1. Włączamy listę wielopoziomową: rozwijamy trzecią ikonę do włączania list i wybieramy wzór:

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "1. Włączamy listę wielopoziomową: rozwijamy trzecią ikonę do włączania list i wybieramy wzór:"

Transkrypt

1 Wskazówki do wykonania Ćwiczenia 2 (Word 2007) ze strony Wg wzoru praca do wykonania Część A. LISTA WIELOPOZIOMOWA Autor: dr Mariusz Giero 1. Włączamy listę wielopoziomową: rozwijamy trzecią ikonę do włączania list i wybieramy wzór: 2. Wpisujemy Starożytność i przechodzimy do nowego akapitu ( Enterem ). W nowym akapicie powinien pojawić się numer. Uwaga: Gdyby nie pojawił się numer to zaznaczamy ten akapit i akapit powyżej (ten ze Starożytnością ) i jeszcze raz włączamy listę wielopoziomową tak jak w p. 1. Teraz numer powinien się już pojawić. 3. Tekst na poszczególnych poziomach wpisujemy następująco: 3.1. Będąc w NARZĘDZIACH GŁÓWNYCH klikamy w odpowiednią z ikon, aby ustawić poziom, na którym chcemy wpisać tekst. Ikona po lewej (podpowiedź Zmniejsz wcięcie ) służy do przejścia o poziom wyżej, ikona po prawej (podpowiedź Zwiększ wcięcie ) do przejścia o poziom niżej. I tak w przypadku Antygony klikamy w ikonę po prawej, aby znaleźć się na drugim poziomie. Uwaga: Inne metody ustawienia poziomu są opisane w p Po ustawieniu poziomu wpisujemy tekst i naciskamy enter, aby przejść do nowego numeru. 4. Inne sposoby ustawienia poziomu listy: Sposób II. Rozwijamy trzecią z ikon i wybieramy ZMIEŃ POZIOM LISTY albo: PPM NUMEROWANIE ZMIEŃ POZIOM LISTY. Sposób III. Klawisz TAB przejście o poziom niżej Kombinacja SHIFT TAB przejście o poziom wyżej 6. Wcięcia listy względem marginesów (przesunięcie listy w poziomie). Chcemy ustawić następujące wcięcia: pierwszy poziom: numer 2 cm od marginesu, tekst 3 cm; poziom drugi odpowiednio 3 cm i 4 cm, poziom trzeci odpowiednio 4 cm i 5,5 cm. W tym celu: zaznaczamy całą listę (dokładnie tekst na tej liście, bo numerów nie da się zaznaczyć), dalej rozwijamy trzecią z ikon Pokaże się okienko: i wybieramy DEFINIUJ NOWĄ LISTĘ WIELOPOZIOMOWĄ.

2 Po lewej stronie tego okienka wybiera się poziom, dla którego chcemy ustawić wcięcia: Wcięcie numeru czyli odległość numeru od lewego marginesu ustawiamy w polu Wyrównanie. Odległość tekstu od lewego marginesu ustawiamy w polu Wcięcie tekstu. Uwaga: Do ustawienia wcięć można użyć suwaków, ale może być to niewygodna metoda przy długiej liście: należy najpierw zaznaczyć teksty na żądanym poziomie na całej liście (niesąsiadujące teksty zaznaczamy trzymając wciśnięty klawisz CTRL), a następnie użyć suwaków tak jak opisano w punkcie 5 w ćw Kopiujemy przygotowaną listą. Przekształcimy ją na listę z takim rodzajem numeracji jak pod linkiem Praca do wykonania nr 2 Lista po skopiowaniu zaczyna się od 4. Otwieramy DEFINIUJ NOWĄ LISTĘ WIELOPOZIOMOWĄ jak w p. 6, a następnie: 7.1. Aby lista zaczynała się od 1: WIĘCEJ - ROZPOCZNIJ OD ustawiamy na Aby na poziomie 1 było Lekcja numer : wybieramy w lewym górnym rogu poziom 1. W polu WPROWADŹ FORMATOWANIE NUMERACJI dopisujemy słowo Lekcja przed liczbą na szarym tle Aby zbudować numerację na poziomie 2: wybieramy w lewym górnym rogu poziom 2. Kasujemy zawartość pola WPROWADŹ FORMATOWANIE NUMERACJI. Wybieramy Poziom 1 z listy DOŁĄCZ NUMER POZIOMU Z. Stawiamy kropkę. Wybieramy cyfry arabskie z listy STYL NUMERACJI DLA TEGO POZIOMU Aby na poziomie 3 było punktowanie: wybieramy w lewym górnym rogu poziom 3. Wybieramy punktor z listy STYL NUMERACJI DLA TEGO POZIOMU OK Część B. PRzekształcanie tabel Aby wykonać tą część należy skopiować tabelę z ćw Dodawanie wierszy lub kolumn Standardowa metoda: Zaznaczamy wiersz (kolumnę) obok którego chcemy dodać nowy. Następnie: PPM NA ZAZNACZONYM WIERSZU (KOLUMNIE) WSTAW WSTAW WIERSZE (WSTAW KOLUMNY ). Reguła: tyle wierszy (kolumn) ile się zaznaczy, tyle zostanie dodanych nowych.

