kwartalnik bezpłatny w tym numerze:

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "www.wyszki.pl kwartalnik bezpłatny w tym numerze:"

Transkrypt

1 kwartalnik bezpłatny Wyszki 2/2010 (46) XX LAT SAMORZĄDU w WYSZKACH Str. 5 w tym numerze: Drodzy uczniowie, kończy się kolejny rok szkolny, nadchodzą upragnione wakacje, wkrótce otrzymacie świadectwa, które pokażą Wasze osiągnięcia. Jeżeli oceny są dobre - gratulujemy, jeśli słabe - oby w przyszłym roku były lepsze. Życzymy Wam udanego wypoczynku i wspaniałych wakacji. Wypoczywajcie rozsądnie, abyśmy we wrześniu spotkali się zdrowi, pełni sił i chęci do pracy. ZDANIEM WÓJTA GMINY str LAT PANI M. BUSŁOWSKIEJ z SAMUŁK D. str. 2 PIELGRZYMKA STRAŻAKÓW NA JASNĄ GÓRĘ str. 2 DOPALACZE MOGĄ CIĘ WYPALIĆ! str. 4 "NOWA SZANSA.." - PROJEKT GOKSiT str. 4 II GMINNY DZIEŃ PAPIESKI str. 5 ZŁOTE GODY w UG WYSZKI str. 5 UROCZYSTOŚCI ÝAŮOBNE w WYSZKACH str. 7 MAJOWE SPOTKANIE KLUBU SENIORA str. 7 DZIEŃ MATKI w ZESPOLE SZKÓŁ w WYSZKACH str. 7 e-centrum w NIEWINIE BOROWYM str. 8 DZIEŃ DZIECKA z GOKSiT - em str. 8

2 ZDANIEM WÓJTA GMINY Jest powszechną opinią, że cykl reform samorządowych był najbardziej udany ze wszystkich dokonanych po 1989 roku zmian ustrojowych. Przyjęte przed 20 laty rozwiązania nie tylko dawały lokalnym wspólnotom mieszkańców samodzielność decyzyjną i własny aparat administracyjny, ale doprowadziły do zmiany w całym sektorze życia publicznego. Wyposażenie zaś wspólnot samorządowych w odrębny od państwowego majątek, doprowadziło do załamania monopolu państwa na świadczenie usług publicznych. Można, zatem stwierdzić, że wraz z utworzeniem gmin samorządowych, model jednolitej władzy państwowej w Polsce przestał istnieć. W wyniku pierwszych w pełni demokratycznych wyborów 27 maja 1990 r. wyłoniono ponad 2 tys. nowych rad gmin. Samodzielne działania samorządu terytorialnego na szczeblu lokalnym spowodowały znaczące zainteresowanie władz lokalnych inwestowaniem w rozwój lokalny. Podejmowano inwestycje, których skala zmieniała oblicze cywilizacyjne wielu polskich gmin. Opracowywano, nie zawsze w sposób w pełni sformalizowany, projekty działań na rzecz rozwoju lokalnego w perspektywie wieloletniej. Liczne inwestycje w infrastrukturę gminną, drogi, szkoły, sale gimnastyczne, składowiska odpadów itp. stanowiły potwierdzenie, że przekazanie inicjatywy władzom lokalnym umożliwiło lepsze gospodarowanie finansami gminnymi, oraz zaspokajanie potrzeb, aspiracji i oczekiwań lokalnych społeczności. Potwierdziło, że samorządy zyskując osobowość prawną i prawo do dysponowania własnym majątkiem uzyskały większy dostęp do kredytów. Tym samym zmniejszyła się możliwość bezpośredniego oddziaływania centralnych władz państwowych na ich działania. Wejście Polski 1 maja 2004 roku do Unii Europejskiej, wszystkie te zjawiska jeszcze bardziej wzmocniło i przyśpieszyło. Możliwość pozyskiwania znacznych środków finansowych z różnego rodzaju programów oferowanych przez Unię Europejską, wzmocniło w sposób bardzo znaczący możliwości inwestycyjne samorządów. Reforma samorządowa lat 90-tych w przekonaniu powszechnym odniosła sukces. Doprowadziła do utworzenia sektora administracji publicznej, w którym sektor samorządowy zajmuje istotne miejsce w budowie demokracji lokalnej. Statystycznie ujmując średnia gmina miała na koniec 2009 r. 2 15,5 tys. mieszkańców oraz zajmowała powierzchnię 127 km. Nie ulega wątpliwości, że samorząd terytorialny w swym praktycznym działaniu zweryfikował się pozytywnie w świadomości mieszkańców. Pomimo licznych problemów, z jakimi struktury samorządowe w tym 20-stoleciu się zmagały, generalnie sprostał nałożonym nań zadaniom. I tak jest odbierany przez zdecydowaną większość społeczeństwa. Jakie zmiany w ciągu tych dwudziestu lat funkcjonowania samorządów nastąpiły w Gminie Wyszki? Jak daje się zauważyć do gminy statystycznej nie bardzo można nas zaliczyć. W 2009 roku mieliśmy jedynie pięć tysięcy mieszkańców, a więc tylko 1/3 2 średniej. Powierzchnia Gminy Wyszki wynosi natomiast 206 km, czyli, prawie drugie tyle niż średnia. Średnia liczba wsi w gminie wynosi ok. 30, gdy u nas jest to aż 59. Te czynniki są kluczowe w potencjale ekonomicznym Gminy. Niestety dzisiaj, to nie podatek rolny i leśny jest największym źródłem dochodów własnych budżetu gminy, a liczba mieszkańców i firm płacących podatek dochodowy i podatek od nieruchomości. Mimo bardzo niekorzystnej charakterystyki gminy, dosyć typowej dla gmin wiejskich tego regionu, nie możemy powiedzieć, że 20 lat funkcjonowania samorządu Gminy Wyszki nie zostawiło żadnych pozytywnych efektów. Nie sposób opisać wszystkie działania na przestrzeni minionych 20 lat, ale przytoczę kilka najistotniejszych, które zmieniły, bądź zmieniają naszą gminę zarówno w obszarach materialnych jak i intelektualnych. cd na str LAT PANI M. BUSŁOWSKIEJ z SAMUŁK DUŻYCH Foto: K. Borowska GOKSiT 4 maja 2010 r. Pani Maria obchodziła swoje setne urodziny. Liczna rodzina, gratulacje, życzenia i miła atmosfera, to najwłaściwszy opis uroczystości. Były też gratulacje i życzenia przesłane przez władze państwowe Prezesa Rady Ministrów p. Donalda Tuska, Wojewodę Podlaskiego p. Macieja Żywno. O tak niecodziennym wydarzeniu nie zapomniał również Wójt Gminy Wyszki p. Ryszard Perkowski, który wraz z Kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego p. Zdzisławą Jabłońską wręczył wiązankę kwiatów, wyrażając przy tym swój podziw dla życiowego wigoru Jubilatki. Bo właśnie na szczególne podkreślenie zasługuje znakomita Jej forma. Pani Maria wypiła wzniesiony lampką szampana toast, za jej zdrowie i wiele kolejnych lat życia, bacząc przy tym uważnie, czy podczas uroczystego obiadu, gościom niczego nie brakuje. Pani Maria miała siedmioro rodzeństwa, urodziła pięcioro dzieci, doczekała 14 wnuczków, 26 prawnuczków i 3 praprawnuczków. Należy przy okazji dodać, że młodsza siostra Pani Marii, Stanisława liczy 95 lat i również cieszy się znakomitym zdrowiem. (red.) PIELGRZYMKA STRAŻAKÓW NA JASNĄ GÓRĘ Stało się już wspaniałą tradycją, że co 5 lat na Jasnej Górze spotykają się ludzie związani z ochroną przeciwpożarową. Zwyczaj ten wywodzi się jeszcze z okresu przedwojennego, kiedy to 18 czerwca 1939 r. odbył się Zjazd Strażactwa Polskiego na Jasnej Górze. Było to jedno z największych wydarzeń w historii polskiego pożarnictwa. Tegoroczna VI Ogólnopolska Pielgrzymka Strażaków na Jasną Górę przypadła przed Dniem Strażaka 4 maja, kiedy to obchodzone jest święto św. Floriana. W sobotę 24 kwietnia 2010 r. wicepremier Waldemar Pawlak Prezes Zarządu Głównego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP z przedstawicielami władz Związku, Pan Zbigniew Sosnowski Podsekretarz Stanu w MSWiA, nadbryg. Wiesław Leśniakiewicz, Komendant Główny PSP oraz przeszło 100 tys. strażaków z państwowej i ochotniczej straży pożarnej dziękowało za opiekę nad służbą i pracą.uroczystości rozpoczęły się o godz na Pl. Katedralnym przed Archikatedrą Św. Rodziny w Częstochowie, gdzie zgromadziło się około 3 tys. pocztów sztandarowych, a wśród nich poczet sztandarowy z OSP w Wyszkach. Mszę św. na Jasnogórskim Szczycie, którą celebrował opiekun duchowy, Delegat Konferencji Episkopatu Polski, Metropolita Gdański, Jego Ekscelencja Ksiądz Arcybiskup Sławoj Leszek Głódź, poprzedził niezwykły koncert 157 strażackich orkiestr dętych z towarzyszeniem 22 strażackich chórów Ochotniczych Straży Pożarnych. Po raz drugi w Pielgrzymce uczestniczyli członkowie OSP z terenu gminy Wyszki. Ponad czterdziestu druhów z jednostek w Bujnowie, Mulawiczach, Niewinie Borowym, Pulszach, Wyszkach i Topczewie udało się na Jasną Górę by również podziękować za opiekę i prosić o błogosławieństwo na dalsze dni. Andrzej Niewiński str. 2 Wieści Gminne 2/2010

