POLSKIE STOWARZYSZENIE OCHRONY ROŚLIN Członek Europejskiego Stowarzyszenia Ochrony Roślin

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "POLSKIE STOWARZYSZENIE OCHRONY ROŚLIN Członek Europejskiego Stowarzyszenia Ochrony Roślin"

Transkrypt

1 Ustawa o Opakowaniach i Odpadach Opakowaniowych nakłada szereg obowiązków na podmioty związane z produkcją rolną: 1. Rolnicy mają obowiązek zwracać opakowania po określonych Ustawą środkach ochrony roślin 2. Sprzedawcy mają obowiązek odebrać opakowania po wskazanych Ustawą środkach ochrony roślin 3. Producenci lub importerzy wskazanych środków ochrony roślin mają obowiązek odebrać i unieszkodliwić opakowania po tych środkach ochrony roślin na własny koszt. Producenci lub importerzy środków ochrony roślin mogą zlecić wykonanie powyższego obowiązku firmie specjalistycznej. W celu realizacji wytycznych Ustawy o Opakowaniach i Odpadach Opakowaniowych, mając na celu zapobieżenie chaotycznemu i spontanicznemu dzialaniu kilkudziesięciu producentów i importerów środków ochrony roślin, kilku tysięcy sklepów oraz setek tysięcy rolników, Polskie Stowarzyszenie Ochrony Roślin (PSOR) podjęło się działań organizacyjnych, które: Nie były objęte zapisami prawa, Były i są działaniami na rzecz środowiska naturalnego, Są dodatkowo finansowane przez producentów i importerów środków ochrony roślin. W tym celu Polskie Stowarzyszenie Ochrony Roślin podjęło następujące działania: 1. W drodze konkursu wyłoniono firmę, która zgodnie z brzmieniem Ustawy o Opakowaniach i Odpadach Opakowaniowych wykonać miała zbiórkę i unieszkodliwianie odpadów opakowaniowych po środkach ochrony roślin w imieniu producentów i importerów środków ochrony roślin. Konkurs był skierowany do firm i organizacji, których zakres działania, posiadane siły i środki oraz reputacja gwarantowały najwyższą jakoś wykonania zobowiązań ustawowych.

2 2. Działając pod patronatem Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa Polskie Stowarzyszenie zewidencjonowało wszystkie sklepy posiadające Zezwolenie na sprzedaż środków ochrony roślin. 3. W celu optymalizacji wspólnych działań Polskie Stowarzyszenie Ochrony Roślin skonsolidowało znakomitą większość producentów i importerów środków ochrony roślin (reprezentujących 98% rynku środków ochrony roślin w Polsce) w celu uproszczenie procedur wynikających z Ustawy o Opakowaniach i Odpadach Opakowaniowych. Realizacja zadań wynikających z Ustawy o Opakowaniach i Odpadach Opakowaniowych wymagała spełnienia wymogów wynikających z Ustawy o Odpadach. Dlatego też, mając świadomość nikłej znajomości przepisów wśród sprzedawców środków ochrony roślin Polskie Stowarzyszenie Ochrony Roślin: 1. Przygotowało kampanię informacyjną dla sklepów sprzedających środki ochrony roślin, 2. Opracowało wzory dokumentów niezbędnych do uzyskania stosownych zezwoleń (Zezwolenie na gromadzenie odpadów), 3. Wysłało stosowną korespondencję do 5500 sklepów posiadających zezwolenia na sprzedaż środków ochrony, 4. Przeprowadziło kampanię informacyjną we wszystkich Starostwach Powiatowych w Polsce (316) zwracając uwagę na podejmowane działania i obowiązki ustawowe zainteresowanych.

