FirstBuyNI Informator dla kupujących nieruchomość

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "FirstBuyNI Informator dla kupujących nieruchomość"

Transkrypt

1 FirstBuyNI Informator dla kupujących nieruchomość Co-Ownership Housing Październik Zarejestruj się i wypełnij wniosek na stronie internetowej Dostepność jest ograniczona - środki muszą zostać przydzielone do końca marca 2012 roku, dlatego należy jak najszybciej zarejestrować się online, aby móc wypełnić wniosek.

2

3 Czym jest FirstBuyNI? FirstBuyNI jest programem pilotażowym w ramach Co-Ownership Housing. Program ten finansowany jest ze środków Wydziału ds. Rozwoju Społecznego (Department for Social Development) i ma na celu zwiększenie ilości nowych, przystępnych cenowo mieszkań i domów, dostępnych na zasadach współwłasności dla osób kwalifikujących się do udziału w tym systemie kupna, dla których rynkowe ceny nieruchomości są za wysokie. Program ten dotyczy tylko nowo wybudowanych nieruchomości oferując pomoc osobom nabywającym nieruchomość po raz pierwszy oraz osobom, które już wcześniej posiadały nieruchomość, lecz utraciły ją i teraz chcą dokonać zakupu po raz kolejny. Pomoc polega na zmniejszeniu wkładu własnego, jaki należy wnieść, aby wkroczyć na drogę prowadzącą do uzyskania własności nieruchomości. Dzięki FirstBuyNI osoby mogące wnieść wkład własny już na tak niskim poziomie jak 5% mogą nabyć nową nieruchomość na zasadzie współwłasności, z należącym do nich 80% udziałem własnościowym. W tym systemie: Pokrywamy do 20% ceny kupna; Państwa minimalny wkład musi wynosić 80% pełnej ceny kupna nieruchomości i można go pokryć za pomocą kredytu hipotecznego, z wkładu gotówkowego lub z innych oszczędności; W dowolnym czasie mogą Państwo zwiększyć swój udział własnościowy, kupując dodatkowe udziały. FirstBuyNI jest programem dostępnym w Irlandii Północnej i działającym tylko przez określony okres czasu. Z tego powodu mamy na celu pomóc Państwu w przeprowadzce do nowego domu tak szybko, jak to tylko możliwe. Data wprowadzenia się do nowej nieruchomości może zależeć od czasu wymaganego do ukończenia prac budowlanych i zorganizowania kredytu hipotecznego, który jest różny. Prosimy mieć to na uwadze wybierając nieruchomość, którą są Państwo zainteresowani. Środki finansowe muszą zostać przydzielone przed końcem marca 2012 roku, dlatego należy zarejestrować się już teraz i wypełnić wniosek na stronie Czego można dowiedzieć się z tego informatora Ten informator zawiera wiele ważnych informacji prosimy zapoznać się z nim w całości jeżeli rozważają Państwo kupno nieruchomości poprzez program FirstBuyNI. Z informatora można dowiedzieć się: kto może skorzystać z FirstBuyNI; jakie nieruchomości mogą być zakwalifikowane do kupna;

4 w jaki sposób należy aplikować. Ten informator zawiera informacje ogólne i nie uwzględnia szczególnych, indywidualnych przypadków. Z tego powodu niektóre z tych informacji mogą Państwa nie dotyczyć lub mogą być to informacje zbyt uproszczone. Prosimy upewnić się, że wszystko jest dla Państwa zrozumiałe, a w razie wątpliwości pytania prosimy kierować do zespołu ds. FirstBuyNI przy Co-Ownership. Prosimy mieć na uwadze, że informacje ogólne nie są tym samym, co porady specjalistów. Staramy się dopełnić wszelkich starań, by Państwu pomóc, lecz nie zapewniamy doradztwa finansowego, podatkowego czy prawnego. Jeżeli tego typu usługi byłyby Państwu potrzebne, należy skontaktować się z zawodowym doradcą.

5 W jaki sposób funkcjonuje FirstBuyNI? Przykład kupna nieruchomości poprzez program FirstBuyNI Cena kupna nowej nieruchomości Pomoc ze strony Co-Ownership Housing: 20% ceny Wysokość kredytu hipotecznego zaciągniętego przez kupującego w programie FirstBuyNI: 75% ceny Wkład własny kupującego w programie FirstBuyNI: 5% ceny Łączny wkład finansowy kupującego w FirstBuyNI: Według danego przykładu kupujący w programie FirstBuyNI nabył nieruchomość o wartości , wnosząc środki z wkładu własnego w wysokości oraz z zaciągniętego kredytu hipotecznego w wysokości czyli wnosząc łącznie kwotę kupujący nabywa nieruchomość o wartości Pokrywamy pozostałe 20% ceny nieruchomości, nabywając nieruchomość w imieniu uczestnika programu FirstBuyNI, który następnie staje się dzierżawcą tej nieruchomości w ramach systemu współwłasności. W każdym przypadku zasady i warunki umowne mają zastosowanie. Wszystkie wnioski podlegają ustaleniom dotyczącym finansowania, podpisywania umów, kwalifikowania się wnioskodawcy do udziału w programie, wyceny wartości nieruchomości, tytułu prawnego i procedur postępowania przed zawarciem umowy kupna. Jakie są zadania Co-Ownership Housing w odniesieniu do FirstBuyNI? Jesteśmy punktem kontaktowym programu FirstBuyNI, skupiającym w jednym miejscu wszystkie tematy i zajmującym się następującymi kwestiami: udzielanie informacji osobom, które są zainteresowane kupnem; rozpatrywanie wniosków i dokonywanie oceny, czy wnioskodawcy przysługuje uczestnictwo w programie i czy może on finansowo pozwolić sobie na planowany zakup; wycena nieruchomości, którą wnioskodawca chciałby nabyć; zlecenie prawnikowi podjęcie działań w celu przeniesienia własności; kupno nieruchomości w Państwa imieniu, a następnie współdzielenie się z Państwem tytułem własności do tej nieruchomości. Naszym celem jest służenie Państwu pomocą.

6 Czy poprzez program FirstBuyNI można kupić wszystkie nowo wybudowane nieruchomości? Każda nowo wybudowana nieruchomość może zostać rozpatrzona pod względem kupna, o ile spełnia ona wszystkie warunki wymienione w poniższej liście kontrolnej. Przed zarezerwowaniem nieruchomości i wniesieniem opłaty rezerwacyjnej, mogą Państwo poprosić dewelopera/agencję nieruchomości o udzielenie odpowiedzi na poniższe pytania. Lista kontrolna warunków, jakie powinny spełniać nieruchomości, by mogły zostać objęte programem FirstBuyNI: Cena kupna wynosi nie więcej niż ; Nieruchomość objęta jest 10-letnią gwarancją budowlaną, np. gwarancją NHBC; Budowa wkrótce się rozpocznie lub aktualnie trwa, lub nieruchomość została niedawno wybudowana i jeszcze nikt w niej nie mieszkał; Nieruchomość zostanie kupiona na warunkach umowy sprzedaży i umowy budowlanej; Zostały udzielone odpowiednie zgody i gwarancje, wymagane przez przepisy prawa (np. zezwolenia na budowę, zezwolenia dotyczące budowy dróg); Umowa kupna może zostać zawarta przed końcem marca 2012 r. Informacje o dostępnych nieruchomościach można uzyskać poprzez agencje nieruchomości oraz firmy budowlane działające w Państwa okolicy. Nowych ogłoszeń o dostepnych nieruchomościach można także poszukać w internecie.

