OBIEG PIERWIASTKÓW W PRZYRODZIE BIOAKUMULACJA TOKSYCZNOŚĆ PRZECIWDZIAŁANIE. Program Konferencji. 10 września 2015 r.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "OBIEG PIERWIASTKÓW W PRZYRODZIE BIOAKUMULACJA TOKSYCZNOŚĆ PRZECIWDZIAŁANIE. Program Konferencji. 10 września 2015 r."

Transkrypt

1 XI Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna OBIEG PIERWIASTKÓW W PRZYRODZIE BIOAKUMULACJA TOKSYCZNOŚĆ PRZECIWDZIAŁANIE Program Konferencji 10 września 2015 r. 08:00 09:00 Rejestracja Uczestników Konferencji Otwarcie Konferencji: prof. dr hab. Barbara Gworek płk mgr inż. Dariusz Ryczkowski Sesja I Sesję poprowadzą: prof. dr hab. Alena Vollmannova i prof. dr hab. Tadeusz P. Żarski 09:15 09:30 Emisja i występowanie chromu(vi) w powietrzu atmosferycznym. Ryszard Świetlik, M. Trojanowska, A. Molik, M. Łożyńska 09:30 09:45 Analiza przepływu substancji dla rtęci w Polsce w 2012 r. Damian Panasiuk 09:45 10:00 Dopływ i przemiany rtęci w południowym Bałtyku oraz ich zmian w odniesieniu do przewidywanych zmian klimatu. Dominika Saniewska, M. Bełdowska, L. Falkowska 10:00 10:15 Pierwiastki śladowe w rzekach transgranicznych, monitoring i regulacje prawne studium przypadku Międzynarodowego Obszaru Dorzecza Odry. Aleksandra Ibragimow 10:15 10:45 Przerwa Sesja II Sesję poprowadzą: prof. dr hab. Izabela Bojakowska i prof. dr hab. Jerzy Falandysz 10:45 11:00 Pierwiastki śladowe w osadach jezior zlewni Brdy. I. Bojakowska, Olimpia Kozłowska, B. Stec 11:00 11:15 Wpływ usunięcia osadów dennych na jakość wód na przykładzie małego zbiornika wodnego zlokalizowanego na terenie wiejskim. Maria Pajchrowska, B. Szpakowska 11:15 11:30 Akumulacja metali w powierzchniowej warstwie gleb torfowych i wilgotnych glebach mineralnych ekosystemów leśnych Estonii. Raimo Kõlli, E. Asi, L. Szajdak, T. Tõnutare, A. Astover, K. Krebstein :30 11:45 Wpływ dodatku biowęgla na dostępność metali ciężkich w glebach z rejonu huty miedzi. Agnieszka Medyńska-Juraszek, I. Ćwięląg Piasecka 11:45 12:00 Zakres prac w ramach projektu Life+ Kompleksowa ochrona nieleśnych siedlisk przyrodniczych na terenach wojskowych w obszarze Natura 2000 Pustynia Błędowska. Edyta Mazur, K. Kępa

2 Sesja III :00 13:00 Sesja Posterowa: Bioakumulacja, Toksyczność, Przeciwdziałanie :00 14:15 Obiad Sesja IV Sesję poprowadzą: prof. dr hab. Anna Karczewska i prof. dr hab. Tadeusz Kośla 14:15 14:30 Pozostałości pestycydów w surowcach uzyskanych z roślin modyfikowanych genetycznie. Tadeusz P. Żarski, H. Żarska, T. Majdecka 14:30 14:45 Zawartość pierwiastków śladowych w herbatach zielonych i ziołowych. Sandra Watrak, M. Rajkowska-Myśliwiec, M. Protasowicki 14:45 15:00 Ołów w tkankach zwierząt łownych - zanieczyszczenia środowiskowe czy wtórne? Maciej Durkalec, J. Szkoda, A. Nawrocka, R. Kołacz, S. Opaliński, J. Żmudzki 15:00 15:15 Ocena stanu fizjologicznego karpi eksponowanych na subtoksyczne stężenia fungicydów na podstawie wybranych wskaźników metabolicznych. Hanna Lutnicka, A. Ludwikowska, B. Bojarski, M. Chmurska-Gąsowska 15:15 15:30 Poziom rtęci w tkankach leszczy odłowionych w wodach jezior Pojezierza Gostyńskiego. Tadeusz P. Żarski, H. Żarska, T. Majdecka 15:30 16:00 Przerwa Sesja V Sesję poprowadzą: prof. dr hab. Halina Dąbkowska-Naskręt i prof. dr hab. Jan Koper 16:00 16:15 Porównanie potencjału fitoremediacyjnego trzech gatunków traw na glebach zanieczyszczonych kadmem. Sylwia Gołda, J. Korzeniowska 16:15 16:30 Możliwości produkcji biomasy drzewnej na cele energetyczne wybranych odmian topoli w plantacjach o krótkim i średnim cyklu rotacji. Marzena Niemczyk, Tomasz Wojda 16:30 16:45 Wykorzystanie lokalnych zasobów bioenergetycznych na przykładzie wybranej biogazowni rolniczej. Katarzyna M. Waszkielis 16:45 17:00 Pozyskanie i energetyczne wykorzystanie biogazu na przykładzie biogazowni przy oczyszczalni ścieków w Tyrowie k. Ostródy. Łukasz Dzadz 17:00 17:15 Zmiana toksyczności ścieków koksowniczych poddanych zaawansowanemu utlenianiu w układzie łączącym pole ultradźwiękowe z odczynnikiem Fenton. A. Krzywicka, Anna Kwarciak-Kozłowska 17:30 Kolacja Po zakończeniu kolacji Organizatorzy zapewniają transport Uczestników Konferencji do hoteli

3 Sesja Posterowa Bioakumulacja, Toksyczność, Przeciwdziałanie 1. Wpływ diod elektroluminescencyjnych na zawartość mikroelementów w przeszczepionych liściach ogórka (Cucumis dativus L.). A. Bagdonavičienė, A. Brazaitytė, J. Jankauskienė, A. Viršilė, V. Vaštakaitė, P. Duchovskis 2. Zmiana zanieczyszczenia środowiska metalami ciężkimi i SO 2 w Lasach Chojnowskich w latach , oceniona metodą bioindykacyjną. W. Dmuchowski, A. H. Baczewska, P. Brągoszewska, D. Gozdowski 3. Pierwiastki śladowe w glebach Pola Doświadczalnego w Miedniewicach. J. Chojnicki, W. Kwasowski, L. Oktaba, Ł. Uzarowicz 4. Akumulacja metali ciężkich w wybranych odmianach cebuli (Allium cepa L.) uprawianych w różnych warunkach. J. Bystrická, J. Musilová, J. Tomáš, T. Tóth, P. Kavalcová, O. Šiatkovský 5. Zawartość wybranych węglowodorów aromatycznych w glebie po zastosowaniu popiołów z węgla kamiennego. Z. Ciećko, A. C. Żołnowski, M. Madej, G. Wasiak, J. Lisowski 6. Działanie następcze popiołów z węgla kamiennego na pojemność kompleksu sorpcyjnego gleby w warstwie uprawnej. Z. Ciećko, A. C. Żołnowski, M. Madej, G. Wasiak, J. Lisowski 7. Ołów w glebach i korze sosny (Pinus sylvestris L.) z obszaru parkowego, narażonych na zanieczyszczenia motoryzacyjne. H. Jaworska, H. Dąbkowska-Naskręt, Sz. Różański 8. Zawartość metali ciężkich i wybranych pierwiastków w mięsie ślimaków jadalnych pozyskiwanych w Polsce. Ł. Drozd, M. Ziomek, K. Szkucik Cs i 40 K w grzybach z Białorusi i Yunnanu w Chinach. A. Wiejak, T. Zalewska, A. Apanel, Y. Wang, J. Zhang, S. Pankavec, J. Falandysz 10. Radiostront ( 90 Sr) w niektórych grzybach z Europy Północno-Wschodniej i Chin. M. Saniewski, T. Zalewska, G. Krasińska, N. Szylke, J. Falandysz 11. Badania nad składem i współzależnościami występowania wybranych pierwiastków śladowych w grzybie Sarcodon imbricatus. J. Kotłów, M. Chudzińska, D. Barałkiewicz, J. Falandysz 12. Występowanie i współzależności w występowaniu pierwiastków śladowych w owocnikach podgrzybka zajączka. J. Kotłów, M. Chudzińska, D. Barałkiewicz, A. Kojta, J. Falandysz 13. Wybrane pierwiastki śladowe w sklerotach Wolfiporta extensa. E. Duljas, M. Chudzińska, D. Barałkiewicz, Y. Wang, J. Falandysz 14. Występowanie i bio-nagromadzanie rtęci w owocnikach przez grzyba koźlarza pomarańczowożółtego. G. Krasińska, E. Duljas, J. Falandysz 15. Badania nad składem mineralnym borowika kasztanowatego. A. Kojta, K. Borawska, M. Chudzińska, D. Barałkiewicz, J. Falandysz Cs i 137 Cs oraz 40 K w pieprznikach z terenu Polski. Przegląd danych o radiocezie w pieprznikach na terenie półkuli północnej. K. Borawska, A. Apanel, T. Zalewska, M. Drewnowska, J. Falandysz 17. Badanie profili pierwiastków ziem rzadkich w Boletus edulis. G. Krasińska, A. Sapkota, J. Falandysz, X. Feng 18. Zanieczyszczenie rtęcią grzybów z rodzaju Boletus na terenie pasa polimetalicznego w Chinach. J. Falandysz, J. Zhang, Y. Wang, M. Saba, G. Krasińska, A. Wiejak, T. Shen, T. Li, H. Liu 19. Rtęć w grzybach z rodzaju Laccaria na terenie Polski i Chin. A. K. Kojta, D. Reglińska, M. Zielińska, J. Falandysz 20. Rtęć w grzybach z rodzaju Leccinum z Junnanu w Chinach i Polski: nagromadzanie, dystrybucja i możliwe spożycie. G. Krasińska, J. Falandysz, J. Zhang, Y. Wang, A. Kojta, Ma. Saba, T. Shen, T. Li, H. Liu 21. Występowanie, dystrybucja i bionagromadzanie rtęci w wybranych gatunkach grzybów z wyżyn Junnanu i subalpejskiego rejonu szczytu Minya Konka. J. Falandysz, T. Li, H. Liu, M. Saba, J. Wang, A. Wiejak, G. Krasińska, A. Dryżałowska, J. Zhang, Y. Wang, D. Zhang 22. Zanieczyszczenie 134 Cs i 137 Cs oraz zawartość 40 K w grzybie Cortinarius caperatus w latach z terenu Północnej Polski. J. Falandysz, T. Zalewska 23. Pierwiastki śladowe w owocnikach Xerocomus chrysenteron i Boletus badius z dwóch niezanieczyszczonych miejsc na terenie Polski północnej. A. Dryżałowska, A. Kojta, S. Pankavec, J. Falandysz 24. Cd, Hg i Pb w grzybach Boletus (Xerocomus) badius, Xerocomus chrysenteron i Xerocomus subtomentosus. A. Dryżałowska, A. K. Kojta, S. Pankavec, J. Falandysz 25. Rtęć w Wolfiporia extensa (Peck) Ginns Junnanu w Chinach. A. Wiejak, Y. Wang, J. Zhang, J. Falandysz 26. Uwagi o występowaniu pierwiastków śladowych w borowiku szlachetnym (Boletus edulis) z Polski. S. Pankavec, A. Dryżałowska, G. Krasińska, A. Sapkota, X. Feng, J. Falandysz 27. Rtęć w Suillis granulatus i Suillus variegatus oraz ich substracie glebowym. I. C. Nnorom, M. Saba, J. Falandysz 28. Nagromadzanie i dystrybucja rtęci w owocnikach przez Suillus luteus. M. Saba, J. Falandysz, I. C. Nnorom 29. Badania nad składem pierwiastków śladowych w owocnikch Xerocomus chrysenteron i Boletus (Xerocomus) badius z tego samego stanowiska niezanieczyszczonego metalami. A. K. Kojta, A. Dryżałowska, J. Falandysz 30. Wybrane składniki mineralne w grzybie Tricholoma equestre. D. Maćkiewicz, J. Falandysz Cs i 40 K w owocnikach Suillus luteus północnych rejonów Centralnej i Wschodniej Europy. T. Zalewska, A. Apanel, J. Falandysz, M. Saba 32. Zawartość mineralnych form azotu w glebie piaszczystej w uprawie różnie nawożonego sorga cukrowego. B. Gałka, J. Sowiński, C. Kabała, M. Cuske, A. Karczewska

