S PAWA L N I C ZE T S

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "S PAWA L N I C ZE T S"

Transkrypt

1 IV MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA Naukowo-Techniczna Nowe materiały hutnicze, technologie wykonania, procesy degradacji i ocena trwałości elementów ciśnieniowych kotła P POWERWELDING 2015 T S P O L S K I E T O WA R Z Y S T W O S PAWA L N I C ZE Szanowni Państwo Firma Mazur Energy Sp. z o.o. lider, z 25-letnim doświadczeniem w zakresie dostaw stali P91 i P92 oraz wytwarzania elementów ciśnieniowych kotłów; European Technology Development (ETD) Londyn - firma konsultingowa specjalizująca się w ocenie żywotności materiałów pracujących w wysokich temperaturach wraz z Polskim Towarzystwem Spawalniczym jest organizatorem międzynarodowej konferencji spawalniczej POWERWELDING Udział w konferencji - z prezentacją doświadczeń, wyników badań potwierdzili już; prof. F. Masuyama, dr D. Robertson z ETD Londyn; przedstawiciele krajowych jednostek naukowo- badawczych: AGH Kraków, Instytutu Metalurgii Żelaza Gliwice, Instytutu Spawalnictwa Gliwice, Politechniki Opolskiej, Politechniki Śląskiej; przedstawiciele wytwórców materiałów podstawowych i spawalniczych, m.in. Nippon Steel & Sumitomo Metal Corporation. Konferencja adresowana jest do wytwórców urządzeń kotłowych, producentów zaawansowanych materiałów żarowytrzymałych i materiałów spawalniczych, jednostek i instytutów badawczych oraz służb utrzymania ruch użytkowników kotłów w zakresie stosowania i oceny żywotności elementów ciśnieniowych kotłów. Termin konferencji Miejsce konferencji Hotel Wodnik, Słok k/ Bełchatowa.

2 Organizatorzy Mazur Energy Mazur Energy Sp. z o.o., z 25-letnim doświadczeniem na rynkach Azji i innych, dostarcza materiały z wyselekcjonowanych hut z Azji i Europy. Firma organizuje w hutach kompleksową produkcję rur jako full-package do zastosowań w energetyce, przemyśle rafineryjnym oraz ropy i gazu, poczynając od uzgodnień specyfikacji technicznej z projektantami klienta, przygotowania produkcji i ITP, poprzez kontrolę procesu produkcji i jakości, oznaczenia trwałe na rurach, kończąc na inspekcji końcowej z wystawieniem certyfikatu 3.1 lub 3.2 z logo ME jako producenta. Usługi pod klucz firmy Mazur Energy obejmują prace inżynieryjne, produkcję, zarządzanie projektowe, logistykę i doradztwo dla projektu każdego rodzaju: małego i dużego. Firmę wyróżnia najwyższy poziom nadzoru nad jakością wyrobów, niespotykany u konkurencji, obejmujący wiele dodatkowych i istotnych badań nie zawartych w normach wykonania (jak np. dodatkowe pomiary twardości, średnicy czy grubości ścianki co metr na całej długości rury, osobisty nadzór nad każdym etapem produkcji od kontroli wsadu do końcowego produktu, itd.) co sprawia, że Mazur Energy staje się współproducentem i ponosi odpowiedzialność za produkt równą Hucie. Specjalizujemy się w produkcji i dostawach rur bezszwowych w gatunku P91 i P92. Stal gatunku P91 i P92 wykorzystujemy również do produkcji kolan, kształtek Y, T, kołnierzy i odkuwek w każdym rozmiarze jak i w innych gatunkach. Produkujemy również części kotła/moduły HRSG i rurociągi. Wyspecjalizowaliśmy się w produkcji wymagającej wysokiego poziomu obróbki cieplnej przed i po spawaniu. ETD Consulting ETD Consulting jest brytyjską spółką doradczą i konsultingową, specjalizującą się w ocenie trwałości urządzeń wysokotemperaturowych, utrzymaniu ruchu, materiałach i innych zagadnieniach projektowych w elektrowniach i zakładach chemicznych. ETD ma doświadczenie w organizowaniu warsztatów, kursów i konferencji w Wielkiej Brytanii, Europie, Ameryce Północnej i Azji na tematy takie jak: ocena trwałości instalacji, materiały na urządzenia pracujące w wysokich temperaturach, bezpieczeństwo i trwałość elementów, zachowanie eksploatacyjne spoin, praca cykliczna elektrowni i utrzymanie ruchu z uwzględnieniem ryzyka (RBM) w elektrowniach i zakładach petrochemicznych. Więcej informacji o ETD, projektach konsultingowych dla elektrowni i zakładów przetwórczych, kursach, konferencjach i innych usługach można znaleźć na stronie: Polskie Towarzystwo Spawalnicze Polskie Towarzystwo Spawalnicze jest dobrowolnym, trwałym, samorządnym zrzeszeniem osób fizycznych oraz osób prawnych. Głównym celem działalności Towarzystwa jest integracja środowiska spawalników polskich zmierzająca do jego wzmocnienia, a tym samym stwarzająca lepsze warunki do rozwoju spawalnictwa w Polsce.