7 Kto może zakupić nieruchomość poprzez FirstBuyNI? Celem programu FirstBuyNI jest pomoc osobom, które chcą zakupić nieruchomość, w celu zamieszkania w niej jako siedzibie swojego głównego miejsca zamieszkania. Pomoc programu FirstBuyNI przysługuje tylko tym osobom, które bez takiej pomocy nie byłyby w stanie pozwolić sobie na kupno mieszkania/domu, dlatego w pierwszej kolejności należy przejść ocenę kwalifikowania się do udziału w programie. Gdy tylko zgłoszą Państwo swoje zainteresowanie poprzez stronę nasz zespół zajmujący się programem FirstBuyNI chętnie Państwu pomoże i udzieli odpowiedzi na wszelkie pytania. Ze względów prawnych osoby wnioskujące muszą mieć ukończone osiemnaście lat. Nie ma górnej granicy wiekowej. O udział w programie mogą ubiegać się zarówno kupujący nieruchomość po raz pierwszy, jak również osoby, które były wcześniej właścicielami nieruchomości, lecz utraciły ją i obecnie chcą dokonać zakupu nowego mieszkania/domu. Dla kupujących nieruchomość po raz pierwszy. W momencie składania wniosku musi być spełniony następujący warunek: nigdy wcześniej nie byli Państwo właścicielami nieruchomości, ani wyłącznymi ani współwłaścicielami wraz z inną osobą. Osoby chcące kupić nową nieruchomość po utracie swojego wcześniejszego mieszkania/domu, którego byli właścicielami. W momencie składania wniosku nie mogą Państwo posiadać: kredytu hipotecznego; niespłaconego zadłużenia z tytułu wcześniejszego kredytu hipotecznego; nieruchomości na sprzedaż; udziałów w nieruchomości, zarówno w Wielkiej Brytanii jak i poza granicami tego kraju; nieuregulowanych kwestii finansowych po rozpadzie poprzedniego związku. W ramach procesu oceny kwalifikowania się do udziału w programie, osoby chcące kupić nową nieruchomość po utracie swojego wcześniejszego mieszkania/domu muszą wypełnić i podpisać osobną deklarację, wymaganą przez przepisy prawa. Jeżeli w przeszłości ogłosili Państwo bankructwo, posiadali plan uregulowania długu lub zawarli dobrowolną umowę spłaty zadłużenia, która została już wykonana, nadal są Państwo uprawnieni do skorzystania z programu. Przyjrzymy się materiałom, które to potwierdzają, jak również historii regulowania przez Państwo swoich zobowiązań finansowych za okres 12 miesięcy przed złożeniem wniosku. Ocena zdolności finansowych Muszą Państwo być w stanie zgromadzić pieniądze na kupno swojego udziału w nieruchomości. Należy także upewnić się, że będą Państwo w stanie dokonywać wymaganych płatności po wprowadzeniu się do nieruchomości.

8 Na dobry początek przy szacowaniu zdolności finansowych polecamy użycie metody z wykorzystaniem mnożnika przychodów. W przypadku osób samodzielnie ubiegających się o udział w programie mnożnik, przez który należy pomnożyć dochody, wynosi x3. Gdy jest dwóch wnioskodawców, szacowany dochód jest wyższą liczbą z obliczonych w następujący sposób: dochód głównego wnioskodawcy x 3 dodać dochód drugiego wnioskodawcy x 1 LUB łączny dochód współwnioskodawców x 2. Łączny uzyskany wynik należy dodać do posiadanych oszczędności będących wkładem własnym. Suma powinna stanowić co najmniej 80%, lecz nie więcej niż 100% ceny kupna. Indywidualna sytuacja osób jest różna. Muszą Państwo przejść także naszą ocenę kwalifikowania się do udziału w programie oraz spełnić inne warunki, o których mowa jest w tym pakiecie informacyjnym. Ocenimy wniosek w oparciu o wysokość rat spłaty kredytu hipotecznego i naliczanych odsetek. Formy zatrudnienia Rozpatrujemy wnioski osób z wszelkimi formami zatrudnienia, za wyjątkiem zatrudnienia na okres próbny. Wymagane jest, by w momencie złożenia wniosku, mieli Państwo przepracowanych co najmniej 6 miesięcy w danym miejscu pracy. Każda forma zatrudnienia musi być potwierdzona przez pracodawcę. Ponadto możemy chcieć zapoznać się z warunkami Państwa umowy zatrudnienia, jest forma pracy jest nietypowa. Osoby samozatrudnione muszą wypełnić i zwrócić nam odpowiedni formularz przeznaczony dla osób z tą formą zatrudnienia. Jak również zobowiązane są one dołączyć do niego wymagane dokumenty, potrzebne do oceny poziomu przychodów. Jeżeli warunki Państwa zatrudnienia uległy zmianie w ciągu ostatnich 6 miesięcy lub wiedzą Państwo, że zmiana taka nastąpi, będziemy potrzebowali, by pracodawca przedstawił te informacje na piśmie. Zadłużenie Nie mogą Państwo ubiegać się o udział w programie, jeśli niespłacona kwota Państwa pożyczek/zadłużenia (wyłączając kredyty studenckie) przekracza Przychody Jeśli mają Państwo przychody z innych źródeł niż zatrudnienie, należy przedstawić dokumenty potwierdzające wysokość i charakter tych przychodów. Wkład własny Muszą być Państwo w stanie wnieść wkład własny w wysokości co najmniej 5% ceny kupna wybranej nieruchomości. Możliwe jest pokrycie tego wkładu w pełni lub częściowo na przykład z

9 gotówki podarowanej przez członków rodziny. Aby uniknąć opóźnienia w rozpatrywaniu wniosku, należy upewnić się, że zadeklarowali Państwo wszystkie oszczędności/inną dostępną dla Państwa gotówkę oraz przedstawili, w jaki sposób proponują sfinansować zakup wybranej nieruchomości. Realizując transakcję kupna można zatrzymać oszczędności do wysokości Jeżeli posiadają Państwo oszczędności wyższe niż 5 000, nadwyżkę należy przeznaczyć na kupno swojego udziału. Wszystkie wnioski o zakup nieruchomości poprzez program FirstBuyNI podlegają: ocenie, czy wnioskodawca spełnia warunki programu w momencie złożenia wniosku; ocenie, czy wnioskodawca jest w stanie pokryć koszt zakupu swojego udziału początkowego; regułom postępowania dotyczącym wyceny wartości nieruchomości, zawarcia umowy, tytułu prawnego i finansowania.

