Słowo Wstępne. Szanowni Państwo!

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Słowo Wstępne. Szanowni Państwo!"

Transkrypt

1 Słowo Wstępne REDAKCJA Redaktor Naczelny: Jerzy Kicki kom Sekretariat Redakcji: Agnieszka Stopkowicz tel , , kom Artur Dyczko tel , kom Redakcja elektroniczna: Piotr Turkot Wojciech Słowakiewicz Adres redakcji: tel./fax: fax: centrala: w.121 ul. Wybickiego KRAKÓW 65, skr. poczt. 49 z dopiskiem Nowe Górnictwo Pełny skład rady redakcyjno programowej podany zostanie w następnym numerze! Szanowni Państwo! Witamy na stronach elektronicznego, ale i papierowego czasopisma Now-e-górnictwo, którego ukazanie się jest możliwe dzięki wsparciu Przyjaciół i Sympatyków Szkoły Eksploatacji Podziemnej, ale też pomocy, jakiej udziela nam Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN. Zadeklarował on daleko idącą pomoc w realizacji naszych ambitnych celów. Wykorzystanie Internetu i jego możliwości do prezentacji i upowszechniania rezultatów prac naukowych, a także edukacji, nie podlega dzisiaj dyskusji. Rozwija się on błyskawicznie i swym zasięgiem objął cały świat. Warto zauważyć, że radio istniało 38 lat, zanim dotarło do 50 milionów ludzi; telewizji zajęło to 13 lat, natomiast sieci internetowej wystarczyły cztery lata. W początkach funkcjonowania Internetu nikt nie przypuszczał, że jednym z najpopularniejszych sposobów jego wykorzystania będzie elektroniczna poczta, a następnie multimedia i hipertekst. Nie tak dawno wyszukiwarka Google zaczęła udostępniać wybranym użytkownikom testową wersję nowej usługi arkusza kalkulacyjnego. Jedno z najciekawszych założeń funkcjonowania tego rozwiązania to możliwość pracy grupy osób nad tym samym dokumentem nie poprzez przesyłanie go przy pomocy poczty elektronicznej, lecz poprzez pracę na plikach będących w Internecie i udostępnianie ich zainteresowanym osobom. Już trwają próby innego interesującego rozwiązania multimedialnego jakim jest transmisja drogą radiową telewizji cyfrowej dla narzędzi przenośnych, takich jak komórki, palmtopy, smartfony. Należy też zauważyć, iż Internet dla coraz większej grupy osób pozostaje podstawowym źródłem informacji. W USA trzecia część Amerykanów w wieku do 39 lat stwierdza, że Internet to ich najważniejsze źródło informacji o świecie, z którego korzystają codziennie. Coraz częściej czynią to też młodzi Polacy. Now-e-górnictwo jest jednym z coraz liczniejszych na polskim rynku e-czasopism. International Encyklopedia of Information and Library Science podaje, iż czasopismem elektronicznym jest czasopismo opublikowane w elektronicznej formie i przeznaczone do odczytu na ekranie komputera. Harrod s Librarian Glossary określa czasopismo elektroniczne jako czasopismo dostępne w całości na dysku optycznym, w sieci lub innej elektronicznej formie. Autorki artykułu Czasopisma elektroniczne w bibliotekach naukowych (http://ebib.oss.wroc.pl) skąd zaczerpnąłem powyższe informacje, podają własną definicję czasopisma elektronicznego. Wg nich to czasopismo istniejące w postaci elektronicznej i dostępne przez medium elektroniczne. W dalszej części bardzo interesującego artykułu autorki koncentrują się na typowo bibliotekarskich problemach katalogowania, archiwizowania, udostępniania czasopism elektronicznych; podają jednocześnie ograniczoną dostępność tych czasopism. Nie przesądzając dalszych losów naszego e-czasopisma, pragnę zapewnić naszych Sympatyków, iż przynajmniej pierwsze trzy numery będą ogólnodostępne. Nasze czasopismo nie będzie tylko powieleniem wersji papierowej, ale jej uzupełnieniem i rozszerzeniem. Media elektroniczne stwarzają zupełnie nowe możliwości zaprezentowania trudnej i niezwykłej sztuki górniczej. Zamierzamy wykorzystywać te możliwości to będzie dodatkową atrakcją dla naszych odbiorców. Powstające czasopismo wpisuje się znakomicie w znane już wielu motto Szkoły Eksploatacji Podziemnej, którego autorem jest Profesor Bolesław Krupiński. Górnik zawsze był, jest i będzie człowiekiem postępu zarówno technicznego jak i społecznego, gdyż tylko postęp, bezustanne doskonalenie społecznych i technicznych warunków pracy, pozwala górnikowi coraz głębiej poznawać tajemnice ziemi, odkrywać jej skarby, zdobywać je ku pożytkowi powszechnemu, odwracać niebezpieczeństwa, którymi grozi przyroda, wyposażać kraj w siłę tejże przyrody. Now-e-Górnictwo to e-czasopismo adresowane do wszystkich, którym bliska jest branża górnicza, pokazywana dzięki najnowszym technikom multimedialnym i informatycznym. Mam nadzieję, że o tym jak bardzo mogą być one pomocne w codziennej działalności kadry inżynieryjno-technicznej i pracowników nauki, a także najmłodszych adeptów górnictwa sądzę, że przekonają /1

