OGÓLNOPOLSKĄ KONFERENCJĘ NAUKOWĄ

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "OGÓLNOPOLSKĄ KONFERENCJĘ NAUKOWĄ"

Transkrypt

1 PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA im. ANGELUSA SILESIUSA W WAŁBRZYCHU ul. Zamkowa Wałbrzych tel , , OGÓLNOPOLSKIE STOWARZYSZENIE PRACOWNIKÓW SŁUŻBY BHP ul. T. Czackiego 3/5 lok. 502, Warszawa, serdecznie zapraszają na OGÓLNOPOLSKĄ KONFERENCJĘ NAUKOWĄ WARUNKI ŚRODOWISKA PRACY A ZDROWIE PRACOWNIKÓW HONOROWY PATRONAT: CEL KONFERENCJI: ZAKRES TEMATYCZNY: JM Rektor PWSZ AS prof. zw. dr hab. Elżbieta Lonc Prezydent m. Wałbrzycha dr n. med. Roman Szełemej Wymiana wiedzy, poglądów i doświadczeń przedstawicieli nauki i praktyki na temat problemów wpływu środowiska pracy na zdrowie pracowników. 1. Psychospołeczne aspekty bezpieczeństwa i higieny pracy. Kultura bezpieczeństwa. Rola czynnika ludzkiego w bezpieczeństwie. 2. Techniczne bezpieczeństwo pracy. Zarządzanie bezpieczeństwem maszyn i urządzeń technologicznych. Bezpieczeństwo i higiena pracy w naprawach maszyn i urządzeń. 3. Czynniki szkodliwe w środowisku pracy metody monitoringu. 4. Zdrowotne aspekty pracy w warunkach narażenia na czynniki szkodliwe. 5. Ergonomiczne aspekty bezpieczeństwa i higieny pracy. 6. Zarządzanie ryzykiem zawodowym teoria i praktyka. 7. Programy komputerowe w BHP. 8. Aspekty prawne bezpieczeństwa i higieny pracy.

2 KOMITET NAUKOWY: KOMITET ORGANIZACYJNY: TERMINY: dr hab. inż. Szymon Salamon (PWSZ AS w Wałbrzychu), prof.nadzw. dr hab. Janusz Mirosławski (Wyższa Szkoła Zarządzania Ochroną Pracy w Katowicach), dr hab. inż. Józef Cież (Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu) dr inż. Iwona Romanowska-Słomka przewodnicząca (PWSZ AS w Wałbrzychu), dr Jacek Szczurowski zastępca przewodniczącego (PWSZ AS w Wałbrzychu), doc. dr Zbigniew Piwko sekretarz (PWSZ SA w Wałbrzychu), mgr Kazimiera Marzec skarbnik (PWSZ SA w Wałbrzychu), dr Monika Gawłowska (PWSZ SA w Wałbrzychu), mgr inż. Piotr Kaczmarek (wiceprezes Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Pracowników Służby BHP, dyrektor Centralnego Ośrodka Szkolenia Pracowników Służby BHP w Kaliszu). 10 marca br. termin nadsyłania kart zgłoszeniowych (załącznik nr 1). 30 marca br. termin nadsyłania streszczenia referatu. 30 kwietnia br. termin nadsyłania referatu w języku polskim lub w języku polskim i angielskim. 15 maja br. przesłanie szczegółowego harmonogramu obrad konferencji czerwca br. konferencja OPŁATA KONFERENCYJNA: Opłata konferencyjna (nie zawiera kosztów dojazdu i zakwaterowania) w wysokości 300 PLN powinna być przesłana do 15 maja 2014 r. na konto: Bank BPH Oddział Wałbrzych z dopiskiem: Konferencja Warunki środowiska pracy a zdrowie pracowników Opłata konferencyjna obejmuje: koszty organizacyjne i materiały konferencyjne, przerwy kawowe, uroczystą kolację (9 czerwca), obiad (10 czerwca) oraz monografię przygotowaną według wskazówek redakcyjnych (zał. nr. 2). Opublikowane mogą być tylko prace nadesłane najpóźniej do 30 kwietnia 2014 r., które uzyskają pozytywną recenzje wydawniczą. Istnieje możliwość publikacji referatu bez uczestnictwa opłata wynosi 200 PLN. Dla uczestników bez referatu opłata konferencyjna wynosi 100 PLN. ZAKWATEROWANIE: Zakwaterowanie (we własnym zakresie) jest możliwe min. w hotelach: 1) Ibis Styles Wałbrzych, ul. 1 Maja 64, Tel ) Hotel Konrad, Wałbrzych, ul. Chrobrego 14, tel ) A propos Hotel, Wałbrzych, ul. Wieniawskiego 82, Tel ) Willa Art. Wałbrzych, ul. Czerwonego Krzyża 1, Tel ) Hotel Maria,Wałbrzych, ul.wrocławska 134 b, Tel

