Konferencja Naukowa. Marszałka Województwa Podkarpackiego. Rzeszów Preszów września 2014 r.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Konferencja Naukowa. Marszałka Województwa Podkarpackiego. Rzeszów Preszów 22 24 września 2014 r."

Transkrypt

1 Konferencja Naukowa pod honorowym patronatem Marszałka Województwa Podkarpackiego SPOŁECZEŃSTWO INFORMACYJNE STAN I KIERUNKI ROZWOJU W ŚWIETLE UWARUNKOWAŃ REGIONALNYCH Rzeszów Preszów września 2014 r. 22 WRZEŚNIA (RZESZÓW) Rejestracja uczestników Wydział Ekonomii Uniwersytetu Rzeszowskiego PORZĄDEK OBRAD Inauguracja Konferencji dr inż. Colin F. Hales, Kierownik Pracowni Naukowo-Dydaktycznej Informatyki Gospodarczej Wydziału Ekonomii Uniwersytetu Rzeszowskiego Wystąpienia okolicznościowe dr hab. inż. prof. UR Grzegorz Ślusarz, Dziekan Wydziału Ekonomii Uniwersytetu Rzeszowskiego dr hab. prof. UR Mieczysław Król, Kierownik Katedry Metod Ilościowych i Informatyki Gospodarczej Sesja plenarna 1: ( ) sala D1 C5 Przewodniczący sesji: dr hab. inż. prof. UO Adam Czerwiński Podkarpackie przestrzeń różnorodności dr Izabela Fac, Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego Społeczeństwo informacyjne w województwie podkarpackim dr Maria Sarama, Uniwersytet Rzeszowski Polityka państwa litewskiego w kontekście kształcenia kadry ICT w latach dr hab. prof. UwB Jarosław Wołkonowski, Uniwersytet w Białymstoku, Wydział Ekonomiczno- Informatyczny w Wilnie

2 Wpływ informatyzacji i interoperacyjności systemów informatycznych na realizację usług w sektorze publicznym dr hab. prof. PWr Zygmunt Mazur, mgr Hanna Mazur, Politechnika Wrocławska Informacja ekologiczna współczesne dylematy dr hab. Piotr Szczypa, Uniwersytet Szczeciński Dynamika rozwoju e-biznesu w Polsce analiza porównawcza w układzie regionalnym dr hab. Mirosław Moroz, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Open innovation jako przykład czynnika stymulującego e-commerce wśród przedsiębiorstw polskiego sektora MSP dr inż. Grzegorz Szymański, dr Robert Stanisławski, Politechnika Łódzka Przerwa kawowa Sesja plenarna 2: ( ) sala D1 C5 Przewodniczący sesji: dr hab. prof. PWr Zygmunt Mazur Czy systemy informacyjne mogą być systemami przeciw-kruchymi (antifragile) w sensie N.N. Taleba? dr hab. Andrzej Marciniak, Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie Społeczeństwo informacyjne: nowe wyzwania dla rozwoju e-commerce na Ukrainie prof. dr. hab Yuriy Pachkovskyy, Katolicki Uniwersytet Lubelski im. Jana Pawła II, WZNoS w Stalowej Woli Jakość informacji w serwisach WWW związanych ze zdrowiem a ich rankingi. dr hab. inż. prof. UO Adam Czerwiński, Uniwersytet Opolski Miejsce e-learningu w zarządzaniu wiedzą prof. zw. dr hab. Elżbieta Skrzypek, Uniwersytet Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie Reputacja firmy jako wartości w środowisku regionalnym na przykładzie MSP województwa łódzkiego dr hab. prof. UŁ Bogusław Kaczmarek, Uniwersytet Łódzki A comparative assessment of the role and impact of the World Wide Web on socio-economic development among countries dr inż. Colin F. Hales, Uniwersytet Rzeszowski Sesja 3. Obrady w sekcjach: ( ) Obiad Sesja 3 A: ( ) sala D1 C5 Przewodniczący sesji: dr hab. Andrzej Marciniak Perspektywy rozwoju elektronicznych usług publicznych realizowanych w chmurze obliczeniowej i ich wpływ na rozwój społeczeństwa informacyjnego dr inż. Krzysztof Urbaniak, Politechnika Warszawska Rozwój i zagrożenia bezprzewodowej dostępności Internetu w społeczeństwie informacyjnym dr inż. Teresa Mendyk-Krajewska, dr hab. prof. PWr Zygmunt Mazur, mgr Hanna Mazur, Politechnika Wrocławska

