kwartalnik bezpłatny w tym numerze:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "www.wyszki.pl kwartalnik bezpłatny w tym numerze:"

Transkrypt

1 kwartalnik bezpłatny Wyszki 2/2010 (46) XX LAT SAMORZĄDU w WYSZKACH Str. 5 w tym numerze: Drodzy uczniowie, kończy się kolejny rok szkolny, nadchodzą upragnione wakacje, wkrótce otrzymacie świadectwa, które pokażą Wasze osiągnięcia. Jeżeli oceny są dobre - gratulujemy, jeśli słabe - oby w przyszłym roku były lepsze. Życzymy Wam udanego wypoczynku i wspaniałych wakacji. Wypoczywajcie rozsądnie, abyśmy we wrześniu spotkali się zdrowi, pełni sił i chęci do pracy. ZDANIEM WÓJTA GMINY str LAT PANI M. BUSŁOWSKIEJ z SAMUŁK D. str. 2 PIELGRZYMKA STRAŻAKÓW NA JASNĄ GÓRĘ str. 2 DOPALACZE MOGĄ CIĘ WYPALIĆ! str. 4 "NOWA SZANSA.." - PROJEKT GOKSiT str. 4 II GMINNY DZIEŃ PAPIESKI str. 5 ZŁOTE GODY w UG WYSZKI str. 5 UROCZYSTOŚCI ÝAŮOBNE w WYSZKACH str. 7 MAJOWE SPOTKANIE KLUBU SENIORA str. 7 DZIEŃ MATKI w ZESPOLE SZKÓŁ w WYSZKACH str. 7 e-centrum w NIEWINIE BOROWYM str. 8 DZIEŃ DZIECKA z GOKSiT - em str. 8

2 ZDANIEM WÓJTA GMINY Jest powszechną opinią, że cykl reform samorządowych był najbardziej udany ze wszystkich dokonanych po 1989 roku zmian ustrojowych. Przyjęte przed 20 laty rozwiązania nie tylko dawały lokalnym wspólnotom mieszkańców samodzielność decyzyjną i własny aparat administracyjny, ale doprowadziły do zmiany w całym sektorze życia publicznego. Wyposażenie zaś wspólnot samorządowych w odrębny od państwowego majątek, doprowadziło do załamania monopolu państwa na świadczenie usług publicznych. Można, zatem stwierdzić, że wraz z utworzeniem gmin samorządowych, model jednolitej władzy państwowej w Polsce przestał istnieć. W wyniku pierwszych w pełni demokratycznych wyborów 27 maja 1990 r. wyłoniono ponad 2 tys. nowych rad gmin. Samodzielne działania samorządu terytorialnego na szczeblu lokalnym spowodowały znaczące zainteresowanie władz lokalnych inwestowaniem w rozwój lokalny. Podejmowano inwestycje, których skala zmieniała oblicze cywilizacyjne wielu polskich gmin. Opracowywano, nie zawsze w sposób w pełni sformalizowany, projekty działań na rzecz rozwoju lokalnego w perspektywie wieloletniej. Liczne inwestycje w infrastrukturę gminną, drogi, szkoły, sale gimnastyczne, składowiska odpadów itp. stanowiły potwierdzenie, że przekazanie inicjatywy władzom lokalnym umożliwiło lepsze gospodarowanie finansami gminnymi, oraz zaspokajanie potrzeb, aspiracji i oczekiwań lokalnych społeczności. Potwierdziło, że samorządy zyskując osobowość prawną i prawo do dysponowania własnym majątkiem uzyskały większy dostęp do kredytów. Tym samym zmniejszyła się możliwość bezpośredniego oddziaływania centralnych władz państwowych na ich działania. Wejście Polski 1 maja 2004 roku do Unii Europejskiej, wszystkie te zjawiska jeszcze bardziej wzmocniło i przyśpieszyło. Możliwość pozyskiwania znacznych środków finansowych z różnego rodzaju programów oferowanych przez Unię Europejską, wzmocniło w sposób bardzo znaczący możliwości inwestycyjne samorządów. Reforma samorządowa lat 90-tych w przekonaniu powszechnym odniosła sukces. Doprowadziła do utworzenia sektora administracji publicznej, w którym sektor samorządowy zajmuje istotne miejsce w budowie demokracji lokalnej. Statystycznie ujmując średnia gmina miała na koniec 2009 r. 2 15,5 tys. mieszkańców oraz zajmowała powierzchnię 127 km. Nie ulega wątpliwości, że samorząd terytorialny w swym praktycznym działaniu zweryfikował się pozytywnie w świadomości mieszkańców. Pomimo licznych problemów, z jakimi struktury samorządowe w tym 20-stoleciu się zmagały, generalnie sprostał nałożonym nań zadaniom. I tak jest odbierany przez zdecydowaną większość społeczeństwa. Jakie zmiany w ciągu tych dwudziestu lat funkcjonowania samorządów nastąpiły w Gminie Wyszki? Jak daje się zauważyć do gminy statystycznej nie bardzo można nas zaliczyć. W 2009 roku mieliśmy jedynie pięć tysięcy mieszkańców, a więc tylko 1/3 2 średniej. Powierzchnia Gminy Wyszki wynosi natomiast 206 km, czyli, prawie drugie tyle niż średnia. Średnia liczba wsi w gminie wynosi ok. 30, gdy u nas jest to aż 59. Te czynniki są kluczowe w potencjale ekonomicznym Gminy. Niestety dzisiaj, to nie podatek rolny i leśny jest największym źródłem dochodów własnych budżetu gminy, a liczba mieszkańców i firm płacących podatek dochodowy i podatek od nieruchomości. Mimo bardzo niekorzystnej charakterystyki gminy, dosyć typowej dla gmin wiejskich tego regionu, nie możemy powiedzieć, że 20 lat funkcjonowania samorządu Gminy Wyszki nie zostawiło żadnych pozytywnych efektów. Nie sposób opisać wszystkie działania na przestrzeni minionych 20 lat, ale przytoczę kilka najistotniejszych, które zmieniły, bądź zmieniają naszą gminę zarówno w obszarach materialnych jak i intelektualnych. cd na str LAT PANI M. BUSŁOWSKIEJ z SAMUŁK DUŻYCH Foto: K. Borowska GOKSiT 4 maja 2010 r. Pani Maria obchodziła swoje setne urodziny. Liczna rodzina, gratulacje, życzenia i miła atmosfera, to najwłaściwszy opis uroczystości. Były też gratulacje i życzenia przesłane przez władze państwowe Prezesa Rady Ministrów p. Donalda Tuska, Wojewodę Podlaskiego p. Macieja Żywno. O tak niecodziennym wydarzeniu nie zapomniał również Wójt Gminy Wyszki p. Ryszard Perkowski, który wraz z Kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego p. Zdzisławą Jabłońską wręczył wiązankę kwiatów, wyrażając przy tym swój podziw dla życiowego wigoru Jubilatki. Bo właśnie na szczególne podkreślenie zasługuje znakomita Jej forma. Pani Maria wypiła wzniesiony lampką szampana toast, za jej zdrowie i wiele kolejnych lat życia, bacząc przy tym uważnie, czy podczas uroczystego obiadu, gościom niczego nie brakuje. Pani Maria miała siedmioro rodzeństwa, urodziła pięcioro dzieci, doczekała 14 wnuczków, 26 prawnuczków i 3 praprawnuczków. Należy przy okazji dodać, że młodsza siostra Pani Marii, Stanisława liczy 95 lat i również cieszy się znakomitym zdrowiem. (red.) PIELGRZYMKA STRAŻAKÓW NA JASNĄ GÓRĘ Stało się już wspaniałą tradycją, że co 5 lat na Jasnej Górze spotykają się ludzie związani z ochroną przeciwpożarową. Zwyczaj ten wywodzi się jeszcze z okresu przedwojennego, kiedy to 18 czerwca 1939 r. odbył się Zjazd Strażactwa Polskiego na Jasnej Górze. Było to jedno z największych wydarzeń w historii polskiego pożarnictwa. Tegoroczna VI Ogólnopolska Pielgrzymka Strażaków na Jasną Górę przypadła przed Dniem Strażaka 4 maja, kiedy to obchodzone jest święto św. Floriana. W sobotę 24 kwietnia 2010 r. wicepremier Waldemar Pawlak Prezes Zarządu Głównego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP z przedstawicielami władz Związku, Pan Zbigniew Sosnowski Podsekretarz Stanu w MSWiA, nadbryg. Wiesław Leśniakiewicz, Komendant Główny PSP oraz przeszło 100 tys. strażaków z państwowej i ochotniczej straży pożarnej dziękowało za opiekę nad służbą i pracą.uroczystości rozpoczęły się o godz na Pl. Katedralnym przed Archikatedrą Św. Rodziny w Częstochowie, gdzie zgromadziło się około 3 tys. pocztów sztandarowych, a wśród nich poczet sztandarowy z OSP w Wyszkach. Mszę św. na Jasnogórskim Szczycie, którą celebrował opiekun duchowy, Delegat Konferencji Episkopatu Polski, Metropolita Gdański, Jego Ekscelencja Ksiądz Arcybiskup Sławoj Leszek Głódź, poprzedził niezwykły koncert 157 strażackich orkiestr dętych z towarzyszeniem 22 strażackich chórów Ochotniczych Straży Pożarnych. Po raz drugi w Pielgrzymce uczestniczyli członkowie OSP z terenu gminy Wyszki. Ponad czterdziestu druhów z jednostek w Bujnowie, Mulawiczach, Niewinie Borowym, Pulszach, Wyszkach i Topczewie udało się na Jasną Górę by również podziękować za opiekę i prosić o błogosławieństwo na dalsze dni. Andrzej Niewiński str. 2 Wieści Gminne 2/2010

