Sektor nieokreślony (małe i średnie przedsiębiorstwa ogółem) - Go to 3

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Sektor nieokreślony (małe i średnie przedsiębiorstwa ogółem) - Go to 3"

Transkrypt

1 EUROPEJSKA ANKIETA DOTYCZĄCA SEKTORA MŚP ORAZ ŚRODOWISKA Witaj w europejskiej ankiecie dotyczącej sektora MŚP oraz środowiska. Wypełnienie kwestionariusza powinno zająć od 5 do 10 minut. Dziękujemy! Duński Instytut Technologiczny & Planet S.A. ORGANIZACJA I SEKTOR Na początek chcielibyśmy dowiedzieć się więcej na temat przedsiębiorstwa, jakie reprezentujesz. Proszę zwrócić uwagę, iż małe i średnie przedsiębiorstwa liczą mniej niż 250 pracowników, a roczny obrót nie przekracza 50 mln EUR. 1. Jakie sektory ekonomiczne reprezentuje Twoja organizacja? (State one answer only) Określone sektory lub część sektora Sektor nieokreślony (małe i średnie przedsiębiorstwa ogółem) - Go to 3 Żadne z powyższych - Go to Który z określonych sektorów reprezentuje Twoja organizacja? (Multiple answers allowed) Eksploatacja kopalni i kamieniołomów Produkcja Zaopatrzenie w elektryczność, gaz i wodę Usługi budowlane Sprzedaż hurtowa i handel detaliczny; naprawa pojazdów silnikowych, motocykli oraz artykułów osobistych i gospodarstwa domowego Hotele i restauracje

2 Transport, magazynowanie i komunikacja Nieruchomości, wynajem oraz działalność biznesowa Nie wiem 3. Czy Twoja organizacja reprezentuje małe lub średnie przedsiębiorstwa? (State one answer only) Tak, wyłącznie małe i średnie przedsiębiorstwa Tak, ale nie tylko małe i średnie przedsiębiorstwa Nie - Go to 21 Nie wiem - Go to Około ilu małych i średnich przedsiębiorstw wchodzi w skład Twojej organizacji? (State value) PIORYTETY ŚRODOWISKOWE Chcielibyśmy wiedzieć więcej o tym, jak Wasi członkowie podchodzą do spraw środowiska. Niektóre firmy skupiają się na procesach wewnętrznych i redukują zużycie energii oraz wpływ na środowisko (np. poprzez zielone konta, systemy zarządzania środowiskowego czy czyste technologie). Inne firmy skupiają się na szansach dla biznesu na rynku poprzez rozwijanie lub wprowadzanie na rynek produktów lub usług o ograniczonym wpływie na środowisko (np. filtry, wiatraki lub produkty oznakowane ekologicznie). 5. Jak ważna jest każda z kwestii wspomnianych poniżej dla typowego małego i średniego przedsiębiorstwa, które reprezentujesz? (State only one answer per question) Bardzo ważna Dość ważna Nieważna Nie wiem Redukowanie zużycia energii i/lub wpływu na środowisko skupienie się na

3 wewnętrznych procesach. Rozwijanie produktów lub usług, które redukują wpływ na środowisko skupienie się na szansach dla biznesu na rynku. Sprzedaż i wprowadzanie na rynek produktów lub usług o ograniczonym wpływie na środowisko skupienie się na szansach dla biznesu na rynku Zgodność ze środowiskowym ustawodawstwem RYNEK EKOLOGICZNY Niektóre organizacje oferują swoim członkom narzędzia oraz porady dotyczące tego, jak zredukować wpływ na środowisko podczas procesów produkcyjnych lub w jaki sposób wykorzystać szanse biznesowe na rynku ekologicznym. Ogólnie, rynek ekologiczny jest miejscem dla produktów przyjaznych środowisku oraz dla usług lub produktów zmniejszających wpływ na środowisko. 6. Które z następujących usług, służących redukcji wpływu przedsiębiorstw na środowisko, oferuje Twoja organizacja małym i średnim przedsiębiorstwom? (Multiple answers allowed) Oferujemy informacje dotyczące ustawodawstwa środowiskowego Oferujemy informacje o redukcji wpływu na środowisko Opracowaliśmy, specjalnie dla naszych członków, narzędzia zarządzania środowiskiem służące redukcji wpływu na środowisko Naszym członkom oferujemy szkolenia dotyczące redukcji wpływu na środowisko (np. kursy) Oferujemy pomoc w zakresie certyfikowanych systemów zarządzania środowiskowego (np. EMAS, BS7750, ISO14001)

