Sprawozdanie z działalności Sekcji Rytmu Serca PTK

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Sprawozdanie z działalności Sekcji Rytmu Serca PTK"

Transkrypt

1 Sprawozdanie z działalności Sekcji Rytmu Serca PTK w okresie 25 kwietnia września Liczba Członków Sekcji w 2009: Liczba Członków Sekcji 2011: Liczba Posiedzeń naukowych/edukacyjnych Sekcji Rytmu Serca w ciągu okresu sprawozdawczego: a. Łączna : 2 Konferencje SRS oraz 11 tematycznych spotkań edukacyjnych wszystkie o charakterze ogólnopolskim 4. Średnia frekwencja w okresie sprawozdawczym: maksymalna jaką mogły pomieści poszczególne spotkania: Warsztaty: 50-60, Sympozja, Kursy , doroczne Konferencje Sekcji ponad Wymień inicjatywy Sekcji adresowane do społeczeństwa (edukacyjne, prozdrowotne itd.) a. Wywiady prasowe radiowe (i kilka w lokalnej TV) na tematy kardiologiczne przedstawiających aktualne postępy i możliwości współczesnej kardiologii, w tym kardiologii lubelskiej oraz (głównie) informujących o zagrożeniach chorobą wieńcową wynikających z (modyfikowalnych) czynników środowiskowych w tym trybu życia i diety. Spotkania z prasą radiem i TV organizowane przy okazji większych eventów Sekcji b. Działania edukacyjne adresowane do lekarzy POZ jak i internistów oraz lekarzy innych specjalności - upowszechniające i promujące najnowsze osiągnięcia w arytmologi i leczeniu niewydolności serca - przedstawiające nowe poglądy i zmiany w klasyfikacji oraz przedstawiające aktualne zalecenia opracowywane przez europejskie, amerykańskie i polskie towarzystwa naukowe. c. Organizowanie konferencji naukowo-szkoleniowych w ramach posiedzeń Sekcji również dla lekarzy kardiologów nie parających się na co dzień praktyczną stroną elektroterapii d. Działalność dodatkową przewodniczącego stanowiło uczestniczenie w różnych komisjach i innych ciałach doradczych powoływanych przez Konsultanta Krajowego w Dziedzinie Kardiologii 1

2 6. Najważniejsze 1 3 sukcesy/dokonania Sekcji w okresie sprawozdawczym (max 1 strona) A. Działania organizacyjne na poziomie Zarządu Sekcji Rytmu Serca PTK a. Dopracowany kontakt owy; zarówno z Zarządem Głównym jak i pomiędzy Członkami Zarządu Sekcji. Całkowicie zrezygnowaliśmy z korespondencji drogą pocztową. b. Powstała nowa elektroniczna, zweryfikowana baza Członków Sekcji Rytmy Serca zawierająca również adresy lekarzy zajmujących się elektroterapią a z różnych powodów nie będących członkami PTK. Przewodniczący Sekcji rozsyła okresowo (kilka- kilkanaście razy w roku) Biuletyn Informacyjny Sekcji, informujący o nadchodzących wydarzeniach edukacyjnych i naukowych na ponad 1000 adresów owych). c. Stworzono możliwość zapisywania się do SRS PTK drogą elektroniczną, przez baner na stronie SRS PTK: B. Strona internetowa SRS PTK. Bardzo poprawiła wiedzę o naszej działalności w Polsce. Stanowi zbiór dokumentów/informacji przesyłanych z ZG PTK. Są dostępne w każdej chwili i dla każdego. W miarę upływu czasu jej rola jako głównego źródła informacji o planach Zarządu SRS PTK będzie rosła. Możliwość zbierania uwag i propozycji od Członków Sekcji (listy, skrzynka owa dołączona do strony internetowej). 2

3 Nasza strona internetowa staje się powoli (zgodnie z zamierzeniami) głównym źródłem wiedzy o naszej działalności dla członków i sympatyków OL PTK oraz osób zainteresowanych problematyką kardiologiczną (> 50 wejść dziennie około 1000 miesięcznie). C. Działalność edukacyjna (załącznik nr 1- Ankieta sprawozdawcza za rok ).Wszystkie konferencje (kursy, szkolenia) organizowane przez SRS PTK miały punkty dydaktyczne ZG PTK i patronat ZG PTK (Logo). Często również i punkty dydaktyczne innych towarzystw/instytucji. Informacje o wszystkich naszych spotkaniach zamieściłem również na Stronie Głównej PTK! W miarę jednolita forma zaproszeń, programów i certyfikatów. Plan konferencji ustalany jest na cały rok i dostępny na stronie internetowej. Dokonania SRS w minionej kadencji (częściowo kontynuacja działań rozpoczętych wcześniej): I. Konferencje SRS. W minionej kadencji kontynuowano wszystkie zasady organizacyjne wypracowane podczas poprzedniej kadencji a więc: a. Na budżet konferencji składały się jedynie bezwarunkowe granty edukacyjne sponsorów. Nie pobierano od uczestników konferencji opłaty konferencyjnej. Z budżetu konferencji były finansowane wspólne kolacje wykładowców, organizatorów i uczestników. b. Zajęcia odbywały się jednocześnie w 3 lub 4 salach wykładowych; wszystkie prace oryginalne przedstawiano w formie prezentacji ustnych c. Wydłużono czas trwania konferencji o jeden dzień. W minionej kadencji konferencję poprzedzał jeden jednodniowy kurs ICD natomiast podczas ostatniej konferencji SRS w Białymstoku poprzedzały ją aż trzy równocześnie odbywające się kursy (ICD, Implantacji PM i EKG dla pielęgniarek). Kursy stały się więc stałym elementem naszych konferencji. d. Znacząco wzrosłą liczba uczestników naszych konferencji od w minionej kadencji do w obecnej kadencji. 3

4 e. Kontynuowano zajęcia edukacyjne w godzinach nocnych we wcześniej wypracowanej, luźniejszej formule kina nocnego a więc edukacyjnych spotkań o charakterze bardziej dyskusyjnym. Odbywały się one przez 3 wieczory w dwu salach jednocześnie II. Spotkania edukacyjne dedykowane konkretnym odbiorcom (kursy, warsztaty, sympozja) kontynuacja tego co konsekwentnie realizujemy od kilku lat. Są to eventy edukacyjne organizowane w formule patronatu SRS bądź współpracy z SRS. Posłużyliśmy się zasadami wypracowanymi przez Sekcję Echokardiografii PTK jeżeli Zarząd akceptuje od strony merytorycznej program eventu a jeden lub dwóch jego członków znajdzie się w komitecie naukowym spotkania otrzymuje patronat SRS, jeżeli w komitecie spotkania jest więcej niż dwóch członków Zarządu SRS spotkanie edukacyjne poza patronatem ma ficjalny charakter współpracy z SRS. Stopniowo powstało kilka typów dorocznych spotkań edukacyjnych: Podstawy implantacji stymulatorów doroczny kurs dla osób zaczynających implantacje stymulatorów; spotkanie poświęcone głównie aspektom chirurgicznym zabiegów (Mierzęcin 2010, planowane Mierzęcin 2011) Podstawy stymulacji, programowanie stymulatorów corocny kurs dla osób zaczynających, mało zaawansowanych i średnio zaawansowanych: Uniejów 2006, Chlewiska 2007, Sterdyń 2008, Sterdyń 2009 oraz Sterdyń 2010, Łochów 2011 Nowości, postępy dla średnio zaawansowanych; doskonalące, o najnowszych zaleceniach i standardach, wymagających pilnie wprowadzenia w wielu ośrodkach: Sulejów 2005, Pułtusk Spotkania od kilku lat wstrzymane ze względu na konieczność rozszerzenia edukacji w zakresie podstaw elektroterapii Kontrowersje, dylematy, nowe horyzonty dla zaawansowanych; forum do dyskusji o wszystkim co już wiadomo a co nie mieści się jeszcze w najnowszych standardach, o problemach, z którymi się borykamy, pomijanych w zaleceniach itp.: Baranów 2005, Krasiczyn 2006, Sieniawa 2007, Czocha Spotkania od kilku lat wstrzymane ze względu na konieczność rozszerzenia edukacji w zakresie podstaw elektroterapii. CRT dla zaawansowanych i echokardiografistów; wąsko-tematyczne, integrujące (z ECHO): Mielno 2004, Mielno 2005, Strzekęcino 2006, Mielno 2007, Mielno 2008, Mielno 2009, Mielno 2010, Mielno W ostatnich latach tematykę konferencji rozszerzono o problematykę rozbudowy systemów stymulujących. ICD, NŚS dla średnio zaawansowanych: wąsko-tematyczne, integrujące (z EPS) Rydzyna 2006, Niepołomice 2007, Jadwisin 2008, Jadwisin 2009 oraz Michałowice 2010 i 2011 (w planie). W ostatnich latach te4matykę rozszerzono o nowe problemy kliniczne pojawiające się u pacjentów z układami ICD/CRT-D. Powikłania elektroterapii - dla zaawansowanych (Paszkówka 2007, Książ 2008 oraz Białystok 2009, Ryn 2010, Ryn 2011 (w planie). Ze względu na rosnące znaczenie problematyki spotkania coraz ważniejsze Tematyczne spotkania poświęcone EPS/ablacji dla zaawansowanych, wąskotematyczne; dla profesjonalistów (Koszalin 2008, Koszalin 2009, Koszalin 2010 i Koszalin 2011 (w planie). Działalność wydawnicza: publikacja materiałów z najważniejszych spotkań edukacyjnych. Powstał zeszyt poświęcony programowaniu stymulatorów na podstawie wykładów wygłoszonych podczas kursu: Podstawy programowania stymulatorów Sterdyń, Pałac Ossolińskich oraz zeszyt edukacyjny (nr 2 Fol. Cardiol. EX 2009) na podstawie wykładów 4

5 zaprezentowanych podczas Konferencji Powikłania elektroterapii serca (II-gie sympozjum) Zamek w Książu k. Wałbrzycha września 2008 III. Działalność edukacyjna poza-sekcyjna : Adresowana do środowisk lekarskich skupionych w innych Sekcjach PTK (współpraca z innymi Sekcjami PTK, referaty na ich konferencjach) przekaz najnowszej wiedzy z dziedziny ELEKTRO. Upowszechnianie wiedzy o znaczeniu, roli postępach elektrokardiologii INWAZYJNEJ w społeczeństwie i wśród polityków (współpraca z mediami) forma lobbingu IV. Nadzór merytoryczny nad poza-sekcyjnymi spotkaniami edukacyjnymi z zakresu elektrokardiologii (patronaty) kontynuacja V. Działalność szkoleniowa Sekcji Szkolenia krajowe w oparciu o Polkard (kontynuacja) ale i bezwarunkowe granty szkoleniowe finansowane przez Sekcję przez Firmy współpracujące z Sekcją. VI. Współpraca z pismami medycznymi i Sekcjami PTK: 1. Z Cardiology Journal (d. Fol. Cardiol.) oraz z Kardiologią Polską kontynyacja. 2. z Bratnimi Sekcjami a więc Sekcją Elektrokardiologii Nieinwazyjnej i Telemedycyny, Sekcją Niewydolności Serca oraz Sekcją Echokardiografii ma kilkuletnią tradycję. VII. Współpraca z Krajowym Konsultantem w Dziedzinie Kardiologii. Opiniowanie projektów ustaw i rozporządzeń MZ, specjalizacji z dziedziny kardiologii, finansowania procedur medycznych z dziedziny elektroterapii oraz nieprzewidziany problemów sprzętowych w dziedzinie elektroterapii (stymulatory Sigma, elektrody Sprint-Fidelis) w przypadku których to SRS przygotowywała projekty zaleceń postępowania z pacjentami. 7. Wskaż najważniejsze kierunki w działaniach Zarządu Głównego w kadencji postrzegane z perspektywy Członków i Zarządu Państwa Oddziału jako szczególnie istotne: a. wspieranie starań Zarządu SRS o zmianę wizerunku elektroterapii i nadanie jej należnej rangi w świadomości zarówno środowiska lekarskiego jak i społeczeństwa oraz polityków jako ważnej dziedziny kardiologii, która służy często również bezpośredniemu ratowaniu życia. Większość zabiegów / procedur z dziedziny elektroterapii powinny mieć rangę podobną do leczenia OZW również w aspekcie nielimitowania wykonywania tych procedur. b. wspieranie starań Zarządu SRS o zmianę warunków (w szerokim rozumieniu tego słowa) wykonywania procedur z elektroterapii, zwłaszcza w odniesieniu do implantacji urządzeń wszczepialnych (PM/ICD/CRT). Procedury winny wykonywać lekarze odpowiednio przeszkoleni (problem indywidualnych certyfikatów przeszkolenia) jak i problem warunków wykonywania tych procedur, które to są zabiegami chirurgicznymi i wykonywane być powinny jedynie w warunkach sali operacyjnej. c. wspieranie starań Zarządu SRS o wprowadzanie nowych procedur z dziedziny elektroterapii jak i zapewnienie procedurom elektroterapii refundacji na odpowiednim poziomie d. wspieranie starań Zarządu SRS o szerszą obecność zagadnień z dziedziny elektroterapii w tematyce egzaminów specjalizacyjnych z chorób wewnętrznych i kardiologii. Powinno to w przyszłości zaowocować lepszą kwalifikacją pacjentów 5

6 do zabiegów z dziedziny elektroterapii jak i poprawą jakości opieki nad pacjentami z implantowanymi kardioimplantami. 8. Sugestie dla przyszłego Zarządu Głównego PTK w kadencji a. j.w. Data: 20 lipca 2011 Podpisy: Sekretarz: Przewodniczący: Sekcji Rytmu Serca Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego Dr n. med. Przemysław Mitkowski Prof. dr hab. n. med. Andrzej Kutarski 6

Konferencja Profesjonalne pielęgniarstwo systemu ratownictwa medycznego w Polsce - wsparcie kształcenia podyplomowego", dla pielęgniarek/pielęgniarzy

Konferencja Profesjonalne pielęgniarstwo systemu ratownictwa medycznego w Polsce - wsparcie kształcenia podyplomowego, dla pielęgniarek/pielęgniarzy Konferencja Profesjonalne pielęgniarstwo systemu ratownictwa medycznego w Polsce - wsparcie kształcenia podyplomowego", dla pielęgniarek/pielęgniarzy Warszawa 29.01.2010 r. prof. Andrzej Basiński Kierownik

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2. Program zdrowotny Szkolenie elektrofizjologów inwazyjnych. Okres realizacji programu: 2008 rok.

Załącznik nr 2. Program zdrowotny Szkolenie elektrofizjologów inwazyjnych. Okres realizacji programu: 2008 rok. Załącznik nr 2 Program zdrowotny Szkolenie elektrofizjologów inwazyjnych Okres realizacji programu: 2008 rok. Podstawa prawna realizacji programu Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki

Bardziej szczegółowo

GAZETA INFORMACYJNA. www.czasopisma.viamedica.pl/ki/ Okiem konsultanta Głos Przewodniczącego Choroby strukturalne serca WCCI 2013 EuroPCR

GAZETA INFORMACYJNA. www.czasopisma.viamedica.pl/ki/ Okiem konsultanta Głos Przewodniczącego Choroby strukturalne serca WCCI 2013 EuroPCR DWUMIESIĘCZNIK NR 3(9), ROK 2013 GAZETA INFORMACYJNA ISSN 1507 1502 W N U M E R Z E: Okiem konsultanta Głos Przewodniczącego Choroby strukturalne serca WCCI 2013 EuroPCR Drogie Koleżanki i Drodzy Koledzy!

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE KADENCYJNE Komisji Stomatologicznej Naczelnej Rady Lekarskiej VI kadencji 2010-2013

SPRAWOZDANIE KADENCYJNE Komisji Stomatologicznej Naczelnej Rady Lekarskiej VI kadencji 2010-2013 Strona1 SPRAWOZDANIE KADENCYJNE Komisji Stomatologicznej Naczelnej Rady Lekarskiej VI kadencji 2010-2013 Zadania i skład Komisji. Komisja Stomatologiczna Naczelnej Rady Lekarskiej (KS NRL) jest wieloproblemową

Bardziej szczegółowo

WYDANIE SPECJALNE. 2014, tom 10. Szanowni Państwo, ISSN 1734-3542

WYDANIE SPECJALNE. 2014, tom 10. Szanowni Państwo, ISSN 1734-3542 WYDANIE SPECJALNE 2014, tom 10 Szanowni Państwo, W imieniu Komitetów Naukowego i Organizacyjnego oraz Zarządu Polskiego Towarzystwa Onkologii Klinicznej mamy zaszczyt i przyjemność przywitać Państwa na

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE. Prewencja wtórna dla pacjentów po ostrych incydentach sercowo-naczyniowych

SPRAWOZDANIE. Prewencja wtórna dla pacjentów po ostrych incydentach sercowo-naczyniowych SPRAWOZDANIE z wykonania zadania publicznego Prewencja wtórna dla pacjentów po ostrych incydentach sercowo-naczyniowych w okresie od 20.02.2007 do 31.12.2008 określonego w umowie nr KB/94/0Z/3/W/2007 zawartej

Bardziej szczegółowo

Strategia. wsparcia informatycznego działalności OPZZ

Strategia. wsparcia informatycznego działalności OPZZ Strategia wsparcia informatycznego działalności OPZZ Wersja 1.3 18 08 2010 r. Metryka dokumentu Autorzy: dr inż. Michał Frelek Tytuł: Strategia wsparcia informatycznego działalności OPZZ Data utworzenia:

Bardziej szczegółowo

PRZEDSIĘBIORCO! SKORZYSTAJ! Pod redakcją Amandy Bełdowskiej Anny Forin Wandy Powałki

PRZEDSIĘBIORCO! SKORZYSTAJ! Pod redakcją Amandy Bełdowskiej Anny Forin Wandy Powałki PRZEDSIĘBIORCO! SKORZYSTAJ! Pod redakcją Amandy Bełdowskiej Anny Forin Wandy Powałki Warszawa, 2005 Praca zbiorowa redakcja: Amanda Bełdowska Anna Forin Wanda Powałka Korekta: Dominik Lada Pracownicy zespołów

Bardziej szczegółowo

BIULETYN INFORMACYJNY

BIULETYN INFORMACYJNY BIULETYN INFORMACYJNY ISSN 1234-0049 Biuletyn informacyjny wydawany przez Okręgową Radę Pielęgniarek i Położnych w Częstochowie II Okręgowy Zjazd Pielęgniarek i Położnych V Kadencji w Częstochowie Prezydium

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI KRAJOWEGO PROGRAMU ZAPOBIEGANIA ZAKAŻENIOM HIV I ZWALCZANIA AIDS w 2013 roku

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI KRAJOWEGO PROGRAMU ZAPOBIEGANIA ZAKAŻENIOM HIV I ZWALCZANIA AIDS w 2013 roku MINISTER ZDROWIA SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI KRAJOWEGO PROGRAMU ZAPOBIEGANIA ZAKAŻENIOM HIV I ZWALCZANIA AIDS w 2013 roku opracowane przez Krajowe Centrum do Spraw AIDS część I Podstawa prawna: 7 ust. 2

Bardziej szczegółowo

10 czerwca 2014. 10 czerwca 2014 r.

10 czerwca 2014. 10 czerwca 2014 r. 10 czerwca 2014 10 czerwca 2014 r. Koordynator projektu Biuro projektu 2 Powinniśmy myśleć o dużych rzeczach, robić małe, nie obawiać się porażek i szybko zacząć działać Lucien Engelen 3 4 Spis treści

Bardziej szczegółowo

RAPORT SPOŁECZNY 2006-2007 Ludzie pomagają Ludziom

RAPORT SPOŁECZNY 2006-2007 Ludzie pomagają Ludziom RAPORT SPOŁECZNY 2006-2007 Ludzie pomagają Ludziom SPIS TREŚCI WSTĘP 1. O raporcie 2. Spis treści 3. Historia firmy 4. List od prezesa ZOBOWIĄZANIE I Jesteśmy by budować atrakcyjne miejsca pracy, by najlepsi

Bardziej szczegółowo

Biuletyn Informacyjny

Biuletyn Informacyjny Biuletyn Informacyjny Krajowej Izby Diagnostów Laboratoryjnych Nr 2/2004 (4) Ósme Posiedzenie KRDL, z dnia 23 lutego 2004 roku 2 Dodaje się 5 w brzmieniu: Podmiot zainteresowany Uchwała nr 43/2004 otrzymaniem

Bardziej szczegółowo

Sprawozdania. Polskiego Towarzystwa. z działalności Oddziałów. Ekonomicznego w latach 2010 2015

Sprawozdania. Polskiego Towarzystwa. z działalności Oddziałów. Ekonomicznego w latach 2010 2015 Sprawozdania z działalności Oddziałów Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego w latach 2010 2015 SPRAWOZDANIA Z DZIAŁALNOŚCI ODDZIAŁÓW POLSKIEGO TOWARZYSTWA EKONOMICZNEGO W LATACH 2010 2015 SPIS TREŚCI Oddział

