OBIEG PIERWIASTKÓW W PRZYRODZIE BIOAKUMULACJA TOKSYCZNOŚĆ PRZECIWDZIAŁANIE. Program Konferencji. 10 września 2015 r.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "OBIEG PIERWIASTKÓW W PRZYRODZIE BIOAKUMULACJA TOKSYCZNOŚĆ PRZECIWDZIAŁANIE. Program Konferencji. 10 września 2015 r."

Transkrypt

1 XI Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna OBIEG PIERWIASTKÓW W PRZYRODZIE BIOAKUMULACJA TOKSYCZNOŚĆ PRZECIWDZIAŁANIE Program Konferencji 10 września 2015 r. 08:00 09:00 Rejestracja Uczestników Konferencji Otwarcie Konferencji: prof. dr hab. Barbara Gworek płk mgr inż. Dariusz Ryczkowski Sesja I Sesję poprowadzą: prof. dr hab. Alena Vollmannova i prof. dr hab. Tadeusz P. Żarski 09:15 09:30 Emisja i występowanie chromu(vi) w powietrzu atmosferycznym. Ryszard Świetlik, M. Trojanowska, A. Molik, M. Łożyńska 09:30 09:45 Analiza przepływu substancji dla rtęci w Polsce w 2012 r. Damian Panasiuk 09:45 10:00 Dopływ i przemiany rtęci w południowym Bałtyku oraz ich zmian w odniesieniu do przewidywanych zmian klimatu. Dominika Saniewska, M. Bełdowska, L. Falkowska 10:00 10:15 Pierwiastki śladowe w rzekach transgranicznych, monitoring i regulacje prawne studium przypadku Międzynarodowego Obszaru Dorzecza Odry. Aleksandra Ibragimow 10:15 10:45 Przerwa Sesja II Sesję poprowadzą: prof. dr hab. Izabela Bojakowska i prof. dr hab. Jerzy Falandysz 10:45 11:00 Pierwiastki śladowe w osadach jezior zlewni Brdy. I. Bojakowska, Olimpia Kozłowska, B. Stec 11:00 11:15 Wpływ usunięcia osadów dennych na jakość wód na przykładzie małego zbiornika wodnego zlokalizowanego na terenie wiejskim. Maria Pajchrowska, B. Szpakowska 11:15 11:30 Akumulacja metali w powierzchniowej warstwie gleb torfowych i wilgotnych glebach mineralnych ekosystemów leśnych Estonii. Raimo Kõlli, E. Asi, L. Szajdak, T. Tõnutare, A. Astover, K. Krebstein :30 11:45 Wpływ dodatku biowęgla na dostępność metali ciężkich w glebach z rejonu huty miedzi. Agnieszka Medyńska-Juraszek, I. Ćwięląg Piasecka 11:45 12:00 Zakres prac w ramach projektu Life+ Kompleksowa ochrona nieleśnych siedlisk przyrodniczych na terenach wojskowych w obszarze Natura 2000 Pustynia Błędowska. Edyta Mazur, K. Kępa

2 Sesja III :00 13:00 Sesja Posterowa: Bioakumulacja, Toksyczność, Przeciwdziałanie :00 14:15 Obiad Sesja IV Sesję poprowadzą: prof. dr hab. Anna Karczewska i prof. dr hab. Tadeusz Kośla 14:15 14:30 Pozostałości pestycydów w surowcach uzyskanych z roślin modyfikowanych genetycznie. Tadeusz P. Żarski, H. Żarska, T. Majdecka 14:30 14:45 Zawartość pierwiastków śladowych w herbatach zielonych i ziołowych. Sandra Watrak, M. Rajkowska-Myśliwiec, M. Protasowicki 14:45 15:00 Ołów w tkankach zwierząt łownych - zanieczyszczenia środowiskowe czy wtórne? Maciej Durkalec, J. Szkoda, A. Nawrocka, R. Kołacz, S. Opaliński, J. Żmudzki 15:00 15:15 Ocena stanu fizjologicznego karpi eksponowanych na subtoksyczne stężenia fungicydów na podstawie wybranych wskaźników metabolicznych. Hanna Lutnicka, A. Ludwikowska, B. Bojarski, M. Chmurska-Gąsowska 15:15 15:30 Poziom rtęci w tkankach leszczy odłowionych w wodach jezior Pojezierza Gostyńskiego. Tadeusz P. Żarski, H. Żarska, T. Majdecka 15:30 16:00 Przerwa Sesja V Sesję poprowadzą: prof. dr hab. Halina Dąbkowska-Naskręt i prof. dr hab. Jan Koper 16:00 16:15 Porównanie potencjału fitoremediacyjnego trzech gatunków traw na glebach zanieczyszczonych kadmem. Sylwia Gołda, J. Korzeniowska 16:15 16:30 Możliwości produkcji biomasy drzewnej na cele energetyczne wybranych odmian topoli w plantacjach o krótkim i średnim cyklu rotacji. Marzena Niemczyk, Tomasz Wojda 16:30 16:45 Wykorzystanie lokalnych zasobów bioenergetycznych na przykładzie wybranej biogazowni rolniczej. Katarzyna M. Waszkielis 16:45 17:00 Pozyskanie i energetyczne wykorzystanie biogazu na przykładzie biogazowni przy oczyszczalni ścieków w Tyrowie k. Ostródy. Łukasz Dzadz 17:00 17:15 Zmiana toksyczności ścieków koksowniczych poddanych zaawansowanemu utlenianiu w układzie łączącym pole ultradźwiękowe z odczynnikiem Fenton. A. Krzywicka, Anna Kwarciak-Kozłowska 17:30 Kolacja Po zakończeniu kolacji Organizatorzy zapewniają transport Uczestników Konferencji do hoteli

3 Sesja Posterowa Bioakumulacja, Toksyczność, Przeciwdziałanie 1. Wpływ diod elektroluminescencyjnych na zawartość mikroelementów w przeszczepionych liściach ogórka (Cucumis dativus L.). A. Bagdonavičienė, A. Brazaitytė, J. Jankauskienė, A. Viršilė, V. Vaštakaitė, P. Duchovskis 2. Zmiana zanieczyszczenia środowiska metalami ciężkimi i SO 2 w Lasach Chojnowskich w latach , oceniona metodą bioindykacyjną. W. Dmuchowski, A. H. Baczewska, P. Brągoszewska, D. Gozdowski 3. Pierwiastki śladowe w glebach Pola Doświadczalnego w Miedniewicach. J. Chojnicki, W. Kwasowski, L. Oktaba, Ł. Uzarowicz 4. Akumulacja metali ciężkich w wybranych odmianach cebuli (Allium cepa L.) uprawianych w różnych warunkach. J. Bystrická, J. Musilová, J. Tomáš, T. Tóth, P. Kavalcová, O. Šiatkovský 5. Zawartość wybranych węglowodorów aromatycznych w glebie po zastosowaniu popiołów z węgla kamiennego. Z. Ciećko, A. C. Żołnowski, M. Madej, G. Wasiak, J. Lisowski 6. Działanie następcze popiołów z węgla kamiennego na pojemność kompleksu sorpcyjnego gleby w warstwie uprawnej. Z. Ciećko, A. C. Żołnowski, M. Madej, G. Wasiak, J. Lisowski 7. Ołów w glebach i korze sosny (Pinus sylvestris L.) z obszaru parkowego, narażonych na zanieczyszczenia motoryzacyjne. H. Jaworska, H. Dąbkowska-Naskręt, Sz. Różański 8. Zawartość metali ciężkich i wybranych pierwiastków w mięsie ślimaków jadalnych pozyskiwanych w Polsce. Ł. Drozd, M. Ziomek, K. Szkucik Cs i 40 K w grzybach z Białorusi i Yunnanu w Chinach. A. Wiejak, T. Zalewska, A. Apanel, Y. Wang, J. Zhang, S. Pankavec, J. Falandysz 10. Radiostront ( 90 Sr) w niektórych grzybach z Europy Północno-Wschodniej i Chin. M. Saniewski, T. Zalewska, G. Krasińska, N. Szylke, J. Falandysz 11. Badania nad składem i współzależnościami występowania wybranych pierwiastków śladowych w grzybie Sarcodon imbricatus. J. Kotłów, M. Chudzińska, D. Barałkiewicz, J. Falandysz 12. Występowanie i współzależności w występowaniu pierwiastków śladowych w owocnikach podgrzybka zajączka. J. Kotłów, M. Chudzińska, D. Barałkiewicz, A. Kojta, J. Falandysz 13. Wybrane pierwiastki śladowe w sklerotach Wolfiporta extensa. E. Duljas, M. Chudzińska, D. Barałkiewicz, Y. Wang, J. Falandysz 14. Występowanie i bio-nagromadzanie rtęci w owocnikach przez grzyba koźlarza pomarańczowożółtego. G. Krasińska, E. Duljas, J. Falandysz 15. Badania nad składem mineralnym borowika kasztanowatego. A. Kojta, K. Borawska, M. Chudzińska, D. Barałkiewicz, J. Falandysz Cs i 137 Cs oraz 40 K w pieprznikach z terenu Polski. Przegląd danych o radiocezie w pieprznikach na terenie półkuli północnej. K. Borawska, A. Apanel, T. Zalewska, M. Drewnowska, J. Falandysz 17. Badanie profili pierwiastków ziem rzadkich w Boletus edulis. G. Krasińska, A. Sapkota, J. Falandysz, X. Feng 18. Zanieczyszczenie rtęcią grzybów z rodzaju Boletus na terenie pasa polimetalicznego w Chinach. J. Falandysz, J. Zhang, Y. Wang, M. Saba, G. Krasińska, A. Wiejak, T. Shen, T. Li, H. Liu 19. Rtęć w grzybach z rodzaju Laccaria na terenie Polski i Chin. A. K. Kojta, D. Reglińska, M. Zielińska, J. Falandysz 20. Rtęć w grzybach z rodzaju Leccinum z Junnanu w Chinach i Polski: nagromadzanie, dystrybucja i możliwe spożycie. G. Krasińska, J. Falandysz, J. Zhang, Y. Wang, A. Kojta, Ma. Saba, T. Shen, T. Li, H. Liu 21. Występowanie, dystrybucja i bionagromadzanie rtęci w wybranych gatunkach grzybów z wyżyn Junnanu i subalpejskiego rejonu szczytu Minya Konka. J. Falandysz, T. Li, H. Liu, M. Saba, J. Wang, A. Wiejak, G. Krasińska, A. Dryżałowska, J. Zhang, Y. Wang, D. Zhang 22. Zanieczyszczenie 134 Cs i 137 Cs oraz zawartość 40 K w grzybie Cortinarius caperatus w latach z terenu Północnej Polski. J. Falandysz, T. Zalewska 23. Pierwiastki śladowe w owocnikach Xerocomus chrysenteron i Boletus badius z dwóch niezanieczyszczonych miejsc na terenie Polski północnej. A. Dryżałowska, A. Kojta, S. Pankavec, J. Falandysz 24. Cd, Hg i Pb w grzybach Boletus (Xerocomus) badius, Xerocomus chrysenteron i Xerocomus subtomentosus. A. Dryżałowska, A. K. Kojta, S. Pankavec, J. Falandysz 25. Rtęć w Wolfiporia extensa (Peck) Ginns Junnanu w Chinach. A. Wiejak, Y. Wang, J. Zhang, J. Falandysz 26. Uwagi o występowaniu pierwiastków śladowych w borowiku szlachetnym (Boletus edulis) z Polski. S. Pankavec, A. Dryżałowska, G. Krasińska, A. Sapkota, X. Feng, J. Falandysz 27. Rtęć w Suillis granulatus i Suillus variegatus oraz ich substracie glebowym. I. C. Nnorom, M. Saba, J. Falandysz 28. Nagromadzanie i dystrybucja rtęci w owocnikach przez Suillus luteus. M. Saba, J. Falandysz, I. C. Nnorom 29. Badania nad składem pierwiastków śladowych w owocnikch Xerocomus chrysenteron i Boletus (Xerocomus) badius z tego samego stanowiska niezanieczyszczonego metalami. A. K. Kojta, A. Dryżałowska, J. Falandysz 30. Wybrane składniki mineralne w grzybie Tricholoma equestre. D. Maćkiewicz, J. Falandysz Cs i 40 K w owocnikach Suillus luteus północnych rejonów Centralnej i Wschodniej Europy. T. Zalewska, A. Apanel, J. Falandysz, M. Saba 32. Zawartość mineralnych form azotu w glebie piaszczystej w uprawie różnie nawożonego sorga cukrowego. B. Gałka, J. Sowiński, C. Kabała, M. Cuske, A. Karczewska

