Wstęp do wydania polskiego

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Wstęp do wydania polskiego"

Transkrypt

1 Wstęp do wydania polskiego Trzy tysiące lat temu pewien sumeryjski poeta pisał o przeszywającym bólu głowy, tak silnym, iż powodował chwilową utratę wzroku. Hipokrates, ojciec medycyny, opisał zaburzenia wzrokowe oraz wymioty, które temu bólowi towarzyszą. Claudius Galen, lekarz cesarzy w starożytnym Rzymie, nazwał zaś tę chorobę hemikranią, czyli bólem obejmującym połowę głowy. Odrodzenie przyniosło rozkwit nauki i piśmiennictwa medycznego. Żyjący w szesnastowiecznej Francji Charles Lepois opisał przypadek nawracających bólów głowy u 13-letniej dziewczynki, u której napadom towarzyszył połowiczny niedowład. Współczesna nazwa tej choroby pochodzi od terminu greckiego, który uległ skróceniu i zniekształceniu. Tak powstała nazwa migrena. Tomasz Willis, żyjący w XVIII wieku znawca wspomnianej choroby, podał pierwszy wnikliwy i szczegółowy opis migreny: Bóle dotyczyły zwykle jednej połowy głowy, czasem jednak obejmowały ją całą. Napady trwały jeden lub dwa dni. W tym czasie występowała nadwrażliwość na światło, dźwięki i najmniejsze nawet poruszenie. (...) Na końcu następował sen, po którym dolegliwości mijały. Każdy z pewnością spotkał osobę chorującą na migrenę. Niewielu jednak widziało w pełni rozwinięty atak. Wynika to być może z faktu, iż niektóre osoby dotknięte chorobą przeżywają coś w rodzaju preludium do migreny, zwane aurą. To swoiste ostrzeżenie przed nadchodzącymi dolegliwościami pozwala im schronić się w miejsce spokojne i zaciemnione, gdzie czekać będą na działanie leków przeciwbólowych. Według opracowań różnych autorów migrena dotyka aż od 3 do 10 proc. ludzi. Niektórzy z nich mieli tylko jeden atak w życiu, inni miewają je niemal codziennie. W naszym kraju choruje na nią ok. 2 proc. młodzieży. Kobiety chorują trzy razy częściej niż mężczyźni. Być może ten fakt stał się przyczyną niesprawiedliwej i mylnej opinii o błahym charakterze tej choroby. Migrena częściej trapi mieszkańców miast niż terenów wiejskich, częściej także spotykamy ją u pracowników umysłowych niż u osób wykonujących pracę fizyczną. Najprostszy podział migreny obejmuje: migrenę zwykłą, czyli migrenę bez aury; migrenę oczną, zwaną też klasyczną lub potyliczną. Migrena zwykła jest postacią najczęstszą. Zwykle przed właściwym atakiem występują tzw. objawy zwiastunowe. Mogą one poprzedzić ból głowy nawet 7