3 Zastosowanie statystyk przestrzennych w analizie dostępności do infrastruktury ICT w Polsce dr Monika Miśkiewicz-Nawrocka, dr Katarzyna Zeug-Żebro, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach Znaczenie sektora ICT w podnoszeniu międzynarodowej konkurencyjności gospodarki Litwy dr Alina Grynia, Uniwersytet w Białymstoku, Wydział Ekonomiczno-Informatyczny w Wilnie Neutralność sieci dogmat czy postulat? dr Piotr Ładny, Uniwersytet Szczeciński Zagadnienia społeczne i prawne w koncepcji big data dr Jędrzej Wieczorkowski, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie Sesja 3 B: ( ) sala D1 C6 Przewodniczący sesji: dr hab. prof. UŁ Bogusław Kaczmarek Opory przy wdrażaniu zmian organizacyjnych w wybranych przedsiębiorstwach Małopolski badania pilotażowe prof. zw. dr hab. Arkadiusz Potocki, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie Rola systemów klasy Enterprise Content Management (ECM) w przedsiębiorstwach oraz ich perspektywy technologiczne i rynkowe dr Jan Trąbka, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie Informatyczne wspomaganie organizacji inteligentnej na przykładzie polskiego sektora MSP dr Piotr Adamczewski, Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu Metodyka identyfikacji utrudnień i dysfunkcji występujących w pracy zdalnej w celu jej zhumanizowania dr Marek Makowiec, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie Zastąpienie tradycyjnego serwisu internetowego organizacji przez serwisy społecznościowe w opinii ich użytkowników dr Przemysław Polak, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie Centra transferu wiedzy, stymulanty rozwoju. Podobieństwa i różnice w działaniu dr Zbigniew Stempnakowski, Uniwersytet Szczeciński Sesja 3 C: ( ) sala D1 C1 Przewodniczący sesji: prof. zw. dr hab. Elżbieta Skrzypek Platformy edukacyjne z neuronowym sprzężeniem zwrotnym zestaw badawczy dr hab. Zdzisław Łojewski, Uniwersytet Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie, mgr inż. Wojciech Golus, Środowiskowe Studium Doktoranckie IPPT PAN i UMCS w Lublinie Integracja życia gospodarczego i społecznego poprzez ICT dr Halina Tańska, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski Tworzenie modeli dla analizy zachowania użytkowników w Internecie dr Germanas Budnikas, Uniwersytet w Białymstoku, Wydział Ekonomiczno-Informatyczny w Wilnie E- commerce a wielokanałowa strategia marketingowa dr inż. Anna Rybak, Politechnika Częstochowska SaaS - poziom jakości usług z punktu widzenia małych przedsiębiorstw dr inż. Marcin Wyskwarski, Politechnika Śląska Akceptacja wybranych usług cyfrowych przez osoby starsze na przykładzie regionu łódzkiego dr Beata Gontar, dr Anna Pamuła, Uniwersytet Łódzki