4 Oferujemy pomoc w zakresie niecertyfikowanych systemów zarządzania środowiskowego w przedsiębiorstwach Oferujemy porady dotyczące czystych technologii Oferujemy informacje dotyczące rozwoju czystych technologii Oferujemy informacje dotyczące produktów ubocznych przyjaznych środowisku Udostępniamy sieci dotyczące spraw środowiskowych Pomagamy identyfikować rosnący zielony rynek Posiadamy inne narzędzia niż wspomniane powyżej Żadne z powyższych 7. Około ilu małych i średnich przedsiębiorstw spośród Twoich członków używa usług środowiskowych oferowanych przez Twoją organizację? (procentowo, od 0 do 100) (State value between 0 and 100) 8. Czy opracowałaś/łeś usługi środowiskowe we współpracy z innymi instytucjami? (State one answer only) Tak Nie Nie wiem NARZĘDZIA USŁUG ŚRODOWISKOWYCH Czy istnieje internetowy dostęp do któregoś z narzędzi usług środowiskowych opracowanych przez Twoją organizację? Proszę skopiuj/wklej odpowiednie linki: 9. Link 1: _

5 10. Link 2: _ 11. Link 3: _ MOTYWACJA DO OGRANICZENIA WPŁYWU NA ŚRODOWISKO 12. Co jest Twoim zdaniem główną motywacją dla przedsiębiorstw do używania oferowanych przez Ciebie usług środowiskowych? Przedsiębiorstwa są głównie zmotywowane chęcią (State only one answer per question) Bardzo ważna Dość ważna Nieważna Nie wiem Ochrony środowiska Redukcji kosztów produkcji Zdobycia konkurencyjnej przewagi Spełniania środowiskowych żądań klientów Przestrzegania unijnego ustawodawstwa środowiskowego Przestrzegania krajowego ustawodawstwa środowiskowego Redukcji obciążenia opodatkowaniem

6 środowiskowym 13. Dlaczego Twoja organizacja nie opracowała narzędzi? (Multiple answers allowed) Nie jest to naszym zadaniem Członkowie nie są zainteresowani Członkowie otrzymują odpowiednie narzędzia gdzie indziej Zbyt wysokie koszty Nie wiem SZANSE BIZNESOWE Rynek ekologiczny może zaoferować członkom Twojej organizacji kilka szans biznesowych. Ogólnie, rynek ekologiczny jest miejscem dla produktów i usług przyjaznych środowisku lub produktów zmniejszających wpływ na środowisko. 14. Co Twoim zdaniem tworzy szanse biznesowe dla małych i średnich przedsiębiorstw w Twojej organizacji w ramach rynku ekologicznego (State only one answer per question) Bardzo ważne Dość ważne Nieważne Nie wiem Zwiększony popyt na produkty przyjazne środowisku w sektorze publicznym (zielone zamówienia publiczne) Zwiększony popyt sektora przemysłowego na produkty przyjazne środowisku (popyt innych firm)

7 Zwiększony popyt konsumencki na produkty przyjazne środowisku (popyt na produkty oznakowane ekologicznie) Zwiększone ustawodawstwo i opodatkowanie środowiskowe Zapotrzebowanie na rozwiązania przyjazne środowisku w zakresie transportu, dostawy energii, uzdatniania wody, oczyszczania powietrza Zapotrzebowanie na gospodarkę odpadami, gospodarkę wodną i ściekową, ochrona powietrza? UNIJNE USTAWODAWSTWO ŚRODOWISKOWE Aby dowiedzieć się więcej o unijnym ustawodawstwie środowiskowym oraz pojęciach i skrótach, proszę odwiedź stronę: 15. Jakie unijne ustawodawstwo środowiskowe wpływa na działanie małych i średnich przedsiębiorstw wśród członków Twojej organizacji? Ustawodawstwo dotyczące... (State only one answer per question) Tak Nie Nie wiem Emisje zanieczyszczenia

