informacje leśne w wirtualnym świecie

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "informacje leśne w wirtualnym świecie"

Transkrypt

1 magazyn pracowników PODLASIA I MAZUR numer 10 czerwiec 2014 regionalny dodatek do głosu lasu????????? wielki jubileusz leśników. to była wyjątkowa uroczystość. Chwile zapisane w kadrze kordelas leśnika Polskiego Odznaczeni za szczególne zasługi informacje leśne w wirtualnym świecie luty 2012 małopolski głos lasu 1

2 WSTĘPNIAK PUL nie ma nic wspólnego z Pulp fiction Wydział Zarządzania Zasobami Leśnymi zajmuje się bardzo szeroką gamą zagadnień. Sprawą podstawową jest zapewnienie wszystkim 31 nadleśnictwom aktualnych planów urządzenia lasu (PUL). Na dzień dzisiejszy wszystkie nadleśnictwa mają zatwierdzone przez Ministra Środowiska PUL, wraz z programami ochrony przyrody, a także prognozami oddziaływania tych planów na środowisko. Podstawę do sporządzenia PUL stanowi ewidencja powszechna gruntów. Geodezja stanowi podstawowy element rozstrzygania rozbieżności między ewidencją powszechną, a stanem lasu na gruncie. Prawie wszystkie grunty w RDLP B-stok mają założone księgi wieczyste. System Informacji Przestrzennej to kolejna nisza zadań realizowanych w wydziale. Leśne Mapy Numeryczne we wszystkich nadleśnictwach odwzorowują charakter i układ zasobów RDLP. Lasy są corocznie wyceniane, zaś realizacja zadań gospodarczych odnotowywana jest w formie corocznej aktualizacji danych opisowych i mapowych. Wydział prowadzi ewidencję budynków mieszkalnych i lokali w całej RDLP. W ramach zadań administracji państwowej wydział przygotowuje decyzje o wyłączeniu gruntów leśnych z produkcji, a także uzgadnia i opiniuje warunki zabudowy oraz przeznaczenie gruntów leśnych Skarbu Państwa na cele nieleśne. Ponadto w ramach prac realizuje się tzw. ruch ziemią, czyli sprzedaż lasów i gruntów, przygotowanie dokumentacji do sprzedaży mieszkań zbędnych dla gospodarki leśnej, zamiany gruntów, dzierżawy oraz najem lasów i gruntów, ustanawianie służebności dojazdu i przesyłu. To wszystko realizowane jest przez 6-osobowy zespół specjalistów wspierany zespołem radców prawnych. mgr inż. piotr zbrożek wydział zarządzania zasobami leśnymi Postęp prac dotyczących sporządzania planów urządzenia lasu r. Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Białymstoku Głos Lasu Podlasia i Mazur jest dodatkiem regionalnym do magazynu Głos Lasu wydawanego przez Centrum Informacyjne Lasów Państwowych redaktor prowadzący: Zespół ds.promocji i Mediów adres redakcji: RDLP w Białymstoku ul. Lipowa 51, Białystok tel , Skład, łamanie i i redakcja tekstów oraz przygotowania do druku: Media Regionalne Spółka z o.o. Oddział w Białymstoku projekt: Novimedia Content Publishing druk: Zakłady Graficzne Momag SA. zdjęcie na okładce: Fot. Wojciech Antczak. Szacunki Leśniczy Mirosław Agiejczyk w czasie wykonywania szacunku brakarskiego w asyście stażystki. Autorzy tekstów w numerze: Piotr Zbrożek - RDLP w Białymstoku, Jarosław Krawczyk - RDLP w Białymstoku, Marcin Sołoguba - RDLP w Białymstoku, Ewa Majewska - RDLP w Białymstoku, Sławomir Kowalczyk - Nadleśnictwo Giżycko. Zapowiedzi leśnych wydarzeń: Żródło: Wydział Zarządzania Zasobami Leśnymi w RDLP w Białymstoku Spław orylski. 90 lat LP pod honorowym patronatem Dyrektora Generalnego LP - 19 lipca 2014, godz , Plaża Miejska w Augustowie Dęby wolności : 17 sierpnia 2014 r. Nadleśnictwo Nurzec, Grabarka 14 września 2014 r. Nadleśnictwo Dojlidy, Białystok III/IV kwartał 2014 r. Nadleśnictwo Łomża i Czarna Białostocka Mistrzostwa Świata w Jeździe Rowerowej na Orientację sierpnia 2014 r., Puszcza Knyszyńska Mistrzostwa Służb Mundurowych w Leśnej Topografii 5 września 2014 r., Puszcza Augustowska II Targi Leśne Las i My pod honorowym patronatem Ministra Środowiska październik, o godz , PODR w Szepietowie. 2 podlasia i mazur głos lasu czerwiec 2014

3 ludzie Być optymistą jak ksiądz Kluk...Kto się lęka czegoś lepszego i nie czyni dobrego, co może, nigdy nic nie uczyni J. K. Kluk, Roślin potrzebnych, 1778 r. Nie należę do wyjątków - zdarza się mi ponarzekać, a to na trudne czasy, to na brak zaufania między ludźmi, wymyślam ograniczenia i wady, itp. Optymiści, którzy mają do czynienia z takimi samymi trudnymi doświadczeniami, myślą o nich w zupełnie odwrotny sposób. Dostrzegają zalety, a nie wady, trudne sytuacje traktują jako wyzwanie, a nie przyczynę podkopania sił. Optymistą był ks. Jan Krzysztof Kluk ( ). Postać wybitna, przyrodnik działający w dobie Oświecenia, autor pierwszych w języku polskim 14 tomów dzieł przyrodniczo-gospodarskich, orędownik rozwoju nauki, jak również prekursor polskiego leśnictwa. Myśl o ks. J. K. Kluku jako o człowieku z pasją wartą zaprezentowania w gronie leśników, nasunęła mi się w trakcie przygotowań do uczczenia jubileuszu 90-lecia Lasów Państwowych i 70-lecia powołania dyrekcji białostockiej. Z tej okazji RDLP w Białymstoku wznowiła drukiem dzieło Kluka Roślin potrzebnych Tom II O drzewach dzikich, lasach etc., z 1778 r. Był to pierwszy polski podręcznik traktujący o leśnictwie, a zawarte w nim przesłania są nadal aktualne. Kluk przewidział, że w miarę wzrostu cywilizacji i potrzeb bytowych wsi polskiej wzrośnie zapotrzebowanie na drewno. Zaleca nowocześnie pojęte urządzenie lasu, wskazując na: zalesiania miejsc bezleśnych i rozmnażanie drzew, pielęgnowanie lasu, podziale go na oddziały, obowiązki jego zarządców, a wreszcie na planowane jego użytkowania. Reprint wydania dzieła J.K.Kluka z 1778r. Wśród rozległego kręgu jego pasji znalazły się m.in.: ziołolecznictwo, geologia, rysunki i rytownictwo, prowadzenie ogrodu botanicznego, praca naukowa oraz kolekcjonerstwo. Niewątpliwie, największą pasją ks. Kluka było służenie krajowi, szerząc oświatę z ambony, publikując podręczniki czy spiesząc z pomocą potrzebującym. Odważnie walczył o złagodzenie wyzysku i niedoli chłopów, tych...rodzicielów naszych bogactw, utrzymujących nasze wygody, w krwawych znojach dni życia swego na przewracanie ziemi siły swoje targających (Bot. III, I,I, s. 6). Nie zrażał się obojętnością współczesnego mu społeczeństwa w zakresie nauk przyrodniczych i wyrażał niezachwianą nadzieję, że jeśli jego rad nie przyjmie współczesne mu pokolenie, którzyśmy się przesądkami zbytnio napoili, to na pewno przyjmie je młodzież. Był optymistą. O życiu i twórczości J. K. Kluka, proboszcza ciechanowieckiego napisano wiele rozpraw. Łączy je opis pełen szacunku i niekłamanego podziwu dla trudu mrówczo pracowitego plebana z zapadłej wsi podlaskiej. Warto być optymistą. Życie staje się wtedy ciekawsze, pełne sił i pasji. Wszystkich, których choć trochę zainteresowała postać ks. Krzysztofa Kluka odsyłam do takich pozycji jak: Brzęk G., Krzysztof Kluk, Lublin 1977; Kluda E., Ksiądz Krzysztof Kluk, Wszechświat, R. 59, 1958, z. 1, s ; Krzysztof Kluk - przyrodnik i pisarz rolniczy, pod red. J. Babicza, W. Grębeckiej, S. Inglota, Wrocław 1976; Marszałek K., Rady i przesłania księdza Krzysztofa Kluka, Ciechanowiec 2004; Uszyński K., Krzysztof Kluk - życie i działalność naukowa, Rocznik Muzeum Rolnictwa w Szreniawie, T. 2, 1970, s Wójcik Z., Ksiądz Jan Krzysztof Kluk - pisarz i uczony, Ciechanowiec 2012 tekst ewa majewska czerwiec 2014 podlasia i mazur głos lasu 3