4 33. Wpływ nawożenia azotem i terminu zbioru na dynamikę zmian zawartości makroskładników w biomasie miskanta olbrzymiego (Miscanthus x giganteus Greef et Deu). I. Gołąb, A. Kotecki, W. Helios, E. Musztyfaga, M. Cuske 34. Wpływ nawożenia azotem i terminu zbioru na zawartość mikroskładników w biomasie miskanta olbrzymiego (Miscanthus x giganteus Greef et Deu). I. Gołąb, A. Kotecki, W. Helios, E. Musztyfaga, M. Cuske 35. Izolacja metalofili z roślin zasiedlających olkuski rejon eksploatacji rud cynku i ołowiu. A. Goryluk-Salmonowicz, D. Łobińska, Z. Feiler, M. Błaszczyk 36. Wpływ dolistnego wzbogacania metalami ciężkimi na ich akumulację w nasionach grochu zwyczajnego (Pisum sativum L.). A. Hegedusova 37. Sezonowe zmiany zawartości żelaza w owocach Actinidia i ich wpływ na zawartość żelaza w wątrobie szczurów. I. Jesion, M. Leontowicz, H. Leontowicz, P. Latocha, M. A. Gralak, Y-S. Park, S. Gorinstein 38. Zawartość wybranych metali ciężkich w poziomach próchnicznych gleb leśnych Parku Krajobrazowego Doliny Bystrzycy. P. Jezierski, D. Kawałko, B. Łabaz, K. Szopka 39. Analiza zawartości pierwiastków śladowych w roślinach, glebach i piasku z piaskownic pochodzących z terenów placów zabaw w Olsztynie. M. Kapczyńska, E. Rolka 40. Pierwiastki śladowe w glebach strzelnic wojskowych w rejonie Wrocławia. A. Karczewska, K. Lewińska, B. Gałka, M. Siepak 41. Porównanie zawartości form przyswajalnych potasu i magnezu do ilości kationów w kompleksie sorpcyjnym wybranych gleb leśnych. D. Kawałko, A. Halarewicz, B. Łabaz, J. Kaszubkiewicz, E. Pora 42. Właściwości gleb łęgów i grądów w dolinie Odry. D. Kawałko, A. Halarewicz, B. Łabaz, J. Kaszubkiewicz, E. Pora, P. Jezierski, K. Szopka 43. Metale ciężkie na placach zabaw w uzdrowisku dziecięcym Rabka Zdrój. A. Kicińska, A. Klimek 44. Ocena zawartości pierwiastków śladowych w osadach brzegu koryta rzeki Brdy na odcinku aglomeracji Bydgoszcz. M. Kobierski, P. Malczyk, K. Masłowski, M. Kwiatkowski 45. Zawartość cynku i miedzi w wątrobie psów z terenu Warszawy. M. Kołnierzak, E. M. Skibniewska, M. Skibniewski, T. Kośla 46. Wpływ mikoryzy i zawartości cynku w podłożu na plonowanie i jakość sałaty. A. Konieczny, I. Kowalska 47. Analiza fosforu, żelaza, manganu, cynku i miedzi w relacji do sumy flawonoidów w naparach z ziół leczniczych pochodzących z Polski, Litwy i Ukrainy. P. Konieczyński, M. Wesołowski 48. Pobranie selenu z plonem pszenicy ozimej w warunkach zróżnicowanego nawożenia i zmianowania. K. Borowska, M. Grabowska-Wrzesińska, J. Koper 49. Morfologiczno-metryczne studia nad wybranymi ekotypami Silene vulgaris pochodzącymi z obszarów o podwyższonej zawartości metali ciężkich. A. Koszelnik-Leszek, H. Szajner, G. Kupczak 50. Wpływ płci i wieku na całkowitą zawartość strontu i cezu w wybranych tkankach żubra wolno żyjącego. T. Kośla, M. Skibniewsk, E. M. Skibniewska, M. Kołnierzak 51. Zawartość pierwiastków chemicznych w glebach ornych wybranych województw Polski. A. Księżopolska, D. Nowak, J. Nowak, T. Włodarczyk, M. Pazur 52. Wpływ zróżnicowanej ilości niklu w glebie na plon oraz zawartość azotu, fosforu i potasu w kupkówce pospolitej. B. Kuziemska, P. Klej, J. Trębicka, W. Wieremiej 53. Zawartość wybranych pierwiastków śladowych w glebach łąkowych Doliny Baryczy objętych ochroną NATURA B. Łabaz, D. Kawałko 54. Zawartość wybranych pierwiastków śladowych w glebach łąkowych w czarnych ziemiach leśnych występujących na terenie Parku Krajobrazowego Dolina Baryczy. B. Łabaz, D. Kawałko, K. Szopka, P. Jezierski 55. Całkowita zawartość ołowiu i kadmu w glebach leśnych Borów Tucholskich. P. Malczyk, M. Kobierski 56. Całkowita zawartość rtęci w piaskach wydmowych na Mierzei Łebskiej. P. Malczyk 57. Czynniki wpływające na akumulację metali ciężkich w bulwach ziemniaka. J. Musilova, J. Bystricka, A. Vollmannova, B. Volnova, A. Hegedusova 58. Wpływ zanieczyszczenia rtęcią przetrwalników grzyba Pleurotus tuber-regium (Ósū) w kilku południowowschodnich regionach Nigerii: spożycie i ocena ryzyka. I. C. Nnorom, J. Falandysz 59. Wartość odżywcza tykwy jadalnej (Nzu) z południowych regionów Nigerii: oszacowanie korzyści i ocena ryzyka. I. C. Nnorom 60. Analiza wieloelementowa przetrwalników grzyba jadalnego Pleurotus tuber-regium (Ósū) z południowych regionów Nigerii: spożycie i ocena ryzyka. I. C. Nnorom, J. Falandysz 61. Wpływ rocznych zmian sezonowych na akumulację selenu, cezu, rubidu i uranu oraz chlorofilu w mikrowarstwie powierzchniowej i w wodzie podpowierzchniowej stawów miejskich. J. P. Antonowicz, S. Machula, J. Kubiak, I. Morkunas, M. Opalińska 62. Koncentracja metali ciężkich w glebach mokradeł doliny Iny koło Sławęcina. D. Paprota 63. Glyceria maxima (Hartm.) Holmb. i Phragmites australis (Cav.) Trin. ex Steudel jako bioindykatory zanieczyszczenia osadów dennych metalami ciężkimi. A. Parzych, M. Cymer, S. Szymczyk 64. Ołów, kadm i rtęć w grzybach jadalnych zebranych w lasach województwa zachodniopomorskiego. M. Rajkowska- Myśliwiec, A. Pohoryło, M. Protasowicki 65. Profilowe rozmieszczenie rtęci w wybranych glebach miejskich. Sz. Różański, H. Dąbkowska-Naskręt, H. Jaworska 66. Wykorzystanie kolekcji wierzb Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu w badaniach nad bioakumulacją. P. Rutkowski, T. Chadzinikolau, P. Goliński, I. Maciejewska-Rutkowska, M. Mleczek, K. Szentner, B. Waliszewska 67. Zawartość miedzi i ołowiu w pyle atmosferycznym pochodzącym z liści z różnych części Budapesztu. P. Sepsi

