Dane adresowe podmiotów gospodarczych

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Dane adresowe podmiotów gospodarczych"

Transkrypt

1 Dane adresowe podmiotów gospodarczych Stan na dzień: Cecylia Chrobok Piotr Machura PAWILON HANDLOWY / brak PIOTR MACHURA, AGENCJA REKLAMOWA UNITEE / brak ul. Równa Bojszowy ul. Pancerniaków Bojszowy Bieruń ul. Oświęcimska 401 ul. Pancerniaków 54, Bojszowy Z Sprzedaż detaliczna prowadzona w nie z przewagążywności, napojów i wyrobów tytoniowych Z Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w nie Z Sprzedażdetaliczna owoców i warzyw prowadzona w Z Sprzedaż detaliczna mięsa i wyrobów z mięsa Z Sprzedaż detaliczna ryb, skorupiaków i mięczaków Z Sprzedaż detaliczna pieczywa, ciast, wyrobów ciastkarskich i cukierniczych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Z Sprzedaż detaliczna napojów alkoholowych i bezalkoholowych Z Sprzedaż detaliczna wyrobów tytoniowych prowadzona w Z Sprzedaż detaliczna wyrobów farmaceutycznych Z Sprzedaż detaliczna kosmetyków i artykułów toaletowych Z Sprzedaż detaliczna wyrobów tekstylnych prowadzona w Z Sprzedaż detaliczna mebli, sprzętu oświetleniowego i pozostałych artykułów użytku domowego prowadzona w Z Sprzedaż detaliczna drobnych wyrobów metalowych, farb i szkła Z Sprzedaż detaliczna gazet i artykułów piśmiennych Z Sprzedaż detaliczna pozostałych nowych wyrobów Z Sprzedaż detaliczna zegarków, zegarów i biżuterii Z Działalność agencji reklamowych Z Sprzedaż detaliczna gier i zabawek prowadzona w A Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele wyspecjalizowanych reklamowe w radio i sklepach telewizji B Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach drukowanych C Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych (Internet) D Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w pozostałych mediach Z Badanie rynku i opinii publicznej Z Działalność związana z oprogramowaniem Z Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki Z Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi Z Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych Z Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność Strona 1

2 Piotr Machura Tomasz Sikorski PIOTR MACHURA, AGENCJA REKLAMOWA UNITEE / brak SOLID INVESTMENT / brak ul. Pancerniaków Bojszowy ul. Sierpowa 4A Bojszowy Nowe ul. Sierpowa 4A, Bojszowy Nowe Z Działalność portali internetowych Z Działalność agencji informacyjnych Z Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana Z Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja Z Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania Z Pozostałe drukowanie Z Działalność usługowa związana z przygotowywaniem do druku Z Introligatorstwo i podobne usługi Z Reprodukcja zapisanych nośników informacji Z Produkcja komputerów i urządzeń peryferyjnych Z Sprzedaż detaliczna komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania Z Sprzedaż detaliczna sprzętu telekomunikacyjnego Z Sprzedaż detaliczna pozostałych nowych wyrobów Z Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet Z Wydawanie książek Z Wydawanie wykazów oraz list (np. adresowych, telefonicznych) Z Pozostała działalność wydawnicza Z Działalnośćwydawnicza w zakresie gier komputerowych Z Działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania Z Działalność postprodukcyjna związana z filmami, nagraniami wideo i programami telewizyjnymi Z Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych Z Działalnośćw zakresie specjalistycznego projektowania Z Działalność fotograficzna Z Działalność związana z tłumaczeniami Z Pozostała działalnośćprofesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana Z Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych, włączając komputery Z Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim Z Wykonywanie fotokopii, przygotowywanie dokumentów i pozostała specjalistyczna działalność wspomagająca prowadzenie biura Z Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów Z B Działalność Pozostałe pozaszkolne agentów i brokerów formy edukacji, ubezpieczeniowych gdzie indziej Z Pozostała działalność wspomagająca ubezpieczenia i fundusze Z Naprawa emerytalne i konserwacja komputerów i urządzeń Z peryferyjnych Pozostałe formy udzielania kredytów Z Z Pozostała Naprawa i finansowa konserwacja działalność sprzętu (tele)komunikacyjnego usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych B Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach drukowanych Strona 2

3 Tomasz Sikorski Katarzyna LiwochPiątek SOLID INVESTMENT / brak Dom Obrotu Wierzytelnościami EFFECTUS S.C. Marcin Tracichleb Justyna Nowak Katarzyna LiwochPiątek / brak ul. Sierpowa 4A Bojszowy Nowe ul. Dąbrowa Bojszowy ul. Lwowska 40, Zamość C Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych (Internet) Z Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych Z Działalność maklerska związana z rynkiem papierów wartościowych i towarów giełdowych Z Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania Z Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub Z Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, dzierżawionymi gdzie indziej niesklasyfikowana Z Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek Z Leasing finansowy Z Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Z Pozostałe formy udzielania kredytów Z Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków Z Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych Z Działalność prawnicza Z Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych Z Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych Z Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja Z Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania Z Działalność związana z tłumaczeniami Z Pozostała działalnośćprofesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana Z Działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura Z Wykonywanie fotokopii, przygotowywanie dokumentów i pozostała specjalistyczna działalność wspomagająca prowadzenie biura Z Działalność centrów telefonicznych (call center) Z Działalnośćświadczona przez agencje inkasa i biura kredytowe Z Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana B Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej Z Działalność usługowa wspomagająca transport lądowy Z Roboty związane z budowądróg i autostrad Z Roboty związane z budową dróg szynowych i kolei podziemnej Z Roboty związane z budowąmostów i tuneli Z Rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych Z Przygotowanie terenu pod budowę Z Wykonywanie wykopów i wierceń geologicznoinżynierskich Z Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej Z Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne B Pozostałe badania i analizy techniczne Strona 3

4 Katarzyna LiwochPiątek Dom Obrotu Wierzytelnościami EFFECTUS S.C. Marcin Tracichleb Justyna Nowak Katarzyna Liwoch Piątek / brak Arkadiusz Frączek Marcin Leń Jolanta Chrobok Marta Wójcicka Agnieszka Krypiakiewicz Sebastian Sitko ZAKŁAD IZOLACYJNOMONTAŻOWY "ZIM" SPÓŁKA CYWILNA ŁUKASZ SZYMAŃSKI, ARKADIUSZ FRĄCZEK / brak PREZENTER MUZYKI DJ MARCIN / brak ZakładProdukcyjnoUsługowoHan dlowy ChrobokKlimczok s.c / brak SUPER MAMA WÓJCICKA MARTA / brak Agnieszka Krypiakiewicz PPHU PERFECT STYL / brak InterLog Sitko Sebastian / brak ul. Dąbrowa Bojszowy ul. Międzyrzeczna 61a Międzyrzecze ul. Ruchu Oporu Bojszowy Nowe ul. Korzenicka Bojszowy ul. Łączna Bojszowy ul. Barwna Świerczyniec ul. Międzyrzeczna 63a Międzyrzecze Z Działalnośćw zakresie specjalistycznego projektowania Z Pozostała działalnośćprofesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana Z Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności ul. Ciernista 11, Czechowice Dziedzice gospodarczej Z Wykonywanie i zarządzania pozostałych instalacji budowlanych Z Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej Z Zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne Z Rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych Z Wykonywanie instalacji wodnokanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych Z Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego Z Sprzedaż hurtowa wyrobów metalowych oraz sprzętu i Bojszowy Nowe ul. Ruchu Oporu Bieruń ul. Hejnałowa Tychy Al. Jana Pawła II Żory ul. Szeroka 5 ul. Klonowa 40, Tychy Czułów Pszczyna ul.kopernika 26/30 dodatkowego Z Działalność wyposażenia związana hydraulicznego z wystawianiem i grzejnego przedstawień artystycznych Z Działalność wesołych miasteczek i parków rozrywki Z Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna Z Produkcja pieczywa; produkcja świeżych wyrobów ciastkarskich i ciastek Z Produkcja sucharów i herbatników; produkcja konserwowanych wyrobów ciastkarskich i ciastek Z Sprzedaż detaliczna prowadzona w nie z przewagążywności, napojów i wyrobów tytoniowych Z Sprzedaż detaliczna odzieży prowadzona w Z Produkcja odzieży roboczej Z Wytwarzanie gotowych posiłków i dań Z Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych Z Produkcja wyrobów budowlanych z betonu Z Przygotowanie terenu pod budowę Z Produkcja pozostałych wyrobów z betonu, gipsu i cementu Z Tynkowanie Z Demontaż wyrobów zużytych Z Zakładanie stolarki budowlanej Z Odzysk surowców z materiałów segregowanych Z Posadzkarstwo; tapetowanie i oblicowywanie ścian Z Malowanie i szklenie Z Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych Z Wykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych Z Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej Z Sprzedaż hurtowa i detaliczna samochodów osobowych i furgonetek Z Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli Z Sprzedaż hurtowa części i akcesoriów do pojazdów Z Działalność agentów zajmujących się sprzedażą drewna i materiałów budowlanych Strona 4

5 Sebastian Sitko Małgorzata Billewicz Wojciech Wróbel InterLog Sitko Sebastian / brak Małgorzata Billewicz Open Mind Projekt / brak Usługi Stolarskie Wojciech Wróbel / brak ul. Międzyrzeczna 63a Międzyrzecze ul. Dąbrowa Bojszowy ul. Gwarna Bojszowy Bojszowy, ul. Dąbrowa Bojszowy, Gwarna 8 u zleceniodawcy teren całego kraju Z Sprzedaż hurtowa perfum i kosmetyków Z Sprzedaż hurtowa komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania Z Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego Z Sprzedaż detaliczna komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania Z Sprzedaż detaliczna artykułów używanych prowadzona w Z Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet Z Transport drogowy towarów B Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów Z Działalność usługowa wspomagająca transport lądowy A Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne Z Pozostała usługowa działalność gastronomiczna Z Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych Z Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek Z Opieka dzienna nad dziećmi Z Naprawa i konserwacja komputerów i urządzeń peryferyjnych C Działalność pozostałych agencji transportowych Z Produkcja pozostałych mebli Z Sprzedaż hurtowa mebli, dywanów i sprzętu oświetleniowego Z Sprzedaż detaliczna mebli, sprzętu oświetleniowego i pozostałych Z Wynajem artykułów i zarządzanie użytku domowego nieruchomościami prowadzona własnymi w wyspecjalizowanych lub sklepach B dzierżawionymi Ruchome placówki gastronomiczne Z Wychowanie przedszkolne Z Opieka dzienna nad dziećmi A Nauka języków obcych Z Działalnośćw zakresie specjalistycznego projektowania Z Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek Z Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania Z Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie Z Działalność agencji reklamowych Z Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja Z Szkoły podstawowe A Gimnazja B Licea ogólnokształcące Z Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych Z Pozaszkolne formy edukacji artystycznej Z Z Działalność Produkcja mebli wspomagająca kuchennych edukację Z Z Tynkowanie Działalność związana z wystawianiem przedstawień artystycznych Z Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych Z Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych Z Produkcja mebli biurowych i sklepowych Z Zakładanie stolarki budowlanej Strona 5

