Białystok, 27 stycznia 2014r.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Białystok, 27 stycznia 2014r."

Transkrypt

1 Białystok, 27 stycznia 2014r.

2 Białystok, 27 stycznia 2014r.

3 Realia rynku pracy a możliwości Konferencja objęta Honorowym Patronatem Marszałka Województwa Podlaskiego aktywizacji zawodowej młodych bezrobotnych Białystok, 27 stycznia 2014r. 3

4 Program Konferencji: Rejestracja. Poranna kawa Powitanie uczestników Wyzwania rynku pracy 2014 Pan Jacek Męcina Sekretarz Stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej Podsumowanie realizacji projektu Podlaskie Obserwatorium Rynku Pracy i Prognoz Gospodarczych przedstawiciel WUP w Białymstoku Przerwa Kawowa Model Monitorowania sytuacji osób młodych na rynku pracy zaprezentowanie możliwości Modelu Katarzyna Kozakowska WUP w Warszawie i Dr Dorota Perło - Ekspert celowy PORPiPG Panel dyskusyjny pt. Realia rynku pracy, a możliwości aktywizacji zawodowej młodych bezrobotnych Stowarzyszenie Klekociaki prezentacja dobrej praktyki Podsumowanie Konferencji, uroczyste wręczenie odznaczeń zasłużonym pracownikom PSZ Poczęstunek Białystok, 27 stycznia 2014r.

5 Wyzwania rynku pracy 2014 Jacek Męcina Sekretarz Stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej Białystok, 27 stycznia 2014r. 5

6 Podsumowanie realizacji projektu Podlaskie Obserwatorium Rynku Pracy i Prognoz Gospodarczych Edyta Dąbrowska Koordynator Projektu Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku Białystok, 27 stycznia 2014r. 6

7 Białystok, 27 stycznia 2014r. 18

8 Indykatory Podlaskiej Gospodarki Obserwator Gospodarczy Podlasia 8

9 Białystok, 27 stycznia 2014r. 18

10 Białystok, 27 stycznia 2014r. 18

11 Białystok, 27 stycznia 2014r. 12

12 Kluczowe sektory poddane analizie Sektor spożywczy Sektor turystyczny Sektor rolnictwa Sektor producentów maszyn i urządzeń Sektor budownictwa Sektor producentów wyrobów z drewna i mebli Sektor transportu Sektor handlu Przeanalizowane startery Sektor producentów artykułów i sprzętu medycznego Sektor rehabilitacji geriatrycznej Sektor producentów żywności leczniczej Sektor produkcji bielizny Sektor call center Sektor biotechnologii Sektor producentów oprogramowania komputerowego Sektor handlu i usług elektronicznych 12

13 Białystok, 27 stycznia 2014r. 12

14 Zawody przyszłości Zawody Przyszłości - podstawę teoretyczną stanowi znana w naukach ekonomicznych teoria trzech sektorów autorstwa C.Clarka, A.Fishera oraz J.Fourastie. 14

15 12

16 Przeanalizowane losy zawodowe absolwentów 1. Badanie przekrojowe absolwentów szkół ponadgimnazjalnych i wyższych 2. Analiza losów zawodowych absolwentów szkół wyższych: pedagogiki, administracji, ekonomii, zarządzania, zarządzania i marketingu 3. Badanie losów zawodowych absolwentów szkół kształcących w zawodach budowlanych 4. Badanie losów zawodowych absolwentów szkół wyższych kierunków informatycznych, turystycznych i medycznych 5. Badanie losów zawodowych absolwentów kształconych w zawodach mechanicznych 6. Analiza sytuacji w szkolnictwie zawodowym województwa podlaskiego 16

17 Białystok, 27 stycznia 2014r. 12

18 Białystok, 27 stycznia 2014r. 12

19 Produkty dodatkowe: Repozytorium raportów: Województwo w liczbach i powiaty w liczbach NIEMAL 2,0 TYS. STAŁYCH ODBIORCÓW INFORMACJI (jednostek, instytucji, pracodawców, podmiotów, osób) MODEL MONITOROWANIA SYTUACJI OSÓB MŁODYCH NA RYNKU PRACY 20

20 DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ Edyta Dąbrowska Wojewódzki urząd Pracy w Białymstoku Białystok, 27 stycznia 2014r. 21

21 Realia rynku pracy a możliwości Konferencja objęta Honorowym Patronatem Marszałka Województwa Podlaskiego aktywizacji zawodowej młodych bezrobotnych Białystok, 27 stycznia 2014r. 23

22 Model monitorowania sytuacji osób młodych na rynku pracy Katarzyna Kozakowska Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie Dr Dorota Perło Ekspert celowy PORPiPG Białystok, 27 stycznia 2014r. 24

23 GENEZA PRAC NAD MODELEM Problem z dostępem do informacji o sytuacji młodzieży na szczeblu regionalnym został podniesiony przez Europejską Sieć Regionalnych Obserwatoriów Rynku Pracy (European Network on Regional Labour Market Monitoring) i inicjatorów jej powstania Instytut Badań nad Gospodarką, Rynkiem Pracy i Kulturą (IWAK) na Uniwersytecie Goethego we Frankfurcie nad Menem. Kwestie podjęcia prac nad modelem były dyskutowane na dorocznych spotkaniach członków sieci w Marsylii 2010 i Luxemburgu Ostatecznie inicjatywę podjęły polskie regionalne obserwatoria rynku pracy. 25

24 26 GRUPA ROBOCZA (I etap 7 wojewódzkich urzędów pracy, II etap kolejnych 6 WUP)

25 I ETAP PRAC Cel Dostarczanie informacji o sytuacji osób młodych na rynku pracy umożliwiającej podejmowanie działań zmierzających do poprawy sytuacji tej grupy osób. Definicja grupy Jako grupę docelową do objęcia monitoringiem przyjęto: osoby młode w wieku lata. Identyfikacja obszarów i wskaźników 6 obszarów analizy (2 główne i 4 kontekstowe) 31 wskaźników 27

26 OBSZARY ANALIZY Rodzina i warunki życia Edukacja Wskaźniki kontekstowe Aktywność społeczna Zatrudnienie Bezrobocie Demografia Wskaźniki główne 28

27 II ETAP PRAC ANALIZA STATYSTYCZNA Dążenie do zbudowania Modelu umożliwiającego porównywanie sytuacji młodych pomiędzy regionami kraju. Dążenie do eliminacji wskaźników, które nie posiadają wpływu na sytuację młodych na rynku pracy. Dążenie do skonstruowania syntetycznych indykatorów dla każdego z monitorowanych obszarów i głównego wskaźnika syntetycznego: model oparty na metodzie sum standaryzowanych, model oparty na metodzie modelowania miękkiego. 29

28 PROPONOWANE OBSZARY ANALIZY Gospodarka Demografia Edukacja Sytuacja osób młodych na rynku pracy Rodzina i warunki życia Aktywność społeczna 30

29 Zainteresowanie Modelem monitorowania sytuacji osób młodych na rynku pracy Prace nad modelem zostały objęte honorowym patronatem Ministra Pracy i Polityki Społecznej r. została zainicjowana współpraca ponadnarodowa z Federalną Agencją Pracy Dyrekcją Regionalną dla Berlina i Branderburgii, której celem było zaadaptowanie modelu do warunków niemieckich. Wyniki prac Grupy Roboczej prezentowaliśmy na dorocznych konferencjach European Network on Regional Labour Market Monitoring w Krakowie (2012) i Bilbao (2013). 31

30 MODEL MONITOROWANIA SYTUACJI OSÓB MŁODYCH NA RYNKU PRACY 33

31 Plan wystąpienia 1. Identyfikacja problemu. 2. Założenia metodologiczne. 3. Specyfikacja modelu. 4. Analiza wskaźników szczegółowych. 5. Analiza wyników. 6. Wnioski i rekomendacje. 2

32 w % Identyfikacja problemu Udział bezrobotnych osób młodych w ogólnej liczbie bezrobotnych (bezrobocie rejestrowane, stan na 31 grudnia, w %) 70,0 60,0 50,0 WP ZP DL KP LB 40,0 WM LU 30,0 SW 20 0 LD 20,0 SL MP 10,0 0, POLSKA 56,8 56,3 55,2 54,0 52,4 50,7 48,4 46,8 49,1 51,4 51,1 50,3 49,2 max 64,1 63,0 61,9 60,7 59,7 58,4 56,9 55,0 55,6 58,1 57,6 57,2 56,0 min 50,8 51,1 50,6 49,4 47,9 45,9 42,8 41,1 44,1 46,4 45,8 44,5 44,0 PM PD OP PK MZ Źródło: Obliczenia własne na podstawie danych z pliku Bezrobocie.xls, arkusz: WSKAŹNIK 2 Vs = 7,6% 3

33 Założenia metodologiczne 1. Specyfikacja modelu na podstawie koncepcji opracowanej przez grupę roboczą powołaną przez polskie instytucje rynku pracy. 2. Zastosowana metodologia: modelowanie miękkie. 3. Grupy wiekowe: 15-34, i Dane statystyczne dotyczą 16 województw w Polsce w 2011 r. 5. Liczba wskaźników szczegółowych: 30. 4

34 Schemat modelu wewnętrznego monitorowania sytuacji osób młodych na rynku pracy DEMOGRAFIA SYTUACJA OSÓB MŁODYCH NA RYNKU PRACY GOSPODARKA EDUKACJA AKTYWNOŚĆ SPOŁECZNA RODZINA I WARUNKI ŻYCIA 5

35 Sytuacja osób młodych na rynku pracy Wskaźniki szczegółowe 1. Wskaźnik zatrudnienia osób młodych (w %) 2. Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto ogółem (w zł) 3. Stopa bezrobocia osób młodych (BAEL, w %) 4. Udział długotrwale bezrobotnych osób młodych w bezrobotnych w tym samym wieku (bezrobocie rejestrowane, w %) 6

