Spis treści. Słowo wstępne 1. Pomiar 2-3. Klasy jakości FAS i FAS/1F 4. Klasy jakości No. 1C i No. 2AC 5. Cechy charakterystyczne i wady drewna 6-7

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Spis treści. Słowo wstępne 1. Pomiar 2-3. Klasy jakości FAS i FAS/1F 4. Klasy jakości No. 1C i No. 2AC 5. Cechy charakterystyczne i wady drewna 6-7"

Transkrypt

1

2 Spis treści Słowo wstępne 1 Pomiar 2-3 Klasy jakości FAS i FAS/1F 4 Klasy jakości No. 1C i No. 2AC 5 Cechy charakterystyczne i wady drewna 6-7 Ash (jesion) 8 Cherry (wiśnia, czeremcha) 9 Cottonwood (topola czarna) 10 Gum (ambrowiec amerykański) 11 Hard maple (klon twardy) 12 Soft maple (klon miękki) 13 Red oak (dąb czerwony) 14 White oak (dąb biały) 15 Tulipwood (tulipanowiec amerykański) 16 Walnut (orzech czarny) 17 Dodatkowe informacje oraz słowniczek angielsko-polski wybranych gatunków Podziękowanie i adresy 20 Tabelka podsumowanie 21 Uwaga: Pomimo, że publikacja ta jest chroniona prawami autorskimi, informacje w niej zawarte mogą być rozpowszechniane. Pozostały materiał, włączając w to zdjęcia, nie może być powielany i rozpowszechniany bez zgody AHEC. AHEC nie ponosi żadnej odpowiedzialności za informacje zawarte w tej publikacji, której założeniem jest służyć jako materiał pomocniczy. AHEC nie jest także odpowiedzialny za jakiekolwiek konsekwencje wynikające z użycia tej publikacji.

3 Słowo wstępne Celem tej publikacji jest dostarczenie uproszczonych zasad klasyfikacji jakościowej tarcicy gatunków liściastych ze Stanów Zjednoczonych. Mija ponad sto lat od czasu, gdy normy te zostały określone przez Krajowe Stowarzyszenie Producentów Tarcicy Liściastej (National Hardwood Lumber Association NHLA). W chwili obecnej do tego stowarzyszenia należy ponad 2000 członków na całym świecie. Cały amerykański przemysł drzewny (gatunki liściaste) opiera się na tych normach. Są one także podstawą klasyfikacji jakościowej tarcicy liściastej przeznaczonej na eksport. Drewno, jako naturalny materiał, charakteryzuje się pewnymi cechami naturalnymi, a także cechami określanymi jako wady. Należy dobrze zrozumieć specyfikę tego naturalnego produktu i dążyć do tego, aby niektóre z tych naturalnych charakterystyk występowały w produkcie końcowym. Sam proces klasyfikacji jakościowej pozwala, w szerokim tego słowa znaczeniu, aby w trakcie procesu wytwarzania tarcicy określić jej wartość i potencjalne przeznaczenie każdej deski z wytworzonej tarcicy. Normy NHLA zapewniają zarówno kupującemu, jak i sprzedającemu wspólny język niezbędny przy zawieraniu umów kupna-sprzedaży tarcicy liściastej. Pomimo że normy NHLA zostały opracowane z myślą o rynku lokalnym Stanów Zjednoczonych, pewien poziom ich znajomości jest niezbędny dla odbiorców amerykańskiej tarcicy liściastej na całym świecie. Przynajmniej elementarna znajomość norm jakościowych stosowanych w Stanach Zjednoczonych pozwoli na zakup tarcicy o jakości przez nich oczekiwanej. Gdy producent (np. mebli) decyduje się na określoną klasę jakości tarcicy, tym samym określa on równocześnie koszty i ilość odpadów powstających w czasie producji. Ponieważ przy określaniu klasy jakości tarcicy bierze się pod uwagę procentowy udział drewna czystego (o określonych minimalnych wymiarach) w desce, wiele naturalnych, pięknych cech charakterystycznych dla gatunków liściastych, nie jest uwzględniane przy kalkulacji powierzchni czystej deski. Najlepiej obrazują to zdjęcia tarcicy głównych klas jakości. W tej publikacji przedstawiamy 10 najważniejszych gatunków liściastych ze Stanów Zjednoczonych. Przy określaniu klasy tarcicy liściastej bierze się pod uwagę dwie najważniejsze rzeczy: wielkość i ilość elementów czystych (bez wad), które można otrzymać z ocenianej deski, a które mogą być wykorzystane do produkcji określonych wyrobów z drewna liściastego. Normy NHLA powstawały przede wszystkim z myślą o producentach mebli. Miały one zapewnić łatwy do obliczenia udział drewna bez wad, o określonych wymiarach w danej partii tarcicy. Klasy wyższe zapewniają długie elementy, gdy tymczasem klasy niższe pozwalają otrzymać krótkie elementy bez wad. Przy produkcji długich profili, obrzeży, odrzwi, niektórych elementów wyposażenia wnętrz czy pewnych części meblowych w zdecydowanej większości wymagane będą długie elementy pozbawione wad. Zapewnić to mogą tylko wyższe klasy jakości, takie jak FAS, FAS-One-Face (FAS/1F) i Selects. Klasy niższe, głównie Number 1 Common (No.1C) i Number 2 Common (No.2AC) znajdą najlepsze zastosowanie przy produkcji szafek kuchennych, większości elementów meblowych, a także deski i fryzy podłogowej. Należy zrozumieć, że jakość powierzchni elementów czystych uzyskanych z niższych klas odpowiada jakości powierzchni elementów uzyskanych z wyższych klas. Jedyną istotną różnicą jest ich wymiar. Najogólniej ujmując klasa jakości określa procentowy udział drewna czystego w desce, a nie ogólny wygląd tej deski. Lasy liściaste strefy umiarkowanej Stanów Zjednoczonych są największą na świecie bazą surowcową drewna liściastego. Właściwa gospodarka leśna prowadzona od wielu lat zapewnia trwałość i stabilność tych zasobów. Dla osiągnięcia najlepszych efektów ekonomicznych (koszty tarcicy i jej wydajność) należy zawsze, jeśli to możliwe, wykorzystywać tarcicę niższej klasy. Pomoże to również w zapewnieniu trwałości tych lasów dla przyszłych pokoleń. 1

4 Pomiar Zasady NHLA określające klasyfikację jakościową tarcicy, przyjęte są przez amerykański przemysł drzewny i oparte na angielskim systemie miar. Przeciwnie większość rynków eksportowych używa miar metrycznych. Ważne jest także, że przy powstawaniu tego systemu założono, że szerokość i długość tarcicy zawarta jest w pewnych określonych granicach. W przypadku konkretnie określonych wymiarów należy to zawsze dokładnie przedyskutować przed złożeniem zamówienia. Board foot (stopa deskowa) Stopa deskowa (Board foot BF) - jednostka miary używana do określania ilości tarcicy liściastej. Stopa deskowa (BF) określona jest jako element o długości 1 stopy x 1 stopę szerokości x 1 cal grubości [1' (1 stopa) = 0,305m, 1" (1 cal) = 25,4mm]. Aby obliczyć liczbę stóp deskowych (BF) w mierzonej desce, należy: (Szerokość w calach x długość w stopach x grubość w calach) podzielić przez 12. W każdej klasie jakości określony procentowy udział materiału bez wad opiera się na tej 12' stopniowej jednostce miary. Surface measure (wymiar powierzchni) Wymiar powierzchni (surface measure SM) - określa powierzchnię deski w stopach kwadratowych. Aby obliczyć wymiar powierzchni, należy pomnożyć szerokość deski wyrażoną w calach przez długość deski wyrażoną w stopach, następnie podzielić ten iloczyn przez 12. Otrzymany wynik zaokrąglamy w dół lub w górę do najbliższej pełnej liczby. Przy określaniu jakości tarcicy istotny jest procentowy udział materiału bez wad oparty na pomiarze powierzchni deski, a nie na pomiarze w stopach deskowych. W związku z tym jest oczywiste, że bez względu na grubość, cała tarcica jest klasyfikowana jakościowo dokładnie w ten sam sposób. Poniżej podano przykład obliczenia wymiaru powierzchni (SM): 6 1 /2" x 8' 12 = 4 1 /3 = 4'SM (4 stopy wymiaru powierzchni) 8" x 12' 12 = 8'SM 10" x 13' 12 = /12 = 11'SM 8' 6 1 /4" Przykłady SM i BF: Deska na powyższym zdjęciu ma 2" (2 cale) grubości, 6 1 /4" (6 i 1/4 cala) szerokości i 8' (8 stóp) długości. 6 1 /4" x 8' 12 = 4 1 /6, tak więc miara powierzchni (SM) wynosi 4'. Pomnóżmy otrzymany wynik SM przez grubość 2" i otrzymamy BF równe 8' (8 stóp deskowych). W przypadku wysyłki pakietu tarcicy na eksport, w dokumentacji zapisuje się szerokość i długość desek. Są one obliczane i zapisywane w zaokrągleniu, pamiętając, że szerokość i długość tarcicy zawiera się w pewnych przedziałach, bez określenia ich konkretnych wymiarów. Tak więc wynik z pomiaru szerokości zaokrąglamy do pełnego cala. Jeśli pomiar wskaże dokładnie pół cala, zaokrąglenie może być dokonane w górę lub w dół. W przypadku pomiaru długości, wynik zapisujemy zaokrąglając zawsze do pełnej stopy w dół. Dla przykładu deska o wymiarze 5 1 /4" szerokości i 8 1 /2' długości jest fakturowana jako 5" i 8'. 2

