Dane adresowe podmiotów gospodarczych

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Dane adresowe podmiotów gospodarczych"

Transkrypt

1 Dane adresowe podmiotów gospodarczych Stan na dzień: Cecylia Chrobok Piotr Machura PAWILON HANDLOWY / brak PIOTR MACHURA, AGENCJA REKLAMOWA UNITEE / brak ul. Równa Bojszowy ul. Pancerniaków Bojszowy Bieruń ul. Oświęcimska 401 ul. Pancerniaków 54, Bojszowy Z Sprzedaż detaliczna prowadzona w nie z przewagążywności, napojów i wyrobów tytoniowych Z Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w nie Z Sprzedażdetaliczna owoców i warzyw prowadzona w Z Sprzedaż detaliczna mięsa i wyrobów z mięsa Z Sprzedaż detaliczna ryb, skorupiaków i mięczaków Z Sprzedaż detaliczna pieczywa, ciast, wyrobów ciastkarskich i cukierniczych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Z Sprzedaż detaliczna napojów alkoholowych i bezalkoholowych Z Sprzedaż detaliczna wyrobów tytoniowych prowadzona w Z Sprzedaż detaliczna wyrobów farmaceutycznych Z Sprzedaż detaliczna kosmetyków i artykułów toaletowych Z Sprzedaż detaliczna wyrobów tekstylnych prowadzona w Z Sprzedaż detaliczna mebli, sprzętu oświetleniowego i pozostałych artykułów użytku domowego prowadzona w Z Sprzedaż detaliczna drobnych wyrobów metalowych, farb i szkła Z Sprzedaż detaliczna gazet i artykułów piśmiennych Z Sprzedaż detaliczna pozostałych nowych wyrobów Z Sprzedaż detaliczna zegarków, zegarów i biżuterii Z Działalność agencji reklamowych Z Sprzedaż detaliczna gier i zabawek prowadzona w A Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele wyspecjalizowanych reklamowe w radio i sklepach telewizji B Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach drukowanych C Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych (Internet) D Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w pozostałych mediach Z Badanie rynku i opinii publicznej Z Działalność związana z oprogramowaniem Z Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki Z Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi Z Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych Z Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność Strona 1

2 Piotr Machura Tomasz Sikorski PIOTR MACHURA, AGENCJA REKLAMOWA UNITEE / brak SOLID INVESTMENT / brak ul. Pancerniaków Bojszowy ul. Sierpowa 4A Bojszowy Nowe ul. Sierpowa 4A, Bojszowy Nowe Z Działalność portali internetowych Z Działalność agencji informacyjnych Z Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana Z Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja Z Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania Z Pozostałe drukowanie Z Działalność usługowa związana z przygotowywaniem do druku Z Introligatorstwo i podobne usługi Z Reprodukcja zapisanych nośników informacji Z Produkcja komputerów i urządzeń peryferyjnych Z Sprzedaż detaliczna komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania Z Sprzedaż detaliczna sprzętu telekomunikacyjnego Z Sprzedaż detaliczna pozostałych nowych wyrobów Z Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet Z Wydawanie książek Z Wydawanie wykazów oraz list (np. adresowych, telefonicznych) Z Pozostała działalność wydawnicza Z Działalnośćwydawnicza w zakresie gier komputerowych Z Działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania Z Działalność postprodukcyjna związana z filmami, nagraniami wideo i programami telewizyjnymi Z Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych Z Działalnośćw zakresie specjalistycznego projektowania Z Działalność fotograficzna Z Działalność związana z tłumaczeniami Z Pozostała działalnośćprofesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana Z Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych, włączając komputery Z Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim Z Wykonywanie fotokopii, przygotowywanie dokumentów i pozostała specjalistyczna działalność wspomagająca prowadzenie biura Z Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów Z B Działalność Pozostałe pozaszkolne agentów i brokerów formy edukacji, ubezpieczeniowych gdzie indziej Z Pozostała działalność wspomagająca ubezpieczenia i fundusze Z Naprawa emerytalne i konserwacja komputerów i urządzeń Z peryferyjnych Pozostałe formy udzielania kredytów Z Z Pozostała Naprawa i finansowa konserwacja działalność sprzętu (tele)komunikacyjnego usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych B Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach drukowanych Strona 2

3 Tomasz Sikorski Katarzyna LiwochPiątek SOLID INVESTMENT / brak Dom Obrotu Wierzytelnościami EFFECTUS S.C. Marcin Tracichleb Justyna Nowak Katarzyna LiwochPiątek / brak ul. Sierpowa 4A Bojszowy Nowe ul. Dąbrowa Bojszowy ul. Lwowska 40, Zamość C Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych (Internet) Z Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych Z Działalność maklerska związana z rynkiem papierów wartościowych i towarów giełdowych Z Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania Z Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub Z Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, dzierżawionymi gdzie indziej niesklasyfikowana Z Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek Z Leasing finansowy Z Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Z Pozostałe formy udzielania kredytów Z Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków Z Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych Z Działalność prawnicza Z Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych Z Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych Z Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja Z Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania Z Działalność związana z tłumaczeniami Z Pozostała działalnośćprofesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana Z Działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura Z Wykonywanie fotokopii, przygotowywanie dokumentów i pozostała specjalistyczna działalność wspomagająca prowadzenie biura Z Działalność centrów telefonicznych (call center) Z Działalnośćświadczona przez agencje inkasa i biura kredytowe Z Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana B Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej Z Działalność usługowa wspomagająca transport lądowy Z Roboty związane z budowądróg i autostrad Z Roboty związane z budową dróg szynowych i kolei podziemnej Z Roboty związane z budowąmostów i tuneli Z Rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych Z Przygotowanie terenu pod budowę Z Wykonywanie wykopów i wierceń geologicznoinżynierskich Z Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej Z Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne B Pozostałe badania i analizy techniczne Strona 3

4 Katarzyna LiwochPiątek Dom Obrotu Wierzytelnościami EFFECTUS S.C. Marcin Tracichleb Justyna Nowak Katarzyna Liwoch Piątek / brak Arkadiusz Frączek Marcin Leń Jolanta Chrobok Marta Wójcicka Agnieszka Krypiakiewicz Sebastian Sitko ZAKŁAD IZOLACYJNOMONTAŻOWY "ZIM" SPÓŁKA CYWILNA ŁUKASZ SZYMAŃSKI, ARKADIUSZ FRĄCZEK / brak PREZENTER MUZYKI DJ MARCIN / brak ZakładProdukcyjnoUsługowoHan dlowy ChrobokKlimczok s.c / brak SUPER MAMA WÓJCICKA MARTA / brak Agnieszka Krypiakiewicz PPHU PERFECT STYL / brak InterLog Sitko Sebastian / brak ul. Dąbrowa Bojszowy ul. Międzyrzeczna 61a Międzyrzecze ul. Ruchu Oporu Bojszowy Nowe ul. Korzenicka Bojszowy ul. Łączna Bojszowy ul. Barwna Świerczyniec ul. Międzyrzeczna 63a Międzyrzecze Z Działalnośćw zakresie specjalistycznego projektowania Z Pozostała działalnośćprofesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana Z Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności ul. Ciernista 11, Czechowice Dziedzice gospodarczej Z Wykonywanie i zarządzania pozostałych instalacji budowlanych Z Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej Z Zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne Z Rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych Z Wykonywanie instalacji wodnokanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych Z Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego Z Sprzedaż hurtowa wyrobów metalowych oraz sprzętu i Bojszowy Nowe ul. Ruchu Oporu Bieruń ul. Hejnałowa Tychy Al. Jana Pawła II Żory ul. Szeroka 5 ul. Klonowa 40, Tychy Czułów Pszczyna ul.kopernika 26/30 dodatkowego Z Działalność wyposażenia związana hydraulicznego z wystawianiem i grzejnego przedstawień artystycznych Z Działalność wesołych miasteczek i parków rozrywki Z Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna Z Produkcja pieczywa; produkcja świeżych wyrobów ciastkarskich i ciastek Z Produkcja sucharów i herbatników; produkcja konserwowanych wyrobów ciastkarskich i ciastek Z Sprzedaż detaliczna prowadzona w nie z przewagążywności, napojów i wyrobów tytoniowych Z Sprzedaż detaliczna odzieży prowadzona w Z Produkcja odzieży roboczej Z Wytwarzanie gotowych posiłków i dań Z Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych Z Produkcja wyrobów budowlanych z betonu Z Przygotowanie terenu pod budowę Z Produkcja pozostałych wyrobów z betonu, gipsu i cementu Z Tynkowanie Z Demontaż wyrobów zużytych Z Zakładanie stolarki budowlanej Z Odzysk surowców z materiałów segregowanych Z Posadzkarstwo; tapetowanie i oblicowywanie ścian Z Malowanie i szklenie Z Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych Z Wykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych Z Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej Z Sprzedaż hurtowa i detaliczna samochodów osobowych i furgonetek Z Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli Z Sprzedaż hurtowa części i akcesoriów do pojazdów Z Działalność agentów zajmujących się sprzedażą drewna i materiałów budowlanych Strona 4