4 co robimy Wielki jubileusz To była wyjątko 7 maja 2014 r. w Operze i Filharmonii Podlaskiej w Białymstoku odbyła się Uroczysta Narada Leśników z okazji 90-lecia Lasów Państwowych i 70-lecia utworzenia Dyrekcji Lasów Państwowych w Białymstoku. Poczty sztandarowe RDLP w Białymstoku Na zaproszenie dyrektora RDLP Ryszarda Ziemblickiego, w spotkaniu wzięło udział około 800 gości. Byli to parlamentarzyści, podsekretarz stanu w Ministerstwie Środowiska, wojewoda podlaski, marszałkowie województw podlaskiego i warmińsko-mazurskiego, przedstawiciele służb mundurowych oraz szkolnictwa, a także leśnicy i przyrodnicy z sąsiedniej dyrekcji w Lublinie i Olsztynie, a także około 500 leśników z całego białostockiego regionu. tekst Anna Poskrobko Janusz Ostapiuk, podsekretarz stanu w MŚ wręcza Złote Medale za Długoletnią Służbę Biskup Jerzy i dyrektor RDLP w Białymstoku, Cerkiew pw. św. Mikołaja 4 podlasia i mazur głos lasu czerwiec 2014

5 co robimy leśników. wa uroczystość. Grawerton od wojewody podlaskiego Macieja Żywno Leśnicy i goście na widowni Opery i Filharmonii Podlaskiej w Białymstoku Dary ołtarza od leśników, Archikatedra Białostocka czerwiec 2014 podlasia i mazur głos lasu 5

6 aktualności System Informacji Przestrzennej (SIP) Mapy papierowe w naszej pracy już budzą sentymenet Lasy Państwowe były jedną z pierwszych instytucji w Polsce, która wprowadziła System Informacji Przestrzennej (SIP) do zarządzania tak dużą powierzchnią. Stało się to możliwe dzięki Zarządzeniu DGLP, wydanemu 23 sierpnia 2001 r., które wprowadziło jednolity standard leśnej mapy numerycznej dla poziomu nadleśnictwa w całych Lasach Państwowych. W obliczu pojawiających się potrzeb i koniecznych modyfikacji był on modernizowany. Milowym krokiem w rozwoju SIP w Lasach Państwowych okazała się centralizacja SILP, która stworzyła możliwość pracy z mapą numeryczną każdemu pracownikowi. Swój dostęp uzyskali także leśniczowie poprzez wyposażenie w komputery ich kancelarii. Scentralizowanie leśnej mapy numerycznej stworzyło okazję na włączenie zawartych w niej informacji w jednolitą platformę udostępniania informacji o lasach wszystkich form własności, jaką jest Bank Danych o Lasach (BDL) [http://www.bdl.lasy. gov.pl]. To właśnie w BDL, w wyniku połączenia ze sobą map wszystkich nadleśnictw, uwidoczniły się mankamenty funkcjonowania każdej z nich niezależnie względem siebie. Objawia się to powstawaniem miejsc, w których zasięgi nadleśnictw nachodzą na siebie lub się rozchodzą, tworząc obszary niczyje. Leśnikom była to sytuacja znana dotąd tylko jako pojawiająca się w państwowej ewidencji gruntów - zauważana na granicy sąsiadujących ze sobą powiatów. Obecnie zarówno granice obrębów ewidencyjnych, gmin, powiatów, a także nadleśnictw, składają się na referencyjny rejestr publiczny - Państwowy Rejestr Granic (PRG). Stąd też w RDLP w Białymstoku, z inicjatywy DGLP, trwają prace mające na celu ujednolicenie przebiegu granic w sposób trwały i czytelny. W ten pracochłonny projekt zaangażowani zostali pracownicy Wydziału Zarządzania Zasobami Leśnymi, którzy po konsultacjach z nadleśnictwami opracowują w oprogramowaniu GIS nowe mapy zasięgów jednostek RDLP w Białymstoku. Obok udostępniania informacji przestrzennej o środowisku zarządzanym przez PGL LP w formie elektronicznej, np. BDL, właściwym środkiem są wciąż mapy papierowe, jako medium najtrafniej docierające do najszerszego kręgu odbiorców. Stąd też w wydziale, w maju 2014 r. opracowano kolejną odsłonę serii map Puszcze Podlasia, rozpowszechnianej w 2011 r. jako załącznik do dziennika Kurier Poranny. Naczelnik Piotr Zbrożek i Marcin Sołoguba w otoczeniu map tekst marcin sołoguba 6 podlasia i mazur głos lasu czerwiec 2014

7 aktualności Narzędzie pracy Business Objects 4.0 Nie ulega wątpliwości, że XXI wiek jest wiekiem informacji, którą gromadzi się, przetwarza, a następnie wyciąga wnioski. Prawdziwy potop informacji otacza nas praktycznie we wszystkich dziedzinach życia. Gigantyczne ilości informacji codziennie pozyskują i gromadzą również leśnicy. Nie trzeba zbytnio opisywać, gdzie w pracy leśnika powstają informacje oraz w jaki sposób są gromadzone. Ciekawe natomiast może być to, za pomocą jakich narzędzi są przetwarzane i jakie wyciągane są z nich wnioski. W chwili obecnej ponad 3000 pracowników Lasów Państwowych od kilku miesięcy w codziennej pracy posługuje się najnowszą wersją Business Objects 4.0 systemu, który zajmuje się przetwarzaniem informacji w wiedzę. O oprogramowaniu tym krąży już nie jedna legenda nie tylko ze względu na możliwości, ale i ze względu na słownictwo, jakim użytkownicy opisują pracę z systemem. W zależności od potrzeb, czyli od stanowiska i uprawnień, na leśnika w BO czekają 53 wirtualne światy obiektów, pogrupowane w 10 kategoriach tematycznych (np. opis taksacyjny, księgowość, gospodarka towarowa). Pojedynczy świat składa się z informacji, czyli obiektów poukładanych w wymiarach (prościej mówiąc w folderach). Informacje mogą być ogólne lub szczegółowe i w zależności od stopnia szczegółowości rozróżnia się: obiekt, szczegół, miarę. Do wirtualnych światów udajemy się po odpowiedzi, które mogą być źródłem wiedzy. Mogą, ale nie muszą, gdyż nasze wirtualne światy połączone z bazami danych należy najpierw zapytać. Cała sztuka w zadawaniu pytań polega na tym, że na niemądre zapytania możemy uzyskać wymijające odpowiedzi lub ich brak. Po odpowiednim treningu możemy system nawet zapytać o informacje, które nie są bezpośrednio przechowywane w bazach danych (czyli nie istnieją), ale można je wyliczyć lub zasymulować. Przykładem może być ilość dni, która upłynęła od momentu pozyskania drewna do chwili obecnej tzw. okres przelegiwania drewna na magazynie. Informacja bardzo ważna dla kontrahentów, leśniczych i kadry kierowniczej. Wiedza wynikająca z tej informacji dla każdej z wymienionych wcześniej osób oznacza co innego. Dla kontrahentów będzie to informacja o jakości surowca (im świeższy, tym potencjalnie lepszy), leśniczy natomiast powinien drewno, które dłużej przechowuje na magazynie sprzedawać lub wysyłać do klienta w pierwszej kolejności. Kadra menedżerska posługując się informacjami o przelegiwaniu drewna, pozyskiwanymi z różnych nadleśnictw wyciąga wnioski o aktualnej sytuacji na rynku drzewnym, np. czy klienci odbierają zamówiony surowiec zgodnie z harmonogramem czy nie. A jeśli nie, to jakie są tego przyczyny? W dniach maja br. w Pogorzelicy odbyła się konferencja pn. Business Intelligence w LP. Całość konferencji poświęcona była aplikacji Business Objects, jej rozwojowi i możliwościom. Przedstawiono nowo powstałą Bazę Wiedzy o BO dostępną pod adresem zilp.lasy.gov.pl (zakładka instrukcje) oraz system e-learningowy (elektronicznego nauczania) dostępny po zalogowaniu do ww. bazy, dzięki któremu każdy pracownik LP może zapoznać się z BO i nauczyć jego obsługi. Pomocnymi w rozwiązywaniu problemów związanych z nauką i obsługą BO są również regionalni nauczyciele i trenerzy. W RDLP Białystok są to Anna Lebensztejn, Dawid Iwaniuk (pracownicy biura regionalnej dyrekcji), Zbigniew Krauze (Nadleśnictwo Płaska) i Sławomir Kowalczyk (Nadleśnictwo Giżycko). Nieprzetworzona wiedza w postaci informacji czeka na Państwa w systemie Business Inteligence LP, zapraszamy do jej wykorzystywania w codziennej pracy. tekst sławomir kowalczyk czerwiec 2014 podlasia i mazur głos lasu 7