6 Wojciech Wróbel Usługi Stolarskie Wojciech Wróbel ul. Gwarna Z Posadzkarstwo; tapetowanie i oblicowywanie ścian Artur Weszka F.H.U. SEWART ARTUR WESZKA ul. Świętego Jana 35/ / brak Bojszowy Aneta Piekorz Anna Benisz Dominika Sępioł Ireneusz Bednorz MAGDALENA PUDEŁEK ANNA FARION ANETA PIEKORZ FPP KONSULTING S.C / brak ANNA BENISZ KOREPETYCJE MARKETING / brak DOMINIKA SĘPIOŁ DOM&DAR / brak blowup studio filmowe Ireneusz Bednorz / brak ul. Dworzysko Bojszowy ul. Trzcinowa Świerczyniec ul. Równa Bojszowy ul. Korzenicka Bojszowy Nowe ul. Świętego Jana 35/4, Bojszowy ul. Osińska 37, Żory ul. Trzcinowa 21, Świerczyniec ul. Równa 26, Bojszowy ul. Korzenicka 75, Bojszowy Nowe Z Działalność agentów i brokerów ubezpieczeniowych Z Pozostałe ubezpieczenia osobowe oraz ubezpieczenia majątkowe Z Reasekuracja Z Transport drogowy towarów Z Sprzedaż detaliczna części i akcesoriów do pojazdów Z Sprzedaż hurtowa części i akcesoriów do pojazdów Z Sprzedaż hurtowa i detaliczna samochodów osobowych i furgonetek Z Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży Z Stosunki międzyludzkie (public relations) i wysyłkowej komunikacja lub Internet Z Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania B Pozostałe badania i analizy techniczne Z Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne Z Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk społecznych i humanistycznych Z Działalność agencji reklamowych Z Pozostała działalnośćprofesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana Z Działalność związana z tłumaczeniami Z Działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura B Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej Z Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania B Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej Z Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja Z Działalność wspomagająca edukację Z Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana C Działalność pozostałych agencji transportowych Z Transport drogowy towarów Z Z Artystyczna Produkcja wyrobów i literacka jubilerskich działalność i podobnych twórcza Z Produkcja sztucznej biżuterii i wyrobów podobnych Z Produkcja pozostałych wyrobów z drewna; produkcja wyrobów z korka, słomy i materiałów używanych do wyplatania Z Działalność związana z pakowaniem Z Sprzedaż detaliczna zegarków, zegarów i biżuterii Z Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet Z Sprzedaż detaliczna pozostałych wyrobów prowadzona na straganach i targowiskach Z Z Działalność Pozostała działalność związana z usługowa, produkcją gdzie filmów, indziej nagrań wideo niesklasyfikowana i programów telewizyjnych Z Działalność postprodukcyjna związana z filmami, nagraniami wideo i programami telewizyjnymi Z Działalność związana z dystrybucją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych Strona 6

7 Ireneusz Bednorz Aleksander Bazyli Szymanowski blowup studio filmowe Ireneusz Bednorz / brak / brak ul. Korzenicka Bojszowy Nowe ul. Jodłowa Świerczyniec Bojszowy ul. Gaikowa 41 targi, targowiska, miejsca wyznaczone na terenie kraju, u zleceniodawcy Z Działalność związana z projekcją filmów Z Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność Z Działalność fotograficzna Z Pozaszkolne formy edukacji artystycznej Z Artystyczna i literacka działalność twórcza Z Działalność agencji reklamowych Z Wykonywanie fotokopii, przygotowywanie dokumentów i pozostała specjalistyczna działalność wspomagająca prowadzenie biura Z Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana Sylwia Katarzyna Szymanowska ALEKSANDER SZYMANOWSKI II / brak ul. Jodłowa Świerczyniec Bojszowy ul. Gaikowa 41 u zleceniodawcy Z Sprzedaż hurtowa części i akcesoriów do pojazdów Piotr Makarewicz Kazimierz Latusek Maciej Morawiec Ewa Karmińska PAMS Piotr Makarewicz / brak LATUSEK KAZIMIERZ / brak MACIEJ MORAWIEC / brak GABINET PSYCHOTERAPII KARMIŃSKA EWA ul. Korzenicka Bojszowy Nowe ul. Szeroka Bojszowy ul. Jodłowa Świerczyniec ul. Grobla Świerczyniec ul. Przemysłowa 66, Tychy ul. Szeroka 26, Bojszowy ul. Jodłowa 26, Świerczyniec ul. Piłsudskiego 12, Tychy Z Wykonywanie instalacji elektrycznych Z Wykonywanie instalacji wodnokanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych Z Sprzedaż hurtowa sprzętu elektronicznego i telekomunikacyjnego oraz części do niego Z Sprzedaż hurtowa komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania Z Naprawa i konserwacja elektronicznego sprzętu powszechnego użytku Z Naprawa i konserwacja urządzeń elektronicznych i optycznych Z Naprawa i konserwacja urządzeń elektrycznych Z Tynkowanie Z Sprzedaż hurtowa elektrycznych artykułów użytku domowego Z Zakładanie stolarki budowlanej Z Posadzkarstwo; tapetowanie i oblicowywanie ścian Z Malowanie i szklenie Z Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych Z Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej Z Wykonywanie instalacji elektrycznych Z Malowanie i szklenie Z Wykonywanie instalacji wodnokanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych Z Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych Z Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych Z Wykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych Z Zakładanie stolarki budowlanej Z Przygotowanie terenu pod budowę Z Posadzkarstwo; tapetowanie i oblicowywanie ścian Z Działalność agencji reklamowych Z Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów Z Działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura Z Działalność centrów telefonicznych (call center) E Pozostała działalnośćw zakresie opieki zdrowotnej, gdzie indziej niesklasyfikowana Strona 7

8 Ewa Karmińska / brak ul. Grobla Świerczyniec Marzena Komraus FIRMA REMONTOWOBUDOWLANA I HANDLOWA "DAWIDEX" MARZENA KOMRAUS / brak ul. Gromadzka Międzyrzecze ul. Gromadzka 16, Międzyrzecze Z Pozostała pomoc społeczna bez zakwaterowania, gdzie indziej niesklasyfikowana Z Rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych Z Przygotowanie terenu pod budowę Z Wykonywanie wykopów i wierceń geologicznoinżynierskich Z Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych Z Roboty związane z budową dróg szynowych i kolei podziemnej Z Roboty związane z budowąmostów i tuneli Z Roboty związane z budowąrurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych Z Roboty związane z budowąlinii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych Z Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej Z Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej Z Wykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych Z Roboty związane z budowądróg i autostrad Z Roboty związane z budową dróg szynowych i kolei podziemnej Z Roboty związane z budową obiektów inżynierii wodnej Z Wykonywanie instalacji elektrycznych Z Wykonywanie instalacji wodnokanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych Z Działalność ochroniarska w zakresie obsługi systemów bezpieczeństwa Z Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych Z Tynkowanie Z Zakładanie stolarki budowlanej Z Posadzkarstwo; tapetowanie i oblicowywanie ścian Z Malowanie i szklenie Z Sprzedaż hurtowa i detaliczna samochodów osobowych i furgonetek Z Sprzedaż hurtowa i detaliczna pozostałych pojazdów Z Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli Z Transport lotniczy towarów Z Sprzedaż hurtowa części i akcesoriów do pojazdów Z Sprzedaż detaliczna części i akcesoriów do pojazdów Z Sprzedaż hurtowa i detaliczna motocykli, ich naprawa i konserwacja oraz sprzedażhurtowa i detaliczna części i akcesoriów do nich Z Działalność agentów zajmujących się sprzedażą drewna i materiałów budowlanych Z Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego Z Wydobywanie żwiru i piasku; wydobywanie gliny i kaolinu Z Działalność usługowa wspomagająca pozostałe górnictwo i wydobywanie Z ODPROWADZANIE I OCZYSZCZANIE ŚCIEKÓW Z Zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne Z Zbieranie odpadów niebezpiecznych Z Obróbka i usuwanie odpadów innych niż niebezpieczne Z Przetwarzanie i unieszkodliwianie odpadów Strona 8

9 Marzena Komraus FIRMA REMONTOWO BUDOWLANA I HANDLOWA "DAWIDEX" MARZENA KOMRAUS / brak ul. Gromadzka Międzyrzecze niebezpiecznych Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z REKULTYWACJĄ I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z GOSPODARKĄODPADAMI Z Pozostałe sprzątanie Z Produkcja opakowań drewnianych Z Naprawa i konserwacja pozostałego sprzętu i wyposażenia Stanisław Piścio / brak Urszula Skapczyk PIOTR ALEKSANDER CIMR Krzysztof Piecha Anna Kurpanik WULKANIZACJA URSZULA SKAPCZYK / brak ROTEC POLSKA / brak Krisbud Krzysztof Piecha / brak P.H.U. JARMOT BIS ANNA KURPANIK / brak ul. Wałowa Jedlina ul. Jedlińska Bojszowy ul. Jodłowa Świerczyniec ul. Szeroka Bojszowy ul. Barwna Świerczyniec Jedlina ul. Wałowa 36 cały kraj ul. Jedlińska 14, Bojszowy ul. Przemysłowa 55, Tychy ul. Szeroka 8, Bojszowy ul. Barwna 68, Świerczyniec Z Posadzkarstwo; tapetowanie i oblicowywanie ścian Z Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych Z Wykonywanie instalacji elektrycznych Z Wykonywanie instalacji wodnokanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych Z Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych Z Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli Z Działalność agentów zajmujących się sprzedażą maszyn, urządzeńprzemysłowych, statków i samolotów Z Działalność agentów specjalizujących się w sprzedaży pozostałych określonych towarów Z Naprawa i konserwacja maszyn Z Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia Z Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej Z Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana Z Pozostała działalnośćprofesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana Z Transport drogowy towarów Z Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana Z Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń Z Tynkowanie Z Zakładanie stolarki budowlanej Z Posadzkarstwo; tapetowanie i oblicowywanie ścian Z Malowanie i szklenie Z Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych Z Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej Z Transport drogowy towarów C Działalność pozostałych agencji transportowych Z Pozostała działalnośćprofesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana Z Sprzedaż hurtowa i detaliczna samochodów osobowych i furgonetek Z Sprzedaż hurtowa i detaliczna pozostałych pojazdów Z Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli Z Działalność usługowa wspomagająca transport lądowy Z Sprzedaż hurtowa części i akcesoriów do pojazdów Z Sprzedaż detaliczna części i akcesoriów do pojazdów Z Sprzedaż detaliczna prowadzona w Strona 9

10 Anna Kurpanik Jarosław Krzeszowiak P.H.U. JARMOT BIS ANNA KURPANIK / brak INŻEKOBUD Jarosław Krzeszowiak / brak ul. Barwna Świerczyniec ul. Pancerniaków Bojszowy ul. Pancerniaków 14, Bojszowy nie z przewagążywności, napojów i wyrobów tytoniowych Z Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Z Wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów Z Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej Z Działalność rachunkowoksięgowa; doradztwo podatkowe Z Badanie rynku i opinii publicznej A Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne Z Przygotowywanie i dostarczanie żywności dla Z odbiorców Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo zewnętrznych techniczne (katering) Z Z Pozostała Realizacja usługowa projektów działalność budowlanych gastronomiczna związanych ze wznoszeniem budynków Z Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych Z Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej Z Rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych Z Przygotowanie terenu pod budowę Z Wykonywanie wykopów i wierceń geologicznoinżynierskich Z Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych Z Wykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych Z Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej Z Wykonywanie instalacji elektrycznych Z Wykonywanie instalacji wodnokanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych Z Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych Z Tynkowanie Z Zakładanie stolarki budowlanej Z Posadzkarstwo; tapetowanie i oblicowywanie ścian Z Malowanie i szklenie Z Roboty związane z budowądróg i autostrad Z Roboty związane z budowąmostów i tuneli Z Roboty związane z budowąrurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych Z Roboty związane z budową obiektów inżynierii wodnej Z Transport drogowy towarów Z Pozostała działalnośćprofesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana Z Działalność taksówek osobowych Z Działalność agentów zajmujących się sprzedażą drewna i materiałów budowlanych Z Sprzedaż detaliczna drobnych wyrobów metalowych, farb i szkła Z Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami Z Działalność usługowa związana z przeprowadzkami Z Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet B Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów Z Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju Strona 10