8 powietrza (1) Lotne związki organiczne (2) Zakłady przemysłowe (3) Handel emisjami zanieczyszczeń (4) Hałas (5) Chemikalia (6) Energooszczędność (7) Etykieta energetyczna (8) Ekoprojekt (9) Przepisy dotyczące odpadów (10) Szczególne przepisy dotyczące zużytych baterii (11) Szczególne przepisy dotyczące opakowań (12) Szczególne przepisy dotyczące odpadów sprzętu elektrycznego i elektronicznego (13) Szczególne przepisy dotyczące niebezpiecznych substancji w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (14) Szczególne przepisy dotyczące olejów odpadowych (15)

9 Szczególne przepisy dotyczące pojazdów o zakończonym życiu technicznym (16) Szczególne przepisy dotyczące PCB / PCT (17) Woda (18) Gleba (19) Inne (Proszę sprecyzuj inne przepisy nie wymienione powyżej, w języku angielskim, niemieckim lub francuskim): _ - 1) Rozporządzenie dotyczące pułapów emisji oraz stężeń dwutlenku siarki, dwutlenku azotu, tlenków azotu, pyłu zawieszonego i ołowiu w powietrzu 2) Rozporządzenie dotyczące emisji lotnych związków organicznych będące rezultatem przechowywania benzyny, rozporządzenie dotyczące emisji lotnych związków organicznych będące rezultatem pewnych działań przemysłowych lub rozporządzenie dotyczące emisji lotnych związków organicznych wynikającej z użycia organicznych rozpuszczalników 3) Zintegrowane Zapobieganie i Ograniczanie Zanieczyszczeń (IPPC) 4) Przegląd Europejskiego Systemu Handlu Emisjami 5) rozporządzenie 2002/49/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 25 listopada 2002 r. dotyczące oceny i zarządzania hałasem środowiskowy 6) rozporządzenie dotyczące rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i ograniczenia chemikaliów (REACH) 7) Rozporządzenie 2006/32/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5 kwietnia 2006 r. dotyczące efektywności końcowego wykorzystania energii i usług energetycznych oraz uchylające rozporządzenie

10 Rady 93/76/EWG, rozporządzenia dotyczące energooszczędności produktów 8) Rozporządzenie Rady 92/75/EWG z dnia 22 września 1992 w sprawie wskazania poprzez etykietowanie oraz standardowe informacje o produkcie, zużycia energii oraz innych zasobów przez urządzenia gospodarstwa domowego i poprawki (rozporządzenia dotyczące energetycznego etykietowania domowych piekarników elektrycznych, domowych klimatyzatorów, zmywarek domowych, lamp gospodarstwa domowego, pralko-suszarek, suszarek domowych, elektrycznych suszarek do ubrań oraz domowych pralek). 9) Rozporządzenie 2005/32/WE z dnia 6 lipca 2005 ustanawiające ogólne zasady ustalania wymogów dotyczących ekoprojektu dla produktów wykorzystujących energię oraz zmieniająca dyrektywę Rady 92/42/EWG, oraz dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 96/57/WE i 2000/55/WE 10) Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/98/KE z dnia 19 listopada 2008 r. w sprawie odpadów oraz uchylająca niektóre dyrektywy 11) rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady 2006/66/WE z dnia 6 września 2006 w sprawie baterii i akumulatorów oraz zużytych baterii i akumulatorów oraz uchylające rozporządzenie 91/157/EWG i poprawki 12) Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 20 grudnia 1994 r. w sprawie opakowań i odpadów opakowaniowych 94/62/WE oraz poprawki 13) rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady 2002/96/WE z dnia 27 stycznia 2003 w sprawie odpadów sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz poprawki [rozporządzenie WEEE] 14) Rozporządzenie 2002/95/WE w sprawie ograniczenia stosowania pewnych niebezpiecznych substancji w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym oraz poprawki [rozporządzenie RoHS] 15) rozporządzenie Rady 75/439/EWG z dnia 16 czerwca 1975 r. w sprawie usuwania olejów odpadowych oraz poprawki 16) rozporządzenie Parlamentu Europejskiego I Rady 2000/53/WE z dnia 18 września 2000 dotycząca pojazdów o zakończonym życiu technicznym oraz poprawki 17) Dyrektywa Rady 96/59/WE z dnia 16 września 1996 r. w sprawie unieszkodliwiania (usuwania) polichlorowanych bifenyli i polichlorowanych trifenyli [PCB/PCT] 18) Rozporządzenie w sprawie ustanowienia ramowego programu działań w zakresie polityki UE względem zasobów wodnych oraz rozporządzenie dotyczące zanieczyszczenia wody ściekami przemysłowymi;[ippc] 19) zrzuty substancji, biodegradacja i oznakowanie detergentów, eliminacja i minimalizacja produkcji, użycie i uwalnianie trwałych zanieczyszczeń organicznych(tzo), rtęć

