Opis funkcjonalny i techniczny strony internetowej kampanii oraz etapy realizacji

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Opis funkcjonalny i techniczny strony internetowej kampanii oraz etapy realizacji"

Transkrypt

1 Sprawa nr 26/GDOŚ/2011 Załącznik Nr 11 do SIWZ, stanowiący załącznik Nr 1 do OPZ Opis funkcjonalny i techniczny strony internetowej kampanii oraz etapy realizacji I. Założenia i cele...1 II. Podzadania składające się na stworzenie, utrzymanie i prowadzenie strony internetowej kampanii...2 III. Struktura i wygląd strony internetowej...3 IV. Ogólne wymagania techniczne dla strony internetowej...5 V. Wymagania dla systemu zarządzania treścią Portalu (CMS)...6 VI. Moduły Moduł Aktualności Moduł Mapa Moduł Multimedia Moduł rejestracji i panel logowania Moduł wgrywania i odtwarzania plików multimedialnych Moduł Newsletter...10 VII. Schemat wyświetlania się strony internetowej...10 I. Założenia i cele 1. Głównym celem strony internetowej poczujnature.pl ma być informowanie o kampanii i działaniach w ramach projektu Złap Równowagę, Odkryj Naturę współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. 2. Strona internetowa kampanii zawierać ma informacje dotyczące realizacji projektu, bieżące informacje o związanych z nim działaniach edukacyjnych: Obozach ekologicznych, Akademii Managera oraz certyfikowanych szkoleniach on-line, a także virale, informacje na temat Ambasadora Kampanii, fotografie, filmy, relacje z eventów związanych z realizacją niniejszej kampanii. 3. Strona ma mieć również wymiar społecznościowo interaktywny funkcjonowanie strony ma być sprzężone z funkcjonowaniem konta kampanii na wiodącym portalu społecznościowym i zachęcać do aktywnego włączenia się w projekt poprzez konkursy oraz dzielenie się swoimi zdjęciami i filmami. Pobocznym celem strony ma być stworzenie bazy mailingowej (dzięki rejestracji użytkowników na stronie), aby w przyszłości informować o działaniach związanych z projektem np. za pośrednictwem newslettera.

2 4. Dopuszcza się rozwinięcie podstawowych funkcjonalności strony internetowej w porozumieniu z Zamawiającym. II. Podzadania składające się na stworzenie, utrzymanie i prowadzenie strony internetowej kampanii Podzadanie I Stworzenie strony internetowej kampanii według projektu graficznego layoutu strony internetowej spójnego z linią kreatywną przekazaną przez Zamawiającego. Na podzadanie składają się: 1) Sporządzenie na podstawie referencyjnych projektów graficznych dostarczonych przez Zamawiającego szczegółowych projektów graficznych szablonów następujących podstron: Strona główna, Zakładka Aktualności, Zakładka Mapa, Zakładka Multimedia, Szablon strony głównej sekcji z Dolnego menu, Szablon wyświetlania artykułu, Szablon wyświetlenia pojedynczego zdjęcia, Szablon wyświetlania pojedynczego filmu, Szablon wyświetlania galerii zdjęć, Szablon wyświetlania galerii filmów, Szablon wyniku wyszukiwania, Szablon strony logowania, Szablon strony rejestracji, Szablon strony Profil dla zalogowanego użytkownika i przekazanie ich Zamawiającemu pocztą elektroniczną w terminie 7 dni od dnia podpisania Umowy. 2) W terminie 3 dni od dnia otrzymania szczegółowych projektów graficznych szablonów Zamawiający zaakceptuje bądź zgłosi uwagi do projektów. W przypadku zgłoszonych uwag Wykonawca jest zobowiązany uwzględnić je w terminie 3 dni od dnia ich zgłoszenia. 3) W terminie 21 dni od dnia podpisania Umowy Wykonawca stworzy, umieści na zapewnionym przez siebie serwerze i udostępni Zamawiającemu do akceptacji testową wersję strony internetowej. Testowa wersja strony musi uwzględniać zaakceptowane projekty graficzne oraz wymagania i funkcjonalności zawarte w niniejszym dokumencie. W terminie 3 dni Zamawiający zaakceptuje bądź zgłosi uwagi do testowej wersji strony internetowej lub jej poszczególnych elementów. Wykonawca ma 5 dni na uwzględnienie ewentualnych uwag. Podzadanie II Wdrożenie, opublikowanie w sieci Internet pod domeną poczujnature.pl, zapewnioną przez Zamawiającego, i utrzymanie stworzonej strony internetowej przez czas trwania kampanii na serwerze zapewnionym przez Wykonawcę. Na podzadanie składają się: 1) W terminie 21 dni od dnia podpisania umowy przygotowanie na podstawie wsadu merytorycznego, zapewnionego przez Zamawiającego, treści do opublikowania na stronie internetowej, dostosowanych do specyfiki grupy docelowej do zamieszczenia na stronie i

3 przekazanie ich Zamawiającemu do akceptacji; Zamawiający ma 5 dni na zaakceptowanie lub wniesienie uwag do przekazanych treści i przekazanie ich Wykonawcy, 2) Zapewnienie przez Wykonawcę serwera, na którym przez czas trwania kampanii utrzymana będzie strona internetowa, oraz stałego symetrycznego łącza internetowego o przepustowości min. 2 Mb/s lub gwarantowany przydział pasma o wielkości min. 2 Mb/s z większego łącza. W przypadku, gdy pasmo przepustowości łącza internetowego okaże się niewystarczające należy je odpowiednio zwiększyć. Łącze powinno zapewniać możliwość jednoczesnej pracy użytkowników zalogowanych wysyłających pliki multimedialne oraz odtwarzania przez internautów plików multimedialnych zamieszczonych na stronie w tym samym czasie bez zakłócenia wyświetlania podstron, 3) Opublikowanie w pełni funkcjonalnej i uzupełnionej zaakceptowanymi przez Zamawiającego treściami strony internetowej w sieci Internet pod adresem w terminie 30 dni od dnia podpisania Umowy. Podzadanie III Administrowanie/prowadzenie przez Wykonawcę strony internetowej w czasie trwania kampanii. 1. Wykonawca zapewniani cykliczną aktualizację (co najmniej dwa razy w tygodniu) treści na stronie kampanii w porozumieniu z Zamawiającym. Wykonawca w szczególności: będzie wprowadzał na stronę internetową informacje o działaniach prowadzonych w ramach kampanii, wydarzeniach związanych z kampanią oraz organizowanych eventach, opracuje co najmniej dwa konkursy w czasie realizacji umowy, skierowane do grupy docelowej, o których przebiegu i wynikach będzie informował na stronie internetowej, informował o działaniach Ambasadora Kampanii, tworzył i wprowadzał treści na tematy zaakceptowane przez Zamawiającego, zaproponowane przez Wykonawcę lub Zamawiającego. 2. Przed opublikowaniem i udostępnieniem treści w Internecie Wykonawca będzie każdorazowo informował Zamawiającego o wprowadzonych na stronę treściach. Publikacji wprowadzonych treści dokonywał będzie Zamawiający po ich zweryfikowaniu, chyba że strony postanowią inaczej. 3. Wykonawca będzie niezwłocznie blokował/ukrywał wszelkie zamieszczane na stronie treści, fotografie oraz filmy, które mogą naruszać interesy Zamawiającego i informował go o tym fakcie. Decyzję o wykasowaniu bądź przywróceniu treści/zdjęcia/filmu podejmował będzie Zamawiający. 4. Zamawiający pozostawi sobie możliwość samodzielnego ingerowania w treści zamieszczone na stronie dzięki posiadaniu statusu administratora strony i będzie miał decydujący głos w kwestii materiałów, które będą znajdowały się na stronie. 5. W procesie realizacji niniejszego podzadania Zamawiający będzie wspierał merytorycznie Wykonawcę. Podzadanie IV Po zakończeniu trwania umowy Wykonawca umożliwi niezwłoczne przeniesienie strony internetowej na serwer Zamawiającego poprzez przekazanie mu na nośnikach elektronicznych wszelkich systemów, baz danych oraz innych plików, które umożliwią Zamawiającemu zainstalowanie strony na własnym serwerze i jej niezwłoczne uruchomienie w niezmienionej postaci. III. Struktura i wygląd strony internetowej 1. Szata graficzna strony internetowej zostanie stworzona według projektu graficznego layoutu i linii kreatywnej przekazanych Wykonawcy przez Zamawiającego po podpisaniu umowy.

