Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download ""

Transkrypt

1 1.Ile razy mogę przystępować do egzaminu z jazdy i w jakim terminie muszę uzyskać wynik pozytywny, aby nie trzeba było ponownie przystępować do egzaminu teoretycznego? Egzamin praktyczny na prawo jazdy kandydat powinien zdać w terminie 6 miesięcy od dnia uzyskania pozytywnego wyniku z części teoretycznej. Po tym terminie należy ponownie zdać egzamin teoretyczny, który warunkuje przejście do drugiej części - egzaminu praktycznego. Po trzykrotnym niezdanym egzaminie istnieje obowiązek dodatkowego przeszkolenia w ilości 5 godzin w dowolnie wybranym ośrodku szkolenia kierowców. Zaświadczenie o ukończeniu tego szkolenia jest podstawą do ustalenia terminu egzaminu. 2. Jak długo ważny jest kurs na prawo jazdy? Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia r. w sprawie szkolenia, egzaminowania i uzyskiwania uprawnień przez kierujących pojazdami, instruktorów i egzaminatorów Dz.U. Nr 150 z dnia r. poz. 1681, dokumenty potwierdzające ukończenie kursu dla osób ubiegających się o prawo jazdy wystawione przed r. straciły ważność ( 32 ust 1 pkt. 1 i 2) i nie spełniają wymagań określonych w 29. Innymi słowy kurs jest ważny bezterminowo, do momentu zmiany programu kursu szkoleniowego kandydatów na kierowców. Po wprowadzeniu zmian kursy są jeszcze ważne przez pewien okres (ostatnio to były jakieś 3 lata). od r. do wejścia ustawy ogłaszającej nieważność kursu Po tym okresie stają się nieważne. 3. W jakim czasie zostanie wydane prawo jazdy po zdanym egzaminie?......i na czym dokładanie to wydanie polega (gdzie się zgłosić, jakie dokumenty zabrać, itd.) Po zdanym egzaminie państwowym WORD w ciągu 3 dni od daty egzaminu przesyła komplet dokumentów do Wydziału Komunikacji w Urzędzie lub Starostwie zgodnie ze stałym adresem zameldowania. Warunkiem otrzymania prawa jazdy jest uiszczenie opłaty 70,-zł. za wydanie prawa jazdy na konto właściwego wydziału komunikacji + znaczek skarbowy ok. 5 zł. W spawie formalności związanych z wydaniem praw jazdy i terminem jego odbioru, prosimy o kontaktowanie się z właściwym wydziałem komunikacji Starostwa lub Urzędu. PJ zostanie wydane wtedy gdy zostanie wykonane w Wytwórni Papierów Wartościowych w Warszawie, po czym zostanie przesłane do Wydziału Komunikacji właściwego ze względu na miejsce stałego zameldowania Starostwa Powiatowego. Trwa to ok. 3 tygodni. 4. Kiedy mogę zapisać się na kurs prawa jazdy? Na kurs prawa jazdy zapisać się możesz na 3 miesiące przed ukończeniem 18 lat. (dotyczy kat. B) 5. Jak długo jest ważny egzamin teoretyczny? Egzamin teoretyczny jest ważny 6 miesięcy licząc od dnia uzyskania wyniku pozytywnego. 6. Kiedy muszę ukończyć kurs dodatkowy? Kurs dodatkowy obowiązuje osoby, które trzykrotnie uzyskały negatywny wynik z egzaminu teoretycznego lub z egzaminu praktycznego. 7. Dlaczego za egzamin poprawkowy z teorii są dwie różne opłaty? Jeżeli osoba umówiona jest tylko na egzamin teoretyczny i uzyska negatywny wynik, to opłata wynosi 22 zł. Jeżeli na wniosek osoby egzaminowanej zostanie wyznaczony termin egzaminu teoretycznego i praktycznego, to w przypadku negatywnego wyniku z egzaminu teoretycznego opłata zwiększa się o 50% za egzamin praktyczny i np. na kat. B opłata wyniesie 22 zł+56 zł. 8. Co należy zrobić po uzyskaniu wyniku negatywnego z egzaminu? Po uzyskaniu wyniku negatywnego z egzaminu należy uiścić właściwą opłatę za egzamin poprawkowy i po przedstawieniu potwierdzenia wpłaty można ustalić kolejny termin egzaminu. 9. Jeżeli nie zaliczyłam egzaminu w ruchu miejskim, czy muszę jeszcze raz zdawać egzamin na placu? Tak. Podczas przeprowadzania egzaminu praktycznego warunkiem sprawdzenia umiejętności jazdy w ruchu drogowym na drogach publicznych jest uzyskanie pozytywnego wyniku z wykonywania manewrów podstawowych na placu manewrowym. 10. Ile wynosi kara za niestawienie się na egzamin kategorii B? I czy oplata ta jest pobierana przy zapłacie za następny egzamin? To nie jest kara, a opłata za przygotowania do egzaminu. Wynosi ona 50% opłaty za egzamin.