11 16. Czy członkowie Twojej organizacji uczestniczą lub korzystają z jednego z poniższych, dobrowolnych systemów ekozarządzania lub zielonych produktów? (State only one answer per question) Tak Nie Nie wiem Wspólnotowy System Ekozarządzania i Audytu (EMAS) (1) Oznakowanie ekologiczne (2) - 1) Rozporządzenie (WE) nr 1221/2009 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 25 listopada 2009 r. w sprawie dobrowolnego udziału organizacji we wspólnotowym systemie ekozarządzania i audytu (EMAS), uchylające rozporządzenie (WE) nr 761/2001 i rozporządzenie Komisji 2001/681/WE oraz 2006/193/WE 2) Rozporządzenie (WE) nr 66/2010 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 25 listopada 2009 r. dotyczące unijnego oznakowania ekologicznego OBOWIĄZKI INFORMACYJNE DOTYCZĄCE ŚRODOWISKA 17. Jakie obowiązki informacyjne związane ze środowiskiem mają małe i średnie przedsiębiorstwa w Twojej organizacji oraz jak wielu członków dotyczą te obowiązki informacyjne? (State only one answer per question) Wszystkich Większości Niektórych Żadnych Nie wiem Roczne sprawozdanie środowiskowe dla władz krajowych, regionalnych lub lokalnych

12 Półroczne sprawozdanie środowiskowe dla władz krajowych, regionalnych lub lokalnych Rejestr emisji zanieczyszcze ń Rejestr użycia materiałów niebezpieczny ch Inne obowiązki informacyjne dotyczące środowiska 18. Około ilu dni w przeciągu roku spędza typowe małe lub średnie przedsiębiorstwo będące członkiem Twojej organizacji na stosowanie się do ustawodawstwa środowiskowego? (osoba dni) (State value) 19. Ile w przybliżeniu wynoszą roczne wydatki na ochronę środowiska typowych małych lub średnich przedsiębiorstw pośród członków Twojej organizacji? (% rocznych kosztów eksploatacji) (State value between 0 and 100) 20. W jakiej mierze Twoja organizacja ma dostęp do przeglądu wymagań względem małych i średnich przedsiębiorstw określonych w unijnym rozporządzeniu w sprawie ochrony środowiska? (State one answer only) Bardzo dobry przegląd Pewien przegląd Niepełny przegląd

13 Nie wiemy nic na temat unijnych rozporządzeń Nie wiem DZIĘKUJEMY ZA WYPEŁNIENIE ANKIETY Ukończyłeś wypełnianie kwestionariusza Doceniamy Twój czas i wysiłek włożony w wypełnienie tego kwestionariusza. Wyniki ankiety zostaną opublikowane przez Komisję Europejską w sprawozdaniu z projektu. Aby uzyskać więcej informacji o projekcie oraz kluczowych pojęciach, proszę odwiedzić naszą stronę internetową: (tylko w języku angielskim). W celu sprawdzenia swoich odpowiedzi przed ukończeniem ankiety proszę użyj przycisku poniżej "

(Akty o charakterze nieustawodawczym) DECYZJE

(Akty o charakterze nieustawodawczym) DECYZJE 19.3.2013 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 76/1 II (Akty o charakterze nieustawodawczym) DECYZJE DECYZJA KOMISJI z dnia 4 marca 2013 r. ustanawiająca przewodnik użytkownika, w którym określa się działania

