Spokojnych, radosnych i pogodnych Świąt Wielkanocnych oraz wszelkiej pomyślności życzą

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Spokojnych, radosnych i pogodnych Świąt Wielkanocnych oraz wszelkiej pomyślności życzą"

Transkrypt

1 foto: E.B. Spokojnych, radosnych i pogodnych Świąt Wielkanocnych oraz wszelkiej pomyślności życzą Przewodniczący Rady Miejskiej Kazimierz Chrapek Burmistrz Skoczowa Jerzy Malik Wielkanocny pochód z Judoszem W Skoczowie przetrwał, gdzie indziej nieznany lub już zapomniany obyczaj wielkanocny zwany Pochodem z Judoszem, będący szczególnym i wyjątkowym, folklorystycznym wydarzeniem. Jest to jedyny taki w Polsce przemarsz ze słomiana kukłą Judosza, której spalenie symbolizuje oczyszczenie miasta z wszelkiego zła. W tym roku JUDOSZ przejdzie ulicami miasta 14 i 15 kwietnia. Jak zawsze wyruszy ze Strażnicy OSP w Skoczowie o godzinie 12:00. Do udziału w pochodzie zapraszamy wszystkich mieszkańców miasta, szczególnie tych najmłodszych. Będzie bowiem kręcony film o Judoszu i o innych skoczowskich zwyczajach wielkanocnych. O tradycyjnym obmywaniu nóg w miejscowych rzekach (w Wiśle lub Bładnicy) w Wielki Czwartek o godz. 24:00 i o symbolicznym spożywaniu w Wielki Piątek specyficznej nalewki alkoholowej z tataraku tzw. tatarczówki. Film będzie realizował Rafał Cymorek z Chybia, a pieniądze na jego powstanie, jak i na nowe klekotki (100 szt.) oraz nową kukłę Towarzystwo Miłośników Skoczowa otrzymało z Samorządu Województwa Śląskiego w ramach grantu pn. Jedyny w Polsce taki zwyczaj wielkanocny tradycyjny pochód z Judoszem. Robert Orawski, TMS Zapraszamy do lektury artykułu "Ostatni taki Judosz" na str. 16 WS foto: E.B. W numerze: - Akcja "PIERWSZA POMOC", str. 4 - Wydatki Gminy w 2005r., str Wywiad z Kierownikiem Muzeum św. J. Sarkandra, str Konkurs fotograficzny, str. 13

2 2 Z GABINETU BURMISTRZA Burmistrz Skoczowa w okresie od 11 marca do 11 kwietnia 2006r. postanowił m.in.: 1. Przeprowadzić postępowanie o udzielenie zamówienia na: - dostawę samochodu osobowego dla potrzeb Straży Miejskiej w Skoczowie, - administrowanie w imieniu Gminy Skoczów targowiskiem przy ul. Rzecznej w Skoczowie, - odtworzenie oznakowania poziomego na drogach gminnych miasta Skoczowa oraz na drogach powiatowych w granicach miasta, - wykonanie remontów nawierzchni na drogach gminnych miejskich oraz sołeckich z zastosowaniem 3 technologii, z których każda stanowi osobne zadanie, - wykonanie zmiany konstrukcji dachowej na segmencie E Zespołu Skół Nr 3 w Skoczowie, - opracowanie dokumentacji technicznej remontu budynku przedszkola Nr 1 w Skoczowie wraz z pozwoleniem na wykonanie prac, - remont główny budynku mieszkalnego wielorodzinnego w Skoczowie prz ul. Kościelnej 11, 2. Powołać komisję przetargową w celu przeprowadzenia przetargu na najem pomieszczenia użytkowego - biurowego przy ul. Krzywej 4, 3. Przekazać w administrację nieruchomość tj. budynek kina - Miejskiemu Domowi w Kultury Skoczowie, 4. Przyjąć sprawozdania z wykonania planu finansowego oraz zatwierdzenia bilansu sporządzonego na dzień r - Krytej Pływalni Delfin, Miejskiego Domu Kultury oraz Biblioteki Publicznej, 5. Dofinansować działania proekologiczne w ramach edukacji ekologicznej dzieci i młodzieży będących wychowankami Zespołu Szkół Rolniczych w Międzyświeciu, 6. Ogłosić zaproszenie na zagospodarowanie części płyty Rynku w sezonie letnim 2006r pod ogródek letni, 7. Dokonać wyboru wykonawcy map do celów projektowych przeznaczonych do opracowania projektu sieci oświetleniowej przy drodze powiatowej Ko-1 w Kowalach, 8. Wprowadzić zmiany w budżecie Gminy Skoczów - przesunięcia miedzy paragrafami i rozdziałami, 9. Dofinansować II edycję konkursu ekologicznego pn Nie wrzucajmy Ziemi do kosza na śmieci", organizowanego przez Gimnazjum Nr 2 w Skoczowie. INFORMACJA Przypomina się, że od dnia 21 grudnia 2005 r. obowiązuje Uchwała Nr XXXV/443/2005 Rady Miejskiej Skoczowa z dnia 27 października 2005 r. zmieniająca uchwałę Nr XXX/369/2005 Rady Miejskiej Skoczowa z dnia 31 marca 2005 r. w sprawie określenia dni i godzin otwierania oraz zamykania placówek handlu detalicznego, zakładów gastronomicznych i usługowych na terenie Gminy Skoczów. Treści wymienionych uchwał dostępne są w Biurze Rady Miejskiej (pokój nr 2) oraz w Wydziale Organizacyjnym (pokój nr 1) Urzędu Miejskiego w Skoczowie, Rynek 1, a także w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie zakładka BIP. Jadwiga Chmiel, Inspektor d/s działalności gospodarczej ZARZĄD BUDYNKÓW MIEJSKICH SKOCZÓW, KRZYWA 4 tel: 0-33/ ZBM informuje, że wszczęto postępowanie w trybie negocjacji z ogłoszeniem na wykonanie bieżących robót remontowych budynków administrowanych na terenie Gminy Skoczów w branży instalacyjnej: wod-kan, c.o., gaz. Wspólny Słownik Zamówień CPV Wnioski o dopuszczenie do udziału w negocjacjach należy składać do dnia 27 kwietnia 2006r., do godz. 14:00 w siedzibie zamawiającego, w Skoczowie przy ul. Krzywej 4 pokój nr 205. Szczegółowe informacje znajdują się na tablicy ogłoszeniowej ZBM oraz na stronie internetowej Urzędu Miejskiego zakładka Przetargi. XL Sesja Rady Miejskiej Zawiadamia się mieszkańców Gminy Skoczów, że XL Sesja Rady Miejskiej odbędzie się w dniu 27 kwietnia br. (czwartek) o godz. 15:00 w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego w Skoczowie. Głównymi tematami sesji będą m. in.: Ocena stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego w Gminie; Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Skoczów za 2005r i udzielenie absolutorium Burmistrzowi Miasta Skoczowa za rok 2005; Sprawozdanie z realizacji Programu Współpracy Gminy Skoczów z organizacjami pozarządowymi w roku 2005; Sprawozdanie z działalności Zakładu Budżetowego Kryta Pływalnia Delfin w Skoczowie za 2005r. Informacja o pracy Urzędu Miejskiego w Skoczowie Informuje się, że zgodnie z Zarządzeniem Burmistrza Nr 7/06 z dnia r, wprowadza się w 2006r. następujące dni, jako dni wolne od pracy: 2 maja, 16 czerwca, 14 sierpnia. Wyznacza się następujące dni, jako dni pracy: 6 maja, 24 czerwca i 19 sierpnia br. Małgorzata Pietras, Sekretarz Gminy Skoczów UCHWAŁA NR XXXIX/500/2006 RADY MIEJSKIEJ SKOCZOWA Z DNIA 30 MARCA 2006 R. w sprawie nadania nazw ulicom w Sołectwie Ochaby. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 i art. 40 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn.zm.) Rada Miejska Skoczowa u c h w a l a 1 Nadać nazwy ulicom w Sołectwie Ochaby zgodnie z załącznikami nr 1 i 2 do niniejszej uchwały 2 Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Skoczowa. 3 Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego, na tablicy informacyjnej Urzędu Miejskiego w Skoczowie i Sołectwa Ochaby oraz w Wieściach Skoczowa. 4 Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego. Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXIX/500/2006 Rady Miejskiej Skoczowa z dnia 30 marca 2006 r. ALFABETYCZNY WYKAZ NAZW ULIC W SOŁECTWIE OCHABY 1. ŚWIĘTEJ ANNY 2. BAGNA 3. BARANOWICKA 4. BUCZYNA 5. CESARSKA 6. DĘBOWIECKA 7. DZIAŁKOWA 8. FAMILIJNA 9. GŁÓWNA 10. GOŁĘBIA 11. GOŁYSKA 12. HODOWLANA 13. KAMERALNA 14. KĘPA 15. KOLONIJNA 16. KOPCE 17. KOŚCIELNIK 18. LUDWIKA KRZEMPKA 19. SOŁTYSA LUDWIKA LEBIODY 20. LILIOWA 21. ŚWIĘTEGO MARCINA 22. MIŁOSNA 23. MLECZNA 24. MŁYŃSKA 25. NAD MŁYNKĄ 26. KSIĘDZA JÓZEFA OCHODKA 27. OKRĘŻNA 28. PROFESORA JÓZEFA PIETERA 29. PODBÓR 30. PODWALE 31. PRUCHEŃSKA 32. PRZYJAŹNI 33. RODZINNA 34. RYBACKA 35. SIMORADZKA 36. STRAŻACKA 37. STROMA 38. ŚLIWIŃSKI 39. UROCZA 40. WĘDKARZY 41. WIKLINOWA 42. ZAWODZIE