2 wszystkich niedowiarków już pierwsze sygnalne numery (po ich ukazaniu się zadecydujemy o jego dalszych losach i sposobie dystrybucji). Wierzymy, że zainteresuje ono wielu. Chcemy, aby było ono obecne w codziennej działalności naszych Czytelników. Przewidujemy, że część prezentowanych rozwiązań będzie w istocie ich upowszechnieniem w innej niż dotychczasowa postaci i będą to taką mamy nadzieję prace stojące na wysokim poziomie naukowym, o co zadba Rada Programowa i Redakcyjna czasopisma. Sądzimy, że w miarę kolejnych wydań nowego e-czasopisma uda się nam stworzyć działy tematyczne poświęcone różnym rozwiązaniom informatycznym i multimedialnym. Now-e-górnictwo jest częściową odpowiedzią na rewolucję technologiczną w komunikacji, w przekazywaniu informacji, którą zdążyliśmy się zafascynować ale jak powiedział Ryszard Kapuściński w jednym z wywiadów: nie zdążyliśmy natomiast jeszcze zastanowić się, do czego to ma służyć, jakie treści mają przekazywać te niesamowite narzędzia. To jest przecież tylko kolejny instrument stworzony przez cywilizację. Mamy wiele pomysłów, w jaki sposób rozwinąć nasze e-czasopismo zgodnie ze znanym powiedzeniem Seneki, iż nie wieją pomyślne wiatry statkom, które nie wiedzą, dokąd zmierzają. Pisząc o tym, że wiemy dokąd zmierzamy, odwołujemy się do wypowiedzi Dale Spender, australijskiej pisarki i badaczki, która stwierdza w jednym z trzydziestu wywiadów o przyszłości, jakie ukazały się pod wspólnym tytułem Prognozy ( Prognozy trzydziestu myślicieli o przyszłości wydawnictwo, Wyd. Zysk i S-ka, 2006), iż obecnie stajemy przed podobnym wyzwaniem jak w czasach kiedy wynaleziono druk. Tak jak wtedy, gdy podstawowe medium informacyjne rękopis zastąpił druk, tak dzisiaj druk jest wypierany przez media cyfrowe. I podobnie jak analfabeci w społeczeństwie piśmiennym byli skazani na swego rodzaju banicję rozumianą jako niemożność pełnowartościowego uczestnictwa we wspólnocie, tak też współczesnych analfabetów komputerowych czeka los outsiderów.... Należy sprawić nie tylko, by wszyscy członkowie społeczeństwa potrafili sprawnie obsługiwać komputery, ale również by posiadali własne miejsce elektroniczne, tak jak kiedyś książki. Wierzymy, że przy ścisłej współpracy z naszymi Czytelnikami uda się nam zrealizować nasze zamierzenia. Serdecznie zapraszamy do przekazywania nam komentarzy i sugestii. Zapraszamy do przesyłania artykułów i ciekawych informacji. O tych ostatnich będziemy również systematycznie informować w specjalnej rubryce. Wiele ciekawostek i informacji zamieszczanych będzie w ukazującym się w każdym numerze słowie od wydawcy. Nowe Górnictwo to także wielka szansa i nowa propozycja dla firm parających się multimediami i firm informatycznych. Informacje na temat możliwych form promocji i reklamy można znaleźć na stronie Reklama. Wierzę, że nasze e-czasopismo stanie się wielkim przyjacielem Państwa i będzie niezwykle pomocne w codziennej pracy. Redakcja 2006/1 3

3 Szanse technologii RFID w polskim przemyśle wydobywczym Idea identyfikacji radiowej jest znana od końca II wojny światowej, jeśli chodzi o zasadę działania. Wystarczy przypomnieć sobie, jak działał dip-meter, czyli popularny miernik każdego radiowca, czy też wykrywacz metali, aby po zapoznaniu się z zasadą działania systemów RFID przekonać się, że jest to dokładnie to samo. Co więcej, firmy oferujące systemy antykradzieżowe do sklepów, takie jak Sensormatic czy Checkpoint, są obecne na rynku od około 1960 roku, oferując proste detektory obecności nalepki z obwodem rezonansowym oraz systemy magnetoakustyczne oparte o namagnesowane blaszki, które nie wysyłały wprawdzie swojego numeru identyfikacyjnego, ale do dziś są wykorzystywane w wielu sklepach. dr inż. Jerzy KICKI Akademia Górniczo-Hutnicza, Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN, Kraków mgr inż. Artur DYCZKO Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN, Kraków Co to jest RFID? RFID (Radio Frequency Identification) jest technologią, która wykorzystuje sygnał radiowy niskiej mocy do transmisji danych pomiędzy tagiem (etykietą), a czytnikiem. Nie jest konieczny bezpośredni kontakt optyczny tych elementów, identyfikacja odbywa się na odległość, również w ruchu. Etykieta RFID składa się z procesora i anteny umieszczonej na powierzchni elementów. Podstawowy system RFID składa się z trzech układów elektronicznych: - czytnika zawierającego nadajnik wysokiej częstotliwości i dekoder, - anteny, - transpondera, nazywanego również znacznikiem lub tagiem. Zadaniem czytnika jest wytworzenie zmiennego pola elektromagnetycznego wokół anteny, detekcja jego zaburzeń wywoływanych przez transmisję sygnału ze znacznika i dekodowanie uzyskanego sygnału. Pole magnetyczne wytwarzane przez antenę czytnika indukuje napięcie wysokiej częstotliwości w wielozwojowej cewce znajdującej się w transponderze. Po wyprostowaniu jest nim ładowany subminiaturowy kondensator zawarty w strukturze układu scalonego stanowiącego serce czytnika. Zastosowanie RFID w górnictwie Technologia RFID może być zastosowana praktycznie w każdej gałęzi przemysłu począwszy od przemysłu spożywczego do ciężkiego. Znaczniki zapisywalne lub posiadające dodatkowe sensory (temperatury, wilgotności lub specjalne), z własnym zasilaniem, przechowują zapisy o kolejnych procesach. Najbardziej istotną zaletą takiego rozwiązania jest fakt, że informacja o statusie podzespołu znajduje się nie tylko w bazie danych systemu, ale również w tagu umieszczonym na nim samym. W światowym górnictwie o pierwszych rozwiązaniach prowadzących do praktycznego wykorzystania funkcjonalności RFID w przemyśle wydobywczym poinformował RFID Journal opisując szeroko wdrożenie zrealizowane w należącej do Anglo American Platinum kopalni Paardekraal w Południowej Afryce. Kierownictwo kopalni dążąc do uporządkowania prowadzonej ewidencji kadrowej oraz poprawy bezpieczeństwa pracy wprowadziło znakowanie etykietami RFID osobistych lamp górników. Podjęte działania miały zapewnić szybką bieżącą informację o załodze oraz kontrolę obecności na stanowiskach pracy. Anteny czytające tagi RFID ulokowano w lampowni i na podszybiu kopalni. W polskim górnictwie węgla kamiennego pierwsze rozwiązania RFID dotyczą głównie optymalizacji gospodarki maszynami i urządzeniami wydobywczymi w kopalniach. Zespół w składzie Worek, Jankowski, Fitowski, Stankiewicz opatentował Przenośny zestaw do radiowej identyfikacji urządzeń w wyrobiskach górniczych, zwłaszcza sekcji obudów zmechanizowanych mający rozwiązać występujący w kopalniach istotny i nawarstwiający się problemem obiektywnej i nie /1