2 o kilka dni. Chory odczuwa wówczas znużenie, zniechęcenie, rozdrażnienie. Występują u niego zaburzenia snu lub nadmierna senność, wrażliwość na zapachy i światło. Ból pojawia się najczęściej w jednej połowie głowy, zwykle też powtarza się w tej okolicy. Może rozszerzyć się na całą głowę. Często dołączają się nudności i wymioty lub jadłowstręt, niekiedy biegunka, dreszcze, kołatanie serca, ślinotok, nadmierne pocenie się, duszności i ziewanie. Migrena oczna charakteryzuje się występowaniem aury poprzedzającej właściwy napad bólowy. Zazwyczaj przed oczyma pojawia się migocący punkt, który rozszerza się, drga i zmienia kształt. Niekiedy osoba chora dostrzega zygzaki, faliste linie przypominające zwieńczenie wałów fortecznych lub gwiazdy. Czasem zdarzają się różnorodne ubytki w polu widzenia, nawet z całkowitą, czasową utratą wzroku włącznie. Zdarza się, iż w czasie aury poprzedzającej atak widziane przedmioty ulegają niezwykłym zniekształceniom, zmniejszeniu, odwróceniu, powiększeniu lub zmianie barwy. Najcięższą postacią migreny jest tzw. stan migrenowy (status migraenosus), kiedy bóle głowy występują z dużą częstotliwością lub trwają bez przerwy przez kilka dni. Mogą wówczas wystąpić zaburzenia świadomości, a także zaburzenia psychiczne. Migrena skojarzona, zwana też powikłaną, wyróżnia się tzw. ogniskowymi objawami neurologicznymi. Mogą one wystąpić pod postacią drętwienia lub mrowienia, które obejmuje palce, całą kończynę lub połowę ciała. Rzadziej pojawia się niedowład lub porażenie obejmujące połowę ciała przeciwną do tej, po której występuje ból głowy. Do objawów ogniskowych zaliczamy też zaburzenia mowy pod postacią tzw. afazji, kiedy to osoba chora nie jest w stanie zrozumieć mowy lub artykułować zdań. Czasem migrena występuje w postaci napadowych bólów brzucha z towarzyszącymi nudnościami lub wymiotami. Taką jej formę spotykamy częściej u dzieci niż u dorosłych. Mówimy wówczas o migrenie brzusznej. Migrena, która występuje w związku z menstruacją, zwana jest migreną miesiączkową. Zwykle pojawia się ona na 2 lub 3 dni przed miesiączką. Zdarza się, że migrenie towarzyszą wyraźne objawy zaburzeń psychicznych pod postacią dezorientacji, pobudzenia, zaburzeń świadomości i urojeń. Po zakończeniu napadu chory nie pamięta jego przebiegu. Taką postać choroby nazywamy migreną psychiczną. Według współczesnych poglądów mechanizm powstawania migreny wiąże się ze zjawiskiem zmiany średnicy naczyń mózgowych, a ściśle mówiąc z ich skurczem. W tej fazie występuje niedokrwienie pewnych obszarów mózgu, które wywołuje zjawisko aury, a więc wrażeń świetlnych poprzedzających atak. W kolejnej fazie następuje zbyt duże rozszerzenie tętnic mózgowych, które ulegają rozciągnięciu pod wpływem ciśnienia panującego w ich 8

3 wnętrzu. W tych warunkach dochodzi do nadmiernego gromadzenia płynu w bezpośredniej bliskości naczyń, co prowadzi do obrzęku tej części tkanki mózgowej. Wskutek niedokrwienia wydzielone zostają substancje będące niejako sygnałem ostrzegawczym organizmu które odpowiedzialne są właśnie za zjawisko bólu. Wiele badań poświęcono substancjom mającym wpływ na naczynia krwionośne, tzw. substancjom wazoaktywnym (z łac. vasa naczynia). Szczególne miejsce zajmuje tu serotonina. Oddziałuje ona na komórki i narządy zczepoprzez specyficzne twory przeznaczone specjalnie dla niej, tzw. receptory serotoninergiczne. Leki, które oddziałują na te receptory, znalazły zastosowanie w leczeniu migreny. Rozważano też związki migreny z nadciśnieniem tętniczym, niedotlenieniem pewnych obszarów mózgu, badano wpływ urazów fizycznych i psychicznych, a także czynników okresu okołoporodowego. Pomimo wielu badań i odkryć w tej dziedzinie naukowcy są zgodni, iż wciąż brak jest jednolitej i pełnej teorii powstawania migreny, która tłumaczyłaby przewlekły i nawrotowy przebieg tej choroby. Autor tej książki podaje oryginalny model rozwoju i powstawania choroby oparty na badaniach naukowych i praktyce klinicznej. Koncepcja Klausa Strackharna opiera się na obserwacji, iż u wielu chorych na migrenę występują nieprawidłowości w zakresie tzw. stawów głowowych, a więc stawów, które odpowiedzialne są za ruchomość głowy. Anomalia ta może w określonych sytuacjach prowadzić do unieruchomienia pierwszego kręgu szyjnego w nieprawidłowej pozycji, co wytwarza skomplikowany łańcuch bodźców, które dochodząc do ośrodkowego układu nerwowego, wywołują ból głowy oraz tzw. objawy towarzyszące migrenie, jak np. nudności i wymioty. Aby przerwać łańcuch przyczyn wyzwalających ból, należało zatem wyeliminować sam jego początek. Autor postanowił uczynić to poprzez wielokrotnie powtarzane zabiegi podawania środka znieczulającego w okolicę struktur szyjnego i piersiowego odcinka kręgosłupa. Wyniki, które uzyskał, były zdumiewająco dobre! W większości wypadków obserwował trwałe ustąpienie dolegliwości! Mam nadzieję, że wyniki badań autora oraz jego metoda wkrótce się upowszechnią i pozwolą wielu chorych uwolnić od bólu. Polecam tę książkę nie tylko ze względu na jej pionierski charakter. Jej wielkim atutem jest prosty i jasny język. Sprawia on, że skomplikowany problem fizjopatologii bólu głowy staje się przejrzysty i czytelny. Polecam tę publikację wszystkim tym, którym przyszło kiedykolwiek zmagać się z migreną, a także członkom ich rodzin i opiekunom. Znajdą tu oni cenne informacje, jak wystrzegać się ataków choroby i jak z nią walczyć. 9