3 OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA NAUKOWA WARUNKI ŚRODOWISKA PRACY A ZDROWIE PRACOWNIKÓW KARTA ZGŁOSZENIOWA załącznik nr 1 DANE UCZESTNIKA Imię i nazwisko: Stanowisko/tytuł: tel. kontaktowy: Tytuł referatu: Wystawić fakturę: DANE DO FAKTURY Pełna nazwa: tak/nie Adres firmy: Kod pocztowy i miejscowość: Ulica, numer: Województwo: NIP: KOSZTY UCZESTNICTWA Opłata konferencyjna wynosi: 300 PLN udział czynny (z referatem), 200 PLN druk referatu, 100 PLN udział bierny. Koszt konferencji obejmuje: uczestnictwo w konferencji, materiały, przerwy kawowe, uroczysta kolacja (9 czerwca), obiad (10 czerwca), certyfikat uczestnictwa. TERMINY KARTĘ ZGŁOSZENIOWĄ należy przesłać do 10 marca 2014 r. do Sekretariatu Konferencji jako załącznik.pdf lub.jpg drogą elektroniczną na adres lub faksem na numer marca br. termin nadsyłania kart zgłoszeniowych. 30 marca br. termin nadsyłania streszczenia referatu. 30 kwietnia br. termin nadsyłania referatu w języku polskim lub w języku polskim i angielskim. 15 maja br. przesłanie szczegółowego harmonogramu obrad konferencji. Opłatę konferencyjną prosimy wnieść do dnia 15 maja 2014 r. na konto nr , Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Angelusa Silesiusa, ul. Zamkowa 4, Wałbrzych z dopiskiem: Konferencja Warunki środowiska pracy a zdrowie pracowników Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych dla realizacji konferencji (zgodnie z ustawą z dn o ochronie danych osobowych Dz. U. Nr 133 poz. 883) podpis uczestnika podpis instytucji delegującej

