Ekonomie, monetyzacja i społeczeństwo na ziemiach zachodniosłowiańskich od 800 do 1200 r.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Ekonomie, monetyzacja i społeczeństwo na ziemiach zachodniosłowiańskich od 800 do 1200 r."

Transkrypt

1 Burmistrz Wolina oraz Urząd Miasta i Gminy Wolin Ośrodek Archeologii Średniowiecza Krajów Nadbałtyckich w Szczecinie IAE PAN, Instytut Historii i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Szczecińskiego mają zaszczyt zaprosić na II Wolińskie Spotkania Mediewistyczne, które odbędą się w dniach 3-5 sierpnia 2012 r. w Wolinie. Mając na uwadze zapoczątkowaną dwa lata temu tradycję oraz szczególne miejsce spotkania, tegoroczna konferencja zostanie podzielona na dwie części. Pierwsza z nich, o charakterze wprowadzającym, poświęcona będzie badaniom całego rejonu ujścia Odry we wczesnym średniowieczu. Interesować nas będą wyniki prac wykopaliskowych, studiów ale również podstawy gospodarcze, mennictwo, skarby i skarbce (plemienne, książęce, kościelne) Pomorza nadodrzańskiego. Drugą, zasadniczą część II Wolińskich Spotkań Mediewistycznych, wypełnią wystąpienia, których problematyka związana będzie z tematem: Ekonomie, monetyzacja i społeczeństwo na ziemiach zachodniosłowiańskich od 800 do 1200 r. Interesujący nas zakres tematyczny referatów koncentruje się wokół szeroko pojętej ekonomii społeczeństw Słowiańszczyzny Zachodniej we wczesnym średniowieczu. Skarby, monety, srebro siekane, pieniądz przedmiotowy (płacidła) i inne źródła są świadectwami różnego rodzaju współistniejących ze sobą modelów gospodarki autarkicznej, barterowej, pieniężnej, ceremonialnej, które w sposób zróżnicowany funkcjonowały w poszczególnych grupach społecznych. Dziś już nie ulega wątpliwości, że nie było jednego modelu gospodarki srebrnej w całej strefie nadbałtyckiej. Każdy region w danym okresie charakteryzował się innym rodzajem ekonomii. Chcielibyśmy zaprosić Państwa do dyskusji nad tymi zagadnieniami. Szczególnie cenne będą głosy o charakterze syntetycznym oraz studia regionalne, pokazujące zróżnicowanie poszczególnych części Słowiańszczyzny Zachodniej. PROGRAM Konferencja Sacrificial Lake in Czaszkowo (Masuria). Traces of Unknown Cults and Interregional Contacts of Balts in Late Antiquity, Mragowo, czerwca 2012 r. W dniach czerwca 2012 r. w mrągowskim Hotelu Anek odbyła się międzynarodowa konferencja naukowa pt. Sacrificial Lake in Czaszkowo (Masuria). Traces of Unknown Cults and Interregional Contacts of Balts in Late Antiquity. W spotkaniu poświęconym unikatowemu stanowisku w Czaszkowie (gm. Piecki, pow. mrągowski, woj. warmińsko-mazurskie) i pochodzącym z niego znaleziskom, wzięli udział badacze z 10 krajów i ponad 20 ośrodków naukowo-muzealnych Polski, Białorusi, Danii, Estonii, Francji, Litwy, Niemiec, Rosji, Ukrainy i Wielkiej Brytanii. Przedmiotem dyskusji były przede wszystkim kwestie metodyczne związane z badaniami prowadzonymi na podobnych stanowiskach (analogii dostarczają głównie jutlandzkie depozyty bagienne, tzw. offering sites), jak i próba analizy typologicznej i chronologicznej znalezisk. Wstępne datowanie stanowiska bagiennego w Czaszkowie i pochodzących z niego znalezisk mieści się pomiędzy III a schyłkiem V w. Wiele spośród nich to przedmioty wysokiej klasy, nie mające ścisłych analogi w znanym materiale archeologicznym, niemniej jednak niepozbawione cech typowych dla warsztatów śródziemnomorskich świata starożytnego. Pojawienie się ich na Mazurach dowodzi istnienia zjawisk, które dotychczas nie były w pełni brane pod uwagę podczas formułowania poglądów na temat przeszłości tej części kontynentu. Świadczą one jednak o dalekosiężnych powiązaniach Pojezierza Mazurskiego z dalekimi obszarami Skandynawii jak i południowo-wschodniej Europy w późnej starożytności. Podstawą dyskusji były referaty wygłoszone podczas czterech sesji: History of archaeological investigations in Mazurian Lakeland (dr M. Hoffmann), The natural environment in the area of site 1 in Czaszkowo (prof. E. Smolska), Presentation of the site and archaeological materials from Czaszkowo (dr T. Nowakiewicz, dr, A. Rzeszotarska-Nowakiewicz), Goldsmith s workshop, techniques and conservation of artifacts from Czaszkowo (mgr J. Strobin), Illerup: problems, challenges and methods of excavations (prof. J. Ilkjar), The Balts offerings in wetlands in the Late Migration Period. Not to wear: only for property and glory (prof. A. Bliujiene), Social elites, warlords and manifestation of prestige in Balt societies (dr A. Bitner-Wróblewska), Social elites, warlords and manifestation of prestige in Black Sea region societies (prof. I. Khrapunov), Social elites, warlords and manifestation of prestige in Germanic societies (prof. U. Lund Hansen), New discovery of byzantine coin from Mazurian Lakeland (dr M. Bogucki), Wolka-See in light of new discoveries (dr B. Kontny), Hammersdorf (Młoteczno). New interpretation? (prof. A. Bursche), Final discussion. Summary (prof. W. Nowakowski). Referaty te były poprzedzone słowem wstępnym wygłoszonym podczas otwarcia konferencji przez p. Otolię Siemieniec burmistrz Mrągowa i p. Bożenę Wołkowicz zastępcę

