Przekłady polskiej literatury dziecięcej we Włoszech

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Przekłady polskiej literatury dziecięcej we Włoszech"

Transkrypt

1 Monika Woźniak Università di Roma Sapienza Dipartimento di Studi europei, americani e interculturali Przekłady polskiej literatury dziecięcej we Włoszech Celem niniejszego opracowania było stworzenie jak najpełniejszego zestawienia bibliograficznego przekładów polskiej literatury dla dzieci i młodzieży, jakie ukazały się we Włoszech od końca dziewiętnastego wieku do roku Pod uwagę brano utwory literackie polskich twórców, także wtedy, gdy zostały one przetłumaczone za pośrednictwem innych języków (np. z przekładów francuskich lub niemieckich). W poszukiwaniu przekładów przeprowadzono kwerendę biblioteczną w Bibliotece Narodowej w Rzymie (Biblioteca Nazionale Centrale di Roma), Centralnej Bibliotece dla Dzieci w Rzymie (Biblioteca Centrale dei Ragazzi di Roma) oraz Bibliotece Narodowej we Florencji (Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze). Ponadto przejrzano następujące materiały źródłowe: Bibliografie cząstkowe przekładów literatury polskiej we Włoszech; 1 1 M.in. M. i M. Bersano Begey, La Polonia in Italia. Saggio bibliografico , Rosenberg e Sellier, Torino 1949; P. Marchesani i M. Piacentini, Bibliografia delle traduzioni letterarie dal polacco in italiano (niepublikowana); L. Quercioli Mincer, L esperienza ebraica in Polonia. Un tentativo di bibliografia italiana, Studi Slavistici 2006 III, s ; K. Pęciak, Una bibliografia delle traduzioni letterarie dal polacco in italiano ( ), pl.it. rassegna italiana di argomenti polacchi, Lithos, Roma 2009, s ; M. Piacentini, Per conoscere la Polonia in Italia: rassegna bibliografica minima, Quaderni del Premio Letterario Giuseppe Acerbi 2011, nr 12, s

2 Przekłady polskiej literatury dziecięcej we Włoszech 129 Katalogi historyczne wydawnictw specjalizujących się w publikacjach dla dzieci lub publikacjach przekładów małych literatur ; 2 Katalogi kartkowe bibliotek, w których prowadzono kwerendę; Katalogi on-line (OPAC katalog zbiorowy bibliotek włoskich, katalogi szczegółowe wybranych bibliotek); Portale antykwaryczne i księgarskie 3 ; Bieżącą ofertę katalogową wydawnictw dziecięcych (takich jak Salani, Edizioni EL, Einaudi ragazzi i in.). 1. Uwagi 1.1. Problemy opisu bibliograficznego i dostępności materiału Zbieranie danych o przekładach polskiej literatury dziecięcej utrudnione było tym, że nie ma we Włoszech ogólnych bibliografii literackich, takich jak polski Korbut czy Nowy Korbut albo w okresie powojennym Polska Bibliografia Literacka. Jeszcze większym problemem okazała się niedokładność zapisów w katalogach i zestawieniach bibliograficznych, często zawierających niepełne lub wręcz błędne dane. Większość z tych usterek udało się wyeliminować dzięki obejrzeniu samych książek, w niektórych przypadkach jednak nawet dotarcie do publikacji nie pozwoliło np. na ustalenie z całą pewnością, z jakiego języka dokonano tłumaczenia albo w którym roku ukazało się dane wydanie. Udało się dotrzeć fizycznie do niemal wszystkich przekładów uwzględnionych w spisie. Wyjątek stanowiło Quo vadis? Henryka Sienkiewicza, które miało we Włoszech kilkaset wydań i niezwykle skom- 2 M.in. L. Pazzaglia (red.), Editrice La Scuola Catalogo storico, La Scuola, Brescia, 2004; L. Brogioni, Le edizioni Vallecchi. Catalogo , Franco Angeli, Milano 2008; L. Cappelli (red.), Le edizioni Bemporad. Catalogo , Franco Angeli, Milano 2008; L. Béghin, F. Rocci (red.), Slavia. Catalogo storico, Centro Studi Piemontesi, Torino 2009; C. Carotti, G. Andriani (red.), La Fabbri dei fratelli Fabbri, Franco Angeli, Milano 2010; A. Gigli Marchetti (red.), Libri buoni e a buon prezzo. Le edizioni Salani ( ), Franco Angeli, Milano Takie jak

3 130 Monika Woźniak plikowaną historię przekładów, adaptacji i przeróbek. Nie istnieje też żadna bibliografia ujmująca wszystkie wydania włoskie powieści Sienkiewicza, a dane dotyczące poszczególnych wydań bywają sprzeczne i mylące Klasyfikacja tekstów i ich identyfikacja W większości przypadków kategoryzacja i identyfikacja utworów nie przedstawiała większych problemów, przede wszystkim dlatego, że przekładano głównie teksty pisarzy dobrze znanych. Jedynie w odniesieniu do kilku dzieł, czytanych chętnie przez młodzież, ale niekoniecznie pierwotnie do niej adresowanych, powstała wątpliwość, czy zasadne jest przypisanie ich do kategorii literatury dla młodego odbiorcy. Czynnikiem decydującym był wtedy kanał obiegu czytelniczego danej książki w Polsce: zdecydowano się np. uwzględnić w spisie niektóre powieści Wacława Sieroszewskiego, takie jak Zamorski diabeł, wydawany po wojnie w seriach książek przygodowych dla młodzieży, czy Bajki robotów Stanisława Lema, będące lekturą w szkole podstawowej, pomimo iż we Włoszech publikacje te nie były skierowane bezpośrednio do młodego odbiorcy. Z drugiej strony, nie umieszczono w bibliografii małej trylogii Henryka Sienkiewicza, którą w latach sześćdziesiątych dwudziestego wieku wydawnictwo św. Pawła i wydawnictwo Fabbri opublikowały w seriach wydawniczych per le signorine (dla dziewcząt), wykorzystując wcześniejsze przekłady, kierowane do czytelników dorosłych. Zupełnie odrębnym problemem było wspomniane już Quo vadis? Henryka Sienkiewicza, które zyskało sobie we Włoszech wielką popularność właśnie jako powieść dla młodzieży. W zestawieniu zdecydowano się wziąć pod uwagę tylko wydania wyraźnie akcentujące adres czytelniczy per la gioventù (dla młodzieży) oraz skróty i adaptacje dokonane z myślą o młodych odbiorcach. Niezwykle trudne okazało się jednak rozróżnienie między adaptacjami zmieniającymi znacząco narrację oryginalną, bowdleryzacjami cenzurującymi ustępy uznane za nazbyt okrutne lub śmiałe obyczajowo i zwykłymi skrótami, eliminującymi po prostu całe akapity czy nawet rozdziały. Związane to było przede wszystkim

4 Przekłady polskiej literatury dziecięcej we Włoszech 131 z wprowadzającymi w błąd informacjami od samych wydawców, którzy ze względów finansowych i promocyjnych reklamowali daną edycję jako np. traduzione integrale (pełne tłumaczenie), podczas gdy chodziło o dwustustronicowy skrót powieści, zapewniali, że chodzi o traduzione dal polacco (przekład z polskiego), gdy w rzeczywistości tłumaczenie było dokonane z rosyjskiego lub francuskiego, a przede wszystkim nagminnie umieszczali informację, że chodzi o nuova versione (nową adaptację) w wydaniach rabunkowo wykorzystujących wcześniejsze przekłady. Dodatkowo, ta sama wersja bywała skracana lub rozszerzana w kolejnych wznowieniach, zależnie od potrzeb formatu wydawniczego. Rozwikłanie tych wszystkich problemów wymagałoby szczegółowej analizy tekstowej i osobnego, obszernego studium, dlatego też dane umieszczone w bibliografii oddają jedynie przybliżony i niepełny jeszcze obraz sytuacji. Dla ułatwienia orientacji w różnicach między adaptacjami i skrótami powieści zdecydowano się na podawanie, w miarę możliwości, numeru stron w poszczególnych wydaniach. Trudne okazało się również skategoryzowanie wydań polskich bajek, baśni i legend. Są to wprawdzie teksty należące niejako z definicji do literatury dziecięcej, jednak stało się oczywistym, że większość (nielicznych) włoskich publikacji nie jest tłumaczeniem, ani nawet adaptacją utworów polskich. Wiele z nich w ogóle nie kojarzy się z opowieściami pojawiającymi się w zbiorach polskich, inne prezentują wprawdzie postaci znane z polskich legend i podań (król Popiel, królowa Kinga, pan Twardowski itp.), ale w ujęciu fabularnym bardzo dalekim od tradycji utrwalonej w Polsce. Uważna analiza tekstowa pozwoliła ustalić, że wiele z nich musiało opierać się na jakichś publikacjach rosyjskich, których nie udało się jednak zidentyfikować, niektóre trafiły do Włoch za pośrednictwem opracowań autorów czeskich lub francuskich albo zostały stworzone bezpośrednio przez literatów włoskich. Ponieważ są one jednak ważnym świadectwem obecności (w tym wypadku raczej pseudoobecności) polskiego piśmiennictwa dla dzieci we Włoszech, zdecydowano się uwzględnić je wszystkie w spisie.

5 132 Monika Woźniak 1.3. Układ materiału Baśnie i legendy wyodrębniono z bibliografii jako osobną kategorię i umieszczono na początku spisu. Ze względu na płynność granic między przekładem, adaptacją i autorstwem w odniesieniu do tych publikacji, zostały one uszeregowane chronologicznie, według daty pierwszego wydania, niezależnie od tego, czy chodzi o tłumaczenie czy o adaptację. Wyjątkowo uwzględniono wśród nich także zbiór tekstów niestanowiących autonomicznej publikacji, lecz segment szerszej całości wydawniczej (Encyklopedii baśni pod redakcją F. Palazziego), gdyż czterdzieści pięć utworów tam opublikowanych stanowi do dzisiaj najobszerniejszy korpus polskich baśni we Włoszech. Na pozostałą część spisu składają się hasła osobowe w porządku alfabetycznym. Hasła mają następujący układ: NAZWISKO I IMIĘ AUTORA (ur. zm.) lub PSEUDONIM ARTYSTYCZNY, właściwe IMIĘ i NAZWI- SKO (ur. zm.) Tytuł utworu oryginalnego Tytuł utworu tłumaczonego. IMIĘ i NAZWISKO TŁUMACZA. Miejsce: wydawnictwo rok wydania, daty kolejnych wydań; miejsce wydawnictwo i daty następnych wydań. Uwagi do budowy haseł: a) W przypadku zbiorów baśni przyjęto odmienny układ haseł: Tytuł włoski. Imię i nazwisko autora, redaktora, adaptatora i/lub TŁUMACZA. Miejsce: wydawnictwo, data wydania. b) Znak [ ] oznacza brak informacji lub informację niepewną i może dotyczyć nazwiska autora, tłumacza, miejsca lub roku wydania. c) W przypadku, gdy dane dzieło było tłumaczone kilkakrotnie, przekłady uszeregowane są w porządku chronologicznym. d) Nazwiska autorów zostały przytoczone w brzmieniu polskim, nawet, jeśli w wydaniach włoskich uległy one modyfikacji (np. Henryk Sienkiewicz, a nie Enrico Sienkiewicz ). Nazwiska i imiona tłumaczy pochodzenia polskiego zostały przyto-

6 Przekłady polskiej literatury dziecięcej we Włoszech 133 czone w ich polskiej formie (np. Janina Gromska, a nie Giannina Gromska ). e) Dodatkowe informacje na temat niektórych wydań czy przekładów umieszczano w nawiasie kwadratowym na końcu hasła. f) W spisie uwzględniono także przekłady z języków pośrednich, zaznaczając to w nawiasie, gdy chodziło o informację potwierdzoną ( z franc. itp.) lub ( prawd. z franc. ), gdy nie ma takiej pewności. Brak takiej noty nie zawsze oznacza, że przekład został dokonany bezpośrednio z języka polskiego czasami nie można było tego stwierdzić. Skróty i oznaczenia: adapt. adaptacja b.d. bez daty b.m. bez miejsca in. inni kom. komentarz ok. około oprac. opracowanie prawd. prawdopodobnie red. redakcja s. strona skr. skrót t. tom tłum. tłumaczenie ur. urodzony właść. właściwe wyd. wydanie z ang. z angielskiego z franc. z francuskiego z niem. z niemieckiego zm. zmarły

7 134 Monika Woźniak Bibliografia hasła TOMY ZBIOROWE BAJEK, LEGEND (w porządku chronologicznym pierwszego wydania) Enciclopedia della fiaba. Red. Fernando Palazzi i in. t. 2: Fiabe e leggende dell Europa Orientale, sekcja: Fiabe e leggende baltiche. Oprac. Mario Pintor. Milano Messina: Principato, 1949, 1953, 1956, 1959, Fiabe e leggende baltiche. Oprac. Mario Pintor. Milano Messina: Principato L aquila bianca: leggende dell antica Polonia. Oprac. Maria Paolina Gays. Torino: Paravia 1953, Racconti e leggende della Polonia. Oprac. Julie Laguirande-Duval, tłum. (z franc.) EDOARDO MARAGHINI GARRONE. Torino: Società Azionaria Internazionale Editrice [1956] [seria: Racconti e leggende di tutti i paesi]. Le fiabe più belle del mondo. t. 3: Fiabe russe, baltiche, polacche e ebraiche. Oprac. Marina Spano. Torino: Utet 1963, Leggende polacche. Oprac. Giulia Liburdi Giovanelli. Milano: Fabbri Editore Favole e racconti polacchi. Oprac. Tomasz Jodełka, tłum. JANINA KACZMAREK-VITALI, red. Gina Marzetti Noventa. Bergamo: Janus 1968 [seria: Usi, costumi, folclore]. Fiabe e leggende polacche. Milano: Fabbri Editore 1975 [seria: Fiabe e leggende di paesi lontani], Fiabe polacche. Red. Andrzej Zieliński, tłum. GIULIANA BERTONE- ZIELIŃSKI. Milano: Mondadori 1995 [seria: Oscar guide]. Il mugnaio e l uomo d acqua, fiabe e leggende di tradizione polacca. Red. Francesca Lazzarato, Vinicio Ongini. Milano: Mondadori 1994, 1999 [seria: Fiabe junior]. Leggende di Cracovia. Zbigniew Iwański. Tłum. [ ]. Warszawa: W.A.M Le leggende di Cracovia. Jarosław Skora, Magdalena Warzecha. Tłum. [ ]. Kindle e-book Le leggende della Polonia. Jarosław Skora, Magdalena Warzecha. Tłum. [ ]. Kindle e-book 2012.

8 Przekłady polskiej literatury dziecięcej we Włoszech 135 BRZECHWA JAN ( ) Akademia Pana Kleksa Una giornata tutta da ridere (con il prof. Kleks). Tłum. PAOLO STATUTI. Roma: Città Nuova Podróże Pana Kleksa Avventure di viaggio con il prof. Kleks. Tłum. PAOLO STATUTI. Roma: Città Nuova Wiersze dla dzieci (wybór) Paperella picchiatella e altre poesie. Tłum. MONIKA WOŹNIAK. Kraków: Czerwony Konik BUTENKO BOHDAN (ur. 1931) Kopciuszek (z tomu Krulewna Śnieżka) Cenerentola. Tłum. MONIKA WOŹNIAK. Roma: Onyx CENTKIEWICZOWA ALINA ( ), CENTKIEWICZ CZESŁAW ( ) Fridtjof, co z ciebie wyrośnie? Fridtjof, che ne sarà di te? (Vita di Nansen). Oprac. Silvana Olivieri Santoro. Tłum. JANINA KACZMAREK VITALI. Bergamo: Janus 1972, 1983 [seria: Viaggi e scoperte]. Tumbo z Przylądka Dobrej Nadziei Tumbo. Tłum. Janina Kaczmarek Vitali, Bergamo: Janus CZYŻOWSKI KAZIMIERZ ANDRZEJ ( ) Maciek I-szy król powietrza Maciek I re dell aria. Tłum. IRENA BONI. Bologna-Rocca S. Casciano: L. Cappelli DEOTYMA właśc. JADWIGA ŁUSZCZEWSKA ( ) Panienka z okienka La fanciulla della finestrella. Tłum. AURORA BENIAMINO. Catania: Edizioni Paoline 1960, 1961, 1962, 1966, 1967, 1969 [wyd. 1960, 1961, 1962 seria: Maestri, wyd seria: Primavera].

9 136 Monika Woźniak DOMAGALIK JANUSZ ( ) Koniec wakacji L estate dei colombi. Tłum. (prawd. z niem.) LAURA DRAGHI. Firenze: Giunti-Marzocco 1976, 1983 [wyd seria: I premiati del mondo, wyd. 1983: Praemium]. FICOWSKI JERZY ( ) Gałązka z drzewa słońca Rametto dell Albero del sole. Fiabe zigane. Tłum. PAOLO STATUTI. Roma: e/e 1985; Bologna Torino: Thema 1990 [wyd seria: Il gusto di leggere]. JURGIELEWICZOWA IRENA ( ) Inna? Una casa per Danka. Tłum. GIOVANNA TOMASSUCCI. Firenze: Salani 1978 [seria: I grandi libri]. Ten obcy Lo straniero. Tłum. RENATO CAPORALI, EDGARDA ZAWARSKA. Firenze: Giunti Marzocco 1965, 1969, 1970, 1971, 1977, 1982, 1983, 1984, 1985, 1986, 1989, Lo straniero. Tłum. GRAŻYNA SKIBIŃSKA. Firenze: Giunti 2004, 2005 [wyd seria: Praemium, wyd. 1983, 1986, 1989 seria: amaranto]. Ważne i nieważne Le cose che contano. Tłum. (prawd. z niem.) ENRICO CIRRI. Firenze: Salani 1980, 1981, 1983 [seria: Salani narrativa]. Wszystko inaczej Maja e Michele. Tłum. (prawd. z niem.) ENRICO CIRRI. Firenze: Salani 1977, 1980 [kom.: Maria Luisa Falorni], 1984, [Wyd seria: I grandi libri, wyd seria: Salani narrativa. Pianeta adolescenza].

10 Przekłady polskiej literatury dziecięcej we Włoszech 137 KAMIŃSKI ALEKSANDER ( ) Kamienie na szaniec Pietre per barricata. Tłum. MARGHERITA BACIGALUPO. Novara: De Agostini 2002 [seria: I pianeti]. KASDEPKE GRZEGORZ (ur. 1972) Smok krakowski Il drago di Cracovia. Tłum. FRANCESCO GROGGIA. Warszawa: Agora KONARSKI KAZIMIERZ ( ) Krzywe Koło Ragazzi nella tormenta. Racconto sullo sfondo della vita di Varsavia dal 1939 al Tłum. CRISTINA AGOSTI GAROSCI, Roma: Società Apostolato Stampa ok KONOPNICKA MARIA ( ) [ ] Canzoni per bambini. Tłum. MARIA DE PETRI. Torino: Paravia O krasnoludkach i sierotce Marysi Tornano i nani. Tłum. VINCENZO GIBELLI. Milano: Corticelli 1952; Fiabe e nani. Milano: Mursia e Corticelli 1960; Milano: Mursia 1983 [wyd seria: Il regno delle fiabe]. KORCZAK JANUSZ (1878/9 1942) Kiedy znów będę mały Quando ridiventerò bambino. Tłum. (z franc.) GIOVANNI FROVA. Milano: Luni 1995, 2005 [seria: Attraverso lo specchio]. Król Maciuś Pierwszy Re Matteuccio I, prima parte. Tłum. (z franc.) MARIA LUISA MAZZINI. Milano: Emme 1978 [pierwsza połowa tomu].

11 138 Monika Woźniak LEM STANISŁAW ( ) Bajki robotów Fiabe per robot. Tłum. MARZENA BOREJCZUK. Milano: Marcos y Marcos LEŚMIAN BOLESŁAW ( ) Przygody Sindbada Żeglarza Avventure di Sindbad il Marinaio. Tłum. ALBERTO ZOINA. Sellerio 1993 [seria: Il mare]. Palermo: MAKUSZYŃSKI KORNEL ( ) Przygody Koziołka-Matołka Le avventure del Capretto-Scemetto. Tłum. MONIKA WOŹNIAK. Roma: La Nuova Frontiera MIKOŁAJEWSKI JAROSŁAW (ur. 1960) Czerwony Kapturek Cappuccetto rosso. Tłum. PAOLO GESUMUNNO. Warszawa: Agora MORCINEK GUSTAW ( ) Ludzie są dobrzy Gli uomini sono buoni: racconto per la gioventù. Tłum. CLOTILDE GAROSCI. Roma: Società Apostolato Stampa 1950, MUSIEROWICZ MAŁGORZATA (ur. 1945) Język Trolli Il linguaggio di Trolla. Tłum. ANNA SITOWSKA. Salento: Besa 2011 [seria: Nuove lune]. OPPMAN ARTUR ( ) Warszawska Syrena La Sirena di Varsavia. Adapt. FRANCESCO GROGGIA. Roma: Tricomia Illustrator s International ArtGallery 2011.

12 Przekłady polskiej literatury dziecięcej we Włoszech 139 Złota kaczka L anatra d oro. Adapt. FRANCESCO GROGGIA. Warszawa: Agora OŻOGOWSKA HANNA ( ) Ucho od śledzia Un orecchio d aringa. Tłum. PIER FRANCESCO POLI. Firenze: Sandron 1971, RUSINEK MICHAŁ (ur. 1972) Mały Chopin Piccolo Chopin. Tłum. SILVANO DE FANTI. Kraków: Znak SIENKIEWICZ HENRYK ( ) Quo vadis (adaptacje i wersje ocenzurowane dla dzieci i młodzieży) Quo vadis? romanzo storico di E. Sienkievicz; nuova traduzione ad uso della gioventù e delle famiglie. Tłum. ENRICO SALVADORI. Roma: Desclée 1900; Roma: Paravia 1901, 1908, 1913; Torino: Lattes 1914; Torino: Società Editrice Internazionale 1923, 1933, 1939, 1941, 1944, 1950, 1952, Quo vadis? Racconto storico di Enrico Sienkiewicz. Tłum. FERDINANDO BIDERI (skr.). Napoli: Bideri 1902, 1906, 1907, 1908, 1911, 1918, 1930, 1937 (279 s.). Quo vadis? Adapt. [ ]. Firenze: Casa Editrice Italiana 1913 (226 s.). Quo vadis? Racconto storico dei tempi di Nerone. Tłum. TERESA BOZZANO. Sesto San Giovanni: Madella 1916 (188 s.). Quo vadis? Racconto storico dei tempi di Nerone con illustrazioni del prof. Fabbio Fabbi. Adapt. [ ]. Milano: Gloriosa 1923 (286 s.). Quo vadis? Adapt. [ ]. Milano: Barion 1925 (191 s.). Quo vadis?: Riduzione dal celebre romanzo popolare di Enrico Sienkiewicz. Adapt. FRANCO BELLO. Firenze: Nerbini 1928 (64 s.), 1933 (235 s.) 1934, 1944, 1947 (286 s.), 1954 (319 s.). Quo vadis? Riduzione con note per la gioventù e per le scuole. Tłum. ETTORE FABIETTI. Milano: Vallardi 1934 (256 s.).

13 140 Monika Woźniak Quo vadis? Racconto storico dei tempi di Nerone. Tłum. PAOLO DE ROSSI. Milano: Aurora 1935 (352 s.). Quo vadis? Romanzo di H.S. Adapt. FRANCESCO PERRI. Torino: UTET 1936, 1940, 1958 (122 s.) [seria: La Scala d Oro]. Quo vadis? Edizione per la gioventù. Tłum. [ ]. Firenze: Salani 1938 (576 s.) [seria: Biblioteca delle signorine]. Quo vadis? Adapt. LUIGI ORSINI. Brescia: La Scuola 1949 (300 s.), Quo vadis? Adapt. RITA BANTI. Firenze: Salani 1950 (286 s.) [seria: I libri della gioventù]. Quo vadis? Tłum. CARLA PANANTI. Torino: Società Editrice Internazionale 1951, 1953 (202 s.) [na okładce zapis E. Sienkievicz]. Quo vadis? Adapt. MARIO GIUSSANI. Torino: Società Apostolato Stampa 1952, 1955 (223 s.). Quo vadis? Tłum. LINA OTTINO FOGLINO. Milano: Cavallotti 1952 (184 s.). Quo vadis? Adapt. ATTILIO ROVINELLI. Carroccio 1953, 1958, 1961 (161 s.); b.m.: Carroccop-Aldebaran b.d. (161 s.) [na okładce zapis: Shienkiewics]. Quo vadis? Adapt. GASTONE TOSCHI. Milano: La Sorgente 1953 (191 s.). Quo vadis? Romanzo. Tłum. CARLO VILLA. Milano: Giachini 1953 (288 s.). Quo vadis? Red. ANITA ROSSI. Ozzano Emilia: Malipiero 1955, 1967, 1969 (154 s.), 1995 (136 s.) [na okładce zapis: E. Schienkiewicz]. Quo vadis? Adapt. PINO FORESTI. Milano: Fabbri 1955 (151 s.). Quo vadis? romanzo dei tempi di Nerone. Adapt. i przypisy M. DE DOMINICIS. Milano: Trevisini 1956 (342 s.). Quo vadis? romanzo per ragazzi. Adapt. ALESSANDRA BELLEZZA MIGLIARINI. Milano: Boschi 1957, 1960, 1962, 1963, 1964, 1965, 1966, 1967, 1968, 1969 (120 s.) [na okładce zapis: H. Sienhkiewicz]. Quo vadis? Adapt. GUGLIELMO VALLE. Brescia: La Scuola 1958, 1962, 1966 (202 s.), 1969 (125 s.), 1972, ok (203 s.). Quo vadis? Red. ROSA CALZECCHI ONESTI. Milano: Piccoli b.d. [ok. 1958] (110 s.) [seria: Biblioteca Sempre Verdi]. Quo vadis? Adapt. [ ]. Milano: AMZ 1962, 1983, 1986 (118 s.) [wyd seria: I brilli]. Quo vadis? Adapt. i kom. MARIO BORMIOLI. Milano: Mondadori 1965 (296 s.). Quo vadis? Adapt. [ ]. Milano: Sepim 1967 [seria: romanzi celebri a fumetti, nr 8 (komiks)].

14 Przekłady polskiej literatury dziecięcej we Włoszech 141 Quo vadis? Adapt. FRANCO i OLGA FRASCHINI. Brescia: La Scuola 1969 (348 s.) [seria: classici italiani e stranieri per la scuola media]. Quo vadis? Tłum. [ ]. Milano: BRI 1971 (115 s.). Quo vadis romanzo storico (riduzione). Adapt. [ ]. Geneve: Ferni, ok (376 s.). Quo vadis. Adapt. GINA MARZETTI NOVENTA. Bergamo: Janus 1973 (215 s.). Quo vadis. Adapt. MARIO SGARBOSSA. Firenze: Salani Quo vadis? Oprac. LAURA CIONI. Milano: Mursia 1970, 1980, 1985, 1995, 1999 (254 s.) [na podstawie wersji Ettore Fabiettiego]. Quo vadis. Tłum [ ]. Milano: Accademia 1983 (319 s.). Quo vadis? Oprac. P. GAMBERINI. Ozzano Emilia: Malipiero ok Quo vadis romanzo storico (riduzione). Adapt. [ ]. Milano: C.D.C.; Madrid: S.A.P.E. ok (376 s.). Quo vadis? Adapt. [ ]. [Milano]: Casini 1987 (287 s.). Quo vadis? Adapt. [ ]. La Spezia: Fratelli Melita 1987, 1991 (287 s.). Quo vadis? Adapt. [ ]. Sesto San Giovanni: A. Peruzzi ok (252 s.). W pustyni i w puszczy Per deserti e per foreste. Tłum. JANINA GROMSKA. Milano: Treves 1917, 1918, 1931,1933. Potem w: Le opere. Quo vadis? Tłum. MARIA CZUBEK-GRASSI, ERIDANO BAZZARELLI. Per deserti e per foreste. Tłum. JANINA GROMSKA. Milano: Club degli Editori 1964; Torino: UTET 1964, 1978, 1981; Vicenza: Club degli Editori Sperduti nel deserto. Tłum. [ ]. Milano: Pro Familia Dal deserto alla giungla. Adapt. [ ]. Firenze: Nerbini Dal deserto alla giungla. Adapt. PAOLO LORENZINI. Firenze: Narbini [suplement do tygodnika L Avventuroso, ], [komiks]. Tra foreste e deserti. Tłum. GIUSEPPE POCHETTINO. Torino: Società Editrice Internazionale 1935, 1949, Per deserti e per foreste. Tłum. CRISTINA AGOSTI GAROSCI. Roma: Società. Apostolato Stampa 1946 [ok. 1950]; Torino: Società Azionaria Internazionale Editrice 1962; Milano: Edizioni Paoline 1967, 1975, Per deserti e foreste. Tłum. BRUNO PEDERZNIK. Milano: Fratelli Fabbri Per deserti e per foreste. Tłum. GREGORIO BELDRISKJ. Milano: Piccoli [ok ] [seria: La ginestra].

15 142 Monika Woźniak SIEROSZEWSKI WACŁAW ( ) Dary wiatru północnego I doni del vento di mezzanotte. Tłum. CRISTINA AGOSTI GAROSCI. Roma: Società Apostolato Stampa Miłość samuraja Tra i samurai, le gheisce e i fiori. Tłum. ELENA KOCIEMSKI. Roma: La Rondine Na kresach lasów Ai confini delle foreste. Tłum. JANINA GROMSKA. Milano: Bompiani Zamorski diabeł Il diavolo straniero. Tłum. JANINA GROMSKA. Torino: Slavia [seria: Genio slavo]. TAŃSKA HOFFMANOWA KLEMENTYNA ( ) Dziennik Franciszki Krasińskiej Giornale della contessa Francesca Krasinska nel secolo decimottavo. Tłum. (z franc. lub ang.) P.T. Firenze: Barbera Diario di Francesca Krasińska. Tłum. MARIA BERSANO-BEGEY. Roma: Società San Paolo 1941 [seria: il Biancospino]. TERAKOWSKA DOROTA ( ) Córka czarownic Le cronache del Grande Regno. Tłum. RAFFAELLA BELLETTI. Firenze: Salani 2006 [seria: Mondi fantastici Salani]. TRYZNA TOMEK (ur. 1948) Idź, kochaj Vai, ama. Tłum. GIULIA DE BIASE. Torino: Instar.libri 2007 [seria: I dirigibili]. TUWIM JULIAN ( ) Wiersze dla dzieci (wybór) Tutti per tutti. Tłum. MARCO VANCHETTI. Roma: Orecchio Acerbi 2010.

16 Przekłady polskiej literatury dziecięcej we Włoszech 143 Lokomotywa La locomotiva. Tłum. MONIKA WOŹNIAK. Kraków: Instytut Adama Mickiewicza WOJTYSZKO MACIEJ (ur. 1946) Bromba i inni Bromba e gli altri. Tłum. PAOLO STATUTI. Roma: Effelle [1986]. Indeks tłumaczy i adaptatorów Agosti Garosci Cristina 137,141, 142 Bacigalupo Margherita 137 Banti Rita 140 Bazzarelli Eridano 141 Beldriskj Gregorio 141 Belletti Raffaella 142 Bello Franco 139 Beniamino Aurora 135 Bersano-Begey Maria 142 Bertone-Zieliński Giuliana 134 Bideri Ferdinando 139 Boni Irena 135 Borejczuk Marzena 138 Bormioli Mario 140 Bozzano Teresa 139 Calzecchi Onesti Rosa 140 Caporali Renato 136 Cioni Laura 141 Cirri Enrico 136 Czubek-Grassi Maria 141 De Biase Giulia 142 De Dominicis M. 140 De Fanti Silvano 139 de Petri Maria 137 De Rossi Paolo 140 Draghi Laura 136 Fabietti Ettore 139, 140 Foresti Pino 140 Fraschini Franco i Olga 141 Frova Giovanni 137 Gamberini P. 141 Garosci Clotilde 138 Gays Maria Paolina 134 Gesumunno Paolo 138 Gibelli Vincenzo 137 Giussani Mario 140 Groggia Francesco 137, 138, 139 Gromska Janina 141, 142 Kaczmarek-Vitali Janina 134, 135 Kociemski Elena 142 Laguirande-Duval Julie 134 Liburdi Giovanelli Giulia 134 Lorenzini Paolo 141 Maraghini Garrone Edoardo 134 Marzetti Noventa Gina 134, 141 Mazzini Maria Luisa 137 Migliarini Alessandra Bellezza 140 Olivieri Santoro Silvana 135 Orsini Luigi 140 Ottino Foglino Lina 140 Pananti Carla 140 Pederznik Bruno 141

Pubblicazioni. Curatele

Pubblicazioni. Curatele Pubblicazioni Libri 1. J. Miszalska, M. Gurgul, M. Surma, M. Woźniak, Od Boccaccia do Eco. Włoska proza narracyjna w Polsce (od XVI,do XXI wieku). Collegium Colombinum, Kraków 2011, p.382 [Da Boccaccio

Bardziej szczegółowo

POLONIA WLOSKA BIULETYN INFORMACYJNY. Rok 9 numer 1 (30) WIOSNA 2004

POLONIA WLOSKA BIULETYN INFORMACYJNY. Rok 9 numer 1 (30) WIOSNA 2004 POLONIA WLOSKA BIULETYN INFORMACYJNY Rok 9 numer 1 (30) WIOSNA 2004 Spis treści Historia - Polacy w Padwie 3 Rozmowa z prof. A. Litwornią 6 Rozmowa z prof. J. Miziołkiem 8 Amatorski chór z Capeny 9 V Zjazd

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET ŚLĄSKI W KATOWICACH

UNIWERSYTET ŚLĄSKI W KATOWICACH UNIWERSYTET ŚLĄSKI W KATOWICACH WYDZIAŁ FILOLOGICZNY Instytut Języka Polskiego CLAUDIO SALMERI Style przekładu w perspektywie komunikacji międzykulturowej (angielskie i włoskie tłumaczenie Trans-Atlantyku

Bardziej szczegółowo

Perfettamente! 1, 2, 3

Perfettamente! 1, 2, 3 Podręcznik zgodny z najnowszą ustawą o systemie oświaty z 2014 roku! Perfettamente! 1, 2, 3 Wykonanie poszczególnych ćwiczeń nie wymaga wprowadzania pisemnych uzupełnień w podręczniku. Nie zawiera odnośników

Bardziej szczegółowo

O włoskich przekładach poezji Tadeusza Micińskiego 1

O włoskich przekładach poezji Tadeusza Micińskiego 1 Olga PŁASZCZEWSKA Uniwersytet Jagielloński O włoskich przekładach poezji Tadeusza Micińskiego 1 W niedawno wydanej we Włoszech historii literatury polskiej 2 nazwisko Tadeusza Micińskiego kilkakrotnie

Bardziej szczegółowo

Biblioteki włoskie między tradycją a nowoczesnością

Biblioteki włoskie między tradycją a nowoczesnością Biblioteki włoskie między tradycją a nowoczesnością 245 NR 15 (24) BIBLIOTEKA 2011 PL ISSN 0551-6579 Kinga Adamiak Biblioteki włoskie między tradycją a nowoczesnością Streszczenie. Przez wieki na terenie

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET ŁÓDZKI WYDZIAŁ FILOLOGICZNY. Marzena Kowalska

UNIWERSYTET ŁÓDZKI WYDZIAŁ FILOLOGICZNY. Marzena Kowalska UNIWERSYTET ŁÓDZKI WYDZIAŁ FILOLOGICZNY Marzena Kowalska Polskie przekłady literatury światowej przed uhonorowaniem autorów Nagrodą Nobla - na przykładzie literatury francuskojęzycznej Studium bibliograficzne

Bardziej szczegółowo

ks. Mieczysław Ozorowski PRZEWODNIK PISANIA PRACY NAUKOWEJ

ks. Mieczysław Ozorowski PRZEWODNIK PISANIA PRACY NAUKOWEJ ks. Mieczysław Ozorowski PRZEWODNIK PISANIA PRACY NAUKOWEJ Wydawnictwo Akademii Teologii Katolickiej Warszawa 1997 2 I. PRZYGOTOWANIE MERYTORYCZNE A. Wybór tematu Wybór tematu zależy od osobistych zainteresowań

Bardziej szczegółowo

Poznań 4-2005 PORADNIK. Bibliograficzno Metodyczny. Wojewódzka Biblioteka Publiczna i Centrum Animacji Kultury. / Kwartalnik

Poznań 4-2005 PORADNIK. Bibliograficzno Metodyczny. Wojewódzka Biblioteka Publiczna i Centrum Animacji Kultury. / Kwartalnik Poznań 4-2005 PORADNIK Bibliograficzno Metodyczny Wojewódzka Biblioteka Publiczna i Centrum Animacji Kultury 7 / Kwartalnik Wojewódzka Biblioteka Publiczna i Centrum Animacji Kultury w Poznaniu PORADNIK

Bardziej szczegółowo

Sonet w Polsce od XVI do początków XIX wieku a przekłady z języka włoskiego

Sonet w Polsce od XVI do początków XIX wieku a przekłady z języka włoskiego Jadwiga MISZALSKA Uniwersytet Jagielloński Sonet w Polsce od XVI do początków XIX wieku a przekłady z języka włoskiego Jednym z zagadnień poruszanych często przy okazji studiów nad przekładami literackimi

Bardziej szczegółowo

ISSN 2083-6953 RUCH WYDAWNICZY W LICZBACH LIX:2013 POLISH PUBLISHING IN FIGURES. Warszawa 2015 RUCH WYD. 59:2013. Biblioteka Narodowa

ISSN 2083-6953 RUCH WYDAWNICZY W LICZBACH LIX:2013 POLISH PUBLISHING IN FIGURES. Warszawa 2015 RUCH WYD. 59:2013. Biblioteka Narodowa ISSN 2083-6953 RUCH WYDAWNICZY W LICZBACH LIX:2013 POLISH PUBLISHING IN FIGURES RUCH WYD. 59:2013 Warszawa 2015 Biblioteka Narodowa Uwagi wstępne Olga Dawidowicz-Chymkowska Opracowanie danych dotyczących

Bardziej szczegółowo

Zupełnie inny świat. O obcości i swojskości w polskich przekładach powieści Mileny Agus, Marioliny Venezii i Melanii Mazzucco

Zupełnie inny świat. O obcości i swojskości w polskich przekładach powieści Mileny Agus, Marioliny Venezii i Melanii Mazzucco Paulina MATUSZ Uniwersytet Wrocławski Zupełnie inny świat. O obcości i swojskości w polskich przekładach powieści Mileny Agus, Marioliny Venezii i Melanii Mazzucco Przedmiotem moich rozważań jest twórczość

Bardziej szczegółowo

Muzycy włoscy w siedemnastowiecznej Rzeczypospolitej: powody emigracji, bilans zysków i strat

Muzycy włoscy w siedemnastowiecznej Rzeczypospolitej: powody emigracji, bilans zysków i strat Muzycy włoscy w siedemnastowiecznej Rzeczypospolitej: powody emigracji, bilans zysków i strat Barbara Przybyszewska-Jarmińska (Instytut Sztuki PAN, Warszawa) Od kilku lat nasiliły się badania migracji

Bardziej szczegółowo

NA PROGU NOWOCZESNOŚCI. RENESANSOWA SZTUKA MNEMOTECHNICZNA NA PRZYKŁADZIE DIALOGU O PAMIĘCI LODOVICA DOLCE

NA PROGU NOWOCZESNOŚCI. RENESANSOWA SZTUKA MNEMOTECHNICZNA NA PRZYKŁADZIE DIALOGU O PAMIĘCI LODOVICA DOLCE Forum Artis Rhetoricae, ISSN 1733-1986, nr 1/2011, s.25-46 Joanna Pietrzak-Thébault Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego NA PROGU NOWOCZESNOŚCI. RENESANSOWA SZTUKA MNEMOTECHNICZNA NA PRZYKŁADZIE

Bardziej szczegółowo

Uwagi dotyczące pisania prac seminaryjnych

Uwagi dotyczące pisania prac seminaryjnych Wyższa Szkoła Gospodarki Bożena Sowińska Uwagi dotyczące pisania prac seminaryjnych Bydgoszcz 2009 2 SPIS TREŚCI Wstęp 4 1. Rodzaje prac seminaryjnych... 4 2. Tytuł pracy... 4 3. Słowa kluczowe... 4 4.

Bardziej szczegółowo

TORUŃSKIE STUDIA POLSKO-WŁOSKIE VII STUDI POLACCO-ITALIANI DI TORUŃ VII. Copyright by Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

TORUŃSKIE STUDIA POLSKO-WŁOSKIE VII STUDI POLACCO-ITALIANI DI TORUŃ VII. Copyright by Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika TORUŃSKIE STUDIA POLSKO-WŁOSKIE VII STUDI POLACCO-ITALIANI DI TORUŃ VII TORUŃSKIE STUDIA POLSKO-WŁOSKIE VII pod redakcją Zbigniewa Witkowskiego i Cezarego Bronowskiego STUDI POLACCO-ITALIANI DI TORUŃ

Bardziej szczegółowo

Sławomir Paszkiet. Raport. o sytuacji tłumaczy literackich w Polsce

Sławomir Paszkiet. Raport. o sytuacji tłumaczy literackich w Polsce Sławomir Paszkiet Raport o sytuacji tłumaczy literackich w Polsce marzec 2011 Nie dlatego to mówię, aby zawód tłumacza miał być w pogardzie, gdyż człowiek może się przecie jeszcze zatrudniać gorszymi rzeczami,

Bardziej szczegółowo

WŁOSKO-POLSKA LEKSYKOGRAFIA FRAZEOLOGICZNA. OPIS I PRÓBA OCENY

WŁOSKO-POLSKA LEKSYKOGRAFIA FRAZEOLOGICZNA. OPIS I PRÓBA OCENY Studia Linguistica Universitatis Iagellonicae Cracoviensis 123 (2006) Instytut Filologii Angielskiej WŁOSKO-POLSKA LEKSYKOGRAFIA FRAZEOLOGICZNA. OPIS I PRÓBA OCENY Stwierdzenie, że leksykografia polsko-obcojęzyczna

Bardziej szczegółowo

L UMANESIMO LATINO IN POLONIA HUMANIZM LACINSKI W POLSCE

L UMANESIMO LATINO IN POLONIA HUMANIZM LACINSKI W POLSCE FONDAZIONE CASSAMARCA Piazza S. Leonardo, 1-31100 Treviso e-mail: Fondazione@Fondazionecassamarca.it L UMANESIMO LATINO IN POLONIA / HUMANIZM LACINSKI W POLSCE Conferenza Internazionale Naukowa Konferencja

Bardziej szczegółowo

Biblioteka 2.0. Zasoby cyfrowe w nauce, kulturze i administracji KONFERENCJA BIBLIOTEKA UNIWERSYTETU ŚLĄSKIEGO W KATOWICACH BIBLIOTEKA ŚLĄSKA

Biblioteka 2.0. Zasoby cyfrowe w nauce, kulturze i administracji KONFERENCJA BIBLIOTEKA UNIWERSYTETU ŚLĄSKIEGO W KATOWICACH BIBLIOTEKA ŚLĄSKA BIBLIOTEKA UNIWERSYTETU ŚLĄSKIEGO W KATOWICACH BIBLIOTEKA ŚLĄSKA W KATOWICACH KONFERENCJA Biblioteka 2.0 Zasoby cyfrowe w nauce, kulturze i administracji KATOWICE 2008 Organizatorzy: Biblioteka Uniwersytetu

Bardziej szczegółowo

BIULETYN STAŁEJ KONFERENCJI MUZEÓW, ARCHIWÓW I BIBLIOTEK POLSKICH NA ZACHODZIE 5 LIPCA 2010 NR 4

BIULETYN STAŁEJ KONFERENCJI MUZEÓW, ARCHIWÓW I BIBLIOTEK POLSKICH NA ZACHODZIE 5 LIPCA 2010 NR 4 BIULETYN STAŁEJ KONFERENCJI MUZEÓW, ARCHIWÓW I BIBLIOTEK POLSKICH NA ZACHODZIE 5 LIPCA 2010 NR 4 INSTYTUCJE CZŁONKOWSKIE: Biblioteka Polska POSK w Londynie Biblioteka im. I. Domeyki w Buenos Aires Fundacja

Bardziej szczegółowo

Umberto Eco o pracach dyplomowych

Umberto Eco o pracach dyplomowych Jarosław Zieliński Umberto Eco o pracach dyplomowych Dzieło Umberto Eco Jak napisać pracę dyplomową ukazało się po raz pierwszy we Włoszech w 1977 roku; polskie wydanie ukazało się w 2007, trzydzieści

Bardziej szczegółowo

ISTC Międzynarodowy Standard Kodujący dla Tekstów

ISTC Międzynarodowy Standard Kodujący dla Tekstów ISTC Międzynarodowy Standard Kodujący dla Tekstów Podręcznik użytkownika Podsumowanie: Dokument jest podręcznikiem przygotowanym przez Międzynarodową Agencję ISTC, który wyjaśnia zastosowanie standardu

Bardziej szczegółowo

IL CARTEGGIO DI ROMAN POLLAK CON GIOVANNI MAVER (ANNI 1925-1939)

IL CARTEGGIO DI ROMAN POLLAK CON GIOVANNI MAVER (ANNI 1925-1939) Ricerche slavistiche 11 (57) 2013: 427-464 JOANNA DIMKE-KAMOLA, AGNIESZKA DOMARADZKA, MARCIN RABENDA IL CARTEGGIO DI ROMAN POLLAK CON GIOVANNI MAVER (ANNI 1925-1939) In memoria del professor Jerzy Starnawski

Bardziej szczegółowo

Zasady konstruowania: * Cytatów. * Przypisów. * Bibliografii

Zasady konstruowania: * Cytatów. * Przypisów. * Bibliografii Zasady konstruowania: * Cytatów * Przypisów * Bibliografii wraz z przykładami Kompilacja uwzględniająca obowiązującą normę PN_ISO 690: 2002 Kwerenda, wybór i kompilacja: mgr Anna Kończal Opracowanie i

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET PEDAGOGICZNY

UNIWERSYTET PEDAGOGICZNY UNIWERSYTET PEDAGOGICZNY im. Komisji Edukacji Narodowej W KRAKOWIE Wydział Humanistyczny Instytut Filologii polskiej Kierunek Filologia polska, Specjalność edytorstwo i komunikacja medialna JOANNA MICIAK

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Polonia w nowej Europie z Grzegorzem Kaczyńskim rozmawia Andrzej Wątróbski

Spis treści. Polonia w nowej Europie z Grzegorzem Kaczyńskim rozmawia Andrzej Wątróbski Jesienią wiadomo, rozpoczyna się szkoła. Czy bardzo się pan bał? zapytało jedno z dzieci (widocznych obok na fotografii) Mieczysława Rasieja. Uczniowie szkoły podstawowej w Materze miały specjalną okazję

Bardziej szczegółowo

P O R A D N I K B I B L I O G R A F I C Z N O M E T O D Y C Z N Y

P O R A D N I K B I B L I O G R A F I C Z N O M E T O D Y C Z N Y W oje wó d z k a B ib l io t e k a Public z n a i Ce n t r um A ni m ac j i Ku l tu r y w P o z n a n i u P O R A D N I K B I B L I O G R A F I C Z N O M E T O D Y C Z N Y K w a r t a l n i k P o z n ań

Bardziej szczegółowo

NARODOWY KORPUS JĘZYKA POLSKIEGO

NARODOWY KORPUS JĘZYKA POLSKIEGO NARODOWY KORPUS JĘZYKA POLSKIEGO Praca zbiorowa pod redakcją Adama Przepiórkowskiego Mirosława Bańko Rafała L. Górskiego Barbary Lewandowskiej-Tomaszczyk NARODOWY KORPUS JĘZYKA POLSKIEGO WYDAWNICTWO NAUKOWE

Bardziej szczegółowo

RYNEK KSIĄŻKI W POLSCE 2013

RYNEK KSIĄŻKI W POLSCE 2013 RYNEK KSIĄŻKI W POLSCE 2013 W Polsce do połowy 2012 roku zarejestrowanych było blisko 38 000 wydawnictw, jednakże wydawnictw aktywnych działa nie więcej niż 2,000 do 2,500. Jednocześnie koncentracja na

Bardziej szczegółowo