Przykłady funkcjonowania studenckich telewizji internetowych

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Przykłady funkcjonowania studenckich telewizji internetowych"

Transkrypt

1 Przykłady funkcjonowania studenckich telewizji internetowych Anna Zięty This item was submitted to the opub Repository of the University of Lower Silesia. Citation: Zięty, A. (2012). Przykłady funkcjonowania studenckich telewizji internetowych. In A. Dytman-Stasieńko, J. Stasieńko (Eds.), multimedia: dialog konflikt (pp ). Wrocław: Wydawnictwo Naukowe Dolnośląskiej Szkoły Wyższej. Version: Publisher's version Dolnośląska Szkoła Wyższa opub opub.dsw.edu.pl

2 Anna Zięty Dolnośląska Szkoła Wyższa we Wrocławiu Przykłady funkcjonowania studenckich telewizji internetowych Celem niniejszego artykułu jest zaprezentowanie zjawiska związanego z tworzeniem treści mul medialnych w internecie przez odbiorców/użytkowników. Bliższej charakterystyce poddane zostaną najpopularniejsze telewizje studenckie funkcjonujące na polskim i zagranicznym rynku internetowym. Autorka stawia tezę, że nowe technologie cyfrowe wykorzystywane przez przyszłych dziennikarzy umożliwiają im nie tylko zdobycie doświadczenia i kształtowanie kompetencji zawodowych, ale przede wszystkim pomagają im w realizacji pasji oraz rozwijaniu wolnej twórczości. TVPW uzależnia. Początki bywają trudne, ale ważne, żeby znaleźć swoją działkę i złapać bakcyla [ ]. Może nie mamy sprzętu takiej klasy jak TVN, ani profesjonalnego studia jak BBC, ale jesteśmy zgraną ekipą, zdolną do podejmowania niesamowitych wyzwań. M. Senderski, TVPW Wstęp W. Godzic w raporcie Młodzi i Media stwierdza, że wyludniła się stojąca przed telewizorem kanapa, a sam odbiornik stopniowo przestaje być kolejnym meblem. Na naszych oczach upowszechniają się nowe postawy odbiorcze, z których przebija pragnienie uwolnienia się z narzuconych przez tradycyjną telewizję ram 1. W dobie społeczeństwa sieciowego, opartego na idei mediów interaktywnych i konwergentnych, tradycyjna telewizja przestała być atrakcyjna i zdecydowanie zeszła na drugi plan. Młodzi ludzie, a w szczególności pokolenie, które nie zna świata bez gadżetów elektronicznych, gier komputerowych, ipodów, czy telefonów komórkowych stało się bardziej wymagające, aktywne sieciowo i spragnione maksymalnego wykorzystania cennych zasobów technologicznych. Dla tej grupy, określanej mianem cyfrowych tubylców 2, 1 W. Godzic, Koniec telewizji, początek twórczości, [w:] Młodzi i media. Nowe media a uczestnictwo w kulturze, red. M. Danielewicz, M. Filiciak, M. Halawa, P. Mazurek, A. Nowotny, SWPS, Warszawa 2010, s Por. M. Prensky w 2001 r. w swoim artykule pt. Digital na ves, digital immigrants, jako pierwszy posłużył się tym terminem, h p://www.marcprensky.com/wri ng/prensky%20 -%20digital%20na ves, %20 digital%20immigrants%20 -%20part1.pdf ( ).

3 Rozdział VII KONWERGENCJE 361 pierwszoplanowym medium jest Internet. To właśnie dzięki niemu adolescenci są w stanie zaspokoić swoje potrzeby społeczne, komunikacyjne i twórcze. Facebook, Joost, Twi er, MySpace, YouTube to zaledwie początek najpopularniejszych miejsc w sieci, którym młodzi internauci poświęcają się bezgranicznie. Z badań przeprowadzonych przez firmę The Nielsen Company wynika, że z każdym rokiem wzrasta liczba osób korzystających z serwisów społecznościowych. Dla przykładu w 2009 roku w przeciwieństwie do 2008 liczba ta wzrosła o 82%, przy czym w grudniu 2009 roku przeciętny użytkowników tego typu miejsc poświęcił im ponad 5,5 godziny 3 (badania nie obejmowały naszego kraju). Z kolei w Polsce serwisy społecznościowe gromadzą ponad 16 mln użytkowników 4, z czego blisko 10 mln korzysta z pla ormy YouTube 5, serwisu uznawanego przez wielu za odmianę telewizji internetowej. Telewizja w Sieci dla wielu amatorów stała się nie tylko nowym kanałem dystrybucji treści własnej produkcji, ale również narzędziem, dzięki któremu mają oni możliwość wyrażania siebie i zaistnienia w mediach. Niewątpliwie jedną z grup społecznych, która bardzo szybko dostrzegła potencjał tkwiący w mediach internetowych, są studenci. Pejzaż telewizji internetowej Podejmując próby usystematyzowania i sklasyfikowania terminów związanych z telewizją internetową, spotykamy się z wielowymiarowością i złożonością zjawiska. Jednym z powodów, dla których sytuacja wydaje się dość skomplikowana, jest obfitość formatów telewizyjnych, z którymi mamy do czynienia w sieci. Powstały one w obliczu procesów fragmentaryzacji mediów, hybrydyzacji, konwergencji, postępującej cyfryzacji, interaktywności oraz personalizacji. Wobec takiego stanu rzeczy niezmiernie interesująca wydaje się odpowiedź na pytanie: czym jest telewizja internetowa? W zależności od sposobów podejścia do tego zjawiska możemy zbudować przynajmniej kilka konstruktów pojęciowych związanych z opisem tego medium. Strukturę rynku telewizyjnego w internecie można podzielić na dwie główne kategorie, w ramach których możemy wyróżnić tradycyjne stacje telewizyjne funkcjonujące w sieci oraz formaty telewizyjne obecne wyłącznie w sieci 6. W skład pierwszej grupy będą wchodziły: a) tradycyjne stacje telewizyjne, które udostępniają bezpłatnie treści w Sieci, b) tradycyjne stacje telewizyjne, które udostępniają treści przez usługę na żądanie (ang. video on demand), 3 Led by Facebook, Twi er, Global Time Spent on Social Media Sites up 82% Year over Year, h p://blog. nielsen.com/nielsenwire/global/led -by-facebook-twi er-global- me-spent-on-social-media-sites-up- -82-year-over-year ( ). 4 M. Chmielewski, 44 procent użytkowników serwisów społecznościowych padło ofiarom cyberprzestępstw, h p://www.chip.pl ( ). 5 Piąte urodziny YouTube 2 miliardy odsłon dziennie, Dziennik Internautów , h p://di-.com.pl ( ). 6 W. Świerczyńska -Głownia, Telewizja internetowa czy telewizja w internecie? Nowe usługi medialne, [w:] Internetowe gatunki dziennikarskie, red. K. Wolny -Zmorzyński, W. Furman, Wydawnictwo Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2009, s. 173.

4 362 Język a mul media 3 DIALOG KONFLIKT c) tradycyjne stacje telewizyjne, które przygotowują treści przeznaczone specjalnie na potrzeby sieci. Z kolei druga grupa reprezentowana jest przez dwa typy portali internetowych oferujących: a) formaty telewizyjne z określoną ramówką, b) formaty telewizyjne bez określonej ramówki. Odwołując się do definicji telewizji internetowej zaproponowanej przez M. Dawsona, można uznać ją za zbiór nieprzypisanych do konkretnego miejsca ekranów, które wchodzą z sobą w interakcje, w miarę jak widzowie i różne formy gatunkowe przemieszczają się między nimi 7. Z takiego ujęcia wynika, że to medium pos elewizyjne 8 uwolnione od telewizora, presji czasu, rygoru ramówki zbudowane jest z wielu nieograniczonych formatów. A więc w jego strukturach mogą być obecne: treści wideo, portale telewizyjne, wideoblogi, pla ormy mul medialne, formaty peer -to -peer, czy hybrydy radiowo-telewizyjne. Inne podziały formatów telewizyjnych przeznaczonych do sieci mogą uwzględniać kolejne cechy charakterystyczne dla tego medium: technologię transmisji danych, odbiorcę/użytkownika, agregatora treści, producenta treści, dystrybutora treści czy też własność prawną. Na potrzeby artykułu kluczowy wydaje się podział związany z własnością prawną, wpływającą bezpośrednio na kwes e związane z odpowiedzialnością i ze sprawowaniem kontroli nad medium. Biorąc pod uwagę ten aspekt, możemy wyróżnić: a) interaktywne telewizje komercyjne: ITVP, Onet TV, WP TV, c) telewizje internetowe, które są własnością firm, klubów, organizacji, spółek: TVM 2, Lech TV, Ipla, Mobile Bankier TV, d) akademickie telewizje internetowe: UMK TV, Akademicka TV Naukowa, e) studenckie telewizje internetowe: Kampus TV, TVPW, STYK, d) obywatelskie telewizje internetowe: Pino TV, Nadawaj TV, Simple TV, YouTube. Rozpatrując problematykę telewizji internetowej z perspektywy związanej z jakością przekazu, unikalnością oferty, interaktywnością, strukturą organizacyjną, zapleczem technicznym oraz finansowym, możemy dokonać podziału telewizji internetowych na profesjonalne i amatorskie (niszowe). Studenckie telewizje internetowe różnią się od tych, które budowane są przez profesjonalne koncerny medialne. Gdybyśmy wzięli pod uwagę ich cechy charakterystyczne, takie jak: efemeryczność, duża rotacja dziennikarzy, problemy finansowe, brak sprzętu technicznego, brak interaktywności lub słaba interaktywność, to w swoim funkcjonowaniu przypominają one bardziej pla ormy mul medialne służące do zamieszczania materiałów wideo. Telewizje te wchodzą w skład tzw. mediów trzeciego sektora, inaczej środowiskowych, które w założeniu mają stanowić alternatywę dla mediów publicznych i komercyjnych. W skład podmiotów reprezentujących powyższy rodzaj mediów wchodzą przede wszystkim organizacje non -profit o charakterze naukowym, religijnym 7 M. Lister, J. Dovey, S. Giddings, I. Grant, K. Kelly, Nowe media, tłum. M. Lorek, A. Sadza, K. Sawicka, Wydawnictwo UJ, Kraków 2010, s Tamże, s. 340.

