Białystok, 27 stycznia 2014r.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Białystok, 27 stycznia 2014r."

Transkrypt

1 Białystok, 27 stycznia 2014r.

2 Białystok, 27 stycznia 2014r.

3 Realia rynku pracy a możliwości Konferencja objęta Honorowym Patronatem Marszałka Województwa Podlaskiego aktywizacji zawodowej młodych bezrobotnych Białystok, 27 stycznia 2014r. 3

4 Program Konferencji: Rejestracja. Poranna kawa Powitanie uczestników Wyzwania rynku pracy 2014 Pan Jacek Męcina Sekretarz Stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej Podsumowanie realizacji projektu Podlaskie Obserwatorium Rynku Pracy i Prognoz Gospodarczych przedstawiciel WUP w Białymstoku Przerwa Kawowa Model Monitorowania sytuacji osób młodych na rynku pracy zaprezentowanie możliwości Modelu Katarzyna Kozakowska WUP w Warszawie i Dr Dorota Perło - Ekspert celowy PORPiPG Panel dyskusyjny pt. Realia rynku pracy, a możliwości aktywizacji zawodowej młodych bezrobotnych Stowarzyszenie Klekociaki prezentacja dobrej praktyki Podsumowanie Konferencji, uroczyste wręczenie odznaczeń zasłużonym pracownikom PSZ Poczęstunek Białystok, 27 stycznia 2014r.

5 Wyzwania rynku pracy 2014 Jacek Męcina Sekretarz Stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej Białystok, 27 stycznia 2014r. 5

6 Podsumowanie realizacji projektu Podlaskie Obserwatorium Rynku Pracy i Prognoz Gospodarczych Edyta Dąbrowska Koordynator Projektu Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku Białystok, 27 stycznia 2014r. 6

7 Białystok, 27 stycznia 2014r. 18

8 Indykatory Podlaskiej Gospodarki Obserwator Gospodarczy Podlasia 8

9 Białystok, 27 stycznia 2014r. 18

10 Białystok, 27 stycznia 2014r. 18

11 Białystok, 27 stycznia 2014r. 12

12 Kluczowe sektory poddane analizie Sektor spożywczy Sektor turystyczny Sektor rolnictwa Sektor producentów maszyn i urządzeń Sektor budownictwa Sektor producentów wyrobów z drewna i mebli Sektor transportu Sektor handlu Przeanalizowane startery Sektor producentów artykułów i sprzętu medycznego Sektor rehabilitacji geriatrycznej Sektor producentów żywności leczniczej Sektor produkcji bielizny Sektor call center Sektor biotechnologii Sektor producentów oprogramowania komputerowego Sektor handlu i usług elektronicznych 12

13 Białystok, 27 stycznia 2014r. 12

14 Zawody przyszłości Zawody Przyszłości - podstawę teoretyczną stanowi znana w naukach ekonomicznych teoria trzech sektorów autorstwa C.Clarka, A.Fishera oraz J.Fourastie. 14

15 12

16 Przeanalizowane losy zawodowe absolwentów 1. Badanie przekrojowe absolwentów szkół ponadgimnazjalnych i wyższych 2. Analiza losów zawodowych absolwentów szkół wyższych: pedagogiki, administracji, ekonomii, zarządzania, zarządzania i marketingu 3. Badanie losów zawodowych absolwentów szkół kształcących w zawodach budowlanych 4. Badanie losów zawodowych absolwentów szkół wyższych kierunków informatycznych, turystycznych i medycznych 5. Badanie losów zawodowych absolwentów kształconych w zawodach mechanicznych 6. Analiza sytuacji w szkolnictwie zawodowym województwa podlaskiego 16

17 Białystok, 27 stycznia 2014r. 12

18 Białystok, 27 stycznia 2014r. 12

19 Produkty dodatkowe: Repozytorium raportów: Województwo w liczbach i powiaty w liczbach NIEMAL 2,0 TYS. STAŁYCH ODBIORCÓW INFORMACJI (jednostek, instytucji, pracodawców, podmiotów, osób) MODEL MONITOROWANIA SYTUACJI OSÓB MŁODYCH NA RYNKU PRACY 20

20 DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ Edyta Dąbrowska Wojewódzki urząd Pracy w Białymstoku Białystok, 27 stycznia 2014r. 21

21 Realia rynku pracy a możliwości Konferencja objęta Honorowym Patronatem Marszałka Województwa Podlaskiego aktywizacji zawodowej młodych bezrobotnych Białystok, 27 stycznia 2014r. 23

22 Model monitorowania sytuacji osób młodych na rynku pracy Katarzyna Kozakowska Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie Dr Dorota Perło Ekspert celowy PORPiPG Białystok, 27 stycznia 2014r. 24

23 GENEZA PRAC NAD MODELEM Problem z dostępem do informacji o sytuacji młodzieży na szczeblu regionalnym został podniesiony przez Europejską Sieć Regionalnych Obserwatoriów Rynku Pracy (European Network on Regional Labour Market Monitoring) i inicjatorów jej powstania Instytut Badań nad Gospodarką, Rynkiem Pracy i Kulturą (IWAK) na Uniwersytecie Goethego we Frankfurcie nad Menem. Kwestie podjęcia prac nad modelem były dyskutowane na dorocznych spotkaniach członków sieci w Marsylii 2010 i Luxemburgu Ostatecznie inicjatywę podjęły polskie regionalne obserwatoria rynku pracy. 25

24 26 GRUPA ROBOCZA (I etap 7 wojewódzkich urzędów pracy, II etap kolejnych 6 WUP)

25 I ETAP PRAC Cel Dostarczanie informacji o sytuacji osób młodych na rynku pracy umożliwiającej podejmowanie działań zmierzających do poprawy sytuacji tej grupy osób. Definicja grupy Jako grupę docelową do objęcia monitoringiem przyjęto: osoby młode w wieku lata. Identyfikacja obszarów i wskaźników 6 obszarów analizy (2 główne i 4 kontekstowe) 31 wskaźników 27

26 OBSZARY ANALIZY Rodzina i warunki życia Edukacja Wskaźniki kontekstowe Aktywność społeczna Zatrudnienie Bezrobocie Demografia Wskaźniki główne 28

27 II ETAP PRAC ANALIZA STATYSTYCZNA Dążenie do zbudowania Modelu umożliwiającego porównywanie sytuacji młodych pomiędzy regionami kraju. Dążenie do eliminacji wskaźników, które nie posiadają wpływu na sytuację młodych na rynku pracy. Dążenie do skonstruowania syntetycznych indykatorów dla każdego z monitorowanych obszarów i głównego wskaźnika syntetycznego: model oparty na metodzie sum standaryzowanych, model oparty na metodzie modelowania miękkiego. 29

28 PROPONOWANE OBSZARY ANALIZY Gospodarka Demografia Edukacja Sytuacja osób młodych na rynku pracy Rodzina i warunki życia Aktywność społeczna 30

29 Zainteresowanie Modelem monitorowania sytuacji osób młodych na rynku pracy Prace nad modelem zostały objęte honorowym patronatem Ministra Pracy i Polityki Społecznej r. została zainicjowana współpraca ponadnarodowa z Federalną Agencją Pracy Dyrekcją Regionalną dla Berlina i Branderburgii, której celem było zaadaptowanie modelu do warunków niemieckich. Wyniki prac Grupy Roboczej prezentowaliśmy na dorocznych konferencjach European Network on Regional Labour Market Monitoring w Krakowie (2012) i Bilbao (2013). 31

30 MODEL MONITOROWANIA SYTUACJI OSÓB MŁODYCH NA RYNKU PRACY 33

31 Plan wystąpienia 1. Identyfikacja problemu. 2. Założenia metodologiczne. 3. Specyfikacja modelu. 4. Analiza wskaźników szczegółowych. 5. Analiza wyników. 6. Wnioski i rekomendacje. 2

32 w % Identyfikacja problemu Udział bezrobotnych osób młodych w ogólnej liczbie bezrobotnych (bezrobocie rejestrowane, stan na 31 grudnia, w %) 70,0 60,0 50,0 WP ZP DL KP LB 40,0 WM LU 30,0 SW 20 0 LD 20,0 SL MP 10,0 0, POLSKA 56,8 56,3 55,2 54,0 52,4 50,7 48,4 46,8 49,1 51,4 51,1 50,3 49,2 max 64,1 63,0 61,9 60,7 59,7 58,4 56,9 55,0 55,6 58,1 57,6 57,2 56,0 min 50,8 51,1 50,6 49,4 47,9 45,9 42,8 41,1 44,1 46,4 45,8 44,5 44,0 PM PD OP PK MZ Źródło: Obliczenia własne na podstawie danych z pliku Bezrobocie.xls, arkusz: WSKAŹNIK 2 Vs = 7,6% 3

33 Założenia metodologiczne 1. Specyfikacja modelu na podstawie koncepcji opracowanej przez grupę roboczą powołaną przez polskie instytucje rynku pracy. 2. Zastosowana metodologia: modelowanie miękkie. 3. Grupy wiekowe: 15-34, i Dane statystyczne dotyczą 16 województw w Polsce w 2011 r. 5. Liczba wskaźników szczegółowych: 30. 4

34 Schemat modelu wewnętrznego monitorowania sytuacji osób młodych na rynku pracy DEMOGRAFIA SYTUACJA OSÓB MŁODYCH NA RYNKU PRACY GOSPODARKA EDUKACJA AKTYWNOŚĆ SPOŁECZNA RODZINA I WARUNKI ŻYCIA 5

35 Sytuacja osób młodych na rynku pracy Wskaźniki szczegółowe 1. Wskaźnik zatrudnienia osób młodych (w %) 2. Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto ogółem (w zł) 3. Stopa bezrobocia osób młodych (BAEL, w %) 4. Udział długotrwale bezrobotnych osób młodych w bezrobotnych w tym samym wieku (bezrobocie rejestrowane, w %) 6

36 Sytuacja osób młodych na rynku pracy Wskaźnik zatrudnienia osób młodych w wieku lata 2002=1 1,40 1,20 PK ZP OPKP SW WM MP LU DL PD PM PL WP LD LB SL MZ 1,00 UE 0,80 0,60 0,40 0,20 0,00 60,0 61,0 62,0 63,0 64,0 65,0 66,0 67,0 68,0 69,0 70,0 71,0 % 68,0 66,0 64,0 62,0 60,0 58,0 56,0 54,0 52,0 50, POLAND European Union (28 countries) Źródło: Obliczenia własne na podstawie bazy danych Eurostatu stycznia 2014 r. 7