36 Sytuacja osób młodych na rynku pracy Wskaźnik zatrudnienia osób młodych w wieku lata 2002=1 1,40 1,20 PK ZP OPKP SW WM MP LU DL PD PM PL WP LD LB SL MZ 1,00 UE 0,80 0,60 0,40 0,20 0,00 60,0 61,0 62,0 63,0 64,0 65,0 66,0 67,0 68,0 69,0 70,0 71,0 % 68,0 66,0 64,0 62,0 60,0 58,0 56,0 54,0 52,0 50, POLAND European Union (28 countries) Źródło: Obliczenia własne na podstawie bazy danych Eurostatu stycznia 2014 r. 7

37 Sytuacja osób młodych na rynku pracy Wskaźnik zatrudnienia osób młodych 2002=1 W WIEKU LATA 2002=1 W WIEKU LATA 1,60 1,40 1,40 1,20 1,00 0,80 PK ZP WM SW LD PD KP LU SL OP DL LBPM PL WP MZ MP WP UE 1,20 1,00 0,80 PK ZP SW KP WM OP UE LD DL PM WP LU PL PD MP LB SL MZ 0,60 0,60 0,40 0,40 0,20 0,20 0,00 0,0 5,0 10,0 15,0 20,0 25,0 30,0 35,0 40,0 % 0,00 71,0 72,0 73,0 74,0 75,0 76,0 77,0 78,0 79,0 80,0 81,0 % Źródło: Obliczenia własne na podstawie bazy danych Eurostatu stycznia 2014 r. 8

38 w zł Sytuacja osób młodych na rynku pracy Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto ogółem (w zł) 5000,0 4500,0 4000,0 3500,0 3000,0 2500,0 2000,0 WM SW WP ZP 140,0 120,0 100,0 80,0 60,0 40,0 20,0 0,0 DL KP LB LU LD 1500,0 1000,0 SL MP 500,0 0, POLSKA 2239,6 2314,7 2409,7 2506,9 2636,8 2866,0 3158,5 3315,4 3435,0 3625,2 3744,4 max 2893,8 3005,4 3096,0 3227,0 3381,1 3670,8 4036,3 4179,6 4279,6 4504,7 4637,6 min 1875,4 1950,0 2018,6 2081,8 2179,6 2372,8 2614,1 2740,9 2877,4 3019,4 3150,3 PM PD PK OP MZ Źródło: Bank Danych Lokalnych, Kategoria: Wynagrodzenia i świadczenia społeczne; Grupa: Wynagrodzenia; Podgrupa: Przeciętne miesięczne wynagrodzenia brutto, 4 stycznia 2014 r. Vs = 11,2% 9

39 w % Sytuacja osób młodych na rynku pracy Stopa bezrobocia osób młodych (BAEL, w %) 40,0 35,0 30,0 25,0 20,0 WM WP ZP DL 160,0 140,0 120,0 100,0 80,0 60,0 40,0 20,0 KP LB LU 15,0 SW 0,0 LD 10,0 5,0 SL MP 0, UE 12,5 12,6 12,8 12,5 11,6 10,2 10,2 13,2 14,2 14,4 15,6 POLSKA 27,3 26,4 25,8 23,4 18,3 12,8 9,7 11,4 13,4 13,8 14,6 max 36,4 34,7 33,3 28,0 22,6 17,5 14,1 16,1 19,2 20,6 22,3 min 20,2 22,7 20,7 18,4 15,6 10,1 7,0 7,7 10,2 10,9 11,2 PM PD PK OP MZ PL 13,8% Vs = 19,3% Źródło: Obliczenia własne na podstawie bazy danych Eurostatu stycznia 2014 r. 10

40 w % Sytuacja osób młodych na rynku pracy Udział długotrwale bezrobotnych osób młodych w bezrobotnych w tym samym wieku (bezrobocie rejestrowane, w %) 80,0 70,0 WP ZP DL KP LB 60, ,0 40,0 WM LU 30,0 SW 0 LD 20,0 10,0 SL MP 0, UE 45,6 45,9 45,2 46,3 45,9 43,2 37,6 33,6 40,1 43,3 44,8 POLSKA 54,4 55,1 53,7 57,7 56,3 51,3 33,5 30,3 31,1 37,2 40,3 max 71,0 67,0 62,5 67,9 65,4 59,3 46,6 38,3 40,7 46,1 50,0 min 42,5 40,3 39,9 40,7 36,4 34,1 23,7 18,7 24,1 26,6 30,2 PM PD PK OP MZ PL 37,2% Vs = 14,3% Źródło: Obliczenia własne na podstawie bazy danych Eurostatu stycznia 2014 r. 11

41 Model wewnętrzny monitorowania sytuacji osób młodych na rynku pracy DEMOGRAFIA -0,3330 SYTUACJA OSÓB MŁODYCH NA RYNKU PRACY GOSPODARKA 0,8056 EDUKACJA 0,3393 RODZINA I WARUNKI ŻYCIA AKTYWNOŚĆ SPOŁECZNA -0,0808 0,3017 ZIB _ A 0,3330DEM _ A 0,3393EDU _ Y 0,3017RODZ _ A 0,0808AKT _ C 0,8056GOSP _ Y 3,7149 (0,1763) (0,0985) (0,0515) (0,0789) (0,0992) (0,4753) R 2 0,

42 Model wewnętrzny monitorowania sytuacji osób młodych na rynku pracy DEMOGRAFIA -0,0796 SYTUACJA OSÓB MŁODYCH NA RYNKU PRACY GOSPODARKA 0,2436 EDUKACJA 0,2216 RODZINA I WARUNKI ŻYCIA AKTYWNOŚĆ SPOŁECZNA -0,0378 0,6397 ZIB _ B 0,0796DEM _ B 0,2216EDU _ Y 0,6397RODZ _ B 0,0378AKT _ B 0,2436GOSP _ Y 1,1297 (0,1720) (0,1075) (0,1068) (0,0475) (0,01248) (0,6030) R 0,

43 Model wewnętrzny monitorowania sytuacji osób młodych na rynku pracy DEMOGRAFIA -0,1795 SYTUACJA OSÓB MŁODYCH NA RYNKU PRACY GOSPODARKA 0,6766 EDUKACJA 0,3097 RODZINA I WARUNKI ŻYCIA AKTYWNOŚĆ SPOŁECZNA -0,0930 0,3029 ZIB _ C 0,1795DEM _ C 0,3097EDU _ Y 0,3029RODZ _ C 0,0930AKT _ C 0,6766GOSP _ Y 3,2836 (0,2181) (0,1534) (0,0724) (0,1318) (0,2177) (1,0391) R 0,

44 Sytuacja osób młodych na rynku pracy Podział województw na klasy zachodniopomorskie 13 pomorskie 3 kujawskopomorskie 14 warmińskomazurskie 12 podlaskie 11 lubuskie wielkopolskie mazowieckie łódzkie Klasy: dolnośląskie 5 I 1,0328 i więcej W R II <0,0000; 1,0328) ( t III <-1,0328; 0,0000) - 1 ) IV poniżej -1,0328 opolskie 9 śląskie 2 6 świętokrzyskie małopolskie 7 15 lubelskie 8 podkarpackie 16 Źródło: Opracowanie własne na podstawie wyników modelu miękkiego sytuacji osób młodych na rynku pracy 15

45 Sytuacja osób młodych na rynku pracy Podział województw na klasy zachodniopomorskie 14 pomorskie 5 kujawskopomorskie 12 warmińskomazurskie 13 podlaskie 10 zachodniopomorskie 13 pomorskie 3 kujawskopomorskie 14 warmińskomazurskie 12 podlaskie 11 lubuskie 11 wielkopolskie 4 mazowieckie 1 lubuskie 9 wielkopolskie 4 mazowieckie 1 Klasy: dolnośląskie 6 I 1,0328 i więcej W R II <0,0000; 1,0328) ( t III <-1,0328; 0,0000) - 1 ) IV poniżej -1,0328 opolskie 3 łódzkie śląskie 2 9 świętokrzyskie małopolskie 7 15 lubelskie 8 podkarpackie 16 Klasy: dolnośląskie 5 I 1,0328 i więcej W R II <0,0000; 1,0328) ( t III <-1,0328; 0,0000) - 1 ) IV poniżej -1,0328 opolskie 10 łódzkie śląskie 2 7 świętokrzyskie małopolskie 6 15 lubelskie 8 podkarpackie 16 Źródło: Opracowanie własne na podstawie wyników modelu miękkiego sytuacji osób młodych na rynku pracy 16

46 Sytuacja osób młodych na rynku pracy Wpływ demografii 1. Przyrost naturalny liczony jako iloraz liczby urodzeń żywych do zgonów ogółem 2. Liczba urodzeń żywych według wieku matki na tysiąc mieszkańców 3. Saldo migracji wyznaczone jako liczba zameldowań w stosunku do liczby wymeldowań 4. Wskaźnik obciążenia demograficznego liczony jako liczba osób młodych na 100 osób w wieku poprodukcyjnym 17

47 Sytuacja osób młodych na rynku pracy Przyrost naturalny a ZIB_A Wpływ demografii Liczba urodzeń żywych a ZIB_A 1,40 12,0 PM 1,20 MP WP PK KP WM 10,0 WP PM MZ ZP LU MZ PK KP WM MP LU 1,00 PDLB SW LBLD SL DL ZP SL DL PD 8,0 SW OP OP 0,80 LD 6,0 0,60 4,0 0,40 r = 0,09 0,20 0,00-2,00-1,50-1,00-0,50 0,00 0,50 1,00 1,50 2,00 r = 0,67 PK SW KP Saldo migracji a ZIB_A 3,5 3,0 2,5 2,0 1,5 ZP 1,0 LU OP WM 0,5 PD LB MP DL WP 0,0-2,00-1,50-1,00-0,50 0,00 0,50 1,00 1,50 2,00 LD PM SL MZ r = 0,38 2,0 0,0-2,00-1,50-1,00-0,50 0,00 0,50 1,00 1,50 2,00 Wskaźnik obciążenia demograficznego a ZIB_A 250 PK SW r =-0,29 WM WP PM KP ZP 200 LU MP PD OP LB DL SL MZ 150 LD ,00-1,50-1,00-0,50 0,00 0,50 1,00 1,50 2,00 Źródło: Bank Danych Lokalnych, 18 grudnia 2013 r. 18

