Spis treści. Słowo wstępne 1. Pomiar 2-3. Klasy jakości FAS i FAS/1F 4. Klasy jakości No. 1C i No. 2AC 5. Cechy charakterystyczne i wady drewna 6-7

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Spis treści. Słowo wstępne 1. Pomiar 2-3. Klasy jakości FAS i FAS/1F 4. Klasy jakości No. 1C i No. 2AC 5. Cechy charakterystyczne i wady drewna 6-7"

Transkrypt

1

2 Spis treści Słowo wstępne 1 Pomiar 2-3 Klasy jakości FAS i FAS/1F 4 Klasy jakości No. 1C i No. 2AC 5 Cechy charakterystyczne i wady drewna 6-7 Ash (jesion) 8 Cherry (wiśnia, czeremcha) 9 Cottonwood (topola czarna) 10 Gum (ambrowiec amerykański) 11 Hard maple (klon twardy) 12 Soft maple (klon miękki) 13 Red oak (dąb czerwony) 14 White oak (dąb biały) 15 Tulipwood (tulipanowiec amerykański) 16 Walnut (orzech czarny) 17 Dodatkowe informacje oraz słowniczek angielsko-polski wybranych gatunków Podziękowanie i adresy 20 Tabelka podsumowanie 21 Uwaga: Pomimo, że publikacja ta jest chroniona prawami autorskimi, informacje w niej zawarte mogą być rozpowszechniane. Pozostały materiał, włączając w to zdjęcia, nie może być powielany i rozpowszechniany bez zgody AHEC. AHEC nie ponosi żadnej odpowiedzialności za informacje zawarte w tej publikacji, której założeniem jest służyć jako materiał pomocniczy. AHEC nie jest także odpowiedzialny za jakiekolwiek konsekwencje wynikające z użycia tej publikacji.

3 Słowo wstępne Celem tej publikacji jest dostarczenie uproszczonych zasad klasyfikacji jakościowej tarcicy gatunków liściastych ze Stanów Zjednoczonych. Mija ponad sto lat od czasu, gdy normy te zostały określone przez Krajowe Stowarzyszenie Producentów Tarcicy Liściastej (National Hardwood Lumber Association NHLA). W chwili obecnej do tego stowarzyszenia należy ponad 2000 członków na całym świecie. Cały amerykański przemysł drzewny (gatunki liściaste) opiera się na tych normach. Są one także podstawą klasyfikacji jakościowej tarcicy liściastej przeznaczonej na eksport. Drewno, jako naturalny materiał, charakteryzuje się pewnymi cechami naturalnymi, a także cechami określanymi jako wady. Należy dobrze zrozumieć specyfikę tego naturalnego produktu i dążyć do tego, aby niektóre z tych naturalnych charakterystyk występowały w produkcie końcowym. Sam proces klasyfikacji jakościowej pozwala, w szerokim tego słowa znaczeniu, aby w trakcie procesu wytwarzania tarcicy określić jej wartość i potencjalne przeznaczenie każdej deski z wytworzonej tarcicy. Normy NHLA zapewniają zarówno kupującemu, jak i sprzedającemu wspólny język niezbędny przy zawieraniu umów kupna-sprzedaży tarcicy liściastej. Pomimo że normy NHLA zostały opracowane z myślą o rynku lokalnym Stanów Zjednoczonych, pewien poziom ich znajomości jest niezbędny dla odbiorców amerykańskiej tarcicy liściastej na całym świecie. Przynajmniej elementarna znajomość norm jakościowych stosowanych w Stanach Zjednoczonych pozwoli na zakup tarcicy o jakości przez nich oczekiwanej. Gdy producent (np. mebli) decyduje się na określoną klasę jakości tarcicy, tym samym określa on równocześnie koszty i ilość odpadów powstających w czasie producji. Ponieważ przy określaniu klasy jakości tarcicy bierze się pod uwagę procentowy udział drewna czystego (o określonych minimalnych wymiarach) w desce, wiele naturalnych, pięknych cech charakterystycznych dla gatunków liściastych, nie jest uwzględniane przy kalkulacji powierzchni czystej deski. Najlepiej obrazują to zdjęcia tarcicy głównych klas jakości. W tej publikacji przedstawiamy 10 najważniejszych gatunków liściastych ze Stanów Zjednoczonych. Przy określaniu klasy tarcicy liściastej bierze się pod uwagę dwie najważniejsze rzeczy: wielkość i ilość elementów czystych (bez wad), które można otrzymać z ocenianej deski, a które mogą być wykorzystane do produkcji określonych wyrobów z drewna liściastego. Normy NHLA powstawały przede wszystkim z myślą o producentach mebli. Miały one zapewnić łatwy do obliczenia udział drewna bez wad, o określonych wymiarach w danej partii tarcicy. Klasy wyższe zapewniają długie elementy, gdy tymczasem klasy niższe pozwalają otrzymać krótkie elementy bez wad. Przy produkcji długich profili, obrzeży, odrzwi, niektórych elementów wyposażenia wnętrz czy pewnych części meblowych w zdecydowanej większości wymagane będą długie elementy pozbawione wad. Zapewnić to mogą tylko wyższe klasy jakości, takie jak FAS, FAS-One-Face (FAS/1F) i Selects. Klasy niższe, głównie Number 1 Common (No.1C) i Number 2 Common (No.2AC) znajdą najlepsze zastosowanie przy produkcji szafek kuchennych, większości elementów meblowych, a także deski i fryzy podłogowej. Należy zrozumieć, że jakość powierzchni elementów czystych uzyskanych z niższych klas odpowiada jakości powierzchni elementów uzyskanych z wyższych klas. Jedyną istotną różnicą jest ich wymiar. Najogólniej ujmując klasa jakości określa procentowy udział drewna czystego w desce, a nie ogólny wygląd tej deski. Lasy liściaste strefy umiarkowanej Stanów Zjednoczonych są największą na świecie bazą surowcową drewna liściastego. Właściwa gospodarka leśna prowadzona od wielu lat zapewnia trwałość i stabilność tych zasobów. Dla osiągnięcia najlepszych efektów ekonomicznych (koszty tarcicy i jej wydajność) należy zawsze, jeśli to możliwe, wykorzystywać tarcicę niższej klasy. Pomoże to również w zapewnieniu trwałości tych lasów dla przyszłych pokoleń. 1

4 Pomiar Zasady NHLA określające klasyfikację jakościową tarcicy, przyjęte są przez amerykański przemysł drzewny i oparte na angielskim systemie miar. Przeciwnie większość rynków eksportowych używa miar metrycznych. Ważne jest także, że przy powstawaniu tego systemu założono, że szerokość i długość tarcicy zawarta jest w pewnych określonych granicach. W przypadku konkretnie określonych wymiarów należy to zawsze dokładnie przedyskutować przed złożeniem zamówienia. Board foot (stopa deskowa) Stopa deskowa (Board foot BF) - jednostka miary używana do określania ilości tarcicy liściastej. Stopa deskowa (BF) określona jest jako element o długości 1 stopy x 1 stopę szerokości x 1 cal grubości [1' (1 stopa) = 0,305m, 1" (1 cal) = 25,4mm]. Aby obliczyć liczbę stóp deskowych (BF) w mierzonej desce, należy: (Szerokość w calach x długość w stopach x grubość w calach) podzielić przez 12. W każdej klasie jakości określony procentowy udział materiału bez wad opiera się na tej 12' stopniowej jednostce miary. Surface measure (wymiar powierzchni) Wymiar powierzchni (surface measure SM) - określa powierzchnię deski w stopach kwadratowych. Aby obliczyć wymiar powierzchni, należy pomnożyć szerokość deski wyrażoną w calach przez długość deski wyrażoną w stopach, następnie podzielić ten iloczyn przez 12. Otrzymany wynik zaokrąglamy w dół lub w górę do najbliższej pełnej liczby. Przy określaniu jakości tarcicy istotny jest procentowy udział materiału bez wad oparty na pomiarze powierzchni deski, a nie na pomiarze w stopach deskowych. W związku z tym jest oczywiste, że bez względu na grubość, cała tarcica jest klasyfikowana jakościowo dokładnie w ten sam sposób. Poniżej podano przykład obliczenia wymiaru powierzchni (SM): 6 1 /2" x 8' 12 = 4 1 /3 = 4'SM (4 stopy wymiaru powierzchni) 8" x 12' 12 = 8'SM 10" x 13' 12 = /12 = 11'SM 8' 6 1 /4" Przykłady SM i BF: Deska na powyższym zdjęciu ma 2" (2 cale) grubości, 6 1 /4" (6 i 1/4 cala) szerokości i 8' (8 stóp) długości. 6 1 /4" x 8' 12 = 4 1 /6, tak więc miara powierzchni (SM) wynosi 4'. Pomnóżmy otrzymany wynik SM przez grubość 2" i otrzymamy BF równe 8' (8 stóp deskowych). W przypadku wysyłki pakietu tarcicy na eksport, w dokumentacji zapisuje się szerokość i długość desek. Są one obliczane i zapisywane w zaokrągleniu, pamiętając, że szerokość i długość tarcicy zawiera się w pewnych przedziałach, bez określenia ich konkretnych wymiarów. Tak więc wynik z pomiaru szerokości zaokrąglamy do pełnego cala. Jeśli pomiar wskaże dokładnie pół cala, zaokrąglenie może być dokonane w górę lub w dół. W przypadku pomiaru długości, wynik zapisujemy zaokrąglając zawsze do pełnej stopy w dół. Dla przykładu deska o wymiarze 5 1 /4" szerokości i 8 1 /2' długości jest fakturowana jako 5" i 8'. 2