4 33. Wpływ nawożenia azotem i terminu zbioru na dynamikę zmian zawartości makroskładników w biomasie miskanta olbrzymiego (Miscanthus x giganteus Greef et Deu). I. Gołąb, A. Kotecki, W. Helios, E. Musztyfaga, M. Cuske 34. Wpływ nawożenia azotem i terminu zbioru na zawartość mikroskładników w biomasie miskanta olbrzymiego (Miscanthus x giganteus Greef et Deu). I. Gołąb, A. Kotecki, W. Helios, E. Musztyfaga, M. Cuske 35. Izolacja metalofili z roślin zasiedlających olkuski rejon eksploatacji rud cynku i ołowiu. A. Goryluk-Salmonowicz, D. Łobińska, Z. Feiler, M. Błaszczyk 36. Wpływ dolistnego wzbogacania metalami ciężkimi na ich akumulację w nasionach grochu zwyczajnego (Pisum sativum L.). A. Hegedusova 37. Sezonowe zmiany zawartości żelaza w owocach Actinidia i ich wpływ na zawartość żelaza w wątrobie szczurów. I. Jesion, M. Leontowicz, H. Leontowicz, P. Latocha, M. A. Gralak, Y-S. Park, S. Gorinstein 38. Zawartość wybranych metali ciężkich w poziomach próchnicznych gleb leśnych Parku Krajobrazowego Doliny Bystrzycy. P. Jezierski, D. Kawałko, B. Łabaz, K. Szopka 39. Analiza zawartości pierwiastków śladowych w roślinach, glebach i piasku z piaskownic pochodzących z terenów placów zabaw w Olsztynie. M. Kapczyńska, E. Rolka 40. Pierwiastki śladowe w glebach strzelnic wojskowych w rejonie Wrocławia. A. Karczewska, K. Lewińska, B. Gałka, M. Siepak 41. Porównanie zawartości form przyswajalnych potasu i magnezu do ilości kationów w kompleksie sorpcyjnym wybranych gleb leśnych. D. Kawałko, A. Halarewicz, B. Łabaz, J. Kaszubkiewicz, E. Pora 42. Właściwości gleb łęgów i grądów w dolinie Odry. D. Kawałko, A. Halarewicz, B. Łabaz, J. Kaszubkiewicz, E. Pora, P. Jezierski, K. Szopka 43. Metale ciężkie na placach zabaw w uzdrowisku dziecięcym Rabka Zdrój. A. Kicińska, A. Klimek 44. Ocena zawartości pierwiastków śladowych w osadach brzegu koryta rzeki Brdy na odcinku aglomeracji Bydgoszcz. M. Kobierski, P. Malczyk, K. Masłowski, M. Kwiatkowski 45. Zawartość cynku i miedzi w wątrobie psów z terenu Warszawy. M. Kołnierzak, E. M. Skibniewska, M. Skibniewski, T. Kośla 46. Wpływ mikoryzy i zawartości cynku w podłożu na plonowanie i jakość sałaty. A. Konieczny, I. Kowalska 47. Analiza fosforu, żelaza, manganu, cynku i miedzi w relacji do sumy flawonoidów w naparach z ziół leczniczych pochodzących z Polski, Litwy i Ukrainy. P. Konieczyński, M. Wesołowski 48. Pobranie selenu z plonem pszenicy ozimej w warunkach zróżnicowanego nawożenia i zmianowania. K. Borowska, M. Grabowska-Wrzesińska, J. Koper 49. Morfologiczno-metryczne studia nad wybranymi ekotypami Silene vulgaris pochodzącymi z obszarów o podwyższonej zawartości metali ciężkich. A. Koszelnik-Leszek, H. Szajner, G. Kupczak 50. Wpływ płci i wieku na całkowitą zawartość strontu i cezu w wybranych tkankach żubra wolno żyjącego. T. Kośla, M. Skibniewsk, E. M. Skibniewska, M. Kołnierzak 51. Zawartość pierwiastków chemicznych w glebach ornych wybranych województw Polski. A. Księżopolska, D. Nowak, J. Nowak, T. Włodarczyk, M. Pazur 52. Wpływ zróżnicowanej ilości niklu w glebie na plon oraz zawartość azotu, fosforu i potasu w kupkówce pospolitej. B. Kuziemska, P. Klej, J. Trębicka, W. Wieremiej 53. Zawartość wybranych pierwiastków śladowych w glebach łąkowych Doliny Baryczy objętych ochroną NATURA B. Łabaz, D. Kawałko 54. Zawartość wybranych pierwiastków śladowych w glebach łąkowych w czarnych ziemiach leśnych występujących na terenie Parku Krajobrazowego Dolina Baryczy. B. Łabaz, D. Kawałko, K. Szopka, P. Jezierski 55. Całkowita zawartość ołowiu i kadmu w glebach leśnych Borów Tucholskich. P. Malczyk, M. Kobierski 56. Całkowita zawartość rtęci w piaskach wydmowych na Mierzei Łebskiej. P. Malczyk 57. Czynniki wpływające na akumulację metali ciężkich w bulwach ziemniaka. J. Musilova, J. Bystricka, A. Vollmannova, B. Volnova, A. Hegedusova 58. Wpływ zanieczyszczenia rtęcią przetrwalników grzyba Pleurotus tuber-regium (Ósū) w kilku południowowschodnich regionach Nigerii: spożycie i ocena ryzyka. I. C. Nnorom, J. Falandysz 59. Wartość odżywcza tykwy jadalnej (Nzu) z południowych regionów Nigerii: oszacowanie korzyści i ocena ryzyka. I. C. Nnorom 60. Analiza wieloelementowa przetrwalników grzyba jadalnego Pleurotus tuber-regium (Ósū) z południowych regionów Nigerii: spożycie i ocena ryzyka. I. C. Nnorom, J. Falandysz 61. Wpływ rocznych zmian sezonowych na akumulację selenu, cezu, rubidu i uranu oraz chlorofilu w mikrowarstwie powierzchniowej i w wodzie podpowierzchniowej stawów miejskich. J. P. Antonowicz, S. Machula, J. Kubiak, I. Morkunas, M. Opalińska 62. Koncentracja metali ciężkich w glebach mokradeł doliny Iny koło Sławęcina. D. Paprota 63. Glyceria maxima (Hartm.) Holmb. i Phragmites australis (Cav.) Trin. ex Steudel jako bioindykatory zanieczyszczenia osadów dennych metalami ciężkimi. A. Parzych, M. Cymer, S. Szymczyk 64. Ołów, kadm i rtęć w grzybach jadalnych zebranych w lasach województwa zachodniopomorskiego. M. Rajkowska- Myśliwiec, A. Pohoryło, M. Protasowicki 65. Profilowe rozmieszczenie rtęci w wybranych glebach miejskich. Sz. Różański, H. Dąbkowska-Naskręt, H. Jaworska 66. Wykorzystanie kolekcji wierzb Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu w badaniach nad bioakumulacją. P. Rutkowski, T. Chadzinikolau, P. Goliński, I. Maciejewska-Rutkowska, M. Mleczek, K. Szentner, B. Waliszewska 67. Zawartość miedzi i ołowiu w pyle atmosferycznym pochodzącym z liści z różnych części Budapesztu. P. Sepsi

