Białystok, 27 stycznia 2014r.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Białystok, 27 stycznia 2014r."

Transkrypt

1 Białystok, 27 stycznia 2014r.

2 Białystok, 27 stycznia 2014r.

3 Realia rynku pracy a możliwości Konferencja objęta Honorowym Patronatem Marszałka Województwa Podlaskiego aktywizacji zawodowej młodych bezrobotnych Białystok, 27 stycznia 2014r. 3

4 Program Konferencji: Rejestracja. Poranna kawa Powitanie uczestników Wyzwania rynku pracy 2014 Pan Jacek Męcina Sekretarz Stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej Podsumowanie realizacji projektu Podlaskie Obserwatorium Rynku Pracy i Prognoz Gospodarczych przedstawiciel WUP w Białymstoku Przerwa Kawowa Model Monitorowania sytuacji osób młodych na rynku pracy zaprezentowanie możliwości Modelu Katarzyna Kozakowska WUP w Warszawie i Dr Dorota Perło - Ekspert celowy PORPiPG Panel dyskusyjny pt. Realia rynku pracy, a możliwości aktywizacji zawodowej młodych bezrobotnych Stowarzyszenie Klekociaki prezentacja dobrej praktyki Podsumowanie Konferencji, uroczyste wręczenie odznaczeń zasłużonym pracownikom PSZ Poczęstunek Białystok, 27 stycznia 2014r.

5 Wyzwania rynku pracy 2014 Jacek Męcina Sekretarz Stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej Białystok, 27 stycznia 2014r. 5

6 Podsumowanie realizacji projektu Podlaskie Obserwatorium Rynku Pracy i Prognoz Gospodarczych Edyta Dąbrowska Koordynator Projektu Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku Białystok, 27 stycznia 2014r. 6

7 Białystok, 27 stycznia 2014r. 18

8 Indykatory Podlaskiej Gospodarki Obserwator Gospodarczy Podlasia 8

9 Białystok, 27 stycznia 2014r. 18

10 Białystok, 27 stycznia 2014r. 18

11 Białystok, 27 stycznia 2014r. 12

12 Kluczowe sektory poddane analizie Sektor spożywczy Sektor turystyczny Sektor rolnictwa Sektor producentów maszyn i urządzeń Sektor budownictwa Sektor producentów wyrobów z drewna i mebli Sektor transportu Sektor handlu Przeanalizowane startery Sektor producentów artykułów i sprzętu medycznego Sektor rehabilitacji geriatrycznej Sektor producentów żywności leczniczej Sektor produkcji bielizny Sektor call center Sektor biotechnologii Sektor producentów oprogramowania komputerowego Sektor handlu i usług elektronicznych 12

13 Białystok, 27 stycznia 2014r. 12

14 Zawody przyszłości Zawody Przyszłości - podstawę teoretyczną stanowi znana w naukach ekonomicznych teoria trzech sektorów autorstwa C.Clarka, A.Fishera oraz J.Fourastie. 14

15 12

16 Przeanalizowane losy zawodowe absolwentów 1. Badanie przekrojowe absolwentów szkół ponadgimnazjalnych i wyższych 2. Analiza losów zawodowych absolwentów szkół wyższych: pedagogiki, administracji, ekonomii, zarządzania, zarządzania i marketingu 3. Badanie losów zawodowych absolwentów szkół kształcących w zawodach budowlanych 4. Badanie losów zawodowych absolwentów szkół wyższych kierunków informatycznych, turystycznych i medycznych 5. Badanie losów zawodowych absolwentów kształconych w zawodach mechanicznych 6. Analiza sytuacji w szkolnictwie zawodowym województwa podlaskiego 16

17 Białystok, 27 stycznia 2014r. 12

18 Białystok, 27 stycznia 2014r. 12

19 Produkty dodatkowe: Repozytorium raportów: Województwo w liczbach i powiaty w liczbach NIEMAL 2,0 TYS. STAŁYCH ODBIORCÓW INFORMACJI (jednostek, instytucji, pracodawców, podmiotów, osób) MODEL MONITOROWANIA SYTUACJI OSÓB MŁODYCH NA RYNKU PRACY 20

20 DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ Edyta Dąbrowska Wojewódzki urząd Pracy w Białymstoku Białystok, 27 stycznia 2014r. 21

21 Realia rynku pracy a możliwości Konferencja objęta Honorowym Patronatem Marszałka Województwa Podlaskiego aktywizacji zawodowej młodych bezrobotnych Białystok, 27 stycznia 2014r. 23

22 Model monitorowania sytuacji osób młodych na rynku pracy Katarzyna Kozakowska Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie Dr Dorota Perło Ekspert celowy PORPiPG Białystok, 27 stycznia 2014r. 24

23 GENEZA PRAC NAD MODELEM Problem z dostępem do informacji o sytuacji młodzieży na szczeblu regionalnym został podniesiony przez Europejską Sieć Regionalnych Obserwatoriów Rynku Pracy (European Network on Regional Labour Market Monitoring) i inicjatorów jej powstania Instytut Badań nad Gospodarką, Rynkiem Pracy i Kulturą (IWAK) na Uniwersytecie Goethego we Frankfurcie nad Menem. Kwestie podjęcia prac nad modelem były dyskutowane na dorocznych spotkaniach członków sieci w Marsylii 2010 i Luxemburgu Ostatecznie inicjatywę podjęły polskie regionalne obserwatoria rynku pracy. 25

24 26 GRUPA ROBOCZA (I etap 7 wojewódzkich urzędów pracy, II etap kolejnych 6 WUP)

25 I ETAP PRAC Cel Dostarczanie informacji o sytuacji osób młodych na rynku pracy umożliwiającej podejmowanie działań zmierzających do poprawy sytuacji tej grupy osób. Definicja grupy Jako grupę docelową do objęcia monitoringiem przyjęto: osoby młode w wieku lata. Identyfikacja obszarów i wskaźników 6 obszarów analizy (2 główne i 4 kontekstowe) 31 wskaźników 27