3 ZDANIEM WÓJTA GMINY cd ze str. 2 odpadów jest prowadzony przez wyszkowską filię firmy MPO Białystok. Nie znaczy jednak, że nie ma z tym problemów. Oświata najpoważniejszy dział w budżecie naszej gminy, uległa bardzo Największym problemem jest fakt zamknięcia wysypiska w Szpakach. Ten sam istotnym zmianom zarówno ilościowym jak i jakościowym. Jest to kluczowa problem mają wszystkie gminy w regionie. Dlatego też nasza gmina przystąpiła dziedzina będąca podstawą przyszłości społeczeństwa tego terenu. do Związku Gmin Puszczy Białowieskiej, który prowadzi działania nad Z 8 szkół, funkcjonuje w tej chwili cztery nowoczesne placówki dysponujące, utworzeniem Zakładu Zagospodarowania Odpadów dla 25 gmin trzech dobrym zapleczem dydaktycznym i sportowym. powiatów: Bielskiego, Hajnowskiego i Siemiatyckiego. Spełniają wszystkie niezbędne warunki potrzebne do prawidłowej edukacji W tej chwili opracowujemy plan rekultywacji wysypiska, na który jeszcze i wychowania dzieci i młodzieży. w tym roku będziemy ubiegać się o dotację ze środków unijnych. Na szczególną uwagę zasługuje bardzo nowoczesny kompleks dydaktyczno Pozostając przy tematyce ekologicznej - we wszystkich obiektach użyteczności - sportowy Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Wyszkach. publicznej posiadamy nowoczesne kotłownie na gaz lub olej. Sfera oświaty i kultury w naturalny sposób jest sobie bliska. W 2006 roku zmodernizowaliśmy oświetlenie ulic na terenie całej gminy Znakomicie przebiega współpraca szkół z funkcjonującym na terenie gminy instalując energooszczędne lampy. Przy okazji wykonana została iluminacja Gminnym Ośrodkiem Kultury, Sportu i Turystyki. GOKSiT bazując na zapleczu wszystkich naszych kościołów. lokalowym oraz fachowej kadrze poszczególnych szkół, organizuje Mimo zwiększenia całej sieci ulicznej o 103 punkty świetlne, ogólna moc popołudniowe zajęcia dla młodzieży i dorosłych. zainstalowanych lamp spadła blisko o połowę. Daje to wymierne oszczędności W ramach zajęć o charakterze sportowym można skorzystać z hali sportowej, finansowe. siłowni w Wyszkach, Strabli, Topczewie oraz w Falkach. Największym problemem i to dotkliwym w naszej gminie są drogi. Zarówno We wszystkich szkołach dostępne są dla młodzieży i dorosłych kafejki gminne, których posiadamy 55km, jak i powiatowe, których na naszym terenie internetowe. jest 113 km. Funkcjonuje Gminna Biblioteka Publiczna w Wyszkach i filia w Strabli. Od 2000 roku zmodernizowane zostało 34 km dróg. Jednak skala potrzeb jest Znakomicie funkcjonuje Klub Seniora, który spotyka się regularnie raz w miesiącu w małej salce konferencyjnej w Urzędzie Gminy i w szkole w Strabli. budowy, problem ten, do jego pełnego rozwiązania będzie nas nękał jeszcze ogromna, chociażby ze względu na ilość wsi. Z powodu wysokich kosztów ich Noworoczne spotkania seniorów nabierają coraz większej popularności. przez kilka lat. Aktualnie na pewno jest to główny priorytet inwestycyjny. Istnieje, więc wiele możliwości spędzenia kilku wolnych chwil z pożytkiem dla W roku 2009 przybyło 11 km nowych dróg. Na 2010 r. zaplanowana jest zdrowia i ducha. modernizacja kolejnych 5 km. Na 2011 rok przygotowujemy dokumentację na Jeżeli chodzi o dostęp do Internetu na terenie gminy to jest duża szansa, że mimo kolejne ok. 10 km. I tak mam nadzieję, że będzie przez najbliższe lata. dużych perturbacji wkrótce przyśpieszą prace nad jego rozbudową. Bardzo dużo każdego roku remontujemy dróg polnych, też bardzo ważnych dla Aby poprawić bazę kulturalną realizujemy z funduszy unijnych Odnowa wsi codziennego funkcjonowania gospodarstw rolnych. modernizację i rozbudowę świetlicy w Topczewie oraz przygotowujemy Nad bezpieczeństwem mieszkańców naszej gminy czuwa 9 jednostek dokumentację na modernizację budynku po szkole w Niewinie Borowym. Ochotniczej Straży Pożarnej skupiających 173 strażaków. W ostatnich latach Zdumiewa mnie niesamowicie mała znajomość wśród społeczeństwa naszego przeszły one gruntowną modernizację, jeżeli chodzi o wyposażenie. Sześć kraju (często o wysokim poziomie wykształcenia) zasad funkcjonowania z nich to nowocześnie wyposażone jednostki, dysponujące profesjonalnymi struktur samorządowych oraz państwowych. Rozumienie tego moim zdaniem wozami bojowymi i wyposażeniem osobistym, gwarantujące sprawne leży u podstaw prawidłowej oceny funkcjonowania władz wszystkich szczebli, przeprowadzenie akcji ratowniczej i gaśniczej. a także ich świadomego wybierania. Było to podstawą, że zainicjowaliśmy kilka Strażacy od kilku już lat aktywnie uczestniczą w akcjach honorowego lat temu utworzenie Młodzieżowej Rady Gminy Wyszki. W tej chwili jest to już krwiodawstwa. W ciągu ostatnich 5 lat oddali ponad 120 litrów krwi. jej trzecia kadencja. Zasady działania rady są identyczne jak dorosłej rady Najaktywniejsze jest OSP Mulawicze, z której strażacy oddali 36 litrów. Na gminy. Młodzieżowa Rada Gminy podejmuje różne ciekawe inicjatywy, podkreślenie również zasługuje fakt włączania się do tej akcji również posiada nawet zgromadzone przez siebie środki finansowe. mieszkańców nie będących strażakami. Dla tych młodych ludzi, gdy wejdą w wiek wyborczy jasne będą wszelkie Gmina jest bardzo aktywna w pomocy potrzebującym. zjawiska towarzyszące wyborom, a także podczas trwania kadencji rad Akcje pomocy dla powodzian w 2001 roku, zbiórka na remont oddziału poszczególnych szczebli samorządowych, czy też Sejmu. wewnętrznego w 2005 roku a w 2008 oddziału dziecięcego w szpitalu w Bielsku Zmienia się zdecydowanie wygląd naszych wsi. Podlaskim, miały szeroki społeczny charakter i pokaźny wymiar. Coraz więcej jest pięknych posesji, także tych z produkcją rolniczą. Czasami Prowadzone były również lokalnie mniejsze akcje pomocy sąsiadom pomysłowość mieszkańców w urządzaniu swoich podwórek jest wręcz poszkodowanym np. w wyniku pożaru. zdumiewająca. W niektórych przypadkach są to mini ogrody botaniczne, Jako, że nie tylko samym chlebem człowiek żyje, GOKSiT wspólnie z różnymi zachwycające bogactwem gatunków jak i formą ich wyeksponowania. partnerami, szkołami, Zarządem Gminnym OSP, Urzędem Gminy, organizuje Najważniejsze jest jednak, że wyraźnie przybywa posesji, na których jest po szereg stałych imprez kulturalno - rozrywkowych oraz sportowych, których prostu ład i porządek. głównym celem jest zapewnienie mieszkańcom godziwej rozrywki i integrację. Aby propagować tą ideę od kilku lat GOKSiT prowadzi konkurs na W stałym kalendarzu imprez gminnych są między innymi: najpiękniejszą posesję. Jury konkursowe wyłania trzy najpiękniej urządzone, - w niedzielę około 18 maja - rocznicę urodzin Patrona ZS im. Jana Pawła II ale jednocześnie dbające o ekologię gospodarstwa. Punktowane jest również to, w Wyszkach Gminny Dzień Papieski w Wyszkach, co dzieje się z odpadami stałymi i ściekami. - w ostatnią niedzielę maja odbywa się zwykle turniej piłkarski dzikich Zmienił się zasadniczo wygląd Urzędu Gminy i jego otoczenia, a także warunki drużyn, jego funkcjonowania. - w ostatnią niedzielę czerwca w Strabli Piknik Rodzinny Witajcie Wakacje, Budynek przeszedł gruntowny remont, poczynając od termomodernizacji, - w I dekadzie lipca zawody pożarniczo - gaśnicze połączone z festynem poprzez doprowadzenie do standardów XXI w. pomieszczeń, w których pracują gminnym, rotacyjnie na terenie działania jednostek OSP, urzędnicy oraz przyjmowani są interesanci. Urząd dysponuje teraz - w ostatnią niedzielę sierpnia w Wyszkach Festyn Dożynkowy. Impreza nowoczesnym wyposażeniem oraz estetycznie i funkcjonalnie urządzonymi nabierająca coraz większego rozmachu. Konkurs wieńców dożynkowych pokojami. Jest również ładna duża sala konferencyjna oraz mała salka na przyciąga do udziału kolejne wioski. W 2008 roku wieniec z Niewina spotkania mniejszych grup np. Klubu Seniora, Kombatantów. Borowego, drugi w naszym konkursie, zajął pierwsze miejsce w kategorii Otoczenie urzędu w wyniku realizacji projektu "Odnowa Wsi" stało się ładne wieńców współczesnych reprezentując powiat bielski, i funkcjonalne. Jest dużo parkingów, miejsce do relaksu oraz wspólnej zabawy. - rocznica Bitwy pod Olszewem organizowana wspólnie z Gminą Brańsk. W roku 1990 gmina posiadała zwodociągowanie jedynie 3 wsie: Wyszki, Wszystkie organizowane przez GOKSiT imprezy cykliczne, zajęcia stałe jak Pulsze i Sasiny. W tej chwili gmina jest praktycznie zwodociągowania w 100%. Posiadamy i okazjonalne mają jeden cel oderwanie mieszkańców naszej gminy, choć na 124 km linii wodociągowych oraz 1220 przyłączy na ok gospodarstw chwilę od ciężkiej pracy i monotonii dnia codziennego. Umożliwienie spotkania domowych. Każdy zainteresowany w zasadzie może być podłączony do sieci się z innymi ludźmi i zapewnienie chwili relaksu. To jest każdemu z nas w tym wodociągowej. coraz bardziej zagonionym życiu bardzo potrzebne. Hydrofornie posiadają własne agregaty prądotwórcze (Budlewo stacjonarny, Kończąc należy stwierdzić, że te kilka przykładów z naszej gminy również Wyszki przewoźny) zapewniają one ciągłość dostaw wody nawet przy długim potwierdza przytoczone wcześniej stwierdzenie, że reforma samorządowa braku prądu. z 1990 roku dając inicjatywę społeczności lokalnej oraz przekazując część Ścieki, ten problem nadal czeka na pełne rozwiązanie. Do funkcjonującej władzy centralnej samorządom w sposób ogromny przyspieszyła modernizacje w Kamiennym Dworze przepompowni ścieków do oczyszczalni w Łapach i rozwój zarówno infrastrukturalny jak i społeczno - kulturalny. podłączamy kanalizację Wólki Pietkowskiej i Topczewa. Inwestycję tą realizujemy ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. W tej chwili przy- Zrobili to tacy ludzie jak wy: Radni, Sołtysi, Urzędnicy Gminy i zwykli obywatele włączający się do różnych działań na rzecz rozwoju swoich małych stępujemy do przygotowania dokumentacji na kanalizację Strabli wraz z oczyszczalnią ścieków i punktem zlewu ścieków z przydomowych zbiorników. ojczyzn. Dziś w 20 - tą rocznicę możemy sobie nawzajem z czystym sumieniem Dwa lata temu zainicjowaliśmy budowę przyzagrodowych oczyszczalni pogratulować. ścieków. Posiadamy powtarzalną dokumentację techniczną, którą nieodpłatnie Malkontentom kontestującym te osiągnięcia powinniśmy powiedzieć umiecie przekazujemy zainteresowanym, pomagamy w sprawach formalnych, lepiej - zapraszamy do udziału i zróbmy jeszcze więcej, jeszcze lepiej, a cokolwiek zrobimy będzie to tylko dla naszego wspólnego dobra". technicznych i dostarczamy niektóre materiały. W tej chwili na terenie gminy funkcjonuje kilkanaście tego typu oczyszczalni. Problem usuwania odpadów stałych jest u nas w zasadzie rozwiązany. Odbiór Ryszard Perkowski - Wójt Gminy Wieści Gminne 2/2010 str. 3

