Compensation_Plan_Detail PL-EU E U R O P A WITAMY

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Compensation_Plan_Detail-08.14-PL-EU E U R O P A WITAMY"

Transkrypt

1 P L A N W Y N A G R O D Z E Ń K Y Ä N I E U R O P A WITAMY Witamy w Kyäni. Naszą misją jest pomóc ludziom przeżyć więcej i wzbogacić ich potencjał, co oznacza lepsze zdrowie, lepszy dobrostan i dłuższe życie. Część tej misji wypełniamy za pomocą planu wynagrodzeń Kyäni. Na kolejnych stronach przedstawimy Wam każdy aspekt planu wynagrodzeń. Zrozumienie planu wynagrodzeń jest ważne, lecz samo zrozumienie planu jeszcze nie zapewni Wam finansowej wolności, na której tak Wam zależy. Jeżeli mamy wybór między pełną znajomością planu a ciężką pracą, ciężka praca zwycięży za każdym razem. Ponownie, witamy w Kyäni. Oczekujemy, że będziemy współpracować przez wiele kolejnych lat. Razem zbudujemy żywe dziedzictwo i wpłyniemy na życie tysięcy ludzi. Zarząd Kyäni 1

2 Drzewo Genealogii Drzewo Genealogii to środek do śledzenia relacji między wszystkimi dystrybutorami w Kyäni. W planie wynagrodzeń Kyäni są dwa Drzewa Genealogii, Drzewo Sponsora i Drzewo Placement. Gdy do Kyäni dołącza nowy dystrybutor, pojawia się w obu drzewach. Drzewo Sponsora Drzewo Sponsora jest podobne do struktury relacji w rodzinie. Każdy, kogo osobiście zwerbujesz, znajduje się w strukturze drzewa bezpośrednio pod Tobą, na Twoim pierwszym poziomie. Jeżeli osobiście zwerbujesz członków zespołu, a oni zwerbują nowych dystrybutorów, nowi dystrybutorzy znajdują się w strukturze drzewa pod Twoimi członkami zespołu, na Twoim drugim poziomie. Ta zasada pozycjonowania jest automatyczna, a o miejscu w strukturze decyduje to, kto zwerbował nowego dystrybutora. Szerokość Twojego Drzewa Sponsora jest taka, jak liczba osób osobiście przez Ciebie zwerbowanych. Premie wyliczane na podstawie Drzewa Sponsora Premia zespołu Generation Check Match (Kontrola struktury generacji) 2

3 Drzewo Placement Drzewo Placement to inny sposób śledzenia relacji. W przeciwieństwie do Drzewa Sponsora, w Drzewie Placement decydujesz we własnym zakresie, gdzie umieścisz osobiście sponsorowanego dystrybutora w strukturze swojej organizacji. Istnieje wiele różnych powodów, dla których liderzy mogą umieszczać nowo zwerbowanych dystrybutorów w różnych miejscach Drzewa Placement. Niektóre z nich to A) synergia w budowaniu zespołu; B) zależności geograficzne; C) zależności personalne lub D) budowanie następnej rangi. Właściwe umieszczenie nowego dystrybutora w Drzewie Placement jest ważne i może pomóc w zbudowaniu większej, wielopoziomowej i bardziej zyskownej organizacji. Gdy osobiście rekrutujesz nowego członka zespołu, możesz natychmiast umieścić go w Drzewie Placement lub możesz umieścić go w Poczekalni. W takim przypadku masz do 72 godzin, by zdecydować, gdzie go umieścić. Jeżeli nie zrobisz tego w ciągu 72 godzin, nowy dystrybutor zostanie automatycznie umieszczony na pierwszym poziomie Twojego Drzewa Placement. Nie ma żadnych ograniczeń szerokości Drzewa Placement; może ono być tak szerokie, jak tylko chcesz. Aby mieć prawo do premii, musisz jedynie mieć trzy struktury. Na ilustracji poniżej zauważysz, że George został umieszczony poniżej Mary. Ta sama organizacja może istnieć zarówno w Drzewie Sponsora, jak i w Drzewie Placement. Elementy kalkulowane za pomocą Drzewa Placement Ranga Szybki start Bonus Fast Track Premie za rangę Miesięczny akumulator Kyäni PayGate 3

4 Wymagania kwalifikacyjne Istnieją dwa poziomy kwalifikacji. Pierwszy osiągasz z 25 QV miesięcznie. Na tym poziomie jesteś uznawany za dystrybutora. Masz prawo do tygodniowych bonusów klientów oraz do 20% od SV na bonusach grupowych, ale tylko wtedy, gdy jesteś sponsorem nowo zwerbowanego dystrybutora. Przy QV miesięcznie jesteś uznawany za kwalifikującego się dystrybutora i masz prawo do wszystkich bonusów. Kwalifikacja odbywa się co miesiąc. Aby się zakwalifikować, możesz kupić odpowiednie ilości produktów, by wygenerować QV, zapewnić sobie odpowiednią liczbę osobistych klientów, by spełnić wymaganie QV lub połączyć obie te możliwości. RANGI Rangi są obliczane na podstawie QV z Drzewa Placement. Możesz uzyskać 500 QV z osobistych zakupów, by uzyskać rangę Pearl lub niższą i QV dla rangi Sapphire i wyższej. Rangi do Pearl włącznie wymagają dwóch aktywnych ( QV) struktur, zaś Sapphire i wyższe wymagają trzech aktywnych ( QV) struktur. Wykres rang z wykorzystaniem QV z Drzewa Placement Ranga Członek MQV wymagane Ogółem GQV Wymagane Liczba QV poza największą strukturą Dystrybutor 25 Kwalifikujący się dystrybutor Garnet 300 Jade Pearl Liczba QV poza 2 największymi strukturami Sapphire Ruby Emerald Blue Green Purple Red Double Red Black Double Black

5 Proces ustalania rangi W celu ustalenia rangi posłuż się następującym procesem. 1. Oblicz całkowity GQV (Group Qualifying Volume) i zobacz na wykresie, jakiej randze może odpowiadać. 2. Czy wielkość QV poza największą strukturą (łącznie z ilością własną i klienta) spełnia minimalne wymagania dla tej rangi? (jeśli nie, zacznij ponownie z rangą o jeden szczebel niższą) 3. Czy wielkość QV poza dwiema największymi strukturami (łącznie z ilością własną i klienta) spełnia minimalne wymagania dla tej rangi? Jeśli nie, zacznij ponownie z rangą o jeden szczebel niższą. Jeśli tak, osiągnąłeś tę rangę. Przykłady Poniżej przedstawiamy dwa przykłady obliczania rangi. Przykład A: Masz trzy struktury. Największa struktura ma QV, struktura 2 ma QV i struktura 3 ma 3000 QV. Przyjmij te wielkości do kalkulacji. 1. Łączna wielkość wszystkich struktur wynosi QV. Porównując to z wykresem, możesz kwalifikować się do rangi Emerald. 2. QV poza największą strukturą wynosi QV. Jak widać na wykresie, ranga Emerald wymaga QV. To wymaganie jest spełnione. 3. QV poza dwiema największymi strukturami wynosi 3000 QV. Jak widać na wykresie, ranga Emerald wymaga 2500 QV. To wymaganie jest spełnione. Osiągnąłeś rangę Emerald. Przykład B: Ta organizacja ma 4 struktury. Największa struktura ma QV, struktura 2 ma QV, struktura 3 ma 3000 QV i struktura 4 ma 300 QV. Przyjmij te wielkości do kalkulacji. 1. Łączna wielkość organizacji wynosi ` QV. Odpowiada to randze. 2. QV poza największą strukturą wynosi QV. Nie spełnia to minimalnego wymagania dla rangi. Szukamy rangi niższej o jeden poziom (Emerald). 3. QV poza największą strukturą wynosi QV. Jak widać na wykresie, ranga Emerald wymaga QV. To wymaganie jest spełnione. 4. QV poza dwiema największymi strukturami wynosi 3300 QV. Jak widać na wykresie, ranga Emerald wymaga 2500 QV. To wymaganie jest spełnione. Osiągnąłeś rangę Emerald. 5