8 sprawy bieżące Kordelas Leśnika Polskiego otrzymanie takiego odznaczenia to wielki zaszczyt i marzenie większości leśników Płk. W. Podleci, dowódca 18 Białostockiego Pułku Rozpoznawczego uhonorowany Kordelasem Nadleśniczy H. Donderowicz ma powód do dumy z odznaczenia Kordelasem Urszula Wróbel otrzymuje Kordelasa z rąk dyrektora RDLP w Białymstoku Kordelas jest rodzajem białej broni, o kształcie długiego prostego dwusiecznego noża. W średniowieczu szczególnie sprawdzał się w walkach wręcz. Od wieku XIX stał się powszechną bronią myśliwską, niezbędną przy patroszeniu zwierzyny. W latach dwudziestych i trzydziestych XX w. został nobilitowany do roli służbowego wyznacznika stopni pracowników Lasów Państwowych. O randze informował rodzaj rękojeści kordelasa, od drewnianej, żelaznej po srebrną. Bronią honorową i paradną stał się dopiero współcześnie. Nawiązując do tradycyjnych rozwiązań, Dyrektor Generalny Lasów Państwowych, Zarządzeniem Nr 25 z dnia r. ustanowił najwyższym leśnym odznaczeniem Kordelas Leśnika Polskiego. Kordelas przechowywany jest w specjalnym, zielonym etui. Decyzją Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych Pana Adama Wasiaka za szczególne zasługi dla Lasów Państwowych i gospodarki leśnej Kordelasy Leśnika Polskiego otrzymali: Hubert Donderowicz nadleśniczy Nadleśnictwa Maskulińskie, Roman Rogoziński starszy spec. SL ds. edukacji leśnej w Nadleśnictwie Augustów. Decyzją Dyrektora RDLP w Białymstoku Pana Ryszarda Ziemblickiego za szczególne zasługi dla Lasów Państwowych i gospodarki leśnej Kordelasy Leśnika Polskiego otrzymali: Prof. Adam Czesław Dobroński profesor Uniwersytetu w Białymstoku, Jarosław Zygmunt Dworzański Marszałek Województwa Podlaskiego, Lech Magrel Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Białymstoku, Edmund Płoński emerytowany leśniczy Nadleśnictwa Knyszyn, płk. dypl. Wiesław Podlecki Dowódca 18 Białostockiego Pułku Rozpoznawczego, Nadinspektor celny Mirosław Sienkiewicz Dyrektor Izby Celnej w Białymstoku, Wiesław Antoni Stalewski Podlaski Wojewódzki Inspektor Transportu Drogowego, Urszula Wróbel emerytowany starszy specjalista Służby Leśnej w Nadleśnictwie Bielsk, Gen. Bryg. Leszek Bożydar Zych Prezes Podlaskiego Okręgu Związku Piłsudczyków RP i Towarzystwa Pamięci Józefa Piłsudskiego. Głownia kordelasa wykonana jest z wysokostopowej, hartowanej stali chromowej. Na prawej stronie głowni kordelasa wytrawione jest w ornamencie liści laurowych logo i napis Lasy Państwowe oraz jego indywidualny numer. Ten numer znajduje się też na legitymacji, którą odbiera się razem z kordelasem. Przywilej nadawania tego wyróżnienia przysługuje dyrektorowi generalnemu i dyrektorom regionalnym. Wcześniej jednak, wnioski nadleśniczych o nadanie Kordelasa, muszą być pozytywnie zaopiniowane przez powołaną w tym celu Kapitułę Honorową. Miło nam poinformować, że r. podczas uroczystej Narady Leśników, jaka miała miejsce w Białymstoku, uhonorowano Kordelasem Leśnika Polskiego grono leśników i osób spoza środowiska, którzy swoją wieloletnią pracą oddali szczególne zasługi dla rozwoju polskich lasów. Jeszcze raz gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów! tekst ewa majewska 8 podlasia i mazur głos lasu czerwiec 2014

Cyfrowy las Co Bank Danych o Lasach ma do zaoferowania społeczeństwu. Andrzej Talarczyk

Cyfrowy las Co Bank Danych o Lasach ma do zaoferowania społeczeństwu. Andrzej Talarczyk Cyfrowy las Co Bank Danych o Lasach ma do zaoferowania społeczeństwu Andrzej Talarczyk Lasy w Polsce Polska jest w europejskiej czołówce, jeśli chodzi o powierzchnię lasów. Zajmują one 29,2% terytorium

Bardziej szczegółowo

Bank danych o lasach źródło informacji o środowisku leśnym w Polsce

Bank danych o lasach źródło informacji o środowisku leśnym w Polsce Bank danych o lasach źródło informacji o środowisku leśnym w Polsce Realizacja art. 13a ustawy o lasach Andrzej Talarczyk Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej Jacek Przypaśniak Dyrekcja Generalna Lasów

Bardziej szczegółowo

Centrum Szkolenia Straży Granicznej w Kętrzynie

Centrum Szkolenia Straży Granicznej w Kętrzynie Centrum Szkolenia Straży Granicznej w Kętrzynie Źródło: http://www.cs.strazgraniczna.pl/cs/aktualnosci/17700,obchody-25-lecia-powolania-sg-w-obu-ketrzynskich-jednost kach.html Wygenerowano: Niedziela,

Bardziej szczegółowo

Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej

Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej Źródło: http://www.wm.strazgraniczna.pl/wm/aktualnosci/17699,obchody-25-lecia-powolania-sg.html Wygenerowano: Wtorek, 17 stycznia 2017, 13:49 Obchody 25-lecia

Bardziej szczegółowo

Lp Rok Podmiot prowadzący okres kontroli

Lp Rok Podmiot prowadzący okres kontroli Wykaz kontroli przeprowadzonych w Nadleśnictwie Grotniki w okresie od dnia 01.01.2001 do dnia 31.12.2008r. Lp Rok Podmiot prowadzący okres kontroli Temat kontroli kontrolę 1. 2001. Państwowa Inspekcja

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie narzędzi geomatycznych w leśnictwie rola Geoportalu i BDOT

Wykorzystanie narzędzi geomatycznych w leśnictwie rola Geoportalu i BDOT Wykorzystanie narzędzi geomatycznych w leśnictwie rola Geoportalu i BDOT przygotowanie: Wydział Urządzania Lasu DGLP Dział Urządzania Lasu BULiGL Warszawa, 10-11 września 2015 r. Agenda 1. Budowa SIP w

Bardziej szczegółowo

Leśnicy. Służba Leśna, Parków Narodowych i Parków Krajobrazowych

Leśnicy. Służba Leśna, Parków Narodowych i Parków Krajobrazowych 1 z 6 2014-02-16 08:54 Leśnicy Służba Leśna, Parków Narodowych i Parków Krajobrazowych dystynkcje Rozporządzenie Ministra Ochrony Środowiska, zasobów naturalnych i leśnictwa z dnia 24 grudnia 1998 r. Rozporządzenie

Bardziej szczegółowo

POLICJA.PL ŚWIĘTO POLICJI GARNIZONU PODLASKIEGO. Strona znajduje się w archiwum.

POLICJA.PL ŚWIĘTO POLICJI GARNIZONU PODLASKIEGO. Strona znajduje się w archiwum. POLICJA.PL Źródło: http://www.policja.pl/pol/aktualnosci/129708,swieto-policji-garnizonu-podlaskiego.html Wygenerowano: Wtorek, 17 stycznia 2017, 13:39 Strona znajduje się w archiwum. ŚWIĘTO POLICJI GARNIZONU

Bardziej szczegółowo

Uroczystość otwarcia odbyła się 21.X.2010 roku przy udziale:

Uroczystość otwarcia odbyła się 21.X.2010 roku przy udziale: Narada Wojewódzkich Inspektorów Ochrony Środowiska 21 22.X.2010 r. Supraśl oraz otwarcie Laboratorium Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Białymstoku. W dniach 21 22.X.2010 roku w Supraślu

Bardziej szczegółowo

Komenda Główna Straży Granicznej

Komenda Główna Straży Granicznej Komenda Główna Straży Granicznej Źródło: http://www.strazgraniczna.pl/pl/aktualnosci/3371,centralne-obchody-swieta-strazy-granicznej.html Wygenerowano: Niedziela, 29 stycznia 2017, 16:07 Straży Granicznej