5 68. Zawartość cynku, kadmu i ołowiu w ścianie rogowej racicy żubra (Bison bonasus bonasus). E. M. Skibniewska, M. Skibniewski, T. Kośla, M. Kołnierzak 69. Zawartość miedzi, cynku i ołowiu w mięśniach jelenia szlachetnego (Cervus elaphus). M. Skibniewski, E. M. Skibniewska, T. Kośla, M. Kołnierzak 70. Zawartość wybranych metali ciężkich w glebach ogrodów działkowych Skarżyska-Kamiennej. A. Świercz, E. Smorzewska 71. Wpływ zróżnicowanego nawożenia potasem na zawartość i pobranie selenu i tytanu przez rutwicę wschodnią. B. Symanowicz, S. Kalembasa, M. Niedbała, M. Toczko 72. Wykorzystanie biostymulacji laserowej nasion wybranych ekotypów Silene vulgaris w celu zwiększenia ich biomasy oraz zdolności bioremediacyjnych. H. Szajsner, A. Koszelnik-Leszek 73. Pierwiastki toksyczne w małżach. A. Nawrocka, J. Szkoda, M. Durkalec, M. Michalski 74. Zawartość Pb i Cd w poziomach powierzchniowych gleb darniowych przyulicznych trawników Wrocławia. K. Szopka, A. Dradrach, A. Karczewska, A. Bogacz, D. Kawałko, B. Łabaz, P. Jezierski 75. Zróżnicowanie zawartości miedzi i cynku w poziomach powierzchniowych gleb darniowych wybranych trawników osiedlowych Wrocławia. A. Dradrach, K. Szopka, A. Karczewska, A. Bogacz, D. Kawałko, B. Łabaz, P. Jezierski 76. Zawartość żelaza w biomasie kupkówki pospolitej i jego frakcje w glebie zanieczyszczonej niklem. B. Kuziemska, J. Trębicka, P. Klej, A. Wysokiński 77. Zróżnicowana zdolność wybranych odmian Szarłatu (Amaranhtus) do pobierania i akumulacji metali ciężkich z gleb. A. Vollmannova, E. Margitanova, T. Toth, R. Stanovic, T. Bojnanska, I. Cicova, M. Benkova 78. Wpływ stresu solnego na liczebność mszyc (Eucalipterus tiliae L.) na liściach lipy krymskiej. A. H. Baczewska, W. Dmuchowski, D. Sienkiewicz-Paderewska, P. Brągoszewska, D. Gozdowski 79. Ichtiofauna cieków zlokalizowanych na terenie gospodarstwa stawowego. B. Bojarski, A. Ludwikowska, J. Popek, P. Szczerbik, A. Klaczak, H. Lutnicka, W. Kanik, B. Tombarkiewicz, K. Pawlak, M. Lis, W. Popek 80. Intensywność wzrostu i właściwości antyoksydacyjne taksonów wierzby w ocenie przydatności do celów energetycznych. T. Chadzinikolau, M. Kozłowska, P. Rutkowski 81. Badania emisji lotnych związków organicznych z drewna i materiałów drewnopochodnych metodą komorową. M. Czajka, A. Dziewanowska-Pudliszak, H. Wróblewska 82. Zanieczyszczenie mórz mikroplastikiem i nanomateriałami przegląd doniesień literaturowych i interdyscyplinarna strategia badania zagadnienia. A. Dąbrowska 83. Zanieczyszczenia środowiska przyrodniczego: perfluorowane kwasy alifatyczne i sulfonowe w aerozolu atmosferycznym. H. Ge, A. Wiejak, E. Yamazaki, S. Taniyasu, T. Zhang, M. Hata, M. Furuuchi, N. Yamashita, J. Falandysz 84. Zawartość i możliwe dzienne spożycie 137 Cs i 40 K z pan-tropikalnym grzybem Macrocybe gigantea w Junnanie. J. Falandysz, J. Zhang, T. Zalewska, A. Apanel, Y. Wang 85. Nagromadzanie i dystrybucja rtęci w Suillus bovinus oraz możliwa wartość dziennego pobrania rtęci przez konsumentów. J. Falandysz, M. Saba, I. C. Nnorom 86. Ocena wpływu witaminy C na peroksydację lipidów po działaniu malationu, malaoksonu i izomalationu w osoczu ludzkim in vitro. B. Kontek, K. Gasiński, R. Kontek 87. Zasolenie piasków wydmowych na Mierzei Łebskiej. P. Malczyk 88. Zmiany szaty roślinnej torfowiska wysokiego Baligówka pod wpływem działalności człowieka. M. Malec, S. Klatka, M. Ryczek, E. Kruk 89. Zasolenie gleby jako czynnik limitujący wzrost i rozwój traw. I. Małuszyńska, M. J. Małuszyński, M. Śmigała 90. Porównanie aktywności enzymatycznej gleby pod uprawą tytoniu w odniesieniu do zawartości wybranych makroskładników. K. Szydłowski, M. Mielczarek, M. Stręk 91. Występowanie chromu we frakcjach ziarnowych miejskiego pyłu atmosferycznego. A. Molik, M. Trojanowska, M. Łożyńska, R. Świetlik 92. Określenie oddziaływania związków fluoru i selenu na aktywność peroksydazy gwajakolowej w siewkach dwóch odmian kukurydzy cukrowej (Zea mays var. saccharata). M. Onyszko, A. Telesiński 93. Fluorki we włosach mieszkańców północno-zachodniej Polski. A. Stogiera, I. Gutowska, M. Palczewska-Komsa, D. Chlubek, J. Buczkowska-Radlińska 94. Wpływ herbicydu Avans Premium 360 SL na aktywność fosfataz w glebie w zależności od jej zasolenia. M. Płatkowski, A. Telesiński 95. Wpływ zanieczyszczenia gleby rtęcią na plonowanie i skład chemiczny kapusty białej (Brassica oleracea var. capitata f. alba). E. Rolka, Ł. Grzybowski, Z. Ciećko, R. Szostek 96. Wpływ miedzi na aktywność bakterii redukujących siarczany wyizolowanych z gleby zanieczyszczonej ropą naftową i metalami ciężkimi. E. Podobas, A. Rożek 97. Wpływ ołowiu na kształtowanie się wybranych parametrów morfologicznych u różnych gatunków roślin. M. Sędzik, B. Smolik 98. Wpływ ołowiu na kształtowanie się wybranych parametrów fizjologicznych u różnych gatunków roślin. B. Smolik, M. Sędzik 99. Przyczynek do problemu zamierania drzew w miastach. A. Świercz, E. Smorzewska 100. Porównanie zawartości węgla organicznego oraz aktywności peroksydaz w glebie lekkiej zanieczyszczonej olejami mineralnymi w zależności od stopnia utlenienia dodanego selenu. M. Stręk, A. Telesiński 101. Plonowanie i skład chemiczny czarnej rzodkwi (Raphanus sativus var. niger Kerner) w warunkach gleby zanieczyszczonej rtęcią. E. Rolka, Ł. Grzybowski, Z. Ciećko, R. Szostek

6 102. Wpływ nielegalnych wysypisk śmieci na wybrane właściwości gleb w północno-zachodniej części gminy Barlinek. K. Szydłowski, J. Podlasińska 103. Wpływ fluoru na kształtowanie się wybranych parametrów morfologicznych u różnych gatunków roślin. J. Pelc, B. Smolik, M. Śnioszek 104. Zawartość metali śladowych w diecie zawierającej akanwu (Trona) z południowych regionów Nigerii: oszacowanie korzyści i ocena ryzyka. I. C. Nnorom 105. Wpływ widma światła LED i wielkości napromieniowania na zawartość składników mineralnych w kiełkach (siewkach). V. Vaštakaitė, A. Viršilė, A. Brazaitytė, J. Jankauskienė, G. Samuolienė, B. Lekstutytė, R. Sirtautas, P. Duchovskis 106. Rekultywacja starego składowiska odpadów w kontekście możliwości lokalizacji obiektów infrastruktury komunalnej i przemysłowej. J. Krasuska, A. Bliźniuk, S. Wołkowicz 107. Rolnictwo zrównoważone perspektywą czy barierą dla polskiego rolnictwa. B. Braun 108. Znaczenie traw w rekultywacji terenów zdegradowanych. R. Cabaj 109. Program Ochrony Środowiska jako narzędzie poprawy stanu środowiska miasta Jaworzna. J. Fajfer, P. Kostrz- Sikora, B. Chechelska-Paliga 110. Synteza spaleniowa jako przyjazna środowisku i zrównoważona metoda otrzymywania nanomateriałów. A. Dąbrowska 111. Wybrane składniki mineralne w surowych i przetworzonych kulinarnie owocnikach grzyba Amanita fulva. M. Drewnowska, M. Chudzińska, D. Barałkiewicz, J. Falandysz 112. Badania nad wpływem przetwarzania kulinarnego na los niektórych składników mineralnych w owocnikach pieprznika jadalnego (Cantharellus cibarius). M. Drewnowska, M. Chudzińska, D. Barałkiewicz, J. Falandysz 113. Wpływ przetwarzania kulinarnego na zawartość rtęci w trzech gatunkach grzybów. A. Dryżałowska, S. Pankavec, J. Falandysz 114. Właściwości sorpcyjne popiołu ze spalania węgla analiza spektralna i rentgenostrukturalna. E. Sitarz-Palczak, J. Kalembkiewicz, D. Galas, M. Kwaśniak-Kominek 115. Endofity jako biologiczne narzędzia do rekultywacji terenów zdegradowanych. A. Goryluk-Salmonowicz, J. Mazur, K. Makowska, M. Błaszczyk 116. Poszukiwanie nowych genów o właściwościach owadobójczych produkowanych przez endofityczne szczepy Bacillus thuringiensis. A. Goryluk-Salmonowicz, E. Gołaszewska, A. Otłowska, H. Rekosz-Burlaga 117. Przydatność Scabiosa ochroleuca do remediacji materiałów odpadowych generowanych podczas flotacyjnego wzbogacania rud Zn-Pb. E. Hanus-Fajerska, E. Muszyńska, K. Ciarkowska 118. Właściwości przeciwutleniające oraz zawartość pierwiastków w zielonej kawie. M. Jeszka-Skowron, E. Stanisz 119. Zastosowanie metody syntetycznego wskaźnika jakości środowiska rolniczego do waloryzacji gleb zdegradowanych w wyniku wydobycia węgla kamiennego. S. Klatka, M. Malec, M. Ryczek, E. Kruk 120. Wybrane właściwości gleby zanieczyszczonej kobaltem po zastosowaniu substancji neutralizujących. M. Kosiorek, M. Wyszkowski 121. Obszary chronione ostoją rzadkich i zagrożonych gatunków flory segetalnej na przykładzie Wigierskiego Parku Narodowego. T. Skrajna, H. Kubicka-Matusiewicz 122. Wpływ dodatków mineralnych i organicznych do osadów ściekowych oraz kompostowania otrzymanych mieszanin na zawartość miedzi i cynku w kukurydzy (Zea mays L.). A. Wysokiński, S. Kalembasa, I. Łozak 123. Selektywna zbiórka odpadów jako szansa na eliminację odpadów niebezpiecznych ze strumienia odpadów komunalnych. I. Małuszyńska, M. J. Małuszyński, M. Wiśniewska 124. Gospodarka odpadami niebezpiecznymi zawierającymi rtęć. I. Małuszyńska, M. J. Małuszyński, S. Niekraś 125. Rewitalizacja terenów w kierunku poprawy zdrowia środowiskowego na przykładzie miejsc rozwoju i zabawy dla dzieci. I. Małuszyńska, M. J. Małuszyński 126. Porównanie plenności i zdolności kiełkowania nasion u wybranych taksonów z rodzaju Polygonum. M. Matusiewicz, H. Kubicka-Matusiewicz 127. Kształtowane się wybranych właściwości chemicznych gleby zanieczyszczonej cynkiem z dodatkiem substancji neutralizujących. M. Wyszkowski, B. Modrzewska 128. Porównanie wpływu obornika i ściółek leśnych na rozpuszczalność i przyswajalność metali ciężkich w glebach zanieczyszczonych przez przemysł miedziowy. E. Musztyfaga, M. Cuske, I. Gołąb, A. Karczewska, B. Gałka 129. Porównanie wpływu obornika i ściółek leśnych na rozpuszczalność i przyswajalność metali ciężkich w glebach zanieczyszczonych przez dawny przemysł arsenowy. E. Musztyfaga, M. Cuske, I. Gołąb, A. Karczewska, B. Gałka 130. Wartość nawozowa popiołów drzewnych. M. Niedbała, B. Symanowicz, M. Toczko 131. Wpływ ramnolipidów na fitoekstrakcję metali. A. Parus, B. Karbowska, A. Kutrowska 132. Wpływ ramnolipidów na proces wymywania metali z układu glebowego. A. Parus, B. Karbowska, P. Lisiecki 133. Mikroorganizmy stosowane do usuwania metali ciężkich ze środowiska. J. Werner, B. Karbowska 134. Rozdział i identyfikacja od mono- do tri-chloronaftalenów techniką GCxGS/MS. N. Hanari, A. Miecznikowska, J. Falandysz, G. Petrick, N. Yamashita 135. Badanie losu substancji dodanej jako uniepalniacz w plastykowym materiale referencyjnym: żywicy akrylonitrylobutadieno-styrenowej i żywicy poliwęglanowej - w standardowym teście wietrzenia (ISO 4892). N. Hanari, T. Otake, M. Ohata, N. Itoh, A. Wada, A. Miecznikowska, J. Falandysz 136. Wybrane pierwiastki śladowe w Cantharellus cibarius, Cantharellus aureus i Cantharellus tubeaformis z terenu Europy i Chin oznaczone z zastosowaniem spektroskopu mas z komorą kolizyjną. M. Drewnowska, M. Chudzińska, D. Barałkiewicz, J. Falandysz

