Po co emitować obligacje? Sławomir Horbaczewski, Prezes Zarządu Wikana S.A.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Po co emitować obligacje? Sławomir Horbaczewski, Prezes Zarządu Wikana S.A."

Transkrypt

1 Po co emitować obligacje? Sławomir Horbaczewski, Prezes Zarządu Wikana S.A.

2 Plan prezentacji Sytuacja na rynku długu korporacyjnego Catalyst a popularność obligacji Kapitał własny a kapitał obcy Obligacje a finansowanie bankowe Obligacje a struktura finansowania Błędy emitentów 2

3 Jeśli chcesz poznać wartość pieniędzy, spróbuj ich trochę od kogoś pożyczyć. Benjamin Franklin 3

4 Hossa na rynku długu korporacyjnego Od połowy minionej dekady rynek długu korporacyjnego w Polsce przeżywa rozkwit. Jak szacuje Fitch Polska na koniec III kwartału 2013 r. wartość długoterminowego długu, zaciągniętego przez banki i przedsiębiorstwa, sięgnęła blisko 80 mld zł, a łącznie z długiem krótkoterminowym wartość ta przekroczyła 100 mld zł. Źródło: Fitch Polska * Tenor dłuższy niż 365 dni 4

5 Catalyst katalizatorem wzrostu Powstanie i rozwój rynku Catalyst stały się motorem napędowym rozwoju rynku długu korporacyjnego. Wpływ na rosnącą popularność obligacji miały słabsza koniunktura na pierwotnym rynku akcyjnym oraz ograniczona dostępność finansowania bankowego. Źródło: GPW 5

6 MiŚ polubiły obligacje Catalyst przyczynił się do popularyzacji obligacji jako narzędzia dla finansowania rozwoju przedsiębiorstw. Obligacje, do niedawna jak źródło finansowania zarezerwowane głównie dla dużych, dojrzałych przedsiębiorstw, stały się narzędziem wykorzystywanym również przez mniejsze firmy. Niemal co drugi z emitentów notowanych na Catalyst to tzw. małe i średnie przedsiębiorstwo. Źródło: GPW 6

7 Kapitał własny a dług Kapitał własny oraz kapitał obcy (dług) składają się na kapitał finansujący działalność przedsiębiorstw. W zależności od potrzeb przedsiębiorstwa dług może stanowić alternatywę albo uzupełnienie kapitału własnego. Cechy Kapitał własny Kapitał obcy Okres zwrotu Zarząd Cash flow Podatki Ryzyko Powierzany firmie przez akcjonariuszy bezterminowo Akcjonariusze, jako współwłaściciele firmy, mogą wywierać wpływ na jej bieżące funkcjonowanie Wypłaty dla akcjonariuszy uzależnione są od wypracowania zysku oraz woli samych akcjonariuszy Dywidenda nie stanowi dla przedsiębiorstwa kosztu uzyskania przychodu Brak płatności dla akcjonariuszy nie stanowi przesłanek dla likwidacji przedsiębiorstwa Powierzany firmie przez wierzycieli na czas określony umową Wierzyciele mogą wpływać na bieżącą sytuację w firmie w ograniczonym stopniu, w zakresie przewidzianym umową (kowenanty) Obsługa zadłużenia ma charakter bezwarunkowy, zgodny z zapisami umownymi Odsetki od długu stanowią dla przedsiębiorstwa koszt prowadzenia działalności gospodarczej Niespłacenie długu (zarówno w części kapitałowej i odsetkowej) może stać się podstawą dla ogłoszenia upadłości przedsiębiorstwa 7

