WSzSL/FKZ/072/ 265 /13 Legnica,

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "WSzSL/FKZ/072/ 265 /13 Legnica, 17-05-2013"

Transkrypt

1 WSzSL/FKZ/072/ 265 /13 Legnica, Do wszystkich zainteresowanych Dotyczy postępowania przetargowego: NA WYKONYWANIE KOMPLEKSOWEJ USŁUGI PRALNICZEJ ORAZ NAJEM BIELIZNY I ODZIEŻY ROBOCZEJ DLA WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO W LEGNICY WSZSL/FKZ-24/13 W związku z prośbami o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w przedmiotowym postępowaniu, działając na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 z 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. z 2010 roku Dz.U. Nr 113, poz. 759 ), wyjaśniam, co następuje: Pytanie 1 W zakresie posiadania wiedzy i doświadczenia Zamawiający uzna warunek za spełniony w przypadku gdy wykonawca wykaże, że zrealizował lub realizuje co najmniej 1 usługę pralniczą oraz najmu pościeli o łącznej wartości nie mniejszej niż zł brutto świadczone na rzecz szpitala. Zwracam się z prośbą o zmianę zapisów SIWZ poprzez zmniejszenie wartości zrealizowanej lub realizowanej usługi do kwoty zł brutto na rzecz tego samego podmiotu (placówki służby zdrowia) lub poprzez uznanie warunku za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, iż zrealizował lub realizuje co najmniej 1 usługę pralniczą oraz najmu pościeli o wartości co najmniej zł brutto na rzecz tego samego podmiotu oraz co najmniej 1 usługę pralniczą o wartości co najmniej zł brutto świadczoną na rzecz szpitala. Odpowiedź na zapytanie: Zamawiający informuje, iż podtrzymuje zapisy siwz. Pytanie 2 Zamawiający w rozdz. X.A.3.b żąda dołączenia do oferty pozytywnej opinii sanitarnej dotyczącej pralni, o której mowa w pkt. a) wydanej przez Państwowego Inspektora Sanitarnego właściwego dla siedziby wykonawcy oraz aktualnych pozytywnych protokołów pokontrolnych świadczących o tym, że pralnia podlega stałemu nadzorowi na zasadach określonych ustawą o Inspekcji Sanitarnej oraz spełnia wymogi dotyczące prania bielizny z zachowaniem bariery higienicznej. Z treści opinii winno jednoznacznie wynikać, iż prowadzona jest okresowa kontrola mikrobiologiczna pralni. Żądanie zapisu w opinii sanitarnej o prowadzonej okresowej kontroli mikrobiologicznej pralni nie znajduje uzasadnienia w przepisach prawa i jest nadmierne oraz bezpodstawnie ogranicza dostęp do postępowania. Katalog dokumentów, których zamawiający jest uprawniony żądać na poświadczenie spełniania warunków jest katalogiem zamkniętym, a zamawiający nie posiada kompetencji do jego zmiany. Opis sposobu dokonania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu powinien być związany z przedmiotem zamówienia oraz proporcjonalny do przedmiotu zamówienia. Ponadto ocena warunku dokonywana przez zamawiającego powinna realizować cel w postaci weryfikacji zdolności wykonawcy do należytego wykonania zamówienia. Zwracamy uwagę na fakt, iż opinie sanitarne dla pralni są wydawane bezterminowo, nie na czas określony, pozostają ważne przez cały czas od momentu ich wystawienia do uchylenia/zmiany będącej wynikiem kolejnej kontroli PIS, dlatego proszę o zmianę zapisów SIWZ poprzez wykreślenie zapisu, że z treści opinii winno jednoznacznie wynikać, iż prowadzona jest kontrola mikrobiologiczna pralni, a w zamian wprowadzenie obowiązku dołączenia do oferty oświadczenia, że wykonawca prowadzi okresową kontrolę mikrobiologiczną pralni. Odpowiedź na zapytanie: Zamawiający informuje, iż modyfikuje siwz w części X.A.3.b, który otrzymuje brzmienie: b) pozytywnej opinii sanitarnej dotyczącej pralni, o której mowa w pkt. a) wydanej przez Państwowego Inspektora Sanitarnego właściwego dla siedziby wykonawcy oraz aktualnych pozytywnych protokołów pokontrolnych świadczących o tym, że pralnia podlega stałemu nadzorowi na zasadach określonych ustawą o Inspekcji Sanitarnej oraz spełnia wymogi dotyczące prania bielizny z zachowaniem bariery higienicznej. Pytanie 3 Dotyczy pomyłki pisarskiej w 6 pkt 1 projektu umowy, aby bielizna była oznakowana tagami/chipami działającymi w technologii HF. Wprowadzenie konkretnego systemu ogranicza konkurencję i w żaden sposób nie poprawi wykonania usługi, takie samo zadanie spełni system oparty na technologii UHF jednocześnie pragnę zwrócić uwagę, że tagi pracujące w technologii UHF są ok. 20% tańsze od tagów pracujących w technologii HF (asortyment wynajmowany to ok szt. + asortyment Zamawiającego + odzież = szt.) Zwracam się z prośbą o umieszczenie w projekcie umowy zapisu o posiadaniu systemu RFID opartym na technologii HF lub UHF, zmiana korzystnie wpłynie dla zamawiającego na cenę usługi. Odpowiedź na zapytanie: Zamawiający informuje, iż podtrzymuje wymogi siwz.

