Prof. dr hab. Jerzy Bański Czynne uczestnictwo w kongresach, konferencjach i seminariach

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Prof. dr hab. Jerzy Bański Czynne uczestnictwo w kongresach, konferencjach i seminariach"

Transkrypt

1 Prof. dr hab. Jerzy Bański Czynne uczestnictwo w kongresach, konferencjach i seminariach 222. Forum Debaty Publicznej, Panel ekspercki, Obszary wiejskie w rozwoju kraju. Co dynamizuje a co hamuje rozwój?, Kancelaria Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, 8 stycznia 2015, Warszawa, referat zamawiany, Struktura funkcjonalno-przestrzenna obszarów wiejskich a możliwe i pożądane scenariusze rozwoju regionalnego Polski Seminarium IRWiR PAN, 01 gradnia 2014, Warszawa, referat zamawiany, Wieś przyszłości a przyszłość wsi Spotkanie w sprawie wyznaczenia wiejskich obszarów funkcjonalnych o istotnym znaczeniu dla polityki przestrzennej kraju Konferencja, MRiRW, Warszawa, 20 października 2014, referat, Wiejskie obszary funkcjonalne założenia i koncepcja wyznaczenia, wspólnie z M. Mazurem Workshop, Evaluation of EU policies and their direct and indirect impact on land take and land degradation, MILIEU, DG Environment, Brussels, 16 October 2014, wygłoszenie uwag eksperckich pt. Land use conflicts and current changes in Poland Warsztaty pt. Opracowanie Strategii Rozwoju Gdańskiego Obszaru Metropolitalnego do 2030 roku w ramach projektu INTIS. Integracja i Synergia. Strategia Rozwoju Gdańskiego Obszaru Metropolitalnego do roku 2030, Gdański 12 września 2014, referat, Rola małych miast i obszarów wiejskich w rozwoju obszaru metropolitalnego, wspólnie z K. Czapiewskim, moderowanie w grupie roboczej The First International Conference of the APIRAS & the Fifth Congress of Extension and Education in Agriculture and Natural Resources Management: Facilitating Information and Innovations for Empowering Family Farmers, 2-4 September, 2014, University of Zanjan, Iran, referat, Modernization or marginalization: contemporary trends of family farming in Poland International Geographical Union Regional Conference, Changes, Challenges, Responsibility, sierpnia 2014, Kraków, referat, Polycentric development of Mazovia region: vision or reality? 215. International Geographical Union Regional Conference, Changes, Challenges, Responsibility, sierpnia 2014, Kraków, przewodniczenie sesji (wspólnie z Ana Firmino), Evidences of Changes in Values and Expectations International Geographical Union Regional Conference, Changes, Challenges, Responsibility, sierpnia 2014, Kraków, przewodniczenie sesji, Local and Regional Development in the Rural Space Posiedzenie Komitetu Nauk Geograficznych PAN, 13 czerwca 2014, Warszawa, referat, Przekształcenia środowiska geograficznego Polski w perspektywie 2050: scenariusze, prognozy i konsekwencje Referat w projekcie pt. Opracowanie koncepcji systemowego wsparcia przedsiębiorczości na obszarach wiejskich w ramach projektu pn. Rozwój przedsiębiorczości na terenach wiejskich - diagnoza, kierunki, rekomendacje dla polityki rozwoju obszarów wiejskich, 20 maja 2014, IGiPZ PAN, Warszawa, referat, Koncepcja systemowego wsparcia przedsiębiorczości, wspólnie z K. Czapiewskim i M. Mazurem EUROGEO Annual Conference, May 2014, Valletta, Malta, referat, Detecting Territorial Potential and Challenges in Cross-Border Regions the ESPON Handbook Overview Wykład w projekcie pt. Opracowanie koncepcji systemowego wsparcia przedsiębiorczości na obszarach wiejskich w ramach projektu pn. Rozwój przedsiębiorczości na terenach wiejskich - diagnoza, kierunki, rekomendacje dla polityki rozwoju obszarów wiejskich, 13 maja 2014, IGiPZ PAN, Warszawa, referat, Podsumowanie badań przedsiębiorczości na terenach wiejskich i propozycje rozwiązań strategicznych, wspólnie z K. Czapiewskim i M. Mazurem.

2 209. Wykład w projekcie pt. Opracowanie koncepcji systemowego wsparcia przedsiębiorczości na obszarach wiejskich w ramach projektu pn. Rozwój przedsiębiorczości na terenach wiejskich - diagnoza, kierunki, rekomendacje dla polityki rozwoju obszarów wiejskich, 3 kwietnia 2014, FDPA, Radom, referat, Rozwój przedsiębiorczości na terenach wiejskich - diagnoza, kierunki, rekomendacje dla polityki rozwoju obszarów wiejskich Warsztaty w projekcie pt. Opracowanie koncepcji systemowego wsparcia przedsiębiorczości na obszarach wiejskich w ramach projektu pn. Rozwój przedsiębiorczości na terenach wiejskich - diagnoza, kierunki, rekomendacje dla polityki rozwoju obszarów wiejskich, 20 marca 2014, FDPA, Zambrów, referat, Otoczenie instytucjonalne przedsiębiorczości na wsi Warsztaty w projekcie pt. Opracowanie koncepcji systemowego wsparcia przedsiębiorczości na obszarach wiejskich w ramach projektu pn. Rozwój przedsiębiorczości na terenach wiejskich - diagnoza, kierunki, rekomendacje dla polityki rozwoju obszarów wiejskich, 20 marca 2014, FDPA, Siedlce, referat, Otoczenie instytucjonalne przedsiębiorczości na wsi Warsztaty w projekcie pt. Opracowanie koncepcji systemowego wsparcia przedsiębiorczości na obszarach wiejskich w ramach projektu pn. Rozwój przedsiębiorczości na terenach wiejskich - diagnoza, kierunki, rekomendacje dla polityki rozwoju obszarów wiejskich, 4 marca 2014, IGiPZ PAN, Warszawa, referat, Otoczenie instytucjonalne przedsiębiorczości na wsi Sesja Sprawozdawcza IGiPZ PAN, 20 stycznia 2014, IGiPZ PAN, Warszawa, referat, Sprawozdanie Zakładu Geografii Wsi i Rozwoju Lokalnego ESPON 2013 Internal Seminar, Territorial Evidence for Cohesion Policy and Territorial Agenda 2020, 4-5 grudnia 2013, Wilno, DeTeC team meeting Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego, Rzeszów, 8 listopada 2013 r., referat, Badanie potencjałów i specjalizacji województwa podkarpackiego VII Międzynarodowa Konferencja Województwa Małopolskiego dotycząca Rozwoju Obszarów Wiejskich, Program Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW) w Małopolsce wyzwania z zakresu urządzania obszarów wiejskich i gospodarowania przestrzenią, Kraków, 7-8 listopada 2013 r., Uniwersytet Rolniczy, Województwo Małopolskie, referat zamawiany, Scenariusze rozwoju i potencjał obszarów wiejskich w ujęciu regionalnym Sixth International Conference on Agricultural Statistics (ICAS VI), października 2013, Rio de Janeiro, referat, Atlas of Polish Agriculture as example of statistic utilisation for decision making Warsaw Regional Forum 2013, Territorial capital concept, indicators and policy, 8-12 października 2013, Warszawa, IGiPZ PAN, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, referat, Territorial Capital in spatial planning some critical remarks Seminarium Zakładu Geografii Wsi i Rozwoju Lokalnego IGiPZ PAN, 8 października 2013, Warszawa, referat, Atlas Polskiej Wsi zakres tematyczny i metody prezentacji kartograficznej, wspólnie z K. Czapiewskim, M. Mazurem, M. Ferenc i M. Konopskim st International Conference, Natural Condition and Territorial Location Aspects Influencing in Socio-Economic Development, 2-3 października 2013, Ulaanbaatar, referat, Atlas of Polish Agriculture and Atlas of Rural Poland as a tools for socio-economic development analysis Espon Detecting Territorial Potential and Challenges (DeTeC), Spotkanie warsztatowe na Podlasiu, 23 września 2013, Białystok, referat ESPON DeTeC w kontekście region podlaskiego, wspólnie z M. Ferenc i M. Konopskim International Conference on Rural Tourism ORTE 2013, Re-inventing rural tourism and the rural tourism experience, 4-7 września 2013, University of Aveiro, Portugal, referat, The influence of differentiation of the natural and landscape capital on the offer of the agro-tourist facilities in Poland, wspólnie z M. Bednarek-Szczepańską Espon Detecting Territorial Potential and Challenges (DeTeC), 3rd partner meeting, 29-30