37 Sytuacja osób młodych na rynku pracy Wskaźnik zatrudnienia osób młodych 2002=1 W WIEKU LATA 2002=1 W WIEKU LATA 1,60 1,40 1,40 1,20 1,00 0,80 PK ZP WM SW LD PD KP LU SL OP DL LBPM PL WP MZ MP WP UE 1,20 1,00 0,80 PK ZP SW KP WM OP UE LD DL PM WP LU PL PD MP LB SL MZ 0,60 0,60 0,40 0,40 0,20 0,20 0,00 0,0 5,0 10,0 15,0 20,0 25,0 30,0 35,0 40,0 % 0,00 71,0 72,0 73,0 74,0 75,0 76,0 77,0 78,0 79,0 80,0 81,0 % Źródło: Obliczenia własne na podstawie bazy danych Eurostatu stycznia 2014 r. 8

38 w zł Sytuacja osób młodych na rynku pracy Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto ogółem (w zł) 5000,0 4500,0 4000,0 3500,0 3000,0 2500,0 2000,0 WM SW WP ZP 140,0 120,0 100,0 80,0 60,0 40,0 20,0 0,0 DL KP LB LU LD 1500,0 1000,0 SL MP 500,0 0, POLSKA 2239,6 2314,7 2409,7 2506,9 2636,8 2866,0 3158,5 3315,4 3435,0 3625,2 3744,4 max 2893,8 3005,4 3096,0 3227,0 3381,1 3670,8 4036,3 4179,6 4279,6 4504,7 4637,6 min 1875,4 1950,0 2018,6 2081,8 2179,6 2372,8 2614,1 2740,9 2877,4 3019,4 3150,3 PM PD PK OP MZ Źródło: Bank Danych Lokalnych, Kategoria: Wynagrodzenia i świadczenia społeczne; Grupa: Wynagrodzenia; Podgrupa: Przeciętne miesięczne wynagrodzenia brutto, 4 stycznia 2014 r. Vs = 11,2% 9

39 w % Sytuacja osób młodych na rynku pracy Stopa bezrobocia osób młodych (BAEL, w %) 40,0 35,0 30,0 25,0 20,0 WM WP ZP DL 160,0 140,0 120,0 100,0 80,0 60,0 40,0 20,0 KP LB LU 15,0 SW 0,0 LD 10,0 5,0 SL MP 0, UE 12,5 12,6 12,8 12,5 11,6 10,2 10,2 13,2 14,2 14,4 15,6 POLSKA 27,3 26,4 25,8 23,4 18,3 12,8 9,7 11,4 13,4 13,8 14,6 max 36,4 34,7 33,3 28,0 22,6 17,5 14,1 16,1 19,2 20,6 22,3 min 20,2 22,7 20,7 18,4 15,6 10,1 7,0 7,7 10,2 10,9 11,2 PM PD PK OP MZ PL 13,8% Vs = 19,3% Źródło: Obliczenia własne na podstawie bazy danych Eurostatu stycznia 2014 r. 10

40 w % Sytuacja osób młodych na rynku pracy Udział długotrwale bezrobotnych osób młodych w bezrobotnych w tym samym wieku (bezrobocie rejestrowane, w %) 80,0 70,0 WP ZP DL KP LB 60, ,0 40,0 WM LU 30,0 SW 0 LD 20,0 10,0 SL MP 0, UE 45,6 45,9 45,2 46,3 45,9 43,2 37,6 33,6 40,1 43,3 44,8 POLSKA 54,4 55,1 53,7 57,7 56,3 51,3 33,5 30,3 31,1 37,2 40,3 max 71,0 67,0 62,5 67,9 65,4 59,3 46,6 38,3 40,7 46,1 50,0 min 42,5 40,3 39,9 40,7 36,4 34,1 23,7 18,7 24,1 26,6 30,2 PM PD PK OP MZ PL 37,2% Vs = 14,3% Źródło: Obliczenia własne na podstawie bazy danych Eurostatu stycznia 2014 r. 11

41 Model wewnętrzny monitorowania sytuacji osób młodych na rynku pracy DEMOGRAFIA -0,3330 SYTUACJA OSÓB MŁODYCH NA RYNKU PRACY GOSPODARKA 0,8056 EDUKACJA 0,3393 RODZINA I WARUNKI ŻYCIA AKTYWNOŚĆ SPOŁECZNA -0,0808 0,3017 ZIB _ A 0,3330DEM _ A 0,3393EDU _ Y 0,3017RODZ _ A 0,0808AKT _ C 0,8056GOSP _ Y 3,7149 (0,1763) (0,0985) (0,0515) (0,0789) (0,0992) (0,4753) R 2 0,

42 Model wewnętrzny monitorowania sytuacji osób młodych na rynku pracy DEMOGRAFIA -0,0796 SYTUACJA OSÓB MŁODYCH NA RYNKU PRACY GOSPODARKA 0,2436 EDUKACJA 0,2216 RODZINA I WARUNKI ŻYCIA AKTYWNOŚĆ SPOŁECZNA -0,0378 0,6397 ZIB _ B 0,0796DEM _ B 0,2216EDU _ Y 0,6397RODZ _ B 0,0378AKT _ B 0,2436GOSP _ Y 1,1297 (0,1720) (0,1075) (0,1068) (0,0475) (0,01248) (0,6030) R 0,

43 Model wewnętrzny monitorowania sytuacji osób młodych na rynku pracy DEMOGRAFIA -0,1795 SYTUACJA OSÓB MŁODYCH NA RYNKU PRACY GOSPODARKA 0,6766 EDUKACJA 0,3097 RODZINA I WARUNKI ŻYCIA AKTYWNOŚĆ SPOŁECZNA -0,0930 0,3029 ZIB _ C 0,1795DEM _ C 0,3097EDU _ Y 0,3029RODZ _ C 0,0930AKT _ C 0,6766GOSP _ Y 3,2836 (0,2181) (0,1534) (0,0724) (0,1318) (0,2177) (1,0391) R 0,

44 Sytuacja osób młodych na rynku pracy Podział województw na klasy zachodniopomorskie 13 pomorskie 3 kujawskopomorskie 14 warmińskomazurskie 12 podlaskie 11 lubuskie wielkopolskie mazowieckie łódzkie Klasy: dolnośląskie 5 I 1,0328 i więcej W R II <0,0000; 1,0328) ( t III <-1,0328; 0,0000) - 1 ) IV poniżej -1,0328 opolskie 9 śląskie 2 6 świętokrzyskie małopolskie 7 15 lubelskie 8 podkarpackie 16 Źródło: Opracowanie własne na podstawie wyników modelu miękkiego sytuacji osób młodych na rynku pracy 15

45 Sytuacja osób młodych na rynku pracy Podział województw na klasy zachodniopomorskie 14 pomorskie 5 kujawskopomorskie 12 warmińskomazurskie 13 podlaskie 10 zachodniopomorskie 13 pomorskie 3 kujawskopomorskie 14 warmińskomazurskie 12 podlaskie 11 lubuskie 11 wielkopolskie 4 mazowieckie 1 lubuskie 9 wielkopolskie 4 mazowieckie 1 Klasy: dolnośląskie 6 I 1,0328 i więcej W R II <0,0000; 1,0328) ( t III <-1,0328; 0,0000) - 1 ) IV poniżej -1,0328 opolskie 3 łódzkie śląskie 2 9 świętokrzyskie małopolskie 7 15 lubelskie 8 podkarpackie 16 Klasy: dolnośląskie 5 I 1,0328 i więcej W R II <0,0000; 1,0328) ( t III <-1,0328; 0,0000) - 1 ) IV poniżej -1,0328 opolskie 10 łódzkie śląskie 2 7 świętokrzyskie małopolskie 6 15 lubelskie 8 podkarpackie 16 Źródło: Opracowanie własne na podstawie wyników modelu miękkiego sytuacji osób młodych na rynku pracy 16

46 Sytuacja osób młodych na rynku pracy Wpływ demografii 1. Przyrost naturalny liczony jako iloraz liczby urodzeń żywych do zgonów ogółem 2. Liczba urodzeń żywych według wieku matki na tysiąc mieszkańców 3. Saldo migracji wyznaczone jako liczba zameldowań w stosunku do liczby wymeldowań 4. Wskaźnik obciążenia demograficznego liczony jako liczba osób młodych na 100 osób w wieku poprodukcyjnym 17

47 Sytuacja osób młodych na rynku pracy Przyrost naturalny a ZIB_A Wpływ demografii Liczba urodzeń żywych a ZIB_A 1,40 12,0 PM 1,20 MP WP PK KP WM 10,0 WP PM MZ ZP LU MZ PK KP WM MP LU 1,00 PDLB SW LBLD SL DL ZP SL DL PD 8,0 SW OP OP 0,80 LD 6,0 0,60 4,0 0,40 r = 0,09 0,20 0,00-2,00-1,50-1,00-0,50 0,00 0,50 1,00 1,50 2,00 r = 0,67 PK SW KP Saldo migracji a ZIB_A 3,5 3,0 2,5 2,0 1,5 ZP 1,0 LU OP WM 0,5 PD LB MP DL WP 0,0-2,00-1,50-1,00-0,50 0,00 0,50 1,00 1,50 2,00 LD PM SL MZ r = 0,38 2,0 0,0-2,00-1,50-1,00-0,50 0,00 0,50 1,00 1,50 2,00 Wskaźnik obciążenia demograficznego a ZIB_A 250 PK SW r =-0,29 WM WP PM KP ZP 200 LU MP PD OP LB DL SL MZ 150 LD ,00-1,50-1,00-0,50 0,00 0,50 1,00 1,50 2,00 Źródło: Bank Danych Lokalnych, 18 grudnia 2013 r. 18

48 Sytuacja osób młodych na rynku pracy Wpływ edukacji 1. Przedwczesne wypadanie z systemu kształcenia (w %) 2. Zdawalność egzaminu zawodowego (w %) 3. Zdawalność egzaminu maturalnego (w %) 4. Absolwenci szkół wyższych studiów stacjonarnych na mieszkańców 19

