Opis funkcjonalny i techniczny strony internetowej kampanii oraz etapy realizacji

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Opis funkcjonalny i techniczny strony internetowej kampanii oraz etapy realizacji"

Transkrypt

1 Sprawa nr 26/GDOŚ/2011 Załącznik Nr 11 do SIWZ, stanowiący załącznik Nr 1 do OPZ Opis funkcjonalny i techniczny strony internetowej kampanii oraz etapy realizacji I. Założenia i cele...1 II. Podzadania składające się na stworzenie, utrzymanie i prowadzenie strony internetowej kampanii...2 III. Struktura i wygląd strony internetowej...3 IV. Ogólne wymagania techniczne dla strony internetowej...5 V. Wymagania dla systemu zarządzania treścią Portalu (CMS)...6 VI. Moduły Moduł Aktualności Moduł Mapa Moduł Multimedia Moduł rejestracji i panel logowania Moduł wgrywania i odtwarzania plików multimedialnych Moduł Newsletter...10 VII. Schemat wyświetlania się strony internetowej...10 I. Założenia i cele 1. Głównym celem strony internetowej poczujnature.pl ma być informowanie o kampanii i działaniach w ramach projektu Złap Równowagę, Odkryj Naturę współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. 2. Strona internetowa kampanii zawierać ma informacje dotyczące realizacji projektu, bieżące informacje o związanych z nim działaniach edukacyjnych: Obozach ekologicznych, Akademii Managera oraz certyfikowanych szkoleniach on-line, a także virale, informacje na temat Ambasadora Kampanii, fotografie, filmy, relacje z eventów związanych z realizacją niniejszej kampanii. 3. Strona ma mieć również wymiar społecznościowo interaktywny funkcjonowanie strony ma być sprzężone z funkcjonowaniem konta kampanii na wiodącym portalu społecznościowym i zachęcać do aktywnego włączenia się w projekt poprzez konkursy oraz dzielenie się swoimi zdjęciami i filmami. Pobocznym celem strony ma być stworzenie bazy mailingowej (dzięki rejestracji użytkowników na stronie), aby w przyszłości informować o działaniach związanych z projektem np. za pośrednictwem newslettera.

2 4. Dopuszcza się rozwinięcie podstawowych funkcjonalności strony internetowej w porozumieniu z Zamawiającym. II. Podzadania składające się na stworzenie, utrzymanie i prowadzenie strony internetowej kampanii Podzadanie I Stworzenie strony internetowej kampanii według projektu graficznego layoutu strony internetowej spójnego z linią kreatywną przekazaną przez Zamawiającego. Na podzadanie składają się: 1) Sporządzenie na podstawie referencyjnych projektów graficznych dostarczonych przez Zamawiającego szczegółowych projektów graficznych szablonów następujących podstron: Strona główna, Zakładka Aktualności, Zakładka Mapa, Zakładka Multimedia, Szablon strony głównej sekcji z Dolnego menu, Szablon wyświetlania artykułu, Szablon wyświetlenia pojedynczego zdjęcia, Szablon wyświetlania pojedynczego filmu, Szablon wyświetlania galerii zdjęć, Szablon wyświetlania galerii filmów, Szablon wyniku wyszukiwania, Szablon strony logowania, Szablon strony rejestracji, Szablon strony Profil dla zalogowanego użytkownika i przekazanie ich Zamawiającemu pocztą elektroniczną w terminie 7 dni od dnia podpisania Umowy. 2) W terminie 3 dni od dnia otrzymania szczegółowych projektów graficznych szablonów Zamawiający zaakceptuje bądź zgłosi uwagi do projektów. W przypadku zgłoszonych uwag Wykonawca jest zobowiązany uwzględnić je w terminie 3 dni od dnia ich zgłoszenia. 3) W terminie 21 dni od dnia podpisania Umowy Wykonawca stworzy, umieści na zapewnionym przez siebie serwerze i udostępni Zamawiającemu do akceptacji testową wersję strony internetowej. Testowa wersja strony musi uwzględniać zaakceptowane projekty graficzne oraz wymagania i funkcjonalności zawarte w niniejszym dokumencie. W terminie 3 dni Zamawiający zaakceptuje bądź zgłosi uwagi do testowej wersji strony internetowej lub jej poszczególnych elementów. Wykonawca ma 5 dni na uwzględnienie ewentualnych uwag. Podzadanie II Wdrożenie, opublikowanie w sieci Internet pod domeną poczujnature.pl, zapewnioną przez Zamawiającego, i utrzymanie stworzonej strony internetowej przez czas trwania kampanii na serwerze zapewnionym przez Wykonawcę. Na podzadanie składają się: 1) W terminie 21 dni od dnia podpisania umowy przygotowanie na podstawie wsadu merytorycznego, zapewnionego przez Zamawiającego, treści do opublikowania na stronie internetowej, dostosowanych do specyfiki grupy docelowej do zamieszczenia na stronie i