5 Standardowa grubość tarcicy niestruganej (tarcica niestrugana rough sawn lumber) Powszechnie się przyjęło, że grubość tarcicy wyrażana jest w ćwierciach cala - dla przykładu 1" = 4 /4. Zdecydowana większość produkowanej tarcicy liściastej w Stanach Zjednoczonych zawiera się w przedziale grubości od 1" do 2". Tarcica o innnej grubości jest również dostępna, aczkolwiek w ograniczonej ilości. Standardowe grubości i ich odpowiedniki metryczne przedstawiono poniżej. 3/4 ( 3 /4" = 19,0mm) 8/4 (2" = 50,8mm) 4/4 (1" = 25,4mm) 10/4 (2 1 /2" = 63,5mm) 5/4 (1 1 /4" = 31,8mm) 12/4 (3" = 76,2mm) 6/4 (1 1 /2" = 38,1mm) 16/4 (4" = 101,6mm) Standardowa grubość tarcicy struganej W przypadku, gdy tarcica jest strugana (tarcica strugana surfaced, planed lumber) do ostatecznej grubości, takie wady jak pęknięcia, przebarwienia czy paczenie nie są brane pod uwagę pod warunkiem, że proces strugania eliminuje te defekty. Jako zasadę można przyjąć, że tarcica o grubości poniżej 1 1 /2", po struganiu będzie cieńsza o 3 /16" (około 5mm) od grubości wyjściowej. Natomiast dla tarcicy o grubości powyżej 1 3 /4" należy odjąć 1 /4" (około 6,5mm). Pomiar tarcicy suszonej w suszarniach Net tally (pomiar netto): Pomiar suchej tarcicy w stopach deskowych. Gross tally = green tally (pomiar brutto): Pomiar tarcicy w stopach deskowych dokonywany jest przed procesem suszenia w suszarni (proces suszenia w suszarni kiln drying). Jeśli tarcica suszona jest sprzedawana jako gross tally lub green tally, kupujący powinien wiedzieć, że otrzyma około 7% mniej tarcicy niż zafakturowano. Związane jest to ze zmniejszeniem objętości drewna w trakcie procesu suszenia w suszarniach. Obliczanie objętości (w stopach deskowych BF) tarcicy w pakiecie Dla obliczenia objętości jednej deski (w stopach deskowych), wystarczy pomnożyć wcześniej obliczoną powierzchnię (SM) przez jej grubość (w calach). Aby obliczyć objętość drewna w pakiecie tarcicy, tok postępowania pozostaje podobny. Należy wpierw obliczyć powierzchnię (SM) jednej warstwy tarcicy. Mnożymy szerokość pakietu (odejmując wolne przerwy pomiędzy ułożonymi deskami) przez jego długość, następnie dzielimy wynik przez 12. Jeśli w pakiecie znajdują się deski o różnej długości, należy do obliczeń wziąć ich średnią długość. Mając obliczoną w przybliżeniu powierzchnię (SM) jednej warstwy, mnożymy tę wartość przez liczbę wszystkich warstw tarcicy. Przykład: Średnia szerokość pakietu 40" (po odjęciu wolnych przestrzeni pomiędzy deskami) Długość pakietu 10' 40" x 10' = = 33,33 Grubość tarcicy 8/4 x 2 ilość warstw = 66,66 x10 = 666, Jako przybliżoną wartość objętości tarcicy w pakiecie otrzymaliśmy 667 BF Miary i ich przeliczniki 1": 25,4 milimetra (mm) 1m 3 : 424 stóp deskowych (BF) 1m: 3,281 stóp 1m 3 : 35,315 stóp sześciennych (cu.ft) 1000BF (1MBF): 2,36 metra sześciennego (m 3 ) 3

6 FAS i FAS One Face (Selects) FAS Klasa jakości oznaczana jako FAS, inaczej First And Seconds (Pierwsza i Druga), daje możliwość uzyskania długich elementów bez wad. Najlepiej nadaje się do takich produktów jak meble wysokiej jakości, elementy stolarskie, elementy wyposażenia wnętrz czy produkcja profili i listew. Minimalne wymiary deski: szerokość 6" (około 152mm) i szersze, długość 8' (około 244cm) i dłuższe. Z tej jakości tarcicy uzyskuje się wydajność w przedziale od 83 1 /3% ( 10 /12) do 100% dla uzyskanych elementów pozbawionych wad z całej powierzchni deski. Minimalne wymiary dla tych elementów: 3" (około 76mm) szerokości przy 7' (około 213cm) długości lub 4" (około 102mm) szerokości przy 5' (około 152cm) długości. Ilość uzyskanych elementów (z jednej deski) zależy od wymiaru deski zazwyczaj jest to 1 lub 2 elementy. W zależności od gatunku i stanu tarcicy (sucha czy świeża), wymagane minimalne wymiary szerokości i długości będą różne. Ważne jest, że powyżej opisane wyznaczniki tej klasy odnoszą się do obydwu stron deski. 12' 8" Uwaga: Minimalna wydajność to 83 1 /3% dla gorszej strony deski. 10' 12' 8" 5' 5' FAS One Face (F1F) - FAS 1 Strona W praktyce ta klasa jakości zawsze będzie zawierać domieszkę klasy FAS. Lepsza strona deski musi spełniać wszystkie wymagania dla klasy FAS, natomiast gorsza strona musi spełniać wymagania jakościowe dla klasy Number 1 Common. Gwarantuje to kupującemu materiał o minimalnej jakości FAS dla jednej strony deski. Bardzo często na potrzeby eksportu materiał tej klasy zawiera mieszankę klas FAS i F1F w stosunku 80% dla FAS i 20% dla F1F. Należy jednak pamiętać, że ten stosunek procentowy zależy tylko i wyłącznie od indywidualnej umowy pomiędzy sprzedającym a kupującym. Selects Ta klasa jakości jest bardzo zbliżona do F1F. Różnica polega na wymaganych minimalnych wymiarach deski. W klasie Selects minimalna szerokość deski to 4" (około 102mm), długość 6' (około 183cm). Klasa Selects jest głównie spotykana w północnej części Stanów Zjednoczonych. Często też jest ona łączona razem z klasą FAS. Często zdarza się, że materiał przeznaczony na eksport, będący mieszanką lepszych klas jakościowych opisanych powyżej, określa się wspólnym terminem FAS. Powszechnie przyjętą praktyką przy eksporcie północnoamerykańskiej tarcicy liściastej jest tworzenie pewnej określonej mieszanki tych wyższych klas jakościowych. Wymaga to pewnego czasu współpracy, aby się przekonać, czy otrzymywana tarcica odpowiada oczekiwanym wymaganiom. Trzeba przyjąć jako zasadę, że niezależnie od tego, czy tarcica FAS będzie wysyłana razem z klasą F1F (jako Face And Better), czy też FAS razem z Selects (Sel And Better), każda deska musi mieć przynajmniej jedną stronę o jakości FAS. Prime grade (klasa jakości Prime): Ta klasa jakości powstała w oparciu o kryteria normy NHLA dotyczące klasy FAS z przeznaczeniem na rynki eksportowe. Deska jest obustronnie obrzynana i praktycznie pozbawiona obliny. Minimalna wydajność jak dla Select And Better (FAS razem z Selects), z dużym naciskiem na wygląd powierzchni deski. Minimalne wymiary mogą się różnić w zależności od gatunku, regionu i producenta. Comsel grade (klasa jakości Comsel): Ta klasa jakości powstała w oparciu o kryteria norm NHLA dotyczące klasy Number 1 Common i Selects. Dla rynku eksportowego minimalna wydajność powinna być jak dla klasy Number 1 Common, przy czym wygląd powierzchni deski jest bardzo ważnym czynnikiem. Minimalne wymiary mogą się różnić w zależności od gatunku, regionu i producenta. Uwaga: Normy NHLA nie uwzględniają w swoich definicjach określających klasy jakościowe wyrażeń Prime i Comsels. Tak więc nie ma ich w oficjalnie przyjętych kryteriach norm jakościowych. 4

7 No. 1 Common i No. 2A Common Number 1 Common (No. 1C) (Numer 1 Powszechny) Klasa jakości określona jako Number 1 Common, w Stanach Zjednoczonych często zwana jest kuchenną klasą jakości (jakość szafki kuchennej Cabinet grade). Skojarzenie to wzięło się z prostego faktu elementy, które można otrzymać z tej klasy, doskonale nadają się do produkcji frontów kuchennych. Inne powszechne zastosowanie to elementy używane do produkcji mebli. Do klasy tej należy tarcica o minimalnych wymiarach: szerokość 3" (około 76mm), długość 4' (około 122cm). Wydajność waha się w granicach od 66 2 /3% ( 8 /12) aż do 83 1 /3% (wyłączając tę wartość), tj. minimalnej wydajności dla FAS. Najmniejsze dopuszczalne elementy, które można otrzymać, określone są jako: szerokość 3" (około 76mm) dla długości 3' (około 91,5cm) lub szerokość 4" (około 102mm) dla długości 2' (około 61cm). Ilość otrzymanych elementów z poszczególnych desek zależy od wymiarów tarcicy. Obydwie strony deski muszą spełniać minimalne wymagania określone dla klasy jakości Number 1 Common. 12' 8" 6" 4' 6' Uwaga: Jeśli lepsza strona deski odpowiada wymaganiom klasy FAS, a gorsza strona odpowiada wymaganiom klasy Number 1 Common, to jakość tej deski odpowiada wymaganiom klasy F1F lub Selects. 12' 8" 4' 4' Number 2A Common (No. 2AC) (Numer 2A Powszechny) Klasę jakości Number 2A Common często określa się mianem ekonomicznej klasy jakości stosunkowo niska cena przy wielorakich zastosowaniach, głównie do produkcji elementów meblowych. Jest to również najlepszy wybór przy produkcji podłóg drewnianych. W klasie tej minimalne wymiary szerokości to 3" (około 76mm), długości 4' (około 122cm). Wydajność waha się od 50% ( 6 /12) aż do 66 2 /3% (wyłączając tę wartość), tj. minimalnej wydajności dla Number 1 Common. Najmniejsze dopuszczalne elementy, które można otrzymać, określone są jako: szerokość 3" (około 76mm) dla długości 2' (około 61cm). Ilość otrzymanych elementów z poszczególnych desek zależy od wymiarów tarcicy. Gorsza strona deski musi spełniać minimalne wymagania określone dla klasy jakości Number 2A Common. Lepsza strona deski będzie co najmniej podobnej lub wyższej jakości. 12' 8" 4" 4" 7' 4" 4' 2' Uwaga: Jeśli lepsza strona deski odpowiada wymaganiom klasy FAS lub Number 1 Common, a gorsza strona odpowiada wymaganiom klasy Number 2A Common, to jakość tej deski pozostaje Number 2A Common. 12' 8" 4" 3' 2' Na rynku amerykańskim spotyka się także niższe klasy jakości niż Number 2A Common, określone również normami NHLA. Zazwyczaj są one przetwarzane w półfabrykaty, parkiety lub znajdują inne jeszcze zastosowanie na rynkach lokalnych. Całość handlu tarcicy liściastej z Ameryki Północnej opiera się na przedstawionych powyżej podstawowych klasach jakości. W relacji sprzedający-kupujący dopuszczalne są wszelakie odstępstwa od tych norm na zasadzie dobrowolnej umowy. Książka NHLA zatytułowana Rules for the Measurement and Inspection of Hardwoods and Cypress zawiera szczegółowe opisy norm jakościowych NHLA przedstawionych tutaj w dużym uproszczeniu. 5 4'