49 Sytuacja osób młodych na rynku pracy Wpływ edukacji r = 0,22 Edukacja a ZIB_A 2,0 1,5 1,0 KP LB DL WP PK 0,5 PD PM SL MZ 0,0-2,0-1,5-1,0-0,5 0,0 0,5 1,0 1,5 2,0 LD -0,5LU SW WM OP ZP -1,0-1,5 MP Klasy: zachodniopomorskie 16 lubuskie 12 pomorskie wielkopolskie dolnośląskie 4 I 1,0328 i więcej W R II <0,0000; 1,0328) ( t III <-1,0328; 0,0000) - 1 ) IV poniżej -1, kujawskopomorskie 3 opolskie 13 łódzkie śląskie warmińskomazurskie 14 mazowieckie świętokrzyskie małopolskie podlaskie 9 lubelskie 2 podkarpackie 6 Źródło: Bank Danych Lokalnych, 18 grudnia 2013 r. 20

50 Sytuacja osób młodych na rynku pracy Wpływ rodziny i warunków życia 1. Przeciętny miesięczny dochód rozporządzalny na gospodarstwo domowe (w zł) 2. Wskaźnik zagrożenia ubóstwem relatywnym po uwzględnieniu w dochodach transferów społecznych (w %) 3. Udział osób w gospodarstwach domowych korzystających ze środowiskowej pomocy społecznej w ludności ogółem (w %) 21

51 Sytuacja osób młodych na rynku pracy Wpływ rodziny i warunków życia DL 1,0 OP SL PD WP 0,5 MP ZP LD PM 0,0-2,0-1,5-1,0-0,5 0,0 0,5 1,0 1,5 2,0 KP -0,5 PK WM LU SW -1,0 r = 0,69 Rodzina i warunki życia a ZIB_A 2,0 1,5-1,5-2,0 LB MZ Klasy: zachodniopomorskie 10 lubuskie 12 pomorskie wielkopolskie dolnośląskie 2 I 1,0328 i więcej W R II <0,0000; 1,0328) ( t III <-1,0328; 0,0000) - 1 ) IV poniżej -1, kujawskopomorskie opolskie 4 11 łódzkie śląskie 3 9 warmińskomazurskie 15 mazowieckie świętokrzyskie małopolskie podlaskie 6 lubelskie 16 podkarpackie 13 Źródło: Dane GUS, Bank Danych Lokalnych, 18 grudnia 2013 r. 22

52 Sytuacja osób młodych na rynku pracy Wpływ aktywności społecznej 1. Udział w wolontariacie osób młodych w ogóle respondentów w tej grupie wieku (w %) 2. Członkostwo w organizacjach pozarządowych osób młodych w ogóle respondentów w tej grupie wieku (w %) 3. Udział w nabożeństwach i spotkaniach religijnych osób młodych w ogóle respondentów w tej grupie wieku (w %) 4. Udział w działaniach skierowanych na rzecz społeczności lokalnej osób w wieku lata w ogóle respondentów w tej grupie wieku (w %) 5. Udział w ostatnich wyborach osób w wieku lata w ogóle respondentów w tej grupie wieku (w %) 23

53 Sytuacja osób młodych na rynku pracy Wpływ aktywności społecznej PK SW 1,5 MP 1,0 0,5 OP WP DL PD 0,0 KP SL MZ -2,0-1,5-1,0-0,5 LU 0,0 0,5 1,0 1,5 2,0 ZP -0,5 LD r =-0,14 Aktywność społeczna a ZIB_A WM -1,0-1,5-2,0-2,5 LB PM Klasy: zachodniopomorskie 14 lubuskie 13 pomorskie wielkopolskie dolnośląskie 8 I 1,0328 i więcej W R II <0,0000; 1,0328) ( t III <-1,0328; 0,0000) - 1 ) IV poniżej -1, kujawskopomorskie opolskie 6 12 łódzkie śląskie 9 15 warmińskomazurskie 16 mazowieckie świętokrzyskie małopolskie podlaskie 11 lubelskie 3 podkarpackie 1 Źródło: Diagnoza społeczna - warunki i jakość życia Polaków, grudnia 2013 r. 24

54 Sytuacja osób młodych na rynku pracy Wpływ gospodarki 1. Produkt krajowy brutto w zł na mieszkańca 2. Wskaźnik przedsiębiorczości liczba podmiotów gospodarczych na 10 tysięcy mieszkańców 3. Nakłady inwestycyjne w zł na mieszkańca 4. Struktura produkcji (udział grupy sekcji K, L w WDB, w %) 25

55 Sytuacja osób młodych na rynku pracy Wpływ gospodarki r = 0,73 Gospodarka a ZIB_A 2,5 2,0 1,5 1,0 DL SL PM ZP 0,5 LU LD MP WP 0,0-2,0-1,5-1,0 KP -0,5 0,0 0,5 1,0 1,5 2,0 PK SW WM -0,5 OP PD -1,0 LB -1,5 MZ Klasy: zachodniopomorskie lubuskie 6 5 pomorskie wielkopolskie dolnośląskie 2 I 1,0328 i więcej W R II <0,0000; 1,0328) ( t III poniżej 0, ) 8 4 kujawskopomorskie opolskie łódzkie śląskie 3 7 warmińskomazurskie mazowieckie świętokrzyskie małopolskie podlaskie 12 lubelskie 14 podkarpackie 15 Źródło: Bank Danych Lokalnych, 18 grudnia 2013 r. 26

56 Kluczowe wnioski Liczba osób bezrobotnych w wieku lata stanowi połowę ogółu bezrobotnych, co świadczy o randze tego problemu i konieczności jego monitorowania. Model monitorowania sytuacji osób młodych na rynku pracy wskazał obszar kluczowy i pięć obszarów kontekstowych. Modele miękkie zweryfikowały wpływ wybranych obszarów kontekstowych na sytuację osób młodych na rynku pracy, a także pozwoliły ocenić zróżnicowanie sytuacji osób młodych na regionalnych rynkach pracy. 27

57 Kluczowe wnioski Zbudowane modele miękkie bazują na danych dotyczących osób młodych w trzech grupach wiekowych: lata, lata i lata. Wnioski uzyskane na podstawie modeli w tych grupach wiekowych wskazują na konieczność kontynuowania takich badań. Dane statystyczne dotyczące wskaźników szczegółowych wykorzystanych w modelach powinny być gromadzone w kolejnych latach. Umożliwi to analizę porównawczą sytuacji osób młodych w ujęciu dynamicznym i przyczyni się do zweryfikowania poprawności zastosowanych instrumentów. 28

58 Kluczowe wnioski Największy wpływ na sytuację na rynku pracy osób młodych w wieku lata ma rozwój gospodarczy. Im wyższy poziom rozwoju gospodarczego, tym korzystniejsza sytuacja młodzieży na regionalnym rynku pracy. Oznacza to, że nie jest możliwa poprawa sytuacji osób młodych na rynku pracy bez podniesienia poziomu rozwoju gospodarczego województw. Drugim obszarem kontekstowym wpływającym w znacznym stopniu na sytuację młodzieży na rynku pracy jest edukacja, a trzecim rodzina i warunki życia. 29

59 Kluczowe wnioski Największy wpływ na sytuację na rynku pracy osób najmłodszych w wieku lata ma rodzina i warunki życia. Im lepsze warunki życia, tym korzystniejsza sytuacja młodzieży na regionalnym rynku pracy. Oznacza to, że w celu poprawy sytuacji osób młodych na rynku pracy należy wspierać instrumenty wpływające na poziom życia osób młodych i sytuację ekonomiczną rodziny. Drugim obszarem kontekstowym wpływającym w znacznym stopniu na sytuację młodzieży na rynku pracy jest gospodarka, a trzecim edukacja. 30

60 Kluczowe wnioski Najkorzystniejsza sytuacja na rynku pracy osób młodych w wieku lata występuje w województwach: mazowieckim i śląskim. Są to jednocześnie regiony zajmujące czołowe pozycje w kraju pod względem poziomu rozwoju gospodarczego (mazowieckie 1. miejsce, śląskie 3.) i warunków życia (mazowieckie 1. miejsce, śląskie 3.) 31

61 Kluczowe wnioski Najtrudniejsza sytuacja na rynku pracy osób młodych w wieku lata ma miejsce w województwach: kujawsko-pomorskim, świętokrzyskim i podkarpackim. Regiony te wymagają szczególnego wsparcia w zakresie zdynamizowania wzrostu gospodarczego, systematycznego monitorowania sytuacji osób młodych na rynku pracy, a także badania szczegółowych wskaźników w ujęciu dynamicznym. 32

62 65 PANEL DYSKUSYJNY: Realia rynku pracy, a możliwości aktywizacji zawodowej młodych bezrobotnych

63 Płace oczekiwane przez absolwentów kierunków mechanicznych w 2013r. (źródło: PORPiPG) 66

64 Podlaski Absolwent Absolwenci wielu kierunków rzadko samodzielnie podejmują inicjatywy zmierzające do podniesienia swoich kwalifikacji, w szczególności w miękkich obszarach kompetencji (np. umiejętności interpersonalnych czy językowych). 67

65 Podlaski Absolwent Wyniki badań ilościowych wskazują na relatywnie niski poziom wynagrodzeń, na który mogą liczyć absolwenci w branży (niezależnie od poziomu wykształcenia). Co więcej, oferowana forma zatrudnienia (w większości na czas określony) nie sprzyja stabilizacji ekonomicznej pracowników. 68

66 Podlaski Absolwent Występują rozbieżności pomiędzy oczekiwaniami rynku pracy a wiedzą i umiejętnościami uzyskiwanymi w szkołach, zarówno na poziomie szkolnictwa ponadgimnazjalnego jak i wyższego. 69

