wstęp intro Dear Sirs and Madams, Szanowni Państwo!

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "wstęp intro Dear Sirs and Madams, Szanowni Państwo!"

Transkrypt

1 Magazyn Portu Lotniczego Katowice, nr Magazine of the Katowice Airport, Issue

2

3 SILESIA airport wstęp intro Szanowni Państwo! Dear Sirs and Madams! Górnośląskie Towarzystwo Lotnicze SA w Katowicach obchodzi w tym roku jubileusz 15-lecia swego istnienia. Powołane zostało w początkowym okresie zmian ustrojowych w Polsce, jako jedna z ważnych instytucji realizacji programu gospodarczego na Górnym Śląsku. GTL rozpoczęło trudny proces przebudowy lotnictwa cywilnego w Polsce, realizując fundamentalne zadanie przywrócenia temu ważnemu dla Polski i Europy regionowi lotniska komunikacyjnego. W zamyśle twórców tego przedsięwzięcia była między innymi idea zapewnienia Państwu pasażerom jak najlepszych warunków podróżowania i to, by Międzynarodowy Port Lotniczy Katowice stał się wizytówką województwa śląskiego oraz całego Górnego Śląska. Idea, by z tego portu można było rozpoczynać podróże do najdalszych zakątków świata, dokąd nie tylko potrzeba, ale także fantazja Państwa zawezwie; aby można było przylatywać tutaj w sprawach osobistych, turystycznych i w interesach, a potem wracać do swoich rodzinnych stron z głębokim przeświadczeniem, że trzeba tutaj koniecznie kiedyś powrócić! W ciągu tych 15 lat, wspólnym wysiłkiem wielu osób i instytucji, udało się doprowadzić do tego, że katowickie lotnisko stało się jednym z najważniejszych portów regionalnych w Polsce. O jego rozwoju świadczy wzrost liczby przewiezionych pasażerów, z kilkunastu osób w roku 1991, poprzez 15 tysięcy w roku 1995, aż do ponad miliona w roku Nie mogę nie podzielić się z Państwem moją osobistą satysfakcją wynikającą z faktu, iż te działania, które podejmowałem w latach dziewięćdziesiątych jako wicewojewoda katowicki, a dotyczące przyszłości katowickiego lotniska, mogę w tej chwili jako wiceminister kontynuować w skali całego kraju, przyczyniając się do wzmacniania gospodarczej pozycji poszczególnych regionów, a tym samym przyczyniając się do rozwoju Polski. Drodzy Państwo, z okazji 15-lecia Górnośląskiego Towarzystwa Lotniczego SA w Katowicach Zarządowi, całej załodze Międzynarodowego Portu Lotniczego Katowice, Grupie Kapitałowej GTL, składam najserdeczniejsze gratulacje. Życzę wielu dalszych sukcesów w pracy zawodowej, zrealizowania zamierzeń inwestycyjnych oraz wszelkiej pomyślności w życiu osobistym. Wszystkim Państwu, korzystającym z usług MPL Katowice, życzę wspaniałych podróży i radości z powrotów. Upper Silesian Aviation Group (GTL) in Katowice celebrates its 15th jubilee this year. It was established during the initial period of system changes in Poland, as one of many important institutions developing an economical program in Upper Silesia. GTL started a difficult process of restructuring aviation in Poland by executing a fundamental task of bringing back an airport to this region, which would be important for Poland and Europe. The intention of the enterprise creators was an idea to assure you passengers the best traveling conditions, and to make the Katowice International Airport (MPL) the showcase of the Silesian province and the whole of the Upper Silesia region. It was the idea to make the airport a starting place of your travels to the furthest corners of the world, inspired by not only your needs but also your imagination; to make it a destination of your personal, tourist and business trips, having returned from Silesia you would want to come back here one day! During these 15 years, combining the efforts of many people and institutions, Katowice airport has become one of the most important regional airports in Poland. The proof of its development lies in the number of passengers, rising from a dozen people in 1991, to 15 thousand in 1995, then to over a million in I cannot hide from you my personal satisfaction resulting from the fact that the actions, which were undertaken by me in the 1990s as a vice-governor of Katowice, and which concerned the future of Katowice airport, I can continue as a vice-minister, and contribute to the strengthening of each region s economical position, and by doing so contributing to the development of Poland. Dear Sirs and Madams, On the occasion of 15th jubilee of the Upper Silesian Aviation Group in Katowice I would like to congratulate the management, all the Katowice International Airport personnel and GTL capital group. I wish you further professional successes, realization of investment projects and happiness in personal life. All of you, who travel with MPL, best wishes for wonderful journeys and joyful returns. Eugeniusz Wróbel Sekretarz Stanu w Ministerstwie Transportu i Budownictwa Eugeniusz Wróbel Secretary of State Ministry of Transport and Construction

4 spis treści table of contents SILESIA airport Warto inwestować w lotnisko Airport is Worth Investing in rozmowa z Marszałkiem Województwa Śląskiego We re talking to Michał Czarski, the Marshal of Upper Silesia region 8 Powietrze w rękach Pań Air in Women s Hands 6 Magiczna kraina Magic Land 11 Katowickie okno na świat Katowice Gateway to the World 16 4

5 NEWS Powietrze w rękach Pań Air in Women s Hands Warto inwestować w lotnisko Airport is Worth Investing in Magiczna kraina Magic Land Katowickie okno na świat Katowice Gateway to the World Katowicki Labirynt można polubić It s nice to get lost in Labyrinth Orzech w niebie Orzech in Heaven Magazyn Portu Lotniczego Katowice REDAKTOR NACZELNY / EDITOR-IN-CHIEF Rafał Drabek RADA PROGRAMOWA / PROGRAMME BOARD Beata Mutke Leszek Biernacki Marek Kubica WYDAWCA / EDITOR Górnośląskie Towarzystwo Lotnicze Spółka Akcyjna Upper Silesian Aviation Group PATRONAT / PATRONAGE BY Magazine of the Katowice Airport PRZEKŁAD / TRANSLATION BY Alicja Lelonek-Ball DRUK I OPRACOWANIE GRAFICZNE PRINTING AND GAPHICS BY Agencja Reklamowa / Advertising Agency S-print 2 Sp. z o.o. KREATOR ARTYSTYCZNY / ART DESIGNER Anna Falerowska REKLAMA / ADVERTISING Góralski karnawał Highlanders Carnival Mój przyjaciel LAPTOP LAPTOP - My Friend Lotnisko krok po kroku Airport Step by Step Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego Marshal Office of the Silesian Voivodship Aleksandra Górnaś, tel S-print 2 Sp. z o.o. Beata Darmolińska, tel INFO Połączenia z Międzynarodowego Portu Lotniczego Katowice Connections from Katowice International Airport Śląska Organizacja Turystyczna Silesian Tourist Organisation KONTAKT / CONTACT US

6 NEWS SILESIA airport lat minęło! 15 years have passed! Zarządzające MPL Katowice, Górnośląskie Towarzystwo Lotnicze SA obchodzi w tym miesiącu swoje 15. urodziny. Kiedy w 1991 r. powstało, z pyrzowickiego lotniska korzystało niewiele ponad 5 tys. pasażerów rocznie, to mniej niż obecnie w ciągu doby. GTL jest ideowym spadkobiercą działającego w międzywojniu Śląskiego Towarzystwa Lotniczego, udziałowca powstałego w 1929 r. narodowego przewoźnika PLL LOT. Najpierw latano z katowickiego lotniska na Muchowcu, a od 1966 r. z Pyrzowic. Wkomponowany w obecną, liczącą prawie 8 tys. m2 bryłę portu, ówczesny terminal miał zaledwie 550 m2 powierzchni. Ponieważ jest ciągle rozbudowywany, już wkrótce powiększy się do ponad 15 tys. m2. Szerzej o historii GTL piszemy na str. 16. GTL (Upper Silesian Aviation Group), a company managing Katowice International Airport (MPL), celebrates its 15th anniversary this month. In 1991, when it was established, only 5 thousand passengers a year were using the airport in Pyrzowice, which is less than the current number of passengers a day. GTL is a successor of ŚTL (Silesian Aviation Group). ŚTL, functioning in a mid-war period, was a shareholder of national transport company PLL LOT (Polish Airlines LOT), which was founded in At the beginning, the planes were using Katowice airport in Muchowiec, and since 1966 the airport in Pyrzowice. The surface of the then terminal, now a part of the current block of 8 thousand m2, was merely 550 m2 big. As it is being constantly expanded, it will soon achieve a size of over 15 thousand m2. More details of GTL history on page 16 Nowość w Centralwings rozpoczęło sprzedaż biletów na połączenia czarterowe do miast południowej Europy dla klientów indywidualnych. W ofercie są bezpośrednie połączenia z Katowic do kurortów basenu Morza Śródziemnego: Palmy de Mallorca, Heraklionu i Rodos. Loty będą odbywać się raz w tygodniu w okresie od 23 kwietnia do 18 października tego roku. Rezerwacja i sprzedaż: Regularne połączenia via Interesujesz się tym, co dzieje się w Międzynarodowym Porcie Lotniczym Katowice w Pyrzowicach? Chcesz otrzymywać bezpłatny newsletter z aktualnymi informacjami o wydarzeniach na lotnisku, promocjach, ciekawostkach z regionu oraz miesięcznik "Silesia Airport" pocztą elektroniczną? Jeśli choć raz odpowiedziałeś "tak" - zachęcamy: wypełnij ankietę, która znajduje się na stronie (sekcja "Silesia Airport"). Tu także możesz zapoznać się z kolejnymi wydaniami naszego magazynu. Miłej lektury! 4

