Promotion of Short Rotation Coppice for District Heating Systems in Eastern Europe IEE/09/890/SI

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Promotion of Short Rotation Coppice for District Heating Systems in Eastern Europe IEE/09/890/SI2.558326"

Transkrypt

1 Promotion of Short Rotation Coppice for District Heating Systems in Eastern Europe IEE/09/890/SI Newsletter Wydanie Nr 6 Newsletter ten zawiera informacje na temat postępów międzynarodowego projektu BIO-HEAT. Projekt BIO-HEAT Promowanie zagajników o krótkiej rotacji w systemach ciepłownictwa miejskiego w Europie Wschodniej (IEE/09/890/SI ) jest projektem realizowanym w ramach programu Inteligentna Energia dla Europy (IEE) współfinansowanym przez Agencję Wykonawczą ds. Konkurencyjności i Innowacji (EACI). Projekt ten ma na celu promowanie plantacji zagajników o krótkiej rotacji jako źródła energii dla ciepłownictwa miejskiego w krajach Środkowej i Wschodniej Europy (w Czechach, Rumunii, Polsce, Słowacji oraz na Litwie), w celu utworzenia nowych sieci związanych z wykorzystaniem zagajników o krótkiej rotacji (ZKR) jako źródła energii w systemach ciepłownictwa miejskiego. Zaplanowano spotkania, warsztaty oraz działania rozpowszechniające w krajach docelowych, które organizowane są w okresie trwania projektu (przez 24 miesiące). Od momentu opublikowania newsletter a nr 5, w ramach projektu zostały przeprowadzone następujące działania: Dzałania szkoleniowe: W II kwartale 2012 r. Odbyły się ostatnie działania szkoleniowe projektu BIO-HEAT: Warsztaty -II Warszaty w Czechach odbyły się w dniach 31 marca-1 kwietnia 2012 r. W miejscowości Brno. W spotkaniu uczestniczyło 62 uczestników. Odbyły się również dwie wizyty studyjne, jedna do plantacji zagajników o krótkiej rotacji w Bystřice nad Pernštejnem. Wizytę poprowadził inż. Jiří Trnka z centrum eksperymentalnego w Domaninku. Druga wizyta prowadzona przez inż. Ivana Buchta odbyła się w elektrociepłowni miejskiej spalającej biomasę oraz zrębki z plantacji ZKR w Bystřice nad Pernštejnem. Seminaria -I Seminarium w Czechach odbyło sie w dniach 3-4 maja 2012 r. W Bernartice. Po prezentacji projektu uczestnicy wzięli udział w sesji: warunki legislacyjne promocji ciepła pochodzącego z biomasy Zmiany w Czeskiej Ustawie o Energii Odnawialnej- wykład przeprowadzony przez Jana Habarta Przewodniczącego Czeskiego Stowarzyszenia Biomasy; Sytuacja wykorzystania ZKR (zagajników o krótkiej rotacji) do produkcji ciepła w Czechach- wykład przeprowadzony przez Jana Saglena- plantatora oraz technologa ZKR; Podczas seminarium były poruszane aspekty takie jak możliwości mechanizmów wsparcia wykorzystania ZKR do produkcji. W trakcie seminarium odbył się także okrągły stół, w trakcie którego dyskutowano na temat utworzenia klastra wspierającego wszystkie podmioty zainteresowane wykorzystaniem ZKR w systemach ciepłownictwa miejskiego. Spotkanie zakończyło się wizytą studyjną do samowystarczalnej wsi Kněžice. Page 1 of 7