4 Przerwa kawowa Sesja 4. Obrady w sekcjach: ( ) Sesja 4 A: ( ) sala D1 C5 Przewodniczący sesji: dr hab. prof. UwB Jarosław Wołkonowski Rozwój społeczeństwa informacyjnego w Polsce na tle państw europejskich dr inż. Ireneusz Miciuła, Uniwersytet Szczeciński Społeczeństwo informacyjne w rozwoju społeczno-gospodarczym regionów w Unii Europejskiej mgr Oskar Kiercz, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu Społeczeństwo informacyjne Litwy: teoretyczne i praktyczne aspekty rozwoju mgr Regina Lašakevič, Uniwersytet w Białymstoku, Wydział Ekonomiczno-Informatyczny w Wilnie Bariery w informatyzacji Polski Wschodniej dr Dorota Jegorow, Katolicki Uniwersytet Lubelski im. Jana Pawła II Wykorzystanie witryn BIP gmin i powiatów dla marketingu turystyki (na przykładzie Podkarpacia i Lubelszczyzny) dr Tomasz Dziechciarz, Katolicki Uniwersytet Lubelski im. Jana Pawła II Sesja 4 B: ( ) sala D1 C6 Przewodniczący sesji: prof. zw. dr hab. Arkadiusz Potocki Ontologiczna inżynieria wiedzy mgr inż. Dariusz Dobrowolski, Uniwersytet Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie Poziom zarządzania wiedzą w przedsiębiorstwach mgr Sylwia Sagan, Uniwersytet Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie Dynamiczne modele panelowe w analizie funkcjonowania opieki zdrowotnej w grupach powiatów podobnych dr Danuta Rozpędowska-Matraszek, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Skierniewicach Ocena jakości informacji dotyczących zdrowia w serwisach WWW dr inż. Marcin Krzesaj, Uniwersytet Opolski Zastosowanie nowoczesnych technologii informacyjnych w gospodarce łowieckiej dr inż. Marek Matulewski, Wyższa Szkoła Logistyki w Poznaniu Analizy Big Data w sieciach społecznościowych mgr inż. Aleksander Wassilew, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie Sesja 4 C: ( ) sala D1 C1 Przewodniczący sesji: dr hab. Mirosław Moroz E-usługi publiczne dr inż Liliana Hawrysz, Politechnika Opolska Elektroniczne zamówienia publiczne dr inż. Ewa Prałat, Politechnika Wrocławska Cyfryzacja sieci elektroenergetycznych wykorzystanie technologii ICT i praktyki procesu budowania angażowania odbiorców w rozwój rynku energii dr Anna Pamuła, Uniwersytet Łódzki

5 System zapewnienia jakości w kontekście zarządzania zaufaniem w szkole wyższej w warunkach społeczeństwa informacyjnego dr Agnieszka Piasecka, Uniwersytet Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie Marketing internetowy Uniwersytetu Łódzkiego i jego wpływ na studentów mgr Daniel Biczysko, Uniwersytet Łódzki Funkcjonalność strony internetowej szkoły ponadgimnazjalnej mgr Dorota Tokarska, Katolicki Uniwersytet Lubelski im. Jana Pawła II, Wydział Zamiejscowy Prawa i Nauk o Gospodarce Podsumowanie I dnia obrad konferencji Sala D1-C Uroczysta kolacja 23 WRZEŚNIA (SŁOWACJA) Vysoká škola Medzinárodného Podnikania ISM Slovakia w Preszowie Inauguracja drugiego dnia obrad Konferencji: Ing. Jozef Polačko, Kanclerz ISM Prešov Sesja plenarna 3: ( ) Przewodniczący sesji: Ing. Renata Madzinová PhD. An environment of Maple is an effective instrument for the lead through of model researches from micro and macroeconomics dr nauk Ivan Ivanovic Nebola, kandydat nauk Ludmiła Nesukh, European Slavic Universit, Užhorod, Ukraina Rozwój społeczeństwa informacyjnego w Polsce dr Andrzej Wójcik, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach Perspectives of Management in the Period of Knowledge Economy and Information Society doc. Ing. Martin Vološin, PhD., Ing. Darina Vološinová, PhD., College of International Business, ISM Prešov, Slovakia Wykorzystanie metod komunikacji w organizacjach Polski południowej dr Paweł Łukasik, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie Analysis of selected indicators of tourism in the context of information and communication development Ing. Eva Hvizdová, Ph.D., College of International Business, ISM Prešov, Slovakia Utilization of statistical methods in the evaluation of business enviroment of Slovakia Doc. Ing. Viera Kuzmišiniová, PhD., College of International Business, ISM Prešov, Slovakia Efektywność wykorzystania e-usług w działalności polskich przedsiębiorstw dr Katarzyna Dębkowska, Politechnika Białostocka Medium-size enterprises in international trade Ing. Renáta Madzinová PhD., College of International Business, ISM Prešov, Slovakia From crisis to success Ing. Iveta Sedláková, College of International Business, ISM Prešov, Slovakia Podsumowanie obrad Konferencji