3 sierpnia 2013, Warszawa, prezentacja, Managing regional laboratories, wspólnie z M. Górczyńską, M. Ferenc, M. Konopskim IGU Kyoto Regional Conference, Traditional Wisdom and Modern Knowledge for the Earth s Future, 4-9 August 2013, Kyoto, referat, Changes in population potential of Eastern Poland vs. local development, prowadzenie sesji Local development in the urban space XXIX Seminarium Geografii Wsi, Regionalny wymiar przemian polskiej wsi, czerwca 2013, Rochna k. Brzezin, PTG, Województwo Łódzkie, UŁ, referat, O zaletach ludnościowych obszarów problemowych XXIX Seminarium Geografii Wsi, Regionalny wymiar przemian polskiej wsi, czerwca 2013, Rochna k. Brzezin, PTG, Województwo Łódzkie, UŁ, referat zamawiany, Potencjał rozwojowy obszarów wiejskich w ujęciu regionalnym VIII Forum Geografów Polskich, Geografia wobec problemów zmian globalnych, Uniwersytet Szczeciński, czerwca 2013, Szczecin, referat, Różne oblicza polskiej geografii ESPON TOWN meeting, 6-8 czerwca 2013, Tours, referat, ESPON TOWN: Case studies in Poland (Mazovia Region), wspólnie z M.Górczyńską EUROGEO Conference, Geography: linking tradition and future, 9-11 May 2013, Bruges Belgium, referat, Geography in the Organizational Structure of Academic Institutions Selected Issues AAG Annual Meeting, 9-13 kwietnia 2013, Los Angeles, referat, Scenarios for development and visions of Poland`s rural space in a long-term perspective Międzynarodowa Konferencja, Infrastruktura okołoturystyczna jako element wzbogacający ofertę obszarów wiejskich, V Międzynarodowe Targi Turystyki Wiejskiej i Agroturystyki, 5 kwietnia 2013 r., Kielce, referat zamiawiany, Znaczenie infrastruktury okołoturystycznej w rozwoju turystyki na obszarach wiejskich Seminarium Zakładu Geografii Wsi i Rozwoju Lokalnego IGiPZ PAN, 26 luty 2013, Warszawa, referat, Scenariusze rozwoju obszarów wiejskich wyniki badań projektu badawczego Posiedzenie Komitetu Monitorującego PROW, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, 31 stycznia 2013, Warszawa, referat zamawiany, Szanse i zagrożenia oraz potencjalne kierunki rozwoju obszarów wiejskich w Polsce w ujęciu regionalnym, wspólnie z K. Czapiewskiem i M. Cichowicz-Major Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego, 28 stycznia 2013, Warszawa, referat zamawiany, Ocena wpływu realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na rozwój Województwa Mazowieckiego, wspólnie z M. Mazurem, M. Ferenc i M. Cichowicz-Major Posiedzenie lubelskiego oddziału PTG, UMCS, 24 stycznia 2013, Lublin, referat zamawiany, Co z tą polską geografią? 182. IUSSP Seminar on Population Dynamics and the Human Dimensions of Climate Change, Australian National University, listopada 2012, Canberra, referat, Modern-Day Demographic Processes in Central Europe and Their Potential Interactions with Climate Change Espon EU-LUPA Project meeting and Case Studies Workshop, 10 września 2012, Warszawa, referat, Case studies in the context of land use change typology and land use functions, wspólnie z M. Mazurem i M. Ferenc Zjazd PTG, Poznań, 5-7 września 2012, Wydz. Nauk Geograficznych i Geologicznych UAM, referat sesji plenarnej, Więcej geografii cztery scenariusze IV Ogólnopolska Konferencja Naukowa, Wiejskie rynki pracy. Zasobu. Aktywizacja. Nowe Struktury, KPZK PAN, UJK, IGiPZ PAN, IRWIR PAN, Urząd Marszałkowski Woj.

4 Świętokrzyskiego, Cedzyna, września 2012, referat, Scenariusze rozwoju obszarów wiejskich w perspektywie długookresowej próba metodyczna, członek komitetu naukowego XXVIII Międzynarodowe Seminarium Geograficzno-Rolnicze i Obszarów Wiejskich, Planowanie rozwoju przestrzeni wiejskiej, Ełk, czerwca 2012, Uniwersytet Warmińsko- Mazurski, PTG, referat zamawiany, Problematyka definicji i zasięgu przestrzennego obszarów wiejskich i stref podmiejskich, prowadzenie sesji referatowej, Przemiany struktury przestrzennej obszarów wiejskich i sesji wnioskowej Steering Group Meeting RDP Europe, Bruksela, DG Agri, 29 czerwca 2012, prezentacja, Draft Final Report, wspólnie z partnerami projektu Wykład zamawiany, Wydział Nauk Geograficznych, Uniwersytet Łódzki, Łódź, 5 czerwca 2012, Organizacja geografii na świecie i w Polsce Meeting of the Steering Group CE2014+, Halle, 24 maja 2012, referat, Territorial analysis CE+2014, wspólnie z Berndem Schuhem (OIR Austria) SWOT workshop, Central Europe Programme, Analysis of challenges, needs and potentials of the CENTRAL EUROPE area and strategic orientations in view of the transnational cooperation for the period , 3-4 kwietnia 2012, ÖIR, Wiedeń, przedstawienie Baseline references i czynne uczestnictwo w analizie SWOT Sesja Oddziału lubelskiego PTG, 28 marca 2012, UMCS, Lublin, prelekcja, Chile kraj geograficznych kontrastów Spotkanie robocze projektu Central Europe Programme, Analysis of challenges, needs and potentials of the CENTRAL EUROPE area and strategic orientations in view of the transnational cooperation for the period , 16 lutego 2012, ÖIR, Wiedeń, omówienie koncepcji badań Sprawozdanie Zakładu Geografii Wsi i Rozwoju Lokalnego, Sesja Sprawozdawcza IGiPZ PAN, 18 stycznia 2012, Warszawa Posiedzenie Rady Naukowej Trendy Rozwoju Mazowsza, 15 grudnia 2011, Otrębusy k. Błonia, Mazowieckie Biuro Planowania Regionalnego, referat, Policentryczność rozwoju Mazowsza odpowiedź recenzentom Panel ekspertów nt. dyfuzji rozwoju, 12 grudnia 2011, Warszawa, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, głos w dyskusji V Sesja Grupy Badawczej Towarzystwo Lelewelowskie, 6 grudnia 2011, Kraków, Uniwersytet Pedagogiczny, referat zamawiany, Geografia w strukturach organizacyjnych Espon EU-LUPA Project Meeting, 1 grudnia 2011, Kraków, prezentacja, Case studies - first results Regional Conference of International Geographical Union, listopada 2011, Santiago de Chile, referat, Quo vadis Geography? Some remarks from Poland, prowadzenie I sesji Local Development III Ogólnopolska Konferencja Naukowa z cyklu: Procesy Transformacji Obszarów Wiejskich, Dychotomiczny rozwój obszarów wiejskich? Czynniki peryferyzacji, czynniki progresji, października 2011, Cedzyna, UJK Kielce, IGiPZ PAN, IRWiR PAN, KPZK PAN, referat zamawiany, Uwarunkowania sukcesu gospodarczego na wsi, przewodniczenie sesji Panel ekspercki Trendy Rozwojowe Mazowsza Zagospodarowanie infrastrukturalne i kapitał fizyczny oraz policentryczność rozwoju Mazowsza, 4 października 2011, Warszawa, IGiPZ PAN, prezentacja, Policentryczność rozwoju Mazowsza, wspólnie z K. Czapiewskim Espon EU-LUPA Project Meeting, 27 września 2011, Bruksela, prezentacja, Case studies progress.

5 162. Konferencja ekspercka, 02 sierpnia 2011, Łódź, Urząd Marszałkowski, prezentacja założeń Raportu metodologicznego, Ocena wpływu RPO WŁ na rozwój regionu łódzkiego rd Global Conference on Economic Geography, Space, Economy and Environment, 28 czerwca- 2 lipca 2011, Seoul, przewodniczenie Special Session: Local Development in Globalized World Issues and Implication rd Global Conference on Economic Geography, Space, Economy and Environment, 28 czerwca- 2 lipca 2011, Seoul, Special Session: Local Development in Globalized World Issues and Implication, referat, Localism in the face of globalization processes XVII Seminarium Geograficzno-Rolnicze i Obszarów Wiejskich, Wiejskie obszary peryferyjne - uwarunkowania i czynniki aktywizacji, czerwca 2011, Nałęczów, UMCS, PTG, przewodniczenie sesji 1, Wiejski obszar peryferyjny jako obiekt badań geograficznych Konwersatorium FDPA, Polska wieś w XXI wieku, 14 czerwca 2011 Warszawa, Fundacja na rzecz rozwoju Polskiego Rolnictwa, referat zamawiany, Wieś jako jednostka osadnicza i przestrzenna Espon EU-LUPA Project Meeting, 25 maja 2011, Bruksela, prezentacja koncepcji case studies Workshop, Evidence of European Land Use, 24 maja 2011, Bruksela, Espon, European Commission DG-Regio, udział w panelach roboczych Project meeting, Improving research potential of the institution for land utilization, technology and region al development on the field of GIS, precision agriculture, land use and regional development (UD_AGR_REPO), 12 maja 2011, Warszawa, prowadzenie spotkania AAG Annual Meeting, kwietnia 2011, Seattle, Session Urban and Regional Development in US, Europe and India: Patterns and Policies, Dilemmas for regional development the case of Poland Kick-off meeting, 7th Framework Programme, Improving research potential of the institution for land utilization, technology and region al development on the field of GIS, precision agriculture, land use and regional development (UD_AGR_REPO), marca 2011, Institute for Land Utilisation, Technology and Regional Development, Debrecen, Institute of Geography and Spatial Organization PAS overview EU-LUPA ESPON meeting, stycznia 2011, Tecnalia, Bilbao, Task 2.4. Case Studies challenges and avtivities Sesja Sprawozdawcza IGiPZ PAN, 20 stycznia 2011, Warszawa, referat popularnonaukowy, Podróże to ożywcza kąpiel dla umysłu geografa wrażenia z podróży Konferencja naukowa, Budowanie spójności terytorialnej i przeciwdziałanie marginalizacji obszarów problemowych, 9-10 grudnia 2010,Warszawa, MRR, UE, referat zamawiany, Obszar problemowy koncepcja i typologia Konferencja naukowa, Rozwój terytorialny oparty na wiedzy, 7 grudnia 2010, Warszawa, Krjowy Punkt Kontaktowy ESPON, referat, ESPON EDORA European Development Opportunities in Rural Areas Seminarium naukowe EUROREG, 2 grudnia 2010, Warszawa, Uniwersytet Warszawski, referat, Przemiany polskiej wsi Espon EU-LUPA Project Meeting, 27 października 2010, Bruksela, referat, Case studies proposal and questions Spotkanie eksperckie, Rozwój obszarów wiejskich w perspektywie 2020, 25 października 2010, Min. Rozwoju Regionalnego, Warszawa, referat, Rozwój obszarów wiejskich w perspektywie 2020 a nowy paradygmat polityki regionalnej, moderowanie dyskusji X Międzynarodowa Konferencja z cyklu Przekształcenia regionalnych struktur funkcjonalnoprzestrzennych pt. Przestrzeń społeczno-ekonomiczna w okresie innowacji, integracji i

