Zakład Farmakologii Klinicznej Katedry Farmakologii Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Zakład Farmakologii Klinicznej Katedry Farmakologii Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum"

Transkrypt

1 A R T Y K U Ł P O G L Ą D O W Y Wpłynęło: Poprawiono: Zaakceptowano: Bóle głowy The headaches Iwona Filipczak-Bryniarska 1, Jarosław Woroń 2, Jerzy Wordliczek 1 1 Klinika Leczenia Bólu i Opieki Paliatywnej Katedry Chorób Wewnętrznych i Gerontologii Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum 2 Zakład Farmakologii Klinicznej Katedry Farmakologii Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum Streszczenie Bóle głowy są jedną z najczęstszych dolegliwości cywilizowanej ludzkości, a migrena, zgodnie z klasyfikacją IHS, najczęstszym epizodycznym i nawracającym zespołem bólowym głowy. Autorzy prezentują obraz kliniczny, patofizjologię, diagnostykę i terapię głównych postaci bólów głowy, zarówno pierwotnych (samoistnych), jak i wtórnych (objawowych). Omówiono migrenę, ból typu napięciowego, klasterowy, rzadkie postacie bólów pierwotnych, a także niektóre bóle wtórne. Anestezjologia i Ratownictwo 20007; 3: Słowa kluczowe: ból głowy, rozpoznanie, leczenie, objawowy ból głowy, idiopatyczny ból głowy Summary Headache is one of the most common medical complaints of civilized human; migraine, according to the IHS classification, is most often a primary episodic headache disorder. The authors present the clinical symptomatology, pathogenesis, diagnosis and therapy regarding the common forms of the primary (idiopathic) and secondary (symptomatic) headaches. The migraine, tension type headache, cluster headache and some secondary headaches were discussed. Anestezjologia i Ratownictwo 20007; 3: Keywords: headache, diagnosis, treatment, symptomatic headache, idiopathic headache Wstęp Bóle głowy nękały ludzkość od zarania cywilizacji, a obecnie są jedną z najczęstszych naszych dolegliwości. Opisywano je już na papirusach staroegipskich. Hipokrates opisał napad migreny około 400 r. p.n.e. zwracając uwagę na objawy wzrokowe wyprzedzające ból oraz wymioty występujące podczas napadu. Za odkrywcę bólu migrenowego uważa się Aretaeusa z Kapadocji (II w.n.e.), który wyodrębnił migrenę spośród innych bólów głowy i nazwał ją heterocranią. Około 200 r.n.e. Galen wprowadził termin hemicrania, który obowiązuje do dziś. W nowożytnej medycynie wiele czasu poświęcano napadom migrenowym. Kolejne charakterystyki migrenowych bólów głowy zaprezentowali: Charles Lepois (XVI w.) i Tomasz Willi (XVIII). Na początku XX wieku polski neurolog Edward Flauta opracował monografię o migrenie opartą na własnych obserwacjach. W 1938 r. Jon Graham i Herold Wolff stworzyli nowoczesną, jak na ówczesne czasy, teorię wyjaśniającą istotę napadu migreny - hipotezę skurczu naczyń. Obecnie bóle głowy, jak każda inna jednostka chorobowa, wymagają systemu klasyfikacyjnego [1,2]. Po raz pierwszy próbę 176

2 takiej klasyfikacji zaproponowano w latach 60. XX wieku. Jednak dopiero w 1988 r. opracowano klinicznie użyteczną klasyfikację bólów głowy akceptowaną przez międzynarodowe forum (Międzynarodowa Klasyfikacja Bólów Głowy IHS-I) [1,2], która w 2004 uległa rozszerzeniu o kolejne jednostki (IHS-2) i została zatwierdzona przez Komitet Międzynarodowego Towarzystwa Bólów Głowy [1-4]. Bóle głowy stanowią jedną z najczęstszych skarg, z jakimi lekarz spotyka się w swojej praktyce. U około 90% dorosłych występują one sporadycznie, tzn. kilka razy w roku, a u około 20% - często. Około 2% populacji dorosłej uskarża się na tę dolegliwość codziennie. Ze względu na zróżnicowany obraz kliniczny i mnogość przyczyn powstała potrzeba usystematyzowania bólów głowy [5]. Z punktu widzenia przyczynowego bóle głowy dzieli się na pierwotne (samoistne) i wtórne (objawowe). Samoistne bóle głowy stanowią około 90% wszystkich przypadków, ich przyczyna nie jest znana, a istotę choroby stanowi ból głowy. Są dokuczliwe i mogą w istotny sposób wpływać negatywnie na jakość życia, nie stanowią jednak zagrożenia. Bóle głowy (wtórne) objawowe wywoływane są określoną przyczyną, występują w różnych chorobach układu nerwowego, twarzowej części czaszki, narządów wewnętrznych i ogólnoustrojowych, mogą stanowić sygnał groźnej i niebezpiecznej choroby. I. Pierwotne bóle głowy Migrena Zgodnie z klasyfikacją IHS, jest najczęstszym epizodycznym i nawracającym zespołem bólowym głowy. Badania epidemiologiczne oceniają rozpowszechnienie migreny na około 10-15% populacji [7]. Według Prof. Prusińskiego 4 mln. Polaków cierpi z powodu migreny. Tabela 1. Pierwotne i wtórne bóle głowy [1,2,6] Pierwotne (samoistne) bóle głowy (90%) migrena ból głowy typu napięciowego klasterowy ból głowy i inne bóle trójdzielnoautonomiczne inne pierwotne bóle głowy Wtórne bóle głowy (10%) ból głowy spowodowany urazem głowy i/lub szyi (ostry pourazowy ból głowy, przewlekły pourazowy ból głowy, ostry pourazowy ból głowy spowodowany urazem typu biczowego, przewlekły pourazowy ból głowy spowodowany urazem typu biczowego) ból głowy spowodowany chorobami naczyniowymi w obrębie czaszki i szyi (ból głowy spowodowany krwotokiem podpajęczynówkowym, ból głowy spowodowany olbrzymiokomórkowym zapaleniem tętnic) ból głowy spowodowany nienaczyniowymi chorobami wewnątrzczaszkowymi (ból głowy spowodowany idiopatycznym nadciśnieniem wewnątrzczaszkowym, popunkcyjny ból głowy, ból głowy spowodowany wysokim ciśnieniem wewnątrzczaszkowym lub wodogłowiem związanym z nowotworem, ból głowy ponapadowy (po napadzie drgawek) ból głowy spowodowany działaniem substancji chemicznych lub ich odstawieniem (ból głowy spowodowany tlenkiem węgla, ból głowy spowodowany nadużywaniem leków, ból głowy spowodowany odstawieniem estrogenów) ból głowy spowodowany infekcją (ból głowy spowodowany infekcją wewnątrzczaszkową, przewlekły ból głowy związany z zapaleniem opon mózgowo-rdzeniowych) ból głowy spowodowany zaburzeniami homeostazy ból głowy lub twarzy spowodowany zaburzeniami wewnątrzczaszkowymi, chorobami w obrębie szyi, nosa, oczu, uszu, zatok przynosowych, zębów, jamy ustnej lub innych struktur twarzy i czaszki ból głowy spowodowany chorobami psychiatrycznymi (ból głowy spowodowany chorobami somatyzacyjnymi, ból głowy spowodowany chorobami psychotycznymi) Nerwobóle czaszkowe i bóle twarzy pochodzenia ośrodkowego W grupie tej wyodrębniono między innymi następujące typy: neuralgia trójdzielna neuralgia potyliczna neuralgia popółpaścowa migrena okoporaźna 177