2 wójta gminy Piecki. Elementem konferencji była także promocja książki pt. Jezioro Nidajno koło Czaszkowa na Mazurach: niezwykłe miejsce kultu z okresu późnej starożytności / Lake Nidajno near Czaszkowo in Masuria: a unique sacrificial site from Late Antiquity, autorstwa T. Nowakiewicza (IA UW) i A. Rzeszotarskiej-Nowakiewicz (IAE PAN). Publikacja ta zawiera podstawowe informacje na temat stanowiska i zabytków zarejestrowanych tu podczas dwóch pierwszych sezonów wykopaliskowych. Konferencja była organizowana przez Instytut Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego i Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk dzięki finansowemu wsparciu Powiatu Mrągowskiego, Gminy Piecki i Gminy Miasto Mrągowo. W kosztach przedsięwzięcia partycypowały też firmy prywatne: Talcomp i Agroturystyka "Nad Świętym Jeziorem". Fot. 1 Miejsce obrad konferencyjnych w Mrągowie. Widok z lotu ptaka. Fot. Krystian Trela Fot. 2 Program konferencji w Mrągowie. Opracował T. Nowakiewicz

3 Fot. 3 Otwarcie konferencji. Słowo powitalne wygłasza pani burmistrz Mrągowa Otolia Siemieniec. Fot. A. Rzeszotarska- Nowakiewicz Fot. 4 Otwarcie konferencji. Przemawia pani sekretarz Gminy Piecki Bożena Wołkowicz. Fot. A. Rzeszotarska-Nowakiewicz

4 Fot. 5 Prezentacja wyników badań na stanowisku bagiennym w Czaszkowie. Fot. Wojciech Wróblewski Fot. 6 Prezentacja wybranych materiałów z badań w Czaszkowie. Fot. T. Nowakiewicz

5 Fot. 7 Uczestnicy i goście konferencji w Mrągowie. Fot. T. Nowakiewicz Fot. 8 Uczestnicy konferencji zapoznają się z publikacją pt. Jezioro Nidajno koło Czaszkowa na Mazurach: niezwykłe miejsce kultu z okresu późnej starożytności. Fot. T. Nowakiewicz

6 Fot. 9 Wycieczka na stanowisko w Czaszkowie, gm. Piecki. Fot. T. Herbich Fot. 10 Zwiedzanie stanowiska w Wymysłach, gm. Mrągowo. Fot. T. Nowakiewicz

