Prof. dr hab. Jerzy Bański Czynne uczestnictwo w kongresach, konferencjach i seminariach

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Prof. dr hab. Jerzy Bański Czynne uczestnictwo w kongresach, konferencjach i seminariach"

Transkrypt

1 Prof. dr hab. Jerzy Bański Czynne uczestnictwo w kongresach, konferencjach i seminariach 222. Forum Debaty Publicznej, Panel ekspercki, Obszary wiejskie w rozwoju kraju. Co dynamizuje a co hamuje rozwój?, Kancelaria Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, 8 stycznia 2015, Warszawa, referat zamawiany, Struktura funkcjonalno-przestrzenna obszarów wiejskich a możliwe i pożądane scenariusze rozwoju regionalnego Polski Seminarium IRWiR PAN, 01 gradnia 2014, Warszawa, referat zamawiany, Wieś przyszłości a przyszłość wsi Spotkanie w sprawie wyznaczenia wiejskich obszarów funkcjonalnych o istotnym znaczeniu dla polityki przestrzennej kraju Konferencja, MRiRW, Warszawa, 20 października 2014, referat, Wiejskie obszary funkcjonalne założenia i koncepcja wyznaczenia, wspólnie z M. Mazurem Workshop, Evaluation of EU policies and their direct and indirect impact on land take and land degradation, MILIEU, DG Environment, Brussels, 16 October 2014, wygłoszenie uwag eksperckich pt. Land use conflicts and current changes in Poland Warsztaty pt. Opracowanie Strategii Rozwoju Gdańskiego Obszaru Metropolitalnego do 2030 roku w ramach projektu INTIS. Integracja i Synergia. Strategia Rozwoju Gdańskiego Obszaru Metropolitalnego do roku 2030, Gdański 12 września 2014, referat, Rola małych miast i obszarów wiejskich w rozwoju obszaru metropolitalnego, wspólnie z K. Czapiewskim, moderowanie w grupie roboczej The First International Conference of the APIRAS & the Fifth Congress of Extension and Education in Agriculture and Natural Resources Management: Facilitating Information and Innovations for Empowering Family Farmers, 2-4 September, 2014, University of Zanjan, Iran, referat, Modernization or marginalization: contemporary trends of family farming in Poland International Geographical Union Regional Conference, Changes, Challenges, Responsibility, sierpnia 2014, Kraków, referat, Polycentric development of Mazovia region: vision or reality? 215. International Geographical Union Regional Conference, Changes, Challenges, Responsibility, sierpnia 2014, Kraków, przewodniczenie sesji (wspólnie z Ana Firmino), Evidences of Changes in Values and Expectations International Geographical Union Regional Conference, Changes, Challenges, Responsibility, sierpnia 2014, Kraków, przewodniczenie sesji, Local and Regional Development in the Rural Space Posiedzenie Komitetu Nauk Geograficznych PAN, 13 czerwca 2014, Warszawa, referat, Przekształcenia środowiska geograficznego Polski w perspektywie 2050: scenariusze, prognozy i konsekwencje Referat w projekcie pt. Opracowanie koncepcji systemowego wsparcia przedsiębiorczości na obszarach wiejskich w ramach projektu pn. Rozwój przedsiębiorczości na terenach wiejskich - diagnoza, kierunki, rekomendacje dla polityki rozwoju obszarów wiejskich, 20 maja 2014, IGiPZ PAN, Warszawa, referat, Koncepcja systemowego wsparcia przedsiębiorczości, wspólnie z K. Czapiewskim i M. Mazurem EUROGEO Annual Conference, May 2014, Valletta, Malta, referat, Detecting Territorial Potential and Challenges in Cross-Border Regions the ESPON Handbook Overview Wykład w projekcie pt. Opracowanie koncepcji systemowego wsparcia przedsiębiorczości na obszarach wiejskich w ramach projektu pn. Rozwój przedsiębiorczości na terenach wiejskich - diagnoza, kierunki, rekomendacje dla polityki rozwoju obszarów wiejskich, 13 maja 2014, IGiPZ PAN, Warszawa, referat, Podsumowanie badań przedsiębiorczości na terenach wiejskich i propozycje rozwiązań strategicznych, wspólnie z K. Czapiewskim i M. Mazurem.

2 209. Wykład w projekcie pt. Opracowanie koncepcji systemowego wsparcia przedsiębiorczości na obszarach wiejskich w ramach projektu pn. Rozwój przedsiębiorczości na terenach wiejskich - diagnoza, kierunki, rekomendacje dla polityki rozwoju obszarów wiejskich, 3 kwietnia 2014, FDPA, Radom, referat, Rozwój przedsiębiorczości na terenach wiejskich - diagnoza, kierunki, rekomendacje dla polityki rozwoju obszarów wiejskich Warsztaty w projekcie pt. Opracowanie koncepcji systemowego wsparcia przedsiębiorczości na obszarach wiejskich w ramach projektu pn. Rozwój przedsiębiorczości na terenach wiejskich - diagnoza, kierunki, rekomendacje dla polityki rozwoju obszarów wiejskich, 20 marca 2014, FDPA, Zambrów, referat, Otoczenie instytucjonalne przedsiębiorczości na wsi Warsztaty w projekcie pt. Opracowanie koncepcji systemowego wsparcia przedsiębiorczości na obszarach wiejskich w ramach projektu pn. Rozwój przedsiębiorczości na terenach wiejskich - diagnoza, kierunki, rekomendacje dla polityki rozwoju obszarów wiejskich, 20 marca 2014, FDPA, Siedlce, referat, Otoczenie instytucjonalne przedsiębiorczości na wsi Warsztaty w projekcie pt. Opracowanie koncepcji systemowego wsparcia przedsiębiorczości na obszarach wiejskich w ramach projektu pn. Rozwój przedsiębiorczości na terenach wiejskich - diagnoza, kierunki, rekomendacje dla polityki rozwoju obszarów wiejskich, 4 marca 2014, IGiPZ PAN, Warszawa, referat, Otoczenie instytucjonalne przedsiębiorczości na wsi Sesja Sprawozdawcza IGiPZ PAN, 20 stycznia 2014, IGiPZ PAN, Warszawa, referat, Sprawozdanie Zakładu Geografii Wsi i Rozwoju Lokalnego ESPON 2013 Internal Seminar, Territorial Evidence for Cohesion Policy and Territorial Agenda 2020, 4-5 grudnia 2013, Wilno, DeTeC team meeting Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego, Rzeszów, 8 listopada 2013 r., referat, Badanie potencjałów i specjalizacji województwa podkarpackiego VII Międzynarodowa Konferencja Województwa Małopolskiego dotycząca Rozwoju Obszarów Wiejskich, Program Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW) w Małopolsce wyzwania z zakresu urządzania obszarów wiejskich i gospodarowania przestrzenią, Kraków, 7-8 listopada 2013 r., Uniwersytet Rolniczy, Województwo Małopolskie, referat zamawiany, Scenariusze rozwoju i potencjał obszarów wiejskich w ujęciu regionalnym Sixth International Conference on Agricultural Statistics (ICAS VI), października 2013, Rio de Janeiro, referat, Atlas of Polish Agriculture as example of statistic utilisation for decision making Warsaw Regional Forum 2013, Territorial capital concept, indicators and policy, 8-12 października 2013, Warszawa, IGiPZ PAN, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, referat, Territorial Capital in spatial planning some critical remarks Seminarium Zakładu Geografii Wsi i Rozwoju Lokalnego IGiPZ PAN, 8 października 2013, Warszawa, referat, Atlas Polskiej Wsi zakres tematyczny i metody prezentacji kartograficznej, wspólnie z K. Czapiewskim, M. Mazurem, M. Ferenc i M. Konopskim st International Conference, Natural Condition and Territorial Location Aspects Influencing in Socio-Economic Development, 2-3 października 2013, Ulaanbaatar, referat, Atlas of Polish Agriculture and Atlas of Rural Poland as a tools for socio-economic development analysis Espon Detecting Territorial Potential and Challenges (DeTeC), Spotkanie warsztatowe na Podlasiu, 23 września 2013, Białystok, referat ESPON DeTeC w kontekście region podlaskiego, wspólnie z M. Ferenc i M. Konopskim International Conference on Rural Tourism ORTE 2013, Re-inventing rural tourism and the rural tourism experience, 4-7 września 2013, University of Aveiro, Portugal, referat, The influence of differentiation of the natural and landscape capital on the offer of the agro-tourist facilities in Poland, wspólnie z M. Bednarek-Szczepańską Espon Detecting Territorial Potential and Challenges (DeTeC), 3rd partner meeting, 29-30

3 sierpnia 2013, Warszawa, prezentacja, Managing regional laboratories, wspólnie z M. Górczyńską, M. Ferenc, M. Konopskim IGU Kyoto Regional Conference, Traditional Wisdom and Modern Knowledge for the Earth s Future, 4-9 August 2013, Kyoto, referat, Changes in population potential of Eastern Poland vs. local development, prowadzenie sesji Local development in the urban space XXIX Seminarium Geografii Wsi, Regionalny wymiar przemian polskiej wsi, czerwca 2013, Rochna k. Brzezin, PTG, Województwo Łódzkie, UŁ, referat, O zaletach ludnościowych obszarów problemowych XXIX Seminarium Geografii Wsi, Regionalny wymiar przemian polskiej wsi, czerwca 2013, Rochna k. Brzezin, PTG, Województwo Łódzkie, UŁ, referat zamawiany, Potencjał rozwojowy obszarów wiejskich w ujęciu regionalnym VIII Forum Geografów Polskich, Geografia wobec problemów zmian globalnych, Uniwersytet Szczeciński, czerwca 2013, Szczecin, referat, Różne oblicza polskiej geografii ESPON TOWN meeting, 6-8 czerwca 2013, Tours, referat, ESPON TOWN: Case studies in Poland (Mazovia Region), wspólnie z M.Górczyńską EUROGEO Conference, Geography: linking tradition and future, 9-11 May 2013, Bruges Belgium, referat, Geography in the Organizational Structure of Academic Institutions Selected Issues AAG Annual Meeting, 9-13 kwietnia 2013, Los Angeles, referat, Scenarios for development and visions of Poland`s rural space in a long-term perspective Międzynarodowa Konferencja, Infrastruktura okołoturystyczna jako element wzbogacający ofertę obszarów wiejskich, V Międzynarodowe Targi Turystyki Wiejskiej i Agroturystyki, 5 kwietnia 2013 r., Kielce, referat zamiawiany, Znaczenie infrastruktury okołoturystycznej w rozwoju turystyki na obszarach wiejskich Seminarium Zakładu Geografii Wsi i Rozwoju Lokalnego IGiPZ PAN, 26 luty 2013, Warszawa, referat, Scenariusze rozwoju obszarów wiejskich wyniki badań projektu badawczego Posiedzenie Komitetu Monitorującego PROW, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, 31 stycznia 2013, Warszawa, referat zamawiany, Szanse i zagrożenia oraz potencjalne kierunki rozwoju obszarów wiejskich w Polsce w ujęciu regionalnym, wspólnie z K. Czapiewskiem i M. Cichowicz-Major Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego, 28 stycznia 2013, Warszawa, referat zamawiany, Ocena wpływu realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na rozwój Województwa Mazowieckiego, wspólnie z M. Mazurem, M. Ferenc i M. Cichowicz-Major Posiedzenie lubelskiego oddziału PTG, UMCS, 24 stycznia 2013, Lublin, referat zamawiany, Co z tą polską geografią? 182. IUSSP Seminar on Population Dynamics and the Human Dimensions of Climate Change, Australian National University, listopada 2012, Canberra, referat, Modern-Day Demographic Processes in Central Europe and Their Potential Interactions with Climate Change Espon EU-LUPA Project meeting and Case Studies Workshop, 10 września 2012, Warszawa, referat, Case studies in the context of land use change typology and land use functions, wspólnie z M. Mazurem i M. Ferenc Zjazd PTG, Poznań, 5-7 września 2012, Wydz. Nauk Geograficznych i Geologicznych UAM, referat sesji plenarnej, Więcej geografii cztery scenariusze IV Ogólnopolska Konferencja Naukowa, Wiejskie rynki pracy. Zasobu. Aktywizacja. Nowe Struktury, KPZK PAN, UJK, IGiPZ PAN, IRWIR PAN, Urząd Marszałkowski Woj.