3 Sklepy, które otrzymały pakiet informacyjny z Polskiego Stowarzyszenia Ochrony Roślin winny były: o Uzyskać Zezwolenie Starostwa Powiatowego na gromadzenie odpadów o Odesłać do Polskiego Stowarzszenia Ochrony Roślin Kartę Zgłoszenia, która jest dla Stowarzenia potwierdzeniem, że Sklep posiada Zezwolenie Starostwa Powiatowego na zbieranie odpadów Posiadany przez Stowarzysznie adres jest właściwy Po otrzymaniu potwierdzeń ze sklepów sprzedających środki ochrony roślin świadczących o posiadanym stosownym Zezwoleniu ze Starostwa Powiatowego i potwierdzającym adres do dalszej korespondencji, Polskie Stowarzyszenie Ochrony Roślin, w ramach wdrażania Systemu Odbioru i Unieszkodliwiania Opakowań po Środkach Ochrony Roślin PSOR : Stworzyło mapę Punktów Odbioru Odpadów Opakowaniowych Wysłało do każdego sklepu (na koszt producentów i importerów środków ochrony roślin): Plakat informacyjny, którego sporządzenie było, tak na prawdę, obowiązkiem sklepu Worki plastykowe, dzięki którym gromadzenie zwracanych przez rolników opakowań jest bezpieczniejsze i estetyczniejsze. Równocześnie, mając świadomość niewystarczającej wiedzy na temat przepisów i ich konsekwencji, Polskie Stowarzyszenie Ochrony Roślin: o Wydawało cotygodniowy, elektroniczny Biuletyn Stowarzyszenia o Stworzyło koalicję pism rolniczych, które bezpłatnie, na prośbę Stowarzyszenia, w pełni rozumiejąc wymiar wspólnych działań zamieszczają informacje dotyczące zagadnienia

4 o Uczestniczyło osobiście w spotkaniach informacyjnych z przedstawicielemi ponad 800 sklepów sprzedających środki ochrony roślin o Odbyło kilkaset rozmów telefonicznych z zaiteresowanymi o Zatrudniło wyspecjalizowanę firmę, która przeprowadziła kilka tysięcy informacyjnych rozmów telefonicznych. o Wizytowało kilkadziesiąt sklepów na trenie całego kraju o Zorganizowało dwie konferencje z dystrybutorami środków ochrony roślin o Utrzymuje specjalną stronę internetową poświęconą zagadnieniom Systemu Odbioru i Unieszkodliwiania Opakowań po Środkach Ochrony Roślin PSOR o Zatrudnia jedna osobę, na pełny etat zajmującą się w/w zadaniem oraz dwie osoby poświęcające 25% swoich etatów Systemowi Odbioru i Unieszkodliwiania Opakowań po Środkach Ochrony Roślin PSOR Zważywszy różnorodność strukturalną polskiego rolnictwa, zróżnicowaną wielkość gospodarstw, strukturę sieci sprzedaży środków ochrony roślin, w oparciu o posiadaną specjalistyczną wiedzę, konsultacje z dystrybutorami środków ochrony roślin opracowano i rozszerzono System PSOR o konstrukcję, która nie jest wymagana przepisami prawa a stanowi dostosowanie do oczekiwań rolników. Dzialanie to polega na zbiórce opakowań w pobliżu dużych gospodarstw, a nie w punktach sprzedaży (jak stanowi prawo). W ten sposób doskonaląc wyznaczone prawem zasady Polskie Stowarzyszenie Ochrony Roślin nieustannie zmierza do zwiększenia ilości zebranych odpadów opakowaniowych. Doskonalenie Systemu PSOR, Odbioru i Unieszkodliwiania Opakowań po Środkach Ochrony Roślin opiera się na doświadczeniach własnych oraz współpracy z: o Europejskim Stowarzyszeniem Ochrony Roślin