3 Mazur Energy Sp. z o.o., ETD Londyn Polskie Towarzystwo Spawalnicze Gliwice Serdecznie zapraszamy do udziału w tym do zgłaszania referatów - na konferencję Naukowo- Techniczną poświęconą m. innymi - ocenie własności oraz wynikom badań nowych generacji żarowytrzymałych stali martenzytycznych (P91 i P92) oraz nadstopów niklu, - doskonaleniu procesów spawania, gięcia oraz badań nowych materiałów żarowytrzymałych, - zalecanym materiałom dodatkowym do spawania oraz warunkom obróbki cieplnej, - procesom degradacji oraz ocenie czasu eksploatacji/ integralność elementów ciśnieniowych kotłów, w tym elementów ze stali P91 i P92, - ocenie własności użytkowych elementów przeznaczonych dla kotłów o nadkrytycznych parametrach pracy, pracujących w temperaturze do C. Konferencja będzie dla Państwa inspiracją do wymiany doświadczeń oraz nawiązania efektywnych kontaktów biznesowych. WSTĘPNY PROGRAM KONFERENCJI PONIEDZIAŁEK Dzień 1 16:00 17:00 Rejestracja i zakwaterowanie uczestników konferencji 17:00 18:30 Otwarcie konferencji oraz referaty okolicznościowe, prezentacja firm Kolacja WTOREK Dzień 2 Śniadanie 9:45-13:00 Sesja 1 Właściwości materiałów żarowytrzymałych, w tym badania i ocena własności mechanicznych oraz mikrostruktury stali P91 i P92. Ocena elementów ze stali P91 I P92 w trakcie oraz po przedłużonym czasie eksploatacji. - Kontrola i badania wymagane podczas procesów produkcyjnych i montażowych stali P91/ P92. - Próby odbiorcze wykonanych elementów; wyniki pomiarów twardość, mikrostruktura itd. - Efekty wpływu obróbki cieplnej (austenityzowanie/ normalizowanie i odpuszczanie) na własności wytrzymałościowe, pełzanie, strukturę i twardość najlepsze dostępne praktyki. - Wymagania EN i ASME oraz innych przepisów, rekomendacje i różnice między nimi. - Potencjalne źródła danych materiałowych Sesja przygotowana przez prof. dr F. Masuyama oraz dr D. Robertson - ETD Consulting, Londyn Dr David Robertson od ponad dwudziestu lat zajmuje się materiałami stosowanymi w energetyce, petrochemii i innych branżach. Od 2004 roku pracuje dla ETD Consulting realizując zadania związane z wysokotemperaturową integralnością elektrowni i oceną trwałości, zagadnieniami materiałów i spawania oraz analizą podstawowych przyczyn awarii. Praca ta pozwoliła mu nabyć doświadczenie w zakresie stosowanych materiałów i mechanizmów uszkodzenia/zniszczenia w urządzeniach wysokotemperaturowych. Posiada również znaczne doświadczenie w badaniach i interpretacji replik metalograficznych w celu oceny zniszczenia metalurgicznego i degradacji (kawitacja pełzaniowa, sferoidyzacja, itd.). Dr Robertson koordynuje "Międzynarodową Grupę Użytkowników stali P91" od utworzenia jej przez ETD w 2006 r., aby lepiej informować przemysł międzynarodowy o zagadnieniach związanych ze stosowaniem gatunku stali 91. Dr Robertson uzyskał swoje kwalifikacje w zakresie metalurgii i inżynierii materiałowej w Imperial College, w Londynie.

4 Prof. dr Fujimitsu Masuyama, profesor przeróbki plastycznej metali i inżynierii systemów produktów Instytutu Technicznego Kyushu. Doświadczenie branżowe/techniczne Profesor Masuyama uczy i prowadzi badania w japońskim Instytucie Technicznym Kyushu w dziedzinie przeróbki plastycznej metali i inżynierii systemów produktów od kwietnia 2003 r., kiedy to odszedł z Mitsubishi Heavy Industries. Ma ponad 40 lat doświadczenia w zakresie materiałoznawstwa, przeróbki plastycznej metali i metaloznawstwa, nauki o korozji, spajania oraz technologii kotłów i zbiorników ciśnieniowych. Jego doświadczenie i umiejętności sięgają od technologii materiałów po technologię wytwarzania dla wymienników cieplnych i zbiorników ciśnieniowych dla energetyki jądrowej i konwencjonalnej. Prof. Masuyama jest wynalazcą gatunków stali 23, 122, HCM9M i HCM12. Przyczynił się do komercyjnego zastosowania gatunków 91 i 92 w elektrowniach o parametrach ultranadkrytycznych. Wykształcenie: Fujimitsu Masuyama uzyskał tytuł doktora w Osaka University, w Japonii. Obiad 14:00 17:00 Sesja 2 Procesy spawania, zalecane materiały dodatkowe oraz warunki obróbki cieplnej martenzytycznych stali żarowytrzymałych - Podgrzewanie do spawania oraz obróbka cieplna złączy instalacji kotłowych. Czynniki zmniejszające wytrzymałość/ trwałość połączeń. - Właściwe technologie wykonania połączeń spawanych, przykłady pęknięć typu IV, - Wpływ pracy nisko-cyklicznej na typy pęknięć oraz zagadnienia naprawy złączy spawanych. - Problemy związane ze spawaniem różnych stali (P91/P92 ze stalami o niskiej zawartości CrMoV oraz austenitycznymi stalami nierdzewnymi oraz nadstopów niklu), na doświadczenia przemysłowe. 17:00 17:30 Panel dyskusyjny z udziałem referujących 19:00 Wspólna kolacja. Spotkanie koleżeńskie ŚRODA Dzień 3 Śniadanie 9:00 13:00 Sesja 3 Ocena czasu eksploatacji/ integralność elementów ze stali P91 i P92 w trakcie i po długotrwałej eksploatacji. - Rozwój pustek oraz pęknięć w wyniku procesów pełzania. - Zagadnienia twardości i ciągliwości w procesie eksploatacji. - Techniki badań nieniszczących i ich zastosowanie do oceny trwałości materiału. - Potencjał, jaki niosą ze sobą nowe techniki badań nieniszczących w procesach oceny trwałości materiałów. - Rozwój badań w zakresie oceny spójności i czasu eksploatacji elementów ze stali żarowytrzymałych Obiad

