Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download ""

Transkrypt

1 1.Ile razy mogę przystępować do egzaminu z jazdy i w jakim terminie muszę uzyskać wynik pozytywny, aby nie trzeba było ponownie przystępować do egzaminu teoretycznego? Egzamin praktyczny na prawo jazdy kandydat powinien zdać w terminie 6 miesięcy od dnia uzyskania pozytywnego wyniku z części teoretycznej. Po tym terminie należy ponownie zdać egzamin teoretyczny, który warunkuje przejście do drugiej części - egzaminu praktycznego. Po trzykrotnym niezdanym egzaminie istnieje obowiązek dodatkowego przeszkolenia w ilości 5 godzin w dowolnie wybranym ośrodku szkolenia kierowców. Zaświadczenie o ukończeniu tego szkolenia jest podstawą do ustalenia terminu egzaminu. 2. Jak długo ważny jest kurs na prawo jazdy? Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia r. w sprawie szkolenia, egzaminowania i uzyskiwania uprawnień przez kierujących pojazdami, instruktorów i egzaminatorów Dz.U. Nr 150 z dnia r. poz. 1681, dokumenty potwierdzające ukończenie kursu dla osób ubiegających się o prawo jazdy wystawione przed r. straciły ważność ( 32 ust 1 pkt. 1 i 2) i nie spełniają wymagań określonych w 29. Innymi słowy kurs jest ważny bezterminowo, do momentu zmiany programu kursu szkoleniowego kandydatów na kierowców. Po wprowadzeniu zmian kursy są jeszcze ważne przez pewien okres (ostatnio to były jakieś 3 lata). od r. do wejścia ustawy ogłaszającej nieważność kursu Po tym okresie stają się nieważne. 3. W jakim czasie zostanie wydane prawo jazdy po zdanym egzaminie?......i na czym dokładanie to wydanie polega (gdzie się zgłosić, jakie dokumenty zabrać, itd.) Po zdanym egzaminie państwowym WORD w ciągu 3 dni od daty egzaminu przesyła komplet dokumentów do Wydziału Komunikacji w Urzędzie lub Starostwie zgodnie ze stałym adresem zameldowania. Warunkiem otrzymania prawa jazdy jest uiszczenie opłaty 70,-zł. za wydanie prawa jazdy na konto właściwego wydziału komunikacji + znaczek skarbowy ok. 5 zł. W spawie formalności związanych z wydaniem praw jazdy i terminem jego odbioru, prosimy o kontaktowanie się z właściwym wydziałem komunikacji Starostwa lub Urzędu. PJ zostanie wydane wtedy gdy zostanie wykonane w Wytwórni Papierów Wartościowych w Warszawie, po czym zostanie przesłane do Wydziału Komunikacji właściwego ze względu na miejsce stałego zameldowania Starostwa Powiatowego. Trwa to ok. 3 tygodni. 4. Kiedy mogę zapisać się na kurs prawa jazdy? Na kurs prawa jazdy zapisać się możesz na 3 miesiące przed ukończeniem 18 lat. (dotyczy kat. B) 5. Jak długo jest ważny egzamin teoretyczny? Egzamin teoretyczny jest ważny 6 miesięcy licząc od dnia uzyskania wyniku pozytywnego. 6. Kiedy muszę ukończyć kurs dodatkowy? Kurs dodatkowy obowiązuje osoby, które trzykrotnie uzyskały negatywny wynik z egzaminu teoretycznego lub z egzaminu praktycznego. 7. Dlaczego za egzamin poprawkowy z teorii są dwie różne opłaty? Jeżeli osoba umówiona jest tylko na egzamin teoretyczny i uzyska negatywny wynik, to opłata wynosi 22 zł. Jeżeli na wniosek osoby egzaminowanej zostanie wyznaczony termin egzaminu teoretycznego i praktycznego, to w przypadku negatywnego wyniku z egzaminu teoretycznego opłata zwiększa się o 50% za egzamin praktyczny i np. na kat. B opłata wyniesie 22 zł+56 zł. 8. Co należy zrobić po uzyskaniu wyniku negatywnego z egzaminu? Po uzyskaniu wyniku negatywnego z egzaminu należy uiścić właściwą opłatę za egzamin poprawkowy i po przedstawieniu potwierdzenia wpłaty można ustalić kolejny termin egzaminu. 9. Jeżeli nie zaliczyłam egzaminu w ruchu miejskim, czy muszę jeszcze raz zdawać egzamin na placu? Tak. Podczas przeprowadzania egzaminu praktycznego warunkiem sprawdzenia umiejętności jazdy w ruchu drogowym na drogach publicznych jest uzyskanie pozytywnego wyniku z wykonywania manewrów podstawowych na placu manewrowym. 10. Ile wynosi kara za niestawienie się na egzamin kategorii B? I czy oplata ta jest pobierana przy zapłacie za następny egzamin? To nie jest kara, a opłata za przygotowania do egzaminu. Wynosi ona 50% opłaty za egzamin.

2 11. Ukończyłam kurs miesiąc temu, niestety jeszcze nie złożyłam papierów do WORD-u. Czy jest jakiś okres w którym po ukończeniu kursu musze podejść do egzaminu czy nie? Nie ma żadnego terminu złożenia dokumentów na egzamin. Ukończony teraz kurs jest ważny dotąd, dopóki nie zmieni się zasadniczo program szkolenia. A jeśli zostaną wprowadzone- narazie zapowiadane - zmiany, to wtedy ważność ukończonych kursów będzie ustalona ustawą. 12. Jeśli mam zapłacone za egzamin teoretyczny i praktyczny w jednym dniu to w przypadku niezdania egzaminu teoretycznego, egzamin praktyczny przepada?? Przepada 50% należności za egzamin praktyczny. Aby ustalić ponowny egzamin teoretyczny i praktyczny należy uiścić opłatę za egzamin teoretyczny oraz dodatkowo 50% należności egzaminu praktycznego. 13. Jak długo ważne jest zaświadczenie o ukończeniu kursu prawa jazdy? Zaświadczenie o ukończeniu kursu prawa jazdy wydane począwszy od dnia r. jest ważne wg aktualnych przepisów bezterminowo. Zaświadczenia wydane przed r. są nieważne, a osoby, które je ukończyły a nie uzyskały dotychczas prawa jazdy muszą odbyć ten kurs ponownie lat temu ukończyłam kurs na prawo jazdy kat. B. miałam kilka egzaminów niestety nie udało mi się zdać. Chcę ponownie zrobić prawo jazdy co muszę zrobić, czy muszę iść na kurs? Dokumenty o ukończeniu szkolenia wydane po r. (a więc 5 lat temu też) są ważne. Po upływie jednego roku od dnia ostatnio ustalonego terminu egzaminu dokumenty te są odsyłane do właściwego miejscu zamieszkania Wydziału Komunikacji. Należy zwrócić się do właściwego Wydziału Komunikacji o przesłanie dokumentów do WORD. Następnie w WORD prawdopodobnie wypełnić na nowo podanie (zmieniło się nieco), Jeśli to potrzebne wykonać ponownie badanie lekarskie. Nie jest wymagane odbycie ponownego kursu chyba że szkolenie dodatkowe po kolejnych trzech wynikach negatywnych liczonych osobno z teorii i z praktyki. Ze względu na znaczne zmiany w zasadach przeprowadzania egzaminów warto odbyć jakieś szkolenie przypominające w dowolnej ilości godzin lekcyjnych. 15. Chciałabym się dowiedzieć jak mam postąpić gdy chce przenieść papiery na zdanie egzaminu teoretycznego i praktycznego w innym ośrodku i w innej miejscowości? Należy zwrócić się pisemnie do ośrodka w którym papiery się znajdują o przesłanie dokumentów egzaminacyjnych do wskazanego ośrodka docelowego. W wniosku należy podać niezbędne dane do zidentyfikowania dokumentów (samo nazwisko i imię nie wystarczy).opłaty należy rozliczyć w tym samym czasie ponieważ nie są ważne w innym ośrodku 16. Czy mogę się zapisać na egzamin państwowy, nie mając ukończone 18 lat (czas oczekiwania średni to 24 dni i w tym czasie bym ukończył wiek 18 lat), ale przystąpić do egzaminu po ukończeniu 18 lat? Tak - Warunkiem zapisu na egzamin jest osiągnięcie wymaganego wieku najpóźniej w dniu egzaminu. Jeśli nie masz jeszcze dowodu osobistego to należy mieć przy sobie książeczkę RUM oraz poświadczenie złożenia wniosku o wydanie dowodu osobistego. 17. Jeżeli ktoś ma nagły wypadek( sprawy rodzinne lub np. wyjazd zagranicę) i chciałby przełożyć egzamin na inny termin...co trzeba zrobić? i czy pieniądze przepadną? Można przełożyć termin egzaminu wcześniej niż 7 dni - w nagłych uzasadnionych przypadkach ( choroba obłożna ) na jeden dzień przed egzaminem. W pozostałych przypadkach trzeba ponieść opłatę manipulacyjna w wysokości 50% opłaty za egzamin. Egzamin ustala osobiście osoba zainteresowana lub osoba przez nią upoważniona i powinna tak dobrać termin egzaminu aby nie kolidował z innymi zamierzeniami. 18. Jak i do kogo złożyć protest na przebieg egzaminu? Skargi, odwołania od przebiegu egzaminu składa się do Urzędu Marszałkowskiego za pośrednictwem dyrektora WORD, który ma obowiązek przygotować i przesłać z odwołaniem wyjaśnienia egzaminatora, płytę DVD z nagranym przebiegiem egzaminu (pod warunkiem nie upłynięcia 14 dni od dnia egzaminu) oraz opinią egzaminatora nadzorującego lata temu ukończyłam kurs prawa jazdy, wynik pozytywny z teorii, ale niestety negatywny na placu, z powodów osobistych nie mogłam próbować dalej, więc zrezygnowałam. Dziś ponownie chce spróbować, czy muszę na nowo zdawać cały kurs (czyli egzamin pisemny i jazdę ), czy mogę tylko wykupić dodatkowe godziny? Nie ma potrzeby ukończenia po raz kolejny kursu nauki jazdy. Kurs jest ważny, jedynie pozostaje zdać egzamin państwowy i dla przypomnienia sobie jazdy i niektórych manewrów można wykupić sobie kilka jazd

3 dodatkowych. Ale żeby ustalić termin egzaminu należy udać się do właściwego wydziału komunikacji lub starostwa- referat praw jazdy i złożyć prośbę o przesłanie dokumentów do wybranego ośrodka egzaminacyjnego (może być każdy w całej Polsce), gdyż ośrodek egzaminacyjny przechowuje dokumenty przez ok. 6 m-cy. Samemu nie można tych dokumentów odebrać. Trwa to ok. 2 tygodni i po tym okresie należy udać się do ośrodka i umówić się na egzamin. 21. Za jazdę rowerem po pijanemu dostałem zakaz prowadzenia pojazdów przez 2 lata. W związku z tym muszę ponownie zdawać egzamin na prawo jazdy ale moje pytanie brzmi, czy muszę ponownie płacić za cały kurs i czy muszę ponownie robić badania i zdawać testy? Zgodnie z przepisami osoba ubiegająca się o przywrócenie uprawnienia do kierowania, cofniętego na okres przekraczający 1 rok, podlega kontrolnemu sprawdzeniu kwalifikacji poprzez zdanie egzaminu państwowego. W tym celu nie należy ponownie odbywać kursu na prawo jazdy, natomiast należy zgłosić się do wydziału komunikacji, który wyda skierowanie na egzamin państwowy. A wiadomo, że egzamin państwowy obejmuje i część teoretyczną - testy i jazdę. 22. Czy po zdaniu egzaminu na kategorię B w oczekiwaniu na wyrobienie prawa jazdy mogę jeździć samochodem? Czy to prawda że mogą mi odroczyć jegoymanie otr? Jakie grożą mi konsekwencje z tego powodu? Nie masz przy sobie dokumentów uprawniających cię do kierowania, więc jeździć nie możesz. A jeśli będziesz jeździć po drogach publicznych, to w razie kontroli będzie to wykroczenie, jako kierowanie pojazdem przez osobę nie posiadającą przy sobie wymaganych dokumentów i grożą ci następujące konsekwencje: - w przypadku, kiedy twoje prawo jazdy jest już wyprodukowane i wprowadzone do ewidencji, a ty go jeszcze nie odebrałeś - grzywna w wysokości 50zł za brak każdego z wymaganych dokumentów nie więcej niż 250 zł. - w innym przypadku grzywna za kierowanie pojazdem bez uprawnień 500 zł. Gorzej będzie natomiast, jeśli spowodujesz wypadek lub będziesz prowadził pod wpływem alkoholu. Wówczas konsekwencje są większe, może nawet zakaz prowadzenia pojazdów na jakiś okres. 23. Ile ważny jest kurs prawa jazdy? Ile wcześniej mogę zacząć? Czy mogę zdawać egzamin mając ukończone 18 lat, ale nie mając dowodu w ręce? Pierwsza rzecz - Ukończony kurs prawa jazdy jest ważny dotąd, dopóki nie ulegnie zasadniczym zmianom program kursu kandydatów na kierowców. Ale i tak po wprowadzeniu zmian kursy są jeszcze ważne przez pewien okres (ostatnio to były jakieś 3 lata Druga - Kurs na prawo jazdy można rozpocząć 3 miesiące przed ukończeniem 18 lat i można też przed osiemnastką zapisać się na egzamin państwowy. Niestety w dniu egzaminu trzeba mieć ukończone 18 lat i mieć dowód osobisty. Można wcześniej wyrobić sobie dowód tymczasowy - jest ważny 5 lat i wtedy nie ma żadnego problemu lat temu chodziłam na kurs prawa jazdy, z różnych względów nie podeszłam wtedy do egzaminu wewnętrznego. Czy chcąc iść teraz na kurs do tej samej szkoły muszę ponownie za niego zapłacić? Czy można jeszcze dokupić dodatkowe lekcje i zdać egzamin teraz??? Kurs jest nadal ważny i jeśli wszystkie obowiązujące w tym czasie godziny zostały wyjeżdżone(wtedy było 20 h), to dla jego całkowitego ukończenia wystarczy podejście do egzaminu wewnętrznego i otrzymanie zaświadczenia o ukończeniu szkolenia. Jeśli będzie potrzeba doszkolenia się w jeździe, to zawsze można dokupić jazdy dodatkowe. 25. W ciągu jednego roku kalendarzowego uzbierałem 26 punktów karnych. Dostałem pismo, że kierowany jest wniosek o sprawdzenie kwalifikacji uprawnień do prowadzenia pojazdów (powtórny egzamin)..moje pytanie to: Czy muszę sam się zgłosić do ośrodka w celu umówienia się na egzamin, czy wyślą mi pismo z konkretna data? I drugie pytanie: prawo jazdy mam przy sobie.. czy ono jest ważne? Po pierwsze - przekroczenie liczby 24 punktów karnych uprawnia policjanta do zatrzymania prawa jazdy za pokwitowaniem, które to pokwitowanie uprawnia do kierowania pojazdem jeszcze w ciągu 7 dni. Czyli prawo jazdy jest ważne, ponieważ przekroczenie punktów karnych nie cofa uprawnień do kierowania, ale występuje zakaz prowadzenia pojazdów do momentu zdania egzaminu i zwrotu dokumentu. Jeśli dotąd

4 nie zatrzymano panu/i dokumentu, to może się to stać przy każdej kontroli. Wiadomo, że taka osoba jest również rejestrowana w ewidencji kierowców naruszających przepisy ruchu drogowego. Po drugie - nie mam tak dobrze, żeby ośrodek egzaminacyjny sam wyznaczał terminy egzaminów. Trzeba samemu udać się do ośrodka wraz z otrzymanym skierowaniem na powtórne sprawdzenie kwalifikacji. 27. Mam takie pytanie, za parę dni mam już kursy jazdy na prawo jazdy, lecz zgubiłem dowód osobisty, paszport mam już nieważny. A słyszałem, żeby w ogóle jeździć po mieście z instruktorem trzeba mieć dowód osobisty lub paszport. Ja mam tylko legitymacje szkolną i czy w takiej sytuacji instruktor będzie mógł mnie wziąć na jazdę po mieście? Posiadanie dowodu jest niezbędne w dniu zdawania egzaminu państwowego na prawo jazdy. Nawet przy zapisywaniu się na sam egzamin, posiadanie dowodu osobistego nie jest wymagane, ale wymaga się wtedy innych dokumentów potwierdzających tożsamość i adres zameldowania. Natomiast jeśli chodzi o posiadanie jakiegoś dokumentu tożsamości podczas jazd, to dotyczy to sytuacji, kiedy pojazd szkolący kontrolowany jest przez policję i wtedy może być sprawdzane, czy karta zajęć dotyczy kursanta, który się akurat szkoli. Legitymacja w tym przypadku wystarczy. 28. Posiadam 5 lat prawo jazdy i właśnie kończy mi się okres jego ważności. Co muszę zrobić, aby przedłużyć jego ważność? Jeśli chodzi o przedłużenie ważności prawa jazdy z uwagi na upływ ważność orzeczenia lekarskiego, to należy ponownie złożyć do starostwa, bądź wydziału komunikacji, wymagane dokumenty, tj: 1. Wniosek 2. Załączniki: * jedno zdjęcie o wymiarach 3,5 x 4,5 cm * orzeczenie lekarskie wystawione przez lekarza uprawnionego do badań kierowców * kserokopia prawa jazdy 3. Do wglądu: * dowód osobisty I oczywiście uiścić odpowiednie opłaty - za wydanie decyzji oraz z prawo jazdy, czyli ok. 80 zł. 29. Czy jak złożyłam odwołanie od egzaminu to jakie decyzje mogą powstać? Jeżeli uznają że miałam racje to oddadzą mi tylko pieniądze za egzamin? W przypadku wygranej osoba egzaminowana nie otrzymuje zwrotu pieniędzy, lecz jest obowiązana przystąpić ponownie do egzaminu, tym razem na koszt ośrodka. 30. Jeżeli mam zakaz prowadzenia pojazdów silnikowych na okres jednego roku, czy mogę rozpocząć kurs podczas odbywania kary? Nigdy nie posiadałem prawa jazdy. Niestety w okresie obowiązywania zakazu nie można rozpoczynać kursu na prawo jazdy. Szkolenie można rozpocząć następnego dnia po zakończeniu kary. Wydział komunikacji przy wydawaniu prawa jazdy sprawdza, czy dana osoba miała jakąś karę, a jeśli tak, to czy szkolenie odbywało się już po dacie obowiązywania zakazu. 31.Czy mogę zdawać prawo jazdy na samochód na dowód od 13 do 18 roku życia, czy muszę mieć ten po 18 roku życia?? Dowód tzw. tymczasowy, wydany przed ukończeniem 18 lat jest ważnym dokumentem tożsamości i jeśli jest ważny ( bo wydawany jest na okres 5 lat), to spokojnie można podejść do egzaminu państwowego. 32. Miałem zabrane prawo jazdy na 4 lata za jazdę po pijanemu i spowodowanie wypadku. Jak skończy mi się wyrok to czy będę musiał odbyć ponowny kurs na prawo jazdy? W przypadku zabrania prawa jazdy na okres powyżej 12 m-cy, nie ma konieczności odbywania ponownego kursu. Do odzyskania dokumentu należy jednak zdać egzamin kontrolny, czyli egzamin państwowy. Ponadto może być konieczność zrobienia ponownych badań lekarskich i psychotechnicznych. W związku z tym należy udać się do swojego wydziału komunikacji i złożyć wniosek o skierowanie pana na egzamin państwowy. Tam też, dowie się pan o ewentualnie innych wymogach - np. czy muszą być zrobione badania lekarskie. 33. Obecnie jestem za granicą. Czy jest możliwość by ktoś z rodziny zapisał mnie na egzamin teoretyczny? Tak, jest możliwość zapisania na egzamin państwowy przez kogoś z rodziny. W związku z tym, każdy ośrodek egzaminacyjny działa w oparciu o swój regulamin wewnętrzny, wymogi w tym zakresie też mogą

5 być różne. Generalnie wymagany jest dowód wpłaty za egzamin, upoważnienie dla tej osoby i dowód osobisty lub paszport kandydata na kierowcę. Jeśli jest taki sam adres zamieszkania nie są wymagane dodatkowe dokumenty, a w wyjątkowych sytuacjach można zapisać się również przez telefon. Najlepiej zadzwonić do biura obsługi egzaminów ośrodka, w którym zdaje się egzamin. 34. Czy można przewozić dziecko do 12 lat, ze wzrostem nie przekraczającym 150 cm. na przednim siedzeniu na tzw. "podstawce" - poziomy element fotelika dziecka? Dziecko w wieku do lat 12, nie przekraczające 150 cm wzrostu powinno być przewożone w pojeździe samochodowym wyposażonym w pasy bezpieczeństwa w foteliku ochronnym lub innym urządzeniu do przewożenia dzieci odpowiadającym wadze i wzrostowi dziecka oraz właściwym warunkom technicznym (nie dotyczy to jednak przewozu dziecka taksówką osobową, pojazdem pogotowia ratunkowego lub policji). Czyli dziecko do lat 12 i o wzroście poniżej 150 cm może być przewożone albo z tyłu w foteliku ochronnym lub tzw. siedzisku (inne urządzenia do przewożenia dzieci) albo z przodu ale tylko i wyłącznie w specjalnym foteliku ochronnym. Nie jest dopuszczalne przewożenie dziecka poniżej lat 12 w siedzisku na przednim siedzeniu pojazdu samochodowego. Po ukończeniu 12 roku życia lub osiągnięciu wzrostu powyżej 150 cm dziecko powinno być przypięte pasami. Ustawa nie określa, kiedy można zastąpić fotelik siedziskiem obie formy urządzeń służących do bezpiecznego przewożenia dzieci są dopuszczalne, o ile są dostosowane do wagi i wzrostu dziecka i oczywiście odpowiadają właściwym warunkom technicznym. 35. Od 5 lat mam prawo jazdy kat.a, teraz chciałabym zrobić kat B. Czy test teoretyczny muszę zaliczać ponownie czy wystarczy, że wykupię u Państwa kurs praktyczny? Niestety, przy posiadaniu prawa jazdy kat.a, kurs na kat.b obejmuje również zajęcia teoretyczne w ilości 30 godzin. Zwolnienie z teorii dla osób ubiegających się o prawo jazdy kat.b następuje, jeżeli posiadają prawo jazdy kat.b1. Tak samo dla A, jeśli posiadają A1. Jedynie w przypadku, gdy osoba rozpoczyna jednocześnie szkolenie A i B, to wówczas liczba zajęć teoretycznych ulega zmniejszeniu o 10 dla każdej kategorii, czyli byłoby razem 40 godzin (po 20 dla każdej). 36. Posiadam już kat B i chciałbym zrobić również kat. A. I tu pojawia się pewien problem bo chodziły kiedyś słuchy, że w przypadku nie zdania egzaminu z innej kategorii, wcześniej zdobyte przepadają. Czy to prawda? Zgodnie z obowiązującymi przepisami, nie ma możliwości utraty posiadanych już uprawnień, jeśli się nie zda egzaminu na inną kategorię. Przy ubieganiu się o uprawnienia do kierowania, każda kategoria jest traktowana oddzielnie, czyli wymagane jest odbycie szkolenia dla danej kategorii, zdanie egzaminu państwowego z wynikiem pozytywnym dla danej kategorii i posiadanie wymaganego wieku dla danej kategorii (art.90 kodeksu drogowego). 37. Miałem zatrzymane prawo jazdy na dwa lata za jazdę pod wpływem alkoholu. Zdałem egzamin za drugim razem. Pytanie jest następujące czy zostanie mi zwrócone zatrzymane prawo jazdy? Jeżeli tak, to czy zapłacę coś za oddanie mi prawa jazdy? a jeżeli nie to ile zapłacę za jego wyrobienie? Sprawa może mieć następujący przebieg: 1.Jesli w okresie tych 2 lat nie zmieniły się żadne dane ewidencyjne w stosunku do danych zawartych w zabranym prawku, np adres zameldowania, czy też ograniczeniach związanych ze stanem zdrowia, itp., a prawko było dokumentem nowym, tj "plastikowym", wówczas nastąpi zwrot starego dokumentu i koszt jego wydania, to 10,- 2.Jeśli jednak zaszły jakieś zmiany w danych ewidencyjnych lub wystąpiły ograniczenia wynikające z zaświadczenia lekarskiego, wówczas zostanie wydany nowy dokument, a jego koszt, to ok. 71 zł. 38. Jestem niezadowolona ze sposobu traktowania mnie przez instruktora nauki jazdy. Moje pytanie brzmi, czy jest możliwość zabrania dokumentów z ośrodka i przeniesienie się do innego ośrodka, gdzie zdam egzamin wewnętrzny? Czy moja szkoła ma obowiązek wydać mi moje dokumenty? Jeżeli tak to o jakie dokładnie dokumenty powinnam poprosić, i czy jest szansa ze inna szkoła jazdy przyjmie mnie z tym dokumentami. Oczywiście - przenieść się do innego ośrodka szkolenia można w każdej chwili i szkoła jest zobowiązana wydać odpowiednie dokumenty, a czasami rozliczyć się z kursantem, jeśli jazdy nie były wyjeżdżone. W "starym" ośrodku zostaje jedynie ksero karty przeprowadzonych zajęć. Pozostałe dokumenty, czyli wniosek, zaświadczenie i karta zostaje przekazana kursantowi. Nie jest ważne, czy zdało się egzamin wewnętrzny. Dalsze szkolenie i zakończenie kursu jest ustalane już w nowej szkole.

6 39. Utraciłam prawo jazdy na 2 lata za jazdę pod wpływem alkoholu. 15 sierpnia mija właśnie ten okres czasu, w związku z tym mam pytanie. Kiedy mogę się zapisać na egzamin? Czy mogę to zrobić 2 miesiące wcześniej ustalając datę egzaminu na np.: 16 sierpnia? Niestety nie. Starostwo wyda skierowanie na egzamin dopiero po dacie, kiedy ten zakaz się kończy. 40. Straciłem prawo jazdy kat. B za jazdę pod wpływem alkoholu i jest ono zatrzymane na 3 lata. Moje pytanie: czy można odzyskać prawo jazdy wcześniej? Jeżeli tak, to co mam zrobić i do kogo mam się zwrócić? Prośbę odnośnie zmiany decyzji w sprawie zatrzymania prawa jazdy można skierować do organu, który tą decyzję wydał. Myślę, że w Pana sprawie jest to decyzja Sądu. 41. Czy mogę zapisać się na kurs prawa jazdy nie posiadając żadnego meldunku w dowodzie osobistym? Tak, można się zapisać na kurs nie mając meldunku. Jeśli w dowodzie jest adnotacja "brak", to wówczas na dokumencie prawa jazdy będzie taki sam wpis. 42. Przekroczyłem punkty karne i zostałem skierowany na egzamin kontrolny. Posiadam prawo jazdy kat. B, C i E. Egzamin na B, C oblałem, czy zrobić cały kurs na C i E? Po przekroczeniu 24 punktów niestety traci się uprawnienia na wszystkie posiadane kategorie. Aby je odzyskać, należy zdać egzamin państwowy na każdą z posiadanych wcześniej kategorii. Konsekwencją oblania egzaminu jest wydłużenie się czasu odzyskania uprawnień, ale nie ma potrzeby odbywania ponownego kursu na prawo jazdy. Masz inne pytanie?

Karta Usługi. Referat ds. Rejestracji Pojazdów i Praw Jazdy. Stanowisko: ds. praw jazdy

Karta Usługi. Referat ds. Rejestracji Pojazdów i Praw Jazdy. Stanowisko: ds. praw jazdy Wymiana prawa jazdy 100,50 zł opłata administracyjna + opłata ewidencyjna - kserokopia posiadanego prawa jazdy, - fotografia kolorowa (wymiar 3,5 cm na 4,5 cm; lewy półprofil - orzeczenie lekarskie wystawione

Bardziej szczegółowo

Nadzór nad kierującymi Ustawa o kierujących pojazdami. Warszawa, 5 września 2011 r.

Nadzór nad kierującymi Ustawa o kierujących pojazdami. Warszawa, 5 września 2011 r. Nadzór nad kierującymi Ustawa o kierujących pojazdami Warszawa, 5 września 2011 r. Zakres nadzoru Starosta sprawuje nadzór w zakresie spełniania wymagań określonych dla uzyskania i posiadania dokumentu

Bardziej szczegółowo

Okres próbny Art. 91.

Okres próbny Art. 91. Okres próbny Art. 91. 1. Okres próbny dla osoby, która po raz pierwszy uzyskała prawo jazdy kategorii B, trwa 2 lata, począwszy od dnia, w którym został jej wydany ten dokument. 2. W okresie próbnym kierowca

Bardziej szczegółowo

Wydawanie decyzji o wpisie do ewidencji egzaminatorów osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdem

Wydawanie decyzji o wpisie do ewidencji egzaminatorów osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdem Wydawanie decyzji o wpisie do ewidencji egzaminatorów osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdem Jednostka publikująca kartę Karta informacyjna Wpis do ewidencji egzaminatorów osób ubiegających

Bardziej szczegółowo

Kurs kategorii A, A1, A2

Kurs kategorii A, A1, A2 Kurs kategorii A, A1, A2 Program: 30 godzin teorii (godziny lekcyjne) + 20 godzin praktyki (godziny zegarowe). Praktyczna nauka jazdy: odbywa się na motocyklach Suzuki GN 125 (kat. A1) Suzuki GS 500 (kat.

Bardziej szczegółowo

Ustawa o osobach kierujących pojazdami

Ustawa o osobach kierujących pojazdami Ustawa o osobach kierujących pojazdami Jest Będzie Szkolenie osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami Nie ma zakazu szkolenia osób w stosunku do których orzeczono zakaz prowadzenia pojazdów

Bardziej szczegółowo

Wydawanie prawa jazdy - uzyskanie prawa jazdy po egzaminie

Wydawanie prawa jazdy - uzyskanie prawa jazdy po egzaminie Wydawanie prawa jazdy - uzyskanie prawa jazdy po egzaminie Jednostka publikująca kartę Starostwo Powiatowe w Miechowie Karta informacyjna Data publikacji karty 2014-09-08 09:03:40 Odnośnik do e- formularza

Bardziej szczegółowo

Wpisywanie i wykreślanie instruktorów z ewidencji oraz przedłużanie ważności legitymacji instruktora.

Wpisywanie i wykreślanie instruktorów z ewidencji oraz przedłużanie ważności legitymacji instruktora. Wpisywanie i wykreślanie instruktorów z ewidencji oraz przedłużanie ważności legitymacji instruktora. I. Miejsce załatwienia sprawy Starostwo Powiatowe w Krośnie Wydział Komunikacji i Transportu Krosno

Bardziej szczegółowo

Ustawa z dnia 26 czerwca 2014 r.o zmianie ustawy o kierujących pojazdami

Ustawa z dnia 26 czerwca 2014 r.o zmianie ustawy o kierujących pojazdami Ustawa z dnia 26 czerwca 2014 r.o zmianie ustawy o kierujących pojazdami Warszawa, dnia 24 lipca 2014 Dziennik Ustaw z 2014 roku pozycja 970 art. 6 ust. 1 pkt. 14 1 uprawnienia kategorii D1+E nie będą

Bardziej szczegółowo

Okres próbny dla osoby, która po raz pierwszy uzyskała prawo jazdy kategorii B, trwa 2 lata

Okres próbny dla osoby, która po raz pierwszy uzyskała prawo jazdy kategorii B, trwa 2 lata Okres próbny dla osoby, która po raz pierwszy uzyskała prawo jazdy kategorii B, trwa 2 lata Witam W związku z licznymi zapytaniami dotyczącymi daty, od której rozpoczyna bieg dwuletni okres próbny - informuję,

Bardziej szczegółowo

ZWROT PRAW A JAZDY ZATRZYMANEGO NA OKRES POWYŻEJ 1 ROKU - wymagane kontrolne sprawdzenie kwalifikacji. I. Miejsce załatwienia sprawy

ZWROT PRAW A JAZDY ZATRZYMANEGO NA OKRES POWYŻEJ 1 ROKU - wymagane kontrolne sprawdzenie kwalifikacji. I. Miejsce załatwienia sprawy ZWROT PRAW A JAZDY ZATRZYMANEGO NA OKRES POWYŻEJ 1 ROKU - wymagane kontrolne sprawdzenie kwalifikacji I. Miejsce załatwienia sprawy Starostwo Powiatowe w Krośnie II. Miejsce złożenia dokumentów PKK (Profil

Bardziej szczegółowo

Wydawanie prawa jazdy

Wydawanie prawa jazdy Wydawanie prawa jazdy Nowe przepisy Od 19 stycznia 2013 roku nastąpiły zmiany w Ustawa o kierujących pojazdami dotyczące wydawania prawa jazdy (rozdział 2). Kategorie prawa jazdy Po zmianie przepisów z

Bardziej szczegółowo

Kurs kategorii A, A1, A2

Kurs kategorii A, A1, A2 Kurs kategorii A, A1, A2 Program: 30 godzin teorii (godziny lekcyjne) + 20 godzin praktyki (godziny zegarowe). Praktyczna nauka jazdy: odbywa się na motocyklach Suzuki GN 125 (kat. A1) Suzuki GS 500 (kat.

Bardziej szczegółowo

z dnia. r. w sprawie zakresu danych gromadzonych w centralnej ewidencji kierowców

z dnia. r. w sprawie zakresu danych gromadzonych w centralnej ewidencji kierowców Projekt z dnia 19 kwietnia 2015 r. R O Z P O R Z Ą D Z E N I E M I N I S T R A S P R AW W E W N Ę T R Z N Y C H 1) z dnia. r. w sprawie zakresu danych gromadzonych w centralnej ewidencji kierowców Na podstawie

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 1 kwietnia 2005 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 1 kwietnia 2005 r. Dz.U.2005.69.622 2007.10.12 zm. Dz.U.2007.178.1264 1 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 1 kwietnia 2005 r. w sprawie badań psychologicznych kierowców i osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania

Bardziej szczegółowo

KARTA INFORMACYJNA. Starostwo Powiatowe w Łęcznej, Al. Jana Pawła II 95A Łęczna

KARTA INFORMACYJNA. Starostwo Powiatowe w Łęcznej, Al. Jana Pawła II 95A Łęczna Znak: KTD. 5430 MIĘDZYNARODOWE PRAWO JAZDY Opłata: 1. wniosek o wydanie międzynarodowego prawa jazdy, 2. kolorowa fotografia o wymiarach 35 45 mm, wykonaną na jednolitym jasnym tle, mająca dobrą ostrość

Bardziej szczegółowo

Kandydaci indywidualni

Kandydaci indywidualni REGULAMIN BELL POZNAŃ AUTORYZOWANEGO CENTRUM EGZAMINÓW CAMBRIDGE ESOL ZAPISY NA EGZAMIN Kandydaci indywidualni 1. W celu przystąpienia do egzaminu Cambridge ESOL w wybranej sesji egzaminacyjnej, należy:

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OŚRODKA SZKOLENIA KIEROWCÓW SZKOŁA NAUKI JAZDY PIOTR ZADROŻNY

REGULAMIN OŚRODKA SZKOLENIA KIEROWCÓW SZKOŁA NAUKI JAZDY PIOTR ZADROŻNY REGULAMIN OŚRODKA SZKOLENIA KIEROWCÓW SZKOŁA NAUKI JAZDY PIOTR ZADROŻNY ROZDZIAŁ I ROZDZIAŁ II ROZDZIAŁ III ROZDZIAŁ IV Postanowienia ogólne Obowiązki OSK Obowiązki kursanta Postanowienia końcowe ROZDZIAŁ

Bardziej szczegółowo

KARTA USŁUGI Starostwo Powiatowe w Siemiatyczach

KARTA USŁUGI Starostwo Powiatowe w Siemiatyczach Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego KARTA USŁUGI Starostwo Powiatowe w Siemiatyczach ul. Legionów Piłsudskiego 3, 17-300 Siemiatycze tel. (085)

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WEWENĘTRZNY KURSU DLA KANDYDATÓW NA INSTRUKTORÓW I INSTRUKTORÓW NAUKI JAZDY

REGULAMIN WEWENĘTRZNY KURSU DLA KANDYDATÓW NA INSTRUKTORÓW I INSTRUKTORÓW NAUKI JAZDY REGULAMIN WEWENĘTRZNY KURSU DLA KANDYDATÓW NA INSTRUKTORÓW I INSTRUKTORÓW NAUKI JAZDY Na podstawie art. 35 Ustawa o kierujących pojazdami z dnia 5 stycznia 2011 r. (Dz.U. Nr 30, poz. 151 z późn. zm. )

Bardziej szczegółowo

Przasnysz dn. 06.06.2014r. CAZ-9420-1/G/EFS/KŁ/2014. Zapytanie ofertowe

Przasnysz dn. 06.06.2014r. CAZ-9420-1/G/EFS/KŁ/2014. Zapytanie ofertowe Projekt pn. Aktywizacja bezrobotnych kluczem do zatrudnienia realizowany w ramach poddziałania 6.1.3 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Przasnysz dn. 06.06.2014r. CAZ-9420-1/G/EFS/KŁ/2014 Zapytanie ofertowe

Bardziej szczegółowo

z dnia 22 grudnia 2003 r. w sprawie postępowania z dokumentacją związaną z pracą kierowcy (Dz. U. z dnia 31 grudnia 2003 r.)

z dnia 22 grudnia 2003 r. w sprawie postępowania z dokumentacją związaną z pracą kierowcy (Dz. U. z dnia 31 grudnia 2003 r.) Dz.U.03.230.2303 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 22 grudnia 2003 r. w sprawie postępowania z dokumentacją związaną z pracą kierowcy (Dz. U. z dnia 31 grudnia 2003 r.) Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OŚRODKA SZKOLENIA KIEROWCÓW CENTRUM SZKOLENIA IGIELSKI LOGISTYKA-TRANSPORT MIECZYSŁAWA IGIELSKA

REGULAMIN OŚRODKA SZKOLENIA KIEROWCÓW CENTRUM SZKOLENIA IGIELSKI LOGISTYKA-TRANSPORT MIECZYSŁAWA IGIELSKA REGULAMIN OŚRODKA SZKOLENIA KIEROWCÓW CENTRUM SZKOLENIA IGIELSKI LOGISTYKA-TRANSPORT MIECZYSŁAWA IGIELSKA Ilekroć w niniejszym Regulaminie jest mowa o: 1) Regulaminie rozumie się przez to Regulamin Ośrodka

Bardziej szczegółowo

OPŁATY LICENCJE. Opłaty za udzielenie licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego osób

OPŁATY LICENCJE. Opłaty za udzielenie licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego osób OPŁATY LICENCJE Opłaty za udzielenie licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego osób Od 2 do 15 Powyżej 15 do 30 Powyżej 30 do 50 700,00 zł 800,00 zł 900,00 zł Opłaty za udzielenie licencji

Bardziej szczegółowo

Regulamin Ośrodka Szkolenia Kierowców DRIVER

Regulamin Ośrodka Szkolenia Kierowców DRIVER www: driver Regulamin Ośrodka Szkolenia Kierowców DRIVER 1 Postanowienia ogólne. 1. Regulamin określa zasady szkolenia obowiązujące w Ośrodku Szkolenia Kierowców DRIVER. 2. Użyte w regulaminie określenia

Bardziej szczegółowo

http://localhost:12130/akty/tresc/874742

http://localhost:12130/akty/tresc/874742 Dz. U. z dnia 18 stycznia 2013 r. poz. 93 - Rozporządzenie w sprawie uzyskiwania up... Page 1 of 20 Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej 1) z dnia 16 stycznia 2013 r. w

Bardziej szczegółowo

Regulamin Ośrodka Szkolenia Kierowców DUDUS Duda Tomasz

Regulamin Ośrodka Szkolenia Kierowców DUDUS Duda Tomasz Ośrodek Szkolenia Kierowców DUDUS Duda Tomasz 43-150 Bieruń ul. Chemików 3 tel. + 48 509 290 643, 512 513 696 http://www.oskdudus.pl e-mail:oskdudus@wp.pl, dudusmalta@wp.pl Regulamin Ośrodka Szkolenia

Bardziej szczegółowo

Pan Rafał Bruski Prezydent Miasta Bydgoszczy ul. Jezuicka 1 85-102 Bydgoszcz

Pan Rafał Bruski Prezydent Miasta Bydgoszczy ul. Jezuicka 1 85-102 Bydgoszcz WOJEWODA KUJAWSKO-POMORSKI WIR.IV.431.11.2015.KC Bydgoszcz, 16 marca 2016 r. Pan Rafał Bruski Prezydent Miasta Bydgoszczy ul. Jezuicka 1 85-102 Bydgoszcz WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 122 ust.

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY. Warszawa, dnia 24 lipca 2014 r. Poz. 54. ZARZĄDZENIE Nr 35 MINISTRA INFRASTRUKTURY I ROZWOJU 1) z dnia 24 czerwca 2014 r.

DZIENNIK URZĘDOWY. Warszawa, dnia 24 lipca 2014 r. Poz. 54. ZARZĄDZENIE Nr 35 MINISTRA INFRASTRUKTURY I ROZWOJU 1) z dnia 24 czerwca 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY Ministra Infrastruktury i Rozwoju Warszawa, dnia 24 lipca 2014 r. Poz. 54 ZARZĄDZENIE Nr 35 MINISTRA INFRASTRUKTURY I ROZWOJU 1) z dnia 24 czerwca 2014 r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu

Bardziej szczegółowo

Poznań, dnia 9 stycznia 2014 r. Poz. 179 UCHWAŁA NR LX/931/VI/2013 RADY MIASTA POZNANIA. z dnia 10 grudnia 2013 r.

Poznań, dnia 9 stycznia 2014 r. Poz. 179 UCHWAŁA NR LX/931/VI/2013 RADY MIASTA POZNANIA. z dnia 10 grudnia 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO Poznań, dnia 9 stycznia 2014 r. Poz. 179 UCHWAŁA NR LX/931/VI/2013 RADY MIASTA POZNANIA z dnia 10 grudnia 2013 r. w sprawie obowiązku ukończenia szkolenia,

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Kłobucku 72 8248 0002 2001 0000 0101 0003

Bank Spółdzielczy w Kłobucku 72 8248 0002 2001 0000 0101 0003 WYKAZ OPŁAT Wpłaty za czynności podane poniżej dokonuje się na konto Starostwa Powiatowego w Kłobucku Bank Spółdzielczy w Kłobucku 72 8248 0002 2001 0000 0101 0003 I. REJESTRACJA POJAZDÓW Druki: Lp. Druki

Bardziej szczegółowo

KM-8. URZĄD MIASTA KRAKOWA Wydział Ewidencji Pojazdów i Kierowców

KM-8. URZĄD MIASTA KRAKOWA Wydział Ewidencji Pojazdów i Kierowców KM-8 URZĄD MIASTA KRAKOWA Wydział Ewidencji Pojazdów i Kierowców Wpis w prawie jazdy potwierdzający odbycie kwalifikacji wstępnej lub szkolenia okresowego (wymiana prawa jazdy) Dokumenty od wnioskodawcy

Bardziej szczegółowo

do ustawy z dnia 5 marca 2015 r. o zmianie ustawy Prawo o ruchu drogowym (druk nr 845)

do ustawy z dnia 5 marca 2015 r. o zmianie ustawy Prawo o ruchu drogowym (druk nr 845) BIURO LEGISLACYJNE/ Materiał porównawczy M A T E R I A Ł P O R Ó W N AW C Z Y do ustawy z dnia 5 marca 2015 r. o zmianie ustawy Prawo o ruchu drogowym (druk nr 845) U S T A W A z dnia 20 czerwca 1997 r.

Bardziej szczegółowo

KARTA USŁUG NR SO/17 WYDZIAŁ KOMUNIKACJI, BEZPIECZEŃSTWA OBYWATELI I ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO

KARTA USŁUG NR SO/17 WYDZIAŁ KOMUNIKACJI, BEZPIECZEŃSTWA OBYWATELI I ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO Strona nr 1 Stron 1/2 1. Nazwa usługi: Zaświadczenie o wpisie do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia kierowców. 2. Podstawa prawna: a) Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OBOWIĄZUJĄCY KURSANTÓW W SZKOLE UMIEJĘTNOŚCI UŻYTECZNYCH PROGES W ŻAGANIU.

REGULAMIN OBOWIĄZUJĄCY KURSANTÓW W SZKOLE UMIEJĘTNOŚCI UŻYTECZNYCH PROGES W ŻAGANIU. REGULAMIN OBOWIĄZUJĄCY KURSANTÓW W SZKOLE UMIEJĘTNOŚCI UŻYTECZNYCH PROGES W ŻAGANIU. 1 SZKOŁA UMIEJĘTNOŚCI UŻYTECZNYCH PROGES prowadzi szkolenia na kategorie prawa jazdy: B na podstawie zezwolenia wydanego

Bardziej szczegółowo

http://localhost:12130/akty/tresc/171847

http://localhost:12130/akty/tresc/171847 Page 1 of 7 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury/1/ z dnia 22 grudnia 2003 r. w sprawie postępowania z dokumentacją związaną z pracą kierowcy (Dz. U. Nr 230, poz. 2303) Na podstawie art. 39e ust. 3 ustawy

Bardziej szczegółowo

Edycja A wg stanu na dzień 10 05 2010

Edycja A wg stanu na dzień 10 05 2010 Edycja A wg stanu na dzień 10 05 2010 STAROSTWO POWIATOWE W JAŚLE ul. Rynek 18, 38-200 Jasło tel./fax. 013 4463189 centrala: tel. fax 013 4483410, 4483420 www.powiat.iaslo.pl KARTA INFORMACYJNA Wymiana

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Pawłowiczki, dnia 14.05.2014 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE. Pawłowiczki, dnia 14.05.2014 r. Pawłowiczki, dnia 14.05.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE 1. Zamawiający: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pawłowiczkach ul. Magnoliowa 3, 47-280 Pawłowiczki 2. Przedmiot zamówienia: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE. z dnia. r.

ROZPORZĄDZENIE. z dnia. r. Projekt z dnia 4 maja 2015 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH 1) z dnia. r. w sprawie zakresu danych udostępnianych w postaci elektronicznej z centralnej ewidencji kierowców Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

PROCEDURY CERTYFIKACJI TŁUMACZY JĘZYKA MIGOWEGO. I Zasady przystąpienia do egzaminu

PROCEDURY CERTYFIKACJI TŁUMACZY JĘZYKA MIGOWEGO. I Zasady przystąpienia do egzaminu PROCEDURY CERTYFIKACJI TŁUMACZY JĘZYKA MIGOWEGO I Zasady przystąpienia do egzaminu 1. Certyfikat kompetencji tłumacza języka migowego zwany dalej Certyfikatem T2 jest dokumentem potwierdzającym umiejętność

Bardziej szczegółowo

2. Egzamin przeprowadza się zgodnie z przepisami:

2. Egzamin przeprowadza się zgodnie z przepisami: R E G U L A M I N pracy Komisji powołanej przez Wojewodę Lubuskiego do sprawdzania kwalifikacji kandydatów na instruktorów i instruktorów oraz kandydatów na wykładowców i wykładowców 1. 1. Regulamin określa

Bardziej szczegółowo

3) warunki, zakres i sposób przeprowadzania badań psychologicznych;

3) warunki, zakres i sposób przeprowadzania badań psychologicznych; Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie badań psychologicznych kierowców i osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami oraz wykonujących pracę na stanowisku kierowcy z dnia 2005-04-01

Bardziej szczegółowo

Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie badań lekarskich kierowców i osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami

Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie badań lekarskich kierowców i osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie badań lekarskich kierowców i osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami z dnia 2004-01-07 (Dz.U. 2004 Nr 2, poz. 15) Na podstawie art. 123 ustawy

Bardziej szczegółowo

Surowsze kary dla piratów drogowych i pijanych kierowców

Surowsze kary dla piratów drogowych i pijanych kierowców Źródło: http://msw.gov.pl Wygenerowano: Czwartek, 22 października 2015, 03:55 Strona znajduje się w archiwum. Piątek, 15 maja 2015 Surowsze kary dla piratów drogowych i pijanych kierowców Utrata prawa

Bardziej szczegółowo

Okres próbny dla osób, które po raz pierwszy uzyskały prawo jazdy kat. B Ustawa o kierujących pojazdami. Warszawa, 5 września 2011 r.

Okres próbny dla osób, które po raz pierwszy uzyskały prawo jazdy kat. B Ustawa o kierujących pojazdami. Warszawa, 5 września 2011 r. Okres próbny dla osób, które po raz pierwszy uzyskały prawo jazdy kat. B Ustawa o kierujących pojazdami Warszawa, 5 września 2011 r. Wejście w życie regulacji, zakres stosowania Uwaga! Przepisy Rozdziału

Bardziej szczegółowo

Szkolenia okresowe i kwalifikacja wstępna kierowców

Szkolenia okresowe i kwalifikacja wstępna kierowców Szkolenia okresowe i kwalifikacja wstępna kierowców Podstawy prawne Wymagania w stosunku do kierowców wykonujących przewóz drogowy definiuje Rozdział 7a Ustawy o transporcie drogowym. Zawarte są tu także

Bardziej szczegółowo

Regulamin Szkolenia Dotyczący szkoleń osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami Ośrodka Szkolenia Kierowców "Rondo" H.

Regulamin Szkolenia Dotyczący szkoleń osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami Ośrodka Szkolenia Kierowców Rondo H. Regulamin Szkolenia Dotyczący szkoleń osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami Ośrodka Szkolenia Kierowców "Rondo" H. Lisiecki 1 Postanowienia ogólne 1.Regulamin określa zasady szkolenia

Bardziej szczegółowo

I. Zasady wydawania duplikatów legitymacji szkolnej.

I. Zasady wydawania duplikatów legitymacji szkolnej. Procedura wydawania duplikatów legitymacji szkolnej, karty rowerowej, karty motorowerowej i duplikatów świadectwa szkolnego oraz pobierania opłat za te czynności w GIMNAJZUM NR 18 im. Józefa Nowary Katowice

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE I PORADY INFORMACJE I PORADY KONTROLE AUTOBUSÓW

INFORMACJE I PORADY INFORMACJE I PORADY KONTROLE AUTOBUSÓW INFORMACJE I PORADY INFORMACJE I PORADY KONTROLE AUTOBUSÓW W związku z licznymi wyjazdami zorganizowanych grup młodzieży Komenda Powiatowa Policji w Rykach informuje, że zostały wyznaczone miejsca do kontroli

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ 1. z dnia... 2012 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ 1. z dnia... 2012 r. Projekt z dnia 03.12.2012r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ 1 z dnia... 2012 r. w sprawie wysokości opłat za przeprowadzenie egzaminu państwowego oraz stawek wynagrodzenia

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 17 kwietnia 2015 r. Poz. 541 USTAWA z dnia 20 marca 2015 r. o zmianie ustawy Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw 1) Art. 1. W ustawie z dnia

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY. Warszawa, dnia 24 lipca 2014 r. Poz. 55. ZARZĄDZENIE Nr 37 MINISTRA INFRASTRUKTURY I ROZWOJU 1) z dnia 27 czerwca 2014 r.

DZIENNIK URZĘDOWY. Warszawa, dnia 24 lipca 2014 r. Poz. 55. ZARZĄDZENIE Nr 37 MINISTRA INFRASTRUKTURY I ROZWOJU 1) z dnia 27 czerwca 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY Ministra Infrastruktury i Rozwoju Warszawa, dnia 24 lipca 2014 r. Poz. 55 ZARZĄDZENIE Nr 37 MINISTRA INFRASTRUKTURY I ROZWOJU 1) z dnia 27 czerwca 2014 r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu

Bardziej szczegółowo

Wzór... SKIEROWANIE NA BADANIE PSYCHOLOGICZNE NR...

Wzór... SKIEROWANIE NA BADANIE PSYCHOLOGICZNE NR... drogowym **)... Załącznik nr 1...... (pieczęć organu kontroli ruchu drogowego) (miejscowość, data) SKIEROWANIE NA BADANIE PSYCHOLOGICZNE NR... Działając na podstawie art. 124 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KURSÓW INSTRUKTORSKICH I SZKOLEŃ SPECJALISTYCZNYCH

REGULAMIN KURSÓW INSTRUKTORSKICH I SZKOLEŃ SPECJALISTYCZNYCH REGULAMIN KURSÓW INSTRUKTORSKICH I SZKOLEŃ SPECJALISTYCZNYCH 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE Użyte w niniejszym regulaminie (Regulamin) określenia i skróty oznaczają: 1. a) Organizator Warszawska Akademia Sportu,

Bardziej szczegółowo

2. Do wniosku należy dołączyć podpisane aktualne zdjęcie (nazwisko i imię, data urodzenia).

2. Do wniosku należy dołączyć podpisane aktualne zdjęcie (nazwisko i imię, data urodzenia). Procedura wydawania duplikatów legitymacji szkolnej, karty rowerowej i duplikatów świadectwa szkolnego oraz pobierania opłat za te czynności w Zespole Szkół w Myśliwcu Podstawa prawna: - Rozporządzenie

Bardziej szczegółowo

KT-43 Zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego osób/rzeczy

KT-43 Zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego osób/rzeczy KT-43 Zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego osób/rzeczy Karta informacyjna KT-43 Zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego osób/rzeczy Data publikacji karty 2015-12-01 10:49:42

Bardziej szczegółowo

Praca Komisji egzaminacyjnej

Praca Komisji egzaminacyjnej Praca Komisji egzaminacyjnej w odniesieniu do Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z 30 grudnia 2014 r. w sprawie pracowników zatrudnionych na stanowiskach bezpośrednio związanych z prowadzeniem

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ. Warszawa, dnia 20 sierpnia 2013 r. Poz. 47.

DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ. Warszawa, dnia 20 sierpnia 2013 r. Poz. 47. DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ Warszawa, dnia 20 sierpnia 2013 r. Poz. 47 ZARZĄDZENIE Nr 25 MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ z dnia 20 sierpnia

Bardziej szczegółowo

Kategorie pojazdów drogowych i minimalny wiek nabywania uprawnień

Kategorie pojazdów drogowych i minimalny wiek nabywania uprawnień Część 1: Prawo jazdy i kategorie pojazdów Aby prowadzić jakikolwiek pojazd drogowy w miejscu publicznym należy posiadać prawo jazdy lub (od 30 października 2007 roku) zezwolenie szkoleniowe zezwolenie

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami

USTAWA z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami USTAWA z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami Rozdział 2. Osoby uprawnione do kierowania pojazdami Art. 3. 1. Kierującym pojazdem może być osoba, która osiągnęła wymagany wiek i jest sprawna

Bardziej szczegółowo

e) Opis sprawy Wydanie nowego dowodu rejestracyjnego lub karty pojazdu. Wydanie wtórnika nalepki kontrolnej. Wydanie nowych znaków legalizacyjnych.

e) Opis sprawy Wydanie nowego dowodu rejestracyjnego lub karty pojazdu. Wydanie wtórnika nalepki kontrolnej. Wydanie nowych znaków legalizacyjnych. Starostwo Powiatowe w Żninie ul. Potockiego 1, 88-400 Żnin tel. +48 52 30 31 100, fax +48 52 30 31 302 bip: http://www.bip.powiatzninski.pl, internet: http://www.znin.pl, e-mail: powiat@znin.pl KARTA USŁUGI

Bardziej szczegółowo

TOK STUDIÓW WPISY DO INDEKSÓW

TOK STUDIÓW WPISY DO INDEKSÓW TOK STUDIÓW WPISY DO INDEKSÓW Wpisy z zaliczeń są dokonywane przez prowadzących po zakończeniu ostatnich zajęć lub w uzgodnionym ze studentami terminie. Wpisy z egzaminów odbywają się w czasie sesji egzaminacyjnej

Bardziej szczegółowo

Terminy i Procedury dotyczące studentów US

Terminy i Procedury dotyczące studentów US Terminy i Procedury dotyczące studentów US Zagadnienie Przyjęcie w poczet studentów Domy Studenckie Harmonogram przyznawania miejsc w Domach Studenckich US w roku akademickim 2013/2014 Procedura/Termin

Bardziej szczegółowo

Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I i II stopnia im. Fryderyka Chopina w Bytomiu

Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I i II stopnia im. Fryderyka Chopina w Bytomiu Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I i II stopnia im. Fryderyka Chopina w Bytomiu Procedura wydawania duplikatów: legitymacji szkolnej, świadectwa szkolnego, karty rowerowej oraz pobierania opłat za te czynności

Bardziej szczegółowo

WYDAWANIE DOWODÓW OSOBISTYCH W PRZYPADKU: WYMIANY, UTRATY, ZNISZCZENIA, UPŁYWU TERMINU WAŻNOŚCI

WYDAWANIE DOWODÓW OSOBISTYCH W PRZYPADKU: WYMIANY, UTRATY, ZNISZCZENIA, UPŁYWU TERMINU WAŻNOŚCI Urząd Miejski w Kluczborku Ul.Katowicka 1 46-200 Kluczbork tel. 077 418 14 81 fax.077 418 22 30 Karta usługi NR SO-12 WYDAWANIE DOWODÓW OSOBISTYCH W PRZYPADKU: WYMIANY, UTRATY, ZNISZCZENIA, UPŁYWU TERMINU

Bardziej szczegółowo

Regulamin zasad i trybu wydawania kart pływackich

Regulamin zasad i trybu wydawania kart pływackich Regulamin zasad i trybu wydawania kart pływackich Rozdział I. POSTANOWIENIA WSTĘPNE 1.1 Sprawy dotyczące trybu wydawania kart pływackich wynikają ze Statutu WOPR rdz. II 9 pkt. 3 oraz uchwały Zarządu Głównego

Bardziej szczegółowo

Starostwo Powiatowe Wydział Komunikacji i Dróg, pokój 36, ul. Kościuszki 11, 89-400 Sępólno Kraj.

Starostwo Powiatowe Wydział Komunikacji i Dróg, pokój 36, ul. Kościuszki 11, 89-400 Sępólno Kraj. KARTA INFORMACYJNA NR KI/KD/27 WYDANIE WTÓRNIKA PRAWA JAZDY Z POWODU UTRATY, ZNISZCZENIA DOKUMENTU LUB ZMIANY DANYCH W POSIADANYM DOKUMENCIE Czynność: Organ właściwy: Podstawa prawna: Miejsce realizacji:

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 21 maja 2014 r. Poz. 2227 UCHWAŁA NR XLIII/774/14 RADY MIASTA PIOTRKOWA TRYBUNALSKIEGO z dnia 30 kwietnia 2014 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia

Bardziej szczegółowo

Urząd Miejski w Gliwicach

Urząd Miejski w Gliwicach Karty informacyjne Karty informacyjne -> Wydział Komunikacji Przedłużenie ważności pozwolenia tramwajowego 1. Co powinienem wiedzieć? Osoba posiadająca prawo jazdy lub pozwolenie na kierowanie tramwajem

Bardziej szczegółowo

W ustawie z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (Dz. U. z 2014 r. poz. 600) wprowadza się następujące zmiany:

W ustawie z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (Dz. U. z 2014 r. poz. 600) wprowadza się następujące zmiany: Tekst ustawy ustalony ostatecznie po rozpatrzeniu poprawek Senatu USTAWA z dnia 26 czerwca 2014 r. o zmianie ustawy o kierujących pojazdami Art. 1. W ustawie z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN DOTYCZĄCY TRYBU I SPOSOBU PRZEPROWADZANIA EGZAMINU NA CERTYFIKAT KOMPETENCJI ZAWODOWYCH W TRANSPORCIE DROGOWYM

REGULAMIN DOTYCZĄCY TRYBU I SPOSOBU PRZEPROWADZANIA EGZAMINU NA CERTYFIKAT KOMPETENCJI ZAWODOWYCH W TRANSPORCIE DROGOWYM REGULAMIN DOTYCZĄCY TRYBU I SPOSOBU PRZEPROWADZANIA EGZAMINU NA CERTYFIKAT KOMPETENCJI ZAWODOWYCH W TRANSPORCIE DROGOWYM Na podstawie 4 rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej

Bardziej szczegółowo

ODPOWIEDZI NA NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE PYTANIA W SPRAWIE REKRUTACJI DO SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH

ODPOWIEDZI NA NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE PYTANIA W SPRAWIE REKRUTACJI DO SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH ODPOWIEDZI NA NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE PYTANIA W SPRAWIE REKRUTACJI DO SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH PYTANIE. Kończę gimnazjum publiczne prowadzone przez gminę Wrocław. Gdzie dostanę login i hasło? ODPOWIEDŹ. Szkoła,

Bardziej szczegółowo

Postanowienia wstępne

Postanowienia wstępne Załącznik nr 3 do 217 str. 1/5 Brzmienia załącznika: 2009-06-09 Dz.U. 2009, Nr 78, poz. 653 1 2006-01-10 Załącznik 3. Program szkolenia kandydatów na kierowców lub motorniczych 1 1. 2. Postanowienia wstępne

Bardziej szczegółowo

Nowe zasady wydawania kart parkingowych

Nowe zasady wydawania kart parkingowych Nowe zasady wydawania kart parkingowych (Ustawa z dnia 23 października 2013 r. o zmianie ustawy Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2013r., poz. 1446)) Uprzejmie informujemy,

Bardziej szczegółowo

KURS DOKSZTAŁCAJĄCY DLA KIEROWCÓW WYKONUJĄCYCH TRANSPORT DROGOWY. WYKŁADOWCY Tel. (012)35-06-444. Biuro czynne 9.00-18.00 2010-03-24 22:55

KURS DOKSZTAŁCAJĄCY DLA KIEROWCÓW WYKONUJĄCYCH TRANSPORT DROGOWY. WYKŁADOWCY Tel. (012)35-06-444. Biuro czynne 9.00-18.00 2010-03-24 22:55 KURS DOKSZTAŁCAJĄCY DLA KIEROWCÓW WYKONUJĄCYCH TRANSPORT DROGOWY WYKŁADOWCY Tel. (012)35-06-444 Biuro czynne 9.00-18.00 2010-03-24 22:55 PODSTAWA PRAWNA: Podstawę prawną prowadzenia kursów dokształcających

Bardziej szczegółowo

HARMONOGRAM EGZAMINU NA KARTĘ ROWEROWĄ/MOTOROWEROWĄ W GIMNAZJUM W ZŁOTORYI (JESIEŃ 2012)

HARMONOGRAM EGZAMINU NA KARTĘ ROWEROWĄ/MOTOROWEROWĄ W GIMNAZJUM W ZŁOTORYI (JESIEŃ 2012) HARMONOGRAM EGZAMINU NA KARTĘ ROWEROWĄ/MOTOROWEROWĄ W GIMNAZJUM W ZŁOTORYI (JESIEŃ 2012) [do końca września 2012 r.] 1. Uczeń ubiegający się o kartę motorowerową wypełnia i dostarcza następujące załączniki:

Bardziej szczegółowo

IR-1.431.4.2015.PG.JZ Szczecin, 23 kwietnia 2015 r. WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

IR-1.431.4.2015.PG.JZ Szczecin, 23 kwietnia 2015 r. WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA ZACHODNIOPOMORSKI IR-1.431.4.2015.PG.JZ Szczecin, 23 kwietnia 2015 r. WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Nazwa i adres jednostki kontrolowanej Starostwo Powiatowe w Gryficach, Pl. Zwycięstwa 37, 72-300 Gryfice

Bardziej szczegółowo

[REGULAMIN PRZYZNAWANIA I POZBAWIANIA LICENCJI ZAWODNIKA W SPORTACH MOTOROWYCH

[REGULAMIN PRZYZNAWANIA I POZBAWIANIA LICENCJI ZAWODNIKA W SPORTACH MOTOROWYCH LICENCJE Załącznik Nr 26 1. Posiadanie licencji na uprawienie określonej dyscypliny sportu stanowi warunek uczestnictwa we współzawodnictwie sportowym prowadzonym przez Polski Związek Motorowy. Warunki

Bardziej szczegółowo

Przygotowali: Adam Kret Łukasz Matys

Przygotowali: Adam Kret Łukasz Matys Przygotowali: Adam Kret Łukasz Matys Druk: Drukarnia VIVA Copyright by Infornext.pl ISBN: 978 83 61722 02 1 Wydane przez Infornext Sp. z o.o. ul. Okopowa 58/72 01 042 Warszawa www.wieszjak.pl Od Redakcji

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 15 maja 2015 r. Poz. 681 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH 1) z dnia 15 maja 2015 r.

Warszawa, dnia 15 maja 2015 r. Poz. 681 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH 1) z dnia 15 maja 2015 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 15 maja 2015 r. Poz. 681 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH 1) z dnia 15 maja 2015 r. w sprawie opłaty ewidencyjnej stanowiącej przychód

Bardziej szczegółowo

Chorzów, 26.11.2013. Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu Wydział Zamiejscowy w Chorzowie ul. Sportowa 29 41-500 Chorzów ZAPYTANIE OFERTOWE

Chorzów, 26.11.2013. Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu Wydział Zamiejscowy w Chorzowie ul. Sportowa 29 41-500 Chorzów ZAPYTANIE OFERTOWE Chorzów, 26.11.2013 Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu Wydział Zamiejscowy w Chorzowie ul. Sportowa 29 41-500 Chorzów ZAPYTANIE OFERTOWE Zamawiający: Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu Wydział Zamiejscowy

Bardziej szczegółowo

Starostwo Powiatowe w Lubinie KARTA INFORMACYJNA KARTA PARKINGOWA. Wydanie karty parkingowej. Czynność:

Starostwo Powiatowe w Lubinie KARTA INFORMACYJNA KARTA PARKINGOWA. Wydanie karty parkingowej. Czynność: Starostwo Powiatowe w Lubinie KARTA INFORMACYJNA KARTA PARKINGOWA Czynność: Organ właściwy: Miejsce składania dokumentów: Wydanie karty parkingowej Przewodniczący Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności

Bardziej szczegółowo

Opinia do ustawy o zmianie ustawy Prawo o ruchu drogowym. (druk nr 845)

Opinia do ustawy o zmianie ustawy Prawo o ruchu drogowym. (druk nr 845) Warszawa, dnia 10 marca 2015 r. Opinia do ustawy o zmianie ustawy Prawo o ruchu drogowym (druk nr 845) I. Cel i przedmiot ustawy Ustawa z dnia 5 marca 2015 r. o zmianie ustawy Prawo o ruchu drogowym zmierza

Bardziej szczegółowo

KT-33 Zaświadczenie na przewóz niezarobkowy rzeczy/osób jako działalności pomocniczej w stosunku do podstawowej działalności gospodarczej.

KT-33 Zaświadczenie na przewóz niezarobkowy rzeczy/osób jako działalności pomocniczej w stosunku do podstawowej działalności gospodarczej. KT-33 Zaświadczenie na przewóz niezarobkowy rzeczy/osób jako działalności pomocniczej w stosunku do podstawowej działalności gospodarczej. Jednostka publikująca kartę Karta informacyjna Starostwo Powiatowe

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 24 lipca 2014 r. Poz. 970 USTAWA. z dnia 26 czerwca 2014 r. o zmianie ustawy o kierujących pojazdami

Warszawa, dnia 24 lipca 2014 r. Poz. 970 USTAWA. z dnia 26 czerwca 2014 r. o zmianie ustawy o kierujących pojazdami DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 24 lipca 2014 r. Poz. 970 USTAWA z dnia 26 czerwca 2014 r. o zmianie ustawy o kierujących pojazdami Art. 1. W ustawie z dnia 5 stycznia 2011 r. o

Bardziej szczegółowo

Zasady wydawania kart parkingowych

Zasady wydawania kart parkingowych I. Informacje ogólne Zasady wydawania kart parkingowych Od dnia 1 lipca 2014 r., na mocy przepisów ustawy z dnia 23 października 2013 r. o zmianie ustawy Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw

Bardziej szczegółowo

KARTA INFORMACYJNA NR KM.0143.24.2.2016

KARTA INFORMACYJNA NR KM.0143.24.2.2016 STAROSTWO POWIATOWE W WĘGROWIE ul. Przemysłowa 5, 07-100 Węgrów www.powiatwegrowski.pl, e-mail: starosta@powiatwegrowski.pl BIP:www.powiatwegrowski.pl KARTA INFORMACYJNA NR KM.0143.24.2.2016 NAZWA SPRAWY:

Bardziej szczegółowo

ODPOWIEDZI NA NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE PYTANIA W SPRAWIE REKRUTACJI DO SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH

ODPOWIEDZI NA NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE PYTANIA W SPRAWIE REKRUTACJI DO SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH ODPOWIEDZI NA NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE PYTANIA W SPRAWIE REKRUTACJI DO SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH PYTANIE. Kończę gimnazjum publiczne prowadzone przez Miasto Wrocław. Wypełniłem elektroniczny wniosek o przyjęcie

Bardziej szczegółowo

Pierwsza rejestracja pojazdu, którego markę określa się jako SAM (PRZYCZEPY)

Pierwsza rejestracja pojazdu, którego markę określa się jako SAM (PRZYCZEPY) Pierwsza rejestracja pojazdu, którego markę określa się jako SAM (PRZYCZEPY) Starostwo Powiatowe w Krakowie KARTA INFORMACYJNA 1. Tytuł Pierwsza rejestracja pojazdu, którego markę określa się jako SAM

Bardziej szczegółowo

1 Postanowienia ogólne

1 Postanowienia ogólne Regulamin organizacyjny kursu w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy realizowany przez firmę Centrum Ratownictwa Medycznego MEDSERVIS MIROSŁAW WARZYBOK z siedzibą Os. Wschód 4a/1, 62-100 Wągrowiec

Bardziej szczegółowo

Sposób i zakres udostępniania placu manewrowego WORD w Warszawie w celu przeprowadzenia jazd próbnych

Sposób i zakres udostępniania placu manewrowego WORD w Warszawie w celu przeprowadzenia jazd próbnych Sposób i zakres udostępniania placu manewrowego WORD w Warszawie w celu przeprowadzenia jazd próbnych Wojciech Drozd Warszawa, 25 lipiec2013 roku drozd@word.waw.pl Regulamin udostępniania placu manewrowego

Bardziej szczegółowo

Co zrobić aby otrzymać zezwolenie szkoleniowe (Learner Permit)

Co zrobić aby otrzymać zezwolenie szkoleniowe (Learner Permit) Część 2: Zanim staniesz się pełnoprawnym kierowcą Co zrobić aby otrzymać zezwolenie szkoleniowe (Learner Permit) Złóż podanie i zdaj teoretyczny test ruchu drogowego. Po zaliczeniu testu teoretycznego

Bardziej szczegółowo

STAROSTWO POWIATOWE W JAŚLE ul. Rynek 18, 38-200 Jasło tel/fax. 013 4463189 centrala: tel/fax 013 4483410, 4483420 www.powiat.jaslo.

STAROSTWO POWIATOWE W JAŚLE ul. Rynek 18, 38-200 Jasło tel/fax. 013 4463189 centrala: tel/fax 013 4483410, 4483420 www.powiat.jaslo. Edycja A wg stanu na dzień 10 05 2010 STAROSTWO POWIATOWE W JAŚLE ul. Rynek 18, 38-200 Jasło tel/fax. 013 4463189 centrala: tel/fax 013 4483410, 4483420 www.powiat.jaslo.pl KARTA INFORMACYJNA Wydawanie

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 4/2015 Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jerzmanowicach z dnia 10.09.2015 r.

Zarządzenie nr 4/2015 Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jerzmanowicach z dnia 10.09.2015 r. Zarządzenie nr 4/2015 Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jerzmanowicach z dnia 10.09.2015 r. w sprawie wprowadzenia procedury postępowania w sytuacji konieczności odebrania dziecka z rodziny

Bardziej szczegółowo

FN.3321-7/2011 Opole Lubelskie, dn. 18 sierpnia 2011r. ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERTY

FN.3321-7/2011 Opole Lubelskie, dn. 18 sierpnia 2011r. ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERTY FN.3321-7/2011 Opole Lubelskie, dn. 18 sierpnia 2011r. ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERTY działając na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. (Dz. U. z 2010r. Nr

Bardziej szczegółowo

SPH Credo i Stowarzyszenie Świadomy-Bezpieczny

SPH Credo i Stowarzyszenie Świadomy-Bezpieczny Materiał porównawczy nowelizacji ustawy o kierujących pojazdami z dnia 9 maja 2014 r. (opracowano przez SPH Credo na podstawie analizy prac Sejmu i Senatu RP) Uwagi do opracowania: [tekst pochylony - usunięte

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 24/2014 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 14 marca 2014 r.

ZARZĄDZENIE Nr 24/2014 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 14 marca 2014 r. ZARZĄDZENIE Nr 24/2014 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 14 marca 2014 r. w sprawie zmiany zarządzenia Nr 30/2007 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 1 marca 2007 r. w sprawie wprowadzenia

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK o udzielenie LICENCJI na wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie:

WNIOSEK o udzielenie LICENCJI na wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie: URZĄD MIASTA PŁOCKA WYDZIAŁ EWIDENCJI I SPRAW OBYWATELSKICH ODDZIAŁ EWIDENCJI DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ 09-400 Płock, ul. Stary Rynek 1 tel. 24 36715 92, 24 367 16 10 Płock, dnia... WNIOSEK o udzielenie

Bardziej szczegółowo