6 Osobiste bonusy klienta Bonusy za sprzedaż detaliczną BONUSY Za każdym razem, gdy sprzedajesz produkt zarejestrowanemu klientowi, zarabiasz różnicę między ceną hurtową a detaliczną ceną sprzedaży. Różnica między ceną hurtową a ceną, jaką płaci preferowany klient lub klient detaliczny jest bonusem za sprzedaż detaliczną. Zostanie ona Ci wypłacona wraz z tygodniowym bonusem. Zarabiasz ten bonus za każdym razem, gdy jeden z Twoich osobistych klientów kupuje jakiś produkt. Jednak aby zarobić ten bonus, musisz mieć rangę dystrybutora (minimum 25 QV) w chwili, gdy ten bonus jest obliczany. Przykład: Załóżmy, że klient składa zamówienie na produkty o wartości euro - zamówienie, które dystrybutora będzie kosztować tylko 80 euro. Dystrybutor zarabia wówczas bonus za sprzedaż detaliczną euro - 80 euro = 20 euro. Bonus za klienta Gdy Twoi osobiści klienci kupują produkty w Kyäni, otrzymasz 20% od CV za każde zamówienie. Zarabiasz ten bonus za każdym razem, gdy jeden z Twoich osobistych klientów kupuje produkt, bonus ten jest wypłacany tygodniowo. Jednak aby zarobić ten bonus, musisz mieć rangę dystrybutora (minimum 25 QV) w chwili, gdy ten bonus jest obliczany, by się zakwalifikować. Przykład: Załóżmy, że klient składa zamówienie o wartości 75 CV. Przekłada się to na zysk w wysokości 11,40 euro dla Ciebie. Oblicza się to, mnożąc CV z zamówienia klienta przez 20%. Bonus za klienta (20% x 75 CV = 11,40 euro). Jednorazowy bonus CV za klienta Kyäni nagradza za budowę biznesów Twoich klientów. Gdy osiągniesz miesięczną osobistą wielkość CV klienta, otrzymasz jednorazowy bonus. Są dwa poziomy tego bonusu, przy 500 CV i CV, wygenerowanych przez klientów. Aby móc uzyskać ten bonus, musisz mieć rangę kwalifikującego się dystrybutora (minimum QV). 500 CV klientów = wypłata 76 euro CV klientów = wypłata 380 euro Pula klientów Każdego miesiąca Kyäni zabiera 2% wszystkich CV klientów i umieszcza je w puli klientów. Wszyscy dystrybutorzy, którzy mają co najmniej 500 CV od klientów, kwalifikują się do tej puli. Kwota, jaką otrzymasz z tej puli, zależy od kwoty CV, jaką osobiście wnosisz do puli w porównaniu z całością kwalifikujących się CV klientów od wszystkich kwalifikujących się dystrybutorów. Na przykład, jeśli dystrybutor ma łącznie CV od swoich osobistych klientów, a w danym miesiącu było 000 CV klientów od wszystkich kwalifikujących się dystrybutorów, ten dystrybutor otrzymałby / 000 = 1% puli. *Twoje osobiste zamówienia nie liczą się. Tylko zamówienia złożone przez klientów uprawniają do wypłat z puli klientów. 6

7 Double Black Black Double Red Red Purple Green Blue Emerald Ruby Sapphire Pearl Jade Garnet Kwalifikujący się dystrybutor Dystrybutor (tylko sponsor) Compensation_Plan_Detail PL-EU Bonusy dystrybutora Bonus zespołowy Ilekroć ktoś we wszystkich strukturach Twojej organizacji zwerbuje nowego członka zespołu, może Ci przysługiwać różnicowy bonus zespołowy. Różnicowy bonus zespołowy oblicza się z wykorzystaniem Drzewa Sponsora. Jest on wypłacany na podstawie liczby pakietów startowych, zakupionych przez nowych członków, Twojej rangi oraz rangi dystrybutorów między Tobą a zwerbowanymi dystrybutorami. Do obliczenia kwoty wypłaty bonusu zespołowego służy SV (liczba pakietów startowych). Każdy pakiet startowy ma skojarzoną z nim wartość SV. Zależnie od Twojej rangi, otrzymasz jako bonus wartość procentową SV. Ranga, jaką uzyskasz w ciągu pierwszych 31 dni, jest nazywana Grace Rank. Ta ranga będzie częścią oceny tego, ile zarobisz w ramach bonusu zespołowego. Po upływie 31 dni osiągnięta przez Ciebie ranga (Grace Rank) będzie porównana z bieżącą rangą miesiąca kalendarzowego i rangą poprzedniego miesiąca kalendarzowego. Najwyższa ze wszystkich trzech rang zostanie użyta do obliczenia bonusu zespołowego. Grace Rank będzie używana w trakcie Twoich pierwszych 31 dni, końca miesiąca kalendarzowego po upływie 31 dni i następnego pełnego miesiąca kalendarzowego. Dla przykładu, jeśli dołączyłeś 15 sierpnia, Twój 31-dniowy okres zakończy się 15 września, zaś Grace Rank możesz stosować od 15 sierpnia do 31 października. Możesz zawsze uzyskać wyższą rangę podejmując odpowiednie działania, jednak w trakcie tego czasu nigdy nie otrzymasz wypłaty niższej niż Grace Rank. (Ta ranga jest stosowana tylko do obliczenia bonusu zespołowego). Po upływie tego okresu Twoja wypłata bonusu zespołowego będzie bazować wyłącznie na randze bieżącego i poprzedniego miesiąca. Wykres poniżej przedstawia procent, jaki otrzymasz na podstawie swojej rangi. 10% 10% 25% 40% 55% 65% 70% 75% 80% 85% 90% 94% 96% 98% 99% % 7

