Odp: Nawietrzaki nie są montowane w skrzydłach okiennych. 8. W przedmiarze brak oczyszczenia stropu, gruntowania.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Odp: Nawietrzaki nie są montowane w skrzydłach okiennych. 8. W przedmiarze brak oczyszczenia stropu, gruntowania."

Transkrypt

1 1. W przedmiarze brak robót demontażowych tj. rynien, rur spustowych, zadaszenia wejścia ( do odzysku i ponownego montażu czy będzie montowane nowe zadaszenie?), parapetów zewnętrznych i wewnętrznych, szyldów i uchwytów do flag ( pkt. 6 opisu ) Odp: Zadaszenie będzie do odzysku i ponownego montażu. Parapety wewnętrzne z pcv, zewnętrzne blacha ocynkowana wliczone w cenę wymiany okna. Wyżej wymienione pozycje uwzględniono w poprawionym przedmiarze robót. 2. W przedmiarze brak uzupełnienia tynków zewnętrznych, gruntowania podłoża pod docieplenie, malowania tynków mineralnych ( jaką farbą?), naprawy zniszczonego chodnika, wykonania daszków zabezpieczających nad wejściami, osłony rusztowań siatką, oraz instalacji odgromowej rusztowania Odp: Kolorystyka oraz powierzchnie ścian przeznaczonych do malowania do uzgodnienia w trakcie wykonania. Brak prac związanych z naprawą chodnika. Gruntowanie podłoża uwzględnione jest w pozycji: przygotowanie podłoża pod docieplenie. Pozostałe pozycje uwzględniono w poprawionym przedmiarze robót. 3. W przedmiarze brak listew narożnych, cokołowych i dylatacyjnych. Odp: Wymienione pozycje uwzględniono w poprawionym przedmiarze robót. 4. W przedmiarze brak demontażu istniejącego ocieplenia supremą 6,5cm, oczyszczenia powierzchni po demontażu, ewentualnego gruntowania, ułożenia folii paroizolacyjnej pod projektowanym dociepleniem, oraz folii na ociepleniu pod projektowaną wylewkę. Czy wylewka 5cm nie powinna być zbrojona siatką? Odp: Stropodach będzie się składał z następujących warstw: -tynk, -strop ackermana -suprema -styropian -wylewka zbrojona siatką 5. W przedmiarze brak montażu parapetów wewnętrznych i zewnętrznych. W dokumentacji podano montaż parapetów wewnętrznych i zewnętrznych jako PCV. Prosimy o potwierdzenie, czy parapety zewnętrzne będą PCV czy też będą wykonywane z blachy stalowej powlekanej czy też ocynkowanej. Prosimy o podanie parametrów blachy. Odp: Wymienione pozycje uwzględniono w poprawionym przedmiarze robót. Parapety wewnętrzne z pcv, zewnętrzne blacha ocynkowana 0,75mm wliczone w cenę wymiany okna. 6. W przedmiarze brak uszczelnienia okien, drzwi i obróbek masą akrylową. Odp: Wliczone w wymianę okien. 7. poz. przedmiaru 3.3 nawietrzaki podokienne. Czy są to może nawietrzaki montowane w skrzydłach okiennych?. Jeśli tak prosimy o podanie typu. Odp: Nawietrzaki nie są montowane w skrzydłach okiennych. 8. W przedmiarze brak oczyszczenia stropu, gruntowania. Odp: Wymienione pozycje uwzgledniono w poprawionym przedmiarze robót. 9. W przedmiarze brak demontażu istniejącej instalacji. Odp: Pozycja uwzględniona w poprawionym przedmiarze robót.