7 Fot. 11 Zwiedzanie kościoła w Szestnie, gm. Mrągowo. Fot. A. Rzeszotarska-Nowakiewicz Fot. 12 Zwiedzanie stanowiska w Lasowcu, Gm. Mrągowo. Fot. T. Nowakiewicz

8 Fot. 13 Sesja konferencyjna w schronisku na Górze Czterech Wiatrów w Mrągowie. Fot. T. Nowakiewicz Fot. 14 Uczestnicy konferencji w Mrągowie podczas wycieczki 11 czerwca 2012 r. CZASZKOWO Pełna wersja książki pt. Jezioro Nidajno koło Czaszkowa na Mazurach: niezwykłe miejsce kultu z okresu późnej starożytności / Lake Nidajno near Czaszkowo in Masuria: a unique sacrificial site from Late Antiquity zostanie zamieszczona na stronie do końca 2012 r. Uroczystość z okazji osiemdziesiątych urodzin Profesora Tadeusza Poklewskiego-Koziełł, 12 kwietnia 2012 W dniu 12 kwietnia, w siedzibie Łódzkiego Oddziału Polskiej Akademii Nauk odbyła się uroczystość z okazji osiemdziesiątych urodzin Profesora Tadeusza Poklewskiego-Koziełł, połączona z promocją książki autorstwa Jubilata,zatytułowanej Studia o zamkach średniowiecznych, wydanej przez Instytut Archeologii i Etnologii PAN, w serii Collectio archaeologica, historica et ethnologica. Poniżej kilka zdjęć z tej uroczystości. Ad multos annos!

9 Fot. 1. Jubilat - Profesor Tadeusz Poklewski-Koziełł Fot. 2. Jubilat przeglądający promowaną książkę "Studia o zamkach średniowiecznych"

10 Fot. 3. Od prawej: Jubilat, dr hab. D.Główka, prof. IAE PAN, dr hab. J. Maik, prof. IAE PAN Fot. 4. Od prawej: Jubilat, prof. dr hab. A. Janeczek, dr hab. J. Maik, prof. IAE PAN

11 Fot. 5. Dr M. Żemigała i Jubilat Fot. 6. Od lewej: prof. dr hab. B. Kopczyńska-Jaworska, prof. dr hab. W. Krajewska, prof. dr hab. S. Liszewski,prof. dr hab. R. Barnysz-Gupieniec, prof. dr hab.s. Słomkowski, prof. dr hab. M. Mikołajczyk, czł. rzecz. PAN

12 Fot. 7. Od lewej: prof. dr hab. J. Kmieciński, prof. dr hab. S. Suchodolski, prof. dr hab. M. Brykowska, dr. E. Muszyńska Fot. 8. Od lewej: prof. dr hab. B. Kopczyńska-Jaworska, prof. dr hab. W. Krajewska, prof. dr hab. S. Liszewski, prof. dr hab. R. Barnysz-Gupienie, prof. dr hab. s. Słomkowski Fot. 9. Jubilat i dr hab. J. Maik, prof. IAE PAN

13 Fot. 10. Jubilat z córką Zuzanną i wnukiem Danielem Konferencja: Metody geofizyczne w archeologii polskiej; Spotkanie II: Poznań listopada 2012 r. Instytut Prahistorii Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu oraz Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk w Warszawie wspólnie z Muzeum Archeologicznym w Poznaniu oraz Narodowym Instytutem Dziedzictwa w Warszawie zapraszają do udziału w drugiej ogólnopolskiej konferencji na temat zastosowań metod geofizycznych w badaniach archeologicznych. Spotkanie jest imprezą cykliczną, odbywającą się co dwa lata, pozwalającą śledzić rozwój zastosowań geofizyki w praktyce archeologicznej, na przykładzie prac prowadzonych przez polskich naukowców w kraju i zagranicą. WIĘCEJ INFORMACJI PROGRAM III Konferencja Naukowa Samodzielnej Pracowni Prehistorycznego Górnictwa Krzemienia IAE PAN Warszawa, 18 maja 2012 r. Z badań nad górnictwem krzemienia wspólnot kultury pucharów lejkowatych W dniu 12 stycznia 2012 roku dyrektor Instytutu prof. dr hab. Andrzej Buko otworzył konferencję naukową "Z badań nad prehistorycznym górnictwem krzemienia w Polsce i w Europie". Konferencja zainaugurowała działalność Samodzielnej Pracowni Prehistorycznego Górnictwa Krzemienia IAE PAN. W trakcie spotkania wygłoszono 9 referatów poświęconych zagadnieniom prehistorycznego górnictwa krzemienia w Polsce, w tym kopalniom w Krzemionkach Opatowskich, Borowni, Sąspowie i Wierzbicy "Zele" oraz w Europie, m.in. kopalniom Defensola (Włochy), Grimes Graves (Anglia), Krumlovský les (Czechy) i Spiennes (Belgia). W konferencji wzięli udział archeolodzy z kilku placówek archeologicznych w Polsce zajmujących się prehistorycznym górnictwem krzemienia, w tym dyrektor Muzeum Historyczno-Archeologicznego w Ostrowcu Świętokrzyskim p. mgr Włodzimierz Szczałuba i pracownicy z Oddziału tego Muzeum w Krzemionkach.