3 ZDANIEM WÓJTA GMINY cd ze str. 2 odpadów jest prowadzony przez wyszkowską filię firmy MPO Białystok. Nie znaczy jednak, że nie ma z tym problemów. Oświata najpoważniejszy dział w budżecie naszej gminy, uległa bardzo Największym problemem jest fakt zamknięcia wysypiska w Szpakach. Ten sam istotnym zmianom zarówno ilościowym jak i jakościowym. Jest to kluczowa problem mają wszystkie gminy w regionie. Dlatego też nasza gmina przystąpiła dziedzina będąca podstawą przyszłości społeczeństwa tego terenu. do Związku Gmin Puszczy Białowieskiej, który prowadzi działania nad Z 8 szkół, funkcjonuje w tej chwili cztery nowoczesne placówki dysponujące, utworzeniem Zakładu Zagospodarowania Odpadów dla 25 gmin trzech dobrym zapleczem dydaktycznym i sportowym. powiatów: Bielskiego, Hajnowskiego i Siemiatyckiego. Spełniają wszystkie niezbędne warunki potrzebne do prawidłowej edukacji W tej chwili opracowujemy plan rekultywacji wysypiska, na który jeszcze i wychowania dzieci i młodzieży. w tym roku będziemy ubiegać się o dotację ze środków unijnych. Na szczególną uwagę zasługuje bardzo nowoczesny kompleks dydaktyczno Pozostając przy tematyce ekologicznej - we wszystkich obiektach użyteczności - sportowy Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Wyszkach. publicznej posiadamy nowoczesne kotłownie na gaz lub olej. Sfera oświaty i kultury w naturalny sposób jest sobie bliska. W 2006 roku zmodernizowaliśmy oświetlenie ulic na terenie całej gminy Znakomicie przebiega współpraca szkół z funkcjonującym na terenie gminy instalując energooszczędne lampy. Przy okazji wykonana została iluminacja Gminnym Ośrodkiem Kultury, Sportu i Turystyki. GOKSiT bazując na zapleczu wszystkich naszych kościołów. lokalowym oraz fachowej kadrze poszczególnych szkół, organizuje Mimo zwiększenia całej sieci ulicznej o 103 punkty świetlne, ogólna moc popołudniowe zajęcia dla młodzieży i dorosłych. zainstalowanych lamp spadła blisko o połowę. Daje to wymierne oszczędności W ramach zajęć o charakterze sportowym można skorzystać z hali sportowej, finansowe. siłowni w Wyszkach, Strabli, Topczewie oraz w Falkach. Największym problemem i to dotkliwym w naszej gminie są drogi. Zarówno We wszystkich szkołach dostępne są dla młodzieży i dorosłych kafejki gminne, których posiadamy 55km, jak i powiatowe, których na naszym terenie internetowe. jest 113 km. Funkcjonuje Gminna Biblioteka Publiczna w Wyszkach i filia w Strabli. Od 2000 roku zmodernizowane zostało 34 km dróg. Jednak skala potrzeb jest Znakomicie funkcjonuje Klub Seniora, który spotyka się regularnie raz w miesiącu w małej salce konferencyjnej w Urzędzie Gminy i w szkole w Strabli. budowy, problem ten, do jego pełnego rozwiązania będzie nas nękał jeszcze ogromna, chociażby ze względu na ilość wsi. Z powodu wysokich kosztów ich Noworoczne spotkania seniorów nabierają coraz większej popularności. przez kilka lat. Aktualnie na pewno jest to główny priorytet inwestycyjny. Istnieje, więc wiele możliwości spędzenia kilku wolnych chwil z pożytkiem dla W roku 2009 przybyło 11 km nowych dróg. Na 2010 r. zaplanowana jest zdrowia i ducha. modernizacja kolejnych 5 km. Na 2011 rok przygotowujemy dokumentację na Jeżeli chodzi o dostęp do Internetu na terenie gminy to jest duża szansa, że mimo kolejne ok. 10 km. I tak mam nadzieję, że będzie przez najbliższe lata. dużych perturbacji wkrótce przyśpieszą prace nad jego rozbudową. Bardzo dużo każdego roku remontujemy dróg polnych, też bardzo ważnych dla Aby poprawić bazę kulturalną realizujemy z funduszy unijnych Odnowa wsi codziennego funkcjonowania gospodarstw rolnych. modernizację i rozbudowę świetlicy w Topczewie oraz przygotowujemy Nad bezpieczeństwem mieszkańców naszej gminy czuwa 9 jednostek dokumentację na modernizację budynku po szkole w Niewinie Borowym. Ochotniczej Straży Pożarnej skupiających 173 strażaków. W ostatnich latach Zdumiewa mnie niesamowicie mała znajomość wśród społeczeństwa naszego przeszły one gruntowną modernizację, jeżeli chodzi o wyposażenie. Sześć kraju (często o wysokim poziomie wykształcenia) zasad funkcjonowania z nich to nowocześnie wyposażone jednostki, dysponujące profesjonalnymi struktur samorządowych oraz państwowych. Rozumienie tego moim zdaniem wozami bojowymi i wyposażeniem osobistym, gwarantujące sprawne leży u podstaw prawidłowej oceny funkcjonowania władz wszystkich szczebli, przeprowadzenie akcji ratowniczej i gaśniczej. a także ich świadomego wybierania. Było to podstawą, że zainicjowaliśmy kilka Strażacy od kilku już lat aktywnie uczestniczą w akcjach honorowego lat temu utworzenie Młodzieżowej Rady Gminy Wyszki. W tej chwili jest to już krwiodawstwa. W ciągu ostatnich 5 lat oddali ponad 120 litrów krwi. jej trzecia kadencja. Zasady działania rady są identyczne jak dorosłej rady Najaktywniejsze jest OSP Mulawicze, z której strażacy oddali 36 litrów. Na gminy. Młodzieżowa Rada Gminy podejmuje różne ciekawe inicjatywy, podkreślenie również zasługuje fakt włączania się do tej akcji również posiada nawet zgromadzone przez siebie środki finansowe. mieszkańców nie będących strażakami. Dla tych młodych ludzi, gdy wejdą w wiek wyborczy jasne będą wszelkie Gmina jest bardzo aktywna w pomocy potrzebującym. zjawiska towarzyszące wyborom, a także podczas trwania kadencji rad Akcje pomocy dla powodzian w 2001 roku, zbiórka na remont oddziału poszczególnych szczebli samorządowych, czy też Sejmu. wewnętrznego w 2005 roku a w 2008 oddziału dziecięcego w szpitalu w Bielsku Zmienia się zdecydowanie wygląd naszych wsi. Podlaskim, miały szeroki społeczny charakter i pokaźny wymiar. Coraz więcej jest pięknych posesji, także tych z produkcją rolniczą. Czasami Prowadzone były również lokalnie mniejsze akcje pomocy sąsiadom pomysłowość mieszkańców w urządzaniu swoich podwórek jest wręcz poszkodowanym np. w wyniku pożaru. zdumiewająca. W niektórych przypadkach są to mini ogrody botaniczne, Jako, że nie tylko samym chlebem człowiek żyje, GOKSiT wspólnie z różnymi zachwycające bogactwem gatunków jak i formą ich wyeksponowania. partnerami, szkołami, Zarządem Gminnym OSP, Urzędem Gminy, organizuje Najważniejsze jest jednak, że wyraźnie przybywa posesji, na których jest po szereg stałych imprez kulturalno - rozrywkowych oraz sportowych, których prostu ład i porządek. głównym celem jest zapewnienie mieszkańcom godziwej rozrywki i integrację. Aby propagować tą ideę od kilku lat GOKSiT prowadzi konkurs na W stałym kalendarzu imprez gminnych są między innymi: najpiękniejszą posesję. Jury konkursowe wyłania trzy najpiękniej urządzone, - w niedzielę około 18 maja - rocznicę urodzin Patrona ZS im. Jana Pawła II ale jednocześnie dbające o ekologię gospodarstwa. Punktowane jest również to, w Wyszkach Gminny Dzień Papieski w Wyszkach, co dzieje się z odpadami stałymi i ściekami. - w ostatnią niedzielę maja odbywa się zwykle turniej piłkarski dzikich Zmienił się zasadniczo wygląd Urzędu Gminy i jego otoczenia, a także warunki drużyn, jego funkcjonowania. - w ostatnią niedzielę czerwca w Strabli Piknik Rodzinny Witajcie Wakacje, Budynek przeszedł gruntowny remont, poczynając od termomodernizacji, - w I dekadzie lipca zawody pożarniczo - gaśnicze połączone z festynem poprzez doprowadzenie do standardów XXI w. pomieszczeń, w których pracują gminnym, rotacyjnie na terenie działania jednostek OSP, urzędnicy oraz przyjmowani są interesanci. Urząd dysponuje teraz - w ostatnią niedzielę sierpnia w Wyszkach Festyn Dożynkowy. Impreza nowoczesnym wyposażeniem oraz estetycznie i funkcjonalnie urządzonymi nabierająca coraz większego rozmachu. Konkurs wieńców dożynkowych pokojami. Jest również ładna duża sala konferencyjna oraz mała salka na przyciąga do udziału kolejne wioski. W 2008 roku wieniec z Niewina spotkania mniejszych grup np. Klubu Seniora, Kombatantów. Borowego, drugi w naszym konkursie, zajął pierwsze miejsce w kategorii Otoczenie urzędu w wyniku realizacji projektu "Odnowa Wsi" stało się ładne wieńców współczesnych reprezentując powiat bielski, i funkcjonalne. Jest dużo parkingów, miejsce do relaksu oraz wspólnej zabawy. - rocznica Bitwy pod Olszewem organizowana wspólnie z Gminą Brańsk. W roku 1990 gmina posiadała zwodociągowanie jedynie 3 wsie: Wyszki, Wszystkie organizowane przez GOKSiT imprezy cykliczne, zajęcia stałe jak Pulsze i Sasiny. W tej chwili gmina jest praktycznie zwodociągowania w 100%. Posiadamy i okazjonalne mają jeden cel oderwanie mieszkańców naszej gminy, choć na 124 km linii wodociągowych oraz 1220 przyłączy na ok gospodarstw chwilę od ciężkiej pracy i monotonii dnia codziennego. Umożliwienie spotkania domowych. Każdy zainteresowany w zasadzie może być podłączony do sieci się z innymi ludźmi i zapewnienie chwili relaksu. To jest każdemu z nas w tym wodociągowej. coraz bardziej zagonionym życiu bardzo potrzebne. Hydrofornie posiadają własne agregaty prądotwórcze (Budlewo stacjonarny, Kończąc należy stwierdzić, że te kilka przykładów z naszej gminy również Wyszki przewoźny) zapewniają one ciągłość dostaw wody nawet przy długim potwierdza przytoczone wcześniej stwierdzenie, że reforma samorządowa braku prądu. z 1990 roku dając inicjatywę społeczności lokalnej oraz przekazując część Ścieki, ten problem nadal czeka na pełne rozwiązanie. Do funkcjonującej władzy centralnej samorządom w sposób ogromny przyspieszyła modernizacje w Kamiennym Dworze przepompowni ścieków do oczyszczalni w Łapach i rozwój zarówno infrastrukturalny jak i społeczno - kulturalny. podłączamy kanalizację Wólki Pietkowskiej i Topczewa. Inwestycję tą realizujemy ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. W tej chwili przy- Zrobili to tacy ludzie jak wy: Radni, Sołtysi, Urzędnicy Gminy i zwykli obywatele włączający się do różnych działań na rzecz rozwoju swoich małych stępujemy do przygotowania dokumentacji na kanalizację Strabli wraz z oczyszczalnią ścieków i punktem zlewu ścieków z przydomowych zbiorników. ojczyzn. Dziś w 20 - tą rocznicę możemy sobie nawzajem z czystym sumieniem Dwa lata temu zainicjowaliśmy budowę przyzagrodowych oczyszczalni pogratulować. ścieków. Posiadamy powtarzalną dokumentację techniczną, którą nieodpłatnie Malkontentom kontestującym te osiągnięcia powinniśmy powiedzieć umiecie przekazujemy zainteresowanym, pomagamy w sprawach formalnych, lepiej - zapraszamy do udziału i zróbmy jeszcze więcej, jeszcze lepiej, a cokolwiek zrobimy będzie to tylko dla naszego wspólnego dobra". technicznych i dostarczamy niektóre materiały. W tej chwili na terenie gminy funkcjonuje kilkanaście tego typu oczyszczalni. Problem usuwania odpadów stałych jest u nas w zasadzie rozwiązany. Odbiór Ryszard Perkowski - Wójt Gminy Wieści Gminne 2/2010 str. 3

4 DOPALACZE MOGĄ CIĘ WYPALIĆ! POZNAJ FAKTY Materiał GKRPA Zagrożenia: istnieją przesłanki, które świadczą o tym, że BZP może uzależniać. Używanie tej substancji może także spowodować odwodnienie organizmu i przyspieszenie tętna, obciążając tym samym układ krążenia. Jeszcze jednak nie wszystko wiadomo na temat zagrożeń związanych z tą substancją, a także skutków długotrwałego jej używania. Interakcje z innymi lekami pozostają nieznane. Sytuacje dodatkowo utrudnia fakt, że substancja ta jest jednym ze składników tabletek kapsułek. Legalność: w Polsce BZP została objęta kontrolą zgodnie z nowelizacją ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii z dnia r. (Dz. z 2009 r. Nr 63, poz. 520) TFMPP - substancja psychoaktywna z grupy pochodnych piperazyny, o działaniu stymulującym. Postać fizyczna: biały proszek. Najczęściej jednak występuje w połączeniu z BZP pod postacią kapsułek lub tabletek. Efekty działania: nie powoduje atrakcyjnych dla użytkowników efektów psychoaktywnych. Efekt stymulacji ośrodkowego układu nerwowego następuje po użyciu łącznie TFMPP i BZP. Działanie niepożądane: migreny, bóle głowy, utrata apetytu, bezsenność, wymioty. Zagrożenia: istnieją przesłanki, które świadczą o tym, że TFMPP może uzależniać. Używanie tej substancji może także spowodować odwodnienie organizmu i przyśpieszenie tętna, obciążając tym samym układ krążenia. Dopalacz czy dopalacze to termin nieposiadający terminu naukowego. Używa się go potocznie dla nazwania grupy różnych substancji lub ich mieszanek o rzekomym bądź faktycznym działaniu psychoaktywnym, znajdujących się na liście substancji kontrolowanych przepisami ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii. Mity i prawdy o dopalaczach Zamieszczone na stronach internetowych informacje na temat badań rzekomo potwierdzających brak szkodliwości określonej substancji stwierdzają, że przynajmniej niektóre dopalacze są bezpieczną alternatywą szkodliwych efektów nielegalnych i uzależniających narkotyków. Podczas, gdy informacje z badań dotyczące jedynie faktu, że nie zawierają one substancji objętych kontrolą prawną, co nie jest równoznaczne z tym, że oferowane produkty są bezpieczne dla użytkowników. Nie ma zatem mowy o żadnym certyfikacie bezpieczeństwa używania. Prawdą jest, że liczba wiarygodnych badań i analiz na temat tzw. dopalaczy w większości będących nowo zsyntetyzowanymi substancjami jest bardzo ograniczona. Zanim nowa substancja trafi do rąk lekarzy i wejdzie do powszechnego użytku jako lek, musi przejść wszechstronne testy laboratoryjne, próby na zwierzętach doświadczalnych i trzy fazy badań z udziałem ludzi, czyli badań klinicznych. Czy przypuszczasz, że producenci dopalaczy zadają sobie tyle trudu by stosować tę procedurę? W ostatnim czasie było przynajmniej kilka zgłoszeń do szpitali (głównie psychiatrycznych) spowodowanych używaniem dopalaczy. Istnieją także przesłanki do tego, by przypuszczać, że niektóre z nich mogą uzależniać. Czy nie jest tak, że swoje wynalazki producenci dopalaczy testują na Tobie? Dopalacze są wyrobami kolekcjonerskimi Producenci podają opis produktu, jego skład, wskazują dawkowanie, informują o przeciwwskazaniach, a także przytaczają recenzje użytkowników. Na opakowaniach dopalaczy widnieją jednak wyraźne ostrzeżenia Nie do spożycia przez ludzi. W sklepach są sprzedawane jako produkty kolekcjonerskie, co znaczy, że oferta adresowana jest do kolekcjonerów tabletek, którzy umieszczą je w klaserach i trzymają na półkach, obok kolekcji znaczków czy monet. Skoro produkty są bezpieczne, przebadane i legalne, dlaczego nie są zarejestrowane do użytku przez ludzi? JWH -018 Postać fizyczna: grudkowata, twarda, lepka substancja przypominająca haszysz. Barwa jej zmienia się od ciemno do jasnobrązowej, czasem rudawej przypominającej metal. Zmienność barwy zależy od stężenia i/lub metody przygotowania, np. rozdrobnienia lub krystalizacji. Substancja rzadko występuje na rynku w opisanej postaci. Zazwyczaj jest dodawana do mieszanek ziołowych. Efekty działania: najprawdopodobniej wywołuje wzrost ciśnienia krwi, przekrwienie gałek ocznych, zaburzenia koordynacji ruchowej, zaburzenia uwagi, wysuszenie śluzówek. Działanie niepożądane: przyspieszone tętno, zawroty głowy, apatię, dekoncentrację, niemożność skupienia uwagi, leki i urojenia. Zagrożenia: może powodować uzależnienie psychiczne oraz indukcje chorób psychicznych. Legalność: w Polsce JWH jest objęte kontrolą prawną od 08 maja 2009 r. (ustawa o przeciwdziałaniu narkomanii Dz. z 2009 r. Nr 63, poz. 520)... (ciąg dalszy w następnym numerze WG) przedruk za "NOWA SZANSA.." - KOLEJNY PROJEKT W styczniu br. Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Turystyki nawiązał współpracę z Fundacją ANTIDOTUM z Białegostoku. Następnie przeprowadzony został wywiad środowiskowy na zapotrzebowanie odnośnie kursów i szkoleń dla mieszkańców gminy. Od 13 marca 2010 r. zaczął być realizowany projekt Nowa Szansa antidotum na stagnację edukacyjno - rozwojową w Gminie Wyszki, gdzie jako partner występuje GOKSiT. Zajęcia prowadzone są przez specjalistów głównie z Antidotum. Uczestnikami zajęć są mieszkańcy gminy, którzy zostali podzieleni na dwie grupy tematyczne po 10 osób: 1) Podstawy przedsiębiorczości + obsługa komputera i Internetu 120 godz. 2) Fundusze unijne + obsługa komputera i Internetu 64 godz. Kurs komputerowy nosi nazwę Wykorzystanie ICT i Internetu w życiu codziennym i pracy zawodowej i jest realizowany z wykorzystaniem Centrum Kształcenia na Odległość na Wsiach, działającego przy GOKSiT. cd. na str. 8 SZCZEGÓŁY O DOPALACZACH SYNTETYCZNE BZP stymulant ośrodkowego układu nerwowego, o działaniu podobnym do amfetaminy. Postać fizyczna: biały proszek, najczęściej tabletki lub kapsułki. Efekty działania: BZP działa stymulująco na ośrodkowy układ nerwowy, podobnie jak amfetamina i metamfetamina, jednak dziesięciokrotnie słabiej. Próby kliniczne wykazały, iż efekty działania BZP subiektywnie przypominają objawy występujące po użyciu amfetaminy. Działanie niepożądane: użytkownicy zgłaszają szereg objawów niepożądanych takich jak: bóle brzucha, nudności, wymioty, bóle głowy, kołatanie serca, brak apetytu, stany lękowe, bezsenność, dziwne myśli, zmiany nastroju, dezorientacja, rozdrażnienie oraz drgawki. Foto: H. Zalewski GOKSiT str. 4 Wieści Gminne 2/2010

