Projekt RECOMMEND realizowany w ramach programu INTERREG IVC

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Projekt RECOMMEND realizowany w ramach programu INTERREG IVC"

Transkrypt

1 Projekt RECOMMEND realizowany w ramach programu INTERREG IVC Przegląd dobrych praktyk w programach wsparcia regionalnego zarządzania środowiskowego i ekoinnowacji PRZEGLĄD JAKOŚCIOWY Sarine BARSOUMIAN Simon HUNKIN Katharina KRELL Astrid SEVERIN Bruksela, czerwiec 2012 Amt der NÖ Landesregierung Abteilung Umweltwirtschaft und Raumordnungsförderung 3109 St. Pölten, Landhausplatz 1, Haus 17 T: +43(0) Fax: DW E:

2 Amt der NÖ Landesregierung Abteilung Umweltwirtschaft und Raumordnungsförderung 3109 St. Pölten, Landhausplatz 1, Haus 17 T: +43(0) Fax: DW E:

3 Spis treści Informacje ogólne Wprowadzenie Dobre praktyki Cele Definicje Plan pracy Podsumowanie zebranych dobrych praktyk Regiony partnerskie Austria (Niederösterreich) Vouchery ekologicznego zarządzania Ökomanagement Niederösterreich Bułgaria (Warna) Krajowy Fundusz Innowacyjny Republika Czeska (Czechy Środkowe) SBToolCZ Republika Czeska (Czechy Środkowe) Vouchery Innowacyjne Estonia (Tartu) Zielony Plan Inwestycyjny Włochy(Ascoli Piceno) Protokół ITACA Polska (Kujawsko-Pomorskie) Regionalny Program Operacyjny Zjednoczone Królestwo (Anglia Wschodnia) EnviroCluster Zjednoczone Królestwo (Anglia Wschodnia)) Inwestorzy Ekologiczni Praktyki Międzynarodowe Dania (Kopenhaga) Copenhagen Cleantech Cluster Finlandia EffTech Niemcy Zielone Vouchery innowacyjne REMake Holandia Umowy długoterminowe Norwegia Vouchery innowacyjne GreenConServe Service Zjednoczone Królestwo (Walia) Walijski Plan Grantów dla Materiałów z Odzysku Analiza zebranych dobrych praktyk Rodzaje instrumentów Eko-innowacje i eko-zarządzanie Strona podaży i popytu Podnoszenie świadomości i tworzenie sieci Rodzaje finansowania Granty Inne Agencje administrujące Agencje rządowe i wydziały Organizacje badawcze i innowacyjne

4 Inicjatywy charytatywne Grupy docelowe Firmy według rozmiarów Producenci Przemysł budowlany i właściciele budynków Organizacje badawcze Sektory docelowe Oczekiwane rezultaty Czas trwania Typy oceny i wskaźników Typy oceny Użyte wskaźniki Potencjał transferu Wnioski i rekomendacje Eko-zarządzanie a ekoinnowacja Wspólne cechy/podobieństwa Potencjał transferu Załącznik I Partnerzy Załącznik II Wzór kwestionariusza Załącznik III Zwrócone kwestionariusze III.I. Dobre praktyki regionów partnerskich III.I.I. Austria (Niederösterreich) Vouchery ekologicznego zarządzania Ökomanagement Niederösterreich III.I.II. Bułgaria (Varna) Krajowy Fundusz Innowacji III.I.III. Republika Czeska (Czechy Środkowe) SBToolCZ III.I.IV. Republika Czeska (Czechy Środkowe) Vouchery Innowacyjne III.I.V. Estonia (Tartu) Plan Zielonych Inwestycji III.I.VI. Włochy(Ascoli Piceno) Protokół ITACA III.I.VII. Polska (Kujawsko-Pomorskie) Regionalny Program Operacyjny III.I.VIII. Zjednoczone Królestwo (Anglia Wschodnia) EnviroCluster III.I.IX. Zjednoczone Królestwo (Anglia Wschodnia)) Investors in the Environment.. 57 III.II. Międzynarodowe dobre praktyki III.II.I. Dania (Kopenhaga) Kopenhaski Cluster Czystej Technologii III.II.II. Finlandia EffTech III.II.III. Niemcy Zielone Vouchery innowacyjne REMake III.II.IV. Holandia Umowy długoterminowe III.II.V. Norwegia Vouchery innowacyjne GreenConServe Service III.II.VI. Wielka Brytania (Walia) Walijski Plan Grantów dla Materiałów z Odzysku

5 Informacje ogólne Projekt RECOMMEND (Regions using ECO-ManageMENt for eco-innovation Development - regiony stosują zarządzanie środowiskowe w celu rozwoju ekoinnowacji) realizowany w ramach programu INTERREG IVC ma na celu dostarczenie nowych i ulepszonych instrumentów politycznych mających na celu poprawę ekoinnowacji, takich jak ulepszone systemy eko-voucherów i sieci instytucji stosujących eko-zarządzanie. Partnerzy projektu zlecili niniejsze studium w celu dokonania przeglądu przykładów regionalnych dobrych praktyk w ramach eko-zarządzania i eko-innowacji, którego celem jest umożliwienie porównania pomiędzy narzędziami i zrozumienia status quo regionów partnerskich. Co więcej partnerzy RECOMMEND chcą dokonać wymiany interesujących dobrych praktyk politycznych pomiędzy regionami oraz chcą zrozumieć, które aspekty praktyk politycznych mogą być przeniesione lub powinny być zaadaptowane. Dla celów niniejszego studium użyto następujących definicji: Eko-innowacja: rozwój innowacji redukujących użycie zasobów naturalnych oraz zmniejszenie emisji substancji szkodliwych w trakcie całego cyklu użytkowania Eko-zarządzanie: umożliwienie organizacjom oceny, zarządzania i ciągłej poprawy swoich wyników środowiskowych poprzez stosowanie systemów takich jak plan zarządzania i audytu ekologicznego (Eco-Management and Audit Scheme -EMAS) i ISO Dobre praktyki: instrument polityki, który osiągnął (lub obiecuje osiągnięcie) imponujące wyniki oraz który może być rozwinięty i przeniesiony na nowe regiony i organizacje Zebrano i zbadano 15 studiów przypadku: 9 zgłosiły regiony partnerskie RECOMMEND, a 6 zostało zebranych przez autorów sprawozdania od regionów niepartnerskich. Większość zebranych dobrych praktyk to plany grantów (8), z których 4 to systemy voucherów zielonej innowacji. Inne dobre praktyki to akredytacje/plany certyfikacji (3), klastry eko-innowacyjne (2) jak również 1 umowa wolontariacka i 1 plan otwarty (program operacyjny). Studium przedstawia jakościowe ujęcie zebranych strategii oraz zapewnia wnioski obejmujące porównanie dobrych praktyk w zakresie eko-innowacji i eko-zarządzania, poszukuje wspólnych cech i podobieństw zebranych dobrych praktyk oraz skupia się na różnych aspektach, które powinny być brane pod uwagę przy przekazywaniu dobrych praktyk do innych regionów. Ponadto studium udziela następujących rekomendacji dla regionów partnerskich programu RECOMMEND: 1. Podjąć się wszechstronnego i systematycznego mapowania wszystkich instrumentów polityki dotyczących eko-innowacji i eko-zarządzania wdrożonych w swoich regionach i następnie przeprowadzić analizę braków, aby sprawdzić, jakich rodzajów brakuje w każdym z nich. 2. Zachęcać do podejścia oddolnego w celu dopasowania priorytetów politycznych do realiów lokalnych/regionalnych. 3. Identyfikować łatwe do osiągnięcia cele w regionach, które muszą poprawić swoje wyniki ekologiczne i zachęcać do wprowadzenia bardziej restrykcyjnych progów oraz eko-innowacji w regionach, które są bardziej zaawansowane lub chcą specjalizować się w eko-innowacji. 4. Zapewnić i używać w bardziej proaktywny sposób dodatki do różnych instrumentów politycznych (planowanych lub już wprowadzonych). 5. Zaprojektować i wdrożyć innowacyjne strategie, które zainspirują przemysł europejski do wdrożenia praktyk eko-zarządzania i eko-innowacji do swojej działalności. 6. Rozważyć połączenie różnych dobrych praktyk w celu stworzenia synergii i jak najlepszego wykorzystania dostępnych zasobów. 7. Określić jasny cel regionalny i grupy docelowe dla regionalnych środków eko-innowacji i ekozarządzania w ramach polityki. 8. Wybrać dobre praktyki, które najlepiej odpowiadają specyfice celów regionalnych oraz regionalnym potrzebom. 9. Rozłożyć każdą dobrą praktykę na aspekty, z których się ona składa przed rozważeniem przeniesienia jej. 10. Przeprowadzić analizę i zaadaptować każdy aspekt dobrej praktyki do swojego kontekstu regionalnego przed wdrożeniem jej w swoim regionie. 5