11 Jarosław Krzeszowiak INŻEKOBUD Jarosław Krzeszowiak / brak ul. Pancerniaków Bojszowy Z Sprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnych Z Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego Z Sprzedaż hurtowa wyrobów metalowych oraz sprzętu i dodatkowego wyposażenia hydraulicznego i grzejnego Z Sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych Z Sprzedaż hurtowa pozostałych półproduktów Z Sprzedaż hurtowa odpadów i złomu Z Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana Regina Mrzyk / brak Witold Wlekliński Anna Wleklińska Dariusz Szczepański Sebastian Jarosz FIRMA USŁUGOWA ANNA WLEKLIŃSKA WITOLD WLEKLIŃSKI SPÓŁKA CYWILNA / brak FIRMA USŁUGOWA ANNA WLEKLIŃSKA WITOLD WLEKLIŃSKI SPÓŁKA CYWILNA Firma Usługowo / brak Handlowa Dariusz Szczepański / brak "SEBINSTAL" SEBASTIAN JAROSZ / brak Bojszowy ul. Dąbrowskiej Bojszowy ul. Sportowa Międzyrzecze ul. Sportowa 7, Międzyrzecze ul. Bliska Bojszowy ul. Dąbrowa Bojszowy Bojszowy ul. Dąbrowskiej 6 ul. Sportowa 7, Międzyrzecze ul. Sportowa 7, Międzyrzecze ul. Bliska 14, Bojszowy Z Fryzjerstwo i pozostałe zabiegi kosmetyczne Z Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania Z Działalność rachunkowoksięgowa; doradztwo podatkowe Z Działalność wspomagająca edukację Z Sprzedaż hurtowa i detaliczna samochodów osobowych i furgonetek Z Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki Z Działalność związana z oceną ryzyka i szacowaniem poniesionych strat Z Działalność prawnicza Z Działalność agencji reklamowych Z Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek Z Sprzedaż hurtowa i detaliczna samochodów osobowych i furgonetek Z Sprzedaż hurtowa i detaliczna pozostałych pojazdów Z Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli Z Sprzedaż hurtowa części i akcesoriów do pojazdów Z Sprzedaż detaliczna części i akcesoriów do pojazdów Z Pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej niesklasyfikowany Z Transport drogowy towarów Z Działalność usługowa związana z przeprowadzkami ul. Dabrowa 46, Bojszowy Z Wykonywanie instalacji wodnokanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych Z Wykonywanie instalacji elektrycznych Z Działalność ochroniarska w zakresie obsługi systemów bezpieczeństwa Z Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych Z Działalność agentów i brokerów ubezpieczeniowych Janusz Kasperczyk Janusz Kasperczyk ul. Żytnia 37 ul. Żytnia 37, Bojszowy Z Z Pozostałe Roboty budowlane formy udzielania związane kredytów ze wznoszeniem budynków Z Pozostałe pośrednictwo pieniężne mieszkalnych i niemieszkalnych Strona 11

12 Janusz Kasperczyk / brak Bojszowy Z Rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych Z Roboty związane z budowądróg i autostrad Z Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych Z Przygotowanie terenu pod budowę Z Tynkowanie Z Zakładanie stolarki budowlanej Z Posadzkarstwo; tapetowanie i oblicowywanie ścian Z Malowanie i szklenie Z Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych Z Wykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych Z Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej Rafał Hamerla Andrzej Moric Anna Wojnar Patrycja Stokłosa Rafał Hamerla / brak Moric Andrzej / brak ANNA WOJNAR ARCHITEKTURA WNĘTRZ / brak KRYSMAR Patrycja Stokłosa / brak ul. Pancerniaków Bojszowy ul. Klubowa Świerczyniec ul. Dąbrowa Bojszowy ul. Jodłowa Świerczyniec ul. Pancerniaków 58, Bojszowy ul. Klubowa 9, Świerczyniec ul. Dąbrowa 23, Bojszowy ul. Jodłowa 16, Świerczyniec Z Pozostała działalność pocztowa i kurierska Z Działalność pocztowa objęta obowiązkiem świadczenia usług powszechnych (operatora publicznego) B Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów Z Transport drogowy towarów E Z Przygotowywanie Pozostała działalnośćw i podawanie zakresie napojów opieki zdrowotnej, gdzie indziej niesklasyfikowana B Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej A Działalność fizjoterapeutyczna Z Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania Z Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet Z Z Pozostałe Działalność doradztwo w zakresie prowadzenia w zakresie architektury działalności gospodarczej i zarządzania Z Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek Z Działalność agencji reklamowych Z Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami Z Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi B Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej Z Działalność wspomagająca edukację C Praktyka pielęgniarek i położnych E Pozostała działalnośćw zakresie opieki zdrowotnej, gdzie indziej niesklasyfikowana Z Opieka dzienna nad dziećmi A Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne Z Działalność usługowa związana z poprawą kondycji fizycznej Z Pozostała usługowa działalność gastronomiczna Z Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana Z Pozaszkolne formy edukacji artystycznej Z Pomoc społeczna z zakwaterowaniem zapewniająca opiekępielęgniarską Z Pomoc społeczna z zakwaterowaniem dla osób w podeszłym wieku i osób niepełnosprawnych Z Pomoc społeczna bez zakwaterowania dla osób w podeszłym wieku i osób niepełnosprawnych Z Pozostała pomoc społeczna bez zakwaterowania, gdzie indziej niesklasyfikowana A Działalność fizjoterapeutyczna Strona 12

13 Patrycja Stokłosa KRYSMAR Patrycja Stokłosa ul. Jodłowa Z Praktyka lekarska specjalistyczna Z Praktyka lekarska ogólna Piotr Gałuszka Krzysztof Ścierski Czesław Janosz Sławomir Stanek Prywatne Przedsiębiorstwo UsługowoHandlowoProdukcyjne "PROGAŁ" / brak Zakład Usługowy Krzysztof Ścierski / brak Usługi Transportowe / brak F.H.U. A*S, Sprzedaż hurtowa i detaliczna / brak Świerczyniec ul. Leśna Bojszowy ul. Ruchu Oporu Bojszowy Nowe Miedzyrzecze ul. Lisia Bojszowy Bojszowy, ul. Stalmacha Bojszowy Świerczyniec, ul. Barwna 49 Bojszowy Nowe ul. Ruchu Oporu 48 Miedzyrzecze ul. Lisia 70 Teren kraju Bojszowy, ul. Stalmacha 19 Bojszowy, ul. Gaikowa 36A Bojszowy, ul. Gaikowa 41A Boksy nr 3 i Z Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja Z Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów Z Działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura Z Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana Z Wykonywanie fotokopii, przygotowywanie dokumentów i pozostała specjalistyczna działalność wspomagająca prowadzenie biura Z Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami Z Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie Z Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Z Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana Z Badanie rynku i opinii publicznej Z Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek Z Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja Z Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania Z Działalność agentów zajmujących się sprzedażą paliw, rud, metali i chemikaliów przemysłowych Z Działalność agentów zajmujących się sprzedażą drewna i materiałów budowlanych Z Działalność agentów zajmujących się sprzedażą maszyn, urządzeńprzemysłowych, statków i samolotów Z Sprzedaż hurtowa obrabiarek Z Sprzedaż hurtowa maszyn wykorzystywanych w górnictwie, budownictwie oraz inżynierii lądowej i wodnej Z Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń Z Pranie i czyszczenie wyrobów włókienniczych i Z Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i futrzarskich wyposażenia Z Konserwacja sanitarnego i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem Z Sprzedaż motocykli hurtowa wyrobów metalowych oraz sprzętu i dodatkowego wyposażenia hydraulicznego i grzejnego B Z Sprzedaż Transport hurtowa drogowy pozostałych towarów pojazdami półproduktów uniwersalnymi Z Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana Z Wykonywanie instalacji elektrycznych Z Zakładanie stolarki budowlanej Z Wykonywanie instalacji wodnokanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych Z Wykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych Z Tynkowanie Z Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej Z Posadzkarstwo; tapetowanie i oblicowywanie ścian Z Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna Z Malowanie i szklenie B Ruchome placówki gastronomiczne Z Sprzedaż detaliczna drobnych wyrobów metalowych, farb i szkła Strona 13

14 Sławomir Stanek Janusz Jankowski F.H.U. A*S, Sprzedaż hurtowa i detaliczna / brak / brak Henryk Kostyra Kostyra Henryk Handel art. spoż. przem. i gastronomia / brak Gabriel Lotawiec Zygmunt Wójcik Józef Fuchs GABRIEL LOTAWIEC / brak / brak STUDIO FOTOGRAFICZNE, Ośrodek Szkolenia Kierowców / brak Hubert Tatoj / brak Wilhelm Hachuła Instalacje Hydrauliczne / brak Bojszowy, ul. Stalmacha Bojszowy ul. Chmielna Bojszowy ul. Św.Jana Bojszowy Bojszowy ul. Bliska Bojszowy ul. Kręta Świerczyniec Bojszowy ul. Bliska Bojszowy Bojszowy Nowe ul. Ruchu Oporu Bojszowy Bojszowy, ul. Równa Bojszowy Bojszowy, ul. Chmielna 17 Place targowe kraju prowadzona na ul. Św. Jana 56, Bojszowy Z Sprzedaż detaliczna prowadzona w straganach i targowiskach nie z przewagą żywności, Bojszowy, ul. Świętego Jana 58 Sklep napojów i spożywczoprzemysłowy; Bojszowy, ul. wyrobów tytoniowych Świętego Jana 48 Drink Bar "Dworski" A Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne Z Pozostałe zakwaterowanie Z Przygotowywanie i podawanie napojów Z Przygotowywanie i dostarczanie żywności dla Bojszowy ul. Gaikowa 32 Bojszowy ul. Bliska Sosnowiec, ul. Stawowa 4 Bieruń ul.licealna Bojszowy, ul. Bliska 26 Bojszowy Nowe ul. Ruchu Oporu 162 Teren kraju Bojszowy, ul. Dąbrowskiej Bojszowy, ul. Równa 1, Teren całego kraju Z Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli Z Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń budowlanych Z Sprzedaż hurtowa i detaliczna motocykli, ich naprawa i konserwacja oraz sprzedażhurtowa i detaliczna części i akcesoriów do nich Z Produkcja mebli kuchennych Z Sprzedaż hurtowa wyrobów metalowych oraz sprzętu i dodatkowego wyposażenia hydraulicznego i grzejnego Z Sprzedaż detaliczna drobnych wyrobów metalowych, farb i szkła A Sprzedaż detaliczna żywności i artykułów spożywczych prowadzona na straganach i targowiskach B Sprzedaż detaliczna pozostałych towarów odbiorców Z zewnętrznych Pozostała (katering) sprzedaż detaliczna prowadzona w nie Z Sprzedaż detaliczna napojów alkoholowych i bezalkoholowych Z Sprzedaż detaliczna pozostałych wyrobów prowadzona na straganach i targowiskach Z Sprzedaż detaliczna żywności, napojów i wyrobów tytoniowych prowadzona na straganach i targowiskach Z Transport drogowy towarów Z Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Z Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania B Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej Z Naprawa i konserwacja maszyn Z Pozaszkolne formy edukacji z zakresu nauki jazdy i pilotażu Z Sprzedaż detaliczna prowadzona w nie z przewagążywności, napojów i wyrobów tytoniowych Z Pozostała usługowa działalność gastronomiczna Z Działalność fotograficzna Z Działalność szkół nauki jazdy Z Transport drogowy towarów Z Roboty związane z budowąrurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych Z Przygotowanie terenu pod budowę Z Roboty związane z budowąlinii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych Z Wykonywanie wykopów i wierceń Strona 14