3 przekazanie ich Zamawiającemu do akceptacji; Zamawiający ma 5 dni na zaakceptowanie lub wniesienie uwag do przekazanych treści i przekazanie ich Wykonawcy, 2) Zapewnienie przez Wykonawcę serwera, na którym przez czas trwania kampanii utrzymana będzie strona internetowa, oraz stałego symetrycznego łącza internetowego o przepustowości min. 2 Mb/s lub gwarantowany przydział pasma o wielkości min. 2 Mb/s z większego łącza. W przypadku, gdy pasmo przepustowości łącza internetowego okaże się niewystarczające należy je odpowiednio zwiększyć. Łącze powinno zapewniać możliwość jednoczesnej pracy użytkowników zalogowanych wysyłających pliki multimedialne oraz odtwarzania przez internautów plików multimedialnych zamieszczonych na stronie w tym samym czasie bez zakłócenia wyświetlania podstron, 3) Opublikowanie w pełni funkcjonalnej i uzupełnionej zaakceptowanymi przez Zamawiającego treściami strony internetowej w sieci Internet pod adresem w terminie 30 dni od dnia podpisania Umowy. Podzadanie III Administrowanie/prowadzenie przez Wykonawcę strony internetowej w czasie trwania kampanii. 1. Wykonawca zapewniani cykliczną aktualizację (co najmniej dwa razy w tygodniu) treści na stronie kampanii w porozumieniu z Zamawiającym. Wykonawca w szczególności: będzie wprowadzał na stronę internetową informacje o działaniach prowadzonych w ramach kampanii, wydarzeniach związanych z kampanią oraz organizowanych eventach, opracuje co najmniej dwa konkursy w czasie realizacji umowy, skierowane do grupy docelowej, o których przebiegu i wynikach będzie informował na stronie internetowej, informował o działaniach Ambasadora Kampanii, tworzył i wprowadzał treści na tematy zaakceptowane przez Zamawiającego, zaproponowane przez Wykonawcę lub Zamawiającego. 2. Przed opublikowaniem i udostępnieniem treści w Internecie Wykonawca będzie każdorazowo informował Zamawiającego o wprowadzonych na stronę treściach. Publikacji wprowadzonych treści dokonywał będzie Zamawiający po ich zweryfikowaniu, chyba że strony postanowią inaczej. 3. Wykonawca będzie niezwłocznie blokował/ukrywał wszelkie zamieszczane na stronie treści, fotografie oraz filmy, które mogą naruszać interesy Zamawiającego i informował go o tym fakcie. Decyzję o wykasowaniu bądź przywróceniu treści/zdjęcia/filmu podejmował będzie Zamawiający. 4. Zamawiający pozostawi sobie możliwość samodzielnego ingerowania w treści zamieszczone na stronie dzięki posiadaniu statusu administratora strony i będzie miał decydujący głos w kwestii materiałów, które będą znajdowały się na stronie. 5. W procesie realizacji niniejszego podzadania Zamawiający będzie wspierał merytorycznie Wykonawcę. Podzadanie IV Po zakończeniu trwania umowy Wykonawca umożliwi niezwłoczne przeniesienie strony internetowej na serwer Zamawiającego poprzez przekazanie mu na nośnikach elektronicznych wszelkich systemów, baz danych oraz innych plików, które umożliwią Zamawiającemu zainstalowanie strony na własnym serwerze i jej niezwłoczne uruchomienie w niezmienionej postaci. III. Struktura i wygląd strony internetowej 1. Szata graficzna strony internetowej zostanie stworzona według projektu graficznego layoutu i linii kreatywnej przekazanych Wykonawcy przez Zamawiającego po podpisaniu umowy.

4 2. Szata graficzna strony musi uwzględniać logotypy GDOŚ oraz Zasady promocji projektów dla beneficjentów Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko dostępne na stronach 3. Sposób w jaki ma się wyświetlać strona główna przedstawiony jest w schemacie przedstawionym w Rozdziale VII Schemat wyświetlania się strony internetowej. 4. Na stronie głównej w obszarze ładowania się strony widoczny jest tytuł oraz lead/zajawka artykułu, który w panelu zarządzania został oznaczony przez administratora w checkboxie Dodaj na stronę główną. Obok widoczny jest button Zarejestruj się oraz ewentualne bannery. 5. Strona ma posiadać dwa rodzaje menu: 1) Górne Menu umieszczone pod rotatorem, zawierające zakładki: a) Aktualności opisane w Rozdziale Moduły ust. 1, b) O kampanii artykuł na temat kampanii i projektu, c) Mapa opisane w Rozdziale Moduły ust. 2, d) Multimedia opisane w Rozdziale Moduły ust 3, e) Konkurs artykuł zawierający informacje na temat prowadzonych konkursów, f) Ambasador artykuł na temat ambasadora kampanii, g) Kontakt dane kontaktowe. 2) Dolne Menu umieszczone poniżej obszaru ładowania się podstron, zawierające informacje o trzech działaniach związanych z projektem Złap Równowagę, Odkryj Naturę (dalej: Działania): a) Chce misie na obóz poświęcone obozom ekologicznym, b) Zakumaj nowy zawód poświęcone Akademii Menedżerów Zrównoważonego Rozwoju, c) Ogarnij się w sieci poświęcone e-szkoleniom. 6. Zakładki w Dolnym Menu mają kierować do sekcji opisujących Działania. Szata graficzna każdej sekcji będzie zindywidualizowana i dostosowana do linii kreatywnej przekazanej przez Zamawiającego. W panelu zarządzania administrator musi mieć możliwość zmiany struktury menu każdej z sekcji (dodawanie nowych zakładek, zmiana kolejności wyświetlania zakładek w menu, edycji zawartości poszczególnych zakładek). 7. Rotator znajdujący się w górnej części strony internetowej prezentuje cyklicznie 3 grafiki dotyczące poszczególnych Działań związanych z projektem Złap Równowagę, Odkryj Naturę z Dolnego Menu. Kliknięcie w umieszczony w rotatorze tytuł wyświetlającej się w danym momencie sekcji kierować ma internautę do sekcji opisującej to Działanie (z Dolnego Menu). 8. Po wejściu do sekcji opisującej Działania widoczne ma być: 1) Menu sekcji, umieszczone po lewej stronie obszaru ładowania się podstron, składające się z zakładek: Aktualności/Co nowego sposób dodawania i wyświetlania artykułów analogiczny jak w opisie modułu Aktualności (rozdział Moduły ust. 1), z tym że artykuły dodane w aktualnościach sekcji nie pojawiają się w module Aktualności, chyba że zostanie wykorzystany button/checkbox Dodaj do Aktualności, Innych zakładek (np. Kontakt, Informacje ogólne o Działaniu, projekcie itp.) dodawanych, kasowanych, ukrywanych, udostępnianych i modyfikowanych przez administratora w panelu zarządzania. 9. Administrator ma mieć możliwość zamiany grafik dotyczących poszczególnych Działań, wyświetlających się w rotatorze i Dolnym Menu. 10. Inne zakładki i odnośniki na stronie: 1) Dla Mediów - umieszczona w prawym górnym rogu nagłówka strony, zawierająca materiały przeznaczone dla mediów (informacje prasowe, artykuły, materiały graficzne, itp.),