26 OBSZARY ANALIZY Rodzina i warunki życia Edukacja Wskaźniki kontekstowe Aktywność społeczna Zatrudnienie Bezrobocie Demografia Wskaźniki główne 28

27 II ETAP PRAC ANALIZA STATYSTYCZNA Dążenie do zbudowania Modelu umożliwiającego porównywanie sytuacji młodych pomiędzy regionami kraju. Dążenie do eliminacji wskaźników, które nie posiadają wpływu na sytuację młodych na rynku pracy. Dążenie do skonstruowania syntetycznych indykatorów dla każdego z monitorowanych obszarów i głównego wskaźnika syntetycznego: model oparty na metodzie sum standaryzowanych, model oparty na metodzie modelowania miękkiego. 29

28 PROPONOWANE OBSZARY ANALIZY Gospodarka Demografia Edukacja Sytuacja osób młodych na rynku pracy Rodzina i warunki życia Aktywność społeczna 30

29 Zainteresowanie Modelem monitorowania sytuacji osób młodych na rynku pracy Prace nad modelem zostały objęte honorowym patronatem Ministra Pracy i Polityki Społecznej r. została zainicjowana współpraca ponadnarodowa z Federalną Agencją Pracy Dyrekcją Regionalną dla Berlina i Branderburgii, której celem było zaadaptowanie modelu do warunków niemieckich. Wyniki prac Grupy Roboczej prezentowaliśmy na dorocznych konferencjach European Network on Regional Labour Market Monitoring w Krakowie (2012) i Bilbao (2013). 31

30 MODEL MONITOROWANIA SYTUACJI OSÓB MŁODYCH NA RYNKU PRACY 33

31 Plan wystąpienia 1. Identyfikacja problemu. 2. Założenia metodologiczne. 3. Specyfikacja modelu. 4. Analiza wskaźników szczegółowych. 5. Analiza wyników. 6. Wnioski i rekomendacje. 2

32 w % Identyfikacja problemu Udział bezrobotnych osób młodych w ogólnej liczbie bezrobotnych (bezrobocie rejestrowane, stan na 31 grudnia, w %) 70,0 60,0 50,0 WP ZP DL KP LB 40,0 WM LU 30,0 SW 20 0 LD 20,0 SL MP 10,0 0, POLSKA 56,8 56,3 55,2 54,0 52,4 50,7 48,4 46,8 49,1 51,4 51,1 50,3 49,2 max 64,1 63,0 61,9 60,7 59,7 58,4 56,9 55,0 55,6 58,1 57,6 57,2 56,0 min 50,8 51,1 50,6 49,4 47,9 45,9 42,8 41,1 44,1 46,4 45,8 44,5 44,0 PM PD OP PK MZ Źródło: Obliczenia własne na podstawie danych z pliku Bezrobocie.xls, arkusz: WSKAŹNIK 2 Vs = 7,6% 3

33 Założenia metodologiczne 1. Specyfikacja modelu na podstawie koncepcji opracowanej przez grupę roboczą powołaną przez polskie instytucje rynku pracy. 2. Zastosowana metodologia: modelowanie miękkie. 3. Grupy wiekowe: 15-34, i Dane statystyczne dotyczą 16 województw w Polsce w 2011 r. 5. Liczba wskaźników szczegółowych: 30. 4

34 Schemat modelu wewnętrznego monitorowania sytuacji osób młodych na rynku pracy DEMOGRAFIA SYTUACJA OSÓB MŁODYCH NA RYNKU PRACY GOSPODARKA EDUKACJA AKTYWNOŚĆ SPOŁECZNA RODZINA I WARUNKI ŻYCIA 5

35 Sytuacja osób młodych na rynku pracy Wskaźniki szczegółowe 1. Wskaźnik zatrudnienia osób młodych (w %) 2. Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto ogółem (w zł) 3. Stopa bezrobocia osób młodych (BAEL, w %) 4. Udział długotrwale bezrobotnych osób młodych w bezrobotnych w tym samym wieku (bezrobocie rejestrowane, w %) 6

36 Sytuacja osób młodych na rynku pracy Wskaźnik zatrudnienia osób młodych w wieku lata 2002=1 1,40 1,20 PK ZP OPKP SW WM MP LU DL PD PM PL WP LD LB SL MZ 1,00 UE 0,80 0,60 0,40 0,20 0,00 60,0 61,0 62,0 63,0 64,0 65,0 66,0 67,0 68,0 69,0 70,0 71,0 % 68,0 66,0 64,0 62,0 60,0 58,0 56,0 54,0 52,0 50, POLAND European Union (28 countries) Źródło: Obliczenia własne na podstawie bazy danych Eurostatu stycznia 2014 r. 7

37 Sytuacja osób młodych na rynku pracy Wskaźnik zatrudnienia osób młodych 2002=1 W WIEKU LATA 2002=1 W WIEKU LATA 1,60 1,40 1,40 1,20 1,00 0,80 PK ZP WM SW LD PD KP LU SL OP DL LBPM PL WP MZ MP WP UE 1,20 1,00 0,80 PK ZP SW KP WM OP UE LD DL PM WP LU PL PD MP LB SL MZ 0,60 0,60 0,40 0,40 0,20 0,20 0,00 0,0 5,0 10,0 15,0 20,0 25,0 30,0 35,0 40,0 % 0,00 71,0 72,0 73,0 74,0 75,0 76,0 77,0 78,0 79,0 80,0 81,0 % Źródło: Obliczenia własne na podstawie bazy danych Eurostatu stycznia 2014 r. 8