15 Wilhelm Hachuła Instalacje Hydrauliczne / brak Antonina Madej Biuro rachunkowe "NINA" doradztwo podatkowe / brak Tadeusz Mańda TRANSPORT MECHANIKA SERWIS TIR Mańda Tadeusz / brak Bojszowy, ul. Równa Bojszowy Międzyrzecze ul. Gromadzka Bojszowy ul. Barwna Świerczyniec Międzyrzecze ul. Gromadzka 47 Świerczyniec ul. Barwna 80 Teren kraju geologicznoinżynierskich Z Roboty związane z budową obiektów inżynierii wodnej Z Wykonywanie instalacji wodnokanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych Z Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej Z Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych Z Rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych Z Tynkowanie Z Zakładanie stolarki budowlanej Z Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków Z Posadzkarstwo; tapetowanie i oblicowywanie ścian Z Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych Z Malowanie i szklenie Z Produkcja pozostałych wyrobów z gumy Z Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych Z Produkcja wyrobów dla budownictwa z tworzyw sztucznych Z Roboty związane z budowądróg i autostrad Z Produkcja pozostałych wyrobów z tworzyw sztucznych Z Obróbka metali i nakładanie powłok na metale Z Produkcja konstrukcji metalowych i ich części Z Obróbka mechaniczna elementów metalowych Z Działalnośćw zakresie architektury Z Transport drogowy towarów Z Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne Z Działalnośćw zakresie specjalistycznego projektowania Z Działalność rachunkowoksięgowa; doradztwo podatkowe Z Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania Z Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami Z Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie Z Wykonywanie fotokopii, przygotowywanie Z dokumentów Transport i drogowy towarów Z pozostała Naprawa specjalistyczna i konserwacja działalność maszyn wspomagająca Z prowadzenie Naprawa i konserwacja urządzeń elektronicznych i optycznych biura Z Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia Z Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli Z Działalność usługowa wspomagająca transport lądowy Danuta Kasperczyk Danuta Bogocz Marian Stompor Danuta Kasperczyk / brak "Sklep Wielobranżowy" / brak Zakład Betoniarsko Kamieniarski / brak Bojszowy ul. Stalmacha Bojszowy Bojszowy Nowe ul. Ruchu Oporu Bojszowy Międzyrzecze ul. Międzyrzeczna Bojszowy ul. Stalmacha Bieruń ul. Turystyczna 1 Bojszowy Nowe ul. Ruchu Oporu 205 Miedzyrzecze ul. Międzyrzeczna Z Działalność agentów i brokerów ubezpieczeniowych Z Pozostała działalność wspomagająca ubezpieczenia i fundusze emerytalne Z Sprzedaż detaliczna pozostała w niewyspecjalizowanych sklepach Z Produkcja betonowych wyrobów budowlanych Z Cięcie, formowanie i wykończanie kamienia ozdobnego i kamieni dla budownictwa Strona 15

16 / Marian Stompor Zakład Betoniarsko Kamieniarski Bojszowy Z Produkcja betonowych wyrobów budowlanych Bogusław Noga Bogusław Noga Irena Siwy Teodor Orocz Henryk Kuźnik / brak / brak RESTAURACJA "ŁOWIECKA" / brak Usługi Rolnicze i Transportowe Orocz Teodor Świerczyniec, ul. Skośna / brak GAMA Henryk Kuźnik, "RHJ" s.c. Józef i Henryk Kuźnik / brak Franciszek Solarczyk / brak Paweł Urbańczyk Lakiernictwo Pojazdowe / brak Zdzisław Wyroba / brak Małgorzata Stompor Cukiernia Artykuły RolnoSpożywcze i Przemysłowe / brak Bojszowy ul. Żytnia Bojszowy ul. Żytnia Bojszowy Bojszowy ul. Jedlińska Bojszowy ul. Skośna Świerczyniec Bojszowy ul. Gwardzistów Bojszowy Bojszowy ul. Równa Bojszowy Świerczyniec ul. Złoty Łan Bojszowy Międzyrzecze ul. Gromadzka Bojszowy Międzyrzecze ul. Międzyrzeczna Bojszowy Bojszowy ul. Zytnia 17 Bojszowy, ul. Żytnia 17 Bojszowy ul. Jedlińska 2 Świerczyniec, ul. Skośna 2 Teren Kraju GAMA Henryk Kuźnik Pszczyna ul. Górnośląska 17 "RHJ" s.c. Józef i Henryk Kuźnik Pszczyna ul. Górnośląska 15 Bojszowy ul. Równa 23 Świerczyniec ul. Złoty Łan 1 Międzyrzecze ul. Gromadzka 38 Międzyrzecze ul. Międzyrzeczna B Działalność usługowa w zakresie instalowania, naprawy i konserwacji obrabiarek i pozostałych narzędzi mechanicznych do obróbki metalu B Działalność usługowa w zakresie instalowania, naprawy, konserwacji i przezwajania silników elektrycznych prądnic i transformatorów, B Działalność usługowa w zakresie instalowania, naprawy i konserwacji B Działalność pozostałych usługowa narzędzi w mechanicznych, zakresie instalowania, gdzie indziej naprawy niesklasyfikowana i konserwacji Z Naprawa obrabiarek elektrycznego i pozostałych sprzętu narzędzi gospodarstwa mechanicznych domowego obróbki metalu B Działalność usługowa w zakresie instalowania, naprawy, konserwacji i przezwajania silników elektrycznych prądnic i transformatorów, Z Naprawa elektrycznego sprzętu gospodarstwa domowego A B Restauracje Działalność usługowa i inne stałe w placówki zakresie gastronomiczne instalowania, naprawy B i Ruchome placówki gastronomiczne konserwacji Z Przygotowywanie pozostałych narzędzi i dostarczanie mechanicznych, żywności gdzie dla indziej niesklasyfikowana odbiorców zewnętrznych (katering) Z Pozostała usługowa działalność gastronomiczna Z Działalność usługowa związana z leśnictwem Z Transport drogowy towarów Z ODPROWADZANIE I OCZYSZCZANIE ŚCIEKÓW Z Sprzedaż hurtowa pozostałych artykułów użytku domowego Z Sprzedaż detaliczna mebli, sprzętu oświetleniowego i pozostałych artykułów użytku domowego prowadzona w Z Produkcja elektronicznego sprzętu powszechnego użytku B Transport drogowy towarów pojazdami uniwersalnymi A Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych Z Produkcja mebli kuchennych Z Produkcja mebli biurowych i sklepowych, pozostała A Produkcja mebli pozostała, z wyłączeniem działalności usługowej Z Produkcja pozostałych wyrobów z drewna B Produkcja wyrobów ciastkarskich świeżych Z Produkcja wyrobów piekarskich i ciastkarskich o przedłużonej trwałości Z Sprzedaż detaliczna w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych A Sprzedaż detaliczna żywności i artykułów spożywczych prowadzona na straganach i targowiskach B Sprzedaż detaliczna pozostałych towarów prowadzona na straganach i targowiskach Z Sprzedaż detaliczna napojów alkoholowych i Strona 16

17 Małgorzata Stompor Rajmund Gondzik Kazimierz Żurański Cukiernia Artykuły Rolno Spożywcze i Przemysłowe Elektromechanika AGD / brak / brak Międzyrzecze ul. Międzyrzeczna 76 Świerczyniec, ul. Trzcinowa Bojszowy ul. Ruchu Oporu Bojszowy Nowe Świerczyniec, ul. Trzcinowa 13 Bieruń, ul. Kocyndra 4 Bojszowy Nowe ul. Ruchu Oporu 133 Teren kraju bezalkoholowych Z Naprawa i konserwacja urządzeń gospodarstwa domowego oraz sprzętu użytku domowego i ogrodniczego Z Sprzedaż detaliczna artykułów używanych prowadzona w A Transport drogowy towarów pojazdami specjalizowanymi Antoni Wilczek P.P.H.U. "WILANT" / brak ul. Ruchu Oporu Bojszowy Nowe Bojszowy Nowe ul. Ruchu Oporu Z Produkcja wyrobów pozostała, gdzie indziej niesklasyfikowana Z Sprzedaż detaliczna w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych G Sprzedaż detaliczna artykułów nieżywnościowych w, gdzie indziej niesklasyfikowana ZPozostała sprzedaż detaliczna poza siecią sklepową Z Badania i analizy techniczne B Działalność usługowa w zakresie instalowania, naprawy i konserwacji obrabiarek i narzędzi mechanicznych Anna Klimza USŁUGI POŚREDNICTWA UBEZPIECZENIOWEGO Anna Klimza ul. Stalmacha 31, Bojszowy / brak ul.stalmacha Bojszowy Bojszowy ul. Stalmacha Z Obróbka mechaniczna elementów metalowych Z Obróbka mechaniczna elementów metalowych Z Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych A Budowa dróg kołowych i szynowych Z Działalność agentów i brokerów ubezpieczeniowych Waldemar Gruchlik Krzysztof Boryś FHU SABREX WALDEMAR GRUCHLIK / brak BKB ELEKTRO / brak ul. Leśna Świerczyniec Bojszowy ul. Równa Bojszowy Świerczyniec ul. Klubowa 5 u zleceniodawcy na terenie całego kraju Bojszowy ul. Gaikowa A Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne Z Przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering) Z Pozostała usługowa działalność gastronomiczna B Ruchome placówki gastronomiczne Z Przygotowywanie i podawanie napojów Z Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w nie Z Roboty związane z budowądróg i autostrad Z Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych Wykonywanie instalacji elektrycznych A Wykonywanie instalacji elektrycznych budynków i budowli B Wykonywanie instalacji elektrycznych sygnalizacyjnych C Instalowanie dźwigów osobowych i towarowych oraz ruchomych schodów D Wykonywanie pozostałych instalacji elektrycznych A Stawianie rusztowań Wykonywanie instalacji cieplnych, wodnych, wentylacyjnych i gazowych A Wykonywanie instalacji centralnego ogrzewania i wentylacyjnych B Wykonywanie instalacji wodnokanalizacyjnych C Wykonywanie instalacji gazowych Z Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych A Transport drogowy towarów pojazdami specjalizowanymi A Malowanie Z Sprzątanie i czyszczenie obiektów Strona 17

