Ból (dolor) Leki przeciwbólowe. Ból (dolor) Ból (dolor) Ból (dolor) Ból (dolor) Analgetyki

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Ból (dolor) Leki przeciwbólowe. Ból (dolor) Ból (dolor) Ból (dolor) Ból (dolor) Analgetyki"

Transkrypt

1 Ból (dolor) Leki przeciwbólowe Analgetyki To nieprzyjemne zmysłowe i emocjonalne odczucie towarzyszące istniejącemu lub zagrażającemu uszkodzeniu. Jest doznaniem czuciowym powstającym wówczas, gdy mechaniczne, termiczne, chemiczne lub elektryczne bodźce przekroczą wartość progową (tzw. próg bólowy) i w wyniku tego prowadzą do uszkodzenia tkanek i uwolnienia mediatorów bólu. Powstanie aferentnych impulsów bólowych. Ból (dolor) Wywołanie, przewodzenie i ośrodkowe przetworzenie impulsów bólowych określa się mianem nocycepcji. Inaczej całość procesów związanych z odczuwaniem bólu, na które składają się 4 etapy: Recepcja (inaczej transdukcja, oznacza zmianę energii bodźca na impuls nerwowy) Przewodzenie Modulacja Percepcja Ból (dolor) Ból stanowi złożoną reakcję lub zespół reakcji organizmu na działanie bodźca bólowego (nocyceptywnego). Ból (dolor) Ból w organizmie wywołuje złożone zjawiska obejmujące reakcje: psychiczne (cierpienie) ruchowe (odruch obronny, skurcz mięśni w okolicy działania bodźca, grymas) autonomiczne (przyspieszenie tętna, wzrost ciśnienia tętnizego, przekrwienie, pot) hormonalne (uwalnianie adrenaliny i innych hormonów) Ból (dolor) W mechanizmie powstawania bólu odgrywają rolę m.in. związki bólotwórcze: Histamina Serotonina Bradykinina i inne peptydy Prostaglandyny (zwłaszcza E 1 ) Leukotrieny Substancja P podstawowy mediatorw drogach przewodzących 1

2 Ból (dolor) Ból może też być wyzwolony przez silne pobudzenie przewodzących impulsy bólowe włókien nerwowych bez wywołania jednoczesnego uszkodzenia komórek. Rodzaje bólu Ból fizjologiczny nocyceptywny Ból patologiczny nocyceptywny Ból neuropatyczny Rodzaje bólu Ból fizjologiczny nocyceptywny powstaje jako system ostrzegawczy przy działaniu mechanicznych (np. ucisk), chemicznych (np. kwasy) lub termicznych (np. gorąco) bodźców na zdrową tkankę. Reakcja bólowa jest wyzwolona przez pobudzenie zakończeń czuciowych nocyceptorów (receptorów bólu). Ból szybki, ostry przewodzony włoknami A-δ. Rodzaje bólu Ból patologiczny nocyceptywny powstaje w następstwie uszkodzenia lub zapalenia tkanki i może być określany jako ból spoczynkowy, hiperalgezja lub allodynia. Ból przewlekły, wolny związany z chorobą, zranieniem, przewodzony włóknami C i wielosynaptycznym układem wstępującym. Przez hiperalgezję rozumie się silniejsze odczuwanie bólu w następstwie zwiększonej wrażliwości na bodźce nocyceptywne w obwodowym i ośrodkowym układzie przewodzącym bodźce bólowe. Rodzaje bólu Bóle neuropatyczne powstają wtedy, gdy nerwy obwodowe zostają uszkodzone przez zmiażdżenie, ucisk, przecięcie (amputacja), zapalenie (np. w półpaścu) lub zaburzenia metaboliczne (cukrzyca) Inny podział Ból receptorowy (fizjologiczny nocyceptywny i patologiczny nocyceptywny). Ból niereceptorowy czyli neuropatyczny (uszkodzenie nerwów obwodowych rdzenia kręgowego i mózgu), który można podzielić na: neuropatyczny, ośrodkowy i psychogenny. 2