5 Standardowa grubość tarcicy niestruganej (tarcica niestrugana rough sawn lumber) Powszechnie się przyjęło, że grubość tarcicy wyrażana jest w ćwierciach cala - dla przykładu 1" = 4 /4. Zdecydowana większość produkowanej tarcicy liściastej w Stanach Zjednoczonych zawiera się w przedziale grubości od 1" do 2". Tarcica o innnej grubości jest również dostępna, aczkolwiek w ograniczonej ilości. Standardowe grubości i ich odpowiedniki metryczne przedstawiono poniżej. 3/4 ( 3 /4" = 19,0mm) 8/4 (2" = 50,8mm) 4/4 (1" = 25,4mm) 10/4 (2 1 /2" = 63,5mm) 5/4 (1 1 /4" = 31,8mm) 12/4 (3" = 76,2mm) 6/4 (1 1 /2" = 38,1mm) 16/4 (4" = 101,6mm) Standardowa grubość tarcicy struganej W przypadku, gdy tarcica jest strugana (tarcica strugana surfaced, planed lumber) do ostatecznej grubości, takie wady jak pęknięcia, przebarwienia czy paczenie nie są brane pod uwagę pod warunkiem, że proces strugania eliminuje te defekty. Jako zasadę można przyjąć, że tarcica o grubości poniżej 1 1 /2", po struganiu będzie cieńsza o 3 /16" (około 5mm) od grubości wyjściowej. Natomiast dla tarcicy o grubości powyżej 1 3 /4" należy odjąć 1 /4" (około 6,5mm). Pomiar tarcicy suszonej w suszarniach Net tally (pomiar netto): Pomiar suchej tarcicy w stopach deskowych. Gross tally = green tally (pomiar brutto): Pomiar tarcicy w stopach deskowych dokonywany jest przed procesem suszenia w suszarni (proces suszenia w suszarni kiln drying). Jeśli tarcica suszona jest sprzedawana jako gross tally lub green tally, kupujący powinien wiedzieć, że otrzyma około 7% mniej tarcicy niż zafakturowano. Związane jest to ze zmniejszeniem objętości drewna w trakcie procesu suszenia w suszarniach. Obliczanie objętości (w stopach deskowych BF) tarcicy w pakiecie Dla obliczenia objętości jednej deski (w stopach deskowych), wystarczy pomnożyć wcześniej obliczoną powierzchnię (SM) przez jej grubość (w calach). Aby obliczyć objętość drewna w pakiecie tarcicy, tok postępowania pozostaje podobny. Należy wpierw obliczyć powierzchnię (SM) jednej warstwy tarcicy. Mnożymy szerokość pakietu (odejmując wolne przerwy pomiędzy ułożonymi deskami) przez jego długość, następnie dzielimy wynik przez 12. Jeśli w pakiecie znajdują się deski o różnej długości, należy do obliczeń wziąć ich średnią długość. Mając obliczoną w przybliżeniu powierzchnię (SM) jednej warstwy, mnożymy tę wartość przez liczbę wszystkich warstw tarcicy. Przykład: Średnia szerokość pakietu 40" (po odjęciu wolnych przestrzeni pomiędzy deskami) Długość pakietu 10' 40" x 10' = = 33,33 Grubość tarcicy 8/4 x 2 ilość warstw = 66,66 x10 = 666, Jako przybliżoną wartość objętości tarcicy w pakiecie otrzymaliśmy 667 BF Miary i ich przeliczniki 1": 25,4 milimetra (mm) 1m 3 : 424 stóp deskowych (BF) 1m: 3,281 stóp 1m 3 : 35,315 stóp sześciennych (cu.ft) 1000BF (1MBF): 2,36 metra sześciennego (m 3 ) 3

6 FAS i FAS One Face (Selects) FAS Klasa jakości oznaczana jako FAS, inaczej First And Seconds (Pierwsza i Druga), daje możliwość uzyskania długich elementów bez wad. Najlepiej nadaje się do takich produktów jak meble wysokiej jakości, elementy stolarskie, elementy wyposażenia wnętrz czy produkcja profili i listew. Minimalne wymiary deski: szerokość 6" (około 152mm) i szersze, długość 8' (około 244cm) i dłuższe. Z tej jakości tarcicy uzyskuje się wydajność w przedziale od 83 1 /3% ( 10 /12) do 100% dla uzyskanych elementów pozbawionych wad z całej powierzchni deski. Minimalne wymiary dla tych elementów: 3" (około 76mm) szerokości przy 7' (około 213cm) długości lub 4" (około 102mm) szerokości przy 5' (około 152cm) długości. Ilość uzyskanych elementów (z jednej deski) zależy od wymiaru deski zazwyczaj jest to 1 lub 2 elementy. W zależności od gatunku i stanu tarcicy (sucha czy świeża), wymagane minimalne wymiary szerokości i długości będą różne. Ważne jest, że powyżej opisane wyznaczniki tej klasy odnoszą się do obydwu stron deski. 12' 8" Uwaga: Minimalna wydajność to 83 1 /3% dla gorszej strony deski. 10' 12' 8" 5' 5' FAS One Face (F1F) - FAS 1 Strona W praktyce ta klasa jakości zawsze będzie zawierać domieszkę klasy FAS. Lepsza strona deski musi spełniać wszystkie wymagania dla klasy FAS, natomiast gorsza strona musi spełniać wymagania jakościowe dla klasy Number 1 Common. Gwarantuje to kupującemu materiał o minimalnej jakości FAS dla jednej strony deski. Bardzo często na potrzeby eksportu materiał tej klasy zawiera mieszankę klas FAS i F1F w stosunku 80% dla FAS i 20% dla F1F. Należy jednak pamiętać, że ten stosunek procentowy zależy tylko i wyłącznie od indywidualnej umowy pomiędzy sprzedającym a kupującym. Selects Ta klasa jakości jest bardzo zbliżona do F1F. Różnica polega na wymaganych minimalnych wymiarach deski. W klasie Selects minimalna szerokość deski to 4" (około 102mm), długość 6' (około 183cm). Klasa Selects jest głównie spotykana w północnej części Stanów Zjednoczonych. Często też jest ona łączona razem z klasą FAS. Często zdarza się, że materiał przeznaczony na eksport, będący mieszanką lepszych klas jakościowych opisanych powyżej, określa się wspólnym terminem FAS. Powszechnie przyjętą praktyką przy eksporcie północnoamerykańskiej tarcicy liściastej jest tworzenie pewnej określonej mieszanki tych wyższych klas jakościowych. Wymaga to pewnego czasu współpracy, aby się przekonać, czy otrzymywana tarcica odpowiada oczekiwanym wymaganiom. Trzeba przyjąć jako zasadę, że niezależnie od tego, czy tarcica FAS będzie wysyłana razem z klasą F1F (jako Face And Better), czy też FAS razem z Selects (Sel And Better), każda deska musi mieć przynajmniej jedną stronę o jakości FAS. Prime grade (klasa jakości Prime): Ta klasa jakości powstała w oparciu o kryteria normy NHLA dotyczące klasy FAS z przeznaczeniem na rynki eksportowe. Deska jest obustronnie obrzynana i praktycznie pozbawiona obliny. Minimalna wydajność jak dla Select And Better (FAS razem z Selects), z dużym naciskiem na wygląd powierzchni deski. Minimalne wymiary mogą się różnić w zależności od gatunku, regionu i producenta. Comsel grade (klasa jakości Comsel): Ta klasa jakości powstała w oparciu o kryteria norm NHLA dotyczące klasy Number 1 Common i Selects. Dla rynku eksportowego minimalna wydajność powinna być jak dla klasy Number 1 Common, przy czym wygląd powierzchni deski jest bardzo ważnym czynnikiem. Minimalne wymiary mogą się różnić w zależności od gatunku, regionu i producenta. Uwaga: Normy NHLA nie uwzględniają w swoich definicjach określających klasy jakościowe wyrażeń Prime i Comsels. Tak więc nie ma ich w oficjalnie przyjętych kryteriach norm jakościowych. 4

7 No. 1 Common i No. 2A Common Number 1 Common (No. 1C) (Numer 1 Powszechny) Klasa jakości określona jako Number 1 Common, w Stanach Zjednoczonych często zwana jest kuchenną klasą jakości (jakość szafki kuchennej Cabinet grade). Skojarzenie to wzięło się z prostego faktu elementy, które można otrzymać z tej klasy, doskonale nadają się do produkcji frontów kuchennych. Inne powszechne zastosowanie to elementy używane do produkcji mebli. Do klasy tej należy tarcica o minimalnych wymiarach: szerokość 3" (około 76mm), długość 4' (około 122cm). Wydajność waha się w granicach od 66 2 /3% ( 8 /12) aż do 83 1 /3% (wyłączając tę wartość), tj. minimalnej wydajności dla FAS. Najmniejsze dopuszczalne elementy, które można otrzymać, określone są jako: szerokość 3" (około 76mm) dla długości 3' (około 91,5cm) lub szerokość 4" (około 102mm) dla długości 2' (około 61cm). Ilość otrzymanych elementów z poszczególnych desek zależy od wymiarów tarcicy. Obydwie strony deski muszą spełniać minimalne wymagania określone dla klasy jakości Number 1 Common. 12' 8" 6" 4' 6' Uwaga: Jeśli lepsza strona deski odpowiada wymaganiom klasy FAS, a gorsza strona odpowiada wymaganiom klasy Number 1 Common, to jakość tej deski odpowiada wymaganiom klasy F1F lub Selects. 12' 8" 4' 4' Number 2A Common (No. 2AC) (Numer 2A Powszechny) Klasę jakości Number 2A Common często określa się mianem ekonomicznej klasy jakości stosunkowo niska cena przy wielorakich zastosowaniach, głównie do produkcji elementów meblowych. Jest to również najlepszy wybór przy produkcji podłóg drewnianych. W klasie tej minimalne wymiary szerokości to 3" (około 76mm), długości 4' (około 122cm). Wydajność waha się od 50% ( 6 /12) aż do 66 2 /3% (wyłączając tę wartość), tj. minimalnej wydajności dla Number 1 Common. Najmniejsze dopuszczalne elementy, które można otrzymać, określone są jako: szerokość 3" (około 76mm) dla długości 2' (około 61cm). Ilość otrzymanych elementów z poszczególnych desek zależy od wymiarów tarcicy. Gorsza strona deski musi spełniać minimalne wymagania określone dla klasy jakości Number 2A Common. Lepsza strona deski będzie co najmniej podobnej lub wyższej jakości. 12' 8" 4" 4" 7' 4" 4' 2' Uwaga: Jeśli lepsza strona deski odpowiada wymaganiom klasy FAS lub Number 1 Common, a gorsza strona odpowiada wymaganiom klasy Number 2A Common, to jakość tej deski pozostaje Number 2A Common. 12' 8" 4" 3' 2' Na rynku amerykańskim spotyka się także niższe klasy jakości niż Number 2A Common, określone również normami NHLA. Zazwyczaj są one przetwarzane w półfabrykaty, parkiety lub znajdują inne jeszcze zastosowanie na rynkach lokalnych. Całość handlu tarcicy liściastej z Ameryki Północnej opiera się na przedstawionych powyżej podstawowych klasach jakości. W relacji sprzedający-kupujący dopuszczalne są wszelakie odstępstwa od tych norm na zasadzie dobrowolnej umowy. Książka NHLA zatytułowana Rules for the Measurement and Inspection of Hardwoods and Cypress zawiera szczegółowe opisy norm jakościowych NHLA przedstawionych tutaj w dużym uproszczeniu. 5 4'