4 Świętokrzyskiego, Cedzyna, września 2012, referat, Scenariusze rozwoju obszarów wiejskich w perspektywie długookresowej próba metodyczna, członek komitetu naukowego XXVIII Międzynarodowe Seminarium Geograficzno-Rolnicze i Obszarów Wiejskich, Planowanie rozwoju przestrzeni wiejskiej, Ełk, czerwca 2012, Uniwersytet Warmińsko- Mazurski, PTG, referat zamawiany, Problematyka definicji i zasięgu przestrzennego obszarów wiejskich i stref podmiejskich, prowadzenie sesji referatowej, Przemiany struktury przestrzennej obszarów wiejskich i sesji wnioskowej Steering Group Meeting RDP Europe, Bruksela, DG Agri, 29 czerwca 2012, prezentacja, Draft Final Report, wspólnie z partnerami projektu Wykład zamawiany, Wydział Nauk Geograficznych, Uniwersytet Łódzki, Łódź, 5 czerwca 2012, Organizacja geografii na świecie i w Polsce Meeting of the Steering Group CE2014+, Halle, 24 maja 2012, referat, Territorial analysis CE+2014, wspólnie z Berndem Schuhem (OIR Austria) SWOT workshop, Central Europe Programme, Analysis of challenges, needs and potentials of the CENTRAL EUROPE area and strategic orientations in view of the transnational cooperation for the period , 3-4 kwietnia 2012, ÖIR, Wiedeń, przedstawienie Baseline references i czynne uczestnictwo w analizie SWOT Sesja Oddziału lubelskiego PTG, 28 marca 2012, UMCS, Lublin, prelekcja, Chile kraj geograficznych kontrastów Spotkanie robocze projektu Central Europe Programme, Analysis of challenges, needs and potentials of the CENTRAL EUROPE area and strategic orientations in view of the transnational cooperation for the period , 16 lutego 2012, ÖIR, Wiedeń, omówienie koncepcji badań Sprawozdanie Zakładu Geografii Wsi i Rozwoju Lokalnego, Sesja Sprawozdawcza IGiPZ PAN, 18 stycznia 2012, Warszawa Posiedzenie Rady Naukowej Trendy Rozwoju Mazowsza, 15 grudnia 2011, Otrębusy k. Błonia, Mazowieckie Biuro Planowania Regionalnego, referat, Policentryczność rozwoju Mazowsza odpowiedź recenzentom Panel ekspertów nt. dyfuzji rozwoju, 12 grudnia 2011, Warszawa, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, głos w dyskusji V Sesja Grupy Badawczej Towarzystwo Lelewelowskie, 6 grudnia 2011, Kraków, Uniwersytet Pedagogiczny, referat zamawiany, Geografia w strukturach organizacyjnych Espon EU-LUPA Project Meeting, 1 grudnia 2011, Kraków, prezentacja, Case studies - first results Regional Conference of International Geographical Union, listopada 2011, Santiago de Chile, referat, Quo vadis Geography? Some remarks from Poland, prowadzenie I sesji Local Development III Ogólnopolska Konferencja Naukowa z cyklu: Procesy Transformacji Obszarów Wiejskich, Dychotomiczny rozwój obszarów wiejskich? Czynniki peryferyzacji, czynniki progresji, października 2011, Cedzyna, UJK Kielce, IGiPZ PAN, IRWiR PAN, KPZK PAN, referat zamawiany, Uwarunkowania sukcesu gospodarczego na wsi, przewodniczenie sesji Panel ekspercki Trendy Rozwojowe Mazowsza Zagospodarowanie infrastrukturalne i kapitał fizyczny oraz policentryczność rozwoju Mazowsza, 4 października 2011, Warszawa, IGiPZ PAN, prezentacja, Policentryczność rozwoju Mazowsza, wspólnie z K. Czapiewskim Espon EU-LUPA Project Meeting, 27 września 2011, Bruksela, prezentacja, Case studies progress.

5 162. Konferencja ekspercka, 02 sierpnia 2011, Łódź, Urząd Marszałkowski, prezentacja założeń Raportu metodologicznego, Ocena wpływu RPO WŁ na rozwój regionu łódzkiego rd Global Conference on Economic Geography, Space, Economy and Environment, 28 czerwca- 2 lipca 2011, Seoul, przewodniczenie Special Session: Local Development in Globalized World Issues and Implication rd Global Conference on Economic Geography, Space, Economy and Environment, 28 czerwca- 2 lipca 2011, Seoul, Special Session: Local Development in Globalized World Issues and Implication, referat, Localism in the face of globalization processes XVII Seminarium Geograficzno-Rolnicze i Obszarów Wiejskich, Wiejskie obszary peryferyjne - uwarunkowania i czynniki aktywizacji, czerwca 2011, Nałęczów, UMCS, PTG, przewodniczenie sesji 1, Wiejski obszar peryferyjny jako obiekt badań geograficznych Konwersatorium FDPA, Polska wieś w XXI wieku, 14 czerwca 2011 Warszawa, Fundacja na rzecz rozwoju Polskiego Rolnictwa, referat zamawiany, Wieś jako jednostka osadnicza i przestrzenna Espon EU-LUPA Project Meeting, 25 maja 2011, Bruksela, prezentacja koncepcji case studies Workshop, Evidence of European Land Use, 24 maja 2011, Bruksela, Espon, European Commission DG-Regio, udział w panelach roboczych Project meeting, Improving research potential of the institution for land utilization, technology and region al development on the field of GIS, precision agriculture, land use and regional development (UD_AGR_REPO), 12 maja 2011, Warszawa, prowadzenie spotkania AAG Annual Meeting, kwietnia 2011, Seattle, Session Urban and Regional Development in US, Europe and India: Patterns and Policies, Dilemmas for regional development the case of Poland Kick-off meeting, 7th Framework Programme, Improving research potential of the institution for land utilization, technology and region al development on the field of GIS, precision agriculture, land use and regional development (UD_AGR_REPO), marca 2011, Institute for Land Utilisation, Technology and Regional Development, Debrecen, Institute of Geography and Spatial Organization PAS overview EU-LUPA ESPON meeting, stycznia 2011, Tecnalia, Bilbao, Task 2.4. Case Studies challenges and avtivities Sesja Sprawozdawcza IGiPZ PAN, 20 stycznia 2011, Warszawa, referat popularnonaukowy, Podróże to ożywcza kąpiel dla umysłu geografa wrażenia z podróży Konferencja naukowa, Budowanie spójności terytorialnej i przeciwdziałanie marginalizacji obszarów problemowych, 9-10 grudnia 2010,Warszawa, MRR, UE, referat zamawiany, Obszar problemowy koncepcja i typologia Konferencja naukowa, Rozwój terytorialny oparty na wiedzy, 7 grudnia 2010, Warszawa, Krjowy Punkt Kontaktowy ESPON, referat, ESPON EDORA European Development Opportunities in Rural Areas Seminarium naukowe EUROREG, 2 grudnia 2010, Warszawa, Uniwersytet Warszawski, referat, Przemiany polskiej wsi Espon EU-LUPA Project Meeting, 27 października 2010, Bruksela, referat, Case studies proposal and questions Spotkanie eksperckie, Rozwój obszarów wiejskich w perspektywie 2020, 25 października 2010, Min. Rozwoju Regionalnego, Warszawa, referat, Rozwój obszarów wiejskich w perspektywie 2020 a nowy paradygmat polityki regionalnej, moderowanie dyskusji X Międzynarodowa Konferencja z cyklu Przekształcenia regionalnych struktur funkcjonalnoprzestrzennych pt. Przestrzeń społeczno-ekonomiczna w okresie innowacji, integracji i

6 globalizacji, października 2010, Wrocław, Uniwersytet Wrocławski, referat plenarny, Obszar podmiejski w kontinuum miejsko-wiejskim ujecie teoretyczne Conference, Geography and region al development, October 2010, Sofia, Bulgarian Academy od Sciences, referat plenarny, Is Central-Eastern Europe a separate region within Europe? 143. II Ogólnopolska konferencja naukowa, Obszary wiejskie: wielofunkcyjność, migracje, nowe wizje rozwoju, września 2010 r., Cedzyna k. Kielc, IRWiR PAN, KPZK PAN, IGiPZ PAN, PTG, UJK Kielce, referat zamawiany, Obszary wiejskie a planowanie przestrzenne w poszukiwaniu koncepcji i wizji rozwoju Konferencja naukowa, Wieś jako przedmiot badań naukowych na początku XXI wieku, 27 września 2010, Warszawa, EUROREG, referat zamawiany, Wieś w badaniach geograficznych wybrane problemy badawcze Zjazd Polskiego Towarzystwa Geograficznego, Obszary metropolitalne we współczesnym środowisku geograficznym, 8-12 września 2010, Łódź, Oddział Łódzki PTG, UŁ, prowadzenie uroczystego otwarcia Zjazdu i sesji plenarnej, prowadzenie Sekcji geografii wsi XXII Congress of Czech Geographical Society, 31 sierpnia 2 września 2010, Ostrava, przemówienie gratulacyjne od Polskiego Towarzystwa Geograficznego RUFUS Project Meeting, Hannover, sierpnia 2010, posiedzenie grupy eksperckiej Regional Conference of International Geographical Union, Bridging Diversity in a Global World, lipca 2010, Tel Aviv, Committee on Local Development, referat, The influences of EU border on local development on example of borderland of the Lublin region Regional Conference of International Geographical Union, Bridging Diversity in a Global World, lipca 2010, Tel Aviv, prowadzenie sesji pt. Regional development and planning, 13 lipca 2010, Committee on Local Development Seminarium, Rozwój społeczny i gospodarczy obszarów wiejskich w Małopolsce, 6 maja 2010, Kraków, Małopolskie Obserwatorium Polityki Rozwoju, referat, Ocena wpływu instrumentów polityki spójności oraz wspólnej polityki rolnej na rozwój społeczny i gospodarczy obszarów wiejskich w województwie małopolskim, wspólnie z M. Bednarek-Szczepańską i K. Czapiewskim Sesja IGiPZ PAN z okazji Jubileuszu 70-lecia doc. dr hab. Romana Kulikowskiego, 11 marca 2010, Warszawa, IGiPZ PAN, referat, Sylwetka naukowa doc. dr hab. Romana Kulikowskiego Dzień Ziemi, 23 kwietnia 2010, Lublin, UMCS, wykład inauguracyjny, zamawiany, Planeta Ziemia oczami geografa wrażenia z podróży Konferencja naukowa, Wpływ granicy państwowej na kierunki rozwoju społeczno-gospodarczego wschodniej części województwa lubelskiego, 24 lutego 2010, Lublin, UMCS, referat, Wpływ granicy państwowej na kierunki rozwoju społeczno-gospodarczego wschodniej części województwa lubelskiego, moderator dyskusji Konferencja, Polityka spójności na rzecz rozwoju obszarów wiejskich, 8 grudnia 2009, Warszawa, MRiRW, FAPA, referat, Zróżnicowanie i perspektywy rozwoju obszarów wiejskich do 2015 roku Midterm workshop, 7-8 grudnia 2009, Novi Sad, CESS Vojvodina, Austrian Development Cooperation, referat (wspólnie z K. Czapiewskim), Perspectives for agriculture of Vojvodina in the light of scenarios and models elaborated in the framework of the research projects of the European Union Seminarium naukowe IGiPZ PAN, Prezentacja formy graficznej Atlasu rolnictwa Polski, 3 grudnia 2009, Warszawa, referat, Atlas Rolnictwa Polski stan prac.

7 129. Czwarta Konferencja Naukowa Woda Środowisko Obszary wiejskie, listopada 2009, Falenty, IMUZ, referat zamawiany, Analiza zróżnicowania i perspektyw rozwoju obszarów wiejskich ujęcie przestrzenne Konferencja pt. Miejsce obszarów wiejskich w aktualnych strategiach rozwoju województw kierunki i cele rozwoju a rzeczywistość, 20 listopada 2009, Warszawa, PTG, wprowadzenie i przewodniczenie obradom konferencji Warsaw Regional Forum 2009, Networking in the European, regional and local space, października 2009, Warszawa, IGiPZ PAN, PTG, przewodniczenie sesji pt. Locality XXV Seminarium Geograficzno-Rolnicze, Współczesne problemy przemian ilościowych i jakościowych przestrzeni geograficznej, września 2009, Słupsk-Ustka, AP Słupsk, PTG, przewodniczenie Sesji pt. Gospodarka rolna i leśna Warsaw Conference, Commission on Local Development International Geographical Union, Socio-economic disparities and the role of local development, 7-14 września 2009 Warszawa, referat (wspólnie z K. Czapiewskim), Winners of transformation successful rural areas in Poland, moderator pierwszej sesji, moderator sesji podsumowującej RUFUS Project Meeting, Norwich, sierpnia 2009, posiedzenie grupy eksperckiej Kongres EUGEO 2009, Challenges for the European Geography in the 21 st Century, Bratysława, sierpnia 2009, członek Komitetu Honorowego Kongresu, przewodniczenie 2 sesji plenarnej Konferencja Ministerstwa Rozwoju Regionalnego, Regiony wczoraj, dziś, jutro. Tendencje i perspektywy rozwoju, 22 maja 2009, Warszawa, referat zamawiany, Regionalne zróżnicowanie obszarów wiejskich w perspektywie 2020 oczekiwania i wyzwania Wykład dla pracowników Instytutu Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ, 14 maja 2009, Kraków, Współczesne wyzwania rozwoju obszarów wiejskich w Polsce, referat zamawiany Annual Meeting of Association of American Geographers, marca 2009, Las Vegas, referat, What effect has a state border on direction of socio-economic development in Lublin province (Poland)? Zebranie Zarządu Oddziału Toruńskiego PTG, 7 marca 2009, Toruń, referat, Historia i teraźniejszość Polskiego Towarzystwa Geograficznego RUFUS PhD Student Workshop, 1-3 lutego 2009, Warszawa, wykład, Dillemas and challenge of rural development in East-Central Europe Research Team Meeting, Development Opprotunities in Different Types of Rural Areas (EDORA), ESPON 2013 Programme, 12 grudnia 2008, Haarlem (Holandia), konsultacje eksperckie Konferencja pt. Identyfikacja i ocena czynników sukcesu społeczno-gospodarczego na obszarach wiejskich, 03 grudnia 2008, Warszawa, IGiPZ PAN, projekt konkursu dotacji Ministerstwa Rozwoju Regionalnego współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna, referat, Identyfikacja i ocena czynników sukcesu społecznogospodarczego na obszarach wiejskich Konferencja Kierowników Jednostek Geograficznych, listopada 2008, Szczecin Małkocin, referat, Informacja o Kongresie Międzynarodowej Unii Geograficznej w Tunisie i przygotowaniach do Konferencji Regionalnej w Polsce Konferencja, Zrównoważone warunki życia w zmieniającym się systemie klimatycznym ziemi, 24 listopada 2008, Warszawa, IGBP Global Change, Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN, Komitet Nauk Geograficznych PAN, referat zamawiany, Zmiany gospodarki rolnej i zabezpieczenia żywnościowego ludności w wyniku zmian klimatycznych.

