ABOUT US O NAS HISTORY ACHIEVEMENTS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ABOUT US O NAS HISTORY ACHIEVEMENTS"

Transkrypt

1 precisely simple

2 ABOUT US O NAS HISTORY HISTORIA WAMECH was established in 1989 by Mr Piotr Wąsik. From the beginning, the founder s plan was to create a business that would run continuously, not just for a couple of contracts. That approach enabled us to grow rapidly; from a small company, we have become an enterprise that delivers products all over the world. To fulfil the constantly increasing demand, we recently set up another production and assembly plant in Skawina, Poland. WAMECH został założony w 1989 przez Pana Piotra Wąsika. Od początku istnienia plan zakładał stworzenie firmy nie na potrzebę realizacji kilku kontraktów tylko biznesu, który będzie działał przez pokolenia. Nasze podejście pozwoliło nam szybki rozwój i z małej, kilkuosobowej działalności w ciągu dwudziestu kilku lat staliśmy się producentem dostarczającym swoje rozwiązania do fabryk na całym Świecie. Obecnie ze względu na stale rosnący popyt i chęć dalszego rozwoju rozpoczęliśmy działanie w nowym zakładzie produkcyjno montażowym znajdującym się w Skawinie. ACHIEVEMENTS OSIĄGNIĘCIA Over more than twenty-five years of business, we have invented a dozen innovative solutions. Our unique, fully mechanical products are known for their quality and reliability. These statements have been confirmed both by our patent rights and our clients' references. W czasie naszych ponad dwudziestu pięciu lat działalności stworzyliśmy kilkanaście innowacyjnych rozwiązań. Unikalne, w pełni mechaniczne produkty oferowane przez naszą firmę są znane ze swojej jakości i niezawodności. Potwierdzeniem powyższego są posiadane przez nas patenty a także referencje klientów.

3 DEVELOPMENT ROZWÓJ Thanks to our approach, crew, long-term strategy and many years of experience, we are now growing faster than ever. We successfully realize each year s goals and constantly aim for higher objectives. Dzięki naszemu podejściu, pracownikom oraz długoterminowej strategii po ponad dwudziestu pięciu latach działania obecnie rozwijamy się szybciej niż kiedykolwiek. Skutecznie realizujemy corocznie wyznaczane cele i stale podnosimy nasze oczekiwania. MISSION MISJA To help our clients implement new standards in internal logistics with passion and engagement. Z pasją i zaangażowaniem pomagać Naszym Klientom wdrażać nowe standardy w logistyce wewnętrznej. VISION WIZJA To be the first-choice brand for plants that are in the process of improving their internal logistics. Być marką pierwszego wyboru dla fabryk doskonalących logistykę wewnętrzną.

4 OUR ADVANTAGES MOCNE STRONY INNOVATIONS INNOWACJE Our company s timeline is filled with innovations we aim to implement new intralogistics solutions on a yearly basis. We have patented several of our products, yet we still have many more new concepts to be realized. Investments that we have made in our R&D department been worth the effort and have given us the possibility to provide dedicated, breakthrough products for our clients. The development of innovative solutions has given us vast experience in the scope of intralogistics and has allowed us to advise on and solve even the toughest problems. Nasza historia to historia innowacji szukaliśmy i będziemy nadal szukać nowych, najlepszych rozwiązań. Kilkanaście posiadanych przez nas patentów oraz pozostające nadal w fazie koncepcji pomysły zawsze będą naszą przewagą. Zainwestowaliśmy bardzo dużo w nasz dział badań i rozwoju i nadal planujemy dodatkowo go powiększyć w przeciągu kilku najbliższych lat. Opracowane przez nas innowacyjne rozwiązania dały nam ogromne doświadczenie w zakresie Intralogistyki co pozwala nam na doradzanie i pomoc klientom w rozwiązywaniu Ich problemów. INDIVIDUAL APPROACH INDYWIDUALNE PODEJŚCIE We care about our products in detail, so we closely cooperate with buyers during the implementation of solutions. This ensures the highest quality service and guarantees the best-matched product delivery. Our project management techniques, ISO certification and experienced design department further improve the development process. These factors are a huge advantage, as most companies that deal with intralogistics offer a product as-is, without the possibility of adjustments. Aby zapewnić maksymalny poziom obsługi i dostarczać najlepiej dopasowane do potrzeb produkty podczas procesu tworzenia koncepcji ściśle współpracujemy z zamawiającym. Wykorzystanie technik zarządzania projektami, certyfikacja jakościowa ISO oraz rozbudowany dział projektowania pozwala nam na traktowanie każdego klienta w indywidualny sposób. Jest to bardzo duża przewaga, szczególnie, ze większość firm oferujących systemy intralogistyczne dostarczają produkty takie, jakie są co często oznacza, że nie posiadają on wszystkich oczekiwanych parametrów.

5 SAFETY BEZPIECZEŃSTWO We want to ensure that our products are not only reliable, but also provide the highest safety level for users. Our unique designs ensure that our products are as safe as possible. There is no need for an external power source of energy, which has made our platforms very safe. There is no risk associated with hydraulic system fluid leakage or steering or propulsion failure. We have successfully replaced complicated systems of trolley lifting, traction control and docking with simple mechanical solutions such as locks, triggers and transmissions. Chcieliśmy, aby nasze systemy nie były jedynie niezawodne, ale także zapewniały najwyższy poziom bezpieczeństwa jego użytkownikom. Dzięki naszemu wyjątkowemu projektowaniu nie tylko nie zmniejszyliśmy jego poziomu, ale dodatkowo go podnieśliśmy. Eliminacja konieczności zasilania zewnętrznym źródłem energii uczyniła nasze platformy niezawodne oraz bardzo bezpieczne nie ma ryzyka związanego z wyciekiem płynu z instalacji hydraulicznej lub też awarii sterowania/napędu. Skomplikowane systemy unoszenia wózków, kontroli trakcji oraz zabezpieczania ładunku zastąpiliśmy prostymi mechanicznymi rozwiązaniami w postaci blokad, zapadek i przekładni. RELIABILITY NIEZAWODNOŚĆ The internal logistics of production plants is one the key factors of effective production processes. The implementation of tugger train material handling in your factory will not be enough unless systems are really reliable. That was one of our main aims during the creation of our trolley and platform concepts. We are one of the first companies to create unique systems which are fully mechanical, but that also ensure the highest level of safety and ergonomics. The lack of hydraulics, pneumatics or any other power supply results in a very low failure rate. Also, there is no need for compulsory inspections according to the mechanical directive. Logistyka wewnętrzna zakładów produkcyjnych jest jednym z kluczowych elementów efektywnego procesu produkcyjnego. Wprowadzenie pociągów intralogistycznych jako podstawowego narzędzia organizacji przepływu materiałów na produkcji może się okazać rozwiązaniem niewystarczającym chyba, że będą naprawdę niezawodne. Dlatego też niezawodność uznaliśmy za główny cel podczas projektowania naszych platform i wózków. Jako pierwsza firma stworzyliśmy unikalne systemy nie tylko w pełni mechaniczne, ale także zapewniające maksymalny poziom ergonomii i bezpieczeństwa. Brak sterowania/napędu hydraulicznego, pneumatycznego lub innego źródła zasilania oznacza naprawdę wysoką bezawaryjność. Dodatkowo nie ma konieczności dokonywania obowiązkowych przeglądów zgodnie z rozporządzeniem dotyczącym urządzeń mechanicznych.

6 OUR ADVANTAGES MOCNE STRONY QUALITY JAKOŚĆ To ensure that our products are of the highest quality, we have implemented ISO 9001:2008 quality management and also ISO: restrictive quality norms for welding metal materials. Moreover, all of our products have been inspected by the internal quality control department. We understand quality as a responsibility; therefore, we aim to provide flawless items every time. W celu zapewnienia najwyższej jakości naszych produktów wdrożyliśmy system zarządzania jakością ISO 9001:2008 oraz ISO: restrykcyjną normę jakościową, dotyczącą spawania materiałów metalowych. Dodatkowo całość produkcji jest kontrolowana przez nasz dział kontroli wewnętrznej w celu wychwycenia i eliminacji ewentualnych wad na wczesnym etapie powstawania produktu. Jakość rozumiemy jako odpowiedzialność za produkt i dlatego też naszym celem jest dostarczanie perfekcyjnie wykonanych towarów za każdym razem. VERSATILITY UNIWERSALNOŚĆ We have decided not to limit buyers to certain tugger tractor producers, so we have designed our systems to be compatible with all of them. We do not want to force anyone to use a certain brand we leave that decision up to purchasing departments. We can assure you that no matter what kind of tractor you obtain, our systems will be able to work with it, saving you time and money! Uznaliśmy, że nie chcemy ograniczać zamawiającego w zakresie używanego ciągnika dlatego też zaprojektowaliśmy nasze systemy tak, aby współpracowały ze wszystkimi markami. Nie zmuszamy nikogo do wyboru konkretnego producenta ciągników - pozostawiamy swobodę decyzji w tym zakresie działom zakupów. Zapewniamy, że niezależnie od tego jakie wózki pociągowe będą w użyciu nasze systemy pozwolą na pełne wykorzystanie ich potencjału oszczędzając czas i pieniądze.

