PROGRAM MIĘDZYNARODOWEJ KONFERENCJI NAUKOWEJ na temat POMIĘDZY DWIEMA EDUKACJAMI. NAUCZYCIEL WCZESNEJ EDUKACJI I DZIECKO / UCZEŃ WOBEC CZASU ZMIANY.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PROGRAM MIĘDZYNARODOWEJ KONFERENCJI NAUKOWEJ na temat POMIĘDZY DWIEMA EDUKACJAMI. NAUCZYCIEL WCZESNEJ EDUKACJI I DZIECKO / UCZEŃ WOBEC CZASU ZMIANY."

Transkrypt

1 3-4 kwietnia 2014 r. miejsce obrad: Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Łodzi ul. Piotrkowska 243 Komitet Naukowy Konferencji: prof. dr hab. Irena Adamek dr hab. prof. APS Józefa Bałachowicz dr hab. Dorota Ekiert - Oldroyd prof. dr hab. Olena Bykowska doc. PaedDr. Simoneta Babiaková, PhD. doc. PeadDr. Radmiła Burkovicova, PhD. prof. zw. dr hab. Krystyna Ferenz dr hab. prof. USZ. Urszula Chęcińska prof. zw. dr hab. Edyta Gruszczyk Kolczyńska dr hab. prof. WSP Jadwiga Hanisz PeadDr. Zlatica Hulova, PhD. dr hab. prof. UP Kinga Łapot-Dzierwa prof. zw. dr hab. Wiesława Korzeniowska dr hab. prof. US Katarzyna Krasoń prof. PhDr. Bronislava Kasáčová, PhD. prof. dr hab. Anna Karpińska dr hab. prof. UWM Marzenna Nowicka prof. dr hab. Lila Morska prof. dr hab. Bożena Muchacka dr hab. prof. UWM Małgorzata Suświłło dr hab. prof. UAM Hanna Krauze-Sikorska dr hab. prof. UAM Kinga Kuszak dr hab. prof. UŚ Ewa Ogrodzka-Mazur dr hab. prof. UŚ Urszula Szuścik dr hab. prof. UB Joanna Uszyńska Jarmoc dr hab. prof. WSP Ireneusz Świtała dr Elżbieta Marek dr Ewa Żmijewska Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Łodzi Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej Akademia Pedagogiki Specjalnej w Warszawie Wyższa Szkoła Pedagogiczna TWP w Warszawie Wydział Nauk Społeczno-Pedagogicznych w Katowicach Uniwersytet im. M.P. Dragomanowa w Kijowie Uniwersytet Mateja Bela, Bańská Bystrica Uniwersytet Ostrawa Uniwersytet Wrocławski Uniwersytet Szczeciński Akademia Pedagogiki Specjalnej w Warszawie Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Łodzi Uniwersytet Mateja Bela, Bańská Bystrica Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie Wyższa Szkoła Administracji w Bielsku-Białej Uniwersytet Śląski w Katowicach Uniwersytet Mateja Bela, Bańská Bystrica Uniwersytet w Białymstoku Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie Narodowy Uniwersytet Pedagogiczny w Tarnopolu Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu Uniwersytet Śląski Uniwersytet Śląski Uniwersytet w Białymstoku Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Łodzi Uniwersytet J. Kochanowskiego w Kielcach Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie

2 REJESTRACJA UCZESTNIKÓW OTWARCIE KONFERENCJI Kanclerz WSP Małgorzata Cyperling Rektor WSP dr hab. prof. WSP Sławomir Sztobryn prof. dr hab. Irena Adamek dr hab. prof. ASP Józefa Bałachowicz SESJA PLENARNA I DZIEŃ KONFERENCJI 3 KWIETNIA 2014r. Przewodniczy: prof. dr hab. Irena Adamek, dr hab. prof. APS Józefa Bałachowicz dr hab. prof. UwB Janina Uszyńska Jarmoc (Uniwersytet w Białymstoku) Kreatywność nauczycieli a ich przekonania i intencje dotyczące interakcji wychowawczych z dziećmi dr hab. prof. WSP im. J. Korczaka Dorota Ekiert-Oldroyd (Wyższa Szkoła Pedagogiczna im J. Korczaka w Warszawie) Wiedza o twórczości i stosunek do nauczania twórczego jako istotne elementy kompetencji współczesnego nauczyciela (w świetle wyników badań studentów pedagogiki) dr hab. prof. UKW Krystyna Żuchelkowska (Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy) Współpraca i partnerstwo nauczycieli i rodziców w edukacji przedszkolnej doc. PaedDr. Simoneta Babiaková, PhD (Univerzita Mateja Bela) Autoevalvácia učiteľa podmienka permanentného profesijného rozvoja dr hab. prof. UŚ Katarzyna Krasoń (Uniwersytet Śląski w Katowicach) W poszukiwaniu nowego wymiaru edukacji elementarnej dr hab. prof. UŚ Urszula Szuścik (Uniwersytet Śląski w Katowicach) Dziecko kreatorem własnego rozwoju twórczego możliwości i ograniczenia PRZERWA KAWOWA SESJA PLENARNA Przewodniczy: dr hab. prof. WSP Sławomir Sztobryn, dr hab. prof. WSP Jadwiga Hanisz prof. zw. dr hab. Ewa Szatan (Uniwersytet Gdański) Czy spotkania z muzyką mogą być radosne? o jednej lekcji w drugiej klasie i krytyczno-refleksyjnym modelu pracy nauczyciela dr hab. prof. UP Kinga Łapot-Dzierwa (Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie) Kompetencje merytoryczne i warsztatowe nauczyciela wczesnej edukacji jako podstawa artystycznego rozwoju dziecka

3 dr hab. prof. US Urszula Chęcińska (Uniwersytet Szczeciński) Kulminacja estetyczna w szkole wobec retoryki społeczeństwa spektaklu (na przykładzie Szkoły Podstawowej im. Joanny Kulmowej) dr hab. prof. UMCS Agnieszka Weiner (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie) Kategoria kompetencji w świetle praxialnej filozofii edukacji muzycznej D.J. Elliota dr hab. prof. UZ Marzenna Magda-Adamowicz (Uniwersytet Zielonogórski) Nisze ekologiczne twórczych uczniów PRZERWA OBRADY W SEKCJACH RÓWNOLEGŁYCH SEKCJA I Nauczyciel wobec czasu zmiany przewodniczy: prof. dr hab. Józefa Bałachowicz, dr Joanna Skibska 1. dr Małgorzata Drost - Rudnicka (Uniwersytet Opolski) Wypalenie zawodowe nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej 2. mgr Aleksandra Maj (Uniwersytet Łódzki) Dokumentowanie procesu edukacyjnego jako fundament pracy nauczyciela wczesnej edukacji w Reggio Emilia we Włoszech 3. dr hab. prof. UJK Piotr Zbróg / dr Zuzanna Zbróg (Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach) Analiza pól semantycznych dotyczących nauczyciela wczesnej edukacji z perspektywy teorii reprezentacji społecznych 4. dr Anna Tyl (Uniwersytet Łódzki) Status zawodowy nauczyciela wczesnej edukacji 5. dr Maria Pielichowska (Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie) Rytuały w pracy nauczyciela jako jednostki i przedstawiciela organizacji rzutujące na rozwój i edukację jego uczniów 6. PaedDr. Zlatica Huľová, PhD (Univerzita Mateja Bela) Komparácia v skúmaní profesijných činností a autoevalvácia učiteľa primárneho vzdelávania 7. mgr. Mariana Cabanová, PhD (Univerzita Mateja Bela) Autoevalvácia učiteľa v inkluzívnej škole 8. mgr Iwona Jankowska (Dolnośląska Szkoła Wyższa we Wrocławiu) Paradoks awansu zawodowego nauczyciela? 9. dr Martyna Szczotka (Akademia Ignatianum w Krakowie) Wizerunek nauczyciela wychowania przedszkolnego w opinii dzieci 6- letnich 10. mgr Dominika Machnio (Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej) Kompetencje współczesnego nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej w opinii przyszłych pedagogów