2 10. W przedmiarze nie podano parametrów płyt styropianowych oraz ich grubości na ściany i ościeża. Odp: Parametry zostały przedstawionne w audycie. Współczynnik przenikania ciepła dla okien PCV 3-szybowych U=0,9[W/m2K]. 11. Prace nie ujęte w przedmiarze. Brak ponownego montażu elementów zdemontowanych. Czy będą montowane nowe czy też zdemontowane. Odp: Pozycja uwzgledniona w poprawionym przedmiarze robót. 12. W przedmiarze nie podano typu wyprawy elewacyjnej Odp: Tynk elewacyjny cienkowarstwowy, mineralny, z suchej mieszanki, grubość od 3-5mm. 13. Na elewacji występują elementy ozdobne : gzymsy, tralki, balustrady. Prosimy o opisanie istniejącego stanu, czy wymagają napraw, oraz o wyjaśnienie jak mają być wykończone ( w załączonej dokumentacji brak rys.nr szczegóły elementów elewacji) Odp: Ocieplone, dostosowane do istniejących kalkulacja własna. 14. Proszę o sprecyzowanie czy obmiar dot. instalacji odgromowej dotyczy wzwodów pionowych i poziomych czy tylko pionowych? Odp: Tylko pionowych. 15. Na rysunkach elewacji uwidocznione są filary i elementy ozdobne tj. głowice, opaski okienne i elementy ozdobne między parterem a I-szym piętrem (romby). Prosimy o informacje dotyczące docieplenia filarów: grubość styropianów, wykończenie naroży, czy na styku ściany i filara wykonać dylatację? Czy głowice mają być malowane? I z jakiego materiału? Odp: Filary, romby i wszelkie ozdoby docieplone są tą samą grubością termoizolacji co ściany. Nie wykonujemy dylatacji na styku ściany i filara. 16. Gzyms okapowy czy należy go ocieplić? Jeśli tak to prosimy o podanie z jakiego materiału parametry oraz ilość. Uzupełnić pozycję kosztorysową. Odp: Nie ocieplamy gzymsu okapowego, jedynie naprawiamy ubytki podczas tynkowania. Wykonać tynk cienkowarstwowy i pomalować. (pozycja w kosztorysie dodatkowym). 17. Czy istnieje rysunek detalu wykonania odwodnienia dachu w części okapowej tj. przejścia rur spustowych przez gzyms? Odp: Brak rysunku. 18. Na rysunkach elewacji są widoczne ramki okienne. Prosimy o wyjaśnienie czy są to elementy naklejone i z jakiego profilu? Prosimy o uzupełnienie obmiaru. Odp: Okna PCV kolor biały i ramki okienne w środku między szybami. 19. Cokół czy należy do zakresu wykonania? Jeśli tak to prosimy do uzupełnienie obmiaru. Odp: Cokół dolny zaczyna się od listwy startowej i ma być docieplony tak jak ściany. Cokół dochodzi do małego gzymsu, który należy obrobić blachą powlekaną. (pozycję uwzględniono w poprawionym przedmiarze robót). 20. Czy ściany przyziemia mają być ocieplone? Jeśli tak to prosimy o uzupełnienie przedmiaru oraz wskazanie technologii. Odp: Ściany przyziemia dotyczą pkt. 5 czyli cokołu.

3 21. Brak informacji o wymianie drzwi aluminiowych pkt. 7.5 opisu prosimy o przedstawienie obmiaru. Odp: Propozycja uwzględniona w poprawionym przedmiarze robót. 22. Brak informacji o naprawie chodników w miejscu wykonywanych prac pkt opisu prosimy o uzupełnienie przedmiaru. Odp: Brak prac związanych z naprawą chodników. Brak jakichkolwiek prac związanch z zagospodarowaniem terenu wokół budynku. 23. Docieplenie stropu piwnicy jaką należy przyjąć ostatnią warstwę wykończeniową? Czy jest konieczność gruntowania i malowania od spodu? jeśli tak to prosimy o uzupełnienie przedmiaru. Odp: Brak warstwy wykończeniowej. 24. W związku z dociepleniem stropu piwnicy brak jest informacji na temat istniejącego ocieplenia. Czy lampy będą montowane na wykonanym dociepleniu czy przeniesione na ścianę? Prosimy o informację na temat instalacji. Odp: Propozycja uwzględniona w poprawionym przedmiarze robót. 25. Czy na stropie piwnicy jest zamontowana jakakolwiek inna instalacja niż elektryczna? Jeśli tak to czy ma być przeniesiona czy pozostawiona w warstwie docieplnenia. Odp: Jest, jeśli jest to CO lub CWU to będzie wymieniana, jeśli inna to demontaż. Uwzględniono w poprawionym przedmiarze robót. 26. Brak warstwy izolacji stropodachu pkt. 8.6 opisu prosimy o podanie materiału oraz pozycji przedmiaru. Odp: Nie przewiduje się warstwy hydroizolacji. 27. Prosimy o informację na temat ilości skucia i uzupełnienia tynków zewnętrznych wraz z podaniem pozycji kosztorysowej. Odp: Propozycje uwzględnione w poprawionym przedmiarze robót. 28. Przy montażu okien nie uwzględniono tynków, malowania ścian oraz wykonania szpachlowania ścian wewnętrznych jak i kolorystyki. Prosimy o uzupełnienie informacji oraz obmiaru. Odp: Propozycje uwzględnione w poprawionym przedmiarze robót. 29. Jaki ma być kolor stolarki i czy kolor stolarki ma być jednostronny czy dwustronny? Odp: Kolor stolarki: biały dwustronny. 30. Szprosy w oknach z rzutów elewacji wynika, że mają być, ale czy międzyszybowe czy naklejane? Odp: Międzyszybowe. 31. W przedmiarach okna są określone jako jednodzielne, a na rzutach elewacji wyglądają na dwu kwaterowe prosimy o doprecyzowanie. Odp: Nowe okna będą dwudzielne jednokwaterowe. 32. Czy w zakres oferty wchodzi instalacja wodnokanalizacyjna? (brak przedmiarów), Odp: Instalacja wodnokanalizacyjna nie wchodzi w zakres oferty.