5 Sebastian Sitko Małgorzata Billewicz Wojciech Wróbel InterLog Sitko Sebastian / brak Małgorzata Billewicz Open Mind Projekt / brak Usługi Stolarskie Wojciech Wróbel / brak ul. Międzyrzeczna 63a Międzyrzecze ul. Dąbrowa Bojszowy ul. Gwarna Bojszowy Bojszowy, ul. Dąbrowa Bojszowy, Gwarna 8 u zleceniodawcy teren całego kraju Z Sprzedaż hurtowa perfum i kosmetyków Z Sprzedaż hurtowa komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania Z Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego Z Sprzedaż detaliczna komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania Z Sprzedaż detaliczna artykułów używanych prowadzona w Z Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet Z Transport drogowy towarów B Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów Z Działalność usługowa wspomagająca transport lądowy A Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne Z Pozostała usługowa działalność gastronomiczna Z Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych Z Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek Z Opieka dzienna nad dziećmi Z Naprawa i konserwacja komputerów i urządzeń peryferyjnych C Działalność pozostałych agencji transportowych Z Produkcja pozostałych mebli Z Sprzedaż hurtowa mebli, dywanów i sprzętu oświetleniowego Z Sprzedaż detaliczna mebli, sprzętu oświetleniowego i pozostałych Z Wynajem artykułów i zarządzanie użytku domowego nieruchomościami prowadzona własnymi w wyspecjalizowanych lub sklepach B dzierżawionymi Ruchome placówki gastronomiczne Z Wychowanie przedszkolne Z Opieka dzienna nad dziećmi A Nauka języków obcych Z Działalnośćw zakresie specjalistycznego projektowania Z Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek Z Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania Z Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie Z Działalność agencji reklamowych Z Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja Z Szkoły podstawowe A Gimnazja B Licea ogólnokształcące Z Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych Z Pozaszkolne formy edukacji artystycznej Z Z Działalność Produkcja mebli wspomagająca kuchennych edukację Z Z Tynkowanie Działalność związana z wystawianiem przedstawień artystycznych Z Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych Z Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych Z Produkcja mebli biurowych i sklepowych Z Zakładanie stolarki budowlanej Strona 5

6 Wojciech Wróbel Usługi Stolarskie Wojciech Wróbel ul. Gwarna Z Posadzkarstwo; tapetowanie i oblicowywanie ścian Artur Weszka F.H.U. SEWART ARTUR WESZKA ul. Świętego Jana 35/ / brak Bojszowy Aneta Piekorz Anna Benisz Dominika Sępioł Ireneusz Bednorz MAGDALENA PUDEŁEK ANNA FARION ANETA PIEKORZ FPP KONSULTING S.C / brak ANNA BENISZ KOREPETYCJE MARKETING / brak DOMINIKA SĘPIOŁ DOM&DAR / brak blowup studio filmowe Ireneusz Bednorz / brak ul. Dworzysko Bojszowy ul. Trzcinowa Świerczyniec ul. Równa Bojszowy ul. Korzenicka Bojszowy Nowe ul. Świętego Jana 35/4, Bojszowy ul. Osińska 37, Żory ul. Trzcinowa 21, Świerczyniec ul. Równa 26, Bojszowy ul. Korzenicka 75, Bojszowy Nowe Z Działalność agentów i brokerów ubezpieczeniowych Z Pozostałe ubezpieczenia osobowe oraz ubezpieczenia majątkowe Z Reasekuracja Z Transport drogowy towarów Z Sprzedaż detaliczna części i akcesoriów do pojazdów Z Sprzedaż hurtowa części i akcesoriów do pojazdów Z Sprzedaż hurtowa i detaliczna samochodów osobowych i furgonetek Z Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży Z Stosunki międzyludzkie (public relations) i wysyłkowej komunikacja lub Internet Z Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania B Pozostałe badania i analizy techniczne Z Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne Z Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk społecznych i humanistycznych Z Działalność agencji reklamowych Z Pozostała działalnośćprofesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana Z Działalność związana z tłumaczeniami Z Działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura B Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej Z Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania B Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej Z Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja Z Działalność wspomagająca edukację Z Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana C Działalność pozostałych agencji transportowych Z Transport drogowy towarów Z Z Artystyczna Produkcja wyrobów i literacka jubilerskich działalność i podobnych twórcza Z Produkcja sztucznej biżuterii i wyrobów podobnych Z Produkcja pozostałych wyrobów z drewna; produkcja wyrobów z korka, słomy i materiałów używanych do wyplatania Z Działalność związana z pakowaniem Z Sprzedaż detaliczna zegarków, zegarów i biżuterii Z Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet Z Sprzedaż detaliczna pozostałych wyrobów prowadzona na straganach i targowiskach Z Z Działalność Pozostała działalność związana z usługowa, produkcją gdzie filmów, indziej nagrań wideo niesklasyfikowana i programów telewizyjnych Z Działalność postprodukcyjna związana z filmami, nagraniami wideo i programami telewizyjnymi Z Działalność związana z dystrybucją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych Strona 6

7 Ireneusz Bednorz Aleksander Bazyli Szymanowski blowup studio filmowe Ireneusz Bednorz / brak / brak ul. Korzenicka Bojszowy Nowe ul. Jodłowa Świerczyniec Bojszowy ul. Gaikowa 41 targi, targowiska, miejsca wyznaczone na terenie kraju, u zleceniodawcy Z Działalność związana z projekcją filmów Z Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność Z Działalność fotograficzna Z Pozaszkolne formy edukacji artystycznej Z Artystyczna i literacka działalność twórcza Z Działalność agencji reklamowych Z Wykonywanie fotokopii, przygotowywanie dokumentów i pozostała specjalistyczna działalność wspomagająca prowadzenie biura Z Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana Sylwia Katarzyna Szymanowska ALEKSANDER SZYMANOWSKI II / brak ul. Jodłowa Świerczyniec Bojszowy ul. Gaikowa 41 u zleceniodawcy Z Sprzedaż hurtowa części i akcesoriów do pojazdów Piotr Makarewicz Kazimierz Latusek Maciej Morawiec Ewa Karmińska PAMS Piotr Makarewicz / brak LATUSEK KAZIMIERZ / brak MACIEJ MORAWIEC / brak GABINET PSYCHOTERAPII KARMIŃSKA EWA ul. Korzenicka Bojszowy Nowe ul. Szeroka Bojszowy ul. Jodłowa Świerczyniec ul. Grobla Świerczyniec ul. Przemysłowa 66, Tychy ul. Szeroka 26, Bojszowy ul. Jodłowa 26, Świerczyniec ul. Piłsudskiego 12, Tychy Z Wykonywanie instalacji elektrycznych Z Wykonywanie instalacji wodnokanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych Z Sprzedaż hurtowa sprzętu elektronicznego i telekomunikacyjnego oraz części do niego Z Sprzedaż hurtowa komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania Z Naprawa i konserwacja elektronicznego sprzętu powszechnego użytku Z Naprawa i konserwacja urządzeń elektronicznych i optycznych Z Naprawa i konserwacja urządzeń elektrycznych Z Tynkowanie Z Sprzedaż hurtowa elektrycznych artykułów użytku domowego Z Zakładanie stolarki budowlanej Z Posadzkarstwo; tapetowanie i oblicowywanie ścian Z Malowanie i szklenie Z Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych Z Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej Z Wykonywanie instalacji elektrycznych Z Malowanie i szklenie Z Wykonywanie instalacji wodnokanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych Z Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych Z Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych Z Wykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych Z Zakładanie stolarki budowlanej Z Przygotowanie terenu pod budowę Z Posadzkarstwo; tapetowanie i oblicowywanie ścian Z Działalność agencji reklamowych Z Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów Z Działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura Z Działalność centrów telefonicznych (call center) E Pozostała działalnośćw zakresie opieki zdrowotnej, gdzie indziej niesklasyfikowana Strona 7