4 SEKCJA II Dziecko w kręgu wspólnoty uczącej się przewodniczy dr hab. prof. UŚ Urszula Szuścik, dr Elżbieta Marek 1. dr Iwona Samborska (Uniwersytet Śląski w Katowicach) Dziecko/uczeń wobec czasu zmiany 2. mgr Alina Stechnij (Dolnośląska Szkoła Wyższa we Wrocławiu) Kształtowanie tożsamości jako cel edukacji, a szukanie tożsamości w płynnej nowoczesności. 3. mgr Małgorzata Czerwiec (Dolnośląska Szkoła Wyższa we Wrocławiu) Znaczenie zaufania społecznego w przestrzeni 4. dr Marek Piotrowski (Kolegium przy Wydziale Pedagogicznym Uniwersytetu Warszawskiego) Jakościowa analiza efektywności nauczania matematyki w klasach I-III - przełamywanie barier związanych z niskim kapitałem rodzinnym - polskie i amerykańskie wzorce 5. dr Ewa Kochanowska (Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej) Rola nauczyciela w rozwijaniu kompetencji społecznych dzieci w młodszym wieku szkolnym 6. dr Joanna Skibska (Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej) Dyskalkulia rozwojowa. Od diagnozy do efektywnej pomocy dziecku z zaburzeniami zdolności matematycznych 7. dr Elżbieta Wieczór (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu) O sprawności językowej, nabywaniu kompetencji komunikacyjnych i kulturze języka dzieci w wieku przedszkolnym 8. dr Jolanta Andrzejewska (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie) Uczące się dziecko w przestrzeni przedszkola. Potrzeba zmian. 9. mgr Edyta Ćwikła (Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie) Codzienność szkolna ukryta za rytuałem oceniania. 10. dr Justyna Wojciechowska (Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej) Dziecko wobec zjawisk. Umysłowa aktywność wyrażona w języku. WARSZTATY Eksploracje, kombinacje, transformacje. Uruchom własną wyobraźnię. Prowadzi mgr Monika Just (trener Polskiego Stowarzyszenia Twórczości w Krakowie) WARSZTATY Kinezjologia edukacyjna i metoda dobrego startu w kontekście indywidualizacji pracy z dzieckiem przedszkolnym. Prowadzi mgr Katarzyna Nadworska (Miejskie Przedszkole 144 w Łodzi, Uniwersytet im. J. Kochanowskiego)

5 SESJA PLENARNA II DZIEŃ KONFERENCJI 4 KWIETNIA 2014 Przewodniczy: dr hab. prof. APS Józefa Bałachowicz, dr hab. prof. UP Kinga Łapot-Dzierwa dr hab. prof. UAM Kinga Kuszak (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu) Refleksje języka najmłodszych uczniów. Język jako odzwierciedlenie zmian społecznokulturowych dr Eugenia Rostańska (Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej) Doświadczanie komunikacji między nauczycielem i dzieckiem dr hab. Teresa Parczewska (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie) Metaforyzacja koleżeństwa i przyjaźni w narracjach dzieci uwikłanych w chorobę dr hab. prof. APS Józefa Bałachowicz (Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie) Uczyńmy skarb z dzieciństwa. Kreatywny uczeń i nauczyciel wczesnej edukacji w okresie zmian kulturowych prof. dr hab. Irena Adamek (Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Łodzi, Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej) Nauczyciel wobec dynamiki zmieniającego się świata PRZERWA KAWOWA OBRADY W SEKCJACH RÓWNOLEGŁYCH SEKCJA III Profesjonalizm nauczyciela wczesnej edukacji przewodniczy dr hab. prof. UŚ Katarzyna Krasoń dr Barbara Olszewska 1. dr Ewa Jędrzejowska (Uniwersytet Opolski) W poszukiwaniu skutecznych sposobów wspierania plastycznej aktywności dzieci w wieku przedszkolnym 2. dr Anna Steliga (Uniwersytet Rzeszowski) Arteterapia w przedszkolnej edukacji a twórczy samorozwój dziecka 3. PaedDr. Miroslava Gašparová, PhD (Univerzita Mateja Bela) Regionálny aspekt v primárnej edukácii 4. dr Rafał Majzner (Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej) Rola muzyki w procesie dydaktyczno-wychowawczym na etapie edukacji wczesnoszkolnej 5. dr Jolanta Nowak (Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy) Od środków poglądowych do środowiska uczącego 6. Anna Drzewiecka (Szkoła Podstawowa nr 152 w Łodzi) Literatura, teatr i wiedza o regionie źródłem inspiracji twórczej aktywności uczniów.