4 33. Czy wartość oferty na wykonanie inwestycji jest ryczałtowa czy rozliczenie będzie na podstawie pozycji kosztorysowych? Odp: Wartość oferty jest ryczałtowa. 34. W dokumentacji brak szczegółowego zestawienia przewidzianych do wymiany okien i drzwi. Zestawienie stolarki okiennej i drzwiowej przeznaczonej do wymiany: ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ Typ okna h [cm] b [cm] Powierzch nia [cm2] Powierzch nia [m2] Ilość Sumaryczn a pow. [m2] O , ,18 O , ,00 O , ,20 O , ,15 O , ,80 SUMA: ,33 ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ Typ drzwi h [cm] b [cm] Powierzch nia [cm2] Powierzch nia [m2] Ilość Sumaryczn a pow. [m2] D , ,90 D ,52 2 5,04 SUMA: 6 23,94 ODPOWIEDZI UZUPEŁNIAJĄCE DO ZAPYTAŃ ; I. BUDYNEK WIELOFUNKCYJNY PRZY UL. MICKIEWICZA 2 1. Szerokość szprosu międzyokiennego wynosić będzie od 1,8 do 2,6 cm. 2. Drzwi zewnętrzne podlegające wymianie - aluminiowe. 3. Kolorystyka okien biała o parametrach podanych wcześniej 4. W rzutach budynku są źle zwymiarowane okna ( dokonano częściowej wymiany okien szt. 10 i częściowo zamurowano otwory okienne) elewacje zewnętrzne są wykonane prawidłowo i w uzupełnieniach przedstawiono wykaz stolarki. 5. Schemat tablicy rozdzielczej oświetlenia zewnętrznego ( dla 24 opraw zewnętrznych hermetycznych ) skalkulować indywidualnie. 6. Brak na wyposażeniu ; gaśnicy, koca, apteczki oraz instrukcji prosimy o dokonanie kalkulacji własnej. 7. Naczynie przeponowe uwzględniono w przedmiarze, natomiast pompy, stacje uzdatniania i zmiękczania wody skalkulować indywidualnie. 8. Drzwi wejściowe do budyku nie podlegają wymianie.

5 II. BUDYNEK SPZOZ PRZY UL. L.W.P Należy dokonać wymiany na nowe parapety zewnętrzne z blachy stalowej ocynkowanej, powlekanej z narożnikami szt Grubość styropianu ocieplenia ścian zewnętrznych budynku - 15 cm. 3. Osłona z siatki na rusztowania zewnętrzne, oznakowanie i wydzielenie terenu budowykalkulacja własna (uzupełnić przedmiar) 1 kpl. 4. Instalacje odgromowe, rusztowania zewnętrzne przyścienne, wysokość do 10 m, bednarka (nakłady podstawowe) KNR 202/1613/1 (1) - (uzupełnić przedmiar) 480 m² 5. Osłony okien, folią polietylenową KNR 202/925/1 (1) - (uzupełnić przedmiar) 152 m² 6. Daszki ochronne ciągłe, wolno stojące nad przejściami dla pieszych, konstrukcja drewniana, nakłady podstawowe KNR 202/1614/4 (1) - (uzupełnić przedmiar) 120 m² 7. Ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym (narożniki, listwa startowa) KNR 17/2609/8 - (uzupełnić przedmiar) 466 mb