4 DOPALACZE MOGĄ CIĘ WYPALIĆ! POZNAJ FAKTY Materiał GKRPA Zagrożenia: istnieją przesłanki, które świadczą o tym, że BZP może uzależniać. Używanie tej substancji może także spowodować odwodnienie organizmu i przyspieszenie tętna, obciążając tym samym układ krążenia. Jeszcze jednak nie wszystko wiadomo na temat zagrożeń związanych z tą substancją, a także skutków długotrwałego jej używania. Interakcje z innymi lekami pozostają nieznane. Sytuacje dodatkowo utrudnia fakt, że substancja ta jest jednym ze składników tabletek kapsułek. Legalność: w Polsce BZP została objęta kontrolą zgodnie z nowelizacją ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii z dnia r. (Dz. z 2009 r. Nr 63, poz. 520) TFMPP - substancja psychoaktywna z grupy pochodnych piperazyny, o działaniu stymulującym. Postać fizyczna: biały proszek. Najczęściej jednak występuje w połączeniu z BZP pod postacią kapsułek lub tabletek. Efekty działania: nie powoduje atrakcyjnych dla użytkowników efektów psychoaktywnych. Efekt stymulacji ośrodkowego układu nerwowego następuje po użyciu łącznie TFMPP i BZP. Działanie niepożądane: migreny, bóle głowy, utrata apetytu, bezsenność, wymioty. Zagrożenia: istnieją przesłanki, które świadczą o tym, że TFMPP może uzależniać. Używanie tej substancji może także spowodować odwodnienie organizmu i przyśpieszenie tętna, obciążając tym samym układ krążenia. Dopalacz czy dopalacze to termin nieposiadający terminu naukowego. Używa się go potocznie dla nazwania grupy różnych substancji lub ich mieszanek o rzekomym bądź faktycznym działaniu psychoaktywnym, znajdujących się na liście substancji kontrolowanych przepisami ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii. Mity i prawdy o dopalaczach Zamieszczone na stronach internetowych informacje na temat badań rzekomo potwierdzających brak szkodliwości określonej substancji stwierdzają, że przynajmniej niektóre dopalacze są bezpieczną alternatywą szkodliwych efektów nielegalnych i uzależniających narkotyków. Podczas, gdy informacje z badań dotyczące jedynie faktu, że nie zawierają one substancji objętych kontrolą prawną, co nie jest równoznaczne z tym, że oferowane produkty są bezpieczne dla użytkowników. Nie ma zatem mowy o żadnym certyfikacie bezpieczeństwa używania. Prawdą jest, że liczba wiarygodnych badań i analiz na temat tzw. dopalaczy w większości będących nowo zsyntetyzowanymi substancjami jest bardzo ograniczona. Zanim nowa substancja trafi do rąk lekarzy i wejdzie do powszechnego użytku jako lek, musi przejść wszechstronne testy laboratoryjne, próby na zwierzętach doświadczalnych i trzy fazy badań z udziałem ludzi, czyli badań klinicznych. Czy przypuszczasz, że producenci dopalaczy zadają sobie tyle trudu by stosować tę procedurę? W ostatnim czasie było przynajmniej kilka zgłoszeń do szpitali (głównie psychiatrycznych) spowodowanych używaniem dopalaczy. Istnieją także przesłanki do tego, by przypuszczać, że niektóre z nich mogą uzależniać. Czy nie jest tak, że swoje wynalazki producenci dopalaczy testują na Tobie? Dopalacze są wyrobami kolekcjonerskimi Producenci podają opis produktu, jego skład, wskazują dawkowanie, informują o przeciwwskazaniach, a także przytaczają recenzje użytkowników. Na opakowaniach dopalaczy widnieją jednak wyraźne ostrzeżenia Nie do spożycia przez ludzi. W sklepach są sprzedawane jako produkty kolekcjonerskie, co znaczy, że oferta adresowana jest do kolekcjonerów tabletek, którzy umieszczą je w klaserach i trzymają na półkach, obok kolekcji znaczków czy monet. Skoro produkty są bezpieczne, przebadane i legalne, dlaczego nie są zarejestrowane do użytku przez ludzi? JWH -018 Postać fizyczna: grudkowata, twarda, lepka substancja przypominająca haszysz. Barwa jej zmienia się od ciemno do jasnobrązowej, czasem rudawej przypominającej metal. Zmienność barwy zależy od stężenia i/lub metody przygotowania, np. rozdrobnienia lub krystalizacji. Substancja rzadko występuje na rynku w opisanej postaci. Zazwyczaj jest dodawana do mieszanek ziołowych. Efekty działania: najprawdopodobniej wywołuje wzrost ciśnienia krwi, przekrwienie gałek ocznych, zaburzenia koordynacji ruchowej, zaburzenia uwagi, wysuszenie śluzówek. Działanie niepożądane: przyspieszone tętno, zawroty głowy, apatię, dekoncentrację, niemożność skupienia uwagi, leki i urojenia. Zagrożenia: może powodować uzależnienie psychiczne oraz indukcje chorób psychicznych. Legalność: w Polsce JWH jest objęte kontrolą prawną od 08 maja 2009 r. (ustawa o przeciwdziałaniu narkomanii Dz. z 2009 r. Nr 63, poz. 520)... (ciąg dalszy w następnym numerze WG) przedruk za "NOWA SZANSA.." - KOLEJNY PROJEKT W styczniu br. Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Turystyki nawiązał współpracę z Fundacją ANTIDOTUM z Białegostoku. Następnie przeprowadzony został wywiad środowiskowy na zapotrzebowanie odnośnie kursów i szkoleń dla mieszkańców gminy. Od 13 marca 2010 r. zaczął być realizowany projekt Nowa Szansa antidotum na stagnację edukacyjno - rozwojową w Gminie Wyszki, gdzie jako partner występuje GOKSiT. Zajęcia prowadzone są przez specjalistów głównie z Antidotum. Uczestnikami zajęć są mieszkańcy gminy, którzy zostali podzieleni na dwie grupy tematyczne po 10 osób: 1) Podstawy przedsiębiorczości + obsługa komputera i Internetu 120 godz. 2) Fundusze unijne + obsługa komputera i Internetu 64 godz. Kurs komputerowy nosi nazwę Wykorzystanie ICT i Internetu w życiu codziennym i pracy zawodowej i jest realizowany z wykorzystaniem Centrum Kształcenia na Odległość na Wsiach, działającego przy GOKSiT. cd. na str. 8 SZCZEGÓŁY O DOPALACZACH SYNTETYCZNE BZP stymulant ośrodkowego układu nerwowego, o działaniu podobnym do amfetaminy. Postać fizyczna: biały proszek, najczęściej tabletki lub kapsułki. Efekty działania: BZP działa stymulująco na ośrodkowy układ nerwowy, podobnie jak amfetamina i metamfetamina, jednak dziesięciokrotnie słabiej. Próby kliniczne wykazały, iż efekty działania BZP subiektywnie przypominają objawy występujące po użyciu amfetaminy. Działanie niepożądane: użytkownicy zgłaszają szereg objawów niepożądanych takich jak: bóle brzucha, nudności, wymioty, bóle głowy, kołatanie serca, brak apetytu, stany lękowe, bezsenność, dziwne myśli, zmiany nastroju, dezorientacja, rozdrażnienie oraz drgawki. Foto: H. Zalewski GOKSiT str. 4 Wieści Gminne 2/2010