6 globalizacji, października 2010, Wrocław, Uniwersytet Wrocławski, referat plenarny, Obszar podmiejski w kontinuum miejsko-wiejskim ujecie teoretyczne Conference, Geography and region al development, October 2010, Sofia, Bulgarian Academy od Sciences, referat plenarny, Is Central-Eastern Europe a separate region within Europe? 143. II Ogólnopolska konferencja naukowa, Obszary wiejskie: wielofunkcyjność, migracje, nowe wizje rozwoju, września 2010 r., Cedzyna k. Kielc, IRWiR PAN, KPZK PAN, IGiPZ PAN, PTG, UJK Kielce, referat zamawiany, Obszary wiejskie a planowanie przestrzenne w poszukiwaniu koncepcji i wizji rozwoju Konferencja naukowa, Wieś jako przedmiot badań naukowych na początku XXI wieku, 27 września 2010, Warszawa, EUROREG, referat zamawiany, Wieś w badaniach geograficznych wybrane problemy badawcze Zjazd Polskiego Towarzystwa Geograficznego, Obszary metropolitalne we współczesnym środowisku geograficznym, 8-12 września 2010, Łódź, Oddział Łódzki PTG, UŁ, prowadzenie uroczystego otwarcia Zjazdu i sesji plenarnej, prowadzenie Sekcji geografii wsi XXII Congress of Czech Geographical Society, 31 sierpnia 2 września 2010, Ostrava, przemówienie gratulacyjne od Polskiego Towarzystwa Geograficznego RUFUS Project Meeting, Hannover, sierpnia 2010, posiedzenie grupy eksperckiej Regional Conference of International Geographical Union, Bridging Diversity in a Global World, lipca 2010, Tel Aviv, Committee on Local Development, referat, The influences of EU border on local development on example of borderland of the Lublin region Regional Conference of International Geographical Union, Bridging Diversity in a Global World, lipca 2010, Tel Aviv, prowadzenie sesji pt. Regional development and planning, 13 lipca 2010, Committee on Local Development Seminarium, Rozwój społeczny i gospodarczy obszarów wiejskich w Małopolsce, 6 maja 2010, Kraków, Małopolskie Obserwatorium Polityki Rozwoju, referat, Ocena wpływu instrumentów polityki spójności oraz wspólnej polityki rolnej na rozwój społeczny i gospodarczy obszarów wiejskich w województwie małopolskim, wspólnie z M. Bednarek-Szczepańską i K. Czapiewskim Sesja IGiPZ PAN z okazji Jubileuszu 70-lecia doc. dr hab. Romana Kulikowskiego, 11 marca 2010, Warszawa, IGiPZ PAN, referat, Sylwetka naukowa doc. dr hab. Romana Kulikowskiego Dzień Ziemi, 23 kwietnia 2010, Lublin, UMCS, wykład inauguracyjny, zamawiany, Planeta Ziemia oczami geografa wrażenia z podróży Konferencja naukowa, Wpływ granicy państwowej na kierunki rozwoju społeczno-gospodarczego wschodniej części województwa lubelskiego, 24 lutego 2010, Lublin, UMCS, referat, Wpływ granicy państwowej na kierunki rozwoju społeczno-gospodarczego wschodniej części województwa lubelskiego, moderator dyskusji Konferencja, Polityka spójności na rzecz rozwoju obszarów wiejskich, 8 grudnia 2009, Warszawa, MRiRW, FAPA, referat, Zróżnicowanie i perspektywy rozwoju obszarów wiejskich do 2015 roku Midterm workshop, 7-8 grudnia 2009, Novi Sad, CESS Vojvodina, Austrian Development Cooperation, referat (wspólnie z K. Czapiewskim), Perspectives for agriculture of Vojvodina in the light of scenarios and models elaborated in the framework of the research projects of the European Union Seminarium naukowe IGiPZ PAN, Prezentacja formy graficznej Atlasu rolnictwa Polski, 3 grudnia 2009, Warszawa, referat, Atlas Rolnictwa Polski stan prac.

7 129. Czwarta Konferencja Naukowa Woda Środowisko Obszary wiejskie, listopada 2009, Falenty, IMUZ, referat zamawiany, Analiza zróżnicowania i perspektyw rozwoju obszarów wiejskich ujęcie przestrzenne Konferencja pt. Miejsce obszarów wiejskich w aktualnych strategiach rozwoju województw kierunki i cele rozwoju a rzeczywistość, 20 listopada 2009, Warszawa, PTG, wprowadzenie i przewodniczenie obradom konferencji Warsaw Regional Forum 2009, Networking in the European, regional and local space, października 2009, Warszawa, IGiPZ PAN, PTG, przewodniczenie sesji pt. Locality XXV Seminarium Geograficzno-Rolnicze, Współczesne problemy przemian ilościowych i jakościowych przestrzeni geograficznej, września 2009, Słupsk-Ustka, AP Słupsk, PTG, przewodniczenie Sesji pt. Gospodarka rolna i leśna Warsaw Conference, Commission on Local Development International Geographical Union, Socio-economic disparities and the role of local development, 7-14 września 2009 Warszawa, referat (wspólnie z K. Czapiewskim), Winners of transformation successful rural areas in Poland, moderator pierwszej sesji, moderator sesji podsumowującej RUFUS Project Meeting, Norwich, sierpnia 2009, posiedzenie grupy eksperckiej Kongres EUGEO 2009, Challenges for the European Geography in the 21 st Century, Bratysława, sierpnia 2009, członek Komitetu Honorowego Kongresu, przewodniczenie 2 sesji plenarnej Konferencja Ministerstwa Rozwoju Regionalnego, Regiony wczoraj, dziś, jutro. Tendencje i perspektywy rozwoju, 22 maja 2009, Warszawa, referat zamawiany, Regionalne zróżnicowanie obszarów wiejskich w perspektywie 2020 oczekiwania i wyzwania Wykład dla pracowników Instytutu Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ, 14 maja 2009, Kraków, Współczesne wyzwania rozwoju obszarów wiejskich w Polsce, referat zamawiany Annual Meeting of Association of American Geographers, marca 2009, Las Vegas, referat, What effect has a state border on direction of socio-economic development in Lublin province (Poland)? Zebranie Zarządu Oddziału Toruńskiego PTG, 7 marca 2009, Toruń, referat, Historia i teraźniejszość Polskiego Towarzystwa Geograficznego RUFUS PhD Student Workshop, 1-3 lutego 2009, Warszawa, wykład, Dillemas and challenge of rural development in East-Central Europe Research Team Meeting, Development Opprotunities in Different Types of Rural Areas (EDORA), ESPON 2013 Programme, 12 grudnia 2008, Haarlem (Holandia), konsultacje eksperckie Konferencja pt. Identyfikacja i ocena czynników sukcesu społeczno-gospodarczego na obszarach wiejskich, 03 grudnia 2008, Warszawa, IGiPZ PAN, projekt konkursu dotacji Ministerstwa Rozwoju Regionalnego współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna, referat, Identyfikacja i ocena czynników sukcesu społecznogospodarczego na obszarach wiejskich Konferencja Kierowników Jednostek Geograficznych, listopada 2008, Szczecin Małkocin, referat, Informacja o Kongresie Międzynarodowej Unii Geograficznej w Tunisie i przygotowaniach do Konferencji Regionalnej w Polsce Konferencja, Zrównoważone warunki życia w zmieniającym się systemie klimatycznym ziemi, 24 listopada 2008, Warszawa, IGBP Global Change, Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN, Komitet Nauk Geograficznych PAN, referat zamawiany, Zmiany gospodarki rolnej i zabezpieczenia żywnościowego ludności w wyniku zmian klimatycznych.