Bardziej szczegółowo

Go4EMAS Metodologia Marzec 2013

Go4EMAS Metodologia Marzec 2013 Go4EMAS Metodologia Marzec 2013 Strona 1 z 190 INDEKS 1. TŁO... 4 2. CEL... 7 3. STRUKTURA I TREŚĆ... 8 4. DEFINICJE... 11 5. AKRONIMY... 15 6. METODOLOGIA GO4EMAS... 16 6.1. ZOBOWIĄZANIE ZARZĄDU... 16

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia o odpadach 1)2)3)

USTAWA. z dnia o odpadach 1)2)3) Projekt 05.07.2011r. USTAWA z dnia o odpadach 1)2)3) 1) Niniejsza ustawa zmienia ustawę z dnia 4 lutego 1994 r. Prawo geologiczne i górnicze, ustawę z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i

Bardziej szczegółowo

epograf ul. Juliusza Ordona 3 01-237 Warszawa Nakład 2 000 szt. Ekozarządzanie w Przedsiębiorstwie - podręcznik

epograf ul. Juliusza Ordona 3 01-237 Warszawa Nakład 2 000 szt. Ekozarządzanie w Przedsiębiorstwie - podręcznik Ekozarządzanie w Przedsiębiorstwie - podręcznik Wydawca: Centrum Informacji o Środowisku ul. Wawelska 52/54 00-922 Warszawa Opracowany przez Zespół w składzie: dr inż. Andrzej Marcinkowski, mgr inż. Bożena

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach

USTAWA. z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach USTAWA z dnia 14 grudnia 2012 r. 1), 2), 3) o odpadach Opracowano na podstawie Dz. U. z 2013 r. poz. 21, 888, 1238, z 2014 r. poz. 695, 1101. 1322. 1) Niniejszą ustawą zmienia się ustawy: ustawę z dnia

Bardziej szczegółowo

SPRAWDZONE METODY GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI

SPRAWDZONE METODY GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI SPRAWDZONE METODY GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI Zbiór informacji i założenia dla zrównoważonej gospodarki odpadami komunalnymi wraz z odpowiednimi instalacjami i technologiami SPRAWDZONE METODY GOSPODAROWANIA

Bardziej szczegółowo

ZAGADNIENIA I WYTYCZNE DOTYCZĄCE OCHRONY ŚRODOWISKA W UNII EUROPEJSKIEJ

ZAGADNIENIA I WYTYCZNE DOTYCZĄCE OCHRONY ŚRODOWISKA W UNII EUROPEJSKIEJ ZAGADNIENIA I WYTYCZNE DOTYCZĄCE OCHRONY ŚRODOWISKA W UNII EUROPEJSKIEJ Opracowanie: Grażyna Dębicka-Fobke Marta Jankowska ZWIĄZEK RZEMIOSŁA POLSKIEGO 2004 SPIS TREŚCI 1. Wstęp...5 2. Ewolucja polityki

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Założeń merytorycznych i organizacyjnych opracowania Informacji o działalności IOŚ w 2010 r. Działalność kontrolna WIOŚ

Załącznik nr 1 do Założeń merytorycznych i organizacyjnych opracowania Informacji o działalności IOŚ w 2010 r. Działalność kontrolna WIOŚ Załącznik nr 1 do Założeń merytorycznych i organizacyjnych opracowania Informacji o działalności IOŚ w 2010 r. Działalność kontrolna WIOŚ Informacja obejmująca wskazaną w rozdz. II tematykę powinna odpowiadać

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do strategii ekoprojektowania. Dlaczego, co i jak?

Wprowadzenie do strategii ekoprojektowania. Dlaczego, co i jak? Wprowadzenie do strategii ekoprojektowania. Dlaczego, co i jak? Karsten Schischke, Marcel Hagelüken, Gregor Steffenhagen Fraunhofer IZM, Berlin, Niemcy Tel.: +49 30 464 03 130; E-mail:ecodesignarc@izm.fraunhofer.de

Bardziej szczegółowo

publikacja przygotowana w ramach realizacji projektu pn.:

publikacja przygotowana w ramach realizacji projektu pn.: Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny. Aspekty funkcjonowania systemu zagospodarowywania ZSEE w Polsce i innych krajach europejskich oraz wybrane technologie przetwarzania odpadów elektrycznych i elektronicznych