2 11. Ukończyłam kurs miesiąc temu, niestety jeszcze nie złożyłam papierów do WORD-u. Czy jest jakiś okres w którym po ukończeniu kursu musze podejść do egzaminu czy nie? Nie ma żadnego terminu złożenia dokumentów na egzamin. Ukończony teraz kurs jest ważny dotąd, dopóki nie zmieni się zasadniczo program szkolenia. A jeśli zostaną wprowadzone- narazie zapowiadane - zmiany, to wtedy ważność ukończonych kursów będzie ustalona ustawą. 12. Jeśli mam zapłacone za egzamin teoretyczny i praktyczny w jednym dniu to w przypadku niezdania egzaminu teoretycznego, egzamin praktyczny przepada?? Przepada 50% należności za egzamin praktyczny. Aby ustalić ponowny egzamin teoretyczny i praktyczny należy uiścić opłatę za egzamin teoretyczny oraz dodatkowo 50% należności egzaminu praktycznego. 13. Jak długo ważne jest zaświadczenie o ukończeniu kursu prawa jazdy? Zaświadczenie o ukończeniu kursu prawa jazdy wydane począwszy od dnia r. jest ważne wg aktualnych przepisów bezterminowo. Zaświadczenia wydane przed r. są nieważne, a osoby, które je ukończyły a nie uzyskały dotychczas prawa jazdy muszą odbyć ten kurs ponownie lat temu ukończyłam kurs na prawo jazdy kat. B. miałam kilka egzaminów niestety nie udało mi się zdać. Chcę ponownie zrobić prawo jazdy co muszę zrobić, czy muszę iść na kurs? Dokumenty o ukończeniu szkolenia wydane po r. (a więc 5 lat temu też) są ważne. Po upływie jednego roku od dnia ostatnio ustalonego terminu egzaminu dokumenty te są odsyłane do właściwego miejscu zamieszkania Wydziału Komunikacji. Należy zwrócić się do właściwego Wydziału Komunikacji o przesłanie dokumentów do WORD. Następnie w WORD prawdopodobnie wypełnić na nowo podanie (zmieniło się nieco), Jeśli to potrzebne wykonać ponownie badanie lekarskie. Nie jest wymagane odbycie ponownego kursu chyba że szkolenie dodatkowe po kolejnych trzech wynikach negatywnych liczonych osobno z teorii i z praktyki. Ze względu na znaczne zmiany w zasadach przeprowadzania egzaminów warto odbyć jakieś szkolenie przypominające w dowolnej ilości godzin lekcyjnych. 15. Chciałabym się dowiedzieć jak mam postąpić gdy chce przenieść papiery na zdanie egzaminu teoretycznego i praktycznego w innym ośrodku i w innej miejscowości? Należy zwrócić się pisemnie do ośrodka w którym papiery się znajdują o przesłanie dokumentów egzaminacyjnych do wskazanego ośrodka docelowego. W wniosku należy podać niezbędne dane do zidentyfikowania dokumentów (samo nazwisko i imię nie wystarczy).opłaty należy rozliczyć w tym samym czasie ponieważ nie są ważne w innym ośrodku 16. Czy mogę się zapisać na egzamin państwowy, nie mając ukończone 18 lat (czas oczekiwania średni to 24 dni i w tym czasie bym ukończył wiek 18 lat), ale przystąpić do egzaminu po ukończeniu 18 lat? Tak - Warunkiem zapisu na egzamin jest osiągnięcie wymaganego wieku najpóźniej w dniu egzaminu. Jeśli nie masz jeszcze dowodu osobistego to należy mieć przy sobie książeczkę RUM oraz poświadczenie złożenia wniosku o wydanie dowodu osobistego. 17. Jeżeli ktoś ma nagły wypadek( sprawy rodzinne lub np. wyjazd zagranicę) i chciałby przełożyć egzamin na inny termin...co trzeba zrobić? i czy pieniądze przepadną? Można przełożyć termin egzaminu wcześniej niż 7 dni - w nagłych uzasadnionych przypadkach ( choroba obłożna ) na jeden dzień przed egzaminem. W pozostałych przypadkach trzeba ponieść opłatę manipulacyjna w wysokości 50% opłaty za egzamin. Egzamin ustala osobiście osoba zainteresowana lub osoba przez nią upoważniona i powinna tak dobrać termin egzaminu aby nie kolidował z innymi zamierzeniami. 18. Jak i do kogo złożyć protest na przebieg egzaminu? Skargi, odwołania od przebiegu egzaminu składa się do Urzędu Marszałkowskiego za pośrednictwem dyrektora WORD, który ma obowiązek przygotować i przesłać z odwołaniem wyjaśnienia egzaminatora, płytę DVD z nagranym przebiegiem egzaminu (pod warunkiem nie upłynięcia 14 dni od dnia egzaminu) oraz opinią egzaminatora nadzorującego lata temu ukończyłam kurs prawa jazdy, wynik pozytywny z teorii, ale niestety negatywny na placu, z powodów osobistych nie mogłam próbować dalej, więc zrezygnowałam. Dziś ponownie chce spróbować, czy muszę na nowo zdawać cały kurs (czyli egzamin pisemny i jazdę ), czy mogę tylko wykupić dodatkowe godziny? Nie ma potrzeby ukończenia po raz kolejny kursu nauki jazdy. Kurs jest ważny, jedynie pozostaje zdać egzamin państwowy i dla przypomnienia sobie jazdy i niektórych manewrów można wykupić sobie kilka jazd