6 Przegląd zebranych dobrych praktyk: Nazwa Instrumentu Copenhagen Cleantech Cluster (Dania) Typ : klaster EnviroCluster (Zjednoczone Królestwo) Typ : klaster Green Investment Scheme (Estonia) Typ : Grant GreenConServe Innovation Vouchers (Norwegia) Rodzaj : system voucherów Innovation Vouchers (Republika Czeska) Instrument type: Voucher scheme Intelligent, Resource- Efficient Production Technologies (EffTech) (Finlandia) Rodzaj/typ : grant Investors in the Environment (Zjednoczone Królestwo) Rodzaj/typ : schemat akredytacji Cel: zachęcenie zagranicznych inwestycji czystej technologii i firm działających w branży czystej technologii, ale także wzmocnienie istniejących części klastra oraz ściślej połączonego łańcucha wartości, ponieważ konkurencyjność przemysłu zależy od możliwości innowacyjnych. Agencja administrująca: Copenhagen Capacity Grupa docelowa: instytucje badawcze, uniwersytety, instytucje finansowe, organizacje biznesowe, inkubatory przedsiębiorczości. Sektor: energia odnawialna, energooszczędność, eko-projektowanie, zbieranie odpadów i recycling Cel: Pomoc firmom i organizacjom w opracowywaniu nowych produktów i usług mających pozytywny wpływ na środowisko lub wspierających eko-zarządzanie. Agencja administrująca: UK Centre for Economic and Environmental Development Grupa docelowa: firmy, władze lokalne i instytucje szkolnictwa wyższego umiejscowione we Wschodniej Anglii Sektor: energia, materiały i projektowanie, zapobieganie zanieczyszczeniom, odpady i recycling, woda i oczyszczanie ścieków, technologia inteligentna i technologia informacyjna i komunikacyjna, usługi ekologiczne. Cel: przerabianie istniejących budynków na budynki energooszczędne za pomocą adaptacji nowych technologii i środków energooszczędnych Agencja administrująca: KredEx Grupa docelowa: właściciele budynków, wspólnoty mieszkaniowe, spółdzielnie mieszkaniowe, stowarzyszenia właścicieli mieszkań Sektor: wydajność energetyczna, zrównoważone budownictwo Cel: transformacja sektora budowlanego na bardziej ekologiczny przemysł z wartością dodaną za pomocą zapewnienia niewielkich grantów, które mogą być wymienione na ekspertyzy techniczne i biznesowe wspierające proces innowacji Agencja administrująca: Innovation Norway Grupa docelowa: firmy usługowe określone jako małe i średnie przedsiębiorstwa Sektor: usługi w sektorze zrównoważonego budownictwa Cel: działać jako instrument finansowy wspierający współpracę pomiędzy przemysłem a sektorem badawczo-rozwojowym. Współpraca jest określona jako pozyskiwanie zewnętrznych usług dostarczonych przez instytucje badawcze partnerowi przemysłowemu mające na celu poprawę potencjału innowacyjnego Agencja administrująca: kilka Grupa docelowa: przedsiębiorcy w regionie Sektor: energia, wody, odpady, inne Cel: rozwój technologii produkcyjnych cechujących się niewielkim zużyciem energii i zasobów naturalnych dla osiągnięcia celów zrównoważonego rozwoju dla przemysłu leśnego, za pomocą finansowania i wspierania projektów konsorcjów badawczych. Agencja administrująca: Forestcluster Grupa docelowa: przemysł leśny, dostawcy maszyn i chemikaliów, instytucje szkolnictwa wyższego, instytucje badawcze Sektor: leśnictwo, produkcja przemysłowa, wydajność zasobów Cel: pomóc przedsiębiorcom zaoszczędzić pieniądze i zredukować ich wpływ na środowisko za pomocą planu akredytacji ekologicznej, jak również przez zapewnienie sieci i rozgłosu dla akredytowanych firm. Agencja administrująca: Miejski Fundusz Ekologiczny Peterborough Grupa docelowa: dowolne firmy lub organizacje Sektor: wszystkie sektory 6

7 Protokół ITACA (włochy) Rodzaj/typ : narzędzie certyfikacji Umowy długoterminowe (Holandia) Typ : umowa dobrowolna Krajowy Fundusz Innowacyjny (Bułgaria) Typ : grant Ökomanagement Niederösterreich (Austria) Typ : system voucherów Regionalny Program Operacyjny (Polska) Typ : różny REMake Zielone vouchery innowacyjne (Niemcy) Typ : system voucherów SBToolCZ (Republika Czeska) Typ : narzędzie certyfikacji Cel: ocena właściwości energetycznych i środowiskowych budynków, co ma zachęcić do zrównoważonej konstrukcji bardziej ekologicznych i energooszczędnych budynków. Agencja administrująca: ITAKA (Instytut Innowacji i Transparentności w Zakupach oraz na Rzecz Kompatybilności Środowiskowej) Grupa docelowa: gospodarstwa domowe, uczestnicy sektora prywatnego i publicznego zaangażowani w budownictwo zrównoważone Sektor: budownictwo, budownictwo zrównoważone i wydajność energetyczna Cel: stymulacja eko-innowacji i zachęcenie do eko-zarządzania średnich i dużych przedsiębiorstw i organizacji zachowując konkurencyjność za pomocą dobrowolnych umów i unikając w ten sposób regulacji. Agencja administrująca: Agentschap NL Grupa docelowa: w większości średnie firmy Sektor: wydajność energii, redukcja CO 2 Cel: promocja wdrażania naukowych i stosowanych projektów badawczych oraz stymulacja zorientowanych rynkowo, stosowanych badań dla przemysłu oraz tworzenie w ten sposób warunków do przyciągania prywatnego kapitału do finansowania innowacji Agencja administracyjna: Bułgarska Agencja Promocji Małych i Średnich Przedsiębiorstw Grupa docelowa: wszelkie jednostki prawne zarejestrowane zgodnie z prawem handlowym jednak szczególnie małe i średnie przedsiębiorstwa oraz uniwersytety Sektor: bez obszarów priorytetowych Cel: finansowanie konsultacji dla prywatnych i publicznych organizacji mających na celu rozwój i wdrażanie środków ekologicznych i przyjaznych dla klimatu. Wspieranie małych i średnich przedsiębiorstw oraz społeczności w zakresie przyjmowania systemów zarządzania ekologicznego. Agencja administracyjna: Biuro Ekonomii Środowiskowej Regionalnego Rządu Dolnej Austrii Grupa docelowa: średnie i małe przedsiębiorstwa, duże firmy, władze miejskie, ośrodki Edukacji Sektor: wszystkie sektory Cel: pomoc dla istniejących firm w adaptacji do przepisów o ochronie środowiska na poziomie krajowym i europejskim. Działania mają na celu ograniczenie negatywnego wpływu na środowisko, mniejsze zużycie energii i surowców oraz redukcję produkcji odpadów. Agencja administrująca: Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko- Pomorskiego Grupa docelowa: średnie i małe przedsiębiorstwa Sektor: bez sektorów priorytetowych Cel: umożliwić łatwy dostęp do publicznego finansowania dla średnich i małych przedsiębiorstw bazujących na produkcji, które chcą stać się bardziej ekologiczne i oszczędzać surowce Agencja administrująca: demea Grupa docelowa: średnie i małe przedsiębiorstwa Sektor: recykling, oszczędność materiałów i surowców Cel: ocenianie jakości konstrukcji zgodnie z kryteriami zrównoważonej konstrukcji, pozwalając na rozwój istniejących technologii, stymulacja innowacji. Agencja administrująca: Wydział Budownictwa Lądowego i Wodnego, Politechnika Czeska Grupa docelowa: deweloperzy, inwestorzy, inżynierowie, architekci, kierownicy zakładów, specjaliści od nieruchomości, organy publiczne Sektor: oszczędność energii, materiały budowlane, zużycie wody, recykling, energia odnawialna 7