Bardziej szczegółowo

Finansowe instrumenty stymulowanie efektywnej gospodarki energią

Finansowe instrumenty stymulowanie efektywnej gospodarki energią Finansowe instrumenty stymulowanie efektywnej gospodarki energią Pomoc w zakresie stymulowania efektywnej gospodarki energią (audyty, szkolenia, kampanie edukacyjne) Prof. dr hab. inż. Tadeusz Skoczkowski

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 8 stycznia 2013 r. Poz. 21 USTAWA. z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach1), 2), 3) Dział I. Przepisy ogólne. Rozdział 1.

Warszawa, dnia 8 stycznia 2013 r. Poz. 21 USTAWA. z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach1), 2), 3) Dział I. Przepisy ogólne. Rozdział 1. Elektronicznie podpisany przez Grzegorz Paczowski Data: 2013.01.08 14:01:34 +01'00' DZIENNIK USTAW v.p l RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 8 stycznia 2013 r. Poz. 21 USTAWA.go z dnia 14 grudnia

Bardziej szczegółowo

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(Tekst mający znaczenie dla EOG) 22.5.2015 L 127/25 DECYZJA KOMISJI (UE) 2015/801 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie dokumentu referencyjnego dotyczącego najlepszych praktyk zarządzania środowiskowego, sektorowych wskaźników efektywności

Bardziej szczegółowo

PLAN GOSPODARKI ODPADAMI

PLAN GOSPODARKI ODPADAMI ZARZĄ D WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO - POMORSKIEGO WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO POMORSKIEGO Toruń 2003 r. 1 Zespół autorski Dyrektor Kujawsko-Pomorskiego Biura Planowania Przestrzennego i Regionalnego we Włocławku mgr

Bardziej szczegółowo

Zielone Zamówienia Publiczne

Zielone Zamówienia Publiczne Projekt finansowany jest ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach Zadania 5.4.2 Wspieranie realizacji programów edukacyjnych w zakresie aktywnej edukacji ekologicznej

Bardziej szczegółowo

Gospodarka odpadami w przedsiębiorstwie praktyczny poradnik

Gospodarka odpadami w przedsiębiorstwie praktyczny poradnik 2010 Gospodarka odpadami w przedsiębiorstwie praktyczny poradnik Gospodarka odpadami w przedsiębiorstwie praktyczny poradnik Warszawa 2010 Autor: Hanna Teodorowicz Publikacja została współfinansowana ze

Bardziej szczegółowo

EMAS easy. Poradnik dotyczący wdrażania EMAS w MŚP.

EMAS easy. Poradnik dotyczący wdrażania EMAS w MŚP. Właściwa droga by poprawić środowiskowe i finansowe wyniki firmy EMAS. Poradnik dotyczący wdrażania EMAS w MŚP. 10 dni 10 osób 10 stron 30 kroków Efektywność, wiarygodność, przejrzystość Co to jest EMAS?

Bardziej szczegółowo

Ochrona środowiska w działalności energetycznej w prawie UE i polskim

Ochrona środowiska w działalności energetycznej w prawie UE i polskim dr Małgorzata Nowaczek-Zaremba Ochrona środowiska w działalności energetycznej w prawie UE i polskim STUDIA PODYPLOMOWE 9 stycznia 2015r. Plan wykładu III. 9 stycznia 2015r. Pozostałe rodzaje działalności

Bardziej szczegółowo

Projekt z dnia 22 grudnia 2010 r. Założenia do projektu ustawy o przeciwdziałaniu uciążliwości zapachowej

Projekt z dnia 22 grudnia 2010 r. Założenia do projektu ustawy o przeciwdziałaniu uciążliwości zapachowej Projekt z dnia 22 grudnia 2010 r. Założenia do projektu ustawy o przeciwdziałaniu uciążliwości zapachowej 1 1. Aktualny stan stosunków społecznych w dziedzinie, której dotyczyć ma projekt ustawy Wśród

Bardziej szczegółowo

Analiza skali zastosowania w MSP produktów i procesów przyjaznych dla środowiska oraz ich wpływ na środowisko naturalne województwa śląskiego Raport

