Przykłady funkcjonowania studenckich telewizji internetowych

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Przykłady funkcjonowania studenckich telewizji internetowych"

Transkrypt

1 Przykłady funkcjonowania studenckich telewizji internetowych Anna Zięty This item was submitted to the opub Repository of the University of Lower Silesia. Citation: Zięty, A. (2012). Przykłady funkcjonowania studenckich telewizji internetowych. In A. Dytman-Stasieńko, J. Stasieńko (Eds.), multimedia: dialog konflikt (pp ). Wrocław: Wydawnictwo Naukowe Dolnośląskiej Szkoły Wyższej. Version: Publisher's version Dolnośląska Szkoła Wyższa opub opub.dsw.edu.pl

2 Anna Zięty Dolnośląska Szkoła Wyższa we Wrocławiu Przykłady funkcjonowania studenckich telewizji internetowych Celem niniejszego artykułu jest zaprezentowanie zjawiska związanego z tworzeniem treści mul medialnych w internecie przez odbiorców/użytkowników. Bliższej charakterystyce poddane zostaną najpopularniejsze telewizje studenckie funkcjonujące na polskim i zagranicznym rynku internetowym. Autorka stawia tezę, że nowe technologie cyfrowe wykorzystywane przez przyszłych dziennikarzy umożliwiają im nie tylko zdobycie doświadczenia i kształtowanie kompetencji zawodowych, ale przede wszystkim pomagają im w realizacji pasji oraz rozwijaniu wolnej twórczości. TVPW uzależnia. Początki bywają trudne, ale ważne, żeby znaleźć swoją działkę i złapać bakcyla [ ]. Może nie mamy sprzętu takiej klasy jak TVN, ani profesjonalnego studia jak BBC, ale jesteśmy zgraną ekipą, zdolną do podejmowania niesamowitych wyzwań. M. Senderski, TVPW Wstęp W. Godzic w raporcie Młodzi i Media stwierdza, że wyludniła się stojąca przed telewizorem kanapa, a sam odbiornik stopniowo przestaje być kolejnym meblem. Na naszych oczach upowszechniają się nowe postawy odbiorcze, z których przebija pragnienie uwolnienia się z narzuconych przez tradycyjną telewizję ram 1. W dobie społeczeństwa sieciowego, opartego na idei mediów interaktywnych i konwergentnych, tradycyjna telewizja przestała być atrakcyjna i zdecydowanie zeszła na drugi plan. Młodzi ludzie, a w szczególności pokolenie, które nie zna świata bez gadżetów elektronicznych, gier komputerowych, ipodów, czy telefonów komórkowych stało się bardziej wymagające, aktywne sieciowo i spragnione maksymalnego wykorzystania cennych zasobów technologicznych. Dla tej grupy, określanej mianem cyfrowych tubylców 2, 1 W. Godzic, Koniec telewizji, początek twórczości, [w:] Młodzi i media. Nowe media a uczestnictwo w kulturze, red. M. Danielewicz, M. Filiciak, M. Halawa, P. Mazurek, A. Nowotny, SWPS, Warszawa 2010, s Por. M. Prensky w 2001 r. w swoim artykule pt. Digital na ves, digital immigrants, jako pierwszy posłużył się tym terminem, h p://www.marcprensky.com/wri ng/prensky%20 -%20digital%20na ves, %20 digital%20immigrants%20 -%20part1.pdf ( ).

3 Rozdział VII KONWERGENCJE 361 pierwszoplanowym medium jest Internet. To właśnie dzięki niemu adolescenci są w stanie zaspokoić swoje potrzeby społeczne, komunikacyjne i twórcze. Facebook, Joost, Twi er, MySpace, YouTube to zaledwie początek najpopularniejszych miejsc w sieci, którym młodzi internauci poświęcają się bezgranicznie. Z badań przeprowadzonych przez firmę The Nielsen Company wynika, że z każdym rokiem wzrasta liczba osób korzystających z serwisów społecznościowych. Dla przykładu w 2009 roku w przeciwieństwie do 2008 liczba ta wzrosła o 82%, przy czym w grudniu 2009 roku przeciętny użytkowników tego typu miejsc poświęcił im ponad 5,5 godziny 3 (badania nie obejmowały naszego kraju). Z kolei w Polsce serwisy społecznościowe gromadzą ponad 16 mln użytkowników 4, z czego blisko 10 mln korzysta z pla ormy YouTube 5, serwisu uznawanego przez wielu za odmianę telewizji internetowej. Telewizja w Sieci dla wielu amatorów stała się nie tylko nowym kanałem dystrybucji treści własnej produkcji, ale również narzędziem, dzięki któremu mają oni możliwość wyrażania siebie i zaistnienia w mediach. Niewątpliwie jedną z grup społecznych, która bardzo szybko dostrzegła potencjał tkwiący w mediach internetowych, są studenci. Pejzaż telewizji internetowej Podejmując próby usystematyzowania i sklasyfikowania terminów związanych z telewizją internetową, spotykamy się z wielowymiarowością i złożonością zjawiska. Jednym z powodów, dla których sytuacja wydaje się dość skomplikowana, jest obfitość formatów telewizyjnych, z którymi mamy do czynienia w sieci. Powstały one w obliczu procesów fragmentaryzacji mediów, hybrydyzacji, konwergencji, postępującej cyfryzacji, interaktywności oraz personalizacji. Wobec takiego stanu rzeczy niezmiernie interesująca wydaje się odpowiedź na pytanie: czym jest telewizja internetowa? W zależności od sposobów podejścia do tego zjawiska możemy zbudować przynajmniej kilka konstruktów pojęciowych związanych z opisem tego medium. Strukturę rynku telewizyjnego w internecie można podzielić na dwie główne kategorie, w ramach których możemy wyróżnić tradycyjne stacje telewizyjne funkcjonujące w sieci oraz formaty telewizyjne obecne wyłącznie w sieci 6. W skład pierwszej grupy będą wchodziły: a) tradycyjne stacje telewizyjne, które udostępniają bezpłatnie treści w Sieci, b) tradycyjne stacje telewizyjne, które udostępniają treści przez usługę na żądanie (ang. video on demand), 3 Led by Facebook, Twi er, Global Time Spent on Social Media Sites up 82% Year over Year, h p://blog. nielsen.com/nielsenwire/global/led -by-facebook-twi er-global- me-spent-on-social-media-sites-up- -82-year-over-year ( ). 4 M. Chmielewski, 44 procent użytkowników serwisów społecznościowych padło ofiarom cyberprzestępstw, h p://www.chip.pl ( ). 5 Piąte urodziny YouTube 2 miliardy odsłon dziennie, Dziennik Internautów , h p://di-.com.pl ( ). 6 W. Świerczyńska -Głownia, Telewizja internetowa czy telewizja w internecie? Nowe usługi medialne, [w:] Internetowe gatunki dziennikarskie, red. K. Wolny -Zmorzyński, W. Furman, Wydawnictwo Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2009, s. 173.