4 zawodnej identyfikacji olbrzymiej ilości elementów maszyn i urządzeń składających się na prowadzoną przez zakłady wydobywcze gospodarkę materiałową. W założeniu zaprojektowany przez zespół przenośny zestaw stanowić ma element większego systemu identyfikacji maszyn i urządzeń górniczych wykorzystujący technologię RFID. Podstawową zaletą tej metody - podnoszoną przez autorów - jest możliwość katalogowania poszczególnych pojedynczych elementów obudowy zmechanizowanej wprost w środowisku kopalnianym, często w trakcie prowadzonej eksploatacji złoża. Jest to o tyle istotne, iż stosowane dotychczas w kopalniach węgla kamiennego systemy identyfikacji elementów maszyn górniczych nie zapewniały trwałości i czytelności w trudnych warunkach środowiskowych. O zastosowaniu technologii RFID jest coraz głośniej również w KGHM Polska Miedź S.A. Tu również widzi się możliwość wykorzystania tagów RFID w procesie zarządzania maszynami oraz wspomagania procesów ewidencyjnych w module gospodarki remontowej systemu SAP R/3- funkcjonującym w kopalniach KGHM Polska Miedź S.A. Proces wdrożenia jest tu o tyle łatwiejszy, iż w kopalniach miedziowego koncernu funkcjonuje już system gospodarki maszynami górniczymi EKSPERT SMG, który dla zastosowania tagów RFID stanowić ma swoistą platformę informacyjną. Trzeba bowiem zdawać sobie sprawę z faktu iż wykorzystanie w przedsiębiorstwie technologii RFID wymaga i jest to warunek konieczny - zastosowania tzw. środków programowo-sprzętowych, które będą mogły zaadaptować dane wychwytywane przez czytnik RFID i zapisać je w formacie wymaganym przez aplikacje przedsiębiorstwa. Rozwiązanie prowadzące do rozbudowy systemu gospodarki maszynami górniczymi EKSPERT SMG w kierunku wykorzystania technologii RFID umożliwi zapewnienie szybkiego i sprawnego dostępu do informacji o realizacji zadań produkcyjnych oraz dostarczenie informacji dotyczącej oceny wydajności i efektywności gospodarowania tak samymi maszynami górniczymi jak i poszczególnymi ich podzespołami. Od lat w gospodarce maszynami górniczymi w KGHM Polska Miedź S.A. pojawiało się pytanie, co jest bardzie efektywne: regenerowanie zużytych podzespołów, czy kupowanie nowych podzespołów u producenta lub ich tańszych zamienników? A jeśli już regenerować, to czy robić to siłami własnymi, czy też może zlecać kooperantom zewnętrznym? W chwili obecnej bardzo trudno jest rzetelnie odpowiedzieć na tak postawione pytania, nie ma wiarygodnych danych, które pozwoliłyby jednoznacznie i z pełną odpowiedzialnością odpowiedzieć na te pytania. Wprawdzie z modułu materiałowego (PM) systemu SAP R3 można bez problemu zaimplementować te podzespoły jako osobne urządzenia PM przypisane do konkretnych maszyn - dla których można planować procesy remontowe oraz rejestrować wynikające z tego tytułu koszty - jednak jak pokazuje praktyka proces jest złożony. Mimo początkowych prób dotychczas nie udało się utrzymać dyscypliny ewidencji podzespołów maszyn górniczych. Wszystkie opisane powyżej mankamenty wydaje się eliminować oznaczenie wybranych podzespołów za pomocą opisywanych tagów RFID w sposób trwały przytwierdzonych do danego urządzenia. Olbrzymi postęp w zakresie technologii RFID gwarantuje niezawodność stosowanych tagów w ekstremalnych warunkach pracy, a co nie jest bez znaczenia z każdym niemal dniem upowszechniania się tej technologii na świecie staje się ona tańsza a zatem bardziej przystępna w zakupie i montażu. Innym niezwykle ciekawym kierunkiem rozwoju technologii RFDI możliwym do zastosowania tak w kopalniach miedzi jak i kopalniach odkrywkowych np.: węgla brunatnego - posiadających dużą ilość maszyn - jest wdrożenie bezkontaktowego systemu tankowania pojazdów. Do głównych zalet takiego rozwiązania należy zaliczyć między innymi zmniejszenie ilości dokumentów funkcjonujących w obrocie paliwami w kopalni, automatyzację obsługi licznika przejechanych kilometrów prowadzącą wprost do wyeliminowania oszustw i nieautoryzowanych tankowań, oraz automatyczne zasilanie danymi systemu transakcyjnego znakomicie porządkującego ewidencję finansowo księgową. w tym obszarze. Systemy RFID jak pokazuje praktyka są doskonałym przykładem na to, jak nowa technologia może zmienić obraz rynku, wykreować nowe aplikacje oraz definitywnie rozwiązać szereg problemów, które wcześniej spędzały wielu osobom sen z oczu. Radio Frequency IDentification (RFID), czyli metody identyfikacji obiektów wykorzystujące fale radiowe, zrewolucjonizowały współczesną logistykę towarów, systemy antykradzieżowe, kontrolę dostępu i rozliczania pracy, a nawet prac bibliotek /1 5

5 Wykorzystanie teledetekcji w monitoringu obszarów zdegradowanych w wyniku działalności górniczej Dr hab. inż. Beata Hejmanowska Ukończyła studia wyższe na Wydziale Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska w 1986 roku, specjalność fotogrametria i monitoring środowiska, broniąc pracę magisterską, pt. Termowizyjne badania laboratoryjnie preparowanych kompozycji gruntowych. Pracuje w Zakładzie Fotogrametrii, na Wydzia le Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska w Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie: Zainteresowania naukowe: termowizja, badanie wilgotności gruntów, modelowanie inercji termalnej gruntu, teledetekcja, klasyfikacja obrazu, korekcja zakłócającego panchromatyczne - kamera fotograficzna) i podczerwieni termalnej (kamera termowizyjna), przetwarzanie tradycyjnych obrazów teledetekcyjnych w zakresie fal widzialnych, bliskiej i dalekiej podczerwieni oraz mikrofal, danych hiperspektralnych, tworzenie i udostępnianie danych GIS, analizami przestrzennymi wykonywanymi z wykorzystaniem technik GIS, ryzykiem podejmowania decyzji związanym z wykorzystaniem technik GIS. Rozprawa: doktorska na temat: Numeryczne modelowanie inercji termalnej gruntu dla teledetekcyjnego określania jego wilgotności listopad 1997 habilitacyjna: Wpływ jakości danych na ryzyko procesów decyzyjnych wspieranych analizami GIS maj 2006 Rys. 1. Monitoring stanu wegetacji na zwałowisku zewnętrznym kopalni Bełchatów, 1990 rok Teledetekcja polega na badaniu obiektów i zjawisk w sposób bezkontaktowy. Zmiany zachodzące w środowisku mogą być monitorowane za pomocą danych teledetekcyjnych rejestrowanych w różnym czasie. Obecnie dostępne są dane teledetekcyjne o różnej rozdzielczości przestrzennej (wielkości piksela w terenie, Landsat (15, 30, 60 m), Ikonos (1,4 m) i rozdzielczości spektralnej (od 4 kanałów Ikonos, 7 kanałow Landsat, kilkaset kanałów Hiperion). Aktualnie coraz bardziej powszechne stają się zobrazowania hiperspektralne (kilkaset kanałów). Dla prawidłowej ich interpretacji konieczna jest znajomość wzorców, które mierzy się za pomocą spektrometrów. Następnie porównuje się wzorce uzyskane w wyniku pomiarów naziemnych lub laboratoryjnych z obrazami zarejestrowanymi z pokładu samolotów lub satelitów. Rys. 2. Zmiany w szczelności obudowy roślinnej (fragment zwałowiska zewnętrznego kopalni Bełchatów) /1