3 Nie ma kłopotów jeśli tą metodą dodajemy wiersz lub kolumnę przebiegającą przez całą tabelę, np. chcemy dodać nowy wiersz po Telekomunikacja Polska czyli ZAZNACZAMY TEN WIERSZ PPM NA TYM WIERSZU WSTAW WSTAW WIERSZE PONIŻEJ. Problem się pojawia jeśli chcemy dodać wiersz lub kolumnę nie przebiegającą przez całą tabelę. Wtedy standardowa metoda nie zadziała dobrze. Np. chcemy dodać kolumnę na notowania funtów pomiędzy notowaniami i EUR. W tym celu: ZAZNACZAMY CAŁĄ KOLUMNĘ Z NOTOWANIAMI PPM NA TEJ KOLUMNIE WSTAW WSTAW KOLUMNY Z PRAWEJ. Otrzymujemy: EUR 1 TELEKOMUNIKACJA POLSKA S.A. TPSA 11,40 3,05 2 Bank Polska Kasa Opieki S.A. PEKAO 64,50 15,32 3 Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A. PKN ORLEN 15,25 3,85 Musimy więc wykonać korektę: scalić pierwszy wiersz oraz pustą komórkę z komórką. Aby uniknąć takich korekt, dodawanie wierszy lub kolumn nie przebiegających przez całą tabelę można wykonać inną metodą: poprzez dorysowanie krawędzi tabeli. W naszym przypadku należy dorysować krawędź, aby podzielić na dwa kolumnę. Zatem najpierw wycofujemy się wcześniej z poprzedniej operacji, aby wrócić do oryginalnej tabeli, a następnie: PROJEKTOWANIE (KURSOR MUSI BYĆ WEWNĄTRZ TABELI ABY TO POELCENIE BYŁO WIDOCZNE) RYSUJ TABELĘ RYSUJEMY KRAWĘDŹ DZIELĄCĄ NA PÓŁ KOLUMNĘ RYSUJ TABELĘ (ABY WYŁĄCZYĆ RYSOWANIE). Otrzymujemy: EUR 1 TELEKOMUNIKACJA POLSKA S.A. TPSA 11,40 3,05 2 Bank Polska Kasa Opieki S.A. PEKAO 64,50 15,32 3 Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A. PKN ORLEN 15,25 3,85 Aby poprawić rozmiary tabeli: przeciągamy prawą krawędź tabeli ok. 1,5 cm. Aby kolumny z notowaniami były jednakowej szerokości: ZAZNACZAMY TE 3 KOLUMNY UKŁAD ROZŁÓŻ KOLUMNY notowania funtów w środkowej kolumnie.. Dopisujemy Uwaga: dorysowanie krawędzi można też uzyskać poleceniem podziel komórki : ZAZNACZYĆ KOLUMNĘ Z NOTOWANIAMI UKŁAD PODZIEL KOMÓRKI LICZBA KOLUMN: 2 ODHACZYKOWAĆ SCAL KOMÓRKI PRZED PODZIAŁEM.