4 362 Język a mul media 3 DIALOG KONFLIKT c) tradycyjne stacje telewizyjne, które przygotowują treści przeznaczone specjalnie na potrzeby sieci. Z kolei druga grupa reprezentowana jest przez dwa typy portali internetowych oferujących: a) formaty telewizyjne z określoną ramówką, b) formaty telewizyjne bez określonej ramówki. Odwołując się do definicji telewizji internetowej zaproponowanej przez M. Dawsona, można uznać ją za zbiór nieprzypisanych do konkretnego miejsca ekranów, które wchodzą z sobą w interakcje, w miarę jak widzowie i różne formy gatunkowe przemieszczają się między nimi 7. Z takiego ujęcia wynika, że to medium pos elewizyjne 8 uwolnione od telewizora, presji czasu, rygoru ramówki zbudowane jest z wielu nieograniczonych formatów. A więc w jego strukturach mogą być obecne: treści wideo, portale telewizyjne, wideoblogi, pla ormy mul medialne, formaty peer -to -peer, czy hybrydy radiowo-telewizyjne. Inne podziały formatów telewizyjnych przeznaczonych do sieci mogą uwzględniać kolejne cechy charakterystyczne dla tego medium: technologię transmisji danych, odbiorcę/użytkownika, agregatora treści, producenta treści, dystrybutora treści czy też własność prawną. Na potrzeby artykułu kluczowy wydaje się podział związany z własnością prawną, wpływającą bezpośrednio na kwes e związane z odpowiedzialnością i ze sprawowaniem kontroli nad medium. Biorąc pod uwagę ten aspekt, możemy wyróżnić: a) interaktywne telewizje komercyjne: ITVP, Onet TV, WP TV, c) telewizje internetowe, które są własnością firm, klubów, organizacji, spółek: TVM 2, Lech TV, Ipla, Mobile Bankier TV, d) akademickie telewizje internetowe: UMK TV, Akademicka TV Naukowa, e) studenckie telewizje internetowe: Kampus TV, TVPW, STYK, d) obywatelskie telewizje internetowe: Pino TV, Nadawaj TV, Simple TV, YouTube. Rozpatrując problematykę telewizji internetowej z perspektywy związanej z jakością przekazu, unikalnością oferty, interaktywnością, strukturą organizacyjną, zapleczem technicznym oraz finansowym, możemy dokonać podziału telewizji internetowych na profesjonalne i amatorskie (niszowe). Studenckie telewizje internetowe różnią się od tych, które budowane są przez profesjonalne koncerny medialne. Gdybyśmy wzięli pod uwagę ich cechy charakterystyczne, takie jak: efemeryczność, duża rotacja dziennikarzy, problemy finansowe, brak sprzętu technicznego, brak interaktywności lub słaba interaktywność, to w swoim funkcjonowaniu przypominają one bardziej pla ormy mul medialne służące do zamieszczania materiałów wideo. Telewizje te wchodzą w skład tzw. mediów trzeciego sektora, inaczej środowiskowych, które w założeniu mają stanowić alternatywę dla mediów publicznych i komercyjnych. W skład podmiotów reprezentujących powyższy rodzaj mediów wchodzą przede wszystkim organizacje non -profit o charakterze naukowym, religijnym 7 M. Lister, J. Dovey, S. Giddings, I. Grant, K. Kelly, Nowe media, tłum. M. Lorek, A. Sadza, K. Sawicka, Wydawnictwo UJ, Kraków 2010, s Tamże, s. 340.

5 Rozdział VII KONWERGENCJE 363 i środowiskowym. Reprezentując interesy i zaspokajając potrzeby społeczności lokalnych, nastawione są przede wszystkim na działalność niekomercyjną oraz przekazywanie treści niszowych, często pomijanych przez media profesjonalne 9. Eksplozja związana z powstawaniem licznych studenckich telewizji internetowych w Polsce i na świecie nastąpiła w latach Interesujący jest fakt, że to medium z roku na rok zdobywa coraz więcej zwolenników i być może za kilka lat stanie się kluczowym medium studenckim. Trzeba zauważyć, że w porównaniu z innymi mediami studenckimi, telewizja internetowa wymaga znacznie większego nakładu finansowego i zdecydowanie obszerniejszego zaplecza technicznego. Być może, właśnie z tego względu, owo medium np. w naszym kraju reprezentowane jest zaledwie przez trzynaście organizacji. Studenckie telewizje internetowe w USA i Wielkiej Brytanii Pierwsze inicjatywy związane z uruchomieniem studenckich telewizji internetowych pojawiły się na świecie m.in. w Stanach Zjednoczonych i Wielkiej Brytanii w latach Przeobrażenia sieci, dynamiczny rozwój nowoczesnych technologii określanej mianem Web doprowadziły do pojawienia się nowych mediów na rynku portali, prasy elektronicznej, radia internetowego, telewizji interaktywnej zarządzanych przez grupy entuzjastów, amatorów i studentów. Na przełomie 2004 i 2005 roku uczelnie i uniwersytety amerykańskie dzięki wsparciu konsorcjum CampusEAI 11 utworzyły w sieci telewizję studencką Open Student Network Television 12. Inicjatywa telewizyjna zrodziła się z potrzeby produkowania przez studentów i dla studentów wysokiej jakości materiałów audiowizualnych, które wypełniłyby lukę medialną związaną z brakiem lokalnych, studenckich stacji telewizyjnych. Głównymi celami działalności telewizji studenckiej są przede wszystkim: wzrost znaczenia mediów tworzonych przez studentów na rynku telewizyjnym, transmitowanie i archiwizacja ważnych wydarzeń studenckich, przygotowanie studentów do pracy zawodowej w różnego typu mediach. Open Student Network Television, czyli OSTN, w niedługim czasie stała się inicjatywą o zasięgu międzynarodowym i aktualnie zrzesza instytucje, zakłady naukowe z różnych obszarów świata 13. Podstawowa działalność OSTN dotyczy dostarczania materiałów o tematyce studenckiej, edukacyjnej, informacyjnej, kulturalnej, rozrywkowej ośrodkom akademickim. Studenci zajmują się przede wszystkim: przygotowywaniem materiałów dziennikarskich, filmów, organizowaniem koncertów muzycznych, mają możliwość współ- 9 P. Stępka, Media trzeciego sektora w państwach europejskich, Analiza Biura KRRiT 2006, nr 6, h p:// ( ). 10 Są to m.in. CMS, AJAX, RSS, serwisy typu YouTube, Google Video. 11 Międzynarodowe konsorcjum uczelni CampusEAI jest organizacją non -profit, pomaga w działaniach związanych z rozwojem i wymianą cyfrowych treści mul medialnych, a w tym plików wideo, h p:// 12 Open Student Network Television, h p://www.ostn.tv/ostnver3.1/index.html. 13 Między innymi są to następujące instytucje naukowe: Massachuse s Ins tute of Technology, Yale University, McGill University, University of Exeter, Washington State University, Hong Kong Ins tute of Educa on I Foothill -De Anza District Community College.