5 2) Archiwum zawiera listę artykułów, które administrator w panelu zarządzania zaznaczył do przeniesienia do archiwum, 3) Odnośniki do najpopularniejszych serwisów społecznościowych. IV. Ogólne wymagania techniczne dla strony internetowej 1. Kodowanie znaków zgodne z Unicode UTF-8 (ISO :2000). 2. Kodowanie strony internetowej zgodne ze standardami W3C dla: HTML, XHTML, CSS. 3. Strona internetowa ma być zoptymalizowana pod kątem czasu ładowania (mała łączna wielkość plików tworzących pojedynczą podstronę). 4. Sl należy wykonać w szerokości 1024px. 5. Wykonawca zobowiązany jest do użycia technologii budowy strony, która zapewni poprawne interpretowanie i wyświetlanie strony na popularnych urządzeniach, systemach i oprogramowaniu tzn. co najmniej: 1) Windows/PC (Microsoft Internet Explorer 7.0 i nowsza, Mozilla Firefox 3.0 i nowsza, Opera 10.0 i nowsza), Mac OS/Apple (Apple Safari 5.0 i nowsza, Mozilla Firefox 3.0 i nowsza), 2) urządzenia przenośne z systemem Google Android, Apple ios Całość strony internetowej ma umożliwiać łatwe zarządzanie stroną internetową oraz aktualizację i możliwość uzupełniania danych. Dostęp do elementów strony pozwalających na jej modyfikacje musi być autoryzowany. 7. Strona musi zawierać narzędzie umożliwiające administratorowi wgrywanie do systemu plików oraz umieszczanie na podstronach i w treści artykułów ścieżek do pobrania albo otwarcia tych plików. 8. Strona musi pozwalać administratorowi w prosty sposób (na przykład poprzez wklejenie odpowiedniego kodu w edytorze WYSIWYG) na umieszczanie w treści artykułów i na poszczególnych podstronach okien, w których odtwarzane będą pliki wideo, zamieszczone w najpopularniejszych serwisach udostępniających materiały wideo. 9. Strona musi zawierać narzędzia umożliwiające generowanie wersji do druku dla treści umieszczonych na stronie. 10. Strona musi umożliwiać wstawianie i edytowanie dat przy zamieszczanych artykułach. 11. Strona musi dawać możliwość tworzenia sekcji, które następnie mogą dzielić się na kategorie, które mogą dzielić się na podkategorie itd. Zamieszczone treści/artykuły będą przypisane do ostatniego poziomu w strukturze. Mechanizm musi zapewnić łatwą zmianę sekcji, kategorii, lub podkategorii dla treści/artykułów już istniejących, niezależnie od ich poziomu dowiązania. 12. Całość strony internetowej musi umożliwić administratorom łatwą rozbudowę struktury oraz posiadać możliwość dodania, edycji, skasowania, ukrycia oraz pokazania/opublikowania dowolnego artykułu, podkategorii, kategorii, bądź sekcji. 13. Strona musi dawać możliwość podglądu treści wprowadzonych na stronę przed ich publikacją w formie jak najbardziej zbliżonej do widoku po opublikowaniu. 14. Strona musi posiadać mechanizm przenoszenia przez administratora artykułów do Archiwum. 15. Strona musi posiadać mechanizm wyszukiwania utworzonych artykułów oraz zamieszczonych treści po słowach kluczowych z filtrami: dowolne słowa, wszystkie słowa, dokładne wyrażenie. Wynikiem wyszukiwania powinno być wyświetlenie następujących informacji o artykułach/treściach zamieszczonych na stronie: Tytuł/nazwa, który jest odnośnikiem do danego artykułu/podstrony, Miejsce, w którym znajduje się na stronie dany artykuł/podstrona, w postaci nazwy sekcji, kategorii, podkategorii, itd., fragment tekstu z zaznaczonym wyrażeniem wpisanym w pole wyszukiwania, data wprowadzenia na stronę. Wyniki wyszukiwania mają być wyświetlane według daty zamieszczenia - od najnowszego do najstarszego. Liczba wyświetlanych na jednej stronie wyników ma wynosić 10 pozycji. W przypadku braku wyniku odpowiadającego wpisanym kryteriom wyszukiwania ma być generowany odpowiedni komunikat np.: Nie znaleziono wyników odpowiadających podanym kryteriom. Podaj inne kryteria. 16. Strona musi zawierać narzędzie, które umożliwia umieszczenie na stronie głównej leadu/zajawki artykułu z buttonem czytaj więcej kierującym do danego artykułu. Odbywać się to może np. za pomocą checkboxu Dodaj na stronę główną w czasie edycji/tworzenia danego artykułu.