5 II GMINNY DZIEŃ PAPIESKI Dziś jest ten wyjątkowy dzień, wyjątkowa okazja. W tym dniu wszyscy oddajemy cześć Naszemu Wielkiemu Polakowi, Janowi Pawłowi II. To właśnie ON jest bohaterem dzisiejszej imprezy. Jan Paweł II ukochał między innymi młodzież i ukochał sport, właśnie dlatego połączyliśmy te dwa tematy organizując po raz drugi biegi uliczne jako element II-go Gminnego Dnia Papieskiego w Wyszkach tymi słowami 16 maja 2010 r. o godz prowadzący imprezę Henryk Zalewski powitał na skwerku gminnym wszystkich zebranych. Organizatorami imprezy byli: Zespół Szkół im. Jana Pawła II, Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Turystyki w Wyszkach oraz władze gminy Wójt, Zastępca i Skarbnik Gminy. Patronat duchowy objął proboszcz tutejszej parafii ks. dr Andrzej Ulaczyk, patronat medialny Kurier Poranny. Prowadzący w imieniu organizatorów, podziękował sponsorom, którymi byli: Spółdzielnia Mleczarska BIELMLEK w Bielsku Podlaskim, HOOP S.A. Bielsk Podlaski, VEOLIA TRANSPORT Bielsk Podlaski, LEWAR catering Andrzeja Jóźwiuka Bielsk Podlaski, Przedsiębiorstwo Drogowo Mostowe MAKSBUD Bielsk Podlaski, MPO Sp. Z o.o. Białystok, Bank Spółdzielczy w Brańsku O/Wyszki, Zakład Usług Leśnych Juliusz Wiktor Gola Topczewo, P.H. DANMAR Danuta Wyszkowska Wyszki, Sklep ROLNIK Genowefa i Janusz Wyszkowscy Wyszki, XX LAT SAMORZĄDU w WYSZKACH ZŁOTE GODY w UG WYSZKI Medale przyznano następującym parom małżeńskim: 1. Maria i Andrzej Koniuch Bujnowo 2. Jadwiga i Feliks Falkowscy Filipy 3. Jadwiga i Stanisław Piotrowscy Filipy 4. Jadwiga i Franciszek Łuczaj Filipy 5. Marianna i Stanisław Falkowscy Godzieby 6. Lucyna i Zenon Kuryś Ignatki 7. Janina i Tadeusz Brzozowscy Kamienny Dwór 8. Wiesława i Jan Onopa Łapcie 9. Kazimierz i Irena Falkowscy Łubice 10. Krystyna i Ludwik Nazarko Mieszuki 11. Marianna i Edward Miluscy Mieszuki 12. Regina i Jan Lipscy Niewino Popławskie 13. Janina i Henryk Klimaszewscy Osówka 14. Marianna i Stanisław Grabowscy Osówka 15. Henryka i Stanisław Pierzchało Pierzchały 16. Władysława i Kazimierz Chomiccy Pulsze 17. Cezaria i Stanisław Kruszewscy Pulsze 18. Władysława i Piotr Łochniccy Samułki Duże 19. Elżbieta i Stanisław Truskolawscy Sieśki 20. Janina i Henryk Stalewscy Strabla 21. Regina i Jan Borowscy Strabla 22. Maria i Anatoli Bałło Szpaki 23. Janina i Kalikst Warpechowscy Warpechy Nowe 24. Jadwiga i Zdzisław Górscy Wypychy 25. Wanda i Antoni Sawoniuk Wyszki Wieści Gminne 2/2010 Foto: K. Borowska GOKSiT PPHU OGRÓD MARCINA Marcin Tarasiuk Wyszki, Kwiaciarnia LOTOS Wiesława Kośko Bielsk Podlaski, BIUROLAND Spółka Cywilna Bielsk Podlaski, Sklep Spożywczy Waldemar Piotrowski Pulsze, Sklep Spożywczo Przemysłowy Łucja Warpechowska Topczewo, Gminna Spółdzielnia Samopomoc Chłopska Wyszki, Powszechny Zakład Ubezpieczeń S.A. Inspektorat Bielsk Podlaski, SP ZOZ Bielsk Podlaski, SUEMPOL Bielsk Podlaski, Poczta Polska Bielsk Podlaski, Ochrona KONDOR Białystok. Uroczystość rozpoczęła się o godz złożeniem wieńców i kwiatów przed pomnikiem Jana Pawła II przy Zespole Szkół w Wyszkach. Następnie o godz w czasie uroczystej Mszy Świętej mieszkańcy modlili się o szybką beatyfikację Ojca Świętego. Po czym w kościele parafialnym w Wyszkach odbył się koncert Chóru Polskiej Pieśni Narodowej. Kolejnym punktem programu imprezy były prezentacje W hołdzie Janowi Pawłowi II. Pokaz zdolności artystycznych dali uczniowie Zespołu Szkół pod opieką p. Renaty Żukowskiej w montażu słowno-muzycznym W Was jest nadzieja. Jako drugie zaprezentowało się trio: Natalka Borowska, Julita Perkowska i Katarzyna Górska uczennice klasy III SP Wyszki, w piosence Tobie Ojcze Święty. Pan Czesław Niewiński swoim monologiem zakończył tę część imprezy. cd. na str. 7 Mszą Świętą dnia r. o godz w wyszkowskim kościele parafialnym rozpoczęły się obchody dwudziestej rocznicy reaktywowania samorządu terytorialnego. Dalsza część imprezy odbywała się na hali sportowej Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Wyszkach. Po hymnie państwowym prowadzący spotkanie p. Tadeusz Wielanowski powitał wszystkich uczestników i przekazał głos p. Ryszardowi Perkowskiemu. Wójt Gminy przedstawił skład kolejnych kadencji Rady Gminy i sołectw, przy tym minutą ciszy oddano cześć zmarłym samorządowcom. Następnie obszernie omówił osiągnięcia gminy w ostatnich dwóch dekadach. Zaznaczył, że znaczącą rolę odegrało utworzenie Młodzieżowej Rady Gminy, co pozwoliło zapoznać i nauczyć młodych ludzi zasad funkcjonowania struktury samorządów, ich zasad i procedur, o czym mówiła również przedstawicielka MRG Małgorzata Marczuk. Wystąpienia prelegentów urozmaicane były koncertem artystów ze szkoły muzycznej z Bielska Podlaskiego. Kolejny punkt programu to wręczenie pamiątkowych statuetek samorządowym weteranom. Na ręce Pana Wójta zaproszeni goście przekazali gratulacje i podziękowania za owocną współpracę we wspomnianym okresie. Niespodzianką okazał się występ kabaretu Beret, tworzonego przez pracowników Urzędu Gminy. Impreza zakończyła się symbolicznym pokrojeniem okolicznościowego tortu. (hz) W dniu 15 maja 2010 r. odbyła się uroczystość wręczenia medali za długoletnie pożycie małżeńskie. Jest to wyjątkowe święto, które obchodzi się po 50 latach wspólnego pożycia. Do siedziby Urzędu Gminy Wyszki przybyły 23 pary małżeńskie, niektórzy wraz z rodzinami oraz zaproszeni goście: Pani Stanisława Ryczkowska, ks. Jerzy Charytoniuk oraz ks. dr Andrzej Ulaczyk. Wójt Gminy Wyszki Pan Ryszard Perkowski składając życzenia wszystkim jubilatom mówił, że 50 wspólnie przeżytych lat to symbol wzajemnej miłości i wierności, to również piękny wzór i przykład dla młodych pokoleń wstępujących w związek małżeński. cd na str. 7 str. 5

6 KRZYŻÓWKA Krzyżówka Z z HASŁEM hasłem 2/2008 2/ /imię i nazwisko/... /adres zamieszkania/... /telefon/ /podpis/ Prosimy bardzo o wypełnienie kuponu i dostarczenie go osobiście lub pocztą do r. na adres: GOKSiT, ul. Szkolna 17, Wyszki. Wśród uczestników zostanie rozlosowana nagroda, zwycięzca będzie powiadomiony listownie lub telefonicznie. Uwaga: 1. W losowaniu biorą udział jedynie oryginalne kupony. 2. Przez jedną osobę może być wysłany tylko jeden kupon. 3. W "Krzyżówce" mogą brać udział jedynie osoby pełnoletnie. 4. Szczegółowy regulamin znajduje się w GOKSiT. Podpis oznacza akceptację regulaminu i zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez GOKSiT na potrzeby funkcjonowania placówki stosownie do przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 1997 r., Nr 133, poz. 883 ze zm.) 8 6, POZIOMO: 4. Był nim Gagarin, 8. Tam Kuba, 9. Jaja płazów, 10. Drzewo genealogiczne, 12. Burmistrz w Paryżu, 13. Moneta skandynawska, 14. Pogotowia..., 15. Strumień, 16. Kochanka Nerona, 18. Nie podaż, 19. Podtrzymuje maszt, 20. Na patyku, 21. Litera grecka, 22. Drużyna inaczej, 23. Ustrój Rosji PIONOWO: 1. Nowy..., 2. Sidło, 3. Muzyczny lub literacki, 4. Chroni głowę, 5. Rubaszność szlachecka, 6. Chuderlak, 7. Taniec ludowy, 10. Może być atomowy, 11. Wybrany na zjazd, 13. Nie lada gratka, 14. Broń biała, 15. Areał, 17. Ma syna. OGŁOSZENIE NIEPŁATNE SPRZEDAM (używane, w dobrym stanie): - biurko pod komputer, - komodę, - dwa fotele rozkładane do spania (z szufladą na pościel). tel: NA NASZYM STOLE Składniki: Sernik na zimno mocno waniliowy - 8 serków waniliowych (po 200 gram każdy), - 3 galaretki truskawkowe, - 5 płaskich łyżek żelatyny, - 10 dkg masła, - 1 podwójny cukier waniliowy, - 2 łyżki cukru pudru, - 1/2 kg truskawek. Przygotowanie: Masło utrzeć z cukrem pudrem i cukrem waniliowym, dodać serki po czym dokładnie wymieszać. Suchą żelatynę wsypać do garnuszka, zalać 3/4 szklanki wrzącej wody, zamieszać, odstawić na kilka minut, od czasu do czasu zamieszać. Dokładnie rozpuszczoną i wystudzoną żelatynę wlać do masy serowej, wymieszać. Przygotowaną masę wyłożyć do tortwnicy. Wstawić do lodówki na kilka minut, aż zastygnie. Na wierzchu ułożyć pokrojone truskawki, zalać trzema tężejącymi galaretkami, rozpuszczonymi w 900 ml wrzącej wody. Wstawić do lodówki na kilka godzin, lub na całą noc. Kroić maczając nóż w gorącej wodzie. Przygotowanie: Ryż z młodą kapustką i marchewką Składniki: - 2 torebki ryżu, - 4 duże marchewki, - mała główka młodej kapusty, - 1 łyżka vegety, - sól, pieprz, - pół kostki masła, - 1 łyżeczka curry. Kapustę drobno siekamy, marchew obieramy i kroimy w krążki. Gotujemy razem w wodzie z dodatkiem vegety ok minut (od momentu zagotowania wody). Odcedzamy dokładnie i podsmażamy na maśle. Ryż gotujemy w osolonej wodzie i również podsmażamy na maśle z dodatkiem curry. Mieszamy wszystkie składniki, doprawiamy. Można podawać z panierowanym schabowym lub kurczakiem. Ogłoszenie niepłatne Przepisy pochodz¹ ze str ony: Plandeki na wszystko (przyczepy, przyczepki, bizony itp): - naprawa, - klejenie, - szycie na wymiar (stelaż metalowy). Kontakt: Łapcie 28, Wyszki; tel str. 6 Wieści Gminne 2/2010