5 14:00 17:00 Sesja 4 Własności wytrzymałościowe oraz korozyjnych elementów kotła w procesie ich eksploatacji. - Wpływ temperatury i naprężeń na mikrostrukturę i właściwości stali wysokochromowych. - Ocena przydatności do eksploatacji złączy spawanych elementów krytycznych z na podstawie badań właściwości mechanicznych i mikrostruktury. - Zagrożenia wynikające z procesów korozyjnych elementów przegrzewaczach pary. 17:00 17:30 Panel dyskusyjny z udziałem referujących 19:00 Uroczysta kolacja z programem artystycznym CZWARTEK Dzień 4 Śniadanie 8:30 11:30 Sesja 5 Procesy degradacji i ocena trwałości wybranych elementów ciśnieniowych kotłów - Diagnostyczne badania materiałowe w ocenie stanu i prognozowaniu dalszej bezpiecznej eksploatacji czasu pracy - Badania diagnostyczne jako podstawa określenia długoterminowej prognozy trwałości urządzeń po przekroczeniu ich projektowanego czasu pracy. - Doświadczenia w ocenie stanu złączy spawanych elementów ciśnieniowych pracujących w warunkach pełzania. Zmęczenie korozyjne elementów kotłów. - Trwałość zmęczeniowa elementów w podwyższonej temperaturze. 11:30 12:00 Otwarty panel dyskusyjny oraz podsumowanie konferencji. Zakończenie konferencji i obiad 13:00 Zwiedzanie bloku o nadkrytycznych parametrach pracy w El. Bełchatów z zapoznaniem się z rozwiązaniami konstrukcyjnymi oraz przebiegiem eksploatacji (dla osób zainteresowanych). Terminy istotne w organizacji konferencji termin nadsyłania tytułów oraz abstraktów na konferencję termin przesłania kompletnych referatów termin dokonania płatności oraz rejestracja uczestników

6 Koszt uczestnictwa w konferencji: w wysokości 1850 PLN (+ 23% VAT) obejmujący koszty organizacyjne, zakwaterowanie, materiały konferencyjne, posiłki (w tym 2 spotkania koleżeńskie) prosimy dokonywać na rachunek nr w terminie do Opłaty dodatkowe: 1500 PLN (+23%VAT) za prezentację firmy w sesji promocyjnej (15 min). Inne formy promocji (banery, stoiska zewnętrzne) do uzgodnienia Wszelkie aktualne informacje (np. Karta zgłoszenia, Karta prezentacji firmy) dostępne są na stronie oraz ADRESY DO KORESPONDENCJI Mazur Energy Sp. z o.o. Wrocław ul. Bończyka Polskie Towarzystwo Spawalnicze - Gliwice Informacja dla autorów referatów: Organizatorzy przewidują opracowanie materiałów konferencyjnych w formie monografii. Zalecenia dla autorów do przygotowania referatów konferencyjnych na stronie oraz

Hotel Wodnik, Słok koło Bełchatowa 5-8 październik 2015. Pana Mieczysława Borowskiego. Pana Henryka Warkocza

Hotel Wodnik, Słok koło Bełchatowa 5-8 październik 2015. Pana Mieczysława Borowskiego. Pana Henryka Warkocza Wrocław 20.07.2015 Konferencja POWERWELDING 2015 Nowe materiały hutnicze, technologie wykonania, procesy degradacji i ocena trwałości elementów ciśnieniowych kotła Hotel Wodnik, Słok koło Bełchatowa 5-8

Bardziej szczegółowo

INSTYTUT ENERGII ATOMOWEJ INSTITUTE OF ATOMIC ENERGY

INSTYTUT ENERGII ATOMOWEJ INSTITUTE OF ATOMIC ENERGY PL0500347 ISSN-1232-5317 INSTYTUT ENERGII ATOMOWEJ INSTITUTE OF ATOMIC ENERGY RAPORT IAE - 92/A BADANIA MATERIAŁOWE NA POTRZEBY ELEKTROWNI I PRZEMYSŁU ENERGETYCZNEGO X. Seminarium Naukowo - Techniczne

Bardziej szczegółowo

FORUM MANAGERÓW JAKOŚCI

FORUM MANAGERÓW JAKOŚCI zaawansowane zarządzanie jakością praktyczne aspekty wdrażania systemów zapewnienia jakości branży FMCG KLUCZOWE TEMATY: najlepsze praktyki w zakresie wdrażania zintegrowanych systemów zarządzania i zarządzania