14

Dyrektor - prof. dr hab. Andrzej Buko Przewodniczący Rady Naukowej - prof. dr hab. Paweł Valde-Nowak

Dyrektor - prof. dr hab. Andrzej Buko Przewodniczący Rady Naukowej - prof. dr hab. Paweł Valde-Nowak Załącznik nr 4 Informacje o działalności jednostki naukowej PAN w 2012 r. (sporządzane i przekazywane adresatom wyłącznie w wersji elektronicznej) I. INFORMACJE ORGANIZACYJNE Adresaci: 1) Wydział I Nauk

Bardziej szczegółowo

Polskiej Akademii Nauk 1953-2013. Polish Academy of Sciences

Polskiej Akademii Nauk 1953-2013. Polish Academy of Sciences Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk 1953-2013 Institute of Archaeology and Ethnology Polish Academy of Sciences Autorzy tekstów / Authors of texts tadeusz Baranowski, Przemysław Bobrowski,

Bardziej szczegółowo

HISTORIA I KULTURA ZIEMI SŁAWIEŃSKIEJ

HISTORIA I KULTURA ZIEMI SŁAWIEŃSKIEJ HISTORIA I KULTURA ZIEMI SŁAWIEŃSKIEJ Tom XI Ośrodki miejskie FUNDACJA DZIEDZICTWO" HISTORIA I KULTURA ZIEMI SŁAWIEŃSKIEJ TOM XI OŚRODKI MIEJSKIE Redakcja Włodzimierz Rączkowski, Jan Sroka Darłowo - Sławno

Bardziej szczegółowo

S p r a w o z d a n i e z działalności Fundacji Centrum Edukacji Obywatelskiej (Organizacja Pożytku Publicznego) za okres 1.01. 31.12.

S p r a w o z d a n i e z działalności Fundacji Centrum Edukacji Obywatelskiej (Organizacja Pożytku Publicznego) za okres 1.01. 31.12. Warszawa, dnia 31.03.2007 S p r a w o z d a n i e z działalności Fundacji Centrum Edukacji Obywatelskiej (Organizacja Pożytku Publicznego) za okres 1.01. 31.12.2006 1. Nazwa: Fundacja Centrum Edukacji

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Polskiego Towarzystwa Komunikacji Społecznej w okresie I Kadencji od 22.04.2007 do 16.09.2010 r.

Sprawozdanie z działalności Polskiego Towarzystwa Komunikacji Społecznej w okresie I Kadencji od 22.04.2007 do 16.09.2010 r. Sprawozdanie z działalności Polskiego Towarzystwa Komunikacji Społecznej w okresie I Kadencji od 22.04.2007 do 16.09.2010 r. Wstęp Spis treści 1. Działalność statutowo organizacyjna a) Posiedzenia Zarządu

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Narodowego Instytutu Dziedzictwa za I półrocze 2015 roku

Sprawozdanie z działalności Narodowego Instytutu Dziedzictwa za I półrocze 2015 roku Sprawozdanie z działalności Narodowego Instytutu Dziedzictwa za I półrocze 2015 roku Narodowy Instytut Dziedzictwa realizuje zadania określone w statucie obowiązującym od 23 stycznia 2014 roku. Z dniem

