWO OBRĘB GEODEZYJNY NOWE OBORZYSKA KANALIZACJA SANITARNA W STREFIE

Nazwa obiektu : PRZYGOTOWANIE TERENU AKTYWIZACJI GOSPODARCZEJ W MIEJSCOWOŚCI PIANOWO OBRĘB GEODEZYJNY NOWE OBORZYSKA KANALIZACJA SANITARNA W STREFIE Rodzaj dokumentacji : PROJEKT BUDOWLANY Nazwa obiektu : PRZYGOTOWANIE TERENU AKTYWIZACJI GOSPODARCZEJ W MIEJSCOWOŚCI PIANOWO OBRĘB GEODEZYJNY NOWE OBORZYSKA KANALIZACJA SANITARNA W STREFIE Lokalizacja

Bardziej szczegółowo

K N I T T E R. Grzegorz Knitter 76-004 Sianów Karnieszewice 45 b tel. fax.: ( 0-94 ) 31-86-697; ( 0-604 ) 11-85-79 NIP 669-101-61-70 REGON 330301217

K N I T T E R. Grzegorz Knitter 76-004 Sianów Karnieszewice 45 b tel. fax.: ( 0-94 ) 31-86-697; ( 0-604 ) 11-85-79 NIP 669-101-61-70 REGON 330301217 ` K U S Ł U G I I N W E S T Y C Y J N E K N I T T E R Grzegorz Knitter 76-004 Sianów Karnieszewice 45 b tel. fax.: ( 0-94 ) 31-86-697; ( 0-604 ) 11-85-79 NIP 669-101-61-70 REGON 330301217 NITTER USŁUGI

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY BRANśY INSTALACYJNEJ (KANALIZACJA SANITARNA, SIEĆ WODOCIĄGOWA)

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY BRANśY INSTALACYJNEJ (KANALIZACJA SANITARNA, SIEĆ WODOCIĄGOWA) PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY BRANśY INSTALACYJNEJ (KANALIZACJA SANITARNA, SIEĆ WODOCIĄGOWA) INWESTYCJI POD NAZWĄ: UZBROJENIE TERENU OSIEDLA DOMKÓW JEDNORODZINNYCH W CIEPŁOWODACH ADRES : 57-211 Ciepłowody

Bardziej szczegółowo

Z A W A R T OŚĆ OPRA C O W A N I A

Z A W A R T OŚĆ OPRA C O W A N I A TOM III Opis Przedmiotu Zamówienia Z A W A R T OŚĆ OPRA C O W A N I A TOM I INSTRUKCJA DLA WYKONAWCÓW TOM II KONTRAKT Rozdział 1. Rozdział 2. Rozdział 3. Formularz Aktu Umowy Warunki ogólne kontraktu Warunki

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ST.02.01 KANALIZACJA SANITARNA KOD CPV 45231300-8

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ST.02.01 KANALIZACJA SANITARNA KOD CPV 45231300-8 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ST.02.01 KANALIZACJA SANITARNA KOD CPV 45231300-8 53 1. CZĘŚĆ OGÓLNA 1.1. Nazwa Zadania Budowa sieci wodociągowo-kanalizacyjnej w miejscowościach

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. I. Dane ogólne. 1.1. Podstawa opracowania.

OPIS TECHNICZNY. I. Dane ogólne. 1.1. Podstawa opracowania. OPIS TECHNICZNY I. Dane ogólne. 1.1. Podstawa opracowania. - mapa sytuacyjno-wysokościowa w skali 1: 500 - warunki techniczne wydane przez Z.G.K. i W. w Mogielnicy - decyzja o lokalizacji inwestycji celu

Bardziej szczegółowo

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji we Włocławku Spółka z o.o.

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji we Włocławku Spółka z o.o. 1 Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji we Włocławku Spółka z o.o. oraz urządzeń technicznych na terenie miasta Włocławka. Włocławek grudzień 2009 r. 2 Wytyczne do projektowania sieci wodociągowej

Bardziej szczegółowo

PFU-3 WYTYCZNE W ZAKRESIE BUDOWY SIECI KANALIZACYJNYCH I PRZYŁĄCZY

PFU-3 WYTYCZNE W ZAKRESIE BUDOWY SIECI KANALIZACYJNYCH I PRZYŁĄCZY PFU-3 WYTYCZNE W ZAKRESIE BUDOWY SIECI KANALIZACYJNYCH I PRZYŁĄCZY 1 I. SIEĆ KANALIZACYJNA 1. Informacje ogólne Podział kanalizacji ściekowej ze względu na sposoby odprowadzenia ścieków: Kanalizacja grawitacyjna

Bardziej szczegółowo

S P I S T R E Ś C I I. OPIS TECHNICZNY 1. Nazwa inwestycji i jej położenie. 2. Inwestor 3. Zakres opracowania. 4. Podstawa i materiały wykorzystane do opracowania. 5. Charakterystyka terenu zainwestowania.

