PODSUMOWANIE KONFERENCJI EDUKACYJNEJ. p.t. Cała prawda o wiatrakach, która odbyła się w dniu r. w Gołdapi

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PODSUMOWANIE KONFERENCJI EDUKACYJNEJ. p.t. Cała prawda o wiatrakach, która odbyła się w dniu 10.11.2012r. w Gołdapi"

Transkrypt

1 PODSUMOWANIE KONFERENCJI EDUKACYJNEJ p.t. Cała prawda o wiatrakach, która odbyła się w dniu r. w Gołdapi Organizatorem konferencji było kilka stowarzyszeo społecznych, działających w północno-wschodniej części województwa warmiosko-mazurskiego oraz północnej części województwa podlaskiego. W konferencji wzięło udział około 200 osób. Uczestnikami byli mieszkaocy powiatu gołdapskiego oraz powiatów sąsiednich. Celem głównym konferencji było poszukiwanie bezpiecznych dla mieszkaoców sposobów pozyskiwania energii odnawialnej, ze szczególnym uwzględnieniem koniecznej (głównie ze względu na utratę zdrowie i straty wartości ziemi ), bezpiecznej odległości lokalizowania farm wiatrowych od siedlisk ludzkich. Kolejnym celem konferencji było poszukiwanie rozwiązania problemu dla osób, które już żyją w sąsiedztwie wiatraków i ponoszą z tego tytułu konkretne straty. Tematy podjęte na konferencji były prezentowane głownie na przykładach z terenu powiatu gołdapskiego i tutejszych gmin (Dubeninki, Gołdap, Banie Mazurskie). Zamysłem organizatorów było pokazanie problemu globalnego na przykładzie lokalnym. Jest to już w chwili obecnej teren, gdzie problemy związane z nieprzemyślaną lokalizacją osiągają bardzo wysoki poziom. Elektrownie wiatrowe są usytuowane nawet 300 metrów od najbliższych, zamieszkałych siedlisk. Ponieważ istnieją już kilka lat są obserwowane pierwsze negatywne efekty zarówno zdrowotne (Syndrom Turbiny Wiatrowej), ekonomiczne (spadek wartości ziemi) i społeczne (podziały społeczne, agresje). Jest to dopiero początek zjawiska, gdyż planowane jest pobudowanie na terenie powiatu gołdapskiego około 200 elektrowni wiatrowych. Przed konferencją zostały przeprowadzone badania wielotematyczne dotyczące praktyk stosownych przez lokalne władze w procesie budowy farm wiatrowych na tym terenie. Niestety wyniki tych badao wskazują na budowę elektrowni wiatrowych w sposób, który prowadzi do powstawania problemów na olbrzymią skalę zarówno w sferze zdrowotnej, jak też ekonomicznej i społecznej. Docelowo na obszarze powiatu gołdapskiego różnymi sposobami negatywnego oddziaływania farm wiatrowych będzie objęte ponad 25 tysięcy osób, a w najbliższej strefie do 3 km od wiatraków będzie żyło około 14 tysięcy ludzi. Program konferencji obejmował wybrane elementy wpływu lokalizacji farm wiatrowych na mieszkaoców. Zostały zrealizowane następujące punkty programu: 1. Premiera filmu pt. Syndrom Turbiny Wiatrowej w reżyserii Grzegorza Sadowski ego(suwałki). Film ten został nakręcony przy farmach wiatrowych w okolicach Suwałk. Zaprezentowany po raz pierwszy na dużym ekranie obraz zrobił duże wrażenie na uczestnikach, a szczególnie osób, które na stałe mieszkają w sąsiedztwie wiatraków. Uzmysławiał problem z którym te osoby borykają się na co dzieo. 2. Wprowadzenie do tematyki wpływu farm wiatrowych na ludzi (Zbigniew Sienkiewicz Koalicja Bezpieczna Energia, Partnerstwo Dzikie Mazury). Przedstawione zostały m.in. n/w aspekty wpływu farm wiatrowych na mieszkaoców oraz fakty z tym związane:

2 - powody i skala protestów w regionie Warmii i Mazur oraz Suwalszczyzny oraz powszechny brak akceptacji dla dużych farm wiatrowych w Europie i na świecie. Sprzeciw wobec niekontrolowanej ekspansji farm wiatrowych był powodem założenia Koalicji Bezpieczna Energia skupiającej kilkadziesiąt stowarzyszeo z całego północno-wschodniego regionu kraju. Zaprezentowano przykład sprzeciwu 100 profesorów niemieckich przeciwko finansowaniu i propagowaniu instalacji OZE w formie farm wiatrowych manifest darmsztadzki, - różnice w ustalaniu dopuszczalnej odległości bezpiecznej siłowni wiatrowych od miejsc zamieszkania człowieka w Polsce i innych krajach Europy. Wynika z tego dobitnie, że stosowane w Polsce praktyki lokowania farm wiatrowych w odległości metrów od ludzkich siedzib są skandalicznie różne od stosowanych np. w Niemczech ok.1600 metrów, Irlandia 2 km (dla siłowni 2MW), - przykłady zagrożeo i emisji które towarzyszą eksploatacji siłowni wiatrowych w tym m.in.: odrywanie się kawałków lodu, urwanie śmigła którego 7 metrowy element spadł 500 m od wiatraka w gminie Korsze, - problem konfrontacji wielkich korporacji z ogromnym kapitałem i masą prawników z mieszkaocami wsi którzy nie są w stanie do kooca zrozumied jakie konsekwencje może przynieśd lokalizacja industrialnych 200 metrowych wiatraków. Na spotkaniach konsultacyjnych (jeśli się w ogóle one odbywają) mieszkaocy zasypywani są masą niezrozumiałych danych (decybele, wykresy, tabele), a nikt wprost nie mówi im czego mogą się spodziewad przez 30 lat życia pod farmą wiatrową, - omówiono zjawisko spinning reserve mode przędzenie mocy rezerwowej, które uzmysławia, że przemysłowe inwestycje wiatrakowe są przyczyną dodatkowej emisji CO2 w związku z koniecznością pracy w ich tle konwencjonalnych źródeł energii rezerwowej oraz budowania kolejnych elektrowni i sieci przesyłowych dla równoważenia niestabilnej pracy systemu.w Danii emisja CO2 wzrosła o 36% a w Hiszpanii o 43%, - na zakooczenie podano przykłady manipulacji władz, samorządów i ludzi przez media i publikacje przygotowane przez lobbystów wiatrowych. M.in. publikacja obchodów światowego dnia turystyki w Gołdapi ( na kilku stronach łącznie z całą okładką przedstawiony jest wizerunek regionu w postaci farm wiatrowych), wydawnictwo sygnowane napisem Senat RP tylko z powodu przeprowadzenia tam konferencji przez firmę wiatrakową. Skandaliczne jest wykorzystanie rolnika mieszkającego 200 m od turbiny i nazywającego swoje życie piekłem na Ziemi do wyemitowania reklamy firmy pod hasłem żyj na emeryturze ze swojego wiatraka. 3. Zaprezentowano zarejestrowany film z wykładem prof. Jerzego Jurkiewicza na temat wpływ wiatraków na zdrowie ludzi. Wybitny neurolog w sposób bardzo logiczny tłumaczy w jaki sposób zbyt bliskie usytuowanie elektrowni wiatrowych od domów wpływa negatywnie na zdrowie ludzkie. Swój wykład oparł na analizie wielu badao zagranicznych i osobistych wywiadów wśród naukowców (głównie niemieckich). Negatywny wpływ na zdrowie został na świecie udowodniony do 8 kilometrów od wiatraków, a na dalszej odległości nie prowadzono badao. Wykład analizuje poszczególne fazy syndromu turbiny wiatrowej i zespołu udręczenia wiatrakowego oraz wpływ (głównie infradźwięków) na powstawanie i rozwój chorób neurologicznych, deformacji płodów ludzkich, chorób psychicznych i społecznych. Według opinii prof. Jurkiewicza i wielu innych lekarzy