Bardziej szczegółowo

Konfraternia Turystyczna

Konfraternia Turystyczna ISSN 2082-8454 Konfraternia Turystyczna Czasopismo o badaniach i dydaktyce w turystyce R.10: 2011, nr 5 (346) 30 kwietnia 2012 roku Miejsce na logo sponsora AKTUALNOŚCI Prywatności już nie będzie W dzisiejszych

Bardziej szczegółowo

Archiwum Państwowe w Białymstoku. Pogranicze polsko-litewsko-białoruskie Źródła historyczne stan badań

Archiwum Państwowe w Białymstoku. Pogranicze polsko-litewsko-białoruskie Źródła historyczne stan badań Archiwum Państwowe w Białymstoku Pogranicze polsko-litewsko-białoruskie Źródła historyczne stan badań Seria wydawnicza Wspólne dziedzictwo ziem północno-wschodnich dawnej Rzeczypospolitej Tom I Na okładce

Bardziej szczegółowo

Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Zarząd Krajowy

Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Zarząd Krajowy Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Zarząd Krajowy Sprawozdanie z działalności Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego w 2013 roku Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Zarząd Krajowy Sprawozdanie z działalności Polskiego

Bardziej szczegółowo

B I U L E T Y N P T A Nr 11 Grudzień 2012

B I U L E T Y N P T A Nr 11 Grudzień 2012 B I U L E T Y N P T A Nr 11 Grudzień 2012 Polskie Towarzystwo Antropologiczne ul. Umultowska 89, 61-614 Poznań tel. 61 8295713 fax. 61 8295730 http://www.ptantropologiczne.pl e-mail: pta@amu.edu.pl Skład

Bardziej szczegółowo

BIULETYN INFORMACYJNY

BIULETYN INFORMACYJNY BIULETYN INFORMACYJNY Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu nr 2 (2014/2015) październik 2014 Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu Poznań 2014 3 Opracowanie Sylwia Jurga Spis treści Projekt

Bardziej szczegółowo

Raport roczny. Narodowego Instytutu Dziedzictwa

Raport roczny. Narodowego Instytutu Dziedzictwa Raport roczny Narodowego Instytutu Dziedzictwa 2012 2012 1 2 Szanowni Państwo Rok 2012 był dla Narodowego Instytutu Dziedzictwa rokiem jubileuszowym, bo choć instytucja o tej nazwie działa zaledwie od

Bardziej szczegółowo

PROGRAM / PROGRAMME I WARMIŃSKO-MAZURSKA SESJA SPRAWOZDAWCZA (ZA LATA 2008 2012) POŚWIĘCONA PAMIĘCI PROF. J. OKULICZ-KOZARYN

PROGRAM / PROGRAMME I WARMIŃSKO-MAZURSKA SESJA SPRAWOZDAWCZA (ZA LATA 2008 2012) POŚWIĘCONA PAMIĘCI PROF. J. OKULICZ-KOZARYN I WARMIŃSKO-MAZURSKA SESJA SPRAWOZDAWCZA (ZA LATA 2008 2012) POŚWIĘCONA PAMIĘCI PROF. J. OKULICZA-KOZARYNA 1 ST VARMIA-MASURIA REPORT SESSION (FOR YEARS 2008 2012) DEDICATED TO THE MEMORY OF PROF. J. OKULICZ-KOZARYN

Bardziej szczegółowo

Seria: Prace Wydziału Zarządzania i Komunikacji Społecznej Studies of the Faculty of Menagement and Communication

Seria: Prace Wydziału Zarządzania i Komunikacji Społecznej Studies of the Faculty of Menagement and Communication Seria: Prace Wydziału Zarządzania i Komunikacji Społecznej Studies of the Faculty of Menagement and Communication KOMITET REDAKCYJNY: Andrzej Stanisław Barczak (redaktor naukowy), Krystyna Bednarska-Ruszajowa,

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności. Narodowego Instytutu Dziedzictwa za I półrocze 2014 roku.