6 364 Język a mul media 3 DIALOG KONFLIKT pracy z profesjonalistami oraz biorą udział w licznych szkoleniach na temat najnowszych technologii stosowanych w produkcji nowych mediów. Dystrybucja treści produkowanych przez dziennikarzy OSTN odbywa się poprzez tradycyjne kanały telewizyjne i serwisy w sieci. Współpracę ze stacją nawiązały między innymi ośrodki akademickie z Kanady i Wielkiej Brytanii. Ze strony internetowej OSTN możemy dowiedzieć się, że ich produkcje docierają do ponad 60 mln potencjalnych widzów w ponad 4500 uniwersyteckich kampusach w krajach na całym świecie 14. Reasumując, w Stanach Zjednoczonych czołowe uniwersytety i uczelnie wchodzące w skład Stowarzyszenia Amerykańskich Uniwersytetów 15 posiadają bardzo dobrze rozwinięte media studenckie. Można wymienić kilka dynamicznie rozwijanych się telewizji studenckich, np.: Texas Student Television 16, University of California (Berkley): CALTV 17, The Ohio State University: Buckey TV 18, The University of Delaware s Student Television Network 19. Wielka Brytania jest kolejnym przykładem państwa, w którym media studenckie są stymulatorem rozwoju nie tylko samych studentów, ale również uczelni wyższych. Pierwsze stacje telewizyjne w tym kraju powstały w 1964 roku. Najstarszą telewizją studencką jest YSTV 20, która nadała pierwszą audycję 21 listopada 1967 roku. W październiku 2004 roku YSTV rozpoczęła nadawanie na żywo w intranecie kampusu. Ponad rok później, 13 stycznia 2006 roku stacja stworzyła swój kanał w Internecie i udostępnia materiały za zasadzie Crea ve Commons 21. W 1973 roku zostało powołane stowarzyszenie o nazwie NASTA 22, którego zadaniem jest: a) współpraca pomiędzy stacjami telewizyjnymi, b) doradztwo w zakresie rozwijania kanałów telewizyjnych, c) organizowanie konferencji, podczas których będą wręczane nagrody dla studentów za najlepsze realizacje telewizyjne, d) dbanie o to, aby najlepsze studenckie stacje telewizyjne cieszyły się większym szacunkiem i uznaniem w przemyśle telewizyjnym. Liczba stacji studenckich związanych ze stowarzyszeniem z roku na rok sukcesywnie wzrasta i w 2009 roku wyniosła trzydzieści. Obecnie NASTA zrzesza około 15 telewizji studenckich w Wielkiej Brytanii, m.in.: Uni of Bath Students Union Campus Television 23, Glasgow University Student Television 24, LSTV 25, Guild Television 26, Blink 27, Demon Open Student Television Network, h p://www.ostn.tv. 15 ang. Associa on of American Universi es. 16 h p://www.texasstuden v.com. 17 h p://caltv.org. 18 h p://www.buckeyetv.osu.edu. 19 h p://www.buckeyetv.osu.edu. 20 York Student Television, h p://ystv.york.ac.uk. 21 YSTV goes worldwide, h p://www.bbc.co.uk, (20.IV.2009). 22 The Na onal Student Associa on, h p:// h p://www.nasta.tv. 23 h p://www.bathctv.com. 24 h p://www.gust.tv. 25 h p://www.lstv.co.uk. 26 h p://guildtv.co.uk. 27 h p://www.ubu.org.uk. 28 h p://www.demontv.co.uk.

7 Rozdział VII KONWERGENCJE 365 Studenckie telewizje internetowe w Polsce Telewizja internetowa jest najmłodszym medium studenckim. Obok prasy i radia akademickiego wchodzi w skład tzw. mediów studenckich, czyli środków komunikowania się tworzonych z inicjatywy studentów i dla nich przeznaczonych. Jest pla ormą porozumiewania się tej grupy społecznej z innymi środowiskami. Niewątpliwie jest ona wyrazem studenckiej aktywności społecznej, świadczy o ich silnej potrzebie porozumiewania się i wyrażania własnych opinii. Warto zauważyć, że w dobie nowych nowych mediów 29 potrzeba komunikowania się młodych ludzi wydaje się o wiele silniejsza. Blogowanie, czatowanie, komentowanie, słuchanie muzyki, oglądanie to czynności, którym młodzież obecnie poświęca większość swojego czasu wolnego 30. Być może właśnie z tego powodu telewizja internetowa stała się atrakcyjnym narzędziem i zarazem sposobem na rozwijanie zainteresowań oraz twórczości dziennikarskiej. Jak twierdzą założyciele telewizji Przystanek Student, stanowi ona lekarstwo na sztampę, nudę i wtórność [ ], mówi o tym co nas porusza i co nie pozwala przejść obok siebie obojętnie. Znaleźliśmy miejsce, w które możemy zainwestować swoją pasję, energię i dobre pomysły 31. W Polsce eksperymenty związane z uruchomieniem telewizji w sieci zostały zainicjowane przez studentów z Telewizji Styk już w 1999 roku. Zorganizowali oni w tamtym okresie debatę z kandydatami ubiegającymi się o fotel JM Rektora Politechniki Wrocławskiej. Nowością był interaktywny, via Internet, kontakt telewidzów z kandydatami w studio, którym tą drogą zadawano pytania. W latach podobne przedsięwzięcia zostały podjęte przez studentów innych uczelni wyższych, m.in. Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu (Telewizja Zamkowa), Akademii Rolniczo -Technicznej w Olsztynie 32 (Telewizja Kortowo), Uniwersytetu Szczecińskiego (Nius), Politechniki Warszawskiej (TVPW). Obecnie studenckie telewizje internetowe funkcjonują w naszym kraju na trzynastu uczelniach wyższych, m.in. w Warszawie, Krakowie, Szczecinie, Poznaniu i we Wrocławiu. Poniżej w tabeli zaprezentowany został szczegółowy wykaz studenckich telewizji działających w Sieci. 29 P. Levinson, Nowe nowe media, tłum. M. Zawadzka, Wydawnictwo WAM, Kraków P. Toczyński, M. Cypryańska, Internet i inne media jako źródło informacji i rozrywki, [w:] Diagnoza Internetu 2009, red. K. Krejtz, Wydawnictwo WAiP, Warszawa 2009, s Przystanek Student, h p://www.przystanekstudent.pl ( ). 32 Obecna nazwa uczelni to Uniwersytet Warmińsko-Mazurski.