4 OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA NAUKOWA WARUNKI ŚRODOWISKA PRACY A ZDROWIE PRACOWNIKÓW WSKAZÓWKI REDAKCYJNE załącznik nr 2 Informacje ogólne: 1. Przyjmujemy artykuły w języku polskim i angielskim. 2. Artykuł powinien obejmować maksymalnie 12 stron autorskich, czyli tys. znaków ze spacjami zgodnie z poniższymi wytycznymi. Za rozdział w książce uważane są prace o objętości min od 7 stron (0,5 arkusza wydawniczego = znaków ze spacjami; w tej objętości znajdują się także fotografie lub ryciny) formatu A4. 3. Przyjmujemy pliki tekstowe w formatach doc, docx, rtf. 4. Wszystkie rysunki, zdjęcia zamieszczone w dokumencie muszą zostać przesłane jako osobne pliki: format JPG, TIFF, PNG, rozdzielczość 300 PPI. 5. Do każdego artykułu musi zostać dołączona bibliografia. 6. Prosimy o dołączenie do każdego artykułu afiliacji, słów kluczowych (maksymalnie do 5 słów) oraz streszczenia w języku polskim oraz angielskim (ok słów). 7. Wszystkie zaproponowane teksty zostaną poddane procesowi recenzji. Uzyskanie pozytywnej recenzji jest warunkiem publikacji w pracy zbiorowej. 8. Artykuły, które nie będą miały formy zgodnej z poniższymi wytycznymi, zostaną odrzucone już w pierwszej fazie pracy redakcyjnej (tj. przed recenzją). 1. Wymagania techniczne (edytorskie) dotyczące składanego materiału: TEKST przygotowanie do wydruku: format A4 jednostronny, skład: 12 p. Times New Roman bez dodatkowego formatowania (nie należy stosować ozdobnej czcionki, koloru innego poza czarnym), justowanie tekstu: obustronne (wyrównanie do prawego i lewego marginesu), przypisy: 10 p., odnośniki w indeksie górnym na dole strony, interlinia 1,5, ciągła numeracja stron w całym tekście pracy w prawym dolnym roku, marginesy: góra 2,5 cm, dół 2,5 cm, lewy 2,5 cm, prawy 2,5 cm, wcięcia pierwszej linii akapitu: 1,25 cm (przy użyciu klawisza TAB) lub bez wcięć akapitowych (pierwszej linii akapitu), imię i nazwisko autora: wszystkie wielkie litery (wersaliki), Times New Roman 12 p., tytuł: Times New Roman 14 B (pogrubienie), podtytuł: Times New Roman 14 p., między akapitami nie dawać dodatkowych pustych akapitów (nie wciskać klawisza ENTER), prosimy użyć automatycznego dzielenia wyrazów, dokument należy zapisać do pliku *.doc, *.docx lub *.rtf (dla MS Word) lub *.odt (dla Open Office.org). ILUSTRACJE rysunki, schematy i wykresy powinny być czytelne, wykonane w programach edytowalnych w Microsoft Windows, CorelDraw lub dostarczone w postaci wydruków wysokiej jakości umożliwiających ich reprodukcję, najlepiej zapisane dodatkowo w oddzielnych plikach (inne typy plików do uzgodnienia z wydawnictwem), fotografie powinny być dostarczone w postaci umożliwiającej wykonanie skanu lub w postaci plików RAW lub TIF (wymaganą do publikacji rozdzielczość i wymiary przygotuje wydawnictwo), w ostateczności mogą to być pliki BMP. Można dostarczać również pliki z cyfrowego aparatu fotograficznego w formacie JPG (prosimy jednak nie zmniejszać rozmiarów plików, im większe, tym lepsze), w sytuacji, gdy fotografie umieszczone są w tekście w programie do edycji tekstu (np. Word), powinny być również dostarczone jako osobne pliki w formatach: RAW, TIF, BMP lub JPG (wymagania opisano powyżej), pod każdym elementem graficznym niewykonanym przez autora powinien znaleźć się zapis źródła, z którego pochodzi. Jeśli cytowane elementy graficzne są chronione prawem autorskim (dotyczy to również plików pochodzących z Internetu) wymagana jest pisemna zgoda autora oryginału lub właściciela praw autorskich na bezpłatne wykorzystanie tych materiałów w pracy (wszystkie kopie dołączone do składanej dokumentacji).