3 Rodzaje bólu wg praktyki klinicznej Ból spowodowany uszkodzeniem tkanek miękkich, powstaje wskutek procesów zapalnych lub urazów w obrębie skóry, mięśni albo stawów i jest związany z podrażnieniem odpowiednich zakończeń nerwowych. Może być powierzchowny lub głęboki. Rodzaje bólu wg praktyki klinicznej Nerwoból (neuralgia) jest związany z uszkodzeniem nerwu obwodowego. Ma charakter ostry, rwący, promieniuje wzdłuż okolicy unerwionej przez dany nerw. Rodzaje bólu wg praktyki klinicznej Ból trzewny czyli wisceralny wiązany jest z procesami chorobowymi w obrębie narządów wewnętrznych. W powstawaniu bólów trzewnych odgrywa rolę niedokrwienie, rozciąganie ścian trzewi, skurcz mięśni gładkich, związki bólotwórcze, podrażnienie zakończeń nerwowych w otrzewnej, opłucnej lub osierdziu. Rodzaje bólu wg praktyki klinicznej Ból fantomowy odczuwanie przez chorego bólu w obrębie amputowanych kończyn lub ich części. Bóle szczególnie ciężkie i trudne do leczenia. Rodzaje bólu wg praktyki klinicznej Ból psychogenny w niektórych nerwicach, zwłaszcza w histerii oraz w depresji chorzy odczuwają rozmaite bóle bez ustalonego podłoża organicznego. Rozpoznanie bólu psychogennego należy ustalać z dużą ostrożnością. Leczenie bólu Najistotniejsze leczenie przyczynowe, ale ważną rolę odgrywa leczenie objawowe. Może ono być zachowawcze farmakologiczne, fizykoterapeutyczne i psychoterapeutyczne, jak również chirurgiczne. 3

4 Grupy leków stosowane w farmakoterapii bólu Narkotyki (opioidy, narkotyczne leki przeciwbólowe, duże analgetyki, silnie działające analgetyki, opiaty). Nieopioidowe leki przeciwbólowe (słabe lub małe analgetyki) obdarzone obwodowym jak i ośrodkowym działaniem. Wykazują często działanie przeciwgorączkowe i przeciwzapalne. Grupy leków stosowane w farmakoterapii bólu Neuroleptyki (pochodne fenotiazyny i butyrofenonu) bywają pomocne w leczeniu bólu przewlekłego, mogą hamować ośrodkową percepcję bólu Anksjolityki głownie pochodne benzodiazepiny) wpływają na lęk związany z bólem Grupy leków stosowane w farmakoterapii bólu Środki antydepresyjne (np. amitryptylina) wywołują dość silne, znoszące ból działanie, którego mechanizm nie jest jasny. Niektóre leki przeciwpadaczkowe, zwłaszcza karbamazepina i klonazepam, a wg nowszych badań kwas walproinowy, gabapentyna i topiramat. Bóle głowy Sporadyczne, na które cierpi co najmniej 80 90% populacji (krótkotrwałe infekcje, nazajutrz po nadużyciu alkoholu, wskutek niedospania lub przemęczenia), natomiast 20% cierpi na przewlekłe i nawracające bóle głowy. Międzynarodowa klasyfikacja bólów głowy Pierwotne bóle głowy Migrena Ból głowy typu napięciowego i inne Wtórne bóle głowy Bóle głowy przypisywane urazom, chorobom, infekcjom, a także uszkodzeniom zębów, jamy ustnej i innym Nerwobóle czaszkowe, ośrodkowe i pierwotne bóle twarzy oraz inne bóle głowy Bóle twarzy i narządów twarzoczaszki Nie są pochodzenia neurologicznego, ale stanowią domenę innych specjalności, przede wszystkim stomatologii, także otolaryngologii i okulistyki. Niekiedy jednak ustalenie przyczyny bólu nie jest łatwe, a postępowanie bywa niewłaściwe np. ekstrakcja zęba w nerwobólu nerwu trójdzielnego 4