8 113. Warsztaty naukowe, Spatial analysis of rural development measures for efective targeting of rural development policies, 5-6 listopada 2008, Helsinki, udział w przygotowaniu projektu badawczego FP Seminarium naukowe IGiPZ PAN, Wiejskie obszary sukcesu gospodarczego, 23 października 2008, Warszawa, referat, Wiejskie obszary sukcesu gospodarczego Feed-back Plenum Berlin, TERESA, 9-10 października 2008, Berlin, posiedzenie eksperckie International Conference, Regional Development in a European Context, Austrian Development Agency, Centre for Economic-Strategic Studies (CESS) Vojvodina, Novi Sad, 2-3 października 2008, referat zamawiany, How to achieve success?. Examples of economically successful rural areas in Poland Romanian-Polish Seminar, Central Europe Socio-Economical Disparities, Rural land Regional Development, 18 września 2008, Bucharest, referat, Economically successful areas in Poland Zjazd PTG, Rozwój obszarów przyrodniczo cennych, września 2008, Białowieża, prowadzenie uroczystego otwarcia Zjazdu, prowadzenie Sesji C3.2, Pogranicze, referat, Wschodnia Polska rubieże Zachodu, początek Wschodu, czy fragment Środkowej Europy RUFUS Project Meeting, 7-9 września 2008, Delft, konsultacje eksperckie st International Geographical Congress, Building together our territories, sierpnia 2008, Tunis, IGU, referat, The conception of economically successful rural areas, prowadzenie 1 sesji Lacal Development ( ) XXIV Ogólnopolska Konferencja Geograficzno-Ekonomiczna pt. Gospodarka przestrzenna kontinuum miejsko-wiejskiego w Polsce (w tym regionu kujawsko-pomorskiego i metropolii bydgosko-toruńskiej), czerwca 2008, Toruń, UMK, PTG, IGiPZ PAN, referat, Strefa podmiejska już nie miasto, jeszcze nie wieś AAG Annual Meeting, Advancing Geography in Partnership with You, kwietnia 2008, Boston, Association of American Geographers, session: New Spaces and New Governance? Challenges for Central and Eastern Europe, referat, Central-Eastern Europe or just Europe - the view from Poland RUFUS Kick-off meeting, 3-5 marca 2008, Wolfenbuttel, Niemcy, udział w dyskusji nt. definicji obszarów wiejskich i metod realizacji badań ternowych Posiedzenie Zespołu Ekspertów Naukowych ds. Koncepcji Przestrzennego Zagospodarowania Kraju, 22 stycznia 2008, Warszawa, IGiPZ PAN, referat, Przemiany funkcjonalnoprzestrzenne terenów wiejskich diagnoza, rekomendacje dla KPZK i dyskusja Warsztaty naukowe, Wykorzystanie systemów GIS dla potrzeb delimitacji obszarów problemowych dla rolnictwa oraz analiz i działań realizowanych w ramach PROW, 6-7 grudnia 2007, Puławy, IUNG, referat, Wiejskie obszary problemów demograficznych, prowadzenie sesji 7 grudnia Seminarium Atlas Rolnictwa Polski, 6 grudnia 2007, Warszawa, IGiPZ PAN, referat, Koncepcja i cele Atlasu Rolnictwa Polski, prowadzenie seminarium. 99. TERESA Workshop Warsaw, listopada 2007, Warszawa, IGiPZ PAN, referat, Overview of the Chelmsko-zamojski region, prowadzenie Case Study Sesion Warsaw Regional Forum 2007, Contemporary dilemmas of spatial development in Europe, października 2007, Warszawa, prowadzenie sesji Scenarios of rural development i sesji Agricultural sector in Europe. 97. Konferencja, Obszary wiejskie jako wyzwanie dla polityki rozwoju w Polsce, 9 października 2007, Warszawa, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, referat, Mała miasta lokalne centra rozwoju obszarów wiejskich i dyskusja panelowa.

9 96. XXIII Seminarium Geograficzno-Rolnicze, Uwarunkowania przyrodnicze a rozwój obszarów wiejskich, września 2007, Lądek Zdrój, Uniwersytet Wrocławski, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, Komisja Obszarów Wiejskich PTG, referat, Przyrodnicze uwarunkowania gospodarki rolnej w Polsce, kierowanie sesją referatową Zjazd Polskiego Towarzystwa Geograficznego, Nauki geograficzne w badaniach regionalnych, 29 sierpnia-2 wrzesień 2007, Kielce, przewodniczenie uroczystemu otwarciu Zjazdu, przewodniczenie Sesji Plenarnej, przewodniczenie międzynarodowej sesji referatowej th International Geographical Conference CONGEO`07, Regions, localities and landscapes in new Europe, Brno August 2007, Institute of Geonics, referat, East-Central Europe as a region in Europe, moderator Sesji II. 93. Eururalis 2 Scientific Advisory Group meeting, Amsterdam-Schiphol, 9 lipca 2007, ekspertyza Feedback on the results of Eururalis Second Global Conference on Economic Geography, Beijing, czerwca 2007, IGSNRR Chinese Academy of Science, IGU, National University of Singapore, referat, Conceptions of spatial development in Poland. 91. Seminarium IGiPZ PAN, 18 stycznia 2007, IGiPZ PAN, Warszawa, referat, Wizje rozwoju struktury przestrzennej w Polsce. 90. Warsztaty Eururalis 3, 20 listopada 2006, ALTERA Wageningen, wykład, Contemporary sytuation of agriculture in Poland. 89. VIII międzynarodowa konferencja Przemiany regionalnych struktur funkcjonalno-przestrzennych, października 2006, Wrocław, Instytut Geografii i Rozwoju Regionalnego, Uniwersytet Wrocławski, referat, Obszary wiejskie w strategiach rozwoju województw zachodnich, przewodniczenie sesji VII i jej merytoryczne podsumowanie. 88. Prvi Kongres Srbskich Geografa, października 2006, Sokobanja, prowadzenie sesji III sekcji i referat, Contemporary processes in the rural areas in Poland. 87. Konferencja międzynarodowa, Endogenous factors stimulating rural development, października 2006, Mądralin, European Rural Development Network, przewodniczenie sesji. 86. Posiedzenie Oddziału Lubelskiego PTG, 9 października 2006 r., Lublin, prelekcja, Konferencja regionalna MUG w Brisbane i migawki z Australii. 85. East-Central European Regional Seminar 2006, Regionality and/or locality, 4-8 października 2006, Budapest-Gyor-Kecskemet, Centre for Regional Studies Hungarian Academy of Sciences, referat, The development of rural areas in Central Europe an identification of new processes, przewodniczenie sesji. 84. Ogólnopolski Zjazd Geografów Polskich i 55 Zjazd Polskiego Towarzystwa Geograficznego, Idee i praktyczny uniwersalizm geografii, września 2006, Toruń, Instytut Geografii UMK, IGiPZ PAN, Komitet Nauk Geograficznych PAN, PTG, przewodniczenie obradom Sekcji Geografii Obszarów Wiejskich. 83. XIV Congress of Slovak Geographical Society, Geography in changing world, września 2006, Banska Bystrzyca, Slovak Geographical Society, Dept. of Geography FNS UMB, referat, Conceptions of the rural development in Poland. 82. XXII Seminarium Geograficzno-Rolnicze, Małe miasta w przestrzeni rolniczej, 1-2 września 2006, Ustka, Instytut Geografii PAP Słupsk, Komisja Obszarów Wiejskich PTG, KPZK PAN, IGiPZ PAN, prowadzenie sesji III i referat, Witryny internetowe jednostek samorządowych z siedzibą w małych miastach analiza i ocena. 81. Conference of International Geographical Union, Regional Responses to Global Changes, A view from Antipodes, 3-7 lipca 2006, Brisbane, Queensland University of Technology, referat, The balance of development of central and peripheral rural areas in Poland in the transformation period.

