OBIEG PIERWIASTKÓW W PRZYRODZIE BIOAKUMULACJA TOKSYCZNOŚĆ PRZECIWDZIAŁANIE. Program Konferencji. 10 września 2015 r.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "OBIEG PIERWIASTKÓW W PRZYRODZIE BIOAKUMULACJA TOKSYCZNOŚĆ PRZECIWDZIAŁANIE. Program Konferencji. 10 września 2015 r."

Transkrypt

1 XI Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna OBIEG PIERWIASTKÓW W PRZYRODZIE BIOAKUMULACJA TOKSYCZNOŚĆ PRZECIWDZIAŁANIE Program Konferencji 10 września 2015 r. 08:00 09:00 Rejestracja Uczestników Konferencji Otwarcie Konferencji: prof. dr hab. Barbara Gworek płk mgr inż. Dariusz Ryczkowski Sesja I Sesję poprowadzą: prof. dr hab. Alena Vollmannova i prof. dr hab. Tadeusz P. Żarski 09:15 09:30 Emisja i występowanie chromu(vi) w powietrzu atmosferycznym. Ryszard Świetlik, M. Trojanowska, A. Molik, M. Łożyńska 09:30 09:45 Analiza przepływu substancji dla rtęci w Polsce w 2012 r. Damian Panasiuk 09:45 10:00 Dopływ i przemiany rtęci w południowym Bałtyku oraz ich zmian w odniesieniu do przewidywanych zmian klimatu. Dominika Saniewska, M. Bełdowska, L. Falkowska 10:00 10:15 Pierwiastki śladowe w rzekach transgranicznych, monitoring i regulacje prawne studium przypadku Międzynarodowego Obszaru Dorzecza Odry. Aleksandra Ibragimow 10:15 10:45 Przerwa Sesja II Sesję poprowadzą: prof. dr hab. Izabela Bojakowska i prof. dr hab. Jerzy Falandysz 10:45 11:00 Pierwiastki śladowe w osadach jezior zlewni Brdy. I. Bojakowska, Olimpia Kozłowska, B. Stec 11:00 11:15 Wpływ usunięcia osadów dennych na jakość wód na przykładzie małego zbiornika wodnego zlokalizowanego na terenie wiejskim. Maria Pajchrowska, B. Szpakowska 11:15 11:30 Akumulacja metali w powierzchniowej warstwie gleb torfowych i wilgotnych glebach mineralnych ekosystemów leśnych Estonii. Raimo Kõlli, E. Asi, L. Szajdak, T. Tõnutare, A. Astover, K. Krebstein :30 11:45 Wpływ dodatku biowęgla na dostępność metali ciężkich w glebach z rejonu huty miedzi. Agnieszka Medyńska-Juraszek, I. Ćwięląg Piasecka 11:45 12:00 Zakres prac w ramach projektu Life+ Kompleksowa ochrona nieleśnych siedlisk przyrodniczych na terenach wojskowych w obszarze Natura 2000 Pustynia Błędowska. Edyta Mazur, K. Kępa

2 Sesja III :00 13:00 Sesja Posterowa: Bioakumulacja, Toksyczność, Przeciwdziałanie :00 14:15 Obiad Sesja IV Sesję poprowadzą: prof. dr hab. Anna Karczewska i prof. dr hab. Tadeusz Kośla 14:15 14:30 Pozostałości pestycydów w surowcach uzyskanych z roślin modyfikowanych genetycznie. Tadeusz P. Żarski, H. Żarska, T. Majdecka 14:30 14:45 Zawartość pierwiastków śladowych w herbatach zielonych i ziołowych. Sandra Watrak, M. Rajkowska-Myśliwiec, M. Protasowicki 14:45 15:00 Ołów w tkankach zwierząt łownych - zanieczyszczenia środowiskowe czy wtórne? Maciej Durkalec, J. Szkoda, A. Nawrocka, R. Kołacz, S. Opaliński, J. Żmudzki 15:00 15:15 Ocena stanu fizjologicznego karpi eksponowanych na subtoksyczne stężenia fungicydów na podstawie wybranych wskaźników metabolicznych. Hanna Lutnicka, A. Ludwikowska, B. Bojarski, M. Chmurska-Gąsowska 15:15 15:30 Poziom rtęci w tkankach leszczy odłowionych w wodach jezior Pojezierza Gostyńskiego. Tadeusz P. Żarski, H. Żarska, T. Majdecka 15:30 16:00 Przerwa Sesja V Sesję poprowadzą: prof. dr hab. Halina Dąbkowska-Naskręt i prof. dr hab. Jan Koper 16:00 16:15 Porównanie potencjału fitoremediacyjnego trzech gatunków traw na glebach zanieczyszczonych kadmem. Sylwia Gołda, J. Korzeniowska 16:15 16:30 Możliwości produkcji biomasy drzewnej na cele energetyczne wybranych odmian topoli w plantacjach o krótkim i średnim cyklu rotacji. Marzena Niemczyk, Tomasz Wojda 16:30 16:45 Wykorzystanie lokalnych zasobów bioenergetycznych na przykładzie wybranej biogazowni rolniczej. Katarzyna M. Waszkielis 16:45 17:00 Pozyskanie i energetyczne wykorzystanie biogazu na przykładzie biogazowni przy oczyszczalni ścieków w Tyrowie k. Ostródy. Łukasz Dzadz 17:00 17:15 Zmiana toksyczności ścieków koksowniczych poddanych zaawansowanemu utlenianiu w układzie łączącym pole ultradźwiękowe z odczynnikiem Fenton. A. Krzywicka, Anna Kwarciak-Kozłowska 17:30 Kolacja Po zakończeniu kolacji Organizatorzy zapewniają transport Uczestników Konferencji do hoteli