Bardziej szczegółowo

Kierownik Ośrodka Kształcenia i Nadzoru Spawalniczego. Prof. nzw. dr hab. inż. Jacek Słania ( IWE, EWI )

Kierownik Ośrodka Kształcenia i Nadzoru Spawalniczego. Prof. nzw. dr hab. inż. Jacek Słania ( IWE, EWI ) Szanowni Państwo Instytut Spawalnictwa wychodząc naprzeciw potrzebom Przedsiębiorstw stosujących powszechnie technologie spawalnicze stworzył warunki do kształcenia, kwalifikowania i certyfikowania personelu

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA JAKOŚCIOWE W SPAWALNICTWIE SYSTEM JAKOŚCI ZGODNY Z WYMAGANIAMI NORMY ISO 3834

WYMAGANIA JAKOŚCIOWE W SPAWALNICTWIE SYSTEM JAKOŚCI ZGODNY Z WYMAGANIAMI NORMY ISO 3834 13 WYMAGANIA JAKOŚCIOWE W SPAWALNICTWIE SYSTEM JAKOŚCI ZGODNY Z WYMAGANIAMI NORMY ISO 3834 13.1 WSTĘP W publikacjach na temat systemów jakości rzadko podkreśla się, że głównym powodem ustanowienia międzynarodowych

Bardziej szczegółowo

III EDYCJA KONKURSU KRAJOWI LIDERZY INNOWACJI I ROZWOJU. Publikacja wydana w ramach realizacji celów statutowych Fundacji Innowacji i Rozwoju.

III EDYCJA KONKURSU KRAJOWI LIDERZY INNOWACJI I ROZWOJU. Publikacja wydana w ramach realizacji celów statutowych Fundacji Innowacji i Rozwoju. KATALOG LAUREATÓW III EDYCJA KONKURSU KRAJOWI LIDERZY INNOWACJI I ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCY www.liderzyinnowacji.pl Publikacja bezpłatna. Publikacja wydana w ramach realizacji celów statutowych Fundacji Innowacji

Bardziej szczegółowo

Energia. w Działaniu. Sprawdzone Rozwiązania dla Energetyki ENERGIA W DZIAŁANIU. Elektrownie. Komponenty. Serwis i usługi dodatkowe

Energia. w Działaniu. Sprawdzone Rozwiązania dla Energetyki ENERGIA W DZIAŁANIU. Elektrownie. Komponenty. Serwis i usługi dodatkowe Energia Elektrownie Komponenty w Działaniu Serwis i usługi dodatkowe Technologie przyjazne dla środowiska ENERGIA W DZIAŁANIU Sprawdzone Rozwiązania dla Energetyki Od Węgla do Elektryczności Produkcja

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE PROJEKTOWANIEM A MARKETINGOWA STRATEGIA ROZWOJU NOWYCH PRODUKTÓW PRZYKŁAD ZASTOSOWANIA W JEDNOSTCE BADAWCZEJ

ZARZĄDZANIE PROJEKTOWANIEM A MARKETINGOWA STRATEGIA ROZWOJU NOWYCH PRODUKTÓW PRZYKŁAD ZASTOSOWANIA W JEDNOSTCE BADAWCZEJ ZARZĄDZANIE PROJEKTOWANIEM A MARKETINGOWA STRATEGIA ROZWOJU NOWYCH PRODUKTÓW PRZYKŁAD ZASTOSOWANIA W JEDNOSTCE BADAWCZEJ dr inż. Włodzimierz Boroń Instytut Technik Innowacyjnych EMAG - Katowice W pracy

Bardziej szczegółowo

Data założenia 12 marca 1990 r. 25 lat działań na rzecz jakości, nowoczesności i diagnostyki technicznej eksploatowanych urządzeń

Data założenia 12 marca 1990 r. 25 lat działań na rzecz jakości, nowoczesności i diagnostyki technicznej eksploatowanych urządzeń Data założenia 12 marca 1990 r. Spółka z o. o. 25 lat działań na rzecz jakości, nowoczesności i diagnostyki technicznej eksploatowanych urządzeń Tadeusz Jóźwik Kielce, 13 marca 2015 roku Data założenia