8 366 Język a mul media 3 DIALOG KONFLIKT Tabela 1. Przykłady studenckich telewizji internetowych w Polsce Nazwa telewizji Nazwa Uczelni Miasto Adres strony WWW Kampus TV Uniwersytet Ekonomiczny Wrocław h p://www.kampustv.pl KontraTV Uniwersytet im. h p://kontra.poznan.pl Poznań A. Mickiewicza (w realizacji) Społeczna i Zarządzania Miejska Telewizja Wyższa Szkoła Studencka Przedsiębiorczości Łódź h p://sitv.pl Nius Przystanek Student Studencka Telewizja Internetowa Studencka TV Studencka Telewizja Internetowa TVPW Uniwersytet Szczeciński Uniwersytet Jagielloński Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny Szczecin Kraków Szczecin h p://www.us.szc.pl/main.php/ nius (działalność zawieszona) h p://www.przystanekstudent.pl h p://studencka.tv (działalność zawieszona) Politechnika Warszawska Warszawa h p://tvpw.pl Studencki zespół UMK TV Telewizja Kortowo Telewizja Studencka Styk Telewizja Zamkowa Uniwersytet Mikołaja Kopernika Uniwersytet Warmińsko - Mazurski Politechnika Wrocławska Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa Uniwerek TV Uniwersytet Warszawski URSS TV Telewizja Akademia Studencka AGH Górniczo -Hutnicza źródło: Opracowanie własne. Toruń Olsztyn Wrocław Wałbrzych Warszawa Kraków h p://tv.umk.pl (w realizacji) h p://tvkortowo.uwm.edu.pl h p://www.styk.pwr.wroc.pl h p://www.tvzamkowa.pl h p://www.uniwerek.tv h p://www.ursstv.agh.edu.pl h p://www.ursstv.blogspot.com Warto zadać sobie pytanie, co łączy wyżej wymienione przedsięwzięcia? Starając się udzielić odpowiedzi na tak sformułowany problem, należy rozważyć kilka zasadniczych kwes i. Szczególną uwagę zwraca fakt, że telewizje studenckie są przede wszystkim miejscem eksperymentowania i zdobywania pierwszych szlifów dziennikarskich. Studenci podczas pracy w telewizji zostają wyposażeni nie tylko w umiejętności praktyczne (obsługa sprzętu technicznego, znajomość programów do obróbki dźwięku i filmu), ale również w wiedzę teoretyczną stricte dziennikarską, niezbędną do sprawnego funkcjonowania w przyszłej pracy zawodowej. Nieodzowna i cenna jest również współpraca studentów z profesjonalistami. Zdarza się, że przed uruchomieniem telewizji biorą oni

9 Rozdział VII KONWERGENCJE 367 udział w szkoleniach organizowanych przez dziennikarzy. Dla przykładu studenci Telewizji Kampus uczestniczyli w spotkaniach prowadzonych przez m.in. Kamila Durczoka, Pawła Abramowicza, Tomasza Sekielskiego, Andrzeja Mrozowskiego 33, studenci z Uniwerek.TV brali udział w szkoleniach przygotowanych przez dziennikarzy z TV Polsat m.in. Grzegorza Kozaka, Andrzeja Zaporowskiego, Małgorzatę Tytus 34, a młodzi dziennikarze z telewizji Przystanek Student od 2009 roku rozwijają swoje umiejętności w TVN Media School 35. Każda z wyżej wymienionych telewizji ma własną strukturę organizacyjną, składającą się najczęściej z kilku działów np. dziennikarskiego, technicznego, promocyjnego i finansowego. Członkowie poszczególnych sekcji odpowiedzialni są za kształt nadawanych programów, ich treść, jakość, zawartość tematyczną, rozwiązania technologiczne, działania z zakresu public rela ons oraz pozyskiwania środków finansowych. Zazwyczaj opiekę nad telewizją sprawuje osoba pełniąca funkcję redaktora naczelnego lub prezesa. Tematyka programów realizowanych przez studenckie telewizje internetowe jest bogata i różnorodna. Ich cechą wspólną jest promowanie środowiska akademickiego, dostarczanie treści związanych z życiem studenckim w poszczególnych ośrodkach, a także poruszanie problemów lokalnych o charakterze społeczno -kulturalnym. Studenckie telewizje internetowe, aby zachęcić swoich odbiorców do łatwego i szybkiego przeszukiwania materiałów na stronie internetowej, dokonują prób ich klasyfikacji i poddają je formatowaniu. W efekcie studenci mają do zaoferowania wieloraki zestaw programów przede wszystkim o charakterze: informacyjnym, satyryczno -rozrywkowym, sportowym, kulturalnym, muzycznym, a nawet kulinarnym. Zdarza się, że adepci sztuki dziennikarskiej zajmują się realizacją większych form telewizyjnych. Dla przykładu dziennikarzom z Telewizji Kampus udało się przygotować 14 reportaży, 2 filmy, 31 filmów rekrutacyjnych, 26 wiadomości oraz 13 e ud 36. Z kolei działacze z telewizji Przystanek Student w trakcie trzyletniej pracy odnotowali na swoim koncie kilka znaczących sukcesów, które zostały zauważone w krakowskim środowisku. W 2008 roku na antenie TVP Kraków zostały wyemitowane dwa odcinki studenckiego programu telewizyjnego, a rok później studenci współtworzyli redakcję 20 -lecia radia RMF FM 37. Poza tym telewizja PSTV wraz ze Stowarzyszeniem Mediatory zajmuje się przygotowywaniem materiałów specjalnie na potrzeby gali 38. W 2010 roku zrealizowali między innymi film o nominowanych przedstawiony podczas konferencji prasowej 39 oraz reportaż promujący galę rozdania Mediatorów 40. Wszystkie studenckie telewizje internetowe dbają o swój wizerunek w Internecie. Przywiązują dużą wagę do tzw. identyfikacji wizualnej, czyli symboliki, która pozwala użytkownikom na rozpoznanie konkretnej telewizji pośród innych konkurencyjnych stacji. 33 Kampus TV, h p://www.kampustv.pl/pages/6/o_kampustv.html ( ). 34 A. Pyrz, Uniwerek. TV nowa telewizja studencka, h p://www.managernaobcasach.pl/rozwoj- -osobisty-2/446-uniwerektv-nowa-telewizja-studencka.html ( ). 35 Przystanek Student, dz. cyt. 36 Telewizja Kampus, h p://www.kampustv.pl ( ). 37 Przystanek Student, dz. cyt. 38 Stowarzyszenie Mediatory studenckie nagrody dziennikarskie, h p://www.mediatory.pl ( ). 39 Mediatory nominacje 2010, h p://www.youtube.com/watch?v=8pkgesiybsa ( ). 40 Gala rozdania MediaTorów 2010, h p://www.youtube.com/watch?v=7wofulwopcs ( ).