4 2. Szata graficzna strony musi uwzględniać logotypy GDOŚ oraz Zasady promocji projektów dla beneficjentów Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko dostępne na stronach 3. Sposób w jaki ma się wyświetlać strona główna przedstawiony jest w schemacie przedstawionym w Rozdziale VII Schemat wyświetlania się strony internetowej. 4. Na stronie głównej w obszarze ładowania się strony widoczny jest tytuł oraz lead/zajawka artykułu, który w panelu zarządzania został oznaczony przez administratora w checkboxie Dodaj na stronę główną. Obok widoczny jest button Zarejestruj się oraz ewentualne bannery. 5. Strona ma posiadać dwa rodzaje menu: 1) Górne Menu umieszczone pod rotatorem, zawierające zakładki: a) Aktualności opisane w Rozdziale Moduły ust. 1, b) O kampanii artykuł na temat kampanii i projektu, c) Mapa opisane w Rozdziale Moduły ust. 2, d) Multimedia opisane w Rozdziale Moduły ust 3, e) Konkurs artykuł zawierający informacje na temat prowadzonych konkursów, f) Ambasador artykuł na temat ambasadora kampanii, g) Kontakt dane kontaktowe. 2) Dolne Menu umieszczone poniżej obszaru ładowania się podstron, zawierające informacje o trzech działaniach związanych z projektem Złap Równowagę, Odkryj Naturę (dalej: Działania): a) Chce misie na obóz poświęcone obozom ekologicznym, b) Zakumaj nowy zawód poświęcone Akademii Menedżerów Zrównoważonego Rozwoju, c) Ogarnij się w sieci poświęcone e-szkoleniom. 6. Zakładki w Dolnym Menu mają kierować do sekcji opisujących Działania. Szata graficzna każdej sekcji będzie zindywidualizowana i dostosowana do linii kreatywnej przekazanej przez Zamawiającego. W panelu zarządzania administrator musi mieć możliwość zmiany struktury menu każdej z sekcji (dodawanie nowych zakładek, zmiana kolejności wyświetlania zakładek w menu, edycji zawartości poszczególnych zakładek). 7. Rotator znajdujący się w górnej części strony internetowej prezentuje cyklicznie 3 grafiki dotyczące poszczególnych Działań związanych z projektem Złap Równowagę, Odkryj Naturę z Dolnego Menu. Kliknięcie w umieszczony w rotatorze tytuł wyświetlającej się w danym momencie sekcji kierować ma internautę do sekcji opisującej to Działanie (z Dolnego Menu). 8. Po wejściu do sekcji opisującej Działania widoczne ma być: 1) Menu sekcji, umieszczone po lewej stronie obszaru ładowania się podstron, składające się z zakładek: Aktualności/Co nowego sposób dodawania i wyświetlania artykułów analogiczny jak w opisie modułu Aktualności (rozdział Moduły ust. 1), z tym że artykuły dodane w aktualnościach sekcji nie pojawiają się w module Aktualności, chyba że zostanie wykorzystany button/checkbox Dodaj do Aktualności, Innych zakładek (np. Kontakt, Informacje ogólne o Działaniu, projekcie itp.) dodawanych, kasowanych, ukrywanych, udostępnianych i modyfikowanych przez administratora w panelu zarządzania. 9. Administrator ma mieć możliwość zamiany grafik dotyczących poszczególnych Działań, wyświetlających się w rotatorze i Dolnym Menu. 10. Inne zakładki i odnośniki na stronie: 1) Dla Mediów - umieszczona w prawym górnym rogu nagłówka strony, zawierająca materiały przeznaczone dla mediów (informacje prasowe, artykuły, materiały graficzne, itp.),

5 2) Archiwum zawiera listę artykułów, które administrator w panelu zarządzania zaznaczył do przeniesienia do archiwum, 3) Odnośniki do najpopularniejszych serwisów społecznościowych. IV. Ogólne wymagania techniczne dla strony internetowej 1. Kodowanie znaków zgodne z Unicode UTF-8 (ISO :2000). 2. Kodowanie strony internetowej zgodne ze standardami W3C dla: HTML, XHTML, CSS. 3. Strona internetowa ma być zoptymalizowana pod kątem czasu ładowania (mała łączna wielkość plików tworzących pojedynczą podstronę). 4. Sl należy wykonać w szerokości 1024px. 5. Wykonawca zobowiązany jest do użycia technologii budowy strony, która zapewni poprawne interpretowanie i wyświetlanie strony na popularnych urządzeniach, systemach i oprogramowaniu tzn. co najmniej: 1) Windows/PC (Microsoft Internet Explorer 7.0 i nowsza, Mozilla Firefox 3.0 i nowsza, Opera 10.0 i nowsza), Mac OS/Apple (Apple Safari 5.0 i nowsza, Mozilla Firefox 3.0 i nowsza), 2) urządzenia przenośne z systemem Google Android, Apple ios Całość strony internetowej ma umożliwiać łatwe zarządzanie stroną internetową oraz aktualizację i możliwość uzupełniania danych. Dostęp do elementów strony pozwalających na jej modyfikacje musi być autoryzowany. 7. Strona musi zawierać narzędzie umożliwiające administratorowi wgrywanie do systemu plików oraz umieszczanie na podstronach i w treści artykułów ścieżek do pobrania albo otwarcia tych plików. 8. Strona musi pozwalać administratorowi w prosty sposób (na przykład poprzez wklejenie odpowiedniego kodu w edytorze WYSIWYG) na umieszczanie w treści artykułów i na poszczególnych podstronach okien, w których odtwarzane będą pliki wideo, zamieszczone w najpopularniejszych serwisach udostępniających materiały wideo. 9. Strona musi zawierać narzędzia umożliwiające generowanie wersji do druku dla treści umieszczonych na stronie. 10. Strona musi umożliwiać wstawianie i edytowanie dat przy zamieszczanych artykułach. 11. Strona musi dawać możliwość tworzenia sekcji, które następnie mogą dzielić się na kategorie, które mogą dzielić się na podkategorie itd. Zamieszczone treści/artykuły będą przypisane do ostatniego poziomu w strukturze. Mechanizm musi zapewnić łatwą zmianę sekcji, kategorii, lub podkategorii dla treści/artykułów już istniejących, niezależnie od ich poziomu dowiązania. 12. Całość strony internetowej musi umożliwić administratorom łatwą rozbudowę struktury oraz posiadać możliwość dodania, edycji, skasowania, ukrycia oraz pokazania/opublikowania dowolnego artykułu, podkategorii, kategorii, bądź sekcji. 13. Strona musi dawać możliwość podglądu treści wprowadzonych na stronę przed ich publikacją w formie jak najbardziej zbliżonej do widoku po opublikowaniu. 14. Strona musi posiadać mechanizm przenoszenia przez administratora artykułów do Archiwum. 15. Strona musi posiadać mechanizm wyszukiwania utworzonych artykułów oraz zamieszczonych treści po słowach kluczowych z filtrami: dowolne słowa, wszystkie słowa, dokładne wyrażenie. Wynikiem wyszukiwania powinno być wyświetlenie następujących informacji o artykułach/treściach zamieszczonych na stronie: Tytuł/nazwa, który jest odnośnikiem do danego artykułu/podstrony, Miejsce, w którym znajduje się na stronie dany artykuł/podstrona, w postaci nazwy sekcji, kategorii, podkategorii, itd., fragment tekstu z zaznaczonym wyrażeniem wpisanym w pole wyszukiwania, data wprowadzenia na stronę. Wyniki wyszukiwania mają być wyświetlane według daty zamieszczenia - od najnowszego do najstarszego. Liczba wyświetlanych na jednej stronie wyników ma wynosić 10 pozycji. W przypadku braku wyniku odpowiadającego wpisanym kryteriom wyszukiwania ma być generowany odpowiedni komunikat np.: Nie znaleziono wyników odpowiadających podanym kryteriom. Podaj inne kryteria. 16. Strona musi zawierać narzędzie, które umożliwia umieszczenie na stronie głównej leadu/zajawki artykułu z buttonem czytaj więcej kierującym do danego artykułu. Odbywać się to może np. za pomocą checkboxu Dodaj na stronę główną w czasie edycji/tworzenia danego artykułu.

6 17. Strona musi zawierać narzędzia umożliwiające dodawanie przez zalogowanych użytkowników strony fotografii lub plików wideo w powiązaniu z lokalizacją na mapie (opisane w rozdziale Moduły ust. 2). 18. Strona musi zawierać narzędzia umożliwiające tworzenie i przeglądanie bazy zamieszczonych fotografii oraz zamieszczonych filmów (opisane w rozdziale Moduły ust. 2 i 3). 19. Strona musi zawierać narzędzia umożliwiające rozsyłanie informacji typu newsletter do wybranych odbiorców (opisane w rozdziale Moduły ust. 4). 20. Strona musi zawierać narzędzia umożliwiające użytkownikom rejestrację i logowanie się na stronie internetowej (opisane w rozdziale Moduły ust. 5). 21. Strona musi zawierać narzędzia umożliwiające odtwarzanie plików multimedialnych (opisane w rozdziale Moduły ust. 6). 22. Strona musi zawierać narzędzia umożliwiające optymalizację pod kątem pozycjonowania serwisu (m.in. przyjazne adresy, dynamiczne definiowane tytuły, etc.). 23. Strona musi zawierać narzędzia umożliwiające tworzenie dynamicznej ścieżki linków w punkcie, w którym znajduje się użytkownik, czyli np. strona główna nazwa sekcji nazwa kategorii nazwa działu tytuł artykułu (tzw. nawigacja breadcrumb). 24. Strona musi zawierać narzędzia umożliwiające tworzenie słownika metatagów (słów kluczowych, opisów), które będzie można przypisywać do artykułu tworzonego przez administratora. 25. Strona musi umożliwiać publikację określonych artykułów/treści od zadanej daty (godziny), wycofanie materiałów z portalu od zadanej daty (godziny). 26. Strona ma posiadać licznik odsłon dla filmów i zdjęć zamieszczonych za pośrednictwem modułu Mapa i dawać możliwość stworzenia rankingu zdjęć i filmów ze względu na ilość odsłon (w module Multimedia). 27. Interfejs pozwalający na tworzenie i zarządzanie stronami w CMS w języku polskim. 28. Portal musi zapewniać dokładną walidację danych pobieranych z formularzy, danych URL oraz być odporny między innymi na następujące zagrożenia: ataki semantyczne na adres URL, ataki związane z ładowaniem plików, ataki typu cross-site scripting, podrabianie zatwierdzenia formularza, ujawnienie uwierzytelnień dostępu, wstrzykiwanie kodu SQL, ujawnienie danych przechowywanych w bazie, trawersowanie katalogów, wstrzykiwanie poleceń systemowych. 29. Strona internetowa zapewni monitorowanie aktywności użytkowników anonimowych strony internetowej poprzez zbieranie statystyk w ujęciu dziennym dotyczących co najmniej: liczby odwiedzin, liczby odsłon, liczby unikalnych użytkowników, średniej liczby odsłon w trakcie jednej wizyty użytkownika z uwzględnieniem czasu wizyty na stronie internetowej, rodzajów przeglądarek, statystyk oglądalności materiałów zamieszczonych na stronie. System zapewni możliwość eksportu danych statystycznych do użytecznego pliku csv/xls, pozwalającego na analizę zawartych danych przez Zamawiającego. Dopuszczalne jest wykorzystanie przez Wykonawcę w tym celu dostępnych narzędzi do analizy statystyk serwisów WWW. V. Wymagania dla systemu zarządzania treścią Portalu (CMS) System zarządzania treścią portalu (CMS) powinien spełniać następujące wymagania: 1. Szybka i wygodna publikacja treści dowolnego typu (artykułów, dokumentów, plików, zdjęć, formularzy, elementów pop-up, itd.), bez potrzeby posiadania wiedzy technicznej, w szczególności znajomości języka HTML. 2. Niewielkie wymagania techniczne (wszystkie funkcje dostępne z poziomu stron WWW przy wykorzystaniu najpopularniejszych przeglądarek internetowych). 3. Wygodny i łatwy w obsłudze panel administracyjny. 4. Edytor WYSIWYG do formatowania treści, tworzenia tabel, linków, symboli itp. 5. Możliwość przenoszenia treści z dokumentów MS Office, OpenOffice, HTML z możliwością czyszczenia kodu z nadmiarowych znaczników.