7 SILESIA airport NEWS Nowy terminal w MPL Katowice New Terminal in MPL Katowice Katowice International Airport (MPL), according to research done by ACI (Airport Council International), is one of the most dynamically developing airports in Europe where the rapid increase in air traffic can be observed. As a result of the liberalization of the air services market in 2004, and due to the necessity of adjusting to the European Union legal requirements, as well as to the requirements of the executive agreement from Schengen, in November 2005 The Upper Silesian Aviation Group started another investment connected with the need of extending and modernizing of the existing infrastructure of MPL Katowice. Currently, the airport is able to have about 1,6 mln passengers checked in a year. After the extension works have been completed, the capacity of the airport will grow to 3,6 mln people per year. And within an hour 1, 6 thousand of passengers will check in. The last year was record-breaking for the Katowice airport. It served passengers, which is 75% more than in A year earlier only about 258 thousand of people were served. The growth was also observed in charter traffic: in 2005, 255,5 thousand of passengers checked in, which gives the growth of 71%. A new product of Centralwings has started ticket distribution for charter flights to the cities of Southern Europe for individual clients. The offer covers direct connections from Katowice to the Mediterranean resorts: Palma de Mallorca, Heraklion and Rhodos. The flights will take place once a week in the period from 23rd April to 18th October this year. Ticket booking and sale: Międzynarodowy Port Lotniczy Katowice wg badań organizacji ACI (Airport Council International) jest jednym z najdynamiczniej rozwijających się lotnisk w Europie, na którym następuje gwałtowny przyrost ruchu lotniczego. W wyniku liberalizacji rynku usług lotniczych w roku 2004 oraz w związku z koniecznością dostosowania się Polski do wymogów prawa Unii Europejskiej, a tym samym do wymogów porozumienia wykonawczego z Schengen, Górnośląskie Towarzystwo Lotnicze SA w listopadzie 2005 r. rozpoczęło kolejną inwestycję, związaną z koniecznością rozbudowy i modernizacji istniejącej infrastruktury MPL Katowice. Obecnie port może odprawiać ok. 1,6 mln pasażerów rocznie. Po rozbudowie możliwości lotniska wzrosną do 3,6 mln osób rocznie, a w godzinę będzie można odprawić ok. 1,6 tys. podróżnych. Miniony rok dla katowickiego lotniska był rekordowy. Port obsłużył pasażerów, czyli o 75% więcej niż w roku Rok wcześniej z usług lotniska skorzystało niespełna 258 tys. osób. Wzrost zanotowano również w ruchu czarterowym: w 2005 r. odprawiono 255,5 tys. pasażerów, co oznacza 71% przyrost. reklama Regular connections via Are you interested in what takes place at the Katowice- Pyrzowice International Airport? Do you want to receive a free newsletter with current news about the airport, special offers, interesting facts from the region and Silesia Airport monthly magazine by ? If you have answered yes at least once please, fill in the questionnaire on the website ( Silesia Airport section). You will also be able to find the next issues of our magazine there. Have a nice time reading!

8 sylwetki people SILESIA airport Powietrze w rękach Pań Air in Women s Hands W prawdzie powszechnie sądzi się, że Dedal i Ikar byli pierwszymi lotnikami, ale kobiety wiedzą swoje. One na miotłach latały od zawsze. Tylko przez zawiść mężczyzn są teraz w mniejszości. W średniowieczu za odmowę przelecenia na miotle były palone żywcem. Panie nie poddają się. Można je zobaczyć na lewym fotelu kapitana transoceanicznych samolotów oraz statków kosmicznych. W lotach orbitalnych uczestniczyło już ponad 40 kobiet. Do historii awiacji przeszły rekordzistki prędkości i długości lotu: Swietłana Sawicka, Maria Sołowiowa, Jacqueline Cochran, Jacqueline Auriol, Amelia Erhart czy Hanna Reitsch. Podczas II wojny światowej wiele kobiet było pilotami myśliwskimi. Do najsłynniejszych należą Lila Litwiak i Klaudia Budanowa, które w sumie zestrzeliły 23 samoloty wroga. Stefania Wojtulanis, Anna Leska i Jadwiga Piłsudska (córka marszałka Józefa Piłsudskiego) jako pilotki jednostki ferry dostarczały z fabryk samoloty na front. Latały one w paramilitarnej organizacji Air Transport Auxiliary, utworzonej dla pomocy lotnictwu wojskowemu. Pochodząca z Podbeskidzia Adela Szarzec szefuje personelowi latającemu w spółce córce narodowego przewoźnika, a Marta Zawartko, do niedawna widywana w Katowicach, razem z bratem Dominikiem latała na Airbusach A320 w Wizz Air. Teraz podobno lata w Singapore Airlines. Wyśmienite wyniki uzyskiwały panie w konkurencjach sportowych. Szło im tak dobrze, iż w 1955 r. Międzynarodowa Organizacja Lotnicza FAI postanowiła zaniechać oddzielnego rejestrowania rekordów ustanawianych przez kobiety i mężczyzn. Imponujące osiągnięcia ma na swoim koncie Pelagia Majewska, która ustanowiła 17 rekordów świata. Była także mistrzynią Europy i trzecią w historii kobietą, którą uhonorowano najwyższym wyróżnieniem w szybownictwie - Medalem Lilienthala. Medal ten przyznany został także Adeli Dankowskiej. Jeśli sięgnąć do lat międzywojennych, to nie sposób nie wspomnieć o Marii Youndze, Wandzie Modliborskiej, Krystynie Ganowicz i sosnowiczance Marii Tomaszewskiej. Obecnie znaczące sukcesy międzynarodowe w szybownictwie odnosi Małgorzata Margańska. Kobiety także są inżynierami lotniczymi. W bielskich zakładach szybowcowych pracowała Irena Kaniewska, która razem z Franciszkiem Kotowskim skonstruowała doskonałe A lthough it is generally thought that Daedalus and Icarus were the first fliers, women know where it s at. They have been flying their broomsticks for ages. Only because of men s jealousy, they are now in minority. In the Middle Ages they were burnt alive having declined to fly a broomstick. The ladies do not give up. They can be seen in the left chair of transatlantic airplanes and spaceships. Over 40 women have already took part in orbital flights. The history of aviation knows speed and flight time record holders, such as Swietłana Sawicka, Maria Sołowiowa, Jacqueline Cochran, Jacqueline Auriol, Amelia Erhart and Hanna Reitsch. During World War II many women were fighter pilots. The most famous are Lila Litwiak and Klaudia Budnowa, who shot down altogether 23 enemy planes. Pilots Stefania Wojtulanis, Anna Leska and Jadwiga Piłsudska (Józef Piłsudski s daughter) were delivering planes to the front line. They were flying in a paramilitary organization called Air Transport Auxiliary, created as a help for military airforce. Adela Szarzec, born in Podbeskidzie region, is a boss of air personnel in an international company, and Marta Zawartko, recently seen in Katowice, together with her brother Dominik has been flying Airbus A320 in Wizz Air. Now she works in Singapore Airlines. Women have also had great results in sports competitions. They were so good that International Aviation Organisation (FAI) decided not to register separately women s and men s records. Pelagia Majewska can boast herself with impressive achievements as she is the 17 world records holder. She was also a European champion and the third woman in history to be awarded Lilienhal s Medal, which is the highest honour in gliding. Adela Dankowska has also been awarded the same medal. When talking about mid-war years one has to mention Maria Younga, Wanda Modliborska, Krystyna Ganowicz and Maria Tomaszewska from Sosnowiec. Nowadays it is Małgorzata Margałska who is achieving international success. Women are also engineers. Irena Kaniewska, together with Franciszek Kotowski, constructed great gliders (Fly, 8