8 Cechy charakterystyczne i wady drewna Poniżej przedstawione są cechy charakterystyczne amerykańskiej tarcicy liściastej. Niektóre z nich są charakterystyczne tylko dla określonych gatunków, inne występują powszechnie. Cechy te występują albo w sposób naturalny w tarcicy, albo powstają w wyniku procesu suszenia. Jak już wcześniej wspomniano, klasyfikacja jakościowa opiera się na ocenie procentowego udziału materiału bez wad w ocenianej tarcicy. Normy NHLA nie traktują przedstawionych poniżej cech charakterystycznych jako wad drewna. Oznacza to, że cechy te mogą występować w elementach opisanych jako pozbawione wad przy ocenie jakościowej tarcicy. HEARTWOOD i SAPWOOD (Twardziel i biel): Twardziel jest to wewnętrzna część drewna w starszych pniach drzew, znajdująca się między bielem a rdzeniem. Biel jest to zewnętrzna część drewna w pniach drzew, jaśniejszy od twardzieli. BURL (Czeczotowatość): Splątany układ włókien, bez sęku. GUM STREAKS (Żywiczne smugi barwne): Ciemne, aż do czarnego, przebarwienia przypominające pasemka minerałów. Występują tylko w wiśni (czeremcha). MINERAL STREAKS (Smugi barwne pochodzenia mineralnego): Pasmowate przebarwiena koloru oliwkowego aż do ciemnobrunatnego, najczęściej ułożone wzdłuż przebiegu usłojenia. GLASSWORM: Rzadko występujące skupienia nierozpuszczalnych związków mineralnych przypominające gąsienice. Związane są zazwyczaj tylko z jesionem. STICKER MARK (Ślad po przekładce): Ślad po przekładce pozostawiony na powierzchni deski. Może on być usunięty przy struganiu. Uwaga: Pomimo że powyżej opisane cechy charakterystyczne, zgodnie z zasadami NHLA, nie są uważane za wady tarcicy przy standardowej klasyfikacji jakościowej, pewne odstępstwa są dopuszczalne dla poszczególnych gatunków. Tak na przykład, w przypadku klonu twardego czy jesionu poszukiwana jest tarcica z minimalną zawartością twardzieli. Dokładnie odwrotna sytuacja jest w przypadku takich gatunków jak wiśnia (czeremcha), dąb czy orzech. Istotne jest także, aby kupujący zapoznali się nie tylko z poszczególnymi gatunkami, ale także ze specyfiką wszystkich głównych regionów, skąd pozyskuje się drewno liściaste. Bardzo ważną rolę we wzroście drzewa odgrywają takie czynniki jak klimat, gleba, teren górzysty czy nizinny. Należy pamiętać, że normy NHLA dają podstawę do nawiązania współpracy handlowej. Dokładniejsze dane o poszczególnych gatunkach można znaleźć w innych publikacjach technicznych wydanych przez AHEC. 6

9 Poniżej przedstawiono przykłady cech, które zgodnie z normami NHLA nie mogą występować w uzyskanych elementach czystych w żadnych klasach jakości. Są to najczęściej występujące wady tarcicy. BARK POCKET (Zakorek): Pochewka wypełniona korą, otoczona zdrowym drewnem. BIRD PECKS (Otwory ptasie): Małe wtrącenia otoczone prawidłowym usłojeniem, związane z fizycznym uszkodzeniem warstwy podkorowej przez ptaki. Przykładem wtrącenia może być zakorek. Odstępstwem od reguły jest orzesznik i wiąz. CHECK (Pęknięcie nieprzechodzące): Wzdłużna szczelina na powierzchni deski (pęknięcie na płaszczyźnie, jednostronne) związana ze zbyt szybkim lub niewłaściwym suszeniem. DECAY lub ROT (Mursz drzewny, zgnilizna): Rozkład składników masy drzewnej przez grzyby. Przebarwienia bielu wskazują na obecność tego procesu. UNSOUND KNOT (Sęk zepsuty): Podstawa gałęzi wrośnięta w drewno pnia i mająca niezależny od niego układ słojów. W środku widoczny element rdzenia. (W niektórych przypadkach może to być sęk wypadający lub otwór po sęku) SOUND KNOT (Sęk zdrowy): Sęk bez śladu rdzenia na przekroju, brak śladu zgnilizny. SPLIT (Pęknięcie otwarte): Pęknięcie wzdłużne polegające na rozszczepieniu się deski wzdłuż jednego słoja rocznego. Powstaje w czasie procesu suszenia. STICKER STAIN (Przebarwienie od podkładki): Przebarwienie, najczęściej szarego koloru, związane z przekładką użytą do przełożenia sezonowanej tarcicy. WANE (Oblina): Pozostałość obłej, bocznej powierzchni kłody lub obecność kory na obrzeżu obrzynanej deski. WORM HOLES (Ślady żerowania, otwór owadzi): Otwory w drewnie w zakresie od 1 /16" do 1 /4" (od około 1,5mm do 6,3mm). PITH (Rdzeń): Tkanka miękiszowa wypełniająca środek pnia. 7 GRUB HOLES (Ślady żerowania po czerwiach): Otwory w drewnie większe niż 1 /4" (około 6,3mm).

10 Nazwa zwyczajowa: American ash Fraxinus spp. Inne spotykane nazwy: Northern ash, Southern ash FAS No. 1C No. 2AC 8

11 Nazwa zwyczajowa: American cherry Prunus serotina Inne spotykane nazwy: American black cherry FAS No. 1C No. 2AC 9

12 Nazwa zwyczajowa: American cottonwood Populus deltoides Inne spotykane nazwy: Eastern cottonwood, Eastern poplar, Carolina poplar FAS No. 1C No. 2AC 10

13 Nazwa zwyczajowa: American gum Liquidambar styraciflua Inne spotykane nazwy: Redgum, sapgum, sweetgum FAS No. 1C No. 2AC 11

14 Nazwa zwyczajowa: American hard maple Acer saccharum, A. nigrum Inne spotykane nazwy: Sugar maple, black maple FAS No. 1C No. 2AC 12

15 Nazwa zwyczajowa: American soft maple Głównie Acer rubrum, A. saccharinum Inne spotykane nazwy: Red maple, silver maple FAS No. 1C No. 2AC 13

16 Nazwa zwyczajowa: American red oak Quercus spp. Inne spotykane nazwy: Northern red oak, Southern red oak FAS No. 1C No. 2AC 14

17 Nazwa zwyczajowa: American white oak Quercus spp. Inne spotykane nazwy: Northern white oak, Southern white oak FAS No. 1C No. 2AC 15

18 Nazwa zwyczajowa: American tulipwood Liriodendron tulipifera Inne spotykane nazwy: Yellow poplar (USA), tulip poplar (USA), canary whitewood FAS No. 1C No. 2AC 16

19 Nazwa zwyczajowa: American black walnut Juglans nigra Inne spotykane nazwy: Black walnut, American walnut FAS No. 1C No. 2AC 17

20 Dodatkowe informacje Regionalne różnice w zakresie obowiązujących norm NHLA Normy NHLA odnoszą się do większości komercyjnych gatunków liściastych rosnących w USA. Poniżej znajduje się krótki opis niektórych gatunków o trochę odmiennych zasadach klasyfikacji jakościowej. Jest tam także kilka słów o selekcji ze względu na kolor. Materiał tak sortowany może być specjalnie zamówiony u amerykańskiego dostawcy. Red alder (olcha czerwona) Rośnie wyłącznie na Północnozachodnim Pacyfiku pomiędzy rozległymi lasami iglastymi (daglezja zielona Douglas fir i sosna pine). Dla tamtego regionu jest to najważniejszy gatunek liściasty mający znaczenie handlowe. Specjalnie dla niego stworzono trochę odmienne standardy jakości, mając głównie na uwadze specyfikę produktów końcowych, a także wygląd tarcicy. Zasady te powstawały z myślą o grupie specyficznych producentów i rynkach eksportowych. To wyjątkowe drewno, z przeznaczeniem na szafki kuchenne, jest zazwyczaj sprzedawane jako tarcica strugana dwustronnie, często o określonej szerokości i długości. Aby uzyskać dokładniejsze informacje na temat norm jakościowych i dostępnych produktów z olchy czerwonej (Red alder), proszę kontaktować się ze swoim dostawcą. Walnut (orzech czarny) Uznawany jest za gatunek-arystokratę wśród innych gatunków liściastych. Jeśli chodzi o ciemne gatunki drewna, jest to ulubiony materiał do produkcji najlepszych mebli, elementów wyposażenia wnętrz czy kolb do ręcznej broni palnej. Orzech rośnie bardzo rozproszony na rozległych obszarach wschodniej części Stanów Zjednoczonych, głównie na Środkowym Zachodzie. Aby lepiej wykorzystać to wartościowe drewno, już dawno temu normy jakości dla tego gatunku zostały zmodyfikowane. Tak więc klasa FAS dla orzecha dopuszcza mniejsze minimalne wymiary tarcicy, zarówno szerokość jak i długość. Z tego samego względu dopuszcza się występowanie pewnych naturalnych cech w ilości większej, niż przewidują to standardowe normy NHLA. Wyczerpujący opis można znaleźć w książce klasyfikacji jakościowej tarcicy wg NHLA. Aby uzyskać dokładniejsze informacje na temat norm jakościowych i dostępnych produktów z orzecha, proszę kontaktować się ze swoim dostawcą. Kolor drewna jako kryterium selekcji Niektóre gatunki, poza selekcją jakościową i selekcją konkretnych szerokości, są także sprzedawane na rynku jako selekcjonowane ze względu na kolor drewna. Oczywiście uwzględnia to cena takiego materiału. Zwrot kolor drewna odnosi się w tym konkretnym przypadku do bielu i twardzieli. Number 1 White i Number 2 White (Numer 1 Biały i Numer 2 Biały) Selekcja ta, z uwzględnieniem koloru drewna (biel i twardziel dla przypomnienia) odnosi się głównie do klonu twardego (hard maple), ale ma również zastosowanie u wszystkich gatunków, gdzie wymagane jest uzyskanie elementów beztwardzielowych przy dalszym przetwarzaniu tarcicy. Takimi gatunkami są jesion (ash), brzoza (birch) i klon miękki (soft maple) Number 1 White (Numer 1 Biały) znaczy, że obydwie strony i brzegi otrzymanych elementów czystych nie zawierają twardzieli. Number 2 White (Numer 2 Biały) znaczy, że jedna strona i obydwie krawędzie otrzymanych elementów czystych są beztwardzielowe, a druga strona zawiera przynajmniej 50% bielu. Sap and Better (Biel i Lepiej) Sprzedawane w przypadkach, gdy wymagana jest tylko jedna strona beztwardzielowa. Zazwyczaj odnosi się do tych samych gatunków co Number 1 White i Number 2 White, aczkolwiek stawiane wymagania są niższe. Przy selekcji wymagane jest minimum, że przynajmniej jedna strona otrzymanego elementu czystego musi być pozbawiona twardzieli. 18