8 Ewa Karmińska / brak ul. Grobla Świerczyniec Marzena Komraus FIRMA REMONTOWOBUDOWLANA I HANDLOWA "DAWIDEX" MARZENA KOMRAUS / brak ul. Gromadzka Międzyrzecze ul. Gromadzka 16, Międzyrzecze Z Pozostała pomoc społeczna bez zakwaterowania, gdzie indziej niesklasyfikowana Z Rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych Z Przygotowanie terenu pod budowę Z Wykonywanie wykopów i wierceń geologicznoinżynierskich Z Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych Z Roboty związane z budową dróg szynowych i kolei podziemnej Z Roboty związane z budowąmostów i tuneli Z Roboty związane z budowąrurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych Z Roboty związane z budowąlinii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych Z Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej Z Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej Z Wykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych Z Roboty związane z budowądróg i autostrad Z Roboty związane z budową dróg szynowych i kolei podziemnej Z Roboty związane z budową obiektów inżynierii wodnej Z Wykonywanie instalacji elektrycznych Z Wykonywanie instalacji wodnokanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych Z Działalność ochroniarska w zakresie obsługi systemów bezpieczeństwa Z Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych Z Tynkowanie Z Zakładanie stolarki budowlanej Z Posadzkarstwo; tapetowanie i oblicowywanie ścian Z Malowanie i szklenie Z Sprzedaż hurtowa i detaliczna samochodów osobowych i furgonetek Z Sprzedaż hurtowa i detaliczna pozostałych pojazdów Z Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli Z Transport lotniczy towarów Z Sprzedaż hurtowa części i akcesoriów do pojazdów Z Sprzedaż detaliczna części i akcesoriów do pojazdów Z Sprzedaż hurtowa i detaliczna motocykli, ich naprawa i konserwacja oraz sprzedażhurtowa i detaliczna części i akcesoriów do nich Z Działalność agentów zajmujących się sprzedażą drewna i materiałów budowlanych Z Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego Z Wydobywanie żwiru i piasku; wydobywanie gliny i kaolinu Z Działalność usługowa wspomagająca pozostałe górnictwo i wydobywanie Z ODPROWADZANIE I OCZYSZCZANIE ŚCIEKÓW Z Zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne Z Zbieranie odpadów niebezpiecznych Z Obróbka i usuwanie odpadów innych niż niebezpieczne Z Przetwarzanie i unieszkodliwianie odpadów Strona 8

9 Marzena Komraus FIRMA REMONTOWO BUDOWLANA I HANDLOWA "DAWIDEX" MARZENA KOMRAUS / brak ul. Gromadzka Międzyrzecze niebezpiecznych Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z REKULTYWACJĄ I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z GOSPODARKĄODPADAMI Z Pozostałe sprzątanie Z Produkcja opakowań drewnianych Z Naprawa i konserwacja pozostałego sprzętu i wyposażenia Stanisław Piścio / brak Urszula Skapczyk PIOTR ALEKSANDER CIMR Krzysztof Piecha Anna Kurpanik WULKANIZACJA URSZULA SKAPCZYK / brak ROTEC POLSKA / brak Krisbud Krzysztof Piecha / brak P.H.U. JARMOT BIS ANNA KURPANIK / brak ul. Wałowa Jedlina ul. Jedlińska Bojszowy ul. Jodłowa Świerczyniec ul. Szeroka Bojszowy ul. Barwna Świerczyniec Jedlina ul. Wałowa 36 cały kraj ul. Jedlińska 14, Bojszowy ul. Przemysłowa 55, Tychy ul. Szeroka 8, Bojszowy ul. Barwna 68, Świerczyniec Z Posadzkarstwo; tapetowanie i oblicowywanie ścian Z Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych Z Wykonywanie instalacji elektrycznych Z Wykonywanie instalacji wodnokanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych Z Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych Z Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli Z Działalność agentów zajmujących się sprzedażą maszyn, urządzeńprzemysłowych, statków i samolotów Z Działalność agentów specjalizujących się w sprzedaży pozostałych określonych towarów Z Naprawa i konserwacja maszyn Z Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia Z Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej Z Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana Z Pozostała działalnośćprofesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana Z Transport drogowy towarów Z Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana Z Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń Z Tynkowanie Z Zakładanie stolarki budowlanej Z Posadzkarstwo; tapetowanie i oblicowywanie ścian Z Malowanie i szklenie Z Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych Z Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej Z Transport drogowy towarów C Działalność pozostałych agencji transportowych Z Pozostała działalnośćprofesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana Z Sprzedaż hurtowa i detaliczna samochodów osobowych i furgonetek Z Sprzedaż hurtowa i detaliczna pozostałych pojazdów Z Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli Z Działalność usługowa wspomagająca transport lądowy Z Sprzedaż hurtowa części i akcesoriów do pojazdów Z Sprzedaż detaliczna części i akcesoriów do pojazdów Z Sprzedaż detaliczna prowadzona w Strona 9

10 Anna Kurpanik Jarosław Krzeszowiak P.H.U. JARMOT BIS ANNA KURPANIK / brak INŻEKOBUD Jarosław Krzeszowiak / brak ul. Barwna Świerczyniec ul. Pancerniaków Bojszowy ul. Pancerniaków 14, Bojszowy nie z przewagążywności, napojów i wyrobów tytoniowych Z Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Z Wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów Z Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej Z Działalność rachunkowoksięgowa; doradztwo podatkowe Z Badanie rynku i opinii publicznej A Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne Z Przygotowywanie i dostarczanie żywności dla Z odbiorców Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo zewnętrznych techniczne (katering) Z Z Pozostała Realizacja usługowa projektów działalność budowlanych gastronomiczna związanych ze wznoszeniem budynków Z Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych Z Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej Z Rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych Z Przygotowanie terenu pod budowę Z Wykonywanie wykopów i wierceń geologicznoinżynierskich Z Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych Z Wykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych Z Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej Z Wykonywanie instalacji elektrycznych Z Wykonywanie instalacji wodnokanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych Z Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych Z Tynkowanie Z Zakładanie stolarki budowlanej Z Posadzkarstwo; tapetowanie i oblicowywanie ścian Z Malowanie i szklenie Z Roboty związane z budowądróg i autostrad Z Roboty związane z budowąmostów i tuneli Z Roboty związane z budowąrurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych Z Roboty związane z budową obiektów inżynierii wodnej Z Transport drogowy towarów Z Pozostała działalnośćprofesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana Z Działalność taksówek osobowych Z Działalność agentów zajmujących się sprzedażą drewna i materiałów budowlanych Z Sprzedaż detaliczna drobnych wyrobów metalowych, farb i szkła Z Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami Z Działalność usługowa związana z przeprowadzkami Z Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet B Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów Z Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju Strona 10

11 Jarosław Krzeszowiak INŻEKOBUD Jarosław Krzeszowiak / brak ul. Pancerniaków Bojszowy Z Sprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnych Z Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego Z Sprzedaż hurtowa wyrobów metalowych oraz sprzętu i dodatkowego wyposażenia hydraulicznego i grzejnego Z Sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych Z Sprzedaż hurtowa pozostałych półproduktów Z Sprzedaż hurtowa odpadów i złomu Z Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana Regina Mrzyk / brak Witold Wlekliński Anna Wleklińska Dariusz Szczepański Sebastian Jarosz FIRMA USŁUGOWA ANNA WLEKLIŃSKA WITOLD WLEKLIŃSKI SPÓŁKA CYWILNA / brak FIRMA USŁUGOWA ANNA WLEKLIŃSKA WITOLD WLEKLIŃSKI SPÓŁKA CYWILNA Firma Usługowo / brak Handlowa Dariusz Szczepański / brak "SEBINSTAL" SEBASTIAN JAROSZ / brak Bojszowy ul. Dąbrowskiej Bojszowy ul. Sportowa Międzyrzecze ul. Sportowa 7, Międzyrzecze ul. Bliska Bojszowy ul. Dąbrowa Bojszowy Bojszowy ul. Dąbrowskiej 6 ul. Sportowa 7, Międzyrzecze ul. Sportowa 7, Międzyrzecze ul. Bliska 14, Bojszowy Z Fryzjerstwo i pozostałe zabiegi kosmetyczne Z Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania Z Działalność rachunkowoksięgowa; doradztwo podatkowe Z Działalność wspomagająca edukację Z Sprzedaż hurtowa i detaliczna samochodów osobowych i furgonetek Z Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki Z Działalność związana z oceną ryzyka i szacowaniem poniesionych strat Z Działalność prawnicza Z Działalność agencji reklamowych Z Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek Z Sprzedaż hurtowa i detaliczna samochodów osobowych i furgonetek Z Sprzedaż hurtowa i detaliczna pozostałych pojazdów Z Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli Z Sprzedaż hurtowa części i akcesoriów do pojazdów Z Sprzedaż detaliczna części i akcesoriów do pojazdów Z Pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej niesklasyfikowany Z Transport drogowy towarów Z Działalność usługowa związana z przeprowadzkami ul. Dabrowa 46, Bojszowy Z Wykonywanie instalacji wodnokanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych Z Wykonywanie instalacji elektrycznych Z Działalność ochroniarska w zakresie obsługi systemów bezpieczeństwa Z Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych Z Działalność agentów i brokerów ubezpieczeniowych Janusz Kasperczyk Janusz Kasperczyk ul. Żytnia 37 ul. Żytnia 37, Bojszowy Z Z Pozostałe Roboty budowlane formy udzielania związane kredytów ze wznoszeniem budynków Z Pozostałe pośrednictwo pieniężne mieszkalnych i niemieszkalnych Strona 11