Lucyna Maria Szymańska 07-410 Ostrołęka ul. Gen. Prądzyńskiego 1 m.19 tel. (029) 764-44-88 NIP: 758-112-64-78 REGON 550739015 kom.

Lucyna Maria Szymańska 07-410 Ostrołęka ul. Gen. Prądzyńskiego 1 m.19 tel. (029) 764-44-88 NIP: 758-112-64-78 REGON 550739015 kom. USŁUGI PROJEKTOWO-BUDOWLANE Lucyna Maria Szymańska 07-410 Ostrołęka ul. Gen. Prądzyńskiego 1 m.19 tel. (029) 764-44-88 NIP: 758-112-64-78 REGON 550739015 kom. 602 702 324 EGZ. WYKONAWCY PROJEKT BUDOWLANY

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR OBSŁUGA PROCESU BUDOWLANEGO LUCYNA AWIER BIAŁYSTOK UL.M.SKŁODOWSKIEJ-CURIE 19/13

PRZEDMIAR OBSŁUGA PROCESU BUDOWLANEGO LUCYNA AWIER BIAŁYSTOK UL.M.SKŁODOWSKIEJ-CURIE 19/13 OBSŁUGA PROCESU BUDOWLANEGO LUCYNA AWIER BIAŁYSTOK UL.M.SKŁODOWSKIEJ-CURIE 19/13 PRZEDMIAR NAZWA INWESTYCJI : REMONT ELEWACJI BUDYNEK GŁÓWNY BEZ PIWNIC ADRES INWESTYCJI : UL.ZŁOTA 4 BIAŁYSTOK INWESTOR

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY

PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY PS PROJEKT Piotr Siejka 22400 Zamość, ul. Kilińskiego 72 tel./fax 84 627 94 38 Egz. Nr 1 PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY BRANŻA: BUDOWLANA OBIEKT: BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY TEMAT: TERMOMODERNIZACJA

Bardziej szczegółowo

instrukcja wykonawcza alpol eko plus

instrukcja wykonawcza alpol eko plus uwaga! Uwagi ogólne System ALPOL EKO PLUS jest złożonym systemem zewnętrznej izolacji cieplnej budynków (tzw. ETICS External Thermal Insulation Composite System). System ten określany dawniej jako technologia

Bardziej szczegółowo

DOTYCZY REMONTU BUDYNKU DLA ZESPOŁU SZKÓŁ SPECJALNYCH W AUGUSTOWIE

DOTYCZY REMONTU BUDYNKU DLA ZESPOŁU SZKÓŁ SPECJALNYCH W AUGUSTOWIE Augustów 05.06.2013 DOTYCZY REMONTU BUDYNKU DLA ZESPOŁU SZKÓŁ SPECJALNYCH W AUGUSTOWIE Zapytania oferenta nr 2. W nawiązaniu do ogłoszenia o przetargu na roboty budowlane polegające na Remoncie budynku

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS ŚLEPY. Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : Słownie: zero i 00/100 zł WYKONAWCA : INWESTOR :

KOSZTORYS ŚLEPY. Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : Słownie: zero i 00/100 zł WYKONAWCA : INWESTOR : KOSZTORYS ŚLEPY NAZWA INWESTYCJI : REMONT KLATKI SCHODOWEJ ADRES INWESTYCJI : LUBLINIEC UL.EDYTY STEIN 11 INWESTOR : Gmina Lubliniec ADRES INWESTORA : 42-700 LUBLINIEC ul. PADEREWSKIEGO 5 Wartość kosztorysowa