10 80. Conference of International Geographical Union, Regional Responses to Global Changes, A view from Antipodes, 3-7 lipca 2006, Brisbane, Queensland University of Technology, referat, Relations between core and periphery in the Polish conception of development. 79. Conference of International Geographical Union, Regional Responses to Global Changes, A view from Antipodes, 3-7 lipca 2006, Brisbane, Queensland University of Technology, referat, Transforming of the functional structure in Polands rural areas. 78. Seminarium naukowe IGiPZ PAN, 8 czerwca 2006, referat, Atlas rolnictwa Polski. 77. Konferencja ogólnopolska, Wieś polska, dwa lata po wstąpieniu do UE, ze szczególnym uwzględnieniem wsi tak zwanej ściany wschodniej, 9-10 maja 2006, Radzików k/błonia, KPZK PAN i WSE w Białymstoku, publikowany głos w dyskusji. 76. Ogólnopolska konferencja naukowa poświęcona pamięci Profesora Bogumiła Krygowskiego, Przemiany środowiska geograficznego Polski Północno-Zachodniej, marca 2006, Poznań, UAM, KNG PAN, PTG, referat, Globalne zmiany klimatu i ich wpływ na rolnictwo (wspólnie z K.Błażejczykiem). 75. Project Proposal Workshop 2, Critical Social Factors And Structural Change For Sustainable Development In Agriculture And Rural Areas Across New European Member States (SOFAG), lutego 2006, IGSO PAS, Warsaw, przygotowanie projektu SOFAG w ramach FP6 i organizacja warsztatów. 74. Project Proposal Workshop 1, Critical Social Factors And Structural Change For Sustainable Development In Agriculture And Rural Areas Across New European Member States (SOFAG), 8 lutego 2006, Federal Institute of Agricultural Economics, Vienna, Austria, przygotowanie projektu SOFAG w ramach FP International Conference on Issues of Peripheral Areas Quo Vadis Priphery, listopada 2005, Praga, Faculty of Science Charles University, Czech Geographical Society, referat (zamawiany na sesję plenarną), Peripherization of peripheries the case of Poland, prowadzenie sesji referatowej. 72. Konwersatorium Instytutu Geografii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 3 listopada 2005, Toruń, wykład, Przeobrażenia polskiej wsi sukcesy i niepowodzenia. 71. Warsaw Regional Forum 2005, The core and peripheral regions in Central and Eastern Europe, 7-8 października 2005, Warszawa, IGiPZ PAN, PTG, referat, Core and periphery in Poland`s conceptions of development. 70. XXI Seminarium Geograficzno-Rolnicze, Przemiany na obszarach wiejskich sukcesy i niepowodzenia, września 2005, Ciążeń, Komisja Obszarów Wiejskich PTG, UAM, Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego, referat, Sukces gospodarczy na obszarach wiejskich, prowadzenie sesji referatowej i dyskusji końcowej. 69. International workshop, European Union expansion: land use changes and environmental effects in rural areas, 4-7 września 2005 Luxembourg, Centre de Recherche Public Gabriel Lippmann, LUCC, Clark Univ., Leuven Univ., referat, Contemporary land use changes in East-Central Europe identification of the main conflicts th Moravian Geographical Conference, CONGEO`05, Geography in Europe of Regions, sierpnia 2005, Luhacovice, Institute of Geonics, Academy of Sciences of the Czech Republic, referat, The development of new housing constructions in suburban areas, moderator sesji IV ( ). 67. International Conference, Europe in Transition: 15 years of post-socialist development and its lesson for European integration, czerwca 2005, Kraków, UJ, referat, Fifteen years on Poland`s rural areas successes and failure in regional scale.

11 66. Seminarium naukowe, 16 czerwca 2005, Zakład Gospodarki Przestrzennej i Badań Regionalnych IGiPZ PAN, Warszawa, referat, Przeobrażenia polskiej przestrzeni wiejskiej: procesy i perspektywy Zjazd Polskiego Towarzystwa Geograficznego, Geograficzne aspekty badań morza i wybrzeża, 9-12 czerwca 2005, Szczecin-Świnoujście, Uniwersytet Szczeciński, referat, Struktura przestrzenna obszarów wiejskich w zachodniej Polsce. 64. Konferencja naukowa, Polska przestrzeń wiejska procesy i perspektywy, 3-4 czerwca, Warszawa, IGiPZ PAN, referat, Miejsce obszarów wiejskich w strategiach rozwoju województw przykład województw zachodnich. 63. Posiedzenie robocze (z przedstawicielami gmin) w sprawie aktualizacji Studium kierunkowego zagospodarowania przestrzennego obszaru wzdłuż granicy polsko-niemieckiej, 06 maja 2005, Szczecin, referat, Problemy przestrzeni wiejskiej i rolnictwa. 62. Posiedzenie robocze (z przedstawicielami województwa) w sprawie aktualizacji Studium kierunkowego zagospodarowania przestrzennego obszaru wzdłuż granicy polsko-niemieckiej, 05 maja 2005, Szczecin, referat, Problemy przestrzeni wiejskiej i rolnictwa. 61. Posiedzenie robocze (z przedstawicielami gmin) w sprawie aktualizacji Studium kierunkowego zagospodarowania przestrzennego obszaru wzdłuż granicy polsko-niemieckiej, 13 kwietnia 2005, Słubice, referat, Problemy przestrzeni wiejskiej i rolnictwa. 60. Posiedzenie robocze (z przedstawicielami gmin) w sprawie aktualizacji Studium kierunkowego zagospodarowania przestrzennego obszaru wzdłuż granicy polsko-niemieckiej, 12 kwietnia 2005, Zgorzelec, referat, Problemy przestrzeni wiejskiej i rolnictwa. 59. Posiedzenie robocze (z przedstawicielami województwa) w sprawie aktualizacji Studium kierunkowego zagospodarowania przestrzennego obszaru wzdłuż granicy polsko-niemieckiej, 11 kwietnia 2005, Wrocław, referat, Problemy przestrzeni wiejskiej i rolnictwa. 58. Posiedzenie robocze w sprawie aktualizacji Studium kierunkowego zagospodarowania przestrzennego obszaru wzdłuż granicy polsko-niemieckiej, 10 lutego 2005, Berlin, Federalne Ministerstwo Transportu, Budownictwa i Mieszkalnictwa, ekspert pomocniczy. 57. Warsztaty naukowe, Räumliche Entwicklungsperspektiven des erweiterten deutsch-polnischen Grenzraumes bis 2020 im Zuge des EU Beitritts Polens (Perspektywy przestrzennego rozwoju rozszerzonego polsko-niemieckiego obszaru przygranicznego do roku 2020 w kontekście przystąpienia Polski do Unii Europejskiej), 08 listopada 2004, Instytut Zachodni, Poznań. 56. Konferencja międzynarodowa, Changing functions of rural areas in the Baltic Sea Region, października 2004, Warszawa, ERDN, IERiGŻ, IGiPZ PAN, referat, The development of nonagricultural economic activity in Poland`s rural areas. 55. VII Międzynarodowa Konferencja Naukowa, Regionalny Wymiar Integracji Europejskiej, października 2004, Instytut Geografii i Rozwoju Regionalnego Uniw. Wrocławski, Wrocław, referat, Mieszkańcy wsi wobec integracji europejskiej ujęcie regionalne (wspólnie z K.Czpiewskim). 54. XX Seminarium Geograficzno-Rolnicze, Alternatywne źródła dochodów gospodarstw na obszarach wiejskich, września 2004, PTG, Akademia Świętokrzyska, Modliszewice, referat, Możliwości rozwoju alternatywnych źródeł dochodu na obszarach wiejskich. 53. Warsztaty nt. przygotowania projektu E-sieci Integracji Wsi w ramach Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL, 14 lipca 2004, IGiPZ PAN, Warszawa, prowadzenie warsztatów Zjazd Polskiego Towarzystwa Geograficznego, Geograficzne problemy pogranicza Europy Zachodniej i Wschodniej, czerwca 2004, UMCS Lublin, referat, Współczesne przeobrażenia przestrzeni wiejskiej we wschodniej Polsce.