6 7. dr Anna Jakubowicz-Bryx (Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy) Opinie nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej o stosowanych metodach nauczania 8. dr Anna Witkowska - Tomaszewska (Akademia Pedagogiki Specjalnej im. M. Grzegorzewskiej w Warszawie) Rytualne sposoby oporu uczniów edukacji wczesnoszkolnej na przemoc symboliczną szkoły. SEKCJA IV Dylematy kształcenia nauczycieli przewodniczy dr hab. prof. WSP Jadwiga Hanisz, dr Ewa Żmijewska 1. dr Renata Reclik (Uniwersytet Opolski) Oczekiwania studentów wczesnej edukacji w zakresie ich przygotowania do kształcenia matematycznego dzieci 2. dr Ewa Kozłowska (Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie) Młodzi, szybcy, nieuważni. Jak młody człowiek odczytuje współczesność. Próba definicji zjawiska wielowymiarowości komunikowania i popkultury 3. dr Elżbieta Marek (Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach) Od dyskursu behawioralnego do emancypacyjnego edukacja wczesnoszkolna w opinii studentów 4. dr Tatiana Kłosińska (Uniwersytet Opolski) Przyszli nauczyciele wobec wyznaczników współczesnej edukacji 5. mgr Aleksandra Różańska (Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie) Kompetencje matematyczne uczniów szkoły podstawowej, gimnazjum oraz przyszłych nauczycieli 6. dr Ewa Żmijewska (Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie) Dialog międzykulturowy priorytetem w kształceniu nauczycieli 7. dr Justyna Modrzejewska (Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej) Edukacja zdrowotna w kształceniu nauczycieli w kontekście potrzeb zmieniającego się świata. 8. mgr inż. Krzysztof Ciemcioch (Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Łodzi) Nowe media wsparciem współczesnego nauczyciela SEKCJA V Dziecko w kręgu wspólnoty uczącej się c.d. przewodniczy dr hab. prof. WSP Sławomir Sztobryn, dr Joanna Szewczyk - Kowalczyk 1. dr Aldona Kopik (Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach) Zagadnienie szkolnej gotowości czas zmiany 2. dr Krzysztof Kamiński (Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Łodzi) Rzecz w tym, by nie zdradzić dziecka. Filozofia wychowania kuźnią ideału człowieczeństwa. 3. mgr Małgorzata Kierzkowska (Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Łodzi) O dziecięcych marzeniach. 4. mgr Monika Just Sposoby kształtowania samodzielności poznawczej uczniów w wybranych zadaniach rozwijających umiejętność myślenia indukcyjnego

7 13.30 PODSUMOWANIE KONFERENCJI Sprawozdania Przewodniczących z obrad poszczególnych sekcji. ZAKOŃCZENIE KONFERENCJI

Program konferencji SZKOŁA. WSPÓLNOTA DĄŻEŃ CZY KONFLIKT PODMIOTÓW? Cieszyn - Ustroń 22-23 czerwca 2015. 22 VI 2015 (poniedziałek)

