PROGRAM KONFERENCJI: Nowe procesy w gospodarce światowej. Wnioski dla Polski. CZWARTEK, 17 października 2013

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PROGRAM KONFERENCJI: Nowe procesy w gospodarce światowej. Wnioski dla Polski. CZWARTEK, 17 października 2013"

Transkrypt

1 CZWARTEK, 17 października REJESTRACJA (Recepcja w holu na parterze budynku) INAUGURACJA KONFERENCJI (Aula I) prof. dr hab. Tomasz Szapiro, Rektor Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie prof. dr hab. Adam Budnikowski, Dziekan Kolegium Gospodarki Światowej Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie SESJA PLENARNA (Aula I) Przewodniczący: prof. dr hab. Adam Budnikowski prof. dr hab. Jan Jakub Michałek (Uniwersytet Warszawski) dr hab. Andrzej Cieślik (Uniwersytet Warszawski) Anna Michałek (Europejski Bank Centralny) Czy przystępowanie do strefy euro zwiększa eksport krajów z Europy Środkowej i Wschodniej? Analiza na poziomie firm prof. Anna Zielińska-Głębocka (Uniwersytet Gdański) Nierównowagi makroekonomiczne w gospodarce światowej prof. dr hab. Adam Budnikowski Problemy globalne we współczesnej gospodarce światowej PRZERWA KAWOWA (antresola) al. Niepodległości 162, Warszawa, tel.: (22) , Strona 1 z 6

2 CZWARTEK, 17 października SESJA RÓWNOLEGŁA NR 1 (Aula I) Przewodniczący: prof. dr hab. Janusz Świerkocki (Uniwersytet Łódzki) SESJA RÓWNOLEGŁA NR 2 (Sala 1B) Przewodnicząca: prof. dr hab. Jolanta Mazur prof. dr hab. Tadeusz Sporek (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach) Wpływ korporacji transnarodowych na gospodarkę światową dr hab. Maria Majewska (Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu) Zdolności technologiczne podstawą rozwoju endogenicznych przewag w handlu międzynarodowym gospodarek opartych na wiedzy dr hab. Edward Molendowski (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie), mgr Małgorzata Żmuda (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Cologne Business School) dr Renata Orłowska (Uniwersytet Gdański) dr hab. Krystyna Żołądkiewicz (Uniwersytet Gdański) Nowy protekcjonizm dr hab. Marek Wróblewski (Uniwersytet Wrocławski) MFW wobec globalnego kryzysu finansowego nowe wymiary pomocy pożyczkowej i programowej dr hab. Piotr Misztal (Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach) Rola powiązań międzynarodowych w kształtowaniu przewagi konkurencyjnej - Polska na tle krajów Grupy Wyszehradzkiej w latach dr hab. Nelly Daszkiewicz (Politechnika Gdańska) Przedsiębiorczość międzynarodowa jako nowy obszar badań w teorii internacjonalizacji prof. dr hab. Włodzimierz Januszkiewicz Międzynarodowe obroty usługowe w dobie światowego kryzysu gospodarczego Zjawisko globalnych nierównowag w gospodarce światowej przyczyny i sposoby wyeliminowania dr hab. Jerzy Grabowiecki (Uniwersytet w Białymstoku) Abenomika jako nowa polityka gospodarcza przezwyciężenia stagnacji w Japonii dr hab. Beata Stępień (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu) Hybrydowe strategie zarządzania wartością dla klienta w skali międzynarodowej przyczyny, przejawy, konsekwencje LUNCH (antresola) al. Niepodległości 162, Warszawa, tel.: (22) , Strona 2 z 6