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY Biuro Inżynierskie Anna Gontarz-Bagińska Nowy Świat ul. Nad Jeziorem 13, 80-299 Gdańsk-Osowa tel. / fax. (058) 522-94-34, www.biagb.pl biuro@biagb.pl PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY TEMAT LOKALIZACJA INWESTOR

Bardziej szczegółowo

AUTORSKIE BIURO ARCHITEKTONICZNE ARCHITEKCI BARBARA I JANUSZ TARGOWSCY

AUTORSKIE BIURO ARCHITEKTONICZNE ARCHITEKCI BARBARA I JANUSZ TARGOWSCY AUTORSKIE BIURO ARCHITEKTONICZNE ARCHITEKCI BARBARA I JANUSZ TARGOWSCY 01-875 Warszawa ul. Zgrupowania Żmija 3 p.21 tel./fax (22) 40-321-32 www.aba-architekci.pl e-mail: biuroaba@wp.pl TEMAT: REMONT ELEWACJI

Bardziej szczegółowo

Lp. Podstawa Opis jm Nakład jedn. Cena jedn. Koszt jedn. Budynek mieszkalny, jednorodzinny - "Wróbelek" 1 STAN SUROWY ZAMKNIĘTY 1.

Lp. Podstawa Opis jm Nakład jedn. Cena jedn. Koszt jedn. Budynek mieszkalny, jednorodzinny - Wróbelek 1 STAN SUROWY ZAMKNIĘTY 1. Lp. Podstawa Opis jm Nakład Cena Koszt Budynek mieszkalny, jednorodzinny - "Wróbelek" 1 STAN SUROWY ZAMKNIĘTY 1.1 Roboty ziemne 1 KNR -01 d.1. 016-01 1 Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości

Bardziej szczegółowo

FIRMA PROJKTOWO BUDOWLANA ŁAŚ S.C. 34-511 KOŚCIELISKO, ul STRZELCÓW PODHALAŃSKICH 7, tel. 0604 06 73 74

FIRMA PROJKTOWO BUDOWLANA ŁAŚ S.C. 34-511 KOŚCIELISKO, ul STRZELCÓW PODHALAŃSKICH 7, tel. 0604 06 73 74 FIRMA PROJKTOWO BUDOWLANA ŁAŚ S.C. 34-511 KOŚCIELISKO, ul STRZELCÓW PODHALAŃSKICH 7, tel. 0604 06 73 74 PROJEKT KONCEPCYJNY : Projekt przebudowy i rozbudowy budynku Szkoły Podstawowej w Jurgowie ADRES

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT 7/ZSO/2009 - BUDYNEK GŁÓWNY SZK. PODSTAWOWEJ

PRZEDMIAR ROBÓT 7/ZSO/2009 - BUDYNEK GŁÓWNY SZK. PODSTAWOWEJ PRZEDMIAR ROBÓT 7/ZSO/2009 - BUDYNEK GŁÓWNY SZK. PODSTAWOWEJ Obiekt Kod CPV 45261210-9 Budowa Hel, ul. Szkolna 1 Inwestor ZSO HEL Biuro kosztorysowe KOSZTBUD Maciej Łubkowski Sporządził mgr inż. Maciej

Bardziej szczegółowo

OCENA STANU TECHNICZNEGO ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU BIUROWO- SOCJALNEGO OBWODU DROGOWEGO w Ośnie Lubuskim

OCENA STANU TECHNICZNEGO ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU BIUROWO- SOCJALNEGO OBWODU DROGOWEGO w Ośnie Lubuskim OCENA STANU TECHNICZNEGO ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU BIUROWO- SOCJALNEGO OBWODU DROGOWEGO w Ośnie Lubuskim 1.PODSTAWA OPRACOWANIA - ZLECENIE INWESTORA Zarządu Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze ul. Al. Niepodległości

Bardziej szczegółowo

OFERTA STAN DEWELOPERSKI

OFERTA STAN DEWELOPERSKI OFERTA STAN DEWELOPERSKI Nr ZESTAWIENIE PRAC TECHNOLOGIA WYKONANIA BUDYNKU 1 Fundamenty mury fundamentowe Ławy fundamentowe żelbetowe wylewane z betonu B15, zbrojenie stanowią pręty główne 4 Ф 12 i strzemiona