Program konferencji SZKOŁA. WSPÓLNOTA DĄŻEŃ CZY KONFLIKT PODMIOTÓW? Cieszyn - Ustroń 22-23 czerwca 2015. 22 VI 2015 (poniedziałek) Program konferencji SZKOŁA. WSPÓLNOTA DĄŻEŃ CZY KONFLIKT PODMIOTÓW? Cieszyn - Ustroń 22-23 czerwca 2015 7.30-8.30 śniadanie (DW Jawor - Ustroń) 8.45 Przejazd autokarem do Cieszyna 22 VI 2015 (poniedziałek)

Bardziej szczegółowo

21 października 2014 (wtorek) 17.00 18.00 INTERNATIONAL WEEK: Introductory session for international participants spotkanie zapoznawcze

21 października 2014 (wtorek) 17.00 18.00 INTERNATIONAL WEEK: Introductory session for international participants spotkanie zapoznawcze RAMOWY PLAN XII MIĘDZYNARODOWEJ KONFERENCJI NAUKOWEJ EDUKACJA XXI WIEKU Podmioty, środowiska i obszary edukacyjne. Wyzwania i zagrożenia połowy XXI wieku 21 października 2014 (wtorek) Od 15.00 Przyjazd,

Bardziej szczegółowo

Wybór i oprac. 2014 r. Anna Knajder-Sowa Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach. Wydawnictwa zwarte

Wybór i oprac. 2014 r. Anna Knajder-Sowa Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach. Wydawnictwa zwarte Realizacja specjalnych potrzeb edukacyjnych z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim na pierwszym etapie edukacji zestawienie bibliograficzne w wyborze Wybór i oprac. 2014 r. Anna Knajder-Sowa

Bardziej szczegółowo

XXIV Ogólnopolska Konferencja Psychologii Rozwojowej 1-3 czerwca 2015, Warszawa

XXIV Ogólnopolska Konferencja Psychologii Rozwojowej 1-3 czerwca 2015, Warszawa Instytut Psychologii Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie Sekcja Psychologii Rozwojowej Polskiego Towarzystwa Psychologicznego XXIV Ogólnopolska Konferencja Psychologii Rozwojowej 1-3

Bardziej szczegółowo

Funkcje, zadania i rola szkoły Zestawienie bibliograficzne w wyborze WYDAWNICTWA ZWARTE

Funkcje, zadania i rola szkoły Zestawienie bibliograficzne w wyborze WYDAWNICTWA ZWARTE Filia Dolnośląskiej Biblioteki Pedagogicznej 59-900 Zgorzelec ul. Powstańców Śląskich 1 tel. 75 77 56 951 www.zgorzelec.dbp.wroc.pl e-mail: zgorzelec@zgorzelec.dbp.wroc.pl Funkcje, zadania i rola szkoły

Bardziej szczegółowo

Nowości (maj listopad 2014 r.) Socjologia 1. Albisetti, Valerio Pokonać przemoc / Valerio Albisetti. - Kraków : Wydaw. Salwator, 2013 Sygnatura: 34607

Nowości (maj listopad 2014 r.) Socjologia 1. Albisetti, Valerio Pokonać przemoc / Valerio Albisetti. - Kraków : Wydaw. Salwator, 2013 Sygnatura: 34607 Nowości (maj listopad 2014 r.) Socjologia 1. Albisetti, Valerio Pokonać przemoc / Valerio Albisetti. - Kraków : Wydaw. Salwator, 2013 Sygnatura: 34607 2. Andrzejewski, red. Marek Związki partnerskie :

Bardziej szczegółowo

DZIECKO GŁUCHE I NIEDOSŁYSZĄCE WYCHOWANIE I NAUCZANIE (bibliografia za lata 2005-2010)

