Handlowi zdobywcy :32:05

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Handlowi zdobywcy 2015-07-29 15:32:05"

Transkrypt

1 Handlowi zdobywcy :32:05

2 2 Do 2020 r. polski eksport ma rosnąć w tempie 8-10 proc. rocznie, a w kolejnej dekadzie o 7 proc. Lepszy wynik w tej części globu może osiągnąć jedynie Turcja. W 2014 roku eksport wzrósł o 5,3 proc. w porównaniu z rokiem 2013, import zaś o 5,6 proc. - wynika z opublikowanych w maju 2015 roku danych GUS. Ujemne saldo w 2014 roku ukształtowało się na poziomie 10 mld 212,8 mln z (w 2013 r. minus 8 mld 219,4 mln zł). W 2014 r. eksport w cenach bieżących wyniósł 682 mld 360 mln zł, a import 692 mld 572,8 mln zł - wyliczył Główny Urząd Statystyczny. Eksport wyrażony w dolarach USA wyniósł ,8 mln dol., a import ,2 mln dol. (wzrost odpowiednio: eksport o 6,2 proc. i import o 6,4 proc.). Ujemne saldo ukształtowało się w wysokości 3 263,4 mln dol. (w 2013 r. minus 2 mld 642,4 mln dol.). Z krajami rozwiniętymi Polska miała dodatnie saldo handlowe, które wynosiło 118 mld 919,7 mln zł (odpowiednio 38 mld 183,2 mln dol. i 28 mld 431,9 mln euro). Dodatni bilans mieliśmy też z krajami Unii Europejskiej (120 mld 444,1 mln zł, 38 mld 626,3 mln dol., 28 mld 793,8 mln euro), a także z państwami strefy euro (46 mld 677,1 mln zł, 14 mld 981,2 mln dol., 11 mld 158,5 mln euro). Ujemne saldo dotyczyło krajów rozwijających się (minus 96 mld 563,2 mln zł, minus 30 mld 907 mln dol., minus 23 mld 087,0 mln euro), a także krajów Europy Środkowo-Wschodniej (Albania, Białoruś, Mołdawia, Rosja i Ukraina). W tym ostatnim przypadku saldo wynosiło minus 32 mld 569,3 mln zł (odpowiednio minus 10 mld 539,6 mln dol. i minus 7 mld 791,3 mln euro). W pierwszym kwartale 2015 roku Polska miała 8 mld 755,7 mln zł nadwyżki w handlu zagranicznym, wobec deficytu w wysokości 1 mld 829,8 mln zł przed rokiem - poinformował w połowie maja Główny Urząd Statystyczny. W porównaniu z analogicznym okresem 2014 roku eksport zwiększył się o 7,7 proc., a import wzrósł o 1,4 proc. Eksport wyrażony w dolarach wyniósł 49 mld 566,9 mln dol., a import 47 mld 193 mln dol. (spadek odpowiednio o 10,3 proc. i o 15,5 proc.). Dodatnie saldo wyniosło 2 mld 373,9 mln dol. (w analogicznym okresie 2014 r. minus 591,3 mln dol.). Eksport w euro wyniósł 42 mld 450,5 mln euro, a import 40 mld 399,8 mln euro (wzrost odpowiednio w eksporcie o 5,2 proc., a w imporcie spadek o 1 proc.). Dodatnie saldo wyniosło 2 mld 50,7 mln euro wobec deficytu w wysokości 437,7 mln euro w pierwszym kwartale 2014 roku.