3 Choroba częściej dotyczy kobiet (4:1), często występuje rodzinnie (40-90%). Rozpoczyna się najczęściej w dzieciństwie, w okresie dorastania, rzadziej przed 30. rokiem życia. U części dzieci i młodzieży mija całkowicie po osiągnięciu wieku dorosłego, a u większości kobiet ulega remisji w czasie ciąży. U niektórych znika w okresie klimakterium, ale zdarza się też, że właśnie wtedy następuje jej nasilenie. To samo dotyczy wieku podeszłego. Istotę stanowią okresowo występujące napady bólu głowy, pomiędzy którymi pacjenci nie uskarżają się na żadne dolegliwości. Ból migrenowy często, ale nie zawsze, jest bólem jednostronnym, tętniącym, dotyczy prawej lub lewej połowy głowy, w kolejnych napadach występuje na zmianę. Równie często jak jednostronne występują napady obustronne. Ból lokalizuje się wokół oczodołu lub za okiem (uczucie wysadzania oka). Bólowi głowy towarzyszą nudności lub wymioty, światłowstręt (fotofobia), złe znoszenie hałasu (fonofobia), zapachów (osmofobia), wstręt do jedzenia. Powyższe objawy występują w różnych kombinacjach, mogą ujawniać się tylko w niektórych napadach. Napady migrenowe występują z różną częstotliwością: od jednego w roku do kilku lub więcej epizodów w miesiącu, a trwają od kilku godzin do kilku dni (stan migrenowy). Pojawiają się samoistnie, a u niektórych chorych mogą być sprowokowane różnymi zewnętrznymi czynnikami, jak: zmiana pogody (wiatry halne), hałas, przykre zapachy, spożywanie określonych pokarmów (np. czerwone wino, kakao, czekolada, ser pleśniowy i in.), długie pozostawanie na czczo, przeżycia stresujące (ból w kolejnym dniu), nieprawidłowy reżim snu (zbyt długi sen - migrena weekendowa) albo niedobór snu, dłuższa podróż, miesiączka (należy odróżnić od bólu głowy w zespole miesiączkowym) i owulacja, hormonalne środki antykoncepcyjne i leczenie hormonalne. Napady lekkie nieznacznie ograniczają zdolność do pracy, średnio ciężkie powodują znaczne ograniczenie aktywności zawodowej. Ciężkie napady zmuszają pacjenta do pozostania w łóżku, zwykle pacjent ma trudność z samoobsługą. W typowych ciężkich napadach pacjent leży nieruchomo, w ciemnym pokoju, z zamkniętymi oczami, z zimnym kompresem na głowie, w domu musi być cicho, stara się zasnąć. Po przespaniu napad może minąć, chyba że rozciąga się na kilka dni. U niektórych chorych pojawiają się dodatkowe objawy: dreszcze, biegunka, częstomocz, czasem gorączka, omdlenie [5,8]. Wg klasyfikacji Międzynarodowego Towarzystwa Bólu Głowy (International Headache Society IHS) migrena została podzielona na pięć głównych kategorii [1,2,9]: migrena bez aury migrena z aurą migrena siatkówkowa okresowe zespoły dziecięce nazwane prekursorami migreny powikłania migreny migrena prawdopodobna Migrena bezy aury - jest postacią występującą najczęściej (90%). W napadach bez aury ból głowy nie jest niczym zapowiadany. Nieliczni pacjenci umieją jednak przewidzieć napad, odczuwając różne prodromy. W okresie kilku, czasem kilkunastu godzin poprzedzających ból głowy występują różne sensacje, np. senność lub bezsenność, utrata apetytu lub nadmierny apetyt, zaburzenia żołądkowo-jelitowe, dolegliwości wzrokowe i in. [5,8]. Migrena z aurą - w 10% bóle głowy poprzedzone są aurą (dawniej zwaną migreną klasyczną lub oczną). Aura może mieć charakter: a) objawów wzrokowych migocący mroczek w polu widzenia, błyski, świecące punkty, zniekształcenia obrazu; b) objawów czuciowych - mrowienia i parestezje, głównie w okolicy ust i rąk, czasem połowy ciała; c) niedowładów - tzw. migrena z porażeniem połowiczym; d) objawów z zakresu unaczynienia tylnej jamy czaszki - dyzartrii, zawrotów głowy, szumu usznego, podwójnego widzenia, ataksji czy zaburzeń świadomości; wówczas rozpoznajemy migrenę typu podstawnego (nie - jak w poprzedniej klasyfikacji - migrenę podstawną) [1-3,9,10]. Warto pamiętać, że rozpoznanie migreny z aurą można postawić po wcześniejszym wykluczeniu organicznych przyczyn uszkodzenia mózgu. Migrena siatkówkowa - znamionują ją incydenty, ograniczone do jednego oka, pod postacią mroczków, migotania, zaniewidzenia z towarzyszącym migrenowym bólem głowy lub poprzedzającym ból głowy co najmniej o godzinę. Rozpoznanie należy postawić po wykluczeniu epizodu przemijających zaburzeń krążenia mózgowego, odklejenia siatkówki czy neuropatii nerwu wzrokowego [1,2]. 178

4 Rycina 1. Ból migrenowy: 1. Ból najczęściej jednostronny rozszerza się w miarę trwania napadu na całą głowę. 2. Znamienny jest ból w otoczeniu oczodołów (wrażenie,,wysadzania oka ). 3. Ból kłujący. 4. Ból tętniący. 5. Fotofobia (a.kolor czarny), fonofobia (b.szary) i osmofobia (c.flakon perfum). Okresowe zespoły dziecięce - do okresowych zespołów dziecięcych, często poprzedzających rozwój migreny, należą nawracające wymioty, migrena brzuszna oraz napadowe łagodne zawroty głowy. Nawracające wymioty to epizod nasilonych nudności i wymiotów trwających od 1 do 5 dni bez wyraźnej przyczyny chorobowej związanej z przewodem pokarmowym. Migrena brzuszna występuje u co najmniej 12% dzieci w wieku szkolnym. Jest to ból brzucha umiejscowiony w okolicy pępka, tępy, o dużym lub umiarkowanym nasileniu, z towarzyszącymi nudnościami i wymiotami oraz brakiem apetytu [1,2,11]. Powikłania migreny a) migrena przewlekła - ból głowy o charakterze migreny, trwający co najmniej 15 dni w miesiącu przez co najmniej 3 miesiące i niezwiązany z nadużywaniem leków [1,2]; b) stan migrenowy - napad migreny z fazą bólu trwający ponad 72 godziny [1,2,12]; c) uporczywa aura - objawy neurologiczne utrzymują się ponad tydzień, a badania neuroobrazowe są prawidłowe; d) migrenowy zawał mózgu - objawy neurologiczne utrzymują się ponad tydzień a badanie obrazowe wskazuje na udar niedokrwienny mózgu; e) padaczka migrenowa - padaczka i migrena mogą współistnieć ze sobą. Ból głowy występuje w okresie ponapadowym lub napad padaczkowy może być wywołany bólem migrenowym [1,2,12]. Wspomniana już migrena przewlekła (IHS) wyod- 179

5 rębniona przez Mathewa jako tzw. migrena transformowana dotyczy ok % przypadków. W opinii Prof. Prusińskiego nazewnictwo wprowadzone przez Mathewa lepiej oddaje istotę sprawy niż terminologia przyjęta przez IHS, ponieważ każda migrena ma charakter choroby przewlekłej [5]. Migrena prawdopodobna - można ją rozpoznać, gdy spełnione są kryteria migreny, ale występuje mniej niż 5 napadów w miesiącu [13]. Etiopatogeneza migreny nie jest znana. Przez wiele lat funkcjonowały trzy teorie: naczyniowa (utworzona przez Wolffa), wg której na początku napadu dochodzi do skurczu niektórych naczyń (aura), a następnie do nadmiernego ich rozszerzenia i zwiększonej przepuszczalności z wtórnym obrzękiem okołonaczyniowym; neurogenna (jej twórcą jest Lieving, zmodyfikowana przez Flatou) - istotę napadu stanowi okołonaczyniowe (w oponach?) jałowe neurogenne zapalenie wyzwalane przez antydromowe uwalnianie różnych mediatorów (substancja P, VIP, CGRP-calcitonine gen-related peptide) w obszarze unerwienia naczyń przez nerw trójdzielny (układ trójdzielno-naczyniowy); biochemiczna (Sicuterii), w której rolę odgrywają receptory serotoninowe (5HT1, 5HT2). Pod uwagę brana jest również rola tlenku azotu i endotelin. Wg autorów, którzy zapoznali się z piśmiennictwem i omówili możliwe mechanizmy bólu, aury oraz innych objawów migreny, miniony wiek przyniósł w badaniach patofizjologii przesunięcie punktu ciężkości od teorii naczyniowej (przypisującej naczyniom rolę sprawczą schorzenia) w kierunku bardziej złożonej teorii neuronaczyniowej, która uznaje, że zaburzenia naczyniowe są wtórne do aktywacji neuronalnej. Opisuje ona migrenę jako manifestację wrodzonej lub usposobionej wrażliwości reakcji neuronaczyniowej na pewne bodźce zewnętrzne lub cykliczne zmiany endogenne w ośrodkowym układzie nerwowym (OUN). Inicjacja ataku migrenowego wynika zatem z pierwotnej dysfunkcji OUN i następującej w jej wyniku aktywacji układu trójdzielno-naczyniowego. W tej złożonej reakcji bierze udział cały szereg czynników biochemicznych. Dokładne poznanie tego ciągu patogenetycznego odgrywa fundamentalną rolę w sposobach leczenia migreny [14]. Farmakoterapia szczegółowa bólów głow y zostanie omówiona na końcu artykułu, natomiast przy omawianiu poszczególnych typów bólów głowy zasygnalizowane zostanie zalecane postępowanie farmakologiczne. Leczenie doraźne napadów migrenowych 1. nieswoiste klasyczne leki przeciwbólowe 2. swoiste leki p/migrenowe: - nieselektywne (ergotamina) - selektywne (tryptany) 3. leki przeciwwymiotne (metoklopramid) 4. leki uspokajające Leczenie profilaktyczne 1. dihydropochodne alkaloidów sporyszu 2. leki przeciwserotoniowe 3. leki przeciwpadaczkowe 4. leki przeciwdepresyjne 5. beta adrenolityki 6. antagoniści wapnia 7. inne leki Ból głowy typu napięciowego Jest najczęściej spotykanym samoistnym bólem głowy, mniej dokuczliwym niż migrena. Częstość występowania % populacji [1,12,15]. Rozbieżność danych epidemiologicznych wynika z umieszczenia w tej grupie często tzw. bólów głowy przygodnych, przypominających swym charakterem bóle głowy typu napięciowego. Według klasyfikacji IHS z 2004 roku wyróżnia się trzy podtypy napięciowego bólu głowy [1-3,9]: a) rzadki ból epizodyczny - epizody występują rzadziej niż raz w miesiącu; b) częsty ból epizodyczny - od 1 do 14 epizodów w miesiącu; c) ból przewlekły - co najmniej 15 dni w miesiącu. Napięciowy ból głowy występuje w każdej grupie wiekowej, najczęściej u osób w wieku średnim. Pojawia się także w okresie dorastania, ocenia się, że występuje u około 5-7% uczniów w wieku 5-15 lat [16]. Dotyczy częściej kobiet niż mężczyzn. Bóle głowy typu napięciowego określane są jako tępe, uciskowe o charakterze obręczy i gniecenia. Ból obejmuje całą głowę lub zlokalizowany jest w skroniach. Trwa od 30 minut do 7 dni. Choroba zaczyna się zwykle w młodości, trwa ze znacznymi wahaniami całe życie. Ocenia się, że u ponad 20% populacji bóle tego typu powtarzają się wielokrotnie w ciągu roku, a u części dotkniętych nimi osób są nawet codzienne lub prawie codzienne. Zwykła aktywność fizyczna nie nasila bólu, nie upośledza zdolności do 180