6 Obrazy teledetekcyjne poddawane są wstępnej korekcji polegającej na wpasowaniu w układ współrzędnych (możliwość wizualizacji na tle mapy) oraz na przykład na usuwaniu zniekształceń obrazów takich jak zagubione linie, czy nierównomierna rejestracja przez linijkę detektorów. Następnie obrazy teledetekcyjne są poddawane przetworzeniu w celu ekstrakcji informacji tematycznej, czyli przekształceniu obrazu do postaci interpretowanej przez specjalistów. Teledetekcja może być wykorzystana dla potrzeb analizy sytuacji lub analizy zmian w obszarach będących pod wpływem działalności górniczej. Przykładem zastosowania teledetekcji tradycyjnej mogą być prace badawcze prowadzone na obszarze kopalni Bełchatów (rys. 1 i rys. 2) oraz nowoczesnej teledetekcji dla kopalni siarki Jeziórko (rys. 3 i rys. 4). W wyniku działalności górniczej w Bełchatowie powstało zwałowisko zewnętrzne, które od lat jest rekultywowane. Stan rekultywacji był monitorowany teledetekcyjnie. Przykładem może być mapa szczelności obudowy roślinnej z roku 1987 uzyskana na podstawie zdjęć lotniczych (1: 8500). W roku 1990 przeprowadzony został eksperyment teledetekcyjny z wykorzystaniem bardziej nowoczesnych technik (zdjęć satelitarnych SPOT). W wyniku przeprowadzonych badań wykonano inwentaryzację stanu wegetacji na zwałowisku zewnętrznym oraz porównano oba stany. Innym przykładem wykorzystania danych teledetekcyjnych, w tym przypadku nowoczesnych, jest kopalnia siarki Jeziórko. W ramach projektu badawczego UE w 2001 roku uzyskano pierwsze w Polsce zobrazowania hiperspektralne. Wykorzystano do tego celu skaner DAIS z Niemieckiego Centrum Badań Kosmicznych (DLR). Ponadto pozyskano z amerykańskiego serwera darmowe zobrazowania ze skanera quasi hiperspektralnego: ASTER. Przeprowadzono próbę kartowania stanu rekultywacji na całym obszarze górniczym: Machów/Jeziórko oraz szczegółowego kartowania zanieczyszczenia gruntów siarką na obszarze kopalni Jeziórko. Rys. 3 Kompozycja w barwach umownych, w czerwonym kolorze kanał podczerwony (roślinność) Rys. 4 Przykład ekstrakcji tematycznej mapa użytkowania terenu na obszarze zagłębia siarki: Machów/Jeziórko 2006/1 7

7 Modelowanie uskoków z wykorzystaniem systemu informatycznego Minex mgr Jon Barber Surpac Minex Group (UK) Ltd. Członek Zarządu Surpac Minex Group, Dyrek tor ds. Węgla, VicePrezes Minex. Absolwent Wydziału Górniczego na Uniwersytecie w Nowej Południowej Walii. Ponad 30 lat praktyki w przemyśle węglowym. mgr inż. Gilbert Kalondji Surpac Minex Group (UK) Ltd. Dyrektor ds. Europy Wschodniej; Absolwent Wydziału Górnictwa i Geologii Akademii Górniczo-Hutniczej. Dotychczas: Główny Specjalista ds. Złóż (Lhoist Bukowa); Zastępca Dyrektora Wydziału Środowiska i Rolnictwa Świętokrzyski Urząd Wojewódzki. Od kilku lat zaznacza się wyraźne ożywienie w przemyśle wydobywczym. Połączone jest to ze zmianami zachodzącymi w tym obszarze. Rosnące zapotrzebowanie na surowce powoduje wzrost cen zarówno węgla kamiennego jak i surowców rudnych. Zapewnienie rytmicznych dostaw surowców o odpowiednio wysokiej jakości, wymusza wprowadzanie zmian w technologii wydobycia oraz wymaga doboru najbardziej optymalnego sposobu eksploatacji i co staje się coraz bardziej istotne wprowadzania zarządzania kontrolą jakości kopalin już na poziomie wydobycia. Personel górniczy odpowiedzialny za racjonalną eksploatację zasobów geologicznych staje przed nowymi wyzwaniami: optymalizowaniem wszelkich przedsięwzięć górniczych, redukowaniem zatrudnienia, sukcesywnym automatyzowaniem procesów wydobywczych, wciąż rosnącymi wymogami jakościowymi a także zmieniającymi się cenami produktów i zmiennymi kosztami eksploatacji. Wielkość posiadanych zasobów, stopień ich rozpoznania oraz racjonalna eksploatacja w sposób bezpośredni decydują o żywotności przedsiębiorstwa i o możliwości zapewnienia stałej jakości produktu na przestrzeni wielu lat. Jednym słowem: decyduje o konkurencyjności firmy na rynku. Konieczność przedstawiania planowanej eksploatacji nie tylko w ujęciu ilościowym ale także (a może przede wszystkim) jakościowym i ekonomicznym sprawia, że na etapie planowania inżynier górnik zmuszony jest do korzystania z wielu źródeł informacji, takich jak: dokumentacja geologiczna, wyniki analiz z bieżącej produkcji, informacje marketingowe o planowanej sprzedaży i cenie produktu, raporty o kosztach utrzymania parku maszynowego, kosztach produkcji i kosztach materiałów wybuchowych itp. Powinien on mieć także dostęp do aktualnych map eksploatacyjnych a także być świadomym ograniczeń narzuconych w Projekcie Zagospodarowania Złoża i w Planie Ruchu Zakładu Górniczego. Dysponując tego typu informacjami, można przystąpić do zaprojektowania kilku wariantów eksploatacji a następnie wybrać model najbardziej optymalny zarówno pod kątem zapewnienia bezpieczeństwa pracy jak i osiągnięcia najkorzystniejszego wyniku ekonomicznego i jakościowego. Ostatnie zagadnienie wiąże się z koniecznością przewidywania zazwyczaj z dużym wyprzedzeniem rozwoju sytuacji górniczo-geologicznej oraz precyzyjnego przewidywania przebiegu pokładów złóż z uwzględnieniem deformacji tektonicznych. Powyższe wymagania oraz stopień złożoności zagadnienia spowodowały, że w latach 70- -tych XX wieku rozpoczęto poszukiwania narzędzi umożliwiających optymalizację prac projektowo-badawczych, związanych z kompleksową obróbką danych o złożu oraz planowaniem /1