4 Do lektury książki zachęcam także lekarzy i studentów medycyny. Być może da ona początek nowym badaniom na temat patofizjologii bólów głowy. lek. med. Tomasz Idzi

5 Wstęp. Narodziny idei Migrena jest nieuleczalna tak głosi obiegowa opinia. Dziesięć milionów Niemców cierpi na migrenę. 800 tysięcy spośród nich nie jest w stanie opanować ataku za pomocą leków i zrezygnowało z terapii, przede wszystkim ze strachu przed działaniami ubocznymi. Terapii farmaceutykami nie mogą stosować np. osoby podłączone do sztucznej nerki oraz pacjenci z chorą wątrobą. Ból prawie zawsze zaczyna się w tyle głowy, przemieszcza się do przodu, w kierunku czoła, oczu i skroni, jest pulsujący, palący, rozrywający. Każdy zna swoją własną migrenę i sygnały, które ją zapowiadają. Atak prawie zawsze ma taki sam przebieg. Niekiedy lewa strona głowy sprawia mniejszy ból niż prawa lub odwrotnie. Czasami migrena skrada się od pleców, zagnieżdża w kręgosłupie szyjnym, a następnie obejmuje twarz. Pewien znany profesor napisał mi w 1994 roku: Jest pewne, że migrena nie ma nic wspólnego z kręgosłupem szyjnym. Już pięć lat wcześniej wiedziałem, że twierdzenie to nie jest prawdą i miałem na ten temat swoje własne zdanie. W 1986 roku zacząłem zajmować się leczeniem migren i miałem nadzieję, że moje badania zakończą się sukcesem. Niestety, z początku nie było to takie proste. Mimo wysiłków leczenie znanymi mi wówczas metodami nie dawało efektów. Odbyło się wówczas spotkanie naukowe, którego byłem organizatorem. Poświęcone ono było niekonwencjonalnym metodom leczenia przewlekłych bólów. Jeden z uczestników w swoim odczycie utrzymywał, że potrafi opanować ostry atak migreny dzięki przesłaniu silnego impulsu do pierwszego kręgu szyjnego. Co ważne, metoda ta miałaby usuwać nie tylko ból, ale również inne objawy choroby. Po odczycie tak długo męczyłem jego autora, aż zdradził mi wszystkie szczegóły tej terapii. Było to bardzo interesujące i oznaczało, że migrena może mieć jednak coś wspólnego z kręgosłupem szyjnym. Przypuszczenie to tłumaczyłoby mianowicie, dlaczego ból migrenowy wielu pacjentów odczuwa najpierw w kręgosłupie szyjnym, oraz dlaczego migrena rozwija się niekiedy po wypadku samochodowym lub innym urazie. Dzięki dalszemu zgłębianiu tematu dowiedziałem się również, iż w wyjątkowo ciężkich atakach oraz w migrenach występujących od wielu lat, ta metoda również jest skuteczna. Od tej pory myślałem tylko, jak z rozrzuconych części tej układanki złożyć sensowną całość. Wszystko wskazywało na to, że migrena ma jednak coś wspólnego z pierwszym kręgiem szyjnym, ale nie mogłem znaleźć mechani- 11

6 zmu, który tłumaczyłby tę zależność. W jaki sposób kręg szyjny miałby wywoływać te dolegliwości? Z drugiej strony było jednak jasne, że mechanizm taki musi istnieć, bo w przeciwnym razie poznana przeze mnie terapia o nazwie Atlas-Impuls nie mogłaby być skuteczna. O tym łatwo sam się przekonałem. Po licznych wypadkach samochodowych miałem kłopoty z głową i dlatego poddałem się tarapii Atlas-Impuls. Zadziałała tak, jak obiecywał autor. W 1990 roku, po kilku miesiącach intensywnych badań anatomii szyi i głowy, biomechaniki kręgosłupa szyjnego i fizjologii, zdołałem wreszcie zebrać najważniejsze prawa rządzące badanym przeze mnie mechanizmem. Wszystkie części mojej układanki pasowały do siebie, tworząc całość. Niedługo po tym opracowałem nową metodę leczenia migren. Nie miała ona nic wspólnego ze starymi sposobami leczenia medycyny konwencjonalnej, jakkolwiek bazowała na podstawowych odkryciach naukowych w tej dziedzinie. Cytowany przeze mnie profesor jeszcze dzisiaj uważa, że migrena nie ma żadnego związku z kręgosłupem szyjnym. Nasza grupa badawcza potrafi ostatecznie obalić to twierdzenie, posługując się licznymi wynikami badań naukowych. Odkąd znamy patomechanizm schorzenia i potrafimy zrozumieć prawa nim rządzące, potrafimy również leczyć, i to leczyć skutecznie. Ponieważ po zastosowaniu kuracji ataki przestają się pojawiać i zbędne są wszelkie lekarstwa, chorobę, według wszelkich zasad oceny, należy uznać za wyleczoną. Dlaczego nagle migrena okazała się chorobą uleczalną? Ponieważ przez dziesiątki lat opinia o niezależności migreny od kręgosłupa przyczyniła się do tego, że terapeuci nie obejmowali leczeniem prawdziwej przyczyny tej choroby. Nie musisz, Czytelniku, od razu czytać całej książki. Jeśli coś nie od razu będzie dla Ciebie zrozumiałe, pomiń to miejsce i wróć do niego za jakiś czas.

Poradnik został opracowany w Instytucie Lundbecka, Kopenhaga.

Poradnik został opracowany w Instytucie Lundbecka, Kopenhaga. Co warto wiedzieć na temat depresji? Poradnik www.lundbeck.pl Poradnik został opracowany w Instytucie Lundbecka, Kopenhaga. Tłumaczenie i adaptacja do warunków polskich dr hab. n. med. Jan Jaracz, Katedra

Bardziej szczegółowo

Wpisany przez Katarzyna Bizoń Niedziela, 16 Listopad 2008 16:10 - Zmieniony Poniedziałek, 15 Grudzień 2008 11:00

Wpisany przez Katarzyna Bizoń Niedziela, 16 Listopad 2008 16:10 - Zmieniony Poniedziałek, 15 Grudzień 2008 11:00 Dominującym objawem migreny jest napadowy ból głowy. Napady bólu trwają od kilku do kilkudziesięciu godzin, na ogół nawracają w nieregularnych odstępach czasu. {loadposition related_items} Anna, Krystyna

Bardziej szczegółowo

DZIECI TEŻ MAJĄ SM Poradnik dla rodziców dzieci chorych na stwardnienie rozsiane

DZIECI TEŻ MAJĄ SM Poradnik dla rodziców dzieci chorych na stwardnienie rozsiane DZIECI TEŻ MAJĄ SM Poradnik dla rodziców dzieci chorych na stwardnienie rozsiane Warszawa 2009 Dzieci też mają SM. Poradnik dla rodziców dzieci chorych na stwardnienie rozsiane Poradnik ten jest publikacją

Bardziej szczegółowo

ISSN 1895 9768 NICOLE JOBERTIE EXOTISME ART AGAINST STIGMA

ISSN 1895 9768 NICOLE JOBERTIE EXOTISME ART AGAINST STIGMA ISSN 1895 9768 NR 2 2006 MAGAZYN O ZDROWIU PSYCHICZNYM n SCHIZOFRENIA W RODZINIE n DLACZEGO BOIMY SIĘ CHORYCH PSYCHICZNIE? - rozmowa z doc. Joanną Meder z IPiN w Warszawie n WIELCY INNI... NICOLE JOBERTIE

Bardziej szczegółowo

Pilotażowy Program Profilaktyki Zakażeń HCV

Pilotażowy Program Profilaktyki Zakażeń HCV Pilotażowy Program Profilaktyki Zakażeń HCV Poradnik dla osób zakażonych HCV W medycynie niewiele jest śmiechu, ale za to w śmiechu jest wiele medycyny. Josh Billings SPIS TREŚCI WITAMY W PROGRAMIE...

Bardziej szczegółowo

Choroby przewlekłe LECZYĆ PO LUDZKU AKCJA SPOŁECZNA GAZETY WYBORCZEJ ORAZ INSTYTUTU PRAW PACJENTA I EDUKACJI ZDROWOTNEJ WWW.WYBORCZA.

Choroby przewlekłe LECZYĆ PO LUDZKU AKCJA SPOŁECZNA GAZETY WYBORCZEJ ORAZ INSTYTUTU PRAW PACJENTA I EDUKACJI ZDROWOTNEJ WWW.WYBORCZA. P O R A D N I K P A C J E N T A LECZYĆ PO LUDZKU WWW.WYBORCZA.PL/LECZYC Choroby przewlekłe FOT. EAST NEWS P A R T N E R D O D A T K U AKCJA SPOŁECZNA GAZETY WYBORCZEJ ORAZ INSTYTUTU PRAW PACJENTA I EDUKACJI

Bardziej szczegółowo

BEZSENNOŚĆ POWAŻNY PROBLEM ZDROWOTNY I SPOŁECZNY. praca specjalizacyjna z farmacji aptecznej

BEZSENNOŚĆ POWAŻNY PROBLEM ZDROWOTNY I SPOŁECZNY. praca specjalizacyjna z farmacji aptecznej BEZSENNOŚĆ POWAŻNY PROBLEM ZDROWOTNY I SPOŁECZNY. Przyczyny, objawy i leczenie bezsenności. praca specjalizacyjna z farmacji aptecznej mgr farm. Katarzyna Górka opiekun specjalizacji: dr n. farm. Jerzy

Bardziej szczegółowo

Poradnik dla osób nowozdiagnozowanych.

Poradnik dla osób nowozdiagnozowanych. Poradnik dla osób nowozdiagnozowanych. Zestaw przydatnych informacji i porad dla osób z niedawno postawioną diagnozą SM. Polskiego Towarzystwa Stwardnienia Rozsianego Oddział Warszawski Warszawa 2011 Poradnik

Bardziej szczegółowo

BORELIOZA - CHOROBA GROŹNA, LECZ MAŁO ZNANA

BORELIOZA - CHOROBA GROŹNA, LECZ MAŁO ZNANA /wersja robocza/ BORELIOZA - CHOROBA GROŹNA, LECZ MAŁO ZNANA dr n. med. Edyta Gałęziowska Opracowano na zlecenie Stowarzyszenia Chorych na Boreliozę www.borelioza.org Tajemnicza bakteria i choroba Borelioza

Bardziej szczegółowo

Poradnik dla pacjentów z chorobą nowotworową i ich rodzin

Poradnik dla pacjentów z chorobą nowotworową i ich rodzin American Cancer Society, Zakład Psychoonkologii Centrum Onkologii Instytutu im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie i Fundacja TAM I Z POWROTEM przedstawiają: Po diagnozie 1 Poradnik dla pacjentów z chorobą

Bardziej szczegółowo

MagnetON MAX MMEM-01

MagnetON MAX MMEM-01 MagnetON MAX MMEM-01 www.instytutvolla.pl, tel. 12-3070360, 3070502, 531408 833 Instytut Badawczo-Rozwojowy im. dr. R. Volla & Noma Medica Volla Warszawa, Kraków, Katowice, Kalisz, Rzeszów, Szczecin, Poznań,

Bardziej szczegółowo

Agencja Zbierania Informacji & Strefa 13. Choroby człowieka

Agencja Zbierania Informacji & Strefa 13. Choroby człowieka Choroby człowieka http://www.cai.pl/uklad_krazenia.htm Alergologia to gałąź medycyny która zajmuje się rozpoznawaniem i leczeniem chorób alergicznych (alergia to nadwrażliwość, uczulenie najczęściej na

Bardziej szczegółowo

WSZYSTKO O CHOROBIE VON WILLEBRANDA

WSZYSTKO O CHOROBIE VON WILLEBRANDA 1 WSZYSTKO O CHOROBIE VON WILLEBRANDA Polskie Stowarzyszenie Chorych na Hemofilię Członek Światowej Federacji ds. Hemofilii Tytuł oryginału: All About von Willebrand Disease......for people with von Willebrand

Bardziej szczegółowo

WYBRANE ZAGADNIENIA PSYCHOLOGII KLINICZNEJ

WYBRANE ZAGADNIENIA PSYCHOLOGII KLINICZNEJ WIESŁAW SKRZYŃSKI WYBRANE ZAGADNIENIA PSYCHOLOGII KLINICZNEJ MATERIAŁY POMOCNICZE WARSZAWA 2011 2 SPIS TRESCI 1. PRZEDMIOT PSYCHOLOGII KLINICZNEJ, Psychologia kliniczna - przedmiot i zadania Norma i dewiacja

Bardziej szczegółowo

Janusz Krzyżowski Depresja

Janusz Krzyżowski Depresja Janusz Krzyżowski Depresja Spis treści 1. Wstęp 2. Kiedy rozpoznajemy depresję 3. Jak często pojawia się depresja 4. Nieco więcej o objawach pojawiających się w depresji 5. Rodzaje depresji 6. Stany depresyjno-lękowe

Bardziej szczegółowo

Uczeń z ADHD wyzwaniem dla rodzica, nauczyciela i psychologa

Uczeń z ADHD wyzwaniem dla rodzica, nauczyciela i psychologa Agnieszka Piekutowska Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie Uczeń z ADHD wyzwaniem dla rodzica, nauczyciela i psychologa Rozrabiaka, wiercipięta, rozbrykany urwis, świrus- takie określenia

Bardziej szczegółowo

ZADBAJ O KOŚCI W TYM ROKU ATRAKCYJNA W WIEKU. Dieta, ruch i witamina D 01 121 7-8 116. Sztuka planowania i osiągania celów

ZADBAJ O KOŚCI W TYM ROKU ATRAKCYJNA W WIEKU. Dieta, ruch i witamina D 01 121 7-8 116. Sztuka planowania i osiągania celów styczeń 2014 lipiec-sierpień 2013 01 121 7-8 116 w w w. e s t r e f a z d r o w i a. p l w w w. e s t r e f a z d r o w i a. p l W TYM ROKU MI SIĘ UDA! Sztuka planowania i osiągania celów ATRAKCYJNA W

Bardziej szczegółowo

Cena 15 zł. ISSN 1732-0186 Październik 2009. Układ nerwowy ZDROWIE. i sukces

Cena 15 zł. ISSN 1732-0186 Październik 2009. Układ nerwowy ZDROWIE. i sukces Organizm ISSN 1732-0186 Październik 2009 Cena 15 zł Układ nerwowy ZDROWIE i sukces W numerze 3 Słowo wstępne 4 Napisali dla nas 6 Regulatory przeciw chorobie rozmowa z lek. med. Alicja Olma, pediatra 8

Bardziej szczegółowo

Nagłe zagrożenia zdrowotne w środowisku górskim Zasady udzielania pierwszej pomocy. Paweł Podsiadło

Nagłe zagrożenia zdrowotne w środowisku górskim Zasady udzielania pierwszej pomocy. Paweł Podsiadło Nagłe zagrożenia zdrowotne w środowisku górskim Zasady udzielania pierwszej pomocy Paweł Podsiadło 2010 Spis treści 1.Wstęp............str. 3 2.Wybrane wiadomości z fizjologii człowieka..str. 4 3.Postępowanie

Bardziej szczegółowo

Wspólnie pokonajmy raka

Wspólnie pokonajmy raka Krzysztof Składowski Wspólnie pokonajmy raka Onkolog o nadziei Dostają Państwo do rąk niezwykłą książkę. Lektura każdej jej j strony to mniej strachu i mniej cierpienia. To wiedza. Na miarę zdrowia i życia.

Bardziej szczegółowo

ANOREKSJA, BULIMIA - CHOROBY PSYCHICZNE XXI WIEKU

ANOREKSJA, BULIMIA - CHOROBY PSYCHICZNE XXI WIEKU ANOREKSJA, BULIMIA - CHOROBY PSYCHICZNE XXI WIEKU Spis treści Wstęp... 2 Rozdział I Anoreksja... 3 1.1 Przyczyny anoreksji.... 3 1.2 Modele anoreksji... 4 1.3 Wpływ na psychikę.... 7 1.4 Rokowania w zaburzeniach

Bardziej szczegółowo

Jak ćma przejawy depresji w różnych okresach życia

Jak ćma przejawy depresji w różnych okresach życia Jak ćma przejawy depresji w różnych okresach życia Jak ćma przejawy depresji w różnych okresach życia Anna Antosik-Wójcińska Tadeusz Parnowski Łukasz Święcicki VA/12/11/91 Servier Polska Sp. z o.o. ul.