67 Płace oczekiwane przez absolwentów szkół wyższych wybranych kierunków w 2013r. (źródło: PORPiPG) 70

68 Płace oferowane absolwentom szkół wyższych wybranych kierunków w 2013r. (źródło: PORPiPG) 72

69 Podlaski Absolwent Warte podkreślenia są (wciąż jeszcze nieliczne) inicjatywy największych przedsiębiorstw w regionie zmierzające do upraktycznienia kształcenia (zarówno na poziomie średnim, jak i wyższym), przejawiające się w podejmowaniu współpracy ze szkołami i uczelniami. Obserwuje się także tendencję do bezpośredniego inwestowania w przyszłą kadrę produkcyjną (np. poprzez współprowadzenie szkół zawodowych) przez wiodące podmioty w branży masynowej. 74

70 Podlaski Absolwent Pracodawcy cenią sobie szkoły, które świadomie kształcą absolwentów uwzględniając jednocześnie zmiany w otoczeniu. Szczególnie wysoko oceniane są placówki, które dbają o doskonalenie kompetencji nauczycieli i wykładowców. Chodzi o to, aby przekazywać wiedzę użyteczną w praktyce. Jako wiodące marki wymieniane są Politechnika Białostocka oraz Technikum Mechaniczne w Białymstoku. 75

71 Płace oferowane absolwentom zawodów mechanicznych w 2013r. (źródło: PORPiPG) 76

72 Podlaski Absolwent Analiza dynamiki wskazuje na spadek liczby uczniów kształcących się w większości badanych zawodów. Znaczący wzrost liczby uczniów dostrzeżono na następujących kierunkach kształcenia: technik pojazdów samochodowych, technik mechanizacji rolnictwa, elektromechanik pojazdów samochodowych. 77

73 Podlaski Absolwent W województwie podlaskim zaobserwować można znaczne niedopasowanie oferty instytucji edukacyjnych do zapotrzebowania rynku (przedsiębiorstw). W szczególności spowodowane jest to niemal całkowitym zaniechaniem kształcenia na poziomie zawodowym w tym również w zawodach, w których notowane jest znaczne zapotrzebowanie na pracowników bezpośrednio produkcyjnych (wykwalifikowani ślusarze, spawacze, specjaliści w zakresie obróbki skrawaniem, operatorzy maszyn sterowanych numerycznie). 78

74 Podlaski Absolwent Absolwenci studiów inżynierskich i magisterskich w opinii potencjalnych pracodawców kształceni są w sposób nieprzystający do obecnych wymogów rynkowych. Pracodawcy oprócz braku doświadczenia praktycznego absolwentów często wskazują również na znaczące niedostosowanie programów studiów i zakresu kształcenia do obecnego poziomu rozwoju przedsiębiorstw. 79

75 DZIĘKUJEMY ZA UDZIAŁ W PANELU 80

Wyniki analizy statystycznej opartej na metodzie modelowania miękkiego

Wyniki analizy statystycznej opartej na metodzie modelowania miękkiego Wyniki analizy statystycznej opartej na metodzie modelowania miękkiego Dorota Perło Uniwersytet w Białymstoku Wydział Ekonomii i Zarządzania Plan prezentacji. Założenia metodologiczne 2. Specyfikacja modelu

Bardziej szczegółowo

Sytuacja młodych na rynku pracy

Sytuacja młodych na rynku pracy Sytuacja młodych na rynku pracy Plan prezentacji Zamiany w modelu: w obrębie każdego z obszarów oraz zastosowanych wskaźników cząstkowych w metodologii obliczeń wskaźników syntetycznych w obrębie syntetycznego

Bardziej szczegółowo

1. Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 w województwie kujawsko-pomorskim.

1. Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 w województwie kujawsko-pomorskim. Program spotkania : 1. Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 w województwie kujawsko-pomorskim. 2. Sytuacja osób młodych na rynku pracy w kontekście grupy docelowej konkursu. 3. Główne założenia

Bardziej szczegółowo

Czy rynek pracy potrzebuje absolwentów szkół wyższych? Analiza porównawcza pomiędzy regionami.

Czy rynek pracy potrzebuje absolwentów szkół wyższych? Analiza porównawcza pomiędzy regionami. OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA BIUR KARIER 13-14 września 2012r. Innowacyjna działalność Akademickich Biur Karier w dobie globalizacji oraz permanentnego kryzysu gospodarczego Czy rynek pracy potrzebuje absolwentów

Bardziej szczegółowo

Przekazujemy Państwu efekt pierwszego etapu prac nad Programem Rozwoju Miasta Łomża dotyczącego gospodarki.

Przekazujemy Państwu efekt pierwszego etapu prac nad Programem Rozwoju Miasta Łomża dotyczącego gospodarki. Przekazujemy Państwu efekt pierwszego etapu prac nad Programem Rozwoju Miasta Łomża dotyczącego gospodarki. Efektem pierwszego etapu prac na Programem Rozwoju Miasta Łomża było powstanie analizy SWOT i

Bardziej szczegółowo

KSZTAŁCENIE USTAWICZNE W WOJEWÓDZTWIE POMORSKIM - ZAPOTRZEBOWANIA NA KWALIFIKACJE I UMIEJĘTNOŚCI NA REGIONALNYM RYNKU PRACY. Gdańsk 4 lipca 2014r.

KSZTAŁCENIE USTAWICZNE W WOJEWÓDZTWIE POMORSKIM - ZAPOTRZEBOWANIA NA KWALIFIKACJE I UMIEJĘTNOŚCI NA REGIONALNYM RYNKU PRACY. Gdańsk 4 lipca 2014r. KSZTAŁCENIE USTAWICZNE W WOJEWÓDZTWIE POMORSKIM - ZAPOTRZEBOWANIA NA KWALIFIKACJE I UMIEJĘTNOŚCI NA REGIONALNYM RYNKU PRACY Gdańsk 4 lipca 2014r. WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W GDAŃSKU 2013 r. 3,2% zachodniopomorskie

Bardziej szczegółowo

DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA PRZEDSIĘBIORSTW O LICZBIE PRACUJĄCYCH DO 9 OSÓB W 2008 R.

DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA PRZEDSIĘBIORSTW O LICZBIE PRACUJĄCYCH DO 9 OSÓB W 2008 R. Warszawa, 2009.10.16 DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA PRZEDSIĘBIORSTW O LICZBIE PRACUJĄCYCH DO 9 OSÓB W 2008 R. W Polsce w 2008 r. prowadziło działalność 1780 tys. przedsiębiorstw o liczbie pracujących do 9 osób

Bardziej szczegółowo

Zawody deficytowe i nadwyżkowe

Zawody deficytowe i nadwyżkowe MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ Departament Rynku Pracy Zawody deficytowe i nadwyżkowe Informacja sygnalna Za I PÓŁROCZE 2015 ROKU Warszawa, sierpień 2015 r. Zgodnie z zapisami Ustawy z dnia 20

Bardziej szczegółowo

Wyzwania i kierunki rozwoju województwa podlaskiego w okresie 2014 2020. Białystok, 7 grudnia 2012 r.

Wyzwania i kierunki rozwoju województwa podlaskiego w okresie 2014 2020. Białystok, 7 grudnia 2012 r. Wyzwania i kierunki rozwoju województwa podlaskiego w okresie 2014 2020 Białystok, 7 grudnia 2012 r. PKB na mieszkańca (średnio 2006-2008) PKB na mieszkańca* *indeks EU27 = 100

Bardziej szczegółowo

Nasz region we współczesnym świecie

Nasz region we współczesnym świecie Nasz region we współczesnym świecie Anna Czarlińska-Wężyk 14.04.2013 http://pl.wikipedia.org/wiki/wojew%c3%b3dztwo_%c5%9bl%c4%85skie Województwo powstało dnia 1.01.1999 z województw: katowickiego i częstochowskiego

Bardziej szczegółowo

Sytuacja zawodowa osób z wyższym wykształceniem w Polsce i w krajach Unii Europejskiej w 2012 r.

Sytuacja zawodowa osób z wyższym wykształceniem w Polsce i w krajach Unii Europejskiej w 2012 r. 1 Urz d Statystyczny w Gda sku W Polsce w 2012 r. udział osób w wieku 30-34 lata posiadających wykształcenie wyższe w ogólnej liczbie ludności w tym wieku (aktywni zawodowo + bierni zawodowo) wyniósł 39,1%

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY FUNDUSZ SZKOLENIOWY. nowy instrument wsparcia kształcenia ustawicznego pracodawców i pracowników

KRAJOWY FUNDUSZ SZKOLENIOWY. nowy instrument wsparcia kształcenia ustawicznego pracodawców i pracowników KRAJOWY FUNDUSZ SZKOLENIOWY nowy instrument wsparcia kształcenia ustawicznego pracodawców i pracowników PRZEPISY REGULUJĄCE TWORZENIE KFS I ZARZĄDZANIE ŚRODKAMI Ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach

Bardziej szczegółowo

Skala depopulacji polskich miast i zmiany struktury demograficznej - wnioski ze spisu ludności i prognozy demograficznej do 2035 roku

Skala depopulacji polskich miast i zmiany struktury demograficznej - wnioski ze spisu ludności i prognozy demograficznej do 2035 roku Skala depopulacji polskich miast i zmiany struktury demograficznej - wnioski ze spisu ludności i prognozy demograficznej do 2035 roku Konferencja Zarządzanie rozwojem miast o zmniejszającej się liczbie

Bardziej szczegółowo

Zmiany bezrobocia w województwie zachodniopomorskim w I półroczu 2014 roku Porównanie grudnia 2013 i czerwca 2014 roku

Zmiany bezrobocia w województwie zachodniopomorskim w I półroczu 2014 roku Porównanie grudnia 2013 i czerwca 2014 roku WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W SZCZECINIE Wydział Badań i Analiz Zmiany bezrobocia w województwie zachodniopomorskim w I półroczu 2014 roku Porównanie grudnia 2013 i czerwca 2014 roku Szczecin 2014 Według danych

Bardziej szczegółowo

ANALIZA PŁAC SPECJALISTÓW

ANALIZA PŁAC SPECJALISTÓW ANALIZA PŁAC SPECJALISTÓW Przygotowana dla Polskiej Agencji Informacji i Inwestycji Zagranicznych Kontakt: Dział Analiz i Raportów Płacowych info@raportplacowy.pl www.raportplacowy.pl +48 12 350 56 00

Bardziej szczegółowo

KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2014/2015

KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2014/2015 KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2014/2015 1 Rozpoczęcie zajęć dydaktycznowychowawczych 1 września 2014 r. 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu 2 Zimowa przerwa świąteczna 22-31 grudnia