5 II GMINNY DZIEŃ PAPIESKI Dziś jest ten wyjątkowy dzień, wyjątkowa okazja. W tym dniu wszyscy oddajemy cześć Naszemu Wielkiemu Polakowi, Janowi Pawłowi II. To właśnie ON jest bohaterem dzisiejszej imprezy. Jan Paweł II ukochał między innymi młodzież i ukochał sport, właśnie dlatego połączyliśmy te dwa tematy organizując po raz drugi biegi uliczne jako element II-go Gminnego Dnia Papieskiego w Wyszkach tymi słowami 16 maja 2010 r. o godz prowadzący imprezę Henryk Zalewski powitał na skwerku gminnym wszystkich zebranych. Organizatorami imprezy byli: Zespół Szkół im. Jana Pawła II, Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Turystyki w Wyszkach oraz władze gminy Wójt, Zastępca i Skarbnik Gminy. Patronat duchowy objął proboszcz tutejszej parafii ks. dr Andrzej Ulaczyk, patronat medialny Kurier Poranny. Prowadzący w imieniu organizatorów, podziękował sponsorom, którymi byli: Spółdzielnia Mleczarska BIELMLEK w Bielsku Podlaskim, HOOP S.A. Bielsk Podlaski, VEOLIA TRANSPORT Bielsk Podlaski, LEWAR catering Andrzeja Jóźwiuka Bielsk Podlaski, Przedsiębiorstwo Drogowo Mostowe MAKSBUD Bielsk Podlaski, MPO Sp. Z o.o. Białystok, Bank Spółdzielczy w Brańsku O/Wyszki, Zakład Usług Leśnych Juliusz Wiktor Gola Topczewo, P.H. DANMAR Danuta Wyszkowska Wyszki, Sklep ROLNIK Genowefa i Janusz Wyszkowscy Wyszki, XX LAT SAMORZĄDU w WYSZKACH ZŁOTE GODY w UG WYSZKI Medale przyznano następującym parom małżeńskim: 1. Maria i Andrzej Koniuch Bujnowo 2. Jadwiga i Feliks Falkowscy Filipy 3. Jadwiga i Stanisław Piotrowscy Filipy 4. Jadwiga i Franciszek Łuczaj Filipy 5. Marianna i Stanisław Falkowscy Godzieby 6. Lucyna i Zenon Kuryś Ignatki 7. Janina i Tadeusz Brzozowscy Kamienny Dwór 8. Wiesława i Jan Onopa Łapcie 9. Kazimierz i Irena Falkowscy Łubice 10. Krystyna i Ludwik Nazarko Mieszuki 11. Marianna i Edward Miluscy Mieszuki 12. Regina i Jan Lipscy Niewino Popławskie 13. Janina i Henryk Klimaszewscy Osówka 14. Marianna i Stanisław Grabowscy Osówka 15. Henryka i Stanisław Pierzchało Pierzchały 16. Władysława i Kazimierz Chomiccy Pulsze 17. Cezaria i Stanisław Kruszewscy Pulsze 18. Władysława i Piotr Łochniccy Samułki Duże 19. Elżbieta i Stanisław Truskolawscy Sieśki 20. Janina i Henryk Stalewscy Strabla 21. Regina i Jan Borowscy Strabla 22. Maria i Anatoli Bałło Szpaki 23. Janina i Kalikst Warpechowscy Warpechy Nowe 24. Jadwiga i Zdzisław Górscy Wypychy 25. Wanda i Antoni Sawoniuk Wyszki Wieści Gminne 2/2010 Foto: K. Borowska GOKSiT PPHU OGRÓD MARCINA Marcin Tarasiuk Wyszki, Kwiaciarnia LOTOS Wiesława Kośko Bielsk Podlaski, BIUROLAND Spółka Cywilna Bielsk Podlaski, Sklep Spożywczy Waldemar Piotrowski Pulsze, Sklep Spożywczo Przemysłowy Łucja Warpechowska Topczewo, Gminna Spółdzielnia Samopomoc Chłopska Wyszki, Powszechny Zakład Ubezpieczeń S.A. Inspektorat Bielsk Podlaski, SP ZOZ Bielsk Podlaski, SUEMPOL Bielsk Podlaski, Poczta Polska Bielsk Podlaski, Ochrona KONDOR Białystok. Uroczystość rozpoczęła się o godz złożeniem wieńców i kwiatów przed pomnikiem Jana Pawła II przy Zespole Szkół w Wyszkach. Następnie o godz w czasie uroczystej Mszy Świętej mieszkańcy modlili się o szybką beatyfikację Ojca Świętego. Po czym w kościele parafialnym w Wyszkach odbył się koncert Chóru Polskiej Pieśni Narodowej. Kolejnym punktem programu imprezy były prezentacje W hołdzie Janowi Pawłowi II. Pokaz zdolności artystycznych dali uczniowie Zespołu Szkół pod opieką p. Renaty Żukowskiej w montażu słowno-muzycznym W Was jest nadzieja. Jako drugie zaprezentowało się trio: Natalka Borowska, Julita Perkowska i Katarzyna Górska uczennice klasy III SP Wyszki, w piosence Tobie Ojcze Święty. Pan Czesław Niewiński swoim monologiem zakończył tę część imprezy. cd. na str. 7 Mszą Świętą dnia r. o godz w wyszkowskim kościele parafialnym rozpoczęły się obchody dwudziestej rocznicy reaktywowania samorządu terytorialnego. Dalsza część imprezy odbywała się na hali sportowej Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Wyszkach. Po hymnie państwowym prowadzący spotkanie p. Tadeusz Wielanowski powitał wszystkich uczestników i przekazał głos p. Ryszardowi Perkowskiemu. Wójt Gminy przedstawił skład kolejnych kadencji Rady Gminy i sołectw, przy tym minutą ciszy oddano cześć zmarłym samorządowcom. Następnie obszernie omówił osiągnięcia gminy w ostatnich dwóch dekadach. Zaznaczył, że znaczącą rolę odegrało utworzenie Młodzieżowej Rady Gminy, co pozwoliło zapoznać i nauczyć młodych ludzi zasad funkcjonowania struktury samorządów, ich zasad i procedur, o czym mówiła również przedstawicielka MRG Małgorzata Marczuk. Wystąpienia prelegentów urozmaicane były koncertem artystów ze szkoły muzycznej z Bielska Podlaskiego. Kolejny punkt programu to wręczenie pamiątkowych statuetek samorządowym weteranom. Na ręce Pana Wójta zaproszeni goście przekazali gratulacje i podziękowania za owocną współpracę we wspomnianym okresie. Niespodzianką okazał się występ kabaretu Beret, tworzonego przez pracowników Urzędu Gminy. Impreza zakończyła się symbolicznym pokrojeniem okolicznościowego tortu. (hz) W dniu 15 maja 2010 r. odbyła się uroczystość wręczenia medali za długoletnie pożycie małżeńskie. Jest to wyjątkowe święto, które obchodzi się po 50 latach wspólnego pożycia. Do siedziby Urzędu Gminy Wyszki przybyły 23 pary małżeńskie, niektórzy wraz z rodzinami oraz zaproszeni goście: Pani Stanisława Ryczkowska, ks. Jerzy Charytoniuk oraz ks. dr Andrzej Ulaczyk. Wójt Gminy Wyszki Pan Ryszard Perkowski składając życzenia wszystkim jubilatom mówił, że 50 wspólnie przeżytych lat to symbol wzajemnej miłości i wierności, to również piękny wzór i przykład dla młodych pokoleń wstępujących w związek małżeński. cd na str. 7 str. 5