3 3 Nowy przemysł W wyniku transformacji polski przemysł się zmienia. Coraz więcej produkujemy towarów wyskoprzetworzonych, przetworzonych i nowoczesnych. Do najważniejszych gałęzi polskiego przemysłu zalicza się: węgiel kamienny, sektor motoryzacyjny, sektor przemysłu chemicznego (łącznie z farmaceutycznym), przemysł rolno-spożywczy, włókienniczy i tekstylny, hutnictwo żelaza i stali, sektor elektroniczny, sektor artykułów gospodarstwa domowego, przemysł tartaczny, meblarski, celulozowo-papierniczy, płyt drewnopochodnych. Decydujący wpływ na dynamikę produkcji przemysłu ma sekcja przetwórstwa przemysłowego, partycypująca w ponad 80 proc. w produkcji całkowitej. W perspektywie do roku 2030 nie należy spodziewać się znaczących zmian w strukturze polskiego eksportu. Głównymi grupami eksportowanych towarów pozostaną maszyny i urządzenia dla przemysłu oraz środki transportu. Wzrośnie jednak udział towarów zaawansowanych technologicznie, w rodzaju wyposażenia ICT, spadnie natomiast udział dóbr wytwarzanych przez tradycyjne gałęzie przemysłu (produkty zwierzęce, wyroby przemysłu tekstylnego, drzewnego itp.). Co sprzedajemy W 2014 roku Polska - według GUS - wyeksportowała najwięcej maszyn i urządzeń mechanicznych (m.in. sprzęt elektryczny i części, AGD, telewizory, silniki, pompy, klimatyzatory, piece, okrętowe żurawie, wózki widłowe, koparki, pługi, maszyny rolnicze, maszyny drukarskie, maszyny do szycia, łożyska, wały napędowe) - sprzedaż za granicę wyniosła 165 mld 123,5 mln zł, co stanowiło 23,84 proc. ogółu. Na kolejnym miejscu znalazł się eksport produktów mineralnych (sól, siarki, ziemi, kamieni, materiałów gipsowych, wapna, cementu, a także rudy metali, żużel, popiół oraz paliwa mineralne, w tym oleje). Eksport tych towarów podliczono na 79 mld 144 mln zł, czyli 11,43 proc. ogółu polskiego eksportu.

4 4 Trzecie miejsce pod względem udziału w eksporcie (10,51 proc.) miały metale nieszlachetne (żeliwo, stal, miedź, niekiel, aluminium, ołów, cynk, cynę) i artykuły z nich - narzędzia, sztućce. Zagraniczną sprzedaż obliczono na 72 mld 788 mln zł. Wysoki, 10,49-proc. udział w polskim eksporcie miały też pojazdy, statki powietrzne i jednostki pływające - wartościowo było to 72 mld 685 mln zł. Kolejną pozycję stanowiły produkty przemysłu chemicznego i pokrewnych (chemikalia nieorganiczne, chemikalia organiczne, produkty farmaceutyczne, nawozy). Wartość sprzedaży tych towarów za granicę wyniosła 69 mld 205 mln zł, co stanowiło 9,99 proc. eksportu ogółem. Następne w kolejności były tworzywa sztuczne, w tym kauczuk i artykuły z kauczuku. Eksport wyniósł tu 52 mld 927 mln zł, tj. 7,64 proc. całości. Inną grupę w tym zestawieniu stanowiły materiały włókiennicze, czyli m.in. jedwab, wełna, włókna chemiczne, wata, filc, włókniny, tkaniny, dywany, dzianiny i odzież. Polski eksport tych towarów sięgnął 31 mln 935 mln zł, czyli 4,61 proc. całości. Następną pozycją eksportową Polski były artykuły spożywcze, w tym napoje bezalkoholowe, alkoholowe, ocet i tytoń - wartość sprzedaży wyniosła 25 mld 157 mln zł, co stanowiło 3,63 proc. Sprzedaż zwierząt żywych oraz produktów pochodzenia zwierzęcego, czyli m.in. mięsa, podrobów, ryb, skorupiaków, jaj, miodu miała wartość blisko 18 mld 600 mln zł, tj. 2,69 proc. Odbiorcy zagraniczni kupowali też ścier z drewna czy włóknistego materiału celulozowego - chodzi o papier i tekturę. Sprzedaż w tej kategorii zsumowano na 18 mld 429 mln zł, co stanowiło 2,66 proc. eksportu. Polska wysyłała też produkty pochodzenia roślinnego, np. drzewa, kwiaty, warzywa, owoce, zboża, pasze, soki - towary te warte były w 2014 roku 15 mld 100 mln zł, czyli 2,18 proc. ogółu. Planujemy ekspansję Za granicę eksportuje aż 65 proc. dużych przedsieiorstw, 47 proc. średnich oraz 25 proc. małych, z tego aż 39 proc. firm już działających za granicą planuje do 2016 roku wejść na nowe, zagraniczne rynki - wynika z badań przeprowadzonych na zlecenie Fundacji Kronenberga przy Citi Handlowy i opublikowanych w marcu 2015 r. Zgodnie z nimi polscy przedsiębiorcy prowadzą działania średnio w siedmiu krajach UE. Aż 97 proc. przedsiębiorstw dobrze ocenia decyzję o rozpoczęciu prowadzenia działalności międzynarodowej, a 39 proc. planuje w ciągu dwu lat rozszerzyć obszar prowadzonej działalności. Małe firmy, zatrudniające maksymalnie 49 osób, częściej planują wejście na kolejne zagraniczne rynki (40 proc.) do końca 2016 roku niż średnie (35 proc.) - mówi Krzysztof Kaczmar, prezes Fundacji Kronenberga przy Citi Handlowy.