7 137. Oznaczanie kadmu i ołowiu w próbkach wodnych po wstępnym zatężaniu na nanorurkach węglowych. M. Krawczyk, M. Jeszka-Skowron 138. Oznaczanie zawartości pentachlorofenolu metodą chromatografii gazowej w materiałach drewnopochodnych i drewnie poużytkowym. M. Komorowicz, M. Witczak, H. Wróblewska 139. Sekwencyjne, wielopierwiastkowe oznaczanie kadmu i ołowiu w produktach spożywczych. M. Krawczyk 140. Oznaczanie platyny, rodu i rutenu w próbkach wód po wstępnym zatężaniu na nanorurkach węglowych. M. Krawczyk 141. Modelowanie związku pomiędzy zawartością składników pokarmowych w potokach górskich a intensywnością transportu rumowiska unoszonego z wykorzystaniem sztucznych sieci neuronowych. E. Kruk, M. Ryczek, M. Malec, S. Klatka 142. Porównanie metod wyznaczania przewodnictwa hydraulicznego strefie nasyconej. M. Ryczek, E. Kruk, S. Klatka, M. Malec, A. Woźniczka 143. Nowe możliwości wzbogacania metali ciężkich w próbkach środowiskowych. J. Werner 144. Opracowanie Standardów Kwalifikacji Zawodowych w zarządzaniu odpadami medycznymi (EU-HCWM). P. Wowkonowicz, A. Bojanowicz-Bablok, B. Malowaniec

XI Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna OBIEG PIERWIASTKÓW W PRZYRODZIE: BIOAKUMULACJA TOKSYCZNOŚĆ PRZECIWDZIAŁANIE 10 września 2015 r.

XI Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna OBIEG PIERWIASTKÓW W PRZYRODZIE: BIOAKUMULACJA TOKSYCZNOŚĆ PRZECIWDZIAŁANIE 10 września 2015 r. XI Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna OBIEG PIERWIASTKÓW W PRZYRODZIE: BIOAKUMULACJA TOKSYCZNOŚĆ PRZECIWDZIAŁANIE 0 września 205 r. XI International Scientific and Technical Conference ELEMENT

Bardziej szczegółowo

STAN WŁAŚCIWOŚCI AGROCHEMICZNYCH GLEB I ZANIECZYSZCZEŃ METALAMI CIĘŻKIMI GRUNTÓW NA UŻYTKACH ROLNYCH STAROSTWA POWIATOWEGO RACIBÓRZ W GMINIE NĘDZA

STAN WŁAŚCIWOŚCI AGROCHEMICZNYCH GLEB I ZANIECZYSZCZEŃ METALAMI CIĘŻKIMI GRUNTÓW NA UŻYTKACH ROLNYCH STAROSTWA POWIATOWEGO RACIBÓRZ W GMINIE NĘDZA STAN WŁAŚCIWOŚCI AGROCHEMICZNYCH GLEB I ZANIECZYSZCZEŃ METALAMI CIĘŻKIMI GRUNTÓW NA UŻYTKACH ROLNYCH STAROSTWA POWIATOWEGO RACIBÓRZ W GMINIE NĘDZA Opracowanie wyników i sprawozdania z wykonanych badań

Bardziej szczegółowo

Biogaz i biomasa -energetyczna przyszłość Mazowsza

Biogaz i biomasa -energetyczna przyszłość Mazowsza Biogaz i biomasa -energetyczna przyszłość Mazowsza Katarzyna Sobótka Specjalista ds. energii odnawialnej Mazowiecka Agencja Energetyczna Sp. z o.o. k.sobotka@mae.mazovia.pl Biomasa Stałe i ciekłe substancje

Bardziej szczegółowo

WYSOKOŚĆ OPŁAT POBIERANYCH ZA ZADANIA WYKONYWANE PRZEZ OKRĘGOWE STACJE CHEMICZNO-ROLNICZE

WYSOKOŚĆ OPŁAT POBIERANYCH ZA ZADANIA WYKONYWANE PRZEZ OKRĘGOWE STACJE CHEMICZNO-ROLNICZE WYSOKOŚĆ OPŁAT POBIERANYCH ZA ZADANIA WYKONYWANE PRZEZ OKRĘGOWE STACJE CHEMICZNO-ROLNICZE Lp. Nazwa zadania Jednostka Kwota w zł I. Analizy fizyczne, fizykochemiczne i chemiczne gleb mineralnych oraz organicznych

Bardziej szczegółowo

Tematy prac magisterskich zgłoszonych do realizacji w roku akademickim 2015/2016 przez Katedrę Ochrony Środowiska

Tematy prac magisterskich zgłoszonych do realizacji w roku akademickim 2015/2016 przez Katedrę Ochrony Środowiska Tematy prac magisterskich zgłoszonych do realizacji w roku akademickim 2015/2016 przez Katedrę Ochrony Lp. Kierunek studiów stacjonarnych II stopnia 1. Ochrona 2. Ochrona 3. Ochrona 4. Ochrona 5. Ochrona

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 277

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 277 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 277 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 4, Data wydania: 25 września 2009 r. Nazwa i adres organizacji

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Przedmowa 15

Spis treści. Przedmowa 15 Spis treści Przedmowa 15 Rozdział 1. Teoretyczne podstawy żywienia roślin (Andrzej Komosa) 19 1.1. Żywienie roślin przedmiot badań i związek z innymi naukami 19 1.2. Żywienie roślin czy nawożenie roślin

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 11 września 2014 r. Poz. 1210. Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi 1) z dnia 8 sierpnia 2014 r.

Warszawa, dnia 11 września 2014 r. Poz. 1210. Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi 1) z dnia 8 sierpnia 2014 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 11 września 2014 r. Poz. 1210 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi 1) z dnia 8 sierpnia 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości

Bardziej szczegółowo

Plonowanie wybranych gatunków roślin uprawianych na cele energetyczne w polskich warunkach

Plonowanie wybranych gatunków roślin uprawianych na cele energetyczne w polskich warunkach Plonowanie wybranych gatunków roślin uprawianych na cele energetyczne w polskich warunkach Wybrane elementy agrotechniki Gatunek Obsada roślin [tys./ha] Nawożenie [kg/ha] N P 2 O 5 K 2 O Odchwaszczanie

Bardziej szczegółowo

Odnawialne źródła energii a ochrona środowiska. Janina Kawałczewska

Odnawialne źródła energii a ochrona środowiska. Janina Kawałczewska Odnawialne źródła energii a ochrona środowiska Janina Kawałczewska 1. Wykorzystanie OZE jako przeciwdziałanie zmianom klimatu. OZE jak przeciwwaga dla surowców energetycznych (nieodnawialne źródła energii),

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 325

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 325 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 325 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 14, Data wydania: 24 kwietnia 2015 r. Nazwa i adres: AB 325

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia 13 lipca 2010 r. w sprawie komunalnych osadów ściekowych. (Dz. U. z dnia 29 lipca 2010 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia 13 lipca 2010 r. w sprawie komunalnych osadów ściekowych. (Dz. U. z dnia 29 lipca 2010 r. Dz.U.10.137.924 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia 13 lipca 2010 r. 2), 3) w sprawie komunalnych osadów ściekowych (Dz. U. z dnia 29 lipca 2010 r.) Na podstawie art. 43 ust. 7 ustawy z dnia 27

Bardziej szczegółowo

Łukasz K. Tomasz M. Ochrona Wód

Łukasz K. Tomasz M. Ochrona Wód Łukasz K. Tomasz M. Ochrona Wód Ogólne charakterystyka wód naturalnych Woda występująca w przyrodzie stanowi wodny roztwór substancji nieorganicznych i organicznych, jak również zawiera koloidy i zawiesiny.