10 Jak kupić nieruchomość w programie FirstBuyNI Jeżeli jesteś zainteresowany(a), zarejestruj się na stronie Jeśli z jakiegoś powodu nie masz dostępu do internetu można zadzwonić do członków zespołu zajmującego się FirstBuyNI pod numer telefonu , którzy wypełnią kwestionariusz drogą telefoniczną i w Twoim imieniu dokonają rejestracji online Poszukaj ofert nieruchomości Wybierz nieruchomość i uzgodnij warunki jej sprzedaży Wypełnij wniosek o udział w programie FirstBuyNI Wyślij ten wniosek do Co-Ownership Housing Potwierdzimy otrzymanie wniosku, wysyłając wiadomość tekstową. Zrobimy wszystko, co w naszej mocy, aby jak najszybciej rozpatrzeć wniosek i wydać decyzję. Poniżej przedstawiamy, co może dziać się z Państwa wnioskiem: 1. Pierwszym krokiem jest sprawdzenie, czy złożony wniosek jest kompletny (to znaczy, czy zawiera wszystkie dane i informacje opisane w pakiecie aplikacyjnym, które wymagane są, by można było rozpocząć rozpatrywanie wniosku). 2. Kompletne wnioski poddawane są wstępnemu przeglądowi. Na tym etapie przeglądamy formularz pod kątem informacji, które mogłyby oznaczać, iż nie kwalifikują się Państwo do skorzystania z kupna na zasadach współwłasności (Co-Ownership), a także określamy Państwa zdolności finansowe na podstawie zadeklarowanego przychodu. 3. Następnie organizujemy wycenę nieruchomości, którą Państwo wybrali. Poinformujemy Państwa, jeśli będą jakieś pytania lub jeśli zajdzie potrzeba podjęcia dodatkowych działań dotyczących nieruchomości. 4. Będziemy w kontakcie z Państwem, udzielając pomocy w zdobyciu wszelkich dodatkowych informacji/dokumentów potrzebnych do rozpatrzenia Państwa wniosku. 5. Jeżeli Państwa wniosek zostanie rozpatrzony pozytywnie, prześlemy Państwu list ofertowy opisujący proponowaną nieruchomość, zawierający cenę kupna, wysokość udziału początkowego itd. Kredytodawcy, do których zwracają się Państwo o udzielenie kredytu, mogą poprosić Państwa o okazanie listu ofertowego. 6. Po otrzymaniu od nas listu ofertowego powinni Państwo jak najszybciej podjąć działania w celu kupna nieruchomości. List ofertowy będzie opisywał, jakie są następne kroki w Państwa indywidualnym przypadku. Po rozpoczęciu rozpatrywania wniosku będziemy oczekiwać, iż wszelkie brakujące informacje dostarczą Państwo w jak najkrótszym czasie. Jeżeli informacje te nie zostaną nam przedstawione w rozsądnym, oczekiwanym terminie możemy być zmuszeni do odrzucenia Państwa wniosku.

11 Informacje na temat pakietu aplikacyjnego w FirstBuyNI Na początku pakietu aplikacyjnego znajdują się wskazówki, jak należy wypełnić wniosek. Na początku pakietu znajduje się formularz wniosku, a na końcu są dołączone inne formularze. Są to formularze dotyczące właściciela wynajmowanej przez Państwo nieruchomości, Państwa pracodawcy, a także formularz dla osób samozatrudnionych oraz formularz dotyczący niedyskryminacji i równości szans. Te wypełnione formularze muszą Państwo dołączyć do składanego wniosku. Formularz dotyczący niedyskryminacji i równości szans odłączymy od reszty składanych dokumentów w momencie otrzymania wniosku. Informacje zawarte w tym formularzu nie mają żadnego wpływu na sposób rozpatrzenia Państwa wniosku. Jeżeli jest więcej niż 2 wnioskodawców, prosimy wypełnić odpowiednie strony z drugiego pakietu aplikacyjnego i zszyć je z podstawowym pakietem. Jakie dokumenty potwierdzające informacje podane we wniosku należy przedstawić? Każdy wniosek oceniamy indywidualnie i zawsze przyglądamy się pisemnym dowodom potwierdzającym informacje podane we wniosku. Aby zasady były sprawiedliwe dla wszystkich, wymagamy, by przedstawili Państwo pewne dokumenty już na początku, wraz ze składanym wnioskiem. W tabeli obok informujemy, jakie dokumenty muszą być od razu dołączone do wniosku, a jakie można dostarczyć także później. Składając wniosek, prosimy sprawdzić, czy dołączyli Państwo wszystkie wymagane dokumenty. Możemy także poprosić Państwa o przedstawienie dodatkowych informacji i dokumentów, które nie są wymienione na tej liście. Byłoby pomocne, gdyby mogli Państwo dostarczyć od razu wraz z wnioskiem dokumenty DOKUMENTY, KTÓRE NALEŻY ZŁOŻYĆ OD RAZU WRAZ Z WNIOSKIEM Te dokumenty muszą być złożone na samym początku, wraz ze składanym wnioskiem, aby Państwa wniosek mógł zostać uznany za kompletny. Wypełnione formularze Kto powinien wypełnić? wymienione w części Dodatkowe wymagane dokumenty. Jeżeli nie jest to możliwe, nie będzie problemem, jeśli przekażą je Państwo później, przeprosimy jednak o jak najszybsze Wniosek Formularz dotyczący niedyskryminacji i równości szans Formularz dotyczący pracodawcy Formularz wypełniany przez osobę samozatrudnioną Formularz dotyczący właściciela wynajmowanej nieruchomości Każdy Każdy Jeżeli mają Państwo pracę Jeżeli są Państwo osobą samozatrudnioną Jeżeli wynajmują Państwo nieruchomość Inne dokumenty, które należy przesłać wraz z wypełnionymi formularzami Sprawozdanie z historii kredytowej DODATKOWE WYMAGANE DOKUMENTY Każdy Można dołączyć je od razu do składanego wniosku lub dostarczyć je później. Możemy pomóc Państwu ustalić, jakie informacje należy przedstawić. Dokumenty, które należy dostarczyć Potwierdzenie tożsamości i adresu zamieszkania Wyciągi bankowe za ostatnie 3 miesiące przed datą złożenia wniosku Odcinki wypłaty wynagrodzenia potwierdzające ostatnie Państwa dochody (odnoszące się do 6 ostatnich miesięcy), P60 Dokumenty potwierdzające inne otrzymywane przychody, np. zasiłki typu tax credit, inne zasiłki socjalne, alimenty, renty i emerytury Informacje o zaciągniętych kredytach i pożyczkach Informacje o posiadanych pożyczkach Kto powinien dostarczyć te dokumenty? Każdy Każdy Każdy, którego to dotyczy Każdy, kto ma przychody z jakichkolwiek innych źródeł niż zatrudnienie Każdy, którego to dotyczy Każdy, którego to dotyczy Powyższa lista zawiera dokumenty, które są zawsze wymagane, lecz możemy poprosić Państwa także o przedstawienie dodatkowych informacji i dokumentów, w zależności od indywidualnego przypadku.