5 5 Rozpoczynając działalność na nowych rynkach, niemal co czwarta firma (22 proc.) korzystała z finansowania zewnętrznego. Najczęściej były to kredyty, linie kredytowe, leasing. Najrzadziej przedsiębiorstwa otrzymywały dotacje krajowe (18 proc.), które pozwalały na poszerzenie obszaru działania. Nowe programy wspierające firmy odpowiadają na kluczowe według przedsiębiorstw warunki powodzenia ekspansji. Kluczem do sukcesu na nowych rynkach - zdaniem ankietowanych przedsiębiorców - jest przede wszystkim znajomość danej branży (54 proc.). Dla większości firm priorytetem przed poszerzeniem działalności są informacje o nowych rynkach zbytu. Uzyskuje się je w różny sposób m.in. poprzez partnerów biznesowych lub z ogólnodostępnych materiałów dotyczących sytuacji ekonomicznej danego kraju. Kluczem do sukcesu według 47 proc. ankietowanych firm jest też wykwalifikowana, doświadczona kadra oraz odpowiedni partnerzy. Równocześnie jako największą barierę w rozwijaniu międzynarodowej działalności przedsiębiorcy wskazują czynniki makroekonomiczne, np. kursy walutowe (20 proc.), zagraniczną konkurencję (18 proc.). To właśnie w tym punkcie firmy widzą korzyści ze współpracy z bankami - ponad połowa (57 proc.) z nich uważa, że to instytucje ważne z punktu widzenia wsparcia w rozwoju działalności poza granicami kraju. Więcej informacji na : "Jak zdobywać rynki zagraniczne" - badanie Fundacji Kronenberga przy Citi Handlowy, PBS Prognozy Z opublikowanego w kwietniu 2015 roku raportu przygotowanego przez firmę doradczą Grant Thornton wynika, że w ciągu 25 lat wartość polskiego eksportu liczona w dolarach, po uwzględnieniu inflacji, wzrosła o 2069 proc. Wskazano, że do 2020 r. nasza sprzedaż zagraniczna ma wzrosnąć o 35,6 proc. W raporcie zatytułowanym Zagraniczna ekspansja polskich firm. Dokonania, ambicje, perspektywy podkreślono, że gospodarcza ekspansja zagraniczna to jedno z największych osiągnięć Polski od upadku komunizmu. Dodano, że polskie firmy z sukcesem wykorzystały okazję, którą dało im wprowadzenie wolnego rynku i otwarcie gospodarki na świat. Do 1989 r. polskie państwo skutecznie temperowało zapędy każdego obywatela, który miał w sobie choć trochę zapału do przedsiębiorczości i zdobywania nowych rynków. Dopiero ustawa Wilczka, okrągły stół i plan Balcerowicza zdjęły ten kaganiec i sprawiły, że Polacy mogli zostać przedsiębiorcami podkreślił partner zarządzający Grant Thornton w Polsce Tomasz Wróblewski. Z wyliczeń autorów raportu wynika, że w ciągu ostatnich 25 lat polski eksport wzrósł aż 21-krotnie - o 2069 proc.

6 6 Wskazano, że znacząco zmalał w nim udział surowców, a wzrósł udział komponentów i dóbr finalnych. W Polsce działa obecnie 60 tys. firm uzyskujących przychody z eksportu, a według statystyk GUS polskie towary były sprzedawane w 2014 r. w 218 krajach świata, w tym tak egzotycznych jak Gwinea Równikowa, Wyspy Kokosowe czy Kiribati podkreślił Wróblewski. W ocenie ekspertów Grant Thornton dynamiczna ekspansja polskich firm na rynkach zagranicznych szybko się nie skończy. Ich zdaniem do 2020 r. polski eksport wzrośnie łącznie o 35,6 proc., co oznacza średnią dynamikę roczną eksportu na poziomie 5,2 proc. Spodziewamy się, że nałożą się na siebie dwie pozytywne tendencje. Z jednej strony, sytuacja na globalnym rynku zapowiada się dość solidnie, z drugiej polskie firmy będą nadal zwiększać swoją obecność na nowych rynkach stwierdził Wróblewski. Autorzy raportu prognozują ponadto, że w najbliższych latach w polskim handlu zagranicznym postępować będzie reorientacja geograficzna. Oznacza to, że w naszym eksporcie rósł będzie udział nowych, dotąd mało eksploatowanych rynków. Spadać natomiast będzie udział większości obecnych głównych odbiorców polskiego eksportu. Zjawisko reorientacji geograficznej eksportu jest w polskiej gospodarce wyraźnie widoczne od kilku lat, zwłaszcza od wybuchu kryzysu strefy euro. Uświadomił on bowiem polskim firmom, że nie warto skupiać się na jednym zasobnym, ale mało dynamicznym rynku, czyli strefie euro i warto rozszerzać zagraniczną ekspansję na nowych, mniej oczywistych rynkach mówił Wróblewski. W ocenie ekspertów Grant Thornton w latach udział Unii Europejskiej w strukturze polskiego eksportu spadnie o 4,4 pkt proc., z 77,1 proc. do 72,7 proc. W raporcie zaznaczono jednak, że nie oznacza to, iż zagraniczna sprzedaż polskich firm do UE spadnie. Wzrost zostanie zachowany i będzie on relatywnie silny (prognoza Grant Thornton wskazuje na 33,6 proc. w latach ), jednak dynamika na wielu innych rynkach będzie jeszcze wyższa, dlatego udział Unii będzie się kurczył napisano w raporcie. Zdaniem jego autorów najmocniej zwiększy się znaczenie Ameryki Północnej i Południowej. Jej udział w polskim eksporcie nadal pozostanie relatywnie niewielki, ale wzrost będzie istotny. Według prognoz Grant Thornton, w latach zagraniczna sprzedaż polskich firm na obu Amerykach wzrośnie o 45,3 proc., dzięki czemu ich udział w strukturze eksportu zwiększy się z 3,3 do 4,2 proc. czytamy w raporcie. Będzie to zasługa przede wszystkim silnego wzrostu obrotów ze Stanami Zjednoczonymi, głównego odbiorcy polskich towarów w tamtym regionie. W latach polski eksport do USA wzrośnie o 67,4 proc., dzięki czemu udział rynku wzrośnie z 2,2 proc. do 2,9 proc. dodano. W raporcie wskazano, że ważnym kierunkiem dla polskich eksporterów, który w najbliższych latach będzie zyskiwał na znaczeniu, będą kraje europejskie spoza UE, m.in.: Norwegia, Serbia, Czarnogóra oraz Białoruś. Zdaniem ekspertów Grant Thornton polski eksport na te rynki wzrośnie w latach o 42,4 proc. W efekcie udział tych krajów w strukturze polskiej sprzedaży zagranicznej zwiększy się z 12,2 proc. do 14,5 proc. źródła: PAP, GUS, Fundacja Kronenberga przy Citi Handlowy

7 7

Zagraniczna ekspansja polskich firm. Dokonania, ambicje, perspektywy

Zagraniczna ekspansja polskich firm. Dokonania, ambicje, perspektywy Zagraniczna ekspansja polskich firm Dokonania, ambicje, perspektywy Kwiecień 2015 Polacy pokochali busole i mapy Pewien Włoch zatrudniony w banku postanowił pewnego dnia porzucić swoją profesję i spróbować

Bardziej szczegółowo

Analiza rynku krajowego oraz potencjału eksportowego na rynki zagraniczne maszyn i urządzeń górniczych

Analiza rynku krajowego oraz potencjału eksportowego na rynki zagraniczne maszyn i urządzeń górniczych Projekt Projekt jest jest współfinansowany przez Unię przez Europejską Unię Europejską ze środków ze środków Europejskiego Europejskiego Funduszu Funduszu Rozwoju Rozwoju Regionalnego Regionalnego Siła

Bardziej szczegółowo

POLSKA 2008 RAPORT O STANIE HANDLU ZAGRANICZNEGO

POLSKA 2008 RAPORT O STANIE HANDLU ZAGRANICZNEGO MINISTERSTWO GOSPODARKI POLSKA 2008 RAPORT O STANIE HANDLU ZAGRANICZNEGO WARSZAWA 2008 Opracowanie: Ministerstwo Gospodarki Departament Analiz i Prognoz Kazimierz Miszczyk (Koordynator Zespołu Analiz Handlu

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO GOSPODARKI POLSKA 2006 RAPORT O STANIE HANDLU ZAGRANICZNEGO

MINISTERSTWO GOSPODARKI POLSKA 2006 RAPORT O STANIE HANDLU ZAGRANICZNEGO MINISTERSTWO GOSPODARKI POLSKA 2006 RAPORT O STANIE HANDLU ZAGRANICZNEGO WARSZAWA 2006 Opracowanie: Ministerstwo Gospodarki Departament Analiz i Prognoz: Kazimierz Miszczyk (koordynator Zespołu Analiz

Bardziej szczegółowo

Plan rozwoju eksportu firmy AXPOL TRAIDING

Plan rozwoju eksportu firmy AXPOL TRAIDING Plan rozwoju eksportu firmy AXPOL TRAIDING Wykonawca:... Pieczęć firmowa, data oraz podpis wykonawcy Przyjmuję i zatwierdzam załączony dokument Plan Rozwoju Eksportu sporządzono 14.03.2011 16.05.2011 Uzupełnienie

Bardziej szczegółowo

Warunki prowadzenia handlu z zagranicą w Unii Europejskiej

Warunki prowadzenia handlu z zagranicą w Unii Europejskiej 2012 Warunki prowadzenia handlu z zagranicą w Unii Europejskiej Warunki prowadzenia handlu z zagranicą w Unii Europejskiej Warszawa 2012 Warunki prowadzenia handlu z zagranicą w Unii Europejskiej Publikacja

Bardziej szczegółowo

Plany inwestycyjne polskich firm produkcyjnych

Plany inwestycyjne polskich firm produkcyjnych Plany inwestycyjne polskich firm produkcyjnych KPMG w Polsce Luty 2013 0 Spis treści KONTAKT: KPMG Sp. z o.o. ul. Chłodna 51 00-867 Warszawa T: +48 (22) 528 11 00 F: +48 (22) 528 10 09 E: kpmg@kpmg.pl