5 68. Zawartość cynku, kadmu i ołowiu w ścianie rogowej racicy żubra (Bison bonasus bonasus). E. M. Skibniewska, M. Skibniewski, T. Kośla, M. Kołnierzak 69. Zawartość miedzi, cynku i ołowiu w mięśniach jelenia szlachetnego (Cervus elaphus). M. Skibniewski, E. M. Skibniewska, T. Kośla, M. Kołnierzak 70. Zawartość wybranych metali ciężkich w glebach ogrodów działkowych Skarżyska-Kamiennej. A. Świercz, E. Smorzewska 71. Wpływ zróżnicowanego nawożenia potasem na zawartość i pobranie selenu i tytanu przez rutwicę wschodnią. B. Symanowicz, S. Kalembasa, M. Niedbała, M. Toczko 72. Wykorzystanie biostymulacji laserowej nasion wybranych ekotypów Silene vulgaris w celu zwiększenia ich biomasy oraz zdolności bioremediacyjnych. H. Szajsner, A. Koszelnik-Leszek 73. Pierwiastki toksyczne w małżach. A. Nawrocka, J. Szkoda, M. Durkalec, M. Michalski 74. Zawartość Pb i Cd w poziomach powierzchniowych gleb darniowych przyulicznych trawników Wrocławia. K. Szopka, A. Dradrach, A. Karczewska, A. Bogacz, D. Kawałko, B. Łabaz, P. Jezierski 75. Zróżnicowanie zawartości miedzi i cynku w poziomach powierzchniowych gleb darniowych wybranych trawników osiedlowych Wrocławia. A. Dradrach, K. Szopka, A. Karczewska, A. Bogacz, D. Kawałko, B. Łabaz, P. Jezierski 76. Zawartość żelaza w biomasie kupkówki pospolitej i jego frakcje w glebie zanieczyszczonej niklem. B. Kuziemska, J. Trębicka, P. Klej, A. Wysokiński 77. Zróżnicowana zdolność wybranych odmian Szarłatu (Amaranhtus) do pobierania i akumulacji metali ciężkich z gleb. A. Vollmannova, E. Margitanova, T. Toth, R. Stanovic, T. Bojnanska, I. Cicova, M. Benkova 78. Wpływ stresu solnego na liczebność mszyc (Eucalipterus tiliae L.) na liściach lipy krymskiej. A. H. Baczewska, W. Dmuchowski, D. Sienkiewicz-Paderewska, P. Brągoszewska, D. Gozdowski 79. Ichtiofauna cieków zlokalizowanych na terenie gospodarstwa stawowego. B. Bojarski, A. Ludwikowska, J. Popek, P. Szczerbik, A. Klaczak, H. Lutnicka, W. Kanik, B. Tombarkiewicz, K. Pawlak, M. Lis, W. Popek 80. Intensywność wzrostu i właściwości antyoksydacyjne taksonów wierzby w ocenie przydatności do celów energetycznych. T. Chadzinikolau, M. Kozłowska, P. Rutkowski 81. Badania emisji lotnych związków organicznych z drewna i materiałów drewnopochodnych metodą komorową. M. Czajka, A. Dziewanowska-Pudliszak, H. Wróblewska 82. Zanieczyszczenie mórz mikroplastikiem i nanomateriałami przegląd doniesień literaturowych i interdyscyplinarna strategia badania zagadnienia. A. Dąbrowska 83. Zanieczyszczenia środowiska przyrodniczego: perfluorowane kwasy alifatyczne i sulfonowe w aerozolu atmosferycznym. H. Ge, A. Wiejak, E. Yamazaki, S. Taniyasu, T. Zhang, M. Hata, M. Furuuchi, N. Yamashita, J. Falandysz 84. Zawartość i możliwe dzienne spożycie 137 Cs i 40 K z pan-tropikalnym grzybem Macrocybe gigantea w Junnanie. J. Falandysz, J. Zhang, T. Zalewska, A. Apanel, Y. Wang 85. Nagromadzanie i dystrybucja rtęci w Suillus bovinus oraz możliwa wartość dziennego pobrania rtęci przez konsumentów. J. Falandysz, M. Saba, I. C. Nnorom 86. Ocena wpływu witaminy C na peroksydację lipidów po działaniu malationu, malaoksonu i izomalationu w osoczu ludzkim in vitro. B. Kontek, K. Gasiński, R. Kontek 87. Zasolenie piasków wydmowych na Mierzei Łebskiej. P. Malczyk 88. Zmiany szaty roślinnej torfowiska wysokiego Baligówka pod wpływem działalności człowieka. M. Malec, S. Klatka, M. Ryczek, E. Kruk 89. Zasolenie gleby jako czynnik limitujący wzrost i rozwój traw. I. Małuszyńska, M. J. Małuszyński, M. Śmigała 90. Porównanie aktywności enzymatycznej gleby pod uprawą tytoniu w odniesieniu do zawartości wybranych makroskładników. K. Szydłowski, M. Mielczarek, M. Stręk 91. Występowanie chromu we frakcjach ziarnowych miejskiego pyłu atmosferycznego. A. Molik, M. Trojanowska, M. Łożyńska, R. Świetlik 92. Określenie oddziaływania związków fluoru i selenu na aktywność peroksydazy gwajakolowej w siewkach dwóch odmian kukurydzy cukrowej (Zea mays var. saccharata). M. Onyszko, A. Telesiński 93. Fluorki we włosach mieszkańców północno-zachodniej Polski. A. Stogiera, I. Gutowska, M. Palczewska-Komsa, D. Chlubek, J. Buczkowska-Radlińska 94. Wpływ herbicydu Avans Premium 360 SL na aktywność fosfataz w glebie w zależności od jej zasolenia. M. Płatkowski, A. Telesiński 95. Wpływ zanieczyszczenia gleby rtęcią na plonowanie i skład chemiczny kapusty białej (Brassica oleracea var. capitata f. alba). E. Rolka, Ł. Grzybowski, Z. Ciećko, R. Szostek 96. Wpływ miedzi na aktywność bakterii redukujących siarczany wyizolowanych z gleby zanieczyszczonej ropą naftową i metalami ciężkimi. E. Podobas, A. Rożek 97. Wpływ ołowiu na kształtowanie się wybranych parametrów morfologicznych u różnych gatunków roślin. M. Sędzik, B. Smolik 98. Wpływ ołowiu na kształtowanie się wybranych parametrów fizjologicznych u różnych gatunków roślin. B. Smolik, M. Sędzik 99. Przyczynek do problemu zamierania drzew w miastach. A. Świercz, E. Smorzewska 100. Porównanie zawartości węgla organicznego oraz aktywności peroksydaz w glebie lekkiej zanieczyszczonej olejami mineralnymi w zależności od stopnia utlenienia dodanego selenu. M. Stręk, A. Telesiński 101. Plonowanie i skład chemiczny czarnej rzodkwi (Raphanus sativus var. niger Kerner) w warunkach gleby zanieczyszczonej rtęcią. E. Rolka, Ł. Grzybowski, Z. Ciećko, R. Szostek

6 102. Wpływ nielegalnych wysypisk śmieci na wybrane właściwości gleb w północno-zachodniej części gminy Barlinek. K. Szydłowski, J. Podlasińska 103. Wpływ fluoru na kształtowanie się wybranych parametrów morfologicznych u różnych gatunków roślin. J. Pelc, B. Smolik, M. Śnioszek 104. Zawartość metali śladowych w diecie zawierającej akanwu (Trona) z południowych regionów Nigerii: oszacowanie korzyści i ocena ryzyka. I. C. Nnorom 105. Wpływ widma światła LED i wielkości napromieniowania na zawartość składników mineralnych w kiełkach (siewkach). V. Vaštakaitė, A. Viršilė, A. Brazaitytė, J. Jankauskienė, G. Samuolienė, B. Lekstutytė, R. Sirtautas, P. Duchovskis 106. Rekultywacja starego składowiska odpadów w kontekście możliwości lokalizacji obiektów infrastruktury komunalnej i przemysłowej. J. Krasuska, A. Bliźniuk, S. Wołkowicz 107. Rolnictwo zrównoważone perspektywą czy barierą dla polskiego rolnictwa. B. Braun 108. Znaczenie traw w rekultywacji terenów zdegradowanych. R. Cabaj 109. Program Ochrony Środowiska jako narzędzie poprawy stanu środowiska miasta Jaworzna. J. Fajfer, P. Kostrz- Sikora, B. Chechelska-Paliga 110. Synteza spaleniowa jako przyjazna środowisku i zrównoważona metoda otrzymywania nanomateriałów. A. Dąbrowska 111. Wybrane składniki mineralne w surowych i przetworzonych kulinarnie owocnikach grzyba Amanita fulva. M. Drewnowska, M. Chudzińska, D. Barałkiewicz, J. Falandysz 112. Badania nad wpływem przetwarzania kulinarnego na los niektórych składników mineralnych w owocnikach pieprznika jadalnego (Cantharellus cibarius). M. Drewnowska, M. Chudzińska, D. Barałkiewicz, J. Falandysz 113. Wpływ przetwarzania kulinarnego na zawartość rtęci w trzech gatunkach grzybów. A. Dryżałowska, S. Pankavec, J. Falandysz 114. Właściwości sorpcyjne popiołu ze spalania węgla analiza spektralna i rentgenostrukturalna. E. Sitarz-Palczak, J. Kalembkiewicz, D. Galas, M. Kwaśniak-Kominek 115. Endofity jako biologiczne narzędzia do rekultywacji terenów zdegradowanych. A. Goryluk-Salmonowicz, J. Mazur, K. Makowska, M. Błaszczyk 116. Poszukiwanie nowych genów o właściwościach owadobójczych produkowanych przez endofityczne szczepy Bacillus thuringiensis. A. Goryluk-Salmonowicz, E. Gołaszewska, A. Otłowska, H. Rekosz-Burlaga 117. Przydatność Scabiosa ochroleuca do remediacji materiałów odpadowych generowanych podczas flotacyjnego wzbogacania rud Zn-Pb. E. Hanus-Fajerska, E. Muszyńska, K. Ciarkowska 118. Właściwości przeciwutleniające oraz zawartość pierwiastków w zielonej kawie. M. Jeszka-Skowron, E. Stanisz 119. Zastosowanie metody syntetycznego wskaźnika jakości środowiska rolniczego do waloryzacji gleb zdegradowanych w wyniku wydobycia węgla kamiennego. S. Klatka, M. Malec, M. Ryczek, E. Kruk 120. Wybrane właściwości gleby zanieczyszczonej kobaltem po zastosowaniu substancji neutralizujących. M. Kosiorek, M. Wyszkowski 121. Obszary chronione ostoją rzadkich i zagrożonych gatunków flory segetalnej na przykładzie Wigierskiego Parku Narodowego. T. Skrajna, H. Kubicka-Matusiewicz 122. Wpływ dodatków mineralnych i organicznych do osadów ściekowych oraz kompostowania otrzymanych mieszanin na zawartość miedzi i cynku w kukurydzy (Zea mays L.). A. Wysokiński, S. Kalembasa, I. Łozak 123. Selektywna zbiórka odpadów jako szansa na eliminację odpadów niebezpiecznych ze strumienia odpadów komunalnych. I. Małuszyńska, M. J. Małuszyński, M. Wiśniewska 124. Gospodarka odpadami niebezpiecznymi zawierającymi rtęć. I. Małuszyńska, M. J. Małuszyński, S. Niekraś 125. Rewitalizacja terenów w kierunku poprawy zdrowia środowiskowego na przykładzie miejsc rozwoju i zabawy dla dzieci. I. Małuszyńska, M. J. Małuszyński 126. Porównanie plenności i zdolności kiełkowania nasion u wybranych taksonów z rodzaju Polygonum. M. Matusiewicz, H. Kubicka-Matusiewicz 127. Kształtowane się wybranych właściwości chemicznych gleby zanieczyszczonej cynkiem z dodatkiem substancji neutralizujących. M. Wyszkowski, B. Modrzewska 128. Porównanie wpływu obornika i ściółek leśnych na rozpuszczalność i przyswajalność metali ciężkich w glebach zanieczyszczonych przez przemysł miedziowy. E. Musztyfaga, M. Cuske, I. Gołąb, A. Karczewska, B. Gałka 129. Porównanie wpływu obornika i ściółek leśnych na rozpuszczalność i przyswajalność metali ciężkich w glebach zanieczyszczonych przez dawny przemysł arsenowy. E. Musztyfaga, M. Cuske, I. Gołąb, A. Karczewska, B. Gałka 130. Wartość nawozowa popiołów drzewnych. M. Niedbała, B. Symanowicz, M. Toczko 131. Wpływ ramnolipidów na fitoekstrakcję metali. A. Parus, B. Karbowska, A. Kutrowska 132. Wpływ ramnolipidów na proces wymywania metali z układu glebowego. A. Parus, B. Karbowska, P. Lisiecki 133. Mikroorganizmy stosowane do usuwania metali ciężkich ze środowiska. J. Werner, B. Karbowska 134. Rozdział i identyfikacja od mono- do tri-chloronaftalenów techniką GCxGS/MS. N. Hanari, A. Miecznikowska, J. Falandysz, G. Petrick, N. Yamashita 135. Badanie losu substancji dodanej jako uniepalniacz w plastykowym materiale referencyjnym: żywicy akrylonitrylobutadieno-styrenowej i żywicy poliwęglanowej - w standardowym teście wietrzenia (ISO 4892). N. Hanari, T. Otake, M. Ohata, N. Itoh, A. Wada, A. Miecznikowska, J. Falandysz 136. Wybrane pierwiastki śladowe w Cantharellus cibarius, Cantharellus aureus i Cantharellus tubeaformis z terenu Europy i Chin oznaczone z zastosowaniem spektroskopu mas z komorą kolizyjną. M. Drewnowska, M. Chudzińska, D. Barałkiewicz, J. Falandysz