9 SILESIA airport sylwetki people a a szybowce Mucha, Jastrząb, Bocian, Jaskółka i Czapla. Na Śląsku Cieszyńskim bardzo popularna jest Maria Wardasówna pisarka i uczestniczka wielu rajdów kobiecych dookoła Polski. Jej książki, przepojone miłością do latania, jak między innymi Maryśka ze Śląska, Dziewczyna z chmur czy Zew przestworzy, wznawiane są do dziś. Z góry na wszystkich w Międzynarodowym Porcie Lotniczym Katowice spogląda Joanna Ozga, asystentka kontrolera na pyrzowickiej wieży (TWR EPKT). Gdy kończy dyżur, siada za sterami czego się da, bo ma licencje uprawniające do latania samolotem, szybowcem i balonem. Jest w dodatku instruktorem i egzaminatorem. To rzadkość. Niewiele jest bowiem w Polsce osób mogących przyjmować egzaminy państwowe. Córka pilota Stanisława Tazbira przyszła na lotnisko z mamą rozejrzeć się i została do dziś. - Chciałam być malarką, studiować na Akademii Sztuk Pięknych, ale nic z tego nie wyszło. Lotnictwo wciąga jak czarna dziura, ale nie żałuję. W aeroklubie na Muchowcu spędziłam całe dorosłe życie. Tam poznałam męża (inż. Waldemar Ozga jest jednym z najbardziej utytułowanych pilotów balonowych w Polsce), tam wychowywał się syn Tymoteusz, ale nie poszedł w ślady rodziców. Wylaszowała, tj. wyszkoliła setki pilotów. Nie ma na Śląsku człowieka związanego z lotnictwem, który nie znałby Joanny Ozgi. Jak wspomina ppłk pil. Marek Zapiór, kierownik Aeroklubu Śląskiego w latach , była nie tylko lubiana, ale i szanowana przez uczniów. Pomimo dość zasadniczego jak na kobietę podejścia do ludzi, ufano jej fachowości. Jako szefowa wyszkolenia potrafiła przykuć uwagę kursantów. - Niestety wyszkoliłam tylko dwie kobiety - mówi - panie rzadko trafiają do lotnictwa. Chyba jeszcze zbyt mocno pokutuje mit, iż jest to zajęcie dla mężczyzn. Jako zawodniczka startowała na różnego rodzaju zawodach, od Mistrzostw Europy po Igrzyska. Najczęściej jako członek załogi balonowej męża, m. in. w Japonii, Indiach, USA, Turcji. Teraz pomaga doprowadzić bezpiecznie do celu samoloty komunikacyjne. Doświadczenie pilota bardzo jest w tym pomocne, gdyż łatwiej wyobrazić sobie układ samolotów w przestrzeni, skoro w powietrzu spędziło się niewiele mniej czasu niż na ziemi. Hawk, Stork, Swallow and Heron) in a gliders production plant in Bielsko-Biała. Maria Wardasówna is very popular in Cieszyn Silesia; she s a writer and a participant of many female races around Poland. Her books, e.g. Mary from Silesia, A Girl from Clouds and The Call of Skies, are filled with passion of flying; they are reissued even today. K atowice International Airport is observed by Joanna Ozga, a controller s assistant in the control tower of Pyrzowice (TWR EPKT). When she finishes her shift, she sits in any machine available (as she has license allowing her to pilot a plane, a glider and a balloon) and flies. She is also an instructor and an examiner. It s rare. There are few people in Poland who can examine at state exams. A pilot s daughter arrived at the airport with her mother, just to look around and she stayed here. - I wanted to become a painter and study at the Art School, but this amounted to nothing. Aviation absorbs you like a black hole, but I don t regret. I spent my whole adult life in an airclub in Muchowiec. That is where I met my husband (Waldemar Ozga is one of the most awarded balloon pilots in Poland), that is also where our son, Tymoteusz, was brought up, but he didn t follow in parents footsteps. She trained hundreds of pilots. There is nobody connected with aviation in Silesia who wouldn t know Joanna Ozga. According to lieutenant colonel Marek Zapiór, who was an airclub supervisor in , she was not only liked, but also respected by the students. Despite quite a straitlaced attitude towards people, they trusted her competence. As a training boss she could attract students attention. - Unfortunately, I managed to train only two women she says - Women rarely appear in aviation. Probably, the myth that it is a manly thing is still very strong in them. As a contestant, she took part in many various competitions, e.g. Europe Championships. Most often she was a part of her husband s balloon team member in Japan, India, USA and Turkey. Now she helps in planes safe landing. Her pilot experience helps her a lot, as it is easier to imagine the configuration of planes in the air if you have spent not less time in the air than on earth. Cezary Orzech 9

10 region local SILESIA airport Michał Czarski rozmawiamy z Marszałkiem Województwa Śląskiego We re talking to Michał Czarski, the Marshal of Upper Silesia region Warto inwestować w lotnisko Airport is Worth Investing in - Panie marszałku, spotykamy się w dniu jubileuszu GTL. Czy Pana związki z katowickim lotniskiem sięgają aż tak daleko? - Moje związki z GTL zaczęły się w 1994 roku, jako prezydenta Sosnowca. Wówczas miałem możliwość poznania planów związanych z rozwojem lotniska. Należałem do grona prezydentów, którzy wyrazili gotowość kapitałowego zaangażowania się w to przedsięwzięcie, choćby w wymiarze symbolicznym. Port lotniczy jest bowiem jednym z istotnych instrumentów wpływających na rozwój lokalny. Wówczas wizja rozwoju była znacznie skromniejsza. Nikt nie zakładał aż tak dynamicznego przyrostu pasażerów, z czym mamy do czynienia zwłaszcza w ostatnich dwóch latach. Ten kolosalny skok do przodu, ponad milion pasażerów rocznie, przy niewiele ponad 200 tys. w roku 2002, kiedy stanąłem na czele samorządu województwa, przerósł znacznie nasze oczekiwania. - Mam przed sobą, opracowaną w 1995 r. przez British Aerospace Consultancy Services prognozę ryku lotniczego dla Katowic. Wynika z niej, w optymistycznym wariancie, że w 2014 r. katowickie lotnisko może obsługiwać 4 mln pasażerów rocznie... - Ostrożność tych prognoz wynikała z klimatu ówczesnych lat. Przypomnę, że był to dopiero początek przemian ustrojowych i gospodarczych w Polsce. Zamykano kopalnie, huty, co skłaniało do utyskiwań, że nic dobrego w tym województwie nie da się zrobić. Na niektórych działało to deprymująco, ale na szczęście dla większości był to czynnik mobilizujący. I oni mieli racje. Po 3-4 latach rzeczywistość okazała się zupełnie odmienna od tych ponurych przepowiedni. - Ludzie latają, ale w dużej mierze za pracą. Czy zatem to okno na świat nie będzie drzwiami z klamką po jednej stronie? - Nie, bo województwo śląskie jest regionem o dużej atrakcyjności inwestycyjnej, a uwzględniając Walory Podbeskidzia, Żywiecczyzny i Jury Krakowsko-Częstochowskiej także ciekawym turystycznie. Jest to opinia oparta na licznych analizach, chociażby ostatnio opublikowanej przez Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową, gdzie w rankingu regionów Śląsk uzyskał pierwsze miejsce w kraju pod względem atrakcyjności inwestycyjnej. Nie wytrzymuje też próby czasu stereotyp, - We re meeting on the day of GTL (Upper Silesian Aviation Group) jubilee. Do your ties with Katowice Airport go back so far? - My ties with GTL go back to 1994, when I was the president of Sosnowiec. At the time I had a chance to to learn about the airport development plans. I was in the group of presidents who declared financial help to this enterprice, even in a symbolic measure. The airport is one of the crucial factors influencing local development. Then, the vision of development was much simpler. Nobody could suppose that such a dynamic growth in the passengers number (as we could observe in the last 2 years) would occur. This enormous jump ahead (over 1 million passengers a year, in comparison to 200 thousand in 2002), since I took the lead of the local government, has gone beyond my wildest draems. - I m looking at the aviation market forecast for Katowice, prepared by British Aerospace Consultancy Services in According to the optimistic version from the document, in 2004 Katowice Airport would serve 4 million passengers a year - The cautiousness of the forecats resulted from the climate of the then uears. I have to say that it was just the beginning of structural and economical changes in Poland. The coalmines and steelworks were being closed, which was the reason of many complaints that nothing good could be done here. Such actions could have a negative influence on some pople but, fortunately, for the majority of them it served as a mobilising factor. And they were right. After 3-4 years, the reality turned out to be totally different from the dreary forecast. - People fly but generally to seek employment. Won t this window on the world turn into a door with a handle on just one side? - No, because Silesian region is an attractive place for investors and, taking into account the values of such regions like Podbeskidzie, Żywiec region and Cracow-Częstochowa Upland, it is also and interesting place for tourists. This opinion is based on numerous analyses, e.g. on a recently pub- 10