7 UROCZYSTOŚCI ŻAŁOBNE w WYSZKACH 16 kwietnia 2010 r. odbyły się uroczystości żałobne w intencji poległych w czasie katastrofy lotniczej pod Smoleńskiem. O godz Mszę Św. w kościele parafialnym w Wyszkach odprawił proboszcz ks. dr Andrzej Ulaczyk, po czym wszyscy udali się pod pomnik. Delegacje szkół, zakładów pracy i innych instytucji złożyli wieńce i kwiaty oraz zapalili symboliczne znicze, po czym głos zabrał Wójt Gminy p. Ryszard Perkowski, który podkreślił, że ta szczególna sytuacja mówi nam, iż najważniejsze dla narodu, dla Polski jest to, co nas łączy a nie dzieli. ZŁOTE GODY w UG WYSZKI Foto: H. Zalewski GOKSiT cd. ze str. 5 MAJOWE SPOTKANIE KLUBU SENIORA w STRABLI Majowe spotkanie Seniorów w Strabli odbyło się r.w Dniu Matki. Na wstępie pani bibliotekarka powitała Seniorów i przybyłych gości - dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Turystyki w Wyszkach pana H. Zalewskiego i dyrektora Szkoły Podstawowej w Strabli panią M. Marczuk. Na tę okazję uczniowie kl.vi i V pod opieką pani Z. Oksiuty przygotowali inscenizację słowno-muzyczną wyrażając wdzięczność wszystkim mamom. Seniorki w skupieniu i ze wzruszeniem wysłuchały a następnie nagrodziły brawami wykonawców. Po czym głos zabrał dyrektor GOKSiT, który podziękował za zaproszenie i wyraził podziw włożonej pracy w przygotowanie montażu słowno-muzycznego, zarówno uczniów jak i Pani Zofii Oksiuty. Foto: H. Zalewski GOKSiT Po zakończeniu aktu dekoracji, przy wspólnie wzniesionych kieliszkach szampana, zaśpiewano złotym jubilatom gromkie Sto lat. Były gratulacje, kwiaty, pamiątkowe dyplomy i zdjęcia oraz wspólny poczęstunek, a całą uroczystość uświetnił występ kapeli Kłosy. Odznaczenia zostały przyznane postanowieniem z dn r. Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego, który zginął 10 kwietnia br. w katastrofie pod Smoleńskiem. Pamięć ofiar katastrofy prezydenckiego samolotu uczczono minutą ciszy. Andrzej Niewiński Dalsza część spotkania przebiegała przy herbatce i pysznych słodkościach przygotowanych przez panie: S. Popławską, A. Miluską i J. Matowicką. W miłej i przyjaznej atmsferze, ze śpiewem na ustach zakończono majowe spotkanie Seniorów. Zofia Oksiuta Bibliotekarz GBP Filia w Strabli DZIEŃ MATKI w ZESPOLE SZKÓŁ w WYSZKACH II GMINNY DZIEŃ PAPIESKI cd. ze str. 5 Foto: Janusz Bakunowicz O godz rozpoczęły się biegi uliczne. Wystartowało 155 uczestników. O godz Starosta Bielski p. Sławomir Jerzy Snarski, Wójt Gminy p. Ryszard Perkowski, Skarbnik p. Stanisława Ryczkowska oraz W-ce Przewodniczący Rady Gminy p. Mariusz Korzeniewski wręczyli zwycięzcom biegów statuetki i nagrody, a wszystkim uczestnikom pamiątkowe medale. Laureaci w kategorii Open otrzymali również puchary. Impreza zakończyła się godzinną dyskoteką pod chmurką. (hz) Wieści Gminne 2/2010 Dnia r. w Zespole Szkół w Wyszkach im. Jana Pawła II odbył się apel z okazji Dnia Matki. Dzieci z kl I - III recytowały wiersze, śpiewały piosenki, przedstawiały też ciekawe scenki. Na uroczystości licznie przybyły zaproszone Mamy, które otrzymały od swoich pociech własnoręcznie wykonane upominki. Na koniec nasi goście wzięli udział w słodkim poczęstunku. Krystyna Zabrocka, Agata Wyszkowska, Bożena Trzeszczkowska str. 7

8 GOKSiT *** GOKSiT *** GOKSiT *** GOKSiT *** GOKSiT *** GOKSiT *** GOKSiT e-centrum w NIEWINIE BOROWYM Meczami piłki nożnej w niedzielę 13 czerwca o godz rozpoczęła się mini impreza w Niewinie Borowym przygotowana przez opiekunki Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej Panie Eugenię Gromadę i Małgorzatę Niewińską. Startowały drużyny z Sasin, Zakrzewa i gospodarzy. Po wyrównanej walce wszyscy zawodnicy zostali udekorowani przez zaproszonych gości pamiątkowymi medalami. Z zaproszenia skorzystali: Wójt Gminy p. Ryszard Perkowski, Dyrektor GOKSiT p. Henryk Zalewski, Opiekun e-centrum CKNONW w Wyszkach p. Katarzyna Borowska oraz część mieszkańców wsi. Zarówno goście, zawodnicy jak i kibice zostali poczęstowani kiełbaskami z grilla, smażonymi głównie przez p. Agatę Malinowską. Po części sportowej imprezy została przecięta symboliczna wstęga do sali komputerowej e-centrum mieszczącego się w budynku dawnej szkoły. Dyrektor GOKSiT omówił zasady i regulamin korzystania z pracowni, po czym przekazał hasła dostępowe wspomnianym Opiekunkom MDP, które będą również opiekunkami Wioski Intermetowej. Wszystkie stanowiska niemal natychmiast zostały oblężone przez najmłodszych uczestników spotkania. "Niestety trudności z dostępem do radiowego internetu wciąż jeszcze trwają dlatego też razem z Dyrektorem zastanawiamy się nad innym zastępczym rozwiązaniem" - dodał Wójt Gminy, co z zadowoleniam zostało przyjęte przez mieszkańców. Imprezę artystycznie uzupełnił p. Roman Gromada, grając na keyboardzie melodie biesiadne i popularne. DZIEŃ DZIECKA z GOKSiT - em "NOWA SZANSA.." - PROJEKT Foto: K. Borowska GOKSiT cd. ze str. 4 Kursanci poznają budowę komputera, system operacyjny, obsługę podstawowych programów pakietu Office (Word, Excel, Power Point) jak również obsługę przeglądarki internetowej IE, Firefox, zakładanie i obsługę poczty oraz uczą się konfigurować Outlook. Dodatkowo każdy uczestnik zostaje zarejestrowany do CKNONW i kończy jeden z 66 dowolnie wybranych kursów metodą e-learingową. Daje to możliwość do dalszej samodzielnej pracy już z poza Centrum. Foto: H. Zalewski GOKSiT Foto: K. Borowska GOKSiT Zapraszamy do pracowni e-centrum w Niewinie Borowym: Piątek Sobota Dzień Dziecka, to radosne święto wszystkich dzieci, obchodzone w Polsce od przeszło pół wieku. W tym dniu nasi milusińscy oczekują dużej dawki przyjemności, łakoci, prezentów, organizacji imprez i większej swobody. Do tego przyczynił się również Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Turystyki w Wyszkach. Od samego rana Panie Katarzyna Borowska i Dorota Chomicka oraz stażysta biblioteki szkolnej Pani Ewa Rogucka objęły opieką uczniów szkoły podstawowej, przychodzących do placówki i biorących udział w rozgrywkach: bilard, piłkarzyki i dart (rzutki). W związku z dużym zainteresowaniem a zarazem małą możliwością jednoczesnego korzystania z ww. gier dzieci korzystały z propozycji w osobowych grupach. Ponadto przez cały dzień oblegane były również niemal wszystkie stanowiska komputerowe z szerokopasmowym dostępem do Internetu. Natomiast dla najmłodszych ok. godz na dużym ekranie rozpoczęła się projekcja animowanej bajki Magiczna karuzela. Bohaterowie filmu na przemian wprawiali małych widzów w zachwyt, niepewność lub głośny śmiech. Wszyscy odwiedzający w ten dzień placówkę otrzymali pyszne, słodkie upominki. Radości nie było końca, ale przecież to ich wielki dzień. Tęczowy dzień uśmiechu, jeden z najważniejszych i najwspanialszych w roku. (hz) Termin zakończenia programu - 26 czerwca br., kiedy to wszyscy po zdaniu egzaminu otrzymają stosowne certyfikaty o odbytych szkoleniach. Projekt cieszy się dużym zainteresowaniem, dlatego też trwają prace nad organizacją kolejnych szkoleń, do których już teraz serdecznie zapraszamy. O szczegółach będziemy informować na stronie internetowej placówki a także w korespondencji mailowej. Jeżeli Państwa adres nie jest jeszcze w naszej bazie danych, prosimy o przysłanie maila z dopiskiem: Wyrażam zgodę na gromadzenie i przetwarzanie moich danych osobowych do celów działalności GOKSiT (zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926, ze zm.). W związku z powyższym mam świadomość o celu zbierania tych danych, prawie wglądu do swoich danych oraz możliwości ich poprawiania. (hz) KRZYŻÓWKA WG 1/10. W dniu 11 czerwca 2010 r. w Czytelni GOKSiT jeden z uczniów wylosował zwycięzcę w konkursie Krzyżówka z hasłem ogłoszonym w Wieściach Gminnych 1/2010 przez Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Turystyki w Wyszkach. Zwyciężczynią została p. Helena Derehajło zamieszkała w Pulszach. Serdecznie gratulujemy. Szczegółowe informacje działalności GOKSiT na naszej stronie internetowej: Jeśli chcesz być informowany o ofercie GOKSiT wyślij na naszą skrzynkę swój adres mailowy. Wydawca: GOKSiT przy współudziale Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Redakcja: Katarzyna Borowska, Redaktor Naczelny: Henryk Zalewski. Kontakt: ul. Szkolna 17; Wyszki; tel./fax (085) , tel. (085) w. 22 mail: pon., środa, czwartek wtorek, piątek GOKSiT zaprasza:

9 GŁOS MŁODYCH Gazetka Młodzieżowej Rady Gminy Wyszki Nr 18 / 2010,,Znaleźć jedno zdanie, które do serca komuś wejdzie i zostanie''. K. I. Gałczyński,,Dzikie wino" Gorąco i w wakacyjnym nastroju witamy Czytelników naszej gazetki. Rok szkolny 2009/2010 zbliża się do końca wielkimi krokami, ku radości wszystkich uczniów. Kończy się już trzecia kadencja Młodzieżowej Rady Gminy Wyszki. Przed nami kolejne wybory. Odbędą się one na przełomie października i listopada 2010r. Zanim jednak nastąpią, podsumujmy nasze dotychczasowe działania. W miarę sił, możliwości i zapału udało się nam zrealizować prawie wszystkie założenia z Planu Pracy. Przypominamy, że obradujemy na sesjach i tam głównie podejmujemy wszelkie inicjatywy, które później wdrażamy w życie. 14 kwietnia 2010 r. realizowaliśmy projekt i przeprowadzaliśmy debatę dotyczącąj samorządności uczniowskiej. Podczas sesji radni zostali podzieleni na 3 grupy. Pracowali nad następującymi tematami: 1. W jaki sposób zainteresować uczniów do wzięcia udziału w wyborach? 2. Jak zachęcić uczniów do kandydowania? 3. Jak właściwie zorganizować kampanię wyborczą? Każda z grup prezentowała własne stanowisko metodą debaty,,za i przeciw. Podczas tej sesji minutą ciszy radni uczcili pamięć ofiar katastrofy pod Smoleńskiem z 10 kwietnia 2010 r. Odczytano przemówienie Prezydenta, które miał wygłosić w Katyniu oraz wykonano gazetkę ścienną. 20 kwietnia br. delegacja rady na czele z władzami gminy odwiedziła Miejsca Pamięci Narodowej w najbliższej okolicy: Malawiczach, Wyszkach, Strabli i Olszewie. Na grobach poległych i pomordowanych Polaków zapalono znicze i złożono kwiaty. 3 maja część radnych uczestniczyła w powiatowych obchodach tej rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja w Bielsku Podlaskim 16 maja podczas II Gminnego Dnia Papieskiego radni na ręce Pana Dyrektora ZS w Wyszkach przekazali do Regionalnej Sali Papieskiej kolekcję monet z wizerunkiem Jana Pawła II. Zostały one zakupione ze środków zgromadzonych przez radę. 8 czerwca w Zespole Szkół w Wyszkach odbył się I Szkolny Konkurs Wiedzy o Samorządzie Terytorialnym i Gminie Wyszki. Głównym organizatorem była rada. Konkurs podzielony był na trzy etapy: w pierwszym uczestniczyło 8 zespołów z klas I-III gimnazjum. Uczniowie ci rozwiązywali test złożony głównie z zadań zamkniętych. Do II etapu zakwalifikowało się pięć zespołów z najwyższą liczbą punktów. Do ścisłego finału przeszły trzy zespoły. Uczniowie ci losowali pytania i udzielali ustnych odpowiedzi przed komisją i publicznością. I miejsce uzyskał zespół złożony z uczniów klasy IIa w składzie: Jacek Zabrocki, Iwona Werpechowska, Marlena Rzepniewska. II miejsce zajęli uczniowie klasy IIc w składzie: Jakub Wyłucki, Kinga Wesołowska i Maciej Karpiesiuk. III miejsce zajęły uczennice z klasy IIIc: Aneta Marczuk, Agata Rogucka, Karolina Zabrocka. Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali dyplomy i nagrody rzeczowe, których sponsorem był Wójt Gminy Wyszki. Gratulujemy laureatom tak dużej wiedzy i umiejętności.