12 dostarczenie wszystkich brakujących dokumentów. Gdy proszeni są Państwo o przedstawienie dokumentów potwierdzających, należy uczynić to bez zbędnej zwłoki. W przeciwnym przypadku Państwa wniosek może zostać odrzucony. Jeżeli nie zostaną dołączone wszystkie dokumenty, które powinny być złożone od razu wraz z wnioskiem, taki wniosek zostanie uznany za niekompletny. Niezależnie od wyniku rozpatrzenia wniosku, poinformujemy Państwa o podjętej przez nas decyzji w najkrótszym możliwym terminie.

13 Sprawozdanie z historii kredytowej Każdy wnioskodawca wraz ze składanym wnioskiem musi dostarczyć sprawozdanie dotyczące swojej swojej historii kredytowej (ang. credit report). Takie sprawozdania można otrzymać w różnych podmiotach, które je wydają. Poniższe wymagania odnoszą się do każdego wnioskodawcy. Składane sprawozdanie z historii kredytowej musi: 1. być ostatnią wersją sprawozdania dostępną na dzień składania wniosku (dane kredytowe są uaktualniane co miesiąc) 2. obejmować okres co najmniej ostatnich 3 lat 3. zawierać informacje o płatnościach wnoszonych przez co najmniej 12 ostatnich kolejnych miesięcy 4. nie wykazywać zaległości na starych, nieaktywnych kontach 5. nie ukrywać żadnych informacji 6. zawierać: dane osobowe informacje o doradcach finansowych adres zameldowania (z rejestru wyborców) informacje o umowach kredytowych / informacje o rachunkach bankowych inne informacje dotyczące sprawdzenia wiarygodności kredytowej informacje sądowe złożone zastrzeżenia dotyczące niepoprawności wpisów / wniesione poprawki. Państwa obecny adres zamieszkania powinien znaleźć się w Państwa sprawozdaniu z historii kredytowej. Wniosek nie zostanie rozpatrzony, jeżeli sprawozdanie z historii kredytowej wykaże, iż w ciągu ostatnich 12 miesięcy zalegali lub spóźniali się Państwo z wymaganymi płatnościami. Jeżeli jest dwóch lub więcej wnioskodawców, dotyczy to każdej z tych osób. Potwierdzenie tożsamości i adresu zamieszkania Każdy wnioskodawca musi przedstawić dwa różne dokumenty tożsamości z poniższej listy; jeden z nich musi zawierać imię, nazwisko oraz fotografię wnioskodawcy, a drugi musi potwierdzać Państwa adres zamieszkania. Przyjmowane są oryginalne dokumenty lub kserokopie dobrej jakości (poświadczone przez prawnika, doradcę finansowego lub księgowego). Dokumenty tożsamości ze zdjęciem: Ważny paszport Aktualne, wydane w Wielkiej Brytanii prawo jazdy ze zdjęciem (zwykłe lub dla rozpoczynających naukę jazdy) Aktualne, wydane przez inny kraj członkowski UE prawo jazdy ze zdjęciem (zwykłe lub dla rozpoczynających naukę jazdy) Aktualne, zwykłe prawo jazdy wydane w Wielkiej Brytanii według starego wzorca Dowód osobisty obywatela kraju UE ze zdjęciem Dokument tożsamości wyborcy (wydawany w Irlandii Północnej).

14 Dokumenty potwierdzające adres zamieszkania Muszą być wydane w ciągu ostatnich 3 miesięcy: Wyciągi bankowe Rachunek za wodę, gaz, energię elektryczną lub korespondencja od dostawców tych usług Korespondencja z Rate Collection Agency (Agencji ds. Poboru Podatku od Nieruchomości i Gruntów) Wyciąg bankowy / wyciąg z towarzystwa budowlanego (building society) świadczącego usługi finansowe / wyciąg ze spłaty kredytu hipotecznego / wyciąg z unii kredytowej (credit union) / wyciąg z rachunku karty kredytowej Korespondencja z HMRC (Urzędu ds. Wpływów Budżetowych i Ceł), np. powiadomienie o przyznaniu kodu podatkowego służącego wyliczeniu należności podatkowych Oryginalne dokumenty rejestracji pojazdu Umowa najmu lub korespondencja otrzymana od NI Housing Executive (Agencji Mieszkaniowej Irlandii Północnej) / od zarejestrowanego towarzystwa mieszkaniowego (housing association) Certyfikat ubezpieczeniowy / polisa ubezpieczeniowa dotycząca nieruchomości pod adresem Państwa zamieszkania. Wymagane są wyciągi bankowe dotyczące Państwa aktualnego rachunku / aktualnych rachunków bankowych, pokrywające okres 3 miesięcy przed datą złożenia wniosku. Dokumenty potwierdzające przychody Muszą Państwo przedstawić dokumenty potwierdzające wysokość wszystkich osiąganych przychodów. Przykłady rodzajów dokumentów, które są wymagane, to: PRZYCHODY Z ZATRUDNIENIA Odcinki wypłaty wynagrodzenia za ostatnie 6 miesięcy przed datą złożenia wniosku Ostatni formularz P60 PRZYCHODY OSÓB SAMOZATRUDNIONYCH Indywidualni przedsiębiorcy: ostatnie samodzielne rozliczenie podatkowe dotyczące zwrotu podatku wysłane do HMRC oraz szacowane przychody i koszty w roku bieżącym Firmy: rozliczenie rachunkowe za ostatni pełny rok finansowy, ostatnie samodzielne rozliczenie podatkowe dotyczące zwrotu podatku wysłane do HMRC oraz szacowane przychody i koszty w roku bieżącym. INNE ŹRÓDŁA PRZYCHODÓW obejmują: zasiłki typu tax credit zasiłki socjalne renty i emerytury alimenty. Jeżeli mają Państwo któreś z tych źródeł przychodów, należy przedstawić odpowiednie, potwierdzające te przychody dokumenty.

15 Kredyty i inne pożyczki Przykładowymi dokumentami potwierdzającymi zaciągnięte kredyty i pożyczki mogą być: umowa pożyczki na zakup samochodu umowa kredytowa / umowa wynajmu z opcją kupna (ang. hire purchase - HP) wyciągi z rachunku karty kredytowej warunki zaciągania limitu kredytowego na koncie bankowym. Oszczędności Przykładowymi dokumentami potwierdzającymi stan oszczędności może być wyciąg z rachunku oszczędnościowego / kopia z książki rachunkowej.