Bardziej szczegółowo

Urządzanie Lasu Ćwiczenia

Urządzanie Lasu Ćwiczenia Regulamin ćwiczeń zaliczenie - egzamin pisemny 40%, - wyniki 2 kolokwiów 30%, - wyniki projektów 10%, - wyniki ćwiczeń terenowych 20% odrabianie zajęć ćwiczenia terenowe Pomoce i literatura http://wl.sggw.waw.pl/units/urzadzanie/materialy

Bardziej szczegółowo

Jubileusz 50-lecia Koła Łowieckiego Szarak Knurów 1964 2014

Jubileusz 50-lecia Koła Łowieckiego Szarak Knurów 1964 2014 Jubileusz 50-lecia Koła Łowieckiego Szarak Knurów 1964 2014 Rok 2014 jest dla naszego koła rokiem jubileuszowym, w którym obchodzimy pięćdziesiątą rocznicę jego założenia. Z tej wyjątkowej okazji postanowiliśmy

Bardziej szczegółowo

BANK DANYCH O LASACH I WIELKOOBSZAROWA INWENTARYZACJA STANU LASÓW JAKO NARZĘDZIE DO MONITOROWANIA, OCENY I NADZORU NAD LASAMI W POLSCE

BANK DANYCH O LASACH I WIELKOOBSZAROWA INWENTARYZACJA STANU LASÓW JAKO NARZĘDZIE DO MONITOROWANIA, OCENY I NADZORU NAD LASAMI W POLSCE BANK DANYCH O LASACH I WIELKOOBSZAROWA INWENTARYZACJA STANU LASÓW JAKO NARZĘDZIE DO MONITOROWANIA, OCENY I NADZORU NAD LASAMI W POLSCE Piotr Otawski Ministerstwo Środowiska Warszawa, 9 marca 2015 r. Polityka

Bardziej szczegółowo

Uroczystość swoją obecnością zaszczyciło wielu gości:

Uroczystość swoją obecnością zaszczyciło wielu gości: 110 lat w życiu człowieka to bardzo długo, ale wobec historii to zaledwie chwila. Z takich chwil składa się również nasza współczesna, szkolna codzienność. W szkole czas odmierzają kolejne dzwonki, dni,

Bardziej szczegółowo

MOŻLIWOŚCI SEKTORA LEŚNO-DRZEWNEGO W ROZWOJU REGIONALNYM

MOŻLIWOŚCI SEKTORA LEŚNO-DRZEWNEGO W ROZWOJU REGIONALNYM MOŻLIWOŚCI SEKTORA LEŚNO-DRZEWNEGO W ROZWOJU REGIONALNYM Dr inż. Anna Żornaczuk-Łuba Zastępca dyrektora Departamentu Leśnictwa i Ochrony Przyrody Ministerstwo Środowiska Polanica Zdrój 23 maja 2014 r.

Bardziej szczegółowo

CENTRUM SZKOLENIA POLICJI JUBILEUSZOWE UROCZYSTOŚCI. Strona znajduje się w archiwum.

CENTRUM SZKOLENIA POLICJI JUBILEUSZOWE UROCZYSTOŚCI. Strona znajduje się w archiwum. CENTRUM SZKOLENIA POLICJI Źródło: http://csp.edu.pl/csp/aktualnosci/2719,jubileuszowe-uroczystosci.html Wygenerowano: Poniedziałek, 20 marca 2017, 14:20 Strona znajduje się w archiwum. JUBILEUSZOWE UROCZYSTOŚCI

Bardziej szczegółowo

Komenda Główna Straży Granicznej

Komenda Główna Straży Granicznej Komenda Główna Straży Granicznej Źródło: http://www.strazgraniczna.pl/pl/aktualnosci/987,centralne-obchody-swieta-strazy-granicznej.html Wygenerowano: Piątek, 22 września 2017, 18:28 Strona znajduje się

Bardziej szczegółowo

Centrum Szkolenia Straży Granicznej w Kętrzynie

Centrum Szkolenia Straży Granicznej w Kętrzynie Centrum Szkolenia Straży Granicznej w Kętrzynie Źródło: http://www.cs.strazgraniczna.pl/cs/aktualnosci/2038,uroczyste-wreczenie-aktow-mianowania-na-stopien-kaprala- SG-w-Centrum-Szkolenia-S.html Wygenerowano:

Bardziej szczegółowo

Zestawienie kontroli przeprowadzonych w Nadleśnictwie Płock opracowane na podstawie Ewidencji przeprowadzonych kontroli

Zestawienie kontroli przeprowadzonych w Nadleśnictwie Płock opracowane na podstawie Ewidencji przeprowadzonych kontroli Zestawienie kontroli przeprowadzonych w Nadleśnictwie Płock opracowane na podstawie Ewidencji przeprowadzonych kontroli Lp 1 Rok Podmiot przeprowadzający kontrolę Okres trwania kontroli od do 10 stycznia

Bardziej szczegółowo

Wicemarszałek Województwa Pomorskiego - Wiesław Byczkowski. Ewa Witkowska Dyrektor WBGiTR w Gdańsku

Wicemarszałek Województwa Pomorskiego - Wiesław Byczkowski. Ewa Witkowska Dyrektor WBGiTR w Gdańsku Wojewódzkie Biuro Geodezji i Terenów Rolnych w Gdańsku - wojewódzka samorządowa jednostka organizacyjna - w dniach 12-14 października 2016 roku zorganizowało w Gdańsku w Górkach Zachodnich w AZS Centralnym

Bardziej szczegółowo

Uroczystości odbędą się w Zamościu w dniach listopada 2013 r.

Uroczystości odbędą się w Zamościu w dniach listopada 2013 r. Uroczystości patriotyczno-religijne 70. rocznicy nadania nazwy Oddziałów Partyzanckich 9. Pułku Piechoty - Oddziałom Dywersji Bojowej Inspektoratu Zamość. Zamość, 29-30 listopada 2013 r. Światowy Związek

Bardziej szczegółowo

I tak, na Warmii i Mazurach awansowanych na wyższe stopnie służbowe w tym roku zostało ponad 1250 policjantów, w tym:

I tak, na Warmii i Mazurach awansowanych na wyższe stopnie służbowe w tym roku zostało ponad 1250 policjantów, w tym: POLICJA.PL Źródło: http://www.policja.pl/pol/aktualnosci/88889,uroczyste-obchody-swieta-policji.html Wygenerowano: Sobota, 11 marca 2017, 12:52 Strona znajduje się w archiwum. UROCZYSTE OBCHODY ŚWIĘTA

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA. Zarządu Zachodniopomorskiego Związku Piłki Nożnej dotycząca zasad wnioskowania o przyznanie: orderów, medali, odznak i innych wyróżnień.

UCHWAŁA. Zarządu Zachodniopomorskiego Związku Piłki Nożnej dotycząca zasad wnioskowania o przyznanie: orderów, medali, odznak i innych wyróżnień. UCHWAŁA Zarządu Zachodniopomorskiego Związku Piłki Nożnej dotycząca zasad wnioskowania o przyznanie: orderów, medali, odznak i innych wyróżnień. Działając na wniosek Komisji Odznaczeń ZZPN przyjmuje się

Bardziej szczegółowo

Stosowanie geoinformatyki w kontekście centralizacji SILP Szkolenie centralne z zakresu geomatyki leśnej dla nadleśniczych, 2011r.

Stosowanie geoinformatyki w kontekście centralizacji SILP Szkolenie centralne z zakresu geomatyki leśnej dla nadleśniczych, 2011r. Aktualizacja LMN Stosowanie geoinformatyki w kontekście centralizacji SILP Szkolenie centralne z zakresu geomatyki leśnej dla nadleśniczych, 2011r. przygotowali: Piotr Kyc, Witold Witosza - Zespół Zadaniowy

Bardziej szczegółowo

Nadwiślański Oddział Straży Granicznej

Nadwiślański Oddział Straży Granicznej Nadwiślański Oddział Straży Granicznej Źródło: http://www.nadwislanski.strazgraniczna.pl/wis/aktualnosci/17446,nadwislanski-oddzial-sg-uczcil-25-lecie-powola nia-sg.html Wygenerowano: Wtorek, 24 stycznia

Bardziej szczegółowo

Komenda Główna Straży Granicznej

Komenda Główna Straży Granicznej Komenda Główna Straży Granicznej Źródło: http://www.strazgraniczna.pl/pl/aktualnosci/4933,26-rocznica-powolania-sg.html Wygenerowano: Czwartek, 29 czerwca 2017, 14:39 26. rocznica powołania SG Autor: Magdalena

Bardziej szczegółowo

Nadleśniczy Nadleśnictwa Dojlidy

Nadleśniczy Nadleśnictwa Dojlidy KOMUNIKAT TECHNICZNY GRAND PRIX POLSKI, MISTRZOSTWA POLSKI, PUCHAR PODLASIA W ROWEROWEJ JEŹDZIE na ORIENTACJĘ 2015 /Runda 1/ 01-03.2015 SUPRAŚL-POCZOPEK-BIAŁYSTOK-JUROWCE I. Organizator: UKS Falenica Warszawa,