Bardziej szczegółowo

Andrzej Kraśniewski. Proces Boloński. to już 10 lat

Andrzej Kraśniewski. Proces Boloński. to już 10 lat Andrzej Kraśniewski Proces Boloński to już 10 lat Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Warszawa 2009 Andrzej Kraśniewski Proces Boloński to już 10 lat Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Warszawa 2009 Publikacja

Bardziej szczegółowo

Strategia. Polskiego Związku Krótkofalowców

Strategia. Polskiego Związku Krótkofalowców Strategia Polskiego Związku Krótkofalowców Komisja do spraw Strategii Polskiego Związku Krótkofalowców 2008 STRATEGIA Polskiego Związku Krótkofalowców Opracowała Komisja do spraw Strategii Polskiego Związku

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU GŁÓWNEGO POLSKIEGO TOWARZYSTWA INFORMATYCZNEGO Z DZIAŁALNOŚCI STOWARZYSZENIA ZA ROK 2005

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU GŁÓWNEGO POLSKIEGO TOWARZYSTWA INFORMATYCZNEGO Z DZIAŁALNOŚCI STOWARZYSZENIA ZA ROK 2005 POLSKIE TOWARZYSTWO INFORMATYCZNE ZARZĄD GŁÓWNY SPRAWOZDANIE ZARZĄDU GŁÓWNEGO POLSKIEGO TOWARZYSTWA INFORMATYCZNEGO Z DZIAŁALNOŚCI STOWARZYSZENIA ZA ROK 2005 1. Informacje wstępne Polskie Towarzystwo Informatyczne

Bardziej szczegółowo

TEMAT NUMERU. Dodatek medycyna estetyczna: Turystyka medycyna. Lasery do zabiegów

TEMAT NUMERU. Dodatek medycyna estetyczna: Turystyka medycyna. Lasery do zabiegów ISSN 1899-97-86 TEMAT NUMERU www.nowoczesna-klinika.pl czerwiec-lipiec (6/7) 2012 Szpitalne łóżka Dodatek medycyna estetyczna: Turystyka medyczna Kanony piękna, media, medycyna Lasery do zabiegów raport

Bardziej szczegółowo

Prace prezydium i ZG PTFarm w XX kadencji

Prace prezydium i ZG PTFarm w XX kadencji Prace prezydium i ZG PTFarm w XX kadencji GŁÓWNE KIERUNKI PRACY POLSKIEGO TOWARZYSTWA FAR- MACEUTYCZNEGO W LATACH 2004-2007 Prace związane z działalnością naukową PTFarm kontynuacja prac z poprzednich

Bardziej szczegółowo

ISSN 1233 4731. Biuletyn Lekarski. Rok XVI. Styczeń 2005. Numer 86. Okręgowa Warmińsko-Mazurska Izba Lekarska z siedzibą w Olsztynie

ISSN 1233 4731. Biuletyn Lekarski. Rok XVI. Styczeń 2005. Numer 86. Okręgowa Warmińsko-Mazurska Izba Lekarska z siedzibą w Olsztynie ISSN 1233 4731 Biuletyn Lekarski Rok XVI Styczeń 2005 Numer 86 Okręgowa Warmińsko-Mazurska Izba Lekarska z siedzibą w Olsztynie W NUMERZE: Menedżerowie Roku 2004......... 3 I po LEP-ie......................

Bardziej szczegółowo

5/IV/2008. Kwartał IV 2008 WYDANIE SPECJALNE NUMER POŚWIĘCONY OPIECE NAD KOBIETĄ Z CUKRZYCĄ W CIĄŻY. Pismo Polskiej Federacji Edukacji w Diabetologii

5/IV/2008. Kwartał IV 2008 WYDANIE SPECJALNE NUMER POŚWIĘCONY OPIECE NAD KOBIETĄ Z CUKRZYCĄ W CIĄŻY. Pismo Polskiej Federacji Edukacji w Diabetologii 5/IV/2008 Kwartał IV 2008 WYDANIE SPECJALNE NUMER POŚWIĘCONY OPIECE NAD KOBIETĄ Z CUKRZYCĄ W CIĄŻY Pismo Polskiej Federacji Edukacji w Diabetologii SPONSORAMI PFED SĄ: Wszystkie prace plastyczne zamieszczone

Bardziej szczegółowo

Nr 4 (4) Grudzień 2012

Nr 4 (4) Grudzień 2012 Nr 4 (4) Grudzień 2012 10 14 12 18 20 22 25 21 22 28 Wizerunek pielęgniarki XXI wieku Kariera w pielęgniarstwie - zacznij od CV Transkulturowo na święta Nie oceniaj książki po okładce ABC pielęgnowania

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z WIZYTACJI. (ocena programowa)

RAPORT Z WIZYTACJI. (ocena programowa) dokonanej w dniach 21-22 marca 2014 roku na kierunku informatyka prowadzonym w ramach obszaru nauk technicznych na poziomie studiów pierwszego stopnia inżynierskich o profilu ogólnoakademickim realizowanych

Bardziej szczegółowo

Projekt pt. Budowa wspólnej platformy wymiany informacji oraz systemu szkoleń zawodowych w. w parkach narodowych

Projekt pt. Budowa wspólnej platformy wymiany informacji oraz systemu szkoleń zawodowych w. w parkach narodowych Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko oraz przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIA. z dzia³alnoœci Oddzia³ów Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego w latach 2005 2010

SPRAWOZDANIA. z dzia³alnoœci Oddzia³ów Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego w latach 2005 2010 SPRAWOZDANIA z dzia³alnoœci Oddzia³ów Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego w latach 2005 2010 Warszawa 2010 SPRAWOZDANIA z dzia³alnoœci Oddzia³ów Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego w latach 2005 2010 Warszawa

Bardziej szczegółowo

Biuletyn informacyjny

Biuletyn informacyjny Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia jednostka Ministra Zdrowia Biuletyn informacyjny CZERWIEC 2013, WYDANIE DZIESIĄTE Koordynator Projektów Informacyjnych w Ochronie Zdrowia W tym numerze:

Bardziej szczegółowo

marzec 2007 open Patronaty w Openmedica operacje online Openmedica News Outsourcing redakcyjny monitor guide to hightech pharma marketing

marzec 2007 open Patronaty w Openmedica operacje online Openmedica News Outsourcing redakcyjny monitor guide to hightech pharma marketing marzec 2007 open monitor guide to hightech pharma marketing operacje online strona 2 strona 3 Openmedica News Outsourcing redakcyjny strona 4 Lekarz szuka wyspecjalizowanej informacji strona 8 Patronaty

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU GŁÓWNEGO POLSKIEGO TOWARZYSTWA INFORMATYCZNEGO Z DZIAŁALNOŚCI STOWARZYSZENIA XI kadencja: 06.2011 06.2014

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU GŁÓWNEGO POLSKIEGO TOWARZYSTWA INFORMATYCZNEGO Z DZIAŁALNOŚCI STOWARZYSZENIA XI kadencja: 06.2011 06.2014 SPRAWOZDANIE ZARZĄDU GŁÓWNEGO POLSKIEGO TOWARZYSTWA INFORMATYCZNEGO Z DZIAŁALNOŚCI STOWARZYSZENIA XI kadencja: 06.2011 06.2014 Warszawa, czerwiec 2014 r. Spis treści 1. Od Prezesa PTI... 4 2. Informacje

Bardziej szczegółowo

Egzamin Państwowy ze Specjalizacji w Dziedzinie Pielęgniarstwa Chirurgicznego

Egzamin Państwowy ze Specjalizacji w Dziedzinie Pielęgniarstwa Chirurgicznego ISSN 1234-0049 Biuletyn informacyjny wydawany przez Okręgową Radę Pielęgniarek i Położnych w Częstochowie Egzamin Państwowy ze Specjalizacji w Dziedzinie Pielęgniarstwa Chirurgicznego Październik 2013r

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności. KOMSJI BIOETYCZNEJ PRZY ŚLĄSKIEJ IZBIE LEKARSKIEJ w Katowicach w VI kadencji 2009-2013

Sprawozdanie z działalności. KOMSJI BIOETYCZNEJ PRZY ŚLĄSKIEJ IZBIE LEKARSKIEJ w Katowicach w VI kadencji 2009-2013 Sprawozdanie z działalności KOMSJI BIOETYCZNEJ PRZY ŚLĄSKIEJ IZBIE LEKARSKIEJ w Katowicach w VI kadencji 2009-2013 Komisja Bioetyczna przy Śląskiej Izbie Lekarskiej działa na podstawie art. 29 ustawy z

Bardziej szczegółowo