6 pracy. Objawy towarzyszące bólowi to: ponudzania, światłowstręt, zaburzenia snu, nadwrażliwość na hałas i uczucie przewlekłego zmęczenia. Chorzy często budzą się z bólem, który narasta stopniowo w ciągu dnia i stopniowo ustępuje. Niejednokrotnie współistnieje ze wzmożonym napięciem emocjonalnym, zespołem nerwicowym lub stanami obniżonego nastroju. Ten rodzaj bólu występuje często u osób nadmiernie ambitnych i wkładających duży wysiłek w osiągnięcie swoich celów życiowych [16]. Większość pacjentów nie zasięga porady lekarskiej i nie leczy się lub uprawia doraźne samoleczenie. Etiopatogeneza nie została dotąd wyjaśniona. Sądzi się, że ból ten jest wynikiem nieprawidłowych reakcji na obciążenia emocjonalne, a pewne znaczenie ma wzrost napięcia mięśni czaszki. Rozpoznanie opiera się na wywiadzie, który ujawnia wyżej opisane nieswoiste (w porównaniu z migreną i innymi bólami) cechy. Badanie neurologiczne nie wykazuje zmian, podobnie jak badania laboratoryjne. Ból głowy typu napięciowego różni się zdecydowanie od migreny, ale może z nią współistnieć, co ujmowano dawniej jako mieszany ból głowy. Termin ten nie utrzymał się w klasyfikacji IHS, ale jest moim zdaniem przydatny praktycznie. Leczenie jest trudne. Doraźnie można stosować zwykłe leki przeciwbólowe, ewentualnie w połączeniu ze środkami rozluźniającymi napięcie mięśni. Należy ostrzegać przed uzależnieniem od leków. W profilaktyce zaleca się najczęściej długotrwałe podawanie niewielkich dawek środków przeciwdepresyjnych. Wśród samoistnych bólów głowy ponad 90% stanowią migrena i napięciowe bóle głowy. Pozostałą część stanowią bóle o niewyjaśnionej patogenezie. Z uwagi na wspólne cechy kliniczne, klasterowy ból głowy, zespół SUNCT (krótkotrwałe jednostronne napady, przypominające neuralgię z przekrwieniem spojówek i łzawieniem) i przewlekłą napadową hemikranię opisano w klasyfikacji bólów głowy z 2004 r. Wspólnie, jako klasterowe bóle głowy i inne trójdzielno-autonomiczne bóle głowy, zlokalizowane w obszarze unerwienia nerwu trójdzielnego wraz z towarzyszącymi objawami autonomicznymi wskazującymi na pobudzenie układu przywspółczulnego (SUNCT) [13]. Fizjopatologiczną podstawą tej grupy bólów głowy pozostaje odruch trójdzielno-autonomiczny, powstały w pniu mózgu pomiędzy nerwem trójdzielnym a włóknami przywspółczulnymi nerwu twarzowego. Przejawia się on przekrwieniem spojówek, łzawieniem, wyciekiem z nosa, obrzękiem powieki, zwężeniem źrenicy. Cechą różnicującą w obrębie tej grupy schorzeń pozostaje dzienna częstotliwość napadów, czas ich trwania, lokalizacja i nasilenie bólu oraz objawów autonomicznych. Pomimo charakterystycznych objawów klinicznych, schorzenia te niejednokrotnie są błędnie rozpoznawane jako nerwoból trójdzielny, zapalenia zatok lub zmiany okołozębowe [18]. W grupie tej umieszczono także mało poznane nozologicznie prawdopodobne trójdzielno-autonomiczne bóle głowy. Wynika to z podobnej patofizjologii, pobudzenia układu przywspółczulnego i nerwu trójdzielnego. Charakteryzują się one krótkim czasem trwania, jednostronnym bólem i objawami autonomicznymi występującymi po tej samej stronie [18]. Trójdzielnoautonomiczne bóle głowy charakteryzują się występowaniem jednostronnego, silnego bólu głowy. Klasterowy ból głowy (ang. cluster headache) Zwany jest też bólem Hortona lub histaminowym. Rozpowszechnienie tego bólu głowy ocenia się na ok. 0,1% populacji, dotyczy częściej mężczyzn. Istotę choroby stanowią napady niezwykle silnego bólu (piekący, palący, kłujący), zawsze jednostronnego, obejmującego otoczenie oczodołu (czasem z promieniowaniem do tyłogłowia lub karku i barku). Bólowi towarzyszą: zaczerwienienie oka, łzawienie oraz wyciek z nosa po tej samej stronie, a czasem tylko uczucie zatkania nosa, a także wzmożenie potliwości twarzy oraz zwężenie źrenicy, szpary powiekowej i obrzęk powieki. Napady występują z różną częstością, od jednego na kilka dni do kilku (i więcej) w ciągu doby, często w nocy, czasem o tej samej porze. Nasilają się zimą i latem. Napady są krótkie ( min.), jest ich co najmniej 5 i mają miejsce w pewnym określonym czasie zwanym klasterem, który trwa od kilku tygodni do kilku miesięcy, po czym następuje samoistna remisja, napady przestają się pojawiać. Ponowny klaster może wystąpić po różnie długim czasie (kilka tygodni, miesięcy, kilka lub wiele lat). Taki przebieg choroby nazywamy epizodycznym. U około 10 % chorych występuje postać przewlekła bez remisji lub krótkie okresy bezbólowe. Pomimo że obraz kliniczny bólu klastrowego jest znamienny i łatwo go rozpoznać, wielu pacjentów wędruje przez wiele lat od lekarza do lekarza, nie trafiając na osobę, która rozpozna jednostkę chorobową. Ten typ bólu głowy sprawia pacjentom tak ogromne cierpienie, że niektórzy z nich miewają myśli samobójcze. Do przerwania napadu doraźnie zaleca się wdychanie czystego tlenu przez maskę (7 l/min przez 15 minut) 181

7 albo tryptany, najlepiej w iniekcji lub sprayu donosowym (słabszy efekt). W celu przerwania klasteru stosuje się różne podejścia terapeutyczne: steroidy, werapamil (duże dawki - do 480 mg/dobę), lit, kwas walproinowy, gabapentynę. Podawanie jednego z tych leków lub leczenie skojarzone należy prowadzić systematycznie, do przerwania klasterowego bólu, a także kilka tygodni potem, aby zapobiec nawrotowi. Nie opracowano dotąd żadnej metody, która umożliwiałaby zapobieganie kolejnym napadom bólu klasterowego [1,2,5,8,9]. Przewlekła napadowa hemikrania (ang. chronic paroxysmal hemicrania-cph) Jest to napadowy ból głowy podobny w swym charakterze do klasterowego bólu głowy, występuje częściej u kobiet. Jednostronny, silny, pulsujący, świdrujący, przeszywający, zlokalizowany w okolicy oczodołu lub skroni. Cechą różnicującą jest tu częstość napadów 5-20/dobę trwających 2-30 minut oraz brak zwężenia źrenicy. Etiopatogeneza tego rodzaju bólu nie jest znana. Najbardziej istotną cechą CPH jest pozytywna reakcja na indometacynę w dawce 150 mg p.o i 50 mg i.v [5]. SUNCT (ang. Short lasting Unilateral Neuralgic form headache attakcs with Conjunctival injection and Tearing) Są to krótkotrwałe jednostronne napady, przypominające neuralgię z przekrwieniem spojówek i łzawieniem. Opisane zostały po raz pierwszy w 1978 r. przez Sjaastad i wsp. Pełny opis zespołu opracowano w 1989 r. Jest to najrzadszy z pierwotnych bólów głowy; do tej pory udokumentowano nie więcej niż 30 przypadków [18]. Na obraz SUNCT składają się krótkie ataki (trwające sekund, występujące razy na dobę), od umiarkowanego do silnego bólu, zlokalizowanego zwykle oczodołowo lub nadoczodołowo, z towarzyszącymi zaburzeniami ze strony układu autonomicznego: przekrwienie spojówki, łzawienie, wyciek z nosa. Napady zazwyczaj pojawiają się między r.ż, częściej u mężczyzn, głównie rano i wieczorem. Istnieją pojedyncze doniesienia na temat dobrego efektu po zastosowaniu lamotriginy i gabapentyny [11,15,19]. Inne samoistne bóle głowy Śródsenny ból głowy (ang. hypnic headache) - w 2004 r. został po raz pierwszy ujęty w klasyfikacji bólów głowy. Występuje rzadko. Opisano dotychczas 80 przypadków tego rodzaju bólu głowy, po raz pierwszy w 1988 r. Zwykle dotyczy osób po 60 roku życia, ale może pojawiać się też w młodszym wieku Najczęściej jest to ból obustronny, trwający średnio 30 minut (kilkanaście minut do 3 godzin), budzący chorego nocą, zwykle o stałej porze, bez towarzyszących objawów autonomicznych. Dotyczy przede wszystkim kobiet [1,2,6,20]. Zaproponowano szereg różnych metod leczenia: m.in. lit, indometacynę, flunaryzynę. Pierwotny kłujący ból głowy (ang. primary stabbing headache) jego istotę stanowią krótkie incydenty silnego kłującego bólu na ograniczonej przestrzeni, w różnych miejscach czaszki [5]. Jego etiopatogeneza nie jest jasna, być może jest to nerwoból w zakresie drobnych rozgałęzień nerwu trójdzielnego. W większości przypadków nie są niezbędne badania obrazowe ani leczenie. W szczególnie uporczywych dolegliwościach skuteczna jest indometacyna. Pierwotny wysiłkowy i kaszlowy ból głowy (ang. primary exertional headache; primary cough headache) charakteryzuje się zwykle krótkotrwałymi, ale silnymi bólami głowy, występuje tylko po uporczywym kaszlu lub znacznym wysiłku [8,15,19]. W tym przypadku wskazane jest neuroobrazowanie. Pierwotne bóle głowy związane z aktywnością płciową (ang. primary headache associated with sexual activity), czyli tzw. koitalne bóle głowy [8,15,20]. Obecnie wyróżnia się [8] jego dwie postacie: ból przedorgazmowy (tępy ból w okresie pobudzenia płciowego) i ból orgazmowy (silny tętniący ból głowy w czasie lub po szczytowaniu). Warto pamiętać, że wysiłek związany ze stosunkiem płciowym może spowodować krwotok podpajęczynówkowy, ból głowy może być też objawem ubocznym stosowania sildenafilu. Pierwotny piorunujący ból głowy (ang. primary thunderclap headache) - nagły, bardzo silny ból głowy z wymiotami, czasem chwilową utratą przytomności, naśladujący krwotok podpajęczynówkowy. Wskazana jest diagnostyka (neuroobrazowanie, nakłucie lędźwiowe) celem wykluczenia krwawienia. Bóle ustępują po kilku dniach. Mogą następować nawroty. Codzienny przewlekły bóle głowy (uporczywy codzienny ból głowy) - jest to jednostronny ból głowy, wprowadzony do klasyfikacji w 2004 r. Trwa on co 182

8 najmniej 4 godz. dziennie, utrzymuje się nawet 3-6 miesięcy. Ma charakter ściskający, o umiarkowanym bądź niewielkim nasileniu, najczęściej obustronny. Mogą mu towarzyszyć nudności, wymioty, foto- i fonofobia. Występuje u osób z dotychczas negatywnym wywiadem bólów głowy. Uważa się, że występują one u około 1-2% (a nawet więcej) dorosłej populacji. Codzienne bóle głowy są szczególnie trudne do leczenia. Zauważono zmniejszenie bólu po zastosowaniu tizanidyny (6-9 mg/dobę), olanzapiny (5-10 mg) oraz topiramatu i gabapentyny. Jego etiologia nie jest znana. Niektóre dane wskazują, że główną przyczynę codziennych bólów głowy stanowi transformowana migrena. Wśród innych przyczyn należy wymienić postać przewlekłą bólu typu napięciowego, a także pourazowe bóle głowy, przy których leczeniu często dochodzi do nadużycia leków przeciwbólowych [5,10]. II. Wtórne bóle głowy Wtórne bóle głowy często charakteryzują się tymi samymi cechami klinicznymi, co pierwotne bóle głowy, ale ich przyczyna jest znana, a bóle głowy stanowią jeden z objawów określonej choroby, np. nadciśnienia tętniczego, zapalenia opon, zapalenia zatok obocznych nosa, urazów głowy lub zatruć. Na szczęście przeważająca większość skarg pacjentów wynika z pierwotnych bólów głowy. U około 2% chorych zgłaszających się do lekarza z powodu bólu głowy i u ok. 4% pacjentów konsultowanych w izbie przyjęć, ból głowy ma charakter wtórny [17]. Nie wszystkich pacjentów z bólem głowy powinno się poddawać neuroobrazowaniu: złotym standardem diagnostyki bólu głowy jest rzetelny i pełny wywiad lekarski oraz badanie internistyczne i neurologiczne. Głównym celem wykonywania badań radiologicznych w tej grupie chorych jest wykluczenie objawowych przyczyn w wypadku podejrzanego wywiadu lub nieprawidłowości w badaniu przedmiotowym. Budzący niepokój wywiad oraz określone odchylenia w badaniu należy traktować jako sygnał do wykonania diagnostyki [18]. Trzeba pamiętać, że nierozpoznanie podłoża organicznego stanowi istotny błąd. Wg Mathewa [21] w codziennej praktyce należy szczególnie zwracać uwagę na przypadki bólów głowy, które mogą być sygnałem niebezpiecznej choroby: nagły pierwszy ból głowy lub najsilniejszy ból, jaki wystąpił w życiu; ból głowy po wysiłku; nowy rodzaj bólu głowy w wieku podeszłym; szybko narastający ból głowy; ból głowy z gorączką i sztywnością karku; ból głowy z obecnością objawów neurologicznych (napady padaczkowe, niedowład kończyn, dwojenie) lub zaburzeń psychicznych; obecność tarczy zastoinowej; ból głowy u osoby z chorobą nowotworową lub infekcją HIV. Klasyfikację wtórnych bólów głowy przedstawiono w Tabeli 1. W porównaniu z klasyfikacją IHS z 1988 r. nastąpiła zmiana nomenklatury. Bóle głowy spowodowane zaburzeniami metabolicznymi zmieniono na bóle głowy spowodowane zaburzeniami homeostazy, co wydaje się pełniejszą i bardziej trafną nazwą [13]. Są to bóle głowy związane z istotnymi zaburzeniami ciśnienia tętniczego i niedokrwienia mięśnia sercowego. W artykule zostaną przedstawione zespoły istotne z punktu widzenia praktycznego, w których wiodącym objawem jest ból głowy. Nerwobóle czaszkowe i bóle twarzy pochodzenia ośrodkowego W grupie tej wyodrębniono między innymi następujące typy: neuralgia trójdzielna neuralgia potyliczna neuralgia popółpaścowa migrena okoporaźna Neuralgia trójdzielna - są to sekundowe napady silnego jednostronnego bólu (2% przypadków to ból obustronny), promieniującego wzdłuż odpowiednich gałęzi nerwu trójdzielnego, najczęściej II i III (30%), tylko II (20%) lub tylko III (15%), a wyjątkowo wszystkich gałęzi. Najrzadziej zajęta jest w sposób izolowany I gałąź (różnicowanie z bólem klasterowym). Bóle występują samoistnie lub na skutek drażnienia stref spustowych, tj. w czasie mówienia, jedzenia, żucia, mycia zębów, golenia, dotykania pewnych okolic skóry. Mają charakter piekący, rwący, bez towarzyszących objawów wegetatywnych. Między napadami nie występują objawy neurologiczne. Samoistna neuralgia trójdzielna stanowi 90% zachorowań. W leczeniu stosuje się przede wszystkim karbamazepinę ( mg/dobę), także baklofen, klonazepam, gabapentynę. W razie nieskuteczności leczenia farmakologicznego stosuje się blokady (efekt krótkotrwały), termolezję 183

9 Tabela 2. Przyczyny i charakterystyka wtórnych bólów głowy Zespół idiopatyczne (samoistne) nadciśnienie śródczaszkowe tzw. rzekomy guz mózgu (pseudotumor cerebri) zapalenie olbrzymiokomórkowe tętnicy skroniowej polekowe bóle głowy z odbicia, czyli bóle głowy z nadużycia leków przygodne bóle głowy Charakterystyka Rzadka choroba, najczęściej występuje u młodych otyłych kobiet, ból głowy jest objawem wzrostu ciśnienia śródczaszkowego. Może być konsekwencją zażywania dużych dermatologicznych dawek witaminy A, tetracyklin, tamoksyfenu, cymetadyny). Objawia się przewlekłym bólem głowy z nudnościami i wymiotami, a czasem podwójnym widzeniem (niedowład nerwu odwodzącego w następstwie ucisku), z obecnością tarczy zastoinowej (są przypadki bez tego objawu). Przy dłuższym trwaniu może nastąpić pozastoinowy zanik nerwu wzrokowego. Poza tym rokowanie jest pomyślne. Wskazane neuroobrazowanie celem wykluczenia guza mózgu. Uogólniona choroba autoimmunologiczna naczyń, ujawnia się głównie zajęciem tętnicy skroniowej, chociaż może objąć inne naczynia (zawał serca, udar niedokrwienny mózgu, ślepota i in.). Dotyczy głównie osób starszych. Objawia się uporczywym bólem najczęściej okolicy skroniowej, zmianami tętnicy skroniowej (tkliwość, zgrubienie, brak tętna), upośledzeniem stanu ogólnego, chudnięciem, wysokim OB. Czasem współistnieją bóle wielu mięśni i upośledzenie ich sprawności (tzw. polymyalgia rheumatica). Rozpoznanie potwierdza biopsja tętnicy. Lekiem z wyboru są steroidy, należy je włączyć natychmiast w przypadku uzasadnionego podejrzenia choroby, aby nie dopuścić do wymienionych wyżej ciężkich powikłań [22]. Przed kilkudziesięcioma laty zauważono, że u osób, które nadużywają zwykłych leków przeciwbólowych lub ergotaminy do zwalczania swoich bólów głowy, po pewnym czasie występują codzienne bóle. Mogą one zostać opanowane wyłącznie poprzez całkowite i natychmiastowe odstawienie nadużywanych leków (odnosi się to tylko do zwykłych leków przeciwbólowych i ergotaminy, nie zaś do leków nasennych lub uspokajających, których odstawienie w przypadku uzależnienia musi być powolne). Uznano, że leki przeciwbólowe działają podwójnie, tzn. obok działania przeciwbólowego wywołują paradoksalnie, czyli z odbicia ból głowy. Jest to częsta przypadłość, gdyż ocenia się, że ok. 1 2 %dorosłej populacji wykazuje ten typ bólów głowy. Ponieważ znajomość tej jednostki chorobowej nie jest dostateczna, lekarze stykający się z takimi pacjentami, zamiast odstawić leki, przepisują inne, podtrzymując błędne patogenetyczne koło, w którym obraca się bezradnie pacjent [23,24]. Okres abstynencyjny trwa zwykle kilka, wyjątkowo kilkanaście dni, dla jego złagodzenia można podawać leki przeciwdepresyjne, kwas walproinowy, osobiście stosuję opipramol [23,24]. Tzw. przewlekłe stosowanie ergotaminy, opioidów, niesteroidowych leków przeciwzapalnych, a nawet tryptanów, może powodować polekowe bóle głowy (do różnicowania z migreną przewlekłą). Są to bóle, które mogą wystąpić u każdego człowieka pod wpływem różnych obciążeń, np. po spożyciu alkoholu, niewyspaniu lub dłuższym przebywaniu w dusznym pomieszczeniu. Zwykle ustępują po zażyciu prostych leków przeciwbólowych. zwoju Gassera lub zabiegi operacyjne (ostatnio głównie mikrodekompresję nerwu) [5]. Migrena okoporaźna - dotychczas stanowiąca odmianę migreny z aurą. Są to bóle głowy z towarzyszącym porażeniem jednego lub kilku nerwów gałkoruchowych, cofające się w ciągu 4 tygodni. Bóle głowy często utrzymują się ponad tydzień, a pomiędzy początkiem a porażeniem jednego lub kilku nerwów gałkoruchowych istnieje okres utajenia do 4 dni. Migrena okoporaźna może więc być nawracającą neuropatią demielinizacyjną [1,2,19]. III. Farmakoterapia bólów głowy Leczenie farmakologiczne bólów głowy, z uwagi na bogatą patofizjologię i symptomatologię, związane jest ze stosowaniem wielu grup leków o różnych punktach uchwytu efektu farmakologicznego. Jedną z grup leków najczęściej stosowanych w tym wskazaniu są niesteroidowe leki przeciwzapalne (NLPZ), drugą - leki przeciwbólowe pozbawione działania przeciwzapalnego, do których zaliczamy paracetamol, metamizol oraz nefopam. Wybór leku przeciwbólowego musi uwzględniać zarówno typ bólu głowy, jak i choroby współistniejące oraz równocześnie stosowane leki. NLPZ wykazują 184

10 zarówno efekt przeciwzapalny, jak i przeciwbólowy, związany z zahamowaniem syntezy prostaglandyn. Prostaglandyny, oprócz efektu prozapalnego i probólowego, uczestniczą także w regulacji homeostazy licznych tkanek i narządów. Dlatego też efekt terapeutyczny NLPZ wiąże się każdorazowo ze wzrostem ryzyka wystąpienia działań niepożądanych, które związane są z ograniczeniem fizjologicznej roli prostaglandyn, w szczególności w przewodzie pokarmowym, nerkach oraz układzie sercowo-naczyniowym. NLPZ wykazują dawkozależny efekt terapeutyczny, jednak w różny sposób wpływają na zahamowanie aktywności izoenzymów cyklooksygenazy (COX-1, COX-2), z czym związana jest zarówno ich skuteczność terapeutyczna, jak i ryzyko wystąpienia działań niepożądanych. Im lek silniej hamuje aktywność COX-1 (kwas acetylosalicylowy, indometacyna, acemetacyna, ketoprofen), tym większe jest ryzyko wystąpienia działań niepożądanych, głównie ze strony przewodu pokarmowego oraz nerek. Natomiast stosowanie leków działających preferencyjnie (meloksykam, nimesulid) lub wybiórczo (koksyby) w stosunku do COX-2 zwiększa ryzyko wystąpienia incydentów naczyniowych, w szczególności u pacjentów, u których obecne są czynniki ryzyka wystąpienia powikłań ze strony układu sercowo-naczyniowego. Koreluje to ściśle z faktem, że głównym źródłem prostacykliny w układzie sercowo-naczyniowym jest śródbłonek naczyń krwionośnych. NLPZ nie powinniśmy także stosować u pacjentów z niewydolnością serca oraz leczonych z powodu nadciśnienia tętniczego, szczególnie w tych przypadkach, w których nadciśnienie jest trudne do kontroli. NLPZ zatrzymując wodę w organizmie powodują wzrost objętości wewnątrznaczyniowej i zwiększają ryzyko zaostrzenia niewydolności krążenia oraz wzrostu ciśnienia krwi. Poprzez indukowanie reakcji wolnorodnikowych, uszkadzanie mitochondriów oraz indukcję apoptozy mogą powodować reakcje hepatotoksyczne. Szczególną ostrożność należy zachować u pacjentów stosujących nimesulid oraz diklofenak. NLPZ różnią się pomiędzy sobą parametrami farmakokinetycznymi, a w szczególności początkiem wystąpienia efektu przeciwbólowego oraz okresem półtrwania, który warunkuje czas trwania efektu przeciwbólowego. Najszybszy efekt przeciwbólowy wykazują NLPZ zastosowane dożylnie, a w przypadku stosowania doustnych form leku powinniśmy dla osiągnięcia szybkiego efektu przeciwbólowego stosować rozpuszczalne postaci leku, syropy lub preparaty w formie kapsułek z płynną zawartością. W przypadku stosowania NLPZ w migrenie efekt przeciwbólowy środków podanych doustnie może być ograniczony przez współistniejące nudności, wymioty oraz towarzyszące migrenie zaburzenia perystaltyki górnego odcinka przewodu pokarmowego, które wydłużają czas pojawienia się efektu analgetycznego. W takich sytuacjach, gdy decydujemy się na doustne podanie leku, powinniśmy przed jego zastawaniem podać metoklopramid lub tietyloperazynę (Torecan). Na rynku farmaceutycznym dostępne są preparaty zawierające połączenie leku przeciwbólowego i metoklopramidu, np. preparat Migpriv, będący połączeniem kwasu acetylosalicylowego i metoklopramidu. W bólach głowy, a w szczególności w migrenie, poleca się stosowanie kwasu tolfenamowego (Migea). Mechanizm działania kwasu tolfenamowego jest podobny do NLPZ, jednak dodatkowo hamuje on aktywność lipooksygenazy, a zatem zmniejsza produkcję leukotrienów. Badania kliniczne wykazały, że w napadach migreny dochodzi do nadmiernego uwalniania leukotrienu B4. Kwas tolfenamowy charakteryzuje się wysoką biodostępnością (85%). Po podaniu doustnym efekt przeciwbólowy leku występuje w ciągu 30 minut od jego zażycia, efekt maksymalny - w ciągu Tabela 3. Dawkowanie najczęściej stosownych NLPZ w bólach głowy Lek Aspiryna Ibuprofen Kwas tolfenamowy Naproksen (sól sodowa) Diklofenak (sól potasowa) Dawkowanie mg co 4-6 godzin, dawki dobowej 4g mg co 6 godzin 200 mg jednorazowo, w razie konieczności po 2 godzinach można podać następne 200 mg Pierwsza dawka mg, następnie 220 mg co 3-4 godziny Pierwsza dawka mg, następnie 50 mg co 8 godzin 185

11 2 godzin. Kwas tolfenamowy w dawce 200 mg wykazuje podobną skuteczność w migrenie, jak 100 mg sumatriptanu. Kwas tolfenamowy wykazuje synergizm działania z tryptanami. Dawkowanie najczęściej stosownych NLPZ w bólach głowy przedstawiono w tabeli 3. [25]. NLPZ można kojarzyć z paracetamolem, słabymi opioidami oraz kofeiną. Nie należy kojarzyć ich miedzy sobą, gdyż nie zwiększa to w żaden sposób efektu przeciwbólowego, natomiast zwiększa ryzyko wystąpienia krwawienia z górnego odcinka przewodu pokarmowego oraz ryzyko hepato- i nefrotoksyczności. W związku z tym, że NLPZ w znacznym stopniu wiążą się z białkami krwi, mogą one wypierać z tych połączeń inne równocześnie stosowane leki, a w szczególności doustne leki przeciwzakrzepowe, pochodne sulfonylomocznika, czy niektóre leki przeciwpadaczkowe. NLPZ zmniejszają efekt przeciwpłytkowy aspiryny. Zmniejszają także efekt terapeutyczny leków stosowanych w farmakoterapii chorób układu sercowonaczyniowego. Ma to szczególne znaczenie u pacjentów leczonych inhibitorami konwertazy angiotensyny, statynami oraz lekami beta-adrenolitycznymi. NLPZ zmniejszają efekt działania diuretyków, w szczególności diuretyków pętlowych. W przypadku przeciwwskazań do stosowania NLPZ cenną alternatywą może być podanie paracetamolu, którego główny mechanizm działania związany jest z hamowaniem COX-3, która jest izoformą cyklooksygenazy-1. Kurację u osób dorosłych rozpoczynamy dawką 1000 mg paracetamolu, a następnie co 4-6 godzin od mg, do dawki dobowej 4 g. Lekiem przeciwbólowym pozbawionym działania przeciwzapalnego, często stosowanym w Polsce, jest metamizol (Pyralgin, Pyrahexal). Wykazuje on wysoką skuteczność przeciwbólową, jednak może wywołać agranulocytozę w mechanizmie idiosynkrazji, co spowodowało, że w wielu krajach został wykreślony ze spisów leków. Jednorazowa dawka metamizolu stosowanego w bólach głowy wynosi mg, dawka dobowa mg. W Polsce do leczenia bólu zarejestrowany jest również nefopam, którego mechanizm działania związany jest ze wzrostem stężenia serotoniny w strukturach ośrodkowego układu nerwowego, w szczególności w układzie antynocyceptywnym zstępującym. Nefopam w leczeniu bólu głowy stosuje się w dawce mg do trzech razy dziennie. Nie należy kojarzyć z innymi lekami o działaniu serotoninergicznym ze względu na wzrost ryzyka wystąpienia zespołu serotoninowego. W leczeniu napadów migreny stosuje się zarówno leki, które działają hamująco na neurogenne okołonaczyniowe stany zapalne, jak i przeciwdziałające niekorzystnym zaburzeniom w układzie trójdzielnonaczyniowym. W migrenie mamy do czynienia z zaburzeniem równowagi pomiędzy aminokwasami o działaniu pobudzającym oraz hamującym. Dochodzi również do zaburzenia w zakresie procesów metabolicznych i równowagi jonowej. Oprócz wspomnianych wcześniej leków przeciwwymiotnych oraz przeciwbólowych stosowane są także leki ingerujące w funkcjonowanie układu serotoninergicznego. Poznanie roli serotoniny w migrenie pozwoliło na wprowadzenie do lecznictwa leków działających agonistycznie w stosunku do receptorów 5-HT 1B/D (tryptany), agonistów receptora 5-HT 1F oraz antagonistów receptorów 5-HT 2B [26]. Tryptany presynaptycznie hamują uwalnianie Tabela 4. Dawkowanie najczęściej stosowanych w Polsce tryptanów Lek sumatryptan (Cinie, Imigran, Sumamigren, Sumigra) eletryptan (Relpax) zolmitryptan (Zomig) Dawkowanie mg doustnie, dawka może zostać powtórzona po 2 godzinach - do dawki dobowej 200 mg. Podskórnie - 6 mg; można w razie potrzeby powtórzyć po godzinie - do dobowej dawki maksymalnej 12 mg. Donosowo 5-20 mg, dawkę można powtórzyć po 2 godzinach, dawka dobowa maksymalna podana tą drogą wynosi 40 mg Jednorazowo doustnie mg, dawka może zostać powtórzona po 2 godzinach, maksymalna dawka dobowa wynosi 80 mg Jednorazowo 2,5-5 mg, dawka może zostać powtórzona po 2 godzinach, maksymalna dawka dobowa wynosi 10 mg. 186

12 działających naczyniorozszerzająco i prozapalnie mediatorów, takich jak: tlenek azotu, neurokininy, substancja P oraz CGRP. Agonistyczny wpływ tej grupy leków na receptor 5-HT1B powoduje wystąpienie skurczu oponowych naczyń krwionośnych. Tryptany wykazują, zależny od drogi podania, szybki efekt terapeutyczny. Mogą być podawane doustnie, donosowo, podskórnie oraz doodbytniczo, co pozwala na indywidualizację farmakoterapii. Nowsze tryptany (zolmitryptan, rizatryptan, naratryptan), oprócz agonistycznego wpływu na receptory 5-HT 1B/D, wykazują dodatkowo wpływ agonistyczny w stosunku do receptorów 5HT 1F. Dawkowanie najczęściej stosowanych w Polsce tryptanów zebrano w tabeli 4. Tryptany są lekami dobrze tolerowanymi, działania niepożądane występują rzadko, najczęściej pod postacią parestezji, uderzeń gorąca, czasami po aplikacji tryptanów może wystąpić ból w klatce piersiowej. Leków tych nie powinno stosować się u pacjentów z chorobą niedokrwienną serca, miażdżycą naczyń mózgowych oraz źle kontrolowanym nadciśnieniem tętniczym. Nie należy łączyć ich z ergotaminą, z uwagi na możliwość nasilenia skurczu naczyń. Można natomiast podawać je z preparatami dihydroergotaminy. Nie należy także stosować ich u pacjentów zażywających inne leki o działaniu serotoninergicznym (SSRI, SNRI, wenlafaksyna, mirtazapina, nefopam, tramadol) oraz inhibitory MAO. Zolmitryptan wchodzi w niekorzystne interakcje z estrogenami; wynikiem tych interakcji jest wzrost stężenia zolmitryptanu w surowicy krwi. Eletryptan jest metabolizowany przez izoenzym CYP 3A4, stąd też nie należy go kojarzyć z lekami będącymi inhibitorami tego izoenzymu, a w szczególności z ketokonazolem, itrakonazolem, erytromycyną oraz klarytromycyną. Z innych leków serotoninergicznych w praktyce klinicznej używany jest agonista receptora 5-HT 1D iprazochrom (Divascan). W leczeniu migreny stosowne są coraz rzadziej preparaty ergotaminy i dihydroergotaminy. Wynika to z faktu, że ich używanie, szczególnie w sposób przewlekły, może być przyczyną występowania bólu głowy zależnego od stosowania leków. Podobieństwo patomechanizmów migreny i padaczki powoduje, że w terapii migreny stosowane są niektóre leki przeciwpadaczkowe, np. walproiniany, topiramat, tiagabina i gabapentyna. W patofizjologii migreny istotną rolę przypisuje się nadpobudliwości niektórych obszarów mózgowia, a przyczyną tego stanu rzeczy może być niskie stężenie kwasu gamma amino masłowego, jonów magnezu oraz zaburzenia aktywności kanałów jonowych. W zapobieganiu migreny mogą być stosowane leki będące antagonistami receptorów beta adrenergicznych (propranolol, metoprolol) oraz inhibitory kanałów wapniowych, w szczególności flunaryzyna i werapamil. Profilaktyka farmakologiczna migreny powinna być wdrażana w sytuacji, gdy stwierdza się więcej niż trzy ataki w miesiącu oraz w sytuacji, gdy napady migreny oporne są na leczenie farmakologiczne [27]. Istotne, z punktu widzenia praktycznego, jest występowanie w praktyce klinicznej bólów głowy, związanych z nadużywaniem leków. Problem ten po raz pierwszy został uwzględniony w klasyfikacji Międzynarodowego Towarzystwa Bólu Głowy dopiero w 2004 roku. Próba odstawienia leków, głownie analgetyków stosowanych w sposób przewlekły, powoduje wystąpienie silnych bólów głowy przypominających napady migreny, którym towarzyszą objawy wegetatywne. Występowanie bólów głowy spowodowanych nadużywaniem leków staje się ogólnoświatowym problemem zdrowotnym. Należy zauważyć, że u pacjentów z migreną, którzy przyjmują leki przeciwbólowe także z innych powodów, znacznie częściej rozwija się polekowy ból głowy, w porównaniu do pacjentów bez bólu głowy. Może to świadczyć o istnieniu predyspozycji genetycznej do występowania tego typu dolegliwości. Przy próbie odstawienia leku przeciwbólowego u pacjenta pojawiają się: ból głowy, drażliwość, nerwowość, objawy wegetatywne, które zmuszają do ponownego przyjęcia leku przeciwbólowego. Podstawą skutecznej terapii polekowych bólów głowy jest szybkie odstawienie leków. W przypadku takiego postępowania objawy z odstawienia utrzymują się 2-10 dni i obejmują występowanie bólu głowy, nudności, wymiotów, niedociśnienia, tachykardii oraz zaburzeń snu. Pacjentom w okresie występowania tych objawów podaje się glikokortykosteroidy, które redukują ich natężenie. Stosuje się także nawadnianie dożylne, metoklopramid oraz neuroleptyki. Leki przeciwbólowe można podać doraźnie tylko w przypadku bólu głowy, który jest nie do zniesienia przez pacjenta. Na podstawie przedstawionych faktów, farmakoterapia bólów głowy wydaje się zagadnieniem bardzo złożonym. Lepsze poznanie zjawisk patofizjologicznych, które przyczyniają się do wystąpienia bólu głowy, umożliwia coraz skuteczniejsze eliminowanie czynników odpowiedzialnych za to powszechne schorzenie. 187