7 6. Możliwość tworzenia struktury serwisu, jej modyfikacji oraz rozbudowy na dowolnym poziomie zagłębienia bez konieczności posiadania wiedzy technicznej (umiejętności programisty). 7. Zarządzanie plikami graficznymi i multimedialnymi. 8. Podgląd artykułu/treści przed publikacją. 9. Interfejs użytkownika w języku polskim. Polskojęzyczny panel administracyjny oraz polskie komunikaty. 10. Wsparcie dla technologii współdzielenia informacji RSS (Really Simple Syndication). 11. Automatyczne generowanie plików PDF. 12. Możliwość dodania rozszerzeń (nowych modułów) serwisu. 13. System CMS dostępny wyłącznie poprzez połączenie szyfrowane (SSL) dla użytkowników nazwanych. 14. Możliwość bezpiecznej autoryzacji użytkowników logujących się przy pomocy przeglądarki internetowej. VI. Moduły 1. Moduł Aktualności 1. W module Aktualności wyświetlane są artykuły przypisane do modułu. 2. Artykuły wyświetlają się po 5 na stronie w kolejności od najnowszego do najstarszego w postaci tytułu, miniatury zdjęcia dołączonego do artykułu, leadu/zajawki artykułu (wprowadzonego do odpowiedniego pola w edytorze WYSIWYG) oraz daty wprowadzenia artykułu do modułu. Kliknięcie w lead lub tytuł przenosi użytkownika do treści całego artykułu. 3. Administrator może dodać artykuł do Aktualności na dwa sposoby: 1) Wybierając w panelu administracyjnym Aktualności -> Dodaj artykuł do Aktualności, 2) Za pomocą checkboxu/buttonu Dodaj do Aktualności, widocznego w czasie dodawania lub edytowania artykułu w dowolnej kategorii; wybranie tej opcji spowoduje dodanie/skopiowanie artykułu do modułu Aktualności z bieżącą datą i godziną. 2. Moduł Mapa 1. Moduł Mapa ma służyć do publikowania przez zalogowanych użytkowników fotografii i filmów w powiązaniu z lokalizacją na mapie. 2. Moduł powinien być oparty o jeden z dostępnych w Internecie serwisów, zawierających mapy świata. 3. Moduł ma pokazywać mapę Polski, na której zaznaczone będą obszary Natura 2000, na których zorganizowane zostaną obozy ekologiczne (zgodnie z plikiem w formacie KML, przekazanym przez Zamawiającego). 4. Poniżej mapy ma znaleźć się legenda opisująca co znaczą poszczególne oznaczenia na mapie: Obszary, na których zorganizowano obozy ekologiczne (oznaczone kolorem), Fotografie i Filmy (oznaczone znacznikami). 5. Moduł ma pozwalać internautom na automatyczne zbliżenie/powiększenie wyśrodkowanego obszaru województwa wybranego z listy województw zamieszczonej obok mapy. 6. W module tym zalogowani użytkownicy mają mieć możliwość dodania pliku graficznego, pliku wideo lub wydarzenia i powiązania ich z oznaczoną lokalizacją na mapie. Poprzez kliknięcie w buton Dodaj zdjęcie / Dodaj film użytkownicy mają mieć możliwość umieszczenia na mapie łatwych do rozróżnienia znaczników, które oznaczać będą odpowiednio powiązane z danym miejscem: fotografie lub pliki wideo. 7. Dodając zdjęcie/film użytkownik otrzymuje formularz z polami do uzupełnienia: Lokalizacja na mapie (pole obowiązkowe) użytkownik może podać adres lub nazwę miejscowości powiązanej ze zdjęciem/filmem/wydarzeniem, co spowoduje pojawienie się na mapie odpowiedniego znacznika, którego położenie na mapie może zostać metodą przeciągnij i upuść zmienione, Tytuł/nazwa (pole obowiązkowe) użytkownik wpisuje tytuł zdjęcia/filmu, Opis (pole nieobowiązkowe), Pole do podania/wybrania ścieżki do pliku na dysku (pole obowiązkowe w przypadku fotografii i filmów, nieobowiązkowe w przypadku wydarzeń),

8 Po uzupełnieniu wymaganych pól zalogowany użytkownik poprzez button Wyślij przesyła plik na serwer i publikuje go na stronie. 8. Po kliknięciu w znacznik na mapie powinno wyświetlić się odpowiednio: Okno/dymek z wpisanym tytułem zdjęcia, miniaturą zdjęcia kierującą do zdjęcia w module Multimedia (otwiera się w nowej karcie przeglądarki), nazwą użytkownika, który zdjęcie zamieścił, opisem (w przypadku dłuższego opisu jedynie jego początkiem) oraz przyciskiem więcej, kierującym do karty danego zdjęcia, Okno/dymek z tytułem pliku wideo, miniaturą kadru ze środka filmu, podlinkowaną do danego filmu w module Multimedia (odtwarzacz z automatycznie uruchamiającym się już filmem), nazwą użytkownika, który dodał film, opisem (w przypadku dłuższego opisu jedynie jego początkiem) oraz przyciskiem więcej, kierującym do karty danego filmu. 3. Moduł Multimedia 1. W module dostępne mają być fotografie oraz filmy, które poprzez moduł Mapa zamieścili na stronie internetowej zalogowani użytkownicy. 2. W module widoczne mają być: Edytowalny Opis modułu oraz dwa buttony Dodaj zdjęcie i Dodaj film, które kierują do odpowiednich formularzy w module Mapa, Ostatnio dodane zdjęcia + button zobacz więcej umieszczone obok siebie miniatury 5 ostatnio dodanych zdjęć; po kliknięciu w miniaturę wyświetla się zdjęcie w pełnej rozdzielczości; zobacz więcej kieruje do galerii, w której dostępne mają być wszystkie zamieszczone poprzez moduł Mapa fotografie z możliwością sortowania ich według daty zamieszczenia oraz liczby wyświetleń, Najczęściej oglądane zdjęcia + button zobacz więcej umieszczone obok siebie miniatury 5 najczęściej oglądanych zdjęć; po kliknięciu w miniaturę wyświetla się zdjęcie w pełnej rozdzielczości; zobacz więcej kieruje do galerii, w której dostępne mają być wszystkie zamieszczone poprzez moduł Mapa fotografie z możliwością sortowania ich według daty zamieszczenia oraz liczby wyświetleń, Ostatnio dodane filmy + button zobacz więcej umieszczone obok siebie miniatury kadrów ze środka 5 ostatnio dodanych filmów; po kliknięciu w miniaturę uruchamia się plik wideo w odtwarzaczu; zobacz więcej kieruje do galerii, w której dostępne mają być miniatury kadrów wszystkich zamieszczonych w module Mapa filmów z możliwością sortowania ich według daty zamieszczenia oraz liczby wyświetleń, Najczęściej oglądane filmy + button zobacz więcej umieszczone obok siebie miniatury kadrów ze środka 5 ostatnio dodanych filmów; po kliknięciu w miniaturę uruchamia się plik wideo w odtwarzaczu; zobacz więcej kieruje do galerii, w której dostępne mają być miniatury kadrów wszystkich zamieszczonych w module Mapa filmów z możliwością sortowania ich według daty zamieszczenia oraz liczby wyświetleń, Najaktywniejsi użytkownicy w ostatnim miesiącu + button zobacz więcej 5 użytkowników, którzy w ostatnich 30 dniach dodali najwięcej zdjęć i filmów; zobacz więcej kieruje do rankingu aktywności użytkowników według ilości dodanych zdjęć i filmów. 3. W panelu zarządzania Administrator może usunąć dowolne zdjęcie lub filmy zamieszczone przez użytkowników lub administratora. 4. Moduł rejestracji i panel logowania 1. Moduł rejestracji będzie służył internautom do rejestrowania się na stronie internetowej. 2. Moduł ten ma gromadzić następujące dane: imię, nazwisko, miejscowość, adres (adres musi być weryfikowany pod względem występowania w bazie zarejestrowanych), wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb niezbędnych dla realizacji procesu autorejestracji, późniejszych działań związanych z projektem Złap