Bardziej szczegółowo

WYTYCZNE EA DOTYCZĄCE STOSOWANIA NORM EN 45011 i ISO/IEC 17021 W ODNIESIENIU DO CERTYFIKACJI wg NORMY EN ISO 3834

WYTYCZNE EA DOTYCZĄCE STOSOWANIA NORM EN 45011 i ISO/IEC 17021 W ODNIESIENIU DO CERTYFIKACJI wg NORMY EN ISO 3834 Numer Publikacji EA-6/02 M: 2013 WYTYCZNE EA DOTYCZĄCE STOSOWANIA NORM EN 45011 i ISO/IEC 17021 W ODNIESIENIU DO CERTYFIKACJI wg NORMY EN ISO 3834 CEL Celem niniejszej publikacji jest zapewnienie podstaw

Bardziej szczegółowo

12/2014 informator o firmie referencje

12/2014 informator o firmie referencje 12/2014 informator o firmie referencje o nas Kim jesteśmy? Pro Novum sp. z o.o. jest firmą ekspercką, która na podstawie badań wykonuje oceny stanu technicznego cieplnomechanicznych urządzeń elektrowni.

Bardziej szczegółowo

Monitoring CCTV. System detekcji wycieku rozpuszczalnika. Audyt bezpieczeństwa funkcjonalnego i procesowego

Monitoring CCTV. System detekcji wycieku rozpuszczalnika. Audyt bezpieczeństwa funkcjonalnego i procesowego aktualności elektrotechnika Ex Automatyka Przemysłowa 1/ 2013 ISSN 1895-9830 Monitoring CCTV w elektrociepłowni Systemy IT System detekcji wycieku rozpuszczalnika na zbiornikach w zakładach lakierniczych

Bardziej szczegółowo

Prof. Leszek A. Dobrzański. Kształtowanie struktury i własności powierzchni materiałów inżynierskich i biomedycznych.

Prof. Leszek A. Dobrzański. Kształtowanie struktury i własności powierzchni materiałów inżynierskich i biomedycznych. Prof. Leszek A. Dobrzański 1. Kształtowanie struktury i własności powierzchni materiałów inżynierskich i biomedycznych Gliwice, 2009 Foresight wiodących technologii kształtowania własności powierzchni

Bardziej szczegółowo

MATERIAŁY NA URZĄDZENIA CIŚNIENIOWE OBJĘTE DYREKTYWAMI NOWEGO PODEJŚCIA - ROK PRAKTYKI KRAJOWEJ

MATERIAŁY NA URZĄDZENIA CIŚNIENIOWE OBJĘTE DYREKTYWAMI NOWEGO PODEJŚCIA - ROK PRAKTYKI KRAJOWEJ MATERIAŁY NA URZĄDZENIA CIŚNIENIOWE OBJĘTE DYREKTYWAMI NOWEGO PODEJŚCIA - ROK PRAKTYKI KRAJOWEJ MAREK ZDANKIEWICZ Urząd Dozoru Technicznego Oddział Katowice PL0800190 Dyrektywy nowego podejścia dotyczące

Bardziej szczegółowo

KONKURS DLA NAJLEPSZYCH!

KONKURS DLA NAJLEPSZYCH! KONKURS DLA NAJLEPSZYCH! Tylko teraz zbierając punkty z wybranych produktów 3M* możecie Państwo wygrać atrakcyjne nagrody: I nagroda Wycieczka do Turcji dla dwóch osób II nagroda Palmtop z GPRS III nagroda

Bardziej szczegółowo

egzemplarz bezpłatny biuletyn Regionalnej Sieci Promocji i Transferu Technologii nr 1/2011 (7)

egzemplarz bezpłatny biuletyn Regionalnej Sieci Promocji i Transferu Technologii nr 1/2011 (7) egzemplarz bezpłatny biuletyn Regionalnej Sieci Promocji i Transferu Technologii nr 1/2011 (7) nr 1/2011 (7) biuletyn nr 1/2011 (7) biuletyn s.1 Szanowni Państwo, Przed Państwem przedostatni numer Biuletynu