16 Opłaty wnoszone przy ubieganiu się o udział w programie FirstBuyNI Nie pobieramy opłaty za nasze usługi, gdy ubiegają się Państwo o zakup nieruchomości poprzez FirstBuyNI. Jednakże składając wniosek muszą Państwo uiścić opłatę w wysokości 250 przeznaczoną na pokrycie kosztów wyceny i obsługi prawnej. W kwotę 250 wliczona jest opłata za wycenę dla rzeczoznawcy w wysokości 40 oraz opłata prawna dla Państwa prawnika wynosząca 210. Opłata za wycenę (Valuation fee) Otrzymają Państwo od nas kopię wyceny. Do Państwa należy taki wybór nieruchomości, który zapewni, że będą Państwo zadowoleni z ceny, wartości i stanu swojej nieruchomości. Opłata prawna (Legal fee) Zwykle korzystamy z usług tego samego prawnika co Państwo, aby załatwić wszelkie kwestie prawne związane z zakupem nieruchomości, o ile prawnik ten jest członkiem naszego panelu ekspertów ds. przenoszenia prawa własności (conveyancing panel). Nazywamy to pakietem prawnym i to Państwo decydują, czy skorzystać z niego, czy nie. Jeżeli Państwa prawnik nie jest członkiem wyżej wspomnianego panelu, ale chcieliby Państwo skorzystać z pakietu prawnego, powinni Państwo zwrócić się do prawnika, aby zgłosił się on o włączenie do panelu. Panel ekspertów jest otwarty na nowych członków. Wszystkie koszty prawne związane z zakupem nieruchomości ponoszone są w dwóch częściach: 1. honorarium dla prawnika, będące zapłatą za jego porady i czas poświęcony na Państwa rzecz; 2. pokrycie wydatków prawnika np. na poszukiwanie nieruchomości (kwota zależy od konkretnej nieruchomości, ale prawnik będzie mógł ją oszacować i przekazać Państwu pisemne zestawienie łącznych kosztów do zapłaty). W przypadku korzystania z pakietu prawnego, opłata prawna ponoszona przez Państwo jest opłatą za honorarium prawnika. Poza tym, zobowiązani są Państwo do opłacenia wydatków prawnika, płacąc za nie bezpośrednio prawnikowi zanim zostanie rozpoczęty proces zawierania transakcji. Jeżeli nie korzystają Państwo z pakietu prawnego, Państwo sami i bezpośrednio ze swoim prawnikiem uzgadniają wysokość honorarium i opłaty za wydatki prawnika. Część albo całość opłaty prawnej może podlegać zwrotowi, w zależności od sytuacji: Jeżeli zakup zostanie sfinalizowany i skorzystają Państwo z pakietu prawnego. Opłatę prawną przekażemy Państwa prawnikowi po sfinalizowaniu transakcji. Kwotę wydatków zapłacą Państwo bezpośrednio prawnikowi. Jeżeli zakup zostanie sfinalizowany i nie skorzystają Państwo z pakietu prawnego. Zwrócimy Państwu opłatę prawną po sfinalizowaniu transakcji. Kwotę honoraium oraz wydatków prawnika zapłacą Państwo bezpośrednio swojemu prawnikowi. Jeżeli zakup nie zostanie sfinalizowany.

17 Zwrócimy Państwu opłatę prawną tak szybko jak to możliwe. Jednak, jeżeli nie kupią Państwo nieruchomości po tym, jak zleciliśmy pracę prawnikowi, potrącimy wszelkie kwoty honorarium i wydatków prawnika, dotąd naliczone lub należne, bez względu na to, czy skorzystali Państwo z pakietu prawnego, czy też nie. Jeżeli nie skorzystają Państwo z pakietu prawnego, poniosą Państwo także koszt honorarium własnego prawnika oraz jego wydatków, dlatego powinni Państwo bezpośrednio ustalić z nim wszelkie szczegóły. Mają zastosowanie wszelkie prawa, które mogą nam przysługiwać w takich sytuacjach. Ile to będzie kosztować? Nabycie udziału początkowego Nabywając nieruchomość poprzez program FirstBuyNI ponoszą Państwo następujące koszty: opłatę rezerwacyjną dla dewelopera, jeśli jest wymagana opłatę aplikacyjną w wysokości 250 na rzecz Co-Ownership Housing (pokrywającą opłatę prawną i opłatę za wycenę) wkład własny do zakupu nieruchomości (z reguły wynoszący co najmniej 5%) wszelkie inne opłaty związane z ubieganiem się o kredyt hipoteczny i zawarciem umowy kredytowej inne koszty związane ze sfinalizowaniem transakcji kupna (np. opłatę skarbową, jeśli jest wymagana) * Ponieważ to Państwo będą ponosić koszty, wybór kredytodawcy i konkretnego kredytu hipotecznego należy do Państwa (przed podjęciem decyzji można skonsultować się z doradcą kredytowym w sprawie dostępnych rozwiązań i produktów kredytowych). Kredyt hipoteczny musi być zaciągnięty wyłącznie na zakup udziału w nieruchomości i nie może obejmować innych opłat, takich jak opłaty za przygotowanie umowy kredytowej, konsolidację długów, ani nie może być przeznaczony na pokrycie wkładu własnego lub wykonanie prac wprowadzających pewne udoskonalenia w nieruchomości. Ponoszą Państwo wszelkie koszty związane z ubieganiem się o kredyt hipoteczny i zawarciem umowy kredytowej, dlatego mogą Państwo preferować podjęcie kroków w celu uzyskania kredytu dopiero po otrzymaniu od nas listu ofertowego. * Wniesienie opłaty skarbowej za kupno nieruchomości/gruntu (Stamp Duty Land Tax) może być wymagane w momencie dokonywania kupna i/lub przy nabyciach kolejnych udziałów. Istnieją różne rozwiązania dotyczące sposobu naliczania i terminu płatności tej opłaty, dlatego zalecamy, by zasięgnęli Państwo niezależnej porady prawnej w tym zakresie. Bieżące koszty związane z nieruchomością Po sfinalizowaniu transakcji kupna, będą Państwo musieli ponosić różne bieżące koszty związane z Państwa nieruchomością. Z reguły wnoszone systematycznie opłaty i ponoszone koszty obejmują:

18 spłatę rat kredytu hipotecznego opłaty za usługi i/lub opłatę gruntową składki ubezpieczeniowe rachunki za gaz, wodę, energię elektryczną, naliczane dla danej nieruchomości wszelkie koszty związane z utrzymywaniem nieruchomości w dobrym stanie. Kredyt hipoteczny i ubezpieczenie nieruchomości Dokonując wyboru spośród różnych dostępnych możliwości, należy zastanowić się, co chcieliby Państwo osiągnąć, na przykład czy w przyszłości chcieliby Państwo nabywać kolejne udziały? Następnie można odpowiednio planować dalsze kroki. Kredyt hipoteczny to rodzaj pożyczki na zakup nieruchomości. Kredyt ten można uzyskać w towarzystwie budowlanym świadczącym usługi finansowe (building society), w renomowanym banku lub za pośrednictwem doradcy finansowego. Państwo sami wybierają kredytodawcę i bezpośrednio z tym podmiotem organizują zawarcie umowy kredytowej. Typ zaciąganego kredytu hipotecznego jest kwestią umowną pomiędzy Państwem, a kredytodawcą. Po nabyciu nieruchomości odpowiadają Państwo za ubezpieczenie swojego mieszkania/domu. Wymagamy przedstawienia nam dowodu wykupienia takiego ubezpieczenia. Istnieje wiele różnych rodzajów ubezpieczeń obejmujących nieruchomość oraz zobowiązania finansowe właściciela. Na przykład można nabyć ubezpieczenie nieruchomości na wypadek powstania w niej szkody, jak również ubezpieczenie na wypadek utraty przychodów i trudności ze spłatą kredytu hipotecznego wskutek choroby, niepełnosprawności lub utraty pracy. Więcej informacji na ten temat zawiera opracowanie zwane zilustrowaniem kluczowych czynników (Key Facts). Ma ono standardowy format i ponieważ przedstawia podobne informacje w ten sam sposób, ułatwia porównanie różnych usług i produktów. Przedmiotem analizy są różne typy kredytów hipotecznych i produkty ubezpieczeniowe. Czynsz Za część nieruchomości, która nie jest Państwa własnością, co miesiąc płacą Państwo czynsz. Roczna kwota tego czynszu wynosi obecnie 2,5% wartości udziałów niebędących Państwa własnością (więcej informacji można znaleźć w tablicy). Innymi słowy wysokość płaconego czynszu zależy od wysokości udziałów, których jeszcze Państwo nie wykupili. Opłata gruntowa Jeżeli za Państwa nieruchomość naliczana jest opłata gruntowa, doliczymy ją do wysokości czynszu. Wówczas będą Państwo ponosić ją w ramach płaconych nam co miesiąc opłat. Opłaty za usługi Jeżeli naliczane są opłaty za usługi lub pobierane są opłaty przez firmę administrującą, muszą Państwo opłacać je bezpośrednio, gdy są wymagane.