6 17. Strona musi zawierać narzędzia umożliwiające dodawanie przez zalogowanych użytkowników strony fotografii lub plików wideo w powiązaniu z lokalizacją na mapie (opisane w rozdziale Moduły ust. 2). 18. Strona musi zawierać narzędzia umożliwiające tworzenie i przeglądanie bazy zamieszczonych fotografii oraz zamieszczonych filmów (opisane w rozdziale Moduły ust. 2 i 3). 19. Strona musi zawierać narzędzia umożliwiające rozsyłanie informacji typu newsletter do wybranych odbiorców (opisane w rozdziale Moduły ust. 4). 20. Strona musi zawierać narzędzia umożliwiające użytkownikom rejestrację i logowanie się na stronie internetowej (opisane w rozdziale Moduły ust. 5). 21. Strona musi zawierać narzędzia umożliwiające odtwarzanie plików multimedialnych (opisane w rozdziale Moduły ust. 6). 22. Strona musi zawierać narzędzia umożliwiające optymalizację pod kątem pozycjonowania serwisu (m.in. przyjazne adresy, dynamiczne definiowane tytuły, etc.). 23. Strona musi zawierać narzędzia umożliwiające tworzenie dynamicznej ścieżki linków w punkcie, w którym znajduje się użytkownik, czyli np. strona główna nazwa sekcji nazwa kategorii nazwa działu tytuł artykułu (tzw. nawigacja breadcrumb). 24. Strona musi zawierać narzędzia umożliwiające tworzenie słownika metatagów (słów kluczowych, opisów), które będzie można przypisywać do artykułu tworzonego przez administratora. 25. Strona musi umożliwiać publikację określonych artykułów/treści od zadanej daty (godziny), wycofanie materiałów z portalu od zadanej daty (godziny). 26. Strona ma posiadać licznik odsłon dla filmów i zdjęć zamieszczonych za pośrednictwem modułu Mapa i dawać możliwość stworzenia rankingu zdjęć i filmów ze względu na ilość odsłon (w module Multimedia). 27. Interfejs pozwalający na tworzenie i zarządzanie stronami w CMS w języku polskim. 28. Portal musi zapewniać dokładną walidację danych pobieranych z formularzy, danych URL oraz być odporny między innymi na następujące zagrożenia: ataki semantyczne na adres URL, ataki związane z ładowaniem plików, ataki typu cross-site scripting, podrabianie zatwierdzenia formularza, ujawnienie uwierzytelnień dostępu, wstrzykiwanie kodu SQL, ujawnienie danych przechowywanych w bazie, trawersowanie katalogów, wstrzykiwanie poleceń systemowych. 29. Strona internetowa zapewni monitorowanie aktywności użytkowników anonimowych strony internetowej poprzez zbieranie statystyk w ujęciu dziennym dotyczących co najmniej: liczby odwiedzin, liczby odsłon, liczby unikalnych użytkowników, średniej liczby odsłon w trakcie jednej wizyty użytkownika z uwzględnieniem czasu wizyty na stronie internetowej, rodzajów przeglądarek, statystyk oglądalności materiałów zamieszczonych na stronie. System zapewni możliwość eksportu danych statystycznych do użytecznego pliku csv/xls, pozwalającego na analizę zawartych danych przez Zamawiającego. Dopuszczalne jest wykorzystanie przez Wykonawcę w tym celu dostępnych narzędzi do analizy statystyk serwisów WWW. V. Wymagania dla systemu zarządzania treścią Portalu (CMS) System zarządzania treścią portalu (CMS) powinien spełniać następujące wymagania: 1. Szybka i wygodna publikacja treści dowolnego typu (artykułów, dokumentów, plików, zdjęć, formularzy, elementów pop-up, itd.), bez potrzeby posiadania wiedzy technicznej, w szczególności znajomości języka HTML. 2. Niewielkie wymagania techniczne (wszystkie funkcje dostępne z poziomu stron WWW przy wykorzystaniu najpopularniejszych przeglądarek internetowych). 3. Wygodny i łatwy w obsłudze panel administracyjny. 4. Edytor WYSIWYG do formatowania treści, tworzenia tabel, linków, symboli itp. 5. Możliwość przenoszenia treści z dokumentów MS Office, OpenOffice, HTML z możliwością czyszczenia kodu z nadmiarowych znaczników.

7 6. Możliwość tworzenia struktury serwisu, jej modyfikacji oraz rozbudowy na dowolnym poziomie zagłębienia bez konieczności posiadania wiedzy technicznej (umiejętności programisty). 7. Zarządzanie plikami graficznymi i multimedialnymi. 8. Podgląd artykułu/treści przed publikacją. 9. Interfejs użytkownika w języku polskim. Polskojęzyczny panel administracyjny oraz polskie komunikaty. 10. Wsparcie dla technologii współdzielenia informacji RSS (Really Simple Syndication). 11. Automatyczne generowanie plików PDF. 12. Możliwość dodania rozszerzeń (nowych modułów) serwisu. 13. System CMS dostępny wyłącznie poprzez połączenie szyfrowane (SSL) dla użytkowników nazwanych. 14. Możliwość bezpiecznej autoryzacji użytkowników logujących się przy pomocy przeglądarki internetowej. VI. Moduły 1. Moduł Aktualności 1. W module Aktualności wyświetlane są artykuły przypisane do modułu. 2. Artykuły wyświetlają się po 5 na stronie w kolejności od najnowszego do najstarszego w postaci tytułu, miniatury zdjęcia dołączonego do artykułu, leadu/zajawki artykułu (wprowadzonego do odpowiedniego pola w edytorze WYSIWYG) oraz daty wprowadzenia artykułu do modułu. Kliknięcie w lead lub tytuł przenosi użytkownika do treści całego artykułu. 3. Administrator może dodać artykuł do Aktualności na dwa sposoby: 1) Wybierając w panelu administracyjnym Aktualności -> Dodaj artykuł do Aktualności, 2) Za pomocą checkboxu/buttonu Dodaj do Aktualności, widocznego w czasie dodawania lub edytowania artykułu w dowolnej kategorii; wybranie tej opcji spowoduje dodanie/skopiowanie artykułu do modułu Aktualności z bieżącą datą i godziną. 2. Moduł Mapa 1. Moduł Mapa ma służyć do publikowania przez zalogowanych użytkowników fotografii i filmów w powiązaniu z lokalizacją na mapie. 2. Moduł powinien być oparty o jeden z dostępnych w Internecie serwisów, zawierających mapy świata. 3. Moduł ma pokazywać mapę Polski, na której zaznaczone będą obszary Natura 2000, na których zorganizowane zostaną obozy ekologiczne (zgodnie z plikiem w formacie KML, przekazanym przez Zamawiającego). 4. Poniżej mapy ma znaleźć się legenda opisująca co znaczą poszczególne oznaczenia na mapie: Obszary, na których zorganizowano obozy ekologiczne (oznaczone kolorem), Fotografie i Filmy (oznaczone znacznikami). 5. Moduł ma pozwalać internautom na automatyczne zbliżenie/powiększenie wyśrodkowanego obszaru województwa wybranego z listy województw zamieszczonej obok mapy. 6. W module tym zalogowani użytkownicy mają mieć możliwość dodania pliku graficznego, pliku wideo lub wydarzenia i powiązania ich z oznaczoną lokalizacją na mapie. Poprzez kliknięcie w buton Dodaj zdjęcie / Dodaj film użytkownicy mają mieć możliwość umieszczenia na mapie łatwych do rozróżnienia znaczników, które oznaczać będą odpowiednio powiązane z danym miejscem: fotografie lub pliki wideo. 7. Dodając zdjęcie/film użytkownik otrzymuje formularz z polami do uzupełnienia: Lokalizacja na mapie (pole obowiązkowe) użytkownik może podać adres lub nazwę miejscowości powiązanej ze zdjęciem/filmem/wydarzeniem, co spowoduje pojawienie się na mapie odpowiedniego znacznika, którego położenie na mapie może zostać metodą przeciągnij i upuść zmienione, Tytuł/nazwa (pole obowiązkowe) użytkownik wpisuje tytuł zdjęcia/filmu, Opis (pole nieobowiązkowe), Pole do podania/wybrania ścieżki do pliku na dysku (pole obowiązkowe w przypadku fotografii i filmów, nieobowiązkowe w przypadku wydarzeń),