18 Krzysztof Boryś BKB ELEKTRO / brak Bojszowy ul. Równa Bojszowy C Wykonywanie robót ogólnobudowlanych w zakresie przesyłowych obiektów liniowych: rurociągów, linii elektroenergetycznych, elektrotrakcyjnych i telekomunikacyjnych D Wykonywanie robót ogólnobudowlanych w zakresie rozdzielczych obiektów liniowych: rurociągów, linii elektroenergetycznych i telekomunikacyjnych Z Sprzedaż hurtowa elektrycznych artykułów gospodarstwa domowego i artykułów radiowotelewizyjnych Z Sprzedaż hurtowa części elektronicznych Z Pozostała sprzedaż hurtowa Z Sprzedaż detaliczna mebli, sprzętu oświetleniowego i artykułów użytku domowego, gdzie indziej niesklasyfikowana Z Sprzedaż detaliczna elektrycznego sprzętu gospodarstwa domowego, artykułów radiowo telewizyjnych i instrumentów muzycznych Z Naprawa elektrycznego sprzętu gospodarstwa domowego A Sprzedaż detaliczna bezpośrednia prowadzona poza siecią sklepową B Sprzedaż detaliczna pozostała prowadzona poza siecią Tychy Urbanowice ul. OŚwięcimska 140 sklepową, gdzie indziej niesklasyfikowana Gabriela Wójcik Świerczyniec, ul. Kręta Z Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i A wyposażenia Wykonywanie sanitarnego robót ogólnobudowlanych związanych / brak Bojszowy ze Z Sprzedaż detaliczna drobnych wyrobów metalowych, wznoszeniem farb i budynków szkła Z Transport drogowy towarów Genowefa Stalmach KRYSTAL Artykuły Motoryzacyjne Bojszowy ul. Gaikowa 49 Bojszowy ul. Gaikowa B Sprzedaż detaliczna części i akcesoriów do pojazdów samochodowych i Przemysłowe Bojszowy G Sprzedaż detaliczna artykułów nieżywnościowych w / brak, gdzie indziej niesklasyfikowana C Wykonywanie instalacji gazowych Z Sprzedaż detaliczna pozostała w niewyspecjalizowanych sklepach Z Sprzedaż hurtowa odpadów i złomu Natalia Pudełko Hurtownia Odzieży Bojszowy ul. Mokra 3 Bojszowy ul. Mokra Sprzedaż detaliczna pozostałych wyrobów prowadzona w / brak Bojszowy Z Sprzedaż hurtowa elektrycznych artykułów użytku domowego Z Sprzedaż detaliczna odzieży prowadzona w 47.8 Sprzedaż detaliczna prowadzona na straganach i targowiskach Z Sprzedaż detaliczna obuwia i wyrobów skórzanych Z Sprzedaż detaliczna wyrobów tekstylnych, odzieży i obuwia prowadzona na straganach i targowiskach Z Sprzedaż detaliczna elektrycznego sprzętu gospodarstwa domowego Z Sprzedaż detaliczna pozostałych wyrobów prowadzona na straganach i targowiskach Z Sprzedaż hurtowa odzieży i obuwia Bolesław Kapica Międzyrzecze ul. Kopalniana Międzyrzecze ul. Kopalniana Z Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków / brak 1 mieszkalnych i niemieszkalnych Bojszowy Z Sprzedaż detaliczna drobnych wyrobów metalowych, farb i szkła Z Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza Piotr Marszałek FIRMA HPK MARSZAŁEK Bojszowy Nowe ul. Kowola Bojszowy Nowe ul. Kowola Z siecią Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej sklepową, straganami i targowiskami Strona 18

19 Piotr Marszałek / brak Bojszowy Z Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli Jerzy Rozmus / brak Teresa Hachuła / brak Czesław Czarnynoga / brak Kazimierz Broncel ADS / brak Ryszard Gondzik / brak Mirosław Stekla / brak Świerczyniec ul. Ogrodnicza Bojszowy Bojszowy ul. Stalmacha Bojszowy Bojszowy ul. Gaikowa Bojszowy Bojszowy ul. Gaikowa Bojszowy Świerczyniec ul. Trzcinowa Bojszowy Bojszowy ul. Szczęsna Bojszowy Świerczyniec ul. Ogrodnicza 1 Bojszowy ul. Stalmacha 25 Bojszowy ul. Gaikowa 72 Bojszowy ul. Gaikowa 60 Bojszowy ul. Gaikowa 10. Świerczyniec ul. Trzcinowa 11 Bojszowy ul. Szczęsna Z Sprzedaż detaliczna w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych B Sprzedaż detaliczna pozostałych towarów prowadzona na Z straganach Bary i targowiskach Z Sprzedaż detaliczna mięsa i wyrobów z mięsa Z Sprzedaż detaliczna pozostała w niewyspecjalizowanych sklepach B Działalność komercyjna pozostała, gdzie indziej niesklasyfikowana B Transport drogowy towarów pojazdami uniwersalnymi 47 HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI Z Wykonywanie instalacji wodnokanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych Z Transport drogowy towarów Z Roboty związane z budowąrurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych Z Działalność związana z wystawianiem przedstawień artystycznych Z Działalność wspomagająca wystawianie przedstawień artystycznych Z Artystyczna i literacka działalność twórcza Z Produkcja konstrukcji metalowych i ich części Z Naprawa i konserwacja metalowych wyrobów gotowych Z Wykonywanie instalacji elektrycznych A Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych Teresa Kumor / brak Józef Chrobok "Hydrobet" / brak Międzyrzecze ul. Międzyrzeczna Bojszowy Międzyrzecze ul. Międzyrzeczna Bojszowy Oświęcim ul. Stare Stawy "Kaufland" Międzyrzecze ul. Miedzyrzeczna 9 Teren kraju Z Produkcja wyrobów jubilerskich i podobnych Z Sprzedaż detaliczna zegarków, zegarów i biżuterii Z Produkcja sztucznej biżuterii i wyrobów podobnych Z Sprzedaż detaliczna pozostałych wyrobów prowadzona na straganach i targowiskach Z Produkcja pozostałych wyrobów, gdzie indziej niesklasyfikowana Z Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet Z Sprzedaż hurtowa zegarków, zegarów i biżuterii Z Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami Z Sprzedaż hurtowa pozostałych artykułów użytku Z Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z domowego wyłączeniem motocykli Z Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń budowlanych Z Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej Z Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej Z Transport drogowy towarów Z Roboty związane z budowąrurociągów przesyłowych i Strona 19

20 84 40 Józef Chrobok "Hydrobet" / brak Międzyrzecze ul. Międzyrzeczna Bojszowy sieci rozdzielczych Z Roboty związane z budowąlinii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych Z Naprawa i konserwacja maszyn Z Naprawa i konserwacja urządzeń elektronicznych i optycznych Z Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia Andrzej Hachuła Andrzej Raszka Usługi Budowlane / brak Usługi transportowe / brak Bojszowy ul. Chmielna Bojszowy Bojszowy ul. Jedlińska Bojszowy Bojszowy ul. Chmielna 23 Bojszowy ul. Jedlińska Z Wykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych Z Malowanie i szklenie Z Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej Z Tynkowanie Z Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych Z Posadzkarstwo; tapetowanie i oblicowywanie ścian Z Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej A niesklasyfikowana Transport drogowy towarów pojazdami specjalizowanymi B Transport drogowy towarów pojazdami uniwersalnymi Jacek Mrzyk / brak Bojszowy ul. Dąbrowskiej Bojszowy Bojszowy ul. Dąbrowskiej A Malowanie A Posadzkarstwo; tapetowanie i oblicowywanie ścian Helena Kozyra / brak Stefan Kostka / brak Edward Kałęka / brak Jerzy Sosna JANUSZ GWÓŹDŹ P.H.U. "Taśmotech" Jerzy Sosna / brak Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe "INSTEL" / brak Bojszowy Nowe ul. Korzenicka Bojszowy Świerczyniec ul. Korzenicka Bojszowy Bojszowy Nowe ul. Ruchu Oporu Bojszowy ul. Korzenicka 17 Bojszowy Nowe Bojszowy Bojszowy Nowe ul. Korzenicka Bojszowy Bojszowy Nowe ul. Cichy Kącik 1 Świerczyniec ul. Korzenicka 104 Bojszowy Nowe ul. Ruchu Oporu 104 Bojszowy Nowe, ul. Korzenicka Bojszowy Teren kraju Bojszowy Nowe ul. Korzenicka Z Sprzedaż detaliczna prowadzona w nie z przewagążywności, napojów i wyrobów tytoniowych Z Sprzedaż detaliczna napojów alkoholowych i bezalkoholowych Z Produkcja krzeseł i mebli do siedzenia B Działalność usługowa w zakresie wykończania mebli Z Produkcja materaców A Sprzedaż detaliczna żywności i artykułów spożywczych prowadzona na straganach i targowiskach B Sprzedaż detaliczna pozostałych towarów prowadzona na Z straganach Naprawa i targowiskach i konserwacja maszyn Z Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia Z Pozostała działalność wspomagająca ubezpieczenia i fundusze emerytalne Z Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych Z Wykonywanie instalacji elektrycznych Z Drukowanie gazet Z Pozostałe drukowanie Z Działalność usługowa związana z przygotowywaniem do druku Z Introligatorstwo i podobne usługi Z Reprodukcja zapisanych nośników informacji Z Produkcja elementów elektronicznych Z Produkcja elektronicznych obwodów drukowanych Z Produkcja magnetycznych i optycznych niezapisanych nośników informacji Z Produkcja sprzętu (tele)komunikacyjnego Z Produkcja instrumentów i przyrządów pomiarowych, kontrolnych i nawigacyjnych Z Produkcja zegarków i zegarów Strona 20

4 kwietnia :41:34 główne pkd opis Rekordy

4 kwietnia :41:34 główne pkd opis Rekordy ilość firm wg PKD 4 kwietnia 2014 08:41:34 główne pkd opis Rekordy e-mail Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych 16 4 Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej

Bardziej szczegółowo

Obowiązująca treść 7 ust. 1. Statutu Spółki:

Obowiązująca treść 7 ust. 1. Statutu Spółki: Obowiązująca treść 7 ust. 1. Statutu Spółki: 7.1 Przedmiotem działania Spółki jest: 1. produkcja wyrobów tartacznych PKD 16.10.Z, 2. produkcja arkuszy fornirowych i płyt wykonanych na bazie drewna PKD

Bardziej szczegółowo

Zamierzone zmiany Statutu Spółki ONICO S.A. W miejsce dotychczasowej treści 4 ust. 1 Statutu Spółki:

Zamierzone zmiany Statutu Spółki ONICO S.A. W miejsce dotychczasowej treści 4 ust. 1 Statutu Spółki: Zamierzone zmiany Statutu Spółki ONICO S.A. W miejsce dotychczasowej treści 4 ust. 1 Statutu Spółki: Przedmiotem działalności Spółki jest: - Wytwarzanie energii elektrycznej (35.11.Z), - Przesyłanie energii

Bardziej szczegółowo

Proponowane zmiany do Statutu INTERSPORT Polska S.A.

Proponowane zmiany do Statutu INTERSPORT Polska S.A. Proponowane zmiany do Statutu INTERSPORT Polska S.A. W związku z proponowanymi zmianami Statutu Zarząd Spółki przedstawia poniżej dotychczasowe brzmienie postanowień Statutu, co do których wnioskowane

Bardziej szczegółowo

Rejestru Sądowego TREŚĆ ART.6 STATUTU SPÓŁKI STOPKLATKA SA PRZED I PO ZMIANACH

Rejestru Sądowego TREŚĆ ART.6 STATUTU SPÓŁKI STOPKLATKA SA PRZED I PO ZMIANACH TREŚĆ ART.6 STATUTU SPÓŁKI STOPKLATKA SA PRZED I PO ZMIANACH Zarejestrowana przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Było: Art. 6. Przedmiotem działalności

Bardziej szczegółowo

2/PKD16.29.Z Produkcja pozostałych wyrobów z drewna, produkcja wyrobów z korka, słomy i materiałów używanych do wyplatania,

2/PKD16.29.Z Produkcja pozostałych wyrobów z drewna, produkcja wyrobów z korka, słomy i materiałów używanych do wyplatania, Przedmiotem działalności Spółki jest: Przedmiotem działalności Spółki jest: 1/PKD02.40.Z Działalność usługowa związana z leśnictwem, 2/PKD16.29.Z Produkcja pozostałych wyrobów z drewna, produkcja wyrobów

Bardziej szczegółowo

W Statucie Emitenta wprowadzono następujące zmiany: Dotychczas obowiązująca treść 5 ust. 1 Statutu Spółki:

W Statucie Emitenta wprowadzono następujące zmiany: Dotychczas obowiązująca treść 5 ust. 1 Statutu Spółki: W Statucie Emitenta wprowadzono następujące zmiany: Dotychczas obowiązująca treść 5 ust. 1 Statutu Spółki: 1. Przedmiotem działania Spółki jest prowadzenie działalności wytwórczej, budowlanej, handlowej

Bardziej szczegółowo

Strona 2. Adres: Adresy prowadzenia dział. Rodzaj prowadzonej działalności. data rejestracji / wykreślenia. ul. Pancerniaków 54 43-220 Bojszowy

Strona 2. Adres: Adresy prowadzenia dział. Rodzaj prowadzonej działalności. data rejestracji / wykreślenia. ul. Pancerniaków 54 43-220 Bojszowy Dane adresowe podmiotów gospodarczych Stan na dzień: 20100122 1 2 1000 1001 Cecylia Chrobok Piotr Machura PAWILON HANDLOWY 19901229 / brak PIOTR MACHURA, AGENCJA REKLAMOWA UNITEE 20091223 / brak ul. Równa

Bardziej szczegółowo

Podjęcia działalności gospodarczej z wykorzystaniem środków Funduszu Pracy wg PKD w 2008 r.