Bardziej szczegółowo

Komfort. i niezawodna ochrona

Komfort. i niezawodna ochrona Przyłbica spawalnicza 3M Speedglas 9100 to rozwiązanie nowej generacji, zapewniające niespotykany dotąd komfort użytkowania. 3M Speedglas 9100 posiada nowy, opatentowany system nagłowia, który idealnie

Bardziej szczegółowo

12/2012. Konferencja inaugurująca opublikowanie normy PN-ISO 26000:2012. Znormalizowane badania urządzeń medycznych. www.pkn.pl

12/2012. Konferencja inaugurująca opublikowanie normy PN-ISO 26000:2012. Znormalizowane badania urządzeń medycznych. www.pkn.pl 12/2012 Znormalizowane badania urządzeń medycznych Konferencja inaugurująca opublikowanie normy PN-ISO 26000:2012 WYDAWCA POLSKI KOMITET NORMALIZACYJNY www.pkn.pl Fotolia.com - tanewpix SPIS TREŚCI 12/2012

Bardziej szczegółowo

Katalog szkoleń 2015

Katalog szkoleń 2015 Katalog szkoleń 2015 Wstęp Szanowni Państwo, przekazujemy Państwu katalog szkoleń na 2015 rok, który powstał poprzez wnikliwą diagnozę i analizę potrzeb szkoleniowych pod względem zarówno merytorycznym

Bardziej szczegółowo

POMIAR I PODNOSZENIE EFEKTYWNOŚCI

POMIAR I PODNOSZENIE EFEKTYWNOŚCI EFEKTYWNOŚCI DZIAŁAŃ W UR Spotkanie MASTERCLASS praktycy dla praktyków CASE STUDY Kluczowe tematy spotkania: wybór, pomiar i analiza wskaźników efektywności w celu optymalizacji działań w UR korzyści i

Bardziej szczegółowo

Wyniki dzięki szkoleniom. Wiedza zapewniająca wzrost.

Wyniki dzięki szkoleniom. Wiedza zapewniająca wzrost. Wyniki dzięki szkoleniom. Wiedza zapewniająca wzrost. Katalog szkoleń 2014 Spis Treści JAKOŚĆ...6 Audytor wewnętrzny ISO 9001:2008...7 Audytor wiodący systemu zarządzania jakością wg ISO 9001:2008 (rejestrowane

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU z działalności FABRYKI KOTŁÓW RAFAKO S.A. w Raciborzu. w I półroczu 2003 roku. 20 sierpnia 2003 roku

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU z działalności FABRYKI KOTŁÓW RAFAKO S.A. w Raciborzu. w I półroczu 2003 roku. 20 sierpnia 2003 roku SPRAWOZDANIE ZARZĄDU z działalności FABRYKI KOTŁÓW RAFAKO S.A. w Raciborzu w I półroczu 2003 roku 20 sierpnia 2003 roku Spis treści nr strony Wstęp 3 I. Sytuacja gospodarcza i finansowa 6 1. Czynniki zewnętrzne

Bardziej szczegółowo

aintenance orkshop WAkademia Utrzymania Ruchu Nowoczesne Zarządzanie Utrzymaniem Ruchu Nowoczesne Zarządzanie Utrzymaniem Ruchu

aintenance orkshop WAkademia Utrzymania Ruchu Nowoczesne Zarządzanie Utrzymaniem Ruchu Nowoczesne Zarządzanie Utrzymaniem Ruchu A k a d e m i a Utrzymania Ruchu 2013 W aintenance orkshop WAkademia Utrzymania Ruchu WARSZTATY MANAGERSKIE DLA OSÓB ODPOWIADAJACYCH ZA SPRAWNE FUNKCJONOWANIE DZIAŁÓW TECHNICZNYCH, UTRZYMANIA RUCHU I PRODUKCJI