10 368 Język a mul media 3 DIALOG KONFLIKT Zatem liczy się pomysłowość, oryginalność i niepowtarzalność w tworzeniu strony internetowej, budowaniu logotypu, znaków graficznych i materiałów promocyjnych. Niezmiernie istotna wydaje się również kwes a związana z pozyskiwaniem szerokiej rzeszy odbiorców i utrzymywanie z nią stałego kontaktu. Studenci, aby zdobyć rozgłos i uznanie w środowisku akademickim, promują swoje materiały nie tylko na stronie telewizji, ale również w innych serwisach typu YouTube, Picassa Web Album, Vimeo, Dailymo on. Ponadto ich profile widnieją w serwisach społecznościowych typu Facebook czy Nasza -Klasa. W tej walce o odbiorcę liczy się liczba zgromadzonych widzów, liczba wyświetleń przesłanych filmów i uzyskanych komentarzy. W marcu 2009 roku telewizja Kortowo uruchomiła swój kanał w serwisie YouTube. Już pod koniec tego samego roku, ponad 100 tys. osób obejrzało zgromadzone produkcje filmowe. W jednym z wywiadów redaktor naczelna TV Wiole a Ustyjańczuk stwierdziła, że czuje satysfakcję, że praca redakcji nie trafia w pustkę 41. Z powyższych analiz wynika, że młodym dziennikarzom nie brakuje pomysłów na to, w jaki sposób zagospodarować wirtualną przestrzeń. Telewizja internetowa to medium o dużym potencjale rozwojowym, które staje się coraz bardziej atrakcyjne wśród studentów. Podsumowanie Sukcesywny rozwój technologii cyfrowej spowodował narodziny internetowych telewizji studenckich, które są nowym sposobem na rozwijanie pasji dziennikarskich, kompetencji zawodowych i twórczości. Niewątpliwie medium to spełnia szereg funkcji, m.in. informacyjną, społeczną, kulturalną, edukacyjną i rozrywkową. Studenci wykorzystując potencjał telewizji, walczą o niezależność, podkreślają indywidualizm i czują wielką potrzebę zbudowania autonomicznego forum dyskusyjnego integrującego środowiska akademickie. Ich niespotykanie wysokie zaangażowanie w produkcję treści audiowizualnych, pomysłowość i kreatywność to cechy, które mogą mieć decydujące znaczenie w ich przyszłej pracy dziennikarskiej. Z pewnością stosunkowo młoda problematyka telewizyjnych mediów studenckich wymaga postawienia jeszcze wielu pytań badawczych i zachęca do eksplorowania tematu. Zwłaszcza że przedmiotem rozważań mogą być takie aspekty jak: warsztat dziennikarski, kompetencje, jakość materiałów, profil, charakter stacji i wiele innych. Można też zadać pytanie: jak powinny wyglądać media studenckie a w tym telewizja internetowa? Wiele cennych spostrzeżeń w jednym z wywiadów artykułuje P. Nowak: Media studenckie powinny być łatwo dostępne i interaktywne [ ]. Powinny zajmować się nie tylko życiem studenckim, ale też np. polityką i to niekoniecznie w jej kanonicznej formie. [ ] powinny być publicystyczne, a nie informacyjne. W mediach studenckich niepokoi mnie przekazywanie informacji w sposób bardzo rozrywkowy, zabawowy, nieodpowiedzialny, podobnie 41 Tuba bardzo skuteczna, h p://www.uwmfm.pl/news/126/czytaj/100/tuba -bardzo-skuteczna.html ( ).