48 Sytuacja osób młodych na rynku pracy Wpływ edukacji 1. Przedwczesne wypadanie z systemu kształcenia (w %) 2. Zdawalność egzaminu zawodowego (w %) 3. Zdawalność egzaminu maturalnego (w %) 4. Absolwenci szkół wyższych studiów stacjonarnych na mieszkańców 19

49 Sytuacja osób młodych na rynku pracy Wpływ edukacji r = 0,22 Edukacja a ZIB_A 2,0 1,5 1,0 KP LB DL WP PK 0,5 PD PM SL MZ 0,0-2,0-1,5-1,0-0,5 0,0 0,5 1,0 1,5 2,0 LD -0,5LU SW WM OP ZP -1,0-1,5 MP Klasy: zachodniopomorskie 16 lubuskie 12 pomorskie wielkopolskie dolnośląskie 4 I 1,0328 i więcej W R II <0,0000; 1,0328) ( t III <-1,0328; 0,0000) - 1 ) IV poniżej -1, kujawskopomorskie 3 opolskie 13 łódzkie śląskie warmińskomazurskie 14 mazowieckie świętokrzyskie małopolskie podlaskie 9 lubelskie 2 podkarpackie 6 Źródło: Bank Danych Lokalnych, 18 grudnia 2013 r. 20

50 Sytuacja osób młodych na rynku pracy Wpływ rodziny i warunków życia 1. Przeciętny miesięczny dochód rozporządzalny na gospodarstwo domowe (w zł) 2. Wskaźnik zagrożenia ubóstwem relatywnym po uwzględnieniu w dochodach transferów społecznych (w %) 3. Udział osób w gospodarstwach domowych korzystających ze środowiskowej pomocy społecznej w ludności ogółem (w %) 21

51 Sytuacja osób młodych na rynku pracy Wpływ rodziny i warunków życia DL 1,0 OP SL PD WP 0,5 MP ZP LD PM 0,0-2,0-1,5-1,0-0,5 0,0 0,5 1,0 1,5 2,0 KP -0,5 PK WM LU SW -1,0 r = 0,69 Rodzina i warunki życia a ZIB_A 2,0 1,5-1,5-2,0 LB MZ Klasy: zachodniopomorskie 10 lubuskie 12 pomorskie wielkopolskie dolnośląskie 2 I 1,0328 i więcej W R II <0,0000; 1,0328) ( t III <-1,0328; 0,0000) - 1 ) IV poniżej -1, kujawskopomorskie opolskie 4 11 łódzkie śląskie 3 9 warmińskomazurskie 15 mazowieckie świętokrzyskie małopolskie podlaskie 6 lubelskie 16 podkarpackie 13 Źródło: Dane GUS, Bank Danych Lokalnych, 18 grudnia 2013 r. 22

52 Sytuacja osób młodych na rynku pracy Wpływ aktywności społecznej 1. Udział w wolontariacie osób młodych w ogóle respondentów w tej grupie wieku (w %) 2. Członkostwo w organizacjach pozarządowych osób młodych w ogóle respondentów w tej grupie wieku (w %) 3. Udział w nabożeństwach i spotkaniach religijnych osób młodych w ogóle respondentów w tej grupie wieku (w %) 4. Udział w działaniach skierowanych na rzecz społeczności lokalnej osób w wieku lata w ogóle respondentów w tej grupie wieku (w %) 5. Udział w ostatnich wyborach osób w wieku lata w ogóle respondentów w tej grupie wieku (w %) 23

53 Sytuacja osób młodych na rynku pracy Wpływ aktywności społecznej PK SW 1,5 MP 1,0 0,5 OP WP DL PD 0,0 KP SL MZ -2,0-1,5-1,0-0,5 LU 0,0 0,5 1,0 1,5 2,0 ZP -0,5 LD r =-0,14 Aktywność społeczna a ZIB_A WM -1,0-1,5-2,0-2,5 LB PM Klasy: zachodniopomorskie 14 lubuskie 13 pomorskie wielkopolskie dolnośląskie 8 I 1,0328 i więcej W R II <0,0000; 1,0328) ( t III <-1,0328; 0,0000) - 1 ) IV poniżej -1, kujawskopomorskie opolskie 6 12 łódzkie śląskie 9 15 warmińskomazurskie 16 mazowieckie świętokrzyskie małopolskie podlaskie 11 lubelskie 3 podkarpackie 1 Źródło: Diagnoza społeczna - warunki i jakość życia Polaków, grudnia 2013 r. 24

54 Sytuacja osób młodych na rynku pracy Wpływ gospodarki 1. Produkt krajowy brutto w zł na mieszkańca 2. Wskaźnik przedsiębiorczości liczba podmiotów gospodarczych na 10 tysięcy mieszkańców 3. Nakłady inwestycyjne w zł na mieszkańca 4. Struktura produkcji (udział grupy sekcji K, L w WDB, w %) 25

55 Sytuacja osób młodych na rynku pracy Wpływ gospodarki r = 0,73 Gospodarka a ZIB_A 2,5 2,0 1,5 1,0 DL SL PM ZP 0,5 LU LD MP WP 0,0-2,0-1,5-1,0 KP -0,5 0,0 0,5 1,0 1,5 2,0 PK SW WM -0,5 OP PD -1,0 LB -1,5 MZ Klasy: zachodniopomorskie lubuskie 6 5 pomorskie wielkopolskie dolnośląskie 2 I 1,0328 i więcej W R II <0,0000; 1,0328) ( t III poniżej 0, ) 8 4 kujawskopomorskie opolskie łódzkie śląskie 3 7 warmińskomazurskie mazowieckie świętokrzyskie małopolskie podlaskie 12 lubelskie 14 podkarpackie 15 Źródło: Bank Danych Lokalnych, 18 grudnia 2013 r. 26

56 Kluczowe wnioski Liczba osób bezrobotnych w wieku lata stanowi połowę ogółu bezrobotnych, co świadczy o randze tego problemu i konieczności jego monitorowania. Model monitorowania sytuacji osób młodych na rynku pracy wskazał obszar kluczowy i pięć obszarów kontekstowych. Modele miękkie zweryfikowały wpływ wybranych obszarów kontekstowych na sytuację osób młodych na rynku pracy, a także pozwoliły ocenić zróżnicowanie sytuacji osób młodych na regionalnych rynkach pracy. 27

57 Kluczowe wnioski Zbudowane modele miękkie bazują na danych dotyczących osób młodych w trzech grupach wiekowych: lata, lata i lata. Wnioski uzyskane na podstawie modeli w tych grupach wiekowych wskazują na konieczność kontynuowania takich badań. Dane statystyczne dotyczące wskaźników szczegółowych wykorzystanych w modelach powinny być gromadzone w kolejnych latach. Umożliwi to analizę porównawczą sytuacji osób młodych w ujęciu dynamicznym i przyczyni się do zweryfikowania poprawności zastosowanych instrumentów. 28

58 Kluczowe wnioski Największy wpływ na sytuację na rynku pracy osób młodych w wieku lata ma rozwój gospodarczy. Im wyższy poziom rozwoju gospodarczego, tym korzystniejsza sytuacja młodzieży na regionalnym rynku pracy. Oznacza to, że nie jest możliwa poprawa sytuacji osób młodych na rynku pracy bez podniesienia poziomu rozwoju gospodarczego województw. Drugim obszarem kontekstowym wpływającym w znacznym stopniu na sytuację młodzieży na rynku pracy jest edukacja, a trzecim rodzina i warunki życia. 29

59 Kluczowe wnioski Największy wpływ na sytuację na rynku pracy osób najmłodszych w wieku lata ma rodzina i warunki życia. Im lepsze warunki życia, tym korzystniejsza sytuacja młodzieży na regionalnym rynku pracy. Oznacza to, że w celu poprawy sytuacji osób młodych na rynku pracy należy wspierać instrumenty wpływające na poziom życia osób młodych i sytuację ekonomiczną rodziny. Drugim obszarem kontekstowym wpływającym w znacznym stopniu na sytuację młodzieży na rynku pracy jest gospodarka, a trzecim edukacja. 30

60 Kluczowe wnioski Najkorzystniejsza sytuacja na rynku pracy osób młodych w wieku lata występuje w województwach: mazowieckim i śląskim. Są to jednocześnie regiony zajmujące czołowe pozycje w kraju pod względem poziomu rozwoju gospodarczego (mazowieckie 1. miejsce, śląskie 3.) i warunków życia (mazowieckie 1. miejsce, śląskie 3.) 31

61 Kluczowe wnioski Najtrudniejsza sytuacja na rynku pracy osób młodych w wieku lata ma miejsce w województwach: kujawsko-pomorskim, świętokrzyskim i podkarpackim. Regiony te wymagają szczególnego wsparcia w zakresie zdynamizowania wzrostu gospodarczego, systematycznego monitorowania sytuacji osób młodych na rynku pracy, a także badania szczegółowych wskaźników w ujęciu dynamicznym. 32

62 65 PANEL DYSKUSYJNY: Realia rynku pracy, a możliwości aktywizacji zawodowej młodych bezrobotnych

63 Płace oczekiwane przez absolwentów kierunków mechanicznych w 2013r. (źródło: PORPiPG) 66

64 Podlaski Absolwent Absolwenci wielu kierunków rzadko samodzielnie podejmują inicjatywy zmierzające do podniesienia swoich kwalifikacji, w szczególności w miękkich obszarach kompetencji (np. umiejętności interpersonalnych czy językowych). 67

65 Podlaski Absolwent Wyniki badań ilościowych wskazują na relatywnie niski poziom wynagrodzeń, na który mogą liczyć absolwenci w branży (niezależnie od poziomu wykształcenia). Co więcej, oferowana forma zatrudnienia (w większości na czas określony) nie sprzyja stabilizacji ekonomicznej pracowników. 68

66 Podlaski Absolwent Występują rozbieżności pomiędzy oczekiwaniami rynku pracy a wiedzą i umiejętnościami uzyskiwanymi w szkołach, zarówno na poziomie szkolnictwa ponadgimnazjalnego jak i wyższego. 69