5 Stomatologiczne przyczyny bólu głowy i twarzy Stany zapalne okolicy szczękowo-twarzowej Choroby stawu skroniowo-żuchwowego Choroby gruczołów ślinowych Nowotwory szczęki i twarzy Nienowotworowe guzy i zmiany kostne Urazy części twarzowej czaszki Inne zespoły bólowe Poekstrakcyjna neuropatia nerwu trójdzielnego Przez dłuższy czas po ekstrakcji zębów, zwłaszcza dolnych, trzonowych utrzymują się przykre parestezje. Sądzi się, że w tych przypadkach dochodzi do uszkodzenia obwodowych rozgałęzień nerwu żuchwowego. Stosuje się m.in. karbamazepinę. Inne bóle związane z jamą ustną Zęby zatrzymane Miesiączkowy ból zębów Zespół bólowy u osób bezzębnych Wysokościowy ból zębó Bóle twarzy przy żuciu Ze względu na miejsce powstawania ból dzieli się na: Somatyczny, gdy ból pochodzi ze skóry (ból powierzchniowy), mięśni, stawów, kości i tkanki łącznej (głęboki). Narządowy (wisceralny lub trzewny) Rozróżnia się: Ból ostry ograniczony czas trwania i szybko zanika, dobrze zlokalizowany. Ból przewlekły występuje w postaci bólów długotrwałych albo bólów ciągle nawracających (np. migrenowe bóle głowy). Na ogół ból uważa się za przewlekły, jeśli dolegliwości utrzymują się dłużej niż trzy miesiące. Bóle przewlekłe mogą, w miarę upływu czasu, przewyższyć wywołujące je uszkodzenie i stworzyć własny zespół chorobowy. Czynniki wpływające na próg odczuwania bólu Obniżenie progu bólu Dyskomfort Wszelkie stany chorobowe Bezsenność Zmęczenie Lęk, obawa Gniew Smutek Depresja Nuda Zaniedbanie społeczne Podwyższenie progu bólu Dobre samopoczucie Stan ogólnego zdrowia Sen Wypoczynek Sympatia Zrozumienie Towarzystwo Aktywność Zredukowanie lęku Poprawa nastroju Leki: Przeciwbólowe Anksjolityczne Przeciwdepresyjne 5

6 Układy związane z bólem Wstępujący układ nocyceptywny Zstępujący układ antynocyceptywny Układ antynocyceptywny Zadanie tego układu polega na utrudnianiu przekazywania i integracji bodźców bólowych na poziomie synaptycznym i co za tym idzie osłabieniu wrażliwości na bodźce bólowe. Pobudzenie receptorów opioidowych przez endogenne peptydy opioidowe aktywuje układ antynocyceptywny. µ (mi) δ (delta) Κ (kappa) Receptory opioidowe Aktywacja wszystkich receptorów opioidowych hamuje sprzężone z białkiem G cyklazę adenylową. Zwalczanie doznań bólowych za pomocą leków Zapobieganie nadwrażliwości nocyceptorów poprzez hamowanie syntezy prostaglandyn za po NSAIDs. Obwodowe działanie p/bólowe uzyskiwane za pomocą Zapobieganie powstawaniu pobudzeń nocyceptorów przez stosowanie powierzchniowo lub nasiękowo LA Hamowanie przewodzenia w nerwach i drogach bólowych LA Hamowanie bólu za pomocą działania ośrodkowego opioidy, NSAIDs lub leków p/depresyjnych Wpływ na towarzyszące bólom przeżycia za pomocą, neuroleptyków i lekó p/depresyjnych Zasady stosowanie leków przeciwbólowych NSAIDs wskazane w patofizjologicznych bólach nocyceptywnych, u których podłoża leży proces zapalny Opioidy w bólach pourazowych, pooperacyjnych i nowotworowych Trójpierścieniowe leki p/depresyjne oraz niektóre leki przeciwdrgawkowe w leczeniu bólu neuropatycznego Tryptany w znoszeniu bólów migrenowych. Zasady stosowanie leków przeciwbólowych Istnieje stopniowany schemat zwalczania bólów nowotworowych opracowanych przez WHO tzw drabina analgetyczna. 6