3 KOMUNIKAT NACZELNIKA URZĘDU SKARBOWEGO W dniu 2 maja br. mija termin składania zeznań rocznych w podatku dochodowym od osób fizycznych za rok Zeznania podatkowe można przesłać na adres Urzędu Skarbowego lub składać bezpośrednio w Urzędzie Skarbowym w Cieszynie przy ul. Plac Wolności 6. Godziny pracy urzędu: Poniedziałek, wtorek: od 7:00 do 17:00, kasy od 7:00 do 16:00 Środa, czwartek, piątek: od 7:00 do 15:00, kasy od 7:00 do 14:00 W dniu (wtorek) urząd będzie czynny od 7:00 do 17:00, kasy od 7:00 do 16:00. W dniu (sobota) urząd będzie czynny w zakresie przyjmowania zeznań rocznych od 7:00 do 15:00, kasy od 7:00 do 14:00 Wpłaty można dokonywać w kasie Urzędu Skarbowego lub bezpośrednio na rachunek bankowy: NBP Katowice Marek Hausman, Naczelnik Urzędu Skarbowego Informacja Urzędu Skarbowego Wzorem lat ubiegłych w Urzędzie Miejskim w Skoczowie czynny będzie dodatkowy punkt obsługi podatnika w zakresie przyjmowania podatkowych zeznań rocznych PIT-36, PIT-37 i PIT-38. Punkt czynny będzie w dniach: 18.04; 20.04; i 27.04, we wtorki od godz. 8:00 do 17:00 i w czwartki od 7:30 do 15:30 w sali nr 3, mieszczącej się na parterze Ratusza. Marek Hausman, Naczelnik Urzędu Skarbowego PRZETARG Na podstawie art.39 ust. 1 ustawy z dnia r. o gospodarce nieruchomościami. (tekst jedn.z 2004r. Dz.U.Nr 261, poz z późn. zm.) Burmistrz Miasta Skoczowa ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż następującej nieruchomości: Pgr. nr 307/1 obręb Kowale o pow m 2 niezabudowana położona w Kowalach, zapisana w Kw w Sądzie Rejonowym w Cieszynie, przeznaczenie w planie jedn. 21MN - zabudowa mieszkaniowa Cena wywoławcza: ,-zł wadium: 2.000,-zł, minimalne postąpienie: 200,-zł Przetarg odbędzie się w dniu r. od godz w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego w Skoczowie. Cena uzyskana w przetargu jest ceną brutto i zawiera 22% podatek VAT Wadium w w/w wysokości należy wpłacać na konto Urzędu Miejskiego w Skoczowie nr w Banku Spółdzielczym w Skoczowie. Za wpłacenie wadium uważa się wpływ należności na konto Urzędu najpóźniej w dniu r. Wadium wpłacone przez osobę, która wygra przetarg zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia, a w przypadku uchylenia się przez tą osobę od zawarcia umowy, wadium przepada na rzecz sprzedającego. Pozostałe wadia zwraca się nie później niż przed upływem 3 dni, w kasie Urzędu lub na wskazane konto. W przetargu mogą wziąć udział osoby fizyczne i prawne, które wpłacą wadium w wyznaczonym terminie oraz przedłożą komisji przetargowej dowód tożsamości, a w przypadku osób prawnych - aktualny wypis z właściwego dla danego podmiotu rejestru (ważny 3 miesiące). Pełnomocnicy osób fizycznych winni przedstawić notarialnie poświadczone pełnomocnictwo. Koszty zawarcia umowy notarialnej oraz koszty opłaty sądowej ponosi nabywca. Okazanie granic nieruchomości odbywa się na wniosek i koszt nabywcy. Burmistrz Miasta zastrzega sobie prawo odwołania lub unieważnienia przetargu jedynie z ważnych powodów. Szczegółowe informacje uzyskać można w Urzędzie Miejskim pokój nr 20. Uprawnienia Straży Miejskiej z zakresu dokonywania czynności sprawdzających Ustawa o strażach gminnych (miejskich) z dnia 29 sierpnia 1997 r. w art. 12 pkt. 5 upoważnia strażnika do wykonywania czynności sprawdzających. Z uwagi, iż powyższy zakres uprawnień nie jest szeroko opisywany pragnę wyjaśnić co należy do w/w czynności: Szczegółowy zakres czynności sprawdzających (obecnie nazywanych jako wyjaśniające) określa Dział VII Kodeksu Postępowania w Sprawach o Wykroczenia. Podstawowym celem przeprowadzenia tych czynności jest zebranie niezbędnych danych oraz ustalenie czy istnieją podstawy do skierowania wniosku o ukaranie do Sądu Grodzkiego. Ważnym elementem postępowania jest przesłuchanie osoby, wobec której istnieje uzasadniona podstawa do sporządzenia wniosku o ukaranie, która ma prawo do odmowy składania wyjaśnień i składania wniosków dowodowych, o czym należy ją pouczyć (wszystko musi być utrwalone w protokole). Dopuszcza się możliwość odstąpienia od przesłuchania osoby obwinionej w przypadku wystąpienia uzasadnionych trudności dla tej osoby przy zachowaniu następujących zasad: 1. Należy pouczyć osobę o możliwości nadesłania wyjaśnień na piśmie do organu występującego z wnioskiem o ukaranie przy czym należy podać osobie urzędowy adres do korespondencji. 2. Należy pouczyć osobę podejrzaną o obowiązku podania adresu w kraju, dla doręczeń oraz o możliwych konsekwencjach jego niepodania tzn. że pismo wysłane pod ostatni znany adres uważa się za doręczone prawidłowo. 3. W/w czynności muszą zostać odnotowane w notatce urzędowej funkcjonariusza. Istotnym celem powyższych informacji jest to, iż z chwilą odmowy przyjęcia mandatu karnego Straż Miejska wszczyna postępowanie na zasadach określonych w Kodeksie Postępowania w Sprawach o Wykroczenia, a tym samym zachodzi konieczność przesłuchania osoby jako obwinionego. Ponieważ wiele pytań dotyczy anulowania mandatów karnych wyjaśniam, że uchylić prawomocny mandat karny można jedynie w przypadku, gdy został on nałożony za czyn nie będący wykroczeniem i należy to do właściwości sądu, na którego obszarze nałożono mandat. Ukarany ma 7 dni na złożenie stosownego wniosku. Artur Tyrna, Komendant Straży Miejskiej Informacja Policji Policjanci zatrzymali 24-letniego mężczyznę, który 2 kwietnia br. przed pubem w Górkach Wielkich postrzelił ochroniarza. Do zdarzenia doszło około 3:00 w nocy, po tym jak, między mężczyznami doszło do drobnej sprzeczki. Sprawca czekający na swoją ofiarę przed lokalem przystawił ochroniarzowi broń do głowy. W czasie szamotaniny padł strzał, w wyniku którego poszkodowany został rany w rękę. Napastnik, który zbiegł przed przyjazdem Policji, był poszukiwany przez funkcjonariuszy na terenie powiatów cieszyńskiego i żywieckiego. Wieczorem 3 kwietnia br. policjanci ustalili, że poszukiwany może przebywać w jednym z domów na terenie Juszczyny. W jego ujęciu uczestniczyli policyjni antyterroryści oraz funkcjonariusze ze Skoczowa. Przestępca trafił do policyjnego aresztu. kom. Jecek Bąk Komendant Komisariatu Policji w Skoczowie Komisariat Policji w Skoczowie ul. J. Sarkandra 9, Skoczów tel lub Przyjęcia interesantów przez Komendanta: każdy poniedziałek godz. 15:00 17:00 3