67 Płace oczekiwane przez absolwentów szkół wyższych wybranych kierunków w 2013r. (źródło: PORPiPG) 70

68 Płace oferowane absolwentom szkół wyższych wybranych kierunków w 2013r. (źródło: PORPiPG) 72

69 Podlaski Absolwent Warte podkreślenia są (wciąż jeszcze nieliczne) inicjatywy największych przedsiębiorstw w regionie zmierzające do upraktycznienia kształcenia (zarówno na poziomie średnim, jak i wyższym), przejawiające się w podejmowaniu współpracy ze szkołami i uczelniami. Obserwuje się także tendencję do bezpośredniego inwestowania w przyszłą kadrę produkcyjną (np. poprzez współprowadzenie szkół zawodowych) przez wiodące podmioty w branży masynowej. 74

70 Podlaski Absolwent Pracodawcy cenią sobie szkoły, które świadomie kształcą absolwentów uwzględniając jednocześnie zmiany w otoczeniu. Szczególnie wysoko oceniane są placówki, które dbają o doskonalenie kompetencji nauczycieli i wykładowców. Chodzi o to, aby przekazywać wiedzę użyteczną w praktyce. Jako wiodące marki wymieniane są Politechnika Białostocka oraz Technikum Mechaniczne w Białymstoku. 75

71 Płace oferowane absolwentom zawodów mechanicznych w 2013r. (źródło: PORPiPG) 76

72 Podlaski Absolwent Analiza dynamiki wskazuje na spadek liczby uczniów kształcących się w większości badanych zawodów. Znaczący wzrost liczby uczniów dostrzeżono na następujących kierunkach kształcenia: technik pojazdów samochodowych, technik mechanizacji rolnictwa, elektromechanik pojazdów samochodowych. 77

73 Podlaski Absolwent W województwie podlaskim zaobserwować można znaczne niedopasowanie oferty instytucji edukacyjnych do zapotrzebowania rynku (przedsiębiorstw). W szczególności spowodowane jest to niemal całkowitym zaniechaniem kształcenia na poziomie zawodowym w tym również w zawodach, w których notowane jest znaczne zapotrzebowanie na pracowników bezpośrednio produkcyjnych (wykwalifikowani ślusarze, spawacze, specjaliści w zakresie obróbki skrawaniem, operatorzy maszyn sterowanych numerycznie). 78

74 Podlaski Absolwent Absolwenci studiów inżynierskich i magisterskich w opinii potencjalnych pracodawców kształceni są w sposób nieprzystający do obecnych wymogów rynkowych. Pracodawcy oprócz braku doświadczenia praktycznego absolwentów często wskazują również na znaczące niedostosowanie programów studiów i zakresu kształcenia do obecnego poziomu rozwoju przedsiębiorstw. 79

75 DZIĘKUJEMY ZA UDZIAŁ W PANELU 80

Wyniki analizy statystycznej opartej na metodzie modelowania miękkiego

Wyniki analizy statystycznej opartej na metodzie modelowania miękkiego Wyniki analizy statystycznej opartej na metodzie modelowania miękkiego Dorota Perło Uniwersytet w Białymstoku Wydział Ekonomii i Zarządzania Plan prezentacji. Założenia metodologiczne 2. Specyfikacja modelu

Bardziej szczegółowo

Sytuacja młodych na rynku pracy

Sytuacja młodych na rynku pracy Sytuacja młodych na rynku pracy Plan prezentacji Zamiany w modelu: w obrębie każdego z obszarów oraz zastosowanych wskaźników cząstkowych w metodologii obliczeń wskaźników syntetycznych w obrębie syntetycznego

Bardziej szczegółowo

Średnia wielkość powierzchni gruntów rolnych w gospodarstwie za rok 2006 (w hektarach) Jednostka podziału administracyjnego kraju

Średnia wielkość powierzchni gruntów rolnych w gospodarstwie za rok 2006 (w hektarach) Jednostka podziału administracyjnego kraju ROLNYCH W GOSPODARSTWIE W KRAJU ZA 2006 ROK w gospodarstwie za rok 2006 (w hektarach) Województwo dolnośląskie 14,63 Województwo kujawsko-pomorskie 14,47 Województwo lubelskie 7,15 Województwo lubuskie

Bardziej szczegółowo

Czy rynek pracy potrzebuje absolwentów szkół wyższych? Analiza porównawcza pomiędzy regionami.

Czy rynek pracy potrzebuje absolwentów szkół wyższych? Analiza porównawcza pomiędzy regionami. OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA BIUR KARIER 13-14 września 2012r. Innowacyjna działalność Akademickich Biur Karier w dobie globalizacji oraz permanentnego kryzysu gospodarczego Czy rynek pracy potrzebuje absolwentów

Bardziej szczegółowo

Platforma C. Czynniki demograficzne

Platforma C. Czynniki demograficzne Platforma C. Czynniki demograficzne W tabeli 1 (33). odpowiedz na pytania dotyczące zjawisk charakteryzujących twoje otoczenie dalsze. Pytania obejmują czynniki demograficzne. Odpowiedzi wymagają od ciebie

Bardziej szczegółowo

1. Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 w województwie kujawsko-pomorskim.

1. Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 w województwie kujawsko-pomorskim. Program spotkania : 1. Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 w województwie kujawsko-pomorskim. 2. Sytuacja osób młodych na rynku pracy w kontekście grupy docelowej konkursu. 3. Główne założenia

Bardziej szczegółowo

GENEZA PRAC NAD STWORZENIEM MODELU MONITOROWANIA SYTUACJI OSÓB MŁODYCH NA RYNKU PRACY

GENEZA PRAC NAD STWORZENIEM MODELU MONITOROWANIA SYTUACJI OSÓB MŁODYCH NA RYNKU PRACY GENEZA PRAC NAD STWORZENIEM MODELU MONITOROWANIA SYTUACJI OSÓB MŁODYCH NA RYNKU PRACY Białystok 2013 r. IDEA REGIONALNEGO MODELU MONITOROWANIA SYTUACJI OSÓB MŁODYCH NA RYNKU PRACY Komisja Europejska i

Bardziej szczegółowo

KSZTAŁCENIE USTAWICZNE W WOJEWÓDZTWIE POMORSKIM - ZAPOTRZEBOWANIA NA KWALIFIKACJE I UMIEJĘTNOŚCI NA REGIONALNYM RYNKU PRACY. Gdańsk 4 lipca 2014r.

KSZTAŁCENIE USTAWICZNE W WOJEWÓDZTWIE POMORSKIM - ZAPOTRZEBOWANIA NA KWALIFIKACJE I UMIEJĘTNOŚCI NA REGIONALNYM RYNKU PRACY. Gdańsk 4 lipca 2014r. KSZTAŁCENIE USTAWICZNE W WOJEWÓDZTWIE POMORSKIM - ZAPOTRZEBOWANIA NA KWALIFIKACJE I UMIEJĘTNOŚCI NA REGIONALNYM RYNKU PRACY Gdańsk 4 lipca 2014r. WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W GDAŃSKU 2013 r. 3,2% zachodniopomorskie

Bardziej szczegółowo

ROZWÓJ PORADNICTWA ZAWODOWEGO W REGIONIE

ROZWÓJ PORADNICTWA ZAWODOWEGO W REGIONIE ROZWÓJ PORADNICTWA ZAWODOWEGO W REGIONIE Katarzyna Żmudzińska Wicedyrektor ds. rynku pracy Gdańsk, dnia 7 czerwca 2016 r. Rozwój poradnictwa zawodowego w regionie KONTEKST STRATEGICZNY 2 Strategia Rozwoju

Bardziej szczegółowo

DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA PRZEDSIĘBIORSTW O LICZBIE PRACUJĄCYCH DO 9 OSÓB W 2008 R.

DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA PRZEDSIĘBIORSTW O LICZBIE PRACUJĄCYCH DO 9 OSÓB W 2008 R. Warszawa, 2009.10.16 DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA PRZEDSIĘBIORSTW O LICZBIE PRACUJĄCYCH DO 9 OSÓB W 2008 R. W Polsce w 2008 r. prowadziło działalność 1780 tys. przedsiębiorstw o liczbie pracujących do 9 osób

Bardziej szczegółowo

Przekazujemy Państwu efekt pierwszego etapu prac nad Programem Rozwoju Miasta Łomża dotyczącego gospodarki.

Przekazujemy Państwu efekt pierwszego etapu prac nad Programem Rozwoju Miasta Łomża dotyczącego gospodarki. Przekazujemy Państwu efekt pierwszego etapu prac nad Programem Rozwoju Miasta Łomża dotyczącego gospodarki. Efektem pierwszego etapu prac na Programem Rozwoju Miasta Łomża było powstanie analizy SWOT i

Bardziej szczegółowo

Zawody deficytowe i nadwyżkowe

Zawody deficytowe i nadwyżkowe MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ Departament Rynku Pracy Zawody deficytowe i nadwyżkowe Informacja sygnalna Za I PÓŁROCZE 2015 ROKU Warszawa, sierpień 2015 r. Zgodnie z zapisami Ustawy z dnia 20

Bardziej szczegółowo

Działalność gospodarcza przedsiębiorstw o liczbie pracujących do 9 osób w 2015 r.

Działalność gospodarcza przedsiębiorstw o liczbie pracujących do 9 osób w 2015 r. GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Warszawa, 03.10.2016 r. Opracowanie sygnalne Działalność gospodarcza przedsiębiorstw o liczbie pracujących do 9 osób w 2015 r. W 2015 r. działalność gospodarczą w Polsce prowadziło

Bardziej szczegółowo

Dolnośląski O/W Kujawsko-Pomorski O/W Lubelski O/W. plan IV- XII 2003 r. Wykonanie

Dolnośląski O/W Kujawsko-Pomorski O/W Lubelski O/W. plan IV- XII 2003 r. Wykonanie Dolnośląski O/W Kujawsko-Pomorski O/W Lubelski O/W 14 371 13 455,56-915,44 93,63% 11 033 10 496,64-536,36 95,14% 10 905 10 760,90-144,10 98,68% 697 576,69-120,31 82,74% 441 415,97-25,03 94,32% 622 510,30-111,70

Bardziej szczegółowo

Sytuacja zawodowa osób z wyższym wykształceniem w Polsce i w krajach Unii Europejskiej w 2012 r.