Bardziej szczegółowo

KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2011/2012

KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2011/2012 KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2011/2012 1 Rozpoczęcie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych 1 września 2011 r. 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej 2 Zimowa przerwa świąteczna 23 31 grudnia

Bardziej szczegółowo

Strategia rozwoju edukacji i rynku pracy na obszarze funkcjonalnym Blisko Krakowa. - analiza statystyczna

Strategia rozwoju edukacji i rynku pracy na obszarze funkcjonalnym Blisko Krakowa. - analiza statystyczna Strategia rozwoju edukacji i rynku pracy na obszarze funkcjonalnym Blisko Krakowa - analiza statystyczna 2014 Prognoza ludności OF Blisko Krakowa do roku 2030 w podziale na funkcjonalne grupy wieku 15072;

Bardziej szczegółowo

1. Analiza wskaźnikowa... 3 1.1. Wskaźniki szczegółowe... 3 1.2. Wskaźniki syntetyczne... 53 1.2.1.

1. Analiza wskaźnikowa... 3 1.1. Wskaźniki szczegółowe... 3 1.2. Wskaźniki syntetyczne... 53 1.2.1. Spis treści 1. Analiza wskaźnikowa... 3 1.1. Wskaźniki szczegółowe... 3 1.2. Wskaźniki syntetyczne... 53 1.2.1. Zastosowana metodologia rangowania obiektów wielocechowych... 53 1.2.2. Potencjał innowacyjny

Bardziej szczegółowo

Grażyna Morys-Gieorgica Departament Rynku Pracy. III Kongres Akademickich Biur Karier, Warszawa, 3 grudnia 2014r

Grażyna Morys-Gieorgica Departament Rynku Pracy. III Kongres Akademickich Biur Karier, Warszawa, 3 grudnia 2014r Współpraca Centrów Informacji i Planowania Kariery Zawodowej z Akademickimi Biurami Karier w zakresie opracowywania, aktualizowania i upowszechniania informacji zawodowej Grażyna Morys-Gieorgica Departament

Bardziej szczegółowo

Kalendarz roku szkolnego 2014/2015

Kalendarz roku szkolnego 2014/2015 Kalendarz roku szkolnego 2014/2015 Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno-wychowawczych - 1 września 2014 r. (podstawa prawna: 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002

Bardziej szczegółowo

Internet w Polsce fakty i liczby. Violetta Szymanek Departament Społeczeństwa Informacyjnego Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji

Internet w Polsce fakty i liczby. Violetta Szymanek Departament Społeczeństwa Informacyjnego Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji Internet w Polsce fakty i liczby Violetta Szymanek Departament Społeczeństwa Informacyjnego Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji Internet w Polsce INFRASTRUKTURA ZASOBY KORZYSTANIE WPŁYW REZULTATY SZEROKOPASMOWY

Bardziej szczegółowo

Stan wdrażania ania PO KL w województwie sko-mazurskim. Olsztyn, 17 listopada 2010 r.

Stan wdrażania ania PO KL w województwie sko-mazurskim. Olsztyn, 17 listopada 2010 r. Stan wdrażania ania PO KL w województwie warmińsko sko-mazurskim Olsztyn, 17 listopada 2010 r. Postęp p finansowy Postęp p wdrażania ania PO KL wg stanu na 15.11.2010 r. 100 000 250% 90000 80000 70000

Bardziej szczegółowo

MEN-KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2014-2015. Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno-wychowawczych - 1 września 2014 r.

MEN-KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2014-2015. Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno-wychowawczych - 1 września 2014 r. MEN-KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2014-2015 Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno-wychowawczych - 1 września 2014 r. (podstawa prawna: 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 Zimowa przerwa

Bardziej szczegółowo

Wdrażanie Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych (Youth Employment Initiative - YEI) w perspektywie finansowej 2014-2020

Wdrażanie Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych (Youth Employment Initiative - YEI) w perspektywie finansowej 2014-2020 Wdrażanie Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych (Youth Employment Initiative - YEI) w perspektywie finansowej 2014-2020 Tomasz Szarek Wicedyrektor WUP w Olsztynie ds. Funduszy Europejskich 14.

Bardziej szczegółowo

Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego http://www.zporr.gov.pl/

Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego http://www.zporr.gov.pl/ Oficjalne serwisy poświęcone funduszom pomocowym Fundusze strukturalne http://www.funduszestrukturalne.gov.pl/ Fundusz Spójności http://www.funduszspojnosci.gov.pl/ Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju

Bardziej szczegółowo

MAZOWIECKI RYNEK PRACY LUTY 2014 R.

MAZOWIECKI RYNEK PRACY LUTY 2014 R. MAZOWIECKI RYNEK PRACY LUTY 2014 R. Na koniec lutego 2014 r. stopa bezrobocia na Mazowszu pozostała na poziomie sprzed miesiąca (11,4%). Jak wynika z informacji publikowanych przez GUS, przeciętne zatrudnienie

Bardziej szczegółowo

ŻĄCA SYTUACJA SPOŁECZNO ECZNO- GOSPODARCZA W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM

ŻĄCA SYTUACJA SPOŁECZNO ECZNO- GOSPODARCZA W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM URZĄD STATYSTYCZNY W BYDGOSZCZY BIEŻĄ ŻĄCA SYTUACJA SPOŁECZNO ECZNO- GOSPODARCZA W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM DEMOGRAFIA W końcu grudnia 2014 r. ludności województwa kujawsko-pomorskiego liczyła 2090,0

Bardziej szczegółowo

Działalność badawcza i rozwojowa w Polsce w 2013 r. Główne wnioski

Działalność badawcza i rozwojowa w Polsce w 2013 r. Główne wnioski GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Urząd Statystyczny w Szczecinie Warszawa, listopad 2014 r. Informacja sygnalna WYNIKI BADAŃ GUS Główne wnioski Wartość nakładów wewnętrznych 1 ogółem na działalność badawczo-rozwojową

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Departament Zarządzania Europejskim Funduszem Społecznym ANALIZA SYTUACJI SPOŁECZNO- GOSPODARCZEJ W WOJEWÓDZTWIE ŁÓDZKIM Warszawa, czerwiec 2011 r. Opracowanie: Beata

Bardziej szczegółowo

KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2013/2014

KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2013/2014 KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2013/2014 1 Rozpoczęcie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych 2 września 2013 r. 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu 2 Zimowa przerwa świąteczna 23-31

Bardziej szczegółowo

Badania prowadzone przez. Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku

Badania prowadzone przez. Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku Badania prowadzone przez Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku Marzanna Wasilewska Wydział Badań i Analiz Partnerstwo lokalne na rzecz promocji zatrudnienia oraz rozwoju

Bardziej szczegółowo

Bilans Kapitału Ludzkiego Oczekiwania, aspiracje i wybory edukacyjne młodych a realia zachodniopomorskiego rynku pracy

Bilans Kapitału Ludzkiego Oczekiwania, aspiracje i wybory edukacyjne młodych a realia zachodniopomorskiego rynku pracy 2014 Bilans Kapitału Ludzkiego Oczekiwania, aspiracje i wybory edukacyjne młodych a realia zachodniopomorskiego rynku pracy Patrycja Antosz Szczecin 10 czerwca 2014r. PRELEGENCI Prelegent: Patrycja Antosz

Bardziej szczegółowo

RYNEK PRACY/ADAPTACYJNOŚĆ ZASOBÓW PRACY W WOJEWÓDZTWIE DOLNOŚLĄSKIM

RYNEK PRACY/ADAPTACYJNOŚĆ ZASOBÓW PRACY W WOJEWÓDZTWIE DOLNOŚLĄSKIM RYNEK PRACY/ADAPTACYJNOŚĆ ZASOBÓW PRACY W WOJEWÓDZTWIE DOLNOŚLĄSKIM Urząd Statystyczny we Wrocławiu 50-950 Wrocław, ul. Oławska 31, tel. 71 371 63 00, fax 71 371 63 60 PLAN PREZENTACJI Wprowadzenie Województwo

Bardziej szczegółowo

Budownictwo mieszkaniowe a) w okresie I-XII 2013 r.

Budownictwo mieszkaniowe a) w okresie I-XII 2013 r. Warszawa, 17.1.214 r. Budownictwo mieszkaniowe a) w okresie I-XII 213 r. Według wstępnych danych, w okresie styczeń-grudzień 213 r. oddano do użytkowania 146122 mieszkania, tj. o 4,4% mniej niż w 212 r.

Bardziej szczegółowo

KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2015/2016

KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2015/2016 KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2015/2016 1. Rozpoczęcie zajęć dydaktycznowychowawczych 1 września 2015 r. 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Urząd Statystyczny w Krakowie

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Urząd Statystyczny w Krakowie GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Urząd Statystyczny w Krakowie Warszawa, dnia 28 listopada 2014 r. Informacja sygnalna WYNIKI BADAŃ GUS BENEFICJENCI ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH W 2013 R. Podstawowe źródło danych opracowania

Bardziej szczegółowo

Analiza danych wtórnych dla powiatów woj. zachodniopomorskiego za rok 2005 i I półrocze 2006

Analiza danych wtórnych dla powiatów woj. zachodniopomorskiego za rok 2005 i I półrocze 2006 Analiza danych wtórnych dla powiatów woj. zachodniopomorskiego za rok 2005 i I półrocze 2006 Spis treści SPIS WYKRESÓW... 6 SPIS TABEL... 12 WSTĘP... 25 WNIOSKI... 26 WPROWADZENIE DANE OGÓLNE... 26 RYNEK

Bardziej szczegółowo

Urząd Statystyczny w Lublinie

Urząd Statystyczny w Lublinie Urząd Statystyczny w Lublinie ul. Leszczyńskiego 48 20-068 Lublin tel.: (81) 533 20 51 e-mail: sekretariatuslub@stat.gov.pl www.stat.gov.pl/lublin Plan konferencji prasowej 10.12.2012 r. Produkt krajowy

Bardziej szczegółowo

Aleksandra Rybińska, Anna ElŜbieta Strzała. 2.2. Organizacje poŝytku publicznego. 2.2.1. Profil statystyczny 1