8 Obligacje a kredyty (pożyczki) porównanie 1/2 obligacje obligacje obejmowane są z reguły przez więcej niż jeden podmiot, szerokie grono potencjalnych adresatów oferty, planowane przeznaczenie środków z emisji nie musi być ujawnianie w trakcie procedury pozyskania kapitału, cele emisji nie mają charakteru wiążącego, emitent przedstawia adresatom oferty obligacji propozycję dot. tenoru, wysokości i rodzaju oprocentowania, ewentualnego zabezpieczenia etc., możliwość obniżenia kosztu kapitału poprzez udzielenie obligatariuszom opcji stania się współwłaścicielem spółki (obligacje zamienne), inwestorzy preferują obligacje krótko i średnioterminowe (do 4 lat), kredyty (pożyczki) kredytodawcą z reguły jest jeden podmiot, w nielicznych przypadkach konsorcjum banków, ograniczona liczba potencjalnych kredytodawców, spora części kredytów, np. inwestycyjnych ma charakter celowy, jest udzielana dla sfinansowania konkretnego przedsięwzięcia, wysokość oprocentowania, czas i harmonogram spłaty kredytu są proponowane kredytobiorcy przez bank, banki dopuszczają zabezpieczenie zobowiązań na istniejących akcjach (udziałach), nie tylko w kredytowanym przedsiębiorstwie, kredyty inwestycyjne z reguły mają charakter długoterminowy, 8

9 Obligacje a kredyty (pożyczki) porównanie 2/2 obligacje w trakcie trwania obligacji emitent spłaca tylko raty odsetkowe, kapitał spłacając w chwili wykupu, istnieje możliwość przeniesienia całości płatności na dzień wykupu obligacji (np. obligacje zerokuponowe) ograniczona możliwość dopasowywania warunków finansowania do aktualnych potrzeb przedsiębiorcy w trakcie trwania obligacji (zmiana harmonogramu obsługi, wcześniejsza spłata, wydłużenie trwania obligacji), emisja obligacji planowana do dopuszczenia do obrotu na rynku giełdowym nakłada na emitenta obowiązek m.in. okresowego prezentowania wyników finansowych, w przypadku obligacji publicznych promocja emitenta vs większa wrażliwość na straty wizerunkowe w przypadku nieterminowej obsługi długu kredyty (pożyczki) obsługa kredytu z reguły zakłada równoległą spłatę części kapitałowej i odsetkowej, istnieje możliwość spłaty większości zobowiązania w końcowym okresie obowiązywania zobowiązania (rata balonowa), większa elastyczność wykorzystania udzielonego finansowania w zależności od aktualnych potrzeb i możliwości przedsiębiorcy (wcześniejsza spłata, dostosowanie wysokości zadłużenia do aktualnego zapotrzebowania (linia kredytowa)), kredytodawca może oczekiwać od przedsiębiorstwa przekazywania informacji nt. sytuacji bieżącej, informacje te nie zostają przekazywane do wiadomości publicznej, tajemnica bankowa ogranicza przepływ informacji nt. relacji między bankiem a kredytobiorcą 9

10 Obligacje a struktura finansowania 1/2 Teoria Złota reguła bilansowa aktywa trwałe firmy powinny być finansowane kapitałem własnym Aktywa stałe (aktywa trwałe + należności z tytułu dostaw i usług powyżej 12 miesięcy) Aktywa bieżące (aktywa obrotowe należności z tytułu dostaw i usług powyżej 12 miesięcy) Kapitał obrotowy netto Kapitał stały (kapitał własny oraz zobowiązania długoterminowe) Zobowiązania bieżące 10

11 Obligacje a struktura finansowania 2/2 Praktyka Doświadczenia ostatnich lat na rynku długu pokazują, że przedsiębiorcy, szczególnie z sektora MŚP, powinni unikać finansowania aktywów stałych przy wykorzystaniu obligacji. Grzechy główne emitentów: Traktowanie finansowania dłużnego jako ekwiwalentu finansowania kapitałowego, Niedostosowanie wysokości zadłużenia do realnych potrzeb finansowych, Niedostosowanie wysokości oferowanego kuponu do przewidywanych przepływów pieniężnych, rentowności przedsięwzięcia finansowanego ze środków pozyskanych z emisji, Niezachowanie zgodności terminów między okresem inwestowania kapitału obcego i jego planowanym zwrotem a okresem wykorzystania majątku finansowanego tym kapitałem, 11

12 GOSPODARKA Kosztowne błędy HAMUJE, podstawowe PECHOWCY WPADAJĄ W POŚLIZG Zaangażowanie środków z obligacji w nisko rotujące, słabo zbywalne zapasy; inwestycja w środki trwałe z przekonaniem uzyskania refinansowania, zaciągnięcie długu o koszcie przekraczającym rentowność finansowanego przedsięwzięcia te i inne błędy stały za upadłościami emitentów w ostatnich 2 latach. 12

13 Debiutanci CATALYST MA płacą SIĘ frycowe DOBRZE, INCYDENTALNE WPADKI MALUCHÓW W 4,5-letniej historii rynku Catalyst 7,5 proc. notowanych na rynku serii obligacji zaliczyło default złamanie jednego z podstawowych warunków emisji, jakim są terminowa wypłata kuponu oraz zwrot pożyczonego kapitału. 28 emitentów notowanych na Catalyst obligacji na przestrzeni ostatnich 3 lat naruszyło warunki umowne, 13 firm nie wykupiło swoich obligacji w terminie Obligatariusze 8 firm notowanych na Catalyst zmuszeni są dochodzić swoich praw w ramach postępowania upadłościowego Problemy z obsługą długu dotyczyły głównie mniejszych, mających krótką historię na rynku publicznym emitentów Udział emisji z problemami w ogólnej wartości emisji notowanych na Catalyst to tylko 1 proc. 13

14 Mądre, grzeczne, rozumne, chwalone, kochane, Szlachetne i zabawne, piękne, wzięte, znane 14

15 Są pieniądze Adam Naruszewicz 15

Pozyskiwanie kapitału za pośrednictwem obligacji

Pozyskiwanie kapitału za pośrednictwem obligacji Pozyskiwanie kapitału za pośrednictwem obligacji Kryzys finansowy wpłynął na istotne ograniczenia w możliwości finansowania przedsiębiorstwa kredytem bankowym. W poprzednich latach był on łatwy do uzyskania

Bardziej szczegółowo

Rynek obligacji Catalyst jako jedno z ogniw nowoczesnej gospodarki

Rynek obligacji Catalyst jako jedno z ogniw nowoczesnej gospodarki Marcel Czeczko Wojciech Kaczmarczyk Rynek obligacji Catalyst jako jedno z ogniw nowoczesnej gospodarki Wstęp W ostatniej dekadzie XX wieku, w ramach tzw. transformacji ustrojowej, poprzez recepcję przedwojennych

Bardziej szczegółowo

Sposoby finansowania inwestycji infrastrukturalnych przez jednostki samorządu terytorialnego

Sposoby finansowania inwestycji infrastrukturalnych przez jednostki samorządu terytorialnego Sposoby finansowania inwestycji infrastrukturalnych przez jednostki samorządu terytorialnego Agenda Inwestycje infrastrukturalne Samodzielność finansowa i inwestycyjna j.s.t. Źródła finansowania inwestycji

Bardziej szczegółowo

Możliwości finansowania rozwoju przedsiębiorstw. Z pustego i Salomon...

Możliwości finansowania rozwoju przedsiębiorstw. Z pustego i Salomon... Możliwości finansowania rozwoju przedsiębiorstw. Z pustego i Salomon... Autor: dr Wacław Wajda (Nafta & Gaz Biznes kwiecień 2004) Kapitał umożliwiający sprawne funkcjonowanie przedsiębiorstwa pochodzi

Bardziej szczegółowo

2013-06-10 ANALIZA WSKAŹNIKOWA ANALIZA WSKAŹNIKOWA ANALIZA WSKAŹNIKOWA WSKAŹNIKI CZTERY GŁÓWNE KATEGORIE

2013-06-10 ANALIZA WSKAŹNIKOWA ANALIZA WSKAŹNIKOWA ANALIZA WSKAŹNIKOWA WSKAŹNIKI CZTERY GŁÓWNE KATEGORIE ANALIZA WSKAŹNIKOWA Analiza wskaźnikowa jest to metoda badań analitycznych polegająca na obliczaniu wskaźników na podstawie danych zawartych w sprawozdaniach finansowych i ich ocenie porównawczej w czasie

Bardziej szczegółowo

PRZEDSIĘBIORSTWO NA RYNKU OBLIGACJI

PRZEDSIĘBIORSTWO NA RYNKU OBLIGACJI Marzec 2015 PRZEDSIĘBIORSTWO NA RYNKU OBLIGACJI ANDRZEJ DŻURYK UNIWERSYTET GDAŃSKI, KATEDRA BANKOWOŚCI DYREKTOR BIURA W GDAŃSKU SOCIÉTÉ GÉNÉRALE S.A. ODDZIAŁ W POLSCE ZAGADNIENIA Co to jest obligacja i

Bardziej szczegółowo

Temat: Kapitał część I i II

Temat: Kapitał część I i II Temat: Kapitał część I i II I. Pojęcie i rodzaje finansowania (kapitału) w przedsiębiorstwie Problem finansowania towarzyszy przedsiębiorstwu już na etapie organizowania działalności. Pojawia się zatem

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ 1. PLANOWANIE FINANSOWE 9 ROZDZIAŁ 2. ANALIZA FINANSOWA 43

SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ 1. PLANOWANIE FINANSOWE 9 ROZDZIAŁ 2. ANALIZA FINANSOWA 43 SPIS TREŚCI WSTĘP 7 ROZDZIAŁ 1. PLANOWANIE FINANSOWE 9 1.1. Istota planowania finansowego w przedsiębiorstwie 9 1.2. Etapy planowania 17 1.3. Hierarchia planów organizacyjnych 19 1.3.1. Planowanie strategiczne

Bardziej szczegółowo

AOW FAKTORING SPÓŁKA AKCYJNA

AOW FAKTORING SPÓŁKA AKCYJNA NOTA INFORMACYJNA SPÓŁKI AOW FAKTORING SPÓŁKA AKCYJNA sporządzona na potrzeby wprowadzenia obligacji serii D i E do obrotu na Catalyst prowadzonym jako alternatywny system obrotu przez Giełdę Papierów

Bardziej szczegółowo

Dokument Informacyjny Nettle S.A.

Dokument Informacyjny Nettle S.A. Dokument Informacyjny Nettle S.A. Sporządzony na potrzeby wprowadzenia do obrotu na rynku Catalyst, prowadzonym jako Alternatywny System Obrotu przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.: 1.255

Bardziej szczegółowo

BPS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A. OPIS INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH ORAZ RYZYKA ZWIĄZANEGO Z INWESTOWANIEM W TE INSTRUMENTY

BPS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A. OPIS INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH ORAZ RYZYKA ZWIĄZANEGO Z INWESTOWANIEM W TE INSTRUMENTY OPIS INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH ORAZ RYZYKA ZWIĄZANEGO Z INWESTOWANIEM W TE INSTRUMENTY Wstęp BPS Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. (dalej: Towarzystwo ) zwraca Państwa uwagę w szczególności na fakt,

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK DLA INWESTORÓW. Obligacje na rynku Catalyst

PRZEWODNIK DLA INWESTORÓW. Obligacje na rynku Catalyst PRZEWODNIK DLA INWESTORÓW Obligacje na rynku Catalyst PRZEWODNIK DLA INWESTORÓW Obligacje na rynku Catalyst Wydawca: Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie SA ul. Książęca 4, 00-498 Warszawa tel. (22)

Bardziej szczegółowo

Kwiecień 2013. Raport: Jak oszacować i zabezpieczyć potrzeby kapitałowe?

Kwiecień 2013. Raport: Jak oszacować i zabezpieczyć potrzeby kapitałowe? Kwiecień 2013 Raport: Jak oszacować i zabezpieczyć potrzeby kapitałowe? 2 Wstęp do raportu Zabezpieczenie finansowania biznesów jest problemem, który spędza sen z powiek przedsiębiorcom i dyrektorom finansowym

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA USŁUG BANKOWYCH, INWESTYCJI FINANSOWYCH ORAZ GIEŁDY W POLSCE

CHARAKTERYSTYKA USŁUG BANKOWYCH, INWESTYCJI FINANSOWYCH ORAZ GIEŁDY W POLSCE 9 CHARAKTERYSTYKA USŁUG BANKOWYCH, INWESTYCJI FINANSOWYCH ORAZ GIEŁDY W POLSCE RODZAJE USŁUG BANKOWYCH Działalność depozytowa polega na gromadzeniu środków pieniężnych (np. oszczędności ludności czy środków

Bardziej szczegółowo

NOTA INFORMACYJNA SPÓŁKI KANCELARIA MEDIUS SPÓŁKA AKCYJNA

NOTA INFORMACYJNA SPÓŁKI KANCELARIA MEDIUS SPÓŁKA AKCYJNA NOTA INFORMACYJNA SPÓŁKI KANCELARIA MEDIUS SPÓŁKA AKCYJNA sporządzona na potrzeby wprowadzenia obligacji serii A do obrotu na Catalyst prowadzonym jako alternatywny system obrotu przez Giełdę Papierów

Bardziej szczegółowo

DOKUMENT INFORMACYJNY

DOKUMENT INFORMACYJNY Niniejszy Dokument Informacyjny został sporządzony w związku z ubieganiem się o wprowadzenie instrumentów finansowych objętych tym dokumentem do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT EMISYJNY P.R.E.S.C.O. GROUP S.A. z siedzibą w Warszawie, al. Jana Pawła II 15, 00 828 Warszawa www.presco.pl

PROSPEKT EMISYJNY P.R.E.S.C.O. GROUP S.A. z siedzibą w Warszawie, al. Jana Pawła II 15, 00 828 Warszawa www.presco.pl PROSPEKT EMISYJNY P.R.E.S.C.O. GROUP S.A. z siedzibą w Warszawie, al. Jana Pawła II 15, 00 828 Warszawa www.presco.pl Niniejszy Prospekt został sporządzony w związku z: Ofertą Publiczną 5 600 000 akcji

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ GIEŁDA PRAW MAJĄTKOWYCH VINDEXUS W 2012 ROKU

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ GIEŁDA PRAW MAJĄTKOWYCH VINDEXUS W 2012 ROKU SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ GIEŁDA PRAW MAJĄTKOWYCH VINDEXUS W 2012 ROKU Spis treści Sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej w 2012 roku I. PODSTAWOWE INFORMACJE O GRUPIE KAPITAŁOWEJ

Bardziej szczegółowo

C Z Ę Ś Ć 4. Słownik Wyrażeń z Zakresu Finansowości

C Z Ę Ś Ć 4. Słownik Wyrażeń z Zakresu Finansowości C Z Ę Ś Ć 4 Słownik Wyrażeń z Zakresu Finansowości Aktywa Pożyteczna lub cenna rzecz będąca własnością osoby fizycznej lub prawnej. Aktywa płynne Aktywa przedsiębiorstwa, które można łatwo zamienić na

Bardziej szczegółowo

Raport roczny skonsolidowany GRUPY KAPITAŁOWEJ GIEŁDA PRAW MAJĄTKOWYCH VINDEXUS w roku sprawozdawczym od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r.