9 Równowagę, Odkryj Naturę oraz na otrzymywanie newslettera (oddzielna baza dla newslettera). 3. Po poprawnym wypełnieniu ww. danych użytkownik za pomocą klawisza np. Wyślij, wysyła zgłoszenie i otrzymuje na ekranie komunikat informujący, że ww. zgłoszenie zostało przesłane do realizacji, oraz że w wkrótce otrzyma drogą mailową informację potwierdzającą zarejestrowanie się. 4. Powinna istnieć uproszczona procedura rejestrowania się na stronie internetowej za pośrednictwem aplikacji, która za zgodą zalogowanego w wybranym serwisie społecznościowym użytkownika zaimportuje z tego serwisu społecznościowego jego dane wymagane do zarejestrowania się. 5. Po zakończeniu procesu rejestracji osoba, która dokonała rejestracji, ma otrzymywać drogą mailową automatyczne potwierdzenie rejestracji w którym znajdzie się login (każdorazowo będzie to adres podany przez użytkownika), oraz automatycznie wygenerowane hasło. 6. Buttony prowadzące do panelu logowania oraz panelu rejestracji widoczne są zawsze w prawym górnym rogu strony internetowej. 7. Zalogowany użytkownik w prawym górnym rogu zamiast buttonów Zarejestruj się i Zaloguj będzie widział buttony Profil oraz Wyloguj. Po wejściu w zakładkę Profil użytkownik będzie mógł obejrzeć swój profil: wprowadzone przez siebie dane oraz opublikowane przez siebie zdjęcia i filmy. Będzie również miał możliwość zmiany hasła, wpisania/zmiany nicku widocznego dla innych osób odwiedzających stronę (jeśli pole pozostanie puste domyślnie wyświetlać się będzie imię i nazwisko użytkownika), edycji podanych w procesie rejestracji danych (z wyłączeniem adresu , który będzie nieedytowalny),a także wgrania/zamiany pliku graficznego, który będzie reprezentował danego użytkownika na stronie (tzw. awatar). 8. Użytkownik, który zaloguje się na stronie po raz pierwszy zostanie automatycznie przeniesiony do podstrony edycji swojego konta, gdzie będzie mógł nadać sobie nick, aby na stronie nie wyświetlało się jego imię i nazwisko (np. pole Podaj swój nick i umieszczony pod nim komunikat: Jeśli pole pozostanie puste na stronie domyślnie wyświetlać się będzie twoje imię i nazwisko. 9. Zgromadzone za pomocą modułu dane powinny mieć możliwość eksportu do formatu MS Excel lub csv. 10. Za każdym razem gdy niezalogowany na stronie internauta będzie próbował wykonywać akcję dostępną jedynie dla zalogowanych użytkowników otrzyma odpowiedni komunikat, np. Z tej funkcji mogą korzystać jedynie zalogowani użytkownicy. Zaloguj się w systemie lub jeśli nie masz konta Zarejestruj się ). 11. Dane osobowe zarejestrowanych użytkowników będą chronione przed dostępem osób niepowołanych, mogą być wyświetlane i eksportowane jedynie przez zalogowanych w panelu zarządzania administratorów strony. 12. Protokół dostępu do tych danych powinien zapewniać szyfrowanie transmisji. 13. Administrator w panelu zarządzania ma możliwość podglądu kont wszystkich użytkowników w formie listy, zawierającej imię i nazwisko użytkownika, miejscowość, adres , datę ostatniego logowania, a także możliwość zablokowania oraz usunięcia konta danego użytkownika. 5. Moduł wgrywania i odtwarzania plików multimedialnych 1. Moduł ten ma umożliwiać wgrywanie i odtwarzanie plików multimedialnych. 2. Pliki mogą wgrywać: Zalogowani na stronie internauci w module Mapa, Administratorzy w panelu administracyjnym poprzez button umieszczony w edytorze WYSIWYG. 3. Wgrywanie plików wideo ma się odbywać za pomocą formularza z możliwością śledzenia postępu przesyłania pliku. 4. Odtwarzacz plików multimedialnych można dołączyć do dowolnej treści utworzonego dokumentu. 5. System ma posiadać możliwość umieszczania na stronie internetowej plików co najmniej w formatach FLV, SWF i MP3, o rozmiarach nie przekraczających 60 MB; limit ten nie dotyczy administratorów strony. 6. Odtwarzacz plików multimedialnych powinien: posiadać standardowe opcje odtwarzania plików: play, stop, pauza, widoczny pasek postępu z możliwością wyboru momentu odtwarzania, regulację głośności

10 posiadać opcję pełny ekran dla plików wideo. 6. Moduł Newsletter 1. Moduł Newsletter ma dawać administratorowi możliwość redagowania i wysyłania powiadomień mailowych z informacją do wybranych osób lub do wszystkich osób, które znajdują się w bazie adresatów newslettera. 2. W bazie adresatów mają znaleźć się automatycznie użytkownicy, którzy zarejestrowali się na stronie internetowej, a także osoby, których dane zostaną zaimportowane z bazy stworzonej w arkuszu kalkulacyjnym. 3. Szablony newslettera w formacie HTML zostaną przekazane Wykonawcy przez Zamawiającego. Administrator ma mieć możliwość wyboru szablonu, który ma być użyty do danej wysyłki. 4. Tworzenie newslettera do wysyłki ma odbywać się w panelu administracyjnym, gdzie administrator do zapisanego szablonu newslettera będzie mógł dodać plik graficzny (np. miniaturę zdjęcia z artykułu) oraz tekst stanowiący krótką informację lub lead/zajawkę artykułu zamieszczonego na stronie wraz z linkiem do niego. 5. Administrator ma mieć możliwość wysłania testowego newslettera na podane przez siebie adresy Do każdego newslettera musi być dołączony link z akcją Usuń z Newslettera, który powoduje usunięcie adresu z bazy newslettera, ale nie usuwa danych wprowadzonych poprzez moduł rejestracji konto użytkownika pozostaje aktywne. VII. Schemat wyświetlania się strony internetowej Schemat wyświetlania strony głównej poczujnature.pl

System epon Dokumentacja użytkownika

System epon Dokumentacja użytkownika System epon Dokumentacja użytkownika Prawa autorskie tego opracowania należą do MakoLab S.A. Dokument ten, jako całość, ani żadna jego część, nie może być reprodukowana lub rozpowszechniana w jakiejkolwiek

Bardziej szczegółowo

Pomoc. BIP strona portalu

Pomoc. BIP strona portalu Pomoc BIP strona portalu Biuletyn Informacji Publicznej powstał w celu powszechnego udostępnienia informacji publicznej w postaci elektronicznej. Głównym zadaniem portalu jest przekazywanie informacji

Bardziej szczegółowo

autor poradnika - KS Jak zamieszczać i edytować artykuły na szkolnej stronie internetowej

autor poradnika - KS Jak zamieszczać i edytować artykuły na szkolnej stronie internetowej Jak zamieszczać i edytować artykuły na szkolnej stronie internetowej adres naszej strony: www.zs3.wroc.pl logo liceum 1. Aby dodać artykuł należy się zalogować: System pokaże nazwę zalogowanego użytkownika

Bardziej szczegółowo

Wikispaces materiały szkoleniowe

Wikispaces materiały szkoleniowe Wikispaces materiały szkoleniowe Wstęp Wikispaces jest ogólnie dostępnym narzędziem do tworzenia własnych stron internetowych. Zastosowanie stron internetowych tworzonych przy pomocy wikispaces to na przykład:

Bardziej szczegółowo

e-wsparcie Barbara Muszko Aktualizacja Twojej witryny internetowej tak prosta, jak obsługa Worda

e-wsparcie Barbara Muszko Aktualizacja Twojej witryny internetowej tak prosta, jak obsługa Worda e-wsparcie Barbara Muszko Aktualizacja Twojej witryny internetowej tak prosta, jak obsługa Worda Logowanie do panelu administracyjnego Aby móc zarządzać stroną, należy zalogować się do panelu administracyjnego.

Bardziej szczegółowo

Bydgoski Park Przemysłowo-Technologiczny Sp. z o.o. ul. Bogdana Raczkowskiego 11, 85-862 Bydgoszcz

Bydgoski Park Przemysłowo-Technologiczny Sp. z o.o. ul. Bogdana Raczkowskiego 11, 85-862 Bydgoszcz Nr sprawy: SM/AM/01/2014 Zapytanie ofertowe na stworzenie dwóch stron internetowych (każda w dwóch wersjach językowych polskiej i angielskiej), dotyczących projektów współfinansowanych ze środków Europejskiego

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Warto zapamiętać...2. Podstawy...3

Spis treści. Warto zapamiętać...2. Podstawy...3 Spis treści Warto zapamiętać...2 Podstawy...3 Moduły:...12 Aktualności...12 Fotogaleria i galeria wideo...13 Download...15 Przekierowanie...16 Formularz...17 Katalog produktów...18 Komponenty...18 Pokaz

Bardziej szczegółowo

Synchronizacja i współdzielenie plików w Internecie. Prezentacja. Instrukcja obsługi aplikacji WEB Manager plików

Synchronizacja i współdzielenie plików w Internecie. Prezentacja. Instrukcja obsługi aplikacji WEB Manager plików Synchronizacja i współdzielenie plików w Internecie Prezentacja Instrukcja obsługi aplikacji WEB Manager plików 1 Cel instrukcji 1. Zapoznajesz się z instrukcją obsługi aplikacji internetowej File Nebula

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia strona internetowa

Opis przedmiotu zamówienia strona internetowa Załącznik nr 2 do Umowy Nr... z dnia. 2012 r. Opis przedmiotu zamówienia strona internetowa 1. Utworzenie i uruchomienie strony internetowej Projektu (serwisu/systemu zarządzania treścią) Utworzenie i

Bardziej szczegółowo

Podręcznik Użytkownika LSI WRPO

Podręcznik Użytkownika LSI WRPO Podręcznik użytkownika Lokalnego Systemu Informatycznego do obsługi Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 2013 w zakresie wypełniania wniosków o dofinansowanie Wersja 1 Podręcznik

Bardziej szczegółowo

SYSTEM ZARZĄDZANIA TREŚCIĄ (CMS) STRONY INTERNETOWEJ SZKOŁY PRZEWODNIK

SYSTEM ZARZĄDZANIA TREŚCIĄ (CMS) STRONY INTERNETOWEJ SZKOŁY PRZEWODNIK SYSTEM ZARZĄDZANIA TREŚCIĄ (CMS) STRONY INTERNETOWEJ SZKOŁY PRZEWODNIK Daniel M. [dm.o12.pl] 2012 I. Ogólna charakterystyka systemu 1) System nie wymaga bazy danych oparty jest o pliki tekstowe. 2) Aktualna

Bardziej szczegółowo

Data wydania: 2013-06-12. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Data wydania: 2013-06-12. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Wersja 1.0 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Tytuł dokumentu: Dokumentacja dla zalogowanego użytkownika

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego

Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego. ( miejscowość, data) Dotyczy zapytania ofertowego nr 1/BLAU/POKL/2013 Projekt PI-BLAU Badanie Losów Absolwentów Uczelni, nr POKL.04.01.01-00-239/11 jest współfinansowany

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi systemu zarządzania treścią dwajeden.pl

Instrukcja obsługi systemu zarządzania treścią dwajeden.pl Instrukcja obsługi systemu zarządzania treścią dwajeden.pl Tworzenie i edycja danych na stronie www 1. Rozpoczęcie pracy. Logowanie się do systemu zarządzania treścią dwajeden.pl ropocząć należy od podania

Bardziej szczegółowo

1. DODAWANIE ZDJĘĆ DO SERWISU... 28 2. USUWANIE ZDJĘĆ SERWISU... 29 3. DODAWANIE DOKUMENTÓW DO SERWISU... 29... 30 2. USUWANIE DOKUMENTÓW SERWISU...