7 137. Oznaczanie kadmu i ołowiu w próbkach wodnych po wstępnym zatężaniu na nanorurkach węglowych. M. Krawczyk, M. Jeszka-Skowron 138. Oznaczanie zawartości pentachlorofenolu metodą chromatografii gazowej w materiałach drewnopochodnych i drewnie poużytkowym. M. Komorowicz, M. Witczak, H. Wróblewska 139. Sekwencyjne, wielopierwiastkowe oznaczanie kadmu i ołowiu w produktach spożywczych. M. Krawczyk 140. Oznaczanie platyny, rodu i rutenu w próbkach wód po wstępnym zatężaniu na nanorurkach węglowych. M. Krawczyk 141. Modelowanie związku pomiędzy zawartością składników pokarmowych w potokach górskich a intensywnością transportu rumowiska unoszonego z wykorzystaniem sztucznych sieci neuronowych. E. Kruk, M. Ryczek, M. Malec, S. Klatka 142. Porównanie metod wyznaczania przewodnictwa hydraulicznego strefie nasyconej. M. Ryczek, E. Kruk, S. Klatka, M. Malec, A. Woźniczka 143. Nowe możliwości wzbogacania metali ciężkich w próbkach środowiskowych. J. Werner 144. Opracowanie Standardów Kwalifikacji Zawodowych w zarządzaniu odpadami medycznymi (EU-HCWM). P. Wowkonowicz, A. Bojanowicz-Bablok, B. Malowaniec

XI Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna OBIEG PIERWIASTKÓW W PRZYRODZIE: BIOAKUMULACJA TOKSYCZNOŚĆ PRZECIWDZIAŁANIE 10 września 2015 r.

XI Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna OBIEG PIERWIASTKÓW W PRZYRODZIE: BIOAKUMULACJA TOKSYCZNOŚĆ PRZECIWDZIAŁANIE 10 września 2015 r. XI Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna OBIEG PIERWIASTKÓW W PRZYRODZIE: BIOAKUMULACJA TOKSYCZNOŚĆ PRZECIWDZIAŁANIE 0 września 205 r. XI International Scientific and Technical Conference ELEMENT

Bardziej szczegółowo

Katedra Ochrony Środowiska

Katedra Ochrony Środowiska Katedra Ochrony Środowiska Lp. Kierunek studiów stacjonarnych II stopnia Specjalność Temat pracy dyplomowej magisterskiej 2016/2017 Opiekun pracy Nazwisko studenta 1. Ochrona środowiska TOŚ Wpływ eksploatacji

Bardziej szczegółowo

Możliwość zastosowania biowęgla w rolnictwie, ogrodnictwie i rekultywacji

Możliwość zastosowania biowęgla w rolnictwie, ogrodnictwie i rekultywacji Agnieszka Medyńska-Juraszek, Irmina Ćwieląg Piasecka, Magdalena Dębicka, Piotr Chohura, Cecylia Uklańska-Pusz, Wojciech Pusz 1, Agnieszka Latawiec, Jolanta Królczyk 2 1 Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

Bardziej szczegółowo

a. ph, zawartości makroskładników (P, K, Mg) w 899 próbkach gleby, b. zawartości metali ciężkich (Pb, Cd, Zn, Cu, Ni i Cr ) w 12 próbkach gleby,

a. ph, zawartości makroskładników (P, K, Mg) w 899 próbkach gleby, b. zawartości metali ciężkich (Pb, Cd, Zn, Cu, Ni i Cr ) w 12 próbkach gleby, Okręgowa Stacja Chemiczno Rolnicza w Gliwicach odebrała i wykonała badanie próbek glebowych z obszaru użytków rolnych Powiatu Raciborskiego w Gminie Krzyżanowice z powierzchni 1577ha. odebrano z terenu

Bardziej szczegółowo

STAN WŁAŚCIWOŚCI AGROCHEMICZNYCH GLEB I ZANIECZYSZCZEŃ METALAMI CIĘŻKIMI GRUNTÓW NA UŻYTKACH ROLNYCH STAROSTWA POWIATOWEGO RACIBÓRZ W GMINIE NĘDZA

STAN WŁAŚCIWOŚCI AGROCHEMICZNYCH GLEB I ZANIECZYSZCZEŃ METALAMI CIĘŻKIMI GRUNTÓW NA UŻYTKACH ROLNYCH STAROSTWA POWIATOWEGO RACIBÓRZ W GMINIE NĘDZA STAN WŁAŚCIWOŚCI AGROCHEMICZNYCH GLEB I ZANIECZYSZCZEŃ METALAMI CIĘŻKIMI GRUNTÓW NA UŻYTKACH ROLNYCH STAROSTWA POWIATOWEGO RACIBÓRZ W GMINIE NĘDZA Opracowanie wyników i sprawozdania z wykonanych badań

Bardziej szczegółowo

OCENA WYNIKÓW BADAŃ W GMINIE KUŹNIA RACIBORSKA

OCENA WYNIKÓW BADAŃ W GMINIE KUŹNIA RACIBORSKA OCENA WYNIKÓW BADAŃ W GMINIE KUŹNIA RACIBORSKA Wyniki badań odczynu gleby i zawartości makroelementów w próbkach gleby przedstawiono w tabelach zasobności gleby: Zestawienie zasobności gleby na obszarze

Bardziej szczegółowo

Biogaz i biomasa -energetyczna przyszłość Mazowsza

Biogaz i biomasa -energetyczna przyszłość Mazowsza Biogaz i biomasa -energetyczna przyszłość Mazowsza Katarzyna Sobótka Specjalista ds. energii odnawialnej Mazowiecka Agencja Energetyczna Sp. z o.o. k.sobotka@mae.mazovia.pl Biomasa Stałe i ciekłe substancje

Bardziej szczegółowo

Ocena zastosowania geokompozytów sorbujących wodę w uprawie miskanta olbrzymiego i traw na podłożach rekultywacyjnych - raport

Ocena zastosowania geokompozytów sorbujących wodę w uprawie miskanta olbrzymiego i traw na podłożach rekultywacyjnych - raport Ocena zastosowania geokompozytów sorbujących wodę w uprawie miskanta olbrzymiego i traw na podłożach rekultywacyjnych - raport dr Marta Pogrzeba dr Jacek Krzyżak dr hab. Grażyna Płaza Kierownik zadania:

Bardziej szczegółowo

WYSOKOŚĆ OPŁAT POBIERANYCH ZA ZADANIA WYKONYWANE PRZEZ OKRĘGOWE STACJE CHEMICZNO-ROLNICZE

WYSOKOŚĆ OPŁAT POBIERANYCH ZA ZADANIA WYKONYWANE PRZEZ OKRĘGOWE STACJE CHEMICZNO-ROLNICZE WYSOKOŚĆ OPŁAT POBIERANYCH ZA ZADANIA WYKONYWANE PRZEZ OKRĘGOWE STACJE CHEMICZNO-ROLNICZE Lp. Nazwa zadania Jednostka Kwota w zł I. Analizy fizyczne, fizykochemiczne i chemiczne gleb mineralnych oraz organicznych