12 51. Międzynarodowa Konferencja Naukowa, Europa Środkowa i Wschodnia u progu Unii Europejskiej bilans otwarcia, maja 2004, IGiPZ PAN, Uniwersytet Rzeszowski, PTG, Arłamów, referat, Współczesne problemy rozwoju obszarów wiejskich w Polsce. 50. XI Ukraińsko-Polskie Seminarium Naukowe, Społeczno-ekonomiczna i agrarna transformacja na Ukrainie i w Polsce w kontekście integracji europejskiej, Zjednoczony Instytut Ekonomiki NANU, Humanistyczny Uniwersytet w Zaporożu, IGiPZ PAN, maja 2004, Zaporoże, referat, Współczesne procesy na obszarach wiejskich w Polsce. 49. III Słowacko-Polskie Seminarium Naukowe, The socio-geographical aspects of shaping new regional structures in Poland and Slovakia, Instytut Geografii SAN, IGiPZ PAN, kwietnia 2004, Bratysława, referat, Przeobrażenia obszarów wiejskich w okresie transformacji, prowadzenie sesji I th Moravian Geographical Conference, CONGEO, Regional geography and its applications, Institute of Geonics, September 2003, Academy of Sciences of the Czech Republic, Frenstat p. Rodhastem, referat, Regional effect of the transition in Poland`s rural areas, prowadzenie Sesji V. 47. XIX Seminarium Geograficzno-Rolnicze, Współczesna przeobrażenia i przyszłość wsi polskiej, września 2003, Komisja Obszarów Wiejskich PTG, Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ, Instytut Geografii AP w Krakowie, Kraków, referat, Współczesna i przyszłe zmiany w strukturze przestrzennej obszarów wiejskich - wybrane zagadnienia, prowadzenie dyskusji Zjazd Polskiego Towarzystwa Geograficznego, Geograficzne aspekty globalizacji i integracji europejskiej, sierpnia 2003, Uniwersytet Opolski, Oddział Opolski PTG, Opole, przewodniczenie sesji pt. Geograficzne aspekty przemian na obszarach wiejskich. 45. Seminarium naukowe, 22 maja 2003, Zakład Gospodarki Przestrzennej i Badań Regionalnych IGiPZ PAN, Warszawa, referat (wspólnie z W.Stolą), Przemiany struktury przestrzennej i funkcjonalnej obszarów wiejskich w Polsce. 44. Warsztaty naukowe, Przeobrażenia polskiej przestrzeni wiejskiej: procesy i perspektywy, 19 listopada 2002, IGiPZ PAN, Warszawa, prowadzenie warsztatów. 43. XIII Polish-Hungarian Geographical seminar, New aspects of regional transformation and the urban-rural relationship, września 2002, Tokaj, Centre of Regional Studies HAS, referat, Contemporary transformations of the rural space in Poland selected problems, przewodniczenie sesji. 42. XVIII Seminarium Geograficzno-Rolnicze, Współczesne problemy społeczne rozwoju polskiej wsi, września 2002, Komisja Obszarów Wiejskich PTG, Oddział Słupski PTG, Instytut Geografii Pomorskiej Akademii Pedagogicznej, Słupsk-Ustka, referat, Typy ludnościowych obszarów problemowych Zjazd Polskiego Towarzystwa Geograficznego, Geograficzne uwarunkowania rozwoju Małopolski, czerwca 2002, Uniwersytet Jagielloński, Akademia Pedagogiczna w Krakowie, Oddział Krakowski PTG, Kraków Nowy Sącz, referat, Obszary problemowe Małopolski. 40. Międzynarodowa konferencja naukowa, Euroregiony wschodniego pogranicza - założenia i osiągnięcia, 4-8 czerwca 2002, Wigry-Wilno, WSE Białystok, KPZK PAN, referat, Obszary problemowe euroregionów wschodniego pogranicza. 39. Workshop, European Rural Development, maja 2002, IIASA, PAS, IAFE, Warsaw, referat, Problem areas in Polish agriculture. 38. Międzynarodowa konferencja naukowa, Nowe układy powiązań społeczno-ekonomicznych w Europie Środkowej i Wschodniej, maja 2002, IGiPZ PAN, Uniwersytet Rzeszowski, WSAiZ Przemyśl, PTG, Arłamów, referat, Pomoc przedakcesyjna Unii Europejskiej w procesie rozwoju obszarów wiejskich.

13 37. International Workshop, Sustainable Development of Multifunctional Landscape, kwietnia 2002, Centre for Agricultural Landscape and Land Use Research (ZALF), Muncheberg, referat, Land Management in Poland in a Period of Transformation, poster, Agricultural land use in Poland. 36. Seminarium naukowe, 16 stycznia 2002, Instytutu Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN, Warszawa, referat, Polskie rolnictwo na tle rolnictwa Unii Europejskiej wybrane aspekty. 35. Ogólnopolska konferencja naukowa, Bieda na wsi na tle globalnych przemian społecznoekonomicznych w Polsce socjologiczne, ekonomiczne i polityczne aspekty problemu, listopada 2001, AR Poznań, AE Poznań, PTS, Poznań, referat, Rolnicze obszary opóźnione w rozwoju obszarami wiejskiej biedy. 34. Seminarium Zakładu Gospodarki Przestrzennej i Badań Regionalnych IGiPZ PAN, 18 października 2001, referat, Aktualne problemy rolnictwa brytyjskiego Zjazd Polskiego Towarzystwa Geograficznego, Czynniki i bariery regionalnej współpracy transgranicznej bilans dokonań, września 2001, Uniwersytet Rzeszowski, Oddział Rzeszowski PTG, Polańczyk, referat, Perspektywy rozwoju rolniczych obszarów problemowych. 32. XVII Seminarium Geograficzno-Rolnicze PTG, Polskie rolnictwo w Unii Europejskiej szanse i zagrożenia, 6-7 września 2001, ZBTOW IGiPZ PAN, Komisja Geografii Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej PTG, Warszawa, referat, Polskie rolnictwo na tle rolnictwa Unii Europejskiej ocena dystansu. 31. Międzynarodowa konferencja Przestrzenny wymiar społeczno-ekonomicznych procesów transformacji u schyłku XX wieku, maja 2001, Filia UMCS w Rzeszowie, Komisja Geografii Komunikacji PTG, Polańczyk, referat, Kierunki aktywizacji gospodarczej obszarów wiejskich w Polsce ujęcie przestrzenne. 30. International Jubilee Scientific Session, 50 Years Institute of Geography BAS, 30 listopada 01 grudnia 2000, Instytut Geografii Bułgarskiej Akademii Nauk, Sofia, referat, Agricultural problem areas concept and methodological assumption. 29. Seminarium Polsko-Węgierskie, Spatial aspects of socio-economic transformation of Poland and Hungary in the proces of the European integration, września 2000, IGiPZ PAN, Karpacz, referat, The evolution of agricultural problem areas in Poland Zjazd Polskiego Towarzystwa Geograficznego, Środowisko przyrodnicze i gospodarka Dolnego Śląska u progu trzeciego tysiąclecia, września 2000, Oddział Wrocławski PTG, Instytut Geograficzny Uniwersytetu Wrocławskiego, Szklarska Poręba, referat, Typy rolniczych obszarów problemowych. 27. Seminarium Polsko-Ukraińskie, Transformacja rolnictwa i obszarów wiejskich w kierunku wielofunkcyjnego i zrównoważonego rozwoju, września 2000, IGiPZ PAN, Ojców, referat, Rolnicze użytkowanie ziemi w okresie transformacji. 26. Seminarium Geograficzno-Rolnicze, Szanse rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich na pograniczu polsko-ukraińskim, września 2000, UMCS, Komisja Geografii Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej PTG, Lublin, referat, Identyfikacja rolniczych obszarów problemowych w polsko-ukraińskiej strefie przygranicznej. 25. Konferencja międzynarodowa, Sustainable development of rural regions in teh period of transition, czerwca 2000, Bulgarian Academy of Sciences, Veliki Preslav, referat, Methods of identification of problem areas in agriculture. 24. Konferencja międzynarodowa, Przemiany społeczno-gospodarcze na obszarach wiejskich Europy Środkowej w okresie transformacji, 26 maja 2000, Politechnika Koszalińska, Koszalin, referat, Sytuacja rolnictwa na obszarach problemowych w opinii właścicieli gospodarstw.

14 23. Konferencja naukowa, Agroturystyka szansą aktywizacji przygranicznego powiatu lubaczowskiego w aspekcie przystąpienia Polski do Unii Europejskiej, 5-7 maja 2000, Starostwo Powiatowe w Lubaczowie, PWSZ Jarosław, Horyniec, referat, Poziom rozwoju rolnictwa w powiatach przy granicy polsko-ukraińskiej. 22. Seminarium naukowe, 10 kwietnia 2000, Zakład Geografii Ekonomicznej IGiPZ PAN, Warszawa, referat, Rolnictwo wybranych krajów (Dania, Holandia, Irlandia) w okresie członkostwa w Unii Europejskiej. 21. Seminarium Polsko-Ukraińskie, Polityka regionalna w okresie transformacji rynkowej w Polsce i na Ukrainie, września 1999, Narodowa Akademia Nauk Ukrainy, Ministerstwo Kompleksu Rolno-Przemysłowego Ukrainy, Humań, referat, Obszary problemowe a polityka regionalna. 20. Seminarium Polsko-Japońskie, Procesy przestrzennej i społecznej transformacji u progu XXI w.: Japonia i Polska, września 1999, IGiPZ PAN, Wierzba, referat, Problem areas in Polish agriculture. 19. Seminarium naukowe, 02 czerwca 1999, Instytutu Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN, Warszawa, referat, Obszary problemowe w rolnictwie Polski. 18. Seminarium naukowe, 22 lutego 1999, Zakład Geografii Rolnictwa i Obszarów Wiejskich IGiPZ PAN, Warszawa, referat, Rolnicze obszary problemowe w Polsce. 17. XV Ogólnopolskie Seminarium Geograficzno-Rolniczym, Gospodarka przestrzenna obszarów wiejskich, października 1998, Komisja Geografii Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej PTG, UMK, Politechnika Białostocka, Białystok, referat, Problematyka optymalizacji użytkowania ziemi w Polsce. 16. Seminarium naukowe, 16 września 1998, Department of Human and Economic Geography, School of Economics and Comercial Law, Goeteborg, referat, Transformations of agricultural land use in the new economic reality Zjazd Polskiego Towarzystwa Geograficznego, Geografia w kształtowaniu i ochronie środowiska oraz transformacji gospodarczej regionu górnośląskiego, września 1998, PTG, UŚ, Sosnowiec, referat, Wpływa warunków przyrodniczych i społeczno-ekonomicznych na przestrzenne zróżnicowanie rolniczego użytkowania ziemi. 14. Seminarium naukowe, 30 marca 1998, Zakład Geografii Rolnictwa i Obszarów Wiejskich IGiPZ PAN, Warszawa, referat, Przemiany strukturalne rolnictwa w Irlandii pod wpływem członkostwa w Unii Europejskiej nd Polish-Bulgarian Geographical Seminar, Transformations of Polish and Bulgarian agriculture after 1989, 7-11 października 1997, IGiPZ PAN, Warszawa, referat, Agricultural land utilization in Bulgaria and Poland - comparative analysis Zjazd PTG w Ryni, Przyrodnicze i społeczne walory Mazowsza w dobie restrukturyzacji,18-21 września 1997, Oddział Akademicki PTG, WGiSR UW, IGiPZ PAN, referat, Wybrane konflikty w użytkowaniu ziemi na terenie Mazowsza. 11. XIII Ogólnopolskie Seminarium Geograficzno-Rolnicze, Wielofunkcyjna gospodarka na obszarach wiejskich, 20 września 1996, Komisja Geografii Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej PTG, WSP Słupsk, referat, Przemiany rolniczego użytkowania ziemi w Polsce w latach Polsko-Rumuńskie Seminarium Geograficzne, Les transformations socio-economique dans les zones suburbaines des grandes villes de la Roumanie et de la Pologne, 1-8 maja 1996, Instytut Geografii Akademii Rumuńskiej, Bukareszt, referat, Changes of the agricultural land use in suburban zones.