8 113. Warsztaty naukowe, Spatial analysis of rural development measures for efective targeting of rural development policies, 5-6 listopada 2008, Helsinki, udział w przygotowaniu projektu badawczego FP Seminarium naukowe IGiPZ PAN, Wiejskie obszary sukcesu gospodarczego, 23 października 2008, Warszawa, referat, Wiejskie obszary sukcesu gospodarczego Feed-back Plenum Berlin, TERESA, 9-10 października 2008, Berlin, posiedzenie eksperckie International Conference, Regional Development in a European Context, Austrian Development Agency, Centre for Economic-Strategic Studies (CESS) Vojvodina, Novi Sad, 2-3 października 2008, referat zamawiany, How to achieve success?. Examples of economically successful rural areas in Poland Romanian-Polish Seminar, Central Europe Socio-Economical Disparities, Rural land Regional Development, 18 września 2008, Bucharest, referat, Economically successful areas in Poland Zjazd PTG, Rozwój obszarów przyrodniczo cennych, września 2008, Białowieża, prowadzenie uroczystego otwarcia Zjazdu, prowadzenie Sesji C3.2, Pogranicze, referat, Wschodnia Polska rubieże Zachodu, początek Wschodu, czy fragment Środkowej Europy RUFUS Project Meeting, 7-9 września 2008, Delft, konsultacje eksperckie st International Geographical Congress, Building together our territories, sierpnia 2008, Tunis, IGU, referat, The conception of economically successful rural areas, prowadzenie 1 sesji Lacal Development ( ) XXIV Ogólnopolska Konferencja Geograficzno-Ekonomiczna pt. Gospodarka przestrzenna kontinuum miejsko-wiejskiego w Polsce (w tym regionu kujawsko-pomorskiego i metropolii bydgosko-toruńskiej), czerwca 2008, Toruń, UMK, PTG, IGiPZ PAN, referat, Strefa podmiejska już nie miasto, jeszcze nie wieś AAG Annual Meeting, Advancing Geography in Partnership with You, kwietnia 2008, Boston, Association of American Geographers, session: New Spaces and New Governance? Challenges for Central and Eastern Europe, referat, Central-Eastern Europe or just Europe - the view from Poland RUFUS Kick-off meeting, 3-5 marca 2008, Wolfenbuttel, Niemcy, udział w dyskusji nt. definicji obszarów wiejskich i metod realizacji badań ternowych Posiedzenie Zespołu Ekspertów Naukowych ds. Koncepcji Przestrzennego Zagospodarowania Kraju, 22 stycznia 2008, Warszawa, IGiPZ PAN, referat, Przemiany funkcjonalnoprzestrzenne terenów wiejskich diagnoza, rekomendacje dla KPZK i dyskusja Warsztaty naukowe, Wykorzystanie systemów GIS dla potrzeb delimitacji obszarów problemowych dla rolnictwa oraz analiz i działań realizowanych w ramach PROW, 6-7 grudnia 2007, Puławy, IUNG, referat, Wiejskie obszary problemów demograficznych, prowadzenie sesji 7 grudnia Seminarium Atlas Rolnictwa Polski, 6 grudnia 2007, Warszawa, IGiPZ PAN, referat, Koncepcja i cele Atlasu Rolnictwa Polski, prowadzenie seminarium. 99. TERESA Workshop Warsaw, listopada 2007, Warszawa, IGiPZ PAN, referat, Overview of the Chelmsko-zamojski region, prowadzenie Case Study Sesion Warsaw Regional Forum 2007, Contemporary dilemmas of spatial development in Europe, października 2007, Warszawa, prowadzenie sesji Scenarios of rural development i sesji Agricultural sector in Europe. 97. Konferencja, Obszary wiejskie jako wyzwanie dla polityki rozwoju w Polsce, 9 października 2007, Warszawa, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, referat, Mała miasta lokalne centra rozwoju obszarów wiejskich i dyskusja panelowa.

9 96. XXIII Seminarium Geograficzno-Rolnicze, Uwarunkowania przyrodnicze a rozwój obszarów wiejskich, września 2007, Lądek Zdrój, Uniwersytet Wrocławski, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, Komisja Obszarów Wiejskich PTG, referat, Przyrodnicze uwarunkowania gospodarki rolnej w Polsce, kierowanie sesją referatową Zjazd Polskiego Towarzystwa Geograficznego, Nauki geograficzne w badaniach regionalnych, 29 sierpnia-2 wrzesień 2007, Kielce, przewodniczenie uroczystemu otwarciu Zjazdu, przewodniczenie Sesji Plenarnej, przewodniczenie międzynarodowej sesji referatowej th International Geographical Conference CONGEO`07, Regions, localities and landscapes in new Europe, Brno August 2007, Institute of Geonics, referat, East-Central Europe as a region in Europe, moderator Sesji II. 93. Eururalis 2 Scientific Advisory Group meeting, Amsterdam-Schiphol, 9 lipca 2007, ekspertyza Feedback on the results of Eururalis Second Global Conference on Economic Geography, Beijing, czerwca 2007, IGSNRR Chinese Academy of Science, IGU, National University of Singapore, referat, Conceptions of spatial development in Poland. 91. Seminarium IGiPZ PAN, 18 stycznia 2007, IGiPZ PAN, Warszawa, referat, Wizje rozwoju struktury przestrzennej w Polsce. 90. Warsztaty Eururalis 3, 20 listopada 2006, ALTERA Wageningen, wykład, Contemporary sytuation of agriculture in Poland. 89. VIII międzynarodowa konferencja Przemiany regionalnych struktur funkcjonalno-przestrzennych, października 2006, Wrocław, Instytut Geografii i Rozwoju Regionalnego, Uniwersytet Wrocławski, referat, Obszary wiejskie w strategiach rozwoju województw zachodnich, przewodniczenie sesji VII i jej merytoryczne podsumowanie. 88. Prvi Kongres Srbskich Geografa, października 2006, Sokobanja, prowadzenie sesji III sekcji i referat, Contemporary processes in the rural areas in Poland. 87. Konferencja międzynarodowa, Endogenous factors stimulating rural development, października 2006, Mądralin, European Rural Development Network, przewodniczenie sesji. 86. Posiedzenie Oddziału Lubelskiego PTG, 9 października 2006 r., Lublin, prelekcja, Konferencja regionalna MUG w Brisbane i migawki z Australii. 85. East-Central European Regional Seminar 2006, Regionality and/or locality, 4-8 października 2006, Budapest-Gyor-Kecskemet, Centre for Regional Studies Hungarian Academy of Sciences, referat, The development of rural areas in Central Europe an identification of new processes, przewodniczenie sesji. 84. Ogólnopolski Zjazd Geografów Polskich i 55 Zjazd Polskiego Towarzystwa Geograficznego, Idee i praktyczny uniwersalizm geografii, września 2006, Toruń, Instytut Geografii UMK, IGiPZ PAN, Komitet Nauk Geograficznych PAN, PTG, przewodniczenie obradom Sekcji Geografii Obszarów Wiejskich. 83. XIV Congress of Slovak Geographical Society, Geography in changing world, września 2006, Banska Bystrzyca, Slovak Geographical Society, Dept. of Geography FNS UMB, referat, Conceptions of the rural development in Poland. 82. XXII Seminarium Geograficzno-Rolnicze, Małe miasta w przestrzeni rolniczej, 1-2 września 2006, Ustka, Instytut Geografii PAP Słupsk, Komisja Obszarów Wiejskich PTG, KPZK PAN, IGiPZ PAN, prowadzenie sesji III i referat, Witryny internetowe jednostek samorządowych z siedzibą w małych miastach analiza i ocena. 81. Conference of International Geographical Union, Regional Responses to Global Changes, A view from Antipodes, 3-7 lipca 2006, Brisbane, Queensland University of Technology, referat, The balance of development of central and peripheral rural areas in Poland in the transformation period.

10 80. Conference of International Geographical Union, Regional Responses to Global Changes, A view from Antipodes, 3-7 lipca 2006, Brisbane, Queensland University of Technology, referat, Relations between core and periphery in the Polish conception of development. 79. Conference of International Geographical Union, Regional Responses to Global Changes, A view from Antipodes, 3-7 lipca 2006, Brisbane, Queensland University of Technology, referat, Transforming of the functional structure in Polands rural areas. 78. Seminarium naukowe IGiPZ PAN, 8 czerwca 2006, referat, Atlas rolnictwa Polski. 77. Konferencja ogólnopolska, Wieś polska, dwa lata po wstąpieniu do UE, ze szczególnym uwzględnieniem wsi tak zwanej ściany wschodniej, 9-10 maja 2006, Radzików k/błonia, KPZK PAN i WSE w Białymstoku, publikowany głos w dyskusji. 76. Ogólnopolska konferencja naukowa poświęcona pamięci Profesora Bogumiła Krygowskiego, Przemiany środowiska geograficznego Polski Północno-Zachodniej, marca 2006, Poznań, UAM, KNG PAN, PTG, referat, Globalne zmiany klimatu i ich wpływ na rolnictwo (wspólnie z K.Błażejczykiem). 75. Project Proposal Workshop 2, Critical Social Factors And Structural Change For Sustainable Development In Agriculture And Rural Areas Across New European Member States (SOFAG), lutego 2006, IGSO PAS, Warsaw, przygotowanie projektu SOFAG w ramach FP6 i organizacja warsztatów. 74. Project Proposal Workshop 1, Critical Social Factors And Structural Change For Sustainable Development In Agriculture And Rural Areas Across New European Member States (SOFAG), 8 lutego 2006, Federal Institute of Agricultural Economics, Vienna, Austria, przygotowanie projektu SOFAG w ramach FP International Conference on Issues of Peripheral Areas Quo Vadis Priphery, listopada 2005, Praga, Faculty of Science Charles University, Czech Geographical Society, referat (zamawiany na sesję plenarną), Peripherization of peripheries the case of Poland, prowadzenie sesji referatowej. 72. Konwersatorium Instytutu Geografii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 3 listopada 2005, Toruń, wykład, Przeobrażenia polskiej wsi sukcesy i niepowodzenia. 71. Warsaw Regional Forum 2005, The core and peripheral regions in Central and Eastern Europe, 7-8 października 2005, Warszawa, IGiPZ PAN, PTG, referat, Core and periphery in Poland`s conceptions of development. 70. XXI Seminarium Geograficzno-Rolnicze, Przemiany na obszarach wiejskich sukcesy i niepowodzenia, września 2005, Ciążeń, Komisja Obszarów Wiejskich PTG, UAM, Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego, referat, Sukces gospodarczy na obszarach wiejskich, prowadzenie sesji referatowej i dyskusji końcowej. 69. International workshop, European Union expansion: land use changes and environmental effects in rural areas, 4-7 września 2005 Luxembourg, Centre de Recherche Public Gabriel Lippmann, LUCC, Clark Univ., Leuven Univ., referat, Contemporary land use changes in East-Central Europe identification of the main conflicts th Moravian Geographical Conference, CONGEO`05, Geography in Europe of Regions, sierpnia 2005, Luhacovice, Institute of Geonics, Academy of Sciences of the Czech Republic, referat, The development of new housing constructions in suburban areas, moderator sesji IV ( ). 67. International Conference, Europe in Transition: 15 years of post-socialist development and its lesson for European integration, czerwca 2005, Kraków, UJ, referat, Fifteen years on Poland`s rural areas successes and failure in regional scale.