Sytuacja zawodowa osób z wyższym wykształceniem w Polsce i w krajach Unii Europejskiej w 2012 r. 1 Urz d Statystyczny w Gda sku W Polsce w 2012 r. udział osób w wieku 30-34 lata posiadających wykształcenie wyższe w ogólnej liczbie ludności w tym wieku (aktywni zawodowo + bierni zawodowo) wyniósł 39,1%

Bardziej szczegółowo

Departament Koordynacji Polityki Strukturalnej. Fundusze unijne. a zróżnicowanie regionalne kraju. Warszawa, 27 marca 2008 r. 1

Departament Koordynacji Polityki Strukturalnej. Fundusze unijne. a zróżnicowanie regionalne kraju. Warszawa, 27 marca 2008 r. 1 Departament Koordynacji Polityki Strukturalnej Fundusze unijne a zróżnicowanie regionalne kraju Warszawa, 27 marca 2008 r. 1 Proces konwergencji w wybranych krajach UE (zmiany w stosunku do średniego PKB

Bardziej szczegółowo

Pełen zestaw raportów będzie wkrótce dostępny na naszej

Pełen zestaw raportów będzie wkrótce dostępny na naszej Rynek ziemi rolnej w Polsce w latach 24 28 Przedstawiamy Państwu raport dotyczący rynku ziemi rolniczej w Polsce w latach 24 28. Raport podsumowuje serię 16 analiz realizowanych przez nas od końca 27 roku

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY FUNDUSZ SZKOLENIOWY. nowy instrument wsparcia kształcenia ustawicznego pracodawców i pracowników

KRAJOWY FUNDUSZ SZKOLENIOWY. nowy instrument wsparcia kształcenia ustawicznego pracodawców i pracowników KRAJOWY FUNDUSZ SZKOLENIOWY nowy instrument wsparcia kształcenia ustawicznego pracodawców i pracowników PRZEPISY REGULUJĄCE TWORZENIE KFS I ZARZĄDZANIE ŚRODKAMI Ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach

Bardziej szczegółowo

Nasz region we współczesnym świecie

Nasz region we współczesnym świecie Nasz region we współczesnym świecie Anna Czarlińska-Wężyk 14.04.2013 http://pl.wikipedia.org/wiki/wojew%c3%b3dztwo_%c5%9bl%c4%85skie Województwo powstało dnia 1.01.1999 z województw: katowickiego i częstochowskiego

Bardziej szczegółowo

Zmiany bezrobocia w województwie zachodniopomorskim w 2015 roku

Zmiany bezrobocia w województwie zachodniopomorskim w 2015 roku WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W SZCZECINIE Wydział Badań i Analiz Zmiany bezrobocia w województwie zachodniopomorskim w 2015 roku Szczecin 2016 Według danych Eurostat zharmonizowana stopa bezrobocia 1 dla Polski

Bardziej szczegółowo

Wyzwania i kierunki rozwoju województwa podlaskiego w okresie 2014 2020. Białystok, 7 grudnia 2012 r.

Wyzwania i kierunki rozwoju województwa podlaskiego w okresie 2014 2020. Białystok, 7 grudnia 2012 r. Wyzwania i kierunki rozwoju województwa podlaskiego w okresie 2014 2020 Białystok, 7 grudnia 2012 r. PKB na mieszkańca (średnio 2006-2008) PKB na mieszkańca* *indeks EU27 = 100

Bardziej szczegółowo

Łódzki rynek pracy na tle dużych miast w Polsce. Eugeniusz Kwiatkowski Uniwersytet Łódzki

Łódzki rynek pracy na tle dużych miast w Polsce. Eugeniusz Kwiatkowski Uniwersytet Łódzki Łódzki rynek pracy na tle dużych miast w Polsce Eugeniusz Kwiatkowski Uniwersytet Łódzki 1 Cele: uchwycenie tendencji zmian na rynku pracy w Łodzi na tle innych dużych miast w Polsce 2 Struktura: 1. Wstęp

Bardziej szczegółowo

w województwie śląskim wybrane aspekty

w województwie śląskim wybrane aspekty URZĄD STATYSTYCZNY W KATOWICACH Aurelia Hetmańska Sytuacja ludzi młodych Sytuacja ludzi młodych w województwie śląskim wybrane aspekty Katowice, listopad 2013 r. Województwo śląskie w skali kraju koncentruje:

Bardziej szczegółowo

Grażyna Morys-Gieorgica Departament Rynku Pracy. III Kongres Akademickich Biur Karier, Warszawa, 3 grudnia 2014r

Grażyna Morys-Gieorgica Departament Rynku Pracy. III Kongres Akademickich Biur Karier, Warszawa, 3 grudnia 2014r Współpraca Centrów Informacji i Planowania Kariery Zawodowej z Akademickimi Biurami Karier w zakresie opracowywania, aktualizowania i upowszechniania informacji zawodowej Grażyna Morys-Gieorgica Departament

Bardziej szczegółowo

MAZOWIECKI RYNEK PRACY IV KWARTAŁ 2015 IV KWARTAŁ 2015 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE

MAZOWIECKI RYNEK PRACY IV KWARTAŁ 2015 IV KWARTAŁ 2015 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE MAZOWIECKI RYNEK PRACY IV KWARTAŁ 2015 IV KWARTAŁ 2015 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE Na Mazowszu nie pracowało 41,9% ludności w wieku 15 lat i więcej, co oznacza poprawę sytuacji w ujęciu rocznym o 0,5 p. proc.

Bardziej szczegółowo

Zmiany bezrobocia w województwie zachodniopomorskim w I półroczu 2014 roku Porównanie grudnia 2013 i czerwca 2014 roku

Zmiany bezrobocia w województwie zachodniopomorskim w I półroczu 2014 roku Porównanie grudnia 2013 i czerwca 2014 roku WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W SZCZECINIE Wydział Badań i Analiz Zmiany bezrobocia w województwie zachodniopomorskim w I półroczu 2014 roku Porównanie grudnia 2013 i czerwca 2014 roku Szczecin 2014 Według danych

Bardziej szczegółowo

Strategia rozwoju edukacji i rynku pracy na obszarze funkcjonalnym Blisko Krakowa. - analiza statystyczna

Strategia rozwoju edukacji i rynku pracy na obszarze funkcjonalnym Blisko Krakowa. - analiza statystyczna Strategia rozwoju edukacji i rynku pracy na obszarze funkcjonalnym Blisko Krakowa - analiza statystyczna 2014 Prognoza ludności OF Blisko Krakowa do roku 2030 w podziale na funkcjonalne grupy wieku 15072;

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Urząd Statystyczny w Katowicach

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Urząd Statystyczny w Katowicach GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Urząd Statystyczny w Katowicach Notatka informacyjna PRODUKT KRAJOWY BRUTTO RACHUNKI REGIONALNE W 2008 R. 1 PRODUKT KRAJOWY BRUTTO W 2008 roku wartość wytworzonego produktu krajowego

Bardziej szczegółowo

ANALIZA PŁAC SPECJALISTÓW

ANALIZA PŁAC SPECJALISTÓW ANALIZA PŁAC SPECJALISTÓW Przygotowana dla Polskiej Agencji Informacji i Inwestycji Zagranicznych Kontakt: Dział Analiz i Raportów Płacowych info@raportplacowy.pl www.raportplacowy.pl +48 12 350 56 00

Bardziej szczegółowo

Skala depopulacji polskich miast i zmiany struktury demograficznej - wnioski ze spisu ludności i prognozy demograficznej do 2035 roku

Skala depopulacji polskich miast i zmiany struktury demograficznej - wnioski ze spisu ludności i prognozy demograficznej do 2035 roku Skala depopulacji polskich miast i zmiany struktury demograficznej - wnioski ze spisu ludności i prognozy demograficznej do 2035 roku Konferencja Zarządzanie rozwojem miast o zmniejszającej się liczbie

Bardziej szczegółowo

MAZOWIECKI RYNEK PRACY II KWARTAŁ 2016 II KWARTAŁ 2016 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE

MAZOWIECKI RYNEK PRACY II KWARTAŁ 2016 II KWARTAŁ 2016 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE MAZOWIECKI RYNEK PRACY II KWARTAŁ 2016 II KWARTAŁ 2016 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE Na Mazowszu nie pracowało 43,4% ludności w wieku 15 lat i więcej. W województwie mazowieckim populacja pracujących wyniosła

Bardziej szczegółowo

KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2014/2015

KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2014/2015 KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2014/2015 1 Rozpoczęcie zajęć dydaktycznowychowawczych 1 września 2014 r. 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu 2 Zimowa przerwa świąteczna 22-31 grudnia

Bardziej szczegółowo

Sytuacja na rynku pracy i jej wpływ na strukturę kształcenia w województwie opolskim

Sytuacja na rynku pracy i jej wpływ na strukturę kształcenia w województwie opolskim Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego Sytuacja na rynku pracy i jej wpływ na strukturę kształcenia w województwie opolskim Opole, 23 listopad 2007 r. Departament Edukacji i Rynku Pracy 1 Cechy gospodarki

Bardziej szczegółowo

ZASOBY I POTENCJAŁ SPOŁECZNY W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO - POMORSKIM

ZASOBY I POTENCJAŁ SPOŁECZNY W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO - POMORSKIM ZASOBY I POTENCJAŁ SPOŁECZNY W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO - POMORSKIM 19 czerwca 2017 r. AGENDA ZASOBY I POTENCJAŁY DEMOGRAFIA DZIECI I MŁODZIEŻ OSOBY BEZROBOTNE I OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNE OSOBY STARSZE WNIOSKI

Bardziej szczegółowo

Źródło danych statystycznych i definicji. Uwagi ogólne

Źródło danych statystycznych i definicji. Uwagi ogólne Dział 1 DEMOGRAFIA - 13 - Źródło danych statystycznych i definicji 1. Tablice wynikowe opracowane w latach 1999 2011 przez Główny Urząd Statystyczny w Warszawie udostępnił Urząd Statystyczny w Bydgoszczy.