5 o Niemieckim Systemem odbiory i unieszkodliwiania opakowań po środkach ochrony roślin - PAMIRA o Francuskim Systemem odbioru opakowań po środkach ochrony roślin - ADIVALOR o Światową konferencją systemów odbioru oapkowań po środkach ochrony roślin. Polskie Stowarzyszenie Ochrony Roślin wspomaga swoim doświadczeniem powstające analogiczne Systemy w Bułgarii i Rumunii. Pragnąc wyróżnić działania Polskiego Stowarzyszenia Ochrony Roślin, które nie są wymagane przepisami a podejmowane są w poczuciu obowiązku przyzwoitego wywiązywania się z nałożonych obowiązków Systemowi Odbioru i Unieszkodliwiania Opakowań nadano nazwę i opracowano znak graficzny. Zadanie to powierzono Agencji Rekalmowej Foster Communication. Zważywszy element ekologiczny działania Polskiego Stowarzyszenia Ochrony Roślin oraz stałość podjętych rozwiązań przyjęto nazwę EKOCYKL, która opisuje istotę zagadnienia. Nazwa pisana była łącznie, bez myślnika pomiędzy członami. Znaku graficznego oraz nazwy użyto w korespondencji ze sklepami i w materiałach informacyjnych, przyjmując, że za właściwością używanej nazwy stoi profesjonalizm Agencji Foster Communication. Na początku grudnia 2004 zorientowawszy się, że nazwa o podobnym brzmieniu jest w użyciu Polskie Stowarzyszenie Ochrony Roślin, decyzją dyrektora Stowarzyszenia natychmiast zaprzestało używania tej nazwy, pozostając przy znaku graficznym, który trafnie oddaje ideę odbioru i unieszkodliwiania opakowań po środkach ochrony roślin. Polskie Stowarzyszenie Ochrony Roślin

6 Ważne daty: Czerwiec 2004 Roztrzygnięcie konkursu na Operatora zbiórki i unieszkodliwiania opakowań po środkach ochrony roślin Lipiec 2004 Rozpoczęcie ogólnopolskiej kampanii informacyjnej Wrzesień 2004 Konsolidacja producentów i importerów środków ochrony roślin w Polsce Październik 2004 Pilotażowe odbiory opakowań po środkach ochrony roślin Listopad 2004 Listowna Kampania informacyjna adresowana do sklepów posiadających zezwolenia na sprzedaż środków ochrony roślin. Styczeń 2005 Kampania telefoniczna wśród sklepów i Starost Powiatowych Styczeń/Luty 2005 Styczeń 2005 Październik 2005 Powtórna listowna kampania informacyjna wśród sklepów Pierwsze odbiory opakowań w ramach skoordynowanego Systemu PSOR Zebrano 20% opakowań wprowadzanych na rynek! (dla porównania, w Niemczech, w pierwszym roku zebrano 10% opakowań wprowadzanych na rynek)

ZUŻYTY SPRZĘT ELEKTRYCZNY I ELKTRONICZNY system podmioty obowiązki daty PYTANIA I ODPOWIEDZI

ZUŻYTY SPRZĘT ELEKTRYCZNY I ELKTRONICZNY system podmioty obowiązki daty PYTANIA I ODPOWIEDZI Warszawa, 23 maja 2006. ZUŻYTY SPRZĘT ELEKTRYCZNY I ELKTRONICZNY system podmioty obowiązki daty PYTANIA I ODPOWIEDZI Przepisy; dyrektywa, ustawa. Inne kraje Cel Obowiązki zbierających (sklepy, gminy) Obowiązki

Bardziej szczegółowo

publikacja przygotowana w ramach realizacji projektu pn.:

publikacja przygotowana w ramach realizacji projektu pn.: Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny. Aspekty funkcjonowania systemu zagospodarowywania ZSEE w Polsce i innych krajach europejskich oraz wybrane technologie przetwarzania odpadów elektrycznych i elektronicznych

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W SŁUBICACH ORAZ SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY W 2014 ROKU

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W SŁUBICACH ORAZ SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY W 2014 ROKU POWIATOWY URZĄD PRACY W SŁUBICACH ul. Piłsudskiego 19, 69-100 Słubice Tel. 95-7583608, fax: 95-7583609 e - mail: sekretariat@pupslubice.pl www.pupslubice.pl SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POWIATOWEGO URZĘDU