19 Podatki Odpowiadają Państwo za zapłatę podatków i pokrywanie wszelkich innych kosztów (rachunków) należnych za nieruchomość.

20 Jak stać się właścicielem całej nieruchomości lub jak można sprzedać swój dom? Udział własnościowy w nieruchomości mogą Państwo zwiększać stopniowo, nabywając następne 5% udziałów lub mogą Państwo kupić całość udziałów za jednym razem. System nabywania kolejnych udziałów to tzw. staircasing (system schodkowy). Mogą Państwo sprzedać nieruchomość w dowolnym momencie. Procedura przy sprzedaży wygląda tak samo jak w przypadku zwiększania udziałów w nieruchomości. Dodatkowe informacje można znaleźć w naszym materiale na temat schodkowego systemu kupna nieruchomości zatytułowanym Dalsze kroki" (Your Next Move) dostępnym do ściągnięcia na stronie internetowej: W pakiecie aplikacyjnym zawarty jest formularz wniosku o wycenę wartości udziału, który należy wypełnić i zwrócić nam wraz z uiszczeniem opłaty za dokonanie tej wyceny. Wycena udziału to czynność odrębna i inna od wyceny, jakiej dokonujemy, gdy po raz pierwszy składają Państwo do nas wniosek o nabycie nieruchomości. Ta wycena udziału ma na celu sprawdzenie, jaką kwotę są nam Państwo winni z tytułu naszego udziału w nieruchomości, z pominięciem zmiany wartości nieruchomości w związku z dokonanymi przez Państwa pracami wnoszącymi różne ulepszenia i udoskonalenia. Dlatego, nabywając kolejne udziały, nie płacą Państwo dodatkowo za wzrost wartości nieruchomości, wynikający z Państwa własnych prac i działań. Z kolei jeśli wartość nieruchomości spadnie, kwota, jaką powinni Państwo nam spłacić, by zwiększyć swój udział, również ulegnie odpowiedniemu obniżeniu.

21 Co się stanie, jeśli nie będzie mnie stać na spłatę kredytu hipotecznego i/lub opłacanie czynszu? W przypadku problemów ze spłatą zobowiązań, należy niezwłocznie skontaktować się zarówno z nami jak i z kredytodawcą. Warto też porozmawiać z prawnikiem lub agencjami świadczącymi usługi doradcze. W skrajnych przypadkach, jeżeli nie będą Państwo w stanie spłacić zobowiązań, mogą Państwo stracić swój dom/mieszkanie tak jak każdy inny właściciel nieruchomości. Jak najlepiej mogę wykorzystać swoje pieniądze? Radzimy upewnić się, czy program FirstBuyNI spełni Państwa potrzeby zarówno dziś jak i w dalszej przyszłości na przykład jeśli będą Państwo chcieli przeprowadzić się, sprzedać swój dom lub przekazać go w spadku członkom swojej rodziny. Przypadek każdej osoby jest inny, dlatego należy poszukiwać produktów finansowych, które najlepiej zaspokoją Państwa indywidualne potrzeby. Państwa doradca będzie mógł lepiej pomóc, gdy powiedzą mu Państwo o swoich potrzebach i celach. Na podstawie tych informacji będzie w stanie znaleźć najlepszą ofertę, spełniającą Państwa oczekiwania. Należy zastanowić się nad swoimi priorytetami. Mogą to być: wprowadzenie się do własnego domu; jak najszybsza spłata kredytu hipotecznego; elastyczne możliwości zmiany warunków kredytowania; jak najniższe miesięczne spłaty; jak najniższe opłaty i koszty; zabezpieczenie dochodów na wypadek utraty pracy lub choroby i niezdolności do pracy; zabezpieczenie osób pozostających na Państwa utrzymaniu, na wypadek śmierci; plany emerytalne. Na Państwa prośbę doradca może przygotować pisemne zestawienie, zwane zilustrowaniem kluczowych czynników (Key Facts Illustration - KFI), dzięki czemu wybór będzie łatwiejszy. KFI ma standardowy format i ponieważ przedstawia podobne informacje w ten sam sposób, ułatwia porównanie różnych produktów finansowych. Dalsze informacje The Money Advice Service (Agencja Doradztwa Finansowego) wydaje bezpłatny informator pod tytułem Doradztwo finansowe czym jest i jak z niego skorzystać? ( Getting Financial Advice ). Broszurę można znaleźć na stronie internetowej: The Law Society of Northern Ireland (Towarzystwo Prawne Irlandii Północnej) wydaje bezpłatne publikacje poświęcone różnym kwestiom związanym z kupnem nieruchomości, w tym przedstawia informacje na temat opłat za usługi w broszurze Kupno i mieszkanie w nieruchomości ( Buying and Living in an Apartment ). Broszurę można znaleźć na stronie internetowej:

22 Jeżeli okaże się, że program FirstBuyNI nie jest właściwym rozwiązaniem dla Państwa, istnieje inny system nabywania nieruchomości na zasadzie współwłasności zwany Co- Ownership scheme, z którego być może będą Państwo mogli skorzystać. Więcej informacji można znaleźć na stronie internetowej:

23

24 Wydano w październiku 2011 r. Co-Ownership Housing 2011 Informacje tu zawarte są aktualne według stanu na dzień publikacji, lecz mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. Numer referencyjny publikacji: D123/ (Polish) Publikacja ta dostępna jest: w innych formatach; w innych wersjach językowych. Jeśli mają Państwo dodatkowe prośby, prosimy o skontaktowanie się z nami. NI Co-Ownership Housing Association Ltd Murray House, Murray Street, Belfast BT1 6DN DX 2003 NR Belfast 2 Tel.: (028) Telefon tekstowy: Fax: (028) Strona internetowa: Podmiot zarejestrowano jako towarzystwo o formie prawnej Industrial & Provident Society pod numerem: IP200 Numer rejestracji podmiotu w charakterze towarzystwa mieszkaniowego (Housing Association): R33 Numer wpisu do rejestru pracodawców przestrzegających zasad niedyskryminacji i równości szans: 9754 Podmiot uznany przez Inland Revenue (Ministerstwo Skarbu Państwa) za organizację pożytku publicznego; numer referencyjny wpisu: XR62384