8 Po uzupełnieniu wymaganych pól zalogowany użytkownik poprzez button Wyślij przesyła plik na serwer i publikuje go na stronie. 8. Po kliknięciu w znacznik na mapie powinno wyświetlić się odpowiednio: Okno/dymek z wpisanym tytułem zdjęcia, miniaturą zdjęcia kierującą do zdjęcia w module Multimedia (otwiera się w nowej karcie przeglądarki), nazwą użytkownika, który zdjęcie zamieścił, opisem (w przypadku dłuższego opisu jedynie jego początkiem) oraz przyciskiem więcej, kierującym do karty danego zdjęcia, Okno/dymek z tytułem pliku wideo, miniaturą kadru ze środka filmu, podlinkowaną do danego filmu w module Multimedia (odtwarzacz z automatycznie uruchamiającym się już filmem), nazwą użytkownika, który dodał film, opisem (w przypadku dłuższego opisu jedynie jego początkiem) oraz przyciskiem więcej, kierującym do karty danego filmu. 3. Moduł Multimedia 1. W module dostępne mają być fotografie oraz filmy, które poprzez moduł Mapa zamieścili na stronie internetowej zalogowani użytkownicy. 2. W module widoczne mają być: Edytowalny Opis modułu oraz dwa buttony Dodaj zdjęcie i Dodaj film, które kierują do odpowiednich formularzy w module Mapa, Ostatnio dodane zdjęcia + button zobacz więcej umieszczone obok siebie miniatury 5 ostatnio dodanych zdjęć; po kliknięciu w miniaturę wyświetla się zdjęcie w pełnej rozdzielczości; zobacz więcej kieruje do galerii, w której dostępne mają być wszystkie zamieszczone poprzez moduł Mapa fotografie z możliwością sortowania ich według daty zamieszczenia oraz liczby wyświetleń, Najczęściej oglądane zdjęcia + button zobacz więcej umieszczone obok siebie miniatury 5 najczęściej oglądanych zdjęć; po kliknięciu w miniaturę wyświetla się zdjęcie w pełnej rozdzielczości; zobacz więcej kieruje do galerii, w której dostępne mają być wszystkie zamieszczone poprzez moduł Mapa fotografie z możliwością sortowania ich według daty zamieszczenia oraz liczby wyświetleń, Ostatnio dodane filmy + button zobacz więcej umieszczone obok siebie miniatury kadrów ze środka 5 ostatnio dodanych filmów; po kliknięciu w miniaturę uruchamia się plik wideo w odtwarzaczu; zobacz więcej kieruje do galerii, w której dostępne mają być miniatury kadrów wszystkich zamieszczonych w module Mapa filmów z możliwością sortowania ich według daty zamieszczenia oraz liczby wyświetleń, Najczęściej oglądane filmy + button zobacz więcej umieszczone obok siebie miniatury kadrów ze środka 5 ostatnio dodanych filmów; po kliknięciu w miniaturę uruchamia się plik wideo w odtwarzaczu; zobacz więcej kieruje do galerii, w której dostępne mają być miniatury kadrów wszystkich zamieszczonych w module Mapa filmów z możliwością sortowania ich według daty zamieszczenia oraz liczby wyświetleń, Najaktywniejsi użytkownicy w ostatnim miesiącu + button zobacz więcej 5 użytkowników, którzy w ostatnich 30 dniach dodali najwięcej zdjęć i filmów; zobacz więcej kieruje do rankingu aktywności użytkowników według ilości dodanych zdjęć i filmów. 3. W panelu zarządzania Administrator może usunąć dowolne zdjęcie lub filmy zamieszczone przez użytkowników lub administratora. 4. Moduł rejestracji i panel logowania 1. Moduł rejestracji będzie służył internautom do rejestrowania się na stronie internetowej. 2. Moduł ten ma gromadzić następujące dane: imię, nazwisko, miejscowość, adres (adres musi być weryfikowany pod względem występowania w bazie zarejestrowanych), wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb niezbędnych dla realizacji procesu autorejestracji, późniejszych działań związanych z projektem Złap