Bardziej szczegółowo

WIOSNA 2014. Luxmed on-line: www.luxmedlublin.pl facebook.com/cmluxmed. Sprawdź, czy to nie alergia. Wady postawy u dzieci Gdy hormony szaleją

WIOSNA 2014. Luxmed on-line: www.luxmedlublin.pl facebook.com/cmluxmed. Sprawdź, czy to nie alergia. Wady postawy u dzieci Gdy hormony szaleją WIOSNA 2014 Luxmed on-line: www.luxmedlublin.pl facebook.com/cmluxmed Sprawdź, czy to nie alergia Wady postawy u dzieci Gdy hormony szaleją 2 NOWOŚCI Drodzy Czytelnicy! Cieszymy się z nadejścia wiosny

Bardziej szczegółowo

MOJE DZIECKO MA ZESPÓŁ PRADERA-WILLIEGO

MOJE DZIECKO MA ZESPÓŁ PRADERA-WILLIEGO Maria Libura MOJE DZIECKO MA ZESPÓŁ PRADERA-WILLIEGO Jak mogę mu pomóc? Warszawa 2007 1 Maria Libura Moje dziecko ma zespół Pradera-Williego. Jak mogę mu pomóc? Konsultacja medyczna: dr n.med. Maria Ginalska

Bardziej szczegółowo

Autorska metoda odchudzania. Oddychaj i chudnij

Autorska metoda odchudzania. Oddychaj i chudnij Lek. med. Igor Błagoobrazow PORADY DOKTORA IGORA Część 1 Leczenie cukrzycy Autorska metoda odchudzania Oddychaj i chudnij 12. 02. 2008. Warszawa 1 INFORMACJA DLA CZYTELNIKÓW Ta ksiązka zawiera opinie i

Bardziej szczegółowo

BORELIOZA I WSPÓŁINFEKCJE

BORELIOZA I WSPÓŁINFEKCJE BORELIOZA I WSPÓŁINFEKCJE FAQ (Frequently Asked Questions) czyli Najczęściej Zadawane Pytania Praca zbiorowa pod redakcją lek. med. Artura Klimaszewskiego Opracowano na podstawie wiedzy i doświadczenia

Bardziej szczegółowo

Program pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

Program pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi Program pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi Zespół Szkół Publicznych w Czerniejewie rok szkolny 2013/2014 Troska o dziecko jest pierwszym i podstawowym sprawdzianem stosunku człowieka

Bardziej szczegółowo

REHABILITACJA PACJENTÓW PO UDARZE MÓZGU I JEJ WYNIKI

REHABILITACJA PACJENTÓW PO UDARZE MÓZGU I JEJ WYNIKI REHABILITACJA PACJENTÓW PO UDARZE MÓZGU I JEJ WYNIKI Liliana Jędrzejec, Mateusz Pelc, Paweł Kalinowski Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Zamościu Koło Naukowe Fizjoterapeutów Radiatus Opiekun

Bardziej szczegółowo

zdrowiawww.luxmed.pl Profilaktyka chorób serca s. 10 Gdy ręka szwankuje - zespół cieśni kanału nadgarstka s. 7 Alergia

zdrowiawww.luxmed.pl Profilaktyka chorób serca s. 10 Gdy ręka szwankuje - zespół cieśni kanału nadgarstka s. 7 Alergia nr 2/56 rok XV kwartalnik wiosna 2013 blisko ISSN 2081-1039 zdrowiawww.luxmed.pl Magazyn Pacjentów Centrów Medycznych Grupy LUX MED Gdy ręka szwankuje - zespół cieśni kanału nadgarstka s. 7 Alergia - tego

Bardziej szczegółowo

A. Różne objawy chorobowe (pojawiające się również poza czasem modlitwy i posługi modlitwy wstawienniczej):

A. Różne objawy chorobowe (pojawiające się również poza czasem modlitwy i posługi modlitwy wstawienniczej): ZE WZGLĘDU NA FAKT, ŻE OSTATNIO PROWADZĄC REKOLEKCJE W ŚWINICACH WARCKICH, ŁODZI i WIŚLE PORUSZAM KWESTIE GRZECHÓW:PIERWORODNEGO, GŁÓWNYCH, PRZECIW DUCHOWI ŚWIĘTEMU, CUDZYCH, WOŁAJĄCYCH O POMSTĘ DO NIEBA,

Bardziej szczegółowo