Bardziej szczegółowo

LEŚNY ZAKŁAD DOŚWIADCZALNY. MINISTERSTWO ŚRODOWISKA DEPARTAMENT LEŚNICTWA I OCHRONY PRZYRODY ul. Wawelska 52/54 00-922 Warszawa

LEŚNY ZAKŁAD DOŚWIADCZALNY. MINISTERSTWO ŚRODOWISKA DEPARTAMENT LEŚNICTWA I OCHRONY PRZYRODY ul. Wawelska 52/54 00-922 Warszawa Esy Rdner NIP: 675-000-21-18 REGON: 000001815-00024 Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie LEŚNY ZAKŁAD DOŚWIADCZALNY 33-380 Krynica-Zdrój, ul. Ludowa 10 Tel.:+48 (18) 471-20-68; +48 (18)

Bardziej szczegółowo

Rozbudowie wraz z przebudową drogi wojewódzkiej nr 379 od ronda łącznik

Rozbudowie wraz z przebudową drogi wojewódzkiej nr 379 od ronda łącznik WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI r. IF-AB.7820..205.AK2 Wrocław, dnia 0 września 205 OBWIESZCZENIE O WYDANIU DECYZJI O ZEZWOLENIU NA REALIZACJĘ INWESTYCJI DROGOWEJ Na podstawie art. l l a ust., art. f ust. 3 i ust.

Bardziej szczegółowo

Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej

Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej Źródło: http://www.wm.strazgraniczna.pl/wm/aktualnosci/980,24-rocznica-powolania-strazy-granicznej21052015. html Wygenerowano: Środa, 21 grudnia 2016, 22:04

Bardziej szczegółowo

Kobiety w leśnictwie. Dostęp do pracy, szkoleń i awansów. Dr Ewa Lisowska Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

Kobiety w leśnictwie. Dostęp do pracy, szkoleń i awansów. Dr Ewa Lisowska Szkoła Główna Handlowa w Warszawie Kobiety w leśnictwie. Dostęp do pracy, szkoleń i awansów Dr Ewa Lisowska Szkoła Główna Handlowa w Warszawie Plan prezentacji Proces rekrutacji Dostęp do szkoleń Kobiety na stanowiskach kierowniczych Sytuacja

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLVIII/321/14 RADY MIASTA BIELSK PODLASKI. z dnia 30 września 2014 r.

UCHWAŁA NR XLVIII/321/14 RADY MIASTA BIELSK PODLASKI. z dnia 30 września 2014 r. UCHWAŁA NR XLVIII/321/14 RADY MIASTA BIELSK PODLASKI z dnia 30 września 2014 r. w sprawie zasad i trybu nadawania Tytułu "Honorowy Obywatel Miasta Bielsk Podlaski". Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 14,

Bardziej szczegółowo

Pamiątkowa tablica na budynku przy ulicy Krzywej 2 Na uroczystość przybyli: senator RP Zbigniew Szaleniec, przewodniczący Rady Miejskiej - Janusz Gątk

Pamiątkowa tablica na budynku przy ulicy Krzywej 2 Na uroczystość przybyli: senator RP Zbigniew Szaleniec, przewodniczący Rady Miejskiej - Janusz Gątk 20 LECIE MŁODZIEŻOWEGO KOŁA FILATELISTYCZNEGO Odsłonięcie tablicy poświęconej pamięci Czesława Słani 24 marca 2006 roku w Czeladzi - Piaskach przy ulicy Krzywej 2, została odsłonięta tablica poświęcona

Bardziej szczegółowo

DLA KIEROWCÓW NAJLEPSI W POLSCE POLICJANCI "DROGÓWKI" Strona znajduje się w archiwum.

DLA KIEROWCÓW NAJLEPSI W POLSCE POLICJANCI DROGÓWKI Strona znajduje się w archiwum. DLA KIEROWCÓW Źródło: http://dlakierowcow.policja.pl/dk/wydarzenia/132335,najlepsi-w-polsce-policjanci-quotdrogowkiquot.html Wygenerowano: Piątek, 3 lutego 2017, 15:50 Strona znajduje się w archiwum. NAJLEPSI

Bardziej szczegółowo

WZORY OZNAK SŁUŻBOWYCH

WZORY OZNAK SŁUŻBOWYCH Załącznik nr 4 WZORY OZNAK SŁUŻBOWYCH 1. Wzory oznak służbowych noszonych na klapach marynarki: Oznaki służbowe Oznaka do munduru Podsekretarza Stanu w urzędzie obsługującym ministra właściwego do spraw

Bardziej szczegółowo

Realizacja koncepcji budowy Banku Danych o Lasach

Realizacja koncepcji budowy Banku Danych o Lasach Realizacja koncepcji budowy Banku Danych o Lasach dr Andrzej Talarczyk Cel projektu Zakres umowy obejmował: wykonanie projektu i analityki Banku Danych o Lasach wszystkich form własności; zebranie danych

Bardziej szczegółowo

POTRZEBY INFORMACYJNE W ZAKRESIE STANU LASU ORAZ OCHRONY PRZYRODY W STATYSTYCE PUBLICZNEJ

POTRZEBY INFORMACYJNE W ZAKRESIE STANU LASU ORAZ OCHRONY PRZYRODY W STATYSTYCE PUBLICZNEJ POTRZEBY INFORMACYJNE W ZAKRESIE STANU LASU ORAZ OCHRONY PRZYRODY W STATYSTYCE PUBLICZNEJ Główny Urząd Statystyczny Departament Rolnictwa Departament Badań Regionalnych i Środowiska USTAWA Z DNIA 26 CZERWCA

Bardziej szczegółowo

Obchody Dnia Edukacji Narodowej

Obchody Dnia Edukacji Narodowej Obchody Dnia Edukacji Narodowej W dniach 14, 15 i 16 października 2013 r. odbyły się uroczystości Dnia Edukacji Narodowej zorganizowane przez Dolnośląskiego Kuratora Oświaty - Panią Beatę Pawłowicz. 14

Bardziej szczegółowo

KOLEJNI NOWI POLICJANCI ZŁOŻYLI ŚLUBOWANIE

KOLEJNI NOWI POLICJANCI ZŁOŻYLI ŚLUBOWANIE POLICJA.PL Źródło: http://www.policja.pl/pol/aktualnosci/139708,kolejni-nowi-policjanci-zlozyli-slubowanie.html Wygenerowano: Niedziela, 17 września 2017, 16:22 Strona znajduje się w archiwum. KOLEJNI

Bardziej szczegółowo

Wyniki II 5-letniego cyklu wielkoobszarowej inwentaryzacji stanu lasów (pomiary w okresie 2010 2014)

Wyniki II 5-letniego cyklu wielkoobszarowej inwentaryzacji stanu lasów (pomiary w okresie 2010 2014) Wyniki II 5-letniego cyklu wielkoobszarowej inwentaryzacji stanu lasów (pomiary w okresie 2010 2014) Bożydar Neroj Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej 1 Wyniki II 5-letniego cyklu wielkoobszarowej

Bardziej szczegółowo

UROCZYSTOŚCI ŚWIĘTA POLICJI W WOŁOMIŃSKIEJ KOMENDZIE

UROCZYSTOŚCI ŚWIĘTA POLICJI W WOŁOMIŃSKIEJ KOMENDZIE KPP W WOŁOMINIE Źródło: http://kppwolomin.policja.waw.pl/pw/aktualnosci/65313,uroczystosci-swieta-policji-w-wolominskiej-komendzie.html Wygenerowano: Piątek, 6 stycznia 2017, 12:13 Strona znajduje się

Bardziej szczegółowo

Planowanie przestrzenne w świetle ustawy z dnia 4 marca 2010 r. o infrastrukturze informacji przestrzennej

Planowanie przestrzenne w świetle ustawy z dnia 4 marca 2010 r. o infrastrukturze informacji przestrzennej Planowanie przestrzenne w świetle ustawy z dnia 4 marca 2010 r. o infrastrukturze informacji przestrzennej Lidia Piotrowska Naczelnik Wydziału Planowania Regionalnego i Współpracy Transgranicznej Minister

Bardziej szczegółowo

Puszcza Białowieska to nasza wspólna sprawa. Podpisanie listu intencyjnego leśników, samorządowców i ministra środowiska

Puszcza Białowieska to nasza wspólna sprawa. Podpisanie listu intencyjnego leśników, samorządowców i ministra środowiska Puszcza Białowieska to nasza wspólna sprawa. Podpisanie listu intencyjnego leśników, samorządowców i ministra środowiska Taka współpraca wydawała się nierealna, choć była naszym marzeniem. Tak jak marzeniem

Bardziej szczegółowo

POLICJA.PL ŚWIĘTO POLICJI GARNIZONU PODLASKIEGO. Strona znajduje się w archiwum.