11 66. Seminarium naukowe, 16 czerwca 2005, Zakład Gospodarki Przestrzennej i Badań Regionalnych IGiPZ PAN, Warszawa, referat, Przeobrażenia polskiej przestrzeni wiejskiej: procesy i perspektywy Zjazd Polskiego Towarzystwa Geograficznego, Geograficzne aspekty badań morza i wybrzeża, 9-12 czerwca 2005, Szczecin-Świnoujście, Uniwersytet Szczeciński, referat, Struktura przestrzenna obszarów wiejskich w zachodniej Polsce. 64. Konferencja naukowa, Polska przestrzeń wiejska procesy i perspektywy, 3-4 czerwca, Warszawa, IGiPZ PAN, referat, Miejsce obszarów wiejskich w strategiach rozwoju województw przykład województw zachodnich. 63. Posiedzenie robocze (z przedstawicielami gmin) w sprawie aktualizacji Studium kierunkowego zagospodarowania przestrzennego obszaru wzdłuż granicy polsko-niemieckiej, 06 maja 2005, Szczecin, referat, Problemy przestrzeni wiejskiej i rolnictwa. 62. Posiedzenie robocze (z przedstawicielami województwa) w sprawie aktualizacji Studium kierunkowego zagospodarowania przestrzennego obszaru wzdłuż granicy polsko-niemieckiej, 05 maja 2005, Szczecin, referat, Problemy przestrzeni wiejskiej i rolnictwa. 61. Posiedzenie robocze (z przedstawicielami gmin) w sprawie aktualizacji Studium kierunkowego zagospodarowania przestrzennego obszaru wzdłuż granicy polsko-niemieckiej, 13 kwietnia 2005, Słubice, referat, Problemy przestrzeni wiejskiej i rolnictwa. 60. Posiedzenie robocze (z przedstawicielami gmin) w sprawie aktualizacji Studium kierunkowego zagospodarowania przestrzennego obszaru wzdłuż granicy polsko-niemieckiej, 12 kwietnia 2005, Zgorzelec, referat, Problemy przestrzeni wiejskiej i rolnictwa. 59. Posiedzenie robocze (z przedstawicielami województwa) w sprawie aktualizacji Studium kierunkowego zagospodarowania przestrzennego obszaru wzdłuż granicy polsko-niemieckiej, 11 kwietnia 2005, Wrocław, referat, Problemy przestrzeni wiejskiej i rolnictwa. 58. Posiedzenie robocze w sprawie aktualizacji Studium kierunkowego zagospodarowania przestrzennego obszaru wzdłuż granicy polsko-niemieckiej, 10 lutego 2005, Berlin, Federalne Ministerstwo Transportu, Budownictwa i Mieszkalnictwa, ekspert pomocniczy. 57. Warsztaty naukowe, Räumliche Entwicklungsperspektiven des erweiterten deutsch-polnischen Grenzraumes bis 2020 im Zuge des EU Beitritts Polens (Perspektywy przestrzennego rozwoju rozszerzonego polsko-niemieckiego obszaru przygranicznego do roku 2020 w kontekście przystąpienia Polski do Unii Europejskiej), 08 listopada 2004, Instytut Zachodni, Poznań. 56. Konferencja międzynarodowa, Changing functions of rural areas in the Baltic Sea Region, października 2004, Warszawa, ERDN, IERiGŻ, IGiPZ PAN, referat, The development of nonagricultural economic activity in Poland`s rural areas. 55. VII Międzynarodowa Konferencja Naukowa, Regionalny Wymiar Integracji Europejskiej, października 2004, Instytut Geografii i Rozwoju Regionalnego Uniw. Wrocławski, Wrocław, referat, Mieszkańcy wsi wobec integracji europejskiej ujęcie regionalne (wspólnie z K.Czpiewskim). 54. XX Seminarium Geograficzno-Rolnicze, Alternatywne źródła dochodów gospodarstw na obszarach wiejskich, września 2004, PTG, Akademia Świętokrzyska, Modliszewice, referat, Możliwości rozwoju alternatywnych źródeł dochodu na obszarach wiejskich. 53. Warsztaty nt. przygotowania projektu E-sieci Integracji Wsi w ramach Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL, 14 lipca 2004, IGiPZ PAN, Warszawa, prowadzenie warsztatów Zjazd Polskiego Towarzystwa Geograficznego, Geograficzne problemy pogranicza Europy Zachodniej i Wschodniej, czerwca 2004, UMCS Lublin, referat, Współczesne przeobrażenia przestrzeni wiejskiej we wschodniej Polsce.

12 51. Międzynarodowa Konferencja Naukowa, Europa Środkowa i Wschodnia u progu Unii Europejskiej bilans otwarcia, maja 2004, IGiPZ PAN, Uniwersytet Rzeszowski, PTG, Arłamów, referat, Współczesne problemy rozwoju obszarów wiejskich w Polsce. 50. XI Ukraińsko-Polskie Seminarium Naukowe, Społeczno-ekonomiczna i agrarna transformacja na Ukrainie i w Polsce w kontekście integracji europejskiej, Zjednoczony Instytut Ekonomiki NANU, Humanistyczny Uniwersytet w Zaporożu, IGiPZ PAN, maja 2004, Zaporoże, referat, Współczesne procesy na obszarach wiejskich w Polsce. 49. III Słowacko-Polskie Seminarium Naukowe, The socio-geographical aspects of shaping new regional structures in Poland and Slovakia, Instytut Geografii SAN, IGiPZ PAN, kwietnia 2004, Bratysława, referat, Przeobrażenia obszarów wiejskich w okresie transformacji, prowadzenie sesji I th Moravian Geographical Conference, CONGEO, Regional geography and its applications, Institute of Geonics, September 2003, Academy of Sciences of the Czech Republic, Frenstat p. Rodhastem, referat, Regional effect of the transition in Poland`s rural areas, prowadzenie Sesji V. 47. XIX Seminarium Geograficzno-Rolnicze, Współczesna przeobrażenia i przyszłość wsi polskiej, września 2003, Komisja Obszarów Wiejskich PTG, Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ, Instytut Geografii AP w Krakowie, Kraków, referat, Współczesna i przyszłe zmiany w strukturze przestrzennej obszarów wiejskich - wybrane zagadnienia, prowadzenie dyskusji Zjazd Polskiego Towarzystwa Geograficznego, Geograficzne aspekty globalizacji i integracji europejskiej, sierpnia 2003, Uniwersytet Opolski, Oddział Opolski PTG, Opole, przewodniczenie sesji pt. Geograficzne aspekty przemian na obszarach wiejskich. 45. Seminarium naukowe, 22 maja 2003, Zakład Gospodarki Przestrzennej i Badań Regionalnych IGiPZ PAN, Warszawa, referat (wspólnie z W.Stolą), Przemiany struktury przestrzennej i funkcjonalnej obszarów wiejskich w Polsce. 44. Warsztaty naukowe, Przeobrażenia polskiej przestrzeni wiejskiej: procesy i perspektywy, 19 listopada 2002, IGiPZ PAN, Warszawa, prowadzenie warsztatów. 43. XIII Polish-Hungarian Geographical seminar, New aspects of regional transformation and the urban-rural relationship, września 2002, Tokaj, Centre of Regional Studies HAS, referat, Contemporary transformations of the rural space in Poland selected problems, przewodniczenie sesji. 42. XVIII Seminarium Geograficzno-Rolnicze, Współczesne problemy społeczne rozwoju polskiej wsi, września 2002, Komisja Obszarów Wiejskich PTG, Oddział Słupski PTG, Instytut Geografii Pomorskiej Akademii Pedagogicznej, Słupsk-Ustka, referat, Typy ludnościowych obszarów problemowych Zjazd Polskiego Towarzystwa Geograficznego, Geograficzne uwarunkowania rozwoju Małopolski, czerwca 2002, Uniwersytet Jagielloński, Akademia Pedagogiczna w Krakowie, Oddział Krakowski PTG, Kraków Nowy Sącz, referat, Obszary problemowe Małopolski. 40. Międzynarodowa konferencja naukowa, Euroregiony wschodniego pogranicza - założenia i osiągnięcia, 4-8 czerwca 2002, Wigry-Wilno, WSE Białystok, KPZK PAN, referat, Obszary problemowe euroregionów wschodniego pogranicza. 39. Workshop, European Rural Development, maja 2002, IIASA, PAS, IAFE, Warsaw, referat, Problem areas in Polish agriculture. 38. Międzynarodowa konferencja naukowa, Nowe układy powiązań społeczno-ekonomicznych w Europie Środkowej i Wschodniej, maja 2002, IGiPZ PAN, Uniwersytet Rzeszowski, WSAiZ Przemyśl, PTG, Arłamów, referat, Pomoc przedakcesyjna Unii Europejskiej w procesie rozwoju obszarów wiejskich.

13 37. International Workshop, Sustainable Development of Multifunctional Landscape, kwietnia 2002, Centre for Agricultural Landscape and Land Use Research (ZALF), Muncheberg, referat, Land Management in Poland in a Period of Transformation, poster, Agricultural land use in Poland. 36. Seminarium naukowe, 16 stycznia 2002, Instytutu Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN, Warszawa, referat, Polskie rolnictwo na tle rolnictwa Unii Europejskiej wybrane aspekty. 35. Ogólnopolska konferencja naukowa, Bieda na wsi na tle globalnych przemian społecznoekonomicznych w Polsce socjologiczne, ekonomiczne i polityczne aspekty problemu, listopada 2001, AR Poznań, AE Poznań, PTS, Poznań, referat, Rolnicze obszary opóźnione w rozwoju obszarami wiejskiej biedy. 34. Seminarium Zakładu Gospodarki Przestrzennej i Badań Regionalnych IGiPZ PAN, 18 października 2001, referat, Aktualne problemy rolnictwa brytyjskiego Zjazd Polskiego Towarzystwa Geograficznego, Czynniki i bariery regionalnej współpracy transgranicznej bilans dokonań, września 2001, Uniwersytet Rzeszowski, Oddział Rzeszowski PTG, Polańczyk, referat, Perspektywy rozwoju rolniczych obszarów problemowych. 32. XVII Seminarium Geograficzno-Rolnicze PTG, Polskie rolnictwo w Unii Europejskiej szanse i zagrożenia, 6-7 września 2001, ZBTOW IGiPZ PAN, Komisja Geografii Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej PTG, Warszawa, referat, Polskie rolnictwo na tle rolnictwa Unii Europejskiej ocena dystansu. 31. Międzynarodowa konferencja Przestrzenny wymiar społeczno-ekonomicznych procesów transformacji u schyłku XX wieku, maja 2001, Filia UMCS w Rzeszowie, Komisja Geografii Komunikacji PTG, Polańczyk, referat, Kierunki aktywizacji gospodarczej obszarów wiejskich w Polsce ujęcie przestrzenne. 30. International Jubilee Scientific Session, 50 Years Institute of Geography BAS, 30 listopada 01 grudnia 2000, Instytut Geografii Bułgarskiej Akademii Nauk, Sofia, referat, Agricultural problem areas concept and methodological assumption. 29. Seminarium Polsko-Węgierskie, Spatial aspects of socio-economic transformation of Poland and Hungary in the proces of the European integration, września 2000, IGiPZ PAN, Karpacz, referat, The evolution of agricultural problem areas in Poland Zjazd Polskiego Towarzystwa Geograficznego, Środowisko przyrodnicze i gospodarka Dolnego Śląska u progu trzeciego tysiąclecia, września 2000, Oddział Wrocławski PTG, Instytut Geograficzny Uniwersytetu Wrocławskiego, Szklarska Poręba, referat, Typy rolniczych obszarów problemowych. 27. Seminarium Polsko-Ukraińskie, Transformacja rolnictwa i obszarów wiejskich w kierunku wielofunkcyjnego i zrównoważonego rozwoju, września 2000, IGiPZ PAN, Ojców, referat, Rolnicze użytkowanie ziemi w okresie transformacji. 26. Seminarium Geograficzno-Rolnicze, Szanse rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich na pograniczu polsko-ukraińskim, września 2000, UMCS, Komisja Geografii Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej PTG, Lublin, referat, Identyfikacja rolniczych obszarów problemowych w polsko-ukraińskiej strefie przygranicznej. 25. Konferencja międzynarodowa, Sustainable development of rural regions in teh period of transition, czerwca 2000, Bulgarian Academy of Sciences, Veliki Preslav, referat, Methods of identification of problem areas in agriculture. 24. Konferencja międzynarodowa, Przemiany społeczno-gospodarcze na obszarach wiejskich Europy Środkowej w okresie transformacji, 26 maja 2000, Politechnika Koszalińska, Koszalin, referat, Sytuacja rolnictwa na obszarach problemowych w opinii właścicieli gospodarstw.