2 Pytanie 4 Zamawiający w 6 pkt 1 informuje o konieczności oznakowania tagami/chipami asortymentu będącego własnością zamawiającego ujętym w załączniku nr 1. Proszę o dokładne oszacowanie ilości poszczególnego asortymentu zamawiającego, który podlega oznakowaniu tagami/chipami w celu oszacowania usługi. Jednocześnie zwracam się z zapytaniem, czy asortyment będący własnością zamawiającego spełnia wymagania w zakresie opisanym w załączniku nr 3, które wymaga od Wykonawcy tzn., czy tkaniny, z których uszyta jest bielizna pościelowa, bielizna operacyjna, fartuchy operacyjne i inne wymienione w załączniku nr 1 do umowy posiada odpowiednie certyfikaty wymagane zgodnie z załącznikiem nr 3. Jednocześnie pragnę zaznaczyć, że stosowanie części asortymentu zgodnymi wymaganymi normami i certyfikatami nie zabezpieczy pacjenta. Sugeruję, aby cały asortyment wymienić na nowy zgodny z wymaganymi normami i certyfikatami lub z nich zrezygnować obniżając koszty dzierżawy. Odpowiedź na zapytanie: Zamawiający informuje, iż wymaga zgodnie z zapisami siwz. Poniżej przedstawiamy przybliżony ilościowy wykaz asortymentu stanowiącego własność szpitala: Lp. Nazwa asortymentu Ilość szt. 1 Kołdry Poduszki Koce Materace Pokrowce Fartuchy Bluzy Spodnie Spódnice Sukienki 7 11 Prześcieradła operacyjne Podkłady operacyjne Serwety operacyjne Czepki Nogawice operacyjne Pokrowiec na kamerę 3 17 Fartuchy operacyjne Bluzy operacyjne Spodnie operacyjne Sukienki operacyjne Kurtki Koszule Ręczniki Firany Zasłony Parawany Pokrowce na krzesła Obrusy Serwety Ścierki Zapaski 6 34 Narzuty 1 35 Czapki Koszule operacyjne /pacjentów/ Koszule nocne Bluzy pidżamowe Spodnie pidżamowe Małe koce /pledy/ Kamizelki Śpiochy Hamaki Kaftaniki Mopy Worki 589