5 Rozdział VII KONWERGENCJE 363 i środowiskowym. Reprezentując interesy i zaspokajając potrzeby społeczności lokalnych, nastawione są przede wszystkim na działalność niekomercyjną oraz przekazywanie treści niszowych, często pomijanych przez media profesjonalne 9. Eksplozja związana z powstawaniem licznych studenckich telewizji internetowych w Polsce i na świecie nastąpiła w latach Interesujący jest fakt, że to medium z roku na rok zdobywa coraz więcej zwolenników i być może za kilka lat stanie się kluczowym medium studenckim. Trzeba zauważyć, że w porównaniu z innymi mediami studenckimi, telewizja internetowa wymaga znacznie większego nakładu finansowego i zdecydowanie obszerniejszego zaplecza technicznego. Być może, właśnie z tego względu, owo medium np. w naszym kraju reprezentowane jest zaledwie przez trzynaście organizacji. Studenckie telewizje internetowe w USA i Wielkiej Brytanii Pierwsze inicjatywy związane z uruchomieniem studenckich telewizji internetowych pojawiły się na świecie m.in. w Stanach Zjednoczonych i Wielkiej Brytanii w latach Przeobrażenia sieci, dynamiczny rozwój nowoczesnych technologii określanej mianem Web doprowadziły do pojawienia się nowych mediów na rynku portali, prasy elektronicznej, radia internetowego, telewizji interaktywnej zarządzanych przez grupy entuzjastów, amatorów i studentów. Na przełomie 2004 i 2005 roku uczelnie i uniwersytety amerykańskie dzięki wsparciu konsorcjum CampusEAI 11 utworzyły w sieci telewizję studencką Open Student Network Television 12. Inicjatywa telewizyjna zrodziła się z potrzeby produkowania przez studentów i dla studentów wysokiej jakości materiałów audiowizualnych, które wypełniłyby lukę medialną związaną z brakiem lokalnych, studenckich stacji telewizyjnych. Głównymi celami działalności telewizji studenckiej są przede wszystkim: wzrost znaczenia mediów tworzonych przez studentów na rynku telewizyjnym, transmitowanie i archiwizacja ważnych wydarzeń studenckich, przygotowanie studentów do pracy zawodowej w różnego typu mediach. Open Student Network Television, czyli OSTN, w niedługim czasie stała się inicjatywą o zasięgu międzynarodowym i aktualnie zrzesza instytucje, zakłady naukowe z różnych obszarów świata 13. Podstawowa działalność OSTN dotyczy dostarczania materiałów o tematyce studenckiej, edukacyjnej, informacyjnej, kulturalnej, rozrywkowej ośrodkom akademickim. Studenci zajmują się przede wszystkim: przygotowywaniem materiałów dziennikarskich, filmów, organizowaniem koncertów muzycznych, mają możliwość współ- 9 P. Stępka, Media trzeciego sektora w państwach europejskich, Analiza Biura KRRiT 2006, nr 6, h p:// ( ). 10 Są to m.in. CMS, AJAX, RSS, serwisy typu YouTube, Google Video. 11 Międzynarodowe konsorcjum uczelni CampusEAI jest organizacją non -profit, pomaga w działaniach związanych z rozwojem i wymianą cyfrowych treści mul medialnych, a w tym plików wideo, h p:// 12 Open Student Network Television, h p://www.ostn.tv/ostnver3.1/index.html. 13 Między innymi są to następujące instytucje naukowe: Massachuse s Ins tute of Technology, Yale University, McGill University, University of Exeter, Washington State University, Hong Kong Ins tute of Educa on I Foothill -De Anza District Community College.

6 364 Język a mul media 3 DIALOG KONFLIKT pracy z profesjonalistami oraz biorą udział w licznych szkoleniach na temat najnowszych technologii stosowanych w produkcji nowych mediów. Dystrybucja treści produkowanych przez dziennikarzy OSTN odbywa się poprzez tradycyjne kanały telewizyjne i serwisy w sieci. Współpracę ze stacją nawiązały między innymi ośrodki akademickie z Kanady i Wielkiej Brytanii. Ze strony internetowej OSTN możemy dowiedzieć się, że ich produkcje docierają do ponad 60 mln potencjalnych widzów w ponad 4500 uniwersyteckich kampusach w krajach na całym świecie 14. Reasumując, w Stanach Zjednoczonych czołowe uniwersytety i uczelnie wchodzące w skład Stowarzyszenia Amerykańskich Uniwersytetów 15 posiadają bardzo dobrze rozwinięte media studenckie. Można wymienić kilka dynamicznie rozwijanych się telewizji studenckich, np.: Texas Student Television 16, University of California (Berkley): CALTV 17, The Ohio State University: Buckey TV 18, The University of Delaware s Student Television Network 19. Wielka Brytania jest kolejnym przykładem państwa, w którym media studenckie są stymulatorem rozwoju nie tylko samych studentów, ale również uczelni wyższych. Pierwsze stacje telewizyjne w tym kraju powstały w 1964 roku. Najstarszą telewizją studencką jest YSTV 20, która nadała pierwszą audycję 21 listopada 1967 roku. W październiku 2004 roku YSTV rozpoczęła nadawanie na żywo w intranecie kampusu. Ponad rok później, 13 stycznia 2006 roku stacja stworzyła swój kanał w Internecie i udostępnia materiały za zasadzie Crea ve Commons 21. W 1973 roku zostało powołane stowarzyszenie o nazwie NASTA 22, którego zadaniem jest: a) współpraca pomiędzy stacjami telewizyjnymi, b) doradztwo w zakresie rozwijania kanałów telewizyjnych, c) organizowanie konferencji, podczas których będą wręczane nagrody dla studentów za najlepsze realizacje telewizyjne, d) dbanie o to, aby najlepsze studenckie stacje telewizyjne cieszyły się większym szacunkiem i uznaniem w przemyśle telewizyjnym. Liczba stacji studenckich związanych ze stowarzyszeniem z roku na rok sukcesywnie wzrasta i w 2009 roku wyniosła trzydzieści. Obecnie NASTA zrzesza około 15 telewizji studenckich w Wielkiej Brytanii, m.in.: Uni of Bath Students Union Campus Television 23, Glasgow University Student Television 24, LSTV 25, Guild Television 26, Blink 27, Demon Open Student Television Network, h p://www.ostn.tv. 15 ang. Associa on of American Universi es. 16 h p://www.texasstuden v.com. 17 h p://caltv.org. 18 h p://www.buckeyetv.osu.edu. 19 h p://www.buckeyetv.osu.edu. 20 York Student Television, h p://ystv.york.ac.uk. 21 YSTV goes worldwide, h p://www.bbc.co.uk, (20.IV.2009). 22 The Na onal Student Associa on, h p:// h p://www.nasta.tv. 23 h p://www.bathctv.com. 24 h p://www.gust.tv. 25 h p://www.lstv.co.uk. 26 h p://guildtv.co.uk. 27 h p://www.ubu.org.uk. 28 h p://www.demontv.co.uk.

7 Rozdział VII KONWERGENCJE 365 Studenckie telewizje internetowe w Polsce Telewizja internetowa jest najmłodszym medium studenckim. Obok prasy i radia akademickiego wchodzi w skład tzw. mediów studenckich, czyli środków komunikowania się tworzonych z inicjatywy studentów i dla nich przeznaczonych. Jest pla ormą porozumiewania się tej grupy społecznej z innymi środowiskami. Niewątpliwie jest ona wyrazem studenckiej aktywności społecznej, świadczy o ich silnej potrzebie porozumiewania się i wyrażania własnych opinii. Warto zauważyć, że w dobie nowych nowych mediów 29 potrzeba komunikowania się młodych ludzi wydaje się o wiele silniejsza. Blogowanie, czatowanie, komentowanie, słuchanie muzyki, oglądanie to czynności, którym młodzież obecnie poświęca większość swojego czasu wolnego 30. Być może właśnie z tego powodu telewizja internetowa stała się atrakcyjnym narzędziem i zarazem sposobem na rozwijanie zainteresowań oraz twórczości dziennikarskiej. Jak twierdzą założyciele telewizji Przystanek Student, stanowi ona lekarstwo na sztampę, nudę i wtórność [ ], mówi o tym co nas porusza i co nie pozwala przejść obok siebie obojętnie. Znaleźliśmy miejsce, w które możemy zainwestować swoją pasję, energię i dobre pomysły 31. W Polsce eksperymenty związane z uruchomieniem telewizji w sieci zostały zainicjowane przez studentów z Telewizji Styk już w 1999 roku. Zorganizowali oni w tamtym okresie debatę z kandydatami ubiegającymi się o fotel JM Rektora Politechniki Wrocławskiej. Nowością był interaktywny, via Internet, kontakt telewidzów z kandydatami w studio, którym tą drogą zadawano pytania. W latach podobne przedsięwzięcia zostały podjęte przez studentów innych uczelni wyższych, m.in. Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu (Telewizja Zamkowa), Akademii Rolniczo -Technicznej w Olsztynie 32 (Telewizja Kortowo), Uniwersytetu Szczecińskiego (Nius), Politechniki Warszawskiej (TVPW). Obecnie studenckie telewizje internetowe funkcjonują w naszym kraju na trzynastu uczelniach wyższych, m.in. w Warszawie, Krakowie, Szczecinie, Poznaniu i we Wrocławiu. Poniżej w tabeli zaprezentowany został szczegółowy wykaz studenckich telewizji działających w Sieci. 29 P. Levinson, Nowe nowe media, tłum. M. Zawadzka, Wydawnictwo WAM, Kraków P. Toczyński, M. Cypryańska, Internet i inne media jako źródło informacji i rozrywki, [w:] Diagnoza Internetu 2009, red. K. Krejtz, Wydawnictwo WAiP, Warszawa 2009, s Przystanek Student, h p://www.przystanekstudent.pl ( ). 32 Obecna nazwa uczelni to Uniwersytet Warmińsko-Mazurski.