Bardziej szczegółowo

Rozwój Poznańskiej Palarni Kawy ASTRA Sp. z o.o. poprzez eksport Plan Rozwoju Eksportu

Rozwój Poznańskiej Palarni Kawy ASTRA Sp. z o.o. poprzez eksport Plan Rozwoju Eksportu Rozwój Poznańskiej Palarni Kawy ASTRA Sp. z o.o. poprzez eksport Plan Rozwoju Eksportu Data sporządzenia Planu rozwoju eksportu: lipiec 2013 r. 0 Spis treści WSTĘP 3 1. Badanie wybranych rynków docelowych

Bardziej szczegółowo

Obroty towarowe handlu zagranicznego województwa mazowieckiego w 2008 roku

Obroty towarowe handlu zagranicznego województwa mazowieckiego w 2008 roku Obroty towarowe handlu zagranicznego województwa mazowieckiego w 2008 roku Warszawa 2010 Opracowanie/Wydawca Mazowieckie Biuro Planowania Regionalnego w Warszawie ul. Lubelska 13 03-802 Warszawa tel. (22)

Bardziej szczegółowo

Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Pradze Biuletyn Informacyjny sierpień 2014

Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Pradze Biuletyn Informacyjny sierpień 2014 Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Pradze Biuletyn Informacyjny sierpień SPIS TREŚCI: I. PRODUKCJA PRZEMYSŁOWA.. 2 II. BUDOWNICTWO.. 2 III. BEZROBOCIE 3 IV. CENY

Bardziej szczegółowo

Przemysł spożywczy w Polsce

Przemysł spożywczy w Polsce Przemysł spożywczy w Polsce Czerwiec 2008 Autorzy Zespół ekspertów Instytutu Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej Państwowego Instytutu Badawczego w Warszawie, pod kierunkiem prof. dr hab.

Bardziej szczegółowo

PRZEPŁYW TOWARÓW PRZEZ POLSKO ROSYJSKĄ GRANICĘ. POLSKO ROSYJSKI HANDEL ZAGRANICZNY W MOMENCIE INTEGROWANIA SIĘ POLSKI Z UE

PRZEPŁYW TOWARÓW PRZEZ POLSKO ROSYJSKĄ GRANICĘ. POLSKO ROSYJSKI HANDEL ZAGRANICZNY W MOMENCIE INTEGROWANIA SIĘ POLSKI Z UE PRZEPŁYW TOWARÓW PRZEZ POLSKO ROSYJSKĄ GRANICĘ. POLSKO ROSYJSKI HANDEL ZAGRANICZNY W MOMENCIE INTEGROWANIA SIĘ POLSKI Z UE. WYBRANE ASPEKTY EKONOMICZNE 1. Wprowadzenie Problemy związane z funkcjonowaniem

Bardziej szczegółowo

Cztery lata członkostwa Polski w UE

Cztery lata członkostwa Polski w UE Cztery lata członkostwa Polski w UE Wydaje: Urząd Komitetu Integracji Europejskiej Przygotowano w: Departamencie Analiz i Strategii Al. J. Ch. Szucha 23 00-580 Warszawa Zespół autorski: Jakub Wiśniewski

Bardziej szczegółowo

W poszukiwaniu sprzyjającego wiatru

W poszukiwaniu sprzyjającego wiatru W poszukiwaniu sprzyjającego wiatru Analiza strategiczna makrootoczenia sektora spożywczego w Polsce W poszukiwaniu sprzyjającego wiatru Analiza strategiczna makrootoczenia sektora spożywczego w Polsce

Bardziej szczegółowo

Raport powstał w ramach projektu Małopolskie Obserwatorium Gospodarki.