9 Równowagę, Odkryj Naturę oraz na otrzymywanie newslettera (oddzielna baza dla newslettera). 3. Po poprawnym wypełnieniu ww. danych użytkownik za pomocą klawisza np. Wyślij, wysyła zgłoszenie i otrzymuje na ekranie komunikat informujący, że ww. zgłoszenie zostało przesłane do realizacji, oraz że w wkrótce otrzyma drogą mailową informację potwierdzającą zarejestrowanie się. 4. Powinna istnieć uproszczona procedura rejestrowania się na stronie internetowej za pośrednictwem aplikacji, która za zgodą zalogowanego w wybranym serwisie społecznościowym użytkownika zaimportuje z tego serwisu społecznościowego jego dane wymagane do zarejestrowania się. 5. Po zakończeniu procesu rejestracji osoba, która dokonała rejestracji, ma otrzymywać drogą mailową automatyczne potwierdzenie rejestracji w którym znajdzie się login (każdorazowo będzie to adres podany przez użytkownika), oraz automatycznie wygenerowane hasło. 6. Buttony prowadzące do panelu logowania oraz panelu rejestracji widoczne są zawsze w prawym górnym rogu strony internetowej. 7. Zalogowany użytkownik w prawym górnym rogu zamiast buttonów Zarejestruj się i Zaloguj będzie widział buttony Profil oraz Wyloguj. Po wejściu w zakładkę Profil użytkownik będzie mógł obejrzeć swój profil: wprowadzone przez siebie dane oraz opublikowane przez siebie zdjęcia i filmy. Będzie również miał możliwość zmiany hasła, wpisania/zmiany nicku widocznego dla innych osób odwiedzających stronę (jeśli pole pozostanie puste domyślnie wyświetlać się będzie imię i nazwisko użytkownika), edycji podanych w procesie rejestracji danych (z wyłączeniem adresu , który będzie nieedytowalny),a także wgrania/zamiany pliku graficznego, który będzie reprezentował danego użytkownika na stronie (tzw. awatar). 8. Użytkownik, który zaloguje się na stronie po raz pierwszy zostanie automatycznie przeniesiony do podstrony edycji swojego konta, gdzie będzie mógł nadać sobie nick, aby na stronie nie wyświetlało się jego imię i nazwisko (np. pole Podaj swój nick i umieszczony pod nim komunikat: Jeśli pole pozostanie puste na stronie domyślnie wyświetlać się będzie twoje imię i nazwisko. 9. Zgromadzone za pomocą modułu dane powinny mieć możliwość eksportu do formatu MS Excel lub csv. 10. Za każdym razem gdy niezalogowany na stronie internauta będzie próbował wykonywać akcję dostępną jedynie dla zalogowanych użytkowników otrzyma odpowiedni komunikat, np. Z tej funkcji mogą korzystać jedynie zalogowani użytkownicy. Zaloguj się w systemie lub jeśli nie masz konta Zarejestruj się ). 11. Dane osobowe zarejestrowanych użytkowników będą chronione przed dostępem osób niepowołanych, mogą być wyświetlane i eksportowane jedynie przez zalogowanych w panelu zarządzania administratorów strony. 12. Protokół dostępu do tych danych powinien zapewniać szyfrowanie transmisji. 13. Administrator w panelu zarządzania ma możliwość podglądu kont wszystkich użytkowników w formie listy, zawierającej imię i nazwisko użytkownika, miejscowość, adres , datę ostatniego logowania, a także możliwość zablokowania oraz usunięcia konta danego użytkownika. 5. Moduł wgrywania i odtwarzania plików multimedialnych 1. Moduł ten ma umożliwiać wgrywanie i odtwarzanie plików multimedialnych. 2. Pliki mogą wgrywać: Zalogowani na stronie internauci w module Mapa, Administratorzy w panelu administracyjnym poprzez button umieszczony w edytorze WYSIWYG. 3. Wgrywanie plików wideo ma się odbywać za pomocą formularza z możliwością śledzenia postępu przesyłania pliku. 4. Odtwarzacz plików multimedialnych można dołączyć do dowolnej treści utworzonego dokumentu. 5. System ma posiadać możliwość umieszczania na stronie internetowej plików co najmniej w formatach FLV, SWF i MP3, o rozmiarach nie przekraczających 60 MB; limit ten nie dotyczy administratorów strony. 6. Odtwarzacz plików multimedialnych powinien: posiadać standardowe opcje odtwarzania plików: play, stop, pauza, widoczny pasek postępu z możliwością wyboru momentu odtwarzania, regulację głośności

10 posiadać opcję pełny ekran dla plików wideo. 6. Moduł Newsletter 1. Moduł Newsletter ma dawać administratorowi możliwość redagowania i wysyłania powiadomień mailowych z informacją do wybranych osób lub do wszystkich osób, które znajdują się w bazie adresatów newslettera. 2. W bazie adresatów mają znaleźć się automatycznie użytkownicy, którzy zarejestrowali się na stronie internetowej, a także osoby, których dane zostaną zaimportowane z bazy stworzonej w arkuszu kalkulacyjnym. 3. Szablony newslettera w formacie HTML zostaną przekazane Wykonawcy przez Zamawiającego. Administrator ma mieć możliwość wyboru szablonu, który ma być użyty do danej wysyłki. 4. Tworzenie newslettera do wysyłki ma odbywać się w panelu administracyjnym, gdzie administrator do zapisanego szablonu newslettera będzie mógł dodać plik graficzny (np. miniaturę zdjęcia z artykułu) oraz tekst stanowiący krótką informację lub lead/zajawkę artykułu zamieszczonego na stronie wraz z linkiem do niego. 5. Administrator ma mieć możliwość wysłania testowego newslettera na podane przez siebie adresy Do każdego newslettera musi być dołączony link z akcją Usuń z Newslettera, który powoduje usunięcie adresu z bazy newslettera, ale nie usuwa danych wprowadzonych poprzez moduł rejestracji konto użytkownika pozostaje aktywne. VII. Schemat wyświetlania się strony internetowej Schemat wyświetlania strony głównej poczujnature.pl

ZAPYTANIE OFERTOWE. 1. Strona musi być zoptymalizowana pod kątem czasu ładowania (mała łączna wielkość plików tworzących pojedynczą stronę).