3 wpływ elektrowni wiatrowych na zdrowie ludzkie jest bezdyskusyjny i może prowadzid do trwałych i bardzo poważnych stanów chorobowych. 4. W odniesieniu do poprzedniego wykładu wypowiedziało się wielu mieszkaoców na stałe żyjących w bliskim sąsiedztwie farm wiatrowych. Rozmówcy pochodzili m.in. z miejscowości: Suczki k/gołdapi, Wronki k/gołdapi, Żywa Woda k/suwałk, Śmieciuchówka k/przerośli, Jeleniewo k/suwałk. Mieszkaniec okolic Reszla przekazał informację na temat urwania się części turbiny wiatrowej, która odleciała na odległośd kilkuset metrów od wiatraka. Większośd mieszkaoców relacjonowała udręczenie i choroby powodowane przez bliską lokalizację farm wiatrowych. Wśród relacji były też informacje dramatyczne jak np. wpływ na chorobę białaczkową. Osoby pokrzywdzone zwracały uwagę na m.in.: - mnóstwo nieprawidłowości związanych z farmami wiatrowymi (m.in. praktyki korupcyjne, oszustwa) - olbrzymi wpływ hałasu (a także fałszerstwa związane z ich pomiarami) na poziom ich życia, - niebezpieczeostwo w wyniku spadających sopli lodu, - wpływ infradźwięków na ich psychikę i zdrowie, m.in. wzrastanie poziomu znerwicowania, zwiększenie się nerwowości i agresji, - zmniejszenie wartości ich ziemi i nieruchomości, - brak jakichkolwiek informacji przekazywanych przed rozpoczęciem budowy farm wiatrowych, - brak jakiegokolwiek zainteresowania ich losem ze strony lokalnych władz są pozostawieni z problemami sami sobie. Mieszkaocy wsi Suczki zgłosili też fakt śmierci kilkunastu bocianów białych zabitych w sąsiedztwie elektrowni wiatrowych w ich miejscowości. 5. Radca prawny Agnieszka Baudet przedstawiła wybrane aspekty prawne związane z praktykami stosowanymi przez inwestorów wiatrowych. Wskazała na podstawowe błędy popełniane przez właścicieli ziemi przy podpisywaniu umów dzierżawnych. Także przekazała informacje na temat spraw sądowych zakooczonych rozbiórką elektrowni wiatrowych, które były usytuowane zbyt blisko siedlisk ludzkich (1 km). 6. Dariusz Morsztyn przedstawił tematykę farm wiatrowych na terenie powiatu gołdapskiego, gdzie jest planowana budowa około 200 wiatraków. Została zanalizowana ilośd osób, która docelowo będzie objęta na 30! Lat wpływem związanym z bliską lokalizacją wiatraków. W promieniu 1 kilometra od wiatraków będzie mieszkało około 670 osób, w promieniu 3 kilometrów osób, a w promieniu 8 kilometrów osób. Uzmysławia to rzeczywisty, olbrzymi problem. Praktycznie cała populacja mieszkaoców powiatu gołdapskiego jest skazana na 30 lat na różnorodne oddziaływanie farm wiatrowych. Także zarówno powiat gołdapski, jak też wszystkie okoliczne obszary zostaną na 30 lat pozbawione naturalnego krajobrazu, praktycznie na terenie kilku powiatów nie będzie ani jednego miejsca skąd nie będzie widad wiatraków. W prezentacji, która była logiczną analizą sytuacji wskazano na okoliczności w jakich zostały podjęte decyzje na temat lokalizacji farm wiatrowych na terenie powiatu gołdapskiego (Gmina Banie Mazurskie, Dubeninki, Gołdap), m.in.:

4 - żadna z gmin nie wykonała analizy ekonomicznej przed budową farm wiatrowych, - żadna z gmin nie wykonała analizy na jaką liczbę osób i np. firm będą miały wpływ wiatraki, - nie zorganizowano spotkao informacyjnych w żadnej z wsi, gdzie miały byd postawione wiatraki, - decyzję podjęli tylko radni bez jakiegokolwiek przygotowania na ten temat. M.in. w żadne z gmin nie zorganizowano dla radnych jakichkolwiek zajęd edukacyjnych na temat wiatraków, uzyskiwali oni jedynie informacje od inwestorów farm wiatrowych, - w żadnej z gmin nie zabezpieczono środków na utylizację elektrowni wiatrowych. Aktualnie (według danych uzyskanych z poszczególnych gmin) na terenie 3 gmin są stosowane n/w standardy związane z istnieniem tam farm wiatrowych: - żadna z gmin, a także Powiat Gołdap, nie podaje w działaniach promocji turystycznej (strony internetowe, ulotki, etc) informacji o wiatrakach, - żadna z gmin nie prowadzi jakichkolwiek działao związanych z przekształcaniem gmin z turystyczno-rolniczych na przemysłowe, - w żadnej z gmin nie wypłacono odszkodowania z tytułu utraty wartości ziemi, nieruchomości, firmy etc, - w żadnej z gmin nie ma zabezpieczonego jakiegokolwiek funduszu na rzecz odszkodowao dla w/w właścicieli, czy rozwiązywania problemów zdrowotnych ludzi skazanych na mieszkanie w pobliżu farm wiatrowych, - w żadnej z gmin nie powiadomiono nikogo z mieszkaoców, że można się ubiegad o odszkodowania, - do tej pory żadna z gmin nie wykonała jakichkolwiek działao osłonowych wobec osób mieszkających w sąsiedztwie wiatraków, - żadna z gmin nie wie nic o jakichkolwiek nowych miejscach pracy dla mieszkaoców związanych z powstającymi farmami wiatrowymi, - żadna z gmin nie zamierza odstąpid od pobierania od turystów opłaty klimatycznej, - według oficjalnych informacji z gmin nikt z władz gmin nigdy nie brał udziału w jakichkolwiek spotkaniach (służbowe, prywatne, konferencje, rekreacyjne ) organizowanych przez inwestorów wiatrakowych zewnętrznych i lokalnych. 7. Marek Jasudowicz ze Stowarzyszenia Kochamy Mazury przedstawił zebraną na podstawie analizy badao zagranicznych oraz wywiadów z okolicznymi agencjami nieruchomości wpływ farm wiatrowych na spadek wartości ziemi. Bez wątpienia istnieje bardzo duży wpływ sąsiedztwa wiatraków na wartośd ziemi i nieruchomości. Uśredniony spadek wartości w promieniu do 1600m od wiatraków to 54% wartości. Jednak w przypadku ziemi o wartościach rekreacyjnych i turystycznych ten spadek jest znacznie większy. Zostały zaprezentowane pierwsze przykłady z okolic Giżycka odstępowania od kupna w przypadku sąsiedztwa farm wiatrowych. W prezentacji wskazano także na elementy:

5 - wyroki sądowe za ukrywanie sąsiedztwa wiatraków przy dokonywaniu sprzedaży, - spadek wartości przy sąsiedztwie linii energetycznych. Ponieważ podstawową wartością ziemi na Mazurach jest jej atrakcyjnośd turystyczna, należy zakładad, że lokalizowanie tutaj farm wiatrowych będzie miało wpływ na drastyczne obniżenie wartości ziemi, a wręcz stworzenie rejonów o jej niesprzedawalności. 8. Inżynier Krzysztof Przekop przekazał podstawowe dane na temat zjawisk akustycznych związanych z elektrowniami wiatrowymi. W prosty sposób zostały zaprezentowane m.in.: - zasady dokonywania pomiarów i specyfiki skal decybelowych. Nie jest to skala liniowa i np. podwyższenie wielkości o kilka decybeli w rzeczywistości może oznaczad hałas dwa razy większy. Brak wiedzy na ten temat jest wykorzystywany przeciwko ludności, - opisał tragiczną sytuację panującą w urzędach, które dokonują przyjęd różnych dokumentów dostarczanych przez inwestorów. Ze względu na brak fachowej wiedzy są przyjmowane praktycznie wszystkie dane dostarczane przez inwestorów, - najczęstsze popełniane przez inwestorów oszustwa związane z emisją hałasu przez wiatraki. M.in. dokonywanie pomiarów w warunkach gdzie hałas jest najcichszy, stosowanie norm dla domów przy zamkniętych oknach i przy najcichszych warunkach (gdzie powinny byd dokonywane przy oknach otwartych). 9.Uczestnicy jednogłośnie (przy tylko jednym głosie wstrzymującym i jednym przeciw) zagłosowali za przyjęciem wniosków skierowanych do władz kilkunastu okolicznych gmin. Ten apel dotyczy rozpoczęcia prowadzenia na terenie gmin zintegrowanych działao osłonowych na rzecz osób zamieszkałych w sąsiedztwie elektrowni wiatrowych, jak również podjęcie inicjatyw, które zabezpieczą na przyszłośd mieszkaoców gminy przed zbyt bliskim lokalizowaniem elektrowni wiatrowych od ich domów. Petycję podpisało w imieniu uczestników konferencji kilkunastu przedstawicieli organizacji społecznych obecnych na konferencji. Pełny tekst w załączeniu. 10. W trakcie konferencji każdy mógł bezpłatnie zasięgnąd opinii prawnej m.in. w sprawie przygotowywanych pozwów zbiorowych związanych z bliską lokalizacją farm wiatrowych. Konferencja została zakooczona dyskusją uczestników. Decyzją uczestników konferencji wnioski z konferencji zostały przesłane do władz gmin: Dubeninki, Banie Mazurskie, Przerośl, Wiżajny, Jeleniewo, Olecko, Kowale Oleckie, Wydminy, Wieliczki, Puosk, Krasnopol, Giżycko, Suwałki, Rutka Tartak, Szypliszki, Sejny,Filipów, Bakałarzewo, Świętajno, Kalinowo, Prostki, Ełk, Grajewo. Oraz powiatów: giżycki, olecki, suwalski, ełcki. Relacje zapisów video oraz prezentacje z konferencji można zobaczyd na stronach:

Podsumowanie dla kierownictwa w języku niespecjalistycznym FARMA WIATROWA KORSZE POLSKA

Podsumowanie dla kierownictwa w języku niespecjalistycznym FARMA WIATROWA KORSZE POLSKA 1 Podsumowanie dla kierownictwa w języku niespecjalistycznym FARMA WIATROWA KORSZE POLSKA 2 Wstęp EDP Renovaveis, trzecia co do wielkości firma na świecie zajmująca się energią wiatrową ukończyła budowę

Bardziej szczegółowo

Magdalena Bednarowska, Joanna Gajda, Jakub Wróblewski RAPORT Z BADAŃ

Magdalena Bednarowska, Joanna Gajda, Jakub Wróblewski RAPORT Z BADAŃ Magdalena Bednarowska, Joanna Gajda, Jakub Wróblewski RAPORT Z BADAŃ ENERGIA ODNAWIALNA SPOŁECZNE POSTRZEGANIE INWESTYCJI NA PRZYKŁADZIE GMINY SUŁOSZOWA 7 listopada 2013 roku Patronat Honorowy: Marek Sowa

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł z IX Sesji Rady Miejskiej w Szepietowie odbytej w dniu 3 listopada 2011 roku w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Szepietowie.

P R O T O K Ó Ł z IX Sesji Rady Miejskiej w Szepietowie odbytej w dniu 3 listopada 2011 roku w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Szepietowie. P R O T O K Ó Ł z IX Sesji Rady Miejskiej w Szepietowie odbytej w dniu 3 listopada 2011 roku w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Szepietowie. Sesję rozpoczęto o godz. 10 20, a zakończono o godz. 13 15. Na

Bardziej szczegółowo

Sz. Pan Marek Łapiński Marszałek Województwa Dolnośląskiego Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego Wybrzeże Słowackiego 12-14 50-411 Wrocław

Sz. Pan Marek Łapiński Marszałek Województwa Dolnośląskiego Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego Wybrzeże Słowackiego 12-14 50-411 Wrocław prof. dr hab. inż. Adam Janiak, członek PAN, wiceprzewod. Komitetu Informat. PAN prof. dr hab. inż. Leszek Pływaczyk, Dyrektor Instytutu Kształtowania i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Przyrodniczego we

Bardziej szczegółowo

INSTYTUT NA RZECZ EKOROZWOJU. przy współpracy INSTYTUTU ENERGII ODNAWIALNEJ. z energetyką. przyjazną środowisku za pan brat. energetyka rozproszona

INSTYTUT NA RZECZ EKOROZWOJU. przy współpracy INSTYTUTU ENERGII ODNAWIALNEJ. z energetyką. przyjazną środowisku za pan brat. energetyka rozproszona INSTYTUT NA RZECZ EKOROZWOJU przy współpracy INSTYTUTU ENERGII ODNAWIALNEJ z energetyką przyjazną środowisku za pan brat energetyka rozproszona Wydawca: Fundacja Instytut na rzecz Ekorozwoju ul. Nabielaka