11 Rozdział VII KONWERGENCJE 369 jak robią to media komercyjne [ ]. To miejsce, gdzie powinno się kreować dziennikarza rzetelnego, obiektywnego, z dobrym warsztatem, znającego się na rzeczy 42. W odniesieniu do powyższego stwierdzenia, można zastanowić się, na czym polega misyjność mediów studenckich? Skąd młodzi ludzie mają czerpać pozytywne wzorce dziennikarskie? Media profesjonalne przestały być wiarygodne, obiektywne i bezstronne. Można odnieść wrażenie, że gdzieś zagubiły wartości przyświecające istocie dziennikarstwa. Zajęte rozwijaniem paradygmatu infotainment, utrzymywaniem tabloidowej konwencji treści medialnych, poszukiwaniem taniej rozrywki i silnych wrażeń emocjonalnych, przestały dbać o swój własny wizerunek. W obliczu zaistniałej sytuacji młodzi dziennikarze powinni w znacznie większym stopniu troszczyć się o jakość, rzetelność i sposób redagowania swoich komunikatów. Te uwagi stymulują do bacznej obserwacji studenckiej telewizji, do kolejnych kroków badawczych, które mogłyby poszerzyć i pogłębić naszą wiedzę na ten temat. Tłumaczenie: Marcin M. Drews Bibliografia: Chmielewski M., 44 procent użytkowników serwisów społecznościowych padło ofiarom cyberprzestępstw, h p://www.chip.pl ( ). Godzic W., Koniec telewizji, początek twórczości, [w:] Młodzi i media. Nowe media a uczestnictwo w kulturze, red. M. Danielewicz, M. Filiciak, M. Halawa, P. Mazurek, A. Nowotny, SWPS, Warszawa Kosakowski M., Media muszą być łatwo dostępne i interaktywne, Presssmaniak, h p://pressmaniak.pl/?p=423#more -423 ( ). Led by Facebook, Twi er, Global Time Spent on Social Media Sites up 82% Year over Year, h p:// blog.nielsen.com/nielsenwire/global/led -by -facebook -twi er -global - me -spent -on -social- -media -sites -up -82 -year -over -year ( ). Levinson P., Nowe nowe media, tłum. M. Zawadzka, Wydawnictwo WAM, Kraków Lister M., Dovey J., Giddings S., Grant I., Kelly K., Nowe media, tłum. M. Lorek, A. Sadza, K. Sawicka WUJ, Kraków Piąte urodziny YouTube 2 miliardy odsłon dziennie, Dziennik Internautów , h p:// di.com.pl ( ). Prensky M., Digital na ves, digital immigrants, h p://www.marcprensky.com/wri ng/prensky%20 -%20digital%20na ves, %20digital%20immigrants%20 -%20part1.pdf ( ). Pyrz A., Uniwerek. TV nowa telewizja studencka, h p://www.managernaobcasach.pl/rozwoj- -osobisty -2/446 -uniwerektv -nowa -telewizja -studencka.html ( ). Stępka P., Media trzeciego sektora w państwach europejskich, Analiza Biura KRRiT 2006, nr 6, h p://www.krrit.gov.pl ( ). Świerczyńska -Głownia W., Telewizja internetowa czy telewizja w internecie? Nowe usługi medialne, [w:] Internetowe gatunki dziennikarskie, red. K. Wolny -Zmorzyński, W. Furman, Wydawnictwo Akademickie i Profesjonalne, Warszawa M. Kosakowski, Media muszą być łatwo dostępne i interaktywne, Presssmaniak, h p://pressmaniak. pl/?p=423#more -423 ( ).

12 370 Język a mul media 3 DIALOG KONFLIKT Toczyński P., Cypryańska M., Internet i inne media jako źródło informacji i rozrywki, [w:] Diagnoza Internetu 2009, red. K. Krejtz, Wydawnictwo WAiP, Warszawa 2009, s Adresy serwisów internetowych: h p://www.bathctv.com. h p://www.bbc.co.uk. h p://www.buckeyetv.osu.edu. h p://caltv.org. h p://www.campuseai.org. h p://www.dailymo on.pl/tvsstyk. h p://www.demontv.co.uk. h p://guildtv.co.uk. h p://www.gust.tv. h p://www.kampustv.pl. h p://www.lstv.co.uk. h p://www.mediatory.pl. h p://www.nasta.tv. h p://www.ostn.tv/ostnver3.1/index.html. h p://www.przystanekstudent.pl. h p://www.texasstuden v.com. h p://www.uwmfm.pl. h p://www.ubu.org.uk. h p://www.youtube.com. h p://ystv.york.ac.uk. Models of Students Internet TV Sta ons The ar cle focuses on the most popular Internet student tv sta ons (Polish and worldwide). The main thesis is that new digital technologies used by future journalists allow them not only to gain experience and to form their professional competences but also to follow their passion and to develop their crea vity. Anna Zięty, mgr, asystent w Instytucie Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej Dolnośląskiej Szkoły Wyższej we Wrocławiu; obszary zainteresowań: edukacyjne zastosowania nowych mediów, media studenckie, e -learning, dziennikarstwo internetowe. Anna Zięty, M.A., Ph.D. candidate, assistant professor in the Department of Journalism and Communica ons at the University of Lower Silesia in Wroclaw, research area: educa onal use of new media, student media, e -learning, internet journalism.

Radio internetowe umiejętność słuchania, możliwość kreowania

Radio internetowe umiejętność słuchania, możliwość kreowania Radio internetowe umiejętność słuchania, możliwość kreowania Szymon Nożyński This item was submitted to the opub Repository of the University of Lower Silesia. Citation: Nożyński, S. (2012). Radio internetowe

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie mediów społecznościowych przez firmy w celach marketingowych i wizerunkowych

Wykorzystanie mediów społecznościowych przez firmy w celach marketingowych i wizerunkowych UNIWERSYTET WARSZAWSKI WYDZIAŁ DZIENNIKARSTWA I NAUK POLITYCZNYCH Monika Tomkiewicz Nr albumu: 248760 Wykorzystanie mediów społecznościowych przez firmy w celach marketingowych i wizerunkowych Praca wykonana

Bardziej szczegółowo

Gazeta.pl: Młody polski chirurg założył medycznego YouTube a i... odniósł wielki sukces!

Gazeta.pl: Młody polski chirurg założył medycznego YouTube a i... odniósł wielki sukces! od redakcji Szanowni Czytelnicy e-mentora, Z przyjemnością oddaję Państwu czerwcowe, ostatnie przed letnią przerwą, wydanie naszego pisma. Duży nacisk został w nim położony na zagadnienie aktywności użytkowników

Bardziej szczegółowo

KSZTAŁTOWANIE WIZERUNKU PRZEDSIĘBIORSTWA W INTERNECIE NA PRZYKŁADZIE FIRMY TURYSTYCZNEJ TRAVELER

KSZTAŁTOWANIE WIZERUNKU PRZEDSIĘBIORSTWA W INTERNECIE NA PRZYKŁADZIE FIRMY TURYSTYCZNEJ TRAVELER Uniwersytet Gdański Wydział Ekonomiczny Ewa Wrona Numer indeksu: 156256 KSZTAŁTOWANIE WIZERUNKU PRZEDSIĘBIORSTWA W INTERNECIE NA PRZYKŁADZIE FIRMY TURYSTYCZNEJ TRAVELER Praca licencjacka napisana w Zakładzie

Bardziej szczegółowo

MEDIA i nowe sposoby komunikacji rynkowej a etyka. Komunikacja rynkowa: Innowacje Media Design

MEDIA i nowe sposoby komunikacji rynkowej a etyka. Komunikacja rynkowa: Innowacje Media Design MEDIA i nowe sposoby komunikacji rynkowej a etyka Komunikacja rynkowa: Konsumenci wobec wykorzystywania nowych mediów w komunikacji marketingowej Consumers towards the use of new media in the marketing

Bardziej szczegółowo

Partycypacyjne mass media a Internet Lubelska mapa mediów lokalnych Demografi czne tsunami 2020+ Media władzy czy media obywateli?

Partycypacyjne mass media a Internet Lubelska mapa mediów lokalnych Demografi czne tsunami 2020+ Media władzy czy media obywateli? Partycypacyjne mass media a Internet Lubelska mapa mediów lokalnych Demografi czne tsunami 2020+ Media władzy czy media obywateli? Spis treści Od redakcji 3 Media w partycypacji: lokalne czy obywatelskie?

Bardziej szczegółowo

metody, formy i programy kształcenia e-edukacja w kraju zarządzanie wiedzą

metody, formy i programy kształcenia e-edukacja w kraju zarządzanie wiedzą 3 Od redakcji 3 Aktualności metody, formy i programy kształcenia 4 Kierunki działań usprawniających zarządzanie wiedzą o procesach kształcenia na uczelni Jerzy Gołuchowski, Kinga Kajfosz 8 Innowacyjność

Bardziej szczegółowo

Klubu Europejskiego. Przewodnik Szkolnego

Klubu Europejskiego. Przewodnik Szkolnego Przewodnik Szkolnego Klubu Europejskiego PUBLIKACJA WSPÓŁFINANSOWANA PRZEZ SZWAJCARIĘ W RAMACH SZWAJCARSKIEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z NOWYMI KRAJAMI CZŁONKOWSKIMI UNII EUROPEJSKIEJ PUBLICATION SUPPORTED

Bardziej szczegółowo

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Działanie

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Działanie 1 Spis treści Wprowadzenie... 3 I. Charakterystyka projektu... 4 1. Główne założenia... 6 2. Analiza trendów w obszarze rozwoju technologii... 7 3. Analiza szans i zagrożeń... 7 4. Cele...10 Cel strategiczny...10

Bardziej szczegółowo

Karolina Grodecka E-learning w rozwoju zawodowym bibliotekarzy 5. Agata Arkabus E-learning w bibliotece szkolnej metodą pozyskania czytelnika 11

Karolina Grodecka E-learning w rozwoju zawodowym bibliotekarzy 5. Agata Arkabus E-learning w bibliotece szkolnej metodą pozyskania czytelnika 11 1 Karolina Grodecka E-learning w rozwoju zawodowym bibliotekarzy 5 Agata Arkabus E-learning w bibliotece szkolnej metodą pozyskania czytelnika 11 Beata Malentowicz Dla kogo e-learning w bibliotece? 16

Bardziej szczegółowo

Media interaktywne warunkiem skutecznej komunikacji społecznej

Media interaktywne warunkiem skutecznej komunikacji społecznej dr Ewa Badzińska Katedra Nauk Ekonomicznych, Wydział Inżynierii Zarządzania Politechnika Poznańska Media interaktywne warunkiem skutecznej komunikacji społecznej WPROWADZENIE Proces informatyzacji gospodarki

Bardziej szczegółowo

MEDIA RELATIONS PROMOCJA NAUKI I INSTYTUCJI BADAWCZYCH W MEDIACH W POLSCE I EUROPIE

MEDIA RELATIONS PROMOCJA NAUKI I INSTYTUCJI BADAWCZYCH W MEDIACH W POLSCE I EUROPIE MEDIA RELATIONS PROMOCJA NAUKI I INSTYTUCJI BADAWCZYCH W MEDIACH W POLSCE I EUROPIE dr Joanna Pruchnicka Małopolska Wyższa Szkoła Zawodowa im. J. Dietla w Krakowie Media to jeden z kluczowych pośredników

Bardziej szczegółowo

Znaczenie i rola mediów we współczesnej edukacji społeczeństwa informacyjnego

Znaczenie i rola mediów we współczesnej edukacji społeczeństwa informacyjnego ANNA GĘBALSKA-BEREKETS Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie Instytut Edukacji Medialnej i Dziennikarstwa Znaczenie i rola mediów we współczesnej edukacji społeczeństwa informacyjnego

Bardziej szczegółowo

Bibliotekarz Warmińsko-Mazurski

Bibliotekarz Warmińsko-Mazurski @ forum Bibliotekarz Warmińsko-Mazurski ISSN: 1640-2200 Zespół redakcyjny: Sylwia Białecka, Andrzej Marcinkiewicz przewodniczący, Renata Pietrulewicz, Anita Romulewicz, Ewa Rudnicka, Adrianna Walendziak,

Bardziej szczegółowo

RAPORT. Modele biznesowe w internecie

RAPORT. Modele biznesowe w internecie RAPORT Modele biznesowe w internecie ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI INTERNETOWEJ W POLSCE A POLITYKA REGULACYJNA Raport opracowany w ramach warsztatów Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji Kwiecień Czerwiec

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET ŚLĄSKI W KATOWICACH INSTYTUT BIBLIOTEKOZNAWSTWA I INFORMACJI NAUKOWEJ NOWA BIBLIOTEKA NEW LIBRARY

UNIWERSYTET ŚLĄSKI W KATOWICACH INSTYTUT BIBLIOTEKOZNAWSTWA I INFORMACJI NAUKOWEJ NOWA BIBLIOTEKA NEW LIBRARY UNIWERSYTET ŚLĄSKI W KATOWICACH INSTYTUT BIBLIOTEKOZNAWSTWA I INFORMACJI NAUKOWEJ NOWA BIBLIOTEKA NEW LIBRARY ZESZYTY MONOGRAFICZNE KOŁA NAUKOWEGO BIBLIOTEKOZNAWCÓW UNIWERSYTETU ŚLĄSKIEGO UŻYTKOWNICY JAK

Bardziej szczegółowo

Nowe technologie w bibliotece

Nowe technologie w bibliotece Nowe technologie w bibliotece nowe technologie w bibliotece dodatek do Poradnika Bibliotekarza 1 nowe technologie w bibliotece poradnik bibliotekarza Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa

Bardziej szczegółowo

Mikroblog odmiana blogu czy oddzielny gatunek?