7 OUR CLIENTS NASI KLIENCI OUR CLIENTS NASI KLIENCI The value of our products has been recognized by very demanding customers all over the world. After seeing the results of implementing our solutions in one of their plants, buyers often decide to use the innovation in their other facilities. Most of our clients are big production companies in the automotive industry. We deliver our products to companies such as Valeo, Daimler, GKN, Phillip Morris and many others. Wartość naszych produktów jest doceniana przez najbardziej wymagających klientów na całym Świecie. Po wprowadzeniu naszych systemów do jednej z fabryk, po sprawdzeniu osiągniętych rezultatów bardzo często rozwiązania implementowane są do kolejnych zakładów. Zdecydowaną większość z kupujących stanowią bardzo duże firmy z branży automotive. Dostarczamy nasze produkty do firm takich jak: Valeo, Daimler, GKN, Phillip Morris oraz wielu innych. WAMECH PROJECTS IN NUMBERS PROJEKTY WAMECH W LICZBACH During our twenty-five years of experience, we have designed and delivered countless products to our customers. Just in the last couple years, we have: Podczas naszych ponad dwudziestu pięć lat doświadczeń zaprojektowaliśmy i dostarczyliśmy niezliczoną ilość produktów. Tylko w przeciągu kilku ostatnich lat: realized over 80 dedicated projects and modifications designed and delivered over 800 platforms sold over 8000 different types of trolleys and we are just getting started! wykonaliśmy ponad 80 dedykowanych projektów I modyfikacji zaprojektowaliśmy i dostarczyliśmy ponad 800 platform sprzedaliśmy 8000 wózków różnego typu I nie zamierzamy zwalniać tempa!

8 INTRALOGISTICS INTRALOGISTIKA Production facilities that intend to optimize costs cannot afford to ignore the relevance of internal logistics processes, as they have a significant influence on the efficiency of manufacturing. The use of forklifts may be essential for warehouses where transport is carried out both horizontally and vertically. However, this may be inefficient on the production side (low yield ) and also pose a danger to employees. Intralogistic systems based on tugger trains that consist of a tractor, platforms and trolleys provide a significant safety increase and optimize the flow of materials. Szukając oszczędności i optymalizacji działania zakładów produkcyjnych nie można pozwolić sobie na ignorowanie istotności procesów związanych z logistyką wewnętrzną. Nawet najlepiej ułożony proces produkcyjny nie będzie kompletny i naprawdę efektywny bez odpowiednio zorganizowanego transportu materiałów i komponentów. Ideą naszych produktów i działań jest optymalizacja przewozu materiałów w zakładach produkcyjnych tak, aby transport nie tylko odbywał się zawsze na czas ale był także najlepiej dostosowany do specyfiki produkcji. Korzystanie z wózków widłowych jest nieodzowne w magazynach, gdzie transport materiałów odbywa się zarówno w poziomie jak i pionie jednak w hali produkcyjnej ich użycie niejednokrotnie okazuje się nieefektywne (niska wydajność) a dodatkowo stwarza niebezpieczeństwo dla pracowników zakładu. Systemy intralogistyczne oparte na użyciu pociągu transportowego z platformami i wózkami pozwala nie tylko na zwiększenie bezpieczeństwa ale także znaczącą optymalizację ruchu. =

9 COMPARISION BETWEEN TRANSPORT TYPES PORÓWNANIE RODZAJÓW TRANSPORTU CAPACITY TEST - MAXIMAL WEIGHT OF TRANSPORTED GOODS TEST ŁADOWNOŚCI - MAKSYMALNA WAGA TRANSPORTOWANYCH MATERIAŁÓW VOLUME TEST - QUANTITY OF 1200 X 1000 PALLETS WHICH CAN BE TRANSPORTED DURING ONE TRIP TEST OBJĘTOŚCI - ILOŚĆ PALET O WYMIARACH 1200X1000 MOŻLIWYCH DO PRZEWIEZIENIA PODCZAS JEDNEJ DOSTAWY ROUTE TEST - TRANSPORT OF 5000KG (5 PALLETS OF 1000KG EACH) BETWEEN TWO POINTS OF 1 KM DISTANCE TEST DROGI - TRANSPORT MATERIAŁÓW O WADZE 5000KG (5 PALET O MASIE 1000KG KAŻDA) POMIĘDZY DWOMA PUNKTAMI ODLEGŁYMI O 1KM TIME TEST - TRANSPORT OF 5000KG (5 PALLETS OF 1000KG EACH) BETWEEN TWO POINTS OF 1 KM DISTANCE TEST CZASU - TRANSPORT MATERIAŁÓW O WADZE 5000KG (5 PALET O MASIE 1000KG KAŻDA) POMIĘDZY DWOMA PUNKTAMI ODLEGŁYMI O 1KM SUMMARY PODSUMOWANIE STANDARD FORK LIFT STANDARDOWY WÓZEK WIDŁOWY 2000 kg 10 km's route Dł. drogi 10 km 40 minutes - with forklift's speed 15 km/h 5 km's of dry run 40 minut - dla założonej prędkości wózka widłowego 15 km/h 5 km pustego przebiegu In case of high material rotation frequency and highly developed production line transport with use of forklift is roughly 2,5-5 times less effective then tugger train system. W przypadku dużej rotacji materiałów i rozbudowanej linii produkcyjnej, transport poziomy przy wykorzystaniu wózków widłowych jest od 2,5 do 5 razy mniej efektywny niż pociąg transportowy. E-LINER TUGGER TRAIN POCIĄG INTRALOGISTYCZNY E-LINER 5000 kg 2 km's route Dł. drogi 2 km 1 km's of dry run 1 km pustego przebiegu 12 minutes - with tugger train's speed of 10 km/h 12 minut - dla założonej prędkości pociągu intralogistycznego 10 km/h Milkrun tugger train transport system is much more efficient than material deliveries with the use of forklift. Powyższe porównanie wyraźnie brazuje, że pociąg transportowy z platformami E-Liner jest znacznie bardziej efektywny niż transport wewnętrzny przy użyciu wózka widłowego.