21 Red one face and better (Jedna strona czerwona i lepiej) Sprzedawane w przypadkach, gdy wymagana jest jako minimum, przynajmniej jedna strona deski bez bielu. Odnosi się zazwyczaj do takich gatunków jak wiśnia (cherry), dąb (oak), orzech (walnut), a czasami nawet do klonu (maple), przy produkcji pewnych specjalnych elementów. Dla kupującego istotne jest wymagane minimum - przynajmniej jedna strona otrzymanego z tarcicy elementu czystego jest pozbawiona bielu. Amerykańscy producenci tarcicy mają wiele dodatkowych opcji związanych z selekcją określonych długości, szerokości a nawet rysunku drewna. Wprowadzając indywidualne zmiany do pewnych standardów opisanych w tym informatorze, można osiągnąć wymierne korzyści. Oczywiście musi to być uzgodnione przez obydwie strony producenta i kupującego. Postępowanie takie może, jak już wspomniano, dać korzyści dla obydwu stron poprzez zwiększenie wydajności przy produkcji tarcicy, zmniejszenie kosztów, zwiększenie wartości pojedynczej transakcji, dając mniejsze koszty frachtu w przeliczeniu na jednostkę otrzymanego produktu, a także może pomóc w procesie właściwej gospodarki terenów leśnych, a co za tym idzie ochrony lasów. Schemat postępowania przy ocenie klasy jakości 1. Dokonać wyboru gatunku. 2. Obliczyć miarę powierzchni (SM). 3. Wybrać gorszą stronę deski. 4. W oparciu o gorszą stronę deski, obliczyć wydajność procentową. Uwaga: Jeśli gorsze lico deski kwalifikuje się jako Number 1 Common, należy sprawdzić czy lepsza strona odpowiada wymaganiom klasy FAS jeśli tak, to zakwalifikować deski do klasy F1F lub Selects. 5. Jeśli dokonano kwalifikacji jakościowej deski, należy zwrócić uwagę na ewentualną selekcję ze względu na biel i twardziel (selekcja koloru). 6. Sortowanie tarcicy do pakietów powinno odbywać się zgodnie z ustaleniami kupującego i sprzedającego. Słowniczek angielsko-polski dla wybranych gatunków drzew liściastych American ash = jesion amerykański American cherry = wiśnia amerykańska, czeremcha American cottonwood = topola czarna amerykańska American gum = ambrowiec amerykański American hard maple = klon twardy amerykański, klon cukrowy American soft maple = klon miękki amerykański, czerwony, srebrzysty American red oak = dąb czerwony amerykański American white oak = dąb biały amerykański American tulipwood = tulipanowiec amerykański American black walnut = orzech czarny amerykański 19

22 Użyteczne adresy i podziękowania Adresy AHEC Aby uzyskać dokładne informacje o amerykańskich producentach wyrobów z drewna liściastego, a także o działalności AHEC, proszę o kontakt z poniższymi przedstawicielstwami AHEC: AHEC Główne Biuro z siedzibą w Stanach Zj th Street, NW, Suite 800 Washington, D.C USA Tel: (1) Faks: (1) AHEC - Korea US Agricultural Trade Office c/o American Forest & Paper Association Room #303, Leema Building Susong-dong, Chongro-ku Seoul ( ) Korea Tel: (82) /6 Faks: (82) AHEC - Europa/Bliski Wschód/Indie 3, St Michael's Alley London EC3V 9DS United Kingdom Tel: (44) Faks: (44) AHEC - Azja Room 528, West Wing New World Office Building 20 Salisbury Road Tsimshatsui Hong Kong Tel: (852) Faks: (852) AHEC - Japonia c/o American Consulate General Nishitenma Kita-ku, Osaka Japan Tel: (81) Faks: (81) AHEC - Chiny Room 306, Building A Far East International Plaza 99 Xianxia Road Shanghai China Tel: (86) ext 316 Faks: (86) AHEC - Meksyk US Agricultural Trade Office Jaime Balmes No. 8, Piso 2 Col. Los Morales Polanco Mexico, D.F. Mexico Tel: (52) Faks: (52) Adres kontaktowy NHLA Aby uzyskać kopie NHLA Grading Rules ( Zasady klasyfikacji jakościowej NHLA ) proszę kontaktować się z: National Hardwood Lumber Association Box Memphis, TN USA Tel: (1) Faks: (1) Podziękowania American Hardwood Export Council (Rada ds Eksportu Amerykańskiego Drewna Liściastego) chciałoby podziękować poniższym za ich pomoc i rady niezbędne przy powstawaniu tej publikacji: National Hardwood Lumber Association (Krajowe Stowarzyszenie Producentów Tarcicy Liściastej), VKW Hardwoods, Anderson-Tully Lumber Company i Clarkswood Ltd. Dziękujemy również poprzedniemu Głównemu Inspektorowi AHEC, Bob Sabistina za jego współpracę i udzielone wskazówki. AHEC chciałoby podziękować Mariuszowi Książek i firmie Brookville Wood Products, Inc. ze Stanów Zjednoczonych za ich pomoc przy tłumaczeniu tej publikacji na język polski. 20

23 Podsumowanie klas jakości amerykańskiej tarcicy liściastej FAS FAS 1 FACE SELECTS No. 1 COMMON No. 2A i B COMMON Minimalne wymiary 6" x 8' Tak samo jak dla 4" x 6' 3" x 4' 3" x 4' deski FAS dla danych gatunków drzew Minimalne wymiary 4" x 5' Lepsza strona deski musi 4" x 2' 3" x 2' otrzymanego 3" x 7' spełnić wymagania dla FAS 3" x 3' elementu czystego Minimalna Miara powierzchni Miara powierzchni x 8 Miara powierzchni x 6 wydajność x /3% 50% 83 1 /3% Wzór na obliczenie Miara powierzchni Gorsza strona deski musi Miara powierzchni +1 Miara powierzchni liczby otrzymanych 4 spełnić wymagania dla 3 2 elementów czystych No. 1 Common Uwagi: W tabeli tej podsumowano główne wykładniki podstawowych klas jakości. Książka NHLA Rule Book zawiera pełne i szczegółowe informacje na ten temat. W przypadku tarcicy suszonej w suszarniach dopuszcza się o 1 /2" (12,7mm) mniejszy wymiar związany ze zmniejszeniem się objętości drewna w czasie suszenia. W klasie Number 2A Common wymagane jest otrzymanie elementów czystych. W klasie Number 2B Common wymagane jest otrzymanie elementów zdrowych (np. zdrowe sęki są dopuszczalne). W przypadku wysyłki na eksport, można porównać klasy stworzone na użytek eksportu PRIME i COMSEL z odpowiadającymi im normami NHLA dla klas FAS i No. 1 Common. W każdym przypadku jest wskazane, aby uzyskać od dostawcy pełną specyfikację jakościową tarcicy, która była selekcjonowana na podstawie wspomnianych eksportowych klas jakości. 21

24 POL

Drewno jest wspaniałe Ośrodek Edukacji Leśnej Łysy Młyn w Biedrusku 06.09.2013 r. Struktura drewna. dr inż. Edward Roszyk

Drewno jest wspaniałe Ośrodek Edukacji Leśnej Łysy Młyn w Biedrusku 06.09.2013 r. Struktura drewna. dr inż. Edward Roszyk Drewno jest wspaniałe Ośrodek Edukacji Leśnej Łysy Młyn w Biedrusku 06.09.2013 r. Struktura drewna dr inż. Edward Roszyk Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu Wydział Technologii Drewna Katedra Nauki o Drewnie

Bardziej szczegółowo

kom. + 48 665 600 615 kom. + 48 605 901 618

kom. + 48 665 600 615 kom. + 48 605 901 618 kom. + 48 665 600 615 kom. + 48 605 901 618 tel.: + 48 13 43 737 62 fax: + 48 13 43 737 47 tel./fax: + 48 13 43 232 82 www.panmar.pl e-mail: mkl@panmar.pl dpe@panmar.pl WARUNKI JAKOŚCIOWE NA FRYZY DĘBOWE

Bardziej szczegółowo

Krajowa oferta handlowa DĄB grubość 28mm

Krajowa oferta handlowa DĄB grubość 28mm Krajowa oferta handlowa DĄB grubość 28mm Biała Podlaska, 15.10.2015r Wyznaczniki - pakowanie elementów drewnianych Edwood: Palety, na których maja być składane elementy powinny być stabilne i mocne - muszą

Bardziej szczegółowo

Oferta handlowa DĄB - Grubość 54mm

Oferta handlowa DĄB - Grubość 54mm Biała Podlaska 9 wrzesień 2015 r. Oferta handlowa DĄB - Grubość 54mm Wyznaczniki - pakowanie elementów drewnianych Edwood: Palety, na których maja być składane elementy powinny być stabilne i mocne - muszą

Bardziej szczegółowo

PŁYTY KLEJONE Z DREWNA. www.icfwood.pl

PŁYTY KLEJONE Z DREWNA. www.icfwood.pl PŁYTY KLEJONE Z DREWNA www.icfwood.pl Jesteśmy firmą rodzinną, która swą działalność, jako zakład produkcyjny, rozpoczęła w 1991 roku. W roku 2004 przyjęliśmy oficjalną nazwę: ICF - Instal Czudec Fąfara.

Bardziej szczegółowo

Nasza firma to kompilacja najlepszych polskich tradycji z nowoczesną technologią oraz designem.

Nasza firma to kompilacja najlepszych polskich tradycji z nowoczesną technologią oraz designem. Nasza firma to kompilacja najlepszych polskich tradycji z nowoczesną technologią oraz designem. Działamy na rynku od 1989 roku, jednak nasza historia sięga znacznie wstecz zamiłowanie do drewna i pasja

Bardziej szczegółowo

Ze względu na fakt, iż ponad 58% obszaru Malezji pokrywa naturalne środowisko lasów tropikalnych, występuje tu ponad 2.650 gatunków drzew, z których

Ze względu na fakt, iż ponad 58% obszaru Malezji pokrywa naturalne środowisko lasów tropikalnych, występuje tu ponad 2.650 gatunków drzew, z których Ze względu na fakt, iż ponad 58% obszaru Malezji pokrywa naturalne środowisko lasów tropikalnych, występuje tu ponad 2.650 gatunków drzew, z których wiele posiada zastosowanie komercyjne. Położenie geograficzne

Bardziej szczegółowo

Długotrwałe amerykańskie drewno liściaste

Długotrwałe amerykańskie drewno liściaste Długotrwałe amerykańskie drewno liściaste Przewodnik gatunków drewna alder ash aspen basswood beech yellow birch cherry cottonwood elm gum hackberry hickory & pecan hard maple soft maple red oak white

Bardziej szczegółowo

komplety i elementy do rozbudowy

komplety i elementy do rozbudowy komplety i elementy do rozbudowy 2 1 NIKA 260 IMAGO w kolorze wenge DLACZEGO KUPUJĄC KOMPLET OSZCZĘDZASZ? Komplety NIKA zostały stworzone z myślą o jak najniższych cenach. Zakup elementów wchodzących w

Bardziej szczegółowo

G O B A R. oferta detaliczna na elementy schodowe i płyty drzewne

G O B A R. oferta detaliczna na elementy schodowe i płyty drzewne O B A R oferta detaliczna na elementy schodowe i płyty drzewne data aktualizacji: 01.01.2010 1 Drogi Kliencie, dziękujemy za wstępne zainteresowanie ofertą naszego przedsiębiorstwa. W niniejszym prospekcie

Bardziej szczegółowo

Redukcja kosztów, poprawa jakości.