14 23. Konferencja naukowa, Agroturystyka szansą aktywizacji przygranicznego powiatu lubaczowskiego w aspekcie przystąpienia Polski do Unii Europejskiej, 5-7 maja 2000, Starostwo Powiatowe w Lubaczowie, PWSZ Jarosław, Horyniec, referat, Poziom rozwoju rolnictwa w powiatach przy granicy polsko-ukraińskiej. 22. Seminarium naukowe, 10 kwietnia 2000, Zakład Geografii Ekonomicznej IGiPZ PAN, Warszawa, referat, Rolnictwo wybranych krajów (Dania, Holandia, Irlandia) w okresie członkostwa w Unii Europejskiej. 21. Seminarium Polsko-Ukraińskie, Polityka regionalna w okresie transformacji rynkowej w Polsce i na Ukrainie, września 1999, Narodowa Akademia Nauk Ukrainy, Ministerstwo Kompleksu Rolno-Przemysłowego Ukrainy, Humań, referat, Obszary problemowe a polityka regionalna. 20. Seminarium Polsko-Japońskie, Procesy przestrzennej i społecznej transformacji u progu XXI w.: Japonia i Polska, września 1999, IGiPZ PAN, Wierzba, referat, Problem areas in Polish agriculture. 19. Seminarium naukowe, 02 czerwca 1999, Instytutu Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN, Warszawa, referat, Obszary problemowe w rolnictwie Polski. 18. Seminarium naukowe, 22 lutego 1999, Zakład Geografii Rolnictwa i Obszarów Wiejskich IGiPZ PAN, Warszawa, referat, Rolnicze obszary problemowe w Polsce. 17. XV Ogólnopolskie Seminarium Geograficzno-Rolniczym, Gospodarka przestrzenna obszarów wiejskich, października 1998, Komisja Geografii Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej PTG, UMK, Politechnika Białostocka, Białystok, referat, Problematyka optymalizacji użytkowania ziemi w Polsce. 16. Seminarium naukowe, 16 września 1998, Department of Human and Economic Geography, School of Economics and Comercial Law, Goeteborg, referat, Transformations of agricultural land use in the new economic reality Zjazd Polskiego Towarzystwa Geograficznego, Geografia w kształtowaniu i ochronie środowiska oraz transformacji gospodarczej regionu górnośląskiego, września 1998, PTG, UŚ, Sosnowiec, referat, Wpływa warunków przyrodniczych i społeczno-ekonomicznych na przestrzenne zróżnicowanie rolniczego użytkowania ziemi. 14. Seminarium naukowe, 30 marca 1998, Zakład Geografii Rolnictwa i Obszarów Wiejskich IGiPZ PAN, Warszawa, referat, Przemiany strukturalne rolnictwa w Irlandii pod wpływem członkostwa w Unii Europejskiej nd Polish-Bulgarian Geographical Seminar, Transformations of Polish and Bulgarian agriculture after 1989, 7-11 października 1997, IGiPZ PAN, Warszawa, referat, Agricultural land utilization in Bulgaria and Poland - comparative analysis Zjazd PTG w Ryni, Przyrodnicze i społeczne walory Mazowsza w dobie restrukturyzacji,18-21 września 1997, Oddział Akademicki PTG, WGiSR UW, IGiPZ PAN, referat, Wybrane konflikty w użytkowaniu ziemi na terenie Mazowsza. 11. XIII Ogólnopolskie Seminarium Geograficzno-Rolnicze, Wielofunkcyjna gospodarka na obszarach wiejskich, 20 września 1996, Komisja Geografii Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej PTG, WSP Słupsk, referat, Przemiany rolniczego użytkowania ziemi w Polsce w latach Polsko-Rumuńskie Seminarium Geograficzne, Les transformations socio-economique dans les zones suburbaines des grandes villes de la Roumanie et de la Pologne, 1-8 maja 1996, Instytut Geografii Akademii Rumuńskiej, Bukareszt, referat, Changes of the agricultural land use in suburban zones.

15 9. Seminarium naukowe, 21 marca 1996, Zakład Geografii Rolnictwa i Obszarów Wiejskich IGiPZ PAN, Warszawa, referat, Przemiany rolniczego użytkowania ziemi w Polsce w latach wyniki badań. 8. Polsko-Rumuńskie Seminarium Geograficzne, Przemiany struktury przestrzennej obszarów wiejskich w strefach podmiejskich Polski i Rumunii, czerwca 1995, IGiPZ PAN, Warszawa, referat, Changes of agricultural land use in Warsaw voivodship. 7. XII Ogólnopolskie Seminarium Geograficzno-Rolnicze, Restrukturyzacja funkcjonalnoprzestrzenne obszarów wiejskich Polski, sierpnia 1995, Komisja Geografii Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej PTG, UMK, Toruń, referat, Kierunki zmian rolniczego użytkowania ziemi w latach osiemdziesiątych. 6. Seminarium naukowe, 06 kwietnia 1995, Zakład Geografii Rolnictwa i Obszarów Wiejskich IGiPZ PAN, Warszawa, referat, Rolnicze użytkowanie ziemi w Polsce podsumowanie badań. 5. Seminarium naukowe, 24 marca 1994, Zakład Geografii Rolnictwa i Obszarów Wiejskich IGiPZ PAN, Warszawa, referaty, Przemiany w rolnictwie Holandii, ze szczególnym uwzględnieniem rolniczego użytkowania ziemi oraz Przemiany rolniczego użytkowania ziemi w Polsce. 4. X Ogólnopolskie Seminarium Geograficzno-Rolnicze, Rolnictwo na obszarach wielofunkcyjnych, 9-10 września 1993, Komisja Geografii Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej PTG, WSP Kielce, referat, Użytkowanie ziemi i jego przemiany w woj. kieleckim w latach Seminarium naukowe, 12 grudnia 1991, Zakład Geografii Rolnictwa i Obszarów Wiejskich IGiPZ PAN, Warszawa, referat, Przemiany rolniczego użytkowania ziemi w Polsce (konspekt pracy doktorskiej). 2. Konferencja międzynarodowa, Comparisons of landscape pattern dynamics in European rural areas maja 1991, UNESCO-MAB, Kijów, refereat, The structure of agricultural land in Poland and tendencies of changes in its components over the period Seminarium naukowe, 05 kwietnia 1990, Zakład Geografii Rolnictwa i Obszarów Wiejskich IGiPZ PAN, Warszawa, referat, Typy rolnictwa Jemenu Południowego.

Czynne uczestnictwo w kongresach, konferencjach i seminariach

Czynne uczestnictwo w kongresach, konferencjach i seminariach Czynne uczestnictwo w kongresach, konferencjach i seminariach Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego, Rzeszów, 8 listopada 2013 r., referat, Badanie potencjałów i specjalizacji województwa podkarpackiego.

Bardziej szczegółowo

Aglomeracje miejskie w Polsce na przełomie XX i XXI wieku

Aglomeracje miejskie w Polsce na przełomie XX i XXI wieku I NSTYTUT GEOGRAFII I GOSPODARKI PRZESTRZENNEJ W YŻSZEJ SZKOŁY GOSPODARKI W BYDGOSZCZY Aglomeracje miejskie w Polsce na przełomie XX i XXI wieku Problemy rozwoju, przekształceń strukturalnych i funkcjonowania

Bardziej szczegółowo

SPIS PUBLIKACJI. Prof. dr hab. Jerzy Bański. Monografie i książki

SPIS PUBLIKACJI. Prof. dr hab. Jerzy Bański. Monografie i książki Prof. dr hab. Jerzy Bański Monografie i książki SPIS PUBLIKACJI 20. Bański J., Pantyley V., Janicki W., Flaga M., Wesołowska M., 2014, Współczesne przekształcenia społeczno-gospodarcze a potencjał ludnościowy

Bardziej szczegółowo

Udział wykonawców projektu w konferencjach i wygłoszone referaty:

Udział wykonawców projektu w konferencjach i wygłoszone referaty: Udział wykonawców projektu w konferencjach i wygłoszone referaty: Józef M. Fiszer 1) Zadania i perspektywy Unii Europejskiej w wielobiegunowym świecie; The Future of European Union New forms of internal

Bardziej szczegółowo

Stanisław Leszczycki Institute of Geography and Spatial Organisation Polish Academy of Sciences Warszawa, Twarda 51/55

Stanisław Leszczycki Institute of Geography and Spatial Organisation Polish Academy of Sciences Warszawa, Twarda 51/55 Stanisław Leszczycki Institute of Geography and Spatial Organisation Polish Academy of Sciences 00-818 Warszawa, Twarda 51/55 www.igipz.pan.pl Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania im. Stanisława

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET IM. ADAMA MICKIEWICZA W POZNANIU

UNIWERSYTET IM. ADAMA MICKIEWICZA W POZNANIU Imię i nazwisko (z tytułem i/lub stopniem naukowym oraz zajmowane stanowisko) Dr Joanna Dominiak Adres e-mail oraz strona internetowa (blog, profil na portalu typu ResearchGate itp.) dominiak@amu.edu.pl

Bardziej szczegółowo

Wiejskie organizacje pozarządowe

Wiejskie organizacje pozarządowe Wiejskie organizacje pozarządowe Rural Non-Governmental Organisations Editor Maria Halamska Institute of Rural and Agricultural Development Polish Academy of Sciences Warsaw 2008 Wiejskie organizacje pozarządowe

Bardziej szczegółowo

ekonomicznych w rolnictwie

ekonomicznych w rolnictwie Konrad Ł. Czapiewski Polska Akademia Nauk Zakład Przestrzennego Zagospodarowania i BR Krzysztof Janc Uniwersytet Wrocławski Zakład Zagospodarowania Przestrzennego O roli wykształcenia na roli Przestrzenne

Bardziej szczegółowo

Evaluation of the main goal and specific objectives of the Human Capital Operational Programme

Evaluation of the main goal and specific objectives of the Human Capital Operational Programme Pracownia Naukowo-Edukacyjna Evaluation of the main goal and specific objectives of the Human Capital Operational Programme and the contribution by ESF funds towards the results achieved within specific

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET IM. ADAMA MICKIEWICZA W POZNANIU

UNIWERSYTET IM. ADAMA MICKIEWICZA W POZNANIU Imię i nazwisko (z tytułem i/lub stopniem naukowym oraz zajmowane stanowisko) dr hab. Anna Kołodziejczak - profesor nadzwyczajny Adres e-mail oraz strona internetowa (blog, profl na portalu typu ResearchGate

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Rzeszowski

Uniwersytet Rzeszowski Udział w konferencjach naukowych Elzbiety Feret UDZIAŁ W KONFERENCJACH i SEMIANARIACH NAUKOWYCH: 1. 21-23 kwietnia 1998r. Opole - Jarnałtówek, Funkcjonowanie samorządu terytorialnego - doświadczenia i

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET IM. ADAMA MICKIEWICZA W POZNANIU

UNIWERSYTET IM. ADAMA MICKIEWICZA W POZNANIU Imię i nazwisko (z tytułem i/lub stopniem naukowym oraz zajmowane stanowisko) dr Małgorzata Polna, adiunkt Adres e-mail oraz strona internetowa (blog, profil na portalu typu ResearchGate itp.) marten@amu.edu.pl

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET IM. ADAMA MICKIEWICZA W POZNANIU

UNIWERSYTET IM. ADAMA MICKIEWICZA W POZNANIU Imię i nazwisko (ze stopniem naukowym) Lidia Mierzejewska, prof. dr hab. prof. UAM Adres e-mail oraz link do profilu na ResearchGate mierzeja@amu.edu.pl Wykształcenie Geograf - mgr 1994, dr 1999, hab.

Bardziej szczegółowo

Dr hab. Agnieszka Pawłowska, prof. nadzw.

Dr hab. Agnieszka Pawłowska, prof. nadzw. Dr hab. Agnieszka Pawłowska, prof. nadzw. Udział w konferencjach od 2006 r.: 1. Prawno-instytucjonalny wymiar przywództwa lokalnego (na przykładzie wybranych państw) referat wygłoszony na konferencji Model

Bardziej szczegółowo

REGION-GOSPODARKA-UNIA 8 23 maja 2014

REGION-GOSPODARKA-UNIA 8 23 maja 2014 REGION-GOSPODARKA-UNIA 8 23 maja 2014 Główne założenia cyklu konferencji Konferencje odbędą się w 16 województwach Organizatorem są Pracodawcy RP Formuła organizacyjna dla każdej z konferencji regionalnych

Bardziej szczegółowo

Eugeniusz Koś micki Zrównoważony rozwój w warunkach globalizacji gospodarki. Podstawowe problemy teoretyczne i polityczne

Eugeniusz Koś micki Zrównoważony rozwój w warunkach globalizacji gospodarki. Podstawowe problemy teoretyczne i polityczne Eugeniusz Koś micki Zrównoważony rozwój w warunkach globalizacji gospodarki Podstawowe problemy teoretyczne i polityczne Białystok Poznań 2009 3 copyright by: Fundacja Ekonomistów Środowiska i Zasobów

Bardziej szczegółowo

Uw a r u n k o w a n i a r o z w o j u Do l n e g o Śl ą s k a. Redaktor naukowy Teresa Kupczyk

Uw a r u n k o w a n i a r o z w o j u Do l n e g o Śl ą s k a. Redaktor naukowy Teresa Kupczyk Uw a r u n k o w a n i a r o z w o j u Do l n e g o Śl ą s k a w perspektywie roku 2020 Redaktor naukowy Teresa Kupczyk Wrocław 2010 Spis treści Wprowadzenie...7 1. Szanse i zagrożenia dla rozwoju Polski

Bardziej szczegółowo

Życiorys zawodowy. Studia oraz uzyskane stopnie i tytuły naukowe. Przebieg pracy naukowej. Prof. dr hab. Jerzy Bański

Życiorys zawodowy. Studia oraz uzyskane stopnie i tytuły naukowe. Przebieg pracy naukowej. Prof. dr hab. Jerzy Bański Prof. dr hab. Jerzy Bański Życiorys zawodowy Studia oraz uzyskane stopnie i tytuły naukowe W 1981 r. rozpocząłem studia na Wydziale Geografii i Studiów Regionalnych Uniwersytetu Warszawskiego (WGiSR UW).