8 Cechy charakterystyczne i wady drewna Poniżej przedstawione są cechy charakterystyczne amerykańskiej tarcicy liściastej. Niektóre z nich są charakterystyczne tylko dla określonych gatunków, inne występują powszechnie. Cechy te występują albo w sposób naturalny w tarcicy, albo powstają w wyniku procesu suszenia. Jak już wcześniej wspomniano, klasyfikacja jakościowa opiera się na ocenie procentowego udziału materiału bez wad w ocenianej tarcicy. Normy NHLA nie traktują przedstawionych poniżej cech charakterystycznych jako wad drewna. Oznacza to, że cechy te mogą występować w elementach opisanych jako pozbawione wad przy ocenie jakościowej tarcicy. HEARTWOOD i SAPWOOD (Twardziel i biel): Twardziel jest to wewnętrzna część drewna w starszych pniach drzew, znajdująca się między bielem a rdzeniem. Biel jest to zewnętrzna część drewna w pniach drzew, jaśniejszy od twardzieli. BURL (Czeczotowatość): Splątany układ włókien, bez sęku. GUM STREAKS (Żywiczne smugi barwne): Ciemne, aż do czarnego, przebarwienia przypominające pasemka minerałów. Występują tylko w wiśni (czeremcha). MINERAL STREAKS (Smugi barwne pochodzenia mineralnego): Pasmowate przebarwiena koloru oliwkowego aż do ciemnobrunatnego, najczęściej ułożone wzdłuż przebiegu usłojenia. GLASSWORM: Rzadko występujące skupienia nierozpuszczalnych związków mineralnych przypominające gąsienice. Związane są zazwyczaj tylko z jesionem. STICKER MARK (Ślad po przekładce): Ślad po przekładce pozostawiony na powierzchni deski. Może on być usunięty przy struganiu. Uwaga: Pomimo że powyżej opisane cechy charakterystyczne, zgodnie z zasadami NHLA, nie są uważane za wady tarcicy przy standardowej klasyfikacji jakościowej, pewne odstępstwa są dopuszczalne dla poszczególnych gatunków. Tak na przykład, w przypadku klonu twardego czy jesionu poszukiwana jest tarcica z minimalną zawartością twardzieli. Dokładnie odwrotna sytuacja jest w przypadku takich gatunków jak wiśnia (czeremcha), dąb czy orzech. Istotne jest także, aby kupujący zapoznali się nie tylko z poszczególnymi gatunkami, ale także ze specyfiką wszystkich głównych regionów, skąd pozyskuje się drewno liściaste. Bardzo ważną rolę we wzroście drzewa odgrywają takie czynniki jak klimat, gleba, teren górzysty czy nizinny. Należy pamiętać, że normy NHLA dają podstawę do nawiązania współpracy handlowej. Dokładniejsze dane o poszczególnych gatunkach można znaleźć w innych publikacjach technicznych wydanych przez AHEC. 6

9 Poniżej przedstawiono przykłady cech, które zgodnie z normami NHLA nie mogą występować w uzyskanych elementach czystych w żadnych klasach jakości. Są to najczęściej występujące wady tarcicy. BARK POCKET (Zakorek): Pochewka wypełniona korą, otoczona zdrowym drewnem. BIRD PECKS (Otwory ptasie): Małe wtrącenia otoczone prawidłowym usłojeniem, związane z fizycznym uszkodzeniem warstwy podkorowej przez ptaki. Przykładem wtrącenia może być zakorek. Odstępstwem od reguły jest orzesznik i wiąz. CHECK (Pęknięcie nieprzechodzące): Wzdłużna szczelina na powierzchni deski (pęknięcie na płaszczyźnie, jednostronne) związana ze zbyt szybkim lub niewłaściwym suszeniem. DECAY lub ROT (Mursz drzewny, zgnilizna): Rozkład składników masy drzewnej przez grzyby. Przebarwienia bielu wskazują na obecność tego procesu. UNSOUND KNOT (Sęk zepsuty): Podstawa gałęzi wrośnięta w drewno pnia i mająca niezależny od niego układ słojów. W środku widoczny element rdzenia. (W niektórych przypadkach może to być sęk wypadający lub otwór po sęku) SOUND KNOT (Sęk zdrowy): Sęk bez śladu rdzenia na przekroju, brak śladu zgnilizny. SPLIT (Pęknięcie otwarte): Pęknięcie wzdłużne polegające na rozszczepieniu się deski wzdłuż jednego słoja rocznego. Powstaje w czasie procesu suszenia. STICKER STAIN (Przebarwienie od podkładki): Przebarwienie, najczęściej szarego koloru, związane z przekładką użytą do przełożenia sezonowanej tarcicy. WANE (Oblina): Pozostałość obłej, bocznej powierzchni kłody lub obecność kory na obrzeżu obrzynanej deski. WORM HOLES (Ślady żerowania, otwór owadzi): Otwory w drewnie w zakresie od 1 /16" do 1 /4" (od około 1,5mm do 6,3mm). PITH (Rdzeń): Tkanka miękiszowa wypełniająca środek pnia. 7 GRUB HOLES (Ślady żerowania po czerwiach): Otwory w drewnie większe niż 1 /4" (około 6,3mm).

10 Nazwa zwyczajowa: American ash Fraxinus spp. Inne spotykane nazwy: Northern ash, Southern ash FAS No. 1C No. 2AC 8

11 Nazwa zwyczajowa: American cherry Prunus serotina Inne spotykane nazwy: American black cherry FAS No. 1C No. 2AC 9

12 Nazwa zwyczajowa: American cottonwood Populus deltoides Inne spotykane nazwy: Eastern cottonwood, Eastern poplar, Carolina poplar FAS No. 1C No. 2AC 10

13 Nazwa zwyczajowa: American gum Liquidambar styraciflua Inne spotykane nazwy: Redgum, sapgum, sweetgum FAS No. 1C No. 2AC 11

14 Nazwa zwyczajowa: American hard maple Acer saccharum, A. nigrum Inne spotykane nazwy: Sugar maple, black maple FAS No. 1C No. 2AC 12

15 Nazwa zwyczajowa: American soft maple Głównie Acer rubrum, A. saccharinum Inne spotykane nazwy: Red maple, silver maple FAS No. 1C No. 2AC 13

16 Nazwa zwyczajowa: American red oak Quercus spp. Inne spotykane nazwy: Northern red oak, Southern red oak FAS No. 1C No. 2AC 14

17 Nazwa zwyczajowa: American white oak Quercus spp. Inne spotykane nazwy: Northern white oak, Southern white oak FAS No. 1C No. 2AC 15

18 Nazwa zwyczajowa: American tulipwood Liriodendron tulipifera Inne spotykane nazwy: Yellow poplar (USA), tulip poplar (USA), canary whitewood FAS No. 1C No. 2AC 16

19 Nazwa zwyczajowa: American black walnut Juglans nigra Inne spotykane nazwy: Black walnut, American walnut FAS No. 1C No. 2AC 17

20 Dodatkowe informacje Regionalne różnice w zakresie obowiązujących norm NHLA Normy NHLA odnoszą się do większości komercyjnych gatunków liściastych rosnących w USA. Poniżej znajduje się krótki opis niektórych gatunków o trochę odmiennych zasadach klasyfikacji jakościowej. Jest tam także kilka słów o selekcji ze względu na kolor. Materiał tak sortowany może być specjalnie zamówiony u amerykańskiego dostawcy. Red alder (olcha czerwona) Rośnie wyłącznie na Północnozachodnim Pacyfiku pomiędzy rozległymi lasami iglastymi (daglezja zielona Douglas fir i sosna pine). Dla tamtego regionu jest to najważniejszy gatunek liściasty mający znaczenie handlowe. Specjalnie dla niego stworzono trochę odmienne standardy jakości, mając głównie na uwadze specyfikę produktów końcowych, a także wygląd tarcicy. Zasady te powstawały z myślą o grupie specyficznych producentów i rynkach eksportowych. To wyjątkowe drewno, z przeznaczeniem na szafki kuchenne, jest zazwyczaj sprzedawane jako tarcica strugana dwustronnie, często o określonej szerokości i długości. Aby uzyskać dokładniejsze informacje na temat norm jakościowych i dostępnych produktów z olchy czerwonej (Red alder), proszę kontaktować się ze swoim dostawcą. Walnut (orzech czarny) Uznawany jest za gatunek-arystokratę wśród innych gatunków liściastych. Jeśli chodzi o ciemne gatunki drewna, jest to ulubiony materiał do produkcji najlepszych mebli, elementów wyposażenia wnętrz czy kolb do ręcznej broni palnej. Orzech rośnie bardzo rozproszony na rozległych obszarach wschodniej części Stanów Zjednoczonych, głównie na Środkowym Zachodzie. Aby lepiej wykorzystać to wartościowe drewno, już dawno temu normy jakości dla tego gatunku zostały zmodyfikowane. Tak więc klasa FAS dla orzecha dopuszcza mniejsze minimalne wymiary tarcicy, zarówno szerokość jak i długość. Z tego samego względu dopuszcza się występowanie pewnych naturalnych cech w ilości większej, niż przewidują to standardowe normy NHLA. Wyczerpujący opis można znaleźć w książce klasyfikacji jakościowej tarcicy wg NHLA. Aby uzyskać dokładniejsze informacje na temat norm jakościowych i dostępnych produktów z orzecha, proszę kontaktować się ze swoim dostawcą. Kolor drewna jako kryterium selekcji Niektóre gatunki, poza selekcją jakościową i selekcją konkretnych szerokości, są także sprzedawane na rynku jako selekcjonowane ze względu na kolor drewna. Oczywiście uwzględnia to cena takiego materiału. Zwrot kolor drewna odnosi się w tym konkretnym przypadku do bielu i twardzieli. Number 1 White i Number 2 White (Numer 1 Biały i Numer 2 Biały) Selekcja ta, z uwzględnieniem koloru drewna (biel i twardziel dla przypomnienia) odnosi się głównie do klonu twardego (hard maple), ale ma również zastosowanie u wszystkich gatunków, gdzie wymagane jest uzyskanie elementów beztwardzielowych przy dalszym przetwarzaniu tarcicy. Takimi gatunkami są jesion (ash), brzoza (birch) i klon miękki (soft maple) Number 1 White (Numer 1 Biały) znaczy, że obydwie strony i brzegi otrzymanych elementów czystych nie zawierają twardzieli. Number 2 White (Numer 2 Biały) znaczy, że jedna strona i obydwie krawędzie otrzymanych elementów czystych są beztwardzielowe, a druga strona zawiera przynajmniej 50% bielu. Sap and Better (Biel i Lepiej) Sprzedawane w przypadkach, gdy wymagana jest tylko jedna strona beztwardzielowa. Zazwyczaj odnosi się do tych samych gatunków co Number 1 White i Number 2 White, aczkolwiek stawiane wymagania są niższe. Przy selekcji wymagane jest minimum, że przynajmniej jedna strona otrzymanego elementu czystego musi być pozbawiona twardzieli. 18