1. DODAWANIE ZDJĘĆ DO SERWISU... 28 2. USUWANIE ZDJĘĆ SERWISU... 29 3. DODAWANIE DOKUMENTÓW DO SERWISU... 29... 30 2. USUWANIE DOKUMENTÓW SERWISU... Spis treści Uwierzytelnianie Użytkownika w serwisie... 3 1. LOGOWANIE UŻYTKOWNIKA W SERWISIE... 3 2. RESETOWANIE HASŁA UŻYTKOWNIKA W SERWISIE... 3 3. WYLOGOWANIE UŻYTKOWNIKA Z SERWISU... 4 Edytor WebCorner

Bardziej szczegółowo

Instrukcja. Rejestracji i aktywacji konta w systemie so-open.pl DOTACJE NA INNOWACJE; SOFTWARE OPERATIONS SP. Z O. O.

Instrukcja. Rejestracji i aktywacji konta w systemie so-open.pl DOTACJE NA INNOWACJE; SOFTWARE OPERATIONS SP. Z O. O. Instrukcja Rejestracji i aktywacji konta w systemie so-open.pl 1Strona 1 z 12 Spis treści Wstęp... 3 Rejestracja... 3 Aktywacja konta... 5 Rozpoczęcie pracy z systemem... 7 Pierwsze logowanie do systemu...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika BIP

Instrukcja użytkownika BIP Instrukcja użytkownika BIP Spis treści 1. Wstęp... 3 2. Główne elementy składowe portalu BIP... 3 3. Nawigacja... 6 4. Informacje o biuletynie... 6 4.1. Mapa serwisu... 6 4.2. Redakcja biuletynu... 7 4.3.

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU O WARTOŚCI PONIŻEJ 30 000 EURO. Zn. spr. ZG-2717-13/2014

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU O WARTOŚCI PONIŻEJ 30 000 EURO. Zn. spr. ZG-2717-13/2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU O WARTOŚCI PONIŻEJ 30 000 EURO Zn. spr. ZG-2717-13/2014 I. ZAMAWIAJĄCY Nazwa: Nadleśnictwo Karnieszewice Adres: 76-004 Sianów, Trawica 8A Regon: 330044097 NIP 669-050-50-33 Tel./fax:

Bardziej szczegółowo

Instrukcja stosowania platformy internetowej "Szkoła praktycznej ekonomii - młodzieżowe miniprzedsiębiorstwo" - zakładka Nauczyciel

Instrukcja stosowania platformy internetowej Szkoła praktycznej ekonomii - młodzieżowe miniprzedsiębiorstwo - zakładka Nauczyciel Instrukcja stosowania platformy internetowej "Szkoła praktycznej ekonomii - młodzieżowe miniprzedsiębiorstwo" - zakładka Nauczyciel Szkoła praktycznej ekonomii młodzieżowe miniprzedsiębiorstwo Platforma

Bardziej szczegółowo

JAK EDYTOWAĆ MULTIMEDIA W KREATORZE CLICK WEB?

JAK EDYTOWAĆ MULTIMEDIA W KREATORZE CLICK WEB? JAK EDYTOWAĆ MULTIMEDIA W KREATORZE CLICK WEB? W kreatorze Click Web bez trudu wzbogacisz projekt swojej strony o galerie zdjęć, pokazy slajdów, filmy, muzykę i pliki do pobrania. To elementy stron uwielbiane

Bardziej szczegółowo

Instrukcja zarządzania kontem przedsiębiorstwa w serwisie internetowym www.esiop.legionowo.pl

Instrukcja zarządzania kontem przedsiębiorstwa w serwisie internetowym www.esiop.legionowo.pl Instrukcja zarządzania kontem przedsiębiorstwa w serwisie internetowym www.esiop.legionowo.pl Rejestracja w serwisie: Aby utworzyć konto w serwisie, należy otworzyć w przeglądarce internetowej stronę www.esiop.legionowo.pl,

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA Panel administracyjny

INSTRUKCJA Panel administracyjny INSTRUKCJA Panel administracyjny Konto nauczyciela Spis treści Instrukcje...2 Rejestracja w systemie:...2 Logowanie do systemu:...2 Przypomnienie hasła:...2 Przypomnienie hasła:...2 Przesłanie zgłoszenia

Bardziej szczegółowo

ELEKTRONICZNA KSIĄŻKA ZDARZEŃ

ELEKTRONICZNA KSIĄŻKA ZDARZEŃ ELEKTRONICZNA KSIĄŻKA ZDARZEŃ Instrukcja obsługi 1. WSTĘP... 2 2. LOGOWANIE DO SYSTEMU... 2 3. STRONA GŁÓWNA... 3 4. EWIDENCJA RUCHU... 4 4.1. Dodanie osoby wchodzącej na teren obiektu... 4 4.2. Dodanie

Bardziej szczegółowo

Facebook, Nasza klasa i inne. www.facebook.com. podstawowe informacje o serwisach społeczności internetowych. Cz. 2. Facebook

Facebook, Nasza klasa i inne. www.facebook.com. podstawowe informacje o serwisach społeczności internetowych. Cz. 2. Facebook Facebook, Nasza klasa i inne podstawowe informacje o serwisach społeczności internetowych Cz. 2. Facebook www.facebook.com Facebook to drugi najczęściej wykorzystywany portal społecznościowy w Polsce i

Bardziej szczegółowo

A. Specyfikacja wymagań na utworzenie portalu internetowego

A. Specyfikacja wymagań na utworzenie portalu internetowego A. Specyfikacja wymagań na utworzenie portalu internetowego Zał. nr 2 Wymagania techniczne: 1) Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie, wykonanie oraz wdrożenie portalu internetowego opartego na systemie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Zaplecza epk w zakresie zarządzania tłumaczeniami opisów procedur, publikacji oraz poradników przedsiębiorcy

Instrukcja obsługi Zaplecza epk w zakresie zarządzania tłumaczeniami opisów procedur, publikacji oraz poradników przedsiębiorcy Instrukcja obsługi Zaplecza epk w zakresie zarządzania tłumaczeniami opisów procedur, publikacji oraz poradników przedsiębiorcy Spis treści: 1 WSTĘP... 3 2 DOSTĘP DO SYSTEMU... 3 3 OPIS OGÓLNY SEKCJI TŁUMACZENIA...

Bardziej szczegółowo

Elektroniczny Urząd Podawczy

Elektroniczny Urząd Podawczy Elektroniczny Urząd Podawczy Dzięki Elektronicznemu Urzędowi Podawczemu Beneficjent może wypełnić i wysłać formularz wniosku o dofinansowanie projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa

Bardziej szczegółowo

I. Informacje ogólne. Jednym z takich systemów jest Mambo.

I. Informacje ogólne. Jednym z takich systemów jest Mambo. MAMBO (CMS) I. Informacje ogólne CMS, Content Management System ("system zarządzania treścią") jest to jedna lub zestaw aplikacji internetowych pozwalających na łatwe utworzenie oraz późniejszą aktualizację

Bardziej szczegółowo

APLIKACJA ZIELONA FIRMA DLA PRACOWNIKÓW FIRMY PRINT & DISPLAY (POLSKA) SP Z O.O.

APLIKACJA ZIELONA FIRMA DLA PRACOWNIKÓW FIRMY PRINT & DISPLAY (POLSKA) SP Z O.O. APLIKACJA ZIELONA FIRMA DLA PRACOWNIKÓW FIRMY PRINT & DISPLAY (POLSKA) SP Z O.O. WERSJA NR 2 Strona 1 z 7 Spis treści 1. Opis ogólny... 3 2. Opis szczegółowy... 3 2.1 Strona główna.... 3 2.2 Podstrona

Bardziej szczegółowo

ADMINISTRATOR SZKOŁY. Instrukcja użytkownika portalu www.eduscience.pl

ADMINISTRATOR SZKOŁY. Instrukcja użytkownika portalu www.eduscience.pl Instrukcja użytkownika portalu www.eduscience.pl ADMINISTRATOR SZKOŁY Spis treści 1. Logowanie...4 1.1. Przypomnienie hasła...5 1.2. Rejestracja...6 2. Strona główna...7 3. Panel użytkownika...8 3.1.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja redaktora strony

Instrukcja redaktora strony Warszawa 14.02.2011 Instrukcja redaktora strony http://przedszkole198.edu.pl wersja: 1.1 1. Zasady ogólne 1.1. Elementy formularza do wprowadzania treści Wyróżniamy następujące elementy do wprowadzania

Bardziej szczegółowo

Podstawowa instrukcja obsługi STRON stron internetowych serwisu www.smpn.pl zrealizowanych w systemie zarządzania treścią Wordpress.

Podstawowa instrukcja obsługi STRON stron internetowych serwisu www.smpn.pl zrealizowanych w systemie zarządzania treścią Wordpress. Podstawowa instrukcja obsługi STRON stron internetowych serwisu www.smpn.pl zrealizowanych w systemie zarządzania treścią Wordpress. Założenia użytkownik posiada założone konto w systemie z prawami Redaktora.

Bardziej szczegółowo

Serwis jest dostępny w internecie pod adresem www.solidnyserwis.pl. Rysunek 1: Strona startowa solidnego serwisu

Serwis jest dostępny w internecie pod adresem www.solidnyserwis.pl. Rysunek 1: Strona startowa solidnego serwisu Spis treści 1. Zgłoszenia serwisowe wstęp... 2 2. Obsługa konta w solidnym serwisie... 2 Rejestracja w serwisie...3 Logowanie się do serwisu...4 Zmiana danych...5 3. Zakładanie i podgląd zgłoszenia...