Bardziej szczegółowo

Porównanie do maja 2010 roku

Porównanie do maja 2010 roku maj Podstawowe informacje kwiecień 2011 maj 2011 liczba zmiana % / pkt proc. Bezrobotni zarejestrowani (stan w końcu miesiąca) Stopa bezrobocia (stan w końcu miesiąca) Wolne miejsca pracy i miejsca aktywizacji

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Urząd Statystyczny w Katowicach

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Urząd Statystyczny w Katowicach Materiał na konferencję prasową w dniu 30 listopada 2012 r. GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Urząd Statystyczny w Katowicach Notatka informacyjna PRODUKT KRAJOWY BRUTTO RACHUNKI REGIONALNE W 2010 R. 1 PRODUKT

Bardziej szczegółowo

AUDIT DORADZTWO PERSONALNE Sp. z o.o.

AUDIT DORADZTWO PERSONALNE Sp. z o.o. Właściwy człowiek na właściwym miejscu AUDIT DORADZTWO PERSONALNE Sp. z o.o. www.audit.com.pl AUDIT Doradztwo Personalne Sp. z o.o., NIP 599-307-25-84, KRS 0000318623 ul. Wełniany Rynek 3, 66-400 Gorzów

Bardziej szczegółowo

MAZOWIECKI RYNEK PRACY I KWARTAŁ 2016 I KWARTAŁ 2016 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE

MAZOWIECKI RYNEK PRACY I KWARTAŁ 2016 I KWARTAŁ 2016 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE MAZOWIECKI RYNEK PRACY I KWARTAŁ 2016 I KWARTAŁ 2016 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE Na Mazowszu nie pracowało 44,3% ludności w wieku 15 lat i więcej, co oznacza pogorszenie sytuacji w ujęciu rocznym o 1,1 p.

Bardziej szczegółowo

Prognoza zapotrzebowania na kadry z wyższym wykształceniem

Prognoza zapotrzebowania na kadry z wyższym wykształceniem Prognoza zapotrzebowania na kadry z wyższym wykształceniem w województwie kujawskopomorskim do roku 2020 Seminarium podsumowujące projekt Rynek Pracy pod Lupą Toruń, 17 grudnia 2013 Informacja o badaniu

Bardziej szczegółowo

Raport o sytuacji finansowej przedsiębiorstw w województwie mazowieckim w 2015 r.

Raport o sytuacji finansowej przedsiębiorstw w województwie mazowieckim w 2015 r. Raport o sytuacji finansowej przedsiębiorstw w województwie mazowieckim w 2015 r. Opracowanie: Zespół Mazowieckiego Obserwatorium Rynku Pracy Najważniejsze obserwacje W 2015 r.: Przychody z całokształtu

Bardziej szczegółowo

KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2011/2012

KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2011/2012 KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2011/2012 1 Rozpoczęcie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych 1 września 2011 r. 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej 2 Zimowa przerwa świąteczna 23 31 grudnia

Bardziej szczegółowo

MAZOWIECKI RYNEK PRACY LUTY 2014 R.

MAZOWIECKI RYNEK PRACY LUTY 2014 R. MAZOWIECKI RYNEK PRACY LUTY 2014 R. Na koniec lutego 2014 r. stopa bezrobocia na Mazowszu pozostała na poziomie sprzed miesiąca (11,4%). Jak wynika z informacji publikowanych przez GUS, przeciętne zatrudnienie

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2011 ROKU

CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2011 ROKU CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2011 ROKU I. SYTUACJA WŚRÓD PRACUJĄCYCH W SEKTORZE PRZEDSIĘBIORSTW W ŁODZI, NA KONIEC GRUDNIA 2011 ROKU. Liczba ogółem pracujących w sektorze przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

1. Analiza wskaźnikowa... 3 1.1. Wskaźniki szczegółowe... 3 1.2. Wskaźniki syntetyczne... 53 1.2.1.

1. Analiza wskaźnikowa... 3 1.1. Wskaźniki szczegółowe... 3 1.2. Wskaźniki syntetyczne... 53 1.2.1. Spis treści 1. Analiza wskaźnikowa... 3 1.1. Wskaźniki szczegółowe... 3 1.2. Wskaźniki syntetyczne... 53 1.2.1. Zastosowana metodologia rangowania obiektów wielocechowych... 53 1.2.2. Potencjał innowacyjny

Bardziej szczegółowo

KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2012/2013

KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2012/2013 KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2012/2013 1 Rozpoczęcie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych 3 września 2012 r. 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu 2 Zimowa przerwa świąteczna 23

Bardziej szczegółowo

Zawody deficytowe i nadwyżkowe w świetle zmian na kujawsko-pomorskim rynku pracy w 2013 r.

Zawody deficytowe i nadwyżkowe w świetle zmian na kujawsko-pomorskim rynku pracy w 2013 r. Zawody deficytowe i nadwyżkowe w świetle zmian na kujawsko-pomorskim rynku pracy w 2013 r. Spotkanie robocze z pracownikami PUP odpowiedzialnymi za realizację badania pracodawców w ramach projektu Rynek

Bardziej szczegółowo

WYBRANE ŹRÓDŁA INFORMACJI O RYNKU PRACY PRZYDATNE W PODEJMOWANIU DECYZJI O KIERUNKACH KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO. Lębork 11 października 2013 r.

WYBRANE ŹRÓDŁA INFORMACJI O RYNKU PRACY PRZYDATNE W PODEJMOWANIU DECYZJI O KIERUNKACH KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO. Lębork 11 października 2013 r. WYBRANE ŹRÓDŁA INFORMACJI O RYNKU PRACY PRZYDATNE W PODEJMOWANIU DECYZJI O KIERUNKACH KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Lębork 11 października 2013 r. WYBRANE ŹRÓDŁA INFORMACJI 1. Statystyki powiatowych urzędów pracy

Bardziej szczegółowo

Wybrane problemy rozwoju obszarów wiejskich w Polsce kontekst regionalny

Wybrane problemy rozwoju obszarów wiejskich w Polsce kontekst regionalny INSTYTUT EKONOMIKI ROLNICTWA I GOSPODARKI ŻYWNOŚCIOWEJ-PIB Wybrane problemy rozwoju obszarów wiejskich w Polsce kontekst regionalny Barbara Chmielewska Dochody i wydatki ludności wiejskiej oraz rynek pracy

Bardziej szczegółowo

RYNEK PRACY/ADAPTACYJNOŚĆ ZASOBÓW PRACY W WOJEWÓDZTWIE DOLNOŚLĄSKIM

RYNEK PRACY/ADAPTACYJNOŚĆ ZASOBÓW PRACY W WOJEWÓDZTWIE DOLNOŚLĄSKIM RYNEK PRACY/ADAPTACYJNOŚĆ ZASOBÓW PRACY W WOJEWÓDZTWIE DOLNOŚLĄSKIM Urząd Statystyczny we Wrocławiu 50-950 Wrocław, ul. Oławska 31, tel. 71 371 63 00, fax 71 371 63 60 PLAN PREZENTACJI Wprowadzenie Województwo

Bardziej szczegółowo

Kalendarz roku szkolnego 2014/2015

Kalendarz roku szkolnego 2014/2015 Kalendarz roku szkolnego 2014/2015 Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno-wychowawczych - 1 września 2014 r. (podstawa prawna: 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002

Bardziej szczegółowo

Badania prowadzone przez. Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku

Badania prowadzone przez. Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku Badania prowadzone przez Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku Marzanna Wasilewska Wydział Badań i Analiz Partnerstwo lokalne na rzecz promocji zatrudnienia oraz rozwoju

Bardziej szczegółowo

MEN-KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2014-2015. Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno-wychowawczych - 1 września 2014 r.

MEN-KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2014-2015. Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno-wychowawczych - 1 września 2014 r. MEN-KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2014-2015 Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno-wychowawczych - 1 września 2014 r. (podstawa prawna: 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 Zimowa przerwa

Bardziej szczegółowo

Internet w Polsce fakty i liczby. Violetta Szymanek Departament Społeczeństwa Informacyjnego Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji

Internet w Polsce fakty i liczby. Violetta Szymanek Departament Społeczeństwa Informacyjnego Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji Internet w Polsce fakty i liczby Violetta Szymanek Departament Społeczeństwa Informacyjnego Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji Internet w Polsce INFRASTRUKTURA ZASOBY KORZYSTANIE WPŁYW REZULTATY SZEROKOPASMOWY

Bardziej szczegółowo

PROGNOZA DEMOGRAFICZNA NA LATA DLA WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

PROGNOZA DEMOGRAFICZNA NA LATA DLA WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO PROGNOZA DEMOGRAFICZNA NA LATA 214-25 DLA WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO Niniejsza informacja została opracowana na podstawie prognozy ludności na lata 214 25 dla województw (w podziale na część miejską

Bardziej szczegółowo

Szanse rozwoju gospodarczego Województwa Świętokrzyskiego w perspektywie realizacji RPOWŚ na lata Kielce, kwiecień 2008 r.

Szanse rozwoju gospodarczego Województwa Świętokrzyskiego w perspektywie realizacji RPOWŚ na lata Kielce, kwiecień 2008 r. Szanse rozwoju gospodarczego Województwa Świętokrzyskiego w perspektywie realizacji RPOWŚ na lata 2007-2013 Kielce, kwiecień 2008 r. Problemy ograniczające rozwój Województwa Świętokrzyskiego Problemy

Bardziej szczegółowo

Bilans Kapitału Ludzkiego Oczekiwania, aspiracje i wybory edukacyjne młodych a realia zachodniopomorskiego rynku pracy

Bilans Kapitału Ludzkiego Oczekiwania, aspiracje i wybory edukacyjne młodych a realia zachodniopomorskiego rynku pracy 2014 Bilans Kapitału Ludzkiego Oczekiwania, aspiracje i wybory edukacyjne młodych a realia zachodniopomorskiego rynku pracy Patrycja Antosz Szczecin 10 czerwca 2014r. PRELEGENCI Prelegent: Patrycja Antosz

Bardziej szczegółowo

ZACHODNIOPOMORSKIE NA TLE POLSKIEJ GOSPODARKI

ZACHODNIOPOMORSKIE NA TLE POLSKIEJ GOSPODARKI ZACHODNIOPOMORSKIE EJ GOSPODARKI W prezentacji wykorzystane zostały dane GUS oraz wyniki badania Monitoring kondycji sektora w latach 21-212 przygotowanego przez PKPP Lewiatan w ramach projektu współ finansowanego

Bardziej szczegółowo

Stan wdrażania ania PO KL w województwie sko-mazurskim. Olsztyn, 17 listopada 2010 r.