Redukcja kosztów, poprawa jakości. pollmeier pollmeier Nasze zakłady w Niemczech: Malchow Berlin Creuzburg Frankfurt Nasze produkty znajdziesz tutaj: 08.05 Doersam Hofbauer Leffringhausen, Germany Redukcja kosztów, poprawa jakości. Dzięki

Bardziej szczegółowo

Katalog produktów. www.ante-holz.de. ante-holz GmbH. Im Inkerfeld 1 59969 Bromskirchen-Somplar Niemcy

Katalog produktów. www.ante-holz.de. ante-holz GmbH. Im Inkerfeld 1 59969 Bromskirchen-Somplar Niemcy Wydanie z sierpnia 2008. Wszelkie prawa zastrzeżone. Im Inkerfeld 1 59969 Bromskirchen-Somplar Niemcy Telefon +49 2984 / 308-0 Fax +49 2984 / 8977 export@ante-holz.de www.ante-holz.de Katalog produktów

Bardziej szczegółowo

Wiesława Łapuć Biblioteka Główna Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wiesława Łapuć Biblioteka Główna Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie Wiesława Łapuć Biblioteka Główna Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie Mebel o konstrukcji skrzyniowej lub drabinkowej służący do przechowywania wg. Bibliotekarstwo powszechne wg. Grzeluk

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SST.00.08

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SST.00.08 1 Odnowa centrum wsi Niezdara poprzez modernizację placu Św. Floriana wraz SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SST.00.08 CPV : 36100000-2 MEBLE DREWNIANE sporządził : inŝ. BoŜena

Bardziej szczegółowo

180 260 STANDARD. 26 elementów do rozbudowy 260 FANTAZJA. 12 wzorów frontów

180 260 STANDARD. 26 elementów do rozbudowy 260 FANTAZJA. 12 wzorów frontów kuchnie 2014 1 2 STANDARD 2 wzory ów 12 wzorów ów 2 FANTAZJA 3 wzory ów 26 elementów do rozbudowy 2 Każdą z kuchni NIKA 1 można rozbudować kupując dodatkowe elementy dostępne w naszej ofercie. Możesz je

Bardziej szczegółowo

MODELE KOLORÓW. Przygotował: Robert Bednarz

MODELE KOLORÓW. Przygotował: Robert Bednarz MODELE KOLORÓW O czym mowa? Modele kolorów,, zwane inaczej systemami zapisu kolorów,, są różnorodnymi sposobami definiowania kolorów oglądanych na ekranie, na monitorze lub na wydruku. Model RGB nazwa

Bardziej szczegółowo

D-05.03.03a NAWIERZCHNIA Z PŁYT BETONOWYCH PROSTOKĄTNYCH

D-05.03.03a NAWIERZCHNIA Z PŁYT BETONOWYCH PROSTOKĄTNYCH D-05.03.03a NAWIERZCHNIA Z PŁYT BETONOWYCH PROSTOKĄTNYCH 1. ZAKRES ROBÓT Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonywaniem nawierzchni z płyt betonowych

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR SZCZEGÓŁOWY DRZEW W WIEKU DO 10 LAT

PRZEDMIAR SZCZEGÓŁOWY DRZEW W WIEKU DO 10 LAT PRZEDMIAR SZCZEGÓŁOWY DRZEW W WIEKU DO 10 LAT Drzewa miękkie: osika, topola, brzoza, wierzba Drzewa twarde: dąb, klon, wiąz, jesion, buk, grusza, robinia, grab, głóg, śliwa, jabłoń, czeremcha, bez czarny

Bardziej szczegółowo

Stoły tworzone z pasją

Stoły tworzone z pasją Stoły tworzone z pasją Zamiłowanie do pięknej i niepowtarzalnej formy naturalnego drewna, pozwoliło Nam powołać do życia markę solidnych i ponadczasowych stołów. Przekazywane z pokolenia na pokolenie rzemiosło,

Bardziej szczegółowo

SUFITOWE I ŚCIENNE SYSTEMY. Z nami zrealizujesz swoje pomysły. Sufity. drewniane

SUFITOWE I ŚCIENNE SYSTEMY. Z nami zrealizujesz swoje pomysły. Sufity. drewniane SYSTEMY SUFITOWE I ŚCIENNE Z nami zrealizujesz swoje pomysły d Sufity drewniane Sufity drewniane firmy Armstrong Drewno to wyjątkowy materiał, ceniony ze względu na swoje naturalne piękno i ciepło, jakie

Bardziej szczegółowo

1.Próg drewniany zwykły. 2.Próg drewniany z felcem oraz wybraniem na uszczelkę. 3.Próg drewniany z felcem i uszczelką

1.Próg drewniany zwykły. 2.Próg drewniany z felcem oraz wybraniem na uszczelkę. 3.Próg drewniany z felcem i uszczelką KONTAKT : Zakład Stolarski Szczepan Książek Borów 72a 23235 Annopol woj. Lubelskie Tel: (15) 8310503 600148325 email : mksiazek79@o2.pl NIP: 8641300591 Zakład Stolarski Szczepan Książek to firma rodzinna

Bardziej szczegółowo

Zbigniew Borowski & Jakub Borkowski Instytut Badawczy Leśnictwa

Zbigniew Borowski & Jakub Borkowski Instytut Badawczy Leśnictwa Zbigniew Borowski & Jakub Borkowski Instytut Badawczy Leśnictwa Populacja bobra w Polsce, podobnie jak w wielu innych krajach, w ostatnich 30 latach odnotowała nagły wzrost liczebności z 270 do ponad???

Bardziej szczegółowo

dr inż jako materiały konstrukcyjne (właściwości surowca) Budowa ciwości drewna DRZEWOSTAN POLSKICH LASÓW

dr inż jako materiały konstrukcyjne (właściwości surowca) Budowa ciwości drewna DRZEWOSTAN POLSKICH LASÓW Drewno i materiały drewnopochodne jako materiały konstrukcyjne (właściwości surowca) Kraków, semestr zimowy 200/20 Dr inż. Dorota KRAM 93 zawiązanie 2 98 szybki wzrost bez utrudnień ze strony otoczenia

Bardziej szczegółowo

Jak zmierzyć rozwoju? Standardowe wskaźniki. Tomasz Poskrobko

Jak zmierzyć rozwoju? Standardowe wskaźniki. Tomasz Poskrobko Jak zmierzyć rozwoju? Standardowe wskaźniki Tomasz Poskrobko Produkt krajowy brutto (PKB) wartość rynkową wszystkich finalnych dóbr i usług produkowanych w kraju w danym okresie PKB od strony popytowej

Bardziej szczegółowo

ARKUSZ ZAMÓWIEŃ Bramy przemysłowe zwijane Aluprof BPR - na konsolach stałych typu KNS - na konsolach jezdnych typu KNJ

ARKUSZ ZAMÓWIEŃ Bramy przemysłowe zwijane Aluprof BPR - na konsolach stałych typu KNS - na konsolach jezdnych typu KNJ ARKUSZ ZAMÓWIEŃ Bramy przemysłowe zwijane Aluprof BPR - - - 1 - Treść zawarta w dokumentacji podlega ochronie zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z

Bardziej szczegółowo

Podłoga Design SilentTouch

Podłoga Design SilentTouch Podłoga Design SilentTouch Podłogi Design SilentTouch gładka i smukła podłoga design W podołodze SilentTouch zostały połączone najlepsze właściwości. To czyni ją dla nas sumą cech wszystkich podłóg. Dzięki

Bardziej szczegółowo

Mierzymy drzewa stare drzewa są chronione

Mierzymy drzewa stare drzewa są chronione Mierzymy drzewa stare drzewa są chronione (aktywność opracowana w ramach projektu: Zwiększanie udziału dzieci i młodzieŝy niepełnosprawnej w edukacji dla zrównowaŝonego rozwoju realizowanego przez UCBS

Bardziej szczegółowo

Metrologia: obliczenia na liczbach przybliżonych. dr inż. Paweł Zalewski Akademia Morska w Szczecinie

Metrologia: obliczenia na liczbach przybliżonych. dr inż. Paweł Zalewski Akademia Morska w Szczecinie Metrologia: obliczenia na liczbach przybliżonych dr inż. Paweł Zalewski Akademia Morska w Szczecinie Cyfry znaczące reguły Kryłowa-Bradisa: Przy korzystaniu z przyrządów z podziałką przyjęto zasadę, że

Bardziej szczegółowo

Elewacje drewniane. mieszkać zdrowo i ekonomicznie

Elewacje drewniane. mieszkać zdrowo i ekonomicznie Elewacje drewniane mieszkać zdrowo i ekonomicznie Cennik ważny do 30 czerwca 2008 r. Profile elewacyjne Soft Line CEDR CZERWONY świerk skand. mal. kolor L009 DĄB dł.: 3,90m i 5,10m świerk skand. mal. kolor

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA PODŁOŻA POD POSADZKI

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA PODŁOŻA POD POSADZKI SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA PODŁOŻA POD POSADZKI 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot SST Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót

Bardziej szczegółowo

Metody badań kamienia naturalnego: Oznaczanie wytrzymałości na zginanie pod działaniem siły skupionej

Metody badań kamienia naturalnego: Oznaczanie wytrzymałości na zginanie pod działaniem siły skupionej Metody badań kamienia naturalnego: Oznaczanie wytrzymałości na zginanie pod działaniem siły skupionej 1. Zasady metody Zasada metody polega na stopniowym obciążaniu środka próbki do badania, ustawionej

Bardziej szczegółowo

Standardowa metoda testów dla charakterystyki palności powierzchni materiałów budowlanych ASTM E 84-03. Elastometal. Numer Raportu 04-12152

Standardowa metoda testów dla charakterystyki palności powierzchni materiałów budowlanych ASTM E 84-03. Elastometal. Numer Raportu 04-12152 1215 South Hamilton Street Post Office Box 985 Dalton, GA 30722 Telefon (706) 278-3935 fax (706) 278-3936 Standardowa metoda testów dla charakterystyki palności powierzchni materiałów budowlanych ASTM