DZIECKO GŁUCHE I NIEDOSŁYSZĄCE WYCHOWANIE I NAUCZANIE (bibliografia za lata 2005-2010) PEDAGOGICZNA BIBLIOTEKA WOJEWÓDZKA W RZESZOWIE INFORMATORIUM BIBLIOGRAFICZNE DZIECKO GŁUCHE I NIEDOSŁYSZĄCE WYCHOWANIE I NAUCZANIE (bibliografia za lata 2005-2010) KSIĄŻKI : 1. Edukacja dzieci z uszkodzeniem

Bardziej szczegółowo

MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA: EDUKACJA ALTERNATYWNA-DYLEMATY TEORII I PRAKTYKI 19.10.2012-21.10.2012

MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA: EDUKACJA ALTERNATYWNA-DYLEMATY TEORII I PRAKTYKI 19.10.2012-21.10.2012 MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA: EDUKACJA ALTERNATYWNA-DYLEMATY TEORII I PRAKTYKI 19.10.2012-21.10.2012 Organizatorzy konferencji: Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie Wydział Pedagogiczny Katedra

Bardziej szczegółowo

11-12 czerwca 2015 r.

11-12 czerwca 2015 r. Ogólnopolska konferencja naukowa Coaching i mentoring nowa jakość w edukacji 11-12 czerwca 2015 r. organizowana przez Zakład Pedagogiki Wydziału Nauk Humanistyczno-Społecznych w Olsztynie Wyższej Szkoły

Bardziej szczegółowo

Patronat konferencji: Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Gerontologicznego

Patronat konferencji: Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Gerontologicznego I Konferencja Gerontologiczna z cyklu: Refleksje nad starością Obiektywny i subiektywny wymiar starości 26-27 września 2014 - Łódź Organizator: Zakład Andragogiki i Gerontologii Społecznej Uniwersytetu

Bardziej szczegółowo

Miejsce konferencji (o ile nie zaznaczono inaczej) Dom Spotkań z Historią ul. Karowa 20 Warszawa

Miejsce konferencji (o ile nie zaznaczono inaczej) Dom Spotkań z Historią ul. Karowa 20 Warszawa VII MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA: EDUKACJA ALTERNATYWNA-DYLEMATY TEORII I PRAKTYKI Organizatorzy konferencji: Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie Wydział Pedagogiczny Katedra Dydaktyki i Pedagogiki

Bardziej szczegółowo

PAKIET EDUKACYJNY ZDOLNY UCZEŃ. Wyd. 2

PAKIET EDUKACYJNY ZDOLNY UCZEŃ. Wyd. 2 PAKIET EDUKACYJNY ZDOLNY UCZEŃ Wyd. 2 Wrocław, 2011 W Dolnośląskiej Bibliotece Pedagogicznej we Wrocławiu została opracowana nowa forma wspierania nauczycieli w procesach nauczania i wychowania: tematyczne

Bardziej szczegółowo

TERAŹNIEJSZOŚĆ I PRZYSZŁOŚĆ OCENIANIA SZKOLNEGO

TERAŹNIEJSZOŚĆ I PRZYSZŁOŚĆ OCENIANIA SZKOLNEGO ORGANIZATORZY XVI KONFERENCJI POLSKIE TOWARZYSTWO DIAGNOSTYKI EDUKACYJNEJ URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO KUJAWSKO-POMORSKIE CENTRUM EDUKACJI NAUCZYCIELI W TORUNIU OKRĘGOWA KOMISJA

Bardziej szczegółowo

VII Łódzka Konferencja Biograficzna Biografia i badanie biografii Osobliwości biografii edukacyjnych

VII Łódzka Konferencja Biograficzna Biografia i badanie biografii Osobliwości biografii edukacyjnych Biografia i badanie biografii Osobliwości biografii edukacyjnych Organizator: Zakład Andragogiki i Gerontologii Społecznej Uniwersytetu Łódzkiego 91-408 Łódź, ul. Pomorska 46/48 Komunikat nr 2 Szanowni

Bardziej szczegółowo

V MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA MONTESSORI WIOSNA MONTESSORI

V MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA MONTESSORI WIOSNA MONTESSORI PROGRAM PIĄTEK 17 KWIETNIA 2015 R. 08.30-09:30 Rejestracja uczestników, kawa powitalna 09:30-10:00 Powitanie uczestników Prof. dr Stanisław Dawidziuk Założyciel i Honorowy Rektor Wyższej Szkoły Menedżerskiej,

Bardziej szczegółowo

Dydaktyka współczesna 2005-2013 Zestawienie bibliograficzne opracowane na podstawie zbiorów Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Bydgoszczy

Dydaktyka współczesna 2005-2013 Zestawienie bibliograficzne opracowane na podstawie zbiorów Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Bydgoszczy Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. Mariana Rejewskiego w Bydgoszczy ul. Marii Skłodowskiej Curie 4 tel. 341 30 74, fax / tel. 341 19 84 www.pbw.bydgoszcz.pl e-mail: pbw@pbw.bydgoszcz.pl Dydaktyka współczesna

Bardziej szczegółowo

9.30 10.00 rejestracja uczestników. Sesja plenarna. 10.00 11.15 część pierwsza

9.30 10.00 rejestracja uczestników. Sesja plenarna. 10.00 11.15 część pierwsza IX Konwencja Ruchu przeciw Bezradności Społecznej Strategia walki z ubóstwem w Polsce. Diagnoza i zadania na lata 2010-2015 "Przedsiębiorczość polska" w ramach obchodów XXII Międzynarodowego Dnia Walki

Bardziej szczegółowo

Początkowa nauka czytania i pisania. (Bibliografia w wyborze za lata 2000-2010)

Początkowa nauka czytania i pisania. (Bibliografia w wyborze za lata 2000-2010) PEDAGOGICZNA BIBLIOTEKA WOJEWÓDZKA W RZESZOWIE INFORMATORIUM BIBLIOGRAFICZNE Początkowa nauka czytania i pisania. (Bibliografia w wyborze za lata 2000-2010) Książki: 1. Badacze pisma i znaków : co dzieci

Bardziej szczegółowo

Program Międzynarodowej Konferencji Naukowej Opieka, edukacja i resocjalizacja wyzwania dla teorii i praktyki pedagogicznej

Program Międzynarodowej Konferencji Naukowej Opieka, edukacja i resocjalizacja wyzwania dla teorii i praktyki pedagogicznej Program Międzynarodowej Konferencji Naukowej Opieka, edukacja i resocjalizacja wyzwania dla teorii i praktyki pedagogicznej Pod Honorowym Patronatem: Marszałka Województwa Dolnośląskiego Rafała Jurkowlańca

Bardziej szczegółowo

NAUCZANIE MATEMATYKI. Zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 2000-2009

NAUCZANIE MATEMATYKI. Zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 2000-2009 1 NAUCZANIE MATEMATYKI. Zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 2000-2009 Opracowanie: Ewelina Czajkowska. Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. KEN w Lublinie Opublikowano 14.07.2009 WYDAWNICTWA

Bardziej szczegółowo

prof. dr hab. Marek Konopczyński

prof. dr hab. Marek Konopczyński prof. dr hab. Marek Konopczyński profesor nauk społecznych Wykształcenie: Profesor nauk społecznych Doktor habilitowany nauk humanistycznych w zakresie pedagogiki resocjalizacyjnej - Uniwersytet Adama

Bardziej szczegółowo

1987-1990 studia wyższe magisterskie zaoczne na Wydziale Pedagogicznym Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Bydgoszczy w zakresie nauczania początkowego

1987-1990 studia wyższe magisterskie zaoczne na Wydziale Pedagogicznym Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Bydgoszczy w zakresie nauczania początkowego dr Jolanta Nowak Przynależność do wydziału/instytutu/zakładu: Wydział Studiów Stosowanych Instytut Nauk Społecznych Pracownia Psychopedagogiki i Andragogiki Budynek K, p. K213 Adres email: jolanta.nowak@byd.pl