7 Drabina analgetyczna Lekami pomocniczymi wg WHO są środki niestosowane zasadniczo przeciwbólowo: Przeciwdepresyjne Neuroleptyki Przeciwpadaczkowe Nienarkotyczne leki przeciwbólowe Leki przeciwbólowe Narkotyczne leki przeciwbólowe Paracetamol Metamizol NLPZ Opioidowe leki przeciwbólowe Narkotyczne leki przeciwbólowe Leki wpływające na receptory opioidowe Agoniści Agoniści z komponentą antagonistyczną Antagoniści z komponentą agonistyczną Antagoniści Silne analgetyki Morfina ogólne działanie Wpływ na ośrodkowy układ nerwowy Analgezja Euforia Sedacja Depresja układu oddechowego Tłumienie kaszlu Zwężenie źrenic (mioza) Sztywność tłowia (fentanyl, sufentanyl, alfentanyl, remifentanyl) Nudności i wymioty (aktywacja ośrodka chemowrażliwego w pniu mózgu) Morfina ogólne działanie Działanie obwodowe Wpływ na układ sercowo-naczyniowy Wpływ na serce (petydyna) Rozkurcz obwodowych naczyń tętniczych i żylnych Wpływ na przewód pokarmowy Wpływ na drogi żółciowe Wpływ na nerki Wpływ na macicę 7

8 Zastosowanie Analgezja Kaszel Biegunka Zastosowanie w znieczuleniu Ostry obrzęk płuc Zawał, bolesne niedokrwienie mięśnia sercowego Działania niepożądane Nudności i wymioty Zaparcia Tolerancja Tolerancja krzyżowa Rotacja Uzależnienie fizyczne i psychiczne Depresja układu oddechowego Zwiększone ciśnienie wewnątrzczaszkowe Leczenie skutków niepożądanych działań Wymioty nawet u 40% chorych, ale p/wymiotnych nie stosuje się rutynowo, gdyż nie u wszystkich one wystepują U osób z wymiotami można stosować leki antydopaminergiczne np. haloperydol lub metoklopramid Leczenie skutków niepożądanych działań Zaparcia Stosowanie leków przeczyszczajacych Metylonaltrekson s.c. w przypadku gdy inne leki nie działają Alternatywne drogi podawania Droga doustna Droga przezskórna Droga podskórna Droga dożylna Droga przezśluzówkowa Drogę pozajelitową wybiera się, gdy: Chorzy nie mogą połykać U których występują nudności i wymioty U schyłku życia, gdy nie mogą przyjmować leków doustnie z powodu osłabienia Alternatywne drogi podawania Następny etap to podanie dokanałowe Nadoponowe lub podoponowe Podanie z środkiem miejscowo znieczulającym lub z klonidyną Stosuje się gdy występują objawy niepożądane pomimo stosowania i.v. lub s.c., pomimo optymalnego stosowania p.o. i i.v. i s.c. wraz z lekami nieopioidowymi 8

9 Opioidy w leczeniu bólu przebijajacego Ból przebijający można skutecznie opanować stosując opioid doustny o natychmiastowym uwalnianiu lub fentanyl w postaci podpoliczkowej lub donosowej Przeciwwskazania i ostrzeżenia w terapii Łączenie agonistów z opioidami o właściwościach agonistyczno-antagonistycznych Stosowanie u osób z urazami głowy U pacjentów z podwyższonym ciśnieniem wewnątrzczaszkowym U kobiet w ciąży U osób z upośledzoną funkcją płuc U osób z upośledzoną funkcją nerek i wątroby Heroina Morfina Silni agoniści Silni agoniści Metadon Agonista receptorów µ Blokuje receptory NMDA Hamuje transportery wychwytu zwrotnego monoamin Rotacja na metadon zapewnia analgezję przy 10-20% ekwiwalentnej dawki dziennej morfiny Okres półtrwania godzin Leczenie uzależnienia od Silni agoniści Petydyna Działanie cholinolityczne Metabolit odpowiada za wystąpienie drgawek Fentanyl Związek lipofilny Słabi i umiarkowani agoniści Kodeina Nie należy przekraczać dawki 360 mg/dobę Dawka jednorazowa mg Dihydrokodeina 9