Bardziej szczegółowo

PRODUKCJA BIOMASY MISKANTA JAKO ALTERNATYWA DLA OBSZARÓW ZANIECZYSZCZONYCH I ODŁOGOWANYCH: JAKOŚĆ, ILOŚĆ ORAZ WPŁYW NA GLEBĘ PROJEKT MISCOMAR

PRODUKCJA BIOMASY MISKANTA JAKO ALTERNATYWA DLA OBSZARÓW ZANIECZYSZCZONYCH I ODŁOGOWANYCH: JAKOŚĆ, ILOŚĆ ORAZ WPŁYW NA GLEBĘ PROJEKT MISCOMAR OTWARTE SEMINARIA IETU PRODUKCJA BIOMASY MISKANTA JAKO ALTERNATYWA DLA OBSZARÓW ZANIECZYSZCZONYCH I ODŁOGOWANYCH: JAKOŚĆ, ILOŚĆ ORAZ WPŁYW NA GLEBĘ PROJEKT MISCOMAR dr Marta Pogrzeba, dr Jacek Krzyżak

Bardziej szczegółowo

Nawożenie warzyw w uprawie polowej. Dr Kazimierz Felczyński Instytut Ogrodnictwa Skierniewice

Nawożenie warzyw w uprawie polowej. Dr Kazimierz Felczyński Instytut Ogrodnictwa Skierniewice Nawożenie warzyw w uprawie polowej Dr Kazimierz Felczyński Instytut Ogrodnictwa Skierniewice Roślinom do prawidłowego wzrostu i rozwoju niezbędne są pierwiastki chemiczne pobrane z gleby i powietrza, nazywane

Bardziej szczegółowo

Fundacja Naukowo Techniczna Gdańsk. Dr inż. Bogdan Sedler Mgr Henryk Herbut

Fundacja Naukowo Techniczna Gdańsk. Dr inż. Bogdan Sedler Mgr Henryk Herbut Fundacja Naukowo Techniczna Gdańsk Dr inż. Bogdan Sedler Mgr Henryk Herbut Gdańsk, 2012 Odpady komunalne Odpady komunalne to odpady powstające w gospodarstwach domowych, a także odpady nie zawierające

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 277

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 277 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 277 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 13 Data wydania: 09 maja 2016 r. Nazwa i adres AB 277 OKRĘGOWA

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 277

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 277 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 277 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 4, Data wydania: 25 września 2009 r. Nazwa i adres organizacji

Bardziej szczegółowo

Katedra Ochrony Środowiska

Katedra Ochrony Środowiska Lp. Kierunek studiów stacjonarnych I stopnia Katedra Ochrony Środowiska Temat projektów inżynierskich 2016/2017 Opiekun pracy Nazwisko studenta 1. Ochrona środowiska Charakterystyka składu chemicznego

Bardziej szczegółowo

I: WARUNKI PRODUKCJI RO

I: WARUNKI PRODUKCJI RO SPIS TREŚCI Część I: WARUNKI PRODUKCJI ROŚLINNEJ Rozdział 1. Uwarunkowania produkcyjne XXI wieku 1.1. Potrzeby i ograniczenia technologii produkcji roślinnej 1.1.1. Nowe kierunki produkcji rolnej 1.1.2.

Bardziej szczegółowo

Tematy prac magisterskich zgłoszonych do realizacji w roku akademickim 2015/2016 przez Katedrę Ochrony Środowiska

Tematy prac magisterskich zgłoszonych do realizacji w roku akademickim 2015/2016 przez Katedrę Ochrony Środowiska Tematy prac magisterskich zgłoszonych do realizacji w roku akademickim 2015/2016 przez Katedrę Ochrony Lp. Kierunek studiów stacjonarnych II stopnia 1. Ochrona 2. Ochrona 3. Ochrona 4. Ochrona 5. Ochrona

Bardziej szczegółowo

WYKRYWANIE ZANIECZYSZCZEŃ WODY POWIERZA I GLEBY

WYKRYWANIE ZANIECZYSZCZEŃ WODY POWIERZA I GLEBY WYKRYWANIE ZANIECZYSZCZEŃ WODY POWIERZA I GLEBY Instrukcja przygotowana w Pracowni Dydaktyki Chemii Zakładu Fizykochemii Roztworów. 1. Zanieczyszczenie wody. Polska nie należy do krajów posiadających znaczne

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Przedmowa 15

Spis treści. Przedmowa 15 Spis treści Przedmowa 15 Rozdział 1. Teoretyczne podstawy żywienia roślin (Andrzej Komosa) 19 1.1. Żywienie roślin przedmiot badań i związek z innymi naukami 19 1.2. Żywienie roślin czy nawożenie roślin

Bardziej szczegółowo

Zawartość składników pokarmowych w roślinach

Zawartość składników pokarmowych w roślinach Zawartość składników pokarmowych w roślinach Poszczególne rośliny różnią się zawartością składników pokarmowych zarówno w organach wegetatywnych, jak i generatywnych. Wynika to z różnych funkcji, jakie

Bardziej szczegółowo

Plonowanie wybranych gatunków roślin uprawianych na cele energetyczne w polskich warunkach

Plonowanie wybranych gatunków roślin uprawianych na cele energetyczne w polskich warunkach Plonowanie wybranych gatunków roślin uprawianych na cele energetyczne w polskich warunkach Wybrane elementy agrotechniki Gatunek Obsada roślin [tys./ha] Nawożenie [kg/ha] N P 2 O 5 K 2 O Odchwaszczanie

Bardziej szczegółowo

Lp. STANDARD PODSTAWA PRAWNA

Lp. STANDARD PODSTAWA PRAWNA Zestawienie standardów jakości środowiska oraz standardów emisyjnych Lp. STANDARD PODSTAWA PRAWNA STANDARDY JAKOŚCI ŚRODOWISKA (IMISYJNE) [wymagania, które muszą być spełnione w określonym czasie przez

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 868

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 868 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 868 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 3 Data wydania: 21 lipca 2009 r. Nazwa i adres organizacji

Bardziej szczegółowo

NAWÓZ ORGANICZNY POCHODZENIA KOMUNALNEGO

NAWÓZ ORGANICZNY POCHODZENIA KOMUNALNEGO NAWÓZ ORGANICZNY POCHODZENIA KOMUNALNEGO Skład chemiczny i cechy fizykochemiczne nawozu: Azot całkowity (N) - 4,5 %; Fosfor (P) w przeliczeniu na P 2O 5-4,7 %; Potas (K) w przeliczeniu na K 2O - 0,6 %;

Bardziej szczegółowo

SUBSTANCJA POFERMENTACYJNA JAKO NAWÓZ. dr Alina Kowalczyk-Juśko Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie Wydział Nauk Rolniczych w Zamościu

SUBSTANCJA POFERMENTACYJNA JAKO NAWÓZ. dr Alina Kowalczyk-Juśko Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie Wydział Nauk Rolniczych w Zamościu SUBSTANCJA POFERMENTACYJNA JAKO NAWÓZ dr Alina Kowalczyk-Juśko Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie Wydział Nauk Rolniczych w Zamościu Komory fermentacyjne Faza ciekła: Pozostałość pofermentacyjna - związki

Bardziej szczegółowo

Odnawialne źródła energii a ochrona środowiska. Janina Kawałczewska

Odnawialne źródła energii a ochrona środowiska. Janina Kawałczewska Odnawialne źródła energii a ochrona środowiska Janina Kawałczewska 1. Wykorzystanie OZE jako przeciwdziałanie zmianom klimatu. OZE jak przeciwwaga dla surowców energetycznych (nieodnawialne źródła energii),

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 325

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 325 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 325 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 14, Data wydania: 24 kwietnia 2015 r. Nazwa i adres: AB 325

Bardziej szczegółowo

GRZYBY EKTOMIKORYZOWE I BIOSTABILIZACJA TRUDNOODNAWIALNYCH. Akademia Jana Długosza Zakład Mikrobiologii i Biotechnologii Częstochowa

GRZYBY EKTOMIKORYZOWE I BIOSTABILIZACJA TRUDNOODNAWIALNYCH. Akademia Jana Długosza Zakład Mikrobiologii i Biotechnologii Częstochowa GRZYBY EKTOMIKORYZOWE I BIOSTABILIZACJA ZANIECZYSZCZEŃ NA TERENACH TRUDNOODNAWIALNYCH Piotr Krupa Piotr Krupa Akademia Jana Długosza Zakład Mikrobiologii i Biotechnologii 42-200 Częstochowa Symbiotyczne

Bardziej szczegółowo

Prawdziwy rozwój człowieka, zwierzęcia i roślin zależy od gleby Hipokrates

Prawdziwy rozwój człowieka, zwierzęcia i roślin zależy od gleby Hipokrates Okręgowa Stacja Chemiczno-Rolnicza w Rzeszowie Prawdziwy rozwój człowieka, zwierzęcia i roślin zależy od gleby Hipokrates Organizacja Stacji Obecnie funkcjonuje Krajowa Stacja w Warszawie podległa Ministrowi

Bardziej szczegółowo

Zagrożenie eutrofizacją i zakwaszeniem ekosystemów leśnych w wyniku koncentracji zanieczyszczeń gazowych oraz depozytu mokrego

Zagrożenie eutrofizacją i zakwaszeniem ekosystemów leśnych w wyniku koncentracji zanieczyszczeń gazowych oraz depozytu mokrego Zagrożenie eutrofizacją i zakwaszeniem ekosystemów leśnych w wyniku koncentracji zanieczyszczeń gazowych oraz depozytu mokrego Anna Kowalska Zakład Ekologii Lasu Instytut Badawczy Leśnictwa Sękocin Stary,

Bardziej szczegółowo

Szkolenie z zakresu stosowania nawozów BLOK 5

Szkolenie z zakresu stosowania nawozów BLOK 5 Szkolenie z zakresu stosowania nawozów BLOK 5 opracowanie: Kierownik DAOR OSChR mgr inż. Krzysztof Skowronek Starszy Specjalista DAOR OSChR mgr inż.. Grażyna Sroka Program szkolenia Blok 5. Zasady stosowania

Bardziej szczegółowo

"Metale ciężkie w osadzie z wiejskiej oczyszczalni ścieków i kompoście - ocena przydatności do rolniczego wykorzystania"