8 1. Wprowadzenie Regiony stosujące eko-zarządzanie w celu rozwoju eko-innowacji (RECOMMEND) to regionalna inicjatywa w ramach programu INTERREG IVC (Innowacje i Środowisko; Regiony Europy Dzielące się Rozwiązaniami). W opinii partnerów RECOMMEND systemy eko-zarządzania mogą odegrać bardzo ważną rolę w sprostaniu wyzwaniom środowiskowym, z tego względu celem projektu jest dostarczenie nowych i usprawnionych instrumentów strategii usprawnienia eko-inowacji, takich jak udoskonalone systemy eko-voucherów i sieci użytkowników eko-zarządzania. Projekt ma dziewięciu partnerów z ośmiu krajów członkowskich Unii Europejskiej, o dużym zróżnicowaniu regionów, które zapewniają różne poziomy regionalnego wsparcia na rzecz eko-innowacji. Partnerzy z nowszych państw członkowskich są szczególnie chętni, jeżeli chodzi o zwiększenie liczby ekologicznie wydajnych firm w swoim regionie. Partnerami są: Rząd Regionalny Dolnej Austrii, Wydział Ekonomii Środowiskowej i Energii (Austria) Bułgarski Związek Władz Lokalnych Regionu Morza Czarnego (Bułgaria) Ekoport (Republika Czech) Regionalna Agencja Energii w Tartu (Estonia) Prowincja Ascoli Piceno (Włochy) Województwo Kujawsko-Pomorskie (Polska) Lokalna Agencja Energi Spodnje Podravje (Słowenia) Opportunity Peterborough (Zjednoczone Królestwo) Centrum Rozwoju Ekonomicznego i Ekologicznego Zjednoczonego Królestwa (Zjednoczone Królestwo) Liderem projektu jest Wydział Ekonomii Środowiskowej i Energii Regionalnego Rządu Dolnej Austrii. Trzech z tych partnerów to organy władz publicznych, odpowiadające za biznes i środowisko. Pozostałych sześciu partnerów ma bezpośredni wpływ na politykę regionalną, która poprawia eko-wydajność za pomocą ekozarządzania. Celem RECOMMEND jest wzmocnienie zobowiązań regionalnych twórców polityki i stron zainteresowanych realizacją regionalnych planów wdrożeniowych, stworzonych przez partnerów regionalnych. Partnerstwo projektowe postanowiło podzielić projekt na 5 zależnych od siebie etapów od wymiany know-how do przygotowania regionalnego planu wdrożeniowego. 1. Analiza eko-zarządzania i eko-innowacji regionów modelowych 2. Identyfikacja metodologii dobrych praktyk 3. Projektowanie nowych instrumentów 4. Akcje pilotażowe / zadania terenowe 5. Przygotowanie regionalnego planu wdrażania regionalnych planów wdrożeniowych 1.1. Dobre praktyki Niniejsze sprawozdanie przedstawia wyniki etapu 1 planu RECOMMEND: analizę eko-zarządzania i ekoinnowacji modelowych regionów. Przybrało ono formę analizy dobrych praktyk. Dla celów niniejszego studium, dobra praktyka jest zdefiniowana jako instrument polityki, który uzyskał (lub obiecuje uzyskanie) imponujące wyniki, i które mogą być dalej rozwinięte i przeniesione na inne regiony i organizacje. Dobre praktyki nie mogą być uznane za wzory dla nowych instrumentów, należy być świadomym różnic w narodowych i regionalnych kontekstach, włącznie z różnicami w przepisach, środowisku naturalnym i ekonomii, gospodarce, dlatego dobre praktyki powinny być uznawane za proces adaptacji i nauki Cele Celem niniejszego studium jest przegląd przykładów dobrych praktyk regionalnych w zakresie eko-zarządzania jako innowacji, mający pozwolić na porównanie narzędzi i zrozumienia status quo regionów partnerskich. Zebranie dobrych praktyk pozwala również na identyfikację obszarów, w których możliwy będzie rozwój instrumentów wsparcia, które będą prowadzić docelowe grupy do efektywnego stosowania systemów ekozarządzania jako eko-innowacyjnego. 8

9 Projekt niesie również świadomość dotyczącą zrównoważonego rozwoju, pogłębi zaangażowanie w programy mające na celu złagodzenie zmian klimatu poprzez zaangażowanie stron zainteresowanych i powiązanie uczestniczących regionów Definicje Jak określono w ramach projektu RECOMMEND eko-innowacja oznacza wsparcie innowacji, które redukują zużycie zasobów naturalnych i zmniejszają emisję szkodliwych substancji w zakresie całego cyklu użytkowania. Może się to stosować również do samego procesu innowacji. Eko-zarządzanie umożliwia organizację, ocenę, zarządzanie i stałą poprawę swoich wyników ekologicznych za pomocą systemów takich jak system ekozarządzania i audytu (EMAS) i ISO Plan pracy Pisanie niniejszego raportu obejmuje trzy etapy: Stworzenie wzoru kwestionariusza do uzyskania przynajmniej jednego przykładu eko-zarządzania lub eko-innowacji z każdego uczestniczącego regionu; Zastosowanie wzoru w celu zebrania przynajmniej pięciu międzynarodowych przykładów ekozarządzania lub eko-innowacji; Analiza zebranych informacji w celu stworzenia pisemnego podsumowania i rekomendacji. Ostatni punkt wymaga odpowiedzi na trzy pytania: Jakie są główne podobieństwa/różnice w eko-zarządzaniu i w programach wspierających ekozarządzanie i eko-innowację w regionach partnerskich i poza nimi? Jakie są cechy charakterystyczne skutecznego planu wsparcia eko-zarządzania i eko-innowacji? Jakie są implikacje projektu RECOMMEND? (Zalecenia) Zbieranie informacji o i przegląd regionalnego eko-zarządzania wymagało stworzenia kwestionariusza zapewniającego porównywalność zebranych informacji. Kwestionariusz wymagał informacji w następującym zakresie: Informacje o autorze (partner regionalny, nazwa autora, informacje kontaktowe); Klasyfikacja eko-zarzadzania lub eko-innowacji; Nazwa polityki; Ogólny opis ; Rodzaj finansowania; Projekt, tło i przesłanki ; Agencja zarządzająca; Grupa docelowa; Sektor docelowy; Oczekiwane skutki i wyniki (ze wskaźnikami ex-ante); Budżet ; Czas trwania; Rodzaj ewaluacji; Użyte wskaźniki Możliwości przeniesienia; Strona internetowa. Kwestionariusz został załączony jako załącznik II. 9

10 2. Podsumowanie zebranych dobrych praktyk W sumie przeprowadzono i zbadano piętnaście studiów przypadku: dziewięć przedłożonych przez regiony partnerskie i sześć zebranych przez autorów sprawozdania z regionów nie partnerskich. Dziesiąty przypadek pozyskany od regionu partnerskiego został uznany za niemożliwy do dopuszczenia i nie znalazł się w niniejszym studium. Niniejsze studium przedstawia przegląd jakościowy zebranych dobrych praktyk. Należy pamiętać, że analiza ta nie jest wyczerpująca, ale oparta o regiony partnerskie i przykłady, jakie one przedstawiły, jak również zebrane przykłady międzynarodowe. W wyniku tego, studium przedstawia ujęcie jakościowe zebranych strategii i trendów obecnych w badanych regionach, a nie studium ilościowe mające na celu pokazanie szerszych trendów. Zebrane praktyki pochodzą z regionów partnerskich: Austria (Dolna Austria) Bułgaria (Sofia) Republika Czeska (Czechy Centralne) (x2) Estonia (Tartu) Włochy (Ascoli Piceno) Polska (Kujawsko-Pomorskie) Zjednoczone Królestwo (Wschodnia Anglia) (x2) Międzynarodowe przykłady zostały wybrane z krajów, które nie były geograficznie reprezentowane przez regiony partnerskie, jednak mające dobrą reputację dotyczącą ekologii. Te kraje to: Dania Finlandia Niemcy Holandia Norwegia Zjednoczone Królestwo (Walia). 10

