(86) Data i numer zgłoszenia międzynarodowego: , PCT/DE99/00428 (87) Data i numer publikacji zgłoszenia międzynarodowego:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "(86) Data i numer zgłoszenia międzynarodowego: 17.02.1999, PCT/DE99/00428 (87) Data i numer publikacji zgłoszenia międzynarodowego:"

Transkrypt

1 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) (21) Numer zgłoszenia: (13) B1 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (22) Data zgłoszenia: (86) Data i numer zgłoszenia międzynarodowego: , PCT/DE99/00428 (87) Data i numer publikacji zgłoszenia międzynarodowego: , WO99/42095 PCT Gazette nr 34/99 (51) Int.Cl. A61K 31/166 ( ) A61K 31/137 ( ) A61P 25/06 ( ) (54) Zastosowanie kompozycji farmaceutycznej zawierającej metoklopramid oraz tramadol do wytwarzania leku (30) Pierwszeństwo: ,DE, (73) Uprawniony z patentu: MEDA PHARMA GmbH & Co. KG, Bad Homburg,DE (43) Zgłoszenie ogłoszono: BUP 13/01 (72) Twórca(y) wynalazku: Marc Raber,Gießen,DE Helmut Momberger,Marburg,DE (45) O udzieleniu patentu ogłoszono: WUP 12/09 (74) Pełnomocnik: Rokicki Bogdan, Rzecznik Patentowy, Kancelaria Patentowa Bogdan Rokicki s.c. PL B1

2 2 PL B1 Opis wynalazku Wynalazek dotyczy zastosowania kompozycji farmaceutycznych, które zawierają jako substancje czynne tramadol lub jeden z jego enancjomerów lub jedną z jego farmaceutycznie dopuszczalnych soli, oraz metoklopramid albo jedną z jego farmaceutycznie dopuszczalnych soli, do leczenia migreny i migrenowych bólów głowy, a także leczenia stanów bólu, które towarzyszą nudnościom i/lub wymiotom (np. w chemioterapii) i/lub opóźnionemu opróżnianiu żołądka (np. po operacji, przy niedowładzie żołądka). Migrena jest zaburzeniem z nawrotowymi atakami bólów głowy, trwającymi 4-72 godziny. Ataki migreny stanowią głównie jednostronne, na początku tępe, a następnie pulsujące bóle głowy o intensywności od średniej do ostrej. Do typowych towarzyszących objawów migreny należy nadwrażliwość na światło i dźwięk, bladość twarzy, nudności i wymioty, z występowaniem lub bez neurologicznych deficytów ogniskowych jako stadium zwiastującego. (Zwykła) migrena bez aury różni się od (klasycznej) migreny z aurą, która w każdym przypadku rozpoczyna się charakterystycznym mroczkiem iskrzącym. Migrena powikłana występuje, gdy zaburzenia wzroku utrzymują się przez dni lub występują inne neurologiczne objawy ogniskowe ze znanymi specjalnymi formami migreny siatkówkowej, podstawnej, oftalmoplegicznej, afazycznej lub hemiplegicznej. Istnieją różne hipotezy dotyczące patogenicznego mechanizmu migreny. Wcześniejsza hipoteza hemodynamiczna, zgodnie z którą wstępne deficyty neurologiczne wywołane są przez miejscowy wewnątrzczaszkowy skurcz naczyń, a występujący następnie pulsacyjny ból głowy wywołany jest przez pozaczaszkowe rozszerzanie naczyń, z przewodzeniem bólu przez nerw oczny i nerw trójdzielny, wyjaśnia procesy migrenowe jedynie nieprecyzyjnie. Miejscowy przepływ krwi w mózgu zmniejsza się potylicznie w ataku migrenowym z aurą. Wolne przemieszczanie się objętości krwi krążącej w korze z przekroczeniem zakresu dostarczanego w poszczególnych tętnicach daje podstawy do twierdzenia, że biorą tu udział nie tylko zjawiska naczynioruchowe, ale także elektrofizjologiczne odpowiadające tzw. zahamowaniu czynności kory mózgu szerzącemu się z miejsca pobudzenia na całą korę" (Spierings ELH (1988); Recent advances in understanding of migrain. Headache 28: ). Inne wyniki badań dają podstawy do twierdzenia, że towarzyszący ból głowy jest spowodowany nie tylko zewnątrzczaszkowym rozszerzeniem naczyń, ale także centralnym obniżeniem progu bólu. Tak zwane bezpośrednio wczesne geny (IEG) są aktywowane w komórkach rdzenia kręgowego oraz pnia mózgu po szkodliwym pobudzeniu (Zimmermann, M. (1995); Neurobiologie des Schmerzsystems [Neurobiologia systemów bólu] Neuroforum 1/95: 34-45). Inna teoria - model zapalenia neurogennego- stwarza możliwość wytłumaczenia zarówno zmian w przepływie krwi, jak i zwiększonej wrażliwości naczyń na ból podczas ataku migrenowego. Zatem, zwiększona wrażliwość na ból jest spowodowana zwiększonym uczuleniem czuciowych włókien okołonaczyniowych układu trójdzielnonaczyniowego. W wyniku tego zwiększonego uczulenia, tętnienie naczyń, które normalnie nie wywołuje bolesnych wrażeń, jest silnym bodźcem bólowym i powoduje tętniąco-pulsujący ból migrenowy. Zapalenie neurogenne jest wywoływane szkodliwym pobudzeniem okołonaczyniowych włókien nerwowych oponowych naczyń krwionośnych. Z zakończeń nerwowych, które są najprawdopodobniej równocześnie receptorami bodźców urazowych, wydzielane są neuropeptydy, takie jak substancja P, neurokinina A i CGRP (peptyd genu kalcytoninopodobnego), które mogą wywoływać zapalenie neurogenne. CGRP można także wykryć w zwiększonych ilościach w krwi naczyń głowy podczas ataku migrenowego. Od wydzielenia neuropeptydów zaczyna się błędne koło: uwalnianie peptydu - rozszerzanie naczyń i wzrost przepuszczalności włośniczek - zwiększona stymulacja receptorów bodźców bólowych - zwiększone uwalnianie peptydu. Związki czynne, takie jak sumatryptan i alkaloidy ze sporysza hamują uwalnianie neuropeptydów, a tym samym przerywają koło wywoływania bólu (Zimmermann, M.: Chronische Schmerzen und ihre Ursachen [Przewlekły ból i jego przyczyny], Deutsches Ärzteblatt 93, nr 43, 1996: A ). Na podstawie innych odkryć zaproponowano pierwotne neurogeniczne zaburzenie czynności podwzgórza. Naczyniowoczynna serotonina wydzielana w zmniejszonych ilościach z jądra Raphea pnia mózgu podczas ataku migrenowego odgrywa tu kluczową rolę (Ferrari MD i inni (1989): Serotonin metabolism in migrain. Neurology 39: ; Pramod R., i inni (1989): 5-HTi-like receptor agonists and the pathophysiology of migrain. Trends in Pharmacological Sciences 10, ). Pomimo istnienia wielu hipotez i skomplikowanych modelowych rozwiązań, mechanizm patogenezy migreny jak dotychczas nie jest wyjaśniony. Migrena ma pochodzenie wieloczynnikowe ze

3 PL B1 3 skłonnościami genetycznymi oraz zewnętrznymi (takie jak alkohol) i wewnętrznymi (takie jak hormony) mechanizmami wyzwalającymi. Nie jest to zaburzenie psychosomatyczne, jednakże czynniki psychologiczne mogą wywołać atak. Do leczenia migreny znana jest duża liczba preparatów zawierających jeden związek czynny lub kilka związków czynnych w ustalonym połączeniu. Do leczenia ataków migreny wskazane są ogólnie leki przeciwwymiotne, takie jak metoklopramid lub domperydon same lub w połączeniu z nieopioidowymi lekami przeciwbólowymi, takimi jak kwas acetylosalicylowy, paracetamol, ibuprofen lub naproksen. W przypadku średnio-ciężkich do ciężkich ataków migreny wybiera się leki przeciwwymiotne w połączeniu z alkaloidami sporysza, takimi jak ergotamina lub dihydroergotamina lub ewentualnie sumatryptan. Częstymi skutkami ubocznymi ergotaminy i dihydroergotaminy są nudności, odruchy wymiotne, wymioty, bóle głowy, bóle mięśni oraz ogólne uczucie zimna. Objawy te mogą doprowadzić do fałszywego wrażenia kontynuacji ataku migreny oraz do powtórnego przyjmowania takich preparatów, co prowadzi do przedawkowania. W wyniku częstego stosowania powtarzające się bóle głowy mogą doprowadzić do nadużywania ergotaminy. Poważne skutki uboczne, które mogą wystąpić to zaburzenia krążeniowe, wieńcowa choroba serca (CHD), choroba zamknięcia tętnic (AOD), nadciśnienie oraz objawy dusznicowe. W okresie ciąży i laktacji oraz u dzieci poniżej 12 lat nie należy stosować alkaloidów ze sporysza. Sumatryptan oraz jego pochodne (almotryptan, eletryptan, naratryptan, rizatryptan, zolmitryptan) są bardzo skutecznymi środkami przeciwmigrenowymi, które przy podawaniu doustnym działają lepiej niż pojedynczo podawane substancje takie jak ergotamina, kwas acetylosalicylowy lub metoklopramid. Istnieją przeciwwskazania stosowania sumatryptanu u dzieci, w okresie ciąży i laktacji, u pacjentów powyżej 65 lat oraz u pacjentów z wieńcową chorobą serca. Niepożądanymi działaniami, które mogą wystąpić są odczucia ciśnienia i ciepła, ogólne wrażenie osłabienia, uczucie ściskania w klatce piersiowej, nadciśnienie, wieńcowa choroba serca (CHD), zawał mięśnia sercowego, dusznica bolesna. W związku z tym, że podczas migreny opróżnianie żołądka ulega zahamowaniu lub znacznemu spowolnieniu, a żołądek ma drugorzędowe znaczenie jako miejsce wchłaniania leków, z uwagi na stosunkowo małą powierzchnię wchłaniania i znacząco mniejsze unaczynienie w porównaniu z jelitem cienkim, podczas ataku migreny zachodzi jedynie niepełne lub bardzo opóźnione wchłanianie środka znieczulającego. W związku z tym czas opróżniania żołądka odgrywa znaczącą rolę w szybkości wystąpienia działania środka przeciwbólowego. Dzięki środkom prokinetycznym, takim jak metoklopramid i domperydon, opróżnianie żołądka, a więc i wchłanianie środka przeciwbólowego można znacząco przyspieszyć. Metoklopramid i domperydon mają znaczenie w leczeniu migreny, jednakże nie tylko z uwagi na ich działanie prokinetyczne, ale także z uwagi na ich działanie na objawy takie jak nudności i wymioty, które często występują jako objawy towarzyszące migrenie. Terapia migreny ma charakter objawowy, a nie powoduje wyleczenia choroby. Nie zaleca się stosowania mieszanych preparatów nieopioidowych środków przeciwbólowych i mieszanych preparatów alkaloidów sporysza, gdyż przy stosunkowo długotrwałym używaniu, zwłaszcza przy codziennym używaniu, powodują one z kolei ból głowy. Ponadto uszkodzenia wątroby i nerek, takie jak nefropatia związana z długotrwałym stosowaniem leków przeciwbólowych, stanowią ewentualne skutki długotrwałego brania kompozycji przeciwbólowych. Z reguły opioidowe środki przeciwbólowe nie są odpowiednie w leczeniu migreny, z uwagi na ich potencjalne nadużywanie i uzależnianie. W szczególności następujące kompozycje do leczenia migreny są znane z literatury patentowej: - paracetamol i metoklopramid (EP , EP , US , EP , EP ) - kwas acetylosalicylowy lub acetylosalicylan L-lizyny i metoklopramid (EP ) - środki przeciwbólowe (takie jak kwas acetylosalicylowy), środki przeciwwymiotne (takie jak metoklopramid) i środek zobojętniający kwas (CA ). Wspomniane wyżej kombinacje przeciwbólowe z literatury patentowej są zazwyczaj przydatne w leczeniu ataków migreny. Nie są one odpowiednie w leczeniu migreny od średnio ostrej do ostrej. W przypadku ostrej migreny zazwyczaj wskazane są alkaloidy sporysza w połączeniu ze środkami przeciwwymiotnymi sumatryptanem. Wadę stanowi to, że w leczeniu alkaloidami sporysza lub sumatryptan, wystąpić może wiele, w pewnych przypadkach, ostrych sercowo-naczyniowych skutków ubocznych, takich jak dusznica bolesna, choroba wieńcowa serca (CHD), nadciśnienie i zawał mięśnia sercowego.

4 4 PL B1 Z opisu patentowego GB znane jest zastosowanie domperydonu z tramadolem (tj. połączenie prokinetycznie aktywnego środka przeciwwymiotnego z narkotycznym lekiem przeciwbólowym) do leczenia nudności i wymiotów spowodowanych atakami migreny. Opis ten jednak dotyczy metody leczenia poprzez podawanie odpowiednich środków farmaceutycznych, natomiast nie wspomina o zastosowaniu kombinacji farmaceutycznej tych środków do wytwarzania leku. Ponadto, środków tych zgodnie z w/w opisem nie używa się do leczenia migreny lub migrenowych bólów głowy, lecz jedynie do leczenia nudności i wymiotów spowodowanych przez ataki migreny. W związku z tym istnieje w dalszym ciągu znaczne zapotrzebowanie na skuteczny środek przeciwbólowy, który dobrze działa w przypadku ataków migreny od umiarkowanie ostrych do ostrych, oraz wykazuje mało skutków ubocznych. Z tego względu celem wynalazku jest w szczególności dostarczenie ulepszonego leku do leczenia ataków migreny od średnio ostrych do ostrych. Wynalazek dotyczy zastosowania kompozycji farmaceutycznej zawierającej metoklopramid lub jego farmaceutycznie dopuszczalne sole oraz tramadol, jego enancjomery oraz farmaceutycznie dopuszczalne sole, do wytwarzania leku do leczenia migreny lub migrenowych bólów głowy. Charakterystyczne jest to, iż środki te stosuje się w ilościach 5-80 mg metoklopramidu lub jego farmaceutycznie dopuszczalnych soli oraz mg tramadolu, jego enancjomerów lub farmaceutycznie dopuszczalnych soli. Korzystnie, kompozycję farmaceutyczną podaje się doustnie. Tramadol, (lrs,2rs)-2-[(dimetyloamino)metylo]-1-(3-metoksyfenylo)cykloheksanol, jest środkiem przeciwbólowym, skutecznym w przypadku bólu od umiarkowanie ostrego do ostrego. Tramadol należy do grupy słabo aktywnych opioidów. Tramadol różni się od innych opioidów niższym pojawieniem się tolerancji w odniesieniu do działania przeciwbólowego, znaczącym brakiem typowych dla opiatów skutków ubocznych oraz bardzo niskim potencjałem uzależnienia. Działanie przeciwbólowe tramadolu obejmuje zarówno składowe opioidowe, jak i nieopioidowe, to drugie poprzez uwalnianie serotoniny (5-HT) i hamowanie ponownego wychwytu serotoniny i noradrenaliny w ośrodkowym układzie nerwowym (OUN). Nieopioidowe aktywne składowe mają znaczący udział w działaniu przeciwbólowym tramadolu. Ponowny wychwyt noradrenaliny jest hamowany głównie przez (-)-enancjomer, a uwalnianie serotoniny oraz hamowanie ponownego wychwytu serotoniny w przerwie synaptycznej jest zdecydowanie powodowane przez (+)-enancjomer. Obydwa enancjomery przyczyniają się do działania przeciwbólowego u ludzi. Przy leczeniu tramadolem do niepożądanych efektów, które mogą czasami wystąpić, należą nudności, wymioty, pocenie się, suchość w ustach, zawroty głowy i lekkie bóle głowy. Rzadko obserwuje się objawy żołądkowo-jelitowe lub różne psychologiczne skutki uboczne. Związki aktywne prokinetycznie, których głównymi przedstawicielami są metoklopramid i domperydon, zwiększają napięcie dolnego zwieracza przełykowego, przyspieszają opróżnianie żołądka i przejście przez jelito cienkie. Takie substancje czynne stosuje się równocześnie jako środki przeciwwymiotne, to znaczy do hamowania nudności, odruchów wymiotnych i wymiotów. Metoklopramid i domperydon są wskazane w porażeniu żołądka, które może wystąpić w stanach pooperacyjnych i w pewnych zaburzeniach podstawowych (między innymi w cukrzycy). Podaje się je także w przypadku funkcjonalnej niestrawności, gdyż podejrzewa się, że jej przyczyną są zaburzenia ruchliwości układu żołądkowo-jelitowego. Na dodatek są one wskazane w przypadku migreny i innych stanów bólowych, które towarzyszą zaburzeniom opróżniania żołądka. Nieoczekiwanie stwierdzono, że przez podanie tramadolu w połączeniu z prokinetycznie działającymi środkami przeciwwymiotnymi uzyskuje się ulepszony środek do leczenia ataków migreny, zwłaszcza od średnio ostrych do ostrych. Opioidy z reguły nie są przydatne w leczeniu migreny, gdyż ich stosowanie jest związane z wielką liczbą skutków ubocznych, oraz może doprowadzić do fizjologicznego i fizycznego uzależnienia. Ponadto opioidy często wykazują działanie zatwardzające, na skutek czego niewydolność żołądka leżąca u podstaw migreny zwiększa się, w związku z czym wchłanianie i początek działania środka przeciwbólowego opóźnia się. Wyjątek wśród opioidowych środków przeciwbólowych stanowi tramadol, który nie wykazuje tych poważnych skutków ubocznych, które zazwyczaj obserwuje się przy stosowaniu opioidów.