Metale ciężkie w osadzie z wiejskiej oczyszczalni ścieków i kompoście - ocena przydatności do rolniczego wykorzystania "Metale ciężkie w osadzie z wiejskiej oczyszczalni ścieków i kompoście - ocena przydatności do rolniczego wykorzystania" Agnieszka RAJMUND 1), Marta BOŻYM 2) 1) Instytut Technologiczno-Przyrodniczy, Dolnośląski

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia 13 lipca 2010 r. w sprawie komunalnych osadów ściekowych. (Dz. U. z dnia 29 lipca 2010 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia 13 lipca 2010 r. w sprawie komunalnych osadów ściekowych. (Dz. U. z dnia 29 lipca 2010 r. Dz.U.10.137.924 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia 13 lipca 2010 r. 2), 3) w sprawie komunalnych osadów ściekowych (Dz. U. z dnia 29 lipca 2010 r.) Na podstawie art. 43 ust. 7 ustawy z dnia 27

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1186

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1186 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1186 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 7 Data wydania: 20 stycznia 2016 r. Nazwa i adres organizacji

Bardziej szczegółowo

STAN ŚRODOWISKA NA TERENIE WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO NA PODSTAWIE BADAŃ PAŃSTWOWEGO MONITORINGU ŚRODOWISKA

STAN ŚRODOWISKA NA TERENIE WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO NA PODSTAWIE BADAŃ PAŃSTWOWEGO MONITORINGU ŚRODOWISKA Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Rzeszowie STAN ŚRODOWISKA NA TERENIE WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO NA PODSTAWIE BADAŃ PAŃSTWOWEGO MONITORINGU ŚRODOWISKA Rzeszów, maj 2016 r. CO TO JEST PAŃSTWOWY

Bardziej szczegółowo

Dyrektywa o osadach ściekowych

Dyrektywa o osadach ściekowych Dyrektywa o osadach ściekowych 03.10.2006..:: Dopłaty i Fundusze - Portal Informacyjny ::. Dyrektywa 86/278/EWG w sprawie ochrony środowiska, w szczególności gleby, w przypadku wykorzystania osadów ściekowych

Bardziej szczegółowo

Badania laboratoryjne składu chemicznego wód podziemnych

Badania laboratoryjne składu chemicznego wód podziemnych Katowice 27.11.2015r. Odpowiedź na list Towarzystwa na rzecz Ziemi W związku ze zgłaszanymi przez Towarzystwo na rzecz Ziemi (pismo z dnia 05.11.2015r.) pytaniami dotyczącymi pierwiastków występujących

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 11 września 2014 r. Poz. 1210. Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi 1) z dnia 8 sierpnia 2014 r.

Warszawa, dnia 11 września 2014 r. Poz. 1210. Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi 1) z dnia 8 sierpnia 2014 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 11 września 2014 r. Poz. 1210 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi 1) z dnia 8 sierpnia 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości

Bardziej szczegółowo

Łukasz K. Tomasz M. Ochrona Wód

Łukasz K. Tomasz M. Ochrona Wód Łukasz K. Tomasz M. Ochrona Wód Ogólne charakterystyka wód naturalnych Woda występująca w przyrodzie stanowi wodny roztwór substancji nieorganicznych i organicznych, jak również zawiera koloidy i zawiesiny.

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1267

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1267 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1267 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 3, Data wydania: 19 czerwca 2013 r. Nazwa i adres AB 1267 MO-BRUK

Bardziej szczegółowo

Zanieczyszczenia chemiczne

Zanieczyszczenia chemiczne Zanieczyszczenia chemiczne Zanieczyszczenia w środkach spożywczych Podstawa prawna: Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1881/2006 z dnia 19 grudnia 2006 r. ustalające najwyższe dopuszczalne poziomy niektórych

Bardziej szczegółowo

od ,48 zł 37,49 zł 7,01 zł

od ,48 zł 37,49 zł 7,01 zł Dz.U. 2014 poz 1210 Rozporzadzenie MRiRW z dnia 08.08.2014 zmieniające rozporzadzenie w sprawie wysokości i sposobu uiszczania opłat za zadania wykonane przez okregowe stacje chemiczno-rolnicze WYSOKOŚĆ

Bardziej szczegółowo

INNOWACYJNY SPOSÓB WAPNOWANIA PÓL

INNOWACYJNY SPOSÓB WAPNOWANIA PÓL Ekograncali Activ INNOWACYJNY SPOSÓB WAPNOWANIA PÓL Większość gleb użytkowanych w Polsce znajduje się na utworach polodowcowych, bogatych w piaski i iły. Naturalne ph tych utworów jest niskie. Dobór właściwego

Bardziej szczegółowo

Geoinformacja zasobów biomasy na cele energetyczne

Geoinformacja zasobów biomasy na cele energetyczne Geoinformacja zasobów biomasy na cele energetyczne Anna Jędrejek Zakład Biogospodarki i Analiz Systemowych GEOINFORMACJA synonim informacji geograficznej; informacja uzyskiwana poprzez interpretację danych

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 25 lutego 2015 r. Poz. 257 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia 6 lutego 2015 r. w sprawie komunalnych osadów ściekowych

Warszawa, dnia 25 lutego 2015 r. Poz. 257 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia 6 lutego 2015 r. w sprawie komunalnych osadów ściekowych DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 25 lutego 2015 r. Poz. 257 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia 6 lutego 2015 r. 2), 3) w sprawie komunalnych osadów ściekowych Na podstawie

Bardziej szczegółowo

ZLEWNIE RZEK BUGU I NARWI

ZLEWNIE RZEK BUGU I NARWI ZLEWNIE RZEK BUGU I NARWI ZASOBY WODNE I PRZYRODNICZE MONOGRAFIA pod redakcją Jana Dojlido i Bohdana Wieprzkowicza WARSZAWA 2007 SPIS TREŚCI WSTĘP 7 1. ZASOBY WODNE 9 1.1. EWOLUCJA POGLĄDÓW NA GOSPODARKĘ

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1267

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1267 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1267 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 5, Data wydania: 25 czerwca 2015 r. Nazwa i adres AB 1267 MO-BRUK

Bardziej szczegółowo

Ekologiczna ścieżka edukacyjna

Ekologiczna ścieżka edukacyjna Ekologiczna ścieżka edukacyjna Lp. Treści ogólne Treści szczegółowe Osiągnięcia przedmiot klasa 1. Ekonomiczne i społeczne aspekty Uczeń potrafi: związków między człowiekiem i jego działalnością a środowiskiem.wartość

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZKI PROGRAM MONITORINGU ŚRODOWISKA NA ROK 2008

WOJEWÓDZKI PROGRAM MONITORINGU ŚRODOWISKA NA ROK 2008 WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT OCHRONY ŚRODOWISKA W ŁODZI 90-006 Łódź, ul. Piotrkowska 120 WOJEWÓDZKI PROGRAM MONITORINGU ŚRODOWISKA NA ROK 2008 Opracowali: Włodzimierz Andrzejczak Barbara Witaszczyk Monika Krajewska

Bardziej szczegółowo

Zakład Chemii Środowiska. Panel specjalizacyjny: Chemia Środowiska

Zakład Chemii Środowiska. Panel specjalizacyjny: Chemia Środowiska Zakład Chemii Środowiska Panel specjalizacyjny: Chemia Środowiska Rola chemii w badaniach i ochronie środowiska środowisko zdegradowane http://wikimapia.org środowisko zrewitalizowane analityka opis stanu

Bardziej szczegółowo

czyli w czym pomagają grzyby mikoryzowe

czyli w czym pomagają grzyby mikoryzowe czyli w czym pomagają grzyby mikoryzowe Mikoryza jest symbiotycznym, czyli wzajemnie korzystnym współżyciem grzybów i roślin. Oznacza to iż w tym związku oboje partnerzy odnoszą korzyści; grzyb jest odżywiany

Bardziej szczegółowo

OFERTA NA WYKONYWANIE BADAŃ LABORATORYJNYCH

OFERTA NA WYKONYWANIE BADAŃ LABORATORYJNYCH OFERTA NA WYKONYWANIE BADAŃ LABORATORYJNYCH Pomiary czynników szkodliwych i uciąŝliwych na stanowiskach pracy powietrze - czynniki chemiczne pyły hałas Analizy nawozów Analizy wody i ścieków Analizy produktów

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 199 Nr 72 poz. 813

Dz.U. 199 Nr 72 poz. 813 Kancelaria Sejmu s. 1/1 Dz.U. 199 Nr 72 poz. 813 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OCHRONY ŚRODOWISKA, ZASOBÓW NATURALNYCH I LEŚNICTWA z dnia 11 sierpnia 1999 r. w sprawie warunków, jakie muszą być spełnione przy

Bardziej szczegółowo

28. 06. 2011 - wtorek

28. 06. 2011 - wtorek Program Ogólnopolskiej Konferencja pt.: HODOWLA, UPRAWA I WYKORZYSTANIE PSZENICY ORKISZ (Triticum aestivum ssp. spelta) W WARUNKACH ZMIAN KLIMATU 28. 06. 2011 - wtorek 8 30 9 00 Rejestracja uczestników

Bardziej szczegółowo

Wykaz promotorów i tematów prac dyplomowych przewidzianych do obrony w roku akademickim 2016/2017 (uzupełnienie) Inżynieria środowiska

Wykaz promotorów i tematów prac dyplomowych przewidzianych do obrony w roku akademickim 2016/2017 (uzupełnienie) Inżynieria środowiska Załącznik nr 1 do Uchwały RW nr 725/230/2015/2016 z dnia 17 maja 2016 r. Wykaz promotorów i tematów prac dyplomowych przewidzianych do obrony w roku akademickim 2016/2017 (uzupełnienie) Promotor pracy

Bardziej szczegółowo

BADANIA BIODEGRADACJI SUROWCÓW KIEROWANYCH DO BIOGAZOWNI

BADANIA BIODEGRADACJI SUROWCÓW KIEROWANYCH DO BIOGAZOWNI BADANIA BIODEGRADACJI SUROWCÓW KIEROWANYCH DO BIOGAZOWNI Dr Magdalena Woźniak Politechnika Świętokrzyska Wydział Inżynierii Środowiska, Geomatyki i Energetyki Katedra Geotechniki, Geomatyki i Gospodarki