21 Red one face and better (Jedna strona czerwona i lepiej) Sprzedawane w przypadkach, gdy wymagana jest jako minimum, przynajmniej jedna strona deski bez bielu. Odnosi się zazwyczaj do takich gatunków jak wiśnia (cherry), dąb (oak), orzech (walnut), a czasami nawet do klonu (maple), przy produkcji pewnych specjalnych elementów. Dla kupującego istotne jest wymagane minimum - przynajmniej jedna strona otrzymanego z tarcicy elementu czystego jest pozbawiona bielu. Amerykańscy producenci tarcicy mają wiele dodatkowych opcji związanych z selekcją określonych długości, szerokości a nawet rysunku drewna. Wprowadzając indywidualne zmiany do pewnych standardów opisanych w tym informatorze, można osiągnąć wymierne korzyści. Oczywiście musi to być uzgodnione przez obydwie strony producenta i kupującego. Postępowanie takie może, jak już wspomniano, dać korzyści dla obydwu stron poprzez zwiększenie wydajności przy produkcji tarcicy, zmniejszenie kosztów, zwiększenie wartości pojedynczej transakcji, dając mniejsze koszty frachtu w przeliczeniu na jednostkę otrzymanego produktu, a także może pomóc w procesie właściwej gospodarki terenów leśnych, a co za tym idzie ochrony lasów. Schemat postępowania przy ocenie klasy jakości 1. Dokonać wyboru gatunku. 2. Obliczyć miarę powierzchni (SM). 3. Wybrać gorszą stronę deski. 4. W oparciu o gorszą stronę deski, obliczyć wydajność procentową. Uwaga: Jeśli gorsze lico deski kwalifikuje się jako Number 1 Common, należy sprawdzić czy lepsza strona odpowiada wymaganiom klasy FAS jeśli tak, to zakwalifikować deski do klasy F1F lub Selects. 5. Jeśli dokonano kwalifikacji jakościowej deski, należy zwrócić uwagę na ewentualną selekcję ze względu na biel i twardziel (selekcja koloru). 6. Sortowanie tarcicy do pakietów powinno odbywać się zgodnie z ustaleniami kupującego i sprzedającego. Słowniczek angielsko-polski dla wybranych gatunków drzew liściastych American ash = jesion amerykański American cherry = wiśnia amerykańska, czeremcha American cottonwood = topola czarna amerykańska American gum = ambrowiec amerykański American hard maple = klon twardy amerykański, klon cukrowy American soft maple = klon miękki amerykański, czerwony, srebrzysty American red oak = dąb czerwony amerykański American white oak = dąb biały amerykański American tulipwood = tulipanowiec amerykański American black walnut = orzech czarny amerykański 19

22 Użyteczne adresy i podziękowania Adresy AHEC Aby uzyskać dokładne informacje o amerykańskich producentach wyrobów z drewna liściastego, a także o działalności AHEC, proszę o kontakt z poniższymi przedstawicielstwami AHEC: AHEC Główne Biuro z siedzibą w Stanach Zj th Street, NW, Suite 800 Washington, D.C USA Tel: (1) Faks: (1) AHEC - Korea US Agricultural Trade Office c/o American Forest & Paper Association Room #303, Leema Building Susong-dong, Chongro-ku Seoul ( ) Korea Tel: (82) /6 Faks: (82) AHEC - Europa/Bliski Wschód/Indie 3, St Michael's Alley London EC3V 9DS United Kingdom Tel: (44) Faks: (44) AHEC - Azja Room 528, West Wing New World Office Building 20 Salisbury Road Tsimshatsui Hong Kong Tel: (852) Faks: (852) AHEC - Japonia c/o American Consulate General Nishitenma Kita-ku, Osaka Japan Tel: (81) Faks: (81) AHEC - Chiny Room 306, Building A Far East International Plaza 99 Xianxia Road Shanghai China Tel: (86) ext 316 Faks: (86) AHEC - Meksyk US Agricultural Trade Office Jaime Balmes No. 8, Piso 2 Col. Los Morales Polanco Mexico, D.F. Mexico Tel: (52) Faks: (52) Adres kontaktowy NHLA Aby uzyskać kopie NHLA Grading Rules ( Zasady klasyfikacji jakościowej NHLA ) proszę kontaktować się z: National Hardwood Lumber Association Box Memphis, TN USA Tel: (1) Faks: (1) Podziękowania American Hardwood Export Council (Rada ds Eksportu Amerykańskiego Drewna Liściastego) chciałoby podziękować poniższym za ich pomoc i rady niezbędne przy powstawaniu tej publikacji: National Hardwood Lumber Association (Krajowe Stowarzyszenie Producentów Tarcicy Liściastej), VKW Hardwoods, Anderson-Tully Lumber Company i Clarkswood Ltd. Dziękujemy również poprzedniemu Głównemu Inspektorowi AHEC, Bob Sabistina za jego współpracę i udzielone wskazówki. AHEC chciałoby podziękować Mariuszowi Książek i firmie Brookville Wood Products, Inc. ze Stanów Zjednoczonych za ich pomoc przy tłumaczeniu tej publikacji na język polski. 20

23 Podsumowanie klas jakości amerykańskiej tarcicy liściastej FAS FAS 1 FACE SELECTS No. 1 COMMON No. 2A i B COMMON Minimalne wymiary 6" x 8' Tak samo jak dla 4" x 6' 3" x 4' 3" x 4' deski FAS dla danych gatunków drzew Minimalne wymiary 4" x 5' Lepsza strona deski musi 4" x 2' 3" x 2' otrzymanego 3" x 7' spełnić wymagania dla FAS 3" x 3' elementu czystego Minimalna Miara powierzchni Miara powierzchni x 8 Miara powierzchni x 6 wydajność x /3% 50% 83 1 /3% Wzór na obliczenie Miara powierzchni Gorsza strona deski musi Miara powierzchni +1 Miara powierzchni liczby otrzymanych 4 spełnić wymagania dla 3 2 elementów czystych No. 1 Common Uwagi: W tabeli tej podsumowano główne wykładniki podstawowych klas jakości. Książka NHLA Rule Book zawiera pełne i szczegółowe informacje na ten temat. W przypadku tarcicy suszonej w suszarniach dopuszcza się o 1 /2" (12,7mm) mniejszy wymiar związany ze zmniejszeniem się objętości drewna w czasie suszenia. W klasie Number 2A Common wymagane jest otrzymanie elementów czystych. W klasie Number 2B Common wymagane jest otrzymanie elementów zdrowych (np. zdrowe sęki są dopuszczalne). W przypadku wysyłki na eksport, można porównać klasy stworzone na użytek eksportu PRIME i COMSEL z odpowiadającymi im normami NHLA dla klas FAS i No. 1 Common. W każdym przypadku jest wskazane, aby uzyskać od dostawcy pełną specyfikację jakościową tarcicy, która była selekcjonowana na podstawie wspomnianych eksportowych klas jakości. 21

24 POL

WARUNKI TECHNICZNE ODBIORU NA FRYZ BUKOWY MOKRY WYDANIE NR 10/2015 OZNACZENIE PŁASZCZYZN FRYZU

WARUNKI TECHNICZNE ODBIORU NA FRYZ BUKOWY MOKRY WYDANIE NR 10/2015 OZNACZENIE PŁASZCZYZN FRYZU WARUNKI TECHNICZNE ODBIORU NA FRYZ BUKOWY MOKRY WYDANIE NR 10/2015 Fryz bukowy oraz olchowy stosowany na elementy wieszaków ubraniowych musi spełniać określone wymagania : OZNACZENIE PŁASZCZYZN FRYZU PŁASZCZYZNA

Bardziej szczegółowo

WARUNKI TECHNICZNE ODBIORU NA FRYZ OLCHOWY SUCHY WYDANIE NR 9/2016 OZNACZENIE PŁASZCZYZN FRYZU

WARUNKI TECHNICZNE ODBIORU NA FRYZ OLCHOWY SUCHY WYDANIE NR 9/2016 OZNACZENIE PŁASZCZYZN FRYZU WARUNKI TECHNICZNE ODBIORU NA FRYZ OLCHOWY SUCHY WYDANIE NR 9/2016 Fryz bukowy oraz olchowy stosowany na elementy wieszaków ubraniowych musi spełniać określone wymagania : OZNACZENIE PŁASZCZYZN FRYZU PŁASZCZYZNA

Bardziej szczegółowo

Drewno jest wspaniałe Ośrodek Edukacji Leśnej Łysy Młyn w Biedrusku 06.09.2013 r. Struktura drewna. dr inż. Edward Roszyk

Drewno jest wspaniałe Ośrodek Edukacji Leśnej Łysy Młyn w Biedrusku 06.09.2013 r. Struktura drewna. dr inż. Edward Roszyk Drewno jest wspaniałe Ośrodek Edukacji Leśnej Łysy Młyn w Biedrusku 06.09.2013 r. Struktura drewna dr inż. Edward Roszyk Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu Wydział Technologii Drewna Katedra Nauki o Drewnie

Bardziej szczegółowo

Krajowa oferta handlowa DĄB grubość 24 i 28mm

Krajowa oferta handlowa DĄB grubość 24 i 28mm Krajowa oferta handlowa DĄB grubość 24 i 28mm Wyznaczniki - pakowanie elementów drewnianych Edwood: Biała Podlaska, 02.02.2017 r Palety, na których maja być składane elementy powinny być stabilne i mocne