Gospodarowanie pieniędzmi - podręcznik

Gospodarowanie pieniędzmi - podręcznik Maksymalizacja dochodów Gospodarowanie pieniędzmi - podręcznik Planowanie budżetu Pożyczanie pieniędzy Radzenie sobie Z zadłużeniem Oszczędzanie pieniędzy Spis treści Rachunki bankowe 2 Maksymalizacja

Bardziej szczegółowo

Pomoc prawna w sprawach cywilnych informacje dla wnioskodawców

Pomoc prawna w sprawach cywilnych informacje dla wnioskodawców Pomoc prawna w sprawach cywilnych informacje dla Niniejsza ulotka dotyczy zarówno pomocy prawnej w sprawach cywilnych, jak i porady i wsparcia Do prawników należy przekazać niniejszą ulotkę klientowi,

Bardziej szczegółowo

Mam kredyt hipoteczny PORADNIK DLA KLIENTÓW BANKOWOŚCI HIPOTECZNEJ

Mam kredyt hipoteczny PORADNIK DLA KLIENTÓW BANKOWOŚCI HIPOTECZNEJ Mam kredyt hipoteczny PORADNIK DLA KLIENTÓW BANKOWOŚCI HIPOTECZNEJ Serdecznie dziękujemy za skorzystanie z usług Banku Millennium i wybór naszego kredytu. Jesteśmy przekonani, że umożliwi on realizację

Bardziej szczegółowo

Mam kredyt hipoteczny PORADNIK DLA KLIENTÓW BANKOWOŚCI HIPOTECZNEJ

Mam kredyt hipoteczny PORADNIK DLA KLIENTÓW BANKOWOŚCI HIPOTECZNEJ Mam kredyt hipoteczny PORADNIK DLA KLIENTÓW BANKOWOŚCI HIPOTECZNEJ Serdecznie dziękujemy za skorzystanie z usług Banku Millennium i wybór naszego kredytu. Jesteśmy przekonani, że umożliwi on realizację

Bardziej szczegółowo

WSTĘP. Niniejsza broszura została opublikowana przez organizację świadczącą pomoc prawną, Juss-Buss.

WSTĘP. Niniejsza broszura została opublikowana przez organizację świadczącą pomoc prawną, Juss-Buss. Wiosna 2013 r. WSTĘP Niniejsza broszura została opublikowana przez organizację świadczącą pomoc prawną, Juss-Buss. Jest to jedna z pięciu broszur dotyczących prawa pracy. Pozostałe broszury to: 1. Urlopy

Bardziej szczegółowo

Zakładanie firmy. Przewodnik podatkowy

Zakładanie firmy. Przewodnik podatkowy Zakładanie firmy Czerwiec 2007 Misja Urzędu Skarbowego Służyć społeczeństwu poprzez sprawiedliwe i efektywne pobieranie podatków i opłat oraz poprzez sprawowanie kontroli nad importem i eksportem. Zakładanie

Bardziej szczegółowo

Invest in Poland www.london.trade.gov.pl

Invest in Poland www.london.trade.gov.pl Szanowni Państwo, Z niezmierną radością przekazuję w Państwa ręce kolejne wydanie przewodnika dla polskiego przedsiębiorcy stworzonego przez Wydział Promocji Handlu I Inwestycji w Londynie. Jestem szczególnie

Bardziej szczegółowo

KHP_0209. www.bankmillennium.pl

KHP_0209. www.bankmillennium.pl KHP_0209 www.bankmillennium.pl 0 801 331 331 Mam kredyt hipoteczny PORADNIK DLA KLIENTÓW BANKOWOŚCI HIPOTECZNEJ Serdecznie dziękujemy za skorzystanie z usług Banku Millennium i wybór naszego kredytu.

Bardziej szczegółowo

PrzeWodnik po usługach finansowych

PrzeWodnik po usługach finansowych PrzeWodnik po usługach finansowych Warszawa, 2012 r. Spis treści Wstęp... 5 Pytania i odpowiedzi... 7 1. Jakie są rodzaje kredytów?...7 2. Jaka jest różnica między kredytem a pożyczką?...9 3. Czy w przypadku

Bardziej szczegółowo

USŁUGI FINANSOWE PORADNIK DLA OSÓB STARSZYCH

USŁUGI FINANSOWE PORADNIK DLA OSÓB STARSZYCH USŁUGI FINANSOWE PORADNIK DLA OSÓB STARSZYCH BIULETYN RPO-Materiały nr 73 Usługi finansowe. Poradnik dla osób starszych Redaktor Naczelny: Stanisław Trociuk Opracowanie: Publikacja przygotowana w ramach

Bardziej szczegółowo

Podstawowa lektura dla tych, którzy chcą zachować kontrolę nad swoimi finansami

Podstawowa lektura dla tych, którzy chcą zachować kontrolę nad swoimi finansami Moneymanual Pomyśl o pieniądzach To doskonały przewodnik, który pozwoli czytelnikom uzyskać kontrolę nad ich finansami, pełen rozsądnych porad i przydatnych wskazówek. Credit Action zasługuje na gratulacje

Bardziej szczegółowo

Kontrakty różnic kursowych CFD - dla osób niebędących rezydentami USA

Kontrakty różnic kursowych CFD - dla osób niebędących rezydentami USA Kontrakty różnic kursowych CFD - dla osób niebędących rezydentami USA czerwiec 2010 Siedziba jak wyżej. Spółka zarejestrowana w Anglii pod nr 2448409. Posiada zezwolenie i jest nadzorowana przez Financial

Bardziej szczegółowo

Jak bezpiecznie korzystać z kredytu? Poradnik dla konsumenta

Jak bezpiecznie korzystać z kredytu? Poradnik dla konsumenta Jak bezpiecznie korzystać z kredytu? Poradnik dla konsumenta Poradnik dla konsumenta SPIS TREŚCI SŁowniczek... 4 Wstęp... 6 Co to znaczy nadmiernie się zadłużyć?... 6 Kogo dotyczy ten problem?... 6 Problem

Bardziej szczegółowo

Raport z badania Federacji Konsumentów Pożyczki chwilówki na podstawie analizy wybranych wzorców umownych

Raport z badania Federacji Konsumentów Pożyczki chwilówki na podstawie analizy wybranych wzorców umownych Raport z badania Federacji Konsumentów Pożyczki chwilówki na podstawie analizy wybranych wzorców umownych Warszawa, 2013 r. Spis treści Wstęp Rozdział 1. Czym jest pożyczka typu chwilówka? Kto jej udziela?