5 PL B1 5 Nieoczekiwanie stwierdzono również, że ataki migreny skutecznie skraca się przez zastosowanie kombinacji według wynalazku, zawierającej tramadol oraz, zwłaszcza, metoklopramid, przy czym można dzięki temu zapobiec występowaniu objawów nudności i wymiotów. Było to tym bardziej zaskakujące, że sam tramadol może wywoływać nudności i wymioty, albo może nasilić te objawy towarzyszące migrenie. Z tego względu tramadol był uważany w przeszłości za nieprzydatny w leczeniu migreny. Dzięki połączeniu z metoklopramidem możliwe jest również zastosowanie tramadolu, który jest wyjątkowo skuteczny w przypadku bólu, od umiarkowanie ostrego do ostrego, w leczeniu migreny. Z uwagi na to, że sam metoklopramid wywiera w przypadku migreny działanie przeciwbólowe, co potwierdzają badania kontrolne z użyciem placebo, należy oczekiwać, że wystąpi synergistyczne działanie przeciwbólowe przy równoczesnym podaniu tramadolu i metoklopramidu. Ponadto, dzięki zastosowaniu określonej kompozycji, można poprawić tolerancję tramadolu, przyspieszyć wchłanianie tramadolu w przewodzie żołądkowo-jelitowym, oraz zapobiec objawom towarzyszącym migrenie, nudnościom i wymiotom. Substancje, tramadol i metoklopramid, są również przydatne z uwagi na ich właściwości farmakodynamiczne i farmakokinetyczne, jako składniki kombinacji w ustalonym preparacie farmaceutycznym. Czas przeciwbólowego działania tramadolu wynosi około 4-7 godzin, przy okresie półtrwania końcowej eliminacji około 5-6 godzin. Czas prokinetycznego działania metoklopramidu wynosi około 1-2 godziny, czas działania przeciwwymiotnego około 3-5 godzin. Okres półtrwania wynosi 4-6 godzin. Kompozycje mogą dodatkowo zawierać niesteroidowe środki przeciwzapalne (NSAID), takie jak np. kwas acetylosalicylowy, ibuprofen, naproksen lub ewentualnie paracetamol. W efekcie z jednej strony zaletę takiego rozwiązania stanowi to, że różne mechanizmy działania przeciwbólowego (działania ośrodkowego tramadolu oraz obwodowego i ośrodkowego działania przeciwbólowego i przeciwzapalnego niesteroidowych środków przeciwzapalnych) można wykorzystać w leczeniu ataków migreny, od średnio ostrych do ostrych, co może być ważne w postaciach migreny, które są oporne na leczenie. Z drugiej strony całkowitą dawkę tramadolu lub dodatkowego przeciwbólowo czynnego składnika kompozycji można zmniejszyć przy takim samym lub wzmocnionym działaniu na procesy bólu, a niepożądane efekty (np. żołądkowo-jelitowe objawy działania NSAID) można osłabić lub wyeliminować dzięki odpowiedniemu składowi partnerów kompozycji. Wymienione kompozycje są szczególnie przydatne do wytwarzania leku do leczenia bólu migrenowego, od umiarkowanego do ostrego, albo migrenowych bólów głowy. Ponadto takie kombinacje są przydatne do wytwarzania leku do leczenia: - ostrego i przewlekłego bólu, od umiarkowanego do ostrego, któremu towarzyszą nudności i/lub wymioty (np. wymioty powodowane przez chemioterapię) - ostrego i przewlekłego bólu, od umiarkowanego do ostrego, w przypadku którego równocześnie występują zaburzenia opróżniania żołądka (np. po operacji oraz między innymi w przypadku cukrzycowego porażenia żołądka) oraz - nudności i wymiotów w terapii tramadolem. W próbach klinicznych aktywność zastrzeżonych kombinacji w leczeniu migreny należy zilustrować bardziej szczegółowo z użyciem jako przykładu kombinacji tramadolu i metoklopramidu. Badania objęły 8 pacjentów cierpiących na bóle głowy od umiarkowanych do silnych, których nie można było dłużej leczyć słabymi niesteroidowymi lekami przeciwbólowymi (np. kwasem acetylosalicylowym, ibuprofenem lub paracetamolem). Udokumentowano intensywność migrenowych bólów głowy przed rozpoczęciem leczenia i charakterystykę objawów towarzyszących, a skuteczność podczas dalszego leczenia oceniana była przez pacjenta. Natężenie bólu przed i po podaniu leku mierzono w skali VAS o długości 100 mm w punktach czasowych 0, 30 minut, 1 godzina, 2 godziny, 4 godziny, 6 godzin i 12 godzin. Charakterystykę objawów towarzyszących migrenie oraz ich zmiany po podaniu leku, dokumentowano w wielopoziomowej werbalnej skali ocen. Ponadto pacjentów poproszono o ocenienie skuteczności i kompatybilności w sposób ogólny. Siedem osób spośród 8 pacjentów stanowiły kobiety, a jedna osoba była mężczyzną. Średni wiek pacjentów wynosił 44,7 lat (35-63 lata). Wzrost i waga ciała wynosiły odpowiednio średnio 169,3 cm ( cm) oraz 70,4 kg ( kg).

6 6 PL B1 Wszyscy pacjenci spełniali operacyjne diagnostyczne kryteria IHS do diagnozowania migreny i przebyli co najmniej 5 ataków migreny trwających 4-72 godziny. Bóle głowy były zlokalizowane dokładnie w jednej połowie, a nasilenie bólów głowy zwiększało się przy aktywności fizycznej. Podczas ataków bólu głowy u wszystkich pacjentów występowały równocześnie nudności i wrażliwość na hałas, u 28% pacjentów dodatkowo wystąpiły wymioty, a u 43% wrażliwość na światło. Migrena występowała średnio przez 15,3 lat (2-38 lat); średnia częstość ataków wynosiła 4,1 dnia/miesiąc (2-8 dni/miesiąc). W okresie badań u pacjentów wystąpiło 11 ostrych ataków migreny, które leczono kombinacją tramadolu i metoklopramidu. Wszyscy pacjenci przyjmowali leki równocześnie, w postaci pojedynczej dziennej dawki 100 mg tramadolu (2 kapsułki tramadolu AWD, każda z 50 mg chlorowodorku tramadolu) oraz 10 mg roztworu metoklopramidu (30 kropli roztworu metoklopramidu Temmler 5 mg). Przed dokumentowanym leczeniem wszyscy pacjenci określili bóle migrenowe jako silne do bardzo silnych. Średnio wyjściowy ból wynosił 75 7 mm (62-83 mm) w skali VAS. Podczas leczenia u dwóch pacjentów, z których każdy przeszedł dwa ataki migreny, nie nastąpiła żadna poprawa w bólu; pacjentów tych uznano za nie reagujących i wyłączono z analizy. Sześciu pacjentów, u których leczono 7 ataków migreny, pozostało. W badaniach tych skalę VAS o długości 100 mm, powszechnie stosowaną również w innych badaniach bólu, zastosowano do ilościowej oceny bólów głowy. W badaniach bóle głowy oceniano w przybliżony sposób z użyciem następującej klasyfikacji: 0 mm (bez bólu głowy, stopień 0) 1-30 mm (nieznaczny ból głowy, stopień 1) mm (umiarkowany ból głowy, stopień 2) mm (ból głowy silny do bardzo silnego, stopień 3) W większości badań migreny kryterium powodzenia stanowi zazwyczaj procent pacjentów, u których nastąpiła, w określonym okresie czasu (w większości przypadków po 2-4 godzinach) poprawa w intensywności bólu głowy ze stopnia 3 lub 2 do 1 lub 0. T a b e l a 1: Osoby odpowiadające na tramadol/metoklopramid: różnica pomiędzy natężeniem bólu głowy i bólem wyjściowym w mm VAS (wartości w nawiasach stanowią zmiany natężenia bólu w procentach) Pacjent 0 godzin 0,5 godziny 1 godzina 2 godziny 4 godziny 6 godzin 12 godzin mm mm % mm % mm % mm % mm % mm % (-3,2) -14 (-22,6) -24 (-38,7) -27 (-43,6) -28 (-45,2) -62 (-100) (-22,9) -42 (-50,6) -60 (-72,3) -61 (-73,5) -45 (-54,2) -43 (-51,8) (2,5) -9 (-11,1) -21 (-25,9) -37 (-45,7) -81 (-100) -81 (-100) (-52,9) -37 (-52,9) -38 (-54,3) -30 (-42,9) -30 (-42,9) -29 (-41,4) (-8,3) -32 (-44,4) -67 (-93,1) -70 (-97,2) -72 (-100) -72 (-100) (-87,5) -65 (-81,3) -59 (-73,8) -45 (-56,3) -80 (-100) -80 (-100) (2,6) 1 (1,3) * * -77 (-100) -77 (-100) -77 (-100) Średnia 75-18,57 (-24,25) -28,29 (-37,36) -38,43 (-51,15) -49,57 (-65,58) -59 (-77,46) -63,43 (-84,75) Odchylenie standardowe 7 26,66 (34,04) 22,58 (28,27) 24,81 (31,97) 19,88 (25,94) 23,86 (28,32) 20,19 (26,22) * wartość zagubiono Dodatkowo, zgodnie z wyżej wspomnianą konwencją oceny powodzenia lub skuteczności leków na migrenę, w tabeli 2 dodatkowo podano powodzenie w leczeniu jako procent pacjentów, u których nastąpiła poprawa w ostrości bólów głowy ze stopnia 3 lub 2 do stopnia 1 lub 0 (włącznie z pacjentami nie reagującymi).

7 PL B1 7 T a b e l a 2: Poprawa w nasileniu bólów głowy od stopnia 3 lub 2 do stopnia 1 lub 0, w funkcji czasu, po doustnym podaniu kapsułek ze 100 mg tramadolu i 10 mg roztworu metoklopramidu Czas Liczba pacjentów (n=8) Poprawa ze stopnia 3-2 do 1-0 (% pacjentów) 0,5 godziny godzina godziny godziny godzin godzin 6 75 Średnio w grupie pacjentów reagujących, bóle głowy poprawiły się po podaniu wolnej kombinacji tramadolu i metoklopramidu już w ciągu 30 minut o 24,3%, a po 2 godzinach o 51,1%, w stosunku do bólu wyjściowego. Po 4 i 6 godzinach zmniejszenie intensywności bólu wynosiło średnio odpowiednio 65,6% i 77,5% (patrz tabela 1). W przypadku całej grupy pacjentów (włącznie z pacjentami nie reagującymi) stwierdzono skuteczność (zmianę bólu głowy z ostrego lub umiarkowanego do nieznacznego lub stanu bez bólu głowy) o 25% po 30 minutach i 75% po 2 godzinach (tabela 2). W podsumowaniu na podstawie przedstawionych wyników można stwierdzić, że kombinacja tramadolu i metoklopramidu w podawanej dawce stanowi obiecującą alternatywę dla leków na migrenę, obecnie dostępnych na rynku, stosowanych terapeutycznie w przypadku nagłych migrenowych bólów głowy, od umiarkowanie silnych do silnych. Lek według wynalazku można podawać w postaci tabletek, tabletek musujących, kapsułek, granulek, proszków, tabletek o opóźnionym uwalnianiu, kapsułek o opóźnionym uwalnianiu (preparatów jedno- lub wielodawkowych), ampułek do wstrzykiwania dożylnie i domięśniowo, oraz w postaci roztworów do infuzji, zawiesin, czopków lub w innych odpowiednich postaciach farmaceutycznych. Postaci farmaceutyczne o opóźnionym uwalnianiu mogą zawierać substancje czynne w formie o całkowicie lub częściowo opóźnionym uwalnianiu, z udziałem lub bez obecności dawki wyjściowej. Substancje czynne mogą występować razem lub w preparatach, w których są one częściowo lub całkowicie oddzielone od siebie, tak że możliwe jest również podawanie odrębne lub stopniowane w czasie. Gdy stosuje się takie całkowicie oddzielone preparaty, to są one dopasowane do siebie i zawierają odpowiednie substancje czynne w dawce jednostkowej w takich samych ilościach i odpowiednich stosunkach wagowych, w jakich mogą występować w połączonej mieszaninie. W takich środkach farmaceutycznych substancje czynne mogą być także obecne w postaci ich farmaceutycznie dopuszczalnych soli. Środki farmaceutyczne do podawania doustnego, zawierające wskazane kombinacje, są korzystne. Do wytwarzania środków farmaceutycznych, które zawierają takie kombinacje, substancje czynne formułuje się w podanych ilościach z fizjologicznie tolerowanymi zaróbkami i/lub rozcieńczalnikami i/lub środkami pomocniczymi, w wymagany sposób. Do przykładowych zaróbek i środków pomocniczych należy żelatyna, cukry naturalne, takie jak cukier trzcinowy lub laktoza, lecytyna, pektyna, skrobia (np. skrobia kukurydziana lub amyloza), cyklodekstryny i pochodne cyklodekstryn, dekstran, poliwinylopirolidon, polioctan winylu, guma arabska, kwas alginowy, tyloza, talk, likopodium, kwas krzemowy, wodorofosforan wapnia, celuloza, pochodne celulozy, takie jak metoksypropyloceluloza, metyloceluloza, hydroksypropylometylo-celuloza, ftalan hydroksypropylometylocelulozy, kwasy tłuszczowe zawierające atomów węgla, emulgatory, oleje i tłuszcze, w szczególności również roślinne estry gliceryny i poligliceryny z nasyconymi kwasami tłuszczowymi, alkohole mono- lub wielowodorotlenowe i poliglikole, takie jak glikole polietylenowe, estry alifatycznych nasyconych lub nienasyconych kwasów tłuszczowych o 2-22 atomach węgla z jednowodorotlenowymi alkoholami alifatycznymi o 1-20 atomach węgla lub z alkoholami wielowodorotlenowymi, takimi jak glikole, gliceryna, glikol dietylenowy, glikol 1,2-propylenowy, sorbitol, mannitol. Do kolejnych odpowiednich środków pomocniczych należą również substancje, które powodują rozpad (tak zwane środki rozsadzające), usieciowany poliwinylopirolidon, sól sodowa karboksymetyloskrobi, sól sodowa karboksymetylocelulozy, celuloza mikrokrystaliczna. Stosować można także znane

8 8 PL B1 substancje powłokowe, polimery i kopolimery kwasu akrylowego i/lub kwasu metakrylowego i/lub ich estrów, zeinę, etylocelulozę, bursztynian etylocelulozy, szelak. Jako odpowiednie zmiękczacze substancji powłokowych zastosować można estry kwasu cytrynowego i winowego, glicerynę i estry gliceryny, glikole polietylenowe o różnych długościach łańcucha. Woda oraz fizjologicznie tolerowane rozpuszczalniki organiczne, np. takie jak alkohole i alkohole tłuszczowe, są przydatne do wytwarzania roztworów lub zawiesin. W ciekłych preparatach niezbędne może być zastosowanie środków konserwujących, takich jak sorbinian sodu, 4-hydroksybenzoesan metylu lub 4-hydroksybenzoesan propylu, przeciwutleniaczy, takich jak kwas askorbinowy, oraz środków poprawiających aromat, takich jak olejek z mięty pieprzowej. Przy wytwarzaniu preparatów stosować można znane i dostępne w handlu solubilizatory lub emulgatory, takie jak poliwinylopirolidon i polisorbinian 80. Dalsze przykłady odpowiednich zaróbek i środków pomocniczych znaleźć można także w poradniku dr H.P. Fiedler, Lexikon der Hilfsstoffe für Pharmazie, Kosmetik und angrenzende Gebiete" [Encyklopedia środków pomocniczych dla farmacji, kosmetyki i pokrewnych dziedzin]. W preparatach farmaceutycznych, które zawierają kombinacje prokinetycznie aktywnych środków przeciwwymiotnych i tramadolu, stosunek składników powinien wynosić od 1:4 do 1:10. Pojedyncze dawki takich preparatów farmaceutycznych zawierają zazwyczaj 5-80 mg środka przeciwwymiotnego lub jednej z jego soli, oraz mg tramadolu lub jednej z jego soli. W takim przypadku dzienna dawka powinna korzystnie zawierać mg środka przeciwwymiotnego i mg tramadolu. W zależności od wskazania terapeutycznego, wspomniane powyżej dzienne dawki można stosować w postaci preparatu do jednorazowego podawania całej ilości, albo w postaci 2-4 dawek dziennie. Zazwyczaj korzystne jest jedno podawanie 2-4 razy dziennie. Poniższe przykłady ilustrują dokładniej wynalazek i w związku z tym nie stanowią listy wyczerpującej. P r z y k ł a d 1 Wytwarzanie roztworu metoklopramidu 802,4 g oczyszczonej wody dodano do odpowiedniego pojemnika, po czym dodano, w trakcie mieszania, 4,7 g monohydratu chlorowodorku metoklopramid, 0,1 g kwasu askorbinowego, 170,1 g sorbitolu, 2,8 g sorbinianu potasu i wstępnie przygotowany roztwór 18,9 g 96% (obj.) etanolu, 0,7 g 4-hydroksybenzoesanu metylu i 0,3 g 4-hydroksybenzoesanu propylu, po czym otrzymaną mieszaninę mieszano aż do rozpuszczenia wszystkich składników. Roztwór przesączono przez odpowiedni filtr. Receptura Części wagowe (%) Monohydrat chlorowodorku metoklopramid 0,47 Kwas askorbinowy 0,01 Sorbitol 17,01 Sorbinian potasu 0,28 Etanol 96% (obj.) 1,89 4-Hydroksybenzoesan metylu 0,07 4-Hydroksybenzoesan propylu 0,03 Woda oczyszczona 80,24 Napełnianie roztworem: Roztworem napełniono odpowiednie zakraplacze w odpowiednim urządzeniu napełniającym. P r z y k ł a d 2 Wytwarzanie roztworu tramadolu 484,2 g oczyszczonej wody dodano do odpowiedniego pojemnika, po czym dodano, w trakcie mieszania, 100,0 g chlorowodorku tramadolu, 1,5 g sorbinianu potasu i 161,8 g 96% (obj.) etanolu, 124,5 g glikolu 1,2-propylenowego, 200 g granulowanego cukru, 1,0 g polisorbinianu 80 i 1,0 g olejku z mięty pieprzowej, po czym otrzymaną mieszaninę mieszano aż do rozpuszczenia wszystkich składników. Roztwór przesączono przez odpowiedni filtr.

9 PL B1 9 Receptura Części wagowe (%) Chlorowodorek tramadolu 9,3 Sorbinian potasu 0,1 Etanol 96% (obj.) 15,1 Glikol 1,2-propylenowy 11,6 Granulowany cukier 18,6 Polisorbinian 80 0,1 Olejek z mięty pieprzowej 0,1 Woda oczyszczona 45,1 Napełnianie roztworem: Roztworem napełniono odpowiednie zakraplacze w odpowiednim urządzeniu napełniającym. P r z y k ł a d 3 Peletki tramadolu/metoklopramidu o opóźnionym uwalnianiu Wytwarzanie rdzenie zawierających substancje czynne 4824 g mieszaniny chlorowodorku tramadolu, monohydratu chlorowodorku metoklopramidu i Aerosilu 200 naniesiono w panwi do powlekania na 1000 g obojętnych peletek o odpowiedniej wielkości (np. o średnicy od 0,5 do 0,6 mm), z użyciem około 2200 g 15% roztworu etylecelulozy/szelaku (6:4) w około 96% (obj.) mieszaninie etanol/woda. Otrzymane rdzenie wysuszono następnie i przesiano (0,8-1,4 mm). Nanoszenie błony Na 6,15 g otrzymanych w ten sposób rdzeni zawierających substancje czynne naniesiono błonę przez dodanie 470 g 15% roztworu etylecelulozy/szelaku (6:4) w około 96% (obj.) mieszaninie etanol/woda. Dodano 700 g talku w postaci proszku, jako środka rozdzielającego. Receptura Części wagowe (%) Chlorowodorek tramadolu 57,8 Monohydrat chlorowodorku metoklopramidu 11,6 Obojętne peletki 14,4 Etyloceluloza 3,5 Szelak 2,3 Aerosil 200 0,3 Talk 10,1 Mieszanina około 96% (obj.) etanol/woda ile potrzeba Uwalnianie substancji czynnej Uwalnianie in vitro chlorowodorku tramadolu z peletek o opóźnionym uwalnianiu, według przykładu 3, zbadano zgodnie z USP 23/NF w aparacie 3. Temperatura ośrodka uwalniania wynosiła 37 C, częstotliwość przesuwania probówek z próbką 20 suwów/minutę, a ilość testowego roztworu w przedziale pomiarowym 175 m. Pomiary rozpoczynano z roztworem testowym o ph 1,5; po pierwszej godzinie rotory z próbkami przeniesiono do probówek ze 175 ml roztworu testowego o ph 4,5, po 2 godzinach do roztworu testowego o ph 6,9, po 4 godzinach do nowego roztworu testowego o ph 6,9, po 6 godzinach do roztworu testowego o ph 7,2 i po 8 godzinach do roztworu testowego o ph 7,5. Ilość substancji czynnej uwolnionej do ośrodka roztworu w podanych okresach czasu oznaczano spektrofotometrycznie. Dla chlorowodorku tramadolu wyznaczono następujące szybkości uwalniania:

10 10 PL B1 Czas w godzinach Udział substancji uwolnionej w % wagowych Krzywe uwalniania in vitro z peletek o opóźnionym uwalnianiu przedstawiono na fig. 1. P r z y k ł a d 4 Kapsułki tramadolu/metoklopramidu Wytwarzanie wypełnienia kapsułki 323 g Chlorowodorku tramadolu, 6,5 g monohydratu chlorowodorku metoklopramidu, 597 g wodorofosforanu wapnia, 0,5 g Aerosilu 200 i 1,0 g stearynianu magnezu przesiano i zmieszano w odpowiedniej mieszarce. Receptura Części wagowe (%) Chlorowodorek tramadolu 32,3 Monohydrat chlorowodorku metoklopramidu 6,5 Wodorofosforan wapnia 59,7 Aerosil 200 0,5 Stearynian magnezu 1,0 Wytwarzanie kapsułek: Wypełnieniem kapsułek napełniono twarde kapsułki żelatynowe o odpowiedniej wielkości, o nominalnym ciężarze wypełnienia 155 mg, w odpowiednim urządzeniu do napełniania kapsułek. P r z y k ł a d 5 Rozpuszczalne tabletki z tramadolem/metoklopramidem Wytwarzanie mieszanki proszkowej: 251 g chlorowodorku tramadolu, 25 g hydratu chlorowodorku metoklopramidu 1H 2 O, 4 g Aerosilu 200, 50 g Aspartamu, 100 g krospowidonu, 700 g celulozy mikrokrystalicznej, 819,5 g monohydratu laktozy, 37,5 g środka aromatyzującego (np. truskawkowego), 10 g dodecylosiarczanu sodu i 3 g stearynianu magnezu przesiano i zmieszano w odpowiedniej mieszarce. Receptura Części wagowe (%) Chlorowodorek tramadolu 12,55 Monohydrat chlorowodorku metoklopramidu 1,25 Aerosil 200 0,20 Aspartam 2,50 Krospowidon 5,00 Celuloza mikrokrystaliczna 35,00 Laktoza 40,98 Środek aromatyzujący 1,88 Dodecylosiarczan sodu 0,50 Stearynian magnezu 0,15 Wytwarzanie tabletek: Mieszaninę proszku tabletkowano w odpowiedniej tabletkarce (nominalna waga tabletki 400 mg).

11 PL B1 11 Zastrzeżenia patentowe 1. Zastosowanie kompozycji farmaceutycznej zawierającej metoklopramid lub jego farmaceutycznie dopuszczalne sole w ilości 5-80 mg oraz tramadol, jego enancjomery lub farmaceutycznie dopuszczalne sole w ilości mg do wytwarzania leku do leczenia migreny lub migrenowych bólów głowy. 2. Zastosowanie według zastrz. 1, znamienne tym, że kompozycję farmaceutyczną korzystnie podaje się doustnie. Rysunek

12 12 PL B1 Departament Wydawnictw UP RP Cena 4,00 zł.

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 13.03.2004 04006037.8

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 13.03.2004 04006037.8 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1462149 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 13.03.04 04006037.8

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO. Gaviscon o smaku mięty Saszetki, (500 mg + 267 mg + 160 mg)/10 ml, zawiesina doustna

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO. Gaviscon o smaku mięty Saszetki, (500 mg + 267 mg + 160 mg)/10 ml, zawiesina doustna CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO 1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO Gaviscon o smaku mięty Saszetki, (500 mg + 267 mg + 160 mg)/10 ml, zawiesina doustna 2. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY Gaviscon o smaku

Bardziej szczegółowo

Gl. '8X O ~~24 72 83, II, 817 40~ ~:;;, Pawia" 3418, te124 71 32. . Glaxo Sp. z 0.0..

Gl. '8X O ~~24 72 83, II, 817 40~ ~:;;, Pawia 3418, te124 71 32. . Glaxo Sp. z 0.0.. Glaxo 111 N Gl.. Glaxo Sp. z 0.0.. Oddzial W warszaw\e Jana Pawia II 34/6 141 Warszawa, A. W PL fax 247129 '8X O ~~24 72 83, II, 817 40~ ~:;;, Pawia" 3418, te124 71 32 OZla. IInformacji.. Naukowej 00-141

Bardziej szczegółowo

BIONORICA Polska Sp z o.o. CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO. Lunapret 1

BIONORICA Polska Sp z o.o. CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO. Lunapret 1 CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO Lunapret 1 1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO Lunapret Valerianae radicis extractum siccum + Lupuli strobili extractum siccum tabletki powlekane, 250 mg + 60 mg 2. SKŁAD

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO 1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO Diohespan forte, 600 mg, tabletki 2. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY Jedna tabletka zawiera 600 mg diosminy (Diosminum). Pełny wykaz substancji

Bardziej szczegółowo

PL B1 (12) O P I S P A T E N T O W Y (19) P L (11) (13) B 1 A61K 9/20. (22) Data zgłoszenia:

PL B1 (12) O P I S P A T E N T O W Y (19) P L (11) (13) B 1 A61K 9/20. (22) Data zgłoszenia: R Z E C Z PO SPO L IT A PO LSK A (12) O P I S P A T E N T O W Y (19) P L (11) 1 7 7 6 0 7 (21) Numer zgłoszenia: 316196 (13) B 1 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (22) Data zgłoszenia: 13.03.1995

Bardziej szczegółowo

Diosminum. Należy przeczytać uważnie całą ulotkę, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

Diosminum. Należy przeczytać uważnie całą ulotkę, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta. ULOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA Diohespan max, 1000 mg, tabletki Diosminum Należy przeczytać uważnie całą ulotkę, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta. Lek ten jest dostępny

Bardziej szczegółowo

(86) Data i numer zgłoszenia międzynarodowego: , PCT/FR02/02519 (87) Data i numer publikacji zgłoszenia międzynarodowego:

(86) Data i numer zgłoszenia międzynarodowego: , PCT/FR02/02519 (87) Data i numer publikacji zgłoszenia międzynarodowego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 202567 (21) Numer zgłoszenia: 367089 (13) B1 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (22) Data zgłoszenia: 16.07.2002 (86) Data i numer zgłoszenia

Bardziej szczegółowo

ULOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA

ULOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA ULOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA Karbis, 4 mg, tabletki Karbis, 8 mg, tabletki Karbis, 16 mg, tabletki Karbis, 32 mg, tabletki Candesartanum cilexetilum Należy zapoznać się z treścią ulotki

Bardziej szczegółowo

PL 204536 B1. Szczepanik Marian,Kraków,PL Selmaj Krzysztof,Łódź,PL 29.12.2003 BUP 26/03 29.01.2010 WUP 01/10

PL 204536 B1. Szczepanik Marian,Kraków,PL Selmaj Krzysztof,Łódź,PL 29.12.2003 BUP 26/03 29.01.2010 WUP 01/10 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 204536 (13) B1 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (21) Numer zgłoszenia: 354698 (22) Data zgłoszenia: 24.06.2002 (51) Int.Cl. A61K 38/38 (2006.01)

Bardziej szczegółowo

Aneks III. Uzupełnienia odpowiednich punktów Charakterystyki Produktu Leczniczego i Ulotki dla pacjenta

Aneks III. Uzupełnienia odpowiednich punktów Charakterystyki Produktu Leczniczego i Ulotki dla pacjenta Aneks III Uzupełnienia odpowiednich punktów Charakterystyki Produktu Leczniczego i Ulotki dla pacjenta Uwaga: Charakterystyka Produktu Leczniczego i Ulotka dla pacjenta są wynikiem zakończenia procedury

Bardziej szczegółowo

LOPERAMID WZF 2 mg, tabletki Loperamidi hydrochloridum

LOPERAMID WZF 2 mg, tabletki Loperamidi hydrochloridum Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta LOPERAMID WZF 2 mg, tabletki Loperamidi hydrochloridum Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona

Bardziej szczegółowo

(12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11)

(12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) RZECZPOSPOLITA POLSKA Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 188998 (21 ) Numer zgłoszenia: 333174 (22) Data zgłoszenia: 23.10.1997 (86) Data i numer zgłoszenia międzynarodowego:

Bardziej szczegółowo

Elektrostymulacja zamiast leków?

Elektrostymulacja zamiast leków? 15.12.2014 Nowa metoda leczenia migreny jest już dostępna w Polsce Elektrostymulacja zamiast leków? Pacjenci cierpiący na uporczywe bóle głowy mają alternatywę. Zamiast farmakologii powodującej liczne

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO. Jeden ml roztworu (22 krople) zawiera 5 mg butamiratu cytrynian (Butamirati citras).

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO. Jeden ml roztworu (22 krople) zawiera 5 mg butamiratu cytrynian (Butamirati citras). CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO 1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO Sinecod, 5 mg/ml, krople doustne, roztwór 2. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY Jeden ml roztworu (22 krople) zawiera 5 mg butamiratu cytrynian

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO 1 1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO Cholinex Intense, 2,5 mg + 1,2 mg, tabletki do ssania 2. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY Jedna tabletka do ssania zawiera 2,5 mg heksylorezorcynolu

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1648484 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 01.06.04 047366.4 (97)

Bardziej szczegółowo

ULOTKA DLA PACJENTA 1

ULOTKA DLA PACJENTA 1 ULOTKA DLA PACJENTA 1 ULOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA Alermed, 10 mg, tabletki powlekane (Cetirizini dihydrochloridum) Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zażyciem leku. - Należy

Bardziej szczegółowo

ULOTKA DLA PACJENTA 1

ULOTKA DLA PACJENTA 1 ULOTKA DLA PACJENTA 1 ULOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA Alerzina, 10 mg, tabletki powlekane (Cetirizini dihydrochloridum) Należy przeczytać uważnie całą ulotkę, ponieważ zawiera ona informacje

Bardziej szczegółowo

Setronon, 8 mg, tabletki powlekane Ondansetronum

Setronon, 8 mg, tabletki powlekane Ondansetronum Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla użytkownika Setronon, 8 mg, tabletki powlekane Ondansetronum Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO 1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO Toselix, 0,8 mg/ml, syrop 2. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY 1 ml syropu zawiera 0,8 mg butamiratu cytrynianu (Butamirati citras). 5 ml syropu

Bardziej szczegółowo

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta. AMIGRENEX, tabletki, 100 mg Sumatriptanum

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta. AMIGRENEX, tabletki, 100 mg Sumatriptanum Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta AMIGRENEX, tabletki, 100 mg Sumatriptanum Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje

Bardziej szczegółowo

ASMAG B 20 mg jonów magnezu + 0,25 mg pirydoksyny chlorowodorku, tabletki Magnesii hydroaspartas + Pyridoxini hydrochloridum

ASMAG B 20 mg jonów magnezu + 0,25 mg pirydoksyny chlorowodorku, tabletki Magnesii hydroaspartas + Pyridoxini hydrochloridum Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla użytkownika ASMAG B 20 mg jonów magnezu + 0,25 mg pirydoksyny chlorowodorku, tabletki Magnesii hydroaspartas + Pyridoxini hydrochloridum Należy uważnie zapoznać

Bardziej szczegółowo

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta. TRYMIGA 2,5 mg, tabletki powlekane. Naratriptanum

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta. TRYMIGA 2,5 mg, tabletki powlekane. Naratriptanum Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta TRYMIGA 2,5 mg, tabletki powlekane Naratriptanum Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO 1. NAZWA WŁASNA PRODUKTU LECZNICZEGO Feminon PMS, 4 mg, kapsułki twarde 2. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY SUBSTANCJI CZYNNYCH Każda kapsułka twarda Feminon PMS zawiera

Bardziej szczegółowo

ULOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA. VICEBROL FORTE; 10 mg, tabletki Vinpocetinum

ULOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA. VICEBROL FORTE; 10 mg, tabletki Vinpocetinum ULOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA VICEBROL FORTE; 10 mg, tabletki Vinpocetinum Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku. - Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO. 1 ml roztworu do wstrzykiwań zawiera 10 mg fitomenadionu (Phytomenadionum) - witaminy K 1.

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO. 1 ml roztworu do wstrzykiwań zawiera 10 mg fitomenadionu (Phytomenadionum) - witaminy K 1. CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO 1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO VITACON, 10 mg/ml, roztwór do wstrzykiwań 2. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY 1 ml roztworu do wstrzykiwań zawiera 10 mg fitomenadionu (Phytomenadionum)

Bardziej szczegółowo

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla użytkownika. Zolmitriptan Zentiva, 2,5 mg, tabletki ulegające rozpadowi w jamie ustnej.

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla użytkownika. Zolmitriptan Zentiva, 2,5 mg, tabletki ulegające rozpadowi w jamie ustnej. Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla użytkownika Zolmitriptan Zentiva, 2,5 mg, tabletki ulegające rozpadowi w jamie ustnej Zolmitriptanum Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 06.07.2004 04740699.

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 06.07.2004 04740699. RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1658064 (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 06.07.2004 04740699.6 (51) Int. Cl. A61K31/37 (2006.01)

Bardziej szczegółowo

PL B1. PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCJI FARMACEUTYCZNEJ HASCO-LEK SPÓŁKA AKCYJNA, Wrocław, PL BUP 09/13

PL B1. PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCJI FARMACEUTYCZNEJ HASCO-LEK SPÓŁKA AKCYJNA, Wrocław, PL BUP 09/13 PL 222738 B1 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 222738 (13) B1 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (21) Numer zgłoszenia: 396706 (22) Data zgłoszenia: 19.10.2011 (51) Int.Cl.

Bardziej szczegółowo

BIONORICA Polska Sp z o.o. CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO. Cyclodynon 1

BIONORICA Polska Sp z o.o. CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO. Cyclodynon 1 CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO Cyclodynon 1 1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO Cyclodynon 2. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY SUBSTANCJI CZYNNEJ 1 tabletka powlekana zawiera 40 mg suchego wyciągu etanolowego

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO 1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO Sinecod; 1,5 mg/ml, syrop 2. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY Jeden ml syropu zawiera 1,5 mg butamiratu cytrynian (Butamirati citras). Substancje

Bardziej szczegółowo

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta. LORATADYNA PYLOX 10 mg, tabletki Loratadinum

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta. LORATADYNA PYLOX 10 mg, tabletki Loratadinum Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta LORATADYNA PYLOX 10 mg, tabletki Loratadinum Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje

Bardziej szczegółowo

Aneks III. Zmiany w odpowiednich punktach skróconej charakterystyki produktu leczniczego i ulotce dla pacjenta.

Aneks III. Zmiany w odpowiednich punktach skróconej charakterystyki produktu leczniczego i ulotce dla pacjenta. Aneks III Zmiany w odpowiednich punktach skróconej charakterystyki produktu leczniczego i ulotce dla pacjenta. Uwaga: Niniejsze zmiany w odpowiednich punktach skróconej charakterystyki produktu leczniczego

Bardziej szczegółowo

(86) Data i numer zgłoszenia międzynarodowego: , PCT/DE03/ (87) Data i numer publikacji zgłoszenia międzynarodowego:

(86) Data i numer zgłoszenia międzynarodowego: , PCT/DE03/ (87) Data i numer publikacji zgłoszenia międzynarodowego: RZECZPOSPOLITA POLSKA Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 207732 (21) Numer zgłoszenia: 378818 (22) Data zgłoszenia: 18.12.2003 (86) Data i numer zgłoszenia międzynarodowego:

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO 1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO PROSPAN, 26 mg, pastylki miękkie 2. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY Jedna pastylka miękka zawiera 26 mg wyciągu (w postaci suchego wyciągu)

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO 2. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY SUBSTANCJI CZYNNYCH

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO 2. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY SUBSTANCJI CZYNNYCH CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO 1. NAZWA WŁASNA PRODUKTU LECZNICZEGO SOLUVIT N, proszek do sporządzania roztworu do infuzji 2. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY SUBSTANCJI CZYNNYCH 1 fiolka zawiera: Substancje

Bardziej szczegółowo

Agencja Oceny Technologii Medycznych

Agencja Oceny Technologii Medycznych Agencja Oceny Technologii Medycznych Rada Przejrzystości Stanowisko Rady Przejrzystości nr 45/2014 z dnia 28 stycznia 2014 r. w sprawie oceny leku Botox (toksyna botulinowa typu A 100 jednostek) we wskazaniu

Bardziej szczegółowo

ULOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA. VICEBROL, 5 mg, tabletki. Vinpocetinum

ULOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA. VICEBROL, 5 mg, tabletki. Vinpocetinum ULOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA VICEBROL, 5 mg, tabletki Vinpocetinum Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku. - Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc

Bardziej szczegółowo

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta. Torecan, 6,5 mg, tabletki powlekane Thiethylperazinum

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta. Torecan, 6,5 mg, tabletki powlekane Thiethylperazinum Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta Torecan, 6,5 mg, tabletki powlekane Thiethylperazinum Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona

Bardziej szczegółowo

ULOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA. Glimbax, 0,74 mg/ml (0,074%), roztwór do płukania jamy ustnej i gardła (Diclofenacum)

ULOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA. Glimbax, 0,74 mg/ml (0,074%), roztwór do płukania jamy ustnej i gardła (Diclofenacum) ULOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA Glimbax, 0,74 mg/ml (0,074%), roztwór do płukania jamy ustnej i gardła (Diclofenacum) Należy przeczytać uważnie całą ulotkę, ponieważ zawiera ona ważne informacje

Bardziej szczegółowo

Nitraty -nitrogliceryna

Nitraty -nitrogliceryna Nitraty -nitrogliceryna Poniżej wpis dotyczący nitrogliceryny. - jest trójazotanem glicerolu. Nitrogliceryna podawana w dożylnym wlewie: - zaczyna działać po 1-2 minutach od rozpoczęcia jej podawania,

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO 1 1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO Syrop tymiankowy Labima, 110 mg/ml, syrop 2. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY Płynny wyciąg z ziela tymianku (Thymi extractum fluidum).

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO 1 1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO Woodward s Gripe Water, płyn doustny, (0,46 mg + 10,5 mg)/ml 2. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY Substancje czynne zawartość w 5 ml (1 łyżeczka)

Bardziej szczegółowo

Kamiren (Doxazosinum) 1 mg, 2 mg, 4 mg tabletki

Kamiren (Doxazosinum) 1 mg, 2 mg, 4 mg tabletki Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku. - Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać. - Należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty, gdy potrzebna

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO 1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO Cinnarizinum Aflofarm, 25 mg, tabletki 2. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY 1 tabletka zawiera 25 mg cynaryzyny (Cinnarizinum). Substancja

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO. Jedna kapsułka miękka zawiera 30 mg dekstrometorfanu bromowodorku (Dextromethorphani hydrobromidum).

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO. Jedna kapsułka miękka zawiera 30 mg dekstrometorfanu bromowodorku (Dextromethorphani hydrobromidum). CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO 1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO TUSSIDEX, 30 mg, kapsułki miękkie 2. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY Jedna kapsułka miękka zawiera 30 mg dekstrometorfanu bromowodorku (Dextromethorphani

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2131847. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 27.02.2008 08716068.

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2131847. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 27.02.2008 08716068. RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2131847 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 27.02.2008 08716068.5

Bardziej szczegółowo

ANEKS III Zmiany w odpowiednich punktach charakterystyki produktu leczniczego i ulotki dla pacjenta

ANEKS III Zmiany w odpowiednich punktach charakterystyki produktu leczniczego i ulotki dla pacjenta ANEKS III Zmiany w odpowiednich punktach charakterystyki produktu leczniczego i ulotki dla pacjenta Uwaga: Konieczna może być późniejsza aktualizacja charakterystyki produktu leczniczego i ulotki dla pacjenta

Bardziej szczegółowo

Zenz, Strumpf Willweber-Strumpf. Leczenie Bólu PRZEWODNIK KIESZONKOWY. Redakcja wydania I polskiego. Jerzy Wordliczek. Polska.

Zenz, Strumpf Willweber-Strumpf. Leczenie Bólu PRZEWODNIK KIESZONKOWY. Redakcja wydania I polskiego. Jerzy Wordliczek. Polska. Zenz, Strumpf Willweber-Strumpf Leczenie Bólu PRZEWODNIK KIESZONKOWY Redakcja wydania I polskiego Jerzy Wordliczek MedPharm Polska Leczenie lbóln przewodnik kieszonkowy Michael Zenz Michael Strum pf t

Bardziej szczegółowo

ULOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA. Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku.

ULOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA. Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku. ULOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA KAMAGRA 100 mg, tabletki powlekane Sildenafil w postaci cytrynianu Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku. 1- Należy zachować tę ulotkę,

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 01.04.2004 04007991.

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 01.04.2004 04007991. RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1474999 (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 01.04.2004 04007991.5 (51) Int. Cl. A23L1/30 (2006.01)

Bardziej szczegółowo

Torecan (Thiethylperazinum) 6,5 mg, tabletki powlekane

Torecan (Thiethylperazinum) 6,5 mg, tabletki powlekane Ulotka dla pacjenta Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku. Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać Należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty,

Bardziej szczegółowo

Unikalne połączenie. estradiolu z dydrogesteronem rekomendowane przez PTG 2

Unikalne połączenie. estradiolu z dydrogesteronem rekomendowane przez PTG 2 Unikalne połączenie estradiolu z dydrogesteronem rekomendowane przez PTG 2 W miejscowej terapii estrogenowej. Przedstawiciel podmiotu odpowiedzialnego Kategoria dostępności: Rp OEKOLP (Estriolum) krem

Bardziej szczegółowo

Thiogamma, 600 mg, tabletki powlekane (Acidum thiocticum)

Thiogamma, 600 mg, tabletki powlekane (Acidum thiocticum) Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta Thiogamma, 600 mg, tabletki powlekane (Acidum thiocticum) Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera

Bardziej szczegółowo

Przedmowa do wydania polskiego. Przedmowa. 1.1 Fizjologia bólu i. 1.2 Miejsca działania środków przeciwbólowych w bólach głowy 4. 1.

Przedmowa do wydania polskiego. Przedmowa. 1.1 Fizjologia bólu i. 1.2 Miejsca działania środków przeciwbólowych w bólach głowy 4. 1. Przedmowa do wydania polskiego Przedmowa V VI 1 Anatomia i fizjologia 1.1 Fizjologia bólu i 1.2 Miejsca działania środków przeciwbólowych w bólach głowy 4 1.3 Patogeneza 6 1.4 Klasyfikacja International

Bardziej szczegółowo

ULOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA. Ropimol 2 mg/ml, roztwór do wstrzykiwań. Ropivacaini hydrochloridum

ULOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA. Ropimol 2 mg/ml, roztwór do wstrzykiwań. Ropivacaini hydrochloridum ULOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA Ropimol 2 mg/ml, roztwór do wstrzykiwań Ropivacaini hydrochloridum Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku. - Należy zachować tę ulotkę,

Bardziej szczegółowo

Oxycodon w terapii bólu ostrego. Hanna Misiołek. Katedra Anestezjologii, Intensywnej Terapii i Medycyny Ratunkowej SUM Katowice

Oxycodon w terapii bólu ostrego. Hanna Misiołek. Katedra Anestezjologii, Intensywnej Terapii i Medycyny Ratunkowej SUM Katowice Oxycodon w terapii bólu ostrego Hanna Misiołek Katedra Anestezjologii, Intensywnej Terapii i Medycyny Ratunkowej SUM Katowice Charakterystyka Oksykodon (Oxycodonum) organiczny związek chemiczny, strukturalnie

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO. Gaviscon Advance, (1000 mg mg)/10 ml, zawiesina doustna

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO. Gaviscon Advance, (1000 mg mg)/10 ml, zawiesina doustna CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO 1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO Gaviscon Advance, (1000 mg + 200 mg)/10 ml, zawiesina doustna 2. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY 1 ml produktu leczniczego zawiera 100 mg

Bardziej szczegółowo

ULOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA. Sirdalud MR Kapsułki o zmodyfikowanym uwalnianiu, twarde, 6 mg. Tizanidinum

ULOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA. Sirdalud MR Kapsułki o zmodyfikowanym uwalnianiu, twarde, 6 mg. Tizanidinum ULOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA Sirdalud MR Kapsułki o zmodyfikowanym uwalnianiu, twarde, 6 mg Tizanidinum Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku. Należy zachować

Bardziej szczegółowo

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla użytkownika. ZYX, 5 mg, tabletki powlekane. Levocetirizini dihydrochloridum

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla użytkownika. ZYX, 5 mg, tabletki powlekane. Levocetirizini dihydrochloridum Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla użytkownika ZYX, 5 mg, tabletki powlekane Levocetirizini dihydrochloridum Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO. Moxalole, 13,125 g + 350,7 mg + 46,6 mg + 178,5 mg, proszek do sporządzania roztworu doustnego

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO. Moxalole, 13,125 g + 350,7 mg + 46,6 mg + 178,5 mg, proszek do sporządzania roztworu doustnego CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO 1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO Moxalole, 13,125 g + 350,7 mg + 46,6 mg + 178,5 mg, proszek do sporządzania roztworu doustnego 2. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY Każda saszetka

Bardziej szczegółowo

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta. Olicard 40 retard 40 mg, kapsułki o przedłużonym uwalnianiu, twarde Isosorbidi mononitras

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta. Olicard 40 retard 40 mg, kapsułki o przedłużonym uwalnianiu, twarde Isosorbidi mononitras Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta Olicard 40 retard 40 mg, kapsułki o przedłużonym uwalnianiu, twarde Isosorbidi mononitras Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zażyciem

Bardziej szczegółowo

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla użytkownika. Zomig, 2,5 mg, tabletki powlekane. Zolmitriptanum

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla użytkownika. Zomig, 2,5 mg, tabletki powlekane. Zolmitriptanum Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla użytkownika Zomig, 2,5 mg, tabletki powlekane Zolmitriptanum Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO 1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO Diohespan max, 1000 mg, tabletki 2. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY Jedna tabletka zawiera 1000 mg zmikronizowanej diosminy (Diosminum).

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO 1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO Codipar 250, 250 mg, czopki 2. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY 1 czopek zawiera 250 mg paracetamolu (Paracetamolum). Pełny wykaz substancji

Bardziej szczegółowo

6.2. Podsumowanie planu zarządzania ryzykiem dotyczącego produktu leczniczego DUOKOPT przeznaczone do wiadomości publicznej

6.2. Podsumowanie planu zarządzania ryzykiem dotyczącego produktu leczniczego DUOKOPT przeznaczone do wiadomości publicznej 6.2. Podsumowanie planu zarządzania ryzykiem dotyczącego produktu leczniczego DUOKOPT przeznaczone do wiadomości publicznej 6.2.1. Podsumowanie korzyści wynikających z leczenia Co to jest T2488? T2488

Bardziej szczegółowo

Annex I. Podsumowanie naukowe i uzasadnienie dla wprowadzenia zmiany w warunkach pozwolenia

Annex I. Podsumowanie naukowe i uzasadnienie dla wprowadzenia zmiany w warunkach pozwolenia Annex I Podsumowanie naukowe i uzasadnienie dla wprowadzenia zmiany w warunkach pozwolenia Podsumowanie naukowe Biorąc pod uwagę Raport oceniający komitetu PRAC dotyczący Okresowego Raportu o Bezpieczeństwie

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO 1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO Dolgit, 50 mg/g krem 2. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY 100 g kremu Dolgit zawiera 5 g ibuprofenu (Ibuprofenum) Pełen wykaz substancji pomocniczych

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO 1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO Codipar, 500 mg, tabletki 2. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY 1 tabletka zawiera 500 mg paracetamolu (Paracetamolum). Pełny wykaz substancji

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO 1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO XYLOMETAZOLIN WZF, 0,05%, 0,5 mg/ml, krople do nosa, roztwór 2. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY 1 ml roztworu zawiera 0,5 mg ksylometazoliny

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO 1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO Neurolipon-MIP 600, 600 mg, kapsułki miękkie 2. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY 1 kapsułka miękka zawiera 600 mg kwasu tioktynowego (Acidum

Bardziej szczegółowo

Tribux 100 mg, tabletki Trimebutini maleas

Tribux 100 mg, tabletki Trimebutini maleas ULOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA Tribux 100 mg, tabletki Trimebutini maleas Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku. Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby

Bardziej szczegółowo

ULOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA. NALPAIN, 10 mg/ml, roztwór do iniekcji Nalbuphini hydrochloridum

ULOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA. NALPAIN, 10 mg/ml, roztwór do iniekcji Nalbuphini hydrochloridum ULOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA NALPAIN, 10 mg/ml, roztwór do iniekcji Nalbuphini hydrochloridum Należy zpoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku. - Należy zachować tę ulotkę,

Bardziej szczegółowo

ETYKIETO-ULOTKA OZNAKOWANIE OPAKOWANIA BEZPOŚREDNIEGO PRODUKTU LECZNICZEGO

ETYKIETO-ULOTKA OZNAKOWANIE OPAKOWANIA BEZPOŚREDNIEGO PRODUKTU LECZNICZEGO ETYKIETO-ULOTKA OZNAKOWANIE OPAKOWANIA BEZPOŚREDNIEGO PRODUKTU LECZNICZEGO RUTINOSAL C Salicis cortex + Rutosidum + Vitaminum C tabletka, 300 mg + 20 mg + 40 mg Skład tabletki: kora wierzby - 300 mg rutozyd

Bardziej szczegółowo

ULOTKA DLA PACJENTA 1

ULOTKA DLA PACJENTA 1 ULOTKA DLA PACJENTA 1 ULOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA Colchicum Dispert 0,5 mg, tabletki drażowane Colchici seminis extractum siccum (50-150:1) Należy zapoznać się z treścią ulotki przed

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO. Jedna tabletka zawiera 5 mg flunaryzyny (Flunarizinum) w postaci flunaryzyny dichlorowodorku.

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO. Jedna tabletka zawiera 5 mg flunaryzyny (Flunarizinum) w postaci flunaryzyny dichlorowodorku. CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO 1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO FLUNARIZINUM WZF, 5 mg, tabletki 2. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY Jedna tabletka zawiera 5 mg flunaryzyny (Flunarizinum) w postaci flunaryzyny

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1773451 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 08.06.2005 05761294.7 (13) (51) T3 Int.Cl. A61K 31/4745 (2006.01)

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO. Microlaxregula, 5,9 g, proszek do sporządzania roztworu doustnego. Makrogol 3350.. 5,9 g w jednej saszetce.

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO. Microlaxregula, 5,9 g, proszek do sporządzania roztworu doustnego. Makrogol 3350.. 5,9 g w jednej saszetce. CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO 1 NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO Microlaxregula, 5,9 g, proszek do sporządzania roztworu doustnego 2 SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY Makrogol 3350.. 5,9 g w jednej saszetce.

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO. Jeden ml roztworu (22 krople) zawiera 5 mg butamiratu cytrynianu (Butamirati citras).

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO. Jeden ml roztworu (22 krople) zawiera 5 mg butamiratu cytrynianu (Butamirati citras). CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO 1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO Sinecod, 5 mg/ml, krople doustne, roztwór 2. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY Jeden ml roztworu (22 krople) zawiera 5 mg butamiratu cytrynianu

Bardziej szczegółowo

ULOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA. MUCOANGIN, 20 mg, tabletki do ssania Ambroxoli hydrochloridum

ULOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA. MUCOANGIN, 20 mg, tabletki do ssania Ambroxoli hydrochloridum ULOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA MUCOANGIN, 20 mg, tabletki do ssania Ambroxoli hydrochloridum Należy przeczytać uważnie całą ulotkę, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO. Jedna tabletka powlekana zawiera 80 mg fenspirydu chlorowodorku (Fenspiridi hydrochloridum).

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO. Jedna tabletka powlekana zawiera 80 mg fenspirydu chlorowodorku (Fenspiridi hydrochloridum). CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO 1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO EURESPAL 80 mg tabletki powlekane 2. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY Jedna tabletka powlekana zawiera 80 mg fenspirydu chlorowodorku (Fenspiridi

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO 1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO 0,9% Sodium Chloride Braun, 9 mg/ml, roztwór do infuzji 2. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY 1 ml roztworu zawiera Chlorek sodu Stężenia elektrolitów:

Bardziej szczegółowo

Produktu nie należy stosować pod opatrunkiem okluzyjnym lub w postaci okładów.

Produktu nie należy stosować pod opatrunkiem okluzyjnym lub w postaci okładów. CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO 1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO Amol, produkt złożony, płyn doustny, płyn na skórę 2. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY 1 g produktu zawiera: Mentholum (mentol) 17,23 mg Citronellae

Bardziej szczegółowo

Ulotka dla pacjenta. Opakowania Butelka polietylenowa zawierająca 10 ml roztworu, w tekturowym pudełku.

Ulotka dla pacjenta. Opakowania Butelka polietylenowa zawierająca 10 ml roztworu, w tekturowym pudełku. Ulotka dla pacjenta Należy przeczytać uważnie całą ulotkę, ponieważ zawiera ona ważne informacje dla pacjenta. Lek ten dostępny jest bez recepty, aby można było leczyć niektóre schorzenia bez pomocy lekarza.

Bardziej szczegółowo

(86) Data i numer zgłoszenia międzynarodowego: , PCT/EP03/ (87) Data i numer publikacji zgłoszenia międzynarodowego:

(86) Data i numer zgłoszenia międzynarodowego: , PCT/EP03/ (87) Data i numer publikacji zgłoszenia międzynarodowego: RZECZPOSPOLITA POLSKA Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 206248 (21) Numer zgłoszenia: 373034 (22) Data zgłoszenia: 20.06.2003 (86) Data i numer zgłoszenia międzynarodowego:

Bardziej szczegółowo

ULOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA

ULOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA ULOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA DIKLONAT P, 10 mg/g, żel (Diclofenacum natricum) Należy przeczytać uważnie całą ulotkę, ponieważ zawiera ona ważne informacje dla pacjenta. Lek ten jest

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO 1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO Vaminolact, roztwór do infuzji 2. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY 1000 ml roztworu zawiera: Substancje czynne: L-alanina L-arginina L-asparaginowy

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O LEKU 1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO Donepex, 10 mg, tabletki powlekane

INFORMACJA O LEKU 1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO Donepex, 10 mg, tabletki powlekane INFORMACJA O LEKU 1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO Donepex, 5 mg, tabletki powlekane Donepex, 10 mg, tabletki powlekane 2. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY Donepezili hydrochloridum Każda tabletka powlekana 5

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO 1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO VIPROSAL B 2. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY 1 g maści zawiera: substancja czynna: 0,05 j.m. jadu żmii zygzakowatej, 30 mg kamfory racemicznej

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO 1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO Septofar Miód i Cytryna, 0,6 mg + 1,2 mg, pastylki twarde 2. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY Każda pastylka twarda zawiera: Amylometakrezol

Bardziej szczegółowo

B. ULOTKA DLA PACJENTA

B. ULOTKA DLA PACJENTA B. ULOTKA DLA PACJENTA 21 Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta Selincro 18 mg tabletki powlekane nalmefen Niniejszy produkt leczniczy będzie dodatkowo monitorowany. Umożliwi to szybkie

Bardziej szczegółowo

Część VI: Streszczenie Planu Zarządzania Ryzykiem dla produktu:

Część VI: Streszczenie Planu Zarządzania Ryzykiem dla produktu: Część VI: Streszczenie Planu Zarządzania Ryzykiem dla produktu: Olamide, 10 mg, tabletki VI.2 VI.2.1 Podsumowanie planu zarządzania ryzykiem dla produktu leczniczego Olamide przeznaczone do wiadomości

Bardziej szczegółowo

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla użytkownika. Zyx, 5 mg, tabletki powlekane. Levocetirizini dihydrochloridum

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla użytkownika. Zyx, 5 mg, tabletki powlekane. Levocetirizini dihydrochloridum Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla użytkownika Zyx, 5 mg, tabletki powlekane Levocetirizini dihydrochloridum Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ

Bardziej szczegółowo

Ulotka dla pacjenta: Informacja dla użytkownika. Tramadol Vitabalans, 50 mg, tabletki Tramadoli hydrochloridum

Ulotka dla pacjenta: Informacja dla użytkownika. Tramadol Vitabalans, 50 mg, tabletki Tramadoli hydrochloridum Ulotka dla pacjenta: Informacja dla użytkownika Tramadol Vitabalans, 50 mg, tabletki Tramadoli hydrochloridum Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zażyciem leku, ponieważ zawiera ona ważne informacje

Bardziej szczegółowo

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla użytkownika. Paracetamol Hasco 120 mg/5 ml, zawiesina doustna Paracetamolum. dla niemowląt i dzieci

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla użytkownika. Paracetamol Hasco 120 mg/5 ml, zawiesina doustna Paracetamolum. dla niemowląt i dzieci Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla użytkownika Paracetamol Hasco 120 mg/5 ml, zawiesina doustna Paracetamolum dla niemowląt i dzieci Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem

Bardziej szczegółowo

(86) Data i numer zgłoszenia międzynarodowego: 03.11.2000, PCT/EP00/010871 (87) Data i numer publikacji zgłoszenia międzynarodowego:

(86) Data i numer zgłoszenia międzynarodowego: 03.11.2000, PCT/EP00/010871 (87) Data i numer publikacji zgłoszenia międzynarodowego: RZECZPOSPOLITA POLSKA Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 212132 (21) Numer zgłoszenia: 356240 (22) Data zgłoszenia: 03.11.2000 (86) Data i numer zgłoszenia międzynarodowego:

Bardziej szczegółowo

ULOTKA DLA PACJENTA 1

ULOTKA DLA PACJENTA 1 ULOTKA DLA PACJENTA 1 Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla użytkownika Supremin MAX, 1,5 mg/ml, syrop Butamirati citras Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku,

Bardziej szczegółowo

ULOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA

ULOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA ULOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA Irprestan, 75 mg, tabletki powlekane Irprestan, 150 mg, tabletki powlekane Irprestan, 300 mg, tabletki powlekane (Irbesartanum) Należy zapoznać się z treścią

Bardziej szczegółowo

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla użytkownika. Sumamigren Control, 50 mg, tabletki powlekane. Sumatriptanum

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla użytkownika. Sumamigren Control, 50 mg, tabletki powlekane. Sumatriptanum Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla użytkownika Sumamigren Control, 50 mg, tabletki powlekane Sumatriptanum Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera

Bardziej szczegółowo