8 366 Język a mul media 3 DIALOG KONFLIKT Tabela 1. Przykłady studenckich telewizji internetowych w Polsce Nazwa telewizji Nazwa Uczelni Miasto Adres strony WWW Kampus TV Uniwersytet Ekonomiczny Wrocław h p://www.kampustv.pl KontraTV Uniwersytet im. h p://kontra.poznan.pl Poznań A. Mickiewicza (w realizacji) Społeczna i Zarządzania Miejska Telewizja Wyższa Szkoła Studencka Przedsiębiorczości Łódź h p://sitv.pl Nius Przystanek Student Studencka Telewizja Internetowa Studencka TV Studencka Telewizja Internetowa TVPW Uniwersytet Szczeciński Uniwersytet Jagielloński Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny Szczecin Kraków Szczecin h p://www.us.szc.pl/main.php/ nius (działalność zawieszona) h p://www.przystanekstudent.pl h p://studencka.tv (działalność zawieszona) Politechnika Warszawska Warszawa h p://tvpw.pl Studencki zespół UMK TV Telewizja Kortowo Telewizja Studencka Styk Telewizja Zamkowa Uniwersytet Mikołaja Kopernika Uniwersytet Warmińsko - Mazurski Politechnika Wrocławska Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa Uniwerek TV Uniwersytet Warszawski URSS TV Telewizja Akademia Studencka AGH Górniczo -Hutnicza źródło: Opracowanie własne. Toruń Olsztyn Wrocław Wałbrzych Warszawa Kraków h p://tv.umk.pl (w realizacji) h p://tvkortowo.uwm.edu.pl h p://www.styk.pwr.wroc.pl h p://www.tvzamkowa.pl h p://www.uniwerek.tv h p://www.ursstv.agh.edu.pl h p://www.ursstv.blogspot.com Warto zadać sobie pytanie, co łączy wyżej wymienione przedsięwzięcia? Starając się udzielić odpowiedzi na tak sformułowany problem, należy rozważyć kilka zasadniczych kwes i. Szczególną uwagę zwraca fakt, że telewizje studenckie są przede wszystkim miejscem eksperymentowania i zdobywania pierwszych szlifów dziennikarskich. Studenci podczas pracy w telewizji zostają wyposażeni nie tylko w umiejętności praktyczne (obsługa sprzętu technicznego, znajomość programów do obróbki dźwięku i filmu), ale również w wiedzę teoretyczną stricte dziennikarską, niezbędną do sprawnego funkcjonowania w przyszłej pracy zawodowej. Nieodzowna i cenna jest również współpraca studentów z profesjonalistami. Zdarza się, że przed uruchomieniem telewizji biorą oni

9 Rozdział VII KONWERGENCJE 367 udział w szkoleniach organizowanych przez dziennikarzy. Dla przykładu studenci Telewizji Kampus uczestniczyli w spotkaniach prowadzonych przez m.in. Kamila Durczoka, Pawła Abramowicza, Tomasza Sekielskiego, Andrzeja Mrozowskiego 33, studenci z Uniwerek.TV brali udział w szkoleniach przygotowanych przez dziennikarzy z TV Polsat m.in. Grzegorza Kozaka, Andrzeja Zaporowskiego, Małgorzatę Tytus 34, a młodzi dziennikarze z telewizji Przystanek Student od 2009 roku rozwijają swoje umiejętności w TVN Media School 35. Każda z wyżej wymienionych telewizji ma własną strukturę organizacyjną, składającą się najczęściej z kilku działów np. dziennikarskiego, technicznego, promocyjnego i finansowego. Członkowie poszczególnych sekcji odpowiedzialni są za kształt nadawanych programów, ich treść, jakość, zawartość tematyczną, rozwiązania technologiczne, działania z zakresu public rela ons oraz pozyskiwania środków finansowych. Zazwyczaj opiekę nad telewizją sprawuje osoba pełniąca funkcję redaktora naczelnego lub prezesa. Tematyka programów realizowanych przez studenckie telewizje internetowe jest bogata i różnorodna. Ich cechą wspólną jest promowanie środowiska akademickiego, dostarczanie treści związanych z życiem studenckim w poszczególnych ośrodkach, a także poruszanie problemów lokalnych o charakterze społeczno -kulturalnym. Studenckie telewizje internetowe, aby zachęcić swoich odbiorców do łatwego i szybkiego przeszukiwania materiałów na stronie internetowej, dokonują prób ich klasyfikacji i poddają je formatowaniu. W efekcie studenci mają do zaoferowania wieloraki zestaw programów przede wszystkim o charakterze: informacyjnym, satyryczno -rozrywkowym, sportowym, kulturalnym, muzycznym, a nawet kulinarnym. Zdarza się, że adepci sztuki dziennikarskiej zajmują się realizacją większych form telewizyjnych. Dla przykładu dziennikarzom z Telewizji Kampus udało się przygotować 14 reportaży, 2 filmy, 31 filmów rekrutacyjnych, 26 wiadomości oraz 13 e ud 36. Z kolei działacze z telewizji Przystanek Student w trakcie trzyletniej pracy odnotowali na swoim koncie kilka znaczących sukcesów, które zostały zauważone w krakowskim środowisku. W 2008 roku na antenie TVP Kraków zostały wyemitowane dwa odcinki studenckiego programu telewizyjnego, a rok później studenci współtworzyli redakcję 20 -lecia radia RMF FM 37. Poza tym telewizja PSTV wraz ze Stowarzyszeniem Mediatory zajmuje się przygotowywaniem materiałów specjalnie na potrzeby gali 38. W 2010 roku zrealizowali między innymi film o nominowanych przedstawiony podczas konferencji prasowej 39 oraz reportaż promujący galę rozdania Mediatorów 40. Wszystkie studenckie telewizje internetowe dbają o swój wizerunek w Internecie. Przywiązują dużą wagę do tzw. identyfikacji wizualnej, czyli symboliki, która pozwala użytkownikom na rozpoznanie konkretnej telewizji pośród innych konkurencyjnych stacji. 33 Kampus TV, h p://www.kampustv.pl/pages/6/o_kampustv.html ( ). 34 A. Pyrz, Uniwerek. TV nowa telewizja studencka, h p://www.managernaobcasach.pl/rozwoj- -osobisty-2/446-uniwerektv-nowa-telewizja-studencka.html ( ). 35 Przystanek Student, dz. cyt. 36 Telewizja Kampus, h p://www.kampustv.pl ( ). 37 Przystanek Student, dz. cyt. 38 Stowarzyszenie Mediatory studenckie nagrody dziennikarskie, h p://www.mediatory.pl ( ). 39 Mediatory nominacje 2010, h p://www.youtube.com/watch?v=8pkgesiybsa ( ). 40 Gala rozdania MediaTorów 2010, h p://www.youtube.com/watch?v=7wofulwopcs ( ).

10 368 Język a mul media 3 DIALOG KONFLIKT Zatem liczy się pomysłowość, oryginalność i niepowtarzalność w tworzeniu strony internetowej, budowaniu logotypu, znaków graficznych i materiałów promocyjnych. Niezmiernie istotna wydaje się również kwes a związana z pozyskiwaniem szerokiej rzeszy odbiorców i utrzymywanie z nią stałego kontaktu. Studenci, aby zdobyć rozgłos i uznanie w środowisku akademickim, promują swoje materiały nie tylko na stronie telewizji, ale również w innych serwisach typu YouTube, Picassa Web Album, Vimeo, Dailymo on. Ponadto ich profile widnieją w serwisach społecznościowych typu Facebook czy Nasza -Klasa. W tej walce o odbiorcę liczy się liczba zgromadzonych widzów, liczba wyświetleń przesłanych filmów i uzyskanych komentarzy. W marcu 2009 roku telewizja Kortowo uruchomiła swój kanał w serwisie YouTube. Już pod koniec tego samego roku, ponad 100 tys. osób obejrzało zgromadzone produkcje filmowe. W jednym z wywiadów redaktor naczelna TV Wiole a Ustyjańczuk stwierdziła, że czuje satysfakcję, że praca redakcji nie trafia w pustkę 41. Z powyższych analiz wynika, że młodym dziennikarzom nie brakuje pomysłów na to, w jaki sposób zagospodarować wirtualną przestrzeń. Telewizja internetowa to medium o dużym potencjale rozwojowym, które staje się coraz bardziej atrakcyjne wśród studentów. Podsumowanie Sukcesywny rozwój technologii cyfrowej spowodował narodziny internetowych telewizji studenckich, które są nowym sposobem na rozwijanie pasji dziennikarskich, kompetencji zawodowych i twórczości. Niewątpliwie medium to spełnia szereg funkcji, m.in. informacyjną, społeczną, kulturalną, edukacyjną i rozrywkową. Studenci wykorzystując potencjał telewizji, walczą o niezależność, podkreślają indywidualizm i czują wielką potrzebę zbudowania autonomicznego forum dyskusyjnego integrującego środowiska akademickie. Ich niespotykanie wysokie zaangażowanie w produkcję treści audiowizualnych, pomysłowość i kreatywność to cechy, które mogą mieć decydujące znaczenie w ich przyszłej pracy dziennikarskiej. Z pewnością stosunkowo młoda problematyka telewizyjnych mediów studenckich wymaga postawienia jeszcze wielu pytań badawczych i zachęca do eksplorowania tematu. Zwłaszcza że przedmiotem rozważań mogą być takie aspekty jak: warsztat dziennikarski, kompetencje, jakość materiałów, profil, charakter stacji i wiele innych. Można też zadać pytanie: jak powinny wyglądać media studenckie a w tym telewizja internetowa? Wiele cennych spostrzeżeń w jednym z wywiadów artykułuje P. Nowak: Media studenckie powinny być łatwo dostępne i interaktywne [ ]. Powinny zajmować się nie tylko życiem studenckim, ale też np. polityką i to niekoniecznie w jej kanonicznej formie. [ ] powinny być publicystyczne, a nie informacyjne. W mediach studenckich niepokoi mnie przekazywanie informacji w sposób bardzo rozrywkowy, zabawowy, nieodpowiedzialny, podobnie 41 Tuba bardzo skuteczna, h p://www.uwmfm.pl/news/126/czytaj/100/tuba -bardzo-skuteczna.html ( ).