4 4 Szanowni Państwo! Kontynuując rozpoczęty na łamach marcowego numeru Wieści Skoczowa, edukacyjny cykl artykułów poświeconych zagadnieniom pierwszej pomocy, prezentujemy kolejne informacje, które powinny być traktowane jako zbiór dobrych rad podczas udzielania pomocy, bądź zabezpieczania się przed nieprzewidzianymi zdarzeniami. Prawie codziennie spotykamy się z różnego rodzaju zagrożeniami życia i częstokroć bywamy bezradni wobec zaistniałej sytuacji. Teoretycznie wiemy, aczkolwiek w wyniku stresu niejednokrotnie zapominamy, jak się należy zachować, jak właściwie postąpić, kogo i jak sprawnie powiadomić. Stąd właśnie pomysł, aby przybliżyć czytelnikom kilka podstawowych informacji z zakresu udzielania pierwszej pomocy. Uzupełnieniem akcji realizowanej na łamach Wieści Skoczowa będą organizowane w czerwcu br., w Miejskim Domu Kultury, wykłady i pokaz z zakresu powyższej tematyki, o czym będziemy szczegółowo informować. Dodatkowo, akcja prowadzona jest też w szkołach. Co wtorek w innej szkole organizowane są pogadanki dla dzieci i młodzieży na temat udzielania pierwszej pomocy. Spotkania odbyły się już w ZS Nr 1 na Górnym Borze oraz w ZS Nr 3, najbliższe zaplanowano w SP Nr 3. Przypominamy, że akcja powstaje dzięki uprzejmości Jana Frajnego, mieszkańca Kowali, pełniącego funkcję Z-cy Szefa Wojewódzkiego Sztabu Ratownictwa Społecznej Krajowej Sieci Ratunkowej Województwa Śląskiego, który opracował poradnik pt. Człowiek i Środowisko. W ramach cyklu artykułów prezentowane będą następujące zagadnienia: 1. Udzielanie informacji o wypadkach 2. Vademecum ratownika 3. Sprawdzanie tętna 4. Sztuczne oddychanie 5. Pozycja boczna ustalona 6. Masaż serca 7. Złamania 8. Urazy głowy 9. Omdlenia 10. Rany 11. Zawał serca 12. Zadławienia 13. Zatrucia 14. Utonięcia 15. Oparzenia 16. Porażenia prądem 17. Ukąszenia użądlenia 18. Burza z piorunami 19. Wycieczki w góry 20. Powódź Zapraszamy Państwa do lektury artykułów. Informujemy także, że informacje te dostępne są na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Skoczowie zakładka e- Wieści Skoczowa pod hasłem Akcja Pierwsza Pomoc. Podajemy także stronę internetową Społecznej Krajowej Sieci Ratunkowej Ewa Bojda, Biuro Promocji i Informacji TELEFONY ALARMOWE: AKCJA PIERWSZA POMOC cz. II 999 Pogotowie Ratunkowe 998 Straż Pożarna 997 Policja 112 Tel. alarmowy sieci komórkowej A B C Pierwszej Pomocy A - Airway -zapewnienie drożności dróg oddechowych. B - Breath -sztuczne oddychanie. C - Cirkulate -masaż serca. Sprawdzanie tętna Przystępując do akcji ratowniczej najpierw należy sprawdzić czy serce poszkodowanej osoby pracuje. Robi się to, sprawdzając tętno. Na tętnicy szyjnej; Opuszki dwóch palców przykłada się, lekko uciskając, pomiędzy chrząstkami krtani, a mięśniem szyi, przebiegającym spoza ucha do obojczyka. Na tętnicy promieniowej; Przykłada się do niej trzy palce, lekko uciskając. Na tętnicy udowej; Jest ona najlepiej wyczuwalna w pachwinie. Sztuczne oddychanie Uklęknąć obok głowy ratowanego, unieść jego kark i odchylić głowę głęboko do tyłu, jednocześnie podtrzymując dolną szczękę. W tej pozycji otworzyć szeroko usta, zacisnąć nos. Szeroko rozwarte usta przycisnąć do ust ratowanego i zrobić wdech. Ta czynność trwa około czterech sekund. Następnie przystawić ucho do nosa ratowanego, żeby stwierdzić czy ulatuje powietrze wydechowe. Ta czynność trwa około czterech sekund. W tym czasie obserwować ruchy klatki piersiowej. Ratując niemowlę obejmujemy swoimi ustami usta oraz nos dziecka. Objętość wdmuchiwanego powietrza musi być znacznie mniejsza niż u dorosłych. Częstotliwość wdechu oraz wydechu trwa od dwóch do trzech sekund. Cykle oddechowe powtarzać w rytmie12 razy na minutę, u niemowląt około 20 razy na minutę. Ocena skuteczności; Źrenice dotychczas szerokie zaczynają się zwężać i reagować na światło. Osobie nieprzytomnej nie podawać leków ani napojów. Okryć kocem. Wezwać lekarza! Pozycja boczna ustalona Osoby, które są nieprzytomne, lecz nie doszło u nich do zatrzymania oddechu ani krążenia należy ułożyć w pozycji bezpiecznej, zwaną również; pozycją boczną ustaloną. W ten sposób zapobiega się zachłyśnięciu, opadaniu żuchwy oraz zapadaniu się języka. Prawidłowe wykonanie pozycji bezpiecznej; Głowę nieprzytomnego odegnij do tyłu. Jedną nogę zegnij w kolanie, rękę po przeciwnej stronie zegnij w łokciu. Luźno leżącą drugą rękę podsuń pod tułów chorego. Połóż chorego na boku, zgięta noga powinna się znaleźć pod wyprostowaną. Nieprzytomnego okryć kocem. Do momentu przybycia lekarza, osoba nieprzytomna powinna być pod stałą kontrolą Masaż serca Objawy zatrzymania czynności serca; - zanik tętna nad dużymi tętnicami, - bladość lub sinica ciała, - wiotkość mięśni. W nagłym zatrzymaniu czynności serca, w pierwszej minucie nie dochodzi jeszcze do niedotlenienia. po tym czasie należy niezwłocznie przystąpić do masażu serca. Ułożyć poszkodowanego na twardym podłożu. Uklęknąć jak najbliżej leżącego, wyszukać palcami wyrostek mieczykowaty mostka. Położyć lewą dłoń w odległości około trzech palców od wyrostka w kierunku głowy, prawą dłoń położyć na lewej, barki przenieść nad ratowanego. Własnym ciałem uciskać mostek rytmicznie, stosując jednocześnie sztuczne oddychanie. Wykonać w ciągu jednej minuty około 60 uciśnięć mostka i 10 cykli oddechowych. U dorosłych stosujemy 15 uciśnięć 2 wdechy U dzieci stosujemy 5 uciśnięć 1 wdech U niemowląt mostek uciskamy dwoma palcami. Tętno i oddech kontrolujemy po 4 cyklach. Akcję reanimacyjną prowadzimy do czasu przybycia lekarza! Złamania Objawy złamania; - silny ból, szczególnie przy próbie ruchu, - zniekształcenie kończyny,

5 - narastający obrzęk, - zasinienie okolicy złamania, Złamania dzielimy na; - bez przemieszczeń odłamków kostnych, - z przemieszczeniem, - otwarte, - zamknięte Złamania należy unieruchomić na miejscu zdarzenia. Nie przenosić poszkodowanego. Nie nastawiać przemieszczonych kości. Złamania należy unieruchomić za pomocą deszczułek, poprzez przyłożenie złamanej kończyny do zdrowej. W złamaniu otwartym obmyć okolice rany oraz zabezpieczyć ranę jałowym opatrunkiem. Złamanie kręgosłupa (objawy); - silny ból, - Brak czucia w kończynach i innych partiach ciała Nie przenosić rannego! Wezwać lekarza! Urazy głowy Przy urazie głowy może dojść do wstrząśnienia mózgu. Jego objawy to najczęściej; - utrata przytomności, - brak reakcji na wszelkie bodźce, - bóle, zawroty głowy, - nudności, - wymioty, - niepamięć wsteczna( chory nie pamięta co działo się przed zdarzeniem. Chory w początkowej fazie może czuć się dobrze, po czym stopniowo traci przytomność. Może wystąpić obrzęk mózgu. Wezwać lekarza! Omdlenie Omdlenie jest to krótkotrwały stan utraty przytomności spowodowany zmęczeniem, wyczerpaniem, wzruszeniem, przerażeniem. Omdlałego należy ułożyć wygodnie, rozluźnić części garderoby zapewnić dostęp świeżego powietrza. Omdlenie powstaje na wskutek zaburzenia krążenia krwi w mózgu oraz jego niedotlenienie. Jeżeli omdlenie ma lekki przebieg, wystarczy siedzącemu głęboko schylić głowę tak, aby znajdowała się poniżej serca. Natomiast leżącemu podnieść nogi, żeby duża ilość krwi znajdująca się w nogach mogła swobodnie spływać w kierunku głowy. Przy omdleniach twarz może przybrać kolor blado-siny lub purpurowosiny. W pierwszym przypadku jest to niedokrwienie mózgu, krew powinna spływać w kierunku głowy. W drugim przypadku jest to przekrwienie mózgu. Omdlały powinien przybrać pozycję półleżącą z górną częścią tułowia uniesioną ku górze. Osobie omdlałej nie podawać leków ani napojów. Rany Każda rana może być źródłem zakażenia. Otwartej rany nie należy wymywać, dotykać palcami, posypywać środkiem odkażającym. Gdy jest to możliwe unieruchomić okolice rany. Z rany nie należy wyjmować żadnych przedmiotów. Wyjątkiem jest przedmiot, który może doprowadzić do niebezpiecznego zakażenia (puszki lub butelki po środkach chemicznych) należy go usunąć, następnie krwawienie zatamować. Obmywać i odkażać tylko okolice rany. Opaskę uciskową stosować tylko podczas bardzo obfitego krwawienia, nie dającego się zatamować w inny sposób. Nie zapominać o okresowym poluzowaniu opaski w celu dokrwienia miejsca odciętego przez opaskę. Ranę płuca należy natychmiast uszczelnić przy pomocy np. plastikowego krążka, kawałka folii, dobrze zaplastrować, nie dopuścić do wypływu powietrza. Wezwać lekarza! PAMIĘTAJ! Podczas prowadzenia akcji ratunkowej należy: - zachować spokój, - ocenić sytuację, - zakwalifikować poszkodowanych wg niebezpieczeństwa poniesionych urazów, - powiadomić służby ratunkowe, wykorzystując osoby przypadkowe, - zabezpieczyć poszkodowanych przed wtórnym zdarzeniem, - udzielić pierwszej pomocy - nie dopuścić do paniki! Opracowanie: Jan Frajny Społeczna Krajowa Sieć Ratunkowa AKCJA KRWIODAWSTWA Z pewnością nie raz widzieliście Państwo na skoczowskim Rynku biały ambulans, w którym można oddać krew. Wszyscy zdajemy sobie sprawę z bezcenności tego daru. Jak informuje kierujący akcją Eugeniusz Hyski, podczas ostatniej wizyty ambulansu w Skoczowie, tj. 23 lutego br., zgłosiło się 60 osób, z których 47 mogło oddać krew. Zebrano 21 l i 150 ml. Najbliższą akcję zaplanowano na 20 kwietnia br. Ewa Bojda, Biuro promocji i Informacji Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa Katowice, ODDAJ KREW! Akcja honorowego krwiodawstwa Jeżeli: masz lat; masz dowód osobisty; wiesz, że jesteś zdrowy; nie jest Ci obojętny los wielu chorych WSTĄP DO NAS Punkt Konsultacyjny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie Skoczów, ul. Krzywa 4, III p. DYŻURY: Poniedziałek: godz. 16:00 18:00 Poradnictwo, informacja w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie godz. 16:00 18:00 Poradnictwo i konsultacje w zakresie problemu uzależnień od narkotyków Wtorek godz. 11:00 13:00 Poradnictwo prawne i konsultacje 15:00 17:00 w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie Środa godz. 15:00 17:00 Konsultacje psychiatryczne i pomoc medyczna dla ofiar przemocy w rodzinie godz. 15:00 17:00 Konsultacje psychologiczne i pomoc psychologiczna dla osób z problemem przemocy w rodzinie MITINGI ANONIMOWYCH ALKOHOLIKÓW Wtorek od godz. 17:00 ostatni wtorek miesiąca mityng otwarty JEŚLI: - w Twoim domu alkohol, narkotyki i inne używki stają się problemem; - doznajesz przemocy od najbliższych: jesteś bity, poniżany, wykorzystywany seksualnie; - dostrzegasz, że w Twojej rodzinie zaczyna się źle dziać; - myślisz, że życie zaczyna tracić sens; Przyjdź lub zadzwoń, otrzymasz bezpłatną pomoc, dyskrecja zapewniona. Tel. 033/ Maria Lipka Pełnomocnik Burmistrza ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych ADHD zespół nadpobudliwości psychoruchowej i zaburzenia koncentracji uwagi Zespół ADHD dotyczy w Polsce ok. 4% dzieci, w większości chłopców. Choroba zaczyna się w dzieciństwie, jest przewlekła, a jej objawy mogą utrzymywać się do okresu dojrzewania. Zespół ADHD rozpoznaje się tylko wtedy, gdy dziecko wykazuje się ciągłym brakiem uwagi (nie może się skoncentrować), impulsywnością, nadpobudliwością ( rozrabia, wierci się ) oraz gadatliwością. Dziecko to jest ciągle pełne energii i ma niewielkie zapotrzebowanie na sen. Na wniosek pedagogów szkolnych 29 marca 2006 r. grupa nauczycieli ze szkół Gminy Skoczów uczestniczyła w szkoleniu nt. Korekcja zaburzeń dzieci z nadpobudliwością psychoruchową, zorganizowanym przez Pełnomocnika Burmistrza ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Skoczowie. Maria Lipka Pełnomocnik ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 5