Bardziej szczegółowo

Spis treści. 1. Wiadomości ogólne 9. 2. Wiadomości podstawowe o drewnie 16

Spis treści. 1. Wiadomości ogólne 9. 2. Wiadomości podstawowe o drewnie 16 Spis treści 1. Wiadomości ogólne 9 1.1. Technologia i materiałoznawstwo 9 1.2. Rola technologii w procesie produkcyjnym 10 1.3. Normalizaąja 11 1.4. Zagadnienie oszczędności drewna. Charakterystyka przemysłu

Bardziej szczegółowo

Dostrzegliśmy piękno naturalnego drewna i zapragnęliśmy zabrać je do domu. Tak powstały nasze naturalne podłogi drewniane

Dostrzegliśmy piękno naturalnego drewna i zapragnęliśmy zabrać je do domu. Tak powstały nasze naturalne podłogi drewniane Dostrzegliśmy piękno naturalnego drewna i zapragnęliśmy zabrać je do domu. Tak powstały nasze naturalne podłogi drewniane Oznaczenie piktogramów Deska lita Faza 4 strony Szpachlowana Olej bezbarwny Olej

Bardziej szczegółowo

Obliczenie miąższości i wartości drewna drzew rosnących przy ulicy Sikorskiego w Krośnie

Obliczenie miąższości i wartości drewna drzew rosnących przy ulicy Sikorskiego w Krośnie Obliczenie miąższości i wartości drewna drzew rosnących przy ulicy Sikorskiego w Krośnie Przy obliczaniu posługiwano się Tablicami miąższości kłód odziomkowych i drzew stojących M.Czuraj, PWRiL, Warszawa

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1a do SIWZ ORG-ZP.271.2.2012

Załącznik nr 1a do SIWZ ORG-ZP.271.2.2012 Załącznik nr 1a do SIWZ ORG-ZP.271.2.2012 Lp. Rodzaj produktu i opis Ilość sztuk Cena netto Cena brutto POWIDZ 1. Łóżka sosnowe wraz ze stelażem- z tarcicy sosnowej 8-12%,bezżywiczne, bez przebarwień,

Bardziej szczegółowo

MODENA 240: Typ frontu: MDF Kolor frontu: jaśmin -połysk / eben -połysk. Wysokiej jakości płyta laminowana. Meble kuchenne

MODENA 240: Typ frontu: MDF Kolor frontu: jaśmin -połysk / eben -połysk. Wysokiej jakości płyta laminowana. Meble kuchenne MODENA 240: Typ frontu: MDF Kolor frontu: jaśmin -połysk / eben -połysk Q Wysokiej jakości płyta laminowana Meble kuchenne Szafki górne: rijeka jasna Szafki dolne: rijeka jasna / dąb wenge Eliza kuchnia

Bardziej szczegółowo

EMALIT EVOLUTION SERALIT EVOLUTION

EMALIT EVOLUTION SERALIT EVOLUTION Szkło inspiracją aranżacji DESIGN Kolory przyszłych pokoleń Produkty całkowicie przyjazne dla środowiska. Wraz z premierę SERALIT i EMALIT EVOLUTION Saint-Gobain weszło do czołówki firm dbających o ochronę

Bardziej szczegółowo

Katalog Drzwi Przesuwnych

Katalog Drzwi Przesuwnych Katalog Drzwi Przesuwnych www.reno-reno.pl tel: 728-958- 561 Katalog przedstawia ofertę drzwi przesuwnych wykonanych przez firmę Reno Sp. z o.o. Katalog jest poglądowy i pokazuje jedynie niewielką część

Bardziej szczegółowo

Na zdjęciu kuchnia Tamat; kolor: dąb kremowy. Rodzinne kuchnie

Na zdjęciu kuchnia Tamat; kolor: dąb kremowy. Rodzinne kuchnie Na zdjęciu kuchnia Tamat; kolor: dąb kremowy. Rodzinne kuchnie Wzory frontów Delano dostępne w da nym układzie Rade Eskos : Hewo Tafne Wzór frontu: ; kolor: orzech elegant. 2 Rodzinne kuchnie Zapach świeżo

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 7 do SIWZ. Część I... 1. Szafa rys. 1.1 szt. 1... 2. Biurko rys. 2.1 szt. 2...

Załącznik nr 7 do SIWZ. Część I... 1. Szafa rys. 1.1 szt. 1... 2. Biurko rys. 2.1 szt. 2... Część I... 1. Szafa rys. 1.1 szt. 1... 2. Biurko rys. 2.1 szt. 2... Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę mebli wniesienie oraz montaż. Meble należy wypoziomować, półki wiszące zawiesić. Wymiary przytoczone

Bardziej szczegółowo

Szczegółowa Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót B.01.00.00 KONSTRUKCJE DREWNIANE

Szczegółowa Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót B.01.00.00 KONSTRUKCJE DREWNIANE Szczegółowa Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót B.01.00.00 KONSTRUKCJE DREWNIANE SPIS TREŚCI: 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot SST 1.2. Zakres stosowania SST 1.3. Zakres robót objętych SST 1.4. Podstawowe

Bardziej szczegółowo

Kowiesy, dnia 23.02.2012r.

Kowiesy, dnia 23.02.2012r. OGŁOSZENIE Gmina Kowiesy ogłasza konkurs ofert na Sprzedaż drzew na pniu wraz z wycinką rosnących na terenie działki nr 73/2 w miejscowości Chrzczonowice. 1.Dane zamawiającego: Gmina Kowiesy, 96-111 Kowiesy

Bardziej szczegółowo

szkło klejone laminowane szkło klejone z użyciem folii na całej powierzchni.

szkło klejone laminowane szkło klejone z użyciem folii na całej powierzchni. SZKŁO LAMINOWANE dokument opracowany przez: w oparciu o Polskie Normy: PN-B-13083 Szkło budowlane bezpieczne PN-EN ISO 12543-5, 6 Szkło warstwowe i bezpieczne szkło warstwowe PN-EN 572-2 Szkło float definicje

Bardziej szczegółowo

EURO-DESIGN 86 PLUS INFORMACJA TECHNICZNA PRZEGLĄD PROFILI

EURO-DESIGN 86 PLUS INFORMACJA TECHNICZNA PRZEGLĄD PROFILI EURO-DESIGN 8 PLUS INFORMACJA TECHNICZNA Zastrzegamy sobie prawo do zmian technicznych www.rehau.pl Budownictwo Motoryzacja Przemysł EURO-DESIGN 8 PLUS Spis treści Ościeżnice.................................................................................................

Bardziej szczegółowo

Unijne normy żywnościowe -natura owoców w ryzach rozporządzeń

Unijne normy żywnościowe -natura owoców w ryzach rozporządzeń Unijne normy żywnościowe -natura owoców w ryzach rozporządzeń Współczesne zachowania konsumenckie Wyniki badań, opublikowane w książce Przejawy zachowań konsumentów we współczesnej gospodarce rynkowej,

Bardziej szczegółowo

NOVATOP ACOUSTIC Dokumentacja techniczna. www.novatop-system.com

NOVATOP ACOUSTIC Dokumentacja techniczna. www.novatop-system.com Dokumentacja techniczna www.novatop-system.com DOKUMENTACJA TECHNICZNA SPIS TREŚCI NOVATOP ACOUSTIC Panele akustyczne Arkusz danych... 3 Formaty standardowe... 4 Próbki testowe... 5-8 Specyfikacja materiału

Bardziej szczegółowo

Zdrowie Ciepło. Ekologia

Zdrowie Ciepło. Ekologia ELEWACJE DREWNIANE Zdrowie Ciepło Piękno Cisza otoczenia Ekologia 2 Opis gatunków drewna na elewacje Od wieków architekci i projektanci wykorzystują drewno w budownictwie z uwagi na jego unikalne właściwości

Bardziej szczegółowo

Deski kompozytowe na tarasy, elewacje, ogrodzenia

Deski kompozytowe na tarasy, elewacje, ogrodzenia Deski kompozytowe na tarasy, elewacje, ogrodzenia Dlaczego NewTechWood? Bądź eko Jesteśmy pionierami w projektowaniu i produkcji desek kompozytowych na tarasy, elewacje i ogrodzenia. Od roku 2004, kiedy

Bardziej szczegółowo

Przykładowe wymiary drzew, kwalifikujące je do ochrony, według propozycji sformułowanych dla wybranych kompleksów leśnych w Polsce.

Przykładowe wymiary drzew, kwalifikujące je do ochrony, według propozycji sformułowanych dla wybranych kompleksów leśnych w Polsce. Tab. 1. Przykładowe wymiary drzew, kwalifikujące je do ochrony, według propozycji sformułowanych dla wybranych kompleksów leśnych w Polsce. GATUNEK Kwalifikujące na pomnik przyrody - obowiązujące obecnie

Bardziej szczegółowo

SZAFA AKTOWA Z CZĘŚCIĄ PRZESZKLONĄ - ilość sztuk 5.

SZAFA AKTOWA Z CZĘŚCIĄ PRZESZKLONĄ - ilość sztuk 5. Załącznik Nr 1 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż fabrycznie nowych i wolnych od wad, mebli biurowych dla Ministerstwa Zdrowia według poniższych wymogów: SZAFA AKTOWA

Bardziej szczegółowo

Rysunki i opisy urządzeń elementów placu zabaw w miejscowości Wyręba

Rysunki i opisy urządzeń elementów placu zabaw w miejscowości Wyręba ozn. sprawy: ZP/PN.271.4.11 Załącznik Nr 13 do SIWZ Rysunki i opisy urządzeń elementów placu zabaw w miejscowości Wyręba Wszelkie nazwy własne materiałów i urządzeń użyte w niniejszej dokumentacji należy

Bardziej szczegółowo

NIP 618-18-80-248 REGON 250938764 DZIAŁ TECHNICZNY tel./fax 62/76 79 529. Informacja do wszystkich zainteresowanych Wykonawców

NIP 618-18-80-248 REGON 250938764 DZIAŁ TECHNICZNY tel./fax 62/76 79 529. Informacja do wszystkich zainteresowanych Wykonawców PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego w Kaliszu ul. Nowy Świat 4, 62-800 Kalisz, tel. 62/76 79 525, fax 62/ 76 79 506 NIP 618-18-80-248 REGON 250938764 DZIAŁ TECHNICZNY

Bardziej szczegółowo

Sen otoczony naturą 2016

Sen otoczony naturą 2016 Sen otoczony naturą 2016 FALUN łóżko OLCHA NATURALNA* MIODOWY* WIŚNIA* +10% ORZECH* Łóżko z litego drewna olchoawego o grubości deski do 5,5 cm CIEMNY ORZECH* WENGE* OLCHA Biała* +15% wysokość 40 cm 2.