SPIS TREŚCI WIRTUALIZACJA GOSPODARKI SPOJRZENIE INTERDYSCYPLINARNE

SPIS TREŚCI WIRTUALIZACJA GOSPODARKI SPOJRZENIE INTERDYSCYPLINARNE SPIS TREŚCI WIRTUALIZACJA GOSPODARKI SPOJRZENIE INTERDYSCYPLINARNE E. JADWIGA BIESAGA-SŁOMCZEWSKA KOMUNIKACJA WEWNĘTRZNA W ERZE CYFRYZACJI RAFAŁ BONIECKI, JÓZEF RAWŁUSZKO O PROBLEMACH ZARZĄDZANIA WIEDZĄ

Bardziej szczegółowo

26-28 maja 2014 roku XV MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA NAUKOWA

26-28 maja 2014 roku XV MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA NAUKOWA KATOLICKI UNIWERSYTET LUBELSKI JANA PAWŁA II SZKOŁA GŁÓWNA HANDLOWA W WARSZAWIE 26-28 maja 2014 roku XV MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA NAUKOWA Sieć przestrzenią współpracy społecznej, gospodarczej i politycznej

Bardziej szczegółowo

IV KONFERENCJA NAUKOWA FUNKCJONOWANIE WSPÓŁCZESNYCH PRZEDSIĘBIORSTW NOWE TRENDY W ZARZĄDZANIU I MARKETINGU

IV KONFERENCJA NAUKOWA FUNKCJONOWANIE WSPÓŁCZESNYCH PRZEDSIĘBIORSTW NOWE TRENDY W ZARZĄDZANIU I MARKETINGU IV KONFERENCJA NAUKOWA FUNKCJONOWANIE WSPÓŁCZESNYCH PRZEDSIĘBIORSTW NOWE TRENDY W ZARZĄDZANIU I MARKETINGU PROGRAM KONFERENCJI Czwartek, 19 września 2013 Gdańsk, Hotel Radisson Blu, ul. Długi Targ 19/Powroźnicza,

Bardziej szczegółowo

XXXI SEMINARIUM GEOGRAFII WSI (dawnej Seminarium Geograficzno-Rolnicze) pt. OBSZARY WIEJSKIE PIERWSZA DEKADA W UNII EUROPEJSKIEJ I NOWA PERSPEKTYWA

XXXI SEMINARIUM GEOGRAFII WSI (dawnej Seminarium Geograficzno-Rolnicze) pt. OBSZARY WIEJSKIE PIERWSZA DEKADA W UNII EUROPEJSKIEJ I NOWA PERSPEKTYWA KATEDRA POLITYKI REGIONALNEJ WYDZIAŁ EKONOMII I ZARZĄDZANIA - POLITECHNIKA OPOLSKA URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO DEPARTAMENT PROGRAMÓW ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH ZESPÓŁ PROBLEMOWY DS. OBSZARÓW

Bardziej szczegółowo

Rozwój gospodarek Unii Europejskiej. Rozwój polskiej gospodarki a fundusze unijne

Rozwój gospodarek Unii Europejskiej. Rozwój polskiej gospodarki a fundusze unijne PROGRAM IV Konferencji Naukowej z serii wiedza i innowacje pt. Fundusze unijne i przedsiębiorstwa w rozwoju nauki i gospodarki Uniwersytet Jagielloński, Kraków, 17-18 stycznia 2008 r. RAMOWY program: 10.00-11.00

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI ZARZĄDZANIE WIEDZĄ W NOWEJ GOSPODARCE

SPIS TREŚCI ZARZĄDZANIE WIEDZĄ W NOWEJ GOSPODARCE SPIS TREŚCI ZARZĄDZANIE WIEDZĄ W NOWEJ GOSPODARCE EWA BADZIŃSKA KIERUNKI ROZWOJU KOMUNIKACJI I DYFUZJA WIEDZY W SPOŁECZEŃSTWIE INFORMACYJNYM... 13 AGNIESZKA BUDZIEWICZ-GUŹLECKA WPŁYW KULTURY ORGANIZACYJNEJ