Raport powstał w ramach projektu Małopolskie Obserwatorium Gospodarki. Raport powstał w ramach projektu Małopolskie Obserwatorium Gospodarki. Małopolskie Obserwatorium Gospodarki Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego Departament Polityki Regionalnej ul. Basztowa 22,

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Gospodarki DEPARTAMENT ANALIZ I PROGNOZ

Ministerstwo Gospodarki DEPARTAMENT ANALIZ I PROGNOZ Ministerstwo Gospodarki DEPARTAMENT ANALIZ I PROGNOZ Warszawa, 16 wrzesień 2008 r. INFORMACJA NA TEMAT WSPÓŁPRACY GOSPODARCZEJ PAŃSTW REGIONU MORZA BAŁTYCKIEGO (PRMB). W ostatnich latach współpraca gospodarcza

Bardziej szczegółowo

Badania wizerunkowe Polski i polskiej gospodarki w krajach głównych partnerów gospodarczych RAPORT Z BADANIA DESK-RESEARCH

Badania wizerunkowe Polski i polskiej gospodarki w krajach głównych partnerów gospodarczych RAPORT Z BADANIA DESK-RESEARCH Badania wizerunkowe Polski i polskiej gospodarki w krajach głównych partnerów gospodarczych RAPORT Z BADANIA DESK-RESEARCH Projekt realizowany na zlecenie Ministerstwa Gospodarki Projekt jest współfinansowany

Bardziej szczegółowo

DF Review. Numer 006/2014. Szczęście - zadowolenie trwałe i pełne z całości życia. W. Tatarkiewicz (polski filozof 1886-1980r.) Szanowni Państwo,

DF Review. Numer 006/2014. Szczęście - zadowolenie trwałe i pełne z całości życia. W. Tatarkiewicz (polski filozof 1886-1980r.) Szanowni Państwo, Szczęście - zadowolenie trwałe i pełne z całości życia. W. Tatarkiewicz (polski filozof 1886-198r.) Numer 6/214 DF Review Szanowni Państwo, Zmiana jest nieodłączną składową rozwoju. Tak jak zmienia się

Bardziej szczegółowo

Raport o stanie sektora. małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce w latach 2007 2008

Raport o stanie sektora. małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce w latach 2007 2008 Raport o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce w latach 2007 2008 Raport o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce w latach 2007 2008 pod redakcją Aleksandra Żołnierskiego

Bardziej szczegółowo

Zatrudnienie w Polsce 2013 PRACA W DOBIE PRZEMIAN STRUKTURALNYCH. pod redakcją Piotra Lewandowskiego i Igi Magdy

Zatrudnienie w Polsce 2013 PRACA W DOBIE PRZEMIAN STRUKTURALNYCH. pod redakcją Piotra Lewandowskiego i Igi Magdy Zatrudnienie w Polsce 2013 PRACA W DOBIE PRZEMIAN STRUKTURALNYCH pod redakcją Piotra Lewandowskiego i Igi Magdy Warszawa 2014 Zatrudnienie w Polsce 2013 PRACA W DOBIE PRZEMIAN STRUKTURALNYCH pod redakcją

Bardziej szczegółowo

Bilans płatniczy. Rzeczypospolitej Polskiej za IV kwartał 2010 roku

Bilans płatniczy. Rzeczypospolitej Polskiej za IV kwartał 2010 roku Bilans płatniczy Rzeczypospolitej Polskiej za IV kwartał 2010 roku Warszawa 2011 Projekt graficzny : Oliw ka s. c. Skład i druk: Drukarnia NBP W yd a ł : N ar od ow y B a n k P o ls k i De par ta ment

Bardziej szczegółowo

Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Pradze Biuletyn Informacyjny kwiecień 2015

Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Pradze Biuletyn Informacyjny kwiecień 2015 Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Pradze Biuletyn Informacyjny kwiecień 2015 SPIS TREŚCI: I. PRODUKCJA PRZEMYSŁOWA.. 2 II. BUDOWNICTWO.. 2 III. BEZROBOCIE 3 IV.

