29-30 listopada 2010 hotel Marriott, Warszawa. Główne zagadnienia konferencji:

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "29-30 listopada 2010 hotel Marriott, Warszawa. Główne zagadnienia konferencji:"

Transkrypt

1 GOŚCIE SPECJALNI: Caroine Visser Programme Manager Road Finance & ITS Internationa Road Federation Andrzej Maciejewski Zastępca Generanego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad GDDKiA PANEL DYSKUSYJNY: CZYNNIKI DECYDUJĄCE O WYGRANEJ W PRZETARGU: CZY CENA JEST WAŻNIEJSZA NiŻ JAKOŚĆ? Główne zagadnienia konferencji: istopada 2010 hote Marriott, Warszawa Budowa i odbudowa infrastruktury drogowej po kęskach żywiołowych Ustawa Prawo Zamówień Pubicznych - jak skutecznie odwoływać się od niekorzystnej decyzji zamawiającego? PPP jako forma reaizacji usług pubicznych. Zastosowanie w projektach infrastruktury drogowej Projektuj i Buduj czy Partnerstwo Pubiczno-Prywatne? Projektowanie infrastruktury drogowej zgodnie z najwyższymi standardami Bariery i probemy napotykane przy budowie dróg oraz sposoby ich unikania Wykorzystanie najnowszych zabezpieczeń przeciwwypadkowych w Posce Budowa bezpiecznej infrastruktury drogowej wykorzystanie inteigentnych technoogii Integracja systemów zarządzania ruchem Rozwój infrastruktury drogowej a ochrona środowiska PATRONIMEDIALNI: WIĘCEJ INFORMACJI NA STRONIE:

2 PANEL DYSKUSYJNY: CZYNNIKI DECYDUJĄCE O WYGRANEJ W PRZETARGU: CZY CENA JEST WAŻNIEJSZA NiŻ JAKOŚĆ? istopada 2010 hote Marriott, Warszawa obecny czas jest okresem wyjątkowo wzmożonej pracy mającej na ceu rozwój infrastruktury drogowej. Coraz częściej wykorzystywane fundusze unijne, ae również Partnerstwo Pubiczno-Prywatne umożiwiają rozbudowę dróg w Posce. W procesie tym nie bez znaczenia pozostają zmiany egisacyjne, dyrektywy dotyczące bezpieczeństwa ruchu drogowego czy też wymogi dotyczące ochrony środowiska. Stajecie Państwo w obiczu nowych wyzwań, jednocześnie nie mając pewności w jakich okoicznościach przyjdzie Państwu funkcjonować za kika miesięcy. Coraz większa konkurencja na rynku powoduje, że niezbędne jest ciągłe podnoszenie wiedzy i umiejętności, ae też wymiana spostrzeżeń między osobami mającymi doświadczenie w procesie rozwoju infrastruktury drogowej. By umożiwić to Państwu serdecznie zapraszam do udziału w konferencji Infrastruktura Drogowa 2011, która odbędzie się istopada 2010 w hoteu Marriott, w Warszawie. Zaproszeni przez nas Eksperci na przykładach wskażą rozwiązania, mając na uwadze najnowsze osiągnięcia technoogiczne. Będziecie miei Państwo możiwość dyskusji zarówno z praktykami reprezentującymi największe firmy budowane, ae też z przedstawicieami instytucji infrastrukturanych z Poski i zagranicy. Jestem przekonany, że udział w konferencji pozwoi Państwu nie tyko na poszerzenie swojej wiedzy z zakresu infrastruktury drogowej, zapoznanie się z najnowocześniejszymi rozwiązaniami w budownictwie drogowym, ae również na spotkanie i dyskusję w szerokim gronie specjaistów. W przypadku jakichkowiek pytań dotyczących konferencji proszę o kontakt pod numerem teefonu ub za pośrednictwem poczty eektronicznej Serdecznie zapraszam łącząc wyrazy szacunku, Rafał Szary kierownik projektu Konferencja skierowana jest przede wszystkim do: Prezesów, Członków Zarządu, Dyrektorów Działów Rozwoju/Strategii, Finansowego, Ochrony Środowiska, Zamówień Pubicznych, Infrastruktury Drogowej oraz Produkcji firm budowanych zajmujących się projektowaniem, budową, utrzymaniem i zarządzaniem infrastrukturą drogową, Dyrektorów i kadry zarządzającej Organizacji Drogowych i Zarządów Dróg Wojewódzkich. ZGŁOSZENIA: te.: , fax: , e-mai:

3 Dzień I 29 istopada 2010 OTWARCIE KONFERENCJI Wpływ rozwoju infrastruktury na rozwój gospodarki Budowa i odbudowa infrastruktury drogowej po kęskach żywiołowych Preegent: Andrzej Maciejewski, Zastępca Generanego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad Jak skutecznie się odwołać na gruncie ustawy Prawo zamówień pubicznych w oparciu o wybrane orzeczenia KIO Rodzaje środków ochrony prawnej na gruncie znoweizowanej ustawy Prawo zamówień pubicznych Naruszenie interesu wykonawcy zasada skorzystania ze środka ochrony prawnej Wymogi formane pułapki w ustawie Prawo zamówień pubicznych Koszty odwołania Preegent: mec. Adona Kowaczyk - Radca prawny, Counse w kancearii Saans PANEL DYSKUSYJNY: Czynniki decydujące o wygranej w przetargu: czy cena jest ważniejsza niż jakość? Właściwe przygotowanie do przetargu i najczęściej popełniane błędy Udział wezmą Preegenci Konferencji Obiad Program konferencji Partnerstwo Pubiczno-Prywatne jako forma reaizacji usług pubicznych. Zastosowanie w projektach infrastruktury drogowej Partnerstwo Pubiczno-Prywatne w Posce i na świecie Możiwości wykorzystania środków unijnych w projektach PPP Wykorzystanie Partnerstwa Pubiczno- Prywatnego w infrastrukturze drogowej case study Preegent: Irena Herbst, Prezes Zarządu Fundacji Centrum PPP Partnerstwo pubiczno - prywatne - jak przygotować się do reaizacji przedsięwzięcia? Właściwy wybór modeu transakcji - ustawa o PPP, ustawa o koncesjach, prawo zamówień pubicznych a może inne formy? Zasady wyboru partnera - ryzyko naruszenia dyscypiny finansów pubicznych Wynagrodzenie partnera prywatnego - w jaki sposób płatności od podmiotu pubicznego wpłyną na dług pubiczny? Wzmianka o zmianie ustawy o finansach pubicznych od 2014r. Jak powinien przygotować się partner prywatny? Konsorcjum, współpraca z podwykonawcą, utworzenie spółki projektowej, zmiany podmiotowe po stronie wykonawcy Umowa o PPP - najważniejsze reguacje Preegent: Agnieszka Ferek, Radca Prawny/Senior Associate, Hogan and Loves Finansowanie sieci dróg miejskich poprzez Partnerstwo Pubiczno Prywatne PPP for urban road networks PPP for urban road networks, highighting constraints to impement urban road projects and how PPP approach can hep overcome obstaces due to inherent characteristics of the PPP contract. Aso iustrated with internationa case studies performed by IRF over the ast year. Tłumaczenie Preegent: Caroine Visser, Internationa Road Federation, Geneva, Szwajcaria BOT w inwestycjach drogowych na przykładzie parkingów miejskich uwarunkowania reaizacji przedsięwzięcia Projekty BOT w infrastrukturze parkingowej - mode Wynagrodzenie partnera prywatnego a mode prawny współpracy Oczekiwania strony pubicznej i sektora prywatnego na te dotychczas reaizowanych projektów Zaecenie dotyczące przygotowania projektu Preegent: Bartosz Korbus, Prezes Instytutu Partnerstwa Pubiczno-Prywatnego Dzień II 30 istopada 2010 Jakość przygotowania inwestycji drogowych i jej wpływ na rozbudowę sieci drogowej w Posce Preegent: Artur Fojud, Prezes Fojud S.A. Bariery i probemy napotykane przy budowie dróg Zdiagnozowanie obszarów i przedstawienia probemów

4 przygotowanie projektu projektowanie budowa Omówienie probemów na przykładach inwestycji Podsumowanie poszukiwanie rozwiązań Preegent: Anna Tomczak, Dyrektor Techniczny, Gdańsk Transport Company S.A. Dyrektywy unijne dotyczące bezpieczeństwa ruchu drogowego Preegenci: mec. Monika Wojciechowska-Szac, Radca prawny, mec. Izabea Bojarska, adwokat, kancearia Wojciechowska & Kotarba Wykorzystanie zabezpieczeń przeciwwypadkowych w infrastrukturze drogowej Preegent: Przedstawicie Grupy ZABERD S.A. Obiad Budowa bezpiecznej infrastruktury drogowej wykorzystanie inteigentnych technoogii Inteigentne systemy zarządzania ruchem Możiwości nowoczesnych zintegrowanych systemów zarządzania ruchem na przykładzie Systemu Warszawskiego Architektura systemu Rozwiązania sprzętowe i programowe Metody optymaizacji sterowania w systemie warszawskim Priorytet da komunikacji szynowej Panowana rozbudowa systemu (sprzętowo, obszarowo, funkcjonanie) Preegent: Sebastian Kubanek, Kierownik Zespołu ds. Zintegrowanego Systemu Zarządzania Ruchem, Zarząd Dróg Miejskich w Warszawie Rozwój infrastruktury drogowej a ochrona środowiska Oddziaływanie inwestycji drogowej na środowisko Wariantowanie i Natura 2000 Działania minimaizujące i kompensujące Preegent: Paweł Mickiewicz, Dyrektor Departamentu Środowiska, GDDKiA Zakończenie konferencji Preegenci: mec. Izabea Bojarska Adwokat, Kancearia Radców Prawnych M. Wojciechowska-Szac, G. Kotarba s.c. Adwokat,współpracuje z Kancearią Radców Prawnych M.Wojciechowska - Szac, G. Kotarba s.c. Zajmuje się przede wszystkim obsługą przedsiębiorców w zakresie szeroko rozumianego obrotu gospodarczego - począwszy od zakładania spółek do prowadzenia bieżącej obsługi, w tym sporządzanie i anaiza umów, dochodzenie naeżności, obsługa w zakresie zamówień pubicznych oraz prowadzi spory sądowe. Agnieszka Ferek Radca prawny, Senior Associate, kancearia prawna Hogan Loves Od roku 2000,Agnieszka Ferek współpracuje z międzynarodową kancearią prawną Hogan Loves. W atach pracowała w Departamencie Podatkowym kancearii. Doradzała zarówno podmiotom krajowym jak i kientom zagranicznym w sprawach związanych z ich bieżącą działanością, oraz reaizowanymi transakcjami jak również w kwestiach związanych z łączeniami i przejęciami przedsiębiorstw. Od roku 2007 Agnieszka Ferek kieruje Grupą PPP i specjaizuje się w aspektach prawnych szeroko rozumianego Partnerstwa Pubiczno- Prawnego (PPP, koncesje, spółki o kapitae mieszanym, easing komunany). Agnieszka Ferek uczestniczyła w opracowywaniu struktur transakcji oraz anaiz przedreaizacyjnych da spółek prywatnych i podmiotów pubicznych w zakresie przedsięwzięć PPP, jak również opiniowała projekty umów koncesyjnych. Powyższe prace obejmują, między innymi, opracowanie anaizy dotyczącej możiwych wariantów reaizacji inwestycji poegającej na budowie i modernizacji systemu wodociągowo-kanaizacyjnego w Poznaniu, opracowanie modeu transakcji w związku z budową ratusza w Warszawie we współpracy z partnerem prywatnym, oraz anaizę możiwych wariantów reaizacji inwestycji poegającej na budowie otniska w Szymanach. Agnieszka Ferek doradzała również konsorcjum banków w związku z umowami koncesyjnymi dotyczącymi budowy i finansowania autostrady A2. Agnieszka Ferek doradzała także frimie Hochtief Poska przy przeprowadzaniu procedury uzyskania koncesji na budowę parkingów w Krakowie i Wrocławiu, a także opracowała kompeksową anaizę da PKP PLK S.A. dotyczącą zagadnień prawnych związanych z budową koei dużych prędkości w modeach PPP i koncesji na roboty budowane.agnieszka Ferek była preegentem podczas icznych konferencji dotyczących Partnerstwa Pubiczno-Prawnego organizowanych m.in. we współpracy z Francuską Izbą Przemysłowo-Handową w Posce oraz Urzędem Miasta Warszawy (istopad 2009) i Urzędem Miasta Krakowa (marzec 2010) oraz na V Ogónoposkiej Konferencji PPP zorganizowanej przez Instytut Nowych Technoogii (Łódź, marzec 2010). Prowadziła także szkoenia, w tym zakresie, da pracowników jednostek samorządu terytorianego w tym m.in. w Krakowie, Poznaniu, Lubinie, Zieonej Górze i Opou a także da pracowników Centranego Ośrodka Sportu.Agnieszka Ferek jest autorką icznych pubikacji z zakresu partnerstwa pubiczno-prywatnego (Dziennik, Gazeta Prawna, Parkiet, Przegąd komunany, Forum PPP) oraz z zakresu prawa podatkowego, zarówno w prasie poskiej i międzynarodowej (Monitor Podatkowy, Pus Biznesu,SecuritisationYearbook,Eurobuid). Artur Fojud Prezes, Fojud S.A. Wykształcenie wyższe, absowent i wykładowca Poitechniki Poznańskiej. Posiada uprawnienia do pełnienia samodzienych funkcji w budownictwie. Autor wieu rozwiązań projektowych w zakresie inżynierii drogowej oraz bezpieczeństwa ruchu drogowego. Od ponad 10 at zarządza i nadzoruje przygotowaniem inwestycji infrastrukturanych w ramach grupy kapitałowej, którą zbudował wokół biura projektowego FOJUD Sp. z o.o. (dziś Fojud S.A.). Otrzymał w 2007 roku nagrodę Ministra Infrastruktury za wysoki poziom naukowy w zakresie modeowania i badań przedsięwzięć budowanych jako współautor książki Metody i modee badań w inżynierii przedsięwzięć budowanych. Specjaizuje się w strategii zarządzania infrastrukturą drogową z uwzgędnieniem pełnego cyku jej życia. Od 1996 r. prowadzi działania naukowe w tym zakresie. Autor wieu pubikacji technicznych i naukowych z zakresu inżynierii drogowej. Współzałożycie i były Wiceprezes Stowarzyszenia Poski Kongres Drogowy. Członek Zespołu Wspónych Inicjatyw, składającego się z grona ekspertów z zakresu infrastruktury drogowej. KONTAKT: Rafał Szary kierownik projektu e-mai: te: , fax: WIĘCEJ INFORMACJI NA STRONIE:

5 Pubicznych). Prowadzi szkoenia w zakresie zamówień pubicznych, jest także autorką wieu artykułów, m.in. opubikowanych w Rzeczpospoitej, Gazecie Prawnej, Dzienniku, Warsaw Voice i innych.adona Kowaczyk jest radcą prawnym od 1997 r.absowentkawydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego (magister prawa, 1993); Uniwersytetu w Hamburgu/Europa Koeg Hamburg (1994) oraz Szkoły Głównej Handowej (Podypomowe Studium Ubezpieczeń,2003). Preegenci cd.: Irena Herbst Prezes Zarządu Fundacji Centrum PPP Ekonomista specjaizujący się w finansowaniu inwestycji i ekonomice budownictwa. Obszar zainteresowań obejmuje finanse pubiczne, wykorzystywanie funduszy europejskich, mieszkanictwo i gospodarowanie nieruchomościami. W ostatnich atach skupiła się głównie na działaności doradczej pełniąc m. in. funkcję Doradcy Zarządu Poskiej Konfederacji Pracodawców Prywatnych Lewiatan od roku 2007, Doradcy Zarządu Banku Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych w atach Związana przez wiee at z sektorem pubicznym pracowała jako Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Gospodarki w atach (była odpowiedziana za rozwój regionany i inżynierię finansową da ceów absorpcji środków unijnych), Wiceprezes Zarządu Banku Gospodarstwa Krajowego w atach (nadzorująca działania Krajowego Funduszu Mieszkaniowego oraz innych programów rządowych) czy też jako Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa w atach (odpowiedziana za reformę finansowania budownictwa). Autorka rządowego programu Kapitał da Przedsiębiorczych (2002) i ustaw o Funduszu Rozwoju Inwestycji Komunanych (2003), Funduszu Poręczeń Unijnych (2004) oraz Krajowym Funduszu Kapitałowym i Partnerstwie Pubiczno-Prywatnym (2005). Równocześnie autorka kikudziesięciu pubikacji poświęconych budownictwu mieszkaniowemu i finansom. Obecnie pracuje jako adiunkt w Szkoe Głównej Handowej i równocześnie zajmuje stanowisko Prezesa Zarządu Fundacji Centrum PPP, skupiającej 41 podmiotów, zarówno pubicznych jak i prywatnych, prowadzących działaność doradczą, finansową i prawną w zakresie partnerstwa pubicznoprywatnego. Centrum działa w zakresie promowania idei partnerstwa w Posce i nowej Ustawy o PPP, opracowania standardów umów i procedur, a także tworzenie bazy danych projektów reaizowanych w tej formue. Centrum podejmuje współpracę z jednostkami krajowymi jak i zagranicznymi zajmującymi się reaizacją inwestycji w formue PPP. Bartosz Piotr Korbus Prezes, Instytut Partnerstwa Pubiczno-Prywatnego Prawnik, doradca samorządowy. Założycie Instytutu Partnerstwa Pubiczno- Prywatnego, pierwszej w Posce organizacji pozarządowej zajmującej się rozwojem PPP.Uczestniczył w icznych projektach z zakresu reaizacji zadań pubicznych we współpracy z sektorem prywatnym m. in. dotyczących tworzenia i finansowania infrastruktury transportowej (porty otnicze i drogi), infrastruktury ochrony środowiska i infrastruktury sportowo-rekreacyjnej. Doświadczenie w projektach dotyczących budowy infrastruktury biurowej i mieszkaniowej służącej wykonywaniu zadań pubicznych we współpracy z sektorem prywatnym. Doradztwo da sektora prywatnego (projekty rewitaizacyjne z komercjaizacją). Organizacja, współorganizacja i prowadzenie szkoeń oraz konferencji na temat PPP, dotacji UE oraz gospodarki komunanej. Współpracownik icznych wydawnictw profesjonanych (prawo, budownictwo, finanse), ponad 130 artykułów poświęconych PPP, pomocy pubicznej i funduszom UE da samorządu, sektora prywatnego i NGO.Autor oficjanych pubikacji UKIE, Ministerstwa Gospodarki oraz Urzędu Zamówień Pubicznych: m.in.: Wskazówki da podmiotów pubicznych zainteresowanych podejmowaniem partnerstwa pubiczno prywatnego 2007 r., Partnerstwo Pubiczno-Prywatne - nowa forma reaizacji zadań pubicznych czy nowo wydany poradnik Urzędu Zamówień Pubicznych Partnerstwo Pubiczno Prywatne. Redaktor naczeny FORUM PPP pierwszego w Posce czasopisma branżowego poświęconego ppp. mec.adona Kowaczyk Radca prawny, Counse w kancearii Saans Stoi na czee praktyki prawa zamówień pubicznych.w pierwszych atach swojej kariery zajmowała się głównie prawem cywinym, prawem handowym, jak również transakcjami związanymi z przejmowaniem i łączeniem spółek, a także uczestniczyła w transakcjach typu joint venture. Od roku 1998 działaność mec. Kowaczyk koncentruje się przede wszystkim na świadczeniu pomocy prawnej na rzecz podmiotów z sektora zamówień pubicznych. Doradza zarówno zamawiającym, jak i oferentom w sprawach związanych z udzieaniem zamówień pubicznych w Posce; w szczegóności posiada duże doświadczenie w zakresie procedur odwoławczych oraz reprezentacji kientów przed Krajową Izbą Odwoławczą (wcześniej: zespołami arbitrów przy Urzędzie Zamówień Sebastian Kubanek Kierownik Zespołu ds. Zintegrowanego Systemu Zarządzania Ruchem, Zarząd Dróg Miejskich w Warszawie Jest absowentem Wydziału Transportu Poitechniki Warszawskiej, w której specjaizował się w dziedzinie Sterowania Ruchem w Transporcie. Od stycznia 2005 r. pracownik Zarządu Dróg Miejskich w Warszawie w Wydziae Sygnaizacji Świetnej i Oświetenia. Od początku swojej pracy związany z Zintegrowanym Systemem Zarządzania Ruchem w Warszawie i czynnie uczestniczący w jego reaizacji. Od marca 2010 r. kieruje Zespołem ds. Zintegrowanego Systemu Zarządzania Ruchem i jest odpowiedziany za kontakt ze służbami Serwisowymi oraz z wszekimi podmiotami w zakresie promowania rozwiązańwarszawy w dziedzinie Zintegrowanych Systemów Zarządzania Ruchem. Andrzej Maciejewski Zastępca Generanego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad, GDDKiA Od 2009 roku pełni funkcję Zastępcy Generanego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad. Wcześniej obejmował stanowisko dyrektora Biura Generanego Dyrektora Dróg Krajowych iautostrad. Paweł Mickiewicz Dyrektor Departamentu Ochrony Środowiska, Główna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Od 2002r. Kierownik Pracowni Ekonomiki Przestrzennej i Środowiskowej - Zachodniopomorski Uniwersytet Technoogiczny w Szczecinie, od 2007r. Profesor nadzw.,dyrektor Departamentu Środowiska GDDKiA od 2008r. Anna Tomczak Dyrektor Techniczny, Gdańsk Transport Company S.A. Absowentka Poitechniki Gdańskiej Wydziału Budownictwa Wodnego i Inżynierii Środowiska. W atach pracowała przy projekcie sieci wodno-kanaizacyjnej da miasta Boston w USA. W atach zaangażowana była w prace projektowe dużych projektów infrastrukturanych w Transprojekcie Gdańskim, min. Trasy Siekierkowskiej w Warszawie, Autostrady A2 Nowy Tomyś-Konin,Drogi ekspresowej S-3 Szczecin-Gorzów. Caroine Visser Programme Manager Road Finance & ITS, Internationa Road Federation Ms. Caroine Visser is working with the Internationa Road Federation as a speciaist on Road Finance and Pubic Private Partnerships. She is responsibe for IRF s activities in this domain, which encompass the coordination of the IRF Working Group on PPP, dissemination of knowedge and good practices, advocacy and representation of IRF at internationa conferences and events. Furthermore, Caroine coordinates the work of the IRF Poicy Committee on Inteigent Transport Systems and she is the Finance & Economics theme champion of the Goba Transport Knowedge Partnership (GTKP), a project aimed at distributing sustainabe knowedge on transport and infrastructure topics to practitioners in deveoping and transition economies. Before joining IRF January 2008, Caroine worked in the Dutch ministry of Transport on severa positions as poicy adviser for procurement poicy, Pubic/Private Partnerships for roads and internationa affairs. In 2006, she was seconded to the Direction des Routes of the FrenchTransport Ministry in Paris,where she worked on road concession contracts. Caroine graduated in 1999 with a master s degree in Pubic Poicy andadministration attwente University,the Netherands. Mec. Monika Wojciechowska-Szac Radca prawny, Kancearia Radców Prawnych M. Wojciechowska-Szac, G. Kotarba s.c. Radca prawny od 1996 r., wspónik w Kancearii Radców Prawnych M.WojCiechowska-Szac, G.Kotarba s.c. Zajmuje się przede wszystkim obsługą przedsiębiorców w zakresie szeroko rozumianego prawa gospodarczego, zamówieniami pubicznymi, partnerstwem pubiczno prywatnym, prawem teekomunikacyjnym. Posiada doświadczenie w zakresie Prawa europejskiego oraz w zakresie pozyskiwania środków pomocowych z UE. Zajmuje się działanością szkoeniową oraz pubicystyczną. Ukazało się szereg artykułów jej autorstwa m.in. w Gazecie Wyborczej, Rzeczpospoitej, Gazecie Prawnej. Komentowała także zagadnienia prawno-gospodarcze m.in. w TVN24, TVNCNBS Bussines oraz Posat News. WIĘCEJ INFORMACJI NA STRONIE:

6 Program WYPEŁNIJ i WYŚLIJ Hotine: Adres: u. Kruczkowskiego Warszawa Infrastruktura Drogowa 2011 fax: Internet: E-mai: istopada 2010, Warszawa, hote Marriott E0512 Prosimy o nieusuwanie naepki. Prosimy o pisemne poinformowanie administratora bazy danych (faxem ub drogą emaiową: w przypadku,gdy nie życzą sobie Państwo otrzymywania tego typu informacji. *WARUNKI UCZESTNICTWA Koszt uczestnictwa: do PLN + 22% VAT Oszczędzasz 400 PLN od PLN + 22% VAT Warunkiem uczestnictwa jest dokonanie przed konferencją wpłaty na konto: RBS Bank (Poska) S.A. Nr r-ku: Opłata za uczestnictwo włącznie z dokumentacją w wersji eektronicznej i konsumpcją. Ceny nie zawierają kosztów nocegu i parkingu. W przypadku odwołania zgłoszenia później niż 30 dni przed rozpoczęciem konferencji pobieramy opłatę manipuacyjną w wysokości 500 PLN. W przypadku odwołania zgłoszenia w terminie krótszym niż 14 dni przed rozpoczęciem konferencji wpłata na poczet uczestnictwa nie podega zwrotowi. Nieodwołanie zgłoszenia i niewzięcie udziału w konferencji spowoduje obciążenie pełnymi kosztami uczestnictwa. Odwołanie zgłoszenia w terminie krótszym niż 14 dni przed rozpoczęciem konferencji nie zwania uczestnika z obowiązku zapłaty za konferencję. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania konferencji z przyczyn niezaeżnych oraz dokonywania zmian w programie ub miejsca odbywania się konferencji. Forma płatności: przeew Liczba osób zatrudnionych w Pani/Pana miejscu pracy (np. w oddziae): poniżej powyżej 5001 Proszę o informowanie mnie w przyszłości o seminariach i konferencjach IIR z następujących dziedzin: Asystentka Bankowość Customer Service Farmacja/Kosmetyki Finanse/Podatki /Rachunkowość Gaz/Energetyka Human Resources IT Marketing/PR Prawo Produkcja/SUR Sprzedaż Teekomunikacja Ubezpieczenia Umiejętności osobiste Zarządzanie strategiczne Zarządzanie projektami Institute for Internationa Research Sp. z o.o. jest firmą organizującą konferencje i treningi biznesowe da kadry zarządzającej we wszystkich sektorach gospodarczych. IIR na świecie działa od ponad 30 at a w Posce od 1997 roku. Każdego roku organizujemy ponad 250 spotkań biznesowych: konferencji i treningów służących edukacji biznesowej menedżerów, przedstawiciei różnych sektorów gospodarczych obecnych w Posce. W zorganizowanych dotychczas przez IIR konferencjach i treningach wzięło udział ponad poskich menedżerów. Wszystkie budowane przez nas programy przygotowywane są w oparciu o szczegółowe badania rynku i anaizowane są pod kątem ich praktycznej przydatności w biznesie. Preegenci, których zapraszamy wywodzą się przede wszystkim ze środowisk biznesowych, nie brakuje wśród nich również prawników, autorytetów naukowych jak i przedstawiciei administracji pubicznej. Institute for Internationa Research Sp. z o.o., Warszawa, u. Kruczkowskiego 8, te.: , fax: , KRS , NIP: , REGON: , Kapitał zakładowy: zł Wszekie prawa zastrzeżone. Kopiowanie, powieanie i wykorzystywanie części ub całości informacji, programów konferencji, kursów i seminariów zawartych w ofercie Institute for Internationa Research Sp. z o.o. w formie eektronicznej ub jakiejkowiek innej bez zgody autora zabronione. Niniejsza pubikacja podega ochronie na mocy ustawy z dnia 4 utego 1994 roku Institute for Internationa Research Sp. z o.o. Więcej informacji znajdą Państwo w internecie pod adresem:

VII BANCASSURANCE KONFERENCJA 8-9 LUTEGO 2011 NASZE NOWOŚCI: SOJUSZ BANKÓW I UBEZPIECZYCIELI DLA DOBRA KLIENTÓW. Konferencja skierowana jest do:

VII BANCASSURANCE KONFERENCJA 8-9 LUTEGO 2011 NASZE NOWOŚCI: SOJUSZ BANKÓW I UBEZPIECZYCIELI DLA DOBRA KLIENTÓW. Konferencja skierowana jest do: VII KONFERENCJA SOJUSZ BANKÓW I UBEZPIECZYCIELI DLA DOBRA KLIENTÓW 8-9 LUTEGO 2011 WARSZAWA, HOTEL MARRIOTT BANCASSURANCE NASZE NOWOŚCI: PODZIAŁ OBOWIĄZKÓW NA LINII BANK TU STREFY KONFLIKTOWE NA LINII

Bardziej szczegółowo

Certyfikowany. 29-31 sierpnia 2011, Warszawa. W programie: Prowadzący jest autorem książki: Audyt funkcji personalnej w przedsiębiorstwie

Certyfikowany. 29-31 sierpnia 2011, Warszawa. W programie: Prowadzący jest autorem książki: Audyt funkcji personalnej w przedsiębiorstwie CERTYFIKOWANY PRZEZ: 29-31 sierpnia 2011, Warszawa Certyfikowany W programie: Na czym polega audyt i co w jego wyniku zyskuje przedsiębiorstwo omówienie szczegółowych korzyści Audyt jako wstęp do budowy

Bardziej szczegółowo

CERTYFIKOWANY MANAGER EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ

CERTYFIKOWANY MANAGER EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ WSPÓŁPRACA MERYTORYCZNA: PARTNER CERTYFIKUJĄCY KURSU: 23-25 WRZEŚNIA 2014 WARSZAWA PRAKTYKA ĆWICZENIA KOMPUTEROWE PRAWO z wyliczania efektywności energetycznej w Instytucie Techniki Cieplnej Politechniki

Bardziej szczegółowo

TRZY GRY SYMULACYJNE! Weź udział, by nauczyć się jak efektywnie zaplanować i wdrożyć dobry projekt. Zero rutyny. Adaptacyjny charakter spotkania

TRZY GRY SYMULACYJNE! Weź udział, by nauczyć się jak efektywnie zaplanować i wdrożyć dobry projekt. Zero rutyny. Adaptacyjny charakter spotkania WYBIERZ GRĘ Limity uczestników! TRZY GRY SYMULACYJNE! Weź udział, by nauczyć się jak efektywnie zaplanować i wdrożyć dobry projekt. 2Forum KIEROWNIKÓW PROJEKTÓW 2012, Warszawa 23-24 kwietnia INNOWACJE

Bardziej szczegółowo

INŻYNIER WYMAGAŃ. Certyfikowany 14-16. marca CERTYFIKAT

INŻYNIER WYMAGAŃ. Certyfikowany 14-16. marca CERTYFIKAT przez: 14-16 marca 2012 Warszawa INŻYNIER WYMAGAŃ CERTYFIKAT uzyskał tytuł INŻYNIER WYMAGAŃ 14-16 marca 2012, Warszawa Zdobył wiedzę i umiejętności z zakresu: Znaczenia inżynierii wymagań w projektach

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie ryzykiem w praktyce

Zarządzanie ryzykiem w praktyce Jedyna na polskim rynku konferencja w sposób tak praktyczny omawiająca zintegrowane zarządzanie portfelem ryzyk w różnych typach przedsiębiorstw Partner Konferencji Zarządzanie ryzykiem w praktyce 11 3

Bardziej szczegółowo

CORPORATE GOVERNANCE MANAGER

CORPORATE GOVERNANCE MANAGER KOLEJNA EDYCJA PRAKTYCZNEGO KURSU Certyfikowany przez: CERTYFIKOWANY CORPORATE GOVERNANCE MANAGER 13-14.XI.14 PODCZAS KURSU DOWIEDZĄ SIĘ PAŃSTWO O: Aktualnych problemach prawnych Funkcjonowaniu Rady Nadzorczej

Bardziej szczegółowo

RYNEK GAZU W POLSCE. Inwestycje w elektroenergetyce gazowej. Warszawa, 1, 2-3 lutego 2012r. W gronie prelegentów znajdą się m.in.

RYNEK GAZU W POLSCE. Inwestycje w elektroenergetyce gazowej. Warszawa, 1, 2-3 lutego 2012r. W gronie prelegentów znajdą się m.in. RYNEK GAZU W POLSCE W gronie prelegentów znajdą się m.in. przedstawiciele: PGNiG S.A. Urzędu Regulacji Energetyki Instytutu Studiów Energetycznych Forum Odbiorców Rynku Energii i Gazu Giełdy Papierów Wartościowych

Bardziej szczegółowo

CORPORATE GOVERNANCE MANAGER

CORPORATE GOVERNANCE MANAGER Certyfikowany przez: CERTYFIKOWANY CORPORATE GOVERNANCE MANAGER PODCZAS KURSU DOWIEDZĄ SIĘ PAŃSTWO O: Zaletach i wadach Nadzoru Korporacyjnego w Polsce Wpływie Nadzoru Korporacyjnego na wyniki finansowe

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE OGÓLNE O PROGRAMIE KSZTAŁCENIA STUDIA PODYPLOMOWE, KURSY DOKSZTAŁCAJĄCE I SZKOLENIA

INFORMACJE OGÓLNE O PROGRAMIE KSZTAŁCENIA STUDIA PODYPLOMOWE, KURSY DOKSZTAŁCAJĄCE I SZKOLENIA UNIWERSYTET GDAŃSKI Wydział Zarządzania Nazwa Studiów Podypomowych: Lean Management w usługach INFORMACJE OGÓLNE O PROGRAMIE KSZTAŁCENIA STUDIA PODYPLOMOWE, KURSY DOKSZTAŁCAJĄCE I SZKOLENIA Studia podypomowe/kurs

Bardziej szczegółowo

CZŁONKA ZARZĄDU SPÓŁKI ZALEŻNEJ GK

CZŁONKA ZARZĄDU SPÓŁKI ZALEŻNEJ GK Strona Tytułowa 23-24 kwiecień 2014 r. Hotel Sheraton, Warszawa Jaką odpowiedzialność prawną, cywilną i karną ponoszą członkowie zarządu? GŁÓWNE ZAGADNIENIA Aktualny stan prawny jak poradzić sobie z brakiem

Bardziej szczegółowo

2007 Dzień specjalny konferencji 16 marca 2007

2007 Dzień specjalny konferencji 16 marca 2007 Już V spotkanie organizowane przez Institute for International Research Doroczne spotkanie praktyków z obszaru wynagrodzeń: studia przypadków, analizy porównawcze, dyskusje, wymiana doświadczeń PŁACE 2007

Bardziej szczegółowo

Manager Cen Transferowych

Manager Cen Transferowych przez: DLACZEGO WARTO WZIĄĆ UDZIAŁ: Poznają Państwo metody rozliczeń pomiędzy podmiotami powiązanymi ale przede wszystkim dowiedzą się Państwo jakie tkwią w nich możliwości optymalizacyjne W praktyczny

Bardziej szczegółowo

CERTYFIKOWANY PRODUCT MANAGER

CERTYFIKOWANY PRODUCT MANAGER PARTNER: CERTYFIKOWANY PRODUCT MANAGER KORZYŚCI Z UCZESTNICTWA W SZKOLENIU: Uzyskanie najnowszej wiedzy z zakresu marketingu, opartej o sprawdzone modele stosowane w zarządzaniu marketingowym Uzyskanie

Bardziej szczegółowo

20-21 październik a 2011r. HR FOR

20-21 październik a 2011r. HR FOR WARSZTATY 20-21 październik a 2011r. Hotel Novotel Warszawa Ul Marszałkowska 94/98 00-001 Warszawa IN-HOUSE LAWYERS Prelegenci ANDRZEJ BĄK DYREKTOR DZIAŁU PRAWNEGO NFI EMPIK MEDIA & FASHION MEC. PIOTR

Bardziej szczegółowo

dla firm, które chcą zyskać moc

dla firm, które chcą zyskać moc KONFERENCJA dla firm, które chcą zyskać moc 12 maja 2015 r., Warszawa, Hotel Sheraton salon A Wszystko co przedsiębiorcy, firmy szkoleniowe i doradcze muszą wiedzieć o pozyskiwaniu środków z Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

Cooper Financial Summit 2009

Cooper Financial Summit 2009 Wyzwania stojące przed spółkami w dobie spowolnienia gospodarczego Optymalizacja kosztów i zarządzanie ryzykiem Cooper Financial Summit 2009 I Forum Dyrektorów Finansowych 13-14 października 2009 Hilton

Bardziej szczegółowo

Zagadnienia Główne. Prelegenci. 1 2 października 2014 r. rezerwacja uczestnictwa: zgloszenia@mmcpolska.pl. Hotel Marriott, Warszawa

Zagadnienia Główne. Prelegenci. 1 2 października 2014 r. rezerwacja uczestnictwa: zgloszenia@mmcpolska.pl. Hotel Marriott, Warszawa Zagadnienia Główne Prelegenci Obowiązki na strony procesu budowlanego nakładane przez prawo budowlane oraz prawo cywilne Zasady wykładni klauzul FIDIC Dokumentowanie roszczeń na etapie realizacji inwestycji

Bardziej szczegółowo

VIII FORUM DYREKTORÓW DZIAŁÓW PRAWNYCH

VIII FORUM DYREKTORÓW DZIAŁÓW PRAWNYCH VIII FORUM DYREKTORÓW DZIAŁÓW PRAWNYCH Prawo i biznes w harmonii 29-30 września 2015 Hotel Marriott, Warszawa Al. Jerozolimskie 65 Szanowni Państwo, Jak co roku serdecznie zapraszamy do udziału w Forum

Bardziej szczegółowo

Prawne i praktyczne. aspekty procesu budowlanego. Główne zagadnienia: Patroni medialni: Współpraca:

Prawne i praktyczne. aspekty procesu budowlanego. Główne zagadnienia: Patroni medialni: Współpraca: Strona Tytułowa warsztaty 13 14 marca 2013 r. Hotel Hyatt, Warszawa Prelegenci: Katarzyna Barańska Kancelaria Prawna White & Case P. Pietkiewicz, M. Studniarek i Wspólnicy dr Jerzy Kopyra Akademia Prawa

Bardziej szczegółowo

zmiany prawa farmaceutycznego

zmiany prawa farmaceutycznego KONFERENCJA Przyjęte oraz planowane zmiany prawa farmaceutycznego 25 marca 2015 r., Warszawa, Hotel Marriott Tomasz Latos Poseł na Sejm RP, Przewodniczący Sejmowej Komisji Zdrowia Irena Rej Prezes Izby

Bardziej szczegółowo

Ceny transferowe kluczowe obszary proponowanych zmian

Ceny transferowe kluczowe obszary proponowanych zmian GŁÓWNE ZAGADNIENIA Projektowane zmiany przepisów w zakresie cen transferowych Limity powodujące powstanie obowiązku sporządzania dokumentacji Najczęstsze aktualne problemy i wątpliwości przy sporządzaniu

Bardziej szczegółowo

3-4 PAŹDZIERNIKA 2012, HOTEL COURTYARD BY MARRIOTT, WARSZAWA. e-government

3-4 PAŹDZIERNIKA 2012, HOTEL COURTYARD BY MARRIOTT, WARSZAWA. e-government Intelligence In Business ORGANIZATOR 3-4 PAŹDZIERNIKA 2012, HOTEL COURTYARD BY MARRIOTT, WARSZAWA KONFERENCJA e-government Cyfryzacja w sektorze publicznym sposoby optymalizacji zmian i konsekwencje wdrożeń

Bardziej szczegółowo

WARSZTATY, 17-18 czerwca 2015 r., Warszawa Hotel Polonia Palace Zarządzanie projektami praktyczne klucze do sukcesu

WARSZTATY, 17-18 czerwca 2015 r., Warszawa Hotel Polonia Palace Zarządzanie projektami praktyczne klucze do sukcesu dynamiczne oblicze biznesu WARSZTATY, 17-18 czerwca 2015 r., Warszawa Hotel Polonia Palace Zarządzanie projektami praktyczne klucze do sukcesu Organizator Współorganizator Patroni medialni ZARZĄDZANIE

Bardziej szczegółowo

NOWOCZESNE PRZYWÓDZTWO

NOWOCZESNE PRZYWÓDZTWO PARTNER CERTYFIKUJĄCY: NOWOCZESNE PRZYWÓDZTWO Jak z menedżera stać się przywódcą! WARSZTATY CERTYFIKOWANE Po ukończeniu warsztatu uczestnicy będą: Posiadali świadomość swoich kompetencji przywódczych Znali

Bardziej szczegółowo

Biuletyn partnerstwa publiczno-prywatnego

Biuletyn partnerstwa publiczno-prywatnego Biuletyn partnerstwa publiczno-prywatnego 1 Biuletyn partnerstwa publiczno-prywatnego Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Warszawa 2011 Publikacja została opracowana w ramach projektu systemowego

Bardziej szczegółowo

Pozakodeksowe instrumenty nadzoru właścicielskiego

Pozakodeksowe instrumenty nadzoru właścicielskiego Strona tytułowa GŁÓWNE ZAGADNIENIA Zarządzanie przez cele w grupie kapitałowej Możliwość weryfikacji planów spółek zależnych Sprawozdawczość i budżetowanie w grupie kapitałowej Schematy organizacyjne w

Bardziej szczegółowo

FINANSOWANIE PROJEKTÓW SAMORZĄDOWYCH CZAS NA INDYWIDUALIZM I INNOWACJE

FINANSOWANIE PROJEKTÓW SAMORZĄDOWYCH CZAS NA INDYWIDUALIZM I INNOWACJE FINANSOWANIE PROJEKTÓW SAMORZĄDOWYCH CZAS NA INDYWIDUALIZM I INNOWACJE Finansowanie projektów samorządowych czas na indywidualizm i innowacje 1 RAMOWY PROGRAM XI Ogólnopolskiej konferencji BGK dla JST

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie. płynnością finansową. Warsztaty. Prelegenci. Główne zagadnienia. Patroni medialni. Rezerwacja uczestnictwa: zgloszenia@mmcpolska.

Zarządzanie. płynnością finansową. Warsztaty. Prelegenci. Główne zagadnienia. Patroni medialni. Rezerwacja uczestnictwa: zgloszenia@mmcpolska. Warsztaty 743234 Prelegenci Stefan Kawalec Capital Strategy Marcin Gozdek Capital Strategy Monika Bekas KRD dr Krzysztof Matela EGB Investments S.A. Polski Związek Windykacji. Główne zagadnienia Przepływy

Bardziej szczegółowo

PRZEKSZTAŁCENIA KAPITAŁOWE W GRUPIE KAPITAŁOWEJ

PRZEKSZTAŁCENIA KAPITAŁOWE W GRUPIE KAPITAŁOWEJ Strona Tytułowa Główne zagadnienia Jak wyznaczyć cel zmian kapitałowych po co przeprowadzać przekształcenia? Tworzenie planu i harmonogramu Działanie grupy po przekształceniach kapitałowych Prelegenci

Bardziej szczegółowo