Bardziej szczegółowo

Komentarz do prac egzaminacyjnych. w zawodzie technik budownictwa 311[04] ETAP PRAKTYCZNY

Komentarz do prac egzaminacyjnych. w zawodzie technik budownictwa 311[04] ETAP PRAKTYCZNY Komentarz do prac egzaminacyjnych w zawodzie technik budownictwa 311[04] ETAP PRAKTYCZNY EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE OKE Kraków 2012 Zadanie egzaminacyjne Budynek przeznaczony na warsztat

Bardziej szczegółowo

edycja 2/2010 elementy meblowe www.dre.pl

edycja 2/2010 elementy meblowe www.dre.pl edycja 2/2010 elementy meblowe Fronty meblowe frezowane folia PVC K2-19 PVC Dąb angielski Bolzano - 16/19 * PVC Modrzew biały Alba - 16/19 PVC Bordo połysk Palermo - 16/19 * PVC Modrzew Parma - 19 PVC

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA PROGRAMOWE DLA KLASY V

WYMAGANIA PROGRAMOWE DLA KLASY V WYMAGANIA PROGRAMOWE DLA KLASY V Temat Zagadnienia, materiał nauczania Wymagania podstawowe Uczeń: ROZDZIAŁ. MATERIAŁY I ICH ZASTOSOWANIE 1. Od włókna do ubrania 2. To takie proste! Pokrowiec na telefon

Bardziej szczegółowo

INFILTRACJA POWIETRZA WSPÓŁCZYNNIK a

INFILTRACJA POWIETRZA WSPÓŁCZYNNIK a www.ltb.org.pl strona 1 / 5 INFILTRACJA POWIETRZA WSPÓŁCZYNNIK a Wymagania krajowe a norma PN-EN 14351-1:2006 mgr inż. Andrzej Żyła Norma europejska PN-EN 14351-1:2006 Okna i drzwi. Norma wyrobu, właściwości

Bardziej szczegółowo

Obecny na rynkach światowych KLOCKI PALETOWE ELEMENTY DREWNIANE DO PRODUKCJI OPAKOWAŃ. euroblock.com

Obecny na rynkach światowych KLOCKI PALETOWE ELEMENTY DREWNIANE DO PRODUKCJI OPAKOWAŃ. euroblock.com Obecny na rynkach światowych KLOCKI PALETOWE ELEMENTY DREWNIANE DO PRODUKCJI OPAKOWAŃ euroblock.com KLOCKI PALETOWE NAJWAŻNIEJSZE KORZYŚCI Materiałami podstawowymi Materiałami podstawowymi są drewno iglaste

Bardziej szczegółowo

OFERTA ŁAWKI I WIESZAKI SZKOLNE

OFERTA ŁAWKI I WIESZAKI SZKOLNE OFERTA ŁAWKI I WIESZAKI SZKOLNE SPIS TREŚCI: STRONA 2 PRODUCENT A STRONA 6 PRODUCENT B STRONA 9 PRODUCENT I STRONA 14 PRODUCENT F STRONA 16 PRODUCENT J STRONA 18 PRODUCENT D STRONA 20 PRODUCENT G STRONA

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z zajęć technicznych dla klasy V do programu nauczania Jak to działa?

Wymagania edukacyjne z zajęć technicznych dla klasy V do programu nauczania Jak to działa? Wymagania edukacyjne z zajęć technicznych dla klasy V do programu nauczania Jak to działa? Temat. Od włókna do ubrania. To takie proste! Pokrowiec na telefon 3. Wszystko o papierze Zagadnienia, materiał

Bardziej szczegółowo

NARZĘDZIA YATO WIELOFUNKCYJNE I AKCESORIA NARZĘDZIA OSCYLACYJNE YATO QUICK RELEASE S Y S T E M S Y S T E M

NARZĘDZIA YATO WIELOFUNKCYJNE I AKCESORIA NARZĘDZIA OSCYLACYJNE YATO QUICK RELEASE S Y S T E M S Y S T E M E N J Y C A L Y C S O NARZĘDZIA E N J Y C K N U F O L E I W I AKCESORIA YATO WIELOFUNKCYJNE NARZĘDZIA OSCYLACYJNE YATO Wielofunkcyjne narzędzia oscylacyjne są najbardziej uniwersalnymi narzędziami na rynku.

Bardziej szczegółowo

Skrzydła wewnętrzne sosnowe

Skrzydła wewnętrzne sosnowe MALOWANE, LAKIEROWANE, SZKLONE Drzwi do Twojego wnętrza Wzory szklenia KORA DĘBU BEZBARWNA KORA DĘBU BRĄZOWA SZYBA DECORMAT SZYBA MLECZNA BEZPIECZNA W obróbce drewna zastosowano najnowsze dostępne technologie

Bardziej szczegółowo

Beauty of nature. Panele podłogowe. kolekcje dostępne w sieci

Beauty of nature. Panele podłogowe. kolekcje dostępne w sieci Beauty of nature Panele podłogowe kolekcje dostępne w sieci Spis treści 4 6 8 10 CECHY PANELI PODŁOGOWYCH KOLEKCJA TIME / HOME KOLEKCJA HOME 4V / DREAM 4V KOLEKCJA HOLIDAY 4V / TRIP 4V Dream 4V Dąb Cordoba

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia (minimalne parametry) Zadanie nr 1

Opis przedmiotu zamówienia (minimalne parametry) Zadanie nr 1 Opis przedmiotu zamówienia (minimalne parametry) Zadanie nr 1 L.p. Nazwa artykułu Zdjęcie/rysunek poglądowe Opis wymogi minimalne Ilość Fotel na płozie drewnianej typu finka, przeznaczony do intensywnej

Bardziej szczegółowo

38 db. Drzwi do Twojego mieszkania. Rw= udokumentowany współczynnik izolacji akustycznej

38 db. Drzwi do Twojego mieszkania. Rw= udokumentowany współczynnik izolacji akustycznej udokumentowany współczynnik izolacji akustycznej Rw= 38 db Drzwi do Twojego mieszkania 20 lat doświadczenia oraz ciągła dbałość o uatrakcyjnianie oferty sprawiają, że dziś jesteśmy przedsiębiorstwem o

Bardziej szczegółowo

FIRMA W ANGLII free e-book

FIRMA W ANGLII free e-book FIRMA W ANGLII 2ND FLOOR, BLOCK H Southgate Office Village, 286c Chase Road, London N14 6HF +44 (0) 330 300 1023 +44 (0) 203 418 9090 www.teamatone.co.uk office@teamatone.co.uk PODSTAWY CO TO JEST COMPANIES

Bardziej szczegółowo

Spis treści. 1. OPIS TECHNICZNY.. str. 2 1.1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA. str. 2 1.2. ZAKRES OPRACOWANIA str. 2 1.3. TABELE... str. 4. 2. RYSUNKI. str.

Spis treści. 1. OPIS TECHNICZNY.. str. 2 1.1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA. str. 2 1.2. ZAKRES OPRACOWANIA str. 2 1.3. TABELE... str. 4. 2. RYSUNKI. str. Spis treści 1. OPIS TECHNICZNY.. str. 2 1.1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA. str. 2 1.2. ZAKRES OPRACOWANIA str. 2 1.3. TABELE.... str. 4 2. RYSUNKI. str. 378 2.1. SPIS RYSUNKÓW. str. 378 Strona 1 1. OPIS TECHNICZNY

Bardziej szczegółowo

E N J Y C N E R E F N O K Y Ł O T S 161

E N J Y C N E R E F N O K Y Ł O T S 161 161 STOŁY KONFERENCYJNE STELAŻE KOLORYSTYKA Stoły konferencyjne dla każdego kształtu i rozmiaru blatu dostępne są na różnych wersjach metalowych stelaży. Wzory stelaży zostały tak dobrane, aby możliwe

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe wymagania do poszczególnych działów. Zajęcia techniczne klasa V. oprac. Beata Łabiga

Szczegółowe wymagania do poszczególnych działów. Zajęcia techniczne klasa V. oprac. Beata Łabiga Szczegółowe wymagania do poszczególnych działów. Zajęcia techniczne klasa V oprac. Beata Łabiga ROZDZIAŁ III. MATERIAŁY I ICH ZASTOSOWANIE Wymagania podstawowe poprawnie posługuje się terminami: włókno,

Bardziej szczegółowo

Zwrot z inwestycji w IT: prawda czy mity

Zwrot z inwestycji w IT: prawda czy mity Zwrot z inwestycji w IT: prawda czy mity Inwestycje w technologie IT 1 muszą podlegać takim samym regułom oceny, jak wszystkie inne: muszą mieć ekonomiczne uzasadnienie. Stanowią one koszty i jako takie

Bardziej szczegółowo

Inwentaryzacja zieleni zał. nr 2

Inwentaryzacja zieleni zał. nr 2 Nazwa polska Nazwa łacińska śr. pnia (cm) wys. śr. 1 Dąb szypułkowy Quercus robur 297 18 14 stan dobry, wskazane do przeprowadzenia 2 Grab zwyczajny Carpinus betulus 155 12 10 stan dobry, wskazane do przeprowadzenia

Bardziej szczegółowo

Innowacyjny system tarasowy

Innowacyjny system tarasowy Innowacyjny system tarasowy 2 / 3 TWINSON NAJLEPSZE Z DWÓCH SWIATÓW Twinson, to innowacyjne połączenie natury i technologii. Twinson stworzono z drewna i PVC, łącząc zalety obu materiałów w jednym nowym

Bardziej szczegółowo

Wodoodporne fronty meblowe

Wodoodporne fronty meblowe Wodoodporne fronty meblowe Polygloss/Polymatt - fronty w połysku lub o efekcie satynowego matu. Charakteryzują się wysoką odpornością na ścieranie oraz środki chemiczne. Lewa strona pokryta jest melaminą

Bardziej szczegółowo

TOLERANCJE WYMIAROWE SAPA

TOLERANCJE WYMIAROWE SAPA TOLERANCJE WYMIAROWE SAPA Tolerancje wymiarowe SAPA zapewniają powtarzalność wymiarów w normalnych warunkach produkcyjnych. Obowiązują one dla wymiarów, dla których nie poczyniono innych ustaleń w trakcie

Bardziej szczegółowo

Strategie VIP. Opis produktu. Tworzymy strategie oparte o systemy transakcyjne wyłącznie dla Ciebie. Strategia stworzona wyłącznie dla Ciebie

Strategie VIP. Opis produktu. Tworzymy strategie oparte o systemy transakcyjne wyłącznie dla Ciebie. Strategia stworzona wyłącznie dla Ciebie Tworzymy strategie oparte o systemy transakcyjne wyłącznie dla Ciebie Strategie VIP Strategia stworzona wyłącznie dla Ciebie Codziennie sygnał inwestycyjny na adres e-mail Konsultacje ze specjalistą Opis