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA SYSTEMU BIP

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA SYSTEMU BIP INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA SYSTEMU BIP REGIONALNY SYSTEM BIULETYNÓW INFORMACJI PUBLICZNEJ ORAZ CYFROWY URZĄD DLA URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Gdynia, maj 2013 Metryka Nazwa projektu Dostarczenie

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja użytkowa

Dokumentacja użytkowa 1 Dokumentacja użytkowa 2 Spis treści 1. Ekran wprowadzenia do aplikacji. 3 2. Rejestracja i logowanie 4 2.1. Ekran logowania do aplikacji 4 2.2. Ekran przypomnienia hasła 5 2.3. Ekran rejestracji 6 3.

Bardziej szczegółowo

STRONY DEALERSKIE W SYSTEMIE K2

STRONY DEALERSKIE W SYSTEMIE K2 STRONY DEALERSKIE W SYSTEMIE K2 (aktualizacja na sierpień 2014) INSTRUKCJA ZARZĄDZANIA TREŚCIĄ Poniżej prezentujemy instrukcję obsługi nowej wersji systemu zarządzania treścią K2 po migracji na nową platformę.

Bardziej szczegółowo

ADMINISTRACJA STRONĄ EMPIRE MUSIC

ADMINISTRACJA STRONĄ EMPIRE MUSIC ADMINISTRACJA STRONĄ EMPIRE MUSIC I.Nawigacja / Poruszanie się pomiędzy działami. Po zalogowaniu na panel należy wybrać do którego działu chcemy wprowadzić zmiany. Lista z działami znajduję po prawej stronie

Bardziej szczegółowo

1. REJESTRACJA W INTERIM24.PL... 2 2. PANEL UŻYTKOWNIKA ZAWARTOŚĆ... 8 3. UZUPEŁNIENIE PROFILU... 9

1. REJESTRACJA W INTERIM24.PL... 2 2. PANEL UŻYTKOWNIKA ZAWARTOŚĆ... 8 3. UZUPEŁNIENIE PROFILU... 9 Strona1 Platforma Interim24.pl została stworzona w ramach projektu Interim management nowość w zarządzaniu wiekiem i firmą współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejski Funduszu Społecznego.

Bardziej szczegółowo

Do korzystania ze strony elektronicznej rekrutacji zalecamy następujące wersje przeglądarek internetowych:

Do korzystania ze strony elektronicznej rekrutacji zalecamy następujące wersje przeglądarek internetowych: Rejestracja- MDK Przeglądanie oferty i rejestracja kandydata Informacje ogólne Do korzystania ze strony elektronicznej rekrutacji zalecamy następujące wersje przeglądarek internetowych: Internet Explorer

Bardziej szczegółowo

https://lsi.ncbr.gov.pl

https://lsi.ncbr.gov.pl Instrukcja składania wniosku o dofinansowanie w systemie informatycznym IP na potrzeby konkursu nr 2/1.1.2/2015 INFORMACJE OGÓLNE 1. Wnioski o dofinansowanie projektu w ramach konkursu nr 2/1.1.2/2015

Bardziej szczegółowo

MySource Matrix CMS. Prosty Interfejs Użytkownika INSTRUKCJA wersja 1.3 POLAND AUSTRALIA UNITED KINGDOM NEW ZEALAND UNITED STATES

MySource Matrix CMS. Prosty Interfejs Użytkownika INSTRUKCJA wersja 1.3 POLAND AUSTRALIA UNITED KINGDOM NEW ZEALAND UNITED STATES MySource Matrix CMS Prosty Interfejs Użytkownika INSTRUKCJA wersja 1.3 POLAND AUSTRALIA UNITED KINGDOM NEW ZEALAND UNITED STATES Spis Treści Informacje Ogólne 3 Środowisko pracy 3 Logowanie do Prostego

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA EDYCJI PROFILU OSOBOWEGO W SERWISIE WWW.UMCS.PL

INSTRUKCJA EDYCJI PROFILU OSOBOWEGO W SERWISIE WWW.UMCS.PL INSTRUKCJA EDYCJI PROFILU OSOBOWEGO W SERWISIE WWW.UMCS.PL Lublin, 16 stycznia 2014 r. 1. Logowanie do systemu Aby rozpocząć edycję profilu osobowego wejdź na stronę główną www.umcs.pl w zakładkę Jednostki

Bardziej szczegółowo

TRAVEL OFFICE MANAGEMENT SP. Z O.O. System TOM 24. Oferta na LCD. Opis modułu Oferty na LCD w nowej wersji systemu TOM 24 Data aktualizacji 2015-02-16

TRAVEL OFFICE MANAGEMENT SP. Z O.O. System TOM 24. Oferta na LCD. Opis modułu Oferty na LCD w nowej wersji systemu TOM 24 Data aktualizacji 2015-02-16 TRAVEL OFFICE MANAGEMENT SP. Z O.O. System TOM 24 Oferta na LCD Opis modułu Oferty na LCD w nowej wersji systemu TOM 24 Data aktualizacji 2015-02-16 I. Spis treści 1) Opis funkcjonalności... 3 2) Techniczne

Bardziej szczegółowo

Data wydania: 2013-06-12. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Data wydania: 2013-06-12. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Wersja 1.0 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Tytuł dokumentu: Dokumentacja dla administratora strony

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi portalu MojeHR moduł pracownika

Instrukcja obsługi portalu MojeHR moduł pracownika Spis treści:. Strona startowa MojeHR 2 2. 3 3. Okno rejestracji pracownika 4 4. Konto pracownika 9 5. Znajdź ofertę 0 6. Edycja informacji 7. Zmiana hasła 8. Edycja zdjęcia 2 9. Zobacz swoje CV 2 0. Edycja

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi systemu Sky CMS

Instrukcja obsługi systemu Sky CMS Instrukcja obsługi systemu Sky CMS Tworzenie stron w systemie skycms 1. Logujemy się 2. Tworzenie nowej strony: Wchodzimy do zakładki Strony Dodaj nową stronę. Pokażą się zakładki Strona, Powiązania strony,

Bardziej szczegółowo

Nabór Bursy/CKU. Do korzystania ze strony elektronicznej rekrutacji zalecamy następujące wersje przeglądarek internetowych:

Nabór Bursy/CKU. Do korzystania ze strony elektronicznej rekrutacji zalecamy następujące wersje przeglądarek internetowych: Nabór Bursy/CKU Przeglądanie oferty i rejestracja kandydata Informacje ogólne Do korzystania ze strony elektronicznej rekrutacji zalecamy następujące wersje przeglądarek internetowych: Internet Explorer

Bardziej szczegółowo

Narodowy Program Foresight wdrażanie wyników

Narodowy Program Foresight wdrażanie wyników B a z a e k s p e r t ó w Projekt techniczny oraz powykonawcza dokumentacja techniczna Narodowy Program Foresight wdrażanie wyników Białystok 2013 Dokument jest poufny i przeznaczony wyłącznie do wiadomości

Bardziej szczegółowo

Pamiętaj o aktywacji swojego konta poprzez kliknięcie linku aktywacyjnego, który otrzymałeś na wprowadzonego maila.

Pamiętaj o aktywacji swojego konta poprzez kliknięcie linku aktywacyjnego, który otrzymałeś na wprowadzonego maila. 1. Strona główna serwisu Telewizja Powszechna Polaków. Zarejestruj się na www.telewizjapowszechnapolaków.pl (zaznaczone na niebiesko) 2. Wypełnij wszystkie pola na stronie rejestracji i wprowadź kod znajdujący

Bardziej szczegółowo

Instrukcja składania wniosku o dofinansowanie w systemie informatycznym IP na potrzeby konkursu nr 1/1.1.1/2015

Instrukcja składania wniosku o dofinansowanie w systemie informatycznym IP na potrzeby konkursu nr 1/1.1.1/2015 Instrukcja składania wniosku o dofinansowanie w systemie informatycznym IP na potrzeby konkursu nr 1/1.1.1/2015 INFORMACJE OGÓLNE 1. Wnioski o dofinansowanie projektu w ramach konkursu nr 1/1.1.1/2015

Bardziej szczegółowo

Tworzenie prezentacji w MS PowerPoint

Tworzenie prezentacji w MS PowerPoint Tworzenie prezentacji w MS PowerPoint Program PowerPoint dostarczany jest w pakiecie Office i daje nam możliwość stworzenia prezentacji oraz uatrakcyjnienia materiału, który chcemy przedstawić. Prezentacje

Bardziej szczegółowo

APLIKACJA KONKURSOWA INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA

APLIKACJA KONKURSOWA INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA APLIKACJA KONKURSOWA INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA 1 Pojęcia używane w aplikacji Statusy konkursu 1. Organizacja konkurs jest w trakcie organizacji, ustalania parametrów 2. Otwarty do konkursu można składać zgłoszenia

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA GENERATORA WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE DLA WNIOSKODAWCÓW

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA GENERATORA WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE DLA WNIOSKODAWCÓW INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA GENERATORA WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE DLA WNIOSKODAWCÓW Historia zmian dokumentu Nr wersji Data wersji Komentarz/Uwagi/Zakres zmian 1.0 2015-11-19 Utworzenie dokumentu 1 Spis treści

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Specyfikacja strony szkurlat.pl realizowanej przez Visualteam dla...