5 TABELE bez dodatkowego formatowania (nie należy stosować w tekście ozdobników, nie ustawiać koloru tła, koloru czcionki), każda tabela powinna być ponumerowana i posiadać tytuł (nad tabelą), w tabelach do przypisów używamy odnośników w postaci małych liter (a,b) lub gwiazdek (*,**). SCHEMATY, DIAGRAMY, WYKRESY kolor prosimy dostosować do druku czarno-białego (odcienie szarości). W tym celu lepiej do wypełnienia pól na wykresie używać deseni, a nie kolorów lub gradientów, każdy wykres, schemat, rysunek i zdjęcie muszą posiadać numer i podpis (nad materiałami). OPISY BIBLIOGRAFICZNE wzory opisów bibliograficznych różnych typów dokumentów zostały zamieszczone na kolejnych stronach niniejszego dokumentu, prosimy zwrócić szczególną uwagę na stosowane skróty, aby były pisane w jednolitej formie w obrębie całej pracy, pozycje zamieszczone w bibliografii powinny być ułożone w kolejności alfabetycznej według nazwisk autorów, a w przypadku prac zbiorowych według tytułów. 2. Noty informacyjne Prosimy Autorów o przygotowanie i dostarczenie krótkiej informacji o sobie (wykształcenie, zainteresowania zawodowe, działalność w stowarzyszeniach branżowych, krótka notka o dotychczasowym dorobku piśmienniczym; maksymalna objętość 80 słów). 3. Prawa autorskie Wszystkie teksty, ilustracje, schematy, tabele itp. pochodzące z innych dzieł (w tym z Internetu) są chronione prawem autorskim. Umieszczenie w książce materiałów chronionych prawem autorskim będzie możliwe pod warunkiem dostarczenia przez Autora do Wydawnictwa pisemnej zgody właściciela praw autorskich. Jeżeli dostarczony materiał nie będzie spełniał ww. wymagań technicznych (edytorskich), Wydawnictwo może zwrócić go Autorowi i wyznaczyć termin ponownego przygotowania pracy zgodnie z instrukcją. PRZYKŁADY OPISÓW BIBLIOGRAFICZNYCH 1. Dokumenty piśmiennicze 1.1. Wydawnictwa zwarte (książki) Prace autorskie całość B. Prejs, Subkultury młodzieżowe. Bunt nie przemija, wyd. 2 popr. i rozsz., Katowice Prace zbiorowe całość Mózg a zachowanie, red. T. Górska, A. Grabowska, J. Zagrodzka, wyd. 3 zm., Warszawa Prace zbiorowe artykuł, rozdział/fragment J. Bonar, Zadania edukacyjne jako czynnik wspierający rozwój dzieci w młodszym wieku szkolnym, [w:] Edukacja małego dziecka. Nowe konteksty, poglądy i doświadczenia, red. E. Ogrodzka-Mazur i in., Kraków 2004, t. 3, s Wydawnictwa ciągłe (czasopisma) Artykuł lub jego fragment T. Bauman, Błędy i omyłki (pomyłki) w pracach magisterskich, Problemy Wczesnej Edukacji 2009, nr 2, s Wydawnictwa prawne Ustawy i zarządzenia Ustawa z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym. Dz.U. z 2005 r. Nr 164 poz Dokumenty elektroniczne online Z. Woźniak, Niepełnosprawność i niepełnosprawni w polityce społecznej. Społeczny kontekst medycznego problemu, [online], Warszawa 2008, [dostęp: ], dostępny w Internecie:

CZAS NA WYCHOWANIE EUROPEJSKIE MODELE EDUKACJI

CZAS NA WYCHOWANIE EUROPEJSKIE MODELE EDUKACJI PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA im. ANGELUSA SILESIUSA ul. Zamkowa 4, 58-300 Wałbrzych pwsz@pwsz.com.pl, www.pwsz.com.pl Wałbrzych, lipiec 2013 KOMUNIKAT I IV MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA NAUKOWA Honorowy

Bardziej szczegółowo

Wymagania formalne i techniczne:

Wymagania formalne i techniczne: Wymagania formalne i techniczne: 1. Teksty złożone w Wydawnictwie WSIiE TWP nie mogą być wcześniej nigdzie publikowane ani w tym samym czasie złożone w innych redakcjach. 2. Wszystkie fragmenty tekstów,

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA PRZYGOTOWANIA I ZŁOŻENIA PRACY DYPLOMOWEJ

INSTRUKCJA PRZYGOTOWANIA I ZŁOŻENIA PRACY DYPLOMOWEJ INSTRUKCJA PRZYGOTOWANIA I ZŁOŻENIA PRACY DYPLOMOWEJ Część I. Zasady przygotowania pracy dyplomowej 1. WYMAGANIA MERYTORYCZNE 1.1. ZAŁOŻENIA OGÓLNE: jednym z podstawowych warunków ukończenia studiów I

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA DLA AUTORÓW ARTYKUŁÓW (tytuł referatu 13 punktów, odstęp między wierszami przynajmniej 15 punktów, czcionka pogrubiona)

INSTRUKCJA DLA AUTORÓW ARTYKUŁÓW (tytuł referatu 13 punktów, odstęp między wierszami przynajmniej 15 punktów, czcionka pogrubiona) pole zadruku 13,5 19 cm + 1 cm na numer strony format 170 240 mm, marginesy boczne po 1,75 cm, górny 2,5 cm, dolny 2,5 cm, nagłówek 1,5 cm Imię i NAZWISKO* (11 punktów) słowa kluczowe pisać czcionką Times

Bardziej szczegółowo

Przygotowanie tekstów do publikacji w czasopiśmie Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie

Przygotowanie tekstów do publikacji w czasopiśmie Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie Przygotowanie tekstów do publikacji w czasopiśmie Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie Szanowni Autorzy, Sprawny przebieg procesu wydawniczego uwarunkowany jest w dużej mierze