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 25 lutego 2015 r. Poz. 257 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia 6 lutego 2015 r. w sprawie komunalnych osadów ściekowych

Warszawa, dnia 25 lutego 2015 r. Poz. 257 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia 6 lutego 2015 r. w sprawie komunalnych osadów ściekowych DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 25 lutego 2015 r. Poz. 257 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia 6 lutego 2015 r. 2), 3) w sprawie komunalnych osadów ściekowych Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Geoinformacja zasobów biomasy na cele energetyczne

Geoinformacja zasobów biomasy na cele energetyczne Geoinformacja zasobów biomasy na cele energetyczne Anna Jędrejek Zakład Biogospodarki i Analiz Systemowych GEOINFORMACJA synonim informacji geograficznej; informacja uzyskiwana poprzez interpretację danych

Bardziej szczegółowo

OFERTA NA WYKONYWANIE BADAŃ LABORATORYJNYCH

OFERTA NA WYKONYWANIE BADAŃ LABORATORYJNYCH OFERTA NA WYKONYWANIE BADAŃ LABORATORYJNYCH Pomiary czynników szkodliwych i uciąŝliwych na stanowiskach pracy powietrze - czynniki chemiczne pyły hałas Analizy nawozów Analizy wody i ścieków Analizy produktów

Bardziej szczegółowo

O/100 g gleby na rok, czyli około 60 kg K 2

O/100 g gleby na rok, czyli około 60 kg K 2 POTAS niezbędny składnik pokarmowy rzepaku kształtujący wielkość i jakość plonu Potas w glebach Całkowita zawartość potasu w glebach wynosi od 0,1 do 3 % i z reguły jest tym niższa, im gleba jest lżejsza.

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 199 Nr 72 poz. 813

Dz.U. 199 Nr 72 poz. 813 Kancelaria Sejmu s. 1/1 Dz.U. 199 Nr 72 poz. 813 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OCHRONY ŚRODOWISKA, ZASOBÓW NATURALNYCH I LEŚNICTWA z dnia 11 sierpnia 1999 r. w sprawie warunków, jakie muszą być spełnione przy

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZKI PROGRAM MONITORINGU ŚRODOWISKA NA ROK 2008

WOJEWÓDZKI PROGRAM MONITORINGU ŚRODOWISKA NA ROK 2008 WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT OCHRONY ŚRODOWISKA W ŁODZI 90-006 Łódź, ul. Piotrkowska 120 WOJEWÓDZKI PROGRAM MONITORINGU ŚRODOWISKA NA ROK 2008 Opracowali: Włodzimierz Andrzejczak Barbara Witaszczyk Monika Krajewska

Bardziej szczegółowo

Badanie właściwości odpadów przemysłowych jako wstępny etap w ocenie ich oddziaływania na środowisko

Badanie właściwości odpadów przemysłowych jako wstępny etap w ocenie ich oddziaływania na środowisko Ogólnopolski konkurs dla studentów i młodych pracowników nauki na prace naukowo-badawcze dotyczące rewitalizacji terenów zdegradowanych Badanie właściwości odpadów przemysłowych jako wstępny etap w ocenie

Bardziej szczegółowo

I. Pobieranie próbek. Lp. Wykaz czynności Wielkość współczynnika

I. Pobieranie próbek. Lp. Wykaz czynności Wielkość współczynnika Koszty i wykaz badań wykonywanych w Wojewódzkim Inspektoracie Ochrony Środowiska w Poznaniu 1. Stawka podstawowa wynosi 40,41 zł. 2. Wyliczenie kosztów usługi następuje w sposób następujący: koszt usługi

Bardziej szczegółowo

28. 06. 2011 - wtorek

28. 06. 2011 - wtorek Program Ogólnopolskiej Konferencja pt.: HODOWLA, UPRAWA I WYKORZYSTANIE PSZENICY ORKISZ (Triticum aestivum ssp. spelta) W WARUNKACH ZMIAN KLIMATU 28. 06. 2011 - wtorek 8 30 9 00 Rejestracja uczestników

Bardziej szczegółowo

Kodeks Dobrej Praktyki Rolniczej - 2002 -

Kodeks Dobrej Praktyki Rolniczej - 2002 - Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi Ministerstwo Środowiska Kodeks Dobrej Praktyki Rolniczej - 2002 - Zespół redakcyjny: Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa 1. Doc. dr hab. Irena Duer 2. Prof.

Bardziej szczegółowo

Biogazownie Rolnicze w Polsce

Biogazownie Rolnicze w Polsce 1 Biogazownie Rolnicze w Polsce Biogazownia co to jest? Dyrektywa 2003/30/UE definiuje biogaz: paliwo gazowe produkowane z biomasy i/lub ulegającej biodegradacji części odpadów, które może być oczyszczone

Bardziej szczegółowo

Jakość plonu a równowaga składników pokarmowych w nawożeniu

Jakość plonu a równowaga składników pokarmowych w nawożeniu Jakość plonu a równowaga składników pokarmowych w nawożeniu Jan Łabętowicz, Wojciech Stępień 1. Względność pojęcia jakości plonu 2. Miejsce nawożenia w kształtowaniu jakości plonów 3. Azot jako główny

Bardziej szczegółowo

Wykaz metod badawczych stosowanych w Pracowni w Szczecinie:

Wykaz metod badawczych stosowanych w Pracowni w Szczecinie: Wykaz metod badawczych stosowanych w Pracowni w Szczecinie: L.p. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 12 13 14 15 16 Badane obiekty/ grupy obiektów Środki Ŝywienia zwierząt Badane cechy i metody badawcze Zawartość białka

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1554

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1554 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1554 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 1, Data wydania: 10 marca 2015 r. Nazwa i adres AB 1554 ARSO

Bardziej szczegółowo

ul. ILJI MIECZNIKOWA 1, 02-096 WARSZAWA e-mail: magdapop@biol.uw.edu.pl RAPORT

ul. ILJI MIECZNIKOWA 1, 02-096 WARSZAWA e-mail: magdapop@biol.uw.edu.pl RAPORT d r h a b. M a g d a l e n a P o p ow s k a, p r o f. U W U N I W E R S Y T E T W AR S Z AW S K I W Y D Z I AŁ B I O L O G I I ul. ILJI MIECZNIKOWA 1, 02-096 WARSZAWA TEL: (+22) 55-41-420, FAX: (+22) 55-41-402

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wykaz ważniejszych skrótów i symboli... XIII VII

Spis treści. Wykaz ważniejszych skrótów i symboli... XIII VII Spis treści Wykaz ważniejszych skrótów i symboli................... XIII 1. Wprowadzenie............................... 1 1.1. Definicja i rodzaje biopaliw....................... 1 1.2. Definicja biomasy............................

Bardziej szczegółowo

EFEKTY BIOLOGICZNEJ REKULTYWACJI BYŁEGO ZŁOŻA KRUSZYWA BUDOWLANEGO DOBROSZÓW WIELKI" W WOJEWÓDZTWIE LUBUSKIM

EFEKTY BIOLOGICZNEJ REKULTYWACJI BYŁEGO ZŁOŻA KRUSZYWA BUDOWLANEGO DOBROSZÓW WIELKI W WOJEWÓDZTWIE LUBUSKIM UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI SZKOŁA NAUK TECHNICZNYCH MICHAŁ DRAB EFEKTY BIOLOGICZNEJ REKULTYWACJI BYŁEGO ZŁOŻA KRUSZYWA BUDOWLANEGO DOBROSZÓW WIELKI" W WOJEWÓDZTWIE LUBUSKIM MONOGRAFIA Redakcja Wydawnictw

Bardziej szczegółowo

Program zajęć: Przedmiot CHEMIA ROLNA Kierunek: Rolnictwo (studia niestacjonarne) II rok Wykładowca: prof.dr hab. Józefa Wiater Zaliczenie

Program zajęć: Przedmiot CHEMIA ROLNA Kierunek: Rolnictwo (studia niestacjonarne) II rok Wykładowca: prof.dr hab. Józefa Wiater Zaliczenie Program zajęć: Przedmiot CHEMIA ROLNA Kierunek: Rolnictwo (studia niestacjonarne) II rok Zaliczenie przedmiotu: zaliczenie z oceną TEMATY WYKŁADÓW 20 godzin 1.Definicja chemii rolnej, gleba jako środowisko

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1539

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1539 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1539 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 1 Data wydania: 10 października 2014 r. Nazwa i adres ARQUES

Bardziej szczegółowo

Krajowy Program Gospodarki Odpadami

Krajowy Program Gospodarki Odpadami Krajowy Program Gospodarki Odpadami KPGO został sporządzony jako realizacja przepisów ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. Nr 62, poz. 628 oraz z 2002 r. Nr 41, poz. 365 i Nr 113, poz.

Bardziej szczegółowo

(Ustawa z dnia 10 lipca 2007 r. o nawozach i nawożeniu Art. 17 ust. 3)

(Ustawa z dnia 10 lipca 2007 r. o nawozach i nawożeniu Art. 17 ust. 3) Załącznik nr 9 Minimalne wymogi dotyczące nawozów i środków ochrony roślin 1. Pakiet 1. Rolnictwo zrównoważone - Wymóg 4 - dotyczy 8.2.10.5.1.4.1.2. Minimum requirements for fertilisers and pesticides

Bardziej szczegółowo

PODSTAWOWE INFORMACJE DOTYCZĄCE WDRAŻANIA INSTALACJI BIOGAZOWYCH W POLSCE

PODSTAWOWE INFORMACJE DOTYCZĄCE WDRAŻANIA INSTALACJI BIOGAZOWYCH W POLSCE PODSTAWOWE INFORMACJE DOTYCZĄCE WDRAŻANIA INSTALACJI BIOGAZOWYCH W POLSCE Czym jest biogaz? Roztwór gazowy będący produktem fermentacji beztlenowej, składający się głównie z metanu (~60%) i dwutlenku węgla

Bardziej szczegółowo

PODSTAWOWE INFORMACJE DOTYCZĄCE WDRAŻANIA INSTALACJI BIOGAZOWYCH W POLSCE

PODSTAWOWE INFORMACJE DOTYCZĄCE WDRAŻANIA INSTALACJI BIOGAZOWYCH W POLSCE PODSTAWOWE INFORMACJE DOTYCZĄCE WDRAŻANIA INSTALACJI BIOGAZOWYCH W POLSCE Czym jest biogaz? Roztwór gazowy będący produktem fermentacji beztlenowej, składający się głównie z metanu (~60%) i dwutlenku węgla

Bardziej szczegółowo

MATERIAŁY SZKOLENIOWE

MATERIAŁY SZKOLENIOWE POLSKIE TOWARZYSTWO BIOMASY MATERIAŁY SZKOLENIOWE Tytuł szkolenia Monitoring skuteczności funkcjonowania instalacji agroenergetycznych oraz efektywności energetycznego wykorzystania surowców w aspekcie

Bardziej szczegółowo

Ostateczna postać długotrwałych zmian w określonych warunkach klimatyczno-geologicznych to:

Ostateczna postać długotrwałych zmian w określonych warunkach klimatyczno-geologicznych to: WYDZIAŁ: GEOLOGII, GEOFIZYKI I OCHRONY ŚRODOWISKA KIERUNEK STUDIÓW: OCHRONA ŚRODOWISKA RODZAJ STUDIÓW: STACJONARNE I STOPNIA ROK AKADEMICKI 2014/2015 WYKAZ PRZEDMIOTÓW EGZAMINACYJNYCH: I. Ekologia II.