Sprawozdanie z działalności. Narodowego Instytutu Dziedzictwa za I półrocze 2014 roku. Sprawozdanie z działalności Narodowego Instytutu Dziedzictwa za I półrocze 2014 roku. Narodowy Instytut Dziedzictwa realizuje zadania określone w statucie obowiązującym od 23 stycznia 2014 roku. Z dniem

Bardziej szczegółowo

ISBN 1233-3336 BIULETYN NR 17. Warszawa 2009

ISBN 1233-3336 BIULETYN NR 17. Warszawa 2009 1 ISBN 1233-3336 BIULETYN NR 17 Warszawa 2009 2 Biuletyn PTZE nr 17 Polskie Towarzystwo Zastosowań Elektromagnetyzmu Redakcja: Andrzej Krawczyk Skład Komputerowy: Agnieszka Byliniak Adres do korespondencji:

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie FUNDACJA IM. STEFANA BATOREGO

Wprowadzenie FUNDACJA IM. STEFANA BATOREGO Wprowadzenie Stosunki międzynarodowe, tradycyjnie należące do wyłącznej sfery aktywności państwa, stały się dziś także domeną działań organizacji pozarządowych. To właśnie one wspierają budowę społeczeństwa

Bardziej szczegółowo

Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Zarząd Krajowy

Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Zarząd Krajowy Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Zarząd Krajowy SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POLSKIEGO TOWARZYSTWA EKONOMICZNEGO W 2012 ROKU Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Zarząd Krajowy SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POLSKIEGO

Bardziej szczegółowo

Odkrycia i badania naukowe Laury uczonych i absolwentów

Odkrycia i badania naukowe Laury uczonych i absolwentów Odkrycia i badania naukowe Laury uczonych i absolwentów Czy neandertalczyk bardzo marzł na Dolnym Śląsku? Czaszka żubra pierwotnego fot. Andrzej Wiśniewski Dr Grzegorz Skrzypek w laboratorium Jedno z narzędzi

Bardziej szczegółowo

PAŃSTWOWY INSTYTUT NAUKOWY INSTYTUT ŚLĄSKI W OPOLU W 2014 ROKU. Sprawozdanie z działalności i plan pracy na rok 2015

PAŃSTWOWY INSTYTUT NAUKOWY INSTYTUT ŚLĄSKI W OPOLU W 2014 ROKU. Sprawozdanie z działalności i plan pracy na rok 2015 PAŃSTWOWY INSTYTUT NAUKOWY INSTYTUT ŚLĄSKI W OPOLU PAŃSTWOWY INSTYTUT NAUKOWY INSTYTUT ŚLĄSKI W OPOLU W 2014 ROKU Sprawozdanie z działalności i plan pracy na rok 2015 Opole 2015 Redakcja: Bernard Linek

Bardziej szczegółowo

Nr 4(23) 31.01.2002 r. SPIS TREŚCI

Nr 4(23) 31.01.2002 r. SPIS TREŚCI Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych INFORMACJA BIEŻĄCA Nr 4(23) 31.01.2002 r. SPIS TREŚCI 1. NAGRODY NACZELNEGO DYREKTORA ARCHIWÓW PAŃSTWOWYCH ZA ROK 2001 2. PAPIERY OSOBISTE GEN. SIKORSKIEGO PRZEKAZANE

Bardziej szczegółowo

Biuletyn. Zaproszenie do współpracy. w listopadzie 2013 roku. Drodzy Czytelnicy,

Biuletyn. Zaproszenie do współpracy. w listopadzie 2013 roku. Drodzy Czytelnicy, Biuletyn Naukowego Towarzystwa Informatyki Ekonomicznej NR. 1 (47) marzec 2013 Drodzy Czytelnicy, Zaproszenie do współpracy Wszystkich członków i sympatyków NTIE zapraszamy do współredakcji Biuletynu.