12 Janusz Kasperczyk / brak Bojszowy Z Rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych Z Roboty związane z budowądróg i autostrad Z Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych Z Przygotowanie terenu pod budowę Z Tynkowanie Z Zakładanie stolarki budowlanej Z Posadzkarstwo; tapetowanie i oblicowywanie ścian Z Malowanie i szklenie Z Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych Z Wykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych Z Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej Rafał Hamerla Andrzej Moric Anna Wojnar Patrycja Stokłosa Rafał Hamerla / brak Moric Andrzej / brak ANNA WOJNAR ARCHITEKTURA WNĘTRZ / brak KRYSMAR Patrycja Stokłosa / brak ul. Pancerniaków Bojszowy ul. Klubowa Świerczyniec ul. Dąbrowa Bojszowy ul. Jodłowa Świerczyniec ul. Pancerniaków 58, Bojszowy ul. Klubowa 9, Świerczyniec ul. Dąbrowa 23, Bojszowy ul. Jodłowa 16, Świerczyniec Z Pozostała działalność pocztowa i kurierska Z Działalność pocztowa objęta obowiązkiem świadczenia usług powszechnych (operatora publicznego) B Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów Z Transport drogowy towarów E Z Przygotowywanie Pozostała działalnośćw i podawanie zakresie napojów opieki zdrowotnej, gdzie indziej niesklasyfikowana B Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej A Działalność fizjoterapeutyczna Z Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania Z Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet Z Z Pozostałe Działalność doradztwo w zakresie prowadzenia w zakresie architektury działalności gospodarczej i zarządzania Z Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek Z Działalność agencji reklamowych Z Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami Z Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi B Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej Z Działalność wspomagająca edukację C Praktyka pielęgniarek i położnych E Pozostała działalnośćw zakresie opieki zdrowotnej, gdzie indziej niesklasyfikowana Z Opieka dzienna nad dziećmi A Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne Z Działalność usługowa związana z poprawą kondycji fizycznej Z Pozostała usługowa działalność gastronomiczna Z Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana Z Pozaszkolne formy edukacji artystycznej Z Pomoc społeczna z zakwaterowaniem zapewniająca opiekępielęgniarską Z Pomoc społeczna z zakwaterowaniem dla osób w podeszłym wieku i osób niepełnosprawnych Z Pomoc społeczna bez zakwaterowania dla osób w podeszłym wieku i osób niepełnosprawnych Z Pozostała pomoc społeczna bez zakwaterowania, gdzie indziej niesklasyfikowana A Działalność fizjoterapeutyczna Strona 12

13 Patrycja Stokłosa KRYSMAR Patrycja Stokłosa ul. Jodłowa Z Praktyka lekarska specjalistyczna Z Praktyka lekarska ogólna Piotr Gałuszka Krzysztof Ścierski Czesław Janosz Sławomir Stanek Prywatne Przedsiębiorstwo UsługowoHandlowoProdukcyjne "PROGAŁ" / brak Zakład Usługowy Krzysztof Ścierski / brak Usługi Transportowe / brak F.H.U. A*S, Sprzedaż hurtowa i detaliczna / brak Świerczyniec ul. Leśna Bojszowy ul. Ruchu Oporu Bojszowy Nowe Miedzyrzecze ul. Lisia Bojszowy Bojszowy, ul. Stalmacha Bojszowy Świerczyniec, ul. Barwna 49 Bojszowy Nowe ul. Ruchu Oporu 48 Miedzyrzecze ul. Lisia 70 Teren kraju Bojszowy, ul. Stalmacha 19 Bojszowy, ul. Gaikowa 36A Bojszowy, ul. Gaikowa 41A Boksy nr 3 i Z Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja Z Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów Z Działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura Z Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana Z Wykonywanie fotokopii, przygotowywanie dokumentów i pozostała specjalistyczna działalność wspomagająca prowadzenie biura Z Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami Z Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie Z Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Z Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana Z Badanie rynku i opinii publicznej Z Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek Z Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja Z Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania Z Działalność agentów zajmujących się sprzedażą paliw, rud, metali i chemikaliów przemysłowych Z Działalność agentów zajmujących się sprzedażą drewna i materiałów budowlanych Z Działalność agentów zajmujących się sprzedażą maszyn, urządzeńprzemysłowych, statków i samolotów Z Sprzedaż hurtowa obrabiarek Z Sprzedaż hurtowa maszyn wykorzystywanych w górnictwie, budownictwie oraz inżynierii lądowej i wodnej Z Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń Z Pranie i czyszczenie wyrobów włókienniczych i Z Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i futrzarskich wyposażenia Z Konserwacja sanitarnego i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem Z Sprzedaż motocykli hurtowa wyrobów metalowych oraz sprzętu i dodatkowego wyposażenia hydraulicznego i grzejnego B Z Sprzedaż Transport hurtowa drogowy pozostałych towarów pojazdami półproduktów uniwersalnymi Z Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana Z Wykonywanie instalacji elektrycznych Z Zakładanie stolarki budowlanej Z Wykonywanie instalacji wodnokanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych Z Wykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych Z Tynkowanie Z Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej Z Posadzkarstwo; tapetowanie i oblicowywanie ścian Z Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna Z Malowanie i szklenie B Ruchome placówki gastronomiczne Z Sprzedaż detaliczna drobnych wyrobów metalowych, farb i szkła Strona 13

14 Sławomir Stanek Janusz Jankowski F.H.U. A*S, Sprzedaż hurtowa i detaliczna / brak / brak Henryk Kostyra Kostyra Henryk Handel art. spoż. przem. i gastronomia / brak Gabriel Lotawiec Zygmunt Wójcik Józef Fuchs GABRIEL LOTAWIEC / brak / brak STUDIO FOTOGRAFICZNE, Ośrodek Szkolenia Kierowców / brak Hubert Tatoj / brak Wilhelm Hachuła Instalacje Hydrauliczne / brak Bojszowy, ul. Stalmacha Bojszowy ul. Chmielna Bojszowy ul. Św.Jana Bojszowy Bojszowy ul. Bliska Bojszowy ul. Kręta Świerczyniec Bojszowy ul. Bliska Bojszowy Bojszowy Nowe ul. Ruchu Oporu Bojszowy Bojszowy, ul. Równa Bojszowy Bojszowy, ul. Chmielna 17 Place targowe kraju prowadzona na ul. Św. Jana 56, Bojszowy Z Sprzedaż detaliczna prowadzona w straganach i targowiskach nie z przewagą żywności, Bojszowy, ul. Świętego Jana 58 Sklep napojów i spożywczoprzemysłowy; Bojszowy, ul. wyrobów tytoniowych Świętego Jana 48 Drink Bar "Dworski" A Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne Z Pozostałe zakwaterowanie Z Przygotowywanie i podawanie napojów Z Przygotowywanie i dostarczanie żywności dla Bojszowy ul. Gaikowa 32 Bojszowy ul. Bliska Sosnowiec, ul. Stawowa 4 Bieruń ul.licealna Bojszowy, ul. Bliska 26 Bojszowy Nowe ul. Ruchu Oporu 162 Teren kraju Bojszowy, ul. Dąbrowskiej Bojszowy, ul. Równa 1, Teren całego kraju Z Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli Z Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń budowlanych Z Sprzedaż hurtowa i detaliczna motocykli, ich naprawa i konserwacja oraz sprzedażhurtowa i detaliczna części i akcesoriów do nich Z Produkcja mebli kuchennych Z Sprzedaż hurtowa wyrobów metalowych oraz sprzętu i dodatkowego wyposażenia hydraulicznego i grzejnego Z Sprzedaż detaliczna drobnych wyrobów metalowych, farb i szkła A Sprzedaż detaliczna żywności i artykułów spożywczych prowadzona na straganach i targowiskach B Sprzedaż detaliczna pozostałych towarów odbiorców Z zewnętrznych Pozostała (katering) sprzedaż detaliczna prowadzona w nie Z Sprzedaż detaliczna napojów alkoholowych i bezalkoholowych Z Sprzedaż detaliczna pozostałych wyrobów prowadzona na straganach i targowiskach Z Sprzedaż detaliczna żywności, napojów i wyrobów tytoniowych prowadzona na straganach i targowiskach Z Transport drogowy towarów Z Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Z Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania B Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej Z Naprawa i konserwacja maszyn Z Pozaszkolne formy edukacji z zakresu nauki jazdy i pilotażu Z Sprzedaż detaliczna prowadzona w nie z przewagążywności, napojów i wyrobów tytoniowych Z Pozostała usługowa działalność gastronomiczna Z Działalność fotograficzna Z Działalność szkół nauki jazdy Z Transport drogowy towarów Z Roboty związane z budowąrurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych Z Przygotowanie terenu pod budowę Z Roboty związane z budowąlinii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych Z Wykonywanie wykopów i wierceń Strona 14