3 CZWARTEK, 17 października SESJA RÓWNOLEGŁA NR 3 (Aula I) Przewodniczący: dr hab. Edward Molendowski (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie) SESJA RÓWNOLEGŁA NR 4 (Sala 1B) Przewodniczący: prof. dr hab. Tadeusz Sporek (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach) prof. dr hab. Jerzy Menkes dr hab. Elżbieta Czarny Kontynentalne modele integracji gospodarczej dr hab. Michał Przybyliński (Uniwersytet Łódzki) Przenoszenie szoków popytowych w krajach Unii Europejskiej poprzez produkty pośrednie dr Bartosz Michalski (Uniwersytet Wrocławski) Impas negocjacyjny Milenijnej Rundy Rozwoju WTO a proliferacja (między)regionalnych umów handlowych dr Bożena Pera (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie) Preferencyjne porozumienia handlowe Unii Europejskiej i ich skutki dla wymiany handlowej Polski dr Jakub Borowski mgr Krystian Jaworski Globalny kryzys finansowy a koszty utraty autonomii monetarnej w krajach Europy Środkowo-Wschodniej mgr Andrzej Geise (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu) Modelowanie zmienności cen ropy na rynku ropy naftowej oraz kursów walutowych, stóp procentowych i indeksów giełdowych w krajach Europy Środkowo-Wschodniej oraz strefie euro PRZERWA KAWOWA (antresola) al. Niepodległości 162, Warszawa, tel.: (22) , Strona 3 z 6

4 CZWARTEK, 17 października SESJA RÓWNOLEGŁA NR 5 (Aula I) Przewodnicząca: dr hab. Elżbieta Czarny dr Marcin Gryczka (Uniwersytet Szczeciński) Rozwój społeczny i technologiczny a przepływy bezpośrednich inwestycji zagranicznych w świetle nowego paradygmatu rozwoju J.H. Dunninga dr Agnieszka Łukasiewicz-Kamińska (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie) Nowa ekonomia a umiędzynarodowienie działalności gospodarczej dr Sylwia Talar (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach) Umiędzynarodowienie procesu tworzenia innowacji i wiedzy w warunkach gospodarki internetowej SESJA RÓWNOLEGŁA NR 6 (Sala 1B) Przewodniczący: prof. dr hab. Jerzy Menkes dr Aleksandra Nacewska-Twardowska (Uniwersytet Łódzki) Rozwój stosunków bilateralnych w handlu międzynarodowym a Polska dr Anna Odrobina (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie) Znaczenie globalnych sieci innowacji dla gospodarki polskiej dr Anna Wróbel (Uniwersytet Warszawski) Ewolucja i rozwój globalnych sieci usługowych: wnioski dla Polski WYSTĘP CHÓRU SGH (Aula Główna) KOLACJA (Sala kolumnowa) SZKOŁA GŁÓWNA HANDLOWA W WARSZAWIE AL. NIEPODLEGŁOŚCI 162, BUDYNEK G al. Niepodległości 162, Warszawa, tel.: (22) , Strona 4 z 6

5 PIĄTEK, 18 października 2013 PIĄTEK, 18 października SESJA RÓWNOLEGŁA NR 7 (Aula I) Przewodniczący: prof. dr hab. Kazimierz Starzyk dr Alina Szypulewska-Porczyńska Nowy system podatku VAT w handlu usługami cyfrowymi na rynku wewnętrznym Unii Europejskiej dr Łukasz Ambroziak Zmiany w handlu wewnątrzgałęziowym wyrobami przemysłu motoryzacyjnego w Unii Europejskiej SESJA RÓWNOLEGŁA NR 8 (Sala 1B) Przewodniczący: prof. dr hab. Adam Budnikowski dr Katarzyna Czech (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach) Znaczenie zielonej gospodarki dla realizacji celów zrównoważonego rozwoju wnioski dla Polski dr Renata Knap (Uniwersytet Szczeciński) Środowiskowe uwarunkowania w międzynarodowym handlu rybami i produktami rybnymi dr Paweł Folfas dr Magdalena Słok-Wódkowska (Uniwersytet Warszawski) Czy system GSP+ wpływa na rozwój eksportu z krajów rozwijających się do Unii Europejskiej? dr Arkadiusz Kowalski Handel zagraniczny i bezpośrednie inwestycje zagraniczne jako zewnętrzne czynniki innowacyjności gospodarki Irlandii dr Andżelika Kuźnar dr Paweł Folfas Handel towarami o wysokiej zawartości własności intelektualnej. Wnioski dla Polski dr Ewa Jastrzębska dr Paulina Legutko-Kobus Polityka klimatyczna Unii Europejskiej - wyzwania dla Polski dr Henryk Bąk Zadłużenie publiczne wybranych państw unijnych. Przyczyny i skutki ekonomiczne dr Karina Jędrzejowska (Uniwersytet Warszawski) Wpływ globalizacji na politykę pieniężną wnioski dla Polski PRZERWA KAWOWA (antresola) al. Niepodległości 162, Warszawa, tel.: (22) , Strona 5 z 6