10 Tramadol Agonista receptorów µ Hamuje wychwyt zwrotny serotoniny Hamuje wychwyt zwrotny NA Rekomendowana dawka mg doustnie 4 x dziennie. Nie należy przekraczać dawki 400 mg/dobę Przeciwwskazany u osób z epilepsją Ryzyko rozwoju zespołu serotoninowego z innymi lekami jak SSRI Częściowy agonista Buprenorfina Częściowy agonista receptorów µ i antagonista receptorów κ Stosowana w leczeniu uzależnienia od Stosowana podjęzykow, w plastrach transdermalnych Pentazocyna Agonista κ i słaby antagonista wobec µ lub posiada właściwości częściowego agonisty Właściwości cholinolityczne Uwalnianie amin katecholowych Antagoniści receptorów opioidowych Nalokson Krótki czas działania 1-2 godzin Naltrekson Stosowany w leczeniu uzależnienia od, alkoholu i nikotyny Nienarkotyczne leki przeciwbólowe Pochodne p-aminofenolu Paracetamol Pochodne pirazolonu Aminofenazon Propyfenazon Metamizol Fenylbutazon NLPZ Pochodne kwasu salicylowego Kwas salicylowy Kwas acetylosalicylowy Salicylamid Salicylan choliny 10

11 NLPZ Pochodne kwasu antranilowego Kwas mefenamowy Pochodne kwasu fenylooctowego Diklofenak Pochodne kwasu indolooctowego Indometacyna Tolmetyna NLPZ Pochodne kwasu fenylopropionowego Ibuprofen Ketoprofen Naproksen Pochodne kwasu fenamowego (oksykamy) Piroksikam Meloksikam Inne Nabumeton Nimesulid Koksyby Celekoksib Parekoksib (Rofekoksib) NLPZ Preferencyjne inhibitory COX-1 ASA Indometacyna Ketoprofen Flurbiprofen Leki o podobnym działaniu na COX- 1 i COX-2 Ibuprofen Naproksen Diklofenak Sulindak Preferencyjne inhibitory COX-2 Nimesulid Meloksykam Nabumeton Selektywne inhibitory COX-2 Celekoksyb Rofekoksyb Waldekoksyb Etorikoksyb Lumirakoksyb Działania niepożądane NLPZ Owrzodzenia śluzówki górnego odcinka przewodu pokarmowego Działanie antyagregacyjne / działanie proagregacyjne - KOKSYBY Odwracalna i nieodwracalna niewydolność nerek Retencja sodu i wody, wzrost ciśnienia tętniczego krwi Enteropatie Reakcje alergiczne, skurcz oskrzeli astma indukowana aspiryną (astma aspirynowa) Zespół Rey a ASA -przeciwwskazana u dzieci do 12 r.ż. Agranulocytoza - METAMIZOL 11

sygnałami chemicznymi

sygnałami chemicznymi Działanie mózgu jest podstawowym i najwaŝniejszym aspektem fizjologicznym, który odpowiada za róŝnice między ludźmi a innymi gatunkami. Zaburzenia funkcjonowania mózgu, niezaleŝnie od ich pierwotnego czy

Bardziej szczegółowo

Jak radzić sobie z bólem w przebiegu szpiczaka mnogiego?

Jak radzić sobie z bólem w przebiegu szpiczaka mnogiego? Jak radzić sobie z bólem w przebiegu szpiczaka mnogiego? Michał Graczyk Katedra i Zakład Opieki Paliatywnej UMK w Toruniu Collegium Medicum w Bydgoszczy Co to jest ból? Ból jest subiektywnym, przykrym

Bardziej szczegółowo

Agencja Oceny Technologii Medycznych

Agencja Oceny Technologii Medycznych Agencja Oceny Technologii Medycznych Rada Przejrzystości Opinia Rady Przejrzystości nr 27/2014 z dnia 20 stycznia 2014 r. w sprawie zasadności dalszego finansowania produktów leczniczych zawierających

Bardziej szczegółowo

Farmakologia dla Ratowników Medycznych

Farmakologia dla Ratowników Medycznych Farmakologia dla Ratowników Medycznych dr Krzysztof Burak Opracowanie merytoryczne skryptu sfinansowano ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pt: Poszerzanie, doskonalenie