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK TWORZENIE SYSTEMU ZARZĄDZANIA BEZPIECZEŃSTWEM I HIGIENĄ PRACY

PRZEWODNIK TWORZENIE SYSTEMU ZARZĄDZANIA BEZPIECZEŃSTWEM I HIGIENĄ PRACY PRZEWODNIK TWORZENIE SYSTEMU ZARZĄDZANIA BEZPIECZEŃSTWEM I HIGIENĄ PRACY Narzędzie przeznaczone dla europejskich przedsiębiorstw budowlanych każdej wielkości European Construction Industry Federation Niniejszy

Bardziej szczegółowo

UZASADNIENIE. w odniesieniu do pełnego urzeczywistnienia rynku wewnętrznego usług pocztowych

UZASADNIENIE. w odniesieniu do pełnego urzeczywistnienia rynku wewnętrznego usług pocztowych 27.03.12 UZASADNIENIE Niniejsza ustawa wdraża do polskiego porządku prawnego dyrektywę 2008/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 20 lutego 2008 r. zmieniającej dyrektywę 97/67/WE w odniesieniu do

Bardziej szczegółowo

URZĄD OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW POLSKI SYSTEM OCENY ZGODNOŚCI I KONTROLA WYROBÓW PODLEGAJĄCYCH DYREKTYWOM NOWEGO PODEJŚCIA PRZEWODNIK

URZĄD OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW POLSKI SYSTEM OCENY ZGODNOŚCI I KONTROLA WYROBÓW PODLEGAJĄCYCH DYREKTYWOM NOWEGO PODEJŚCIA PRZEWODNIK URZĄD OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW POLSKI SYSTEM OCENY ZGODNOŚCI I KONTROLA WYROBÓW PODLEGAJĄCYCH DYREKTYWOM NOWEGO PODEJŚCIA PRZEWODNIK WARSZAWA 2005 Publikacja przygotowana dzięki wsparciu finansowemu

Bardziej szczegółowo

HANDEL I REKLAMA W PRAKTYCE pilotażowy program doskonalenia nauczycieli kształcenia zawodowego poprzez praktyki w przedsiębiorstwach

HANDEL I REKLAMA W PRAKTYCE pilotażowy program doskonalenia nauczycieli kształcenia zawodowego poprzez praktyki w przedsiębiorstwach RAPORT Z PILOTAŻOWEGO WDROŻENIA PRAKTYK ZAWODOWYCH JAKO FORMY DOSKONALENIA ZAWODOWEGO NAUCZYCIELI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I INSTRUKTORÓW PRAKTYCZNEJ NAUKI ZAWODÓW HANDEL I REKLAMA W PRAKTYCE pilotażowy

Bardziej szczegółowo

Przewodnik ISO 14000

Przewodnik ISO 14000 Przewodnik ISO 14000 Materiały informacyjne nt. wdrażania systemu zarządzania środowiskowego wg norm ISO serii 14000 Opracowano w ramach zamówienia Ministerstwa Gospodarki i Pracy Wydanie II uzupełnione,

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 18 czerwca 2013 r. Poz. 536. Obwieszczenie. z dnia 6 maja 2013 r.

Warszawa, dnia 18 czerwca 2013 r. Poz. 536. Obwieszczenie. z dnia 6 maja 2013 r. MONITOR POLSKI DZIENNIK URZĘDOWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 18 czerwca 2013 r. Poz. 536 Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi 1) z dnia 6 maja 2013 r. w sprawie krajowego planu działania

Bardziej szczegółowo

Biuletyn partnerstwa publiczno-prywatnego

Biuletyn partnerstwa publiczno-prywatnego Biuletyn partnerstwa publiczno-prywatnego 1 Biuletyn partnerstwa publiczno-prywatnego Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Warszawa 2011 Publikacja została opracowana w ramach projektu systemowego

Bardziej szczegółowo

UZASADNIENIE. Omówienie szczegółowych rozwiązań przyjętych w projekcie ustawy o dopuszczeniu pojazdów do ruchu. Implementacja Dyrektywy 2007/46/WE