Bardziej szczegółowo

Projekt realizowany przy wsparciu Szwajcarii w ramach Szwajcarskiego Programu Współpracy z Nowymi Krajami Członkowskimi Unii Europejskiej STRATEGIA

Projekt realizowany przy wsparciu Szwajcarii w ramach Szwajcarskiego Programu Współpracy z Nowymi Krajami Członkowskimi Unii Europejskiej STRATEGIA STRATEGIA rozwoju produktów lokalnych EGO (2014-2020) Czerwiec, 2014r. Strategia rozwoju produktów lokalnych EGO (2014-2020) Zamawiający: Mazurskie Stowarzyszenie Lotnicze (Wnioskodawca projektu pt. Produkty

Bardziej szczegółowo

Kompleksowa poprawa stanu powietrza na terenie Gminy X poprzez montaż instalacji kolektorów słonecznych.

Kompleksowa poprawa stanu powietrza na terenie Gminy X poprzez montaż instalacji kolektorów słonecznych. Modelowe studia wykonalności inwestycji ograniczających Kompleksowa poprawa stanu powietrza na terenie Gminy X poprzez montaż instalacji kolektorów słonecznych. Zamawiający Gmina X Przeznaczenie Regionalny

Bardziej szczegółowo

Budowa linii napowietrznej 220 kv, łączącej przeznaczone do rozbudowy stacje. Radkowice i Kielce Piaski

Budowa linii napowietrznej 220 kv, łączącej przeznaczone do rozbudowy stacje. Radkowice i Kielce Piaski Budowa linii napowietrznej 220 kv, łączącej przeznaczone do rozbudowy stacje Radkowice i Kielce Piaski KTO JEST KIM W INWESTYCJI? PSE Operator S.A. inwestor, zleceniodawca projektu. www.pse-operator.pl

Bardziej szczegółowo

Samorządowe programy zdrowotne. Jak je dobrze realizować?

Samorządowe programy zdrowotne. Jak je dobrze realizować? Samorządowe programy zdrowotne. Jak je dobrze realizować? Barbara Kłosowska Rafał Rudka Bernadeta Skóbel Marek Wójcik (redakcja) Samorządowe programy zdrowotne. Jak je dobrze realizować Poradnik dla pracowników

Bardziej szczegółowo

Raport z debaty klimatycznej w Ełku

Raport z debaty klimatycznej w Ełku Raport z debaty klimatycznej w Ełku Społeczne założenia do powiatowego programu niskowęglowego rozwoju Materiał opracowany przez uczestników debaty zebrały: Dominika Dzwonkowska Joanna Godlewska Komentarz

Bardziej szczegółowo

Farma wiatrowa składa się z turbin wiatrowych

Farma wiatrowa składa się z turbin wiatrowych gazeta nr 2 2012 bezpłatna Gminna Gazeta Samorządowa Toszek Boguszyce Ciochowice Kotulin Kotliszowice Ligota Toszecka Paczyna Paczynka Pawłowice Pisarzowice Płużniczka Pniów Proboszczowice Sarnów Wilkowiczki

Bardziej szczegółowo

Analiza zielonego rynku pracy. w województwie podlaskim

Analiza zielonego rynku pracy. w województwie podlaskim w województwie podlaskim 254 Analiza zielonego rynku pracy w województwie podlaskim CZŁOWIEK NAJLEPSZA INWESTYCJA! Analiza zielonego rynku pracy w województwie podlaskim www.zielonemiejscapracy.up.podlasie.pl

Bardziej szczegółowo

PROGRAM ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI DZIERŻONIOWA

PROGRAM ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI DZIERŻONIOWA PROGRAM ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI DZIERŻONIOWA NA LATA 2012-2014 Zespół ds. Programu Rozwoju Przedsiębiorczości 2011 rok Gmina Miejska Dzierżoniów 1 Spis treści: Wstęp... 3 1. Diagnoza społeczno - gospodarcza

Bardziej szczegółowo

Jak mieszkańcy i ich gminy mogą skorzystać na OZE

Jak mieszkańcy i ich gminy mogą skorzystać na OZE Poradnik dla gmin Jak mieszkańcy i ich gminy mogą skorzystać na OZE Drezno, Wrocław 2014 Wykonawca: DREBERIS GmbH Heinrich-Zille-Str. 2 01219 Dresden Tel.: +49-351-862643-0 Fax: +49-351-862643-10 E-Mail:

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA MARKETINGOWA KLASTRA RAZEM CIEPLEJ

STRATEGIA MARKETINGOWA KLASTRA RAZEM CIEPLEJ STRATEGIA MARKETINGOWA KLASTRA RAZEM CIEPLEJ W Y K O N A W C A B I A Ł O S T O C K A F U N D A C J A K S Z T A Ł C E N I A K A D R U L. S P Ó Ł D Z I E L C Z A 8, 15-4 4 1 B I A Ł Y S T O K T E L. ( 0

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr XXIII / 2012. z obrad sesji Rady Miasta Mława. odbytej w dniu 27 listopada 2012r. w sali Miejskiego Domu Kultury

PROTOKÓŁ Nr XXIII / 2012. z obrad sesji Rady Miasta Mława. odbytej w dniu 27 listopada 2012r. w sali Miejskiego Domu Kultury PROTOKÓŁ Nr XXIII / 2012 z obrad sesji Rady Miasta Mława odbytej w dniu 27 listopada 2012r. w sali Miejskiego Domu Kultury Obrady dwudziestej trzeciej zwyczajnej sesji Rady Miasta otworzył Przewodniczący

Bardziej szczegółowo

Budowa linii elektroenergetycznej 400 kv

Budowa linii elektroenergetycznej 400 kv Budowa linii elektroenergetycznej 400 kv Jasiniec Grudziądz Węgrowo Inwestycja liniowa kto jest kim w inwestycji Inwestor Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. (PSE) są operatorem systemu przesyłowego

Bardziej szczegółowo

www.ingmina.pl Redaktor odpowiedzialny Mikołaj Niedek Współpraca redakcyjna Włodzimierz Kaleta

www.ingmina.pl Redaktor odpowiedzialny Mikołaj Niedek Współpraca redakcyjna Włodzimierz Kaleta W NUMERZE: Rozmowy 2 z Urszulą Ajersz, Najlepszy partner zrównoważonej polityki energetycznej Dokumenty 4 Kleszczów: tu gra się fair 6 Planowanie energetyczne w gminach 8 Sztuczne nawierzchnie sportowe

Bardziej szczegółowo

Warunki dla rozwoju przedsiębiorczości w powiecie kościerskim

Warunki dla rozwoju przedsiębiorczości w powiecie kościerskim Warunki dla rozwoju przedsiębiorczości w powiecie kościerskim Badanie realizowane na zlecenie: Badanie realizowane w partnerstwie z: Ul. Arkońska 6, 80-387 Gdańsk Tel.: +48 58 32 33 100 Faks: +48 58 30

Bardziej szczegółowo

ZASADY LOKALIZACJI ELEKTROWNI WIATROWYCH NA OBSZARZE ZIELONYCH PŁUC POLSKI

ZASADY LOKALIZACJI ELEKTROWNI WIATROWYCH NA OBSZARZE ZIELONYCH PŁUC POLSKI ZASADY LOKALIZACJI ELEKTROWNI WIATROWYCH NA OBSZARZE ZIELONYCH PŁUC POLSKI Fundacja Zielone Płuca Polski Białystok 2011 AUTORZY TEKSTÓW: Maciej Ambrosiewicz, Przemysław Chylarecki, Tomasz Koprowiak, Mariusz

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA INTEGRACJI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH W GMINIE LIBIĄŻ NA LATA 2014 2020

STRATEGIA INTEGRACJI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH W GMINIE LIBIĄŻ NA LATA 2014 2020 STRATEGIA INTEGRACJI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH W GMINIE LIBIĄŻ NA LATA 2014 2020 GRUDZIEŃ 2013 Strona1 Burmistrz Libiąża składa podziękowania dla przedstawicieli instytucji i organizacji zaangażowanych

Bardziej szczegółowo

AKTYWNOŚĆ SPOŁECZNA W POWIATACH ZAWIERCIAŃSKIM I MYSZKOWSKIM

AKTYWNOŚĆ SPOŁECZNA W POWIATACH ZAWIERCIAŃSKIM I MYSZKOWSKIM AKTYWNOŚĆ SPOŁECZNA W POWIATACH ZAWIERCIAŃSKIM I MYSZKOWSKIM Raport z badań organizacji pozarządowych w roku 2011 Remigiusz Okraska Współpraca: Joanna Walczak, Paulina Markiewicz Zawiercie 2011 Wydawca:

Bardziej szczegółowo

Konsultacje społeczne wokół inwestycji infrastrukturalnych

Konsultacje społeczne wokół inwestycji infrastrukturalnych Konsultacje społeczne wokół inwestycji infrastrukturalnych Wsparcie udzielone przez Isladnię, Lichtenstein i Norwegię poprzez dofinasowanie ze środków mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego

Bardziej szczegółowo

Dialog Społeczny. Raport Odpowiedzialności Społecznej

Dialog Społeczny. Raport Odpowiedzialności Społecznej 2006 Dialog Społeczny Raport Odpowiedzialności Społecznej Niniejszy Raport Odpowiedzialności Społecznej został wydany przez British American Tobacco Polska. Znajdą tu Państwo kwestie podniesione przez

Bardziej szczegółowo

ANALIZA SYTUACJI SPOŁECZNO GOSPODARCZEJ EŁKU W LATACH 2008-2012

ANALIZA SYTUACJI SPOŁECZNO GOSPODARCZEJ EŁKU W LATACH 2008-2012 Sprawozdanie z realizacji Strategii Zrównoważonego Rozwoju Ełku do 2016 r. w 2013 r. ANALIZA SYTUACJI SPOŁECZNO GOSPODARCZEJ EŁKU W LATACH 2008-2012 Opracował W ydział Strategii i Rozwoju MARZEC 2014 SYTUACJA

Bardziej szczegółowo

Wielkie liczenie. Kolej na samorząd. Rozmowa z Krzysztofrm Telegą, wiceprezesem BOŚ. Czym jest faktoring? Kolej na gminy

Wielkie liczenie. Kolej na samorząd. Rozmowa z Krzysztofrm Telegą, wiceprezesem BOŚ. Czym jest faktoring? Kolej na gminy 132/2011 lipiec/sierpień Rozmowa z Hanną Majszczyk, wiceminister finansów Rozmowa z Krzysztofrm Telegą, wiceprezesem BOŚ Akademia INSPIRE w gminach Czym jest faktoring? Targi Renexpo Poland Kolej na gminy

Bardziej szczegółowo

Ocena Strategii rozwoju energetyki odnawialnej

Ocena Strategii rozwoju energetyki odnawialnej Barbara Kozłowska Ocena Strategii rozwoju energetyki odnawialnej oraz kierunki rozwoju energetycznego wykorzystania biomasy uzyskiwanej z odpadów wraz z propozycją działań Wykonano na zamówienie Ministra

Bardziej szczegółowo

DIAGNOZA ZAPOTRZEBOWANIA NA ZAWODY I SPECJALNOŚCI NA TERENIE POWIATU WADOWICKIEGO POWIATOWY URZĄD PRACY W WADOWICACH

DIAGNOZA ZAPOTRZEBOWANIA NA ZAWODY I SPECJALNOŚCI NA TERENIE POWIATU WADOWICKIEGO POWIATOWY URZĄD PRACY W WADOWICACH 2014-1-31 DIAGNOZA ZAPOTRZEBOWANIA NA ZAWODY I SPECJALNOŚCI NA TERENIE POWIATU WADOWICKIEGO POWIATOWY URZĄD PRACY W WADOWICACH LUTY 2014 SPIS TREŚCI Strona WSTĘP 3 1 ANALIZA SYTUACJI SPOŁECZNO-GOSPODARCZEJ

Bardziej szczegółowo

Warszawa, czerwiec 2009 r.

Warszawa, czerwiec 2009 r. Poradnik dla projektodawców Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, dotyczący zwiększenia dostępności wsparcia dla osób wykluczonych społecznie w ramach PO KL Warszawa, czerwiec 2009 r. 1 Poradnik został

Bardziej szczegółowo

Budowa linii elektroenergetycznej 400 kv

Budowa linii elektroenergetycznej 400 kv Budowa linii elektroenergetycznej 400 kv Jasiniec Pątnów Inwestycja liniowa Kto jest kim w inwestycji? Inwestor Wykonawcy Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. (PSE S.A.) są operatorem Krajowego Systemu

Bardziej szczegółowo