11 2.1. Regiony partnerskie Austria (Niederösterreich) - Ökomanagement Niederösterreich Eco- Management Vouchers (vouchery eko-zarządzania) Ökomanagement Niederösterreich, system voucherów strony popytu administrowany przez Wydział Ekonomii Środowiskowej rządu regionalnego Dolnej Austrii został zaprojektowany w celu motywacji przedsiębiorstw i władz lokalnych do rozpoczynania procesu zarządzania ekologicznego przez zapewnianie im dostępu do systemów zarządzania ekologicznego i ekspertyz zewnętrznych. Instrument działa od 1998 roku i polega na wydawaniu voucherów na pokrycie 50% kosztów jednego ze 150 konsultantów zarejestrowanych w bazie danych Ökomanagement. Pozostałe 50% kosztu jest pokryte przez beneficjenta, aby pokazać jego zaangażowanie w działania ekologiczne. Vouchery mogą być najbardziej niebiurokratycznym sposobem motywacji potencjalnych beneficjentów. Dzięki wymaganiu rejestracji środków ekologicznych są one zaliczane do regionalnych celów klimatycznych. W celu sprawienia by system był zarówno prosty i niebiurokratyczny jak to tyko możliwe przyjęto trzy różne klasyfikacje odbiorców. Klasyfikacja określa górny limit finansowania, jakie może otrzymać firma. Pionier: małe firmy i małe miasta otrzymują dwa dni finansowanej konsultacji projektu w kwocie nieprzekraczającej 1020 ; Profi: średnie firmy, firmy turystyczne, ośrodki edukacji i miasta otrzymują cztery dni finansowanej konsultacji w kwocie nieprzekraczającej 1700 ; Champion: firmy przemysłowe, duże miasta i szpitale otrzymują do ośmiu dni finansowanej konsultacji w kwocie nieprzekraczającej 3060 ; Wszystkie firmy, które otrzymają voucher mają dostęp do systemów eko-zarządzania i muszą wdrożyć jedno z trzech działań ekologicznych. Od firm na poziomie Champion wymaga się wdrożenia EMAS lub ISO Finansowanie jest wypłacane ekspertowi dopiero po tym jak działania ekologiczne jakie miały zostać podjęte zostaną zarejestrowane w bazie danych Ökomanagement i po pół dniowej kontroli sprawdzającej czy działania zostały wykonane. System odnosił sukcesy i miał 700 uczestników przez ostatnie 4 lata. Jego roczny budżet wynosi Pomimo tego, że podobne systemy są wykorzystywane we wszystkich regionach Austrii tylko w Dolnej Austrii jest stosowany system voucherów o trzech poziomach. Strona internetowa: Bułgaria (Warna) Krajowy Fundusz Innowacyjny Krajowy Fundusz Innowacyjny to działanie dla strony podaży zapewniające wsparcie finansowe dla innowacyjnych małych i średnich przedsiębiorstw oraz promujące wdrażanie projektów naukowych, stosowanych projektów badawczych oraz studia wykonalności, które mają być wykorzystane przy nowych lub usprawnionych produktach, procesach i usługach. Instrument przydziela finansowanie w oparciu o jakość propozycji, aby się zakwalifikować projekt musi być możliwy do transformacji, zeskalowania, zrównoważony i jego wynikiem powinny być korzyści dodatkowe dla społeczeństwa, szczególnie korzyści środowiskowe (oszczędzanie energii, zasobów, redukcja emisji itp.). Fundusz rozpoczął działalność w roku 2005, zgodnie ze strategią innowacyjną Rady Unii Europejskiej (8/8/2004) dla Bułgarii. Jest on administrowany przez Bułgarską Agencję Promocji Małych i Średnich Przedsiębiorstw, organ podlegający ministrowi ekonomii. Jej całkowity budżet na okres wynosi 133 miliony euro, co daje około rocznie. Był to zdecydowanie największy budżet ze wszystkich ocenionych instrumentów i to odzwierciedla, że jest to plan ogólnokrajowy o szerokim zakresie jeżeli chodzi o sektory docelowe oraz firmy. Poziom finansowania to 50% kosztu projektów badawczych, 25% kosztu projektów rozwojowych i 50% kosztu studiów wykonalności. Maksymalny grant na badania i rozwój wynosi euro a czas wdrażania od 12 do 36 miesięcy. Maksymalne finansowanie dla studiów wykonalności wynosi euro a czas wdrażania 12 miesięcy. Plan ten odniósł wiele sukcesów, od momentu jego wdrożenia złożono 788 propozycji, doprowadziły one do podpisania 319 umów, do tej pory w ramach finansowania rozdano 47 milionów euro. 11

12 Wnioski o finansowanie są oceniane według następujących kryteriów: Czy celem projektu jest osiągnięcie nowych i znaczących osiągnięć naukowych lub technologicznych? Wartość dodana dla społeczeństwa (łącznie z ochroną środowiska, oszczędzaniem energii, redukcją emisji itp.)? W jaki sposób cele projektów mają rozwijać nowe produkty i usługi, które znajdą miejsce na rynku? Nowe wyniki badań prowadzące do zmian w technologii produkcyjnej i jakości produktu? Strona internetowa: Republika Czeska (Czechy Środkowe) SBToolCZ SBToolCZ to instrument eko-zarządzania strony popytu. Jest to narzędzie certyfikujące do oceny poziomu jakości konstrukcji zgodnie z zasadami budownictwa zrównoważonego. Jest oferowane architektom, inżynierom i firmom budowlanym. System certyfikacji działa jako narzędzie marketingowe i inspiracja do nowych innowacyjnych rozwiązań. Głównymi celami są eliminacja wpływu budynku na środowisko, większa oszczędność energii (zgodnie z dyrektywą UE 2010/31/UE), poprawa wewnętrznego środowiska budynku oraz stymulacja popytu na konstrukcje zrównoważone. Koszt certyfikacji waha się między 200 a 2000 euro, w zależności od skali projektu. Certyfikacja jest przeprowadzana przez autoryzowanych audytorów. Agencja administrująca to Wydział Inżynierii Lądowej i Wodnej na Politechnice Czeskiej w Pradze. SBToolCZ jest dostępny w Hiszpanii, Włoszech i Portugali oraz został zaadaptowany dla Republiki Czeskiej za pomocą finansowania ze strony ministra edukacji. Pomimo tego, że opracowywanie rozpoczęło się w roku 2005 nie został on uruchomiony aż do 2010 roku. Dwa budynki otrzymały certyfikaty pomiędzy 2010 a 2011 rokiem, jednak w 2012 certyfikaty otrzyma ponad 30 budynków. Strona internetowa: Republika Czeska (Czechy Środkowe) - Vouchery innowacyjne Czeskie vouchery innowacyjne to narzędzie eko-innowacyjne ze strony podaży, które zostało zaprojektowane w celu wsparcia współpracy pomiędzy przemysłem a działami badawczo-rozwojowymi uniwersytetów. Mają one pozwolić przemysłowi na zakup usług od instytucji badawczo-rozwojowych w celu umożliwienia im poprawy ich potencjału innowacyjnego. Program voucherów działa w każdym regionie Republiki Czeskiej. Każdy region ma budżet w wysokości około 4 milionów koron czeskich ( euro), z czego 3 miliony pochodzi z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego a 1 milion jest finansowany przez region. Przedsiębiorcy produkujący nowe lub innowacyjne produkty lub usługi mogą otrzymać zwrot 75% kosztów kwalifikowanych na zakup ekspertyzy zewnętrznej (maksymalna kwota CZK). Administracja jest prowadzona na trzech poziomach: władz regionalnych (wdraża system, ogłasza nabór i ocenia propozycje projektów, współfinansowanie programów), instytucje badawczo rozwojowe i rady regionalne (działające jako punkty kontaktowe, zbierania propozycji, administracji, oceniania wniosków o płatność i monitorowania wdrożenia). Istnieje duże zainteresowanie tym projektem, popyt jest o 40% wyższy niż przyznane finansowanie.. Strona internetowa: 12