UZASADNIENIE. Omówienie szczegółowych rozwiązań przyjętych w projekcie ustawy o dopuszczeniu pojazdów do ruchu. Implementacja Dyrektywy 2007/46/WE 230610 UZASADNIENIE Omówienie szczegółowych rozwiązań przyjętych w projekcie ustawy o dopuszczeniu pojazdów do ruchu Implementacja Dyrektywy 2007/46/WE Projekt ustawy o dopuszczeniu pojazdów do ruchu drogowego

Bardziej szczegółowo

Urząd Miejski w Kluczborku Ul. Katowicka 1 46-200 Kluczbork

Urząd Miejski w Kluczborku Ul. Katowicka 1 46-200 Kluczbork Ul. Katowicka 1 46-200 Kluczbork WYDANIE NR 7 z dnia 11 kwietnia 2014 r. AO.0141.1.2014.MB Strona 2 z 50 Autor opracowania: Mirosław Birecki Sekretarz gminy Pełnomocnik ds. Systemu Zarządzania Jakością

Bardziej szczegółowo

Słowo wstępne... 2. Korzyści wynikające z integracji systemu ISO z kontrolą zarządczą - wywiad z Januszem Pęcherzem, Prezydentem Miasta Kalisza...

Słowo wstępne... 2. Korzyści wynikające z integracji systemu ISO z kontrolą zarządczą - wywiad z Januszem Pęcherzem, Prezydentem Miasta Kalisza... BIULETYN Nr 3 (12)/2014 KONTROLA ZARZĄDCZA W JEDNOSTKACH SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO SPIS TREŚCI Słowo wstępne... 2 Korzyści wynikające z integracji systemu ISO z kontrolą zarządczą - wywiad z Januszem Pęcherzem,

Bardziej szczegółowo

Deklaracja środowiskowa. Wydanie I, Egzemplarz 1, Wrzesień 2013. Interseroh Organizacja Odzysku S.A. ul. Jakuba Kubickiego 17 lok. 27 02 954 Warszawa

Deklaracja środowiskowa. Wydanie I, Egzemplarz 1, Wrzesień 2013. Interseroh Organizacja Odzysku S.A. ul. Jakuba Kubickiego 17 lok. 27 02 954 Warszawa Deklaracja środowiskowa Wydanie I, Egzemplarz 1, Wrzesień 2013 Interseroh Organizacja Odzysku S.A. ul. Jakuba Kubickiego 17 lok. 27 02 94 Warszawa Szanowni Państwo, Jeśli nie zmienimy naszego sposobu gospodarki

Bardziej szczegółowo

GOSPODAROWANIE ODPADAMI ZBIERANIE I RECYKLING ODPADÓW OPAKOWANIOWYCH OBOWIĄZUJĄCE PRZEPISY, PROBLEMY PRAKTYCZNE I PROJEKTOWANE ZMIANY

GOSPODAROWANIE ODPADAMI ZBIERANIE I RECYKLING ODPADÓW OPAKOWANIOWYCH OBOWIĄZUJĄCE PRZEPISY, PROBLEMY PRAKTYCZNE I PROJEKTOWANE ZMIANY GOSPODAROWANIE ODPADAMI ZBIERANIE I RECYKLING ODPADÓW OPAKOWANIOWYCH OBOWIĄZUJĄCE PRZEPISY, PROBLEMY PRAKTYCZNE I PROJEKTOWANE ZMIANY Spis treści I. Realizacja przepisów ustawy o opakowaniach i odpadach

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PROJEKTU POMOC ŻYWNOŚCIOWA DLA NAJBIEDNIEJSZYCH MIESZKAŃCÓW WARMII I MAZUR W LATACH 2007-2009

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PROJEKTU POMOC ŻYWNOŚCIOWA DLA NAJBIEDNIEJSZYCH MIESZKAŃCÓW WARMII I MAZUR W LATACH 2007-2009 URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO- MAZURSKIEGO REGIONALNY OŚRODEK POLITYKI SPOŁECZNEJ SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PROJEKTU POMOC ŻYWNOŚCIOWA DLA NAJBIEDNIEJSZYCH MIESZKAŃCÓW WARMII I MAZUR W LATACH

Bardziej szczegółowo

SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VIII KADENCJA. Warszawa, dnia 20 listopada 2013 r. Druk nr 498

SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VIII KADENCJA. Warszawa, dnia 20 listopada 2013 r. Druk nr 498 SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VIII KADENCJA Warszawa, dnia 20 listopada 2013 r. Druk nr 498 PREZES RADY MINISTRÓW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Pan Bogdan BORUSEWICZ MARSZAŁEK SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Bardziej szczegółowo

Global Compact 2013. Raport Poczty Polskiej S.A. z postępów we wdrażaniu zasad Inicjatywy Global Compact

Global Compact 2013. Raport Poczty Polskiej S.A. z postępów we wdrażaniu zasad Inicjatywy Global Compact Global Compact 2013 Raport Poczty Polskiej S.A. z postępów we wdrażaniu zasad Inicjatywy Global Compact Spis treści Poczta Polska S.A.. 3 Poczta Polska a prawa człowieka.. 4 Poczta Polska a środowisko

Bardziej szczegółowo

PLAN GOSPODARKI ODPADAMI

PLAN GOSPODARKI ODPADAMI ZARZĄ D WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO - POMORSKIEGO WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO POMORSKIEGO Toruń 2003 r. 1 Zespół autorski Dyrektor Kujawsko-Pomorskiego Biura Planowania Przestrzennego i Regionalnego we Włocławku mgr

Bardziej szczegółowo

VII. DZIAŁALNOŚĆ PREWENCYJNA ORAZ PROMOCJA OCHRONY PRACY

VII. DZIAŁALNOŚĆ PREWENCYJNA ORAZ PROMOCJA OCHRONY PRACY VII. DZIAŁALNOŚĆ PREWENCYJNA ORAZ PROMOCJA OCHRONY PRACY 157 158 SPRAWOZDANIE GIP Z DZIAŁALNOŚCI PIP W 2008 r. VII. DZIAŁALNOŚĆ PREWENCYJNA ORAZ PROMOCJA OCHRONY PRACY 1. Europejska kampania informacyjno-

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O WYNIKACH KONTROLI. ZATRUDNIANIE OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W SŁUśBIE CYWILNEJ. Warszawa, 6 czerwca 2013 r.

INFORMACJA O WYNIKACH KONTROLI. ZATRUDNIANIE OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W SŁUśBIE CYWILNEJ. Warszawa, 6 czerwca 2013 r. - INFORMACJA O WYNIKACH KONTROLI ZATRUDNIANIE OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W SŁUśBIE CYWILNEJ Warszawa, 6 czerwca 2013 r. Opracował: Departament Kontroli i Nadzoru Misją Departamentu Kontroli i Nadzoru jest

Bardziej szczegółowo

SYSTEM CERTYFIKACJI KLUBÓW INTEGRACJI SPOŁECZNEJ W STRONĘ PODNOSZENIA JAKOŚCI USŁUG REINTEGRACJI SPOŁECZNEJ I ZAWODOWEJ

SYSTEM CERTYFIKACJI KLUBÓW INTEGRACJI SPOŁECZNEJ W STRONĘ PODNOSZENIA JAKOŚCI USŁUG REINTEGRACJI SPOŁECZNEJ I ZAWODOWEJ SYSTEM CERTYFIKACJI KLUBÓW INTEGRACJI SPOŁECZNEJ W STRONĘ PODNOSZENIA JAKOŚCI USŁUG REINTEGRACJI SPOŁECZNEJ I ZAWODOWEJ raport końcowy Warszawa 2014 SYSTEM CERTYFIKACJI KLUBÓW INTEGRACJI SPOŁECZNEJ W STRONĘ

Bardziej szczegółowo

OZNAKOWANIE CE PRZEWODNIK DLA PRZEDSIĘBIORCÓW

OZNAKOWANIE CE PRZEWODNIK DLA PRZEDSIĘBIORCÓW OZNAKOWANIE CE PRZEWODNIK DLA PRZEDSIĘBIORCÓW Publikacja sfinansowana ze środków budżetowych Urzędu Komitetu Integracji Europejskiej Urząd Komitetu Integracji Europejskiej 2005 OZNAKOWANIE CE PRZEWODNIK