10 ADVANTAGES OF OUR SYSTEMS PRZEWAGI NASZYCH SYSTEMÓW TWO TYPES OF TROLLEY DOCKING SYSTEM DWA RODZAJE SYTEMÓW DOKOWANIA WÓZKÓW W PLATFORMACH After searching for improvements in trolley-docking ergonomics, we have invented two types of locking mechanisms. The first one is used in the C-Liner and E-Liner platforms, and the second one belongs to the V-Liner system. Both of them are fully mechanical and ensure maximum safety, both for cargo and for users. The docking of the trolley in and out is done intuitionally, without the use of excessive force. Poszukując usprawnień z zakresu ergonomii dokowania wózków opracowaliśmy dwa typy mechanizmów dokujących. Pierwszy z nich stosowany jest w platformach typu C-Liner oraz E-Liner natomiast drugi jest częścią systemu V-Liner. Oba z nich są w pełni mechaniczne i zapewniają maksimum bezpieczeństwa zarówno dla ładunku jak i użytkowników. Zabezpieczanie i wyciąganie wózka odbywa się w sposób intuicyjny, bez konieczności używania znaczącej siły. TRANSPORT FOR DIFFERENT KINDS OF CONTAINERS TRANSPORT RÓŻNEGO RODZAJU POJEMNIKÓW We have designed our trolleys to be able to transport all kinds of standard containers. We can make modifications based on customer demand, or we can create a completely new solution adjusted to the desired specifics. Stworzyliśmy nasze wózki tak, aby mogły transportować wszystkie standardowe typy pojemników, na życzenie klienta dokonujemy ich modyfikacji a także możemy zaprojektować zupełnie nowe rozwiązanie zgodne ze wszelkimi oczekiwaniami. INDEPENDENCE OF PRODUCTION SEQUENCE NIEZALEŻNOŚĆ OD SEKWENCJI PRODUKCJI The platform and trolleys are designed as an integrated transport set composed of two units. This enables the user to omit the task of organizing a loading and unloading sequence. This is particularly important in transport from one workstation to another. Platformy i wózki stanowią integralny zestaw transportowy, który dzięki swojej dwuczłonowości umożliwia dostawy niezależne od sekwencji produkcji. Szczególnie ważne jest to w przypadku transportu międzyoperacyjnego. TWO TYPES OF TRACTION SYSTEM ACTIVE AND PASSIVE DWA TYPY SYSTEMU TRAKCYJNEGO AKTYWNY I PASYWNY Each production plant has its own needs. We understand that, and we have designed different types of traction systems because of this. These systems are characterized by various turning radiuses, mechanical properties and prices. Of course, they are all reliable and fully mechanical. The decision of which one to purchase depends on its purpose and platform and traction requirements. Każdy zakład produkcyjny ma swoje potrzeby rozumiemy to dlatego też dla naszych produktów zaprojektowaliśmy różne rodzaje systemów trakcji, tak aby sprostać wszelkim wymaganiom. Systemy różnią się zarówno promieniem skrętu, parametrami mechanicznymi a także ceną. Niezależnie od rodzaju systemu jezdnego każdy z nich jest w pełni mechaniczny i niezawodny decyzja o wyborze konkretnego rozwiązania powinna zależeć od wymagań stawianych zarówno parametrom funkcjonalnym platformy jak i jej właściwościom trakcyjnym. SINGLE OR DOUBLE SIDE LOADING JEDNO LUB DWUSTRONNY ZAŁADUNEK Depending on the system, it is possible to load and unload the trolleys on one or two sides. The second option may have a huge impact on material flow when production sections are placed on both sides of the transport route. W zależności od rodzaju system istnieje możliwość załadunku/rozładunku materiału po jednej lub po obu stronach. Druga z opcji może mieć bardzo duży wpływ na optymalizację logistyki wewnętrznej szczególnie w przypadku, gdy stanowiska produkcyjne wymagające dostaw materiałów znajdują się po obu stronach ścieżki transportowej. ON-SITE MAINTENANCE ŁATWOŚĆ SERWISOWANIA Simple, mechanical solutions facilitate repair. These can be carried out by trained manufacturing plant employees. Proste, mechaniczne rozwiązania pozwalają na przeprowadzanie napraw w ramach zakładów produkcyjnych, przez przeszkolonych przez nas pracowników utrzymania ruchu.

11 COMPATIBILE WITH ALL TRACTORS WSPÓŁPRACA ZE WSZYSTKIMI RODZAJAMI CIĄGNIKÓW Our platforms work with any kind of tractors sold on the European market. Unlike other producers, we never want to force our clients to choose a certain tractor brand. Wszystkie z naszych platform współpracują z dowolnym rodzajem ciągników oferowanych na rynku europejskim. W przeciwieństwie do niektórych spośród innych producentów nie chcemy zmuszać naszych klientów do wyboru konkretnej marki wózków pociągowych. NO EXTERNAL ENERGY SOURCE BRAK ZEWNĘTRZNEGO ŹRÓDŁA ZASILANIA None of our products include any pneumatic, hydraulic or electrical devices. Systems are operated using 100% mechanical solutions, which results in many benefits. Żaden z naszych produktów nie wykorzystuje urządzeń pneumatycznych, hydraulicznych, ani tych zasilanych prądem elektrycznym. Funkcjonowanie systemów opiera się na rozwiązaniach w 100% mechanicznych, co przynosi szereg korzyści. IMPROVED SAFETY WIĘKSZE BEZPIECZEŃSTWO Unlike hydraulic solutions, our products pose no risk of oil leakage that could lead to dangerous slips on the platform. W odróżnieniu od rozwiązań hydraulicznych, nie istnieje zagrożenie wycieku oleju, który mógłby doprowadzić do niebezpiecznego uślizgu platformy. NOISELESS TRANSPORT CICHY TRANSPORT The elastic caster sets and trolleys elevated for the time of transport reduce the noise emission to a minimum, thus improving the comfort of use. Zastosowanie w platformach elastycznych kół oraz uniesienie wózków w czasie transportu, wpływają na ograniczenie hałasu do minimalnego poziomu, zwiększając tym samym komfort użytkowania. SAFE AND ERGONOMIC BEZPIECZEŃSTWO I ERGONOMIA As our products are used daily for the transport of heavy loads, they have to be not only reliable but also very safe and ergonomic. We are proud that we have achieved the highest level of these characteristics with the use of only mechanical solutions. Nasze produkty wykorzystywane są codziennie do transportu materiału o znacznym ciężarze i dlatego też muszą się charakteryzować nie tylko niezawodnością ale także bezpieczeństwem i ergonomią. Jesteśmy dumni, że udało nam się osiągnąć najwyższy poziom powyższych cech przy użyciu jedynie mechanicznych rozwiązań. HIGH RELIABILITY WYSOKA BEZAWARYJNOŚĆ Complex solutions are avoided in the system, which effectively reduces the failure rate to a minimum. Brak skomplikowanych rozwiązań, skutecznie obniża potencjalną awaryjność systemów. NO COMPULSORY INSPECTIONS BRAK OBOWIĄZKOWYCH PRZEGLĄDÓW Our products are not subject to the Machinery Directive and thus do not generate any additional expense of obligatory maintenance procedures. Nasze produkty nie podlegają dyrektywie maszynowej, co oznacza, że nie generują dodatkowych kosztów na obowiązkowe akcje serwisowe. LOWER COSTS NIŻSZE KOSZTY Not only are the costs of system operation reduced (e.g. due to eliminating an electric power supply), but expenses for maintenance and the total costs of ownership are reduced. Niższe są nie tylko koszty obsługi systemu (np. przez brak konieczności zasilania prądem), ale również ewentualne koszty serwisowania i eksploatacji.

AIO TRANSPORT SYSTEM

AIO TRANSPORT SYSTEM AIO TRANSPORT SYSTEM AIO TRANSPORT SYSTEM SYSTEM TRANSPORTOWY AIO is a perfect solution for standardized, not requiring specific products for internal logistics. Maimally simplified construction ensures

Bardziej szczegółowo

MAIN FEATURES OF TROLLEYS

MAIN FEATURES OF TROLLEYS Trolleys Wózki MAIN FEATURES OF TROLLEYS GŁÓWNE CECHY WÓZKÓW TWO WHEEL SYSTEMS DWA SYSTEMY KÓŁEK FULLY MECHANICAL AND RELIABLE W PEŁNI MECHANICZNE I NIEZAWODNE FOUR KINDS OF TROLLEYS CZTERY RODZAJE WÓZKÓW

Bardziej szczegółowo

WSPIERAMY TWOJĄ LOGISTYKĘ

WSPIERAMY TWOJĄ LOGISTYKĘ WSPIERAMY TWOJĄ LOGISTYKĘ WE SUPPORT YOUR LOGISTIC KATALOG PRODUKTÓW PRODUCT CATALOGUE SKRZYNKI TRANSPORTOWE / TRANSPORT CRATES PIWO / BEER Skrzynki na piwo marki ERG-SYSTEM to praktyczne i sprawdzone

Bardziej szczegółowo

WIADRA I KASTRY BUDOWLANE BUILDING BUCKETS AND CONTAINERS

WIADRA I KASTRY BUDOWLANE BUILDING BUCKETS AND CONTAINERS WIADRA I KASTRY BUDOWLANE BUILDING BUCKETS AND CONTAINERS 24 5L 19 31 23 12L 34 27 16L 37 28 20L Dostępne rozmiary wiader bez lejka: Available sizes of buckets without funnel: Wiadro 5L/ Bucket 5L Wiadro

Bardziej szczegółowo

No matter how much you have, it matters how much you need

No matter how much you have, it matters how much you need CSR STRATEGY KANCELARIA FINANSOWA TRITUM GROUP SP. Z O.O. No matter how much you have, it matters how much you need Kancelaria Finansowa Tritum Group Sp. z o.o. was established in 2007 we build trust among

Bardziej szczegółowo

Nasza misja. Our mission

Nasza misja. Our mission Nasza misja I nadrzędny cel to oferowanie Klientom takich produktów i usług, które spełniają ich oczekiwania pod względem jakości, niezawodności, wzornictwa, ceny i terminowości. Our mission And priority

Bardziej szczegółowo

ERASMUS + : Trail of extinct and active volcanoes, earthquakes through Europe. SURVEY TO STUDENTS.