Bardziej szczegółowo

Mistrzostwa Polski Szkół Wyższych w Judo, s. 47. Badania i sylwetka naukowa dr inż. Jolanty Pauk z Wydziału Mechanicznego, s. 23

Mistrzostwa Polski Szkół Wyższych w Judo, s. 47. Badania i sylwetka naukowa dr inż. Jolanty Pauk z Wydziału Mechanicznego, s. 23 Badania i sylwetka naukowa dr inż. Jolanty Pauk z Wydziału Mechanicznego, s. 23 Mistrzostwa Polski Szkół Wyższych w Judo, s. 47 Polsko-holenderskie seminarium nt. rewitalizacji na Wydziale Architektury,

Bardziej szczegółowo

RECEPCJA I ODRZUCENIE KONTAKTY MIĘDZYKULTUROWE W ŚREDNIOWIECZU

RECEPCJA I ODRZUCENIE KONTAKTY MIĘDZYKULTUROWE W ŚREDNIOWIECZU V KONGRES MEDIEWISTÓW POLSKICH KSIĘGA ABSTRAKTÓW RECEPCJA I ODRZUCENIE KONTAKTY MIĘDZYKULTUROWE W ŚREDNIOWIECZU V KONGRES MEDIEWISTÓW POLSKICH Recepcja i odrzucenie. Kontakty międzykulturowe w Średniowieczu

Bardziej szczegółowo

FOT. JERZY DURCZAK MIESIĘCZNIK UNIWERSYTETU MARII CURIE-SKŁODOWSKIEJ - NR 6(156) ROK 19 CZERWIEC 2009

FOT. JERZY DURCZAK MIESIĘCZNIK UNIWERSYTETU MARII CURIE-SKŁODOWSKIEJ - NR 6(156) ROK 19 CZERWIEC 2009 FOT. JERZY DURCZAK MIESIĘCZNIK UNIERSYTETU MARII CURIE-SKŁODOSKIEJ - NR 6(156) ROK 19 CZERIEC 2009 K RONIKA REKTORSKA Posiedzenie 29 kwietnia 2009 r. porządku obrad Senatu znalazły się sprawy dotyczące

Bardziej szczegółowo

Dorobek badawczy i organizacyjny Ludwika Ehrlicha na tle rozwoju nauki o stosunkach międzynarodowych w Polsce do 1950 roku

Dorobek badawczy i organizacyjny Ludwika Ehrlicha na tle rozwoju nauki o stosunkach międzynarodowych w Polsce do 1950 roku Przeszłość Teraźniejszość Przyszłość. Problemy badawcze młodych politologów Kraków 2010 ISBN 978-83-7271-635-4 s. 133 143 Uniwersytet Jagielloński Dorobek badawczy i organizacyjny Ludwika Ehrlicha na tle

Bardziej szczegółowo

W STRONĘ NOWOCZESNEGO MUZEUM MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA Warszawa 6-7 marca 2008

W STRONĘ NOWOCZESNEGO MUZEUM MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA Warszawa 6-7 marca 2008 W STRONĘ NOWOCZESNEGO MUZEUM MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA Warszawa 6-7 marca 2008 Na czym polega nowoczesność w muzeum? Czy instytucja, której zadaniem jest chronienie pamiątek przeszłości może być na wskroś

Bardziej szczegółowo

Biuletyn. Naukowego Towarzystwa Informatyki Ekonomicznej

Biuletyn. Naukowego Towarzystwa Informatyki Ekonomicznej Biuletyn Naukowego Towarzystwa Informatyki Ekonomicznej Nr 2 (50) Październik 2014. Drodzy Przyjaciele, Członkowie NTIE! Przekazujemy w Państwa ręce 50 numer Biuletynu Naukowego Towarzystwa Informatyki

Bardziej szczegółowo

wydział inżynierii lądowej i środowiska

wydział inżynierii lądowej i środowiska 28 wiadomości wydziałowe wydział inżynierii lądowej i środowiska _Współpraca UZ PGE Gubin Sp. z o.o. Uniwersytet Zielonogórski dostrzegając szansę wzmocnienia regionu lubuskiego poprzez utworzenie w rejonie

Bardziej szczegółowo

listopad-grudzień 2013

listopad-grudzień 2013 numer 4(48) ISSN 1642-1256 listopad-grudzień 2013 Z Życia Uniwersytetu 1 s. 3 OD REDAKCJI AKTUALNOŚCI s. 4 SENAT s. 5 ORGANIZACJA s. 6 wizyta prezydenta rp s. 8 spotkanie wigilijne s. 10 20 lat współpracy

Bardziej szczegółowo