Bardziej szczegółowo

Współczesne uwarunkowania procesu nauczania i uczenia się znaczenie języka ojczystego w rozwoju kompetencji kluczowych dzieci i młodzieży

Współczesne uwarunkowania procesu nauczania i uczenia się znaczenie języka ojczystego w rozwoju kompetencji kluczowych dzieci i młodzieży OŚRODEK DOSKONALENIA NAUCZYCIELI W SŁUPSKU AKREDYTACJA POMORSKIEGO KURATORA OŚWIATY DECYZJA NR 59/2005 Z DNIA 5.08.2005R. ul. Bałtycka 29 76-200 Słupsk Telefon (0...59) 84-23-462 Telefaks (0...59) 84-23-567

Bardziej szczegółowo

III Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa 28-29 marca 2014r. Filozofia i etyka w szkole. Edukacja artystyczna wyzwania

III Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa 28-29 marca 2014r. Filozofia i etyka w szkole. Edukacja artystyczna wyzwania Program Konferencji Pierwszy dzień 28 marca 2014r. (piątek) 10:00-10:30 Przybycie uczestników, rejestracja i zapisy na warsztaty hol w budynku E 10:30-11:15 Uroczyste rozpoczęcie konferencji sala B w budynku

Bardziej szczegółowo

K U L T U R A S P O Ł E C Z E Ń S T W O E D U K A C J A N r 2 / 2 0 1 2 P O Z N A Ń Sprawozdanie z Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej Dziecko, młodzież, rodzina jako adresaci pomocy psychopedagogicznej

Bardziej szczegółowo

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna 1 Pomoc psychologiczno-pedagogiczna Wybór: Wiesława Leszko Centrum Doskonalenia Nauczycieli Publiczna Biblioteka Pedagogiczna w Pile www.bp.pila.pl 2 Spis treści I. Autyzm s. 3-10 II. Klasy wyrównawcze

Bardziej szczegółowo

Pismo Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Płocku

Pismo Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Płocku Pismo Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Płocku Nr 1 (20) 2014 r. ISSN 1732-4130 ROK AKADEMICKI 2013/2014 - PIERWSI ABSOLWENCI PIELĘGNIARSTWA (Egzamin dyplomowy na kierunku pielęgniarstwo część praktyczna)

Bardziej szczegółowo

IV TRANSDYSCYPLINARNE SYMPOZJUM BADAŃ JAKOŚCIOWYCH Poznań: 27-30 maja 2015 roku

IV TRANSDYSCYPLINARNE SYMPOZJUM BADAŃ JAKOŚCIOWYCH Poznań: 27-30 maja 2015 roku IV TRANSDYSCYPLINARNE SYMPOZJUM BADAŃ JAKOŚCIOWYCH Poznań: 2730 maja 2015 roku Organizatorzy: Współorganizatorzy: Patronat Honorowy: Partnerzy: Patronat medialny: Instytut Socjologii Uniwersytetu im. Adama

Bardziej szczegółowo

Montessori Maria - zestawienie bibliograficzne w wyborze

Montessori Maria - zestawienie bibliograficzne w wyborze Montessori Maria - zestawienie bibliograficzne w wyborze Oprac. mgr Grażyna Hrebeniuk książki * Bednarczuk Beata: Dziecko w klasie Montessori : odniesienia teoretyczne i praktyczne. Lublin : Wydawnictwo

Bardziej szczegółowo

Rozwój metod aktywizujących we wczesnej edukacji na wybranych przykładach (John Dewey, Maria Montessorii, Celestyn Freinet):

Rozwój metod aktywizujących we wczesnej edukacji na wybranych przykładach (John Dewey, Maria Montessorii, Celestyn Freinet): Rozwój metod aktywizujących we wczesnej edukacji na wybranych przykładach (John Dewey, Maria Montessorii, Celestyn Freinet): zestawienie bibliograficzne w wyborze Wybór i opracowanie Ewa Lewicka Korekta

Bardziej szczegółowo