13 Estonia (Tartu) Zielony Plan Inwestycyjny Estoński Zielony Plan Inwestycyjny to instrument eko-innowacyjny strony popytu, mający na celu poprawę charakterystyki ekologicznej budynków mieszkalnych i prywatnych nieruchomości. Celem jest pomoc w rekonstrukcji i renowacji, osiągnięciu klimatu wewnętrznego i oszczędzaniu energii oraz wsparciu wprowadzenia energii odnawialnej. Zauważono, że wiele budynków w Estonii nie oszczędzało energii, zużywając 2 do 3 razy więcej energii niż w krajach skandynawskich, pomimo tego, że jest tam podobny klimat. Plan został wdrożony na dwóch ścieżkach: jednej dla bloków mieszkalnych i jeden dla małych nieruchomości prywatnych. Oba są finansowane przez Ministerstwo Gospodarki i Komunikacji a zarządzane przez KredEx. Ścieżka bloków mieszkalnych ma budżet około 30 milionów euro na okres od sierpnia 2010 do listopada KredEx razem z KfW Bankengruppe opracowało długoterminowy kredyt remontowy z preferencyjnymi odsetkami. Minimalna kwota kredytu to euro, a finansowanie jest przypisane jako 15,25 lub 35% całkowitych kosztów. Budżet na renowację budynków prywatnych wynosi 4 miliony euro na okres od sierpnia 2012 do listopada 2013 roku. Z tego 3 miliony euro są przeznaczone na granty remontowe, a 1 milion euro na zakup energooszczędnych urządzeń. Minimalny grant wynosi 1000 euro a maksymalny euro. Strona internetowa: Włochy (Ascoli Piceno) Protokół ITACA Protokół ITACA to narzędzie eko-zarządzania ze strony popytu. ITACA (Instytut Innowacji i Transparentności w Zakupach oraz na Rzecz Kompatybilności Środowiskowej) to organ rządu centralnego koordynujący działalność regionalną w ramach zakupów publicznych. ITACA przygotowało protokół do oceny poziomu zrównoważenia ekologicznego, jaki powinien być przyjęty przez regiony w ich przepisach budowlanych. Protokół został stworzony w odpowiedzi na włoskie prawo mające na celu przekonanie świata biznesu do przyjęcia dobrych praktyk, redukcję emisji zanieczyszczeń, które przyczyniają się do tworzenia gazów cieplarnianych oraz zachęcić stosowanie rozwiązań technologicznych, które mogą zredukować zużycie energii i zwiększyć oszczędności. Protokół został stworzony w celu zapewnienia, że możliwe będzie dokonanie porównań pomiędzy regionami. Protokół został przyjęty w regionie Marche jako narzędzie certyfikacji energetycznej i ekologicznej. Protokół składa się z 70 kryteriów, chociaż są też dostępne wersje uproszczone, ma on na celu osiągnięcie zrównoważonego wykorzystania ziemi, przyczynić się do oszczędności energii, zachęcić do badań nad i stosowanie zrównoważonych technologii budowlanych oraz rozwój rozwiązań projektowych spełniających różne wymagania dotyczące jakości życia. Strona internetowa: Polska (Kujawsko-Pomorskie) Regionalny Program Operacyjny Regionalny Program Operacyjny jest instrumentem strony popytu, skierowany jest do małych i średnich przedsiębiorstw. Jego cele zostały określone przez Europejskie Wytyczne Strategiczne, Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia, i Strategię Rozwoju Województwa Kujawsko-Pomorskiego. RPO 4.3 jest zaprojektowane tak, aby pomóc istniejącym firmom w adaptacji do przepisów dotyczących ochrony środowiska na poziomie krajowym i europejskim. Działania mają na celu ograniczenie negatywnego wpływu na środowisko, obniżenie zużycia materiałów i energii i redukcję produkcji odpadów. Działania obejmują zastosowanie nowych rozwiązań organizacyjnych i technicznych w produkcji i usługach; konstrukcję lub powiększenie instalacji i urządzeń wspomagających oszczędzanie surowców i energii oraz zastosowanie ekologicznych systemów zarządzania. RPO 4.3 ma budżet w wysokości euro na okres przyznany przez Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego. Strona internetowa: 13

14 Zjednoczone Królestwo (Wschodnia Anglia) EnviroCluster EnviroCluster to aktywna społeczność organizacji ekologicznych i zajmujących się technologią ekologiczną; działanie strony podaży umożliwiające kontakty pomiędzy uczestnikami branży technologii ekologicznej. Klaster składa się z około 350 firm, organów władz publicznych, inwestorów i instytucji akademickich wspierających ekoinnowację, pomagających biznesowi i organizacjom rozwijać nowe produkty i usługi, które mają pozytywny wpływ na środowisko lub wspomagają zarządzanie zasobami. Zapewnia on wsparcie innowacji i inkubacji, promuje umiejętności oraz rozwój, inwestycje wewnętrzne, dzielenie się wiedzą i możliwościami oraz pomoc we wchodzeniu członkom klastra na nowe rynki. Klaster jest inicjatywą Brytyjskiego Centrum Rozwoju Ekonomicznego i Ekologicznego, ogólnokrajową organizacją charytatywną wspierającą eko-innowację. Wspiera on firmy w pięciu podsektorach technologii ekologicznej: energia, materiały i projektowanie, zapobieganie zanieczyszczeniom, odpady i recycling, woda i oczyszczalnie ścieków. Dowolna firma, instytucja władzy lokalnej lub instytucja szkolnictwa wyższego może wnioskować o przyjęcie, jeżeli tylko skupia swoją działalność na technologiach ekologicznych. EnviroCluster to lider w projekcie Partnerstwo Klaster Eko-innowacyjny (EcoCluP). EnviroCluster ma roczny budżet wynoszący ok euro. Finansowanie pochodzi z Rady Miasta Peterborough ( euro), a pozostałe euro z Anglian Water i ze Wschodnio Angielskiej Agencji Rozwoju Strona internetowa: Zjednoczone Królestwo (Wschodnia Anglia) Inwestorzy Ekologiczni Inwestorzy ekologiczni (IiE) to środek strony popytu; plan akredytacji środowiskowej non-profit, zaprojektowany w celu pomocy firmom w oszczędzaniu pieniędzy i redukcji ich wpływu na środowisko. Został zaprojektowany w celu wypełnienia luki na rynku akredytacji; ISO może być zbyt drogie i trudne do osiągnięcia dla małych firm. IiE może być stosowane przez wszystkie firmy i ma swój własny system zarządzania ekologicznego. System pomaga promować biznes ekologiczny przez regularną komunikację w sieci i kontakty z mediami. Po rozruchu wspieranym między innymi przez Environment Capital Partnership, Agencję Ekologiczną i Radę Miasta Peterborough, IiE jest teraz samowystarczalne finansowo jako, że firmy płacą za akredytację. Początkowo finansowanie rozruchu wynosiło funtów i zostało dokonane za pomocą finansowania LPSA. Ponad 700 firm zobowiązało się przejść akredytację, a 100 już to zrobiło. Są trzy poziomy akredytacji: brązowy, srebrny i zielony. Opłaty za akredytację są różne ( funtów) w zależności od wymaganego poziomu akredytacji i ilości pracowników. Początkowo akredytacja była dostępna dla małych i średnich przedsiębiorstw. Jednak teraz jest dostępna dla wszystkich firm, jakie się zgłoszą. Plan został udostępniony jako franszyza na teren Yorkshire i jest badany przez inne regiony w Anglii Praktyki międzynarodowe Strona internetowa: Dania (Kopenhaga) Copenhagen Cleantech Cluster Utworzony w 2009 Copenhagen Cleantech Cluster (CCC) to środek strony podaży, który ma na celu wzmocnienie przemysłu ekologicznego w Kopenhadze. Stara się prowadzić zagraniczne inwestycje w obszarze technologii ekologicznej, pomaga w rozwoju istniejącym elementom klastra i wspiera bardziej powiązane łańcuchy wartości. Konkurencyjność przemysłu ekologicznego zależy od zdolności firm do bycia innowacyjnymi i produktywnymi; firmy w sieciach mają większe szanse na odniesienie sukcesu niż te działające poza nimi. Jest to powodowane wzajemnym oddziaływaniem, takim jak dzielenie się wiedzą, stosowanie wiedzy opartej na badaniach i dostęp do wysoko wykwalifikowanych pracowników. Klaster składa się z instytucji badawczej, uniwersytetów, instytucji finansowych, organizacji biznesowych i środowiska inkubacji biznesu, co reprezentuje całość łańcucha wartości. Ekologia technologiczna odnosi się do technologii skupiających się na energii odnawialnej, oszczędności energii, eko-projektowaniu, zbieraniu odpadów i recyclingu. Usługi zapewniane członkom obejmują międzynarodowe kontakty w ramach sieci, możliwości demonstracyjne, dobieranie współpracowników i zapewnienie punktów informacyjnych na temat technologii ekologicznej. CCC ma budżet w wysokości 150 milionów koron duńskich (ok. 20,17 milionów euro) na okres 14