Bardziej szczegółowo

ZLECAJĄCY: ECO FUTURE POLAND SP. Z O.O. Ul. Puławska 270/ Warszawa

ZLECAJĄCY: ECO FUTURE POLAND SP. Z O.O. Ul. Puławska 270/ Warszawa Ocena wyników analiz prób odpadów i ścieków wytworzonych w procesie przetwarzania z odpadów żywnościowych. ZLECAJĄCY: ECO FUTURE POLAND SP. Z O.O. Ul. Puławska 270/30 02-819 Warszawa Gdynia, styczeń 2014

Bardziej szczegółowo

Badanie właściwości odpadów przemysłowych jako wstępny etap w ocenie ich oddziaływania na środowisko

Badanie właściwości odpadów przemysłowych jako wstępny etap w ocenie ich oddziaływania na środowisko Ogólnopolski konkurs dla studentów i młodych pracowników nauki na prace naukowo-badawcze dotyczące rewitalizacji terenów zdegradowanych Badanie właściwości odpadów przemysłowych jako wstępny etap w ocenie

Bardziej szczegółowo

I. Pobieranie próbek. Lp. Wykaz czynności Wielkość współczynnika

I. Pobieranie próbek. Lp. Wykaz czynności Wielkość współczynnika Koszty i wykaz badań wykonywanych w Wojewódzkim Inspektoracie Ochrony Środowiska w Poznaniu 1. Stawka podstawowa wynosi 40,41 zł. 2. Wyliczenie kosztów usługi następuje w sposób następujący: koszt usługi

Bardziej szczegółowo

O/100 g gleby na rok, czyli około 60 kg K 2

O/100 g gleby na rok, czyli około 60 kg K 2 POTAS niezbędny składnik pokarmowy rzepaku kształtujący wielkość i jakość plonu Potas w glebach Całkowita zawartość potasu w glebach wynosi od 0,1 do 3 % i z reguły jest tym niższa, im gleba jest lżejsza.

Bardziej szczegółowo

Potencjał metanowy wybranych substratów

Potencjał metanowy wybranych substratów Nowatorska produkcja energii w biogazowni poprzez utylizację pomiotu drobiowego z zamianą substratu roślinnego na algi Potencjał metanowy wybranych substratów Monika Suchowska-Kisielewicz, Zofia Sadecka

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ 2: Charakterystyka i ocena aktualnego stanu środowiska Powiatu

ROZDZIAŁ 2: Charakterystyka i ocena aktualnego stanu środowiska Powiatu Program ochrony środowiska Powiat Strzelce Opolskie Spis treści str. 1 SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ 1: Wstęp. Informacje ogólne. 1.1. Cel opracowania programu.... 3 1.2. Metodyka opracowania... 4 1.3. Informacje

Bardziej szczegółowo

Jakość plonu a równowaga składników pokarmowych w nawożeniu

Jakość plonu a równowaga składników pokarmowych w nawożeniu Jakość plonu a równowaga składników pokarmowych w nawożeniu Jan Łabętowicz, Wojciech Stępień 1. Względność pojęcia jakości plonu 2. Miejsce nawożenia w kształtowaniu jakości plonów 3. Azot jako główny

Bardziej szczegółowo

Wykaz metod badawczych stosowanych w Pracowni w Szczecinie:

Wykaz metod badawczych stosowanych w Pracowni w Szczecinie: Wykaz metod badawczych stosowanych w Pracowni w Szczecinie: L.p. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 12 13 14 15 16 Badane obiekty/ grupy obiektów Środki Ŝywienia zwierząt Badane cechy i metody badawcze Zawartość białka

Bardziej szczegółowo

Biogazownie Rolnicze w Polsce

Biogazownie Rolnicze w Polsce 1 Biogazownie Rolnicze w Polsce Biogazownia co to jest? Dyrektywa 2003/30/UE definiuje biogaz: paliwo gazowe produkowane z biomasy i/lub ulegającej biodegradacji części odpadów, które może być oczyszczone

Bardziej szczegółowo

Zasoby leśne Polski funkcje lasów / zadrzewień

Zasoby leśne Polski funkcje lasów / zadrzewień Zasoby leśne Polski funkcje lasów / zadrzewień czym jest las? Las (biocenoza leśna) kompleks roślinności swoistej dla danego regionu geograficznego, charakteryzujący się dużym udziałem drzew rosnących

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wykaz ważniejszych skrótów i symboli... XIII VII

Spis treści. Wykaz ważniejszych skrótów i symboli... XIII VII Spis treści Wykaz ważniejszych skrótów i symboli................... XIII 1. Wprowadzenie............................... 1 1.1. Definicja i rodzaje biopaliw....................... 1 1.2. Definicja biomasy............................

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1554

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1554 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1554 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 1, Data wydania: 10 marca 2015 r. Nazwa i adres AB 1554 ARSO

Bardziej szczegółowo

Konwersja biomasy do paliw płynnych. Andrzej Myczko. Instytut Technologiczno Przyrodniczy

Konwersja biomasy do paliw płynnych. Andrzej Myczko. Instytut Technologiczno Przyrodniczy Konwersja biomasy do paliw płynnych Andrzej Myczko Instytut Technologiczno Przyrodniczy Biopaliwa W biomasie i produktach jej rozkładu zawarta jest energia słoneczna. W wyniku jej: spalania, fermentacji

Bardziej szczegółowo

ul. ILJI MIECZNIKOWA 1, 02-096 WARSZAWA e-mail: magdapop@biol.uw.edu.pl RAPORT

ul. ILJI MIECZNIKOWA 1, 02-096 WARSZAWA e-mail: magdapop@biol.uw.edu.pl RAPORT d r h a b. M a g d a l e n a P o p ow s k a, p r o f. U W U N I W E R S Y T E T W AR S Z AW S K I W Y D Z I AŁ B I O L O G I I ul. ILJI MIECZNIKOWA 1, 02-096 WARSZAWA TEL: (+22) 55-41-420, FAX: (+22) 55-41-402

Bardziej szczegółowo

EFEKTY BIOLOGICZNEJ REKULTYWACJI BYŁEGO ZŁOŻA KRUSZYWA BUDOWLANEGO DOBROSZÓW WIELKI" W WOJEWÓDZTWIE LUBUSKIM

EFEKTY BIOLOGICZNEJ REKULTYWACJI BYŁEGO ZŁOŻA KRUSZYWA BUDOWLANEGO DOBROSZÓW WIELKI W WOJEWÓDZTWIE LUBUSKIM UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI SZKOŁA NAUK TECHNICZNYCH MICHAŁ DRAB EFEKTY BIOLOGICZNEJ REKULTYWACJI BYŁEGO ZŁOŻA KRUSZYWA BUDOWLANEGO DOBROSZÓW WIELKI" W WOJEWÓDZTWIE LUBUSKIM MONOGRAFIA Redakcja Wydawnictw

Bardziej szczegółowo

Zastosowanie biopreparatów w procesie oczyszczania ścieków

Zastosowanie biopreparatów w procesie oczyszczania ścieków 1 Zastosowanie biopreparatów w procesie oczyszczania ścieków Patrycja Malucha Kierownik Działu Technologii Wody i Ścieków ENERGOPOMIAR Sp. z o.o., Zakład Chemii i Diagnostyki Wiadomości ogóle o dotyczące

Bardziej szczegółowo

Przedmioty podstawowe. Przedmioty kierunkowe. Przedmioty specjalnościowe - Analityka i toksykologia środowiska

Przedmioty podstawowe. Przedmioty kierunkowe. Przedmioty specjalnościowe - Analityka i toksykologia środowiska specjalność: Analityka i toksykologia środowiska I rok II rok Wymiar godzin 1. 2. 3. 4. podstawowe kierunkowe 124 Przedmioty specjalnościowe - Analityka i toksykologia środowiska specjalnościowe 866 9

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 396

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 396 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 396 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 14 Data wydania: 17 sierpnia 2016 r. Nazwa i adres MIEJSKIE

Bardziej szczegółowo

Kodeks Dobrej Praktyki Rolniczej - 2002 -

Kodeks Dobrej Praktyki Rolniczej - 2002 - Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi Ministerstwo Środowiska Kodeks Dobrej Praktyki Rolniczej - 2002 - Zespół redakcyjny: Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa 1. Doc. dr hab. Irena Duer 2. Prof.

Bardziej szczegółowo

Program zajęć: Przedmiot CHEMIA ROLNA Kierunek: Rolnictwo (studia niestacjonarne) II rok Wykładowca: prof.dr hab. Józefa Wiater Zaliczenie

Program zajęć: Przedmiot CHEMIA ROLNA Kierunek: Rolnictwo (studia niestacjonarne) II rok Wykładowca: prof.dr hab. Józefa Wiater Zaliczenie Program zajęć: Przedmiot CHEMIA ROLNA Kierunek: Rolnictwo (studia niestacjonarne) II rok Zaliczenie przedmiotu: zaliczenie z oceną TEMATY WYKŁADÓW 20 godzin 1.Definicja chemii rolnej, gleba jako środowisko

Bardziej szczegółowo

Pielęgnacja plantacji

Pielęgnacja plantacji PRODUKCJA ROŚLINNA CZĘŚĆ III TECHNOLOGIE PRODUKCJI ROŚLINNEJ Podręcznik dla uczniów szkół kształcących w zawodzie technik rolnik Praca zbiorowa pod redakcją prof. Witolda Grzebisza WYDANIE I HORTPRESS

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1539

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1539 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1539 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 1 Data wydania: 10 października 2014 r. Nazwa i adres ARQUES

Bardziej szczegółowo

(Ustawa z dnia 10 lipca 2007 r. o nawozach i nawożeniu Art. 17 ust. 3)

(Ustawa z dnia 10 lipca 2007 r. o nawozach i nawożeniu Art. 17 ust. 3) Załącznik nr 9 Minimalne wymogi dotyczące nawozów i środków ochrony roślin 1. Pakiet 1. Rolnictwo zrównoważone - Wymóg 4 - dotyczy 8.2.10.5.1.4.1.2. Minimum requirements for fertilisers and pesticides

Bardziej szczegółowo

Krajowy Program Gospodarki Odpadami

Krajowy Program Gospodarki Odpadami Krajowy Program Gospodarki Odpadami KPGO został sporządzony jako realizacja przepisów ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. Nr 62, poz. 628 oraz z 2002 r. Nr 41, poz. 365 i Nr 113, poz.