Podjęcia działalności gospodarczej z wykorzystaniem środków Funduszu Pracy wg PKD w 2008 r. Załącznik nr 1 Podjęcia działalności gospodarczej z wykorzystaniem środków Funduszu Pracy wg PKD w 2008 r. Sekcja PKD Oszacowanie ze statusem Wydatki Funduszu Pracy (w tys. zł) Sekcja A Rolnictwo, leśnictwo,

Bardziej szczegółowo

Dotychczasowa treść 6 ust. 1 Statutu Spółki o treści:

Dotychczasowa treść 6 ust. 1 Statutu Spółki o treści: Dotychczasowa treść 6 ust. 1 Statutu Spółki o treści: 1. Przedmiotem działalności Spółki jest: 1) działalność w zakresie turystyki, wypoczynku i rekreacji, 2) świadczenie usług sanatoryjno-leczniczych,

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Raportu BieŜącego nr 19/ Statutu (Przedmiot działalności i czas trwania Spółki) pkt 1, w brzmieniu:

Załącznik do Raportu BieŜącego nr 19/ Statutu (Przedmiot działalności i czas trwania Spółki) pkt 1, w brzmieniu: Załącznik do Raportu BieŜącego nr 19/2012 2 Statutu (Przedmiot działalności i czas trwania Spółki) pkt 1, w brzmieniu: 18.11.Z Drukowanie gazet 18.12.Z Pozostałe drukowanie 18.13.Z - Działalność usługowa

Bardziej szczegółowo

Treść raportu: dotychczasowe brzmienie 1 Statutu Spółki:

Treść raportu: dotychczasowe brzmienie 1 Statutu Spółki: Numer raportu: RB 109-W/2015 Data sporządzenia: 2015-12-29 Temat raportu: Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy CNT S.A. na dzień 26 stycznia 2016 roku Treść raportu: Zarząd Centrum

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O ZAREJESTROWANYCH ZMIANACH STATUTU SPÓŁKI

INFORMACJA O ZAREJESTROWANYCH ZMIANACH STATUTU SPÓŁKI INFORMACJA O ZAREJESTROWANYCH ZMIANACH STATUTU SPÓŁKI Na mocy postanowienia Sądu Rejonowego Katowice-Wschód w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, w rejestrze przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

Artykuł 7 Statutu Spółki o dotychczasowym brzmieniu:

Artykuł 7 Statutu Spółki o dotychczasowym brzmieniu: Wskazanie zmiany Statutu przyjętej na podstawie Uchwały Nr 19 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "Lentex" S.A. z siedzibą w Lublińcu z dnia 26 maja 2015 roku: Artykuł 7 Statutu Spółki o dotychczasowym brzmieniu:

Bardziej szczegółowo

OFERTA SPRZEDAŻY SPÓŁKI

OFERTA SPRZEDAŻY SPÓŁKI OFERTA SPRZEDAŻY SPÓŁKI data/nr zgłoszenia 2013-08-07/ KH 627E KONTAKT ZE SPRZEDAJĄCYM (imię i nazwisko, tel., mail, fax) 1. Kontakt do: Kancelaria Liderio Sp. z o.o. tel. 691 054 330 lub 22/433-76-20,

Bardziej szczegółowo

Dotychczas obowiązujące postanowienia Statutu oraz treść zmian dokonanych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 16 lutego 2016 roku.

Dotychczas obowiązujące postanowienia Statutu oraz treść zmian dokonanych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 16 lutego 2016 roku. Dotychczas obowiązujące postanowienia Statutu oraz treść zmian dokonanych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 16 lutego 2016 roku. W 5 Statutu Spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne Police

Bardziej szczegółowo

Brzmienie 7 statutu Spółki przed zmianami wprowadzonymi przez Walne Zgromadzenie w dniu 5 czerwca 2015 r.:

Brzmienie 7 statutu Spółki przed zmianami wprowadzonymi przez Walne Zgromadzenie w dniu 5 czerwca 2015 r.: Brzmienie 7 statutu Spółki przed zmianami wprowadzonymi przez Walne Zgromadzenie w dniu 5 czerwca 2015 r.: 7. 1. Przedmiotem działalności Spółki jest działalność oznaczona w polskiej klasyfikacji działalności

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Dane z wpisu w rejestrze REGON Informacja prawna: Zgodnie z art. 43 ust. 2 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz. U. z 2012 r. poz.591, z późn. zm.) od

Bardziej szczegółowo

RB 18/2012 Rejestracja zmian Statutu Spółki TESGAS S.A.

RB 18/2012 Rejestracja zmian Statutu Spółki TESGAS S.A. RB 18/2012 Rejestracja zmian Statutu Spółki TESGAS S.A. Zarząd TESGAS S.A. (Spółka) w dniu 5 września 2012 roku, powziął informację, że Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział

Bardziej szczegółowo

Zamierzone zmiany Statutu Spółki ONICO S.A. W miejsce dotychczasowej treści 4 ust. 1 Statutu Spółki:

Zamierzone zmiany Statutu Spółki ONICO S.A. W miejsce dotychczasowej treści 4 ust. 1 Statutu Spółki: Zamierzone zmiany Statutu Spółki ONICO S.A. W miejsce dotychczasowej treści 4 ust. 1 Statutu Spółki: Przedmiotem działalności Spółki jest: - Wytwarzanie energii elektrycznej (35.11.Z), - Przesyłanie energii

Bardziej szczegółowo

Dotychczasowe i proponowane brzmienie art. 6 ust 1 Statutu Spółki w załączeniu.

Dotychczasowe i proponowane brzmienie art. 6 ust 1 Statutu Spółki w załączeniu. Raport bieżący nr 13/2017 Uchwalone zmiany w Statucie Spółki Zarząd Indykpol S.A. informuje, że uchwałą Nr 7/05/2017 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 30 maja 2017 r. zmieniło Statut Spółki przez

Bardziej szczegółowo

21 lipca 2014 09:16:26 główne pkd główne pkd opis Rekordy e-mail

21 lipca 2014 09:16:26 główne pkd główne pkd opis Rekordy e-mail ilosc firm wg PKD 21 lipca 2014 09:16:26 główne pkd główne pkd opis Rekordy e-mail 41.20.Z Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych 161 37 49.41.Z Transport drogowy

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DOTYCZĄCA ZMIAN W STATUCIE SPÓŁKI

INFORMACJA DOTYCZĄCA ZMIAN W STATUCIE SPÓŁKI Informacja dotycząca zmian w Statucie spółki ZUE Spółki Akcyjnej z siedzibą w Krakowie Zgodnie z art. 402 2 Kodeksu spółek handlowych, poniżej przedstawiono zestawienie obejmujące dotychczas obowiązujące

Bardziej szczegółowo

Dotychczasowe brzmienie 3 Statutu Spółki:

Dotychczasowe brzmienie 3 Statutu Spółki: Dotychczasowe brzmienie 3 Statutu Spółki: Przedmiotem działalności Spółki jest: - PKD 18.11.Z drukowanie gazet, - PKD 18.12.Z pozostałe drukowanie, - PKD 18.13.Z działalność usługowa związana z przygotowaniem

Bardziej szczegółowo

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Katowice. Rok założenia: lipiec 2013 r. Wpis do KRS: Numer NIP: posiada Numer REGON: posiada

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Katowice. Rok założenia: lipiec 2013 r. Wpis do KRS: Numer NIP: posiada Numer REGON: posiada Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Katowice Rok założenia: lipiec 2013 r. Wpis do KRS: Numer NIP: posiada Numer REGON: posiada Ilość wspólników: 2 (osoby fizyczne) 5 000,00 zł (pięć tysięcy) Brak

Bardziej szczegółowo

Dane adresowe podmiotów gospodarczych

Dane adresowe podmiotów gospodarczych Dane adresowe podmiotów gospodarczych Stan na dzień: 20101019 1 2 1000 1001 Cecylia Chrobok Piotr Machura PAWILON HANDLOWY 19901229 / brak PIOTR MACHURA, AGENCJA REKLAMOWA UNITEE 20091223 / brak ul. Równa

Bardziej szczegółowo

Zmiany Statutu Spółki Prymus S.A. uchwalone przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 10.06.2014 roku.

Zmiany Statutu Spółki Prymus S.A. uchwalone przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 10.06.2014 roku. Zmiany Statutu Spółki Prymus S.A. uchwalone przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 10.06.2014 roku. 1. Na podstawie uchwały nr 17 ZWZ Prymus S.A. zmienia się 6 Statutu Spółki. Obowiązujące brzmienie:

Bardziej szczegółowo

PLANOWANE ZMIANY STATUTU: 1 ust. 3 Statutu Spółki w brzmieniu: 3.Siedziba Spółki mieści się w Tychach, w województwie śląskim.

PLANOWANE ZMIANY STATUTU: 1 ust. 3 Statutu Spółki w brzmieniu: 3.Siedziba Spółki mieści się w Tychach, w województwie śląskim. PLANOWANE ZMIANY STATUTU: 1 ust. 3 Statutu Spółki w brzmieniu: 3.Siedziba Spółki mieści się w Tychach, w województwie śląskim. Proponowana zmiana: 3.Siedziba Spółki mieści się w Chorzowie, w województwie

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. na dzień 27 czerwca 2013 roku

Załącznik nr 1 do ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. na dzień 27 czerwca 2013 roku Załącznik nr 1 do ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. na dzień 27 czerwca 2013 roku Informacja dotycząca proponowanych zmian w Statucie Spółki Poniżej

Bardziej szczegółowo

Dotychczas obowiązujące postanowienia Statutu: 3.Siedziba Spółki mieści się w Tychach, województwie śląskim.