ZAPYTANIE OFERTOWE. 1. Strona musi być zoptymalizowana pod kątem czasu ładowania (mała łączna wielkość plików tworzących pojedynczą stronę). ZAPYTANIE OFERTOWE CUPT/DO/OZ/25/5/1/IM/15/SW Szanowni Państwo, Centrum Unijnych Projektów Transportowych zaprasza Państwa do złożenia oferty cenowej na Projekt i wykonanie serwisu internetowego dla Centrum

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Załącznik nr 1 do umowy Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Przedmiotem zamówienia jest wykonanie i utrzymanie portalu internetowego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 do umowy nr z dnia. 2014 r. SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA pn Zaprojektowanie i wdrożenie narzędzia informatycznego do zarządzania systemem monitorowania polityk publicznych w województwie

Bardziej szczegółowo

Platforma Cyfrowa Opis Przedmiotu Zamówienia

Platforma Cyfrowa Opis Przedmiotu Zamówienia Platforma Cyfrowa Opis Przedmiotu Zamówienia 1. Informacje ogólne Ogólny opis opisujący docelową wizję Platformy Cyfrowej jest zawarty w załączony dokumencie Założenia ogólne prototypy projektów stron

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT Gliwice, dnia 18.08.2015 r. ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT zakup licencji i oprogramowania do Platformy Internetowej Systemu Zarządzania Treścią CMS (nazwa dostawy) w projekcie pt. Inkubator Innowacyjności

Bardziej szczegółowo

PRZETARG NIEOGRANICZONY NR MZ-AGZ-270-5799/JP/12. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

PRZETARG NIEOGRANICZONY NR MZ-AGZ-270-5799/JP/12. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 1 do SIWZ PRZETARG NIEOGRANICZONY NR MZ-AGZ-270-5799/JP/12 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Przedmiotem zamówienia jest Dostawa systemu zarządzania treścią (CMS) wraz z niezbędnymi licencjami,

Bardziej szczegółowo

Wymagany termin wykonania serwisu internetowego wraz z systemem zarządzania treścią (CMS): 35 dni roboczych od dnia podpisania umowy.

Wymagany termin wykonania serwisu internetowego wraz z systemem zarządzania treścią (CMS): 35 dni roboczych od dnia podpisania umowy. ZAPYTANIE OFERTOWE Wykonanie serwisu internetowego Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej poświęconego roli MPiPS w Programie Operacyjnym

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia:

Opis przedmiotu zamówienia: Załącznik nr 1 Opis przedmiotu zamówienia: Zaprojektowanie, wykonanie i dostawa systemu zarządzania treścią (CMS) wraz z niezbędnymi licencjami, szkoleniami, wsparciem oraz jego instalacja, uruchomienie,

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Nazwa zamówienia Zaprojektowanie i wykonanie strony internetowej Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w Knurowie. Cel zamówienia Strona internetowa

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy zakres zadań Wykonawcy

Szczegółowy zakres zadań Wykonawcy Załącznik nr 1 Szczegółowy zakres zadań Wykonawcy 1. Opracowanie kompleksowej koncepcji rozwoju i funkcjonowania Systemu Obsługi Inwestora. Wykonawca w oparciu o założenia przedstawione przez Zamawiającego

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Załącznik nr 3 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 3 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. SŁOWNIK SKRÓTÓW I POJĘĆ... 5 2. CEL WDROŻENIA SYSTEMU LSI 2014-20... 6 3. WYMAGANIA SYSTEMU... 6 3.1 ZGODNOŚĆ Z OBOWIĄZUJĄCYMI PRZEPISAMI

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe. Zielona Góra, 19 czerwca 2013r.

Zapytanie ofertowe. Zielona Góra, 19 czerwca 2013r. Zapytanie ofertowe na Zaprojektowanie, wykonanie i wdrożenie serwisu internetowego na potrzeby teatrów, oper i obywateli do propagowania kultury i sztuki Zadanie w ramach realizacji projektu pn.: Stworzenie

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 61/RTRP/SC/2014

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 61/RTRP/SC/2014 Tyczyn, 30 czerwca 2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE NR 61/RTRP/SC/2014 dotyczące: dostawy serwera z macierzą dyskową, wykonania i wdrożenia portalu internetowego oraz zapewnienie usługi kolokacji serwera w związku

Bardziej szczegółowo

Wytyczne dotyczące funkcjonalności serwisu internetowego Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska I Gospodarki Wodnej W Gdańsku

Wytyczne dotyczące funkcjonalności serwisu internetowego Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska I Gospodarki Wodnej W Gdańsku Załącznik 1 do Regulaminu Konkursu na zaprojektowanie a następnie wykonanie, uruchomienie i wdrożenie serwisu internetowego Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku Wytyczne

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi edicrapro

Instrukcja obsługi edicrapro Instrukcja obsługi edicrapro Pełna kompatybilność z popularnymi przeglądarkami 1 Spis treści 1. Wprowadzenie.... 3 2. Czym jest edicrapro..... 4 3. Logowanie.. 5 4. Tryb administracyjny.... 6 5. Zarządzanie

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja do systemu zarządzania treścią serwisu Olesno.pl

Dokumentacja do systemu zarządzania treścią serwisu Olesno.pl Dokumentacja do systemu zarządzania treścią serwisu Olesno.pl Zawartość Wstęp...3 Główny interfejs systemu zarządzania treścią...3 1. Dokumenty...4 1.1. Dodaj nowy dokument:...4 1.2. Lista dokumentów:...7