Bardziej szczegółowo

Systemy ociepleń Caparol. Izolacyjność cieplna i długotrwała ochrona elewacji

Systemy ociepleń Caparol. Izolacyjność cieplna i długotrwała ochrona elewacji Systemy ociepleń Caparol Izolacyjność cieplna i długotrwała ochrona elewacji Izolacja cieplna na każdą porę roku Do wychłodzenia budynków dochodzi z różnych przyczyn, jednak aż do 75% strat ciepła może

Bardziej szczegółowo

dachy stan surowy NAD GŁOWĄ PŁASKI CZY STROMY?

dachy stan surowy NAD GŁOWĄ PŁASKI CZY STROMY? WŁASNY DACH NAD GŁOWĄ Dach domu to nie tylko ochrona przed opadami, ale również bardzo istotny element architektury budynku, nadający mu określony charakter i styl. Budowa dachu to także poważny wydatek,

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI TECHNICZNE PRZYŁĄCZANIA DO MIEJSKIEJ SIECI CIEPŁOWNICZEJ W SUWAŁKACH (wydanie 3)

OGÓLNE WARUNKI TECHNICZNE PRZYŁĄCZANIA DO MIEJSKIEJ SIECI CIEPŁOWNICZEJ W SUWAŁKACH (wydanie 3) PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ w SUWAŁKACH Spółka z o.o. OGÓLNE WARUNKI TECHNICZNE PRZYŁĄCZANIA DO MIEJSKIEJ SIECI CIEPŁOWNICZEJ W SUWAŁKACH (wydanie 3) Opracowali Marek Ciężkowski Artur Rejterada

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA KOLEKTORY Z TWORZYW SZTUCZNYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA KOLEKTORY Z TWORZYW SZTUCZNYCH 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot ST SPECYFIKACJA TECHNICZNA KOLEKTORY Z TWORZYW SZTUCZNYCH Przedmiotem Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót, związanych z budową kolektorów z

Bardziej szczegółowo

WAŻNY. każdy krok. Obecnie jako podłoże pod posadzkę R EMONTY

WAŻNY. każdy krok. Obecnie jako podłoże pod posadzkę R EMONTY WAŻNY każdy krok Zakres prac związanych z remontem podłogi spoczywającej bezpośrednio na gruncie może obejmować wymianę jedynie wierzchniej jej warstwy, czyli posadzki. Często jednak trzeba wyremontować

Bardziej szczegółowo

Opis Przedmiotu Zamówienia

Opis Przedmiotu Zamówienia Opis Przedmiotu Zamówienia Modernizacji istniejącego oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Białowieża 1. W zakres modernizacji wchodzi: 1 KNNR 9 1005-03 Demontaż opraw oświetlenia zewnętrznego na wysięgnik

Bardziej szczegółowo

Adres inwestycji: 18-400 Łomża, ul. Al. Legionów 36. Państwowa Szkoła Muzyczna I i II stopnia w Łomży ul. Al. Legionów 36 18-400 Łomża

Adres inwestycji: 18-400 Łomża, ul. Al. Legionów 36. Państwowa Szkoła Muzyczna I i II stopnia w Łomży ul. Al. Legionów 36 18-400 Łomża PROJEKT BUDOWLANO - KONSTRUKCYJNY WZMOCNIENIA I WYMIANY KONSTRUKCJI STROPU NAD PARTEREM I I PIĘTREM W BUDYNKU PAŃSTWOWEJ SZKOŁY MUZYCZNEJ I I II STOPNIA W ŁOMŻY Adres inwestycji: 18-400 Łomża, ul. Al.

Bardziej szczegółowo

Elastyczna, modyfikowana polimerami, grubowarstwowa masa uszczelniająca (masa KMB)

Elastyczna, modyfikowana polimerami, grubowarstwowa masa uszczelniająca (masa KMB) WŁAŚCIWOŚCI weber.tec Superflex 10 elastyczny, mostkuje rysy o wysokiej zawartości części stałych - 90% przyjazny dla środowiska - nie zawiera rozpuszczalników dobra przyczepność do podłoża odporny na