Bardziej szczegółowo

Wymogi edytorskie dotyczące artykułu w Monografii

Wymogi edytorskie dotyczące artykułu w Monografii Wymogi edytorskie dotyczące artykułu w Monografii Artykuły po uzyskaniu pozytywnej recenzji zostaną opublikowane w monografii. W celu usprawnienia procesu wydawniczego prosimy o przestrzeganie poniżej

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT DLA STUDENTÓW ROKU DYPLOMOWEGO studia II stopnia

KOMUNIKAT DLA STUDENTÓW ROKU DYPLOMOWEGO studia II stopnia KOMUNIKAT DLA STUDENTÓW ROKU DYPLOMOWEGO studia II stopnia Student roku dyplomowego w zależności od Wydziału zobowiązany jest: W. I, II, IV, V wykonać jeden recital dyplomowy, W. III wykonać dwa recitale

Bardziej szczegółowo

Zasady pisania prac dyplomowych w Instytucie Technicznym PWSZ w Nowym Sączu

Zasady pisania prac dyplomowych w Instytucie Technicznym PWSZ w Nowym Sączu Zasady pisania prac dyplomowych w Instytucie Technicznym PWSZ w Nowym Sączu Instytut Techniczny PWSZ ul. Zamenhofa 1a, 33-300 Nowy Sącz tel. 018 547-32-36; pwsz-ns.edu.pl/it Spis treści CZĘŚĆ IV: STRUKTURA

Bardziej szczegółowo

Wyższa Szkoła Finansów i Prawa w Bielsku Białej. Wydział Prawa i Nauk Społecznych

Wyższa Szkoła Finansów i Prawa w Bielsku Białej. Wydział Prawa i Nauk Społecznych Wyższa Szkoła Finansów i Prawa w Bielsku Białej Wydział Prawa i Nauk Społecznych Regulamin pisania pracy licencjackiej Strona 1 z 18 1. Zagadnienia ogólne 1. Praca licencjacka na Wydziale Prawa i Nauk

Bardziej szczegółowo

Wymogi edytorskie prac pisemnych wypisy

Wymogi edytorskie prac pisemnych wypisy Wymogi edytorskie prac pisemnych wypisy 1. Pracę składamy w formie tradycyjnej (na papierze), natomiast dodatkowo dostarczana jest w dwóch wersjach elektronicznych w formatach: WORD i PDF. 2. Każda praca

Bardziej szczegółowo

Tworzenie przypisów i bibliografii

Tworzenie przypisów i bibliografii dotyczy czasopisma Kultura i Wychowanie Tworzenie przypisów i bibliografii Niniejsze opracowanie ma na celu uściślenie zasad tworzenia przypisów i bibliografii, wskazanie rozwiązań, które w tym zakresie

Bardziej szczegółowo

Wytyczne przygotowania wystąpień i streszczeń konferencyjnych

Wytyczne przygotowania wystąpień i streszczeń konferencyjnych Wytyczne przygotowania wystąpień i streszczeń konferencyjnych MATERIAŁY KONFERENCYJNE W celu opracowania materiałów do zamieszczenia w książce abstraktów, zwracamy się z prośbą o przygotowanie streszczenia

Bardziej szczegółowo

Inżynierska praca dyplomowa

Inżynierska praca dyplomowa Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki Kierunki: Mechanika i Budowa Maszyn Automatyka i Robotyka Mechatronika Inżynieria Mechaniczna i

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska ZASADY DYPLOMOWANIA NA WYDZIALE INŻYNIERII LĄDOWEJ I ŚRODOWISKA

UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska ZASADY DYPLOMOWANIA NA WYDZIALE INŻYNIERII LĄDOWEJ I ŚRODOWISKA UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska ZASADY DYPLOMOWANIA NA WYDZIALE INŻYNIERII LĄDOWEJ I ŚRODOWISKA Zielona Góra; styczeń 2014 2 Zasady dyplomowania na Wydziale Inżynierii

Bardziej szczegółowo

kierunku studiów, umiejętności korzystania z literatury przedmiotu, badań i analizy wybranego zagadnienia, a także formułowania ocen i wniosków.