Bardziej szczegółowo

Zagadnienia na egzamin dyplomowy inŝynierski I o kierunku ROLNICTWO

Zagadnienia na egzamin dyplomowy inŝynierski I o kierunku ROLNICTWO Zagadnienia na egzamin dyplomowy inŝynierski I o kierunku ROLNICTWO KIERUNKOWE - OBLIGATORYJNE 1. Pojęcie zmiennej losowej, rozkładu prawdopodobieństwa, dystrybuanty i funkcji gęstości. 2. Sposoby weryfikacji

Bardziej szczegółowo

10,10 do doradztwa nawozowego 0-60 cm /2 próbki/ 275. 20,20 Badanie azotu mineralnego 0-90 cm. 26,80 C /+ Egner/

10,10 do doradztwa nawozowego 0-60 cm /2 próbki/ 275. 20,20 Badanie azotu mineralnego 0-90 cm. 26,80 C /+ Egner/ 1 Cennik 2008 GLEBA MAKROELEMENTY Badania pełnopłatne Pozycja cennika Kwota w zł Preparatyka ( 2 mm) 2 2,20 Oznaczenie ph 5 4,50 Ekstrakcja przysw. form fosforu i potasu 18 4,50 Oznaczenie przyswajalnego

Bardziej szczegółowo

6. OCHRONA POWIERZCHNI ZIEMI

6. OCHRONA POWIERZCHNI ZIEMI 6. OCHRONA POWIERZCHNI ZIEMI Główne czynniki mające wpływ na powierzchnię ziemi to m.in. mechaniczne niszczenie pokrywy glebowej wskutek procesów urbanizacji, działalności górniczej i niewłaściwie prowadzonych

Bardziej szczegółowo

Technologie naturalne w ochronie środowiska. Opracował: Marcin Bąk

Technologie naturalne w ochronie środowiska. Opracował: Marcin Bąk Technologie naturalne w ochronie środowiska Opracował: Marcin Bąk Wpływ zieleni na zanieczyszczenie powietrza w mieście Zieleń miejska ma poważny wpływ na: wyminę gazową w atmosferze, zmniejszanie zanieczyszczeń

Bardziej szczegółowo

Umowa Nr (wzór ) REGON..., NIP..., zwanym dalej Wykonawcą, reprezentowanym przez: 1..., 2...,

Umowa Nr (wzór ) REGON..., NIP..., zwanym dalej Wykonawcą, reprezentowanym przez: 1..., 2..., Załącznik nr 2 do SIWZ Umowa Nr (wzór ) zawarta w dniu w Węgrowie pomiędzy: Związkiem Midzygminnym Wodociągów i Kanalizacji Wiejskich, 07-100 Węgrów, ul Gdańska 118, REGON: 710240111 NIP: 824-000-26-81

Bardziej szczegółowo

Tematyczna giełda współpracy: Ochrona środowiska na polsko-saksońskim pograniczu. www.sn-pl.eu

Tematyczna giełda współpracy: Ochrona środowiska na polsko-saksońskim pograniczu. www.sn-pl.eu Tematyczna giełda współpracy: Ochrona środowiska na polsko-saksońskim pograniczu www.sn-pl.eu Cele główne Ochrona i poprawa stanu środowiska, w tym: Poprawa ochrony przeciwpowodziowej Stworzenie ukierunkowanej

Bardziej szczegółowo

Innowacyjna technologia stabilizacji odpadów niebezpiecznych ENVIROMIX

Innowacyjna technologia stabilizacji odpadów niebezpiecznych ENVIROMIX Omnia subiecta sunt naturae. Innowacyjna technologia stabilizacji odpadów niebezpiecznych ENVIROMIX www.ecotech.com.pl Technologia EnviroMix Technologia chemicznego wiązania i zestalania (CFS) 3 generacji

Bardziej szczegółowo

Projekt aktualizacji Programu wodnośrodowiskowego. - programy działań dotyczące Regionu Wodnego Środkowej Odry. 11 czerwca 2015 r.

Projekt aktualizacji Programu wodnośrodowiskowego. - programy działań dotyczące Regionu Wodnego Środkowej Odry. 11 czerwca 2015 r. Projekt aktualizacji Programu wodnośrodowiskowego kraju - - programy działań dotyczące Regionu Wodnego Środkowej Odry 11 czerwca 2015 r. Wałbrzych PLAN PREZENTACJI 1. Aktualizacja Programu Wodno-środowiskowego

Bardziej szczegółowo

Szkolenie z zakresu stosowania nawozów BLOK 1

Szkolenie z zakresu stosowania nawozów BLOK 1 Szkolenie z zakresu stosowania nawozów BLOK 1 opracowanie: Kierownik DAOR OSChR mgr inż. Krzysztof Skowronek Starszy Specjalista DAOR OSChR mgr inż.. Grażyna Sroka Program szkolenia Blok 1. Wiadomości

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1365

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1365 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1365 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 2 Data wydania: 15 października 2013 r. Nazwa i adres: AB

Bardziej szczegółowo

Chemia stosowana, odpady i zarządzanie chemikaliami

Chemia stosowana, odpady i zarządzanie chemikaliami Uniwersytet Warszawski Wydział Chemii Chemia stosowana, odpady i zarządzanie chemikaliami Prowadzący: dr Elżbieta Megiel Plan wykładów Data Zagadnienia 7.03 Chemia stosowana 14.03 Zielona chemia 21.03

Bardziej szczegółowo

ZWYKŁA DOBRA PRAKTYKA ROLNICZA IRENA DUER

ZWYKŁA DOBRA PRAKTYKA ROLNICZA IRENA DUER ZWYKŁA DOBRA PRAKTYKA ROLNICZA IRENA DUER Zakres prezentacji Definicja ZDPR Podstawy prawne ZDPR Jaki jest cel upowszechniania ZDPR Kto ma obowiązek przestrzegać ZDPR Zakres ZDPR Kto kontroluje ZDPR Definicja

Bardziej szczegółowo

Stan środowiska w Polsce -Raport o stanie środowiska w Polsce (wybrane aspekty).

Stan środowiska w Polsce -Raport o stanie środowiska w Polsce (wybrane aspekty). Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Krakowie Inspekcja Ochrony Środowiska Stan środowiska w Polsce -Raport o stanie środowiska w Polsce (wybrane aspekty). Opracowanie: mgr Tomasz Łaciak Uniwersytet

Bardziej szczegółowo

Prawo chroniące środowisko w obszarze rolnictwa

Prawo chroniące środowisko w obszarze rolnictwa Prawo chroniące środowisko w obszarze rolnictwa A A 1. Wstęp Prawo ochrony środowiska tworzą akty prawne o różnej randze. Najwyższym z nich jest Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej, uchwalona w 1997

Bardziej szczegółowo

Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta wiórowa i fornir zawierające substancje niebezpieczne 14. 03 01 82 Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków

Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta wiórowa i fornir zawierające substancje niebezpieczne 14. 03 01 82 Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków 1. 02 01 01 Osady z mycia i czyszczenia 2. 02 01 03 Odpadowa masa roślinna 3. 02 01 04 Odpady tworzyw sztucznych (z wyłączeniem opakowań) 4. 02 01 08* Odpady agrochemikaliów zawierające substancje, w tym

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 950

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 950 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 950 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 3, Data wydania: 5 maja 2011 r. Nazwa i adres INSTYTUT PODSTAW

Bardziej szczegółowo

Dobry klimat dla powiatów Gospodarka odpadami Gospodarka komunalna

Dobry klimat dla powiatów Gospodarka odpadami Gospodarka komunalna Gospodarka odpadami Gospodarka komunalna Sabina Kowalska Magda Kozak Konsulting Inwestycyjny i Środowiskowy Sabina Kowalska Projekt realizowany przy wsparciu finansowym instrumentu finansowego LIFE+ Komisji

Bardziej szczegółowo

Współczynniki kalkulacyjne, ceny poboru próbek i wykonania badań Wykaz czynności Woda lub ścieki Gleby, odpady, Powietrze- imisja Powietrze- emisja

Współczynniki kalkulacyjne, ceny poboru próbek i wykonania badań Wykaz czynności Woda lub ścieki Gleby, odpady, Powietrze- imisja Powietrze- emisja Lp 1 Pobór próbek wody powierzchniowej i ścieków do badań fiz-chem i biologicznych 2 Pobór w okresie 24 godzin próbek ścieków do badań fiz-chem 3 Pobór próbek wody powierzchniowej do badań fitobentosu

Bardziej szczegółowo

Laboratorium Utylizacji Odpadów (Laboratorium Badawcze Biologiczno Chemiczne)

Laboratorium Utylizacji Odpadów (Laboratorium Badawcze Biologiczno Chemiczne) Laboratorium Utylizacji Odpadów (Laboratorium Badawcze Biologiczno Chemiczne) mgr inż. Maria Sadowska mgr Katarzyna Furmanek mgr inż. Marcin Młodawski Laboratorium prowadzi prace badawcze w zakresie: Utylizacji

Bardziej szczegółowo

FIZYKA I CHEMIA GLEB. Literatura przedmiotu: Zawadzki S. red. Gleboznastwo, PWRiL 1999 Kowalik P. Ochrona środowiska glebowego, PWN, Warszawa 2001

FIZYKA I CHEMIA GLEB. Literatura przedmiotu: Zawadzki S. red. Gleboznastwo, PWRiL 1999 Kowalik P. Ochrona środowiska glebowego, PWN, Warszawa 2001 FIZYKA I CHEMIA GLEB Literatura przedmiotu: Zawadzki S. red. Gleboznastwo, PWRiL 1999 Kowalik P. Ochrona środowiska glebowego, PWN, Warszawa 2001 Tematyka wykładów Bilans wodny i cieplny gleb, właściwości

Bardziej szczegółowo

Potencjał biomasy do produkcji biogazu w województwie wielkopolskim

Potencjał biomasy do produkcji biogazu w województwie wielkopolskim Potencjał biomasy do produkcji biogazu w województwie wielkopolskim Józef Lewandowski Stefan Pawlak Wielkopolska? Substraty pochodzenia rolniczego jaki potencjał? Wielkopolska Podział administracyjny:

Bardziej szczegółowo

BYDGOSKI OBSZAR FUNKCJONALNY Inwestycje kluczowe do realizacji do roku 2020

BYDGOSKI OBSZAR FUNKCJONALNY Inwestycje kluczowe do realizacji do roku 2020 BYDGOSKI OBSZAR FUNKCJONALNY Inwestycje kluczowe do realizacji do roku 2020 Zespół nr III Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska Grzegorz Boroń -Z-ca Dyrektora Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony

Bardziej szczegółowo

Departament Rolnictwa, Środowiska i Rozwoju Wsi Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego. Zielona Góra, 23 luty 2010 r.