Bardziej szczegółowo

Program Konferencji Naukowej pt. Współczesne uwarunkowania gospodarowania przestrzenią - szanse i zagrożenia dla zrównoważonego rozwoju

Program Konferencji Naukowej pt. Współczesne uwarunkowania gospodarowania przestrzenią - szanse i zagrożenia dla zrównoważonego rozwoju Program Konferencji Naukowej pt. Współczesne uwarunkowania gospodarowania przestrzenią - szanse i zagrożenia dla zrównoważonego rozwoju 24 czerwca 2014 (wtorek) Warszawa, Pl. Politechniki 1 Mała Aula w

Bardziej szczegółowo

Program konferencji naukowej KONSUMENT A RYNEK - Marketing w dobie digitalizacji procesów rynkowych Krasiczyn k. Przemyśla, 13-15 września 2015 r*

Program konferencji naukowej KONSUMENT A RYNEK - Marketing w dobie digitalizacji procesów rynkowych Krasiczyn k. Przemyśla, 13-15 września 2015 r* Program konferencji naukowej KONSUMENT A RYNEK - Marketing w dobie digitalizacji procesów rynkowych Krasiczyn k. Przemyśla, 13-15 września 2015 r* I dzień 13 września 2015 r. (niedziela) 16:00 23:00 zakwaterowanie

Bardziej szczegółowo

3) 2.01.1996. RZESZÓW - Bezrobocie i rynek pracy w regionie Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie. KOMUNIKAT - Bezrobocie postrzegane przez młodzież.

3) 2.01.1996. RZESZÓW - Bezrobocie i rynek pracy w regionie Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie. KOMUNIKAT - Bezrobocie postrzegane przez młodzież. Dr hab. Krystyna Leśniak-Moczuk, prof. UR REFERATY NAUKOWE, KOMUNIKATY, GŁOSY W DYSKUSJI NA KONFERENCJACH: 1) 12.04.1995. WARSZAWA - Metody badania efektywności programów przeciwdziałania bezrobociu Instytut

Bardziej szczegółowo

1. Wideokonferencje wielopunktowe jako jedna z informacyjnych technologii multimedialnych Leszek Kiełtyka

1. Wideokonferencje wielopunktowe jako jedna z informacyjnych technologii multimedialnych Leszek Kiełtyka Multimedia w biznesie i zarządzaniu. redakcja naukowa Leszek Kiełtyka Książka została wydana z okazji VIII Międzynarodowej Konferencji Multimedia w zarządzaniu. Przedstawiono w niej najistotniejsze zagadnienia

Bardziej szczegółowo

III Międzynarodowy Kongres Rewitalizacji Miast Rewitalizacja w polityce miejskiej 4-6 czerwca 2014 r., Kraków Nowohuckie Centrum Kultury Organizator:

III Międzynarodowy Kongres Rewitalizacji Miast Rewitalizacja w polityce miejskiej 4-6 czerwca 2014 r., Kraków Nowohuckie Centrum Kultury Organizator: III Międzynarodowy Kongres Rewitalizacji Miast Rewitalizacja w polityce miejskiej 4-6 czerwca 2014 r., Kraków Nowohuckie Centrum Kultury Organizator: INSTYTUT ROZWOJU MIAST w Krakowie Kongres organizowany

Bardziej szczegółowo

EUROPEJSKIE CENTRUM ROZWOJU I TRANSFERU WIEDZY WWW.EUCENTRUM.GLT.PL

EUROPEJSKIE CENTRUM ROZWOJU I TRANSFERU WIEDZY WWW.EUCENTRUM.GLT.PL DOROBEK PUBLIKACYJNY CZŁONKÓW EUROPEJSKIEGO CENTRUM ROZWOJU I TRANSFERU WIEDZY (1997-2006) Tomasz Bernat, Podmioty gospodarcze w strategii marketingowej firm finansowych, Agencja Marketingowa IPH, Szczecin

Bardziej szczegółowo

E-learning: zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 2000-2011

E-learning: zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 2000-2011 Marcin Laskowski Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. prof. Tadeusza Kotarbińskiego w Łodzi E-learning: zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 2000-2011 Wydawnictwa zwarte 1. Akademia on-line