Aleksandra Rybińska, Anna ElŜbieta Strzała. 2.2. Organizacje poŝytku publicznego. 2.2.1. Profil statystyczny 1 Aleksandra Rybińska, Anna ElŜbieta Strzała 2.2. Organizacje poŝytku publicznego 2.2.1. Profil statystyczny 1 Według stanu na dzień 31 grudnia 2007 r. w rejestrze organizacji poŝytku publicznego KRS zarejestrowanych

Bardziej szczegółowo

MAZOWIECKI RYNEK PRACY IV KWARTAŁ 2014 IV KWARTAŁ 2014 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE

MAZOWIECKI RYNEK PRACY IV KWARTAŁ 2014 IV KWARTAŁ 2014 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE MAZOWIECKI RYNEK PRACY IV KWARTAŁ 2014 IV KWARTAŁ 2014 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE Na Mazowszu nie pracowało 42,4% ludności w wieku 15 lat i więcej co oznacza poprawę sytuacji w ujęciu rocznym. W województwie

Bardziej szczegółowo

Ocena sytuacji na małopolskim rynku pracy w roku 2009

Ocena sytuacji na małopolskim rynku pracy w roku 2009 Ocena sytuacji na małopolskim rynku pracy w roku 2009 Gospodarka Małopolski Przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw* wyniosło 407 tys. osób w Małopolsce zatrudnienie było 1,2% wyŝsze niŝ w 2008

Bardziej szczegółowo

Rola regionalnej polityki społecznej

Rola regionalnej polityki społecznej Konferencja, 20-21 listopada 2014 roku, Ustroń, hotel Wilga Rola regionalnej polityki społecznej w integracji społecznej mieszkańców województwa śląskiego Artur Malczewski Problem narkomanii w województwie

Bardziej szczegółowo

MAZOWIECKI RYNEK PRACY I KWARTAŁ 2015 I KWARTAŁ 2015 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE

MAZOWIECKI RYNEK PRACY I KWARTAŁ 2015 I KWARTAŁ 2015 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE MAZOWIECKI RYNEK PRACY I KWARTAŁ 2015 I KWARTAŁ 2015 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE Na Mazowszu nie pracowało 43,2% ludności w wieku 15 lat i więcej co oznacza poprawę sytuacji w ujęciu rocznym. W województwie

Bardziej szczegółowo

Projekty realizowane w ramach Gwarancji dla Młodzieży przez Mazowiecką Wojewódzką Komendę Ochotniczych Hufców Pracy

Projekty realizowane w ramach Gwarancji dla Młodzieży przez Mazowiecką Wojewódzką Komendę Ochotniczych Hufców Pracy Projekty realizowane w ramach Gwarancji dla Młodzieży przez Mazowiecką Wojewódzką Komendę Ochotniczych Hufców Pracy Program Operacyjny Wiedza Edukacja - Rozwój (POWER) I oś priorytetowa- osoby młode na

Bardziej szczegółowo

ZASOBY ROZWOJOWE POLSKI POŁUDNIOWEJ METROPOLIE I KAPITAŁ LUDZKI

ZASOBY ROZWOJOWE POLSKI POŁUDNIOWEJ METROPOLIE I KAPITAŁ LUDZKI ZASOBY ROZWOJOWE POLSKI POŁUDNIOWEJ METROPOLIE I KAPITAŁ LUDZKI 2012-04-24 Jacek Woźniak Pełnomocnik Zarządu WM ds. planowania strategicznego WYZWANIA ORAZ SILNE STRONY MIAST KRAKÓW KATOWICE Źródło: Raport

Bardziej szczegółowo

Plany kanałowe wykorzystania częstotliwości z zakresu MHz przeznaczonych dla DVB-T w Polsce zgodnie z Porozumieniem GE06

Plany kanałowe wykorzystania częstotliwości z zakresu MHz przeznaczonych dla DVB-T w Polsce zgodnie z Porozumieniem GE06 Plany kanałowe wykorzystania częstotliwości z zakresu 470-862 MHz przeznaczonych dla DVB-T w Polsce zgodnie z Porozumieniem GE06 Rys. 1. Mapki kanałowe dla obszarów wykorzystania częstotliwości DVB-T zgodnie

Bardziej szczegółowo

Badanie Regionalnych Ośrodków EFS metodą Mystery Calling i Mystery Shopping. Krajowy Ośrodek EFS Centrum Projektów Europejskich

Badanie Regionalnych Ośrodków EFS metodą Mystery Calling i Mystery Shopping. Krajowy Ośrodek EFS Centrum Projektów Europejskich Badanie Regionalnych Ośrodków EFS metodą Mystery Calling i Mystery Shopping Krajowy Ośrodek EFS Centrum Projektów Europejskich Seminarium Polskiego Towarzystwa Ewaluacyjnego i Polskiej Agencji Rozwoju

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji. Europejska Agenda Cyfrowa: stan realizacji przez Polskę.

Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji. Europejska Agenda Cyfrowa: stan realizacji przez Polskę. Europejska Agenda Cyfrowa: stan realizacji przez Polskę. 1 Ministerstwo Europejska Agenda Cyfrowa Narodowy Plan Szerokopasmowy przyjęty przez Radę Ministrów 08.01.2014 r. 2 NARODOWY PLAN SZEROKOPASMOWY

Bardziej szczegółowo

Wsparcie dla osób w wieku 50+ w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Warszawa, 28 czerwca 2012 r.

Wsparcie dla osób w wieku 50+ w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Warszawa, 28 czerwca 2012 r. Wsparcie dla osób w wieku 50+ w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Warszawa, 28 czerwca 2012 r. Ministerstwo Rozwoju Regionalnego - 2012-07-19 Wsparcie dla osób w wieku 50+ w ramach PO KL 1. Formy

Bardziej szczegółowo

Strategie działania w starzejącym się społeczeństwie

Strategie działania w starzejącym się społeczeństwie Konferencja Regionalna Srebrna Gospodarka w Małopolsce Strategie działania w starzejącym się społeczeństwie Małgorzata Marcińska, Podsekretarz Stanu w MPiPS 11 października 2013 r. Collegium Phisicum im.

Bardziej szczegółowo

System wskaźników monitorowania

System wskaźników monitorowania Aneks nr 4 do Strategii Rozwoju Województwa Podlaskiego do roku 2020 z dnia 9 września 2013 r. System wskaźników monitorowania Białystok, wrzesień 2013 r. Wskaźniki monitorowania celów strategicznych SRWP

Bardziej szczegółowo

Bilans Kapitału Ludzkiego MŁODZI NA ŁÓDZKIM RYNKU PRACY: POTENCJAŁ, PROBLEMY I WYZWANIA. Magdalena Jelonek UEK CEiAP UJ Łódź 20.08.2015r.

Bilans Kapitału Ludzkiego MŁODZI NA ŁÓDZKIM RYNKU PRACY: POTENCJAŁ, PROBLEMY I WYZWANIA. Magdalena Jelonek UEK CEiAP UJ Łódź 20.08.2015r. 2015 Bilans Kapitału Ludzkiego MŁODZI NA ŁÓDZKIM RYNKU PRACY: POTENCJAŁ, PROBLEMY I WYZWANIA Magdalena Jelonek UEK CEiAP UJ Łódź 20.08.2015r. MŁODZI NA ŁÓDZKIM RYNKU PRACY: POTENCJAŁ, PROBLEMY I WYZWANIA

Bardziej szczegółowo

WYBRANE ŹRÓDŁA INFORMACJI O RYNKU PRACY PRZYDATNE W PODEJMOWANIU DECYZJI O KIERUNKACH KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO. Lębork 11 października 2013 r.

WYBRANE ŹRÓDŁA INFORMACJI O RYNKU PRACY PRZYDATNE W PODEJMOWANIU DECYZJI O KIERUNKACH KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO. Lębork 11 października 2013 r. WYBRANE ŹRÓDŁA INFORMACJI O RYNKU PRACY PRZYDATNE W PODEJMOWANIU DECYZJI O KIERUNKACH KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Lębork 11 października 2013 r. WYBRANE ŹRÓDŁA INFORMACJI 1. Statystyki powiatowych urzędów pracy

Bardziej szczegółowo

Przeciętna liczba osób w gospodarstwie domowym pobierających świadczenia społeczne w relacji do przeciętnej liczby osób w gospodarstwie domowym

Przeciętna liczba osób w gospodarstwie domowym pobierających świadczenia społeczne w relacji do przeciętnej liczby osób w gospodarstwie domowym GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY URZĄD STATYSTYCZNY W KATOWICACH Wskaźniki Zrównoważonego Rozwoju. Moduł regionalny Przeciętna liczba osób w gospodarstwie domowym pobierających świadczenia społeczne w relacji

Bardziej szczegółowo

Baza noclegowa w I kwartale 2012 roku 1

Baza noclegowa w I kwartale 2012 roku 1 Materiał na konferencję prasową w dniu 31 maja 212 r. GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Badań Społecznych i Warunków Życia Notatka informacyjna WYNIKI BADAŃ GUS Baza noclegowa w I kwartale 212 roku

Bardziej szczegółowo

Informacja prasowa 28 kwietnia 2010. Jak odnaleźć się na trudnym rynku pracy?

Informacja prasowa 28 kwietnia 2010. Jak odnaleźć się na trudnym rynku pracy? Jak odnaleźć się na trudnym rynku pracy? Informacja prasowa 28 kwietnia 2010 Wraz ze wzrostem stopy bezrobocia swoją pozycję na rynku pracy umacniają pracodawcy. Aby zwiększyć szanse na zatrudnienie, pracownicy

Bardziej szczegółowo

Sytuacja społeczno-ekonomiczna Unii Europejskiej i Strategia Lizbońska

Sytuacja społeczno-ekonomiczna Unii Europejskiej i Strategia Lizbońska Sytuacja społeczno-ekonomiczna Unii Europejskiej i Strategia Lizbońska Anna Ruzik CASE Centrum Analiz Społeczno-Ekonomicznych Instytut Pracy i Spraw Społecznych Plan prezentacji Wyzwania demograficzne

Bardziej szczegółowo

Projekt MAŁOPOLSKA 2015 -przygotowania do Strategii Rozwoju Województwa Małopolskiego na lata 2007-2013

Projekt MAŁOPOLSKA 2015 -przygotowania do Strategii Rozwoju Województwa Małopolskiego na lata 2007-2013 Projekt MAŁOPOLSKA 2015 -przygotowania do Strategii Rozwoju Województwa Małopolskiego na lata 2007-2013 Bożena PIETRAS-GOC Koordynator projektu Kancelaria Zarządu Województwa Małopolskiego Kontekst projektu

Bardziej szczegółowo

Wpływ funduszy europejskich perspektywy finansowej 2007-2013 na rozwój społeczno-gospodarczy Polski Wschodniej. Andrzej Regulski 28 września 2015 r.