6 KRZYŻÓWKA Krzyżówka Z z HASŁEM hasłem 2/2008 2/ /imię i nazwisko/... /adres zamieszkania/... /telefon/ /podpis/ Prosimy bardzo o wypełnienie kuponu i dostarczenie go osobiście lub pocztą do r. na adres: GOKSiT, ul. Szkolna 17, Wyszki. Wśród uczestników zostanie rozlosowana nagroda, zwycięzca będzie powiadomiony listownie lub telefonicznie. Uwaga: 1. W losowaniu biorą udział jedynie oryginalne kupony. 2. Przez jedną osobę może być wysłany tylko jeden kupon. 3. W "Krzyżówce" mogą brać udział jedynie osoby pełnoletnie. 4. Szczegółowy regulamin znajduje się w GOKSiT. Podpis oznacza akceptację regulaminu i zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez GOKSiT na potrzeby funkcjonowania placówki stosownie do przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 1997 r., Nr 133, poz. 883 ze zm.) 8 6, POZIOMO: 4. Był nim Gagarin, 8. Tam Kuba, 9. Jaja płazów, 10. Drzewo genealogiczne, 12. Burmistrz w Paryżu, 13. Moneta skandynawska, 14. Pogotowia..., 15. Strumień, 16. Kochanka Nerona, 18. Nie podaż, 19. Podtrzymuje maszt, 20. Na patyku, 21. Litera grecka, 22. Drużyna inaczej, 23. Ustrój Rosji PIONOWO: 1. Nowy..., 2. Sidło, 3. Muzyczny lub literacki, 4. Chroni głowę, 5. Rubaszność szlachecka, 6. Chuderlak, 7. Taniec ludowy, 10. Może być atomowy, 11. Wybrany na zjazd, 13. Nie lada gratka, 14. Broń biała, 15. Areał, 17. Ma syna. OGŁOSZENIE NIEPŁATNE SPRZEDAM (używane, w dobrym stanie): - biurko pod komputer, - komodę, - dwa fotele rozkładane do spania (z szufladą na pościel). tel: NA NASZYM STOLE Składniki: Sernik na zimno mocno waniliowy - 8 serków waniliowych (po 200 gram każdy), - 3 galaretki truskawkowe, - 5 płaskich łyżek żelatyny, - 10 dkg masła, - 1 podwójny cukier waniliowy, - 2 łyżki cukru pudru, - 1/2 kg truskawek. Przygotowanie: Masło utrzeć z cukrem pudrem i cukrem waniliowym, dodać serki po czym dokładnie wymieszać. Suchą żelatynę wsypać do garnuszka, zalać 3/4 szklanki wrzącej wody, zamieszać, odstawić na kilka minut, od czasu do czasu zamieszać. Dokładnie rozpuszczoną i wystudzoną żelatynę wlać do masy serowej, wymieszać. Przygotowaną masę wyłożyć do tortwnicy. Wstawić do lodówki na kilka minut, aż zastygnie. Na wierzchu ułożyć pokrojone truskawki, zalać trzema tężejącymi galaretkami, rozpuszczonymi w 900 ml wrzącej wody. Wstawić do lodówki na kilka godzin, lub na całą noc. Kroić maczając nóż w gorącej wodzie. Przygotowanie: Ryż z młodą kapustką i marchewką Składniki: - 2 torebki ryżu, - 4 duże marchewki, - mała główka młodej kapusty, - 1 łyżka vegety, - sól, pieprz, - pół kostki masła, - 1 łyżeczka curry. Kapustę drobno siekamy, marchew obieramy i kroimy w krążki. Gotujemy razem w wodzie z dodatkiem vegety ok minut (od momentu zagotowania wody). Odcedzamy dokładnie i podsmażamy na maśle. Ryż gotujemy w osolonej wodzie i również podsmażamy na maśle z dodatkiem curry. Mieszamy wszystkie składniki, doprawiamy. Można podawać z panierowanym schabowym lub kurczakiem. Ogłoszenie niepłatne Przepisy pochodz¹ ze str ony: Plandeki na wszystko (przyczepy, przyczepki, bizony itp): - naprawa, - klejenie, - szycie na wymiar (stelaż metalowy). Kontakt: Łapcie 28, Wyszki; tel str. 6 Wieści Gminne 2/2010

7 UROCZYSTOŚCI ŻAŁOBNE w WYSZKACH 16 kwietnia 2010 r. odbyły się uroczystości żałobne w intencji poległych w czasie katastrofy lotniczej pod Smoleńskiem. O godz Mszę Św. w kościele parafialnym w Wyszkach odprawił proboszcz ks. dr Andrzej Ulaczyk, po czym wszyscy udali się pod pomnik. Delegacje szkół, zakładów pracy i innych instytucji złożyli wieńce i kwiaty oraz zapalili symboliczne znicze, po czym głos zabrał Wójt Gminy p. Ryszard Perkowski, który podkreślił, że ta szczególna sytuacja mówi nam, iż najważniejsze dla narodu, dla Polski jest to, co nas łączy a nie dzieli. ZŁOTE GODY w UG WYSZKI Foto: H. Zalewski GOKSiT cd. ze str. 5 MAJOWE SPOTKANIE KLUBU SENIORA w STRABLI Majowe spotkanie Seniorów w Strabli odbyło się r.w Dniu Matki. Na wstępie pani bibliotekarka powitała Seniorów i przybyłych gości - dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Turystyki w Wyszkach pana H. Zalewskiego i dyrektora Szkoły Podstawowej w Strabli panią M. Marczuk. Na tę okazję uczniowie kl.vi i V pod opieką pani Z. Oksiuty przygotowali inscenizację słowno-muzyczną wyrażając wdzięczność wszystkim mamom. Seniorki w skupieniu i ze wzruszeniem wysłuchały a następnie nagrodziły brawami wykonawców. Po czym głos zabrał dyrektor GOKSiT, który podziękował za zaproszenie i wyraził podziw włożonej pracy w przygotowanie montażu słowno-muzycznego, zarówno uczniów jak i Pani Zofii Oksiuty. Foto: H. Zalewski GOKSiT Po zakończeniu aktu dekoracji, przy wspólnie wzniesionych kieliszkach szampana, zaśpiewano złotym jubilatom gromkie Sto lat. Były gratulacje, kwiaty, pamiątkowe dyplomy i zdjęcia oraz wspólny poczęstunek, a całą uroczystość uświetnił występ kapeli Kłosy. Odznaczenia zostały przyznane postanowieniem z dn r. Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego, który zginął 10 kwietnia br. w katastrofie pod Smoleńskiem. Pamięć ofiar katastrofy prezydenckiego samolotu uczczono minutą ciszy. Andrzej Niewiński Dalsza część spotkania przebiegała przy herbatce i pysznych słodkościach przygotowanych przez panie: S. Popławską, A. Miluską i J. Matowicką. W miłej i przyjaznej atmsferze, ze śpiewem na ustach zakończono majowe spotkanie Seniorów. Zofia Oksiuta Bibliotekarz GBP Filia w Strabli DZIEŃ MATKI w ZESPOLE SZKÓŁ w WYSZKACH II GMINNY DZIEŃ PAPIESKI cd. ze str. 5 Foto: Janusz Bakunowicz O godz rozpoczęły się biegi uliczne. Wystartowało 155 uczestników. O godz Starosta Bielski p. Sławomir Jerzy Snarski, Wójt Gminy p. Ryszard Perkowski, Skarbnik p. Stanisława Ryczkowska oraz W-ce Przewodniczący Rady Gminy p. Mariusz Korzeniewski wręczyli zwycięzcom biegów statuetki i nagrody, a wszystkim uczestnikom pamiątkowe medale. Laureaci w kategorii Open otrzymali również puchary. Impreza zakończyła się godzinną dyskoteką pod chmurką. (hz) Wieści Gminne 2/2010 Dnia r. w Zespole Szkół w Wyszkach im. Jana Pawła II odbył się apel z okazji Dnia Matki. Dzieci z kl I - III recytowały wiersze, śpiewały piosenki, przedstawiały też ciekawe scenki. Na uroczystości licznie przybyły zaproszone Mamy, które otrzymały od swoich pociech własnoręcznie wykonane upominki. Na koniec nasi goście wzięli udział w słodkim poczęstunku. Krystyna Zabrocka, Agata Wyszkowska, Bożena Trzeszczkowska str. 7