Bardziej szczegółowo

Projekt Nr. Prace terenowe. Prace laboratoryjne Opracowanie wyników

Projekt Nr. Prace terenowe. Prace laboratoryjne Opracowanie wyników Projekt Nr Temat Cel Sprzęt Prace terenowe Prace laboratoryjne Opracowanie wyników Produkcja pierwotna nadziemna: drzewa (metoda dendrometryczna) Ocena biomasy stojącej drzew (zawartość węgla i energii)

Bardziej szczegółowo

Cantare. Anna Krysiak Design

Cantare. Anna Krysiak Design Cantare Cantare Anna Krysiak Design www.meblekrysiak.pl Cantare Witryna CW-1 71 x 187 x 39 Biblioteka C-B1 Bookcase 71 x 187 x 39 Szafa C-S2 Wardrobe 105 x 187 x 55 Szafa C-S1 Wardrobe 71 x 187 x 55 Komoda

Bardziej szczegółowo

DANE TECHNICZNE. Zastosowanie. Magazynowanie/ obróbka EUROLIGHT BLATY ROBOCZE MAGAZYNOWANIE OBRÓBKA

DANE TECHNICZNE. Zastosowanie. Magazynowanie/ obróbka EUROLIGHT BLATY ROBOCZE MAGAZYNOWANIE OBRÓBKA DANE TECHNICZNE EUROLIGHT BLATY ROBOCZE EUROLIGHT blaty robocze to płyta łączona, składająca się z EUROLIGHT płyty komórkowej, pokryta dekoracyjnym em na powierzchni i/lub w miejscu profilu. Zgodnie z

Bardziej szczegółowo

ODPOWIEDNIKI PRZETARGOWE - INSTRUKCJA

ODPOWIEDNIKI PRZETARGOWE - INSTRUKCJA ODPOWIEDNIKI PRZETARGOWE - INSTRUKCJA Spis treści 1. Wstęp... 2 2. Kiedy użyć odpowiedników?... 2 3. Definowanie odowiedników przetargowych w module 22-Kartoteki... 2 3.1. Dodawanie nowego powiązania towar

Bardziej szczegółowo

Szafy metalowe Magazynowe

Szafy metalowe Magazynowe 94 Szafy metalowe Magazynowe Szafa metalowa magazynowa (SM-120) Metalowa szafa magazynowa szerokiego zastosowania. Doskonale sprawdzi się zarówno na zapleczu hali sportowej, szkoły, w magazynach oraz w

Bardziej szczegółowo

Oznaczanie składu ziarnowego kruszyw z wykorzystaniem próbek zredukowanych

Oznaczanie składu ziarnowego kruszyw z wykorzystaniem próbek zredukowanych dr inż. Zdzisław Naziemiec ISCOiB, OB Kraków Oznaczanie składu ziarnowego kruszyw z wykorzystaniem próbek zredukowanych Przesiewanie kruszyw i oznaczenie ich składu ziarnowego to podstawowe badanie, jakie

Bardziej szczegółowo

1. Wymiary drzew: a) pierśnica: b) wysokość: 2. Masa drewna: 3. Sortymentacja drewna: Cena drewna: a) OD Popowo: b) OD Trzciel

1. Wymiary drzew: a) pierśnica: b) wysokość: 2. Masa drewna: 3. Sortymentacja drewna: Cena drewna: a) OD Popowo: b) OD Trzciel 1. Wymiary drzew: a) pierśnica: według pomiaru Zamawiającego b) wysokość: odczytana z kolumny drzewa przeciętne w Tablicach do określania miąższości drzew na podstawie średnicy pniaka stosowanych w Lasach

Bardziej szczegółowo

NALEŻEĆ DO NOWEJ GENERACJI...

NALEŻEĆ DO NOWEJ GENERACJI... NALEŻEĆ DO NOWEJ GENERACJI... KROK NAPRZÓD... Jako światowy lider w produkcji profili PVC, Deceuninck ciągle inwestuje w badania i rozwój nowych technologii. Dzięki wiedzy zdobytej przez wiele lat działalności,

Bardziej szczegółowo

Krono Original kolekcja paneli ściennych i sufitowych 2012

Krono Original kolekcja paneli ściennych i sufitowych 2012 Krono Original kolekcja paneli ściennych i sufitowych 2012 Nr: 1/2012 Date: 09.07.2012 Prepared: M. Z Page 1 [Ref 2012/07/09], Prepared: MZ Spis treści strona Kronospan w Polsce 3-6 Krono Original panele

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA NA TEMAT STANDARDU WYKOŃCZENIA ŚCIAN PREFABRYKOWANYCH

INFORMACJA NA TEMAT STANDARDU WYKOŃCZENIA ŚCIAN PREFABRYKOWANYCH INFORMACJA NA TEMAT STANDARDU WYKOŃCZENIA ŚCIAN PREFABRYKOWANYCH OPIS PREFABRYTAKÓW Spółka Baumat produkuje elementy ścian zgodnie z wymaganiami norm: PN-EN 14992: 2010 Prefabrykaty z betonu. Ściany. PN-EN

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA B 05.00 WYKONANIE WIEŹBY DACHOWEJ KOD CPV 45450000-6

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA B 05.00 WYKONANIE WIEŹBY DACHOWEJ KOD CPV 45450000-6 SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA B 05.00 WYKONANIE WIEŹBY DACHOWEJ KOD CPV 45450000-6 ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA 1. WSTĘP... 73 2. MATERIAŁY... 73 3. SPRZĘT... 74 4. TRANSPORT... 75 5. WYKONANIE ROBÓT...

Bardziej szczegółowo

Ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który:

Ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który: Wymagania edukacyjne - zajęcia techniczne klasa 5 Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który: posługuje się terminami: włókna roślinne, surowce wtórne, papier, tektura, karton omawia proces produkcji papieru

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE D - 10.03.01 TYMCZASOWE NAWIERZCHNIE Z PREFABRYKOWANYCH PŁYT DROGOWYCH ŻELBETOWYCH PEŁNYCH

SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE D - 10.03.01 TYMCZASOWE NAWIERZCHNIE Z PREFABRYKOWANYCH PŁYT DROGOWYCH ŻELBETOWYCH PEŁNYCH SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE D - 10.03.01 TYMCZASOWE NAWIERZCHNIE Z PREFABRYKOWANYCH PŁYT DROGOWYCH ŻELBETOWYCH PEŁNYCH SPIS TREŚCI 1. WSTĘP 2. MATERIAŁY 3. SPRZĘT 4. TRANSPORT 5. WYKONANIE ROBÓT

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi programu PowRek

Instrukcja obsługi programu PowRek Instrukcja obsługi programu PowRek środa, 21 grudnia 2011 Spis treści Przeznaczenie programu... 4 Prezentacja programu... 5 Okno główne programu... 5 Opis poszczególnych elementów ekranu... 5 Nowy projekt...

Bardziej szczegółowo

PSO zajęć technicznych dla klasy V do programu nauczania Jak to działa?

PSO zajęć technicznych dla klasy V do programu nauczania Jak to działa? PSO zajęć technicznych dla klasy V do programu nauczania Jak to działa? Temat Ocena niedostateczna Ocena dopuszczająca ( wym. konieczne) Ocena dostateczna ( wym. podstawowe) Ocena dobra ( wym. rozszerzające)

Bardziej szczegółowo

VFF Karta techniczna HO.05 wrzesień 2000. Wytyczne do wizualnej oceny wykończonej ostatecznie powierzchni drewnianych okien i drzwi balkonowych

VFF Karta techniczna HO.05 wrzesień 2000. Wytyczne do wizualnej oceny wykończonej ostatecznie powierzchni drewnianych okien i drzwi balkonowych VFF Karta techniczna HO.05 wrzesień 2000 Wytyczne do wizualnej oceny wykończonej ostatecznie powierzchni drewnianych okien i drzwi balkonowych Wydanie wrzesień 2000 Karta techniczna HO.05 Verband der Fenster-

Bardziej szczegółowo

Konstrukcje budowlane Budownictwo drewniane

Konstrukcje budowlane Budownictwo drewniane Andrzej Marynowicz Konstrukcje budowlane Budownictwo drewniane Podstawowa literatura przedmiotu: [1] Kotwica J.: Konstrukcje drewniane w budownictwie tradycyjnym, Arkady, Warszawa 2004 [2] Neuhaus H.:

Bardziej szczegółowo

UTWARDZENIE POBOCZY I ZJAZDÓW KRUSZYWEM NATURALNYM

UTWARDZENIE POBOCZY I ZJAZDÓW KRUSZYWEM NATURALNYM D.05.01.03 UTWARDZENIE POBOCZY I ZJAZDÓW KRUSZYWEM NATURALNYM 1. Wstęp 1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST) Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru

Bardziej szczegółowo

Moduł inteligentny 255-320 W ZAKRES MOCY

Moduł inteligentny 255-320 W ZAKRES MOCY Moduł inteligentny 255-320 W ZAKRES MOCY Tolerancja mocy pozytywnej 0/+3% (4BB) Firma JinkoSolar prezentuje zupełnie nową linię wysoce inteligentnych modułów do szerokiej gamy zastosowań. NAJWAŻNIEJSZE

Bardziej szczegółowo

Poziomowany system ssący w systemie Plan-de-CAMpagne

Poziomowany system ssący w systemie Plan-de-CAMpagne Poziomowany system ssący w systemie Plan-de-CAMpagne Współczesne metody zarządzania produkcją jednomyślnie podkreślają zalety produkowania dokładnie tylu wyrobów, ile w danym czasie potrzebują nasi klienci.

Bardziej szczegółowo

K O N S T R U K C J E B U D O W L A N E II - WYKŁAD 6 -

K O N S T R U K C J E B U D O W L A N E II - WYKŁAD 6 - K O N S T R U K C J E B U D O W L A N E II - WYKŁAD 6 - Ogólna charakterystyka budownictwa drewnianego, rys historyczny. Drewno jako materiał budowlany. Gatunki i własności mechaniczne drewna. Ogólne zależności

Bardziej szczegółowo

CENNIK OGRODZEŃ DREWNIANYCH CENTRUM OGRODZEŃ KONSTRUKTOR

CENNIK OGRODZEŃ DREWNIANYCH CENTRUM OGRODZEŃ KONSTRUKTOR CENNIK OGRODZEŃ DREWNIANYCH CENTRUM OGRODZEŃ KONSTRUKTOR UWAGA: Podane ceny obowiązują do 31.05.2011 r. Ceny loco "Centrum Ogrodzeń" Wielgolas Duchnowski 59, Halinów. Dokonując zamówienia w późniejszym

Bardziej szczegółowo