Analiza skali zastosowania w MSP produktów i procesów przyjaznych dla środowiska oraz ich wpływ na środowisko naturalne województwa śląskiego Raport Analiza skali zastosowania w MSP produktów i procesów przyjaznych dla środowiska oraz ich wpływ na środowisko naturalne województwa śląskiego Raport końcowy Katowice, październik 2009 Raport końcowy z

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska 1)

USTAWA z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska 1) Kancelaria Sejmu s. 1/212 USTAWA z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska 1) 1) Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrożenia następujących dyrektyw Wspólnot Europejskich:

Bardziej szczegółowo

DEKLARACJA ŚRODOWISKOWA PONAR WADOWICE S.A. 2012

DEKLARACJA ŚRODOWISKOWA PONAR WADOWICE S.A. 2012 Spis treści 1. Cel i zakres deklaracji... 4 1. Informacja Zarządu... 6 2. Historia zakładu... 8 3. Posiadane Certyfikaty... 12 4. Informacja o prowadzonej działalności... 14 5. Podstawowe procesy produkcyjne

Bardziej szczegółowo

Instytutu Ceramiki i Materiałów Budowlanych

Instytutu Ceramiki i Materiałów Budowlanych Instytutu Ceramiki i Materiałów Budowlanych Scientific Works of Institute of Ceramics and Building Materials Nr 19 (październik grudzień) Prace są indeksowane w BazTech i Index Copernicus ISSN 1899-3230

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2001 Nr 62 poz. 627 USTAWA z dnia 27 kwietnia 2001 r.

Dz.U. 2001 Nr 62 poz. 627 USTAWA z dnia 27 kwietnia 2001 r. Kancelaria Sejmu s. 1/181 Dz.U. 2001 Nr 62 poz. 627 USTAWA z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska 1) 1) Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrożenia następujących dyrektyw

Bardziej szczegółowo

Dobrze żyć w granicach naszej planety. Wniosek w sprawie ogólnego unijnego programu działań w zakresie środowiska. Environnement

Dobrze żyć w granicach naszej planety. Wniosek w sprawie ogólnego unijnego programu działań w zakresie środowiska. Environnement Dobrze żyć w granicach naszej planety Wniosek w sprawie ogólnego unijnego programu działań w zakresie środowiska Environnement KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 29.11.2012 COM(2012) 710 final 2012/0337

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIA. ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (WE) nr 106/2008. z dnia 15 stycznia 2008 r. (Wersja przekształcona)

ROZPORZĄDZENIA. ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (WE) nr 106/2008. z dnia 15 stycznia 2008 r. (Wersja przekształcona) 13.2.2008 PL Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 39/1 I (Akty przyjęte na mocy Traktatów WE/Euratom, których publikacja jest obowiązkowa) ROZPORZĄDZENIA ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska 1)

USTAWA z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska 1) Kancelaria Sejmu s. 1/178 USTAWA z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska 1) 1) Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrożenia następujących dyrektyw Wspólnot Europejskich:

Bardziej szczegółowo

Rozdział czwarty. 1. Oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięć

Rozdział czwarty. 1. Oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięć Rozdział czwarty Wdrażanie prawa Unii Europejskiej w obszarze środowisko Polityka ekologiczna jest obecnie jednym z najszybciej rozwijających się obszarów współpracy krajów należących do Unii Europejskiej.

Bardziej szczegółowo

Identyfikacja aspektów środowiskowych jako wstęp do oceny cyklu życia wyrobów.

Identyfikacja aspektów środowiskowych jako wstęp do oceny cyklu życia wyrobów. mgr inż. Marek Poterek Politechnika Częstochowska/Centralna Szkoła Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie Identyfikacja aspektów środowiskowych jako wstęp do oceny cyklu życia wyrobów. Streszczenie:

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2001 Nr 62 poz. 627 USTAWA z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska 1)

Dz.U. 2001 Nr 62 poz. 627 USTAWA z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska 1) Kancelaria Sejmu s. 1/178 Dz.U. 2001 Nr 62 poz. 627 USTAWA z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska 1) 1) Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrożenia następujących dyrektyw

Bardziej szczegółowo