POLICJA.PL ŚWIĘTO POLICJI GARNIZONU PODLASKIEGO. Strona znajduje się w archiwum. POLICJA.PL Źródło: http://www.policja.pl/pol/aktualnosci/145807,swieto-policji-garnizonu-podlaskiego.html Wygenerowano: Czwartek, 21 września 2017, 10:03 Strona znajduje się w archiwum. ŚWIĘTO POLICJI

Bardziej szczegółowo

Dane teleadresowe pracowników Nadleśnictwa Sieraków

Dane teleadresowe pracowników Nadleśnictwa Sieraków Dane teleadresowe pracowników Nadleśnictwa Sieraków inż. Jarosław Nowakowski inż. Naparty Nadleśniczy Zastępca Nadleśniczego Kieruje całokształtem prac Nadleśnictwa, ponosi odpowiedzialność za działanie

Bardziej szczegółowo

Pan Mirosław Ślifirczyk Starosta Radomski Starostwo Powiatowe w Radomiu ul. Domagalskiego Radom

Pan Mirosław Ślifirczyk Starosta Radomski Starostwo Powiatowe w Radomiu ul. Domagalskiego Radom Warszawa, 09 czerwca 2016 r. WOJEWODA MAZOWIECKI WBZK-II.431.2.2016 Pan Mirosław Ślifirczyk Starosta Radomski Starostwo Powiatowe w Radomiu ul. Domagalskiego 7 26-600 Radom WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Starostwo Powiatowe W OSTROWI Mazowieckiej

Starostwo Powiatowe W OSTROWI Mazowieckiej Starostwo Powiatowe W OSTROWI Mazowieckiej 07-300 Ostrów Mazowiecka; ul.3 Maja 68; tel. / fax..(29) 645 71 04; e-mail: kryzysowe@powiatostrowmaz.pl ZK.4041.7.2015 ZATWIERDZAM REGULAMIN KONKURSU STRAŻAK

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA MAZOWIECKI Warszawa, 22 sierpnia 2013 r. WK-I.431.6.1.2013 Pan Krzysztof Kapusta Starosta Powiatu Nowodworskiego Starostwo Powiatowe w Nowym Dworze Mazowieckim ul. Ignacego Paderewskiego 1B 05

Bardziej szczegółowo

Decyzja Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia w sprawie ustalenia warunków sprzedaży drewna na 2009 rok znak: OM /08

Decyzja Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia w sprawie ustalenia warunków sprzedaży drewna na 2009 rok znak: OM /08 PROJEKT 4.08.2008 Decyzja Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia w sprawie ustalenia warunków sprzedaży drewna na 2009 rok znak: OM-906-1- /08 Na podstawie 6. Statutu Państwowego Gospodarstwa Leśnego

Bardziej szczegółowo

Protokół kontroli problemowej przeprowadzonej w Urzędzie Gminy Łomża Ul. Skłodowskiej 1a, 18-400 Łomża NIP 7181268329, REGON 000534138

Protokół kontroli problemowej przeprowadzonej w Urzędzie Gminy Łomża Ul. Skłodowskiej 1a, 18-400 Łomża NIP 7181268329, REGON 000534138 Protokół kontroli problemowej przeprowadzonej w Urzędzie Gminy Łomża Ul. Skłodowskiej 1a, 18-400 Łomża NIP 7181268329, REGON 000534138 Kontrolę w dniach 16-17 marca 2009r. przeprowadziła: Pani Monika Kondratowicz

Bardziej szczegółowo

NAJWYŻSZA IZBA KONTROLI D Y R E K T O R DEPARTAMENTU ŚRODOWISKA, ROLNICTWA I ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO Tadeusz Bachleda-Curuś

NAJWYŻSZA IZBA KONTROLI D Y R E K T O R DEPARTAMENTU ŚRODOWISKA, ROLNICTWA I ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO Tadeusz Bachleda-Curuś Tekst wystąpienia pokontrolnego ujednolicony po zgłoszonych zastrzeżeniach, rozpatrzonych przez Komisję Odwoławczą Departamentu Środowiska, Rolnictwa i Zagospodarowania Przestrzennego Najwyższej Izby Kontroli

Bardziej szczegółowo

III konferencję Puszcza Notecka 2012 pt. Człowiek Las Drewno

III konferencję Puszcza Notecka 2012 pt. Człowiek Las Drewno Polskie Towarzystwo Leśne Regionalne Dyrekcje Lasów Państwowych w Poznaniu, Pile i Szczecinie Wydział Leśny Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu zapraszają w dniach 16-18 października 2012 roku na III

Bardziej szczegółowo

Fundament wdrożenia systemu EZD Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku w administracji rządowej RP

Fundament wdrożenia systemu EZD Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku w administracji rządowej RP Fundament wdrożenia systemu EZD Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku w administracji rządowej RP Mariusz Madejczyk Pełnomocnik Wojewody Podlaskiego ds. informatyzacji Magdalena Sawicka Kierownik

Bardziej szczegółowo

Poradnik interesanta. Informacje podstawowe

Poradnik interesanta. Informacje podstawowe Poradnik interesanta Informacje podstawowe Podmiot: Gmina Miejska Starogard Gdański Województwo: pomorskie Powiat: starogardzki Adres: 83-200 Starogard Gdański ul. Gdańska 6 Kontakt elektroniczny: tel.:

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 7 sierpnia 2013 r. Poz. 9049

Warszawa, dnia 7 sierpnia 2013 r. Poz. 9049 DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 7 sierpnia 2013 r. Poz. 9049 POROZUMIENIE Nr 2/ROŚ/2013 z dnia 2 stycznia 2013 r. w sprawie pełnienia nadzoru nad gospodarką leśną w lasach niestanowiących

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZKIE OBCHODY ŚWIĘTA POLICJI W POZNANIU

WOJEWÓDZKIE OBCHODY ŚWIĘTA POLICJI W POZNANIU POLICJA.PL Źródło: http://www.policja.pl/pol/aktualnosci/101379,wojewodzkie-obchody-swieta-policji-w-poznaniu.html Wygenerowano: Piątek, 16 czerwca 2017, 14:58 Strona znajduje się w archiwum. WOJEWÓDZKIE

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Warszawa, 21 października 2015 r. WOJEWODA MAZOWIECKI WK-P.431.6.1.2014 Pan Mariusz Bieniek Starosta Płocki Starostwo Powiatowe w Płocku ul. Bielska 59 09-400 Płock WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Wizyta WAT w Zespole Szkół im. gen. Sylwestra Kaliskiego w Górze

Wizyta WAT w Zespole Szkół im. gen. Sylwestra Kaliskiego w Górze Wizyta WAT w Zespole Szkół im. gen. Sylwestra Kaliskiego w Górze W dniach 09-11 kwietnia 2014 r. gościliśmy w naszej szkole delegację z Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie w składzie: płk dr inż.

Bardziej szczegółowo

KONFERENCJI DYREKTORÓW BIBLIOTEK AKADEMICKICH SZKÓŁ POLSKICH

KONFERENCJI DYREKTORÓW BIBLIOTEK AKADEMICKICH SZKÓŁ POLSKICH SPOTKANIE KONFERENCJI DYREKTORÓW BIBLIOTEK AKADEMICKICH SZKÓŁ POLSKICH Czy jest możliwy jednolity sposób opracowywania danych do oceny jednostek naukowych i innych wniosków? Anna Grygorowicz Kraków wrzesień

Bardziej szczegółowo

URZĄD GMINY LELKOWO. P L A N szkolenia obronnego na terenie Gminy Lelkowo na rok 2015

URZĄD GMINY LELKOWO. P L A N szkolenia obronnego na terenie Gminy Lelkowo na rok 2015 URZĄD GMINY LELKOWO STANOWISKO DS OBRONY CYWILNEJ i ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO Z A T W I E R D Z A M Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 2/2015 Wójta Gminy Lelkowo z dnia 16 stycznia 2015 r. Wójt Gminy Lelkowo

Bardziej szczegółowo

Współdziałanie SłuŜby Geodezyjnej i Kartograficznej w zakresie weryfikacji danych na potrzeby PRG

Współdziałanie SłuŜby Geodezyjnej i Kartograficznej w zakresie weryfikacji danych na potrzeby PRG Współdziałanie SłuŜby Geodezyjnej i Kartograficznej w zakresie weryfikacji danych na potrzeby PRG Warszawa, 13 luty 2013 r. PRG rys historyczny Warszawa, 13 luty 2013 r. Art. 7 Ustawy z dnia 17 maja 1989