4 Uwaga: inna metoda na poprawienie rozmiarów: ZAZNACZYĆ KOLUMNY Z NOTOWANIAMI 3 WALUT UKŁAD WPISAĆ (NIE PRZESUWAĆ!) SZEROKOŚCI KOLUMN: 1,6 CM (ABY BYŁA TO SZEROKOŚĆ TAKA JAK W ĆW. 1) NACISNĄĆ ENTER. Następnie poprawić szerokość komórki : zaznaczyć ją Układ i przesuwając wartości w tym polu powiększyć ją, aby zrównać z kolumną notowania EUR. Tak samo postąpić z komórką Zestawienie. Uwaga: Jeśli w polu nie ma żadnej wartości należy wartość wpisywać, a nie przesuwać, bo układ tabeli się popsuje. 2. Usuwanie wierszy lub kolumn Standardowa metoda: Zaznaczamy wiersz (kolumnę) który chcemy usunąć, a następnie: PPM NA ZAZNACZONYM WIERSZU (KOLUMNIE) USUŃ KOMÓRKI USUŃ CAŁY WIERSZ (USUŃ KOLUMNY). Podobnie jak przy dodawaniu wierszy lub kolumn, kłopotów nie ma gdy wiersz lub kolumna przebiega przez całą tabelę. Np. usuńmy wiersz z PEKAO czyli: ZAZNACZAMY TEN WIERSZ PPM NA TYM WIERSZU USUŃ KOMÓRKI USUŃ CAŁY WIERSZ. Jeśli jednak chcemy usunąć wiersz lub kolumnę nie przebiegającą przez całą tabelę standardowa metoda nie zadziała dobrze. Np. usuńmy kolumnę z notowaniami EUR: ZAZNACZAMY TĄ KOLUMNĘ PPM NA TEJ KOLUMNIE USUŃ KOMÓRKI USUŃ CAŁĄ KOLUMNĘ. Otrzymujemy: 3 Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A. PKN ORLEN 15,25 23,43 Aby uzyskać właściwy rezultat usunięcie wiersza lub kolumny nie przebiegającej przez całą tabelę należy wykonywać poprzez usuwanie krawędzi tabeli. W naszym przypadku należy usunąć krawędź rozdzielającą notowania od notowań EUR, usuwając wcześniej tekst notowaniami EUR: Zatem najpierw wycofujemy się wcześniej z poprzedniej operacji, aby wrócić do oryginalnej tabeli, a następnie: USUWAMY TEKST KOLUMNIE EUR (ZAZNACZYĆ I KLAWISZ DELETE) PROJEKTOWANIE GUMKA PRZEJECHAĆ PO KRAWĘDZI PIONOWEJ ROZDZIELĄCEJ NOTOWANIA OD EUR GUMKA (ABY WYŁĄCZYĆ GUMKĘ). Otrzymujemy:

5 3 Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A. PKN ORLEN 15,25 23,43 Aby poprawić rozmiary tabeli (postępujemy analogicznie jak w poprzednim punkcie): PRZECIĄGNĄĆ PRAWĄ KRAWĘDŹ TABELI W LEWO OK. 1,5 CM. Aby kolumny z notowaniami i były równej szerokości: ZAZNACZAMY TE DWIE KOLUMNY UKŁAD ROZŁÓŻ KOLUMNY Otrzymujemy: 3 Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A. PKN ORLEN 15,25 23,43 Uwaga: usuwanie krawędzi można też uzyskać poleceniem Scal komórki : usuwamy tekst z EUR ZAZNACZAMY TYLKO! KOMÓRKI EUR I - UKŁAD SCAL KOMÓRKI (JEŚLI ZAZNACZAMY CAŁE KOLUMNY Z NOTOWANIAMI, TO PO SCALENIU OTRZYMAMY Z NICH JEDNĄ KOMÓRKĘ). Następnie wykonujemy kolejne scalenia, za każdym razem scalając tylko dwie komórki z notowaniami. Uwaga: Usunięcie tabeli: KURSOR W TABELI - UKŁAD USUŃ USUŃ TABELĘ. 3. Zmiana rozmiarów wierszy lub kolumn Kopiujemy tabelę wykonaną w poprzednim punkcie. Jeśli zmieniamy rozmiary wiersza lub kolumn przebiegającej przez całą tabelę kłopotów nie ma. Postępujemy tak jak w ćw. 1, patrz Wskazówki do tego ćwiczenia, p. 10 Ustawienie rozmiarów. Jeśli jednak nie jest to taki wiersz lub kolumna ten sposób wymaga dodatkowej korekty. Np. poszerzymy drugą kolumnę do 9 cm. Otrzymujemy taki efekt: 3 Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A. PKN ORLEN 15,25 23,43 Aby to poprawić: zaznaczamy pierwszy wiersz i przeciągamy prawą krawędź. Uwaga: Może się to nie udać za jednym razem. Wtedy należy przeciągnąć jak najbliżej docelowego miejsca, a następnie zgasić zaznaczenie pierwszego wiersza i odrobinę przesunąć zewnętrzną prawą krawędź tabeli. To powinno wyprostować całą prawą krawędź tabeli.

6 Aby poprawić szerokość, można też skorzystać ze standardowej metody zmiany rozmiarów: ZAZNACZYĆ WIERSZ UKŁAD USTAWIĆ WŁAŚCIWĄ SZEROKOŚĆ:. Należy pamiętać, aby nie przesuwać wartości jeśli w polu jest pusto, bo może to posuć układ tabeli. W takim przypadku należy wpisać właściwą wartość. Część C. WYKONANIE TABELI Z TELEFONAMI 1. Wstaw tabelę 1 wiersz 1 kolumna 2. Przeciągnij boczne krawędzie do brzegu strony i dolną krawędź w dół, aby otrzymać tak wyglądającą tabelę: 3. PPM NA TEJ TABELI PODZIEL KOMÓRKI LICZBA KOLUMN Wpisz dane firma i telefon do pierwszej komórki 5. Aby zmienić kierunek tekstu: PPM KIERUNEK TEKSTU 6. Wyśrodkuj tekst w pionie i w poziomie 7. Aby skopiować dane do pozostałych komórek: ZAZNACZ PIERWSZĄ KOMÓRKĘ (NIE tylko sam tekst!) PPM KOPIUJ ZAZNACZ POZOSTAŁE KOMÓRKI PPM WKLEJ KOMÓRKI

7 Część D. CV W FORMIE TABELI 1. Tytuł Curriculum Vitae wprowadzamy bez tabeli. 2. Wstawiamy tabelę 2 kolumny i kilka wierszy. 3. Wpisujemy każdą pozycję w nowym wierszu. Przechodzimy do kolejnych komórek klawiszem TAB (SHIFT TAB przejście do poprzednich komórek). Gdy będziemy w ostatniej komórce, TAB dostawi nowy wiersz, zatem nie ma potrzeby liczyć ile potrzebujemy wierszy. 4. Przeciągamy środkową pionową krawędź tak aby dane w prawej kolumnie były w miarę blisko danych w lewej kolumnie (patrz wzór). Wiersz z Doświadczenie zawodowe prawdopodobnie trzeba scalić aby tekst ten pozostał w jednej linii po przeciągnięciu krawędzi. 5. Ukrywamy krawędzie. 6. Istnieje możliwość podejrzenia gdzie przebiegają krawędzie bez potrzeby ich powrotnego włączania. W tym celu należy włączyć linie siatki tabeli: USTAWIAMY KURSOR W TABELI UKŁAD WYŚW. LINIE SIATKI. Linie siatki wyświetlają się tylko na ekranie, nie drukują się. Analogia do podglądu znaków niedrukowanych, które pozwala podejrzeć gdzie był stawiany np. Enter. 7. Dodawanie lub usuwanie danych w cv wykonujemy przez dodanie lub usunięcie wierszy tabeli. Kłopotów z tą operacją opisanych wcześniej (patrz Część B) nie będzie, bo wiersze przebiegają przez całą tabelę.

Microsoft Excel. Materiały pomocnicze

Microsoft Excel. Materiały pomocnicze Microsoft Excel Materiały pomocnicze 1 Spis treści: 1. WSTĘP...3 2. URUCHOMIENIE PROGRAMU...4 3. WYGLĄD OKNA PROGRAMU...5 4. WPROWADZANIE DANYCH DO KOMÓREK...6 5. WPROWADZANIE PODPISÓW...7 6. WYKONYWANIE

Bardziej szczegółowo

Rys. 1. Okno programu Excel. Wyświetla nazwę bieżącego dokumentu. Za pomocą tego paska możemy przesuwać okno aplikacji po całym ekranie.

Rys. 1. Okno programu Excel. Wyświetla nazwę bieżącego dokumentu. Za pomocą tego paska możemy przesuwać okno aplikacji po całym ekranie. Kurs Excel Poziom I SPIS TREŚCI I. PODSTAWOWE INFORMACJE O PROGRAMIE 1. Postać dokumentu, wygląd ekranu 2. Poruszanie się po arkuszu, adresowanie komórek 3. Menu programu (pełne, podręczne), paski narzędzi

Bardziej szczegółowo

Arkusz kalkulacyjny Microsoft Excel 2007

Arkusz kalkulacyjny Microsoft Excel 2007 Arkusz kalkulacyjny Microsoft Excel 2007 Materiały szkoleniowe na kurs: Podstaw obsługi komputera 2013 - opracowanie: dr Marcin Skuba Wersja 2.0 Rozdział I. Wprowadzenie Rozdział I. Wprowadzenie 1.1. Treści

Bardziej szczegółowo

TECHNOLOGIA INFORMACYJNA. Grafika menedżerska i prezentacyjna Moduł 6

TECHNOLOGIA INFORMACYJNA. Grafika menedżerska i prezentacyjna Moduł 6 TECHNOLOGIA INFORMACYJNA. Grafika menedżerska i prezentacyjna Moduł 6 1. Praca z aplikacją 1.1. Tworzymy prezentację dobry początek Programy przeznaczone do tworzenia prezentacji multimedialnych wykorzystują

Bardziej szczegółowo

MS Excel 2003. Arkusz kalkulacyjny. podstawowe operacje. Warszawa 2012

MS Excel 2003. Arkusz kalkulacyjny. podstawowe operacje. Warszawa 2012 Arkusz kalkulacyjny MS Excel 2003 podstawowe operacje Poradnik powstał w ramach projektu Informacja dla obywateli cybernawigatorzy w bibliotekach, zainicjowanego przez polskich uczestników programu wymiany

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenia praktyczne z obsługi komputera - system operacyjny WINDOWS, pakiet biurowy Microsoft Office (word, excel)

Ćwiczenia praktyczne z obsługi komputera - system operacyjny WINDOWS, pakiet biurowy Microsoft Office (word, excel) Ćwiczenia praktyczne z obsługi komputera - system operacyjny WINDOWS, pakiet biurowy Microsoft Office (word, excel) opracował A. Zimowski 1998 opracowanie niniejsze poprawione i rozszerzone 2005 i 2006

Bardziej szczegółowo

Arkusz kalkulacyjny MS EXCEL 2010

Arkusz kalkulacyjny MS EXCEL 2010 Arkusz kalkulacyjny MS EXCEL 2010 podstawy Materiały dla osób prowadzących zajęcia komputerowe w bibliotekach Poradnik powstał w ramach projektu Informacja dla obywateli cybernawigatorzy w bibliotekach,

Bardziej szczegółowo

3. Excel podstawy arkusza kalkulacyjnego

3. Excel podstawy arkusza kalkulacyjnego Excel arkusz kalkulacyjny 115 3. Excel podstawy arkusza kalkulacyjnego 3.1. Wprowadzenie Arkusz kalkulacyjny powstał z myślą o zastosowaniach w bankach oraz księgowości, gdzie wykonywana jest olbrzymia

Bardziej szczegółowo

Edytor tekstu MS Word 2003

Edytor tekstu MS Word 2003 Edytor tekstu MS Word 2003 - podstawy Materiały dla osób prowadzących zajęcia komputerowe w bibliotekach Poradnik powstał w ramach projektu Informacja dla obywateli cybernawigatorzy w bibliotekach, zainicjowanego

Bardziej szczegółowo

Excel Średniozaawansowany

Excel Średniozaawansowany WROcomp Excel Średniozaawansowany MATERIAŁ DYDAKTYCZNY Spis treści: Strona 2 z 46 II. ARKUSZE KALKULACYJNE, POZIOM ZAAWANSOWANY... 4 1. PRACA Z ARKUSZEM... 4 1.1.TWORZENIE NOWEGO SKOROSZYTU WEDŁUG DOMYŚLNEGO

Bardziej szczegółowo

Nowoczesność i doświadczenie. Akademia rozwoju kompetencji pracowników HS Wrocław Sp. z o.o.

Nowoczesność i doświadczenie. Akademia rozwoju kompetencji pracowników HS Wrocław Sp. z o.o. WROcomp Excel Zaawansowany MATERIAŁ DYDAKTYCZNY Spis treści: Strona 2 z 61 II. ARKUSZE KALKULACYJNE, POZIOM ZAAWANSOWANY... 4 1. PRACA Z ARKUSZEM... 4 1.1.TWORZENIE NOWEGO SKOROSZYTU WEDŁUG DOMYŚLNEGO

Bardziej szczegółowo

Moduł 6 - Grafika menedżerska i prezentacyjna

Moduł 6 - Grafika menedżerska i prezentacyjna Moduł 6 - Grafika menedżerska i prezentacyjna 6.1. Używanie aplikacji 6.1.1. Praca z Prezentacjami 6.1.1.1 Otwieranie, zamykanie programu do tworzenia prezentacji. Otwieranie, zamykanie prezentacji. Wybranie

Bardziej szczegółowo

1. Edytor tekstu (Word)

1. Edytor tekstu (Word) Pakiet Office 1. Edytor tekstu (Word) 3 1.1. Paski narzędziowe Worda 4 1.2. Linijka 4 1.3. Pasek stanu 5 1.4. Przełączniki widoku dokumentu 5 1.5. Tworzenie dokumentu 6 1.5.1. Wpisywanie i kasowanie tekstu

Bardziej szczegółowo

Zespół Szkół w Świnoujściu. Microsoft Excel. kurs podstawowy

Zespół Szkół w Świnoujściu. Microsoft Excel. kurs podstawowy Zespół Szkół w Świnoujściu Microsoft Excel kurs podstawowy 1. Budowa arkusza Excel uruchamiamy wybierając z Menu start Programy - Microsoft Office -. Pliki programu Excel nazywamy zeszytami (skoroszytami).

Bardziej szczegółowo

MICROSOFT WORD 2007 POZIOM ŚREDNIOZAAWANSOWANY

MICROSOFT WORD 2007 POZIOM ŚREDNIOZAAWANSOWANY MICROSOFT WORD 2007 POZIOM ŚREDNIOZAAWANSOWANY Cykl szkoleniowy realizowany jest w ramach projektu pn. Wdrożenie strategii szkoleniowej, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków

Bardziej szczegółowo

Studia Podyplomowe Grafika komputerowa i Techniki Multimedialne, 2015, semestr II, dr inż. Robert Banasiak Projektowanie Stron WWW.

Studia Podyplomowe Grafika komputerowa i Techniki Multimedialne, 2015, semestr II, dr inż. Robert Banasiak Projektowanie Stron WWW. Ćwiczenie 2 Kaskadowe arkusze stylów CSS. Budowanie makiety strony i jej modyfikacja dr inż. Robert Banasiak 1 Materiały ćwiczeniowe Wszelkie materiały ćwiczeniowe: wykłady, instrukcje oraz pliki ćwiczeniowe

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Obsługi Programu

Instrukcja Obsługi Programu Instrukcja Obsługi Programu PPM Prywatna Praktyka Medyczna Producent programu - Syriusz Sp. z o.o. www.ppm.syriusz.eu ppm@syriusz.eu Rzeszów luty 2011r. Instrukcja obsługi programu PPM Prywatna Praktyka

Bardziej szczegółowo

MS Excel poziom podstawowy MATERIAŁY SZKOLENIOWE

MS Excel poziom podstawowy MATERIAŁY SZKOLENIOWE MS Excel poziom podstawowy MATERIAŁY SZKOLENIOWE 1 Spis treści Skrypt 1. Środowi ko pracy użytkownika... 3 2. Dane w arkuszu... 10 3. Formatowanie komórek...11 4. Proste formaty warunkowe...17 5. Budowanie

Bardziej szczegółowo

TECHNOLOGIA INFORMACYJNA. Arkusze kalkulacyjne. Moduł 4

TECHNOLOGIA INFORMACYJNA. Arkusze kalkulacyjne. Moduł 4 TECHNOLOGIA INFORMACYJNA. Arkusze kalkulacyjne. Moduł 4 Arkusz kalkulacyjny jest programem, który umożliwia wprowadzanie i edycję danych w różnych postaciach. Patrz menu Format komórki liczby (menu zakładkowe).

Bardziej szczegółowo

Moduł Raporty i Formularze

Moduł Raporty i Formularze Moduł Raporty i Formularze Wersja 3.56.303 Spis treści Słowo wstępne 3 Charakterystyka modułu Raporty i Formularze 5 1. Przeznaczenie modułu 5 2. Budowa modułu 6 3. Ikony i skróty klawiszowe 7 Instalacja

Bardziej szczegółowo

Word 2007. Nieoficjalny podrêcznik

Word 2007. Nieoficjalny podrêcznik Word 2007. Nieoficjalny podrêcznik Autor: Chris Grover T³umaczenie: Julia Szajkowska, Ireneusz Jakóbik ISBN: 978-83-246-1027-3 Tytu³ orygina³u: Word 2007: The Missing Manual Format: B5, stron: 544 Wydawnictwo

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi panelu SYSTEMU ZARZĄDZANIA TREŚCIĄ dla użytkowników końcowych

Instrukcja obsługi panelu SYSTEMU ZARZĄDZANIA TREŚCIĄ dla użytkowników końcowych Instrukcja obsługi panelu SYSTEMU ZARZĄDZANIA TREŚCIĄ dla użytkowników końcowych Autor: Piotr Krawczyk Wersja dokumentu: 1.3 Data ostatniej modyfikacji: 2013-10-22 Spis treści 1 Wstęp...3 2 Panel administracyjny...3

Bardziej szczegółowo

Edycja IV poziom podstawowy

Edycja IV poziom podstawowy Edycja IV poziom podstawowy CZ. I SYSTEM OPERACYJNY WINDOWS Cele: Po ukończeniu pierwszej części kursu, uczestnik przypomni sobie wiadomości poznane w poprzednich edycjach kursu oraz zdobędzie nowe informacje

Bardziej szczegółowo

Arkusz kalkulacyjny EXCEL

Arkusz kalkulacyjny EXCEL ARKUSZ KALKULACYJNY EXCEL 1 Arkusz kalkulacyjny EXCEL Aby obrysować tabelę krawędziami należy: 1. Zaznaczyć komórki, które chcemy obrysować. 2. Kursor myszy ustawić na menu FORMAT i raz kliknąć lewym klawiszem

Bardziej szczegółowo

PODSTAWY OBSŁUGI KOMPUTERA I KORZYSTANIA Z INTERNETU

PODSTAWY OBSŁUGI KOMPUTERA I KORZYSTANIA Z INTERNETU PODSTAWY OBSŁUGI KOMPUTERA I KORZYSTANIA Z INTERNETU Podręcznik z ćwiczeniami dla ucznia FUNDACJA WSPOMAGANIA WSI Warszawa 2009 Wydawca: Fundacja Wspomagania Wsi Opracowanie: Dorota Pronobis Koncepcja

Bardziej szczegółowo

Excel 2010 PL dla bystrzaków

Excel 2010 PL dla bystrzaków Idź do Spis treści Przykładowy rozdział Katalog książek Katalog online Zamów drukowany katalog Twój koszyk Dodaj do koszyka Cennik i informacje Zamów informacje o nowościach Zamów cennik Czytelnia Fragmenty

Bardziej szczegółowo

Materiały szkoleniowe Power Point

Materiały szkoleniowe Power Point Materiały szkoleniowe Power Point Przygotowane przez: WROcomp Spis treści: 1. UŻYWANIE APLIKACJI... 5 1.1 PRACA Z PREZENTACJAMI... 5 1.1.1 Otwieranie, zamykanie programu do tworzenia aplikacji. Otwieranie,

Bardziej szczegółowo

MS PowerPoint 2010. Prezentacja multimedialna. (podstawy) Warszawa 2012

MS PowerPoint 2010. Prezentacja multimedialna. (podstawy) Warszawa 2012 Prezentacja multimedialna MS PowerPoint 2010 (podstawy) Poradnik powstał w ramach projektu Informacja dla obywateli cybernawigatorzy w bibliotekach, zainicjowanego przez polskich uczestników programu wymiany

Bardziej szczegółowo

Obsługa prezentacji multimedialnych podstawy. Patrycjusz Różański

Obsługa prezentacji multimedialnych podstawy. Patrycjusz Różański Obsługa prezentacji multimedialnych podstawy Patrycjusz Różański AGENDA Co to jest Impress Libre office Schemat działania i sposoby zapisu prezentacji Tworzenie, przenoszenie i kopiowanie slajdów, szablony

Bardziej szczegółowo

WBiHZ ZUT w Szczecinie ARKUSZ KALKULACYJNY. Skrypt do zajęć z przedmiotu Informatyka

WBiHZ ZUT w Szczecinie ARKUSZ KALKULACYJNY. Skrypt do zajęć z przedmiotu Informatyka WBiHZ ZUT w Szczecinie ARKUSZ KALKULACYJNY Skrypt do zajęć z przedmiotu Informatyka 2013 Spis treści 1. Wprowadzenie... 3 2. Czym jest OpenOffice Calc?... 4 3. Tworzenie tabel... 5 4. Nawigacja w arkuszu

Bardziej szczegółowo