Bardziej szczegółowo

Dr Jarosław Woroń NIEKORZYSTNE INTERAKCJE LEKÓW W FARMAKOTERAPII BÓLU

Dr Jarosław Woroń NIEKORZYSTNE INTERAKCJE LEKÓW W FARMAKOTERAPII BÓLU Dr Jarosław Woroń NIEKORZYSTNE INTERAKCJE LEKÓW W FARMAKOTERAPII BÓLU Zakład Farmakologii Klinicznej Katedry Farmakologii CM UJ Kraków Uniwersytecki Ośrodek Monitorowania i Badania Niepożądanych Działań

Bardziej szczegółowo

DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE LEKÓW PRZECIWDEPRESYJNYCH. Małgorzata Luks Samodzielna Pracownia Farmakoterapii Instytut Psychiatrii i Neurologii w Warszawie

DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE LEKÓW PRZECIWDEPRESYJNYCH. Małgorzata Luks Samodzielna Pracownia Farmakoterapii Instytut Psychiatrii i Neurologii w Warszawie DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE LEKÓW PRZECIWDEPRESYJNYCH Małgorzata Luks Samodzielna Pracownia Farmakoterapii Instytut Psychiatrii i Neurologii w Warszawie Leki przeciwdepresyjne są grupą leków psychotropowych,

Bardziej szczegółowo

OCENA WYNIKÓW LECZENIA DOLEGLIWOŚCI BÓLOWYCH KRĘGOSŁUPA W ODCINKU LĘDŹWIOWO-KRZYŻOWYM MASAŻEM WIBROAKUSTYCZNYM

OCENA WYNIKÓW LECZENIA DOLEGLIWOŚCI BÓLOWYCH KRĘGOSŁUPA W ODCINKU LĘDŹWIOWO-KRZYŻOWYM MASAŻEM WIBROAKUSTYCZNYM UNIWERSYTET MEDYCZNY W ŁODZI WYDZIAŁ Wojskowo-Lekarski Oddział FIZJOTERAPII PATRYCJA MROZEK Nr albumu: 506817840 OCENA WYNIKÓW LECZENIA DOLEGLIWOŚCI BÓLOWYCH KRĘGOSŁUPA W ODCINKU LĘDŹWIOWO-KRZYŻOWYM MASAŻEM

Bardziej szczegółowo

Następstwem stosowania każdego leku, obok pożądanego

Następstwem stosowania każdego leku, obok pożądanego b e z p i e c z e ń s t w o fa r m a ko t e r a p i i Niepożądane działania leków rodzaje, podział, przyczyny i skutki ekonomiczne Anna Wiela-Hojeńska, Łukasz Łapiński Katedra i Zakład Farmakologii Klinicznej,

Bardziej szczegółowo

INTERAKCJE LEKÓW INTERAKCJE LEKÓW INTERAKCJE LEKÓW. Interakcja - wpływ jednego leku na końcowy efekt działania drugiego równocześnie stosowanego leku.

INTERAKCJE LEKÓW INTERAKCJE LEKÓW INTERAKCJE LEKÓW. Interakcja - wpływ jednego leku na końcowy efekt działania drugiego równocześnie stosowanego leku. INTERAKCJE FARMACEUTYCZNE INTERAKCJE LEKÓW W trakcie sporządzania leku - niezgodności recepturowe fizyczne - niezgodności recepturowe chemiczne Prof. dr hab. Barbara Filipek Katedra Farmakodynamiki UJ

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO. Każda kapsułka zawiera 169,7 mg chlorowodorku wenlafaksyny, co odpowiada 150 mg wenlafaksyny (Venlafaxinum).

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO. Każda kapsułka zawiera 169,7 mg chlorowodorku wenlafaksyny, co odpowiada 150 mg wenlafaksyny (Venlafaxinum). CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO 1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO Velafax XL, 150 mg, kapsułki o zmodyfikowanym uwalnianiu 2. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY Każda kapsułka zawiera 169,7 mg chlorowodorku

Bardziej szczegółowo

BEZSENNOŚĆ POWAŻNY PROBLEM ZDROWOTNY I SPOŁECZNY. praca specjalizacyjna z farmacji aptecznej

BEZSENNOŚĆ POWAŻNY PROBLEM ZDROWOTNY I SPOŁECZNY. praca specjalizacyjna z farmacji aptecznej BEZSENNOŚĆ POWAŻNY PROBLEM ZDROWOTNY I SPOŁECZNY. Przyczyny, objawy i leczenie bezsenności. praca specjalizacyjna z farmacji aptecznej mgr farm. Katarzyna Górka opiekun specjalizacji: dr n. farm. Jerzy

Bardziej szczegółowo

MagnetON MAX MMEM-01

MagnetON MAX MMEM-01 MagnetON MAX MMEM-01 www.instytutvolla.pl, tel. 12-3070360, 3070502, 531408 833 Instytut Badawczo-Rozwojowy im. dr. R. Volla & Noma Medica Volla Warszawa, Kraków, Katowice, Kalisz, Rzeszów, Szczecin, Poznań,

Bardziej szczegółowo

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta. IBALGIN Maxi 400 mg, tabletki powlekane Ibuprofenum

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta. IBALGIN Maxi 400 mg, tabletki powlekane Ibuprofenum Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta IBALGIN Maxi 400 mg, tabletki powlekane Ibuprofenum Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje

Bardziej szczegółowo

Waldemar Machała. Sedacja w OIT. Klinika Anestezjologii i Intensywnej Terapii Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. Wojskowej Akademii Medycznej-CSW

Waldemar Machała. Sedacja w OIT. Klinika Anestezjologii i Intensywnej Terapii Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. Wojskowej Akademii Medycznej-CSW Waldemar Machała Sedacja w OIT Klinika Anestezjologii i Intensywnej Terapii Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. Wojskowej Akademii Medycznej-CSW nieprzyjemne doznania chorego leczonego w OIT Ból. Strach.

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO 1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO Oriven, 150 mg, kapsułki o przedłużonym uwalnianiu, twarde 2. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY Każda kapsułka o przedłużonym uwalnianiu zawiera

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO. Lucrin Depot 3,75 mg mikrosfery do sporządzania zawiesiny do wstrzykiwań

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO. Lucrin Depot 3,75 mg mikrosfery do sporządzania zawiesiny do wstrzykiwań CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO 1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO Lucrin Depot 3,75 mg mikrosfery do sporządzania zawiesiny do wstrzykiwań 2. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY Jedna fiolka zawiera 3,75 mg

Bardziej szczegółowo

Zaburzenia psychiczne i zaburzenia zachowania spowodowane używaniem alkoholu (F10)

Zaburzenia psychiczne i zaburzenia zachowania spowodowane używaniem alkoholu (F10) Zaburzenia psychiczne i zaburzenia zachowania spowodowane używaniem alkoholu (F10) Katedra i Klinika Psychiatrii Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie Zespół uzależnienia wg ICD-10 Kompleks

Bardziej szczegółowo

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla użytkownika. Finlepsin, 200 mg, tabletki (Carbamazepinum)

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla użytkownika. Finlepsin, 200 mg, tabletki (Carbamazepinum) Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla użytkownika Finlepsin, 200 mg, tabletki (Carbamazepinum) Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje

Bardziej szczegółowo

ANEKS I CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

ANEKS I CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO ANEKS I CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO 1 1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO Bonviva 150 mg tabletki powlekane 2. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY Każda tabletka powlekana zawiera 150 mg kwasu ibandronowego

Bardziej szczegółowo

LEP - 4 - WERSJA I wrzesień 2012

LEP - 4 - WERSJA I wrzesień 2012 LEP - 4 - WERSJA I Nr 1. Zespół HELLP jest jednym z objawów ciężkiego stanu przedrzucawkowego i obejmuje następujące elementy: A. hemolizę, obniżone stężenie enzymów wątrobowych, niskie stężenie płytek.

