informacje leśne w wirtualnym świecie

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "informacje leśne w wirtualnym świecie"

Transkrypt

1 magazyn pracowników PODLASIA I MAZUR numer 10 czerwiec 2014 regionalny dodatek do głosu lasu????????? wielki jubileusz leśników. to była wyjątkowa uroczystość. Chwile zapisane w kadrze kordelas leśnika Polskiego Odznaczeni za szczególne zasługi informacje leśne w wirtualnym świecie luty 2012 małopolski głos lasu 1

2 WSTĘPNIAK PUL nie ma nic wspólnego z Pulp fiction Wydział Zarządzania Zasobami Leśnymi zajmuje się bardzo szeroką gamą zagadnień. Sprawą podstawową jest zapewnienie wszystkim 31 nadleśnictwom aktualnych planów urządzenia lasu (PUL). Na dzień dzisiejszy wszystkie nadleśnictwa mają zatwierdzone przez Ministra Środowiska PUL, wraz z programami ochrony przyrody, a także prognozami oddziaływania tych planów na środowisko. Podstawę do sporządzenia PUL stanowi ewidencja powszechna gruntów. Geodezja stanowi podstawowy element rozstrzygania rozbieżności między ewidencją powszechną, a stanem lasu na gruncie. Prawie wszystkie grunty w RDLP B-stok mają założone księgi wieczyste. System Informacji Przestrzennej to kolejna nisza zadań realizowanych w wydziale. Leśne Mapy Numeryczne we wszystkich nadleśnictwach odwzorowują charakter i układ zasobów RDLP. Lasy są corocznie wyceniane, zaś realizacja zadań gospodarczych odnotowywana jest w formie corocznej aktualizacji danych opisowych i mapowych. Wydział prowadzi ewidencję budynków mieszkalnych i lokali w całej RDLP. W ramach zadań administracji państwowej wydział przygotowuje decyzje o wyłączeniu gruntów leśnych z produkcji, a także uzgadnia i opiniuje warunki zabudowy oraz przeznaczenie gruntów leśnych Skarbu Państwa na cele nieleśne. Ponadto w ramach prac realizuje się tzw. ruch ziemią, czyli sprzedaż lasów i gruntów, przygotowanie dokumentacji do sprzedaży mieszkań zbędnych dla gospodarki leśnej, zamiany gruntów, dzierżawy oraz najem lasów i gruntów, ustanawianie służebności dojazdu i przesyłu. To wszystko realizowane jest przez 6-osobowy zespół specjalistów wspierany zespołem radców prawnych. mgr inż. piotr zbrożek wydział zarządzania zasobami leśnymi Postęp prac dotyczących sporządzania planów urządzenia lasu r. Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Białymstoku Głos Lasu Podlasia i Mazur jest dodatkiem regionalnym do magazynu Głos Lasu wydawanego przez Centrum Informacyjne Lasów Państwowych redaktor prowadzący: Zespół ds.promocji i Mediów adres redakcji: RDLP w Białymstoku ul. Lipowa 51, Białystok tel , Skład, łamanie i i redakcja tekstów oraz przygotowania do druku: Media Regionalne Spółka z o.o. Oddział w Białymstoku projekt: Novimedia Content Publishing druk: Zakłady Graficzne Momag SA. zdjęcie na okładce: Fot. Wojciech Antczak. Szacunki Leśniczy Mirosław Agiejczyk w czasie wykonywania szacunku brakarskiego w asyście stażystki. Autorzy tekstów w numerze: Piotr Zbrożek - RDLP w Białymstoku, Jarosław Krawczyk - RDLP w Białymstoku, Marcin Sołoguba - RDLP w Białymstoku, Ewa Majewska - RDLP w Białymstoku, Sławomir Kowalczyk - Nadleśnictwo Giżycko. Zapowiedzi leśnych wydarzeń: Żródło: Wydział Zarządzania Zasobami Leśnymi w RDLP w Białymstoku Spław orylski. 90 lat LP pod honorowym patronatem Dyrektora Generalnego LP - 19 lipca 2014, godz , Plaża Miejska w Augustowie Dęby wolności : 17 sierpnia 2014 r. Nadleśnictwo Nurzec, Grabarka 14 września 2014 r. Nadleśnictwo Dojlidy, Białystok III/IV kwartał 2014 r. Nadleśnictwo Łomża i Czarna Białostocka Mistrzostwa Świata w Jeździe Rowerowej na Orientację sierpnia 2014 r., Puszcza Knyszyńska Mistrzostwa Służb Mundurowych w Leśnej Topografii 5 września 2014 r., Puszcza Augustowska II Targi Leśne Las i My pod honorowym patronatem Ministra Środowiska październik, o godz , PODR w Szepietowie. 2 podlasia i mazur głos lasu czerwiec 2014

3 ludzie Być optymistą jak ksiądz Kluk...Kto się lęka czegoś lepszego i nie czyni dobrego, co może, nigdy nic nie uczyni J. K. Kluk, Roślin potrzebnych, 1778 r. Nie należę do wyjątków - zdarza się mi ponarzekać, a to na trudne czasy, to na brak zaufania między ludźmi, wymyślam ograniczenia i wady, itp. Optymiści, którzy mają do czynienia z takimi samymi trudnymi doświadczeniami, myślą o nich w zupełnie odwrotny sposób. Dostrzegają zalety, a nie wady, trudne sytuacje traktują jako wyzwanie, a nie przyczynę podkopania sił. Optymistą był ks. Jan Krzysztof Kluk ( ). Postać wybitna, przyrodnik działający w dobie Oświecenia, autor pierwszych w języku polskim 14 tomów dzieł przyrodniczo-gospodarskich, orędownik rozwoju nauki, jak również prekursor polskiego leśnictwa. Myśl o ks. J. K. Kluku jako o człowieku z pasją wartą zaprezentowania w gronie leśników, nasunęła mi się w trakcie przygotowań do uczczenia jubileuszu 90-lecia Lasów Państwowych i 70-lecia powołania dyrekcji białostockiej. Z tej okazji RDLP w Białymstoku wznowiła drukiem dzieło Kluka Roślin potrzebnych Tom II O drzewach dzikich, lasach etc., z 1778 r. Był to pierwszy polski podręcznik traktujący o leśnictwie, a zawarte w nim przesłania są nadal aktualne. Kluk przewidział, że w miarę wzrostu cywilizacji i potrzeb bytowych wsi polskiej wzrośnie zapotrzebowanie na drewno. Zaleca nowocześnie pojęte urządzenie lasu, wskazując na: zalesiania miejsc bezleśnych i rozmnażanie drzew, pielęgnowanie lasu, podziale go na oddziały, obowiązki jego zarządców, a wreszcie na planowane jego użytkowania. Reprint wydania dzieła J.K.Kluka z 1778r. Wśród rozległego kręgu jego pasji znalazły się m.in.: ziołolecznictwo, geologia, rysunki i rytownictwo, prowadzenie ogrodu botanicznego, praca naukowa oraz kolekcjonerstwo. Niewątpliwie, największą pasją ks. Kluka było służenie krajowi, szerząc oświatę z ambony, publikując podręczniki czy spiesząc z pomocą potrzebującym. Odważnie walczył o złagodzenie wyzysku i niedoli chłopów, tych...rodzicielów naszych bogactw, utrzymujących nasze wygody, w krwawych znojach dni życia swego na przewracanie ziemi siły swoje targających (Bot. III, I,I, s. 6). Nie zrażał się obojętnością współczesnego mu społeczeństwa w zakresie nauk przyrodniczych i wyrażał niezachwianą nadzieję, że jeśli jego rad nie przyjmie współczesne mu pokolenie, którzyśmy się przesądkami zbytnio napoili, to na pewno przyjmie je młodzież. Był optymistą. O życiu i twórczości J. K. Kluka, proboszcza ciechanowieckiego napisano wiele rozpraw. Łączy je opis pełen szacunku i niekłamanego podziwu dla trudu mrówczo pracowitego plebana z zapadłej wsi podlaskiej. Warto być optymistą. Życie staje się wtedy ciekawsze, pełne sił i pasji. Wszystkich, których choć trochę zainteresowała postać ks. Krzysztofa Kluka odsyłam do takich pozycji jak: Brzęk G., Krzysztof Kluk, Lublin 1977; Kluda E., Ksiądz Krzysztof Kluk, Wszechświat, R. 59, 1958, z. 1, s ; Krzysztof Kluk - przyrodnik i pisarz rolniczy, pod red. J. Babicza, W. Grębeckiej, S. Inglota, Wrocław 1976; Marszałek K., Rady i przesłania księdza Krzysztofa Kluka, Ciechanowiec 2004; Uszyński K., Krzysztof Kluk - życie i działalność naukowa, Rocznik Muzeum Rolnictwa w Szreniawie, T. 2, 1970, s Wójcik Z., Ksiądz Jan Krzysztof Kluk - pisarz i uczony, Ciechanowiec 2012 tekst ewa majewska czerwiec 2014 podlasia i mazur głos lasu 3

4 co robimy Wielki jubileusz To była wyjątko 7 maja 2014 r. w Operze i Filharmonii Podlaskiej w Białymstoku odbyła się Uroczysta Narada Leśników z okazji 90-lecia Lasów Państwowych i 70-lecia utworzenia Dyrekcji Lasów Państwowych w Białymstoku. Poczty sztandarowe RDLP w Białymstoku Na zaproszenie dyrektora RDLP Ryszarda Ziemblickiego, w spotkaniu wzięło udział około 800 gości. Byli to parlamentarzyści, podsekretarz stanu w Ministerstwie Środowiska, wojewoda podlaski, marszałkowie województw podlaskiego i warmińsko-mazurskiego, przedstawiciele służb mundurowych oraz szkolnictwa, a także leśnicy i przyrodnicy z sąsiedniej dyrekcji w Lublinie i Olsztynie, a także około 500 leśników z całego białostockiego regionu. tekst Anna Poskrobko Janusz Ostapiuk, podsekretarz stanu w MŚ wręcza Złote Medale za Długoletnią Służbę Biskup Jerzy i dyrektor RDLP w Białymstoku, Cerkiew pw. św. Mikołaja 4 podlasia i mazur głos lasu czerwiec 2014

5 co robimy leśników. wa uroczystość. Grawerton od wojewody podlaskiego Macieja Żywno Leśnicy i goście na widowni Opery i Filharmonii Podlaskiej w Białymstoku Dary ołtarza od leśników, Archikatedra Białostocka czerwiec 2014 podlasia i mazur głos lasu 5

6 aktualności System Informacji Przestrzennej (SIP) Mapy papierowe w naszej pracy już budzą sentymenet Lasy Państwowe były jedną z pierwszych instytucji w Polsce, która wprowadziła System Informacji Przestrzennej (SIP) do zarządzania tak dużą powierzchnią. Stało się to możliwe dzięki Zarządzeniu DGLP, wydanemu 23 sierpnia 2001 r., które wprowadziło jednolity standard leśnej mapy numerycznej dla poziomu nadleśnictwa w całych Lasach Państwowych. W obliczu pojawiających się potrzeb i koniecznych modyfikacji był on modernizowany. Milowym krokiem w rozwoju SIP w Lasach Państwowych okazała się centralizacja SILP, która stworzyła możliwość pracy z mapą numeryczną każdemu pracownikowi. Swój dostęp uzyskali także leśniczowie poprzez wyposażenie w komputery ich kancelarii. Scentralizowanie leśnej mapy numerycznej stworzyło okazję na włączenie zawartych w niej informacji w jednolitą platformę udostępniania informacji o lasach wszystkich form własności, jaką jest Bank Danych o Lasach (BDL) [http://www.bdl.lasy. gov.pl]. To właśnie w BDL, w wyniku połączenia ze sobą map wszystkich nadleśnictw, uwidoczniły się mankamenty funkcjonowania każdej z nich niezależnie względem siebie. Objawia się to powstawaniem miejsc, w których zasięgi nadleśnictw nachodzą na siebie lub się rozchodzą, tworząc obszary niczyje. Leśnikom była to sytuacja znana dotąd tylko jako pojawiająca się w państwowej ewidencji gruntów - zauważana na granicy sąsiadujących ze sobą powiatów. Obecnie zarówno granice obrębów ewidencyjnych, gmin, powiatów, a także nadleśnictw, składają się na referencyjny rejestr publiczny - Państwowy Rejestr Granic (PRG). Stąd też w RDLP w Białymstoku, z inicjatywy DGLP, trwają prace mające na celu ujednolicenie przebiegu granic w sposób trwały i czytelny. W ten pracochłonny projekt zaangażowani zostali pracownicy Wydziału Zarządzania Zasobami Leśnymi, którzy po konsultacjach z nadleśnictwami opracowują w oprogramowaniu GIS nowe mapy zasięgów jednostek RDLP w Białymstoku. Obok udostępniania informacji przestrzennej o środowisku zarządzanym przez PGL LP w formie elektronicznej, np. BDL, właściwym środkiem są wciąż mapy papierowe, jako medium najtrafniej docierające do najszerszego kręgu odbiorców. Stąd też w wydziale, w maju 2014 r. opracowano kolejną odsłonę serii map Puszcze Podlasia, rozpowszechnianej w 2011 r. jako załącznik do dziennika Kurier Poranny. Naczelnik Piotr Zbrożek i Marcin Sołoguba w otoczeniu map tekst marcin sołoguba 6 podlasia i mazur głos lasu czerwiec 2014

7 aktualności Narzędzie pracy Business Objects 4.0 Nie ulega wątpliwości, że XXI wiek jest wiekiem informacji, którą gromadzi się, przetwarza, a następnie wyciąga wnioski. Prawdziwy potop informacji otacza nas praktycznie we wszystkich dziedzinach życia. Gigantyczne ilości informacji codziennie pozyskują i gromadzą również leśnicy. Nie trzeba zbytnio opisywać, gdzie w pracy leśnika powstają informacje oraz w jaki sposób są gromadzone. Ciekawe natomiast może być to, za pomocą jakich narzędzi są przetwarzane i jakie wyciągane są z nich wnioski. W chwili obecnej ponad 3000 pracowników Lasów Państwowych od kilku miesięcy w codziennej pracy posługuje się najnowszą wersją Business Objects 4.0 systemu, który zajmuje się przetwarzaniem informacji w wiedzę. O oprogramowaniu tym krąży już nie jedna legenda nie tylko ze względu na możliwości, ale i ze względu na słownictwo, jakim użytkownicy opisują pracę z systemem. W zależności od potrzeb, czyli od stanowiska i uprawnień, na leśnika w BO czekają 53 wirtualne światy obiektów, pogrupowane w 10 kategoriach tematycznych (np. opis taksacyjny, księgowość, gospodarka towarowa). Pojedynczy świat składa się z informacji, czyli obiektów poukładanych w wymiarach (prościej mówiąc w folderach). Informacje mogą być ogólne lub szczegółowe i w zależności od stopnia szczegółowości rozróżnia się: obiekt, szczegół, miarę. Do wirtualnych światów udajemy się po odpowiedzi, które mogą być źródłem wiedzy. Mogą, ale nie muszą, gdyż nasze wirtualne światy połączone z bazami danych należy najpierw zapytać. Cała sztuka w zadawaniu pytań polega na tym, że na niemądre zapytania możemy uzyskać wymijające odpowiedzi lub ich brak. Po odpowiednim treningu możemy system nawet zapytać o informacje, które nie są bezpośrednio przechowywane w bazach danych (czyli nie istnieją), ale można je wyliczyć lub zasymulować. Przykładem może być ilość dni, która upłynęła od momentu pozyskania drewna do chwili obecnej tzw. okres przelegiwania drewna na magazynie. Informacja bardzo ważna dla kontrahentów, leśniczych i kadry kierowniczej. Wiedza wynikająca z tej informacji dla każdej z wymienionych wcześniej osób oznacza co innego. Dla kontrahentów będzie to informacja o jakości surowca (im świeższy, tym potencjalnie lepszy), leśniczy natomiast powinien drewno, które dłużej przechowuje na magazynie sprzedawać lub wysyłać do klienta w pierwszej kolejności. Kadra menedżerska posługując się informacjami o przelegiwaniu drewna, pozyskiwanymi z różnych nadleśnictw wyciąga wnioski o aktualnej sytuacji na rynku drzewnym, np. czy klienci odbierają zamówiony surowiec zgodnie z harmonogramem czy nie. A jeśli nie, to jakie są tego przyczyny? W dniach maja br. w Pogorzelicy odbyła się konferencja pn. Business Intelligence w LP. Całość konferencji poświęcona była aplikacji Business Objects, jej rozwojowi i możliwościom. Przedstawiono nowo powstałą Bazę Wiedzy o BO dostępną pod adresem zilp.lasy.gov.pl (zakładka instrukcje) oraz system e-learningowy (elektronicznego nauczania) dostępny po zalogowaniu do ww. bazy, dzięki któremu każdy pracownik LP może zapoznać się z BO i nauczyć jego obsługi. Pomocnymi w rozwiązywaniu problemów związanych z nauką i obsługą BO są również regionalni nauczyciele i trenerzy. W RDLP Białystok są to Anna Lebensztejn, Dawid Iwaniuk (pracownicy biura regionalnej dyrekcji), Zbigniew Krauze (Nadleśnictwo Płaska) i Sławomir Kowalczyk (Nadleśnictwo Giżycko). Nieprzetworzona wiedza w postaci informacji czeka na Państwa w systemie Business Inteligence LP, zapraszamy do jej wykorzystywania w codziennej pracy. tekst sławomir kowalczyk czerwiec 2014 podlasia i mazur głos lasu 7

8 sprawy bieżące Kordelas Leśnika Polskiego otrzymanie takiego odznaczenia to wielki zaszczyt i marzenie większości leśników Płk. W. Podleci, dowódca 18 Białostockiego Pułku Rozpoznawczego uhonorowany Kordelasem Nadleśniczy H. Donderowicz ma powód do dumy z odznaczenia Kordelasem Urszula Wróbel otrzymuje Kordelasa z rąk dyrektora RDLP w Białymstoku Kordelas jest rodzajem białej broni, o kształcie długiego prostego dwusiecznego noża. W średniowieczu szczególnie sprawdzał się w walkach wręcz. Od wieku XIX stał się powszechną bronią myśliwską, niezbędną przy patroszeniu zwierzyny. W latach dwudziestych i trzydziestych XX w. został nobilitowany do roli służbowego wyznacznika stopni pracowników Lasów Państwowych. O randze informował rodzaj rękojeści kordelasa, od drewnianej, żelaznej po srebrną. Bronią honorową i paradną stał się dopiero współcześnie. Nawiązując do tradycyjnych rozwiązań, Dyrektor Generalny Lasów Państwowych, Zarządzeniem Nr 25 z dnia r. ustanowił najwyższym leśnym odznaczeniem Kordelas Leśnika Polskiego. Kordelas przechowywany jest w specjalnym, zielonym etui. Decyzją Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych Pana Adama Wasiaka za szczególne zasługi dla Lasów Państwowych i gospodarki leśnej Kordelasy Leśnika Polskiego otrzymali: Hubert Donderowicz nadleśniczy Nadleśnictwa Maskulińskie, Roman Rogoziński starszy spec. SL ds. edukacji leśnej w Nadleśnictwie Augustów. Decyzją Dyrektora RDLP w Białymstoku Pana Ryszarda Ziemblickiego za szczególne zasługi dla Lasów Państwowych i gospodarki leśnej Kordelasy Leśnika Polskiego otrzymali: Prof. Adam Czesław Dobroński profesor Uniwersytetu w Białymstoku, Jarosław Zygmunt Dworzański Marszałek Województwa Podlaskiego, Lech Magrel Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Białymstoku, Edmund Płoński emerytowany leśniczy Nadleśnictwa Knyszyn, płk. dypl. Wiesław Podlecki Dowódca 18 Białostockiego Pułku Rozpoznawczego, Nadinspektor celny Mirosław Sienkiewicz Dyrektor Izby Celnej w Białymstoku, Wiesław Antoni Stalewski Podlaski Wojewódzki Inspektor Transportu Drogowego, Urszula Wróbel emerytowany starszy specjalista Służby Leśnej w Nadleśnictwie Bielsk, Gen. Bryg. Leszek Bożydar Zych Prezes Podlaskiego Okręgu Związku Piłsudczyków RP i Towarzystwa Pamięci Józefa Piłsudskiego. Głownia kordelasa wykonana jest z wysokostopowej, hartowanej stali chromowej. Na prawej stronie głowni kordelasa wytrawione jest w ornamencie liści laurowych logo i napis Lasy Państwowe oraz jego indywidualny numer. Ten numer znajduje się też na legitymacji, którą odbiera się razem z kordelasem. Przywilej nadawania tego wyróżnienia przysługuje dyrektorowi generalnemu i dyrektorom regionalnym. Wcześniej jednak, wnioski nadleśniczych o nadanie Kordelasa, muszą być pozytywnie zaopiniowane przez powołaną w tym celu Kapitułę Honorową. Miło nam poinformować, że r. podczas uroczystej Narady Leśników, jaka miała miejsce w Białymstoku, uhonorowano Kordelasem Leśnika Polskiego grono leśników i osób spoza środowiska, którzy swoją wieloletnią pracą oddali szczególne zasługi dla rozwoju polskich lasów. Jeszcze raz gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów! tekst ewa majewska 8 podlasia i mazur głos lasu czerwiec 2014

Bank danych o lasach źródło informacji o środowisku leśnym w Polsce

Bank danych o lasach źródło informacji o środowisku leśnym w Polsce Bank danych o lasach źródło informacji o środowisku leśnym w Polsce Realizacja art. 13a ustawy o lasach Andrzej Talarczyk Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej Jacek Przypaśniak Dyrekcja Generalna Lasów

Bardziej szczegółowo

Lp Rok Podmiot prowadzący okres kontroli

Lp Rok Podmiot prowadzący okres kontroli Wykaz kontroli przeprowadzonych w Nadleśnictwie Grotniki w okresie od dnia 01.01.2001 do dnia 31.12.2008r. Lp Rok Podmiot prowadzący okres kontroli Temat kontroli kontrolę 1. 2001. Państwowa Inspekcja

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie narzędzi geomatycznych w leśnictwie rola Geoportalu i BDOT

Wykorzystanie narzędzi geomatycznych w leśnictwie rola Geoportalu i BDOT Wykorzystanie narzędzi geomatycznych w leśnictwie rola Geoportalu i BDOT przygotowanie: Wydział Urządzania Lasu DGLP Dział Urządzania Lasu BULiGL Warszawa, 10-11 września 2015 r. Agenda 1. Budowa SIP w

Bardziej szczegółowo

Urządzanie Lasu Ćwiczenia

Urządzanie Lasu Ćwiczenia Regulamin ćwiczeń zaliczenie - egzamin pisemny 40%, - wyniki 2 kolokwiów 30%, - wyniki projektów 10%, - wyniki ćwiczeń terenowych 20% odrabianie zajęć ćwiczenia terenowe Pomoce i literatura http://wl.sggw.waw.pl/units/urzadzanie/materialy

Bardziej szczegółowo

Leśnicy. Służba Leśna, Parków Narodowych i Parków Krajobrazowych

Leśnicy. Służba Leśna, Parków Narodowych i Parków Krajobrazowych 1 z 6 2014-02-16 08:54 Leśnicy Służba Leśna, Parków Narodowych i Parków Krajobrazowych dystynkcje Rozporządzenie Ministra Ochrony Środowiska, zasobów naturalnych i leśnictwa z dnia 24 grudnia 1998 r. Rozporządzenie

Bardziej szczegółowo

Jubileusz 50-lecia Koła Łowieckiego Szarak Knurów 1964 2014

Jubileusz 50-lecia Koła Łowieckiego Szarak Knurów 1964 2014 Jubileusz 50-lecia Koła Łowieckiego Szarak Knurów 1964 2014 Rok 2014 jest dla naszego koła rokiem jubileuszowym, w którym obchodzimy pięćdziesiątą rocznicę jego założenia. Z tej wyjątkowej okazji postanowiliśmy

Bardziej szczegółowo

Wyniki II 5-letniego cyklu wielkoobszarowej inwentaryzacji stanu lasów (pomiary w okresie 2010 2014)

Wyniki II 5-letniego cyklu wielkoobszarowej inwentaryzacji stanu lasów (pomiary w okresie 2010 2014) Wyniki II 5-letniego cyklu wielkoobszarowej inwentaryzacji stanu lasów (pomiary w okresie 2010 2014) Bożydar Neroj Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej 1 Wyniki II 5-letniego cyklu wielkoobszarowej

Bardziej szczegółowo

Zestawienie kontroli przeprowadzonych w Nadleśnictwie Płock opracowane na podstawie Ewidencji przeprowadzonych kontroli

Zestawienie kontroli przeprowadzonych w Nadleśnictwie Płock opracowane na podstawie Ewidencji przeprowadzonych kontroli Zestawienie kontroli przeprowadzonych w Nadleśnictwie Płock opracowane na podstawie Ewidencji przeprowadzonych kontroli Lp 1 Rok Podmiot przeprowadzający kontrolę Okres trwania kontroli od do 10 stycznia

Bardziej szczegółowo

Centrum Szkolenia Straży Granicznej w Kętrzynie

Centrum Szkolenia Straży Granicznej w Kętrzynie Centrum Szkolenia Straży Granicznej w Kętrzynie Źródło: http://www.cs.strazgraniczna.pl/cs/aktualnosci/2038,uroczyste-wreczenie-aktow-mianowania-na-stopien-kaprala- SG-w-Centrum-Szkolenia-S.html Wygenerowano:

Bardziej szczegółowo

MOŻLIWOŚCI SEKTORA LEŚNO-DRZEWNEGO W ROZWOJU REGIONALNYM

MOŻLIWOŚCI SEKTORA LEŚNO-DRZEWNEGO W ROZWOJU REGIONALNYM MOŻLIWOŚCI SEKTORA LEŚNO-DRZEWNEGO W ROZWOJU REGIONALNYM Dr inż. Anna Żornaczuk-Łuba Zastępca dyrektora Departamentu Leśnictwa i Ochrony Przyrody Ministerstwo Środowiska Polanica Zdrój 23 maja 2014 r.

Bardziej szczegółowo

LEŚNY ZAKŁAD DOŚWIADCZALNY. MINISTERSTWO ŚRODOWISKA DEPARTAMENT LEŚNICTWA I OCHRONY PRZYRODY ul. Wawelska 52/54 00-922 Warszawa

LEŚNY ZAKŁAD DOŚWIADCZALNY. MINISTERSTWO ŚRODOWISKA DEPARTAMENT LEŚNICTWA I OCHRONY PRZYRODY ul. Wawelska 52/54 00-922 Warszawa Esy Rdner NIP: 675-000-21-18 REGON: 000001815-00024 Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie LEŚNY ZAKŁAD DOŚWIADCZALNY 33-380 Krynica-Zdrój, ul. Ludowa 10 Tel.:+48 (18) 471-20-68; +48 (18)

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLVIII/321/14 RADY MIASTA BIELSK PODLASKI. z dnia 30 września 2014 r.

UCHWAŁA NR XLVIII/321/14 RADY MIASTA BIELSK PODLASKI. z dnia 30 września 2014 r. UCHWAŁA NR XLVIII/321/14 RADY MIASTA BIELSK PODLASKI z dnia 30 września 2014 r. w sprawie zasad i trybu nadawania Tytułu "Honorowy Obywatel Miasta Bielsk Podlaski". Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 14,

Bardziej szczegółowo

WZORY OZNAK SŁUŻBOWYCH

WZORY OZNAK SŁUŻBOWYCH Załącznik nr 4 WZORY OZNAK SŁUŻBOWYCH 1. Wzory oznak służbowych noszonych na klapach marynarki: Oznaki służbowe Oznaka do munduru Podsekretarza Stanu w urzędzie obsługującym ministra właściwego do spraw

Bardziej szczegółowo

Starostwo Powiatowe W OSTROWI Mazowieckiej

Starostwo Powiatowe W OSTROWI Mazowieckiej Starostwo Powiatowe W OSTROWI Mazowieckiej 07-300 Ostrów Mazowiecka; ul.3 Maja 68; tel. / fax..(29) 645 71 04; e-mail: kryzysowe@powiatostrowmaz.pl ZK.4041.7.2015 ZATWIERDZAM REGULAMIN KONKURSU STRAŻAK

Bardziej szczegółowo

Protokół kontroli problemowej przeprowadzonej w Urzędzie Gminy Łomża Ul. Skłodowskiej 1a, 18-400 Łomża NIP 7181268329, REGON 000534138

Protokół kontroli problemowej przeprowadzonej w Urzędzie Gminy Łomża Ul. Skłodowskiej 1a, 18-400 Łomża NIP 7181268329, REGON 000534138 Protokół kontroli problemowej przeprowadzonej w Urzędzie Gminy Łomża Ul. Skłodowskiej 1a, 18-400 Łomża NIP 7181268329, REGON 000534138 Kontrolę w dniach 16-17 marca 2009r. przeprowadziła: Pani Monika Kondratowicz

Bardziej szczegółowo

Terminy wynikające z rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie ewidencji gruntów i budynków

Terminy wynikające z rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie ewidencji gruntów i budynków Dolnośląski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego Terminy wynikające z rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie ewidencji gruntów i budynków Ewa Szafran kierownik Oddziału

Bardziej szczegółowo

NAJWYŻSZA IZBA KONTROLI D Y R E K T O R DEPARTAMENTU ŚRODOWISKA, ROLNICTWA I ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO Tadeusz Bachleda-Curuś

NAJWYŻSZA IZBA KONTROLI D Y R E K T O R DEPARTAMENTU ŚRODOWISKA, ROLNICTWA I ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO Tadeusz Bachleda-Curuś Tekst wystąpienia pokontrolnego ujednolicony po zgłoszonych zastrzeżeniach, rozpatrzonych przez Komisję Odwoławczą Departamentu Środowiska, Rolnictwa i Zagospodarowania Przestrzennego Najwyższej Izby Kontroli

Bardziej szczegółowo

Uroczystość 93 rocznicy powołania Służby Weterynaryjnej Państwa Polskiego 22 listopada 2011r.

Uroczystość 93 rocznicy powołania Służby Weterynaryjnej Państwa Polskiego 22 listopada 2011r. Uroczystość 93 rocznicy powołania Służby Weterynaryjnej Państwa Polskiego 22 listopada 2011r. W dniu 22.11.2011 w Auli Kryształowej Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie odbyła się Uroczystość

Bardziej szczegółowo

SEJMIKU WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

SEJMIKU WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO UCHWAŁA Nr XLII/663/13 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO z dnia 30 września 2013 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIV/494/09 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 3 lipca 2009 r. w sprawie Programu

Bardziej szczegółowo

Program Konwentu: Patronat honorowy Patronat medialny Partnerzy. III Konwent Informatyków Administracji Publicznej na Lubelszczyźnie

Program Konwentu: Patronat honorowy Patronat medialny Partnerzy. III Konwent Informatyków Administracji Publicznej na Lubelszczyźnie Program Konwentu: I Dzień Poniedziałek 28 czerwca 9.00 10.00 Rejestracja uczestników 10.00 10.15 Uroczyste otwarcie Konwentu 10.15 11.40 Zajęcia programowe: Projekt Wrota Lubelszczyzny informatyzacja administracji

Bardziej szczegółowo

GOSPODAROWANIE NIERUCHOMOŚCIAMI

GOSPODAROWANIE NIERUCHOMOŚCIAMI 1/9 Opracował: (imię i nazwisko, podpis) Zatwierdził: (imię i nazwisko, podpis) Janusz Jakobiszyn Marek Fryźlewicz Data: 14 grudnia 2007r. Data:17 grudnia 2007r. Obowiązuje od: 1 stycznia 2008r,Zarządzenie

Bardziej szczegółowo

Dane teleadresowe pracowników Nadleśnictwa Sieraków

Dane teleadresowe pracowników Nadleśnictwa Sieraków Dane teleadresowe pracowników Nadleśnictwa Sieraków inż. Jarosław Nowakowski inż. Naparty Nadleśniczy Zastępca Nadleśniczego Kieruje całokształtem prac Nadleśnictwa, ponosi odpowiedzialność za działanie

Bardziej szczegółowo

Statut Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe

Statut Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe Statut Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe Postanowienia ogólne 1. Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe jest państwową jednostka organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej działająca

Bardziej szczegółowo

Wizyta WAT w Zespole Szkół im. gen. Sylwestra Kaliskiego w Górze

Wizyta WAT w Zespole Szkół im. gen. Sylwestra Kaliskiego w Górze Wizyta WAT w Zespole Szkół im. gen. Sylwestra Kaliskiego w Górze W dniach 09-11 kwietnia 2014 r. gościliśmy w naszej szkole delegację z Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie w składzie: płk dr inż.

Bardziej szczegółowo

Fundament wdrożenia systemu EZD Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku w administracji rządowej RP

Fundament wdrożenia systemu EZD Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku w administracji rządowej RP Fundament wdrożenia systemu EZD Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku w administracji rządowej RP Mariusz Madejczyk Pełnomocnik Wojewody Podlaskiego ds. informatyzacji Magdalena Sawicka Kierownik

Bardziej szczegółowo

Wyjaśnienia do pytań zadanych przez Posła RP Pana Piotra Cybulskiego z Zakresu Gospodarki Mieszkaniowej

Wyjaśnienia do pytań zadanych przez Posła RP Pana Piotra Cybulskiego z Zakresu Gospodarki Mieszkaniowej Wyjaśnienia do pytań zadanych przez Posła RP Pana Piotra Cybulskiego z Zakresu Gospodarki Mieszkaniowej 2. Ile mieszkań pozostających w zasobach PGL LP na koniec 2008 roku zajmują pracownicy powołani do

Bardziej szczegółowo

Plan Urządzenia Lasu

Plan Urządzenia Lasu - podstawa prawna opracowania oraz cel i znaczenie PUL Ustroń Jaszowiec 24-25 marca 2010r. Tematy: 1. Ogólnie o Planie Urządzenia Lasu, 2. Podstawa prawna opracowania, 3. Cel i znaczenie PUL Plan Urządzenia

Bardziej szczegółowo

Białystok, dnia 5 czerwca 2013 r. Poz. 2439 UCHWAŁA NR 151/2181/2013 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. z dnia 26 marca 2013 r.

Białystok, dnia 5 czerwca 2013 r. Poz. 2439 UCHWAŁA NR 151/2181/2013 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. z dnia 26 marca 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 5 czerwca 2013 r. Poz. 2439 UCHWAŁA NR 151/2181/2013 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO z dnia 26 marca 2013 r. w sprawie przedstawienia rocznego

Bardziej szczegółowo

Kobiety w leśnictwie. Dostęp do pracy, szkoleń i awansów. Dr Ewa Lisowska Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

Kobiety w leśnictwie. Dostęp do pracy, szkoleń i awansów. Dr Ewa Lisowska Szkoła Główna Handlowa w Warszawie Kobiety w leśnictwie. Dostęp do pracy, szkoleń i awansów Dr Ewa Lisowska Szkoła Główna Handlowa w Warszawie Plan prezentacji Proces rekrutacji Dostęp do szkoleń Kobiety na stanowiskach kierowniczych Sytuacja

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 05 lipca 2011 r. Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Warszawie. Pan Marian Górski Starosta Powiatu Grójeckiego

Warszawa, dnia 05 lipca 2011 r. Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Warszawie. Pan Marian Górski Starosta Powiatu Grójeckiego Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Warszawie Warszawa, dnia 05 lipca 2011 r. LWA/4101-04-04/2011 P/11/107 Pan Marian Górski Starosta Powiatu Grójeckiego WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 2 ust.

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 26/2015 RZECZNIKA PRAW OBYWATELSKICH. w sprawie ustanowienia wyróżnienia imienia doktora Madeja Lisa

ZARZĄDZENIE NR 26/2015 RZECZNIKA PRAW OBYWATELSKICH. w sprawie ustanowienia wyróżnienia imienia doktora Madeja Lisa ZARZĄDZENIE NR 26/2015 RZECZNIKA PRAW OBYWATELSKICH z dnia 22 lipca 2015 r. w sprawie ustanowienia wyróżnienia imienia doktora Madeja Lisa Na podstawie 9 statutu Biura Rzecznika Praw Obywatelskich, stanowiącego

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 406/2012 RADY MIEJSKIEJ W RADOMIU. z dnia 24 września 2012 r.

UCHWAŁA NR 406/2012 RADY MIEJSKIEJ W RADOMIU. z dnia 24 września 2012 r. UCHWAŁA NR 406/2012 RADY MIEJSKIEJ W RADOMIU z dnia 24 września 2012 r. w sprawie określenia zasad i trybu przyznawania nagród za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony

Bardziej szczegółowo

URZĄD GMINY LELKOWO. P L A N szkolenia obronnego na terenie Gminy Lelkowo na rok 2015

URZĄD GMINY LELKOWO. P L A N szkolenia obronnego na terenie Gminy Lelkowo na rok 2015 URZĄD GMINY LELKOWO STANOWISKO DS OBRONY CYWILNEJ i ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO Z A T W I E R D Z A M Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 2/2015 Wójta Gminy Lelkowo z dnia 16 stycznia 2015 r. Wójt Gminy Lelkowo

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1. z dnia... 2007 r. w sprawie wzorów mundurów leśnika i oznak dla osób uprawnionych do ich noszenia

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1. z dnia... 2007 r. w sprawie wzorów mundurów leśnika i oznak dla osób uprawnionych do ich noszenia Projekt z dnia 5 stycznia 2007 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1 z dnia... 2007 r. w sprawie wzorów mundurów leśnika i oznak dla osób uprawnionych do ich noszenia Na podstawie art. 35a ust. 4 ustawy

Bardziej szczegółowo

Cyfrowa informacja przestrzenna na potrzeby OOŚ w Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska stan i kierunki rozwoju do roku 2020

Cyfrowa informacja przestrzenna na potrzeby OOŚ w Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska stan i kierunki rozwoju do roku 2020 Cyfrowa informacja przestrzenna na potrzeby OOŚ w Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska stan i kierunki rozwoju do roku 2020 Jarosław Sadowski Starachowice 26 listopada 2015 Informacja przestrzenna w

Bardziej szczegółowo

Naturalny dokument elektroniczny w administracji

Naturalny dokument elektroniczny w administracji Naturalny dokument elektroniczny w administracji Fundament wdrożenia systemu EZD Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku w administracji rządowej RP Mariusz Madejczyk Magdalena Sawicka Pełnomocnik

Bardziej szczegółowo

Szanowni Zgromadzeni!

Szanowni Zgromadzeni! Szanowni Zgromadzeni! Witam serdecznie gości oraz seniorów lotnictwa przybyłych na dzisiejsze spotkanie z okazji 40- lecia naszego Klubu w dniu Święta Lotnictwa Polskiego. Tu przy Aeroklubie Białostockim

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PROMOCJI GMINY WĘGORZEWO

KONCEPCJA PROMOCJI GMINY WĘGORZEWO KONCEPCJA PROMOCJI GMINY WĘGORZEWO Węgorzewo, 2013 STRATEGIA PROMOCJI GMINY WYZNACZNIKIEM DZIAŁAŃ PROMOCYJNYCH Promocja Gminy powinna być oparta o specjalnie przygotowaną w tym celu strategię Przygotowanie

Bardziej szczegółowo

Obwodnica Augustowa ominie chronioną część Doliny Rospudy

Obwodnica Augustowa ominie chronioną część Doliny Rospudy Źródło: http://msw.gov.pl/pl/aktualnosci/7033,obwodnica-augustowa-ominie-chroniona-czesc-doliny-rospudy.html Wygenerowano: Niedziela, 10 stycznia 2016, 18:48 Strona znajduje się w archiwum. Wtorek, 24

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU PIĘKNA WIEŚ 2012

REGULAMIN KONKURSU PIĘKNA WIEŚ 2012 REGULAMIN KONKURSU PIĘKNA WIEŚ 2012 1. Organizacja konkursu: Konkurs Piękna Wieś 2012, zwany dalej Konkursem, organizowany jest w kategoriach Wieś i Zagroda i dotyczy wsi oraz zagród położonych w granicach

Bardziej szczegółowo

Obchody Dnia Edukacji Narodowej

Obchody Dnia Edukacji Narodowej Obchody Dnia Edukacji Narodowej W dniach 13 i 14 października 2014 r. odbyły się uroczystości Dnia Edukacji Narodowej zorganizowane przez Dolnośląskiego Kuratora Oświaty - Panią Beatę Pawłowicz. 13 października

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 1/2013. z dnia 10.01.2013r. Znak Spr. Znm-1-906-1/2013. W sprawie sprzedaży drewna na 2013 rok.

Zarządzenie Nr 1/2013. z dnia 10.01.2013r. Znak Spr. Znm-1-906-1/2013. W sprawie sprzedaży drewna na 2013 rok. Zarządzenie Nr 1/2013 Nadleśniczego Nadleśnictwa Dobrocin z dnia 10.01.2013r. Znak Spr. Znm-1-906-1/2013 W sprawie sprzedaży drewna na 2013 rok. Na podstawie art. 35 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o

Bardziej szczegółowo

Program Ochrony Środowiska dla Gminy Rybno

Program Ochrony Środowiska dla Gminy Rybno Bibliografia Akty prawne 1. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska Dz. U. Nr 62, poz. 627; 2. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody Dz. U. Nr 92, poz. 880; 3. Ustawa

Bardziej szczegółowo

Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności. społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej. Cele i ryzyko związane z realizacją

Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności. społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej. Cele i ryzyko związane z realizacją Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu BW

Bardziej szczegółowo

POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA

POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA w zakresie ochrony danych osobowych w Spółdzielni Mieszkaniowej Cukrownik 1 1. Ochrona danych osobowych w SM Cukrownik ma na celu zapewnienie ochrony prywatności każdemu członkowi

Bardziej szczegółowo

Problemy we wdrażaniu nowych przepisów z punktu widzenia nadzoru i współpracy ze starostami w tym aspekcie.

Problemy we wdrażaniu nowych przepisów z punktu widzenia nadzoru i współpracy ze starostami w tym aspekcie. Problemy we wdrażaniu nowych przepisów z punktu widzenia nadzoru i współpracy ze starostami w tym aspekcie. Agnieszka Majewska Dawid Styszyński 1. Wstęp Zmiany ustawy z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne

Bardziej szczegółowo

Gdańsk, 10.07.2014 KONSULTACJE STANDARDÓW

Gdańsk, 10.07.2014 KONSULTACJE STANDARDÓW Gdańsk, 10.07.2014 KONSULTACJE STANDARDÓW 1 Motto projektu Nie możemy rozwiązad problemu, posługując się takim samym schematem myślowym, jaki posługiwaliśmy się wtedy, kiedy się pojawił.. Albert Einstein

Bardziej szczegółowo

Lublin, dnia 8 maja 2014 r. Poz. 1878 ZARZĄDZENIE REGIONALNEGO DYREKTORA OCHRONY ŚRODOWISKA W LUBLINIE. z dnia 29 kwietnia 2014 r.

Lublin, dnia 8 maja 2014 r. Poz. 1878 ZARZĄDZENIE REGIONALNEGO DYREKTORA OCHRONY ŚRODOWISKA W LUBLINIE. z dnia 29 kwietnia 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO Lublin, dnia 8 maja 2014 r. Poz. 1878 ZARZĄDZENIE REGIONALNEGO DYREKTORA OCHRONY ŚRODOWISKA W LUBLINIE w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ustaw Nr 19 1147 - Poz. 169 WZORY MUNDURU WYJŚCIOWEGO LEŚNIKA ORAZ NAKRYĆ GŁOWY. Mundur wyjściowy damski. Mundur wyjściowy męski

Dziennik Ustaw Nr 19 1147 - Poz. 169 WZORY MUNDURU WYJŚCIOWEGO LEŚNIKA ORAZ NAKRYĆ GŁOWY. Mundur wyjściowy damski. Mundur wyjściowy męski Dziennik Ustaw Nr 19 1147 - Poz. 169 Załączniki do rozporządzenia Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 24 grudnia 1998 r. (poz. 169) WZORY MUNDURU WYJŚCIOWEGO LEŚNIKA ORAZ

Bardziej szczegółowo

STOWARZYSZENIA SAPERÓW POLSKICH

STOWARZYSZENIA SAPERÓW POLSKICH STOWARZYSZENIE SAPERÓW POLSKICH WARSZAWA STOWARZYSZENIE SAPERÓW POLSKICH Zarząd Główny 03-435 WARSZAWA ul. 11 Listopada 17/19 STOWARZYSZENIE SAPERÓW POLSKICH WARSZAWA PROGRAM DZIAŁANIA ZARZĄDU GŁÓWNEGO

Bardziej szczegółowo

Co wolno w strefach? Na Medal. Nr 3/2013 EGZEMPLARZ BEZPŁATNY. Medalami Pro Patria przyznawanymi za szczególne zasługi w kultywowaniu pamięci

Co wolno w strefach? Na Medal. Nr 3/2013 EGZEMPLARZ BEZPŁATNY. Medalami Pro Patria przyznawanymi za szczególne zasługi w kultywowaniu pamięci ISSN 1429-8589 Nr 3/2013 EGZEMPLARZ BEZPŁATNY Co wolno w strefach? Na Medal Z. Matyśkiewicz M. Hebdowski Medalami Pro Patria przyznawanymi za szczególne zasługi w kultywowaniu pamięci o walce o niepodległość

Bardziej szczegółowo

II. TRYB POWOŁYWANIA KAPITUŁY 3.

II. TRYB POWOŁYWANIA KAPITUŁY 3. REGULAMIN DZIAŁANIA KAPITUŁY MEDALU IM. IGNACEGO ŁUKASIEWICZA STOWARZYSZENIA NAUKOWO-TECHNICZNEGO INŻYNIERÓW I TECHNIKÓW PRZEMYSŁU NAFTOWEGO I GAZOWNICZEGO I. WSTĘP 1. 1. Zgodnie z 24.11 Statutu SITPNiG

Bardziej szczegółowo

OBWIESZCZENIE Wojewody Łódzkiego Zawiadomienie o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.

OBWIESZCZENIE Wojewody Łódzkiego Zawiadomienie o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej. IA.II.7820.11.2012MN Łódź dnia 01.2013r. OBWIESZCZENIE Wojewody Łódzkiego Zawiadomienie o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej. Na podstawie art. llf ust. 3 ustawy z dnia 10 kwietnia

Bardziej szczegółowo

1. Oferta pracy dla absolwentów wydziałów leśnych jest bogata i obejmuje między innymi:

1. Oferta pracy dla absolwentów wydziałów leśnych jest bogata i obejmuje między innymi: II Ogólnopolska Konferencja Studentów Leśnictwa Wydział Leśny i co dalej? Białowieża, 2-5 kwietnia 2009 r. WNIOSKI I. PERSPEKTYWY ZATRUDNIENIA 1. Oferta pracy dla absolwentów wydziałów leśnych jest bogata

Bardziej szczegółowo

Potrzeby Ośrodków Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w zakresie wiedzy oraz umiejętności geodetów i kartografów

Potrzeby Ośrodków Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w zakresie wiedzy oraz umiejętności geodetów i kartografów Potrzeby Ośrodków Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w zakresie wiedzy oraz umiejętności geodetów i kartografów "Zawód kartografa" d kartografa" - III Zawodowa Konferencja Stowarzyszenia Kartografów

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXII/159/2012 RADY MIEJSKIEJ W ŻAROWIE. z dnia 12 kwietnia 2012 r.

UCHWAŁA NR XXII/159/2012 RADY MIEJSKIEJ W ŻAROWIE. z dnia 12 kwietnia 2012 r. UCHWAŁA NR XXII/159/2012 RADY MIEJSKIEJ W ŻAROWIE z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych w obrębie wsi

Bardziej szczegółowo

DECYZJA Nr 37/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 12 lutego 2014 r.

DECYZJA Nr 37/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 12 lutego 2014 r. Warszawa, dnia 17 lutego 2014 r. Poz. 57 Departament Wychowania i Promocji Obronności DECYZJA Nr 37/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 12 lutego 2014 r. w sprawie wprowadzenia odznaki pamiątkowej, odznaki

Bardziej szczegółowo

Zestawienie kontroli przeprowadzonych w Nadleśnictwie Nowa Sól (na podstawie wpisów w Książce kontroli ) od 01.01.2001roku.

Zestawienie kontroli przeprowadzonych w Nadleśnictwie Nowa Sól (na podstawie wpisów w Książce kontroli ) od 01.01.2001roku. Zestawienie przeprowadzonych w Nadleśnictwie Nowa Sól (na podstawie wpisów w Książce ) od 01.01.2001roku. L Rok Podmiot przeprowadzający kontrolę Temat 1. Urząd Skarbowy w Nowej Soli 20.02.2001 Kontrola

Bardziej szczegółowo

KONFERENCJI DYREKTORÓW BIBLIOTEK AKADEMICKICH SZKÓŁ POLSKICH

KONFERENCJI DYREKTORÓW BIBLIOTEK AKADEMICKICH SZKÓŁ POLSKICH SPOTKANIE KONFERENCJI DYREKTORÓW BIBLIOTEK AKADEMICKICH SZKÓŁ POLSKICH Czy jest możliwy jednolity sposób opracowywania danych do oceny jednostek naukowych i innych wniosków? Anna Grygorowicz Kraków wrzesień

Bardziej szczegółowo

Ochrona ostoi karpackiej fauny puszczańskiej

Ochrona ostoi karpackiej fauny puszczańskiej Ochrona ostoi karpackiej fauny puszczańskiej korytarze migracyjne Projekt KIK/53 Ochrona ostoi karpackiej fauny puszczańskiej korytarze migracyjne Stowarzyszenie Pro Carpathia Instytucja Realizująca PROJEKT

Bardziej szczegółowo

Departament Mienia Skarbu Państwa

Departament Mienia Skarbu Państwa Departament Mienia Skarbu Państwa Dyrektor Zastępca dyrektora Adres email Józef Głowacki Leszek Podosek - Przygoda dmsp@msp.gov.pl Telefon /+48 22/ 695 87 72, 695 81 28 Fax /+48 22/ 628 32 99 Zadania 1.

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA')

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA') Projekt z 24 lipca 2012 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA') z dnia 2012 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu sporządzania planu urządzenia lasu, uproszczonego planu urządzenia lasu oraz inwenta

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLIII/458/2014 RADY GMINY PODEGRODZIE. z dnia 24 czerwca 2014 r.

UCHWAŁA NR XLIII/458/2014 RADY GMINY PODEGRODZIE. z dnia 24 czerwca 2014 r. UCHWAŁA NR XLIII/458/2014 RADY GMINY PODEGRODZIE z dnia 24 czerwca 2014 r. w sprawie: ustanowienia tytułu Zasłużony dla Gminy Podegrodzie za szczególne zasługi dla Gminy Podegrodzie, trybu jego nadawania

Bardziej szczegółowo

Nadleśnictwo Bolewice wchodzi w skład Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Szczecinie. Lasy Nadleśnictwa położone są na terenie dwóch województw,

Nadleśnictwo Bolewice wchodzi w skład Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Szczecinie. Lasy Nadleśnictwa położone są na terenie dwóch województw, Nadleśnictwo Bolewice wchodzi w skład Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Szczecinie. Lasy Nadleśnictwa położone są na terenie dwóch województw, większość położona jest na terenie województwa Wielkopolskiego,

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VII/32/15 RADY GMINY JASIONÓWKA. z dnia 29 czerwca 2015 r. w sprawie zasad i trybu nadawania tytułu Honorowy Obywatel Gminy Jasionówka

UCHWAŁA NR VII/32/15 RADY GMINY JASIONÓWKA. z dnia 29 czerwca 2015 r. w sprawie zasad i trybu nadawania tytułu Honorowy Obywatel Gminy Jasionówka UCHWAŁA NR VII/32/15 RADY GMINY JASIONÓWKA z dnia 29 czerwca 2015 r. w sprawie zasad Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 14, art. 40 ust. 1 i ust. 2 pkt 1, art. 41 ust. 1, art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990

Bardziej szczegółowo

FORUM POSZUKUJĄCEJ ADMINISTRACJI USŁUGI I DOBRE PRAKTYKI DO WZIĘCIA

FORUM POSZUKUJĄCEJ ADMINISTRACJI USŁUGI I DOBRE PRAKTYKI DO WZIĘCIA FORUM POSZUKUJĄCEJ ADMINISTRACJI USŁUGI I DOBRE PRAKTYKI DO WZIĘCIA Elektroniczne zarządzanie dokumentacją w administracji publicznej stan obecny oraz plany rozwojowe systemu EZD PUW Mariusz Madejczyk

Bardziej szczegółowo

Nadleśniczy Nadleśnictwa Krynki

Nadleśniczy Nadleśnictwa Krynki KOMUNIKAT TECHNICZNY GRAND PRIX POLSKI, MISTRZOSTWA POLSKI, PUCHAR PODLASIA W ROWEROWEJ JEŹDZIE na ORIENTACJĘ 2016 26-29.05.2016 CZARNA BIAŁOSTOCKA SOKÓŁKA SUPRAŚL POCZOPEK Organizator Stowarzyszenie team

Bardziej szczegółowo

Zintegrowany System Informacji o Nieruchomościach FAQ

Zintegrowany System Informacji o Nieruchomościach FAQ Zintegrowany System Informacji o Nieruchomościach FAQ 1. Skąd wzięła się koncepcja stworzenia zintegrowanego systemu informacji o nieruchomościach (dalej ZSIN)? Budowa Zintegrowanego Systemu Katastralnego

Bardziej szczegółowo

Tomasz Borowik, Bogumiła Jędrzejewska. Instytut Biologii Ssaków PAN. Piotr Wawrzyniak. Lipowy Most 14.06.2011

Tomasz Borowik, Bogumiła Jędrzejewska. Instytut Biologii Ssaków PAN. Piotr Wawrzyniak. Lipowy Most 14.06.2011 Seminarium Monitorowanie populacji zwierząt łownych i zrównoważone łowiectwo Doświadczenia z inwentaryzacji ssaków kopytnych metodą pędzeń próbnych w północno-wschodniej Polsce Tomasz Borowik, Bogumiła

Bardziej szczegółowo

STOWARZYSZENIE INŻYNIERÓW I TECHNIKÓW KOMUNIKACJI RZECZPOSPOLITEJ POLSKIEJ. Oddział w Białymstoku PROGRAM

STOWARZYSZENIE INŻYNIERÓW I TECHNIKÓW KOMUNIKACJI RZECZPOSPOLITEJ POLSKIEJ. Oddział w Białymstoku PROGRAM 2015 VII Seminarium techniczne 2015 2015 2015 2015 2015 STOWARZYSZENIE INŻYNIERÓW I TECHNIKÓW KOMUNIKACJI RZECZPOSPOLITEJ POLSKIEJ Oddział w Białymstoku PROGRAM Patronat honorowy: Prezes SITK RP prof.

Bardziej szczegółowo

WYKONANIE OPROGRAMOWANIA DEDYKOWANEGO

WYKONANIE OPROGRAMOWANIA DEDYKOWANEGO Zapytanie ofertowe nr 1/2014 Wrocław, dn. 29.01.2014 Lemitor Ochrona Środowiska Sp. z o. o. ul. Jana Długosza 40, 51-162 Wrocław tel. recepcja: 713252590, fax: 713727902 e-mail: biuro@lemitor.com.pl NIP:

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE ZMIAN - UAKTUALNIENIA

WPROWADZENIE ZMIAN - UAKTUALNIENIA Strona 1 z 5 WPROWADZENIE ZMIAN - UAKTUALNIENIA Lp. Data Zmienione strony Krótki opis zmian Opracował Zatwierdził Strona 2 z 5 1. CEL PROCEDURY. Celem procedury jest zapewnienie, że dokumenty Systemu Zarządzania

Bardziej szczegółowo

1 Organizatorem konkursu jest Zarząd Główny Stowarzyszenia Polskich Architektów Krajobrazu (ZG SPAK).

1 Organizatorem konkursu jest Zarząd Główny Stowarzyszenia Polskich Architektów Krajobrazu (ZG SPAK). Regulamin konkursu Stowarzyszenia Polskich Architektów Krajobrazu na najlepszą dyplomową pracę inżynierską i magisterską z zakresu architektury krajobrazu obronioną w roku akademickim 2014/2015 1 Organizatorem

Bardziej szczegółowo

EDUKACJA EKOLOGICZNA

EDUKACJA EKOLOGICZNA Konferencja EDUKACJA EKOLOGICZNA Nowoczesne metody edukacji ekologicznej młodego pokolenia Białystok, 11 czerwca 2015 Patronat Honorowy: Organizator: Współorganizator: Partnerzy: Szanowni Państwo! Serdecznie

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 17 grudnia 2013 r. Poz. 340

Warszawa, dnia 17 grudnia 2013 r. Poz. 340 Biuro Koordynacyjne SG WP Warszawa, dnia 17 grudnia 2013 r. Poz. 340 DECYZJA Nr 388/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie określenia funkcji i zadań administratorów w systemie

Bardziej szczegółowo

PROGRAM DZIAŁANIA. Zespołu Lubelskich Parków Krajobrazowych na 2014 rok.

PROGRAM DZIAŁANIA. Zespołu Lubelskich Parków Krajobrazowych na 2014 rok. PROGRAM DZIAŁANIA Załącznik do uchwały Nr CCXX/4446/2013 Zarządu Województwa Lubelskiego z dnia 24 grudnia 2013 r. Zespołu Lubelskich Parków Krajobrazowych na 2014 rok. L. p. Nazwa zadania Termin realizacji

Bardziej szczegółowo

WARUNKI TECHNICZNE Weryfikacja zgodności treści mapy ewidencyjnej ze stanem faktycznym w terenie. Obręby 1, 2, 3, 4, 5, 6, i 7 miasta Wąbrzeźna

WARUNKI TECHNICZNE Weryfikacja zgodności treści mapy ewidencyjnej ze stanem faktycznym w terenie. Obręby 1, 2, 3, 4, 5, 6, i 7 miasta Wąbrzeźna WARUNKI TECHNICZNE Weryfikacja zgodności treści mapy ewidencyjnej ze stanem faktycznym w terenie. Obręby 1, 2, 3, 4, 5, 6, i 7 miasta Wąbrzeźna Wąbrzeźno 2012 rok I. CEL OPRACOWANIA Celem pracy jest weryfikacja

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WOJEWÓDZKIEGO KONKURSU PLASTYCZNEGO. 1 Nazwa Konkursu

REGULAMIN WOJEWÓDZKIEGO KONKURSU PLASTYCZNEGO. 1 Nazwa Konkursu REGULAMIN WOJEWÓDZKIEGO KONKURSU PLASTYCZNEGO 1 Nazwa Konkursu III EDYCJA WOJEWÓDZKIEGO KONKURSU TWÓRCZOŚCI DZIECI I MŁODZIEŻY PODLASIE MNIE TA ZIEMIA OD INNYCH DROŻSZA Sztuka ludowa Podlasia inspiracją

Bardziej szczegółowo

- o zmianie ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych (druk nr 688).

- o zmianie ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych (druk nr 688). SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VII kadencja Prezes Rady Ministrów DSPA-140-157(7)/12 Warszawa, 30 listopada 2012 r. Pani Ewa Kopacz Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Szanowna Pani Marszałek Przekazuję

Bardziej szczegółowo

Wójt Gminy: Henryk SKWARŁO. sekretariat@ug.wejherowo.pl. kancelaria@szemud.pl. ug@przodkowo.pl. ugzukowo@zukowo.pl. gmina@poczta.kartuzy.

Wójt Gminy: Henryk SKWARŁO. sekretariat@ug.wejherowo.pl. kancelaria@szemud.pl. ug@przodkowo.pl. ugzukowo@zukowo.pl. gmina@poczta.kartuzy. URZĘDY GMINNE 1. URZĄD GMINY Osiedle Przyjaźni 6 84-200 WEJHEROWO 2. URZĄD GMINY ul. Kartuska 13 84-217 SZEMUD 3. URZĄD GMINY ul. Kartuska 31 83-304 PRZODKOWO 4. URZĄD GMINY ul. Gdańska 52 83-330 ŻUKOWO

Bardziej szczegółowo

Międzyresortowy Zespół Koordynacyjny Narodowego Programu Zdrowia

Międzyresortowy Zespół Koordynacyjny Narodowego Programu Zdrowia Międzyresortowy Zespół Koordynacyjny Narodowego Programu Zdrowia Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 89 z dnia 10 października 2012 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Międzyresortowego Zespołu Koordynacyjnego

Bardziej szczegółowo

PLANY DOTYCZĄCE ZAMÓWIEŃ DLA GMIN W ZAKRESIE TWORZENIA ZBIORÓW DANYCH PRZESTRZENNYCH

PLANY DOTYCZĄCE ZAMÓWIEŃ DLA GMIN W ZAKRESIE TWORZENIA ZBIORÓW DANYCH PRZESTRZENNYCH PLANY DOTYCZĄCE ZAMÓWIEŃ DLA GMIN W ZAKRESIE TWORZENIA ZBIORÓW DANYCH PRZESTRZENNYCH Aneta Staniewska Departament Geodezji i Kartografii Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie 1 Plan

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 24 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych. z dnia 7 czerwca 2006 r. Znak: GK-1103-10/06

Zarządzenie nr 24 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych. z dnia 7 czerwca 2006 r. Znak: GK-1103-10/06 Zarządzenie nr 24 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 7 czerwca 2006 r. w sprawie stażu absolwentów szkół oraz ich przyjmowania do zatrudnienia w Lasach Państwowych. Znak: GK-1103-10/06 Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Konkurs Plastyczny Elfy w ogrodzie marzeń

Wojewódzki Konkurs Plastyczny Elfy w ogrodzie marzeń Wojewódzki Konkurs Plastyczny Elfy w ogrodzie marzeń Szanowni Państwo, Białystok,14.03.2013 r. DYREKTORZY SZKÓŁ PODSTAWOWYCH ORAZ GIMNAZJÓW WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO pragnę Państwa zachęcić do udziału w

Bardziej szczegółowo

Obecny stan prawny PGiK a Infrastruktura Informacji Przestrzennej (IIP)

Obecny stan prawny PGiK a Infrastruktura Informacji Przestrzennej (IIP) Obecny stan prawny PGiK a Infrastruktura Informacji Przestrzennej (IIP) Mirosław Puzia Katowice, 13.02.2014 r. 1 Źródła prawa w Rzeczypospolitej Polskiej /Konstytucja RP - Art. 87/ 1. Źródłami powszechnie

Bardziej szczegółowo

W klasyfikacji zawodów i specjalności zawód technika leśnika jest pod kodem 314301.

W klasyfikacji zawodów i specjalności zawód technika leśnika jest pod kodem 314301. Wymagania Ścieżka rozwoju Czynności zawodowe Służba Leśna Zadania zawodowe Służby Leśnej Oznaczenia Służby Leśnej W klasyfikacji zawodów i specjalności zawód technika leśnika jest pod kodem 314301. Opis

Bardziej szczegółowo

Pierwsza kobieta w korpusie generałów Policji

Pierwsza kobieta w korpusie generałów Policji Źródło: http://msw.gov.pl Wygenerowano: Niedziela, 20 września 2015, 19:48 Strona znajduje się w archiwum. Czwartek, 23 lipca 2015 Pierwsza kobieta w korpusie generałów Policji W Pałacu Belwederskim awanse

Bardziej szczegółowo

Regulamin organizacyjny Ośrodka Hodowli Zwierzyny Lasów Państwowych Lasy Rudnickie w Nadleśnictwie Rudnik

Regulamin organizacyjny Ośrodka Hodowli Zwierzyny Lasów Państwowych Lasy Rudnickie w Nadleśnictwie Rudnik Załącznik nr 4 do Regulaminu Organizacyjnego Nadleśnictwa Rudnik. Regulamin organizacyjny Ośrodka Hodowli Zwierzyny Lasów Państwowych Lasy Rudnickie w Nadleśnictwie Rudnik Rozdział I. Postanowienia ogólne.

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu "Piękna wieś województwa śląskiego" w roku 2010. I. Kategorie konkursu. Konkurs obejmuje następujące kategorie:

Regulamin Konkursu Piękna wieś województwa śląskiego w roku 2010. I. Kategorie konkursu. Konkurs obejmuje następujące kategorie: Załącznik do uchwały Zarządu Województwa Śląskiego nr 830/368/III/2010 z dnia 20.04.2010r Regulamin Konkursu "Piękna wieś województwa śląskiego" w roku 2010 Celem Konkursu jest kształtowanie świadomości

Bardziej szczegółowo

Stan realizacji Projektu BW

Stan realizacji Projektu BW Stan realizacji Projektu BW Krzysztof Mączewski Dyrektor Departamentu Geodezji i Kartografii Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE. lat 1924-2014. 9-10 kwietnia 2014. Od 1924 roku wspieramy rozwój społeczno-gospodarczy Polski

ZAPROSZENIE. lat 1924-2014. 9-10 kwietnia 2014. Od 1924 roku wspieramy rozwój społeczno-gospodarczy Polski lat ZAPROSZENIE Od 1924 roku wspieramy rozwój społeczno-gospodarczy Polski 1997 9-10 kwietnia 2014 lat Dariusz Kacprzyk Prezes Zarządu Banku Gospodarstwa Krajowego ma zaszczyt zaprosić na X Ogólnopolską

Bardziej szczegółowo

Skład operatu technicznego dla: 1) opracowań prawnych tj. rozgraniczenia, podziały nieruchomości, mapy do celów prawnych

Skład operatu technicznego dla: 1) opracowań prawnych tj. rozgraniczenia, podziały nieruchomości, mapy do celów prawnych WYTYCZNE TECHNICZNE Wydziału Geodezji i Katastru Starostwa Powiatowego w Piasecznie w sprawie przekazywania dokumentacji geodezyjnej do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego Z uwagi na brak

Bardziej szczegółowo

Podajemy treść tego rozporządzenia, zamieszczonego przez Urząd Zamówień Publicznych na swej stronie internetowej.

Podajemy treść tego rozporządzenia, zamieszczonego przez Urząd Zamówień Publicznych na swej stronie internetowej. Nowe obowiązki dla zamawiających będących centralnymi organami rządowymi, wynikające z rozporządz Rozporządzenie weszło w życie 4 marca br. Podajemy treść tego rozporządzenia, zamieszczonego przez Urząd

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR LXIII/537/2014 RADY MIEJSKIEJ MIĘDZYCHODU. z dnia 29 października 2014 r.

UCHWAŁA NR LXIII/537/2014 RADY MIEJSKIEJ MIĘDZYCHODU. z dnia 29 października 2014 r. UCHWAŁA NR LXIII/537/2014 RADY MIEJSKIEJ MIĘDZYCHODU w sprawie przyjęcia Regulaminu nadawania tytułu Zasłużony dla Gminy Międzychód. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 14 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU LADY D. im. KRYSTYNY BOCHENEK ETAP WOJEWÓDZKI ( WOJEWÓDZTWO ŁÓDZKIE)

REGULAMIN KONKURSU LADY D. im. KRYSTYNY BOCHENEK ETAP WOJEWÓDZKI ( WOJEWÓDZTWO ŁÓDZKIE) REGULAMIN KONKURSU LADY D. im. KRYSTYNY BOCHENEK ETAP WOJEWÓDZKI ( WOJEWÓDZTWO ŁÓDZKIE) 1 1. Honorowy patronat nad Konkursem Lady D. im. Krystyny Bochenek na etapie wojewódzkim w województwie łódzkim,

Bardziej szczegółowo

Protokół z sesji X Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 7 sierpnia 2015 roku.

Protokół z sesji X Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 7 sierpnia 2015 roku. Protokół z sesji X Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 7 sierpnia 2015 roku. Sesja odbyła się w Sali Konferencyjnej Starostwa Powiatowego obrady rozpoczęto o godz. 10-tej. W Sesji uczestniczyło szesnastu

Bardziej szczegółowo

Mariusz Madejczyk Pełnomocnik Wojewody Podlaskiego ds. informatyzacji

Mariusz Madejczyk Pełnomocnik Wojewody Podlaskiego ds. informatyzacji Mariusz Madejczyk Pełnomocnik Wojewody Podlaskiego ds. informatyzacji Więcej informacji na: www.ezd.gov.pl 1 Wstęp EZD PUW w administracji publicznej RP EZD PUW jednolity system będący własnością Skarbu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEGO ZARZĄDU GEODEZJI, KARTOGRAFII, KATASTRU I NIERUCHOMOŚCI W GNIEŹNIE

REGULAMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEGO ZARZĄDU GEODEZJI, KARTOGRAFII, KATASTRU I NIERUCHOMOŚCI W GNIEŹNIE Załącznik nr 1 do Uchwały Zarządu Powiatu Gnieźnieńskiego nr 1153/2014 z dnia 02.04.2014r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEGO ZARZĄDU GEODEZJI, KARTOGRAFII, KATASTRU I NIERUCHOMOŚCI W GNIEŹNIE Powiatowy

Bardziej szczegółowo

Regulamin naboru nowych pracowników w Nadleśnictwie Taczanów

Regulamin naboru nowych pracowników w Nadleśnictwie Taczanów Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 11 Nadleśniczego Nadleśnictwa Taczanów z dnia 22.07.2016r. Regulamin naboru nowych pracowników w Nadleśnictwie Taczanów I. Postanowienia ogólne 1. Regulamin określa zasady

Bardziej szczegółowo