Dotychczas obowiązujące postanowienia Statutu: 3.Siedziba Spółki mieści się w Tychach, województwie śląskim. Dotychczas obowiązujące postanowienia Statutu: 3.Siedziba Spółki mieści się w Tychach, województwie śląskim. 1 2 Przedmiotem działalności przedsiębiorstwa Spółki wg Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD)

Bardziej szczegółowo

Uchwała 01/06/2011 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Balticon S.A. w sprawie wyboru członków Komisji Skrutacyjnej

Uchwała 01/06/2011 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Balticon S.A. w sprawie wyboru członków Komisji Skrutacyjnej Uchwała 01/06/2011 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Balticon S.A. w sprawie wyboru członków Komisji Skrutacyjnej Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Balticon S.A z siedzibą w Gdyni postanawia odstąpić

Bardziej szczegółowo

1) PKD 41 - Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków,

1) PKD 41 - Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków, Proponowane zmiany Statutu Spółki Herkules SA Dotychczasowe brzmienie 6 Statutu: Przedmiotem działalności Spółki jest: 1) PKD 41 - Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków, --------------------

Bardziej szczegółowo

3 ust. 1 Statutu Spółki w brzmieniu sprzed zarejestrowania zmian w KRS

3 ust. 1 Statutu Spółki w brzmieniu sprzed zarejestrowania zmian w KRS 3 ust. 1 Statutu Spółki w brzmieniu sprzed zarejestrowania zmian w KRS Przedmiotem działalności Spółki z uwzględnieniem Polskiej Klasyfikacji Działalności jest: 1. PKD 13.1 Przygotowanie i przędzenie włókien

Bardziej szczegółowo

OFERTA SPRZEDAŻY SPÓŁKI

OFERTA SPRZEDAŻY SPÓŁKI OFERTA SPRZEDAŻY SPÓŁKI data/nr zgłoszenia 2013-08-27/ KH 813 1. Kontakt do: KONTAKT ZE SPRZEDAJĄCYM (imię i nazwisko, tel., mail, fax) Kancelaria LIDERIO Sp. z o.o. tel. 691 054 330 lub 22/433-76-20,

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 02.05.2014 godz. 11:31:00 Numer KRS: 0000508019

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 02.05.2014 godz. 11:31:00 Numer KRS: 0000508019 Strona 1 z 8 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 02.05.2014 godz. 11:31:00 Numer KRS: 0000508019 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

Podjęcie uchwały w przedmiocie zmiany Statutu Spółki oraz sporządzenie tekstu jednolitego Statutu Spółki

Podjęcie uchwały w przedmiocie zmiany Statutu Spółki oraz sporządzenie tekstu jednolitego Statutu Spółki Raporty bieżące Podjęcie uchwały w przedmiocie zmiany Statutu Spółki oraz sporządzenie tekstu jednolitego Statutu Spółki 2016.12.01 Zarząd Orzeł Biały S.A. (dalej: "Spółka") informuje, iż w dniu 1.12.2016

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O DOTYCHCZASOWEJ I NOWEJ TREŚCI STATUTU W ZAKRESIE PRZEDMIOTU DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI ORAZ KAPITAŁU WARUNKOWEGO

INFORMACJA O DOTYCHCZASOWEJ I NOWEJ TREŚCI STATUTU W ZAKRESIE PRZEDMIOTU DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI ORAZ KAPITAŁU WARUNKOWEGO INFORMACJA O DOTYCHCZASOWEJ I NOWEJ TREŚCI STATUTU W ZAKRESIE PRZEDMIOTU DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI ORAZ KAPITAŁU WARUNKOWEGO 1. Zamiana treści Statutu Spółki w związku z rozszerzeniem przedmiotu działalności:

Bardziej szczegółowo

POLIMEX-MOSTOSTAL SA Informacja o zarejestrowaniu zmian Statutu Spółki

POLIMEX-MOSTOSTAL SA Informacja o zarejestrowaniu zmian Statutu Spółki 2015-02-05 16:02 POLIMEX-MOSTOSTAL SA Informacja o zarejestrowaniu zmian Statutu Spółki Raport bieżący z plikiem 26/2015 Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Bardziej szczegółowo

Podstawowe dane o Spółce

Podstawowe dane o Spółce Podstawowe dane o Spółce Nazwa i adres: Wydawnictwo Górnicze Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 40-048 Katowice, ul. Kościuszki 30 NIP: 954 00 06 146 REGON: 272143728 KRS: 0000117339 Obsługa bankowa:

Bardziej szczegółowo

Przedmiotem działalności Spółki jest:

Przedmiotem działalności Spółki jest: Przedmiotem działalności Spółki jest: 1) uprawa warzyw, włączając melony oraz uprawa roślin korzeniowych i roślin bulwiastych (PKD 01.13.Z); 2) działalność usługowa wspomagająca produkcję roślinną (PKD

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 23:35:49 Numer KRS:

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 23:35:49 Numer KRS: Strona 1 z 8 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 19.07.2016 godz. 23:35:49 Numer KRS: 0000354537 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

26 maja 2014 11:09:26 główne pkd główne pkd opis Rekordy e-mail

26 maja 2014 11:09:26 główne pkd główne pkd opis Rekordy e-mail ilosc firm wg PKD 26 maja 2014 11:09:26 główne pkd główne pkd opis Rekordy e-mail 41.20.Z Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych 169 57 49.41.Z Transport drogowy

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 11:03:29 Numer KRS:

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 11:03:29 Numer KRS: Strona 1 z 8 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 20.12.2016 godz. 11:03:29 Numer KRS: 0000507684 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

ZMIANY W STATUCIE SPÓŁKI uchwalone przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Dr Kendy Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie w dniu 10 maja 2011 roku

ZMIANY W STATUCIE SPÓŁKI uchwalone przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Dr Kendy Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie w dniu 10 maja 2011 roku ZMIANY W STATUCIE SPÓŁKI uchwalone przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Dr Kendy Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie w dniu 10 maja 2011 roku Obecne brzmienie 8 Statutu Spółki: Przedmiotem działalności

Bardziej szczegółowo

Lista kodów PKD branże preferowane

Lista kodów PKD branże preferowane Lista kodów PKD branże preferowane reklama i marketing 63.11.Z Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność 63.12.Z Działalność portali internetowych 63.91.Z

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 01.09.2014 godz. 12:26:00 Numer KRS: 0000363343

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 01.09.2014 godz. 12:26:00 Numer KRS: 0000363343 Strona 1 z 8 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 01.09.2014 godz. 12:26:00 Numer KRS: 0000363343 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

Proponowane zmiany Statutu Spółki: 2 ust. 1 w dotychczasowym brzmieniu:

Proponowane zmiany Statutu Spółki: 2 ust. 1 w dotychczasowym brzmieniu: Proponowane zmiany Statutu Spółki: 2 ust. 1 w dotychczasowym brzmieniu: Przedmiotem działalności Spółki, zgodnie z Polską Klasyfikacji Działalności, jest: 22.11.Z - W ydawanie ksiąŝek, 22.12.Z - W ydawanie

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 08:47:08 Numer KRS:

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 08:47:08 Numer KRS: Strona 1 z 7 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 15.12.2016 godz. 08:47:08 Numer KRS: 0000458609 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia MOJ S.A. z dnia. 2013 r.

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia MOJ S.A. z dnia. 2013 r. Załącznik nr 3: do Planu Połączenia MOJ S.A. ( Spółka Przejmująca) z Fabryka Wyrobów Metalowych Kuźnia Osowiec sp. z o.o. ( Spółka Przejmowana) z dnia 27 maja2013 r. Projekt zmian Statutu MOJ S.A. z siedzibą

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy porządek obrad:

Szczegółowy porządek obrad: Szczegółowy porządek obrad: 1. Otwarcie obrad ; 2. Wybór przewodniczącego ; 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania i jego zdolności do podejmowania uchwał; 4. Wybór Komisji Skrutacyjnej; 5. Przyjęcie porządku

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe branż w podregionach i regionie

Wyniki finansowe branż w podregionach i regionie Wyniki finansowe branż w podregionach i regionie Dr Elżbieta Wojnicka Uniwersytet Gdaoski/Instytut Gospodarki WSIiZ Przedsięwzięcie środków Unii Europejskiej współfinansowane w ramach ze środków Europejskiego

Bardziej szczegółowo

Raport bieżący nr 60 / 2011

Raport bieżący nr 60 / 2011 KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport bieżący nr 60 / 2011 Data sporządzenia: 2011-12-13 Skrócona nazwa emitenta ATREM S.A. Temat Ustalenie tekstu jednolitego statutu spółki Atrem S.A. Podstawa prawna Art.

Bardziej szczegółowo

PROPONOWANE ZMIANY STATUTU GRUPA MENNICE KRAJOWE SPÓŁKA AKCYJNA

PROPONOWANE ZMIANY STATUTU GRUPA MENNICE KRAJOWE SPÓŁKA AKCYJNA PROPONOWANE ZMIANY STATUTU GRUPA MENNICE KRAJOWE SPÓŁKA AKCYJNA W związku z objęciem porządkiem obrad Walnego Zgromadzenia punktów dotyczących zmiany Statutu Spółki, Zarząd niniejszym podaje dotychczasowe

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia TRANS POLONIA S.A. z siedzibą w Tczewie z dnia 8 sierpnia 2013 roku w sprawie wyboru

Uchwała Nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia TRANS POLONIA S.A. z siedzibą w Tczewie z dnia 8 sierpnia 2013 roku w sprawie wyboru Uchwała Nr 1 w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Trans Polonia Spółka Akcyjna wybiera na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Pana Krzysztofa

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 23:43:26 Numer KRS:

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 23:43:26 Numer KRS: Strona 1 z 14 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 26.06.2014 godz. 23:43:26 Numer KRS: 0000142794 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

Planowany porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Termo-Rex SA zwołanego na dzień 7 maja 2013 roku

Planowany porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Termo-Rex SA zwołanego na dzień 7 maja 2013 roku Planowany porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Termo-Rex SA zwołanego na dzień 7 maja 2013 roku 1. Otwarcie obrad i wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. 2. Stwierdzenie prawidłowości

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 13.12.2015 godz. 20:18:27 Numer KRS: 0000173863

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 13.12.2015 godz. 20:18:27 Numer KRS: 0000173863 Strona 1 z 7 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 13.12.2015 godz. 20:18:27 Numer KRS: 0000173863 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 18 marca 2015 r. Poz. 379 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 12 marca 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie różnicowania

Bardziej szczegółowo

Nowe firmy zarejestrowane w 2012 roku działy PKD, w których kobiety dominują w stosunku do mężczyzn

Nowe firmy zarejestrowane w 2012 roku działy PKD, w których kobiety dominują w stosunku do mężczyzn 120 000 nowych firm założonych w 2012 roku powstało z udziałem kobiet. 4 na 10 nowych firm zakładają kobiety. Kobiety w coraz większym stopniu przejmują tradycyjne męskie zajęcia. Przykładem takich działań

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 01:48:55 Numer KRS:

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 01:48:55 Numer KRS: Strona 1 z 9 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 22.12.2016 godz. 01:48:55 Numer KRS: 0000081114 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie informacje bieżące i okresowe

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie informacje bieżące i okresowe Raport bieżący nr 49/2009 Data: 2009-09-04 Temat: Uchwały powzięte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Energomontaż-Południe S.A. w dniu 04.09.2009 r. do momentu ogłoszenia przerwy w obradach Podstawa

Bardziej szczegółowo

Postępowania restrukturyzacyjne I kwartał 2017 r.

Postępowania restrukturyzacyjne I kwartał 2017 r. Postępowania restrukturyzacyjne I kwartał 207 r. Ustawą z dnia 5 maja 205 r. Prawo restrukturyzacyjne wprowadzono nowy typ postępowania, którego celem jest uniknięcie ogłoszenia upadłości dłużnika przez

Bardziej szczegółowo

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. W głosowaniu tajnym oddano

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. W głosowaniu tajnym oddano Projekty uchwał, które mają być przedmiotem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Koelner S.A. z siedzibą we Wrocławiu zwołanego na dzień 28 listopada 2011 roku Uchwała nr Nadzwyczajnego Walnego

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 02.07.2015 godz. 10:28:59 Numer KRS: 0000498504

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 02.07.2015 godz. 10:28:59 Numer KRS: 0000498504 Strona 1 z 8 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 02.07.2015 godz. 10:28:59 Numer KRS: 0000498504 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 23:52:18 Numer KRS:

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 23:52:18 Numer KRS: Strona 1 z 7 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 19.01.2017 godz. 23:52:18 Numer KRS: 0000415681 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia INTERSPORT Polska S.A. na dzień 17 czerwca 2010r.

