Spokojnych, radosnych i pogodnych Świąt Wielkanocnych oraz wszelkiej pomyślności życzą

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Spokojnych, radosnych i pogodnych Świąt Wielkanocnych oraz wszelkiej pomyślności życzą"

Transkrypt

1 foto: E.B. Spokojnych, radosnych i pogodnych Świąt Wielkanocnych oraz wszelkiej pomyślności życzą Przewodniczący Rady Miejskiej Kazimierz Chrapek Burmistrz Skoczowa Jerzy Malik Wielkanocny pochód z Judoszem W Skoczowie przetrwał, gdzie indziej nieznany lub już zapomniany obyczaj wielkanocny zwany Pochodem z Judoszem, będący szczególnym i wyjątkowym, folklorystycznym wydarzeniem. Jest to jedyny taki w Polsce przemarsz ze słomiana kukłą Judosza, której spalenie symbolizuje oczyszczenie miasta z wszelkiego zła. W tym roku JUDOSZ przejdzie ulicami miasta 14 i 15 kwietnia. Jak zawsze wyruszy ze Strażnicy OSP w Skoczowie o godzinie 12:00. Do udziału w pochodzie zapraszamy wszystkich mieszkańców miasta, szczególnie tych najmłodszych. Będzie bowiem kręcony film o Judoszu i o innych skoczowskich zwyczajach wielkanocnych. O tradycyjnym obmywaniu nóg w miejscowych rzekach (w Wiśle lub Bładnicy) w Wielki Czwartek o godz. 24:00 i o symbolicznym spożywaniu w Wielki Piątek specyficznej nalewki alkoholowej z tataraku tzw. tatarczówki. Film będzie realizował Rafał Cymorek z Chybia, a pieniądze na jego powstanie, jak i na nowe klekotki (100 szt.) oraz nową kukłę Towarzystwo Miłośników Skoczowa otrzymało z Samorządu Województwa Śląskiego w ramach grantu pn. Jedyny w Polsce taki zwyczaj wielkanocny tradycyjny pochód z Judoszem. Robert Orawski, TMS Zapraszamy do lektury artykułu "Ostatni taki Judosz" na str. 16 WS foto: E.B. W numerze: - Akcja "PIERWSZA POMOC", str. 4 - Wydatki Gminy w 2005r., str Wywiad z Kierownikiem Muzeum św. J. Sarkandra, str Konkurs fotograficzny, str. 13

2 2 Z GABINETU BURMISTRZA Burmistrz Skoczowa w okresie od 11 marca do 11 kwietnia 2006r. postanowił m.in.: 1. Przeprowadzić postępowanie o udzielenie zamówienia na: - dostawę samochodu osobowego dla potrzeb Straży Miejskiej w Skoczowie, - administrowanie w imieniu Gminy Skoczów targowiskiem przy ul. Rzecznej w Skoczowie, - odtworzenie oznakowania poziomego na drogach gminnych miasta Skoczowa oraz na drogach powiatowych w granicach miasta, - wykonanie remontów nawierzchni na drogach gminnych miejskich oraz sołeckich z zastosowaniem 3 technologii, z których każda stanowi osobne zadanie, - wykonanie zmiany konstrukcji dachowej na segmencie E Zespołu Skół Nr 3 w Skoczowie, - opracowanie dokumentacji technicznej remontu budynku przedszkola Nr 1 w Skoczowie wraz z pozwoleniem na wykonanie prac, - remont główny budynku mieszkalnego wielorodzinnego w Skoczowie prz ul. Kościelnej 11, 2. Powołać komisję przetargową w celu przeprowadzenia przetargu na najem pomieszczenia użytkowego - biurowego przy ul. Krzywej 4, 3. Przekazać w administrację nieruchomość tj. budynek kina - Miejskiemu Domowi w Kultury Skoczowie, 4. Przyjąć sprawozdania z wykonania planu finansowego oraz zatwierdzenia bilansu sporządzonego na dzień r - Krytej Pływalni Delfin, Miejskiego Domu Kultury oraz Biblioteki Publicznej, 5. Dofinansować działania proekologiczne w ramach edukacji ekologicznej dzieci i młodzieży będących wychowankami Zespołu Szkół Rolniczych w Międzyświeciu, 6. Ogłosić zaproszenie na zagospodarowanie części płyty Rynku w sezonie letnim 2006r pod ogródek letni, 7. Dokonać wyboru wykonawcy map do celów projektowych przeznaczonych do opracowania projektu sieci oświetleniowej przy drodze powiatowej Ko-1 w Kowalach, 8. Wprowadzić zmiany w budżecie Gminy Skoczów - przesunięcia miedzy paragrafami i rozdziałami, 9. Dofinansować II edycję konkursu ekologicznego pn Nie wrzucajmy Ziemi do kosza na śmieci", organizowanego przez Gimnazjum Nr 2 w Skoczowie. INFORMACJA Przypomina się, że od dnia 21 grudnia 2005 r. obowiązuje Uchwała Nr XXXV/443/2005 Rady Miejskiej Skoczowa z dnia 27 października 2005 r. zmieniająca uchwałę Nr XXX/369/2005 Rady Miejskiej Skoczowa z dnia 31 marca 2005 r. w sprawie określenia dni i godzin otwierania oraz zamykania placówek handlu detalicznego, zakładów gastronomicznych i usługowych na terenie Gminy Skoczów. Treści wymienionych uchwał dostępne są w Biurze Rady Miejskiej (pokój nr 2) oraz w Wydziale Organizacyjnym (pokój nr 1) Urzędu Miejskiego w Skoczowie, Rynek 1, a także w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie zakładka BIP. Jadwiga Chmiel, Inspektor d/s działalności gospodarczej ZARZĄD BUDYNKÓW MIEJSKICH SKOCZÓW, KRZYWA 4 tel: 0-33/ ZBM informuje, że wszczęto postępowanie w trybie negocjacji z ogłoszeniem na wykonanie bieżących robót remontowych budynków administrowanych na terenie Gminy Skoczów w branży instalacyjnej: wod-kan, c.o., gaz. Wspólny Słownik Zamówień CPV Wnioski o dopuszczenie do udziału w negocjacjach należy składać do dnia 27 kwietnia 2006r., do godz. 14:00 w siedzibie zamawiającego, w Skoczowie przy ul. Krzywej 4 pokój nr 205. Szczegółowe informacje znajdują się na tablicy ogłoszeniowej ZBM oraz na stronie internetowej Urzędu Miejskiego zakładka Przetargi. XL Sesja Rady Miejskiej Zawiadamia się mieszkańców Gminy Skoczów, że XL Sesja Rady Miejskiej odbędzie się w dniu 27 kwietnia br. (czwartek) o godz. 15:00 w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego w Skoczowie. Głównymi tematami sesji będą m. in.: Ocena stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego w Gminie; Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Skoczów za 2005r i udzielenie absolutorium Burmistrzowi Miasta Skoczowa za rok 2005; Sprawozdanie z realizacji Programu Współpracy Gminy Skoczów z organizacjami pozarządowymi w roku 2005; Sprawozdanie z działalności Zakładu Budżetowego Kryta Pływalnia Delfin w Skoczowie za 2005r. Informacja o pracy Urzędu Miejskiego w Skoczowie Informuje się, że zgodnie z Zarządzeniem Burmistrza Nr 7/06 z dnia r, wprowadza się w 2006r. następujące dni, jako dni wolne od pracy: 2 maja, 16 czerwca, 14 sierpnia. Wyznacza się następujące dni, jako dni pracy: 6 maja, 24 czerwca i 19 sierpnia br. Małgorzata Pietras, Sekretarz Gminy Skoczów UCHWAŁA NR XXXIX/500/2006 RADY MIEJSKIEJ SKOCZOWA Z DNIA 30 MARCA 2006 R. w sprawie nadania nazw ulicom w Sołectwie Ochaby. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 i art. 40 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn.zm.) Rada Miejska Skoczowa u c h w a l a 1 Nadać nazwy ulicom w Sołectwie Ochaby zgodnie z załącznikami nr 1 i 2 do niniejszej uchwały 2 Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Skoczowa. 3 Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego, na tablicy informacyjnej Urzędu Miejskiego w Skoczowie i Sołectwa Ochaby oraz w Wieściach Skoczowa. 4 Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego. Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXIX/500/2006 Rady Miejskiej Skoczowa z dnia 30 marca 2006 r. ALFABETYCZNY WYKAZ NAZW ULIC W SOŁECTWIE OCHABY 1. ŚWIĘTEJ ANNY 2. BAGNA 3. BARANOWICKA 4. BUCZYNA 5. CESARSKA 6. DĘBOWIECKA 7. DZIAŁKOWA 8. FAMILIJNA 9. GŁÓWNA 10. GOŁĘBIA 11. GOŁYSKA 12. HODOWLANA 13. KAMERALNA 14. KĘPA 15. KOLONIJNA 16. KOPCE 17. KOŚCIELNIK 18. LUDWIKA KRZEMPKA 19. SOŁTYSA LUDWIKA LEBIODY 20. LILIOWA 21. ŚWIĘTEGO MARCINA 22. MIŁOSNA 23. MLECZNA 24. MŁYŃSKA 25. NAD MŁYNKĄ 26. KSIĘDZA JÓZEFA OCHODKA 27. OKRĘŻNA 28. PROFESORA JÓZEFA PIETERA 29. PODBÓR 30. PODWALE 31. PRUCHEŃSKA 32. PRZYJAŹNI 33. RODZINNA 34. RYBACKA 35. SIMORADZKA 36. STRAŻACKA 37. STROMA 38. ŚLIWIŃSKI 39. UROCZA 40. WĘDKARZY 41. WIKLINOWA 42. ZAWODZIE

3 KOMUNIKAT NACZELNIKA URZĘDU SKARBOWEGO W dniu 2 maja br. mija termin składania zeznań rocznych w podatku dochodowym od osób fizycznych za rok Zeznania podatkowe można przesłać na adres Urzędu Skarbowego lub składać bezpośrednio w Urzędzie Skarbowym w Cieszynie przy ul. Plac Wolności 6. Godziny pracy urzędu: Poniedziałek, wtorek: od 7:00 do 17:00, kasy od 7:00 do 16:00 Środa, czwartek, piątek: od 7:00 do 15:00, kasy od 7:00 do 14:00 W dniu (wtorek) urząd będzie czynny od 7:00 do 17:00, kasy od 7:00 do 16:00. W dniu (sobota) urząd będzie czynny w zakresie przyjmowania zeznań rocznych od 7:00 do 15:00, kasy od 7:00 do 14:00 Wpłaty można dokonywać w kasie Urzędu Skarbowego lub bezpośrednio na rachunek bankowy: NBP Katowice Marek Hausman, Naczelnik Urzędu Skarbowego Informacja Urzędu Skarbowego Wzorem lat ubiegłych w Urzędzie Miejskim w Skoczowie czynny będzie dodatkowy punkt obsługi podatnika w zakresie przyjmowania podatkowych zeznań rocznych PIT-36, PIT-37 i PIT-38. Punkt czynny będzie w dniach: 18.04; 20.04; i 27.04, we wtorki od godz. 8:00 do 17:00 i w czwartki od 7:30 do 15:30 w sali nr 3, mieszczącej się na parterze Ratusza. Marek Hausman, Naczelnik Urzędu Skarbowego PRZETARG Na podstawie art.39 ust. 1 ustawy z dnia r. o gospodarce nieruchomościami. (tekst jedn.z 2004r. Dz.U.Nr 261, poz z późn. zm.) Burmistrz Miasta Skoczowa ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż następującej nieruchomości: Pgr. nr 307/1 obręb Kowale o pow m 2 niezabudowana położona w Kowalach, zapisana w Kw w Sądzie Rejonowym w Cieszynie, przeznaczenie w planie jedn. 21MN - zabudowa mieszkaniowa Cena wywoławcza: ,-zł wadium: 2.000,-zł, minimalne postąpienie: 200,-zł Przetarg odbędzie się w dniu r. od godz w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego w Skoczowie. Cena uzyskana w przetargu jest ceną brutto i zawiera 22% podatek VAT Wadium w w/w wysokości należy wpłacać na konto Urzędu Miejskiego w Skoczowie nr w Banku Spółdzielczym w Skoczowie. Za wpłacenie wadium uważa się wpływ należności na konto Urzędu najpóźniej w dniu r. Wadium wpłacone przez osobę, która wygra przetarg zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia, a w przypadku uchylenia się przez tą osobę od zawarcia umowy, wadium przepada na rzecz sprzedającego. Pozostałe wadia zwraca się nie później niż przed upływem 3 dni, w kasie Urzędu lub na wskazane konto. W przetargu mogą wziąć udział osoby fizyczne i prawne, które wpłacą wadium w wyznaczonym terminie oraz przedłożą komisji przetargowej dowód tożsamości, a w przypadku osób prawnych - aktualny wypis z właściwego dla danego podmiotu rejestru (ważny 3 miesiące). Pełnomocnicy osób fizycznych winni przedstawić notarialnie poświadczone pełnomocnictwo. Koszty zawarcia umowy notarialnej oraz koszty opłaty sądowej ponosi nabywca. Okazanie granic nieruchomości odbywa się na wniosek i koszt nabywcy. Burmistrz Miasta zastrzega sobie prawo odwołania lub unieważnienia przetargu jedynie z ważnych powodów. Szczegółowe informacje uzyskać można w Urzędzie Miejskim pokój nr 20. Uprawnienia Straży Miejskiej z zakresu dokonywania czynności sprawdzających Ustawa o strażach gminnych (miejskich) z dnia 29 sierpnia 1997 r. w art. 12 pkt. 5 upoważnia strażnika do wykonywania czynności sprawdzających. Z uwagi, iż powyższy zakres uprawnień nie jest szeroko opisywany pragnę wyjaśnić co należy do w/w czynności: Szczegółowy zakres czynności sprawdzających (obecnie nazywanych jako wyjaśniające) określa Dział VII Kodeksu Postępowania w Sprawach o Wykroczenia. Podstawowym celem przeprowadzenia tych czynności jest zebranie niezbędnych danych oraz ustalenie czy istnieją podstawy do skierowania wniosku o ukaranie do Sądu Grodzkiego. Ważnym elementem postępowania jest przesłuchanie osoby, wobec której istnieje uzasadniona podstawa do sporządzenia wniosku o ukaranie, która ma prawo do odmowy składania wyjaśnień i składania wniosków dowodowych, o czym należy ją pouczyć (wszystko musi być utrwalone w protokole). Dopuszcza się możliwość odstąpienia od przesłuchania osoby obwinionej w przypadku wystąpienia uzasadnionych trudności dla tej osoby przy zachowaniu następujących zasad: 1. Należy pouczyć osobę o możliwości nadesłania wyjaśnień na piśmie do organu występującego z wnioskiem o ukaranie przy czym należy podać osobie urzędowy adres do korespondencji. 2. Należy pouczyć osobę podejrzaną o obowiązku podania adresu w kraju, dla doręczeń oraz o możliwych konsekwencjach jego niepodania tzn. że pismo wysłane pod ostatni znany adres uważa się za doręczone prawidłowo. 3. W/w czynności muszą zostać odnotowane w notatce urzędowej funkcjonariusza. Istotnym celem powyższych informacji jest to, iż z chwilą odmowy przyjęcia mandatu karnego Straż Miejska wszczyna postępowanie na zasadach określonych w Kodeksie Postępowania w Sprawach o Wykroczenia, a tym samym zachodzi konieczność przesłuchania osoby jako obwinionego. Ponieważ wiele pytań dotyczy anulowania mandatów karnych wyjaśniam, że uchylić prawomocny mandat karny można jedynie w przypadku, gdy został on nałożony za czyn nie będący wykroczeniem i należy to do właściwości sądu, na którego obszarze nałożono mandat. Ukarany ma 7 dni na złożenie stosownego wniosku. Artur Tyrna, Komendant Straży Miejskiej Informacja Policji Policjanci zatrzymali 24-letniego mężczyznę, który 2 kwietnia br. przed pubem w Górkach Wielkich postrzelił ochroniarza. Do zdarzenia doszło około 3:00 w nocy, po tym jak, między mężczyznami doszło do drobnej sprzeczki. Sprawca czekający na swoją ofiarę przed lokalem przystawił ochroniarzowi broń do głowy. W czasie szamotaniny padł strzał, w wyniku którego poszkodowany został rany w rękę. Napastnik, który zbiegł przed przyjazdem Policji, był poszukiwany przez funkcjonariuszy na terenie powiatów cieszyńskiego i żywieckiego. Wieczorem 3 kwietnia br. policjanci ustalili, że poszukiwany może przebywać w jednym z domów na terenie Juszczyny. W jego ujęciu uczestniczyli policyjni antyterroryści oraz funkcjonariusze ze Skoczowa. Przestępca trafił do policyjnego aresztu. kom. Jecek Bąk Komendant Komisariatu Policji w Skoczowie Komisariat Policji w Skoczowie ul. J. Sarkandra 9, Skoczów tel lub Przyjęcia interesantów przez Komendanta: każdy poniedziałek godz. 15:00 17:00 3

4 4 Szanowni Państwo! Kontynuując rozpoczęty na łamach marcowego numeru Wieści Skoczowa, edukacyjny cykl artykułów poświeconych zagadnieniom pierwszej pomocy, prezentujemy kolejne informacje, które powinny być traktowane jako zbiór dobrych rad podczas udzielania pomocy, bądź zabezpieczania się przed nieprzewidzianymi zdarzeniami. Prawie codziennie spotykamy się z różnego rodzaju zagrożeniami życia i częstokroć bywamy bezradni wobec zaistniałej sytuacji. Teoretycznie wiemy, aczkolwiek w wyniku stresu niejednokrotnie zapominamy, jak się należy zachować, jak właściwie postąpić, kogo i jak sprawnie powiadomić. Stąd właśnie pomysł, aby przybliżyć czytelnikom kilka podstawowych informacji z zakresu udzielania pierwszej pomocy. Uzupełnieniem akcji realizowanej na łamach Wieści Skoczowa będą organizowane w czerwcu br., w Miejskim Domu Kultury, wykłady i pokaz z zakresu powyższej tematyki, o czym będziemy szczegółowo informować. Dodatkowo, akcja prowadzona jest też w szkołach. Co wtorek w innej szkole organizowane są pogadanki dla dzieci i młodzieży na temat udzielania pierwszej pomocy. Spotkania odbyły się już w ZS Nr 1 na Górnym Borze oraz w ZS Nr 3, najbliższe zaplanowano w SP Nr 3. Przypominamy, że akcja powstaje dzięki uprzejmości Jana Frajnego, mieszkańca Kowali, pełniącego funkcję Z-cy Szefa Wojewódzkiego Sztabu Ratownictwa Społecznej Krajowej Sieci Ratunkowej Województwa Śląskiego, który opracował poradnik pt. Człowiek i Środowisko. W ramach cyklu artykułów prezentowane będą następujące zagadnienia: 1. Udzielanie informacji o wypadkach 2. Vademecum ratownika 3. Sprawdzanie tętna 4. Sztuczne oddychanie 5. Pozycja boczna ustalona 6. Masaż serca 7. Złamania 8. Urazy głowy 9. Omdlenia 10. Rany 11. Zawał serca 12. Zadławienia 13. Zatrucia 14. Utonięcia 15. Oparzenia 16. Porażenia prądem 17. Ukąszenia użądlenia 18. Burza z piorunami 19. Wycieczki w góry 20. Powódź Zapraszamy Państwa do lektury artykułów. Informujemy także, że informacje te dostępne są na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Skoczowie zakładka e- Wieści Skoczowa pod hasłem Akcja Pierwsza Pomoc. Podajemy także stronę internetową Społecznej Krajowej Sieci Ratunkowej Ewa Bojda, Biuro Promocji i Informacji TELEFONY ALARMOWE: AKCJA PIERWSZA POMOC cz. II 999 Pogotowie Ratunkowe 998 Straż Pożarna 997 Policja 112 Tel. alarmowy sieci komórkowej A B C Pierwszej Pomocy A - Airway -zapewnienie drożności dróg oddechowych. B - Breath -sztuczne oddychanie. C - Cirkulate -masaż serca. Sprawdzanie tętna Przystępując do akcji ratowniczej najpierw należy sprawdzić czy serce poszkodowanej osoby pracuje. Robi się to, sprawdzając tętno. Na tętnicy szyjnej; Opuszki dwóch palców przykłada się, lekko uciskając, pomiędzy chrząstkami krtani, a mięśniem szyi, przebiegającym spoza ucha do obojczyka. Na tętnicy promieniowej; Przykłada się do niej trzy palce, lekko uciskając. Na tętnicy udowej; Jest ona najlepiej wyczuwalna w pachwinie. Sztuczne oddychanie Uklęknąć obok głowy ratowanego, unieść jego kark i odchylić głowę głęboko do tyłu, jednocześnie podtrzymując dolną szczękę. W tej pozycji otworzyć szeroko usta, zacisnąć nos. Szeroko rozwarte usta przycisnąć do ust ratowanego i zrobić wdech. Ta czynność trwa około czterech sekund. Następnie przystawić ucho do nosa ratowanego, żeby stwierdzić czy ulatuje powietrze wydechowe. Ta czynność trwa około czterech sekund. W tym czasie obserwować ruchy klatki piersiowej. Ratując niemowlę obejmujemy swoimi ustami usta oraz nos dziecka. Objętość wdmuchiwanego powietrza musi być znacznie mniejsza niż u dorosłych. Częstotliwość wdechu oraz wydechu trwa od dwóch do trzech sekund. Cykle oddechowe powtarzać w rytmie12 razy na minutę, u niemowląt około 20 razy na minutę. Ocena skuteczności; Źrenice dotychczas szerokie zaczynają się zwężać i reagować na światło. Osobie nieprzytomnej nie podawać leków ani napojów. Okryć kocem. Wezwać lekarza! Pozycja boczna ustalona Osoby, które są nieprzytomne, lecz nie doszło u nich do zatrzymania oddechu ani krążenia należy ułożyć w pozycji bezpiecznej, zwaną również; pozycją boczną ustaloną. W ten sposób zapobiega się zachłyśnięciu, opadaniu żuchwy oraz zapadaniu się języka. Prawidłowe wykonanie pozycji bezpiecznej; Głowę nieprzytomnego odegnij do tyłu. Jedną nogę zegnij w kolanie, rękę po przeciwnej stronie zegnij w łokciu. Luźno leżącą drugą rękę podsuń pod tułów chorego. Połóż chorego na boku, zgięta noga powinna się znaleźć pod wyprostowaną. Nieprzytomnego okryć kocem. Do momentu przybycia lekarza, osoba nieprzytomna powinna być pod stałą kontrolą Masaż serca Objawy zatrzymania czynności serca; - zanik tętna nad dużymi tętnicami, - bladość lub sinica ciała, - wiotkość mięśni. W nagłym zatrzymaniu czynności serca, w pierwszej minucie nie dochodzi jeszcze do niedotlenienia. po tym czasie należy niezwłocznie przystąpić do masażu serca. Ułożyć poszkodowanego na twardym podłożu. Uklęknąć jak najbliżej leżącego, wyszukać palcami wyrostek mieczykowaty mostka. Położyć lewą dłoń w odległości około trzech palców od wyrostka w kierunku głowy, prawą dłoń położyć na lewej, barki przenieść nad ratowanego. Własnym ciałem uciskać mostek rytmicznie, stosując jednocześnie sztuczne oddychanie. Wykonać w ciągu jednej minuty około 60 uciśnięć mostka i 10 cykli oddechowych. U dorosłych stosujemy 15 uciśnięć 2 wdechy U dzieci stosujemy 5 uciśnięć 1 wdech U niemowląt mostek uciskamy dwoma palcami. Tętno i oddech kontrolujemy po 4 cyklach. Akcję reanimacyjną prowadzimy do czasu przybycia lekarza! Złamania Objawy złamania; - silny ból, szczególnie przy próbie ruchu, - zniekształcenie kończyny,

5 - narastający obrzęk, - zasinienie okolicy złamania, Złamania dzielimy na; - bez przemieszczeń odłamków kostnych, - z przemieszczeniem, - otwarte, - zamknięte Złamania należy unieruchomić na miejscu zdarzenia. Nie przenosić poszkodowanego. Nie nastawiać przemieszczonych kości. Złamania należy unieruchomić za pomocą deszczułek, poprzez przyłożenie złamanej kończyny do zdrowej. W złamaniu otwartym obmyć okolice rany oraz zabezpieczyć ranę jałowym opatrunkiem. Złamanie kręgosłupa (objawy); - silny ból, - Brak czucia w kończynach i innych partiach ciała Nie przenosić rannego! Wezwać lekarza! Urazy głowy Przy urazie głowy może dojść do wstrząśnienia mózgu. Jego objawy to najczęściej; - utrata przytomności, - brak reakcji na wszelkie bodźce, - bóle, zawroty głowy, - nudności, - wymioty, - niepamięć wsteczna( chory nie pamięta co działo się przed zdarzeniem. Chory w początkowej fazie może czuć się dobrze, po czym stopniowo traci przytomność. Może wystąpić obrzęk mózgu. Wezwać lekarza! Omdlenie Omdlenie jest to krótkotrwały stan utraty przytomności spowodowany zmęczeniem, wyczerpaniem, wzruszeniem, przerażeniem. Omdlałego należy ułożyć wygodnie, rozluźnić części garderoby zapewnić dostęp świeżego powietrza. Omdlenie powstaje na wskutek zaburzenia krążenia krwi w mózgu oraz jego niedotlenienie. Jeżeli omdlenie ma lekki przebieg, wystarczy siedzącemu głęboko schylić głowę tak, aby znajdowała się poniżej serca. Natomiast leżącemu podnieść nogi, żeby duża ilość krwi znajdująca się w nogach mogła swobodnie spływać w kierunku głowy. Przy omdleniach twarz może przybrać kolor blado-siny lub purpurowosiny. W pierwszym przypadku jest to niedokrwienie mózgu, krew powinna spływać w kierunku głowy. W drugim przypadku jest to przekrwienie mózgu. Omdlały powinien przybrać pozycję półleżącą z górną częścią tułowia uniesioną ku górze. Osobie omdlałej nie podawać leków ani napojów. Rany Każda rana może być źródłem zakażenia. Otwartej rany nie należy wymywać, dotykać palcami, posypywać środkiem odkażającym. Gdy jest to możliwe unieruchomić okolice rany. Z rany nie należy wyjmować żadnych przedmiotów. Wyjątkiem jest przedmiot, który może doprowadzić do niebezpiecznego zakażenia (puszki lub butelki po środkach chemicznych) należy go usunąć, następnie krwawienie zatamować. Obmywać i odkażać tylko okolice rany. Opaskę uciskową stosować tylko podczas bardzo obfitego krwawienia, nie dającego się zatamować w inny sposób. Nie zapominać o okresowym poluzowaniu opaski w celu dokrwienia miejsca odciętego przez opaskę. Ranę płuca należy natychmiast uszczelnić przy pomocy np. plastikowego krążka, kawałka folii, dobrze zaplastrować, nie dopuścić do wypływu powietrza. Wezwać lekarza! PAMIĘTAJ! Podczas prowadzenia akcji ratunkowej należy: - zachować spokój, - ocenić sytuację, - zakwalifikować poszkodowanych wg niebezpieczeństwa poniesionych urazów, - powiadomić służby ratunkowe, wykorzystując osoby przypadkowe, - zabezpieczyć poszkodowanych przed wtórnym zdarzeniem, - udzielić pierwszej pomocy - nie dopuścić do paniki! Opracowanie: Jan Frajny Społeczna Krajowa Sieć Ratunkowa AKCJA KRWIODAWSTWA Z pewnością nie raz widzieliście Państwo na skoczowskim Rynku biały ambulans, w którym można oddać krew. Wszyscy zdajemy sobie sprawę z bezcenności tego daru. Jak informuje kierujący akcją Eugeniusz Hyski, podczas ostatniej wizyty ambulansu w Skoczowie, tj. 23 lutego br., zgłosiło się 60 osób, z których 47 mogło oddać krew. Zebrano 21 l i 150 ml. Najbliższą akcję zaplanowano na 20 kwietnia br. Ewa Bojda, Biuro promocji i Informacji Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa Katowice, ODDAJ KREW! Akcja honorowego krwiodawstwa Jeżeli: masz lat; masz dowód osobisty; wiesz, że jesteś zdrowy; nie jest Ci obojętny los wielu chorych WSTĄP DO NAS Punkt Konsultacyjny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie Skoczów, ul. Krzywa 4, III p. DYŻURY: Poniedziałek: godz. 16:00 18:00 Poradnictwo, informacja w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie godz. 16:00 18:00 Poradnictwo i konsultacje w zakresie problemu uzależnień od narkotyków Wtorek godz. 11:00 13:00 Poradnictwo prawne i konsultacje 15:00 17:00 w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie Środa godz. 15:00 17:00 Konsultacje psychiatryczne i pomoc medyczna dla ofiar przemocy w rodzinie godz. 15:00 17:00 Konsultacje psychologiczne i pomoc psychologiczna dla osób z problemem przemocy w rodzinie MITINGI ANONIMOWYCH ALKOHOLIKÓW Wtorek od godz. 17:00 ostatni wtorek miesiąca mityng otwarty JEŚLI: - w Twoim domu alkohol, narkotyki i inne używki stają się problemem; - doznajesz przemocy od najbliższych: jesteś bity, poniżany, wykorzystywany seksualnie; - dostrzegasz, że w Twojej rodzinie zaczyna się źle dziać; - myślisz, że życie zaczyna tracić sens; Przyjdź lub zadzwoń, otrzymasz bezpłatną pomoc, dyskrecja zapewniona. Tel. 033/ Maria Lipka Pełnomocnik Burmistrza ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych ADHD zespół nadpobudliwości psychoruchowej i zaburzenia koncentracji uwagi Zespół ADHD dotyczy w Polsce ok. 4% dzieci, w większości chłopców. Choroba zaczyna się w dzieciństwie, jest przewlekła, a jej objawy mogą utrzymywać się do okresu dojrzewania. Zespół ADHD rozpoznaje się tylko wtedy, gdy dziecko wykazuje się ciągłym brakiem uwagi (nie może się skoncentrować), impulsywnością, nadpobudliwością ( rozrabia, wierci się ) oraz gadatliwością. Dziecko to jest ciągle pełne energii i ma niewielkie zapotrzebowanie na sen. Na wniosek pedagogów szkolnych 29 marca 2006 r. grupa nauczycieli ze szkół Gminy Skoczów uczestniczyła w szkoleniu nt. Korekcja zaburzeń dzieci z nadpobudliwością psychoruchową, zorganizowanym przez Pełnomocnika Burmistrza ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Skoczowie. Maria Lipka Pełnomocnik ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 5

6 POMOC SPOŁECZNA W SKOCZOWIE Pomoc społeczna jest instytucją polityki społecznej państwa, mającą na celu umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężenie trudnych sytuacji życiowych, które nie są one w stanie pokonać, wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości. Celem pomocy społecznej jest zaspokajanie niezbędnych potrzeb życiowych osób i rodzin oraz umożliwienie im bytowania w warunkach odpowiadających godności człowieka. Pomoc społeczna powinna w miarę możliwości doprowadzić do życiowego usamodzielnienia osób i rodzin oraz ich integracji ze środowiskiem Ośrodek Pomocy Społecznej w Skoczowie realizuje zadania należące do zadań własnych gminy, jak również zlecone administracji rządowej. Pomocy społecznej na zasadach określonych w ustawie udziela sie osobom i rodzinom, w szczególności z powodu: 1. ubóstwa, 2. sieroctwa, 3. bezdomności, 4. bezrobocia, 5. niepełnosprawności, 6. długotrwałej lub ciężkiej choroby, 7. przemocy w rodzinie, 8. potrzeby ochrony macierzyństwa lub wielodzietności, 9. bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych, 10. braku umiejętności w przystosowaniu do życia młodzieży opuszczającej placówki opiekuńczo-wychowawcze, 11. trudności w integracji osób, które otrzymały statut uchodźcy, 12. trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego, 13. alkoholizmu i narkomanii, 14. zdarzenia losowego i sytuacji kryzysowej, 15. klęski żywiołowej lub ekologicznej. Prawo do świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej przysługuje: a. osobie samotnie gospodarującej, której dochód nie przekracza kwoty 461,00 zł, b. osobie w rodzinie, której dochód na osobę nie przekracza kwoty 316,00 zł, przy jednoczesnym wystąpieniu co najmniej jednego z powodów wymienionych w pkt 2-15 lub innych okoliczności uzasadniających udzielnie pomocy społecznej. Pomoc społeczna polega w szczególności na: przyznawaniu i wypłacaniu przewidzianych ustawą świadczeń, pracy socjalnej, prowadzeniu i rozwoju niezbędnej infrastruktury socjalnej, analizie i ocenie zjawisk rodzących zapotrzebowanie na świadczenia z pomocy społecznej, realizacji zadań wynikających z rozeznanych potrzeb społecznych, rozwijaniu nowych form pomocy społecznej i samopomocy w ramach zidentyfikowanych potrzeb. W roku 2005 ośrodek Pomocy Społecznej dysponował budżetem w wysokości ,00 zł z czego na zadania własne ,00 zł zaś na zadania zlecone ,00 zł. Ogółem pomocą społeczną w 2005 roku objęto: Rodzaj świadczeń Ilość rodzin Ilość osób w rodzinach Finansowa pomoc społeczna Świadczenia rodzinne Dodatki mieszkaniowe Ośrodek Pomocy Społecznej mieści się w Skoczowie przy ul. Ciężarowej 15, tel ,52 lub Dział Świadczeń Rodzinnych, ul. Mickiewicza 14, tel Godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku 7:00 15:00; wtorki 8:00.-16:00 Teresa Setnicka, Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej 6 Informacja o rozstrzygnięciu otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Gminy Skoczów na rok 2006 z zakresu oświaty i wychowania. Ogłaszający: Jerzy Malik Burmistrz Miasta Skoczowa Data ogłoszenia: r. Treść ogłoszenia: W dniu roku Burmistrz Miasta Skoczowa rozstrzygnął otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego Gminy Skoczów na rok 2006 z zakresu oświaty i wychowania pn : Dowóz z terenu Gminy Skoczów 4 uczniów niepełnosprawnych na zajęcia edukacyjne do Ośrodka Rehabilitacyjno- Edukacyjno- Wychowawczego w Cieszynie nas rzecz oferenta: Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym, Koło w Cieszynie, ul. Mickiewicza 13, Cieszyn. Burmistrz Miasta Skoczowa WYMIANA PRAWA JAZDY 30 czerwca 2006 roku mija termin wymiany praw jazdy wydanych w okresie od 1 maja 1993 r. do 30 czerwca 1999 r. Ponadto zgodnie z obowiązującymi przepisami, do końca czerwca 2006 r. wymianie podlegają wszystkie prawa jazdy starego typu, a więc tekturowe. Także i te, które zostały wydane po 1 lipca 1999 r. Osoby, które mają prawa jazdy wydane przed 1 maja 1993 r. i nie wymieniły ich do 30 kwietnia 2005 r. posługują się nieważnymi dokumentami. W związku z tym powinny jak najszybciej dokonać ich wymiany. Dokument jest nieważny, ale uprawnienia do kierowania pojazdami nie przepadły. Jak informuje Wydział Komunikacji Starostwa Powiatowego w Cieszynie, istnieje możliwość sprawdzenia w internecie, czy prawo jazdy lub dowód rejestracyjny są już przygotowane do odbioru. Można to sprawdzić na stronie internetowej powiatu: (zakładka: Wirtualne biuro/wydział Komunikacji/Sprawdź czy Twój dowód rejestracyjny jest do odbioru lub Sprawdź czy Twoje prawo jazdy jest do odbioru. Przy sprawdzaniu prawa jazdy należy podać nr PESEL, imię i nazwisko. Przy sprawdzaniu dowodu rejestracyjnego - nr rejestracyjny oraz 5 ostatnich znaków nadwozia. Iwona Marczyk-Klepczyńska, Rzecznik Prasowy Powiatu Cieszyńskiego Działalność ChSCh w Skoczowie Chrześcijańska Służba Charytatywna informuje o ponownym otwarciu punktu wydawania żywności w ramach programu PEAD Po podpisaniu umowy z Bankiem Żywności w Rudzie Śląskiej, Chrześcijańska Służba Charytatywna w Skoczowie rozpoczyna wydawanie żywności z dniem r. w Skoczowie przy ul. Mickiewicza 17. W każdy poniedziałek w godzinach od 11:00 do 13:00 wolontariusze przekazywać będą żywność dla osób wytypowanych przez Ośrodek Pomocy Społecznej zgodnie z warunkami określonymi przez Śląski Bank Żywności na postawie wystawionych imiennych kart żywności. Jesteśmy przekonani, że przekazywana żywność okaże się dużą pomocą dla potrzebujących. Andrzej Cichy, Kierownik ChSCh w Skoczowie Masz problem??? Przyjdź i skorzystaj z bezpłatnej konsultacji Jak rzucić palenie? Włodzimierz Pilch - specjalista programów W ciągu 5 dni rzucisz palenie, działacz Polskiego Komitetu Zwalczania Raka, posiadający certyfikat prof. Witolda Zatońskiego, pragnie ci pomóc. Data konsultacji: 24 kwiecień 2006 roku (poniedziałek) 15 maja 2006 roku (poniedziałek) 29 maja 2006 roku (poniedziałek) 5 czerwca2006 roku (poniedziałek) Godzina: Miejsce konsultacji: Punkt promocji zdrowia i wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjnego. Budynek ZBM - Skoczów, ul. Krzywa 4. (I piętro obok pkt. rejestracji) ChSCh w Skoczowie

7 Komu oddać zużyty sprzęt z gospodarstw domowych? Zgodnie z przepisami ustawy o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym zabrania się umieszczania zużytego sprzętu z gospodarstw domowych łącznie z innymi odpadami, czyli wyrzucić ich razem ze śmieciami. Ustawa ta zobowiązuje użytkowników sprzętu przeznaczonego dla gospodarstw domowych do oddania zużytego sprzętu prowadzącemu punkt zbierania zużytego sprzętu lub sprzedawcy detalicznemu czy hurtowemu oraz firmie odbierającej odpady komunalne. Od 1 lipca 2006r. zbierający zużyty sprzęt obowiązany jest do nieodpłatnego przyjmowania zużytego sprzętu pochodzącego z gospodarstw domowych z tym wyjątkiem, że sprzedawca detaliczny i hurtowy przy sprzedaży nieodpłatnie przyjmie zużyty sprzęt w ilości nie większej niż sprzedawany nowy sprzęt, jeżeli zużyty sprzęt jest tego samego rodzaju, np. telewizor za telewizor, wiertarkę za wiertarkę. Wprowadzający sprzęt musi umieszczać na wyrobie (wyjątkowo na opakowaniu, instrukcji obsługi lub gwarancji) odpowiednie oznakowanie rysunek przekreślonego pojemnika na odpady oraz wyjaśnienie mówiące o zakazie umieszczania zużytego sprzętu razem z innymi odpadami, informację o możliwych dla zdrowia ludzi i dla środowiska skutkach obecności niebezpiecznych składników w wyrobie, informację o masie (wadze) sprzętu, informację o systemie zbiórki zużytych urządzeń i inne dane. Produkty zaliczane do sprzętu elektrycznego i elektronicznego to m. in.: chłodziarki, zamrażarki, zmywarki, pralki, suszarki, kuchenki, mikrofalówki, grzejniki, wentylatory, odkurzacze, tostery, frytownice, grzejniki elektryczne, maszyny do szycia, żelazka, urządzenia do pielęgnacji ciała, zegary, wagi, komputery, drukarki, kopiarki, kalkulatory, faksy, telefony, odbiorniki radiowe i telewizyjne, sprzęt wideo i hi-fi, oprawy oświetleniowe do lamp, lampy fluorescencyjne i sodowe, wiertarki, piły, młynki, obrabiarki, spawarki, lutownice, kosiarki, gry wideo, konsole do gier, kolejki elektryczne, automaty do gry, sprzęt do radioterapii, czujniki dymu, termostaty,bankomaty i in., które ustawa sklasyfikowała na wielkogabarytowe i małogabarytowe urządzenia gospodarstwa domowego. Demontaż zużytego sprzętu, obejmujący usunięcie z tego sprzętu składników niebezpiecznych, materiałów i części składowych, takich jak: zawierające rtęć, w tym wyłączniki lub podświetlacze, tonery barwiące, azbest, wyświetlacze ciekłokrystaliczne wraz z obudową, zewnętrzne okablowanie elektryczne i in., może być prowadzony wyłącznie w zakładzie przetwarzania. Zbierający sprzęt obowiązany jest przekazać Burmistrzowi do końca lipca 2006r adresy punktów zbierania zużytego sprzętu AGD, a wykaz tych firm ogłosimy w wydaniu październikowym br. w "Wieściach Skoczowa". Krystyna Sztajnert, Naczelnik Wydz. GNiŚ Powiat Cieszyński, luty 2006r 1. Dane statystyczne: INFORMACJA O RYNKU PRACY kwiecień 2006 Wyszczególnienie styczeń luty różnica Liczba bezrobotnych na koniec miesiąca sprawozdawczego Liczba bezrobotnych zarejestrowanych w miesiącu sprawozdawczym Liczba ofert pracy w miesiącu sprawozdawczym Liczba bezrobotnych, którzy podjęli pracę w miesiącu sprawozdawczym Na koniec stycznia stopa bezrobocia w Polsce wyniosła 18,0%, w Województwie Śląskim 15,7%, a w Powiecie Cieszyńskim 14,3%. Prognozowana stopa bezrobocia na koniec lutego wynosi 14,5%. 2. Bezrobotni w gminie Skoczów, stan na koniec lutego br. BEZROBOTNI KARTOTEKA CZYNNA BEZROBOTNI Z PRAWEM DO ZASIŁKU Ogółem 1465 Kobiety 868 Ogółem 222 Obchody 3 Maja i Dnia Strażaka Serdecznie zapraszam na uroczyste obchody Rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja, połączone z Dniem Strażaka, które rozpoczną się w dniu 3 maja br. o godz. 18:00 mszą świętą w intencji Ojczyzny oraz Strażaków, w kościele pw. śś. Ap. Piotra i Pawła w Skoczowie. Następnie spod siedziby Straży Pożarnej w Skoczowie wyruszy orszak pod Pomnik Poległym za Polskość Śląska, gdzie złożone zostaną kwiaty i wieńce. Burmistrz Miasta Skoczowa Plan dyżurów aptek w Skoczowie od r Eskulap Na Górnym Borze Vademecum Galena Pharmakon Mercurius Pod Hygieją Adagos Eskulap Na Górnym Borze Vademecum Galena Pharmakon WYKAZ SKOCZOWSKICH APTEK 1. ADAGOS, Al. Jana Pawła II, Skoczów; tel GALENA, ul. Stalmacha 2, Skoczów; tel MERCURIUS, ul. Cieszyńska 3 b, Skoczów; tel PHARMACON, Rynek 11, Skoczów; tel POD HYGIEJĄ, ul. Targowa 25, Skoczów; tel NA GÓRNYM BORZE, ul.g. Morcinka 10, tel ESKULAP, ul. A. Mickiewicza 7, tel VADEMECUM, ul. Górecka 2, tel Dane: Apteka MERCURIUS Kobiety 112 W cieszyńskim regionie działa 7 Gminnych Centrów Informacji. GCI stanowią ogniwo poradnictwa zawodowego, służąc osobom bezrobotnym w uzyskaniu umiejętności poruszania się po rynku pracy. Gminne Centrum Informacji w Skoczowie: Rynek 2, tel , Źródło informacji: PUP w Cieszynie

8 8 Ochrona środowiska i rolnictwo w Gminie Skoczów Zbiórka przedmiotów wielkogabarytowychw Gminie Skoczów Urząd Miejski w Skoczowie informuje, że w dniach od 8 do 19 maja 2006 r. odbędzie się zbiórka przedmiotów wielkogabarytowych Zbędne przedmioty wielkogabarytowe takie jak: stare meble, lodówki, telewizory, złom, itp. należy wystawiać w przeddzień zbiórki, w mieście na chodniku przy ulicy zamieszkania, a w sołectwach w wyznaczonych miejscach. Bliższe informacje na temat zbiórki można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Skoczowie, w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami i Środowiska tel wew. 107 Harmonogram zbiórki: Miasto Skoczów: Osiedle Górny Bór, 8 maja 2006 r. (poniedziałek) ul. Górny Bór do granicy Międzyświecia, ul. G. Morcinka, ul. Mickiewicza od pomnika do dworca PKP, ul. Dojazdowa. Bajerki, 9 maja 2006 r. (wtorek) ul. Górecka od torów kolejowych do skrzyżowania obwodnicy przy wodociągach, ul. Bajerki, ul. Budowlanych. Osiedle Targowa, 10 maja 2006 r. (środa) ul. Targowa, ul. Ks. J. E. Mocko, ul. Czarny Chodnik, ul. Ciężarowa, ul. Krzywa, ul. Leśna, ul. Jodłowa, ul. Wiślańska od ul Ustrońskiej do granic Skoczowa, ul. Ustrońska od Mleczarni do wiaduktu. Centrum miasta, 12 maja 2006 r. (piątek) ul. Garbarska, ul. Fabryczna, ul. Zamkowa, ul. Polna, ul. Szkolna, ul. Św. J. Sarkandra, ul. Mennicza, ul. Mały Rynek, ul. Rynek, ul. Wałowa, ul. Kościelna, ul. Poprzeczna, ul. Bielska od Rynku do skrzyżowania do ul. Objazdowej, ul. Ustrońska do Mleczarni. Centrum miasta, 11 maja 2006 r. (czwartek) ul. Mickiewicza od pomnika do Objazdowej, chodnik nad Bładnicą, ul. Harcerska, ul. Parkowa, ul. Powstańców Śl., ul. Łęgowa, ul. Podkępie, ul. Szpitalna, ul. Cieszyńska od Rynku do granic miasta (Wilamowic) Osiedle Kaplicówka, 15 maja 2006 r. (poniedziałek) ul. Schodowa, ul. Kasztanowa, ul. Podlesie, ul. Z. Kossak-Szatkowskiej, ul. J. Żebroka, Al. Jana Pawła II, ul. Groszówka, ul. Wspólna, ul. Objazdowa. Osiedle Puścina, Plaskowiec, 16 maja 2006 r. (wtorek) ul. Stalmacha od ul. Objazdowej do granic miasta, pl. Stary Targ, ul. Potok, ul. Wzgórze, ul. Ceglana, ul. Wiślicka od ul. Stalmacha do granic miasta, ul. Puścina, ul. Grabowa, ul. Bukowa, ul. Wierzbowa, ul. Lipowa, ul. Klonowa, ul. Nowe Osiedle, ul. Plaskowiec, ul. Gajowa, ul. Katowicka. Osiedle przy ul. Góreckiej, 17 maja 2006 r. (środa) ul. Bielska od rzeki Wisły do granic miasta, ul. Górecka od ul. Bielskiej do torów kolejowych, ul. Sportowa, ul. Kamieniec, ul. Kręta, ul. Zawiśle, ul. Osiedlowa, ul. Słoneczna, ul. Południowa, ul. Boczna, ul. Kukucza, ul. Zabawa, ul. Dolny Bór (do sklepu), ul. Zacisze. Osiedle Zabawa: 18 maja 2006 r. (czwartek) ul. Kiczycka od ul. Bielskiej do granic miasta, ul. Dębowa, ul. Torowa, ul. Kolonia, ul. Raszki, ul. Bracka, ul. Nowa, ul. Kombatantów, ul. Wiejska, ul. Olszyna, ul. Ogrodowa, ul. Kwiatowa, ul. Topolowa, ul. Łąkowa, ul. Sadowa, ul. Rzeczna, Harbutowice, 8 maja 2006 r. (poniedziałek) przy Restauracji Zacisze, przy obwodnicy - wjazd do punktu wyważania opon od strony ocynkowni przy sklepie, rejon koło p Haluch. Bładnice, 9 maja 2006 r. (wtorek) przy dworcu kolejowym, przy Kółku Rolniczym, droga dojazdowa do p. Pilcha, droga dojazdowa do p. Husara. Wilamowice, 10 maja 2006 r. (środa) koło p. Miczów, rozdroże Wilamowice - Iskrzyczyn, koło cmentarza żydowskiego, koło p. Rycki. Wiślica, 11 maja 2006 r. (czwartek) wzdłuż drogi głównej, zjazd do drogi dwupasmowej (800 m od drogi głównej), przy lesie, powyżej cmentarza. Międzyświeć, 12 maja 2006 r. (piątek) naprzeciw posesji p. Fąfrowicz, Bylok, obok Kółka Rolniczego, przy drodze dojazdowej do przejazdu za lasem miejskim, przy drodze na Górny Bór do skrzyżowania z torami. Kowale, 15 maja 2006 r. (poniedziałek) skrzyżowanie dróg Pierściec - Kowale, Dolny Bór, przy sklepie, przy strażnicy. Kiczyce, 16 maja 2006 r. (wtorek) centrum przy strażnicy, przy krzyżu, koło p. Duława, przy lesie koło p. Płaza /warsztat samochodowy/. Ochaby, 17 maja 2006 r. (środa) droga na Baranowice za stadniną, przy restauracji Kamieniec, przy zjeździe na Wiślicę, droga do Gołysza przy zjeździe do zakładu ślusarskiego p. Palarczyka. Pierściec, 18 maja 2006 r. (czwartek) przy dworcu kolejowym, przy sklepie - składzie opałowym, przy krzyżu na drodze Brzózka - Uchylany, przystanek Brzózka. Pogórze, 19 maja 2006 r. (piątek) przy dworcu PKP, przy szkole podstawowej, przy bazie Rejonu Dróg - Bajerki, przy zjeździe z obwodnicy na starą drogę do Skoczowa. Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Środowiska

9 ZAKAZ WYPALANIA TRAW! Każdego roku wraz z nadejściem wiosny pojawia się zjawisko wypalania traw. Na łąkach, nieużytkach i w przydrożnych rowach pojawiają się niszczące płomienie wzniecane ręką bezmyślnych podpalaczy. Jest to zjawisko nie tylko niebezpieczne dla środowiska, lecz również dla ludzi. Wypalanie traw może zakończyć się niejednokrotnie, niekontrolowanym rozprzestrzenieniem się ognia, który wbrew intencjom osób, dociera nieraz do zabudowań gospodarczych i obszarów leśnych. Może to doprowadzić do nieodwracalnych strat. W związku z okresem wiosennym i związanym z tym wykonywaniem przez właścicieli nieruchomości prac porządkowych na posesjach informuje się, że zgodnie z Uchwałą Nr XXXIX/496/2002 Rady Miejskiej Skoczowa z dnia 22 marca 2002 r. w sprawie szczegółowych zasad utrzymania czystości i porządku w Gminie Skoczów, obowiązuje zakaz wypalania roślinności na łąkach, pastwiskach, nieużytkach, rowach i pasach przydrożnych. Konferencja CZYSTY BIZNES Od 1998r. Program CZYSTY BIZNES pomaga małym i średnim przedsiębiorstwom rozwijać się dzięki działaniom na rzecz ochrony środowiska. 28 marca br. przybliżono założenia programu przedsiębiorcom Gminy Skoczów, podczas konferencji w Zakładzie Usług Komunalnych, zorganizowanej przez Polski Klub Ekologiczny Koło w Skoczowie przy wsparciu Fundacji Partnerstwo dla Środowiska z Krakowa oraz Urzędu Miejskiego w Skoczowie. Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Środowiska PTASIA GRYPA Powiatowy Lekarz Weterynarii w Cieszynie informuje, iż zgodnie z 1 ust. 5 Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 27 marca 2006 r. zmieniającego Rozporządzenie w sprawie zarządzania środków związanych z zagrożeniem wystąpienia wysoce zjadliwej grypy ptaków d. pomoru drobiu (Dz. U. Nr 50, poz. 369), gołębie pocztowe mogą być wypuszczane z gołębnika na loty treningowe jedynie w najbliższym sąsiedztwie kurnika, jeżeli: są utrzymywane oddzielnie od innych ptaków oraz karmione i pojone w zamkniętym pomieszczeniu. Jednocześnie informuje się, że zakaz wypuszczania ptactwa domowego na otwartą przestrzeń nadal obowiązuje. Waldemar Pastucha Zastępca Powiatowego Lekarza Weterynarii w Cieszynie CHCESZ SIĘ USTRZEC PTASIEJ GRYPY? STOSUJ SIĘ DO PONIŻSZYCH ZALECEŃ spożywaj mięso drobiowe, przetwory drobiarskie i jaja poddane odpowiedniej obróbce cieplnej w temperaturze minimum 70 0 C; myj dokładnie z użyciem detergentu wszystkie przedmioty, które miały kontakt z surowym drobiem (deski, noże, talerze); PAMIĘTAJ, ŻE zamrożenie mięsa nie niszczy wirusa ptasiej grypy; nie dotykaj, bez odpowiedniego zabezpieczenia, martwych lub sprawiających wrażenie chorych ptaków dzikich ani ubitego drobiu; przede wszystkim dopilnuj, aby nie robiły tego dzieci; zadbaj o to, aby dzieci unikały miejsc bytowania dzikiego ptactwa, ferm drobiu oraz innych miejsc jego przetrzymywania; myj ręce po każdorazowym zetknięciu z ptactwem, zarówno dzikim, jak i hodowlanym; dopilnuj, aby robiły to także dzieci; pamiętaj, aby surowe mięso drobiowe nie miało styczności z innymi produktami żywnościowymi; przypominamy o przestrzeganiu zakazu przywozu z zagranicy żywego lub martwego ptactwa, drobiu i wyrobów drobiarskich, jaj, nieprzetworzonych piór i ich części, pierza, puchu oraz trofeów myśliwskich. Bezwzględnie przestrzegaj zaleceń wydawanych przez przedstawicieli inspekcji weterynaryjnej i państwowej inspekcji sanitarnej; Główny Inspektor Sanitarny Podczas konferencji zaprezentowano m.in. założenia Programu CZYSTY BIZNES, poprzez realizację którego firmy stają się bardziej konkurencyjne, ponieważ: - efektywnie zarządzają zasobami; - obniżają koszty działania; - ograniczają negatywne działanie na środowisko; - korzystają z doświadczeń innych firm; - spełniają wymogi prawa ochrony środowiska; - zdobywają nowe rynki; - pozyskują partnerów do realizacji inicjatyw i projektów. Burmistrz Skoczowa Jerzy Malik przedstawił rolę samorządu lokalnego w dążeniu do rozwoju konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw. Zwrócił również uwagę na wprowadzoną w Gminie bezpłatną zbiórkę odpadów segregowanych oraz prowadzoną w szkołach i na łamach informatora Wieści Skoczowa, edukację ekologiczną. Ewa Bojda, Biuro Promocji i Informacji MIEJSKO-GMINNA SPÓŁKA WODNA informuje W dniu r. odbyło się Walne Zebranie Przedstawicieli Członków Miejsko-Gminnej Spółki Wodnej w Skoczowie, na którym został wybrany nowy zarząd w składzie: - przewodniczący - Tadeusz Knyps - z-ca przewodniczącego - Władysław Zbijowski - sekretarz - Irena Luka - członkowie - Stefan Młotek - Jan Zabłoci Wysokość składki na rok 2006 pozostała nie zmieniona w stosunku do roku poprzedniego. W imieniu zarządu: Tadeusz Knyps PODZIĘKOWANIE Podziękowanie od ustępującego Zarządu Miejsko-Gminnej Spółki Wodnej w Skoczowie, dla Burmistrza Skoczowa Jerzego Malika oraz Zastępcy Burmistrza Jana Korzonka - za wsparcie finansowe i rzeczowe oraz udostępnienie pomieszczenia biurowego Urzędu Miejskiego, na działalność statutową Spółki oraz sołtysom za współpracę i pomoc w zbieraniu składek. W imieniu Zarządu: Piotr Sodzawiczny 9

10 WYDATKI GMINY W 2005 ROKU Niniejsze opracowanie jest kontynuacją przedstawionej w poprzednich wydaniach "Wieści Skoczowa" informacji o dochodach zrealizowanych przez Gminę w 2005 roku. W ubiegłym roku wydaliśmy zł. W stosunku do zrealizowanych dochodów jest to kwota mniejsza o zł. Na początek warto wiedzieć, kto wydaje pieniądze na realizacje naszych zadań. Z budżetu Gminy przekazywane są środki do jednostek budżetowych, czyli: Urzędu Miejskiego, Ośrodka Pomocy Społecznej, Zespołu Jednostek Oświatowych, gminnych przedszkoli, szkół, oraz żłobka. I tak w 2005 roku poszczególne jednostki wydatkowały: - Urząd Miejski zł - Ośrodek Pomocy Społecznej zł - jednostki oświatowe i ZJOŚ zł Biorąc pod uwagę, że w Gminie Skoczów na r. zamieszkiwało osób, wydatki w przeliczeniu na 1 mieszkańca przedstawiają się jak na poniższym wykresie. Sport Kultura Gospodarka komunalna Swietlice szkolne obek Pomoc spo eczna Ochrona zdrowia O wiata Sp ata odsetek od po yczek Stra e po arne i Stra Miejska Administracja publiczna 12,23 z 14,52 z 3,06 z 49,25 z 37,63 z 51,49 z 41,33 z 127,55 z 146,88 z 255,28 z 677,24 z Dzia alno us ugowa 3,05 z Dodatkowo ze środków, których dysponentem jest Urząd Miejski, przekazujemy dotacje dla Zakładu Budżetowego Kryta Pływalnia Delfin oraz dla instytucji kultury tj. Miejskiej Biblioteki Publicznej i Miejskiego Domu Kultury. A na jakie zadania przeznaczone zostały środki publiczne? 10 46% 16% Sport Kultura Gospodarka komunalna Swietlice szkolne obek Pomoc spo eczna Ochrona zdrowia O wiata Sp ata odsetek od po yczek Stra e po arne i Stra Miejska Administracja publiczna Dzia alno us ugowa Gospodarka mieszkaniowa Drogi Rolnictwo i le nictwo 38% Procentowy udzia poszczególnych jednostek w wydatkach ogó em Urz d O rodek Pomocy Spo ecznej Jednostki o wiatowe i ZJO Wydatki dokonane w 2005 roku Gospodarka mieszkaniowa Drogi Rolnictwo i le nictwo 23,63 z 10,26 z Jak widać najwięcej wydajemy na oświatę, pomoc społeczną, drogi i administrację publiczną. OŚWIATA W wydatkach na oświatę największą część stanowią wynagrodzenia wraz z pochodnymi. W 2005 roku było to ogółem zł, w tym: szkoły podstawowe zł, gimnazja zł, świetlice szkolne zł, razem zł (subwencja oświatowa otrzymana przez Gminę w poprzednim roku wyniosła zł i stanowiła 91,77 % wynagrodzeń wskazanych powyżej) przedszkola zł, Zespół Jedostek Oświatowych zł, żłobek zł ,13 z W przeliczeniu na jednego mieszkańca Gminy Skoczów wydatki na wynagrodzenia w jednostkach oświatowych wynoszą 539,87 zł. Na wydatki bieżące przeznaczono ogółem zł, co w przeliczeniu na jednego mieszkańca daje kwotę 154,20 zł. W ramach wydatków bieżących kwotę zł przeznaczono na dowożenie uczniów, kwotę zł na dokształcanie i doskonalenie nauczycieli oraz na stypendia szkolne kwotę zł. Wśród wydatków bieżących jest też kwota związana z żywieniem dzieci w przedszkolach, świetlicach i żłobku (razem zł), która jest pokrywana wpłatami dokonywanymi przez rodziców dzieci.

11 1 800, , , , ,00 800,00 600,00 400,00 Wydatki w przeliczeniu na mieszka ca w 2005 roku 1 617,73 740,96 kwiecień 2006 Na wydatki związane z administracją publiczną (razem zł na jednego mieszkańca przypada 146,88 zł) składają się wydatki na: utrzymanie Urzędu Miejskiego zł, utrzymanie Rady Miejskiej zł, wykonywanie zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej zł, zorganizowanie referendum gminnego zł, promowanie gminy zł. Największą część wydatków na administrację stanowią środki przeznaczone na utrzymanie Urzędu Miejskiego, które w przeliczeniu na jednego mieszkańca Gminy Skoczów wynosiły w 2005 roku 124,48 zł. Największą część wydatków stanowią wynagrodzenia z pochodnymi zł. Gdy podzielimy tę grupę wydatków przez ilość mieszkańców gminy okaże się, że na jednego mieszkańca przypada 96,24 zł, a po uwzględnieniu ilości urzędników (55 etatów) okaże się, że średnio każdy urzędnik kosztuje mieszkańca 1,75 zł rocznie. INWESTYCJE Na kwotę wydatków ogółem tj zł. składają się: Wydatki inwestycyjne stanowiły 15,33 % wszystkich wydat- 200,00 0,00 OGÓ EM NA O WIAT CZNIE Ogólnie można więc stwierdzić, że na każde 20 zł wydane z budżetu 9 zł wydajemy na oświatę. POMOC SPOŁECZNA Druga pod względem wielkości grupa wydatków jest związana z pomocą społeczną zł. Zdecydowanie najwięcej z tej kwoty wydano na różnego rodzaju świadczenia i zasiłki, bo aż zł, co w przeliczeniu na jednego mieszkańca daje kwotę 208,58 zł. Na wynagrodzenia pracowników pomocy społecznej przeznaczono zł (na mieszkańca przypada 34,96 zł). Wydatki bieżące związane z pomocą społeczną wyniosły zł. Warto zauważyć, iż na finansowanie zadań pomocy społecznej otrzymaliśmy w ubiegłym roku dotacje w wysokości zł, w tym zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia. DROGI Z kwoty wydatków ogółem na drogi ( zł) największą część stanowią wydatki inwestycyjne zł. Na tą kwotę składają się m.in. środki przekazane do powiatu na opracowanie dokumentacji technicznej dotyczącej przebudowy dróg powiatowych ( zł) oraz środki przeznaczone na modernizację ulic Kościelnej i Wałowej ( zł). Wydatki inwestycyjne na drogi w przeliczeniu na jednego mieszkańca Gminy Skoczów wynosiły w 2005 roku 84,42 zł. Bieżące utrzymanie dróg w poprzednim roku obciążyło budżet gminy w następujący sposób: drogi powiatowe zł (na jednego mieszkańca przypada 8,82 zł), drogi gminne zł (na jednego mieszkańca przypada 58,12 zł). Na terenie Gminy mamy około 42 km dróg powiatowych (w tym 13 km w granicach miasta i 29 km w sołectwach) oraz około 192 km dróg gminnych (w tym 35 km w granicach miasta i 157 km w sołectwach). Po przeliczeniu wydatków na 1 km drogi, okaże się, że na 1 km drogi powiatowej wydajemy 5.381,43 zł, a na 1 km drogi gminnej 7.754,78 zł. ADMINISTRACJA PUBLICZNA ków, co oznacza, że na każde wydane 20 zł na inwestycje przekazaliśmy 3 zł. Najważniejsze inwestycje to: Budowa kanalizacji sanitarnej w sołectwach Międzyświeć i Bładnice zł (w roku bieżącym planuje się wydatkować kwotę zł), Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ulicy Górny Bór zł, Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ulicy Ceglanej zł (w roku bieżącym planuje się wydatkować kwotę zł), Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ulicy Dolny Bór zł (w roku bieżącym planuje się wydatkować kwotę zł), Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ulicy Mickiewicza zł, Budowa kolektora kanalizacji sanitarnej w rejonie ulicy Górny Bór zł, Budowa kanalizacji sanitarnej w sołectwie Pogórze zł (w roku bieżącym planuje się wydatkować kwotę zł), Modernizacja ulic Kościelnej i Wałowej zł, Budowa budynku komunalnego przy ul. Bielskiej zł, Modernizacja OSP Kowale zł, Modernizacja OSP Pierściec zł, Zakup samochodu pożarniczego dla OSP Ochaby zł, Rozbudowa SP 7 o salę gimnastyczną zł (w roku bieżącym planuje się wydatkować kwotę zł), Zagospodarowanie terenu wokół SP 6 w Pierśćcu zł, Budowa przedszkola w Wiślicy zł, Budowa zaplecza LKS Ochaby zł. Jak widać duża część wydatków inwestycyjnych jest przeznaczona na budowę kanalizacji sanitarnych zł. Dodatkowo na te cele wydajemy niemałe pieniądze z funduszu celowego, jakim jest Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. W 2005 roku była to kwota zł. Tak więc na budowę kanalizacji w roku poprzednim przeznaczyliśmy kwotę przekraczającą 2 miliony złotych, a można powiedzieć, że nie widać tych środków ponieważ zostały one zakopane pod ziemią. Ze wspomnianego Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ubiegłym roku wydatkowaliśmy na termomodernizację obiektów gminy kwotę zł. Jerzy Ciałoń, Skarbnik Gminy Skoczów 11

12 12 O szkołach i przedszkolach Gminy Skoczów SP 7 w Pogórzu DNI TRADYCJI I KULTURY W PRZEDSZKOLU W KOWALACH Stara mowa dziadów przemawia swoim pięknem do nas, którzyśmy w niej wyrośli od kolebki. Jest to spuścizna, którą wynieśliśmy z domu rodzinnego i stron rodzinnych. Należy ją utrwalać i przekazywać następnym pokoleniom w sposób pełny i wierny. Przedszkole Publiczne w Kowalach chcąc przekazać swoim wychowankom kulturę, tradycję i folklor ziemi cieszyńskiej zorganizowało dni otwarte, na które zostali zaproszeni Państwo Małgorzata i Jan Chmiel - poeta ludowegy, który recytował swoje wiersze wprawił w zachwyt wszystkich miłośników śląskiej gwary. Rodzice i mieszkańcy wsi wspólnie śpiewali pieśni ludowe, takie jak: Szumi jawor, Na wójtowej roli. Dzieci poznały nazwy poszczególnych części stroju cieszyńskiego męskiego i żeńskiego. Wspólna zabawa przy tańcu Rechtor, Piykło dziewczę na długo zostanie w pamięci dzieci i przybyłych na to spotkanie osób. Język regionalny jest nosicielem ojczystej kultury i jak każdy język jest bogactwem duchowym człowieka. Pozwólmy dzieciom na osobisty i ekspresyjny sposób przeżywania rzeczywistości. Halina Wawrzeczko, Dyrektor Przedszkola w Kowalach PIERWSZY DZIEŃ WIOSNY w Gimnazjum nr 2 w Skoczowie Tradycją w naszej szkole stały się nietypowe zajęcia w pierwszym dniu wiosny. Co roku 21 marca w szkole organizowany jest Dzień Ekologiczny dla klas 1 i 2 oraz Szkolny Dzień Europejski dla klas 3. Tak było również 21 marca 2006r. Klasy 1 i 2 brały udział w zajęciach pod hasłem Znam środowisko i potrafię o nie dbać. Zajęcia miały charakter konkursu. Uczniowie rywalizowali w następujących kategoriach: Test o tematyce związanej z ochroną środowiska i gospodarką odpadami Plakat pt. Nie wyrzucajmy Ziemi do kosza na śmieci zwracający uwagę na problem zanieczyszczenia środowiska i potrzebę jego ochrony Scenka satyryczna dotycząca konsumpcyjnego stylu życia pt. Humor pomocną dłonią w walce z odpadami i naszymi przywarami Piosenka o tematyce związanej z rolą przyrody w życiu człowieka Prezentacja wybranego gatunku rośliny lub zwierzęcia pod ochroną Zbiórka surowców wtórnych (papier, plastik, szkło, metal). W poszczególnych konkurencjach startowały zespoły 4-5 osobowe. Najwięcej emocji i zabawy było podczas prezentacji scenek satyrycznych i piosenek. Liczył się oryginalny pomysł i ciekawy sposób prezentacji. Po podsumowaniu punktów zdobytych przez wszystkie klasy okazało się, że wśród klas 1 zwyciężyła kl.1c, a wśród klas 2 kl.2b. Uczniowie otrzymali słodkie upominki, nagrody książkowe. Ponadto zwycięskie klasy mogą sobie w nagrodę wybrać jeden dzień bez pytania i sprawdzianów. Klasy trzecie brały udział w Szkolnym Dniu Europejskim. Każda klasa miała za zadanie zaprezentować jeden z wylosowanych krajów Unii Europejskiej, przygotowując plakat oraz scenkę nawiązującą do kultury i tradycji danego kraju. W międzyczasie miał miejsce konkurs wiedzy o Unii Europejskiej. Wszystkim konkurencjom towarzyszył gorący doping publiczności, wyśmienity humor i duży aplauz. Zwyciężyła klasa 3B prezentująca Grecję. Dzień Ekologiczny przygotowali członkowie koła ekologicznego pod kierunkiem p. Lucyny Krysta i p. Teresy Niemeczek. Szkolny Dzień Europejski, jak co roku, przygotowali członkowie Szkolnego Klubu Europejskiego pod opieką p. Mirosława Frycza. Fotoreportaż z obchodów pierwszego dnia wiosny w Gimnazjum nr 2 można zobaczyć na stronie internetowej szkoły: Uczniowie Gimnazjum Nr 2 w Skoczowie * XIII PRZEGLĄD PIOSENKI DZIECIĘCEJ IM. PROF. ADOLFA DYGACZA ŚLĄSKIE ŚPIEWANIE 28 marca br. w cieszyńskim Domu Narodowym odbyły się Rejonowe Eliminacje PRZEGLĄDU PIOSENKI DZIECIĘCEJ ŚLĄSKIE ŚPIEWANIE, gdzie do finału w kategorii zespołów regionalnych jury zakwalifikowało m.in. zespół Pieśni i tańca prowadzony przez Panią Elżbietę Czakon z Pogórza. Zespół tworzą uczniowie klasy V naszej szkoły. Eliminacje finałowe odbędą się w dniach maja w Piekarach Śląskich. * KONCERT MŁODYCH TALENTÓW W sobotę 1 kwietnia b.r. w MDK w Skoczowie odbył się koncert Młodych Talentów, w którym godnie zaprezentowali swą grę na instrumentach uczniowie z klas IV i V: Ewelina Moczała - fortepian, Marta Ficoń - skrzypce, Przemysław Gwizdoń - fortepian i Remigiusz Nowak - akordeon. * KARTKI WIELKANOCNE Dzieci z naszej szkoły własnoręcznie wyhaftowały 115 pięknych kartek wielkanocnych. Dochód ze sprzedaży został przeznaczony na budowę hospicjum w Bielsku Białej. Zebrano kwotę 500,00 zł. Jest to kolejny element programu Pola Nadziei, który nasza szkoła wspiera już od jesieni. Kółko hafciarskie działa prężnie w SP-7 pod opieką Pani Elżbiety Czakon. Dzieci spotykają się na cotygodniowych zajęciach. W tej chwili koło liczy ok. 40 aktywnych członków. Efekty pracy dzieci można podziwiać między innymi w gablotkach szkolnych, salach lekcyjnych oraz doskonale nadają się na okolicznościowe upominki. Koło może poszczycić się rekordzistami, którzy w ciągu 2 lat wyszyli po kilkanaście prac o różnej tematyce i różnym formacie. Są to uczniowie kl. VI Agnieszka Szczypka i Mateusz Miklar. Monika Kocman, Nauczycielka SP 7 w Pogórzu ZSR w MIĘDZYŚWIECIU ZAPRASZA 7 marca br. we wszystkich szkołach ponadgimnazjalnych zorganizowany został dzień otwarty dla gimnazjalistów. Uczniowie i nauczyciele z Zespołu Szkół Rolniczych w Międzyświeciu przygotowali wiele atrakcji, aby w jak najlepszy sposób zaprezentować szkołę. Organizacja promocji szkoły zajęła kilka dni, podczas których uczniowie Technikum Żywienia i kucharze z ZSZ w ramach technologii gastronomicznej piekli ciastka, robili ulotki i przygotowywali szkołę na przyjazd gości. Gimnazjaliści mogli również obejrzeć liczne dyplomy i puchary uczniów szkoły w Międzyświeciu, zdobyte w różnych konkursach, turniejach i olimpiadach. Do szkoły przyjechało łącznie 18 grup z różnych okolicznych szkół. Opracowano informacje dotyczące profili klas, otwartych w roku szkolnym 2006/2007 oraz zasad rekrutacji do klas pierwszych. W nadchodzącym roku szkolnym ZSR planuje otworzyć klasy w 4-letnim technikum o profilu: rolnik i technik żywienia i gospodarstwa domowego oraz w 2-letniej ZSZ w zawodzie kucharz i 3-letniej ZSZ w zawodzie mechanik operator maszyn i pojazdów rolniczych. Każdą grupę gimnazjalistów ze Skoczowa, Strumienia, Pierśca czy Goleszowa oprowadzał nauczyciel, rozpoczynając zwiedzanie od obejrzenia prezentacji multimedialnej, obrazującej życie szkoły. Następnie odwiedzono bibliotekę, sale komputerowe, hodowlane (z żywym inwentarzem), salę gimnastyczną wraz z siłownią oraz warsztaty mechanizacji. Niespodzianką dla gimnazjalistów była degustacja regionalnych smalczyków i ciasteczek podczas zwiedzania kuchni, w której codziennie uczniowie z klas żywieniowych odbywają praktyki. Całość imprezy przebiegała w miłej atmosferze. Organizatorzy liczą, iż zaprezentowana oferta spodobała się absolwentom gimnazjów, którzy wybiorą Zespół Szkół Rolniczych w Międzyświeciu, jako kolejny etap swojej edukacji. Barbara Zmełty, Katarzyna Kubacka, Nauczycielki ZSR w Międzyświeciu

13 ZAPROSZENIE DO KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO! Urząd Miejski - Biuro Promocji i Informacji oraz Miejski Dom Kultury w Skoczowie, zapraszają do udziału w konkursie fotograficznym pt.: SKOCZÓW- MOJE MIASTO W OBIEKTYWIE kwiecień 2006 Dla Kogo? Konkurs adresowany jest dla dzieci i młodzieży ze skoczowskich szkół podstawowych, gimnazjów oraz szkół średnich. Oceny prac dokona powołane przez organizatorów Jury, które przyzna atrakcyjne nagrody. Prace oceniane będą w trzech grupach wiekowych. Jaki format pracy? Na konkurs należy nadesłać maksimum 3 prace formatu 15cm x 21cm lub 20cm x 30cm (dotąd nie publikowane) z dołączoną kopertą zawierającą dane autora (imię i nazwisko, wiek, adres domowy, telefon, adres szkoły). Fotografie powinny posiadać opis: tytuł, miejsce i datę wykonania. Gdzie dostarczyć prace? Fotografie można nadsyłać lub dostarczać na adres: Biuro Promocji i Informacji Urzędu Miejskiego w Skoczowie, Rynek 1, Skoczów (parter, pokój nr 6), w zaklejonej kopercie z dopiskiem Konkurs fotograficzny w nieprzekraczalnym terminie do dnia 23 maja br. Uczniowie mogą także składać swoje prace w szkołach, do których uczęszczają, a szkoły zbiorczo przekażą je do Biura Promocji i Informacji. Zwycięzcy zostaną poinformowani listownie bądź telefonicznie. Wystawa: Wernisaż wystawy oraz wręczenie nagród zaplanowano na dzień 2 czerwca br. w Warsztacie Sztuk (ul. Słoneczna 16) - oddziale Miejskiego Domu Kultury. Nadesłane prace nie będą zwracane. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo swobodnego dysponowania nimi w formie elektronicznej. Mamy nadzieję, że dzięki temu konkursowi młodzi adepci sztuki fotograficznej będą mieli okazję zaprezentowania swoich prac szerszej publiczności. UCZNIOWIE SKOCZOWSKIEGO LICEUM W BRUKSELI!!! 19 marca br. pięciu uczniów skoczowskiego liceum wyjechało na trzy dni do Brukseli w nagrodę za udział w konkursie ogłoszonym przez Stowarzyszenie Teraz Europa i Biuro Posła do Parlamentu Europejskiego Jana Olbrychta. Skoczowscy licealiści zostali wyróżnieni razem z czterema innymi szkołami z Cieszyna, spośród aż 19 zgłoszonych drużyn. Konkurs polegał na przygotowaniu prezentacji multimedialnej na jeden z dziewięciu tematów dotyczących Unii Europejskiej. Reprezentacja liceum wybrała temat Czy potrzebny jest jeden język europejski - który i jak go nauczać? i nakręcili film, który miał formę Debaty Durczoka, a przeplatany był sondażem przeprowadzonym na ulicach Skoczowa (brawa za dobór przechodniów). Uczniowie zostali zakwaterowani w przepięknym uniwersyteckim miasteczku Leuven, które słynie z dzielnicy Begijnhof- kiedyś zamieszkiwały ją beginki, kobiety żyjące jak zakonnice. Uczniowie zwiedzili także flamandzkie miasto Brugia, słynące z prześlicznej starówki, wieży zegarowej, gotyckiej katedry i cudnych wąskich uliczek tworzących istny labirynt. Młodzież została również zaproszona na wykład do Kolegium Europejskiego, które przygotowuje do pracy w Parlamencie Europejskim. Perełką wyjazdu okazała się jednak wizyta w Brukseli w szklanym gmachu Parlamentu Europejskiego, po którym oprowadzała wycieczkę asystentka posła Jana Olbrychta. Młodzież zobaczyła biura poselskie, kuluary, gdzie parlamentarzyści nieoficjalnie negocjują oraz sale plenarne. Zaproszenie na wykwintny obiad w restauracji poselskiej było świetną okazją do podglądnięcia jak to parlamentarzyści nieoficjalnie kończą swoje dysputy. Uczniowie zostali także przyjęci w biurze poselskim Jana Olbrychta, Ewa Bojda, Biuro Promocji i Informacji Robert Orawski, Dyrektor MDK który opowiadał o funkcjonowaniu całego parlamentu oraz ciekawostkach z życia parlamentarzysty. Na koniec młodzież udała się na salę plenarną, na której toczyły się prawdziwe obrady. Wycieczkę zakończono zwiedzaniem gigantycznego Atomium, z którego podziwiano panoramę całej Brukseli i pobytem na Grand- Place starym rynku z zachwycającymi kamienicami. Obecnie młodzież czeka na umówione spotkanie z Janem Olbrychtem w Cieszynie, i już myśli o następnej edycji konkursu bo tak naprawdę to jest o co walczyć. Tekst i foto: Daria Śmieja-Piesecka, LO Skoczów 13

14 14 Informacje z Miejskiego Domu Kultury XXXIX DNI SKOCZOWA Cennik opłat za stoiska na Rynku Tegoroczne, XXXIX Dni Skoczowa odbędą się czerwca br. Dotychczasowy handel na nich najróżniejszymi zabawkami, słodyczami czy innymi artykułami odbywający się na płycie głównej Rynku nie spełniał oczekiwań klientów i przysparzał jego organizatorom wielu kłopotów. Mając na uwadze uporządkowanie tegoż handlu zmieniamy dotychczasowe zasady jego prowadzenia. Będą one obowiązywać wszystkich wystawców. - za każde stoisko o powierzchni wystawienniczej 4 m kw. 500 zł za trzy dni całodziennego handlowania. Każdy metr kwadratowy ponadto tę powierzchnię 100 zł, - stoisko z samymi balonami, okularami itp. (powierzchnia stoiska nie większa niż 2 m kw.) 200 zł za trzy dni, - stoisko z wata cukrową 200 zł za trzy dni, - wpłaty za stoiska będą przyjmowane wyłącznie z góry, przelewem do 31 maja br. Miejski Dom Kultury, Skoczów, ul. Targowa 26 NIP: Bank Spółdzielczy w Skoczowie nr konta * Rezerwacje powierzchni handlowej będą przyjmowane telefonicznie, z tym że ich ważność wygasa 31 maja br. * Nie będzie wyłączności na handel w danym asortymencie. Robert Orawski, dyrektor MDK PRIMA APRILIS PEŁEN TALENTÓW Pierwszy Koncert Młodych Talentów miał miejsce w 2001 roku. Kolejne lata pokazały, że gra na klasycznych instrumentach przegrała rywalizację z instrumentami elektronicznymi, które w tym czasie cieszyły się ogromną popularnością, toteż wyżej wymieniony koncert ściśle związany z prezentacjami muzycznymi, utrzymanymi w tradycyjnym charakterze, nie doczekał się swej kontynuacji ze względu na znikomą liczbę zgłoszeń. W ubiegłym roku jednak instrumenty związane na stałe z tzw. muzyką poważną, czy klasyczną na powrót zyskały na atrakcyjności w oczach młodych muzyków. Do Miejskiego Domu Kultury zaczęło spływać coraz więcej próśb o ponowne zorganizowanie koncertu, w którym młodzi wykonawcy mieliby możliwość zaprezentowania własnych umiejętności i własnych talentów. W odpowiedzi na to zapotrzebowanie 1 kwietnia br. podjęto się ponownie tego przedsięwzięcia. Na scenie MDK wystąpiło 27 wykonawców przy akompaniamencie fortepianu, przy dźwiękach skrzypiec, fletu, gitary i akordeonu. Wśród utworów prezentowanych indywidualnie i w duetach dominowały kompozycje Ludwika van Beethovena i Fryderyka Chopina. Nie zabrakło też muzyki o bardziej rozrywkowym charakterze, czego przykładem było Yesterday Johna Lenona oraz Little Wing Jimmiego Hendrixa. Fotorelację z Koncertu Młodych Talentów można oglądać na stronie MDK: a także portalu Śląska Cieszyńskiego gdzie serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych, jak również wszystkich wspominających z sentymentem prima aprilisowy wieczór na skoczowskiej scenie. Julia Broda, MDK EDITH PIAF W SKOCZOWIE 2 kwietnia br. w Miejskim Domu Kultury wystąpiły Paulina i Justyna Mencnarowskie podczas przedstawienia zatytułowanego Ptak smutnego stulecia. Scenariuszem i realizacją spektaklu zajęła się Katarzyna Dendys-Kosecka przy współpracy z scenografem Katarzyną Zachurzok. Niezwykle istotna aranżacja muzyczna należała do Arkadiusza Wiecha, a nad całokształtem teatralnego przedsięwzięcia czuwał dyr Gminnego Ośrodka Kultury w Chybiu Rafał Cymorek. Zadanie postawione przed całą teatralną ekipą było z pewnością niełatwe. Mroczny klimat towarzyszący cierpieniu, gorzkiemu smakowi życia, a także cenie, jaką zapłaciła Edith Piaf za swą sławę, został oddany z wielkim przejęciem i szczerością. Bardzo ciekawa okazała się również konstrukcja spektaklu, w który wpisane zostały dwa plany domowe zacisze gwiazdy oraz scena, na której występowała. Całkowitą niespodziankę stanowiło niezwykle oryginalne zakończenie, przywołujące klimat próby teatralnej i jednocześnie nakładające na siebie dwie rozbieżne rzeczywistości. Wszystkim wielbicielom piosenki francuskiej polecamy to niezwykle ambitne przedsięwzięcie grupy teatralnej z Chybia, które już na dniach rozstanie wzbogacone większą ilością utworów niezapomnianej Edith Piaf. Szczegóły na temat kolejnych prezentacji spektaklu można śledzić na stronie internetowej: Julia Broda, MDK WIERSZE GWARĄ HAFTOWANE Jan Chmiel znany jest wielu mieszkańcom Ziemi cieszyńskiej jako technik chemik oraz nauczyciel muzyki. Pasjonaci ludowego śpiewania korzystali wielokrotnie z jego wskazówek podczas prób orkiestr, czy chórów, w tym Ewangelickiego Chóru Kościelnego Bładnice, którego był współzałożycielem oraz dyrygentem przez 38 lat. Dla tegoż chóru komponował, aranżował, pisał teksty. Mieszkańcom Chybia i Kowali zapadł w pamięć dzięki prowadzeniu tamtejszych zespołów regionalnych. Aktualnie rozsławia pobliskie Jaworze, realizując autorskie śpiewogry: Smowy u Hanki na Jaworzu oraz Jaworski wiesieli wraz z Zespołem Regionalnym Jaworze. Utwory te pisane są wierszowaną gwarą. Gwarę Śląska Cieszyńskiego w najczystszej formie można spotkać także w wierszach Jana Chmiela. Ich brzmienie, tematykę i jedyny w swoim rodzaju charakter poznali goście wieczoru autorskiego niezwykle twórczego mieszkańca Kowali, przybyli 15 marca do oddziału Miejskiego Domu Kultury Warsztatu Sztuk. Prezentowany program nosił tytuł Wiersze gwarą haftowane. Łączył w sobie tematykę bliską mieszkańcom okolicznych terenów, związaną z pracą na roli, mocą rodzinnych więzów, jak również poruszał tematy współczesności, w której łatwiej być esemesowym mistrzem niż gościem swych sąsiadów, czy przyjaciół. Nie zabrakło też odwołań do telewizyjnej codzienności reklamowej oraz tegorocznego katastroficznego wydarzenia, mającego miejsce na Śląsku. Deklamowaną gwarę przeplatały pieśni wykonywane przez członków zespołów regionalnych. Spotkanie z gwarowymi wierszami Jana Chmiela zwieńczyły serdeczne podziękowania złożone na jego ręce wraz z kwiatami. Julia Broda, MDK POSZUKIWANE STROJE REGIONALNE Miejski Dom Kultury w Skoczowie chętnie odkupi do zespołu śpiewaczego stroje regionalne ze Śląska Cieszyńskiego męskie i kobiece, niekoniecznie kompletne. Kontakt: MDK, ul. Targowa 26, tel

15 SPOTKANIE Z POEZJĄ Z poezją pełną wiosennej świeżości, lekkości, ale też metafizyki oraz wielopłaszczyznowych porównań mieli okazję spotkać się 3 kwietnia uczestnicy warsztatów poetyckich. Tym razem gościem Warsztatu Sztuk był Stanisław Józef Malinowski. Cieszyński poeta przybliżył tło własnych wierszy, a także punkty odniesień, które miały wpływ na ich ostateczny kształt. Z niezwykłą obawą i skromnością odwoływał się do własnej twórczości, co okazało się niewspółmierne do ciepłego odbioru prezentowanej poezji przez uczestników spotkania oraz czego nie potwierdzają muzycy sięgający z przyjemnością, uznaniem i pasją po jego utwory w celu skomponowania do nich instrumentalnych ścieżek dźwiękowych. Stanisław Józef Malinowski jest poważanym członkiem Kręgu Przyjaciół Sztuki Phoeticon, założonego przez innego poetę z nadolziańskiego miasta Jerzego Oszeldę. Wszystkich zauroczonych poniżej przywołanym wierszem zapraszamy na cykliczne spotkania Phoeticonu do cieszyńskiej kawiarni Caffe Muzeum w każdy pierwszy piątek miesiąca, gdzie o poezji i życiu można porozmawiać z bohaterem skoczowskich warsztatów. Tekst i foto: Julia Broda, MDK Łyżeczka Pół łyżeczki rozmowy W szklance wiosny zostawiam Znowu dzień nastał nowy Więc kolejny zamawiam Jeszcze raz pójść do kina Na seanse wzbronione I mieć zęby rekina Nie mgłą oczy skażone Słodkość z bakalią w cieście W każdą niedzielę dzielić I w mym zgubić się mieście Z tobą raz się ośmielić KOLORY NATURY Wiosnę powitano w Warsztacie Sztuk niezwykle barwną wystawą prac malarskich, uczniów klasy V Waldorfskiej Szkoły Podstawowej z Bielska- Białej. Pełne optymizmu, wesołe i radosne prace zaprezentowała Julia Broda, a nauczycielka Anna Wojnarska przybliżyła sposób ich wykonania specjalną techniką mokre na mokrym, dającą poczucie przestrzeni. Na wernisażu gościli także uczniowie Szkoły Podstawowej Nr 1 ze Skoczowa, którzy odwiedzając zaprzyjaźnioną, bielską placówkę, również mogli sprawdzić swoje plastyczne zdolności. Wystawę pt. Kolory natury oczami młodych artystów można oglądać do 28 kwietnia w skoczowskim Warsztacie Sztuk od wtorku do piątku w godz. 14:00-18:00. Zapraszamy! Obszerniejszą relację z wernisażu można znaleźć na stronie internetowej Ewa Bojda, Biuro Promocji i Informacji Sztuka jest owocem wolnej natury człowieka Malowanie, grafika, rysunek towarzyszą uczniowi waldorfskiemu przez cały okres szkoły. Dominująca techniką malarską jest akwarela. W klasach niższych dzieci malują świat barw w przeżywaniu bajek i baśni, a także sceny ze Starego i Nowego Testamentu. Klasy starsze zajmują się tematyką mitologiczną, roślinną, zwierzęcą, architekturą. Dzieci tworząc specjalną techniką dająca poczucie przestrzeni, uczą się wyczucia tonów, kolorów, ich odcieni i harmonii. Rozwija się też świadomość różnego rodzaju jakości i aktywności poszczególnych barw, perspektyw i przestrzeni barwnych. Idzie tu bowiem o wewnętrzne bogactwo, jakości i niuanse. Wystawa ta jest obrazem tego bogactwa, jakie żyje w dziecku. Anna Wojnarska, Nauczycielka kl.v Waldorfskiej SP Laury dla SP nr 7 w Pogórzu i Ósemki w konkursie Czy znasz swoje Miasto - Gminę? W tym roku, po raz pierwszy od wielu lat w konkursie Czy znasz swoje miasto-gminę organizowanym przez Towarzystwa Miłośników Skoczowa i Gminę Skoczów wzięła udział młodzież ze wszystkich miejscowych szkół podstawowych i gimnazjów. W jego XI edycji, 11 kwietnia w Miejskim Domu Kultury stanęło do rywalizacji 8 zespołów i 20 gimnazjalistów. Jak co roku młodzież była znakomicie przygotowana do rywalizacji drużynowej i zespołowej. W szkolnych eliminacjach wzięło bowiem udział ponad 180 osób, a w finale w MDK wystąpiło aż 44. Konkurs prowadzili Grzegorz Greń i Małgorzata Orawska, a pozostałymi członkami jury byli Robert Orawski (prezes TMS), Karol Kajzer (wiceprezes), Apolonia Kołatek (skarbnik), Felicja Handzlik, Witold Kożdoń i Paweł Szarzec. Od lewej:adam Roszkowski, Agnieszka Kot i Marta I miejsce Ficoń - zwycięska drużyna z SP 7 w Pogórzu w kategorii szkół podstawowych zajęła drużyna z SP nr 7 w Pogórzu w składzie: Marta Ficoń, Agnieszka Kot, Adam Roszkowski (opiekun Stanisława Dłuś), która wyprzedziła ekipę z SP 8: Julia Wesołowska, Joanna Girdwojn, Natalia Kałuża (opiekun Alicja Golisz)) i SP nr 4 w Kiczycach: Beata Brych, Klaudia Kucharska, Karolina Żertka (opiekun Małgorzat Szołtys). Bardzo dobrze spisały się reprezentacje SP nr 5 w Ochabach, SP nr Od lewej gimnazjalistki: Aleksandra Kwiecień, Dorota Herok i Monika Puszczewicz 3 w Skoczowie, SP nr 6 w Pierśćcu, i SP nr 1 w Skoczowie, którym do decydującej batalii zabrakło bardzo niewiele, tak byli dobrze obeznani z historią miasta i regionu. W grupie gimnazjów pierwsza lokata przypadła Dorocie Herok z G-1, a pozostałe miejsca zajęły jej koleżanki Aleksandra Kwiecień i Monika Puszczewicz (opiekun Alicja Golisz). Dalsze miejsca zajęły: Anna Mucek z G-1, Agnieszka Rybak i Partycja Staniek z G-2 (opiekun Mirosław Frycz i Beata Zbrzeżniok). Nagrodami były wydawnictwa TMS, dyplomy i książki ufundowane z budżetu Gminy Skoczów. tekst i foto: Robert Orawski 15

16 Rozmowa z Kierownikiem Muzeum Parafialnego św. J. Sarkandra Łucją Skrond Muzeum Parafialne działa od 1995r. Czy może Pani przybliżyć historię jego powstania? Muzeum działa od 1995r. Jego powstanie zawdzięczmy Pani Halinie Szotek-ówczesnej kierownik Muzeum im. Gustawa Morcinka, Parafii Rzymsko-Katolickiej śś. Ap. Piotra i Pawła - ks. Proboszczowi Alojzemu Zubrowi oraz ówczesnemu Burmistrzowi Skoczowa- Witoldowi Dzierżawskiemu, który udzielił wsparcia finansowego. Zamiar utworzenia Muzeum w domu, gdzie urodził się Jan Sarkander zrodził się już przed wojną, ponownie rozpatrzono go w związku Faktycznie, nie zawsze są to wystawy o tematyce sakralnej. Nie muszę sięgać daleko pamięcią taką była ostatnia - Tomasza Klona. Nigdy nie zakładałam, że będę organizować tylko i wyłącznie wystawy o charakterze sakralnym. Sztuka często inspirowana jest wszelkiego rodzaju doświadczeniami, przyrodą, drugim człowiekiem, wiarą, kontaktem z transcendentnym Bogiem. Od Niego wszystko się zaczęło i na Nim wszystko się kończy. Analiza stwarzanych przez człowieka dzieł sztuki zawsze pozwala odnaleźć i dotrzec do sacrum. Jakie są plany związane z działalnością muzeum w najbliższej przyszłości? Będą to kolejne ekspozycje. Zbliża się powoli Panorama Sztuki Chrześcijańskiej, której towarzyszyć będzie wystawa krakowskiego artysty Macieja Zychowicza. To ceniony na świecie artysta cieszę się, że wyraził zgodę na pokazanie w naszym muzeum kilka swoich prac. Przed Panoramą organizujemy wspólnie ze skoczowskim Gimnazjum Nr 4 Dzień Misyjny. Będzie prelekcja, wystawa oraz spotkanie z misjonarzem. Jest jeszcze jedna, ważna kwestia. Kierownik Muzeum im. Gustawa Morcinka Wiesław Kuś, zaproponował udostępnienie naszej placówce (w formie depozytów), dwóch malowanych na blasze wizerunków św. Jana Sarkandra. Być może dzięki uprzejmości kierownika, w najbliższym czasie będzie można zobaczyć je w Sarkandrówce. Bardzo dziękuję za rozmowę i życzę skutecznej realizacji zamierzonych planów. Rozmawiała: Ewa Bojda, Biuro Promocji i Informacji z przygotowaniami do uroczystości związanych z kanonizacją błogosławionego. Jesienią 1993r. rozpoczął się remont kamienicy. W pierwszej kolejności odrestaurowano kaplicę. Pod koniec 1994r. oddane zostały do użytku sale ekspozycje na parterze budynku. Przez pół roku pieczę nad muzeum sprawowali pracownicy Muzeum im. Gustawa Morcinka. Ja rozpoczęłam pracę od września 1995r. Chciałabym też przypomnieć o zaangażowaniu w uruchamianie placówki, Pana Wojciecha Grzebielca. Oprócz stałej ekspozycji, prezentowane są także wystawy czasowe, nie zawsze o charakterze sakralnym. Chcąc poszerzyć zakres działalności, a zarazem uatrakcyjnić funkcjonowanie muzeum, od początku jego istnienia organizowane są wystawy czasowe. Wszystkie odnotowane są w prowadzonych przeze mnie kronikach, stąd wiem, że do tej pory było ich ponad 80. Aktualna ekspozycja czasowa: Wystawa prasowa pt. Naród żegna Papieża , oddająca w fotografiach, jak świat i ojczyzna przeżywały chorobę i śmierć Jana Pawła II. Zapraszamy do odwiedzenia Muzeum Parafialnego Św. J. Sarkandra w Skoczowie, Rynek 2, tel Godz. otwarcia: wtorek - sobotaw godz. 9:00 16:00 Cena biletu: ulgowy: 2 zł, normalny 4 zł c.d ze str. 1 Ostatni taki Judosz Do dziś przetrwał w Skoczowie, gdzie indziej nieznany lub zgoła zapomniany już obyczaj wielkanocny zwany Pochodem z Judoszem. Kultywują go dwie zasłużone dla miasta organizacje, Ochotnicza Straż Pożarna i Towarzystwo Miłośników Skoczowa. Jak się przypuszcza chodzenie z Judoszym ma pod Kaplicówką co najmniej kilkusetletnią tradycję. Jest tak nierozerwalnie związane z historią miasta, że nie zauważono kiedy w pamięci najstarszych mieszkańców Skoczowa zatarły się fakty i wydarzenia z nim związane. Na dodatek zachowało się bardzo mało archiwaliów traktujących o Judoszu, a miejscowi historycy spierają się na temat jego pochodzenia. Jedni uważają, że Judasz dotarł na Śląsk z Austro-Węgier i to w XIX w. Inni wywodzą go od tajemniczych zakonników pochodzących z Grecji. Bardziej prawdopodobna wydaje się wersja uznająca cały obrzęd za rodzimy, sięgający wczesnego średniowiecza, szczególnie, iż podobne pochody, bądź ich odmiany jeszcze nie tak dawno odbywały się w różnych regionach Polski. Należy tutaj podkreślić ich specyficzny charakter. Nie miały one bowiem nic wspólnego z popularną Marzanną. Interesującą zdaje się być wersja głoszona od pokoleń przez ministrantów z kościoła pw. Św. Piotra i Pawła w Skoczowie. Twierdzą oni, że Judosz znalazł się w mieście gdzieś w XVIII, XIX w. za sprawą kupca tekstylnego Rudolfa Fiali lub jego przodków, którzy posiadali dom i sklep niedaleko kościoła. Mieli oni sprawić, że zwyczaj ten przeniesiony został do Skoczowa z Moraw, skąd pochodzili. Pewne jest natomiast to, że o podobnym zwyczaju wspomina w dziennikach obejmujących lata burgrabia na skoczowskim zamku Jan Tilgner. Widać stąd, że palenie Judasza ma w Skoczowie wspaniałą tradycję obudowana wieloma elementami folklorystycznymi o jakich wspominali w swych pracach Jędrzej Kitowicz czy Oskar Kolberg, który wydobył z zapomnienia ten obrzęd, choć nie zetknął się z nim osobiście. Zapisał on tylko: palenie Judasza było powszechne, mniej znane w krakowskiem. Kto wie, czy po r. 1862, a może i wcześniej, nie zrzucano kukły Judasza ze skoczowskiej wieży kościelnej, a wraz z nim worka z 30 kawałkami potłuczonego szkła symbolizującego zdradzieckie srebrniki. Pewnie i tutaj na słomianym chochole będącym uosobieniem wszelkiego zła, miała używanie rozhulała młodzież, która biła go kijami i kopała, a zawziętość tą często przenosiła się na miejscowych Żydów, jako sprawców śmierci Jezusa. Judasz to słomiana kukła wysoka na 3 metry, ozdobiona kolorowymi wstążkami i naszyjnikiem z 30 srebrnikami. W środku niej znajduje się młody strażak. Po bokach są dwaj halabardnicy, którzy prowadzą go trzymając za słomiane ramiona. On sam nic nie widzi, gdyż głowę, aż po ramiona, ma przykrytą wysoką czapą z rzeźnej słómy (gwr. żytniej słomy). Za nim podążają dzieci z klekotkami bez przerwy skandując kle, kle, kle. 16

17 Zawody rejonowe sztafet pływackich 5 kwietnia br. na Krytej Pływalni Delfin w Skoczowie odbyły się zawody pływackie Szkół Podstawowych i Gimnazjów. Łączna liczba zawodników, biorących udział w zawodach, wynosiła ponad 150 osób. Zawody przyciągnęły dużą rzeszę kibiców, którzy cały czas dopingowali pływaków. Był to już trzeci poziom tychże zawodów, które uprzednio odbywały się na szczeblu szkolnym, a później powiatowym. Do szczebla rejonowego dotarli jedynie najlepsi. Wyniki przedstawiały się następująco: Szkoły podstawowe Chłopcy Dziewczęta Miejsce I - SP nr 4 Cieszyn Miejsce I - SP nr 4 Cieszyn Miejsce II - SP Zebrzydowice Miejsce II - SP nr 12 Studzionka Miejsce III - SP nr 12 Studzionka Miejsce III - SP nr 8 Skoczów Miejsce IV - SP nr 3 Skoczów Miejsce IV - SP Zebrzydowice Gimnazja Chłopcy Dziewczęta Miejsce I - Gim. nr 3 Cieszyn Miejsce I - Gim. nr 3 Studzionka Miejsce II - Gim. nr 5 Studzionka Miejsce II - Gim. nr 2 Skoczów Miejsce III - Gim. nr 2 Pawłowice Miejsce III - Gim. Zebrzydowice Miejsce IV - Gim. nr 4 Skoczów Miejsce IV - Gim. nr 3 Cieszyn Miejsce V - Gim. Zebrzydowice Zwycięzcy przeszli do etapu wojewódzkiego. Miejmy nadzieję, że uda im się wywalczyć medale dla naszego regionu. Alina Urbańska, Kryta Pływalnia DELFIN Pochód, który zamykają mieszkańcy miasta przemierza miasto w Wielki Piątek i Wielką Sobotę. Dokładnie w południe wychodzi ze Strażnicy i idzie pod ratusz na rynku, gdzie Judasz kłania się władzom magistrackim. Potem podąża ulicą Bielską, skręca ku kościołowi i zatrzymuje się przed plebanią. Pochyla się przed nią składając w ten sposób uszanowanie proboszczowi. Stamtąd ulicą Kościelną dochodzi do rynku i wraca do parku za strażnicą, gdzie przy dźwięku klekotek jest uroczyście palony. Podobno wraz z nim ginie zło, które mogłoby szkodzić miastu i jego mieszkańcom. Klekotki zaś, wyganiają je z ulic i domów oraz symbolizują trzęsienie ziemi, jakie wystąpiło na Golgocie, gdy Chrystus umierał na krzyżu. Wiara w nadprzyrodzone moce drzemiące w Judoszu łączyła się też ze srebrnikami i popiołem, jaki z niego pozostawał. Dla zapewnienia urodzaju rozsiewano go po polach, węgielkami z ognisk okadzano konie, co miało zapewnić im zdrowie, a w Istebnej spalone resztki chroniły przed piorunami. Coroczne chodzenie z Judaszem przerwała okupacja. Hitlerowcy uczuleni na kościelne zabobony zabronili głupiej maskarady. Kukła symbolizująca zło znalazła się na ulicach miasta dopiero w r Trudno natomiast powiedzieć kiedy zrezygnowano z obchodzenia całego miasta i kiedy przestano palić Judosza na Kaplicówce. Wiadomo jedynie, że jeszcze w r kukła szła dawną trasą, a w czerwcu w r pokazała się na ulicach miasta z okazji 700-lecia Skoczowa. Do pochodu z Judaszem wrócono po 14 latach i po dzisiaj Skoczów z niego słynie. Tylko pod Kaplicówką można jeszcze oglądać to ciekawe i rzadko spotykane w Polsce widowisko. Robert Orawski,TMS Informacja o przebiegu Eliminacji Miejsko-Gminnych Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej Młodzież Zapobiega Pożarom W turnieju na szczeblu miejsko-gminnym, który odbył się w dniu 18 marca br. w sali OSP w Skoczowie, po przeprowadzeniu eliminacji środowiskowych, udział wzięło 30 uczestników, w tym ze szkół podstawowych - 13, z gimnazjów - 14, ze szkół ponadgimnazjalnych - 3. W wyniku testów pisemnych i odpowiedzi ustnych klasyfikacja w poszczególnych grupach przedstawia się następująco: I grupa wiekowa (szkoła podstawowe) 1. Beata BRYCH - SP Nr 4 Kiczyce (23 pkt.) - zakw. do turnieju powiatowego 2. Kamil CZYŻ. - SP Nr 4 Kiczyce ( 23 pkt.) zakw. do turnieju powiatowego 3. Agnieszka SZCZYPKA - SP Nr 7 Pogórze (20 pkt.)- zakw. do turnieju powiatowego 4. Łukasz BUJOK - SP Nr 4 Kiczyce ( 18 pkt.) 5. Mateusz MIKLER - SP Nr 7 Pogórze 917 pkt.) II grupa wiekowa (gimnazja) 1. Anna BUKOWCZAN -Gimnazjum Ochaby (33 pkt.) zakw. do turnieju powiatowego 2. Anna GAWŁOWSKA - Gimnazjum Pierściec ( 27 pkt.) zakw. do turnieju powiatowego 3. Wojciech PIECZONKA - Gimnazjum Pierściec (27 pkt.) 4. Rafał SZTELER - Gimnazjum Pierściec (26 pkt.) 5. Kamil LEBIODA. - Gimnazjum Ochaby (24 pkt.) III grupa wiekowa (szkoły ponadgimnazjalne) 1. Grzegorz PISAREK - ZSZ Skoczów (28 pkt.) - zakw. do turnieju powiatowego 2. Magda LUBAS - ZSO Skoczów (21 pkt.) - zakw. do turnieju powiatowego 3. Wojciech CHRUSZCZ. - ZSO Skoczów (19 pkt.) Organizatorem turnieju był Zarząd Oddziału Miejsko-Gminnego Związku OSP RP w Skoczowie a nagrody rzeczowe ufundowane zostały z budżetu miasta. Kazimierz Chrapek, Prezes M-G Związku OSP w Skoczowie Laba marca na Krytej Pływalni Delfin w Skoczowie już tradycyjnie w pierwszy dzień wiosny została przeprowadzona kolejna edycja turnieju gry w kręgle Laba. Zawody zorganizowane zostały przez Zespół Szkół Specjalnych w Skoczowie dla swoich uczniów przy udziale Krytej Pływalni Delfin. Równolegle do gry w kręgle odbywały się zajęcia na siłowni dla uczniów którzy nie brali udziału w turnieju. Uczniowie uczestniczyli w zawodach sukcesywnie począwszy od klas najstarszych do najmłodszych w celu uniknięcia tłoku. Zawody miały charakter zabawy w formie zajęć rekreacyjnych. Podsumowanie rywalizacji ogłoszenie wyników oraz rozdanie dyplomów nastąpiło już w szkole. Alina Urbańska, Kryta Pływalnia Delfin 17

18 Ujęcie i Stacja Uzdatniania Wody w Pogórzu 5 kwietnia br. nastąpiło oficjalne otwarcie laboratorium uzdatniania wody (funkcjonujące od stycznia br.). Obecnie laboratorium znajduje się w zmodernizowanym budynku, przez co znacznie polepszyły się warunki lokalowe. Obiekt został także wyposażony w odpowiedni sprzęt, zgodny z obowiązującymi standardami. Jak wyjaśnia Marzena Ekiert, kierownik laboratorium, placówka dzieli się na dwa działy: bakteriologiczny i fizykochemiczny. Bada jakość wody na stacji, jak i wtłaczanej do sieci i u odbiorców. Pod opieką ma także kilka mniejszych ujęć. W najbliższym czasie przewidziane są zakupy nowego sprzętu, który pozwoli na rozszerzenie zakresu wykonywanych badań. Uzdatnianie wody polega na stabilizacji i obniżaniu agresywności wody: filtracja na filtrach kontaktowych wypełnionych syntetycznym, granulowanym węglanem wapnia, dezynfekcja podchlorynem sodu. Poniższa tabela przedstawia poprawę jakości wody po modernizacji technologii uzdatniania wody Parametry fizyko-chemiczne wody Przed modernizacją Po modernizacji Odczyn ph 6,4-6,6 7,7-7,0 Zasadowość mval/l 0,8-1,2 1,3-1,5 Twardość mg/l Dwutlenek węgla wolny mg/l Przewodnosc µs/cm Poprawę jakości wody, zmniejszenie jej korozyjności uzyskano dzięki wzrostowi odczynu ph, zasadowości, twardości wody i obniżenia zawartości dwutlenku węgla wolnego i agresywnego. Koszt modernizacji stacji, zrealizowanej w latach wyniósł zł, w tym pożyczka z WFOŚ i GW uzyskana w 2003r stanowiła zł. Ewa Bojda, Biuro Promocji i Informacji na podst. danych UiSUW foto; Janusz Szczotka PTTK Koło Miejskie w Skoczowie ul. Mickiewicza ZDOBYWAJ GÓRY, ZDOBYWAJ GOT HARMONOGRAM WYCIECZEK GÓRSKICH W 2006R. 1. Beskid Śląski 30 kwietnia /niedziela/ godz stacja PKP-początek szlaków, Trasa: Skoczów Równica /884m./ -Ustroń /cena biletu powrotnego PKS-4 zł/, Czas marszu: 4,5 godz.,punkty do GOT:21 2. Beskid Makowski 7 maja /niedziela/ godz stare targowisko, Trasa:Przeł.Przysłop-schr.Opaczne-Jałowiec/1111m/-Mędralowa/ 1169m/-Zawoja Czatowa, Czas marszu: 6,5 godz.,punkty do GOT: 27, wpisowe 15 zł. WARUNKI UCZESTNICTWA 1. W wycieczkach górskich mogą uczestniczyć osoby, które ukończyły 12 lat i posiadają dobry stan zdrowia, mocne buty i nieprzemakalną kurtkę. 2. Osoby, które nie ukończyły 18 lat muszą posiadać podpisane przez rodziców oświadczenie zgody na udział w wycieczkach górskich 3. Zapisy przyjmowane są od miesiąca kwietnia w każdy wtorek w godz w siedzibie koła PTTK. 4. Uczestnik wpłaca w dniu zapisu wpisowe 15 zł /ubezpieczenie NNW i KL, przejazd, parkingi/ oraz musi podać dane potrzebne do ubezpieczenia: imię i nazwisko, pesel, adres zameldowania, numer dowodu osobistego lub paszportu. 5. W wycieczce nr 1 może uczestniczyć dowolna ilość osób w przypadku gdy z jednej szkoły będzie więcej niż 10 osób szkoła musi zapewnić opiekuna. 6. W przypadku rezygnacji udziału w wycieczce należy obowiązkowo poinformować Piotra Stebel najpóźniej 3 dni przed wycieczką TEL: KONCERT PIEŚNI I POEZJI PASYJNEJ Okres pasyjny powinien być czasem wyciszenia i refleksji, jednakże przy obecnym stylu życia staje się to coraz trudniejsze? Czy mamy czas na zadumę? W pogoni za dobrami codziennymi, w natłoku różnych obowiązków i stresów trudniej znaleźć chwilę na moment przemyśleń. Okazją ku temu był jednak Koncert Pieśni i Poezji Pasyjnej, który odbył się 9 kwietnia br. w skoczowskim kościele ewangelicko-augsburskim. Tego wieczoru wystąpiły: Chór GLORIA Chór Dziecięcy Młodzieżowy Zespół Śpiewaczy Młodzieżowy Zespół Dzwonków oraz gościnnie Młodzieżowy Chór LAUDATE z Bładnic. Z pewnością niejeden z przybyłych słuchaczy doznał w czasie koncertu dreszczu, przez moment mógł skupić się na idei tychże świąt. Cudowne przeżycie duchowe, znakomita uczta muzyczna i znaczące wydarzenie kulturalne w naszym mieście, to niewątpliwie najbardziej charakterystyczne określenia kolejnego już Pasyjnego koncertu. Ewa Bojda Biuro Promocji i Informacji CO W SKOCZOWSKIEJ KULTURZE PISZCZY? Bądź na bieżąco - podaj adres swojej poczty elektronicznej, a my zajmiemy się resztą: > Co miesiąc wyślemy ci pełny zestaw imprez mających miejsce w skoczowie i okolicy, > Do tego, jeśli będziesz zainteresowany/a, dołączymy specjalne zaproszenia na te najciekawsze i to z 50% zniżką na bilety wstępu! > Czekamy również na twoje pomysły na imprezy i opinie o tych, które już się odbyły! 18

19 Kwiecień 2006 I. Miejski Dom Kultury-sala widowiskowa, ul. Targowa 26, Skoczów, tel , 14 i 15 kwietnia, godz.12:00 Pochód z Judaszem. Jedyny w Polsce zwyczaj wielkanocny. Ulice miasta. Organizatorzy: Ochotnicza Straż Pożarna, Towarzystwo Miłośników Skoczowa i Miejski Dom Kultury w Skoczowie. 22 kwietnia, godz. 17:00 IV Turniej Tańca DISCO. 29 kwietnia, godz. 12:00 park nad Wisłą, uroczyste posadzenie dębu księcia cieszyńskiego Albrechta Kazimierza, syna króla polskiego Augusta III. Maj maja, godz. 20:00 projekcja filmu Wędrowiec Franciszka Dzidy i spotkanie z reżyserem 13 maja, godz. 18:00 Wielka Majówka - koncert Młodzieżowej Orkiestry Dętej Miejskiego Domu Kultury pod dyrekcją Joachima Nowaka z udziałem solistów. 20 maja, godz. 17:00 Wieczór Skoczowianki spotkanie z wyróżniającymi się mieszkankami gminy. Prowadzenie Małgorzata Orawska. Organizatorzy: Towarzystwo Miłośników Skoczowa, Miejski Dom Kultury. II. Warsztat Sztuk, Słoneczna 16 w Skoczowie, tel Do 28 kwietnia wystawa prac malarskich uczniów Waldorfskiej Szkoły Podstawowej z Bielska-Białej, pt. KOLORY NATURY oczami młodych artystów. 6 maja, godz. 17:00 otwarcie wystawy fotograficznej III. Muzeum Św. J. Sarkandra w Skoczowie, Rynek 2, tel Do 6 maja wystawa prasowa Pierwsza rocznica śmierci Ojca św. Jana Pawła II Informacja o godzinach otwarcia Krytej Pływalni Delfin w okresie Świąt Wielkanocnych Piątek od 7.00 do Sobota od do Niedziela NIECZYNNE Poniedziałek od do ZAPRASZAMY 1 kwietnia 1945 r. w wyniku nocnego bombardowania miasta zginęło 7 osób, w tym 5 w piwnicy Gertrudy Stritzkiej w Rynku. Ona sama z synową i jej dziećmi ocalała bo zabrakło tam dla nich miejsca. 3 kwietnia 1645 r. w Wielki Piątek w mieście leżał jeszcze śnieg, który spadł w styczniu. 4 kwietnia 1945 r. saperzy niemieccy zniszczyli tory i urządzenia kolejowe na skoczowskim dworcu, 6 kwietnia 1909 r. urodził się w Skoczowie ceniony plastyk i działacz społeczny Edward Biszorski. 7 kwietnia 1945 r. w godzinach dopołudniowych saperzy niemieccy wysadzili most na Wiśle. 10 kwietnia 1937 r. w dawnym zakładzie J. Staszki (obecnie GT POLAND) nowy właściciel Jan Molin uruchomił produkcję karoserii autobusowych i wyrobów metalowych. W nowej firmie wykonywano także remonty kapitalne silników i montowano autobusy. 11 kwietnia 1946 r. na zebraniu w Brennej został zabity Józef Szewczyk, sekretarz Komitetu Powiatowego PPR w Cieszynie. 13 kwietnia 1655 r. została zawarta umowa miedzy proboszczem Ignacym Oświęcimskim a magistratem miasta o wynajem parceli pod nowy cmentarz w ogrodzie farskim, obok budynku szkolnego (rozebrano go w 1959 r.). 19 kwietnia 1912 r. w Skoczowie powstało Koło Czerwonego Krzyża. 23 kwietnia 1571 r. książę Wacław darował swemu pisarzowi Burianowi Bersowi dwór w Skoczowie, kilka parcel i zwolnił go z wszelkich opłat i obowiązków. 25 kwietnia 1964 r. w skoczowskiej Odlewni Żeliwa otwarto nowa halę do odlewania kaloryferów. 26 kwietnia 1786 r. po śmierci proboszcza skoczowskiego ks. Antoniego Sylwestra Gayera, urodzonego w 1779 r. zdarzył się niemiły fakt, że ludzie wyplądrowali zupełnie probostwo, brali jak po farorzu. Jego następca żalił się, że nie zastał ani gwoździa w ścianie. 27 kwietnia 1901 r. w mieście zaprowadzono oświetlenie gazowe. Gazownia mieściła się przy ul. Targowej. 29 kwietnia 1573 r. cesarz Maksymilian zezwolił księciu cieszyńskiemu Wacławowi Adamowi na sprzedaż miasta Skoczowa i Strumienia Gothardowi z Logau. Robert Orawski Życzenia zdrowych, radosnych i miłych Świąt Wielkanocnych wszystkim mieszkańcom Gminy Skoczów składają SOŁTYSI Następny numer Wieści Skoczowa" ukaże się 12 maja 2006r. Informacja "Wieści Skoczowa" w internecie W związku z pojawiającymi się pytaniami dotyczącymi dostępności "Wieści Skoczowa" oraz zdjęć z organizowanych imprez, uprzejmie przypominamy, że poza punktami dystrybucyjnymi na terenie miasta i sołectw, bezpłatny informator można również otrzymać w Ratuszu. Przypominamy również, że informator w wersji elektronicznej można pobrać ze strony internetowej: zakładka e-"wiesci Skoczowa". Ewa Bojda, Biuro Promocji i Informacji 19

20 ZŁOTE i SZMARAGDOWE GODY 29 marca br. w Urzędzie Miejskim w Skoczowie odbyło się uroczyste spotkanie osób obchodzących Jubileusz 50-lecia pożycia małżeńskiego. Burmistrz Skoczowa Jerzy Malik w imieniu Prezydenta RP wręczył zebranym okolicznościowe odznaczenia, które otrzymali Państwo: Małgorzata i Józef Skurzok, Cecylia i Leon Heczko, Janina i Edward Rymorz, Elżbieta i Jan Wytrzyszczak, Helena i Jan Greń, Tekla i Władysław Bystroń, Wanda i Józef Balas, Ligia i Stanisław Targosz. Z powodu choroby, na spotkanie nie przybyli Państwo Zofia i Józef Tomiczek. Z kolei Państwo Wanda i Wiktor Dybilas obchodzili Szmaragdowy Jubileusz 55-lecia pożycia małżeńskiego. Jubilatom składamy serdeczne gratulacje oraz życzymy dalszej pomyślności, a przede wszystkim zdrowia!!! tekst i foto: Ewa Bojda, Biuro Promocji i Informacji Medalowi skibobiści Na rozgrywanych od marca br. w austriackim Lűngotz Mistrzostwach Świata Skibobów w kategorii młodzieżowej i seniorów starszych, nasza reprezentacja zdobyła łącznie 9 medali i wiele miejsc punktowanych. Znaczący udział w tych wynikach należał do członków reprezentacji-mieszkańców Skoczowa. Jedyny złoty medal dla Polski wywalczyła w slalomie, w kategorii juniorek Monika Malik (UKS Jedynka Skoczów), a w pozostałych konkurencjach była dwukrotnie czwarta oraz piąta. Z kolei juniorka Wioletta Pachuła (LKS Brenna) wywalczyła cztery brązowe medale we wszystkich kategoriach, tj. super gigancie, slalomie gigancie, slalomie i kombinacji. Anna Malik (UKS Jedynka Skoczów) w kategorii juniorek wywalczyła czwarta lokatę w slalomie gigancie, piątą w super gigancie i kombinacji, a szóstą w slalomie. Katarzyna Czapla (UKS Jedynka Skoczów) w kategorii juniorek młodszych zajęła szósta lokatę w super gigancie. Zbigniew Czapla na trasie Doniosłe sukcesy w sezonie 2005/2006 odniósł Zbigniew Czapla (UKS Jedynka Skoczów), który zdobył brązowy medal w kategorii juniorów na Mistrzostwach Świata w Grechen (Szwajcaria) w konkurencji slalom gigant, a startował także w całej edycji Pucharu Europy, plasując się stale w czołówce, co złożyło się łącznie na drugą lokatę w klasyfikacji generalnej Pucharu. Serdecznie gratulujemy!!! Ewa Bojda Biuro Promocji i Informacji Foto: R. Malik Zawodniczka Monika Malik

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Rejowcu Fabrycznym działa w oparciu o następujące akty prawne:

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Rejowcu Fabrycznym działa w oparciu o następujące akty prawne: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Rejowcu Fabrycznym działa w oparciu o następujące akty prawne: Ustawa o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 r. 2. 2. Ustawa o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu przemocy

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 6 maja 2015 r. Poz. 2575 UCHWAŁA NR 40/VII/2015 RADY GMINY DĘBOWIEC z dnia 28 kwietnia 2015 r. w sprawie zmiany budżetu Dębowiec na 2015 r. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 6 września 2016 r. Poz. 4483 UCHWAŁA NR XXI/242/2016 RADY MIEJSKIEJ SKOCZOWA w sprawie zaliczenia dróg na terenie Gminy Skoczów do kategorii dróg

Bardziej szczegółowo

STATUT GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W JARCZOWIE

STATUT GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W JARCZOWIE Załącznik do uchwały Nr XII/88/04 Rady Gminy Jarczów z dnia 7 lipca 2004r. STATUT GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W JARCZOWIE ROZDZIAŁ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Gminna instytucja pomocy społecznej o

Bardziej szczegółowo

Zakres działania: Główne cele pomocy społecznej:

Zakres działania: Główne cele pomocy społecznej: Zakres działania: Pomoc społeczna umożliwia przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych tym, którzy nie są w stanie sami ich pokonać, wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości. Wspiera ich

Bardziej szczegółowo

Gdańsk, dnia 9 marca 2015 r. Poz. 669 UCHWAŁA NR 46.LX.2014 RADY MIEJSKIEJ W DEBRZNIE. z dnia 29 września 2014 r.

Gdańsk, dnia 9 marca 2015 r. Poz. 669 UCHWAŁA NR 46.LX.2014 RADY MIEJSKIEJ W DEBRZNIE. z dnia 29 września 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Gdańsk, dnia 9 marca 2015 r. Poz. 669 UCHWAŁA NR 46.LX.2014 RADY MIEJSKIEJ W DEBRZNIE z dnia 29 września 2014 r. w sprawie uchwalenia statutu Ośrodka Pomocy Społecznej

Bardziej szczegółowo

Gdańsk, dnia 29 grudnia 2014 r. Poz. 4511 UCHWAŁA NR III/11/14 RADY GMINY RZECZENICA. z dnia 18 grudnia 2014 r.

Gdańsk, dnia 29 grudnia 2014 r. Poz. 4511 UCHWAŁA NR III/11/14 RADY GMINY RZECZENICA. z dnia 18 grudnia 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Gdańsk, dnia 29 grudnia 2014 r. Poz. 4511 UCHWAŁA NR III/11/14 RADY GMINY RZECZENICA z dnia 18 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia statutu Gminnego Ośrodka Pomocy

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VI/25/15 RADY MIEJSKIEJ W KOŻUCHOWIE. z dnia 30 stycznia 2015 r.

UCHWAŁA NR VI/25/15 RADY MIEJSKIEJ W KOŻUCHOWIE. z dnia 30 stycznia 2015 r. UCHWAŁA NR VI/25/15 RADY MIEJSKIEJ W KOŻUCHOWIE z dnia 30 stycznia 2015 r. w sprawie przyjęcia planów pracy komisji stałych Rady Miejskiej w Kożuchowie na 2015 rok. Na podstawie art. 21 ust. 3 ustawy z

Bardziej szczegółowo

STATUT GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W RZECZENICY POSTANOWIENIA OGÓLNE

STATUT GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W RZECZENICY POSTANOWIENIA OGÓLNE STATUT GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W RZECZENICY POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rzeczenicy zwany dalej GOPS lub Ośrodkiem jest gminną jednostką organizacyjną, utworzoną

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr VII/48/07 RADY GMINY DOBRE z dnia 14 czerwca 2007 roku r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dobrem.

UCHWAŁA Nr VII/48/07 RADY GMINY DOBRE z dnia 14 czerwca 2007 roku r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dobrem. UCHWAŁA Nr VII/48/07 RADY GMINY DOBRE z dnia 14 czerwca 2007 roku w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dobrem. Na podstawie art. 40 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990

Bardziej szczegółowo

SKĄD MAMY PIENIĄDZE I NA CO JE WYDAJEMY?

SKĄD MAMY PIENIĄDZE I NA CO JE WYDAJEMY? SKĄD MAMY PIENIĄDZE I NA CO JE WYDAJEMY? www.nowytarg.pl Broszura informacyjna dla mieszkańców Nowego Targu Edycja 2005 Niniejsza publikacja ma na celu przybliżenie mieszkańcom miasta Nowego Targu w prosty

Bardziej szczegółowo

Finansowanie wydatków ze środków własnych:

Finansowanie wydatków ze środków własnych: PROTOKÓŁ KONTROLI przeprowadzonej przez Komisję Rewizyjną Rady Gminy Łomża w dniu 24 marca 2016 r. Na podstawie art. 18 a ustawy z dnia 8 marcal990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W PYSZNICY ZA ROK 2008

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W PYSZNICY ZA ROK 2008 SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W PYSZNICY ZA ROK 28 PYSZNICA, 29-4-28 1 SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W PYSZNICY ZA ROK 28. Pomoc społeczna jest instytucją

Bardziej szczegółowo

PROGRAM POMOCY SPOŁECZNEJ NA 2013 R.

PROGRAM POMOCY SPOŁECZNEJ NA 2013 R. Pomoc społeczna jako instytucja polityki społecznej państwa ma na celu umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonać, wykorzystując własne

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IV/18/2010 RADY MIEJSKIEJ W SULEJOWIE z dnia 29 grudnia 2010 roku

UCHWAŁA NR IV/18/2010 RADY MIEJSKIEJ W SULEJOWIE z dnia 29 grudnia 2010 roku UCHWAŁA NR IV/18/2010 RADY MIEJSKIEJ W SULEJOWIE z dnia 29 grudnia 2010 roku w sprawie zatwierdzenia planów pracy Rady Miejskiej i komisji stałych na 2011 rok. Na podstawie art.21 ust.3 ustawy z dnia 8

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXIX/148/17 RADY MIEJSKIEJ W LEŚNICY. z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie gminy na 2017 rok

UCHWAŁA NR XXIX/148/17 RADY MIEJSKIEJ W LEŚNICY. z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie gminy na 2017 rok UCHWAŁA NR XXIX/148/17 RADY MIEJSKIEJ W LEŚNICY z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie gminy na 2017 rok Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

Pierwsza pomoc w nagłych wypadkach

Pierwsza pomoc w nagłych wypadkach Pierwsza pomoc w nagłych wypadkach Obowiązek udzielania pierwszej pomocy Kto człowiekowi znajdującemu się w położeniu grożącym niebezpieczeństwem utraty życia lub zdrowia nie udziela pomocy, mogąc jej

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, Warszawa. MPiPS-03

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, Warszawa. MPiPS-03 MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Ośrodek Pomocy Społecznej Mickiewicza 40/ 63-100 Śrem Tel. 0612836107 Fax 0612833989

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 13 marca 2014 r. Poz. 1588 UCHWAŁA NR 305/XXXV/2014 RADY GMINY DĘBOWIEC z dnia 4 marca 2014 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Dębowiec na 2014 r.

Bardziej szczegółowo

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Legnicy

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Legnicy Środa, 09 kwietnia 2014 Dział Świadczeń Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Legnicy Dział Świadczeń 59-220 Legnica ul. Chojnowska 112 telefon: (76) 722 18 09 godziny pracy 7 30 15 30 pracownicy socjalni

Bardziej szczegółowo

FORMY POMOCY: Pomocy Społecznej udziela się osobom i rodzinom, w szczególności z powodu:

FORMY POMOCY: Pomocy Społecznej udziela się osobom i rodzinom, w szczególności z powodu: FORMY POMOCY: Pomocy Społecznej udziela się osobom i rodzinom, w szczególności z powodu: - ubóstwa; - sieroctwa; - bezdomności; - bezrobocia; - niepełnosprawności; - długotrwałej lub ciężkiej choroby;

Bardziej szczegółowo

Kraków, dnia 13 czerwca 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XX/219/2016 RADY MIEJSKIEJ W BIECZU. z dnia 30 maja 2016 roku

Kraków, dnia 13 czerwca 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XX/219/2016 RADY MIEJSKIEJ W BIECZU. z dnia 30 maja 2016 roku DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Kraków, dnia 13 czerwca 2016 r. Poz. 3520 UCHWAŁA NR XX/219/2016 RADY MIEJSKIEJ W BIECZU z dnia 30 maja 2016 roku w sprawie zmian w budżecie na 2016 rok Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2014 roku wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej. Treść Plan Wykonanie %

Wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2014 roku wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej. Treść Plan Wykonanie % Wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2014 roku wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej Tabela Nr 1 Dochody własne Treść Plan Wykonanie % 1. 2. 3. 4. Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo 891,14

Bardziej szczegółowo

WYKONANIE BUDŻETU GMINY KNURÓW ZA ROK 2013

WYKONANIE BUDŻETU GMINY KNURÓW ZA ROK 2013 WYKONANIE BUDŻETU GMINY KNURÓW ZA ROK 2013 Budżet Miasta na 2013 rok został uchwalony na sesji Rady Miasta w dniu 19 grudnia 2012 r. Uchwałą Rady Miasta Nr XXVII/429/12. Dochody budżetu gminy zaplanowano

Bardziej szczegółowo

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2012 ROKU

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2012 ROKU WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2012 ROKU Załącznik nr 2 Dział Rozdział Treść Wykonanie planu za I półrocze 2012 r. % wykonania planu 1 2 3 4 5 6 7 010 Rolnictwo i łowiectwo 164 926,00

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IV/45/2015 Rady Gminy w Chojnicach. z dnia 27 marca 2015 r. w sprawie zmiany statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chojnicach

UCHWAŁA NR IV/45/2015 Rady Gminy w Chojnicach. z dnia 27 marca 2015 r. w sprawie zmiany statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chojnicach UCHWAŁA NR IV/45/2015 Rady Gminy w Chojnicach z dnia 27 marca 2015 r. w sprawie zmiany statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chojnicach Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h i art. 40 ust. 2

Bardziej szczegółowo

MPiPS-03 Sprawozdanie półroczne i roczne z udzielonych świadczeń pomocy społecznej - pieniężnych, w naturze i usługach

MPiPS-03 Sprawozdanie półroczne i roczne z udzielonych świadczeń pomocy społecznej - pieniężnych, w naturze i usługach MPiPS-3-P Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: PMOPS Powiat miejski Sosnowiec Tel. Fax 41-2 SOSNOWIEC 3 MAJA 33 MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, -513 Warszawa MPiPS-3

Bardziej szczegółowo

MPiPS-03 Sprawozdanie półroczne i roczne z udzielonych świadczeń pomocy społecznej - pieniężnych, w naturze i usługach

MPiPS-03 Sprawozdanie półroczne i roczne z udzielonych świadczeń pomocy społecznej - pieniężnych, w naturze i usługach Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bolesławcu Tel. 75-645 78 23 Fax 75-645 78 24 59-7 Bolesławiec Cicha 7/ MPiPS-3-P MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul.

Bardziej szczegółowo

Główne powody udzielania osobom i rodzinom pomocy społecznej w województwie Lubuskim

Główne powody udzielania osobom i rodzinom pomocy społecznej w województwie Lubuskim Główne powody udzielania osobom i rodzinom pomocy społecznej w województwie Lubuskim Obserwatorium Integracji Społecznej Zielona Góra, sierpień r. Główne powody udzielania osobom i rodzinom pomocy społecznej

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 133/XI/08 RADY GMINY CZERNICE BOROWE z dnia 29 kwietnia 2008 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Czernice Borowe na rok 2008.

UCHWAŁA NR 133/XI/08 RADY GMINY CZERNICE BOROWE z dnia 29 kwietnia 2008 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Czernice Borowe na rok 2008. UCHWAŁA NR 133/XI/08 RADY GMINY CZERNICE BOROWE z dnia 29 kwietnia 2008 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Czernice Borowe na rok 2008. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d oraz lit. i ustawy

Bardziej szczegółowo

Lublin, dnia 18 stycznia 2016 r. Poz. 308 UCHWAŁA NR XII/82/2015 RADY GMINY TOMASZÓW LUBELSKI. z dnia 20 listopada 2015 r.

Lublin, dnia 18 stycznia 2016 r. Poz. 308 UCHWAŁA NR XII/82/2015 RADY GMINY TOMASZÓW LUBELSKI. z dnia 20 listopada 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO Lublin, dnia 18 stycznia 2016 r. Poz. 308 UCHWAŁA NR XII/82/2015 RADY GMINY TOMASZÓW LUBELSKI z dnia 20 listopada 2015 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego

Bardziej szczegółowo

Kto i kiedy może otrzymać zasiłek z pomocy społecznej

Kto i kiedy może otrzymać zasiłek z pomocy społecznej Kto i kiedy może otrzymać zasiłek z pomocy społecznej stan prawny na dzień 1 lipca 2009 r. Podstawa prawna: - ustawa z dn. 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tekst jednolity Dz. U. z 2008 r., Nr 115,

Bardziej szczegółowo

Zgodnie z ustawą o pomocy społecznej z 12 marca 2004 roku (tekst jednolity Dz.U. z 2013r. poz.182 z późn. zm.)

Zgodnie z ustawą o pomocy społecznej z 12 marca 2004 roku (tekst jednolity Dz.U. z 2013r. poz.182 z późn. zm.) P O M O C S P O Ł E C Z N A Zgodnie z ustawą o pomocy społecznej z 12 marca 2004 roku (tekst jednolity Dz.U. z 2013r. poz.182 z późn. zm.) Pomoc społeczna jest instytucją polityki społecznej państwa, mającą

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, Warszawa. MPiPS-03

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, Warszawa. MPiPS-03 MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Kolejowa 2 62-200 Gniezno Tel. 061 4262582

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W CHEŁMKU

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W CHEŁMKU Projekt z dnia 9 marca 2015 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W CHEŁMKU z dnia 10 marca 2015 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Chełmek na 2015 rok Na podstawie art. 18 ust.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXII/218/16 RADY GMINY UJAZD. z dnia 30 czerwca 2016 r.

UCHWAŁA NR XXXII/218/16 RADY GMINY UJAZD. z dnia 30 czerwca 2016 r. UCHWAŁA NR XXXII/218/16 RADY GMINY UJAZD z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania bydżetu Gminy Ujazd za 2015 rok. Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

MPiPS-03 Sprawozdanie półroczne i roczne z udzielonych świadczeń pomocy społecznej - pieniężnych, w naturze i usługach

MPiPS-03 Sprawozdanie półroczne i roczne z udzielonych świadczeń pomocy społecznej - pieniężnych, w naturze i usługach MPiPS-3-P MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, -513 Warszawa Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Tel. 774835949 Fax 774835949 MOPS Kędzierzyn-Koźle 47-224 Kędzierzyn-Koźle

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W JASTRZĘBI ZA 2013 ROK

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W JASTRZĘBI ZA 2013 ROK SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W JASTRZĘBI ZA 2013 ROK Pomoc społeczna jest instytucją polityki społecznej państwa, mającą na celu umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężenie

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK o przyznanie pomocy w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2013r. - Wyprawka szkolna

WNIOSEK o przyznanie pomocy w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2013r. - Wyprawka szkolna Dane wnioskodawcy (rodzice, opiekun prawny, rodzice zastępczy, nauczyciel, pracownik socjalny*): Data złożenia wniosku.. (wypełnia szkoła) (nazwisko i imiona) (adres zamieszkania: ulica, nr, kod pocztowy,

Bardziej szczegółowo

Świadczenia z pomocy społecznej

Świadczenia z pomocy społecznej Wtorek, 26 stycznia 2016 Świadczenia z pomocy społecznej Zasady udzielania pomocy społecznej Prawo do świadczeń pomocy społecznej przysługuje osobom posiadającym obywatelstwo polskie, zamieszkującym i

Bardziej szczegółowo

Program Pomocy Społecznej na rok 2014

Program Pomocy Społecznej na rok 2014 Program Pomocy Społecznej na rok 2014 Pomoc społeczna jako instytucja polityki społecznej państwa ma na celu umożliwienia osobom i rodzinom przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych, których nie są one

Bardziej szczegółowo

ZAŁOŻENIA PROGRAMOWE DO KONKURSU PIERWSZA POMOC DLA UCZNIÓW GIMNAZJUM

ZAŁOŻENIA PROGRAMOWE DO KONKURSU PIERWSZA POMOC DLA UCZNIÓW GIMNAZJUM ZAŁOŻENIA PROGRAMOWE DO KONKURSU PIERWSZA POMOC DLA UCZNIÓW GIMNAZJUM Edukacja w zakresie pierwszej pomocy, to działania dydaktyczno - wychowawcze szkoły, mające na celu przygotowanie młodzieży do działania

Bardziej szczegółowo

Kraków, dnia 12 sierpnia 2014 r. Poz. 4470 SPRAWOZDANIE NR 1/2012 RADY GMINY BUDZÓW. z dnia 28 marca 2012 roku

Kraków, dnia 12 sierpnia 2014 r. Poz. 4470 SPRAWOZDANIE NR 1/2012 RADY GMINY BUDZÓW. z dnia 28 marca 2012 roku DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Kraków, dnia 12 sierpnia 2014 r. Poz. 4470 SPRAWOZDANIE NR 1/2012 RADY GMINY BUDZÓW z dnia 28 marca 2012 roku w sprawie wykonania budżetu gminy Budzów za 2011

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr X/79/2003 Rady Miejskiej w Siewierzu z dnia 29 maja 2003 r.

Uchwała Nr X/79/2003 Rady Miejskiej w Siewierzu z dnia 29 maja 2003 r. Uchwała Nr X/79/2003 Rady Miejskiej w Siewierzu z dnia 29 maja 2003 r. w sprawie nadania statutu jednostce budżetowej gminy Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Siewierzu. Na podstawie art.18 ust.1, art.40 ust.2

Bardziej szczegółowo

1.1. Dokonuje się następujących zmian w uchwale własnej XLIX/579/09 z dnia

1.1. Dokonuje się następujących zmian w uchwale własnej XLIX/579/09 z dnia Uchwała Nr LVII/644/1 Rady Miasta Kędzierzyn Koźle z dnia 1 lipca 21r. w sprawie zmian w budżecie miasta na rok 21 Na podstawie art. 18 ust.2 pkt. 4, ustawy z dnia 8 marca 199 r. o samorządzie gminnym

Bardziej szczegółowo

Wniosek o dofinansowanie zakupu podręczników w roku szkolnym 2013/2014

Wniosek o dofinansowanie zakupu podręczników w roku szkolnym 2013/2014 Wniosek o dofinansowanie zakupu podręczników w roku szkolnym 2013/2014 (nie dotyczy uczniów słabowidzących, niesłyszących, z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim, umiarkowanym lub znacznym, a także

Bardziej szczegółowo

POMOC SPOŁECZNA W WOJEWÓDZTWIE MAŁOPOLSKIM W 2006 R.

POMOC SPOŁECZNA W WOJEWÓDZTWIE MAŁOPOLSKIM W 2006 R. URZĄD STATYSTYCZNY W KRAKOWIE Informacja sygnalna Data opracowania - październik 2007 r. Kontakt: e-mail:sekretariatuskrk@stat.gov.pl tel. 012 415 38 84 Internet: http://www.stat.gov.pl/urzedy/krak Nr

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 4 października 2016 r. Poz. 4952 UCHWAŁA NR XXX/181/16 RADY GMINY RADZIECHOWY-WIEPRZ w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Radziechowy-Wieprz na

Bardziej szczegółowo

U C H W A Ł A nr XLI/239/14 RADY MIEJSKIEJ GMINY LUBOMIERZ z dnia 26 lutego 2014 roku

U C H W A Ł A nr XLI/239/14 RADY MIEJSKIEJ GMINY LUBOMIERZ z dnia 26 lutego 2014 roku U C H W A Ł A nr XLI/239/14 RADY MIEJSKIEJ GMINY LUBOMIERZ z dnia 26 lutego 2014 roku w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii na rok 2014

Bardziej szczegółowo

Gdańsk, dnia 26 czerwca 2013 r. Poz UCHWAŁA NR XXXV/228/13 RADY MIEJSKIEJ W GNIEWIE. z dnia 29 maja 2013 r.

Gdańsk, dnia 26 czerwca 2013 r. Poz UCHWAŁA NR XXXV/228/13 RADY MIEJSKIEJ W GNIEWIE. z dnia 29 maja 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Gdańsk, dnia 26 czerwca 2013 r. Poz. 2633 UCHWAŁA NR XXXV/228/13 RADY MIEJSKIEJ W GNIEWIE z dnia 29 maja 2013 r. w sprawie uchwalenia statutu Miejsko - Gminnego

Bardziej szczegółowo

SKĄD MAMY PIENIĄDZE I NA CO JE WYDAJEMY?

SKĄD MAMY PIENIĄDZE I NA CO JE WYDAJEMY? SKĄD MAMY PIENIĄDZE I NA CO JE WYDAJEMY? Broszura informacyjna Urzędu Miasta i Gminy Wschowa Marzec 2006 WSTĘP Szanowni Państwo Już drugi raz przekazujemy na Państwa ręce publikację pt.: Skąd mamy pieniądze

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XII/ /2015 RADY MIEJSKIEJ W SŁAWKOWIE. z dnia 18 czerwca 2015 r.

UCHWAŁA NR XII/ /2015 RADY MIEJSKIEJ W SŁAWKOWIE. z dnia 18 czerwca 2015 r. UCHWAŁA NR XII/ /2015 RADY MIEJSKIEJ W SŁAWKOWIE w sprawie zmiany uchwały Nr IV/26/2014 w sprawie uchwały budżetowej Miasta Sławkowa na 2015 rok Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4, art 51 ust.1 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXIV / 247 / 08 Rady Miejskiej w Czerwionce Leszczynach. z dnia 30 maja 2008 roku.

Uchwała Nr XXIV / 247 / 08 Rady Miejskiej w Czerwionce Leszczynach. z dnia 30 maja 2008 roku. Uchwała Nr XXIV / 247 / 08 Rady Miejskiej w Czerwionce Leszczynach z dnia 30 maja 2008 roku. w sprawie zmian w uchwale budżetowej gminy i miasta na 2008 rok. Na podstawie: - art. 18 ust. 2 pkt 4 i 9 lit.

Bardziej szczegółowo

MPiPS-03 Sprawozdanie półroczne i roczne z udzielonych świadczeń pomocy społecznej - pieniężnych, w naturze i usługach

MPiPS-03 Sprawozdanie półroczne i roczne z udzielonych świadczeń pomocy społecznej - pieniężnych, w naturze i usługach Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Tel. 95 7115-248 Fax 95 7115-374 WPS Woj. Lubuskie 66-4 Gorzów Wlkp. ul. Jagiellończyka 8 MPiPS-3-R MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5,

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 60/09 Wójta Gminy Regimin z dnia 27 sierpnia 2009 roku. w sprawie: Ustalenia układu wykonawczego budżetu gminy na 2009 rok.

Zarządzenie Nr 60/09 Wójta Gminy Regimin z dnia 27 sierpnia 2009 roku. w sprawie: Ustalenia układu wykonawczego budżetu gminy na 2009 rok. Zarządzenie Nr 60/09 z dnia 27 sierpnia 2009 roku w sprawie: Ustalenia układu wykonawczego budżetu gminy na 2009 rok. Na podstawie art. 186 ust. 1, pkt. 1 Ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr VI/71/15 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach. z dnia 27 lutego 2015 r.

Uchwała Nr VI/71/15 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach. z dnia 27 lutego 2015 r. Uchwała Nr VI/71/15 w sprawie przyjęcia Planów pracy komisji stałych Na podstawie art. 21 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z późn. zm.) oraz

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 2 grudnia 2013 r. Poz. 7037 UCHWAŁA NR XXIII/320/13 RADY MIEJSKIEJ W BYTOMIU z dnia 25 listopada 2013 r. w sprawie nadania Statutu Miejskiemu Ośrodkowi

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XI/79/2015 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 29 grudnia 2015 roku

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XI/79/2015 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 29 grudnia 2015 roku Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XI/79/2015 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 29 grudnia 2015 roku W Y D A T K I Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 47 500,00 01010 Infrastruktura wodociągowa

Bardziej szczegółowo

MPiPS-03 Sprawozdanie półroczne i roczne z udzielonych świadczeń pomocy społecznej - pieniężnych,

MPiPS-03 Sprawozdanie półroczne i roczne z udzielonych świadczeń pomocy społecznej - pieniężnych, MINISTERSTWO PRACY i POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Tel:. Fax:. Numer identyfikacyjny - REGON MPiPS-03 Sprawozdanie półroczne i roczne

Bardziej szczegółowo

RADA MIASTA RYBNIKA postanawia:

RADA MIASTA RYBNIKA postanawia: (2003/034228) UCHWAŁA NR 178/XI/2003 RADY MIASTA RYBNIKA z dnia 10 września 2003 r. w sprawie: przyjęcia Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Rybniku. Działając na podstawie : - art. 18 ust. 2 pkt 9 lit.h),

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYJMOWANIA ZUŻYTEGO SPRZĘTU ELEKTRYCZNEGO I ELEKTRONICZNEGO NA TERENIE KOZIENICKIEJ GOSPODRKI KOMUNALNEJ SP. ZO.O.

REGULAMIN PRZYJMOWANIA ZUŻYTEGO SPRZĘTU ELEKTRYCZNEGO I ELEKTRONICZNEGO NA TERENIE KOZIENICKIEJ GOSPODRKI KOMUNALNEJ SP. ZO.O. Zarząd Kozienickiej Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. informuje, iż od dnia 01.12.2011 r możliwy jest odbiór niżej wymienionego zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego w siedzibie zakładu 26-900

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK. o przyznanie dofinansowania zakupu podręczników szkolnych i materiałów edukacyjnych * (właściwe podkreślić)

WNIOSEK. o przyznanie dofinansowania zakupu podręczników szkolnych i materiałów edukacyjnych * (właściwe podkreślić) Załącznik do Zarządzenia Nr 83/15 Prezydenta Miasta Kołobrzeg z dnia 11.08.2015 r. WNIOSEK o przyznanie dofinansowania zakupu podręczników szkolnych i materiałów edukacyjnych * (właściwe podkreślić) w

Bardziej szczegółowo

Kraków, dnia 30 października 2013 r. Poz. 6250 UCHWAŁA NR XI/66/2013 RADY MIEJSKIEJ W ALWERNI. z dnia 21 października 2013 r.

Kraków, dnia 30 października 2013 r. Poz. 6250 UCHWAŁA NR XI/66/2013 RADY MIEJSKIEJ W ALWERNI. z dnia 21 października 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Kraków, dnia 30 października 2013 r. Poz. 6250 UCHWAŁA NR XI/66/2013 RADY MIEJSKIEJ W ALWERNI w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Alwernia na 2013 rok.

Bardziej szczegółowo

Planowane wydatki budżetu na 2010 rok

Planowane wydatki budżetu na 2010 rok Tabela nr 2 do uchwały budżetowej Dział bieżące 010 Rolnictwo i łowiectwo 123 974,00 123 974,00 01022 Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 89/2012 BURMISTRZA ŻNINA. z dnia 17 lipca 2012 r.

ZARZĄDZENIE Nr 89/2012 BURMISTRZA ŻNINA. z dnia 17 lipca 2012 r. ZARZĄDZENIE Nr 89/2012 BURMISTRZA ŻNINA z dnia 17 lipca 2012 r. w sprawie terminu składania wniosków o udzielenie w 2012 r. pomocy finansowej uczniom z terenu Gminy Żnin na zakup podręczników w ramach

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 83/15 PREZYDENTA MIASTA KOŁOBRZEG. z dnia 11 sierpnia 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 83/15 PREZYDENTA MIASTA KOŁOBRZEG. z dnia 11 sierpnia 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 83/15 PREZYDENTA MIASTA KOŁOBRZEG z dnia 11 sierpnia 2015 r. w sprawie ustalenia terminu składania wniosków na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów dydaktycznych dla uczniów objętych

Bardziej szczegółowo

010 Rolnictwo i łowiectwo 25 000,00 0,00. 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 25 000,00

010 Rolnictwo i łowiectwo 25 000,00 0,00. 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 25 000,00 Wydatki majątkowe Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XLVI/735/2010 Rady Miejskiej w Środzie Wielkopolskiej Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXVI/608/2009 z dnia 17 grudnia 2009 roku Rady Miejskiej Środy Wielkopolskiej

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 83/15 PREZYDENTA MIASTA KOŁOBRZEG. z dnia 11 sierpnia 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 83/15 PREZYDENTA MIASTA KOŁOBRZEG. z dnia 11 sierpnia 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 83/15 PREZYDENTA MIASTA KOŁOBRZEG z dnia 11 sierpnia 2015 r. w sprawie ustalenia terminu składania wniosków na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów dydaktycznych dla uczniów objętych

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 3467/2013 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 28 sierpnia 2013 r.

Zarządzenie Nr 3467/2013 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 28 sierpnia 2013 r. Zarządzenie Nr 3467/2013 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 28 sierpnia 2013 r. w sprawie ustalenia terminu składania wniosków o udzielenie pomocy uczniom objętym Rządowym programem pomocy uczniom w 2013

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, Warszawa. MPiPS-03

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, Warszawa. MPiPS-03 Strona 1 z 12 MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Karola Miarki 11/ 43-300 Bielsko-Biała

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, Warszawa. MPiPS-03

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, Warszawa. MPiPS-03 MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Jerzmanowice Jerzmanowice 372B 32-048 Jerzmanowice

Bardziej szczegółowo

MPiPS-03 Sprawozdanie półroczne i roczne z udzielonych świadczeń pomocy społecznej - pieniężnych, w naturze i usługach

MPiPS-03 Sprawozdanie półroczne i roczne z udzielonych świadczeń pomocy społecznej - pieniężnych, w naturze i usługach MPiPS-3-R Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: WPS Woj. Lubuskie 66-4 Gorzów Wlkp. ul. Jagiellończyka 8 Tel. 95 7115-248 Fax 95 7115-374 MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5,

Bardziej szczegółowo

MPiPS-03 Sprawozdanie półroczne i roczne z udzielonych świadczeń pomocy społecznej - pieniężnych, w naturze i usługach

MPiPS-03 Sprawozdanie półroczne i roczne z udzielonych świadczeń pomocy społecznej - pieniężnych, w naturze i usługach Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Tel. (32) 422 Fax PMOPS Powiat miejski Rybnik 44-2 Rybnik Żużlowa 25 MPiPS-3-R MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka /3/5, -53 Warszawa MPiPS-3

Bardziej szczegółowo

Budżet Gminy Witnica w latach 2007-2012

Budżet Gminy Witnica w latach 2007-2012 Szanowni Państwo, poniżej chciałabym przybliżyć Państwu informacje na temat gminnego budżetu, tj.: jak się go konstruuje, z czego się składa oraz kto ma na niego wpływ. Budżet Gminy jest rocznym zestawieniem

Bardziej szczegółowo

MPiPS-03 Sprawozdanie półroczne i roczne z udzielonych świadczeń pomocy społecznej - pieniężnych, w naturze i usługach

MPiPS-03 Sprawozdanie półroczne i roczne z udzielonych świadczeń pomocy społecznej - pieniężnych, w naturze i usługach Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Miasto Inowrocław Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Tel. (52) 357-1-31 Fax 88-1 Inowrocław ul. Św. Ducha 9 MPiPS-3-R MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul.

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 4 lutego 2014 r. Poz. 614 UCHWAŁA NR 300/XXXIV/2014 RADY GMINY DĘBOWIEC z dnia 28 stycznia 2014 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Dębowiec na 2014

Bardziej szczegółowo

Skąd mamy i na co wydajemy pieniądze

Skąd mamy i na co wydajemy pieniądze Skąd mamy i na co wydajemy pieniądze PRZEJRZYSTA POLSKA Informator został przygotowany przez pracowników Urzędu Gminy w Dobromierzu w ramach udziału w akcji społecznej Przejrzysta Polska Chcąc przybliżyć

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 106 / 03 Burmistrza Gostynia z dnia 30 lipca 2003 roku

Zarządzenie Nr 106 / 03 Burmistrza Gostynia z dnia 30 lipca 2003 roku Zarządzenie Nr 106 / 03 Burmistrza Gostynia z dnia 30 lipca 2003 roku w sprawie: zmian w planie finansowym Urzędu Miejskiego na 2003 rok. Na podstawie art. 126 ust 2, 3 i 4 ustawy z dnia 26 listopada 1998

Bardziej szczegółowo

Informacja dotycząca zasad udzielania pomocy na zakup podręczników szkolnych w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2012 r.

Informacja dotycząca zasad udzielania pomocy na zakup podręczników szkolnych w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2012 r. Załącznik Nr 1 Informacja dotycząca zasad udzielania pomocy na zakup podręczników szkolnych w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2012 r. Wyprawka szkolna Podstawa prawna: Rozporządzenie Rady Ministrów

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej, ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa

Ministerstwo Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej, ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa Ministerstwo Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej, ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej ( pieczęć) MPiPS - 03 Adresat Sprawozdanie półroczne i roczne z udzielonych

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXVI/365/16 RADY MIASTA KOŁOBRZEG. z dnia 29 listopada 2016 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Miasto Kołobrzeg na 2016 r.

UCHWAŁA NR XXVI/365/16 RADY MIASTA KOŁOBRZEG. z dnia 29 listopada 2016 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Miasto Kołobrzeg na 2016 r. UCHWAŁA NR XXVI/365/16 RADY MIASTA KOŁOBRZEG z dnia 29 listopada 2016 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Miasto Kołobrzeg na 2016 r. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990

Bardziej szczegółowo

Budżet Gminy i Miasta Jastrowie na 2009r. WYDATKI

Budżet Gminy i Miasta Jastrowie na 2009r. WYDATKI Budżet Gminy i Miasta Jastrowie na 2009r. WYDATKI Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 143/2008 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 29.12.2008r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 15

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, Warszawa. MPiPS-03

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, Warszawa. MPiPS-03 MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jerzmanowicach Jerzmanowice 372B 32-048 Jerzmanowice

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK o przyznanie pomocy w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2015 r. - Wyprawka szkolna

WNIOSEK o przyznanie pomocy w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2015 r. - Wyprawka szkolna Dane wnioskodawcy (rodzice, opiekun prawny, rodzice zastępczy, nauczyciel, pracownik socjalny*): Data złożenia wniosku.. (wypełnia szkoła) (nazwisko i imiona) (adres zamieszkania: ulica, nr, kod pocztowy,

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR V/38/15 RADY GMINY RACZKI. z dnia 19 czerwca 2015 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 r.

UCHWAŁA NR V/38/15 RADY GMINY RACZKI. z dnia 19 czerwca 2015 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 r. UCHWAŁA NR V/38/15 RADY GMINY RACZKI w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 r. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594, 645,

Bardziej szczegółowo

druk nr 1 Wniosek o dofinansowanie zakupu podręczników w roku szkolnym 2013/2014

druk nr 1 Wniosek o dofinansowanie zakupu podręczników w roku szkolnym 2013/2014 druk nr 1 Wniosek o dofinansowanie zakupu podręczników w roku szkolnym 2013/2014 (nie dotyczy uczniów słabowidzących, niesłyszących, z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim, z upośledzeniem umysłowym

Bardziej szczegółowo

... ale najpierw trzeba mieć te pieniądze...

... ale najpierw trzeba mieć te pieniądze... Skąd bierzemy pieniądze... i na co je wydajemy? Czyli budżet miasta na 2009 rok w pigułce. Budżet miasta - co to jest?? W budżecie spotkacie Państwo takie pojęcia, jak: dochody, wydatki, przychody i rozchody.

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXXVII/286/09 w sprawie zmiany ogólnej kwoty dochodów i wydatków budżetu gminy na 2009 rok

Uchwała Nr XXXVII/286/09 w sprawie zmiany ogólnej kwoty dochodów i wydatków budżetu gminy na 2009 rok Uchwała Nr XXXVII/286/09 w sprawie zmiany ogólnej kwoty dochodów i wydatków budżetu gminy na 2009 rok Uchwała Nr XXXVII/286/09 Rady Miejskiej w Oławie z dnia 24 września 2009 roku w sprawie: zmiany ogólnej

Bardziej szczegółowo

Chrześcijańska Służba Charytatywna Oddział Śląski Filia w Skoczowie ul. Osiedlowa Skoczów

Chrześcijańska Służba Charytatywna Oddział Śląski Filia w Skoczowie ul. Osiedlowa Skoczów Chrześcijańska Służba Charytatywna Oddział Śląski ul. Osiedlowa 26 43-430 SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI CHRZEŚCIJAŃSKIEJ SŁUŻBY CHARYTATYWNEJ ODDZIAŁ ŚLĄSKI Rok 20. Nazwa i adres filii ChSCh Oddział Śląski:

Bardziej szczegółowo

DOFINANSOWANIE PODRĘCZNIKÓW W 2013 r. WYPRAWKA SZKOLNA

DOFINANSOWANIE PODRĘCZNIKÓW W 2013 r. WYPRAWKA SZKOLNA DOFINANSOWANIE PODRĘCZNIKÓW W 2013 r. WYPRAWKA SZKOLNA Informujemy, że zgodnie z uchwałą nr 125/2013 Rady Ministrów z dnia 12 lipca 2013r. sprawie Rządowego programu pomocy uczniom w 2013r. Wyprawka szkolna

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr XX/163/04. Rady Miejskiej Gminy Lwówek Śląski z dnia 25 marca 2004 roku

Uchwała nr XX/163/04. Rady Miejskiej Gminy Lwówek Śląski z dnia 25 marca 2004 roku Uchwała nr XX/163/04 Rady Miejskiej Gminy Lwówek Śląski z dnia 25 marca 2004 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy i Miasta Lwówek Śląski na 2004 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 08 marca

Bardziej szczegółowo

MPiPS-03 Sprawozdanie półroczne i roczne z udzielonych świadczeń pomocy społecznej - pieniężnych, w naturze i usługach

MPiPS-03 Sprawozdanie półroczne i roczne z udzielonych świadczeń pomocy społecznej - pieniężnych, w naturze i usługach Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Tel. Fax MOPS Rzeszów 35-25 Rzeszów Jagiellońska 26 MPiPS-3-R MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, -513 Warszawa MPiPS-3 Sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

Wniosek o dofinansowanie zakupu podręczników na rok szkolny 2015/2016 WYPRAWKA SZKOLNA

Wniosek o dofinansowanie zakupu podręczników na rok szkolny 2015/2016 WYPRAWKA SZKOLNA Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 84/2015 Wójta Gminy Zduńska Wola z dnia 3 sierpnia 2015 roku Miejscowość., data.... Imię i nazwisko Wnioskodawcy Adres zamieszkania Numer rachunku bankowego W przypadku

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr Wójta Gminy Krzyżanowice. z dnia 14 lipca 2015 roku

Zarządzenie Nr Wójta Gminy Krzyżanowice. z dnia 14 lipca 2015 roku Zarządzenie Nr 0050.99.2015 Wójta Gminy Krzyżanowice z dnia 14 lipca 2015 roku w sprawie ustaleniu terminu do składania wniosków o udzielanie pomocy finansowej w zakresie Rządowego programu pomocy uczniom

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 21 grudnia 2016 r. Poz. 6969 UCHWAŁA NR XIX/197/16 RADY GMINY HERBY z dnia 14 grudnia 2016 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2016 Na podstawie

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00 513 Warszawa. MPiPS 03

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00 513 Warszawa. MPiPS 03 MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00 513 Warszawa Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: MOPS Wodzisław Śląski ul. Płk. Ks. W. Kubsza 28 44 300 WODZISŁAW ŚLĄSKI Tel. 324556200

Bardziej szczegółowo

Plan wydatków wg stanu na dzień r.

Plan wydatków wg stanu na dzień r. Plan wydatków wg stanu na dzień 31.07.2014 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 395 500,00 01008 Melioracje wodne 395 000,00 2900 Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 3 marca 2016 r. Poz. 1408 UCHWAŁA NR XV/119/16 RADY GMINY BUCZKOWICE z dnia 24 lutego 2016 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Buczkowice na rok 2016

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 67/14 PREZYDENTA MIASTA KOŁOBRZEG. z dnia 12 sierpnia 2014 r.

ZARZĄDZENIE NR 67/14 PREZYDENTA MIASTA KOŁOBRZEG. z dnia 12 sierpnia 2014 r. ZARZĄDZENIE NR 67/14 PREZYDENTA MIASTA KOŁOBRZEG z dnia 12 sierpnia 2014 r. w sprawie ustalenia terminu składania wniosków na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów objętych

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 22 września 2016 r. Poz UCHWAŁA NR 121/XX/2016 RADY GMINY ZATORY. z dnia 25 sierpnia 2016 r.

Warszawa, dnia 22 września 2016 r. Poz UCHWAŁA NR 121/XX/2016 RADY GMINY ZATORY. z dnia 25 sierpnia 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 22 września 2016 r. Poz. 8236 UCHWAŁA NR 121/XX/2016 RADY GMINY ZATORY z dnia 25 sierpnia 2016 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i

Bardziej szczegółowo