3 47 Poszwy Poszwy średnie Prześcieradła Podkłady Poszewki Pieluchy 6025 Pytanie 5 Zamawiający w załączniku nr 3 określa bardzo specyficzny i dokładny opis tkaniny, z której ma być wykonany przedmiot zamówienia. Wykonawca zwraca się z prośbą co do wymogu stosowanej tkaniny, a mianowicie możliwość zastosowania tkaniny pościelowej zgodnej z Certyfikatem ISO bawełniane lub z elanobawełny (mieszanki 50% baw-50%pe lub 65%baw-35%pe) o niższej gramaturze (zakres gramatur 120gr/m2-160gr/m2). Niższa gramatura korzystnie wpłynie na koszty związane z praniem wynajmowanej bielizny. Odpowiedź na zapytanie: Zamawiający informuje, iż nie wyraża zgody i podtrzymuje zapisy siwz (załącznik nr 3 do umowy). Pytanie 6 Czy Zamawiający dopuszcza aby ubranie elanobawełniane w tym również ocieplane dla pracowników sekcji było wykonane z materiału 65% poliester, 35 % bawełna? Odpowiedź na zapytanie: Zamawiający informuje, iż potrzymuje zapisy siwz (załącznik nr 3 do umowy). Pytanie 7 Czy Zamawiający dopuszcza aby spodnie wchodzące w skłąd ubrania elanobawełnianego (także ocieplane) posiadały rozporek z zakładką zapinany na zamek błyskawiczny lub napy, bok talii zapinany na guziki lub napy. Odpowiedź na zapytanie: Zamawiający informuje, iż potrzymuje zapisy siwz (załącznik nr 3 do umowy). Pytanie 8 Czy Zamawiający wymaga na potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu świadczenia co najmniej 1 usługi pralniczej oraz najmu pościeli wraz elektronicznym oznakowaniem bielizny? Odpowiedź na zapytanie: Zamawiający wymaga wykonania tego, iż Wykonawca wykaże, że zrealizował lub realizuje z należytą starannością, co najmniej 1 usługę pralniczą oraz najem pościeli o łącznej wartości nie mniejszej niż zł brutto świadczone na rzecz szpitala. Oba zakresy winny być świadczone na rzecz tego samego podmiotu. Pytanie 9 Czy wymóg oznakowania bielizny dzierżawionej i Zamawiającego przy użyciu systemu RFID Wykonawca ma traktować jako warunek udziału w postępowaniu? Odpowiedź na zapytanie: Zamawiający informuje, iż jest to sposób świadczenia zamówienia w zakresie znakowania asortymentu. Pytanie 10 Czy Zamawiający wymaga od przyszłego Wykonawcy dostarczenia wszystkich niezbędnych urzadzeń i oprogramowania umożliwiających pełną ewiedencję bielizny czystej i brudnej do siedziby Zamawiającego? Czy jedynie umożliwienie Zamawiającemu podglądu poprzez stronę internetową? Odpowiedź na zapytanie: Zamawiający wymaga wykonywania świadczeń zgodnie z projektem umowy. Pytanie 11 Proszę o zmianę zapisu dotyczącego ważności dokumentu wydanego przez Inspektora Sanitarnego w zakresie świadczenia usług pralniczych wystawionego nie wcześniej niż 6 m-cy przed terminem składania ofert, żądanie złóżenia powyższego dokumentu z określonym terminem ważności jest bezprawne, gdyż Inspektor Sanitarny wydaje pozytywną opinię dla zakładu pralniczego, która jest bezterminiwa, każdorazowo potwierdzana podczas następnej kontroli. Odpowiedź na zapytanie: Patrz odpowiedź na zapytanie nr 2. Pytanie 12 Proszę o wyjaśnienie na jakiej podstawie prawnej Zamawiający wymaga, aby w protokole pokontrolnym Inspektora Sanitarnego znalazł się zapis dotyczący kontroli mikrobiologicznej pralni, aktualnie żadne obowiązujące przepisy nie nakładają takiego obowiązku na Wykonawcę. Odpowiedź na zapytanie: Patrz odpowiedź na zapytanie nr 2. Pytanie 13