8 GOKSiT *** GOKSiT *** GOKSiT *** GOKSiT *** GOKSiT *** GOKSiT *** GOKSiT e-centrum w NIEWINIE BOROWYM Meczami piłki nożnej w niedzielę 13 czerwca o godz rozpoczęła się mini impreza w Niewinie Borowym przygotowana przez opiekunki Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej Panie Eugenię Gromadę i Małgorzatę Niewińską. Startowały drużyny z Sasin, Zakrzewa i gospodarzy. Po wyrównanej walce wszyscy zawodnicy zostali udekorowani przez zaproszonych gości pamiątkowymi medalami. Z zaproszenia skorzystali: Wójt Gminy p. Ryszard Perkowski, Dyrektor GOKSiT p. Henryk Zalewski, Opiekun e-centrum CKNONW w Wyszkach p. Katarzyna Borowska oraz część mieszkańców wsi. Zarówno goście, zawodnicy jak i kibice zostali poczęstowani kiełbaskami z grilla, smażonymi głównie przez p. Agatę Malinowską. Po części sportowej imprezy została przecięta symboliczna wstęga do sali komputerowej e-centrum mieszczącego się w budynku dawnej szkoły. Dyrektor GOKSiT omówił zasady i regulamin korzystania z pracowni, po czym przekazał hasła dostępowe wspomnianym Opiekunkom MDP, które będą również opiekunkami Wioski Intermetowej. Wszystkie stanowiska niemal natychmiast zostały oblężone przez najmłodszych uczestników spotkania. "Niestety trudności z dostępem do radiowego internetu wciąż jeszcze trwają dlatego też razem z Dyrektorem zastanawiamy się nad innym zastępczym rozwiązaniem" - dodał Wójt Gminy, co z zadowoleniam zostało przyjęte przez mieszkańców. Imprezę artystycznie uzupełnił p. Roman Gromada, grając na keyboardzie melodie biesiadne i popularne. DZIEŃ DZIECKA z GOKSiT - em "NOWA SZANSA.." - PROJEKT Foto: K. Borowska GOKSiT cd. ze str. 4 Kursanci poznają budowę komputera, system operacyjny, obsługę podstawowych programów pakietu Office (Word, Excel, Power Point) jak również obsługę przeglądarki internetowej IE, Firefox, zakładanie i obsługę poczty oraz uczą się konfigurować Outlook. Dodatkowo każdy uczestnik zostaje zarejestrowany do CKNONW i kończy jeden z 66 dowolnie wybranych kursów metodą e-learingową. Daje to możliwość do dalszej samodzielnej pracy już z poza Centrum. Foto: H. Zalewski GOKSiT Foto: K. Borowska GOKSiT Zapraszamy do pracowni e-centrum w Niewinie Borowym: Piątek Sobota Dzień Dziecka, to radosne święto wszystkich dzieci, obchodzone w Polsce od przeszło pół wieku. W tym dniu nasi milusińscy oczekują dużej dawki przyjemności, łakoci, prezentów, organizacji imprez i większej swobody. Do tego przyczynił się również Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Turystyki w Wyszkach. Od samego rana Panie Katarzyna Borowska i Dorota Chomicka oraz stażysta biblioteki szkolnej Pani Ewa Rogucka objęły opieką uczniów szkoły podstawowej, przychodzących do placówki i biorących udział w rozgrywkach: bilard, piłkarzyki i dart (rzutki). W związku z dużym zainteresowaniem a zarazem małą możliwością jednoczesnego korzystania z ww. gier dzieci korzystały z propozycji w osobowych grupach. Ponadto przez cały dzień oblegane były również niemal wszystkie stanowiska komputerowe z szerokopasmowym dostępem do Internetu. Natomiast dla najmłodszych ok. godz na dużym ekranie rozpoczęła się projekcja animowanej bajki Magiczna karuzela. Bohaterowie filmu na przemian wprawiali małych widzów w zachwyt, niepewność lub głośny śmiech. Wszyscy odwiedzający w ten dzień placówkę otrzymali pyszne, słodkie upominki. Radości nie było końca, ale przecież to ich wielki dzień. Tęczowy dzień uśmiechu, jeden z najważniejszych i najwspanialszych w roku. (hz) Termin zakończenia programu - 26 czerwca br., kiedy to wszyscy po zdaniu egzaminu otrzymają stosowne certyfikaty o odbytych szkoleniach. Projekt cieszy się dużym zainteresowaniem, dlatego też trwają prace nad organizacją kolejnych szkoleń, do których już teraz serdecznie zapraszamy. O szczegółach będziemy informować na stronie internetowej placówki a także w korespondencji mailowej. Jeżeli Państwa adres nie jest jeszcze w naszej bazie danych, prosimy o przysłanie maila z dopiskiem: Wyrażam zgodę na gromadzenie i przetwarzanie moich danych osobowych do celów działalności GOKSiT (zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926, ze zm.). W związku z powyższym mam świadomość o celu zbierania tych danych, prawie wglądu do swoich danych oraz możliwości ich poprawiania. (hz) KRZYŻÓWKA WG 1/10. W dniu 11 czerwca 2010 r. w Czytelni GOKSiT jeden z uczniów wylosował zwycięzcę w konkursie Krzyżówka z hasłem ogłoszonym w Wieściach Gminnych 1/2010 przez Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Turystyki w Wyszkach. Zwyciężczynią została p. Helena Derehajło zamieszkała w Pulszach. Serdecznie gratulujemy. Szczegółowe informacje działalności GOKSiT na naszej stronie internetowej: Jeśli chcesz być informowany o ofercie GOKSiT wyślij na naszą skrzynkę swój adres mailowy. Wydawca: GOKSiT przy współudziale Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Redakcja: Katarzyna Borowska, Redaktor Naczelny: Henryk Zalewski. Kontakt: ul. Szkolna 17; Wyszki; tel./fax (085) , tel. (085) w. 22 mail: pon., środa, czwartek wtorek, piątek GOKSiT zaprasza:

9 GŁOS MŁODYCH Gazetka Młodzieżowej Rady Gminy Wyszki Nr 18 / 2010,,Znaleźć jedno zdanie, które do serca komuś wejdzie i zostanie''. K. I. Gałczyński,,Dzikie wino" Gorąco i w wakacyjnym nastroju witamy Czytelników naszej gazetki. Rok szkolny 2009/2010 zbliża się do końca wielkimi krokami, ku radości wszystkich uczniów. Kończy się już trzecia kadencja Młodzieżowej Rady Gminy Wyszki. Przed nami kolejne wybory. Odbędą się one na przełomie października i listopada 2010r. Zanim jednak nastąpią, podsumujmy nasze dotychczasowe działania. W miarę sił, możliwości i zapału udało się nam zrealizować prawie wszystkie założenia z Planu Pracy. Przypominamy, że obradujemy na sesjach i tam głównie podejmujemy wszelkie inicjatywy, które później wdrażamy w życie. 14 kwietnia 2010 r. realizowaliśmy projekt i przeprowadzaliśmy debatę dotyczącąj samorządności uczniowskiej. Podczas sesji radni zostali podzieleni na 3 grupy. Pracowali nad następującymi tematami: 1. W jaki sposób zainteresować uczniów do wzięcia udziału w wyborach? 2. Jak zachęcić uczniów do kandydowania? 3. Jak właściwie zorganizować kampanię wyborczą? Każda z grup prezentowała własne stanowisko metodą debaty,,za i przeciw. Podczas tej sesji minutą ciszy radni uczcili pamięć ofiar katastrofy pod Smoleńskiem z 10 kwietnia 2010 r. Odczytano przemówienie Prezydenta, które miał wygłosić w Katyniu oraz wykonano gazetkę ścienną. 20 kwietnia br. delegacja rady na czele z władzami gminy odwiedziła Miejsca Pamięci Narodowej w najbliższej okolicy: Malawiczach, Wyszkach, Strabli i Olszewie. Na grobach poległych i pomordowanych Polaków zapalono znicze i złożono kwiaty. 3 maja część radnych uczestniczyła w powiatowych obchodach tej rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja w Bielsku Podlaskim 16 maja podczas II Gminnego Dnia Papieskiego radni na ręce Pana Dyrektora ZS w Wyszkach przekazali do Regionalnej Sali Papieskiej kolekcję monet z wizerunkiem Jana Pawła II. Zostały one zakupione ze środków zgromadzonych przez radę. 8 czerwca w Zespole Szkół w Wyszkach odbył się I Szkolny Konkurs Wiedzy o Samorządzie Terytorialnym i Gminie Wyszki. Głównym organizatorem była rada. Konkurs podzielony był na trzy etapy: w pierwszym uczestniczyło 8 zespołów z klas I-III gimnazjum. Uczniowie ci rozwiązywali test złożony głównie z zadań zamkniętych. Do II etapu zakwalifikowało się pięć zespołów z najwyższą liczbą punktów. Do ścisłego finału przeszły trzy zespoły. Uczniowie ci losowali pytania i udzielali ustnych odpowiedzi przed komisją i publicznością. I miejsce uzyskał zespół złożony z uczniów klasy IIa w składzie: Jacek Zabrocki, Iwona Werpechowska, Marlena Rzepniewska. II miejsce zajęli uczniowie klasy IIc w składzie: Jakub Wyłucki, Kinga Wesołowska i Maciej Karpiesiuk. III miejsce zajęły uczennice z klasy IIIc: Aneta Marczuk, Agata Rogucka, Karolina Zabrocka. Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali dyplomy i nagrody rzeczowe, których sponsorem był Wójt Gminy Wyszki. Gratulujemy laureatom tak dużej wiedzy i umiejętności.