6 PIĄTEK, 18 października SESJA RÓWNOLEGŁA NR 9 (Aula I) Przewodnicząca: dr hab. Marzenna Weresa dr Honorata Nyga-Łukaszewska SESJA RÓWNOLEGŁA NR 10 (Sala 1B) Przewodniczący: prof. dr hab. Paweł Bożyk dr Mieczysław Szostak Nowe zjawiska w międzynarodowym handlu gazem ziemnym i wnioski dla Polski dr Katarzyna Śledziewska (Uniwersytet Warszawski) dr hab. Elżbieta Czarny Co wynika z analizy bilansu obrotów bieżących państw członkowskich Unii Europejskiej? mgr Patryk Toporowski Postsowieckie kraje Azji środkowej jako nowe państwa przyjmujące bezpośrednie inwestycje zagraniczne dr Michał Szwabe Znoszenie barier w dostępie do rynków pracy państw Unii Europejskiej oraz skutki tego procesu na wielkość migracji z Polski dr Paweł Kulpaka Ewolucja miejsca państw Grupy Wyszehradzkiej w handlu europejskim Zachwianie względnego parytetu siły nabywczej w krajach członkowskich strefy euro wnioski dla Polski PODSUMOWANIE I ZAMKNIĘCIE KONFERENCJI (Aula I) prof. dr hab. Adam Budnikowski, Dziekan Kolegium Gospodarki Światowej Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie LUNCH (antresola) al. Niepodległości 162, Warszawa, tel.: (22) , Strona 6 z 6

Tradycyjne i nowe kierunki rozwoju handlu międzynarodowego

Tradycyjne i nowe kierunki rozwoju handlu międzynarodowego Tradycyjne i nowe kierunki rozwoju handlu międzynarodowego Autorzy: Stanisław Wydymus, Marek Maciejewski (red.) Główną myślą książki jest przedstawienie tradycyjnych, jak i nowych kierunków rozwoju handlu

Bardziej szczegółowo

Rozwój gospodarek Unii Europejskiej. Rozwój polskiej gospodarki a fundusze unijne

Rozwój gospodarek Unii Europejskiej. Rozwój polskiej gospodarki a fundusze unijne PROGRAM IV Konferencji Naukowej z serii wiedza i innowacje pt. Fundusze unijne i przedsiębiorstwa w rozwoju nauki i gospodarki Uniwersytet Jagielloński, Kraków, 17-18 stycznia 2008 r. RAMOWY program: 10.00-11.00

Bardziej szczegółowo

Gospodarka Polski 1990-2015. Kapitał ludzki dla innowacyjnej gospodarki i zintegrowanego rozwoju PROGRAM KONFERENCJI

Gospodarka Polski 1990-2015. Kapitał ludzki dla innowacyjnej gospodarki i zintegrowanego rozwoju PROGRAM KONFERENCJI Gospodarka Polski 1990-2015 Kapitał ludzki dla innowacyjnej gospodarki i zintegrowanego rozwoju PROGRAM KONFERENCJI Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie 9-10 czerwca 2015 r. 1 Dzień pierwszy wtorek, 9 czerwca,

Bardziej szczegółowo

Istota i etapy integracji

Istota i etapy integracji Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka Istota i etapy integracji walutowej (EURO) zestawienie bibliograficzne w wyborze Wybór i opracowanie Marta Boszczyk Kielce 2010 Korekta Magdalena Zawał Redakcja techniczna

Bardziej szczegółowo

XXXI SEMINARIUM GEOGRAFII WSI (dawnej Seminarium Geograficzno-Rolnicze) pt. OBSZARY WIEJSKIE PIERWSZA DEKADA W UNII EUROPEJSKIEJ I NOWA PERSPEKTYWA

XXXI SEMINARIUM GEOGRAFII WSI (dawnej Seminarium Geograficzno-Rolnicze) pt. OBSZARY WIEJSKIE PIERWSZA DEKADA W UNII EUROPEJSKIEJ I NOWA PERSPEKTYWA KATEDRA POLITYKI REGIONALNEJ WYDZIAŁ EKONOMII I ZARZĄDZANIA - POLITECHNIKA OPOLSKA URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO DEPARTAMENT PROGRAMÓW ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH ZESPÓŁ PROBLEMOWY DS. OBSZARÓW