4 Czy Zamawiający dopuści w zakresie wdrożonego systemu zarządzania jakością RABC przedłożenie w ofercie równoważnego certyfikatu np. Certyfikat Gwarant Czystości i Higieny? Odpowiedź na zapytanie: Zamawiający informuje, iż podtrzymuje zapisy siwz. Pytanie 14 Czy Wykonawca będzie miał obowiązek znakowania elektronicznego RFID również bielizny i odzieży będącą własnością Zamawiającego? Jeżeli tak to proszę o określenie jakie to będą szacunkowe ilości w skali trwania kontraktu lub jednego roku? Odpowiedź na zapytanie: Przybliżone ilości asortymentu stanowiącego własność szpitala zostały wskazane w odpowiedzi na zapytanie nr 4. Jednoczeście wskazujemy, iż w 6 projektu umowy opisane zostały kwestie związane z oznakowaniem. Pytanie 15 Czy Zamawiający wymaga aby elektroniczna identyfikacja bielizny i odzieży odbywała się zarazem po stronie czystej i brudnej? Odpowiedź na zapytanie: Zamawiający informuje, iż wymaga identyfikacji pranego asortymentu po stronie brudnej i stronie czystej. Pytanie 16 Czy Zamawiający dopuści inny system znakowania i identyfikacji bielizny i odzieży Odpowiedź na zapytanie: Zamawiający informuje, iż nie dopuszcza innego systemu znakowania. Pytanie 17 Zamawiający wymaga od Wykonawcy wykonywania dezynfekcji pranego asortymentu. W rozdziale IX Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tych warunków p.1.3 pkt.a [ ] Zamawiający określił, iż pralnia musi posiadać komorę dezynfekcyjną lub inne urządzenia pralnicze pozwalające poddać asortyment procesowi dezynfekcji. O ile większość asortymentów szpitalnych może być poddawana procesowi dezynfekcji w wodnych roztworach kąpieli piorąco-dezynfekującej wykonywanych w pralnico-wirówkach, o tyle dla materacy, które również są przedmiotem niniejszego postępowania taki sposób dezynfekcji jest niewskazany. Materace powinny być poddawane dezynfekcji w specjalnie do tego celu przewidzianych komorach dezynfekcyjnych, które nie uszkadzają materacy tak jak jest to w przypadku próby ich dezynfekcji w pralnico wirówkach. Komora w sposób automatyczny przeprowadza cały proces dezynfekcji przy jednoczesnym monitoringu i rejestracji wszystkich parametrów dezynfekcji, dając pewność jej skuteczności. W związku z tym pytamy, czy Zamawiający będzie wymagał, aby w zakresie materacy dezynfekcja była przeprowadzana przy użyciu automatycznej komory dezynfekcyjnej z wbudowanym rejestratorem i drukarką parametrów procesu dezynfekcji? Jeżeli tak, to czy do oferty należy załączyć stosowne oświadczenie o dysponowaniu taką komorą? Odpowiedź na zapytanie: Zamawiający informuje, iż nie określa parametrów technicznych wymaga, aby pralnia posiadała dopuszczoną do użytku komorę dezynfekcyjną lub inne urządzenie pralnicze pozwalające poddać asortyment procesowi prania i dezyfekcji. UWAGA! Zamawiający informuje, iż w wyniku udzielonych odpowiedzi na zapytania dokonuje zmian w siwz. Zmiany naniesiono kolorem niebieskim. Zmianie ulega termin składania i otwarcia ofert na dzień godzina i miejsce pozostają bez zmian. Z poważaniem Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Legnicy mgr Krystyna Barcik

5

6

UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG PRALNICZYCH (projekt)

UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG PRALNICZYCH (projekt) Nr Sprawy ZP 7/204 Załącznik nr 4 do SIWZ UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG PRALNICZYCH (projekt) zawarta w dniu... r. w Krakowie pomiędzy Szpitalem Specjalistycznym im. Stefana Żeromskiego Samodzielnym Publicznym

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Zespół Opieki Zdrowotnej, ul. Św. Jana 9, 62-200 Gniezno, woj. wielkopolskie, tel. 061 4264461,

I. 1) NAZWA I ADRES: Zespół Opieki Zdrowotnej, ul. Św. Jana 9, 62-200 Gniezno, woj. wielkopolskie, tel. 061 4264461, Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zoz.gniezno.pl Gniezno: USŁUGA PRANIA ODZIEŻY, BIELIZNY SZPITALNEJ, OPERACYJNEJ WRAZ Z DZIERŻAWĄ

Bardziej szczegółowo

Gdynia: Obsługa kasy fiskalnej z fakturowaniem Numer ogłoszenia: 424046-2013; data zamieszczenia: 17.10.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Gdynia: Obsługa kasy fiskalnej z fakturowaniem Numer ogłoszenia: 424046-2013; data zamieszczenia: 17.10.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Strona 1 z 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.pupgdynia.pl Gdynia: Obsługa kasy fiskalnej z fakturowaniem Numer ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia ZAMAWIAJĄCY

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia ZAMAWIAJĄCY Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia ZAMAWIAJĄCY Gmina Miasto Szczecin Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych ul. Mariacka 25 70-546 Szczecin ZAPRASZA DO ZŁOŻENIA OFERTY W POSTĘPOWANIU PROWADZONYM

Bardziej szczegółowo

Gdynia: Jak prowadzić własną firmę Numer ogłoszenia: 200396-2012; data zamieszczenia: 13.06.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Gdynia: Jak prowadzić własną firmę Numer ogłoszenia: 200396-2012; data zamieszczenia: 13.06.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi 1 z 5 2012-06-13 13:28 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pupgdynia.pl Gdynia: Jak prowadzić własną firmę Numer ogłoszenia: 200396-2012;