3 dodatkowych. Ale żeby ustalić termin egzaminu należy udać się do właściwego wydziału komunikacji lub starostwa- referat praw jazdy i złożyć prośbę o przesłanie dokumentów do wybranego ośrodka egzaminacyjnego (może być każdy w całej Polsce), gdyż ośrodek egzaminacyjny przechowuje dokumenty przez ok. 6 m-cy. Samemu nie można tych dokumentów odebrać. Trwa to ok. 2 tygodni i po tym okresie należy udać się do ośrodka i umówić się na egzamin. 21. Za jazdę rowerem po pijanemu dostałem zakaz prowadzenia pojazdów przez 2 lata. W związku z tym muszę ponownie zdawać egzamin na prawo jazdy ale moje pytanie brzmi, czy muszę ponownie płacić za cały kurs i czy muszę ponownie robić badania i zdawać testy? Zgodnie z przepisami osoba ubiegająca się o przywrócenie uprawnienia do kierowania, cofniętego na okres przekraczający 1 rok, podlega kontrolnemu sprawdzeniu kwalifikacji poprzez zdanie egzaminu państwowego. W tym celu nie należy ponownie odbywać kursu na prawo jazdy, natomiast należy zgłosić się do wydziału komunikacji, który wyda skierowanie na egzamin państwowy. A wiadomo, że egzamin państwowy obejmuje i część teoretyczną - testy i jazdę. 22. Czy po zdaniu egzaminu na kategorię B w oczekiwaniu na wyrobienie prawa jazdy mogę jeździć samochodem? Czy to prawda że mogą mi odroczyć jegoymanie otr? Jakie grożą mi konsekwencje z tego powodu? Nie masz przy sobie dokumentów uprawniających cię do kierowania, więc jeździć nie możesz. A jeśli będziesz jeździć po drogach publicznych, to w razie kontroli będzie to wykroczenie, jako kierowanie pojazdem przez osobę nie posiadającą przy sobie wymaganych dokumentów i grożą ci następujące konsekwencje: - w przypadku, kiedy twoje prawo jazdy jest już wyprodukowane i wprowadzone do ewidencji, a ty go jeszcze nie odebrałeś - grzywna w wysokości 50zł za brak każdego z wymaganych dokumentów nie więcej niż 250 zł. - w innym przypadku grzywna za kierowanie pojazdem bez uprawnień 500 zł. Gorzej będzie natomiast, jeśli spowodujesz wypadek lub będziesz prowadził pod wpływem alkoholu. Wówczas konsekwencje są większe, może nawet zakaz prowadzenia pojazdów na jakiś okres. 23. Ile ważny jest kurs prawa jazdy? Ile wcześniej mogę zacząć? Czy mogę zdawać egzamin mając ukończone 18 lat, ale nie mając dowodu w ręce? Pierwsza rzecz - Ukończony kurs prawa jazdy jest ważny dotąd, dopóki nie ulegnie zasadniczym zmianom program kursu kandydatów na kierowców. Ale i tak po wprowadzeniu zmian kursy są jeszcze ważne przez pewien okres (ostatnio to były jakieś 3 lata Druga - Kurs na prawo jazdy można rozpocząć 3 miesiące przed ukończeniem 18 lat i można też przed osiemnastką zapisać się na egzamin państwowy. Niestety w dniu egzaminu trzeba mieć ukończone 18 lat i mieć dowód osobisty. Można wcześniej wyrobić sobie dowód tymczasowy - jest ważny 5 lat i wtedy nie ma żadnego problemu lat temu chodziłam na kurs prawa jazdy, z różnych względów nie podeszłam wtedy do egzaminu wewnętrznego. Czy chcąc iść teraz na kurs do tej samej szkoły muszę ponownie za niego zapłacić? Czy można jeszcze dokupić dodatkowe lekcje i zdać egzamin teraz??? Kurs jest nadal ważny i jeśli wszystkie obowiązujące w tym czasie godziny zostały wyjeżdżone(wtedy było 20 h), to dla jego całkowitego ukończenia wystarczy podejście do egzaminu wewnętrznego i otrzymanie zaświadczenia o ukończeniu szkolenia. Jeśli będzie potrzeba doszkolenia się w jeździe, to zawsze można dokupić jazdy dodatkowe. 25. W ciągu jednego roku kalendarzowego uzbierałem 26 punktów karnych. Dostałem pismo, że kierowany jest wniosek o sprawdzenie kwalifikacji uprawnień do prowadzenia pojazdów (powtórny egzamin)..moje pytanie to: Czy muszę sam się zgłosić do ośrodka w celu umówienia się na egzamin, czy wyślą mi pismo z konkretna data? I drugie pytanie: prawo jazdy mam przy sobie.. czy ono jest ważne? Po pierwsze - przekroczenie liczby 24 punktów karnych uprawnia policjanta do zatrzymania prawa jazdy za pokwitowaniem, które to pokwitowanie uprawnia do kierowania pojazdem jeszcze w ciągu 7 dni. Czyli prawo jazdy jest ważne, ponieważ przekroczenie punktów karnych nie cofa uprawnień do kierowania, ale występuje zakaz prowadzenia pojazdów do momentu zdania egzaminu i zwrotu dokumentu. Jeśli dotąd