10 15 czerwca 2010 r. w Urzędzie Gminy Wyszki odbyła się ostatnia X sesja rady III kadencji, podczas której podsumowano 5 lat z działalności młodych samorządowców. Wiceprzewodnicząca Marlena Młodzianowska we współpracy z opiekunami oraz p. Radosławem Wyszkowskim przygotowała prezentację multimedialną dotyczącą powstania i działalności rady. Pan Wójt wręczył wszystkim podziękowania i książki, za które serdecznie dziękujemy. 16 czerwca odbyły się w Gimnazjum w Wyszkach młodzieżowe wybory prezydenckie w ramach ogólnopolskiej akcji,,młodzi Głosują. Warunkiem udziału w nich było posiadanie aktualnej legitymacji szkolnej i przesłanie wyników do CEO w Warszawie. Po przedstawieniu relacji z naszej działalności na łamach,,głosu Młodych'' składamy serdeczne podziękowania za nieustanne wsparcie i pomoc, której nam udzielają: Pan Wójt Gminy Wyszki Ryszard Perkowski, Pan Sekretarz Gminy i Opiekun rady Tadeusz Wielanowski, Pan Dyrektor Zespołu Szkół Jan Falkowski, Pani Wicedyrektor Filomena Rabczuk, Pani Skarbnik Stanisława Ryczkowska, Pan Dyrektor GOKSiT-u Henryk Zalewski i Opiekunka rady Pani Bożena Pierzchało. Na zakończenie przedstawiamy skład Młodzieżowej Rady Gminy Wyszki III kadencji: Przewodniczący: Arkadiusz Kowalewski Wiceprzewodniczące: Marlena Młodzianowska Martyna Topczewska Sekretarz: Katarzyna Grabowska Skarbnik: Jan Suter Kronikarze: Joanna Tadrzak Małgorzata Marczuk Pozostali radni: - Magdalena Pierzchało, Diana Rudczuk, Dominika Falkowska, Kamil Marczuk, Mateusz Seliwanów, Edyta Grochowska, Adrian Pasiński, Kacper Jabłoński. Gorąco wszystkich Czytelników pozdrawiamy, życzymy udanych i beztroskich wakacji. Redakcja,,Głosu Młodych

PROTOKÓŁ NR VI/15. sesji Rady Gminy Wyszki, która odbyła się dnia 16 września 2015 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Wyszki o godz.

PROTOKÓŁ NR VI/15. sesji Rady Gminy Wyszki, która odbyła się dnia 16 września 2015 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Wyszki o godz. PROTOKÓŁ NR VI/15 sesji Rady Gminy Wyszki, która odbyła się dnia 16 września 2015 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Wyszki o godz. 9 00 W sesji uczestniczyli radni ( 14 radnych lista obecności stanowi

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR IV/15. sesji Rady Gminy Wyszki, która odbyła się dnia 26 marca 2015 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Wyszki o godz.

PROTOKÓŁ NR IV/15. sesji Rady Gminy Wyszki, która odbyła się dnia 26 marca 2015 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Wyszki o godz. PROTOKÓŁ NR IV/15 sesji Rady Gminy Wyszki, która odbyła się dnia 26 marca 2015 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Wyszki o godz. 10 00 W sesji uczestniczyli radni ( 15 radnych lista obecności stanowi

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR XI/12. XI sesji Rady Gminy Wyszki, która odbyła się dnia 1 marca 2012 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Wyszki o godz.

PROTOKÓŁ NR XI/12. XI sesji Rady Gminy Wyszki, która odbyła się dnia 1 marca 2012 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Wyszki o godz. PROTOKÓŁ NR XI/12 XI sesji Rady Gminy Wyszki, która odbyła się dnia 1 marca 2012 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Wyszki o godz. 9 00 W sesji uczestniczyli radni ( 14 radnych lista obecności stanowi

Bardziej szczegółowo

Na podstawie: www.wypalacze.com.pl www.kbpn.gov.pl www.dopalaczeinfo.pl http://www.narkomania.org.pl

Na podstawie: www.wypalacze.com.pl www.kbpn.gov.pl www.dopalaczeinfo.pl http://www.narkomania.org.pl Na podstawie: www.wypalacze.com.pl www.kbpn.gov.pl www.dopalaczeinfo.pl http://www.narkomania.org.pl Co to są dopalacze? W ciągu ostatniego roku w prasie i TV pojawiało się wiele doniesień na temat tzw.

Bardziej szczegółowo

Sprzedaż dopalaczy od literatury akcesoria substancje pochodzenia naturalnego syntetycznego

Sprzedaż dopalaczy od literatury akcesoria substancje pochodzenia naturalnego syntetycznego Dopalacze To nazwa różnych substancji lub ich mieszanek o rzekomym bądź faktycznym działaniu psychoaktywnym, nieznajdujących się na liście substancji kontrolowanych przepisami ustawy o przeciwdziałaniu

Bardziej szczegółowo

Harmonogram planowanych konkursów i imprez gminnych w roku 2015 z udziałem instytucji kultury w Gminie Bobrowo.

Harmonogram planowanych konkursów i imprez gminnych w roku 2015 z udziałem instytucji kultury w Gminie Bobrowo. Harmonogram planowanych konkursów i imprez gminnych w roku 2015 z udziałem instytucji kultury w Gminie. Lp. Nazwa imprezy Termin Miejsce imprezy Organizator/współorganiza tor Opis imprezy Uwagi 1. XXIII

Bardziej szczegółowo

Wybór Patrona dla naszej szkoły to projekt, który rozpoczął się w roku szkolnym 2004/2005. Spośród kilku kandydatur zgłoszonych w szkolnym referendum

Wybór Patrona dla naszej szkoły to projekt, który rozpoczął się w roku szkolnym 2004/2005. Spośród kilku kandydatur zgłoszonych w szkolnym referendum Wybór Patrona dla naszej szkoły to projekt, który rozpoczął się w roku szkolnym 2004/2005. Spośród kilku kandydatur zgłoszonych w szkolnym referendum przeprowadzonym wśród nauczycieli, uczniów i rodziców,

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR IX/11. IX sesji Rady Gminy Wyszki, która odbyła się dnia 10 listopada 2011 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Wyszki o godz.

PROTOKÓŁ NR IX/11. IX sesji Rady Gminy Wyszki, która odbyła się dnia 10 listopada 2011 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Wyszki o godz. PROTOKÓŁ NR IX/11 IX sesji Rady Gminy Wyszki, która odbyła się dnia 10 listopada 2011 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Wyszki o godz. 9 00 W sesji uczestniczyli radni ( 15 radnych lista obecności

Bardziej szczegółowo

Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2013/2014

Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2013/2014 Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2013/2014 Tradycyjnie, 2 września młodzież Publicznego Gimnazjum im Papieża Jana Pawła II w Chorzelach rozpoczęła swoją wędrówkę przez kolejny rok szkolny 2013/2014.

Bardziej szczegółowo

Harmonogram planowanych konkursów i imprez gminnych w roku 2016 z udziałem instytucji kultury w Gminie Bobrowo

Harmonogram planowanych konkursów i imprez gminnych w roku 2016 z udziałem instytucji kultury w Gminie Bobrowo Harmonogram planowanych konkursów i imprez gminnych w roku 2016 z udziałem instytucji kultury w Gminie Lp. Nazwa imprezy Termin 1. 2. 3. 4. XXIV FINAŁ WIELKIEJ ORKIESTRY ŚWIĄTECZNEJ POMOCY 10 styczeń 2016

Bardziej szczegółowo

Otwarcie hali sportowej w Chorzelowie :27:17

Otwarcie hali sportowej w Chorzelowie :27:17 Otwarcie hali sportowej w Chorzelowie 2014-09-24 07:27:17 18 września w Zespole Szkół w Chorzelowie odbyło się uroczyste poświęcenie i oddanie do użytku hali sportowej. Hala została wybudowana ze środków

Bardziej szczegółowo

Harmonogram planowanych konkursów i imprez gminnych w roku 2017 z udziałem instytucji kultury w Gminie Bobrowo.

Harmonogram planowanych konkursów i imprez gminnych w roku 2017 z udziałem instytucji kultury w Gminie Bobrowo. Harmonogram planowanych konkursów i imprez gminnych w roku 2017 z udziałem instytucji kultury w Gminie. Lp. Nazwa imprezy Termin 1. 2. 3. XXV FINAŁ WIELKIEJ ORKIESTRY ŚWIĄTECZNEJ POMOCY 15 stycznia 2017

Bardziej szczegółowo

Zapraszamy do Konkursu o Janie Pawle II

Zapraszamy do Konkursu o Janie Pawle II Zapraszamy do Konkursu o Janie Pawle II 2 kwietnia 2005 roku - tę datę każdy Polak zapamięta jako chwilę odejścia Wielkiego Człowieka - Jana Pawła II. Benedykt XVI wyraził w bieżącym roku zgodę na ogłoszenie

Bardziej szczegółowo

Obchody Narodowego Święta Niepodległości

Obchody Narodowego Święta Niepodległości Obchody Narodowego Święta Niepodległości Napisano dnia: 2016-11-11 15:18:03 11 listopada 1918 roku po 123 latach niewoli pod zaborami Rosji, Prus i Austrii Polska odzyskała niepodległość. Dziś w całym

Bardziej szczegółowo

KALENDARZ CYKLICZNYCH UROCZYSTOŚCI, IMPREZ, WYDARZEŃ

KALENDARZ CYKLICZNYCH UROCZYSTOŚCI, IMPREZ, WYDARZEŃ KALENDARZ CYKLICZNYCH UROCZYSTOŚCI, IMPREZ, WYDARZEŃ państwowych, lokalnych, kulturalnych, turystycznych i sportowych w GMINIE MICHAŁOWICE na 2011 rok organizowanych przez Urząd Gminy, Kluby, Stowarzyszenia,

Bardziej szczegółowo

UROCZYSTOŚCI UPAMIĘTNIAJĄCE 7. ROCZNICĘ KATASTROFY SMOLEŃSKIEJ

UROCZYSTOŚCI UPAMIĘTNIAJĄCE 7. ROCZNICĘ KATASTROFY SMOLEŃSKIEJ POLICJA.PL Źródło: http://www.policja.pl/pol/aktualnosci/141549,uroczystosci-upamietniajace-7-rocznice-katastrofy-smolenskiej.html Wygenerowano: Niedziela, 18 czerwca 2017, 15:48 Strona znajduje się w

Bardziej szczegółowo

Majówka w Siewierzu. Kozioł Jerzy Studniarz Marek Giełda Stanisław Zawiązały Dariusz Papierniak Czesław Kyrcz Henryk Szerszeń Janusz.

Majówka w Siewierzu. Kozioł Jerzy Studniarz Marek Giełda Stanisław Zawiązały Dariusz Papierniak Czesław Kyrcz Henryk Szerszeń Janusz. Miasto i Gmina Siewierz - http://www.siewierz.pl/ Data umieszczenia informacji: 2009-05-04 11:38:37 Majówka w Siewierzu Tegoroczna majówka w Siewierzu po raz pierwszy odbyła się na dziedzińcu siewierskiego

Bardziej szczegółowo

Powiatowe Obchody Dnia Strażaka i uroczyste przekazanie samochodu pożarniczego dla OSP Zarzecze.

Powiatowe Obchody Dnia Strażaka i uroczyste przekazanie samochodu pożarniczego dla OSP Zarzecze. Powiatowe Obchody Dnia Strażaka i uroczyste przekazanie samochodu pożarniczego dla OSP Zarzecze. W dniu 30 kwietnia 2017r w Zarzeczu (Gmina i Miasto Nisko) odbyły się uroczystości przekazania samochodu

Bardziej szczegółowo

Uroczystość nadania szkole imienia Ignacego Mielżyńskiego.

Uroczystość nadania szkole imienia Ignacego Mielżyńskiego. Uroczystość nadania szkole imienia Ignacego Mielżyńskiego. Dnia 26. września 2009r. odbyła się uroczystość nadania naszej szkole imienia Ignacego Mielżyńskiego. Dzień ten był dla nas dniem szczególnym,

Bardziej szczegółowo

Wybory do samorządu uczniowskiego 2014/2015

Wybory do samorządu uczniowskiego 2014/2015 Wybory do samorządu uczniowskiego 2014/2015 We wrześniu odbyły się demokratyczne wybory do Rady Samorządu Uczniowskiego w obecności opiekunów: w gimnazjum pani Lidii Czepiel, w szkole podstawowej pana

Bardziej szczegółowo

"Pokój ludziom dobrej woli."