Bardziej szczegółowo

Krajowa oferta handlowa DĄB grubość 28mm

Krajowa oferta handlowa DĄB grubość 28mm Krajowa oferta handlowa DĄB grubość 28mm Biała Podlaska, 15.10.2015r Wyznaczniki - pakowanie elementów drewnianych Edwood: Palety, na których maja być składane elementy powinny być stabilne i mocne - muszą

Bardziej szczegółowo

kom. + 48 665 600 615 kom. + 48 605 901 618

kom. + 48 665 600 615 kom. + 48 605 901 618 kom. + 48 665 600 615 kom. + 48 605 901 618 tel.: + 48 13 43 737 62 fax: + 48 13 43 737 47 tel./fax: + 48 13 43 232 82 www.panmar.pl e-mail: mkl@panmar.pl dpe@panmar.pl WARUNKI JAKOŚCIOWE NA FRYZY DĘBOWE

Bardziej szczegółowo

TARCICA EKSPORTOWA PÓŁNOCNEGO SORTYMENTU SOSNOWA, MODRZEWIOWA, CEDROWA Wymogi według GOST i GOST

TARCICA EKSPORTOWA PÓŁNOCNEGO SORTYMENTU SOSNOWA, MODRZEWIOWA, CEDROWA Wymogi według GOST i GOST TARCICA EKSPORTOWA PÓŁNOCNEGO SORTYMENTU SOSNOWA, MODRZEWIOWA, CEDROWA Wymogi według GOST 26002-83 i GOST 24454-80 Parametr, oznaka, wada drewna, jej umiejscowienie bezklasowe (1-3 gatunek) Wymogi według

Bardziej szczegółowo

WYMIARY deska WARSTWOWA: wysokość x szerokość x długość(mix)

WYMIARY deska WARSTWOWA: wysokość x szerokość x długość(mix) Proponujemy Państwu linię podłóg drewnianych Decowood, jest to gama dwunastu oryginalnych i niepowtarzalnych kolorów naniesionych na stylowe dębowe drewno. Oferujemy szeroki wachlarz barw i rozmiarów,

Bardziej szczegółowo

Oferta handlowa DĄB - Grubość 54mm

Oferta handlowa DĄB - Grubość 54mm Biała Podlaska 9 wrzesień 2015 r. Oferta handlowa DĄB - Grubość 54mm Wyznaczniki - pakowanie elementów drewnianych Edwood: Palety, na których maja być składane elementy powinny być stabilne i mocne - muszą

Bardziej szczegółowo

WYPRZEDAŻ. Ilość [m2] 1 Dąb Country 4-st faza surowa 16x140x Dąb Natur 4-st faza surowa 20x140x

WYPRZEDAŻ. Ilość [m2] 1 Dąb Country 4-st faza surowa 16x140x Dąb Natur 4-st faza surowa 20x140x `1235 WYPRZEDAŻ DESKI PODŁOGOWE LITE Gatunek Klasa Wykończenie Ilosć Cena netto 1 Dąb Country 4-st faza surowa 16x140x400-2200 38 104 2 Dąb Natur 4-st faza surowa 20x140x400-1200 42 125 3 Dąb Rustical

Bardziej szczegółowo

PŁYTY KLEJONE Z DREWNA. www.icfwood.pl

PŁYTY KLEJONE Z DREWNA. www.icfwood.pl PŁYTY KLEJONE Z DREWNA www.icfwood.pl Jesteśmy firmą rodzinną, która swą działalność, jako zakład produkcyjny, rozpoczęła w 1991 roku. W roku 2004 przyjęliśmy oficjalną nazwę: ICF - Instal Czudec Fąfara.

Bardziej szczegółowo

Charakterystyka klasy

Charakterystyka klasy Finishparkiet to podłoga lakierowana i olejowoskowana dwuwarstwowa o wymiarach: 490/70/14 mm i 420/70/14 mm. Grubość warstwy użytkowej 6 mm. Układ słojów spokojny, kolorystyka prawie jednolita, bez sęków,

Bardziej szczegółowo

Nasza firma to kompilacja najlepszych polskich tradycji z nowoczesną technologią oraz designem.

Nasza firma to kompilacja najlepszych polskich tradycji z nowoczesną technologią oraz designem. Nasza firma to kompilacja najlepszych polskich tradycji z nowoczesną technologią oraz designem. Działamy na rynku od 1989 roku, jednak nasza historia sięga znacznie wstecz zamiłowanie do drewna i pasja

Bardziej szczegółowo

Ze względu na fakt, iż ponad 58% obszaru Malezji pokrywa naturalne środowisko lasów tropikalnych, występuje tu ponad 2.650 gatunków drzew, z których

Ze względu na fakt, iż ponad 58% obszaru Malezji pokrywa naturalne środowisko lasów tropikalnych, występuje tu ponad 2.650 gatunków drzew, z których Ze względu na fakt, iż ponad 58% obszaru Malezji pokrywa naturalne środowisko lasów tropikalnych, występuje tu ponad 2.650 gatunków drzew, z których wiele posiada zastosowanie komercyjne. Położenie geograficzne

Bardziej szczegółowo

MaxParkiet PRODUCENT NAJLEPSZYCH PODŁÓG DREWNIANYCH

MaxParkiet PRODUCENT NAJLEPSZYCH PODŁÓG DREWNIANYCH MaxParkiet PRODUCENT NAJLEPSZYCH PODŁÓG DREWNIANYCH Podłogi z naturalnego drewna, stanowią dla domu wspaniałe i trwałe, dające niepowtarzalny urok wykończenie. Nasi przodkowie o tym wiedzieli - do dziś

Bardziej szczegółowo

Podłogi dębowe z duszą...

Podłogi dębowe z duszą... Podłogi dębowe z duszą... Wprowadzenie... Drewno jako produkt łatwy do pozyskania i prosty w obróbce od wieków stosuje się w budownictwie. Przez tysiąclecia budowano z drewna podłogi, ściany, stropy i

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia do cennika Słownik gatunków drzew:

Objaśnienia do cennika Słownik gatunków drzew: Objaśnienia do cennika Słownik gatunków drzew: OS osika OL olcha BRZ brzoza BK buk DB dąb MD modrzew SW świerk SO sosna Gb grab Ogólnie dzielimy na trzy podstawowe grupy: - wielkowymiarowe ( W ), - średniowymiarowe

Bardziej szczegółowo

TWOI SPECJALIŚCI OD DREWNA PROFILOWANEGO

TWOI SPECJALIŚCI OD DREWNA PROFILOWANEGO TWOI SPECJALIŚCI OD DREWNA PROFILOWANEGO ABIES POLSKA Sp. z o.o. ul. Marii Dąbrowskiej 7 44-373 Wodzisław Śląski strona internetowa: www.abies-polska.pl kontakt e-mail: biuro@abies-polska.pl kontakt tel.:

Bardziej szczegółowo

DREWNO PRZECIERANE DLA STOLARZY

DREWNO PRZECIERANE DLA STOLARZY TARCICA STOLARSKA - LIŚCIASTA I IGLASTA DREWNO PRZECIERANE DLA STOLARZY W dzisiejszych czasach przemysł drzewny odgrywa bardzo istotną rolę. Drewna potrzebują producenci mebli, podłóg, oklein i stolarki

Bardziej szczegółowo

Długotrwałe amerykańskie drewno liściaste

Długotrwałe amerykańskie drewno liściaste Długotrwałe amerykańskie drewno liściaste Przewodnik gatunków drewna alder ash aspen basswood beech yellow birch cherry cottonwood elm gum hackberry hickory & pecan hard maple soft maple red oak white

Bardziej szczegółowo

dąb gat. rustical lakier UV / olej naturalny DESKA DĘBOWA dąb gat. naturalny lakier UV / olej naturalny dąb gat. standard lakier UV / olej naturalny

dąb gat. rustical lakier UV / olej naturalny DESKA DĘBOWA dąb gat. naturalny lakier UV / olej naturalny dąb gat. standard lakier UV / olej naturalny Już od czterech pokoleń rodziny Jabłońskich oferujemy naszym Klientom produkty z drewna, dzięki którym mogą być bliżej natury, każdego dnia, przekraczając próg swojego domu. Podłogi produkujemy od ponad

Bardziej szczegółowo

CENNIK DETALICZNY 2014

CENNIK DETALICZNY 2014 CENNIK DETALICZNY 2014 DREWNIANE PODŁOGI DLA WYMAGAJĄCYCH Nr Nazwa Wzór Wymiary (mm) CENNIK DETALICZNY 2014 KASETONY Klasa: NATUR Grubość 15 mm 20 mm 101 CROSS CASSETTE 570 x 570 340,00 355,00 102 CHATEAU

Bardziej szczegółowo

BUK KLASY STANDARDOWE

BUK KLASY STANDARDOWE BUK KLASY STANDARDOWE PASSION FOR HARDWOOD DREWNO TO NASZA PASJA Jesteśmy jednym z najprężniej działających europejskich tartaków drewna liściastego w Europie z dwoma zakładami zlokalizowanymi w Heiligenkreuz

Bardziej szczegółowo

komplety i elementy do rozbudowy

komplety i elementy do rozbudowy komplety i elementy do rozbudowy 2 1 NIKA 260 IMAGO w kolorze wenge DLACZEGO KUPUJĄC KOMPLET OSZCZĘDZASZ? Komplety NIKA zostały stworzone z myślą o jak najniższych cenach. Zakup elementów wchodzących w

Bardziej szczegółowo

Ponadczasowe trójwarstwowe podłogi drewniane

Ponadczasowe trójwarstwowe podłogi drewniane 2014-2015 dąb natur 3r zobacz więcej na s. 8 Ponadczasowe trójwarstwowe podłogi drewniane oferta basic Jesion Classic 3R Cream lakier mat zobacz więcej na s. 16 Wenge Elegance 3R zobacz więcej na s. 13

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA D

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA D Betonowe obrzeża chodnikowe D-08.0.01 SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA D - 08.0.01 BETONOWE OBRZEŻA CHODNIKOWE 1 2 Betonowe obrzeża chodnikowe D-08.0.01 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot SST Przedmiotem niniejszej

Bardziej szczegółowo

Miernik wilgotności drewna ECO10

Miernik wilgotności drewna ECO10 Miernik wilgotności drewna ECO10 Instrukcja obsługi Prosimy przeczytać uważnie przed rozpoczęciem eksploatacji. 2 1. Opis przyrządu Miernik wilgotności drewna ECO10 jest elektronicznym przyrządem służącym

Bardziej szczegółowo

Katalog produktów. www.ante-holz.de. ante-holz GmbH. Im Inkerfeld 1 59969 Bromskirchen-Somplar Niemcy

Katalog produktów. www.ante-holz.de. ante-holz GmbH. Im Inkerfeld 1 59969 Bromskirchen-Somplar Niemcy Wydanie z sierpnia 2008. Wszelkie prawa zastrzeżone. Im Inkerfeld 1 59969 Bromskirchen-Somplar Niemcy Telefon +49 2984 / 308-0 Fax +49 2984 / 8977 export@ante-holz.de www.ante-holz.de Katalog produktów

Bardziej szczegółowo

D OBRZEŻA BETONOWE

D OBRZEŻA BETONOWE 1. WSTĘP D.08.03.01. OBRZEŻA BETONOWE Grupa robót: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad i dróg. KOD CPV: 45233000-9 1.1. Przedmiot SST Przedmiotem niniejszej

Bardziej szczegółowo

G O B A R. oferta detaliczna na elementy schodowe i płyty drzewne

G O B A R. oferta detaliczna na elementy schodowe i płyty drzewne O B A R oferta detaliczna na elementy schodowe i płyty drzewne data aktualizacji: 01.01.2010 1 Drogi Kliencie, dziękujemy za wstępne zainteresowanie ofertą naszego przedsiębiorstwa. W niniejszym prospekcie

Bardziej szczegółowo

Wybierz z naszego bogatego asortymentu: różne klasy, grubości, długości i szerokości wyprodukowane zgodnie ze standardem Pollmeier.