15 Wilhelm Hachuła Instalacje Hydrauliczne / brak Antonina Madej Biuro rachunkowe "NINA" doradztwo podatkowe / brak Tadeusz Mańda TRANSPORT MECHANIKA SERWIS TIR Mańda Tadeusz / brak Bojszowy, ul. Równa Bojszowy Międzyrzecze ul. Gromadzka Bojszowy ul. Barwna Świerczyniec Międzyrzecze ul. Gromadzka 47 Świerczyniec ul. Barwna 80 Teren kraju geologicznoinżynierskich Z Roboty związane z budową obiektów inżynierii wodnej Z Wykonywanie instalacji wodnokanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych Z Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej Z Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych Z Rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych Z Tynkowanie Z Zakładanie stolarki budowlanej Z Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków Z Posadzkarstwo; tapetowanie i oblicowywanie ścian Z Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych Z Malowanie i szklenie Z Produkcja pozostałych wyrobów z gumy Z Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych Z Produkcja wyrobów dla budownictwa z tworzyw sztucznych Z Roboty związane z budowądróg i autostrad Z Produkcja pozostałych wyrobów z tworzyw sztucznych Z Obróbka metali i nakładanie powłok na metale Z Produkcja konstrukcji metalowych i ich części Z Obróbka mechaniczna elementów metalowych Z Działalnośćw zakresie architektury Z Transport drogowy towarów Z Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne Z Działalnośćw zakresie specjalistycznego projektowania Z Działalność rachunkowoksięgowa; doradztwo podatkowe Z Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania Z Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami Z Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie Z Wykonywanie fotokopii, przygotowywanie Z dokumentów Transport i drogowy towarów Z pozostała Naprawa specjalistyczna i konserwacja działalność maszyn wspomagająca Z prowadzenie Naprawa i konserwacja urządzeń elektronicznych i optycznych biura Z Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia Z Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli Z Działalność usługowa wspomagająca transport lądowy Danuta Kasperczyk Danuta Bogocz Marian Stompor Danuta Kasperczyk / brak "Sklep Wielobranżowy" / brak Zakład Betoniarsko Kamieniarski / brak Bojszowy ul. Stalmacha Bojszowy Bojszowy Nowe ul. Ruchu Oporu Bojszowy Międzyrzecze ul. Międzyrzeczna Bojszowy ul. Stalmacha Bieruń ul. Turystyczna 1 Bojszowy Nowe ul. Ruchu Oporu 205 Miedzyrzecze ul. Międzyrzeczna Z Działalność agentów i brokerów ubezpieczeniowych Z Pozostała działalność wspomagająca ubezpieczenia i fundusze emerytalne Z Sprzedaż detaliczna pozostała w niewyspecjalizowanych sklepach Z Produkcja betonowych wyrobów budowlanych Z Cięcie, formowanie i wykończanie kamienia ozdobnego i kamieni dla budownictwa Strona 15

16 / Marian Stompor Zakład Betoniarsko Kamieniarski Bojszowy Z Produkcja betonowych wyrobów budowlanych Bogusław Noga Bogusław Noga Irena Siwy Teodor Orocz Henryk Kuźnik / brak / brak RESTAURACJA "ŁOWIECKA" / brak Usługi Rolnicze i Transportowe Orocz Teodor Świerczyniec, ul. Skośna / brak GAMA Henryk Kuźnik, "RHJ" s.c. Józef i Henryk Kuźnik / brak Franciszek Solarczyk / brak Paweł Urbańczyk Lakiernictwo Pojazdowe / brak Zdzisław Wyroba / brak Małgorzata Stompor Cukiernia Artykuły RolnoSpożywcze i Przemysłowe / brak Bojszowy ul. Żytnia Bojszowy ul. Żytnia Bojszowy Bojszowy ul. Jedlińska Bojszowy ul. Skośna Świerczyniec Bojszowy ul. Gwardzistów Bojszowy Bojszowy ul. Równa Bojszowy Świerczyniec ul. Złoty Łan Bojszowy Międzyrzecze ul. Gromadzka Bojszowy Międzyrzecze ul. Międzyrzeczna Bojszowy Bojszowy ul. Zytnia 17 Bojszowy, ul. Żytnia 17 Bojszowy ul. Jedlińska 2 Świerczyniec, ul. Skośna 2 Teren Kraju GAMA Henryk Kuźnik Pszczyna ul. Górnośląska 17 "RHJ" s.c. Józef i Henryk Kuźnik Pszczyna ul. Górnośląska 15 Bojszowy ul. Równa 23 Świerczyniec ul. Złoty Łan 1 Międzyrzecze ul. Gromadzka 38 Międzyrzecze ul. Międzyrzeczna B Działalność usługowa w zakresie instalowania, naprawy i konserwacji obrabiarek i pozostałych narzędzi mechanicznych do obróbki metalu B Działalność usługowa w zakresie instalowania, naprawy, konserwacji i przezwajania silników elektrycznych prądnic i transformatorów, B Działalność usługowa w zakresie instalowania, naprawy i konserwacji B Działalność pozostałych usługowa narzędzi w mechanicznych, zakresie instalowania, gdzie indziej naprawy niesklasyfikowana i konserwacji Z Naprawa obrabiarek elektrycznego i pozostałych sprzętu narzędzi gospodarstwa mechanicznych domowego obróbki metalu B Działalność usługowa w zakresie instalowania, naprawy, konserwacji i przezwajania silników elektrycznych prądnic i transformatorów, Z Naprawa elektrycznego sprzętu gospodarstwa domowego A B Restauracje Działalność usługowa i inne stałe w placówki zakresie gastronomiczne instalowania, naprawy B i Ruchome placówki gastronomiczne konserwacji Z Przygotowywanie pozostałych narzędzi i dostarczanie mechanicznych, żywności gdzie dla indziej niesklasyfikowana odbiorców zewnętrznych (katering) Z Pozostała usługowa działalność gastronomiczna Z Działalność usługowa związana z leśnictwem Z Transport drogowy towarów Z ODPROWADZANIE I OCZYSZCZANIE ŚCIEKÓW Z Sprzedaż hurtowa pozostałych artykułów użytku domowego Z Sprzedaż detaliczna mebli, sprzętu oświetleniowego i pozostałych artykułów użytku domowego prowadzona w Z Produkcja elektronicznego sprzętu powszechnego użytku B Transport drogowy towarów pojazdami uniwersalnymi A Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych Z Produkcja mebli kuchennych Z Produkcja mebli biurowych i sklepowych, pozostała A Produkcja mebli pozostała, z wyłączeniem działalności usługowej Z Produkcja pozostałych wyrobów z drewna B Produkcja wyrobów ciastkarskich świeżych Z Produkcja wyrobów piekarskich i ciastkarskich o przedłużonej trwałości Z Sprzedaż detaliczna w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych A Sprzedaż detaliczna żywności i artykułów spożywczych prowadzona na straganach i targowiskach B Sprzedaż detaliczna pozostałych towarów prowadzona na straganach i targowiskach Z Sprzedaż detaliczna napojów alkoholowych i Strona 16