3 Sesja Posterowa Bioakumulacja, Toksyczność, Przeciwdziałanie 1. Wpływ diod elektroluminescencyjnych na zawartość mikroelementów w przeszczepionych liściach ogórka (Cucumis dativus L.). A. Bagdonavičienė, A. Brazaitytė, J. Jankauskienė, A. Viršilė, V. Vaštakaitė, P. Duchovskis 2. Zmiana zanieczyszczenia środowiska metalami ciężkimi i SO 2 w Lasach Chojnowskich w latach , oceniona metodą bioindykacyjną. W. Dmuchowski, A. H. Baczewska, P. Brągoszewska, D. Gozdowski 3. Pierwiastki śladowe w glebach Pola Doświadczalnego w Miedniewicach. J. Chojnicki, W. Kwasowski, L. Oktaba, Ł. Uzarowicz 4. Akumulacja metali ciężkich w wybranych odmianach cebuli (Allium cepa L.) uprawianych w różnych warunkach. J. Bystrická, J. Musilová, J. Tomáš, T. Tóth, P. Kavalcová, O. Šiatkovský 5. Zawartość wybranych węglowodorów aromatycznych w glebie po zastosowaniu popiołów z węgla kamiennego. Z. Ciećko, A. C. Żołnowski, M. Madej, G. Wasiak, J. Lisowski 6. Działanie następcze popiołów z węgla kamiennego na pojemność kompleksu sorpcyjnego gleby w warstwie uprawnej. Z. Ciećko, A. C. Żołnowski, M. Madej, G. Wasiak, J. Lisowski 7. Ołów w glebach i korze sosny (Pinus sylvestris L.) z obszaru parkowego, narażonych na zanieczyszczenia motoryzacyjne. H. Jaworska, H. Dąbkowska-Naskręt, Sz. Różański 8. Zawartość metali ciężkich i wybranych pierwiastków w mięsie ślimaków jadalnych pozyskiwanych w Polsce. Ł. Drozd, M. Ziomek, K. Szkucik Cs i 40 K w grzybach z Białorusi i Yunnanu w Chinach. A. Wiejak, T. Zalewska, A. Apanel, Y. Wang, J. Zhang, S. Pankavec, J. Falandysz 10. Radiostront ( 90 Sr) w niektórych grzybach z Europy Północno-Wschodniej i Chin. M. Saniewski, T. Zalewska, G. Krasińska, N. Szylke, J. Falandysz 11. Badania nad składem i współzależnościami występowania wybranych pierwiastków śladowych w grzybie Sarcodon imbricatus. J. Kotłów, M. Chudzińska, D. Barałkiewicz, J. Falandysz 12. Występowanie i współzależności w występowaniu pierwiastków śladowych w owocnikach podgrzybka zajączka. J. Kotłów, M. Chudzińska, D. Barałkiewicz, A. Kojta, J. Falandysz 13. Wybrane pierwiastki śladowe w sklerotach Wolfiporta extensa. E. Duljas, M. Chudzińska, D. Barałkiewicz, Y. Wang, J. Falandysz 14. Występowanie i bio-nagromadzanie rtęci w owocnikach przez grzyba koźlarza pomarańczowożółtego. G. Krasińska, E. Duljas, J. Falandysz 15. Badania nad składem mineralnym borowika kasztanowatego. A. Kojta, K. Borawska, M. Chudzińska, D. Barałkiewicz, J. Falandysz Cs i 137 Cs oraz 40 K w pieprznikach z terenu Polski. Przegląd danych o radiocezie w pieprznikach na terenie półkuli północnej. K. Borawska, A. Apanel, T. Zalewska, M. Drewnowska, J. Falandysz 17. Badanie profili pierwiastków ziem rzadkich w Boletus edulis. G. Krasińska, A. Sapkota, J. Falandysz, X. Feng 18. Zanieczyszczenie rtęcią grzybów z rodzaju Boletus na terenie pasa polimetalicznego w Chinach. J. Falandysz, J. Zhang, Y. Wang, M. Saba, G. Krasińska, A. Wiejak, T. Shen, T. Li, H. Liu 19. Rtęć w grzybach z rodzaju Laccaria na terenie Polski i Chin. A. K. Kojta, D. Reglińska, M. Zielińska, J. Falandysz 20. Rtęć w grzybach z rodzaju Leccinum z Junnanu w Chinach i Polski: nagromadzanie, dystrybucja i możliwe spożycie. G. Krasińska, J. Falandysz, J. Zhang, Y. Wang, A. Kojta, Ma. Saba, T. Shen, T. Li, H. Liu 21. Występowanie, dystrybucja i bionagromadzanie rtęci w wybranych gatunkach grzybów z wyżyn Junnanu i subalpejskiego rejonu szczytu Minya Konka. J. Falandysz, T. Li, H. Liu, M. Saba, J. Wang, A. Wiejak, G. Krasińska, A. Dryżałowska, J. Zhang, Y. Wang, D. Zhang 22. Zanieczyszczenie 134 Cs i 137 Cs oraz zawartość 40 K w grzybie Cortinarius caperatus w latach z terenu Północnej Polski. J. Falandysz, T. Zalewska 23. Pierwiastki śladowe w owocnikach Xerocomus chrysenteron i Boletus badius z dwóch niezanieczyszczonych miejsc na terenie Polski północnej. A. Dryżałowska, A. Kojta, S. Pankavec, J. Falandysz 24. Cd, Hg i Pb w grzybach Boletus (Xerocomus) badius, Xerocomus chrysenteron i Xerocomus subtomentosus. A. Dryżałowska, A. K. Kojta, S. Pankavec, J. Falandysz 25. Rtęć w Wolfiporia extensa (Peck) Ginns Junnanu w Chinach. A. Wiejak, Y. Wang, J. Zhang, J. Falandysz 26. Uwagi o występowaniu pierwiastków śladowych w borowiku szlachetnym (Boletus edulis) z Polski. S. Pankavec, A. Dryżałowska, G. Krasińska, A. Sapkota, X. Feng, J. Falandysz 27. Rtęć w Suillis granulatus i Suillus variegatus oraz ich substracie glebowym. I. C. Nnorom, M. Saba, J. Falandysz 28. Nagromadzanie i dystrybucja rtęci w owocnikach przez Suillus luteus. M. Saba, J. Falandysz, I. C. Nnorom 29. Badania nad składem pierwiastków śladowych w owocnikch Xerocomus chrysenteron i Boletus (Xerocomus) badius z tego samego stanowiska niezanieczyszczonego metalami. A. K. Kojta, A. Dryżałowska, J. Falandysz 30. Wybrane składniki mineralne w grzybie Tricholoma equestre. D. Maćkiewicz, J. Falandysz Cs i 40 K w owocnikach Suillus luteus północnych rejonów Centralnej i Wschodniej Europy. T. Zalewska, A. Apanel, J. Falandysz, M. Saba 32. Zawartość mineralnych form azotu w glebie piaszczystej w uprawie różnie nawożonego sorga cukrowego. B. Gałka, J. Sowiński, C. Kabała, M. Cuske, A. Karczewska