Raport roczny skonsolidowany GRUPY KAPITAŁOWEJ GIEŁDA PRAW MAJĄTKOWYCH VINDEXUS w roku sprawozdawczym od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r. Raport roczny skonsolidowany GRUPY KAPITAŁOWEJ GIEŁDA PRAW MAJĄTKOWYCH VINDEXUS w roku sprawozdawczym od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r. KONSEKWENCJA TO ZYSK Sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej

Bardziej szczegółowo

INDOS S.A. (EMITENT) UL. KOŚCIUSZKI 63 43-501 CHORZÓW

INDOS S.A. (EMITENT) UL. KOŚCIUSZKI 63 43-501 CHORZÓW DOKUMENT INFORMACYJNY OBLIGACJI SERII A WYEMITOWANYCH PRZEZ INDOS S.A. (EMITENT) UL. KOŚCIUSZKI 63 43-501 CHORZÓW NINIEJSZY DOKUMENT INFORMACYJNY ZOSTAŁ SPORZĄDZONY W ZWIĄZKU Z UBIEGANIEM SIĘ O WPROWADZENIE

Bardziej szczegółowo

NOTA INFORMACYJNA. PRAGMA FAKTORING Spółka Akcyjna

NOTA INFORMACYJNA. PRAGMA FAKTORING Spółka Akcyjna NOTA INFORMACYJNA dla 10.000 zabezpieczonych obligacji na okaziciela serii F o łącznej wartości nominalnej 10.000.000 zł wyemitowanych przez PRAGMA FAKTORING Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach przy

Bardziej szczegółowo

Analiza spółek giełdowych

Analiza spółek giełdowych Analiza spółek giełdowych Warszawa, kwiecień 2008 1 Azimutus S.A. Azimutus działa od 2003 roku, w obszarach doradztwa strategicznego i transakcji kapitałowych, utrzymując aktywny 19-osobowy zespół z doświadczeniem

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT EMISYJNY PODSTAWOWY

PROSPEKT EMISYJNY PODSTAWOWY PROSPEKT EMISYJNY PODSTAWOWY Programu Publicznych i Hipotecznych Listów Zastawnych na okaziciela o łącznej wartości nominalnej 6.000.000.000 PLN z s i e d z i b ą w W a r s z a w i e, Al. Armii Ludowej

Bardziej szczegółowo

Echo Investment S.A.

Echo Investment S.A. Echo Investment S.A. (spółka akcyjna z siedzibą w Kielcach przy al. Solidarności 36, 25-323 Kielce, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000007025) PROGRAM

Bardziej szczegółowo

Determinanty polityki finansowej przedsiębiorstwa

Determinanty polityki finansowej przedsiębiorstwa Prof. SGH dr hab. Aleksandra Duliniec Kierownik Zakładu Zarządzania Finansowego Szkoła Główna Handlowa w Warszawie Determinanty polityki finansowej przedsiębiorstwa 1. Działalność finansowa przedsiębiorstwa

Bardziej szczegółowo

I Ty możesz zostać inwestorem

I Ty możesz zostać inwestorem I Ty możesz zostać inwestorem WSTĘP Coraz częściej w życiu codziennym spotykamy się z pojęciami, które do niedawna dla większości z nas nie miały większego znaczenia. Duża część tych terminów ma związek

Bardziej szczegółowo

Dokument Informacyjny PCZ SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą we Wrocławiu ul. Legnicka 61, 54-203 Wrocław

Dokument Informacyjny PCZ SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą we Wrocławiu ul. Legnicka 61, 54-203 Wrocław Dokument Informacyjny PCZ SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą we Wrocławiu ul. Legnicka 61, 54-203 Wrocław sporządzony na potrzeby wprowadzenia 5 000 Obligacji serii A do alternatywny system obrotu prowadzonego

Bardziej szczegółowo

źródła finansowania małych i średnich przedsiębiorstw jak pozyskać fundusze na rozwój własnej firmy

źródła finansowania małych i średnich przedsiębiorstw jak pozyskać fundusze na rozwój własnej firmy źródła finansowania małych i średnich przedsiębiorstw jak pozyskać fundusze na rozwój własnej firmy projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Spółki Magellan S.A. za okres od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku

Sprawozdanie z działalności Spółki Magellan S.A. za okres od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku Sprawozdanie z działalności Spółki Magellan S.A. za okres od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku SPIS TREŚCI 1. Stan prawny i charakterystyka Spółki Magellan S.A.... 3 1.1. Informacje ogólne...

Bardziej szczegółowo