Pokój ludziom dobrej woli. "Pokój ludziom dobrej woli." Z tym bożonarodzeniowym przesłaniem w dniu 20 grudnia 2010 r. w Publicznej Szkole Podstawowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Chorzelach odbyły się jasełka, które wspólnie

Bardziej szczegółowo

KALENDARZ IMPREZ I UROCZYSTOŚCI SZKOLNYCH NA ROK 2013/2014

KALENDARZ IMPREZ I UROCZYSTOŚCI SZKOLNYCH NA ROK 2013/2014 KALENDARZ IMPREZ I UROCZYSTOŚCI SZKOLNYCH NA ROK / Lp. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. Termin 2 wrzesień 20-22 wrzesień 30 wrzesień wrzesień/ pażdziernik 14 8 listopad 29 listopad 20 grudnia 21 styczeń

Bardziej szczegółowo

Harmonogram planowanych konkursów i imprez gminnych w roku 2012 z udziałem szkół oraz pozostałych instytucji kultury w Gminie Bobrowo

Harmonogram planowanych konkursów i imprez gminnych w roku 2012 z udziałem szkół oraz pozostałych instytucji kultury w Gminie Bobrowo Harmonogram planowanych konkursów i imprez gminnych w roku 2012 z udziałem szkół oraz pozostałych instytucji kultury w Gminie Lp. Nazwa imprezy Termin Miejsce imprezy 1. XX FINAŁ WIELKIEJ 8 stycznia 2012r.

Bardziej szczegółowo

Referat Kultury, Sportu i Promocji Urząd Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce. w sezonie 2013/2014

Referat Kultury, Sportu i Promocji Urząd Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce. w sezonie 2013/2014 Referat Kultury, Sportu i Promocji Urząd Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce Kalendarz Ważniejszych Imprez Kulturalnych, Sportowych i Rekreacyjnych w sezonie 2013/2014 IMPREZY KULTURALNE SEZON OD WRZEŚNIA

Bardziej szczegółowo

Regulamin. I Konkursu Recytatorsko-Muzycznego. poświęconego pamięci. Błogosławionego Księdza Jerzego Popiełuszki

Regulamin. I Konkursu Recytatorsko-Muzycznego. poświęconego pamięci. Błogosławionego Księdza Jerzego Popiełuszki ,,Słowa, aby żyły, muszą być prawdziwe. Regulamin I Konkursu Recytatorsko-Muzycznego Zespół Szkół im. Ks. Jerzego Popiełuszki zaprasza do udziału w I edycji Konkursu Recytatorsko-Muzycznego. Konkurs honorowym

Bardziej szczegółowo

Zakończenie roku szkolnego 2013/2014 w Zespole Szkół w Łambinowicach czerwca 2014 roku.

Zakończenie roku szkolnego 2013/2014 w Zespole Szkół w Łambinowicach czerwca 2014 roku. w Zespole Szkół w Łambinowicach 26-27 czerwca 2014 roku. Tegoroczne zakończenie roku szkolnego w zespole Szkół w Łambinowicach było bardzo radosne. A było co świętować; wyniki egzaminów gimnazjalnych były

Bardziej szczegółowo

Wrzesień Mail z Spotkanie członków PKRD przełożone na Z Panem Bogiem, Małgorzata Wayda

Wrzesień Mail z Spotkanie członków PKRD przełożone na Z Panem Bogiem, Małgorzata Wayda Wrzesień 2016 Mail z 03.09.16 Spotkanie członków PKRD przełożone na 11.09.16 Szczęść Boże! Witam serdecznie po wakacjach wszystkich członków Podwórkowego Koła Różańcowego Dzieci. Z powodu mojego ważnego

Bardziej szczegółowo

Szanowni Państwo Redaktorzy Naczelni Dzienników, Czasopism i Mediów Elektronicznych Zamojszczyzny

Szanowni Państwo Redaktorzy Naczelni Dzienników, Czasopism i Mediów Elektronicznych Zamojszczyzny Zamość, dnia 30.03.2012r Szanowni Państwo Redaktorzy Naczelni Dzienników, Czasopism i Mediów Elektronicznych Zamojszczyzny Uprzejmie informuję, iż dnia 11 kwietnia 2012r. (środa) na obiektach Ośrodka Sportu

Bardziej szczegółowo

Zakończenie konkursów

Zakończenie konkursów Zakończenie konkursów W hołdzie powstańcom styczniowym W styczniu roku pańskiego 1863, Zajaśniała dla Polski nadzieja Zwycięstwa wielkiego. Powstanie się rozpoczęło, Budząc w Polakach euforie radości Na

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE Maj jest miesiącem nabożeństw majowych. Zachęcamy dziecin do udziału w majówkach.

OGŁOSZENIE Maj jest miesiącem nabożeństw majowych. Zachęcamy dziecin do udziału w majówkach. Nr 56 MAJ 2009 r. W MAJOWYM WYDANIU Matce Bożej Królowej Polski.2 Uroczystość bierzmowania 3 Święto patrona naszej szkoły 3 Komunia Święta w naszej parafii..4 Dzień naszych mam 5 01.05. - św. Józefa, Rzemieślnika

Bardziej szczegółowo

Piętnaście lat minęło..

Piętnaście lat minęło.. Piętnaście lat minęło.. Edyta Czopp-Jankowska, 21.05.2014 Parafrazując motyw muzyczny z ulubionego serialu Polaków Czterdziestolatek - można by zanucić...piętnaście lat minęło, jak jeden dzień. Wydawać

Bardziej szczegółowo

Współpraca dyrektorów i nauczycieli w zakresie organizacji i prowadzenia spotkań dzieci przedszkolnych i klas I-III SP.

Współpraca dyrektorów i nauczycieli w zakresie organizacji i prowadzenia spotkań dzieci przedszkolnych i klas I-III SP. Współpraca dyrektorów i nauczycieli w zakresie organizacji i prowadzenia spotkań dzieci przedszkolnych i klas I-III SP. Małgorzata Pawlik doradca metodyczny PCDZN w Puławach Cele: Spotkania przedszkolaków

Bardziej szczegółowo

Znów jesteśmy w szkole!!!

Znów jesteśmy w szkole!!! Znów jesteśmy w szkole!!! 1 września 2003r. uroczystymi apelami rozpoczęliśmy nowy rok szkolny. Pani dyrektor Elżbieta Pytka powitała nas i naszych rodziców bardzo serdecznie. Następnie wprowadzony został

Bardziej szczegółowo

Kraśnik 26-27.05.2012 r.

Kraśnik 26-27.05.2012 r. XX LAT SOS WIOSKI DZIECIĘCEJ W KRAŚNIKU XVIII BIEG PO UŚMIECH Kraśnik 26-27.05.2012 r. Z radością informujemy Państwa o kolejnej edycji BIEGU PO UŚMIECH. Impreza zapoczątkowana w 1994 roku ma formułę biegów

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Uroczystość ku czci Św. Barbary

Sprawozdanie Uroczystość ku czci Św. Barbary Sprawozdanie Uroczystość ku czci Św. Barbary I. Informacje wstępne W dniu 4 grudnia 2013 roku w Ulanowie odbyły się obchody uroczystość ku czci Świętej Barbary patronki flisaków. Organizatorem obchodów

Bardziej szczegółowo

PRZEMÓWIENIE PODCZAS INAUGURACJI ROKU SZKOLNEGO 3 WRZEŚNIA SZKOŁA PODSTAWOWA W OSIECZY

PRZEMÓWIENIE PODCZAS INAUGURACJI ROKU SZKOLNEGO 3 WRZEŚNIA SZKOŁA PODSTAWOWA W OSIECZY PRZEMÓWIENIE PODCZAS INAUGURACJI ROKU SZKOLNEGO 3 WRZEŚNIA SZKOŁA PODSTAWOWA W OSIECZY Witam serdecznie wszystkich gości, Nauczycieli, pracowników szkoły, uczniów, rodziców na inauguracji roku szkolnego

Bardziej szczegółowo

Obchody 90-lecia OSP Wierzchy

Obchody 90-lecia OSP Wierzchy Obchody 90-lecia OSP Wierzchy 11 czerwca Ochotnicza Straż Pożarna w Wierzchach obchodziła jubileusz 90-lecia powstania. Uroczystość połączono z miejsko-gminnymi obchodami Dnia Strażaka. Świętowanie rozpoczęła

Bardziej szczegółowo

DOFINANSOWANIA NA PROJEKTY MIĘKKIE

DOFINANSOWANIA NA PROJEKTY MIĘKKIE jednostka organizacyjna Wydział Oświaty Zespół Szkół w Miejsko Gminna Biblioteka Publiczna Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Miejsko Gminny Ośrodek Kultury Urząd Miejski w nazwa projektu wartość

Bardziej szczegółowo

Stypendyści Fundacji Dzieło Nowego Tysiąclecia odwiedzają Białystok i Podlaskie

Stypendyści Fundacji Dzieło Nowego Tysiąclecia odwiedzają Białystok i Podlaskie Stypendyści Fundacji Dzieło Nowego Tysiąclecia odwiedzają Białystok i Podlaskie Stypendyści Fundacji Dzieło Nowego Tysiąclecia spędzają w naszym regionie wakacje. Obóz rozpoczął się od uroczystej mszy

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr II/10 z obrad II Sesji Rady Gminy Mieleszyn odbytej w dniu 3 grudnia 2010 r. w świetlicy gminnej w Mieleszynie

Protokół Nr II/10 z obrad II Sesji Rady Gminy Mieleszyn odbytej w dniu 3 grudnia 2010 r. w świetlicy gminnej w Mieleszynie Protokół Nr II/10 z obrad II Sesji Rady Gminy Mieleszyn odbytej w dniu 3 grudnia 2010 r. w świetlicy gminnej w Mieleszynie Obrady rozpoczęto w dniu 03.12.2010 r. o godzinie 11 00, zakończono w dniu 03.12.2010

Bardziej szczegółowo

Uroczystości 3 majowe 6 Lipiec 2008/2 W dniu 3 maja 2008r. miała miejsce uroczystość wmurowania kamienia węgielnego pod pomnik Króla Władysława Łokietka połączona z obchodami Rocznicy Uchwalenia Konstytucji

Bardziej szczegółowo

SAMORZĄDOWE GIMNAZJUM NR 2 W DOMASZKOWIE FOTOREPORTAŻ Z REALIZACJI ZADANIA 3 PT. SPOTKANIE NA SZCZYCIE W DOMASZKOWIE

SAMORZĄDOWE GIMNAZJUM NR 2 W DOMASZKOWIE FOTOREPORTAŻ Z REALIZACJI ZADANIA 3 PT. SPOTKANIE NA SZCZYCIE W DOMASZKOWIE SAMORZĄDOWE GIMNAZJUM NR 2 W DOMASZKOWIE FOTOREPORTAŻ Z REALIZACJI ZADANIA 3 PT. SPOTKANIE NA SZCZYCIE W DOMASZKOWIE Zaproszeni goście przybywają w osobie pana senatora Stanisława Jurcewicza i pana burmistrza

Bardziej szczegółowo

DOBRA PRAKTYKA. Pogłębianie wśród dzieci wiedzy o życiu, działalności i osobowości Ojca Świętego Jana Pawła II.

DOBRA PRAKTYKA. Pogłębianie wśród dzieci wiedzy o życiu, działalności i osobowości Ojca Świętego Jana Pawła II. DOBRA PRAKTYKA Nazwa szkoły: Imię i nazwisko dyrektora: Dobra praktyka(nazwa programu, działań): Ilość uczniów objętych programem/działaniami: Odpowiedzialni, organizatorzy i partnerzy: Okres czasowy realizacji:

Bardziej szczegółowo

W pierwszym półroczu roku szkolnego 2012/2013 Samorząd Uczniowski Samorządowej Szkoły Podstawowej w Gościcinie zrealizował szereg działań mających na

W pierwszym półroczu roku szkolnego 2012/2013 Samorząd Uczniowski Samorządowej Szkoły Podstawowej w Gościcinie zrealizował szereg działań mających na Semestr I W pierwszym półroczu roku szkolnego 2012/2013 Samorząd Uczniowski Samorządowej Szkoły Podstawowej w Gościcinie zrealizował szereg działań mających na celu rozwijanie wśród uczniów demokratycznych

Bardziej szczegółowo

Regulamin I Powiatowego Konkursu Piosenki Dowolnej

Regulamin I Powiatowego Konkursu Piosenki Dowolnej Regulamin I Powiatowego Konkursu Piosenki Dowolnej Organizator 1. I Powiatowy Konkurs Piosenki Dowolnej organizowany jest przez Centrum Kulturalno- Oświatowo- Rekreacyjne w Wólce oraz przez Miejskie Centrum

Bardziej szczegółowo

Młodzież Zapobiega Pożarom

Młodzież Zapobiega Pożarom Młodzież Zapobiega Pożarom Edyta Czopp-Jankowska, 4.04.2016 1 kwietnia 2016 r. w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Jaworze odbyły się eliminacje powiatowe Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy

Bardziej szczegółowo

MAŁA AKADEMIA STRAŻAKA

MAŁA AKADEMIA STRAŻAKA MAŁA AKADEMIA STRAŻAKA W hali sportowej przy Gimnazjum w Przytocznej odbył się Turniej Sportowy Małej Akademii Strażaka. 9 maja br. w hali sportowej przy Gimnazjum w Przytocznej odbył się Turniej Sportowy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU NA OPOWIADANIE:

REGULAMIN KONKURSU NA OPOWIADANIE: REGULAMIN KONKURSU NA OPOWIADANIE: Moja mała ojczyzna gmina, powiat, województwo IDEA KONKURSU W 2015 roku przypada 25 rocznica odrodzenia samorządności w Polsce. Reforma samorządowa przeprowadzona w 1990

Bardziej szczegółowo

w sezonie 2015/2016 Referat Kultury, Sportu i Promocji Urząd Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce

w sezonie 2015/2016 Referat Kultury, Sportu i Promocji Urząd Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce Referat Kultury, Sportu i Promocji Urząd Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce Kalendarz Ważniejszych Imprez Kulturalnych, Sportowych i Rekreacyjnych w sezonie 2015/2016 Sezon od sierpnia/września 2015 roku

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN III Powiatowego Konkursu Piosenki Dziecięcej i Młodzieżowej

REGULAMIN III Powiatowego Konkursu Piosenki Dziecięcej i Młodzieżowej REGULAMIN III Powiatowego Konkursu Piosenki Dziecięcej i Młodzieżowej Strona 1 z 6 1 ORGANIZATOR 1. III Powiatowy Konkurs Piosenki Dziecięcej i Młodzieżowej zwany dalej Konkursem, organizowany jest przez

Bardziej szczegółowo

Regulamin. II Konkursu Recytatorsko-Muzycznego. poświęconego pamięci. Błogosławionego Księdza Jerzego Popiełuszki

Regulamin. II Konkursu Recytatorsko-Muzycznego. poświęconego pamięci. Błogosławionego Księdza Jerzego Popiełuszki ,,Słowa, aby żyły, muszą być prawdziwe. Regulamin II Konkursu Recytatorsko-Muzycznego Zespół Szkół im. Ks. Jerzego Popiełuszki zaprasza do udziału w II edycji Konkursu Recytatorsko-Muzycznego. Konkurs

Bardziej szczegółowo

OBCHODY 90. ROCZNICY CENTRALNEGO ARCHIWUM WOJSKOWEGO: KONFERENCJA NAUKOWA W REMBERTOWIE. WYBÓR ZDJĘĆ

OBCHODY 90. ROCZNICY CENTRALNEGO ARCHIWUM WOJSKOWEGO: KONFERENCJA NAUKOWA W REMBERTOWIE. WYBÓR ZDJĘĆ Natalia Bujniewicz, Aleksander Wysocki OBCHODY 90. ROCZNICY CENTRALNEGO ARCHIWUM WOJSKOWEGO: KONFERENCJA NAUKOWA W REMBERTOWIE. WYBÓR ZDJĘĆ Uroczyste obchody 90. rocznicy utworzenia Centralnego Archiwum

Bardziej szczegółowo

MŁODZI MAJĄ GŁOS GAZETA SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO GIMNAZJUM NR 1 W GOLENIOWIE

MŁODZI MAJĄ GŁOS GAZETA SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO GIMNAZJUM NR 1 W GOLENIOWIE MŁODZI MAJĄ GŁOS Numer 5/2016 DZIEŃ FLAGI NARODOWEJ W GIMNAZJUM NR 1 28 KWIETNIA 2016 R. W GIMNAZJUM Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI NR 1 IM. NOBLISTÓW POLSKICH W GOLENIOWIE ODBYŁY SIĘ UROCZYSTOŚCI ZWIĄZANE

Bardziej szczegółowo

ZDROWA GMINA - przebieg akcji w roku 2012

ZDROWA GMINA - przebieg akcji w roku 2012 ZDROWA GMINA - przebieg akcji w roku 2012 W związku z udziałem gminy Wolanów w trzeciej edycji konkursu Zdrowa Gmina organizowanego przez Polską Unię Onkologii, prowadzono akcje na rzecz zwiększenia frekwencji

Bardziej szczegółowo

Wieczornica Papieska 2017 TOTUS TUUS

Wieczornica Papieska 2017 TOTUS TUUS Wieczornica Papieska 2017 TOTUS TUUS Współczesny świat potrzebuje autorytetów, które uczą, jak godnie żyć i przywracają wiarę w prawdziwe wartości. Jednym z największych autorytetów naszych czasów jest

Bardziej szczegółowo

PROGRAM MINUTOWY 34. MIĘDZYNARODOWYCH ULICZNYCH BIEGÓW SYLWESTROWYCH

PROGRAM MINUTOWY 34. MIĘDZYNARODOWYCH ULICZNYCH BIEGÓW SYLWESTROWYCH tel./fax 41 354 53 13, tel. kom. 600 630 205, gck@szydlow.pl, promocja@szydlow.pl PROGRAM MINUTOWY 34. MIĘDZYNARODOWYCH ULICZNYCH BIEGÓW SYLWESTROWYCH które zostaną rozegrane w dniu 30 grudnia 2013 r.

Bardziej szczegółowo

WYKLĘCI. WALKA O PAMIĘĆ I CZEŚĆ

WYKLĘCI. WALKA O PAMIĘĆ I CZEŚĆ Finał III Konkursu ŻOŁNIERZE WYKLĘCI. WALKA O PAMIĘĆ I CZEŚĆ w Specjalnym ośrodku Szkolno-Wychowawczym im. św. Franciszka z Asyżu w Nowym Mieście nad Pilicą Dnia 31 marca 2015 roku w SOSW w Nowym Mieście

Bardziej szczegółowo

1

1 LP. Data Nazwa imprezy Miejsce Organizator 1 03.04 (czwartek) W oczekiwaniu na kanonizację Jana Pawła II zespół Familia HP wykona program "Tłumy serc". Utwory pochodzą z dzieł: Pieśń o Bogu ukrytym oraz

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie kadencji samorządowców 2010 2014 Kwestionariusz Radnych Gminy Dopiewo

Podsumowanie kadencji samorządowców 2010 2014 Kwestionariusz Radnych Gminy Dopiewo Podsumowanie kadencji samorządowców 2010 2014 Kwestionariusz Radnych Gminy Dopiewo Dane podstawowe Imię (imiona): Sławomir Marek Nazwisko: Kurpiewski Wiek: 48 Miejsce zamieszkania: Reprezentowany w Radzie

Bardziej szczegółowo

KALENDARZ IMPREZ 2014 W GMINIE DĘBE WIELKIE

KALENDARZ IMPREZ 2014 W GMINIE DĘBE WIELKIE KALENDARZ IMPREZ 2014 W GMINIE DĘBE WIELKIE DOKŁADNA NAZWA IMPREZY ZABAWA CHOINKOWA DLA DZIECI DOKŁADNA DATA IMPREZY (ROK-MIESIĄC-DZIEŃ) (jeśli nie jest jeszcze ustalona, prosimy o podanie przynajmniej

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IV/18/2010 RADY MIEJSKIEJ W SULEJOWIE z dnia 29 grudnia 2010 roku

UCHWAŁA NR IV/18/2010 RADY MIEJSKIEJ W SULEJOWIE z dnia 29 grudnia 2010 roku UCHWAŁA NR IV/18/2010 RADY MIEJSKIEJ W SULEJOWIE z dnia 29 grudnia 2010 roku w sprawie zatwierdzenia planów pracy Rady Miejskiej i komisji stałych na 2011 rok. Na podstawie art.21 ust.3 ustawy z dnia 8

Bardziej szczegółowo

PLANP RACY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO GIMNAZJUM nr 1im. ŚW. WOJCIECHA W INOWROCŁAWIU ROK SZKOLNY 2012/2013.

PLANP RACY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO GIMNAZJUM nr 1im. ŚW. WOJCIECHA W INOWROCŁAWIU ROK SZKOLNY 2012/2013. PLNP Y SMOĄU UNOWSKGO GMNJUM nr 1im. ŚW. WOJH W NOWOŁWU OK SKOLNY 2012/2013. Prace Samorządu Uczniowskiego przez cały rok szkolny 2012/2013: organizowanie zebrań samorządu uczniowskiego współdziałanie

Bardziej szczegółowo

IV Konkurs Wiedzy o św. Barbarze i Tradycjach Górniczych

IV Konkurs Wiedzy o św. Barbarze i Tradycjach Górniczych Patronat Arcybiskup Metropolita Lubelski Proboszcz Parafii św. Barbary w Łęcznej Starosta Łęczyński LW Bogdanka S.A. Organizator Zespół Szkół Górniczych w Łęcznej IV Konkurs Wiedzy o św. Barbarze Organizatorem

Bardziej szczegółowo

Ochotnicza Straż Pożarna w Łęgu. Sprawozdanie z działalności w 2015 roku

Ochotnicza Straż Pożarna w Łęgu. Sprawozdanie z działalności w 2015 roku Ochotnicza Straż Pożarna w Łęgu Sprawozdanie z działalności w 2015 roku 11 stycznia 2015 23. Finał WOŚP Nasza jednostka wzięła udział w Gminnym Finale Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, który zorganizowany

Bardziej szczegółowo

GMINA BRODNICA. 87-300 Brodnica tel. 56 49 41 612 ul. Zamkowa 13A fax 56 49 41 640 e-mail: sekretariat@brodnica.ug.gov.pl

GMINA BRODNICA. 87-300 Brodnica tel. 56 49 41 612 ul. Zamkowa 13A fax 56 49 41 640 e-mail: sekretariat@brodnica.ug.gov.pl REGULAMIN ORGANIZATOR BIEGU GMINA BRODNICA GMINA BRODNICA 87-300 Brodnica tel. 56 49 41 612 ul. Zamkowa 13A fax 56 49 41 640 e-mail: sekretariat@brodnica.ug.gov.pl BIEG NAPOLEOŃSKI - VI Biegi w Gminie

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr VIII/15 sesji Rady Miejskiej Wałbrzycha VII kadencji, która odbyła się 25 maja 2015 roku

Protokół Nr VIII/15 sesji Rady Miejskiej Wałbrzycha VII kadencji, która odbyła się 25 maja 2015 roku Protokół Nr VIII/15 sesji Rady Miejskiej Wałbrzycha VII kadencji, która odbyła się 25 maja 2015 roku 25 maja 2015 roku sesja Rady Miejskiej Wałbrzycha rozpoczęła się o godz. 11 00, a zakończyła o godz.

Bardziej szczegółowo

Ośrodek Kultury w Dukli - OK Dukla ZAPRASZA!

Ośrodek Kultury w Dukli - OK Dukla ZAPRASZA! konkurs strażacki Regulamin Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego dla dzieci i młodzieży pod hasłem "Zapobiegajmy Pożarom" w woj. podkarpackim I. Cel konkursu Ogólnopolski Konkurs Plastyczny ma na celu

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO GIMNAZJUM W MAŁDYTACH W ROKU SZKOLNYM 2015/2016. Termin Zadanie Cel Odpowiedzialni

PLAN PRACY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO GIMNAZJUM W MAŁDYTACH W ROKU SZKOLNYM 2015/2016. Termin Zadanie Cel Odpowiedzialni WRZESIEŃ PLAN PRACY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO GIMNAZJUM W MAŁDYTACH W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 Termin Zadanie Cel Odpowiedzialni 1. Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2015/2016. Pomoc w organizacji apelu

Bardziej szczegółowo

Stowarzyszenie Wspierania Rozwoju Wsi Janowice TRADYCJA DLA PRZYSZŁOŚCI

Stowarzyszenie Wspierania Rozwoju Wsi Janowice TRADYCJA DLA PRZYSZŁOŚCI Kwestionariusz informacyjny dla pozarządowych oraz podmiotów realizujących zadania pożytku publicznego z terenu gminy Wieliczka lub realizujących zadania na terenie gminy Wieliczka Nazwa Stowarzyszenie

Bardziej szczegółowo

Gazetka dla najmłodszych dzieci Wydanie III wiosna 2012/2013. Pokoloruj obrazek:

Gazetka dla najmłodszych dzieci Wydanie III wiosna 2012/2013. Pokoloruj obrazek: Gazetka dla najmłodszych dzieci Wydanie III wiosna 2012/2013 Pokoloruj obrazek: POWITANIE WIOSNY! 21 marca to pierwszy kalendarzowy dzień wiosny. Dzieci z klas I-III postanowiły pożegnać zimę. Przygotowały

Bardziej szczegółowo

Rowerem po terenie Gminy Strzyżewice

Rowerem po terenie Gminy Strzyżewice Regulamin Gminnego Rajdu Rowerowego Rowerem po terenie Gminy Strzyżewice I. Organizatorzy: Gmina Strzyżewice II. Współorganizatorzy: Gminna Biblioteka Publiczna im. Ewy Kołaczkowskiej w Strzyżewicach III.

Bardziej szczegółowo

Oferta Sponsorska dla Wystawców Dożynki Powiatowe Włoszczowa 2012

Oferta Sponsorska dla Wystawców Dożynki Powiatowe Włoszczowa 2012 Oferta Sponsorska dla Wystawców Dożynki Powiatowe Włoszczowa 2012 PROPONOWANE FORMY PROMOCJI FIRMY W ramach współpracy przy organizacji Dożynek Powiatowych Włoszczowa 2012 proponujemy naszym sponsorom

Bardziej szczegółowo

KALENDARZ IMPREZ GMINY BODZANÓW NA 2017 ROK

KALENDARZ IMPREZ GMINY BODZANÓW NA 2017 ROK KALENDARZ IMPREZ GMINY BODZANÓW NA 2017 ROK Data imprezy Nazwa imprezy Organizator imprezy Miejsce przeprowadzenia imprezy 15 stycznia 2017 r. Wielka Orkiestra Świątecznej Gmina / Gminne Centrum Pomocy

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O ZREALIZOWANYCH ZADANIACH PUBLICZNYCH W 2014 ROKU. I. Zadanie z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji.