Bardziej szczegółowo

INWIT PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANśOWE

INWIT PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANśOWE INWIT PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANśOWE ul. Loretańska 10, 32-830 Wojnicz, powiat Tarnów, województwo Małopolskie 14 / 6 790 188; 600 654 123 REGON: 850354599 NIP: 873-133-03-54 PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

Bardziej szczegółowo

Gmina Liniewo 83-420 Liniewo, ul. Dworcowa 3. Dz.. nr 174 obr. Stary Wiec Gmina Liniewo

Gmina Liniewo 83-420 Liniewo, ul. Dworcowa 3. Dz.. nr 174 obr. Stary Wiec Gmina Liniewo PROJEKT BUDOWLANY EGZ. NR 1 NAZWA INWESTYCJI Projekt budowlany Stacji Uzdatniania Wody INWESTOR ADRES INWESTYCJI Gmina Liniewo 83-420 Liniewo, ul. Dworcowa 3 Dz.. nr 174 obr. Stary Wiec Gmina Liniewo BRANŻA

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY 1. Podstawa opracowania, materiały wyj ciowe. 2. Stan istniej cy. 3. Projektowany zakres opracowania, opis rozwi zania technicznego.

OPIS TECHNICZNY 1. Podstawa opracowania, materiały wyj ciowe. 2. Stan istniej cy. 3. Projektowany zakres opracowania, opis rozwi zania technicznego. OPIS TECHNICZNY 1. Podstawa opracowania, materiały wyjściowe.... 3 2. Stan istniejący.... 3 3. Projektowany zakres opracowania, opis rozwiązania technicznego.... 3 4. Charakterystyka kanalizacji, dane

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I OBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH. dla inwestycji pn.: Projekt wykonawczy zamienny kanalizacji sanitarnej Ściernie ETAP II

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I OBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH. dla inwestycji pn.: Projekt wykonawczy zamienny kanalizacji sanitarnej Ściernie ETAP II SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I OBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH dla inwestycji pn.: Projekt wykonawczy zamienny kanalizacji sanitarnej Ściernie ETAP II KODY ROBÓT BUDOWLANYCH: CPV: 45111200-0 Roboty zakresie

Bardziej szczegółowo

W nawiązaniu do prowadzonych rozmów przesyłamy ofertę na układ technologiczny stacji uzdatniania wody.

W nawiązaniu do prowadzonych rozmów przesyłamy ofertę na układ technologiczny stacji uzdatniania wody. Tarnowo Podgórne, 2007-10-05 OF PROJEKT s.c. 50-104 Wrocław, ul. Łaciarska 7/1 Nr sprawy: KR/WR/44/2007 Nr oferty: WR/271/2007 NK: 222 Sprawę prowadzi: Biuro Techniczne Instalcompact we Wrocławiu, mgr

Bardziej szczegółowo

D. 01.01.01. Kanalizacja sanitarna i przyłącza oraz przepompownia z rurociągiem tłocznym w Garbonogu, gm. Piaski. Leszno lipiec 2009 r.

D. 01.01.01. Kanalizacja sanitarna i przyłącza oraz przepompownia z rurociągiem tłocznym w Garbonogu, gm. Piaski. Leszno lipiec 2009 r. SPECYFIKACJA TECHNICZNA D. 01.01.01 Kanalizacja sanitarna i przyłącza oraz przepompownia z rurociągiem tłocznym w Garbonogu, gm. Piaski OPRACOWAŁ: Leszno lipiec 2009 r. l. WSTĘP 1.1. PRZEDMIOT ST Przedmiotem

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr2a 1. WARUNKI TECHNICZNO-MATERIAŁOWE DLA PROJEKTOWANIA KANALIZACJI

Załącznik Nr2a 1. WARUNKI TECHNICZNO-MATERIAŁOWE DLA PROJEKTOWANIA KANALIZACJI 1. WARUNKI TECHNICZNO-MATERIAŁOWE DLA PROJEKTOWANIA KANALIZACJI 1. Kolektory główne kanalizacji sanitarnej należy projektować z rur PVC SN 8 (sztywność minimalna), chyba że nastąpiły odrębne, pisemnie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO- PRODUKCYJNE INWEL Sp. z o.o. BIURO PROJEKTOWE 45-429 OPOLE ul. WILSONA 90 tel./fax. 455-04- 69 godz. 8 oo 20 oo, e-mail: inwel@opole.mtl.pl SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY Stacja Uzdatniania Wody w KROBICY

OPIS TECHNICZNY Stacja Uzdatniania Wody w KROBICY Stacja Uzdatniania Wody w KROBICY 0pracował : Jarosław Pospieszyński Poznań; 20 grudzień. 2007r. Spis treści I. Opis techniczny 1. Wstęp 1.1. Inwestor 1.2. Tytuł inwestycji 1.3. Lokalizacja inwestycji