8 eksploatacji górniczej. Trend ten zaowocował u schyłku ubiegłego stulecia powstaniem potężnych pakietów zintegrowanych programów górniczych. Istotny wzrost mocy obliczeniowych komputerów w ostatnich latach, sprawił, że efektywność projektowania eksploatacji z wykorzystaniem programów górniczych jest nieporównywalnie większa niż w przypadku stosowania metod klasycznych. Otwiera to nowe możliwości, niedostępne do tej pory dla inżynierów górników pracujących poza specjalistycznymi jednostkami badawczo-naukowymi. Pakiety oprogramowania geologiczno-górniczego wspierają pracę geologa i inżyniera górnika od momentu odkrycia złoża, określenia wielkości jego zasobów, jakości kopaliny, warunków hydrogeologicznych, tektonicznych poprzez planowanie udostępnienia złoża, projektowanie robót strzałowych aż do codziennego lub długoterminowego planowania wydobycia z uwzględnieniem ograniczeń złożowych, jakościowych, ilościowych i kosztowych. Do niedawna poważnym problemem było opracowanie dokumentacji geologicznej oraz przewidywanie przebiegu pokładów złóż zaburzonych tektonicznie. Szczególnie trudne było matematyczne opisanie algorytmu umożliwiającego automatyczne modelowanie złóż, w których występowały uskoki odwrócone. Postęp, który dokonał się w przeciągu ostatnich lat zaowocował stworzeniem narzędzi informatycznych zdolnych do modelowania nawet dwustu pokładów zaburzonych tektonicznie jednocześnie, a wyniki w zależności od ilości danych dostępne są w postaci trójwymiarowej w ciągu kilku sekund. Przedstawiona w artykule metodologia modelowania uskoków jest technologią opracowaną przez firmę Surpac Minex. Technika modelowania uskoków za pomocą systemu Minex pozwala kierując się wiekiem poszczególnych deformacji tektonicznych na odtworzenie pierwotnej struktury złóż pokładowych na podstawie danych z otworów geologicznych, a następnie przesunięcie pokładów wzdłuż płaszczyzn uskoków w celu uzyskania najbardziej realistycznego odwzorowania złoża. Metodologia zaproponowana przez Surpac Minex umożliwia przewidywanie przebiegu pokładów złoża również w strefach, w których nie dysponowaliśmy informacją geologiczną. Załączone rysunki przedstawiają kolejne etapy cyfrowego modelowania złoża, ze szczególnym uwzględnieniem przebiegu systemu uskoków /1 9

9 Zachowanie się górotworu w procesie eksploatacji grubego, silnie nachylonego pokładu węgla kamiennego na przykładzie systemu podbierkowego w KWK Kazimierz-Juliusz Sp. z o.o. mgr inż. Marek Urbaś KWK Kazimierz-Juliusz Sp. z o.o. w Sosnowcu Prezes Zarządu Dyrektor Kopalni KWK Kazimierz-Juliusz Sp. z o.o. w Sosnowcu mgr inż. Tadeusz Lamot KWK Kazimierz-Juliusz Sp. z o.o. w Sosnowcu Kierownik Działu Inwestycji, Przygotowania i Ekonomiki Produkcji - Główny Inżynier Inwestycji i Przygotowania Produkcji, KWK Kazimierz-Juliusz Sp. z o.o. w Sosonowcu Dobór systemu eksploatacji złóż uzależniony jest od czynników geologicznych, górniczych, technicznych i ekonomicznych. Warunki geologiczne znajdują się poza wpływem człowieka, za wyjątkiem wyboru dogodnego do eksploatacji rejonu złóża. Do warunków geologicznych zalicza się takie parametry złoża jak grubość, kąt nachylenia, właściwości fizyko-mechaniczne skał stropowych i spągowych, zaburzenia w zaleganiu. Umowny podział złóż węgla i rud ze względu na grubość wynika z trudności, jakie występują przy eksploatacji złóż cienkich wymuszających zmiany technologii eksploatacji. Zważywszy na ten podział wyróżnia się złoża węgla: - cienkie do 1,5 m, - średnie 1,5 do 4 m, - grube powyżej 4m, oraz złoża rud: - cienkie do 3,0 m, - średnie 3,0 do 6 m, - grube powyżej 6m. Ze względu na kąt nachylenia wydziela się następujące grupy złóż: - poziome lub prawie poziome 0-5 0, - słabo nachylone , - silnie nachylone , - strome Złoża rud silnie nachylone i strome występują zdecydowanie częściej. To najważniejszy powód powstania szeregu odmian systemów eksploatacji pokładów silnie nachylonych stosowanych do złóż rudnych (rys. 1). Przykładem eksploatacji złoża silnie nachylonego węgla kamiennego jest eksploatacja w KWK Kazimierz-Juliusz Sp. z o.o. Do wydobycia silnie nachylonego, grubego złoża węgla zastosowano tu podbierkowy system eksploatacji z chodnika eksploatacyjnego z zawałem stropu. Eksploatacja silnie nachylonego i grubego pokładu w warunkach polskich jest rzadkością. Słabo rozpoznany w skali światowej jest również wpływ wybierania złóż o takich parametrach na otaczający górotwór i powierzchnię. Dla analizy zmiany stanu naprężenia i odkształcenia w otoczeniu prowadzonej eksploatacji przeprowadzono serię symulacji numerycznych przy pomocy programu opartego o metodę różnic skończonych FLAC v Mgr inż. Agnieszka Stopkowicz Akademia Górniczo-Hutnicza, Katedra Geomechaniki, Budownictwa i Geotechniki Studia wyższe na Wydziale Górnictwa i Geoinżynierii AGH, specjalność geotechnika i budownictwo podziemne ukończyła w 2003 roku. Obecnie doktorantka na Wydziale Górnictwa i Geoinżynierii AGH specjalizująca się w dyscyplinie geotechnika górnicza. KWK Kazimierz-Juliusz Sp. z o.o. dla wybierania silnie nachylonego i grubego pokładu 510 wprowadziła nowatorski podbierkowy systemem eksploatacji z chodnika eksploatacyjnego z zawałem stropu. W partii M-3, zlokalizowanej we wschodniej części obszaru górniczego, gdzie stosowany jest wspomniany system, złoże zalega w postaci niecki z nachyleniem przekraczającym Pokład 510 w partii M-3 ma zmienną miąższość ok. 20 Rys. 1. System eksploatacji z podpiętrowym wybieraniem, gdzie 1-chodnik odstawczy, 2-chodnik ze zgarniakiem (skreper), 3-chodnik wentylacyjny, 4-nachylona półka i spąg komory /1