11 SILESIA airport region local że w Krakowie świetnie się wypoczywa i mieszka, a na Śląsku robi tylko interesy. Przedstawiciele dużych firm i międzynarodowych korporacji, do których zwrócił się Manager Magazin z pytaniem, które z miast poza Warszawą uważają za najbardziej atrakcyjne w Polsce, uznali, że Górny Śląsk należy do czołówki krajowej, przed Poznaniem, Trójmiastem i Łodzią. Podkreślano wysokie tempo rozwoju gospodarczego, dobre połączenia komunikacyjne z innymi miastami Polski i Europy, korzystny stosunek zarobków do kosztów utrzymania oraz szanse na zrobienie kariery zawodowej. Dostrzeżono także to, co chyba nam umyka, a co jest cenione na świecie przyjazny stosunek do rodziny. Port w Pyrzowicach zajmuje ważne miejsce na mapie gospodarczej i turystycznej naszego regionu. Doskonała lokalizacja w środku blisko trzymilionowej aglomeracji, a jednocześnie troszeczkę na jej poboczu, sprawia, że nie jest uciążliwy dla mieszkańców i może być czynny przez całą dobę. To rzadkość na świecie. Już teraz, pod względem obsługi przewozów towarowych, Pyrzowice wiodą prym wśród polskich lotnisk regionalnych. Dobiegająca końca budowa drogi dojazdowej do lotniska, realna perspektywa powstania za kilka lat autostrady A1, która przebiegać będzie przez Pyrzowice, dobra sytuacja finansowa GTL, pozwalają z optymizmem spoglądać w przyszłość. Atrakcyjnym partnerem okazały się linie niskokosztowe, zwłaszcza Wizz Air. Lotnisko jest otwarte dla wszystkich. Sądzę zatem, że kolejni przewoźnicy będą otwierać nowe połączenia. Znane mi są plany GTL do 2010 r. i nie dostrzegam zagrożeń w ich realizacji. MPL zarabia na siebie i może przeznaczać poważne środki na inwestycje. Akcjonariusze są życzliwie i prorozwojowo nastawieni na przekazywanie niemałych kwot na rozwój infrastruktury lotniskowej i około lotniskowej. lished one prepared by Market Economy Research Institute, where Silesia occupies the first place in the ranking of regions attractive for tourists. Also, the stereotype that Cracow is a nice place to live and rest, and Silesia to make business, is becoming outdated. The representatives of big companies and international corporations, asked by Manager Magazine, which of the cities, apart from Warsaw, they think are the most attractive in Poland, said that Upper Silesia belongs to the leaders, preceding such cities as Poznań, Gdańsk and Łódź. They have mentioned the fast pace of economical development, good communication links to many Polish and European cities, a favourable wages to maintanance costs ratio and professional career changes. The airport in Pyrzowice occupies an important place on economical and touristic map of our region. And excellent location in the middle of almost 3-million agglomeration, and at the same time a bit aside, makes it convenient for region inhabitants and can be opened round the clock. It s rare in the world. Even now, as regards cargo transportation service, Pyrzowice is in the lead among Polish regional airports. The works on access road are coming to an end, real prospects of A1 highway building, good financial situation of GTL, allows us to look ahead with optimism. Low cost arilines, especially Wizz Air, turned to be an attractice partner. The airport is open for everybody. So, I think that the next airlines will be opening new connections. I know GTL plans till 2010 and I do not see any obstacles in their realising. MPL earns enough money to have means for investments. Shareholders are favourably disposed and have pro-developmental attitude towards transfering money on airport infrastructure development. reklama

12 region local SILESIA airport marca 1991 r. powstało GTL, spółka która obecnie zarządza MPL Katowice - Urząd Marszałkowski jest również akcjonariuszem GTL. Czy to ułatwia dofinansowywanie przedsięwzięcia publicznego jakim jest rozwój międzynarodowego portu lotniczego? - Międzynarodowy Port Lotniczy Katowice według badań organizacji Airport Cauncil International jest jednym z najdynamiczniej rozwijających się lotnisk w Europie. Inwestowanie w lotnisko jest więc nie tylko potrzebne dla rozwoju regionu, ale zapewne będzie niezłą lokatą kapitału. Ambitne plany rozbudowy Portu Lotniczego zmierzają do podwojenia powierzchni użytkowej Portu Pasażerskiego oraz zwiększenia liczby odpraw do 3,6 mln pasażerów rocznie. Prognozy te wymuszają na władzach GTL konieczność wykorzystania terenów bezpośrednio przyległych do portu oraz obligują do kreowania inicjatyw związanych z rozwojem lotniska. Skoro Pyrzowice aspirują do roli lotniska tranzytowego, niezbędna jest budowa bazy hotelowej i wielopoziomowych parkingów, bez których trudno wyobrazić sobie nowoczesny port lotniczy. W strefie okołolotniskowej powinna rozwinąć się obsługa transportowa: gastronomia, stacje paliw, drobne naprawy samochodów, a także handel i miejsca obsługi podróżnych. Wspominam o tym, bo inwestowanie w Port Lotniczy jest przedsięwzięciem długofalowym, ale też korzystnym dla samorządu regionalnego, który w swych decyzjach kieruje się wizją rozwoju województwa. - Zbliżają się do końca prace nad powstaniem Górnośląskiego Związku Metropolitalnego. Radni wszystkich zainteresowanych miast konurbacji wyrazili zgodę na przystąpienie do Związku. Czy powstanie wielomilionowej metropolii ułatwi rozwiązanie nabrzmiałych od lat problemów, jak chociażby jednolitego systemu komunikacji publicznej? - Powstanie Górnośląskiego Związku Metropolitalnego rodzi nadzieję, że problemy trudne do rozwiązania przez pojedyncze miasta, będą z powodzeniem realizowane przez 17 miast, które zadeklarowały wolę współpracy w ramach metropolii. Dotyczy to zarówno transportu publicznego, ochrony środowiska, jak i zagadnień z dziedziny kultury czy szkolnictwa wyższego. Związek metropolitalny może także z większą skutecznością, niż poszczególne miasta ubiegać się o środki z Unii Europejskiej. W rozdziale tych pieniędzy premiowane są bowiem inicjatywy o charakterze ponadlokalnym. W tę koncepcję dobrze wpisują się plany rozwoju lotniska. Rozpoczęta w ubiegłym roku rozbudowa Terminalu Pasażerskiego i modernizacja istniejącej infrastruktury pozwoli także dostosować się Pyrzowicom do wymogów porozumienia wykonawczego z Schengen. - Jak często Pan Marszałek jako pasażer odwiedza pyrzowickie lotnisko? - Nie rzadziej niż raz w miesiącu, ale niekiedy bywa, że częściej. Mam więc okazję na bieżąco obserwować postęp prac przy rozbudowie terminalu oraz infrastruktury w pobliżu lotniska. Przyznaję, że zakres i tempo robót są imponujące. - Dziękuję za rozmowę. On the 6th March 1991 GTL, a company managing MPL Katowice, was created - The Marshal s Office is also a GTL shareholder. Does it facilitate international airport financing? - Katowice International Airport, according to Airport Cauncil International researches, is one of the most dynamically developing airports in Europe. Investing in the airport is not only helpful for the region, but it can also be a good financial deposit. Ambitious plans of the airport development are driving at doubling the airport surface and increasing the number of passengers checking-in to 3.6 million passengers a year. These forecasts are compelling the GTL management to utilise the area adjacent to the airport and obliging it to undertake initiatives aiming at the airport development. Since Pyrzowice aspires to the role of a transit airport, it is necessary to build hotel infrastructure and multilevel car parking towers; as it is hard to imagine a modern airport without them. Transport service points, catering service, gas stations, garages etc. should appear in the neighbouring area. I m talking about it because investing in the airport is a long-term enterprise, but it is also profitable for the local government, which follows the vision of region development while making decisions. - The works to constitute the Upper Silesian Metropolis are coming to an end. The aldermen of all the cities of the conurbation have given consent to accede to it. Is the creation of severalmillion metropolis going to solve heavy-weight issues, like a uniform public transport? - The creation of the Upper Silesian Metropolis gives hope that the problems difficult to solve by one city, will be successfully solved by 17 cities which offered to participate within the metropolis. The common issues cover public transport, environmental protection, as well as culture and the system of higher education. The metropolis can also apply for funds from European Union more efficiently than one city. In these funds allocation, initiatives of regional character have priority over the local ones. The airport development plans well follow this concept. The works on passengers terminal and infrastructure modernisation will adapt Pyrzowice to the standards of Schengen Agreement. - How often do you visit the airport in Pyrzowice? - At least once a month, but sometimes even more often. Then I have a chance to be up-to-date and observe the progression of works on passengers terminal and infrastructure modernisation. I must admit that the range and pace are impressive. - Thank you for the interview. 12 Cezary Orzech

13 Magiczna kraina Magic Land

14 podróże journeys SILESIA airport Magiczna kraina Magic Land K ornwalia to kraina mitów, tajemnic i legend. Oszałamiające krajobrazy wybrzeża: strome klify i długie, piaszczyste plaże. Dzikie wrzosowiska, dawne kamienne kręgi, zamki i romantyczne wyspy. Ta część Anglii stanowi odrębny administracyjnie i kulturowo obszar, którego mieszkańcy posiadają nawet swój własny język. Jednak ucieszy Was pewnie wiadomość, że wszyscy tutaj mówią również po angielsku. Czy nabraliście już ochoty na odwiedzenie tej magicznej krainy? Jeśli tak, to zapraszamy, abyście podążyli naszym śladem. Przejeżdżając rzekę Tamar, która stanowi naturalną granicę pomiędzy Devonem a Kornwalią lub jak ujęliby to Kornwalijczycy: pomiędzy Kornwalią a Anglią, podążyliśmy drogą A30 przez Bodmin Moor i dalej do St Ives, którego widok z pobliskiego wzgórza zaparł nam dech w piersiach. Biała, piaszczysta plaża o kształcie wielkiego półksiężyca i morze tak niebieskie, że stapiało się z niebem. W oddali: kilka łódek rybackich i biały żagiel przepływającego jachtu. W malutkiej, portowej kafejce uraczyliśmy się miejscowym specjałem teacakes. To pyszne pieczone ciasteczka z rodzynkami, obficie posmarowane świeżym, kornwalijskim masłem. Nie mając czasu do stracenia podążyliśmy wąską drogą, wijącą się wzdłuż wybrzeża do St Just. Za każdym zakrętem naszym oczom ukazywały się coraz bardziej niesamowite morskie pejzaże. Chyba nigdzie indziej mordercza walka pomiędzy lądem a morzem nie jest tak widoczna jak tutaj. Jej efektem są strome, monumentalne klify, głębokie zatoki i sterczące z nich ostre jak brzytwa skały. W końcu dotarliśmy do St Just. Jeżeli fish & chips (ryba z frytkami) jest narodowym daniem Anglików, to najlepszą można zjeść właśnie tutaj. To była prawdziwa uczta! W pobliżu St Just znajduje się najdalej wysunięty na zachód punkt w Anglii: Cape Cornwall. Stąd do Kanady jest w prostej linii 3000 km. Wybrzeże wije się tu dziko, skały przyjmują najbardziej fantastyczne kształty, zaś morskie fale, po długiej podroży przez Atlantyk, rozbijają się o nie z westchnieniem ulgi. Z Cape Cornwall, poprzez rozległe pola żonkili, udaliśmy C ornwall, a land of myth, mystery and legend, of stunning coastal scenery, craggy cliffs and long sandy beaches. Wild moorland, ancient stone rows and circles, castles and romantic islands. Part of England and yet different, a place that even has its own language, though you'll be pleased to know they all speak English. Does this wet your appetite to travel there? It did ours, so follow in our footsteps. Crossing the river Tamar that forms the traditional boundary between Devon and Cornwall, or as the Cornish would say between Cornwall and England, we followed the backbone of Cornwall along the A30 road over Bodmin Moor and on to St Ives where the views took the breath away. A huge crescent of white sand with the sea so blue it matched the sky. In the distance a few small fishing boats and the white sails of a passing yacht. By the small harbour we enjoyed toasted teacakes dripping with fresh Cornish butter. No time to lose, we followed the narrow twisting road along the coast to St Just. At every turn there were more 14

15 SILESIA airport podróże journeys się na południe. W Wielkiej Brytanii rośnie więcej żonkili niż w którymkolwiek innym kraju, a najwięcej właśnie w południowej Kornwalii. Nagle zza skał wyłoniła się Mount's Bay i mała wysepka St Michael's Mount, nad którą góruje średniowieczne opactwo. Dokładnie takie, jak to w Mont St Michel we Francji. Późnym popołudniem dotarliśmy do Perranporth. Nasz hotel był położony tak blisko morza, że fale Atlantyku szumiały tuż za oknem, a surferzy ujeżdżali je nie dalej niż pięć metrów od nas. Podczas odpływu fale ustępowały miejsca dziesięciokilometrowemu pasowi plaży, idealnie nadającej się na długie spacery i rozmyślania. N azajutrz odwiedziliśmy Eden s Project, który zgodnie ze swą nazwą jest prawdziwym, tyle, że stworzonym przez człowieka rajem. Raj ten kontynuuje wielką tradycję kornwalijskich ogrodów, takich jak Trebah, Heligan czy Tresco. Eden s Project znajduje się w dawnym kamieniołomie, w którym kiedyś wydobywano kaolin, a który teraz przekształcono w jeden ze współczesnych cudów świata. Mieszczą się tutaj jedne z największych szklarni na świecie. Największa z nich nosi nazwę Tropikalnego Biomu. Odtworzono w niej tropikalny las równikowy. Można tu zobaczyć olbrzymie, egzotyczne drzewa, pnącza, orchidee, bromelie i inne ciekawe rośliny. Rosną tu bananowce, papaje, palmy kokosowe i kawowce. Długo rozkoszowaliśmy się wysoką temperaturą Biomu, szczególnie, że pogoda na zewnątrz była iście angielska. Wizyta w Kornwalii byłaby niekompletna bez odwiedzenia zamku legendarnego króla Artura w Tintagel. Zamek położony jest częściowo na stromym wybrzeżu, a częściowo na skalistej wysepce, połączonej z lądem wąskim mostem i długim ciągiem stromych schodów. Warto zdobyć się na wysiłek i wejść na szczyt zamku. Nagrodą będą spektakularne widoki, a przy odrobinie szczęścia może uda się zobaczyć którąś z mieszkanek oceanu fokę. Przecinając Bodmin Moor ruszyliśmy w dalszą drogę. Mijaliśmy stare wioski, takie jak Chysauster, mającą ponad 3000 lat, a także wiele monumentalnych, kamiennych budowli, takich jak Lanyon Quoit. Ta dziwna skała, prawdopodobnie pochodząca z epoki kamiennej, ma wydrążony w samym środku okrągły otwór, z którym związana jest legenda. Jeśli bezdzietni małżonkowie przejdą przez otwór o północy przy pełni księżyca, zostaną rodzicami w ciągu roku. Nie zaryzykowaliśmy na wypadek, gdyby legenda miała okazać się prawdziwa! Na południowym wybrzeżu można znaleźć ciche, małe amazing seascapes and dramatic cliffs to enjoy. If Fish and Chips are the national dish of England then the very finest are to be found in St Just. We gorged ourselves. Nearby is the most western point in England, Cape Cornwall. From here the Atlantic stretches over 3000 Km to Canada with not even a speck of land between. The cliffs here are twisted and contorted into fantastic shapes and the waves, after their long journey across the ocean, crash against them to spectacular effect. On to the south coast, passing fields of daffodils, England grows more daffodils than any other country and most of these are grown in southern Cornwall. Suddenly we saw Mount's Bay and the small island of St Michael's Mount surmounted by its ancient abbey, all reminiscent of Mont St Michel in France. L ate afternoon we reached Perranporth. Our hotel in Perranporth was so close to the sea that the Atlantic ocean rushed past the window and surfers rode the waves no more than 5 metres from our view. When the tide was out then the waves were replaced by a 10 Km long stretch of beach, ideal for long contemplative walks. Next day we visited Eden s project, well named as it truly is the modern garden of Eden, continuing the great tradition of Cornish gardens, Trebah, Heligan and Tresco to mention just a few. Eden s project occupies an exhausted China Clay 15

16 podróże journeys SILESIA airport quarry, the enormous pit having been transformed into one of the wonders of the modern world. Within it are the largest greenhouses in the world, the most spectacular being the Tropical Biome. Here has been recreated a tropical rain forest, see massive trees hanging with vines of every kind, orchids, bromeliads and all types of tropical plants. See bananas, papaya, coconuts and coffee freely growing. Revel in the heat, especially if the weather outside is disappointing. No visit to Cornwall would be complete without we pay our respects to its legendary King Arthur.. King Arthur's castle in Tintagel stands impresssively high above the ocean on a rocky island joined to the mainland by a narrow bridge and a long flight of steep steps. It is well worth the effort for the glorious and stunningly spectacular views along the coast from the summit. osady rybackie, a także wioski, takie jak Mousehole (dosłownie mysia dziura ), zbudowaną wokół małej, wtulonej w skały zatoczki, tworzącej naturalny port. Takich miejsc jest na wybrzeżu kornwalijskim wiele. Naszym ulubionym jest jednak Looe i jego małe domki, przyklejone w nieładzie do stromych zboczy. Looe jest niewielkim portem rybackim. Widok powracających o zachodzie słońca kutrów rybackich oraz biel żagli jachtów, okrążających boje w zatoce, na długo pozostanie w naszej pamięci. To wszystko, to jedynie przedsmak tego, co ma do zaoferowania Kornwalia. Aby móc w pełni docenić jej piękno, trzeba odwiedzić ją samemu. Crossing Bodmin Moor we passed ancient villages such as Chysauster, thought to be over 3000 years old and many early stone works including Lanyon Quoit. This strange rock, probably erected during the stone age, has a round hole cut right through the middle of it and has a legend attached. It is said that if a childless couple climb through the hole at midnight on the night of the full moon then they will be parents within the year. In case it is more than just a legend we did not risk it! The north coast, battered by the Atlantic is wilder and more exposed than the south. On the south coast you find quiet little fishing villages and the estuaries of rivers that tumble down from the moor. Villages like Mousehole, literally mouse hole, built around a small cove cut into the cliffs by the sea and forming a natural harbour. There are so many such places along this coast, but our favourite must be Looe. A jumble of buildings lining tiny streets all squeezed into a narrow valley at the bottom of steep sided hills. Looe is a fishing port and our lasting memory is of standing on the end of the Banjo Pier as the sun went down watching the fishing boats return and the last of the sailing yachts racing around the buoys in the bay. We can only give you a tiny taste of all that Cornwall has to offer, to fully appreciate it you have to visit it for yourself. 16 T. H. zdjęcia/ photos by Tomasz Zobek

17 SILESIA airport konkurs competition? FOTO KONKURS 3 marca 2005 r. w Międzynarodowym Porcie Lotniczym Katowice wylądował największy samolot transportowy na świecie. Dowodzi to, iż pyrzowickie lotnisko jest zdolne do przyjęcia maszyn każdego typu. Tym razem prosimy o podanie pełnej nazwy i typu tego giganta, a za wskazanie jego wymiarów przyznamy nagrody specjalne. Odpowiedzi prosimy nadsyłać do dnia 30 kwietnia 2006 r. na adres: NAGRODY CZEKAJĄ! reklama PHOTO COMPETITION On the 3rd of March 2005 the biggest cargo aircraft in the world landed at the Katowice Airport. It proves that the airport in Pyrzowice is capable of welcoming any type of machine. This time we ask you to give a full name and a type of this giant. Additionally, if you give its dimensions, we have special prizes for you. Please, send the answers to: by the 30th April THE PRIZES ARE WAITING!

18 Katowickie okn

19 o na świat Katowice Gateway to the World

20 15 lat minęło 15 years have passed SILESIA airport Katowickie okno na świat 6 marca to dobra data dla śląskiego lotnictwa. Tego dnia, 1945 roku, zanim na dobre umilkły armaty, wznowił działalności PLL "LOT", uruchamiając połączenie na trasie Warszawa Katowice, a w 1991 r. powstało Górnośląskie Towarzystwo Lotnicze S.A. Na samym początku samoloty korzystały z lotniska na Muchowcu. W latach została wybudowana betonowa droga startowa o długości 1250 m. Niestety, w niespełna w rok po oddania pasa do użytku, na skutek eksploatacji górniczej prowadzonej wbrew przedwojennej umowie, zostały zauważone pierwsze odkształcenia. Węgiel okazał się potrzebniejszy. Ruchy górotworu z powodu tąpnięć były tak znaczne, że 15 czerwca 1958 r. lotnisko Katowice-Muchowiec zostało zamknięte dla regularnej komunikacji powietrznej. Przystąpiono do prac studyjnych nad wybraniem innego terenu pod budowę nowego portu. Niestety, brane pod uwagę tereny w Piotrowicach, Panewnikach, Urbanowicach i Gardawicach, a przede wszystkim w Balinie pod Trzebinią albo już były przeznaczone na inne cele, albo nie posiadały wystarczająco dużo wolnego terenu. Podjęto decyzje o udostępnieniu cywilom przez wojsko pasa startowego w Pyrzowicach na zasadzie współużytkowania. Na drodze Katowice gateway to the world The 6th of March is a good date for Silesian aviation. On that day, soon before World War II ended in 1945, Polish Airlines LOT had resumed its activity and had opened Warsaw-Katowice connection. In 1991 Górnośląskie Towarzystwo Lotnicze SA (Upper Silesian Aviation Group) came into existence. At the very beginning the planes were using the airport in Muchowiec. In the years a concrete metre-long runway was built. Unfortunately, after a yearlong functioning, the first surface distortions were to be seen. The reason were mining works, conducted underground in spite of pre-war contracts. But the coal turned to be more important. The rock mass movements were so strong that the airport in Muchowiec was closed for regular communication on the 15th June The works to select a place for a new airport started. Unfortunately, the terrains taken into consideration in Piorowice, Panewniki, Urbanowice and Gardawice, and especially in Balina, either had already been selected for a different purpose, or weren t big enough. The Pyrzowice airport authorities decided to provide an access to one runway for civilians. The runway, whcich had been expanded in 1964 to 2380 m of length and 60 m of width, could serve also civilian airplanes. The only thing to do was to built an airport building and to assure technical infrastructure. By the end of 1969 a small (550 m2) passenger terminal, two taxi runways and an apron were built. 20

21 SILESIA airport lat minęło 15 years have passed startowej, rozbudowanej w 1964r. do 2380 m długości oraz 60 m szerokości, mogły bezpiecznie operować samoloty pasażerskie. Potrzeba było tylko wybudować budynek portu i zaplecza technicznego. Do końca 1969 r. powstał niewielki terminal pasażerski (550 m2), drogi kołowania i przeddworcowa płyta postojowa. Wznowienie ruchu lotniczego z Katowic nastąpiło 6 października 1966 r. lotem do Warszawy. Nowe sezonowe kierunki były otwierane i zamykane w zależności od potrzeb, między innymi do Gdańska, Air traffic reopening took place on the 6th October 1966 with a flight to Warsaw. New seasonal direction were being opened and closed, depending on the needs; these were flights to Gdańsk, Koszalin, Poznań and other big cities. The charters to Bulgarian holiday resorts on the Black Sea, also took place. Domestic connections were quite popular, although rather small-sized plane were used (like An-24). For several years over 100 thousands travelers had been choosing this form of transport every year. Ticket prices escalation and deteriorating situation of the country, as well as more and more common highjack trials, discouraged the authorities not only from development but also from keeping the status quo of domestic flights, which finally were suspended. When on October 28th, 1990 the last Polish Airlines plane took off from Katowice to Warsaw, the fact wasn t even mentioned in local media. In the unlucky year only 14 passengers were dispatched daily. This was the time of great recession, mostly caused by Koszalina i Poznania. Odbywały się również czartery do czarnomorskich kurortów w Bułgarii. Połączenia krajowe cieszyły się dużym zainteresowaniem pomimo, iż odbywały się stosunkowo niewielkim samolotami An-24. Przez kilka lat z rzędu z tej formy podróżowania korzystało ponad 100 tys. pasażerów rocznie. Wzrost cen biletów oraz pogarszająca się sytuacja gospodarcza w kraju, a także coraz częstsze próby porwań samolotów zniechęcały władze nie tylko do rozwoju, ale i do utrzymywania połączeń krajowych, które w końcu zostały zawieszone. Kiedy 28 października 1990 r. odleciał z Katowic do stolicy ostatni rejsowy samolot PLL LOT, faktu tego nie odnotowała nawet lokalna prasa. W feralnym roku odprawiano średnio 14 pasażerów dziennie. Był to czas wielkiego zastoju, w dużej mierze spowodowanym zawirowaniami politycznymi w naszym kraju. Sytuacja ta zaniepokoiła władze wojewódzkie. Nikomu nie mieściło się w głowie, by Śląsk mógł się political situation in our country. The provincial authorities were bothered by the situation. Nobody could ever think that Silesia would develop without a well-functioning airport. In the province development strategy, the communication infrastructure problem has been given priority meaning. 21

SILESIA. Nowy terminal MPL Katowice. New Terminal of Katowice International Airport. Warto latać do Katowic! Katowice is worth flying to!

SILESIA. Nowy terminal MPL Katowice. New Terminal of Katowice International Airport. Warto latać do Katowic! Katowice is worth flying to! SILESIA 3 (11) 2007 Magazyn Międzynarodowego Portu Lotniczego Katowice Katowice International Airport Magazine Nowy terminal MPL Katowice New Terminal of Katowice International Airport www.gtl.com.pl Warto

Bardziej szczegółowo

SILESIA. Warto latać do Chorzowa! Chorzów is worth flying to! Lataj z Katowic! do Grecji Fly from Katowice! to Greece 4 (12) 2007

SILESIA. Warto latać do Chorzowa! Chorzów is worth flying to! Lataj z Katowic! do Grecji Fly from Katowice! to Greece 4 (12) 2007 SILESIA 4 (12) 2007 Magazyn Międzynarodowego Portu Lotniczego Katowice Katowice International Airport Magazine Warto latać do Chorzowa! Chorzów is worth flying to! www.katowice-airport.com Lataj z Katowic!

Bardziej szczegółowo

Frankfurt okno na świat

Frankfurt okno na świat 1 (21) 2009 Fuerteventura oaza na pustyni cywilizacji Fuerteventura an oasis in the desert of civilisation Menadżer w podróży The travelling manager Frankfurt okno na świat Frankfurt Window on the world

Bardziej szczegółowo

Katowice Dubaj. Katowice Dubai. Barcelona: nie wierzcie Kolumbowi. OFF Festival święto muzyki alternatywnej. Barcelona: don t believe Columbus

Katowice Dubaj. Katowice Dubai. Barcelona: nie wierzcie Kolumbowi. OFF Festival święto muzyki alternatywnej. Barcelona: don t believe Columbus 2 (22) 2009 Barcelona: nie wierzcie Kolumbowi Barcelona: don t believe Columbus OFF Festival święto muzyki alternatywnej OFF Festival celebrating alternative music Katowice Dubaj Katowice Dubai magazyn

Bardziej szczegółowo

18 To był świetny rok! Kalendarium 2011 What a great year! 2011 Calendar

18 To był świetny rok! Kalendarium 2011 What a great year! 2011 Calendar KATOWICE AIRPORT MAGAZINE styczeń luty january february 1 (38) 2012 12 Lanzarote z ognia i wody Lanzarote born of fire and water 18 To był świetny rok! Kalendarium 2011 What a great year! 2011 Calendar

Bardziej szczegółowo

wstęp intro Dear Readers! Milionowy Pasażer One Million Passenger

wstęp intro Dear Readers! Milionowy Pasażer One Million Passenger czytaj na str. 4-5, 30, 32 find more on pp. 4-5, 30, 32 czytaj na str. 22 find more on p. 22 czytaj na str. 26 find more on p. 26 SILESIA airport 1-2005 wstęp intro Milionowy Pasażer One Million Passenger

Bardziej szczegółowo

2 (56) / 2015 KATOWICE AIRPORT MAGAZINE EGZEMPLARZ BEZPŁATNY FREE COPY. Albania inna niż myślisz Albania different than you think

2 (56) / 2015 KATOWICE AIRPORT MAGAZINE EGZEMPLARZ BEZPŁATNY FREE COPY. Albania inna niż myślisz Albania different than you think 2 (56) / 2015 KATOWICE AIRPORT MAGAZINE EGZEMPLARZ BEZPŁATNY FREE COPY 16 Letnie kierunki z Katowice Airport Summer routes from Katowice Airport 20 Albania inna niż myślisz Albania different than you think

Bardziej szczegółowo

SILESIA. Częstochowa Miasto, które trzeba odwiedzić! Częstochowa A city that has to be visited!

SILESIA. Częstochowa Miasto, które trzeba odwiedzić! Częstochowa A city that has to be visited! SILESIA 5 (13) 2007 Magazyn Międzynarodowego Portu Lotniczego Katowice Katowice International Airport Magazine Częstochowa Miasto, które trzeba odwiedzić! www.katowice-airport.com Częstochowa A city that

Bardziej szczegółowo

SILESIA. Siedmiu wspaniałych The Fantastic Seven. Zmieniamy jutro polskiego przemysłu Transforming the Tomorrow of Polish Industry 1 (15) 2008

SILESIA. Siedmiu wspaniałych The Fantastic Seven. Zmieniamy jutro polskiego przemysłu Transforming the Tomorrow of Polish Industry 1 (15) 2008 SILESIA 1 (15) 2008 Magazyn Międzynarodowego Portu Lotniczego Katowice Katowice International Airport Magazine Siedmiu wspaniałych The Fantastic Seven Zmieniamy jutro polskiego przemysłu Transforming the

Bardziej szczegółowo

wstęp intro Dear Sirs and Madams! Szanowni Państwo!

wstęp intro Dear Sirs and Madams! Szanowni Państwo! Magazyn Portu Lotniczego Katowice nr 4-2006 Magazine of the Katowice Airport Issue 4-2006 SILESIA airport 4-2006 wstęp intro Szanowni Państwo! Dear Sirs and Madams! Jura na Śląsku? Zapewne niektórzy czytelnicy,

Bardziej szczegółowo

lat linii lotniczej Wizz Air Wizz Air's 10th anniversary 2 (50) / 2014 KATOWICE AIRPORT MAGAZINE EGZEMPLARZ BEZPŁATNY FREE COPY

lat linii lotniczej Wizz Air Wizz Air's 10th anniversary 2 (50) / 2014 KATOWICE AIRPORT MAGAZINE EGZEMPLARZ BEZPŁATNY FREE COPY 2 (50) / 2014 KATOWICE AIRPORT MAGAZINE EGZEMPLARZ BEZPŁATNY FREE COPY lat linii lotniczej Wizz Air Wizz Air's 10th anniversary 12 Wielkie greckie wakacje The great Greek holiday 18 Pomysł na Paryż w 48

Bardziej szczegółowo

14 Dzieje się w Europie What's on in Europe. 16 Baza techniczna Katowice Airport Maintenance base at Katowice Airport

14 Dzieje się w Europie What's on in Europe. 16 Baza techniczna Katowice Airport Maintenance base at Katowice Airport KATOWICE AIRPORT MAGAZINE kwiecień maj april may 2 (34) 2011 14 Dzieje się w Europie What's on in Europe 16 Baza techniczna Katowice Airport Maintenance base at Katowice Airport 20 20 lat GTL SA część

Bardziej szczegółowo

M iesiąc sierpień to niewątpliwie. A ugust is undoubtedly a halfway. wstęp intro

M iesiąc sierpień to niewątpliwie. A ugust is undoubtedly a halfway. wstęp intro Magazyn Portu Lotniczego Katowice nr 6-2006 Magazine of the Katowice Airport Issue 6-2006 SILESIA airport 6-2006 wstęp intro Drodzy Czytelnicy! Dear Readers! M iesiąc sierpień to niewątpliwie półmetek

Bardziej szczegółowo

KATOWICE AIRPORT MAGAZINE maj czerwiec MAy june 3 (40) 2012

KATOWICE AIRPORT MAGAZINE maj czerwiec MAy june 3 (40) 2012 KATOWICE AIRPORT MAGAZINE maj czerwiec MAy june 3 (40) 2012 Raj na Atlantyku Madeira paradise on the Atlantic 12 Sycylia perła Morza Śródziemnego Sicily the pearl of the Mediterranean 16 Lato 2012 moc

Bardziej szczegółowo

6 (54) / 2014 Katowice Airport Magazine. egzemplarz bezpłatny Free copy. Sztokholm w 48 godzin Stockholm in 48 hours

6 (54) / 2014 Katowice Airport Magazine. egzemplarz bezpłatny Free copy. Sztokholm w 48 godzin Stockholm in 48 hours 6 (54) / 2014 Katowice Airport Magazine egzemplarz bezpłatny Free copy 12 Alpy i Pireneje w zasięgu ręki The Alps and the Pyrenees within reach 16 Sztokholm w 48 godzin Stockholm in 48 hours 44 Zabłyśnij

Bardziej szczegółowo

Muzeum Łazienki Królewskie w Warszawie. maj 2012 (06) The Royal Lazienki Museum. zeskanuj!

Muzeum Łazienki Królewskie w Warszawie. maj 2012 (06) The Royal Lazienki Museum. zeskanuj! m a g a z i n e maj 2012 (06) Miesięcznik Pasażerów eurolot.com / eurolot.com Passengers monthly Egzemplarz bezpłatny / Free copy zeskanuj! Muzeum Łazienki Królewskie w Warszawie The Royal Lazienki Museum

Bardziej szczegółowo

magazyn bezpłatny free magazine 5 (25) 2009

magazyn bezpłatny free magazine 5 (25) 2009 magazyn bezpłatny free magazine 5 (25) 2009 Jeśli latać, to tylko z Katowic! Katowice the only airport worth flying from linie czarterowe charter airlines Oslo Malmö Sztokholm Fuerteventura Teneryfa Faro

Bardziej szczegółowo

42 Silesian Greenpower Silesian Greenpower. 18 Bułgaria słoneczne brzegi o złotym piasku Bulgaria sunny beaches of golden sands

42 Silesian Greenpower Silesian Greenpower. 18 Bułgaria słoneczne brzegi o złotym piasku Bulgaria sunny beaches of golden sands KATOWICE AIRPORT MAGAZINE lipiec sierpień july august 4 (41) 2012 18 Bułgaria słoneczne brzegi o złotym piasku Bulgaria sunny beaches of golden sands 32 Odlotowy mebel Odlotowa Galeria Odlotowa Biblioteka

Bardziej szczegółowo

1 (55) / 2015 KATOWICE AIRPORT MAGAZINE EGZEMPLARZ BEZPŁATNY FREE COPY. Airbus A340 kolejny do kolekcji Airbus A340 another one for the collection

1 (55) / 2015 KATOWICE AIRPORT MAGAZINE EGZEMPLARZ BEZPŁATNY FREE COPY. Airbus A340 kolejny do kolekcji Airbus A340 another one for the collection 1 (55) / 2015 KATOWICE AIRPORT MAGAZINE EGZEMPLARZ BEZPŁATNY FREE COPY 16 Neapol w 48 godzin Naples in 48 hours 26 Airbus A340 kolejny do kolekcji Airbus A340 another one for the collection 48 Genewskie

Bardziej szczegółowo

REGIONALNY ZINTEGROWANY PLAN POLICENTRYCZNEGO ROZWOJU OBSZARÓW WOKÓŁ MAZOWIECKIEGO PORTU LOTNICZEGO WARSZAWA MODLIN

REGIONALNY ZINTEGROWANY PLAN POLICENTRYCZNEGO ROZWOJU OBSZARÓW WOKÓŁ MAZOWIECKIEGO PORTU LOTNICZEGO WARSZAWA MODLIN REGIONALNY ZINTEGROWANY PLAN POLICENTRYCZNEGO ROZWOJU OBSZARÓW WOKÓŁ MAZOWIECKIEGO PORTU LOTNICZEGO WARSZAWA MODLIN THE INTEGRATED REGIONAL POLYCENTRIC DEVELOPMENT PLANS FOR THE WARSAW MODLIN AIRPORT CATCHMENT

Bardziej szczegółowo

22 Katowice Airport spojrzenie w przyszłość Katowice Airport a glance into the future

22 Katowice Airport spojrzenie w przyszłość Katowice Airport a glance into the future MAGAZYN MIĘDZYNARODOWEGO PORTU LOTNICZEGO KATOWICE KATOWICE AIRPORT MAGAZINE luty february 1 (33) 2011 10 Słoneczny Ejlat oaza przyjemności Sun-filled Eilat oasis of pleasure 22 Katowice Airport spojrzenie

Bardziej szczegółowo

6 Alicante źródło światła Alicante a light-source. 12 Edynburg miasto wygasłych wulkanów Edinburgh city of extinct volcanoes

6 Alicante źródło światła Alicante a light-source. 12 Edynburg miasto wygasłych wulkanów Edinburgh city of extinct volcanoes KATOWICE AIRPORT MAGAZINE STYCZEŃ marzec JANUARY march 1 (44) 2013 6 Alicante źródło światła Alicante a light-source 12 Edynburg miasto wygasłych wulkanów Edinburgh city of extinct volcanoes 32 Fast Track

Bardziej szczegółowo

Let s travel. Let s do business. Let s look around. 1 No 1. CHARTER MIX Prawdziwa gratka dla amatorów podróżowania

Let s travel. Let s do business. Let s look around. 1 No 1. CHARTER MIX Prawdziwa gratka dla amatorów podróżowania KWARTALNIK PORTU LOTNICZEGO POZNAŃ-ŁAWICA 1 No 1 2010 Port lotniczy Poznań-Ławica im. Henryka Wieniawskiego www.airport-poznan.com.pl POZNAN AIRPORT MAGAZINE Let s travel CHARTER MIX Prawdziwa gratka dla

Bardziej szczegółowo

wczoraj.dziś.jutro information for tourists & businesspeople with map winter. 4/2012 2013 yesterday. today. tomorrow gestern. heute.

wczoraj.dziś.jutro information for tourists & businesspeople with map winter. 4/2012 2013 yesterday. today. tomorrow gestern. heute. > ISSN 1644-289X wczoraj.dziś.jutro yesterday. today. tomorrow gestern. heute. morgen information for tourists & businesspeople with map winter. 4/2012 2013 > > > > > > > > > > Urząd Miasta Kielce 25-303,

Bardziej szczegółowo

W sercu Metropolii. In the heart of the Metropolis. 10 Nie tylko Krzywa Wieża! Not just a Leaning Tower! 14 Pod osłoną nieba A slice of heaven

W sercu Metropolii. In the heart of the Metropolis. 10 Nie tylko Krzywa Wieża! Not just a Leaning Tower! 14 Pod osłoną nieba A slice of heaven MAGAZYN MIĘDZYNARODOWEGO PORTU LOTNICZEGO KATOWICE KATOWICE AIRPORT MAGAZINE kwiecień april 2 (28) 2010 W sercu Metropolii In the heart of the Metropolis 10 Nie tylko Krzywa Wieża! Not just a Leaning Tower!

Bardziej szczegółowo

Jerzy Dudek. Przewodnik Kibica Fan s Guide. czerwiec 2012 (07) zeskanuj! strona

Jerzy Dudek. Przewodnik Kibica Fan s Guide. czerwiec 2012 (07) zeskanuj! strona m a g a z i n e czerwiec 2012 (07) Miesięcznik Pasażerów eurolot.com / eurolot.com Passengers monthly Egzemplarz bezpłatny / Free copy zeskanuj! Jerzy Dudek Przewodnik Kibica Fan s Guide strona 10 page

Bardziej szczegółowo

ISSN 1644-289X. information for tourists & businesspeople with map autumn 3/2014

ISSN 1644-289X. information for tourists & businesspeople with map autumn 3/2014 ISSN 1644-289X information for tourists & businesspeople with map autumn 3/2014 kielczanom, z dumą przyjął w 1921 r. honorowe obywatelstwo naszego miasta przypomniał Wojciech Lubawski, prezydent Kielc.

Bardziej szczegółowo

3 (57) / 2015 KATOWICE AIRPORT MAGAZINE EGZEMPLARZ BEZPŁATNY FREE COPY. Montaż atrakcji Montage of Attractions

3 (57) / 2015 KATOWICE AIRPORT MAGAZINE EGZEMPLARZ BEZPŁATNY FREE COPY. Montaż atrakcji Montage of Attractions 3 (57) / 2015 KATOWICE AIRPORT MAGAZINE EGZEMPLARZ BEZPŁATNY FREE COPY 12 Z wizytą u szejków Visiting the Sheikhs 16 Dwa oblicza Holandii w 48 godzin Two faces of Holland in 48 hours 30 Montaż atrakcji

Bardziej szczegółowo

ISSN 1644-289X. information for tourists & businesspeople with map summer 2/2013

ISSN 1644-289X. information for tourists & businesspeople with map summer 2/2013 ISSN 1644-289X information for tourists & businesspeople with map summer 2/2013 Urząd Miasta Kielce 25-303, Rynek 1, www.um.kielce.pl, www.itv.kielce.eu Biuro Obsługi Interesanta tel. 48 41 36 76 009

Bardziej szczegółowo