15 9. Seminarium naukowe, 21 marca 1996, Zakład Geografii Rolnictwa i Obszarów Wiejskich IGiPZ PAN, Warszawa, referat, Przemiany rolniczego użytkowania ziemi w Polsce w latach wyniki badań. 8. Polsko-Rumuńskie Seminarium Geograficzne, Przemiany struktury przestrzennej obszarów wiejskich w strefach podmiejskich Polski i Rumunii, czerwca 1995, IGiPZ PAN, Warszawa, referat, Changes of agricultural land use in Warsaw voivodship. 7. XII Ogólnopolskie Seminarium Geograficzno-Rolnicze, Restrukturyzacja funkcjonalnoprzestrzenne obszarów wiejskich Polski, sierpnia 1995, Komisja Geografii Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej PTG, UMK, Toruń, referat, Kierunki zmian rolniczego użytkowania ziemi w latach osiemdziesiątych. 6. Seminarium naukowe, 06 kwietnia 1995, Zakład Geografii Rolnictwa i Obszarów Wiejskich IGiPZ PAN, Warszawa, referat, Rolnicze użytkowanie ziemi w Polsce podsumowanie badań. 5. Seminarium naukowe, 24 marca 1994, Zakład Geografii Rolnictwa i Obszarów Wiejskich IGiPZ PAN, Warszawa, referaty, Przemiany w rolnictwie Holandii, ze szczególnym uwzględnieniem rolniczego użytkowania ziemi oraz Przemiany rolniczego użytkowania ziemi w Polsce. 4. X Ogólnopolskie Seminarium Geograficzno-Rolnicze, Rolnictwo na obszarach wielofunkcyjnych, 9-10 września 1993, Komisja Geografii Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej PTG, WSP Kielce, referat, Użytkowanie ziemi i jego przemiany w woj. kieleckim w latach Seminarium naukowe, 12 grudnia 1991, Zakład Geografii Rolnictwa i Obszarów Wiejskich IGiPZ PAN, Warszawa, referat, Przemiany rolniczego użytkowania ziemi w Polsce (konspekt pracy doktorskiej). 2. Konferencja międzynarodowa, Comparisons of landscape pattern dynamics in European rural areas maja 1991, UNESCO-MAB, Kijów, refereat, The structure of agricultural land in Poland and tendencies of changes in its components over the period Seminarium naukowe, 05 kwietnia 1990, Zakład Geografii Rolnictwa i Obszarów Wiejskich IGiPZ PAN, Warszawa, referat, Typy rolnictwa Jemenu Południowego.

SPIS PUBLIKACJI (stan na dzień 22 czerwca 2015)

SPIS PUBLIKACJI (stan na dzień 22 czerwca 2015) Zbigniew Rykiel SPIS PUBLIKACJI (stan na dzień 22 czerwca 2015) Opracowania zwarte (1) Miejsce aglomeracji wielkomiejskich w przestrzeni społeczno-gospodarczej Polski. Wrocław Warszawa 1978: Polska Akademia

Bardziej szczegółowo

DZIAŁALNOŚĆ NAUKOWO-DYDAKTYCZNA ZAKŁADU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I GOSPODARKI PRZESTRZENNEJ W LATACH 2000-2005

DZIAŁALNOŚĆ NAUKOWO-DYDAKTYCZNA ZAKŁADU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I GOSPODARKI PRZESTRZENNEJ W LATACH 2000-2005 ZAKŁAD PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I GOSPODARKI PRZESTRZENNEJ Instytut Geografii Akademia Pedagogiczna im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie DZIAŁALNOŚĆ NAUKOWO-DYDAKTYCZNA ZAKŁADU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I GOSPODARKI

Bardziej szczegółowo

CURRICULUM VITAE December 2012

CURRICULUM VITAE December 2012 CURRICULUM VITAE December 2012 Personalia Name: Piotr Matczak Work Address: Institute of Sociology, Adam Mickiewicz University Szamarzewskiego 89c 60-568 Poznań, Poland Work Phone: +48 61 8292 263 E-mail:

Bardziej szczegółowo

dr hab. Iwona Kowalska prof. nadzw. SGGW

dr hab. Iwona Kowalska prof. nadzw. SGGW dr hab. Iwona Kowalska prof. nadzw. SGGW KONTAKT SGGW w Warszawie Wydział Nauk Ekonomicznych Katedra Ekonomiki Edukacji, Komunikowania i Doradztwa Zakład Organizacji i Ekonomiki Edukacji ul. Nowoursynowska

Bardziej szczegółowo

3) 2.01.1996. RZESZÓW - Bezrobocie i rynek pracy w regionie Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie. KOMUNIKAT - Bezrobocie postrzegane przez młodzież.

3) 2.01.1996. RZESZÓW - Bezrobocie i rynek pracy w regionie Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie. KOMUNIKAT - Bezrobocie postrzegane przez młodzież. Dr hab. Krystyna Leśniak-Moczuk, prof. UR REFERATY NAUKOWE, KOMUNIKATY, GŁOSY W DYSKUSJI NA KONFERENCJACH: 1) 12.04.1995. WARSZAWA - Metody badania efektywności programów przeciwdziałania bezrobociu Instytut

Bardziej szczegółowo

Instytut Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk. Sprawozdanie z działalności naukowej. w 2011 roku

Instytut Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk. Sprawozdanie z działalności naukowej. w 2011 roku Instytut Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk Sprawozdanie z działalności naukowej w 2011 roku Instytut Nauk Ekonomicznych PAN, Pałac Staszica, ul. Nowy Świat 72, 00 330 Warszawa tel.: (022) 657 27

Bardziej szczegółowo

ZAKRES PRZEDMIOTOWY PROJEKTU TRENDY ROZWOJOWE MAZOWSZA

ZAKRES PRZEDMIOTOWY PROJEKTU TRENDY ROZWOJOWE MAZOWSZA ZAKRES PRZEDMIOTOWY PROJEKTU TRENDY ROZWOJOWE MAZOWSZA STRESZCZENIE Artykuł poświęcony jest realizacji projektu badawczego Trendy rozwojowe Mazowsza w kontekście zmiany podejścia do zarządzania regionem.

Bardziej szczegółowo

0745-3. s. 184-190. 20. Viktória Ali Taha, Juraj Tej, Andrzej Krasnodębski, Vnímanie manažérskych simulácií a tvorivých metód účastníkmi simulačných

0745-3. s. 184-190. 20. Viktória Ali Taha, Juraj Tej, Andrzej Krasnodębski, Vnímanie manažérskych simulácií a tvorivých metód účastníkmi simulačných Publikacje 2013 1.Czekaj M., Żmija J., 2013: Wspólna Polityka Rolna wobec rolnictwa i wsi na obszarach górskich. Nauki Ekonomiczno-Rolnicze w kontekście zmieniających się potrzeb gospodarki. Wydawnictwo

Bardziej szczegółowo

Lista publicańiilor:

Lista publicańiilor: Prof. dr hab. Jan A. Wendt Institutul de Geografie Universitatea din Gdansk Lista publicańiilor: CărŃi: 1. Wendt J., 1999. Geopolityczne aspekty tranzytu w Europie Środkowej, Geopolitical Studies, vol.

Bardziej szczegółowo

EUROPEJSKIE CENTRUM ROZWOJU I TRANSFERU WIEDZY WWW.EUCENTRUM.GLT.PL

EUROPEJSKIE CENTRUM ROZWOJU I TRANSFERU WIEDZY WWW.EUCENTRUM.GLT.PL DOROBEK PUBLIKACYJNY CZŁONKÓW EUROPEJSKIEGO CENTRUM ROZWOJU I TRANSFERU WIEDZY (1997-2006) Tomasz Bernat, Podmioty gospodarcze w strategii marketingowej firm finansowych, Agencja Marketingowa IPH, Szczecin

Bardziej szczegółowo

Publikacje prac badawczych Mazowieckiego Biura Planowania Regionalnego w Warszawie w latach 1999 czerwiec 2014

Publikacje prac badawczych Mazowieckiego Biura Planowania Regionalnego w Warszawie w latach 1999 czerwiec 2014 Publikacje prac badawczych Mazowieckiego Biura Planowania Regionalnego w Warszawie w latach 1999 czerwiec 2014 zestawienie: Kinga Stanek W 2014 roku mija 15 lat od powołania Mazowieckiego Biura Planowania

Bardziej szczegółowo

WYKAZ PUBLIKACJI NAUKOWYCH INP 2012 Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 13 lipca 2012 r.