Departament Rolnictwa, Środowiska i Rozwoju Wsi Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego. Zielona Góra, 23 luty 2010 r. Departament Rolnictwa, Środowiska i Rozwoju Wsi Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego Zielona Góra, 23 luty 2010 r. Podstawa opracowania Programu Programy ochrony powietrza sporządza się dla stref,

Bardziej szczegółowo

CENTRUM TRANSFERU TECHNOLOGII W OBSZARZE OZE. BioProcessLab. Dr inż. Karina Michalska

CENTRUM TRANSFERU TECHNOLOGII W OBSZARZE OZE. BioProcessLab. Dr inż. Karina Michalska CENTRUM TRANSFERU TECHNOLOGII W OBSZARZE OZE BioProcessLab Dr inż. Karina Michalska PLAN PREZENTACJI 1.Opieka merytoryczna 2.Obszar badawczy 3.Wyposażenie 4.Oferta współpracy OPIEKA MERYTORYCZNA 1. Praca

Bardziej szczegółowo

XXI V P O ZNAŃSKIE K O N W E R S A TORIUM ANALI T Y C ZN E

XXI V P O ZNAŃSKIE K O N W E R S A TORIUM ANALI T Y C ZN E Wydział Technologii Chemicznej Politechniki Poznańskiej Komisja Analizy Śladowej Komitetu Chemii Analitycznej PAN XXI V P O ZNAŃSKIE K O N W E R S A TORIUM ANALI T Y C ZN E NOWOCZESNE METODY PRZYGOTOWANIA

Bardziej szczegółowo

MOŻLIWOŚCI SEKTORA LEŚNO-DRZEWNEGO W ROZWOJU REGIONALNYM

MOŻLIWOŚCI SEKTORA LEŚNO-DRZEWNEGO W ROZWOJU REGIONALNYM MOŻLIWOŚCI SEKTORA LEŚNO-DRZEWNEGO W ROZWOJU REGIONALNYM Dr inż. Anna Żornaczuk-Łuba Zastępca dyrektora Departamentu Leśnictwa i Ochrony Przyrody Ministerstwo Środowiska Polanica Zdrój 23 maja 2014 r.

Bardziej szczegółowo

Praktyczne sposoby wdrożenia idei produkcji biometanu z odpadów na cele transportowe w Polsce Barbara Smerkowska Magdalena Rogulska

Praktyczne sposoby wdrożenia idei produkcji biometanu z odpadów na cele transportowe w Polsce Barbara Smerkowska Magdalena Rogulska Warsztaty edukacyjne Biomaster GasShow 2014 Praktyczne sposoby wdrożenia idei produkcji biometanu z odpadów na cele transportowe w Polsce Barbara Smerkowska Magdalena Rogulska Biogaz z odpadów organicznych

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1448

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1448 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1448 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 3 Data wydania: 25 sierpnia 2015 r. Nazwa i adres: ZAKŁAD

Bardziej szczegółowo

OFERTA TEMATÓW PROJEKTÓW DYPLOMOWYCH (MAGISTERSKICH) do zrealizowania w Katedrze INŻYNIERII CHEMICZNEJ I PROCESOWEJ

OFERTA TEMATÓW PROJEKTÓW DYPLOMOWYCH (MAGISTERSKICH) do zrealizowania w Katedrze INŻYNIERII CHEMICZNEJ I PROCESOWEJ OFERTA TEMATÓW PROJEKTÓW DYPLOMOWYCH (MAGISTERSKICH) do zrealizowania w Katedrze INŻYNIERII CHEMICZNEJ I PROCESOWEJ Badania kinetyki utleniania wybranych grup związków organicznych podczas procesów oczyszczania

Bardziej szczegółowo

BIOGAZOWNIA JAKO ELEMENT GOSPODARKI ODPADAMI- ASPEKTY PRAKTYCZNE. Poznao 22.11.2011

BIOGAZOWNIA JAKO ELEMENT GOSPODARKI ODPADAMI- ASPEKTY PRAKTYCZNE. Poznao 22.11.2011 BIOGAZOWNIA JAKO ELEMENT GOSPODARKI ODPADAMI- ASPEKTY PRAKTYCZNE Poznao 22.11.2011 Fermentacja anaerobowa 2 SKŁAD BIOGAZU 3 BIOGAZ WYSYPISKOWY WARUNKI DLA SAMOISTNEGO POWSTAWANIA BIOGAZU 4 Biogazownia

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 883

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 883 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 883 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 13 Data wydania: 13 stycznia 2016 r. Nazwa i adres AB 883 ENEA

Bardziej szczegółowo

Numer identyfikacji podatkowej (NIP) Numer identyfikacyjny REGON, o ile przedsiębiorca taki numer posiada 896-000-00-26 931623022 Podano poniżej

Numer identyfikacji podatkowej (NIP) Numer identyfikacyjny REGON, o ile przedsiębiorca taki numer posiada 896-000-00-26 931623022 Podano poniżej Nr rejestrowy/ Data dokonania wpisu ID/WPIS/K/1/2013 25 stycznia 2013r Firma, oznaczenie siedziby i adres albo imię, nazwisko i adres przedsiębiorcy Wrocławskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania ALBA 53-238

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 832

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 832 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 832 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 8, Data wydania: 30 lipca 2014 r. Nazwa i adres: GRUPOWA OCZYSZCZALNIA

Bardziej szczegółowo

Zanieczyszczenie atmosfery i terenu wpływa pośrednio na rozwój lasu. Naruszona bowiem zostaje równowaga chemiczna i zmieniony odczyn ph w środowisku

Zanieczyszczenie atmosfery i terenu wpływa pośrednio na rozwój lasu. Naruszona bowiem zostaje równowaga chemiczna i zmieniony odczyn ph w środowisku Ochrona lasów Zanieczyszczenie atmosfery i terenu wpływa pośrednio na rozwój lasu. Naruszona bowiem zostaje równowaga chemiczna i zmieniony odczyn ph w środowisku glebowym. Działanie bezpośrednie, jak

Bardziej szczegółowo

Ocena jakości wód powierzchniowych rzeki transgranicznej Wisznia

Ocena jakości wód powierzchniowych rzeki transgranicznej Wisznia VI KONFERENCJA NAUKOWA WODA - ŚRODOWISKO - OBSZARY WIEJSKIE- 2013 Ocena jakości wód powierzchniowych rzeki transgranicznej Wisznia A. Kuźniar, A. Kowalczyk, M. Kostuch Instytut Technologiczno - Przyrodniczy,

Bardziej szczegółowo

Unieszkodliwianie komunalnych osadów ściekowych

Unieszkodliwianie komunalnych osadów ściekowych Unieszkodliwianie komunalnych osadów ściekowych Procesy i urządzenia Krzysztof Tyrała R.O.T. RECYCLING ODPADY TECHNOLOGIE Ekspert Polskiej Izby Ekologii Gliwice KONTROLA SUBSTANCJI NIEBEZPIECZNYCH W REGIONIE

Bardziej szczegółowo

Basfoliar Kelp P-Max. Nawóz dolistny: Producent: COMPO Polska Sp. z o.o. Działanie:

Basfoliar Kelp P-Max. Nawóz dolistny: Producent: COMPO Polska Sp. z o.o. Działanie: Nawóz dolistny: Basfoliar Kelp P-Max Producent: COMPO Polska Sp. z o.o. Grupa Rolnik jest wyłącznym dystrybutorem nawozu płynnego otrzymany z ekstraktu alg Ecklonia maxima z dodatkiem NPK (4++2). Basfoliar

Bardziej szczegółowo

Plan wykładu: Wstęp. Zanieczyszczenia powietrza atmosferycznego. Zanieczyszczenia wód. Odpady stałe

Plan wykładu: Wstęp. Zanieczyszczenia powietrza atmosferycznego. Zanieczyszczenia wód. Odpady stałe Plan wykładu: Wstęp Klasyfikacja odpadów i zanieczyszczeń Drogi przepływu substancji odpadowych Analiza instalacji przemysłowej w aspekcie ochrony środowiska Parametry charakterystyczne procesu oczyszczania

Bardziej szczegółowo

ZAŁOŻENIA i STAN PRAC W PROJEKCIE SANAERO. Dr inż. Mariusz Adynkiewicz-Piragas

ZAŁOŻENIA i STAN PRAC W PROJEKCIE SANAERO. Dr inż. Mariusz Adynkiewicz-Piragas ZAŁOŻENIA i STAN PRAC W PROJEKCIE SANAERO Dr inż. Mariusz Adynkiewicz-Piragas Warsztaty Międzynarodowe 13.03. 2013 r. WCTT, Wrocław Działania projektu SANAERO skierowane są na monitoring i przetwarzania

Bardziej szczegółowo

Jan Cebula (Instytut Inżynierii Wody i Ścieków, POLITECHNIKA ŚLĄSKA, Gliwice) Józef Sołtys (PTH Intermark, Gliwice)