8 Przykład różnicowego bonusu zespołowego Double Black Purple Ruby Double Black jest uprawniony do % z punktów SV. Jednakże 10% było wypłacone dla Kwalifikującego się dystrybutora, 30% dla Jade i 15% dla Pearl i 15% dla Ruby i 10% dla i 14% dla Purple i. % - 10% - 30% -15% - 15% - 10% - 14% = 6% Purple jest uprawniony do 94% z punktów SV. Jednakże 10% było wypłacone dla Kwalifikującego się dystrybutora, 30% dla Jade i 15% dla Pearl i 15% dla Ruby i 10% dla. 94% - 10% - 30% -15% - 15% - 10%= 14% jest uprawniony do 80% z punktów SV. Jednakże 10% było wypłacone dla Kwalifikującego się dystrybutora, 30% dla Jade i 15% dla Pearl i 15% dla Ruby. 80% - 10% - 30% -15% - 15% = 10% Ruby jest uprawniony do 70% z punktów SV. Jednakże 10% było wypłacone dla Kwalifikującego się dystrybutora, 30% dla Jade i 15% dla Pearl. 70% - 10% - 30% -15% = 15% Członek Członek nie kwalifikuje się do tego bonusu. Wypłacane jest 0% Pearl Pearl jest uprawniony do 55% z punktów SV. Jednakże 10% było wypłacone dla Kwalifikującego się dystrybutora i 30% dla Jade. 55% - 10% - 30% = 15% Garnet Garnet jest uprawniony do 25% z punktów SV. 40% było już wypłacone i przekracza ilość jaką Garnet może zarobić. Wypłacone jest 0% Jade Jade jest uprawniony do 40% z punktów SV. Jednakże 10% było już wypłacone, tak więc tylko 30% z 40% będzie wypłacone. 40%-10% = 30% Kwalifikujący się dystrybutor Kwalifikujący się dystrybutor jest uprawniony do 10% z punktów SV. Nikt nie został jeszcze wypłacony w związku z tym zarabia całe 10%. Nowy członek 8

9 Bonus za szybki start Aby pomóc Ci rozpocząć, Kyäni zapewnia bonus za szybki start z 3 różnymi wypłatami. Aby otrzymać pierwszą wypłatę, musisz osiągnąć rangę wypłacaną Jade w ciągu pierwszych 31 dni (data zarejestrowania się liczy się jako dzień 0). W celu otrzymania drugiej wypłaty musisz osiągnąć rangę wypłacaną Jade w ciągu pierwszego pełnego miesiąca kalendarzowego po otrzymaniu pierwszej wypłaty. W celu otrzymania trzeciej wypłaty musisz osiągnąć rangę wypłacaną Jade w ciągu następnego pełnego miesiąca kalendarzowego po otrzymaniu drugiej wypłaty. Otrzymasz te wypłaty tylko wtedy, gdy nastąpią one jedna po drugiej. Otrzymasz wypłatę zgodnie z tabelą poniżej. 1. miesiąc 2. miesiąc Pierwszych 31 dni Razem kalendarzowy kalendarzowy euro 150 euro 250 euro 500 euro Przykład: Dystrybutor rejestruje się 5 kwietnia i osiąga Jade 3 maja (jest niemal koniec 31-dniowego okresu). Następnie osiąga Pearl w maju i Jade w czerwcu. Otrzymasz wypłatę zgodnie ze schematem poniżej. Chociaż nie ma wypłaty w maju, trzeba utrzymać rangę Jade lub wyższą, by otrzymać pozostałe bonusy. Pierwszych 31 Wypłata Miesiąc (ranga) Maj (Pearl) Czerwiec (Jade) Lipiec (Jade) dni ogółem Wypłata euro Bez wypłaty 150 euro 250 euro 500 euro Bonus Fast Track Bonus Fast Track wymaga spełnienia dwóch warunków. Pierwszym warunkiem jest uzyskanie na koniec miesiąca rangi wypłacanej Pearl w miesiącu zarejestrowania lub w ciągu kolejnych dwóch miesięcy. Drugim warunkiem jest osiągnięcie rangi wypłacanej Pearl po raz drugi. Jeżeli drugi warunek zostanie spełniony za pomocą miesięcznych prowizji, otrzymasz 380 euro. Przykład: Dystrybutor rejestruje się 5 kwietnia i osiąga na koniec miesiąca rangę wymienioną w tabeli poniżej. Spełnia pierwszy warunek przez uzyskanie Pearl w drugim miesiącu po rejestracji. Następnie spełnia drugi warunek przez osiągnięcie Pearl w sierpniu. I w tym momencie otrzymuje wypłatę bonusu. Miesiąc Kwiecień Maj Czerwiec Lipiec Sierpień Ranga Jade Jade Pearl Jade Pearl Akumulator Kyäni PayGate Akumulator Kyäni PayGate jest obliczany na podstawie miesięcznych CV, wygenerowanych w Drzewie Placement. Akumulator Kyäni PayGate oblicza resztkowy dochód miesięczny począwszy od dołu Drzewa Placement i akumuluje ilości przepływające do góry, aż osiągnie dystrybutora z kwalifikującą PayGate, gdzie odbywa się wypłata należnej prowizji. Proces jest powtarzany dla wszystkich poziomów PayGate. Gdy Twoje ilości rosną, możesz kwalifikować się do nowych PayGates, zależnie od dystrybucji ilości w Twoim Drzewie Placement. Każda dodatkowa PayGate, do której się zakwalifikujesz, oznacza dodatkową wypłatę resztkową. Poniżej przedstawiamy wykres PayGates, procent CV dla każdego poziomu i wymagania ilościowe do zakwalifikowania się do odpowiedniej PayGate. 9

10 Wykres akumulatora PayGate z wykorzystaniem CV z Drzewa Placement PayGate Stawka Największa struktura Wymaganie Suma małych struktur 3. struktura Minimum 1 5,00% ,00% ,00% ,00% ,00% ,00% ,00% ,00% ,00% ,50% ,25% ,25%

11 Wykres dla PayGate 1 38 euro 7,60 euro 15,20 euro B A 11,40 euro 19,00 euro 11,40 euro 26,60 euro Przykład dla PayGate 1 Zapoznaj się z powyższym przykładem dla PayGate 1. (Wszystkie wypłaty są podane w euro.) Od dołu organizacji, przepływ idzie do góry i akumuluje CV. Gdy ilość osiągnie pierwszego dystrybutora kwalifikującego się do PayGate 1, obliczamy, ile CV należy wypłacić (oznaczone żółtym polem). Na pierwszym żółtym polu zakumulowało się łącznie 900 CV (dystrybutor A). Po osiągnięciu PayGate używamy następującego procesu do ustalenia wielkości wypłaty w PayGate: 1. dodajemy wszystkie CV zakumulowane w organizacji od dołu lub od ostatniej wypłaty PayGate zależnie od tego, co jest bliższe. 2. Odejmujemy kwotę bazową PayGate (wymaganie największej struktury). Dla PayGate 1 jest to 200 CV. Ta kwota 200 CV będzie przechodzić do góry z Twoimi osobistymi CV i CV klienta do dystrybutora powyżej Ciebie. W tym przykładzie, masz 900 CV CV = 700 CV. Ta kwota 700 CV jest mnożona przez 5% dla PayGAte 1. Daje to 26,60 euro. Kwota, która przechodzi do góry od dystrybutora A (żółte pole A) to teraz 300 CV (200 CV kwoty podstawowej PayGate + kwota osobista CV). Dystrybutor B (żółte pole B) jest następnym, który kwalifikuje się do PayGate 1. Kwota, którą otrzyma, to 500 CV. Przepuść ją teraz przez dwustopniowy proces powyżej, pamiętając, że kwota PayGate 200 CV w połączeniu z jego osobistymi CV przechodzi do góry i znów powtórz proces. Dystrybutor B otrzyma 11,40 euro. Osobista kwota dystrybutora B ( CV) plus 200 CV kwoty podstawowej PayGate przechodzą dalej do góry. Każde z żółtych pól przedstawia dystrybutora, który kwalifikuje się do PayGate 1. Gdy w końcu PayGate przejdzie na szczyt organizacji, rozpoczyna się następny proces PayGate u dołu organizacji z tą samą kwotą. 11