Bardziej szczegółowo

Polskie koordynacje w 7PR. Zawód manager projektów badawczych

Polskie koordynacje w 7PR. Zawód manager projektów badawczych Sympozjum Krajowej Rady Koordynatorów Projektów Badawczych UE Poznań, 17 maja 2013 r. Polskie koordynacje w 7PR Zawód manager projektów badawczych Zygmunt Krasiński Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych

Bardziej szczegółowo

ZJAZDY, KONFERENCJE, SYMPOZJA, SEMINARIA MIĘDZYNARODOWE 2012 - European Federation of Public Service Unions (EPSU), European Confederation of

ZJAZDY, KONFERENCJE, SYMPOZJA, SEMINARIA MIĘDZYNARODOWE 2012 - European Federation of Public Service Unions (EPSU), European Confederation of ZJAZDY, KONFERENCJE, SYMPOZJA, SEMINARIA MIĘDZYNARODOWE 2012 - European Federation of Public Service Unions (EPSU), European Confederation of Independent Trade Unions (CESI) and EU Public Administration

Bardziej szczegółowo

Dostępne w Pedagogicznej Bibliotece Wojewódzkiej w Kielcach

Dostępne w Pedagogicznej Bibliotece Wojewódzkiej w Kielcach Polityka regionalna region wschodni, województwa: lubelskie, podkarpackie, świętokrzyskie : zestawienie bibliograficzne w wyborze. Wybór i opracowanie Bożena Lewandowska Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka

Bardziej szczegółowo

EUROPA W PERSPEKTYWIE ROKU 2050

EUROPA W PERSPEKTYWIE ROKU 2050 POLSKA AKADEMIA NAUK KANCELARIA PAN KOMITET PROGNOZ POLSKA 2000 PLUS' EUROPA W PERSPEKTYWIE ROKU 2050 EUROPĘ IN THE PERSPECTIVE TO 2050 Warszawa 2007 SPIS TREŚCI Uwagi wstępne 10 EUROPA 2050 - WYZWANIA

Bardziej szczegółowo

Projekt MAŁOPOLSKA 2015 -przygotowania do Strategii Rozwoju Województwa Małopolskiego na lata 2007-2013

Projekt MAŁOPOLSKA 2015 -przygotowania do Strategii Rozwoju Województwa Małopolskiego na lata 2007-2013 Projekt MAŁOPOLSKA 2015 -przygotowania do Strategii Rozwoju Województwa Małopolskiego na lata 2007-2013 Bożena PIETRAS-GOC Koordynator projektu Kancelaria Zarządu Województwa Małopolskiego Kontekst projektu

Bardziej szczegółowo

POLITYKI EUROPEJSKIE, FINANSE i MARKETING

POLITYKI EUROPEJSKIE, FINANSE i MARKETING ZESZYTY NAUKOWE Szko y G ównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie SCIENTIFIC JOURNALS Warsaw University of Life Sciences SGGW POLITYKI EUROPEJSKIE, FINANSE i MARKETING NR 1 (50) 2009 EUROPEAN POLICIES,

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Rzeszowski

Uniwersytet Rzeszowski Dr hab. Jerzy KITOWSKI, prof. UR tel. 17 872 1694 e-mail: kitowski@univ.rzeszow.pl adres: ul. M. Ćwiklińskiej 2, 35-601 Rzeszów, pokój 204 Stanowisko: Profesor nadzwyczajny, Kierownik Katedry Finansów

Bardziej szczegółowo

Przemysław Śleszyński Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN

Przemysław Śleszyński Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN Przemysław Śleszyński Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN Kongres Geografów Polskich Kongres Geografów Polskich: Granice Geografii 17-21 czerwca 2015 Lublin KNG PAN ZG PTG i OL PTG

Bardziej szczegółowo

Recent Developments in Poland: Higher Education Reform Qualifications Frameworks Environmental Studies

Recent Developments in Poland: Higher Education Reform Qualifications Frameworks Environmental Studies 544524-TEMPUS-1-2013-1-PL-TEMPUS-SMHES Qualifications Frameworks for Environmental Studies at Ukrainian Universities Recent Developments in Poland: Higher Education Reform Qualifications Frameworks Environmental

Bardziej szczegółowo

Investment expenditures of self-governement units in percentage of their total expenditure

Investment expenditures of self-governement units in percentage of their total expenditure CENTRAL STATISTICAL OFFICE STATISTICAL OFFICE IN KATOWICE Sustainable Development Indicators. Regional module More information: for substantive matters concerning: national indicators and those on the

Bardziej szczegółowo

2002/ / / / / / / / / / / / / /16 Suma %

2002/ / / / / / / / / / / / / /16 Suma % Stypendyści wg typów uczelni: Typ uczelni / Edycja Liczba stypendystów 2002/03 2003/04 2004/05 2005/06 2006/07 2007/08 2008/09 2009/10 2010/11 2011/12 2012/13 2013/14 2014/15 2015/16 Suma % y 482 695 611

Bardziej szczegółowo

Curriculum Vitae STANISŁAW MAZUR Luty 2006

Curriculum Vitae STANISŁAW MAZUR Luty 2006 Curriculum Vitae STANISŁAW MAZUR Luty 2006 ADRES Małopolska Szkoła Administracji Publicznej tel.: +48 (12) 421-76-68 Akademii Ekonomicznej w Krakowie fax: +48 (12) 422-69-19 Ul. Szewska 20/3 e-mail: enmazur@cyf-kr.edu.pl

Bardziej szczegółowo

Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego http://www.zporr.gov.pl/

Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego http://www.zporr.gov.pl/ Oficjalne serwisy poświęcone funduszom pomocowym Fundusze strukturalne http://www.funduszestrukturalne.gov.pl/ Fundusz Spójności http://www.funduszspojnosci.gov.pl/ Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju

Bardziej szczegółowo

Structure of councilors in the legislative organs of local government units

Structure of councilors in the legislative organs of local government units CENTRAL STATISTICAL OFFICE STATISTICAL OFFICE IN KATOWICE Sustainable Development Indicators. Regional module More information: for substantive matters concerning: national indicators and those on the

Bardziej szczegółowo

OPRACOWANIE STRATEGII ROZWOJU OBSZARU METROPOLITALNEGO DO 2030 ROKU. Rola małych miast i obszarów wiejskich w rozwoju OM

OPRACOWANIE STRATEGII ROZWOJU OBSZARU METROPOLITALNEGO DO 2030 ROKU. Rola małych miast i obszarów wiejskich w rozwoju OM OPRACOWANIE STRATEGII ROZWOJU OBSZARU METROPOLITALNEGO DO 2030 ROKU Rola małych miast i obszarów wiejskich w rozwoju OM Jerzy Bański Konrad Czapiewski 1 PLAN PREZENTACJI/WARSZTATÓW 1. ZAŁOŻENIA I CELE

Bardziej szczegółowo

UNIVERSITY OF ECONOMIC ACTIVITY INWARSAW SOCIO - ECONOMIC SOCIETY "MAZOWSZE" Globalization. Chance or IUusion?

UNIVERSITY OF ECONOMIC ACTIVITY INWARSAW SOCIO - ECONOMIC SOCIETY MAZOWSZE Globalization. Chance or IUusion? UNIVERSITY OF ECONOMIC ACTIVITY INWARSAW SOCIO - ECONOMIC SOCIETY "MAZOWSZE" Globalization Chance or IUusion? Scientific Editors Zdzisław SIROJĆ Kazimierz PLOTZKE Warsaw 2006 Spis treści Słowo od organizatorów

Bardziej szczegółowo

ZJAZDY, KONFERENCJE, SYMPOZJA, SEMINARIA MIĘDZYNARODOWE

ZJAZDY, KONFERENCJE, SYMPOZJA, SEMINARIA MIĘDZYNARODOWE ZJAZDY, KONFERENCJE, SYMPOZJA, SEMINARIA MIĘDZYNARODOWE 2010 - XVIII Światowy Kongres Międzynarodowego Stowarzyszenia Sędziów Rodzinnych i Nieletnich; prowadzenie warsztatu: A Child Friendly Court połączone

Bardziej szczegółowo

WYZWANIA TERYTORIALNE ROZWOJU- KONCEPCJA PRZESTRZENNEGO ZAGOSPODAROWANIA KRAJU 2030

WYZWANIA TERYTORIALNE ROZWOJU- KONCEPCJA PRZESTRZENNEGO ZAGOSPODAROWANIA KRAJU 2030 WYZWANIA TERYTORIALNE ROZWOJU- KONCEPCJA PRZESTRZENNEGO ZAGOSPODAROWANIA KRAJU 2030 Magdalena Zagrzejewska, Naczelnik Wydziału Rozwoju Terytorialnego, Departament Koordynacji Polityki Strukturalnej WARSZAWA,

Bardziej szczegółowo

PLANOWANIE STRATEGICZNE W WOJEWÓDZTWIE WARMIŃSKO- MAZURSKIM TRZECIE OTWARCIE OLSZTYN, 13 GRUDNIA 2011

PLANOWANIE STRATEGICZNE W WOJEWÓDZTWIE WARMIŃSKO- MAZURSKIM TRZECIE OTWARCIE OLSZTYN, 13 GRUDNIA 2011 PLANOWANIE STRATEGICZNE W WOJEWÓDZTWIE WARMIŃSKO- MAZURSKIM TRZECIE OTWARCIE OLSZTYN, 13 GRUDNIA 2011 Aktualizować, czy pisać od nowa? zmiany w otoczeniu regulacyjnym + zmiany w sferze realnej Aktualizacja

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET IM. ADAMA MICKIEWICZA W POZNANIU

UNIWERSYTET IM. ADAMA MICKIEWICZA W POZNANIU Imię i nazwisko (z tytułem i/lub stopniem naukowym oraz zajmowane stanowisko) Katarzyna Kulczyńska dr, adiunkt Adres e-mail oraz strona internetowa (blog, profil na portalu typu ResearchGate itp.) katakul@amu.edu.pl

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Rzeszowski

Uniwersytet Rzeszowski dr Małgorzata Stec telefon: (17) 872 1684 e-mail: malgorzata.a.stec@gmail.com adres: ul. Ćwiklińskiej 2, 35-601 Rzeszów, p. 218 Stanowisko: starszy wykładowca Prowadzone zajęcia: Ekonometria i prognozowanie

Bardziej szczegółowo

Leszek Klank. Sukcesja gospodarstw rolnych w Polsce

Leszek Klank. Sukcesja gospodarstw rolnych w Polsce Leszek Klank Sukcesja gospodarstw rolnych w Polsce Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa Polskiej Akademii Nauk Warszawa 2006 SPIS TREŚCI Wstęp 9 Rozdział 1. Sukcesja gospodarstw rolnych. Zagadnienia ogólne

Bardziej szczegółowo

Zientara, P., New Europe s Old Regions, The Institute of Economic Affairs, London 2009.

Zientara, P., New Europe s Old Regions, The Institute of Economic Affairs, London 2009. Lista publikacji naukowych Monografie Zientara, P., Międzynarodowe migracje o charakterze ekonomicznym: przyczyny, mechanizmy, konsekwencje, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2012. Zientara,

Bardziej szczegółowo

ASTERN BORDERIAND OF ENLARGED EUROPEAN UNION

ASTERN BORDERIAND OF ENLARGED EUROPEAN UNION ASTERN BORDERIAND OF ENLARGED EUROPEAN UNION COMPETITIUENESS FACTORS Editedby Eufemia Teichmann WARSAW SCHOOL OF ECONOMICS WARSAW 2006 Spis treści Przedmowa 9 Część I CZYNNIKI I OGRANICZENIA KONKURENCYJNEGO

Bardziej szczegółowo

WROCŁAWSKIE STUDIA POLITOLOGICZNE 18/2015

WROCŁAWSKIE STUDIA POLITOLOGICZNE 18/2015 WROCŁAWSKIE STUDIA POLITOLOGICZNE 18/2015 Rada Naukowa Andrzej Antoszewski (Uniwersytet Wrocławski) Wiesław Bokajło (Uniwersytet Wrocławski) Nebojša Blanuša (Uniwersytet w Zagrzebiu) Zbigniew Czachór (UAM

Bardziej szczegółowo

STUDIA TURYSTYKI I REKREACJI W POLSCE

STUDIA TURYSTYKI I REKREACJI W POLSCE Zygmunt Jaworski STUDIA TURYSTYKI I REKREACJI W POLSCE Programy i podmioty propozycje standardów Tourism and recreation studies in Poland Syllabuses and subjects propositions of standards Warszawa 2008

Bardziej szczegółowo

Lower Silesia Region CLIMATE-KIC PARTNER

Lower Silesia Region CLIMATE-KIC PARTNER Samorządowa jednostka organizacyjna Lower Silesia Region CLIMATE-KIC PARTNER Institute for Territorial Development / Climate-Kic 1 PRZEMYSŁAW MALCZEWSKI LOWER SILESIA COORDINATOR OF REGIONAL ACTIVITY AFFILIATED

Bardziej szczegółowo

Panel ekspertów wprowadzenie do projektu. Łódź, listopad 2012 r.