Wybierz z naszego bogatego asortymentu: różne klasy, grubości, długości i szerokości wyprodukowane zgodnie ze standardem Pollmeier. Sortowanie Pollmeier Wybierz z naszego bogatego asortymentu: różne klasy, grubości, długości i szerokości wyprodukowane zgodnie ze standardem Pollmeier. Grubości Długości Szerokości Standard Pollmeier

Bardziej szczegółowo

TWOI SPECJALIŚCI OD DREWNA BSH

TWOI SPECJALIŚCI OD DREWNA BSH TWOI SPECJALIŚCI OD DREWNA BSH ABIES POLSKA Sp. z o.o. ul. Marii Dąbrowskiej 7 44-373 Wodzisław Śląski strona internetowa: kontakt e-mail: kontakt tel.: www.abies-polska.pl biuro@abies-polska.pl tel. (+48)

Bardziej szczegółowo

Redukcja kosztów, poprawa jakości.

Redukcja kosztów, poprawa jakości. pollmeier pollmeier Nasze zakłady w Niemczech: Malchow Berlin Creuzburg Frankfurt Nasze produkty znajdziesz tutaj: 08.05 Doersam Hofbauer Leffringhausen, Germany Redukcja kosztów, poprawa jakości. Dzięki

Bardziej szczegółowo

CIEMNE PODŁOGI WCIĄŻ W MODZIE

CIEMNE PODŁOGI WCIĄŻ W MODZIE DESKI PODŁOGOWE Z DREWNA WĘDZONEGO CIEMNE PODŁOGI WCIĄŻ W MODZIE Podłoga, jako element dekoracyjny ma bardzo wielki wpływ na wygląd i aranżację mieszkania lub domu. Dlatego użytkownicy często stają przed

Bardziej szczegółowo

K A T A L O G P R O D U K T Ó W

K A T A L O G P R O D U K T Ó W KATALOG PRODUKTÓW Tym, co sprawia, że drewno jest tak bardzo pożądanym materiałem jest jego naturalność. W związku z tym niewielkie różnice kolorystyczne, wyraziste usłojenie czy małe zdrowe sęki szpilkowe

Bardziej szczegółowo

Wiesława Łapuć Biblioteka Główna Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wiesława Łapuć Biblioteka Główna Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie Wiesława Łapuć Biblioteka Główna Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie Mebel o konstrukcji skrzyniowej lub drabinkowej służący do przechowywania wg. Bibliotekarstwo powszechne wg. Grzeluk

Bardziej szczegółowo

Parapety wewnętrzne MDF.HLS - Lakierowane

Parapety wewnętrzne MDF.HLS - Lakierowane Parapety wewnętrzne MDF.HLS - Lakierowane PARAPETY MDF.HLS Lakierowane grubość 2 cm Wykonane z wilgocioodpornej płyty MDF.HLS, lakierowane wodoodpornymi - wysokiej jakości lakierami do drewna. Dodatkowo

Bardziej szczegółowo

DREWNIANE BLATY KLEJONE PONADCZASOWA KLASYKA

DREWNIANE BLATY KLEJONE PONADCZASOWA KLASYKA DREWNO KLEJONE NA BLATY KUCHENNE, SCHODY, MEBLE DREWNIANE BLATY KLEJONE PONADCZASOWA KLASYKA Aranżując dom czy mieszkanie często stajemy przed dylematem, na jakie materiały wykończeniowe postawić. O ile

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE

SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE BETONOWE OBRZEŻA CHODNIKOWE OST SST NAJWAŻNIEJSZE OZNACZENIA I SKRÓTY - ogólna specyfikacja techniczna - szczegółowa specyfikacja techniczna 1. WSTĘP 2. MATERIAŁY 3.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA Specyfikacje Techniczne 80 SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-01-10 BETONOWE OBRZEŻA CHODNIKOWE Specyfikacje Techniczne 81 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot ST Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA D BETONOWE OBRZEŻA CHODNIKOWE

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA D BETONOWE OBRZEŻA CHODNIKOWE SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA D - 0.0.01 BETONOWE OBRZEŻA CHODNIKOWE 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot SST Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót

Bardziej szczegółowo

DESKI POD OGOWE OLEJOWANE

DESKI POD OGOWE OLEJOWANE DESKI POD OGOWE OLEJOWANE Styl rustykalny a może minimalizm? Skandynawska prostota, romantyzm polskiego dworku albo szczypta kolonialnej egzotyki? Pomyśl jak przyjemnie będzie stąpać boso po naturalnej,

Bardziej szczegółowo

BETONOWE OBRZEŻA CHODNIKOWE

BETONOWE OBRZEŻA CHODNIKOWE D 08.03.01 BETONOWE OBRZEŻA CHODNIKOWE 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot ST Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z ustawieniem betonowego

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA D USTAWIENIE OBRZEŻY BETONOWYCH

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA D USTAWIENIE OBRZEŻY BETONOWYCH SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA D.08.03.01.11 USTAWIENIE OBRZEŻY BETONOWYCH 1. WSTĘP... 110 1.1. PRZEDMIOT SST... 110 1.2. ZAKRES STOSOWANIA SST... 110 1.3. ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH SST... 110 1.4. OKREŚLENIA

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SST.00.08

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SST.00.08 1 Odnowa centrum wsi Niezdara poprzez modernizację placu Św. Floriana wraz SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SST.00.08 CPV : 36100000-2 MEBLE DREWNIANE sporządził : inŝ. BoŜena

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA D USTAWIENIE OBRZEŻY BETONOWYCH

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA D USTAWIENIE OBRZEŻY BETONOWYCH SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA D.08.03.01.00 USTAWIENIE OBRZEŻY BETONOWYCH 1.WSTĘP 1.1Przedmiot SST Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania

Bardziej szczegółowo

Z KONSTRUKCJE DREWNIANE

Z KONSTRUKCJE DREWNIANE Z 01.02 KONSTRUKCJE DREWNIANE SPIS TREŚCI 1. WSTĘP... 35 1.1. PRZEDMIOT ST... 35 1.2. ZAKRES STOSOWANIA ST... 35 1.3. ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH ST... 35 1.4. OKREŚLENIA PODSTAWOWE, ZAWIERAJĄCE DEFINICJĘ POJĘĆ

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR SZCZEGÓŁOWY DRZEW W WIEKU DO 10 LAT

PRZEDMIAR SZCZEGÓŁOWY DRZEW W WIEKU DO 10 LAT PRZEDMIAR SZCZEGÓŁOWY DRZEW W WIEKU DO 10 LAT Drzewa miękkie: osika, topola, brzoza, wierzba Drzewa twarde: dąb, klon, wiąz, jesion, buk, grusza, robinia, grab, głóg, śliwa, jabłoń, czeremcha, bez czarny

Bardziej szczegółowo

ilości i wartości drewna pochodzącego z wycinki

ilości i wartości drewna pochodzącego z wycinki ilości i wartości drewna pochodzącego z wycinki Nazwa: Wycena wartości drewna drzew przeznaczonych do wycinki zlokalizowanych na terenie budowy garażu wielopoziomowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą;

Bardziej szczegółowo

180 260 STANDARD. 26 elementów do rozbudowy 260 FANTAZJA. 12 wzorów frontów

180 260 STANDARD. 26 elementów do rozbudowy 260 FANTAZJA. 12 wzorów frontów kuchnie 2014 1 2 STANDARD 2 wzory ów 12 wzorów ów 2 FANTAZJA 3 wzory ów 26 elementów do rozbudowy 2 Każdą z kuchni NIKA 1 można rozbudować kupując dodatkowe elementy dostępne w naszej ofercie. Możesz je

Bardziej szczegółowo

Stoły tworzone z pasją

Stoły tworzone z pasją Stoły tworzone z pasją Zamiłowanie do pięknej i niepowtarzalnej formy naturalnego drewna, pozwoliło Nam powołać do życia markę solidnych i ponadczasowych stołów. Przekazywane z pokolenia na pokolenie rzemiosło,

Bardziej szczegółowo

WIĘŹBY DACHOWE, KONSTRUKCJE BUDOWLANE ZGODNIE Z NORMĄ

WIĘŹBY DACHOWE, KONSTRUKCJE BUDOWLANE ZGODNIE Z NORMĄ PRODUKCJA I SPRZEDAŻ DREWNA BUDOWLANEGO WIĘŹBY DACHOWE, KONSTRUKCJE BUDOWLANE ZGODNIE Z NORMĄ Chociaż użycie drewna w polskim w budownictwie jest dosyć powszechne, to mając na myśli profesjonalne drewno

Bardziej szczegółowo

1.Próg drewniany zwykły. 2.Próg drewniany z felcem oraz wybraniem na uszczelkę. 3.Próg drewniany z felcem i uszczelką