11 Rozdział VII KONWERGENCJE 369 jak robią to media komercyjne [ ]. To miejsce, gdzie powinno się kreować dziennikarza rzetelnego, obiektywnego, z dobrym warsztatem, znającego się na rzeczy 42. W odniesieniu do powyższego stwierdzenia, można zastanowić się, na czym polega misyjność mediów studenckich? Skąd młodzi ludzie mają czerpać pozytywne wzorce dziennikarskie? Media profesjonalne przestały być wiarygodne, obiektywne i bezstronne. Można odnieść wrażenie, że gdzieś zagubiły wartości przyświecające istocie dziennikarstwa. Zajęte rozwijaniem paradygmatu infotainment, utrzymywaniem tabloidowej konwencji treści medialnych, poszukiwaniem taniej rozrywki i silnych wrażeń emocjonalnych, przestały dbać o swój własny wizerunek. W obliczu zaistniałej sytuacji młodzi dziennikarze powinni w znacznie większym stopniu troszczyć się o jakość, rzetelność i sposób redagowania swoich komunikatów. Te uwagi stymulują do bacznej obserwacji studenckiej telewizji, do kolejnych kroków badawczych, które mogłyby poszerzyć i pogłębić naszą wiedzę na ten temat. Tłumaczenie: Marcin M. Drews Bibliografia: Chmielewski M., 44 procent użytkowników serwisów społecznościowych padło ofiarom cyberprzestępstw, h p://www.chip.pl ( ). Godzic W., Koniec telewizji, początek twórczości, [w:] Młodzi i media. Nowe media a uczestnictwo w kulturze, red. M. Danielewicz, M. Filiciak, M. Halawa, P. Mazurek, A. Nowotny, SWPS, Warszawa Kosakowski M., Media muszą być łatwo dostępne i interaktywne, Presssmaniak, h p://pressmaniak.pl/?p=423#more -423 ( ). Led by Facebook, Twi er, Global Time Spent on Social Media Sites up 82% Year over Year, h p:// blog.nielsen.com/nielsenwire/global/led -by -facebook -twi er -global - me -spent -on -social- -media -sites -up -82 -year -over -year ( ). Levinson P., Nowe nowe media, tłum. M. Zawadzka, Wydawnictwo WAM, Kraków Lister M., Dovey J., Giddings S., Grant I., Kelly K., Nowe media, tłum. M. Lorek, A. Sadza, K. Sawicka WUJ, Kraków Piąte urodziny YouTube 2 miliardy odsłon dziennie, Dziennik Internautów , h p:// di.com.pl ( ). Prensky M., Digital na ves, digital immigrants, h p://www.marcprensky.com/wri ng/prensky%20 -%20digital%20na ves, %20digital%20immigrants%20 -%20part1.pdf ( ). Pyrz A., Uniwerek. TV nowa telewizja studencka, h p://www.managernaobcasach.pl/rozwoj- -osobisty -2/446 -uniwerektv -nowa -telewizja -studencka.html ( ). Stępka P., Media trzeciego sektora w państwach europejskich, Analiza Biura KRRiT 2006, nr 6, h p://www.krrit.gov.pl ( ). Świerczyńska -Głownia W., Telewizja internetowa czy telewizja w internecie? Nowe usługi medialne, [w:] Internetowe gatunki dziennikarskie, red. K. Wolny -Zmorzyński, W. Furman, Wydawnictwo Akademickie i Profesjonalne, Warszawa M. Kosakowski, Media muszą być łatwo dostępne i interaktywne, Presssmaniak, h p://pressmaniak. pl/?p=423#more -423 ( ).

12 370 Język a mul media 3 DIALOG KONFLIKT Toczyński P., Cypryańska M., Internet i inne media jako źródło informacji i rozrywki, [w:] Diagnoza Internetu 2009, red. K. Krejtz, Wydawnictwo WAiP, Warszawa 2009, s Adresy serwisów internetowych: h p://www.bathctv.com. h p://www.bbc.co.uk. h p://www.buckeyetv.osu.edu. h p://caltv.org. h p://www.campuseai.org. h p://www.dailymo on.pl/tvsstyk. h p://www.demontv.co.uk. h p://guildtv.co.uk. h p://www.gust.tv. h p://www.kampustv.pl. h p://www.lstv.co.uk. h p://www.mediatory.pl. h p://www.nasta.tv. h p://www.ostn.tv/ostnver3.1/index.html. h p://www.przystanekstudent.pl. h p://www.texasstuden v.com. h p://www.uwmfm.pl. h p://www.ubu.org.uk. h p://www.youtube.com. h p://ystv.york.ac.uk. Models of Students Internet TV Sta ons The ar cle focuses on the most popular Internet student tv sta ons (Polish and worldwide). The main thesis is that new digital technologies used by future journalists allow them not only to gain experience and to form their professional competences but also to follow their passion and to develop their crea vity. Anna Zięty, mgr, asystent w Instytucie Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej Dolnośląskiej Szkoły Wyższej we Wrocławiu; obszary zainteresowań: edukacyjne zastosowania nowych mediów, media studenckie, e -learning, dziennikarstwo internetowe. Anna Zięty, M.A., Ph.D. candidate, assistant professor in the Department of Journalism and Communica ons at the University of Lower Silesia in Wroclaw, research area: educa onal use of new media, student media, e -learning, internet journalism.

DZIENNIKARSTWO I KOMUNIKACJA SPOŁECZNA WSPA

DZIENNIKARSTWO I KOMUNIKACJA SPOŁECZNA WSPA DZIENNIKARSTWO I KOMUNIKACJA SPOŁECZNA WSPA CO NAS WYRÓŻNIA? KADRA, EKSPERCI, ATMOSFERA ŚRODOWISKOWA WSPÓŁPRACA Z PARTNERAMI BRANŻOWYMI NIESTANDARDOWE ZAJĘCIA PRAKTYCZNE I PRAKTYKI ZAWODOWE DOSTĘP DO NARZĘDZI

Bardziej szczegółowo

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2014/2015

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2014/2015 Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego Karta przedmiotu obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 04/05 Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej Kierunek studiów:

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do Uchwały nr 17 /2014/2015 Senatu Akademickiego Ignatianum z dnia 24 lutego 2015 r.

Załącznik nr 2 do Uchwały nr 17 /2014/2015 Senatu Akademickiego Ignatianum z dnia 24 lutego 2015 r. Specjalnościowe efekty kształcenia dla kierunku DZIENNIKARSTWO I KOMUNIKACJA SPOŁECZNA Studia pierwszego stopnia profil praktyczny (Tabela efektów specjalnościowych i ich odniesień do efektów kierunkowych)

Bardziej szczegółowo

ADAMEK, KLICZKO I PROMOCJA WROCŁAWA. Raport na podstawie materiałów z monitoringu Internetu zgromadzonych w okresie 4-14 września 2011 roku

ADAMEK, KLICZKO I PROMOCJA WROCŁAWA. Raport na podstawie materiałów z monitoringu Internetu zgromadzonych w okresie 4-14 września 2011 roku ADAMEK, KLICZKO I PROMOCJA WROCŁAWA Raport na podstawie materiałów z monitoringu Internetu zgromadzonych w okresie 4-14 września 2011 roku Warszawa, wrzesieo 2011 Adamek vs Kliczko: prawie 1500 informacji

Bardziej szczegółowo

Drupal Camp Wrocław 2013 www.dcwroc.pl

Drupal Camp Wrocław 2013 www.dcwroc.pl 120 UCZESTNIKÓW 12 WYKŁADÓW 11 DRUPAL PRELEGENTÓW 57 STRON OPUBLIKOWAŁO INFORMACJĘ O KONCEFENCJI DRUPAL CAMP 2012 27596 WYŚWIETLEŃ WWW.DRUPALCAMPWROCLAW.PL O KONFERENCJI DRUPAL CAMP WROCŁAW to konferencja

Bardziej szczegółowo

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2012/2013

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2012/2013 Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego Karta przedmiotu obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 01/01 Wydział Psychologii i Nauk Humanistycznych Kierunek studiów:

Bardziej szczegółowo

Interaktywne media wprowadzenie do warsztatów 13.10.2007. Zbigniew Krzewiński krzew@man.poznan.pl

Interaktywne media wprowadzenie do warsztatów 13.10.2007. Zbigniew Krzewiński krzew@man.poznan.pl Interaktywne media wprowadzenie do warsztatów 13.10.2007 Zbigniew Krzewiński krzew@man.poznan.pl Plan prezentacji 1. Istota interakcji 2. Telewizja interaktywna 3. Konwergencja mediów elektronicznych 4.

Bardziej szczegółowo

UAM.TV. Naukowa Uniwersytecka Telewizja Internetowa IDEA STRUKTURA PERSPEKTYWY

UAM.TV. Naukowa Uniwersytecka Telewizja Internetowa IDEA STRUKTURA PERSPEKTYWY UAM.TV Naukowa Uniwersytecka Telewizja Internetowa IDEA STRUKTURA PERSPEKTYWY Uniwersyteckie Studio Filmowe Poznań 2015 IDEA Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu to jedna z wiodących uczelni w

Bardziej szczegółowo

Wyszukiwanie w czasie rzeczywistym sposób na zwiększenie widoczności zasobów bibliotek cyfrowych w wyszukiwarkach internetowych Karolina Żernicka

Wyszukiwanie w czasie rzeczywistym sposób na zwiększenie widoczności zasobów bibliotek cyfrowych w wyszukiwarkach internetowych Karolina Żernicka Wyszukiwanie w czasie rzeczywistym sposób na zwiększenie widoczności zasobów bibliotek cyfrowych w wyszukiwarkach internetowych Karolina Żernicka Instytut Informacji Naukowej i Bibliologii Uniwersytet

Bardziej szczegółowo

Video Content Marketing

Video Content Marketing Video Content Marketing Sposobem na skuteczną komunikację w biznesie. Case Study. Justyna Hernas Kierownik Działu Reklamy Internetowej Agenda 2 Video Marketing dlaczego warto Video Content Marketing wybrane

Bardziej szczegółowo

Synergia mediów elektronicznych Startup-IT, 13 października 2007. Witold Kundzewicz członek zarządu Telewizji WTK

Synergia mediów elektronicznych Startup-IT, 13 października 2007. Witold Kundzewicz członek zarządu Telewizji WTK Synergia mediów elektronicznych Startup-IT, 13 października 2007 członek zarządu Telewizji WTK Grupa Medialna WTK Telewizja WTK Portal Epoznan.pl Dom i Biuro TV Telewizyjna Giełda Samochodowa Z jakich

Bardziej szczegółowo

Moduły specjalnościowe na studiach I stopnia na kierunku: Dziennikarstwo i komunikacja społeczna. Dziennikarstwo prasowe

Moduły specjalnościowe na studiach I stopnia na kierunku: Dziennikarstwo i komunikacja społeczna. Dziennikarstwo prasowe Moduły specjalnościowe na studiach I stopnia na kierunku: Dziennikarstwo i komunikacja społeczna Dziennikarstwo prasowe 1. Dziennikarstwo prasowe 3 30 O K 2. Warsztat dziennikarza prasowego 6 60 O Pw 3.