Bardziej szczegółowo

Projekt pn. Ostrów Wielkopolski miastem aktywnych obywateli

Projekt pn. Ostrów Wielkopolski miastem aktywnych obywateli Znak sprawy: KS.273.6.2014 Ostrów Wielkopolski, 19.08.2014 r. ZAPYTANIE CENOWE dotyczące udzielenia zamówienia poniżej kwoty 30 000 euro w ramach realizacji projektu pn. Ostrów Wielkopolski miastem aktywnych

Bardziej szczegółowo

Opis Przedmiotu Zamówienia

Opis Przedmiotu Zamówienia Załącznik nr 1 do projektu umowy Opis Przedmiotu Zamówienia Zawartość 1. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA... 2 2. WYMAGANIA DLA SYSTEMU CMS:... 2 3. WYMAGANIA BEZPIECZEŃSTWA... 2 4. ZARZĄDZANIE UŻYTKOWNIKAMI, ROLAMI

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi emocni.pl.cms. wersja 1.0 ostatnia zmiana: 2013-12-06

Instrukcja obsługi emocni.pl.cms. wersja 1.0 ostatnia zmiana: 2013-12-06 Instrukcja obsługi emocni.pl.cms wersja 1.0 ostatnia zmiana: 2013-12-06 1 Instrukcja obsługi emocni.pl.cms Wstęp Masz przed sobą instrukcję obsługi emocni.pl.cms. System ten pozwoli Tobie na zarządzanie

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Spis treści 1. Komponenty przedmiotu zamówienia...3 2. Opis funkcjonalności systemu WMM...7 2.1. Założenia wstępne:...7 2.2. Przewidywana funkcjonalność

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ... (pieczęć Wykonawcy) Załącznik Nr 2 do MCKSiR-KO-8/2015 z dnia 16.07.2015 r. Lp. Przedmiot zamówienia OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Opis przedmiotu zamówienia Ilość Uwagi 1. Przygotowanie projektu, wykonanie

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAPROSZENIU DO SKŁADANIA OFERT NA PRZEDMIOT Zakup licencji oprogramowania klasy ERP oraz usług mających na celu wdrożenie oprogramowania

OGŁOSZENIE O ZAPROSZENIU DO SKŁADANIA OFERT NA PRZEDMIOT Zakup licencji oprogramowania klasy ERP oraz usług mających na celu wdrożenie oprogramowania OGŁOSZENIE O ZAPROSZENIU DO SKŁADANIA OFERT NA PRZEDMIOT Zakup licencji oprogramowania klasy ERP oraz usług mających na celu wdrożenie oprogramowania Zamawiający: Tytuł Projektu: Przedmiot zamówienia:

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia (SzOPZ)

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia (SzOPZ) Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia (SzOPZ) Załącznik nr 1 Usługa polegająca na zaprojektowaniu, wykonaniu,

Bardziej szczegółowo

FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA ROZWOJU INNOWACYJNEJ WIELKOPOLSKI

FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA ROZWOJU INNOWACYJNEJ WIELKOPOLSKI Poznań, 04.03.2013r. S t r o n a 1 Wielkopolska Organizacja Turystyczna ul. 27 Grudnia 17/19 61-737 Poznań ROZEZNANIE RYNKU Opracowanie aplikacji na urządzenia mobile (Smartphone, Tablety itp.) po Wielkiej

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi systemu CMS firmy Maxus Net Communications

Instrukcja obsługi systemu CMS firmy Maxus Net Communications Instrukcja obsługi systemu CMS firmy Maxus Net Communications Spis treści 1 Start Logowanie do serwisu... 3 1.1 Opis panelu redaktora... 4 1.2 Menu i mapa... 5 1.2.1 Utwórz lub usuń punkt konstrukcyjny...

Bardziej szczegółowo

System Comarch OPT!MA v. 2012. Moduł Comarch isklep24 6.1. 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00

System Comarch OPT!MA v. 2012. Moduł Comarch isklep24 6.1. 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00 System Comarch OPT!MA v. 2012 Moduł Comarch isklep24 6.1 Wersja Enterprise 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00 Dział Wsparcia Klienta i Partnera: (12) 681 43 00

Bardziej szczegółowo

Załącznik.1 Specyfikacja przedmiotu zapytania ofertowego

Załącznik.1 Specyfikacja przedmiotu zapytania ofertowego Załącznik.1 Specyfikacja przedmiotu zapytania ofertowego Przedmiotem zapytania ofertowego jest: Zaprojektowanie, wykonanie i opublikowanie portalu internetowego, służącego do sieciowania i łączenia Uczelni

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA SKLEPU INTERNETOWEGO MaxShop

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA SKLEPU INTERNETOWEGO MaxShop PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA SKLEPU INTERNETOWEGO MaxShop Spis treści I: WSTĘP 1. INSTALACJA SKLEPU 2. LOGOWANIE DO PANELA ADMNISTRACYJNEGO 2.1 PRZYWRACANIE ZAPOMNIANEGO HASŁA 3. WSTĘPNA KONFIGURACJA 3.1 WYŁĄCZENIE

Bardziej szczegółowo

Dla wyżej zdefiniowanej usługi zapewnienia Portalu Prezydencji przyjęto następujące założenia jakości, poziomu świadczenia usługi:

Dla wyżej zdefiniowanej usługi zapewnienia Portalu Prezydencji przyjęto następujące założenia jakości, poziomu świadczenia usługi: Załącznik nr 1 do SIWZ Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Założenia do projektu: Zapewnienie infrastruktury informatyczno telekomunikacyjnej do przygotowania i obsługi przewodnictwa Polski w Radzie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA WYMAGAŃ UŻYTKOWNIKA

SPECYFIKACJA WYMAGAŃ UŻYTKOWNIKA SPECYFIKACJA WYMAGAŃ UŻYTKOWNIKA Załącznik nr 1 do Zaproszenia nr GP-Z/ 196 /2014 1. Cel Dokumentu Niniejsza Specyfikacja Wymagań Użytkownika (zwana dalej SWU) precyzuje wymagania techniczne dla dostawy

Bardziej szczegółowo