17 Małgorzata Stompor Rajmund Gondzik Kazimierz Żurański Cukiernia Artykuły Rolno Spożywcze i Przemysłowe Elektromechanika AGD / brak / brak Międzyrzecze ul. Międzyrzeczna 76 Świerczyniec, ul. Trzcinowa Bojszowy ul. Ruchu Oporu Bojszowy Nowe Świerczyniec, ul. Trzcinowa 13 Bieruń, ul. Kocyndra 4 Bojszowy Nowe ul. Ruchu Oporu 133 Teren kraju bezalkoholowych Z Naprawa i konserwacja urządzeń gospodarstwa domowego oraz sprzętu użytku domowego i ogrodniczego Z Sprzedaż detaliczna artykułów używanych prowadzona w A Transport drogowy towarów pojazdami specjalizowanymi Antoni Wilczek P.P.H.U. "WILANT" / brak ul. Ruchu Oporu Bojszowy Nowe Bojszowy Nowe ul. Ruchu Oporu Z Produkcja wyrobów pozostała, gdzie indziej niesklasyfikowana Z Sprzedaż detaliczna w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych G Sprzedaż detaliczna artykułów nieżywnościowych w, gdzie indziej niesklasyfikowana ZPozostała sprzedaż detaliczna poza siecią sklepową Z Badania i analizy techniczne B Działalność usługowa w zakresie instalowania, naprawy i konserwacji obrabiarek i narzędzi mechanicznych Anna Klimza USŁUGI POŚREDNICTWA UBEZPIECZENIOWEGO Anna Klimza ul. Stalmacha 31, Bojszowy / brak ul.stalmacha Bojszowy Bojszowy ul. Stalmacha Z Obróbka mechaniczna elementów metalowych Z Obróbka mechaniczna elementów metalowych Z Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych A Budowa dróg kołowych i szynowych Z Działalność agentów i brokerów ubezpieczeniowych Waldemar Gruchlik Krzysztof Boryś FHU SABREX WALDEMAR GRUCHLIK / brak BKB ELEKTRO / brak ul. Leśna Świerczyniec Bojszowy ul. Równa Bojszowy Świerczyniec ul. Klubowa 5 u zleceniodawcy na terenie całego kraju Bojszowy ul. Gaikowa A Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne Z Przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering) Z Pozostała usługowa działalność gastronomiczna B Ruchome placówki gastronomiczne Z Przygotowywanie i podawanie napojów Z Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w nie Z Roboty związane z budowądróg i autostrad Z Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych Wykonywanie instalacji elektrycznych A Wykonywanie instalacji elektrycznych budynków i budowli B Wykonywanie instalacji elektrycznych sygnalizacyjnych C Instalowanie dźwigów osobowych i towarowych oraz ruchomych schodów D Wykonywanie pozostałych instalacji elektrycznych A Stawianie rusztowań Wykonywanie instalacji cieplnych, wodnych, wentylacyjnych i gazowych A Wykonywanie instalacji centralnego ogrzewania i wentylacyjnych B Wykonywanie instalacji wodnokanalizacyjnych C Wykonywanie instalacji gazowych Z Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych A Transport drogowy towarów pojazdami specjalizowanymi A Malowanie Z Sprzątanie i czyszczenie obiektów Strona 17

18 Krzysztof Boryś BKB ELEKTRO / brak Bojszowy ul. Równa Bojszowy C Wykonywanie robót ogólnobudowlanych w zakresie przesyłowych obiektów liniowych: rurociągów, linii elektroenergetycznych, elektrotrakcyjnych i telekomunikacyjnych D Wykonywanie robót ogólnobudowlanych w zakresie rozdzielczych obiektów liniowych: rurociągów, linii elektroenergetycznych i telekomunikacyjnych Z Sprzedaż hurtowa elektrycznych artykułów gospodarstwa domowego i artykułów radiowotelewizyjnych Z Sprzedaż hurtowa części elektronicznych Z Pozostała sprzedaż hurtowa Z Sprzedaż detaliczna mebli, sprzętu oświetleniowego i artykułów użytku domowego, gdzie indziej niesklasyfikowana Z Sprzedaż detaliczna elektrycznego sprzętu gospodarstwa domowego, artykułów radiowo telewizyjnych i instrumentów muzycznych Z Naprawa elektrycznego sprzętu gospodarstwa domowego A Sprzedaż detaliczna bezpośrednia prowadzona poza siecią sklepową B Sprzedaż detaliczna pozostała prowadzona poza siecią Tychy Urbanowice ul. OŚwięcimska 140 sklepową, gdzie indziej niesklasyfikowana Gabriela Wójcik Świerczyniec, ul. Kręta Z Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i A wyposażenia Wykonywanie sanitarnego robót ogólnobudowlanych związanych / brak Bojszowy ze Z Sprzedaż detaliczna drobnych wyrobów metalowych, wznoszeniem farb i budynków szkła Z Transport drogowy towarów Genowefa Stalmach KRYSTAL Artykuły Motoryzacyjne Bojszowy ul. Gaikowa 49 Bojszowy ul. Gaikowa B Sprzedaż detaliczna części i akcesoriów do pojazdów samochodowych i Przemysłowe Bojszowy G Sprzedaż detaliczna artykułów nieżywnościowych w / brak, gdzie indziej niesklasyfikowana C Wykonywanie instalacji gazowych Z Sprzedaż detaliczna pozostała w niewyspecjalizowanych sklepach Z Sprzedaż hurtowa odpadów i złomu Natalia Pudełko Hurtownia Odzieży Bojszowy ul. Mokra 3 Bojszowy ul. Mokra Sprzedaż detaliczna pozostałych wyrobów prowadzona w / brak Bojszowy Z Sprzedaż hurtowa elektrycznych artykułów użytku domowego Z Sprzedaż detaliczna odzieży prowadzona w 47.8 Sprzedaż detaliczna prowadzona na straganach i targowiskach Z Sprzedaż detaliczna obuwia i wyrobów skórzanych Z Sprzedaż detaliczna wyrobów tekstylnych, odzieży i obuwia prowadzona na straganach i targowiskach Z Sprzedaż detaliczna elektrycznego sprzętu gospodarstwa domowego Z Sprzedaż detaliczna pozostałych wyrobów prowadzona na straganach i targowiskach Z Sprzedaż hurtowa odzieży i obuwia Bolesław Kapica Międzyrzecze ul. Kopalniana Międzyrzecze ul. Kopalniana Z Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków / brak 1 mieszkalnych i niemieszkalnych Bojszowy Z Sprzedaż detaliczna drobnych wyrobów metalowych, farb i szkła Z Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza Piotr Marszałek FIRMA HPK MARSZAŁEK Bojszowy Nowe ul. Kowola Bojszowy Nowe ul. Kowola Z siecią Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej sklepową, straganami i targowiskami Strona 18

19 Piotr Marszałek / brak Bojszowy Z Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli Jerzy Rozmus / brak Teresa Hachuła / brak Czesław Czarnynoga / brak Kazimierz Broncel ADS / brak Ryszard Gondzik / brak Mirosław Stekla / brak Świerczyniec ul. Ogrodnicza Bojszowy Bojszowy ul. Stalmacha Bojszowy Bojszowy ul. Gaikowa Bojszowy Bojszowy ul. Gaikowa Bojszowy Świerczyniec ul. Trzcinowa Bojszowy Bojszowy ul. Szczęsna Bojszowy Świerczyniec ul. Ogrodnicza 1 Bojszowy ul. Stalmacha 25 Bojszowy ul. Gaikowa 72 Bojszowy ul. Gaikowa 60 Bojszowy ul. Gaikowa 10. Świerczyniec ul. Trzcinowa 11 Bojszowy ul. Szczęsna Z Sprzedaż detaliczna w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych B Sprzedaż detaliczna pozostałych towarów prowadzona na Z straganach Bary i targowiskach Z Sprzedaż detaliczna mięsa i wyrobów z mięsa Z Sprzedaż detaliczna pozostała w niewyspecjalizowanych sklepach B Działalność komercyjna pozostała, gdzie indziej niesklasyfikowana B Transport drogowy towarów pojazdami uniwersalnymi 47 HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI Z Wykonywanie instalacji wodnokanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych Z Transport drogowy towarów Z Roboty związane z budowąrurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych Z Działalność związana z wystawianiem przedstawień artystycznych Z Działalność wspomagająca wystawianie przedstawień artystycznych Z Artystyczna i literacka działalność twórcza Z Produkcja konstrukcji metalowych i ich części Z Naprawa i konserwacja metalowych wyrobów gotowych Z Wykonywanie instalacji elektrycznych A Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych Teresa Kumor / brak Józef Chrobok "Hydrobet" / brak Międzyrzecze ul. Międzyrzeczna Bojszowy Międzyrzecze ul. Międzyrzeczna Bojszowy Oświęcim ul. Stare Stawy "Kaufland" Międzyrzecze ul. Miedzyrzeczna 9 Teren kraju Z Produkcja wyrobów jubilerskich i podobnych Z Sprzedaż detaliczna zegarków, zegarów i biżuterii Z Produkcja sztucznej biżuterii i wyrobów podobnych Z Sprzedaż detaliczna pozostałych wyrobów prowadzona na straganach i targowiskach Z Produkcja pozostałych wyrobów, gdzie indziej niesklasyfikowana Z Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet Z Sprzedaż hurtowa zegarków, zegarów i biżuterii Z Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami Z Sprzedaż hurtowa pozostałych artykułów użytku Z Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z domowego wyłączeniem motocykli Z Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń budowlanych Z Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej Z Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej Z Transport drogowy towarów Z Roboty związane z budowąrurociągów przesyłowych i Strona 19