1.Próg drewniany zwykły. 2.Próg drewniany z felcem oraz wybraniem na uszczelkę. 3.Próg drewniany z felcem i uszczelką KONTAKT : Zakład Stolarski Szczepan Książek Borów 72a 23235 Annopol woj. Lubelskie Tel: (15) 8310503 600148325 email : mksiazek79@o2.pl NIP: 8641300591 Zakład Stolarski Szczepan Książek to firma rodzinna

Bardziej szczegółowo

MODELE KOLORÓW. Przygotował: Robert Bednarz

MODELE KOLORÓW. Przygotował: Robert Bednarz MODELE KOLORÓW O czym mowa? Modele kolorów,, zwane inaczej systemami zapisu kolorów,, są różnorodnymi sposobami definiowania kolorów oglądanych na ekranie, na monitorze lub na wydruku. Model RGB nazwa

Bardziej szczegółowo

SUFITOWE I ŚCIENNE SYSTEMY. Z nami zrealizujesz swoje pomysły. Sufity. drewniane

SUFITOWE I ŚCIENNE SYSTEMY. Z nami zrealizujesz swoje pomysły. Sufity. drewniane SYSTEMY SUFITOWE I ŚCIENNE Z nami zrealizujesz swoje pomysły d Sufity drewniane Sufity drewniane firmy Armstrong Drewno to wyjątkowy materiał, ceniony ze względu na swoje naturalne piękno i ciepło, jakie

Bardziej szczegółowo

D Betonowe obrzeża chodnikowe str. 1 z 5

D Betonowe obrzeża chodnikowe str. 1 z 5 D-0.0.01 Betonowe obrzeża chodnikowe str. 1 z 5 Spis treści: 1. WSTĘP................... 2 1. WSTĘP................... 2 1.1. PRZEDMIOT SST.................. 2 1.2. ZAKRES STOSOWANIA SST...............

Bardziej szczegółowo

dr inż jako materiały konstrukcyjne (właściwości surowca) Budowa ciwości drewna DRZEWOSTAN POLSKICH LASÓW

dr inż jako materiały konstrukcyjne (właściwości surowca) Budowa ciwości drewna DRZEWOSTAN POLSKICH LASÓW Drewno i materiały drewnopochodne jako materiały konstrukcyjne (właściwości surowca) Kraków, semestr zimowy 200/20 Dr inż. Dorota KRAM 93 zawiązanie 2 98 szybki wzrost bez utrudnień ze strony otoczenia

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Załącznik nr 10 do SIWZ: c) SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Obrzeża betonowe Park Hadriana w Pabianicach 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot ST Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji

Bardziej szczegółowo

D-05.03.03a NAWIERZCHNIA Z PŁYT BETONOWYCH PROSTOKĄTNYCH

D-05.03.03a NAWIERZCHNIA Z PŁYT BETONOWYCH PROSTOKĄTNYCH D-05.03.03a NAWIERZCHNIA Z PŁYT BETONOWYCH PROSTOKĄTNYCH 1. ZAKRES ROBÓT Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonywaniem nawierzchni z płyt betonowych

Bardziej szczegółowo

BETONOWE OBRZEŻA CHODNIKOWE D BETONOWE OBRZEŻA CHODNIKOWE

BETONOWE OBRZEŻA CHODNIKOWE D BETONOWE OBRZEŻA CHODNIKOWE D-0.0.01 BETONOWE OBRZEŻA CHODNIKOWE 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot SST D-0.0.01 BETONOWE OBRZEŻA CHODNIKOWE Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania

Bardziej szczegółowo

D KRAWĘŻNIKI BETONOWE

D KRAWĘŻNIKI BETONOWE D-06.06.00 KRAWĘŻNIKI BETONOWE 1.WSTĘP 1.1 PRZEDMIOT ST Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robot związanych z ustawieniem krawężników betonowych

Bardziej szczegółowo

WSTĘPNE DATOWANIE DENDROCHRONOLOGICZNE DOMU NAROŻNEGO PRZY RYNKU W KÓRNIKU

WSTĘPNE DATOWANIE DENDROCHRONOLOGICZNE DOMU NAROŻNEGO PRZY RYNKU W KÓRNIKU KRZYSZTOF UFNALSKI INSTYTUT DENDROLOGII PAN WSTĘPNE DATOWANIE DENDROCHRONOLOGICZNE DOMU NAROŻNEGO PRZY RYNKU W KÓRNIKU W związku z trwającą dyskusją, dotyczącą wyburzenia domu narożnego przy rynku (plac

Bardziej szczegółowo

OBWIESZCZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1)

OBWIESZCZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) OBWIESZCZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia. października 2007 r. w sprawie stawek opłat za usunięcie drzew i krzewów oraz kar za zniszczenie zieleni na rok 2008 Na podstawie art. 85 ust. 8 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

SST-O2 SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA KONSTRUKCJE DREWNIANE

SST-O2 SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA KONSTRUKCJE DREWNIANE NAZWA I ADRES OBIEKTU: NADBUDOWA ISTNIEJĄCEJ ŚWIETLICY OSP Z PRZEBUDOWĄ INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ I SANITARNEJ. TROSZYN POLSKI GMINA GĄBIN DZIAŁKA O NUMERZE EWIDENCYJNYM 204 NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO:

Bardziej szczegółowo

Z PRAKTYKI RZECZOZNAWCY

Z PRAKTYKI RZECZOZNAWCY Zjawisko pękania obłogów w deskach warstwowych W ostatnim czasie nasiliło się zjawisko pękania obłogów, czyli warstwy wierzchniej w parkietach warstwowych. Zjawisko jest dość znane, ale nigdy wcześniej

Bardziej szczegółowo

raboparkiet 1:1 sadzimy drzewa Najwyższej jakości podłogi firmy Grabo Pod tą nazwą kryje się zarówno parkiet jak i deska oraz panel podłogowy.

raboparkiet 1:1 sadzimy drzewa Najwyższej jakości podłogi firmy Grabo Pod tą nazwą kryje się zarówno parkiet jak i deska oraz panel podłogowy. raboparkiet Najwyższej jakości podłogi firmy Grabo Graboparkiet to podłogi o wysokim standardzie, wykonane w 100 % z drewna litego, dlatego też zachowują wszystkie swoje właściwości, między innymi takie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA M

SPECYFIKACJA TECHNICZNA M SPECYFIKACJA TECHNICZNA ELEMENTY DREWNIANE MOSTÓW 1. Wstęp 1.1. Przedmiot specyfikacji Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych

Bardziej szczegółowo

D NAWIERZCHNIA CHODNIKÓW Z KOSTKI BETONOWEJ

D NAWIERZCHNIA CHODNIKÓW Z KOSTKI BETONOWEJ D.08.02.02. NAWIERZCHNIA CHODNIKÓW Z KOSTKI BETONOWEJ 1. Wstęp 1.1. Przedmiot ST Przedmiotem niniejszej ST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru nawierzchni chodników z kostki brukowej dla zadania

Bardziej szczegółowo

SST 07 BETONOWE OBRZEŻA CHODNIKOWE

SST 07 BETONOWE OBRZEŻA CHODNIKOWE SST 07 BETONOWE OBRZEŻA CHODNIKOWE SPIS TREŚCI 1. WSTĘP... 3 2. MATERIAŁY... 3 3. SPRZĘT... 5 4. TRANSPORT... 5 5. WYKONANIE ROBÓT... 5 6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT... 5 7. OBMIAR ROBÓT... 6 8. ODBIÓR ROBÓT...

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I OBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH. KOD Oznaczenie kodu według Wspólnego Słownika Zamówień (CVP) ROBOTY BUDOWLANE

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I OBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH. KOD Oznaczenie kodu według Wspólnego Słownika Zamówień (CVP) ROBOTY BUDOWLANE SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I OBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH KOD 45000000-7 Oznaczenie kodu według Wspólnego Słownika Zamówień (CVP) ROBOTY BUDOWLANE ST 3 KONSTRUKCJE DREWNIANE Spis treści 1. Wstęp...3

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE ( dotyczy sukcesywnych dostaw trumien, urn, krzyży i ram nagrobnych w 2013 roku )

ZAPYTANIE OFERTOWE ( dotyczy sukcesywnych dostaw trumien, urn, krzyży i ram nagrobnych w 2013 roku ) Zakład Ochrony Środowiska ul. Nowomyśliwska 86 72-500 Międzyzdroje Tel. 9 3280873, Fax: 9 328286 kontakt@zosmiedzyzdroje.pl www.zosmiedzyzdroje.pl Międzyzdroje, dn. -2-202r. ZAPYTANIE OFERTOWE ( dotyczy

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA D OBRZEŻA elastyczne

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA D OBRZEŻA elastyczne 1. WSTĘP SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA D.08.03.01. OBRZEŻA elastyczne Roboty ujęte w niniejszej SST zgodne są z wspólnym słownikiem zamówień (CPV). KOD CPV 45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania,

Bardziej szczegółowo

D CPV BETONOWE OBRZEŻA CHODNIKOWE

D CPV BETONOWE OBRZEŻA CHODNIKOWE SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA D - 08.03.01 CPV 45233252-0 BETONOWE OBRZEŻA CHODNIKOWE 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot SST Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej SST są wymagania dotyczące

Bardziej szczegółowo

UNIKATOWE DREWNIANE STOŁY

UNIKATOWE DREWNIANE STOŁY UNIKATOWE DREWNIANE STOŁY WOOD ACCENT to nie tylko marka ale i filozofia życia 4 Kochamy naturę, jej czystość i bezpretensjonalność, dlatego też produkty, które tworzymy są ascetyczne i czyste w formie,

Bardziej szczegółowo

Zbigniew Borowski & Jakub Borkowski Instytut Badawczy Leśnictwa

Zbigniew Borowski & Jakub Borkowski Instytut Badawczy Leśnictwa Zbigniew Borowski & Jakub Borkowski Instytut Badawczy Leśnictwa Populacja bobra w Polsce, podobnie jak w wielu innych krajach, w ostatnich 30 latach odnotowała nagły wzrost liczebności z 270 do ponad???