Wpływ funduszy europejskich perspektywy finansowej 2007-2013 na rozwój społeczno-gospodarczy Polski Wschodniej. Andrzej Regulski 28 września 2015 r. Wpływ funduszy europejskich perspektywy finansowej 2007-2013 na rozwój społeczno-gospodarczy Polski Wschodniej Andrzej Regulski 28 września 2015 r. moduł 1 moduł 2 moduł 3 Analiza zmian społecznogospodarczych

Bardziej szczegółowo

Klasówka po szkole podstawowej Historia. Edycja 2006/2007. Raport zbiorczy

Klasówka po szkole podstawowej Historia. Edycja 2006/2007. Raport zbiorczy Klasówka po szkole podstawowej Historia Edycja 2006/2007 Raport zbiorczy Opracowano w: Gdańskiej Fundacji Rozwoju im. Adama Mysiora Informacje ogólne... 3 Raport szczegółowy... 3 Tabela 1. Podział liczby

Bardziej szczegółowo

KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2015/2016

KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2015/2016 KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2015/2016 1. Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno- wychowawczych 1 września 2015 r. 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji

Bardziej szczegółowo

Priorytet VI. Rynek pracy otwarty dla wszystkich. Województwo Plan działania na lata 2007 2008 Plan działania na rok 2009

Priorytet VI. Rynek pracy otwarty dla wszystkich. Województwo Plan działania na lata 2007 2008 Plan działania na rok 2009 Załącznik nr 4. Charakterystyka założeń Planów działań na lata 2007 2008 i 2009 rok dla Priorytetów VI IX PO KL według województw, z punktu widzenia działań skierowanych do osób w wieku 50+/45+ w aspekcie

Bardziej szczegółowo

Ewolucja poziomu zatrudnienia w sektorze przedsiębiorstw

Ewolucja poziomu zatrudnienia w sektorze przedsiębiorstw Biuletyn Obserwatorium Regionalnych Rynków Pracy KPP Numer 4 Ewolucja poziomu zatrudnienia w sektorze przedsiębiorstw Czerwiec był piątym kolejnym miesiącem, w którym mieliśmy do czynienia ze spadkiem

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Pracy i Warunków Życia POPYT NA PRACĘ W I PÓŁROCZU 2008 ROKU

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Pracy i Warunków Życia POPYT NA PRACĘ W I PÓŁROCZU 2008 ROKU GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Pracy i Warunków Życia MONITORING RYNKU PRACY POPYT NA PRACĘ W I PÓŁROCZU 2008 ROKU Uwagi ogólne Od 2007 roku badanie popytu na pracę ma charakter reprezentacyjny

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Pracy i Polityki Spo ecznej Departament Rynku Pracy

Ministerstwo Pracy i Polityki Spo ecznej Departament Rynku Pracy Ministerstwo Pracy i Polityki Spo ecznej Departament Rynku Pracy INFORMACJA O STANIE I STRUKTURZE ZATRUDNIENIA W WOJEWÓDZKICH I POWIATOWYCH URZ DACH PRACY W 2014 ROKU Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej

Bardziej szczegółowo

Koncepcja systemowego wsparcia przedsiębiorczości na obszarach wiejskich Opinie, wnioski i rekomendacje

Koncepcja systemowego wsparcia przedsiębiorczości na obszarach wiejskich Opinie, wnioski i rekomendacje Koncepcja systemowego wsparcia przedsiębiorczości na obszarach wiejskich Opinie, wnioski i rekomendacje Dr inż. Paweł Chmieliński Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej Państwowy Instytut

Bardziej szczegółowo

SYTUACJA DEMOGRAFICZNA W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM W 2005 R.

SYTUACJA DEMOGRAFICZNA W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM W 2005 R. Urząd Statystyczny w Bydgoszczy e-mail: SekretariatUSBDG@stat.gov.pl http://www.stat.gov.pl/urzedy/bydgosz tel. 0 52 366 93 90; fax 052 366 93 56 Bydgoszcz, 31 maja 2006 r. SYTUACJA DEMOGRAFICZNA W WOJEWÓDZTWIE

Bardziej szczegółowo

SYTUACJA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH NA RYNKU PRACY W WOJ. PODLASKIM W 2014 ROKU

SYTUACJA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH NA RYNKU PRACY W WOJ. PODLASKIM W 2014 ROKU Nie istnieje jedna, powszechnie uznana definicja niepełnosprawności. Definicja stosowana przez WHO przyjmuje, że do osób niepełnosprawnych zalicza się osoby z długotrwałą obniżoną sprawnością fizyczną,

Bardziej szczegółowo

AKTUALNA SYTUACJA NA RYNKU PRACY MAŁOPOLSKI INFORMACJE SPRAWOZDAWCZE

AKTUALNA SYTUACJA NA RYNKU PRACY MAŁOPOLSKI INFORMACJE SPRAWOZDAWCZE AKTUALNA SYTUACJA NA RYNKU PRACY MAŁOPOLSKI INFORMACJE SPRAWOZDAWCZE stan na koniec październiku 2014r. (na podstawie miesięcznej sprawozdawczości statystycznej z Powiatowych Urzędów Pracy) Nadal spada

Bardziej szczegółowo

SYTUACJA ABSOLWENTÓW SZKÓŁ WYŻSZYCH NA RYNKU PRACY URZĄD STATYSTYCZNY W GDAŃSKU

SYTUACJA ABSOLWENTÓW SZKÓŁ WYŻSZYCH NA RYNKU PRACY URZĄD STATYSTYCZNY W GDAŃSKU SYTUACJA ABSOLWENTÓW SZKÓŁ WYŻSZYCH NA RYNKU PRACY URZĄD STATYSTYCZNY W GDAŃSKU AGENDA I. Sytuacja zawodowa osób z wykształceniem wyższym II. III. Bezrobocie wśród absolwentów szkół wyższych województwa

Bardziej szczegółowo

TRANSPROJEKT-WARSZAWA 01-793 Warszawa, ul. Rydygiera 8 bud.3a, tel.(0-22) 832-29-15, fax:832 29 13

TRANSPROJEKT-WARSZAWA 01-793 Warszawa, ul. Rydygiera 8 bud.3a, tel.(0-22) 832-29-15, fax:832 29 13 BIURO PROJEKTOWO - BADAWCZE DRÓG I MOSTÓW Sp. z o.o. TRANSPROJEKT-WARSZAWA 01-793 Warszawa, ul. Rydygiera 8 bud.3a, tel.(0-22) 832-29-15, fax:832 29 13 PRACOWNIA RUCHU I STUDIÓW DROGOWYCH GENERALNY POMIAR

Bardziej szczegółowo

Wydatki mieszkaniowe gospodarstw domowych i ubóstwo energetyczne Skala zjawiska i grupy wrażliwe

Wydatki mieszkaniowe gospodarstw domowych i ubóstwo energetyczne Skala zjawiska i grupy wrażliwe Wydatki mieszkaniowe gospodarstw domowych i ubóstwo energetyczne Skala zjawiska i grupy wrażliwe dr Piotr Kurowski Instytut Pracy i Spraw Socjalnych Warszawa 23-VI-2014 Plan 1. Ubóstwo w Polsce: trendy

Bardziej szczegółowo

KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2013/2014

KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2013/2014 KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2013/2014 1 Rozpoczęcie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych 2 września 2013 r. 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu 2 Zimowa przerwa świąteczna 23-31

Bardziej szczegółowo

SYTUACJA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH NA RYNKU PRACY W WOJ. PODLASKIM W 2012 ROKU

SYTUACJA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH NA RYNKU PRACY W WOJ. PODLASKIM W 2012 ROKU Nie istnieje jedna, powszechnie uznana definicja niepełnosprawności. Definicja stosowana przez WHO przyjmuje, że do osób niepełnosprawnych zalicza się osoby z długotrwałą obniżoną sprawnością fizyczną,

Bardziej szczegółowo

BEZROBOTNYCH ZAWODY DEFICYTOWE I NADWYŻKOWE WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W ŁODZI

BEZROBOTNYCH ZAWODY DEFICYTOWE I NADWYŻKOWE WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W ŁODZI POTENCJAŁ OSÓB BEZROBOTNYCH ZAWODY DEFICYTOWE I NADWYŻKOWE WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W ŁODZI Bezrobotni wg zawodów wybrane zagadnienia ze statystyki bezrobocia rejestrowanego, danych GUS oraz z badania realizowanego

Bardziej szczegółowo

Zatrudnienie i wynagrodzenie w korpusie służby cywilnej w 2010 r.

Zatrudnienie i wynagrodzenie w korpusie służby cywilnej w 2010 r. Załącznik nr 1 Zatrudnienie i wynagrodzenie w korpusie służby cywilnej w 2010 r. UWAGI METODOLOGICZNE W 2010 roku istotnym zmianom uległ układ prezentowanych danych o zatrudnieniu i wynagrodzeniach członków

Bardziej szczegółowo

Poziom wdraŝania PO KL w Małopolsce

Poziom wdraŝania PO KL w Małopolsce Poziom wdraŝania PO KL w Małopolsce Roman Ciepiela Wicemarszałek Województwa Małopolskiego Kraków, 6 kwietnia 2009 r. Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego 1 Wartość podpisanych umów (zł) stan

Bardziej szczegółowo

Realizacja świadczeń endoprotezoplastyki stawowej w 2013 r.