6 POMOC SPOŁECZNA W SKOCZOWIE Pomoc społeczna jest instytucją polityki społecznej państwa, mającą na celu umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężenie trudnych sytuacji życiowych, które nie są one w stanie pokonać, wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości. Celem pomocy społecznej jest zaspokajanie niezbędnych potrzeb życiowych osób i rodzin oraz umożliwienie im bytowania w warunkach odpowiadających godności człowieka. Pomoc społeczna powinna w miarę możliwości doprowadzić do życiowego usamodzielnienia osób i rodzin oraz ich integracji ze środowiskiem Ośrodek Pomocy Społecznej w Skoczowie realizuje zadania należące do zadań własnych gminy, jak również zlecone administracji rządowej. Pomocy społecznej na zasadach określonych w ustawie udziela sie osobom i rodzinom, w szczególności z powodu: 1. ubóstwa, 2. sieroctwa, 3. bezdomności, 4. bezrobocia, 5. niepełnosprawności, 6. długotrwałej lub ciężkiej choroby, 7. przemocy w rodzinie, 8. potrzeby ochrony macierzyństwa lub wielodzietności, 9. bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych, 10. braku umiejętności w przystosowaniu do życia młodzieży opuszczającej placówki opiekuńczo-wychowawcze, 11. trudności w integracji osób, które otrzymały statut uchodźcy, 12. trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego, 13. alkoholizmu i narkomanii, 14. zdarzenia losowego i sytuacji kryzysowej, 15. klęski żywiołowej lub ekologicznej. Prawo do świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej przysługuje: a. osobie samotnie gospodarującej, której dochód nie przekracza kwoty 461,00 zł, b. osobie w rodzinie, której dochód na osobę nie przekracza kwoty 316,00 zł, przy jednoczesnym wystąpieniu co najmniej jednego z powodów wymienionych w pkt 2-15 lub innych okoliczności uzasadniających udzielnie pomocy społecznej. Pomoc społeczna polega w szczególności na: przyznawaniu i wypłacaniu przewidzianych ustawą świadczeń, pracy socjalnej, prowadzeniu i rozwoju niezbędnej infrastruktury socjalnej, analizie i ocenie zjawisk rodzących zapotrzebowanie na świadczenia z pomocy społecznej, realizacji zadań wynikających z rozeznanych potrzeb społecznych, rozwijaniu nowych form pomocy społecznej i samopomocy w ramach zidentyfikowanych potrzeb. W roku 2005 ośrodek Pomocy Społecznej dysponował budżetem w wysokości ,00 zł z czego na zadania własne ,00 zł zaś na zadania zlecone ,00 zł. Ogółem pomocą społeczną w 2005 roku objęto: Rodzaj świadczeń Ilość rodzin Ilość osób w rodzinach Finansowa pomoc społeczna Świadczenia rodzinne Dodatki mieszkaniowe Ośrodek Pomocy Społecznej mieści się w Skoczowie przy ul. Ciężarowej 15, tel ,52 lub Dział Świadczeń Rodzinnych, ul. Mickiewicza 14, tel Godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku 7:00 15:00; wtorki 8:00.-16:00 Teresa Setnicka, Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej 6 Informacja o rozstrzygnięciu otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Gminy Skoczów na rok 2006 z zakresu oświaty i wychowania. Ogłaszający: Jerzy Malik Burmistrz Miasta Skoczowa Data ogłoszenia: r. Treść ogłoszenia: W dniu roku Burmistrz Miasta Skoczowa rozstrzygnął otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego Gminy Skoczów na rok 2006 z zakresu oświaty i wychowania pn : Dowóz z terenu Gminy Skoczów 4 uczniów niepełnosprawnych na zajęcia edukacyjne do Ośrodka Rehabilitacyjno- Edukacyjno- Wychowawczego w Cieszynie nas rzecz oferenta: Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym, Koło w Cieszynie, ul. Mickiewicza 13, Cieszyn. Burmistrz Miasta Skoczowa WYMIANA PRAWA JAZDY 30 czerwca 2006 roku mija termin wymiany praw jazdy wydanych w okresie od 1 maja 1993 r. do 30 czerwca 1999 r. Ponadto zgodnie z obowiązującymi przepisami, do końca czerwca 2006 r. wymianie podlegają wszystkie prawa jazdy starego typu, a więc tekturowe. Także i te, które zostały wydane po 1 lipca 1999 r. Osoby, które mają prawa jazdy wydane przed 1 maja 1993 r. i nie wymieniły ich do 30 kwietnia 2005 r. posługują się nieważnymi dokumentami. W związku z tym powinny jak najszybciej dokonać ich wymiany. Dokument jest nieważny, ale uprawnienia do kierowania pojazdami nie przepadły. Jak informuje Wydział Komunikacji Starostwa Powiatowego w Cieszynie, istnieje możliwość sprawdzenia w internecie, czy prawo jazdy lub dowód rejestracyjny są już przygotowane do odbioru. Można to sprawdzić na stronie internetowej powiatu: (zakładka: Wirtualne biuro/wydział Komunikacji/Sprawdź czy Twój dowód rejestracyjny jest do odbioru lub Sprawdź czy Twoje prawo jazdy jest do odbioru. Przy sprawdzaniu prawa jazdy należy podać nr PESEL, imię i nazwisko. Przy sprawdzaniu dowodu rejestracyjnego - nr rejestracyjny oraz 5 ostatnich znaków nadwozia. Iwona Marczyk-Klepczyńska, Rzecznik Prasowy Powiatu Cieszyńskiego Działalność ChSCh w Skoczowie Chrześcijańska Służba Charytatywna informuje o ponownym otwarciu punktu wydawania żywności w ramach programu PEAD Po podpisaniu umowy z Bankiem Żywności w Rudzie Śląskiej, Chrześcijańska Służba Charytatywna w Skoczowie rozpoczyna wydawanie żywności z dniem r. w Skoczowie przy ul. Mickiewicza 17. W każdy poniedziałek w godzinach od 11:00 do 13:00 wolontariusze przekazywać będą żywność dla osób wytypowanych przez Ośrodek Pomocy Społecznej zgodnie z warunkami określonymi przez Śląski Bank Żywności na postawie wystawionych imiennych kart żywności. Jesteśmy przekonani, że przekazywana żywność okaże się dużą pomocą dla potrzebujących. Andrzej Cichy, Kierownik ChSCh w Skoczowie Masz problem??? Przyjdź i skorzystaj z bezpłatnej konsultacji Jak rzucić palenie? Włodzimierz Pilch - specjalista programów W ciągu 5 dni rzucisz palenie, działacz Polskiego Komitetu Zwalczania Raka, posiadający certyfikat prof. Witolda Zatońskiego, pragnie ci pomóc. Data konsultacji: 24 kwiecień 2006 roku (poniedziałek) 15 maja 2006 roku (poniedziałek) 29 maja 2006 roku (poniedziałek) 5 czerwca2006 roku (poniedziałek) Godzina: Miejsce konsultacji: Punkt promocji zdrowia i wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjnego. Budynek ZBM - Skoczów, ul. Krzywa 4. (I piętro obok pkt. rejestracji) ChSCh w Skoczowie