Bardziej szczegółowo

międzynarodowe stosunki gospodarcze, zarządzanie w biznesie międzynarodowym,

międzynarodowe stosunki gospodarcze, zarządzanie w biznesie międzynarodowym, Adam Budnikowski Kierunki badań i działalności dydaktycznej Kolegium Gospodarki Światowej SGH. Kolegium Gospodarki Światowej Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie jest największą w Polsce jednostką naukowo-badawczą

Bardziej szczegółowo

Seminaria magisterskie studia niestacjonarne 2 stopnia rok akademicki 2013/2014. zagadnienia z zakresu rachunkowości

Seminaria magisterskie studia niestacjonarne 2 stopnia rok akademicki 2013/2014. zagadnienia z zakresu rachunkowości zagadnienia z zakresu rachunkowości Prof. UE dr hab. Józef Pfaff Rachunkowości Prof. UE dr hab. Maria Smejda Rachunkowości Prof. UE dr hab. Andrzej Piosik Rachunkowości Dr Marzena Strojek- Filus Rachunkowości

Bardziej szczegółowo

Komitet Honorowy i Program I Ogólnopolskiego Kongresu Europeistyki. Polska w procesie integracji europejskiej dekada doświadczeń.

Komitet Honorowy i Program I Ogólnopolskiego Kongresu Europeistyki. Polska w procesie integracji europejskiej dekada doświadczeń. Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. Projekt opracowany przez Komitet Organizacyjny I Ogólnopolskiego Kongresu Europeistyki Projekt współfinansowany

Bardziej szczegółowo

Artykuły naukowe 1. G.2551

Artykuły naukowe 1. G.2551 Artykuły naukowe 1. G.2551 Aktywna polityka rynku pracy w Polsce a jej efektywność / Justyna Kłobukowska // Pieniądze i Więź 2015, vol. 18, nr 1, s. 41-49. POLITYKA ZATRUDNIENIA - POLSKA - 1989-; PRACA

Bardziej szczegółowo

2 prof. zw. dr hab. Anna Buchner-Jeziorska Człowiek wobec zagrożeń cywilizacji XXI wieku Socjologia, Praca socjalna 0600-BUCA2C

2 prof. zw. dr hab. Anna Buchner-Jeziorska Człowiek wobec zagrożeń cywilizacji XXI wieku Socjologia, Praca socjalna 0600-BUCA2C WYKAZ SEMINARIÓW MAGISTERSKICH PRZEZNACZONYCH DO URUCHOMIENIA W SEMESTRZE LETNIM W ROKU AKADEMICKIM 2014/2015 STUDIA STACJONARNE II STOPNIA: ROK I, SEM. 2 Lp. Imię i nazwisko wykładowcy Temat seminarium

Bardziej szczegółowo

1. Adamczewski Przemysław, Górski Karabach w polityce niepodległego Azerbejdżanu, Wydawnictwo Akademickie DIALOG, Warszawa 2012

1. Adamczewski Przemysław, Górski Karabach w polityce niepodległego Azerbejdżanu, Wydawnictwo Akademickie DIALOG, Warszawa 2012 Wybrane nabytki $2000100176726 Biblioteki Naukowej WSCiL KWIECIEŃ 2013 r. 1. Adamczewski Przemysław, Górski Karabach w polityce niepodległego Azerbejdżanu, Wydawnictwo Akademickie DIALOG, Warszawa 2012

Bardziej szczegółowo

system funkcjonowania i zarządzania w dobie globalizacji i internacjonalizacji procesów

system funkcjonowania i zarządzania w dobie globalizacji i internacjonalizacji procesów Gospodarka Polskie system funkcjonowania i zarządzania w dobie globalizacji i internacjonalizacji procesów ekonomice pod redakcją naukową Ryszarda Bartkowiaka i Janusza Ostassewskiego '^ SZKOŁA GŁÓWNA

Bardziej szczegółowo

Zagadnienia na egzamin dyplomowy studia pierwszego stopnia kierunek: Ekonomia

Zagadnienia na egzamin dyplomowy studia pierwszego stopnia kierunek: Ekonomia studia pierwszego stopnia kierunek: Ekonomia 1. Mierzenie gospodarki w skali makro. 2. Determinanty dochodu narodowego. 3. Budżet państwa i polityka fiskalna. 4. Główne teorie bezrobocia - przyczyny bezrobocia.