INFORMACJA O ZREALIZOWANYCH ZADANIACH PUBLICZNYCH W 2014 ROKU. I. Zadanie z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji. INFORMACJA O ZREALIZOWANYCH ZADANIACH PUBLICZNYCH W 2014 ROKU I. Zadanie z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji. Nazwa zadania: Prowadzenie świetlicy wiejskiej w miejscowości Wolica

Bardziej szczegółowo

STYCZEŃ. IV Otwarty Bożonarodzeniowy Festiwal Tradycji LUTY

STYCZEŃ. IV Otwarty Bożonarodzeniowy Festiwal Tradycji LUTY PROPOZYCJE CYKLICZNYCH IMPREZ na rok 2012 DATA NAZWA ORGANIZATOR MIEJSCE IMPREZY ZASIĘG 15.01.2012 (niedziela) STYCZEŃ IV Otwarty Bożonarodzeniowy Festiwal Tradycji Koncerty kolęd i pastorałek w różnych

Bardziej szczegółowo

HARMONOGRAM obchodów świąt państwowych i lokalnych w 2017roku

HARMONOGRAM obchodów świąt państwowych i lokalnych w 2017roku HARMONOGRAM obchodów świąt państwowych i lokalnych w 2017roku Załącznik do Zarządzenia Nr 995/2016 Burmistrza Krotoszyna z dnia 13 grudnia 2016 r. DATA NAZWA ŚWIĘTA MIEJSCE UROCZYSTOŚCI 98 ROCZNICA WYBUCHU

Bardziej szczegółowo

II WOJEWÓDZKI KONKURS WIEDZY O KRAJACH UNII EUROPEJSKIEJ DLA KLAS III SZKÓŁ PODSTAWOWYCH

II WOJEWÓDZKI KONKURS WIEDZY O KRAJACH UNII EUROPEJSKIEJ DLA KLAS III SZKÓŁ PODSTAWOWYCH II WOJEWÓDZKI KONKURS WIEDZY O KRAJACH UNII EUROPEJSKIEJ DLA KLAS III SZKÓŁ PODSTAWOWYCH Honorowy patronat: Sławomir Sosnowski Marszałek Województwa Lubelskiego Przemysław Czarnek Wojewoda Lubelski Dr

Bardziej szczegółowo

Celem konkursu jest: Patronat honorowy: Organizatorzy:

Celem konkursu jest: Patronat honorowy: Organizatorzy: II Konkurs Recytatorski Poezji i Prozy Religijnej Uwielbiaj duszo Pana. Patronat honorowy: Dziekan Dekanatu Puławskiego ksiądz Piotr Trela, Prezydent Miasta Puławy Janusz Grobel, Starosta Puławski Witold

Bardziej szczegółowo

XX BIEG PO UŚMIECH. Regulamin

XX BIEG PO UŚMIECH. Regulamin XX BIEG PO UŚMIECH Regulamin Z radością informujemy o kolejnej edycji BIEGU PO UŚMIECH. Impreza zapoczątkowana w 1994 roku ma formułę biegów przełajowych. Adresowana jest do dzieci, młodzieży oraz dorosłych

Bardziej szczegółowo

Regulamin Ogólnopolskiego Konkursu Krasomówczego Dzieci i Młodzieży Szkolnej

Regulamin Ogólnopolskiego Konkursu Krasomówczego Dzieci i Młodzieży Szkolnej Regulamin Ogólnopolskiego Konkursu Krasomówczego Dzieci i Młodzieży Szkolnej I Założenia ogólne konkursu Celem konkursów krasomówczych jest zwrócenie uwagi dzieci i młodzieży na potrzebę pielęgnacji języka

Bardziej szczegółowo

Regulamin Festiwalu Mamo moja

Regulamin Festiwalu Mamo moja Regulamin Festiwalu Mamo moja WPROWADZENIE Gminny Festiwal Mamo moja organizowany jest z myślą kształtowania, rozwijania i pielęgnowania wśród dzieci i młodzieży szacunku i czci należnych Matce. Ze słowem

Bardziej szczegółowo

Zespół Szkół w Rzeczycy Długiej Pasowanie pierwszoklasistów

Zespół Szkół w Rzeczycy Długiej Pasowanie pierwszoklasistów Pasowanie na ucznia to bardzo ważna uroczystość w naszej szkole. Tradycyjnie, jak co roku w październiku dzieci prezentują swoje umiejętności w przygotowanym wcześniej programie artystycznym. Uroczystość

Bardziej szczegółowo

Uroczystość rozpoczęła się korowodem wieńców dożynkowych przygotowanych przez reprezentacje poszczególnych sołectw.

Uroczystość rozpoczęła się korowodem wieńców dożynkowych przygotowanych przez reprezentacje poszczególnych sołectw. Projekt Dożynki Gminne 2014 został zrealizowany w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 z działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju. W ramach projektu w dniu 31 sierpnia

Bardziej szczegółowo

TO, CO NIEZNISZCZALNE TRWA

TO, CO NIEZNISZCZALNE TRWA . Zatoka lasu zstępuje w rytmie górskich potoków Jeśli chcesz znaleźć źródło musisz iść do góry, pod prąd. Przedzieraj się, szukaj, nie ustępuj, wiesz, że ono musi gdzieś tu być Gdzie jesteś źródło?...

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WOJEWÓDZKIEGO KONKURSU KOLĘDY I PIOSENKI ŚWIĄTECZNEJ Niech kolęda się niesie po świecie

REGULAMIN WOJEWÓDZKIEGO KONKURSU KOLĘDY I PIOSENKI ŚWIĄTECZNEJ Niech kolęda się niesie po świecie REGULAMIN WOJEWÓDZKIEGO KONKURSU KOLĘDY I PIOSENKI ŚWIĄTECZNEJ 1 Organizatorzy i patronat Konkurs jest organizowany przez Publiczne Gimnazjum nr 6 z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Seweryna Nowakowskiego

Bardziej szczegółowo

Młodzieżowe Rady Sołeckie

Młodzieżowe Rady Sołeckie Młodzieżowe Rady Sołeckie Projekt Nic o nas bez nas, nasz udział w demokracji Stowarzyszenie Inicjatyw Społeczno-Oświatowych w Widomej Projekt realizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego

Bardziej szczegółowo

str. 16 Poniedziałek, 20 stycznia 2014 r. www.waszdzienpodniu.pl GM. PRZEMĘT. MOCHY PODSUMOWALI MINIONY ROK Spotkanie Noworoczne w Sali Wiejskiej w Mochach rozpoczęło się od toastu i życzeń, po których

Bardziej szczegółowo

II TURNIEJ KLUBÓW EUROPEJSKICH

II TURNIEJ KLUBÓW EUROPEJSKICH II TURNIEJ KLUBÓW EUROPEJSKICH organizowany przez Eurocentrum Innowacji i Przedsiębiorczości w Ostrowie Wielkopolskim i funkcjonujący przy Eurocentrum - Punkt Informacji Europejskiej EUROPE DIRECT Ostrów

Bardziej szczegółowo

MIĘDZYSZKOLNY KONKURS PIOSENKI I INSCENIZACJI O TEMATYCE BOŻONARODZENIOWEJ DLA KLAS I-III SZKÓŁ PODSTAWOWYCH

MIĘDZYSZKOLNY KONKURS PIOSENKI I INSCENIZACJI O TEMATYCE BOŻONARODZENIOWEJ DLA KLAS I-III SZKÓŁ PODSTAWOWYCH MIĘDZYSZKOLNY KONKURS PIOSENKI I INSCENIZACJI O TEMATYCE BOŻONARODZENIOWEJ W JĘZYKU ANGIELSKIM "HOW ABOUT CHRISTMAS" DLA KLAS I-III SZKÓŁ PODSTAWOWYCH DZIELNICY URSYNÓW IV EDYCJA POD PATRONATEM BURMISTRZA

Bardziej szczegółowo

DOLNOŚLĄSKIM KONKURSIE ŻYWEGO SŁOWA ŚLADAMI PAPUSZY

DOLNOŚLĄSKIM KONKURSIE ŻYWEGO SŁOWA ŚLADAMI PAPUSZY Zaproszenie do udziału w DOLNOŚLĄSKIM KONKURSIE ŻYWEGO SŁOWA ŚLADAMI PAPUSZY POD HONOROWYM PATRONATEM BURMISTRZA MIASTA KŁODZKA BOGUSŁAWA SZPYTMY Już dawno przeminęła pora Cyganów, którzy wędrowali. A

Bardziej szczegółowo

X Jubileuszowy Wojewódzki T urniej Brydża Sportowego Nauczycieli

X Jubileuszowy Wojewódzki T urniej Brydża Sportowego Nauczycieli X Jubileuszowy Wojewódzki T urniej Brydża Sportowego Nauczycieli Już po raz dziesiąty w siedzibie Związku Nauczycielstwa Polskiego w Łomży odbyły się zmagania pasjonatów gry w brydża sportowego. Organizatorem

Bardziej szczegółowo

Zebrani w Myśliborskim Ośrodku Kultury wysłuchali także wykładów zaproszonych specjalistów :

Zebrani w Myśliborskim Ośrodku Kultury wysłuchali także wykładów zaproszonych specjalistów : W dn. 11 czerwca 2013 roku w Myśliborskim Ośrodku Kultury w Myśliborzu pod patronatem Wydziału Nauk o Zdrowiu Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie odbyła się Konferencja Szkoleniowa pod hasłem

Bardziej szczegółowo

Publiczne Gimnazjum im. Ks. Jana Twardowskiego w Jaworniku

Publiczne Gimnazjum im. Ks. Jana Twardowskiego w Jaworniku Publiczne Gimnazjum im. Ks. Jana Twardowskiego w Jaworniku W ŚWIECIE KSIĄŻEK IV GMINNY KONKURS BIBLIOTECZNY pod hasłem WŚRÓD BOHATERÓW LITERACKICH Szanowni Państwo Biblioteka Publicznego Gimnazjum w Jaworniku

Bardziej szczegółowo

6. Dzień Europy (5 / 9 maja)

6. Dzień Europy (5 / 9 maja) Urząd Miasta Leszna (Polska) 165 6. Dzień Europy (5 / 9 maja) Od momentu wejścia Polski do Unii Europejskiej w Lesznie przyjęte jest uczczenie Dnia Europy w dniu 5. lub 9. maja. Wieszane są flagi, organizowane

Bardziej szczegółowo

ŚWIĘTO POLICJI W KUJAWSKO-POMORSKIM GARNIZONIE

ŚWIĘTO POLICJI W KUJAWSKO-POMORSKIM GARNIZONIE POLICJA.PL Źródło: http://www.policja.pl/pol/aktualnosci/129707,swieto-policji-w-kujawsko-pomorskim-garnizonie.html Wygenerowano: Sobota, 4 marca 2017, 18:27 Strona znajduje się w archiwum. ŚWIĘTO POLICJI

Bardziej szczegółowo

Wizyta WAT w Zespole Szkół im. gen. Sylwestra Kaliskiego w Górze

Wizyta WAT w Zespole Szkół im. gen. Sylwestra Kaliskiego w Górze Wizyta WAT w Zespole Szkół im. gen. Sylwestra Kaliskiego w Górze W dniach 09-11 kwietnia 2014 r. gościliśmy w naszej szkole delegację z Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie w składzie: płk dr inż.

Bardziej szczegółowo

Założenia regulaminowe:

Założenia regulaminowe: Centrum Kultury, Sportu i Turystyki w Debrznie serdecznie zaprasza: Solistów, Zespoły folklorystyczne, Biesiadne i Kapele Podwórkowe do udziału w XII Pomorskim Przeglądzie Zespołów folklorystycznych, Biesiadnych

Bardziej szczegółowo

Festiwalu Sztuk Wieczory Flandryjskie.

Festiwalu Sztuk Wieczory Flandryjskie. BIBLIOTEKA PUBLICZNA IM. A. WALIGÓRSKIEGO W ŚWIĘTEJ KATARZYNIE ZAPRASZA WSZYSTKICH CHĘTNYCH DO UDZIAŁU W COROCZNYM Festiwalu Sztuk Wieczory Flandryjskie. Finał XX Powiatowego Konkursu Poetyckiego Mój świat,

Bardziej szczegółowo

ZAPRASZAMY WSZYSTKICH MIESZKAŃCÓW NA RODZINNY FESTIWAL

ZAPRASZAMY WSZYSTKICH MIESZKAŃCÓW NA RODZINNY FESTIWAL ZAPRASZAMY WSZYSTKICH MIESZKAŃCÓW NA RODZINNY FESTIWAL BĘDZIE DUŻO MUZYKI, W ROLACH GŁÓWNYCH ŚPIEWAJĄCE DZIECI I ZAPROSZENI GOŚCIE DATA: MIEJSCE: 04-06-2016 (SOBOTA) WOK W MIESZKOWIE ORGANIZATORZY: PRZEDSZKOLE

Bardziej szczegółowo

Święto Sportu Szkolnego 2014

Święto Sportu Szkolnego 2014 Święto Sportu Szkolnego 2014 Główne założenia Program imprezy zawiera propozycje konkursów rekreacyjno-sportowych oraz konkursów plastyczno poetyckich w ramach realizowanych programów profilaktycznych.

Bardziej szczegółowo