7 Komu oddać zużyty sprzęt z gospodarstw domowych? Zgodnie z przepisami ustawy o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym zabrania się umieszczania zużytego sprzętu z gospodarstw domowych łącznie z innymi odpadami, czyli wyrzucić ich razem ze śmieciami. Ustawa ta zobowiązuje użytkowników sprzętu przeznaczonego dla gospodarstw domowych do oddania zużytego sprzętu prowadzącemu punkt zbierania zużytego sprzętu lub sprzedawcy detalicznemu czy hurtowemu oraz firmie odbierającej odpady komunalne. Od 1 lipca 2006r. zbierający zużyty sprzęt obowiązany jest do nieodpłatnego przyjmowania zużytego sprzętu pochodzącego z gospodarstw domowych z tym wyjątkiem, że sprzedawca detaliczny i hurtowy przy sprzedaży nieodpłatnie przyjmie zużyty sprzęt w ilości nie większej niż sprzedawany nowy sprzęt, jeżeli zużyty sprzęt jest tego samego rodzaju, np. telewizor za telewizor, wiertarkę za wiertarkę. Wprowadzający sprzęt musi umieszczać na wyrobie (wyjątkowo na opakowaniu, instrukcji obsługi lub gwarancji) odpowiednie oznakowanie rysunek przekreślonego pojemnika na odpady oraz wyjaśnienie mówiące o zakazie umieszczania zużytego sprzętu razem z innymi odpadami, informację o możliwych dla zdrowia ludzi i dla środowiska skutkach obecności niebezpiecznych składników w wyrobie, informację o masie (wadze) sprzętu, informację o systemie zbiórki zużytych urządzeń i inne dane. Produkty zaliczane do sprzętu elektrycznego i elektronicznego to m. in.: chłodziarki, zamrażarki, zmywarki, pralki, suszarki, kuchenki, mikrofalówki, grzejniki, wentylatory, odkurzacze, tostery, frytownice, grzejniki elektryczne, maszyny do szycia, żelazka, urządzenia do pielęgnacji ciała, zegary, wagi, komputery, drukarki, kopiarki, kalkulatory, faksy, telefony, odbiorniki radiowe i telewizyjne, sprzęt wideo i hi-fi, oprawy oświetleniowe do lamp, lampy fluorescencyjne i sodowe, wiertarki, piły, młynki, obrabiarki, spawarki, lutownice, kosiarki, gry wideo, konsole do gier, kolejki elektryczne, automaty do gry, sprzęt do radioterapii, czujniki dymu, termostaty,bankomaty i in., które ustawa sklasyfikowała na wielkogabarytowe i małogabarytowe urządzenia gospodarstwa domowego. Demontaż zużytego sprzętu, obejmujący usunięcie z tego sprzętu składników niebezpiecznych, materiałów i części składowych, takich jak: zawierające rtęć, w tym wyłączniki lub podświetlacze, tonery barwiące, azbest, wyświetlacze ciekłokrystaliczne wraz z obudową, zewnętrzne okablowanie elektryczne i in., może być prowadzony wyłącznie w zakładzie przetwarzania. Zbierający sprzęt obowiązany jest przekazać Burmistrzowi do końca lipca 2006r adresy punktów zbierania zużytego sprzętu AGD, a wykaz tych firm ogłosimy w wydaniu październikowym br. w "Wieściach Skoczowa". Krystyna Sztajnert, Naczelnik Wydz. GNiŚ Powiat Cieszyński, luty 2006r 1. Dane statystyczne: INFORMACJA O RYNKU PRACY kwiecień 2006 Wyszczególnienie styczeń luty różnica Liczba bezrobotnych na koniec miesiąca sprawozdawczego Liczba bezrobotnych zarejestrowanych w miesiącu sprawozdawczym Liczba ofert pracy w miesiącu sprawozdawczym Liczba bezrobotnych, którzy podjęli pracę w miesiącu sprawozdawczym Na koniec stycznia stopa bezrobocia w Polsce wyniosła 18,0%, w Województwie Śląskim 15,7%, a w Powiecie Cieszyńskim 14,3%. Prognozowana stopa bezrobocia na koniec lutego wynosi 14,5%. 2. Bezrobotni w gminie Skoczów, stan na koniec lutego br. BEZROBOTNI KARTOTEKA CZYNNA BEZROBOTNI Z PRAWEM DO ZASIŁKU Ogółem 1465 Kobiety 868 Ogółem 222 Obchody 3 Maja i Dnia Strażaka Serdecznie zapraszam na uroczyste obchody Rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja, połączone z Dniem Strażaka, które rozpoczną się w dniu 3 maja br. o godz. 18:00 mszą świętą w intencji Ojczyzny oraz Strażaków, w kościele pw. śś. Ap. Piotra i Pawła w Skoczowie. Następnie spod siedziby Straży Pożarnej w Skoczowie wyruszy orszak pod Pomnik Poległym za Polskość Śląska, gdzie złożone zostaną kwiaty i wieńce. Burmistrz Miasta Skoczowa Plan dyżurów aptek w Skoczowie od r Eskulap Na Górnym Borze Vademecum Galena Pharmakon Mercurius Pod Hygieją Adagos Eskulap Na Górnym Borze Vademecum Galena Pharmakon WYKAZ SKOCZOWSKICH APTEK 1. ADAGOS, Al. Jana Pawła II, Skoczów; tel GALENA, ul. Stalmacha 2, Skoczów; tel MERCURIUS, ul. Cieszyńska 3 b, Skoczów; tel PHARMACON, Rynek 11, Skoczów; tel POD HYGIEJĄ, ul. Targowa 25, Skoczów; tel NA GÓRNYM BORZE, ul.g. Morcinka 10, tel ESKULAP, ul. A. Mickiewicza 7, tel VADEMECUM, ul. Górecka 2, tel Dane: Apteka MERCURIUS Kobiety 112 W cieszyńskim regionie działa 7 Gminnych Centrów Informacji. GCI stanowią ogniwo poradnictwa zawodowego, służąc osobom bezrobotnym w uzyskaniu umiejętności poruszania się po rynku pracy. Gminne Centrum Informacji w Skoczowie: Rynek 2, tel , Źródło informacji: PUP w Cieszynie

8 8 Ochrona środowiska i rolnictwo w Gminie Skoczów Zbiórka przedmiotów wielkogabarytowychw Gminie Skoczów Urząd Miejski w Skoczowie informuje, że w dniach od 8 do 19 maja 2006 r. odbędzie się zbiórka przedmiotów wielkogabarytowych Zbędne przedmioty wielkogabarytowe takie jak: stare meble, lodówki, telewizory, złom, itp. należy wystawiać w przeddzień zbiórki, w mieście na chodniku przy ulicy zamieszkania, a w sołectwach w wyznaczonych miejscach. Bliższe informacje na temat zbiórki można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Skoczowie, w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami i Środowiska tel wew. 107 Harmonogram zbiórki: Miasto Skoczów: Osiedle Górny Bór, 8 maja 2006 r. (poniedziałek) ul. Górny Bór do granicy Międzyświecia, ul. G. Morcinka, ul. Mickiewicza od pomnika do dworca PKP, ul. Dojazdowa. Bajerki, 9 maja 2006 r. (wtorek) ul. Górecka od torów kolejowych do skrzyżowania obwodnicy przy wodociągach, ul. Bajerki, ul. Budowlanych. Osiedle Targowa, 10 maja 2006 r. (środa) ul. Targowa, ul. Ks. J. E. Mocko, ul. Czarny Chodnik, ul. Ciężarowa, ul. Krzywa, ul. Leśna, ul. Jodłowa, ul. Wiślańska od ul Ustrońskiej do granic Skoczowa, ul. Ustrońska od Mleczarni do wiaduktu. Centrum miasta, 12 maja 2006 r. (piątek) ul. Garbarska, ul. Fabryczna, ul. Zamkowa, ul. Polna, ul. Szkolna, ul. Św. J. Sarkandra, ul. Mennicza, ul. Mały Rynek, ul. Rynek, ul. Wałowa, ul. Kościelna, ul. Poprzeczna, ul. Bielska od Rynku do skrzyżowania do ul. Objazdowej, ul. Ustrońska do Mleczarni. Centrum miasta, 11 maja 2006 r. (czwartek) ul. Mickiewicza od pomnika do Objazdowej, chodnik nad Bładnicą, ul. Harcerska, ul. Parkowa, ul. Powstańców Śl., ul. Łęgowa, ul. Podkępie, ul. Szpitalna, ul. Cieszyńska od Rynku do granic miasta (Wilamowic) Osiedle Kaplicówka, 15 maja 2006 r. (poniedziałek) ul. Schodowa, ul. Kasztanowa, ul. Podlesie, ul. Z. Kossak-Szatkowskiej, ul. J. Żebroka, Al. Jana Pawła II, ul. Groszówka, ul. Wspólna, ul. Objazdowa. Osiedle Puścina, Plaskowiec, 16 maja 2006 r. (wtorek) ul. Stalmacha od ul. Objazdowej do granic miasta, pl. Stary Targ, ul. Potok, ul. Wzgórze, ul. Ceglana, ul. Wiślicka od ul. Stalmacha do granic miasta, ul. Puścina, ul. Grabowa, ul. Bukowa, ul. Wierzbowa, ul. Lipowa, ul. Klonowa, ul. Nowe Osiedle, ul. Plaskowiec, ul. Gajowa, ul. Katowicka. Osiedle przy ul. Góreckiej, 17 maja 2006 r. (środa) ul. Bielska od rzeki Wisły do granic miasta, ul. Górecka od ul. Bielskiej do torów kolejowych, ul. Sportowa, ul. Kamieniec, ul. Kręta, ul. Zawiśle, ul. Osiedlowa, ul. Słoneczna, ul. Południowa, ul. Boczna, ul. Kukucza, ul. Zabawa, ul. Dolny Bór (do sklepu), ul. Zacisze. Osiedle Zabawa: 18 maja 2006 r. (czwartek) ul. Kiczycka od ul. Bielskiej do granic miasta, ul. Dębowa, ul. Torowa, ul. Kolonia, ul. Raszki, ul. Bracka, ul. Nowa, ul. Kombatantów, ul. Wiejska, ul. Olszyna, ul. Ogrodowa, ul. Kwiatowa, ul. Topolowa, ul. Łąkowa, ul. Sadowa, ul. Rzeczna, Harbutowice, 8 maja 2006 r. (poniedziałek) przy Restauracji Zacisze, przy obwodnicy - wjazd do punktu wyważania opon od strony ocynkowni przy sklepie, rejon koło p Haluch. Bładnice, 9 maja 2006 r. (wtorek) przy dworcu kolejowym, przy Kółku Rolniczym, droga dojazdowa do p. Pilcha, droga dojazdowa do p. Husara. Wilamowice, 10 maja 2006 r. (środa) koło p. Miczów, rozdroże Wilamowice - Iskrzyczyn, koło cmentarza żydowskiego, koło p. Rycki. Wiślica, 11 maja 2006 r. (czwartek) wzdłuż drogi głównej, zjazd do drogi dwupasmowej (800 m od drogi głównej), przy lesie, powyżej cmentarza. Międzyświeć, 12 maja 2006 r. (piątek) naprzeciw posesji p. Fąfrowicz, Bylok, obok Kółka Rolniczego, przy drodze dojazdowej do przejazdu za lasem miejskim, przy drodze na Górny Bór do skrzyżowania z torami. Kowale, 15 maja 2006 r. (poniedziałek) skrzyżowanie dróg Pierściec - Kowale, Dolny Bór, przy sklepie, przy strażnicy. Kiczyce, 16 maja 2006 r. (wtorek) centrum przy strażnicy, przy krzyżu, koło p. Duława, przy lesie koło p. Płaza /warsztat samochodowy/. Ochaby, 17 maja 2006 r. (środa) droga na Baranowice za stadniną, przy restauracji Kamieniec, przy zjeździe na Wiślicę, droga do Gołysza przy zjeździe do zakładu ślusarskiego p. Palarczyka. Pierściec, 18 maja 2006 r. (czwartek) przy dworcu kolejowym, przy sklepie - składzie opałowym, przy krzyżu na drodze Brzózka - Uchylany, przystanek Brzózka. Pogórze, 19 maja 2006 r. (piątek) przy dworcu PKP, przy szkole podstawowej, przy bazie Rejonu Dróg - Bajerki, przy zjeździe z obwodnicy na starą drogę do Skoczowa. Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Środowiska