kierunku studiów, umiejętności korzystania z literatury przedmiotu, badań i analizy wybranego zagadnienia, a także formułowania ocen i wniosków. Załącznik nr 1 do uchwały Rady Wydziału Rehabilitacji z dnia 08.07.2014 r. Regulamin sporządzania prac dyplomowych (licencjackich i magisterskich) na Wydziale Rehabilitacji Akademii Wychowania Fizycznego

Bardziej szczegółowo

WYMOGI DOTYCZĄCE PRAC DYPLOMOWYCH LICENCJACKICH I MAGISTERSKICH NA KIERUNKU PEDAGOGIKA

WYMOGI DOTYCZĄCE PRAC DYPLOMOWYCH LICENCJACKICH I MAGISTERSKICH NA KIERUNKU PEDAGOGIKA WYMOGI DOTYCZĄCE PRAC DYPLOMOWYCH LICENCJACKICH I MAGISTERSKICH NA KIERUNKU PEDAGOGIKA i PRACA SOCJALNA w Niepaństwowej Wyższej Szkole Pedagogicznej w Białymstoku Przygotowanie pracy dyplomowej: licencjackiej

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJE DLA AUTORÓW/ GUIDE FOR AUTHORS Wstęp

INSTRUKCJE DLA AUTORÓW/ GUIDE FOR AUTHORS Wstęp INSTRUKCJE DLA AUTORÓW/ GUIDE FOR AUTHORS Wstęp Kryteria artykułów Redakcja Otolaryngologii Polskiej przyjmuje do publikacji artykuły oryginalne, poglądowe i kazuistyczne niepublikowane wcześniej w całości

Bardziej szczegółowo

Wymogi edytorskie w pracy 1. Tekst główny: a. akapity należy rozpoczynać wcięciem ustawionym jednakowo dla całego dokumentu (za pomocą linijki górnej

Wymogi edytorskie w pracy 1. Tekst główny: a. akapity należy rozpoczynać wcięciem ustawionym jednakowo dla całego dokumentu (za pomocą linijki górnej 1 Wymogi edytorskie w pracy 1. Tekst główny: a. akapity należy rozpoczynać wcięciem ustawionym jednakowo dla całego dokumentu (za pomocą linijki górnej bądź w oknie formatowania akapitu). Nie należy używać

Bardziej szczegółowo

WSKAZÓWKI REDAKCYJNE DLA AUTORÓW PUBLIKACJI WYDAWNICTWA WSB W TORUNIU

WSKAZÓWKI REDAKCYJNE DLA AUTORÓW PUBLIKACJI WYDAWNICTWA WSB W TORUNIU WSKAZÓWKI REDAKCYJNE DLA AUTORÓW PUBLIKACJI WYDAWNICTWA WSB W TORUNIU informacjami: Należy dostarczyć kompletny tekst publikacji w wersji elektronicznej, z następującymi imię i nazwisko autora, tytuł naukowy,

Bardziej szczegółowo

WSZECHNICA POLSKA Szkoła Wyższa w Warszawie

WSZECHNICA POLSKA Szkoła Wyższa w Warszawie WSZECHNICA POLSKA Szkoła Wyższa w Warszawie Zasady ustalania i wyboru tematów prac, wyboru opiekunów i recenzentów, redagowania i formatowania pracy dyplomowej za pomocą komputera, oraz przeprowadzania

Bardziej szczegółowo

Tytuł pracy po polsku (Arial, 14 pkt, pogrubiony) Tytuł pracy po angielsku (Arial, 14 pkt, pogrubiony, kursywa)

Tytuł pracy po polsku (Arial, 14 pkt, pogrubiony) Tytuł pracy po angielsku (Arial, 14 pkt, pogrubiony, kursywa) Tytuł pracy po polsku (Arial, 14 pkt, pogrubiony) (pusty wiersz, 14 pkt, odstęp 1 linia) Tytuł pracy po angielsku (Arial, 14 pkt, pogrubiony, kursywa) (pusty wiersz, 14 pkt., interlinia 1 wiersz) Imię

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie projektami inwestycyjnymi w branży wodociągowo-kanalizacyjnej

Zarządzanie projektami inwestycyjnymi w branży wodociągowo-kanalizacyjnej Gdańska Infrastruktura Wodociągowo-Kanalizacyjna Sp. z o.o. zaprasza do uczestnictwa w Ogólnopolskiej Konferencji Naukowo-Technicznej Zarządzanie projektami inwestycyjnymi w branży wodociągowo-kanalizacyjnej