Bardziej szczegółowo

INWESTOWANIE W POLSCE

INWESTOWANIE W POLSCE T R I N I T Y T R U S T, F A C I L I T A T I O N & C L O S U R E WARSZAWA KRAKÓW INWESTOWANIE W POLSCE CZĘSTO ZADAWANE PYTANIA WROCŁAW BUKARESZT SOFIA PRAGA Trinity Corporate Services Sp. z o.o. Siedziba:

Bardziej szczegółowo

opracowanie: Katarzyna Marczyńska, Arbiter Bankowy redakcja: Grażyna Rokicka, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich

opracowanie: Katarzyna Marczyńska, Arbiter Bankowy redakcja: Grażyna Rokicka, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich ISBN 978-83-60632-18-5 URZĄD OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW 00-950 Warszawa, Plac Powstańców Warszawy 1 tel. 022 55 60 800 www.uokik.gov.pl opracowanie: Katarzyna Marczyńska, Arbiter Bankowy redakcja:

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KREDYTU KONSOLIDACYJNEGO

REGULAMIN KREDYTU KONSOLIDACYJNEGO REGULAMIN KREDYTU KONSOLIDACYJNEGO Rozdział 1. Postanowienia ogólne 1. Regulamin Kredytu Konsolidacyjnego, zwany dalej Regulaminem, określa zasady i warunki udzielania przez Bank Polskiej Spółdzielczości

Bardziej szczegółowo

Spotkanie nr 3 Kredyty jak wybrać najkorzystniejszą ofertę bankową?

Spotkanie nr 3 Kredyty jak wybrać najkorzystniejszą ofertę bankową? Scenariusz pilotażowy dla prowadzącego spotkanie O finansach w bibliotece Spotkanie nr 3 Kredyty jak wybrać najkorzystniejszą ofertę bankową? Styczeń 2014 Cele zajęć : przypomnienie wiadomości o podstawowych

Bardziej szczegółowo

ABSOLWENT NA RYNKU PRACY - FAQ

ABSOLWENT NA RYNKU PRACY - FAQ ABSOLWENT NA RYNKU PRACY - FAQ 1. Jestem zatrudniony na podstawie umowy o dzieło / umowy zlecenia. Czy obowiązują mnie i zamawiającego dzieło / zleceniodawcę przepisy Kodeksu pracy? Nie, umowa o pracę,

Bardziej szczegółowo

Copyright by Dom Kredytowy Notus S.A zdjęcia: Fotolia, istcok International Inc., Shutterstock, Inc. Warszawa, 2013 r.

Copyright by Dom Kredytowy Notus S.A zdjęcia: Fotolia, istcok International Inc., Shutterstock, Inc. Warszawa, 2013 r. Drogi Czytelniku, Copyright by Dom Kredytowy Notus S.A zdjęcia: Fotolia, istcok International Inc., Shutterstock, Inc. Warszawa, 2013 r. Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie, przedrukowywanie i rozpowszechnianie

Bardziej szczegółowo

Warunki życia i pracy w krajach Europejskiego Obszaru Gospodarczego Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej Departament Rynku Pracy

Warunki życia i pracy w krajach Europejskiego Obszaru Gospodarczego Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej Departament Rynku Pracy WIELKA BRYTANIA SPIS TREŚCI 2. Praca w Wielkiej Brytanii... 1 2.1. Podejmowanie pracy przez obywateli Polski w Wielkiej Brytanii... 1 2.1.1. Zasady dostępu obywateli Polski do brytyjskiego rynku pracy...

Bardziej szczegółowo

Sposób na Przyszłość Ubezpieczenie ochronno-inwestycyjne

Sposób na Przyszłość Ubezpieczenie ochronno-inwestycyjne OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE Sposób na Przyszłość Ubezpieczenie ochronno-inwestycyjne OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE SPOSÓB NA PRZYSZŁOŚĆ Masz w dłoni Ogólne warunki ubezpieczenia. To dokument,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KREDYTOWANIA OSÓB FIZYCZNYCH W RAMACH KREDYTÓW HIPOTECZNYCH

REGULAMIN KREDYTOWANIA OSÓB FIZYCZNYCH W RAMACH KREDYTÓW HIPOTECZNYCH Bank Spółdzielczy w Starachowicach Grupa BPS Załącznik nr 3 do Uchwały nr 20/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Starachowicach z dnia 29 kwietnia 2015 roku REGULAMIN KREDYTOWANIA OSÓB FIZYCZNYCH W RAMACH

Bardziej szczegółowo

Twoje prawa w Irlandii Północnej

Twoje prawa w Irlandii Północnej Twoje prawa w Irlandii Północnej Przewodnik dla pracowników z następujących krajów: Czechy Estonia Węgry Łotwa Litwa Polska Słowacja Słowenia Niniejszy przewodnik objaśnia prawa pracowników pochodzących

Bardziej szczegółowo

Bądź sobie szefem. Wojewódzki Urząd Pracy w Lublinie Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej

Bądź sobie szefem. Wojewódzki Urząd Pracy w Lublinie Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej Bądź sobie szefem poradnik dla osób rozpoczynających działalność gospodarczą Wojewódzki Urząd Pracy w Lublinie Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej Opracowanie: Wojewódzki Urząd Pracy w Lublinie

Bardziej szczegółowo

PROJEKT REGIONALNE CENTRUM EKONOMII SPOŁECZNEJ. èródła finansowania działalnoâci podmiotów gospodarki społecznej biuletyn

PROJEKT REGIONALNE CENTRUM EKONOMII SPOŁECZNEJ. èródła finansowania działalnoâci podmiotów gospodarki społecznej biuletyn PROJEKT REGIONALNE CENTRUM EKONOMII SPOŁECZNEJ PROJEKT REGIONALNE PROJEKT REGIONALNE CENTRUM CENTRUM EKONOMII EKONOMII SPOŁECZNEJ SPOŁECZNEJ èródła finansowania działalnoâci podmiotów gospodarki społecznej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne 1 Regulamin przyznawania środków finansowych na rozpoczęcie działalności gospodarczej zwany dalej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI /zgodny z Wytycznymi nr 12/

REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI /zgodny z Wytycznymi nr 12/ REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI /zgodny z Wytycznymi nr 12/ w projekcie pn. Opolska Kuźnia Przedsiębiorczości 2 realizowanym przez Stowarzyszenie Promocja Przedsiębiorczości

Bardziej szczegółowo

ZAKŁADAMY DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ

ZAKŁADAMY DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ ZAKŁADAMY DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ 1 Spis treści I. Pomysł na biznes 3 II. Indywidualna działalność gospodarcza 5 III. Wspólna działalność gospodarcza 13 IV. Pozyskiwanie środków na rozpoczęcie działalności

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KREDYTOWANIA OSÓB FIZYCZNYCH W RAMACH USŁUG BANKOWOŚCI HIPOTECZNEJ W BANKU MILLENNIUM S.A.

REGULAMIN KREDYTOWANIA OSÓB FIZYCZNYCH W RAMACH USŁUG BANKOWOŚCI HIPOTECZNEJ W BANKU MILLENNIUM S.A. REGULAMIN KREDYTOWANIA OSÓB FIZYCZNYCH W RAMACH USŁUG BANKOWOŚCI HIPOTECZNEJ W BANKU MILLENNIUM S.A. Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1. Regulamin kredytowania osób fizycznych w ramach usług bankowości

Bardziej szczegółowo