Bardziej szczegółowo

Artykuły naukowe 1. F.44

Artykuły naukowe 1. F.44 Artykuły naukowe 1. F.44 Administracyjne tytuły wykonawcze w sądowym postępowaniu egzekucyjnym / Joanna Misztal-Konecka // Państwo i Prawo 2015, vol. 70, nr 3, s. 57-71. POSTĘPOWANIE EGZEKUCYJNE (PRAWO

Bardziej szczegółowo

Autoreferat przedstawiający opis dorobku i osiągnięć naukowych

Autoreferat przedstawiający opis dorobku i osiągnięć naukowych Autoreferat przedstawiający opis dorobku i osiągnięć naukowych Katarzyna Śledziewska Wstęp Autoreferat rozpoczynam od wskazania i omówienia osiągnięcia wynikającego z art. 16 ust. 2 ustawy o stopniach

Bardziej szczegółowo

Obrót powszechny i gospodarczy problemy prawne i rynkowe Konferencja podsumowująca kursy przygotowujące do egzaminu na aplikacje prawnicze

Obrót powszechny i gospodarczy problemy prawne i rynkowe Konferencja podsumowująca kursy przygotowujące do egzaminu na aplikacje prawnicze Obrót powszechny i gospodarczy problemy prawne i rynkowe Konferencja podsumowująca kursy przygotowujące do egzaminu na aplikacje prawnicze Kielce, 3 października 2013 r. PROGRAM 8.30-9.30 Rejestracja uczestników

Bardziej szczegółowo

IX Kongres Ekonomistów Polskich. Patronat Honorowy Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Bronisława Komorowskiego

IX Kongres Ekonomistów Polskich. Patronat Honorowy Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Bronisława Komorowskiego Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Bronisława Komorowskiego PrOJEKT dofinansowany przez Mecenas główny Mecenas Wspierający patronat medialny Ekonomia dla przyszłości Odkrywać naturę i przyczyny zjawisk

Bardziej szczegółowo

Program Konferencji Naukowej pt. Współczesne uwarunkowania gospodarowania przestrzenią - szanse i zagrożenia dla zrównoważonego rozwoju

Program Konferencji Naukowej pt. Współczesne uwarunkowania gospodarowania przestrzenią - szanse i zagrożenia dla zrównoważonego rozwoju Program Konferencji Naukowej pt. Współczesne uwarunkowania gospodarowania przestrzenią - szanse i zagrożenia dla zrównoważonego rozwoju 24 czerwca 2014 (wtorek) Warszawa, Pl. Politechniki 1 Mała Aula w

Bardziej szczegółowo

Globalizacja Liberalizacja Etyka

Globalizacja Liberalizacja Etyka UNIWERSYTET SZCZECIŃSKI Z e s z y t y Naukowe nr 800 Współczesne Problemy Ekonomiczne Globalizacja Liberalizacja Etyka Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego Szczecin 2014 Rada Wydawnicza Adam

Bardziej szczegółowo

Przedstawiamy Państwu wykaz nowości w Bibliotece Wydziałowej

Przedstawiamy Państwu wykaz nowości w Bibliotece Wydziałowej Przedstawiamy Państwu wykaz nowości w Bibliotece Wydziałowej 1. Strategiczne zarządzanie marką : kapitał marki - budowanie, mierzenie i zarządzanie / Kevin Lane Keller ; wstęp do wyd. pol. Jacek Kall ;

Bardziej szczegółowo

Promotorzy studia stacjonarne pierwszego stopnia 2014/2015. Zagadnienia z zakresu Analizy finansowej

Promotorzy studia stacjonarne pierwszego stopnia 2014/2015. Zagadnienia z zakresu Analizy finansowej Promotorzy studia stacjonarne pierwszego stopnia 2014/2015 Zagadnienia z zakresu Analizy finansowej dr Maciej Baranowski 12 osób dr Joanna Cichorska 10 osób dr Bożena Frączek 10 osób Finanse korporacyjne:

Bardziej szczegółowo

Artykuły naukowe 1. G.113. African sovereign wealth funds : facts and figures / Ewa Cieślik // Gospodarka Narodowa 2014, vol. 25, nr 6, s. 103-122.