Bardziej szczegółowo

Wyjaśnienia do pytań zadanych przez Posła RP Pana Piotra Cybulskiego z Zakresu Gospodarki Mieszkaniowej

Wyjaśnienia do pytań zadanych przez Posła RP Pana Piotra Cybulskiego z Zakresu Gospodarki Mieszkaniowej Wyjaśnienia do pytań zadanych przez Posła RP Pana Piotra Cybulskiego z Zakresu Gospodarki Mieszkaniowej 2. Ile mieszkań pozostających w zasobach PGL LP na koniec 2008 roku zajmują pracownicy powołani do

Bardziej szczegółowo

SEJMIKU WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

SEJMIKU WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO UCHWAŁA Nr XLII/663/13 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO z dnia 30 września 2013 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIV/494/09 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 3 lipca 2009 r. w sprawie Programu

Bardziej szczegółowo

Terminy wynikające z rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie ewidencji gruntów i budynków

Terminy wynikające z rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie ewidencji gruntów i budynków Dolnośląski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego Terminy wynikające z rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie ewidencji gruntów i budynków Ewa Szafran kierownik Oddziału

Bardziej szczegółowo

PRZYPADKI UŻYCIA DOKUMENTÓW PLANISTYCZNYCH SFORMALIZOWANE

PRZYPADKI UŻYCIA DOKUMENTÓW PLANISTYCZNYCH SFORMALIZOWANE Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu Włodzimierz

Bardziej szczegółowo

CZY LEŚNICZÓWKA JEST AMBASADĄ LASÓW PAŃSTWOWYCH?

CZY LEŚNICZÓWKA JEST AMBASADĄ LASÓW PAŃSTWOWYCH? CZY LEŚNICZÓWKA JEST AMBASADĄ LASÓW PAŃSTWOWYCH? Leśniczy Jarosław Szałata Leśnictwo Pszczew Nadleśnictwo Trzciel RDLP Szczecin LEŚNICZOWIE TO LUDZIE Z PASJĄ Wielu z nas zaczynało pracę w czasach, gdy

Bardziej szczegółowo

Nadodrzański Oddział Straży Granicznej

Nadodrzański Oddział Straży Granicznej Nadodrzański Oddział Straży Granicznej Źródło: http://www.nadodrzanski.strazgraniczna.pl/nad/aktualnosci/13947,swieto-strazy-granicznej-w-nadodrzanskim-od dziale-sg.html Wygenerowano: Czwartek, 16 marca

Bardziej szczegółowo

Piętnaście lat minęło..

Piętnaście lat minęło.. Piętnaście lat minęło.. Edyta Czopp-Jankowska, 21.05.2014 Parafrazując motyw muzyczny z ulubionego serialu Polaków Czterdziestolatek - można by zanucić...piętnaście lat minęło, jak jeden dzień. Wydawać

Bardziej szczegółowo

Zmiany w Instrukcji Urządzania Lasu. Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Katowicach Grzegorz Janas - Główny Specjalista ds.

Zmiany w Instrukcji Urządzania Lasu. Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Katowicach Grzegorz Janas - Główny Specjalista ds. Zmiany w Instrukcji Urządzania Lasu W roku 2009 wprowadzono zmiany do IUL wynikające z dostosowania naszych wewnętrznych przepisów do zapisów: Ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie,

Bardziej szczegółowo

UROCZYSTE OBCHODY ŚWIĘTA POLICJI NA WAWELU

UROCZYSTE OBCHODY ŚWIĘTA POLICJI NA WAWELU POLICJA.PL Źródło: http://www.policja.pl/pol/aktualnosci/130423,uroczyste-obchody-swieta-policji-na-wawelu.html Wygenerowano: Środa, 22 lutego 2017, 08:28 Strona znajduje się w archiwum. UROCZYSTE OBCHODY

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZKIE OBCHODY ŚWIĘTA POLICJI I NADANIE SZTANDARU

WOJEWÓDZKIE OBCHODY ŚWIĘTA POLICJI I NADANIE SZTANDARU POLICJA.PL Źródło: http://www.policja.pl/pol/aktualnosci/114750,wojewodzkie-obchody-swieta-policji-i-nadanie-sztandaru.html Wygenerowano: Niedziela, 8 stycznia 2017, 01:00 Strona znajduje się w archiwum.

Bardziej szczegółowo

Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej

Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej Źródło: http://www.wm.strazgraniczna.pl/wm/aktualnosci/810,uroczystosc-slubowania-mianowania-i-pozegnania 10022015.html Wygenerowano: Niedziela, 12 lutego 2017,

Bardziej szczegółowo

Jubileusz Krynickiej Straży Pożarnej

Jubileusz Krynickiej Straży Pożarnej Jubileusz Krynickiej Straży Pożarnej 25 maja 2007 W dniu 25 maja zorganizowane zostały uroczyste obchody z okazji Dnia Strażaka w Komendzie Miejskiej PSP. Tegoroczne obchody miały swe miejsce w Krynicy

Bardziej szczegółowo

Program Konwentu: Patronat honorowy Patronat medialny Partnerzy. III Konwent Informatyków Administracji Publicznej na Lubelszczyźnie

Program Konwentu: Patronat honorowy Patronat medialny Partnerzy. III Konwent Informatyków Administracji Publicznej na Lubelszczyźnie Program Konwentu: I Dzień Poniedziałek 28 czerwca 9.00 10.00 Rejestracja uczestników 10.00 10.15 Uroczyste otwarcie Konwentu 10.15 11.40 Zajęcia programowe: Projekt Wrota Lubelszczyzny informatyzacja administracji

Bardziej szczegółowo

1. Oferta pracy dla absolwentów wydziałów leśnych jest bogata i obejmuje między innymi:

1. Oferta pracy dla absolwentów wydziałów leśnych jest bogata i obejmuje między innymi: II Ogólnopolska Konferencja Studentów Leśnictwa Wydział Leśny i co dalej? Białowieża, 2-5 kwietnia 2009 r. WNIOSKI I. PERSPEKTYWY ZATRUDNIENIA 1. Oferta pracy dla absolwentów wydziałów leśnych jest bogata

Bardziej szczegółowo

ROCZNICA POWSTANIA POLICJI PAŃSTWOWEJ ŚWIĘTO W CSP

ROCZNICA POWSTANIA POLICJI PAŃSTWOWEJ ŚWIĘTO W CSP CENTRUM SZKOLENIA POLICJI Źródło: http://www.csp.edu.pl/csp/aktualnosci/3141,rocznica-powstania-policji-panstwowej-swieto-w-csp.html Wygenerowano: Poniedziałek, 30 stycznia 2017, 23:19 Strona znajduje

Bardziej szczegółowo

Uroczystość 93 rocznicy powołania Służby Weterynaryjnej Państwa Polskiego 22 listopada 2011r.

Uroczystość 93 rocznicy powołania Służby Weterynaryjnej Państwa Polskiego 22 listopada 2011r. Uroczystość 93 rocznicy powołania Służby Weterynaryjnej Państwa Polskiego 22 listopada 2011r. W dniu 22.11.2011 w Auli Kryształowej Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie odbyła się Uroczystość

Bardziej szczegółowo

NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Łodzi

NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Łodzi NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Łodzi Łódź, dnia sierpnia 2011 r. LLO-4101-07-03/2011 P/11/107 Pan Krzysztof KOZANECKI Starosta Powiatu Zgierskiego WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 2 ust.

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1. z dnia... 2007 r. w sprawie wzorów mundurów leśnika i oznak dla osób uprawnionych do ich noszenia

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1. z dnia... 2007 r. w sprawie wzorów mundurów leśnika i oznak dla osób uprawnionych do ich noszenia Projekt z dnia 5 stycznia 2007 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1 z dnia... 2007 r. w sprawie wzorów mundurów leśnika i oznak dla osób uprawnionych do ich noszenia Na podstawie art. 35a ust. 4 ustawy

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 117/2013 STAROSTY RACIBORSKIEGO. z dnia 29 października 2013 r.