Bardziej szczegółowo

Model systemu PFK - Podmiotowego finansowania kształcenia MŚP. Projekt PFK - Podmiotowe finansowanie kształcenia

Model systemu PFK - Podmiotowego finansowania kształcenia MŚP. Projekt PFK - Podmiotowe finansowanie kształcenia Model systemu PFK - Podmiotowego finansowania kształcenia MŚP Projekt PFK - Podmiotowe finansowanie kształcenia Kraków, lipiec 2015 1 WPROWADZENIE 4 1.1 Kontekst 4 2 DEFINICJE 6 3 SKRÓCONY OPIS SYSTEMU

Bardziej szczegółowo

Raport odpowiedzialności społecznej Hortimex za rok 2013. Lipiec 2014

Raport odpowiedzialności społecznej Hortimex za rok 2013. Lipiec 2014 Raport odpowiedzialności społecznej Hortimex za rok 2013 Lipiec 2014 w raporcie 1. WPROWADZENIE 1 1.1. List Prezesa 1 1.2. O raporcie 2 2. O FIRMIE 3 2.1. Charakterystyka działalności 3 2.2. Kalendarium

Bardziej szczegółowo

CO KAŻDY KOORDYNATOR WOLONTARIATU POWINIEN WIEDZIEĆ?

CO KAŻDY KOORDYNATOR WOLONTARIATU POWINIEN WIEDZIEĆ? CO KAŻDY KOORDYNATOR WOLONTARIATU POWINIEN WIEDZIEĆ? WOLONTARIAT STAŁY I AKCYJNY KOMPENDIUM WIEDZY Informacje redakcyjne: Redakcja: Monika Archicińska Współpraca: Katarzyna Bielawska, Beata Ciepła, Paweł

Bardziej szczegółowo

Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego al. Piłsudskiego 8 90-051 Łódź

Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego al. Piłsudskiego 8 90-051 Łódź Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego al. Piłsudskiego 8 90-051 Łódź Ocena funkcjonowania klastrów województwa łódzkiego studia przypadków w kontekście realizacji RPO WŁ. RAPORT KOŃCOWY Policy & Action

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1. Działalność kontrolna WIOŚ. do Założeń merytorycznych i organizacyjnych opracowania Informacji o działalności IOŚ w 2011r.

Załącznik nr 1. Działalność kontrolna WIOŚ. do Założeń merytorycznych i organizacyjnych opracowania Informacji o działalności IOŚ w 2011r. Załącznik nr 1 do Założeń merytorycznych i organizacyjnych opracowania Informacji o działalności IOŚ w 2011r. Działalność kontrolna WIOŚ Informacja obejmująca wskazaną w rozdz. II tematykę powinna odpowiadać

Bardziej szczegółowo

POMOC DLA PRACODAWCÓW I ICH PRACOWNIKÓW

POMOC DLA PRACODAWCÓW I ICH PRACOWNIKÓW MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ DEPARTAMENT RYNKU PRACY POMOC DLA PRACODAWCÓW I ICH PRACOWNIKÓW OFEROWANA PRZEZ URZĘDY PRACY I/LUB FINANSOWANA Z FUNDUSZU PRACY INFORMATOR 2014 MINISTERSTWO PRACY

Bardziej szczegółowo

Premiujemy wysoką jakość. Elektryczna 11/2014. Czterech. Model wymiany informacji pomiędzy uczestnikami rynku energii elektrycznej.

Premiujemy wysoką jakość. Elektryczna 11/2014. Czterech. Model wymiany informacji pomiędzy uczestnikami rynku energii elektrycznej. KLIENT DYSTRYBUCJA PRZESY Elektryczna ISSN 1897-3833 Biuletyn Branżowy 11/2014 Wydawnictwo Polskiego Towarzystwa Przesyłu i Rozdziału Energii Elektrycznej Z działalności Towarzystwa Paragraf w sieci Wydarzenia

Bardziej szczegółowo