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA CZĘŚĆ OPISOWA 1. PODSTAWA FORMALNO PRAWNA...3 2. CEL I ZAKRES OPRACOWANIA...3 3. SZCZEGÓŁOWA INWENTARYZACJA ZIELENI...3 3.1. DANE OGÓLNE...3 3.2. CHARAKTERYSTYKA ZADRZEWIENIA...4

Bardziej szczegółowo

Decyzja Nadleśniczego Nadleśnictwa Taczanów

Decyzja Nadleśniczego Nadleśnictwa Taczanów Decyzja Nadleśniczego Nadleśnictwa Taczanów Nr 28/2013 Zn.spr. ZG 90/30/13 Z dnia 5 lipca 2013 w sprawie cen sprzedaży detalicznej drewna na warunkach loco las po zrywce surowca Na podstawie ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA D - 08.0.01 BETONOWE OBRZEŻA CHODNIKOWE 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot SST Przedmiotem specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z ustawieniem

Bardziej szczegółowo

Elewacje drewniane. mieszkać zdrowo i ekonomicznie

Elewacje drewniane. mieszkać zdrowo i ekonomicznie Elewacje drewniane mieszkać zdrowo i ekonomicznie Cennik ważny do 30 czerwca 2008 r. Profile elewacyjne Soft Line CEDR CZERWONY świerk skand. mal. kolor L009 DĄB dł.: 3,90m i 5,10m świerk skand. mal. kolor

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 49/14 BURMISTRZA MOGILNA z dnia 1 kwietnia 2014

ZARZĄDZENIE NR 49/14 BURMISTRZA MOGILNA z dnia 1 kwietnia 2014 ZARZĄDZENIE NR 49/14 BURMISTRZA MOGILNA z dnia 1 kwietnia 2014 w sprawie pozyskania, organizacji sprzedaży i cen drewna pochodzącego z lasów stanowiących mienie Gminy Mogilno oraz z zadrzewień gminnych.

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr NFOŚiGW/2/2016 z dnia roku

ZAPYTANIE OFERTOWE nr NFOŚiGW/2/2016 z dnia roku Stowarzyszenie GRUPA ODROLNIKA Siedziba, biuro i adres do korespondencji: 33-114 Rzuchowa 1 www.grupa.odrolnika.pl e-mail: grupaodrolnika@wp.pl KRS: 0000113391, NIP: 8732919882, REGON: 852619636 Zamawiający:

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA D - 08.0.01 BETONOWE OBRZEŻA CHODNIKOWE 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot SST Przedmiotem specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z ustawieniem

Bardziej szczegółowo

FINISHPARKIET. Cena olej z montażem 8% VAT zł/m2. Cena lakier zł/m2 191,00 255,80 197,00 222,00 286,80 228, , ,00 242,80 185,00

FINISHPARKIET. Cena olej z montażem 8% VAT zł/m2. Cena lakier zł/m2 191,00 255,80 197,00 222,00 286,80 228, , ,00 242,80 185,00 Oferta ważna od 01.05.2016 CENNIK DETALICZNY BRUTTO FINISHPARKIET Gatunek drewna Finishparkiet to podłoga lakierowana i olejowoskowana dwuwarstwowa, fazowana czterostronnie o wymiarach: 490/70/14 mm. Grubość

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA D BETONOWE OBRZEŻA CHODNIKOWE

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA D BETONOWE OBRZEŻA CHODNIKOWE SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA D - 08.0.01 BETONOWE OBRZEŻA CHODNIKOWE 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot SST Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY, OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Pozycja 1 Szafy wnękowe komplet 1 Wnęki do zabudowania (przy Brudowniku parter)

FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY, OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Pozycja 1 Szafy wnękowe komplet 1 Wnęki do zabudowania (przy Brudowniku parter) Załącznik 2.4 do SIWZ FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY, OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Pozycja 1 Szafy wnękowe komplet 1 Wnęki do zabudowania (przy Brudowniku parter) Pełna nazwa Producent (): Wartość brutto

Bardziej szczegółowo

Cienkie płyty Eurodekor Autentyczne powierzchnie i przekonujące właściwości

Cienkie płyty Eurodekor Autentyczne powierzchnie i przekonujące właściwości Cienkie płyty Eurodekor Autentyczne powierzchnie i przekonujące właściwości Melaminowane cienkie płyty Eurodekor Melaminowane płyty oferują różnorodne możliwości zastosowania obejmujące meble i aranżację

Bardziej szczegółowo

Spis treści. 1. Wiadomości ogólne 9. 2. Wiadomości podstawowe o drewnie 16

Spis treści. 1. Wiadomości ogólne 9. 2. Wiadomości podstawowe o drewnie 16 Spis treści 1. Wiadomości ogólne 9 1.1. Technologia i materiałoznawstwo 9 1.2. Rola technologii w procesie produkcyjnym 10 1.3. Normalizaąja 11 1.4. Zagadnienie oszczędności drewna. Charakterystyka przemysłu

Bardziej szczegółowo

Standardowa metoda testów dla charakterystyki palności powierzchni materiałów budowlanych ASTM E 84-03. Elastometal. Numer Raportu 04-12152

Standardowa metoda testów dla charakterystyki palności powierzchni materiałów budowlanych ASTM E 84-03. Elastometal. Numer Raportu 04-12152 1215 South Hamilton Street Post Office Box 985 Dalton, GA 30722 Telefon (706) 278-3935 fax (706) 278-3936 Standardowa metoda testów dla charakterystyki palności powierzchni materiałów budowlanych ASTM

Bardziej szczegółowo

Obliczenie miąższości i wartości drewna drzew rosnących przy ulicy Sikorskiego w Krośnie

Obliczenie miąższości i wartości drewna drzew rosnących przy ulicy Sikorskiego w Krośnie Obliczenie miąższości i wartości drewna drzew rosnących przy ulicy Sikorskiego w Krośnie Przy obliczaniu posługiwano się Tablicami miąższości kłód odziomkowych i drzew stojących M.Czuraj, PWRiL, Warszawa

Bardziej szczegółowo

KALEIDO FOIL. Odkryj kalejdoskop barw REHAU

KALEIDO FOIL. Odkryj kalejdoskop barw REHAU Odkryj kalejdoskop barw REHAU Folie do okleinowania profili okiennych i drzwiowych REHAU 100 % jakości REHAU to na 100 % najlepszy wybór Okna i drzwi to inwestycja na wiele lat. Dlatego tak ważnym czynnikiem

Bardziej szczegółowo

ARKUSZ ZAMÓWIEŃ Bramy przemysłowe zwijane Aluprof BPR - na konsolach stałych typu KNS - na konsolach jezdnych typu KNJ

ARKUSZ ZAMÓWIEŃ Bramy przemysłowe zwijane Aluprof BPR - na konsolach stałych typu KNS - na konsolach jezdnych typu KNJ ARKUSZ ZAMÓWIEŃ Bramy przemysłowe zwijane Aluprof BPR - - - 1 - Treść zawarta w dokumentacji podlega ochronie zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. Materiały wyjściowe Mapa sytuacyjno-wysokościowa z projektem budowy ul. Kadrowej w skali 1:500 wraz z naniesionym drzewostanem.

OPIS TECHNICZNY. Materiały wyjściowe Mapa sytuacyjno-wysokościowa z projektem budowy ul. Kadrowej w skali 1:500 wraz z naniesionym drzewostanem. OPIS TECHNICZNY Przedmiot opracowania Inwentaryzacja drzewostanu na ulicy Kadrowej w Warszawie w dzielnicy Rembertów na odcinku od ul. Kramarskiej do ul. Czwartaków o dł. ok. 330 m Materiały wyjściowe

Bardziej szczegółowo

Podłoga Design SilentTouch

Podłoga Design SilentTouch Podłoga Design SilentTouch Podłogi Design SilentTouch gładka i smukła podłoga design W podołodze SilentTouch zostały połączone najlepsze właściwości. To czyni ją dla nas sumą cech wszystkich podłóg. Dzięki

Bardziej szczegółowo

Podłoga Doskonała STRUKTURY NOWOŚĆ!

Podłoga Doskonała STRUKTURY NOWOŚĆ! Podłogi Laminowane STRUKTURY wierna struktura drewna WG Podłoga Doskonała PLATINIUM to marka podłóg laminowanych z grupy Premium oferowanych przez firmę Kronopol należącą do szwajcarskiego hol- dingu Swiss

Bardziej szczegółowo

WYŻSZA SZKOŁA EKOLOGII I ZARZĄDZANIA Warszawa, ul. Olszewska 12. Część IV. Materiały termoizolacyjne z surowców drzewnych.

WYŻSZA SZKOŁA EKOLOGII I ZARZĄDZANIA Warszawa, ul. Olszewska 12. Część IV. Materiały termoizolacyjne z surowców drzewnych. WYŻSZA SZKOŁA EKOLOGII I ZARZĄDZANIA Wydział Architektury 00-792 Warszawa, ul. Olszewska 12 MATERIAŁY DO IZOLACJI CIEPLNYCH W BUDOWNICTWIE Część IV Materiały termoizolacyjne z surowców drzewnych www.wseiz.pl

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA PODŁOŻA POD POSADZKI

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA PODŁOŻA POD POSADZKI SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA PODŁOŻA POD POSADZKI 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot SST Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót

Bardziej szczegółowo

Mierzymy drzewa stare drzewa są chronione

Mierzymy drzewa stare drzewa są chronione Mierzymy drzewa stare drzewa są chronione (aktywność opracowana w ramach projektu: Zwiększanie udziału dzieci i młodzieŝy niepełnosprawnej w edukacji dla zrównowaŝonego rozwoju realizowanego przez UCBS

Bardziej szczegółowo

KATALOG DREWNIANYCH ŁÓŻEK

KATALOG DREWNIANYCH ŁÓŻEK KATALOG DREWNIANYCH ŁÓŻEK drewniane łóżka na lata www.pacyga.pl Łóżka wykonywane są z litego drewna dębowego. * Możliwość wybarwienia na kolor dąb bielony, dąb brendy oraz wykonanie powierzchni szczotkowanej

Bardziej szczegółowo

Szczegółowa Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót. SST 06 Konstrukcje drewniane

Szczegółowa Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót. SST 06 Konstrukcje drewniane Szczegółowa Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót SST 06 Konstrukcje drewniane Remont dachu na Budynku Pogodnej Jesieni w Środzie Wlkp. 1 SPIS Szczegółowa Specyfikacja Techniczna Wykonania

Bardziej szczegółowo

Kowiesy, dnia 23.02.2012r.

Kowiesy, dnia 23.02.2012r. OGŁOSZENIE Gmina Kowiesy ogłasza konkurs ofert na Sprzedaż drzew na pniu wraz z wycinką rosnących na terenie działki nr 73/2 w miejscowości Chrzczonowice. 1.Dane zamawiającego: Gmina Kowiesy, 96-111 Kowiesy

Bardziej szczegółowo