10 m i cienieje w stronę wychodni do kilku metrów. Złoże buduje węgiel półbłyszczący warstwowany, błyszczący z węglanami, lokalnie matowy o wskaźniku zwięzłości f 0,91 do 1,13. Pokład zaliczany jest do: - III stopnia zagrożenia tąpaniami w części nieodprężonej na głębokości ponad 400 m, - I stopnia zagrożenia tąpaniami na głębokości zalegania do 400 m oraz w części odprężonej na czas trwania odprężenia. Warstwy stropowe i spągowe budują piaskowce o zmiennym uziarnieniu, mułowce i węgle. W stosowanym systemie eksploatacyjnym pokład dzielony jest płaszczyznami prostopadłymi do stropu i spągu na tzw. panele o miąższości równej grubości pokładu. Pola eksploatacyjne udostępniane są z pochylni chodnikami eksploatacyjnymi wykonanymi z niewielkim wzniosem ok Chodniki te wykonywane są w obudowie prostokątnej. Pokład w poszczególnych panelach urabiany jest wachlarzowymi robotami strzałowymi (rys. 2). W dalszym etapie robót w celu wywołania zawału skał stropowych wykonywane są strzelania torpedujące otworami o długości ok. 50 m. Rys. 2. Schemat strzelań urabiających Model obliczeniowy stanowiła płaska, prostokątna tarcza utwierdzona po bokach i u dołu, gdzie zadano również warunki przemieszczeniowe. Model obciążono siłami masowymi wynikającymi z grawitacji. Rozpatrywano ośrodek uwarstwiony zachowujący się zgodnie z modelem sprężysto-plastycznym Coulomba-Mohra, który pozwala na uwzględnienie plastyczności górotworu, czyli nieliniowości jego charakterystyki naprężeniowo-odkształceniowej. Plastyczność górotworu uwzględniana jest przez przyjęcie założenia, że w obszarze ograniczonym pewnymi powierzchniami górotwór zachowuje się liniowo-sprężyście, a poza tym obszarem plastycznie. W programie MRS FLAC plastyczność uwzględnia założenie, że całkowity przyrost odkształcenia jest rozdzielany na przyrost odkształcenia sprężystego oraz przyrost odkształcenia plastycznego. W procedurze numerycznej jako pierwszy jest obliczany przyrost odkształcenia wynikający z zastosowania prawa Hooke a, a następnie na podstawie wartości odkształceń są określane naprężenia. Obliczenia przeprowadzono w przekroju poprzecznym przez partię złoża M-3 pola eksploatacyjnego A. W toku obliczeń symulowano drążenie poszczególnych chodników eksploatacyjnych oraz wybieranie prowadzone w poszczególnych panelach. Eksploatację pokładu modelowano zakładając, iż drążony w danym momencie chodnik eksploatacyjny oddziela od chodnika w którym prowadzone jest wybieranie złoża, co najmniej jeden wykonany już wcześniej chodnik eksploatacyjny. Eksploatację pokładu symulowano etapowo: etap pierwszy - wybieranie pokładu węgla, etap drugi - drążenie kolejnego chodnika eksploatacyjnego, etap trzeci - zawał skał stropowych. Obliczenia rozpoczęto od etapu, gdy wybrany jest tylko jeden chodnik eksploatacyjny 1A. W dalszej kolejności symulowane było wybranie kolejnych paneli, następnie drążenie chodników eksploatacyjnych i zawał skał stropowych. Rys. 3. Stan naprężenia (naprężenia pionowe s yy ) po wykonaniu zawału w panelach 1A-5A Obliczenia numeryczne wykonano w celu określenia zmian stanu naprężenia (rys. 3) i odkształcenia przy eksploatacji grubego, silnie nachylonego pokładu węgla. Symulację numeryczną wykonywano w krokach odpowiadających postępowi wybierania poszczególnych paneli, wykonywania zawału i drążenia kolejnych chodników eksploatacyjnych. Pozwoliło to wskazać miejsca podwyższonych naprężeń, określić stan przemieszczenia i zniszczenia w otoczeniu prowadzonej eksploatacji /1 11

BIZNES ERP, CRM, BI. Podatek VAT 2014. Systemy CRM. Dokumenty EDI. benchmark magazyn #5 / 01 / 2014 BIZNES. Rynek systemów ERP w Polsce - Raport s.

BIZNES ERP, CRM, BI. Podatek VAT 2014. Systemy CRM. Dokumenty EDI. benchmark magazyn #5 / 01 / 2014 BIZNES. Rynek systemów ERP w Polsce - Raport s. BIZNES benchmark magazyn #5 / 01 / 2014 Rynek systemów ERP w Polsce - Raport s. 20 Podatek VAT 2014 zmiany dla użytkowników systemów ERP s. 44 Systemy CRM dla sektora MŚP s. 28 Dokumenty EDI czyli jak

Bardziej szczegółowo

NOwE TEChNOlOgiE W BraNŻy logistyczno-spedycyjnej

NOwE TEChNOlOgiE W BraNŻy logistyczno-spedycyjnej NOwE TEChNOlOgiE W BraNŻy logistyczno-spedycyjnej OpraCOwał: Dr PawEł ROMaNOw WY ŻsZa SzkOła logistyki W POzNaNiu WARsZAWA 2013 ABstraKt Wopracowaniu zaprezentowano systematyzację kluczowych technologii

Bardziej szczegółowo

Jan Burdziej II rok geografii UMK rok akademicki 2002 / 2003. Wprowadzenie do Systemów Informacji Geograficznej (GIS)

Jan Burdziej II rok geografii UMK rok akademicki 2002 / 2003. Wprowadzenie do Systemów Informacji Geograficznej (GIS) Jan Burdziej II rok geografii UMK rok akademicki 2002 / 2003 Wprowadzenie do Systemów Informacji Geograficznej (GIS) I. Wstęp Informacja dotycząca obiektów i zjawisk występujących w przestrzeni geograficznej,

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE PROJEKTOWANIEM A MARKETINGOWA STRATEGIA ROZWOJU NOWYCH PRODUKTÓW PRZYKŁAD ZASTOSOWANIA W JEDNOSTCE BADAWCZEJ

ZARZĄDZANIE PROJEKTOWANIEM A MARKETINGOWA STRATEGIA ROZWOJU NOWYCH PRODUKTÓW PRZYKŁAD ZASTOSOWANIA W JEDNOSTCE BADAWCZEJ ZARZĄDZANIE PROJEKTOWANIEM A MARKETINGOWA STRATEGIA ROZWOJU NOWYCH PRODUKTÓW PRZYKŁAD ZASTOSOWANIA W JEDNOSTCE BADAWCZEJ dr inż. Włodzimierz Boroń Instytut Technik Innowacyjnych EMAG - Katowice W pracy