Bardziej szczegółowo

III OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA NAUKOWO-SZKOLENIOWA PIELĘGNIARSTWA PEDIATRYCZNEGO

III OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA NAUKOWO-SZKOLENIOWA PIELĘGNIARSTWA PEDIATRYCZNEGO III OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA NAUKOWO-SZKOLENIOWA PIELĘGNIARSTWA PEDIATRYCZNEGO Pielęgniarka wobec wyzwań współczesnej pediatrii Bydgoszcz, 13-14 maja 2015 r. Miejsce Konferencji: Restauracja Telimena,

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 13-2013/2014 Rektora Akademii Leona Koźmińskiego z dnia 13 grudnia 2013 roku

Zarządzenie nr 13-2013/2014 Rektora Akademii Leona Koźmińskiego z dnia 13 grudnia 2013 roku Zarządzenie nr 13-2013/2014 Rektora Akademii Leona Koźmińskiego z dnia 13 grudnia 2013 roku w sprawie zasad przygotowywania prac magisterskich i przebiegu egzaminu magisterskiego Na podstawie 39 ust. 1

Bardziej szczegółowo

Standardy pracy magisterskiej

Standardy pracy magisterskiej Standardy pracy magisterskiej Praca magisterska jest pracą dyplomową studenta studiów drugiego stopnia, korespondującą z sylwetką absolwenta określoną w standardach nauczania i planie studiów na kierunku

Bardziej szczegółowo

WYTYCZNE PRZYGOTOWANIA PRACY DYPLOMOWEJ INŻYNIERSKIEJ

WYTYCZNE PRZYGOTOWANIA PRACY DYPLOMOWEJ INŻYNIERSKIEJ WYTYCZNE PRZYGOTOWANIA PRACY DYPLOMOWEJ INŻYNIERSKIEJ 1. Problematyka pracy musi mieścić się w ramach nauk technicznych w dyscyplinie geodezja i kartografia lub obejmować zagadnienia z zakresu gospodarki

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE ZASADY PRZYGOTOWYWANIA PRAC DYPLOMOWYCH NA WYDZIALE ZARZĄDZANIA

OGÓLNE ZASADY PRZYGOTOWYWANIA PRAC DYPLOMOWYCH NA WYDZIALE ZARZĄDZANIA Uwagi ogólne OGÓLNE ZASADY PRZYGOTOWYWANIA PRAC DYPLOMOWYCH NA WYDZIALE ZARZĄDZANIA Kwidzyn, marzec 2010 1. Pracę dyplomową student przygotowuje samodzielnie pod kierunkiem profesora, doktora habilitowanego

Bardziej szczegółowo

Warszawska Szkoła Zarządzania Szkoła Wyższa STANDARDY

Warszawska Szkoła Zarządzania Szkoła Wyższa STANDARDY Warszawska Szkoła Zarządzania Szkoła Wyższa Wydział Zarządzania STANDARDY PISANIA PRAC DYPLOMOWYCH Opracował Dr Krzysztof M. Zaczek Zaczyński Warszawa 2013 STANDARDY pisania prac dyplomowych studiów I

Bardziej szczegółowo

Wytyczne dla autorów publikacji Wydawnictwa Uczelnianego Politechniki Koszalińskiej ver. 1.7

Wytyczne dla autorów publikacji Wydawnictwa Uczelnianego Politechniki Koszalińskiej ver. 1.7 POLITECHNIKA KOSZALIŃSKA Wytyczne dla autorów publikacji Wydawnictwa Uczelnianego Politechniki Koszalińskiej ver. 1.7 KOSZALIN 2007 Spis treści 1. Wstęp... 5 2. Zasady ogólne... 6 2.1. Format prac...

Bardziej szczegółowo

Zasady redakcji pracy dyplomowej w Wyższej Szkole Kultury Fizycznej i Turystyki w Pruszkowie

Zasady redakcji pracy dyplomowej w Wyższej Szkole Kultury Fizycznej i Turystyki w Pruszkowie Zasady redakcji pracy dyplomowej w Wyższej Szkole Kultury Fizycznej i Turystyki w Pruszkowie Prace dyplomowe powinny być drukowane według następujących zaleceń: 1) druk jednostronny dotyczy tylko następujących

Bardziej szczegółowo