Bardziej szczegółowo

Marketing eksportowy poradnik dla małych i średnich przedsiębiorców

Marketing eksportowy poradnik dla małych i średnich przedsiębiorców 2014 Marketing eksportowy poradnik dla małych i średnich przedsiębiorców Marketing eksportowy poradnik dla małych i średnich przedsiębiorców Warszawa 2014 Marketing eksportowy poradnik dla małych i średnich

Bardziej szczegółowo

BEZPOŚREDNIE INWESTYCJE ZAGRANICZNE W POLSCE WEDŁUG STANU NA KONIEC 2005 ROKU

BEZPOŚREDNIE INWESTYCJE ZAGRANICZNE W POLSCE WEDŁUG STANU NA KONIEC 2005 ROKU MINISTERSTWO GOSPODARKI BEZPOŚREDNIE INWESTYCJE ZAGRANICZNE W POLSCE WEDŁUG STANU NA KONIEC 2005 ROKU DEPARTAMENT ANALIZ I PROGNOZ Warszawa, grudzień 2006 r. SYNTEZA... 2 1. Rola i znaczenie firm z udziałem

Bardziej szczegółowo

Gospodarcze i społeczne efekty członkostwa Polski w Unii Europejskiej

Gospodarcze i społeczne efekty członkostwa Polski w Unii Europejskiej Gospodarcze i społeczne efekty członkostwa Polski w Unii Europejskiej Notatka w związku z jedenastą rocznicą przystąpienia Polski do UE Polska liderem wzrostu gospodarczego Wzrost gospodarczy Polski w

Bardziej szczegółowo

TOP100. RANKING POMORSKICH FIRM Wynikiza2014rok. Bezpłatnydodatek 29czerwca2015r. Partnerzydodatku:

TOP100. RANKING POMORSKICH FIRM Wynikiza2014rok. Bezpłatnydodatek 29czerwca2015r. Partnerzydodatku: Bezpłatnydodatek 29czerwca2015r. TOP100 RANKING POMORSKICH FIRM Wynikiza2014rok Partnerzydodatku: Całkiem niezłe wyniki Już poraz kolejny, jak co roku wczerwcu, przyglądamy się finansom pomorskich firm.

Bardziej szczegółowo

Realizacja postanowień handlowych Układu Europejskiego

Realizacja postanowień handlowych Układu Europejskiego BSE 143 Dr Zdzisław Wołodkiewicz-Donimirski Informacja BSE nr 523 (IP-71G) Realizacja postanowień handlowych Układu Europejskiego "Raport z wykonania działań dostosowujących polską gospodarkę i system

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SYTUACJI SPOŁECZNO-GOSPODARCZEJ KRAJU

INFORMACJA O SYTUACJI SPOŁECZNO-GOSPODARCZEJ KRAJU GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY INFORMACJA O SYTUACJI SPOŁECZNO-GOSPODARCZEJ KRAJU I KWARTAŁ 2007 R. Warszawa, 24 kwietnia 2007 r. Spis treści strona Wstęp... 1 Podstawowe wskaźniki sytuacji społeczno-gospodarczej

Bardziej szczegółowo

GLOBALIZACJA GOSPODARKI - WYBRANE CECHY PROCESU

GLOBALIZACJA GOSPODARKI - WYBRANE CECHY PROCESU MINISTERSTWO GOSPODARKI GLOBALIZACJA GOSPODARKI - WYBRANE CECHY PROCESU DEPARTAMENT ANALIZ I PROGNOZ Warszawa, listopad 2007 r. Spis treści 1. Globalizacja gospodarki 3 2. Wpływ globalnej liberalizacji

Bardziej szczegółowo

Skandynawskie inwestycje w Polsce

Skandynawskie inwestycje w Polsce Spis treści Wstęp... 1 Skandynawsko-Polska Izba Gospodarcza... 2 Profil firm członkowskich... 4... 8 I. Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w Polsce... 8 1. Polska pozycja rankingowa... 8 2. Napływ BIZ

Bardziej szczegółowo