9 ZAKAZ WYPALANIA TRAW! Każdego roku wraz z nadejściem wiosny pojawia się zjawisko wypalania traw. Na łąkach, nieużytkach i w przydrożnych rowach pojawiają się niszczące płomienie wzniecane ręką bezmyślnych podpalaczy. Jest to zjawisko nie tylko niebezpieczne dla środowiska, lecz również dla ludzi. Wypalanie traw może zakończyć się niejednokrotnie, niekontrolowanym rozprzestrzenieniem się ognia, który wbrew intencjom osób, dociera nieraz do zabudowań gospodarczych i obszarów leśnych. Może to doprowadzić do nieodwracalnych strat. W związku z okresem wiosennym i związanym z tym wykonywaniem przez właścicieli nieruchomości prac porządkowych na posesjach informuje się, że zgodnie z Uchwałą Nr XXXIX/496/2002 Rady Miejskiej Skoczowa z dnia 22 marca 2002 r. w sprawie szczegółowych zasad utrzymania czystości i porządku w Gminie Skoczów, obowiązuje zakaz wypalania roślinności na łąkach, pastwiskach, nieużytkach, rowach i pasach przydrożnych. Konferencja CZYSTY BIZNES Od 1998r. Program CZYSTY BIZNES pomaga małym i średnim przedsiębiorstwom rozwijać się dzięki działaniom na rzecz ochrony środowiska. 28 marca br. przybliżono założenia programu przedsiębiorcom Gminy Skoczów, podczas konferencji w Zakładzie Usług Komunalnych, zorganizowanej przez Polski Klub Ekologiczny Koło w Skoczowie przy wsparciu Fundacji Partnerstwo dla Środowiska z Krakowa oraz Urzędu Miejskiego w Skoczowie. Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Środowiska PTASIA GRYPA Powiatowy Lekarz Weterynarii w Cieszynie informuje, iż zgodnie z 1 ust. 5 Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 27 marca 2006 r. zmieniającego Rozporządzenie w sprawie zarządzania środków związanych z zagrożeniem wystąpienia wysoce zjadliwej grypy ptaków d. pomoru drobiu (Dz. U. Nr 50, poz. 369), gołębie pocztowe mogą być wypuszczane z gołębnika na loty treningowe jedynie w najbliższym sąsiedztwie kurnika, jeżeli: są utrzymywane oddzielnie od innych ptaków oraz karmione i pojone w zamkniętym pomieszczeniu. Jednocześnie informuje się, że zakaz wypuszczania ptactwa domowego na otwartą przestrzeń nadal obowiązuje. Waldemar Pastucha Zastępca Powiatowego Lekarza Weterynarii w Cieszynie CHCESZ SIĘ USTRZEC PTASIEJ GRYPY? STOSUJ SIĘ DO PONIŻSZYCH ZALECEŃ spożywaj mięso drobiowe, przetwory drobiarskie i jaja poddane odpowiedniej obróbce cieplnej w temperaturze minimum 70 0 C; myj dokładnie z użyciem detergentu wszystkie przedmioty, które miały kontakt z surowym drobiem (deski, noże, talerze); PAMIĘTAJ, ŻE zamrożenie mięsa nie niszczy wirusa ptasiej grypy; nie dotykaj, bez odpowiedniego zabezpieczenia, martwych lub sprawiających wrażenie chorych ptaków dzikich ani ubitego drobiu; przede wszystkim dopilnuj, aby nie robiły tego dzieci; zadbaj o to, aby dzieci unikały miejsc bytowania dzikiego ptactwa, ferm drobiu oraz innych miejsc jego przetrzymywania; myj ręce po każdorazowym zetknięciu z ptactwem, zarówno dzikim, jak i hodowlanym; dopilnuj, aby robiły to także dzieci; pamiętaj, aby surowe mięso drobiowe nie miało styczności z innymi produktami żywnościowymi; przypominamy o przestrzeganiu zakazu przywozu z zagranicy żywego lub martwego ptactwa, drobiu i wyrobów drobiarskich, jaj, nieprzetworzonych piór i ich części, pierza, puchu oraz trofeów myśliwskich. Bezwzględnie przestrzegaj zaleceń wydawanych przez przedstawicieli inspekcji weterynaryjnej i państwowej inspekcji sanitarnej; Główny Inspektor Sanitarny Podczas konferencji zaprezentowano m.in. założenia Programu CZYSTY BIZNES, poprzez realizację którego firmy stają się bardziej konkurencyjne, ponieważ: - efektywnie zarządzają zasobami; - obniżają koszty działania; - ograniczają negatywne działanie na środowisko; - korzystają z doświadczeń innych firm; - spełniają wymogi prawa ochrony środowiska; - zdobywają nowe rynki; - pozyskują partnerów do realizacji inicjatyw i projektów. Burmistrz Skoczowa Jerzy Malik przedstawił rolę samorządu lokalnego w dążeniu do rozwoju konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw. Zwrócił również uwagę na wprowadzoną w Gminie bezpłatną zbiórkę odpadów segregowanych oraz prowadzoną w szkołach i na łamach informatora Wieści Skoczowa, edukację ekologiczną. Ewa Bojda, Biuro Promocji i Informacji MIEJSKO-GMINNA SPÓŁKA WODNA informuje W dniu r. odbyło się Walne Zebranie Przedstawicieli Członków Miejsko-Gminnej Spółki Wodnej w Skoczowie, na którym został wybrany nowy zarząd w składzie: - przewodniczący - Tadeusz Knyps - z-ca przewodniczącego - Władysław Zbijowski - sekretarz - Irena Luka - członkowie - Stefan Młotek - Jan Zabłoci Wysokość składki na rok 2006 pozostała nie zmieniona w stosunku do roku poprzedniego. W imieniu zarządu: Tadeusz Knyps PODZIĘKOWANIE Podziękowanie od ustępującego Zarządu Miejsko-Gminnej Spółki Wodnej w Skoczowie, dla Burmistrza Skoczowa Jerzego Malika oraz Zastępcy Burmistrza Jana Korzonka - za wsparcie finansowe i rzeczowe oraz udostępnienie pomieszczenia biurowego Urzędu Miejskiego, na działalność statutową Spółki oraz sołtysom za współpracę i pomoc w zbieraniu składek. W imieniu Zarządu: Piotr Sodzawiczny 9

10 WYDATKI GMINY W 2005 ROKU Niniejsze opracowanie jest kontynuacją przedstawionej w poprzednich wydaniach "Wieści Skoczowa" informacji o dochodach zrealizowanych przez Gminę w 2005 roku. W ubiegłym roku wydaliśmy zł. W stosunku do zrealizowanych dochodów jest to kwota mniejsza o zł. Na początek warto wiedzieć, kto wydaje pieniądze na realizacje naszych zadań. Z budżetu Gminy przekazywane są środki do jednostek budżetowych, czyli: Urzędu Miejskiego, Ośrodka Pomocy Społecznej, Zespołu Jednostek Oświatowych, gminnych przedszkoli, szkół, oraz żłobka. I tak w 2005 roku poszczególne jednostki wydatkowały: - Urząd Miejski zł - Ośrodek Pomocy Społecznej zł - jednostki oświatowe i ZJOŚ zł Biorąc pod uwagę, że w Gminie Skoczów na r. zamieszkiwało osób, wydatki w przeliczeniu na 1 mieszkańca przedstawiają się jak na poniższym wykresie. Sport Kultura Gospodarka komunalna Swietlice szkolne obek Pomoc spo eczna Ochrona zdrowia O wiata Sp ata odsetek od po yczek Stra e po arne i Stra Miejska Administracja publiczna 12,23 z 14,52 z 3,06 z 49,25 z 37,63 z 51,49 z 41,33 z 127,55 z 146,88 z 255,28 z 677,24 z Dzia alno us ugowa 3,05 z Dodatkowo ze środków, których dysponentem jest Urząd Miejski, przekazujemy dotacje dla Zakładu Budżetowego Kryta Pływalnia Delfin oraz dla instytucji kultury tj. Miejskiej Biblioteki Publicznej i Miejskiego Domu Kultury. A na jakie zadania przeznaczone zostały środki publiczne? 10 46% 16% Sport Kultura Gospodarka komunalna Swietlice szkolne obek Pomoc spo eczna Ochrona zdrowia O wiata Sp ata odsetek od po yczek Stra e po arne i Stra Miejska Administracja publiczna Dzia alno us ugowa Gospodarka mieszkaniowa Drogi Rolnictwo i le nictwo 38% Procentowy udzia poszczególnych jednostek w wydatkach ogó em Urz d O rodek Pomocy Spo ecznej Jednostki o wiatowe i ZJO Wydatki dokonane w 2005 roku Gospodarka mieszkaniowa Drogi Rolnictwo i le nictwo 23,63 z 10,26 z Jak widać najwięcej wydajemy na oświatę, pomoc społeczną, drogi i administrację publiczną. OŚWIATA W wydatkach na oświatę największą część stanowią wynagrodzenia wraz z pochodnymi. W 2005 roku było to ogółem zł, w tym: szkoły podstawowe zł, gimnazja zł, świetlice szkolne zł, razem zł (subwencja oświatowa otrzymana przez Gminę w poprzednim roku wyniosła zł i stanowiła 91,77 % wynagrodzeń wskazanych powyżej) przedszkola zł, Zespół Jedostek Oświatowych zł, żłobek zł ,13 z W przeliczeniu na jednego mieszkańca Gminy Skoczów wydatki na wynagrodzenia w jednostkach oświatowych wynoszą 539,87 zł. Na wydatki bieżące przeznaczono ogółem zł, co w przeliczeniu na jednego mieszkańca daje kwotę 154,20 zł. W ramach wydatków bieżących kwotę zł przeznaczono na dowożenie uczniów, kwotę zł na dokształcanie i doskonalenie nauczycieli oraz na stypendia szkolne kwotę zł. Wśród wydatków bieżących jest też kwota związana z żywieniem dzieci w przedszkolach, świetlicach i żłobku (razem zł), która jest pokrywana wpłatami dokonywanymi przez rodziców dzieci.

11 1 800, , , , ,00 800,00 600,00 400,00 Wydatki w przeliczeniu na mieszka ca w 2005 roku 1 617,73 740,96 kwiecień 2006 Na wydatki związane z administracją publiczną (razem zł na jednego mieszkańca przypada 146,88 zł) składają się wydatki na: utrzymanie Urzędu Miejskiego zł, utrzymanie Rady Miejskiej zł, wykonywanie zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej zł, zorganizowanie referendum gminnego zł, promowanie gminy zł. Największą część wydatków na administrację stanowią środki przeznaczone na utrzymanie Urzędu Miejskiego, które w przeliczeniu na jednego mieszkańca Gminy Skoczów wynosiły w 2005 roku 124,48 zł. Największą część wydatków stanowią wynagrodzenia z pochodnymi zł. Gdy podzielimy tę grupę wydatków przez ilość mieszkańców gminy okaże się, że na jednego mieszkańca przypada 96,24 zł, a po uwzględnieniu ilości urzędników (55 etatów) okaże się, że średnio każdy urzędnik kosztuje mieszkańca 1,75 zł rocznie. INWESTYCJE Na kwotę wydatków ogółem tj zł. składają się: Wydatki inwestycyjne stanowiły 15,33 % wszystkich wydat- 200,00 0,00 OGÓ EM NA O WIAT CZNIE Ogólnie można więc stwierdzić, że na każde 20 zł wydane z budżetu 9 zł wydajemy na oświatę. POMOC SPOŁECZNA Druga pod względem wielkości grupa wydatków jest związana z pomocą społeczną zł. Zdecydowanie najwięcej z tej kwoty wydano na różnego rodzaju świadczenia i zasiłki, bo aż zł, co w przeliczeniu na jednego mieszkańca daje kwotę 208,58 zł. Na wynagrodzenia pracowników pomocy społecznej przeznaczono zł (na mieszkańca przypada 34,96 zł). Wydatki bieżące związane z pomocą społeczną wyniosły zł. Warto zauważyć, iż na finansowanie zadań pomocy społecznej otrzymaliśmy w ubiegłym roku dotacje w wysokości zł, w tym zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia. DROGI Z kwoty wydatków ogółem na drogi ( zł) największą część stanowią wydatki inwestycyjne zł. Na tą kwotę składają się m.in. środki przekazane do powiatu na opracowanie dokumentacji technicznej dotyczącej przebudowy dróg powiatowych ( zł) oraz środki przeznaczone na modernizację ulic Kościelnej i Wałowej ( zł). Wydatki inwestycyjne na drogi w przeliczeniu na jednego mieszkańca Gminy Skoczów wynosiły w 2005 roku 84,42 zł. Bieżące utrzymanie dróg w poprzednim roku obciążyło budżet gminy w następujący sposób: drogi powiatowe zł (na jednego mieszkańca przypada 8,82 zł), drogi gminne zł (na jednego mieszkańca przypada 58,12 zł). Na terenie Gminy mamy około 42 km dróg powiatowych (w tym 13 km w granicach miasta i 29 km w sołectwach) oraz około 192 km dróg gminnych (w tym 35 km w granicach miasta i 157 km w sołectwach). Po przeliczeniu wydatków na 1 km drogi, okaże się, że na 1 km drogi powiatowej wydajemy 5.381,43 zł, a na 1 km drogi gminnej 7.754,78 zł. ADMINISTRACJA PUBLICZNA ków, co oznacza, że na każde wydane 20 zł na inwestycje przekazaliśmy 3 zł. Najważniejsze inwestycje to: Budowa kanalizacji sanitarnej w sołectwach Międzyświeć i Bładnice zł (w roku bieżącym planuje się wydatkować kwotę zł), Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ulicy Górny Bór zł, Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ulicy Ceglanej zł (w roku bieżącym planuje się wydatkować kwotę zł), Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ulicy Dolny Bór zł (w roku bieżącym planuje się wydatkować kwotę zł), Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ulicy Mickiewicza zł, Budowa kolektora kanalizacji sanitarnej w rejonie ulicy Górny Bór zł, Budowa kanalizacji sanitarnej w sołectwie Pogórze zł (w roku bieżącym planuje się wydatkować kwotę zł), Modernizacja ulic Kościelnej i Wałowej zł, Budowa budynku komunalnego przy ul. Bielskiej zł, Modernizacja OSP Kowale zł, Modernizacja OSP Pierściec zł, Zakup samochodu pożarniczego dla OSP Ochaby zł, Rozbudowa SP 7 o salę gimnastyczną zł (w roku bieżącym planuje się wydatkować kwotę zł), Zagospodarowanie terenu wokół SP 6 w Pierśćcu zł, Budowa przedszkola w Wiślicy zł, Budowa zaplecza LKS Ochaby zł. Jak widać duża część wydatków inwestycyjnych jest przeznaczona na budowę kanalizacji sanitarnych zł. Dodatkowo na te cele wydajemy niemałe pieniądze z funduszu celowego, jakim jest Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. W 2005 roku była to kwota zł. Tak więc na budowę kanalizacji w roku poprzednim przeznaczyliśmy kwotę przekraczającą 2 miliony złotych, a można powiedzieć, że nie widać tych środków ponieważ zostały one zakopane pod ziemią. Ze wspomnianego Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ubiegłym roku wydatkowaliśmy na termomodernizację obiektów gminy kwotę zł. Jerzy Ciałoń, Skarbnik Gminy Skoczów 11

Obchody 3 Maja i Dnia Strażaka

Obchody 3 Maja i Dnia Strażaka Uroczyste obchody rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja, połączone były w Skoczowie, jak co roku, z Dniem Strażaka. 3 maja br. o godz. 18:00 odprawiona została msza święta w intencji Ojczyzny oraz Strażaków,

Bardziej szczegółowo

Chevrolet i Peugeot dla Policji w Skoczowie

Chevrolet i Peugeot dla Policji w Skoczowie Chevrolet i Peugeot dla Policji w Skoczowie 25 stycznia br. o godz. 11:00 przed Urzędem Miejskim w Skoczowie Burmistrz Jerzy Malik dokonał uroczystego przekazania Komendantowi Komisariatu Policji w Skoczowie,

Bardziej szczegółowo

Informator Samorządowy Nr 6(113)/2012 Czerwiec 2012 ISSN 1730-8585 Nakład: 2000 egz. Wieści. Skoczowskie

Informator Samorządowy Nr 6(113)/2012 Czerwiec 2012 ISSN 1730-8585 Nakład: 2000 egz. Wieści. Skoczowskie Wieści Informator Samorządowy Nr 6(113)/2012 Czerwiec 2012 ISSN 1730-8585 Nakład: 2000 egz. Skoczowskie W numerze: Jak świętowaliśmy 45. Dni Skoczowa Rozmowa z Piotrem Ruckim, z-cą burmistrza Skoczowa

Bardziej szczegółowo

Lichosyt S., Ćwiękała B.: Życzenia. MS Ziemia Suska. 2013, nr 3/2013, s. 1.

Lichosyt S., Ćwiękała B.: Życzenia. MS Ziemia Suska. 2013, nr 3/2013, s. 1. Ziemia Suska 3/2013 marzec 2013 Spis treści: Lichosyt S., Ćwiękała B.: Życzenia. MS Ziemia Suska. 2013, nr 3/2013, s. 1. Bez podpisu.: Za nami 200 numerów Ziemi Suskiej. MS Ziemia Suska. 2013, nr 3/2013,

Bardziej szczegółowo

Nr 202. Burmistrzowie Dorota Nowacka i Zbigniew Zastrożny oraz Przewodnicząca Rady Miejskiej Gminy Pobiedziska Renata Jończyk z Radnymi:

Nr 202. Burmistrzowie Dorota Nowacka i Zbigniew Zastrożny oraz Przewodnicząca Rady Miejskiej Gminy Pobiedziska Renata Jończyk z Radnymi: L IULETYN Nr 202 WYDAWCA: Urząd Miasta i Gminy w Pobiedziskach egzemplarz bezpłatny wwwpobiedziskapl 26032015 r Niechciane drogi str 2 Zdrowych i radosnych Świąt Wielkanocnych, pełnych wiary, nadziei i

Bardziej szczegółowo

Gdańsk, dnia 20 czerwca 2013 r. Poz. 2563 UCHWAŁA NR XXIX/263/2013 RADY GMINY ZBLEWO. z dnia 29 maja 2013 r.

Gdańsk, dnia 20 czerwca 2013 r. Poz. 2563 UCHWAŁA NR XXIX/263/2013 RADY GMINY ZBLEWO. z dnia 29 maja 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Gdańsk, dnia 20 czerwca 2013 r. Poz. 2563 UCHWAŁA NR XXIX/263/2013 RADY GMINY ZBLEWO z dnia 29 maja 2013 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za

Bardziej szczegółowo

NASZE JUTRO. Wesołych Świąt Bożego Narodzenia

NASZE JUTRO. Wesołych Świąt Bożego Narodzenia WŁOSZAKOWICE Karol Kurpiński 1785-1857 NASZE JUTRO Nr 233, 234 listopad - grudzień 2009 r. ISSN 1425-4735 MIESIĘCZNIK INFORMACYJNO - SPOŁECZNO - KULTURALNY Gminnego Ośrodka Kultury we Włoszakowicach Gwiazdo

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR SAMORZĄDU BIELAWSKIEGO

INFORMATOR SAMORZĄDU BIELAWSKIEGO INFORMATOR SAMORZĄDU BIELAWSKIEGO ROK WYDANIA XIX 2 (342) Bielawa, 1-15 lutego 2011 r. ISSN 1508-1362 Noworoczne spotkania Burmistrza Jak co roku w styczniu, tak i w roku 2011, burmistrz Ryszard Dźwiniel

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie. z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy w 2014 roku

Sprawozdanie. z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy w 2014 roku Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Bemowo Miasta Stołecznego Warszawy ul. Rozłogi 10, 01-310 Warszawa c e n t r a l a t e l. : 2 2 / 4 8 7 1 3 0 0 s e k r e t a r i a t t e l. : 2 2 / 4 8 7 1 3 0 1 /

Bardziej szczegółowo

Strzegom. Działkowicze mogą spać spokojnie. Wbrew krążącym pogłoskom gmina nie zamierza im zabierać działek. Nie zabiorą działek!

Strzegom. Działkowicze mogą spać spokojnie. Wbrew krążącym pogłoskom gmina nie zamierza im zabierać działek. Nie zabiorą działek! Gminne Wiadomości Strzegom Gminne Wiadomości STRZEGOM Nr 24, 10.09.2013 r. Rok II ISSN 2299 579X. Następne wydanie: 24.09.2013 r. w numerze: STRZEGOM Inwestycje dla naszych sołectw Jak zmieniają się strzegomskie

Bardziej szczegółowo

sąsiadka~czytaj Kultura wchodzi do Pałacu w Jankowicach s. 5 Jesteśmy zadowoleni s. 11 Trasa Biegu Unijnego (zmiany w organizacji ruchu) s.

sąsiadka~czytaj Kultura wchodzi do Pałacu w Jankowicach s. 5 Jesteśmy zadowoleni s. 11 Trasa Biegu Unijnego (zmiany w organizacji ruchu) s. Bezpłatne pismo Gminy Tarnowo Podgórne ~ kwiecień 2015 ~ nr 4 (289) ~ rok XXVI ~ ISSN 1730-4318 sąsiadka~czytaj Nowe ceny reklam! www.sasiadka-czytaj.pl Wiosenna promocja! Kultura wchodzi do Pałacu w Jankowicach

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Szczecinie za rok 2014

Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Szczecinie za rok 2014 Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Szczecinie za rok 2014 - Szczecin 2015 - WSTĘP... 3 1. ZADANIA I ICH REALIZACJA... 4 1.1 Realizacja zadań wynikających z ustawy z dnia 12

Bardziej szczegółowo

WIEŚCI Z RATUSZA OGŁOSZENIE

WIEŚCI Z RATUSZA OGŁOSZENIE WIEŚCI Z RATUSZA OGŁOSZENIE Załącznik do Zarządzenia Nr 3/10 Burmistrza Międzychodu z dnia 13 stycznia 2010 r. Na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego

Bardziej szczegółowo

BASEN NOWY SAMOCHÓD DLA POLICJI SPOTKANIA Z MIESZKAŃCAMI WYBORY PREZYDENCKIE REMONT DROGI

BASEN NOWY SAMOCHÓD DLA POLICJI SPOTKANIA Z MIESZKAŃCAMI WYBORY PREZYDENCKIE REMONT DROGI NOWY SAMOCHÓD DLA POLICJI Nowy samochód już jeździ po rumskich drogach Rumski Komisariat Policji wzbogacił się o nowy nabytek. Dzięki współpracy Komendy Powiatowej Policji w Wejherowie oraz Urzędu Miasta

Bardziej szczegółowo

Powrót do tradycji. Informator Samorządowy Nr 3(86)/2010 Marzec 2010 ISSN 1730-8585. Wieœci Skoczowskie Nr 3(86) marzec 2010

Powrót do tradycji. Informator Samorządowy Nr 3(86)/2010 Marzec 2010 ISSN 1730-8585. Wieœci Skoczowskie Nr 3(86) marzec 2010 Informator Samorządowy Nr 3(86)/2010 Marzec 2010 ISSN 1730-8585 1 Powrót do tradycji Mieszkañcy Ochab pokazali dawne obrzêdy weselne. Zdjêcie Archiwum so³ectwa. Jubileuszowe, piąte spotkanie Powrót do

Bardziej szczegółowo

266. papież Franciszek I. Weso³ego Alleluja

266. papież Franciszek I. Weso³ego Alleluja ROK XXI NR 2 (218) MARZEC 2013 ISSN 1232-6755 CENA 3.00 zł 266. papież Franciszek I wybrany 13.03.2013 Weso³ego Alleluja Z okazji Świąt Wielkanocnych życzymy Czytelnikom Czasu Czchowa wszystkim naszym

Bardziej szczegółowo

Kolejny market w Nasielsku

Kolejny market w Nasielsku DODATEK TV Obradowała Rada str. 2 Koncesje zamówień publicznych str. 3 Dojedź motocyklem do końca wakacji str. 4 Wpadli podczas kontroli str. 4 Chcą działać lokalnie str. 5 Dzieci nie mają się gdzie bawić

Bardziej szczegółowo

PISMO ZIEMI KĘCKIEJ NR 9 (179) WRZESIEŃ 2006 CENA 2 ZŁOTE NR INDEKSU 363928 ISSN 1425-6975. Dożynki powiatowe

PISMO ZIEMI KĘCKIEJ NR 9 (179) WRZESIEŃ 2006 CENA 2 ZŁOTE NR INDEKSU 363928 ISSN 1425-6975. Dożynki powiatowe K ĘCZA NIN PISMO ZIEMI KĘCKIEJ NR 9 (179) WRZESIEŃ 2006 CENA 2 ZŁOTE NR INDEKSU 363928 ISSN 1425-6975 Dożynki powiatowe W drugą niedzielę września na stadionie LKS Bulowice odbyły się DOŻYNKI POWIATOWE

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR RADY MIEJSKIEJ W BIELSKU-BIAŁEJ. z dnia 2013 r.

UCHWAŁA NR RADY MIEJSKIEJ W BIELSKU-BIAŁEJ. z dnia 2013 r. Projekt z dnia..., zgłoszony przez... UCHWAŁA NR RADY MIEJSKIEJ W BIELSKU-BIAŁEJ z dnia 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bielsku-Białej w 2012

Bardziej szczegółowo

nrr 6 6//2 13 grrudzień Egz emp em lar mp ar la z b lar ezp łatny łat y

nrr 6 6//2 13 grrudzień Egz emp em lar mp ar la z b lar ezp łatny łat y nr 6/201 13 grudzie eń Egzempla emplar larz bezpłatn ezpłatny W NUMERZE: Z ŻYCIA MIASTA Wywiad z burmistrzem Milanówka Nowe komputery dla miejskich jednostek Wsparcie dla rodzin wielodzietnych KULTURA

Bardziej szczegółowo

Informator Samorządowy, nr 3 (144) 2015, maj 2015, ISSN 1730-8585 Zapraszamy na 48. Dni Skoczowa!

Informator Samorządowy, nr 3 (144) 2015, maj 2015, ISSN 1730-8585 Zapraszamy na 48. Dni Skoczowa! Informator Samorządowy, nr 3 (144) 2015, maj 2015, ISSN 1730-8585 Zapraszamy na 48. Dni Skoczowa! Podczas tegorocznego święta miasta na skoczowskim rynku nie zabraknie dobrej muzyki, atrakcyjnych widowisk

Bardziej szczegółowo

PROCHOWICE - KWIECIEŃ

PROCHOWICE - KWIECIEŃ PROCHOWICE - KWIECIEŃ 2015 C zy wiecie, że w Polsce istnieje takie święto jak Dzień Dobrej Wiadomości. Proklamowano je 8 września 2001 w Warszawie. Inicjatywa ta powstała w środowisku artystyczno-literackim

Bardziej szczegółowo

issn 1731-7959 / 2(240)/2014 opolelubelskie.pl miesięcznik informacyjno - publicystyczny

issn 1731-7959 / 2(240)/2014 opolelubelskie.pl miesięcznik informacyjno - publicystyczny issn 1731-7959 / miesięcznik informacyjno - publicystyczny Ruszyła rewitalizacja osiedla przy ulicy Fabrycznej / str. 4 Opolska Karta Rodzinna / str. 5 Akcja Szybki PIT / str. 5 Po dwóch latach powrócił

Bardziej szczegółowo

CHOCZEWSKIE 2010 ROK (XII) Nr 3 (121) MARZEC. Gminy Choczewo. Egzemplarz bezp³atny

CHOCZEWSKIE 2010 ROK (XII) Nr 3 (121) MARZEC. Gminy Choczewo. Egzemplarz bezp³atny Wieści Choczewskie Nr 3 (121) MARZEC 2010 ISSN 1508-5864 s. 1 Egzemplarz bezp³atny Nr 3 (121) MARZEC 2010 ROK (XII) CHOCZEWSKIE W dzisiejszym numerze: XXVIII sesja Rady Gminy Choczewo - absolutorium dla

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności w 2012 r.

Sprawozdanie z działalności w 2012 r. Sprawozdanie z działalności w 2012 r. Warszawa, marzec 2013 SPIS TREŚCI I. WSTĘP... 3 1. MIESZKAŃCY OCHOTY... 3 II. ZADANIA OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ DZIELNICY OCHOTA... 3 III. STRUKTURA ORGANIZACYJNA

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XXXII/439/2014 RADY MIEJSKIEJ W ŻNINIE. z dnia 27 marca 2014 r.

UCHWAŁA Nr XXXII/439/2014 RADY MIEJSKIEJ W ŻNINIE. z dnia 27 marca 2014 r. UCHWAŁA Nr XXXII/439/2014 RADY MIEJSKIEJ W ŻNINIE z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żninie za 2013 rok Na podstawie art. 110

Bardziej szczegółowo

B I U L E T Y N S A M O R Z Ą D O W Y G M I N Y C I A S N A

B I U L E T Y N S A M O R Z Ą D O W Y G M I N Y C I A S N A B I U L E T Y N S A M O R Z Ą D O W Y G M I N Y C I A S N A NR 3-4/2011 (95-96), MARZEC-KWIECIEŃ 2011 EGZEMPLARZ BEZPŁATNY ISSN 1730-9530 W NUMERZE: Wywiad z Wójtem Gminy Ciasna Zdzisławem Kulejem s. 5

Bardziej szczegółowo

SZANOWNI PAŃSTWO. 2 Echa znad Sanu i Wisłoka

SZANOWNI PAŃSTWO. 2 Echa znad Sanu i Wisłoka SZANOWNI PAŃSTWO Rozpoczął się rok 2012, w którym podejmowane działania skierowane są na realizację zadań zmierzających do dalszej poprawy gminnej infrastruktury, gospodarki i życia społeczno - kulturalnego.

Bardziej szczegółowo

WIADOMOŚCI Z RATUSZA. Promesa dla Blachowni PLANOWANE INWESTYCJE. 45-lecia nadania Praw Miejskich Blachowni

WIADOMOŚCI Z RATUSZA. Promesa dla Blachowni PLANOWANE INWESTYCJE. 45-lecia nadania Praw Miejskich Blachowni WIADOMOŚCI Z RATUSZA Informator Urzędu Miejskiego w Blachowni Nr 2 (85) marzec/kwiecień 2012 ISSN 1730-9190 Promesa dla Blachowni Pani Anetta Ujma Burmistrz Blachowni w dniu 15 marca 2012r. odebrała od

Bardziej szczegółowo

Powiatowy budżet na przetrwanie

Powiatowy budżet na przetrwanie SOCHACZEW BROCHÓW IŁÓW NOWA SUCHA RYBNO TERESIN MŁODZIESZYN 2 zł (w tym 5% VAT) WSZYSTKO NA REMONT WSZYSTKO NA BUDOWĘ Nr 1 (1114) 8.01.2013 r. ISSN 1231-7179 Numer indeksu 328 006 Niepewny remont ulicy

Bardziej szczegółowo