Panel ekspertów wprowadzenie do projektu. Łódź, listopad 2012 r. Przeprowadzenie badania sytuacji technologicznej Województwa Łódzkiego wraz z przygotowaniem 5 raportów tematycznych oraz opracowanie Regionalnej Strategii Innowacji dla Województwa Łódzkiego LORIS 2030

Bardziej szczegółowo

Społeczno-ekonomiczne zróŝnicowanie obszarów wiejskich a perspektywy rozwoju wsi

Społeczno-ekonomiczne zróŝnicowanie obszarów wiejskich a perspektywy rozwoju wsi INSTYTUT ROZWOJU WSI I ROLNICTWA POLSKIEJ AKADEMII NAUK KONFERENCJA pt. Społeczno-ekonomiczne zróŝnicowanie obszarów wiejskich a perspektywy rozwoju wsi POD PATRONATEM HONOROWYM Ministra Rolnictwa i Rozwoju

Bardziej szczegółowo

Tworzenie zintegrowanych strategii miejskich. Creation of integrated urban strategies? the example of the Krakow Functional Area

Tworzenie zintegrowanych strategii miejskich. Creation of integrated urban strategies? the example of the Krakow Functional Area ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ OBSZARÓW MIEJSKICH W KRAJACH CZŁONKOWSKICH UE W LATACH 2014-2020 29 września 1 października 2015 r. Sesja warsztatowa - Zintegrowane Strategie Miejskie tworzenie i realizacja Tworzenie

Bardziej szczegółowo

Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego w Katowicach

Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego w Katowicach Centre for European Regional and Local Studies EUROREG Warsaw University ul. Krakowskie Przedmieście 30 00-927 Warsaw phone (00 48) 22 55 20 748 Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego w Katowicach

Bardziej szczegółowo

POLITYKA STRUKTURALNA UNII EUROPEJSKIEJ

POLITYKA STRUKTURALNA UNII EUROPEJSKIEJ BOGDAN EKSTOWICZ MAREK J. MALINOWSKI POLITYKA STRUKTURALNA UNII EUROPEJSKIEJ STYMULATOREM PROCESÓW MODERNIZACJI I ROZWOJU SPOŁECZNO-EKONOMICZNEGO POLSKI W LATACH 2007-2015 SPIS TREŚCI WSTĘP 7 ROZDZIAŁ

Bardziej szczegółowo

Co wyniki projektów ESPON, INTERREG IVC i URBACT mówią o Polsce? Perspektywa badacza - prof. Grzegorz Gorzelak EUROREG, Uniwersytet Warszawski

Co wyniki projektów ESPON, INTERREG IVC i URBACT mówią o Polsce? Perspektywa badacza - prof. Grzegorz Gorzelak EUROREG, Uniwersytet Warszawski Naukowcy, społeczni aktywiści i urzędnicy działają w odrębnych światach, rozdzieleni barierą przepływu informacji. Każda interwencja publiczna ingeruje w rzeczywistość społeczną, ekonomiczną i przyrodniczą,

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET IM. ADAMA MICKIEWICZA W POZNANIU

UNIWERSYTET IM. ADAMA MICKIEWICZA W POZNANIU Imię i nazwisko (z tytułem i/lub stopniem naukowym oraz zajmowane stanowisko) Jędrzej Gadziński, dr, adiunkt Adres e-mail oraz strona internetowa (blog, profl na portalu typu ResearchGate itp.) jedgad@amu.edu.pl

Bardziej szczegółowo

17 marca 2005. - recepcja uczestników / reception of participants - rozdanie materiałów konferencyjnych / distribution of conference materials

17 marca 2005. - recepcja uczestników / reception of participants - rozdanie materiałów konferencyjnych / distribution of conference materials Trzeci Sektor budowa pomostów w Europie. Konferencja brytyjsko-polska z udziałem partnerów z państw Europy Wschodniej. Lublin, 17-18 marca 2005 roku Hala Międzynarodowych Targów Lubelskich, ul. Dworcowa

Bardziej szczegółowo

The average number of people in a household receiving social benefits in relation to the average number of persons per household

The average number of people in a household receiving social benefits in relation to the average number of persons per household CENTRAL STATISTICAL OFFICE STATISTICAL OFFICE IN KATOWICE Sustainable Development Indicators. Regional module The average number of people in a household receiving social benefits in relation to the average

Bardziej szczegółowo

ZJAZDY, KONFERENCJE, SYMPOZJA, SEMINARIA MIĘDZYNARODOWE

ZJAZDY, KONFERENCJE, SYMPOZJA, SEMINARIA MIĘDZYNARODOWE ZJAZDY, KONFERENCJE, SYMPOZJA, SEMINARIA MIĘDZYNARODOWE 2015 Międzynarodowa konferencja ESA 2015, Europejskie Towarzystwo Socjologiczne, Praga 25-28.08.2015. Differences, Inequalities and Sociological

Bardziej szczegółowo

Liczba stypendystów 2002/2003 2003/2004 2004/2005 2005/2006 2006/2007 2007/2008 2008/2009 2009/2010 2010/2011 2011/2012 2012/2013 2013/2014

Liczba stypendystów 2002/2003 2003/2004 2004/2005 2005/2006 2006/2007 2007/2008 2008/2009 2009/2010 2010/2011 2011/2012 2012/2013 2013/2014 Stypendyści wg typów uczelni Typ uczelni 2002/2003 2003/2004 2004/2005 2005/2006 2006/2007 2007/2008 2008/2009 2009/2010 2010/2011 2011/2012 2012/2013 2013/ % Uniwersytety 482 695 611 552 592 579 480 462

Bardziej szczegółowo

POLITYKA GOSPODARCZA POLSKI PO AKCESJI DO UNII EUROPEJSKIEJ

POLITYKA GOSPODARCZA POLSKI PO AKCESJI DO UNII EUROPEJSKIEJ POLITYKA GOSPODARCZA POLSKI PO AKCESJI DO UNII EUROPEJSKIEJ Pod redakcją naukową prof. dr. hab. Stanisława Zięby prof. dr. hab. Eugeniusza Mazurkiewicza ALMAMER WYŻSZA SZKOŁA EKONOMICZNA Warszawa 2007

Bardziej szczegółowo

Powtórzmy sukces INTERREG! Departament Polityki Regionalnej Zespół Europejskiej Współpracy Terytorialnej

Powtórzmy sukces INTERREG! Departament Polityki Regionalnej Zespół Europejskiej Współpracy Terytorialnej Sprawozdanie z konferencji Europejska Współpraca Terytorialna 2007 2013 w Małopolsce. Powtórzmy sukces INTERREG! 20 maja 2008 r. Urząd Marszałkowski Województwa Departament Polityki Regionalnej ul. Wielicka

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET IM. ADAMA MICKIEWICZA W POZNANIU

UNIWERSYTET IM. ADAMA MICKIEWICZA W POZNANIU Imię i nazwisko (z tytułem i/lub stopniem naukowym oraz zajmowane stanowisko) dr Magdalena Wdowicka, adiunkt Adres e-mail oraz strona internetowa (blog, profl na portalu typu ResearchGate itp.) magdalena.wdowicka@amu.edu.pl

Bardziej szczegółowo

Struktura funkcjonalno-przestrzenna obszarów wiejskich a możliwe i pożądane scenariusze rozwoju regionalnego Polski

Struktura funkcjonalno-przestrzenna obszarów wiejskich a możliwe i pożądane scenariusze rozwoju regionalnego Polski Struktura funkcjonalno-przestrzenna obszarów wiejskich a możliwe i pożądane scenariusze rozwoju regionalnego Polski Obszary wiejskie w rozwoju kraju. Co dynamizuje, a co hamuje rozwój? 1 Tematyka Jak wykorzystać

Bardziej szczegółowo

Iwona Nurzyńska. Fundusze Unii Europejskiej a system finansowania inwestycji ze środków publicznych w Polsce

Iwona Nurzyńska. Fundusze Unii Europejskiej a system finansowania inwestycji ze środków publicznych w Polsce Iwona Nurzyńska Fundusze Unii Europejskiej a system finansowania inwestycji ze środków publicznych w Polsce Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa Polskiej Akademii Nauk Warszawa 2011 Iwona Nurzyńska European

Bardziej szczegółowo

STUDIA EUROPEJSKIE. Centrum Europejskie Uniwersytetu Warszawskiego. Numer 4 (76) 2015

STUDIA EUROPEJSKIE. Centrum Europejskie Uniwersytetu Warszawskiego. Numer 4 (76) 2015 STUDIA EUROPEJSKIE Centrum Europejskie Uniwersytetu Warszawskiego Numer 4 (76) 2015 Warszawa 2015 Recenzowany kwartalnik Studia Europejskie wydawany przez: Centrum Europejskie Uniwersytetu Warszawskiego

Bardziej szczegółowo

Revenue to gminas budgets from service charges in division 756 per capita

Revenue to gminas budgets from service charges in division 756 per capita CENTRAL STATISTICAL OFFICE STATISTICAL OFFICE IN KATOWICE Sustainable Development Indicators. Regional module More information: for substantive matters concerning: national indicators and those on the

Bardziej szczegółowo

Obszary wiejskie w polityce spójności - założenia na okres 2014 2020

Obszary wiejskie w polityce spójności - założenia na okres 2014 2020 Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi Obszary wiejskie w polityce spójności - założenia na okres 2014 2020 Konferencja Wiejska Polska 25 26 maja 2013 r. Konin/Licheń Krajowe podstawy strategiczne polityki

Bardziej szczegółowo

Sieci energetyczne identyfikacja problemów. Północno Zachodni Oddział Terenowy URE Szczecin

Sieci energetyczne identyfikacja problemów. Północno Zachodni Oddział Terenowy URE Szczecin Sieci energetyczne identyfikacja problemów Północno Zachodni Oddział Terenowy URE Szczecin Ustawa Prawo energetyczne cele Zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego Zasady oszczędnego i racjonalnego użytkowania

Bardziej szczegółowo

Geografia miast i turystyki. Specjalność prowadzona przez: Zakład Geografii Miast i Organizacji Przestrzeni Zakład Geografii Turyzmu i Rekreacji

Geografia miast i turystyki. Specjalność prowadzona przez: Zakład Geografii Miast i Organizacji Przestrzeni Zakład Geografii Turyzmu i Rekreacji Specjalność prowadzona przez: Zakład Geografii Miast i Organizacji Przestrzeni Zakład Geografii Turyzmu i Rekreacji Polityka turystyczna w krajach UE Planowanie i zagospodarowanie turystyczno-rekreacyjne

Bardziej szczegółowo

Program Konferencji Naukowej Między tradycją a współczesnością koncepcje edukacji geograficznej

Program Konferencji Naukowej Między tradycją a współczesnością koncepcje edukacji geograficznej Program Konferencji Naukowej Między tradycją a współczesnością koncepcje edukacji geograficznej 28-29 listopada 2012 r. Instytut Geografii Uniwersytetu Gdańskiego ul. Bażyńskiego 4, 80-952 Gdańsk Sala

Bardziej szczegółowo

Wyzwania i kierunki rozwoju województwa podlaskiego w okresie 2014 2020. Białystok, 7 grudnia 2012 r.

Wyzwania i kierunki rozwoju województwa podlaskiego w okresie 2014 2020. Białystok, 7 grudnia 2012 r. Wyzwania i kierunki rozwoju województwa podlaskiego w okresie 2014 2020 Białystok, 7 grudnia 2012 r. PKB na mieszkańca (średnio 2006-2008) PKB na mieszkańca* *indeks EU27 = 100

Bardziej szczegółowo

Cracow University of Economics Poland

Cracow University of Economics Poland Cracow University of Economics Poland Sources of Real GDP per Capita Growth: Polish Regional-Macroeconomic Dimensions 2000-2005 - Keynote Speech - Presented by: Dr. David Clowes The Growth Research Unit,

Bardziej szczegółowo

Length of expressways and highways per 100 km 2

Length of expressways and highways per 100 km 2 CENTRAL STATISTICAL OFFICE STATISTICAL OFFICE IN KATOWICE Sustainable Development Indicators. Regional module More information: for substantive matters concerning: national indicators and those on the

Bardziej szczegółowo

Jacek Szlachta Korzyści ze współpracy makroregionalnej perspektywa europejska i krajowa. Kraków, 20 kwiecień 2012

Jacek Szlachta Korzyści ze współpracy makroregionalnej perspektywa europejska i krajowa. Kraków, 20 kwiecień 2012 Jacek Szlachta Korzyści ze współpracy makroregionalnej perspektywa europejska i krajowa Kraków, 20 kwiecień 2012 1 Projekt krajowy brutto na km2 Bank Światowy Reshaping Economic Geography 2 Produkt krajowy

Bardziej szczegółowo

Dotacja Statutowa 2015 dla jednostek uniwersytetów

Dotacja Statutowa 2015 dla jednostek uniwersytetów Dotacja Statutowa 2015 dla jednostek uniwersytetów Analiza Uniwersyteckiej Komisji Nauki Konferencja Rektorów Uniwersytetów Polskich, Gdańsk, 19.03.2015. (8 Uniwersytetów) Uniwersytecka Komisja Finansowa,

Bardziej szczegółowo

Działania w dziedzinie klimatu, środowisko, efektywna gospodarka zasobami i surowce

Działania w dziedzinie klimatu, środowisko, efektywna gospodarka zasobami i surowce HORIZON 2020 - THE FRAMEWORK PROGRAMME FOR RESEARCH AND INNOVATION (2014-2020) 2020) Challenge 5 Climate action, environment, resource efficiency and raw materials INFORMAL DRAFT 1 Copyright KPK PB UE

Bardziej szczegółowo

Koncepcja systemowego wsparcia przedsiębiorczości na obszarach wiejskich Opinie, wnioski i rekomendacje