Mikroblog odmiana blogu czy oddzielny gatunek? ACTA UNIVERSITATIS LODZIENSIS FOLIA LITTERARIA POLONICA 2 (20) 2013 Przemysław Szews (Uniwersytet Łódzki) Mikroblog odmiana blogu czy oddzielny gatunek? Mikroblog jest pojęciem, które w kontekście nowych

Bardziej szczegółowo

INTERNET Szanse i zagrożenia

INTERNET Szanse i zagrożenia Wydawnictwo Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Płocku INTERNET Szanse i zagrożenia Materiały I Międzynarodowej Studenckiej Konferencji Naukowej pod redakcją Edwarda Czarneckiego, Sławomira Kowalskiego

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Kapitału Społecznego 2020

Strategia Rozwoju Kapitału Społecznego 2020 Strategia Rozwoju Kapitału Społecznego 2020 Warszawa, 26 marca 2013 r. SPIS TREŚCI I. WPROWADZENIE... 4 II. STRESZCZENIE... 6 III. DIAGNOZA... 12 Obszar I. Postawy i kompetencje społeczne... 12 Obszar

Bardziej szczegółowo

Uwarunkowania integracji funkcjonujących modeli kształcenia ustawicznego w warunkach polskich

Uwarunkowania integracji funkcjonujących modeli kształcenia ustawicznego w warunkach polskich Uwarunkowania integracji funkcjonujących modeli kształcenia ustawicznego w warunkach polskich I część raportu z badań fokusowych Projekt jest realizowany przy finansowym wsparciu Unii Europejskiej w ramach

Bardziej szczegółowo

Raport końcowy z badań:

Raport końcowy z badań: Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu państwa. Raport końcowy z badań: Przygotował zespół w składzie: Katarzyna Golik Joanna Kwinta

Bardziej szczegółowo

Debiuty Naukowe Studentów Wyższej Szkoły Bankowej. rok 2014 nr 14

Debiuty Naukowe Studentów Wyższej Szkoły Bankowej. rok 2014 nr 14 Debiuty Naukowe Studentów Wyższej Szkoły Bankowej rok 2014 nr 14 The Poznan School of Banking Undergraduate Research Journal 2014 No. 14 edited by Piotr Dawidziak The Poznan School of Banking Press Poznan

Bardziej szczegółowo

PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ AKADEMICKA. Fundacja Fundusz Inicjatyw

PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ AKADEMICKA. Fundacja Fundusz Inicjatyw Człowiek - najlepsza inwestycja Czy wiesz, że... n w 2009 r. z woj. świętokrzyskiego do Urzędu Patentowego zgłoszono 47 wynalazków z czego 37 zostało opatentowanych n zatrudnieni w działalności badawczo-rozwojowej

Bardziej szczegółowo

REAKCJE WSPÓŁCZESNYCH ORGANIZACJI NA ZMIANY ZACHODZĄCE NA RYNKACH EUROPEJSKICH

REAKCJE WSPÓŁCZESNYCH ORGANIZACJI NA ZMIANY ZACHODZĄCE NA RYNKACH EUROPEJSKICH UNIWERSYTET SZCZECIŃ SKI ZESZYTY NAUKOWE NR 747 PROBLEMY ZARZĄDZANIA, FINANSÓW I MARKETINGU NR 28 REAKCJE WSPÓŁCZESNYCH ORGANIZACJI NA ZMIANY ZACHODZĄCE NA RYNKACH EUROPEJSKICH SZCZECIN 2013 Rada Wydawnicza

Bardziej szczegółowo

metody, formy i programy kształcenia felieton e-edukacja w kraju zarządzanie wiedzą kształcenie ustawiczne e-biznes e-edukacja na świecie

metody, formy i programy kształcenia felieton e-edukacja w kraju zarządzanie wiedzą kształcenie ustawiczne e-biznes e-edukacja na świecie 3 Od redakcji 4 Aktualności metody, formy i programy kształcenia 5 Analiza czynników wpływających na konkurencyjność przedsiębiorstw Waldemar Walczak 13 Trudna sztuka bycia liderem recenzja Tomasz Dołęgowski

Bardziej szczegółowo

Cyfrowa Przyszłość. Zrealizowano w ramach zadania finansowanego przez: Honorowy patronat:

Cyfrowa Przyszłość. Zrealizowano w ramach zadania finansowanego przez: Honorowy patronat: Cyfrowa Przyszłość KATALOG KOMPETENCJI MEDIALNYCH I INFORMACYJNYCH Zrealizowano w ramach zadania finansowanego przez: Honorowy patronat: Autorzy: Anna Justyna Dąbrowska Piotr Drzewiecki Dorota Górecka

Bardziej szczegółowo

metody, formy i programy kształcenia e-edukacja w kraju zarządzanie wiedzą kształcenie ustawiczne e-biznes e-edukacja na świecie

metody, formy i programy kształcenia e-edukacja w kraju zarządzanie wiedzą kształcenie ustawiczne e-biznes e-edukacja na świecie 3 Od redakcji 3 Aktualności metody, formy i programy kształcenia 4 Budowanie konsorcjów edukacyjno-badawczych oraz współpracy pomiędzy ośrodkami akademickimi Anna Marszałek 10 Rola uczelni w kształceniu

Bardziej szczegółowo

Ocena jakości polskich bibliotek cyfrowych

Ocena jakości polskich bibliotek cyfrowych Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu Wydział Nauk Historycznych Instytut Informacji Naukowej i Bibliologii Karolina Żernicka Ocena jakości polskich bibliotek cyfrowych Rozprawa doktorska przygotowana

Bardziej szczegółowo

Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji

Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji RADIO I TELEWIZJA W POLSCE: RAPORT O STANIE RYNKU W CHWILI PRZYSTĘPOWANIA DO UNII EUROPEJSKIEJ Warszawa, wrzesień 2004 SPIS TREŚCI WSTĘP 5 1. INFORMACJE OGÓLNE 10 1.1.

Bardziej szczegółowo