Załącznik nr 1 Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia INTERSPORT Polska S.A. na dzień 17 czerwca 2010r. Proponowane zmiany Statutu Spółki: W związku z proponowanymi zmianami Statutu Zarząd Spółki przedstawia poniżej dotychczasowe brzmienie postanowień Statutu, co do których wnioskowane są zmiany oraz propozycje

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 26.08.2013 godz. 09:15:38 Numer KRS: 0000076753

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 26.08.2013 godz. 09:15:38 Numer KRS: 0000076753 Strona 1 z 8 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 26.08.2013 godz. 09:15:38 Numer KRS: 0000076753 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 18:19:54 Numer KRS:

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 18:19:54 Numer KRS: Strona 1 z 8 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 04.09.2016 godz. 18:19:54 Numer KRS: 0000364032 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

B3SYSTEM SPÓŁKA AKCYJNA Z

B3SYSTEM SPÓŁKA AKCYJNA Z PROJEKTY UCHWAŁ NA NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE B3SYSTEM SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE Uchwała nr 1 / 2010 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą B3SYSTEM Spółka Akcyjna z siedzibą

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 22 z dnia 1 września 2010 roku

Uchwała nr 22 z dnia 1 września 2010 roku Uchwała nr 21 z dnia 1 września 2010 roku Komputronik S.A. z siedzibą w Poznaniu ( Spółka ) w przedmiocie zmiany uchwały nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki z dnia 5 maja 2009

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 04.05.2016 godz. 09:17:19 Numer KRS: 0000533479

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 04.05.2016 godz. 09:17:19 Numer KRS: 0000533479 Strona 1 z 8 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 04.05.2016 godz. 09:17:19 Numer KRS: 0000533479 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

Wykaz uchwalonych zmian Statutu Spółki podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Nepentes S.A. w dniu 7 czerwca 2010 roku.

Wykaz uchwalonych zmian Statutu Spółki podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Nepentes S.A. w dniu 7 czerwca 2010 roku. RAPORT BIEŻĄCY 48 / 2010 zał. Wykaz uchwalonych zmian Statutu Spółki podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Nepentes S.A. w dniu 7 czerwca 2010 roku. PRZED ZMIANAMI PO ZMIANACH 6 ust.

Bardziej szczegółowo

UMOWA SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

UMOWA SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ UMOWA SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z dnia 28-07-2015 1 Stawający: Radosław Rabiański, PESEL 72122203052, adres: Polska, 31-216 Kraków, ul. Ludwika Solskiego 3, numer lokalu 1, oświadcza, że

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 28.05.2016 godz. 04:51:02 Numer KRS: 0000236628

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 28.05.2016 godz. 04:51:02 Numer KRS: 0000236628 Strona 1 z 11 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 28.05.2016 godz. 04:51:02 Numer KRS: 0000236628 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

Raport bieŝący nr 26/2015. Data sporządzenia: r. Skrócona nazwa emitenta: POLIMEX-MOSTOSTAL

Raport bieŝący nr 26/2015. Data sporządzenia: r. Skrócona nazwa emitenta: POLIMEX-MOSTOSTAL Raport bieŝący nr 26/2015 Data sporządzenia: 05.02.2015 r. Skrócona nazwa emitenta: POLIMEX-MOSTOSTAL Temat: Informacja o zarejestrowaniu zmian Statutu Spółki Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt. 2 Ustawy

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ POZWALAJĄCY NA WYKONANIE GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA

FORMULARZ POZWALAJĄCY NA WYKONANIE GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA FORMULARZ POZWALAJĄCY NA WYKONANIE GŁOSU PRZEZ na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki Trans Polonia Spółka Akcyjna z siedzibą w Tczewie, zwołanym na dzień 8 sierpnia 2013 r. Stosowanie niniejszego

Bardziej szczegółowo

Na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia wybiera się Pana Mariusza Tomasika.

Na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia wybiera się Pana Mariusza Tomasika. UCHWAŁA NR 1 Akcjonariuszy w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Działając na podstawie art. 409 1 Kodeksu spółek handlowych oraz 5 ust. 2 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki RADPOL

Bardziej szczegółowo

6) Produkcja wyrobów nożowniczych, sztućców, narzędzi i wyrobów metalowych ogólnego przeznaczenia (PKD 25.7), )

6) Produkcja wyrobów nożowniczych, sztućców, narzędzi i wyrobów metalowych ogólnego przeznaczenia (PKD 25.7), ) Uchwała Nr 1 Katowickie Przedsiębiorstwo Budownictwa Przemysłowego BUDUS Spółka Akcyjna w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia 1 Działając na podstawie art. 409 1 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 05:39:06 Numer KRS:

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 05:39:06 Numer KRS: Strona 1 z 8 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 01.11.2016 godz. 05:39:06 Numer KRS: 0000515073 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 14.02.2013 godz. 14:11:00 Numer KRS: 0000417765

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 14.02.2013 godz. 14:11:00 Numer KRS: 0000417765 Strona 1 z 8 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 14.02.2013 godz. 14:11:00 Numer KRS: 0000417765 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 27.04.2016 godz. 21:49:44 Numer KRS: 0000264346

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 27.04.2016 godz. 21:49:44 Numer KRS: 0000264346 Strona 1 z 8 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 27.04.2016 godz. 21:49:44 Numer KRS: 0000264346 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 16 marca 2012 r. Poz. 285 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 14 marca 2012 r.

Warszawa, dnia 16 marca 2012 r. Poz. 285 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 14 marca 2012 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 16 marca 2012 r. Poz. 285 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 14 marca 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie różnicowania

Bardziej szczegółowo

Wykaz proponowanych zmian w Statucie ENEA S.A.

Wykaz proponowanych zmian w Statucie ENEA S.A. Załącznik Nr 3 do raportu bieżącego nr 34/2013 ENEA S.A. z dnia 21 listopada 2013 r. Wykaz proponowanych zmian w Statucie ENEA S.A. Dotychczasowe brzmienie 5 Statutu: Przedmiotem działalności Spółki jest

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 13:32:55 Numer KRS:

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 13:32:55 Numer KRS: Strona 1 z 7 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 07.08.2017 godz. 13:32:55 Numer KRS: 0000525887 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 04:08:34 Numer KRS:

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 04:08:34 Numer KRS: Strona 1 z 7 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 28.04.2016 godz. 04:08:34 Numer KRS: 0000371771 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 16:47:35 Numer KRS:

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 16:47:35 Numer KRS: Strona 1 z 8 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 12.11.2016 godz. 16:47:35 Numer KRS: 0000224059 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 12.05.2016 godz. 07:35:14 Numer KRS: 0000103454

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 12.05.2016 godz. 07:35:14 Numer KRS: 0000103454 Strona 1 z 8 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 12.05.2016 godz. 07:35:14 Numer KRS: 0000103454 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ DO WYKONYWANIA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA NA NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU B3SYSTEM SPÓŁKA AKCYJNA w dniu 30 listopada 2010 roku

FORMULARZ DO WYKONYWANIA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA NA NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU B3SYSTEM SPÓŁKA AKCYJNA w dniu 30 listopada 2010 roku Dane Akcjonariusza: FORMULARZ DO WYKONYWANIA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA NA NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU B3SYSTEM SPÓŁKA AKCYJNA w dniu 30 listopada 2010 roku Imię i Nazwisko/Nazwa:.... Adres:... PESEL

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 04:49:20 Numer KRS:

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 04:49:20 Numer KRS: Strona 1 z 8 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 19.11.2016 godz. 04:49:20 Numer KRS: 0000321464 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

M.W. TRADE (MWT): Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki. Raport bieŝący nr 18/2009. Podstawa prawna:

M.W. TRADE (MWT): Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki. Raport bieŝący nr 18/2009. Podstawa prawna: M.W. TRADE (MWT): Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Raport bieŝący nr 18/2009 Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieŝące i okresowe Zwołanie Zwyczajnego

Bardziej szczegółowo

4) wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi (PKD Z);

4) wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi (PKD Z); 2016-06-06 15:08 KREZUS SA Proponowane zmiany Statutu Spółki Krezus S.A. Raport bieżący 53/2016 Zarząd Spółki Krezus S.A. z siedzibą w Toruniu ("Emitent") w związku raportem bieżącym nr 52/2016 z dnia

Bardziej szczegółowo

Monitor Sądowy i Gospodarczy nr 101/2012 (3966) Pozycja 72083

Monitor Sądowy i Gospodarczy nr 101/2012 (3966) Pozycja 72083 Tymochowicz & Stonoga spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Monitor Sądowy i Gospodarczy nr 101/2012 (3966) Pozycja 72083 Poz. 72083. TYMOCHOWICZ & STONOGA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ DO WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA NA NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU STALPROFIL S.A. W DNIU 14 PAŹDZIERNIKA 2016 R.

FORMULARZ DO WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA NA NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU STALPROFIL S.A. W DNIU 14 PAŹDZIERNIKA 2016 R. Formularz do wykonywania prawa głosu przez Pełnomocnika na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu STALPROFIL S.A. w dniu 14 października 2016 r. FORMULARZ DO WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA NA NADZWYCZAJNYM

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 26.11.2013 godz. 10:03:26 Numer KRS: 0000446599

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 26.11.2013 godz. 10:03:26 Numer KRS: 0000446599 Strona 1 z 8 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 26.11.2013 godz. 10:03:26 Numer KRS: 0000446599 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 11:00:53 Numer KRS:

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 11:00:53 Numer KRS: Strona 1 z 10 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 20.12.2016 godz. 11:00:53 Numer KRS: 0000401638 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

RAPORT BIEŻĄCY 39/2016

RAPORT BIEŻĄCY 39/2016 Warszawa, 21 czerwca 2016 r. Komisja Nadzoru Finansowego Plac Powstańców Warszawy 1 Warszawa Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. ul. Książęca 4 Polska Agencja Prasowa ul. Bracka 6/8 Warszawa

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 05:25:53 Numer KRS:

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 05:25:53 Numer KRS: Strona 1 z 7 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 06.01.2017 godz. 05:25:53 Numer KRS: 0000486962 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

IDENTYFIKACJA AKCJONARIUSZA I PEŁNOMOCNIKA

IDENTYFIKACJA AKCJONARIUSZA I PEŁNOMOCNIKA FORMULARZ POZWALAJĄCY NA WYKONYWANIE PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU BALTICONSPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W GDYNI ZWOŁANYM NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2011 ROKU Niniejszy formularz

Bardziej szczegółowo

:44. ZAKŁADY MIĘSNE HENRYK KANIA SA zamierzona zmiana Statutu Spółki. Raport bieżący 25/2014

:44. ZAKŁADY MIĘSNE HENRYK KANIA SA zamierzona zmiana Statutu Spółki. Raport bieżący 25/2014 2014-06-03 07:44 ZAKŁADY MIĘSNE HENRYK KANIA SA zamierzona zmiana Statutu Spółki Raport bieżący 25/2014 Zarząd Zakładów Mięsnych Henryk Kania S.A. z siedzibą w Pszczynie (dalej "Spółka"), niniejszym informuje,

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 20:27:17 Numer KRS:

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 20:27:17 Numer KRS: Strona 1 z 7 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 20.10.2016 godz. 20:27:17 Numer KRS: 0000405040 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo