29-30 listopada 2010 hotel Marriott, Warszawa. Główne zagadnienia konferencji:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "29-30 listopada 2010 hotel Marriott, Warszawa. Główne zagadnienia konferencji:"

Transkrypt

1 GOŚCIE SPECJALNI: Caroine Visser Programme Manager Road Finance & ITS Internationa Road Federation Andrzej Maciejewski Zastępca Generanego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad GDDKiA PANEL DYSKUSYJNY: CZYNNIKI DECYDUJĄCE O WYGRANEJ W PRZETARGU: CZY CENA JEST WAŻNIEJSZA NiŻ JAKOŚĆ? Główne zagadnienia konferencji: istopada 2010 hote Marriott, Warszawa Budowa i odbudowa infrastruktury drogowej po kęskach żywiołowych Ustawa Prawo Zamówień Pubicznych - jak skutecznie odwoływać się od niekorzystnej decyzji zamawiającego? PPP jako forma reaizacji usług pubicznych. Zastosowanie w projektach infrastruktury drogowej Projektuj i Buduj czy Partnerstwo Pubiczno-Prywatne? Projektowanie infrastruktury drogowej zgodnie z najwyższymi standardami Bariery i probemy napotykane przy budowie dróg oraz sposoby ich unikania Wykorzystanie najnowszych zabezpieczeń przeciwwypadkowych w Posce Budowa bezpiecznej infrastruktury drogowej wykorzystanie inteigentnych technoogii Integracja systemów zarządzania ruchem Rozwój infrastruktury drogowej a ochrona środowiska PATRONIMEDIALNI: WIĘCEJ INFORMACJI NA STRONIE:

2 PANEL DYSKUSYJNY: CZYNNIKI DECYDUJĄCE O WYGRANEJ W PRZETARGU: CZY CENA JEST WAŻNIEJSZA NiŻ JAKOŚĆ? istopada 2010 hote Marriott, Warszawa obecny czas jest okresem wyjątkowo wzmożonej pracy mającej na ceu rozwój infrastruktury drogowej. Coraz częściej wykorzystywane fundusze unijne, ae również Partnerstwo Pubiczno-Prywatne umożiwiają rozbudowę dróg w Posce. W procesie tym nie bez znaczenia pozostają zmiany egisacyjne, dyrektywy dotyczące bezpieczeństwa ruchu drogowego czy też wymogi dotyczące ochrony środowiska. Stajecie Państwo w obiczu nowych wyzwań, jednocześnie nie mając pewności w jakich okoicznościach przyjdzie Państwu funkcjonować za kika miesięcy. Coraz większa konkurencja na rynku powoduje, że niezbędne jest ciągłe podnoszenie wiedzy i umiejętności, ae też wymiana spostrzeżeń między osobami mającymi doświadczenie w procesie rozwoju infrastruktury drogowej. By umożiwić to Państwu serdecznie zapraszam do udziału w konferencji Infrastruktura Drogowa 2011, która odbędzie się istopada 2010 w hoteu Marriott, w Warszawie. Zaproszeni przez nas Eksperci na przykładach wskażą rozwiązania, mając na uwadze najnowsze osiągnięcia technoogiczne. Będziecie miei Państwo możiwość dyskusji zarówno z praktykami reprezentującymi największe firmy budowane, ae też z przedstawicieami instytucji infrastrukturanych z Poski i zagranicy. Jestem przekonany, że udział w konferencji pozwoi Państwu nie tyko na poszerzenie swojej wiedzy z zakresu infrastruktury drogowej, zapoznanie się z najnowocześniejszymi rozwiązaniami w budownictwie drogowym, ae również na spotkanie i dyskusję w szerokim gronie specjaistów. W przypadku jakichkowiek pytań dotyczących konferencji proszę o kontakt pod numerem teefonu ub za pośrednictwem poczty eektronicznej Serdecznie zapraszam łącząc wyrazy szacunku, Rafał Szary kierownik projektu Konferencja skierowana jest przede wszystkim do: Prezesów, Członków Zarządu, Dyrektorów Działów Rozwoju/Strategii, Finansowego, Ochrony Środowiska, Zamówień Pubicznych, Infrastruktury Drogowej oraz Produkcji firm budowanych zajmujących się projektowaniem, budową, utrzymaniem i zarządzaniem infrastrukturą drogową, Dyrektorów i kadry zarządzającej Organizacji Drogowych i Zarządów Dróg Wojewódzkich. ZGŁOSZENIA: te.: , fax: , e-mai:

3 Dzień I 29 istopada 2010 OTWARCIE KONFERENCJI Wpływ rozwoju infrastruktury na rozwój gospodarki Budowa i odbudowa infrastruktury drogowej po kęskach żywiołowych Preegent: Andrzej Maciejewski, Zastępca Generanego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad Jak skutecznie się odwołać na gruncie ustawy Prawo zamówień pubicznych w oparciu o wybrane orzeczenia KIO Rodzaje środków ochrony prawnej na gruncie znoweizowanej ustawy Prawo zamówień pubicznych Naruszenie interesu wykonawcy zasada skorzystania ze środka ochrony prawnej Wymogi formane pułapki w ustawie Prawo zamówień pubicznych Koszty odwołania Preegent: mec. Adona Kowaczyk - Radca prawny, Counse w kancearii Saans PANEL DYSKUSYJNY: Czynniki decydujące o wygranej w przetargu: czy cena jest ważniejsza niż jakość? Właściwe przygotowanie do przetargu i najczęściej popełniane błędy Udział wezmą Preegenci Konferencji Obiad Program konferencji Partnerstwo Pubiczno-Prywatne jako forma reaizacji usług pubicznych. Zastosowanie w projektach infrastruktury drogowej Partnerstwo Pubiczno-Prywatne w Posce i na świecie Możiwości wykorzystania środków unijnych w projektach PPP Wykorzystanie Partnerstwa Pubiczno- Prywatnego w infrastrukturze drogowej case study Preegent: Irena Herbst, Prezes Zarządu Fundacji Centrum PPP Partnerstwo pubiczno - prywatne - jak przygotować się do reaizacji przedsięwzięcia? Właściwy wybór modeu transakcji - ustawa o PPP, ustawa o koncesjach, prawo zamówień pubicznych a może inne formy? Zasady wyboru partnera - ryzyko naruszenia dyscypiny finansów pubicznych Wynagrodzenie partnera prywatnego - w jaki sposób płatności od podmiotu pubicznego wpłyną na dług pubiczny? Wzmianka o zmianie ustawy o finansach pubicznych od 2014r. Jak powinien przygotować się partner prywatny? Konsorcjum, współpraca z podwykonawcą, utworzenie spółki projektowej, zmiany podmiotowe po stronie wykonawcy Umowa o PPP - najważniejsze reguacje Preegent: Agnieszka Ferek, Radca Prawny/Senior Associate, Hogan and Loves Finansowanie sieci dróg miejskich poprzez Partnerstwo Pubiczno Prywatne PPP for urban road networks PPP for urban road networks, highighting constraints to impement urban road projects and how PPP approach can hep overcome obstaces due to inherent characteristics of the PPP contract. Aso iustrated with internationa case studies performed by IRF over the ast year. Tłumaczenie Preegent: Caroine Visser, Internationa Road Federation, Geneva, Szwajcaria BOT w inwestycjach drogowych na przykładzie parkingów miejskich uwarunkowania reaizacji przedsięwzięcia Projekty BOT w infrastrukturze parkingowej - mode Wynagrodzenie partnera prywatnego a mode prawny współpracy Oczekiwania strony pubicznej i sektora prywatnego na te dotychczas reaizowanych projektów Zaecenie dotyczące przygotowania projektu Preegent: Bartosz Korbus, Prezes Instytutu Partnerstwa Pubiczno-Prywatnego Dzień II 30 istopada 2010 Jakość przygotowania inwestycji drogowych i jej wpływ na rozbudowę sieci drogowej w Posce Preegent: Artur Fojud, Prezes Fojud S.A. Bariery i probemy napotykane przy budowie dróg Zdiagnozowanie obszarów i przedstawienia probemów

4 przygotowanie projektu projektowanie budowa Omówienie probemów na przykładach inwestycji Podsumowanie poszukiwanie rozwiązań Preegent: Anna Tomczak, Dyrektor Techniczny, Gdańsk Transport Company S.A. Dyrektywy unijne dotyczące bezpieczeństwa ruchu drogowego Preegenci: mec. Monika Wojciechowska-Szac, Radca prawny, mec. Izabea Bojarska, adwokat, kancearia Wojciechowska & Kotarba Wykorzystanie zabezpieczeń przeciwwypadkowych w infrastrukturze drogowej Preegent: Przedstawicie Grupy ZABERD S.A. Obiad Budowa bezpiecznej infrastruktury drogowej wykorzystanie inteigentnych technoogii Inteigentne systemy zarządzania ruchem Możiwości nowoczesnych zintegrowanych systemów zarządzania ruchem na przykładzie Systemu Warszawskiego Architektura systemu Rozwiązania sprzętowe i programowe Metody optymaizacji sterowania w systemie warszawskim Priorytet da komunikacji szynowej Panowana rozbudowa systemu (sprzętowo, obszarowo, funkcjonanie) Preegent: Sebastian Kubanek, Kierownik Zespołu ds. Zintegrowanego Systemu Zarządzania Ruchem, Zarząd Dróg Miejskich w Warszawie Rozwój infrastruktury drogowej a ochrona środowiska Oddziaływanie inwestycji drogowej na środowisko Wariantowanie i Natura 2000 Działania minimaizujące i kompensujące Preegent: Paweł Mickiewicz, Dyrektor Departamentu Środowiska, GDDKiA Zakończenie konferencji Preegenci: mec. Izabea Bojarska Adwokat, Kancearia Radców Prawnych M. Wojciechowska-Szac, G. Kotarba s.c. Adwokat,współpracuje z Kancearią Radców Prawnych M.Wojciechowska - Szac, G. Kotarba s.c. Zajmuje się przede wszystkim obsługą przedsiębiorców w zakresie szeroko rozumianego obrotu gospodarczego - począwszy od zakładania spółek do prowadzenia bieżącej obsługi, w tym sporządzanie i anaiza umów, dochodzenie naeżności, obsługa w zakresie zamówień pubicznych oraz prowadzi spory sądowe. Agnieszka Ferek Radca prawny, Senior Associate, kancearia prawna Hogan Loves Od roku 2000,Agnieszka Ferek współpracuje z międzynarodową kancearią prawną Hogan Loves. W atach pracowała w Departamencie Podatkowym kancearii. Doradzała zarówno podmiotom krajowym jak i kientom zagranicznym w sprawach związanych z ich bieżącą działanością, oraz reaizowanymi transakcjami jak również w kwestiach związanych z łączeniami i przejęciami przedsiębiorstw. Od roku 2007 Agnieszka Ferek kieruje Grupą PPP i specjaizuje się w aspektach prawnych szeroko rozumianego Partnerstwa Pubiczno- Prawnego (PPP, koncesje, spółki o kapitae mieszanym, easing komunany). Agnieszka Ferek uczestniczyła w opracowywaniu struktur transakcji oraz anaiz przedreaizacyjnych da spółek prywatnych i podmiotów pubicznych w zakresie przedsięwzięć PPP, jak również opiniowała projekty umów koncesyjnych. Powyższe prace obejmują, między innymi, opracowanie anaizy dotyczącej możiwych wariantów reaizacji inwestycji poegającej na budowie i modernizacji systemu wodociągowo-kanaizacyjnego w Poznaniu, opracowanie modeu transakcji w związku z budową ratusza w Warszawie we współpracy z partnerem prywatnym, oraz anaizę możiwych wariantów reaizacji inwestycji poegającej na budowie otniska w Szymanach. Agnieszka Ferek doradzała również konsorcjum banków w związku z umowami koncesyjnymi dotyczącymi budowy i finansowania autostrady A2. Agnieszka Ferek doradzała także frimie Hochtief Poska przy przeprowadzaniu procedury uzyskania koncesji na budowę parkingów w Krakowie i Wrocławiu, a także opracowała kompeksową anaizę da PKP PLK S.A. dotyczącą zagadnień prawnych związanych z budową koei dużych prędkości w modeach PPP i koncesji na roboty budowane.agnieszka Ferek była preegentem podczas icznych konferencji dotyczących Partnerstwa Pubiczno-Prawnego organizowanych m.in. we współpracy z Francuską Izbą Przemysłowo-Handową w Posce oraz Urzędem Miasta Warszawy (istopad 2009) i Urzędem Miasta Krakowa (marzec 2010) oraz na V Ogónoposkiej Konferencji PPP zorganizowanej przez Instytut Nowych Technoogii (Łódź, marzec 2010). Prowadziła także szkoenia, w tym zakresie, da pracowników jednostek samorządu terytorianego w tym m.in. w Krakowie, Poznaniu, Lubinie, Zieonej Górze i Opou a także da pracowników Centranego Ośrodka Sportu.Agnieszka Ferek jest autorką icznych pubikacji z zakresu partnerstwa pubiczno-prywatnego (Dziennik, Gazeta Prawna, Parkiet, Przegąd komunany, Forum PPP) oraz z zakresu prawa podatkowego, zarówno w prasie poskiej i międzynarodowej (Monitor Podatkowy, Pus Biznesu,SecuritisationYearbook,Eurobuid). Artur Fojud Prezes, Fojud S.A. Wykształcenie wyższe, absowent i wykładowca Poitechniki Poznańskiej. Posiada uprawnienia do pełnienia samodzienych funkcji w budownictwie. Autor wieu rozwiązań projektowych w zakresie inżynierii drogowej oraz bezpieczeństwa ruchu drogowego. Od ponad 10 at zarządza i nadzoruje przygotowaniem inwestycji infrastrukturanych w ramach grupy kapitałowej, którą zbudował wokół biura projektowego FOJUD Sp. z o.o. (dziś Fojud S.A.). Otrzymał w 2007 roku nagrodę Ministra Infrastruktury za wysoki poziom naukowy w zakresie modeowania i badań przedsięwzięć budowanych jako współautor książki Metody i modee badań w inżynierii przedsięwzięć budowanych. Specjaizuje się w strategii zarządzania infrastrukturą drogową z uwzgędnieniem pełnego cyku jej życia. Od 1996 r. prowadzi działania naukowe w tym zakresie. Autor wieu pubikacji technicznych i naukowych z zakresu inżynierii drogowej. Współzałożycie i były Wiceprezes Stowarzyszenia Poski Kongres Drogowy. Członek Zespołu Wspónych Inicjatyw, składającego się z grona ekspertów z zakresu infrastruktury drogowej. KONTAKT: Rafał Szary kierownik projektu e-mai: te: , fax: WIĘCEJ INFORMACJI NA STRONIE:

5 Pubicznych). Prowadzi szkoenia w zakresie zamówień pubicznych, jest także autorką wieu artykułów, m.in. opubikowanych w Rzeczpospoitej, Gazecie Prawnej, Dzienniku, Warsaw Voice i innych.adona Kowaczyk jest radcą prawnym od 1997 r.absowentkawydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego (magister prawa, 1993); Uniwersytetu w Hamburgu/Europa Koeg Hamburg (1994) oraz Szkoły Głównej Handowej (Podypomowe Studium Ubezpieczeń,2003). Preegenci cd.: Irena Herbst Prezes Zarządu Fundacji Centrum PPP Ekonomista specjaizujący się w finansowaniu inwestycji i ekonomice budownictwa. Obszar zainteresowań obejmuje finanse pubiczne, wykorzystywanie funduszy europejskich, mieszkanictwo i gospodarowanie nieruchomościami. W ostatnich atach skupiła się głównie na działaności doradczej pełniąc m. in. funkcję Doradcy Zarządu Poskiej Konfederacji Pracodawców Prywatnych Lewiatan od roku 2007, Doradcy Zarządu Banku Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych w atach Związana przez wiee at z sektorem pubicznym pracowała jako Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Gospodarki w atach (była odpowiedziana za rozwój regionany i inżynierię finansową da ceów absorpcji środków unijnych), Wiceprezes Zarządu Banku Gospodarstwa Krajowego w atach (nadzorująca działania Krajowego Funduszu Mieszkaniowego oraz innych programów rządowych) czy też jako Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa w atach (odpowiedziana za reformę finansowania budownictwa). Autorka rządowego programu Kapitał da Przedsiębiorczych (2002) i ustaw o Funduszu Rozwoju Inwestycji Komunanych (2003), Funduszu Poręczeń Unijnych (2004) oraz Krajowym Funduszu Kapitałowym i Partnerstwie Pubiczno-Prywatnym (2005). Równocześnie autorka kikudziesięciu pubikacji poświęconych budownictwu mieszkaniowemu i finansom. Obecnie pracuje jako adiunkt w Szkoe Głównej Handowej i równocześnie zajmuje stanowisko Prezesa Zarządu Fundacji Centrum PPP, skupiającej 41 podmiotów, zarówno pubicznych jak i prywatnych, prowadzących działaność doradczą, finansową i prawną w zakresie partnerstwa pubicznoprywatnego. Centrum działa w zakresie promowania idei partnerstwa w Posce i nowej Ustawy o PPP, opracowania standardów umów i procedur, a także tworzenie bazy danych projektów reaizowanych w tej formue. Centrum podejmuje współpracę z jednostkami krajowymi jak i zagranicznymi zajmującymi się reaizacją inwestycji w formue PPP. Bartosz Piotr Korbus Prezes, Instytut Partnerstwa Pubiczno-Prywatnego Prawnik, doradca samorządowy. Założycie Instytutu Partnerstwa Pubiczno- Prywatnego, pierwszej w Posce organizacji pozarządowej zajmującej się rozwojem PPP.Uczestniczył w icznych projektach z zakresu reaizacji zadań pubicznych we współpracy z sektorem prywatnym m. in. dotyczących tworzenia i finansowania infrastruktury transportowej (porty otnicze i drogi), infrastruktury ochrony środowiska i infrastruktury sportowo-rekreacyjnej. Doświadczenie w projektach dotyczących budowy infrastruktury biurowej i mieszkaniowej służącej wykonywaniu zadań pubicznych we współpracy z sektorem prywatnym. Doradztwo da sektora prywatnego (projekty rewitaizacyjne z komercjaizacją). Organizacja, współorganizacja i prowadzenie szkoeń oraz konferencji na temat PPP, dotacji UE oraz gospodarki komunanej. Współpracownik icznych wydawnictw profesjonanych (prawo, budownictwo, finanse), ponad 130 artykułów poświęconych PPP, pomocy pubicznej i funduszom UE da samorządu, sektora prywatnego i NGO.Autor oficjanych pubikacji UKIE, Ministerstwa Gospodarki oraz Urzędu Zamówień Pubicznych: m.in.: Wskazówki da podmiotów pubicznych zainteresowanych podejmowaniem partnerstwa pubiczno prywatnego 2007 r., Partnerstwo Pubiczno-Prywatne - nowa forma reaizacji zadań pubicznych czy nowo wydany poradnik Urzędu Zamówień Pubicznych Partnerstwo Pubiczno Prywatne. Redaktor naczeny FORUM PPP pierwszego w Posce czasopisma branżowego poświęconego ppp. mec.adona Kowaczyk Radca prawny, Counse w kancearii Saans Stoi na czee praktyki prawa zamówień pubicznych.w pierwszych atach swojej kariery zajmowała się głównie prawem cywinym, prawem handowym, jak również transakcjami związanymi z przejmowaniem i łączeniem spółek, a także uczestniczyła w transakcjach typu joint venture. Od roku 1998 działaność mec. Kowaczyk koncentruje się przede wszystkim na świadczeniu pomocy prawnej na rzecz podmiotów z sektora zamówień pubicznych. Doradza zarówno zamawiającym, jak i oferentom w sprawach związanych z udzieaniem zamówień pubicznych w Posce; w szczegóności posiada duże doświadczenie w zakresie procedur odwoławczych oraz reprezentacji kientów przed Krajową Izbą Odwoławczą (wcześniej: zespołami arbitrów przy Urzędzie Zamówień Sebastian Kubanek Kierownik Zespołu ds. Zintegrowanego Systemu Zarządzania Ruchem, Zarząd Dróg Miejskich w Warszawie Jest absowentem Wydziału Transportu Poitechniki Warszawskiej, w której specjaizował się w dziedzinie Sterowania Ruchem w Transporcie. Od stycznia 2005 r. pracownik Zarządu Dróg Miejskich w Warszawie w Wydziae Sygnaizacji Świetnej i Oświetenia. Od początku swojej pracy związany z Zintegrowanym Systemem Zarządzania Ruchem w Warszawie i czynnie uczestniczący w jego reaizacji. Od marca 2010 r. kieruje Zespołem ds. Zintegrowanego Systemu Zarządzania Ruchem i jest odpowiedziany za kontakt ze służbami Serwisowymi oraz z wszekimi podmiotami w zakresie promowania rozwiązańwarszawy w dziedzinie Zintegrowanych Systemów Zarządzania Ruchem. Andrzej Maciejewski Zastępca Generanego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad, GDDKiA Od 2009 roku pełni funkcję Zastępcy Generanego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad. Wcześniej obejmował stanowisko dyrektora Biura Generanego Dyrektora Dróg Krajowych iautostrad. Paweł Mickiewicz Dyrektor Departamentu Ochrony Środowiska, Główna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Od 2002r. Kierownik Pracowni Ekonomiki Przestrzennej i Środowiskowej - Zachodniopomorski Uniwersytet Technoogiczny w Szczecinie, od 2007r. Profesor nadzw.,dyrektor Departamentu Środowiska GDDKiA od 2008r. Anna Tomczak Dyrektor Techniczny, Gdańsk Transport Company S.A. Absowentka Poitechniki Gdańskiej Wydziału Budownictwa Wodnego i Inżynierii Środowiska. W atach pracowała przy projekcie sieci wodno-kanaizacyjnej da miasta Boston w USA. W atach zaangażowana była w prace projektowe dużych projektów infrastrukturanych w Transprojekcie Gdańskim, min. Trasy Siekierkowskiej w Warszawie, Autostrady A2 Nowy Tomyś-Konin,Drogi ekspresowej S-3 Szczecin-Gorzów. Caroine Visser Programme Manager Road Finance & ITS, Internationa Road Federation Ms. Caroine Visser is working with the Internationa Road Federation as a speciaist on Road Finance and Pubic Private Partnerships. She is responsibe for IRF s activities in this domain, which encompass the coordination of the IRF Working Group on PPP, dissemination of knowedge and good practices, advocacy and representation of IRF at internationa conferences and events. Furthermore, Caroine coordinates the work of the IRF Poicy Committee on Inteigent Transport Systems and she is the Finance & Economics theme champion of the Goba Transport Knowedge Partnership (GTKP), a project aimed at distributing sustainabe knowedge on transport and infrastructure topics to practitioners in deveoping and transition economies. Before joining IRF January 2008, Caroine worked in the Dutch ministry of Transport on severa positions as poicy adviser for procurement poicy, Pubic/Private Partnerships for roads and internationa affairs. In 2006, she was seconded to the Direction des Routes of the FrenchTransport Ministry in Paris,where she worked on road concession contracts. Caroine graduated in 1999 with a master s degree in Pubic Poicy andadministration attwente University,the Netherands. Mec. Monika Wojciechowska-Szac Radca prawny, Kancearia Radców Prawnych M. Wojciechowska-Szac, G. Kotarba s.c. Radca prawny od 1996 r., wspónik w Kancearii Radców Prawnych M.WojCiechowska-Szac, G.Kotarba s.c. Zajmuje się przede wszystkim obsługą przedsiębiorców w zakresie szeroko rozumianego prawa gospodarczego, zamówieniami pubicznymi, partnerstwem pubiczno prywatnym, prawem teekomunikacyjnym. Posiada doświadczenie w zakresie Prawa europejskiego oraz w zakresie pozyskiwania środków pomocowych z UE. Zajmuje się działanością szkoeniową oraz pubicystyczną. Ukazało się szereg artykułów jej autorstwa m.in. w Gazecie Wyborczej, Rzeczpospoitej, Gazecie Prawnej. Komentowała także zagadnienia prawno-gospodarcze m.in. w TVN24, TVNCNBS Bussines oraz Posat News. WIĘCEJ INFORMACJI NA STRONIE:

6 Program WYPEŁNIJ i WYŚLIJ Hotine: Adres: u. Kruczkowskiego Warszawa Infrastruktura Drogowa 2011 fax: Internet: E-mai: istopada 2010, Warszawa, hote Marriott E0512 Prosimy o nieusuwanie naepki. Prosimy o pisemne poinformowanie administratora bazy danych (faxem ub drogą emaiową: w przypadku,gdy nie życzą sobie Państwo otrzymywania tego typu informacji. *WARUNKI UCZESTNICTWA Koszt uczestnictwa: do PLN + 22% VAT Oszczędzasz 400 PLN od PLN + 22% VAT Warunkiem uczestnictwa jest dokonanie przed konferencją wpłaty na konto: RBS Bank (Poska) S.A. Nr r-ku: Opłata za uczestnictwo włącznie z dokumentacją w wersji eektronicznej i konsumpcją. Ceny nie zawierają kosztów nocegu i parkingu. W przypadku odwołania zgłoszenia później niż 30 dni przed rozpoczęciem konferencji pobieramy opłatę manipuacyjną w wysokości 500 PLN. W przypadku odwołania zgłoszenia w terminie krótszym niż 14 dni przed rozpoczęciem konferencji wpłata na poczet uczestnictwa nie podega zwrotowi. Nieodwołanie zgłoszenia i niewzięcie udziału w konferencji spowoduje obciążenie pełnymi kosztami uczestnictwa. Odwołanie zgłoszenia w terminie krótszym niż 14 dni przed rozpoczęciem konferencji nie zwania uczestnika z obowiązku zapłaty za konferencję. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania konferencji z przyczyn niezaeżnych oraz dokonywania zmian w programie ub miejsca odbywania się konferencji. Forma płatności: przeew Liczba osób zatrudnionych w Pani/Pana miejscu pracy (np. w oddziae): poniżej powyżej 5001 Proszę o informowanie mnie w przyszłości o seminariach i konferencjach IIR z następujących dziedzin: Asystentka Bankowość Customer Service Farmacja/Kosmetyki Finanse/Podatki /Rachunkowość Gaz/Energetyka Human Resources IT Marketing/PR Prawo Produkcja/SUR Sprzedaż Teekomunikacja Ubezpieczenia Umiejętności osobiste Zarządzanie strategiczne Zarządzanie projektami Institute for Internationa Research Sp. z o.o. jest firmą organizującą konferencje i treningi biznesowe da kadry zarządzającej we wszystkich sektorach gospodarczych. IIR na świecie działa od ponad 30 at a w Posce od 1997 roku. Każdego roku organizujemy ponad 250 spotkań biznesowych: konferencji i treningów służących edukacji biznesowej menedżerów, przedstawiciei różnych sektorów gospodarczych obecnych w Posce. W zorganizowanych dotychczas przez IIR konferencjach i treningach wzięło udział ponad poskich menedżerów. Wszystkie budowane przez nas programy przygotowywane są w oparciu o szczegółowe badania rynku i anaizowane są pod kątem ich praktycznej przydatności w biznesie. Preegenci, których zapraszamy wywodzą się przede wszystkim ze środowisk biznesowych, nie brakuje wśród nich również prawników, autorytetów naukowych jak i przedstawiciei administracji pubicznej. Institute for Internationa Research Sp. z o.o., Warszawa, u. Kruczkowskiego 8, te.: , fax: , KRS , NIP: , REGON: , Kapitał zakładowy: zł Wszekie prawa zastrzeżone. Kopiowanie, powieanie i wykorzystywanie części ub całości informacji, programów konferencji, kursów i seminariów zawartych w ofercie Institute for Internationa Research Sp. z o.o. w formie eektronicznej ub jakiejkowiek innej bez zgody autora zabronione. Niniejsza pubikacja podega ochronie na mocy ustawy z dnia 4 utego 1994 roku Institute for Internationa Research Sp. z o.o. Więcej informacji znajdą Państwo w internecie pod adresem:

PLANOWANIE I STRATEGIA W ZARZĄDZANIU FIRMĄ warsztaty praktyczne z wykorzystaniem biznesowej gry symulacyjnej

PLANOWANIE I STRATEGIA W ZARZĄDZANIU FIRMĄ warsztaty praktyczne z wykorzystaniem biznesowej gry symulacyjnej NAJWAŻNIEJSZE ZAGADNIENIA Narzędzia i instrumenty finansowe szczególnie istotne w strategicznym zarządzaniu finansami; Planowanie finansowe; Analiza i zarządzanie ryzykiem w tym: Rodzaje ryzyk, Analiza

Bardziej szczegółowo

Wykaz skrótów... Wprowadzenie...

Wykaz skrótów... Wprowadzenie... Wykaz skrótów... Autorzy... Wprowadzenie... XI XVII XIX Rozdział I. Rynek partnerstwa publiczno-prywatnego i koncesji w kontekście potrzeb finansowych samorządu terytorialnego w Polsce (Bartosz Korbus)...

Bardziej szczegółowo

Nowelizacja Kodeksu Cywilnego w zakresie sprzedaży, rękojmi i gwarancji, z uwzględnieniem umów o dzieło i roboty budowlane. Nowe prawo konsumenckie.

Nowelizacja Kodeksu Cywilnego w zakresie sprzedaży, rękojmi i gwarancji, z uwzględnieniem umów o dzieło i roboty budowlane. Nowe prawo konsumenckie. Nowelizacja Kodeksu Cywilnego w zakresie sprzedaży, rękojmi i gwarancji, z uwzględnieniem umów o dzieło i roboty budowlane. Nowe prawo konsumenckie. 27-28 kwietnia 2015 Golden Floor, Al. Jerozolimskie

Bardziej szczegółowo

Patron honorowy: Organizator: Patroni medialni:

Patron honorowy: Organizator: Patroni medialni: Patron honorowy: NAJWAŻNIEJSZE ZAGADNIENIA kluczowe, obowiązujące regulacje dotyczące kształtowania taryfy dla ciepła kategoria zwrotu z kapitału zaangażowanego ujęcie w taryfie dla ciepła proces przygotowania

Bardziej szczegółowo

Prawne aspekty realizacji projektów PPP w sektorze efektywności energetycznej. SOSNOWIEC 21 maja 2014 roku

Prawne aspekty realizacji projektów PPP w sektorze efektywności energetycznej. SOSNOWIEC 21 maja 2014 roku Prawne aspekty realizacji projektów PPP w sektorze efektywności energetycznej SOSNOWIEC 21 maja 2014 roku Agenda PPP w polskim systemie prawa Ustawa o PPP z 2008 roku Stosunek do innych ustaw PPP a koncesja;

Bardziej szczegółowo

Rewolucyjne zmiany w zakresie opodatkowania wyrobów węglowych

Rewolucyjne zmiany w zakresie opodatkowania wyrobów węglowych Rewolucyjne zmiany w zakresie opodatkowania wyrobów węglowych NAJWAŻNIEJSZE ZAGADNIENIA Przedstawienie nowych reguł opodatkowania w zakresie węgla i koksu: podatnik/rejestracja, nowe definicje podmiotowe,

Bardziej szczegółowo

Inwestycje Budowlane Aspekty praktyczne, Realizacja procesu inwestycyjnego, prawa i obowiązki stron, roszczenia i spory w sądzie i arbitrażu

Inwestycje Budowlane Aspekty praktyczne, Realizacja procesu inwestycyjnego, prawa i obowiązki stron, roszczenia i spory w sądzie i arbitrażu I miejsce w rankingu firm szkoleniowych wg Gazety Finansowej 2-3 czerwca 2016r., Warszawa Centrum 12 13 czerwca 2017r., Warszawa Inwestycje Budowlane Analiza ryzyk związanych z procesem inwestycyjnym,

Bardziej szczegółowo

Spółki Celowe i Partnerstwo Publiczno-Prywatne

Spółki Celowe i Partnerstwo Publiczno-Prywatne Spółki Celowe i Partnerstwo Publiczno-Prywatne Zespół Prawa Samorządowego Zapewniamy pomoc prawną przy realizacji każdego przedsięwzięcia należącego do zadań samorządu terytorialnego oraz doradzamy przy

Bardziej szczegółowo

Ceny transferowe 2014/2015

Ceny transferowe 2014/2015 Witamy na konferencji portalu TaxFin.pl Ceny transferowe 2014/2015 3 grudnia 2014 r. Hotel Marriott, Warszawa Partnerzy: Prowadzący: Jacek Bajger partner w firmie doradczej KPMG, doradca podatkowy, kieruje

Bardziej szczegółowo

SZKOLENIE: Ochrona danych osobowych w praktyce z uwzględnieniem zmian od 01.01.2015 r.

SZKOLENIE: Ochrona danych osobowych w praktyce z uwzględnieniem zmian od 01.01.2015 r. SZKOLENIE: ADRESACI SZKOLENIA: Adresatami szkolenia są wszyscy zainteresowani tematyką ochrony danych, działy kadr, marketingu, sprzedaży, obsługi klienta, IT, prawny, menedżerów i kadry zarządzającej.

Bardziej szczegółowo

Partnerstwo Publiczno Prywatne Szansa rozwoju regionów. Uwarunkowania Polskie oraz doświadczenia europejskie

Partnerstwo Publiczno Prywatne Szansa rozwoju regionów. Uwarunkowania Polskie oraz doświadczenia europejskie Partnerstwo Publiczno Prywatne Szansa rozwoju regionów. Uwarunkowania Polskie oraz doświadczenia europejskie Dzień I 9.05.2012 9 10.05.2012 r. Płock, Orlen Arena Wystąpienia otwierające 10.00 10.30 Powitanie

Bardziej szczegółowo

Perspektywy rozwoju instrumentów wspierających projekty PPP po stronie publicznej i prywatnej. Toruń, 28 października 2014 r.

Perspektywy rozwoju instrumentów wspierających projekty PPP po stronie publicznej i prywatnej. Toruń, 28 października 2014 r. Perspektywy rozwoju instrumentów wspierających projekty PPP po stronie publicznej i prywatnej Toruń, 28 października 2014 r. 1 Spis treści I. Strategiczna rola Ministra Gospodarki w funkcjonowaniu PPP

Bardziej szczegółowo

Katedra Prawa i Postępowania Administracyjnego SEMINARIA MAGISTERSKIE 2016/2017

Katedra Prawa i Postępowania Administracyjnego SEMINARIA MAGISTERSKIE 2016/2017 Katedra Prawa i Postępowania Administracyjnego SEMINARIA MAGISTERSKIE 2016/2017 Prof. zw. dr hab. Marek Wierzbowski Kierownik Katedry Prawa i Postępowania Administracyjnego Przewodniczący Rady Naukowej

Bardziej szczegółowo

VII BANCASSURANCE KONFERENCJA 8-9 LUTEGO 2011 NASZE NOWOŚCI: SOJUSZ BANKÓW I UBEZPIECZYCIELI DLA DOBRA KLIENTÓW. Konferencja skierowana jest do:

VII BANCASSURANCE KONFERENCJA 8-9 LUTEGO 2011 NASZE NOWOŚCI: SOJUSZ BANKÓW I UBEZPIECZYCIELI DLA DOBRA KLIENTÓW. Konferencja skierowana jest do: VII KONFERENCJA SOJUSZ BANKÓW I UBEZPIECZYCIELI DLA DOBRA KLIENTÓW 8-9 LUTEGO 2011 WARSZAWA, HOTEL MARRIOTT BANCASSURANCE NASZE NOWOŚCI: PODZIAŁ OBOWIĄZKÓW NA LINII BANK TU STREFY KONFLIKTOWE NA LINII

Bardziej szczegółowo

Podatek VAT w transakcjach zagranicznych

Podatek VAT w transakcjach zagranicznych Seminarium portalu TaxFin.pl Podatek VAT w transakcjach zagranicznych 27 czerwca 2013 r., Hotel Marriott, Warszawa Partnerzy merytoryczni: Opis spotkania: Przedmiotem niniejszego seminarium będzie omówienie

Bardziej szczegółowo

PPP w Polsce. dr Irena Herbst Warszawa, czerwiec 2013

PPP w Polsce. dr Irena Herbst Warszawa, czerwiec 2013 PPP w Polsce dr Irena Herbst Warszawa, czerwiec 2013 PPP 1997 PPP 2007 Źródło: PPPs in Developing Economies: Overcoming Obstacles to Private Sector Participation, DEPFA BANK 2007 W całym okresie - 205(176)

Bardziej szczegółowo

SZKOLENIE PRAKTYCZNA ROLA DOKUMENTACJI W SPRAWOWANIU NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO NAD SPÓŁKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO I SKARBU PAŃSTWA

SZKOLENIE PRAKTYCZNA ROLA DOKUMENTACJI W SPRAWOWANIU NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO NAD SPÓŁKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO I SKARBU PAŃSTWA SZKOLENIE PRAKTYCZNA ROLA DOKUMENTACJI W SPRAWOWANIU NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO NAD SPÓŁKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO I SKARBU PAŃSTWA 4-5 MARCA 2015, WARSZAWA NAJWAŻNIEJSZE ZAGADNIENIA SZKOLENIA: Dokumentacja

Bardziej szczegółowo

Perspektywy rozwoju PPP

Perspektywy rozwoju PPP Perspektywy rozwoju PPP Trzecie posiedzenie Zespołu Sterującego Platformy PPP Warszawa, 8 maja 2012 r. Polski rynek PPP Lata 2009-2011 Q3 ponad 200 koncepcji projektów 103 projekty ogłoszone* w Dzienniku

Bardziej szczegółowo

Informacje projektowe

Informacje projektowe Informacje projektowe Projekt w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013 w zakresie działań informacyjno promocyjnych dotyczących Funduszy Europejskich, którego operatorem jest Ministerstwo

Bardziej szczegółowo

IX edycja, Warszawa Sala Notowañ GPW 12 grudnia 2013

IX edycja, Warszawa Sala Notowañ GPW 12 grudnia 2013 Patronat Honorowy IX edycja, Warszawa Sala Notowañ GPW 12 grudnia 2013 Wspó³organizatorzy R PROGRAM KONGRESU 12 grudnia 2013 09.00-09.30 Rejestracja 09.30-09.40 Otwarcie Kongresu Leszek Pawłowicz, Dyrektor

Bardziej szczegółowo

SZKOLENIA PR I KOMUNIKACJA BIZNESOWA. FUNDACJA ALL THAT ART! 26 i 27 października 2012 Wrocław

SZKOLENIA PR I KOMUNIKACJA BIZNESOWA. FUNDACJA ALL THAT ART! 26 i 27 października 2012 Wrocław 26 PAŹDZIERNIKA 2012 Od PR-owca do Konsultanta Komunikacji Biznesowej. Jak przekształcać PR w komunikację biznesową? HALINA FRAŃCZAK I TADEUSZ DULIAN DELOITTE Strategia komunikacji 1. Co to jest komunikacja

Bardziej szczegółowo

Izba Gospodarcza Regionu Płockiego tylko w poprzednim roku przeszkoliła prawie 500 osób z regionu płockiego.

Izba Gospodarcza Regionu Płockiego tylko w poprzednim roku przeszkoliła prawie 500 osób z regionu płockiego. OFERTA SZKOLENIOWA Izba Gospodarcza Regionu Płockiego to niezależna organizacja powołana, by chronić i reprezentować interesy przedsiębiorców. Została powołana, z inicjatywy 67 przedsiębiorców z regionu

Bardziej szczegółowo

Agenda konferencji. PPPortal.pl Ul. Rolna Katowice tel w.32, tel. kom ,

Agenda konferencji. PPPortal.pl Ul. Rolna Katowice tel w.32, tel. kom , Agenda konferencji I OGÓLNOPOLSKIE FORUM Dotychczasowe osiągnięcia, a przyszłość PPP w Polsce, składać się będzie z trzech części dwóch prelekcyjnych obejmujących łącznie 8 wystąpień oraz dyskusji panelowej,

Bardziej szczegółowo

Agenda konferencji. PPPortal.pl Ul. Rolna 14 40-555 Katowice tel. 32 203 20 53 w.32, tel. kom. 502 459 334, e-mail: forum@ppportal.

Agenda konferencji. PPPortal.pl Ul. Rolna 14 40-555 Katowice tel. 32 203 20 53 w.32, tel. kom. 502 459 334, e-mail: forum@ppportal. Agenda konferencji I OGÓLNOPOLSKIE FORUM Dotychczasowe osiągnięcia, a przyszłość PPP w Polsce, składać się będzie z trzech części dwóch prelekcyjnych obejmujących łącznie 8 wystąpień oraz dyskusji panelowej,

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 28 kwietnia 2009 r.

Warszawa, dnia 28 kwietnia 2009 r. Rok założenia 1992 AGENCJA SZKOLENIA I PROMOCJI KADR ZESPÓŁ DS. NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO ul. Nowy Świat 52/7, 00-363 Warszawa tel./fax: /0-22/ 826-97-97, 826-73-44, 828-24-43 e-mail: asipk@asipk.com.pl,

Bardziej szczegółowo

Kierunki zmian ustawy koncesyjnej w kontekście nowej dyrektywy unijnej

Kierunki zmian ustawy koncesyjnej w kontekście nowej dyrektywy unijnej Kierunki zmian ustawy koncesyjnej w kontekście nowej dyrektywy unijnej Robert Kałuża Dyrektor Departamentu Wsparcia Projektów Partnerstwa Publiczno-Prywatnego Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Warszawa,

Bardziej szczegółowo

Inwestycje w nieruchomościach

Inwestycje w nieruchomościach Seminarium portalu TaxFin.pl Inwestycje w nieruchomościach aspekty prawne, podatkowe i finansowe 22 marca 2013 r., Hotel Marriott, Warszawa Partnerzy merytoryczni: Opis spotkania: Konferencja skierowana

Bardziej szczegółowo

NOWE ZASADY I OBOWIĄZKI W ZAKRESIE OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH OMÓWIENIE UNIJNEGO ROZPORZĄDZENIA (GDPR)

NOWE ZASADY I OBOWIĄZKI W ZAKRESIE OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH OMÓWIENIE UNIJNEGO ROZPORZĄDZENIA (GDPR) 30 września Warszawa Warsaw Trade Tower Chłodna 51 NOWE ZASADY I OBOWIĄZKI W ZAKRESIE Założenia i zakres oddziaływania unijnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych Status i rola Data Protection

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE Konferencja

ZAPROSZENIE Konferencja ZAPROSZENIE Konferencja W imieniu kancelarii Domański Zakrzewski Palinka i firmy Mercer (Polska) Sp. z o.o. zapraszamy na konferencję pt. NOWOCZESNA DZIAŁALNOŚĆ SOCJALNA PRACODAWCY, CZYLI FUNDUSZ I NIE

Bardziej szczegółowo

Projekt systemowy PARP Partnerstwo publiczno-prywatne

Projekt systemowy PARP Partnerstwo publiczno-prywatne 2012 Projekt systemowy PARP Partnerstwo publiczno-prywatne KONFERENCJA INAUGURACYJNA Warszawa, 2 marca 2012 r. Projekt systemowy PARP Partnerstwo Publiczno-prywatne Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

Bardziej szczegółowo

Krajowe i zagraniczne podróże służbowe po nowelizacji przepisów

Krajowe i zagraniczne podróże służbowe po nowelizacji przepisów Szkolenie portalu TaxFin.pl Krajowe i zagraniczne podróże służbowe po nowelizacji przepisów 14 maja 2013 r., Hotel Marriott, Warszawa Partner merytoryczny: Opis spotkania: Z dniem 1 marca 2013 r. wchodzą

Bardziej szczegółowo

18 marca 2016 C e n t r u m K o n f e r e n c y j n e G o l d e n F l o o r, W a r s z a w a

18 marca 2016 C e n t r u m K o n f e r e n c y j n e G o l d e n F l o o r, W a r s z a w a ZAGADNIENIA GŁÓWNE PROWADZĄCY Odpowiedzialność i sposoby postępowania w przypadku kontroli Analiza porównawcza cen transferowych Nowe wymogi i zmiany ws. sporządzania dokumentacji cen transferowych 2016/2017

Bardziej szczegółowo

Certyfikowany. 29-31 sierpnia 2011, Warszawa. W programie: Prowadzący jest autorem książki: Audyt funkcji personalnej w przedsiębiorstwie

Certyfikowany. 29-31 sierpnia 2011, Warszawa. W programie: Prowadzący jest autorem książki: Audyt funkcji personalnej w przedsiębiorstwie CERTYFIKOWANY PRZEZ: 29-31 sierpnia 2011, Warszawa Certyfikowany W programie: Na czym polega audyt i co w jego wyniku zyskuje przedsiębiorstwo omówienie szczegółowych korzyści Audyt jako wstęp do budowy

Bardziej szczegółowo

Samorząd i mieszkańcy dla inwestycji w OZE

Samorząd i mieszkańcy dla inwestycji w OZE Panel dyskusyjny: Samorząd i mieszkańcy dla inwestycji w OZE Współpraca mieszkańców i awans gospodarczy gminy PREMIERA PORADNIKA: Jak mieszkańcy i ich gminy mogą skorzystać na OZE Dlaczego warto wziąć

Bardziej szczegółowo

Konferencja Rektorów Akademickich Szkół Polskich

Konferencja Rektorów Akademickich Szkół Polskich Konferencja Rektorów Akademickich Szkół Polskich Szanowni Państwo Rektorzy, mam przyjemność zaprosić Państwa na całodniowe warsztaty organizowane przez Konferencję Rektorów Akademickich Szkół Polskich

Bardziej szczegółowo

Gdańsk r. wraz z partnerami ma przyjemność zaprosić na seminarium Go India!

Gdańsk r. wraz z partnerami ma przyjemność zaprosić na seminarium Go India! Gdańsk 11.05.2017 r. wraz z partnerami ma przyjemność zaprosić na seminarium Go India! PROGRAM 13:30 14:00 Rejestracja, powitalna kawa 14:00 14:10 Powitanie uczestników 14:10 14:30 Indie charakterystyka

Bardziej szczegółowo

system publicznego zamawiania - teoria

system publicznego zamawiania - teoria Warszawa 10.12.2015 Rafał Sebastian Bałdys (PZPB/ZPBUI) system publicznego zamawiania - teoria PRAKTYKA: standardy; orzecznictwo; dobre praktyki PRAWO jest tak: PRAKTYKA: brak standardów; sprzeczne orzecznictwo;

Bardziej szczegółowo

WARMIŃSKO-MAZURSKA SPECJALNA STREFA EKONOMICZNA S.A. ORAZ FIRMA DORADCZA KPMG MAJĄ PRZYJEMNOŚĆ ZAPROSIĆ PAŃSTWA NA SEMINARIUM:

WARMIŃSKO-MAZURSKA SPECJALNA STREFA EKONOMICZNA S.A. ORAZ FIRMA DORADCZA KPMG MAJĄ PRZYJEMNOŚĆ ZAPROSIĆ PAŃSTWA NA SEMINARIUM: KPMG W POLSCE WARMIŃSKO-MAZURSKA SPECJALNA STREFA EKONOMICZNA S.A. ORAZ FIRMA DORADCZA KPMG MAJĄ PRZYJEMNOŚĆ ZAPROSIĆ PAŃSTWA NA SEMINARIUM: ULGI I DOTACJE AKTUALNOŚCI PODATKOWE ORAZ KONTROLE W DZIAŁALNOŚCI

Bardziej szczegółowo

SEKTOR FINANSÓW PUBLICZNYCH. Działalność komercyjna i misyjna

SEKTOR FINANSÓW PUBLICZNYCH. Działalność komercyjna i misyjna SEKTOR FINANSÓW PUBLICZNYCH Działalność komercyjna i misyjna INSTYTUT SOBIESKIEGO Instytut Sobieskiego jest niezależnym think tankiem, powstałym w 2004 r., który działa w formie fundacji. Misją Instytutu

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE FUNDACJI ZA ROK 2012 OŚRODEK STUDIÓW NAD CYFROWYM PAŃSTWEM WWW.CYFROWEPANSTWO.PL, BIURO@CYFROWEPASTWO.PL

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE FUNDACJI ZA ROK 2012 OŚRODEK STUDIÓW NAD CYFROWYM PAŃSTWEM WWW.CYFROWEPANSTWO.PL, BIURO@CYFROWEPASTWO.PL SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE FUNDACJI ZA ROK 2012 OŚRODEK STUDIÓW NAD CYFROWYM PAŃSTWEM WWW.CYFROWEPANSTWO.PL, BIURO@CYFROWEPASTWO.PL 1 DANE FUNDACJI Pełna nazwa: Adres: Fundacja Ośrodek Studiów nad Cyfrowym

Bardziej szczegółowo

Przegląd PPP w Polsce

Przegląd PPP w Polsce Przegląd PPP w Polsce Dr. Christian Schnell Katowice, 22 września 2009 Biura Alicante Beijing Berlin Bruxelles Cambridge Dubai Düsseldorf Frankfurt Hamburg London München Neuss Paris Shanghai Poznań Wrocław

Bardziej szczegółowo

Różnice kursowe. - rozliczanie podatkowych różnic kursowych. Warsztaty portalu TaxFin.pl. 4 październik 2011 r., Hotel Marriott, Warszawa.

Różnice kursowe. - rozliczanie podatkowych różnic kursowych. Warsztaty portalu TaxFin.pl. 4 październik 2011 r., Hotel Marriott, Warszawa. Warsztaty portalu TaxFin.pl Różnice kursowe - rozliczanie podatkowych różnic kursowych 4 październik 2011 r., Hotel Marriott, Warszawa Partnerzy: Prowadzący: Katarzyna Klimkiewicz, partner kancelarii TPA

Bardziej szczegółowo

KONFERENCJA Praktyczne aspekty przekształcania SP ZOZ w spółki w świetle nowych regulacji prawnych - podejście zintegrowane

KONFERENCJA Praktyczne aspekty przekształcania SP ZOZ w spółki w świetle nowych regulacji prawnych - podejście zintegrowane KONFERENCJA Praktyczne aspekty przekształcania SP ZOZ w spółki w świetle nowych regulacji prawnych - podejście zintegrowane SZCZEGÓŁOWY PROGRAM Data Konferencji: 21 czerwca 2011 roku Miejsce: Lublin, Hotel

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE NA KONFERENCJĘ DLA FIRM RODZINNYCH. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

ZAPROSZENIE NA KONFERENCJĘ DLA FIRM RODZINNYCH. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ZAPROSZENIE NA KONFERENCJĘ DLA FIRM RODZINNYCH Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Sukcesja w firmie rodzinnej Firma rodzinna to coś więcej niż miejsce

Bardziej szczegółowo

Działania Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju w obszarze ppp

Działania Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju w obszarze ppp Działania Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju w obszarze ppp Robert Kałuża Dyrektor Departamentu Wsparcia Projektów Partnerstwa Publiczno-Prywatnego Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Warszawa, 23

Bardziej szczegółowo

CFO Knowledge Exchange Temat przewodni: Praktyczne podejście do optymalizacji procesów biznesowych

CFO Knowledge Exchange Temat przewodni: Praktyczne podejście do optymalizacji procesów biznesowych zapraszają na kolejne spotkanie z cyklu CFO Knowledge Exchange Temat przewodni: Praktyczne podejście do optymalizacji procesów biznesowych siedziba MDDP Business Consulting, Warszawa, 6 lutego 2015 r.

Bardziej szczegółowo

Program Horyzont 2020 szansa na rozwój

Program Horyzont 2020 szansa na rozwój Program Horyzont 2020 szansa na rozwój Praktyczny warsztat przygotowania wniosku aplikacyjnego i realizacji projektu międzynarodowego O programie: Program ramowy pn. Horyzont 2020" to największy w historii

Bardziej szczegółowo

OFERTA WSPÓ ŁPRACY PPprojekt Sp. z o.o. ul. Woronicza J. P. 78 lok. 146 02-640 Warszawa

OFERTA WSPÓ ŁPRACY PPprojekt Sp. z o.o. ul. Woronicza J. P. 78 lok. 146 02-640 Warszawa OFERTA WSPÓ ŁPRACY PPprojekt Sp. z o.o. PPprojekt Sp. z o.o. to firma, która łączy w sobie młodość oraz doświadczenie uzyskane w trakcie wieloletniej praktyki, wsparte solidnym wykształceniem. Profil działalności

Bardziej szczegółowo

Inwestycje Polskie Banku Gospodarstwa Krajowego

Inwestycje Polskie Banku Gospodarstwa Krajowego Inwestycje Polskie Banku Gospodarstwa Krajowego Paweł Lisowski Dyrektor ds. Współpracy z Samorządami Terytorialnymi Doradca Prezesa Podstawowe cele i zadania strategiczne Bank pierwszego wyboru dla Państwa

Bardziej szczegółowo

Wyzwania przed jakimi muszą stanąć przedsiębiorcy w konfrontacji z rzeczywistością prawno - podatkową w biznesie w 2016 r.

Wyzwania przed jakimi muszą stanąć przedsiębiorcy w konfrontacji z rzeczywistością prawno - podatkową w biznesie w 2016 r. Cykl konferencji Instytutu Studiów Podatkowych: Wyzwania przed jakimi muszą stanąć przedsiębiorcy w konfrontacji z rzeczywistością prawno - podatkową w biznesie w 2016 r. Serdecznie zapraszam na konferencję

Bardziej szczegółowo

RYNEK INTELIGENTNYCH SYSTEMÓW TRANSPORTOWYCH DEBATA DZIENNIKA GAZETY PRAWNEJ podczas VIII POLSKIEGO KONGRESU ITS PKITS 26-27 maja 2015 r.

RYNEK INTELIGENTNYCH SYSTEMÓW TRANSPORTOWYCH DEBATA DZIENNIKA GAZETY PRAWNEJ podczas VIII POLSKIEGO KONGRESU ITS PKITS 26-27 maja 2015 r. RYNEK INTELIGENTNYCH SYSTEMÓW TRANSPORTOWYCH DEBATA DZIENNIKA GAZETY PRAWNEJ podczas VIII POLSKIEGO KONGRESU ITS PKITS 26-27 maja 2015 r. w hotelu Novotel Centrum w Warszawie DZIENNIK GAZETA PRAWNA PO

Bardziej szczegółowo

Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami

Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami WSB Wrocław - Studia podyplomowe Opis kierunku Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami - studia w WSB we Wrocławiu - edycja XII Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami

Bardziej szczegółowo

21 marca PROWADZĄCY ZAGADNIENIA GŁÓWNE.

21 marca PROWADZĄCY ZAGADNIENIA GŁÓWNE. ZAGADNIENIA GŁÓWNE PROWADZĄCY Formy i zakres projektu budowlanego po zmianach FIDIC - praktyczne zastosowanie przy realizacji projektów Mariusz Nowakowski, Kancelaria Jara Drapała & Partners Łukasz Zwiercan,

Bardziej szczegółowo

II edycja "Speed uppp POLAND", 18. listopada 2015, Warsaw Trade Tower, ul. Chłodna 51, Warszawa PARTNERZY I SPONSORZY

II edycja Speed uppp POLAND, 18. listopada 2015, Warsaw Trade Tower, ul. Chłodna 51, Warszawa PARTNERZY I SPONSORZY II edycja "Speed uppp POLAND", 18. listopada 2015, Warsaw Trade Tower, ul. Chłodna 51, Warszawa 1/5 Międzynarodowa konferencja o rozwoju partnerstwa publiczno-prywatnego w Polsce - koniec wymówek - pod

Bardziej szczegółowo

Wspieramy Wielkich Jutra GRUPA KAPITAŁOWA DGA. Prezentacja

Wspieramy Wielkich Jutra GRUPA KAPITAŁOWA DGA. Prezentacja Wspieramy Wielkich Jutra GRUPA KAPITAŁOWA DGA Prezentacja DGA S.A. w kilku słowach DGA jest pierwszą w Polsce grupą konsultingową, która łączy działalność związaną z doradztwem biznesowym, zarządczym,

Bardziej szczegółowo

I DZIEŃ. 09.20 Kawa powitalna. 09.40 Wstęp. Podsumowanie zmian w Prawie Pracy, które weszły w życie w 2011 r. prelegent: Magdalena Sybilska- Bonicka

I DZIEŃ. 09.20 Kawa powitalna. 09.40 Wstęp. Podsumowanie zmian w Prawie Pracy, które weszły w życie w 2011 r. prelegent: Magdalena Sybilska- Bonicka Z A P R O S Z E N I E N A K O N F E R E N C J Ę Z M I A N Y W P R A W I E P R A C Y 2 0 1 2 2 8-2 9. 1 1. 2 0 1 1, W A R S Z A W A, H o t e l M D M Poniżej przedstawiamy Państwu harmonogram Konferencji,

Bardziej szczegółowo

I FORUM FUNDUSZY EUROPEJSKICH Fundusze Europejskie efekty, moŝliwości i perspektywy

I FORUM FUNDUSZY EUROPEJSKICH Fundusze Europejskie efekty, moŝliwości i perspektywy I FORUM FUNDUSZY EUROPEJSKICH Fundusze Europejskie efekty, moŝliwości i perspektywy PROGRAM BLOKU FINANSOWEGO* PIENIĄDZ ROBI PIENIĄDZ czyli rola i wsparcie instytucji finansowych w procesie wykorzystania

Bardziej szczegółowo

Harmonogram działań w ramach obchodów Światowego tygodnia przedsiębiorczości w Domu Przedsiębiorcy w Tczewie 12-16 listopada 2012 r.

Harmonogram działań w ramach obchodów Światowego tygodnia przedsiębiorczości w Domu Przedsiębiorcy w Tczewie 12-16 listopada 2012 r. Harmonogram działań w ramach obchodów Światowego tygodnia przedsiębiorczości w Domu Przedsiębiorcy w Tczewie 12-16 listopada 2012 r. Poniedziałek, 12 listopada 2012 r. godz. 10:00 Seminarium: Jak stworzyć

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 47 MINISTRA INFRASTRUKTURY I ROZWOJU 1) z dnia 9 września 2014 r. w sprawie powołania Pre-komitetu Monitorującego

ZARZĄDZENIE NR 47 MINISTRA INFRASTRUKTURY I ROZWOJU 1) z dnia 9 września 2014 r. w sprawie powołania Pre-komitetu Monitorującego ZARZĄDZENIE NR 47 MINISTRA INFRASTRUKTURY I ROZWOJU 1) z dnia 9 września 2014 r. w sprawie powołania Pre-komitetu Monitorującego Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

WARSZTATY PRAWNE. Prawne zabezpieczenia wierzytelności banku. 24 lutego 2015, WARSZAWA

WARSZTATY PRAWNE. Prawne zabezpieczenia wierzytelności banku. 24 lutego 2015, WARSZAWA WARSZTATY PRAWNE Prawne zabezpieczenia wierzytelności banku 24 lutego 2015, WARSZAWA Najważniejsze zagadnienia: Formy prawne prowadzenia działalności gospodarczej a system odpowiedzialności za zobowiązania

Bardziej szczegółowo

Omówienie zadań i scenariuszy

Omówienie zadań i scenariuszy Strona Tytułowa GŁÓWNE ZAGADNIENIA PRELEGENCI Omówienie zadań i scenariuszy Przygotowanie do negocjacji Budowanie modelu kluczowych zależności Sytuacje konfliktowe gracze i plan gry Rozmowy przy stołach

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie Ryzykiem w Projekcie

Zarządzanie Ryzykiem w Projekcie II miejsce II miejsce Zarządzanie Ryzykiem w Projekcie Praktyczne warsztaty 21-22 maja 2015 Centrum Konferencyjne Golden Floor, Al. Jerozolimskie 123A, Warszawa Zarządzanie ryzykiem w projekcie obejmuje

Bardziej szczegółowo

Program. Ubezpieczony znaczy zabezpieczony?

Program. Ubezpieczony znaczy zabezpieczony? Program Ubezpieczony znaczy zabezpieczony? Na co zwrócić szczególną uwagę przy lekturze ogólnych warunków ubezpieczenia (na przykładzie ubezpieczenia nieruchomości, OC przedsiębiorcy, ubezpieczenia D&O,

Bardziej szczegółowo

PARTNERSTWO PUBLICZNO PRYWATNE

PARTNERSTWO PUBLICZNO PRYWATNE PARTNERSTWO PUBLICZNO PRYWATNE Dr hab. Michał Kania Uniwersytet Śląski Katedra PPG WPiA Wsparcie Naukowe PPP 1. Rynek PPP w UE i w Polsce 2. Geneza PPP 3. Pojęcie PPP 4. Warianty PPP 5. Korzyści oraz zagrożenia

Bardziej szczegółowo

Inwestycje Budowlane

Inwestycje Budowlane Firma szkoleniowa 2014 roku. TOP 3 w rankingu firm szkoleniowych zaprasza na szkolenie: Inwestycje Budowlane Aspekty praktyczne, organizacja procesu inwestycyjnego, prawa i obowiązki stron, roszczenia

Bardziej szczegółowo

Aspekty prowadzenia działalności gospodarczej w specjalnej strefie ekonomicznej oraz pomocy publicznej dla przedsiębiorców na lata 2014-2020 kpmg.

Aspekty prowadzenia działalności gospodarczej w specjalnej strefie ekonomicznej oraz pomocy publicznej dla przedsiębiorców na lata 2014-2020 kpmg. Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna Sp. z o.o. oraz firma doradcza KPMG mają przyjemność zaprosić na seminarium prawno-podatkowe na temat: Aspekty prowadzenia działalności gospodarczej w specjalnej strefie

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE FUNDACJI ROZWOJU BIZNESU STARTER Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ZA ROK 2013

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE FUNDACJI ROZWOJU BIZNESU STARTER Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ZA ROK 2013 Fundacja Rozwoju Biznesu STARTER Al. Wyścigowa 14 lok. 402 02-681 Warszawa tel./fax 22 436 10 98 KRS 0000320647 Warszawa, 19 grudnia 2014 roku Podstawa prawna sporządzenia sprawozdania: 1) Ustawa z dnia

Bardziej szczegółowo

Krešimir Budiša, mag. oec., mag. for. Direktor Voditelj pripreme i provedbe EU projekata. UHY SAVJETOVANJE d.o.o.

Krešimir Budiša, mag. oec., mag. for. Direktor Voditelj pripreme i provedbe EU projekata. UHY SAVJETOVANJE d.o.o. Krešimir Budiša, mag. oec., mag. for. Direktor Voditelj pripreme i provedbe EU projekata UHY SAVJETOVANJE d.o.o. We will either find a way or make one! UHY HB EKONOM Sp. z. o.o. i UHY Savjetovanje Sp.

Bardziej szczegółowo

Grzegorz Wiśniewski, Prezes Zarządu Instytutu Energetyki Odnawialnej

Grzegorz Wiśniewski, Prezes Zarządu Instytutu Energetyki Odnawialnej 9:00 9.30 Rejestracja uczestników/poczęstunek 9:30-9:45 Otwarcie Forum, przywitanie gości Grzegorz Wiśniewski, Prezes Zarządu Instytutu Energetyki Odnawialnej Część I - Rynek 9:45-10:00 Rynek kolektorów

Bardziej szczegółowo

Specjalizacja: Zarządzanie projektami (I)

Specjalizacja: Zarządzanie projektami (I) Specjalizacja: Zarządzanie projektami (I) Osoba koordynująca: dr inż. Tomasz Pieciukiewicz Tomasz.Pieciukiewicz1@pjwstk.edu.pl Czego uczymy. Umiejętności po ukończeniu specjalizacji. Celem specjalizacji

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUG SZKOLENIOWYCH. Rozdział 1. Definicje

OGÓLNE WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUG SZKOLENIOWYCH. Rozdział 1. Definicje OGÓLNE WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUG SZKOLENIOWYCH Rozdział 1. Definicje Ilekroć w niniejszych Ogólnych Warunkach występują poniżej zdefiniowane pojęcia należy je rozumieć w sposób następujący: Organizator

Bardziej szczegółowo

RAPORT POKONFERENCYJNY

RAPORT POKONFERENCYJNY RAPORT POKONFERENCYJNY KONFERENCJA: Szanse rozwoju rynku szkoleniowego na Dolnym Śląsku w nowym okresie programowania 2007-2013 Wrocław, 3 grudnia 2007 r. SPIS TREŚCI: 1. Wstęp...2 2. Ogólna ocena konferencji

Bardziej szczegółowo

K A N C E L A R I A D W O K A

K A N C E L A R I A D W O K A K A N C E L A R I A D W O K A C K AG R Z E G O R Z K I E L I S Z C Z Y Oferta usług doradztwa prawnego świadczonych przez Kancelarię Adwokacką Grzegorza Kieliszczyka Warszawa 2014 1 PREZENTACJA KANCELARII

Bardziej szczegółowo

Konferencja portalu TaxFin.pl. Fuzje i przejęcia. 26 kwietnia 2012 r. Hotel Marriott, Warszawa. Partnerzy: www.taxfin.pl

Konferencja portalu TaxFin.pl. Fuzje i przejęcia. 26 kwietnia 2012 r. Hotel Marriott, Warszawa. Partnerzy: www.taxfin.pl Konferencja portalu TaxFin.pl Fuzje i przejęcia 26 kwietnia 2012 r. Hotel Marriott, Warszawa Partnerzy: Prowadzący: Joanna Wierzejska, doradca podatkowy, partner kancelarii Domański Zakrzewski Palinka

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY PROJEKTU Nr 1 Styczeń 2010

RAPORT KWARTALNY PROJEKTU Nr 1 Styczeń 2010 Strona1 Miasteczko Multimedialne Sp. z o.o. Stowarzyszenie Klaster Multimediów i Systemów Informacyjnych Projekt Kapitał na start w innowacje - promocja innowacji w środowisku biznesowym i naukowym RAPORT

Bardziej szczegółowo

Optymalizacja podatkowa

Optymalizacja podatkowa Konferencja portalu TaxFin.pl Optymalizacja podatkowa 9 czerwca 2011 r., Hotel Marriott, Warszawa Partnerzy: Prowadzący: Paweł Mazurkiewicz, doradca podatkowy, partner MDDP. Przed podjęciem współpracy

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE. W związku z nowelizacją ustawy Prawo Zamówień Publicznych PODKARPACKA AKADEMIA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI KATARZYNA PODRAZA. serdecznie zaprasza

ZAPROSZENIE. W związku z nowelizacją ustawy Prawo Zamówień Publicznych PODKARPACKA AKADEMIA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI KATARZYNA PODRAZA. serdecznie zaprasza ZAPROSZENIE W związku z nowelizacją ustawy Prawo Zamówień Publicznych PODKARPACKA AKADEMIA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI KATARZYNA PODRAZA serdecznie zaprasza przedstawicieli mikro, małych i średnich przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

serdecznie zapraszają na Śniadanie Biznesowe: Nowelizacja Prawa Zamówień Publicznych- wyzwania dla wykonawców oraz zamawiających.

serdecznie zapraszają na Śniadanie Biznesowe: Nowelizacja Prawa Zamówień Publicznych- wyzwania dla wykonawców oraz zamawiających. POLSKA IZBA FIRM SZKOLENIOWYCH oraz KANCELARIA SADKOWSKI I WSPÓLNICY w ramach AKADEMII PRAWA PIFS serdecznie zapraszają na Śniadanie Biznesowe: Nowelizacja Prawa Zamówień Publicznych- wyzwania dla wykonawców

Bardziej szczegółowo

Ochrona danych osobowych w JST

Ochrona danych osobowych w JST WARSZTATY Ochrona danych osobowych w JST UWAGA NOWELIZACJA! 30 MARCA 2015, WARSZAWA Od 1 stycznia 2015 r. zmieniły się przepisy ustawy o ochronie danych osobowych, w szczególności znacząco zmodyfikowano

Bardziej szczegółowo

Program. Delegowanie Polaków do Niemiec (Unii Europejskiej) i Niemców (Osób z UE) do Polski aspekty podatkowe i prawne.

Program. Delegowanie Polaków do Niemiec (Unii Europejskiej) i Niemców (Osób z UE) do Polski aspekty podatkowe i prawne. Program Delegowanie Polaków do Niemiec (Unii Europejskiej) i Niemców (Osób z UE) do Polski aspekty podatkowe i prawne Cele szkolenia Celem szkolenia jest zaprezentowanie podstawowych informacji dotyczących

Bardziej szczegółowo

PL-Warszawa: Usługi doradcze w zakresie systemów transportowych 2006/S 236-252523 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU. Usługi

PL-Warszawa: Usługi doradcze w zakresie systemów transportowych 2006/S 236-252523 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU. Usługi PL-Warszawa: Usługi doradcze w zakresie systemów transportowych 2006/S 236-252523 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Usługi SEKCJA I: INSTYTUCJA ZAMAWIAJĄCA I.1) NAZWA, ADRESY I PUNKTY KONTAKTOWE: Ministerstwo Transportu,

Bardziej szczegółowo

ECK EUREKA tel. 81 748 94 34 fax 81 464 34 24 info@eckeureka.pl www.eckeureka.pl

ECK EUREKA tel. 81 748 94 34 fax 81 464 34 24 info@eckeureka.pl www.eckeureka.pl ECK EUREKA tel. 81 748 94 34 fax 81 464 34 24 info@eckeureka.pl www.eckeureka.pl Sprawozdanie o udzielonych zamówieniach DLACZEGO WARTO WZIĄĆ UDZIAŁ W SZKOLENIU? W grudniu 2013 r. zostały wprowadzone nowe

Bardziej szczegółowo

Program. Odpowiedzialność członków zarządu w spółkach kapitałowych 25.06.2013. Cele szkolenia

Program. Odpowiedzialność członków zarządu w spółkach kapitałowych 25.06.2013. Cele szkolenia Program Odpowiedzialność członków zarządu w spółkach kapitałowych Cele szkolenia Celem szkolenia jest zapoznanie się z zakresem odpowiedzialności członków zarządu. 25.06.2013 Godziny szkolenia: 10.00 14.30

Bardziej szczegółowo

DZIAŁALNOŚĆ W SSE ASPEKTY RACHUNKOWE, PODATKOWE I POMOC PUBLICZNA

DZIAŁALNOŚĆ W SSE ASPEKTY RACHUNKOWE, PODATKOWE I POMOC PUBLICZNA WARMIŃSKO-MAZURSKA SPECJALNA STREFA EKONOMICZNA S.A. ORAZ FIRMA DORADCZA KPMG MAJĄ PRZYJEMNOŚĆ ZAPROSIĆ PAŃSTWA NA SZKOLENIE: DZIAŁALNOŚĆ W SSE ASPEKTY RACHUNKOWE, PODATKOWE I POMOC PUBLICZNA kpmg.pl Termin:

Bardziej szczegółowo

Pan Ryszard Bartkowiak Pan Mirosław Janisiewicz

Pan Ryszard Bartkowiak Pan Mirosław Janisiewicz Pan Ryszard Bartkowiak Pan Ryszard Bartkowiak jest Absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, który ukończył w 2000 r. Radca prawny od 2006 r. W latach 2001

Bardziej szczegółowo

powiat jeleniogórski

powiat jeleniogórski powiat jeleniogórski Rozwój uzdrowisk szansą rozwoju organizacji pozarządowych w powiatach jeleniogórskim, kłodzkim i wałbrzyskim To projekt, którego głównym celem jest wzmocnienie potencjału organizacji

Bardziej szczegółowo

Informacje o firmie. Wrocław 2009

Informacje o firmie. Wrocław 2009 Informacje o firmie Wrocław 2009 Informacje ogólne Rok założenia: 1990 Spółka zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia - Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

Bardziej szczegółowo

www.akademiaefc.pl Organizator

www.akademiaefc.pl Organizator 2015 www.akademiaefc.pl Organizator Opis Akademii EFC Inicjatywa Europejskiego Kongresu Finansowego skierowana do studentów i młodych absolwentów. Motywuje i inspiruje do podejmowania wyzwań oraz aktywnego

Bardziej szczegółowo

Wybór specjalności na kierunku ekonomia

Wybór specjalności na kierunku ekonomia Studia II stopnia Rok akademicki 2016/2017 Wybór specjalności na kierunku ekonomia Katedry organizujące dydaktykę na kierunku ekonomia (Wydział NE) Katedra Mikroekonomii i Ekonomii Instytucjonalnej Katedra

Bardziej szczegółowo

Zanim przystąpimy do projektu

Zanim przystąpimy do projektu Zanim przystąpimy do projektu Analiza prawna możliwości realizacji inwestycji w formule PPP Możliwości i bariery projektów PPP, wybór trybu postępowania O czym będzie mowa 1. Co to jest PPP; Definicja,

Bardziej szczegółowo

9 CZERWCA 2011R., HOTEL MARRIOTT, AL. JEROZOLIMSKIE 65/67, WARSZAWA PROGRAM KONFERENCJI

9 CZERWCA 2011R., HOTEL MARRIOTT, AL. JEROZOLIMSKIE 65/67, WARSZAWA PROGRAM KONFERENCJI PROGRAM KONFERENCJI 9:30-10:00 REJESTRACJA, PORANNA KAWA 10:00 10:10 OTWARCIE KONFERENCJI Jan Anysz, Prezes Zarządu, Towarzystwo Rozwoju Infrastruktury ProLinea 10:10 10:20 PROWADZENIE KONFERENCJI PREZENTACJA

Bardziej szczegółowo

Dostęp do informacji publicznej i odmowa udostępnienia

Dostęp do informacji publicznej i odmowa udostępnienia WARSZTATY Dostęp do informacji publicznej i odmowa udostępnienia 10 KWIETNIA 2015, WARSZAWA Cel szkolenia: Udział w szkoleniu ma pomóc swobodnie wyodrębniać informację publiczną, ułatwić zastosowanie właściwego

Bardziej szczegółowo

Telefon: +48 798 538 594 Fax: +49 (0) 3213 13 22 419 E Mail: anna.heinrich@baunetz leipzig.de

Telefon: +48 798 538 594 Fax: +49 (0) 3213 13 22 419 E Mail: anna.heinrich@baunetz leipzig.de IBB Instytut Gospodarki Budowlanej i Zakładów Budowlanych w Lipsku Projekt współpracy polsko niemieckiej Baunetz Leipzig Kontakt: Anna Heinrich Telefon: +48 798 538 594 Fax: +49 (0) 3213 13 22 419 E Mail:

Bardziej szczegółowo

OFERTA ŚWIADCZENIA POMOCY PRAWNEJ PODCZAS PRZETARGU NA ODBIÓR I ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH

OFERTA ŚWIADCZENIA POMOCY PRAWNEJ PODCZAS PRZETARGU NA ODBIÓR I ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH Katowice, dnia 31 października 2012 r. OFERTA ŚWIADCZENIA POMOCY PRAWNEJ PODCZAS PRZETARGU NA ODBIÓR I ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH Kancelaria Radców Prawnych Klatka i partnerzy z siedzibą w Katowicach

Bardziej szczegółowo

Rozwiązania prawne dla biura projektowego

Rozwiązania prawne dla biura projektowego Rozwiązania prawne dla biura projektowego Biura projektowe napotykają na liczne problemy prawne, związane z prowadzeniem przedsiębiorstwa, zatrudnianiem pracowników, zawieraniem i realizacją umów, podatkami,

Bardziej szczegółowo

Gdynia r. wraz z partnerami ma przyjemność zaprosić na seminarium Crossing the Baltic Sea

Gdynia r. wraz z partnerami ma przyjemność zaprosić na seminarium Crossing the Baltic Sea Gdynia 6.04.2017 r. wraz z partnerami ma przyjemność zaprosić na seminarium Crossing the Baltic Sea Patronat: Patronat medialny: PROGRAM 12:00 12:20 Rejestracja, powitalna kawa 12:20 12:30 Powitanie Aleksandra

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY. Warszawa, dnia 6 marca 2015 r. Poz. 20. ZARZĄDZENIE Nr 14 MINISTRA INFRASTRUKTURY I ROZWOJU 1) z dnia 4 marca 2015 r.

DZIENNIK URZĘDOWY. Warszawa, dnia 6 marca 2015 r. Poz. 20. ZARZĄDZENIE Nr 14 MINISTRA INFRASTRUKTURY I ROZWOJU 1) z dnia 4 marca 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY Ministra Infrastruktury i Rozwoju Warszawa, dnia 6 marca 2015 r. Poz. 20 ZARZĄDZENIE Nr 14 MINISTRA INFRASTRUKTURY I ROZWOJU 1) z dnia 4 marca 2015 r. w sprawie powołania Komitetu Monitorującego

Bardziej szczegółowo

Zaproszenie Szkolenie: Dane osobowe w przedsiębiorstwie aspekty praktyczne. Prawo autorskie.

Zaproszenie Szkolenie: Dane osobowe w przedsiębiorstwie aspekty praktyczne. Prawo autorskie. Zaproszenie Szkolenie: Dane osobowe w przedsiębiorstwie aspekty praktyczne. Prawo autorskie. Termin 05 / 12 / 2014, godz. 9.00 17.00 Miejsce Biuro Regionalne AHK Polska w Gliwicach, Rynek 6 Kontakt: Joanna

Bardziej szczegółowo

Możliwości łączenia projektów ppp z funduszami UE polskie doświadczenia i widoki na przyszłość

Możliwości łączenia projektów ppp z funduszami UE polskie doświadczenia i widoki na przyszłość Możliwości łączenia projektów ppp z funduszami UE polskie doświadczenia i widoki na przyszłość Michał Piwowarczyk Departament Wsparcia Projektów Partnerstwa Publiczno-Prywatnego Ministerstwo Rozwoju Regionalnego

Bardziej szczegółowo

Prof. dr hab. Adam Marek Mariański

Prof. dr hab. Adam Marek Mariański Prof. dr hab. Adam Marek Mariański Pan Adam Marek Mariański jest adwokatem i profesorem nadzwyczajnym w Katedrze Materialnego Prawa Podatkowego Uniwersytetu Łódzkiego. Posiada wieloletnie doświadczenie

Bardziej szczegółowo