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ppkpodhale.pl Nowy Targ: Dostawa i montaż wyposażenia przepompowni ścieków w miejscowości Niedzica

Bardziej szczegółowo

Część rysunkowa 63 A01 Projekt zagospodarowania terenu 63. Zał. 1 Kopia mapy do celów projektowych 64

Część rysunkowa 63 A01 Projekt zagospodarowania terenu 63. Zał. 1 Kopia mapy do celów projektowych 64 INWESTOR JEDNOSTKA PROJEKTOWA progeo Miejski Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. ul. Szpitalna 38 77-400 Złotów progeo Sp. z o.o. Al. Armii Krajowej 45 50-541 Wrocław Biuro Projektów i Obsługi Inwestycji

Bardziej szczegółowo

Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami i obiektami towarzyszącymi - Specyfikacja Techniczna - SPIS TREŚCI

Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami i obiektami towarzyszącymi - Specyfikacja Techniczna - SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI STRONA TYTUŁOWA SPIS TREŚCI... 1 OPIS INWESTYCJI... 2 ST - 00.00.00. WYMAGANIA OGÓLNE... 3-39 SST-01.00.00. ROBOTY POMIAROWE I PRACE GEODEZYJNE... 40-44 SST-02.00.00. ROBOTY ROZBIÓRKOWE...

Bardziej szczegółowo

INSTALACJE WOD. KAN. PROJEKT PRZETARGOWY ROZBUDOWA Z PRZEBUDOWĄ ISTNIEJĄCEGO CENTRUM HANDLOWEGO BIELANY Z PARKINGIEM

INSTALACJE WOD. KAN. PROJEKT PRZETARGOWY ROZBUDOWA Z PRZEBUDOWĄ ISTNIEJĄCEGO CENTRUM HANDLOWEGO BIELANY Z PARKINGIEM 1 PROJEKT PRZETARGOW Y I. KARTA TYTUŁOWA PROJEKTU DANE OGÓLNE Obiekt: Lokalizacja: Inwestor: Projektant: Stadium: BranŜa: Park Handlowy Bielany Bielany Wrocławskie, gmina Kobierzyce, ul. Czekoladowa 7,

Bardziej szczegółowo

Dotyczy: projektu branŝy sanitarnej budynku sali sportowej z zapleczem na działce o nr ewid. 292 połoŝonej w gminie Krzemieniewo, m. Nowy Belęcin.

Dotyczy: projektu branŝy sanitarnej budynku sali sportowej z zapleczem na działce o nr ewid. 292 połoŝonej w gminie Krzemieniewo, m. Nowy Belęcin. - 1 - Leszno, 20.02.2008r Dotyczy: projektu branŝy sanitarnej budynku sali sportowej z zapleczem na działce o nr ewid. 292 połoŝonej w gminie Krzemieniewo, m. Nowy Belęcin. OŚWIADCZENIE Zgodnie z wymaganiami

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY (PF- U)

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY (PF- U) PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY (PF- U) Kanalizacja sanitarna i oczyszczalnia ścieków Lokalizacja obiektu: Gmina Dobra, miejscowość Dobra, Jurków i Porąbka Nazwa i Adres Zamawiającego: Gmina Dobra tel.18

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI 1. PODSTAWA OPRACOWANIA 2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA 3. ZAKRES OPRACOWANIA

SPIS TREŚCI 1. PODSTAWA OPRACOWANIA 2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA 3. ZAKRES OPRACOWANIA 1 1. PODSTAWA OPRACOWANIA 2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA 3. ZAKRES OPRACOWANIA SPIS TREŚCI 4. CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA SPRAWNOŚCI INSTALACJI BRANśY SANITARNEJ 5. ROZWIĄZANIA PROJEKTOWE 5.1. INSTALACJA WODY

Bardziej szczegółowo

URZĄD GMINY JONKOWO UL. KLONOWA 2 11-042 JONKOWO

URZĄD GMINY JONKOWO UL. KLONOWA 2 11-042 JONKOWO INWESTOR URZĄD GMINY JONKOWO UL. KLONOWA 2 11-042 JONKOWO NAZWA I ADRES OBIEKTU SIEĆ KANALIZACJI SANITARNEJ ULICA PLISZKI GUTKOWO GMINA JONKOWO Dz. Nr 5-210/9, 5-210/7, 5-208/11, 5-207/33 gmina Jonkowo

Bardziej szczegółowo

1. Przedmiot opracowania

1. Przedmiot opracowania Miejskie Wodociągi i Kanalizacja Spółka z o.o. 64-800 ChodzieŜ, ul. Kochanowskiego 29 tel. (0-67) 28-21-823 e-mail: chodziez@mwik.pl www.mwik.pl NAZWA OBIEKTU: Przepompownia ścieków P1 ul. Młyńska TEMAT

Bardziej szczegółowo