Realizacja świadczeń endoprotezoplastyki stawowej w 2013 r. Realizacja świadczeń endoprotezoplastyki stawowej w 2013 r. 1. Źródło danych Podstawą opracowania jest Centralna Baza Endoprotezoplastyk Narodowego Funduszu Zdrowia (CBE), działająca od marca 2005 r. Gromadzone

Bardziej szczegółowo

WIELODZIEDZINOWE BADANIE KAPITAŁU LUDZKIEGO JAKO PRZYKŁAD INTEGRACJI BADAŃ STATYSTYCZNYCH ZE ŹRÓDŁAMI POZASTATYSTYCZNYMI

WIELODZIEDZINOWE BADANIE KAPITAŁU LUDZKIEGO JAKO PRZYKŁAD INTEGRACJI BADAŃ STATYSTYCZNYCH ZE ŹRÓDŁAMI POZASTATYSTYCZNYMI Statystyka - Wiedza - Rozwój Konferencja naukowa z okazji Międzynarodowego Roku Statystyki Łódź, 17-18 października 2013 r. WIELODZIEDZINOWE BADANIE KAPITAŁU LUDZKIEGO JAKO PRZYKŁAD INTEGRACJI BADAŃ STATYSTYCZNYCH

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014

WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 URZĄD STATYSTYCZNY W BIAŁYMSTOKU Powierzchnia w km² 102 2014 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km² 2893 WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 Miasto BIAŁYSTOK Województwo 2014 LUDNOŚĆ WEDŁUG PŁCI I

Bardziej szczegółowo

JAK EFEKTYWNIE POSZUKIWAĆ PRACY? DORADZTWO ZAWODOWE DLA LOGISTYKA

JAK EFEKTYWNIE POSZUKIWAĆ PRACY? DORADZTWO ZAWODOWE DLA LOGISTYKA JAK EFEKTYWNIE POSZUKIWAĆ PRACY? DORADZTWO ZAWODOWE DLA LOGISTYKA prowadzące: Anna Bilińska, Agnieszka Groncik Personnel College Doradztwo Personalne Spotkanie informacyjne dla Absolwentów WSL Poznań,

Bardziej szczegółowo

II. BUDOWNICTWO MIESZKANIOWE

II. BUDOWNICTWO MIESZKANIOWE II. BUDOWNICTWO MIESZKANIOWE 1. Mieszkania oddane do eksploatacji w 2007 r. 1 Według danych Głównego Urzędu Statystycznego, w Polsce w 2007 r. oddano do użytku 133,8 tys. mieszkań, tj. o około 16% więcej

Bardziej szczegółowo

Opracował: mgr inż. Krzysztof Opoczyński. Zamawiający: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad. Warszawa, 2001 r.

Opracował: mgr inż. Krzysztof Opoczyński. Zamawiający: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad. Warszawa, 2001 r. GENERALNY POMIAR RUCHU 2000 SYNTEZA WYNIKÓW Opracował: mgr inż. Krzysztof Opoczyński Zamawiający: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Warszawa, 2001 r. SPIS TREŚCI 1. Wstęp...1 2. Obciążenie

Bardziej szczegółowo

GDAŃSK 2003-2012. Trendy społeczno-gospodarcze

GDAŃSK 2003-2012. Trendy społeczno-gospodarcze GDAŃSK 23-212 Trendy społeczno-gospodarcze (w tys. osób) (w promilach) Liczba mieszkańców Gdańska oraz przyrost naturalny w latach 23-212 462 461, 46,5 46,4 1,5 459 459,1 458,1 456,7,8 1,2 456,6 1,1 457,

Bardziej szczegółowo

Małe i średnie przedsiębiorstwa w Polsce na podstawie analiz PARP

Małe i średnie przedsiębiorstwa w Polsce na podstawie analiz PARP 2013 Paulina Zadura-Lichota Departament Rozwoju Przedsiębiorczości i Innowacyjności PARP Małe i średnie przedsiębiorstwa w Polsce na podstawie analiz PARP Warszawa, 14 marca 2013 r. Przedsiębiorczość w

Bardziej szczegółowo

Młodzi na rynku pracy

Młodzi na rynku pracy 2013 Młodzi na rynku pracy Analiza statystyczna ów ujętych w modelu monitorowania sytuacji osób młodych na rynku pracy Młodzi na rynku pracy Analiza statystyczna ów ujętych w modelu monitorowania sytuacji

Bardziej szczegółowo

i Środowisko. Projekt nr 4 z 25 maja br.

i Środowisko. Projekt nr 4 z 25 maja br. Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko. Projekt nr 4 z 25 maja br. Priorytet XIII Bezpieczeństwo zdrowotne i poprawa efektywności systemu ochrony zdrowia Ministerstwo Zdrowia Centrum Systemów Informacyjnych

Bardziej szczegółowo

Podstawowe informacje

Podstawowe informacje czerwiec Podstawowe informacje Informacja miesięczna o rynku pracy czerwiec 2015 r. Województwo pomorskie maj 2015 r. czerwiec 2015 r. liczba zmiana % / pkt. proc. Bezrobotni zarejestrowani liczba osób

Bardziej szczegółowo

Podstawowe informacje

Podstawowe informacje listopad Podstawowe informacje Informacja miesięczna o rynku pracy listopad 2015 r. Województwo pomorskie październik 2015 r. listopad 2015 r. liczba zmiana % / pkt. proc. Bezrobotni zarejestrowani liczba

Bardziej szczegółowo

Projekt Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020 główne założenia dr Marzena Breza - DAS

Projekt Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020 główne założenia dr Marzena Breza - DAS Projekt Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020 główne założenia dr Marzena Breza - DAS Posiedzenie Rady ds. Polityki Senioralnej Warszawa, 18 czerwca 2013 r.

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Warszawa, 8.6.215 r. Notatka informacyjna Wykorzystanie turystycznych obiektów noclegowych 1 w I kwartale 215 roku W pierwszych trzech miesiącach roku 215, w porównaniu do I kwartału

Bardziej szczegółowo

Zmiany na polskim i wojewódzkim rynku pracy w latach 2004-2014

Zmiany na polskim i wojewódzkim rynku pracy w latach 2004-2014 WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W KATOWICACH Zmiany na polskim i wojewódzkim rynku pracy w latach 2004-2014 KATOWICE październik 2014 r. Wprowadzenie Minęło dziesięć lat od wstąpienia Polski do Unii Europejskiej.

Bardziej szczegółowo

DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA PODMIOTÓW Z KAPITAŁEM ZAGRANICZNYM 1 W WOJEWÓDZTWIE WIELKOPOLSKIM W 2013 R.

DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA PODMIOTÓW Z KAPITAŁEM ZAGRANICZNYM 1 W WOJEWÓDZTWIE WIELKOPOLSKIM W 2013 R. URZĄD STATYSTYCZNY W POZNANIU ul. Wojska Polskiego 27/29, 60 624 Poznań Opracowania sygnalne Data opracowania: luty 2015 Kontakt: e mail: SekretariatUSPOZ@stat.gov.pl tel. 61 27 98 200, fax 61 27 98 100

Bardziej szczegółowo

SYTUACJA NA RYNKU PRACY W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO- POMORSKIM

SYTUACJA NA RYNKU PRACY W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO- POMORSKIM SYTUACJA NA RYNKU PRACY W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO- POMORSKIM (wybrane zagadnienia) Toruń,15 grudnia 2010 r. TŁO SYTUACJI W REGIONIE EUROPA KRAJ REGION PROGRAMY RYNKU PRACY STRUKTURA POPYTU TENDENCJE ZMIAN

Bardziej szczegółowo

stanu na koniec okresu Bezrobotni według Osoby do 12 miesięcy nauki ogółem od dnia ukończenia

stanu na koniec okresu Bezrobotni według Osoby do 12 miesięcy nauki ogółem od dnia ukończenia INFORMACJA LOKALNA O ZAWODZIE TECHNIK ORGANIZACJI REKLAMY - kod 333906 Technik organizacji reklamy (kod 333906) to jeden z zawodów ujętych w obowiązującej od 1 stycznia 2015 r. klasyfikacji zawodów i specjalności

Bardziej szczegółowo

Możliwości pozyskania dofinansowania z funduszy strukturalnych UE na wdrożenie systemów informatycznych w przedsiębiorstwach. Małgorzata Nejfeld

Możliwości pozyskania dofinansowania z funduszy strukturalnych UE na wdrożenie systemów informatycznych w przedsiębiorstwach. Małgorzata Nejfeld Możliwości pozyskania dofinansowania z funduszy strukturalnych UE na wdrożenie systemów informatycznych w przedsiębiorstwach Małgorzata Nejfeld KDG CIEŚLAK & KORDASIEWICZ ZAKRES DZIAŁALNOŚCI Główny przedmiot

Bardziej szczegółowo

Podstawowe informacje o orzecznictwie sądów powszechnych w sprawach o rozwód

Podstawowe informacje o orzecznictwie sądów powszechnych w sprawach o rozwód Marlena Gilewicz Naczelnik Wydziału Statystyki w Departamencie Organizacyjnym w Ministerstwie Sprawiedliwości Podstawowe informacje o orzecznictwie sądów powszechnych w sprawach o rozwód W latach 2000

Bardziej szczegółowo

Realizacja świadczeń endoprotezoplastyki stawowej w 2014 r.

Realizacja świadczeń endoprotezoplastyki stawowej w 2014 r. Realizacja świadczeń endoprotezoplastyki stawowej w 2014 r. 1. Źródło danych Opracowanie zostało sporządzone na podstawie Centralnej Bazy Endoprotezoplastyk Narodowego Funduszu Zdrowia (CBE), działającej

Bardziej szczegółowo

ŚREDNIE CENY GRUNTÓW W OBROCIE PRYWATNYM W WOJEWÓDZTWIE WARMIŃSKO-MAZURSKIM W I KWARTALE 2008 R., WG DANYCH GŁÓWNEGO URZĘDU STATYSTYCZNEGO

ŚREDNIE CENY GRUNTÓW W OBROCIE PRYWATNYM W WOJEWÓDZTWIE WARMIŃSKO-MAZURSKIM W I KWARTALE 2008 R., WG DANYCH GŁÓWNEGO URZĘDU STATYSTYCZNEGO W WOJEWÓDZTWIE WARMIŃSKO-MAZURSKIM W I KWARTALE 2008 R., Od dnia 01.07.2008 r. na terenie województwa warmińsko-mazurskiego obowiązują ceny gruntów rolnych stosowane Średnie ceny gruntów w obrocie prywatnym

Bardziej szczegółowo