Bardziej szczegółowo

OD REDAKCJI. Katarzyna Drobik. Redaktor Naczelny

OD REDAKCJI. Katarzyna Drobik. Redaktor Naczelny OD REDAKCJI SPIS TREŚCI WIADOMOŚCI Z branży przemysłowej...4 Indeksy...7 Wydarzenia i trendy...8 TEMAT NUMERU Łożyska w Polsce rynek, produkty, eksploatacja...8 EDUKACJA I ROZWÓJ Wykorzystanie aplikacji

Bardziej szczegółowo

POLITECHNIKA ŚLĄSKA WYDZIAŁ ORGANIZACJI I ZARZĄDZANIA

POLITECHNIKA ŚLĄSKA WYDZIAŁ ORGANIZACJI I ZARZĄDZANIA POLITECHNIKA ŚLĄSKA WYDZIAŁ ORGANIZACJI I ZARZĄDZANIA MODEL SYSTEMU INFORMACJI LOGISTYCZNEJ W KANAŁACH DYSTRYBUCJI WĘGLA KAMIENNEGO Rozprawa doktorska Jadwiga Grabowska Promotor : Prof. dr hab. inż. Marian

Bardziej szczegółowo

Kierunki rozwoju technologii informacyjnych oraz ich zastosowań w sektorze MSP

Kierunki rozwoju technologii informacyjnych oraz ich zastosowań w sektorze MSP Kierunki rozwoju technologii informacyjnych oraz ich zastosowań w sektorze MSP KIERUNKI ROZWOJU TECHNOLOGII INFORMACYJNYCH ORAZ ICH ZASTOSOWAŃ W SEKTORZE MSP Tomasz Kulisiewicz Marek Średniawa Współpraca

Bardziej szczegółowo

Siemens dla przemysłu

Siemens dla przemysłu Siemens dla przemysłu Nr 1 (2) 2015 Industry 4.0 Cyfrowa fabryka Symulator zamiast kosztownych szkoleń Wywiad z Dariuszem Germankiem z DF Automotive Siemens Szanowni Państwo! Koncepcja Industry 4.0 wprowadza

Bardziej szczegółowo

dotyczące zagadnień transformacji wiedzy, konkurencyjności i innowacyjności gospodarki

dotyczące zagadnień transformacji wiedzy, konkurencyjności i innowacyjności gospodarki Ekspertyzy i analizy dotyczące zagadnień transformacji wiedzy, konkurencyjności i innowacyjności gospodarki UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ SPOŁECZNY SERIA INNOWACJE Ekspertyzy i analizy dotyczące zagadnień

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie Wydział Inżynierii Produkcji i Energetyki

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie Wydział Inżynierii Produkcji i Energetyki Uniwersytet olniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie ydział Inżynierii Produkcji i Energetyki Opracowanie w ramach projektu rozwojowego NCBi Nr N12 016510 pt. INNOACYJNE ODDZIAŁYANIE TECHNIKI I TECHNOLOGII

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOT: SYSTEMY INFORMATYCZNE ZARZĄDZANIA

PRZEDMIOT: SYSTEMY INFORMATYCZNE ZARZĄDZANIA SPOŁECZNA AKDAEMIA NAUK W ŁODZI KIERUNEK STUDIÓW: ZARZĄDZANIE PRZEDMIOT: SYSTEMY INFORMATYCZNE ZARZĄDZANIA (MATERIAŁ POMOCNICZY PRZEDMIOT PODSTAWOWY) Łódź Spis treści Wstęp...3 Moduł 1 Dane, informacje

Bardziej szczegółowo

Innowacyjność, Jakość, Zarządzanie

Innowacyjność, Jakość, Zarządzanie Innowacyjność, Jakość, Zarządzanie Redakcja Witold BIAŁY Katarzyna MIDOR Innowacyjność, Jakość, Zarządzanie GLIWICE 2013 RECENZENCI: dr hab. inż. Jarosław BRODNY, prof. Pol. Śl. dr Ewa W. MARUSZEWSKA

Bardziej szczegółowo

Normatywne systemy zarządzania jakością. Seria ISO 9000

Normatywne systemy zarządzania jakością. Seria ISO 9000 MODUŁ III Systemy zarządzania jakością. Struktura norm ISO serii 9000. Wymagania normy ISO 9001. Orientacja procesowa. Audyt jako narzędzie diagnozy i doskonalenia. Certyfikacja i akredytacja 1 Normatywne

Bardziej szczegółowo

BENCHMARKING. 1. Wstęp

BENCHMARKING. 1. Wstęp BENCHMARKING 1. Wstęp Koniecznym warunkiem rozwoju przedsiębiorstwa i podnoszenia jego pozycji konkurencyjnej jest wprowadzanie zmian. Nie zawsze wystarczają do osiągnięcia tego celu własne koncepcje i

Bardziej szczegółowo

Praca Magisterska Internetowy portal automatycznej obsługi klientów wybranej firmy umożliwiający zarządzanie relacjami z klientami

Praca Magisterska Internetowy portal automatycznej obsługi klientów wybranej firmy umożliwiający zarządzanie relacjami z klientami Praca Magisterska Internetowy portal automatycznej obsługi klientów wybranej firmy umożliwiający zarządzanie relacjami z klientami Przemysław Kantyka Robert Kornaś Promotor: dr Adrian Horzyk Wydział Elektrotechniki,

Bardziej szczegółowo

Koncepcja i uwarunkowania zintegrowanego systemu zarządzania majątkiem produkcyjnym przedsiębiorstw górniczych

Koncepcja i uwarunkowania zintegrowanego systemu zarządzania majątkiem produkcyjnym przedsiębiorstw górniczych mgr inż. RAFAŁ POLAK Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN Koncepcja i uwarunkowania zintegrowanego systemu zarządzania majątkiem produkcyjnym przedsiębiorstw górniczych W artykule przedstawiono

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOWANIE LOGISTYCZNYCH SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH

PROJEKTOWANIE LOGISTYCZNYCH SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH Anna Sołtysik-Piorunkiewicz PROJEKTOWANIE LOGISTYCZNYCH SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH Wprowadzenie Współcześnie realizowana logistyka opiera się na technologiach informatycznych i bez nich byłaby niewydolna.

