Przekłady polskiej literatury dziecięcej we Włoszech

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Przekłady polskiej literatury dziecięcej we Włoszech"

Transkrypt

1 Monika Woźniak Università di Roma Sapienza Dipartimento di Studi europei, americani e interculturali Przekłady polskiej literatury dziecięcej we Włoszech Celem niniejszego opracowania było stworzenie jak najpełniejszego zestawienia bibliograficznego przekładów polskiej literatury dla dzieci i młodzieży, jakie ukazały się we Włoszech od końca dziewiętnastego wieku do roku Pod uwagę brano utwory literackie polskich twórców, także wtedy, gdy zostały one przetłumaczone za pośrednictwem innych języków (np. z przekładów francuskich lub niemieckich). W poszukiwaniu przekładów przeprowadzono kwerendę biblioteczną w Bibliotece Narodowej w Rzymie (Biblioteca Nazionale Centrale di Roma), Centralnej Bibliotece dla Dzieci w Rzymie (Biblioteca Centrale dei Ragazzi di Roma) oraz Bibliotece Narodowej we Florencji (Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze). Ponadto przejrzano następujące materiały źródłowe: Bibliografie cząstkowe przekładów literatury polskiej we Włoszech; 1 1 M.in. M. i M. Bersano Begey, La Polonia in Italia. Saggio bibliografico , Rosenberg e Sellier, Torino 1949; P. Marchesani i M. Piacentini, Bibliografia delle traduzioni letterarie dal polacco in italiano (niepublikowana); L. Quercioli Mincer, L esperienza ebraica in Polonia. Un tentativo di bibliografia italiana, Studi Slavistici 2006 III, s ; K. Pęciak, Una bibliografia delle traduzioni letterarie dal polacco in italiano ( ), pl.it. rassegna italiana di argomenti polacchi, Lithos, Roma 2009, s ; M. Piacentini, Per conoscere la Polonia in Italia: rassegna bibliografica minima, Quaderni del Premio Letterario Giuseppe Acerbi 2011, nr 12, s

2 Przekłady polskiej literatury dziecięcej we Włoszech 129 Katalogi historyczne wydawnictw specjalizujących się w publikacjach dla dzieci lub publikacjach przekładów małych literatur ; 2 Katalogi kartkowe bibliotek, w których prowadzono kwerendę; Katalogi on-line (OPAC katalog zbiorowy bibliotek włoskich, katalogi szczegółowe wybranych bibliotek); Portale antykwaryczne i księgarskie 3 ; Bieżącą ofertę katalogową wydawnictw dziecięcych (takich jak Salani, Edizioni EL, Einaudi ragazzi i in.). 1. Uwagi 1.1. Problemy opisu bibliograficznego i dostępności materiału Zbieranie danych o przekładach polskiej literatury dziecięcej utrudnione było tym, że nie ma we Włoszech ogólnych bibliografii literackich, takich jak polski Korbut czy Nowy Korbut albo w okresie powojennym Polska Bibliografia Literacka. Jeszcze większym problemem okazała się niedokładność zapisów w katalogach i zestawieniach bibliograficznych, często zawierających niepełne lub wręcz błędne dane. Większość z tych usterek udało się wyeliminować dzięki obejrzeniu samych książek, w niektórych przypadkach jednak nawet dotarcie do publikacji nie pozwoliło np. na ustalenie z całą pewnością, z jakiego języka dokonano tłumaczenia albo w którym roku ukazało się dane wydanie. Udało się dotrzeć fizycznie do niemal wszystkich przekładów uwzględnionych w spisie. Wyjątek stanowiło Quo vadis? Henryka Sienkiewicza, które miało we Włoszech kilkaset wydań i niezwykle skom- 2 M.in. L. Pazzaglia (red.), Editrice La Scuola Catalogo storico, La Scuola, Brescia, 2004; L. Brogioni, Le edizioni Vallecchi. Catalogo , Franco Angeli, Milano 2008; L. Cappelli (red.), Le edizioni Bemporad. Catalogo , Franco Angeli, Milano 2008; L. Béghin, F. Rocci (red.), Slavia. Catalogo storico, Centro Studi Piemontesi, Torino 2009; C. Carotti, G. Andriani (red.), La Fabbri dei fratelli Fabbri, Franco Angeli, Milano 2010; A. Gigli Marchetti (red.), Libri buoni e a buon prezzo. Le edizioni Salani ( ), Franco Angeli, Milano Takie jak

3 130 Monika Woźniak plikowaną historię przekładów, adaptacji i przeróbek. Nie istnieje też żadna bibliografia ujmująca wszystkie wydania włoskie powieści Sienkiewicza, a dane dotyczące poszczególnych wydań bywają sprzeczne i mylące Klasyfikacja tekstów i ich identyfikacja W większości przypadków kategoryzacja i identyfikacja utworów nie przedstawiała większych problemów, przede wszystkim dlatego, że przekładano głównie teksty pisarzy dobrze znanych. Jedynie w odniesieniu do kilku dzieł, czytanych chętnie przez młodzież, ale niekoniecznie pierwotnie do niej adresowanych, powstała wątpliwość, czy zasadne jest przypisanie ich do kategorii literatury dla młodego odbiorcy. Czynnikiem decydującym był wtedy kanał obiegu czytelniczego danej książki w Polsce: zdecydowano się np. uwzględnić w spisie niektóre powieści Wacława Sieroszewskiego, takie jak Zamorski diabeł, wydawany po wojnie w seriach książek przygodowych dla młodzieży, czy Bajki robotów Stanisława Lema, będące lekturą w szkole podstawowej, pomimo iż we Włoszech publikacje te nie były skierowane bezpośrednio do młodego odbiorcy. Z drugiej strony, nie umieszczono w bibliografii małej trylogii Henryka Sienkiewicza, którą w latach sześćdziesiątych dwudziestego wieku wydawnictwo św. Pawła i wydawnictwo Fabbri opublikowały w seriach wydawniczych per le signorine (dla dziewcząt), wykorzystując wcześniejsze przekłady, kierowane do czytelników dorosłych. Zupełnie odrębnym problemem było wspomniane już Quo vadis? Henryka Sienkiewicza, które zyskało sobie we Włoszech wielką popularność właśnie jako powieść dla młodzieży. W zestawieniu zdecydowano się wziąć pod uwagę tylko wydania wyraźnie akcentujące adres czytelniczy per la gioventù (dla młodzieży) oraz skróty i adaptacje dokonane z myślą o młodych odbiorcach. Niezwykle trudne okazało się jednak rozróżnienie między adaptacjami zmieniającymi znacząco narrację oryginalną, bowdleryzacjami cenzurującymi ustępy uznane za nazbyt okrutne lub śmiałe obyczajowo i zwykłymi skrótami, eliminującymi po prostu całe akapity czy nawet rozdziały. Związane to było przede wszystkim

4 Przekłady polskiej literatury dziecięcej we Włoszech 131 z wprowadzającymi w błąd informacjami od samych wydawców, którzy ze względów finansowych i promocyjnych reklamowali daną edycję jako np. traduzione integrale (pełne tłumaczenie), podczas gdy chodziło o dwustustronicowy skrót powieści, zapewniali, że chodzi o traduzione dal polacco (przekład z polskiego), gdy w rzeczywistości tłumaczenie było dokonane z rosyjskiego lub francuskiego, a przede wszystkim nagminnie umieszczali informację, że chodzi o nuova versione (nową adaptację) w wydaniach rabunkowo wykorzystujących wcześniejsze przekłady. Dodatkowo, ta sama wersja bywała skracana lub rozszerzana w kolejnych wznowieniach, zależnie od potrzeb formatu wydawniczego. Rozwikłanie tych wszystkich problemów wymagałoby szczegółowej analizy tekstowej i osobnego, obszernego studium, dlatego też dane umieszczone w bibliografii oddają jedynie przybliżony i niepełny jeszcze obraz sytuacji. Dla ułatwienia orientacji w różnicach między adaptacjami i skrótami powieści zdecydowano się na podawanie, w miarę możliwości, numeru stron w poszczególnych wydaniach. Trudne okazało się również skategoryzowanie wydań polskich bajek, baśni i legend. Są to wprawdzie teksty należące niejako z definicji do literatury dziecięcej, jednak stało się oczywistym, że większość (nielicznych) włoskich publikacji nie jest tłumaczeniem, ani nawet adaptacją utworów polskich. Wiele z nich w ogóle nie kojarzy się z opowieściami pojawiającymi się w zbiorach polskich, inne prezentują wprawdzie postaci znane z polskich legend i podań (król Popiel, królowa Kinga, pan Twardowski itp.), ale w ujęciu fabularnym bardzo dalekim od tradycji utrwalonej w Polsce. Uważna analiza tekstowa pozwoliła ustalić, że wiele z nich musiało opierać się na jakichś publikacjach rosyjskich, których nie udało się jednak zidentyfikować, niektóre trafiły do Włoch za pośrednictwem opracowań autorów czeskich lub francuskich albo zostały stworzone bezpośrednio przez literatów włoskich. Ponieważ są one jednak ważnym świadectwem obecności (w tym wypadku raczej pseudoobecności) polskiego piśmiennictwa dla dzieci we Włoszech, zdecydowano się uwzględnić je wszystkie w spisie.

5 132 Monika Woźniak 1.3. Układ materiału Baśnie i legendy wyodrębniono z bibliografii jako osobną kategorię i umieszczono na początku spisu. Ze względu na płynność granic między przekładem, adaptacją i autorstwem w odniesieniu do tych publikacji, zostały one uszeregowane chronologicznie, według daty pierwszego wydania, niezależnie od tego, czy chodzi o tłumaczenie czy o adaptację. Wyjątkowo uwzględniono wśród nich także zbiór tekstów niestanowiących autonomicznej publikacji, lecz segment szerszej całości wydawniczej (Encyklopedii baśni pod redakcją F. Palazziego), gdyż czterdzieści pięć utworów tam opublikowanych stanowi do dzisiaj najobszerniejszy korpus polskich baśni we Włoszech. Na pozostałą część spisu składają się hasła osobowe w porządku alfabetycznym. Hasła mają następujący układ: NAZWISKO I IMIĘ AUTORA (ur. zm.) lub PSEUDONIM ARTYSTYCZNY, właściwe IMIĘ i NAZWI- SKO (ur. zm.) Tytuł utworu oryginalnego Tytuł utworu tłumaczonego. IMIĘ i NAZWISKO TŁUMACZA. Miejsce: wydawnictwo rok wydania, daty kolejnych wydań; miejsce wydawnictwo i daty następnych wydań. Uwagi do budowy haseł: a) W przypadku zbiorów baśni przyjęto odmienny układ haseł: Tytuł włoski. Imię i nazwisko autora, redaktora, adaptatora i/lub TŁUMACZA. Miejsce: wydawnictwo, data wydania. b) Znak [ ] oznacza brak informacji lub informację niepewną i może dotyczyć nazwiska autora, tłumacza, miejsca lub roku wydania. c) W przypadku, gdy dane dzieło było tłumaczone kilkakrotnie, przekłady uszeregowane są w porządku chronologicznym. d) Nazwiska autorów zostały przytoczone w brzmieniu polskim, nawet, jeśli w wydaniach włoskich uległy one modyfikacji (np. Henryk Sienkiewicz, a nie Enrico Sienkiewicz ). Nazwiska i imiona tłumaczy pochodzenia polskiego zostały przyto-

6 Przekłady polskiej literatury dziecięcej we Włoszech 133 czone w ich polskiej formie (np. Janina Gromska, a nie Giannina Gromska ). e) Dodatkowe informacje na temat niektórych wydań czy przekładów umieszczano w nawiasie kwadratowym na końcu hasła. f) W spisie uwzględniono także przekłady z języków pośrednich, zaznaczając to w nawiasie, gdy chodziło o informację potwierdzoną ( z franc. itp.) lub ( prawd. z franc. ), gdy nie ma takiej pewności. Brak takiej noty nie zawsze oznacza, że przekład został dokonany bezpośrednio z języka polskiego czasami nie można było tego stwierdzić. Skróty i oznaczenia: adapt. adaptacja b.d. bez daty b.m. bez miejsca in. inni kom. komentarz ok. około oprac. opracowanie prawd. prawdopodobnie red. redakcja s. strona skr. skrót t. tom tłum. tłumaczenie ur. urodzony właść. właściwe wyd. wydanie z ang. z angielskiego z franc. z francuskiego z niem. z niemieckiego zm. zmarły

7 134 Monika Woźniak Bibliografia hasła TOMY ZBIOROWE BAJEK, LEGEND (w porządku chronologicznym pierwszego wydania) Enciclopedia della fiaba. Red. Fernando Palazzi i in. t. 2: Fiabe e leggende dell Europa Orientale, sekcja: Fiabe e leggende baltiche. Oprac. Mario Pintor. Milano Messina: Principato, 1949, 1953, 1956, 1959, Fiabe e leggende baltiche. Oprac. Mario Pintor. Milano Messina: Principato L aquila bianca: leggende dell antica Polonia. Oprac. Maria Paolina Gays. Torino: Paravia 1953, Racconti e leggende della Polonia. Oprac. Julie Laguirande-Duval, tłum. (z franc.) EDOARDO MARAGHINI GARRONE. Torino: Società Azionaria Internazionale Editrice [1956] [seria: Racconti e leggende di tutti i paesi]. Le fiabe più belle del mondo. t. 3: Fiabe russe, baltiche, polacche e ebraiche. Oprac. Marina Spano. Torino: Utet 1963, Leggende polacche. Oprac. Giulia Liburdi Giovanelli. Milano: Fabbri Editore Favole e racconti polacchi. Oprac. Tomasz Jodełka, tłum. JANINA KACZMAREK-VITALI, red. Gina Marzetti Noventa. Bergamo: Janus 1968 [seria: Usi, costumi, folclore]. Fiabe e leggende polacche. Milano: Fabbri Editore 1975 [seria: Fiabe e leggende di paesi lontani], Fiabe polacche. Red. Andrzej Zieliński, tłum. GIULIANA BERTONE- ZIELIŃSKI. Milano: Mondadori 1995 [seria: Oscar guide]. Il mugnaio e l uomo d acqua, fiabe e leggende di tradizione polacca. Red. Francesca Lazzarato, Vinicio Ongini. Milano: Mondadori 1994, 1999 [seria: Fiabe junior]. Leggende di Cracovia. Zbigniew Iwański. Tłum. [ ]. Warszawa: W.A.M Le leggende di Cracovia. Jarosław Skora, Magdalena Warzecha. Tłum. [ ]. Kindle e-book Le leggende della Polonia. Jarosław Skora, Magdalena Warzecha. Tłum. [ ]. Kindle e-book 2012.

8 Przekłady polskiej literatury dziecięcej we Włoszech 135 BRZECHWA JAN ( ) Akademia Pana Kleksa Una giornata tutta da ridere (con il prof. Kleks). Tłum. PAOLO STATUTI. Roma: Città Nuova Podróże Pana Kleksa Avventure di viaggio con il prof. Kleks. Tłum. PAOLO STATUTI. Roma: Città Nuova Wiersze dla dzieci (wybór) Paperella picchiatella e altre poesie. Tłum. MONIKA WOŹNIAK. Kraków: Czerwony Konik BUTENKO BOHDAN (ur. 1931) Kopciuszek (z tomu Krulewna Śnieżka) Cenerentola. Tłum. MONIKA WOŹNIAK. Roma: Onyx CENTKIEWICZOWA ALINA ( ), CENTKIEWICZ CZESŁAW ( ) Fridtjof, co z ciebie wyrośnie? Fridtjof, che ne sarà di te? (Vita di Nansen). Oprac. Silvana Olivieri Santoro. Tłum. JANINA KACZMAREK VITALI. Bergamo: Janus 1972, 1983 [seria: Viaggi e scoperte]. Tumbo z Przylądka Dobrej Nadziei Tumbo. Tłum. Janina Kaczmarek Vitali, Bergamo: Janus CZYŻOWSKI KAZIMIERZ ANDRZEJ ( ) Maciek I-szy król powietrza Maciek I re dell aria. Tłum. IRENA BONI. Bologna-Rocca S. Casciano: L. Cappelli DEOTYMA właśc. JADWIGA ŁUSZCZEWSKA ( ) Panienka z okienka La fanciulla della finestrella. Tłum. AURORA BENIAMINO. Catania: Edizioni Paoline 1960, 1961, 1962, 1966, 1967, 1969 [wyd. 1960, 1961, 1962 seria: Maestri, wyd seria: Primavera].

9 136 Monika Woźniak DOMAGALIK JANUSZ ( ) Koniec wakacji L estate dei colombi. Tłum. (prawd. z niem.) LAURA DRAGHI. Firenze: Giunti-Marzocco 1976, 1983 [wyd seria: I premiati del mondo, wyd. 1983: Praemium]. FICOWSKI JERZY ( ) Gałązka z drzewa słońca Rametto dell Albero del sole. Fiabe zigane. Tłum. PAOLO STATUTI. Roma: e/e 1985; Bologna Torino: Thema 1990 [wyd seria: Il gusto di leggere]. JURGIELEWICZOWA IRENA ( ) Inna? Una casa per Danka. Tłum. GIOVANNA TOMASSUCCI. Firenze: Salani 1978 [seria: I grandi libri]. Ten obcy Lo straniero. Tłum. RENATO CAPORALI, EDGARDA ZAWARSKA. Firenze: Giunti Marzocco 1965, 1969, 1970, 1971, 1977, 1982, 1983, 1984, 1985, 1986, 1989, Lo straniero. Tłum. GRAŻYNA SKIBIŃSKA. Firenze: Giunti 2004, 2005 [wyd seria: Praemium, wyd. 1983, 1986, 1989 seria: amaranto]. Ważne i nieważne Le cose che contano. Tłum. (prawd. z niem.) ENRICO CIRRI. Firenze: Salani 1980, 1981, 1983 [seria: Salani narrativa]. Wszystko inaczej Maja e Michele. Tłum. (prawd. z niem.) ENRICO CIRRI. Firenze: Salani 1977, 1980 [kom.: Maria Luisa Falorni], 1984, [Wyd seria: I grandi libri, wyd seria: Salani narrativa. Pianeta adolescenza].

10 Przekłady polskiej literatury dziecięcej we Włoszech 137 KAMIŃSKI ALEKSANDER ( ) Kamienie na szaniec Pietre per barricata. Tłum. MARGHERITA BACIGALUPO. Novara: De Agostini 2002 [seria: I pianeti]. KASDEPKE GRZEGORZ (ur. 1972) Smok krakowski Il drago di Cracovia. Tłum. FRANCESCO GROGGIA. Warszawa: Agora KONARSKI KAZIMIERZ ( ) Krzywe Koło Ragazzi nella tormenta. Racconto sullo sfondo della vita di Varsavia dal 1939 al Tłum. CRISTINA AGOSTI GAROSCI, Roma: Società Apostolato Stampa ok KONOPNICKA MARIA ( ) [ ] Canzoni per bambini. Tłum. MARIA DE PETRI. Torino: Paravia O krasnoludkach i sierotce Marysi Tornano i nani. Tłum. VINCENZO GIBELLI. Milano: Corticelli 1952; Fiabe e nani. Milano: Mursia e Corticelli 1960; Milano: Mursia 1983 [wyd seria: Il regno delle fiabe]. KORCZAK JANUSZ (1878/9 1942) Kiedy znów będę mały Quando ridiventerò bambino. Tłum. (z franc.) GIOVANNI FROVA. Milano: Luni 1995, 2005 [seria: Attraverso lo specchio]. Król Maciuś Pierwszy Re Matteuccio I, prima parte. Tłum. (z franc.) MARIA LUISA MAZZINI. Milano: Emme 1978 [pierwsza połowa tomu].

11 138 Monika Woźniak LEM STANISŁAW ( ) Bajki robotów Fiabe per robot. Tłum. MARZENA BOREJCZUK. Milano: Marcos y Marcos LEŚMIAN BOLESŁAW ( ) Przygody Sindbada Żeglarza Avventure di Sindbad il Marinaio. Tłum. ALBERTO ZOINA. Sellerio 1993 [seria: Il mare]. Palermo: MAKUSZYŃSKI KORNEL ( ) Przygody Koziołka-Matołka Le avventure del Capretto-Scemetto. Tłum. MONIKA WOŹNIAK. Roma: La Nuova Frontiera MIKOŁAJEWSKI JAROSŁAW (ur. 1960) Czerwony Kapturek Cappuccetto rosso. Tłum. PAOLO GESUMUNNO. Warszawa: Agora MORCINEK GUSTAW ( ) Ludzie są dobrzy Gli uomini sono buoni: racconto per la gioventù. Tłum. CLOTILDE GAROSCI. Roma: Società Apostolato Stampa 1950, MUSIEROWICZ MAŁGORZATA (ur. 1945) Język Trolli Il linguaggio di Trolla. Tłum. ANNA SITOWSKA. Salento: Besa 2011 [seria: Nuove lune]. OPPMAN ARTUR ( ) Warszawska Syrena La Sirena di Varsavia. Adapt. FRANCESCO GROGGIA. Roma: Tricomia Illustrator s International ArtGallery 2011.

12 Przekłady polskiej literatury dziecięcej we Włoszech 139 Złota kaczka L anatra d oro. Adapt. FRANCESCO GROGGIA. Warszawa: Agora OŻOGOWSKA HANNA ( ) Ucho od śledzia Un orecchio d aringa. Tłum. PIER FRANCESCO POLI. Firenze: Sandron 1971, RUSINEK MICHAŁ (ur. 1972) Mały Chopin Piccolo Chopin. Tłum. SILVANO DE FANTI. Kraków: Znak SIENKIEWICZ HENRYK ( ) Quo vadis (adaptacje i wersje ocenzurowane dla dzieci i młodzieży) Quo vadis? romanzo storico di E. Sienkievicz; nuova traduzione ad uso della gioventù e delle famiglie. Tłum. ENRICO SALVADORI. Roma: Desclée 1900; Roma: Paravia 1901, 1908, 1913; Torino: Lattes 1914; Torino: Società Editrice Internazionale 1923, 1933, 1939, 1941, 1944, 1950, 1952, Quo vadis? Racconto storico di Enrico Sienkiewicz. Tłum. FERDINANDO BIDERI (skr.). Napoli: Bideri 1902, 1906, 1907, 1908, 1911, 1918, 1930, 1937 (279 s.). Quo vadis? Adapt. [ ]. Firenze: Casa Editrice Italiana 1913 (226 s.). Quo vadis? Racconto storico dei tempi di Nerone. Tłum. TERESA BOZZANO. Sesto San Giovanni: Madella 1916 (188 s.). Quo vadis? Racconto storico dei tempi di Nerone con illustrazioni del prof. Fabbio Fabbi. Adapt. [ ]. Milano: Gloriosa 1923 (286 s.). Quo vadis? Adapt. [ ]. Milano: Barion 1925 (191 s.). Quo vadis?: Riduzione dal celebre romanzo popolare di Enrico Sienkiewicz. Adapt. FRANCO BELLO. Firenze: Nerbini 1928 (64 s.), 1933 (235 s.) 1934, 1944, 1947 (286 s.), 1954 (319 s.). Quo vadis? Riduzione con note per la gioventù e per le scuole. Tłum. ETTORE FABIETTI. Milano: Vallardi 1934 (256 s.).

13 140 Monika Woźniak Quo vadis? Racconto storico dei tempi di Nerone. Tłum. PAOLO DE ROSSI. Milano: Aurora 1935 (352 s.). Quo vadis? Romanzo di H.S. Adapt. FRANCESCO PERRI. Torino: UTET 1936, 1940, 1958 (122 s.) [seria: La Scala d Oro]. Quo vadis? Edizione per la gioventù. Tłum. [ ]. Firenze: Salani 1938 (576 s.) [seria: Biblioteca delle signorine]. Quo vadis? Adapt. LUIGI ORSINI. Brescia: La Scuola 1949 (300 s.), Quo vadis? Adapt. RITA BANTI. Firenze: Salani 1950 (286 s.) [seria: I libri della gioventù]. Quo vadis? Tłum. CARLA PANANTI. Torino: Società Editrice Internazionale 1951, 1953 (202 s.) [na okładce zapis E. Sienkievicz]. Quo vadis? Adapt. MARIO GIUSSANI. Torino: Società Apostolato Stampa 1952, 1955 (223 s.). Quo vadis? Tłum. LINA OTTINO FOGLINO. Milano: Cavallotti 1952 (184 s.). Quo vadis? Adapt. ATTILIO ROVINELLI. Carroccio 1953, 1958, 1961 (161 s.); b.m.: Carroccop-Aldebaran b.d. (161 s.) [na okładce zapis: Shienkiewics]. Quo vadis? Adapt. GASTONE TOSCHI. Milano: La Sorgente 1953 (191 s.). Quo vadis? Romanzo. Tłum. CARLO VILLA. Milano: Giachini 1953 (288 s.). Quo vadis? Red. ANITA ROSSI. Ozzano Emilia: Malipiero 1955, 1967, 1969 (154 s.), 1995 (136 s.) [na okładce zapis: E. Schienkiewicz]. Quo vadis? Adapt. PINO FORESTI. Milano: Fabbri 1955 (151 s.). Quo vadis? romanzo dei tempi di Nerone. Adapt. i przypisy M. DE DOMINICIS. Milano: Trevisini 1956 (342 s.). Quo vadis? romanzo per ragazzi. Adapt. ALESSANDRA BELLEZZA MIGLIARINI. Milano: Boschi 1957, 1960, 1962, 1963, 1964, 1965, 1966, 1967, 1968, 1969 (120 s.) [na okładce zapis: H. Sienhkiewicz]. Quo vadis? Adapt. GUGLIELMO VALLE. Brescia: La Scuola 1958, 1962, 1966 (202 s.), 1969 (125 s.), 1972, ok (203 s.). Quo vadis? Red. ROSA CALZECCHI ONESTI. Milano: Piccoli b.d. [ok. 1958] (110 s.) [seria: Biblioteca Sempre Verdi]. Quo vadis? Adapt. [ ]. Milano: AMZ 1962, 1983, 1986 (118 s.) [wyd seria: I brilli]. Quo vadis? Adapt. i kom. MARIO BORMIOLI. Milano: Mondadori 1965 (296 s.). Quo vadis? Adapt. [ ]. Milano: Sepim 1967 [seria: romanzi celebri a fumetti, nr 8 (komiks)].

14 Przekłady polskiej literatury dziecięcej we Włoszech 141 Quo vadis? Adapt. FRANCO i OLGA FRASCHINI. Brescia: La Scuola 1969 (348 s.) [seria: classici italiani e stranieri per la scuola media]. Quo vadis? Tłum. [ ]. Milano: BRI 1971 (115 s.). Quo vadis romanzo storico (riduzione). Adapt. [ ]. Geneve: Ferni, ok (376 s.). Quo vadis. Adapt. GINA MARZETTI NOVENTA. Bergamo: Janus 1973 (215 s.). Quo vadis. Adapt. MARIO SGARBOSSA. Firenze: Salani Quo vadis? Oprac. LAURA CIONI. Milano: Mursia 1970, 1980, 1985, 1995, 1999 (254 s.) [na podstawie wersji Ettore Fabiettiego]. Quo vadis. Tłum [ ]. Milano: Accademia 1983 (319 s.). Quo vadis? Oprac. P. GAMBERINI. Ozzano Emilia: Malipiero ok Quo vadis romanzo storico (riduzione). Adapt. [ ]. Milano: C.D.C.; Madrid: S.A.P.E. ok (376 s.). Quo vadis? Adapt. [ ]. [Milano]: Casini 1987 (287 s.). Quo vadis? Adapt. [ ]. La Spezia: Fratelli Melita 1987, 1991 (287 s.). Quo vadis? Adapt. [ ]. Sesto San Giovanni: A. Peruzzi ok (252 s.). W pustyni i w puszczy Per deserti e per foreste. Tłum. JANINA GROMSKA. Milano: Treves 1917, 1918, 1931,1933. Potem w: Le opere. Quo vadis? Tłum. MARIA CZUBEK-GRASSI, ERIDANO BAZZARELLI. Per deserti e per foreste. Tłum. JANINA GROMSKA. Milano: Club degli Editori 1964; Torino: UTET 1964, 1978, 1981; Vicenza: Club degli Editori Sperduti nel deserto. Tłum. [ ]. Milano: Pro Familia Dal deserto alla giungla. Adapt. [ ]. Firenze: Nerbini Dal deserto alla giungla. Adapt. PAOLO LORENZINI. Firenze: Narbini [suplement do tygodnika L Avventuroso, ], [komiks]. Tra foreste e deserti. Tłum. GIUSEPPE POCHETTINO. Torino: Società Editrice Internazionale 1935, 1949, Per deserti e per foreste. Tłum. CRISTINA AGOSTI GAROSCI. Roma: Società. Apostolato Stampa 1946 [ok. 1950]; Torino: Società Azionaria Internazionale Editrice 1962; Milano: Edizioni Paoline 1967, 1975, Per deserti e foreste. Tłum. BRUNO PEDERZNIK. Milano: Fratelli Fabbri Per deserti e per foreste. Tłum. GREGORIO BELDRISKJ. Milano: Piccoli [ok ] [seria: La ginestra].

15 142 Monika Woźniak SIEROSZEWSKI WACŁAW ( ) Dary wiatru północnego I doni del vento di mezzanotte. Tłum. CRISTINA AGOSTI GAROSCI. Roma: Società Apostolato Stampa Miłość samuraja Tra i samurai, le gheisce e i fiori. Tłum. ELENA KOCIEMSKI. Roma: La Rondine Na kresach lasów Ai confini delle foreste. Tłum. JANINA GROMSKA. Milano: Bompiani Zamorski diabeł Il diavolo straniero. Tłum. JANINA GROMSKA. Torino: Slavia [seria: Genio slavo]. TAŃSKA HOFFMANOWA KLEMENTYNA ( ) Dziennik Franciszki Krasińskiej Giornale della contessa Francesca Krasinska nel secolo decimottavo. Tłum. (z franc. lub ang.) P.T. Firenze: Barbera Diario di Francesca Krasińska. Tłum. MARIA BERSANO-BEGEY. Roma: Società San Paolo 1941 [seria: il Biancospino]. TERAKOWSKA DOROTA ( ) Córka czarownic Le cronache del Grande Regno. Tłum. RAFFAELLA BELLETTI. Firenze: Salani 2006 [seria: Mondi fantastici Salani]. TRYZNA TOMEK (ur. 1948) Idź, kochaj Vai, ama. Tłum. GIULIA DE BIASE. Torino: Instar.libri 2007 [seria: I dirigibili]. TUWIM JULIAN ( ) Wiersze dla dzieci (wybór) Tutti per tutti. Tłum. MARCO VANCHETTI. Roma: Orecchio Acerbi 2010.

16 Przekłady polskiej literatury dziecięcej we Włoszech 143 Lokomotywa La locomotiva. Tłum. MONIKA WOŹNIAK. Kraków: Instytut Adama Mickiewicza WOJTYSZKO MACIEJ (ur. 1946) Bromba i inni Bromba e gli altri. Tłum. PAOLO STATUTI. Roma: Effelle [1986]. Indeks tłumaczy i adaptatorów Agosti Garosci Cristina 137,141, 142 Bacigalupo Margherita 137 Banti Rita 140 Bazzarelli Eridano 141 Beldriskj Gregorio 141 Belletti Raffaella 142 Bello Franco 139 Beniamino Aurora 135 Bersano-Begey Maria 142 Bertone-Zieliński Giuliana 134 Bideri Ferdinando 139 Boni Irena 135 Borejczuk Marzena 138 Bormioli Mario 140 Bozzano Teresa 139 Calzecchi Onesti Rosa 140 Caporali Renato 136 Cioni Laura 141 Cirri Enrico 136 Czubek-Grassi Maria 141 De Biase Giulia 142 De Dominicis M. 140 De Fanti Silvano 139 de Petri Maria 137 De Rossi Paolo 140 Draghi Laura 136 Fabietti Ettore 139, 140 Foresti Pino 140 Fraschini Franco i Olga 141 Frova Giovanni 137 Gamberini P. 141 Garosci Clotilde 138 Gays Maria Paolina 134 Gesumunno Paolo 138 Gibelli Vincenzo 137 Giussani Mario 140 Groggia Francesco 137, 138, 139 Gromska Janina 141, 142 Kaczmarek-Vitali Janina 134, 135 Kociemski Elena 142 Laguirande-Duval Julie 134 Liburdi Giovanelli Giulia 134 Lorenzini Paolo 141 Maraghini Garrone Edoardo 134 Marzetti Noventa Gina 134, 141 Mazzini Maria Luisa 137 Migliarini Alessandra Bellezza 140 Olivieri Santoro Silvana 135 Orsini Luigi 140 Ottino Foglino Lina 140 Pananti Carla 140 Pederznik Bruno 141

Szkolny Punkt Konsultacyjny im. A. Mickiewicza przy Ambasadzie RP w Paryżu WYKAZ PODRĘCZNIKÓW NA ROK SZKOLNY 2017/2018

Szkolny Punkt Konsultacyjny im. A. Mickiewicza przy Ambasadzie RP w Paryżu WYKAZ PODRĘCZNIKÓW NA ROK SZKOLNY 2017/2018 WYKAZ PODRĘCZNIKÓW NA ROK SZKOLNY 2017/2018 KLASA I SZKOŁY PODSTAWOWEJ Każdy uczeń I klasy powinien posiadać 2 zeszyty w trzy linie do języka polskiego. Jan Brzechwa Wiersze dla dzieci Julian Tuwim Wiersze

Bardziej szczegółowo

Wykaz podręczników i lektur na rok szkolny 2014/2015

Wykaz podręczników i lektur na rok szkolny 2014/2015 Wykaz podręczników i lektur na rok szkolny 2014/2015 Szkoła podstawowa Klasa I Język polski Od nowego roku szkolnego 2014/15 w Szkolnych Punktach Konsultacyjnych będą obowiązywały nowe - darmowe podręcznik

Bardziej szczegółowo

LINGUA POLACCA CORSO DI LAUREA SPECIALISTICA IN LINGUE E CULTURE EUROPEE E AMERICANE

LINGUA POLACCA CORSO DI LAUREA SPECIALISTICA IN LINGUE E CULTURE EUROPEE E AMERICANE LINGUA POLACCA CORSO DI LAUREA SPECIALISTICA IN LINGUE E CULTURE EUROPEE E AMERICANE Prof.ssa Janina Janas Tel.080571.7433; e-mail: j.janas@lingue.uniba.it Anno Acc. 2007-2008 I Anno Elementi della storia

Bardziej szczegółowo

Picturebook Czerwony kapturek w wielkim mieście wzbudził szczególne zainteresowanie słuchających

Picturebook Czerwony kapturek w wielkim mieście wzbudził szczególne zainteresowanie słuchających Magia Czytania ciekawe książki dla dzieci 10+ Zajęcia edukacyjne związane z promocją literatury współczesnej dla dzieci i młodzieży przeprowadzone z okazji Miesiąca Bibliotek Szkolnych W związku z obchodami

Bardziej szczegółowo

STOSOWANY W BIBLIOGRAFII ZAŁĄCZNIKOWEJ

STOSOWANY W BIBLIOGRAFII ZAŁĄCZNIKOWEJ OPIS BIBLIOGRAFICZNY STOSOWANY W BIBLIOGRAFII ZAŁĄCZNIKOWEJ Bibliografia załącznikowa powinna być opracowana zgodnie z normami: PN-ISO 690: 2002 Dokumentacja. Przypisy bibliograficzne. Zawartość, forma

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIKI NA ROK SZKOLNY 2013/2014 DO ZAKUPIENIA W POLSCE

PODRĘCZNIKI NA ROK SZKOLNY 2013/2014 DO ZAKUPIENIA W POLSCE PODRĘCZNIKI NA ROK SZKOLNY 2013/2014 DO ZAKUPIENIA W POLSCE KLASA I SZKOŁY PODSTAWOWEJ 1. St. Łukasik, H. Petkowicz - Wesoła szkoła i przyjaciele. Edukacja wczesnoszkolna w klasie I. Podręcznik - część

Bardziej szczegółowo

Zwycięzcy loterii promocyjnej Kamis Smaki 25-lecia. II losowanie edycja jesienna r.

Zwycięzcy loterii promocyjnej Kamis Smaki 25-lecia. II losowanie edycja jesienna r. Zwycięzcy loterii promocyjnej Kamis Smaki 25-lecia II losowanie edycja jesienna 1.08-31.10.2016 r. Laureat nagrody I stopnia 25 000 zł Kamila G. Laureaci nagród II stopnia młynków do przypraw Maria D.

Bardziej szczegółowo

HASŁO OPISU BIBLIOGRAFICZNEGO

HASŁO OPISU BIBLIOGRAFICZNEGO HASŁO OPISU BIBLIOGRAFICZNEGO Hasłem opisu bibliograficznego jest wyrażenie o sformalizowanej postaci, służące do porządkowania zbiorów informacji o dokumentach. 1 Hasłem opisu bibliograficznego powinno

Bardziej szczegółowo

historia powstania i realizacja pokoleniowa

historia powstania i realizacja pokoleniowa historia powstania i realizacja pokoleniowa Dzieło Karola Estreichera Seniora Pierwsze założenie - bibliografia = listą dostępnych druków zwartych od 1800 roku. Materiały zbierane od 1840 r. Pierwszy tom

Bardziej szczegółowo

Książka wielotomowa: Prus Bolesław, Lalka, T.1-3, Warszawa: Świat Książki, 2002, ISBN 83-7311-26-85

Książka wielotomowa: Prus Bolesław, Lalka, T.1-3, Warszawa: Świat Książki, 2002, ISBN 83-7311-26-85 WZÓR SKRÓCONEGO OPISU BIBLIOGRAFICZNEGO Przyjęty w LO nr IV WAŻNE INFORMACJE: dane do opisu bibliograficznego spisujemy zawsze z karty tytułowej a nie z okładki książki, tytuły dzieł zapisuje się kursywą,

Bardziej szczegółowo

ZASADY SPORZĄDZANIA BIBLIOGRAFII

ZASADY SPORZĄDZANIA BIBLIOGRAFII ZASADY SPORZĄDZANIA BIBLIOGRAFII Bibliografia uporządkowany spis dokumentów (książek, artykułów) wraz z opisem umożliwiającym identyfikację dzieła. Opis bibliograficzny podstawowe dane identyfikujące dzieło

Bardziej szczegółowo

PORADNIK DLA MATURZYSTY BIBLIOGRAFIA DO PREZENTACJI

PORADNIK DLA MATURZYSTY BIBLIOGRAFIA DO PREZENTACJI PORADNIK DLA MATURZYSTY BIBLIOGRAFIA DO PREZENTACJI Bibliografia do prezentacji składa się z: Literatury podmiotu - wykaz wykorzystanych dzieł literackich, malarskich, filmowych, utworów muzycznych, "Lalka"

Bardziej szczegółowo

Szanowni Państwo! Księgarnia Włoska Tłumaczenia ul. Bronowicka 19, 30-084 Kraków Tel/fax (012) 638-08-07 italicus@italicus.com.pl.

Szanowni Państwo! Księgarnia Włoska Tłumaczenia ul. Bronowicka 19, 30-084 Kraków Tel/fax (012) 638-08-07 italicus@italicus.com.pl. Księgarnia Włoska Tłumaczenia ul. Bronowicka 19, 30-084 Kraków Tel/fax (012) 638-08-07 italicus@italicus.com.pl Szanowni Państwo! Proponujemy kilka publikacji specjalistycznych, które mogą okazać się przydatne

Bardziej szczegółowo

KONKURS CZYTELNICZY CZŁOWIEK CZYTAJĄCY CZŁOWIEK TWÓRCA

KONKURS CZYTELNICZY CZŁOWIEK CZYTAJĄCY CZŁOWIEK TWÓRCA KONKURS CZYTELNICZY CZŁOWIEK CZYTAJĄCY CZŁOWIEK TWÓRCA Zapraszam wszystkich do wzięcia udziału w organizowanym przez bibliotekę i polonistów konkursie czytelniczym Cele konkursu: - Zachęcenie młodzieży

Bardziej szczegółowo

NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO z dnia 13 lipca 2012 r. pokazuje

NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO z dnia 13 lipca 2012 r. pokazuje W roku 2013 osiągnięcia naukowe pracowników Instytutu Filologii Polskiej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza przeliczano na punkty według zasad zawartych w dokumentach: 1. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI

Bardziej szczegółowo

Bibliografia załącznikowa do prezentacji maturalnej

Bibliografia załącznikowa do prezentacji maturalnej Bibliografia załącznikowa do prezentacji maturalnej Definicja bibliografii załącznikowej Bibliografia załącznikowa jest to wykaz dokumentów (książki, czasopisma, artykuły, dokumenty elektroniczne itp.),

Bardziej szczegółowo

Szkoła Polska w Zurychu Podręczniki na rok szkolny 2015 / 2016

Szkoła Polska w Zurychu Podręczniki na rok szkolny 2015 / 2016 Szkoła Polska w Zurychu Podręczniki na rok szkolny 2015 / 2016 Klasa I Podręczniki: Podręcznik bezpłatny Nasz Elementarz aut. m.in. M. Lorek z dotacji MEN będzie wypożyczany z biblioteki szkolnej. Lektury

Bardziej szczegółowo

Nazwisko i imię autora, tytuł, oznaczenie tomu (części), kolejność wydania, miejsce wydania, nazwa wydawnictwa, rok wydania, numer ISBN.

Nazwisko i imię autora, tytuł, oznaczenie tomu (części), kolejność wydania, miejsce wydania, nazwa wydawnictwa, rok wydania, numer ISBN. ZASADY SPORZĄDZANIA BIBLIOGRAFII Bibliografia uporządkowany spis dokumentów (książek, artykułów) wraz z opisem umożliwiającym identyfikację dzieła. Opis bibliograficzny podstawowe dane identyfikujące dzieło

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY 2012 JĘZYK WŁOSKI

EGZAMIN MATURALNY 2012 JĘZYK WŁOSKI Centralna Komisja Egzaminacyjna w Warszawie EGZAMIN MATURALNY 2012 JĘZYK WŁOSKI POZIOM PODSTAWOWY Kryteria oceniania odpowiedzi MAJ 2012 ZADANIA ZAMKNIĘTE Zadanie 1. Obszar standardów ze słuchu 1.1. F

Bardziej szczegółowo

Bibliografie literackie online. oprac. dr Aneta Drabek

Bibliografie literackie online. oprac. dr Aneta Drabek Bibliografie literackie online oprac. dr Aneta Drabek Polska Bibliografia Literacka online Polska Bibliografia Literacka jest (z założenia) bieżącą bibliografia literacką. Ukazuje się od 1954 r., kiedy

Bardziej szczegółowo

Konkurs czytelniczy klas IV VI Znam lektury

Konkurs czytelniczy klas IV VI Znam lektury Konkurs czytelniczy klas IV VI Znam lektury....../ 89p Imię i nazwisko klasa 1. Wpisz do utworów brakujące wyrazy: / 18 p Wanda Chotomska Zbójnicki W murowanej piwnicy Tańcowali zbójnicy. Jak ten pierwszy

Bardziej szczegółowo

Italica 2013, Nauczanie języka i literatury w Polsce i we Włoszech. L insegnamento della lingua e della letteratura tra l Italia e la Polonia

Italica 2013, Nauczanie języka i literatury w Polsce i we Włoszech. L insegnamento della lingua e della letteratura tra l Italia e la Polonia Italica 2013, Wratislaviensia nr 4 Nauczanie języka i literatury w Polsce i we Włoszech L insegnamento della lingua e della letteratura tra l Italia e la Polonia redakcja naukowa RECENZENCI prof. Luca

Bardziej szczegółowo

Józef Ignacy Kraszewski (1812-1887) życie i twórczość

Józef Ignacy Kraszewski (1812-1887) życie i twórczość PUBLICZNA BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA W KONINIE FILIA W KOLE 62-600 Koło, ul. Toruńska 60 tel. (0-63) 2721261 e-mail kolo@pbpkonin.pl www.pbpkonin.pl Józef Ignacy Kraszewski (1812-1887) życie i twórczość (bibliografia

Bardziej szczegółowo

Bibliografie literackie online. oprac. dr Aneta Drabek

Bibliografie literackie online. oprac. dr Aneta Drabek Bibliografie literackie online oprac. dr Aneta Drabek Polska Bibliografia Literacka online Polska Bibliografia Literacka jest (z założenia) bieżącą bibliografia literacką. Ukazuje się od 1954 r., kiedy

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia dotyczące lokalizacji w Kielcach:

Objaśnienia dotyczące lokalizacji w Kielcach: Zuzanna Rabska - walory edukacyjne twórczości dla dzieci (ujęcie pedagogiczne i literackie) : zestawienie bibliograficzne w wyborze Wybór i oprac. Bożena Lewandowska Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka

Bardziej szczegółowo

ZASADY SPORZĄDZANIA BIBLIOGRAFII

ZASADY SPORZĄDZANIA BIBLIOGRAFII ZASADY SPORZĄDZANIA BIBLIOGRAFII Bibliografia uporządkowany spis dokumentów (książek, artykułów) wraz z opisem umożliwiającym identyfikację dzieła. Opis bibliograficzny podstawowe dane identyfikujące dzieło

Bardziej szczegółowo

Julian Tuwim (1894-1953)

Julian Tuwim (1894-1953) Julian Tuwim (1894-1953) Zestawienie bibliograficzne ze zbiorów PBW w Rudzie Śląskiej Oprac. Agnieszka Miczka Ruda Śląska 2013 Wydawnictwa zwarte 1. Krasoń, Katarzyna Malowniczy most do poezji : wiersze

Bardziej szczegółowo

Słowo i obraz czyli lektura w komiksie

Słowo i obraz czyli lektura w komiksie REGULAMIN MIEDZYSZKOLNEGO KONKURSU CZYTELNICZEGO Słowo i obraz czyli lektura w komiksie Zapraszamy wszystkich, którzy lubią rysować, malować do udziału w konkursie na najciekawszy komiks na podstawie lektury

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIKI NA ROK SZKOLNY 2014/2015 DO ZAKUPIENIA W POLSCE

PODRĘCZNIKI NA ROK SZKOLNY 2014/2015 DO ZAKUPIENIA W POLSCE PODRĘCZNIKI NA ROK SZKOLNY 2014/2015 DO ZAKUPIENIA W POLSCE KLASA I SZKOŁY PODSTAWOWEJ Podręcznik do klasy I każdy uczeń otrzyma w szkole. Ponadto: Każdy uczeń I klasy powinien posiadać 5 zeszytów w trzy

Bardziej szczegółowo

KLASA I SZKOŁY PODSTAWOWEJ

KLASA I SZKOŁY PODSTAWOWEJ KLASA I SZKOŁY PODSTAWOWEJ Podręcznik bezpłatny Nasz Elementarz aut. m.in. M. Lorek z dotacji MEN będzie wypożyczany z biblioteki szkolnej na początku roku szkolnego. Każdy uczeń I klasy powinien posiadać

Bardziej szczegółowo

OPIS BIBLIOGRAFICZNY. Ważne!:

OPIS BIBLIOGRAFICZNY. Ważne!: OPIS BIBLIOGRAFICZNY Bibliografia - spis utworów opisanych zgodnie z zasadami opisu bibliograficznego. Na potrzeby prezentacji maturalnej wystarczy tzw. skrócony opis bibliograficzny. Literatura podmiotu

Bardziej szczegółowo

W imieniu Polski Walczącej

W imieniu Polski Walczącej Pisarski i publicystyczny dorobek Korbońskiego otwiera trylogia, W imieniu Kremla i W imieniu Polski Walczącej. Tom po raz pierwszy opublikował w ramach Biblioteki Kultury Instytut Literacki w Paryżu w

Bardziej szczegółowo

Lo Studio, costituito nel 1957, ha Sede a Roma nel quartiere Prati, adiacente la Corte di Cassazione.

Lo Studio, costituito nel 1957, ha Sede a Roma nel quartiere Prati, adiacente la Corte di Cassazione. Lo Studio, costituito nel 1957, ha Sede a Roma nel quartiere Prati, adiacente la Corte di Cassazione. Si compone di cinque Avvocati i quali si avvalgono della consulenza di Collaboratori di loro fiducia,

Bardziej szczegółowo

Podróże w zaczytanie - czyli o edukacji czytelniczej w bibliotece

Podróże w zaczytanie - czyli o edukacji czytelniczej w bibliotece Podróże w zaczytanie - czyli o edukacji czytelniczej w bibliotece Szkolne Centra Multimedialne nowe zadania, nowe wyzwania VIII Regionalna Konferencja Dolnośląska Biblioteka Pedagogiczna we Wrocławiu Opracowała:

Bardziej szczegółowo

Jak korzystać z katalogu kartkowego Biblioteki IFS. Opracowała: dr Aleksandra Łamasz

Jak korzystać z katalogu kartkowego Biblioteki IFS. Opracowała: dr Aleksandra Łamasz Jak korzystać z katalogu kartkowego Biblioteki IFS Opracowała: dr Aleksandra Łamasz Rodzaje katalogów dostępnych w Bibliotece IFS Alfabetyczny z rozbudowanym systemem odsyłaczy Rzeczowy (działowy) Czasopism

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA WŁOSKIEGO MAJ 2012 POZIOM ROZSZERZONY CZĘŚĆ I. Czas pracy: 120 minut. Liczba punktów do uzyskania: 23 WPISUJE ZDAJĄCY

EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA WŁOSKIEGO MAJ 2012 POZIOM ROZSZERZONY CZĘŚĆ I. Czas pracy: 120 minut. Liczba punktów do uzyskania: 23 WPISUJE ZDAJĄCY Centralna Komisja Egzaminacyjna Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu. Układ graficzny CKE 2010 KOD WPISUJE ZDAJĄCY PESEL Miejsce na naklejkę z kodem dysleksja EGZAMIN

Bardziej szczegółowo

I edycję konkursu Artyści i ich dzieła. pt. Na to liczę że zaskoczysz mnie Sienkiewiczem

I edycję konkursu Artyści i ich dzieła. pt. Na to liczę że zaskoczysz mnie Sienkiewiczem Urząd Miejski w Będzinie - Wydział Oświaty Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna w im. Stefana Żeromskiego w Będzinie ogłaszają I edycję konkursu Artyści i ich dzieła pt. Na to liczę że zaskoczysz mnie

Bardziej szczegółowo

Pokaż Język Jazłowieckiej JĘZYK WŁOSKI ON-LINE POZIOM PODSTAWOWY LEKCJA VII

Pokaż Język Jazłowieckiej JĘZYK WŁOSKI ON-LINE POZIOM PODSTAWOWY LEKCJA VII Dzisiaj będzie wesoło - posłuchasz piosenki L italiano piosenkarza Toto Cutugno i : - nauczysz się części ciała, - nauczysz się niektórych nazw dotyczących żywności, - zwrotu MI PIACE / MI PIACCIONO. L

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY 2013 JĘZYK WŁOSKI

EGZAMIN MATURALNY 2013 JĘZYK WŁOSKI Centralna Komisja Egzaminacyjna w Warszawie EGZAMIN MATURALNY 2013 JĘZYK WŁOSKI POZIOM PODSTAWOWY Kryteria oceniania odpowiedzi MAJ 2013 ZADANIA ZAMKNIĘTE Zadanie 1. Obszar standardów Rozumienie ze słuchu

Bardziej szczegółowo

Biblioteka vs kompleksowa ocena parametryczna jednostek naukowych w 2017 roku Meandry prawne i techniczne

Biblioteka vs kompleksowa ocena parametryczna jednostek naukowych w 2017 roku Meandry prawne i techniczne Biblioteka vs kompleksowa ocena parametryczna jednostek naukowych w 2017 roku Meandry prawne i techniczne Dr Wojciech Majkowski Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach wmaj@ujk.edu.pl 22.06.2016 r.

Bardziej szczegółowo

Z dzieckiem w świat wartości cykl zajęć:

Z dzieckiem w świat wartości cykl zajęć: SZKOŁY PODSTAWOWE KL. I-III Edukacja czytelnicza i medialna 1. Witamy w Bibliotece Pedagogicznej. 2. Jak możesz wyszukać informacje w bibliotece? 3. Jak mądrze i bezpiecznie korzystać z informacji w Internecie?

Bardziej szczegółowo

CZESŁAW MIŁOSZ : życie i twórczość (bibliografia w wyborze)

CZESŁAW MIŁOSZ : życie i twórczość (bibliografia w wyborze) PUBLICZNA BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA W KONINIE FILIA W KOLE 62-600 Koło, ul. Toruńska 60 tel. (0-63) 2721261 e-mail kolo@pbpkonin.pl www.pbpkonin.pl CZESŁAW MIŁOSZ : życie i twórczość (bibliografia w wyborze)

Bardziej szczegółowo

CO TO JEST BIBLIOGRAFIA?

CO TO JEST BIBLIOGRAFIA? CO TO JEST BIBLIOGRAFIA? Bibliografia - wywodzi się od greckich słów: - biblion (biblos) - książka - graphein - pisać, opisywać BIBLIOGRAFIA - to uporządkowany (alfabetycznie, chronologicznie) spis dokumentów

Bardziej szczegółowo

Bohaterstwo i tchórzostwo w literaturze

Bohaterstwo i tchórzostwo w literaturze Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach Bohaterstwo i tchórzostwo w literaturze zestawienie bibliograficzne w wyborze Wybór i opracowanie Małgorzata Pronobis Kielce 2012 Korekta Dorota Parkita Redakcja

Bardziej szczegółowo

Lista zwycięzców 30 zł na start z BZWBK24 mobile

Lista zwycięzców 30 zł na start z BZWBK24 mobile Lista zwycięzców 30 zł na start z BZWBK24 mobile KRYSTYNA S. KRYSTYNA C. EDWARD F. KAROLINA C. WOJCIECH T. JANINA F. FRANCISZKA G. HENRYK H. MIROSŁAW W. JULI BARBARA H. CELINA Ł. STANISŁAW K. HELENA S.

Bardziej szczegółowo

WYKAZ PODRĘCZNIKÓW I PRZYBORÓW SZKOLNYCH NA ROK SZKOLNY 2016/2017

WYKAZ PODRĘCZNIKÓW I PRZYBORÓW SZKOLNYCH NA ROK SZKOLNY 2016/2017 WYKAZ PODRĘCZNIKÓW I PRZYBORÓW SZKOLNYCH NA ROK SZKOLNY 2016/2017 KLASA I SZKOŁY PODSTAWOWEJ Każdy uczeń I klasy powinien posiadać 2 zeszyty w trzy linie do języka polskiego. Jan Brzechwa Wiersze dla dzieci

Bardziej szczegółowo

CZESŁAW MIŁOSZ : Życie i dzieło

CZESŁAW MIŁOSZ : Życie i dzieło PUBLICZNA BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA W KONINIE 62-510 Konin, ul. Przemysłowa 7 tel.centr. (0-63) 242 63 39 (0-63) 249 30 40 e-mail pbp@pbpkonin.pl www.pbpkonin.pl PBP FILIA W KOLE 62-600 Koło, ul. Toruńska

Bardziej szczegółowo

Materiały metodyczne do lektur szkolnych (omówienia, scenariusze, konspekty lekcji)

Materiały metodyczne do lektur szkolnych (omówienia, scenariusze, konspekty lekcji) Materiały metodyczne do lektur szkolnych (omówienia, scenariusze, konspekty lekcji) I. Artykuły dotyczące pracy z lekturą JABŁOŃSKA Iwona. Co na niechęć do czytania lektur? // Życie Szkoły. 2010, nr 1,

Bardziej szczegółowo

Jak poprawnie sporządzić opis bibliograficzny w bibliografii załącznikowej?

Jak poprawnie sporządzić opis bibliograficzny w bibliografii załącznikowej? Jak poprawnie sporządzić opis bibliograficzny w bibliografii załącznikowej? Wszystkie pozycje, które są wykorzystane podczas prezentacji muszą zostać wymienione w ramowym planie prezentacji jako literatura

Bardziej szczegółowo

BIBLIOGRAFIA - Od czego zacząć?

BIBLIOGRAFIA - Od czego zacząć? BIBLIOGRAFIA - Od czego zacząć? Na początek zapoznać się z aktami prawnymi 1) Aneks do informatora maturalnego od 2010 roku. [www.oke.krakow.pl] 2) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29

Bardziej szczegółowo

Jan Brzechwa (nazwisko rodowe to Jan Wiktor Lesman)

Jan Brzechwa (nazwisko rodowe to Jan Wiktor Lesman) Jan Brzechwa (nazwisko rodowe to Jan Wiktor Lesman) Urodzony 15 sierpnia 1898 r. w Żmerynce na Podolu, jako syn inżyniera kolejowego, w związku z czym często podróżował z rodziną, przenosząc się z miejsca

Bardziej szczegółowo

Lista zwycięzców za okres r.

Lista zwycięzców za okres r. Lista zwycięzców za okres 4.08.2014 10.08.2014 r. MIECZYSŁAW S. PIOTR W. ANASTAZJA B. STEFAN J. IRENA K. JERZY K. HELENA R. KAZIMIERZ C. JERZY G. ZOFIA M. EDWARD B. EWA S.P. MIECZYSŁAW D. GRZEGORZ K. JOLANTA

Bardziej szczegółowo

Słowniki i leksykony języka polskiego

Słowniki i leksykony języka polskiego ul. Szkolna 3 77-400 Złotów katalog on-line: www.zlotow.bp.pila.pl tel. (67)263-21-42 e-mail: zlotow@cdn.pila.pl wypozyczalnia.bpzlotow@wp.pl Słowniki i leksykony języka polskiego (wybór za lata 1990-2013)

Bardziej szczegółowo

Bibliografia załącznikowa. Liceum Ogólnokształcące im. Henryka Sienkiewicza we Wrześni rok szkolny 2013/2014

Bibliografia załącznikowa. Liceum Ogólnokształcące im. Henryka Sienkiewicza we Wrześni rok szkolny 2013/2014 Bibliografia załącznikowa Liceum Ogólnokształcące im. Henryka Sienkiewicza we Wrześni rok szkolny 2013/2014 OPIS BIBLIOGRAFICZNY Uporządkowany zespół danych o książce lub innym dokumencie służących do

Bardziej szczegółowo

Symbolizm i ekspresjonizm w Procesie Franza Kafki

Symbolizm i ekspresjonizm w Procesie Franza Kafki Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach Symbolizm i ekspresjonizm w Procesie Franza Kafki zestawienie bibliograficzne w wyborze Wybór i opracowanie Małgorzata Pronobis Kielce 2010 2 1. Canetti, Elias

Bardziej szczegółowo

BIBLIOGRAFIA ZAŁĄCZNIKOWA ZASADY TWORZENIA. oprac. Edyta Gawin cop. 2011

BIBLIOGRAFIA ZAŁĄCZNIKOWA ZASADY TWORZENIA. oprac. Edyta Gawin cop. 2011 BIBLIOGRAFIA ZAŁĄCZNIKOWA ZASADY TWORZENIA oprac. Edyta Gawin cop. 2011 DEFINICJA Bibliografia załącznikowa - spis / wykaz dokumentów wykorzystywanych przy tworzeniu referatów, wypracowań, prezentacji

Bardziej szczegółowo

NORMY REDAKCYJNE. ReVue

NORMY REDAKCYJNE. ReVue NORMY REDAKCYJNE ReVue Wytyczne ogólne : 1. Objętość tekstu : 10 000 40 000 znaków (bez spacji) 2. Czcionka: 12 Times New Roman 3. Interlinia: 1.5 wiersza 4. Wszystkie marginesy: 2.5 cm 5. Tekst wyjustowany

Bardziej szczegółowo

BIBLIOTEKARSTWO. BIBLIOTEKOZNAWSTWO. INFORMACJA NAUKOWA

BIBLIOTEKARSTWO. BIBLIOTEKOZNAWSTWO. INFORMACJA NAUKOWA BIBLIOTEKARSTWO. BIBLIOTEKOZNAWSTWO. INFORMACJA NAUKOWA Z 099653-OOZ BABIK WIESŁAW Słowa kluczowe / Wiesław Babik Kraków : Wydaw. Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2010. - 241 s. ; 24 cm ISBN 83-233-2866-7

Bardziej szczegółowo

La figura di don Bosco educatore nella stampa nazionale polacca in occasione della beatificazione (1929), canonizzazione (1934) e del cinquantesimo

La figura di don Bosco educatore nella stampa nazionale polacca in occasione della beatificazione (1929), canonizzazione (1934) e del cinquantesimo La figura di don Bosco educatore nella stampa nazionale polacca in occasione della beatificazione (1929), canonizzazione (1934) e del cinquantesimo anniversario della sua morte (1938) In un Mensile pedagogico

Bardziej szczegółowo

Zrealizowano ze środków finansowych Biblioteki Narodowej w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa

Zrealizowano ze środków finansowych Biblioteki Narodowej w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa Baza nowości wydawniczych zakupionych ze środków finansowych Biblioteki Narodowej do bibliotek publicznych zgodnie z potrzebami partnerskich bibliotek szkolnych (szkół stopnia podstawowego i gimnazjów)

Bardziej szczegółowo

Storia dell Uomo, storie di cibo

Storia dell Uomo, storie di cibo Expo Milano 2015 è l Esposizione Universale che l Italia ospiterà dal primo maggio al 31 ottobre 2015. Per sei mesi Milano diventerà una vetrina mondiale in cui i Paesi mostreranno il meglio delle proprie

Bardziej szczegółowo

Wartość zamówienia - poniżej 30 tys. euro. Zamawiający:

Wartość zamówienia - poniżej 30 tys. euro. Zamawiający: ZAPYTANIE O CENĘ na dostawę książek dla Biblioteki Szkolnej w ramach realizacji rządowego programu Książki naszych marzeń Zapraszamy do złożenia oferty na dostawę książek dla Biblioteki Szkolnej w Publicznej

Bardziej szczegółowo

BIBLIOGRAFIA ZAŁĄCZNIKOWA 7/27/2013 1

BIBLIOGRAFIA ZAŁĄCZNIKOWA 7/27/2013 1 BIBLIOGRAFIA ZAŁĄCZNIKOWA 7/27/2013 1 Co to jest bibliografia? Spis (wykaz) dokumentów (książek, artykułów, publikacji z internetu) wykorzystanych do napisania pracy, uporządkowanych według określonych

Bardziej szczegółowo

Motyw snu w literaturze

Motyw snu w literaturze Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach Motyw snu w literaturze zestawienie bibliograficzne w wyborze Wybór i opracowanie Małgorzata Pronobis Kielce 2010 2 Materiały ogólne 1. Danek, D. : Sen (marzenie

Bardziej szczegółowo

SŁOWNICZEK POJĘĆ BIBLIOTECZNYCH

SŁOWNICZEK POJĘĆ BIBLIOTECZNYCH SŁOWNICZEK POJĘĆ BIBLIOTECZNYCH bibliografia - uporządkowany spis dokumentów dobranych według określonych kryteriów, którego celem jest pełnienie funkcji informacyjnych. beletrystyka - utwory literatury

Bardziej szczegółowo

Publikacja pod patronatem wiedza24h.pl. Wypracowania Motyw miłości. Na podstawie wybranych utworów literackich

Publikacja pod patronatem wiedza24h.pl. Wypracowania Motyw miłości. Na podstawie wybranych utworów literackich Publikacja pod patronatem wiedza24h.pl Wypracowania Motyw miłości Na podstawie wybranych utworów literackich Wydawnictwo Psychoskok, 2013 Copyright by Wydawnictwo Psychoskok, 2013 Copyright by wiedza24h.pl

Bardziej szczegółowo

POMOC. 1. Wybór Katalogu

POMOC. 1. Wybór Katalogu Bibliografia Regionalna obejmuje książki i czasopisma lokalne zawierające wszelkie wiadomości na temat Woli. Gromadzone informacje dotyczą najczęściej takich zagadnień jak życie społeczne, inwestycje,

Bardziej szczegółowo

Bibliografia załącznikowa do prac naukowych, dyplomowych inżynierskich i magisterskich

Bibliografia załącznikowa do prac naukowych, dyplomowych inżynierskich i magisterskich Bibliografia załącznikowa do prac naukowych, dyplomowych inżynierskich i magisterskich Każda praca naukowa i dyplomowa (inżynierska i magisterska) powinna mieć dołączony wykaz materiałów źródłowych wykorzystanych

Bardziej szczegółowo

Polszczyzna piękna i bogata wybór literatury

Polszczyzna piękna i bogata wybór literatury Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach Polszczyzna piękna i bogata wybór literatury Wybór i opracowanie Magdalena Mularczyk Kielce 2015 Korekta Małgorzata Pronobis Redakcja techniczna opracowanie

Bardziej szczegółowo

Opracowanie książki w formacie MARC 21/ SOWA2

Opracowanie książki w formacie MARC 21/ SOWA2 Opracowanie książki w formacie MARC 21/ SOWA2 Materiał pomocniczy do kursu e-learningowego Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej i Centrum Animacji Kultury w Poznaniu CZĘŚĆ 1 Kurs dostępny na: www.wbp.poznan.ekursy.eu

Bardziej szczegółowo

Konkurs dla klas VI-ych W krainie lektur

Konkurs dla klas VI-ych W krainie lektur Konkurs dla klas VI-ych W krainie lektur REGULAMIN: 1. Każda klasa typuje 3 osobową drużynę która ją reprezentuje. 2. Konkurs składa się z 5 etapów. a) I etap - drużyna ma 5 minut na podkreślenie właściwej

Bardziej szczegółowo

Opracowanie formalne i rzeczowe 2005-2013

Opracowanie formalne i rzeczowe 2005-2013 Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. Mariana Rejewskiego w Bydgoszczy ul. Marii Skłodowskiej Curie 4 tel. 341 30 74, fax / tel. 341 19 84 www.pbw.bydgoszcz.pl e-mail: pbw@pbw.bydgoszcz.pl Opracowanie

Bardziej szczegółowo

HENRYK SIENKIEWICZ

HENRYK SIENKIEWICZ HENRYK SIENKIEWICZ 1846-1916 Wczesne lata Urodzony w Woli Okrzejskiej Rodzina zubożała szlachta Jeden z sześciorga dzieci Od 1861 roku w Warszawie Gimnazjum w Warszawie Posada guwernera Studia: medycyna

Bardziej szczegółowo

TERMIN SKŁADANIA DOKUMENTÓW PRZED MATURĄ USTNĄ:

TERMIN SKŁADANIA DOKUMENTÓW PRZED MATURĄ USTNĄ: MATURA USTNA TERMIN SKŁADANIA DOKUMENTÓW PRZED MATURĄ USTNĄ: - BIBLIOGRAFIA-MIESIĄC PRZED EGZAMINEM PISEMNYM - KONSPEKT 2 TYGODNIE PRZED EGZAMINEM PISEMNYM Konspekt- podstawa udanej prezentacji Konspekt,

Bardziej szczegółowo

Publikacja pod patronatem wiedza24h.pl Wypracowania Motywy patriotyczne

Publikacja pod patronatem wiedza24h.pl Wypracowania Motywy patriotyczne Publikacja pod patronatem wiedza24h.pl Wypracowania Motywy patriotyczne Na podstawie wybranych utworów literackich Wydawnictwo Psychoskok, 2013 Copyright by Wydawnictwo Psychoskok, 2013 Copyright by wiedza24h.pl

Bardziej szczegółowo

PLAN ZAJĘĆ Z EDUKACJI CZYTELNICZO-MEDIALNEJ ROKU SZKOLNYM 2014/2015

PLAN ZAJĘĆ Z EDUKACJI CZYTELNICZO-MEDIALNEJ ROKU SZKOLNYM 2014/2015 PLAN ZAJĘĆ Z EDUKACJI CZYTELNICZO-MEDIALNEJ w ROKU SZKOLNYM 2014/2015 Opracowanie: nauczyciel bibliotekarz Elzbieta Sobieszek KLASA I a, I b, TEMAT LEKCJI 1.Poznajemy bibliotekę szkolną - zajęcia biblioteczne.

Bardziej szczegółowo

SPIS OBOWIĄZUJĄCYCH PODRĘCZNIKÓW, ROK SZKOLNY 2016/2017. Szkoła podstawowa

SPIS OBOWIĄZUJĄCYCH PODRĘCZNIKÓW, ROK SZKOLNY 2016/2017. Szkoła podstawowa SPIS OBOWIĄZUJĄCYCH PODRĘCZNIKÓW, ROK SZKOLNY 2016/2017 Klasa I Szkoła podstawowa M. Lorek, L. Wollman, B. Ochmańska, Nasz elementarz MEN, 2014. A. Bahdaj, Pilot i ja C. Janczarski, Jak Wojtek został strażakiem

Bardziej szczegółowo

PUBLIKACJE PRACOWNIKÓW KSIĄŻNICY ZAMOJSKIEJ. 2012 r.

PUBLIKACJE PRACOWNIKÓW KSIĄŻNICY ZAMOJSKIEJ. 2012 r. PUBLIKACJE PRACOWNIKÓW KSIĄŻNICY ZAMOJSKIEJ 2012 r. Dżygało Marta - Wyjazd szkoleniowy bibliotekarzy do Warszawy (Relacje) / Marta Dżygało // Bibliotekarz Zamojski". - 2012, nr 1(35), s. 46-47. Grabczak

Bardziej szczegółowo

UZUPEŁNIA ZESPÓŁ NADZORUJĄCY BADANIE DIAGNOSTYCZNE W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM Z JĘZYKA WŁOSKIEGO POZIOM PODSTAWOWY GRUDZIEŃ 2011

UZUPEŁNIA ZESPÓŁ NADZORUJĄCY BADANIE DIAGNOSTYCZNE W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM Z JĘZYKA WŁOSKIEGO POZIOM PODSTAWOWY GRUDZIEŃ 2011 Centralna Komisja Egzaminacyjna Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu. Układ graficzny CKE 2011 UZUPEŁNIA ZESPÓŁ NADZORUJĄCY KOD UCZNIA PESEL miejsce na naklejkę z

Bardziej szczegółowo

1. Organizator konkursu na komiks. 2. Cele konkursu. 3. Uczestnicy konkursu. 4. Zasady konkursu

1. Organizator konkursu na komiks. 2. Cele konkursu. 3. Uczestnicy konkursu. 4. Zasady konkursu REGULAMIN KONKURSU DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO NA KOMIKS PRZEDSTAWIAJĄCY LOSY STASIA I NEL - BOHATERÓW "W PUSTYNI I W PUSZCZY" HENRYKA SIENKIEWICZA TEMAT: NIEBEZPIECZNE PRZYGODY

Bardziej szczegółowo

DZIEŁA HENRYKA SIENKIEWICZA

DZIEŁA HENRYKA SIENKIEWICZA DZIEŁA HENRYKA SIENKIEWICZA Zestawienie bibliograficzne w wyborze sporządzone w oparciu o zbiory Publicznej Biblioteki Pedagogicznej RODN WOM w Częstochowie i jej filii. 1. Bartek zwycięzca / Henryk Sienkiewicz

Bardziej szczegółowo

Koło Naukowe BAJT Wydział Lingwistyki Stosowanej U n i w e r s y t e t W a r s z a w s k i. Język bez granic WARSZAWA 2011 - 1 -

Koło Naukowe BAJT Wydział Lingwistyki Stosowanej U n i w e r s y t e t W a r s z a w s k i. Język bez granic WARSZAWA 2011 - 1 - Koło Naukowe BAJT Wydział Lingwistyki Stosowanej U n i w e r s y t e t W a r s z a w s k i Język bez granic WARSZAWA 2011-1 - Redaktor tomu Język bez granic Dr Marek Łukasik Projekt okładki Marzena Łukasik

Bardziej szczegółowo

Scenariusz zajęć warsztatowych dla nauczycieli bibliotekarzy

Scenariusz zajęć warsztatowych dla nauczycieli bibliotekarzy Scenariusz zajęć warsztatowych dla nauczycieli bibliotekarzy Temat : Redagowanie bibliografii załącznikowej Czas trwania zajęć : 3 godziny dydaktyczne CELE OGÓLNE : rozwijanie umiejętności opisania źródła,

Bardziej szczegółowo

Publikacja pod patronatem wiedza24h.pl. Wypracowania Stefan Żeromski. Ludzie bezdomni

Publikacja pod patronatem wiedza24h.pl. Wypracowania Stefan Żeromski. Ludzie bezdomni Publikacja pod patronatem wiedza24h.pl Wypracowania Stefan Żeromski Ludzie bezdomni Wydawnictwo Psychoskok, 2013 Copyright by Wydawnictwo Psychoskok, 2013 Copyright by wiedza24h.pl Wszelkie prawa zastrzeżone.

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁAŃ PODJĘTYCH W RAMACH EUROPEJSKIEGO TYGODNIA ŚWIADOMOŚCI DYSLEKSJI

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁAŃ PODJĘTYCH W RAMACH EUROPEJSKIEGO TYGODNIA ŚWIADOMOŚCI DYSLEKSJI SPRAWOZDANIE Z DZIAŁAŃ PODJĘTYCH W RAMACH EUROPEJSKIEGO TYGODNIA ŚWIADOMOŚCI DYSLEKSJI 24 28 października 2016 roku Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Michowicach W dniach 24-28 października 2016

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. 1. Nazwa przedmiotu: KULTURA I MEDIA WŁOSKIEGO OBSZARU JĘZYKOWEGO 3. Karta przedmiotu ważna od roku akademickiego: 2012/2013

KARTA PRZEDMIOTU. 1. Nazwa przedmiotu: KULTURA I MEDIA WŁOSKIEGO OBSZARU JĘZYKOWEGO 3. Karta przedmiotu ważna od roku akademickiego: 2012/2013 (pieczęć wydziału) KARTA PRZEDMIOTU 1. Nazwa przedmiotu: KULTURA I MEDIA WŁOSKIEGO OBSZARU JĘZYKOWEGO 3. Karta przedmiotu ważna od roku akademickiego: 2012/2013 2. Kod przedmiotu: WŁ_N_2012/13_17 4. Forma

Bardziej szczegółowo

Poniższe wzory opisów bibliograficznych zostały opracowane dla potrzeb maturzystów naszej szkoły i są obowiązujące w roku szkolnym 2013/2014.

Poniższe wzory opisów bibliograficznych zostały opracowane dla potrzeb maturzystów naszej szkoły i są obowiązujące w roku szkolnym 2013/2014. Poniższe wzory opisów bibliograficznych zostały opracowane dla potrzeb maturzystów naszej szkoły i są obowiązujące w roku szkolnym 2013/2014. CAŁA KSIĄŻKA 1. Opis bibliograficzny (całej) książki (jednego

Bardziej szczegółowo

BIBLIOGRAFIE, ICH RODZAJE, ZASTOSOWANIE

BIBLIOGRAFIE, ICH RODZAJE, ZASTOSOWANIE BIBLIOGRAFIE, ICH RODZAJE, ZASTOSOWANIE Bibliografia z greki biblion książka, graphen pisać Bibliografia uporządkowany spis / wykaz,zestawienie dokumentów / zestawiony wg pewnych kryteriów, spełniający

Bardziej szczegółowo

JUTRO IDĘ DO SZKOŁY INNOWACYJNY PROGRAM EDUKACJI PRZEDSZKOLNEJ. UTWORY DLA 3 i 4 LATKÓW

JUTRO IDĘ DO SZKOŁY INNOWACYJNY PROGRAM EDUKACJI PRZEDSZKOLNEJ. UTWORY DLA 3 i 4 LATKÓW JUTRO IDĘ DO SZKOŁY INNOWACYJNY PROGRAM EDUKACJI PRZEDSZKOLNEJ UTWORY DLA 3 i 4 LATKÓW SPIS WSZYSTKICH UTWORÓW LITERACKICH 59-900 Strona 1 z 5 Wykaz utworów w podziale na pory roku. JESIEŃ: 1. Każdy sprząta

Bardziej szczegółowo

BIBLIOTEKA PUBLICZNA IM. MARII KONOPNICKIEJ W SUWAŁKACH CZYTELNIA KSIĄŻEK

BIBLIOTEKA PUBLICZNA IM. MARII KONOPNICKIEJ W SUWAŁKACH CZYTELNIA KSIĄŻEK 1 BIBLIOTEKA PUBLICZNA IM. MARII KONOPNICKIEJ W SUWAŁKACH CZYTELNIA KSIĄŻEK MAŁGORZATA MUSIEROWICZ w 70. rocznicę urodzin bibliografia podmiotowo-przedmiotowa ze zbiorów suwalskiej Biblioteki Suwałki,

Bardziej szczegółowo

Szkolny Punkt Konsultacyjny przy Ambasadzie RP w Madrycie. Klasa I SP

Szkolny Punkt Konsultacyjny przy Ambasadzie RP w Madrycie. Klasa I SP Szkolny Punkt Konsultacyjny przy Ambasadzie RP w Madrycie WYKAZ PODRĘCZNIKÓW i LEKTUR 2016/2017 Klasa I SP Podręcznik bezpłatny "Nasz Elementarz", autorstwa M. Lorek i inn. z dotacjji MEN - będzie DODATKOWE

Bardziej szczegółowo

Korzystanie z katalogu on-line

Korzystanie z katalogu on-line Korzystanie z katalogu on-line Biblioteka PWSZ w Elblągu dysponuje katalogiem komputerowym działającym w zintegrowanym systemie obsługi biblioteki SOWA2/MARC21. Katalog ten jest dostępny on-line pod adresem

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU. Seminarium dyplomowe 08.01/o,1,V,VI. Wydział Humanistyczny Instytut Filologii Polskiej Kulturoznawstwo

OPIS PRZEDMIOTU. Seminarium dyplomowe 08.01/o,1,V,VI. Wydział Humanistyczny Instytut Filologii Polskiej Kulturoznawstwo OPIS PRZEDMIOTU Nazwa przedmiotu Kod przedmiotu Seminarium dyplomowe 08.01/o,1,V,VI Wydział Instytut/Katedra Kierunek Specjalizacja/specjalność Poziom organizacyjny studiów System studiów Wydział Humanistyczny

Bardziej szczegółowo

Bazy Biblioteki Narodowej

Bazy Biblioteki Narodowej Bazy Biblioteki Narodowej Wyszukiwanie i gromadzenie informacji Opracowała: Jolanta Nowakowska Biblioteka Narodowa al. Niepodległości 213 02-086 Warszawa tel. (0-22) 608 29 99 (centrala), (0-22) 452 29

Bardziej szczegółowo

Publikacja pod patronatem wiedza24h.pl. Wypracowania Henryk Sienkiewicz. Potop

Publikacja pod patronatem wiedza24h.pl. Wypracowania Henryk Sienkiewicz. Potop Publikacja pod patronatem wiedza24h.pl Wypracowania Henryk Sienkiewicz Potop Wydawnictwo Psychoskok, 2013 Copyright by Wydawnictwo Psychoskok, 2013 Copyright by wiedza24h.pl Wszelkie prawa zastrzeżone.

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKACJA ALTERNATYWNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH WZROKOWO (Braille, Tyflografika, itp.) (zestawienie bibliograficzne w wyborze).

KOMUNIKACJA ALTERNATYWNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH WZROKOWO (Braille, Tyflografika, itp.) (zestawienie bibliograficzne w wyborze). Jaworzno, 24.02.2015 KOMUNIKACJA ALTERNATYWNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH WZROKOWO (Braille, Tyflografika, itp.) (zestawienie bibliograficzne w wyborze). Zobacz również bibliografie: KOMUNIKACJA ALTERNATYWNA.

Bardziej szczegółowo

Szkoła Polska przy PMK w Zurychu Podręczniki na rok szkolny 2015 / 2016

Szkoła Polska przy PMK w Zurychu Podręczniki na rok szkolny 2015 / 2016 Szkoła Polska przy PMK w Zurychu Podręczniki na rok szkolny 2015 / 2016 Grupa przedszkolna Zajęcia będą odbywać się w 2 blokach: Zajęcia edukacyjne należy zakupić pełny zestaw kredek zostaną zakupione

Bardziej szczegółowo

Henryk Sienkiewicz dzieła (zestawienie tematyczne w wyborze)

Henryk Sienkiewicz dzieła (zestawienie tematyczne w wyborze) Biblioteka Pedagogiczna w Skierniewicach ul. Batorego 64 D, 96-100 Skierniewice tel. (46) 833-40-13, 512 081 484, http://www.bpsk.nets.pl, e-mail: biblioteka@bpsk.nets.pl luty, 2016 r. Henryk Sienkiewicz

Bardziej szczegółowo

Badania czytelnictwa w Polsce zestawienie bibliograficzne w wyborze

Badania czytelnictwa w Polsce zestawienie bibliograficzne w wyborze Badania czytelnictwa w Polsce zestawienie bibliograficzne w wyborze Wybór i oprac.: Marta Boszczyk Wydawnictwa ciągłe 1. Buglewicz, Ksenia : Kto czyta, nie błądzi / Ksenia Buglewicz // Język Polski w Szkole

Bardziej szczegółowo

SPRAWDZIAN OD ROKU SZKOLNEGO 2014/2015 CZĘŚĆ 2. JĘZYK WŁOSKI

SPRAWDZIAN OD ROKU SZKOLNEGO 2014/2015 CZĘŚĆ 2. JĘZYK WŁOSKI SPRAWDZIAN OD ROKU SZKOLNEGO 2014/2015 CZĘŚĆ 2. JĘZYK WŁOSKI PRZYKŁADOWY ZESTAW ZADAŃ DLA UCZNIÓW NIESŁYSZĄCYCH I SŁABOSŁYSZĄCYCH (S7) Czas pracy: 45 minut Czas pracy będzie wydłużony zgodnie z opublikowanym

Bardziej szczegółowo