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW - projekt indywidualny

ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW - projekt indywidualny 1 1 Ławy fundamentowe B-20 27,44 Stopy fundamentowe B-20 2,10 Ściany fundamentowe 102,65 bloczki betonowe na ścianę o gr. 9(12) 2 bloczki betonowe na ścianę o gr. 24 1 919,56 bloczki betonowe na ścianę

Bardziej szczegółowo

OPIS ZAKRESU I SPOSÓBU PROWADZENIA ROBÓT WRAZ Z INFORMACJĄ DOTYCZĄCĄ BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA dotyczy: Zgłoszenia budowy ( robót remontowych )

OPIS ZAKRESU I SPOSÓBU PROWADZENIA ROBÓT WRAZ Z INFORMACJĄ DOTYCZĄCĄ BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA dotyczy: Zgłoszenia budowy ( robót remontowych ) Rej. nr P158-887-2009 OPIS ZAKRESU I SPOSÓBU PROWADZENIA ROBÓT WRAZ Z INFORMACJĄ DOTYCZĄCĄ BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA dotyczy: Zgłoszenia budowy ( robót remontowych ) ZADANIE: WYMIANA POKRYCIA DACHOWEGO

Bardziej szczegółowo

Poradnik wypełniania ankiety. Poniżej widać pierwszą stronę ankiety

Poradnik wypełniania ankiety. Poniżej widać pierwszą stronę ankiety Poradnik wypełniania ankiety Poniżej widać pierwszą stronę ankiety Pierwsze puste pole przeznaczone jest na szkic pomieszczenia kotłowni. Szkic powinien zawierać: -kontury pomieszczenia wraz ze zmierzonymi

Bardziej szczegółowo

SYSTEM RYNNOWY PODSUFITKA

SYSTEM RYNNOWY PODSUFITKA RYNNOWY RYNNOWY PODSUFITKA katalog produktów cennik RYNNOWY I PODSUFITKA RYZA to grupa produktów składająca się z systemu rynnowego i podsufitki dachowej. Wiedza inżynierska, nowoczesne technologie oraz

Bardziej szczegółowo

wt60_po_uzgod_09_03_06proj28_czarny 1

wt60_po_uzgod_09_03_06proj28_czarny 1 wt60_po_uzgod_09_03_06proj28_czarny 1 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 12 marca 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich

Bardziej szczegółowo

System lekkiej osłony ściennej HAIROCK S

System lekkiej osłony ściennej HAIROCK S System lekkiej osłony ściennej HAIROCK S SPIS TREŚCI str OPIS SYSTEMU HAIROCK S 4 Parametry techniczne 4 Przeznaczenie 5 Korzyści 5 Aprobaty i atesty 5 WYTYCZNE DLA PROJEKTANTÓW 6 Materia³y 6 Mocowanie

Bardziej szczegółowo

EGZ. nr: Temat: projekt budowlano-wykonawczy. Powiat Strzelecko-Drezdenecki ul. Ks. St. Wyszyńskiego 7, 66-500 Strzelce Krajeńskie.

EGZ. nr: Temat: projekt budowlano-wykonawczy. Powiat Strzelecko-Drezdenecki ul. Ks. St. Wyszyńskiego 7, 66-500 Strzelce Krajeńskie. EGZ. nr: Temat: Projekt boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Drezdenku przy ulicy M. Konopnickiej 2, działka nr 1064/7, obręb 0001 Drezdenko. Faza: projekt budowlano-wykonawczy

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 1999 Nr 74 poz. 836 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI

Dz.U. 1999 Nr 74 poz. 836 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI Kancelaria Sejmu s. 1/1 Dz.U. 1999 Nr 74 poz. 836 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI z dnia 16 sierpnia 1999 r. w sprawie warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych.

Bardziej szczegółowo

System instalacji sanitarnych i grzewczych Wavin Tigris. Katalog produktów. Solutions for Essentials

System instalacji sanitarnych i grzewczych Wavin Tigris. Katalog produktów. Solutions for Essentials EPIC G111, L61, X46, X719 kwiecień 2014 System instalacji sanitarnych i grzewczych Wavin Tigris Katalog produktów DO INSTALACJI CIEPŁEJ I ZIMNEJ WODY UŻYTKOWEJ, CENTRALNEGO OGRZEWANIA I OGRZEWANIA PODŁOGOWEGO

Bardziej szczegółowo