ERASMUS + : Trail of extinct and active volcanoes, earthquakes through Europe. SURVEY TO STUDENTS. ERASMUS + : Trail of extinct and active volcanoes, earthquakes through Europe. SURVEY TO STUDENTS. Strona 1 1. Please give one answer. I am: Students involved in project 69% 18 Student not involved in

Bardziej szczegółowo

MAIN FEATURES OF THE V-LINER

MAIN FEATURES OF THE V-LINER V-Liner TM MAIN FEATURES OF THE V-LINER GŁÓWNE CECHY V-LINER TWO TYPES OF PLATFORMS DWA TYPY PLATFORM SAFE AND ERGONOMIC BEZPIECZEŃSTWO I ERGONOMIA FULLY MECHANICAL AND RELIABLE W PEŁNI MECHANICZNY I NIEZAWODNY

Bardziej szczegółowo

MAIN FEATURES OF THE C-LINER

MAIN FEATURES OF THE C-LINER C-Liner TM MAIN FEATURES OF THE C-LINER GŁÓWNE CECHY C-LINER TWO TYPES OF PLATFORMS DWA TYPY PLATFORM SAFE AND ERGONOMIC BEZPIECZEŃSTWO I ERGONOMIA MAXIMUM SIMPLICITY MAKSIMUM PROSTOTY PASSIVE TRACTION

Bardziej szczegółowo

MAIN FEATURES OF PLATFORMS

MAIN FEATURES OF PLATFORMS Platforms Platformy MAIN FEATURES OF PLATFORMS GŁÓWNE CECHY PLATFORM PASSIVE TRACTION SYSTEM PASYWNY SYSTEM TRAKCJI SAFE AND ERGONOMIC BEZPIECZEŃSTWO I ERGONOMIA FOUR TYPES OF PLATFORMS CZTERY TYPY PLATFORM

Bardziej szczegółowo

KATALOG LAKIEROWANYCH FRONTÓW MEBLOWYCH.

KATALOG LAKIEROWANYCH FRONTÓW MEBLOWYCH. KATALOG LAKIEROWANYCH FRONTÓW MEBLOWYCH 2016 www.eurostyl-meble.com.pl SZANOWNY KLIENCIE Staramy się zadowolić gusta różnego rodzaju odbiorców, dlatego nasza oferta jest tak szeroka i ciągle wzbogacana

Bardziej szczegółowo

SYSTEM S CHARACTERISTICS CECHY SYSTEMU

SYSTEM S CHARACTERISTICS CECHY SYSTEMU one of the most famous products which is an eff ect of several years of cooperation with automotive industry production plants. System is fully mechanical and characterises with versatility and very wide

Bardziej szczegółowo

Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl. magda.szewczyk@slo-wroc.pl. Twoje konto Wyloguj. BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to students

Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl. magda.szewczyk@slo-wroc.pl. Twoje konto Wyloguj. BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to students Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl Back Twoje konto Wyloguj magda.szewczyk@slo-wroc.pl BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to students Tworzenie ankiety Udostępnianie Analiza (55) Wyniki

Bardziej szczegółowo

SIŁA EKSPORTU POLSKIEJ BRANŻY KOSMETYCZNEJ

SIŁA EKSPORTU POLSKIEJ BRANŻY KOSMETYCZNEJ SIŁA EKSPORTU POLSKIEJ BRANŻY KOSMETYCZNEJ THE POWER OF EXPORT IN POLISH COSMETICS INDUSTRY KATARZYNA OLĘDZKA Brand Manager Verona Products Professional AGENDA 1. Branża kosmetyczna w Polsce i na świecie

Bardziej szczegółowo

Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl. magda.szewczyk@slo-wroc.pl. Twoje konto Wyloguj. BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to teachers

Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl. magda.szewczyk@slo-wroc.pl. Twoje konto Wyloguj. BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to teachers 1 z 7 2015-05-14 18:32 Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl Back Twoje konto Wyloguj magda.szewczyk@slo-wroc.pl BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to teachers Tworzenie ankiety Udostępnianie

Bardziej szczegółowo

Zakopane, plan miasta: Skala ok. 1: = City map (Polish Edition)

Zakopane, plan miasta: Skala ok. 1: = City map (Polish Edition) Zakopane, plan miasta: Skala ok. 1:15 000 = City map (Polish Edition) Click here if your download doesn"t start automatically Zakopane, plan miasta: Skala ok. 1:15 000 = City map (Polish Edition) Zakopane,

Bardziej szczegółowo

Our mission. Nasza misja

Our mission. Nasza misja Our mission and priority is to offer our customers products and services which will fulfil their expectations in terms of quality, reliability, design, price and punctuality. Nasza misja i nadrzędny cel

Bardziej szczegółowo

MAIN FEATURES OF THE E-LINER

MAIN FEATURES OF THE E-LINER E-Liner TM MAIN FEATURES OF THE E-LINER GŁÓWNE CECHY E-LINER ACTIVE TRACTION SYSTEM AKTYWNY SYSTEM TRAKCJI SAFE AND ERGONOMIC BEZPIECZEŃSTWO I ERGONOMIA SINGLE TYPE OF PLATFORM JEDEN TYP PLATFORMY HIGH

Bardziej szczegółowo

Financial support for start-uppres. Where to get money? - Equity. - Credit. - Local Labor Office - Six times the national average wage (22000 zł)

Financial support for start-uppres. Where to get money? - Equity. - Credit. - Local Labor Office - Six times the national average wage (22000 zł) Financial support for start-uppres Where to get money? - Equity - Credit - Local Labor Office - Six times the national average wage (22000 zł) - only for unymployed people - the company must operate minimum

Bardziej szczegółowo

LAMPIONY WITRAŻOWE STAINED GLASS GRAVELIGHTS LW-339 WITRAŻ LW-278 W LW-338 SERCE LW-171 W LW-322 LAMPIONY DIAMENTOWE DIAMOND GRAVELIGHTS LW-322 D

LAMPIONY WITRAŻOWE STAINED GLASS GRAVELIGHTS LW-339 WITRAŻ LW-278 W LW-338 SERCE LW-171 W LW-322 LAMPIONY DIAMENTOWE DIAMOND GRAVELIGHTS LW-322 D LAMPIONY WITRAŻOWE STAINED GLASS GRAVELIGHTS 1 2 LW-338 SERCE LW-278 W wysokość (height) 195 mm 4 3 wysokość (height) 235 mm LW-339 WITRAŻ wysokość (height) 240 mm 5 LW-171 W wysokość (height) 245 mm LW-322

Bardziej szczegółowo

I webinarium 18.02.2015

I webinarium 18.02.2015 I webinarium 18.02.2015 Współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska 2007-2013.

Bardziej szczegółowo

System optymalizacji produkcji energii

System optymalizacji produkcji energii System optymalizacji produkcji energii Produkcja energii jest skomplikowanym procesem na który wpływa wiele czynników, optymalizacja jest niezbędna, bieżąca informacja o kosztach i możliwościach wykorzystania

Bardziej szczegółowo

Domy inaczej pomyślane A different type of housing CEZARY SANKOWSKI

Domy inaczej pomyślane A different type of housing CEZARY SANKOWSKI Domy inaczej pomyślane A different type of housing CEZARY SANKOWSKI O tym, dlaczego warto budować pasywnie, komu budownictwo pasywne się opłaca, a kto się go boi, z architektem, Cezarym Sankowskim, rozmawia

Bardziej szczegółowo

aforementioned device she also has to estimate the time when the patients need the infusion to be replaced and/or disconnected. Meanwhile, however, she must cope with many other tasks. If the department

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI / INDEX OGRÓD GARDEN WYPOSAŻENIE DOMU HOUSEHOLD PRZECHOWYWANIE WINA WINE STORAGE SKRZYNKI BOXES

SPIS TREŚCI / INDEX OGRÓD GARDEN WYPOSAŻENIE DOMU HOUSEHOLD PRZECHOWYWANIE WINA WINE STORAGE SKRZYNKI BOXES KATALOG 2016 CATALOGUE 2016 SPIS TREŚCI / INDEX WYPOSAŻENIE DOMU HOUSEHOLD OGRÓD GARDEN PRZECHOWYWANIE WINA WINE STORAGE 31-38 21-30 4-20 SKRZYNKI BOXES 39-65 3 WYPOSAŻENIE DOMU HOUSEHOLD 4 WYPOSAŻENIE

Bardziej szczegółowo

EGARA 2011. Adam Małyszko FORS. POLAND - KRAKÓW 2-3 12 2011r

EGARA 2011. Adam Małyszko FORS. POLAND - KRAKÓW 2-3 12 2011r EGARA 2011 Adam Małyszko FORS POLAND - KRAKÓW 2-3 12 2011r HISTORIA ELV / HISTORY ELV 1992r. 5 Program działań na rzecz ochrony środowiska / EAP (Environmental Action Plan) 1994r. Strategia dobrowolnego

Bardziej szczegółowo

How much does SMARTech system cost?

How much does SMARTech system cost? 1. How much does an intelligent home system cost? With over six years of experience in construction of Intelligent Home Systems we have done a value analysis of systems and services usually purchased by

Bardziej szczegółowo

TROLLEYS TYPES OVERVIEW RODZAJE WÓZKÓW

TROLLEYS TYPES OVERVIEW RODZAJE WÓZKÓW TROLLEYS TROLLEYS WÓZKI For our systems, we have designed several types of trolleys to transport all standard containers. Our offer consists of the following: light trolleys used as a cost-wise solution

Bardziej szczegółowo

O FIRMIE. Wspierajmy Polskie produkty!

O FIRMIE. Wspierajmy Polskie produkty! O FIRMIE W 2015 roku Firma Icar obchodzi 25-lecie swojej działalności. Obecnie jesteśmy niekwestionowanym liderem w produkcji ram drewnianych w Polsce. Posiadamy także bardzo silną pozycję w produkcji

Bardziej szczegółowo

Effective Governance of Education at the Local Level

Effective Governance of Education at the Local Level Effective Governance of Education at the Local Level Opening presentation at joint Polish Ministry OECD conference April 16, 2012, Warsaw Mirosław Sielatycki Ministry of National Education Doskonalenie

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH. Studia II stopnia niestacjonarne Kierunek Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze Specjalność INERNATIONAL LOGISTICS

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH. Studia II stopnia niestacjonarne Kierunek Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze Specjalność INERNATIONAL LOGISTICS Studia II stopnia niestacjonarne Kierunek Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze Specjalność INERNATIONAL LOGISTICS Description Master Studies in International Logistics is the four-semesters studies, dedicate

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY WYKONAWCA - KONSTRUKCJE STALOWE GENERAL CONTRACTOR STEEL CONSTRUCTIONS

GŁÓWNY WYKONAWCA - KONSTRUKCJE STALOWE GENERAL CONTRACTOR STEEL CONSTRUCTIONS GŁÓWNY WYKONAWCA - KONSTRUKCJE STALOWE GENERAL CONTRACTOR STEEL CONSTRUCTIONS T W O J A W I Z J A N A S Z C E L Y O U R V I S I O N O U R A I M LOKALIZACJA LOCATION Firma SKB ma swoją siedzibę w Polsce

Bardziej szczegółowo

świat regeneracji kompresory zawieszenia

świat regeneracji kompresory zawieszenia świat regeneracji kompresory zawieszenia THE BEST Zabielski, 02-246 Warszawa, ul. Geologiczna 7 tel.: +48 691426620, e-mail: czesci@swiatregeneracji.pl www.swiatregeneracji.pl Firma THE BEST ZABIELSKI

Bardziej szczegółowo

Steps to build a business Examples: Qualix Comergent

Steps to build a business Examples: Qualix Comergent How To Start a BUSINESS Agenda Steps to build a business Examples: Qualix Comergent 1 Idea The Idea is a Piece of a Company 4 2 The Idea is a Piece of a Company Investing_in_New_Ideas.wmv Finding_the_Problem_is_the_Hard_Part_Kevin

Bardziej szczegółowo

Unit of Social Gerontology, Institute of Labour and Social Studies ageing and its consequences for society

Unit of Social Gerontology, Institute of Labour and Social Studies ageing and its consequences for society Prof. Piotr Bledowski, Ph.D. Institute of Social Economy, Warsaw School of Economics local policy, social security, labour market Unit of Social Gerontology, Institute of Labour and Social Studies ageing

Bardziej szczegółowo

Akademia Morska w Szczecinie. Wydział Mechaniczny

Akademia Morska w Szczecinie. Wydział Mechaniczny Akademia Morska w Szczecinie Wydział Mechaniczny ROZPRAWA DOKTORSKA mgr inż. Marcin Kołodziejski Analiza metody obsługiwania zarządzanego niezawodnością pędników azymutalnych platformy pływającej Promotor:

Bardziej szczegółowo

Metodyki projektowania i modelowania systemów Cyganek & Kasperek & Rajda 2013 Katedra Elektroniki AGH

Metodyki projektowania i modelowania systemów Cyganek & Kasperek & Rajda 2013 Katedra Elektroniki AGH Kierunek Elektronika i Telekomunikacja, Studia II stopnia Specjalność: Systemy wbudowane Metodyki projektowania i modelowania systemów Cyganek & Kasperek & Rajda 2013 Katedra Elektroniki AGH Zagadnienia

Bardziej szczegółowo

publikacja / publication czerwiec / June 2009 zdjęcia / photography Cezary Hładki

publikacja / publication czerwiec / June 2009 zdjęcia / photography Cezary Hładki Kolory prezentowane w katalogu mogą się różnić od rzeczywistych. Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w kolorystyce, wzornictwie i wymiarach prezentowanych wyrobów. Niniejszy katalog nie

Bardziej szczegółowo

European Crime Prevention Award (ECPA) Annex I - new version 2014

European Crime Prevention Award (ECPA) Annex I - new version 2014 European Crime Prevention Award (ECPA) Annex I - new version 2014 Załącznik nr 1 General information (Informacje ogólne) 1. Please specify your country. (Kraj pochodzenia:) 2. Is this your country s ECPA

Bardziej szczegółowo

REHABILITATION OF MEDIUM-HEAD HYDROPOWER PLANTS WITH EXPLOITED TWIN-FRANCIS TURBINES.

REHABILITATION OF MEDIUM-HEAD HYDROPOWER PLANTS WITH EXPLOITED TWIN-FRANCIS TURBINES. ZRE Gdańsk S.A. ul. Litewska 14A 80-719 Gdańsk REHABILITATION OF MEDIUM-HEAD HYDROPOWER PLANTS WITH EXPLOITED TWIN-FRANCIS TURBINES. Maciej Kaniecki, PhD Andrzej Łojek, PhD Marusz Hajdarowicz, M.Sc.Eng

Bardziej szczegółowo

SME Instrument & Fast Track to Innovation Programy wspierania innowacji dla MŚP sektora transportowego

SME Instrument & Fast Track to Innovation Programy wspierania innowacji dla MŚP sektora transportowego Warszawa, 17 grudnia 2014 SME Instrument & Fast Track to Innovation Programy wspierania innowacji dla MŚP sektora transportowego Prelegent: Aneta Maszewska W niniejszej prezentacji wykorzystano materiały

Bardziej szczegółowo

Innowacyjna technologia instalacji turbin wiatrowych z zastosowaniem

Innowacyjna technologia instalacji turbin wiatrowych z zastosowaniem Innowacyjna technologia instalacji turbin wiatrowych z zastosowaniem Ŝurawia GTK1100 Poznań, 24-11-2010 Igor Pawela Forum Czystej Energii Innowacyjna technologia instalacji turbin wiatrowych z zastosowaniem

Bardziej szczegółowo

S U WA K I K R Z Y W K O W E

S U WA K I K R Z Y W K O W E S U WA K I K R Z Y W K O W E CAM UNIT PRZEDSTAWIENIE PRODUKTÓW Tłoczniki do obróbki blach uległy na przestrzeni lat znacznej ewolucji. Ogólną tendencją jest łączenie licznych obróbek w mniejszej ilości

Bardziej szczegółowo

Goodman Kraków Airport Logistics Centre. 62,350 sqm available. Units from 1,750 sqm for immediate lease. space for growth+

Goodman Kraków Airport Logistics Centre. 62,350 sqm available. Units from 1,750 sqm for immediate lease. space for growth+ Goodman Kraków Airport Logistics Centre 62,350 sqm available. Units from 1,750 sqm for immediate lease. space for growth Goodman Kraków Airport Logistics Centre ul. Komandosów 1, 32-085 Modlniczka Goodman

Bardziej szczegółowo

Angielski Biznes Ciekawie

Angielski Biznes Ciekawie Angielski Biznes Ciekawie Conditional sentences (type 2) 1. Discuss these two types of mindsets. 2. Decide how each type would act. 3. How would you act? Czy nauka gramatyki języka angielskiego jest trudna?

Bardziej szczegółowo

NAJPIĘKNIEJSZE CHOINKI TYLKO U NAS! THE MOST BEAUTIFUL CHRISTMAS TREES ONLY FROM US! SPRZEDAŻ HURTOWA WHOLESALE Plantacja Ale Choinki osiąga dużą wydajność dzięki zautomatyzowaniu uprawy, odpowiedniej

Bardziej szczegółowo

Proposal of thesis topic for mgr in. (MSE) programme in Telecommunications and Computer Science

Proposal of thesis topic for mgr in. (MSE) programme in Telecommunications and Computer Science Proposal of thesis topic for mgr in (MSE) programme 1 Topic: Monte Carlo Method used for a prognosis of a selected technological process 2 Supervisor: Dr in Małgorzata Langer 3 Auxiliary supervisor: 4

Bardziej szczegółowo

Dane techniczne Technical data Données techniques Hawker perfect plus

Dane techniczne Technical data Données techniques Hawker perfect plus Dane techniczne Technical data Données techniques Hawker perfect plus Hawker perfect plus, ogniwa PzS, z połączeniami śrubowymi, wymiary zgodnie z normami DIN/EN 60254-2 i IEC 254-2 Seria L PzS-cells Hawker

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STAŻU. Nazwa podmiotu oferującego staż / Company name IBM Global Services Delivery Centre Sp z o.o.

PROGRAM STAŻU. Nazwa podmiotu oferującego staż / Company name IBM Global Services Delivery Centre Sp z o.o. PROGRAM STAŻU Nazwa podmiotu oferującego staż / Company name IBM Global Services Delivery Centre Sp z o.o. Miejsce odbywania stażu / Legal address Muchoborska 8, 54-424 Wroclaw Stanowisko, obszar działania/

Bardziej szczegółowo

» meble gabinetowe. executive furniture systems. INTER OFFICE UL.INŻYNIERSKA 5 20-484 LUBLIN TEL/FAX 81-744-52-09 interoffice@poczta.onet.

» meble gabinetowe. executive furniture systems. INTER OFFICE UL.INŻYNIERSKA 5 20-484 LUBLIN TEL/FAX 81-744-52-09 interoffice@poczta.onet. meble gabinetowe executive furniture systems INTER OFFICE UL.INŻYNIERSKA 5 20-484 LUBLIN TEL/FAX 81-744-52-09 interoffice@poczta.onet.pl meble gabinetowe executive furniture 0 Rio Potrzeba nowoczesności

Bardziej szczegółowo

Health Resorts Pearls of Eastern Europe Innovative Cluster Health and Tourism

Health Resorts Pearls of Eastern Europe Innovative Cluster Health and Tourism Health Resorts Pearls of Eastern Europe Innovative Cluster Health and Tourism Projekt finansowany Fundusze Europejskie z budżetu państwa dla rozwoju oraz ze Polski środków Wschodniej Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

EXAMPLES OF CABRI GEOMETRE II APPLICATION IN GEOMETRIC SCIENTIFIC RESEARCH

EXAMPLES OF CABRI GEOMETRE II APPLICATION IN GEOMETRIC SCIENTIFIC RESEARCH Anna BŁACH Centre of Geometry and Engineering Graphics Silesian University of Technology in Gliwice EXAMPLES OF CABRI GEOMETRE II APPLICATION IN GEOMETRIC SCIENTIFIC RESEARCH Introduction Computer techniques

Bardziej szczegółowo

Najlepsze praktyki w optymalizacji kosztów operacyjnych transportu i dystrybucji

Najlepsze praktyki w optymalizacji kosztów operacyjnych transportu i dystrybucji Poznań, 14 wrzesień 2010 Najlepsze praktyki w optymalizacji kosztów operacyjnych transportu i dystrybucji Best practices for saving operational costs in transport and distribution Herman Wierenga Dyrektor

Bardziej szczegółowo

Jak zasada Pareto może pomóc Ci w nauce języków obcych?

Jak zasada Pareto może pomóc Ci w nauce języków obcych? Jak zasada Pareto może pomóc Ci w nauce języków obcych? Artykuł pobrano ze strony eioba.pl Pokazuje, jak zastosowanie zasady Pareto może usprawnić Twoją naukę angielskiego. Słynna zasada Pareto mówi o

Bardziej szczegółowo

O NAS. Naszymi atutami jest doświadczenie, profesjonalizm, szybkość i skuteczność działania. Zapewniamy :

O NAS. Naszymi atutami jest doświadczenie, profesjonalizm, szybkość i skuteczność działania. Zapewniamy : ZAMKI KAPTUROWE O NAS Jesteśmy firmą handlową zajmująca się kompleksowym zaopatrzeniem dużych firm przemysłowych, produkcyjnych, budowlanych, handlowych oraz klientów indywidualnych w elementy złączne.

Bardziej szczegółowo

Montaże przemysłowe / Assembly of steel construction

Montaże przemysłowe / Assembly of steel construction Montaże przemysłowe / Assembly of steel construction Relokacje maszyn / Machinery transfer Prace budowlane / Construction works REFERENCJE REFERENCES ABOUT US O NAS We provide various types of comprehensive

Bardziej szczegółowo

P.W.U.H PLAST-ROL Spółka Jawna J.J. Kałuża

P.W.U.H PLAST-ROL Spółka Jawna J.J. Kałuża P.W.U.H PLAST-ROL Spółka Jawna J.J. Kałuża Adres: Pocztowa 16 64-918 Lotyń woj. wielkopolskie P.W.U-H PLASTROL is dynamically developing a family company in the sector of electronic equipment and plastic

Bardziej szczegółowo

C O N T R AC T 2 0 1 5 / 1 6

C O N T R AC T 2 0 1 5 / 1 6 C ONTRACT2015/16 FAMEG CONTRACT 2 C ONTRACT Z grupą specjalistów realizujemy kompleksowe projekty wnętrzarskie, nawiązując relacje z klientami kontraktowymi. Together with a group of specialists, we carry

Bardziej szczegółowo

Realizacja systemów wbudowanych (embeded systems) w strukturach PSoC (Programmable System on Chip)

Realizacja systemów wbudowanych (embeded systems) w strukturach PSoC (Programmable System on Chip) Realizacja systemów wbudowanych (embeded systems) w strukturach PSoC (Programmable System on Chip) Embeded systems Architektura układów PSoC (Cypress) Możliwości bloków cyfrowych i analogowych Narzędzia

Bardziej szczegółowo

POLISH ELEVATOR MARKET ONE YEAR AFTER JOINING EU

POLISH ELEVATOR MARKET ONE YEAR AFTER JOINING EU POLISH ELEVATOR MARKET ONE YEAR AFTER JOINING EU by Marek Oppeln-Bronikowski, 17 of March 2005, Brussels POLISH ECONOMICAL SITUATION POLISH ECONOMICAL SITUATION REAL ECONOMY: YEAR GDP CPI year-end Investment

Bardziej szczegółowo

Find out more about IRENA s products in our catalogue.

Find out more about IRENA s products in our catalogue. Glass Factory IRENA is one of the leading producers of glass products. We are proud of over 80 years of experience and tradition. Our offer covers the range of sodium glass products: tumblers and steamware,

Bardziej szczegółowo

» meble gabinetowe. executive furniture systems

» meble gabinetowe. executive furniture systems » meble gabinetowe executive furniture systems » meble gabinetowe» executive furniture 0 Rio Potrzeba nowoczesności» Forma gabinetu podkreśla jego wysoką klasę. Docenią ją osoby, dla których istotne są

Bardziej szczegółowo

1987-2012 DYSKRET POLSKA 1987-2014

1987-2012 DYSKRET POLSKA 1987-2014 25 LAT 27 LAT 1987-2012 DYSKRET POLSKA 1987-2014 nasi klienci dobrze trafili... get your swing on with us... www.dyskret.com.pl 30-023 Kraków, ul. Mazowiecka 131 tel. +48 12 423 31 00, office@dyskret.com.pl

Bardziej szczegółowo

Krytyczne czynniki sukcesu w zarządzaniu projektami

Krytyczne czynniki sukcesu w zarządzaniu projektami Seweryn SPAŁEK Krytyczne czynniki sukcesu w zarządzaniu projektami MONOGRAFIA Wydawnictwo Politechniki Śląskiej Gliwice 2004 SPIS TREŚCI WPROWADZENIE 5 1. ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI W ORGANIZACJI 13 1.1. Zarządzanie

Bardziej szczegółowo

PRZEDSIEBIORSTWO LUSARSKO-BUDOWLANE LESZEK PLUTA

PRZEDSIEBIORSTWO LUSARSKO-BUDOWLANE LESZEK PLUTA Przedsi biorstwo lusarsko Budowlane was founded in 1992 in Kielce, Poland. Today we are a recognized manufacturer of modern aluminium-glass constructions at a high European level. We provide solutions

Bardziej szczegółowo

The Overview of Civilian Applications of Airborne SAR Systems

The Overview of Civilian Applications of Airborne SAR Systems The Overview of Civilian Applications of Airborne SAR Systems Maciej Smolarczyk, Piotr Samczyński Andrzej Gadoś, Maj Mordzonek Research and Development Department of PIT S.A. PART I WHAT DOES SAR MEAN?

Bardziej szczegółowo

USB firmware changing guide. Zmiana oprogramowania za przy użyciu połączenia USB. Changelog / Lista Zmian

USB firmware changing guide. Zmiana oprogramowania za przy użyciu połączenia USB. Changelog / Lista Zmian 1 / 12 Content list / Spis Treści 1. Hardware and software requirements, preparing device to upgrade Wymagania sprzętowe i programowe, przygotowanie urządzenia do aktualizacji 2. Installing drivers needed

Bardziej szczegółowo

WENTYLATORY PROMIENIOWE SINGLE-INLET DRUM BĘBNOWE JEDNOSTRUMIENIOWE CENTRIFUGAL FAN

WENTYLATORY PROMIENIOWE SINGLE-INLET DRUM BĘBNOWE JEDNOSTRUMIENIOWE CENTRIFUGAL FAN WENTYLATORY PROMIENIOWE SINGLE-INLET DRUM BĘBNOWE JEDNOSTRUMIENIOWE CENTRIFUGAL FAN TYP WPB TYPE WPB Wentylatory promieniowe jednostrumieniowe bębnowe (z wirnikiem typu Single-inlet centrifugal fans (with

Bardziej szczegółowo

Please fill in the questionnaire below. Each person who was involved in (parts of) the project can respond.

Please fill in the questionnaire below. Each person who was involved in (parts of) the project can respond. Project CARETRAINING PROJECT EVALUATION QUESTIONNAIRE Projekt CARETRAINING KWESTIONARIUSZ EWALUACJI PROJEKTU Please fill in the questionnaire below. Each person who was involved in (parts of) the project

Bardziej szczegółowo

publikacja / publication styczeń / January 2013 zdjęcia / photography Cezary Hładki

publikacja / publication styczeń / January 2013 zdjęcia / photography Cezary Hładki Kolory prezentowane w katalogu mogą się różnić od rzeczywistych. Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w kolorystyce, wzornictwie i wymiarach prezentowanych wyrobów. Niniejszy katalog nie

Bardziej szczegółowo

PORTS AS LOGISTICS CENTERS FOR CONSTRUCTION AND OPERATION OF THE OFFSHORE WIND FARMS - CASE OF SASSNITZ

PORTS AS LOGISTICS CENTERS FOR CONSTRUCTION AND OPERATION OF THE OFFSHORE WIND FARMS - CASE OF SASSNITZ Part-financed by EU South Baltic Programme w w w. p t m e w. p l PROSPECTS OF THE OFFSHORE WIND ENERGY DEVELOPMENT IN POLAND - OFFSHORE WIND INDUSTRY IN THE COASTAL CITIES AND PORT AREAS PORTS AS LOGISTICS

Bardziej szczegółowo

BLACKLIGHT SPOT 400W F

BLACKLIGHT SPOT 400W F BLACKLIGHT SPOT 400W F2000339 USER MANUAL / INSTRUKCJA OBSŁUGI BLACKLIGHT SPOT 400W F2000339 Table of Contents 1 Introduction... 2 2 Safety information... 2 3 Product information... 2 3.1 Specification...

Bardziej szczegółowo

ANKIETA ŚWIAT BAJEK MOJEGO DZIECKA

ANKIETA ŚWIAT BAJEK MOJEGO DZIECKA Przedszkole Nr 1 w Zabrzu ANKIETA ul. Reymonta 52 41-800 Zabrze tel./fax. 0048 32 271-27-34 p1zabrze@poczta.onet.pl http://jedyneczka.bnet.pl ŚWIAT BAJEK MOJEGO DZIECKA Drodzy Rodzice. W związku z realizacją

Bardziej szczegółowo

Why do I need a CSIRT?

Why do I need a CSIRT? Przemyslaw Jaroszewski CERT Polska Przemyslaw.Jaroszewski@cert.pl Przemyslaw.Jaroszewski@cert.pl Slide: 1 Why bother with security? (1) Security threats are real Windows server from the box has CodeRed

Bardziej szczegółowo

Egzamin maturalny z języka angielskiego na poziomie dwujęzycznym Rozmowa wstępna (wyłącznie dla egzaminującego)

Egzamin maturalny z języka angielskiego na poziomie dwujęzycznym Rozmowa wstępna (wyłącznie dla egzaminującego) 112 Informator o egzaminie maturalnym z języka angielskiego od roku szkolnego 2014/2015 2.6.4. Część ustna. Przykładowe zestawy zadań Przykładowe pytania do rozmowy wstępnej Rozmowa wstępna (wyłącznie

Bardziej szczegółowo

Privacy policy. Polityka prywatności. www.wochen-office.com. office@wochen-offce.com 0048 667-352-102 0048 501-059-473

Privacy policy. Polityka prywatności. www.wochen-office.com. office@wochen-offce.com 0048 667-352-102 0048 501-059-473 Privacy policy Polityka office@wochen-offce.com 0048 667-352-102 0048 501-059-473 registration / correspondence address: 05-850 Ożarów Mazowiecki ul. Dmowskiego 70A/37 Polska / Poland The personal / business

Bardziej szczegółowo

PN-EN 1515 DIN 2509 DIN 2510 PN-H 74302

PN-EN 1515 DIN 2509 DIN 2510 PN-H 74302 do połączeń kołnierzowych PN-EN 1515 DIN 2509 DIN 2510 PN-H 74302 W bogatej ofercie firmy ASMET obok typowych elementów złącznych znajdują się wyroby śrubowe i inne elementy o niestandardowych rozmiarach

Bardziej szczegółowo

Goodman Poznań Airport Logistics Centre 16,734 sqm warehouse space available as from Q3 2016. Best placed for business+

Goodman Poznań Airport Logistics Centre 16,734 sqm warehouse space available as from Q3 2016. Best placed for business+ Goodman Poznań Airport 16,734 sqm warehouse space available as from Q3 2016. Best placed for business Goodman Poznań Airport ul. Batorowska 35, 62-081 Wysogotowo, Poznań Najlepsze miejsce dla biznesu Goodman

Bardziej szczegółowo

DODATKOWE ĆWICZENIA EGZAMINACYJNE

DODATKOWE ĆWICZENIA EGZAMINACYJNE I.1. X Have a nice day! Y a) Good idea b) See you soon c) The same to you I.2. X: This is my new computer. Y: Wow! Can I have a look at the Internet? X: a) Thank you b) Go ahead c) Let me try I.3. X: What

Bardziej szczegółowo

PERSPEKTYWY ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU TRANSPORTU DROGOWEGO W POLSCE DO 2030 ROKU

PERSPEKTYWY ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU TRANSPORTU DROGOWEGO W POLSCE DO 2030 ROKU Ekonomia i Środowisko 2 (49) 2014 Tadeusz Pindór Mariusz Trela PERSPEKTYWY ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU TRANSPORTU DROGOWEGO W POLSCE DO 2030 ROKU Tadeusz Pindór, dr hab. inż. Akademia Górniczo-Hutnicza Mariusz

Bardziej szczegółowo

ZELMOTOR Sp.z o.o Rzeszów; ul.przemysłowa 4a

ZELMOTOR Sp.z o.o Rzeszów; ul.przemysłowa 4a ZELMOTOR Sp.z o.o. 35-105 Rzeszów; ul.przemysłowa 4a tel. 017 8658858; fax: 0178658452 Zelmotor spółka z o.o. powstała 1.01.2010r w ramach przekształceń z Zakładu Silników Zelmer S.A. pozostając głównym

Bardziej szczegółowo

A. WAN1/WAN2 Interface and LAN NAT/Routing host. B. VPN Host and LAN NAT Host. C. An example using Part A and B

A. WAN1/WAN2 Interface and LAN NAT/Routing host. B. VPN Host and LAN NAT Host. C. An example using Part A and B This document introduces the Load-Balance/RoutePolicy. In real world, we need various kinds of routing rules to fulfill many different usages, and the Load-Balance/RoutePolicy is aiming to provide an integrated

Bardziej szczegółowo

DETECTION OF MATERIAL INTEGRATED CONDUCTORS FOR CONNECTIVE RIVETING OF FUNCTION-INTEGRATIVE TEXTILE-REINFORCED THERMOPLASTIC COMPOSITES

DETECTION OF MATERIAL INTEGRATED CONDUCTORS FOR CONNECTIVE RIVETING OF FUNCTION-INTEGRATIVE TEXTILE-REINFORCED THERMOPLASTIC COMPOSITES Kompozyty 11: 2 (2011) 152-156 Werner A. Hufenbach, Frank Adam, Maik Gude, Ivonne Körner, Thomas Heber*, Anja Winkler Technische Universität Dresden, Institute of Lightweight Engineering and Polymer Technology

Bardziej szczegółowo

Instrukcja dotycząca. portalu Meusburgera

Instrukcja dotycząca. portalu Meusburgera Instrukcja dotycząca portalu Meusburgera 1. Zawartość 2 1. Informacje ogólne 3 2. Rejestracja na portalu Meusburgera 4 3. 3.1 3.2 Hasło Hasło przy rejestracji Zapomniałeś hasła? 4. Zamówienie kart wstępu

Bardziej szczegółowo

ROZWIĄZANIA PRZYSZŁOŚCI

ROZWIĄZANIA PRZYSZŁOŚCI ROZWIĄZANIA PRZYSZŁOŚCI Wysoka technologia do twoich usług Niezawodność i bezpieczeństwo Siedziba oraz miejsce prowadzenia działalności: Via Bologna, 9 04012 CISTERNA DI LATINA Tel. +39 06 9687 1088 Fax

Bardziej szczegółowo

NEW CUSTOMER CONSULTATION QUESTIONNAIRE KWESTIONARIUSZ KONSULTACYJNY DLA NOWEGO KLIENTA

NEW CUSTOMER CONSULTATION QUESTIONNAIRE KWESTIONARIUSZ KONSULTACYJNY DLA NOWEGO KLIENTA NEW CUSTOMER CONSULTATION QUESTIONNAIRE KWESTIONARIUSZ KONSULTACYJNY DLA NOWEGO KLIENTA 1. CLIENT: KLIENT: 2. CONTACT: KONTAKT: 3. DATE: DATA: 4. CONSULTANT: KONSULTANT: 5. VENUE: MIEJSCE: 6. Briefly summarize

Bardziej szczegółowo

Instructions for student teams

Instructions for student teams The EduGIS Academy Use of ICT and GIS in teaching of the biology and geography subjects and environmental education (junior high-school and high school level) Instructions for student teams Additional

Bardziej szczegółowo

We Bring Brands to Life. for online portfolio visit www.ms-design.pl

We Bring Brands to Life. for online portfolio visit www.ms-design.pl We Bring Brands to Life for online portfolio visit www.ms-design.pl yetico producent styropianu styrofoam producer Świetliste logo zatopione w płaszczyznach plexi podkreśla innowacyjne podejście firmy

Bardziej szczegółowo

Tworzenie zintegrowanych strategii miejskich. Creation of integrated urban strategies? the example of the Krakow Functional Area

Tworzenie zintegrowanych strategii miejskich. Creation of integrated urban strategies? the example of the Krakow Functional Area ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ OBSZARÓW MIEJSKICH W KRAJACH CZŁONKOWSKICH UE W LATACH 2014-2020 29 września 1 października 2015 r. Sesja warsztatowa - Zintegrowane Strategie Miejskie tworzenie i realizacja Tworzenie

Bardziej szczegółowo

Estimation and planing. Marek Majchrzak, Andrzej Bednarz Wroclaw, 06.07.2011

Estimation and planing. Marek Majchrzak, Andrzej Bednarz Wroclaw, 06.07.2011 Estimation and planing Marek Majchrzak, Andrzej Bednarz Wroclaw, 06.07.2011 Story points Story points C D B A E Story points C D 100 B A E Story points C D 2 x 100 100 B A E Story points C D 2 x 100 100

Bardziej szczegółowo

Instrukcja konfiguracji usługi Wirtualnej Sieci Prywatnej w systemie Mac OSX

Instrukcja konfiguracji usługi Wirtualnej Sieci Prywatnej w systemie Mac OSX UNIWERSYTETU BIBLIOTEKA IEGO UNIWERSYTETU IEGO Instrukcja konfiguracji usługi Wirtualnej Sieci Prywatnej w systemie Mac OSX 1. Make a new connection Open the System Preferences by going to the Apple menu

Bardziej szczegółowo

P R A C A D Y P L O M O W A

P R A C A D Y P L O M O W A POLITECHNIKA POZNAŃSKA Wydział Maszyn Roboczych i Transportu P R A C A D Y P L O M O W A Autor: inż. METODA Ε-CONSTRAINTS I PRZEGLĄDU FRONTU PARETO W ZASTOSOWANIU DO ROZWIĄZYWANIA PROBLEMU OPTYMALIZACJI

Bardziej szczegółowo

Sustainable mobility: strategic challenge for Polish cities on the example of city of Gdynia

Sustainable mobility: strategic challenge for Polish cities on the example of city of Gdynia Katedra Rynku Transportowego Sustainable mobility: strategic challenge for Polish cities on the example of city of Gdynia dr Marcin Wołek Department of Transportation Market University of Gdansk Warsaw,

Bardziej szczegółowo

INDEX CRI COLOR RENDERING INDEX (CRI):

INDEX CRI COLOR RENDERING INDEX (CRI): Jesteśmy firmą oświetleniową stworzoną przez ludzi od wielu lat związanych z branżą. Wieloletnie kontakty z producentami zagranicznymi i polskimi pozwoliły nam uczestniczyć w najbardziej innowacyjnych

Bardziej szczegółowo

elastyczne rozwiązania dostosowane do konkretnych flexible solutions tailored to your specific needs potrzeb Technologia dla Twojej firmy

elastyczne rozwiązania dostosowane do konkretnych flexible solutions tailored to your specific needs potrzeb Technologia dla Twojej firmy Technologia dla Twojej firmy D O B Ó R Z A S O B Ó W T E C H N O L O G I C Z N Y C H S P E C J A L N I E D L A T W O J E J F I R M Y Świadczymy różnego rodzaju kompleksowe prace transferowe urządzeń i

Bardziej szczegółowo

Dziś budujemy pod klucz dowolne typy instalacji energetycznych spotykanych w przemyśle, górnictwie i gospodarce komunalnej.

Dziś budujemy pod klucz dowolne typy instalacji energetycznych spotykanych w przemyśle, górnictwie i gospodarce komunalnej. Początki działalności naszej firmy sięgają jeszcze lat czterdziestych minionego stulecia. W ciągu kolejnych dekad, wraz z rozbudową mocy wytwórczych krajowej energetyki i górnictwa, systematycznie rozwijaliśmy

Bardziej szczegółowo

25 27 May th Logistics, Warehousing and Transport Expo. summary.

25 27 May th Logistics, Warehousing and Transport Expo. summary. summary On logistics in a complex manner, at the Expo Silesia fair only Over two thousand visitors came to Expo Silesia on 25-27 May 2010 during the Logistics, and the Rail Transport Fair held at the same

Bardziej szczegółowo

Wdrożenie archiwum ELO w firmie z branży mediowej. Paweł Łesyk

Wdrożenie archiwum ELO w firmie z branży mediowej. Paweł Łesyk NEXRAD TELECOM Sp. z o.o. Wdrożenie archiwum ELO w firmie z branży mediowej Paweł Łesyk Specjalista ds. wdrożeń ECM pawel.lesyk@nexrad.pl Enterprise Content Management www.elo.com O firmie Partnerzy Enterprise

Bardziej szczegółowo

Tytuł System magazynowania ciepła na różnym poziomie temperatur. Krótki opis projektu: Short description of the project:

Tytuł System magazynowania ciepła na różnym poziomie temperatur. Krótki opis projektu: Short description of the project: Tytuł System magazynowania ciepła na różnym poziomie temperatur. Title of the project - System of the heat storage at different temperature level. Krótki opis projektu: Opracowanie systemu akumulacji ciepła

Bardziej szczegółowo

olswat modern innowacyjne systemy ogrodzeń innovative fencing systems

olswat modern innowacyjne systemy ogrodzeń innovative fencing systems p olswat modern innowacyjne systemy ogrodzeń innovative fencing systems montaż montaż materiał C.70.70.2.0550 C.70.70.3.0550 nr wzoru szerokość wysokość grubość Dostępne materiały: A - aluminium C - blacha

Bardziej szczegółowo