Bardziej szczegółowo

POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA USŁUGI PROWADZONE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA USŁUGI PROWADZONE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA USŁUGI PROWADZONE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO o wartości większej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana w dalszej części SIWZ) na

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana w dalszej części SIWZ) na Cena za SIWZ 20,00 zł brutto Opłata pocztowa 13,50 zł Zamawiający: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Najświętszej Maryi Panny 42-200 Częstochowa, ul. Bialska 104/118 Znak sprawy: DAZ.26.065.2015 SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

W związku z kierowanymi zapytaniami dotyczącymi przedmiotowego postępowania Zamawiający wyjaśnia, co następuje:

W związku z kierowanymi zapytaniami dotyczącymi przedmiotowego postępowania Zamawiający wyjaśnia, co następuje: w Instytucie Centrum w Łodzi INSTYTUT CENTRUM ZDROWIA MATKI POLKI SAMODZIELNA SEKCJA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH 93-338 Łódź, ul. Rzgowska 281/289 tel.: +4842 2711754, faks: +4842 2711750 E-mail: agnieszka.wronka@iczmp.edu.pl

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (dalej zwana również SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (dalej zwana również SIWZ) SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (dalej zwana również SIWZ) Nazwa zamówienia publicznego: INFORMATYZACJA WOJEWÓDZKIEGO SPECJALISTYCZNEGO SZPITALA DZIECIĘCEGO W OLSZTYNIE ETAP II Zamówienie realizowane

Bardziej szczegółowo

CZŁOWIEK NAJLEPSZA INWESTYCJA

CZŁOWIEK NAJLEPSZA INWESTYCJA CZŁOWIEK NAJLEPSZA INWESTYCJA Projekt Aktywność i integracja szansą na lepsze jutro realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dla zamówienia publicznego dokonywanego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 o wartości większej niż kwoty określone w przepisach wydanych

Bardziej szczegółowo

S P E C Y F I K A C J A

S P E C Y F I K A C J A Znak postępowania przetargowego: ZP 226-13/2012 Tarnobrzeg. 23.11.2012r. S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A Na zadanie: Dostawa bonów towarowych dla pracowników

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej (SIWZ) Cena za SIWZ 20,00 zł brutto Opłata pocztowa 13,50 zł Zamawiający: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Najświętszej Maryi Panny 42-200 Częstochowa, ul. Bialska 104/118 Znak sprawy: W.SZ.S./DDZ-2411/P-8/018/13

Bardziej szczegółowo

Zakład Unieszkodliwiania Tel. + 48 89 644 12 44 Odpadów Komunalnych Fax +48 89 648 41 82. e-mail: biuro@zuokrudno.pl 14-100 Ostróda POLSKA

Zakład Unieszkodliwiania Tel. + 48 89 644 12 44 Odpadów Komunalnych Fax +48 89 648 41 82. e-mail: biuro@zuokrudno.pl 14-100 Ostróda POLSKA Zakład Unieszkodliwiania Tel. + 48 89 644 12 44 Odpadów Komunalnych Fax +48 89 648 41 82 RUDNO Sp. z o.o. www.zuok.rudno.pl Rudno17 e-mail: biuro@zuokrudno.pl 14-100 Ostróda POLSKA JRP/KSz/20/1/12 SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

Znak ZP 44/2014 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A. w przetargu nieograniczonym ogłoszonym przez

Znak ZP 44/2014 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A. w przetargu nieograniczonym ogłoszonym przez Kraków, dnia 4 grudnia 2014 r. S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A w przetargu nieograniczonym ogłoszonym przez Szpital Specjalistyczny im. Stefana Żeromskiego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dla zamówienia publicznego dokonywanego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 o wartości większej niż kwoty określone w przepisach wydanych

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, ul. C.K. Norwida 25/27, 50-375

I. 1) NAZWA I ADRES: Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, ul. C.K. Norwida 25/27, 50-375 Wrocław: Przygotowanie i przeprowadzenie I kampanii promocyjno-upowszechniającej w Internecie i prasie w ramach projektu pt. PI - Monitoring losów absolwentów w kontekście dostosowania oferty edukacyjnej

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Zamawiający: INSTYTUT METEOROLOGII I GOSPODARKI WODNEJ PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY ul. Podleśna 61 01-673 Warszawa Adres do korespondencji: ul. Podleśna

Bardziej szczegółowo

Nazwa zamówienia publicznego:

Nazwa zamówienia publicznego: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Lubaczowie 37-600 Lubaczów, ul. Mickiewicza 168 ZP-III-343/ 7/2014 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego

Bardziej szczegółowo

Nr postępowania:bzp.2420.15.2012.js SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) dla przetargu nieograniczonego na realizację zadania pod nazwą: Dostawa i wdrożenie zintegrowanego systemu kadrowo-płacowego

Bardziej szczegółowo

Rozdział III Nazwa, rodzaj i opis przedmiotu zamówienia 1. Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego:

Rozdział III Nazwa, rodzaj i opis przedmiotu zamówienia 1. Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego: Świadczenie usług opiekuńczych dla podopiecznych Miejskiego Ośrodka Pomocy w miejscu zamieszkania na terenie miasta Kętrzyn od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r. SPRAWA NR : PN- MOPS 01/2013 Postępowanie o

Bardziej szczegółowo

SZPITAL SPECJALISTYCZNY INFLANCKA im. Krysi Niżyńskiej Zakurzonej SP ZOZ

SZPITAL SPECJALISTYCZNY INFLANCKA im. Krysi Niżyńskiej Zakurzonej SP ZOZ SZPITAL SPECJALISTYCZNY INFLANCKA im. Krysi Niżyńskiej Zakurzonej SP ZOZ SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W ZAKRESIE WYKONYWANIA BADAŃ LABORATORYJNYCH I PROWADZENIA

Bardziej szczegółowo

Nazwa postępowania: Zakup papieru kserograficznego dla O/ZUS w Biłgoraju

Nazwa postępowania: Zakup papieru kserograficznego dla O/ZUS w Biłgoraju Nr sprawy: NE 030000-370-22 / 2010 TRYB POSTĘPOWANIA Nazwa postępowania: CPV 30.19.76.44-2 Zamawiający : Oddział Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Biłgoraju Ul. Kościuszki 103, 23-400 Biłgoraj tel. (084)

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SKARB PAŃSTWA DYREKCJA GENERALNA LASÓW PAŃSTWOWYCH ul. Grójecka 127 02-124 Warszawa SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przetarg nieograniczony na świadczenie usług z zakresu opieki zdrowotnej oraz

Bardziej szczegółowo

ZAKUP I MOTNAŻ FOTELI KINOWYCH W KINIE W POLKOWICACH

ZAKUP I MOTNAŻ FOTELI KINOWYCH W KINIE W POLKOWICACH ZP... SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA POLKOWICKIE CENTRUM ANIMACJI 59-100 Polkowice, ul. Skalników 4 ogłasza postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego

Bardziej szczegółowo

Grodzisk Mazowiecki dnia 19.06.2015 roku

Grodzisk Mazowiecki dnia 19.06.2015 roku ZAMAWIAJĄCY Zakład Gospodarki Komunalnej w Grodzisku Mazowieckim sp. z o.o. ul. Sportowa 29 05-825 Grodzisk Mazowiecki tel. (22) 755 51 97 faks (22) 755 51 97 Grodzisk Mazowiecki dnia 19.06.2015 roku SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA numer sprawy: WOMP CP-L/DTA/333/3/13 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA o wartości zamówienia mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Zakup infrastruktury informatycznej - serwerów, terminali oraz drukarek sieciowych do systemu WindEx

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Zakup infrastruktury informatycznej - serwerów, terminali oraz drukarek sieciowych do systemu WindEx SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zakup infrastruktury informatycznej - serwerów, terminali oraz drukarek sieciowych do systemu WindEx ZNAK POSTĘPOWANIA: 200/GL/LZA/MZ/2015 Postępowanie prowadzone

Bardziej szczegółowo

Nr postępowania 64/12 - usługa sporządzania posiłków wraz wynajęciem kuchni szpitalnej

Nr postępowania 64/12 - usługa sporządzania posiłków wraz wynajęciem kuchni szpitalnej 1. CZĘŚĆ l Postanowienia ogólne 1. Informacja o zamawiającym 1) Zamawiającym jest Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. J. Gromkowskiego 51-149 Wrocław, ul. Koszarowa 5, w imieniu którego postępowanie

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA Wrocław: Sukcesywna dostawa gotowych zestawów do izolacji DNA i prowadzenia reakcji PCR w ramach projektu Wykorzystanie drożdży Y. lipolytica i D. hansenii, enzymów oraz toksyn killerowych do otrzymania

Bardziej szczegółowo