10 15 czerwca 2010 r. w Urzędzie Gminy Wyszki odbyła się ostatnia X sesja rady III kadencji, podczas której podsumowano 5 lat z działalności młodych samorządowców. Wiceprzewodnicząca Marlena Młodzianowska we współpracy z opiekunami oraz p. Radosławem Wyszkowskim przygotowała prezentację multimedialną dotyczącą powstania i działalności rady. Pan Wójt wręczył wszystkim podziękowania i książki, za które serdecznie dziękujemy. 16 czerwca odbyły się w Gimnazjum w Wyszkach młodzieżowe wybory prezydenckie w ramach ogólnopolskiej akcji,,młodzi Głosują. Warunkiem udziału w nich było posiadanie aktualnej legitymacji szkolnej i przesłanie wyników do CEO w Warszawie. Po przedstawieniu relacji z naszej działalności na łamach,,głosu Młodych'' składamy serdeczne podziękowania za nieustanne wsparcie i pomoc, której nam udzielają: Pan Wójt Gminy Wyszki Ryszard Perkowski, Pan Sekretarz Gminy i Opiekun rady Tadeusz Wielanowski, Pan Dyrektor Zespołu Szkół Jan Falkowski, Pani Wicedyrektor Filomena Rabczuk, Pani Skarbnik Stanisława Ryczkowska, Pan Dyrektor GOKSiT-u Henryk Zalewski i Opiekunka rady Pani Bożena Pierzchało. Na zakończenie przedstawiamy skład Młodzieżowej Rady Gminy Wyszki III kadencji: Przewodniczący: Arkadiusz Kowalewski Wiceprzewodniczące: Marlena Młodzianowska Martyna Topczewska Sekretarz: Katarzyna Grabowska Skarbnik: Jan Suter Kronikarze: Joanna Tadrzak Małgorzata Marczuk Pozostali radni: - Magdalena Pierzchało, Diana Rudczuk, Dominika Falkowska, Kamil Marczuk, Mateusz Seliwanów, Edyta Grochowska, Adrian Pasiński, Kacper Jabłoński. Gorąco wszystkich Czytelników pozdrawiamy, życzymy udanych i beztroskich wakacji. Redakcja,,Głosu Młodych

W numerze: Ile mamy i na co nas stać Taniej za energię elektryczną Ulica Kopiec w nowej szacie Mają pełne ręce roboty Festyn rodzinny z GOK

W numerze: Ile mamy i na co nas stać Taniej za energię elektryczną Ulica Kopiec w nowej szacie Mają pełne ręce roboty Festyn rodzinny z GOK W numerze: Ile mamy i na co nas stać Taniej za energię elektryczną Ulica Kopiec w nowej szacie Mają pełne ręce roboty Festyn rodzinny z GOK Historyczny awans Widawii 1 DRODZY CZYTELNICY Z banalnym stwierdzeniem,

Bardziej szczegółowo

OŚRODEK ZDROWIA W KAWNIE ODDANY 3

OŚRODEK ZDROWIA W KAWNIE ODDANY 3 Egzemplarz bezpłatny ISSN 1732-2987 Nr 1 marzec 2013 w w w. m a l e c h o w o. p l W tym numerze... WIZYTA BISKUPA 2 OŚRODEK ZDROWIA W KAWNIE ODDANY 3 WIĘCEJ INFORMACJI DLA MIESZKAŃCÓW... 11 2 WYDARZENIA

Bardziej szczegółowo

Apel do Mieszkańców Gminy Nowy Korczyn!

Apel do Mieszkańców Gminy Nowy Korczyn! Apel do Mieszkańców Gminy Nowy Korczyn! W związku z działaniami Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego, zmierzającymi do należytego przygotowania się na wypadek wystąpienia zagrożenia powodziowego lub

Bardziej szczegółowo

cena 2,15 z ł ( w tym 5% VAT) Franciszek Beciński Ziemia (fragm.)

cena 2,15 z ł ( w tym 5% VAT) Franciszek Beciński Ziemia (fragm.) cena 2,15 z ł ( w tym 5% VAT) Franciszek Beciński Ziemia (fragm.) Któż był ode mnie bliżej ciebie z miłością większą brał do rąk Nasycam piersi wonią ziemi i się zielenię trawą łąk. ( ) Schylam się schylam

Bardziej szczegółowo

HARMONOGRAM IMPREZ NA 2015 r.

HARMONOGRAM IMPREZ NA 2015 r. ISSN 1508-5864 NR 5 (182) MAJ 2015 ROK (XVII) Drogie Mamy, w dniu Waszego Święta życzymy Wam: dużo zdrowia, miłości i uśmiechu, który daje otuchę, cierpliwości i wyrozumiałości, a nade wszystko docenienia

Bardziej szczegółowo

Wesołych Świąt. ISSN 2081-2116 NR 1 (39) Marzec 2013 Cena 3,00

Wesołych Świąt. ISSN 2081-2116 NR 1 (39) Marzec 2013 Cena 3,00 Wesołych Świąt ISSN 2081-2116 NR 1 (39) Marzec 2013 Cena 3,00 W NUMERZE NASZE SPRAWY Rozmowa z Burmistrzem 3 Kolejne kilometry wodociągów 3 Obchody Dnia Niepodległości 7 Sesja absolutoryjna 7 Remont kościoła

Bardziej szczegółowo

Położenie takiej warstwy asfaltu zastąpi wykazane braki grubości podbudowy

Położenie takiej warstwy asfaltu zastąpi wykazane braki grubości podbudowy Nr 11 (34) listopad 2005 Miesięcznik Samorządu Gminy Teresin egzemplarz bezpłatny Nie będzie miejsca w gminie dla nieuczciwych wykonawców Dobiegający końca rok 2005 jest rekordowym pod względem ilości

Bardziej szczegółowo

W ROCZNICĘ WRZEŚNIA MINISTER GRATULOWAŁ DARII WIESŁAWIE JASIŃSKIEJ S Y N A PANORAMA ŁASKA

W ROCZNICĘ WRZEŚNIA MINISTER GRATULOWAŁ DARII WIESŁAWIE JASIŃSKIEJ S Y N A PANORAMA ŁASKA MINISTER GRATULOWAŁ DARII Fot. Mirosław Wójtowicz Na zaproszenie dowódcy Sił Powietrznych w sierpniowych obchodach Święta Lotnictwa w Warszawie uczestniczyła Daria Brozińska uczestniczka zajęć plastycznych

Bardziej szczegółowo

Uczestnicy zimowiska zorganizowanego w Piotrkowie Kujawskim Nicola i Sara w czasie zabaw w Kinder Parku w Toruniu. Foto: Anna Olejniczak

Uczestnicy zimowiska zorganizowanego w Piotrkowie Kujawskim Nicola i Sara w czasie zabaw w Kinder Parku w Toruniu. Foto: Anna Olejniczak Ferie 2014 Organizatorzy zimowego wypoczynku przygotowali ciekawy i atrakcyjny program, w którym każdy znalazł dla siebie coś ciekawego. Aktywne zabawy, pełne ruchu i radości, zrekompensowały brak śniegu.

Bardziej szczegółowo

70-lecie. Ochotniczej Straży Pożarnej w Szastarce Wsi NOWINY SZASTARSKIE EGZEMPLARZ BEZPŁATNY. Lipiec 2015

70-lecie. Ochotniczej Straży Pożarnej w Szastarce Wsi NOWINY SZASTARSKIE EGZEMPLARZ BEZPŁATNY. Lipiec 2015 EGZEMPLARZ BEZPŁATNY NOWINY SZASTARSKIE SZASTARSKIE NOWINY NR 2 (3) ISNN 2449-8106 Lipiec 2015 Blinów Pierwszy Blinów Drugi Brzozówka Brzozówka-Kolonia Cieślanki Huta Józefów Majdan-Obleszcze Podlesie

Bardziej szczegółowo

PAŹDZIERNIK 2014/10 (176) ISSN 1640-257X KOLNO - GRABOWO - MAŁY PŁOCK - STAWISKI - TUROŚL. Wybory Samorządowe MIESIĘCZNIK

PAŹDZIERNIK 2014/10 (176) ISSN 1640-257X KOLNO - GRABOWO - MAŁY PŁOCK - STAWISKI - TUROŚL. Wybory Samorządowe MIESIĘCZNIK PAŹDZIERNIK 2014/10 (176) ISSN 1640-257X KOLNO - GRABOWO - MAŁY PŁOCK - STAWISKI - TUROŚL 1 2 3 4 Wybory Samorządowe 2014 1 WYBORY SAMORZĄDOWE niedzielę 16 listopada 2014 r. Polacy wybiorą W w wyborach

Bardziej szczegółowo

KURENDA. Srebrne pióra przyznane. Przedsiębiorcy w Grodzisku Owidz KURENDA. wrzesień-październik. styczeń-luty 2014 r. GMINY STAROGARD GDAŃSKI

KURENDA. Srebrne pióra przyznane. Przedsiębiorcy w Grodzisku Owidz KURENDA. wrzesień-październik. styczeń-luty 2014 r. GMINY STAROGARD GDAŃSKI EGZEMPLARZ BEZPŁATNY. Numer zamknięto 24.02.2014 r. MIESIĘCZNIK INFORMACYJNY GMINY STAROGARD GDAŃSKI KURENDA wrzesień-październik roku Nr2012 47-48 (184-185) 1 styczeń-luty 2014 r. ISSN 1429-9224 Rok XVI

Bardziej szczegółowo

NOWODWORSKIE. Lotnisko Modlin str. 2 Stypendyści są wśród nas str. 10. Wywiad z Przewodniczącym Rady str. 6. Miesięcznik Samorządowy

NOWODWORSKIE. Lotnisko Modlin str. 2 Stypendyści są wśród nas str. 10. Wywiad z Przewodniczącym Rady str. 6. Miesięcznik Samorządowy FAKTY NOWODWORSKIE Miesięcznik Samorządowy Egzemplarz bezpłatny Wydanie I /IV 2009 Lotnisko Modlin str. 2 Stypendyści są wśród nas str. 10 Wywiad z Przewodniczącym Rady str. 6 2 Od Redakcji FAKTY NOWODWORSKIE

Bardziej szczegółowo

Obchody Dnia Gminy Sitkówka Nowiny za nami

Obchody Dnia Gminy Sitkówka Nowiny za nami nr 6/(200) CZERWIEC 2015 GŁOS NOWIN G A Z E T A S A M O R Z Ą D O W A G M I N Y S I T K Ó W K A - N O W I N Y I S S N 1 7 3 1-5 3 5 2 Obchody Dnia Gminy Sitkówka Nowiny za nami Koncert zespołów muzycznych,

Bardziej szczegółowo

KURY OWSKIE WIEÂCI NR 23/03/2011

KURY OWSKIE WIEÂCI NR 23/03/2011 KURY OWSKIE WIEÂCI NR 23/03/2011 BRZYSKA WOLA * DÑBROWICA * JASTRZ BIEC * KOLONIA POLSKA * KULNO * KURY ÓWKA * O ANNA * S OBODA * TARNAWIEC * WÓLKA AMANA 1 WYBORY SAMORZĄDOWE 2010 W GMINIE KURYŁÓWKA W

Bardziej szczegółowo

Gminne Obchody Dnia Strażaka 4 maja 2014 r.