4 33. Wpływ nawożenia azotem i terminu zbioru na dynamikę zmian zawartości makroskładników w biomasie miskanta olbrzymiego (Miscanthus x giganteus Greef et Deu). I. Gołąb, A. Kotecki, W. Helios, E. Musztyfaga, M. Cuske 34. Wpływ nawożenia azotem i terminu zbioru na zawartość mikroskładników w biomasie miskanta olbrzymiego (Miscanthus x giganteus Greef et Deu). I. Gołąb, A. Kotecki, W. Helios, E. Musztyfaga, M. Cuske 35. Izolacja metalofili z roślin zasiedlających olkuski rejon eksploatacji rud cynku i ołowiu. A. Goryluk-Salmonowicz, D. Łobińska, Z. Feiler, M. Błaszczyk 36. Wpływ dolistnego wzbogacania metalami ciężkimi na ich akumulację w nasionach grochu zwyczajnego (Pisum sativum L.). A. Hegedusova 37. Sezonowe zmiany zawartości żelaza w owocach Actinidia i ich wpływ na zawartość żelaza w wątrobie szczurów. I. Jesion, M. Leontowicz, H. Leontowicz, P. Latocha, M. A. Gralak, Y-S. Park, S. Gorinstein 38. Zawartość wybranych metali ciężkich w poziomach próchnicznych gleb leśnych Parku Krajobrazowego Doliny Bystrzycy. P. Jezierski, D. Kawałko, B. Łabaz, K. Szopka 39. Analiza zawartości pierwiastków śladowych w roślinach, glebach i piasku z piaskownic pochodzących z terenów placów zabaw w Olsztynie. M. Kapczyńska, E. Rolka 40. Pierwiastki śladowe w glebach strzelnic wojskowych w rejonie Wrocławia. A. Karczewska, K. Lewińska, B. Gałka, M. Siepak 41. Porównanie zawartości form przyswajalnych potasu i magnezu do ilości kationów w kompleksie sorpcyjnym wybranych gleb leśnych. D. Kawałko, A. Halarewicz, B. Łabaz, J. Kaszubkiewicz, E. Pora 42. Właściwości gleb łęgów i grądów w dolinie Odry. D. Kawałko, A. Halarewicz, B. Łabaz, J. Kaszubkiewicz, E. Pora, P. Jezierski, K. Szopka 43. Metale ciężkie na placach zabaw w uzdrowisku dziecięcym Rabka Zdrój. A. Kicińska, A. Klimek 44. Ocena zawartości pierwiastków śladowych w osadach brzegu koryta rzeki Brdy na odcinku aglomeracji Bydgoszcz. M. Kobierski, P. Malczyk, K. Masłowski, M. Kwiatkowski 45. Zawartość cynku i miedzi w wątrobie psów z terenu Warszawy. M. Kołnierzak, E. M. Skibniewska, M. Skibniewski, T. Kośla 46. Wpływ mikoryzy i zawartości cynku w podłożu na plonowanie i jakość sałaty. A. Konieczny, I. Kowalska 47. Analiza fosforu, żelaza, manganu, cynku i miedzi w relacji do sumy flawonoidów w naparach z ziół leczniczych pochodzących z Polski, Litwy i Ukrainy. P. Konieczyński, M. Wesołowski 48. Pobranie selenu z plonem pszenicy ozimej w warunkach zróżnicowanego nawożenia i zmianowania. K. Borowska, M. Grabowska-Wrzesińska, J. Koper 49. Morfologiczno-metryczne studia nad wybranymi ekotypami Silene vulgaris pochodzącymi z obszarów o podwyższonej zawartości metali ciężkich. A. Koszelnik-Leszek, H. Szajner, G. Kupczak 50. Wpływ płci i wieku na całkowitą zawartość strontu i cezu w wybranych tkankach żubra wolno żyjącego. T. Kośla, M. Skibniewsk, E. M. Skibniewska, M. Kołnierzak 51. Zawartość pierwiastków chemicznych w glebach ornych wybranych województw Polski. A. Księżopolska, D. Nowak, J. Nowak, T. Włodarczyk, M. Pazur 52. Wpływ zróżnicowanej ilości niklu w glebie na plon oraz zawartość azotu, fosforu i potasu w kupkówce pospolitej. B. Kuziemska, P. Klej, J. Trębicka, W. Wieremiej 53. Zawartość wybranych pierwiastków śladowych w glebach łąkowych Doliny Baryczy objętych ochroną NATURA B. Łabaz, D. Kawałko 54. Zawartość wybranych pierwiastków śladowych w glebach łąkowych w czarnych ziemiach leśnych występujących na terenie Parku Krajobrazowego Dolina Baryczy. B. Łabaz, D. Kawałko, K. Szopka, P. Jezierski 55. Całkowita zawartość ołowiu i kadmu w glebach leśnych Borów Tucholskich. P. Malczyk, M. Kobierski 56. Całkowita zawartość rtęci w piaskach wydmowych na Mierzei Łebskiej. P. Malczyk 57. Czynniki wpływające na akumulację metali ciężkich w bulwach ziemniaka. J. Musilova, J. Bystricka, A. Vollmannova, B. Volnova, A. Hegedusova 58. Wpływ zanieczyszczenia rtęcią przetrwalników grzyba Pleurotus tuber-regium (Ósū) w kilku południowowschodnich regionach Nigerii: spożycie i ocena ryzyka. I. C. Nnorom, J. Falandysz 59. Wartość odżywcza tykwy jadalnej (Nzu) z południowych regionów Nigerii: oszacowanie korzyści i ocena ryzyka. I. C. Nnorom 60. Analiza wieloelementowa przetrwalników grzyba jadalnego Pleurotus tuber-regium (Ósū) z południowych regionów Nigerii: spożycie i ocena ryzyka. I. C. Nnorom, J. Falandysz 61. Wpływ rocznych zmian sezonowych na akumulację selenu, cezu, rubidu i uranu oraz chlorofilu w mikrowarstwie powierzchniowej i w wodzie podpowierzchniowej stawów miejskich. J. P. Antonowicz, S. Machula, J. Kubiak, I. Morkunas, M. Opalińska 62. Koncentracja metali ciężkich w glebach mokradeł doliny Iny koło Sławęcina. D. Paprota 63. Glyceria maxima (Hartm.) Holmb. i Phragmites australis (Cav.) Trin. ex Steudel jako bioindykatory zanieczyszczenia osadów dennych metalami ciężkimi. A. Parzych, M. Cymer, S. Szymczyk 64. Ołów, kadm i rtęć w grzybach jadalnych zebranych w lasach województwa zachodniopomorskiego. M. Rajkowska- Myśliwiec, A. Pohoryło, M. Protasowicki 65. Profilowe rozmieszczenie rtęci w wybranych glebach miejskich. Sz. Różański, H. Dąbkowska-Naskręt, H. Jaworska 66. Wykorzystanie kolekcji wierzb Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu w badaniach nad bioakumulacją. P. Rutkowski, T. Chadzinikolau, P. Goliński, I. Maciejewska-Rutkowska, M. Mleczek, K. Szentner, B. Waliszewska 67. Zawartość miedzi i ołowiu w pyle atmosferycznym pochodzącym z liści z różnych części Budapesztu. P. Sepsi