Bardziej szczegółowo

PREZENTACJE SPÓŁEK WCHODZĄCYCH W SKŁAD EC GRUPY: PREZENTACJE SPÓŁEK WSPÓŁPRACUJĄCYCH Z EC GRUPĄ:

PREZENTACJE SPÓŁEK WCHODZĄCYCH W SKŁAD EC GRUPY: PREZENTACJE SPÓŁEK WSPÓŁPRACUJĄCYCH Z EC GRUPĄ: PREZENTACJE SPÓŁEK WCHODZĄCYCH W SKŁAD EC GRUPY: 6 12 16 18 20 24 26 28 PREZENTACJE SPÓŁEK WSPÓŁPRACUJĄCYCH Z EC GRUPĄ: 30 32 34 36 szeroką, interdyscyplinarną wiedzę, umiejętność pracy w zespole, umie-

Bardziej szczegółowo

szkolenia Przegląd spawalnictwa 11/2008

szkolenia Przegląd spawalnictwa 11/2008 szkolenia Przyłbica spawalnicza 3M Speedglas 9100 to rozwiązanie nowej generacji, zapewniające niespotykany dotąd komfort użytkowania. 3M Speedglas 9100 posiada nowy, opatentowany system nagłowia, który

Bardziej szczegółowo

KATALOG UCZESTNIKÓW KONKURSU Innowator Śląska 2009 OFERTY TECHNOLOGICZNE I PRODUKTOWE

KATALOG UCZESTNIKÓW KONKURSU Innowator Śląska 2009 OFERTY TECHNOLOGICZNE I PRODUKTOWE enterprise europe KATALOG UCZESTNIKÓW KONKURSU Innowator Śląska 2009 OFERTY TECHNOLOGICZNE I PRODUKTOWE Enterprise Europe Network Sieć Enterprise Europe Network powstała poprzez połączenie dwóch sieci:

Bardziej szczegółowo

Oferta. Szybkie prototypowanie. Badania wysokotemperaturowe. Certyfikacja wyrobów. Akredytowane laboratoria. Żeliwo, staliwo. Odlewy artystyczne

Oferta. Szybkie prototypowanie. Badania wysokotemperaturowe. Certyfikacja wyrobów. Akredytowane laboratoria. Żeliwo, staliwo. Odlewy artystyczne Biuro Certyfikacji i Normalizacji Szybkie prototypowanie Badania wysokotemperaturowe Akredytowane laboratoria Certyfikacja wyrobów Żeliwo, staliwo Technologie odlewnicze Metale nieżelazne, kompozyty Odlewy

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU z działalności FABRYKI KOTŁÓW RAFAKO S.A. w Raciborzu w 2005 roku 30 marca 2006 roku SPIS TREŚCI Wstęp...1 Ważniejsze daty z historii powstania i zmian własnościowych Spółki:...2 I.

Bardziej szczegółowo

SZKOLENIA. Wspieramy przedsiębiorczość, innowacje i rozwój... bo liczą się pomysły. Górnośląska Agencja Przedsiębiorczości i Rozwoju sp. z o.o.

SZKOLENIA. Wspieramy przedsiębiorczość, innowacje i rozwój... bo liczą się pomysły. Górnośląska Agencja Przedsiębiorczości i Rozwoju sp. z o.o. Wspieramy przedsiębiorczość, innowacje i rozwój... bo liczą się pomysły. Górnośląska Agencja Przedsiębiorczości i Rozwoju sp. z o.o. SZKOLENIA GÓRNOŚLĄSKA AGENCJA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I ROZWOJU SP. Z O.O.

Bardziej szczegółowo

WYNIKI DZIĘKI SZKOLENIOM. WIEDZA ZAPEWNIAJĄCA

WYNIKI DZIĘKI SZKOLENIOM. WIEDZA ZAPEWNIAJĄCA SAFER, SMARTER, GREENER DNV GL - Business Assurance assurance.dnvgl.com business.assurance@dnvgl.com DNV GL Kierując się swoją misją ochrony życia, mienia i środowiska, DNV GL umożliwia organizacjom podniesienie

Bardziej szczegółowo