Koncepcja systemowego wsparcia przedsiębiorczości na obszarach wiejskich Opinie, wnioski i rekomendacje Koncepcja systemowego wsparcia przedsiębiorczości na obszarach wiejskich Opinie, wnioski i rekomendacje Dr inż. Paweł Chmieliński Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej Państwowy Instytut

Bardziej szczegółowo

POLSKA W UNII EUROPEJSKIEJ STRATEGIA DLA POLSKI PO WEJŚCIU DO UNII EUROPEJSKIEJ NA LATA

POLSKA W UNII EUROPEJSKIEJ STRATEGIA DLA POLSKI PO WEJŚCIU DO UNII EUROPEJSKIEJ NA LATA KANCELARIA PREZYDENTA RP KOMITET PROGNOZ POLSKA 2000 PLUS" PRZY PREZYDIUM POLSKIEJ AKADEMII NAUK A 367491 POLSKA W UNII EUROPEJSKIEJ STRATEGIA DLA POLSKI PO WEJŚCIU DO UNII EUROPEJSKIEJ NA LATA 2004-2015

Bardziej szczegółowo

ZINTEGROWANY ROZWÓJ PRZEWORSKO- DYNOWSKIEGO OBSZARU WSPARCIA

ZINTEGROWANY ROZWÓJ PRZEWORSKO- DYNOWSKIEGO OBSZARU WSPARCIA ZINTEGROWANY ROZWÓJ PRZEWORSKO- DYNOWSKIEGO OBSZARU WSPARCIA projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna

Bardziej szczegółowo

STUDIA I ANALIZY EUROPEJSKIE NR 6/2010

STUDIA I ANALIZY EUROPEJSKIE NR 6/2010 STUDIA I ANALIZY EUROPEJSKIE NR 6/2010 PRZYGOTOWANY PRZY WSPÓŁPRACY PUNKTU INFORMACYJNEGO KOMISJI EUROPEJSKIEJ EUROPE DIRECT BYDGOSZCZ ORAZ WYŻSZEJ SZKOŁY GOSPODARKI POŚWIĘCONYCH ZAGADNIENIOM ROCZNEJ STRATEGII

Bardziej szczegółowo

Rynkowe perspektywy dużych szybkości w Polsce zastosowanie projektu UIC dla krajów w Europy Centralnej i Wschodniej.

Rynkowe perspektywy dużych szybkości w Polsce zastosowanie projektu UIC dla krajów w Europy Centralnej i Wschodniej. Andrzej Żurkowski PKP SA Rynkowe perspektywy dużych szybkości w Polsce zastosowanie projektu UIC dla krajów w Europy Centralnej i Wschodniej. Market perspective for HST in Poland - implementation of UIC

Bardziej szczegółowo

KARTA KURSU. Kod Punktacja ECTS* 3

KARTA KURSU. Kod Punktacja ECTS* 3 Gospodarka przestrzenna, stopień I studia stacjonarne 2016 KARTA KURSU Nazwa Ekonomika miast i regionów 2 Nazwa w j. ang. Economics of cities and regions 2 Kod Punktacja ECTS* 3 Koordynator Dr Tomasz Rachwał

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET IM. ADAMA MICKIEWICZA W POZNANIU

UNIWERSYTET IM. ADAMA MICKIEWICZA W POZNANIU Imię i nazwisko (z tytułem i/lub stopniem naukowym oraz zajmowane stanowisko) Paweł Churski, dr hab., profesor UAM, Zastępca Dyrektora Instytutu Adres e-mail oraz strona internetowa (blog, profil na portalu

Bardziej szczegółowo

ZróŜnicowanie polskich miast Urban Inequality in Poland

ZróŜnicowanie polskich miast Urban Inequality in Poland OECD Przegląd krajowej polityki miejskiej National Urban Policy Review of Poland 17-19 19 March 2010 ZróŜnicowanie polskich miast Urban Inequality in Poland Zygmunt Ziobrowski Instytut Rozwoju Miast The

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie strategiczne województwem

Zarządzanie strategiczne województwem IV Warsztaty Strategiczne Zespołu ds. aktualizacji SRWM do 2020 Zarządzanie strategiczne województwem Zadania na lata 2010-2012 Jacek Woźniak Dyrektor Departamentu Polityki Regionalnej UMWM 4 września

Bardziej szczegółowo

Faculty of Environmental Engineering. St.Petersburg 2010

Faculty of Environmental Engineering. St.Petersburg 2010 Faculty of Environmental Engineering St.Petersburg 2010 Location of Wrocław LOCATION: centre of the Silesian Lowland 51º07 N, 17º02 E TOTAL AREA: 293 km 2 GREEN AREAS: 35% of the overall area ISLANDS:

Bardziej szczegółowo

GLOBAL METHANE INITIATIVE PARTNERSHIP-WIDE MEETING 12-14.10.2011 Kraków, Poland

GLOBAL METHANE INITIATIVE PARTNERSHIP-WIDE MEETING 12-14.10.2011 Kraków, Poland GLOBAL METHANE INITIATIVE PARTNERSHIP-WIDE MEETING 12-14.10.2011 Kraków, Poland INSTITUTE OF TECHNOLOGY AND LIVE SCIENCES POZNAŃ BRANCH Department of Environmental Management in Livestock Buildings and

Bardziej szczegółowo

Planowanie zrównoważonego transportu miejskiego w Polsce. Sustainable Urban Mobility Planning Poland. Wprowadzenie. Introduction

Planowanie zrównoważonego transportu miejskiego w Polsce. Sustainable Urban Mobility Planning Poland. Wprowadzenie. Introduction Planowanie zrównoważonego transportu miejskiego w Polsce Sustainable Urban Mobility Planning Poland Wprowadzenie Introduction Wyzwania polityki UE w zakresie transportu miejskiego Zatłoczenie centrów miast

Bardziej szczegółowo

W kierunku nowych pomysłów, czyli edukacja przyrodnicza dziś. Marta Samulowska Zespół Edukacji

W kierunku nowych pomysłów, czyli edukacja przyrodnicza dziś. Marta Samulowska Zespół Edukacji W kierunku nowych pomysłów, czyli edukacja przyrodnicza dziś. Marta Samulowska Zespół Edukacji Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej Szkoła Główna Służby Pożarniczej Pedagogiczny w Krakowie Świętokrzyska

Bardziej szczegółowo

Numer 3 (67) 2013 Warszawa 2013

Numer 3 (67) 2013 Warszawa 2013 Numer 3 (67) 2013 Warszawa 2013 Sto dwudziesta dziewiàta publikacja Programu Wydawniczego Centrum Europejskiego Uniwersytetu Warszawskiego Redaktor naczelny: prof. dr hab. Dariusz Milczarek Zast pca redaktora

Bardziej szczegółowo

Estimated data of three ICT indexes available from GUSM

Estimated data of three ICT indexes available from GUSM Jan Grzegorek, Beata Ziewiec Estimated data of three ICT indexes available from GUSM Households with access to the Internet at home - HHI Households with computer at home - HHC Households with mobile phone

Bardziej szczegółowo

MACIEJ FRĄCZEK. PUBLIKACJE grudzień 2014

MACIEJ FRĄCZEK. PUBLIKACJE grudzień 2014 MACIEJ FRĄCZEK PUBLIKACJE grudzień 2014 1. Frączek M. (2014), Rynek pracy Unii Europejskiej stan, perspektywy i główne determinanty rozwojowe, [w:] M. Makuch (red.), Współczesny rynek pracy. Zatrudnienie

Bardziej szczegółowo

W drodze do Zrównoważonego Planu Mobilności Miejskiej: polskie doświadczenia w planowaniu zrównoważonej mobilności

W drodze do Zrównoważonego Planu Mobilności Miejskiej: polskie doświadczenia w planowaniu zrównoważonej mobilności W drodze do Zrównoważonego Planu Mobilności Miejskiej: polskie doświadczenia w planowaniu zrównoważonej mobilności dr Marcin Wołek Katedra Rynku Transportowego Uniwersytet Gdański Warszawa, 26.02.2015

Bardziej szczegółowo

Regionalna Strategia Innowacyjności Województwa Warmińsko-Mazurskiego do roku 2020

Regionalna Strategia Innowacyjności Województwa Warmińsko-Mazurskiego do roku 2020 Regionalna Strategia Innowacyjności Województwa Warmińsko-Mazurskiego do roku 2020 Gabriela Zenkner-Kłujszo Departament Polityki Regionalnej Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko Mazurskiego RIS Warmia

Bardziej szczegółowo

Ramy formalno-prawne tworzenia Strategii Rozwoju Obszarów Wiejskich Województwa Śląskiego do roku 2030

Ramy formalno-prawne tworzenia Strategii Rozwoju Obszarów Wiejskich Województwa Śląskiego do roku 2030 Katowice, 6.11.2014 r. Ramy formalno-prawne tworzenia Strategii Rozwoju Obszarów Wiejskich Województwa Śląskiego do roku 2030 Mariusz Raczek Kierownik Referatu Regionalne Centrum Analiz i Planowania Strategicznego

Bardziej szczegółowo

Znaczenie udziału w sieciach i stowarzyszeniach dla jakości kształcenia przykład Wydziału Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie

Znaczenie udziału w sieciach i stowarzyszeniach dla jakości kształcenia przykład Wydziału Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie Znaczenie udziału w sieciach i stowarzyszeniach dla jakości kształcenia przykład Wydziału Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie Marek Frankowicz Uniwersytet Jagielloński, Wydział Chemii, Ekspert

Bardziej szczegółowo

1.4. Podmioty wspierające przedsiębiorczość w regionie i źródła jej finansowania 22

1.4. Podmioty wspierające przedsiębiorczość w regionie i źródła jej finansowania 22 Wprowadzenie 9 Część I Rozwój regionalny i lokalny w warunkach kryzysu 1. Klimat przedsiębiorczości w rozwoju społeczno-gospodarczym regionu - wyniki badania ankietowego mieszkańców Litwy, Łotwy i Polski

Bardziej szczegółowo

POMORZE ŚRODKOWE A AKTUALNY OKRES PROGRAMOWANIA UNII EUROPEJSKIEJ

POMORZE ŚRODKOWE A AKTUALNY OKRES PROGRAMOWANIA UNII EUROPEJSKIEJ ZESZYTY NAUKOWE WYDZIAŁU NAUK EKONOMICZNYCH Barbara PODRUCZNA-MOCARSKA POMORZE ŚRODKOWE A AKTUALNY OKRES PROGRAMOWANIA UNII EUROPEJSKIEJ Zarys treści: Celem głównym opracowania jest omówienie sytuacji

Bardziej szczegółowo

Główne problemy, założenia i etapy realizacji projektu ReNewTown

Główne problemy, założenia i etapy realizacji projektu ReNewTown This project is implemented through the CENTRAL EUROPE Programme co financed by the ERDF Główne problemy, założenia i etapy realizacji projektu Konsultacje publiczne Warszawa, 29 maja 2012 Magdalena Wątorska-Dec,

Bardziej szczegółowo

Diagnoza podstawą działania. Funkcjonowanie Obserwatorium Polityki Społecznej w perspektywie 2020 r.

Diagnoza podstawą działania. Funkcjonowanie Obserwatorium Polityki Społecznej w perspektywie 2020 r. Diagnoza podstawą działania. Funkcjonowanie Obserwatorium Polityki Społecznej w perspektywie 2020 r. W latach 2009-2014 w funkcjonowało Obserwatorium Integracji Społecznej: projekt ogólnopolski w ramach

Bardziej szczegółowo

Copyright by Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2014

Copyright by Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2014 Recenzent: prof. dr hab. Jerzy Wilkin Redakcja i korekta: Dorota Kassjanowicz Projekt okładki: Katarzyna Juras Zdjęcie na okładce: berc Fotolia.com Praca nagrodzona w V edycji konkursu Polska wieś dziedzictwo

Bardziej szczegółowo

ZAŁOŻENIA PROGRAMOWE STRATEGII ROZWOJU OBSZARÓW ŚLĄSKIEGO DO ROKU 2030 WIEJSKICH WOJEWÓDZTWA

ZAŁOŻENIA PROGRAMOWE STRATEGII ROZWOJU OBSZARÓW ŚLĄSKIEGO DO ROKU 2030 WIEJSKICH WOJEWÓDZTWA ZAŁOŻENIA PROGRAMOWE STRATEGII ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DO ROKU 2030 dr Krzysztof Wrana Doradca strategiczny ds. Strategii Rozwoju Obszarów Wiejskich Województwa Śląskiego do roku

Bardziej szczegółowo

Minister Zdrowia. Część II. Sprawozdanie z realizacji Krajowego Programu Zwalczania AIDS i Zapobiegania Zakażeniom HIV na lata w 2010 roku

Minister Zdrowia. Część II. Sprawozdanie z realizacji Krajowego Programu Zwalczania AIDS i Zapobiegania Zakażeniom HIV na lata w 2010 roku Minister Zdrowia Część II Sprawozdanie z realizacji Krajowego Programu Zwalczania AIDS i Zapobiegania Zakażeniom HIV na lata 2007-2011 w 2010 roku opracowane przez Krajowe Centrum d.s. AIDS Podstawa prawna:

Bardziej szczegółowo