12 Wykres dla PayGate euro 212,80 euro A 425,60 euro 292,60 euro Przykład dla PayGate 4 Powyżej znajduje się przykład PayGate 4. Użyjemy takiej samej organizacji, jak w przykładzie PayGate 1, jednak zwiększymy kwotę CV do, ponieważ poprzednio ilości były zbyt małe aby można było przedstawić ten PayGate. Pamiętaj, że PayGate 1-3 zostałyby wypłacone przed przetworzeniem PayGate 4. Aby zakwalifikować się do tego PayGate-a, Twoja największa struktura musi mieć co najmniej 4500 CV, zaś wszystkie inne struktury muszą mieć co najmniej 3000 CV łącznie. Każdy z dystrybutorów w kolorze żółtym zakwalifikował się do wypłaty w PayGate 4. Aby obliczyć kwotę wypłaty dla dystrybutora A (żółte pole A), najpierw dodaj kwoty ze wszystkich struktur. Dystrybutor A zakumulował łącznie CV. Następnie odejmij kwotę bazową PayGate (4500 CV dla PayGate 4) CV 4500 CV = 5500 CV. Pomnóż przez 7%, a uzyskasz 292,60 euro. Te 292,60 euro będzie dodane do innych bonusów PayGate (PayGates 1-3) dla tego dystrybutora. Ostatecznie, kwota bazowa PayGate 4 o wartości 4500 CV przechodzi do góry wraz z jego osobistym CV do dystrybutora ponad nim. Ten proces jest powtarzany dla każdego dystrybutora, który kwalifikuje się do PayGate 4. W tym przykładzie ogółem 4 dystrybutorów otrzymało bonus PayGate 4. 12

13 Double Black Black Double Red Red Purple Green Blue Emerald Ruby Sapphire Generacje Compensation_Plan_Detail PL-EU Generation Check Match Jednym z najbardziej ekscytujących bonusów jest Generation Check Match. Możesz otrzymać procent od każdej wypłaty PayGate od dystrybutorów w swoim Drzewie Sponsora aż do 9 generacji poniżej. Generacja jest definiowana jako dystrybutor Kyäni, którego ranga wypłacana jest równa lub wyższa od Sapphire oraz w dół i łącznie z następnym dystrybutorem Kyäni, którego ranga wypłacana jest równa lub wyższa od Sapphire. Na bazie Twojej rangi wypłacanej otrzymasz procent od wypłat PayGate w dół Twojej struktury. Wykres poniżej przedstawia podział generacji i udziałów procentowych. 1 15% 15% 15% 15% 15% 15% 15% 15% 15% 15% 15% 2 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 3 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 4 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 6 4% 4% 4% 4% 4% 4% 4% 7 3% 3% 3% 3% 3% 3% 8 2% 2% 2% 2% 2% 9 1% 1% 1% 1% 13

14 Przykład Generation Check Match DIAMOND SAPPHIRE RUBY EMERALD Generation One Generation Two Generation Three W przykładzie powyżej dystrybutor na szczycie ma rangę wypłacaną, co uprawnia go do wypłaty z pięciu generacji (pokazano tylko trzy generacje). Dystrybutorzy w kolorze czerwonym są generacją 1, a otrzymałby 15% bonusu PayGate od każdego z nich. Dystrybutorzy w kolorze zielonym są generacją 2, a otrzymałby 10% bonusu PayGate od każdego z nich. Dystrybutorzy w kolorze żółtym są generacją 3, a otrzymałby 10% bonusu PayGate od każdego z nich. Bonus za rangę Bonus za rangę Emerald - osiągnij na koniec miesiąca rangę wypłacaną Emerald przez łącznie 2 miesiące i otrzymaj 3800 euro. Bonus za rangę Blue - osiągnij na koniec miesiąca rangę wypłacaną Blue przez łącznie 3 miesiące i otrzymaj euro. Bonus za rangę Double Purple - osiągnij na koniec miesiąca rangę wypłacaną Double Purple przez łącznie 3 miesiące i otrzymaj euro. Bonus za rangę Double Red - osiągnij na koniec miesiąca rangę wypłacaną Double Red przez łącznie 3 miesiące i otrzymaj euro ( euro miesięcznie za 5 miesięcy). Bonus za rangę Double Black - osiągnij na koniec miesiąca rangę wypłacaną Double Black przez łącznie 3 miesiące i otrzymaj euro ( euro miesięcznie za 10 miesięcy). 14

15 BONUSY DLA LIDERÓW Pula 1,5% wszystkich CV co miesiąc przechodzi do puli. Pula jest kalkulowana co miesiąc i wypłacana z opóźnieniem 60 dni. Dla przykładu, zarobki z puli ze stycznia są wypłacane w marcu. Aby wziąć udział w puli, dystrybutor musi mieć rangę wypłacaną lub powyżej w bieżącym miesiącu i w jednym z dwóch miesięcy poprzedzających. Uczestnicy otrzymują udziały w puli na podstawie swoich rang jak poniżej: 1 udział Blue 2 udziały Green 4 udziały Purple 8 udziałów Red 8 udziałów Double Red 8 udziałów Black 8 udziałów Double Black 8 udziałów Red, Double Red, Black lub Double Black biorą udział w tej puli, aż zakwalifikują się do następnej puli. Jeżeli uczestnik puli pomoże komuś w w swoim Drzewie Sponsora poniżej osiągnąć taką samą rangę wypłacaną lub wyższą, wówczas jego udział jest mnożony przez 1,5. Uczestnik może otrzymać współczynnik podwyższający tylko jeden raz. Kwalifikacja odbywa się na podstawie comiesięcznej rangi wypłacanej. Dystrybutor nigdy nie otrzymuje wypłaty z więcej niż jednej puli liderów w tym samym miesiącu. Pula Red 0,5% wszystkich CV co miesiąc przechodzi do puli Red. Pula jest kalkulowana co miesiąc i wypłacana z opóźnieniem 60 dni. Dla przykładu, zarobki z puli ze stycznia są wypłacane w marcu. Aby wziąć udział w puli, dystrybutor musi mieć rangę wypłacaną Red lub powyżej w bieżącym miesiącu i w jednym z dwóch miesięcy poprzedzających. Uczestnicy otrzymują udziały w puli na podstawie swoich rang jak poniżej: Red 1 udział Double Red 2 udziały Black 2 udziały Double Black 2 udziały Black lub Double Black biorą udział w tej puli, aż zakwalifikują się do puli Infinity. Jeżeli uczestnik puli pomoże komuś w w swoim Drzewie Sponsora poniżej osiągnąć taką samą rangę wypłacaną lub wyższą, wówczas jego udział jest mnożony przez 1,5. Uczestnik może otrzymać współczynnik podwyższający tylko jeden raz. Kwalifikacja odbywa się na podstawie comiesięcznej rangi wypłacanej. Dystrybutor nigdy nie otrzymuje wypłaty z więcej niż jednej puli liderów w tym samym miesiącu. 15