Bardziej szczegółowo

grupa a Człowiek i środowisko

grupa a Człowiek i środowisko grupa a Człowiek i środowisko................................................. Imię i nazwisko Poniższy test składa się z 18 zadań. Przy każdym poleceniu podano liczbę punktów możliwą do uzyskania za prawidłową

Bardziej szczegółowo

Biomasa alternatywą dla węgla kamiennego

Biomasa alternatywą dla węgla kamiennego Nie truj powietrza miej wpływ na to czym oddychasz Biomasa alternatywą dla węgla kamiennego Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Szymona Szymonowica w Zamościu dr Bożena Niemczuk Lublin, 27 października

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI 1

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI 1 Dopuszczanie odpadów do składowania na składowiskach. Dz.U.2015.1277 z dnia 2015.09.01 Status: Akt obowiązujący Wersja od: 1 września 2015 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI 1 z dnia 16 lipca 2015 r.

Bardziej szczegółowo

Procesy biotransformacji

Procesy biotransformacji Biohydrometalurgia jest to dział techniki zajmujący się otrzymywaniem metali przy użyciu mikroorganizmów i wody. Ma ona charakter interdyscyplinarny obejmujący wiedzę z zakresu biochemii, geomikrobiologii,

Bardziej szczegółowo

Sylabus przedmiotu: Data wydruku: Dla rocznika: 2015/2016. Kierunek: Opis przedmiotu. Dane podstawowe. Efekty i cele. Opis.

Sylabus przedmiotu: Data wydruku: Dla rocznika: 2015/2016. Kierunek: Opis przedmiotu. Dane podstawowe. Efekty i cele. Opis. Sylabus przedmiotu: Specjalność: Analiza mobilna skażeń Inżynieria ochrony środowiska Data wydruku: 23.01.2016 Dla rocznika: 2015/2016 Kierunek: Wydział: Zarządzanie i inżynieria produkcji Inżynieryjno-Ekonomiczny

Bardziej szczegółowo

Problemy zanieczyszczenia powietrza w Polsce i innych krajach europejskich

Problemy zanieczyszczenia powietrza w Polsce i innych krajach europejskich Problemy zanieczyszczenia powietrza w Polsce i innych krajach europejskich Barbara Toczko Departament Monitoringu i Informacji o Środowisku Główny Inspektorat Ochrony Środowiska 15 listopada 2012 r. Wyniki

Bardziej szczegółowo

Gospodarka odpadami. Wykład Semestr 1 Dr hab. inż. Janusz Sokołowski Dr inż. Zenobia Rżanek-Boroch

Gospodarka odpadami. Wykład Semestr 1 Dr hab. inż. Janusz Sokołowski Dr inż. Zenobia Rżanek-Boroch Gospodarka odpadami Agnieszka Kelman Aleksandra Karczmarczyk Gospodarka odpadami. Gospodarka odpadami II stopień Wykład Semestr 1 Dr hab. inż. Janusz Sokołowski Dr inż. Zenobia Rżanek-Boroch Godzin 15

Bardziej szczegółowo

Ostateczna postać długotrwałych zmian w określonych warunkach klimatyczno-geologicznych to:

Ostateczna postać długotrwałych zmian w określonych warunkach klimatyczno-geologicznych to: WYDZIAŁ: GEOLOGII, GEOFIZYKI I OCHRONY ŚRODOWISKA KIERUNEK STUDIÓW: OCHRONA ŚRODOWISKA RODZAJ STUDIÓW: STACJONARNE I STOPNIA ROK AKADEMICKI 2014/2015 WYKAZ PRZEDMIOTÓW EGZAMINACYJNYCH: I. Ekologia II.

Bardziej szczegółowo

Prof. nzw. dr hab. inż. Andrzej Kulig r. Zakład Ochrony i Kształtowania Środowiska

Prof. nzw. dr hab. inż. Andrzej Kulig r. Zakład Ochrony i Kształtowania Środowiska 29.0.200 r. TEMATY PRAC DYPLOMOWYCH MAGISTERSKICH dla OŚ Analiza przyczyn i skutków wykroczeń i przestępstw przeciwko środowisku, ze szczególnym uwzględnieniem problematyki ochrony powierzchni ziemi i

Bardziej szczegółowo

Zmiany środowiska po roku 1750

Zmiany środowiska po roku 1750 Zmiany środowiska po roku 1750 Zmiany od końca XVIII wieku: - wzrost uprzemysłowienia spowodował wzrost demograficzny - przemysł staje się podstawową gałęzią gospodarki - rozpoczynają się procesy urbanizacyjne

Bardziej szczegółowo

Zagadnienia na egzamin dyplomowy inŝynierski I o kierunku ROLNICTWO

Zagadnienia na egzamin dyplomowy inŝynierski I o kierunku ROLNICTWO Zagadnienia na egzamin dyplomowy inŝynierski I o kierunku ROLNICTWO KIERUNKOWE - OBLIGATORYJNE 1. Pojęcie zmiennej losowej, rozkładu prawdopodobieństwa, dystrybuanty i funkcji gęstości. 2. Sposoby weryfikacji

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. ROZDZIAŁ 2: Charakterystyka i ocena aktualnego stanu środowiska gminy.

SPIS TREŚCI. ROZDZIAŁ 2: Charakterystyka i ocena aktualnego stanu środowiska gminy. Program ochrony środowiska Gmina Izbicko str. 1 SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ 1: Wstęp. Informacje ogólne. Strategia i wizja rozwoju Gminy a ochrona środowiska. 1.1. Cel opracowania programu.... 3 1.2. Metodyka

Bardziej szczegółowo

10,10 do doradztwa nawozowego 0-60 cm /2 próbki/ 275. 20,20 Badanie azotu mineralnego 0-90 cm. 26,80 C /+ Egner/

10,10 do doradztwa nawozowego 0-60 cm /2 próbki/ 275. 20,20 Badanie azotu mineralnego 0-90 cm. 26,80 C /+ Egner/ 1 Cennik 2008 GLEBA MAKROELEMENTY Badania pełnopłatne Pozycja cennika Kwota w zł Preparatyka ( 2 mm) 2 2,20 Oznaczenie ph 5 4,50 Ekstrakcja przysw. form fosforu i potasu 18 4,50 Oznaczenie przyswajalnego

Bardziej szczegółowo

form tlenu, utlenianie lipidów, przewodność aparatów szparkowych, zawartość chlorofilu i karotenoidów, kinetykę fluorescencji chlorofilu a, zawartość

form tlenu, utlenianie lipidów, przewodność aparatów szparkowych, zawartość chlorofilu i karotenoidów, kinetykę fluorescencji chlorofilu a, zawartość Recenzja pracy doktorskiej mgr Marii Tatrzańskiej-Matuły pt. Zbadanie fizjologicznych mechanizmów tolerancji wybranych gatunków jednoliściennych roślin uprawnych na wysokie zasolenie gleby, wykonanej pod

Bardziej szczegółowo

ZAGADNIENIA EGZAMINACYJNE (od roku ak. 2014/2015)

ZAGADNIENIA EGZAMINACYJNE (od roku ak. 2014/2015) (od roku ak. 2014/2015) A. Zagadnienia z zakresu Odpady biodegradowalne, przemysłowe i niebezpieczne: 1. Omówić podział niebezpiecznych odpadów szpitalnych (zakaźnych i specjalnych). 2. Omów wymagane warunki

Bardziej szczegółowo

Bilans fosforu i potasu w zmianowaniu jako narzędzie efektywnej gospodarki azotem. Witold Grzebisz Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Bilans fosforu i potasu w zmianowaniu jako narzędzie efektywnej gospodarki azotem. Witold Grzebisz Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu Bilans fosforu i potasu w zmianowaniu jako narzędzie efektywnej gospodarki azotem Witold Grzebisz Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu Zakres tematyczny 1. Czynniki plonotwórcze hierarchia; 2. Krytyczne

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wykaz ważniejszych skrótów i symboli

Spis treści. Wykaz ważniejszych skrótów i symboli Spis treści Wykaz ważniejszych skrótów i symboli XIII 1. Wprowadzenie 1 1.1. Definicja i rodzaje biopaliw 1 1.2. Definicja biomasy 3 1.3. Metody konwersji biomasy w biopaliwa 3 1.4. Biopaliwa 1. i 2. generacji

Bardziej szczegółowo

Umowa Nr (wzór ) REGON..., NIP..., zwanym dalej Wykonawcą, reprezentowanym przez: 1..., 2...,

Umowa Nr (wzór ) REGON..., NIP..., zwanym dalej Wykonawcą, reprezentowanym przez: 1..., 2..., Załącznik nr 2 do SIWZ Umowa Nr (wzór ) zawarta w dniu w Węgrowie pomiędzy: Związkiem Midzygminnym Wodociągów i Kanalizacji Wiejskich, 07-100 Węgrów, ul Gdańska 118, REGON: 710240111 NIP: 824-000-26-81

Bardziej szczegółowo

PODSTAWOWE INFORMACJE DOTYCZĄCE WDRAŻANIA INSTALACJI BIOGAZOWYCH W POLSCE

PODSTAWOWE INFORMACJE DOTYCZĄCE WDRAŻANIA INSTALACJI BIOGAZOWYCH W POLSCE PODSTAWOWE INFORMACJE DOTYCZĄCE WDRAŻANIA INSTALACJI BIOGAZOWYCH W POLSCE Czym jest biogaz? Roztwór gazowy będący produktem fermentacji beztlenowej, składający się głównie z metanu (~60%) i dwutlenku węgla

Bardziej szczegółowo

PODSTAWOWE INFORMACJE DOTYCZĄCE WDRAŻANIA INSTALACJI BIOGAZOWYCH W POLSCE

PODSTAWOWE INFORMACJE DOTYCZĄCE WDRAŻANIA INSTALACJI BIOGAZOWYCH W POLSCE PODSTAWOWE INFORMACJE DOTYCZĄCE WDRAŻANIA INSTALACJI BIOGAZOWYCH W POLSCE Czym jest biogaz? Roztwór gazowy będący produktem fermentacji beztlenowej, składający się głównie z metanu (~60%) i dwutlenku węgla

Bardziej szczegółowo