15 i jest administrowany między innymi przez władze Kopenhagi, Federację Przemysłu Duńskiego, Scio DTU i uniwersytet kopenhaski. CCC wyznaczyło sobie ambitne cele, z którymi porównuje swoje wyniki. Obejmują one stworzenie 1000 nowych miejsc pracy, zaproszenie 25 zagranicznych firm technologii ekologicznej do klastra i stworzenie 30 związków współpracy pomiędzy członkami. Sukces jest określany za pomocą raportów monitorujących, które badają różne wskaźniki, takie jak ilość firm działających w technologii ekologicznej w Kopenhadze; wzrost zatrudnienia, obrót; oraz produktywność; ilość nowych patentów; utworzenie partnerstwa pomiędzy instytucjami badawczymi a przemysłem; oraz ilość nowotworzonych przedsiębiorstw. Strona internetowa: http//cphcleantech.com/ Finlandia EffTech Inteligentne Technologie Produkcyjne Oszczędzające Zasoby (Intelligent, Resource Efficient Production Technologies - EffTech) to instrument eko-innowacyjny dla strony podaży, który już ponad pięć lat stara się rozwijać technologie produkcyjne oszczędzające energię i zasoby w celu spełnienia celów zrównoważonego rozwoju dla przemysłu drzewnego, za pomocą finansowania i wsparcia badań i projektów konsorcjum. W ten sposób przykłada się do finansowania prac badawczo-rozwojowych, jak również do stworzenia infrastruktury badawczo-rozwojowej oraz sieci. Ponieważ przemysł drzewny jest bardzo ważną częścią fińskiej ekonomii (generującą do 20 % eksportu), jest bardzo ważne, aby sektor ten pozostał konkurencyjny na skalę globalną w okresie wielkich zmian dla przemysłu drzewnego (przy konkurencji ze strony Ameryki Łacińskiej, gdzie zasoby są tańsze; obniżeniu zużycia papieru oraz większej świadomości zagrożenia wylesieniem). Projekt EffTech jest podzielony na trzy pakiety robocze: surowce; modelowanie i pomiary; procesy i przetwarzanie. Każdy z nich został również podzielony na mniejsze projekty. Aby otrzymać finansowanie, członkowie klastra muszą przedstawić plan prac demonstrujący, w jaki sposób osiągną cele programu roboczego i co każdy członek klastra będzie robił. Następnie ocenia się jak dobrze są wyposażeni, do osiagnięcia celu. Ze względu na różnorodność projektów w ramach EffTech do oceny nie jest używany jeden zestaw wskaźników. Jednak określanie śladów węglowych i oceny cyklu życia oraz system monitoringu ekologicznego są używane do oceny wyników ekologicznych i oszczędności zasobów. Instrument jest zarządzany przez Forestcluster Ltd. i ma budżet ok. 7,5 miliona euro rocznie, został uruchomiony i finansowany przez Fińską Agencję Finansowania Technologii i Innowacji (Tekes). Strona internetowa: Niemcy Zielone Vouchery Innowacyjne REMake Vouchery REMake to dwuetapowy system voucherów (audyt i wdrożenie) mające na celu ułatwienie dostępu do finansowania publicznego dla średnich i małych przedsiębiorstw zajmujących się produkcją, które chcą stać się bardziej ekologiczne i oszczędzać zasoby. Głównie jest to instrument strony popytu pozwalający średnim i małym przedsiębiorstwom na wynajmowanie zewnętrznych ekspertów w celu oceny zużycia zasobów i produkcji odpadów, a następnie do nadzorowania wdrożenia nowych technologii i usług (transfer technologii). System voucherów okazał się sukcesem w różnych krajach i w Niemczech przeprowadzono ich testy od 1 września 2010 do 31 marca 2011, zanim plan został w pełni wdrożony 1 kwietnia Powodem wprowadzenia voucherów był fakt, że średnie i małe przedsiębiorstwa mają wiele innowacyjnych pomysłów, jednak nie zawsze mogą je wdrożyć ze względu na brak ekspertyzy technicznej czy biznesowej. Dzieje się tak szczególnie w przypadku produkcji, gdzie następuje zużycie zasobów o dużej intensywności. System voucherów ma dwa poziomy finansowania: 67 % opłat konsultingowych do 15,000 euro i 50 % do 30,000 euro. System jest otwarty dla średnich i małych przedsiębiorstw (poniżej 250 pracowników i obrocie poniżej 50 mln euro). Vouchery REMake są zarządzane przez Niemiecką Agencję Oszczędności Materiałów (demea) i posiadają budżet w wysokości euro rocznie. Strona internetowa: Holandia Umowy długoterminowe Umowy długoterminowe (LTA) zostały wprowadzone w Holandii w Są to dobrowolne umowy negocjowane pomiędzy przemysłem a władzami publicznymi i mają na celu stymulowanie zastosowania środków oszczędzających energię w firmach. Chociaż są one dobrowolne mają formę umów, mogą zawierać sankcje za nie wywiązanie się z nich. Firmy zobowiązują się do stworzenia planu oszczędności energetycznych co cztery lata, monitorowania swoich postępów i wdrożenia systemu zarządzania oraz norm (opartych na ISO 14001). 15

16 Powodem stosowania umów długoterminowych jest to, że ustanawiając cele zamiast wprowadzenia przepisów umożliwia się przemysłowi szukanie innowacyjnych sposobów wdrażania środków oszczędzania energii. Biorąc udział w programie firmy mogą uniknąć regulacji. Umowy długoterminowe są administrowane przez Agentschap NL. Instrument oferuje szeroki zakres środków wspierających, obejmujących wsparcie finansowe na wynajęcie konsultantów do audytu energetycznego, szkolenie (grupy robocze ze wsparciem konsultantów, wsparcie techniczne dla monitorowania metodologii, broszury i analiza luk. Istnieją również różne zachęty finansowe, łącznie z ulgami podatkowymi i systemami subsydiowania. Co roku organizacja ma obowiązek zgłaszać dane z monitoringu do Agentschap NL, obejmujące dane na temat zużycia (gaz, elektryczność, ropa, produkcja na miejscu), dane produkcyjne i wdrożone środki oszczędzania energii. Nie wymaga się certyfikatów lub analizy zewnętrznej; tylko własnej deklaracji. Co roku pięćdziesiąt organizacji jest losowo wybieranych do audytu. Ze względu na duży zakres dostępnych zachęt finansowych nie jest możliwa ocena budżetu. Jednak podstawowa przesłanka umów dobrowolnych i stymulacji zamiast regulacji może być przeniesiona do różnych regionów i na różną skalę. Strona internetowa: Norwegia Vouchery innowacyjne GreenConServe Vouchery innowacyjne GreenConSErve to środek transferu technologii strony popytu wspiera transformację sektora budowlanego w przemysł bardziej ekologiczny i posiadający wartość dodaną za pomocą niewielkich grantów, które mogą być wymienione na ekspertyzę techniczną i biznesową, mającą na celu wspieranie procesu innowacji. Celem jest rozwój usług dla zrównoważonego budownictwa oraz poprawiającego ślad węglowy sektora. W ramach projektu GreenConServe (w ramach inicjatywy CIP Europa INNOVA) Innovation Norway przetestował pilotażowy system voucherów na usługi innowacyjne oferując techniczną i biznesową ekspertyzę dla norweskich małych i średnich przedsiębiorstw w sektorze budowlanym. Agencja zaprojektowała własne plany voucherów dopasowane do kontekstu krajowego i poszczególnych warunków rynkowych. Projekt pilotażowy administrowany przez Innovation Norway trwa od połowy 2010 do połowy 2012 i ma budżet euro. Każdy voucher jest warty maksymalnie euro (wzorowany na podobnym francuskim systemie), jednak została ta kwota zwiększona do euro w połowie okresu pilotażowego ze względu na to, że w Norwegii są wyższe ceny niż we Francji. Plan voucherów jest to dwustopniowy voucher, w ramach którego średnie i małe przedsiębiorstwa muszą zastosować zarówno wsparcie techniczne jak i biznesowe do wystartowania ze swoim projektem innowacyjnym. Pierwsza połowa jest warta do euro i powinna być przeznaczona na konsultacje techniczne, podczas gdy druga część jest warta taką samą kwotę i musi być zastosowana do pozyskania ekspertyz rozwoju biznesowego. W sumie dwuetapowy voucher jest warty do euro. Vouchery mogą sfinansować 50 % kosztów projektu, podczas gdy średnie i małe przedsiębiorstwa muszą płacić drugą połowę i musi być ona wykorzystana do zrealizowania zewnętrznych konsultacji. Przyznawana kwota jest obliczona na pokrycie 20 dni wsparcia eksperckiego. Wymaga się, aby średnie i małe przedsiębiorstwa, które otrzymały vouchery zgłaszały wyniki projektów i przedstawiały sprawozdania finansowe na koniec projektu. Sprawozdania o projekcie i finansowe są zatwierdzane przez GreenConsServe w odniesieniu do następujących warunków: poziom innowacyjności; przychód i wartość tworzona powyżej średniej dla danej branży; potencjał międzynarodowy; i czy projekt jest możliwy do przeniesienia, zeskanowania i zrównoważony. Ocena jest przeprowadzana przez kierownika jednego z klientów, wybranego przez Innovation Norway, który prowadzi weryfikację propozycji i ocenia na podstawie celów ex-ante. Strona internetowa: Zjednoczone Królestwo (Walia) Welsh Recycled Content Grant Scheme Welsh Recycled Content Grant Scheme (Walijski System Grantów na działania związane z Materiałami z Odzysku) to środek strony popytu finansowany przez rząd walijski, oferuje wsparcie kapitałowe dla średnich i małych przedsiębiorstw produkcyjnych na wdrażanie lub zwiększanie użycia walijskich odpadów po recyclingu jako materiału do produkcji, procesów lub pakowania. Instrument ma zapewnić wsparcie adaptacji technologii, która ma pomóc Walii osiągnąć wyznaczony na 2025 cel 70 % recyclingu i 0 % odpadów trafiających na składowisko odpadów do Walia jest dużym ośrodkiem produkcji, 99,2 % wszystkich firm to małe i średnie przedsiębiorstwa. Z 22 okręgów lokalnych Walii, 6 jest sklasyfikowanych przez Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego jako obszary konwergencji. To te obszary są objęte systemem. 16