Specyfikacja Specyfikacja strony szkurlat.pl realizowanej przez Visualteam dla... Specyfikacja Specyfikacja strony szkurlat.pl realizowanej przez Visualteam dla... Spis treści 1 Informacje ogólne...1 1.1 Obsługiwane przeglądarki...1 1.2 Technologia wykonania...1 1.3 Wersje językowe...2

Bardziej szczegółowo

Instrukcja. Zobacz jak w prosty sposób założyć swoją własną stronę www. ZDJĘĆ DODAWANIE INFORMACJI EDYCJA

Instrukcja. Zobacz jak w prosty sposób założyć swoją własną stronę www. ZDJĘĆ DODAWANIE INFORMACJI EDYCJA 1 Instrukcja Zobacz jak w prosty sposób założyć swoją własną stronę www. REJESTRACJA DODAWANIE INFORMACJI DODAWANIE ZDJĘĆ EDYCJA 2 KROK 1. Jak zarejestrować się na Kardiowizyta.pl? 1. Wejdź na stronę www.kardiowizyta.pl

Bardziej szczegółowo

Symbiotic Site. Symbiotic Site. podręcznik użytkownika. Symbiotic Business Solutions 1

Symbiotic Site. Symbiotic Site. podręcznik użytkownika. Symbiotic Business Solutions 1 podręcznik użytkownika Symbiotic Business Solutions 1 Spis treści 1. Wstęp...3 1.1. Opis...3 1.2. Użytkownicy...3 1.3. Moduły...4 1.4. Cechy...4 1.5. Słownik...5 2. Rejestracja i logowanie...6 3. Moduł

Bardziej szczegółowo

Tworzenie kampanii mailowych. Tworzenie kampanii mailowych.

Tworzenie kampanii mailowych. Tworzenie kampanii mailowych. Tworzenie kampanii mailowych. Główną funkcjonalnością wielokrotnego autorespondera Pername Mail Marketer jest możliwość prowadzenia kampanii mailowych. Mówiąc prościej jest to masowe wysyłanie wiadomości

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi systemu zarządzania treścią CMS

Instrukcja obsługi systemu zarządzania treścią CMS Instrukcja obsługi systemu zarządzania treścią CMS Wstęp System zarządzania treścią strony internetowej powstał by ułatwić Państwu pracę. Dzięki różnorodnym funkcjom samemu można edytować treść na stronie

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Zamówienie dotyczy wykonania strony internetowej na potrzeby realizacji projektu Regionalne Obserwatorium Terytorialne w województwie lubelskim współfinansowanego ze środków

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika

Podręcznik użytkownika Podręcznik użytkownika Centrum rozliczeniowe UPS 2015 United Parcel Service of America, Inc. Nazwa UPS, marka UPS i kolor brązowy są znakami towarowymi firmy United Parcel Service of America, Inc. Wszelkie

Bardziej szczegółowo

FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA ROZWOJU REGIONU ŁÓDZKIEGO ZAPYTANIE OFERTOWE DOTYCZĄCE PORTALU DENTONET.PL CMS

FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA ROZWOJU REGIONU ŁÓDZKIEGO ZAPYTANIE OFERTOWE DOTYCZĄCE PORTALU DENTONET.PL CMS Łódź, 22.08.2011 ZAPYTANIE OFERTOWE DOTYCZĄCE PORTALU DENTONET.PL CMS I. ZAMAWIAJĄCY Bestom Dentonet.pl Sp. z o.o. 94-302 Łódź ul. Wigury 15A, NIP 7282640463 II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Przedmiotem

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika Publikujący aplikacji Wykaz2

Podręcznik użytkownika Publikujący aplikacji Wykaz2 Podręcznik użytkownika Publikujący aplikacji Wykaz2 TiMSI Sp z o o ul Czapli 63, 02-781 Warszawa tel : +48 22 644 86 76, fax: +48 22 644 78 52 NIP: 951-19-39-800 Sąd Rejonowy dla mst Warszawy w Warszawie,

Bardziej szczegółowo

REJESTRACJA NOWEJ DRUKARNI W SYSTEMIE PRINTING-CENTER

REJESTRACJA NOWEJ DRUKARNI W SYSTEMIE PRINTING-CENTER REJESTRACJA NOWEJ DRUKARNI W SYSTEMIE PRINTING-CENTER Aby zarejestrować swoją drukarnię w systemie należy wybrać link rejestracji na stronie lub połączyć się bezpośrednio z linkiem: system.printing-center.pl/customers/register_owner

Bardziej szczegółowo

(przetarg realizowany w oparciu o Kodeks Cywilny - art. 70 1-70 5 )

(przetarg realizowany w oparciu o Kodeks Cywilny - art. 70 1-70 5 ) Warszawa, 17 sierpnia.2009 Narodowa Fundacja Ochrony Środowiska ogłasza przetarg na uruchomienie i prowadzenie portalu internetowego w ramach projektu Budowa wspólnej platformy wymiany informacji oraz

Bardziej szczegółowo

Załącznik do umowy nr..

Załącznik do umowy nr.. Załącznik do umowy nr.. z dnia I Opis przedmiotu zamówienia specyfikacja techniczna: 1. System mobilny: Aplikacja przeznaczona dla telefonów z systemem Android, wersja 4.0 wzwyż i napisana w języku natywnym

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Zaplecza serwisu biznes.gov.pl dla Pracowników Instytucji w zakresie weryfikacji opisów procedur przygotowanych przez Zespół epk

Instrukcja obsługi Zaplecza serwisu biznes.gov.pl dla Pracowników Instytucji w zakresie weryfikacji opisów procedur przygotowanych przez Zespół epk Instrukcja obsługi Zaplecza serwisu biznes.gov.pl dla Pracowników Instytucji w zakresie weryfikacji opisów procedur przygotowanych przez Zespół epk Spis treści: 1 WSTĘP... 3 2 DOSTĘP DO SYSTEMU... 3 3

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI Proces rejestracji i logowania

INSTRUKCJA OBSŁUGI Proces rejestracji i logowania INSTRUKCJA OBSŁUGI Proces rejestracji i logowania 1 Spis treści Omówienie funkcjonalności w panelu Beneficjenta...3 Strona główna...4 Proces rejestracji i logowania...5 Ponowne wysłanie linku aktywacyjnego...6

Bardziej szczegółowo

Wirtualna tablica. Padlet: https://pl.padlet.com/ Padlet nazywany jest wirtualną tablicą, ścianą lub kartką strony internetowej.

Wirtualna tablica. Padlet: https://pl.padlet.com/ Padlet nazywany jest wirtualną tablicą, ścianą lub kartką strony internetowej. Wirtualna tablica Padlet: https://pl.padlet.com/ Padlet nazywany jest wirtualną tablicą, ścianą lub kartką strony internetowej. To proste w obsłudze narzędzie może służyć jako tablica informacyjna lub

Bardziej szczegółowo

Baza Aktów Własnych. Autor: Piotr Jegorow. ABC PRO Sp. z o.o.

Baza Aktów Własnych. Autor: Piotr Jegorow. ABC PRO Sp. z o.o. ABC PRO Sp. z o.o. Podręcznik przeznaczony dla użytkowników Bazy Aktów Własnych Zawiera zmiany w wersji z dnia 12.12.2013 r. Data: 13 grudnia 2013 Autor: Piotr Jegorow Spis treści Wykaz zmian... 3 Zmiana

Bardziej szczegółowo

PLATFORMA GEOLOKALIZACYJNA

PLATFORMA GEOLOKALIZACYJNA PLATFORMA GEOLOKALIZACYJNA INSTRUKCJA OBSŁUGI Spis treści 1. Serwis internetowy PLATFORMA GEOLOKALIZACYJNA 1.1 Opis serwisu 1.2 Funkcjonalności 2. Aplikacja mobilna ZGŁOŚ ANOMALIE 2.1 Opis aplikacji 2.2

Bardziej szczegółowo

Wstęp - ogólna prezentacja systemu poleceń 2

Wstęp - ogólna prezentacja systemu poleceń 2 SYSTEM POLECEŃ Spis treści Wstęp - ogólna prezentacja systemu poleceń 2 System Poleceń KROK PO KROKU 4 1. Rejestracja w systemie poleceń 4 2. Odzyskiwanie hasła 4 3. Kampania polecająca w postaci linku

Bardziej szczegółowo

Wymagania systemowe po stronie serwera

Wymagania systemowe po stronie serwera 1 z 6 30-06-2011 11:15 Specyfikacja Oprogramowanie do zarządzania wnioskami poręczeniowymi Szczegółowe funkcjonalności oprogramowania do zarządzania wnioskami poręczeniowymi Spis treści 1 Wstęp 2 Wymagania

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA REJESTRACJI ORGANIZACJI W GENERATORZE WNIOSKÓW APLIKACYJNYCH SI NAWIKUS

INSTRUKCJA REJESTRACJI ORGANIZACJI W GENERATORZE WNIOSKÓW APLIKACYJNYCH SI NAWIKUS INSTRUKCJA REJESTRACJI ORGANIZACJI W GENERATORZE WNIOSKÓW APLIKACYJNYCH SI NAWIKUS Wersja 1.1 Pro j e k t P I N A W I K U S i n n o w a c y j n a m e t o d a m o n i t o r i n g u k o n t r a k t o w a

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik Nr 2 do Zaproszenia Nr zamówienia: MZK/02/2016 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA na wykonanie strony internetowej dla Miejskiego Zakładu Komunikacji w Nysie Sp. z o.o. 48-303 Nysa, ul. Piłsudskiego

Bardziej szczegółowo

Aplikacja Novell Filr 2.0 Web Szybki start

Aplikacja Novell Filr 2.0 Web Szybki start Aplikacja Novell Filr 2.0 Web Szybki start Luty 2016 r. Szybki start Niniejszy dokument pomaga zapoznać się z systemem Novell Filr oraz ułatwia zrozumienie najistotniejszych pojęć i zadań. Informacje o

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Użytkownika Portalu Ogłoszeń ARiMR

Instrukcja Użytkownika Portalu Ogłoszeń ARiMR Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Al. Jana Pawła II nr 70, 00-175 Warszawa Instrukcja Użytkownika Portalu Ogłoszeń ARiMR Wersja 1z. Warszawa, marzec 2017 Spis treści 1. Informacje na temat

Bardziej szczegółowo

Główne założenia projektu. Założenia projektu wdrożenia systemu CMS do obsługi strony internetowej. Spis treści