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTY OBOWIĄZKOWE Nr Kod Nazwa przedmiotu Liczba godzin ECTS Uwagi 1. MK1 Systemy medialne w Polsce i na świecie

PRZEDMIOTY OBOWIĄZKOWE Nr Kod Nazwa przedmiotu Liczba godzin ECTS Uwagi 1. MK1 Systemy medialne w Polsce i na świecie PROGRAM NAUCZANIA NA KIERUNKU: DZIENNIKARSTWO I KOMUNIKACJA SPOŁECZNA SPECJALNOŚĆ: dziennikarstwo sportowe FORMA STUDIÓW : niestacjonarne POZIOM KSZTAŁCENIA : I stopnia PROGRAM OBOWIĄZUJĄCY OD ROKU AKADEMICKIEGO

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTY OBOWIĄZKOWE Nr Kod Nazwa przedmiotu Liczba godzin ECTS Uwagi 1. MK1 Systemy medialne w Polsce i na świecie

PRZEDMIOTY OBOWIĄZKOWE Nr Kod Nazwa przedmiotu Liczba godzin ECTS Uwagi 1. MK1 Systemy medialne w Polsce i na świecie PROGRAM NAUCZANIA NA KIERUNKU: DZIENNIKARSTWO I KOMUNIKACJA SPOŁECZNA SPECJALNOŚĆ: dziennikarstwo sportowe FORMA STUDIÓW : stacjonarne POZIOM KSZTAŁCENIA : I stopnia PROGRAM OBOWIĄZUJĄCY OD ROKU AKADEMICKIEGO

Bardziej szczegółowo

Strategia medialna Unii Europejskiej. dr Anna Ogonowska a.ogonowska@uw.edu.pl

Strategia medialna Unii Europejskiej. dr Anna Ogonowska a.ogonowska@uw.edu.pl Strategia medialna Unii Europejskiej dr Anna Ogonowska a.ogonowska@uw.edu.pl Źródła informacji o polityce europejskiej Źródło: Standard Eurobarometer no 80 (2013) Narzędzia strategii medialnej narzędzia

Bardziej szczegółowo

ZAKRESY ZAGADNIEŃ NA EGZAMIN LICENCJACKI OBOWIĄZUJĄCE W INSTYTUCIE DZIENNIKARSTWA I KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ

ZAKRESY ZAGADNIEŃ NA EGZAMIN LICENCJACKI OBOWIĄZUJĄCE W INSTYTUCIE DZIENNIKARSTWA I KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ ZAKRESY ZAGADNIEŃ NA EGZAMIN LICENCJACKI OBOWIĄZUJĄCE W INSTYTUCIE DZIENNIKARSTWA I KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ A. DLA KIERUNKU DZIENNIKARSTWO I KOMUNIKACJA SPOŁECZNA I. Wiedza o mediach 1. Funkcje mediów.

Bardziej szczegółowo

Komunikacja naukowa, otwartość i współpraca na portalach społecznościowych

Komunikacja naukowa, otwartość i współpraca na portalach społecznościowych Komunikacja naukowa, otwartość i współpraca na portalach społecznościowych PAULINA STUDZIŃSKA-JAKSIM Biblioteka Główna Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie INTERPERSONALNA PERSWAZYJNA WERBALNA JĘZYKOWA

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA NA KIERUNKU: DZIENNIKARSTWO I KOMUNIKACJA SPOŁECZNA SPECJALNOŚĆ: SPECJALIZACJA: DZIENNIKARSTWO SPOROTWE

PROGRAM NAUCZANIA NA KIERUNKU: DZIENNIKARSTWO I KOMUNIKACJA SPOŁECZNA SPECJALNOŚĆ: SPECJALIZACJA: DZIENNIKARSTWO SPOROTWE Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 5/2010 Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 27 stycznia 2010 r. PROGRAM NAUCZANIA NA KIERUNKU: DZIENNIKARSTWO I KOMUNIKACJA SPOŁECZNA SPECJALNOŚĆ: SPECJALIZACJA: DZIENNIKARSTWO

Bardziej szczegółowo

Wersja podstawowa schematu systemu medialnego Fundacji Lux Veritatis

Wersja podstawowa schematu systemu medialnego Fundacji Lux Veritatis Wersja podstawowa schematu systemu medialnego Fundacji Lux Veritatis Fundacja Lux Veritatis powstała w 1998 roku w Warszawie, a założycielami jej są ojcowie redemptoryści: Jan Król i Tadeusz Rydzyk. 1

Bardziej szczegółowo

Mgr Anna Bernacka Mgr Justyna Cherchowska Uniwersytet Warmińsko Mazurski w Olsztynie

Mgr Anna Bernacka Mgr Justyna Cherchowska Uniwersytet Warmińsko Mazurski w Olsztynie Mgr Anna Bernacka Mgr Justyna Cherchowska Uniwersytet Warmińsko Mazurski w Olsztynie Obecnie jesteśmy świadkami niespotykanej dynamiki postępu technologicznego, który w głównej mierze tyczy się sposobu

Bardziej szczegółowo

E-oborniki.pl. Portal powiatu obornickiego. Aktualności, kultura i rozrywka, sport, technika i nauka, galerie zdjęć, informacje o powiecie.

E-oborniki.pl. Portal powiatu obornickiego. Aktualności, kultura i rozrywka, sport, technika i nauka, galerie zdjęć, informacje o powiecie. E-oborniki.pl Portal powiatu obornickiego. Aktualności, kultura i rozrywka, sport, technika i nauka, galerie zdjęć, informacje o powiecie. ecentrum.pl Regionalny Portal Wielkopolski Południowej - informacje

Bardziej szczegółowo

48 Hour Film Project 2013

48 Hour Film Project 2013 48 Hour Film Project 2013 Propozycja sponsoringu Kiedy na zrobienie filmu masz 48 godzin, liczy się każda minuta. Film czym jest 48HFP? http://www.youtube.com/watch?v=idgn51kf9ve&feature=youtu.be 48HFP

Bardziej szczegółowo

Future Advert. Doświadczona agencja PR. Zajmujemy się kompleksową obsługą firm w zakresie wizualizacji marki oraz komunikacji.

Future Advert. Doświadczona agencja PR. Zajmujemy się kompleksową obsługą firm w zakresie wizualizacji marki oraz komunikacji. Future Advert Doświadczona agencja PR. Zajmujemy się kompleksową obsługą firm w zakresie wizualizacji marki oraz komunikacji. Nasza Agencja Profesjonalna obsługa Public Relations dla Twojej firmy. Posiadamy

Bardziej szczegółowo

AdBranch BRANŻA TELEKOMUNIKACYJNA

AdBranch BRANŻA TELEKOMUNIKACYJNA AdBranch BRANŻA TELEKOMUNIKACYJNA Dlaczego radio? W roku 2014 na reklamodawcy z branży telekomunikacyjnej na reklamę w radio wydali blisko 150 mln złotych. Trzech największych reklamodawców to Orange,

Bardziej szczegółowo

prezentuje działania na platformie

prezentuje działania na platformie prezentuje działania na platformie Obecność na - korzyści Obecność na YouTube - korzyści O co chodzi? Ile razy zastanawialiście się Państwo jak skutecznie komunikować się z odbiorcami? Ile razy narzekaliście

Bardziej szczegółowo

Pracownik naukowo-dydaktyczny na Uniwersytecie Szczecińskim, dziennikarz. Doktor nauk społecznych w zakresie nauk o mediach.

Pracownik naukowo-dydaktyczny na Uniwersytecie Szczecińskim, dziennikarz. Doktor nauk społecznych w zakresie nauk o mediach. Krzysztof Flasiński Pracownik naukowo-dydaktyczny na Uniwersytecie Szczecińskim, dziennikarz. Doktor nauk społecznych w zakresie nauk o mediach. e-mail: krzysztof.flasinski@gmail.com aktualne informacje:

Bardziej szczegółowo

OFERTA. Transmisje online. Prezentacje wyników kwartalnych. Filmy korporacyjne. Prezentacje inwestorskie IPO. Telewizja korporacyjna

OFERTA. Transmisje online. Prezentacje wyników kwartalnych. Filmy korporacyjne. Prezentacje inwestorskie IPO. Telewizja korporacyjna www.inwestortv.pl OFERTA Transmisje online Prezentacje wyników kwartalnych Filmy korporacyjne Prezentacje inwestorskie IPO Telewizja korporacyjna Transmisje online Prezentacja wyników finansowych Transmisja

Bardziej szczegółowo

Absolwenci studiów II stopnia znajdą w szczególności pracę jako zarządzający i strukturyzujący strumień przekazu:

Absolwenci studiów II stopnia znajdą w szczególności pracę jako zarządzający i strukturyzujący strumień przekazu: PROGRAM NAUCZANIA NA KIERUNKU: DZIENNIAKRSTWO I KOMUNIKACJA SPOŁECZNA FORMA STUDIÓW: stacjonarne SPECJALNOŚĆ: dziennikarstwo radiowe i telewizyjne POZIOM: II PROGRAM OBOWIĄZUJĄCY OD ROKU AKADEMICKIEGO

Bardziej szczegółowo

Kierunek i poziom studiów: FILOLOGIA POLSKA, studia stacjonarne (poziom I)

Kierunek i poziom studiów: FILOLOGIA POLSKA, studia stacjonarne (poziom I) Uniwersytet Śląski w Katowicach str. 1 Kierunek i poziom studiów: FILOLOGIA POLSKA, studia stacjonarne (poziom I) Sylabus modułu: Kod modułu: 1. Informacje ogólne koordynator modułu dr hab. prof. UŚ ALINA

Bardziej szczegółowo

Kochana telewizja, kochane radio Media offline vs media online w kontekście strategii marketingowych. Warszawa 9 grudnia 2010

Kochana telewizja, kochane radio Media offline vs media online w kontekście strategii marketingowych. Warszawa 9 grudnia 2010 Kochana telewizja, kochane radio Media offline vs media online w kontekście strategii marketingowych Warszawa 9 grudnia 2010 Konsumpcja mediów była taka prosta Niewątpliwie Internet ma wpływ na nasze życie

Bardziej szczegółowo

Czy wiesz że. Przeciętny polski ośmiolatek zanim ukończy studia:

Czy wiesz że. Przeciętny polski ośmiolatek zanim ukończy studia: Czy wiesz że. Przeciętny polski ośmiolatek zanim ukończy studia: - Spędzi 10 tys. godzin grając w gry komputerowe - Wyśle 200 tys. emaili i sms - Przesiedzi przed TV 10 tys. godzin oglądając ok. pół milina

Bardziej szczegółowo

POLAND CO TO JEST IMAGINE?

POLAND CO TO JEST IMAGINE? POLAND CO TO JEST IMAGINE? Imagine Poland to polska edycja międzynarodowego młodzieżowego przeglądu i konkursu muzycznego, organizowana przez doświadczonych partnerów, wykorzystująca i sieciująca istniejące

Bardziej szczegółowo

Dziennikarstwo obywatelskie. Czym jest?

Dziennikarstwo obywatelskie. Czym jest? Dziennikarstwo obywatelskie Czym jest? Dziennikarze obywatelscy Kim są? Dziennikarstwo obywatelskie......to rodzaj dziennikarstwa uprawianego przez nieprofesjonalnych dziennikarzy w interesie społecznym.