38 w zł Sytuacja osób młodych na rynku pracy Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto ogółem (w zł) 5000,0 4500,0 4000,0 3500,0 3000,0 2500,0 2000,0 WM SW WP ZP 140,0 120,0 100,0 80,0 60,0 40,0 20,0 0,0 DL KP LB LU LD 1500,0 1000,0 SL MP 500,0 0, POLSKA 2239,6 2314,7 2409,7 2506,9 2636,8 2866,0 3158,5 3315,4 3435,0 3625,2 3744,4 max 2893,8 3005,4 3096,0 3227,0 3381,1 3670,8 4036,3 4179,6 4279,6 4504,7 4637,6 min 1875,4 1950,0 2018,6 2081,8 2179,6 2372,8 2614,1 2740,9 2877,4 3019,4 3150,3 PM PD PK OP MZ Źródło: Bank Danych Lokalnych, Kategoria: Wynagrodzenia i świadczenia społeczne; Grupa: Wynagrodzenia; Podgrupa: Przeciętne miesięczne wynagrodzenia brutto, 4 stycznia 2014 r. Vs = 11,2% 9

39 w % Sytuacja osób młodych na rynku pracy Stopa bezrobocia osób młodych (BAEL, w %) 40,0 35,0 30,0 25,0 20,0 WM WP ZP DL 160,0 140,0 120,0 100,0 80,0 60,0 40,0 20,0 KP LB LU 15,0 SW 0,0 LD 10,0 5,0 SL MP 0, UE 12,5 12,6 12,8 12,5 11,6 10,2 10,2 13,2 14,2 14,4 15,6 POLSKA 27,3 26,4 25,8 23,4 18,3 12,8 9,7 11,4 13,4 13,8 14,6 max 36,4 34,7 33,3 28,0 22,6 17,5 14,1 16,1 19,2 20,6 22,3 min 20,2 22,7 20,7 18,4 15,6 10,1 7,0 7,7 10,2 10,9 11,2 PM PD PK OP MZ PL 13,8% Vs = 19,3% Źródło: Obliczenia własne na podstawie bazy danych Eurostatu stycznia 2014 r. 10

40 w % Sytuacja osób młodych na rynku pracy Udział długotrwale bezrobotnych osób młodych w bezrobotnych w tym samym wieku (bezrobocie rejestrowane, w %) 80,0 70,0 WP ZP DL KP LB 60, ,0 40,0 WM LU 30,0 SW 0 LD 20,0 10,0 SL MP 0, UE 45,6 45,9 45,2 46,3 45,9 43,2 37,6 33,6 40,1 43,3 44,8 POLSKA 54,4 55,1 53,7 57,7 56,3 51,3 33,5 30,3 31,1 37,2 40,3 max 71,0 67,0 62,5 67,9 65,4 59,3 46,6 38,3 40,7 46,1 50,0 min 42,5 40,3 39,9 40,7 36,4 34,1 23,7 18,7 24,1 26,6 30,2 PM PD PK OP MZ PL 37,2% Vs = 14,3% Źródło: Obliczenia własne na podstawie bazy danych Eurostatu stycznia 2014 r. 11

41 Model wewnętrzny monitorowania sytuacji osób młodych na rynku pracy DEMOGRAFIA -0,3330 SYTUACJA OSÓB MŁODYCH NA RYNKU PRACY GOSPODARKA 0,8056 EDUKACJA 0,3393 RODZINA I WARUNKI ŻYCIA AKTYWNOŚĆ SPOŁECZNA -0,0808 0,3017 ZIB _ A 0,3330DEM _ A 0,3393EDU _ Y 0,3017RODZ _ A 0,0808AKT _ C 0,8056GOSP _ Y 3,7149 (0,1763) (0,0985) (0,0515) (0,0789) (0,0992) (0,4753) R 2 0,

42 Model wewnętrzny monitorowania sytuacji osób młodych na rynku pracy DEMOGRAFIA -0,0796 SYTUACJA OSÓB MŁODYCH NA RYNKU PRACY GOSPODARKA 0,2436 EDUKACJA 0,2216 RODZINA I WARUNKI ŻYCIA AKTYWNOŚĆ SPOŁECZNA -0,0378 0,6397 ZIB _ B 0,0796DEM _ B 0,2216EDU _ Y 0,6397RODZ _ B 0,0378AKT _ B 0,2436GOSP _ Y 1,1297 (0,1720) (0,1075) (0,1068) (0,0475) (0,01248) (0,6030) R 0,

43 Model wewnętrzny monitorowania sytuacji osób młodych na rynku pracy DEMOGRAFIA -0,1795 SYTUACJA OSÓB MŁODYCH NA RYNKU PRACY GOSPODARKA 0,6766 EDUKACJA 0,3097 RODZINA I WARUNKI ŻYCIA AKTYWNOŚĆ SPOŁECZNA -0,0930 0,3029 ZIB _ C 0,1795DEM _ C 0,3097EDU _ Y 0,3029RODZ _ C 0,0930AKT _ C 0,6766GOSP _ Y 3,2836 (0,2181) (0,1534) (0,0724) (0,1318) (0,2177) (1,0391) R 0,

44 Sytuacja osób młodych na rynku pracy Podział województw na klasy zachodniopomorskie 13 pomorskie 3 kujawskopomorskie 14 warmińskomazurskie 12 podlaskie 11 lubuskie wielkopolskie mazowieckie łódzkie Klasy: dolnośląskie 5 I 1,0328 i więcej W R II <0,0000; 1,0328) ( t III <-1,0328; 0,0000) - 1 ) IV poniżej -1,0328 opolskie 9 śląskie 2 6 świętokrzyskie małopolskie 7 15 lubelskie 8 podkarpackie 16 Źródło: Opracowanie własne na podstawie wyników modelu miękkiego sytuacji osób młodych na rynku pracy 15

