Taryfa prowizji i opłat bankowych dla klientów instytucjonalnych

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Taryfa prowizji i opłat bankowych dla klientów instytucjonalnych"

Transkrypt

1 Warszawski Bank Spółdzielczy Taryfa prowizji i opłat bankowych dla klientów instytucjonalnych PG (od )

2 Załącznik do Uchwały Zarządu Banku nr 199/2013 z dnia r. Zmiany: Uchwała Zarządu Banku nr 23/2014 z dnia r. Uchwała Zarządu Banku nr 27/2014 z dnia r. Uchwała Zarządu Banku nr 67/2014 z dnia r. Uchwała Zarządu Banku nr 96/2014 z dnia r. Uchwała Zarządu Banku nr 133/2014 z dnia r. Uchwała Zarządu Banku nr 178/2014 z dnia r. Uchwała Zarządu Banku nr 21/2015 z dnia r. Uchwała Zarządu Banku nr 37/2015 z dnia r. Uchwała Zarządu Banku nr 58/2015 z dnia r Uchwała Zarządu Banku nr 90/2015 z dnia r Uchwała Zarządu Banku nr 115/2015 z dnia r 2

3 Rozdział 1 Zasady prowizji i opłat 1. Taryfa opłat i prowizji bankowych dla klientów instytucjonalnych zwana dalej Taryfą ma zastosowanie do usług bankowych świadczonych w placówkach Warszawskiego Banku Spółdzielczego zwanego dalej Bankiem. Opłaty i prowizje pobierane są: 1) po wykonaniu usługi lub na koniec dnia, w którym Klient złożył dyspozycję wykonania usługi; 2) miesięcznie lub w innych okresach rozliczeniowych; 3) zbiorczo - za wykonane usługi w trakcie okresu rozliczeniowego; 4) zgodnie z zawartą umową. 2. Bank nie realizuje wpłat i wypłat w walutach obcych w bilonie. W przypadku konieczności wypłat bilonu, Bank przelicza kwotę na złote polskie i wydaje Klientowi równowartość tej kwoty. 3. Prowizje od wpłat na rachunki bankowe prowadzone w innych bankach niż Warszawski Bank Spółdzielczy zwany dalej Bankiem pobiera się od wpłacającego. 4. Prowizje od wpłat na rachunki bankowe prowadzone w innych bankach niż Warszawski Bank Spółdzielczy zwany dalej Bankiem pobiera się od wpłacającego. 5. Za dokonywane zastępczo operacje wpłat i wypłat Bank pobiera opłaty zgodnie z podpisanymi porozumieniami o wzajemnej zastępczej obsłudze obrotu oszczędnościowego i czekowego z bankami oraz umową z Pocztą Polską S.A. podpisaną przez Bank Polskiej Spółdzielczości SA 6. Nie pobiera się prowizji i opłat od: otwarcia i prowadzenia rachunków: a) lokat terminowych podmiotów gospodarczych i innych jednostek organizacyjnych, b) wkładów oszczędnościowych, c) na których zgromadzone są środki na cele charytatywne, d) środków, które na mocy ustawy powinny być wyodrębnione na oddzielnych kontach bankowych, np. zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, 7. wpłat na poczet spłat kredytów i odsetek zaciągniętych w Banku oraz od wypłat kredytów zrealizowanych z rachunków kredytowych, nie dotyczy to wpłat odnawiających wolne środki w ramach limitu kredytu w rachunku bieżącym wpłat tych nie traktuje się jako spłaty kredytu. 8. Nie pobiera się opłat za poszukiwanie rachunków bankowych i udzielanie pisemnej informacji o obrotach i stanach rachunków, gdy poszukiwanie dokonywane jest na żądanie osób, o których mowa w art. 105 Prawa bankowego i innych przepisach prawa. 9. Kwoty pobieranych prowizji i opłat podlegają zaokrągleniu na zasadach ogólnie obowiązujących. 10. Do rozliczeń z tytułu prowizji i opłat bankowych w operacjach walutowych stosuje się kursy walutowe z tabeli kursów obowiązującej w Banku. 11. Dla ustalenia prowizji i opłaty w walucie innej niż określona w taryfie stosuje się kurs kupna z tabeli kursów obowiązującej w Banku. 12. Wpłaty i wypłaty walutowe realizowane są tylko w banknotach. Kwoty należne klientowi w bilonie przeliczane są na złote po kursie średnim NBP wg obowiązującej w Banku tabeli kursów bez prowizji za przewalutowanie. 3

4 Rozdział 2 Rachunki bieżące i pomocnicze RACHUNKI BIEŻĄCE I POMOCNICZE 1. Otwarcie rachunku 1.1 bieżącego 1.2 pomocniczego 1.3 dodatkowego dla wyodrębnionych środków na określony cel 2. Prowadzenie rachunku 2.1 bieżącego miesięcznie 35,00 zł 2.2 pomocniczego miesięcznie 25,00 zł 2.3 dodatkowego dla wyodrębnionych środków na określony cel miesięcznie 25,00 zł 3. Przelewy krajowe: 3.1 Przelew wewnętrzny w placówce banku 3.2 Przelew wewnętrzny w placówce banku z rachunku bieżącego na ROR prowadzone w Banku 3.3 Przelew zewnętrzny w placówce banku Przelew zewnętrzny w placówce banku w systemie SORBNET: a) o wartości do PLN lub równej PLN przekazywane przez BPS w systemie SORBNET b) o wartości powyżej PLN przekazywane przez BPS w systemie SORBNET Wykonanie przelewów wynagrodzeń dla pracowników podmiotów gospodarczych na podstawie zbiorczej listy płac od każdego przelewu (uznania) 0,2% min 4,00 zł max 10 0,3% min 5,00 zł, max. 8,00 zł 3 2 2,50 zł 4. Zlecenie stałe 4.2 Realizacja zlecenia stałego na rachunek wewnętrzny w banku 4.3 Realizacja zlecenia stałego w rachunek zewnętrzny 4,00 zł 5. Polecenie zapłaty 5.1 Przyjęcie lub odwołanie 2,00 zł 5.2 Realizacja polecenia zapłaty 3,50 zł 6. Usługa identyfikacji przychodzących płatność masowych miesięcznie od każdego rachunku Wg umowy z Klientem KARTA VISA BUSINESS DEBETOWA 1. Wydanie karty 2. Używanie karty Uwaga: prowizji nie pobiera się za miesiąc, w którym nastąpiło wydanie karty miesięcznie 5,00 zł 4

5 3. Wydanie nowej karty w miejsce zastrzeżonej (duplikatu) 15,00 zł 4. Zastrzeżenie karty: 4.1 w przypadku utraty lub kradzieży 10 zł 4.2 z innych powodów (np. zamknięcie rachunku) 4.3 w przypadku gdy posiadacz karty zrezygnował z karty w terminie 14 dnia od jej otrzymania i w tym czasie nie dokonał żadnej transakcji 5. Miesięczne zestawienie transakcji na życzenie klienta 5 zł 6. Wznowienie karty po upływie terminu ważności 10 zł 7. Powtórne generowanie i wysyłka PIN 8 zł 8. Zmiana danych użytkownika karty 5 zł 9. Transakcje bezgotówkowe za transakcje 10. Transakcje gotówkowe: 10.1 we wskazanych bankomatach Zrzeszenia BPS. S.A. i innych banków krajowych zgodnie z zawartymi umowami za transakcje 10.2 w bankomatach obcych w kraju za transakcje 4,00 zł 10.3 w kasach obcych w kraju za transakcje 5,00 zł 10.4 w kasach obcych za granicą za transakcje 2% min. 10 zł 10.5 w bankomatach obcych za granicą za transakcje 2% min. 10 zł 10.6 Usługa Cashback wypłata gotówki do wysokości max.200zł. za transakcję 2,00 zł 11. Awaryjna wypłata gotówki za granicą po utracie karty zł 12. Awaryjne wydanie karty Visa Business za granicą po utracie karty 13. Limit dzienny zł 1) na wypłaty gotówki w bankomatach zł 2) na transakcje bezgotówkowe zł SYSTEM BANKOWOŚCI ELEKTRONICZNEJ W SYSTEMACH i ecorponet 1. Udostępnienie rachunku w systemie bankowości internetowej. 2. Korzystanie z rachunku w ramach systemu bankowości internetowej miesięcznie 5,00 zł 3. Przelew krajowy 3.1 Przelew wewnętrzny bez opłat 3.2 Przelew zewnętrzny 1,60 zł 4. Sporządzenie i wysłanie wyciągu na życzenie klienta 5,00 zł 5. Sporządzenie i wysłanie dokumentów uznaniowych lub obciążeniowych do rachunku 5,00 zł 6. Opłata za monit telefoniczny 2,00 zł 7. Sporządzenie i wysłanie upomnienia w związku z powstaniem salda debetowego na rachunku 15,00 zł 8. Przygotowanie oraz wysłanie na życzenie Klienta duplikatu Umowy lub Umowy z aktualnymi danymi 3 9. Sporządzenie i wysłanie na życzenie Klienta potwierdzenia salda na rachunku 5,00 zł 5

6 10. Sporządzenie i wysłanie na życzenie Klienta potwierdzenia posiadania rachunku 5,00 zł Rozdział 3 Rachunki bieżące dla rolników RACHUNKI BIEŻĄCE DLA ROLNIKÓW 1. Otwarcie rachunku 1.1 Bieżącego 1.2 Pomocniczego środki pomocowe (dot. Wsparcia z UE) 1.3 dodatkowego dla wyodrębnionych środków na określony cel 2. Prowadzenie rachunku 2.1 Bieżącego miesięcznie 8,50 zł 2.2 Pomocniczego środki pomocowe (dot. Wsparcia z UE) miesięcznie 2.3 dodatkowego dla wyodrębnionych środków na określony cel miesięcznie 8,50 zł 3. Przelewy krajowe: 3.1 Przelew wewnętrzny w placówce banku 3.2 Przelew wewnętrzny w placówce banku z rachunku bieżącego na ROR prowadzone w Banku 3.3 Przelew zewnętrzny w placówce banku 0,2% min 4,00 zł max 10 0,3% min 5,00 zł, max. 8,00 zł 3.4 Przelew zewnętrzny w placówce banku w systemie SORBNET: 3.5 a) o wartości do PLN lub równej PLN przekazywane przez BPS w systemie SORBNET b) o wartości powyżej PLN przekazywane przez BPS w systemie SORBNET Wykonanie przelewów wynagrodzeń dla pracowników podmiotów gospodarczych na podstawie zbiorczej listy płac od każdego przelewu (uznania) 4. Zlecenie stałe 3 2 2,50 zł 4.2 Realizacja zlecenia stałego na rachunek wewnętrzny w banku 4.3 Realizacja zlecenia stałego w rachunek zewnętrzny 4,00 zł 5. Polecenie zapłaty 5.1 Przyjęcie lub odwołanie 2,00 zł 5.2 Realizacja polecenia zapłaty 3,50 zł 6. Usługa identyfikacji przychodzących płatność masowych miesięcznie od każdego rachunku Wg umowy z Klientem KARTA VISA BUSINESS DEBETOWA 6

7 1. Wydanie karty 2. Używanie karty Uwaga: prowizji nie pobiera się za miesiąc, w którym nastąpiło wydanie karty miesięcznie 5,00 zł 3. Wydanie nowej karty w miejsce zastrzeżonej (duplikatu) 15,00 zł 4. Zastrzeżenie karty: 4.1 w przypadku utraty lub kradzieży 10 zł 4.2 z innych powodów (np. zamknięcie rachunku) 4.3 w przypadku gdy posiadacz karty zrezygnował z karty w terminie 14 dnia od jej otrzymania i w tym czasie nie dokonał żadnej transakcji 5. Miesięczne zestawienie transakcji na życzenie klienta 3 zł 6. Wznowienie karty po upływie terminu ważności 10 zł 7. Powtórne generowanie i wysyłka PIN 8 zł 8. Zmiana danych użytkownika karty 3 zł 9. Transakcje bezgotówkowe za transakcje 10. Transakcje gotówkowe: 10.1 we wskazanych bankomatach Zrzeszenia BPS. S.A. i innych banków krajowych zgodnie z zawartymi umowami za transakcje 10.2 w bankomatach obcych w kraju za transakcje 4,00 zł 10.3 w kasach obcych w kraju za transakcje 5,00 zł 10.4 w kasach obcych za granicą za transakcje 2% min. 10 zł 10.5 w bankomatach obcych za granicą za transakcje 2% min. 10 zł 10.6 Usługa Cashback wypłata gotówki do wysokości max.200zł. za transakcję 2,00 zł 11. Awaryjna wypłata gotówki za granicą po utracie karty zł 12. Awaryjne wydanie karty Visa Business za granicą po utracie karty 13. Limit dzienny zł 1) na wypłaty gotówki w bankomatach zł 2) na transakcje bezgotówkowe zł SYSTEM BANKOWOŚCI ELEKTRONICZNEJ W SYSTEMACH i ecorponet 1. Udostępnienie rachunku w systemie bankowości internetowej. 2. Korzystanie z rachunku w ramach systemu bankowości internetowej miesięcznie 5,00 zł 3. Przelew krajowy 3.1 Przelew wewnętrzny bez opłat 3.2 Przelew zewnętrzny 1,60 zł 4. Sporządzenie i wysłanie wyciągu na życzenie klienta 5,00 zł 5. Sporządzenie i wysłanie dokumentów uznaniowych lub obciążeniowych do rachunku 5,00 zł 6. Opłata za monit telefoniczny 2,00 zł 7. Sporządzenie i wysłanie upomnienia w związku z powstaniem salda debetowego na rachunku 15,00 zł 7

8 8. Przygotowanie oraz wysłanie na życzenie Klienta duplikatu Umowy lub Umowy z aktualnymi danymi 3 9. Sporządzenie i wysłanie na życzenie Klienta potwierdzenia salda na rachunku 5,00 zł 10. Sporządzenie i wysłanie na życzenie Klienta potwierdzenia posiadania rachunku 5,00 zł Rozdział 4 Rachunek dla podmiotów gospodarczych Twój Biznes RACHUNKI BIEŻĄCE I POMOCNICZE TWÓJ BIZNES 1. Otwarcie rachunku 1.1 Bieżącego 1.2 Pomocniczego 1.3 Dodatkowego dla wyodrębnionych środków na określony cel 2. Prowadzenie rachunku 2.1 Bieżącego miesięcznie 15,00 zł 2.2 Pomocniczego miesięcznie Dodatkowego dla wyodrębnionych środków na określony cel miesięcznie 1 3. Przelewy krajowe: 3.1 Przelew wewnętrzny w placówce banku 3.2 Przelew wewnętrzny w placówce banku z rachunku bieżącego na ROR prowadzone w Banku 3.3 Przelew zewnętrzny w placówce banku 0,2% min 4,00 zł max 10 0,3% min 5,00 zł, max. 8,00 zł 3.4 Przelew zewnętrzny w placówce banku w systemie SORBNET: 3.5 a) o wartości do PLN lub równej PLN przekazywane przez BPS w systemie SORBNET b) o wartości powyżej PLN przekazywane przez BPS w systemie SORBNET Wykonanie przelewów wynagrodzeń dla pracowników podmiotów gospodarczych na podstawie zbiorczej listy płac od każdego przelewu (uznania) 3 2 2,50 zł 4. Zlecenie stałe 4.1 Realizacja zlecenia stałego na rachunek wewnętrzny w banku 4.2 Realizacja zlecenia stałego w rachunek zewnętrzny 4,00 zł 5. Polecenie zapłaty 5.1 Przyjęcie lub odwołanie 2,00 zł 5.2 Realizacja polecenia zapłaty 3,50 zł 6. Usługa identyfikacji przychodzących płatność masowych miesięcznie od każdego rachunku Wg umowy z Klientem 8

9 KARTA VISA BUSINESS DEBETOWA 1. Wydanie karty 2. Używanie karty Uwaga: prowizji nie pobiera się za miesiąc, w którym nastąpiło wydanie karty miesięcznie 5,00 zł 3. Wydanie nowej karty w miejsce zastrzeżonej (duplikatu) 15,00 zł 4. Zastrzeżenie karty: 4.1 w przypadku utraty lub kradzieży 10 zł 4.2 z innych powodów (np. zamknięcie rachunku) 4.3 w przypadku gdy posiadacz karty zrezygnował z karty w terminie 14 dnia od jej otrzymania i w tym czasie nie dokonał żadnej transakcji 5. Miesięczne zestawienie transakcji na życzenie klienta 3 zł 6. Wznowienie karty po upływie terminu ważności 10 zł 7. Powtórne generowanie i wysyłka PIN 8 zł 8. Zmiana danych użytkownika karty 3 zł 9. Transakcje bezgotówkowe za transakcje 10. Transakcje gotówkowe: 10.1 we wskazanych bankomatach Zrzeszenia BPS. S.A. i innych banków krajowych zgodnie z zawartymi umowami za transakcje 10.2 w bankomatach obcych w kraju za transakcje 4,00 zł 10.3 w kasach obcych w kraju za transakcje 5,00 zł 10.4 w kasach obcych za granicą za transakcje 2% min. 10 zł 10.5 w bankomatach obcych za granicą za transakcje 2% min. 10 zł 10.6 Usługa Cashback wypłata gotówki do wysokości max.200zł. za transakcję 2,00 zł 11. Awaryjna wypłata gotówki za granicą po utracie karty zł 12. Awaryjne wydanie karty Visa Business za granicą po utracie karty 13. Limit dzienny zł 1) na wypłaty gotówki w bankomatach zł 2) na transakcje bezgotówkowe zł SYSTEM BANKOWOŚCI ELEKTRONICZNEJ W SYSTEMACH i ecorponet 1. Udostępnienie rachunku w systemie bankowości internetowej. 2. Korzystanie z rachunku w ramach systemu bankowości internetowej miesięcznie 3. Przelew krajowy 3.1 Przelew wewnętrzny bez opłat 3.2 Przelew zewnętrzny 1,10 zł 4. Sporządzenie i wysłanie wyciągu na życzenie klienta 5,00 zł 5. Sporządzenie i wysłanie dokumentów uznaniowych lub obciążeniowych do rachunku 5,00 zł 9

10 6. Opłata za monit telefoniczny 2,00 zł 7. Sporządzenie i wysłanie upomnienia w związku z powstaniem salda debetowego na rachunku 2 8. Przygotowanie oraz wysłanie na życzenie Klienta duplikatu Umowy lub Umowy z aktualnymi danymi 3 9. Sporządzenie i wysłanie na życzenie Klienta potwierdzenia salda na rachunku 5,00 zł 10. Sporządzenie i wysłanie na życzenie Klienta potwierdzenia posiadania rachunku 5,00 zł Rozdział 5 Rachunek oszczędnościowy dla firm Pobierania RACHUNEK OSZCZĘDNOŚCIOWY DLA FIRM 1. Otwarcie rachunku 2. Prowadzenie rachunku miesięcznie 3. Wpłaty na rachunek za operację 4. Wypłata z rachunku lub przekazanie środków z rachunku 1) raz w ciągu miesiącu kalendarzowego za operację 2) więcej niż raz w miesiącu kalendarzowym za operację 2 Rozdział 6 Mieszkaniowy Rachunek Powierniczy Lp. Wyszczególnienie MIESZKANIOWE RACHUNKI POWIERNICZE Rozpatrzenie wniosku o otwarcie mieszkaniowego rachunku powierniczego, przeprowadzenie kontroli i sporządzenie protokołu* inwestycja developerska do 8 lokali mieszkalnych w 1 budynku lub do 2 domów jednorodzinnych inwestycja developerska od 9 do 30 lokali mieszkalnych w 1 budynku lub od 3 do 10 domów jednorodzinnych inwestycja developerska od 31 do 50 lokali mieszkalnych w 1 budynku lub od 11 do 15 domów jednorodzinnych inwestycja developerska ponad 50 lokali mieszkalnych lub ponad 15 domów jednorodzinnych od 200 do 300 od 500 do 700 od 700 do 1000 wg umowy z Klientem 2. Otwarcie rachunku Otwarcie konta technicznego dla poszczególnego nabywcy /lokalu za każde konto 2 3. Prowadzenie rachunku Miesięcznie Prowadzenie konta technicznego dla poszczególnego nabywcy /lokalu miesięcznie za każde konto 1 4. Nadzór i kontrola przedsięwzięcia developerskiego:* 10

11 inwestycja developerska do 8 lokali mieszkalnych w 1 budynku lub do 2 domów jednorodzinnych inwestycja developerska od 9 do 30 lokali mieszkalnych w 1 budynku lub od 3 do 10 domów jednorodzinnych inwestycja developerska od 31 do 50 lokali mieszkalnych w 1 budynku lub od 11 do 15 domów jednorodzinnych inwestycja developerska ponad 50 lokali mieszkalnych lub ponad 15 domów jednorodzinnych za kontrolę każdego etapu za kontrolę każdego etapu za kontrolę każdego etapu za kontrolę każdego etapu od 100 do 300 od 300 do 500 od 500 do 700 wg umowy z Klientem 5. Pisemne zaświadczenie o wysokości salda 3 6. Potwierdzenie umowy przelewu wierzytelności 2 *) Wysokość stawki jest zatwierdzana przez Zarząd Banku na wniosek jednostki organizacyjnej. Rozdział 7 Rachunek Powierniczy RACHUNKI POWIERNICZE 1. Otwarcie rachunku 2. Prowadzenie rachunku miesięcznie 10 15,00 zł 3. Przelewy krajowe: 3.1 Przelew wewnętrzny w placówce banku bez opłat 3.2 Przelew zewnętrzny w placówce banku 0,3% min.3,50 zł max.6, Przelew zewnętrzny w placówce banku w systemie SORBNET: a) o wartości do PLN lub równej PLN przekazywane przez BPS w systemie SORBNET b) o wartości powyżej PLN przekazywane przez BPS w systemie SORBNET 3 2 Rozdział 8 Lokaty RACHUNEK LOKATY 1. Otwarcie rachunku 2. Prowadzenie rachunku 3. Wpłaty na rachunek lokaty miesięcznie za wpłatę 4. Przelew krajowy ze środków rachunku lokaty: 4.1 Przelew wewnętrzny w placówce banku 4.2 Przelew zewnętrzny w placówce banku 8,00 zł 4.3 w systemie SORBNET: 11

12 a) o wartości do PLN lub równej PLN przekazywane przez BPS w systemie SORBNET b) o wartości powyżej PLN przekazywane przez BPS w systemie SORBNET 5. Wypłata gotówki z rachunku lokaty 6. Opłata za wydanie duplikatu książeczki oszczędnościowej 7. Przepisanie książeczki na rzecz innej osoby w drodze cesji 8. Likwidacja lokaty za wypłatę Rozdział 9 Karty kredytowe Pobierania KARTA KREDTOWA VISA BUSINESS Credit 1. Wydanie karty nowej Jednorazowo 2. Wznowienie karty Jednorazowo 3. Opłata za obsługę karty: Opłata pobierana od 2 roku użytkowania, jeżeli w roku poprzednim wartość transakcji bezgotówkowych i gotówkowych, obciążających rachunek karty wynosi: a) mniej niż zł b) co najmniej zł Rocznie a) 75,00 zł b) 4. Wydanie duplikatu karty Jednorazowo 3 5. Karta dodatkowa Jednorazowo 25,00 zł 6. Zmiana numeru PIN w bankomatach świadczących taką usługę. Jednorazowo 7. Powtórne generowanie i wysyłka PIN na wniosek Użytkownika karty. Jednorazowo 8. Telefoniczne odblokowanie numeru PIN na wniosek Użytkownika karty. Jednorazowo 9. Płatność kartą w punktach handlowo usługowych. Uwaga: dotyczy płatności dokonywanych w kraju i za granicą. za transakcję 10. Wypłata gotówki w bankomatach i w kasach banków w kraju. Uwaga: prowizja naliczana od kwoty wypłaty. za transakcję 3,00 % min. 5,00 zł 11. Wypłata gotówki w bankomatach i w kasach banków za granicą. Uwaga: prowizja naliczana od kwoty wypłaty. za transakcję 3,00 % min Sprawdzenie wysokości dostępnych środków w bankomacie. Jednorazowo bez opłat 13. Rozpatrzenie reklamacji. Jednorazowo bez opłat 14. Przekazanie wydruku miesięcznego zestawienia operacji. Jednorazowo bez opłat 15. Generowanie zestawienia operacji na wniosek Użytkownika karty za wskazany okres Jednorazowo Zmiana danych Użytkownika karty. Jednorazowo bez opłat 17. Czasowe zablokowanie/odblokowanie karty. Jednorazowo bez opłat 12

13 18. Obsługa nieterminowej spłaty. Jednorazowo Minimalna spłata zadłużenia na karcie Jednorazowo od kwoty wykorzystanego limitu 5% min. 10 Rozdział 10 Kredyty 1. KREDYTY Opłata przygotowawcza za rozpatrzenie wniosku (pobierana w dniu przyjęcia wniosku) 1.1 dla podmiotów prowadzących pełną księgowość 1.2 dla pozostałych podmiotów gospodarczych 2. Prowizja za udzielenie lub odnowienie kredytu, pożyczki, przejętej wierzytelności 2.1 Kredyty, pożyczki i przelane wierzytelności: od każdego wniosku od każdego wniosku do 3 miesięcy 0,5 % od 3 do 6 miesięcy 1,0 % od 6 do 12 miesięcy 1,5 % od 12 do 36 miesięcy 2,0 % powyżej 36 miesięcy 2,5 % 2.2 Pożyczki gospodarcze 2.3 Kredyty płatnicze 2.4 Kredyty preferencyjne z pomocą ARiMR w ramach linii RR, Z, PR, K01, K02, MRcsk (Prowizja jest pomniejszona o wysokość opłaty za rozpatrzenie wniosku kredytowego jeżeli była pobrana) 3. Obsługa kredytów, pożyczek i przejętych wierzytelności 1,0 % min % min. 5 1,85 % Prowizja od salda niewykorzystanego kredytu obrotowego w rachunku bieżącym lub kredytu obrotowego odnawialnego Spłata całości lub części kredytu przed terminem prowizja rekompensacyjna Nie pobiera się prowizji, jeśli spłata nastąpi do 30 dni włącznie przed terminem określonym w harmonogramie spłaty kredytu. Nie dotyczy kredytów: Kredyt obrotowy w rachunku bieżącym Kredyt obrotowy odnawialny Kredyt rolniczy 3.4 przedłużenie terminu spłaty kredytu, pożyczki rat/y (prolongata) (w stosunku miesięcznym) od kwoty wcześniejszej spłaty od kwoty objętej zmianą 0,3 % 3,0 % 2,0% min Opłata za sporządzenie promesy udzielenia kredytu 0,5 % min 100 zł 13

14 3.6 Opłata za wydanie na wniosek klienta zaświadczenia/opinii stwierdzającego wysokość zadłużenia z tytułu kredytów, pożyczek bankowych i innych tytułów lub zaświadczenia, że klient nie figuruje w Banku jako dłużnik Oplata za sporządzenie wniosku do Rejestru Zastawów za każdy wniosek Opłata za sporządzenie i wysłanie lub doręczenie wezwania do spłaty raty (rat) kredytu i odsetek Restrukturyzacja zadłużenia prowizja za sporządzenie aneksów/ umów/ umów przejęcia długu/ umów przystąpienia do długu/ porozumień/ ugód, związanych z restrukturyzacją zadłużenia wynikającego z wykorzystania kredytu/ usługi kredytowej od każdego monitu Jednorazowo od kwoty zadłużenia podlegającego restrukturyzacji 2. 1% min. 200 zł inne zmiany dotyczące warunków umowy kredytu/pożyczki (np. zwolnienie zabezpieczenia, itp.) za sporządzenie zgody na bezobciążeniowe wyodrębnienie lokalu nieruchomości Opłata za czynności związane ustaleniem przez pracownika Banku wartości nieruchomości min zł w przypadku nieruchomości zabudowanej w przypadku nieruchomości niezabudowanej Gwarancje, poręczenia, awale Przygotowanie gwarancji, poręczeń i awali według standardowego wzoru banku (prowizja płacona przed ich uruchomieniem). Przygotowanie gwarancji, poręczeń i awali według wzoru przedstawionego przez klienta (prowizja płacona przed ich uruchomieniem). 6.3 Udzielenie gwarancji, poręczeń i awali 6.4 Zmiana warunków gwarancji 7. Obsługa weksli za każdy rozpoczęty 3 miesięczny okres. od kwoty objętej zmianą ,50 % - 1,5 % min % min przedstawienie weksla do zapłaty, złożenie weksla do dyskonta, 5,00 zł. 7.3 przyjęcie weksla do dyskonta z zastrzeżeniem pkt ,0 % sumy wekslowej 7.4 za przyjęcie do dyskonta weksla wystawionego w związku z udzieleniem kredytu na skup i zapasy płodów rolnych zgodnie z odpowiednim rozporządzeniem Rady Ministrów 0,5 % sumy wekslowej 7.5 przyjęcie niezdyskontowanego weksla do inkasa Ocena zdolności kredytowej podmiotów gospodarczych 8.1 dla podmiotów gospodarczych prowadzących pełną księgowość dla pozostałych podmiotów gospodarczych Opłata za inne czynności związane z obsługą kredytów i pożyczek min. 5 Rozdział 11 Informacja SMS Bank INFORMACJA SMS BANK 1. Opłata za świadczenie usługi SMS Bank miesięcznie 5,00 zł 14

15 2. Opłata za usługę na życzenie Za jeden SMS 0,20 zł 3. Opłata za usługę po każdej zmianie salda Za jeden sms 0,20 zł Rozdział 12 Czynności kasowe w złotych/walutach CZYNNOŚCI KASOWE W ZŁOTYCH 1. Wpłaty gotówkowe na rachunki bieżące prowadzone w Banku, do 200 tys. zł, chyba że umowa stanowi inaczej na rachunki bieżące prowadzone w Banku, powyżej 200 tys. zł, chyba że umowa stanowi inaczej za wpłatę 0,3 % min. 6,00 zł max. 20 za wpłatę 0,2 % 1.3 na rachunki bankowe prowadzone w innych bankach za wpłatę 1.4 dokonywanych bilonem w ilości powyżej 200 szt. za wpłatę Uwaga: w przypadku gdy w porozumieniu, o którym wyżej mowa, nie ma określonej stawki minimalnej 0,5% min. 6,00 zł max.20 0,5% min. 6,00 zł 5,00 zł 2. Wypłaty gotówkowe 2.1 Wypłata gotówkowa z rachunku bieżącego do kwoty ,99 zł za wypłatę 2.2 Wypłata gotówkowa z rachunku bieżącego powyżej za wypłatę Wypłata w kasie z wpływów bieżących, od kwoty wykorzystanej (Uwaga: z wyjątkiem przeksięgowania środków wewnątrz banku na spłatę zadłużenia) Wpłaty i wypłaty prowadzone przez banki zgodnie z zawartymi porozumieniami o zastępczej obsłudze obrotu oszczędnościowego i czekowego Uwaga: w przypadku gdy w porozumieniu, o którym wyżej mowa, nie ma określonej stawki minimalnej 3. Opłata za realizację wypłaty powyżej limitu bez awizowania 4. Opłata za nieodebranie awizowanej gotówki 5. Wypłaty gotówkowe na podstawie czeków gotówkowych z rachunków bankowych: 5.1 Wypłata z rachunku bieżącego do kwoty ,99 zł za wypłatę 5.2 Wypłata z rachunku bieżącego powyżej za wypłatę 0,2 % min. 4,00 zł 0,3% max. 20 0,3% min 4,00 zł stosownie do zawartych porozumień zgodnie z informacją zamieszczoną w odrębnych komunikatach wywieszonych w jednostkach organizacyjnych Banku 5,00 zł 3 5 0,2% min. 4,00 zł 0,3% max

16 CZYNNOŚCI KASOWE W WALUTACH 6. Wpłaty/wypłaty gotówkowe w walutach EUR/USD 6.1 na rachunki walutowe prowadzone w Banku, powyżej kwoty 1000 EUR/USD od kwoty wpłaty/wypłaty 0,2 % min. 1 EUR/USD max. 150 EUR/USD Rozdział 13 Rozliczenia Walutowe I. ROZLICZENIA WALUTOWE Przyjęcie do realizacji w placówce banku dyspozycji przekazu w obrocie dewizowym () Realizacja przekazów 1 w obrocie dewizowym wysyłanych do banków zagranicznych i krajowych : a) Przelewy SEPA i2 b) Przelewy regulowane 3 oraz krajowe c) Polecenia wypłaty 4 d) Opłata Non-STP 5 2 a) 1 b) 25,00 zł c) 0,18% min. 25 zł max. 200 zł d) 3 1 Przekaz w obrocie dewizowym jest to polecenie wypłaty, przelew regulowany i przelew SEPA 2 Przelew SEPA - przelew realizowany przez banki działające na terytorium Unii Europejskiej oraz Norwegii, Islandii, Lichtensteinu i Szwajcarii, które podpisały umowę o przystąpieniu do SEPA, spełniający następujące warunki: waluta transakcji EUR; dyspozycja przelewu zawiera prawidłowy numer konta beneficjenta w standardzie IBAN poprzedzony kodem kraju, w którym jest on prowadzony oraz prawidłowy adres BIC banku (BIC code), który jest równoznaczny z adresem Swift banku (Swift code), do którego jest kierowany przekaz; występuje opcja kosztowa SHA ; przelew nie zawiera jakichkolwiek dodatkowych instrukcji płatniczych; bank nadawcy i bank odbiorcy przelewu są uczestnikiem Polecenia Przelewu SEPA- SCT (wykaz banków SEPA jest dostępny na stronie internetowej Banku 3 Przelew regulowany - polecenie przelewu albo wpłata gotówkowa dokonywana przez Klienta polskiego banku na rachunek beneficjenta prowadzony w innym banku na terytorium Unii Europejskiej oraz Norwegii, Islandii i Lichtensteinu lub przelew zrealizowany na rzecz Klienta polskiego banku, jeśli zleceniodawca wysyła przelew z jednego z ww. krajów, spełniające następujące warunki: waluta transakcji EUR kwota transakcji mniejsza lub równa EUR dyspozycja przelewu zawiera prawidłowy numer konta beneficjenta w standardzie IBAN poprzedzony kodem kraju, w którym jest on prowadzony oraz prawidłowy adres BIC banku (BIC code), który jest równoznaczny z adresem Swift banku (Swift code), do którego jest kierowany przekaz występuje opcja kosztowa SHA. 4 Polecenie wypłaty - skierowana do lub otrzymana z innego banku krajowego lub zagranicznego, za pośrednictwem systemu S.W.I.F.T,instrukcja płatnicza polecająca dokonanie przekazu określonej kwoty pieniężnej na rzecz wskazanego odbiorcy (beneficjenta). 5 Opłata pobierana jest dodatkowo, w sytuacji, gdy zleceniodawca nie określi w zleceniu wykonania polecenia wypłaty: kodu BIC/SWIFT banku beneficjenta numeru rachunku bankowego beneficjenta w strukturze IBAN, gdy polecenie wypłaty jest kierowane do kraju, w którym ten standard obowiązuje. 16

17 e) Wydanie na prośbę Klienta zaświadczenia potwierdzającego wykonanie przekazu od transakcji f) Zmiany/korekty/odwołania zrealizowanego przekazu, wykonane na zlecenie Klienta g) Zlecenie poszukiwania przekazu/ postępowanie wyjaśniające wykonane na zlecenie Klienta 6 h) Zryczałtowane koszty banków pośredniczących pobierane z góry od poleceń wypłaty: 7 - przy kwotach nie przekraczających EUR 5000,00 lub jej równowartości w innej walucie wymienialnej 50 zł, - przy kwotach od EUR 5000,01 do50000,00 lub jej równowartości w innej walucie wymienialnej 80 zł - przy kwotach od EUR 50000,01 lub jej równowartości w innej walucie wymienialnej 100 zł. i) Realizacja przekazów regulowanych i poleceń wypłaty w trybie niestandardowym 8 (uwaga: opłatę pobiera się niezależnie od innych prowizji): a. w EUR, USD, GBP w trybie expressowym (dziś) b. w USD, GBP i PLN w trybie pilnym (jutro) j) Reklamacja przekazu w obrocie dewizowym k) Nadanie komunikatu SWIFT e) 1 f) od transakcji 75 zł + koszty banków trzecich g) za zlecenie - 75 zł + koszty banków trzecich h) ,00zł i) a. 100 zł, b. 80 zł j) 75 zł + koszty banków trzecich k) 1 3. Realizacja przekazów w obrocie dewizowym, otrzymanych z banków krajowych i zagranicznych, w tym świadczenia rentowe: a) Przekazy na kwoty nie przekraczające równowartości 10,00 eur b) Przelewy SEPA c) Przelewy regulowane oraz krajowe w EUR d) Polecenia wypłaty z dyspozycją dotyczącą kosztów BEN lub SHA e) Brak w treści przekazu kodu SWIFT (BIC code) banku beneficjenta lub brak poprawnego numeru rachunku beneficjenta w standardzie IBAN, od każdego przekazu f) Zlecenie poszukiwania przekazu/ postępowanie wyjaśniające wykonane na zlecenie Klienta a) 5,00 zł b) 1 c) 25,00 zł d) 0,10% min.25 zł max. 100 zł e) 3 f) za zlecenie 75 zł + koszty banków trzecich 4. Opłata za nieodebranie awizowanej gotówki 5 5. Prowadzenie rachunku bieżącego dla podmiotów instytucjonalnych 15,00 zł 6. Skup i sprzedaż znaków pieniężnych: a) dla osób posiadających rachunek walutowy w Warszawskim Banku Spółdzielczym b) dla osób nie posiadających rachunku walutowego w Warszawskim Banku Spółdzielczym 7. Czeki w obrocie dewizowym a) Inkaso czeków 9, a) bez opłat b) 0,5% a) od łącznej wartości czeków w jednej walucie 6 Opłaty nie pobiera się, jeśli przyczyną postępowania wyjaśniającego był błąd Banku 7 Do przeliczania wartości progów podanych w EUR na równowartości w innych walutach wymienialnych i złotych stosuje się kursy średnie NBP obowiązujące w danym dniu operacyjnym. 8 Opłatę pobiera się dodatkowo, niezależnie od prowizji pobieranej standardowo 17

18 b) Zwrot czeku nieopłaconego nieopłaconego przez trasata c) Zryczałtowane koszty banków zagranicznych: I. czeki opiewające na euro - EUR: płatne na terenie krajów Unii Europejskiej, w których EUR jest walutą obiegową za czek 4 EUR płatne w pozostałych krajach 10 EUR II. czeki opiewające na dolary amerykańskie- USD: płatne w USA - w przypadku składania przez jednego podawcę jednego czeku, za czek 4 USD płatne w USA - w przypadku składania przez jednego podawcę więcej niż jednego czeku 3 USD d) Zryczałtowana opłata pocztowa - opłata porto 0,25% min.30zł max.300zł b) opłata pobierana od podawcy czeku, od czeku 50 zł + koszty rzeczywiste banków trzecich d) za czeki przyjęte do inkasa od transakcji 15 zł Rozdział 14 Wrzutnia Wrzutnia 1 Udostępnienie wrzutni do odprowadzania gotówki dla posiadaczy rachunków, którzy podpisali umowę o wypłaty za pośrednictwem wrzutni 2 Wpłaty własne przyjmowane za pośrednictwem wrzutni za wpłatę 1 wg umowy z Klientem Rozdział 15 Inne czynności związane z obsługą rachunków bieżących INNE CZYNNOŚCI ZWIĄZANE Z OBSŁUGĄ RACHUNKÓW BIEŻĄCYCH 1 Przyjęcie lub unieważnienie hasła od posiadacza rachunku bankowego Udzielenie na hasło telefonicznych informacji o stanie środków na rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowym 1.2 Przeksięgowanie na hasło środków pieniężnych pomiędzy rachunkami klienta w banku 3. Wyciąg z rachunku bieżącego: 3.1 Odbierany przez właściciela konta, osobę upoważnioną w jednostce Banku prowadzącej rachunek lub wysyłany drogą pocztową miesięcznie miesięcznie - za miesiąc kalendarzowy 3.2 Dodatkowy wyciąg wydany na życzenie klienta za każde rozpoczęte 10 pozycji ,00 zł 5,00 zł przygotowanie jednego dokumentu źródłowego *z opłaty zwolnione są Urzędy Gmin Wydanie potwierdzenia wykonania przelewu 1 4. Sporządzenie odpisu obrotów na jednym rachunku bankowym: 4.1 za bieżący rok 4.2 za każdy poprzedni rok za każde rozpoczęte 10 pozycji za każde rozpoczęte 10 pozycji Niezależnie od prowizji pobiera się opłatę porto oraz zryczałtowane koszty banków zagranicznych lub koszty rzeczywiste pobierane po zainkasowaniu pokrycia za czeki przez Bank. 18

19 5. Wydanie na wniosek klienta: 5.1 Zaświadczenia/opinii bankowej stwierdzającej posiadanie rachunku bieżącego z określeniem wielkości obrotów za dokument Wydanie dodatkowej kserokopii umowy za dokument 1 7. Zmiana karty wzorów podpisów za czynność 2 Dokonanie blokady na rachunku bieżącym lub rachunku lokaty 8. oszczędnościowej z tytułu zabezpieczenia kredytu/gwarancji Wysyłanie wezwań (monitów) do zapłaty oraz upomnień z 9. tytułu niedopuszczalnego debetu w rachunku, po upływie terminu spłaty zadłużenia Realizacja tytułu wykonawczego oraz dokumentu mającego moc 10. takiego tytułu (pobiera się po zaspokojeniu organu występującego z egzekucją) 11. Nadanie faxu 12. Sporządzenie kserokopii od strony A Potwierdzenie autentyczności podpisów posiadacza rachunku i ustanowionych pełnomocników, pozostających w aktach Banku 14. Wyjaśnianie spraw wymagających sięgania do materiałów zarchiwizowanych 15. segregacja, układanie i sortowanie dokumentów według zlecenia klienta za czynność za każdy monit Za każdą wyegzekwowaną kwotę za szt. za szt. za szt ,00 zł 1,00 zł 1 5 3,00 zł 16. Likwidacja rachunku 17. Czeki 17.1 Wydanie blankietów czekowych posiadaczom rachunków bankowych 17.2 Wydanie doraźnie pojedynczego blankietu czekowego za każdy blankiet 0,70 zł 5,00 zł 17.3 Potwierdzenie każdego czeku rozrachunkowego lub gotówkowego Realizacja potwierdzonego czeku rozrachunkowego lub gotówkowego Przyjęcie zgłoszenia utraty czeków gotówkowych lub rozrachunkowych i wykonanie zastrzeżenia Odwołanie zastrzeżenia utraty czeków gotówkowych lub rozrachunkowych Przyjęcie do inkasa czeków gotówkowych lub rozrachunkowych od każdego czeku od każdego czeku 15,00 zł i Przelew SEPA - przelew realizowany przez banki działające na terytorium Unii Europejskiej oraz Norwegii, Islandii, Lichtensteinu i Szwajcarii, które podpisały umowę o przystąpieniu do SEPA, spełniający następujące warunki: waluta transakcji EUR; dyspozycja przelewu zawiera prawidłowy numer konta beneficjenta w standardzie IBAN poprzedzony kodem kraju, w którym jest on prowadzony oraz prawidłowy adres BIC banku (BIC code), który jest równoznaczny z adresem Swift banku (Swift code), do którego jest kierowany przekaz; występuje opcja kosztowa SHA ; przelew nie zawiera jakichkolwiek dodatkowych instrukcji płatniczych; bank nadawcy i bank odbiorcy przelewu są uczestnikiem Polecenia Przelewu SEPA- SCT (wykaz banków SEPA jest dostępny na stronie internetowej Banku 19

Taryfa prowizji i opłat bankowych dla klientów indywidualnych

Taryfa prowizji i opłat bankowych dla klientów indywidualnych Warszawski Bank Spółdzielczy Taryfa prowizji i opłat bankowych dla klientów indywidualnych www.bank-wbs.pl OF (od 05.06.2015) Załącznik do Uchwały Zarządu Banku nr 199/2013 z dnia 20.12013r. Zmiany: Uchwała

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY W BUSKU - ZDROJU TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W BUSKU ZDROJU DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

BANK SPÓŁDZIELCZY W BUSKU - ZDROJU TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W BUSKU ZDROJU DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH BANK SPÓŁDZIELCZY W BUSKU - ZDROJU Załącznik nr 1 do Uchwały nr 2/106/10 Zarządu Banku Spółdzielczego w Busku Zdroju z dnia 30 lipca 2010 r. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W BUSKU

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI PODLASKO-MAZURSKIEGO BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W ZABŁUDOWIE

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI PODLASKO-MAZURSKIEGO BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W ZABŁUDOWIE Załącznik do Uchwały Nr 67/2014 Zarządu Podlasko-Mazurskiego Banku Spółdzielczego w Zabłudowie z dnia 18.09.2014 r. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI PODLASKO-MAZURSKIEGO BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W ZABŁUDOWIE wrzesień,

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI PODLASKO-MAZURSKIEGO BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W ZABŁUDOWIE

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI PODLASKO-MAZURSKIEGO BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W ZABŁUDOWIE Załącznik do Uchwały Nr 125/2013 Zarządu Podlasko-Mazurskiego Banku Spółdzielczego w Zabłudowie z dnia 30.12.2013 r. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI PODLASKO-MAZURSKIEGO BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W ZABŁUDOWIE Grudzień,

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Powiatowego Banku Spółdzielczego w Zamościu

Taryfa opłat i prowizji bankowych Powiatowego Banku Spółdzielczego w Zamościu POWIATOWY BANK SPÓŁDZIELCZY W ZAMOŚCIU Taryfa opłat i prowizji bankowych Powiatowego Banku Spółdzielczego w Zamościu tekst jednolity Zamość, 2015 r. Zasady pobierania opłat i prowizji bankowych 1. Taryfa

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych BSZK w Kraśniku dla klientów instytucjonalnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych BSZK w Kraśniku dla klientów instytucjonalnych Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 3/2014 Zarządu Banku Spółdzielczego Ziemi Kraśnickiej w Kraśniku z dnia 15.01.2014 r. Taryfa opłat i prowizji bankowych BSZK w Kraśniku dla klientów instytucjonalnych Kraśnik,

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Grybowie. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Grybowie dla klientów instytucjonalnych

Bank Spółdzielczy w Grybowie. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Grybowie dla klientów instytucjonalnych Bank Spółdzielczy w Grybowie Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Grybowie dla klientów instytucjonalnych obowiązująca od dnia 21 kwietnia 2015 roku Grybów, 2015 rok SPIS TREŚCI Rozdział

Bardziej szczegółowo

Rejonowego Banku Spółdzielczego w Bychawie

Rejonowego Banku Spółdzielczego w Bychawie Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 5/26 /2011 Zarządu Rejonowego Banku Spółdzielczego z dnia 02.11.2011 r. Rejonowego Banku Spółdzielczego Bychawa, 2011 Strona 1 z 17 Spis Treści: Spis Treści...2 Zasady pobierania

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI PODLASKO-MAZURSKIEGO BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W ZABŁUDOWIE

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI PODLASKO-MAZURSKIEGO BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W ZABŁUDOWIE Załącznik do Uchwały Nr 27/2015 Zarządu Podlasko-Mazurskiego Banku Spółdzielczego w Zabłudowie z dnia 26.02.2015 r. Obowiązuje od: 02.03.2015 r. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI PODLASKO-MAZURSKIEGO BANKU SPÓŁDZIELCZEGO

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH HEXA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH HEXA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 2/44/794/201 Zarządu Hexa Banku Spółdzielczego z dnia 10.0.201 (obowiązuję od 22.0.201) TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH HEXA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH HEXA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH HEXA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 2/7/727/2014 Zarządu Hexa Banku Spółdzielczego z dnia 10.10.2014 (obowiązuję od 11.10.2014) TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH HEXA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH HEXA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH HEXA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH HEXA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH Piątnica, 2014 Spis treści Zasady pobierania opłat i prowizji bankowych... 3 RACHUNKI BANKOWE... 4 TAB. I Rachunek

Bardziej szczegółowo

Taryfa prowizji i opłat za czynności bankowe dotyczące obsługi rachunków osób fizycznych w Banku Spółdzielczym w Raszynie

Taryfa prowizji i opłat za czynności bankowe dotyczące obsługi rachunków osób fizycznych w Banku Spółdzielczym w Raszynie Załącznik do uchwały nr 140 /2011 Zarządu BS w Raszynie z dnia 03.08.2011 Zmieniona uchwałą Zarządu BS w Raszynie nr 12/2012 z dnia 13.04.2012r. BANK SPÓŁDZIELCZY W RASZYNIE Taryfa prowizji i opłat za

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Zambrowie dla klientów instytucjonalnych Część II Zambrów, MARZEC 2013 r.

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Zambrowie dla klientów instytucjonalnych Część II Zambrów, MARZEC 2013 r. Załącznik nr 2 do Uchwały Nr / 2013 Zarządu Banku Spółdzielczego w Zambrowie z dnia... Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Zambrowie dla klientów instytucjonalnych Część II Zambrów,

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Grybowie. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Grybowie dla klientów indywidualnych

Bank Spółdzielczy w Grybowie. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Grybowie dla klientów indywidualnych Bank Spółdzielczy w Grybowie Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Grybowie dla klientów indywidualnych obowiązująca od dnia 04 maja 2015 roku Grybów, 2015 rok SPIS TREŚCI Zasady pobierania

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY W MIEDŹNEJ

BANK SPÓŁDZIELCZY W MIEDŹNEJ BANK SPÓŁDZIELCZY W MIEDŹNEJ Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 4/16/2012 Zarządu BS w Miedźnej z dnia 20.09.2012r Tekst ujednolicony uwzględnia zmiany wprowadzone: Uchwałą Nr 5/55/2013 Zarządu BS w Miedźnej

Bardziej szczegółowo

Tabela opłat i prowizji bankowych Powiślańskiego Banku Spółdzielczego w Kwidzynie dla KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH

Tabela opłat i prowizji bankowych Powiślańskiego Banku Spółdzielczego w Kwidzynie dla KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 122/2012 Zarządu PBS w Kwidzynie z dnia 24.10.2012r Tekst jednolity po zmianach 05.05.2015r Tabela opłat i prowizji bankowych Powiślańskiego Banku Spółdzielczego w Kwidzynie

Bardziej szczegółowo

Tabela prowizji i opłat za czynności bankowe w Banku Spółdzielczym w Tomaszowie Lubelskim

Tabela prowizji i opłat za czynności bankowe w Banku Spółdzielczym w Tomaszowie Lubelskim Załącznik do Uchwały nr 13/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Tomaszowie Lubelskim z dnia 19 lutego 2015 r. Stan na 01 maja 2015 r. Tabela prowizji i opłat za czynności bankowe w Banku Spółdzielczym w

Bardziej szczegółowo

Taryfa klientów indywidualnych Opłaty i prowizje

Taryfa klientów indywidualnych Opłaty i prowizje Załącznik do Uchwały Nr 59/08/AB/DZS/2014 Zarządu Banku BPS S.A. z dnia 30 października 2014 roku. 2015 Taryfa klientów indywidualnych Opłaty i prowizje Taryfa opłat i prowizji bankowych Nadwiślańskiego

Bardziej szczegółowo

Taryfa prowizji i opłat za czynności bankowe w Banku Spółdzielczym w Trzebnicy (obowiązuje od dnia 15.07.2015r.)

Taryfa prowizji i opłat za czynności bankowe w Banku Spółdzielczym w Trzebnicy (obowiązuje od dnia 15.07.2015r.) BANK SPÓŁDZIELCZY W TRZEBNICY Załącznik do Uchwały nr 39/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Trzebnicy z dnia 10.07.2015r. Taryfa prowizji i opłat za czynności bankowe w Banku Spółdzielczym w Trzebnicy

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W LUBACZOWIE 1 Spis treści Zasady pobierania opłat i prowizji bankowych... 3 I. Konta osobiste... 4 II. Konta osobiste wycofane z oferty... 6 III. Konta walutowe...

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY W PIEŃSKU

BANK SPÓŁDZIELCZY W PIEŃSKU Załącznik Nr 1 do Uchwały Zarządu Nr 35/2015 z dnia 23.04.2015 r. BANK SPÓŁDZIELCZY W PIEŃSKU TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W PIEŃSKU DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH Pieńsk, kwiecień

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych BSZK w Kraśniku dla klientów indywidualnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych BSZK w Kraśniku dla klientów indywidualnych Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 3/2014 Zarządu Banku Spółdzielczego Ziemi Kraśnickiej w Kraśniku z dnia 15.01.2014 r. Taryfa opłat i prowizji bankowych BSZK w Kraśniku dla klientów indywidualnych Kraśnik,

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Mińsku Mazowieckim dla klientów indywidualnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Mińsku Mazowieckim dla klientów indywidualnych Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 46/BS/2013 z dnia 29 maj 2013 r. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Mińsku Mazowieckim dla klientów indywidualnych MAJ 2013 Spis treści: Zasady pobierania

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Mińsku Mazowieckim dla klientów indywidualnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Mińsku Mazowieckim dla klientów indywidualnych Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 46/BS/2013 z dnia 29 maja 2013 r. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Mińsku Mazowieckim dla klientów indywidualnych Tekst jednolity po zmianach: - Uchwała

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W ŁĘCZNEJ - DLA PODMIOTÓW INSTYTUCJONALNYCH

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W ŁĘCZNEJ - DLA PODMIOTÓW INSTYTUCJONALNYCH TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W ŁĘCZNEJ - DLA PODMIOTÓW INSTYTUCJONALNYCH ŁĘCZNA LUTY 2015 Zasady pobierania opłat i prowizji bankowych Opłaty i prowizje

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY W MIEDŹNEJ

BANK SPÓŁDZIELCZY W MIEDŹNEJ BANK SPÓŁDZIELCZY W MIEDŹNEJ Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 4/16/2012 Zarządu BS w Miedźnej z dnia 20.09.2012r Tekst ujednolicony uwzględnia zmiany wprowadzone: Uchwałą Nr 5/55/2013 Zarządu BS w Miedźnej

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Mińsku Mazowieckim dla klientów indywidualnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Mińsku Mazowieckim dla klientów indywidualnych Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 42/BS/2015 z dnia 06.05.2015r. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Mińsku Mazowieckim dla klientów indywidualnych LIPIEC 2015 Spis treści: Zasady pobierania

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W ŁĘCZNEJ - DLA PODMIOTÓW INSTYTUCJONALNYCH

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W ŁĘCZNEJ - DLA PODMIOTÓW INSTYTUCJONALNYCH TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W ŁĘCZNEJ - DLA PODMIOTÓW INSTYTUCJONALNYCH ŁĘCZNA LIPIEC 2015 Zasady pobierania opłat i prowizji bankowych Opłaty i prowizje

Bardziej szczegółowo

Tekst obowiązuje od dnia 03.08.2015 r.

Tekst obowiązuje od dnia 03.08.2015 r. Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 31/1/2015 Zarządu PBS w Sokołowie Podlaskim z dnia 31.07.2015 r. POWIATOWY BANK SPÓŁDZIELCZY W SOKOŁOWIE PODLASKIM Taryfa opłat i prowizji bankowych Powiatowego Banku Spółdzielczego

Bardziej szczegółowo