Bardziej szczegółowo

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2012/2013

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2012/2013 Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego Karta przedmiotu obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 01/013 WydziałPrawa, Administracji i Stosunków Miedzynarodowych Kierunek

Bardziej szczegółowo

Dziennikarze technologiczni pod lupą ComPress

Dziennikarze technologiczni pod lupą ComPress Dziennikarze technologiczni pod lupą ComPress Agencja Public Relations ComPress zrealizowała badanie mające na celu poznanie opinii dziennikarzy zajmujących się nowymi technologiami na temat preferowanych

Bardziej szczegółowo

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2012/2013

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2012/2013 Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego Karta przedmiotu obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 01/01 WydziałZarządzania i Komunikacji Społecznej Kierunek studiów:

Bardziej szczegółowo

SZKOLENIE OTWARTE 11.03.2014 LUB 13.03.2014!! INSTRUKCJA OBSŁUGI MEDIÓW Z ELEMENTAMI KRYZYSU!!

SZKOLENIE OTWARTE 11.03.2014 LUB 13.03.2014!! INSTRUKCJA OBSŁUGI MEDIÓW Z ELEMENTAMI KRYZYSU!! SZKOLENIE OTWARTE 11.03.2014 LUB 13.03.2014 INSTRUKCJA OBSŁUGI MEDIÓW Z ELEMENTAMI KRYZYSU DLACZEGO VISION GROUP? Łączymy wiedzę i umiejętności z zakresu public relations z dziennikarskim doświadczeniem.

Bardziej szczegółowo

Absolwenci studiów II stopnia znajdą w szczególności pracę jako zarządzający i strukturyzujący strumień przekazu:

Absolwenci studiów II stopnia znajdą w szczególności pracę jako zarządzający i strukturyzujący strumień przekazu: PROGRAM NAUCZANIA NA KIERUNKU: DZIENNIAKRSTWO I KOMUNIKACJA SPOŁECZNA FORMA STUDIÓW: niestacjonarne SPECJALNOŚĆ: dziennikarstwo radiowe i telewizyjne POZIOM: II PROGRAM OBOWIĄZUJĄCY OD ROKU AKADEMICKIEGO

Bardziej szczegółowo

Kompetencje akademickie Wprowadzenie do komunikacji naukowej

Kompetencje akademickie Wprowadzenie do komunikacji naukowej WYKŁAD OGÓLNOUNIWERSYTECKI DLA DOKTORANTÓW 2015/2016 Kompetencje akademickie Wprowadzenie do komunikacji naukowej Rok akademicki: 2015/2016 Semestr zimowy: 30 h Limit miejsc: 100 Prowadzący: dr Emanuel

Bardziej szczegółowo

Gazeta Wyborcza najbardziej opiniotwórcza, w mediach najczęściej o polityce

Gazeta Wyborcza najbardziej opiniotwórcza, w mediach najczęściej o polityce Instytut Monitorowania Mediów Al. Jerozolimskie 53; 00-697 Warszawa tel. +48 22 356 21 00 kontakt: Magdalena Grabarczyk-Tokaj Kierownik ds. rozwoju badao mgrabarczyk@instytut.com.pl Informacja prasowa

Bardziej szczegółowo

Iv. Kreatywne. z mediów

Iv. Kreatywne. z mediów Iv. Kreatywne korzystanie z mediów Edukacja formalna dzieci Kreatywne korzystanie z mediów [ 45 ] Zagadnienia Wychowanie przedszkolne Szkoła podstawowa, klasy 1-3 Szkoła podstawowa, klasy 4-6 Tworzenie

Bardziej szczegółowo

Krzysztof Krejtz, Piotr Toczyski, Marzena Cypryańska, Jarosław Milewski, Izabela Krejtz, Wojciech Ciemniewski

Krzysztof Krejtz, Piotr Toczyski, Marzena Cypryańska, Jarosław Milewski, Izabela Krejtz, Wojciech Ciemniewski Krzysztof Krejtz, Piotr Toczyski, Marzena Cypryańska, Jarosław Milewski, Izabela Krejtz, Wojciech Ciemniewski Społeczeństwo informacyjne / oparte na wiedzy, gdzie informacja nabiera wartości materialnej.

Bardziej szczegółowo

Rola internetu w zakupach artykułów spożywczych

Rola internetu w zakupach artykułów spożywczych Warszawa, 14 września 2010 r. Informacja prasowa IAB Polska Rola internetu w zakupach artykułów spożywczych Wyniki badania przeprowadzonego dla IAB przez PBI wskazują, że internauci aktywnie interesują

Bardziej szczegółowo

SYLABUS. politologia studia I stopnia

SYLABUS. politologia studia I stopnia Rzeszów, 1 październik 2014 r. SYLABUS Nazwa przedmiotu Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot Kod przedmiotu Studia Kierunek studiów Poziom kształcenia Forma studiów Rodzaj przedmiotu Rok i semestr studiów

Bardziej szczegółowo

Ewolucja rynku telewizyjnego w Polsce. Analiza przypadku TVN i TVP. Kraków 2014, Wydawnictwu Uniwersytetu Jagiellońskiego. Kraków s.138.

Ewolucja rynku telewizyjnego w Polsce. Analiza przypadku TVN i TVP. Kraków 2014, Wydawnictwu Uniwersytetu Jagiellońskiego. Kraków s.138. WYKAZ PUBLIKACJI dr Weronika Świerczyńska-Głownia Monografie Ewolucja rynku telewizyjnego w Polsce. Analiza przypadku TVN i TVP. Kraków 2014, Wydawnictwu Uniwersytetu Jagiellońskiego. Kraków 2014. s.138.

Bardziej szczegółowo

MEDIA SPOŁECZNOŚCIOW E Czy szkoła promuje region? A może region promuje szkołę? W praktyce wizerunek szkoły jest składową m.in.: Informacji na temat kondycji szkoły (dydaktyka, zajęcia pozalekcyjne, olimpijczycy,

Bardziej szczegółowo

Netia Player, czyli co robić, kiedy zwykła telewizja już nie wystarcza. Katarzyna Kuczyńska, Netia Warszawa, 31 stycznia 2012

Netia Player, czyli co robić, kiedy zwykła telewizja już nie wystarcza. Katarzyna Kuczyńska, Netia Warszawa, 31 stycznia 2012 Netia Player, czyli co robić, kiedy zwykła telewizja już nie wystarcza Katarzyna Kuczyńska, Netia Warszawa, 31 stycznia 2012 Coraz bardziej zacierają się granice pomiędzy światem telewizji i Internetu

Bardziej szczegółowo

Konferencja prasowa. www.manta.com.pl

Konferencja prasowa. www.manta.com.pl 1 Konferencja prasowa 2012 2 Manta początek Manta powstała w 1998 roku w listopadzie. Obroty i zyski są wypracowane na kapitale własnym, firma nie ma żadnych kredytów, jest całkowicie niezależna, powstała

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Kod CPV: 79.34.22.00-5 Usługi w zakresie promocji Przedmiotem zamówienia jest przygotowanie i wdrożenie Strategii promocji marki Centrum Nauki i Techniki w Łodzi.

Bardziej szczegółowo

PROGRAM MOBILNOŚCI KRAJOWEJ STUDENTÓW I DOKTORANTÓW

PROGRAM MOBILNOŚCI KRAJOWEJ STUDENTÓW I DOKTORANTÓW www.most.amu.edu.pl PROGRAM MOBILNOŚCI KRAJOWEJ STUDENTÓW I DOKTORANTÓW CO TO JEST PROGRAM MOST? MOST jest programem mobilności krajowej dla studentów i doktorantów, którego celem jest odbycie studiów

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN 9. EDYCJI PLEBISCYTU MEDIATORY STUDENCKIE NAGRODY DZIENNIKARSKIE

REGULAMIN 9. EDYCJI PLEBISCYTU MEDIATORY STUDENCKIE NAGRODY DZIENNIKARSKIE REGULAMIN 9. EDYCJI PLEBISCYTU MEDIATORY STUDENCKIE NAGRODY DZIENNIKARSKIE Artykuł I ORGANIZATOR 1. Organizatorem konkursu jest Koło Naukowe Studentów Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu

Bardziej szczegółowo

Czy Twoja biblioteka?

Czy Twoja biblioteka? Czy Twoja biblioteka? Stworzyła internetową społeczność użytkowników? Gdy wprowadza jakąś usługę, to czy systematycznie ocenią ją i usprawnia? Bierze pod uwagę opinie użytkowników? Zna potrzeby swoich

Bardziej szczegółowo

Jak działają social media?

Jak działają social media? 3.1.1 Jak działają social media? Wg definicji publikowanej na Wikipedii Media społecznościowe (ang. Social Media) to określenie odnoszące się do ogólnie pojętego korzystania z internetowych i mobilnych

Bardziej szczegółowo

Tomasz Bonek Marta Smaga Spółka z o.o. dla Dolnośląskiej Izby Gospodarczej. Szkolenie. Jak zarabiać w internecie? Przenieś swój biznes do sieci!

Tomasz Bonek Marta Smaga Spółka z o.o. dla Dolnośląskiej Izby Gospodarczej. Szkolenie. Jak zarabiać w internecie? Przenieś swój biznes do sieci! Tomasz Bonek Marta Smaga Spółka z o.o. dla Dolnośląskiej Izby Gospodarczej Szkolenie Jak zarabiać w internecie? Przenieś swój biznes do sieci! O nas Współautorzy jednego z największych sukcesów na polskim

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW NA KIERUNKU: dziennikarstwo i komunikacja społeczna. SPECJALNOŚĆ: Fotografia i film. FORMA STUDIÓW: niestacjonarne POZIOM KSZTAŁCENIA: II

PLAN STUDIÓW NA KIERUNKU: dziennikarstwo i komunikacja społeczna. SPECJALNOŚĆ: Fotografia i film. FORMA STUDIÓW: niestacjonarne POZIOM KSZTAŁCENIA: II PLAN STUDIÓW NA KIERUNKU: dziennikarstwo i komunikacja społeczna SPECJALNOŚĆ: Fotografia i film FORMA STUDIÓW: niestacjonarne POZIOM KSZTAŁCENIA: II PROGRAM OBOWIĄZUJĄCY OD ROKU AKADEMICKIEGO 2016/2017

Bardziej szczegółowo

Najbardziej opiniotwórcze polskie media dekady: 2004-2013

Najbardziej opiniotwórcze polskie media dekady: 2004-2013 Najbardziej opiniotwórcze polskie media dekady: 2004-2013 Analiza częstotliwości cytowania poszczególnych mediów przez inne media na podstawie przekazów prasowych, telewizyjnych i radiowych z okresu od

Bardziej szczegółowo

Badanie rynku audiowizualnego. Audiowizualnego Polski - wyzwania dla dystrybutorów

Badanie rynku audiowizualnego. Audiowizualnego Polski - wyzwania dla dystrybutorów Badanie rynku audiowizualnego. Konkurencyjność Sektora Audiowizualnego Polski - wyzwania dla dystrybutorów Na zlecenie Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Media Desk Polska i Stowarzyszenia