20 84 40 Józef Chrobok "Hydrobet" / brak Międzyrzecze ul. Międzyrzeczna Bojszowy sieci rozdzielczych Z Roboty związane z budowąlinii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych Z Naprawa i konserwacja maszyn Z Naprawa i konserwacja urządzeń elektronicznych i optycznych Z Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia Andrzej Hachuła Andrzej Raszka Usługi Budowlane / brak Usługi transportowe / brak Bojszowy ul. Chmielna Bojszowy Bojszowy ul. Jedlińska Bojszowy Bojszowy ul. Chmielna 23 Bojszowy ul. Jedlińska Z Wykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych Z Malowanie i szklenie Z Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej Z Tynkowanie Z Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych Z Posadzkarstwo; tapetowanie i oblicowywanie ścian Z Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej A niesklasyfikowana Transport drogowy towarów pojazdami specjalizowanymi B Transport drogowy towarów pojazdami uniwersalnymi Jacek Mrzyk / brak Bojszowy ul. Dąbrowskiej Bojszowy Bojszowy ul. Dąbrowskiej A Malowanie A Posadzkarstwo; tapetowanie i oblicowywanie ścian Helena Kozyra / brak Stefan Kostka / brak Edward Kałęka / brak Jerzy Sosna JANUSZ GWÓŹDŹ P.H.U. "Taśmotech" Jerzy Sosna / brak Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe "INSTEL" / brak Bojszowy Nowe ul. Korzenicka Bojszowy Świerczyniec ul. Korzenicka Bojszowy Bojszowy Nowe ul. Ruchu Oporu Bojszowy ul. Korzenicka 17 Bojszowy Nowe Bojszowy Bojszowy Nowe ul. Korzenicka Bojszowy Bojszowy Nowe ul. Cichy Kącik 1 Świerczyniec ul. Korzenicka 104 Bojszowy Nowe ul. Ruchu Oporu 104 Bojszowy Nowe, ul. Korzenicka Bojszowy Teren kraju Bojszowy Nowe ul. Korzenicka Z Sprzedaż detaliczna prowadzona w nie z przewagążywności, napojów i wyrobów tytoniowych Z Sprzedaż detaliczna napojów alkoholowych i bezalkoholowych Z Produkcja krzeseł i mebli do siedzenia B Działalność usługowa w zakresie wykończania mebli Z Produkcja materaców A Sprzedaż detaliczna żywności i artykułów spożywczych prowadzona na straganach i targowiskach B Sprzedaż detaliczna pozostałych towarów prowadzona na Z straganach Naprawa i targowiskach i konserwacja maszyn Z Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia Z Pozostała działalność wspomagająca ubezpieczenia i fundusze emerytalne Z Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych Z Wykonywanie instalacji elektrycznych Z Drukowanie gazet Z Pozostałe drukowanie Z Działalność usługowa związana z przygotowywaniem do druku Z Introligatorstwo i podobne usługi Z Reprodukcja zapisanych nośników informacji Z Produkcja elementów elektronicznych Z Produkcja elektronicznych obwodów drukowanych Z Produkcja magnetycznych i optycznych niezapisanych nośników informacji Z Produkcja sprzętu (tele)komunikacyjnego Z Produkcja instrumentów i przyrządów pomiarowych, kontrolnych i nawigacyjnych Z Produkcja zegarków i zegarów Strona 20

SCHEMAT KLASYFIKACJI

SCHEMAT KLASYFIKACJI SCHEMAT KLASYFIKACJI SEKCJA A ROLNICTWO, LEŚNICTWO, ŁOWIECTWO I RYBACTWO 01 UPRAWY ROLNE, CHÓW I HODOWLA ZWIERZĄT, ŁOWIECTWO, WŁĄCZAJĄC DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWĄ 01.1 Uprawy rolne inne niż wieloletnie 01.11

Bardziej szczegółowo

Działalność usługowa wspomagająca produkcję roślinną

Działalność usługowa wspomagająca produkcję roślinną ZAŁĄCZNIK NR 1 WYKAZ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZYCH, W KTÓRYCH ZAKRESIE MOŻE BYĆ PRZYZNANA POMOC W RAMACH DZIAŁANIA TWORZENIE I ROZWÓJ MIKROPRZEDSIĘBIORSTW PROW 2007-2013: 01.61.Z 01.62.Z 01.63.Z 01.64.Z 01.70.Z

Bardziej szczegółowo

Wykaz przedsiębiorców wpisanych do EDG - stan na 23.11.2011 r.

Wykaz przedsiębiorców wpisanych do EDG - stan na 23.11.2011 r. Wykaz przedsiębiorców wpisanych do EDG - stan na 23.11.2011 r. Przedmiot Lp. 1. ŚLEBIODA ARELIA 86.90.C - Praktyka pielęgniarek i położnych 2011.12.01 8267 PIELĘGNIARKA Milewskiego 21 DYPLOMOWANA Ślebioda

Bardziej szczegółowo

Wykaz przedsiębiorców wpisanych do EDG - stan na 23.11.2011 r.

Wykaz przedsiębiorców wpisanych do EDG - stan na 23.11.2011 r. Wykaz przedsiębiorców wpisanych do EDG - stan na 23.11.2011 r. Górki 11 prowadzona w niewyspecjalizowanych 47.78.Z - Sprzedaż detaliczna pozostałych nowych wyrobów prowadzona w wyspecjalizowanych 74.90.Z

Bardziej szczegółowo

Statystyka bazy EFEKT

Statystyka bazy EFEKT Statystyka bazy EFEKT www.marketingrelacji.com Warszawa, 26 maja 2015 roku Lp Informacja - kryterium wyboru ilość kompletność 1 Łączna ilość rekordów 3 306 452 100% 2 Nazwa firmy 3 306 452 100% 3 Imię

Bardziej szczegółowo

45.20.Z Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli

45.20.Z Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli EWIDENCJA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ stan na 01.10.2009 Lp. Nr wpisu Oznaczenie przedsiębiorcy Przedmiot działalności Miejsce wykonywania działalności lub siedziba 1. 2/89 Zdzisława Miłkowska Krawiectwo

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 18.02.2015 godz. 10:36:55 Numer KRS: 0000489241

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 18.02.2015 godz. 10:36:55 Numer KRS: 0000489241 Strona 1 z 10 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 18.02.2015 godz. 10:36:55 Numer KRS: 0000489241 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 02.05.2014 godz. 11:31:00 Numer KRS: 0000508019

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 02.05.2014 godz. 11:31:00 Numer KRS: 0000508019 Strona 1 z 8 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 02.05.2014 godz. 11:31:00 Numer KRS: 0000508019 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ II SCHEMAT KLASYFIKACJI

CZĘŚĆ II SCHEMAT KLASYFIKACJI CZĘŚĆ II SCHEMAT KLASYFIKACJI SEKCJA A ROLNICTWO, ŁOWIECTWO I LEŚNICTWO 01 ROLNICTWO, ŁOWIECTWO, WŁĄCZAJĄC DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWĄ 01.1 Uprawy rolne; ogrodnictwo, włączając warzywnictwo 01.11 Uprawa zbóż

Bardziej szczegółowo

SCHEMAT KLASYFIKACJI

SCHEMAT KLASYFIKACJI SCHEMAT KLASYFIKACJI DZIAŁ GRUPA KLASA PODKLASA NAZWA GRUPOWANIA Schemat klasyfikacji SEKCJA A ROLNICTWO, ŁOWIECTWO I LEŚNICTWO 01 ROLNICTWO, ŁOWIECTWO, WŁĄCZAJĄC DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWĄ 01.1 Uprawy rolne;

Bardziej szczegółowo

SCHEMAT KLASYFIKACJI

SCHEMAT KLASYFIKACJI SCHEMAT KLASYFIKACJI SEKCJA A ROLNICTWO, ŁOWIECTWO I LEŚNICTWO 01 ROLNICTWO, ŁOWIECTWO, WŁĄCZAJĄC DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWĄ 01.1 Uprawy rolne; ogrodnictwo, włączając warzywnictwo 01.11 Uprawa zbóż i pozostałe

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Dane z wpisu w rejestrze REGON Informacja prawna: Zgodnie z art. 43 ust. 2 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz. U. z 2012 r. poz.591, z późn. zm.) od

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 28.07.2014 godz. 14:33:23 Numer KRS: 0000203100

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 28.07.2014 godz. 14:33:23 Numer KRS: 0000203100 Strona 1 z 12 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 28.07.2014 godz. 14:33:23 Numer KRS: 0000203100 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

Dotychczasowa treść 6 ust. 1 Statutu Spółki o treści:

Dotychczasowa treść 6 ust. 1 Statutu Spółki o treści: Dotychczasowa treść 6 ust. 1 Statutu Spółki o treści: 1. Przedmiotem działalności Spółki jest: 1) działalność w zakresie turystyki, wypoczynku i rekreacji, 2) świadczenie usług sanatoryjno-leczniczych,

Bardziej szczegółowo

WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO 1. Pierwsze b) Spółki jawne Poz. 40271. INBRAS SARBINOWSCY SPÓŁKA JAWNA. KRS 0000454647. SĄD REJONOWY W BYD- GOSZCZY, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJO- 13.03.2013. [BY.XIII NS-REJ.KRS/1941/13/675] Dz. 1.