Artykuły naukowe 1. G.113. African sovereign wealth funds : facts and figures / Ewa Cieślik // Gospodarka Narodowa 2014, vol. 25, nr 6, s. 103-122. Artykuły naukowe 1. G.113 African sovereign wealth funds : facts and figures / Ewa Cieślik // Gospodarka Narodowa 2014, vol. 25, nr 6, s. 103-122. FUNDUSZ INWESTYCYJNY - AFRYKA; PAŃSTWOWE FUNDUSZE MAJĄTKOWE

Bardziej szczegółowo

OFERTA SEMINARIÓW LICENCJACKICH PRZEZNACZONYCH DO URUCHOMIENIA W ROKU AKADEMICKIM 2014/2015 STUDIA STACJONARNE I STOPNIA: ROK III, SEM.

OFERTA SEMINARIÓW LICENCJACKICH PRZEZNACZONYCH DO URUCHOMIENIA W ROKU AKADEMICKIM 2014/2015 STUDIA STACJONARNE I STOPNIA: ROK III, SEM. OFERTA SEMINARIÓW LICENCJACKICH PRZEZNACZONYCH DO URUCHOMIENIA W ROKU AKADEMICKIM 2014/2015 STUDIA STACJONARNE I STOPNIA: ROK III, SEM. 5 Lp. Imię i nazwisko wykładowcy Temat seminarium licencjackiego

Bardziej szczegółowo

Spis treści Część I Przedsiębiorczość i innowacje

Spis treści Część I Przedsiębiorczość i innowacje Spis treści Przedmowa... 11 Część I Przedsiębiorczość i innowacje... 19 Rozdział 1. Monika Bartoszek Współczesne podejście do innowacji jako wartości dla klienta... 21 Wstęp... 21 1. Przyczyny zmian w

Bardziej szczegółowo

Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny

Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny 03 Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny Szanowni Państwo! Przekazujemy Państwu publikację, której celem jest przybliżenie najważniejszych wydarzeń z historii i współczesności

Bardziej szczegółowo

WSPARCIE Z FUNDUSZY UNIJNYCH W SEKTORZE MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW W POLSCE

WSPARCIE Z FUNDUSZY UNIJNYCH W SEKTORZE MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW W POLSCE WSPARCIE Z FUNDUSZY UNIJNYCH W SEKTORZE MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW W POLSCE zestawienie bibliograficzne w wyborze Wybór i opracowanie Marta Boszczyk Korekta Beata Warmuzek KSIĄŻKI 1. Adaptacja polskich

Bardziej szczegółowo

Propozycje tematów prac dyplomowych złożone do dnia 15.05.2014 r.

Propozycje tematów prac dyplomowych złożone do dnia 15.05.2014 r. Propozycje tematów prac dyplomowych złożone do dnia 15.05.2014 r. 1. Poziom i struktura popytu globalnego w Polsce. Dr Andrzej Jędruchniewicz 2. Wielkość i struktura inwestycji w gospodarce. Dr Andrzej

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie i Finanse

Zarządzanie i Finanse 11 Nr 1 Część 1 ROK Marzec VOL. No. Part March 2013 Zarządzanie i Finanse Journal of Management and Finance ISSN 2084-5189 http://jmf.wzr.pl Rada Naukowa prof. dr hab. Jerzy Bieliński przewodniczący Uniwersytet

Bardziej szczegółowo

Zarys ekonomii międzynarodowej Janusz Świerkocki

Zarys ekonomii międzynarodowej Janusz Świerkocki Zarys ekonomii międzynarodowej Janusz Świerkocki Prof. Janusz Świerkocki w podręczniku zawarł podstawową wiedzę z ekonomii międzynarodowej. W części poświęconej teorii wymiany międzynarodowej przedstawił

Bardziej szczegółowo

Agenda Europejskiego Kongresu Gospodarczego 2015. Sesja inauguracyjna. 20 kwietnia 2015 r. 10.00-18.00

Agenda Europejskiego Kongresu Gospodarczego 2015. Sesja inauguracyjna. 20 kwietnia 2015 r. 10.00-18.00 1 Agenda Europejskiego Kongresu Gospodarczego 2015 Sesja inauguracyjna 20 kwietnia 2015 r. 10.00-18.00 Trudna Europa Skutki kryzysu wciąż odbijają się na kondycji gospodarek i finansów publicznych wielu

Bardziej szczegółowo