17 Finansowanie projektu pochodzi od rządu walijskiego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, co daje roczny budżet funtów ( euro). Granty pokrywają do 30 % całkowitych kosztów (do funtów) i są dostępne na wydatki kapitałowe i niektóre początkowe koszty promocyjne mające na celu podniesienie świadomości użycia materiałów z recyklingu. Wydatki kapitałowe obejmują koszty nowej produkcji i pakowania oraz wyposażenia. Strona internetowa: 3. Analiza zebranych dobrych praktyk Pierwsza część analizy zebranych dobrych praktyk będzie dokonywana za pomocą badania podobieństw i różnic pomiędzy systemami wsparcia eko-zarządzania i eko-innowacji partnerów i regionów międzynarodowych. To pozwoli na zrozumienie parametrów systemów, sprawdzenie, na czym dany region się skupia i gdzie jest możliwość poprawy. Zostanie dokonany przegląd studiów przypadku według tematów, tematy będą opisywane za pomocą przykładów z zebranych praktyk Rodzaje instrumentów Eko-innowacje i eko-zarządzanie Patrząc na zebrane studia przypadku, przykładów instrumentów eko-innowacji jest zdecydowanie więcej niż narzędzi eko-zarządzania. Te narzędzia eko-innowacji skupiają się głównie na dwóch obszarach: transfer technologii (przyjęcie innowacji do użycia) oraz wsparcie dla badań i rozwoju (R&D). Pierwsza to technika strony zapotrzebowania, podczas gdy druga to technika strony dostarczającej (patrz następna część). To, że regiony partnerskie skupiają się raczej na eko-innowacji niż na eko-zarządzaniu sugeruje, że eko-zarządzanie nie jest w wystarczający sposób wdrożone na poziomie regionalnym, co zostawia duże pole do działania, jeżeli chodzi o rozwój tego. Eko-zarządzanie Ökomanagement Niederösterreich (Austria) SBToolCZ (Republika Czeska) Protokół ITACA (Włochy) Umowy długoterminowe (Holandia) Investors in the Environment (Zjednoczone Królestwo) Eko-innowacje Krajowy Fundusz Innowacji (Bułgaria) Vouchery Innowacyjne (Republika Czeska) Kopenhaski Cluster Czystej Technologii (Dania) Plan Zielonych Inwestycji (Estonia) EffTech (Finlandia) Zielone Vouchery innowacyjne REMake (Niemcy) Vouchery innowacyjne GreenConServe Service (Norwegia) Regionalny Program Operacyjny (Polska) EnviroCluster (Zjednoczone Królestwo) Welsh Recycled Content Grant Scheme (Zjednoczone Królestwo) Narzędzia eko-zarządzania w większości są wykorzystywane do tworzenia systemów norm, oznaczeń i certyfikacji przy pomocy tworzenia planów audytów, które byłyby mniej wymagające niż EMAS lub ISO 14001, lub planów tu zaadaptowanych dla konkretnych grup docelowych. Żaden z zebranych instrumentów ekozarządzania nie był obowiązkowy, w przeciwieństwie do wielu krajowych i europejskich inicjatyw takich jak handel emisjami węgla. Jednak stworzenie takich systemów dobrowolnych może stymulować eko-innowacje i lepsze publiczne przyjęcie ekologicznych produktów i usług oraz jest szczególnie pomocny w osiąganiu celów regionalnych. W tym celu mogą promować oszczędzanie zasobów jako działanie zmniejszające koszty lub ochronę środowiska jako przekazywanie pozytywnego wizerunku klientom. Systemy eko-zarządzania były częścią dobrych praktyk z Austrii, Czech, Włoch, Holandii i Zjednoczonego Królestwa (patrz tabela powyżej). Jeden z tych przykładów miał na celu ułatwienie akredytacji, promocję ochrony 17

Interreg Europa Podręcznik programu

Interreg Europa Podręcznik programu European Union European Regional Development Fund Sharing solutions for better regional policies UWAGA: DOKUMENT O CHARAKTERZE POMOCNICZYM. OBOWIĄZUJE WERSJA ANGIELSKA, OPUBLIKOWANA NA STRONIE PROGRAMU

Bardziej szczegółowo

Lokalne działania w dziedzinie energetyki w ue

Lokalne działania w dziedzinie energetyki w ue Lokalne działania w dziedzinie energetyki w ue DOBRE PRAKTYKI 2008 W grudniu 2008 r. Parlament Europejski i Rada uzgodniły serię szeroko zakrojonych propozycji wspierających walkę ze zmianami klimatu i

Bardziej szczegółowo

Ekoinnowacje UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ SPOŁECZNY

Ekoinnowacje UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ SPOŁECZNY 2010 Ekoinnowacje UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ SPOŁECZNY Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Warszawa 2010 Ekoinnowacje Publikacja powstała w ramach działania Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości

Bardziej szczegółowo

Założenia realizacji Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020

Założenia realizacji Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020 Założenia realizacji Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020 1 SPIS TREŚCI 1. Perspektywa finansowa 2014-2020... 3 2. Przygotowania do realizacji perspektywy finansowej 2014-2020 w Polsce...

Bardziej szczegółowo

Business Project. Strategia dla Bydgoskiego Parku Przemysłowo - Technologiczny

Business Project. Strategia dla Bydgoskiego Parku Przemysłowo - Technologiczny Business Project Projekt biznesowy: Budownictwo energooszczędne Strategia dla Bydgoskiego Parku Przemysłowo - Technologiczny Liubov Diachevska, Ágnes Fülep, Katarzyna Pająk, Mateusz Smoter, Paulina Wójcik

Bardziej szczegółowo

Przewodnik przygotowania i realizacji projektów w ramach Programu INTERREG IV C dla beneficjenta z sektora publicznego

Przewodnik przygotowania i realizacji projektów w ramach Programu INTERREG IV C dla beneficjenta z sektora publicznego Przewodnik przygotowania i realizacji projektów w ramach Programu INTERREG IV C dla beneficjenta z sektora publicznego Spis treści 1. Analiza instytucjonalna, organizacyjna, prawna, finansowa zdolności

Bardziej szczegółowo

Poradnik w zakresie efektywności energetycznej w budynkach publicznych

Poradnik w zakresie efektywności energetycznej w budynkach publicznych Poradnik w zakresie efektywności energetycznej w budynkach publicznych Warunki korzystania z niniejszej publikacji Europejskie Centrum Wiedzy PPP (European PPP Expertise Centre EPEC) to wspólna inicjatywa

Bardziej szczegółowo

Zielone Zamówienia Publiczne

Zielone Zamówienia Publiczne Projekt finansowany jest ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach Zadania 5.4.2 Wspieranie realizacji programów edukacyjnych w zakresie aktywnej edukacji ekologicznej

Bardziej szczegółowo

euro info Instrument MSP w programie Horyzont 2020 Gruzja, kaukaskie eldorado nabiera kształtów dla małych i średnich przedsiębiorstw

euro info Instrument MSP w programie Horyzont 2020 Gruzja, kaukaskie eldorado nabiera kształtów dla małych i średnich przedsiębiorstw maj (151) 2014 ISSN 1505-781X euro info Instrument MSP w programie Horyzont 2020 dla małych i średnich przedsiębiorstw www.een.org.pl Gruzja, kaukaskie eldorado nabiera kształtów Projekt Ekologia w biznesie

Bardziej szczegółowo

Inicjatywy klastrowe:

Inicjatywy klastrowe: Polskie klastry i polityka klastrowa 2011 Inicjatywy klastrowe: skuteczne działanie i strategiczny rozwój Redakcja: Marita Koszarek Inicjatywy klastrowe: skuteczne działanie i strategiczny rozwój pod redakcją

Bardziej szczegółowo

PROGRAM ROZWOJU PRZEDSIĘBIORSTW

PROGRAM ROZWOJU PRZEDSIĘBIORSTW MINISTERSTWO GOSPODARKI Departament Innowacji i Przemysłu PROGRAM ROZWOJU PRZEDSIĘBIORSTW do 2020 r. projekt Program wykonawczy do Strategii Innowacyjności i Efektywności Gospodarki ŚWIAT SIĘ ZMIENIA Warszawa,