2 -Seminarim II w Czechach odbyło sie w dniach kwietnia 2012 roku w Pradze. Program seminarium zawierał: prezentacje projektu BIO-HEAT - Leona Šimková, CZ Biom; Prawne uwarunkowania wspierające produkcje nergii cieplnej z biomasy - Jan Habart, Prezes CZ Biom Czech, a także została omówiona sytuacja wykorzystania biomasy do celów ciepłowniczych w Czechach. - I Seminarium w Rumunii odbyło się w miejscowości Arad w dniach kwietnia 2012 r. Program spotkania był następujący: otwarcie oraz prezentacja Projektu, prezentacja strony internetowej projektu, rola i utworzenie klastra, prezentacja uczestników, obecna sytuacja OZE w EU27 i inne trendy w Rumunii; Co powinni wiedzieć udziałowcy o BIO-HEAT, Rola ciepłownictwa miejskiego oraz dostawców energii w zrównoważonym rozwoju regionu, co to jest kogeneracja? Co to są zagajniki o krótkiej rotacji? Zalety i wady; Opcje polityczne i rekomendacje dla ZKR oraz produkcji energii z ZKR w procesie kogeneracji; historia sukcesu 1/studium przypadku z Rumunii, historia sukcesu 2/ Studium przypadku z zagranicy; Uwagi końcowe oraz omówienie programu utworzenia Klastra; dyskusja końcowa. Kilka fotografii z seminarium znajduje się poniżej : -II Seminarium w Rumunii odbyło się w dniu 11 maja 2012 r. w miejscowości Dudeştii Noi. Podobny program jak w Seminarium I został przeprowadzony w Dudeştii Noi. Oprócz tego odbyła się wizyta Page 2 of 7

3 studyjna do plantacji zagajników o krótkiej rotacji Grupy Rebina w Ghilad. Partner projektu ttz- Bremenhaven także uczestniczył w seminarium. -Seminarium nr 1 w Polsce, odbyło sie w dniach Kwietnia w Koszalinie. W seminarium wzieło udział 25 uczestników, a jego program obejmował: Dzień I Rejestracja uczestników i poczęstunek powitalny Prezentacja projektu BIO-HEAT Przerwa kawowa Magdalena Lewicka (EKSPERT-SITR Sp. z o.o. w Koszalinie) Charakterystyka upraw zagajników o krótkiej rotacji Referuje: prof. nadzw. dr hab. inż. Leszek Styszko Ramy prawne dotyczące wykorzystania Odnawialnych Źródeł Energii w szczególności biomasy pochodzącej z Zagajników o krótkiej rotacji Finansowanie działań związanych z wykorzystaniem biomasy pochodzącej z zagajników o krótkiej rotacji Bariery oraz ograniczenia w wykorzystaniu zagajników o krótkiej rotacji w Polsce Zagajniki o krótkiej rotacji jako źródła energii w Polsce - wzrost wykorzystania ZKR poprzez zmianę istniejących ram prawnych oraz warunków finansowania Dyskusja i pytania Obiad dla uczestników Page 3 of 7

4 Dzień II Rejestracja uczestników i poczęstunek powitalny Przerwa kawowa Obiad Okrągły stół - wymiana wiedzy oraz doświadczeń, pomiędzy uczestnikami seminarium związanych z wykorzystaniem i finansowaniem zagajników o krótkiej rotacji w Polsce. Prowadzi: mgr inż. Wojciech Krużewski Okrągły stół - Omówienie luk prawnych oraz niejasności w istniejących przepisach prawa,barier w wykorzystaniu ZKR, a także zaproponowanie nowych rozwiązań w celu zwiększenia wykorzystania biomasy pochodzącej z zagajników o krótkiej rotacji systemach ciepłownictwa miejskiego Polsce. Prowadzi: mgr inż. Wojciech Krużewski -Seminarium II w Polsce odbyło sie w dniach czerwca 2012r. w Płońsku. Koordynator projektu firma BIOAZUl oraz partner projektu ttz-bremerhaven brali udział w tym spotkaniu razem z innymi uczestnikami. Oprócz tematyki jaką obejmował program w seminarium zostało również zaprezentowane doświadczenie firmy PGNiG TERMIKA w kontraktowaniu i wykorzystywaniu wierzby energetycznej w Elektrociepłowni Żerań oraz Siekierki w Warszawie -Seminarium II na Słowacji odbyło się w miejscowości Kapusany w dniach 19 kwietnia i obejmowało następująca tematykę: Koordynator projektu BIOAZUL również brał udział w tym spotkaniu. -Seminarium II na Litwie odbyło się 20 kwietnia 2012r. w jednej z auli Uniwersytetu w Kaunas. Całkowita liczba uczestników seminarium wynosiła 45 osób. Po powitaniu uczestników, zaprezentowana została pierwsza prezentacja przez wiceprezesa LDHA, Pana Romaldas Morkvėnas. Zaprezentował on aktualną sytuację w sektorze ciepłownictwa Page 4 of 7

5 miejskiego, problemy jakie w nim występują, a także jego perspektywy i możliwości w wykorzystaniu biomasy. Z kolei dyrektor LITBIOMA Pan Aleksas Jakštas przedstawił prezentację na temat istniejących ram prawnych na Litwie dotyczące plantacji SRC, jak również powiązania ram prawnych z celami określonych w krajowym planie działania odnawialnej Litwy. Prezentacja obejmowała również istniejące bariery prawne i administracyjne, związane z realizacją plantacji ZKR. Ponadto, dziekan Wydziału Inżynierii Rolniczej Aleksandras Stulginskis University (ASU) Pan Rolandas Domeika przedstawił prezentację na temat nowego programu studiów. Następnie Pan Nerijus Jasinskas, specjalista z LDHA dokonał szczegółowej prezentacji na temat BIO-HEAT projektu i jego wpływu na rozwój zagajników o krótkiej rotacji na Litwie, podkreślając fakt, że ma on wpływ na szerszym wykorzystaniu SRC na Litwie. Pan Remigijus Lapinskas, Prezes LITBIOMA przedstawił praktyczne aspekty rozwoju plantacji zagajników o krótkiej rotacji dla potencjalnego inwestora, wskazując oraz analizując istniejące finansowe systemy wsparcia dla realizacji plantacji zagajników o krótkiej rotacji na Litwie. Ostatnia prezentacje zaprezentował Pan Donatas Gustas, dyrektor UAB "Renergija". Prezentacja poruszała aspekty techniczne związane z pielęgnacją oraz zbiorem upraw. Następna część seminarium była przeznaczona na dyskusji przy okrągłym stole. Podczas dyskusji, która trwała ponad 3 godziny, wszyscy uczestnicy mieli możliwość zaprezentowania swoich organizacji oraz wymiany swoich doświadczeń na temat zagajników o krótkiej rotacji. Poza tym zostały omówione również aspekty prawne i finansowe, a także technicznych bariery i zagrożenia związane z realizacją ZKR plantacji. Działania uppowszechniające projekt Partnerzy projektu promowali projekt na następujących wydarzeniach: Coroczna konferencja Euroheat & Power and RHC Konferencja odbyła się w dniach kwietnia 2012 roku w Kopenhadzw Danii i skupiała uwagę na wykorzystaniu odnawialnych źródeł energii w ciepłownictwie miejskim oraz chłodnictwie Partner projektu ttz-bremerhaven uczestniczył w tej konferencji, przy okazji rozpowszechniając projekt oraz rozdając ulotki Page 5 of 7

6 16-ste Spotkanie KWF Konferencja KWF zaliczana jest do największych wydarzeń na świecie i składa się z trzech elementów - Maszyny dla leśnictwa i Innowacje DemoFair oraz Kongres Naukowy. 16-ste Spotkanie KWF odbyło się w dniach czerwca w Bopfingen Na tej konferencji Partner projektu ttz-bremerhaven upowszechniał projekt BIO-HEAT poprzez umieszczenie plakatu oraz rozdawanie ulotek na swoim stoisku. Profesjonalne Forum w Szeged Partner projektu UPT prezentował i rozpowszechnianł projekt podczas profesjonalnego forum, które odbyło się w dniu 29 czerwca 2012 roku w Szeged. Utworzenie klastra Spotkanie w Polsce: W dniu 18 czerwca 2012r. w Płońsku odbyło się spotkanie dotyczące utworzenia Grupy Roboczej Zagajniki o Krótkiej Rotacji przy Mazowieckim Klastrze Efektywności Energetycznej I Odnawialnych Źródeł Energii. Głównym celem współpracy jest wspólne rozwiązanie problemów związanych z wykorzystaniem zagajników o krótkiej rotacji w systemach ciepłownictwa miejskiego w Polsce, a także wzrost konkurencyjności działań oraz rozwój projektów związanych z wykorzystaniem zagajników o krótkiej rotacji jako źródła energii.w skład grupy Roboczej wchodzą wszystkie podmioty zainteresowane tematyka wykorzystania zagajników o krótkiej rotacji w ciepłownictwie miejskim. Więcej informacji na stronie: Page 6 of 7

7 Kontakt do Koordynatora Projektu: Pani Pilar Zapata Aranda BIOAZUL S.L. Avenida Manuel Agustín Heredia, 18, 1º Malaga ( Hiszpania) Tel.: Tel. kom.: Fax: Skype: pilar.zapata.aranda Info: Kontakt do Partnera w Polsce: Pani Magdalena Lewicka EKSPERT-SITR Sp. z o.o. Ul. Jana z Kolna Koszalin (Polska) Tel.: Fax: Skype: magdalena.lewicka.ekspert-sitr Info: Odpowiedzialność za treść ulotki ponoszą autorzy. Zawartość publikacji nie musi być zgodna ze stanowiskiem Unii Europejskiej. Agencja ds. Konkurencyjności i Innowacji oraz Komisja Europejska nie ponoszą odpowiedzialności za zamieszczone informacje. Page 7 of 7

Promowanie zagajników o krótkiej rotacji w systemach ciepłownictwa miejskiego w Europie Wschodniej IEE/09/890/SI2.558326

Promowanie zagajników o krótkiej rotacji w systemach ciepłownictwa miejskiego w Europie Wschodniej IEE/09/890/SI2.558326 Newsletter Nr. 5 Newsletter ten zawiera informacje na temat postępów międzynarodowego projektu BIO-HEAT. Projekt BIO-HEAT- Promowanie zagajników o krótkiej rotacji w systemach ciepłownictwa miejskiego

Bardziej szczegółowo

Jak doradzać przedsiębiorcom w sprawach energii poradnik dla organizacji biznesu

Jak doradzać przedsiębiorcom w sprawach energii poradnik dla organizacji biznesu 1 Jak doradzać przedsiębiorcom w sprawach energii poradnik Jak doradzać przedsiębiorcom w sprawach energii poradnik CHANGE Izby gospodarcze promują Inteligentną Energię wśród MŚP W ramach projektu CHANGE

Bardziej szczegółowo

przegląd aktualności >inteligentnaenergia > W centrum uwagi Budynki efektywne energetycznie Europy inteligentna energia

przegląd aktualności >inteligentnaenergia > W centrum uwagi Budynki efektywne energetycznie Europy inteligentna energia >inteligentnaenergia przegląd 04 aktualności Przegląd aktualności programu Inteligentna Energia dla Europy, Nr 4 Grudzień 2008 r. inteligentna energia Europy > W centrum uwagi Budynki efektywne energetycznie

Bardziej szczegółowo

TRANSPORT LEARNING szkolenia dla gmin i agencji energii

TRANSPORT LEARNING szkolenia dla gmin i agencji energii TRANSPORT LEARNING szkolenia dla gmin i agencji energii istockphoto Spis treści Nasze usługi w skrócie... 2 Tworzenie bazy wiedzy dla europejskich regionów konwergencji... 2 Gdzie odbędzie się szkolenie?

Bardziej szczegółowo

Newsletter inicjatywy export.invest.lubelskie numer 3/2015

Newsletter inicjatywy export.invest.lubelskie numer 3/2015 Newsletter inicjatywy export.invest.lubelskie numer 3/2015 1 2 Aktualności informacje o przebiegu inicjatywy export.invest.lubelskie Akademia Biznesu Setki przedsiębiorców na warsztatach s. 3 Zapowiedzi

Bardziej szczegółowo

KONFERENCJA: 8.10.2012, Międzynarodowe Centrum Kultury TARGI: 12.10.2012, Mały Rynek w Krakowie

KONFERENCJA: 8.10.2012, Międzynarodowe Centrum Kultury TARGI: 12.10.2012, Mały Rynek w Krakowie Małopolskie Targi Innowacji KONFERENCJA: 8.10.2012, Międzynarodowe Centrum Kultury TARGI: 12.10.2012, Mały Rynek w Krakowie Małopolski Festiwal Innowacji 8-12 października 2012 www.imalopolska.eu Patronat

Bardziej szczegółowo

S P R A W O Z D A N I E. z działalności. Instytutu na rzecz Ekorozwoju. za rok 2013

S P R A W O Z D A N I E. z działalności. Instytutu na rzecz Ekorozwoju. za rok 2013 INSTYTUT NA RZECZ EKOROZWOJU INSTITUTE FOR SUSTAINABLE DEVELOPMENT W interesie przyszłych pokoleń / In the interest of the future generations ul. Nabielaka 15 lok. 1 00-743 Warszawa/Warsaw POLAND www.ine-isd.org.pl

Bardziej szczegółowo

z dnia 3 lutego 2015 r.

z dnia 3 lutego 2015 r. RM-111-10-15 U C H WA Ł A N R 1 7 / 2 0 1 5 R A D Y M I N I S T R Ó W z dnia 3 lutego 2015 r. w sprawie ustanowienia programu wieloletniego pod nazwą Udział Polski w Programie na rzecz konkurencyjności

Bardziej szczegółowo

Fundusze unijne dla przedsiębiorstw

Fundusze unijne dla przedsiębiorstw dla przedsiębiorstw i ich pracowników z województwa zachodniopomorskiego Fundusze unijne dla przedsiębiorstw Numer 21 marzec 2014 Fundusze unijne nowa perspektywa Czas na innowacje Dzięki doradztwu możesz

Bardziej szczegółowo

Strategia informacyjna na temat wydajnych produktów do budynków sektora publicznego

Strategia informacyjna na temat wydajnych produktów do budynków sektora publicznego Strategia informacyjna na temat wydajnych produktów do budynków sektora publicznego Bartosz Królczyk, Maciej Kołowski Poznań, lipiec 2011 Wersja 1 Spis treści Spis treści... 2 1. Cele Strategii Informacyjnej...

Bardziej szczegółowo

Regionalna Strategia Współpracy Ogniw Pośredniczących

Regionalna Strategia Współpracy Ogniw Pośredniczących Regionalna Strategia Współpracy Ogniw Pośredniczących Opracowanie: Zespół ResPublic sp. z o.o. przy współpracy pracowników Krakowskiego Parku Technologicznego. Kraków, maj 2011 I. SPIS TREŚCI I. Wprowadzenie...

Bardziej szczegółowo

BIULETYNSTOWARZYSZENIA PROJECT MANAGEMENT POLSKA

BIULETYNSTOWARZYSZENIA PROJECT MANAGEMENT POLSKA BIULETYNSTOWARZYSZENIA PROJECT MANAGEMENT POLSKA Prezentujemy Państwu wyjątkowy, pierwszy w Nowym Roku 2009, numer biuletynu SPMP. Jest to szczególne wydanie, w którym po raz pierwszy użyte zostało nowe

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE. z działalności Fundacji na rzecz Energetyki Zrównoważonej. Podsumowanie działań. za rok 2014

SPRAWOZDANIE. z działalności Fundacji na rzecz Energetyki Zrównoważonej. Podsumowanie działań. za rok 2014 Fundacja na rzecz Energetyki Zrównoważonej Sprawozdanie z działalności Fundacji na rzecz Energetyki Zrównoważonej SPRAWOZDANIE z działalności Fundacji na rzecz Energetyki Zrównoważonej Fundacja na rzecz

Bardziej szczegółowo

za 2007 rok Sprawozdanie z działalności Fundacji na rzecz Efektywnego Wykorzystania Energii Katowice, listopad 2008

za 2007 rok Sprawozdanie z działalności Fundacji na rzecz Efektywnego Wykorzystania Energii Katowice, listopad 2008 Sprawozdanie z działalności Fundacji na rzecz Efektywnego Wykorzystania Energii za 2007 rok Katowice, listopad 2008 Fundacja na rzecz Efektywnego Wykorzystania Energii ul. Rymera 3 / 4, 40-048 Katowice;