Bardziej szczegółowo

Słowo wstępne. Nr 09 (1090) wrzesień 2013 Tom 69(CIX)

Słowo wstępne. Nr 09 (1090) wrzesień 2013 Tom 69(CIX) PRZEGLĄD Nr 9 GÓRNICZY 1 założono 01.10.1903 MIESIĘCZNIK STOWARZYSZENIA INŻYNIERÓW I TECHNIKÓW GÓRNICTWA Nr 09 (1090) wrzesień 2013 Tom 69(CIX) Słowo wstępne Zaobserwowany w 2012 r. spadek cen węgla kamiennego

Bardziej szczegółowo

Poznań 2012 PRAKTYCZNE ASPEKTY WYKORZYSTANIA SYSTEMÓW ERP W WYBRANYCH PRZEDSIĘBIORSTWACH WIELKOPOLSKI

Poznań 2012 PRAKTYCZNE ASPEKTY WYKORZYSTANIA SYSTEMÓW ERP W WYBRANYCH PRZEDSIĘBIORSTWACH WIELKOPOLSKI Poznań 2012 PRAKTYCZNE ASPEKTY WYKORZYSTANIA SYSTEMÓW ERP W WYBRANYCH PRZEDSIĘBIORSTWACH WIELKOPOLSKI AUTORZY Słowo wstępne Łukasz Hadaś, Piotr Cyplik Rozdział 1. Paweł Fajfer, Adam Koliński Rozdział 2.

Bardziej szczegółowo

Centrum Kształcenia Praktycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Mielcu

Centrum Kształcenia Praktycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Mielcu Centrum Kształcenia Praktycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Mielcu Spis treści Wstęp...3 Mielecka rzeczywistość: edukacja dla przemysłu, przemysł dla edukacji...4 O projekcie...9 Wiedza to potęga w Kirchhoff

Bardziej szczegółowo

Wstęp... 3 O Przewodniku Inwestora... 5 Przedsiębiorstwa produkcyjne, czyli o jakich problemach mowa? 8

Wstęp... 3 O Przewodniku Inwestora... 5 Przedsiębiorstwa produkcyjne, czyli o jakich problemach mowa? 8 PRZEWODNIK INWESTORA MES 2 Spis treści Wstęp... 3 O Przewodniku Inwestora... 5 Przedsiębiorstwa produkcyjne, czyli o jakich problemach mowa? 8 System MES, czyli o czym w ogóle mówimy?... 11 MES vs. ERP,

Bardziej szczegółowo

Poradnik rekrutacyjny. Prezentacje branż. Prezentacje pracodawców

Poradnik rekrutacyjny. Prezentacje branż. Prezentacje pracodawców S T R E FA I N Ż Y N I E R A p r z e w o d n i k d l a s t u d e n t ó w p o l i t e c h n i k szerokie perspektywy branże i firmy dla inżynierów k a r i e r a w IT co warto wiedzieć d r o g a n a szc

Bardziej szczegółowo

Bezdotykowe metody obserwacji i pomiarów obiektów budowlanych

Bezdotykowe metody obserwacji i pomiarów obiektów budowlanych Instrukcje, Wytyczne, Poradniki 443/2009 SYSTEM KOMPLEKSOWEGO ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ W BUDOWNICTWIE Bezdotykowe metody obserwacji i pomiarów obiektów budowlanych Warszawa 2009 INSTYTUT TECHNIKI BUDOWLANEJ

Bardziej szczegółowo

Wytwarzanie kompleksowego zintegrowanego oprogramowania wspomagającego nauczanie na odległość

Wytwarzanie kompleksowego zintegrowanego oprogramowania wspomagającego nauczanie na odległość Praca powinna byc cytowana jako: Lenkiewicz, P., 2011. Wytwarzanie kompleksowego zintegrowanego oprogramowania wspomagającego nauczanie na odległość. Rozprawa doktorska. Polsko-Japońska Wyższa Szkoła Technik

Bardziej szczegółowo

Książkę tę dedykujemy naszym klientom, którzy nieustannie dbają o poprawę wizerunku i sposobu pracy swoich firm.

Książkę tę dedykujemy naszym klientom, którzy nieustannie dbają o poprawę wizerunku i sposobu pracy swoich firm. Jak wdrożyć CRM Książkę tę dedykujemy naszym klientom, którzy nieustannie dbają o poprawę wizerunku i sposobu pracy swoich firm. Jak wdrożyć CRM Alicja Mazur Dariusz Mazur MADAR Wydawnictwo: MADAR Sp.

Bardziej szczegółowo

Bezprzewodowy monitoring obiektów budowlanych

Bezprzewodowy monitoring obiektów budowlanych TQM w budownictwie Materiały z IX Sympozjum SYSTEM KOMPLEKSOWEGO ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ W BUDOWNICTWIE Bezprzewodowy monitoring obiektów budowlanych Warszawa 2010 SYSTEM KOMPLEKSOWEGO ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ

Bardziej szczegółowo

bo same finanse już nie wystarczają

bo same finanse już nie wystarczają 1/2014 bo same finanse już nie wystarczają Magazyn klientów i partnerów Archman 04 07 Doświadczenie ludzi kluczem do rozwoju Business Intelligence Trzy stopnie wtajemniczenia Business Intelligence 10 Business

Bardziej szczegółowo

W numerze: e-pomorze. Młodzi o Pomorzu. Okno na świat. Analizy i porównania. Jan Szomburg, Jr. Drodzy Czytelnicy 3

W numerze: e-pomorze. Młodzi o Pomorzu. Okno na świat. Analizy i porównania. Jan Szomburg, Jr. Drodzy Czytelnicy 3 W numerze: Jan Szomburg, Jr. Drodzy Czytelnicy 3 e-pomorze Edwin Bendyk ICT wojna globalnych trendów 6 Prof. dr hab. inż. Wojciech Cellary Informatyzacja kierunek dla Polski 10 Dr inż. Olaf Gajl Bariery

Bardziej szczegółowo

PRACE NAUKOWE Wałbrzyskiej Wyższej Szkoły Zarządzania i Przedsiębiorczości

PRACE NAUKOWE Wałbrzyskiej Wyższej Szkoły Zarządzania i Przedsiębiorczości ISSN 2084-2686 T. 34 (4) 2015 PRACE NAUKOWE Wałbrzyskiej Wyższej Szkoły Zarządzania i Przedsiębiorczości Wydawnictwo Wałbrzyskiej Wyższej Szkoły Zarządzania i Przedsiębiorczości w Wałbrzychu RADA PROGRAMOWA:

Bardziej szczegółowo

egzemplarz bezpłatny biuletyn Regionalnej Sieci Promocji i Transferu Technologii nr 2/2010 (4)

egzemplarz bezpłatny biuletyn Regionalnej Sieci Promocji i Transferu Technologii nr 2/2010 (4) egzemplarz bezpłatny biuletyn Regionalnej Sieci Promocji i Transferu Technologii nr 2/2010 (4) nr 2/2010 (4) biuletyn nr 2/2010 (4) biuletyn s.1 Szanowni Państwo, Innowacje są nam potrzebne! Upowszechnienie

Bardziej szczegółowo