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wstęp... 9. Część I Charakterystyka działalności naukowej, dydaktycznej, organizacyjnej i osiągnięcia kadrowe Profesora Adama Nowickiego

Spis treści. Wstęp... 9. Część I Charakterystyka działalności naukowej, dydaktycznej, organizacyjnej i osiągnięcia kadrowe Profesora Adama Nowickiego Spis treści Wstęp... 9 Część I Charakterystyka działalności naukowej, dydaktycznej, organizacyjnej i osiągnięcia kadrowe Profesora Adama Nowickiego Życiorys naukowy Profesora Adama Nowickiego... 13 Publikacje

Bardziej szczegółowo

Bibliografia Zawartości Czasopism

Bibliografia Zawartości Czasopism Biblioteka Narodowa Bibliografia Zawartości Czasopism 2010 nr 1 styczeń 2010 poz. 1-3195 WYKAZ DZIAŁÓW 0 DZIAŁ OGÓLNY 00 Naukoznawstwo. Informacja. Dokumentacja. Rodzaje pisma. 004 Informatyka 005 Zarządzanie.

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie i Finanse

Zarządzanie i Finanse 11 Nr 1 Część 1 ROK Marzec VOL. No. Part March 2013 Zarządzanie i Finanse Journal of Management and Finance ISSN 2084-5189 http://jmf.wzr.pl Rada Naukowa prof. dr hab. Jerzy Bieliński przewodniczący Uniwersytet

Bardziej szczegółowo

Program II Konferencji Efektywność źródłem bogactwa narodów" 16-18 stycznia 2006 r. Piechowice

Program II Konferencji Efektywność źródłem bogactwa narodów 16-18 stycznia 2006 r. Piechowice Program II Konferencji Efektywność źródłem bogactwa narodów" 16-18 stycznia 2006 r. Piechowice Pierwszy dzień 16 styczeń 2006 r. Godz. 8.00 śniadanie Godz. 9.00-9.30 Powitanie uczestników i otwarcie obrad

Bardziej szczegółowo

21 października 2014 (wtorek) 17.00 18.00 INTERNATIONAL WEEK: Introductory session for international participants spotkanie zapoznawcze

21 października 2014 (wtorek) 17.00 18.00 INTERNATIONAL WEEK: Introductory session for international participants spotkanie zapoznawcze RAMOWY PLAN XII MIĘDZYNARODOWEJ KONFERENCJI NAUKOWEJ EDUKACJA XXI WIEKU Podmioty, środowiska i obszary edukacyjne. Wyzwania i zagrożenia połowy XXI wieku 21 października 2014 (wtorek) Od 15.00 Przyjazd,

Bardziej szczegółowo

WSPARCIE Z FUNDUSZY UNIJNYCH W SEKTORZE MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW W POLSCE

WSPARCIE Z FUNDUSZY UNIJNYCH W SEKTORZE MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW W POLSCE WSPARCIE Z FUNDUSZY UNIJNYCH W SEKTORZE MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW W POLSCE zestawienie bibliograficzne w wyborze Wybór i opracowanie Marta Boszczyk Korekta Beata Warmuzek KSIĄŻKI 1. Adaptacja polskich

Bardziej szczegółowo

Gospodarka Polski 1990-2015. Kapitał ludzki dla innowacyjnej gospodarki i zintegrowanego rozwoju PROGRAM KONFERENCJI

Gospodarka Polski 1990-2015. Kapitał ludzki dla innowacyjnej gospodarki i zintegrowanego rozwoju PROGRAM KONFERENCJI Gospodarka Polski 1990-2015 Kapitał ludzki dla innowacyjnej gospodarki i zintegrowanego rozwoju PROGRAM KONFERENCJI Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie 9-10 czerwca 2015 r. 1 Dzień pierwszy wtorek, 9 czerwca,

Bardziej szczegółowo

Warunki realizacji programu studiów

Warunki realizacji programu studiów Warunki realizacji programu studiów Minimum kadrowe dla kierunku Gospodarka Przestrzenna na studiach pierwszego stopnia na rok akademicki 2013/2014 1. Samodzielni nauczyciele akademiccy wliczeni do minimum