45 Sytuacja osób młodych na rynku pracy Podział województw na klasy zachodniopomorskie 14 pomorskie 5 kujawskopomorskie 12 warmińskomazurskie 13 podlaskie 10 zachodniopomorskie 13 pomorskie 3 kujawskopomorskie 14 warmińskomazurskie 12 podlaskie 11 lubuskie 11 wielkopolskie 4 mazowieckie 1 lubuskie 9 wielkopolskie 4 mazowieckie 1 Klasy: dolnośląskie 6 I 1,0328 i więcej W R II <0,0000; 1,0328) ( t III <-1,0328; 0,0000) - 1 ) IV poniżej -1,0328 opolskie 3 łódzkie śląskie 2 9 świętokrzyskie małopolskie 7 15 lubelskie 8 podkarpackie 16 Klasy: dolnośląskie 5 I 1,0328 i więcej W R II <0,0000; 1,0328) ( t III <-1,0328; 0,0000) - 1 ) IV poniżej -1,0328 opolskie 10 łódzkie śląskie 2 7 świętokrzyskie małopolskie 6 15 lubelskie 8 podkarpackie 16 Źródło: Opracowanie własne na podstawie wyników modelu miękkiego sytuacji osób młodych na rynku pracy 16

46 Sytuacja osób młodych na rynku pracy Wpływ demografii 1. Przyrost naturalny liczony jako iloraz liczby urodzeń żywych do zgonów ogółem 2. Liczba urodzeń żywych według wieku matki na tysiąc mieszkańców 3. Saldo migracji wyznaczone jako liczba zameldowań w stosunku do liczby wymeldowań 4. Wskaźnik obciążenia demograficznego liczony jako liczba osób młodych na 100 osób w wieku poprodukcyjnym 17

47 Sytuacja osób młodych na rynku pracy Przyrost naturalny a ZIB_A Wpływ demografii Liczba urodzeń żywych a ZIB_A 1,40 12,0 PM 1,20 MP WP PK KP WM 10,0 WP PM MZ ZP LU MZ PK KP WM MP LU 1,00 PDLB SW LBLD SL DL ZP SL DL PD 8,0 SW OP OP 0,80 LD 6,0 0,60 4,0 0,40 r = 0,09 0,20 0,00-2,00-1,50-1,00-0,50 0,00 0,50 1,00 1,50 2,00 r = 0,67 PK SW KP Saldo migracji a ZIB_A 3,5 3,0 2,5 2,0 1,5 ZP 1,0 LU OP WM 0,5 PD LB MP DL WP 0,0-2,00-1,50-1,00-0,50 0,00 0,50 1,00 1,50 2,00 LD PM SL MZ r = 0,38 2,0 0,0-2,00-1,50-1,00-0,50 0,00 0,50 1,00 1,50 2,00 Wskaźnik obciążenia demograficznego a ZIB_A 250 PK SW r =-0,29 WM WP PM KP ZP 200 LU MP PD OP LB DL SL MZ 150 LD ,00-1,50-1,00-0,50 0,00 0,50 1,00 1,50 2,00 Źródło: Bank Danych Lokalnych, 18 grudnia 2013 r. 18

48 Sytuacja osób młodych na rynku pracy Wpływ edukacji 1. Przedwczesne wypadanie z systemu kształcenia (w %) 2. Zdawalność egzaminu zawodowego (w %) 3. Zdawalność egzaminu maturalnego (w %) 4. Absolwenci szkół wyższych studiów stacjonarnych na mieszkańców 19

49 Sytuacja osób młodych na rynku pracy Wpływ edukacji r = 0,22 Edukacja a ZIB_A 2,0 1,5 1,0 KP LB DL WP PK 0,5 PD PM SL MZ 0,0-2,0-1,5-1,0-0,5 0,0 0,5 1,0 1,5 2,0 LD -0,5LU SW WM OP ZP -1,0-1,5 MP Klasy: zachodniopomorskie 16 lubuskie 12 pomorskie wielkopolskie dolnośląskie 4 I 1,0328 i więcej W R II <0,0000; 1,0328) ( t III <-1,0328; 0,0000) - 1 ) IV poniżej -1, kujawskopomorskie 3 opolskie 13 łódzkie śląskie warmińskomazurskie 14 mazowieckie świętokrzyskie małopolskie podlaskie 9 lubelskie 2 podkarpackie 6 Źródło: Bank Danych Lokalnych, 18 grudnia 2013 r. 20

50 Sytuacja osób młodych na rynku pracy Wpływ rodziny i warunków życia 1. Przeciętny miesięczny dochód rozporządzalny na gospodarstwo domowe (w zł) 2. Wskaźnik zagrożenia ubóstwem relatywnym po uwzględnieniu w dochodach transferów społecznych (w %) 3. Udział osób w gospodarstwach domowych korzystających ze środowiskowej pomocy społecznej w ludności ogółem (w %) 21

51 Sytuacja osób młodych na rynku pracy Wpływ rodziny i warunków życia DL 1,0 OP SL PD WP 0,5 MP ZP LD PM 0,0-2,0-1,5-1,0-0,5 0,0 0,5 1,0 1,5 2,0 KP -0,5 PK WM LU SW -1,0 r = 0,69 Rodzina i warunki życia a ZIB_A 2,0 1,5-1,5-2,0 LB MZ Klasy: zachodniopomorskie 10 lubuskie 12 pomorskie wielkopolskie dolnośląskie 2 I 1,0328 i więcej W R II <0,0000; 1,0328) ( t III <-1,0328; 0,0000) - 1 ) IV poniżej -1, kujawskopomorskie opolskie 4 11 łódzkie śląskie 3 9 warmińskomazurskie 15 mazowieckie świętokrzyskie małopolskie podlaskie 6 lubelskie 16 podkarpackie 13 Źródło: Dane GUS, Bank Danych Lokalnych, 18 grudnia 2013 r. 22

52 Sytuacja osób młodych na rynku pracy Wpływ aktywności społecznej 1. Udział w wolontariacie osób młodych w ogóle respondentów w tej grupie wieku (w %) 2. Członkostwo w organizacjach pozarządowych osób młodych w ogóle respondentów w tej grupie wieku (w %) 3. Udział w nabożeństwach i spotkaniach religijnych osób młodych w ogóle respondentów w tej grupie wieku (w %) 4. Udział w działaniach skierowanych na rzecz społeczności lokalnej osób w wieku lata w ogóle respondentów w tej grupie wieku (w %) 5. Udział w ostatnich wyborach osób w wieku lata w ogóle respondentów w tej grupie wieku (w %) 23

53 Sytuacja osób młodych na rynku pracy Wpływ aktywności społecznej PK SW 1,5 MP 1,0 0,5 OP WP DL PD 0,0 KP SL MZ -2,0-1,5-1,0-0,5 LU 0,0 0,5 1,0 1,5 2,0 ZP -0,5 LD r =-0,14 Aktywność społeczna a ZIB_A WM -1,0-1,5-2,0-2,5 LB PM Klasy: zachodniopomorskie 14 lubuskie 13 pomorskie wielkopolskie dolnośląskie 8 I 1,0328 i więcej W R II <0,0000; 1,0328) ( t III <-1,0328; 0,0000) - 1 ) IV poniżej -1, kujawskopomorskie opolskie 6 12 łódzkie śląskie 9 15 warmińskomazurskie 16 mazowieckie świętokrzyskie małopolskie podlaskie 11 lubelskie 3 podkarpackie 1 Źródło: Diagnoza społeczna - warunki i jakość życia Polaków, grudnia 2013 r. 24

54 Sytuacja osób młodych na rynku pracy Wpływ gospodarki 1. Produkt krajowy brutto w zł na mieszkańca 2. Wskaźnik przedsiębiorczości liczba podmiotów gospodarczych na 10 tysięcy mieszkańców 3. Nakłady inwestycyjne w zł na mieszkańca 4. Struktura produkcji (udział grupy sekcji K, L w WDB, w %) 25

55 Sytuacja osób młodych na rynku pracy Wpływ gospodarki r = 0,73 Gospodarka a ZIB_A 2,5 2,0 1,5 1,0 DL SL PM ZP 0,5 LU LD MP WP 0,0-2,0-1,5-1,0 KP -0,5 0,0 0,5 1,0 1,5 2,0 PK SW WM -0,5 OP PD -1,0 LB -1,5 MZ Klasy: zachodniopomorskie lubuskie 6 5 pomorskie wielkopolskie dolnośląskie 2 I 1,0328 i więcej W R II <0,0000; 1,0328) ( t III poniżej 0, ) 8 4 kujawskopomorskie opolskie łódzkie śląskie 3 7 warmińskomazurskie mazowieckie świętokrzyskie małopolskie podlaskie 12 lubelskie 14 podkarpackie 15 Źródło: Bank Danych Lokalnych, 18 grudnia 2013 r. 26

56 Kluczowe wnioski Liczba osób bezrobotnych w wieku lata stanowi połowę ogółu bezrobotnych, co świadczy o randze tego problemu i konieczności jego monitorowania. Model monitorowania sytuacji osób młodych na rynku pracy wskazał obszar kluczowy i pięć obszarów kontekstowych. Modele miękkie zweryfikowały wpływ wybranych obszarów kontekstowych na sytuację osób młodych na rynku pracy, a także pozwoliły ocenić zróżnicowanie sytuacji osób młodych na regionalnych rynkach pracy. 27

57 Kluczowe wnioski Zbudowane modele miękkie bazują na danych dotyczących osób młodych w trzech grupach wiekowych: lata, lata i lata. Wnioski uzyskane na podstawie modeli w tych grupach wiekowych wskazują na konieczność kontynuowania takich badań. Dane statystyczne dotyczące wskaźników szczegółowych wykorzystanych w modelach powinny być gromadzone w kolejnych latach. Umożliwi to analizę porównawczą sytuacji osób młodych w ujęciu dynamicznym i przyczyni się do zweryfikowania poprawności zastosowanych instrumentów. 28

58 Kluczowe wnioski Największy wpływ na sytuację na rynku pracy osób młodych w wieku lata ma rozwój gospodarczy. Im wyższy poziom rozwoju gospodarczego, tym korzystniejsza sytuacja młodzieży na regionalnym rynku pracy. Oznacza to, że nie jest możliwa poprawa sytuacji osób młodych na rynku pracy bez podniesienia poziomu rozwoju gospodarczego województw. Drugim obszarem kontekstowym wpływającym w znacznym stopniu na sytuację młodzieży na rynku pracy jest edukacja, a trzecim rodzina i warunki życia. 29

59 Kluczowe wnioski Największy wpływ na sytuację na rynku pracy osób najmłodszych w wieku lata ma rodzina i warunki życia. Im lepsze warunki życia, tym korzystniejsza sytuacja młodzieży na regionalnym rynku pracy. Oznacza to, że w celu poprawy sytuacji osób młodych na rynku pracy należy wspierać instrumenty wpływające na poziom życia osób młodych i sytuację ekonomiczną rodziny. Drugim obszarem kontekstowym wpływającym w znacznym stopniu na sytuację młodzieży na rynku pracy jest gospodarka, a trzecim edukacja. 30

60 Kluczowe wnioski Najkorzystniejsza sytuacja na rynku pracy osób młodych w wieku lata występuje w województwach: mazowieckim i śląskim. Są to jednocześnie regiony zajmujące czołowe pozycje w kraju pod względem poziomu rozwoju gospodarczego (mazowieckie 1. miejsce, śląskie 3.) i warunków życia (mazowieckie 1. miejsce, śląskie 3.) 31

61 Kluczowe wnioski Najtrudniejsza sytuacja na rynku pracy osób młodych w wieku lata ma miejsce w województwach: kujawsko-pomorskim, świętokrzyskim i podkarpackim. Regiony te wymagają szczególnego wsparcia w zakresie zdynamizowania wzrostu gospodarczego, systematycznego monitorowania sytuacji osób młodych na rynku pracy, a także badania szczegółowych wskaźników w ujęciu dynamicznym. 32

62 65 PANEL DYSKUSYJNY: Realia rynku pracy, a możliwości aktywizacji zawodowej młodych bezrobotnych

63 Płace oczekiwane przez absolwentów kierunków mechanicznych w 2013r. (źródło: PORPiPG) 66

64 Podlaski Absolwent Absolwenci wielu kierunków rzadko samodzielnie podejmują inicjatywy zmierzające do podniesienia swoich kwalifikacji, w szczególności w miękkich obszarach kompetencji (np. umiejętności interpersonalnych czy językowych). 67

65 Podlaski Absolwent Wyniki badań ilościowych wskazują na relatywnie niski poziom wynagrodzeń, na który mogą liczyć absolwenci w branży (niezależnie od poziomu wykształcenia). Co więcej, oferowana forma zatrudnienia (w większości na czas określony) nie sprzyja stabilizacji ekonomicznej pracowników. 68

66 Podlaski Absolwent Występują rozbieżności pomiędzy oczekiwaniami rynku pracy a wiedzą i umiejętnościami uzyskiwanymi w szkołach, zarówno na poziomie szkolnictwa ponadgimnazjalnego jak i wyższego. 69

67 Płace oczekiwane przez absolwentów szkół wyższych wybranych kierunków w 2013r. (źródło: PORPiPG) 70

68 Płace oferowane absolwentom szkół wyższych wybranych kierunków w 2013r. (źródło: PORPiPG) 72

69 Podlaski Absolwent Warte podkreślenia są (wciąż jeszcze nieliczne) inicjatywy największych przedsiębiorstw w regionie zmierzające do upraktycznienia kształcenia (zarówno na poziomie średnim, jak i wyższym), przejawiające się w podejmowaniu współpracy ze szkołami i uczelniami. Obserwuje się także tendencję do bezpośredniego inwestowania w przyszłą kadrę produkcyjną (np. poprzez współprowadzenie szkół zawodowych) przez wiodące podmioty w branży masynowej. 74

70 Podlaski Absolwent Pracodawcy cenią sobie szkoły, które świadomie kształcą absolwentów uwzględniając jednocześnie zmiany w otoczeniu. Szczególnie wysoko oceniane są placówki, które dbają o doskonalenie kompetencji nauczycieli i wykładowców. Chodzi o to, aby przekazywać wiedzę użyteczną w praktyce. Jako wiodące marki wymieniane są Politechnika Białostocka oraz Technikum Mechaniczne w Białymstoku. 75

71 Płace oferowane absolwentom zawodów mechanicznych w 2013r. (źródło: PORPiPG) 76

72 Podlaski Absolwent Analiza dynamiki wskazuje na spadek liczby uczniów kształcących się w większości badanych zawodów. Znaczący wzrost liczby uczniów dostrzeżono na następujących kierunkach kształcenia: technik pojazdów samochodowych, technik mechanizacji rolnictwa, elektromechanik pojazdów samochodowych. 77

73 Podlaski Absolwent W województwie podlaskim zaobserwować można znaczne niedopasowanie oferty instytucji edukacyjnych do zapotrzebowania rynku (przedsiębiorstw). W szczególności spowodowane jest to niemal całkowitym zaniechaniem kształcenia na poziomie zawodowym w tym również w zawodach, w których notowane jest znaczne zapotrzebowanie na pracowników bezpośrednio produkcyjnych (wykwalifikowani ślusarze, spawacze, specjaliści w zakresie obróbki skrawaniem, operatorzy maszyn sterowanych numerycznie). 78

74 Podlaski Absolwent Absolwenci studiów inżynierskich i magisterskich w opinii potencjalnych pracodawców kształceni są w sposób nieprzystający do obecnych wymogów rynkowych. Pracodawcy oprócz braku doświadczenia praktycznego absolwentów często wskazują również na znaczące niedostosowanie programów studiów i zakresu kształcenia do obecnego poziomu rozwoju przedsiębiorstw. 79

75 DZIĘKUJEMY ZA UDZIAŁ W PANELU 80

0 Projekt Strategii ZIT BOF, 30 kwietnia 2015 r.

0 Projekt Strategii ZIT BOF, 30 kwietnia 2015 r. 0 Projekt Strategii ZIT BOF, 30 kwietnia 2015 r. Dokument współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 Projekt Strategii

Bardziej szczegółowo

Uwarunkowania rozwoju gospodarczego województwa lubelskiego na przykładzie Gminy Lublin.

Uwarunkowania rozwoju gospodarczego województwa lubelskiego na przykładzie Gminy Lublin. Uwarunkowania rozwoju gospodarczego województwa lubelskiego na przykładzie Gminy Lublin. Raport częściowy nr 1. 30/06/2012 Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego

Bardziej szczegółowo

PODKARPACKIE DLA INWESTORÓW

PODKARPACKIE DLA INWESTORÓW 2012 PODKARPACKIE DLA INWESTORÓW analiza ekonomiczna możliwości inwestycyjnych w województwie podkarpackim 2010-2012 Marcin Hewlett-Packard Company Publikacja współfinansowana ze środków Europejskiego

Bardziej szczegółowo

ZAWÓD NA DZIŚ I JUTRO DIAGNOZA KIERUNKÓW KSZTAŁCENIA KADR DLA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW W REGIONIE WAŁBRZYSKIM

ZAWÓD NA DZIŚ I JUTRO DIAGNOZA KIERUNKÓW KSZTAŁCENIA KADR DLA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW W REGIONIE WAŁBRZYSKIM Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionie Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego ZAWÓD NA DZIŚ I JUTRO DIAGNOZA KIERUNKÓW KSZTAŁCENIA KADR DLA MAŁYCH

Bardziej szczegółowo

Regionalna Strategia Innowacji dla Województwa Łódzkiego LORIS 2030

Regionalna Strategia Innowacji dla Województwa Łódzkiego LORIS 2030 Regionalna Strategia Innowacji dla Województwa Łódzkiego LORIS 2030 Regionalna Strategia Innowacji dla Województwa Łódzkiego LORIS 2030 Projekt Regionalna Strategia Innowacji RSI 2030 współfinansowany

Bardziej szczegółowo

RAPORT KOŃCOWY. Średniookresowa ocena oddziaływania Strategii Rozwoju Województwa Lubuskiego na rozwój Województwa Lubuskiego

RAPORT KOŃCOWY. Średniookresowa ocena oddziaływania Strategii Rozwoju Województwa Lubuskiego na rozwój Województwa Lubuskiego RAPORT KOŃCOWY Średniookresowa ocena oddziaływania Strategii Rozwoju Województwa Lubuskiego FUNDACJA ROZWOJU DEMOKRACJI LOKALNEJ Małopolski Instytut Samorządu Terytorialnego i Administracji w Krakowie

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju. Plan realizacji Gwarancji dla młodzieży w Polsce

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju. Plan realizacji Gwarancji dla młodzieży w Polsce Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Plan realizacji Gwarancji dla młodzieży w Polsce Warszawa, kwiecień 2014 SPIS TREŚCI 1. Kontekst i uzasadnienie wdrożenia

Bardziej szczegółowo

Biznes dla edukacji. Raport specjalny dotyczący współpracy biznesu i edukacji w Polsce

Biznes dla edukacji. Raport specjalny dotyczący współpracy biznesu i edukacji w Polsce Biznes dla edukacji Raport specjalny dotyczący współpracy biznesu i edukacji w Polsce Warszawa 2014 Publikacja została opracowana w ramach projektu systemowego PARP Biznes dla edukacji realizowanego przez

Bardziej szczegółowo

KAPITAŁ LUDZKI w Wielkopolsce

KAPITAŁ LUDZKI w Wielkopolsce KAPITAŁ LUDZKI w Wielkopolsce Człowiek - najlepsza inwestycja Realizacja projektów innowacyjnych w województwie wielkopolskim Plenerowe Punkty Informacyjne Europejskiego Funduszu Społecznego 2012 Samorząd

Bardziej szczegółowo

Rynek pracy województwa śląskiego - identyfikacja obszarów problemowych, ocena funkcjonującego modelu edukacyjnego oraz roli lokalnych liderów

Rynek pracy województwa śląskiego - identyfikacja obszarów problemowych, ocena funkcjonującego modelu edukacyjnego oraz roli lokalnych liderów Rynek pracy województwa śląskiego - identyfikacja obszarów problemowych, ocena funkcjonującego modelu edukacyjnego oraz roli lokalnych liderów gospodarczych w kreowaniu nowych możliwości na rynku pracy

Bardziej szczegółowo

Plan Działania na lata 2007-2008 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. PRIORYTET VIII Regionalne kadry gospodarki

Plan Działania na lata 2007-2008 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. PRIORYTET VIII Regionalne kadry gospodarki Załącznik nr 1 do Uchwały nr 662/08 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 22 lipca 2008 r. Plan Działania na lata 2007-2008 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki PRIORYTET VIII Regionalne kadry gospodarki

Bardziej szczegółowo

Raport główny z badania

Raport główny z badania Raport główny z badania Raport główny z badania "Diagnoza trendów rozwojowych, barier wzrostu oraz potencjału województwa zachodniopomorskiego w kontekście przewidywania i zarządzania zmianą gospodarczą

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 PO WER 2014-2020. WERSJA Z DNIA: 08.01.2014 r.

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 PO WER 2014-2020. WERSJA Z DNIA: 08.01.2014 r. Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 PO WER 2014-2020 WERSJA Z DNIA: 08.01.2014 r. SPIS TREŚCI Wykaz skrótów... 4 Sekcja 1. Wkład programu w realizację strategii Europa 2020 oraz w osiągnięcie

Bardziej szczegółowo

DIAGNOZA WYZWAŃ, POTRZEB I POTENCJAŁÓW OBSZARÓW/SEKTORÓW OBJĘTYCH RPO WO 2014-2020 [Sekcja 1]

DIAGNOZA WYZWAŃ, POTRZEB I POTENCJAŁÓW OBSZARÓW/SEKTORÓW OBJĘTYCH RPO WO 2014-2020 [Sekcja 1] ZARZĄD WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO DIAGNOZA WYZWAŃ, POTRZEB I POTENCJAŁÓW OBSZARÓW/SEKTORÓW OBJĘTYCH RPO WO 2014-2020 [Sekcja 1] OPOLE, GRUDZIEŃ 2014 2 SPIS TREŚCI 1.Synteza diagnozy aktualnego stanu województwa

Bardziej szczegółowo

Szanowni Państwo, Marek Sowa Marszałek Województwa Małopolskiego

Szanowni Państwo, Marek Sowa Marszałek Województwa Małopolskiego Szanowni Państwo, Samorząd Województwa przygotował ambitną wizję rozwoju regionu na najbliższą dekadę. Ma ona pomóc w realizacji aspiracji i marzeń Małopolan. W ciągu ostatniego 10-lecia samorząd przejął

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Gorzowa Wielkopolskiego

Strategia Rozwoju Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Gorzowa Wielkopolskiego Strategia Rozwoju Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Gorzowa Wielkopolskiego Gorzów Wielkopolski 2014 2 Spis treści WSTĘP... 4 1) DIAGNOZA OBSZARU MOF GW... 6 1.1. SFERA DEMOGRAFICZNA I SPOŁECZNA... 9 1.2.

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wstęp 2. Wnioski 3. Potencjał kapitału ludzkiego w Małopolsce 4. Sytuacja gospodarcza w Małopolsce w 2012 roku 7

Spis treści. Wstęp 2. Wnioski 3. Potencjał kapitału ludzkiego w Małopolsce 4. Sytuacja gospodarcza w Małopolsce w 2012 roku 7 Spis treści Wstęp 2 Wnioski 3 Potencjał kapitału ludzkiego w Małopolsce 4 Sytuacja gospodarcza w Małopolsce w 2012 roku 7 Wpływ sytuacji gospodarczej na regionalny rynek pracy 19 1 Wstęp Druga część opracowania

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny KAPITAŁ LUDZKI Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007 2013

Program Operacyjny KAPITAŁ LUDZKI Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007 2013 MINISTERSTWO INFRASTRUKTURY I ROZWOJU Program Operacyjny KAPITAŁ LUDZKI Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007 2013 Warszawa, 14 stycznia 2015 r. SPIS TREŚCI I. DIAGNOZA SPOŁECZNO-EKONOMICZNA... 7

Bardziej szczegółowo

Stan Szkolnictwa zawodowego w PolSce. raport SZKOŁA ZAWODOWA SZKOŁĄ POZYTYWNEGO WYBORUWYBORU

Stan Szkolnictwa zawodowego w PolSce. raport SZKOŁA ZAWODOWA SZKOŁĄ POZYTYWNEGO WYBORUWYBORU Stan Szkolnictwa zawodowego w PolSce raport SZKOŁA ZAWODOWA SZKOŁĄ POZYTYWNEGO WYBORUWYBORU Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Stan szkolnictwa

Bardziej szczegółowo

SYTUACJA INSTYTUCJI RYNKU PRACY

SYTUACJA INSTYTUCJI RYNKU PRACY 1 SYTUACJA INSTYTUCJI RYNKU PRACY POWIATU RZESZOWSKIEGO W KONTEKŚCIE UWARUNKOWAŃ SPOŁECZNO - GOSPODARCZYCH 2 Spis treści: Wprowadzenie... 3 Tło i główne założenia projektu Podkarpacki Portal Pracy... 3

Bardziej szczegółowo

I. Aktywność Ekonomiczna Ludności Polski (BAEL) 1

I. Aktywność Ekonomiczna Ludności Polski (BAEL) 1 Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej Departament Rynku Pracy Wydział Analiz i Statystyki SYTUACJA NA RYNKU PRACY OSÓB MŁODYCH W 2014 ROKU w tysiącach osób I. Aktywność Ekonomiczna Ludności Polski (BAEL)

Bardziej szczegółowo

Rynek pracy powiatu gnieźnieńskiego

Rynek pracy powiatu gnieźnieńskiego Rynek pracy powiatu gnieźnieńskiego Powiatowy Urząd Pracy w Gnieźnie Badanie zrealizowane przez: Ośrodek Badań Społecznych INDEKS Biuro: ul. Kozia 16, 61-835 Poznań, tel./fax. (061) 8 55 15 75, tel. 502

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny KAPITAŁ LUDZKI Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007 2013

Program Operacyjny KAPITAŁ LUDZKI Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007 2013 MINISTERSTWO INFRASTRUKTURY I ROZWOJU Program Operacyjny KAPITAŁ LUDZKI Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007 2013 Warszawa, 3 sierpnia 2015 r. SPIS TREŚCI I. DIAGNOZA SPOŁECZNO-EKONOMICZNA... 7

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny KAPITAŁ LUDZKI Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007 2013

Program Operacyjny KAPITAŁ LUDZKI Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007 2013 MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO Program Operacyjny KAPITAŁ LUDZKI Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007 2013 Warszawa, SPIS TREŚCI I. DIAGNOZA SPOŁECZNO-EKONOMICZNA... 7 1.1. WYZWANIA STOJĄCE PRZED

Bardziej szczegółowo

ANALIZA KLUCZOWYCH SEKTORÓW WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

ANALIZA KLUCZOWYCH SEKTORÓW WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO ANALIZA KLUCZOWYCH SEKTORÓW WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO SEKTOR BUDOWNICTWA ZESPÓŁ BADAWCZY prof. nadzw. dr hab. Bogusław Plawgo dr Anna Grabska dr Magdalena Klimczuk mgr Mariusz Citkowski mgr Marta Juchnicka

Bardziej szczegółowo

ANALIZA KLUCZOWYCH SEKTORÓW WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

ANALIZA KLUCZOWYCH SEKTORÓW WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO ANALIZA KLUCZOWYCH SEKTORÓW WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO SEKTOR BUDOWNICTWA ZESPÓŁ AUTORSKI prof. nadzw. dr hab. Bogusław Plawgo dr Anna Grabska dr Magdalena Klimczuk mgr Mariusz Citkowski mgr Marta Juchnicka

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju. Plan realizacji Gwarancji dla młodzieży w Polsce

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju. Plan realizacji Gwarancji dla młodzieży w Polsce Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Plan realizacji Gwarancji dla młodzieży w Polsce Warszawa, grudzień 2013 SPIS TREŚCI I. Kontekst wdrożenia w Polsce Gwarancji

Bardziej szczegółowo

DOLNOŚLĄSKA STRATEGIA INTEGRACJI SPOŁECZNEJ NA LATA 2014-2020

DOLNOŚLĄSKA STRATEGIA INTEGRACJI SPOŁECZNEJ NA LATA 2014-2020 Załącznik do uchwały nr XLIV/1470/13 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 19 grudnia 2013 r. DOLNOŚLĄSKA STRATEGIA INTEGRACJI SPOŁECZNEJ NA LATA 2014-2020 SPIS TREŚCI Wprowadzenie 3 Diagnoza społeczna

Bardziej szczegółowo

Program rozwoju szkolnictwa wyższego

Program rozwoju szkolnictwa wyższego Program rozwoju szkolnictwa wyższego Warszawa, 1 września 2014 r. 2 Spis treści Wykaz stosowanych skrótów... 4 1. Wprowadzenie... 5 1.1. Informacje wstępne... 5 1.2. Podejście metodologiczne do opracowania

Bardziej szczegółowo

SYTUACJA INSTYTUCJI RYNKU PRACY

SYTUACJA INSTYTUCJI RYNKU PRACY 1 SYTUACJA INSTYTUCJI RYNKU PRACY POWIATU PRZEMYSKIEGO W KONTEKŚCIE UWARUNKOWAŃ SPOŁECZNO - GOSPODARCZYCH 2 Spis treści: Wprowadzenie... 3 Tło i główne założenia projektu Podkarpacki Portal Pracy... 3

Bardziej szczegółowo