Gminne Obchody Dnia Strażaka 4 maja 2014 r. Fot. G. Baran Gminne Obchody Dnia Strażaka 4 maja 2014 r. Fot. G. Oleszko W drodze na mszę św. w intencji strażaków Fot. G. Oleszko Kapliczka z figurką św. Floriana przy strażnicy OSP w Pszczelej Woli

Bardziej szczegółowo

Kanonizacja Wielkiego Polaka Jana Pawła II

Kanonizacja Wielkiego Polaka Jana Pawła II KWIECIEŃ 2014/4 (170) ISSN 1640-257X KOLNO - GRABOWO - MAŁY PŁOCK - STAWISKI - TUROŚL Uroczystości przed kościołem Św. Anny w Kolnie Kanonizacja Wielkiego Polaka Jana Pawła II 1 UROCZYSTOŚCI KANONIZACYJNE

Bardziej szczegółowo

www.jedlinsk.pl Nr 29/wrzesień/2011 Bezpłatna gazeta lokalna Gminy Jedlińsk ISSN 1733-9421 str. 2 str. 9-10 str. 18-19

www.jedlinsk.pl Nr 29/wrzesień/2011 Bezpłatna gazeta lokalna Gminy Jedlińsk ISSN 1733-9421 str. 2 str. 9-10 str. 18-19 www.jedlinsk.pl Nr 29/wrzesień/2011 Bezpłatna gazeta lokalna Gminy Jedlińsk ISSN 1733-9421 str. 2 str. 9-10 str. 18-19 1 Drodzy Państwo 10 września br. Południowo-Mazowiecki Bank Spółdzielczy w Jedlińsku

Bardziej szczegółowo

www.echalaz.pl www.echalaz.pl www.echalaz.pl www.echalaz.pl www.echalaz.pl

www.echalaz.pl www.echalaz.pl www.echalaz.pl www.echalaz.pl www.echalaz.pl GMINA WYCHODZI NA PROSTĄ... str. 2 JUBILEUSZ PARAFII W CHRUSZCZOBRODZIE... str. 7 ŚWIĘTO 3 MAJA W NASZEJ GMINIE... str. 6 W ŁAZACH POWSTANĄ NOWE MIESZKANIA Jednym z najważniejszych problemów naszej gminy

Bardziej szczegółowo

W numerze także: (więcej na str. 10-11)

W numerze także: (więcej na str. 10-11) Pogórze MIESIĘCZNIK SAMORZĄDOWY GMINY PLEŚNA ISSN 1641 9006 Nr 5 (180) WRZESIEŃ - PAŹDZIERNIK 2014 CENA: 2,50 ZŁ Tym, których już nie ma i tym, co są pośród nas... - odsłonięcie i poświęcenie tablic ku

Bardziej szczegółowo

DOMARADZ. DYDNIA. HACZÓW. JASIENICA R.. NOZDRZEC

DOMARADZ. DYDNIA. HACZÓW. JASIENICA R.. NOZDRZEC BRZOZOWSKA Gazeta Powiatowa Nr 10/107 Grudzień 2012 numer bezpłatny.: BRZOZÓW. DOMARADZ. DYDNIA. HACZÓW. JASIENICA R.. NOZDRZEC :. ISSN 1642-8420 W ciszy wyczekiwania na wigilijną gwiazdę składamy Czytelnikom

Bardziej szczegółowo

Turniej Rycerski. na zamku w Iłży. SPORT Już są najlepsi w historii... Powiat Szydłowiecki. Zapraszamy na. dla przedsiębiorczości

Turniej Rycerski. na zamku w Iłży. SPORT Już są najlepsi w historii... Powiat Szydłowiecki. Zapraszamy na. dla przedsiębiorczości 1 R E K L A M A tel. 48 685 50 03 NR 16 (22) 26 kwietnia 2012 roku ROK II ISSN 2084-5014 www.ziemiaradomska.com.pl redakcja@ziemiaradomska.com.pl Bezpłatne pismo społeczno-samorządowe Mieszkańców Południowego

Bardziej szczegółowo

PAŹDZIERNIK 2011/10 (140) ISSN 1640-257X KOLNO - GRABOWO - MAŁY PŁOCK - STAWISKI - TUROŚL. Blok operacyjny na miarę XXI wieku MIESIĘCZNIK

PAŹDZIERNIK 2011/10 (140) ISSN 1640-257X KOLNO - GRABOWO - MAŁY PŁOCK - STAWISKI - TUROŚL. Blok operacyjny na miarę XXI wieku MIESIĘCZNIK PAŹDZIERNIK 2011/10 (140) ISSN 1640-257X KOLNO - GRABOWO - MAŁY PŁOCK - STAWISKI - TUROŚL Blok operacyjny na miarę XXI wieku 1 WYDARZENIA Udana inwestycja Nowoczesne, klimatyzowane pomieszczenia, dwie

Bardziej szczegółowo

przeleciał ptak, przepływa obłok upada liść, kiełkuje ślaz i cisza jest na wysokościach i dymi mgłą katyński las

przeleciał ptak, przepływa obłok upada liść, kiełkuje ślaz i cisza jest na wysokościach i dymi mgłą katyński las SPIS TREŚCI: ODESZLI OD NAS s. 3 GMINA ZARZECZE W 20-LECIU ODRODZONEJ POLSKI s. 4 Wywiad z Wójtem Gminy Zarzecze s. 4 Ogólnopolski finał Młodzieżowej Akcji Obywatelskiej 20 lat Wspólnie s. 6 OBCHODY ŚWIATOWEGO

Bardziej szczegółowo

Uroczyste otwarcie alejek spacerowych. więcej na str. 2. Wystawa Blachownia. Oczami Pokoleń. więcej na str. 2. Aktu Erekcyjnego. więcej na str.

Uroczyste otwarcie alejek spacerowych. więcej na str. 2. Wystawa Blachownia. Oczami Pokoleń. więcej na str. 2. Aktu Erekcyjnego. więcej na str. WIADOMOŚCI Z RATUSZA Informator Urzędu Miejskiego w Blachowni Nr 3 (92) maj, czerwiec 2013 ISSN 1730-9190 DNI BLACHOWNI Uroczyste otwarcie alejek spacerowych więcej na str. 2 Wystawa Blachownia Oczami

Bardziej szczegółowo

RADA UCHWALIŁA ABSOLUTORIUM DLA WÓJTA

RADA UCHWALIŁA ABSOLUTORIUM DLA WÓJTA Numer 4/2008 TERESIŃSKI MIESIĘCZNIK SAMORZĄDOWY ISSN 1509-9814 egzemplarz bezpłatny RADA UCHWALIŁA ABSOLUTORIUM DLA WÓJTA - str. 4 Ponadto w numerze m.in.: - dwie sesje Rady Gminy - gminne przetargi -

Bardziej szczegółowo

Potwierdzone ślubowania Jubilatów

Potwierdzone ślubowania Jubilatów Dwumiesięcznik rozdawany bezpłatnie nr 4 (37) lipiec 2011 r., nakład 3000 egz. ISNN 1895-07-60 1 Potwierdzone ślubowania Jubilatów Jubileuszowe obchody Złotych i Srebrnych Godów, które odbyły się 17 czerwca

Bardziej szczegółowo

REMONTY DRÓG GMINNYCH I DOFINANSOWANIE DRÓG WOJEWÓDZKICH KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

REMONTY DRÓG GMINNYCH I DOFINANSOWANIE DRÓG WOJEWÓDZKICH KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA BIULETYN URZĘDU GMINY RAKSZAA STRONA NR 1 (15) / 2012 AKTUALNOŚCI GMINNE dniu 29 grudnia 2011 roku Rada Gminy w Rakszawie uchwaliła budżet na 2012 rok. DOCHODY: 19 293 000,00 zł YDATKI: 18 363 000,00 zł

Bardziej szczegółowo

BIULETYN INFORMACYJNY Z ŻYCIA GMINY OPATOWIEC. Sławomir Kowalczyk - wójt gminy Opatowiec

BIULETYN INFORMACYJNY Z ŻYCIA GMINY OPATOWIEC. Sławomir Kowalczyk - wójt gminy Opatowiec Kilkuletnią i dobrą tradycją jest, że mieszkańcy gminy spotykają się regularnie z wójtem, wymieniają się swą wiedzą i spostrzeżeniami, a przez to często są współautorami pomysłów w zakresie planowanych

Bardziej szczegółowo

Dyrektor oraz pracownicy M-GOK w Kowalewie Pomorskim

Dyrektor oraz pracownicy M-GOK w Kowalewie Pomorskim Nauczycielom i Wszystkim Pracownikom Oświaty z okazji Dnia Edukacji Narodowej życzymy takich myśli i marzeń, które dają się urzeczywistnić, pięknych i szlachetnych pomysłów, które podszeptuje serce, cierpliwości

Bardziej szczegółowo