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI WSTĘP... 9 STRATEGIE TWORZENIA I ROZWOJU MŚP NA RYNKU KRAJOWYM ORAZ MIĘDZYNARODOWYM

SPIS TREŚCI WSTĘP... 9 STRATEGIE TWORZENIA I ROZWOJU MŚP NA RYNKU KRAJOWYM ORAZ MIĘDZYNARODOWYM SPIS TREŚCI WSTĘP... 9 STRATEGIE TWORZENIA I ROZWOJU MŚP NA RYNKU KRAJOWYM ORAZ MIĘDZYNARODOWYM AGNIESZKA BEM PRAKTYKA LEKARSKA JAKO MIKROPRZEDSIĘBIORSTWO... 13 MAREK BIAŁKOWSKI NADZÓR KORPORACYJNY NAD

Bardziej szczegółowo

Kraków, 2-3 grudnia 2013 / 2-3 December 2013

Kraków, 2-3 grudnia 2013 / 2-3 December 2013 Zakład Przedsiębiorczości i Gospodarki Przestrzennej Instytut Geografii Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie Department of Entrepreneurship and Spatial Management Institute

Bardziej szczegółowo

POLITECHNIKA DLA BIZNESU

POLITECHNIKA DLA BIZNESU POLITECHNIKA DLA BIZNESU Lublin 2014 Zespół redakcyjny: Dziekani, Prodziekani i Kierownicy Jednostek Organizacyjnych Politechniki Lubelskiej Przewodniczący Zespołu redakcyjnego: Paweł Chrapowicki Korekta:

Bardziej szczegółowo

OBSZARY TEMATYCZNE PRAC DYPLOMOWYCH, prowadzonych przez pracowników Katedr Wydziału Zarządzania PL

OBSZARY TEMATYCZNE PRAC DYPLOMOWYCH, prowadzonych przez pracowników Katedr Wydziału Zarządzania PL OBSZARY TEMATYCZNE PRAC DYPLOMOWYCH, przez owników Katedr Wydziału Zarządzania PL dr Anna Arent 220 81 538 4471 prof. dr hab. inż. Tadeusz Banek Dr inż. Jakub Bis Pokój / nr telefonu Katedra Prowadzone

Bardziej szczegółowo

Honorowy Patronat Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Bronisława Komorowskiego

Honorowy Patronat Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Bronisława Komorowskiego EUROPEJSKI KONGRES MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW Katowice, 6-7 października 2011r. Organizator: Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach Honorowy Patronat Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Bronisława

Bardziej szczegółowo

22 września 10.00-11.30 Rejestracja 10.30-11.30 Konferencja prasowa Hasło: 10 lat przedsiębiorczości bez granic www.kongresmsp.eu Miejsce: Centrum Kultury Katowice im. Krystyny Bochenek, Sala kameralna

Bardziej szczegółowo

Biblioteka Nowości książkowe - 2014/2015

Biblioteka Nowości książkowe - 2014/2015 Biblioteka Nowości książkowe - 2014/2015 1) Bezpieczeństwo wewnętrzne 2) Finanse i rachunkowość 3) Informatyka i ekonometria 4) Logistyka 5) Pedagogika 6) Stosunki międzynarodowe 7) Turystyka i rekreacja

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie i Finanse

Zarządzanie i Finanse 11 Nr 1 Część 4 ROK Marzec VOL. No. Part March 2013 Zarządzanie i Finanse Journal of Management and Finance ISSN 2084-5189 http://jmf.wzr.pl Rada Naukowa prof. dr hab. Jerzy Bieliński przewodniczący Uniwersytet

Bardziej szczegółowo

OPEN DAYS 2014 LOCAL EVENTS COUNTRY LEAFLET POLSKA

OPEN DAYS 2014 LOCAL EVENTS COUNTRY LEAFLET POLSKA OPEN DAYS 2014 LOCAL EVENTS COUNTRY LEAFLET POLSKA INDEX I. Regional Partnerships Official Partners of the OPEN DAYS 2014 Województwo Kujawsko-Pomorskie 3 Miasto Łódź 4 Województwo Łódzkie 5 Województwo

Bardziej szczegółowo