13 Indywidualizacja farmakoterapii pozwala z kolei na osiąganie celów terapeutycznych w sposób skuteczny i bezpieczny. Podsumowanie Kiedy pojawia się pacjent skarżący się na ból głowy należy rozstrzygnąć, czy jest to ból ostry, podostry czy przewlekły. Lekarz powinien przeprowadzić dokładny wywiad, który ujawni okoliczności i obecność innych dolegliwości i wskaże na możliwe przyczyny. Badanie lekarskie (ogólne, neurologiczne orientacyjne, ewentualnie otolaryngologiczne i dna oka) połączone z wywiadem - zwykle wyjaśniają przyczynę [5]. Warto pamiętać, że nagły, silny ból głowy, często połączony z wymiotami, nierzadko z chwilową lub dłuższą utratą przytomności, utrzymujący się mimo zażycia leków przeciwbólowych, nasuwa podejrzenie krwotoku podpajęczynówkowego, zwłaszcza, jeśli dodatkowo stwierdza się sztywność karku (w pierwszych godzinach może być nieobecna). Pacjent z takimi objawami powinien być w trybie pilnym przewieziony do szpitala celem wykonania badania CT głowy (tomografia komputerowa), a jeśli jest to niemożliwe nakłucia lędźwiowego. Podobny obraz chorobowy, ale z mniej piorunującym przebiegiem i gorączką, może być objawem zapalenia opon mózgowych. Tu również konieczna jest hospitalizacja. Adres do korespondencji: Iwona Filipczak-Bryniarska Szpital Uniwersytecki w Krakowie Oddział Kliniczny Leczenia Bólu i Opieki Paliatywnej Kraków, ul. Śniadeckich 10 Piśmiennictwo 1. Lipton RB, Bigal ME i wsp.: Klasyfikacja samoistnych bólów głowy. Neurol 2004, 6: Olesen J, Lipton RB: Klasyfikacja bólów głowy Curr Op Neurol 2004; 2: Gajos A, Jaworska-Chrebelska T, Bogucki A: Aura migrenowa. Neur Neuroch Pol 2005; 2: Mitosek-Szewczyk K.: Leczenie migreny. Neur Psych 2004; 4: Prusiński A: Bóle głowy w praktyce podstawowej opieki zdrowotnej. Przewodnik Lekarski 2004; 4: Headache Classification Committee of the International Headache Society. The International Classification of Head ache Disorders. Cephalalgia 2004; 24: Kozubski W, Liberski P: Choroby układu nerwowego. Warszawa: Wydawnictwo Lekarskie PZWL; Prusiński A: Ostre bóle głowy PZWL, Warszawa Prusiński A: Co nowego w bólach głowy? Lekarz rodzinny 2005; 4: Rozen T: Nowy codzienny uporczywy ból głowy. MpD 2004; 4: Goadsby PJ, Lipton RB: A rewiev of paroxysmal hemicranias SUNCT syndrome and other short lasting headaches with autonomic features including new cases. Brain 1997; 120: Raskin NH: Migrena i inne bóle głowy. W: Neurologia Merritta. Kwieciński H, Kamińska AM (Red.) Wyd. polskie. Wrocław: Wydawnictwo Urban & Partner; 2004: Stępień A: Nowa Klasyfikacja bólów głowy Międzynarodowego Towarzystwa Bólów Głowy (IHS). Neur Neuroch Pol 2004; 4: Glaubic-Łątka M, Łątka D, Bury W, Pierzchała K: Współczesne poglądy na patofizjologię migreny Neur Neuroch Pol 2004; 4: Prusiński A: Bóle głowy. Warszawa: Wydawnictwo Lekarskie PZWL; Stępień A: Napięciowy ból głowy. Nowa Medycyna 2003; 2: Stępień A: Ostre bóle głowy- diagnostyka i leczenie. Przewodnik Lekarza 2006; 9: Silberstein SD, Stiles A, Young WB, Rozen TD. Atlas bólu głowy. Gdańsk: Via Medica; Stępień A: Bóle głowy - diagnostyka i leczenie. Lublin: Wydawnictwo Czelej; Domierz I: Śródsenny ból głowy. Neur Neuroch Pol 2005; 1: Mathew NT: Differential diagnosis in headache identifying migraine in primary care. Cephalalgia Kwiatkowska B: Polimialgia reumatyczna i olbrzymiokomórkowe zapalenie naczyń. Terapia 2006; 2: Prusiński A: Polekowe bóle głowy z odbicia ważny problem w codziennej praktyce lekarskiej. Pol Med Rodz 2002; 4: Domżał TM: Nerwobóle. Lublin: Wydawnictwo Czelej; Schuurmans A, van Weel C: Pharmacological treatment of migraine. Canadian Family Physician 2005; Ahn AH, Basbaum AI: Where do triptans act in the treatment of migraine. Pain 2005; Ramadan MN, Mouradian MM: New and future migraine therapy. Pharmacology& Therapeutics 2006;

BEZSENNOŚĆ POWAŻNY PROBLEM ZDROWOTNY I SPOŁECZNY. praca specjalizacyjna z farmacji aptecznej

BEZSENNOŚĆ POWAŻNY PROBLEM ZDROWOTNY I SPOŁECZNY. praca specjalizacyjna z farmacji aptecznej BEZSENNOŚĆ POWAŻNY PROBLEM ZDROWOTNY I SPOŁECZNY. Przyczyny, objawy i leczenie bezsenności. praca specjalizacyjna z farmacji aptecznej mgr farm. Katarzyna Górka opiekun specjalizacji: dr n. farm. Jerzy

Bardziej szczegółowo

Czy, co i kiedy badać w bólach głowy?

Czy, co i kiedy badać w bólach głowy? ISSN 1734 5251 Czy, co i kiedy badać w bólach głowy? Jacek J. Rożniecki Katedra i Klinika Neurologii Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi STRESZCZENIE Badania diagnostyczne w bólach głowy,

Bardziej szczegółowo

Standardy leczenia otępień Standards in dementia care

Standardy leczenia otępień Standards in dementia care PSYCHOGERIATRIA POLSKA 2008;5(2):59-94 artykuł oryginaly oryginal article Standardy leczenia otępień Standards in dementia care Andrzej Kiejna 1, Przemysław Pacan 1, Elżbieta Trypka 1, Tomasz Sobów 2,

Bardziej szczegółowo

Zaburzenia psychiczne i zaburzenia zachowania spowodowane używaniem alkoholu (F10)

Zaburzenia psychiczne i zaburzenia zachowania spowodowane używaniem alkoholu (F10) Zaburzenia psychiczne i zaburzenia zachowania spowodowane używaniem alkoholu (F10) Katedra i Klinika Psychiatrii Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie Zespół uzależnienia wg ICD-10 Kompleks

Bardziej szczegółowo

Poradnik dla chorego z nadciśnieniem tętniczym

Poradnik dla chorego z nadciśnieniem tętniczym Barbara Wizner Poradnik dla chorego z nadciśnieniem tętniczym www.servier.pl Opracowanie: Dr n. med. Barbara Wizner Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum Katedra Chorób Wewnętrznych i Gerontologii

Bardziej szczegółowo

Zawroty głowy w praktyce neurologa diagnostyka i leczenie

Zawroty głowy w praktyce neurologa diagnostyka i leczenie ISSN 1734 5251 www.neuroedu.pl OFICJALNE PORTALE INTERNETOWE PTN www.ptneuro.pl Zawroty głowy w praktyce neurologa diagnostyka i leczenie Tomasz Litwin 1, Anna Członkowska 1, 2 1 II Klinika Neurologii,

Bardziej szczegółowo

pod redakcją prof. dr. hab. med. Piotra Podolca dr. med. Grzegorza Kopcia

pod redakcją prof. dr. hab. med. Piotra Podolca dr. med. Grzegorza Kopcia LEPIEJ ZAPOBIEGAĆ NIŻ LECZYĆ Miniencyklopedia profilaktyki chorób układu krążenia pod redakcją prof. dr. hab. med. Piotra Podolca dr. med. Grzegorza Kopcia Zalecenia przedstawione w opracowaniu oparto

Bardziej szczegółowo

Prof. dr hab. n. med. Aleksander Araszkiewicz

Prof. dr hab. n. med. Aleksander Araszkiewicz Niezależne czasopismo o charakterze informacyjno-edukacyjnym dla pacjentów i ich rodzin, zajmujące się popularyzacją zagadnień związanych ze zdrowiem psychicznym może stanowić doskonały pomost pomiędzy

Bardziej szczegółowo

DEPRESJA I LEKI PRZECIWDEPRESYJNE

DEPRESJA I LEKI PRZECIWDEPRESYJNE DEPRESJA I LEKI PRZECIWDEPRESYJNE XXXI Zimowa Szkoła Instytutu Farmakologii PAN Kraków 2014 STRESZCZENIA WYKŁADÓW pod redakcją Mariusza Papp DEPRESJA I LEKI PRZECIWDEPRESYJNE XXXI ZIMOWA SZKOŁA INSTYTUTU

Bardziej szczegółowo

Słowa kluczowe: bóle stawów, choroba zwyrodnieniowa, reumatyzm tkanek miękkich, układowe choroby tkanki łącznej, zespoły paranowotworowe

Słowa kluczowe: bóle stawów, choroba zwyrodnieniowa, reumatyzm tkanek miękkich, układowe choroby tkanki łącznej, zespoły paranowotworowe Postępy Nauk Medycznych, t. XXIV, nr 5, 2011 Borgis *Agnieszka Jasik, Ewa Marcinowska-Suchowierska Bóle stawów u osób w wieku podeszłym Joint pains in elderly people Klinika Medycyny Rodzinnej, Chorób

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO. Każda kapsułka zawiera 169,7 mg chlorowodorku wenlafaksyny, co odpowiada 150 mg wenlafaksyny (Venlafaxinum).

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO. Każda kapsułka zawiera 169,7 mg chlorowodorku wenlafaksyny, co odpowiada 150 mg wenlafaksyny (Venlafaxinum). CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO 1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO Velafax XL, 150 mg, kapsułki o zmodyfikowanym uwalnianiu 2. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY Każda kapsułka zawiera 169,7 mg chlorowodorku

Bardziej szczegółowo

Spis Treœci: Farmaceutyczny Przegl¹d Naukowy 1. Nr I/2007. Szanowni Państwo, Koleżanki i Koledzy, Drodzy Czytelnicy, Index Copernicus 1,73 MNiI 3,00

Spis Treœci: Farmaceutyczny Przegl¹d Naukowy 1. Nr I/2007. Szanowni Państwo, Koleżanki i Koledzy, Drodzy Czytelnicy, Index Copernicus 1,73 MNiI 3,00 Szanowni Państwo, Koleżanki i Koledzy, Drodzy Czytelnicy, Redaktor Naczelny: Prof. dr hab. Krystyna Olczyk Adres redakcji: Wydział Śląskiej Akademii Medycznej ul. Jedności 2, 41-200 Sosnowiec Konsultacyjna

Bardziej szczegółowo

Konspekt seminariów i wykładów z psychiatrii dla studentów IV roku I Wydziału Lekarskiego WUM w roku 2012/2013

Konspekt seminariów i wykładów z psychiatrii dla studentów IV roku I Wydziału Lekarskiego WUM w roku 2012/2013 Konspekt seminariów i wykładów z psychiatrii dla studentów IV roku I Wydziału Lekarskiego WUM w roku 2012/2013 Wykład 1 Epidemiologia zaburzeń psychicznych Chorobowość roczna wybranych zaburzeń psychicznych

Bardziej szczegółowo

Zasady postępowania w nadciśnieniu tętniczym 2011 rok

Zasady postępowania w nadciśnieniu tętniczym 2011 rok ZALECENIA Zasady postępowania w nadciśnieniu tętniczym 2011 rok Wytyczne Polskiego Towarzystwa Nadciśnienia Tętniczego Zespół redagujący: Krystyna Widecka, Tomasz Grodzicki, Krzysztof Narkiewicz, Andrzej

Bardziej szczegółowo

NOWOTWÓR PROSTATY PORADNIK PACJENTA

NOWOTWÓR PROSTATY PORADNIK PACJENTA NOWOTWÓR PROSTATY PORADNIK PACJENTA KAMPANIA EDUKACYJNA NA TEMAT RAKA PROSTATY ORGANIZATOR PARTNERZY HONOROWI PARTNER Mit choroby jest czasem gorszy od samej choroby Susan Sontag (1933 2004) 2 PORADNIK

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO Strona 1 z 21 1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO Kwetaplex 100 mg tabletki powlekane 2. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY Każda tabletka powlekana 100 mg zawiera 100 mg kwetiapiny

Bardziej szczegółowo

Zespół Downa. Dorosłość i medycyna

Zespół Downa. Dorosłość i medycyna Zespół Downa. Dorosłość i medycyna Publikacja dla rodziców i opiekunów Zespół Downa. Dorosłość i medycyna Publikacja dla rodziców i opiekunów Publikacja dofinansowana przez Ministra Zdrowia. W ramach programu:

Bardziej szczegółowo

Budowa i czynność serca. Czynniki ryzyka chorób sercowo-naczyniowych

Budowa i czynność serca. Czynniki ryzyka chorób sercowo-naczyniowych Studenckie Koło Zakładu Medycyny Klinicznej Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku Budowa i czynność serca Czynniki ryzyka chorób sercowo-naczyniowych Pielęgniarstwo III Rok, Studia I stopnia, Paulina Krahel

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO. Jedna tabletka powlekana 150 mg zawiera 150 mg kwetiapiny (w postaci fumaranu kwetiapiny).

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO. Jedna tabletka powlekana 150 mg zawiera 150 mg kwetiapiny (w postaci fumaranu kwetiapiny). CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO 1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO Kefrenex, 150 mg, tabletki powlekane. 2. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY Jedna tabletka powlekana 150 mg zawiera 150 mg kwetiapiny (w postaci

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO, OZNAKOWANIE OPAKOWAŃ I ULOTKA DLA PACJENTA

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO, OZNAKOWANIE OPAKOWAŃ I ULOTKA DLA PACJENTA CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO, OZNAKOWANIE OPAKOWAŃ I ULOTKA DLA PACJENTA 1 CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO 2 1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO Etiagen XR, 50 mg, tabletki o przedłużonym uwalnianiu

Bardziej szczegółowo

vademecum pacjenta jak rozpoznawać objawy chorób 1

vademecum pacjenta jak rozpoznawać objawy chorób 1 vademecum pacjenta jak rozpoznawać objawy chorób 1 vademecum pacjenta jak rozpoznawać objawy chorób 3 A l+ Angina paciorkowcowa Choroba powszechna, szczególnie wśród dzieci, z bólem gardła i gorączką.

Bardziej szczegółowo

Farmacja. Przeziębienie. praktyczna. u pacjenta z astmą. najbardziej przeszkadza mi... co doskwiera farmaceutom w obowiązującym prawie

Farmacja. Przeziębienie. praktyczna. u pacjenta z astmą. najbardziej przeszkadza mi... co doskwiera farmaceutom w obowiązującym prawie PRAKTYCZNY MAGAZYN DLA FARMACEUTÓW www.farmacjapraktyczna.pl Farmacja praktyczna POLPHARMA FARMACEUTOM Nr 10 (58) Październik 2012 Cena: 6,70 zł sonda najbardziej przeszkadza mi... co doskwiera farmaceutom

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO 1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO BOTOX, 100 jednostek Allergan, proszek do sporządzenia roztworu do wstrzykiwań Toxinum botulinicum typum A ad iniectabile Toksyna botulinowa

Bardziej szczegółowo

Depresje definicja, klasyfikacja, przyczyny

Depresje definicja, klasyfikacja, przyczyny PRACA POGLĄDOWA ISSN 1643 0956 Łukasz Święcicki II Klinika Psychiatryczna Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie Depresje definicja, klasyfikacja, przyczyny Depression definition, classification

Bardziej szczegółowo

LEP - 4 - WERSJA I wrzesień 2012

LEP - 4 - WERSJA I wrzesień 2012 LEP - 4 - WERSJA I Nr 1. Zespół HELLP jest jednym z objawów ciężkiego stanu przedrzucawkowego i obejmuje następujące elementy: A. hemolizę, obniżone stężenie enzymów wątrobowych, niskie stężenie płytek.

Bardziej szczegółowo

Przeciwciała anty-hcv i anty-hgv a obecność. RNA tych wirusów u chorych dializowanych. Barbara Tabor. Promotor: Prof. dr hab. med. Władysław Sułowicz

Przeciwciała anty-hcv i anty-hgv a obecność. RNA tych wirusów u chorych dializowanych. Barbara Tabor. Promotor: Prof. dr hab. med. Władysław Sułowicz Uniwersytet Jagielloński, Collegium Medicum Wydział Lekarski Katedra i Klinika Nefrologii Barbara Tabor Przeciwciała anty-hcv i anty-hgv a obecność RNA tych wirusów u chorych dializowanych Praca doktorska*

Bardziej szczegółowo

Farmakologia dla Ratowników Medycznych

Farmakologia dla Ratowników Medycznych Farmakologia dla Ratowników Medycznych dr Krzysztof Burak Opracowanie merytoryczne skryptu sfinansowano ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pt: Poszerzanie, doskonalenie

Bardziej szczegółowo

OPIEKA FARMACEUTYCZNA W NADCIŚNIENIU TĘTNICZYM

OPIEKA FARMACEUTYCZNA W NADCIŚNIENIU TĘTNICZYM OPIEKA FARMACEUTYCZNA W NADCIŚNIENIU TĘTNICZYM Wstęp Nadciśnienie tętnicze jest schorzeniem układu sercowo-naczyniowego należącym do grupy najbardziej rozpowszechnionych chorób cywilizacyjnych. Według

Bardziej szczegółowo

Następstwem stosowania każdego leku, obok pożądanego

Następstwem stosowania każdego leku, obok pożądanego b e z p i e c z e ń s t w o fa r m a ko t e r a p i i Niepożądane działania leków rodzaje, podział, przyczyny i skutki ekonomiczne Anna Wiela-Hojeńska, Łukasz Łapiński Katedra i Zakład Farmakologii Klinicznej,

Bardziej szczegółowo

Małopłytkowość immunologiczna. Praktyczny przewodnik dla pielęgniarek oraz innych członków personelu pomocniczego ochrony zdrowia

Małopłytkowość immunologiczna. Praktyczny przewodnik dla pielęgniarek oraz innych członków personelu pomocniczego ochrony zdrowia Małopłytkowość immunologiczna Praktyczny przewodnik dla pielęgniarek oraz innych członków personelu pomocniczego ochrony zdrowia Spis treści Rozdział 1. Przegląd informacji o pierwotnej małopłytkowości

Bardziej szczegółowo