Bardziej szczegółowo

EDUKACJA EKOLOGICZNA PRZYSZŁOŚCI JUŻ TERAZ

EDUKACJA EKOLOGICZNA PRZYSZŁOŚCI JUŻ TERAZ EDUKACJA EKOLOGICZNA PRZYSZŁOŚCI JUŻ TERAZ Magdalena Machinko-Nagrabecka Kierownik Działu Edukacji Ekologicznej Centrum UNEP/GRID-Warszawa Warszawa, 23 stycznia 2013 r. NFOŚiGW - Konsultacje w sprawie

Bardziej szczegółowo

Oferta dla III sektora

Oferta dla III sektora Stowarzyszenie Młodych Profesjonalistów Extremum Oferta dla III sektora Stowarzyszenie Młodych Profesjonalistów Extremum ul. Garncarska 2/9, 61-817 Poznań tel. 501 684 242 e-mail: extremum@extremum.org.pl

Bardziej szczegółowo

NAJWIĘKSZA SIEĆ MEDIÓW MIEJSKICH W POLSCE

NAJWIĘKSZA SIEĆ MEDIÓW MIEJSKICH W POLSCE NAJWIĘKSZA SIEĆ MEDIÓW MIEJSKICH W POLSCE 2 SPIS TREŚCI 3 4 5 6 10 18 19 Nasi Partnerzy Nasz zasięg Dlaczego warto reklamować się w mediach lokalnych? Reklama w TELEWIZJI Skuteczne dotarcie wysoka oglądalność

Bardziej szczegółowo

Inventree.pl. Pomysł Wiedza - Kapitał

Inventree.pl. Pomysł Wiedza - Kapitał Inventree.pl Pomysł Wiedza - Kapitał Pomysł Wiedza Kapitał Inventree to: miejsce spotkań ludzi kreatywnych szansa na wykorzystanie wiedzy i umiejętności w celu stworzenia dobrze prosperującego biznesu

Bardziej szczegółowo

Sieć co łowi wszystkie ryby, czyli poradnictwo zawodowe a Internet Anna Sarczyńska i Zbigniew Brzeziński

Sieć co łowi wszystkie ryby, czyli poradnictwo zawodowe a Internet Anna Sarczyńska i Zbigniew Brzeziński Sieć co łowi wszystkie ryby, czyli poradnictwo zawodowe a Internet Anna Sarczyńska i Zbigniew Brzeziński Kraków, 5 czerwca 2014 roku Niesłychanie ważny plan dotarcia do celu Internet jako emanacja rynku

Bardziej szczegółowo

Biuletyn IR Cyfrowego Polsatu. 20 26 maja 2013 r.

Biuletyn IR Cyfrowego Polsatu. 20 26 maja 2013 r. Biuletyn IR Cyfrowego Polsatu 20 26 maja 2013 r. Prasa o nas Data Prasa o rynku TMT w Polsce 20.05 Rzeczpospolita: 12,4 mln osób bez analogowego sygnału W nocy z niedzieli na poniedziałek analogowa telewizja

Bardziej szczegółowo

KONFERENCJA Dolnośląski rynek pracy dziś i jutro

KONFERENCJA Dolnośląski rynek pracy dziś i jutro KONFERENCJA Dolnośląski rynek pracy dziś i jutro Rekrutacja i selekcja pracowników w mediach społecznościowych Wałbrzych, 18.10.2012 r. Martyna Dąbrowska Menedżer projektów Human Partner Sp. z o.o. Zakres

Bardziej szczegółowo

Wirtualne Biuro. Nowoczesne technologie w budowaniu relacji z mediami. Prosta i skuteczna komunikacja www.newslink.pl. Dystrybutor systemu:

Wirtualne Biuro. Nowoczesne technologie w budowaniu relacji z mediami. Prosta i skuteczna komunikacja www.newslink.pl. Dystrybutor systemu: Dystrybutor systemu: ul. Siemieńskiego 20, lok. 38 35-234 Rzeszów tel.: +48 692 079 870 fax.: +48 22 244 22 46 e-mail: www.altimedia.pl Nowoczesne technologie w budowaniu relacji z mediami Wirtualne Biuro

Bardziej szczegółowo

SmartBox. Nowy wymiar promocji

SmartBox. Nowy wymiar promocji Nowy wymiar promocji Rozszerzona komunikacja Czym jest SmartBox? SmartBox to pakiet trzech uzupełniających się kanałów promocji. To nasz oryginalny, autorski pomysł na połączenie: aplikacji mobilnych na

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA NA KIERUNKU: DZIENNIKARSTWO I KOMUNIKACJA SPOŁECZNA. SPECJALNOŚĆ: dziennikarstwo radiowe i telewizyjne

PROGRAM NAUCZANIA NA KIERUNKU: DZIENNIKARSTWO I KOMUNIKACJA SPOŁECZNA. SPECJALNOŚĆ: dziennikarstwo radiowe i telewizyjne PROGRAM NAUCZANIA NA KIERUNKU: DZIENNIKARSTWO I KOMUNIKACJA SPOŁECZNA SPECJALNOŚĆ: dziennikarstwo radiowe i telewizyjne FORMA STUDIÓW : niestacjonarne POZIOM KSZTAŁCENIA : I stopnia PROGRAM OBOWIĄZUJĄCY

Bardziej szczegółowo

Oferta dla biur karier

Oferta dla biur karier Stowarzyszenie Młodych Profesjonalistów Extremum Oferta dla biur karier Stowarzyszenie Młodych Profesjonalistów Extremum ul. Garncarska 2/9, 61-817 Poznań tel. 501 684 242 e-mail: extremum@extremum.org.pl

Bardziej szczegółowo

to agencja specjalizująca się w kompleksowej obsłudze marek w mediach społecznościowych. Dzięki specjalistycznemu know-how, dopasowaniu oferty do

to agencja specjalizująca się w kompleksowej obsłudze marek w mediach społecznościowych. Dzięki specjalistycznemu know-how, dopasowaniu oferty do to agencja specjalizująca się w kompleksowej obsłudze marek w mediach społecznościowych. Dzięki specjalistycznemu know-how, dopasowaniu oferty do indywidualnych potrzeb oraz silnemu wsparciu technologicznemu,

Bardziej szczegółowo

Czy uważasz, że Twoja marka jest dostatecznie rozpoznawalna? Czy myślisz, że nie możesz pozyskać więcej nowych klientów?

Czy uważasz, że Twoja marka jest dostatecznie rozpoznawalna? Czy myślisz, że nie możesz pozyskać więcej nowych klientów? Czy uważasz, że Twoja marka jest dostatecznie rozpoznawalna? Czy myślisz, że nie możesz pozyskać więcej nowych klientów? Czy potencjalni klienci uznają Twoją ofertę za najbardziej atrakcyjną? Jeżeli na

Bardziej szczegółowo

Program Nowoczesne Zarządzanie Biznesem współpraca na rzecz rozwoju mediów akademickich w Polsce

Program Nowoczesne Zarządzanie Biznesem współpraca na rzecz rozwoju mediów akademickich w Polsce Program Nowoczesne Zarządzanie Biznesem współpraca na rzecz rozwoju mediów akademickich w Polsce W Programie uczestniczy ponad 130 szkół wyższych Misją Programu NZB jest podnoszenie poziomu wiedzy o rynku

Bardziej szczegółowo

Czytelnik, użytkownik, klient, odbiorca w bibliotece cyfrowej. czyli KTO?

Czytelnik, użytkownik, klient, odbiorca w bibliotece cyfrowej. czyli KTO? Czytelnik, użytkownik, klient, odbiorca w bibliotece cyfrowej. czyli KTO? Jolanta Mazurek Biblioteka Kórnicka PAN Konferencja Polskie Biblioteki Cyfrowe 2009. Poznań 9 grudnia 2009r. Usługi sieciowe YouTube

Bardziej szczegółowo

Główni dystrybutorzy Czasopisma Ekonomia i Zarządzanie

Główni dystrybutorzy Czasopisma Ekonomia i Zarządzanie REKLAMA PRASOWA ADS Główni dystrybutorzy Czasopisma Ekonomia i Zarządzanie Uniwersytet Śląski Biblioteka Uniwersytecka w Kielcach Biblioteka Uniwersytecka Mikołaja Kopernika w Toruniu BIBLIOTAKA UNIWERSYTECKA

Bardziej szczegółowo

12 13 grudnia 2007 r. Akademia Ekonomiczna im. Oskara Langego we Wrocławiu

12 13 grudnia 2007 r. Akademia Ekonomiczna im. Oskara Langego we Wrocławiu ZAPROSZENIE DO WSPÓŁPRACY 12 13 grudnia 2007 r. Akademia Ekonomiczna im. Oskara Langego we Wrocławiu Szanowni Państwo Mam przyjemność przedstawić Państwu ofertę uczestnictwa w charakterze Patrona Medialnego

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie nowych mediów w procesie kształcenia jako przykład innowacji dydaktycznej

Wykorzystanie nowych mediów w procesie kształcenia jako przykład innowacji dydaktycznej Wykorzystanie nowych mediów w procesie kształcenia jako przykład innowacji dydaktycznej mgr Sylwia Polcyn-Matuszewska Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu Informacja o autorce: mgr Sylwia Polcyn-Matuszewska

Bardziej szczegółowo

NAJMŁODSI W SIECI. Konsumpcja treści i usług dostępnych w Internecie przez najmłodszych użytkowników

NAJMŁODSI W SIECI. Konsumpcja treści i usług dostępnych w Internecie przez najmłodszych użytkowników NAJMŁODSI W SIECI Konsumpcja treści i usług dostępnych w Internecie przez najmłodszych użytkowników Raport z badania ilościowego 28 lipca 2014 2 Najmłodsi w sieci. Raport z badania ilościowego. O AUTORACH

Bardziej szczegółowo

Generacja Y o mediach społecznościowych w pracy

Generacja Y o mediach społecznościowych w pracy Generacja Y o mediach społecznościowych w pracy Raport z badania sierpień 2013 r. O badaniu Media społecznościowe powoli zmieniają organizacje. Nie dzieje się to tak szybko, jak się spodziewano kilka lat

Bardziej szczegółowo

Technologie Informacyjne Mediów - składowa tożsamości Nauk o Mediach. Włodzimierz Gogołek Instytut Dziennikarstwa UW www.gogolek.