Główne założenia projektu. Założenia projektu wdrożenia systemu CMS do obsługi strony internetowej. Spis treści Załącznik nr 1 do Umowy o wykonanie i wdrożenie programu CMS nr... Założenia projektu wdrożenia systemu CMS do obsługi strony internetowej Spis treści Główne założenia projektu...1 Zakres prac:...2 Ogólne

Bardziej szczegółowo

Edycja strony: W edycję danej strony wchodzimy poprzez naciśnięcie opcji

Edycja strony: W edycję danej strony wchodzimy poprzez naciśnięcie opcji Edycja strony: W edycję danej strony wchodzimy poprzez naciśnięcie opcji uzyskujemy widok: a. Wstawianie tekstów Tekst możemy wpisywać bezpośrednio w panelu lub wklejać do edytora. Jeśli wklejamy tekst

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA ADMINISTRATORA KLIENTA

INSTRUKCJA ADMINISTRATORA KLIENTA INSTRUKCJA ADMINISTRATORA KLIENTA Logowanie do aplikacji... 2 Moje konto... 2 Pracownicy... 2 Grupy (podzakładka Pracownicy)... 5 Oferta dla Ciebie... 7 Kupione książki... 9 Oferta strony głównej (podzakładka

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika Instrukcja użytkownika Systemu MEWA 2.0 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 dla wnioskodawców/beneficjentów 1. Wstęp System MEWA 2.0 jest narzędziem przeznaczonym

Bardziej szczegółowo

3S TeleCloud - Aplikacje Instrukcja użytkowania usługi 3S FAX SYSTEM

3S TeleCloud - Aplikacje Instrukcja użytkowania usługi 3S FAX SYSTEM \ 3S TeleCloud - Aplikacje Instrukcja użytkowania usługi 3S FAX SYSTEM SPIS TREŚCI 1. LOGOWANIE DO APLIKACJI... 3 2. WYGLĄD OKNA... 4 3. SKRZYNKA ODBIORCZA... 5 3.1. SKRZYNKA ODBIORCZA - Objaśnienie kolumn:...

Bardziej szczegółowo

Portal Wymiany Wiedzy Przewodnik dla nowych użytkowników

Portal Wymiany Wiedzy Przewodnik dla nowych użytkowników Portal Wymiany Wiedzy Przewodnik dla nowych użytkowników Spis treści 1. Wstęp... 2. Dostęp do Portalu Wymiany Wiedzy... 2.1. Główna strona projektu... 2.2. Główna strona portalu... 3. Rejestracja na Portalu

Bardziej szczegółowo

Polityka Prywatności strony internetowej www.ccifp.pl I. Zbieranie danych 1. Dane zbierane automatycznie Podczas wizyty na naszej stronie internetowej, automatycznie zbierane są dane dotyczące Państwa

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE WYSZUKIWANIE OGŁOSZEŃ

WPROWADZENIE WYSZUKIWANIE OGŁOSZEŃ WPROWADZENIE 1. Cel dokumentu Celem dokumentu jest: Zapoznanie internauty z funkcjonalnością realizowaną przez Bazę Konkurencyjności. Dostarczenie szczegółowych informacji na temat podstron, które znajdują

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Zaplecza epk dla Pracowników Instytucji w zakresie zarządzania danymi szczegółowymi dotyczącymi sposobu realizacji procedury

Instrukcja obsługi Zaplecza epk dla Pracowników Instytucji w zakresie zarządzania danymi szczegółowymi dotyczącymi sposobu realizacji procedury Instrukcja obsługi Zaplecza epk dla Pracowników Instytucji w zakresie zarządzania danymi szczegółowymi dotyczącymi sposobu realizacji procedury 1 Spis treści: 1 WSTĘP... 3 2 DOSTĘP DO SYSTEMU... 3 3 INSTYTUCJA

Bardziej szczegółowo

Miejski System Zarządzania - Katowicka Infrastruktura Informacji Przestrzennej

Miejski System Zarządzania - Katowicka Infrastruktura Informacji Przestrzennej Miejski System Zarządzania - Katowicka Infrastruktura Informacji Przestrzennej Geoportal Usługa portalu edukacyjnego Instrukcja użytkownika Historia zmian Wersja Data Kto Opis zmian 1.0 2014-05-27 Sygnity

Bardziej szczegółowo

PORADNIK Zasady i zalecenia pracy z plikami oraz tekstem na stronach nowego portalu SGH (na platformie SharePoint)

PORADNIK Zasady i zalecenia pracy z plikami oraz tekstem na stronach nowego portalu SGH (na platformie SharePoint) PORADNIK Zasady i zalecenia pracy z plikami oraz tekstem na stronach nowego portalu SGH (na platformie SharePoint) wersja 2.0. (6 listopada 2015 r.) Przygotowanie: Dział Informacji i Komunikacji, Dział

Bardziej szczegółowo

Szkolenie jest współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Karolina Pizoń Mariusz Sawicki

Szkolenie jest współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Karolina Pizoń Mariusz Sawicki Obsługa systemu LSI2014EFS wspierającego proces naboru wniosków o dofinansowanie realizacji projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 Szkolenie jest

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi systemu MEDIABIN Grudzień 2012

Instrukcja obsługi systemu MEDIABIN Grudzień 2012 Instrukcja obsługi systemu MEDIABIN Grudzień 2012 Spis treści: 1. Rejestracja i logowanie do systemu MEDIABIN.3 2. Zamieszczanie reklamy w systemie.7 2.1. Wysyłka przez link autoryzacyjny upload.10 3.

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Załącznik nr 1 do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Zamówienie dotyczy wykonania strony internetowej na potrzeby

Bardziej szczegółowo

Podręcznik Administratora Szkoły

Podręcznik Administratora Szkoły Projekt systemowy 'Fascynujący Świat Nauki i Technologii' nr POKL.09.01.02-16-001/13 jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt systemowy Fascynujący

Bardziej szczegółowo

Strona wizytówka od 400 zł

Strona wizytówka od 400 zł Strona wizytówka od 400 zł Oferta z dnia 21.01.2010 Prosta strona zawierająca podstawowe informacje o firmie oraz jej ofercie. Pozwala ona klientom na odnalezienie firmy w sieci, zapoznanie się z jej ofertą,

Bardziej szczegółowo

Instrukcja dostępu do usługi Google Scholar

Instrukcja dostępu do usługi Google Scholar Instrukcja dostępu do usługi Google Scholar UWAGA dostęp do Google Scholar wymaga posiadania konta Google. Utworzenie jednego konta Google pozwala na dostęp do wszystkich usług Google. Oznacza to, że jeśli

Bardziej szczegółowo

Platforma zakupowa GRUPY TAURON

Platforma zakupowa GRUPY TAURON Platforma zakupowa GRUPY TAURON Podręcznik dla oferenta Rejestracja w systemie Pierwsze logowanie do systemu Podstawowe elementy interfejsu użytkownika Strefa publiczna systemu Version 1.0 1 1. Rejestracja

Bardziej szczegółowo

Instrukcja składania wniosku o dofinansowanie w systemie informatycznym IP na potrzeby konkursu nr 1/1.1.1/2015

Instrukcja składania wniosku o dofinansowanie w systemie informatycznym IP na potrzeby konkursu nr 1/1.1.1/2015 Instrukcja składania wniosku o dofinansowanie w systemie informatycznym IP na potrzeby konkursu nr 1/1.1.1/2015 INFORMACJE OGÓLNE 1. Wnioski o dofinansowanie projektu w ramach konkursu nr 1/1.1.1/2015

Bardziej szczegółowo

Facebook, Nasza klasa i inne. http://nk.pl/ podstawowe informacje o serwisach społeczności internetowych. Cz. 1. Serwis nk.pl (dawniej Nasza-klasa.

Facebook, Nasza klasa i inne. http://nk.pl/ podstawowe informacje o serwisach społeczności internetowych. Cz. 1. Serwis nk.pl (dawniej Nasza-klasa. Facebook, Nasza klasa i inne podstawowe informacje o serwisach społeczności internetowych Cz. 1. Serwis nk.pl (dawniej Nasza-klasa.pl) Serwisy (portale) społecznościowe są popularnym narzędziem komunikacji

Bardziej szczegółowo

1. Składanie wniosku rejestracyjnego - rejestracja konta użytkownika/firmy

1. Składanie wniosku rejestracyjnego - rejestracja konta użytkownika/firmy 1. Składanie wniosku rejestracyjnego - rejestracja konta użytkownika/firmy Po wejściu na stronę Serwisu KLIPER https://kliper.tvp.pl w celu rejestracji należy wybrać polecenie zaloguj się a po przejściu

Bardziej szczegółowo

Baza wiedzy instrukcja

Baza wiedzy instrukcja Strona 1 z 12 Baza wiedzy instrukcja 1 Korzystanie z publikacji... 2 1.1 Interaktywny spis treści... 2 1.2 Przeglądanie publikacji... 3 1.3 Przejście do wybranej strony... 3 1.4 Przeglądanie stron za pomocą

Bardziej szczegółowo

Zamawiający: Urząd Gminy i Miasta ul. Parkowa 9 44-230 CZERWIONKA-LESZCZYNY. Przetarg organizowany na podstawie przepisów Kodeksu Cywilnego

Zamawiający: Urząd Gminy i Miasta ul. Parkowa 9 44-230 CZERWIONKA-LESZCZYNY. Przetarg organizowany na podstawie przepisów Kodeksu Cywilnego Zamawiający: Urząd Gminy i Miasta ul. Parkowa 9 44-230 CZERWIONKA-LESZCZYNY Przetarg organizowany na podstawie przepisów Kodeksu Cywilnego Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) Na wykonanie

Bardziej szczegółowo

Opis systemu lojalnościowego e-lar bank. www.e-lar.pl

Opis systemu lojalnościowego e-lar bank. www.e-lar.pl Opis systemu lojalnościowego e-lar bank www.e-lar.pl 1 Spis treści 1. strona startowa 2. założenie konta - rejestracja 3. logowanie 4. panel menu: 1. jak to działa 2. nagrody 3. sklepy 4. kontakt 5. menu

Bardziej szczegółowo