Bardziej szczegółowo

WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO 1. Pierwsze b) Spółki jawne Poz. 76405. APTEKI RODZINNE PAWEŁ KOZIOŁ SPÓŁKA JAWNA. KRS 0000507118. SĄD REJO- NOWY W BIAŁYMSTOKU, XII WYDZIAŁ GOSPODAR- rejestru: 23.04.2014. [BI.XII NS-REJ.KRS/3729/14/184]

Bardziej szczegółowo

Rejestru Sądowego TREŚĆ ART.6 STATUTU SPÓŁKI STOPKLATKA SA PRZED I PO ZMIANACH

Rejestru Sądowego TREŚĆ ART.6 STATUTU SPÓŁKI STOPKLATKA SA PRZED I PO ZMIANACH TREŚĆ ART.6 STATUTU SPÓŁKI STOPKLATKA SA PRZED I PO ZMIANACH Zarejestrowana przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Było: Art. 6. Przedmiotem działalności

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DOTYCZĄCA ZMIAN W STATUCIE SPÓŁKI

INFORMACJA DOTYCZĄCA ZMIAN W STATUCIE SPÓŁKI Informacja dotycząca zmian w Statucie spółki ZUE Spółki Akcyjnej z siedzibą w Krakowie Zgodnie z art. 402 2 Kodeksu spółek handlowych, poniżej przedstawiono zestawienie obejmujące dotychczas obowiązujące

Bardziej szczegółowo

WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO 1. Pierwsze b) Spółki jawne Poz. 82037. DOBRA GOŁDYŚ I WSPÓLNICY SPÓŁKA JAWNA. KRS 0000508018. SĄD REJONOWY POZNAŃ-NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJE- STRU SĄDOWEGO,

Bardziej szczegółowo

WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO 1. Pierwsze b) Spółki jawne Poz. 52522. RAMED ARTYKUŁY MEDYCZNO-REHA- BILITACYJNE ROBERT MICHNIEWICZ, AGNIESZKA SADOWSKA SPÓŁKA JAWNA. KRS 0000456710. SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA-ŚRÓDMIEŚCIA W KRA- KOWIE,

Bardziej szczegółowo

WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO MSiG 177/2014 (4556) 1. Pierwsze b) Spółki jawne Poz. 225408. EDC POTEREK SPÓŁKA JAWNA. KRS 0000522603. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WAR- SZAWY W WARSZAWIE, XIV WYDZIAŁ GOSPODAR- rejestru: 08.09.2014. [WA.XIV

Bardziej szczegółowo

Praktycznie we wszystkich miesiącach odnotowano mniej upadłości niż w ubiegłym roku, wyjątkiem jest maj i wrzesień, gdy było ich więcej.

Praktycznie we wszystkich miesiącach odnotowano mniej upadłości niż w ubiegłym roku, wyjątkiem jest maj i wrzesień, gdy było ich więcej. Upadłości firm w 204 r. Po trzech kwartałach 204 r. zanotowaliśmy 640 upadłości firm, co oznacza 4% spadek liczby ogłaszanych firm w stosunku do analogicznego okresu 203 r, kiedy ogłoszono 744 upadłości

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 01 NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA ATREM SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W ZŁOTNIKACH Z DNIA 8 GRUDNIA 2011 ROKU

UCHWAŁA NR 01 NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA ATREM SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W ZŁOTNIKACH Z DNIA 8 GRUDNIA 2011 ROKU UCHWAŁA NR 01 NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA ATREM SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W ZŁOTNIKACH Z DNIA 8 GRUDNIA 2011 ROKU w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia 1. Działając

Bardziej szczegółowo

WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO 1. Pierwsze b) Spółki jawne Poz. 65188. ALFA MANAGEMENT COMPANY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ AM SPÓŁKA JAWNA. KRS 0000505579. SĄD REJO- NOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII SĄDOWEGO, wpis

Bardziej szczegółowo

STATUT SPÓŁKI-tekst jednolity I. POSTANOWIENIA OGÓLNE. 1. Spółka działa pod firmą CD PROJEKT Spółka Akcyjna i może używać skrótu CD PROJEKT S.A.

STATUT SPÓŁKI-tekst jednolity I. POSTANOWIENIA OGÓLNE. 1. Spółka działa pod firmą CD PROJEKT Spółka Akcyjna i może używać skrótu CD PROJEKT S.A. STATUT SPÓŁKI-tekst jednolity I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Spółka działa pod firmą CD PROJEKT Spółka Akcyjna i może używać skrótu CD PROJEKT S.A. Siedzibą Spółki jest Warszawa. 2. 3. Spółka działa na obszarze

Bardziej szczegółowo

STATUT SPÓŁKI POD FIRMĄ EUROPEJSKI FUNDUSZ ENERGII SPÓŁKA AKCYJNA. 1. Firma 1. Spółka będzie działać pod firmą: Europejski Fundusz Energii Spółka

STATUT SPÓŁKI POD FIRMĄ EUROPEJSKI FUNDUSZ ENERGII SPÓŁKA AKCYJNA. 1. Firma 1. Spółka będzie działać pod firmą: Europejski Fundusz Energii Spółka STATUT SPÓŁKI POD FIRMĄ EUROPEJSKI FUNDUSZ ENERGII SPÓŁKA AKCYJNA 1. Firma 1. Spółka będzie działać pod firmą: Europejski Fundusz Energii Spółka Akcyjna. -------------------------------------------------------------------------------

Bardziej szczegółowo

Oferta Spółki na sprzedaż. Offer for company for sale. SAWA DWA Spółka Komandytowa

Oferta Spółki na sprzedaż. Offer for company for sale. SAWA DWA Spółka Komandytowa Oferta Spółki na sprzedaż Offer for company for sale Nazwa SAWA DWA Spółka Komandytowa Forma prawna/ Legal form Spółka Komandytowa / limited partnership Data założenia / Date of deed 01.03.2013 of association

Bardziej szczegółowo

Klasyfikacja P K D PRODUKTY ROLNICTWA, ŁOWIECTWA I LEŚNICTWA

Klasyfikacja P K D PRODUKTY ROLNICTWA, ŁOWIECTWA I LEŚNICTWA Klasyfikacja P K D Sekcje SEKCJA A SEKCJA B SEKCJA C SEKCJA D SEKCJA E SEKCJA F SEKCJA G SEKCJA H SEKCJA I SEKCJA J SEKCJA K SEKCJA L SEKCJA M SEKCJA N SEKCJA O SEKCJA P SEKCJA Q PRODUKTY ROLNICTWA, ŁOWIECTWA

Bardziej szczegółowo

STATUT SPÓŁKI-tekst jednolity I. POSTA OWIE IA OGÓL E. 1. Spółka działa pod firmą OPTIMUS Spółka Akcyjna i może używać skrótu OPTIMUS SA.

STATUT SPÓŁKI-tekst jednolity I. POSTA OWIE IA OGÓL E. 1. Spółka działa pod firmą OPTIMUS Spółka Akcyjna i może używać skrótu OPTIMUS SA. STATUT SPÓŁKI-tekst jednolity I. POSTA OWIE IA OGÓL E 1. Spółka działa pod firmą OPTIMUS Spółka Akcyjna i może używać skrótu OPTIMUS SA. Siedzibą Spółki jest Warszawa. 2. 3. Spółka działa na obszarze Rzeczypospolitej

Bardziej szczegółowo

Zmiany w Statucie BUMECH S.A.

Zmiany w Statucie BUMECH S.A. Zmiany w Statucie BUMECH S.A. I. Dotychczasowe brzmienie 2 Statutu BUMECH S.A.: Przedmiotem działalności przedsiębiorstwa Spółki wg Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) jest: PKD-25.11.Z - Produkcja

Bardziej szczegółowo