Technologie Informacyjne Mediów - składowa tożsamości Nauk o Mediach. Włodzimierz Gogołek Instytut Dziennikarstwa UW www.gogolek. Technologie Informacyjne Mediów - składowa tożsamości Nauk o Mediach Włodzimierz Gogołek Instytut Dziennikarstwa UW www.gogolek.pl Zmiany liczby odbieranych umownych słów http://hmi.ucsd.edu/pdf/hmi_2009_consumerreport_dec9_2009.pdf

Bardziej szczegółowo

MEDIA 2015 NAGRODA DLA DZIENNIKARZY

MEDIA 2015 NAGRODA DLA DZIENNIKARZY MEDIA 2015 NAGRODA DLA DZIENNIKARZY Spis treści O konkursie... 3 Kategorie konkursowe... 4 Zgłaszanie prac... 5 Sposób wyłaniania zwycięzców... 6 Nagrody... 7 Szczegółowe informacje... 7 Informacje o organizatorze

Bardziej szczegółowo

DOŚWIADCZANIE TELEWIZJI. Marek Staniszewski Dyr. Wykonawczy Pionu MarkeAngu Canal+ Cyfrowy

DOŚWIADCZANIE TELEWIZJI. Marek Staniszewski Dyr. Wykonawczy Pionu MarkeAngu Canal+ Cyfrowy Katalizator Innowacji - usługi doradcze dla biznesu realizowane w modelu audytu benchmarkowego. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Dotacje na

Bardziej szczegółowo

Na podstawie: Lori M. Takeuchi. Families matter: designing media for a digital age. New York: The Joan Ganz Cooney Center at Sesame Workshop 2011.

Na podstawie: Lori M. Takeuchi. Families matter: designing media for a digital age. New York: The Joan Ganz Cooney Center at Sesame Workshop 2011. Na podstawie: Lori M. Takeuchi. Families matter: designing media for a digital age. New York: The Joan Ganz Cooney Center at Sesame Workshop 2011. Sara Grimes, Deborah Fields. Kids online: A new research

Bardziej szczegółowo

Konferencja NECS 2015 - PROGRAM

Konferencja NECS 2015 - PROGRAM Konferencja NECS 2015 - PROGRAM Konferencja NECS 2015 jest największą w Europie i najbardziej prestiżową cykliczną konferencją poświęconą mediom i kulturze audiowizualnej. Wydarzenie gromadzi około 450

Bardziej szczegółowo

Mobilni dziennikarze

Mobilni dziennikarze Mobilni dziennikarze Informacje ogólne Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji 1 Spis treści Wstęp 3 O projekcie 4 Profil mobilnego dziennikarza 5 Działania mobilnych dziennikarzy 6 Rekrutacja 7 Kontakt 8 2

Bardziej szczegółowo

FILMY REKLAMOWE KOORDYNACJA KAMPANII REKLAMOWYCH Z WYKORZYSTANIEM MATERIAŁÓW AUDIO-WIZUALNYCH

FILMY REKLAMOWE KOORDYNACJA KAMPANII REKLAMOWYCH Z WYKORZYSTANIEM MATERIAŁÓW AUDIO-WIZUALNYCH FILMY REKLAMOWE KOORDYNACJA KAMPANII REKLAMOWYCH Z WYKORZYSTANIEM MATERIAŁÓW AUDIO-WIZUALNYCH Studio filmowe TEAM PROMOTION istnieje of 2007 roku. W swoim dorobku mamy filmy reklamowe, szkoleniowe, promocyjne,

Bardziej szczegółowo

Akademickie Biura Karier w roku akademickim 2014/2015

Akademickie Biura Karier w roku akademickim 2014/2015 Akademickie Biura Karier w roku akademickim 2014/2015 Bartłomiej Banaszak Rzecznik Praw Absolwenta IV Kongres Akademickich Biur Karier 14 października 2015 r.; Warszawa Raport nt. akademickich biur karier

Bardziej szczegółowo

Komunikacja i media. Komunikacja jest częścią każdego działania, w zależności od ich rodzaju, można mówić o różnych jej poziomach.

Komunikacja i media. Komunikacja jest częścią każdego działania, w zależności od ich rodzaju, można mówić o różnych jej poziomach. Komunikacja i media Uczniowie i uczennice mogą inicjować powstawanie i prowadzić szkolne media, istnieje przynajmniej jeden środek przekazu dla społeczności uczniowskiej. Władze SU i dyrekcja dbają o to,

Bardziej szczegółowo

Co nowego w nowych mediach?

Co nowego w nowych mediach? http://kmalinowski89.wordpress.com/2011/02/11/why-new-media-matters/ Co nowego w nowych mediach? dr Politechnika Koszalińska Instytut Neofilologii i Komunikacji Społecznej o internecie przed Web 2.0

Bardziej szczegółowo

2.3.5. Umiejętności związane z wiedzą 2.4. Podsumowanie analizy literaturowej

2.3.5. Umiejętności związane z wiedzą 2.4. Podsumowanie analizy literaturowej Spis treści 1. Przesłanki dla podjęcia badań 1.1. Wprowadzenie 1.2. Cel badawczy i plan pracy 1.3. Obszar badawczy 1.4. Znaczenie badań dla teorii 1.5. Znaczenie badań dla praktyków 2. Przegląd literatury

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ APLIKACYJNY

FORMULARZ APLIKACYJNY FORMULARZ APLIKACYJNY Informacje przedstawione w formularzu aplikacyjnym są przechowywane zgodnie z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych (Dz. U. nr 133, poz. 883).Wypełnienie i wysłanie formularza jest jednoznaczne

Bardziej szczegółowo

Internet PR w praktyce Urszula Kandefer Łukasz Zawadowski Internet + PR = Internet PR Znaczenie Internetu do kreowania wizerunku Internet podstawowe źródło informacji Wzrost znaczenia internetu rozwój

Bardziej szczegółowo

Diagnoza najważniejszych aspektów funkcjonowania kultury w gminie Biały Dunajec

Diagnoza najważniejszych aspektów funkcjonowania kultury w gminie Biały Dunajec Diagnoza najważniejszych aspektów funkcjonowania kultury w gminie Biały Dunajec Czy istnieją w Gminie dokumenty kształtujące jej politykę kulturalną? Czy Gmina stworzyła warunki dla rozwoju kultury oraz

Bardziej szczegółowo

Marta Woźniak *, Bernard Maj ** Stan podaży szkoleń antykryzysowych w latach 2009 2010

Marta Woźniak *, Bernard Maj ** Stan podaży szkoleń antykryzysowych w latach 2009 2010 2012 nr 3 (VIII) BEZPIECZEŃSTWO TEORIA I PRAKTYKA Marta Woźniak *, Bernard Maj ** Stan podaży szkoleń antykryzysowych w latach 2009 2010 Wprowadzenie Kryzys gospodarczy, zapoczątkowany zapaścią na amerykańskim

Bardziej szczegółowo

E - PUBLIC RELATIONS POJĘCIE I ZASTOSOWANIE

E - PUBLIC RELATIONS POJĘCIE I ZASTOSOWANIE Łukasz Żabski E - PUBLIC RELATIONS POJĘCIE I ZASTOSOWANIE Public relations (PR) w Internecie fachowo określane jako e-pr, polega na budowaniu i utrzymaniu dobrych relacji ze wspólnotami mogącymi mieć znaczący

Bardziej szczegółowo

Oferta narzędzi rekrutacyjnych serwisu Praca w portalu dlastudenta.pl 1/7

Oferta narzędzi rekrutacyjnych serwisu Praca w portalu dlastudenta.pl 1/7 Oferta narzędzi rekrutacyjnych serwisu Praca w portalu dlastudenta.pl 1/7 Skuteczna rekrutacja o dużym zasięgu DlaStudenta.pl to obecnie największy portal studencki w Polsce co miesiąc odwiedza nas ok.

Bardziej szczegółowo

Media społecznościowe: wykorzystanie w PR

Media społecznościowe: wykorzystanie w PR : O badaniu Cel Deklarowany zakres wykorzystania mediów społecznościowych w komunikacji public relations i marketingowej Opinie pracowników branży PR & marketing na temat ich oczekiwań związanych z tego

Bardziej szczegółowo

Dzieci aktywne online. Urodzeni z myszką w ręku Często online, rzadziej offline Treści poszukiwane

Dzieci aktywne online. Urodzeni z myszką w ręku Często online, rzadziej offline Treści poszukiwane Dzieci aktywne online Urodzeni z myszką w ręku Często online, rzadziej offline Treści poszukiwane październik 2007 Raport Dzieci aktywne online został opracowany na potrzeby I Międzynarodowej Konferencji

Bardziej szczegółowo

Wizerunek organizacji pozarządowych. najważniejsze fakty 16% 24% 13% 37% Wizerunek organizacji pozarządowych 1

Wizerunek organizacji pozarządowych. najważniejsze fakty 16% 24% 13% 37% Wizerunek organizacji pozarządowych 1 Wizerunek organizacji pozarządowych najważniejsze fakty 24% 16% 13% 37% Wizerunek organizacji pozarządowych 1 Kiedy Polacy słyszą organizacja pozarządowa to myślą 79% 77% zajmują się głównie pomaganiem

Bardziej szczegółowo

Humanistyczny. Katedra Dziennikarstwa, Nowych Mediów i Komunikacji Społecznej Kierunek

Humanistyczny. Katedra Dziennikarstwa, Nowych Mediów i Komunikacji Społecznej Kierunek Załącznik Nr 1.11 pieczątka jednostki organizacyjnej OPIS PRZEDMIOTU, PROGRAMU NAUCZANIA ORAZ SPOSOBÓW WERYFIKACJI EFEKTÓW KSZTAŁCENIA CZEŚĆ A * (opis przedmiotu i programu nauczania) OPIS PRZEDMIOTU Nazwa

Bardziej szczegółowo

Studia stacjonarne / 3 semestry/ 180 godzin

Studia stacjonarne / 3 semestry/ 180 godzin Program specjalizacji Dziennikarstwo Multimedialne w roku akademickim 2011/12: PRZEDMIOTY: 1. PRACA ZE ŹRÓDŁAMI DOKUMENTACJI MULTIMEDIALNEJ prof. Marek Jabłonowski/ mgr Beata Bereza 2. DZIENNIKARSTWO W

Bardziej szczegółowo

Jesteśmy telewizją, której głównym celem jest promocja istotnych wydarzeń na terenie kraju jak i za granicą. Jednak nie uciekamy też od tematów

Jesteśmy telewizją, której głównym celem jest promocja istotnych wydarzeń na terenie kraju jak i za granicą. Jednak nie uciekamy też od tematów 2014 w w w. m t v 2 4. t v Jesteśmy telewizją, której głównym celem jest promocja istotnych wydarzeń na terenie kraju jak i za granicą. Jednak nie uciekamy też od tematów poważnych, istotnych dla lokalnych

Bardziej szczegółowo