Bardziej szczegółowo

PROGRAM ROZWOJU PRZEDSIĘBIORSTW

PROGRAM ROZWOJU PRZEDSIĘBIORSTW MINISTERSTWO GOSPODARKI Departament Innowacji i Przemysłu PROGRAM ROZWOJU PRZEDSIĘBIORSTW do 2020 r. projekt Program wykonawczy do Strategii Innowacyjności i Efektywności Gospodarki ŚWIAT SIĘ ZMIENIA Warszawa,

Bardziej szczegółowo

Wspieranie rozwoju gospodarczego na obszarach wiejskich

Wspieranie rozwoju gospodarczego na obszarach wiejskich Wspieranie rozwoju gospodarczego na obszarach wiejskich w nowym okresie programowania 2014-2020 Spis treści: Polityka 3 Fundusze Europejskie na lata 2014-2020 4 Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Bardziej szczegółowo

Społeczna odpowiedzialność biznesu (CSR) Podręcznik do samooceny dla przedsiębiorstw

Społeczna odpowiedzialność biznesu (CSR) Podręcznik do samooceny dla przedsiębiorstw Zwiększenie przejrzystości i wiarygodności praktyk w zakresie CSR poprzez ustanowienie oceny realizacji CSR oraz wdrożenie systemów monitorowania w nowych państwach członkowskich Unii Europejskiej Społeczna

Bardziej szczegółowo

Zatrudnienie i rozwój lokalny w Polsce w kontekście zmian klimatycznych

Zatrudnienie i rozwój lokalny w Polsce w kontekście zmian klimatycznych Zatrudnienie i rozwój lokalny w Polsce w kontekście zmian klimatycznych Raport końcowy Raport z badania zrealizowanego w ramach Programu Rozwoju Lokalnego i Zatrudnienia (LEED) Organizacji Współpracy Gospodarczej

Bardziej szczegółowo

Systemy zarządzania środowiskowego w jednostkach administracji lokalnej w krajach Europy Zachodniej

Systemy zarządzania środowiskowego w jednostkach administracji lokalnej w krajach Europy Zachodniej J.Kronenberg, Systemy zarządzania środowiskowego w jednostkach administracji... Jakub Kronenberg * Systemy zarządzania środowiskowego w jednostkach administracji lokalnej w krajach Europy Zachodniej Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

(Akty o charakterze nieustawodawczym) DECYZJE

(Akty o charakterze nieustawodawczym) DECYZJE 19.3.2013 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 76/1 II (Akty o charakterze nieustawodawczym) DECYZJE DECYZJA KOMISJI z dnia 4 marca 2013 r. ustanawiająca przewodnik użytkownika, w którym określa się działania

Bardziej szczegółowo

Praca na rzecz Regionów. Styczeń 2008

Praca na rzecz Regionów. Styczeń 2008 PL Praca na rzecz Regionów Polityka regionalna Unii Europejskiej na lata 2007 2013 Styczeń 2008 Spis treści Przedmowa... 1 W skrócie: polityka na rzecz regionów Europy... 2 Znaczenie europejskiej polityki

Bardziej szczegółowo

Dotacje na innowacje

Dotacje na innowacje Dotacje na innowacje Przewodnik po działaniach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka realizowanych przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości dla rozwoju Innowacyjnej Gospodarki Dotacje na

Bardziej szczegółowo

EFEKTYWNE FUNDUSZE EFEKTYWNA ENERGIA

EFEKTYWNE FUNDUSZE EFEKTYWNA ENERGIA EFEKTYWNE FUNDUSZE EFEKTYWNA ENERGIA Propozycja wykorzystania funduszy dostępnych w ramach polityki spójności UE na lata 2014-2020 na wsparcie efektywności energetycznej w Polsce Warszawa, lipiec 2012

Bardziej szczegółowo

Bank Światowy, Sekcja Rozwoju Miast Lokalny rozwój ekonomiczny Kompendium LRE. Produkt sieci Miast Przemian

Bank Światowy, Sekcja Rozwoju Miast Lokalny rozwój ekonomiczny Kompendium LRE. Produkt sieci Miast Przemian Bank Światowy, Sekcja Rozwoju Miast Lokalny rozwój ekonomiczny Kompendium LRE Produkt sieci Miast Przemian Miasta Przemian Sieć Miast w Europie Środkowej i Wschodniej Pomimo zachowania przez rządy krajowe

Bardziej szczegółowo

Strategia modernizacji budynków: mapa drogowa 2050

Strategia modernizacji budynków: mapa drogowa 2050 Strategia modernizacji budynków: mapa drogowa 2050 Przy współpracy z Publikacja powstała dzięki finansowaniu Kraków 2014 Dokumentacja mapy drogowej W dokumencie wykorzystano skróty opracowań, których pełna

Bardziej szczegółowo

Jak wykorzystywać. strukturalne na rzecz polityki w zakresie MŚP i przedsiębiorczości. Seria przewodników

Jak wykorzystywać. strukturalne na rzecz polityki w zakresie MŚP i przedsiębiorczości. Seria przewodników Seria przewodników Jak wspierać politykę w zakresie MŚP wykorzystując fundusze strukturalne. Jak wykorzystywać fundusze strukturalne na rzecz polityki w zakresie MŚP i przedsiębiorczości Przedsiębiorstwa

Bardziej szczegółowo

Go4EMAS Metodologia Marzec 2013

Go4EMAS Metodologia Marzec 2013 Go4EMAS Metodologia Marzec 2013 Strona 1 z 190 INDEKS 1. TŁO... 4 2. CEL... 7 3. STRUKTURA I TREŚĆ... 8 4. DEFINICJE... 11 5. AKRONIMY... 15 6. METODOLOGIA GO4EMAS... 16 6.1. ZOBOWIĄZANIE ZARZĄDU... 16

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO GOSPODARKI. Krajowy Plan Działań dotyczący efektywności energetycznej (EEAP) 2007

MINISTERSTWO GOSPODARKI. Krajowy Plan Działań dotyczący efektywności energetycznej (EEAP) 2007 MINISTERSTWO GOSPODARKI Krajowy Plan Działań dotyczący efektywności energetycznej (EEAP) 2007 Warszawa, czerwiec 2007 1. Wstęp...4 2. Krajowy cel indykatywny w zakresie oszczędności energii...5 strona

Bardziej szczegółowo

Raport przygotował: Korneliusz Pylak. Lublin, 28 listopada 2014 roku

Raport przygotował: Korneliusz Pylak. Lublin, 28 listopada 2014 roku Raport z etapu 5 Implementation Plan w ramach usługi eksperckiej polegającej na moderowaniu procesu tworzenia i wypracowaniu Planu Implementacyjnego, w tym organizacji warsztatów living kitchen na potrzeby

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ2 FINANSOWANIE, REGULACJE, ZARZĄDZANIE

CZĘŚĆ2 FINANSOWANIE, REGULACJE, ZARZĄDZANIE CZĘŚĆ2 FINANSOWANIE, REGULACJE, ZARZĄDZANIE Alicja Małgorzata Graczyk Finansowania OZE jego szczególne formy w Polsce Wstęp Inwestycje w odnawialne źródła energii (OZE) należą do tego typu inwestycji w

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK SYSTEM BIAŁYCH CERTYFIKATÓW W POLSCE

PODRĘCZNIK SYSTEM BIAŁYCH CERTYFIKATÓW W POLSCE PODRĘCZNIK SYSTEM BIAŁYCH CERTYFIKATÓW W POLSCE Opracowanie: Krajowa Agencja Poszanowania Energii S.A. SPIS TREŚCI WPROWADZENIE 4 1. GENEZA SYSTEMU BIAŁYCH CERTYFIKATÓW - UWARUNKOWANIA EUROPEJSKIE I KRAJOWE

Bardziej szczegółowo

Ekoinnowacje w zarządzaniu 1

Ekoinnowacje w zarządzaniu 1 POLECA Ekoinnowacje w zarządzaniu 1 2 Zarządzanie jest obecne w życiu każdego z nas. Zarządzamy, organizując życie rodzinne oraz zawodowe, często w bardzo różnym wymiarze i zakresie. Celem oraz wyróżnikiem

Bardziej szczegółowo

Poradnik dotyczący tworzenia i rozwoju inkubatorów (technologicznych) w Województwie Śląskim

Poradnik dotyczący tworzenia i rozwoju inkubatorów (technologicznych) w Województwie Śląskim 1 Poradnik dotyczący tworzenia i rozwoju inkubatorów (technologicznych) w Województwie Śląskim Niniejszy Poradnik został opracowany w ramach Projektu INTERREG III C Inkubator Nowych Technologii - model

Bardziej szczegółowo