4 nie zatrzymano panu/i dokumentu, to może się to stać przy każdej kontroli. Wiadomo, że taka osoba jest również rejestrowana w ewidencji kierowców naruszających przepisy ruchu drogowego. Po drugie - nie mam tak dobrze, żeby ośrodek egzaminacyjny sam wyznaczał terminy egzaminów. Trzeba samemu udać się do ośrodka wraz z otrzymanym skierowaniem na powtórne sprawdzenie kwalifikacji. 27. Mam takie pytanie, za parę dni mam już kursy jazdy na prawo jazdy, lecz zgubiłem dowód osobisty, paszport mam już nieważny. A słyszałem, żeby w ogóle jeździć po mieście z instruktorem trzeba mieć dowód osobisty lub paszport. Ja mam tylko legitymacje szkolną i czy w takiej sytuacji instruktor będzie mógł mnie wziąć na jazdę po mieście? Posiadanie dowodu jest niezbędne w dniu zdawania egzaminu państwowego na prawo jazdy. Nawet przy zapisywaniu się na sam egzamin, posiadanie dowodu osobistego nie jest wymagane, ale wymaga się wtedy innych dokumentów potwierdzających tożsamość i adres zameldowania. Natomiast jeśli chodzi o posiadanie jakiegoś dokumentu tożsamości podczas jazd, to dotyczy to sytuacji, kiedy pojazd szkolący kontrolowany jest przez policję i wtedy może być sprawdzane, czy karta zajęć dotyczy kursanta, który się akurat szkoli. Legitymacja w tym przypadku wystarczy. 28. Posiadam 5 lat prawo jazdy i właśnie kończy mi się okres jego ważności. Co muszę zrobić, aby przedłużyć jego ważność? Jeśli chodzi o przedłużenie ważności prawa jazdy z uwagi na upływ ważność orzeczenia lekarskiego, to należy ponownie złożyć do starostwa, bądź wydziału komunikacji, wymagane dokumenty, tj: 1. Wniosek 2. Załączniki: * jedno zdjęcie o wymiarach 3,5 x 4,5 cm * orzeczenie lekarskie wystawione przez lekarza uprawnionego do badań kierowców * kserokopia prawa jazdy 3. Do wglądu: * dowód osobisty I oczywiście uiścić odpowiednie opłaty - za wydanie decyzji oraz z prawo jazdy, czyli ok. 80 zł. 29. Czy jak złożyłam odwołanie od egzaminu to jakie decyzje mogą powstać? Jeżeli uznają że miałam racje to oddadzą mi tylko pieniądze za egzamin? W przypadku wygranej osoba egzaminowana nie otrzymuje zwrotu pieniędzy, lecz jest obowiązana przystąpić ponownie do egzaminu, tym razem na koszt ośrodka. 30. Jeżeli mam zakaz prowadzenia pojazdów silnikowych na okres jednego roku, czy mogę rozpocząć kurs podczas odbywania kary? Nigdy nie posiadałem prawa jazdy. Niestety w okresie obowiązywania zakazu nie można rozpoczynać kursu na prawo jazdy. Szkolenie można rozpocząć następnego dnia po zakończeniu kary. Wydział komunikacji przy wydawaniu prawa jazdy sprawdza, czy dana osoba miała jakąś karę, a jeśli tak, to czy szkolenie odbywało się już po dacie obowiązywania zakazu. 31.Czy mogę zdawać prawo jazdy na samochód na dowód od 13 do 18 roku życia, czy muszę mieć ten po 18 roku życia?? Dowód tzw. tymczasowy, wydany przed ukończeniem 18 lat jest ważnym dokumentem tożsamości i jeśli jest ważny ( bo wydawany jest na okres 5 lat), to spokojnie można podejść do egzaminu państwowego. 32. Miałem zabrane prawo jazdy na 4 lata za jazdę po pijanemu i spowodowanie wypadku. Jak skończy mi się wyrok to czy będę musiał odbyć ponowny kurs na prawo jazdy? W przypadku zabrania prawa jazdy na okres powyżej 12 m-cy, nie ma konieczności odbywania ponownego kursu. Do odzyskania dokumentu należy jednak zdać egzamin kontrolny, czyli egzamin państwowy. Ponadto może być konieczność zrobienia ponownych badań lekarskich i psychotechnicznych. W związku z tym należy udać się do swojego wydziału komunikacji i złożyć wniosek o skierowanie pana na egzamin państwowy. Tam też, dowie się pan o ewentualnie innych wymogach - np. czy muszą być zrobione badania lekarskie. 33. Obecnie jestem za granicą. Czy jest możliwość by ktoś z rodziny zapisał mnie na egzamin teoretyczny? Tak, jest możliwość zapisania na egzamin państwowy przez kogoś z rodziny. W związku z tym, każdy ośrodek egzaminacyjny działa w oparciu o swój regulamin wewnętrzny, wymogi w tym zakresie też mogą

5 być różne. Generalnie wymagany jest dowód wpłaty za egzamin, upoważnienie dla tej osoby i dowód osobisty lub paszport kandydata na kierowcę. Jeśli jest taki sam adres zamieszkania nie są wymagane dodatkowe dokumenty, a w wyjątkowych sytuacjach można zapisać się również przez telefon. Najlepiej zadzwonić do biura obsługi egzaminów ośrodka, w którym zdaje się egzamin. 34. Czy można przewozić dziecko do 12 lat, ze wzrostem nie przekraczającym 150 cm. na przednim siedzeniu na tzw. "podstawce" - poziomy element fotelika dziecka? Dziecko w wieku do lat 12, nie przekraczające 150 cm wzrostu powinno być przewożone w pojeździe samochodowym wyposażonym w pasy bezpieczeństwa w foteliku ochronnym lub innym urządzeniu do przewożenia dzieci odpowiadającym wadze i wzrostowi dziecka oraz właściwym warunkom technicznym (nie dotyczy to jednak przewozu dziecka taksówką osobową, pojazdem pogotowia ratunkowego lub policji). Czyli dziecko do lat 12 i o wzroście poniżej 150 cm może być przewożone albo z tyłu w foteliku ochronnym lub tzw. siedzisku (inne urządzenia do przewożenia dzieci) albo z przodu ale tylko i wyłącznie w specjalnym foteliku ochronnym. Nie jest dopuszczalne przewożenie dziecka poniżej lat 12 w siedzisku na przednim siedzeniu pojazdu samochodowego. Po ukończeniu 12 roku życia lub osiągnięciu wzrostu powyżej 150 cm dziecko powinno być przypięte pasami. Ustawa nie określa, kiedy można zastąpić fotelik siedziskiem obie formy urządzeń służących do bezpiecznego przewożenia dzieci są dopuszczalne, o ile są dostosowane do wagi i wzrostu dziecka i oczywiście odpowiadają właściwym warunkom technicznym. 35. Od 5 lat mam prawo jazdy kat.a, teraz chciałabym zrobić kat B. Czy test teoretyczny muszę zaliczać ponownie czy wystarczy, że wykupię u Państwa kurs praktyczny? Niestety, przy posiadaniu prawa jazdy kat.a, kurs na kat.b obejmuje również zajęcia teoretyczne w ilości 30 godzin. Zwolnienie z teorii dla osób ubiegających się o prawo jazdy kat.b następuje, jeżeli posiadają prawo jazdy kat.b1. Tak samo dla A, jeśli posiadają A1. Jedynie w przypadku, gdy osoba rozpoczyna jednocześnie szkolenie A i B, to wówczas liczba zajęć teoretycznych ulega zmniejszeniu o 10 dla każdej kategorii, czyli byłoby razem 40 godzin (po 20 dla każdej). 36. Posiadam już kat B i chciałbym zrobić również kat. A. I tu pojawia się pewien problem bo chodziły kiedyś słuchy, że w przypadku nie zdania egzaminu z innej kategorii, wcześniej zdobyte przepadają. Czy to prawda? Zgodnie z obowiązującymi przepisami, nie ma możliwości utraty posiadanych już uprawnień, jeśli się nie zda egzaminu na inną kategorię. Przy ubieganiu się o uprawnienia do kierowania, każda kategoria jest traktowana oddzielnie, czyli wymagane jest odbycie szkolenia dla danej kategorii, zdanie egzaminu państwowego z wynikiem pozytywnym dla danej kategorii i posiadanie wymaganego wieku dla danej kategorii (art.90 kodeksu drogowego). 37. Miałem zatrzymane prawo jazdy na dwa lata za jazdę pod wpływem alkoholu. Zdałem egzamin za drugim razem. Pytanie jest następujące czy zostanie mi zwrócone zatrzymane prawo jazdy? Jeżeli tak, to czy zapłacę coś za oddanie mi prawa jazdy? a jeżeli nie to ile zapłacę za jego wyrobienie? Sprawa może mieć następujący przebieg: 1.Jesli w okresie tych 2 lat nie zmieniły się żadne dane ewidencyjne w stosunku do danych zawartych w zabranym prawku, np adres zameldowania, czy też ograniczeniach związanych ze stanem zdrowia, itp., a prawko było dokumentem nowym, tj "plastikowym", wówczas nastąpi zwrot starego dokumentu i koszt jego wydania, to 10,- 2.Jeśli jednak zaszły jakieś zmiany w danych ewidencyjnych lub wystąpiły ograniczenia wynikające z zaświadczenia lekarskiego, wówczas zostanie wydany nowy dokument, a jego koszt, to ok. 71 zł. 38. Jestem niezadowolona ze sposobu traktowania mnie przez instruktora nauki jazdy. Moje pytanie brzmi, czy jest możliwość zabrania dokumentów z ośrodka i przeniesienie się do innego ośrodka, gdzie zdam egzamin wewnętrzny? Czy moja szkoła ma obowiązek wydać mi moje dokumenty? Jeżeli tak to o jakie dokładnie dokumenty powinnam poprosić, i czy jest szansa ze inna szkoła jazdy przyjmie mnie z tym dokumentami. Oczywiście - przenieść się do innego ośrodka szkolenia można w każdej chwili i szkoła jest zobowiązana wydać odpowiednie dokumenty, a czasami rozliczyć się z kursantem, jeśli jazdy nie były wyjeżdżone. W "starym" ośrodku zostaje jedynie ksero karty przeprowadzonych zajęć. Pozostałe dokumenty, czyli wniosek, zaświadczenie i karta zostaje przekazana kursantowi. Nie jest ważne, czy zdało się egzamin wewnętrzny. Dalsze szkolenie i zakończenie kursu jest ustalane już w nowej szkole.

6 39. Utraciłam prawo jazdy na 2 lata za jazdę pod wpływem alkoholu. 15 sierpnia mija właśnie ten okres czasu, w związku z tym mam pytanie. Kiedy mogę się zapisać na egzamin? Czy mogę to zrobić 2 miesiące wcześniej ustalając datę egzaminu na np.: 16 sierpnia? Niestety nie. Starostwo wyda skierowanie na egzamin dopiero po dacie, kiedy ten zakaz się kończy. 40. Straciłem prawo jazdy kat. B za jazdę pod wpływem alkoholu i jest ono zatrzymane na 3 lata. Moje pytanie: czy można odzyskać prawo jazdy wcześniej? Jeżeli tak, to co mam zrobić i do kogo mam się zwrócić? Prośbę odnośnie zmiany decyzji w sprawie zatrzymania prawa jazdy można skierować do organu, który tą decyzję wydał. Myślę, że w Pana sprawie jest to decyzja Sądu. 41. Czy mogę zapisać się na kurs prawa jazdy nie posiadając żadnego meldunku w dowodzie osobistym? Tak, można się zapisać na kurs nie mając meldunku. Jeśli w dowodzie jest adnotacja "brak", to wówczas na dokumencie prawa jazdy będzie taki sam wpis. 42. Przekroczyłem punkty karne i zostałem skierowany na egzamin kontrolny. Posiadam prawo jazdy kat. B, C i E. Egzamin na B, C oblałem, czy zrobić cały kurs na C i E? Po przekroczeniu 24 punktów niestety traci się uprawnienia na wszystkie posiadane kategorie. Aby je odzyskać, należy zdać egzamin państwowy na każdą z posiadanych wcześniej kategorii. Konsekwencją oblania egzaminu jest wydłużenie się czasu odzyskania uprawnień, ale nie ma potrzeby odbywania ponownego kursu na prawo jazdy. Masz inne pytanie?

Porównanie systemów szkolenia i egzaminowania kierowców w Polsce i w Niemczech

Porównanie systemów szkolenia i egzaminowania kierowców w Polsce i w Niemczech Warszawa, dnia 15 lutego 2012 r. Porównanie systemów szkolenia i egzaminowania kierowców w Polsce i w Niemczech Wstęp Procedura ubiegania się o prawo jazdy na samochód osobowy (kategorii B) w Polsce i

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami. (tekst jednolity) Rozdział 1. Przepisy ogólne

USTAWA. z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami. (tekst jednolity) Rozdział 1. Przepisy ogólne Dz.U.2015.155 2015.05.18 zm. Dz.U.2015.541 art. 5 Istnieją późniejsze wersje tekstu USTAWA z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (tekst jednolity) Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. 1. Ustawa

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2011 Nr 30 poz. 151. USTAWA z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne

Dz.U. 2011 Nr 30 poz. 151. USTAWA z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/113 Dz.U. 2011 Nr 30 poz. 151 USTAWA z dnia 5 stycznia 2011 r. Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 600, 970. o kierujących pojazdami 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2011 Nr 30 poz. 151 USTAWA. z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami 1) Rozdział 1. Przepisy ogólne

Dz.U. 2011 Nr 30 poz. 151 USTAWA. z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami 1) Rozdział 1. Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/141 Dz.U. 2011 Nr 30 poz. 151 USTAWA z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami 1) Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 155, 541. Rozdział 1 Przepisy ogólne

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami. (Dz. U. z dnia 10 lutego 2011 r.) Rozdział 1. Przepisy ogólne

USTAWA. z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami. (Dz. U. z dnia 10 lutego 2011 r.) Rozdział 1. Przepisy ogólne Dz.U.2011.30.151 2011-05-21 zm. Dz.U.2011.92.530 art. 2 2011-07-01 zm. Dz.U.2011.106.622 art. 92 2011-10-24 zm. Dz.U.2011.227.1367 art. 124 2012-01-01 zm. Dz.U.2011.244.1454 art. 9 2012-02-10 zm. Dz.U.2012.113

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami. Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami. Rozdział 1 Przepisy ogólne USTAWA z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. 1. Ustawa określa: 1) osoby uprawnione do kierowania pojazdami na drogach publicznych oraz na drogach położonych

Bardziej szczegółowo

Tekst ustawy ustalony ostatecznie po rozpatrzeniu poprawek Senatu. USTAWA z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami

Tekst ustawy ustalony ostatecznie po rozpatrzeniu poprawek Senatu. USTAWA z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami Tekst ustawy ustalony ostatecznie po rozpatrzeniu poprawek Senatu USTAWA z dnia 5 stycznia 2011 r. [1]), [2]) o kierujących pojazdami Rozdział 1 Przepisy ogólne 1. Ustawa określa: Art. 1. 1) osoby uprawnione

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami. Rozdział 1

USTAWA z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami. Rozdział 1 USTAWA z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. 1. Ustawa określa: 1) osoby uprawnione do kierowania pojazdami na drogach publicznych oraz na drogach położonych

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2011 Nr 30 poz. 151. USTAWA z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami. Rozdział 1 Przepisy ogólne

Dz.U. 2011 Nr 30 poz. 151. USTAWA z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami. Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/108 Dz.U. 2011 Nr 30 poz. 151 USTAWA z dnia 5 stycznia 2011 r. 1), 2) o kierujących pojazdami Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. 1. Ustawa określa: 1) osoby uprawnione do kierowania

Bardziej szczegółowo

Zagadnienia dotyczące ruchu drogowego

Zagadnienia dotyczące ruchu drogowego Zagadnienia dotyczące ruchu drogowego Zapraszamy do zapoznania się z działem poświęconym zagadnieniom, które są najczęściej poruszone w pytaniach kierowanych do Komendanta Głównego Policji 1. Sprowadziłem

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami1), 2)

USTAWA. z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami1), 2) Dziennik Ustaw Nr 30 2330 Poz. 151 151 USTAWA z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami1), 2) Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. 1. Ustawa określa: 1) osoby uprawnione do kierowania pojazdami na

Bardziej szczegółowo

Prawo jazdy w stanie Illinois 2014

Prawo jazdy w stanie Illinois 2014 Prawo jazdy w stanie Illinois 2014 Illinois nadal jest krajowym liderem w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego. W ciągu ostatniej dekady, liczba ofiar śmiertelnych na drogach w naszym kraju znacznie

Bardziej szczegółowo

SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VII KADENCJA. Warszawa, dnia 29 listopada 2010 r. Druk nr 1046

SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VII KADENCJA. Warszawa, dnia 29 listopada 2010 r. Druk nr 1046 SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VII KADENCJA Warszawa, dnia 29 listopada 2010 r. Druk nr 1046 MARSZAŁEK SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Pan Bogdan BORUSEWICZ MARSZAŁEK SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Bardziej szczegółowo

Zmiany dotyczące kierowców, wchodzące w życie od 18 maja 2015 roku

Zmiany dotyczące kierowców, wchodzące w życie od 18 maja 2015 roku Zmiany dotyczące kierowców, wchodzące w życie od 18 maja 2015 roku Wprowadzone zmiany w poniższym teksie zaznaczone są kursywą i pogrubieniem W ustawie z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny (Dz. U. Nr

Bardziej szczegółowo

Nawigacja dla powracających

Nawigacja dla powracających Nawigacja dla powracających Zespół redakcyjny: Anna Baranowska, Mirosław Bieniecki, Michał Boni, Maciej Duszczyk, Justyna Frelak, Iwona Grabowska, Maciej Grabowski, Janusz Grzyb, Jerzy Idzikowski, Joanna

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Stargard Szczeciński 2 maja 2012r. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia ZAMAWIAJĄCY: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Stargardzie Szczecińskim ul. Warszawska 9a, 73-110 Stargard Szczeciński tel.

Bardziej szczegółowo

STUDIA W KRAJACH UNII EUROPEJSKIEJ (poradnik dla maturzystów)

STUDIA W KRAJACH UNII EUROPEJSKIEJ (poradnik dla maturzystów) STUDIA W KRAJACH UNII EUROPEJSKIEJ (poradnik dla maturzystów) WSTĘP Przedstawiamy informacje na temat warunków ubiegania się o miejsca na uczelniach wyższych w krajach Unii Europejskiej. Opisujemy tu wszelkie

Bardziej szczegółowo

Życie w Polsce poradnik dla uchodźców

Życie w Polsce poradnik dla uchodźców Agnieszka Kosowicz, Agata Marek Życie w Polsce poradnik dla uchodźców Poradnik został wydany w ramach realizacji projektu Uchodźcy w polskim społeczeństwie współfinansowanego przez Europejski Fundusz na

Bardziej szczegółowo

Status uchodźcy ochrona uzupełniająca w Polsce co dalej?

Status uchodźcy ochrona uzupełniająca w Polsce co dalej? Prof. Irena Rzeplińska Jacek Białas Bogusława Domańska Ewa Ostaszewska - Żuk Karolina Rusiłowicz Marta Szczepanik Maja Tobiasz Status uchodźcy ochrona uzupełniająca w Polsce co dalej? Warszawa 2012 Face

Bardziej szczegółowo

ZMIANY W ZAKRESIE KAS REJESTRUJĄCYCH obowiązek ewidencjonowania sprzedaży za pomocą kasy rejestrującej od 1 marca 2013 r.

ZMIANY W ZAKRESIE KAS REJESTRUJĄCYCH obowiązek ewidencjonowania sprzedaży za pomocą kasy rejestrującej od 1 marca 2013 r. ZMIANY W ZAKRESIE KAS REJESTRUJĄCYCH obowiązek ewidencjonowania sprzedaży za pomocą kasy rejestrującej od 1 marca 2013 r. Obowiązek ewidencjonowania z pomocą kas rejestrujących usług prawniczych po raz

Bardziej szczegółowo

SŁOWNIK TERMINÓW REGULAMINOWYCH

SŁOWNIK TERMINÓW REGULAMINOWYCH SŁOWNIK TERMINÓW REGULAMINOWYCH SŁOWO WSTĘPU Słownik terminów regulaminowych to propozycja podręcznej, szybkiej pomocy przy korzystaniu z Regulaminu studiów. Naszym zamiarem było przedstawienie każdego

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia.2011 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia.2011 r. Projekt z dnia 14 listopada 2011 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia.2011 r. w sprawie szkolenia osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, instruktorów i wykładowców

Bardziej szczegółowo

Regulamin studiów w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. Szymona Szymonowica w Zamościu

Regulamin studiów w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. Szymona Szymonowica w Zamościu Zał. do uchwały nr 241/XXII /2013 Senatu PWSZ w Zamościu z dnia 20 maja 2013 r. i Zał. do uchwały nr 32/IV /2014 Senatu PWSZ w Zamościu z dnia 03 marca 2014 r. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Szymona

Bardziej szczegółowo

WIELKOPOLSKI ZWIĄZEK PIŁKI NOŻNEJ w Poznaniu

WIELKOPOLSKI ZWIĄZEK PIŁKI NOŻNEJ w Poznaniu WIELKOPOLSKI ZWIĄZEK PIŁKI NOŻNEJ w Poznaniu REGULAMIN ROZGRYWEK seniorów IV ligi i niższych klas na sezon 2014/2015 REGULAMIN ROZGRYWEK klas młodzieżowych na sezon 2014/2015 REGULAMIN ROZGRYWEK o Puchar

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia.2011 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia.2011 r. Projekt z dnia.. 2011 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia.2011 r. w sprawie szkolenia osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, instruktorów i wykładowców Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Prowadzenie usług związanych z podróżą 341[05].Z4.04

Prowadzenie usług związanych z podróżą 341[05].Z4.04 MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ Barbara Górka Prowadzenie usług związanych z podróżą 341[05].Z4.04 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji Państwowy Instytut Badawczy Radom 2006 Recenzenci:

Bardziej szczegółowo

Regulamin Eurobus - Eurolines Polska Sp. z o.o. w Katowicach dotyczący ogólnych warunków przewozu osób i rzeczy

Regulamin Eurobus - Eurolines Polska Sp. z o.o. w Katowicach dotyczący ogólnych warunków przewozu osób i rzeczy Regulamin Eurobus - Eurolines Polska Sp. z o.o. w Katowicach dotyczący ogólnych warunków przewozu osób i rzeczy 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Niniejsze postanowienia stanowią Regulamin w rozumieniu art.

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 13 maja 2014 r. Poz. 600

Warszawa, dnia 13 maja 2014 r. Poz. 600 Warszawa, dnia 13 maja 2014 r. Poz. 600 OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 12 marca 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o kierujących pojazdami 1. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY A FUNDACJE I STOWARZYSZENIA

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY A FUNDACJE I STOWARZYSZENIA KRAJOWY REJESTR SĄDOWY A FUNDACJE I STOWARZYSZENIA Autorka: Aneta Krawczyk (Informatorium) 3w 007, 15.03.2010 Stowarzyszenie Klon/Jawor Przedruki lub przenoszenie całości lub części tej publikacji na inne

Bardziej szczegółowo

PRZEPISY DROGOWE. Údarás Um Shábháilteacht Ar Bhóithre Urząd ds. Bezpieczeństwa Drogowego

PRZEPISY DROGOWE. Údarás Um Shábháilteacht Ar Bhóithre Urząd ds. Bezpieczeństwa Drogowego PRZEPISY DROGOWE Údarás Um Shábháilteacht Ar Bhóithre Urząd ds. Bezpieczeństwa Drogowego Spis treści Przedmowa 7 Wstęp 8 Część 1: Prawo jazdy i kategorie pojazdów 10 Kategorie pojazdów i minimalny wiek

Bardziej szczegółowo