Bardziej szczegółowo

CEPRIN - CENTRUM PROMOWANIA DOLNY ŚLĄSK MIEJSCE TŁO PRZEDSIĘWZIĘCIA INNOWACJI W ENERGETYCE

CEPRIN - CENTRUM PROMOWANIA DOLNY ŚLĄSK MIEJSCE TŁO PRZEDSIĘWZIĘCIA INNOWACJI W ENERGETYCE CEPRIN - CENTRUM PROMOWANIA INNOWACJI W ENERGETYCE DOLNY ŚLĄSK Szybki rozwój gospodarczy zarówno kraju, jak i poszczególnych regionów jest w obecnych czasach bardzo istotny. Może on być osiągnięty dzięki

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI BIURA OBSŁUGI RUCHU INICJATYW SPOŁECZNYCH BORIS W 2001 R.

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI BIURA OBSŁUGI RUCHU INICJATYW SPOŁECZNYCH BORIS W 2001 R. SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI BIURA OBSŁUGI RUCHU INICJATYW SPOŁECZNYCH BORIS W 2001 R. BORIS jest niezależną i niedochodową organizacją pozarządową, która od 1992r. wspiera szeroko pojętą aktywność obywatelską,

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu Fundacji Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych z działalności w 2008 roku

Sprawozdanie Zarządu Fundacji Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych z działalności w 2008 roku Sprawozdanie Zarządu Fundacji Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych z działalności w 2008 roku Spis treści Wstęp -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Polskiej Fundacji im. Roberta Schumana za 2006 rok

Sprawozdanie z działalności Polskiej Fundacji im. Roberta Schumana za 2006 rok Sprawozdanie z działalności Polskiej Fundacji im. Roberta Schumana za 2006 rok Parada Schumana największe wydarzenie organizowane przez Polską Fundację im. Roberta Schumana Nazwa organizacji: Polska Fundacja

Bardziej szczegółowo

Konferencje GDZIE I KIEDY: 28 29 września 2011 Hotel Sheraton, ul. Bolesława Prusa 2, przy pl. Trzech Krzyży, Warszawa.

Konferencje GDZIE I KIEDY: 28 29 września 2011 Hotel Sheraton, ul. Bolesława Prusa 2, przy pl. Trzech Krzyży, Warszawa. Organizator: Sponsor: Patroni honorowi: Konferencje Narodowa Agencja Poszanowania Energii S.A. Prezydent Bronisław Komorowski 29 kwietnia 2011 roku podpisał ustawę o efektywności energetycznej Nowa Ustawa

Bardziej szczegółowo

GDZIE I KIEDY: 28 29 września 2011 Hotel Sheraton, ul. Bolesława Prusa 2, przy pl. Trzech Krzyży, Warszawa. Nowa Ustawa DO UDZIAŁU ZAPRASZAMY

GDZIE I KIEDY: 28 29 września 2011 Hotel Sheraton, ul. Bolesława Prusa 2, przy pl. Trzech Krzyży, Warszawa. Nowa Ustawa DO UDZIAŁU ZAPRASZAMY Organizator: Sponsor: Patroni honorowi: Narodowa Agencja Poszanowania Energii S.A. EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA - wdrażanie białych certyfikatów Prezydent Bronisław Komorowski 29 kwietnia 2011 roku podpisał

Bardziej szczegółowo

Współpraca Regulatorów Energetyki. Giełdy energii elektrycznej w Unii Europejskiej. Programy zgodności w spółkach operatorów

Współpraca Regulatorów Energetyki. Giełdy energii elektrycznej w Unii Europejskiej. Programy zgodności w spółkach operatorów 04 2009 NR 4 (66) 1 lipca 2009 ISSN 1506-090X cena 15 zł w numerze m.in.: Współpraca Regulatorów Energetyki Giełdy energii elektrycznej w Unii Europejskiej Programy zgodności w spółkach operatorów Zagrożenia

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności. Związku Stowarzyszeń Polska Zielona Sieć w roku 2008

Sprawozdanie z działalności. Związku Stowarzyszeń Polska Zielona Sieć w roku 2008 Sprawozdanie z działalności Związku Stowarzyszeń Polska Zielona Sieć w roku 2008 Nazwa, adres, dane dotyczące członków zarządu i celów statutowych organizacji Związek Stowarzyszeń Polska Zielona Sieć z

Bardziej szczegółowo

ŹRÓDŁA FINANSOWANIA NA RYNKU ENERGII ZE ŹRÓDEŁ ODNAWIALNYCH W POLSCE

ŹRÓDŁA FINANSOWANIA NA RYNKU ENERGII ZE ŹRÓDEŁ ODNAWIALNYCH W POLSCE Katedra Statystyki ŹRÓDŁA FINANSOWANIA NA RYNKU ENERGII ZE ŹRÓDEŁ ODNAWIALNYCH W POLSCE VI Międzynarodowa Konferencja Naukowa Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie Wiedza Gospodarka

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z REALIZACJI KRAJOWEGO PROGRAMU DZIAŁAŃ NA RZECZ RÓWNEGO TRAKTOWANIA ZA 2014 r.

RAPORT Z REALIZACJI KRAJOWEGO PROGRAMU DZIAŁAŃ NA RZECZ RÓWNEGO TRAKTOWANIA ZA 2014 r. RAPORT Z REALIZACJI KRAJOWEGO PROGRAMU DZIAŁAŃ NA RZECZ RÓWNEGO TRAKTOWANIA ZA 2014 r. Warszawa, 5 czerwca 2015 r. SPIS TREŚCI WSTĘP..4 OBSZARY I CELE KPDRT 6 I. Obszar: Polityka antydyskryminacyjna...6

Bardziej szczegółowo

Klaster LifeScience Kraków

Klaster LifeScience Kraków JCI Sp.z o.o. Klaster LifeScience Kraków Sprawozdanie z działań w 2011 r. Kazimierz Murzyn 2012-03-28 Tel. 012 297 4 605, Fax. 012 297 4 646 e-mail:klaster@lifescience.pl; www.lifescience.pl Spis treści

Bardziej szczegółowo

Comenius. doskonalenie europejskiego systemu edukacji poprzez międzynarodową współpracę instytucji związanych z oświatą.

Comenius. doskonalenie europejskiego systemu edukacji poprzez międzynarodową współpracę instytucji związanych z oświatą. Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji, jako Narodowa Agencja Programu Uczenie się przez całe życie, w ramach programu sektorowego Comenius, zarządza następującymi akcjami: Dwustronne Partnerskie Projekty Szkół

Bardziej szczegółowo

Plan zbiorczej komunikacji zewnętrznej

Plan zbiorczej komunikacji zewnętrznej WIELKOPOLSKA AGENCJA ZARZĄDZANIA ENERGIĄ SP. Z O.O. Plan zbiorczej komunikacji zewnętrznej Bartosz Królczyk 2010-12-17 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską Plan zewnętrznej komunikacji Wielkopolskiej

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności. Związku Stowarzyszeń Polska Zielona Sieć w roku 2009

Sprawozdanie z działalności. Związku Stowarzyszeń Polska Zielona Sieć w roku 2009 Sprawozdanie z działalności Związku Stowarzyszeń Polska Zielona Sieć w roku 2009 Nazwa, adres, dane dotyczące członków zarządu i celów statutowych organizacji Związek Stowarzyszeń Polska Zielona Sieć z

Bardziej szczegółowo

III edycja projektu. Siła telemarketingu. oferta współpracy. 8 9 października 2007 Centrum Finansowe Puławska

III edycja projektu. Siła telemarketingu. oferta współpracy. 8 9 października 2007 Centrum Finansowe Puławska III edycja projektu Siła telemarketingu oferta współpracy 8 9 października 2007 Centrum Finansowe Puławska Oferta Siła Telemarketingu 2007 - strona 2 Fundacja Obserwatorium Zarządzania we współpracy z

Bardziej szczegółowo

Partnerstwo bez granic Partnership without borders

Partnerstwo bez granic Partnership without borders Partnerstwo bez granic Partnership without borders Partnerstwo bez granic / Partnership without borders Autorzy / Authors: Maciej Jamrozik, Maciej Zmysłowski Konsultacja / Consultation: Hanna Kądziela,

Bardziej szczegółowo