ZARZĄDZENIE NR 117/2013 STAROSTY RACIBORSKIEGO. z dnia 29 października 2013 r. ZARZĄDZENIE NR 117/2013 STAROSTY RACIBORSKIEGO z dnia 29 października 2013 r. w sprawie ustalenia planu wykorzystania zasobu nieruchomości Skarbu Państwa na lata 2013-2015 Na podstawie art. 23 ust. 1 pkt

Bardziej szczegółowo

listopada 2014 r. Prof. dr hab. Bożena Kordan odebrała nominację profesorską z rąk Bronisława Komorowskiego, prezydenta RP.

listopada 2014 r. Prof. dr hab. Bożena Kordan odebrała nominację profesorską z rąk Bronisława Komorowskiego, prezydenta RP. 2014 6 listopada 2014 r. Prof. dr hab. Bożena Kordan odebrała nominację profesorską z rąk Bronisława Komorowskiego, prezydenta RP. 29 maj 2014 Kolokwium habilitacyjne dr inż. Andrzeja ŻOŁNOWSKIEGO. 8 maj

Bardziej szczegółowo

Lasy prywatne, budownictwo na terenach cennych przyrodniczo, a planowanie przestrzenne

Lasy prywatne, budownictwo na terenach cennych przyrodniczo, a planowanie przestrzenne Lasy prywatne, budownictwo na terenach cennych przyrodniczo, a planowanie przestrzenne Nie jest ważne miejsce w którym stoimy, lecz kierunek w którym się poruszamy. Goethe Specyfika powiatu białostockiego

Bardziej szczegółowo

Mariusz Skwara Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Krakowie

Mariusz Skwara Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Krakowie Zarządzanie obszarami Natura 2000 z uwzględnieniem wykonywania planów ochrony, planu zadań ochronnych wykonywania czynnej ochrony i źródeł finansowania Mariusz Skwara Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska

Bardziej szczegółowo

Naturalny dokument elektroniczny w administracji

Naturalny dokument elektroniczny w administracji Naturalny dokument elektroniczny w administracji Fundament wdrożenia systemu EZD Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku w administracji rządowej RP Mariusz Madejczyk Magdalena Sawicka Pełnomocnik

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. przyznawania Odznaki Honorowej Gryfa Zachodniopomorskiego

REGULAMIN. przyznawania Odznaki Honorowej Gryfa Zachodniopomorskiego REGULAMIN przyznawania Odznaki Honorowej Gryfa Zachodniopomorskiego 1 Odznakę Honorową Gryfa Zachodniopomorskiego nadaje się osobom fizycznym, jednostkom samorządu terytorialnego, organizacjom pozarządowym,

Bardziej szczegółowo

1. 1. Ustanawia się plan zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Dolina Biebrzy PLH200008, zwanego dalej obszarem Natura 2000.

1. 1. Ustanawia się plan zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Dolina Biebrzy PLH200008, zwanego dalej obszarem Natura 2000. (wersja 29.01.2016) Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Białymstoku z dnia.r. w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Dolina Biebrzy PLH200008 Na podstawie

Bardziej szczegółowo

W uroczystości uczestniczyli, oprócz związkowców z oddziału Kraśnik, wiceprzewodniczący Regionu Środkowo-Wschodniego NSZZ Solidarność Marek Wątorski

W uroczystości uczestniczyli, oprócz związkowców z oddziału Kraśnik, wiceprzewodniczący Regionu Środkowo-Wschodniego NSZZ Solidarność Marek Wątorski G łos związkowca Numer 31/2016 26.10.2016 e-tygodnik Regionu Środkowo-Wschodniego Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Sztandar Oddziału Kraśnik poświęcony! Związkowcy z NSZZ Solidarność Oddziału

Bardziej szczegółowo

Szanowni Zgromadzeni!

Szanowni Zgromadzeni! Szanowni Zgromadzeni! Witam serdecznie gości oraz seniorów lotnictwa przybyłych na dzisiejsze spotkanie z okazji 40- lecia naszego Klubu w dniu Święta Lotnictwa Polskiego. Tu przy Aeroklubie Białostockim

Bardziej szczegółowo

Statut Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe

Statut Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe Statut Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe Postanowienia ogólne 1. Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe jest państwową jednostka organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej działająca

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PROMOCJI GMINY WĘGORZEWO

KONCEPCJA PROMOCJI GMINY WĘGORZEWO KONCEPCJA PROMOCJI GMINY WĘGORZEWO Węgorzewo, 2013 STRATEGIA PROMOCJI GMINY WYZNACZNIKIEM DZIAŁAŃ PROMOCYJNYCH Promocja Gminy powinna być oparta o specjalnie przygotowaną w tym celu strategię Przygotowanie

Bardziej szczegółowo

Na podstawie art pkt r) w zw. z art. art. 68 i 70 Statutu PZPN postanawia się, co następuje:

Na podstawie art pkt r) w zw. z art. art. 68 i 70 Statutu PZPN postanawia się, co następuje: 171 Uchwała nr VI/171 z dnia 22 kwietnia 2009 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w sprawie przyjęcia Regulaminu nadawania tytułu Członek Honorowy Polskiego Związku Piłki Nożnej Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

POLICJA.PL STOŁECZNE OBCHODY ŚWIĘTA POLICJI. Strona znajduje się w archiwum.

POLICJA.PL STOŁECZNE OBCHODY ŚWIĘTA POLICJI. Strona znajduje się w archiwum. POLICJA.PL Źródło: http://www.policja.pl/pol/aktualnosci/129468,stoleczne-obchody-swieta-policji.html Wygenerowano: Sobota, 4 lutego 2017, 07:11 Strona znajduje się w archiwum. STOŁECZNE OBCHODY ŚWIĘTA

Bardziej szczegółowo

KOMENDA STOŁECZNA POLICJI CENTRALNE OBCHODY ŚWIĘTA POLICJI. Strona znajduje się w archiwum.

KOMENDA STOŁECZNA POLICJI CENTRALNE OBCHODY ŚWIĘTA POLICJI. Strona znajduje się w archiwum. KOMENDA STOŁECZNA POLICJI Źródło: http://www.policja.waw.pl/pl/dzialania-policji/aktualnosci/30397,centralne-obchody-swieta-policji.html Wygenerowano: Środa, 6 września 2017, 12:26 Strona znajduje się

Bardziej szczegółowo

Plan Urządzenia Lasu

Plan Urządzenia Lasu - podstawa prawna opracowania oraz cel i znaczenie PUL Ustroń Jaszowiec 24-25 marca 2010r. Tematy: 1. Ogólnie o Planie Urządzenia Lasu, 2. Podstawa prawna opracowania, 3. Cel i znaczenie PUL Plan Urządzenia

Bardziej szczegółowo

Współdziałanie służb ratowniczych, Sił Zbrojnych i społeczeństwa podczas likwidacji skutków klęsk żywiołowych i zwalczania aktów terroryzmu

Współdziałanie służb ratowniczych, Sił Zbrojnych i społeczeństwa podczas likwidacji skutków klęsk żywiołowych i zwalczania aktów terroryzmu KONFERENCJA Współdziałanie służb ratowniczych, Sił Zbrojnych i społeczeństwa podczas likwidacji skutków klęsk żywiołowych i zwalczania aktów terroryzmu połączona z Wojewódzkim Ćwiczeniem Obronnym pk. DRWĘCA-14

Bardziej szczegółowo

Program Ochrony Środowiska dla Gminy Rybno

Program Ochrony Środowiska dla Gminy Rybno Bibliografia Akty prawne 1. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska Dz. U. Nr 62, poz. 627; 2. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody Dz. U. Nr 92, poz. 880; 3. Ustawa

Bardziej szczegółowo

KD-PPB.101 Strona Strona 1 z 6

KD-PPB.101 Strona Strona 1 z 6 KD-PPB.101 Strona Strona 1 z 6 5.07.011r. Wymagane dokumenty i miejsce składania Wniosek o opracowanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania gminy i miasta Nisko, zawierający: wyrys z mapy ewidencyjnej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU PIĘKNA WIEŚ 2012

REGULAMIN KONKURSU PIĘKNA WIEŚ 2012 REGULAMIN KONKURSU PIĘKNA WIEŚ 2012 1. Organizacja konkursu: Konkurs Piękna Wieś 2012, zwany dalej Konkursem, organizowany jest w kategoriach Wieś i Zagroda i dotyczy wsi oraz zagród położonych w granicach

Bardziej szczegółowo

GOSPODAROWANIE NIERUCHOMOŚCIAMI

GOSPODAROWANIE NIERUCHOMOŚCIAMI 1/9 Opracował: (imię i nazwisko, podpis) Zatwierdził: (imię i nazwisko, podpis) Janusz Jakobiszyn Marek Fryźlewicz Data: 14 grudnia 2007r. Data:17 grudnia 2007r. Obowiązuje od: 1 stycznia 2008r,Zarządzenie

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 1/2013. z dnia 10.01.2013r. Znak Spr. Znm-1-906-1/2013. W sprawie sprzedaży drewna na 2013 rok.

Zarządzenie Nr 1/2013. z dnia 10.01.2013r. Znak Spr. Znm-1-906-1/2013. W sprawie sprzedaży drewna na 2013 rok. Zarządzenie Nr 1/2013 Nadleśniczego Nadleśnictwa Dobrocin z dnia 10.01.2013r. Znak Spr. Znm-1-906-1/2013 W sprawie sprzedaży drewna na 2013 rok. Na podstawie art. 35 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o

Bardziej szczegółowo