16 Bonus Infinity Bonus Infinity zapewnia dystrybutorom z rangą wypłacaną Black i Double Black wypłatę 1% od wszystkich CV w dół ich struktur. Jeśli Black lub Double Black ma w swojej strukturze innego Black lub dystrybutora wyższego rangą, wówczas bonus Infinity wypłacany poniżej jego jest pomniejszany o połowę. Z każdym nowym Black w Twojej strukturze wypłata nigdy się nie kończy, ale jest pomniejszana o połowę. Aby wziąć udział w bonusie, dystrybutor musi mieć rangę wypłacaną Black lub powyżej w bieżącym miesiącu i w jednym z dwóch miesięcy poprzedzających. Program Samochodowy Kyäni - Drive your Dream Car Począwszy od rangi Ruby, możesz jeździć własnym Mercedesem klasy C a program na tym się nie kończy! Jest pięć poziomów programu samochodowego, a miesięczna płatność może dochodzić do 7600 euro! Poziomy programu istnieją odpowiednio dla rang: Ruby,, Green, Red i Black. Aby zakwalifikować się do poziomu Ruby, wystarczy osiągnąć rangę wypłacaną Ruby w dwóch oddzielnych miesiącach. Aby zakwalifikować się do poziomu, Green, Red i Black, musisz być na określonym poziomie rangi przez trzy miesiące z kolejnych pięciu miesięcy. Aby zapoznać się ze szczegółami, przeczytaj dokument Kyäni Dream Car Program w swoim Backoffice. 16

17 Podróże Kyäni zapewnia podróże motywacyjne, by nagrodzić tych, którzy rozwijają swój biznes. Podróże motywacyjne mogą być różne na różnych rynkach. Aby dowiedzieć się więcej o dostępnych podróżach motywacyjnych, sprawdź informacje w Backoffice. Bonusy tygodniowe Bonus zespołowy Bonus za sprzedaż detaliczną Bonus za klienta Bonus za szybki start wypłata 1 Opublikowane w Backoffice HARMONOGRAM BONUSOWY KYÄNI Przelew bankowy Payoneer Upload Wtorek Piątek Piątek * Bonusy tygodniowe są obliczane za ubiegły okres poniedziałek-niedziela, na bazie czasu lokalnego w kraju rejestracji. Prowizje miesięczne / bonusy Akumulator Kyäni Paygate Generation Check Match Fast Track Pula klientów Jednorazowe bonusy za klienta Bonus za szybki start wypłata 2 i 3 Opublikowane w Backoffice Przelew bankowy Payoneer Upload Bonusy dla liderów Pula * Pula Red * Bonus Infinity Bonusy za rangę Opublikowane w Backoffice Przelew bankowy Payoneer Upload * Pule i Red są wypłacane w drugim miesiącu po ich naliczeniu. Na przykład, pula liderów za styczeń nie jest wypłacana przed 25 marca. Uwaga: jeżeli data naliczenia lub wypłaty jakiegokolwiek bonusu przypada na weekend lub święto, odpowiednie działanie ma miejsce w następnym dniu roboczym. 17

18 DEFINICJE Struktura cała grupa indywidualnych dystrybutorów pierwszego poziomu danego dystrybutora. Struktury mogą istnieć zarówno w Drzewie Sponsora, jak i w Drzewie Placement. Jeżeli masz trzech indywidualnych dystrybutorów na swoim pierwszym poziomie, masz trzy struktury. Downline wszystkie struktury Twojej organizacji. Autowysyłka produkty automatycznie fakturowane i wysyłane każdego miesiąca. Może to być sprzedaż zarówno dla dystrybutora, jak i dla klienta. Istnieje wiele opcji wyboru, jednak dostępne produkty różnią się w zależności od rynku. Autowysyłki (autoships) można konfigurować za pomocą Backoffice lub kontaktując się z obsługą klienta. Backoffice bezpieczny program internetowy, który umożliwia przegląd i kontrolę Twojego biznesu. Możesz przeglądać raporty na temat swojego zespołu, dodawać nowych klientów, rekrutować nowych dystrybutorów, przechodzić szkolenia i kontrolować swoje autowysyłki (autoship). Poczekalnia (Holding Tank) gdy zwerbujesz do swojej organizacji nowego dystrybutora, możesz go tymczasowo umieścić w poczekalni (Holding Tank) na maksymalnie 72 godziny. Daje Ci to czas na podjęcie decyzji, gdzie umieścić go w Drzewie Placement. Jeżeli nie zrobisz tego w ciągu 72 godzin, nowy dystrybutor zostanie automatycznie umieszczony na pierwszym poziomie Twojego Drzewa Placement. Generacja dystrybutor Kyäni, którego ranga wypłacana jest równa lub wyższa od Sapphire oraz w dół i łącznie z następnym dystrybutorem Kyäni, którego ranga wypłacana jest równa lub wyższa od Sapphire oraz każdy dystrybutor pomiędzy. Generacje (generations) są określane indywidualnie w każdej strukturze. Ranga wypłacana ranga w chwili wypłaty dowolnego bonusu lub dowolnej prowizji. Ranga będzie się zmieniać wraz z wielkością Twojego zespołu. Możesz znaleźć swoją rangę wypłacaną (Paid-as) w Backoffice wraz ze szczegółami prowizji. Lifetime Rank najwyższa ranga osiągnięta w historii. Preferowany klient klient, który konfiguruje swoje zamówienia jako autowysyłkę. Uprawnia to tych klientów do uzyskania upustu od ceny sprzedaży. Klient detaliczny klient, który jednorazowo składa pojedyncze zamówienie. Jeżeli chce kupić produkt, kontaktuje się bezpośrednio z dystrybutorem, działem obsługi klienta lub odwiedza stronę internetową korporacji, loguje się i kupuje produkt. QV Qualifying Volume (wielkość kwalifikująca) - wielkość przypisana do produktów i używana do określenia rangi i minimum kwalifikującego. MQV wielkość kwalifikująca członka (obejmuje zakupy klientów) GQV Group Qualifying Volume (wielkość kwalifikująca grupy). (obejmuje Ciebie oraz całą Twoją grupę, w tym klientów) CV Commissionable Volume (wielkość uprawniająca do prowizji ). Wielkość używana do obliczenia bonusów. SV Starter Pack Volume (wielkość pakietów startowych). Wielkość używana do obliczenia wypłaty bonusów grupowych 1 CV = 0,76 euro KURS WYMIANY 18