5 68. Zawartość cynku, kadmu i ołowiu w ścianie rogowej racicy żubra (Bison bonasus bonasus). E. M. Skibniewska, M. Skibniewski, T. Kośla, M. Kołnierzak 69. Zawartość miedzi, cynku i ołowiu w mięśniach jelenia szlachetnego (Cervus elaphus). M. Skibniewski, E. M. Skibniewska, T. Kośla, M. Kołnierzak 70. Zawartość wybranych metali ciężkich w glebach ogrodów działkowych Skarżyska-Kamiennej. A. Świercz, E. Smorzewska 71. Wpływ zróżnicowanego nawożenia potasem na zawartość i pobranie selenu i tytanu przez rutwicę wschodnią. B. Symanowicz, S. Kalembasa, M. Niedbała, M. Toczko 72. Wykorzystanie biostymulacji laserowej nasion wybranych ekotypów Silene vulgaris w celu zwiększenia ich biomasy oraz zdolności bioremediacyjnych. H. Szajsner, A. Koszelnik-Leszek 73. Pierwiastki toksyczne w małżach. A. Nawrocka, J. Szkoda, M. Durkalec, M. Michalski 74. Zawartość Pb i Cd w poziomach powierzchniowych gleb darniowych przyulicznych trawników Wrocławia. K. Szopka, A. Dradrach, A. Karczewska, A. Bogacz, D. Kawałko, B. Łabaz, P. Jezierski 75. Zróżnicowanie zawartości miedzi i cynku w poziomach powierzchniowych gleb darniowych wybranych trawników osiedlowych Wrocławia. A. Dradrach, K. Szopka, A. Karczewska, A. Bogacz, D. Kawałko, B. Łabaz, P. Jezierski 76. Zawartość żelaza w biomasie kupkówki pospolitej i jego frakcje w glebie zanieczyszczonej niklem. B. Kuziemska, J. Trębicka, P. Klej, A. Wysokiński 77. Zróżnicowana zdolność wybranych odmian Szarłatu (Amaranhtus) do pobierania i akumulacji metali ciężkich z gleb. A. Vollmannova, E. Margitanova, T. Toth, R. Stanovic, T. Bojnanska, I. Cicova, M. Benkova 78. Wpływ stresu solnego na liczebność mszyc (Eucalipterus tiliae L.) na liściach lipy krymskiej. A. H. Baczewska, W. Dmuchowski, D. Sienkiewicz-Paderewska, P. Brągoszewska, D. Gozdowski 79. Ichtiofauna cieków zlokalizowanych na terenie gospodarstwa stawowego. B. Bojarski, A. Ludwikowska, J. Popek, P. Szczerbik, A. Klaczak, H. Lutnicka, W. Kanik, B. Tombarkiewicz, K. Pawlak, M. Lis, W. Popek 80. Intensywność wzrostu i właściwości antyoksydacyjne taksonów wierzby w ocenie przydatności do celów energetycznych. T. Chadzinikolau, M. Kozłowska, P. Rutkowski 81. Badania emisji lotnych związków organicznych z drewna i materiałów drewnopochodnych metodą komorową. M. Czajka, A. Dziewanowska-Pudliszak, H. Wróblewska 82. Zanieczyszczenie mórz mikroplastikiem i nanomateriałami przegląd doniesień literaturowych i interdyscyplinarna strategia badania zagadnienia. A. Dąbrowska 83. Zanieczyszczenia środowiska przyrodniczego: perfluorowane kwasy alifatyczne i sulfonowe w aerozolu atmosferycznym. H. Ge, A. Wiejak, E. Yamazaki, S. Taniyasu, T. Zhang, M. Hata, M. Furuuchi, N. Yamashita, J. Falandysz 84. Zawartość i możliwe dzienne spożycie 137 Cs i 40 K z pan-tropikalnym grzybem Macrocybe gigantea w Junnanie. J. Falandysz, J. Zhang, T. Zalewska, A. Apanel, Y. Wang 85. Nagromadzanie i dystrybucja rtęci w Suillus bovinus oraz możliwa wartość dziennego pobrania rtęci przez konsumentów. J. Falandysz, M. Saba, I. C. Nnorom 86. Ocena wpływu witaminy C na peroksydację lipidów po działaniu malationu, malaoksonu i izomalationu w osoczu ludzkim in vitro. B. Kontek, K. Gasiński, R. Kontek 87. Zasolenie piasków wydmowych na Mierzei Łebskiej. P. Malczyk 88. Zmiany szaty roślinnej torfowiska wysokiego Baligówka pod wpływem działalności człowieka. M. Malec, S. Klatka, M. Ryczek, E. Kruk 89. Zasolenie gleby jako czynnik limitujący wzrost i rozwój traw. I. Małuszyńska, M. J. Małuszyński, M. Śmigała 90. Porównanie aktywności enzymatycznej gleby pod uprawą tytoniu w odniesieniu do zawartości wybranych makroskładników. K. Szydłowski, M. Mielczarek, M. Stręk 91. Występowanie chromu we frakcjach ziarnowych miejskiego pyłu atmosferycznego. A. Molik, M. Trojanowska, M. Łożyńska, R. Świetlik 92. Określenie oddziaływania związków fluoru i selenu na aktywność peroksydazy gwajakolowej w siewkach dwóch odmian kukurydzy cukrowej (Zea mays var. saccharata). M. Onyszko, A. Telesiński 93. Fluorki we włosach mieszkańców północno-zachodniej Polski. A. Stogiera, I. Gutowska, M. Palczewska-Komsa, D. Chlubek, J. Buczkowska-Radlińska 94. Wpływ herbicydu Avans Premium 360 SL na aktywność fosfataz w glebie w zależności od jej zasolenia. M. Płatkowski, A. Telesiński 95. Wpływ zanieczyszczenia gleby rtęcią na plonowanie i skład chemiczny kapusty białej (Brassica oleracea var. capitata f. alba). E. Rolka, Ł. Grzybowski, Z. Ciećko, R. Szostek 96. Wpływ miedzi na aktywność bakterii redukujących siarczany wyizolowanych z gleby zanieczyszczonej ropą naftową i metalami ciężkimi. E. Podobas, A. Rożek 97. Wpływ ołowiu na kształtowanie się wybranych parametrów morfologicznych u różnych gatunków roślin. M. Sędzik, B. Smolik 98. Wpływ ołowiu na kształtowanie się wybranych parametrów fizjologicznych u różnych gatunków roślin. B. Smolik, M. Sędzik 99. Przyczynek do problemu zamierania drzew w miastach. A. Świercz, E. Smorzewska 100. Porównanie zawartości węgla organicznego oraz aktywności peroksydaz w glebie lekkiej zanieczyszczonej olejami mineralnymi w zależności od stopnia utlenienia dodanego selenu. M. Stręk, A. Telesiński 101. Plonowanie i skład chemiczny czarnej rzodkwi (Raphanus sativus var. niger Kerner) w warunkach gleby zanieczyszczonej rtęcią. E. Rolka, Ł. Grzybowski, Z. Ciećko, R. Szostek