WYKAZ PUBLIKACJI NAUKOWYCH INP 2012 Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 13 lipca 2012 r. WYKAZ PUBLIKACJI NAUKOWYCH INP 2012 Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 13 lipca 2012 r. 1) Wykaz publikacji w czasopismach naukowych: a) publikacje w czasopismach posiadających

Bardziej szczegółowo

Przedsiębiorcze miasta Informator Projektu. Entrepreneurial Cities. Project Directory

Przedsiębiorcze miasta Informator Projektu. Entrepreneurial Cities. Project Directory Przedsiębiorcze miasta Informator Projektu Entrepreneurial Cities Project Directory 1 Badania stanu potrzeb firm dynamicznych, kreatywnych i innowacyjnych Studies on the needs of dynamic, creative and

Bardziej szczegółowo

POLSKIE TOWARZYSTWO STATYSTYCZNE ODDZIAŁ WARSZAWSKI. Nr 2

POLSKIE TOWARZYSTWO STATYSTYCZNE ODDZIAŁ WARSZAWSKI. Nr 2 POLSKIE TOWARZYSTWO STATYSTYCZNE ODDZIAŁ WARSZAWSKI Nr 2 WARSZAWA LIPIEC 2014 Oddział Warszawski Polskiego Towarzystwa Statystycznego z siedzibą w Urzędzie Statystycznym w Warszawie ul. 1 Sierpnia 21,

Bardziej szczegółowo

Konferencja jest wydarzeniem towarzyszącym Prezydencji Polski w Radzie Unii Europejskiej

Konferencja jest wydarzeniem towarzyszącym Prezydencji Polski w Radzie Unii Europejskiej Konferencja jest wydarzeniem towarzyszącym Prezydencji Polski w Radzie Unii Europejskiej Patronat nad konferencją objęli Przewodniczący Parlamentu Europejskiego Jerzy Buzek oraz Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej

Bardziej szczegółowo

Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego 25 2014

Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego 25 2014 Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego 25 2014 Zbigniew Zioło Pedagogical University of Cracow, Poland Development of Enterprises in the Spatial Structure of Industry (Based

Bardziej szczegółowo

Kraków, 2-3 grudnia 2013 / 2-3 December 2013

Kraków, 2-3 grudnia 2013 / 2-3 December 2013 Zakład Przedsiębiorczości i Gospodarki Przestrzennej Instytut Geografii Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie Department of Entrepreneurship and Spatial Management Institute

Bardziej szczegółowo

prof. dr hab. Barbara KoŜusznik - LISTA PUBLIKACJI

prof. dr hab. Barbara KoŜusznik - LISTA PUBLIKACJI prof. dr hab. Barbara KoŜusznik - LISTA PUBLIKACJI 1. Druki zwarte (ksiąŝki, monografie naukowe) Monografie naukowe 2007 Zachowania człowieka w organizacji. Wyd. II poszerzone, zmienione. Wyd. Polskie

Bardziej szczegółowo

Uczestnictwo w konferencjach

Uczestnictwo w konferencjach Uczestnictwo w konferencjach Prof. dr hab. Stanisława Golinowska 2008 2009 Ubezpieczenia w systemie ochrony zdrowia, konferencja organizowana przez Polską Izbę Ubezpieczeń, 27 lutego 2008 r. w Warszawie,

Bardziej szczegółowo

Problematyka 30. Jubileuszowej Międzynarodowej Konferencji Naukowej nt.

Problematyka 30. Jubileuszowej Międzynarodowej Konferencji Naukowej nt. Problematyka 30. Jubileuszowej Międzynarodowej Konferencji Naukowej nt. Problematyka badawcza przemian strukturalnych przemysłu i usług w układach przestrzennych PEDAGOGICAL UNIVERSITY OF CRACOW INSTITUTE

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie. władz Instytutu Zachodniego im. Zygmunta Wojciechowskiego

Sprawozdanie. władz Instytutu Zachodniego im. Zygmunta Wojciechowskiego Sprawozdanie władz Instytutu Zachodniego im. Zygmunta Wojciechowskiego 1 stycznia 31 grudnia 2014 Sprawozdanie władz Instytutu Zachodniego im. Zygmunta Wojciechowskiego 1 stycznia 31 grudnia 2014 Spis

Bardziej szczegółowo

5 STUDIA MIEJSKIE. Procesy suburbanizacji w wybranych miastach Polski. pod redakcj¹ Janusza S³odczyka i Moniki Paradowskiej

5 STUDIA MIEJSKIE. Procesy suburbanizacji w wybranych miastach Polski. pod redakcj¹ Janusza S³odczyka i Moniki Paradowskiej KATEDRA GEOGRAFII EKONOMICZNEJ I GOSPODARKI PRZESTRZENNEJ WYDZIA³ EKONOMICZNY UNIWERSYTET OPOLSKI 5 STUDIA MIEJSKIE Procesy suburbanizacji w wybranych miastach Polski pod redakcj¹ Janusza S³odczyka i Moniki

Bardziej szczegółowo

Working Papers. Poznan University of Economics

Working Papers. Poznan University of Economics Working Papers Faculty of International Business and Economics Poznan University of Economics WP 2013/03 Łukasz Grzesiak The role of the medium-sized city in the regional development in the context of

Bardziej szczegółowo

DOTYCHCZASOWY DOROBEK NAUKOWY

DOTYCHCZASOWY DOROBEK NAUKOWY Anna Oniszk Popławska uzyskała tytuł magistra na wydziale InŜynierii Środowiska Politechniki Warszawskiej w 1998 roku oraz Central European University w Budapeszcie w 1999 roku. W 2000 roku stypendystka

Bardziej szczegółowo

Problematyka 28. Międzynarodowej Konferencji Naukowej nt. Przemysł i usługi w rozwoju gospodarki opartej na wiedzy

Problematyka 28. Międzynarodowej Konferencji Naukowej nt. Przemysł i usługi w rozwoju gospodarki opartej na wiedzy Problematyka 28. Międzynarodowej Konferencji Naukowej nt. Przemysł i usługi w rozwoju gospodarki opartej na wiedzy PEDAGOGICAL UNIVERSITY OF CRACOW INSTITUTE OF GEOGRAPHY DEPARTMENT OF ENTREPRENEURSHIP

Bardziej szczegółowo

Słowo. Szanowni Państwo,

Słowo. Szanowni Państwo, Słowo WstępNE Szanowni Państwo, Jest mi niezmiernie miło, że mogę powitać Państwa na IV Małopolskich Targach. Pięćdziesięciu pięciu tegorocznych wystawców targów, głównie firm, ale też instytucji badawczych

Bardziej szczegółowo

Problematyka 27. Międzynarodowej Konferencji Naukowej nt. Wpływ innowacyjności na rozwój przedsiębiorstw i gospodarki w układach przestrzennych

Problematyka 27. Międzynarodowej Konferencji Naukowej nt. Wpływ innowacyjności na rozwój przedsiębiorstw i gospodarki w układach przestrzennych Problematyka 27. Międzynarodowej Konferencji Naukowej nt. Wpływ innowacyjności na rozwój przedsiębiorstw i gospodarki w układach przestrzennych PEDAGOGICAL UNIVERSITY OF CRACOW INSTITUTE OF GEOGRAPHY DEPARTMENT

Bardziej szczegółowo

Plan wspólnych działań. Joint Action Plan. Metodologia i praktyka. Methodology and praxis. Marcin Baron, Artur Ochojski

Plan wspólnych działań. Joint Action Plan. Metodologia i praktyka. Methodology and praxis. Marcin Baron, Artur Ochojski Plan wspólnych działań Metodologia i praktyka Joint Action Plan Methodology and praxis Marcin Baron, Artur Ochojski Recenzent: Florian Kuźnik CERADA (Central European Research and Development Area) Środkowoeuropejska

Bardziej szczegółowo

Warunki realizacji programu studiów

Warunki realizacji programu studiów Warunki realizacji programu studiów Minimum kadrowe dla kierunku Gospodarka Przestrzenna na studiach pierwszego stopnia na rok akademicki 2013/2014 1. Samodzielni nauczyciele akademiccy wliczeni do minimum

Bardziej szczegółowo

Entrepreneurship in geographical research

Entrepreneurship in geographical research Zbigniew Zioło, Tomasz Rachwał Department of Entrepreneurship and Spatial Management Institute of Geography Pedagogical University of Cracow ziolo@up.krakow.pl, T.Rachwal@up.krakow.pl Entrepreneurship

Bardziej szczegółowo