Jan Cebula (Instytut Inżynierii Wody i Ścieków, POLITECHNIKA ŚLĄSKA, Gliwice) Józef Sołtys (PTH Intermark, Gliwice) Jan Cebula (Instytut Inżynierii Wody i Ścieków, POLITECHNIKA ŚLĄSKA, Gliwice) Józef Sołtys (PTH Intermark, Gliwice) Bałtyckie Forum Biogazu 17 18 wrzesień 2012 PODSTAWOWY SKŁAD BIOGAZU Dopuszczalna zawartość

Bardziej szczegółowo

www.harcerskanatura.eu PROJEKT

www.harcerskanatura.eu PROJEKT PROJEKT kampania edukacyjna dla dzieci i młodzieży 4 żywioły przyjaciele człowieka cykl konkursów w szkołach główna nagroda w konkursach wymiana dzieci i młodzieży między Partnerami projektu program edukacyjny

Bardziej szczegółowo

UPRAWY ENERGETYCZNE W CENTRALNEJ I WSCHODNIEJ EUROPIE

UPRAWY ENERGETYCZNE W CENTRALNEJ I WSCHODNIEJ EUROPIE UPRAWY ENERGETYCZNE W CENTRALNEJ I WSCHODNIEJ EUROPIE Bioenergia w krajach Europy Centralnej, uprawy energetyczne. Dr Hanna Bartoszewicz-Burczy, Instytut Energetyki 23 kwietnia 2015 r., SGGW 1. Źródła

Bardziej szczegółowo

Jarosław Stalenga Zakład Systemów i Ekonomiki Produkcji Roślinnej IUNG-PIB, Puławy

Jarosław Stalenga Zakład Systemów i Ekonomiki Produkcji Roślinnej IUNG-PIB, Puławy Rolnictwo ekologiczne przyjazne środowisku naturalnemu Jarosław Stalenga Zakład Systemów i Ekonomiki Produkcji Roślinnej IUNG-PIB, Puławy 1. Rolnictwo ekologiczne w realizacji celów KPR 2. Status rolnictwa

Bardziej szczegółowo

XXI I I P O ZN A Ń S KIE K O N W E R S A TORIUM ANALI T Y C ZN E

XXI I I P O ZN A Ń S KIE K O N W E R S A TORIUM ANALI T Y C ZN E Wydział Technologii Chemicznej Politechniki Poznańskiej Komisja Analizy Śladowej Komitetu Chemii Analitycznej PAN XXI I I P O ZN A Ń S KIE K O N W E R S A TORIUM ANALI T Y C ZN E NOWOCZESNE METODY PRZYGOTOWANIA

Bardziej szczegółowo

LISTA PRZEDSIĘWZIĘĆ PRIORYTETOWYCH PLANOWANYCH DO DOFINANSOWANIA ZE ŚRODKÓW WOJEWÓDZKIEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA IGOSPODARKI WODNEJ W KATOWICACH

LISTA PRZEDSIĘWZIĘĆ PRIORYTETOWYCH PLANOWANYCH DO DOFINANSOWANIA ZE ŚRODKÓW WOJEWÓDZKIEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA IGOSPODARKI WODNEJ W KATOWICACH PLANOWANYCH DO DOFINANSOWANIA ZE ŚRODKÓW WOJEWÓDZKIEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA IGOSPODARKI WODNEJ W KATOWICACH NA 2015 ROK I. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach,

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 28 czerwca 2012 r. Poz. 728. Rozporządzenie. z dnia 19 czerwca 2012 r. w sprawie wykazu laboratoriów referencyjnych

Warszawa, dnia 28 czerwca 2012 r. Poz. 728. Rozporządzenie. z dnia 19 czerwca 2012 r. w sprawie wykazu laboratoriów referencyjnych DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 28 czerwca 2012 r. Poz. 728 Rozporządzenie Ministra Zdrowia 1) z dnia 19 czerwca 2012 r. w sprawie wykazu laboratoriów referencyjnych Na podstawie

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE O ZASTOSOWANYCH PREPARATACH NOURIVIT I NOURIVIT PLUS

INFORMACJE O ZASTOSOWANYCH PREPARATACH NOURIVIT I NOURIVIT PLUS 1 INFORMACJE O ZASTOSOWANYCH PREPARATACH NOURIVIT I NOURIVIT PLUS Nourivit jest produkowany w kilku etapach z naturalnych składników mineralnych w kontrolowanym procesie kruszenia i sortowania bez użycia

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1245

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1245 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1245 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 4 Data wydania: 27 lutego 2014 r. Nazwa i adres AB 1245 ZAKŁADY

Bardziej szczegółowo

Paliwa z odpadów - właściwości

Paliwa z odpadów - właściwości Bogna Burzała ENERGOPOMIAR Sp. z o.o., Centralne Laboratorium Paliwa z odpadów - właściwości 1. Wprowadzenie Prognozowana ilość wytwarzanych odpadów komunalnych, zgodnie z Krajowym Planem Gospodarki Odpadami

Bardziej szczegółowo

Oferta cenowa pobierania oraz wykonania badań próbek wody, ścieków, osadów ściekowych i biogazu

Oferta cenowa pobierania oraz wykonania badań próbek wody, ścieków, osadów ściekowych i biogazu Oferta cenowa pobierania oraz wykonania badań próbek wody, ścieków, osadów ściekowych i biogazu Zakres badań realizowanych przez: Zakres badań wody LBORTORIUM CENTRLNE BDNIE WODY ul. Wodociągowa 8, 43-356

Bardziej szczegółowo

Wdrażanie norm jakości pelletów i brykietów

Wdrażanie norm jakości pelletów i brykietów Wdrażanie norm jakości pelletów i brykietów dr inż. Wojciech Cichy Instytut Technologii Drewna w Poznaniu Konferencja Rynek pelet i brykietów możliwości rozwoju Bydgoszcz 8 czerwca 203 r. MIĘDZYNARODOWE

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 965

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 965 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 965 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 9 Data wydania: 26 sierpnia 2016 r. AB 965 Nazwa i adres SPÓŁKA

Bardziej szczegółowo

Pozostałości substancji niepożądanych w żywności i paszach - ocena zagrożeń. Andrzej Posyniak, Krzysztof Niemczuk PIWet-PIB Puławy

Pozostałości substancji niepożądanych w żywności i paszach - ocena zagrożeń. Andrzej Posyniak, Krzysztof Niemczuk PIWet-PIB Puławy Pozostałości substancji niepożądanych w żywności i paszach - ocena zagrożeń Andrzej Posyniak, Krzysztof Niemczuk PIWet-PIB Puławy Substancje niepożądane w żywności i paszach Substancje anaboliczne hormonalne

Bardziej szczegółowo

ROLNICZE ZAGOSPODAROWANIE ŚCIEKU POFERMENTACYJNEGO Z BIOGAZOWNI ROLNICZEJ - OGRANICZENIA I SKUTKI. Witold Grzebisz

ROLNICZE ZAGOSPODAROWANIE ŚCIEKU POFERMENTACYJNEGO Z BIOGAZOWNI ROLNICZEJ - OGRANICZENIA I SKUTKI. Witold Grzebisz ROLNICZE ZAGOSPODAROWANIE ŚCIEKU POFERMENTACYJNEGO Z BIOGAZOWNI ROLNICZEJ - OGRANICZENIA I SKUTKI Witold Grzebisz Katedra Chemii Rolnej Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu Plan prezentacji Produkcja biogazu

Bardziej szczegółowo

Henryk Greinert OCHRONA GLEB

Henryk Greinert OCHRONA GLEB Henryk Greinert OCHRONA GLEB WYDAWNICTWO POLITECHNIKI ZIELONOGÓRSKIEJ Zielona Góra, 1998 Recenzenci: Prof. dr hab. inż. JAN BENDER Akademia Rolnicza w Poznaniu Prof. dr hab. inż. EDWARD NIEDŹWIECKI Akademia

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1188

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1188 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1188 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 5, Data wydania: 19 maja 2014 r. Nazwa i adres AB 1188,,WODOCIĄGI

Bardziej szczegółowo

Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości

Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości Numer rejestrowy Data wpisu Nazwa firmy, oznaczenie siedziby, adres lub imię, nazwisko i adres przedsiębiorcy

Bardziej szczegółowo

UWARUNKOWANIA PRAWNE REMEDIACJI GLEB W POLSCE

UWARUNKOWANIA PRAWNE REMEDIACJI GLEB W POLSCE UWARUNKOWANIA PRAWNE REMEDIACJI GLEB W POLSCE Joanna Kwapisz Główny specjalista Tel. 22 57 92 274 Departament Gospodarki Odpadami Obowiązujące Ochrona powierzchni regulacje ziemi prawne Poziom UE: Dyrektywa

Bardziej szczegółowo

Bibliografia. Akty prawne

Bibliografia. Akty prawne Bibliografia Akty prawne 1. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska Dz. U. Nr 62, poz. 627; 2. Ustawa z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo wodne. Dz. U. Nr 115, poz. 1229; 3. Ustawa z dnia

Bardziej szczegółowo

Towaroznawstwo artykułów przemysłowych

Towaroznawstwo artykułów przemysłowych Towaroznawstwo artykułów przemysłowych Towaroznawstwo Tomasz Poskrobko Przemysł produkcja materialna, polegająca na wytwarzaniu wyrobów w sposób masowy, przy użyciu urządzeń mechanicznych, Towary przemysłowe

Bardziej szczegółowo

REJESTR DZIAŁALNOŚCI REGULOWANEJ W ZAKRESIE ODBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI. Głuszyca, 1 stycznia 2012 r.

REJESTR DZIAŁALNOŚCI REGULOWANEJ W ZAKRESIE ODBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI. Głuszyca, 1 stycznia 2012 r. Burmistrz Głuszycy Urząd Miejski w Głuszycy ul. Grunwaldzka 55 58 340 Głuszyca NIP: 885-00- 09-368 REGON: 000529930 REJESTR DZIAŁALNOŚCI REGULOWANEJ W ZAKRESIE ODBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI

Bardziej szczegółowo

Odnawialne źródła energii w dokumentach strategicznych regionu

Odnawialne źródła energii w dokumentach strategicznych regionu Odnawialne źródła energii w dokumentach strategicznych regionu Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego Wydział Ochrony Środowiska Katowice, 31 marca 2015 r. STRATEGIA ROZWOJU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO ŚLĄSKIE

Bardziej szczegółowo