Bardziej szczegółowo

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla użytkownika. Voltaren 50 mg tabletki dojelitowe Diclofenacum natricum

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla użytkownika. Voltaren 50 mg tabletki dojelitowe Diclofenacum natricum Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla użytkownika Voltaren 50 mg tabletki dojelitowe Diclofenacum natricum Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera

Bardziej szczegółowo

Spis Treœci: Farmaceutyczny Przegl¹d Naukowy 1. Nr I/2007. Szanowni Państwo, Koleżanki i Koledzy, Drodzy Czytelnicy, Index Copernicus 1,73 MNiI 3,00

Spis Treœci: Farmaceutyczny Przegl¹d Naukowy 1. Nr I/2007. Szanowni Państwo, Koleżanki i Koledzy, Drodzy Czytelnicy, Index Copernicus 1,73 MNiI 3,00 Szanowni Państwo, Koleżanki i Koledzy, Drodzy Czytelnicy, Redaktor Naczelny: Prof. dr hab. Krystyna Olczyk Adres redakcji: Wydział Śląskiej Akademii Medycznej ul. Jedności 2, 41-200 Sosnowiec Konsultacyjna

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO. Każda tabletka powlekana zawiera 150 mg kwasu ibandronowego (w postaci jednowodnej soli jednosodowej).

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO. Każda tabletka powlekana zawiera 150 mg kwasu ibandronowego (w postaci jednowodnej soli jednosodowej). CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO 1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO Quodixor, 150 mg, tabletki powlekane 2. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY Każda tabletka powlekana zawiera 150 mg kwasu ibandronowego (w postaci

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO. Każda tabletka powlekana zawiera 150 mg kwasu ibandronowego (w postaci jednowodnej soli sodowej)

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO. Każda tabletka powlekana zawiera 150 mg kwasu ibandronowego (w postaci jednowodnej soli sodowej) CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO 1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO Ibandronic Acid Mylan, 150 mg, tabletki powlekane 2. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY Każda tabletka powlekana zawiera 150 mg kwasu ibandronowego

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO 1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO Benalapril 20, 20 mg, tabletki 2. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY Każda tabletka zawiera 20 mg enalaprylu maleinianu (Enalaprili maleas)

Bardziej szczegółowo

Farmacja. Przeziębienie. praktyczna. u pacjenta z astmą. najbardziej przeszkadza mi... co doskwiera farmaceutom w obowiązującym prawie

Farmacja. Przeziębienie. praktyczna. u pacjenta z astmą. najbardziej przeszkadza mi... co doskwiera farmaceutom w obowiązującym prawie PRAKTYCZNY MAGAZYN DLA FARMACEUTÓW www.farmacjapraktyczna.pl Farmacja praktyczna POLPHARMA FARMACEUTOM Nr 10 (58) Październik 2012 Cena: 6,70 zł sonda najbardziej przeszkadza mi... co doskwiera farmaceutom

Bardziej szczegółowo

Wierzba (Salix alba) Lek. Farmakologia farmakon lek, logos nauka. Wybrane zagadnienia z farmakologii ogólnej

Wierzba (Salix alba) Lek. Farmakologia farmakon lek, logos nauka. Wybrane zagadnienia z farmakologii ogólnej Wybrane zagadnienia z farmakologii ogólnej Farmakologia farmakon lek, logos nauka dyscyplina nauk medycznych zajmująca się badaniem działania leków na zdrowe i chore tkanki oraz narządy człowieka i zwierząt

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO, OZNAKOWANIE OPAKOWAŃ I ULOTKA DLA PACJENTA

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO, OZNAKOWANIE OPAKOWAŃ I ULOTKA DLA PACJENTA CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO, OZNAKOWANIE OPAKOWAŃ I ULOTKA DLA PACJENTA 1 CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO 2 1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO Etiagen XR, 50 mg, tabletki o przedłużonym uwalnianiu

Bardziej szczegółowo

ULOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA

ULOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA ULOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA Excedrin MigraStop, 250 mg + 250 mg + 65 mg, tabletki powlekane Acidum acetylsalicylicum + Paracetamolum + Coffeinum Należy przeczytać uważnie całą ulotkę,

Bardziej szczegółowo

Zawroty głowy w praktyce neurologa diagnostyka i leczenie

Zawroty głowy w praktyce neurologa diagnostyka i leczenie ISSN 1734 5251 www.neuroedu.pl OFICJALNE PORTALE INTERNETOWE PTN www.ptneuro.pl Zawroty głowy w praktyce neurologa diagnostyka i leczenie Tomasz Litwin 1, Anna Członkowska 1, 2 1 II Klinika Neurologii,

Bardziej szczegółowo