6 102. Wpływ nielegalnych wysypisk śmieci na wybrane właściwości gleb w północno-zachodniej części gminy Barlinek. K. Szydłowski, J. Podlasińska 103. Wpływ fluoru na kształtowanie się wybranych parametrów morfologicznych u różnych gatunków roślin. J. Pelc, B. Smolik, M. Śnioszek 104. Zawartość metali śladowych w diecie zawierającej akanwu (Trona) z południowych regionów Nigerii: oszacowanie korzyści i ocena ryzyka. I. C. Nnorom 105. Wpływ widma światła LED i wielkości napromieniowania na zawartość składników mineralnych w kiełkach (siewkach). V. Vaštakaitė, A. Viršilė, A. Brazaitytė, J. Jankauskienė, G. Samuolienė, B. Lekstutytė, R. Sirtautas, P. Duchovskis 106. Rekultywacja starego składowiska odpadów w kontekście możliwości lokalizacji obiektów infrastruktury komunalnej i przemysłowej. J. Krasuska, A. Bliźniuk, S. Wołkowicz 107. Rolnictwo zrównoważone perspektywą czy barierą dla polskiego rolnictwa. B. Braun 108. Znaczenie traw w rekultywacji terenów zdegradowanych. R. Cabaj 109. Program Ochrony Środowiska jako narzędzie poprawy stanu środowiska miasta Jaworzna. J. Fajfer, P. Kostrz- Sikora, B. Chechelska-Paliga 110. Synteza spaleniowa jako przyjazna środowisku i zrównoważona metoda otrzymywania nanomateriałów. A. Dąbrowska 111. Wybrane składniki mineralne w surowych i przetworzonych kulinarnie owocnikach grzyba Amanita fulva. M. Drewnowska, M. Chudzińska, D. Barałkiewicz, J. Falandysz 112. Badania nad wpływem przetwarzania kulinarnego na los niektórych składników mineralnych w owocnikach pieprznika jadalnego (Cantharellus cibarius). M. Drewnowska, M. Chudzińska, D. Barałkiewicz, J. Falandysz 113. Wpływ przetwarzania kulinarnego na zawartość rtęci w trzech gatunkach grzybów. A. Dryżałowska, S. Pankavec, J. Falandysz 114. Właściwości sorpcyjne popiołu ze spalania węgla analiza spektralna i rentgenostrukturalna. E. Sitarz-Palczak, J. Kalembkiewicz, D. Galas, M. Kwaśniak-Kominek 115. Endofity jako biologiczne narzędzia do rekultywacji terenów zdegradowanych. A. Goryluk-Salmonowicz, J. Mazur, K. Makowska, M. Błaszczyk 116. Poszukiwanie nowych genów o właściwościach owadobójczych produkowanych przez endofityczne szczepy Bacillus thuringiensis. A. Goryluk-Salmonowicz, E. Gołaszewska, A. Otłowska, H. Rekosz-Burlaga 117. Przydatność Scabiosa ochroleuca do remediacji materiałów odpadowych generowanych podczas flotacyjnego wzbogacania rud Zn-Pb. E. Hanus-Fajerska, E. Muszyńska, K. Ciarkowska 118. Właściwości przeciwutleniające oraz zawartość pierwiastków w zielonej kawie. M. Jeszka-Skowron, E. Stanisz 119. Zastosowanie metody syntetycznego wskaźnika jakości środowiska rolniczego do waloryzacji gleb zdegradowanych w wyniku wydobycia węgla kamiennego. S. Klatka, M. Malec, M. Ryczek, E. Kruk 120. Wybrane właściwości gleby zanieczyszczonej kobaltem po zastosowaniu substancji neutralizujących. M. Kosiorek, M. Wyszkowski 121. Obszary chronione ostoją rzadkich i zagrożonych gatunków flory segetalnej na przykładzie Wigierskiego Parku Narodowego. T. Skrajna, H. Kubicka-Matusiewicz 122. Wpływ dodatków mineralnych i organicznych do osadów ściekowych oraz kompostowania otrzymanych mieszanin na zawartość miedzi i cynku w kukurydzy (Zea mays L.). A. Wysokiński, S. Kalembasa, I. Łozak 123. Selektywna zbiórka odpadów jako szansa na eliminację odpadów niebezpiecznych ze strumienia odpadów komunalnych. I. Małuszyńska, M. J. Małuszyński, M. Wiśniewska 124. Gospodarka odpadami niebezpiecznymi zawierającymi rtęć. I. Małuszyńska, M. J. Małuszyński, S. Niekraś 125. Rewitalizacja terenów w kierunku poprawy zdrowia środowiskowego na przykładzie miejsc rozwoju i zabawy dla dzieci. I. Małuszyńska, M. J. Małuszyński 126. Porównanie plenności i zdolności kiełkowania nasion u wybranych taksonów z rodzaju Polygonum. M. Matusiewicz, H. Kubicka-Matusiewicz 127. Kształtowane się wybranych właściwości chemicznych gleby zanieczyszczonej cynkiem z dodatkiem substancji neutralizujących. M. Wyszkowski, B. Modrzewska 128. Porównanie wpływu obornika i ściółek leśnych na rozpuszczalność i przyswajalność metali ciężkich w glebach zanieczyszczonych przez przemysł miedziowy. E. Musztyfaga, M. Cuske, I. Gołąb, A. Karczewska, B. Gałka 129. Porównanie wpływu obornika i ściółek leśnych na rozpuszczalność i przyswajalność metali ciężkich w glebach zanieczyszczonych przez dawny przemysł arsenowy. E. Musztyfaga, M. Cuske, I. Gołąb, A. Karczewska, B. Gałka 130. Wartość nawozowa popiołów drzewnych. M. Niedbała, B. Symanowicz, M. Toczko 131. Wpływ ramnolipidów na fitoekstrakcję metali. A. Parus, B. Karbowska, A. Kutrowska 132. Wpływ ramnolipidów na proces wymywania metali z układu glebowego. A. Parus, B. Karbowska, P. Lisiecki 133. Mikroorganizmy stosowane do usuwania metali ciężkich ze środowiska. J. Werner, B. Karbowska 134. Rozdział i identyfikacja od mono- do tri-chloronaftalenów techniką GCxGS/MS. N. Hanari, A. Miecznikowska, J. Falandysz, G. Petrick, N. Yamashita 135. Badanie losu substancji dodanej jako uniepalniacz w plastykowym materiale referencyjnym: żywicy akrylonitrylobutadieno-styrenowej i żywicy poliwęglanowej - w standardowym teście wietrzenia (ISO 4892). N. Hanari, T. Otake, M. Ohata, N. Itoh, A. Wada, A. Miecznikowska, J. Falandysz 136. Wybrane pierwiastki śladowe w Cantharellus cibarius, Cantharellus aureus i Cantharellus tubeaformis z terenu Europy i Chin oznaczone z zastosowaniem spektroskopu mas z komorą kolizyjną. M. Drewnowska, M. Chudzińska, D. Barałkiewicz, J. Falandysz

7 137. Oznaczanie kadmu i ołowiu w próbkach wodnych po wstępnym zatężaniu na nanorurkach węglowych. M. Krawczyk, M. Jeszka-Skowron 138. Oznaczanie zawartości pentachlorofenolu metodą chromatografii gazowej w materiałach drewnopochodnych i drewnie poużytkowym. M. Komorowicz, M. Witczak, H. Wróblewska 139. Sekwencyjne, wielopierwiastkowe oznaczanie kadmu i ołowiu w produktach spożywczych. M. Krawczyk 140. Oznaczanie platyny, rodu i rutenu w próbkach wód po wstępnym zatężaniu na nanorurkach węglowych. M. Krawczyk 141. Modelowanie związku pomiędzy zawartością składników pokarmowych w potokach górskich a intensywnością transportu rumowiska unoszonego z wykorzystaniem sztucznych sieci neuronowych. E. Kruk, M. Ryczek, M. Malec, S. Klatka 142. Porównanie metod wyznaczania przewodnictwa hydraulicznego strefie nasyconej. M. Ryczek, E. Kruk, S. Klatka, M. Malec, A. Woźniczka 143. Nowe możliwości wzbogacania metali ciężkich w próbkach środowiskowych. J. Werner 144. Opracowanie Standardów Kwalifikacji Zawodowych w zarządzaniu odpadami medycznymi (EU-HCWM). P. Wowkonowicz, A. Bojanowicz-Bablok, B. Malowaniec

PROGRAM. XXXVIII Międzynarodowe Seminarium Naukowo Techniczne Chemistry for Agriculture 1-4 grudnia 2013, Karpacz. Niedziela 01.12.

PROGRAM. XXXVIII Międzynarodowe Seminarium Naukowo Techniczne Chemistry for Agriculture 1-4 grudnia 2013, Karpacz. Niedziela 01.12. PROGRAM Niedziela 01.12.2013 16 00 18 00 Przyjazd gości i zakwaterowanie 17 00 19 00 Kolacja 18 00 Dyskoteka PUB Poniedziałek 02.12.2013 8 00 10 00 Śniadanie 9 00 11 40 I Sesja Plenarna prof. Cezary Możeński

Bardziej szczegółowo

NAUKA DLA PRAKTYKI AKTUALIZACJA PUBLIKACJI BADANIA, DORADZTWO, SZKOLENIA, WDROŻENIA

NAUKA DLA PRAKTYKI AKTUALIZACJA PUBLIKACJI BADANIA, DORADZTWO, SZKOLENIA, WDROŻENIA NAUKA DLA PRAKTYKI AKTUALIZACJA PUBLIKACJI BADANIA, DORADZTWO, SZKOLENIA, WDROŻENIA Al. Mickiewicza 21, 31-120 Kraków www.ur.krakow.pl 1 SPIS TREŚCI 1. WYDZIAŁ ROLNICZO - EKONOMICZNY 3 36 2. WYDZIAŁ LEŚNY

Bardziej szczegółowo

WSTĘP. Wersja elektroniczna atlasu dostępna jest pod adresem http://www.mapgeochem.pgi.gov.pl.

WSTĘP. Wersja elektroniczna atlasu dostępna jest pod adresem http://www.mapgeochem.pgi.gov.pl. WSTĘP Zdjęcie geochemiczne w skali 1:25 000 na arkuszu Strzemieszyce M-34-63-B-a jest kontynuacją szczegółowych prac kartograficznych, zapoczątkowanych w latach 1996-1999 opracowaniem pilotowego arkusza

Bardziej szczegółowo

K O N W E R S A T O R I U M A N A L I T Y C ZN E

K O N W E R S A T O R I U M A N A L I T Y C ZN E Zakład Chemii Analitycznej Wydziału Technologii Chemicznej Politechniki Poznańskiej Komisja Śladowej Analizy Nieorganicznej Komitetu Chemii Analitycznej PAN X XI POZNAŃSKIE K O N W E R S A T O R I U M

Bardziej szczegółowo

Rys. 1. Klasy bonitacyjne gleb Polski (GUS Ochrona środowiska 2006 ). Polska IV 39,9% V-VI 34,1% III 22,7% I 0,4% II 2,9%

Rys. 1. Klasy bonitacyjne gleb Polski (GUS Ochrona środowiska 2006 ). Polska IV 39,9% V-VI 34,1% III 22,7% I 0,4% II 2,9% V. GLEBY Gleba stanowi podstawowy, nieodnawialny element środowiska przyrodniczego. Jej właściwości decydujące o przydatności rolniczej, muszą być dobrze poznane i monitorowane, a istniejące zasoby szczególnie

Bardziej szczegółowo

Teoria do ćwiczeń laboratoryjnych

Teoria do ćwiczeń laboratoryjnych UNIWERSYTET GDAŃSKI WYDZIAŁ CHEMII Pracownia studencka Katedry Analizy Środowiska Teoria do ćwiczeń laboratoryjnych Ćwiczenia nr 4-5 Monitoring jakości gleby i ziemi MONITORING ŚRODOWISKA Gdańsk, 2010

Bardziej szczegółowo

Wykaz promotorów i tematów prac dyplomowych przewidzianych do obrony w roku akademickim 2015/2016

Wykaz promotorów i tematów prac dyplomowych przewidzianych do obrony w roku akademickim 2015/2016 dr inż. Monika Wierzbińska Wykaz promotorów i tematów prac dyplomowych przewidzianych do obrony w roku akademickim 2015/2016 Rozprzestrzenianie się zanieczyszczeń w powietrzu na przykładzie wybranego obiektu

Bardziej szczegółowo

Prognoza oddziaływania na środowisko Aktualizacji Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Opalenica na lata 2013 2016 z perspektywą do roku 2020

Prognoza oddziaływania na środowisko Aktualizacji Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Opalenica na lata 2013 2016 z perspektywą do roku 2020 Spis treści 1 WSTĘP...5 1.1 Podstawa prawna...5 1.2 Cel i zakres opracowania...5 1.3 Metodyka wykorzystana do sporządzenia prognozy...7 2 ZAWARTOŚĆ I GŁÓWNE CELE AKTUALIZACJI PROGRAMU OCHRONY ŚRODOWISKA

Bardziej szczegółowo

NOWOCZESNE METODY PRZYGOTOWANIA PRÓBEK I OZNACZANIA ŚLADOWYCH ILOŚCI PIERWIASTKÓW. Poznań, 4-5 kwietnia 2013 r.

NOWOCZESNE METODY PRZYGOTOWANIA PRÓBEK I OZNACZANIA ŚLADOWYCH ILOŚCI PIERWIASTKÓW. Poznań, 4-5 kwietnia 2013 r. Wydział Technologii Chemicznej Politechniki Poznańskiej Komisja Chemii Analitycznej PAN ZAPRASZAJĄ NA KONWERSATORIUM XXII POZNAŃSKIE KONWERSATORIUM ANALITYCZNE z c y k l u NOWOCZESNE METODY PRZYGOTOWANIA

Bardziej szczegółowo

Opracowanie: mgr inż. Małgorzata Studenna. Bolesławiec 2014. PRACOWNIA PROJEKTOWO-USŁUGOWA GAMA s.c. ZBIGNIEW GAŁUSZKA. KRZYSZTOF MULARCZYK

Opracowanie: mgr inż. Małgorzata Studenna. Bolesławiec 2014. PRACOWNIA PROJEKTOWO-USŁUGOWA GAMA s.c. ZBIGNIEW GAŁUSZKA. KRZYSZTOF MULARCZYK PRACOWNIA PROJEKTOWO-USŁUGOWA GAMA s.c. ZBIGNIEW GAŁUSZKA. KRZYSZTOF MULARCZYK 55-120 OBORNIKI ŚLĄSKIE; UL. H. POBOŻNEGO 12 tel/fax (071) 352 51 30 www.ppugama.z.pl e-mail: ppugama@op.pl PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA

Bardziej szczegółowo

Książka abstraktów. Seminarium podsumowujące projekt CZ.3.22/1.22.00/12.03445

Książka abstraktów. Seminarium podsumowujące projekt CZ.3.22/1.22.00/12.03445 Operační program přeshraniční spolupráce Česká republika Polská republika 2007 2013 Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Republika Czeska-Rzeczpospolita Polska 2007 2013 Książka abstraktów Seminarium

Bardziej szczegółowo

Jakub Karasiński. Scenariusz analityczny badania specjacji cynku w tkankach roślin hałdowych

Jakub Karasiński. Scenariusz analityczny badania specjacji cynku w tkankach roślin hałdowych Jakub Karasiński Scenariusz analityczny badania specjacji cynku w tkankach roślin hałdowych Praca doktorska wykonana w Pracowni Teoretycznych Podstaw Chemii Analitycznej Wydziału Chemii Uniwersytetu Warszawskiego

Bardziej szczegółowo

ŒRODOWISKA I ZASOBÓW NATURALNYCH

ŒRODOWISKA I ZASOBÓW NATURALNYCH CHRONA ŒRODOWISKA I ZASOBÓW NATURALNYCH nr 33 Warszawa 2007 INSTYTUT OCHRONY ŒRODOWISKA INSTYTUT OCHRONY ŚRODOWISKA INSTITUTE OF ENVIRONMENTAL PROTECTION OCHRONA ŚRODOWISKA I ZASOBÓW NATURALNYCH ENVIRONMENTAL

Bardziej szczegółowo

Środowiska i zasobów naturalnych. nr 53

Środowiska i zasobów naturalnych. nr 53 Ochrona Środowiska i zasobów naturalnych nr 53 Warszawa 2012 OCHRONA ŚRODOWISKA I ZASOBÓW NATURALNYCH ENVIRONMENTAL PROTECTION AND NATURAL RESOURCES nr 53 Warszawa 2012 Komitet Wydawniczy Instytutu Ochrony

Bardziej szczegółowo

1. INSTYTUT BIOLOGII ROŚLIN I BIOTECHNOLOGII: a. ZAKŁAD BOTANIKI i FIZJOLOGII ROŚLIN 2. b. ZAKŁAD BIOCHEMII 4

1. INSTYTUT BIOLOGII ROŚLIN I BIOTECHNOLOGII: a. ZAKŁAD BOTANIKI i FIZJOLOGII ROŚLIN 2. b. ZAKŁAD BIOCHEMII 4 WYDZIAŁ OGRODNICZY 1. INSTYTUT BIOLOGII ROŚLIN I BIOTECHNOLOGII: a. ZAKŁAD BOTANIKI i FIZJOLOGII ROŚLIN 2 b. ZAKŁAD BIOCHEMII 4 c. ZAKŁAD GENETYKI, HODOWLI ROŚLIN i NASIENNICTWA 10 d. ZAKŁAD ŻYWIENIA ROŚLIN

Bardziej szczegółowo

NAUKA DLA PRAKTYKI AKTUALIZACJA PUBLIKACJI BADANIA, DORADZTWO, SZKOLENIA, WDROŻENIA

NAUKA DLA PRAKTYKI AKTUALIZACJA PUBLIKACJI BADANIA, DORADZTWO, SZKOLENIA, WDROŻENIA NAUKA DLA PRAKTYKI AKTUALIZACJA PUBLIKACJI BADANIA, DORADZTWO, SZKOLENIA, WDROŻENIA Al. Mickiewicza 21, 31-120 Kraków www.ur.krakow.pl 1 WYDZIAŁ ROLNICZO- EKONOMICZNY 1 INSTYTUT EKONOMICZNO SPOŁECZNY...

Bardziej szczegółowo

AKADEMIA ROLNICZA im. HUGONA KOŁŁĄTAJA W KRAKOWIE NAUKA DLA PRAKTYKI. badania doradztwo szkolenia wdrożenia

AKADEMIA ROLNICZA im. HUGONA KOŁŁĄTAJA W KRAKOWIE NAUKA DLA PRAKTYKI. badania doradztwo szkolenia wdrożenia 1 AKADEMIA ROLNICZA im. HUGONA KOŁŁĄTAJA W KRAKOWIE NAUKA DLA PRAKTYKI badania doradztwo szkolenia wdrożenia al. Mickiewicza 21, 31-120 Kraków www.ar.krakow.pl Niniejsza publikacja jest dofinansowana ze

Bardziej szczegółowo

Badanie gleby 311[24].Z1.03

Badanie gleby 311[24].Z1.03 MINISTERSTWO EDUKACJI i NAUKI Ligia Tuszyńska Badanie gleby 311[24].Z1.03 Poradnik dla ucznia Wydawca: Instytut Technologii Eksploatacji Państwowy Instytut Badawczy Radom 2005 Recenzenci: mgr inż. Małgorzata

Bardziej szczegółowo

CHRONA ŚRODOWISKA I ZASOBÓW NATURALNYCH

CHRONA ŚRODOWISKA I ZASOBÓW NATURALNYCH CHRONA ŚRODOWISKA I ZASOBÓW NATURALNYCH nr 42 Warszawa 2010 INSTYTUT OCHRONY ŚRODOWISKA INSTYTUT OCHRONY ŚRODOWISKA INSTITUTE OF ENVIRONMENTAL PROTECTION OCHRONA ŚRODOWISKA I ZASOBÓW NATURALNYCH ENVIRONMENTAL

Bardziej szczegółowo

PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA MIASTA OSTROŁĘKI

PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA MIASTA OSTROŁĘKI Załącznik do uchwały Nr.. Rady Miejskiej w Ostrołęce z dnia.. PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA MIASTA OSTROŁĘKI na lata 2004-2012 Program Ochrony Środowiska Miasta Ostrołęki I. Wprowadzenie. Program Ochrony

Bardziej szczegółowo

ŻYWNOŚĆ A BEZPIECZEŃSTWO ZDROWOTNE

ŻYWNOŚĆ A BEZPIECZEŃSTWO ZDROWOTNE POLSKIE TOWARZYSTWO TECHNOLOGÓW ŻYWNOŚCI ODDZIAŁ MAŁOPOLSKI WYDZIAŁ TECHNOLOGII ŻYWNOŚCI UNIWERSYTET ROLNICZY IM. HUGONA KOŁŁĄTAJA W KRAKOWIE KOMITET NAUK O ŻYWNOŚCI PAN XI Konferencja Naukowa z cyklu

Bardziej szczegółowo

Środowisko naturalne, rolnictwo i leśnictwo BIOSTRATEG

Środowisko naturalne, rolnictwo i leśnictwo BIOSTRATEG NARODOWE CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU Strategiczny program badań naukowych i prac rozwojowych Środowisko naturalne, rolnictwo i leśnictwo BIOSTRATEG Listopad 2013 Strategiczny program badań naukowych i prac

Bardziej szczegółowo

ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU ZIELONOGÓRSKIEGO NR 151 INŻYNIERIA ŚRODOWISKA 31

ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU ZIELONOGÓRSKIEGO NR 151 INŻYNIERIA ŚRODOWISKA 31 ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU ZIELONOGÓRSKIEGO NR 151 INŻYNIERIA ŚRODOWISKA 31 ZIELONA GÓRA 2013 REDAKCJA ZESZYTU NAUKOWEGO: dr hab. inż. Andrzej Greinert, prof. nadzw. (Redaktor Naczelny) Redaktorzy tematyczni:

Bardziej szczegółowo

Tereny zdegradowane i rekultywowane możliwości ich zagospodarowania

Tereny zdegradowane i rekultywowane możliwości ich zagospodarowania Tereny zdegradowane i rekultywowane możliwości ich zagospodarowania Szczecin 2009 Recenzenci Prof. dr hab. Elżbieta Jolanta Bielińska dr hab. Marek Bury dr hab. Marzena Gibczyńska prof. ZUT Prof. dr hab.

Bardziej szczegółowo

WIELKOPOLSKI REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY na lata 2014-2020 WRPO 2014+

WIELKOPOLSKI REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY na lata 2014-2020 WRPO 2014+ Wersja 5.0. ZARZĄD WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO WIELKOPOLSKI REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY na lata 2014-2020 WRPO 2014+ (wstępny projekt przeznaczony do konsultacji społecznych) Unia Europejska Europejski

Bardziej szczegółowo

PLAN GOSPODARKI ODPADMI DLA GMINY BRZEŚĆ KUJAWSKI NA LATA 2009-2012 Z PERSPEKTYWĄ NA LATA 2013-2016

PLAN GOSPODARKI ODPADMI DLA GMINY BRZEŚĆ KUJAWSKI NA LATA 2009-2012 Z PERSPEKTYWĄ NA LATA 2013-2016 Plan Gospodarki Odpadami dla Gminy Brześć Kujawski na lata 2009-2012 Załącznik do Uchwały Nr XVI/119/12 Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Brześć Kujawski na lata 2009-2012 z perspektywą na lata 2013-2016

Bardziej szczegółowo

Przewodnik miejskiego ekologa

Przewodnik miejskiego ekologa Polski Klub Ekologiczny Przewodnik miejskiego ekologa dr Dominika Sułkowska Publikacja współfinansowana jest ze środków otrzymanych przez Polski Klub Ekologiczny od Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej

Bardziej szczegółowo

PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO PROJEKTU STRATEGII ROZWOJU SPOŁECZNO GOSPODARCZEGO ZIEMI KOŚCIERSKIEJ NA LATA 2010-2025

PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO PROJEKTU STRATEGII ROZWOJU SPOŁECZNO GOSPODARCZEGO ZIEMI KOŚCIERSKIEJ NA LATA 2010-2025 PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO PROJEKTU STRATEGII ROZWOJU SPOŁECZNO GOSPODARCZEGO ZIEMI KOŚCIERSKIEJ NA LATA 2010-2025 Autor: mgr inż. Michał Dąbrowski Współpraca: mgr Krzysztof Żygowski mgr Łukasz

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2. Stan środowiska na obszarach objętych przewidywanym znaczącym oddziaływaniem.

Załącznik nr 2. Stan środowiska na obszarach objętych przewidywanym znaczącym oddziaływaniem. Załącznik nr 2. Stan środowiska na obszarach objętych przewidywanym znaczącym oddziaływaniem. Wody powierzchniowe Z badań przeprowadzonych w ostatnich latach w ramach monitoringu diagnostycznego 1 wód

Bardziej szczegółowo

PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA GMINY PIERZCHNICA

PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA GMINY PIERZCHNICA PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA GMINY PIERZCHNICA Autorzy: Kierownik Zespołu Tomasz Pezold mgr Magdalena Janiszewska mgr inż. Józef Polkowski Współpraca: Urząd Gminy Pierzchnica Warszawa 2004 r. SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo