informacje leśne w wirtualnym świecie

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "informacje leśne w wirtualnym świecie"

Transkrypt

1 magazyn pracowników PODLASIA I MAZUR numer 10 czerwiec 2014 regionalny dodatek do głosu lasu????????? wielki jubileusz leśników. to była wyjątkowa uroczystość. Chwile zapisane w kadrze kordelas leśnika Polskiego Odznaczeni za szczególne zasługi informacje leśne w wirtualnym świecie luty 2012 małopolski głos lasu 1

2 WSTĘPNIAK PUL nie ma nic wspólnego z Pulp fiction Wydział Zarządzania Zasobami Leśnymi zajmuje się bardzo szeroką gamą zagadnień. Sprawą podstawową jest zapewnienie wszystkim 31 nadleśnictwom aktualnych planów urządzenia lasu (PUL). Na dzień dzisiejszy wszystkie nadleśnictwa mają zatwierdzone przez Ministra Środowiska PUL, wraz z programami ochrony przyrody, a także prognozami oddziaływania tych planów na środowisko. Podstawę do sporządzenia PUL stanowi ewidencja powszechna gruntów. Geodezja stanowi podstawowy element rozstrzygania rozbieżności między ewidencją powszechną, a stanem lasu na gruncie. Prawie wszystkie grunty w RDLP B-stok mają założone księgi wieczyste. System Informacji Przestrzennej to kolejna nisza zadań realizowanych w wydziale. Leśne Mapy Numeryczne we wszystkich nadleśnictwach odwzorowują charakter i układ zasobów RDLP. Lasy są corocznie wyceniane, zaś realizacja zadań gospodarczych odnotowywana jest w formie corocznej aktualizacji danych opisowych i mapowych. Wydział prowadzi ewidencję budynków mieszkalnych i lokali w całej RDLP. W ramach zadań administracji państwowej wydział przygotowuje decyzje o wyłączeniu gruntów leśnych z produkcji, a także uzgadnia i opiniuje warunki zabudowy oraz przeznaczenie gruntów leśnych Skarbu Państwa na cele nieleśne. Ponadto w ramach prac realizuje się tzw. ruch ziemią, czyli sprzedaż lasów i gruntów, przygotowanie dokumentacji do sprzedaży mieszkań zbędnych dla gospodarki leśnej, zamiany gruntów, dzierżawy oraz najem lasów i gruntów, ustanawianie służebności dojazdu i przesyłu. To wszystko realizowane jest przez 6-osobowy zespół specjalistów wspierany zespołem radców prawnych. mgr inż. piotr zbrożek wydział zarządzania zasobami leśnymi Postęp prac dotyczących sporządzania planów urządzenia lasu r. Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Białymstoku Głos Lasu Podlasia i Mazur jest dodatkiem regionalnym do magazynu Głos Lasu wydawanego przez Centrum Informacyjne Lasów Państwowych redaktor prowadzący: Zespół ds.promocji i Mediów adres redakcji: RDLP w Białymstoku ul. Lipowa 51, Białystok tel , Skład, łamanie i i redakcja tekstów oraz przygotowania do druku: Media Regionalne Spółka z o.o. Oddział w Białymstoku projekt: Novimedia Content Publishing druk: Zakłady Graficzne Momag SA. zdjęcie na okładce: Fot. Wojciech Antczak. Szacunki Leśniczy Mirosław Agiejczyk w czasie wykonywania szacunku brakarskiego w asyście stażystki. Autorzy tekstów w numerze: Piotr Zbrożek - RDLP w Białymstoku, Jarosław Krawczyk - RDLP w Białymstoku, Marcin Sołoguba - RDLP w Białymstoku, Ewa Majewska - RDLP w Białymstoku, Sławomir Kowalczyk - Nadleśnictwo Giżycko. Zapowiedzi leśnych wydarzeń: Żródło: Wydział Zarządzania Zasobami Leśnymi w RDLP w Białymstoku Spław orylski. 90 lat LP pod honorowym patronatem Dyrektora Generalnego LP - 19 lipca 2014, godz , Plaża Miejska w Augustowie Dęby wolności : 17 sierpnia 2014 r. Nadleśnictwo Nurzec, Grabarka 14 września 2014 r. Nadleśnictwo Dojlidy, Białystok III/IV kwartał 2014 r. Nadleśnictwo Łomża i Czarna Białostocka Mistrzostwa Świata w Jeździe Rowerowej na Orientację sierpnia 2014 r., Puszcza Knyszyńska Mistrzostwa Służb Mundurowych w Leśnej Topografii 5 września 2014 r., Puszcza Augustowska II Targi Leśne Las i My pod honorowym patronatem Ministra Środowiska październik, o godz , PODR w Szepietowie. 2 podlasia i mazur głos lasu czerwiec 2014

3 ludzie Być optymistą jak ksiądz Kluk...Kto się lęka czegoś lepszego i nie czyni dobrego, co może, nigdy nic nie uczyni J. K. Kluk, Roślin potrzebnych, 1778 r. Nie należę do wyjątków - zdarza się mi ponarzekać, a to na trudne czasy, to na brak zaufania między ludźmi, wymyślam ograniczenia i wady, itp. Optymiści, którzy mają do czynienia z takimi samymi trudnymi doświadczeniami, myślą o nich w zupełnie odwrotny sposób. Dostrzegają zalety, a nie wady, trudne sytuacje traktują jako wyzwanie, a nie przyczynę podkopania sił. Optymistą był ks. Jan Krzysztof Kluk ( ). Postać wybitna, przyrodnik działający w dobie Oświecenia, autor pierwszych w języku polskim 14 tomów dzieł przyrodniczo-gospodarskich, orędownik rozwoju nauki, jak również prekursor polskiego leśnictwa. Myśl o ks. J. K. Kluku jako o człowieku z pasją wartą zaprezentowania w gronie leśników, nasunęła mi się w trakcie przygotowań do uczczenia jubileuszu 90-lecia Lasów Państwowych i 70-lecia powołania dyrekcji białostockiej. Z tej okazji RDLP w Białymstoku wznowiła drukiem dzieło Kluka Roślin potrzebnych Tom II O drzewach dzikich, lasach etc., z 1778 r. Był to pierwszy polski podręcznik traktujący o leśnictwie, a zawarte w nim przesłania są nadal aktualne. Kluk przewidział, że w miarę wzrostu cywilizacji i potrzeb bytowych wsi polskiej wzrośnie zapotrzebowanie na drewno. Zaleca nowocześnie pojęte urządzenie lasu, wskazując na: zalesiania miejsc bezleśnych i rozmnażanie drzew, pielęgnowanie lasu, podziale go na oddziały, obowiązki jego zarządców, a wreszcie na planowane jego użytkowania. Reprint wydania dzieła J.K.Kluka z 1778r. Wśród rozległego kręgu jego pasji znalazły się m.in.: ziołolecznictwo, geologia, rysunki i rytownictwo, prowadzenie ogrodu botanicznego, praca naukowa oraz kolekcjonerstwo. Niewątpliwie, największą pasją ks. Kluka było służenie krajowi, szerząc oświatę z ambony, publikując podręczniki czy spiesząc z pomocą potrzebującym. Odważnie walczył o złagodzenie wyzysku i niedoli chłopów, tych...rodzicielów naszych bogactw, utrzymujących nasze wygody, w krwawych znojach dni życia swego na przewracanie ziemi siły swoje targających (Bot. III, I,I, s. 6). Nie zrażał się obojętnością współczesnego mu społeczeństwa w zakresie nauk przyrodniczych i wyrażał niezachwianą nadzieję, że jeśli jego rad nie przyjmie współczesne mu pokolenie, którzyśmy się przesądkami zbytnio napoili, to na pewno przyjmie je młodzież. Był optymistą. O życiu i twórczości J. K. Kluka, proboszcza ciechanowieckiego napisano wiele rozpraw. Łączy je opis pełen szacunku i niekłamanego podziwu dla trudu mrówczo pracowitego plebana z zapadłej wsi podlaskiej. Warto być optymistą. Życie staje się wtedy ciekawsze, pełne sił i pasji. Wszystkich, których choć trochę zainteresowała postać ks. Krzysztofa Kluka odsyłam do takich pozycji jak: Brzęk G., Krzysztof Kluk, Lublin 1977; Kluda E., Ksiądz Krzysztof Kluk, Wszechświat, R. 59, 1958, z. 1, s ; Krzysztof Kluk - przyrodnik i pisarz rolniczy, pod red. J. Babicza, W. Grębeckiej, S. Inglota, Wrocław 1976; Marszałek K., Rady i przesłania księdza Krzysztofa Kluka, Ciechanowiec 2004; Uszyński K., Krzysztof Kluk - życie i działalność naukowa, Rocznik Muzeum Rolnictwa w Szreniawie, T. 2, 1970, s Wójcik Z., Ksiądz Jan Krzysztof Kluk - pisarz i uczony, Ciechanowiec 2012 tekst ewa majewska czerwiec 2014 podlasia i mazur głos lasu 3

4 co robimy Wielki jubileusz To była wyjątko 7 maja 2014 r. w Operze i Filharmonii Podlaskiej w Białymstoku odbyła się Uroczysta Narada Leśników z okazji 90-lecia Lasów Państwowych i 70-lecia utworzenia Dyrekcji Lasów Państwowych w Białymstoku. Poczty sztandarowe RDLP w Białymstoku Na zaproszenie dyrektora RDLP Ryszarda Ziemblickiego, w spotkaniu wzięło udział około 800 gości. Byli to parlamentarzyści, podsekretarz stanu w Ministerstwie Środowiska, wojewoda podlaski, marszałkowie województw podlaskiego i warmińsko-mazurskiego, przedstawiciele służb mundurowych oraz szkolnictwa, a także leśnicy i przyrodnicy z sąsiedniej dyrekcji w Lublinie i Olsztynie, a także około 500 leśników z całego białostockiego regionu. tekst Anna Poskrobko Janusz Ostapiuk, podsekretarz stanu w MŚ wręcza Złote Medale za Długoletnią Służbę Biskup Jerzy i dyrektor RDLP w Białymstoku, Cerkiew pw. św. Mikołaja 4 podlasia i mazur głos lasu czerwiec 2014

5 co robimy leśników. wa uroczystość. Grawerton od wojewody podlaskiego Macieja Żywno Leśnicy i goście na widowni Opery i Filharmonii Podlaskiej w Białymstoku Dary ołtarza od leśników, Archikatedra Białostocka czerwiec 2014 podlasia i mazur głos lasu 5

6 aktualności System Informacji Przestrzennej (SIP) Mapy papierowe w naszej pracy już budzą sentymenet Lasy Państwowe były jedną z pierwszych instytucji w Polsce, która wprowadziła System Informacji Przestrzennej (SIP) do zarządzania tak dużą powierzchnią. Stało się to możliwe dzięki Zarządzeniu DGLP, wydanemu 23 sierpnia 2001 r., które wprowadziło jednolity standard leśnej mapy numerycznej dla poziomu nadleśnictwa w całych Lasach Państwowych. W obliczu pojawiających się potrzeb i koniecznych modyfikacji był on modernizowany. Milowym krokiem w rozwoju SIP w Lasach Państwowych okazała się centralizacja SILP, która stworzyła możliwość pracy z mapą numeryczną każdemu pracownikowi. Swój dostęp uzyskali także leśniczowie poprzez wyposażenie w komputery ich kancelarii. Scentralizowanie leśnej mapy numerycznej stworzyło okazję na włączenie zawartych w niej informacji w jednolitą platformę udostępniania informacji o lasach wszystkich form własności, jaką jest Bank Danych o Lasach (BDL) [http://www.bdl.lasy. gov.pl]. To właśnie w BDL, w wyniku połączenia ze sobą map wszystkich nadleśnictw, uwidoczniły się mankamenty funkcjonowania każdej z nich niezależnie względem siebie. Objawia się to powstawaniem miejsc, w których zasięgi nadleśnictw nachodzą na siebie lub się rozchodzą, tworząc obszary niczyje. Leśnikom była to sytuacja znana dotąd tylko jako pojawiająca się w państwowej ewidencji gruntów - zauważana na granicy sąsiadujących ze sobą powiatów. Obecnie zarówno granice obrębów ewidencyjnych, gmin, powiatów, a także nadleśnictw, składają się na referencyjny rejestr publiczny - Państwowy Rejestr Granic (PRG). Stąd też w RDLP w Białymstoku, z inicjatywy DGLP, trwają prace mające na celu ujednolicenie przebiegu granic w sposób trwały i czytelny. W ten pracochłonny projekt zaangażowani zostali pracownicy Wydziału Zarządzania Zasobami Leśnymi, którzy po konsultacjach z nadleśnictwami opracowują w oprogramowaniu GIS nowe mapy zasięgów jednostek RDLP w Białymstoku. Obok udostępniania informacji przestrzennej o środowisku zarządzanym przez PGL LP w formie elektronicznej, np. BDL, właściwym środkiem są wciąż mapy papierowe, jako medium najtrafniej docierające do najszerszego kręgu odbiorców. Stąd też w wydziale, w maju 2014 r. opracowano kolejną odsłonę serii map Puszcze Podlasia, rozpowszechnianej w 2011 r. jako załącznik do dziennika Kurier Poranny. Naczelnik Piotr Zbrożek i Marcin Sołoguba w otoczeniu map tekst marcin sołoguba 6 podlasia i mazur głos lasu czerwiec 2014

7 aktualności Narzędzie pracy Business Objects 4.0 Nie ulega wątpliwości, że XXI wiek jest wiekiem informacji, którą gromadzi się, przetwarza, a następnie wyciąga wnioski. Prawdziwy potop informacji otacza nas praktycznie we wszystkich dziedzinach życia. Gigantyczne ilości informacji codziennie pozyskują i gromadzą również leśnicy. Nie trzeba zbytnio opisywać, gdzie w pracy leśnika powstają informacje oraz w jaki sposób są gromadzone. Ciekawe natomiast może być to, za pomocą jakich narzędzi są przetwarzane i jakie wyciągane są z nich wnioski. W chwili obecnej ponad 3000 pracowników Lasów Państwowych od kilku miesięcy w codziennej pracy posługuje się najnowszą wersją Business Objects 4.0 systemu, który zajmuje się przetwarzaniem informacji w wiedzę. O oprogramowaniu tym krąży już nie jedna legenda nie tylko ze względu na możliwości, ale i ze względu na słownictwo, jakim użytkownicy opisują pracę z systemem. W zależności od potrzeb, czyli od stanowiska i uprawnień, na leśnika w BO czekają 53 wirtualne światy obiektów, pogrupowane w 10 kategoriach tematycznych (np. opis taksacyjny, księgowość, gospodarka towarowa). Pojedynczy świat składa się z informacji, czyli obiektów poukładanych w wymiarach (prościej mówiąc w folderach). Informacje mogą być ogólne lub szczegółowe i w zależności od stopnia szczegółowości rozróżnia się: obiekt, szczegół, miarę. Do wirtualnych światów udajemy się po odpowiedzi, które mogą być źródłem wiedzy. Mogą, ale nie muszą, gdyż nasze wirtualne światy połączone z bazami danych należy najpierw zapytać. Cała sztuka w zadawaniu pytań polega na tym, że na niemądre zapytania możemy uzyskać wymijające odpowiedzi lub ich brak. Po odpowiednim treningu możemy system nawet zapytać o informacje, które nie są bezpośrednio przechowywane w bazach danych (czyli nie istnieją), ale można je wyliczyć lub zasymulować. Przykładem może być ilość dni, która upłynęła od momentu pozyskania drewna do chwili obecnej tzw. okres przelegiwania drewna na magazynie. Informacja bardzo ważna dla kontrahentów, leśniczych i kadry kierowniczej. Wiedza wynikająca z tej informacji dla każdej z wymienionych wcześniej osób oznacza co innego. Dla kontrahentów będzie to informacja o jakości surowca (im świeższy, tym potencjalnie lepszy), leśniczy natomiast powinien drewno, które dłużej przechowuje na magazynie sprzedawać lub wysyłać do klienta w pierwszej kolejności. Kadra menedżerska posługując się informacjami o przelegiwaniu drewna, pozyskiwanymi z różnych nadleśnictw wyciąga wnioski o aktualnej sytuacji na rynku drzewnym, np. czy klienci odbierają zamówiony surowiec zgodnie z harmonogramem czy nie. A jeśli nie, to jakie są tego przyczyny? W dniach maja br. w Pogorzelicy odbyła się konferencja pn. Business Intelligence w LP. Całość konferencji poświęcona była aplikacji Business Objects, jej rozwojowi i możliwościom. Przedstawiono nowo powstałą Bazę Wiedzy o BO dostępną pod adresem zilp.lasy.gov.pl (zakładka instrukcje) oraz system e-learningowy (elektronicznego nauczania) dostępny po zalogowaniu do ww. bazy, dzięki któremu każdy pracownik LP może zapoznać się z BO i nauczyć jego obsługi. Pomocnymi w rozwiązywaniu problemów związanych z nauką i obsługą BO są również regionalni nauczyciele i trenerzy. W RDLP Białystok są to Anna Lebensztejn, Dawid Iwaniuk (pracownicy biura regionalnej dyrekcji), Zbigniew Krauze (Nadleśnictwo Płaska) i Sławomir Kowalczyk (Nadleśnictwo Giżycko). Nieprzetworzona wiedza w postaci informacji czeka na Państwa w systemie Business Inteligence LP, zapraszamy do jej wykorzystywania w codziennej pracy. tekst sławomir kowalczyk czerwiec 2014 podlasia i mazur głos lasu 7

8 sprawy bieżące Kordelas Leśnika Polskiego otrzymanie takiego odznaczenia to wielki zaszczyt i marzenie większości leśników Płk. W. Podleci, dowódca 18 Białostockiego Pułku Rozpoznawczego uhonorowany Kordelasem Nadleśniczy H. Donderowicz ma powód do dumy z odznaczenia Kordelasem Urszula Wróbel otrzymuje Kordelasa z rąk dyrektora RDLP w Białymstoku Kordelas jest rodzajem białej broni, o kształcie długiego prostego dwusiecznego noża. W średniowieczu szczególnie sprawdzał się w walkach wręcz. Od wieku XIX stał się powszechną bronią myśliwską, niezbędną przy patroszeniu zwierzyny. W latach dwudziestych i trzydziestych XX w. został nobilitowany do roli służbowego wyznacznika stopni pracowników Lasów Państwowych. O randze informował rodzaj rękojeści kordelasa, od drewnianej, żelaznej po srebrną. Bronią honorową i paradną stał się dopiero współcześnie. Nawiązując do tradycyjnych rozwiązań, Dyrektor Generalny Lasów Państwowych, Zarządzeniem Nr 25 z dnia r. ustanowił najwyższym leśnym odznaczeniem Kordelas Leśnika Polskiego. Kordelas przechowywany jest w specjalnym, zielonym etui. Decyzją Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych Pana Adama Wasiaka za szczególne zasługi dla Lasów Państwowych i gospodarki leśnej Kordelasy Leśnika Polskiego otrzymali: Hubert Donderowicz nadleśniczy Nadleśnictwa Maskulińskie, Roman Rogoziński starszy spec. SL ds. edukacji leśnej w Nadleśnictwie Augustów. Decyzją Dyrektora RDLP w Białymstoku Pana Ryszarda Ziemblickiego za szczególne zasługi dla Lasów Państwowych i gospodarki leśnej Kordelasy Leśnika Polskiego otrzymali: Prof. Adam Czesław Dobroński profesor Uniwersytetu w Białymstoku, Jarosław Zygmunt Dworzański Marszałek Województwa Podlaskiego, Lech Magrel Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Białymstoku, Edmund Płoński emerytowany leśniczy Nadleśnictwa Knyszyn, płk. dypl. Wiesław Podlecki Dowódca 18 Białostockiego Pułku Rozpoznawczego, Nadinspektor celny Mirosław Sienkiewicz Dyrektor Izby Celnej w Białymstoku, Wiesław Antoni Stalewski Podlaski Wojewódzki Inspektor Transportu Drogowego, Urszula Wróbel emerytowany starszy specjalista Służby Leśnej w Nadleśnictwie Bielsk, Gen. Bryg. Leszek Bożydar Zych Prezes Podlaskiego Okręgu Związku Piłsudczyków RP i Towarzystwa Pamięci Józefa Piłsudskiego. Głownia kordelasa wykonana jest z wysokostopowej, hartowanej stali chromowej. Na prawej stronie głowni kordelasa wytrawione jest w ornamencie liści laurowych logo i napis Lasy Państwowe oraz jego indywidualny numer. Ten numer znajduje się też na legitymacji, którą odbiera się razem z kordelasem. Przywilej nadawania tego wyróżnienia przysługuje dyrektorowi generalnemu i dyrektorom regionalnym. Wcześniej jednak, wnioski nadleśniczych o nadanie Kordelasa, muszą być pozytywnie zaopiniowane przez powołaną w tym celu Kapitułę Honorową. Miło nam poinformować, że r. podczas uroczystej Narady Leśników, jaka miała miejsce w Białymstoku, uhonorowano Kordelasem Leśnika Polskiego grono leśników i osób spoza środowiska, którzy swoją wieloletnią pracą oddali szczególne zasługi dla rozwoju polskich lasów. Jeszcze raz gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów! tekst ewa majewska 8 podlasia i mazur głos lasu czerwiec 2014

W NUMERZE m.in.: 3 (25) / 2010

W NUMERZE m.in.: 3 (25) / 2010 3 (25) / 2010 Nowy rok akademicki rozpoczęty ISSN 1428-4014 W NUMERZE m.in.: 45 lat Wydziału Budownictwa i Architektury Wybitny Absolwent Politechniki Lubelskiej Nowy image Uczelni Kilka słów o wynalazkach

Bardziej szczegółowo

Centrum Informacyjne Lasów Państwowych

Centrum Informacyjne Lasów Państwowych GEOMATYKA w Lasach Państwowych Część II. PORADNIK PRAKTYCZNY GEOMATYKA w Lasach Państwowych Część II. PORADNIK PRAKTYCZNY Centrum Informacyjne Lasów Państwowych GEOMATYKA w Lasach Państwowych Część II.

Bardziej szczegółowo

Regulamin organizacyjny Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Warszawie

Regulamin organizacyjny Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Warszawie 1 Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 14 Dyrektora RDLP w Warszawie z dnia 27.03. 2013r. Regulamin organizacyjny Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Warszawie 2 Spis treści strona: I. Postanowienia ogólne...

Bardziej szczegółowo

BIULETYNINFORMACYJNY

BIULETYNINFORMACYJNY NR 4/2012 BIULETYNINFORMACYJNY P O D L A S K I E J R E G I O N A L N E J O R G A N I Z A C J I T U R Y S T Y C Z N E J W NUMERZE: Trasy rowerowe Polski Wschodniej str. 2 Meczety i mizary uznane za pomniki

Bardziej szczegółowo

Uroczysta Inauguracja Roku Akademickiego 2012/2013

Uroczysta Inauguracja Roku Akademickiego 2012/2013 Vol. V 2012 Nr 10 październik ISSN 1899-5810 Biuletyn Informacyjny Uniwersytetu Medycznego w Łodzi Uroczysta Inauguracja Roku Akademickiego 2012/2013 Inauguracyjne Przemówienie JM Rektora Uniwersytetu

Bardziej szczegółowo

1/2008 czasopismo samorządu powiatu bialskiego

1/2008 czasopismo samorządu powiatu bialskiego 1/2008 czasopismo samorządu powiatu bialskiego Leszek Szczerbicki Galeria gościńca ADAM TROCHIMIUK Urodził się w 1953 roku w Stoczku Łukowskim. Ukończył Instytut Wychowania Fizycznego i Sportu AWF oraz

Bardziej szczegółowo

Jerzy Buzek Poseł Parlamentu Europejskiego

Jerzy Buzek Poseł Parlamentu Europejskiego Kapitał Województwa Śląskiego 1 Kapitał Województwa Śląskiego www.kapitalslaski.pl Gospodarka Samorządy Nauka Innowacje Jerzy Buzek Poseł Parlamentu Europejskiego Choć małe i średnie przedsiębiorstwa nieźle

Bardziej szczegółowo

Nr 7 (188) ISSN 1428 1198 MIESIĘCZNIK GMINNY LIPIEC 2012

Nr 7 (188) ISSN 1428 1198 MIESIĘCZNIK GMINNY LIPIEC 2012 Nr 7 (188) ISSN 1428 1198 MIESIĘCZNIK GMINNY LIPIEC 2012 II miejsce w Polsce w Rankingu Rzeczpospolitej Spotkanie z Mistrzem Świata str. 3 Rozwój e-usług str. 7 KRUS informuje str. 15 W numerze Okładka

Bardziej szczegółowo

Drogie Koleżanki i Koledzy!

Drogie Koleżanki i Koledzy! Informacje Prezydium (SARP Fundacja SARP) Drogie Koleżanki i Koledzy! Drogie Koleżanki i Koledzy! Przekazujemy Wam pierwszy numer Biuletynu SARP. Będzie to elektroniczny informator zawierający przegląd

Bardziej szczegółowo

BIULETYN. informacyjny. Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie. Otwarcie pierwszej w Polsce, zielonej, pasywnej hali sportowej

BIULETYN. informacyjny. Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie. Otwarcie pierwszej w Polsce, zielonej, pasywnej hali sportowej Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie BIULETYN informacyjny Otwarcie pierwszej w Polsce, zielonej, pasywnej hali sportowej Uniwersytet Rolniczy w Krakowie jest pierwszą w Polsce Uczelnią,

Bardziej szczegółowo

Vita Academica. Gaudeamus igitur! Biuletyn informacyjny Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie ISSN 1842 2244.

Vita Academica. Gaudeamus igitur! Biuletyn informacyjny Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie ISSN 1842 2244. Vita Academica nr 4 (79) 2014 wrzesień październik Biuletyn informacyjny Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie ISSN 1842 2244 Gaudeamus igitur! W numerze z życia uczelni Wydarzyło się.... 2

Bardziej szczegółowo

Urząd Miejski w Kluczborku Ul. Katowicka 1 46-200 Kluczbork

Urząd Miejski w Kluczborku Ul. Katowicka 1 46-200 Kluczbork Ul. Katowicka 1 46-200 Kluczbork WYDANIE NR 7 z dnia 11 kwietnia 2014 r. AO.0141.1.2014.MB Strona 2 z 50 Autor opracowania: Mirosław Birecki Sekretarz gminy Pełnomocnik ds. Systemu Zarządzania Jakością

Bardziej szczegółowo

DOJRZAŁOŚĆ I UMIEJĘTNOŚĆ. POLSKA PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ 2013 str. 77 POLSKA WŚRÓD LIDERÓW BADAŃ NAD GRAFENEM Z CZYM ZMAGA SIĘ POLSKI PRZEDSIĘBIORCA NA BOOM

DOJRZAŁOŚĆ I UMIEJĘTNOŚĆ. POLSKA PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ 2013 str. 77 POLSKA WŚRÓD LIDERÓW BADAŃ NAD GRAFENEM Z CZYM ZMAGA SIĘ POLSKI PRZEDSIĘBIORCA NA BOOM POLSKA PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ 2013 str. 77 Cena 4.20 zł (w tym 8% VAT) Nr 1 (67) Styczeń/Luty 2014 NR INDEKSU 344583 POLSKA WŚRÓD LIDERÓW BADAŃ NAD GRAFENEM str. 47 Z CZYM ZMAGA SIĘ POLSKI PRZEDSIĘBIORCA str.

Bardziej szczegółowo

Wielkie liczenie. Kolej na samorząd. Rozmowa z Krzysztofrm Telegą, wiceprezesem BOŚ. Czym jest faktoring? Kolej na gminy

Wielkie liczenie. Kolej na samorząd. Rozmowa z Krzysztofrm Telegą, wiceprezesem BOŚ. Czym jest faktoring? Kolej na gminy 132/2011 lipiec/sierpień Rozmowa z Hanną Majszczyk, wiceminister finansów Rozmowa z Krzysztofrm Telegą, wiceprezesem BOŚ Akademia INSPIRE w gminach Czym jest faktoring? Targi Renexpo Poland Kolej na gminy

Bardziej szczegółowo

Inżynier. Mazowsza Dwumiesięcznik Mazowieckiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa nr 3 (49), czerwiec 2014. Umacniamy prestiż budowlanych. str.

Inżynier. Mazowsza Dwumiesięcznik Mazowieckiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa nr 3 (49), czerwiec 2014. Umacniamy prestiż budowlanych. str. IV edycja Konkursu MOIIB Firma Inżynierska Mazowsza roku 2014 - str. 12 Dariusz Walasek: - Odpowiednio zestawiony model informacyjny BIM jest efektywnym trójwymiarowym wirtualnym projektem, jako podstawy

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU GŁÓWNEGO POLSKIEGO TOWARZYSTWA INFORMATYCZNEGO Z DZIAŁALNOŚCI STOWARZYSZENIA XI kadencja: 06.2011 06.2014

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU GŁÓWNEGO POLSKIEGO TOWARZYSTWA INFORMATYCZNEGO Z DZIAŁALNOŚCI STOWARZYSZENIA XI kadencja: 06.2011 06.2014 SPRAWOZDANIE ZARZĄDU GŁÓWNEGO POLSKIEGO TOWARZYSTWA INFORMATYCZNEGO Z DZIAŁALNOŚCI STOWARZYSZENIA XI kadencja: 06.2011 06.2014 Warszawa, czerwiec 2014 r. Spis treści 1. Od Prezesa PTI... 4 2. Informacje

Bardziej szczegółowo

Inżynier. Mazowsza Dwumiesięcznik Mazowieckiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa. Dialog w sprawach inwestycji. - str. 3. nr 6 (34), listopad 2011

Inżynier. Mazowsza Dwumiesięcznik Mazowieckiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa. Dialog w sprawach inwestycji. - str. 3. nr 6 (34), listopad 2011 Zbigniew Kledyński: - Nieporozumieniem jest przekonanie, że główne hamulce w procesach inwestycyjnych tkwią w Prawie budowlanym. Proces wydłuża się z racji trudności z planowaniem przestrzennym i kwestiami

Bardziej szczegółowo

Mistrzostwa Polski Szkół Wyższych w Judo, s. 47. Badania i sylwetka naukowa dr inż. Jolanty Pauk z Wydziału Mechanicznego, s. 23

Mistrzostwa Polski Szkół Wyższych w Judo, s. 47. Badania i sylwetka naukowa dr inż. Jolanty Pauk z Wydziału Mechanicznego, s. 23 Badania i sylwetka naukowa dr inż. Jolanty Pauk z Wydziału Mechanicznego, s. 23 Mistrzostwa Polski Szkół Wyższych w Judo, s. 47 Polsko-holenderskie seminarium nt. rewitalizacji na Wydziale Architektury,

Bardziej szczegółowo

Obciążenia zmienne Wielka płyta przed termomodernizacją. Dodatek specjalny PL ISSN 1732-3428 NR 01 (102) STYCZEŃ

Obciążenia zmienne Wielka płyta przed termomodernizacją. Dodatek specjalny PL ISSN 1732-3428 NR 01 (102) STYCZEŃ 1 2013 NR 01 (102) STYCZEŃ PL ISSN 1732-3428 MIESIĘCZNIK POLSKIEJ IZBY INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA Dodatek specjalny Inżynier budownictwa styczeń 2013 Chemia budowlana IB_01_2013_szpigiel.indd 55 2012-12-21

Bardziej szczegółowo

WYDAWNICTWO ZACHODNIEJ IZBY PRZEMYSŁOWO-HANDLOWEJ 7 (62) /2013. 5lat. Lubuskiego Lidera Biznesu. wrzesień 2013 1

WYDAWNICTWO ZACHODNIEJ IZBY PRZEMYSŁOWO-HANDLOWEJ 7 (62) /2013. 5lat. Lubuskiego Lidera Biznesu. wrzesień 2013 1 WYDAWNICTWO ZACHODNIEJ IZBY PRZEMYSŁOWO-HANDLOWEJ 7 (62) /2013 5lat Lubuskiego Lidera Biznesu wrzesień 2013 1 Laptop: 3 kg Smartfon: 150 g Biznes tym lepiej funkcjonuje, im łatwiej Ci wziąć go ze sobą.

Bardziej szczegółowo

Krajobraz Polski dobrem publicznym potrzeba zmian w zarzàdzaniu krajobrazem

Krajobraz Polski dobrem publicznym potrzeba zmian w zarzàdzaniu krajobrazem KANCELARIA PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ BIULETYN FORUM DEBATY PUBLICZNEJ SAMORZĄD TERYTORIALNY DLA POLSKI Krajobraz Polski dobrem publicznym potrzeba zmian w zarzàdzaniu krajobrazem NUMER 34 CZERWIEC

Bardziej szczegółowo

Honorowa Polska Nagroda Jakości 2007 dla RIG w Katowicach. R e g i o n a l n a I z b a G o s p o d a r c z a w K a t o w i c a c h

Honorowa Polska Nagroda Jakości 2007 dla RIG w Katowicach. R e g i o n a l n a I z b a G o s p o d a r c z a w K a t o w i c a c h Honorowa Polska Nagroda Jakości 2007 dla RIG w Katowicach Wydawnictwo bezpłatne. ISSN: 1424-610X Grudzień 2007 R e g i o n a l n a I z b a G o s p o d a r c z a w K a t o w i c a c h TEMAT NUMERU Firma

Bardziej szczegółowo

Szkolenia dla biznesu i administracji M I E S I Ę C Z N I K I N F O R M A C Y J N Y D O L N O Ś L Ą S K I E J I Z B Y G O S P O D A R C Z E J

Szkolenia dla biznesu i administracji M I E S I Ę C Z N I K I N F O R M A C Y J N Y D O L N O Ś L Ą S K I E J I Z B Y G O S P O D A R C Z E J NR 5 (186) WROCŁ AW MA J 2008 I S S N 1 4 2 7 0 6 3 3 M I E S I Ę C Z N I K I N F O R M A C Y J N Y D O L N O Ś L Ą S K I E J I Z B Y G O S P O D A R C Z E J Szkolenia dla biznesu i administracji str.

Bardziej szczegółowo

Z Życia Politechniki Radomskiej. numer 4(31) LISTOPAD/GRUDZIEŃ 2008 ISSN 1642-1256. W numerze:

Z Życia Politechniki Radomskiej. numer 4(31) LISTOPAD/GRUDZIEŃ 2008 ISSN 1642-1256. W numerze: numer 4(31) ISSN 1642-1256 LISTOPAD/GRUDZIEŃ 2008 W numerze: * Drugie prawo doktoryzowania na Mechanicznym * Wydział Transportu i Elektrotechniki * Biblioteka Liderem Regionu * Postacie plagatiu * Będzie

Bardziej szczegółowo

Rola administracji geodezyjnej w rozwoju społeczeństwa informacyjnego. Rosnówko 19-21.11.2008

Rola administracji geodezyjnej w rozwoju społeczeństwa informacyjnego. Rosnówko 19-21.11.2008 W tym roku mija 20 lat od momentu powstania firmy SYSTHERM. Zarejestrowana przez trzech pracowników Politechniki Poznańskiej jako spółka z ograniczoną działalnością miała w założeniu być jednostką projektową

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

INFORMATOR REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO INFORMATOR REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Nr 4 (6) wrzesień 2010 www.rpowp.wrotapodlasia.pl Przyjemny powrót do szkoły nowa hala w Białaszewie Znajdź projekt RPOWP na Google

Bardziej szczegółowo

Stowarzyszenie z tradycjami

Stowarzyszenie z tradycjami BIULETYN ŁÓDZKIEJ OKRĘGOWEJ IZBY INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA ISSN 1732-1328 nr IV/2014 (45) W numerze: Stowarzyszenie z tradycjami Wywiad z Przewodniczącym PZITB oraz: Istotne zmiany w prawie Wyroby budowlane

Bardziej szczegółowo

Słowo od redakcji. Swoje ostatnie dokonania prezentują także wolontariusze z Fundacji Dr Clowna.

Słowo od redakcji. Swoje ostatnie dokonania prezentują także wolontariusze z Fundacji Dr Clowna. Słowo od redakcji Oddajemy do rąk Państwa trzydziesty, a więc poniekąd jubileuszowy, numer Eunomii. Rok akademicki rozpoczął się już na dobre, ale mamy żywo w pamięci uroczystość jego inauguracji, dlatego

Bardziej szczegółowo

WIELKA WYBORY PROMOCJA NAUKI KSZTAŁCENIA PODCHORĄŻYCH DO SAMORZĄDU STUDENTÓW TUŻ TUŻ... STR.

WIELKA WYBORY PROMOCJA NAUKI KSZTAŁCENIA PODCHORĄŻYCH DO SAMORZĄDU STUDENTÓW TUŻ TUŻ... STR. MIESIĄC NA POLIGONIE STR. 4 WIELKA PROMOCJA NAUKI STR. 2 NOWY MODEL KSZTAŁCENIA PODCHORĄŻYCH STR. 18 WYBORY DO SAMORZĄDU STUDENTÓW TUŻ TUŻ... STR. 18 WIELKA PROMOCJA NAUKI Ziemia się trzęsie. Jak, gdzie

Bardziej szczegółowo

Przegląd Służby Cywilnej

Przegląd Służby Cywilnej Przegląd Służby Cywilnej Departament Służby Cywilnej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Nr 3 (18) MAJ CZERWIEC 2012 r. ISSN 2082 193X Szanowni Państwo! Administracja rządowa zyskała kolejny, po kodeksie

Bardziej szczegółowo