Stan wdrażania ania PO KL w województwie sko-mazurskim. Olsztyn, 17 listopada 2010 r. Stan wdrażania ania PO KL w województwie warmińsko sko-mazurskim Olsztyn, 17 listopada 2010 r. Postęp p finansowy Postęp p wdrażania ania PO KL wg stanu na 15.11.2010 r. 100 000 250% 90000 80000 70000

Bardziej szczegółowo

ŻĄCA SYTUACJA SPOŁECZNO ECZNO- GOSPODARCZA W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM

ŻĄCA SYTUACJA SPOŁECZNO ECZNO- GOSPODARCZA W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM URZĄD STATYSTYCZNY W BYDGOSZCZY BIEŻĄ ŻĄCA SYTUACJA SPOŁECZNO ECZNO- GOSPODARCZA W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM DEMOGRAFIA W końcu grudnia 2014 r. ludności województwa kujawsko-pomorskiego liczyła 2090,0

Bardziej szczegółowo

Wdrażanie Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych (Youth Employment Initiative - YEI) w perspektywie finansowej 2014-2020

Wdrażanie Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych (Youth Employment Initiative - YEI) w perspektywie finansowej 2014-2020 Wdrażanie Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych (Youth Employment Initiative - YEI) w perspektywie finansowej 2014-2020 Tomasz Szarek Wicedyrektor WUP w Olsztynie ds. Funduszy Europejskich 14.

Bardziej szczegółowo

MAZOWIECKI RYNEK PRACY IV KWARTAŁ 2014 IV KWARTAŁ 2014 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE

MAZOWIECKI RYNEK PRACY IV KWARTAŁ 2014 IV KWARTAŁ 2014 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE MAZOWIECKI RYNEK PRACY IV KWARTAŁ 2014 IV KWARTAŁ 2014 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE Na Mazowszu nie pracowało 42,4% ludności w wieku 15 lat i więcej co oznacza poprawę sytuacji w ujęciu rocznym. W województwie

Bardziej szczegółowo

KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2013/2014

KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2013/2014 KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2013/2014 1 Rozpoczęcie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych 2 września 2013 r. 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu 2 Zimowa przerwa świąteczna 23-31

Bardziej szczegółowo

Budownictwo mieszkaniowe w styczniu 2013 r.

Budownictwo mieszkaniowe w styczniu 2013 r. GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Produkcji Warszawa, 18.2. 213 r. Informacja sygnalna WYNIKI BADAŃ GUS Budownictwo mieszkaniowe w styczniu 213 r. a) Według wstępnych danych, w styczniu br. oddano

Bardziej szczegółowo

województwo pomorskie

województwo pomorskie województwo pomorskie maj 2017 Podstawowe informacje Województwo pomorskie kwiecień 2017 r. maj 2017 r. liczba zmiana % / pkt. proc. Bezrobotni zarejestrowani liczba osób (stan w końcu miesiąca) Stopa

Bardziej szczegółowo

MAZOWIECKI RYNEK PRACY I KWARTAŁ 2015 I KWARTAŁ 2015 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE

MAZOWIECKI RYNEK PRACY I KWARTAŁ 2015 I KWARTAŁ 2015 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE MAZOWIECKI RYNEK PRACY I KWARTAŁ 2015 I KWARTAŁ 2015 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE Na Mazowszu nie pracowało 43,2% ludności w wieku 15 lat i więcej co oznacza poprawę sytuacji w ujęciu rocznym. W województwie

Bardziej szczegółowo

PROGNOZY PRZYGOTOWANE PRZEZ INSTYTUT NAUK SPOŁECZNO-EKONOMICZNYCH

PROGNOZY PRZYGOTOWANE PRZEZ INSTYTUT NAUK SPOŁECZNO-EKONOMICZNYCH PROGNOZY PRZYGOTOWANE PRZEZ INSTYTUT NAUK SPOŁECZNO-EKONOMICZNYCH Lp. TYTUŁ OPRACOWANIA 1. Prognozy dotyczące sytuacji na rynku edukacyjnym i rynku pracy na obszarach wiejskich - województwo dolnośląskie

Bardziej szczegółowo

Zmiany bezrobocia w województwie zachodniopomorskim w I półroczu 2015 roku

Zmiany bezrobocia w województwie zachodniopomorskim w I półroczu 2015 roku WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W SZCZECINIE Wydział Badań i Analiz Zmiany bezrobocia w województwie zachodniopomorskim w I półroczu 2015 roku Szczecin 2015 Według danych Eurostat zharmonizowana stopa bezrobocia

Bardziej szczegółowo

Budownictwo mieszkaniowe a) w okresie I-XII 2013 r.

Budownictwo mieszkaniowe a) w okresie I-XII 2013 r. Warszawa, 17.1.214 r. Budownictwo mieszkaniowe a) w okresie I-XII 213 r. Według wstępnych danych, w okresie styczeń-grudzień 213 r. oddano do użytkowania 146122 mieszkania, tj. o 4,4% mniej niż w 212 r.

Bardziej szczegółowo

Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego http://www.zporr.gov.pl/

Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego http://www.zporr.gov.pl/ Oficjalne serwisy poświęcone funduszom pomocowym Fundusze strukturalne http://www.funduszestrukturalne.gov.pl/ Fundusz Spójności http://www.funduszspojnosci.gov.pl/ Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju

Bardziej szczegółowo

KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2013/2014

KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2013/2014 KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2013/2014 1 Rozpoczęcie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych 2 września 2013 r. 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu 2 Zimowa przerwa świąteczna 23-31

Bardziej szczegółowo

Sytuacja na polskim rynku pracy RYNEK PRACY

Sytuacja na polskim rynku pracy RYNEK PRACY Sytuacja na polskim rynku pracy RYNEK PRACY Maciej Frączek Czynniki warunkujące sytuację na polskim rynku pracy* - strukturalny charakter bezrobocia, spowodowany niewystarczającymi lub nieodpowiednimi

Bardziej szczegółowo

Podstawowe informacje

Podstawowe informacje styczeń Podstawowe informacje Informacja miesięczna o rynku pracy styczeń 2016 r. Województwo pomorskie grudzień 2015 r. styczeń 2016 r. liczba zmiana % / pkt. proc. Bezrobotni zarejestrowani liczba osób

Bardziej szczegółowo

Badanie krajowego i zagranicznego ruchu turystycznego w Województwie Zachodniopomorskim w roku 2014 Streszczenie raportu wyniki desk research

Badanie krajowego i zagranicznego ruchu turystycznego w Województwie Zachodniopomorskim w roku 2014 Streszczenie raportu wyniki desk research Badanie krajowego i zagranicznego ruchu turystycznego w Województwie Zachodniopomorskim w roku 2014 Streszczenie raportu wyniki desk research Listopad 2014 Wielkość i rozkład przestrzenny ruchu turystycznego

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Departament Zarządzania Europejskim Funduszem Społecznym ANALIZA SYTUACJI SPOŁECZNO- GOSPODARCZEJ W WOJEWÓDZTWIE ŁÓDZKIM Warszawa, czerwiec 2011 r. Opracowanie: Beata

Bardziej szczegółowo

Analiza danych wtórnych dla powiatów woj. zachodniopomorskiego za rok 2005 i I półrocze 2006

Analiza danych wtórnych dla powiatów woj. zachodniopomorskiego za rok 2005 i I półrocze 2006 Analiza danych wtórnych dla powiatów woj. zachodniopomorskiego za rok 2005 i I półrocze 2006 Spis treści SPIS WYKRESÓW... 6 SPIS TABEL... 12 WSTĘP... 25 WNIOSKI... 26 WPROWADZENIE DANE OGÓLNE... 26 RYNEK

Bardziej szczegółowo

PRODUKT KRAJOWY BRUTTO W III KWARTALE 2014 R. (zgodnie z ESA 2010) NAKŁADY INWESTYCYJNE W OKRESIE I IX 2014 R.

PRODUKT KRAJOWY BRUTTO W III KWARTALE 2014 R. (zgodnie z ESA 2010) NAKŁADY INWESTYCYJNE W OKRESIE I IX 2014 R. PRODUKT KRAJOWY BRUTTO W III KWARTALE 2014 R. (zgodnie z ESA 2010) NAKŁADY INWESTYCYJNE W OKRESIE I IX 2014 R. BADANIE AKTYWNOŚCI EKONOMICZNEJ LUDNOŚCI (BAEL) W III KWARTALE 2014 R. 28 listopada 2014 r.

Bardziej szczegółowo

Raport. z sytuacji na rynku pracy w Województwie Małopolskim. nr 2. za okres: maj opracowany w ramach projektu:

Raport. z sytuacji na rynku pracy w Województwie Małopolskim. nr 2. za okres: maj opracowany w ramach projektu: Raport z sytuacji na rynku pracy w Województwie Małopolskim nr 2 za okres: maj 2016 opracowany w ramach projektu: Kompleksowe wsparcie osób zwolnionych i zagrożonych zwolnieniem z pracy z obszaru u Nowosądeckiego

Bardziej szczegółowo

MAZOWIECKI RYNEK PRACY I KWARTAŁ 2014 I KWARTAŁ 2014 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE

MAZOWIECKI RYNEK PRACY I KWARTAŁ 2014 I KWARTAŁ 2014 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE MAZOWIECKI RYNEK PRACY I KWARTAŁ 2014 I KWARTAŁ 2014 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE Sytuacja na mazowieckim rynku pracy wyróżnia się pozytywnie na tle kraju. Kobiety rzadziej uczestniczą w rynku pracy niż mężczyźni

Bardziej szczegółowo

Ocena sytuacji demograficznej Gdańska ze szczególnym uwzględnieniem jednostki pomocniczej Wrzeszcz Górny

Ocena sytuacji demograficznej Gdańska ze szczególnym uwzględnieniem jednostki pomocniczej Wrzeszcz Górny Dr Krzysztof Szwarc Ocena sytuacji demograficznej Gdańska ze szczególnym uwzględnieniem jednostki pomocniczej Wrzeszcz Górny Gdańsk 2011 Po transformacji gospodarczej nastąpiły w Polsce diametralne zmiany

Bardziej szczegółowo

Wsparcie dla osób w wieku 50+ w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Warszawa, 28 czerwca 2012 r.