19 2015 Kyäni United PROMOTION FIRST 30 DAYS 2 ND CHANCE 3 RD CHANCE Rank Payout Rank Payout Rank Payout Jade 200 Sapphire 400 Emerald Pearl 400 Sapphire Ruby Emerald Blue First 30 Days New Distributors that enroll between March 1 and August 31 who reach one of the above ranks in the first 30 days, earn the corresponding bonus listed above. The Distributor will earn the bonus associated with the rank they achieve, plus the bonus listed for all of the ranks below it. Ruby Emerald Blue nd Chance Month Distributors who earned a First 30 Days bonus, and achieve a higher rank in the 2nd Chance month, will receive the corresponding bonus listed above. Distributors who were unable to earn a First 30 Days bonus, have a 2nd Chance to achieve one of the above ranks and receive the corresponding bonus listed above. The 2nd Chance Month is the next full calendar month following a Distributor s first 30 days Blue rd Chance Month Distributors who earned a First 30 Days bonus, and/or the 2nd Chance bonus, and achieve a higher rank in the 3rd Chance month, will receive the corresponding bonus listed above. Distributors who were unable to earn a First 30 Days bonus or a 2nd Chance bonus, have a 3rd Chance to achieve one of the above ranks and receive the corresponding bonus listed above. The 3rd Chance Month is the 2nd full calendar month following a Distributor s first 30 days. See BackOffice for official rules and details. This incentive replaces Jade Fast Start for the duration of the promotion. The Pearl Fast Track will remain in place per compensation plan.

20 Kyäni Połączona Promocja 2015 Kyäni - Europa Podsumowanie Okres promocji: Marzec wrzesień 2015 r. (7 miesięcy) Wymogi kwalifikacyjne: Okres 30 Dni Dystrybutorzy, którzy zarejestrują się w okresie promocyjnym, mogą w okresie pierwszych 30 dni od rejestracji osiągnąć pewną rangę, otrzymają wówczas wypłatę zgodną z poniższą tabelą rang. Otrzymają łączną kwotę wypłaty należną dla najwyższej osiągniętej rangi oraz wszystkich niższych. (W przypadku rangi Jade, zastąpi to standardową wypłatę Fast Start i dystrybutor nie będzie kwalifikował się do wypłaty Fast Start.) Ranga *Jade Pearl Sapphire Ruby Emerald Blue Wypłata Miesiąc Przejściowy W trakcie kolejnego pełnego miesiąca kalendarzowego, następującego po okresie 30 dni, dystrybutor może uzyskać dodatkową wypłatę, jeżeli na koniec miesiąca spełni wymagania dla jednej z rang wskazanych w poniższej tabeli. (Np. w razie rejestracji 15 marca 2015 r. okres 30 dni zakończyłby się 14 kwietnia 2015 r., a kolejnym pełnym miesiącem kalendarzowym byłby maj 2015 r.).dystrybutor otrzyma wówczas wypłatę za bieżącą rangę i nie otrzyma wypłat przysługujących za poniższe rangi. Aby otrzymać wypłatę należy w Okresie 30 dni podnieść swoją rangę. Ranga Sapphire Ruby Emerald Blue Wypłata Druga Szansa Jeżeli w trakcie pierwszych 30 dni dystrybutorowi nie udało się osiągnąć rangi Jade lub wyższej, wówczas będzie miał okazję do wypracowania premii gotówkowej w okresie kolejnego pełnego miesiąca kalendarzowego następującego po okresie 30 dni. Jeżeli dystrybutor osiągnie na koniec miesiąca jedną z rang wskazanych w poniższej tabeli, wówczas otrzyma powiązaną z tą rangą wypłatę. Ranga Sapphire Ruby Emerald Blue Wypłata Trzecia Szansa Jeżeli dystrybutor osiągnie wypłatę w czasie pierwszych 30 dni lub podczas kolejnego pełnego miesiąca kalendarzowego po pierwszych 30 dniach, a w drugim pełnym miesiącu po pierwszych 30 dniach osiągnie najwyższą dotychczas rangę, zakwalifikuje się do trzeciej szansy w niniejszej promocji. Wysokość wypłaty zależy od osiągniętej rangi i jest wskazana w poniższej tabeli. Dystrybutor otrzyma wypłatę wyłącznie za bieżącą rangę i nie otrzyma wypłat przysługujących za poniższe rangi. Jeżeli dystrybutor nie wypracował wypłaty w trakcie pierwszych 30 dni, ani w pierwszym pełnym miesiącu kalendarzowym po tym okresie, kwalifikuje się do skorzystania z trzeciej szansy w niniejszej promocji. W oparciu o rangę dystrybutora osiągniętą w drugim pełnym miesiącu Strona 1 z 2

21 Kyäni Połączona Promocja 2015 Kyäni - Europa kalendarzowym po pierwszych 30 dniach otrzyma on wypłatę wskazaną w poniższej tabeli. Dystrybutor otrzyma wypłatę wyłącznie za bieżącą rangę i nie otrzyma wypłat przysługujących za poniższe rangi. Ranga Emerald Blue Wypłata Przykład 1: Dystrybutor zarejestrował się 15 marca 2015 r. i do 14 kwietnia 2015 r. osiągnął rangę Sapphire. W następnym pełnym miesiącu kalendarzowym uzyskał rangę Ruby. Uzyska łączną wypłatę Ranga Jade Pearl Sapphire Ruby Emerald 30 Dni Kolejny pełen miesiąc X X X Blue Ogółem X X X X X X X Przykład 2: Dystrybutor zarejestrował się 20 kwietnia 2015 r. i do 20 maja 2015 r. osiągnął rangę Pearl. W następnym pełnym miesiącu kalendarzowym uzyskał rangę Sapphire. A w drugim pełnym miesiącu kalendarzowym uzyskał rangę. Uzyska łączną wypłatę Ranga Jade Pearl Sapphire Ruby Emerald 30 Dni Kolejny pełen miesiąc Drugi pełen miesiąc Blue Ogółem X X X X X 600 X X 400 X X X X 400 X X X X X Dodatkowe zasady programu X *W przypadku rangi Jade, zastąpi to wypłatę Fast Start z Globalnego Planu Wynagrodzeń, do której dystrybutor nie będzie się kwalifikował. Kyӓni zastrzega sobie prawo do wprowadzenia w dowolnym czasie zmian w tej promocji. Punkty przeniesione z jednego dystrybutora na drugiego (ang. Moved volume) nie kwalifikują do premii. Nagród nie można przenosić na inne osoby. Interpretacja, decyzje i obliczanie punktów stosowanych w tej promocji dokonane przez Kyӓni są ostateczne i niepodważalne. Strona 2 z 2

Zasady działalności 3

Zasady działalności 3 Zasady Działalności SPIS TREŚCI 1 Wprowadzenie 3 2 Definicje 4 3 Gwarancje i zwrot produktów 7 4 Schemat premii i plan marketingowy 8 5 Status Managera i rekwalifikacje 12 6 Premia Lidera 14 7 Dodatkowe

Bardziej szczegółowo

PLAN KOMPENSACYJNY. www.lifeleadergroup.com

PLAN KOMPENSACYJNY. www.lifeleadergroup.com PLAN KOMPENSACYJNY MARZEC 2014 PRZEZ DLA CIEBIE Przez Ciebie i dla Ciebie Jest nasza filozofią i naszym podejściem do rozwoju Planu Kompensacyjnego. Do tworzenia tego Planu Kompensacyjnego, nie zatrudniliśmy

Bardziej szczegółowo

Zasady działalności 3

Zasady działalności 3 Zasady Działalności SPIS TREŚCI 1 Wprowadzenie 3 2 Definicje 4 3 Gwarancje i zwrot produktów 7 4 Schemat premii i plan marketingowy 8 5 Status Managera i rekwalifikacje 12 6 Premia Lidera 13 7 Dodatkowe

Bardziej szczegółowo

Zasady działalności 3

Zasady działalności 3 Zasady Działalności SPIS TREŚCI 1 Wprowadzenie 3 2 Definicje 4 3 Gwarancje i zwrot produktów 7 4 Schemat premii i plan marketingowy 8 5 Status Managera i rekwalifikacje 12 6 Premia Lidera 13 7 Dodatkowe

Bardziej szczegółowo

P L A N M A R K E T I N G O W Y

P L A N M A R K E T I N G O W Y P L A N M A R K E T I N G O W Y Firmy Dr. Nona International Ltd. Spis Treści: Witamy...2 System Marketingu Sieciowego...3 Podstawowe założenia...3 Rejestracja...4 Terminy i określenia...5 Podstawowe statusy...10

Bardziej szczegółowo

FM GROUP. Plan Marketingowy. przewodnik w drodze do sukcesu MAGNOLII ORCHIDEI GWIAZD

FM GROUP. Plan Marketingowy. przewodnik w drodze do sukcesu MAGNOLII ORCHIDEI GWIAZD FM GROUP Plan Marketingowy przewodnik w drodze do sukcesu 2014 Z P R S Z M Y D O N S Z Y C H K L U B Ó W MGNOLII ORCHIDEI GWIZD P L N M R K E T I N G O W Y FM GROUP POLSK Spis treści Klucz do sukcesu Klucz

Bardziej szczegółowo

ZARABIAJ. jednym ogłoszeniem

ZARABIAJ. jednym ogłoszeniem ZARABIAJ jednym ogłoszeniem Stworzyliśmy ten poradnik, by pomóc naszym czytelnikom osiągnąć sukces w życiu osobistym i zawodowym. Mimo, że prezentujemy praktyczne rozwiązania, to nie są one jednakowo skuteczne

Bardziej szczegółowo

rekomendowany przez 1 P L A N M A R K E T I N G O W Y

rekomendowany przez 1 P L A N M A R K E T I N G O W Y rekomendowany przez P L A N M A R K E T I N G O W Y 1 SPIS TREŚCI Witaj w FM GROUP! Pierwszy Plan Marketingowy Wstęp Poznaj FM GROUP Marketing wielopoziomowy Złote zasady sprzedaży Dlaczego warto zostać

Bardziej szczegółowo

PLAN KOMPENSACYJNY - SPRZEDAŻ

PLAN KOMPENSACYJNY - SPRZEDAŻ PLAN KOMPENSACYJNY - SPRZEDAŻ Nu Skin to RÓŻNICA UDOWODNIONA. Dzięki współpracy z Państwem, wyróżniamy się jako liderzy na rynku sprzedaży bezpośredniej. Nasza wizja jest klarowna: Pragniemy zostać światowym

Bardziej szczegółowo

WellStar Vision 2020 plan wynagrodzeń

WellStar Vision 2020 plan wynagrodzeń WellStar Vision 2020 plan wynagrodzeń 08.2014 / I Witamy w WellStar Światowy lider w Bionic Your Activation Systems: BYAS. Światowy lider w Social Club Selling: SCS. Chcemy pomóc wszystkim ludziom, by

Bardziej szczegółowo

KATALOG MARKETINGOWY

KATALOG MARKETINGOWY KATALOG MARKETINGOWY MYŚL pozytywnie UFAJ swoim możliwościom WIERZ w marzenia MIEJ ODWAGĘ, by je realizować 01 02 03 Firma /str. 5 Kariera /str. 21 Lou Pre International to stabilna firma, która oferuje

Bardziej szczegółowo

rekomendowany przez P L A N M A R K E T I N G O W Y

rekomendowany przez P L A N M A R K E T I N G O W Y rekomendowany przez P L A N M A R K E T I N G O W Y 1 SPIS TREŚCI Witaj w FM GROUP! Pierwszy Plan Marketingowy Wstęp Poznaj FM GROUP Marketing wielopoziomowy Złote zasady sprzedaży Dlaczego warto zostać

Bardziej szczegółowo

ZASADY I PROCEDURY. styczeń 2009 r. STANY ZJEDNOCZONE AMERYKI. AGEL ENTERPRISES, LLC 3400 Ashton Boulevard, Suite 500 Lehi, Utah 84043 USA

ZASADY I PROCEDURY. styczeń 2009 r. STANY ZJEDNOCZONE AMERYKI. AGEL ENTERPRISES, LLC 3400 Ashton Boulevard, Suite 500 Lehi, Utah 84043 USA ZASADY I PROCEDURY styczeń 2009 r. STANY ZJEDNOCZONE AMERYKI AGEL ENTERPRISES, LLC 3400 Ashton Boulevard, Suite 500 Lehi, Utah 84043 USA SPIS TREŚCI WSTĘP... 3 ROZDZIAŁ 1: DEFINICJE... 3 ROZDZIAŁ 2: REJESTRACJA

Bardziej szczegółowo

Plan Finansowy Colway International

Plan Finansowy Colway International lan Finansowy Colway International WSTĘ Ludzie, którzy pracują razem i mają wspólne cele, osiągają niedostępne dla innych rezultaty. Motywują się wzajemnie, wciąż się uczą i rozwijają. Mają świadomość,

Bardziej szczegółowo

Zintegrowany System Zarządzania Firmą. humansoft Corax MODUŁ KADRY I PŁACE HR

Zintegrowany System Zarządzania Firmą. humansoft Corax MODUŁ KADRY I PŁACE HR Zintegrowany System Zarządzania Firmą humansoft Corax MODUŁ KADRY I PŁACE HR Wersja 3.15 Radom, lipiec 2009 Powielanie w jakiejkolwiek formie, całości lub fragmentów podręcznika, bez pisemnej zgody Humansoft

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE. 4filar.pl - bezpieczna firma na przyszłość

WPROWADZENIE. 4filar.pl - bezpieczna firma na przyszłość WPROWADZENIE 4filar.pl - bezpieczna firma na przyszłość Pracujemy, by zapewnić sobie stabilność zawodową, a naszym Bliskim finansowe bezpieczeństwo. Odkładamy oszczędności na realizację marzeń i nieprzewidziane

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PRZEDSTAWICIELA. www.betterware.pl

PRZEWODNIK PRZEDSTAWICIELA. www.betterware.pl PRZEWODNIK PRZEDSTAWICIELA www.betterware.pl Nasza historia Był rok 1928......we wschodnim Londynie Albert Edward Clark i Edward Ernest Willis założyli firmę Betterwear. Bezpośrednia sprzedaż sprzętu i

Bardziej szczegółowo

ICF System do obsługi zleceń zakupu i sprzedaży walut Platformy Handlu Walutami CUREX Panel transakcyjny Instrukcja Użytkownika

ICF System do obsługi zleceń zakupu i sprzedaży walut Platformy Handlu Walutami CUREX Panel transakcyjny Instrukcja Użytkownika ICF System do obsługi zleceń zakupu i sprzedaży walut Platformy Handlu Walutami CUREX Panel transakcyjny Instrukcja Użytkownika Spis treści Wstęp... 4 O tym dokumencie... 4 Przyjęte oznaczenia... 4 Cel

Bardziej szczegółowo

11 Produkty firmy Akuna

11 Produkty firmy Akuna Spis treści I. Wstęp II. Współpraca i relacje handlowe Najważniejsze zasady współpracy Relacje między dystrybutorami Relacje w linii sponsorskiej 2 3 VII. Awans na pozycję Lider Warunki awansu Cztery sposoby

Bardziej szczegółowo

Witamy w strefie emerytalnych regulacji rozszerzonych. Twoja przyszłość z emeryturą StiPP. Witamy w strefie emerytalnych regulacji rozszerzonych

Witamy w strefie emerytalnych regulacji rozszerzonych. Twoja przyszłość z emeryturą StiPP. Witamy w strefie emerytalnych regulacji rozszerzonych Witamy w strefie emerytalnych regulacji rozszerzonych Twoja przyszłość z emeryturą StiPP Witamy w strefie emerytalnych regulacji rozszerzonych 1 Stopka redakcyjna Redakcja: Syntrus Achmea Tekst: Syntrus

Bardziej szczegółowo

Krzysztof Mejszutowicz P R Z E W O D N I K D L A P O C Z Ą T K U J Ą C Y C H INWESTORÓW

Krzysztof Mejszutowicz P R Z E W O D N I K D L A P O C Z Ą T K U J Ą C Y C H INWESTORÓW Krzysztof Mejszutowicz P R Z E W O D N I K D L A P O C Z Ą T K U J Ą C Y C H INWESTORÓW Wydawca: Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie SA ul. Książęca 4, 00-498 Warszawa tel. 22 628 32 32 fax 22 537

Bardziej szczegółowo

FUTURENET Plan Marketingowy

FUTURENET Plan Marketingowy FUTURENET Plan Marketingowy 1 Plan Marketingowy Spis Treści Start 9 Możliwości zarabiania: 1. Social Media Bonus 2. Best Sponsor Bonus 3. Multimedia Bonus 4. Sales Bonus 5. Friends Bonus 6. Matching Bonus

Bardziej szczegółowo

Mam kredyt hipoteczny PORADNIK DLA KLIENTÓW BANKOWOŚCI HIPOTECZNEJ

Mam kredyt hipoteczny PORADNIK DLA KLIENTÓW BANKOWOŚCI HIPOTECZNEJ Mam kredyt hipoteczny PORADNIK DLA KLIENTÓW BANKOWOŚCI HIPOTECZNEJ Serdecznie dziękujemy za skorzystanie z usług Banku Millennium i wybór naszego kredytu. Jesteśmy przekonani, że umożliwi on realizację

Bardziej szczegółowo

Mam kredyt hipoteczny PORADNIK DLA KLIENTÓW BANKOWOŚCI HIPOTECZNEJ

Mam kredyt hipoteczny PORADNIK DLA KLIENTÓW BANKOWOŚCI HIPOTECZNEJ Mam kredyt hipoteczny PORADNIK DLA KLIENTÓW BANKOWOŚCI HIPOTECZNEJ Serdecznie dziękujemy za skorzystanie z usług Banku Millennium i wybór naszego kredytu. Jesteśmy przekonani, że umożliwi on realizację

Bardziej szczegółowo

INWESTYCJE GIEŁDOWE RYNEK AKCJI W POLSCE

INWESTYCJE GIEŁDOWE RYNEK AKCJI W POLSCE INWESTYCJE GIEŁDOWE RYNEK AKCJI W POLSCE Napisał Marcin Otorowski Mierzyn 2003 2 SPIS TREŚCI I. Wstęp 5 II. Informacje wstępne 9 2.1. Odczytywanie informacji z tradycyjnego wykresu giełdowego 10 2.2 Odczytywanie

Bardziej szczegółowo

Przedmowa. Zespół InvestTracer.com

Przedmowa. Zespół InvestTracer.com 2 Przedmowa Systematyczne pomnażanie pieniędzy nie jest sprawą łatwą. Przekonał się o tym każdy inwestor, który spróbował swoich sił na rynku kapitałowym. Poświęciliśmy kilkanaście lat aby stworzyć narzędzia,

Bardziej szczegółowo

ERASMUS+ Wskazówki techniczne dotyczące wypełniania elektronicznych formularzy wniosków

ERASMUS+ Wskazówki techniczne dotyczące wypełniania elektronicznych formularzy wniosków ERASMUS+ Wskazówki techniczne dotyczące wypełniania elektronicznych formularzy wniosków Dla akcji zarządzanych przez Agencje Narodowe Wersja 2 z 7.03.2014 Spis treści Wstęp... 5 Przygotowanie... 5 Katalog

Bardziej szczegółowo

Sposób na Przyszłość Ubezpieczenie ochronno-inwestycyjne

Sposób na Przyszłość Ubezpieczenie ochronno-inwestycyjne OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE Sposób na Przyszłość Ubezpieczenie ochronno-inwestycyjne OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE SPOSÓB NA PRZYSZŁOŚĆ Masz w dłoni Ogólne warunki ubezpieczenia. To dokument,

Bardziej szczegółowo

Nowa przyszłość. Państwa osobisty program sukcesu WellStar. www.wellstar-company.com

Nowa przyszłość. Państwa osobisty program sukcesu WellStar. www.wellstar-company.com Nowa przyszłość z WellStar Państwa osobisty program sukcesu WellStar 2012 www.wellstar-company.com 02 Biznes WellStar PRZYSZŁOŚCIOWY BIZNES GODNY POLECENIA PAŃSTWA KLUCZ DO OSOBISTEJ I FINANSOWEJ SWOBODY

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI GRY INNOWACYJNE PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNE DLA UCZNIÓW/UCZENNIC

INSTRUKCJA OBSŁUGI GRY INNOWACYJNE PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNE DLA UCZNIÓW/UCZENNIC INSTRUKCJA OBSŁUGI GRY INNOWACYJNE PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNE DLA UCZNIÓW/UCZENNIC Spis Treści Wstęp... 5 Opis sytuacji, w której się znajdujesz... 6 KROK PIERWSZY zakładanie spółki.... 7 Wybór nazwy

Bardziej szczegółowo