Wsparcie dla osób w wieku 50+ w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Warszawa, 28 czerwca 2012 r. Wsparcie dla osób w wieku 50+ w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Warszawa, 28 czerwca 2012 r. Ministerstwo Rozwoju Regionalnego - 2012-07-19 Wsparcie dla osób w wieku 50+ w ramach PO KL 1. Formy

Bardziej szczegółowo

Oświata w województwie podlaskim w roku szkolnym 2009/2010. Wybrane zagadnienia. Wiesława Ćwiklińska Wicekurator Oświaty

Oświata w województwie podlaskim w roku szkolnym 2009/2010. Wybrane zagadnienia. Wiesława Ćwiklińska Wicekurator Oświaty Oświata w województwie podlaskim w roku szkolnym 2009/2010. Wybrane zagadnienia. Wiesława Ćwiklińska Wicekurator Oświaty Charakterystyka województwa Delegatura w Suwałkach Delegatura w ŁomŜy Kuratorium

Bardziej szczegółowo

Spis tabel. Tabela 5.6. Indeks rywalizacyjności oraz efektywna liczba partii w wyborach

Spis tabel. Tabela 5.6. Indeks rywalizacyjności oraz efektywna liczba partii w wyborach Tabela 1.1. Wydatki z budżetów wojewódzkich (2011 rok), według wyodrębnionych kategorii, w wybranych województwach...25 Tabela 2.1. Powierzchnia i ludność województw...36 Tabela 2.2. Struktura zamieszkania

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 31 MARCA 2015 ROKU

CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 31 MARCA 2015 ROKU CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 31 MARCA 2015 ROKU I. SYTUACJA WŚRÓD PRACUJĄCYCH W SEKTORZE PRZEDSIĘBIORSTW W ŁODZI, NA KONIEC MARCA 2015 ROKU Liczba ogółem pracujących w sektorze przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

Priorytet VI. Rynek pracy otwarty dla wszystkich. Województwo Plan działania na lata 2007 2008 Plan działania na rok 2009

Priorytet VI. Rynek pracy otwarty dla wszystkich. Województwo Plan działania na lata 2007 2008 Plan działania na rok 2009 Załącznik nr 4. Charakterystyka założeń Planów działań na lata 2007 2008 i 2009 rok dla Priorytetów VI IX PO KL według województw, z punktu widzenia działań skierowanych do osób w wieku 50+/45+ w aspekcie

Bardziej szczegółowo

Rola regionalnej polityki społecznej

Rola regionalnej polityki społecznej Konferencja, 20-21 listopada 2014 roku, Ustroń, hotel Wilga Rola regionalnej polityki społecznej w integracji społecznej mieszkańców województwa śląskiego Artur Malczewski Problem narkomanii w województwie

Bardziej szczegółowo

Działalność badawcza i rozwojowa w Polsce w 2013 r. Główne wnioski

Działalność badawcza i rozwojowa w Polsce w 2013 r. Główne wnioski GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Urząd Statystyczny w Szczecinie Warszawa, listopad 2014 r. Informacja sygnalna WYNIKI BADAŃ GUS Główne wnioski Wartość nakładów wewnętrznych 1 ogółem na działalność badawczo-rozwojową

Bardziej szczegółowo

KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2015/2016

KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2015/2016 KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2015/2016 1. Rozpoczęcie zajęć dydaktycznowychowawczych 1 września 2015 r. 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji

Bardziej szczegółowo

Zatrudnienie i wynagrodzenia w służbie cywilnej w 2014 r.

Zatrudnienie i wynagrodzenia w służbie cywilnej w 2014 r. Zatrudnienie i wynagrodzenia w służbie cywilnej w 2014 r. Służba cywilna w liczbach w 2014 r. Przeciętne zatrudnienie : 120 412 etatów (spadek o 964 et., tj. o 0,8% r/r) Zatrudnienie na koniec roku: 120

Bardziej szczegółowo

Informacja prasowa 28 kwietnia 2010. Jak odnaleźć się na trudnym rynku pracy?

Informacja prasowa 28 kwietnia 2010. Jak odnaleźć się na trudnym rynku pracy? Jak odnaleźć się na trudnym rynku pracy? Informacja prasowa 28 kwietnia 2010 Wraz ze wzrostem stopy bezrobocia swoją pozycję na rynku pracy umacniają pracodawcy. Aby zwiększyć szanse na zatrudnienie, pracownicy

Bardziej szczegółowo

ZASOBY ROZWOJOWE POLSKI POŁUDNIOWEJ METROPOLIE I KAPITAŁ LUDZKI

ZASOBY ROZWOJOWE POLSKI POŁUDNIOWEJ METROPOLIE I KAPITAŁ LUDZKI ZASOBY ROZWOJOWE POLSKI POŁUDNIOWEJ METROPOLIE I KAPITAŁ LUDZKI 2012-04-24 Jacek Woźniak Pełnomocnik Zarządu WM ds. planowania strategicznego WYZWANIA ORAZ SILNE STRONY MIAST KRAKÓW KATOWICE Źródło: Raport

Bardziej szczegółowo

Źródło danych statystycznych i definicji. Uwagi ogólne

Źródło danych statystycznych i definicji. Uwagi ogólne 1. DEMOGRAFIA - 13 - Źródło danych statystycznych i definicji 1. Tabulogramy opracowane w latach 1999 2005 przez Główny Urząd Statystyczny w Warszawie udostępnił Urząd Statystyczny w Bydgoszczy z Oddziałami

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Urząd Statystyczny w Krakowie

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Urząd Statystyczny w Krakowie GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Urząd Statystyczny w Krakowie Warszawa, dnia 28 listopada 2014 r. Informacja sygnalna WYNIKI BADAŃ GUS BENEFICJENCI ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH W 2013 R. Podstawowe źródło danych opracowania

Bardziej szczegółowo

Urząd Statystyczny w Lublinie

Urząd Statystyczny w Lublinie Urząd Statystyczny w Lublinie ul. Leszczyńskiego 48 20-068 Lublin tel.: (81) 533 20 51 e-mail: sekretariatuslub@stat.gov.pl www.stat.gov.pl/lublin Plan konferencji prasowej 10.12.2012 r. Produkt krajowy

Bardziej szczegółowo

SYTUACJA SPOŁECZNO EKONOMICZNA

SYTUACJA SPOŁECZNO EKONOMICZNA SYTUACJA SPOŁECZNO EKONOMICZNA W ŁODZI 2015 R. Łódź lipiec 2016 SPIS TREŚCI Ludność Wynagrodzenia Rynek pracy - zatrudnienie Rynek pracy - bezrobocie Przemysł Budownictwo Budownictwo mieszkaniowe Podmioty

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z REALIZACJI. Strategii Rozwoju Województwa Małopolskiego na lata za okres

RAPORT Z REALIZACJI. Strategii Rozwoju Województwa Małopolskiego na lata za okres RAPORT Z REALIZACJI Strategii Rozwoju Województwa Małopolskiego na lata 2011 2020 za okres 2011 2013 SPIS TREŚCI CEL GŁÓWNY...9 Wskaźniki osiągnięć... 9 OBSZAR 1. GOSPODARKA WIEDZY I AKTYWNOŚCI... 11 Wskaźniki

Bardziej szczegółowo

Aleksandra Rybińska, Anna ElŜbieta Strzała. 2.2. Organizacje poŝytku publicznego. 2.2.1. Profil statystyczny 1

Aleksandra Rybińska, Anna ElŜbieta Strzała. 2.2. Organizacje poŝytku publicznego. 2.2.1. Profil statystyczny 1 Aleksandra Rybińska, Anna ElŜbieta Strzała 2.2. Organizacje poŝytku publicznego 2.2.1. Profil statystyczny 1 Według stanu na dzień 31 grudnia 2007 r. w rejestrze organizacji poŝytku publicznego KRS zarejestrowanych

Bardziej szczegółowo

kwartał KWARTALNA INFORMACJA O SYTUACJI OSÓB MŁODYCH PLANU GWARANCJI DLA MŁODZIEŻY II KWARTAŁ 2016 R. Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku

kwartał KWARTALNA INFORMACJA O SYTUACJI OSÓB MŁODYCH PLANU GWARANCJI DLA MŁODZIEŻY II KWARTAŁ 2016 R. Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku II kwartał 2016 KWARTALNA INFORMACJA O SYTUACJI OSÓB MŁODYCH NA PODLASKIM RYNKU PRACY W KONTEKŚCIE REALIZACJI PLANU GWARANCJI DLA MŁODZIEŻY II KWARTAŁ 2016 R. Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku 2016

Bardziej szczegółowo

Ocena potencjału gospodarczego w świetle wskaźników rozwoju gospodarczego

Ocena potencjału gospodarczego w świetle wskaźników rozwoju gospodarczego Ocena potencjału gospodarczego w świetle wskaźników rozwoju gospodarczego dla powiatów biłgorajskiego, tomaszowskiego i zamojskiego Transgraniczny Rezerwat Biosfery Roztocze szansą na zrównoważony rozwój

Bardziej szczegółowo

PODSTAWOWE DANE OGÓLNOKRAJOWE DEMOGRAFIA RYNEK PRACY

PODSTAWOWE DANE OGÓLNOKRAJOWE DEMOGRAFIA RYNEK PRACY URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO Departament Rozwoju Regionalnego Referat Badań i Analiz Strategicznych - - - - - - - - ----------------------------------------------------- Komunikat o sytuacji

Bardziej szczegółowo